Blob Blame History Raw
# Polish translation for libgtop.
# Copyright © 1999-2017 the libgtop authors.
# This file is distributed under the same license as the libgtop package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1999-2002.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2004-2007.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2010-2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgtop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=libgtop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-07 11:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-07 13:44+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: lib/read.c:49
#, c-format
msgid "read %d byte"
msgid_plural "read %d bytes"
msgstr[0] "odczytano %d bajt"
msgstr[1] "odczytano %d bajty"
msgstr[2] "odczytano %d bajtów"

#: lib/read_data.c:49
msgid "read data size"
msgstr "odczytano rozmiar danych"

#: lib/read_data.c:66
#, c-format
msgid "read %lu byte of data"
msgid_plural "read %lu bytes of data"
msgstr[0] "odczytano %lu bajt danych"
msgstr[1] "odczytano %lu bajty danych"
msgstr[2] "odczytano %lu bajtów danych"

#: lib/write.c:49
#, c-format
msgid "wrote %d byte"
msgid_plural "wrote %d bytes"
msgstr[0] "zapisano %d bajt"
msgstr[1] "zapisano %d bajty"
msgstr[2] "zapisano %d bajtów"

#: src/daemon/gnuserv.c:456
msgid "Enable debugging"
msgstr "Włącza debugowanie"

#: src/daemon/gnuserv.c:458
msgid "Enable verbose output"
msgstr "Więcej informacji"

#: src/daemon/gnuserv.c:460
msgid "Don’t fork into background"
msgstr "Bez przechodzenia w tło"

#: src/daemon/gnuserv.c:462
msgid "Invoked from inetd"
msgstr "Wywołanie przez inetd"

#: src/daemon/gnuserv.c:498
#, c-format
msgid "Run “%s --help” to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"Polecenie „%s --help” wyświetli pełną listę dostępnych opcji wiersza "
"poleceń.\n"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:27 sysdeps/sun4/siglist.c:27
msgid "Hangup"
msgstr "Zawieszenie"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:28 sysdeps/sun4/siglist.c:28
msgid "Interrupt"
msgstr "Przerwanie"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:29 sysdeps/sun4/siglist.c:29
msgid "Quit"
msgstr "Zakończenie"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:30 sysdeps/sun4/siglist.c:30
msgid "Illegal instruction"
msgstr "Niedozwolona instrukcja"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:31 sysdeps/sun4/siglist.c:31
msgid "Trace trap"
msgstr "Trace trap"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:32 sysdeps/sun4/siglist.c:32
msgid "Abort"
msgstr "Przerwanie"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:33 sysdeps/sun4/siglist.c:33
msgid "EMT error"
msgstr "Błąd EMT"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:34 sysdeps/sun4/siglist.c:34
msgid "Floating-point exception"
msgstr "Wyjątek związany z liczbą zmiennoprzecinkową"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:35 sysdeps/sun4/siglist.c:35
msgid "Kill"
msgstr "Wymuszenie zakończenia"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:36 sysdeps/sun4/siglist.c:36
msgid "Bus error"
msgstr "Błąd magistrali"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:37 sysdeps/sun4/siglist.c:37
msgid "Segmentation violation"
msgstr "Naruszenie ochrony pamięci"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:38 sysdeps/sun4/siglist.c:38
msgid "Bad argument to system call"
msgstr "Błędny parametr dla wywołania systemowego"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:39 sysdeps/sun4/siglist.c:39
msgid "Broken pipe"
msgstr "Uszkodzony potok"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:40 sysdeps/sun4/siglist.c:40
msgid "Alarm clock"
msgstr "Budzik"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:41 sysdeps/sun4/siglist.c:41
msgid "Termination"
msgstr "Zakończenie"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:42 sysdeps/sun4/siglist.c:42
msgid "Urgent condition on socket"
msgstr "Pilny warunek związany z gniazdem"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:43 sysdeps/sun4/siglist.c:43
msgid "Stop"
msgstr "Zatrzymanie"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:44 sysdeps/sun4/siglist.c:44
msgid "Keyboard stop"
msgstr "Zatrzymanie klawiatury"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:45 sysdeps/sun4/siglist.c:45
msgid "Continue"
msgstr "Kontynuacja"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:46 sysdeps/sun4/siglist.c:46
msgid "Child status has changed"
msgstr "Zmiana stanu procesu potomnego"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:47 sysdeps/sun4/siglist.c:47
msgid "Background read from tty"
msgstr "Odczyt w tle z urządzenia TTY"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:48 sysdeps/sun4/siglist.c:48
msgid "Background write to tty"
msgstr "Zapis w tle do urządzenia TTY"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:49 sysdeps/sun4/siglist.c:49
msgid "I/O now possible"
msgstr "Wejście/wyjście jest teraz dostępne"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:50 sysdeps/sun4/siglist.c:50
msgid "CPU limit exceeded"
msgstr "Przekroczono ograniczenie procesora"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:51 sysdeps/sun4/siglist.c:51
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Przekroczono ograniczenie rozmiaru plików"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:52 sysdeps/sun4/siglist.c:52
msgid "Virtual alarm clock"
msgstr "Wirtualny budzik"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:53 sysdeps/sun4/siglist.c:53
msgid "Profiling alarm clock"
msgstr "Profilowanie budzika"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:54 sysdeps/sun4/siglist.c:54
msgid "Window size change"
msgstr "Zmiana rozmiaru okna"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:55 sysdeps/sun4/siglist.c:55
msgid "Information request"
msgstr "Żądanie informacji"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:56 sysdeps/sun4/siglist.c:56
msgid "User defined signal 1"
msgstr "1. sygnał określony przez użytkownika"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:57 sysdeps/sun4/siglist.c:57
msgid "User defined signal 2"
msgstr "2. sygnał określony przez użytkownika"