Blob Blame History Raw
5.006000
DO_UTF8            # U
PERL_SYS_INIT3         # U
POPn              # E
POPul             # E
PUSHn             # E
SvIOK_UV            # U
SvIOK_notUV          # U
SvIOK_only_UV         # U
SvNV              # E
SvNVX             # E
SvNV_set            # E
SvNVx             # E
SvPOK_only_UTF8        # U
SvPV_nolen           # U
SvPVbyte            # U
SvPVbyte_nolen         # U
SvPVbytex           # U
SvPVbytex_force        # U
SvPVutf8            # U
SvPVutf8_force         # U
SvPVutf8_nolen         # U
SvPVutf8x           # U
SvPVutf8x_force        # U
SvUTF8             # U
SvUTF8_off           # U
SvUTF8_on           # U
UTF8SKIP            # U
XPUSHn             # E
XSRETURN_NV          # E
XST_mNV            # E
av_delete           # E
av_exists           # E
call_argv           # E (perl_call_argv)
call_atexit          # E
call_method          # E (perl_call_method)
call_pv            # E (perl_call_pv)
call_sv            # E (perl_call_sv)
cast_i32            # E (cast_i32)
cast_iv            # E (cast_iv)
cast_ulong           # E
cast_uv            # E (cast_uv)
croak             # E (Perl_croak)
die              # E (Perl_die)
do_gv_dump           # E
do_gvgv_dump          # E
do_hv_dump           # E
do_magic_dump         # E
do_op_dump           # E
do_open9            # E
do_pmop_dump          # E
do_sv_dump           # E
dump_all            # U
dump_eval           # U
dump_form           # U
dump_indent          # E
dump_packsubs         # U
dump_sub            # U
dump_vindent          # E
eval_pv            # E (perl_eval_pv)
eval_sv            # E (perl_eval_sv)
form              # E (Perl_form)
get_av             # E (perl_get_av)
get_context          # U
get_cv             # E (perl_get_cv)
get_hv             # E (perl_get_hv)
get_ppaddr           # E
get_sv             # E (perl_get_sv)
gv_dump            # E
init_i18nl10n         # E (perl_init_i18nl10n)
init_i18nl14n         # E (perl_init_i18nl14n)
isASCII            # U
isCNTRL            # U
isGRAPH            # U
isPUNCT            # U
isXDIGIT            # U
is_uni_alnum          # E
is_uni_alnum_lc        # E
is_uni_alpha          # E
is_uni_alpha_lc        # E
is_uni_ascii          # E
is_uni_ascii_lc        # E
is_uni_cntrl          # E
is_uni_cntrl_lc        # E
is_uni_digit          # E
is_uni_digit_lc        # E
is_uni_graph          # E
is_uni_graph_lc        # E
is_uni_idfirst         # E
is_uni_idfirst_lc       # E
is_uni_lower          # E
is_uni_lower_lc        # E
is_uni_print          # E
is_uni_print_lc        # E
is_uni_punct          # E
is_uni_punct_lc        # E
is_uni_space          # E
is_uni_space_lc        # E
is_uni_upper          # E
is_uni_upper_lc        # E
is_uni_xdigit         # E
is_uni_xdigit_lc        # E
is_utf8_alnum         # E
is_utf8_alpha         # E
is_utf8_ascii         # E
is_utf8_char          # U
is_utf8_cntrl         # E
is_utf8_digit         # E
is_utf8_graph         # E
is_utf8_idfirst        # E
is_utf8_lower         # E
is_utf8_mark          # E
is_utf8_print         # E
is_utf8_punct         # E
is_utf8_space         # E
is_utf8_upper         # E
is_utf8_xdigit         # E
load_module          # E
magic_dump           # E
mess              # E (Perl_mess)
my_atof            # E
my_fflush_all         # E
newANONATTRSUB         # E
newATTRSUB           # U
newSVnv            # E (Perl_newSVnv)
newSVpvf            # E (Perl_newSVpvf)
newSVuv            # E
newXS             # E (Perl_newXS)
newXSproto           # E
new_collate          # E (perl_new_collate)
new_ctype           # E (perl_new_ctype)
new_numeric          # E (perl_new_numeric)
op_dump            # E
perl_parse           # E (perl_parse)
pmop_dump           # E
pv_display           # E
re_intuit_string        # E
reginitcolors         # E
require_pv           # E (perl_require_pv)
safesyscalloc         # U
safesysfree          # U
safesysmalloc         # U
safesysrealloc         # U
save_I8            # E
save_alloc           # E
save_destructor        # E (Perl_save_destructor)
save_destructor_x       # E
save_re_context        # E
save_vptr           # E
scan_bin            # E
scan_hex            # E (Perl_scan_hex)
scan_oct            # E (Perl_scan_oct)
set_context          # U
set_numeric_local       # E (perl_set_numeric_local)
set_numeric_radix       # E
set_numeric_standard      # E (perl_set_numeric_standard)
str_to_version         # E
sv_2pv_nolen          # U
sv_2pvbyte           # E
sv_2pvbyte_nolen        # U
sv_2pvutf8           # E
sv_2pvutf8_nolen        # U
sv_catpvf           # E (Perl_sv_catpvf)
sv_catpvf_mg          # E (Perl_sv_catpvf_mg)
sv_force_normal        # U
sv_len_utf8          # E
sv_nv             # E (Perl_sv_nv)
sv_pos_b2u           # E
sv_pos_u2b           # E
sv_pv             # U
sv_pvbyte           # U
sv_pvbyten           # E
sv_pvbyten_force        # E
sv_pvutf8           # U
sv_pvutf8n           # E
sv_pvutf8n_force        # E
sv_rvweaken          # E
sv_setnv            # E (Perl_sv_setnv)
sv_setnv_mg          # E (Perl_sv_setnv_mg)
sv_setpvf           # E (Perl_sv_setpvf)
sv_setpvf_mg          # E (Perl_sv_setpvf_mg)
sv_setref_nv          # E (Perl_sv_setref_nv)
sv_utf8_decode         # E
sv_utf8_downgrade       # E
sv_utf8_encode         # E
sv_vcatpvf           # E
sv_vcatpvf_mg         # E
sv_vsetpvf           # E
sv_vsetpvf_mg         # E
swash_init           # E
to_uni_lower_lc        # E
to_uni_title_lc        # E
to_uni_upper_lc        # E
utf8_distance         # E
utf8_hop            # U
vcroak             # E
vform             # E
vload_module          # E
vmess             # E
vnewSVpvf           # E
vwarn             # E
vwarner            # E
warn              # E (Perl_warn)
warner             # E
CopFILE            # added by devel/scanprov
CopFILEAV           # added by devel/scanprov
CopFILEGV           # added by devel/scanprov
CopFILEGV_set         # added by devel/scanprov
CopFILESV           # added by devel/scanprov
CopFILE_set          # added by devel/scanprov
CopSTASH            # added by devel/scanprov
CopSTASHPV           # added by devel/scanprov
CopSTASHPV_set         # added by devel/scanprov
CopSTASH_eq          # added by devel/scanprov
CopSTASH_set          # added by devel/scanprov
INT2PTR            # added by devel/scanprov
IVSIZE             # added by devel/scanprov
IVTYPE             # added by devel/scanprov
IVdf              # added by devel/scanprov
NUM2PTR            # added by devel/scanprov
NVTYPE             # added by devel/scanprov
PERL_REVISION         # added by devel/scanprov
PERL_SUBVERSION        # added by devel/scanprov
PERL_VERSION          # added by devel/scanprov
PL_no_modify          # added by devel/scanprov
PL_ppaddr           # added by devel/scanprov
PTR2IV             # added by devel/scanprov
PTR2NV             # added by devel/scanprov
PTR2UV             # added by devel/scanprov
PTRV              # added by devel/scanprov
SVf              # added by devel/scanprov
SVf_UTF8            # added by devel/scanprov
UVSIZE             # added by devel/scanprov
UVTYPE             # added by devel/scanprov
UVof              # added by devel/scanprov
UVuf              # added by devel/scanprov
UVxf              # added by devel/scanprov
WARN_ALL            # added by devel/scanprov
WARN_AMBIGUOUS         # added by devel/scanprov
WARN_BAREWORD         # added by devel/scanprov
WARN_CLOSED          # added by devel/scanprov
WARN_CLOSURE          # added by devel/scanprov
WARN_DEBUGGING         # added by devel/scanprov
WARN_DEPRECATED        # added by devel/scanprov
WARN_DIGIT           # added by devel/scanprov
WARN_EXEC           # added by devel/scanprov
WARN_EXITING          # added by devel/scanprov
WARN_GLOB           # added by devel/scanprov
WARN_INPLACE          # added by devel/scanprov
WARN_INTERNAL         # added by devel/scanprov
WARN_IO            # added by devel/scanprov
WARN_MALLOC          # added by devel/scanprov
WARN_MISC           # added by devel/scanprov
WARN_NEWLINE          # added by devel/scanprov
WARN_NUMERIC          # added by devel/scanprov
WARN_ONCE           # added by devel/scanprov
WARN_OVERFLOW         # added by devel/scanprov
WARN_PACK           # added by devel/scanprov
WARN_PARENTHESIS        # added by devel/scanprov
WARN_PIPE           # added by devel/scanprov
WARN_PORTABLE         # added by devel/scanprov
WARN_PRECEDENCE        # added by devel/scanprov
WARN_PRINTF          # added by devel/scanprov
WARN_PROTOTYPE         # added by devel/scanprov
WARN_QW            # added by devel/scanprov
WARN_RECURSION         # added by devel/scanprov
WARN_REDEFINE         # added by devel/scanprov
WARN_REGEXP          # added by devel/scanprov
WARN_RESERVED         # added by devel/scanprov
WARN_SEMICOLON         # added by devel/scanprov
WARN_SEVERE          # added by devel/scanprov
WARN_SIGNAL          # added by devel/scanprov
WARN_SUBSTR          # added by devel/scanprov
WARN_SYNTAX          # added by devel/scanprov
WARN_TAINT           # added by devel/scanprov
WARN_UNINITIALIZED       # added by devel/scanprov
WARN_UNOPENED         # added by devel/scanprov
WARN_UNPACK          # added by devel/scanprov
WARN_UNTIE           # added by devel/scanprov
WARN_UTF8           # added by devel/scanprov
WARN_VOID           # added by devel/scanprov
XSprePUSH           # added by devel/scanprov
aTHX              # added by devel/scanprov
aTHX_             # added by devel/scanprov
ckWARN             # added by devel/scanprov
dNOOP             # added by devel/scanprov
dTHX              # added by devel/scanprov
dTHXa             # added by devel/scanprov
dTHXoa             # added by devel/scanprov
dXSTARG            # added by devel/scanprov
isALNUMC            # added by devel/scanprov
pTHX              # added by devel/scanprov
pTHX_             # added by devel/scanprov