Blob Blame History Raw
# Polish translation for elfutils.
# Copyright © 2003-2016 the elfutils authors.
# This file is distributed under the same license as the elfutils package.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2003-2007.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: elfutils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://sourceware.org/bugzilla/\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-31 23:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-29 17:48+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: lib/color.c:53
msgid ""
"colorize the output. WHEN defaults to 'always' or can be 'auto' or 'never'"
msgstr ""
"koloruje wyjście. WHEN domyślnie wynosi „always” lub może wynosić „auto” lub "
"„never”"

#: lib/color.c:129
#, c-format
msgid ""
"%s: invalid argument '%s' for '--color'\n"
"valid arguments are:\n"
" - 'always', 'yes', 'force'\n"
" - 'never', 'no', 'none'\n"
" - 'auto', 'tty', 'if-tty'\n"
msgstr ""
"%s: nieprawidłowy parametr „%s” dla „--color”\n"
"prawidłowe parametry:\n"
" • „always”, „yes”, „force”\n"
" • „never”, „no”, „none”\n"
" • „auto”, „tty”, „if-tty”\n"

#: lib/color.c:194 src/objdump.c:728
#, c-format
msgid "cannot allocate memory"
msgstr "nie można przydzielić pamięci"

#: lib/printversion.c:40
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s The elfutils developers <%s>.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright © %s programiści projektu elfutils <%s>.\n"
"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; proszę zobaczyć kod źródłowy\n"
"w celu poznania warunków kopiowania. Niniejszy program rozprowadzany jest\n"
"BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI\n"
"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.\n"

#: lib/xmalloc.c:52 lib/xmalloc.c:65 lib/xmalloc.c:77 src/readelf.c:3449
#: src/readelf.c:11486 src/unstrip.c:316 src/unstrip.c:2401 src/unstrip.c:2606
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "pamięć wyczerpana"

#: libasm/asm_error.c:65 libdw/dwarf_error.c:57 libdwfl/libdwflP.h:54
#: libelf/elf_error.c:60
msgid "no error"
msgstr "brak błędu"

#: libasm/asm_error.c:66 libdw/dwarf_error.c:67 libdwfl/libdwflP.h:56
#: libelf/elf_error.c:91
msgid "out of memory"
msgstr "brak pamięci"

#: libasm/asm_error.c:67
msgid "cannot create output file"
msgstr "nie można utworzyć pliku wyjściowego"

#: libasm/asm_error.c:68
msgid "invalid parameter"
msgstr "nieprawidłowy parametr"

#: libasm/asm_error.c:69
msgid "cannot change mode of output file"
msgstr "nie można zmienić trybu pliku wyjściowego"

#: libasm/asm_error.c:70
msgid "cannot rename output file"
msgstr "nie można zmienić nazwy pliku wyjściowego"

#: libasm/asm_error.c:71
msgid "duplicate symbol"
msgstr "powtórzony symbol"

#: libasm/asm_error.c:72
msgid "invalid section type for operation"
msgstr "nieprawidłowy typ sekcji dla działania"

#: libasm/asm_error.c:73
msgid "error during output of data"
msgstr "błąd podczas wyprowadzania danych"

#: libasm/asm_error.c:74
msgid "no backend support available"
msgstr "brak dostępnej obsługi zaplecza"

#: libasm/asm_error.c:83 libdw/dwarf_error.c:58 libdwfl/libdwflP.h:55
#: libelf/elf_error.c:63
msgid "unknown error"
msgstr "nieznany błąd"

#: libdw/dwarf_error.c:59
msgid "invalid access"
msgstr "nieprawidłowy dostęp"

#: libdw/dwarf_error.c:60
msgid "no regular file"
msgstr "nie jest zwykłym plikiem"

#: libdw/dwarf_error.c:61
msgid "I/O error"
msgstr "błąd wejścia/wyjścia"

#: libdw/dwarf_error.c:62
msgid "invalid ELF file"
msgstr "nieprawidłowy plik ELF"

#: libdw/dwarf_error.c:63
msgid "no DWARF information"
msgstr "brak informacji DWARF"

#: libdw/dwarf_error.c:64
msgid "cannot decompress DWARF"
msgstr "nie można dekompresować DWARF"

#: libdw/dwarf_error.c:65
msgid "no ELF file"
msgstr "brak pliku ELF"

#: libdw/dwarf_error.c:66
msgid "cannot get ELF header"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF"

#: libdw/dwarf_error.c:68
msgid "not implemented"
msgstr "niezaimplementowane"

#: libdw/dwarf_error.c:69 libelf/elf_error.c:111 libelf/elf_error.c:159
msgid "invalid command"
msgstr "nieprawidłowe polecenie"

#: libdw/dwarf_error.c:70
msgid "invalid version"
msgstr "nieprawidłowa wersja"

#: libdw/dwarf_error.c:71
msgid "invalid file"
msgstr "nieprawidłowy plik"

#: libdw/dwarf_error.c:72
msgid "no entries found"
msgstr "nie odnaleziono wpisów"

#: libdw/dwarf_error.c:73
msgid "invalid DWARF"
msgstr "nieprawidłowy DWARF"

#: libdw/dwarf_error.c:74
msgid "no string data"
msgstr "brak danych w postaci ciągu"

#: libdw/dwarf_error.c:75
#, fuzzy
msgid ".debug_str section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_ranges"

#: libdw/dwarf_error.c:76
#, fuzzy
msgid ".debug_line_str section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_line"

#: libdw/dwarf_error.c:77
#, fuzzy
msgid ".debug_str_offsets section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_ranges"

#: libdw/dwarf_error.c:78
msgid "no address value"
msgstr "brak wartości adresu"

#: libdw/dwarf_error.c:79
msgid "no constant value"
msgstr "brak wartości stałej"

#: libdw/dwarf_error.c:80
msgid "no reference value"
msgstr "brak wartości odwołania"

#: libdw/dwarf_error.c:81
msgid "invalid reference value"
msgstr "nieprawidłowa wartość odwołania"

#: libdw/dwarf_error.c:82
msgid ".debug_line section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_line"

#: libdw/dwarf_error.c:83
msgid "invalid .debug_line section"
msgstr "nieprawidłowa sekcja .debug_line"

#: libdw/dwarf_error.c:84
msgid "debug information too big"
msgstr "informacje debugowania są za duże"

#: libdw/dwarf_error.c:85
msgid "invalid DWARF version"
msgstr "nieprawidłowa wersja DWARF"

#: libdw/dwarf_error.c:86
msgid "invalid directory index"
msgstr "nieprawidłowy indeks katalogu"

#: libdw/dwarf_error.c:87 libdwfl/libdwflP.h:76
msgid "address out of range"
msgstr "adres jest spoza zakresu"

#: libdw/dwarf_error.c:88
#, fuzzy
msgid ".debug_loc section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_line"

#: libdw/dwarf_error.c:89
#, fuzzy
msgid ".debug_loclists section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_line"

#: libdw/dwarf_error.c:90
#, fuzzy
msgid "not a location list value"
msgstr "brak wartości listy położeń"

#: libdw/dwarf_error.c:91
msgid "no block data"
msgstr "brak danych blokowych"

#: libdw/dwarf_error.c:92
msgid "invalid line index"
msgstr "nieprawidłowy indeks wiersza"

#: libdw/dwarf_error.c:93
msgid "invalid address range index"
msgstr "nieprawidłowy indeks zakresu adresów"

#: libdw/dwarf_error.c:94 libdwfl/libdwflP.h:77
msgid "no matching address range"
msgstr "brak pasującego zakresu adresów"

#: libdw/dwarf_error.c:95
msgid "no flag value"
msgstr "brak wartości flagi"

#: libdw/dwarf_error.c:96 libelf/elf_error.c:236
msgid "invalid offset"
msgstr "nieprawidłowy offset"

#: libdw/dwarf_error.c:97
msgid ".debug_ranges section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_ranges"

#: libdw/dwarf_error.c:98
#, fuzzy
msgid ".debug_rnglists section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_ranges"

#: libdw/dwarf_error.c:99
msgid "invalid CFI section"
msgstr "nieprawidłowa wersja CFI"

#: libdw/dwarf_error.c:100
msgid "no alternative debug link found"
msgstr "nie odnaleziono alternatywnego dowiązania debugowania"

#: libdw/dwarf_error.c:101
msgid "invalid opcode"
msgstr "nieprawidłowa instrukcja"

#: libdw/dwarf_error.c:102
msgid "not a CU (unit) DIE"
msgstr "nie jest CU (jednostką) DIE"

#: libdw/dwarf_error.c:103
#, fuzzy
msgid "unknown language code"
msgstr " nieznana instrukcja"

#: libdw/dwarf_error.c:104
#, fuzzy
msgid ".debug_addr section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_ranges"

#: libdwfl/argp-std.c:50 src/stack.c:643 src/unstrip.c:2547
msgid "Input selection options:"
msgstr "Opcje wyboru wejścia:"

#: libdwfl/argp-std.c:51
msgid "Find addresses in FILE"
msgstr "Wyszukuje adresy w PLIKU"

#: libdwfl/argp-std.c:53
msgid "Find addresses from signatures found in COREFILE"
msgstr "Wyszukuje adresy z podpisów odnalezionych w PLIKU_CORE"

#: libdwfl/argp-std.c:55
msgid "Find addresses in files mapped into process PID"
msgstr "Wyszukuje adresy w plikach zmapowanych do PID procesów"

#: libdwfl/argp-std.c:57
msgid ""
"Find addresses in files mapped as read from FILE in Linux /proc/PID/maps "
"format"
msgstr ""
"Wyszukuje adresy w plikach zmapowanych jako odczyt z PLIKU w formacie /proc/"
"PID/maps systemu Linux"

#: libdwfl/argp-std.c:59
msgid "Find addresses in the running kernel"
msgstr "Wyszukuje adresy w uruchomionych jądrze"

#: libdwfl/argp-std.c:61
msgid "Kernel with all modules"
msgstr "Jądro ze wszystkimi modułami"

#: libdwfl/argp-std.c:63 src/stack.c:650
msgid "Search path for separate debuginfo files"
msgstr "Wyszukuje ścieżkę dla oddzielnych plików debuginfo"

#: libdwfl/argp-std.c:164
msgid "only one of -e, -p, -k, -K, or --core allowed"
msgstr "dopuszczalna jest tylko jedna z opcji -e, -p, -k, -K lub --core"

#: libdwfl/argp-std.c:237
msgid "cannot load kernel symbols"
msgstr "nie można wczytać symboli jądra"

#. Non-fatal to have no modules since we do have the kernel.
#: libdwfl/argp-std.c:241
msgid "cannot find kernel modules"
msgstr "nie można odnaleźć modułów jądra"

#: libdwfl/argp-std.c:258
msgid "cannot find kernel or modules"
msgstr "nie można odnaleźć jądra lub modułów"

#: libdwfl/argp-std.c:297
#, c-format
msgid "cannot read ELF core file: %s"
msgstr "nie można odczytać pliku core ELF: %s"

#: libdwfl/argp-std.c:320
msgid "Not enough memory"
msgstr "Za mało pamięci"

#: libdwfl/argp-std.c:330
msgid "No modules recognized in core file"
msgstr "Nie rozpoznano żadnych modułów w pliku core"

#: libdwfl/libdwflP.h:57
msgid "See errno"
msgstr "Proszę zobaczyć errno"

#: libdwfl/libdwflP.h:58
msgid "See elf_errno"
msgstr "Proszę zobaczyć elf_errno"

#: libdwfl/libdwflP.h:59
msgid "See dwarf_errno"
msgstr "Proszę zobaczyć dwarf_errno"

#: libdwfl/libdwflP.h:60
msgid "See ebl_errno (XXX missing)"
msgstr "Proszę zobaczyć ebl_errno (brak XXX)"

#: libdwfl/libdwflP.h:61
msgid "gzip decompression failed"
msgstr "dekompresja gzip się nie powiodła"

#: libdwfl/libdwflP.h:62
msgid "bzip2 decompression failed"
msgstr "dekompresja bzip2 się nie powiodła"

#: libdwfl/libdwflP.h:63
msgid "LZMA decompression failed"
msgstr "dekompresja LZMA się nie powiodła"

#: libdwfl/libdwflP.h:64
#, fuzzy
msgid "zstd decompression failed"
msgstr "dekompresja gzip się nie powiodła"

#: libdwfl/libdwflP.h:65
msgid "no support library found for machine"
msgstr "nie odnaleziono biblioteki obsługi dla komputera"

#: libdwfl/libdwflP.h:66
msgid "Callbacks missing for ET_REL file"
msgstr "Brak wywołań zwrotnych dla pliku ET_REL"

#: libdwfl/libdwflP.h:67
msgid "Unsupported relocation type"
msgstr "Nieobsługiwany typ relokacji"

#: libdwfl/libdwflP.h:68
msgid "r_offset is bogus"
msgstr "r_offset jest fałszywe"

#: libdwfl/libdwflP.h:69 libelf/elf_error.c:115 libelf/elf_error.c:175
msgid "offset out of range"
msgstr "offset spoza zakresu"

#: libdwfl/libdwflP.h:70
msgid "relocation refers to undefined symbol"
msgstr "relokacja odnosi się do nieokreślonego symbolu"

#: libdwfl/libdwflP.h:71
msgid "Callback returned failure"
msgstr "Wywołanie zwrotne zwróciło niepowodzenie"

#: libdwfl/libdwflP.h:72
msgid "No DWARF information found"
msgstr "Nie odnaleziono informacji DWARF"

#: libdwfl/libdwflP.h:73
msgid "No symbol table found"
msgstr "Nie odnaleziono tabeli symboli"

#: libdwfl/libdwflP.h:74
msgid "No ELF program headers"
msgstr "Brak nagłówków programu ELF"

#: libdwfl/libdwflP.h:75
msgid "address range overlaps an existing module"
msgstr "zakres adresów pokrywa się z istniejącym modułem"

#: libdwfl/libdwflP.h:78
msgid "image truncated"
msgstr "skrócono obraz"

#: libdwfl/libdwflP.h:79
msgid "ELF file opened"
msgstr "otwarto plik ELF"

#: libdwfl/libdwflP.h:80
msgid "not a valid ELF file"
msgstr "nie jest prawidłowym plikiem ELF"

#: libdwfl/libdwflP.h:81
msgid "cannot handle DWARF type description"
msgstr "nie można obsłużyć opisu typu DWARF"

#: libdwfl/libdwflP.h:82
msgid "ELF file does not match build ID"
msgstr "plik ELF nie ma pasującego identyfikatora kopii"

#: libdwfl/libdwflP.h:83
msgid "corrupt .gnu.prelink_undo section data"
msgstr "uszkodzone dane sekcji .gnu.prelink_undo"

#: libdwfl/libdwflP.h:84
msgid "Internal error due to ebl"
msgstr "Wewnętrzny błąd z powodu ebl"

#: libdwfl/libdwflP.h:85
msgid "Missing data in core file"
msgstr "Brak danych w pliku core"

#: libdwfl/libdwflP.h:86
msgid "Invalid register"
msgstr "Nieprawidłowy rejestr"

#: libdwfl/libdwflP.h:87
msgid "Error reading process memory"
msgstr "Błąd podczas odczytywania pamięci procesu"

#: libdwfl/libdwflP.h:88
msgid "Couldn't find architecture of any ELF"
msgstr "Nie można odnaleźć architektury żadnego ELF"

#: libdwfl/libdwflP.h:89
msgid "Error parsing /proc filesystem"
msgstr "Błąd podczas przetwarzania systemu plików /proc"

#: libdwfl/libdwflP.h:90
msgid "Invalid DWARF"
msgstr "Nieprawidłowy DWARF"

#: libdwfl/libdwflP.h:91
msgid "Unsupported DWARF"
msgstr "Nieobsługiwany DWARF"

#: libdwfl/libdwflP.h:92
msgid "Unable to find more threads"
msgstr "Nie można odnaleźć więcej wątków"

#: libdwfl/libdwflP.h:93
msgid "Dwfl already has attached state"
msgstr "Dwfl już ma załączony stan"

#: libdwfl/libdwflP.h:94
msgid "Dwfl has no attached state"
msgstr "Dwfl nie ma załączonego stanu"

#: libdwfl/libdwflP.h:95
msgid "Unwinding not supported for this architecture"
msgstr "Odwijanie nie jest obsługiwane dla tej architektury"

#: libdwfl/libdwflP.h:96
msgid "Invalid argument"
msgstr "Nieprawidłowy parametr"

#: libdwfl/libdwflP.h:97
msgid "Not an ET_CORE ELF file"
msgstr "Nie jest plikiem ELF ET_CORE"

#: libebl/eblbackendname.c:41
msgid "No backend"
msgstr "Brak zaplecza"

#: libebl/eblcorenotetypename.c:100 libebl/eblobjnotetypename.c:77
#: libebl/eblobjnotetypename.c:109 libebl/eblobjnotetypename.c:130
#: libebl/eblosabiname.c:73 libebl/eblsectionname.c:83
#: libebl/eblsectiontypename.c:115 libebl/eblsegmenttypename.c:81
msgid "<unknown>"
msgstr "<nieznany>"

#: libebl/ebldynamictagname.c:103
#, c-format
msgid "<unknown>: %#<PRIx64>"
msgstr "<nieznany>: %#<PRIx64>"

#: libebl/eblobjnote.c:58
#, c-format
msgid "unknown SDT version %u\n"
msgstr "nieznana wersja SDT %u\n"

#: libebl/eblobjnote.c:76
#, c-format
msgid "invalid SDT probe descriptor\n"
msgstr "nieprawidłowy deskryptor sondy SDT\n"

#: libebl/eblobjnote.c:126
#, c-format
msgid "  PC: "
msgstr "  PC: "

#: libebl/eblobjnote.c:128
#, c-format
msgid " Base: "
msgstr " Podstawa: "

#: libebl/eblobjnote.c:130
#, c-format
msgid " Semaphore: "
msgstr " Semafor: "

#: libebl/eblobjnote.c:132
#, c-format
msgid "  Provider: "
msgstr "  Dostawca: "

#: libebl/eblobjnote.c:134
#, c-format
msgid " Name: "
msgstr " Nazwa: "

#: libebl/eblobjnote.c:136
#, c-format
msgid " Args: "
msgstr " Parametry: "

#: libebl/eblobjnote.c:300
#, c-format
msgid "  Build ID: "
msgstr "  Identyfikator kopii: "

#. A non-null terminated version string.
#: libebl/eblobjnote.c:311
#, c-format
msgid "  Linker version: %.*s\n"
msgstr "  Wersja konsolidatora: %.*s\n"

#: libebl/eblobjnote.c:638
#, c-format
msgid "  OS: %s, ABI: "
msgstr "  System operacyjny: %s, ABI: "

#: libebl/eblosabiname.c:70
msgid "Stand alone"
msgstr "Samodzielny"

#: libebl/eblsymbolbindingname.c:68 libebl/eblsymboltypename.c:74
#, c-format
msgid "<unknown>: %d"
msgstr "<nieznany>: %d"

#: libelf/elf_error.c:67
msgid "unknown version"
msgstr "nieznana wersja"

#: libelf/elf_error.c:71
msgid "unknown type"
msgstr "nieznany typ"

#: libelf/elf_error.c:75
msgid "invalid `Elf' handle"
msgstr "nieprawidłowa obsługa „Elf”"

#: libelf/elf_error.c:79
msgid "invalid size of source operand"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar operanda źródłowego"

#: libelf/elf_error.c:83
msgid "invalid size of destination operand"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar operanda docelowego"

#: libelf/elf_error.c:87 src/readelf.c:6197
#, c-format
msgid "invalid encoding"
msgstr "nieprawidłowe kodowanie"

#: libelf/elf_error.c:95
msgid "invalid file descriptor"
msgstr "nieprawidłowy deskryptor pliku"

#: libelf/elf_error.c:99
#, fuzzy
msgid "invalid ELF file data"
msgstr "nieprawidłowy plik ELF"

#: libelf/elf_error.c:103
msgid "invalid operation"
msgstr "nieprawidłowe działanie"

#: libelf/elf_error.c:107
msgid "ELF version not set"
msgstr "wersja ELF nie została ustawiona"

#: libelf/elf_error.c:119
msgid "invalid fmag field in archive header"
msgstr "nieprawidłowe pole fmag w nagłówku archiwum"

#: libelf/elf_error.c:123
msgid "invalid archive file"
msgstr "nieprawidłowy plik archiwum"

#: libelf/elf_error.c:127
msgid "descriptor is not for an archive"
msgstr "deskryptor nie jest dla archiwum"

#: libelf/elf_error.c:131
msgid "no index available"
msgstr "brak dostępnego indeksu"

#: libelf/elf_error.c:135
msgid "cannot read data from file"
msgstr "nie można odczytać danych z pliku"

#: libelf/elf_error.c:139
msgid "cannot write data to file"
msgstr "nie można zapisać danych do pliku"

#: libelf/elf_error.c:143
msgid "invalid binary class"
msgstr "nieprawidłowa klasa pliku binarnego"

#: libelf/elf_error.c:147
msgid "invalid section index"
msgstr "nieprawidłowy indeks sekcji"

#: libelf/elf_error.c:151
msgid "invalid operand"
msgstr "nieprawidłowy operand"

#: libelf/elf_error.c:155
msgid "invalid section"
msgstr "nieprawidłowa sekcja"

#: libelf/elf_error.c:163
msgid "executable header not created first"
msgstr "nie utworzono najpierw nagłówka pliku wykonywalnego"

#: libelf/elf_error.c:167
msgid "file descriptor disabled"
msgstr "deskryptor pliku jest wyłączony"

#: libelf/elf_error.c:171
msgid "archive/member file descriptor mismatch"
msgstr "deskryptory archiwum/elementu nie zgadzają się"

#: libelf/elf_error.c:179
msgid "cannot manipulate null section"
msgstr "nie można zmieniać pustej sekcji"

#: libelf/elf_error.c:183
msgid "data/scn mismatch"
msgstr "dane/scn nie zgadzają się"

#: libelf/elf_error.c:187
msgid "invalid section header"
msgstr "nieprawidłowy nagłówek sekcji"

#: libelf/elf_error.c:191 src/readelf.c:9997 src/readelf.c:10597
#: src/readelf.c:10698 src/readelf.c:10880
#, c-format
msgid "invalid data"
msgstr "nieprawidłowe dane"

#: libelf/elf_error.c:195
msgid "unknown data encoding"
msgstr "nieznane kodowanie danych"

#: libelf/elf_error.c:199
msgid "section `sh_size' too small for data"
msgstr "sekcja „sh_size” jest za mała dla danych"

#: libelf/elf_error.c:203
msgid "invalid section alignment"
msgstr "nieprawidłowe wyrównanie sekcji"

#: libelf/elf_error.c:207
msgid "invalid section entry size"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar wpisu sekcji"

#: libelf/elf_error.c:211
msgid "update() for write on read-only file"
msgstr "update() dla zapisu pliku tylko do odczytu"

#: libelf/elf_error.c:215
msgid "no such file"
msgstr "nie ma takiego pliku"

#: libelf/elf_error.c:219
msgid "only relocatable files can contain section groups"
msgstr "tylko relokowalne pliki mogą zawierać grupy sekcji"

#: libelf/elf_error.c:224
msgid ""
"program header only allowed in executables, shared objects, and core files"
msgstr ""
"tylko pliki wykonywalne, obiektów współdzielone i pliki core mogą mieć "
"nagłówki programu"

#: libelf/elf_error.c:231
msgid "file has no program header"
msgstr "plik nie ma nagłówków programu"

#: libelf/elf_error.c:241
msgid "invalid section type"
msgstr "nieprawidłowy typ sekcji"

#: libelf/elf_error.c:246
msgid "invalid section flags"
msgstr "nieprawidłowe flagi sekcji"

#: libelf/elf_error.c:251
msgid "section does not contain compressed data"
msgstr "sekcja nie zawiera skompresowanych danych"

#: libelf/elf_error.c:256
msgid "section contains compressed data"
msgstr "sekcja zawiera skompresowane dane"

#: libelf/elf_error.c:261
msgid "unknown compression type"
msgstr "nieznany typ kompresji"

#: libelf/elf_error.c:266
msgid "cannot compress data"
msgstr "nie można kompresować danych"

#: libelf/elf_error.c:271
msgid "cannot decompress data"
msgstr "nie można dekompresować danych"

#: src/addr2line.c:57
msgid "Input format options:"
msgstr "Opcje formatowania wejścia:"

#: src/addr2line.c:59
msgid "Treat addresses as offsets relative to NAME section."
msgstr "Traktuje adresy jako offsety względne do sekcji NAZWA."

#: src/addr2line.c:61
msgid "Output format options:"
msgstr "Opcje formatowania wyjścia:"

#: src/addr2line.c:62
msgid "Print address before each entry"
msgstr "Wyświetla adres pliku przed każdym wpisem"

#: src/addr2line.c:63
msgid "Show only base names of source files"
msgstr "Wyświetla tylko podstawowe nazwy plików źródłowych"

#: src/addr2line.c:65
msgid "Show absolute file names using compilation directory"
msgstr "Wyświetla bezwzględne nazwy plików używając katalogu kompilacji"

#: src/addr2line.c:66
msgid "Also show function names"
msgstr "Wyświetla także nazwy funkcji"

#: src/addr2line.c:67
msgid "Also show symbol or section names"
msgstr "Wyświetla także nazwy symboli lub sekcji"

#: src/addr2line.c:68
msgid "Also show symbol and the section names"
msgstr "Wyświetla także nazwy symboli i sekcji"

#: src/addr2line.c:69
msgid "Also show line table flags"
msgstr "Wyświetla także flagi tabeli wierszy"

#: src/addr2line.c:71
msgid ""
"Show all source locations that caused inline expansion of subroutines at the "
"address."
msgstr ""
"Wyświetla wszystkie położenia źródłowe, które spowodowały wstawione "
"rozszerzenie podprogramów pod tym adresem."

#: src/addr2line.c:74
msgid "Show demangled symbols (ARG is always ignored)"
msgstr ""
"Wyświetla symbole z usuniętym dekorowaniem (PARAMETR jest zawsze ignorowany)"

#: src/addr2line.c:76
msgid "Print all information on one line, and indent inlines"
msgstr "Wyświetla wszystkie informacje w jednym wierszy i wyrównuje wstawki"

#: src/addr2line.c:78 src/elfcmp.c:70 src/findtextrel.c:65 src/nm.c:100
#: src/strings.c:78
msgid "Miscellaneous:"
msgstr "Różne:"

#. Short description of program.
#: src/addr2line.c:86
msgid ""
"Locate source files and line information for ADDRs (in a.out by default)."
msgstr ""
"Odnajdywanie plików źródłowych i informacji o wierszu dla ADRESU (domyślne "
"w a.out)."

#. Strings for arguments in help texts.
#: src/addr2line.c:90
msgid "[ADDR...]"
msgstr "[ADRES…]"

#: src/addr2line.c:519
#, c-format
msgid "Section syntax requires exactly one module"
msgstr "Składnia sekcji wymaga dokładnie jednego modułu"

#: src/addr2line.c:542
#, c-format
msgid "offset %#<PRIxMAX> lies outside section '%s'"
msgstr "offset %#<PRIxMAX> leży poza sekcją „%s”"

#: src/addr2line.c:632
#, c-format
msgid "cannot find symbol '%s'"
msgstr "nie można odnaleźć symbolu „%s”"

#: src/addr2line.c:637
#, c-format
msgid "offset %#<PRIxMAX> lies outside contents of '%s'"
msgstr "offset %#<PRIxMAX> leży poza zawartością „%s”"

#: src/ar.c:67
msgid "Commands:"
msgstr "Polecenia:"

#: src/ar.c:68
msgid "Delete files from archive."
msgstr "Usuwa pliki z archiwum."

#: src/ar.c:69
msgid "Move files in archive."
msgstr "Przenosi pliki w archiwum."

#: src/ar.c:70
msgid "Print files in archive."
msgstr "Wyświetla pliki w archiwum."

#: src/ar.c:71
msgid "Quick append files to archive."
msgstr "Szybko dodaje pliki do archiwum."

#: src/ar.c:73
msgid "Replace existing or insert new file into archive."
msgstr "Zastępuje istniejący lub umieszcza nowy plik w archiwum."

#: src/ar.c:74
msgid "Display content of archive."
msgstr "Wyświetla zawartość archiwum."

#: src/ar.c:75
msgid "Extract files from archive."
msgstr "Wypakowuje pliki z archiwum."

#: src/ar.c:77
msgid "Command Modifiers:"
msgstr "Modyfikatory poleceń:"

#: src/ar.c:78
msgid "Preserve original dates."
msgstr "Zachowuje pierwotne daty."

#: src/ar.c:79
msgid "Use instance [COUNT] of name."
msgstr "Używa wystąpienia [LICZNIK] nazwy."

#: src/ar.c:81
msgid "Do not replace existing files with extracted files."
msgstr "Nie zastępuje istniejących plików wypakowanymi plikami."

#: src/ar.c:82
msgid "Allow filename to be truncated if necessary."
msgstr "Zezwala na skrócenie nazwy pliku, jeśli jest to wymagane."

#: src/ar.c:84
msgid "Provide verbose output."
msgstr "Wyświetla więcej informacji."

#: src/ar.c:85
msgid "Force regeneration of symbol table."
msgstr "Wymusza ponowne utworzenie tabeli symboli."

#: src/ar.c:86
msgid "Insert file after [MEMBER]."
msgstr "Umieszcza plik po [ELEMENCIE]."

#: src/ar.c:87
msgid "Insert file before [MEMBER]."
msgstr "Umieszcza plik przed [ELEMENTEM]."

#: src/ar.c:88
msgid "Same as -b."
msgstr "To samo, co -b."

#: src/ar.c:89
msgid "Suppress message when library has to be created."
msgstr "Zmniejsza komunikat, jeśli biblioteka musi zostać utworzona."

#: src/ar.c:91
msgid "Use full path for file matching."
msgstr "Używa pełnej ścieżki do dopasowywania plików."

#: src/ar.c:92
msgid "Update only older files in archive."
msgstr "Aktualizuje tylko starsze pliki w archiwum."

#. Short description of program.
#: src/ar.c:98
msgid "Create, modify, and extract from archives."
msgstr "Tworzenie, modyfikowanie i wypakowywanie archiwów."

#. Strings for arguments in help texts.
#: src/ar.c:101
msgid "[MEMBER] [COUNT] ARCHIVE [FILE...]"
msgstr "[ELEMENT] [LICZNIK] ARCHIWUM [PLIK…]"

#: src/ar.c:180
#, c-format
msgid "'a', 'b', and 'i' are only allowed with the 'm' and 'r' options"
msgstr "„a”, „b” i „i” są dozwolone tylko z opcjami „m” i „r”"

#: src/ar.c:185
#, c-format
msgid "MEMBER parameter required for 'a', 'b', and 'i' modifiers"
msgstr "parametr ELEMENT jest wymagany dla modyfikatorów „a”, „b” i „i”"

#: src/ar.c:201
#, c-format
msgid "'N' is only meaningful with the 'x' and 'd' options"
msgstr "„N” ma znaczenie tylko z opcjami „x” i „d”"

#: src/ar.c:206
#, c-format
msgid "COUNT parameter required"
msgstr "wymagany jest parametr LICZNIK"

#: src/ar.c:218
#, c-format
msgid "invalid COUNT parameter %s"
msgstr "nieprawidłowy parametr LICZNIK %s"

#: src/ar.c:225
#, c-format
msgid "'%c' is only meaningful with the 'x' option"
msgstr "„%c” ma znaczenie tylko z opcją „x”"

#: src/ar.c:231
#, c-format
msgid "archive name required"
msgstr "wymagana jest nazwa archiwum"

#: src/ar.c:244
#, c-format
msgid "command option required"
msgstr "wymagana jest opcja polecenia"

#: src/ar.c:295
#, c-format
msgid "More than one operation specified"
msgstr "Podano więcej niż jedno działanie"

#: src/ar.c:389
#, c-format
msgid "cannot open archive '%s'"
msgstr "nie można otworzyć archiwum „%s”"

#: src/ar.c:399
#, c-format
msgid "cannot open archive '%s': %s"
msgstr "nie można otworzyć archiwum „%s”: %s"

#: src/ar.c:403
#, c-format
msgid "%s: not an archive file"
msgstr "%s: nie jest plikiem archiwum"

#: src/ar.c:407
#, c-format
msgid "cannot stat archive '%s'"
msgstr "nie można wykonać stat na archiwum „%s”"

#: src/ar.c:419
#, c-format
msgid "no entry %s in archive\n"
msgstr "brak wpisu %s w archiwum\n"

#: src/ar.c:472 src/ar.c:927 src/ar.c:1134
#, c-format
msgid "cannot create hash table"
msgstr "nie można utworzyć tabeli mieszającej"

#: src/ar.c:479 src/ar.c:934 src/ar.c:1143
#, c-format
msgid "cannot insert into hash table"
msgstr "nie można umieścić w tabeli mieszającej"

#: src/ar.c:487 src/ranlib.c:148
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "nie można wykonać stat na „%s”"

#: src/ar.c:589
#, c-format
msgid "cannot read content of %s: %s"
msgstr "nie można odczytać zawartości %s: %s"

#: src/ar.c:632
#, c-format
msgid "cannot open %.*s"
msgstr "nie można otworzyć %.*s"

#: src/ar.c:654
#, c-format
msgid "failed to write %s"
msgstr "zapisanie %s się nie powiodło"

#: src/ar.c:666
#, c-format
msgid "cannot change mode of %s"
msgstr "nie można zmienić trybu %s"

#: src/ar.c:682
#, c-format
msgid "cannot change modification time of %s"
msgstr "nie można zmienić czasu modyfikacji %s"

#: src/ar.c:728
#, c-format
msgid "cannot rename temporary file to %.*s"
msgstr "nie można zmienić nazwy pliku tymczasowego na %.*s"

#: src/ar.c:764 src/ar.c:1019 src/ar.c:1423 src/ranlib.c:222
#, c-format
msgid "cannot create new file"
msgstr "nie można utworzyć nowego pliku"

#: src/ar.c:1225
#, c-format
msgid "position member %s not found"
msgstr "nie odnaleziono położenia elementu %s"

#: src/ar.c:1235
#, c-format
msgid "%s: no entry %s in archive!\n"
msgstr "%s: brak wpisu %s w archiwum.\n"

#: src/ar.c:1264 src/objdump.c:241
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "nie można otworzyć %s"

#: src/ar.c:1269
#, c-format
msgid "cannot stat %s"
msgstr "nie można wykonać stat na %s"

#: src/ar.c:1275
#, c-format
msgid "%s is no regular file"
msgstr "%s nie jest zwykłym plikiem"

#: src/ar.c:1288
#, c-format
msgid "cannot get ELF descriptor for %s: %s\n"
msgstr "nie można uzyskać deskryptora ELF dla %s: %s\n"

#: src/ar.c:1308
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "nie można odczytać %s: %s"

#: src/ar.c:1483
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot represent ar_date"
msgstr "nie można dekompresować danych"

#: src/ar.c:1489
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot represent ar_uid"
msgstr "nie można dekompresować danych"

#: src/ar.c:1495
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot represent ar_gid"
msgstr "nie można dekompresować danych"

#: src/ar.c:1501
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot represent ar_mode"
msgstr "nie można uzyskać nazwy sekcji"

#: src/ar.c:1507
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot represent ar_size"
msgstr "nie można otworzyć %s"

#: src/arlib-argp.c:32
msgid "Use zero for uid, gid, and date in archive members."
msgstr "Używa zero jako UID, GID i datę w elementach archiwum."

#: src/arlib-argp.c:34
msgid "Use actual uid, gid, and date in archive members."
msgstr "Używa prawdziwe UID, GID i datę w elementach archiwum."

#: src/arlib-argp.c:65
#, c-format
msgid "%s (default)"
msgstr "%s (domyślnie)"

#. The archive is too big.
#: src/arlib.c:213
#, c-format
msgid "the archive '%s' is too large"
msgstr "archiwum „%s” jest za duże"

#: src/arlib.c:226
#, c-format
msgid "cannot read ELF header of %s(%s): %s"
msgstr "nie można odczytać nagłówka ELF %s(%s): %s"

#: src/elfcmp.c:60
msgid "Control options:"
msgstr "Opcje sterujące:"

#: src/elfcmp.c:62
msgid "Output all differences, not just the first"
msgstr "Wyświetlanie wszystkich różnic, nie tylko pierwszej"

#: src/elfcmp.c:63
msgid ""
"Control treatment of gaps in loadable segments [ignore|match] (default: "
"ignore)"
msgstr ""
"Sterowanie traktowaniem luk w segmentach wczytywalnych [ignore|match] "
"(domyślne: ignore)"

#: src/elfcmp.c:65
msgid "Ignore permutation of buckets in SHT_HASH section"
msgstr "Ignorowanie permutacji kubełków w sekcji SHT_HASH"

#: src/elfcmp.c:67
msgid "Ignore differences in build ID"
msgstr "Ignorowanie różnic w identyfikatorze kopii"

#: src/elfcmp.c:68
msgid "Output nothing; yield exit status only"
msgstr "Bez wypisywania; przekazanie tylko kodu wyjścia"

#. Short description of program.
#: src/elfcmp.c:75
msgid "Compare relevant parts of two ELF files for equality."
msgstr "Porównywanie odpowiednich części dwóch plików ELF pod kątem równości."

#. Strings for arguments in help texts.
#: src/elfcmp.c:79
msgid "FILE1 FILE2"
msgstr "PLIK1 PLIK2"

#: src/elfcmp.c:141
msgid "Invalid number of parameters.\n"
msgstr "Nieprawidłowa liczba parametrów.\n"

#: src/elfcmp.c:172 src/elfcmp.c:177
#, c-format
msgid "cannot get ELF header of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF „%s”: %s"

#: src/elfcmp.c:203
#, c-format
msgid "%s %s diff: ELF header"
msgstr "%s %s różnią się: nagłówek ELF"

#: src/elfcmp.c:210 src/elfcmp.c:213
#, c-format
msgid "cannot get section count of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać licznika sekcji „%s”: %s"

#: src/elfcmp.c:218
#, c-format
msgid "%s %s diff: section count"
msgstr "%s %s różnią się: licznik sekcji"

#: src/elfcmp.c:225 src/elfcmp.c:228
#, c-format
msgid "cannot get program header count of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać licznika nagłówka programu „%s”: %s"

#: src/elfcmp.c:233
#, c-format
msgid "%s %s diff: program header count"
msgstr "%s %s różnią się: licznik nagłówka programu"

#: src/elfcmp.c:241 src/elfcmp.c:244
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get hdrstrndx of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF „%s”: %s"

#: src/elfcmp.c:249
#, fuzzy, c-format
msgid "%s %s diff: shdr string index"
msgstr "%s %s różnią się: licznik sekcji"

#: src/elfcmp.c:307
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu], [%zu] name"
msgstr "%s %s różnią się: nazwa sekcji [%zu], [%zu]"

#: src/elfcmp.c:330
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' header"
msgstr "%s %s różnią się: nagłówek sekcji [%zu] „%s”"

#: src/elfcmp.c:338 src/elfcmp.c:344
#, c-format
msgid "cannot get content of section %zu in '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać zawartości sekcji %zu w „%s”: %s"

#: src/elfcmp.c:353
#, c-format
msgid "symbol table [%zu] in '%s' has zero sh_entsize"
msgstr "tabela symboli [%zu] w „%s” ma zerowe sh_entsize"

#: src/elfcmp.c:365 src/elfcmp.c:371
#, c-format
msgid "cannot get symbol in '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać symbolu w „%s”: %s"

#: src/elfcmp.c:393
#, c-format
msgid "%s %s differ: symbol table [%zu]"
msgstr "%s %s różnią się: tabela symboli [%zu]"

#: src/elfcmp.c:396
#, c-format
msgid "%s %s differ: symbol table [%zu,%zu]"
msgstr "%s %s różnią się: tabela symboli [%zu,%zu]"

#: src/elfcmp.c:443 src/elfcmp.c:513
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' number of notes"
msgstr "%s %s różnią się: liczba notatek sekcji [%zu] „%s”"

#: src/elfcmp.c:451
#, c-format
msgid "cannot read note section [%zu] '%s' in '%s': %s"
msgstr "nie można odczytać notatki sekcji [%zu] „%s” w „%s”: %s"

#: src/elfcmp.c:462
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' note name"
msgstr "%s %s różnią się: nazwa notatki sekcji [%zu] „%s”"

#: src/elfcmp.c:470
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' note '%s' type"
msgstr "%s %s różnią się: sekcja [%zu] „%s” notatka „%s” typ"

#: src/elfcmp.c:485
#, c-format
msgid "%s %s differ: build ID length"
msgstr "%s %s różnią się: długość identyfikatora kopii"

#: src/elfcmp.c:493
#, c-format
msgid "%s %s differ: build ID content"
msgstr "%s %s różnią się: zawartość identyfikatora kopii"

#: src/elfcmp.c:502
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' note '%s' content"
msgstr "%s %s różnią się: sekcja [%zu] „%s” notatka „%s” zawartość"

#: src/elfcmp.c:543
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' content"
msgstr "%s %s różnią się: zawartość sekcji [%zu] „%s”"

#: src/elfcmp.c:547
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu,%zu] '%s' content"
msgstr "%s %s różnią się: zawartość sekcji [%zu,%zu] „%s”"

#: src/elfcmp.c:562
#, c-format
msgid "%s %s differ: unequal amount of important sections"
msgstr "%s %s różnią się: różna liczba ważnych sekcji"

#: src/elfcmp.c:595 src/elfcmp.c:600
#, c-format
msgid "cannot load data of '%s': %s"
msgstr "nie można wczytać danych z „%s”: %s"

#: src/elfcmp.c:619 src/elfcmp.c:625
#, c-format
msgid "cannot get program header entry %d of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać wpisu nagłówka programu %d z „%s”: %s"

#: src/elfcmp.c:631
#, c-format
msgid "%s %s differ: program header %d"
msgstr "%s %s różnią się: nagłówek programu %d"

#: src/elfcmp.c:655
#, c-format
msgid "%s %s differ: gap"
msgstr "%s %s różnią się: luka"

#: src/elfcmp.c:706
#, c-format
msgid "Invalid value '%s' for --gaps parameter."
msgstr "Nieprawidłowa wartość „%s” dla parametru --gaps."

#: src/elfcmp.c:734 src/findtextrel.c:205 src/nm.c:364 src/ranlib.c:141
#: src/size.c:272 src/strings.c:185 src/strip.c:984 src/strip.c:1021
#: src/unstrip.c:2197 src/unstrip.c:2226
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "nie można otworzyć „%s”"

#: src/elfcmp.c:738 src/findtextrel.c:212 src/ranlib.c:158
#, c-format
msgid "cannot create ELF descriptor for '%s': %s"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF dla „%s”: %s"

#: src/elfcmp.c:743
#, c-format
msgid "cannot create EBL descriptor for '%s'"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora EBL dla „%s”"

#: src/elfcmp.c:761 src/findtextrel.c:394
#, c-format
msgid "cannot get section header of section %zu: %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji dla sekcji %zu: %s"

#: src/elfcmp.c:771
#, c-format
msgid "cannot get content of section %zu: %s"
msgstr "nie można uzyskać zawartości sekcji %zu: %s"

#: src/elfcmp.c:781 src/elfcmp.c:795
#, c-format
msgid "cannot get relocation: %s"
msgstr "nie można uzyskać relokacji: %s"

#: src/elfcompress.c:115 src/strip.c:308 src/unstrip.c:121
#, c-format
msgid "-o option specified twice"
msgstr "Opcję -o podano dwukrotnie"

#: src/elfcompress.c:122
#, c-format
msgid "-t option specified twice"
msgstr "Opcję -t podano dwukrotnie"

#: src/elfcompress.c:131
#, c-format
msgid "unknown compression type '%s'"
msgstr "nieznany typ kompresji „%s”"

#. We need at least one input file.
#: src/elfcompress.c:143 src/elfcompress.c:1347
#, c-format
msgid "No input file given"
msgstr "Nie podano pliku wejściowego"

#: src/elfcompress.c:149 src/elfcompress.c:1352
#, c-format
msgid "Only one input file allowed together with '-o'"
msgstr "Tylko jeden plik wejściowy jest dozwolony z „-o”"

#: src/elfcompress.c:1309
msgid "Place (de)compressed output into FILE"
msgstr "Umieszcza zdekompresowane wyjście w PLIKU"

#: src/elfcompress.c:1312
msgid ""
"What type of compression to apply. TYPE can be 'none' (decompress), "
"'zlib' (ELF ZLIB compression, the default, 'zlib-gabi' is an alias) or 'zlib-"
"gnu' (.zdebug GNU style compression, 'gnu' is an alias)"
msgstr ""
"Typ stosowanej kompresji. TYP może wynosić „none” (dekompresja), "
"„zlib” (kompresja zlib ELF, domyślna, „zlib-gabi” to alias) lub „zlib-"
"gnu” (kompresja .zdebug w stylu GNU, „gnu” to alias)"

#: src/elfcompress.c:1315
msgid ""
"SECTION name to (de)compress, SECTION is an extended wildcard pattern "
"(defaults to '.?(z)debug*')"
msgstr ""
"Nazwa SEKCJI do (de)kompresowania, SEKCJA jest rozszerzonym wzorem "
"(domyślnie „.?(z)debug*”)"

#: src/elfcompress.c:1318
msgid "Print a message for each section being (de)compressed"
msgstr "Wyświetla komunikat dla każdej (de)kompresowanej sekcji"

#: src/elfcompress.c:1321
#, fuzzy
msgid ""
"Force compression of section even if it would become larger or update/"
"rewrite the file even if no section would be (de)compressed"
msgstr "Wymusza kompresję sekcji nawet, jeśli spowodowałoby to jej zwiększenie"

#: src/elfcompress.c:1324 src/strip.c:93
msgid "Relax a few rules to handle slightly broken ELF files"
msgstr "Łagodzi kilka reguł, aby obsłużyć lekko uszkodzone pliki ELF"

#: src/elfcompress.c:1327
msgid "Be silent when a section cannot be compressed"
msgstr "Bez zgłaszania, kiedy nie można zdekompresować sekcji"

#. Strings for arguments in help texts.
#: src/elfcompress.c:1336 src/elflint.c:77 src/readelf.c:158
msgid "FILE..."
msgstr "PLIK…"

#: src/elfcompress.c:1337
msgid "Compress or decompress sections in an ELF file."
msgstr "Kompresuje lub dekompresuje sekcje w pliku ELF."

#: src/elflint.c:63
msgid "Be extremely strict, flag level 2 features."
msgstr "Bardzo ścisłe sprawdzanie, cechy poziomu 2 flag."

#: src/elflint.c:64
msgid "Do not print anything if successful"
msgstr "Nie wypisywanie niczego w przypadku powodzenia"

#: src/elflint.c:65
msgid "Binary is a separate debuginfo file"
msgstr "Plik binarny jest oddzielnym plikiem debuginfo"

#: src/elflint.c:67
msgid ""
"Binary has been created with GNU ld and is therefore known to be broken in "
"certain ways"
msgstr ""
"Plik binarny został utworzony przez program GNU ld, przez co jest uszkodzony "
"w pewien sposób"

#. Short description of program.
#: src/elflint.c:73
msgid "Pedantic checking of ELF files compliance with gABI/psABI spec."
msgstr ""
"Szczegółowe sprawdzanie zgodności plików ELF ze specyfikacją gABI/psABI."

#: src/elflint.c:154 src/readelf.c:368
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open input file '%s'"
msgstr "nie można otworzyć pliku wejściowego"

#: src/elflint.c:161
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot generate Elf descriptor for '%s': %s\n"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF: %s\n"

#: src/elflint.c:180
#, c-format
msgid "error while closing Elf descriptor: %s\n"
msgstr "błąd podczas zamykania deskryptora ELF: %s\n"

#: src/elflint.c:184
msgid "No errors"
msgstr "Brak błędów"

#: src/elflint.c:219 src/readelf.c:575
msgid "Missing file name.\n"
msgstr "Brak nazwy pliku.\n"

#: src/elflint.c:284
#, c-format
msgid " error while freeing sub-ELF descriptor: %s\n"
msgstr " błąd podczas zwalniania deskryptora pod-ELF: %s\n"

#. We cannot do anything.
#: src/elflint.c:292
#, c-format
msgid "Not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start\n"
msgstr "To nie jest plik ELF — ma błędne bajty magiczne na początku\n"

#: src/elflint.c:357
#, c-format
msgid "e_ident[%d] == %d is no known class\n"
msgstr "e_ident[%d] == %d nie jest znaną klasą\n"

#: src/elflint.c:362
#, c-format
msgid "e_ident[%d] == %d is no known data encoding\n"
msgstr "e_ident[%d] == %d nie jest znanym kodowaniem danych\n"

#: src/elflint.c:366
#, c-format
msgid "unknown ELF header version number e_ident[%d] == %d\n"
msgstr "nieznany numer wersji nagłówka ELF e_ident[%d] == %d\n"

#: src/elflint.c:374
#, c-format
msgid "unsupported OS ABI e_ident[%d] == '%s'\n"
msgstr "nieobsługiwane ABI systemu operacyjnego e_ident[%d] == „%s”\n"

#: src/elflint.c:380
#, fuzzy, c-format
msgid "unsupported ABI version e_ident[%d] == %d\n"
msgstr "nieobsługiwana wersja ABI e_ident[%d] == %d\n"

#: src/elflint.c:385
#, c-format
msgid "e_ident[%zu] is not zero\n"
msgstr "e_ident[%zu] nie wynosi zero\n"

#: src/elflint.c:390
#, c-format
msgid "unknown object file type %d\n"
msgstr "nieznany typ pliku obiektu %d\n"

#: src/elflint.c:397
#, c-format
msgid "unknown machine type %d\n"
msgstr "nieznany typ komputera %d\n"

#: src/elflint.c:401
#, c-format
msgid "unknown object file version\n"
msgstr "nieznana wersja pliku obiektu\n"

#: src/elflint.c:407
#, c-format
msgid "invalid program header offset\n"
msgstr "nieprawidłowy offset nagłówka programu\n"

#: src/elflint.c:409
#, c-format
msgid "executables and DSOs cannot have zero program header offset\n"
msgstr ""
"pliki wykonywalne i DSO nie mogą mieć zerowego offsetu nagłówka programu\n"

#: src/elflint.c:413
#, c-format
msgid "invalid number of program header entries\n"
msgstr "nieprawidłowa liczba wpisów nagłówka programu\n"

#: src/elflint.c:421
#, c-format
msgid "invalid section header table offset\n"
msgstr "nieprawidłowy offset tabeli nagłówków sekcji\n"

#: src/elflint.c:424
#, c-format
msgid "section header table must be present\n"
msgstr "tabela nagłówków sekcji musi istnieć\n"

#: src/elflint.c:438
#, c-format
msgid "invalid number of section header table entries\n"
msgstr "nieprawidłowa liczba wpisów tabeli nagłówków sekcji\n"

#: src/elflint.c:455
#, c-format
msgid "invalid section header index\n"
msgstr "nieprawidłowy indeks nagłówka sekcji\n"

#: src/elflint.c:473
#, c-format
msgid "Can only check %u headers, shnum was %u\n"
msgstr ""

#: src/elflint.c:487
#, c-format
msgid "invalid number of program header table entries\n"
msgstr "nieprawidłowa liczba wpisów tabeli nagłówka programu\n"

#: src/elflint.c:504
#, c-format
msgid "Can only check %u headers, phnum was %u\n"
msgstr ""

#: src/elflint.c:509
#, c-format
msgid "invalid machine flags: %s\n"
msgstr "nieprawidłowe flagi komputera: %s\n"

#: src/elflint.c:516 src/elflint.c:533
#, c-format
msgid "invalid ELF header size: %hd\n"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar nagłówka ELF: %hd\n"

#: src/elflint.c:519 src/elflint.c:536
#, c-format
msgid "invalid program header size: %hd\n"
msgstr "nieprawidłowa rozmiar nagłówka programu: %hd\n"

#: src/elflint.c:522 src/elflint.c:539
#, c-format
msgid "invalid program header position or size\n"
msgstr "nieprawidłowe położenie lub rozmiar nagłówka programu\n"

#: src/elflint.c:525 src/elflint.c:542
#, c-format
msgid "invalid section header size: %hd\n"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar nagłówka sekcji: %hd\n"

#: src/elflint.c:528 src/elflint.c:545
#, c-format
msgid "invalid section header position or size\n"
msgstr "nieprawidłowe położenie lub rozmiar nagłówka sekcji\n"

#: src/elflint.c:590
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': section with SHF_GROUP flag set not part of a section "
"group\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: sekcja z flagą SHF_GROUP nie jest częścią grupy sekcji\n"

#: src/elflint.c:594
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': section group [%2zu] '%s' does not precede group member\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: grupa sekcji [%2zu] „%s” nie poprzedza elementu grupy\n"

#: src/elflint.c:610 src/elflint.c:1498 src/elflint.c:1549 src/elflint.c:1655
#: src/elflint.c:1991 src/elflint.c:2317 src/elflint.c:2936 src/elflint.c:3099
#: src/elflint.c:3247 src/elflint.c:3437 src/elflint.c:4441
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get section data\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać danych sekcji\n"

#: src/elflint.c:623 src/elflint.c:1662
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': referenced as string table for section [%2d] '%s' but "
"type is not SHT_STRTAB\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: użyta jako tabela ciągów dla sekcji [%2d] „%s”, ale nie "
"jest typu SHT_STRTAB\n"

#: src/elflint.c:646
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol table cannot have more than one extended index "
"section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: tabela symboli nie może mieć więcej niż jednej "
"rozszerzonej sekcji indeksów\n"

#: src/elflint.c:658
#, c-format
msgid "section [%2u] '%s': entry size is does not match ElfXX_Sym\n"
msgstr "sekcja [%2u] „%s”: rozmiar wpisu nie zgadza się z ElfXX_Sym\n"

#: src/elflint.c:662
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"section [%2u] '%s': number of local entries in 'st_info' larger than table "
"size\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: brak określonych wpisów notatek dla typu pliku\n"

#: src/elflint.c:671
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol %d: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać symbolu %d: %s\n"

#: src/elflint.c:676 src/elflint.c:679 src/elflint.c:682 src/elflint.c:685
#: src/elflint.c:688 src/elflint.c:691
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': '%s' in zeroth entry not zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: „%s” w zerowym wpisie nie jest zerem\n"

#: src/elflint.c:694
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': XINDEX for zeroth entry not zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: XINDEX dla zerowego wpisu nie jest zerem\n"

#: src/elflint.c:704
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol %zu: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać symbolu %zu: %s\n"

#: src/elflint.c:713
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: invalid name value\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: nieprawidłowa wartość nazwy\n"

#: src/elflint.c:728
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: too large section index but no extended "
"section index section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: za duży indeks sekcji, ale nie ma sekcji "
"rozszerzonych indeksów sekcji\n"

#: src/elflint.c:734
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: XINDEX used for index which would fit in "
"st_shndx (%<PRIu32>)\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: XINDEX użyty dla indeksu, który zmieściłby "
"się w st_shndx (%<PRIu32>)\n"

#. || sym->st_shndx > SHN_HIRESERVE always false
#: src/elflint.c:746
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: invalid section index\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: nieprawidłowy indeks sekcji\n"

#: src/elflint.c:754
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unknown type\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: nieznany typ\n"

#: src/elflint.c:760
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unknown symbol binding\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: nieznane dowiązanie symbolu\n"

#: src/elflint.c:765
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unique symbol not of object type\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: unikalny symbol nie jest typem obiektu\n"

#: src/elflint.c:773
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: COMMON only allowed in relocatable files\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: COMMON jest dozwolone tylko w plikach "
"relokowalnych\n"

#: src/elflint.c:777
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: local COMMON symbols are nonsense\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: lokalne symbole COMMON to nonsens\n"

#: src/elflint.c:781
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: function in COMMON section is nonsense\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: funkcja w sekcji COMMON to nonsens\n"

#: src/elflint.c:832
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: st_value out of bounds\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: st_value spoza zakresu\n"

#: src/elflint.c:838 src/elflint.c:863 src/elflint.c:912
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu does not fit completely in referenced section "
"[%2d] '%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu nie mieści się w całości we wskazywanej sekcji "
"[%2d] „%s”\n"

#: src/elflint.c:847
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: referenced section [%2d] '%s' does not have "
"SHF_TLS flag set\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: wskazywana sekcja [%2d] „%s” nie ma "
"ustawionej flagi SHF_TLS\n"

#: src/elflint.c:857 src/elflint.c:905
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: st_value out of bounds of referenced section "
"[%2d] '%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: st_value spoza zakresu wskazywanej sekcji "
"[%2d] „%s”\n"

#: src/elflint.c:884
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: TLS symbol but no TLS program header entry\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: symbol TLS, ale brak wpisu TLS nagłówka "
"programu\n"

#: src/elflint.c:890
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: TLS symbol but couldn't get TLS program "
"header entry\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: symbol TLS, ale nie można uzyskać wpisu TLS "
"nagłówka programu\n"

#: src/elflint.c:898
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: st_value short of referenced section [%2d] "
"'%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: st_value pomija wskazywaną sekcję [%2d] „%s”\n"

#: src/elflint.c:925
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: local symbol outside range described in "
"sh_info\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: lokalny symbol spoza zakresu określonego "
"w sh_info\n"

#: src/elflint.c:932
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: non-local symbol outside range described in "
"sh_info\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: nielokalny symbol spoza zakresu określonego "
"w sh_info\n"

#: src/elflint.c:939
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: non-local section symbol\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: nielokalny symbol sekcji\n"

#: src/elflint.c:989
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol refers to bad section "
"[%2d]\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ odnosi się do błędnej sekcji "
"[%2d]\n"

#: src/elflint.c:996
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol refers to section [%2d] "
"'%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ odnosi się do sekcji [%2d] "
"„%s”\n"

#. This test is more strict than the psABIs which
#. usually allow the symbol to be in the middle of
#. the .got section, allowing negative offsets.
#: src/elflint.c:1012
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol value %#<PRIx64> does not "
"match %s section address %#<PRIx64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wartość symbolu _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ %#<PRIx64> nie "
"pasuje do adresu sekcji %s %#<PRIx64>\n"

#: src/elflint.c:1019
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol size %<PRIu64> does not "
"match %s section size %<PRIu64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: rozmiar symbolu _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ %<PRIu64> nie "
"pasuje do rozmiaru sekcji %s %<PRIu64>\n"

#: src/elflint.c:1027
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol present, but no .got "
"section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ istnieje, ale brak sekcji ."
"got\n"

#: src/elflint.c:1043
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _DYNAMIC_ symbol value %#<PRIx64> does not match dynamic "
"segment address %#<PRIx64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wartość symbolu _DYNAMIC_ %#<PRIx64> nie pasuje do adresu "
"segmentu dynamicznego %#<PRIx64>\n"

#: src/elflint.c:1050
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _DYNAMIC symbol size %<PRIu64> does not match dynamic "
"segment size %<PRIu64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: rozmiar symbolu _DYNAMIC_ %<PRIu64> nie pasuje do "
"rozmiaru segmentu dynamicznego %<PRIu64>\n"

#: src/elflint.c:1063
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: symbol in dynamic symbol table with non-"
"default visibility\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: symbol w dynamicznej tabeli symboli "
"z niedomyślną widocznością\n"

#: src/elflint.c:1067
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unknown bit set in st_other\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: ustawiono nieznany bit w st_other\n"

#: src/elflint.c:1105
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get section data.\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać danych sekcji.\n"

#: src/elflint.c:1121
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': DT_RELCOUNT used for this RELA section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: DT_RELCOUNT użyte dla tej sekcji RELA\n"

#: src/elflint.c:1132 src/elflint.c:1185
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': DT_RELCOUNT value %d too high for this section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: DT_RELCOUNT %d za duże dla tej sekcji\n"

#: src/elflint.c:1157 src/elflint.c:1210
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relative relocations after index %d as specified by "
"DT_RELCOUNT\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacje względne po indeksie %d podanym przez "
"DT_RELCOUNT\n"

#: src/elflint.c:1163 src/elflint.c:1216
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': non-relative relocation at index %zu; DT_RELCOUNT "
"specified %d relative relocations\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacja bezwzględna pod indeksem %zu; DT_RELCOUNT podał "
"%d relokacji względnych\n"

#: src/elflint.c:1175
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': DT_RELACOUNT used for this REL section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: DT_RELACOUNT użyte dla tej sekcji REL\n"

#: src/elflint.c:1258
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': invalid destination section index\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nieprawidłowy indeks sekcji docelowej\n"

#: src/elflint.c:1270
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': invalid destination section type\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nieprawidłowy typ sekcji docelowej\n"

#: src/elflint.c:1278
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_info should be zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: sh_info powinno wynosić zero\n"

#: src/elflint.c:1286
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': no relocations for merge-able string sections possible\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacje dla sekcji złączalnych ciągów są niemożliwe\n"

#: src/elflint.c:1294
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section entry size does not match ElfXX_Rela\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: rozmiar wpisu sekcji nie zgadza się z ElfXX_Rela\n"

#: src/elflint.c:1354
#, c-format
msgid "text relocation flag set but there is no read-only segment\n"
msgstr ""
"flaga relokacji tekstu jest ustawiona, ale nie ma segmentu tylko do odczytu\n"

#: src/elflint.c:1381
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocation %zu: invalid type\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: nieprawidłowy typ\n"

#: src/elflint.c:1389
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relocation %zu: relocation type invalid for the file "
"type\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: typ relokacji nieprawidłowy dla tego typu "
"pliku\n"

#: src/elflint.c:1397
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocation %zu: invalid symbol index\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: nieprawidłowy indeks symbolu\n"

#: src/elflint.c:1415
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relocation %zu: only symbol '_GLOBAL_OFFSET_TABLE_' can "
"be used with %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: z %s można użyć tylko symbolu "
"„_GLOBAL_OFFSET_TABLE_”\n"

#: src/elflint.c:1432
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocation %zu: offset out of bounds\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: offset spoza zakresu\n"

#: src/elflint.c:1447
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relocation %zu: copy relocation against symbol of type "
"%s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: relokacja kopii względem symbolu typu %s\n"

#: src/elflint.c:1468
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relocation %zu: read-only section modified but text "
"relocation flag not set\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: sekcja tylko do odczytu została "
"zmodyfikowana, ale nie ustawiono flagi relokacji tekstu\n"

#: src/elflint.c:1483
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocations are against loaded and unloaded data\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacje względem wczytanych i niewczytanych danych\n"

#: src/elflint.c:1523 src/elflint.c:1574
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get relocation %zu: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać relokacji %zu: %s\n"

#: src/elflint.c:1650
#, c-format
msgid "more than one dynamic section present\n"
msgstr "obecna jest więcej niż jedna sekcja dynamiczna\n"

#: src/elflint.c:1668
#, c-format
msgid ""
"section [%2d]: referenced as string table for section [%2d] '%s' but section "
"link value is invalid\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d]: wskazane jako tabela ciągów dla sekcji [%2d] „%s”, ale wartość "
"dowiązania sekcji jest nieprawidłowa\n"

#: src/elflint.c:1676
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section entry size does not match ElfXX_Dyn\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: rozmiar wpisu sekcji nie zgadza się z ElfXX_Dyn\n"

#: src/elflint.c:1681 src/elflint.c:1970
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_info not zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: sh_info nie wynosi zero\n"

#: src/elflint.c:1691
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get dynamic section entry %zu: %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać wpisu %zu sekcji dynamicznej: %s\n"

#: src/elflint.c:1699
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': non-DT_NULL entries follow DT_NULL entry\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpisy nie-DT_NULL występują po wpisie DT_NULL\n"

#: src/elflint.c:1706
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %zu: unknown tag\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: nieznany znacznik\n"

#: src/elflint.c:1717
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %zu: more than one entry with tag %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: więcej niż jeden wpis ze znacznikiem %s\n"

#: src/elflint.c:1727
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %zu: level 2 tag %s used\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: użyto znacznika %s poziomu 2\n"

#: src/elflint.c:1745
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %zu: DT_PLTREL value must be DT_REL or DT_RELA\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: wartość DT_PLTREL musi wynosić DT_REL lub "
"DT_RELA\n"

#: src/elflint.c:1758
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %zu: pointer does not match address of section "
"[%2d] '%s' referenced by sh_link\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: wskaźnik nie pasuje do adresu sekcji [%2d] „%s” "
"wskazywanej przez sh_link\n"

#: src/elflint.c:1801
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %zu: %s value must point into loaded segment\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: wartość %s musi wskazywać na wczytany segment\n"

#: src/elflint.c:1816
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %zu: %s value must be valid offset in section "
"[%2d] '%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: wartość %s musi być prawidłowym offsetem "
"w sekcji [%2d] „%s”\n"

#: src/elflint.c:1836 src/elflint.c:1864
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': contains %s entry but not %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: zawiera wpis %s, ale nie %s\n"

#: src/elflint.c:1848
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': mandatory tag %s not present\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: brak obowiązkowego znacznika %s\n"

#: src/elflint.c:1857
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': no hash section present\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: brak sekcji skrótów\n"

#: src/elflint.c:1872 src/elflint.c:1879
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': not all of %s, %s, and %s are present\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie wszystkie z %s, %s i %s są obecne\n"

#: src/elflint.c:1889 src/elflint.c:1893
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': %s tag missing in DSO marked during prelinking\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: brak znacznika %s w DSO oznaczonym podczas wstępnej "
"konsolidacji\n"

#: src/elflint.c:1899
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': non-DSO file marked as dependency during prelink\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: plik nie-DSO oznaczony jako zależność podczas wstępnej "
"konsolidacji\n"

#: src/elflint.c:1910 src/elflint.c:1914 src/elflint.c:1918 src/elflint.c:1922
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': %s tag missing in prelinked executable\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: brak znacznika %s we wstępnie konsolidowanym pliku "
"wykonywalnym\n"

#: src/elflint.c:1934
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': only relocatable files can have extended section index\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: tylko pliki relokowalne mogą mieć rozszerzoną sekcję "
"indeksów\n"

#: src/elflint.c:1944
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': extended section index section not for symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: sekcja rozszerzonych indeksów sekcji nie dla tabeli "
"symboli\n"

#: src/elflint.c:1948
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_link extended section index [%2d] is invalid\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: rozszerzony indeks sekcji sh_link [%2d] jest "
"nieprawidłowy\n"

#: src/elflint.c:1953
#, c-format
msgid "cannot get data for symbol section\n"
msgstr "nie można uzyskać danych dla sekcji symboli\n"

#: src/elflint.c:1956
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry size does not match Elf32_Word\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: rozmiar wpisu nie zgadza się z Elf32_Word\n"

#: src/elflint.c:1965
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': extended index table too small for symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: tabela rozszerzonych indeksów jest za mała dla tabeli "
"symboli\n"

#: src/elflint.c:1980
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': extended section index in section [%2zu] '%s' refers to "
"same symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: rozszerzony indeks sekcji w sekcji [%2zu] „%s” odwołuje "
"się do tej samej tabeli symboli\n"

#: src/elflint.c:1998
#, c-format
msgid "symbol 0 should have zero extended section index\n"
msgstr "symbol 0 powinien mieć zerowy rozszerzony indeks sekcji\n"

#: src/elflint.c:2010
#, c-format
msgid "cannot get data for symbol %zu\n"
msgstr "nie można uzyskać danych dla symbolu %zu\n"

#: src/elflint.c:2015
#, c-format
msgid "extended section index is %<PRIu32> but symbol index is not XINDEX\n"
msgstr ""
"rozszerzony indeks sekcji wynosi %<PRIu32>, ale indeks symbolu nie wynosi "
"XINDEX\n"

#: src/elflint.c:2032 src/elflint.c:2089
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash table section is too small (is %ld, expected %ld)\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: sekcja tabeli mieszającej jest za mała (%ld, oczekiwano "
"%ld)\n"

#: src/elflint.c:2046 src/elflint.c:2103
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': chain array too large\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: tabela łańcuchowa jest za duża\n"

#: src/elflint.c:2060 src/elflint.c:2117
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash bucket reference %zu out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: odwołanie do kubełka skrótu %zu jest spoza zakresu\n"

#: src/elflint.c:2070
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash chain reference %zu out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: odwołanie do łańcucha skrótu %zu jest spoza zakresu\n"

#: src/elflint.c:2127
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash chain reference %<PRIu64> out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: odwołanie do łańcucha skrótu %<PRIu64> jest spoza "
"zakresu\n"

#: src/elflint.c:2140
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': not enough data\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: brak wystarczającej ilości danych\n"

#: src/elflint.c:2152
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': bitmask size zero or not power of 2: %u\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: rozmiar maski bitowej wynosi zero lub nie jest potęgą 2: "
"%u\n"

#: src/elflint.c:2168
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash table section is too small (is %ld, expected at "
"least %ld)\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: sekcja tabeli mieszającej jest za mała (wynosi %ld, "
"oczekiwano co najmniej %ld)\n"

#: src/elflint.c:2177
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': 2nd hash function shift too big: %u\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: drugie przesunięcie funkcji mieszającej jest za duże: %u\n"

#: src/elflint.c:2211
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash chain for bucket %zu lower than symbol index bias\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: łańcuch mieszający dla kubełka %zu jest mniejszy niż "
"przesunięcie indeksu symboli\n"

#: src/elflint.c:2232
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %u referenced in chain for bucket %zu is "
"undefined\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %u wskazywany w łańcuchu dla kubełka %zu jest "
"nieokreślony\n"

#: src/elflint.c:2245
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash value for symbol %u in chain for bucket %zu wrong\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wartość skrótu dla symbolu %u w łańcuchu dla kubełka %zu "
"jest błędna\n"

#: src/elflint.c:2254
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': mask index for symbol %u in chain for bucket %zu wrong\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: indeks maski dla symbolu %u w łańcuchu dla kubełka %zu "
"jest błędny\n"

#: src/elflint.c:2284
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash chain for bucket %zu out of bounds\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: łańcuch skrótu dla kubełka %zu jest spoza zakresu\n"

#: src/elflint.c:2289
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol reference in chain for bucket %zu out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: odwołanie do symbolu w łańcuchu dla kubełka %zu jest "
"spoza zakresu\n"

#: src/elflint.c:2295
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': bitmask does not match names in the hash table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: maska bitowa nie pasuje do nazw w tabeli mieszającej\n"

#: src/elflint.c:2308
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocatable files cannot have hash tables\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: pliki relokowalne nie mogą mieć tabeli mieszających\n"

#: src/elflint.c:2326
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash table not for dynamic symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: tabela mieszająca nie dla tabeli dynamicznych symboli\n"

#: src/elflint.c:2330
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': invalid sh_link symbol table section index [%2d]\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: nieprawidłowy indeks sekcji tabeli symboli sh_link [%2d]\n"

#: src/elflint.c:2340
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash table entry size incorrect\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: niepoprawny rozmiar wpisu tabeli mieszającej\n"

#: src/elflint.c:2345
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': not marked to be allocated\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nieoznaczona do przydzielenia\n"

#: src/elflint.c:2350
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash table has not even room for initial administrative "
"entries\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: tabela mieszająca nie ma miejsca nawet na początkowe "
"wpisy administracyjne\n"

#: src/elflint.c:2399
#, c-format
msgid "sh_link in hash sections [%2zu] '%s' and [%2zu] '%s' not identical\n"
msgstr ""
"sh_link w sekcjach skrótu [%2zu] „%s” i [%2zu] „%s” nie są identyczne\n"

#: src/elflint.c:2423 src/elflint.c:2488 src/elflint.c:2523
#, c-format
msgid "hash section [%2zu] '%s' does not contain enough data\n"
msgstr ""
"sekcja mieszania [%2zu] „%s” nie zawiera wystarczającej ilości danych\n"

#: src/elflint.c:2444
#, c-format
msgid "hash section [%2zu] '%s' has zero bit mask words\n"
msgstr "sekcja mieszania [%2zu] „%s” ma zerowe słowa maski bitów\n"

#: src/elflint.c:2455 src/elflint.c:2499 src/elflint.c:2536
#, c-format
msgid "hash section [%2zu] '%s' uses too much data\n"
msgstr "sekcja mieszania [%2zu] „%s” używa za dużo danych\n"

#: src/elflint.c:2470
#, c-format
msgid ""
"hash section [%2zu] '%s' invalid symbol index %<PRIu32> (max_nsyms: "
"%<PRIu32>, nentries: %<PRIu32>\n"
msgstr ""
"sekcja mieszająca [%2zu] „%s” nieprawidłowy indeks symboli %<PRIu32> "
"(max_nsyms: %<PRIu32>, nentries: %<PRIu32>\n"

#: src/elflint.c:2557
#, c-format
msgid "hash section [%2zu] '%s' invalid sh_entsize\n"
msgstr "sekcja mieszania [%2zu] „%s” nieprawidłowe sh_entsize\n"

#: src/elflint.c:2567 src/elflint.c:2571
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': reference to symbol index 0\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: odwołanie do symbolu o indeksie 0\n"

#: src/elflint.c:2578
#, c-format
msgid ""
"symbol %d referenced in new hash table in [%2zu] '%s' but not in old hash "
"table in [%2zu] '%s'\n"
msgstr ""
"symbol %d wymieniony w nowej tabeli mieszającej w [%2zu] „%s”, ale nie "
"w poprzedniej tabeli mieszającej [%2zu] „%s”\n"

#: src/elflint.c:2590
#, c-format
msgid ""
"symbol %d referenced in old hash table in [%2zu] '%s' but not in new hash "
"table in [%2zu] '%s'\n"
msgstr ""
"symbol %d wymieniony w poprzedniej tabeli mieszającej w [%2zu] „%s”, ale nie "
"w nowej tabeli mieszającej w [%2zu] „%s”\n"

#: src/elflint.c:2606
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': nonzero sh_%s for NULL section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: niezerowe sh_%s dla sekcji NULL\n"

#: src/elflint.c:2626
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': section groups only allowed in relocatable object files\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: w plikach obiektów relokowalnych dozwolone są tylko grupy "
"sekcji\n"

#: src/elflint.c:2637
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol table: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać tabeli symboli: %s\n"

#: src/elflint.c:2642
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section reference in sh_link is no symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: odwołanie do sekcji w sh_link nie ma tabeli symboli\n"

#: src/elflint.c:2648
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': invalid symbol index in sh_info\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nieprawidłowy indeks symbolu w sh_info\n"

#: src/elflint.c:2653
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_flags not zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: niezerowe sh_flags\n"

#: src/elflint.c:2660
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol for signature\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać symbolu dla podpisu\n"

#: src/elflint.c:2664
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol name for signature\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać nazwy symbolu dla podpisu\n"

#: src/elflint.c:2669
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': signature symbol cannot be empty string\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol podpisu nie można być pustym ciągiem\n"

#: src/elflint.c:2675
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_flags not set correctly\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: sh_flags nie ustawione poprawnie\n"

#: src/elflint.c:2681
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get data: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać danych: %s\n"

#: src/elflint.c:2690
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section size not multiple of sizeof(Elf32_Word)\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: rozmiar sekcji nie jest wielokrotnością "
"sizeof(Elf32_Word)\n"

#: src/elflint.c:2696
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section group without flags word\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: grupa sekcji bez słowa flag\n"

#: src/elflint.c:2704
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section group without member\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: grupa sekcji bez elementów\n"

#: src/elflint.c:2708
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section group with only one member\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: grupa sekcji z tylko jednym elementem\n"

#: src/elflint.c:2719
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': unknown section group flags\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nieznane flagi grupy sekcji\n"

#: src/elflint.c:2731
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section index %zu out of range\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: indeks sekcji %zu jest spoza zakresu\n"

#: src/elflint.c:2740
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get section header for element %zu: %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać nagłówka sekcji dla elementu %zu: %s\n"

#: src/elflint.c:2747
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section group contains another group [%2d] '%s'\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: grupa sekcji zawiera inną grupę [%2d] „%s”\n"

#: src/elflint.c:2753
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': element %zu references section [%2d] '%s' without "
"SHF_GROUP flag set\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: element %zu odwołuje się do sekcji [%2d] „%s” bez flagi "
"SHF_GROUP\n"

#: src/elflint.c:2760
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s' is contained in more than one section group\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s” jest zawarta w więcej niż jednej grupie sekcji\n"

#: src/elflint.c:2950
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s' refers in sh_link to section [%2d] '%s' which is no "
"dynamic symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s” odwołuje się w sh_link do sekcji [%2d] „%s”, która nie "
"jest tabelą symboli dynamicznych\n"

#: src/elflint.c:2962
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s' has different number of entries than symbol table [%2d] "
"'%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s” ma inną liczbę wpisów niż tabela symboli [%2d] „%s”\n"

#: src/elflint.c:2978
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: cannot read version data\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %d: nie można odczytać danych wersji\n"

#: src/elflint.c:2994
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: local symbol with global scope\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %d: symbol lokalny z zakresem globalnym\n"

#: src/elflint.c:3002
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: local symbol with version\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %d: symbol lokalny z wersją\n"

#: src/elflint.c:3016
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: invalid version index %d\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %d: nieprawidłowy indeks wersji %d\n"

#: src/elflint.c:3021
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %d: version index %d is for defined version\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %d: indeks wersji %d jest dla wersji określonej\n"

#: src/elflint.c:3031
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %d: version index %d is for requested version\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %d: indeks wersji %d jest dla wersji żądanej\n"

#: src/elflint.c:3084
#, c-format
msgid "more than one version reference section present\n"
msgstr "obecna jest więcej niż jedna sekcja odniesienia wersji\n"

#: src/elflint.c:3092 src/elflint.c:3239
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_link does not link to string table\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: sh_link nie łączy się z tabelą ciągów\n"

#: src/elflint.c:3117 src/elflint.c:3293
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong version %d\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma błędną wersję %d\n"

#: src/elflint.c:3124 src/elflint.c:3300
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong offset of auxiliary data\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma błędny offset dla danych dodatkowych\n"

#: src/elflint.c:3134
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has invalid file reference\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %d ma błędne odniesienie do pliku\n"

#: src/elflint.c:3142
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d references unknown dependency\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d odnosi się do nieznanej zależności\n"

#: src/elflint.c:3154
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has unknown flag\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis dodatkowy %d do wpisu %d ma nieznaną flagę\n"

#: src/elflint.c:3162
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has invalid name "
"reference\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis dodatkowy %d do wpisu %d ma nieprawidłowe "
"odniesienie do nazwy\n"

#: src/elflint.c:3171
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has wrong hash value: "
"%#x, expected %#x\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis dodatkowy %d do wpisu %d ma błędną wartość skrótu: "
"%#x, oczekiwano %#x\n"

#: src/elflint.c:3180
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has duplicate version "
"name '%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis dodatkowy %d do wpisu %d ma powtórzoną nazwę wersji "
"„%s”\n"

#: src/elflint.c:3191
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has wrong next field\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis dodatkowy %d do wpisu %d ma błędne następne pole\n"

#: src/elflint.c:3208 src/elflint.c:3384
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has invalid offset to next entry\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma błędny offset do następnego wpisu\n"

#: src/elflint.c:3216 src/elflint.c:3392
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %d has zero offset to next entry, but sh_info says "
"there are more entries\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma zerowy offset do następnego wpisu, ale sh_info "
"zawiera informacje o większej liczbie wpisów\n"

#: src/elflint.c:3231
#, c-format
msgid "more than one version definition section present\n"
msgstr "obecna jest więcej niż jedna sekcja definicji wersji\n"

#: src/elflint.c:3278
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': more than one BASE definition\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: jest więcej niż jedna definicja BASE\n"

#: src/elflint.c:3282
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': BASE definition must have index VER_NDX_GLOBAL\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: definicja BASE musi mieć indeks VER_NDX_GLOBAL\n"

#: src/elflint.c:3288
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has unknown flag\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma nieznaną flagę\n"

#: src/elflint.c:3315
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has invalid name reference\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma nieprawidłowe odniesienie do nazwy\n"

#: src/elflint.c:3322
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong hash value: %#x, expected %#x\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma błędną wartość skrótu: %#x, oczekiwano %#x\n"

#: src/elflint.c:3330
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has duplicate version name '%s'\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma powtórzoną nazwę wersji „%s”\n"

#: src/elflint.c:3350
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %d has invalid name reference in auxiliary data\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma nieprawidłowe odniesienie do nazwy w danych "
"dodatkowych\n"

#: src/elflint.c:3367
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong next field in auxiliary data\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma błędne następne pole w danych dodatkowych\n"

#: src/elflint.c:3400
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': no BASE definition\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: brak definicji BASE\n"

#: src/elflint.c:3416
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': unknown parent version '%s'\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nieznana wersja rodzica „%s”\n"

#: src/elflint.c:3429
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': empty object attributes section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: pusta sekcja atrybutów obiektu\n"

#: src/elflint.c:3450
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': unrecognized attribute format\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nierozpoznany format atrybutu\n"

#: src/elflint.c:3466
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: zero length field in attribute section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: pole o zerowej długości w sekcji atrybutów\n"

#: src/elflint.c:3475
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: invalid length in attribute section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: nieprawidłowa długość w sekcji atrybutów\n"

#: src/elflint.c:3487
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: unterminated vendor name string\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: niezakończony ciąg nazwy producenta\n"

#: src/elflint.c:3504
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: endless ULEB128 in attribute subsection tag\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: niekończące się ULEB128 w znaczniku podsekcji "
"atrybutów\n"

#: src/elflint.c:3513
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: truncated attribute section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: skrócona sekcja atrybutów\n"

#: src/elflint.c:3522
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: zero length field in attribute subsection\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: zerowej długości pole w podsekcji atrybutów\n"

#: src/elflint.c:3537
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: invalid length in attribute subsection\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: nieprawidłowa długość w podsekcji atrybutów\n"

#. Tag_File
#: src/elflint.c:3548
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: attribute subsection has unexpected tag %u\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: podsekcja atrybutów ma nieoczekiwany znacznik "
"%u\n"

#: src/elflint.c:3566
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: endless ULEB128 in attribute tag\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: niekończące się ULEB128 w znaczniku atrybutu\n"

#: src/elflint.c:3577
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: unterminated string in attribute\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: niezakończony ciąg w atrybucie\n"

#: src/elflint.c:3590
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: unrecognized attribute tag %u\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: nierozpoznany znacznik atrybutu %u\n"

#: src/elflint.c:3594
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: unrecognized %s attribute value %<PRIu64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: atrybut %s ma nierozpoznaną wartość "
"%<PRIu64>\n"

#: src/elflint.c:3604
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: vendor '%s' unknown\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: producent „%s” jest nieznany\n"

#: src/elflint.c:3610
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: extra bytes after last attribute section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: dodatkowe bajty po ostatniej sekcji "
"atrybutów\n"

#: src/elflint.c:3700
#, c-format
msgid "cannot get section header of zeroth section\n"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji zerowej\n"

#: src/elflint.c:3704
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero name\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerową nazwę\n"

#: src/elflint.c:3706
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero type\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerowy typ\n"

#: src/elflint.c:3708
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero flags\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerowe flagi\n"

#: src/elflint.c:3710
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero address\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerowy adres\n"

#: src/elflint.c:3712
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero offset\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerowy offset\n"

#: src/elflint.c:3714
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero align value\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerową wartość wyrównania\n"

#: src/elflint.c:3716
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero entry size value\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerową wartość rozmiaru wpisu\n"

#: src/elflint.c:3719
#, c-format
msgid ""
"zeroth section has nonzero size value while ELF header has nonzero shnum "
"value\n"
msgstr ""
"sekcja zerowa ma niezerową wartość rozmiaru, a nagłówek ELF ma niezerową "
"wartość shnum\n"

#: src/elflint.c:3723
#, c-format
msgid ""
"zeroth section has nonzero link value while ELF header does not signal "
"overflow in shstrndx\n"
msgstr ""
"sekcja zerowa ma niezerową wartość dowiązań, a nagłówek ELF nie wskazuje "
"przepełnienia w shstrndx\n"

#: src/elflint.c:3727
#, c-format
msgid ""
"zeroth section has nonzero link value while ELF header does not signal "
"overflow in phnum\n"
msgstr ""
"sekcja zerowa ma niezerową wartość dowiązań, a nagłówek ELF nie wskazuje "
"przepełnienia w phnum\n"

#: src/elflint.c:3745
#, c-format
msgid "cannot get section header for section [%2zu] '%s': %s\n"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji dla sekcji [%2zu] „%s”: %s\n"

#: src/elflint.c:3754
#, c-format
msgid "section [%2zu]: invalid name\n"
msgstr "sekcja [%2zu]: nieprawidłowa nazwa\n"

#: src/elflint.c:3781
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s' has wrong type: expected %s, is %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s” ma błędny typ: oczekiwano %s, jest %s\n"

#: src/elflint.c:3799
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' has wrong flags: expected %s, is %s\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” ma błędne flagi: oczekiwano %s, jest %s\n"

#: src/elflint.c:3817
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has wrong flags: expected %s and possibly %s, is %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” ma błędne flagi: oczekiwano %s i być może %s, jest %s\n"

#: src/elflint.c:3835
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' present in object file\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” jest obecna w pliku obiektu\n"

#: src/elflint.c:3841 src/elflint.c:3873
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has SHF_ALLOC flag set but there is no loadable segment\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” ma flagę SHF_ALLOC, ale nie ma segmentu wczytywalnego\n"

#: src/elflint.c:3846 src/elflint.c:3878
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has SHF_ALLOC flag not set but there are loadable "
"segments\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” nie ma flagi SHF_ALLOC, ale są segmenty wczytywalne\n"

#: src/elflint.c:3854
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' is extension section index table in non-object file\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” jest tabelą indeksów sekcji rozszerzeń w pliku "
"nieobiektowym\n"

#: src/elflint.c:3897
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': size not multiple of entry size\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: rozmiar nie jest wielokrotnością rozmiaru wpisu\n"

#: src/elflint.c:3902
#, c-format
msgid "cannot get section header\n"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji\n"

#: src/elflint.c:3912
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' has unsupported type %d\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” ma nieobsługiwany typ %d\n"

#: src/elflint.c:3932
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' contains invalid processor-specific flag(s) %#<PRIx64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” zawiera nieprawidłowe flagi dla konkretnego procesora "
"%#<PRIx64>\n"

#: src/elflint.c:3939
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' contains unknown flag(s) %#<PRIx64>\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” zawiera nieznane flagi %#<PRIx64>\n"

#: src/elflint.c:3947
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': thread-local data sections address not zero\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: adres sekcji danych lokalnych dla wątków nie jest zerem\n"

#: src/elflint.c:3957
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': allocated section cannot be compressed\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: nie można skompresować przydzielonej sekcji\n"

#: src/elflint.c:3962
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': nobits section cannot be compressed\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: nie można skompresować sekcji „nobits”\n"

#: src/elflint.c:3968
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s': compressed section with no compression header: %s\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: skompresowana sekcja bez nagłówka kompresji: %s\n"

#: src/elflint.c:3974
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': invalid section reference in link value\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: nieprawidłowe odwołanie do sekcji w wartości dowiązania\n"

#: src/elflint.c:3979
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': invalid section reference in info value\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: nieprawidłowe odwołanie do sekcji w wartości "
"informacyjnej\n"

#: src/elflint.c:3986
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': strings flag set without merge flag\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: flaga ciągów jest ustawiona bez flagi merge\n"

#: src/elflint.c:3991
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': merge flag set but entry size is zero\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: flaga merge jest ustawiona, ale rozmiar wpisu jest "
"zerowy\n"

#: src/elflint.c:4010
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' has unexpected type %d for an executable section\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” ma nieoczekiwany typ %d dla sekcji wykonywalnej\n"

#: src/elflint.c:4019
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' must be of type NOBITS in debuginfo files\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” musi być typu NOBITS w plikach debuginfo\n"

#: src/elflint.c:4026
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' is both executable and writable\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” jest wykonywalne i zapisywalne\n"

#: src/elflint.c:4057
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' not fully contained in segment of program header entry "
"%d\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” nie jest w całości zawarta w segmencie wpisu %d nagłówka "
"programu\n"

#: src/elflint.c:4067
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has type NOBITS but is read from the file in segment of "
"program header entry %d\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” ma typ NOBITS, a jest odczytywana z pliku w segmencie "
"wpisu %d nagłówka programu\n"

#: src/elflint.c:4093
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has type NOBITS but is read from the file in segment of "
"program header entry %d and file contents is non-zero\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” ma typ NOBITS, ale jest odczytywana z pliku w segmencie "
"wpisu %d nagłówka programu, a zawartość pliku jest niezerowa\n"

#: src/elflint.c:4104
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has not type NOBITS but is not read from the file in "
"segment of program header entry %d\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” nie ma typu NOBITS, a nie jest odczytywana z pliku "
"w segmencie wpisu %d nagłówka programu\n"

#: src/elflint.c:4115
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' is executable in nonexecutable segment %d\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” jest wykonywalne w segmencie niewykonywalnym %d\n"

#: src/elflint.c:4125
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' is writable in unwritable segment %d\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” jest zapisywalne w niezapisywalnym segmencie %d\n"

#: src/elflint.c:4135
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s': alloc flag set but section not in any loaded segment\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: ma flagę alloc, ale sekcja nie jest w żadnym segmencie "
"wczytywalnym\n"

#: src/elflint.c:4141
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s': ELF header says this is the section header string table "
"but type is not SHT_TYPE\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: według nagłówka ELF to jest tabela ciągów nagłówków "
"sekcji, ale typ nie jest SHT_TYPE\n"

#: src/elflint.c:4149
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s': relocatable files cannot have dynamic symbol tables\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: pliki relokowalne nie mogą mieć tabeli symboli "
"dynamicznych\n"

#: src/elflint.c:4200
#, c-format
msgid "more than one version symbol table present\n"
msgstr "obecna jest więcej niż jedna tabela symboli wersji\n"

#: src/elflint.c:4223
#, c-format
msgid "INTERP program header entry but no .interp section\n"
msgstr "jest wpis nagłówka programu INTERP, ale nie ma sekcji .interp\n"

#: src/elflint.c:4234
#, c-format
msgid ""
"loadable segment [%u] is executable but contains no executable sections\n"
msgstr ""
"wczytywalny segment [%u] jest wykonywalny, ale nie zawiera wykonywalnych "
"sekcji\n"

#: src/elflint.c:4240
#, c-format
msgid "loadable segment [%u] is writable but contains no writable sections\n"
msgstr ""
"wczytywalny segment [%u] jest zapisywalny, ale nie zawiera zapisywalnych "
"sekcji\n"

#: src/elflint.c:4251
#, c-format
msgid ""
"no .gnu.versym section present but .gnu.versym_d or .gnu.versym_r section "
"exist\n"
msgstr ""
"brak sekcji .gnu.versym, ale istnieje sekcja .gnu.versym_d lub .gnu."
"versym_r\n"

#: src/elflint.c:4264
#, c-format
msgid "duplicate version index %d\n"
msgstr "powtórzony indeks wersji %d\n"

#: src/elflint.c:4278
#, c-format
msgid ".gnu.versym section present without .gnu.versym_d or .gnu.versym_r\n"
msgstr "sekcja .gnu.versym istnieje bez .gnu.versym_d lub .gnu.versym_r\n"

#: src/elflint.c:4327
#, c-format
msgid "phdr[%d]: unknown core file note type %<PRIu32> at offset %<PRIu64>\n"
msgstr ""
"phdr[%d]: nieznany typ notatki pliku core %<PRIu32> pod offsetem %<PRIu64>\n"

#: src/elflint.c:4331
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': unknown core file note type %<PRIu32> at offset %zu\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d]: „%s”: nieznany typ notatki pliku core %<PRIu32> pod offsetem "
"%zu\n"

#: src/elflint.c:4380
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"phdr[%d]: unknown object file note type %<PRIu32> with owner name '%s' at "
"offset %zu\n"
msgstr ""
"phdr[%d]: nieznany typ notatki pliku obiektu %<PRIu32> pod offsetem %zu\n"

#: src/elflint.c:4385
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': unknown object file note type %<PRIu32> with owner name "
"'%s' at offset %zu\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: nieznany typ notatki pliku obiektu %<PRIu32> pod offsetem "
"%zu\n"

#: src/elflint.c:4404
#, c-format
msgid "phdr[%d]: no note entries defined for the type of file\n"
msgstr "phdr[%d]: brak określonych wpisów notatek dla typu pliku\n"

#: src/elflint.c:4424
#, c-format
msgid "phdr[%d]: cannot get content of note section: %s\n"
msgstr "phdr[%d]: nie można uzyskać zawartości sekcji notatki: %s\n"

#: src/elflint.c:4427
#, c-format
msgid "phdr[%d]: extra %<PRIu64> bytes after last note\n"
msgstr "phdr[%d]: dodatkowe %<PRIu64> bajtów po ostatniej notatce\n"

#: src/elflint.c:4448
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': no note entries defined for the type of file\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: brak określonych wpisów notatek dla typu pliku\n"

#: src/elflint.c:4455
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get content of note section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać zawartości sekcji notatek\n"

#: src/elflint.c:4458
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': extra %<PRIu64> bytes after last note\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: dodatkowe %<PRIu64> bajtów po ostatniej notatce\n"

#: src/elflint.c:4476
#, c-format
msgid ""
"only executables, shared objects, and core files can have program headers\n"
msgstr ""
"tylko pliki wykonywalne, obiekty współdzielone i pliki core mogą mieć "
"nagłówki programu\n"

#: src/elflint.c:4491
#, c-format
msgid "cannot get program header entry %d: %s\n"
msgstr "nie można uzyskać wpisu nagłówka programu %d: %s\n"

#: src/elflint.c:4501
#, c-format
msgid "program header entry %d: unknown program header entry type %#<PRIx64>\n"
msgstr ""
"wpis nagłówka programu %d: nieznany typ wpisu nagłówka programu %#<PRIx64>\n"

#: src/elflint.c:4512
#, c-format
msgid "more than one INTERP entry in program header\n"
msgstr "więcej niż jeden wpis INTERP w nagłówku programu\n"

#: src/elflint.c:4520
#, c-format
msgid "more than one TLS entry in program header\n"
msgstr "więcej niż jeden wpis TLS w nagłówku programu\n"

#: src/elflint.c:4527
#, c-format
msgid "static executable cannot have dynamic sections\n"
msgstr "statyczny plik wykonywalny nie może mieć sekcji dynamicznych\n"

#: src/elflint.c:4541
#, c-format
msgid "dynamic section reference in program header has wrong offset\n"
msgstr "odniesienie sekcji dynamicznej w nagłówku programu ma błędny offset\n"

#: src/elflint.c:4544
#, c-format
msgid "dynamic section size mismatch in program and section header\n"
msgstr "różne rozmiary sekcji dynamicznej w nagłówku programu i sekcji\n"

#: src/elflint.c:4554
#, c-format
msgid "more than one GNU_RELRO entry in program header\n"
msgstr "więcej niż jeden wpis GNU_RELRO w nagłówku programu\n"

#: src/elflint.c:4575
#, c-format
msgid "loadable segment GNU_RELRO applies to is not writable\n"
msgstr "wczytywalny segment wskazywany przez GNU_RELRO nie jest zapisywalny\n"

#: src/elflint.c:4586
#, c-format
msgid "loadable segment [%u] flags do not match GNU_RELRO [%u] flags\n"
msgstr "flagi wczytywalnego segmentu [%u] nie pasują do flag GNU_RELRO [%u]\n"

#: src/elflint.c:4593
#, c-format
msgid ""
"GNU_RELRO [%u] flags are not a subset of the loadable segment [%u] flags\n"
msgstr ""
"flagi GNU_RELRO [%u] nie są podzbiorem flag wczytywalnego segmentu [%u]\n"

#: src/elflint.c:4602 src/elflint.c:4625
#, c-format
msgid "%s segment not contained in a loaded segment\n"
msgstr "segment %s nie zawiera się we wczytywalnym segmencie\n"

#: src/elflint.c:4631
#, c-format
msgid "program header offset in ELF header and PHDR entry do not match"
msgstr ""
"offsety nagłówka programu w nagłówku ELF i wpisie PHDR nie zgadzają się"

#: src/elflint.c:4658
#, c-format
msgid "call frame search table reference in program header has wrong offset\n"
msgstr ""
"odniesienie tabeli wyszukiwania ramki wywołania w nagłówku programu ma "
"błędny offset\n"

#: src/elflint.c:4661
#, c-format
msgid "call frame search table size mismatch in program and section header\n"
msgstr ""
"różne rozmiary tabel wyszukiwania ramki wywołania w nagłówku programu "
"i sekcji\n"

#: src/elflint.c:4674
#, c-format
msgid "PT_GNU_EH_FRAME present but no .eh_frame_hdr section\n"
msgstr "PT_GNU_EH_FRAME jest obecne, ale brak sekcji .eh_frame_hdr\n"

#: src/elflint.c:4682
#, c-format
msgid "call frame search table must be allocated\n"
msgstr "tabela wyszukiwania ramki wywołania musi być przydzielona\n"

#: src/elflint.c:4685
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' must be allocated\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: musi być przydzielona\n"

#: src/elflint.c:4689
#, c-format
msgid "call frame search table must not be writable\n"
msgstr "tabela wyszukiwania ramki wywołania nie może być zapisywalna\n"

#: src/elflint.c:4692
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' must not be writable\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” nie może być zapisywalna\n"

#: src/elflint.c:4697
#, c-format
msgid "call frame search table must not be executable\n"
msgstr "tabela wyszukiwania ramki wywołania nie może być wykonywalna\n"

#: src/elflint.c:4700
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' must not be executable\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” nie może być wykonywalna\n"

#: src/elflint.c:4711
#, c-format
msgid "program header entry %d: file size greater than memory size\n"
msgstr "wpis nagłówka programu %d: rozmiar pliku większy niż rozmiar pamięci\n"

#: src/elflint.c:4718
#, c-format
msgid "program header entry %d: alignment not a power of 2\n"
msgstr "wpis nagłówka programu %d: wyrównanie nie jest potęgą 2\n"

#: src/elflint.c:4721
#, c-format
msgid ""
"program header entry %d: file offset and virtual address not module of "
"alignment\n"
msgstr ""
"wpis nagłówka programu %d: offset w pliku i adres wirtualny nie są "
"wielokrotnością wyrównania\n"

#: src/elflint.c:4734
#, c-format
msgid ""
"executable/DSO with .eh_frame_hdr section does not have a PT_GNU_EH_FRAME "
"program header entry"
msgstr ""
"plik wykonywalny/DSO z sekcją .eh_frame_hdr nie ma wpisu nagłówka programu "
"PT_GNU_EH_FRAME"

#: src/elflint.c:4768
#, c-format
msgid "cannot read ELF header: %s\n"
msgstr "nie można odczytać nagłówka ELF: %s\n"

#: src/elflint.c:4780
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create backend for ELF file\n"
msgstr "nie można utworzyć nowego pliku"

#: src/elflint.c:4801
#, c-format
msgid "text relocation flag set but not needed\n"
msgstr "flaga relokacji tekstu jest ustawiona, ale niepotrzebna\n"

#: src/findtextrel.c:60
msgid "Input Selection:"
msgstr "Wybór wejścia:"

#: src/findtextrel.c:61
msgid "Prepend PATH to all file names"
msgstr "Dołącza ŚCIEŻKĘ do wszystkich nazw plików"

#: src/findtextrel.c:63
msgid "Use PATH as root of debuginfo hierarchy"
msgstr "Używa ŚCIEŻKI jako korzenia dla hierarchii debuginfo"

#. Short description of program.
#: src/findtextrel.c:70
msgid "Locate source of text relocations in FILEs (a.out by default)."
msgstr "Odnajduje źródło relokacji tekstu w PLIKACH (domyślnie a.out)."

#. Strings for arguments in help texts.
#: src/findtextrel.c:74 src/nm.c:108 src/objdump.c:71 src/size.c:80
#: src/strings.c:87 src/strip.c:101
msgid "[FILE...]"
msgstr "[PLIK…]"

#: src/findtextrel.c:222
#, c-format
msgid "cannot get ELF header '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF „%s”: %s"

#: src/findtextrel.c:233
#, c-format
msgid "'%s' is not a DSO or PIE"
msgstr "„%s” nie jest DSO ani PIE"

#: src/findtextrel.c:253
#, c-format
msgid "getting get section header of section %zu: %s"
msgstr "uzyskiwanie nagłówka sekcji dla sekcji %zu: %s"

#: src/findtextrel.c:277
#, c-format
msgid "cannot read dynamic section: %s"
msgstr "nie można odczytać sekcji dynamicznej: %s"

#: src/findtextrel.c:298
#, c-format
msgid "no text relocations reported in '%s'"
msgstr "brak relokacji tekstu w „%s”"

#: src/findtextrel.c:310
#, c-format
msgid "while reading ELF file"
msgstr "podczas odczytywania pliku ELF"

#: src/findtextrel.c:314
#, c-format
msgid "cannot get program header count: %s"
msgstr "nie można uzyskać liczby nagłówków programu: %s"

#: src/findtextrel.c:325 src/findtextrel.c:342
#, c-format
msgid "cannot get program header index at offset %zd: %s"
msgstr "nie można uzyskać indeksu nagłówka programu pod offsetem %zd: %s"

#: src/findtextrel.c:406
#, c-format
msgid "cannot get symbol table section %zu in '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać sekcji tabeli symboli %zu w „%s”: %s"

#: src/findtextrel.c:427 src/findtextrel.c:450
#, c-format
msgid "cannot get relocation at index %d in section %zu in '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać relokacji pod indeksem %d w sekcji %zu w „%s”: %s"

#: src/findtextrel.c:516
#, c-format
msgid "%s not compiled with -fpic/-fPIC\n"
msgstr "%s nie został skompilowany z -fpic/-fPIC\n"

#: src/findtextrel.c:570
#, c-format
msgid ""
"the file containing the function '%s' is not compiled with -fpic/-fPIC\n"
msgstr "plik zawierający funkcję „%s” nie został skompilowany z -fpic/-fPIC\n"

#: src/findtextrel.c:577 src/findtextrel.c:597
#, c-format
msgid ""
"the file containing the function '%s' might not be compiled with -fpic/-"
"fPIC\n"
msgstr ""
"plik zawierający funkcję „%s” mógł nie zostać skompilowany z -fpic/-fPIC\n"

#: src/findtextrel.c:585
#, c-format
msgid ""
"either the file containing the function '%s' or the file containing the "
"function '%s' is not compiled with -fpic/-fPIC\n"
msgstr ""
"plik zawierający funkcję „%s” lub plik zawierający funkcję „%s” nie został "
"skompilowany z -fpic/-fPIC\n"

#: src/findtextrel.c:605
#, c-format
msgid ""
"a relocation modifies memory at offset %llu in a write-protected segment\n"
msgstr ""
"relokacja modyfikuje pamięć pod offsetem %llu w segmencie zabezpieczonym "
"przed zapisem\n"

#: src/nm.c:66 src/strip.c:70
msgid "Output selection:"
msgstr "Wybór wyjścia:"

#: src/nm.c:67
msgid "Display debugger-only symbols"
msgstr "Wyświetla symbole wyłącznie debugowania"

#: src/nm.c:68
msgid "Display only defined symbols"
msgstr "Wyświetla tylko określone symbole"

#: src/nm.c:71
msgid "Display dynamic symbols instead of normal symbols"
msgstr "Wyświetla symbole dynamiczne zamiast zwykłych"

#: src/nm.c:72
msgid "Display only external symbols"
msgstr "Wyświetla tylko symbole zewnętrzne"

#: src/nm.c:73
msgid "Display only undefined symbols"
msgstr "Wyświetla tylko nieokreślone symbole"

#: src/nm.c:75
msgid "Include index for symbols from archive members"
msgstr "Dołącza indeks dla symboli z elementów archiwum"

#: src/nm.c:77 src/size.c:54
msgid "Output format:"
msgstr "Format wyjścia:"

#: src/nm.c:79
msgid "Print name of the input file before every symbol"
msgstr "Wyświetla nazwę pliku wejściowego przed każdym symbolem"

#: src/nm.c:82
msgid ""
"Use the output format FORMAT. FORMAT can be `bsd', `sysv' or `posix'. The "
"default is `sysv'"
msgstr ""
"Używa FORMATU wyjściowego. Może to być „bsd”, „sysv” lub „posix”. Domyślny "
"jest format „sysv”"

#: src/nm.c:84
msgid "Same as --format=bsd"
msgstr "To samo, co --format=bsd"

#: src/nm.c:85
msgid "Same as --format=posix"
msgstr "To samo co, --format=posix"

#: src/nm.c:86 src/size.c:60
msgid "Use RADIX for printing symbol values"
msgstr "Używa BAZY do wypisywania wartości symboli"

#: src/nm.c:87
msgid "Mark special symbols"
msgstr "Oznacza specjalne symbole"

#: src/nm.c:89
msgid "Print size of defined symbols"
msgstr "Wyświetla rozmiar określonych symboli"

#: src/nm.c:91 src/size.c:68 src/strip.c:75 src/unstrip.c:73
msgid "Output options:"
msgstr "Opcje wyjścia:"

#: src/nm.c:92
msgid "Sort symbols numerically by address"
msgstr "Porządkuje symbole numerycznie według adresu"

#: src/nm.c:94
msgid "Do not sort the symbols"
msgstr "Bez porządkowania symboli"

#: src/nm.c:95
msgid "Reverse the sense of the sort"
msgstr "Odwraca kierunek porządkowania"

#: src/nm.c:98
msgid "Decode low-level symbol names into source code names"
msgstr "Dekoduje niskopoziomowe nazwy symboli na nazwy kodu źródłowego"

#. Short description of program.
#: src/nm.c:105
msgid "List symbols from FILEs (a.out by default)."
msgstr "Wyświetla listę symboli z PLIKU (domyślnie a.out)."

#: src/nm.c:116 src/objdump.c:79
msgid "Output formatting"
msgstr "Formatowanie wyjścia"

#: src/nm.c:140 src/objdump.c:103 src/size.c:105 src/strip.c:133
#, c-format
msgid "%s: INTERNAL ERROR %d (%s): %s"
msgstr "%s: BŁĄD WEWNĘTRZNY %d (%s): %s"

#: src/nm.c:381 src/nm.c:393 src/size.c:288 src/size.c:297 src/size.c:308
#: src/strip.c:2748
#, c-format
msgid "while closing '%s'"
msgstr "podczas zamykania „%s”"

#: src/nm.c:403 src/objdump.c:280 src/strip.c:797
#, c-format
msgid "%s: File format not recognized"
msgstr "%s: nie rozpoznano formatu pliku"

#. Note: 0 is no valid offset.
#: src/nm.c:443
msgid ""
"\n"
"Archive index:\n"
msgstr ""
"\n"
"Indeks archiwum:\n"

#: src/nm.c:452
#, c-format
msgid "invalid offset %zu for symbol %s"
msgstr "nieprawidłowy offset %zu dla symbolu %s"

#: src/nm.c:457
#, c-format
msgid "%s in %s\n"
msgstr "%s w %s\n"

#: src/nm.c:465
#, c-format
msgid "cannot reset archive offset to beginning"
msgstr "nie można przywrócić offsetu w archiwum na początek"

#: src/nm.c:490 src/objdump.c:328
#, c-format
msgid "%s%s%s: file format not recognized"
msgstr "%s%s%s: nie rozpoznano formatu pliku"

#: src/nm.c:705
#, c-format
msgid "cannot create search tree"
msgstr "nie można utworzyć drzewa wyszukiwania"

#: src/nm.c:746 src/nm.c:1239 src/objdump.c:782 src/readelf.c:635
#: src/readelf.c:1447 src/readelf.c:1598 src/readelf.c:1799 src/readelf.c:2005
#: src/readelf.c:2195 src/readelf.c:2373 src/readelf.c:2449 src/readelf.c:2707
#: src/readelf.c:2783 src/readelf.c:2870 src/readelf.c:3468 src/readelf.c:3518
#: src/readelf.c:3581 src/readelf.c:11313 src/readelf.c:12503
#: src/readelf.c:12714 src/readelf.c:12783 src/size.c:398 src/size.c:470
#: src/strip.c:1038
#, c-format
msgid "cannot get section header string table index"
msgstr "nie można uzyskać indeksu tabeli ciągów nagłówków sekcji"

#. We always print this prolog.
#: src/nm.c:771
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Symbols from %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Symbole z %s:\n"
"\n"

#. The header line.
#: src/nm.c:774
#, c-format
msgid ""
"%*s%-*s %-*s Class Type   %-*s %*s Section\n"
"\n"
msgstr ""
"%*s%-*s %-*s Klasa Typ   %-*s %*s Sekcja\n"
"\n"

#: src/nm.c:1250
#, c-format
msgid "%s: entry size in section %zd `%s' is not what we expect"
msgstr "%s: rozmiar wpisu w sekcji %zd „%s” nie jest tym, czego oczekiwano"

#: src/nm.c:1255
#, c-format
msgid "%s: size of section %zd `%s' is not multiple of entry size"
msgstr "%s: rozmiar sekcji %zd „%s” nie jest wielokrotnością rozmiaru wpisu"

#: src/nm.c:1334
#, c-format
msgid "%s: entries (%zd) in section %zd `%s' is too large"
msgstr "%s: wpisy (%zd) w sekcji %zd „%s” są za duże"

#. XXX Add machine specific object file types.
#: src/nm.c:1570
#, c-format
msgid "%s%s%s%s: Invalid operation"
msgstr "%s%s%s%s: nieprawidłowe działanie"

#: src/nm.c:1620
#, c-format
msgid "%s%s%s: no symbols"
msgstr "%s%s%s: brak symboli"

#: src/objdump.c:52
msgid "Mode selection:"
msgstr "Wybór trybu:"

#: src/objdump.c:53
msgid "Display relocation information."
msgstr "Wyświetla informacje o relokacji."

#: src/objdump.c:55
msgid "Display the full contents of all sections requested"
msgstr "Wyświetla pełną zawartość żądanych sekcji"

#: src/objdump.c:57
msgid "Display assembler code of executable sections"
msgstr "Wyświetla kod asemblera sekcji wykonywalnych"

#: src/objdump.c:59
msgid "Output content selection:"
msgstr "Wybór zawartości wyjścia:"

#: src/objdump.c:61
msgid "Only display information for section NAME."
msgstr "Wyświetla tylko informacje o sekcji NAZWA."

#. Short description of program.
#: src/objdump.c:67
msgid "Show information from FILEs (a.out by default)."
msgstr "Wyświetla informacje z PLIKÓW (domyślnie a.out)."

#: src/objdump.c:218 src/readelf.c:580
msgid "No operation specified.\n"
msgstr "Nie podano działania.\n"

#: src/objdump.c:258 src/objdump.c:270
#, c-format
msgid "while close `%s'"
msgstr "podczas zamykania „%s”"

#: src/objdump.c:363 src/readelf.c:2100 src/readelf.c:2292
msgid "INVALID SYMBOL"
msgstr "NIEPRAWIDŁOWY SYMBOL"

#: src/objdump.c:378 src/readelf.c:2134 src/readelf.c:2328
msgid "INVALID SECTION"
msgstr "NIEPRAWIDŁOWA SEKCJA"

#: src/objdump.c:498
#, c-format
msgid ""
"\n"
"RELOCATION RECORDS FOR [%s]:\n"
"%-*s TYPE         VALUE\n"
msgstr ""
"\n"
"PISY RELOKACJI DLA [%s]:\n"
"%-*s TYP         WARTOŚĆ\n"

#: src/objdump.c:501
msgid "OFFSET"
msgstr "OFFSET"

#: src/objdump.c:566
#, c-format
msgid "Contents of section %s:\n"
msgstr "Zawartość sekcji %s:\n"

#: src/objdump.c:687
#, c-format
msgid "cannot disassemble"
msgstr "nie można deasemblować"

#: src/objdump.c:760
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create backend for elf file"
msgstr "nie można utworzyć nowego pliku"

#. Short description of program.
#: src/ranlib.c:63
msgid "Generate an index to speed access to archives."
msgstr "Tworzenie indeksu w celu przyspieszenia dostępu do archiwów."

#. Strings for arguments in help texts.
#: src/ranlib.c:66
msgid "ARCHIVE"
msgstr "ARCHIWUM"

#: src/ranlib.c:102
#, c-format
msgid "Archive name required"
msgstr "Wymagana jest nazwa archiwum"

#: src/ranlib.c:166
#, c-format
msgid "'%s' is no archive"
msgstr "„%s” nie jest archiwum"

#: src/ranlib.c:201
#, c-format
msgid "error while freeing sub-ELF descriptor: %s"
msgstr "błąd podczas zwalniania deskryptora pod-ELF: %s"

#: src/readelf.c:97
msgid "ELF input selection:"
msgstr "Wybór wyjścia ELF:"

#: src/readelf.c:99
msgid ""
"Use the named SECTION (default .gnu_debugdata) as (compressed) ELF input data"
msgstr ""
"Używa podanej SEKCJI (domyślnie .gnu_debugdata) jako (skompresowanych) "
"danych wejściowych ELF"

#: src/readelf.c:102
msgid ""
"Used with -w to find the skeleton Compile Units in FILE associated with the "
"Split Compile units in a .dwo input file"
msgstr ""

#: src/readelf.c:104
msgid "ELF output selection:"
msgstr "Wybór wyjścia ELF:"

#: src/readelf.c:106
msgid "All these plus -p .strtab -p .dynstr -p .comment"
msgstr "Wszystkie te plus -p .strtab -p .dynstr -p .comment"

#: src/readelf.c:107
msgid "Display the dynamic segment"
msgstr "Wyświetla segment dynamiczny"

#: src/readelf.c:108
msgid "Display the ELF file header"
msgstr "Wyświetla nagłówek pliku ELF"

#: src/readelf.c:110
msgid "Display histogram of bucket list lengths"
msgstr "Wyświetla histogram długości list kubełków"

#: src/readelf.c:111
msgid "Display the program headers"
msgstr "Wyświetla nagłówki programu"

#: src/readelf.c:113
msgid "Display relocations"
msgstr "Wyświetla relokacje"

#: src/readelf.c:114
#, fuzzy
msgid "Display the section groups"
msgstr "Wyświetla nagłówki sekcji"

#: src/readelf.c:115
msgid "Display the sections' headers"
msgstr "Wyświetla nagłówki sekcji"

#: src/readelf.c:118
msgid "Display the symbol table sections"
msgstr "Wyświetla sekcje tabeli symboli"

#: src/readelf.c:120
#, fuzzy
msgid "Display (only) the dynamic symbol table"
msgstr "Wyświetla tylko symbole zewnętrzne"

#: src/readelf.c:121
msgid "Display versioning information"
msgstr "Wyświetla informacje o wersji"

#: src/readelf.c:122
msgid "Display the ELF notes"
msgstr "Wyświetla notatki ELF"

#: src/readelf.c:124
msgid "Display architecture specific information, if any"
msgstr "Wyświetla informacje dla konkretnej architektury, jeśli są"

#: src/readelf.c:126
msgid "Display sections for exception handling"
msgstr "Wyświetla sekcje do obsługi wyjątków"

#: src/readelf.c:128
msgid "Additional output selection:"
msgstr "Dodatkowy wybór wyjścia:"

#: src/readelf.c:130
#, fuzzy
msgid ""
"Display DWARF section content. SECTION can be one of abbrev, addr, aranges, "
"decodedaranges, frame, gdb_index, info, info+, loc, line, decodedline, "
"ranges, pubnames, str, macinfo, macro or exception"
msgstr ""
"Wyświetla zawartość sekcji DWARF. SEKCJA może być jednym z abbrev, aranges, "
"decodedaranges, frame, gdb_index, info, loc, line, decodedline, ranges, "
"pubnames, str, macinfo, macro lub exception"

#: src/readelf.c:134
msgid "Dump the uninterpreted contents of SECTION, by number or name"
msgstr "Zrzuca niezinterpretowaną zawartość SEKCJI, według liczny lub nazwy"

#: src/readelf.c:136
msgid "Print string contents of sections"
msgstr "Wyświetla zawartość ciągów sekcji"

#: src/readelf.c:139
msgid "Display the symbol index of an archive"
msgstr "Wyświetla indeks symboli archiwum"

#: src/readelf.c:141
msgid "Output control:"
msgstr "Kontrola wyjścia:"

#: src/readelf.c:143
msgid "Do not find symbol names for addresses in DWARF data"
msgstr "Bez odnajdywania nazw symboli dla adresów w danych DWARF"

#: src/readelf.c:145
msgid ""
"Display just offsets instead of resolving values to addresses in DWARF data"
msgstr ""
"Wyświetla tylko offsety zamiast rozwiązywania wartości na adresy w danych "
"DWARF"

#: src/readelf.c:147
msgid "Ignored for compatibility (lines always wide)"
msgstr "Ignorowane dla zgodności (wiersze są zawsze szerokie)"

#: src/readelf.c:149
msgid ""
"Show compression information for compressed sections (when used with -S); "
"decompress section before dumping data (when used with -p or -x)"
msgstr ""
"Wyświetla informacje o kompresji dla skompresowanych sekcji (kiedy jest "
"używane z opcją -S); dekompresuje sekcję przed zrzuceniem danych (kiedy jest "
"używane z opcją -p lub -x)"

#. Short description of program.
#: src/readelf.c:154
msgid "Print information from ELF file in human-readable form."
msgstr "Wyświetla informacje z pliku ELF w postaci czytelnej dla człowieka."

#. Look up once.
#: src/readelf.c:350
msgid "yes"
msgstr "tak"

#: src/readelf.c:351
msgid "no"
msgstr "nie"

#: src/readelf.c:548
#, c-format
msgid "Unknown DWARF debug section `%s'.\n"
msgstr "Nieznana sekcja debugowania DWARF „%s”.\n"

#: src/readelf.c:619 src/readelf.c:730
#, c-format
msgid "cannot generate Elf descriptor: %s"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF: %s"

#: src/readelf.c:626 src/readelf.c:953 src/strip.c:1133
#, c-format
msgid "cannot determine number of sections: %s"
msgstr "nie można określić liczby sekcji: %s"

#: src/readelf.c:644 src/readelf.c:1263 src/readelf.c:1471
#, c-format
msgid "cannot get section: %s"
msgstr "nie można uzyskać sekcji: %s"

#: src/readelf.c:653 src/readelf.c:1270 src/readelf.c:1479 src/readelf.c:12734
#: src/unstrip.c:401 src/unstrip.c:432 src/unstrip.c:491 src/unstrip.c:612
#: src/unstrip.c:633 src/unstrip.c:673 src/unstrip.c:889 src/unstrip.c:1220
#: src/unstrip.c:1347 src/unstrip.c:1371 src/unstrip.c:1427 src/unstrip.c:1491
#: src/unstrip.c:1666 src/unstrip.c:1817 src/unstrip.c:1960 src/unstrip.c:2059
#, c-format
msgid "cannot get section header: %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji: %s"

#: src/readelf.c:661
#, c-format
msgid "cannot get section name"
msgstr "nie można uzyskać nazwy sekcji"

#: src/readelf.c:670 src/readelf.c:6610 src/readelf.c:10585 src/readelf.c:10687
#: src/readelf.c:10865
#, c-format
msgid "cannot get %s content: %s"
msgstr "nie można uzyskać zwartości %s: %s"

#: src/readelf.c:686
#, c-format
msgid "cannot create temp file '%s'"
msgstr "nie można utworzyć pliku tymczasowego „%s”"

#: src/readelf.c:695
#, c-format
msgid "cannot write section data"
msgstr "nie można zapisać danych sekcji"

#: src/readelf.c:701 src/readelf.c:718 src/readelf.c:747
#, c-format
msgid "error while closing Elf descriptor: %s"
msgstr "błąd podczas zamykania deskryptora ELF: %s"

#: src/readelf.c:708
#, c-format
msgid "error while rewinding file descriptor"
msgstr "błąd podczas przewijania deskryptora pliku"

#: src/readelf.c:742
#, c-format
msgid "'%s' is not an archive, cannot print archive index"
msgstr "„%s” nie jest archiwum, nie można wyświetlić indeksu archiwum"

#: src/readelf.c:846
#, c-format
msgid "cannot stat input file"
msgstr "nie można wykonać stat na pliku wejściowym"

#: src/readelf.c:848
#, c-format
msgid "input file is empty"
msgstr "plik wejściowy jest pusty"

#: src/readelf.c:850
#, c-format
msgid "failed reading '%s': %s"
msgstr "odczytanie „%s” się nie powiodło: %s"

#: src/readelf.c:879
#, c-format
msgid "No such section '%s' in '%s'"
msgstr "Brak sekcji „%s” w „%s”"

#: src/readelf.c:938
#, c-format
msgid "cannot read ELF header: %s"
msgstr "nie można odczytać nagłówka ELF: %s"

#: src/readelf.c:946
#, c-format
msgid "cannot create EBL handle"
msgstr "nie można utworzyć uchwytu EBL"

#: src/readelf.c:959
#, c-format
msgid "cannot determine number of program headers: %s"
msgstr "nie można określić liczby nagłówków programu: %s"

#: src/readelf.c:991
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot read ELF: %s"
msgstr "nie można odczytać %s: %s"

#: src/readelf.c:1052
msgid "NONE (None)"
msgstr "NONE (żaden)"

#: src/readelf.c:1053
msgid "REL (Relocatable file)"
msgstr "REL (plik relokowalny)"

#: src/readelf.c:1054
msgid "EXEC (Executable file)"
msgstr "EXEC (plik wykonywalny)"

#: src/readelf.c:1055
msgid "DYN (Shared object file)"
msgstr "DYN (plik obiektu współdzielonego)"

#: src/readelf.c:1056
msgid "CORE (Core file)"
msgstr "CORE (plik core)"

#: src/readelf.c:1061
#, c-format
msgid "OS Specific: (%x)\n"
msgstr "Zależny od systemu: (%x)\n"

#. && e_type <= ET_HIPROC always true
#: src/readelf.c:1063
#, c-format
msgid "Processor Specific: (%x)\n"
msgstr "Zależny od procesora: (%x)\n"

#: src/readelf.c:1073
msgid ""
"ELF Header:\n"
" Magic: "
msgstr ""
"Nagłówek ELF:\n"
" Magic: "

#: src/readelf.c:1077
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Class:               %s\n"
msgstr ""
"\n"
" Klasa:               %s\n"

#: src/readelf.c:1082
#, c-format
msgid " Data:               %s\n"
msgstr " Dane:               %s\n"

#: src/readelf.c:1088
#, c-format
msgid " Ident Version:           %hhd %s\n"
msgstr " Wersja Ident:           %hhd %s\n"

#: src/readelf.c:1090 src/readelf.c:1112
msgid "(current)"
msgstr "(bieżąca)"

#: src/readelf.c:1094
#, c-format
msgid " OS/ABI:              %s\n"
msgstr " System operacyjny/ABI:       %s\n"

#: src/readelf.c:1097
#, c-format
msgid " ABI Version:            %hhd\n"
msgstr " Wersja ABI:            %hhd\n"

#: src/readelf.c:1100
msgid " Type:               "
msgstr " Typ:                "

#: src/readelf.c:1105
#, c-format
msgid " Machine:              %s\n"
msgstr " Komputer:             %s\n"

#: src/readelf.c:1107
#, fuzzy, c-format
msgid " Machine:              <unknown>: 0x%x\n"
msgstr " Komputer:             %s\n"

#: src/readelf.c:1110
#, c-format
msgid " Version:              %d %s\n"
msgstr " Wersja:              %d %s\n"

#: src/readelf.c:1114
#, c-format
msgid " Entry point address:        %#<PRIx64>\n"
msgstr " Adres punktu wejściowego:     %#<PRIx64>\n"

#: src/readelf.c:1117
#, c-format
msgid " Start of program headers:     %<PRId64> %s\n"
msgstr " Początek nagłówków programu:    %<PRId64> %s\n"

#: src/readelf.c:1118 src/readelf.c:1121
msgid "(bytes into file)"
msgstr "(bajtów w pliku)"

#: src/readelf.c:1120
#, c-format
msgid " Start of section headers:     %<PRId64> %s\n"
msgstr " Początek nagłówków sekcji:     %<PRId64> %s\n"

#: src/readelf.c:1123
#, c-format
msgid " Flags:               %s\n"
msgstr " Flagi:               %s\n"

#: src/readelf.c:1126
#, c-format
msgid " Size of this header:        %<PRId16> %s\n"
msgstr " Rozmiar tego nagłówka:       %<PRId16> %s\n"

#: src/readelf.c:1127 src/readelf.c:1130 src/readelf.c:1147
msgid "(bytes)"
msgstr "(bajtów)"

#: src/readelf.c:1129
#, c-format
msgid " Size of program header entries:  %<PRId16> %s\n"
msgstr " Rozmiar wpisów nagłówka programu: %<PRId16> %s\n"

#: src/readelf.c:1132
#, c-format
msgid " Number of program headers entries: %<PRId16>"
msgstr " Liczba wpisów nagłówków programu: %<PRId16>"

#: src/readelf.c:1139
#, c-format
msgid " (%<PRIu32> in [0].sh_info)"
msgstr " (%<PRIu32> w [0].sh_info)"

#: src/readelf.c:1142 src/readelf.c:1159 src/readelf.c:1173
msgid " ([0] not available)"
msgstr " ([0] niedostępny)"

#: src/readelf.c:1146
#, c-format
msgid " Size of section header entries:  %<PRId16> %s\n"
msgstr " Rozmiar wpisów nagłówka sekcji:  %<PRId16> %s\n"

#: src/readelf.c:1149
#, c-format
msgid " Number of section headers entries: %<PRId16>"
msgstr " Liczba wpisów nagłówków sekcji:  %<PRId16>"

#: src/readelf.c:1156
#, c-format
msgid " (%<PRIu32> in [0].sh_size)"
msgstr " (%<PRIu32> w [0].sh_size)"

#. We managed to get the zeroth section.
#: src/readelf.c:1169
#, c-format
msgid " (%<PRIu32> in [0].sh_link)"
msgstr " (%<PRIu32> w [0].sh_link)"

#: src/readelf.c:1177
#, c-format
msgid ""
" Section header string table index: XINDEX%s\n"
"\n"
msgstr ""
" Indeks tabeli ciągów nagłówków sekcji: XINDEX%s\n"
"\n"

#: src/readelf.c:1181
#, c-format
msgid ""
" Section header string table index: %<PRId16>\n"
"\n"
msgstr ""
" Indeks tabeli ciągów nagłówków sekcji: %<PRId16>\n"
"\n"

#: src/readelf.c:1228 src/readelf.c:1436
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get number of sections: %s"
msgstr "nie można określić liczby sekcji: %s"

#: src/readelf.c:1231
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"There are %zd section headers, starting at offset %#<PRIx64>:\n"
"\n"
msgstr ""
"Jest %d nagłówków sekcji, rozpoczynających się od offsetu %#<PRIx64>:\n"
"\n"

#: src/readelf.c:1240
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get section header string table index: %s"
msgstr "nie można uzyskać indeksu tabeli ciągów nagłówków sekcji"

#: src/readelf.c:1243
msgid "Section Headers:"
msgstr "Nagłówki sekcji:"

#: src/readelf.c:1246
msgid ""
"[Nr] Name         Type     Addr   Off  Size  ES Flags Lk "
"Inf Al"
msgstr ""
"[Nr] Nazwa        Typ     Adres  Offset Rozm. ES Flagi Lk "
"Inf Al"

#: src/readelf.c:1248
msgid ""
"[Nr] Name         Type     Addr       Off   Size   ES "
"Flags Lk Inf Al"
msgstr ""
"[Nr] Nazwa        Typ     Adres      Offset  Rozmiar ES "
"Flagi Lk Inf Al"

#: src/readelf.c:1253
msgid "   [Compression Size  Al]"
msgstr "   [Kompresja Rozmiar  Al]"

#: src/readelf.c:1255
msgid "   [Compression Size   Al]"
msgstr "   [Kompresja Rozmiar   Al]"

#: src/readelf.c:1331
#, c-format
msgid "bad compression header for section %zd: %s"
msgstr "błędny nagłówek kompresji dla sekcji %zd: %s"

#: src/readelf.c:1342
#, c-format
msgid "bad gnu compressed size for section %zd: %s"
msgstr "błędny rozmiar kompresji gnu dla sekcji %zd: %s"

#: src/readelf.c:1360
msgid "Program Headers:"
msgstr "Nagłówki programu:"

#: src/readelf.c:1362
msgid ""
" Type      Offset  VirtAddr  PhysAddr  FileSiz MemSiz  Flg Align"
msgstr ""
" Typ      Offset  AdresWirt AdresFiz  RozmPlik RozmPam Flg "
"Wyrównanie"

#: src/readelf.c:1365
msgid ""
" Type      Offset  VirtAddr      PhysAddr      FileSiz "
"MemSiz  Flg Align"
msgstr ""
" Typ      Offset  AdresWirtualny   AdresFizyczny   RozmPlik "
"RozmPam Flg Wyrównanie"

#: src/readelf.c:1422
#, c-format
msgid "\t[Requesting program interpreter: %s]\n"
msgstr "\t[Wywołanie interpretera programu: %s]\n"

#: src/readelf.c:1449
msgid ""
"\n"
" Section to Segment mapping:\n"
" Segment Sections..."
msgstr ""
"\n"
" Mapowanie sekcji do segmentów:\n"
" Segment sekcji…"

#: src/readelf.c:1460 src/unstrip.c:2118 src/unstrip.c:2160 src/unstrip.c:2167
#, c-format
msgid "cannot get program header: %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka programu: %s"

#: src/readelf.c:1606
#, c-format
msgid ""
"\n"
"COMDAT section group [%2zu] '%s' with signature '%s' contains %zu entry:\n"
msgid_plural ""
"\n"
"COMDAT section group [%2zu] '%s' with signature '%s' contains %zu entries:\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"Grupa sekcji COMDAT [%2zu] „%s” z podpisem „%s” zawiera %zu wpis:\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"Grupa sekcji COMDAT [%2zu] „%s” z podpisem „%s” zawiera %zu wpisy:\n"
msgstr[2] ""
"\n"
"Grupa sekcji COMDAT [%2zu] „%s” z podpisem „%s” zawiera %zu wpisów:\n"

#: src/readelf.c:1611
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Section group [%2zu] '%s' with signature '%s' contains %zu entry:\n"
msgid_plural ""
"\n"
"Section group [%2zu] '%s' with signature '%s' contains %zu entries:\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"Grupa sekcji [%2zu] „%s” z podpisem „%s” zawiera %zu wpis:\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"Grupa sekcji [%2zu] „%s” z podpisem „%s” zawiera %zu wpisy:\n"
msgstr[2] ""
"\n"
"Grupa sekcji [%2zu] „%s” z podpisem „%s” zawiera %zu wpisów:\n"

#: src/readelf.c:1619
msgid "<INVALID SYMBOL>"
msgstr "<NIEPRAWIDŁOWY SYMBOL>"

#: src/readelf.c:1633
msgid "<INVALID SECTION>"
msgstr "<NIEPRAWIDŁOWY SEKCJA>"

#: src/readelf.c:1656 src/readelf.c:2383 src/readelf.c:3484 src/readelf.c:12605
#: src/readelf.c:12612 src/readelf.c:12656 src/readelf.c:12663
msgid "Couldn't uncompress section"
msgstr "Nie można dekompresować sekcji"

#: src/readelf.c:1661 src/readelf.c:2388 src/readelf.c:3489
#, c-format
msgid "cannot get section [%zd] header: %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji [%zd]: %s"

#: src/readelf.c:1805 src/readelf.c:2455 src/readelf.c:2713 src/readelf.c:2789
#: src/readelf.c:3093 src/readelf.c:3167 src/readelf.c:5389
#, c-format
msgid "invalid sh_link value in section %zu"
msgstr "nieprawidłowa wartość sh_link w sekcji %zu"

#: src/readelf.c:1808
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Dynamic segment contains %lu entry:\n"
" Addr: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Link to section: [%2u] '%s'\n"
msgid_plural ""
"\n"
"Dynamic segment contains %lu entries:\n"
" Addr: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Link to section: [%2u] '%s'\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"Segment dynamiczny zawiera %lu wpis:\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
"'%s'\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"Segment dynamiczny zawiera %lu wpisy:\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
"'%s'\n"
msgstr[2] ""
"\n"
"Segment dynamiczny zawiera %lu wpisów:\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
"'%s'\n"

#: src/readelf.c:1818
msgid " Type       Value\n"
msgstr " Typ        Wartość\n"

#: src/readelf.c:1842
#, c-format
msgid "Shared library: [%s]\n"
msgstr "Biblioteka współdzielona: [%s]\n"

#: src/readelf.c:1847
#, c-format
msgid "Library soname: [%s]\n"
msgstr "soname biblioteki: [%s]\n"

#: src/readelf.c:1852
#, c-format
msgid "Library rpath: [%s]\n"
msgstr "rpath biblioteki: [%s]\n"

#: src/readelf.c:1857
#, c-format
msgid "Library runpath: [%s]\n"
msgstr "runpath biblioteki: [%s]\n"

#: src/readelf.c:1877
#, c-format
msgid "%<PRId64> (bytes)\n"
msgstr "%<PRId64> (bajtów)\n"

#: src/readelf.c:1990 src/readelf.c:2180
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid symbol table at offset %#0<PRIx64>\n"
msgstr ""
"\n"
"Nieprawidłowa tabela symboli pod offsetem %#0<PRIx64>\n"

#: src/readelf.c:2008 src/readelf.c:2198
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Relocation section [%2zu] '%s' for section [%2u] '%s' at offset %#0<PRIx64> "
"contains %d entry:\n"
msgid_plural ""
"\n"
"Relocation section [%2zu] '%s' for section [%2u] '%s' at offset %#0<PRIx64> "
"contains %d entries:\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"Sekcja relokacji [%2zu] „%s” dla sekcji [%2u] „%s” pod offsetem %#0<PRIx64> "
"zawiera %d wpis:\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"Sekcja relokacji [%2zu] „%s” dla sekcji [%2u] „%s” pod offsetem %#0<PRIx64> "
"zawiera %d wpisy:\n"
msgstr[2] ""
"\n"
"Sekcja relokacji [%2zu] „%s” dla sekcji [%2u] „%s” pod offsetem %#0<PRIx64> "
"zawiera %d wpisów:\n"

#. The .rel.dyn section does not refer to a specific section but
#. instead of section index zero. Do not try to print a section
#. name.
#. The .rela.dyn section does not refer to a specific section but
#. instead of section index zero. Do not try to print a section
#. name.
#: src/readelf.c:2023 src/readelf.c:2213
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Relocation section [%2u] '%s' at offset %#0<PRIx64> contains %d entry:\n"
msgid_plural ""
"\n"
"Relocation section [%2u] '%s' at offset %#0<PRIx64> contains %d entries:\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"Sekcja relokacji [%2u] „%s” pod offsetem %#0<PRIx64> zawiera %d wpis:\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"Sekcja relokacji [%2u] „%s” pod offsetem %#0<PRIx64> zawiera %d wpisy:\n"
msgstr[2] ""
"\n"
"Sekcja relokacji [%2u] „%s” pod offsetem %#0<PRIx64> zawiera %d wpisów:\n"

#: src/readelf.c:2033
msgid " Offset   Type         Value    Name\n"
msgstr " Offset   Typ         Wartość   Nazwa\n"

#: src/readelf.c:2035
msgid " Offset       Type         Value        Name\n"
msgstr " Offset       Typ         Wartość       Nazwa\n"

#: src/readelf.c:2088 src/readelf.c:2099 src/readelf.c:2112 src/readelf.c:2133
#: src/readelf.c:2145 src/readelf.c:2279 src/readelf.c:2291 src/readelf.c:2305
#: src/readelf.c:2327 src/readelf.c:2340
msgid "<INVALID RELOC>"
msgstr "<NIEPRAWIDŁOWA RELOKACJA>"

#: src/readelf.c:2223
msgid " Offset   Type      Value    Addend Name\n"
msgstr " Offset   Typ       Wartość   Koniec Nazwa\n"

#: src/readelf.c:2225
msgid " Offset       Type      Value        Addend Name\n"
msgstr ""
" Offset       Typ       Wartość       Koniec Nazwa\n"

#: src/readelf.c:2463
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Symbol table [%2u] '%s' contains %u entry:\n"
msgid_plural ""
"\n"
"Symbol table [%2u] '%s' contains %u entries:\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"Tabela symboli [%2u] „%s” zawiera %u wpis:\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"Tabela symboli [%2u] „%s” zawiera %u wpisy:\n"
msgstr[2] ""
"\n"
"Tabela symboli [%2u] „%s” zawiera %u wpisów:\n"

#: src/readelf.c:2468
#, c-format
msgid " %lu local symbol String table: [%2u] '%s'\n"
msgid_plural " %lu local symbols String table: [%2u] '%s'\n"
msgstr[0] " %lu symbol lokalny   Tabela ciągów: [%2u] „%s”\n"
msgstr[1] " %lu symbole lokalne  Tabela ciągów: [%2u] „%s”\n"
msgstr[2] " %lu symboli lokalnych Tabela ciągów: [%2u] „%s”\n"

#: src/readelf.c:2476
msgid " Num:  Value  Size Type  Bind  Vis     Ndx Name\n"
msgstr " Numer: Wartość Rozm Typ   Bind  Widoczność  Ndx Nazwa\n"

#: src/readelf.c:2478
msgid " Num:      Value  Size Type  Bind  Vis     Ndx Name\n"
msgstr " Numer:     Wartość Rozm Typ   Bind  Widoczność  Ndx Nazwa\n"

#: src/readelf.c:2498
#, c-format
msgid "%5u: %0*<PRIx64> %6<PRId64> %-7s %-6s %-9s %6s %s"
msgstr "%5u: %0*<PRIx64> %6<PRId64> %-7s %-6s %-9s %6s %s"

#: src/readelf.c:2586
#, c-format
msgid "bad dynamic symbol"
msgstr "błędny symbol dynamiczny"

#: src/readelf.c:2668
msgid "none"
msgstr "brak"

#: src/readelf.c:2685
msgid "| <unknown>"
msgstr "| <nieznany>"

#: src/readelf.c:2716
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version needs section [%2u] '%s' contains %d entry:\n"
" Addr: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Link to section: [%2u] '%s'\n"
msgid_plural ""
"\n"
"Version needs section [%2u] '%s' contains %d entries:\n"
" Addr: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Link to section: [%2u] '%s'\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"Sekcja wymaganych wersji [%2u] „%s” zawiera %d wpis:\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
"„%s”\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"Sekcja wymaganych wersji [%2u] „%s” zawiera %d wpisy:\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
"„%s”\n"
msgstr[2] ""
"\n"
"Sekcja wymaganych wersji [%2u] „%s” zawiera %d wpisów:\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
"„%s”\n"

#: src/readelf.c:2737
#, c-format
msgid " %#06x: Version: %hu File: %s Cnt: %hu\n"
msgstr " %#06x: Wersja: %hu Plik: %s Licznik: %hu\n"

#: src/readelf.c:2750
#, c-format
msgid " %#06x: Name: %s Flags: %s Version: %hu\n"
msgstr " %#06x: Nazwa: %s Flagi: %s Wersja: %hu\n"

#: src/readelf.c:2793
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version definition section [%2u] '%s' contains %d entry:\n"
" Addr: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Link to section: [%2u] '%s'\n"
msgid_plural ""
"\n"
"Version definition section [%2u] '%s' contains %d entries:\n"
" Addr: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Link to section: [%2u] '%s'\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"Sekcja definicji wersji [%2u] „%s” zawiera %d wpis:\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
"„%s”\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"Sekcja definicji wersji [%2u] „%s” zawiera %d wpisy:\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
"„%s”\n"
msgstr[2] ""
"\n"
"Sekcja definicji wersji [%2u] „%s” zawiera %d wpisów:\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
"„%s”\n"

#: src/readelf.c:2821
#, c-format
msgid " %#06x: Version: %hd Flags: %s Index: %hd Cnt: %hd Name: %s\n"
msgstr ""
" %#06x: Wersja: %hd Flagi: %s Indeks: %hd Licznik: %hd Nazwa: %s\n"

#: src/readelf.c:2836
#, c-format
msgid " %#06x: Parent %d: %s\n"
msgstr " %#06x: Rodzic %d: %s\n"

#. Print the header.
#: src/readelf.c:3097
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version symbols section [%2u] '%s' contains %d entry:\n"
" Addr: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Link to section: [%2u] '%s'"
msgid_plural ""
"\n"
"Version symbols section [%2u] '%s' contains %d entries:\n"
" Addr: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Link to section: [%2u] '%s'"
msgstr[0] ""
"\n"
"Sekcja symboli wersji [%2u] „%s” zawiera %d wpis:\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] „%s”"
msgstr[1] ""
"\n"
"Sekcja symboli wersji [%2u] „%s” zawiera %d wpisy:\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] „%s”"
msgstr[2] ""
"\n"
"Sekcja symboli wersji [%2u] „%s” zawiera %d wpisów:\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] „%s”"

#: src/readelf.c:3125
msgid "  0 *local*           "
msgstr "  0 *lokalny*          "

#: src/readelf.c:3130
msgid "  1 *global*          "
msgstr "  1 *globalny*         "

#: src/readelf.c:3172
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Histogram for bucket list length in section [%2u] '%s' (total of %d "
"bucket):\n"
" Addr: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Link to section: [%2u] '%s'\n"
msgid_plural ""
"\n"
"Histogram for bucket list length in section [%2u] '%s' (total of %d "
"buckets):\n"
" Addr: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Link to section: [%2u] '%s'\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"Histogram dla długości listy kubełków w sekcji [%2u] „%s” (w sumie %d "
"kubełek):\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
"„%s”\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"Histogram dla długości listy kubełków w sekcji [%2u] „%s” (w sumie %d "
"kubełki):\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
"„%s”\n"
msgstr[2] ""
"\n"
"Histogram dla długości listy kubełków w sekcji [%2u] „%s” (w sumie %d "
"kubełków):\n"
" Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
"„%s”\n"

#: src/readelf.c:3194
#, no-c-format
msgid " Length Number % of total Coverage\n"
msgstr " Długość Liczba % całości  Pokrycie\n"

#: src/readelf.c:3196
#, c-format
msgid "   0 %6<PRIu32>   %5.1f%%\n"
msgstr "   0 %6<PRIu32>   %5.1f%%\n"

#: src/readelf.c:3203
#, c-format
msgid "%7d %6<PRIu32>   %5.1f%%  %5.1f%%\n"
msgstr "%7d %6<PRIu32>   %5.1f%%  %5.1f%%\n"

#: src/readelf.c:3216
#, c-format
msgid ""
" Average number of tests:  successful lookup: %f\n"
"\t\t\t unsuccessful lookup: %f\n"
msgstr ""
" Średnia liczba testów:  udane wyszukania: %f\n"
"\t\t\t nieudane wyszukania: %f\n"

#: src/readelf.c:3234 src/readelf.c:3298 src/readelf.c:3364
#, c-format
msgid "cannot get data for section %d: %s"
msgstr "nie można uzyskać danych dla sekcji %d: %s"

#: src/readelf.c:3242
#, c-format
msgid "invalid data in sysv.hash section %d"
msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji sysv.hash %d"

#: src/readelf.c:3271
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid chain in sysv.hash section %d"
msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji sysv.hash %d"

#: src/readelf.c:3306
#, c-format
msgid "invalid data in sysv.hash64 section %d"
msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji sysv.hash64 %d"

#: src/readelf.c:3337
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid chain in sysv.hash64 section %d"
msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji sysv.hash64 %d"

#: src/readelf.c:3373
#, c-format
msgid "invalid data in gnu.hash section %d"
msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji gnu.hash %d"

#: src/readelf.c:3440
#, c-format
msgid ""
" Symbol Bias: %u\n"
" Bitmask Size: %zu bytes %<PRIuFAST32>%% bits set 2nd hash shift: %u\n"
msgstr ""
" Przesunięcie symboli: %u\n"
" Rozmiar maski bitowej: %zu bajtów %<PRIuFAST32>%% bitów ustawionych "
"drugie przesunięcie skrótu: %u\n"

#: src/readelf.c:3529
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Library list section [%2zu] '%s' at offset %#0<PRIx64> contains %d entry:\n"
msgid_plural ""
"\n"
"Library list section [%2zu] '%s' at offset %#0<PRIx64> contains %d entries:\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"Sekcja listy bibliotek [%2zu] „%s” pod offsetem %#0<PRIx64> zawiera %d "
"wpis:\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"Sekcja listy bibliotek [%2zu] „%s” pod offsetem %#0<PRIx64> zawiera %d "
"wpisy:\n"
msgstr[2] ""
"\n"
"Sekcja listy bibliotek [%2zu] „%s” pod offsetem %#0<PRIx64> zawiera %d "
"wpisów:\n"

#: src/readelf.c:3543
msgid ""
"    Library            Time Stamp     Checksum Version "
"Flags"
msgstr ""
"    Biblioteka          Oznaczenie czasu  Suma k. Wersja "
"Flagi"

#: src/readelf.c:3595
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Object attributes section [%2zu] '%s' of %<PRIu64> bytes at offset "
"%#0<PRIx64>:\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja atrybutów obiektu [%2zu] „%s” %<PRIu64> bajtów pod offsetem "
"%#0<PRIx64>:\n"

#: src/readelf.c:3612
msgid " Owner     Size\n"
msgstr " Właściciel     Rozmiar\n"

#: src/readelf.c:3641
#, c-format
msgid " %-13s %4<PRIu32>\n"
msgstr " %-13s %4<PRIu32>\n"

#. Unknown subsection, print and skip.
#: src/readelf.c:3680
#, c-format
msgid "  %-4u %12<PRIu32>\n"
msgstr "  %-4u %12<PRIu32>\n"

#. Tag_File
#: src/readelf.c:3685
#, c-format
msgid "  File: %11<PRIu32>\n"
msgstr "  Plik: %11<PRIu32>\n"

#: src/readelf.c:3734
#, c-format
msgid "   %s: %<PRId64>, %s\n"
msgstr "   %s: %<PRId64>, %s\n"

#: src/readelf.c:3737
#, c-format
msgid "   %s: %<PRId64>\n"
msgstr "   %s: %<PRId64>\n"

#: src/readelf.c:3740
#, c-format
msgid "   %s: %s\n"
msgstr "   %s: %s\n"

#: src/readelf.c:3750
#, c-format
msgid "   %u: %<PRId64>\n"
msgstr "   %u: %<PRId64>\n"

#: src/readelf.c:3753
#, c-format
msgid "   %u: %s\n"
msgstr "   %u: %s\n"

#: src/readelf.c:3823
#, fuzzy, c-format
msgid "sprintf failure"
msgstr "mprotect się nie powiodło"

#: src/readelf.c:4305
msgid "empty block"
msgstr "pusty blok"

#: src/readelf.c:4308
#, c-format
msgid "%zu byte block:"
msgstr "%zu bajtowy blok:"

#: src/readelf.c:4786
#, fuzzy, c-format
msgid "%*s[%2<PRIuMAX>] %s <TRUNCATED>\n"
msgstr "%*s[%4<PRIuMAX>] %s <SKRÓCONE>\n"

#: src/readelf.c:4850
#, c-format
msgid "%s %#<PRIx64> used with different address sizes"
msgstr "%s %#<PRIx64> zostało użyte z różnymi rozmiarami adresu"

#: src/readelf.c:4857
#, c-format
msgid "%s %#<PRIx64> used with different offset sizes"
msgstr "%s %#<PRIx64> zostało użyte z różnymi rozmiarami offsetu"

#: src/readelf.c:4864
#, c-format
msgid "%s %#<PRIx64> used with different base addresses"
msgstr "%s %#<PRIx64> zostało użyte z różnymi adresami podstawowymi"

#: src/readelf.c:4871
#, fuzzy, c-format
msgid "%s %#<PRIx64> used with different attribute %s and %s"
msgstr "%s %#<PRIx64> zostało użyte z różnymi rozmiarami adresu"

#: src/readelf.c:4968
#, c-format
msgid " [%6tx] <UNUSED GARBAGE IN REST OF SECTION>\n"
msgstr " [%6tx] <NIEUŻYWANE ŚMIECIE W RESZCIE SEKCJI>\n"

#: src/readelf.c:4976
#, c-format
msgid " [%6tx] <UNUSED GARBAGE> ... %<PRIu64> bytes ...\n"
msgstr " [%6tx] <NIEUŻYWANE ŚMIECIE>… %<PRIu64> bajtów…\n"

#: src/readelf.c:5079
#, c-format
msgid ""
"\n"
"DWARF section [%2zu] '%s' at offset %#<PRIx64>:\n"
" [ Code]\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja DWARF [%2zu] „%s” pod offsetem %#<PRIx64>:\n"
" [ Kod]\n"

#: src/readelf.c:5087
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Abbreviation section at offset %<PRIu64>:\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja skrótów pod offsetem %<PRIu64>:\n"

#: src/readelf.c:5100
#, c-format
msgid " *** error while reading abbreviation: %s\n"
msgstr " *** błąd podczas odczytywania skrótu: %s\n"

#: src/readelf.c:5116
#, c-format
msgid " [%5u] offset: %<PRId64>, children: %s, tag: %s\n"
msgstr " [%5u] offset: %<PRId64>, potomek: %s, znacznik: %s\n"

#: src/readelf.c:5149 src/readelf.c:5458 src/readelf.c:5625 src/readelf.c:6010
#: src/readelf.c:6620 src/readelf.c:8357 src/readelf.c:9049 src/readelf.c:9522
#: src/readelf.c:9773 src/readelf.c:9939 src/readelf.c:10326
#: src/readelf.c:10386
#, c-format
msgid ""
"\n"
"DWARF section [%2zu] '%s' at offset %#<PRIx64>:\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja DWARF [%2zu] „%s” pod offsetem %#<PRIx64>:\n"

#: src/readelf.c:5162
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get .debug_addr section data: %s"
msgstr "nie można uzyskać danych sekcji: %s"

#: src/readelf.c:5262 src/readelf.c:5286 src/readelf.c:5670 src/readelf.c:9094
#, fuzzy, c-format
msgid " Length:     %8<PRIu64>\n"
msgstr ""
"\n"
" Długość:    %6<PRIu64>\n"

#: src/readelf.c:5264 src/readelf.c:5301 src/readelf.c:5683 src/readelf.c:9107
#, fuzzy, c-format
msgid " DWARF version: %8<PRIu16>\n"
msgstr " Wersja DWARF: %6<PRIuFAST16>\n"

#: src/readelf.c:5265 src/readelf.c:5310 src/readelf.c:5692 src/readelf.c:9116
#, fuzzy, c-format
msgid " Address size:  %8<PRIu64>\n"
msgstr " Offset adresu: %6<PRIu64>\n"

#: src/readelf.c:5267 src/readelf.c:5320 src/readelf.c:5702 src/readelf.c:9126
#, fuzzy, c-format
msgid " Segment size:  %8<PRIu64>\n"
msgstr ""
" Rozmiar segmentu: %6<PRIu64>\n"
"\n"

#: src/readelf.c:5305 src/readelf.c:5687 src/readelf.c:9111 src/readelf.c:10518
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown version"
msgstr "nieznana wersja"

#: src/readelf.c:5315 src/readelf.c:5528 src/readelf.c:5697 src/readelf.c:9121
#, c-format
msgid "unsupported address size"
msgstr "nieobsługiwany rozmiar adresu"

#: src/readelf.c:5326 src/readelf.c:5539 src/readelf.c:5707 src/readelf.c:9131
#, c-format
msgid "unsupported segment size"
msgstr "nieobsługiwany rozmiar segmentu"

#: src/readelf.c:5379 src/readelf.c:5453
#, c-format
msgid "cannot get .debug_aranges content: %s"
msgstr "nie można uzyskać zawartości .debug_aranges: %s"

#: src/readelf.c:5394
#, c-format
msgid ""
"\n"
"DWARF section [%2zu] '%s' at offset %#<PRIx64> contains %zu entry:\n"
msgid_plural ""
"\n"
"DWARF section [%2zu] '%s' at offset %#<PRIx64> contains %zu entries:\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"Sekcja DWARF [%2zu] „%s” pod offsetem %#<PRIx64> zawiera %zu wpis:\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"Sekcja DWARF [%2zu] „%s” pod offsetem %#<PRIx64> zawiera %zu wpisy:\n"
msgstr[2] ""
"\n"
"Sekcja DWARF [%2zu] „%s” pod offsetem %#<PRIx64> zawiera %zu wpisów:\n"

#: src/readelf.c:5425
#, c-format
msgid " [%*zu] ???\n"
msgstr " [%*zu] ???\n"

#: src/readelf.c:5427
#, c-format
msgid ""
" [%*zu] start: %0#*<PRIx64>, length: %5<PRIu64>, CU DIE offset: %6<PRId64>\n"
msgstr ""
" [%*zu] początek: %0#*<PRIx64>, długość: %5<PRIu64>, offset CU DIE: "
"%6<PRId64>\n"

#: src/readelf.c:5471 src/readelf.c:8384
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Table at offset %zu:\n"
msgstr ""
"\n"
"Tabela pod offsetem %zu:\n"

#: src/readelf.c:5475 src/readelf.c:5651 src/readelf.c:6644 src/readelf.c:8395
#: src/readelf.c:9075
#, c-format
msgid "invalid data in section [%zu] '%s'"
msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji [%zu] „%s”"

#: src/readelf.c:5491
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Length:    %6<PRIu64>\n"
msgstr ""
"\n"
" Długość:    %6<PRIu64>\n"

#: src/readelf.c:5503
#, c-format
msgid " DWARF version: %6<PRIuFAST16>\n"
msgstr " Wersja DWARF: %6<PRIuFAST16>\n"

#: src/readelf.c:5507
#, c-format
msgid "unsupported aranges version"
msgstr "nieobsługiwana wersja aranges"

#: src/readelf.c:5518
#, c-format
msgid " CU offset:   %6<PRIx64>\n"
msgstr " Offset CU:   %6<PRIx64>\n"

#: src/readelf.c:5524
#, c-format
msgid " Address size: %6<PRIu64>\n"
msgstr " Offset adresu: %6<PRIu64>\n"

#: src/readelf.c:5535
#, c-format
msgid ""
" Segment size: %6<PRIu64>\n"
"\n"
msgstr ""
" Rozmiar segmentu: %6<PRIu64>\n"
"\n"

#: src/readelf.c:5590
#, c-format
msgid "  %zu padding bytes\n"
msgstr "  bajty wypełnienia: %zu\n"

#: src/readelf.c:5634
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get .debug_rnglists content: %s"
msgstr "nie można uzyskać zawartości .debug_ranges: %s"

#: src/readelf.c:5657 src/readelf.c:9081
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Table at Offset 0x%<PRIx64>:\n"
"\n"
msgstr " Offset .debug_line: 0x%<PRIx64>\n"

#: src/readelf.c:5712 src/readelf.c:9136
#, fuzzy, c-format
msgid " Offset entries: %8<PRIu64>\n"
msgstr " Długość offsetu:  %<PRIu8>\n"

#: src/readelf.c:5728 src/readelf.c:9152
#, c-format
msgid " Unknown CU base: "
msgstr ""

#: src/readelf.c:5730 src/readelf.c:9154
#, c-format
msgid " CU [%6<PRIx64>] base: "
msgstr ""

#: src/readelf.c:5736 src/readelf.c:9160
#, c-format
msgid " Not associated with a CU.\n"
msgstr ""

#: src/readelf.c:5747 src/readelf.c:9171
#, c-format
msgid "too many offset entries for unit length"
msgstr ""

#: src/readelf.c:5751 src/readelf.c:9175
#, fuzzy, c-format
msgid " Offsets starting at 0x%<PRIx64>:\n"
msgstr " Offset:       0x%<PRIx64>\n"

#: src/readelf.c:5803
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid range list data"
msgstr "nieprawidłowe dane"

#: src/readelf.c:5988 src/readelf.c:9500
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"  %zu padding bytes\n"
"\n"
msgstr "  bajty wypełnienia: %zu\n"

#: src/readelf.c:6005
#, c-format
msgid "cannot get .debug_ranges content: %s"
msgstr "nie można uzyskać zawartości .debug_ranges: %s"

#: src/readelf.c:6041 src/readelf.c:9555
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Unknown CU base: "
msgstr ""

#: src/readelf.c:6043 src/readelf.c:9557
#, c-format
msgid ""
"\n"
" CU [%6<PRIx64>] base: "
msgstr ""

#: src/readelf.c:6052 src/readelf.c:9583 src/readelf.c:9609
#, c-format
msgid " [%6tx] <INVALID DATA>\n"
msgstr " [%6tx] <NIEPRAWIDŁOWE DANE>\n"

#: src/readelf.c:6077 src/readelf.c:9693
#, fuzzy
msgid "base address"
msgstr " ustawienie adresu na %s\n"

#: src/readelf.c:6087 src/readelf.c:9703
#, fuzzy, c-format
msgid " [%6tx] empty list\n"
msgstr " [%6tx] pusta lista\n"

#: src/readelf.c:6342
msgid "     <INVALID DATA>\n"
msgstr "     <NIEPRAWIDŁOWE DANE>\n"

#: src/readelf.c:6598
#, c-format
msgid "cannot get ELF: %s"
msgstr "nie można uzyskać ELF: %s"

#: src/readelf.c:6616
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Call frame information section [%2zu] '%s' at offset %#<PRIx64>:\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja informacji o ramce wywołania [%2zu] „%s” pod offsetem %#<PRIx64>:\n"

#: src/readelf.c:6666
#, c-format
msgid ""
"\n"
" [%6tx] Zero terminator\n"
msgstr ""
"\n"
" [%6tx] Zerowy koniec\n"

#: src/readelf.c:6767 src/readelf.c:6921
#, c-format
msgid "invalid augmentation length"
msgstr "nieprawidłowa długość powiększenia"

#: src/readelf.c:6782
msgid "FDE address encoding: "
msgstr "Kodowanie adresu FDE: "

#: src/readelf.c:6788
msgid "LSDA pointer encoding: "
msgstr "Kodowanie wskaźnika LSDA: "

#: src/readelf.c:6898
#, c-format
msgid " (offset: %#<PRIx64>)"
msgstr " (offset: %#<PRIx64>)"

#: src/readelf.c:6905
#, c-format
msgid " (end offset: %#<PRIx64>)"
msgstr " (kończący offset: %#<PRIx64>)"

#: src/readelf.c:6942
#, c-format
msgid "  %-26sLSDA pointer: %#<PRIx64>\n"
msgstr "  %-26sWskaźnik LSDA: %#<PRIx64>\n"

#: src/readelf.c:7027
#, fuzzy, c-format
msgid "DIE [%<PRIx64>] cannot get attribute code: %s"
msgstr "nie można uzyskać kodu atrybutu: %s"

#: src/readelf.c:7037
#, fuzzy, c-format
msgid "DIE [%<PRIx64>] cannot get attribute form: %s"
msgstr "nie można uzyskać formy atrybutu: %s"

#: src/readelf.c:7059
#, fuzzy, c-format
msgid "DIE [%<PRIx64>] cannot get attribute '%s' (%s) value: %s"
msgstr "nie można uzyskać wartości atrybutu: %s"

#: src/readelf.c:7389
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid file (%<PRId64>): %s"
msgstr "nieprawidłowy plik"

#: src/readelf.c:7393
#, fuzzy, c-format
msgid "no srcfiles for CU [%<PRIx64>]"
msgstr " ustawienie pliku na %<PRIu64>\n"

#: src/readelf.c:7397
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't get DWARF CU: %s"
msgstr "nie można uzyskać ELF: %s"

#: src/readelf.c:7710
#, c-format
msgid ""
"\n"
"DWARF section [%2zu] '%s' at offset %#<PRIx64>:\n"
" [Offset]\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja DWARF [%2zu] „%s” pod offsetem %#<PRIx64>:\n"
" [Offset]\n"

#: src/readelf.c:7760
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get next unit: %s"
msgstr "nie można uzyskać następnego DIE: %s"

#: src/readelf.c:7779
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" Type unit at offset %<PRIu64>:\n"
" Version: %<PRIu16>, Abbreviation section offset: %<PRIu64>, Address size: "
"%<PRIu8>, Offset size: %<PRIu8>\n"
" Type signature: %#<PRIx64>, Type offset: %#<PRIx64> [%<PRIx64>]\n"
msgstr ""
" Jednostka typu pod offsetem %<PRIu64>:\n"
" Wersja: %<PRIu16>, offset sekcji skrótów: %<PRIu64>, rozmiar adresu: "
"%<PRIu8>, rozmiar offsetu: %<PRIu8>\n"
" Podpis typu: %#<PRIx64>, offset typu: %#<PRIx64>\n"

#: src/readelf.c:7791
#, c-format
msgid ""
" Compilation unit at offset %<PRIu64>:\n"
" Version: %<PRIu16>, Abbreviation section offset: %<PRIu64>, Address size: "
"%<PRIu8>, Offset size: %<PRIu8>\n"
msgstr ""
" Jednostka kompilacji pod offsetem %<PRIu64>:\n"
" Wersja: %<PRIu16>, offset sekcji skrótów: %<PRIu64>, rozmiar adresu: "
"%<PRIu8>, rozmiar offsetu: %<PRIu8>\n"

#: src/readelf.c:7801 src/readelf.c:7964
#, c-format
msgid " Unit type: %s (%<PRIu8>)"
msgstr ""

#: src/readelf.c:7828
#, c-format
msgid "unknown version (%d) or unit type (%d)"
msgstr ""

#: src/readelf.c:7857
#, c-format
msgid "cannot get DIE offset: %s"
msgstr "nie można uzyskać offsetu DIE: %s"

#: src/readelf.c:7866
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get tag of DIE at offset [%<PRIx64>] in section '%s': %s"
msgstr ""
"nie można uzyskać znacznika DIE pod offsetem %<PRIu64> w sekcji „%s”: %s"

#: src/readelf.c:7904
#, c-format
msgid "cannot get next DIE: %s\n"
msgstr "nie można uzyskać następnego DIE: %s\n"

#: src/readelf.c:7912
#, c-format
msgid "cannot get next DIE: %s"
msgstr "nie można uzyskać następnego DIE: %s"

#: src/readelf.c:7956
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" Split compilation unit at offset %<PRIu64>:\n"
" Version: %<PRIu16>, Abbreviation section offset: %<PRIu64>, Address size: "
"%<PRIu8>, Offset size: %<PRIu8>\n"
msgstr ""
" Jednostka kompilacji pod offsetem %<PRIu64>:\n"
" Wersja: %<PRIu16>, offset sekcji skrótów: %<PRIu64>, rozmiar adresu: "
"%<PRIu8>, rozmiar offsetu: %<PRIu8>\n"

#: src/readelf.c:8008
#, c-format
msgid ""
"\n"
"DWARF section [%2zu] '%s' at offset %#<PRIx64>:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja DWARF [%2zu] „%s” pod offsetem %#<PRIx64>:\n"
"\n"

#: src/readelf.c:8340
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown form: %s"
msgstr "nieznany błąd"

#: src/readelf.c:8371
#, c-format
msgid "cannot get line data section data: %s"
msgstr "nie można uzyskać danych sekcji danych wiersza: %s"

#. Print what we got so far.
#: src/readelf.c:8473
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
" Length:             %<PRIu64>\n"
" DWARF version:         %<PRIuFAST16>\n"
" Prologue length:        %<PRIu64>\n"
" Address size:          %zd\n"
" Segment selector size:     %zd\n"
" Min instruction length:     %<PRIuFAST8>\n"
" Max operations per instruction: %<PRIuFAST8>\n"
" Initial value if 'is_stmt':   %<PRIuFAST8>\n"
" Line base:           %<PRIdFAST8>\n"
" Line range:           %<PRIuFAST8>\n"
" Opcode base:          %<PRIuFAST8>\n"
"\n"
"Opcodes:\n"
msgstr ""
"\n"
" Długość:           %<PRIu64>\n"
" Wersja DWARF:         %<PRIuFAST16>\n"
" Długość prologu:       %<PRIu64>\n"
" Minimalna długość instrukcji: %<PRIuFAST8>\n"
" Maksymalna liczba działań na instrukcję: %<PRIuFAST8>\n"
" Początkowa wartość „%s”:   %<PRIuFAST8>\n"
" Początek wiersza:       %<PRIdFAST8>\n"
" Przedział wiersza:      %<PRIuFAST8>\n"
" Początek instrukcji:     %<PRIuFAST8>\n"
"\n"
"Instrukcje:\n"

#: src/readelf.c:8495
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot handle .debug_line version: %u\n"
msgstr "nie można uzyskać wersji symbolu: %s"

#: src/readelf.c:8503
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot handle address size: %u\n"
msgstr "nieobsługiwany rozmiar adresu"

#: src/readelf.c:8511
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot handle segment selector size: %u\n"
msgstr "nie można uzyskać sekcji: %s"

#: src/readelf.c:8521
#, c-format
msgid "invalid data at offset %tu in section [%zu] '%s'"
msgstr "nieprawidłowe dane pod offsetem %tu w sekcji [%zu] „%s”"

#: src/readelf.c:8536
#, c-format
msgid " [%*<PRIuFAST8>] %hhu argument\n"
msgid_plural " [%*<PRIuFAST8>] %hhu arguments\n"
msgstr[0] " [%*<PRIuFAST8>] %hhu parametr\n"
msgstr[1] " [%*<PRIuFAST8>] %hhu parametry\n"
msgstr[2] " [%*<PRIuFAST8>] %hhu parametrów\n"

#: src/readelf.c:8547
msgid ""
"\n"
"Directory table:"
msgstr ""
"\n"
"Tabela katalogu:"

#: src/readelf.c:8553 src/readelf.c:8630
#, fuzzy, c-format
msgid "   ["
msgstr "  PC: "

#: src/readelf.c:8624
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"File name table:"
msgstr ""
"\n"
" Tabela strony wywołania:"

#: src/readelf.c:8685
#, fuzzy
msgid " Entry Dir  Time   Size   Name"
msgstr ""
"\n"
"Tabela nazw plików:\n"
" Wpis Kat  Czas   Rozmiar  Nazwa"

#: src/readelf.c:8724
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"No line number statements."
msgstr ""
"\n"
"Instrukcje numerów wierszy:"

#: src/readelf.c:8728
msgid ""
"\n"
"Line number statements:"
msgstr ""
"\n"
"Instrukcje numerów wierszy:"

#: src/readelf.c:8751
#, c-format
msgid "invalid maximum operations per instruction is zero"
msgstr "nieprawidłowe maksimum operacji na instrukcję wynosi zero"

#: src/readelf.c:8785
#, fuzzy, c-format
msgid " special opcode %u: address+%u = "
msgstr " instrukcja specjalna %u: adres+%u = %s, wiersz%+d = %zu\n"

#: src/readelf.c:8789
#, fuzzy, c-format
msgid ", op_index = %u, line%+d = %zu\n"
msgstr ""
" instrukcja specjalna %u: adres+%u = %s, op_index = %u, wiersz%+d = %zu\n"

#: src/readelf.c:8792
#, c-format
msgid ", line%+d = %zu\n"
msgstr ""

#: src/readelf.c:8810
#, c-format
msgid " extended opcode %u: "
msgstr " instrukcja rozszerzona %u: "

#: src/readelf.c:8815
msgid " end of sequence"
msgstr " koniec sekwencji"

#: src/readelf.c:8833
#, fuzzy, c-format
msgid " set address to "
msgstr " ustawienie adresu na %s\n"

#: src/readelf.c:8861
#, c-format
msgid " define new file: dir=%u, mtime=%<PRIu64>, length=%<PRIu64>, name=%s\n"
msgstr ""
" definicja nowego pliku: dir=%u, mtime=%<PRIu64>, długość=%<PRIu64>, nazwa="
"%s\n"

#: src/readelf.c:8875
#, c-format
msgid " set discriminator to %u\n"
msgstr " ustawienie dyskryminatora na %u\n"

#. Unknown, ignore it.
#: src/readelf.c:8880
msgid " unknown opcode"
msgstr " nieznana instrukcja"

#. Takes no argument.
#: src/readelf.c:8892
msgid " copy"
msgstr " kopiowanie"

#: src/readelf.c:8903
#, fuzzy, c-format
msgid " advance address by %u to "
msgstr " zwiększenie adresu o %u do %s\n"

#: src/readelf.c:8907 src/readelf.c:8968
#, c-format
msgid ", op_index to %u"
msgstr ""

#: src/readelf.c:8919
#, c-format
msgid " advance line by constant %d to %<PRId64>\n"
msgstr " zwiększenie wiersza o stałą %d do %<PRId64>\n"

#: src/readelf.c:8929
#, c-format
msgid " set file to %<PRIu64>\n"
msgstr " ustawienie pliku na %<PRIu64>\n"

#: src/readelf.c:8940
#, c-format
msgid " set column to %<PRIu64>\n"
msgstr " ustawienie kolumny na %<PRIu64>\n"

#: src/readelf.c:8947
#, c-format
msgid " set '%s' to %<PRIuFAST8>\n"
msgstr " ustawienie „%s” na %<PRIuFAST8>\n"

#. Takes no argument.
#: src/readelf.c:8953
msgid " set basic block flag"
msgstr " ustawienie podstawowej flagi bloku"

#: src/readelf.c:8964
#, fuzzy, c-format
msgid " advance address by constant %u to "
msgstr " zwiększenie adresu o stałą %u do %s\n"

#: src/readelf.c:8984
#, fuzzy, c-format
msgid " advance address by fixed value %u to \n"
msgstr " zwiększenie adresu o stałą wartość %u do %s\n"

#. Takes no argument.
#: src/readelf.c:8994
msgid " set prologue end flag"
msgstr " ustawienie flagi końca prologu"

#. Takes no argument.
#: src/readelf.c:8999
msgid " set epilogue begin flag"
msgstr " ustawienie flagi początku epilogu"

#: src/readelf.c:9009
#, c-format
msgid " set isa to %u\n"
msgstr " ustawienie isa na %u\n"

#. This is a new opcode the generator but not we know about.
#. Read the parameters associated with it but then discard
#. everything. Read all the parameters for this opcode.
#: src/readelf.c:9018
#, c-format
msgid " unknown opcode with %<PRIu8> parameter:"
msgid_plural " unknown opcode with %<PRIu8> parameters:"
msgstr[0] " nieznana instrukcja z %<PRIu8> parametrem:"
msgstr[1] " nieznana instrukcja z %<PRIu8> parametrami:"
msgstr[2] " nieznana instrukcja z %<PRIu8> parametrami:"

#: src/readelf.c:9058
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get .debug_loclists content: %s"
msgstr "nie można uzyskać zawartości .debug_log: %s"

#: src/readelf.c:9224
#, fuzzy, c-format
msgid "  <INVALID DATA>\n"
msgstr "  <NIEPRAWIDŁOWE DANE>\n"

#: src/readelf.c:9264
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid loclists data"
msgstr "nieprawidłowe dane"

#: src/readelf.c:9517
#, c-format
msgid "cannot get .debug_loc content: %s"
msgstr "nie można uzyskać zawartości .debug_log: %s"

#: src/readelf.c:9730 src/readelf.c:10774
msgid "  <INVALID DATA>\n"
msgstr "  <NIEPRAWIDŁOWE DANE>\n"

#: src/readelf.c:9785 src/readelf.c:9948
#, c-format
msgid "cannot get macro information section data: %s"
msgstr "nie można uzyskać danych sekcji informacji o makrach: %s"

#: src/readelf.c:9865
#, c-format
msgid "%*s*** non-terminated string at end of section"
msgstr "%*s*** niezakończony ciąg na końcu sekcji"

#: src/readelf.c:9888
#, c-format
msgid "%*s*** missing DW_MACINFO_start_file argument at end of section"
msgstr "%*s*** brak parametru DW_MACINFO_start_file na końcu sekcji"

#: src/readelf.c:9989
#, c-format
msgid " Offset:       0x%<PRIx64>\n"
msgstr " Offset:       0x%<PRIx64>\n"

#: src/readelf.c:10001
#, c-format
msgid " Version:      %<PRIu16>\n"
msgstr " Wersja:       %<PRIu16>\n"

#: src/readelf.c:10007 src/readelf.c:10894
#, c-format
msgid " unknown version, cannot parse section\n"
msgstr " nieznana wersja, nie można przetworzyć sekcji\n"

#: src/readelf.c:10014
#, fuzzy, c-format
msgid " Flag:        0x%<PRIx8>"
msgstr " Flaga:       0x%<PRIx8>\n"

#: src/readelf.c:10043
#, c-format
msgid " Offset length:   %<PRIu8>\n"
msgstr " Długość offsetu:  %<PRIu8>\n"

#: src/readelf.c:10051
#, c-format
msgid " .debug_line offset: 0x%<PRIx64>\n"
msgstr " Offset .debug_line: 0x%<PRIx64>\n"

#: src/readelf.c:10076
#, c-format
msgid " extension opcode table, %<PRIu8> items:\n"
msgstr " tabela instrukcji rozszerzenia, %<PRIu8> elementów:\n"

#: src/readelf.c:10083
#, c-format
msgid "  [%<PRIx8>]"
msgstr "  [%<PRIx8>]"

#: src/readelf.c:10095
#, c-format
msgid " %<PRIu8> arguments:"
msgstr " Parametry %<PRIu8>:"

#: src/readelf.c:10110
#, c-format
msgid " no arguments."
msgstr " brak parametrów."

#: src/readelf.c:10311
#, c-format
msgid " [%5d] DIE offset: %6<PRId64>, CU DIE offset: %6<PRId64>, name: %s\n"
msgstr " [%5d] offset DIE: %6<PRId64>, offset CU DIE: %6<PRId64>, nazwa: %s\n"

#: src/readelf.c:10355
#, c-format
msgid ""
"\n"
"DWARF section [%2zu] '%s' at offset %#<PRIx64>:\n"
" %*s String\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja DWARF [%2zu] „%s” pod offsetem %#<PRIx64>:\n"
" %*s Ciąg\n"

#: src/readelf.c:10370
#, fuzzy, c-format
msgid " *** error, missing string terminator\n"
msgstr " *** błąd podczas odczytywania ciągów: %s\n"

#: src/readelf.c:10399
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get .debug_str_offsets section data: %s"
msgstr "nie można uzyskać danych sekcji: %s"

#: src/readelf.c:10498
#, fuzzy, c-format
msgid " Length:    %8<PRIu64>\n"
msgstr ""
"\n"
" Długość:    %6<PRIu64>\n"

#: src/readelf.c:10500
#, fuzzy, c-format
msgid " Offset size:  %8<PRIu8>\n"
msgstr " Długość offsetu:  %<PRIu8>\n"

#: src/readelf.c:10514
#, fuzzy, c-format
msgid " DWARF version: %8<PRIu16>\n"
msgstr " Wersja DWARF: %6<PRIuFAST16>\n"

#: src/readelf.c:10523
#, fuzzy, c-format
msgid " Padding:    %8<PRIx16>\n"
msgstr ""
"\n"
" Długość:    %6<PRIu64>\n"

#: src/readelf.c:10577
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Call frame search table section [%2zu] '.eh_frame_hdr':\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja tabeli wyszukiwania ramki wywołania [%2zu] „.eh_frame_hdr”:\n"

#: src/readelf.c:10679
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Exception handling table section [%2zu] '.gcc_except_table':\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja tabeli obsługiwania wyjątków [%2zu] „.gcc_except_table”:\n"

#: src/readelf.c:10702
#, c-format
msgid " LPStart encoding:  %#x "
msgstr " Kodowanie LPStart:  %#x "

#: src/readelf.c:10714
#, c-format
msgid " TType encoding:   %#x "
msgstr " Kodowanie TType:   %#x "

#: src/readelf.c:10729
#, c-format
msgid " Call site encoding: %#x "
msgstr " Kodowanie strony wywołania: %#x "

#: src/readelf.c:10742
msgid ""
"\n"
" Call site table:"
msgstr ""
"\n"
" Tabela strony wywołania:"

#: src/readelf.c:10756
#, c-format
msgid ""
" [%4u] Call site start:  %#<PRIx64>\n"
"    Call site length: %<PRIu64>\n"
"    Landing pad:    %#<PRIx64>\n"
"    Action:      %u\n"
msgstr ""
" [%4u] Początek strony wywołania: %#<PRIx64>\n"
"    Długość strony wywołania: %<PRIu64>\n"
"    Lądowisko:         %#<PRIx64>\n"
"    Działanie:         %u\n"

#: src/readelf.c:10829
#, c-format
msgid "invalid TType encoding"
msgstr "nieprawidłowe kodowanie TType"

#: src/readelf.c:10856
#, c-format
msgid ""
"\n"
"GDB section [%2zu] '%s' at offset %#<PRIx64> contains %<PRId64> bytes :\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja GDB [%2zu] „%s” pod offsetem %#<PRIx64> zawiera %<PRId64> bajtów:\n"

#: src/readelf.c:10885
#, c-format
msgid " Version:     %<PRId32>\n"
msgstr " Wersja:     %<PRId32>\n"

#: src/readelf.c:10903
#, c-format
msgid " CU offset:    %#<PRIx32>\n"
msgstr " offset CU:    %#<PRIx32>\n"

#: src/readelf.c:10910
#, c-format
msgid " TU offset:    %#<PRIx32>\n"
msgstr " offset TU:    %#<PRIx32>\n"

#: src/readelf.c:10917
#, c-format
msgid " address offset: %#<PRIx32>\n"
msgstr " offset adresu: %#<PRIx32>\n"

#: src/readelf.c:10924
#, c-format
msgid " symbol offset:  %#<PRIx32>\n"
msgstr " offset symbolu:  %#<PRIx32>\n"

#: src/readelf.c:10931
#, c-format
msgid " constant offset: %#<PRIx32>\n"
msgstr " offset stałej: %#<PRIx32>\n"

#: src/readelf.c:10945
#, c-format
msgid ""
"\n"
" CU list at offset %#<PRIx32> contains %zu entries:\n"
msgstr ""
"\n"
" Lista CU pod offsetem %#<PRIx32> zawiera %zu wpisów:\n"

#: src/readelf.c:10970
#, c-format
msgid ""
"\n"
" TU list at offset %#<PRIx32> contains %zu entries:\n"
msgstr ""
"\n"
" Lista TU pod offsetem %#<PRIx32> zawiera %zu wpisów:\n"

#: src/readelf.c:10999
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Address list at offset %#<PRIx32> contains %zu entries:\n"
msgstr ""
"\n"
" Lista adresów pod offsetem %#<PRIx32> zawiera %zu wpisów:\n"

#: src/readelf.c:11031
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Symbol table at offset %#<PRIx32> contains %zu slots:\n"
msgstr ""
"\n"
" Tabela symboli pod offsetem %#<PRIx32> zawiera %zu gniazd:\n"

#: src/readelf.c:11169
#, c-format
msgid "cannot get debug context descriptor: %s"
msgstr "nie można uzyskać deskryptora kontekstu debugowania: %s"

#: src/readelf.c:11537 src/readelf.c:12159 src/readelf.c:12270
#: src/readelf.c:12328
#, c-format
msgid "cannot convert core note data: %s"
msgstr "nie można konwertować danych notatki core: %s"

#: src/readelf.c:11900
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%*s... <repeats %u more times> ..."
msgstr ""
"\n"
"%*s… <powtarza się jeszcze %u razy>…"

#: src/readelf.c:12407
msgid " Owner     Data size Type\n"
msgstr " Właściciel   Rozmiar danych Typ\n"

#: src/readelf.c:12436
#, c-format
msgid " %-13.*s %9<PRId32> %s\n"
msgstr " %-13.*s %9<PRId32> %s\n"

#: src/readelf.c:12488
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get content of note: %s"
msgstr "nie można uzyskać zawartości sekcji notatki: %s"

#: src/readelf.c:12522
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Note section [%2zu] '%s' of %<PRIu64> bytes at offset %#0<PRIx64>:\n"
msgstr ""
"\n"
"Segment notatki [%2zu] „%s” o długości %<PRIu64> bajtów pod offsetem "
"%#0<PRIx64>:\n"

#: src/readelf.c:12545
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Note segment of %<PRIu64> bytes at offset %#0<PRIx64>:\n"
msgstr ""
"\n"
"Segment notatki o długości %<PRIu64> bajtów pod offsetem %#0<PRIx64>:\n"

#: src/readelf.c:12592
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Section [%zu] '%s' has no data to dump.\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja [%zu] „%s” nie ma danych do zrzucenia.\n"

#: src/readelf.c:12619 src/readelf.c:12670
#, c-format
msgid "cannot get data for section [%zu] '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać danych dla sekcji [%zu] „%s”: %s"

#: src/readelf.c:12624
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Hex dump of section [%zu] '%s', %<PRIu64> bytes at offset %#0<PRIx64>:\n"
msgstr ""
"\n"
"Segment zrzutu szesnastkowego [%zu] „%s”, %<PRIu64> bajtów pod offsetem "
"%#0<PRIx64>:\n"

#: src/readelf.c:12629
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Hex dump of section [%zu] '%s', %<PRIu64> bytes (%zd uncompressed) at offset "
"%#0<PRIx64>:\n"
msgstr ""
"\n"
"Zrzut szesnastkowy sekcji [%zu] „%s”, %<PRIu64> bajtów (%zd "
"nieskompresowanych) pod offsetem %#0<PRIx64>:\n"

#: src/readelf.c:12643
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Section [%zu] '%s' has no strings to dump.\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja [%zu] „%s” nie ma ciągów do zrzucenia.\n"

#: src/readelf.c:12675
#, c-format
msgid ""
"\n"
"String section [%zu] '%s' contains %<PRIu64> bytes at offset %#0<PRIx64>:\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja ciągów [%zu] „%s” zawiera %<PRIu64> bajtów pod offsetem %#0<PRIx64>:\n"

#: src/readelf.c:12680
#, c-format
msgid ""
"\n"
"String section [%zu] '%s' contains %<PRIu64> bytes (%zd uncompressed) at "
"offset %#0<PRIx64>:\n"
msgstr ""
"\n"
"Sekcja ciągów [%zu] „%s” zawiera %<PRIu64> bajtów (%zd nieskompresowanych) "
"pod offsetem %#0<PRIx64>:\n"

#: src/readelf.c:12729
#, c-format
msgid ""
"\n"
"section [%lu] does not exist"
msgstr ""
"\n"
"sekcja [%lu] nie istnieje"

#: src/readelf.c:12759
#, c-format
msgid ""
"\n"
"section '%s' does not exist"
msgstr ""
"\n"
"sekcja „%s” nie istnieje"

#: src/readelf.c:12816
#, c-format
msgid "cannot get symbol index of archive '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać indeksu symboli archiwum „%s”: %s"

#: src/readelf.c:12819
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Archive '%s' has no symbol index\n"
msgstr ""
"\n"
"Archiwum „%s” nie ma indeksu symboli\n"

#: src/readelf.c:12823
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Index of archive '%s' has %zu entries:\n"
msgstr ""
"\n"
"Indeks archiwum „%s” ma %zu wpisów:\n"

#: src/readelf.c:12841
#, c-format
msgid "cannot extract member at offset %zu in '%s': %s"
msgstr "nie można wydobyć elementów pod offsetem %zu w „%s”: %s"

#: src/readelf.c:12846
#, c-format
msgid "Archive member '%s' contains:\n"
msgstr "Element archiwum „%s” zawiera:\n"

#: src/size.c:56
msgid ""
"Use the output format FORMAT. FORMAT can be `bsd' or `sysv'. The default "
"is `bsd'"
msgstr ""
"Używa FORMATU wyjścia. Może to być „bsd” lub „sysv”. Domyślny jest „bsd”"

#: src/size.c:58
msgid "Same as `--format=sysv'"
msgstr "To samo, co „--format=sysv”"

#: src/size.c:59
msgid "Same as `--format=bsd'"
msgstr "To samo, co „--format=bsd”"

#: src/size.c:62
msgid "Same as `--radix=10'"
msgstr "To samo, co „--radix=10”"

#: src/size.c:63
msgid "Same as `--radix=8'"
msgstr "To samo, co „--radix=8”"

#: src/size.c:64
msgid "Same as `--radix=16'"
msgstr "To samo, co „--radix=16”"

#: src/size.c:66
msgid "Similar to `--format=sysv' output but in one line"
msgstr "Podobne do wyjścia „--format=sysv”, ale w jednym wierszu"

#: src/size.c:70
msgid "Print size and permission flags for loadable segments"
msgstr "Wyświetla rozmiar i flagi uprawnień dla segmentów wczytywalnych"

#: src/size.c:71
msgid "Display the total sizes (bsd only)"
msgstr "Wyświetla całkowite rozmiary (tylko bsd)"

#. Short description of program.
#: src/size.c:76
msgid "List section sizes of FILEs (a.out by default)."
msgstr "Wyświetla listę rozmiarów sekcji PLIKU (domyślnie a.out)."

#: src/size.c:240
#, c-format
msgid "Invalid format: %s"
msgstr "Nieprawidłowy format: %s"

#: src/size.c:251
#, c-format
msgid "Invalid radix: %s"
msgstr "Nieprawidłowa baza: %s"

#: src/size.c:310
#, c-format
msgid "%s: file format not recognized"
msgstr "%s: nie rozpoznano formatu pliku"

#: src/size.c:418 src/size.c:560
#, c-format
msgid " (ex %s)"
msgstr " (ex %s)"

#: src/size.c:482
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get section header"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji\n"

#: src/size.c:585
msgid "(TOTALS)\n"
msgstr "(CAŁKOWITE)\n"

#: src/stack.c:487
#, c-format
msgid "-p PID should be a positive process id."
msgstr "-p PID powinien być dodatnim identyfikatorem procesu."

#: src/stack.c:493
#, c-format
msgid "Cannot open core file '%s'"
msgstr "Nie można otworzyć pliku core „%s”"

#: src/stack.c:553
#, c-format
msgid "-n MAXFRAMES should be 0 or higher."
msgstr "-n MAKSYMALNA_LICZBA_RAMEK powinna wynosić 0 lub więcej."

#: src/stack.c:565
#, c-format
msgid "-e EXEC needs a core given by --core."
msgstr "-e PLIK_WYKONYWALNY wymaga pliku core podanego za pomocą opcji --core."

#: src/stack.c:569
#, c-format
msgid "-1 needs a thread id given by -p."
msgstr "-1 wymaga identyfikatora wątku podanego za pomocą opcji -p."

#: src/stack.c:573
#, c-format
msgid "One of -p PID or --core COREFILE should be given."
msgstr "Tylko jedna z opcji -p PID lub --core PLIK_CORE powinna zostać podana."

#: src/stack.c:645
msgid "Show stack of process PID"
msgstr "Wyświetla stos numeru PID procesu"

#: src/stack.c:647
msgid "Show stack found in COREFILE"
msgstr "Wyświetla stos odnaleziony w PLIKU_CORE"

#: src/stack.c:648
msgid "(optional) EXECUTABLE that produced COREFILE"
msgstr "(opcjonalnie) PLIK_WYKONYWALNY, który utworzył PLIK_CORE"

#: src/stack.c:652
msgid "Output selection options:"
msgstr "Opcje wyboru wyjścia:"

#: src/stack.c:654
msgid "Additionally show frame activation"
msgstr "Dodatkowo wyświetla aktywację ramki"

#: src/stack.c:656
msgid "Additionally try to lookup DWARF debuginfo name for frame address"
msgstr "Dodatkowo próbuje wyszukać nazwy debuginfo DWARF dla adresu ramki"

#: src/stack.c:659
msgid ""
"Additionally show inlined function frames using DWARF debuginfo if available "
"(implies -d)"
msgstr ""
"Dodatkowo wyświetla wstawione ramki używając debuginfo DWARF, jeśli jest "
"dostępne (zakłada opcję -d)"

#: src/stack.c:661
msgid "Additionally show module file information"
msgstr "Dodatkowo wyświetla informacje o pliku modułu"

#: src/stack.c:663
msgid "Additionally show source file information"
msgstr "Dodatkowo wyświetla informacje o pliku źródłowym"

#: src/stack.c:665
msgid ""
"Show all additional information (activation, debugname, inlines, module and "
"source)"
msgstr ""
"Wyświetla wszystkie dodatkowe informacje (aktywację, nazwę debugowania, "
"wstawki, moduł i źródło)"

#: src/stack.c:667
msgid "Do not resolve address to function symbol name"
msgstr "Nie rozwiązuje nazw symboli adresów do funkcji"

#: src/stack.c:669
msgid "Show raw function symbol names, do not try to demangle names"
msgstr ""
"Wyświetla surowe nazwy symboli funkcji, nie próbuje usuwać dekoracji z nazw"

#: src/stack.c:671
msgid "Show module build-id, load address and pc offset"
msgstr "Wyświetla identyfikator kopii modułu, wczytuje adres i offset pc"

#: src/stack.c:673
msgid "Show the backtrace of only one thread"
msgstr "Wyświetla wyjątek, jeśli jest tylko jeden wątek"

#: src/stack.c:675
msgid "Show at most MAXFRAMES per thread (default 256, use 0 for unlimited)"
msgstr ""
"Wyświetla najwyżej MAKSYMALNĄ_LICZBĘ_KLATEK na wątek (domyślnie 256, 0 "
"oznacza brak ograniczenia)"

#: src/stack.c:677
msgid "Show module memory map with build-id, elf and debug files detected"
msgstr ""
"Wyświetla mapę pamięci modułu z identyfikatorem kopii, wykryte pliki elf "
"i debug"

#: src/stack.c:685
#, fuzzy
msgid ""
"Print a stack for each thread in a process or core file.\n"
"\n"
"Program exits with return code 0 if all frames were shown without any "
"errors. If some frames were shown, but there were some non-fatal errors, "
"possibly causing an incomplete backtrace, the program exits with return code "
"1. If no frames could be shown, or a fatal error occured the program exits "
"with return code 2. If the program was invoked with bad or missing "
"arguments it will exit with return code 64."
msgstr ""
"Wyświetla stos dla każdego wątku w procesie lub pliku core.\n"
"\n"
"Program kończy działanie z kodem zwrotnym 0, jeśli wszystkie ramki zostały "
"wyświetlone bez żadnych błędów. Jeśli niektóre ramki zostały wyświetlone, "
"ale wystąpiły niekrytyczne błędy, które mogą spowodować niepełny wyjątek, to "
"program kończy działanie z kodem zwrotnym 1. Jeśli żadne ramki nie mogły "
"zostać wyświetlone lub wystąpił krytyczny błąd, to program kończy działanie "
"z kodem zwrotnym 2. Jeśli program został wywołany za pomocą błędnych lub "
"brakujących parametrów, to zakończy on działanie z kodem zwrotnym 64."

#: src/stack.c:760
#, c-format
msgid "Couldn't show any frames."
msgstr "Nie można wyświetlić żadnych ramek."

#: src/strings.c:65
msgid "Output Selection:"
msgstr "Wybór wyjścia:"

#: src/strings.c:66
msgid "Scan entire file, not only loaded sections"
msgstr "Przeszukuje cały plik, nie tylko wczytane sekcje"

#: src/strings.c:68
msgid "Only NUL-terminated sequences of MIN-LEN characters or more are printed"
msgstr ""
"Wyświetlane są tylko zakończone NUL sekwencje o MIN-LEN lub większej liczbie "
"znaków"

#: src/strings.c:69
msgid ""
"Select character size and endianess: s = 7-bit, S = 8-bit, {b,l} = 16-bit, "
"{B,L} = 32-bit"
msgstr ""
"Wybór rozmiaru i kolejności znaków: s = 7 bitów, S = 8 bitów, {b,l} = 16 "
"bitów, {B,L} = 32 bity"

#: src/strings.c:73
msgid "Print name of the file before each string."
msgstr "Wyświetla nazwę pliku przed każdym ciągiem."

#: src/strings.c:75
msgid "Print location of the string in base 8, 10, or 16 respectively."
msgstr "Wyświetla położenie ciągu z podstawą odpowiednio 8, 10 lub 16."

#: src/strings.c:76
msgid "Alias for --radix=o"
msgstr "Alias dla --radix=o"

#. Short description of program.
#: src/strings.c:83
msgid "Print the strings of printable characters in files."
msgstr "Wyświetla ciągi znaków drukowalnych w plikach."

#: src/strings.c:256 src/strings.c:291
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for %s parameter"
msgstr "nieprawidłowa wartość „%s” dla parametru %s"

#: src/strings.c:302
#, c-format
msgid "invalid minimum length of matched string size"
msgstr "nieprawidłowa minimalna długość dopasowanego rozmiaru ciągu"

#: src/strings.c:585
#, c-format
msgid "lseek failed"
msgstr "lseek się nie powiodło"

#: src/strings.c:602 src/strings.c:666
#, c-format
msgid "re-mmap failed"
msgstr "ponowne mmap się nie powiodło"

#: src/strings.c:639
#, c-format
msgid "mprotect failed"
msgstr "mprotect się nie powiodło"

#: src/strings.c:728
#, c-format
msgid "Skipping section %zd '%s' data outside file"
msgstr "Pomijanie sekcji %zd „%s” dane poza plikiem"

#: src/strip.c:71
msgid "Place stripped output into FILE"
msgstr "Umieszcza okrojone wyjście w PLIKU"

#: src/strip.c:72
msgid "Extract the removed sections into FILE"
msgstr "Wydobywa usunięte sekcje do PLIKU"

#: src/strip.c:73
msgid "Embed name FILE instead of -f argument"
msgstr "Osadza nazwę PLIKU zamiast parametru -f"

#: src/strip.c:77
msgid "Remove all debugging symbols"
msgstr "Usuwa wszystkie symbole debugowania"

#: src/strip.c:81
msgid "Remove section headers (not recommended)"
msgstr "Usuwa nagłówki sekcji (niezalecane)"

#: src/strip.c:83
msgid "Copy modified/access timestamps to the output"
msgstr "Kopiuje czasy modyfikacji/dostępu do wyjścia"

#: src/strip.c:85
msgid ""
"Resolve all trivial relocations between debug sections if the removed "
"sections are placed in a debug file (only relevant for ET_REL files, "
"operation is not reversable, needs -f)"
msgstr ""
"Rozwiązuje wszystkie proste relokacje między sekcjami debugowania, jeśli "
"usunięte sekcje zostały umieszczone w pliku debugowania (ma znaczenie tylko "
"dla plików ET_REL, działanie jest nieodwracalne, wymaga użycia opcji -f)"

#: src/strip.c:87
msgid ""
"Similar to --reloc-debug-sections, but resolve all trivial relocations "
"between debug sections in place. No other stripping is performed (operation "
"is not reversable, incompatible with -f, -g, --remove-comment and --remove-"
"section)"
msgstr ""

#: src/strip.c:89
msgid "Remove .comment section"
msgstr "Usuwa sekcję .comment"

#: src/strip.c:90
msgid ""
"Remove the named section. SECTION is an extended wildcard pattern. May be "
"given more than once. Only non-allocated sections can be removed."
msgstr ""

#: src/strip.c:91
msgid ""
"Keep the named section. SECTION is an extended wildcard pattern. May be "
"given more than once."
msgstr ""

#. Short description of program.
#: src/strip.c:98
msgid "Discard symbols from object files."
msgstr "Odrzuca symbole z plików obiektów."

#: src/strip.c:247
#, c-format
msgid "--reloc-debug-sections used without -f"
msgstr "Użyto --reloc-debug-sections bez opcji -f"

#: src/strip.c:253
#, c-format
msgid ""
"--reloc-debug-sections-only incompatible with -f, -g, --remove-comment and --"
"remove-section"
msgstr ""

#: src/strip.c:267
#, c-format
msgid "Only one input file allowed together with '-o' and '-f'"
msgstr "Tylko jeden plik wejściowy jest dozwolony z „-o” i „-f”"

#: src/strip.c:290
#, c-format
msgid "-f option specified twice"
msgstr "Opcję -f podano dwukrotnie"

#: src/strip.c:299
#, c-format
msgid "-F option specified twice"
msgstr "Opcję -F podano dwukrotnie"

#: src/strip.c:362
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot both keep and remove .comment section"
msgstr "Usuwa sekcję .comment"

#: src/strip.c:574
#, c-format
msgid "bad relocation"
msgstr "błędna relokacja"

#: src/strip.c:726 src/strip.c:750
#, c-format
msgid "cannot stat input file '%s'"
msgstr "nie można wykonać stat na pliku wejściowym „%s”"

#: src/strip.c:740
#, c-format
msgid "while opening '%s'"
msgstr "podczas otwierania „%s”"

#: src/strip.c:778
#, c-format
msgid "%s: cannot use -o or -f when stripping archive"
msgstr "%s: nie można używać -o lub -f podczas okrajania archiwum"

#. We would like to support ar archives, but currently it just
#. doesn't work at all since we call elf_clone on the members
#. which doesn't really support ar members.
#. result = handle_ar (fd, elf, NULL, fname,
#. preserve_dates ? tv : NULL);
#.
#: src/strip.c:790
#, c-format
msgid "%s: no support for stripping archive"
msgstr "%s: brak obsługi okrajania archiwum"

#: src/strip.c:1001
#, c-format
msgid "cannot open EBL backend"
msgstr "nie można otworzyć zaplecza EBL"

#: src/strip.c:1046
#, c-format
msgid "cannot get number of phdrs"
msgstr "nie można uzyskać liczby phdr"

#: src/strip.c:1060 src/strip.c:1103
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create new ehdr for file '%s': %s"
msgstr "nie można utworzyć nowego pliku „%s”: %s"

#: src/strip.c:1070 src/strip.c:1113
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create new phdr for file '%s': %s"
msgstr "nie można utworzyć nowego pliku „%s”: %s"

#: src/strip.c:1194
#, c-format
msgid "illformed file '%s'"
msgstr "plik „%s” ma błędny format"

#: src/strip.c:1204
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot remove allocated section '%s'"
msgstr "nie można przydzielić danych sekcji: %s"

#: src/strip.c:1213
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot both keep and remove section '%s'"
msgstr "nie można dodać nowej sekcji: %s"

#: src/strip.c:1573 src/strip.c:1688
#, c-format
msgid "while generating output file: %s"
msgstr "podczas tworzenia pliku wyjściowego: %s"

#: src/strip.c:1637
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error while updating ELF header: %s"
msgstr "%s: błąd podczas tworzenia nagłówka ELF: %s"

#: src/strip.c:1646
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error while getting shdrstrndx: %s"
msgstr "%s: błąd podczas tworzenia nagłówka ELF: %s"

#: src/strip.c:1654 src/strip.c:2535
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error updating shdrstrndx: %s"
msgstr "%s: błąd podczas tworzenia nagłówka ELF: %s"

#: src/strip.c:1671
#, c-format
msgid "while preparing output for '%s'"
msgstr "podczas przygotowywania wyjścia dla „%s”"

#: src/strip.c:1733 src/strip.c:1796
#, c-format
msgid "while create section header section: %s"
msgstr "podczas tworzenia sekcji nagłówka sekcji: %s"

#: src/strip.c:1742
#, c-format
msgid "cannot allocate section data: %s"
msgstr "nie można przydzielić danych sekcji: %s"

#: src/strip.c:1808
#, c-format
msgid "while create section header string table: %s"
msgstr "podczas tworzenia tabeli ciągów nagłówka sekcji: %s"

#: src/strip.c:1815
#, c-format
msgid "no memory to create section header string table"
msgstr "brak pamięci do utworzenia tabeli ciągów nagłówka sekcji"

#: src/strip.c:2028
#, c-format
msgid "Cannot remove symbol [%zd] from allocated symbol table [%zd]"
msgstr "Nie można usunąć symbolu [%zd] z przydzielonej tabeli symboli [%zd]"

#: src/strip.c:2451 src/strip.c:2559
#, c-format
msgid "while writing '%s': %s"
msgstr "podczas zapisywania „%s”: %s"

#: src/strip.c:2462
#, c-format
msgid "while creating '%s'"
msgstr "podczas tworzenia „%s”"

#: src/strip.c:2485
#, c-format
msgid "while computing checksum for debug information"
msgstr "podczas obliczania sumy kontrolnej dla informacji debugowania"

#: src/strip.c:2526
#, c-format
msgid "%s: error while creating ELF header: %s"
msgstr "%s: błąd podczas tworzenia nagłówka ELF: %s"

#: src/strip.c:2544
#, c-format
msgid "%s: error while reading the file: %s"
msgstr "%s: błąd podczas odczytywania pliku: %s"

#: src/strip.c:2584 src/strip.c:2604
#, c-format
msgid "while writing '%s'"
msgstr "podczas zapisywania „%s”"

#: src/strip.c:2641 src/strip.c:2648
#, c-format
msgid "error while finishing '%s': %s"
msgstr "błąd podczas kończenia „%s”: %s"

#: src/strip.c:2665 src/strip.c:2741
#, c-format
msgid "cannot set access and modification date of '%s'"
msgstr "nie można ustawić czasu dostępu i modyfikacji „%s”"

#: src/unstrip.c:70
msgid "Match MODULE against file names, not module names"
msgstr "Dopasowuje MODUŁY do nazw plików, a nie nazwy modułów"

#: src/unstrip.c:71
msgid "Silently skip unfindable files"
msgstr "Pomija nieodnalezione pliki bez zgłaszania tego"

#: src/unstrip.c:74
msgid "Place output into FILE"
msgstr "Umieszcza wyjście w PLIKU"

#: src/unstrip.c:76
msgid "Create multiple output files under DIRECTORY"
msgstr "Tworzy wiele plików wyjściowych w KATALOGU"

#: src/unstrip.c:77
msgid "Use module rather than file names"
msgstr "Używa nazw modułów zamiast nazw plików"

#: src/unstrip.c:79
msgid "Create output for modules that have no separate debug information"
msgstr ""
"Tworzy wyjście dla modułów niemających oddzielnych informacji debugowania"

#: src/unstrip.c:82
msgid "Apply relocations to section contents in ET_REL files"
msgstr "Zastosowuje relokacje do zawartości sekcji w plikach ET_REL"

#: src/unstrip.c:84
msgid "Only list module and file names, build IDs"
msgstr "Wyświetla tylko nazwy modułów i plików, identyfikatory kopii"

#: src/unstrip.c:86
msgid "Force combining files even if some ELF headers don't seem to match"
msgstr ""
"Wymusza łączenie plików nawet, jeśli niektóre nagłówki ELF się nie zgadzają"

#: src/unstrip.c:130
#, c-format
msgid "-d option specified twice"
msgstr "opcję -d podano dwukrotnie"

#: src/unstrip.c:165
#, c-format
msgid "only one of -o or -d allowed"
msgstr "dozwolona jest tylko jedna z opcji -o lub -d"

#: src/unstrip.c:174
#, c-format
msgid "-n cannot be used with explicit files or -o or -d"
msgstr "opcja -n nie może być używana z jawnymi plikami albo z opcją -o lub -d"

#: src/unstrip.c:189
#, c-format
msgid "output directory '%s'"
msgstr "katalog wyjściowy „%s”"

#: src/unstrip.c:198
#, c-format
msgid "exactly two file arguments are required"
msgstr "wymagane są dokładnie dwa parametry plików"

#: src/unstrip.c:204
#, c-format
msgid "-m, -a, -R, and -i options not allowed with explicit files"
msgstr "opcje -m, -a, -R oraz -i nie są dozwolone z jawnymi plikami"

#: src/unstrip.c:217
#, c-format
msgid "-o or -d is required when using implicit files"
msgstr "opcja -o lub -d jest wymagana podczas używania ukrytych plików"

#: src/unstrip.c:240
#, c-format
msgid "cannot create ELF header: %s"
msgstr "nie można utworzyć nagłówka ELF: %s"

#: src/unstrip.c:244
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get shdrstrndx:%s"
msgstr "nie można uzyskać sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:248 src/unstrip.c:2089
#, c-format
msgid "cannot get ELF header: %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF: %s"

#: src/unstrip.c:258
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get new zero section: %s"
msgstr "nie można uzyskać sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:261
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot update new zero section: %s"
msgstr "nie można zaktualizować relokacji: %s"

#: src/unstrip.c:265
#, c-format
msgid "cannot copy ELF header: %s"
msgstr "nie można skopiować nagłówka ELF: %s"

#: src/unstrip.c:269 src/unstrip.c:2107 src/unstrip.c:2150
#, c-format
msgid "cannot get number of program headers: %s"
msgstr "nie można uzyskać liczby nagłówków programu: %s"

#: src/unstrip.c:274 src/unstrip.c:2111
#, c-format
msgid "cannot create program headers: %s"
msgstr "nie można utworzyć nagłówków programu: %s"

#: src/unstrip.c:280
#, c-format
msgid "cannot copy program header: %s"
msgstr "nie można skopiować nagłówka programu: %s"

#: src/unstrip.c:290
#, c-format
msgid "cannot copy section header: %s"
msgstr "nie można skopiować nagłówka sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:293 src/unstrip.c:1711
#, c-format
msgid "cannot get section data: %s"
msgstr "nie można uzyskać danych sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:295 src/unstrip.c:1713
#, c-format
msgid "cannot copy section data: %s"
msgstr "nie można skopiować danych sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:323
#, c-format
msgid "cannot create directory '%s'"
msgstr "nie można utworzyć katalogu „%s”"

#: src/unstrip.c:397 src/unstrip.c:659 src/unstrip.c:693 src/unstrip.c:861
#: src/unstrip.c:1753
#, c-format
msgid "cannot get symbol table entry: %s"
msgstr "nie można uzyskać wpisu tabeli symboli: %s"

#: src/unstrip.c:413 src/unstrip.c:662 src/unstrip.c:683 src/unstrip.c:696
#: src/unstrip.c:1774 src/unstrip.c:1969 src/unstrip.c:1993
#, c-format
msgid "cannot update symbol table: %s"
msgstr "nie można zaktualizować tabeli symboli: %s"

#: src/unstrip.c:423
#, c-format
msgid "cannot update section header: %s"
msgstr "nie można zaktualizować nagłówka sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:469 src/unstrip.c:483
#, c-format
msgid "cannot update relocation: %s"
msgstr "nie można zaktualizować relokacji: %s"

#: src/unstrip.c:582
#, c-format
msgid "cannot get symbol version: %s"
msgstr "nie można uzyskać wersji symbolu: %s"

#: src/unstrip.c:595
#, c-format
msgid "unexpected section type in [%zu] with sh_link to symtab"
msgstr "nieoczekiwany typ sekcji w [%zu] z sh_link do tabeli symboli"

#: src/unstrip.c:850
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get symbol section data: %s"
msgstr "nie można uzyskać danych sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:852
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get string section data: %s"
msgstr "nie można uzyskać danych sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:869
#, c-format
msgid "invalid string offset in symbol [%zu]"
msgstr "nieprawidłowy offset ciągu w symbolu [%zu]"

#: src/unstrip.c:1027 src/unstrip.c:1431
#, c-format
msgid "cannot read section [%zu] name: %s"
msgstr "nie można odczytać nazwy sekcji [%zu]: %s"

#: src/unstrip.c:1042
#, fuzzy, c-format
msgid "bad sh_link for group section: %s"
msgstr "nieprawidłowa wartość sh_link w sekcji %zu"

#: src/unstrip.c:1048
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't get shdr for group section: %s"
msgstr "nie można uzyskać danych dla sekcji %d: %s"

#: src/unstrip.c:1053
#, fuzzy, c-format
msgid "bad data for group symbol section: %s"
msgstr "nie można uzyskać danych dla sekcji symboli\n"

#: src/unstrip.c:1059
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't get symbol for group section: %s"
msgstr "nie można uzyskać wersji symbolu: %s"

#: src/unstrip.c:1064
#, fuzzy, c-format
msgid "bad symbol name for group section: %s"
msgstr "błędny nagłówek kompresji dla sekcji %zd: %s"

#: src/unstrip.c:1106 src/unstrip.c:1125 src/unstrip.c:1163
#, c-format
msgid "cannot read '.gnu.prelink_undo' section: %s"
msgstr "nie można odczytać sekcji „.gnu.prelink_undo”: %s"

#: src/unstrip.c:1143
#, c-format
msgid "overflow with shnum = %zu in '%s' section"
msgstr "przepełnienie z shnum = %zu w sekcji „%s”"

#: src/unstrip.c:1154
#, c-format
msgid "invalid contents in '%s' section"
msgstr "nieprawidłowa zawartość w sekcji „%s”"

#: src/unstrip.c:1210 src/unstrip.c:1557
#, c-format
msgid "cannot find matching section for [%zu] '%s'"
msgstr "nie można odnaleźć pasującej sekcji dla [%zu] „%s”"

#: src/unstrip.c:1335 src/unstrip.c:1351 src/unstrip.c:1637 src/unstrip.c:1928
#, c-format
msgid "cannot add section name to string table: %s"
msgstr "nie można nazwy sekcji do tabeli ciągów: %s"

#: src/unstrip.c:1360
#, c-format
msgid "cannot update section header string table data: %s"
msgstr "nie można zaktualizować danych tabeli ciągów nagłówków sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:1389 src/unstrip.c:1393
#, c-format
msgid "cannot get section header string table section index: %s"
msgstr "nie można uzyskać indeksu sekcji tabeli ciągów nagłówków sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:1397 src/unstrip.c:1401 src/unstrip.c:1652
#, c-format
msgid "cannot get section count: %s"
msgstr "nie można uzyskać licznika sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:1404
#, c-format
msgid "more sections in stripped file than debug file -- arguments reversed?"
msgstr ""
"więcej sekcji w okrojonym pliku niż w pliku debugowania — odwrócono "
"parametry?"

#: src/unstrip.c:1408
#, c-format
msgid "no sections in stripped file"
msgstr ""

#: src/unstrip.c:1479 src/unstrip.c:1572
#, c-format
msgid "cannot read section header string table: %s"
msgstr "nie można odczytać tabeli ciągów nagłówków sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:1631
#, c-format
msgid "cannot add new section: %s"
msgstr "nie można dodać nowej sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:1761
#, c-format
msgid "symbol [%zu] has invalid section index"
msgstr "symbol [%zu] ma nieprawidłowy indeks sekcji"

#: src/unstrip.c:1793
#, fuzzy, c-format
msgid "group has invalid section index [%zd]"
msgstr "symbol [%zu] ma nieprawidłowy indeks sekcji"

#: src/unstrip.c:2068
#, c-format
msgid "cannot read section data: %s"
msgstr "nie można odczytać danych sekcji: %s"

#: src/unstrip.c:2097
#, c-format
msgid "cannot update ELF header: %s"
msgstr "nie można zaktualizować nagłówka ELF: %s"

#: src/unstrip.c:2121
#, c-format
msgid "cannot update program header: %s"
msgstr "nie można zaktualizować nagłówka programu: %s"

#: src/unstrip.c:2126 src/unstrip.c:2208
#, c-format
msgid "cannot write output file: %s"
msgstr "nie można zapisać pliku wyjściowego: %s"

#: src/unstrip.c:2177
#, c-format
msgid "DWARF data not adjusted for prelinking bias; consider prelink -u"
msgstr ""
"Dane DWARF nie zostały dostosowane do przesunięcia wczesnego konsolidowania; "
"proszę rozważyć polecenie prelink -u"

#: src/unstrip.c:2180
#, c-format
msgid ""
"DWARF data in '%s' not adjusted for prelinking bias; consider prelink -u"
msgstr ""
"Dane DWARF w „%s” nie zostały dostosowane do przesunięcia wczesnego "
"konsolidowania; proszę rozważyć polecenie prelink -u"

#: src/unstrip.c:2199 src/unstrip.c:2250 src/unstrip.c:2262 src/unstrip.c:2348
#, c-format
msgid "cannot create ELF descriptor: %s"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF: %s"

#: src/unstrip.c:2241
msgid "WARNING: "
msgstr "OSTRZEŻENIE: "

#: src/unstrip.c:2243
msgid ", use --force"
msgstr ", należy użyć opcji --force"

#: src/unstrip.c:2266
msgid "ELF header identification (e_ident) different"
msgstr "Różna identyfikacja nagłówka ELF (e_ident)"

#: src/unstrip.c:2269
msgid "ELF header type (e_type) different"
msgstr "Różne typy nagłówka ELF (e_type)"

#: src/unstrip.c:2272
msgid "ELF header machine type (e_machine) different"
msgstr "Różne typy maszyny nagłówka ELF (e_machine)"

#: src/unstrip.c:2275
msgid "stripped program header (e_phnum) smaller than unstripped"
msgstr "okrojony nagłówek programu (e_phnum) jest mniejszy niż nieokrojony"

#: src/unstrip.c:2305
#, c-format
msgid "cannot find stripped file for module '%s': %s"
msgstr "nie można odnaleźć okrojonego pliku dla modułu „%s”: %s"

#: src/unstrip.c:2309
#, c-format
msgid "cannot open stripped file '%s' for module '%s': %s"
msgstr "nie można otworzyć okrojonego pliku „%s” dla modułu „%s”: %s"

#: src/unstrip.c:2324
#, c-format
msgid "cannot find debug file for module '%s': %s"
msgstr "nie można odnaleźć pliku debugowania dla modułu „%s”: %s"

#: src/unstrip.c:2328
#, c-format
msgid "cannot open debug file '%s' for module '%s': %s"
msgstr "nie można otworzyć pliku debugowania „%s” dla modułu „%s”: %s"

#: src/unstrip.c:2341
#, c-format
msgid "module '%s' file '%s' is not stripped"
msgstr "moduł „%s” pliku „%s” nie został okrojony"

#: src/unstrip.c:2372
#, c-format
msgid "cannot cache section addresses for module '%s': %s"
msgstr ""
"nie można utworzyć pamięci podręcznej adresów sekcji dla modułu „%s”: %s"

#: src/unstrip.c:2504
#, c-format
msgid "no matching modules found"
msgstr "nie odnaleziono pasujących modułów"

#: src/unstrip.c:2513
#, c-format
msgid "matched more than one module"
msgstr "pasuje więcej niż jeden moduł"

#: src/unstrip.c:2557
msgid ""
"STRIPPED-FILE DEBUG-FILE\n"
"[MODULE...]"
msgstr ""
"OKROJONY-PLIK PLIK-DEBUGOWANIA\n"
"[MODUŁ…]"

#: src/unstrip.c:2558
#, fuzzy
msgid ""
"Combine stripped files with separate symbols and debug information.\n"
"\n"
"The first form puts the result in DEBUG-FILE if -o was not given.\n"
"\n"
"MODULE arguments give file name patterns matching modules to process.\n"
"With -f these match the file name of the main (stripped) file (slashes are "
"never special), otherwise they match the simple module names. With no "
"arguments, process all modules found.\n"
"\n"
"Multiple modules are written to files under OUTPUT-DIRECTORY, creating "
"subdirectories as needed. With -m these files have simple module names, "
"otherwise they have the name of the main file complete with directory "
"underneath OUTPUT-DIRECTORY.\n"
"\n"
"With -n no files are written, but one line to standard output for each "
"module:\n"
"\tSTART+SIZE BUILDID FILE DEBUGFILE MODULENAME\n"
"START and SIZE are hexadecimal giving the address bounds of the module. "
"BUILDID is hexadecimal for the build ID bits, or - if no ID is known; the "
"hexadecimal may be followed by @0xADDR giving the address where the ID "
"resides if that is known. FILE is the file name found for the module, or - "
"if none was found, or . if an ELF image is available but not from any named "
"file. DEBUGFILE is the separate debuginfo file name, or - if no debuginfo "
"was found, or . if FILE contains the debug information."
msgstr ""
"Łączy okrojone pliki z oddzielnymi symbolami i informacjami debugowania.\n"
"\n"
"Pierwsza forma umieszcza wynik w PLIKU-DEBUGOWANIA, jeśli nie podano opcji -"
"o.\n"
"\n"
"Parametr MODUŁ podaje wzorce nazw plików dopasowujące moduły do procesów.\n"
"Za pomocą opcji -f dopasowuje nazwę głównego (okrojonego) pliku (ukośniki "
"nigdy nie są specjalne), w innym przypadku dopasowują proste nazwy modułów. "
"Jeśli nie podano parametrów, przetwarza wszystkie odnalezione moduły.\n"
"\n"
"Wiele modułów zostaje zapisanych do plików w KATALOGU-WYJŚCIOWYM, tworząc "
"podkatalogi, jeśli są wymagane. Używając opcji -m te pliki mające proste "
"nazwy modułów, w innym przypadku mają nazwy głównego pliku uzupełnione "
"katalogiem w KATALOGU-WYJŚCIOWYM.\n"
"\n"
"Używając opcji -n żadne pliki nie zostają zapisane, a jeden wiersz do "
"standardowego wyjścia dla każdego modułu:\n"
"\tPOCZĄTEK+ROZMIAR IDENTYFIKATOR-KOPII PLIK PLIK-DEBUGOWANIA NAZWA-MODUŁU\n"
"POCZĄTEK i ROZMIAR są liczbami szesnastkowymi podającymi zakres adresów "
"modułu. IDENTYFIKATOR-KOPII jest liczbą szesnastkową dla bitów "
"identyfikatora kopii lub „-”, jeśli identyfikator jest nieznany; liczba "
"szesnastkowa może być uzupełniona @0xADRES podającym adres, gdzie znajduje "
"się identyfikator, jeśli jest to wiadome. PLIK jest nazwą pliku "
"odnalezionego dla modułu lub „-”, jeśli go nie odnaleziono lub „.”, jeśli "
"obraz ELF jest dostępny, ale nie z żadnego nazwanego pliku. PLIK-DEBUGOWANIA "
"jest nazwą oddzielnego pliku debuginfo lub „-”, jeśli nie odnaleziono "
"debuginfo lub „.”, jeśli PLIK zawiera informacje debugowania."

#: tests/backtrace.c:436
msgid "Run executable"
msgstr "Uruchamia plik wykonywalny"

#: tests/dwflmodtest.c:213
msgid "Additionally show function names"
msgstr "Dodatkowo wyświetla nazwy funkcji"

#: tests/dwflmodtest.c:214
msgid "Show instances of inlined functions"
msgstr "Wyświetla wystąpienia wstawionych funkcji"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ " [%6tx] base address\n"
#~ "     "
#~ msgstr " [%6tx] adres podstawowy %s\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: error getting zero section: %s"
#~ msgstr "%s: błąd podczas odczytywania pliku: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: error while updating zero section: %s"
#~ msgstr "%s: błąd podczas odczytywania pliku: %s"

#~ msgid "%s+%#<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"
#~ msgstr "%s+%#<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"

#~ msgid "%s+%#0*<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"
#~ msgstr "%s+%#0*<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"

#~ msgid "%#<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"
#~ msgstr "%#<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"

#~ msgid "%#0*<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"
#~ msgstr "%#0*<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"

#~ msgid "%s+%#<PRIx64> <%s>"
#~ msgstr "%s+%#<PRIx64> <%s>"

#~ msgid "%s+%#0*<PRIx64> <%s>"
#~ msgstr "%s+%#0*<PRIx64> <%s>"

#~ msgid "%#<PRIx64> <%s>"
#~ msgstr "%#<PRIx64> <%s>"

#~ msgid "%#0*<PRIx64> <%s>"
#~ msgstr "%#0*<PRIx64> <%s>"

#~ msgid "%s+%#<PRIx64>"
#~ msgstr "%s+%#<PRIx64>"

#~ msgid "%s+%#0*<PRIx64>"
#~ msgstr "%s+%#0*<PRIx64>"

#~ msgid "  %s..%s (%<PRIx64>)\n"
#~ msgstr "  %s..%s (%<PRIx64>)\n"

#~ msgid "  %s..%s\n"
#~ msgstr "  %s..%s\n"

#~ msgid " advance address by %u to %s, op_index to %u\n"
#~ msgstr " zwiększenie adresu o %u do %s, op_index do %u\n"

#~ msgid " advance address by constant %u to %s, op_index to %u\n"
#~ msgstr " zwiększenie adresu o stałą %u do %s, op_index do %u\n"

#~ msgid " [%6tx] %s..%s\n"
#~ msgstr " [%6tx] %s…%s\n"

#~ msgid "      %s..%s\n"
#~ msgstr "      %s…%s\n"

#~ msgid "cannot get DIE at offset %<PRIu64> in section '%s': %s"
#~ msgstr "nie można uzyskać DIE pod offsetem %<PRIu64> w sekcji „%s”: %s"

#~ msgid " [%6tx] %s..%s"
#~ msgstr " [%6tx] %s…%s"

#~ msgid "      %s..%s"
#~ msgstr "      %s…%s"

#~ msgid "vendor opcode not verified?"
#~ msgstr "instrukcja producenta nie została sprawdzona?"

#~ msgid "-R option supports only .comment section"
#~ msgstr "Opcja -R obsługuje tylko sekcję .comment"