Blob Blame History Raw
# Suomi-malaga, suomen kielen muoto-opin kuvaus.
#
# Tekijänoikeus © 2006-2007 Hannu Väisänen (Etunimi.Sukunimi@joensuu.fi)
#         2006-2010 Harri Pitkänen (hatapitk@iki.fi)
#
# Tämä ohjelma on vapaa; tätä ohjelmaa on sallittu levittää
# edelleen ja muuttaa GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin)
# ehtojen mukaan sellaisina kuin Free Software Foundation
# on ne julkaissut; joko Lisenssin version 2, tai (valinnan
# mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti.
#
# Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi
# hyödyllinen, mutta ilman mitään takuuta; ilman edes
# hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai
# soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL
# lisenssistä lisää yksityiskohtia.
#
# Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL
# lisenssistä; jos näin ei ole, kirjoita osoitteeseen Free
# Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
# Boston, MA 02110-1301, USA.
#
# Tämän ohjeman linkittäminen staattisesti tai dynaamisesti
# muihin moduuleihin on ohjelmaan perustuvan teoksen
# tekemistä, joka on siis GPL lisenssin ehtojen alainen.
#
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
# any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; see the file COPYING. If not, write to the
# Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
# 02110-1301, USA.
#
# Linking this program statically or dynamically with other modules is
# making a combined work based on this program. Thus, the terms and
# conditions of the GNU General Public License cover the whole
# combination.

include "config.inc";
include "suomi.inc";
include "subrule.inc";

# Palauttaa annetusta tietueesta johdoksissa tarvittavat lähtötiedot
subrule johdoksen_lähtötiedot($tietue):
  if (@voikko_debug) then
   return [lähtöluokka: $tietue.luokka, lähtösana: $tietue.perusmuoto];
  else
   return [lähtöluokka: $tietue.luokka];
  end;
end;

# Aputaulukko funktiolle luku_sijasta
define @luku_sijasta_muunnostaulu :=
[nimentö:   yksikkö,
 nimentö_t:  monikko,
 nimentö_tkA: monikko,
 omanto_n:  yksikkö,
 omanto_nkA: yksikkö,
 omanto_ien: monikko,
 omanto_jen: monikko,
 omanto_en:  monikko,
 omanto_in:  monikko,
 omanto_ten: monikko,
 omanto_iT:  monikko,
 omanto_idän: monikko,
 kohdanto_idät: monikko,
 kohdanto_t: yksikkö,
 osanto_A:  yksikkö,
 osanto_AA:  yksikkö,
 osanto_iA:  monikko,
 osanto_jA:  monikko,
 osanto_ttA: yksikkö,
 osanto_itA: monikko,
 osanto_tA:  yksikkö,
 olento_nA:  yksikkö,
 olento_inA: monikko,
 tulento_ksi: yksikkö,
 sisäolento_ssA: yksikkö,
 sisäolento_nA: yksikkö,
 sisäeronto_tA: yksikkö,
 sisätulento_Vn: yksikkö,
 sisätulento_VVn: yksikkö,
 sisätulento_hVn: yksikkö,
 sisätulento_iin: monikko,
 sisätulento_ihin: monikko,
 sisätulento_seen: yksikkö,
 sisätulento_isiin: monikko,
 sisätulento_sen: yksikkö,
 sisätulento_isin: monikko,
 sisätulento_nne: monikko,
 vajanto_ttA: yksikkö,
 vajanto_ittA: monikko,
 seuranto_ine: monikko,
 keinonto_n: yksikkö,
 tulento_s: yksikkö,
 ulkopaikallissija_llA: yksikkö,
 ulkopaikallissija_illA: monikko
];

# Palauttaa annettua sijasymbolia vastaavan luvun
subrule luku_sijasta($sija):
 return @luku_sijasta_muunnostaulu.$sija;
end;


# Kaikista nimisanoista johdetaan laatusana tOn-johtimella, esim: valo+ton.

# Laatusanoista johdetaan nimisana (U)Us-johtimella,
# esim: korkea => korkeus, matala => mataluus.

# Taivutuskaavoissa, joissa ei ole laatusanoja, ei ole (U)Us-johdinta.


allo_rule generate_allos ($tietue):
 if (($tietue.tiedot /= nil) and
   ((murre in $tietue.tiedot and switch(voikko_murre) = no) or
    (ei_voikko in $tietue.tiedot and switch(sukijan_muodot) = no))) then
  stop;

 elseif ($tietue.luokka = etuliite) then
  if (last($tietue.alku) = "-") then
   result $tietue.alku, $tietue - alku;
  else
   result $tietue.alku, $tietue - alku + [jatko: $tietue.jatko + <tavuviiva>];
  end;

 elseif (valo in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (aalto in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, tO($tietue), lO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (alku in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, kU($tietue), U($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (anto in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, tO($tietue), nO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (apu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, pU($tietue), vU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hanko in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, kO($tietue), gO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hattu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, tU($tietue), U($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hinku in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, kU($tietue), gU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hoppu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, pU($tietue), U($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kaarto in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, tO($tietue), rO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kippo in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, pO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (koko in $tietue.jatko) then
  choose $i in koko ($tietue, kO($tietue), O($tietue), kO($tietue), zO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kumpu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, pU($tietue), mU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (laatu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, tU($tietue), dU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (lepo in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, pO($tietue), vO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (leuto in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, tO($tietue), dO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (liitto in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, tO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (lintu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, tU($tietue), nU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (luku in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, kU($tietue), vU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (ruoko in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, kO($tietue), zO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (sampo in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, pO($tietue), mO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (tiuku in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, kU($tietue), zU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (verkko in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, kO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (vihko in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, kO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


##########################################


 elseif (arvelu in $tietue.jatko) then
  choose $i in arvelu ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (avanto in $tietue.jatko) then
  choose $i in arvelu ($tietue, tO($tietue), nO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (alanko in $tietue.jatko) then
  choose $i in arvelu ($tietue, kO($tietue), gO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hontelo in $tietue.jatko) then
  choose $i in hontelo ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (pihatto in $tietue.jatko) then
  choose $i in arvelu ($tietue, tO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (raamattu in $tietue.jatko) then
  choose $i in arvelu ($tietue, tU($tietue), U($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (autio in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö_autio ($tietue, "", [osanto_tA: ""]) +
                monikko7 ("", "", "",
                     [omanto_iT: "", omanto_in: ""],
                     [osanto_itA: ""],
                     [sisätulento_ihin: ""],
                     ""));
  result $i.alku, $i - alku;


#################################################


 elseif (laatikko in $tietue.jatko) then
  choose $i in laatikko ($tietue, kO($tietue), O($tietue), kO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


#################################################


 elseif (risti in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (siisti in $tietue.jatko) then
  choose $i in siisti ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (takki in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "k", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (renki in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "k", "g");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (keppi in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "p", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (hupi in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "p", "v");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (vati in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "t", "d");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (pelti in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "t", "l");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (tunti in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "t", "n");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (tatti in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "t", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kiiski in $tietue.jatko) then
   choose $i in kiiski ($tietue);
   result $i.alku, $i - alku;


#################################################3


 elseif ((paperi in $tietue.jatko) or
     (banaali in $tietue.jatko)) then
  choose $i in paperi_banaali ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (edam in $tietue.jatko) then
  choose $i in edam ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hollanti in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi_banaali ($tietue, "t", "n");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kajakki in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi_banaali ($tietue, "k", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (killinki in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi_banaali ($tietue, "k", "g");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (konvehti in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi_banaali ($tietue, "t", "d");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (salaatti in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi_banaali ($tietue, "t", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (sinappi in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi_banaali ($tietue, "p", "");
  result $i.alku, $i - alku;#################################################3


 elseif (kalsium in $tietue.jatko) then
  choose $i in kalsium ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (fan in $tietue.jatko) then
  choose $i in poppi ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (pop in $tietue.jatko) then
  choose $i in poppi ($tietue, "p", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (punk in $tietue.jatko) then
  choose $i in poppi ($tietue, "k", "");
  result $i.alku, $i - alku;


##############################################


 elseif (lovi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kaikki in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "k", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (piki in $tietue.jatko) then
  choose $i in piki ($tietue, "k", "", "k", "'");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kylki in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "k", "j");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (hanki in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "k", "g");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (jälki in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "k", "j");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (veli in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("je", "i", "je", "je",
                     [osanto_A: "je"], sisätulento_Vn,
                     "je", "i") +
                [johdin_tOn:    "je",
                 johdin_Us:    "je",
                 johdin_lAinen:  "i",  # Ei veli+lainen.
                 johdin_mAinen:  "i",
                 johdin_inen:   "j"] +
                monikko7 ("je", "j", "j",
                     [omanto_ien: "j", omanto_en: "i"],
                     [osanto_iA: "j"],
                     [sisätulento_iin: "j"],
                     "je"));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (siipi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "p", "v");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (sampi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "p", "m");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (happi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "p", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (lehti in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "t", "d");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kumpi in $tietue.jatko) then
  choose $i in kumpi ($tietue, "p", "m", A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


##############################################

 elseif (lampi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "p", "m") +
         taivutuskaava ($tietue,
                [omanto_n:    "mi",
                 tulento_ksi:   "mi",
                 sisäolento_ssA: "mi",
                 ulkopaikallissija_llA: "mi",
                 vajanto_ttA:   "mi",
                 kerronto_sti:  "mi",
                 voittoaste:   "mi",
                 johdin_tOn:   "mi",
                 johdin_lAinen:  "pe",
                 johdin_mAinen:  "pi",
                 johdin_inen:   "mi",

                 nimentö_t:    "mi",
                 sija_monikko_1:   "me",
                 ulkopaikallissija_illA: "me",
                 vajanto_ittA:   "me",
                 johdin_ittAin:  "me"]);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (toholampi in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                [nimentö:     "pi",
                 omanto_n:    "mi",
                 tulento_ksi:   "mi",
                 sisäolento_ssA: "mi",
                 ulkopaikallissija_llA: "mi",
                 vajanto_ttA:   "mi",
                 kerronto_sti:  "mi",
                 johdin_lAinen:  "pi"]);
  result $i.alku, $i - alku;

##############################################


 elseif (nalle in $tietue.jatko) then
  choose $i in nalle ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (atte in $tietue.jatko) then
  choose $i in nalle ($tietue, "te", "e");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (nukke in $tietue.jatko) then
  choose $i in nalle ($tietue, "ke", "e");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kolme in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("e", "e",
                     "e", "e",
                     [osanto_A: "e"],
                     sisätulento_Vn,
                     "e", "e") +
                [johdin_tOn:   "e",
                 johdin_Us:    "e"] +
# Ei tarvita johdosta johdin_inen. HV 13.5.2006. Eikä johdin_lAinen. HV 13.7.2006.
# Eikä johdin_mAinen. HV 24.7.2006.
                monikko7 ("e", "", "",
                     [omanto_en: "i",
                      omanto_in: "e"],
                     [osanto_iA: ""],
                     [sisätulento_iin: ""],
                     "e"));
  result $i.alku, $i - alku;
                      
                     
##############################################


 elseif (kala in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "", "", "e", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (aika in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "ik", "j", "je", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (aitta in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "t", "", "e", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (liika in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "k", "", "e", "o");
  result $i.alku, $i - alku;
  
 elseif (haka in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "k", "", "e", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hanka in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "k", "g", "ge", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kampa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "p", "m", "me", "m");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kanta in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "t", "n", "na", "n");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kappa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "p", "", "e", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (nahka in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "k", "", "e", "") +
         taivutuskaava ($tietue,
                [omanto_n:    kA($tietue),
                 tulento_ksi:   kA($tietue),
                 sisäolento_ssA:  kA($tietue),
                 ulkopaikallissija_llA: kA($tietue),
                 vajanto_ttA:   kA($tietue),
                 nimentö_t:    kA($tietue),
                 sija_monikko_1:   kO($tietue),
                 ulkopaikallissija_illA: kO($tietue),
                 vajanto_ittA:   kO($tietue),
                 johdin_ittAin:  kO($tietue)]);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (napa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "p", "v", "ve", "v");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (pata in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "t", "d", "de", "d") +
         taivutuskaava($tietue, [yliaste: "d" + O($tietue)]);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (parta in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "t", "r", "re", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (raaka in $tietue.jatko) then
  choose $i in raaka ($tietue, "k", "'", "k", "", "e", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (valta in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "t", "l", "le", "l");
  result $i.alku, $i - alku;


#####################################################################


 elseif (koira in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "", "", "e");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hoikka in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "k", "", "e");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (honka in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "k", "g", "ge");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (huopa in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "p", "v", "ve");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (ikä in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "k", "", "e");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (juhta in $tietue.jatko) then 
  choose $i in koira ($tietue, "t", "d", "de");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kenttä in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "t", "", "e");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kompa in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "p", "m", "me");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kulta in $tietue.jatko) then 
  choose $i in koira ($tietue, "t", "l", "le");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (poika in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "ik", "j", "je");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (suunta in $tietue.jatko) then 
  choose $i in koira ($tietue, "t", "n", "ne");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (tolppa in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "p", "", "e");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (turta in $tietue.jatko) then 
  choose $i in koira ($tietue, "t", "r", "re");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (ylkä in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "k", "j", "je");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (pitkä in $tietue.jatko) then
  choose $i in pitkä ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (ruoka in $tietue.jatko) then
  choose $i in ruoka ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


################################################################


 elseif (matala in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö_autio ($tietue, A($tietue), [osanto_A: A($tietue)]) +
                monikko7 (A($tietue), "", "",
                     [omanto_ien: "",
                      omanto_in: A($tietue)],
                     [osanto_iA: ""],
                     [sisätulento_iin: ""],
                     "")) +
         taivutuskaava ($tietue,
                monikko6 (O($tietue), O($tietue),
                     [omanto_iT: O($tietue),
                      omanto_jen: O($tietue)],
                     [osanto_itA: O($tietue),
                      osanto_jA: O($tietue)],
                     [sisätulento_ihin: O($tietue)], O($tietue)));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (vihanta in $tietue.jatko) then
  choose $i in vihanta ($tietue, "t", "n");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (mahorkka in $tietue.jatko) then
  choose $i in vihanta ($tietue, "k", "");
  result $i.alku, $i - alku;


########################################################


 elseif (asema in $tietue.jatko) then
  choose $i in asema ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (emäntä in $tietue.jatko) then
  choose $i in asema ($tietue, "t", "n");
  result $i.alku, $i - alku;


########################################################


 elseif (kulkija in $tietue.jatko) then
  if ($tietue.luokka = nimisana) then
   choose $i in kulkija ($tietue, A($tietue), O($tietue));
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   # Erisnimi ei ole verbijohdos
   $tietue.alku := $tietue.alku + "j";
   choose $i in apila ($tietue, A($tietue), O($tietue));
   result $i.alku, $i - alku;
  end;

 elseif (apila in $tietue.jatko) then
  choose $i in apila ($tietue, A($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (video in $tietue.jatko) then
  choose $i in apila ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


########################################################

 elseif (karahka in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö_autio ($tietue, A($tietue), [osanto_A: A($tietue)]) +
                monikko7 (A($tietue), O($tietue), O($tietue),
                     [omanto_iT: O($tietue),
                      omanto_jen: O($tietue),
                      omanto_in: A($tietue)],
                     [osanto_itA: O($tietue),
                      osanto_jA: O($tietue)],
                     [sisätulento_ihin: O($tietue)],
                     ""));
  result $i.alku, $i - alku;


##########################################################


 elseif (solakka in $tietue.jatko) then
  choose $i in solakka ($tietue, kA($tietue), A($tietue), kO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (ulappa in $tietue.jatko) then
  choose $i in solakka ($tietue, pA($tietue), A($tietue), pO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (savotta in $tietue.jatko) then
  choose $i in solakka ($tietue, tA($tietue), A($tietue), tO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (veranta in $tietue.jatko) then
  choose $i in veranta ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


##########################################################


 elseif (kantaja in $tietue.jatko) then
  choose $i in kantaja ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (apaja in $tietue.jatko) then
  choose $i in apaja ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (peruna in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö_autio ($tietue, A($tietue), [osanto_A: A($tietue)]) +
                monikko7 (A($tietue), O($tietue), O($tietue),
                     [omanto_iT: O($tietue),
                      omanto_jen: O($tietue),
                      omanto_in: A($tietue),
                      omanto_ien: ""],
                     [osanto_itA: O($tietue),
                      osanto_jA: O($tietue),
                      osanto_iA: ""],
                     [sisätulento_ihin: O($tietue),
                      sisätulento_iin: ""],
                     O($tietue)) +
                [seuranto_ine: ""]);
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (opotta in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                [tavuviiva:    tA($tietue),
                omistusliite:   tA($tietue),
                nimentö:     tA($tietue),
                omanto_n:     A($tietue),
                osanto_A:     tA($tietue),
                osanto_tA:    tA($tietue),
                olento_nA:    tA($tietue),
                tulento_ksi:   A($tietue),
                sisäolento_ssA:  A($tietue),
                sisätulento_Vn:  tA($tietue),
                ulkopaikallissija_llA: A($tietue),
                vajanto_ttA:   A($tietue),

                johdin_tOn:    A($tietue),
                johdin_inen:   A($tietue),
                nimentö_t:    A($tietue),
                omanto_iT:    O($tietue),
                omanto_jen:    tO($tietue),
                omanto_in:    tA($tietue),
                omanto_ien:    "t",
                osanto_itA:    O($tietue),
                osanto_jA:    tO($tietue),
                osanto_iA:    "t",
                olento_inA:    tO($tietue),
                sija_monikko_1:   O($tietue),
                sisätulento_ihin: tO($tietue),
                sisätulento_iin: "t",
                ulkopaikallissija_illA: O($tietue),
                vajanto_ittA:   O($tietue),
                seuranto_ine:   tO($tietue),
                johdin_ittAin:  O($tietue)]
                + yhdyssana (tA($tietue)));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (ainoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 (A($tietue), A($tietue),
                     A($tietue), A($tietue),
                     [osanto_A: A($tietue),
                      osanto_tA: A($tietue)],
                     sisätulento_Vn,
                     A($tietue), A($tietue)) +
                [johdin_tOn:    A($tietue),
                 johdin_Us:    "",
                 johdin_inen:   A($tietue)] +
                monikko7 (A($tietue), "", "",
                     [omanto_iT: "",
                      omanto_in: A($tietue)],
                     [osanto_itA: ""],
                     [sisätulento_isiin: "", sisätulento_ihin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (korkea in $tietue.jatko) then
  define $a := taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 (eA($tietue), eA($tietue),
                     eA($tietue), eA($tietue),
                     [osanto_A: eA($tietue),
                      osanto_tA: eA($tietue)],
                     sisätulento_Vn,
                     eA($tietue), eA($tietue)) +
                [johdin_tOn:   eA($tietue),
                 johdin_Us:    "e",
                 johdin_inen:   eA($tietue)] +
                monikko7 (eA($tietue), "e", "e",
                     [omanto_iT: "e",
                      omanto_in: eA($tietue)],
                     [osanto_itA: "e"],
                     [sisätulento_isiin: "e",
                      sisätulento_ihin: "e"], "e"));

  choose $i in $a;
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (harteet in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                [johdin_tOn:   "e",
                 johdin_inen:  ""] +
# Ei tarvita johdosta lAinen. HV 13.7.2006.
                monikko7 ("e", "", "",
                     [omanto_iT: ""],
                     [osanto_itA: ""],
                     [sisätulento_isiin: "",
                      sisätulento_ihin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;


#######################################################


 elseif (suurempi in $tietue.jatko) then
  choose $i in <taivutus ($tietue, "", <voittoaste>, [])>;
  result $i.alku, $i - alku;


#######################################################


 elseif (vapaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in vapaa ($tietue, A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


#######################################################


 elseif (tienoo in $tietue.jatko) then
  choose $i in vapaa ($tietue, O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


#######################################################


 elseif (leikkuu in $tietue.jatko) then
  choose $i in vapaa ($tietue, U($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


#######################################################


 elseif (kamee in $tietue.jatko) then
  choose $i in kamee ($tietue, "e");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (tee in $tietue.jatko) then
  choose $i in tee ($tietue, "e");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (nugaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kamee ($tietue, A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (trikoo in $tietue.jatko) then
  choose $i in kamee ($tietue, O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (revyy in $tietue.jatko) then
  choose $i in kamee ($tietue, U($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


#####################################################

 elseif (pii in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("i", "i", "i", "i",
                     [osanto_tA: "i"],
                     sisätulento_hVn,
                     "i", "i") +
                [johdin_tOn:    "i",
                 johdin_lAinen:  "i",
                 johdin_mAinen:  "i",
                 johdin_inen:   ""] +
                monikko7 ("i", "", "",
                     [omanto_iT: ""],
                     [osanto_itA: ""],
                     [sisätulento_ihin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;


##############################################################


 elseif (maa in $tietue.jatko) then
  choose $i in maa ($tietue, A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (puu in $tietue.jatko) then
  choose $i in maa ($tietue, U($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (tiu in $tietue.jatko) then
  choose $i in tiu ($tietue, "");
  result $i.alku, $i - alku;


##############################################################


 elseif (suo in $tietue.jatko) then
  choose $i in suo ($tietue, UO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (tie in $tietue.jatko) then
  choose $i in suo ($tietue, "ie", "e");
  result $i.alku, $i - alku;


##############################################################


 elseif (bébé in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("", "", "", "",
                     [osanto_tA: ""],
                     sisätulento_hVn,
                     "", "") +
                [johdin_tOn:    "",
                 johdin_mAinen:  "",
                 johdin_inen:   ""] +
                monikko7 ("", "", "",
                     [omanto_iT: ""],
                     [osanto_itA: ""],
                     [sisätulento_isiin: "",
                      sisätulento_ihin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;


##############################################################


 elseif (rosé in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("", "", "", "",
                     [osanto_tA: ""],
                     sisätulento_hVn,
                     "", "") +
                [johdin_tOn:   "",
                 johdin_mAinen:  "",
                 johdin_lAinen:  "",
                 johdin_inen:   ""] +
                monikko7 ("", "", "",
                     [omanto_iT: ""],
                     [osanto_itA: ""],
                     [sisätulento_ihin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (spray in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("", "", "", "",
                     [osanto_tA: ""],
                     sisätulento_hVn,
                     "", "") +
                [johdin_tOn:   "",
                 johdin_mAinen:  "",
                 johdin_lAinen:  "",
                 johdin_inen:   ""] +
                monikko7 ("", "", "",
                     [omanto_iT: ""],
                     [osanto_itA: ""],
                     [sisätulento_ihin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (parfait in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("'", "", "'", "'",
                     [osanto_tA: "'"],
                     sisätulento_hVn,
                     "'", "") +
                [johdin_tOn:   "'",
                 johdin_inen:   "'",
				 liitesana:    "'"] +
                monikko7 ("'", "'", "'",
                     [omanto_iT: "'"],
                     [osanto_itA: "'"],
                     [sisätulento_ihin: "'"], "'"));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (tuohi in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö_tuohi ("e", "i") +
                monikko7 ("e", "", "",
                     [omanto_ien: "", omanto_ten: ""],
                     [osanto_iA: ""],
                     [sisätulento_iin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (lohi in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö_tuohi ("e", "i") +
				monikko7 ("e", "", "",
				     [omanto_ien: ""],
					 [osanto_iA: ""],
					 [sisätulento_iin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (meri in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö_meri ("e", "i") +
                monikko7 ("e", "", "",
                     [omanto_ien: "", omanto_ten: ""],
                     [osanto_iA: ""],
                     [sisätulento_iin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (lahti in $tietue.jatko) then 
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("te", "ti", "te", "de",
                     [osanto_A: "te"],
                     sisätulento_Vn, "de", "di") +
                [johdin_tOn:  "de",
                 johdin_lAinen: "te",
                 johdin_mAinen: "ti",
                 johdin_inen:  "t"] +
                monikko7 ("de", "t", "d",
                     [omanto_ien: "t", omanto_in: "te"],
                     [osanto_iA: "t"],
                     [sisätulento_iin: "t"], "d"));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (lumi in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("me", "mi", "me", "me",
                     [osanto_tA: "n"],
                     sisätulento_Vn, "me", "mi") +
                [johdin_tOn:  "me",
                 johdin_mAinen: "mi",
                 johdin_inen:  "m"] +
                monikko7 ("me", "m", "m",
                     [omanto_ien: "m", omanto_ten: "n"],
                     [osanto_iA: "m"],
                     [sisätulento_iin: "m"], "m"));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif ((tuomi in $tietue.jatko) or
     (niemi in $tietue.jatko)) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("me", "mi", "me", "me",
                     [osanto_A: "me", osanto_tA: "n"],
                     sisätulento_Vn, "me", "mi") +
                [johdin_tOn:  "me",
				 johdin_lAinen: "me",
                 johdin_mAinen: "mi",
                 johdin_inen:  "m"] +
                monikko7 ("me", "m", "m",
                     [omanto_ien: "m", omanto_ten: "n"],
                     [osanto_iA: "m"],
                     [sisätulento_iin: "m"], "m"));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (pieni in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("e", "i", "e", "e",
                     [osanto_tA: ""],
                     sisätulento_Vn,
                     "e", "i") +
                [johdin_tOn:   "e",
                 johdin_Us:    "e",
                 johdin_mAinen:  "i",
                 johdin_inen:   ""] +
                monikko7 ("e", "", "",
                     [omanto_ten: "", omanto_ien: ""],
                     [osanto_iA: ""],
                     [sisätulento_iin: ""], ""));

  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (nuori in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("e", "i", "e", "e",
                     [osanto_tA: ""],
                     sisätulento_Vn,
                     "e", "i") +
                [johdin_tOn:    "e",
                 johdin_UUs:    "",
                 johdin_mAinen:  "i",
                 johdin_inen:   ""] +
                monikko7 ("e", "", "",
                     [omanto_ien: "", omanto_ten: ""],
                     [osanto_iA: ""],
                     [sisätulento_iin: ""], "")) +
         taivutuskaava ($tietue, [olento_nA: ""]); # Nuorna.
         # Ei tunnista olentoa nuor+ra.
  result $i.alku, $i - alku;


#########################################


 elseif (susi in $tietue.jatko) then
  choose $i in tosi ($tietue)
         + taivutuskaava ($tietue, [omanto_ten: "t"]); # Sutten.
  result $i.alku, $i - alku;


#########################################


 elseif (tosi in $tietue.jatko) then
  choose $i in tosi ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


#########################################


 elseif (hirsi in $tietue.jatko) then
  choose $i in kansi ($tietue, "t", "r", "s");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (jälsi in $tietue.jatko) then
  choose $i in kansi ($tietue, "t", "l", "s");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kansi in $tietue.jatko) then
  choose $i in kansi ($tietue, "t", "n", "t");
  result $i.alku, $i - alku;


#########################################


 elseif (lapsi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lapsi ($tietue)
         + taivutuskaava ($tietue, [osanto_tA: "s"]); # Lasta.
  result $i.alku, $i - alku;


#########################################


 elseif (hapsi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lapsi ($tietue)
         + taivutuskaava ($tietue, [osanto_A: "pse"]); # Hapsea.
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (veitsi in $tietue.jatko) then
  choose $i in veitsi ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (suksi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "ks", "ks");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (uksi in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("kse", "ksi", "kse", "kse",
                     [osanto_A: "kse"],
                     sisätulento_Vn,
                     "kse", "ksi") +
                [johdin_tOn:   "kse",
                 johdin_mAinen:  "ksi",
                 johdin_inen:   "ks"] +
                monikko7 ("kse", "ks", "ks",
                     [omanto_en: "ksi"],
                     [osanto_iA: "ks"],
                     [sisätulento_iin: "ks"], "ks"));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kaksi in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("hte", "ksi", "hte", "hde",
                     [osanto_tA: "h"], sisätulento_Vn,
                     "hde", "ksi") +
                [johdin_tOn:   "hde",
                 johdin_mAinen:  "ksi",
                 johdin_inen:   "ks"] +
                monikko7 ("hde", "ks", "ks",
                     [omanto_ien: "ks"],
                     [osanto_iA: "ks"],
                     [sisätulento_iin: "ks"], "ks"));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (sankari in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi_banaali ($tietue, "", "")
         + taivutuskaava ($tietue, [omanto_ten: ""]); # Sankarten.
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (jumala in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "", "", "e") +
         taivutuskaava ($tietue, [omanto_ten: ""]); # Jumalten.
  result $i.alku, $i - alku;


##########################################################


 elseif (sisar in $tietue.jatko) then
  choose $i in sisar ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (tytär in $tietue.jatko) then
  choose $i in sisar ($tietue, tAr($tietue), Ar($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


##########################################################


 elseif (ien in $tietue.jatko) then
  choose $i in ahven ($tietue, "ken", "en");
  result $i.alku, $i - alku;


##########################################################


 elseif (uistin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "m", "n");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hapan in $tietue.jatko) then
  choose $i in hapan ($tietue, "pam", "an");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kaadin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "tim", "din");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kaavin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "pim", "vin");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kerroin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "toim", "roin");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kiharrin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "tim", "rin");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (laidun in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "tum", "dun");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (poljin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "kim", "jin");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (puin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "kim", "in");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (sivellin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "tim", "lin");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (suodatin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "tim", "in");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (vaimennin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "tim", "nin");
  result $i.alku, $i - alku;


##########################################################


 elseif (onneton in $tietue.jatko) then
  choose $i in onneton ($tietue, tO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (alaston in $tietue.jatko) then
  choose $i in onneton ($tietue, O($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


##########################################################


 elseif (lämmin in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("pimä", "min", "pimä", "pimä",
                     [osanto_tA: "min"],
                     sisätulento_Vn,
                     "pimä", "min") +
                [johdin_UUs:    "pim"] +
                monikko7 ("pimä", "pim", "pim",
                     [omanto_ien: "pim", omanto_in: "pimä"],
                     [osanto_iA: "pim"],
                     [sisätulento_iin: "pim"], "pim"));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (pahin in $tietue.jatko) then
  choose $i in <taivutus ($tietue, "", <yliaste>, [])>
         + taivutuskaava ($tietue, [olento_nA: "in"]);
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (vasen in $tietue.jatko) then
  #
  # Koska vasen on ainoa sana, joka taipuu tällä tavalla,
  # ei tarvitsen kirjoittaa "mp" + A($tietue) eikä "mm" + A($tietue).
  #
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("mpa", "n", "mpa", "mma",
                     [osanto_A: "mpa", osanto_tA: "n"],
                     sisätulento_Vn, "mma", "n") +
                monikko7 ("mma", "mp", "mm",
                     [omanto_ien: "mp", omanto_ten: "n", omanto_in: "mpa"],
                     [osanto_iA: "mp"],
                     [sisätulento_iin: "mp"], "mm"));
  result $i.alku, $i - alku;


# elseif (muuan in $tietue.jatko) then
# Muu(d)an-sana taipuu kuten muutama, paitsi että osannolla ja omannolla
# on myös muodot muu(d)a+tta ja muu(d)an+na, jotka ovat sanastossa.


 elseif (seitsemän in $tietue.jatko) then 
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 (A($tietue), An($tietue),
                     A($tietue), A($tietue),
                     [osanto_A: A($tietue)],
                     sisätulento_Vn,
                     A($tietue), An($tietue)) +
                monikko7 (A($tietue), "", "",
                     [omanto_ien: ""],
                     [osanto_iA: ""],
                     [sisätulento_iin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (nainen in $tietue.jatko) then
  choose $i in nainen ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (vastaus in $tietue.jatko) then
  choose $i in vastaus ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


####################################################


 elseif (kalleus in $tietue.jatko) then
  choose $i in kalleus ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


####################################################


 elseif (vieras in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, A($tietue), "s", "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (antelias in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, A($tietue), "s", "", "is" + U($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (autuas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, AA($tietue), As($tietue), A($tietue), "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (laupias in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, "i" + AA($tietue), "i" + As($tietue),
             "i" + A($tietue), "e");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (harras in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, tAA($tietue), rAs($tietue), tA($tietue), tA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (ahdas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, tAA($tietue), dAs($tietue), tA($tietue), tA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (avokas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, kAA($tietue), As($tietue), kA($tietue), kU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (asiakas in $tietue.jatko) then
  assert ($tietue.luokka = nimisana);
  choose $i in vieras ($tietue, kAA($tietue), As($tietue), kA($tietue), kU($tietue))
         + sana_Us ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (vilkas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, kAA($tietue), As($tietue), kA($tietue), kA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (iäkäs in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, kAA($tietue), As($tietue), kA($tietue), kU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (allas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, tAA($tietue), lAs($tietue), tA($tietue), tA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (hammas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, pAA($tietue), mAs($tietue), pA($tietue), pA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kinnas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, tAA($tietue), nAs($tietue), tA($tietue), tA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (varas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, kAA($tietue), As($tietue), kA($tietue), kA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (saapas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, pAA($tietue), As($tietue), pA($tietue), pA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (ratas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, tAA($tietue), As($tietue), tA($tietue), tA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (varvas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, pAA($tietue), vAs($tietue), pA($tietue), pA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kangas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, kAA($tietue), gAs($tietue), kA($tietue), kA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (paras in $tietue.jatko) then
  choose $i in paras ($tietue, hAA($tietue), As($tietue),
            hA($tietue), "e", hA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


####################################################


 elseif (kirves in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, "e", "s", "", "e");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (ies in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, "kee", "es", "ke", "ke");
  result $i.alku, $i - alku;


####################################################


 elseif (kauris in $tietue.jatko) then
  choose $i in kauris ($tietue, "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (ruis in $tietue.jatko) then
  choose $i in kauris ($tietue, "k");
  result $i.alku, $i - alku;


####################################################


 elseif (kaunis in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaunis ($tietue, "", "e");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (valmis in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaunis ($tietue, "", "i");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (altis in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaunis ($tietue, "t", "ti");
  result $i.alku, $i - alku;


####################################################


 elseif (koiras in $tietue.jatko) then
  choose $i in vastaus ($tietue)
         + s_V_loppuinen ($tietue, A($tietue), "")
         + s_hV_loppuinen ($tietue, hA($tietue), "h");
  result $i.alku, $i - alku;


####################################################


 elseif (mies in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("he", "s", "he", "he",
                     [osanto_tA: "s"], sisätulento_Vn,
                     "he", "s") +
                [johdin_tOn:   "he",
                 johdin_UUs:   "h",  # Miehyys. Miehuus on pantava sanakirjaan.
                 johdin_Us:    "he",  # Mieheys.
                 johdin_mAinen:  "s"] +
                monikko7 ("he", "h", "h",
                     [omanto_ten: "s", omanto_ien: "h"],
                     [osanto_iA: "h"],
                     [sisätulento_iin: "h"], "h"));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (airut in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("e", "t", "e", "e",
                     [osanto_ttA: ""], sisätulento_Vn,
                     "e","t") +
                [johdin_tOn:   "e",
                 johdin_Us:    "",
                 johdin_mAinen:  "t",
                 johdin_inen:   "e"] +
                monikko7 ("e", "", "",
                     [omanto_iT: ""],
                     [osanto_itA: ""],
                     [sisätulento_isiin: "",
                      sisätulento_ihin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kevät in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 (A($tietue), "t",
                     A($tietue), A($tietue),
                     [osanto_ttA: ""],
                     sisätulento_seen,
                     A($tietue), "t") +
                [johdin_tOn:    A($tietue),
                 johdin_mAinen:  "t",
                 johdin_inen:   ""] +
                monikko7 (A($tietue), "", "",
                     [omanto_iT: ""],
                     [osanto_itA: ""],
                     [sisätulento_isiin: "",
                      sisätulento_ihin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kahdeksas in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("nte", "s", "nte", "nne",
                     [osanto_ttA: ""], sisätulento_Vn,
                     "nne", "s") +
                [nimentö_t: "nne",
                 omanto_ien: "ns",
                 osanto_iA: "ns",
                 olento_inA: "ns",
                 sija_monikko_1: "ns",
                 sisätulento_iin: "ns",
                 ulkopaikallissija_illA: "ns",
                 vajanto_ittA: "ns",
                 seuranto_ine: "ns"]);
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (tuhat in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("nte", "t", "nte", "nne",
                     [osanto_ttA: ""], sisätulento_Vn,
                     "nne", "t") +
                monikko7 ("nne", "ns", "ns",
                     [omanto_ien: "ns"],
                     [osanto_iA: "ns"],
                     [sisätulento_iin: "ns"], "ns"));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kuollut in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("ee", Ut($tietue), "ee", "ee",
                     [osanto_tA: Ut($tietue)],
                     sisätulento_seen,
                     "ee", Ut($tietue)) +
                [johdin_tOn:    "ee",
                 johdin_Us:    "e",  # Kuolleus.
                 johdin_inen:   "e"] + # Kuolleinen.
                monikko7 ("ee", "e", "e",
                     [omanto_iT: "e"],
                     [osanto_itA: "e"],
                     [sisätulento_isiin: "e", sisätulento_ihin: "e"],
                     "e"));
  result $i.alku, $i - alku;


######################################################


 elseif (hame in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "", "e", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (alkeet in $tietue.jatko) then
  choose $i in alkeet ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (enne in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "ne", "tee", "te");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (helle in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "le", "tee", "te");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kierre in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "re", "tee", "te");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (lahje in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "je", "kee", "ke");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (lape in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "e", "pee", "pe");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (lumme in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "me", "pee", "pe");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (sade in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "de", "tee", "te");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (taive in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "ve", "pee", "pe");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (tarvike in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "e", "kee", "ke");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (vaate in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "e", "tee", "te");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (viive in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "ve", "vee", "ve")
         + taivutuskaava ($tietue,
                 [omistusliite: "pee",
                  omanto_n: "pee",
                  olento_nA: "pee",
                  tulento_ksi: "pee",
                  sisäolento_ssA: "pee",
                  sisätulento_seen: "pee",
                  ulkopaikallissija_llA: "pee",
                  vajanto_ttA: "pee",
                  johdin_tOn: "pee",
                  johdin_inen: "pe",

                  nimentö_t: "pee",
                  omanto_iT: "pe",
                  osanto_itA: "pe",
                  olento_inA: "pe",
                  sija_monikko_1: "pe",
                  sisätulento_ihin: "pe",
                  sisätulento_isiin: "pe",
                  ulkopaikallissija_illA: "pe",
                  vajanto_ittA: "pe",
                  seuranto_ine: "pe"]);
  result $i.alku, $i - alku;

######################################################


 elseif (terve in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "", "e", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (ori in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("i", "", "i", "i",
                     [osanto_ttA: ""], sisätulento_seen,
                     "i", "") +
                [johdin_tOn:    "i",
                 johdin_mAinen:  "",
                 johdin_inen:   "i"] +
                monikko7 ("", "", "",
                     [omanto_iT: "", omanto_ten: "t"],
                     [osanto_itA: ""],
                     [sisätulento_isiin: "",
                      sisätulento_ihin: ""], "")) +
         taivutuskaava ($tietue,
                [omanto_n:     "hi",
                 olento_nA:     "hi",
                 omanto_en:     "hi",
                 omanto_ten:    "hit",
                 osanto_itA:    "h"]);
         # Ei tunnista monikon sisätulentoa orihisin.
  result $i.alku, $i - alku;


###########################################################3


 elseif (kiiru in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "", U($tietue), "");
  result $i.alku, $i - alku;


###########################################################3


 elseif (askel in $tietue.jatko) then
  choose $i in taival ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (auer in $tietue.jatko) then
  choose $i in taival ($tietue, "ter", "er");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kannel in $tietue.jatko) then
  choose $i in taival ($tietue, "tel", "nel");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kinner in $tietue.jatko) then
  choose $i in taival ($tietue, "ter", "ner");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (ommel in $tietue.jatko) then
  choose $i in taival ($tietue, "pel", "mel");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (penger in $tietue.jatko) then
  choose $i in taival ($tietue, "ker", "ger");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (piennar in $tietue.jatko) then
  choose $i in taival ($tietue, "tar", "nar");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (taival in $tietue.jatko) then
  choose $i in taival ($tietue, "pal", "val");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (säen in $tietue.jatko) then
  choose $i in taival ($tietue, "ken", "en");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (udar in $tietue.jatko) then
  choose $i in taival ($tietue, "tar", "dar");
  result $i.alku, $i - alku;

##############################################


# elseif (isoäiti in $tietue.jatko) then
# elseif (nuoripari in $tietue.jatko) then


 elseif (minä in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                [omanto_n:     "u",
                 kohdanto_t:    "u",
                 osanto_A:     "u",
                 olento_nA:    "u",
                 tulento_ksi:   "u",
                 sisäolento_ssA:  "u",
                 sisätulento_Vn:  "u",
                 ulkopaikallissija_llA: "u"])
         + <taivutus ($tietue, "ä", <liitesana, loppu>, [äs: ä])>;
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (hän in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                [nimentö:     "",
                 omanto_n:    "e",
                 kohdanto_t:   "e",
                 osanto_tA:    "",
                 olento_nA:    "e",
                 tulento_ksi:   "e",
                 sisäolento_ssA: "e",
                 sisätulento_Vn: "e",
                 ulkopaikallissija_llA: "e"]);
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (me in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                [nimentö: "",
                 omanto_idän: "",
                 kohdanto_idät: "",
                 osanto_itA: "",
                 olento_inA: "",
                 sija_monikko_1: "",
                 sisätulento_ihin: "",
                 ulkopaikallissija_illA: ""]);
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (joka in $tietue.jatko) then 
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                [nimentö:     "ka",
                 omanto_nkA:    "",
                 osanto_tA:    "",
                 olento_nA:    "",
                 tulento_ksi:   "",
                 sisäolento_ssA:  "",
                 sisätulento_hVn: "",
                 sisätulento_nne: "",
                 ulkopaikallissija_llA: ""] +
                monikko7 ([nimentö_tkA: ""], "", "",
                     [omanto_iT:  ""],
                     [osanto_itA: ""],
                     [sisätulento_ihin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kymmenen in $tietue.jatko) then 
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("e", "en", "e", "e",
                     [osanto_tA: ""], sisätulento_Vn,
                     "e", "") +
                monikko7 ("e", "", "",
                     [omanto_ien: "", omanto_ten: ""],
                     [osanto_iA: ""],
                     [sisätulento_iin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (yö_yksikkö in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ("", "", "", "", [osanto_tA: ""],
                     sisätulento_hVn, "", "") +
                [nimentö_t:    "",
                 johdin_tOn:   ""]);
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (yö_monikko in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                [johdin_inen: ""] +
                monikko6 ("", "",
                     [omanto_iT: ""],
                     [osanto_itA: ""],
                     [sisätulento_ihin: ""], ""));
  result $i.alku, $i - alku;


##%%%%%%%################

 elseif (loitolla in $tietue.jatko) then 
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                 [ulkopaikallissija_llA: ""])
         + sivumpana ($tietue, "m" + pA($tietue), "m" + mA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (sivumpana in $tietue.jatko) then 
  choose $i in sivumpana ($tietue, pA($tietue), mA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (keväämmällä in $tietue.jatko) then 
  choose $i in keväämmällä ($tietue, pA($tietue), mA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

  
######################################


# Teonsanat.

 elseif (punoa in $tietue.jatko) then 
  choose $i in punoa ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (aikoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, kO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (ampua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa_punottaa ($tietue, pU($tietue), mU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (asettua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, tU($tietue), U($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (harppoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, pO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (jakaantua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, tU($tietue), nU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kaatua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, tU($tietue), dU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kertoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, tO($tietue), rO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kiekua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, kU($tietue), U($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kieppua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, pU($tietue), U($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kumartua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, tU($tietue), rU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (leipoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, pO($tietue), vO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (liukua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, kU($tietue), zU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (mankua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, kU($tietue), gU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (paleltua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, tU($tietue), lU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (penkoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, kO($tietue), gO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (saapua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, pU($tietue), vU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (tahtoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, tO($tietue), dO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (tempoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, pO($tietue), mO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (viittoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, tO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (muistaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, A($tietue), A($tietue), "", "")
         + muisto ($tietue)
         + muistua ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (aavistaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, A($tietue), A($tietue), "", "")
         + aavistus ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (alittaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, tA($tietue), A($tietue), "t", "")
         + taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: ""]);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (astahtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, tA($tietue), dA($tietue), "t", "d")
         + taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: "d"]); # Astahdus.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (autioittaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa ($tietue, tA($tietue), A($tietue), "t", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (heittää in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, tA($tietue), A($tietue), "t", "")
         + heitto ($tietue)
         + taivutuskaava ($tietue, [johdin_ntA: A($tietue)]); # Heitäntä.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hidastaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, A($tietue), A($tietue), "", "")
         + aavistus ($tietue)  # Hidastus.
         + muistua ($tietue);  # Hidastua.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hohtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, tA($tietue), dA($tietue), "t", "d")
         + hohto ($tietue)
         + hohdattaa ($tietue, "t", "d");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (jättää in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, tA($tietue), A($tietue), "t", "")
         + heitto ($tietue)
		 + hohdattaa ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (inttää in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, tA($tietue), A($tietue), "t", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (itää in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, tA($tietue), dA($tietue), "t", "d");
  result $i.alku, $i - alku;
 
 elseif (hujahtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, "h" + tA($tietue), "h" + dA($tietue), "ht", "hd")
         + taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: "hd"]) # Hujahdus.
         + punottaa ($tietue, U($tietue)); # Hujauttaa.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kirjoittaa in $tietue.jatko) then
   choose $i in muistaa ($tietue, "it" + tA($tietue), "i" + tA($tietue), "itt", "it") +
          taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: "it"]) + # Kirjoitus.
          kirjoittautua ($tietue, "itt") +   # Kirjoittautua.
          kirjoitella ($tietue, "it");     # Kirjoitella.
   result $i.alku, $i - alku;

 elseif (ammottaa in $tietue.jatko) then
   choose $i in muistaa ($tietue, "t" + tA($tietue), tA($tietue), "tt", "t") +
          taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: "t"]) +  # Ammotus.
          kirjoittautua ($tietue, "tt") +  # Ammottautua.
          kirjoitella ($tietue, "t");    # Ammotella.
   result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kyntää in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa ($tietue, tA($tietue), nA($tietue), "t", "n");
  result $i.alku, $i - alku;
 
 elseif (kulahtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa ($tietue, tA($tietue), dA($tietue), "t", "d");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (loistaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, A($tietue), A($tietue), "", "")
         + muisto ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;

 # Longertaa-sanan frekvenssi on 10, joten se ei tule mukaan Voikon sanastoon,
 # mutta lisätään tämä siltä varalta, että frekvenssiä muutetaan.
 #
 elseif (longertaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa_muistella ($tietue, tA($tietue), rA($tietue), "t", "r")
         + taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: "r"]);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (purkaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa ($tietue, kA($tietue), A($tietue), "k", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (sulaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa ($tietue, A($tietue), A($tietue), "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (huutaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "d") + muistella ($tietue, "t", "d");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (alentaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "n") + muistella ($tietue, "t", "n");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (soutaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "d")
         + tositavan_kertoma($tietue, "t", "d") # Souti
         + muistella ($tietue, "t", "d"); # Soudella.
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (vuotaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "d");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (puoltaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "l");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (juurtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "r");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (saksantaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "n");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (sukeltaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "l")
         + sana_Vs ($tietue, lU($tietue))  # Sukellus.
         + muistella ($tietue, "t", "l");  # Sukellella.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (jäykentää in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "n")
         + sana_Vs ($tietue, nU($tietue))  # Jäykennys.
         + muistella ($tietue, "t", "n");  # Jäykennellä.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (paleltaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "l")
         + sana_Vs ($tietue, lU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (nuotintaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "n")
         + sana_Vs ($tietue, nU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (murtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "r")
         + muistella ($tietue, "t", "r")
         + murros ($tietue)
         + murto ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (musertaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "r")
         + muistella ($tietue, "t", "r")
         + sana_Vs ($tietue, rV($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (pahentaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "n")
         + taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: "n"]) # Pahennus.
         + muistella ($tietue, "t", "n")
         + pahentua ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (juontaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "n")
         + juonto ($tietue)
         + muistella ($tietue, "t", "n");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (pyörtää in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t", "r")
         + pyörtö ($tietue)
         + muistella ($tietue, "t", "r");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (kaivaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaivaa ($tietue, "", "", kantaja)
         + muistella ($tietue, "", "")    # Kaivella.
         + taivutuskaava ($tietue, [johdin_ntA: A($tietue)]); # Kaivanta.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (antaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaivaa ($tietue, "t", "n", kantaja)
         + punottaa ($tietue, nA($tietue))   # Annattaa.
         + muistella ($tietue, "t", "n");   # Annella.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (jakaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaivaa ($tietue, "k", "", kantaja);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kapsaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava($tietue, [kestämän_tekijäpääte_y3: A($tietue),
                     nimitapa_1_A: A($tietue),
                     ehtotapa: A($tietue),
                     johdin_ntA: A($tietue)]);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (lappaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaivaa ($tietue, "p", "", kantaja);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (palaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaivaa ($tietue, "", "", kantaja);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (raataa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaivaa ($tietue, "t", "d", kantaja)
         + muistella ($tietue, "t", "d")   # Raadella.
         + taivutuskaava ($tietue, [johdin_ntA: dA($tietue)]); # Raadanta.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (saattaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaivaa ($tietue, "t", "", kantaja)
         + muistella ($tietue, "t", "");    # Saatella.
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (haastaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in haastaa_haastella ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kaihtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in haastaa_haastella ($tietue, "t", "d");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (laittaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in haastaa_haastella ($tietue, "t", "");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (paistaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in paistaa ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku; elseif (virkkaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in paistaa ($tietue, "k", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (paahtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in paistaa ($tietue, "t", "d");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (taittaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in paistaa ($tietue, "t", "");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (saartaa in $tietue.jatko) then
 choose $i in tositavan_kertoman_vahva_aste ($tietue, "t")
        + tositavan_kertoman_vahva_aste ($tietue, "s")
        + käskytapa ($tietue, rA($tietue))
        + taivutuskaava ($tietue,
                tositapa ($tietue, tA($tietue), rA($tietue),
                     tO($tietue), rO($tietue),
                     tositapa_4_tt ("re")) +
                ehtotapa_ttA    ($tietue, tA($tietue), "re") +
                mahtotapa_ne_ttA  ($tietue, tA($tietue), "re") +
                käskytapa_ttA   ($tietue, tA($tietue), "re") +
                nimitapa_laatutapa ($tietue, tA($tietue), "re"))
        + tekijännimi ($tietue, tA($tietue), kulkija);
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (laskea in $tietue.jatko) then
  choose $i in laskea_laskeskella ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (hakea in $tietue.jatko) then
  choose $i in laskea_laskeskella ($tietue, "k", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (polkea in $tietue.jatko) then
  choose $i in laskea_laskeskella ($tietue, "k", "j");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (tunkea in $tietue.jatko) then
  choose $i in laskea_laskeskella ($tietue, "k", "g");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kutea in $tietue.jatko) then
  choose $i in laskea_laskeskella ($tietue, "t", "d");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (rypeä in $tietue.jatko) then
  choose $i in laskea_laskeskella ($tietue, "p", "v");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (tuntea in $tietue.jatko) then
  choose $i in käskytapa ($tietue, "ne")
         + taivutuskaava ($tietue,
                 tositapa ($tietue, "te", "ne", "s", "s",
                      tositapa_4_tt ("ne")) +
                 ehtotapa_ttA   ($tietue, "t", "ne") +
                 mahtotapa_ne_ttA ($tietue, "te", "ne") +
                 käskytapa_ttA  ($tietue, "te", "ne") +
                 nimitapa_laatutapa_i ($tietue, "te", "ne", "ti"))
         + tekijännimi ($tietue, "ti", kulkija);
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (potea in $tietue.jatko) then
  choose $i in käskytapa ($tietue, "de")
         + taivutuskaava ($tietue,
                 tositapa ($tietue, "te", "de", "t", "d",
                      tositapa_4_tt ("de")) +
                 ehtotapa_ttA   ($tietue, "t", "de") +
                 mahtotapa_ne_ttA ($tietue, "te", "de") +
                 käskytapa_ttA  ($tietue, "te", "de") +
                 nimitapa_laatutapa_i ($tietue, "te", "de", "ti") +
                 [johdin_ntA: "de"])
         + tekijännimi ($tietue, "ti", kulkija);
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (lähteä in $tietue.jatko) then
  choose $i in tositavan_kertoma ($tietue, "ks", "ks") # Läks+imme
         + ehtotapa2 ($tietue, "ks")       # Läks+isi.
         + käskytapa ($tietue, "hde")
         + taivutuskaava ($tietue,
                 tositapa ($tietue, "hte", "hde", "ht", "hd",
                      tositapa_4_tt ("hde")) +
                 ehtotapa_ttA   ($tietue, "ht", "hde") + # Läht+isi.
                 mahtotapa_ne_ttA ($tietue, "hte", "hde") +
                 käskytapa_ttA  ($tietue, "hte", "hde") +
                 nimitapa_laatutapa_i ($tietue, "hte", "hde", "hti"))
         + tekijännimi ($tietue, "hti", kulkija)
         + tekijännimi ($tietue, "ksi", kulkija);
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (sallia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (empiä in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "p", "m");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hylkiä in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "k", "j");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kaapia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "p", "v");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kontia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "t", "n");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (laatia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "t", "d");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (loikkia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "k", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (onkia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "k", "g");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (oppia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "p", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (poikia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "k", "'");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (sättiä in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "t", "");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (voida in $tietue.jatko) then
  choose $i in voida ($tietue, "i", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kanavoida in $tietue.jatko) then
  choose $i in kanavoida ($tietue, "i", "")
         + haravoitua ($tietue);  # Kanavoitua.
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (saada in $tietue.jatko) then
  choose $i in voida ($tietue, A($tietue), "");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (myydä in $tietue.jatko) then
  choose $i in voida ($tietue, U($tietue), "");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (juoda in $tietue.jatko) then
  choose $i in voida ($tietue, UO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (viedä in $tietue.jatko) then
  choose $i in voida ($tietue, "ie", "e");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (käydä in $tietue.jatko) then
  choose $i in voida ($tietue, U($tietue), "v");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (nuolaista in $tietue.jatko) then
  choose $i in nuolaista2 ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (rangaista in $tietue.jatko) then
  choose $i in nuolaista ($tietue, "kais", "gais")
         + sana_U ($tietue, "kais");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kalista in $tietue.jatko) then
  choose $i in nuolaista ($tietue, "is", "is")
         + kihinä ($tietue);       # Kalina.
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (seistä in $tietue.jatko) then
  choose $i in seistä ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (nousta in $tietue.jatko) then
  choose $i in nuolaista ($tietue, "", "")
         + sana_U ($tietue + [äs: ääntiösointu($tietue)], ""); # Nousu.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (vavista in $tietue.jatko) then
  choose $i in nuolaista ($tietue, "pis", "vis");
  result $i.alku, $i - alku;

######################################


 elseif (tulla in $tietue.jatko) then
  choose $i in tulla ($tietue, tositapa_4_l(""),
            mahtotapa_le,
            nimitapa_1_lA, "l",
            laatutapa_2_lUt ($tietue, ""));
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (nuolla in $tietue.jatko) then
  choose $i in tulla ($tietue, tositapa_4_l(""),
            mahtotapa_le,
            nimitapa_1_lA, "l",
            laatutapa_2_lUt ($tietue, ""))
         + muistella ($tietue, "esk", "esk"); # Nuoleskella.
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (purra in $tietue.jatko) then
  choose $i in tulla ($tietue, tositapa_4_r(""),
            mahtotapa_re,
            nimitapa_1_rA, "r",
            laatutapa_2_rUt ($tietue, "", ""))
         + taivutuskaava ($tietue, [johdin_ntA: "e"]);
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (mennä in $tietue.jatko) then
  choose $i in tulla ($tietue, tositapa_4_n(""),
            mahtotapa_ne,
            nimitapa_1_nA, "n",
            laatutapa_2_nUt ($tietue, "", ""));
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (katsella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kohdella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "tel", "del");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (nakella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "kel", "el");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (takellella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "tel", "lel");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (ommella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "pel", "mel");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (pienennellä in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "tel", "nel");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (tapella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "pel", "el");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (askarrella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "tel", "rel");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (aatella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "tel", "el");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kirjoitella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "tel", "el");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (arvailla in $tietue.jatko) then
  choose $i in arvailla ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (haravoida in $tietue.jatko) then
  choose $i in tositavan_kestämä_y3 ($tietue, "i")
         + käskytapa ($tietue, "i") 
         + taivutuskaava ($tietue,
                tositapa_ei_kestämä_y3
                 ($tietue, "i", "i", "", "",
                 tositapa_4_d ("i")) +
                ehtotapa_tA   ($tietue, "", "i") +
                mahtotapa_ne_tA ($tietue, "i", "i") +
                käskytapa_tA  ($tietue, "i", "i") +
                [nimitapa_1_dA:  "i",
                 nimitapa_2:   "id",
                 nimitapa_2_tA:  "i"] +
                nimitapa_3_tA_4 ($tietue, "i", "i") +
                laatutapa_1_tA ($tietue, "i", "i") +
                laatutapa_2_nUt_dU ($tietue, "i", "i") +
                [johdin_nti: "i"])
         + taivutuskaava ($tietue,
                 tositapa0 ($tietue, "itse", "itse", "its", "its") +
                 [tositavan_kertoma_tiin: "it",
                  ehtotapa:  "its"])
         + tekijännimi ($tietue, "i", kantaja)
         + tekijännimi ($tietue, "itsi", kulkija)
         + haravoitua ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (valita in $tietue.jatko) then
  choose $i in ehtotapa2 ($tietue, "tse")         # Valitse+isi.
         + käskytapa ($tietue, "tse")
         + taivutuskaava ($tietue,
                 tositapa ($tietue, "tse", "tse", "ts", "ts",
                      tositapa_4_tt ("")) +
                 ehtotapa_ttA   ($tietue, "ts", "") +
                 mahtotapa_ne_ttA ($tietue, "n", "") +
                 käskytapa_ttA  ($tietue, "t", "") +
                 [nimitapa_1_tA:  "",
                  nimitapa_2:   "t",
                  nimitapa_2_ttA: ""] +
                 nimitapa_3_ttA_4 ($tietue, "tse", "tse") +
                 laatutapa_1_ttA ($tietue, "tse", "") +
                 laatutapa_2_nUt_ttU ($tietue, "n", "") +
                 [johdin_ntA: ""])
         + tekijännimi ($tietue, "tsi", kulkija);
  result $i.alku, $i - alku;


######################################

 elseif (juosta in $tietue.jatko) then
  choose $i in käskytapa ($tietue, "kse")
         + taivutuskaava ($tietue,
                 tositapa ($tietue, "kse", "kse", "ks", "ks",
                      tositapa_4_t ("s")) +
                 ehtotapa_tA   ($tietue, "ks", "s") +
                 mahtotapa_se_tA ($tietue, "s", "s") +
                 käskytapa_tA  ($tietue, "s", "s") +
                 [nimitapa_1_tA:  "s",
                  nimitapa_2:   "st",
                  nimitapa_2_tA:  "s"] +
                 nimitapa_3_tA_4 ($tietue, "kse", "s") +
                 laatutapa_1_tA ($tietue, "kse", "s") +
                 laatutapa_2_sUt ($tietue, "s"))
         + tekijännimi ($tietue, "ksi", kulkija);
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (nähdä in $tietue.jatko) then
  choose $i in käskytapa ($tietue, "e")
         + taivutuskaava ($tietue,
                 tositapa ($tietue, "ke", "e", "k", "",
                      tositapa_4_d ("h")) +
                 ehtotapa_tA   ($tietue, "k", "h") +
                 mahtotapa_ne_tA ($tietue, "h", "h") +
                 käskytapa_tA  ($tietue, "h", "h") +
                 [nimitapa_1_dA:  "h",
                  nimitapa_2:   "hd",
                  nimitapa_2_tA:  "h"] +
                 nimitapa_3_tA_4 ($tietue, "ke", "h") +
                 laatutapa_1_tA ($tietue, "ke", "h") +
                 laatutapa_2_nUt_dU ($tietue, "h", "h"))
         + tekijännimi ($tietue, "ki", kulkija);
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (aleta in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "", "")
         + alentaa ($tietue, "")
         + alentua ($tietue, "")
         + alennella ($tietue, "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (edetä in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "te", "de");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (erata in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, kA($tietue), A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hapata in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, pA($tietue), A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kangeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "ke", "ge");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kaveta in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "pe", "ve")
         + alentaa ($tietue, "ve")
         + alennella ($tietue, "ve");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kevetä in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "pe", "ve") + aleta ($tietue, "ve", "ve")
         + alentaa ($tietue, "ve")
         + alennella ($tietue, "ve");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (leudota in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, tO($tietue), dO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (loitota in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, tO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (lämmetä in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "pe", "me");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (mädätä in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, tA($tietue), dA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (suipeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "pe", "e");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (tarjeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "ke", "je");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (ulota in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, kO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (vaieta in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "ke", "e");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (salata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, A($tietue), A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (digata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, gA($tietue), A($tietue))
         + salaus ($tietue, gA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (hangata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, kA($tietue), gA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (huiskata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, A($tietue), A($tietue))
         + huiskaista ($tietue, A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kammata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, pA($tietue), mA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kelvata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, pA($tietue), vA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kerrata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, tA($tietue), rA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kuitata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, tA($tietue), A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (ladata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, tA($tietue), dA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (peljätä in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, kA($tietue), jA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (pakata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, kA($tietue), A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (lobata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, bA($tietue), A($tietue));
    result $i.alku, $i - alku;

 elseif (pompata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, pA($tietue), A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

  elseif (saneerata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, A($tietue), A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (suunnata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, tA($tietue), nA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (taata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, kA($tietue), A($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (vallata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata_salailla ($tietue, tA($tietue), lA($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (katketa in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (todeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "te", "de");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (langeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "ke", "ge");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (lohjeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "ke", "je");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (poiketa in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "ke", "e");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (kammeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "pe", "me");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (ruveta in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "pe", "ve");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (lotota in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, tO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (selvitä in $tietue.jatko) then
  choose $i in selvitä ($tietue, "i", "i");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (keritä in $tietue.jatko) then
  choose $i in selvitä ($tietue, "ki", "i");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (lämmitä in $tietue.jatko) then
  choose $i in selvitä ($tietue, "pi", "mi");
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (hellitä in $tietue.jatko) then
  choose $i in selvitä ($tietue, "ti", "li");
  result $i.alku, $i - alku;


######################################

 elseif (kohota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota_kohoilla ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (irrota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota_kohoilla ($tietue, tO($tietue), rO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kadota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota_kohoilla ($tietue, tO($tietue), dO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (puota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota_kohoilla ($tietue, tO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kimmota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota_kohoilla ($tietue, pO($tietue), mO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (laota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota_kohoilla ($tietue, kO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (lingota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota_kohoilla ($tietue, kO($tietue), gO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (netota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota_kohoilla ($tietue, tO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (saota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, kO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (siivota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota_kohoilla ($tietue, "", "")
         + taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: ""]);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (turvota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota_kohoilla ($tietue, pO($tietue), vO($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (upota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota_kohoilla ($tietue, pO($tietue), O($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (haluta in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (bingota in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, "", "");
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (juoruta in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, "", "")
         + salailla ($tietue, ""); # Juoruilla.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kavuta in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, pU($tietue), vU($tietue))
         + salailla ($tietue, pU($tietue)); # Kapuilla.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kummuta in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, pU($tietue), mU($tietue))
         + salailla ($tietue, pU($tietue)); # Kumpuilla.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (luututa in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, tU($tietue), U($tietue))
         + salailla ($tietue, tU($tietue)); # Luuttuilla.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (ryöpytä in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, pU($tietue), U($tietue))
         + salailla ($tietue, pU($tietue)); # Ryöppyillä.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (takuta in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, kU($tietue), U($tietue))
         + salailla ($tietue, kU($tietue)); # Takkuilla.
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (silputa in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, pU($tietue), U($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (vivuta in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, pU($tietue), vU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (kihistä in $tietue.jatko) then
  choose $i in kihistä ($tietue)
         + kihinä ($tietue)
         + kihahtaa ($tietue)
         + kihauttaa_kihautella ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;

 elseif (kitistä in $tietue.jatko) then
  choose $i in kihistä ($tietue) + kihinä ($tietue);
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (taitaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in käskytapa ($tietue, dA($tietue))
         + taivutuskaava ($tietue,
                 tositapa ($tietue, tA($tietue), dA($tietue), "s", "s",
                      tositapa_4_tt ("de")) +
                 ehtotapa_ttA   ($tietue, tA($tietue), "de") +
                 mahtotapa_ne_ttA ($tietue, tA($tietue), "de") +
                 käskytapa_ttA  ($tietue, tA($tietue), "de") +
                 nimitapa_laatutapa ($tietue, tA($tietue), "de"))
         + taivutuskaava ($tietue,
                 [mahtotapa_ne: "n"] +    # Tain+ne+e.
                 laatutapa_2_nUt_ttU ($tietue, "n", ""))
         + <taivutus ($tietue, "t", <tositavan_kertoma_tiin>, [])> # Tait+tiin.
         + tekijännimi ($tietue, tA($tietue), kantaja);
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (antautua in $tietue.jatko) then
  choose $i in antautua ($tietue, tU($tietue), dU($tietue));
  result $i.alku, $i - alku;


######################################


 elseif (kaata in $tietue.jatko) then
  choose $i in käskytapa ($tietue, dA($tietue))
         + taivutuskaava ($tietue,
                 tositapa ($tietue, tA($tietue), dA($tietue), "s", "s",
                      tositapa_4_tt ("")) +
                 ehtotapa_ttA   ($tietue, tA($tietue), "de") +
                 mahtotapa_ne_ttA ($tietue, "n",     "de") +
                 käskytapa_ttA  ($tietue, "t",     "de") +
                 [nimitapa_1_tA:  "",
                  nimitapa_2:   "d",
                  nimitapa_2_ttA: "de"] +
                 nimitapa_3_ttA_4 ($tietue, tA($tietue), "de") +
                 laatutapa_1_ttA ($tietue, tA($tietue), "de") +
                 laatutapa_2_nUt_ttU ($tietue, "n", ""))
         + tekijännimi ($tietue, tA($tietue), kantaja);
  result $i.alku, $i - alku;

######################################

# Vaillinnainen taivutus.
#
# elseif (kumajaa in $tietue.jatko) then
# elseif (kaikaa in $tietue.jatko) then


######################################

 elseif (olla in $tietue.jatko) then
  choose $i in <taivutus ($tietue, "",
              <nimitapa_1_lA, ehtotapa, ehtotapa_tA,
               käskytapa, käskytapa_tA,
               nimitapa_2_tA, nimitapa_3_tA, johdin_tAVA,
               johdin_lUt, johdin_tU_lU_oltu>
              + @kertoman_tekijäpääte, []),
         taivutus ($tietue, "l", <nimitapa_2>, []),
         taivutus ($tietue, "e",
              <nimitapa_3, nimitapa_45,
               johdin_vA>, []),
         taivutus ($tietue, "e", <liitesana, loppu>,
              [tapaluokka: käskytapa, aikamuoto: kestämä,
               luku: yksikkö, tekijä: tekijä_2])>;
  result $i.alku, $i - alku;


 elseif (lienee in $tietue.jatko) then
  choose $i in <taivutus ($tietue, "", @kestämän_tekijäpääte,
              [tapaluokka: mahtotapa, aikamuoto: kestämä])>;
  result $i.alku, $i - alku;


#========================================

# Suomi-malaga 0.9.7

 elseif (oltu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "t"+U($tietue), "l"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;


# END Suomi-malaga 0.9.7

 elseif ($tietue.alku /= nil) then
  if not @voikko_debug then
   $tietue :=- omistusliite;
  end;
  result $tietue.alku, $tietue - alku;
 else
  result $tietue.perusmuoto, $tietue - alku;
 end;
end;


# $tietue Sanastosta (tiedostosta *.lex) luettu tietue.
# $lisä  Merkkijono, joka lisätään sanan alkuosaan ennen sijapäätteitä.
#     Esimerkiksi sanan valkoinen alkuosa on valkoi.
#     Tähän lisätään merkkijonot
#      nen  valkoi+nen
#      s   valkoi+s(ta), valkoi+s(ten), valkoi+s(ien), valkoi+s(ina).
#      se   valkoi+se(n), valkoi+se(na), jne, valkoi+se(t).
# $luku  "yksikkö" tai "monikko".
# $jatko Sääntö, jolla sanan jäsennystä jatketaan.
#
subrule taivutus ($tietue, $lisä, $jatko, $tulos):
 assert (value_type ($jatko) = list);

 return ([alku: $tietue.alku + $lisä]
     + ($tietue - alku - jatko)
     + [jatko: $jatko]
     + $tulos);
end;


subrule A ($tietue):
 if ($tietue.äs = a) then
  return "a";
 else
  return "ä";
 end;
end;


subrule O ($tietue):
 if ($tietue.äs = a) then
  return "o";
 else
  return "ö";
 end;
end;


subrule U ($tietue):
 if ($tietue.äs = a) then
  return "u";
 else
  return "y";
 end;
end;


subrule UA ($tietue):
 return (U($tietue) + A($tietue));
end;


subrule UO ($tietue):
 return (U($tietue) + O($tietue));
end;


subrule AA ($tietue):
 return (A($tietue) + A($tietue));
end;


subrule Aj ($tietue):
 return (A($tietue) + "j");
end;


subrule AjA ($tietue):
 return (Aj($tietue) + A($tietue));
end;


subrule An ($tietue):
 return (A($tietue) + "n");
end;


subrule Ar ($tietue):
 return (A($tietue) + "r");
end;


subrule As ($tietue):
 return (A($tietue) + "s");
end;


subrule dA ($tietue):
 return ("d" + A($tietue));
end;


subrule dAs ($tietue):
 return (dA($tietue) + "s");
end;

subrule dO ($tietue):
 return ("d" + O($tietue));
end;


subrule dU ($tietue):
 return ("d" + U($tietue));
end;


subrule eA ($tietue):
 return ("e" + A($tietue));
end;


subrule gA ($tietue):
 return ("g" + A($tietue));
end;


subrule gAs ($tietue):
 return (gA($tietue) + "s");
end;


subrule gO ($tietue):
 return ("g" + O($tietue));
end;


subrule gU ($tietue):
 return ("g" + U($tietue));
end;


subrule hA ($tietue):
 return ("h" + A($tietue));
end;


subrule hAA ($tietue):
 return (hA($tietue) + A($tietue));
end;


subrule jA ($tietue):
 return ("j" + A($tietue));
end;

subrule kA ($tietue):
 return ("k" + A($tietue));
end;

subrule bA ($tietue):
 return ("b" + A($tietue));
end;

subrule kAA ($tietue):
 return (kA($tietue) + A($tietue));
end;


subrule kO ($tietue):
 return ("k" + O($tietue));
end;


subrule kU ($tietue):
 return ("k" + U($tietue));
end;


subrule lA ($tietue):
 return ("l" + A($tietue));
end;


subrule lAs ($tietue):
 return (lA($tietue) + "s");
end;


subrule lO ($tietue):
 return ("l" + O($tietue));
end;


subrule lU ($tietue):
 return ("l" + U($tietue));
end;


subrule mA ($tietue):
 return ("m" + A($tietue));
end;


subrule mAs ($tietue):
 return (mA($tietue) + "s");
end;


subrule mO ($tietue):
 return ("m" + O($tietue));
end;


subrule mU ($tietue):
 return ("m" + U($tietue));
end;


subrule nA ($tietue):
 return ("n" + A($tietue));
end;


subrule nAs ($tietue):
 return (nA($tietue) + "s");
end;


subrule nO ($tietue):
 return ("n" + O($tietue));
end;


subrule nU ($tietue):
 return ("n" + U($tietue));
end;


subrule pA ($tietue):
 return ("p" + A($tietue));
end;


subrule pAA ($tietue):
 return (pA($tietue) + A($tietue));
end;


subrule pO ($tietue):
 return ("p" + O($tietue));
end;


subrule pU ($tietue):
 return ("p" + U($tietue));
end;


subrule rA ($tietue):
 return ("r" + A($tietue));
end;


subrule rAs ($tietue):
 return (rA($tietue) + "s");
end;


subrule rO ($tietue):
 return ("r" + O($tietue));
end;


subrule rU ($tietue):
 return ("r" + U($tietue));
end;


subrule rV ($tietue):
 if ($tietue.alku matches ".*ier") then
  return ("r" + O($tietue));
 elseif ($tietue.alku matches ".*[^i]er") then
  return ("r" + U($tietue));
 elseif ($tietue.alku matches ".*[aiä]r") then
  return ("r" + U($tietue));
 elseif ($tietue.alku matches ".*[ouyö]r") then
  return ("r" + O($tietue));
 else
  error "subrule rV: väärä sana " + $tietue.alku + " " + $tietue.perusmuoto;
 end;
end;


subrule tA ($tietue):
 return ("t" + A($tietue));
end;


subrule tAA ($tietue):
 return ("t" + A($tietue) + A($tietue));
end;


subrule tAr ($tietue):
 return (tA($tietue) + "r");
end;


subrule tO ($tietue):
 return ("t" + O($tietue));
end;


subrule tU ($tietue):
 return ("t" + U($tietue));
end;


subrule Ut ($tietue):
 return (U($tietue) + "t");
end;


subrule vA ($tietue):
 return ("v" + A($tietue));
end;


subrule vAs ($tietue):
 return (vA($tietue) + "s");
end;

subrule vO ($tietue):
 return ("v" + O($tietue));
end;


subrule vU ($tietue):
 return ("v" + U($tietue));
end;


subrule zO($tietue):
 return ("'" + O($tietue));
end;


subrule zU($tietue):
 return ("'" + U($tietue));
end;

# Operaatioita, jotka tehdään taivutuskaavan muodostamisen yhteydessä
# kaikille taivutuksille.
subrule muokkaa_taivutusta($tietue, $taivutus):

 # Näitä ei koskaan käytetä Voikossa
 $taivutus :=- liitesana_s;

 if nimentö in $taivutus and (not (liitesana in $taivutus)) and
   ($tietue.luokka /= asemosana or $tietue.perusmuoto /= "joka") then
  $taivutus :=+ [liitesana: $taivutus.nimentö];
 end;

 if ($tietue.luokka = nimisana) then
  $taivutus :=- voittoaste;
  $taivutus :=- yliaste;
  $taivutus :=- kerronto_sti;
  $taivutus :=- johdin_Us;
  if (not $tietue.perusmuoto matches ".*l[aä]inen") then
   $taivutus :=- johdin_UUs;
  end;
 end;
 
 if ($tietue.luokka = laatusana) then
  $taivutus :=- johdin_tOn;
  $taivutus :=- johdin_mAinen;
  $taivutus :=- johdin_ittAin;
  $taivutus :=- omistusliite;
 end;
 
 if ($tietue.luokka = johdin_vA) then
  $taivutus :=- johdin_tOn;
  $taivutus :=- johdin_mAinen;
  $taivutus :=- johdin_ittAin;
  if ($tietue.perusmuoto in <"va", "vä">) then
   $taivutus :=- nimisana;
  end;
 end;

 if ($tietue.tiedot /= nil and ei_vertm in $tietue.tiedot) then
  $taivutus :=- voittoaste;
  $taivutus :=- yliaste;
 end;

 if ($tietue.tiedot /= nil and ei_yks in $tietue.tiedot) then
  define $taivutus_kopio := $taivutus;
  foreach $jatko in $taivutus_kopio:
   if (luku_sijasta($jatko) = yksikkö and $jatko /= omanto_n) or ($jatko = liitesana) then
    $taivutus :=- $jatko;
   end;
  end;
 end;

 # Ei kaikkia johdoksia kaikista nimisanoista (esim. aateli -> aatelinen).
 #
 if ($tietue.tiedot /= nil) then
  if (ei_inen in $tietue.tiedot) then
   $taivutus :=- johdin_inen;
  end;
  if (ei_lAinen in $tietue.tiedot) then
   $taivutus :=- johdin_lAinen;
  end;
  if (ei_mAinen in $tietue.tiedot) then
   $taivutus :=- johdin_mAinen;
  end;
 end;

 # Näitä johdoksia ei toistaiseksi tueta
 if ($tietue.luokka = paikannimi) then
  $taivutus :=- johdin_mAinen;
 else
  $taivutus :=- johdin_lAinen;
 end;

 # Näitä johdoksia ei tehdä erisnimistä
 if ($tietue.luokka in <nimi, etunimi, sukunimi, paikannimi>) then
  $taivutus :=- johdin_tOn;
  $taivutus :=- johdin_UUs;
  $taivutus :=- johdin_ittAin;
  $taivutus :=- johdin_Us;
  $taivutus :=- johdin_mAinen;
  $taivutus :=- kerronto_sti;
  $taivutus :=- voittoaste;
  $taivutus :=- yliaste;
 end;
 
 if ($tietue.luokka in @nimisana + <laatusana>) then
  $taivutus :=- nimisana;
 end;
 
 return $taivutus;
end;

# Operaatioita, jotka tehdään taivutuskaavan muodostamisen yhteydessä
# kaikille tietueille.
subrule muokkaa_tietuetta($tietue, $taivutus):
 # Inen-loppuiset laatusanat
 if ($tietue.luokka in <laatusana, nimi_laatusana> and $tietue.perusmuoto matches ".*inen") then
  $tietue :=+ [inen_loppu: yes];
 end;
 if ($tietue.tiedot /= nil and ei_yks in $tietue.tiedot) then
  $tietue :=+ [ei_yks: yes];
 end;
 
 return $tietue;
end;

subrule taivutuskaava ($tietue, $taivutus):
 if (not ($tietue.luokka in <nimisana, nimi_laatusana>)) then
  $taivutus :=- johdin_inen;
 end;

 $taivutus := muokkaa_taivutusta($tietue, $taivutus);
 $tietue := muokkaa_tietuetta($tietue, $taivutus);

 define $lista := lajittele ($taivutus);

 define $t := <>;

 foreach $i in $lista:
  $t :=+ <taivutus ($tietue, $i.1, $i.2, [])>;
 end;

 return $t;
end;


# $tietue  Sanatietue
# $taivutus Sanan taivutus eri taivutusmuodoissa.
# $ei_uusi  Taivutusmuodot, joita ei ole uudessa taivutuksessa.
#
subrule taivutuskaava2 ($tietue, $taivutus, $ei_uusi):
 if (($tietue.luokka in @nimisana + <laatusana>) and
    ($taivutus.nimentö /= nil)) then
  $taivutus :=+ [tavuviiva: $taivutus.nimentö];
 end;

 if (not ($tietue.luokka in <nimisana, nimi_laatusana>) or
   (leikkuu in $tietue.jatko)) then  # Ei leikkuu -> leikkuinen.
  $taivutus :=- johdin_inen;
 end;

 if ($ei_uusi /= <>) then
  $taivutus :=- $ei_uusi;
 end;

 $taivutus := muokkaa_taivutusta($tietue, $taivutus);
 $tietue := muokkaa_tietuetta($tietue, $taivutus);

 define $lista := lajittele ($taivutus);

 define $t := <>;

 foreach $i in $lista:
  $t :=+ <taivutus ($tietue, $i.1, $i.2, [])>;
 end;

 return $t;
end;


subrule tositapa0 ($tietue,
          $kestämän_vahva_aste, $kestämän_heikko_aste,
          $kertoman_vahva_aste, $kertoman_heikko_aste):
 return [kestämän_tekijäpääte_heikko: $kestämän_heikko_aste,
     kestämän_tekijäpääte_y3: $kestämän_vahva_aste,
     kestämän_tekijäpääte_m3: $kestämän_vahva_aste,

     kertoman_tekijäpääte_heikko: $kertoman_heikko_aste,
     kertoman_tekijäpääte_vahva: $kertoman_vahva_aste];
end;


subrule tositapa ($tietue,
         $kestämän_vahva_aste, $kestämän_heikko_aste,
         $kertoman_vahva_aste, $kertoman_heikko_aste,
         $tekijä_4):
 return tositapa0 ($tietue,
          $kestämän_vahva_aste, $kestämän_heikko_aste,
          $kertoman_vahva_aste, $kertoman_heikko_aste)
     + $tekijä_4;
end;


subrule tositapa_ei_kestämä_y3 ($tietue,
                $kestämän_vahva_aste, $kestämän_heikko_aste,
                $kertoman_vahva_aste, $kertoman_heikko_aste,
                $tekijä_4):
 return [kestämän_tekijäpääte_heikko: $kestämän_heikko_aste,
     kestämän_tekijäpääte_m3: $kestämän_vahva_aste,

     kertoman_tekijäpääte_heikko: $kertoman_heikko_aste,
     kertoman_tekijäpääte_vahva: $kertoman_vahva_aste]
     + $tekijä_4;
end;


subrule tositavan_kestämä ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return <taivutus ($tietue, $vahva_aste, @kestämän_tekijäpääte_vahva_aste,
          [tapaluokka: tositapa, aikamuoto: kestämä]),
     taivutus ($tietue, $heikko_aste, <kestämän_tekijäpääte_heikko>,
          [tapaluokka: tositapa, aikamuoto: kestämä])>;
end;


subrule tositavan_kestämä_y3 ($tietue, $vahva_aste):
 return <taivutus ($tietue + [kielto: molemmat], $vahva_aste, <liitesana, liitesana_pi, loppu>,
          [tapaluokka: tositapa, aikamuoto: kestämä,
           luku: yksikkö, tekijä: tekijä_3])>;
end;


subrule tositavan_kertoma ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return tositavan_kertoman_vahva_aste ($tietue, $vahva_aste) +
     tositavan_kertoman_heikko_aste ($tietue, $heikko_aste);
end;


subrule tositavan_kertoman_vahva_aste ($tietue, $vahva_aste):
 return <taivutus ($tietue, $vahva_aste, <kertoman_tekijäpääte_vahva>,
          [tapaluokka: tositapa, aikamuoto: kertoma])>;
end;


subrule tositavan_kertoman_heikko_aste ($tietue, $heikko_aste):
 return <taivutus ($tietue, $heikko_aste, <kertoman_tekijäpääte_heikko>,
          [tapaluokka: tositapa, aikamuoto: kertoma])>;
end;


#######################################################################


subrule ehtotapa2 ($tietue, $lisä):
 return <taivutus ($tietue, $lisä, <ehtotapa>, [])>;
end;


subrule käskytapa ($tietue, $heikko_aste):
 return <taivutus ($tietue, $heikko_aste,
          <liitesana, loppu>,
          [tapaluokka: käskytapa, aikamuoto: kestämä,
          tekijä: tekijä_2, luku: yksikkö])>;
end;


# Teonsanasta johdettu tekijännimi ja ominaisudennimi
# punoa -> punoja,  tehdä -> tekijä.
# punoa -> punojuus, tehdä -> tekijyys
#
subrule tekijännimi ($tietue, $lisä, $taivutus):
 return tekijä ($tietue, $lisä, $taivutus);
end;


subrule tekijä ($tietue, $lisä, $taivutus):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ $lisä;
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "j" + A($tietue);

 if ($tietue.tiedot /= nil and ym3 in $tietue.tiedot) then
  return <>;
 end;

 if ($taivutus = kulkija) then
  return <taivutus ($tietue, "", <johdin_jA_kulkija>, [])>;
 elseif ($taivutus = myyjä) then
  return <taivutus ($tietue, "", <johdin_jA_myyjä>, [])>;
 elseif ($taivutus = kantaja) then
  return <taivutus ($tietue, "", <johdin_jA_kantaja>, [])>;
 else
  error "suomi.all: subrule tekijännimi: väärä taivutus";
 end;
end;


############################################################
#
# Muuta tietue parien listaksi. Parin eka alkiona on
# merkkijono ja toisena alkiona lista niistä tietueen
# kenttien nimistä, joiden arvona on sama merkkijono.
#
# Esimerkiksi:
#
# [a: "a",
# b: "a",
# c: "b",
# d: "a",
# e: "b",
# f: "b"]
#
#  ===>
#
# <<"a", <a, b, d>>,
# <"b", <c, e, f>>>

subrule lajittele ($tietue):
 #
 # [sijan_nimi: merkkijono]
 # Otetaan kaikki merkkijonot joukkoon $joukko.
 # Se on joukko, koska kukin alkio on siinä vain kerran.
 #
 define $joukko := <>;

 foreach $i in $tietue:
  if (not ($tietue.$i in $joukko)) then
   $joukko :=+ <$tietue.$i>;
  end;
 end;

 define $r := <>;

 foreach $i in $joukko:
  $r :=+ <<$i, etsi ($tietue, $i)>>;
 end;

 define $t := <>;

 foreach $i in $r:
  if (nimentö in $i.2) then
   $i.2 :=+ <loppu>;
  end;
  $t :=+ <<$i.1, $i.2>>;
 end;
 return $t;
end;


# Etsi arvo joukosta.
# Jos ei löydy, palauta <>.
#
subrule etsi ($tietue, $arvo):
 define $t := <>;

 foreach $i in $tietue:
  if ($tietue.$i = $arvo) then
   $t :=+ <$i>;
  end;
 end;

 return $t;
end;


subrule koira ($tietue,
        $vahva_aste,
        $heikko_aste,
        $voittoaste):
 define $monikon_heikko_aste := $heikko_aste;
 if (ikä in $tietue.jatko) then     # Ikä => i'iksi.
  $monikon_heikko_aste := "'";
 end;
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö9 ($tietue, $vahva_aste + A($tietue),
                 $vahva_aste + A($tietue),
                 $vahva_aste + A($tietue),
                 $heikko_aste + A($tietue),
                 [osanto_A: $vahva_aste + A($tietue)],
                 sisätulento_Vn,
                 $voittoaste,
                 $vahva_aste + A($tietue)) +
            [johdin_tOn:    $heikko_aste + A($tietue),
             johdin_UUs:    $vahva_aste,
             johdin_lAinen:  $vahva_aste + A($tietue),
             johdin_mAinen:  $vahva_aste + A($tietue),
             johdin_inen:   $vahva_aste + A($tietue)] +
            monikko7 ($heikko_aste + A($tietue),
                 $vahva_aste, $monikon_heikko_aste,
                 [omanto_ien: $vahva_aste,
                  omanto_in: $vahva_aste + A($tietue)],
                 [osanto_iA: $vahva_aste],
                 [sisätulento_iin: $vahva_aste], 
                 $monikon_heikko_aste));
end;


subrule ruoka ($tietue):
 return koira ($tietue, "ok", "o", "e") +
     taivutuskaava ($tietue,
            [omanto_n:     "ua", # Ruuan.
             tulento_ksi:   "ua",
             sisäolento_ssA:  "ua",
             ulkopaikallissija_llA: "ua",
             vajanto_ttA:   "ua",
             johdin_tOn:    "ua",
# Ei tarvita johdosta johdin_inen. HV 13.5.2006. Eikä johdin_lAinen. HV 13.7.2006.
# Eikä johdinta johdin_mAinen. HV 24.7.2006.
             nimentö_t:    "ua"]);
end;

subrule pitkä ($tietue):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ("tk" + A($tietue),
                 "tk" + A($tietue),
                 "tk" + A($tietue),
                 "tk" + A($tietue),
                 [osanto_A: "tk" + A($tietue)],
                 sisätulento_Vn,
                 "te",
                 "tk" + A($tietue)) +
            monikko7 ("tk" + A($tietue), "tk", "tk",
                 [omanto_ien: "tk",
                  omanto_in: "tk" + A($tietue)],
                 [osanto_iA: "tk"],
                 [sisätulento_iin: "tk"], 
                 "s"));
end;


subrule asema ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return koira ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, A($tietue))
     + voikko_lista_vain_lipulla(vanhat_muodot, taivutuskaava ($tietue, [osanto_tA: $vahva_aste + A($tietue)]));
end;


subrule kulkija ($tietue, $yksikkö, $monikko):
 return <taivutus ($tietue, "", <johdin_jA_kulkija>, [])>;
end;


subrule apila ($tietue, $yksikkö, $monikko):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($yksikkö, $yksikkö,
                 $yksikkö, $yksikkö,
                 [osanto_A: $yksikkö,
                  osanto_tA: $yksikkö],
                 sisätulento_Vn,
                 $yksikkö, $yksikkö) +
            [johdin_tOn:  $yksikkö,  # Apilaton.
             johdin_lAinen: $yksikkö,  # Apilalainen.
             johdin_mAinen: $yksikkö,  # Apilamainen.
             johdin_inen:  $yksikkö] + # Apilainen.
            monikko7 ($yksikkö, $monikko, $monikko,
                 [omanto_in: $yksikkö, omanto_iT: $monikko],
                 [osanto_itA: $monikko],
                 [sisätulento_ihin: $monikko], ""));
end;


subrule laatikko ($tietue,
         $yksikön_vahva_aste,
         $yksikön_heikko_aste,
         $monikon_vahva_aste,
         $monikon_heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($yksikön_vahva_aste, $yksikön_vahva_aste,
                 $yksikön_vahva_aste, $yksikön_heikko_aste,
                 [osanto_A: $yksikön_vahva_aste],
###                  osanto_tA: $yksikön_vahva_aste],
                 sisätulento_Vn,
                 $yksikön_heikko_aste,
                 $yksikön_vahva_aste) +
            [johdin_tOn:   $yksikön_heikko_aste,
             johdin_UUs:   eka_kirjain ($yksikön_vahva_aste),
             johdin_lAinen:  $yksikön_vahva_aste,
             johdin_mAinen:  $yksikön_vahva_aste,
             johdin_inen:   $yksikön_vahva_aste] +
            monikko7 ($yksikön_heikko_aste,
                 $monikon_vahva_aste, $monikon_heikko_aste,
                 [omanto_jen:    $monikon_vahva_aste,
                  omanto_iT:    $monikon_heikko_aste],
                 [osanto_jA:    $monikon_vahva_aste,
                  osanto_itA:    $monikon_heikko_aste],
                 [sisätulento_ihin: $monikon_vahva_aste], "")) +
     taivutuskaava ($tietue,
            [olento_inA:    $monikon_heikko_aste,
             sisätulento_ihin: $monikon_heikko_aste,
             seuranto_ine:     $monikon_heikko_aste]);
end;


subrule solakka ($tietue,
         $yksikön_vahva_aste,
         $yksikön_heikko_aste,
         $monikon_vahva_aste,
         $monikon_heikko_aste):
 return laatikko ($tietue,
          $yksikön_vahva_aste,
          $yksikön_heikko_aste,
          $monikon_vahva_aste,
          $monikon_heikko_aste)
     + taivutuskaava ($tietue, [omanto_in: $yksikön_vahva_aste]);
end;


subrule veranta ($tietue):
 return solakka ($tietue, tA($tietue), nA($tietue), tO($tietue), nO($tietue));
end;


subrule kantaja ($tietue):
 return apaja ($tietue);
end;


subrule apaja ($tietue):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 (A($tietue), A($tietue),
                 A($tietue), A($tietue),
                 [osanto_A: A($tietue),
                  osanto_tA: A($tietue)],
                 sisätulento_Vn,
                 A($tietue), A($tietue)) +
            [johdin_tOn:    A($tietue),
             johdin_lAinen:  A($tietue),
             johdin_mAinen:  A($tietue),
             johdin_inen:   A($tietue)] +
            monikko7 (A($tietue), "", "",
                 [omanto_ien: "",
                  omanto_in: A($tietue),
                  omanto_iT: O($tietue)],
                 [osanto_iA: ""],
                 [sisätulento_iin: ""], ""));
end;


subrule koko ($tietue,
       $yksikön_vahva_aste, $yksikön_heikko_aste,
       $monikon_vahva_aste, $monikon_heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö_valo ($yksikön_vahva_aste, $yksikön_heikko_aste) +
            monikko7 ($yksikön_heikko_aste, $monikon_vahva_aste, $monikon_heikko_aste,
                 [omanto_jen: $monikon_vahva_aste],
                 [osanto_jA: $monikon_vahva_aste],
                 [sisätulento_ihin: $monikon_vahva_aste],
                 $monikon_heikko_aste));
end;


subrule valo ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return koko ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, $vahva_aste, $heikko_aste);
end;


subrule arvelu ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 define $r :=
     taivutuskaava ($tietue,
             yksikkö_valo ($vahva_aste, $heikko_aste) +
             monikko7 ($heikko_aste, $vahva_aste, $heikko_aste,
                  [omanto_jen: $vahva_aste,
                  omanto_iT: $heikko_aste],
                  [osanto_jA: $vahva_aste,
                  osanto_itA: $heikko_aste],
                  [sisätulento_ihin: $vahva_aste],
                  $heikko_aste));

 if ($vahva_aste /= $heikko_aste) then
  $r :=+ <taivutus ($tietue, $heikko_aste, <sisätulento_ihin>, [])>;
 end;

 return $r;
end;


subrule hontelo ($tietue):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 (O($tietue),
                 O($tietue),
                 O($tietue),
                 O($tietue),
                 [osanto_A: O($tietue)],
                 sisätulento_Vn,
                 O($tietue),
                 O($tietue)) +
            [johdin_tOn:  O($tietue), 
             johdin_Us:   U($tietue),
             johdin_mAinen: O($tietue),
             johdin_inen:  O($tietue)] +
            monikko7 (O($tietue), O($tietue), O($tietue),
                 [omanto_jen: O($tietue),
                 omanto_iT: O($tietue)],
                 [osanto_jA: O($tietue),
                  osanto_itA: O($tietue)],
                 [sisätulento_ihin: O($tietue)],
                 O($tietue)));
end;


subrule risti ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [tavuviiva:    $vahva_aste + "i",
             omistusliite:  $vahva_aste + "i",
             nimentö:     $vahva_aste + "i",
             omanto_n:    $heikko_aste + "i",
             osanto_A:    $vahva_aste + "i",
             olento_nA:    $vahva_aste + "i",
             tulento_ksi:   $heikko_aste + "i",
             sisäolento_ssA: $heikko_aste + "i",
             sisätulento_Vn: $vahva_aste + "i",
             ulkopaikallissija_llA: $heikko_aste + "i",
             vajanto_ttA:   $heikko_aste + "i",
             kerronto_sti:  $heikko_aste + "i",
             voittoaste:   $heikko_aste + "i",
             johdin_tOn:   $heikko_aste + "i",
             johdin_Us:    $vahva_aste + "i",
             johdin_lAinen:  $vahva_aste + "i",
             johdin_mAinen:  $vahva_aste + "i",
             johdin_inen:   $vahva_aste]
            + yhdyssana ($vahva_aste + "i")
            + monikko7 ($heikko_aste + "i",
                  $vahva_aste + "e", $heikko_aste + "e",
                  [omanto_en: $vahva_aste + "i",
                   omanto_in: $vahva_aste + "e"],
                  [osanto_jA: $vahva_aste + "e"],
                  [sisätulento_ihin: $vahva_aste + "e"],
                  $heikko_aste + "e"));
end;


subrule siisti ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [tavuviiva:    $vahva_aste + "i",
             omistusliite:  $vahva_aste + "i",
             nimentö:     $vahva_aste + "i",
             omanto_n:    $heikko_aste + "i",
             osanto_A:    $vahva_aste + "i",
             olento_nA:    $vahva_aste + "i",
             tulento_ksi:   $heikko_aste + "i",
             sisäolento_ssA: $heikko_aste + "i",
             sisätulento_Vn: $vahva_aste + "i",
             ulkopaikallissija_llA: $heikko_aste + "i",
             vajanto_ttA:   $heikko_aste + "i",
             kerronto_sti:  $heikko_aste + "i",
             voittoaste:   $heikko_aste + "i",
             johdin_tOn:   $heikko_aste + "i",
             johdin_Us:    $vahva_aste + "e",
             johdin_inen:   $vahva_aste]
            + yhdyssana ($vahva_aste + "i")
            + monikko7 ($heikko_aste + "i",
                  $vahva_aste + "e", $heikko_aste + "e",
                  [omanto_en: $vahva_aste + "i",
                   omanto_in: $vahva_aste + "e"],
                  [osanto_jA: $vahva_aste + "e"],
                  [sisätulento_ihin: $vahva_aste + "e"],
                  $heikko_aste + "e"));
end;


subrule paperi_banaali ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste + "i", $vahva_aste + "i",
                 $vahva_aste + "i", $heikko_aste + "i",
                 [osanto_A: $vahva_aste + "i"],
                 sisätulento_Vn,
                 $heikko_aste + "i", $vahva_aste + "i") +
            [johdin_tOn:   $heikko_aste + "i",
             johdin_Us:    $vahva_aste + "i",
             johdin_lAinen:  $vahva_aste + "i",
             johdin_mAinen:  $vahva_aste + "i",
             johdin_inen:   $vahva_aste] +
             monikko7 ($heikko_aste + "i",
                  $vahva_aste + "e", $heikko_aste + "e",
                  [omanto_iT: $heikko_aste + "e",
                  omanto_en: $vahva_aste + "i",
                  omanto_in: $vahva_aste + "e"],
                  [osanto_itA: $heikko_aste + "e",
                  osanto_jA: $vahva_aste + "e"],
                  [sisätulento_ihin: $vahva_aste + "e"],
                  $heikko_aste + "e"));
end;


subrule edam ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste + "i", $vahva_aste,
                 $vahva_aste + "i", $heikko_aste + "i",
                 [osanto_A: $vahva_aste + "i"],
                 sisätulento_Vn,
                 $heikko_aste + "i", $vahva_aste) +
            [johdin_tOn:   $heikko_aste + "i",
             johdin_Us:    $vahva_aste + "i",
             johdin_lAinen:  $vahva_aste + "i",
             johdin_mAinen:  $vahva_aste,
             johdin_inen:   $vahva_aste] +
             monikko7 ($heikko_aste + "i",
                  $heikko_aste + "e", $heikko_aste + "e",
                  [omanto_iT: $heikko_aste + "e",
                  omanto_en: $vahva_aste + "i"],
                  [osanto_itA: $heikko_aste + "e",
                  osanto_jA: $vahva_aste + "e"],
                  [sisätulento_ihin: $vahva_aste + "e"],
                  $heikko_aste + "e"))
     + yhdyssanan_taivutuskaava ($tietue, $vahva_aste);
end;


subrule sisar ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste + "e", $heikko_aste,
                 $vahva_aste + "e", $vahva_aste + "e",
                 [osanto_tA: $heikko_aste],
                 sisätulento_Vn,
                 $heikko_aste, $heikko_aste) +
            [johdin_tOn:   $vahva_aste + "e",
             johdin_mAinen:  $vahva_aste,
             johdin_inen:   $vahva_aste] +
            monikko7 ($vahva_aste + "e", $vahva_aste, $vahva_aste,
                 [omanto_ien: $vahva_aste,
                  omanto_ten: $heikko_aste],
                 [osanto_iA: $vahva_aste],
                 [sisätulento_iin: $vahva_aste], $vahva_aste));
end;


subrule ahven ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return sisar ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste);
end;


subrule uistin ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return hapan_uistin ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, "e");
end;


subrule hapan ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return hapan_uistin ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, A($tietue)) + # Happaman.
     hapan_uistin ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, "e");     # Happamen.
end;subrule hapan_uistin ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, $ääntiö):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste + $ääntiö, $heikko_aste,
                 $vahva_aste + $ääntiö, $vahva_aste + $ääntiö,
                 [osanto_tA: $heikko_aste],
                 sisätulento_Vn,
                 $vahva_aste + $ääntiö, $heikko_aste) +
            [johdin_tOn:   $vahva_aste + $ääntiö,
             johdin_UUs:   $vahva_aste,
             johdin_mAinen:  $heikko_aste,
             johdin_lAinen:  $vahva_aste + $ääntiö,
             johdin_inen:   $vahva_aste] +
            monikko7 ($vahva_aste + $ääntiö,
                 $vahva_aste, $vahva_aste,
                 [omanto_ien: $vahva_aste,
                  omanto_ten: $heikko_aste],
                 [osanto_iA: $vahva_aste],
                 [sisätulento_iin: $vahva_aste],
                 $vahva_aste));
end;


subrule onneton ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste + mA($tietue), $heikko_aste + "n",
                 $vahva_aste + mA($tietue), $vahva_aste + mA($tietue),
                 [osanto_tA: $heikko_aste + "n"],
                 sisätulento_Vn,
                 $vahva_aste + mA($tietue), $heikko_aste + "n") +
            monikko7 ($vahva_aste + mA($tietue),
                 $vahva_aste + "m",
                 $vahva_aste + "m",
                 [omanto_ien: $vahva_aste + "m",
                  omanto_in: $vahva_aste + mA($tietue),
                  omanto_ten: $heikko_aste + "n"],
                 [osanto_iA: $vahva_aste + "m"],
                 [sisätulento_iin: $vahva_aste + "m"],
                 $vahva_aste + "m") +
            [johdin_UUs: $vahva_aste + "m"]) +
     taivutuskaava ($tietue,
            [olento_nA:    $heikko_aste + "n"]) + # Onneton+na.
     taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö:     $heikko_aste + "in",  # Onnetoin.
             omanto_ten:    $heikko_aste + "in",  # Onnetoin+ten
             osanto_tA:    $heikko_aste + "in",  # Onnetoin+ta.
             olento_nA:    $heikko_aste + "in"]); # Onnetoin+na.
end;


subrule kalsium ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste + "i", $vahva_aste,
                 $vahva_aste + "i", $heikko_aste + "i",
                 [osanto_A: $vahva_aste + "i"],
                 sisätulento_Vn,
                 $vahva_aste + "i", $vahva_aste) +
            [johdin_tOn:   $heikko_aste + "i",
             johdin_lAinen:  $vahva_aste + "i",
             johdin_mAinen:  $vahva_aste,
             johdin_inen:   $vahva_aste] +
            monikko7 ($heikko_aste + "i",
                 $vahva_aste + "e",
                 $heikko_aste + "e",
                 [omanto_en: $vahva_aste + "i"],
                 [osanto_jA: $vahva_aste + "e"],
                 [sisätulento_ihin: $vahva_aste + "e"],
                 $heikko_aste + "i"));
end;


subrule poppi ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste + "i", $vahva_aste + "i",
                 $vahva_aste + "i", $heikko_aste + "i",
                 [osanto_A: $vahva_aste + "i"],
                 sisätulento_Vn,
                 $vahva_aste + "i", $vahva_aste + "i") +
            [johdin_tOn:   $heikko_aste + "i",
             johdin_mAinen:  $vahva_aste + "i",
             johdin_inen:   $vahva_aste + "i"] +
            monikko7 ($heikko_aste + "i",
                 $vahva_aste + "e",
                 $heikko_aste + "e",
                 [omanto_en: $vahva_aste + "i"],
                 [osanto_jA: $vahva_aste + "e"],
                 [sisätulento_ihin: $vahva_aste + "e"],
                 $heikko_aste + "i"))
     + <taivutus ($tietue, "", <liitesana, loppu>, [])>
     + yhdyssanan_taivutuskaava ($tietue, "");
end;


subrule nalle ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
                yksikkö8 ($vahva_aste, $vahva_aste,
                     $vahva_aste, $heikko_aste,
                     [osanto_A: $vahva_aste],
                     sisätulento_Vn,
                     $vahva_aste, $vahva_aste) +
            [johdin_tOn:   $heikko_aste,
             johdin_Us:    $vahva_aste,
             johdin_lAinen:  $vahva_aste,
             johdin_mAinen:  $vahva_aste,
             johdin_inen:   $vahva_aste] +
            monikko7 ($heikko_aste,
                 $vahva_aste, $heikko_aste,
                 [omanto_in: $vahva_aste,
                  omanto_jen: $vahva_aste],
                 [osanto_jA: $vahva_aste],
                 [sisätulento_ihin: $vahva_aste],
                 $heikko_aste));
end;


subrule kala ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, $voittoaste, $yliaste):
 return raaka ($tietue,
        $vahva_aste, $heikko_aste,
        $vahva_aste, $heikko_aste,
        $voittoaste, $yliaste);
end;


subrule raaka ($tietue,
        $yksikön_vahva_aste,
        $yksikön_heikko_aste,
        $monikon_vahva_aste,
        $monikon_heikko_aste,
        $voittoaste,
        $yliaste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($yksikön_vahva_aste + A($tietue),
                 $yksikön_vahva_aste + A($tietue),
                 $yksikön_vahva_aste + A($tietue),
                 $yksikön_heikko_aste + A($tietue),
                 [osanto_A: $yksikön_vahva_aste + A($tietue)],
                 sisätulento_Vn,
                 $voittoaste,
                 $yksikön_vahva_aste + A($tietue)) +
            [johdin_tOn:    $yksikön_heikko_aste + A($tietue),
             johdin_UUs:    $yksikön_vahva_aste,
             johdin_lAinen:  $yksikön_vahva_aste + A($tietue),
             johdin_mAinen:  $yksikön_vahva_aste + A($tietue),
             johdin_inen:   $yksikön_vahva_aste + A($tietue)] +
            monikko7 ($yksikön_heikko_aste + A($tietue),
                 $monikon_vahva_aste + O($tietue),
                 $monikon_heikko_aste + O($tietue),
                 [omanto_in: $yksikön_vahva_aste + A($tietue), 
                  omanto_jen: $monikon_vahva_aste + O($tietue)],
                 [osanto_jA: $monikon_vahva_aste + O($tietue)],
                 [sisätulento_ihin: $monikon_vahva_aste + O($tietue)],
                 $yliaste));
end;


subrule lovi ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return kumpi ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, "e") +
     taivutuskaava($tietue, [johdin_mAinen: $vahva_aste + "i"]);
end;

subrule piki ($tietue,
       $yksikön_vahva_aste,
       $yksikön_heikko_aste,
       $monikon_vahva_aste,
       $monikon_heikko_aste):
 return taivutuskaava2 ($tietue,
             [nimentö:     $yksikön_vahva_aste + "i",
             omistusliite:   $yksikön_vahva_aste + "e",
             omanto_n:     $yksikön_heikko_aste + "e",
             osanto_A:     $yksikön_vahva_aste + "e",
             olento_nA:    $yksikön_vahva_aste + "e",
             tulento_ksi:   $yksikön_heikko_aste + "e",
             sisäolento_ssA:  $yksikön_heikko_aste + "e",
             sisätulento_Vn:  $yksikön_vahva_aste + "e",
             ulkopaikallissija_llA: $yksikön_heikko_aste + "e",
             vajanto_ttA:   $yksikön_heikko_aste + "e",

             nimentö_t:    $yksikön_heikko_aste + "e",
             omanto_en:    $monikon_vahva_aste + "i",
             omanto_in:    $yksikön_vahva_aste + "e",
             osanto_iA:    $monikon_vahva_aste,
             olento_inA:    $monikon_vahva_aste,
             sija_monikko_1:   $monikon_heikko_aste,
             sisätulento_iin: $monikon_vahva_aste,
             ulkopaikallissija_illA: $monikon_heikko_aste,
             vajanto_ittA:   $monikon_heikko_aste,
             seuranto_ine:   $monikon_vahva_aste,
## Näitä kolmea ei oikeastaan tarvita, koska tällä
## tavalla taipuvia laatusanoja ei ole, mutta
## niitä voi tulla...
             kerronto_sti:  $yksikön_heikko_aste + "e",
             voittoaste:   $yksikön_heikko_aste + "e",
             yliaste:     $monikon_heikko_aste,

             johdin_inen:   $yksikön_vahva_aste,
             johdin_ittain:  $monikon_heikko_aste,
             johdin_lAinen:  $yksikön_vahva_aste + "e",
             johdin_mAinen:  $yksikön_vahva_aste + "i",
             johdin_tOn:    $yksikön_heikko_aste + "e",
             johdin_Us:    $yksikön_vahva_aste + "i"]
             + yhdyssana ($yksikön_vahva_aste + "i"),
             <omanto_in>);
end;


subrule kumpi ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, $ääntiö):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste + $ääntiö, $vahva_aste + "i",
                 $vahva_aste + $ääntiö, $heikko_aste + $ääntiö,
                 [osanto_A: $vahva_aste + $ääntiö],
                 sisätulento_Vn,
                 $heikko_aste + $ääntiö, $vahva_aste + "i") +
            [johdin_tOn:   $heikko_aste + $ääntiö,
			 johdin_lAinen:  $vahva_aste + "e",
             johdin_inen:   $vahva_aste] +
            monikko7 ($heikko_aste + $ääntiö,
                 $vahva_aste, $heikko_aste,
                 [omanto_en:    $vahva_aste + "i",
                  omanto_in:    $vahva_aste + $ääntiö],
                 [osanto_iA:    $vahva_aste],
                 [sisätulento_iin: $vahva_aste],
                 $vahva_aste + $ääntiö));
end;


subrule vapaa ($tietue, $ääntiö):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($ääntiö, $ääntiö, $ääntiö, $ääntiö,
                 [osanto_tA: $ääntiö], sisätulento_seen,
                 $ääntiö, $ääntiö) +
            [johdin_tOn:    $ääntiö,
             johdin_Us:    "",
             johdin_lAinen:  $ääntiö,
             johdin_mAinen:  $ääntiö,
             johdin_inen:   "",

             nimentö_t:     $ääntiö,
             omanto_iT:     "",
             osanto_itA:    "",
             olento_inA:    "",
             sija_monikko_1:   "",
             sisätulento_isiin: "",
             sisätulento_ihin: "",
             ulkopaikallissija_illA: "",
             vajanto_ittA:   "",
             seuranto_ine:     "",
             yliaste:      ""]);
end;


subrule kamee ($tietue, $ääntiö):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($ääntiö, $ääntiö, $ääntiö, $ääntiö,
                 [osanto_tA: $ääntiö],
                 [sisätulento_seen: $ääntiö,
                  sisätulento_hVn: $ääntiö],
                 $ääntiö, $ääntiö) +
            [johdin_tOn:    $ääntiö,
             johdin_lAinen:  $ääntiö,
             johdin_mAinen:  $ääntiö,
             johdin_inen:   ""] +
            monikko7 ($ääntiö, "", "",
                 [omanto_iT: ""],
                 [osanto_itA: ""],
                 [sisätulento_ihin: "",
                  sisätulento_isiin: ""],
                 ""));
end;


subrule tee ($tietue, $ääntiö):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($ääntiö, $ääntiö, $ääntiö, $ääntiö,
                 [osanto_tA: $ääntiö],
                 [sisätulento_hVn: $ääntiö],
                 $ääntiö, $ääntiö) +
            [johdin_tOn:    $ääntiö,
             johdin_mAinen:  $ääntiö] +
# Ei tarvita johdosta johdin_inen. HV 13.5.2006. "Teinen".
            monikko7 ($ääntiö, "", "",
                 [omanto_iT: ""],
                 [osanto_itA: ""],
                 [sisätulento_ihin: ""],
                 ""));
end;


subrule maa ($tietue, $ääntiö):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($ääntiö, $ääntiö, $ääntiö, $ääntiö,
                 [osanto_tA: $ääntiö], sisätulento_hVn,
                 $ääntiö, $ääntiö) +
            [johdin_tOn:   $ääntiö,
             johdin_lAinen:  $ääntiö,
             johdin_mAinen:  $ääntiö,
             johdin_inen:   "",

             nimentö_t: $ääntiö,
             omanto_iT: "",
             osanto_itA: "",
             olento_inA: "",
             sija_monikko_1: "",
             sisätulento_ihin: "",
             ulkopaikallissija_illA: "",
             vajanto_ittA: "",
             seuranto_ine: "",
             johdin_ittAin: ""]);
end;


subrule tiu ($tietue, $ääntiö):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($ääntiö, $ääntiö, $ääntiö, $ääntiö,
                 [osanto_tA: $ääntiö], sisätulento_hVn,
                 $ääntiö, $ääntiö) +
            [johdin_tOn:   $ääntiö,
             johdin_mAinen:  $ääntiö]);
# Ei tarvita johdosta johdin_inen. HV 13.5.2006. "Tiuinen".
end;


subrule tosi ($tietue):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ("te", "si", "te", "de",
                 [osanto_ttA: ""], sisätulento_Vn,
                 "de", "si") +
            [johdin_tOn:   "de",
             johdin_mAinen:  "si",
             johdin_lAinen:  "te",
             johdin_inen:   "t"] +
            monikko7 ("de", "s", "s",
                 [omanto_ien: "s"],
                 [osanto_iA: "s"],
                 [sisätulento_iin: "s"],
                 "s"));
end;


subrule kansi ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, $inen):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste + "e", "si",
                 $vahva_aste + "e", $heikko_aste + "e",
                 [osanto_ttA: ""], sisätulento_Vn,
                 $heikko_aste + "e", "si") +
            [johdin_tOn:   $heikko_aste + "e",
             johdin_mAinen:  "si",
             johdin_inen:   $inen,

             nimentö_t:    $heikko_aste + "e",
             omanto_ien:    "s",
             omanto_ten:    $vahva_aste,
             osanto_iA:    "s",
             olento_inA:    "s",
             sija_monikko_1:   "s",
             sisätulento_iin: "s",
             ulkopaikallissija_illA: "s",
             vajanto_ittA:   "s",
             seuranto_ine:   "s",
             johdin_ittAin:  "s"]);
end;


subrule hame ($tietue, $nimentö_osanto, $yksikkö, $monikko):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($yksikkö, $nimentö_osanto,
                 $yksikkö, $yksikkö,
                 [osanto_ttA: $nimentö_osanto],
                 sisätulento_seen,
                 $yksikkö, $nimentö_osanto) +
            [johdin_tOn:    $yksikkö,
             johdin_Us:    $monikko,
             johdin_lAinen:  $nimentö_osanto,
             johdin_mAinen:  $nimentö_osanto,
             johdin_inen:   $monikko] +
            monikko7 ($yksikkö, $monikko, $monikko,
                 [omanto_iT:     $monikko],
                 [osanto_itA:    $monikko],
                 [sisätulento_isiin: $monikko,
                  sisätulento_ihin: $monikko],
                 $monikko));
end;


subrule alkeet ($tietue):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [johdin_tOn:  "e",
             johdin_inen:  ""] +
# Ei tarvita johdinta johdin_lAinen ("alkeetlainen"). HV 13.7.2006.
# Eikä johdinta johdin_mAinen ("alkeetmainen"). HV 24.7.2006.
            monikko7 ("e", "", "",
                 [omanto_iT:     ""],
                 [osanto_itA:    ""],
                 [sisätulento_isiin: "",
                  sisätulento_ihin: ""],
                 ""));
end;


subrule suo ($tietue, $yksikkö, $monikko):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($yksikkö, $yksikkö, $yksikkö, $yksikkö,
                 [osanto_tA: $yksikkö], sisätulento_hVn,
                 $yksikkö, $yksikkö) +
            [johdin_tOn:    $yksikkö,
             johdin_lAinen:  $yksikkö,
             johdin_mAinen:  $yksikkö,
             johdin_inen:   $monikko,

             nimentö_t:    $yksikkö,
             omanto_iT:    $monikko,
             osanto_itA:    $monikko,
             olento_inA:    $monikko,
             sija_monikko_1:   $monikko,
             sisätulento_ihin: $monikko,
             ulkopaikallissija_illA: $monikko,
             vajanto_ittA:   $monikko,
             seuranto_ine:   $monikko,
             johdin_ittAin:  $monikko]);
end;


subrule lapsi ($tietue):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ("pse", "psi", "pse", "pse",
                 [], sisätulento_Vn,
                 "pse", "psi") +
            [johdin_tOn:   "pse",
             johdin_mAinen:  "psi",
             johdin_inen:   "ps",

             nimentö_t:    "pse",
             omanto_ten:    "s",
             omanto_ien:    "ps",
             osanto_iA:    "ps",
             olento_inA:    "ps",
             sija_monikko_1:   "ps",
             sisätulento_iin: "ps",
             ulkopaikallissija_illA: "ps",
             vajanto_ittA:   "ps",
             seuranto_ine:   "ps",
             johdin_ittAin:  "ps"]);
end;


subrule veitsi ($tietue):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ("tse", "tsi", "tse", "tse",
                 [osanto_tA: "s"], sisätulento_Vn,
                 "tse", "tsi") +
            [johdin_tOn:   "tse",
             johdin_mAinen:  "tsi",
             johdin_inen:   "ts",

             nimentö_t:    "tse",
             omanto_ien:    "ts",
             omanto_ten:    "s",
             osanto_iA:    "ts",
             olento_inA:    "ts",
             sija_monikko_1:   "ts",
             sisätulento_iin: "ts",
             ulkopaikallissija_illA: "ts",
             vajanto_ittA:   "ts",
             seuranto_ine:   "ts",
             johdin_ittAin:  "ts"]);
end;


subrule kalleus ($tietue):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ("te", "s", "te", "de",
                 [osanto_ttA: ""], sisätulento_Vn,
                 "de", "s") +
            [johdin_tOn:   "de",
             johdin_mAinen:  "s",
             johdin_lAinen:  "te",
             johdin_inen:   "ks",

             nimentö_t: "de",
             omanto_ien: "ks",
             osanto_iA: "ks",
             olento_inA: "ks",
             sija_monikko_1: "ks",
             sisätulento_iin: "ks",
             ulkopaikallissija_illA: "ks",
             vajanto_ittA: "ks",
             seuranto_ine: "ks"]);
end;


subrule vieras ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, $monikko, $johdin_Us):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste, $heikko_aste,
                 $vahva_aste, $vahva_aste,
                 [osanto_tA: $heikko_aste], sisätulento_seen,
                 $vahva_aste, $heikko_aste) +
            [johdin_tOn:    $vahva_aste,
             johdin_Us:     $johdin_Us,
             johdin_mAinen:   $heikko_aste,
             johdin_lAinen:   $vahva_aste,
             johdin_inen:    $monikko,

             nimentö_t:     $vahva_aste,
             omanto_iT:     $monikko,
             omanto_ten:    $heikko_aste,
             osanto_itA:    $monikko,
             olento_inA:    $monikko,
             sija_monikko_1:   $monikko,
             sisätulento_isiin: $monikko,
             sisätulento_ihin: $monikko,
             ulkopaikallissija_illA: $monikko,
             vajanto_ittA:   $monikko,
             seuranto_ine:   $monikko,
             johdin_ittAin:   $monikko,
             yliaste:      $monikko]) +
     voikko_lista_vain_lipulla(vanhat_muodot, 
            s_hV_loppuinen ($tietue,
                    $monikko + hA($tietue),
                    $monikko + "h") + # vierahat
            taivutuskaava ($tietue,
                    [olento_nA: $heikko_aste]) # Vieras+na.
            );
end;


subrule kauris ($tietue, $kerake):
 define $vahva_aste := $kerake + "ii";
 define $monikko := $kerake + "i";

 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste, "is", $vahva_aste, $vahva_aste,
                 [osanto_tA: "is"], sisätulento_seen,
                 $vahva_aste, "is") +
            [johdin_tOn:    $vahva_aste,
             johdin_Us:     $monikko,
             johdin_mAinen:   "is",
             johdin_inen:    $kerake + "i",

             nimentö_t:     $vahva_aste,
             omanto_iT:     $monikko,
             omanto_ten:    "is",
             osanto_itA:    $monikko,
             olento_inA:    $monikko,
             sija_monikko_1:   $monikko,
             sisätulento_isiin: $monikko,
             sisätulento_ihin: $monikko,
             ulkopaikallissija_illA: $monikko,
             vajanto_ittA:   $monikko,
             seuranto_ine:   $monikko,
             johdin_ittAin:   $monikko,
             yliaste:      $kerake + "e"]) +
     voikko_lista_vain_lipulla(vanhat_muodot,
	         taivutuskaava ($tietue,
                    [olento_nA: "is"]) # Kauris+na.
			 );
end;


subrule salaus ($tietue, $vahva_aste):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.alku :=+ $vahva_aste;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + U($tietue) + "s";
 return vastaus ($tietue);
end;


subrule vastaus ($tietue):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ("kse", "s", "kse", "kse",
                 [osanto_tA: "s"], sisätulento_Vn,
                 "kse", "s") +
            [johdin_tOn:   "kse",
             johdin_lAinen:  "s",
             johdin_mAinen:  "s",
             johdin_inen:   "ks",

             nimentö_t:    "kse",
             omanto_ten:    "s",
             omanto_ien:    "ks",
             osanto_iA:    "ks",
             olento_inA:    "ks",
             sija_monikko_1:   "ks",
             sisätulento_iin: "ks",
             ulkopaikallissija_illA: "ks",
             vajanto_ittA:   "ks",
             seuranto_ine:   "ks",
             johdin_ittAin:  "ks"]);
end;


subrule kaunis ($tietue, $kerake, $johdin_Us):
 define $vahva_aste := $kerake + "ii";
 define $monikko := $kerake + "i";
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste, "is",
                 $vahva_aste, $vahva_aste,
                 [osanto_tA: "is"], sisätulento_seen,
                 $vahva_aste, "is") +
            [johdin_tOn:    $vahva_aste,
             johdin_Us:     $johdin_Us] +
# Ei tarvita johdosta johdin_inen. HV 13.5.2006.
            monikko7 ($vahva_aste, $monikko, $monikko,
                 [omanto_iT: $monikko,
                  omanto_ten: "is"],
                 [osanto_itA: $monikko],
                 [sisätulento_isiin: $monikko,
                  sisätulento_ihin: $monikko],
                 $kerake + "e"))
     + s_hV_loppuinen ($tietue,
              $monikko + "hi",
              $monikko + "h")
     + taivutuskaava ($tietue,
             [olento_nA: "is"]) # Kaunis+na.
     + voikko_lista_vain_lipulla(vanhat_muodot, taivutuskaava ($tietue,
             [omanto_iT:     $kerake + "e",
              osanto_itA:    $kerake + "e",
              olento_inA:    $kerake + "e",
              sija_monikko_1:   $kerake + "e",
              sisätulento_ihin: $kerake + "e",
              sisätulento_isiin: $kerake + "e",
              ulkopaikallissija_illA: $kerake + "e",
              vajanto_ittA:   $kerake + "e",
              seuranto_ine:     $kerake + "e"]));
end;


subrule paras ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, $monikko,
        $voittoaste, $yliaste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste, $heikko_aste,
                 $vahva_aste, $vahva_aste,
                 [osanto_tA: $heikko_aste],
                 sisätulento_seen,
                 $voittoaste, $heikko_aste) +
             monikko7 ($vahva_aste, $monikko, $monikko,
                  [omanto_iT: $monikko,
                  omanto_ten: $heikko_aste],
                  [osanto_itA: $monikko],
                  [sisätulento_isiin: $monikko,
                  sisätulento_ihin: $monikko], $yliaste));
end;


# Askel- ja askele-tyyppisten sanojen taivutus.
#
# Sanojen taivutusmuotoja käytetään sekaisin, ja tämä
# sääntö tunnistaa molemmat paitsi yksikön nimennössä.
# Kaikilla sanoilla ei ole kahta erilaista yksinön
# nimentöä. On esim. hepene, mutta ei *hepen.
#
# Yksikkö   Monikko  Yksikkö   Monikko
# askel    askelet  askele    askeleet
# askelen   askelien  askeleen   askeleiden
#       askelten        askeleitten
# askelta   askelia  askeletta  askeleita
# askelena  askelina  askeleena  askeleina
# askeleksi  askeliksi askeleeksi  askeleiksi
# askelessa  askelissa askeleessa  askeleissa
# askelesta  askelista askeleesta  askeleista
# askeleen  askeliin  askeleeseen askeleisiin
#                   askeleihin
# askelella  askelilla askeleella  askeleilla
# askelelta  askelilta askeleelta  askeleilta
# askelelle  askelille askeleelle  askeleille
# askeletta  askelitta askeleetta  askeleitta
#       askeline        askeleine
#       askelin         askelein
#
# Käänteissanakirjassa "askelten" on askele-sanan monikon omanto,
# mutta Perussanakirjassa askel-sanan monikon omanto. Tässä se
# on askel-sanan sijamuoto, koska näin ohjelman saadaan
# vähän yksinkertaisemmaksi.

subrule taival ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste + "e", $heikko_aste,
                 $vahva_aste + "e", $vahva_aste + "e",
                 [osanto_tA: $heikko_aste],
                 sisätulento_Vn,
                 $vahva_aste + "e", $heikko_aste) +
            [johdin_tOn:   $vahva_aste + "e",
             johdin_mAinen:  $heikko_aste,
             johdin_inen:   $vahva_aste + "e",

             nimentö_t:    $vahva_aste + "e",
             omanto_ien:    $vahva_aste,
             omanto_ten:    $heikko_aste,
             osanto_iA:    $vahva_aste,
             olento_inA:    $vahva_aste,
             sija_monikko_1:   $vahva_aste,
             sisätulento_iin: $vahva_aste,
             ulkopaikallissija_illA: $vahva_aste,
             vajanto_ittA:   $vahva_aste,
             seuranto_ine:   $vahva_aste,
             johdin_ittAin:  $vahva_aste]) +
# Taipale

     taivutuskaava ($tietue,
            [omistusliite:   $vahva_aste + "ee",
             nimentö:     $vahva_aste + "e",
             omanto_n:     $vahva_aste + "ee",
             osanto_ttA:    $vahva_aste + "e",
             olento_nA:    $vahva_aste + "ee",
             tulento_ksi:   $vahva_aste + "ee",
             sisäolento_ssA:  $vahva_aste + "ee",
             sisätulento_seen: $vahva_aste + "ee",
             ulkopaikallissija_llA: $vahva_aste + "ee",
             vajanto_ttA:   $vahva_aste + "ee"]
            + yhdyssana ($vahva_aste + "e") +

            [johdin_tOn:    $vahva_aste + "ee",
             johdin_mAinen:  $vahva_aste + "e",
             johdin_inen:   $vahva_aste,

             nimentö_t:     $vahva_aste + "ee",
             omanto_iT:     $vahva_aste + "e",
             osanto_itA:    $vahva_aste + "e",
             olento_inA:    $vahva_aste + "e",
             sija_monikko_1:   $vahva_aste + "e",
             sisätulento_isiin: $vahva_aste + "e",
             sisätulento_ihin: $vahva_aste + "e",
             ulkopaikallissija_illA: $vahva_aste + "e",
             vajanto_ittA:   $vahva_aste + "e",
             seuranto_ine:   $vahva_aste + "e",
             johdin_ittAin:   $vahva_aste + "e"]);
end;


# Loppu-s muuttuu ääntiöksi.
# Vai ne sijamuodot, joissa muutos tapahtuu.
#
# Kaunis -> kaun+i+in, kauni++iden.
# Altis -> Alt+ti+in, alt+ti+iden.
# Uros  -> ur+o+on,  uro++iden.
#
# Parametrit $yksikkö ja $monikko ovat plusmerkkien välissä oleva sanan osa.
#
subrule s_V_loppuinen ($tietue, $yksikkö, $monikko):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [omistusliite:   $yksikkö,
             omanto_n:     $yksikkö,
             olento_nA:    $yksikkö,
             tulento_ksi:   $yksikkö,
             sisäolento_ssA:  $yksikkö,
             sisätulento_seen: $yksikkö,
             ulkopaikallissija_llA: $yksikkö,
             vajanto_ttA:   $yksikkö,

             nimentö_t:     $yksikkö,
             omanto_iT:     $monikko,
             osanto_itA:    $monikko,
             olento_inA:    $monikko,
             sija_monikko_1:   $monikko,
             sisätulento_isiin: $monikko,
             sisätulento_ihin: $monikko,
             ulkopaikallissija_illA: $monikko,
             vajanto_ittA:   $monikko,
             seuranto_ine:   $monikko]);
end;


# Loppu-s muuttuu h:ksi + ääntiöksi.
# Vai ne sijamuodot, joissa muutos tapahtuu.

# Kaunis -> kaunihin.
# Uros  -> urohon.

subrule s_hV_loppuinen ($tietue, $yksikkö, $monikko):
 return voikko_lista_vain_lipulla(vanhahkot_muodot, taivutuskaava ($tietue,
            [omistusliite:   $yksikkö,
             omanto_n:     $yksikkö,
             olento_nA:    $yksikkö,
             tulento_ksi:   $yksikkö,
             sisäolento_ssA:  $yksikkö,
             sisätulento_sen: $yksikkö,
             ulkopaikallissija_llA: $yksikkö,
             vajanto_ttA:   $yksikkö,
             voittoaste:    $yksikkö,

             nimentö_t:     $yksikkö,
             omanto_ien:    $monikko,
             omanto_iT:     $monikko,
             osanto_iA:     $monikko,
             olento_inA:    $monikko,
             sija_monikko_1:   $monikko,
             sisätulento_isin: $monikko,
             ulkopaikallissija_illA: $monikko,
             vajanto_ittA:   $monikko,
             seuranto_ine:   $monikko,
             yliaste:      $monikko]));
end;


subrule nainen ($tietue):
  return taivutuskaava ($tietue,
             [omistusliite:   "se",
              nimentö:     "nen",
              omanto_n:     "se",
              osanto_tA:    "s",
              olento_nA:    "se",
              tulento_ksi:   "se",
              sisäolento_ssA:  "se",
              sisätulento_Vn:  "se",
              ulkopaikallissija_llA: "se",
              vajanto_ttA:   "se",
              kerronto_sti :  "se",
              voittoaste:    "se",
              johdin_tOn:    "se",
              johdin_UUs:    "s",
              johdin_lAinen:  "s",
              johdin_mAinen:  "s",
              nimentö_t:    "se",
              omanto_ien:    "s",
              omanto_ten:    "s",
              osanto_iA:    "s",
              olento_inA:    "s",
              sija_monikko_1:   "s",
              sisätulento_iin: "s",
              ulkopaikallissija_illA: "s",
              vajanto_ittA:   "s",
              seuranto_ine:   "s",
              yliaste:     "s",
              johdin_ittAin:  "s",
              tavuviiva:    "s"]
             + yhdyssana ("s"));
end;


subrule vihanta ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            yksikkö8 ($vahva_aste + A($tietue), $vahva_aste + A($tietue),
                 $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + A($tietue),
                 [osanto_A: $vahva_aste + A($tietue),
                  osanto_tA: $vahva_aste + A($tietue)],
                 sisätulento_Vn,
                 $heikko_aste + A($tietue),
                 $vahva_aste + A($tietue)) +
            [johdin_tOn:   $heikko_aste + A($tietue),
             johdin_UUs:   $heikko_aste,
             johdin_inen:   $vahva_aste + A($tietue)] +
            monikko7 ($heikko_aste + A($tietue),
                 $vahva_aste, $heikko_aste,
                 [omanto_ien:    $vahva_aste,
                  omanto_iT:    $vahva_aste + O($tietue),
                  omanto_in:    $vahva_aste + A($tietue),
                  omanto_jen:    $vahva_aste + O($tietue)],
                 [osanto_iA:    $vahva_aste,
                  osanto_itA:    $vahva_aste + O($tietue),
                  osanto_jA:    $vahva_aste + O($tietue)],
                 [sisätulento_ihin: $vahva_aste + O($tietue),
                  sisätulento_iin: $heikko_aste],
                 $heikko_aste)) +
     taivutuskaava ($tietue,
            [omanto_iT:    $heikko_aste + O($tietue),
             osanto_itA:    $heikko_aste + O($tietue),
             sisätulento_ihin: $heikko_aste + O($tietue)]);
end;


###########################################################################


# Teonsanat.


subrule punoa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return käskytapa ($tietue, $heikko_aste)
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste,
                  $vahva_aste, $heikko_aste, 
                  tositapa_4_tt ($heikko_aste)) +
             ehtotapa_ttA   ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste) +
             mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste) +
             käskytapa_ttA  ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste) +
             nimitapa_laatutapa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste) +
             [johdin_ntA: $heikko_aste])
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste, kantaja);
end;


subrule punoa_punottaa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return punoa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste)
     + punottaa ($tietue, $heikko_aste);
end;


subrule muistaa ($tietue,
         $vahva_aste, $heikko_aste,
         $kertoman_vahva_aste, $kertoman_heikko_aste):
 define $tekijä4 := $kertoman_heikko_aste + "e";

 return käskytapa ($tietue, $heikko_aste)
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste,
                  $kertoman_vahva_aste, $kertoman_heikko_aste,
                  tositapa_4_tt ($tekijä4)) +
             ehtotapa_ttA   ($tietue, $vahva_aste, $tekijä4) +
             mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $vahva_aste, $tekijä4) +
             käskytapa_ttA  ($tietue, $vahva_aste, $tekijä4) +
             nimitapa_laatutapa ($tietue, $vahva_aste, $tekijä4))
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste, kantaja);
end;


subrule muistella ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := teonsana;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + $heikko_aste + "el" + lA($tietue);
 return katsella ($tietue, $vahva_aste + "el", $heikko_aste + "el");
end;


subrule muistaa_muistella ($tietue,
              $vahva_aste, $heikko_aste,
              $kertoman_vahva_aste, $kertoman_heikko_aste):
 return muistaa ($tietue,
         $vahva_aste, $heikko_aste,
         $kertoman_vahva_aste, $kertoman_heikko_aste)
     + muistella ($tietue, $kertoman_vahva_aste, $kertoman_heikko_aste);
end;


subrule muistua ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := teonsana;
 $tietue.alku :=+ U($tietue);
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + A($tietue);
 return punoa ($tietue, "", "");
end;


subrule kaivaa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, $tekijännimi):
 return käskytapa ($tietue, $heikko_aste + A($tietue))
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, $vahva_aste + A($tietue),
                  $heikko_aste + A($tietue),
                  $vahva_aste + O($tietue),
                  $heikko_aste + O($tietue),
                  tositapa_4_tt ($heikko_aste + "e")) +
             ehtotapa_ttA   ($tietue, $vahva_aste + A($tietue),
                      $heikko_aste + "e") +
             mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $vahva_aste + A($tietue),
                      $heikko_aste + "e") +
             käskytapa_ttA  ($tietue, $vahva_aste + A($tietue),
                      $heikko_aste + "e") +
             nimitapa_laatutapa ($tietue, $vahva_aste + A($tietue),
                       $heikko_aste + "e"))
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $tekijännimi);
end;


subrule sallia ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return käskytapa ($tietue, $heikko_aste + "i")
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, $vahva_aste + "i", $heikko_aste + "i",
                  $vahva_aste, $heikko_aste,
                  tositapa_4_tt ($heikko_aste + "i")) +
             ehtotapa_ttA   ($tietue, $vahva_aste,    $heikko_aste + "i") +
             mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $vahva_aste + "i", $heikko_aste + "i") +
             käskytapa_ttA  ($tietue, $vahva_aste + "i", $heikko_aste + "i") +
             nimitapa_laatutapa ($tietue, $vahva_aste + "i",
                       $heikko_aste + "i") +
             [johdin_ntA: $heikko_aste + "i"])
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + "i", kulkija);
end;


subrule katsella ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return ehtotapa2 ($tietue, $vahva_aste + "e")
    + käskytapa ($tietue, $vahva_aste + "e")
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, $vahva_aste + "e", $vahva_aste + "e",
                  $vahva_aste, $vahva_aste,
                  tositapa_4_l ($heikko_aste)) +
             ehtotapa_tA   ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste) +
             mahtotapa_le_tA ($tietue, $heikko_aste, $heikko_aste) +
             käskytapa_tA  ($tietue, $heikko_aste, $heikko_aste) +
             [nimitapa_1_lA:  $heikko_aste,
              nimitapa_2:   $heikko_aste + "l",
              nimitapa_2_tA:  $heikko_aste] +
             nimitapa_3_tA_4 ($tietue, $vahva_aste + "e", $heikko_aste) +
             laatutapa_1_tA ($tietue, $vahva_aste + "e", $heikko_aste) +
             laatutapa_2_lUt ($tietue, $heikko_aste))
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + "i", kulkija)
     + sana_U ($tietue, $vahva_aste); # Katselu.
end;


subrule katketa_kohota ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return käskytapa ($tietue, $vahva_aste + A($tietue))
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue,
                  $vahva_aste + A($tietue), $vahva_aste + A($tietue),
                  $vahva_aste + "s", $vahva_aste + "s",
                  tositapa_4_tt ($heikko_aste)) +
             ehtotapa_ttA   ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste) +
             mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $heikko_aste + "n",    $heikko_aste) +
             käskytapa_ttA  ($tietue, $heikko_aste + "t",    $heikko_aste) +
             [nimitapa_1_tA:  $heikko_aste,
              nimitapa_2:   $heikko_aste + "t",
              nimitapa_2_ttA: $heikko_aste] +
             nimitapa_3_ttA_4 ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste) +
             laatutapa_1_ttA ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste) +
             laatutapa_2_nUt_ttU ($tietue, $heikko_aste + "n", $heikko_aste) +
             [johdin_ntA: $heikko_aste])
     + taivutuskaava ($tietue, [ehtotapa: $vahva_aste])  # Katke+isi, koho+isi.
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), kantaja);
end;


subrule katketa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return katketa_kohota ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste)
  + voikko_lista_vain_lipulla(vanhat_muodot,
       tositavan_kestämä ($tietue, $vahva_aste + "e",
                 $vahva_aste + "e")       # Katke+en, jne.
      + tositavan_kestämä_y3 ($tietue, $vahva_aste + "e") # Katkee.
      + käskytapa ($tietue, $vahva_aste + "e"));      # Katkee.
end;


subrule nuolaista ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return käskytapa ($tietue, $vahva_aste + "e")
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, $vahva_aste + "e", $vahva_aste + "e",
                  $vahva_aste, $vahva_aste,
                  tositapa_4_t ($heikko_aste)) +
             ehtotapa_tA   ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste) +
             mahtotapa_se_tA ($tietue, $heikko_aste, $heikko_aste) +
             käskytapa_tA  ($tietue, $heikko_aste, $heikko_aste) +
             [nimitapa_1_tA:  $heikko_aste,
              nimitapa_2:   $heikko_aste + "t",
              nimitapa_2_tA:  $heikko_aste] +
             nimitapa_3_tA_4 ($tietue, $vahva_aste + "e", $heikko_aste) +
             laatutapa_1_tA ($tietue, $vahva_aste + "e", $heikko_aste) +
             laatutapa_2_sUt ($tietue, $heikko_aste))
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + "i", kulkija);  # Nuolaisija.
end;


subrule nuolaista2 ($tietue):
  return nuolaista ($tietue, "is", "is") # Nuolaista.
      + sana_U ($tietue, "is");    # Nuolaisu.
end;# Vain kerakevartaloisia muotoja.
#
subrule seistä ($tietue):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [tositavan_kestämä_tAAn: "",
             tositavan_kertoma_tiin: "",
             ehtotapa_tA: "",
             mahtotapa_se: "",
             mahtotapa_tA: "",
             käskytapa: "",
             käskytapa_tA: "",
             nimitapa_1_tA: "",
             nimitapa_2: "t",
             nimitapa_2_tA: "",
             nimitapa_3_tA: "",
             johdin_tAvA: "",
             johdin_sUt_stU: ""]);
end;


subrule sana_U ($tietue, $lisä):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ $lisä + U($tietue);
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku;

 return arvelu ($tietue, "", "");
end;


subrule aavistus ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ U($tietue);
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "s";

 return vastaus ($tietue);
end;


subrule sana_Us ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ "k" + U($tietue) + U($tietue);
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "s";

 return kalleus ($tietue);
end;


subrule sana_Vs ($tietue, $lisä):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ $lisä;
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku +"s";

 return vastaus ($tietue);
end;

subrule murros ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ "ro";
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku +"s";
 $tietue.äs := a;

 return vastaus ($tietue);
end;

# Kirjoittaa, kirjottaa => kirjoittautua, kirjottautua.
#
subrule kirjoittautua ($tietue, $lisä):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ $lisä + A($tietue) + U($tietue);
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t" + U($tietue) + A($tietue);
 return antautua ($tietue, tU($tietue), dU($tietue));
end;


# Kirjoittaa, kirjottaa => kirjoitella, kirjotella.
#
subrule kirjoitella ($tietue, $lisä):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ $lisä;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "el" + lA($tietue);
 return katsella ($tietue, "tel", "el");
end;


subrule selvitä ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
  return haluta ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste);
end;


subrule kohota ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return katketa_kohota ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste)
 + voikko_lista_vain_lipulla(vanhat_muodot,
     tositavan_kestämä ($tietue, $vahva_aste + O($tietue),
               $vahva_aste + O($tietue))        # Koho+on, jne.
     + tositavan_kestämä_y3 ($tietue, $vahva_aste + O($tietue))  # Kohoo.
     + käskytapa ($tietue, $vahva_aste + O($tietue))       # Kohoo.
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + O($tietue), kantaja)); # Kohooja.
end;


subrule kohota_kohoilla ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return kohota ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste)
     + salailla ($tietue, $vahva_aste); # Kohota => kohoilla.
end;


subrule haluta ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            tositapa ($tietue,
                 $vahva_aste + A($tietue), $vahva_aste + A($tietue),
                 $vahva_aste + "s", $vahva_aste + "s",
                 tositapa_4_tt ($heikko_aste)) +
            ehtotapa_ttA   ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste) +
            mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $heikko_aste + "n",    $heikko_aste) +
            käskytapa_ttA  ($tietue, $heikko_aste + "t",    $heikko_aste) +
            [nimitapa_1_tA:  $heikko_aste,
             nimitapa_2:   $heikko_aste + "t",
             nimitapa_2_ttA: $heikko_aste] +
            nimitapa_3_ttA_4 ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste) +
            laatutapa_1_ttA ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste) +
            laatutapa_2_nUt_ttU ($tietue, $heikko_aste + "n", $heikko_aste))
     + käskytapa ($tietue, $vahva_aste + A($tietue))
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), kantaja);
end;


subrule kihistä ($tietue):
 return nuolaista ($tietue, "is", "is")
     + kihajaa ($tietue);
end;


subrule kihajaa ($tietue):
 $tietue.äs := ääntiösointu_kihistä ($tietue);

 return tositavan_kestämä ($tietue, AjA($tietue), AjA($tietue)) # Kihaja+n.
     + tositavan_kertoma ($tietue, Aj($tietue), Aj($tietue)) # Kihaj+i.
     + ehtotapa2 ($tietue, AjA($tietue));           # Kihaja+isi.
end;


subrule kihinä ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ "in";
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + A($tietue);

 return apila ($tietue, A($tietue), O($tietue));
end;


subrule kihahtaa ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.äs := ääntiösointu_kihistä ($tietue);
 $tietue.alku :=+ A($tietue) + "h";
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t" + AA($tietue);
 return muistaa_muistella ($tietue, tA($tietue), dA($tietue), "t", "d")
     + taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: "d"]); # Kihahdus.
end;


subrule kihauttaa_kihautella ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.äs := ääntiösointu_kihistä ($tietue);
 $tietue.alku :=+ A($tietue) + U($tietue) + "t";
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t" + AA($tietue);
 return muistaa_muistella ($tietue, tA($tietue), A($tietue), "t", "")
     + taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: ""]); # Kihautus.
end;


subrule antautua ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
  return punoa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste);
end;


subrule laskea ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return käskytapa ($tietue, $heikko_aste + "e")
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, $vahva_aste + "e", $heikko_aste + "e",
                  $vahva_aste, $heikko_aste,
                  tositapa_4_tt ($heikko_aste + "e")) +
             ehtotapa_ttA   ($tietue, $vahva_aste,    $heikko_aste + "e") +
             mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $vahva_aste + "e", $heikko_aste + "e") +
             käskytapa_ttA  ($tietue, $vahva_aste + "e", $heikko_aste + "e") +
             nimitapa_laatutapa_i ($tietue,
                        $vahva_aste + "e",
                        $heikko_aste + "e",
                        $vahva_aste + "i") +
             [johdin_ntA: $heikko_aste + "e"])
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + "i", kulkija);
end;


subrule laskea_laskeskella ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return laskea ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste)
     + muistella ($tietue,
           $heikko_aste + "esk",
           $heikko_aste + "esk"); # Laskeskella.
end;


subrule haastaa_haastella ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return tositavan_kertoma ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste)
     + käskytapa ($tietue, $heikko_aste + A($tietue))
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + A($tietue),
                  $vahva_aste + O($tietue), $heikko_aste + O($tietue),
                  tositapa_4_tt ($heikko_aste + "e")) +
             ehtotapa_ttA   ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + "e") +
             mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + "e") +
             käskytapa_ttA  ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + "e") +
             nimitapa_laatutapa ($tietue,
                       $vahva_aste + A($tietue),
                       $heikko_aste + "e"))
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), kantaja)
     + muistella ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste);   # Haastella.
end;


subrule huutaa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return käskytapa ($tietue, $heikko_aste + A($tietue))
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + A($tietue), 
                  "s", "s", tositapa_4_tt ($heikko_aste + "e")) +
             ehtotapa_ttA   ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + "e") +
             mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + "e") +
             käskytapa_ttA  ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + "e") +
             [nimitapa_1_A:  $vahva_aste + A($tietue),
              nimitapa_2:   $vahva_aste + A($tietue),
              nimitapa_2_ttA: $heikko_aste + "e"] +
             nimitapa_3_ttA_4 ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + "e") +
             laatutapa_1_ttA ($tietue,
                      $vahva_aste + A($tietue),
                      $heikko_aste + "e") +
             laatutapa_2_nUt_ttU ($tietue,
                        $vahva_aste + A($tietue),
                        $heikko_aste + "e"))
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), kantaja);
end;


subrule aleta ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return käskytapa ($tietue, $vahva_aste + "ne")
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, $vahva_aste + "ne",
                  $vahva_aste + "ne",
                  $vahva_aste + "n", $vahva_aste + "n",
                  tositapa_4_tt ($heikko_aste)) +
             ehtotapa_ttA   ($tietue, $vahva_aste + "n",
                      $heikko_aste) +
             mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $heikko_aste + "n",
                      $heikko_aste) +
             käskytapa_ttA  ($tietue, $heikko_aste + "t",
                      $heikko_aste) +
             [nimitapa_1_tA:  $heikko_aste,
              nimitapa_2:   $heikko_aste + "t",
              nimitapa_2_ttA: $heikko_aste] +
             nimitapa_3_ttA_4 ($tietue, $vahva_aste + "ne",
                      $heikko_aste) +
              laatutapa_1_ttA ($tietue, $vahva_aste + "ne",
                      $heikko_aste) +
              laatutapa_2_nUt_ttU ($tietue, $heikko_aste + "n",
                        $heikko_aste))
     + taivutuskaava ($tietue, [ehtotapa: $vahva_aste + "ne"]) # Aleneisi.
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + "ni", kulkija);
end;


subrule alentaa ($tietue, $heikko_aste):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ $heikko_aste + "n";
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + tAA($tietue);
 return huutaa ($tietue, "t", "n")
     + taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: "n"]); # Alennus.
end;


subrule alentua ($tietue, $heikko_aste):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ $heikko_aste + "n";
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t" + UA($tietue);
 return punoa ($tietue, tU($tietue), nU($tietue));
end;


subrule alennella ($tietue, $heikko_aste):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ $heikko_aste + "n";
 $tietue.luokka := teonsana;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "nel" + lA($tietue);
#define $a := transmit ($tietue.perusmuoto);
 return katsella ($tietue, "tel", "nel");
end;


subrule salata ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return tositavan_kestämä_y3 ($tietue, $vahva_aste + A($tietue))
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa_ei_kestämä_y3
              ($tietue,
               $vahva_aste + A($tietue),
               $vahva_aste + A($tietue),
               $vahva_aste + "s",
               $vahva_aste + "s",
               tositapa_4_tt ($heikko_aste)) +
             ehtotapa_ttA   ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste) +
             mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $heikko_aste + "n", $heikko_aste) +
             käskytapa_ttA  ($tietue, $heikko_aste + "t", $heikko_aste) +
             [nimitapa_1_tA: $heikko_aste,
              nimitapa_2:   $heikko_aste + "t",
              nimitapa_2_ttA: $heikko_aste] +
             nimitapa_3_ttA_4 ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste) +
             laatutapa_1_ttA ($tietue,
                      $vahva_aste + A($tietue),
                      $heikko_aste) +
             laatutapa_2_nUt_ttU ($tietue,
                        $heikko_aste + "n",
                        $heikko_aste) +
             [johdin_Us_ksen: $vahva_aste])
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), kantaja);
end;


subrule salata_salailla ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return salata ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste)
     + salailla ($tietue, $vahva_aste);
end;


subrule arvailla ($tietue):
 return ehtotapa2 ($tietue, "e")
     + käskytapa ($tietue, "e")
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, "e", "e", "", "",
                  tositapa_4_l ("")) +
             ehtotapa_tA   ($tietue, "", "") +
             mahtotapa_le_tA ($tietue, "", "") +
             käskytapa_tA  ($tietue, "", "") +
             [nimitapa_1_lA:  "",
              nimitapa_2:   "l",
              nimitapa_2_tA:  ""] +
              nimitapa_3_tA_4 ($tietue, "e", "") +
              laatutapa_1_tA ($tietue, "e", "") +
              laatutapa_2_lUt ($tietue, ""))
     + tekijännimi ($tietue, "i", kulkija)
     + sana_U ($tietue, "");
end;


subrule paistaa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return tositavan_kertoma ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste)
     + käskytapa ($tietue, A($tietue))
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $vahva_aste + A($tietue),
                  $vahva_aste + O($tietue), $heikko_aste + O($tietue),
                  tositapa_4_tt ($heikko_aste + "e")) +
             ehtotapa_ttA   ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + "e") +
             mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + "e") +
             käskytapa_ttA  ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), $heikko_aste + "e") +
             nimitapa_laatutapa ($tietue,
                       $vahva_aste + A($tietue),
                       $heikko_aste + "e"))
     + tekijännimi ($tietue, $vahva_aste + A($tietue), kulkija);
end;


subrule voida ($tietue, $lisä1, $lisä2):
 return tositavan_kestämä_y3 ($tietue, $lisä1)
     + käskytapa ($tietue, $lisä1)
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa_ei_kestämä_y3
              ($tietue, $lisä1, $lisä1, $lisä2, $lisä2,
               tositapa_4_d ($lisä1)) +
             ehtotapa_tA   ($tietue, $lisä2, $lisä1) +
             mahtotapa_ne_tA ($tietue, $lisä1, $lisä1) +
             käskytapa_tA   ($tietue, $lisä1, $lisä1) +
             [nimitapa_1_dA:  $lisä1,
              nimitapa_2:   $lisä1 + "d",
              nimitapa_2_tA:  $lisä1] +
             nimitapa_3_tA_4 ($tietue, $lisä1, $lisä1) +
             [johdin_vE:   $lisä1,
              johdin_tAvA:  $lisä1] +
             laatutapa_2_nUt_dU ($tietue, $lisä1, $lisä1) +
             [johdin_nti: $lisä1])
     + tekijännimi ($tietue, $lisä1, myyjä);
end;


subrule kanavoida ($tietue, $lisä1, $lisä2):
 return tositavan_kestämä_y3 ($tietue, $lisä1)
     + käskytapa ($tietue, $lisä1)
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa_ei_kestämä_y3
              ($tietue, $lisä1, $lisä1, $lisä2, $lisä2,
               tositapa_4_d ($lisä1)) +
             ehtotapa_tA   ($tietue, $lisä2, $lisä1) +
             mahtotapa_ne_tA ($tietue, $lisä1, $lisä1) +
             käskytapa_tA   ($tietue, $lisä1, $lisä1) +
             [nimitapa_1_dA:  $lisä1,
              nimitapa_2:   $lisä1 + "d",
              nimitapa_2_tA:  $lisä1] +
             nimitapa_3_tA_4 ($tietue, $lisä1, $lisä1) +
             laatutapa_1_tA ($tietue, $lisä1, $lisä1) +
             laatutapa_2_nUt_dU ($tietue, $lisä1, $lisä1) +
             [johdin_nti: $lisä1])
     + tekijännimi ($tietue, $lisä1, myyjä);
end;


subrule tulla ($tietue, $tositapa_4, $mahtotapa,
        $nimitapa_1, $nimitapa_2_lisä, $laatutapa_2):
 return käskytapa ($tietue, "e")
     + taivutuskaava ($tietue,
             tositapa ($tietue, "e", "e", "", "", $tositapa_4) +
             [ehtotapa:    "",
              ehtotapa_tA:   "",
              $mahtotapa:   "",
              mahtotapa_tA:  "",
              käskytapa:    "",
              käskytapa_tA:  "",
              $nimitapa_1:   "",
              nimitapa_2:   $nimitapa_2_lisä,
              nimitapa_2_tA:  ""] +
             nimitapa_3_tA_4 ($tietue, "e", "") +
             laatutapa_1_tA ($tietue, "e", "") +
             $laatutapa_2)
     + tekijännimi ($tietue, "i", kulkija);
end;


subrule ehtotapa_tA ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [ehtotapa: $vahva_aste, ehtotapa_tA: $heikko_aste];
end;


subrule ehtotapa_ttA ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [ehtotapa: $vahva_aste, ehtotapa_ttA: $heikko_aste];
end;


subrule mahtotapa_ne_ttA ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
#define $a := transmit ("huuhaa " + $vahva_aste + " " + $heikko_aste);
 return [mahtotapa_ne:    $vahva_aste,
     mahtotapa_ttA:    $heikko_aste];
end;


subrule mahtotapa_se_tA ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [mahtotapa_se:    $vahva_aste,
     mahtotapa_tA:    $heikko_aste];
end;


le mahtotapa_ne_tA ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [mahtotapa_ne:    $vahva_aste,
     mahtotapa_tA:    $heikko_aste];
end;


subrule mahtotapa_le_tA ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [mahtotapa_le:    $vahva_aste,
     mahtotapa_tA:    $heikko_aste];
end;


subrule käskytapa_ttA ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [käskytapa:    $vahva_aste,
     käskytapa_ttA:  $heikko_aste];
end;


subrule käskytapa_tA ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [käskytapa:    $vahva_aste,
     käskytapa_tA:   $heikko_aste];
end;


subrule nimitapa_3_ttA_4 ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [nimitapa_3:    $vahva_aste,
     nimitapa_3_ttA:  $heikko_aste,
     nimitapa_45:    $vahva_aste,
     johdin_mA:    $vahva_aste];
end;


subrule nimitapa_3_tA_4 ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [nimitapa_3:    $vahva_aste,
     nimitapa_3_tA:  $heikko_aste,
     nimitapa_45:    $vahva_aste,
     johdin_mA:    $vahva_aste];
end;


subrule nimitapa_laatutapa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return nimitapa_laatutapa_i ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, $vahva_aste);
end;


subrule nimitapa_laatutapa_i ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste, $nimitapa_2):
 return [nimitapa_1_A:  $vahva_aste,
     nimitapa_2:   $nimitapa_2,
     nimitapa_2_ttA: $heikko_aste] +
     nimitapa_3_ttA_4  ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste) +
     laatutapa_1_ttA   ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste) +
     laatutapa_2_nUt_ttU ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste);
end;


subrule laatutapa_1_tA ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [johdin_vA:   $vahva_aste,
     johdin_tAvA:  $heikko_aste];
end;


subrule laatutapa_1_ttA ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [johdin_vA:    $vahva_aste,
     johdin_ttAvA:  $heikko_aste];
end;


subrule laatutapa_2_lUt ($tietue, $lisä):
 return [johdin_lUt:   $lisä,
     johdin_tU:    $lisä,
     johdin_lU:    $lisä];
end;


subrule laatutapa_2_nUt ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [johdin_nUt:   $vahva_aste,
     johdin_tU:    $heikko_aste,
     johdin_nU:    $heikko_aste];
end;


subrule laatutapa_2_nUt_dU ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [johdin_nUt:   $vahva_aste,
     johdin_tU:    $heikko_aste,
     johdin_dU:    $heikko_aste];
end;


subrule laatutapa_2_nUt_ttU ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [johdin_nUt:   $vahva_aste,
     johdin_ttU:   $heikko_aste];
end;


subrule laatutapa_2_rUt ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return [johdin_rUt:   $vahva_aste,
     johdin_tU:    $heikko_aste,
     johdin_rU:    $heikko_aste];
end;


subrule laatutapa_2_sUt ($tietue, $lisä):
 return [johdin_sUt_stU:   $lisä];
end;


subrule eka_kirjain ($sana):
 if ($sana matches "k.*") then
  return "k";
 elseif ($sana matches "p.*") then
  return "p";
 elseif ($sana matches "t.*") then
  return "t";
 else
  error "eka kirjain: 1. kirjain ei ole k, p eikä t";
 end;
end;


# Sana, joka taipuu yksikössä kuten autio.
#
subrule yksikkö_autio ($tietue, $lisä, $osannot):
 if ($tietue.luokka = nimisana) then
  return yksikkö8 ($lisä, $lisä, $lisä, $lisä,
           $osannot,
           sisätulento_Vn,
           $lisä, $lisä) +
      [johdin_tOn:  $lisä,
      johdin_mAinen: $lisä,
      johdin_inen:  $lisä];
 else
  define $johdin := johdin_UUs;
  if (last($tietue.alku) matches @ääntiö) then
   $johdin := johdin_Us;
  end;
  return yksikkö8 ($lisä, $lisä, $lisä, $lisä,
           $osannot,
           sisätulento_Vn,
           $lisä, $lisä) +
      [johdin_tOn:  $lisä,
      johdin_lAinen: $lisä,
      johdin_inen:  $lisä,
      $johdin: ""];
 end;
end;


# Sana, joka taipuu yksikössä kuten tuohi.
#
subrule yksikkö_tuohi ($lisä1, $lisä2):
 return yksikkö8 ($lisä1, $lisä2, $lisä1, $lisä1, 
          [osanto_tA: ""], sisätulento_Vn,
          $lisä1, $lisä2) +
     [johdin_tOn:  $lisä1,
     johdin_lAinen: $lisä1,
     johdin_mAinen: $lisä2,
     johdin_inen: ""];
end;


subrule yksikkö_meri ($e, $i):
 return [tavuviiva:    $i,
     omistusliite:  $e,
     nimentö:     $i,
     omanto_n:    $e,
     olento_nA:    $e, # Mere+nä.
     tulento_ksi:   $e,
     sisäolento_ssA: $e,
     sisätulento_Vn: $e,
     ulkopaikallissija_llA: $e,
     vajanto_ttA:   $e,
     kerronto_sti:  $e,
     voittoaste:   $e,
     johdin_tOn:   $e,
     johdin_inen:   ""]
     + yhdyssana ($i);
end;


subrule yksikkö_valo ($vahva_aste, $heikko_aste):
 return [tavuviiva:    $vahva_aste,
     omistusliite:  $vahva_aste,
     nimentö:     $vahva_aste,
     omanto_n:    $heikko_aste,
     osanto_A:    $vahva_aste,
     olento_nA:    $vahva_aste,
     tulento_ksi:   $heikko_aste,
     sisäolento_ssA: $heikko_aste,
     sisätulento_Vn: $vahva_aste,
     ulkopaikallissija_llA: $heikko_aste,
     vajanto_ttA:   $heikko_aste,
     kerronto_sti:  $heikko_aste,
     voittoaste:   $heikko_aste,
     johdin_tOn:   $heikko_aste, 
     johdin_Us:    $vahva_aste,
     johdin_lAinen:  $vahva_aste,
     johdin_mAinen:  $vahva_aste,
     johdin_inen:   $vahva_aste]
     + yhdyssana ($vahva_aste);
end;


# Yksikön taivutus.
# osanto sisätulento
# A    Vn
# A tA  Vn
# tA   Vn
# ttA   Vn
#
# tA   hVn
#
# tA   seen
# ttA   seen

subrule yksikkö8 ($omistusliite,
         $nimentö,
         $vahva_aste,
         $heikko_aste,
         $osanto,
         $sisätulento,
         $voittoaste,
         $yhdyssana):
 define $st := <>;
 if (value_type($sisätulento) = record) then
  $st := $sisätulento;
 else
  $st := [$sisätulento: $vahva_aste];
 end;

 return [tavuviiva:    $nimentö,
     omistusliite:  $omistusliite,
     nimentö:     $nimentö,
     omanto_n:    $heikko_aste] +
     $osanto +
     [olento_nA:    $vahva_aste,
     tulento_ksi:   $heikko_aste,
     sisäolento_ssA: $heikko_aste] +
     $st +
     [ulkopaikallissija_llA: $heikko_aste,
     vajanto_ttA:   $heikko_aste,
     kerronto_sti:  $heikko_aste,
     voittoaste:   $voittoaste]
     + yhdyssana ($yhdyssana);
end;


subrule yksikkö8b ($omistusliite,
          $nimentö,
          $vahva_aste,
          $heikko_aste,
          $osanto,
          $sisätulento,
          $yhdyssana):
 define $st := <>;
 if (value_type($sisätulento) = record) then
  $st := $sisätulento;
 else
  $st := [$sisätulento: $vahva_aste];
 end;

 return [tavuviiva:    $nimentö,
     omistusliite:  $omistusliite,
     nimentö:     $nimentö,
     omanto_n:    $heikko_aste] +
     $osanto +
     [olento_nA:    $vahva_aste,
     tulento_ksi:   $heikko_aste,
     sisäolento_ssA: $heikko_aste] +
     $st +
     [ulkopaikallissija_llA: $heikko_aste,
     vajanto_ttA:   $heikko_aste,
     kerronto_sti:  $heikko_aste]
     + yhdyssana ($yhdyssana);
end;


subrule yksikkö9 ($tietue,
         $omistusliite,
         $nimentö,
         $vahva_aste,
         $heikko_aste,
         $osanto,
         $sisätulento,
         $voittoaste,
         $yhdyssana):
 if ($tietue.luokka in <laatusana, nimi_laatusana, johdin_vA>) then
  return yksikkö8 ($omistusliite,
           $nimentö,
           $vahva_aste,
           $heikko_aste,
           $osanto,
           $sisätulento,
           $voittoaste,
           $yhdyssana);
 else
  return yksikkö8b ($omistusliite,
           $nimentö,
           $vahva_aste,
           $heikko_aste,
           $osanto,
           $sisätulento,
           $yhdyssana);
 end;
end;


subrule monikko6 ($vahva_aste,
         $heikko_aste,
         $omanto,
         $osanto,
         $sisätulento,
         $yliaste):
 return $omanto +
     $osanto +
     [olento_inA:    $vahva_aste,
     sija_monikko_1:   $heikko_aste] +
     $sisätulento +
     [ulkopaikallissija_illA: $heikko_aste,
     vajanto_ittA:   $heikko_aste,
     seuranto_ine:   $vahva_aste,
     yliaste:     $yliaste,
     johdin_ittAin:  $heikko_aste];
end;


subrule monikko7 ($nimentö_t,
         $vahva_aste,
         $heikko_aste,
         $omanto,
         $osanto,
         $sisätulento,
         $yliaste):
 define $monikon_nimentö := [nimentö_t: $nimentö_t];
 if (value_type($nimentö_t) = record) then
  $monikon_nimentö := $nimentö_t;
 end;

 return $monikon_nimentö +
     monikko6 ($vahva_aste,
          $heikko_aste,
          $omanto,
          $osanto,
          $sisätulento,
          $yliaste);
end;


subrule tositapa_4_d ($lisä):
 return [tositavan_kestämä_dAAn: $lisä,
     tositavan_kertoma_tiin: $lisä];
end;


subrule tositapa_4_l ($lisä):
 return [tositavan_kestämä_lAAn: $lisä,
     tositavan_kertoma_tiin: $lisä];
end;


subrule tositapa_4_n ($lisä):
 return [tositavan_kestämä_nAAn: $lisä,
     tositavan_kertoma_tiin: $lisä];
end;


subrule tositapa_4_r ($lisä):
 return [tositavan_kestämä_rAAn: $lisä,
     tositavan_kertoma_tiin: $lisä];
end;


subrule tositapa_4_t ($lisä):
 return [tositavan_kestämä_tAAn: $lisä,
     tositavan_kertoma_tiin: $lisä];
end;


subrule tositapa_4_tt ($lisä):
 return [tositavan_kestämä_tAAn: $lisä,
     tositavan_kertoma_ttiin: $lisä];
end;


# Etsi merkkijono $u merkkijonosta $s.
# Palauta $u:n indeksi tai -1 jos ei löydy.
#
#subrule indeksi ($s, $u):
# if (length($s) greater_equal length($u)) then
#  foreach $i in length($s) - length($u) + 1:
#   if (substring ($s, $i, $i + length($u) - 1) = $u) then
#    return $i;
#   end;
#  end;
# end;
# return -1;
#end;


subrule juonto ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.äs := ääntiösointu ($tietue);
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + tO($tietue);
 return valo ($tietue, tO($tietue), nO($tietue));
end;

subrule pyörtö ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.äs := ääntiösointu ($tietue);
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + tO($tietue);
 return valo ($tietue, tO($tietue), rO($tietue));
end;


subrule kiiski ($tietue):
 return risti ($tietue, "", "") +
     taivutuskaava ($tietue, 
            [omistusliite:   "e",
             omanto_n:     "e",
             osanto_A:     "e",
             olento_nA:    "e",
             tulento_ksi:   "e",
             sisäolento_ssA:  "e",
             sisätulento_Vn:  "e",
             ulkopaikallissija_llA: "e",
             vajanto_ttA:   "e",
             nimentö_t:    "e",
             omanto_ien:    "",
             osanto_ia:    "",
             olento_inA:    "",
             sija_monikko_1:   "",
             sisätulento_iin: "",
             ulkopaikallissija_illA: "",
             vajanto_ittA:   "",
             seuranto_ine:   "",
             johdin_tOn:    "e",
             johdin_ittain:  ""]);
end;


subrule muisto ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := nimisana;

 define $loppu := "o";
 if ($tietue.alku matches ".*" + @yäö + ".*") then
  $loppu := "ö";
 end;
 $tietue.alku :=+ $loppu;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku;
 $tietue.äs := ääntiösointu ($tietue);
 return valo ($tietue, "", "");
end;


subrule hohto ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.äs := ääntiösointu ($tietue);
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + tO($tietue);
 return valo ($tietue, tO($tietue), dO($tietue));
end;


subrule hohdattaa ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.alku :=+ $heikko_aste + A($tietue) + "t";
 $tietue.luokka := teonsana;
 $tietue.äs := ääntiösointu ($tietue);
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + tAA($tietue);
#define $a := transmit ($tietue);
 return muistaa_muistella ($tietue, tA($tietue), A($tietue), "t", "")
     + taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: ""]);
end;


subrule heitto ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.äs := ääntiösointu ($tietue);
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + tO($tietue);
 return valo ($tietue, tO($tietue), O($tietue));
end;


subrule haravoitua ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := teonsana;
 $tietue.äs := ääntiösointu ($tietue);
 $tietue.alku :=+ "i";
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t" + UA($tietue);
 return punoa ($tietue, tU($tietue), dU($tietue));
end;

subrule merkkejä_ennen_loppuosaa($tietue):
 if ($tietue.rakenne = nil) then
  return 0;
 end;
 define $merkkejä := 0;
 define $ennen_loppuosaa := 0;
 foreach $i in length($tietue.rakenne):
  if substring($tietue.rakenne, $i) = "=" then
   $ennen_loppuosaa := $merkkejä;
  elseif substring($tietue.rakenne, $i) = "-" then
   $merkkejä :=+ 1;
   $ennen_loppuosaa := $merkkejä;
  else
   $merkkejä :=+ 1;
  end;
 end;
 return $ennen_loppuosaa;
end;

subrule ääntiösointu ($tietue):
 define $l := length($tietue.alku);
 define $ennen_loppuosaa := merkkejä_ennen_loppuosaa($tietue);
 foreach $i in -($l - $ennen_loppuosaa):
  if substring($tietue.alku, $l + $i + 1) matches @yäö then
   return ä;
  elseif substring($tietue.alku, $l + $i + 1) matches @uao then
   return a;
  end;
 end;
 return a;
end;

subrule ääntiösointu_kihistä ($tietue):
 define $l := length($tietue.alku);
 define $neutraali := a;
 foreach $i in -$l:
  if substring($tietue.alku, $l + $i + 1) matches @yäö then
   return ä;
  elseif substring($tietue.alku, $l + $i + 1) matches @uao then
   return a;
  elseif substring($tietue.alku, $l + $i + 1) = "e" then
   $neutraali := ä;
  end;
 end;
 return $neutraali;
end;

subrule salailla ($tietue, $vahva_aste):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := teonsana;
 $tietue.alku :=+ $vahva_aste + "il";
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + lA($tietue);
 return arvailla ($tietue);
end;

subrule huiskaista ($tietue, $ääntiö):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := teonsana;
 $tietue.alku :=+ $ääntiö;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "ist" + $ääntiö;
 return nuolaista2 ($tietue);
end;


subrule punottaa ($tietue, $heikko_aste):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := teonsana;
 $tietue.alku :=+ $heikko_aste + "t";
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t" + AA($tietue);
 return muistaa_muistella ($tietue, tA($tietue), A($tietue), "t", "")
     + taivutuskaava ($tietue, [johdin_Us_ksen: ""]);
end;


subrule pahentua ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := teonsana;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t" + UA($tietue);

 return punoa ($tietue, tU($tietue), nU($tietue));
end;


subrule yhdyssanan_taivutuskaava ($tietue, $yhdyssana):
 return taivutuskaava ($tietue, yhdyssana ($yhdyssana));
end;


subrule yhdyssana ($yhdyssana):
 return [nimisana:    $yhdyssana,
	 tavuviiva:    $yhdyssana];
end;


subrule murto ($tietue):
 $tietue :=+ johdoksen_lähtötiedot($tietue);
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.äs := a;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + tO($tietue);
 return valo ($tietue, tO($tietue), rO($tietue));
end;


subrule sivumpana ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [osanto_A:    $vahva_aste,
             olento_nA:    $vahva_aste,
             tulento_ksi:   $heikko_aste,
             sisäolento_ssA: $heikko_aste,
             sisätulento_Vn: $vahva_aste,
             ulkopaikallissija_llA: $heikko_aste,
             tulento_s:    $heikko_aste]);
end;


subrule keväämmällä ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [olento_nA:    $vahva_aste,
             tulento_ksi:   $heikko_aste,
             ulkopaikallissija_llA: $heikko_aste]);
end;

subrule voikko_lista_vain_lipulla($lippu, $lista):
 if (switch ($lippu) = no) then return <>;
 else return $lista;
 end;
end;

# Rakentaa listasta sanatietueita tietueen, jonka attribuutteina
# on luokkasymboleita ja arvoina listoja, jotka sisältävät kyseistä
# luokkaa vastaavat sanatietueet alkuperäisestä listasta.
subrule map_by_class($list):
 define $map := [];
 foreach $l in $list:
  if not $l.luokka in $map then
   $map :=+ [$l.luokka: <>];
  end;
  $map.($l.luokka) :=+ <$l>;
 end;
 return $map;
end;

# Yhdistää tietueet, jotka poikkeavat toisistaan vain äs-kentän osalta.
subrule yhdistä_sama_äs($lista):
 if length($lista) = 2 and $lista.1 - äs = $lista.2 - äs then
  return <$lista.1 + [äs: aä]>;
 end;
 return $lista;
end;

# Yhdistää tietueet, jotka poikkeavat toisistaan vain lähtöluokka-kentän osalta.
subrule yhdistä_johdokset($lista):
 if length($lista) = 2 and $lista.1 - lähtöluokka = $lista.2 - lähtöluokka then
  if $lista.<1,lähtöluokka> = nil then
   return <$lista.2>;
  elseif $lista.<2,lähtöluokka> = nil then
   return <$lista.1>;
  end;
 end;
 return $lista;
end;

# Yhdistää tietueet, jotka poikkeavat toisistaan vain jatko-kentän osalta.
subrule yhdistä_sama_jatko($lista):
 if length($lista) = 1 then
  # Optimoidaan yleisin tapaus
  return $lista;
 end;
 define $combined := <>;
 define $newCombined := <>;
 define $didCombine := no;
 foreach $current in $lista:
  $newCombined := <>;
  $didCombine := no;
  foreach $previous in $combined:
   if $previous - jatko = $current - jatko then
    $newCombined :=+ <$previous + [jatko: $previous.jatko + $current.jatko]>;
    $didCombine := yes;
   else
    $newCombined :=+ <$previous>;
   end;
  end;
  if not $didCombine then
   $newCombined :=+ <$current>;
  end;
  $combined := $newCombined;
 end;
 return $combined;
end;

output_filter output($lista_orig):
 # Tuotantoversiossa ei tarvita kaikkia kenttiä
 define $lista := $lista_orig;
 if (not @voikko_debug) then
  $lista := <>;
  foreach $l in $lista_orig:
   $lista :=+ <$l - perusmuoto - aikamuoto>;
  end;
 end;

 foreach $i in length($lista):
  # Kaikkia lippuja ei tarvita
  if ($lista.$i.tiedot /= nil) then
   $lista.$i.tiedot :=- <ei_sukija, murre, ei_vertm, ei_yks, ei_inen, ei_lAinen, ei_mAinen>;
   if (not johdin_inen in $lista.$i.jatko) then
    $lista.$i.tiedot :=- <inen>;
   end;
   if (length($lista.$i.tiedot) = 0) then
    $lista.$i :=- tiedot;
   end;
  end;

  # Ylimääräiset merkit pois rakenne-kentästä
  if $lista.$i.rakenne /= nil then
   repeat while last($lista.$i.rakenne) = "p";
    $lista.$i.rakenne := substring($lista.$i.rakenne, 1L, 2R);
   end;
   if substring($lista.$i.rakenne, 1L) = "=" then
    $lista.$i.rakenne := substring($lista.$i.rakenne, 2L, 1R);
   end;
  end;
  
  # Nimentöä tarvitaan aikaisemmin prosessissa merkkinä siitä, että sanan voi lopettaa ko. kohdassa.
  # Tässä vaiheessa sen voi poistaa.
  if ($lista.$i.luokka in @nimisana + <laatusana>) then
   $lista.$i.jatko :=- <nimentö>;
  end;
 end;

 # Poistetaan täydelliset kaksoiskappaleet
 $lista := set($lista);

 # Luodaan pintamuotoa vastaavat lopulliset tietueet luokittain
 define $lista_luokittain := map_by_class($lista);
 foreach $luokka in $lista_luokittain:
  define $osalista := $lista_luokittain.($luokka);
  $osalista := yhdistä_sama_äs($osalista);
  $osalista := yhdistä_sama_jatko($osalista);
  $osalista := yhdistä_johdokset($osalista);
  foreach $l in $osalista:
   result $l + [jatko: set($l.jatko)];
  end;
 end;
end;