Blob Blame History Raw
package Date::Manip::Lang::swedish;
# Copyright (c) 1996-2017 Sullivan Beck. All rights reserved.
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the same terms as Perl itself.

########################################################################
########################################################################

require 5.010000;

use strict;
use warnings;
use utf8;

our($VERSION);
$VERSION='6.60';

our($Language,@Encodings,$LangName,$YearAdded);
@Encodings = qw(utf-8 ISO-8859-15 perl);
$LangName = "Swedish";
$YearAdded = 1996;

$Language = {
 ampm => [['FM'], ['EM']],
 at => ['kl', 'kl.', 'klockan'],
 day_abb => [
  ['Mån', 'Man'],
  ['Tis'],
  ['Ons'],
  ['Tor'],
  ['Fre'],
  ['Lör', 'Lor'],
  ['Sön', 'Son'],
 ],
 day_char => [['M'], ['Ti'], ['O'], ['To'], ['F'], ['L'], ['S']],
 day_name => [
  ['Måndag', 'Mandag'],
  ['Tisdag'],
  ['Onsdag'],
  ['Torsdag'],
  ['Fredag'],
  ['Lördag', 'Lordag'],
  ['Söndag', 'Sondag'],
 ],
 each => ['varje'],
 fields => [
  ['ar', 'år'],
  ['manader', 'månader', 'man', 'manad', 'mån', 'månad'],
  ['veckor', 'v', 'vecka'],
  ['dagar', 'd', 'dag'],
  ['timmar', 't', 'tim', 'timme'],
  ['minuter', 'm', 'min', 'minut'],
  ['sekunder', 's', 'sek', 'sekund'],
 ],
 last => ['forra', 'förra', 'senaste'],
 mode => [['exakt', 'ungefar', 'ungefär'], ['arbetsdag', 'arbetsdagar']],
 month_abb => [
  ['Jan'],
  ['Feb'],
  ['Mar'],
  ['Apr'],
  ['Maj'],
  ['Jun'],
  ['Jul'],
  ['Aug'],
  ['Sep'],
  ['Okt'],
  ['Nov'],
  ['Dec'],
 ],
 month_name => [
  ['Januari'],
  ['Februari'],
  ['Mars'],
  ['April'],
  ['Maj'],
  ['Juni'],
  ['Juli'],
  ['Augusti'],
  ['September'],
  ['Oktober'],
  ['November'],
  ['December'],
 ],
 nextprev => [['nasta', 'nästa'], ['forra', 'förra']],
 nth => [
  ['1:a', 'en', 'ett', 'forsta', 'första'],
  ['2:a', 'två', 'tva', 'andra'],
  ['3:e', 'tre', 'tredje'],
  ['4:e', 'fyra', 'fjarde', 'fjärde'],
  ['5:e', 'fem', 'femte'],
  ['6:e', 'sex', 'sjatte', 'sjätte'],
  ['7:e', 'sju', 'sjunde'],
  ['8:e', 'åtta', 'atta', 'attonde', 'åttonde'],
  ['9:e', 'nio', 'nionde'],
  ['10:e', 'tio', 'tionde'],
  ['11:e', 'elva', 'elfte'],
  ['12:e', 'tolv', 'tolfte'],
  ['13:e', 'tretton', 'trettonde'],
  ['14:e', 'fjorton', 'fjortonde'],
  ['15:e', 'femton', 'femtonde'],
  ['16:e', 'sexton', 'sextonde'],
  ['17:e', 'sjutton', 'sjuttonde'],
  ['18:e', 'arton', 'artonde'],
  ['19:e', 'nitton', 'nittonde'],
  ['20:e', 'tjugo', 'tjugonde'],
  ['21:a', 'tjugoen', 'tjugoett', 'tjugoforsta', 'tjugoförsta'],
  ['22:a', 'tjugotvå', 'tjugotva', 'tjugoandra'],
  ['23:e', 'tjugotre', 'tjugotredje'],
  ['24:e', 'tjugofyra', 'tjugofjarde', 'tjugofjärde'],
  ['25:e', 'tjugofem', 'tjugofemte'],
  ['26:e', 'tjugosex', 'tjugosjatte', 'tjugosjätte'],
  ['27:e', 'tjugosju', 'tjugosjunde'],
  ['28:e', 'tjugoåtta', 'tjugoatta', 'tjugoattonde', 'tjugoåttonde'],
  ['29:e', 'tjugonio', 'tjugonionde'],
  ['30:e', 'trettio', 'trettionde'],
  ['31:a', 'trettioen', 'trettioett', 'trettioforsta', 'trettioförsta'],
  ['32:a', 'trettiotvå', 'trettiotva', 'trettioandra'],
  ['33:e', 'trettiotre', 'trettiotredje'],
  ['34:e', 'trettiofyra', 'trettiofjarde', 'trettiofjärde'],
  ['35:e', 'trettiofem', 'trettiofemte'],
  ['36:e', 'trettiosex', 'trettiosjatte', 'trettiosjätte'],
  ['37:e', 'trettiosju', 'trettiosjunde'],
  ['38:e', 'trettioåtta', 'trettioatta', 'trettioattonde', 'trettioåttonde'],
  ['39:e', 'trettionio', 'trettionionde'],
  ['40:e', 'fyrtio', 'fyrtionde'],
  ['41:a', 'fyrtioen', 'fyrtioett', 'fyrtioforsta', 'fyrtioförsta'],
  ['42:a', 'fyrtiotvå', 'fyrtiotva', 'fyrtioandra'],
  ['43:e', 'fyrtiotre', 'fyrtiotredje'],
  ['44:e', 'fyrtiofyra', 'fyrtiofjarde', 'fyrtiofjärde'],
  ['45:e', 'fyrtiofem', 'fyrtiofemte'],
  ['46:e', 'fyrtiosex', 'fyrtiosjatte', 'fyrtiosjätte'],
  ['47:e', 'fyrtiosju', 'fyrtiosjunde'],
  ['48:e', 'fyrtioåtta', 'fyrtioatta', 'fyrtioattonde', 'fyrtioåttonde'],
  ['49:e', 'fyrtionio', 'fyrtionionde'],
  ['50:e', 'femtio', 'femtionde'],
  ['51:a', 'femtioen', 'femtioett', 'femtioforsta', 'femtioförsta'],
  ['52:a', 'femtiotvå', 'femtiotva', 'femtioandra'],
  ['53:e', 'femtiotre', 'femtiotredje'],
 ],
 of => ['om'],
 offset_date => {
  'idag'  => '0:0:0:0:0:0:0',
  'igar'  => '-0:0:0:1:0:0:0',
  'igår'  => '-0:0:0:1:0:0:0',
  'imorgon' => '+0:0:0:1:0:0:0',
  'i dag'  => '0:0:0:0:0:0:0',
  'i gar'  => '-0:0:0:1:0:0:0',
  'i går'  => '-0:0:0:1:0:0:0',
  'i morgon' => '+0:0:0:1:0:0:0',
 },
 offset_time => { nu => '0:0:0:0:0:0:0' },
 on => ['pa', 'på'],
 sephm => ['\.'],
 sepms => [':'],
 times => {
  'midnatt'    => '00:00:00',
  'mitt pa dagen' => '12:00:00',
  'mitt på dagen' => '12:00:00',
 },
 when => [['sedan'], ['om', 'senare']],
};

1;