Blob Blame History Raw
/* Extracted from perl-5.004/universal.c, contributed by Graham Barr */

static SV *
isa_lookup(stash, name, len, level)
HV *stash;
char *name;
int len;
int level;
{
  AV* av;
  GV* gv;
  GV** gvp;
  HV* hv = Nullhv;

  if (!stash)
	return &sv_undef;

  if(strEQ(HvNAME(stash), name))
	return &sv_yes;

  if (level > 100)
	croak("Recursive inheritance detected");

  gvp = (GV**)hv_fetch(stash, "::ISA::CACHE::", 14, FALSE);

  if (gvp && (gv = *gvp) != (GV*)&sv_undef && (hv = GvHV(gv))) {
	SV* sv;
	SV** svp = (SV**)hv_fetch(hv, name, len, FALSE);
	if (svp && (sv = *svp) != (SV*)&sv_undef)
	  return sv;
  }

  gvp = (GV**)hv_fetch(stash,"ISA",3,FALSE);
  
  if (gvp && (gv = *gvp) != (GV*)&sv_undef && (av = GvAV(gv))) {
	if(!hv) {
	  gvp = (GV**)hv_fetch(stash, "::ISA::CACHE::", 14, TRUE);

	  gv = *gvp;

	  if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV)
		gv_init(gv, stash, "::ISA::CACHE::", 14, TRUE);

	  hv = GvHVn(gv);
	}
	if(hv) {
	  SV** svp = AvARRAY(av);
	  I32 items = AvFILL(av) + 1;
	  while (items--) {
		SV* sv = *svp++;
		HV* basestash = gv_stashsv(sv, FALSE);
		if (!basestash) {
		  if (dowarn)
			warn("Can't locate package %s for @%s::ISA",
			  SvPVX(sv), HvNAME(stash));
		  continue;
		}
		if(&sv_yes == isa_lookup(basestash, name, len, level + 1)) {
		  (void)hv_store(hv,name,len,&sv_yes,0);
		  return &sv_yes;
		}
	  }
	  (void)hv_store(hv,name,len,&sv_no,0);
	}
  }

  return &sv_no;
}

static bool
sv_derived_from(sv, name)
SV * sv ;
char * name ;
{
  SV *rv;
  char *type;
  HV *stash;
 
  stash = Nullhv;
  type = Nullch;
 
  if (SvGMAGICAL(sv))
    mg_get(sv) ;

  if (SvROK(sv)) {
    sv = SvRV(sv);
    type = sv_reftype(sv,0);
    if(SvOBJECT(sv))
      stash = SvSTASH(sv);
  }
  else {
    stash = gv_stashsv(sv, FALSE);
  }
 
  return (type && strEQ(type,name)) ||
      (stash && isa_lookup(stash, name, strlen(name), 0) == &sv_yes)
    ? TRUE
    : FALSE ;
 
}