Blob Blame History Raw
package Date::Manip::Lang::polish;
# Copyright (c) 1998-2017 Sullivan Beck. All rights reserved.
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the same terms as Perl itself.

########################################################################
########################################################################

require 5.010000;

use strict;
use warnings;
use utf8;

our($VERSION);
$VERSION='6.60';

our($Language,@Encodings,$LangName,$YearAdded);
@Encodings = qw(utf-8 iso-8859-2 perl);
$LangName = "Polish";
$YearAdded = 1998;

$Language = {
 ampm => [['AM', 'A.M.'], ['PM', 'P.M.']],
 at => ['o', 'u'],
 day_abb => [
  ['po', 'po.', 'pon.', 'pon'],
  ['wt', 'wt.'],
  ['śr', 'śr.', 'sr.', 'sr'],
  ['cz', 'cz.', 'czw.', 'czw'],
  ['pi', 'pi.'],
  ['so', 'so.'],
  ['ni', 'ni.'],
 ],
 day_char => [['p'], ['w'], ['ś.', 'e'], ['c'], ['p'], ['s'], ['n']],
 day_name => [
  ['poniedziałek', 'poniedzialek'],
  ['wtorek'],
  ['środa', 'sroda'],
  ['czwartek'],
  ['piątek', 'piatek'],
  ['sobota'],
  ['niedziela'],
 ],
 each => ['kazdy', 'każdy', 'kazdym', 'każdym'],
 fields => [
  ['rok', 'lat', 'lata', 'latach'],
  [
   'miesiac',
   'miesiąc',
   'm.',
   'm',
   'miesiecy',
   'miesięcy',
   'miesiacu',
   'miesiącu',
  ],
  ['tydzien', 'tydzień', 'ty.', 'tygodniu'],
  ['dzien', 'dzień', 'd.', 'dni'],
  ['godzinie', 'g.', 'godzina', 'godziny'],
  ['minuty', 'mn.', 'min.', 'minut'],
  ['sekundy', 's.', 'sekund'],
 ],
 last => ['ostatni', 'ostatna'],
 mode => [
  [
   'doklandnie',
   'dokłandnie',
   'w przyblizeniu',
   'w przybliżeniu',
   'mniej wiecej',
   'mniej więcej',
   'okolo',
   'około',
  ],
  ['sluzbowy', 'służbowy', 'sluzbowym', 'służbowym'],
 ],
 month_abb => [
  ['sty', 'sty.'],
  ['lut', 'lut.'],
  ['mar', 'mar.'],
  ['kwi', 'kwi.'],
  ['maj'],
  ['cze', 'cze.'],
  ['lip', 'lip.'],
  ['sie', 'sie.'],
  ['wrz', 'wrz.'],
  ['paź', 'paz.', 'paź.', 'paz'],
  ['lis', 'lis.'],
  ['gru', 'gru.'],
 ],
 month_name => [
  ['stycznia'],
  ['luty'],
  ['marca'],
  ['kwietnia'],
  ['maja'],
  ['czerwca'],
  ['lipca'],
  ['sierpnia'],
  ['września', 'wrzesnia'],
  ['października', 'pazdziernika'],
  ['listopada'],
  ['grudnia'],
 ],
 nextprev => [
  [
   'nastepny',
   'następny',
   'nastepnym',
   'następnym',
   'przyszly',
   'przyszły',
   'przyszlym',
   'przyszłym',
  ],
  ['zeszly', 'zeszły', 'zeszlym', 'zeszłym'],
 ],
 nth => [
  ['1.', 'jeden', 'pierwszego'],
  ['2.', 'dwa', 'drugiego'],
  ['3.', 'trzy', 'trzeczego'],
  ['4.', 'cztery', 'czwartego'],
  ['5.', 'pięć', 'piec', 'piatego', 'piątego'],
  ['6.', 'sześć', 'szesc', 'szostego', 'szóstego'],
  ['7.', 'siedem', 'siodmego', 'siódmego'],
  ['8.', 'osiem', 'osmego', 'ósmego'],
  ['9.', 'dziewiąta', 'dziewiata', 'dziewiatego', 'dziewiątego'],
  ['10.', 'dziesięć', 'dziesiec', 'dziesiatego', 'dziesiątego'],
  ['11.', 'jedenaście', 'jedenascie', 'jedenastego'],
  ['12.', 'dwanaście', 'dwanascie', 'dwunastego'],
  ['13.', 'trzynaście', 'trzynascie', 'trzynastego'],
  ['14.', 'czternaście', 'czternascie', 'czternastego'],
  ['15.', 'piętnaście', 'pietnascie', 'pietnastego', 'piętnastego'],
  ['16.', 'szesnaście', 'szesnascie', 'szestnastego'],
  ['17.', 'siedemnaście', 'siedemnascie', 'siedemnastego'],
  ['18.', 'osiemnaście', 'osiemnascie', 'osiemnastego'],
  ['19.', 'dziewiętnaście', 'dziewietnascie', 'dziewietnastego'],
  ['20.', 'dwadzieścia', 'dwadziescia', 'dwudziestego'],
  ['21.', 'dwadzieścia jeden', 'dwadziescia jeden', 'dwudziestego pierwszego'],
  ['22.', 'dwadzieścia dwa', 'dwadziescia dwa', 'dwudziestego drugiego'],
  ['23.', 'dwadzieścia trzy', 'dwadziescia trzy', 'dwudziestego trzeczego'],
  ['24.', 'dwadzieścia cztery', 'dwadziescia cztery', 'dwudziestego czwartego'],
  [
   '25.',
   'dwadzieścia pięć',
   'dwadziescia piec',
   'dwudziestego piatego',
   'dwudziestego piątego',
  ],
  [
   '26.',
   'dwadzieścia sześć',
   'dwadziescia szesc',
   'dwudziestego szostego',
   'dwudziestego szóstego',
  ],
  [
   '27.',
   'dwadzieścia siedem',
   'dwadziescia siedem',
   'dwudziestego siodmego',
   'dwudziestego siódmego',
  ],
  [
   '28.',
   'dwadzieścia osiem',
   'dwadziescia osiem',
   'dwudziestego osmego',
   'dwudziestego ósmego',
  ],
  [
   '29.',
   'dwadzieścia dziewięć',
   'dwadziescia dziewiec',
   'dwudziestego dziewiatego',
   'dwudziestego dziewiątego',
  ],
  ['30.', 'trzydzieści', 'trzydziesci', 'trzydziestego'],
  ['31.', 'trzydzieści jeden', 'trzydziesci jeden', 'trzydziestego pierwszego'],
  ['32.', 'trzydzieści dwa', 'trzydziesci dwa', 'trzydziestego drugiego'],
  ['33.', 'trzydzieści trzy', 'trzydziesci trzy', 'trzydziestego trzeczego'],
  ['34.', 'trzydzieści cztery', 'trzydziesci cztery', 'trzydziestego czwartego'],
  [
   '35.',
   'trzydzieści pięć',
   'trzydziesci piec',
   'trzydziestego piątego',
   'trzydziestego piatego',
  ],
  [
   '36.',
   'trzydzieści sześć',
   'trzydziesci szesc',
   'trzydziestego szóstego',
   'trzydziestego szostego',
  ],
  [
   '37.',
   'trzydzieści siedem',
   'trzydziesci siedem',
   'trzydziestego siódmego',
   'trzydziestego siodmego',
  ],
  [
   '38.',
   'trzydzieści osiem',
   'trzydziesci osiem',
   'trzydziestego ósmego',
   'trzydziestego osmego',
  ],
  [
   '39.',
   'trzydzieści dziewięć',
   'trzydziesci dziewiec',
   'trzydziestego dziewiątego',
   'trzydziestego dziewiatego',
  ],
  ['40.', 'czterdzieści', 'czterdziesci', 'czterdziestego'],
  [
   '41.',
   'czterdzieści jeden',
   'czterdziesci jeden',
   'czterdziestego pierwszego',
  ],
  ['42.', 'czterdzieści dwa', 'czterdziesci dwa', 'czterdziestego drugiego'],
  ['43.', 'czterdzieści trzy', 'czterdziesci trzy', 'czterdziestego trzeczego'],
  [
   '44.',
   'czterdzieści cztery',
   'czterdziesci cztery',
   'czterdziestego czwartego',
  ],
  [
   '45.',
   'czterdzieści pięć',
   'czterdziesci piec',
   'czterdziestego piątego',
   'czterdziestego piatego',
  ],
  [
   '46.',
   'czterdzieści sześć',
   'czterdziesci szesc',
   'czterdziestego szóstego',
   'czterdziestego szostego',
  ],
  [
   '47.',
   'czterdzieści siedem',
   'czterdziesci siedem',
   'czterdziestego siódmego',
   'czterdziestego siodmego',
  ],
  [
   '48.',
   'czterdzieści osiem',
   'czterdziesci osiem',
   'czterdziestego ósmego',
   'czterdziestego osmego',
  ],
  [
   '49.',
   'czterdzieści dziewięć',
   'czterdziesci dziewiec',
   'czterdziestego dziewiątego',
   'czterdziestego dziewiatego',
  ],
  ['50.', 'pięćdziesiąt', 'piecdziesiat', 'pięćdziesiątego', 'piecdziesiatego'],
  [
   '51.',
   'pięćdziesiąt jeden',
   'piecdziesiat jeden',
   'pięćdziesiątego pierwszego',
   'piecdziesiatego pierwszego',
  ],
  [
   '52.',
   'pięćdziesiąt dwa',
   'piecdziesiat dwa',
   'pięćdziesiątego drugiego',
   'piecdziesiatego drugiego',
  ],
  [
   '53.',
   'pięćdziesiąt trzy',
   'piecdziesiat trzy',
   'pięćdziesiątego trzeczego',
   'piecdziesiatego trzeczego',
  ],
 ],
 of => ['w', 'z'],
 offset_date => {
  dzisaj => '0:0:0:0:0:0:0',
  jutro  => '+0:0:0:1:0:0:0',
  wczoraj => '-0:0:0:1:0:0:0',
 },
 offset_time => { teraz => '0:0:0:0:0:0:0' },
 on => ['na'],
 times => {
  'polnoc'  => '00:00:00',
  'poludnie' => '12:00:00',
  'południe' => '12:00:00',
  'północ'  => '00:00:00',
 },
 when => [['temu'], ['za', 'later']],
};

1;