Blob Blame History Raw
This changelog is unmaintained. Please see the Git changelog at
https://github.com/voikko/corevoikko/commits/master/suomimalaga
to see all changes since 2006-06-20.

2006-10-01 Harri Pitkänen
	* suomi.sym: Lisätty lippu ei_vertm sellaisia laatusanoja varten, jotka
	 eivät taivu vertailumuodoissa (esim. ekstra, *ekstrampi, *ekstrain).

2006-06-20 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Versio 0.7.

2006-06-13 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Lisätty tiedosto suomi-voikko.pro Harri Pitkäsen ohjeen mukaan.
	* Päivitetty tiedostot LUE.MINUT ja Makefile.
	* Versio 0.7-beta10.

2006-06-07 Harri Pitkänen
	* Parannettu isojen kirjainten käsittelyä ja korjattu
	 tavutusongelmia Voikkoa varten.

2006-06-06 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Muutettu š ja ž sanoihin, joihin ne kuuluvat.
	 Nämä sanat tunnistetaan myös, jos š:n ja ž:n asemesta
	 käytetään s:ää, sh:ta, z:aa tai zh:ta. Siis tunnistetaan
	 esim. šaali, saali ja shaali.
	* Versio 0.7-beta9.

2006-06-01 Hannu Väisänen
	* combi_rule yhdyssana_oikein: hyväksytään erisnimi
	 viivan kanssa yhdyssanoissa ("Anna-niminen").
	* Versio 0.7-beta8.
	
2006-05-29 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* combi_rule sijapääte: korjattu sti-loppuisten laatusanojen
	 (esim. kaunii+sti) ja johdosten (puhuva+sti) tunnistusta.
	* combi_rule sijapääte: hyväksytään omistusliite sijapäätteen
	 jälkeen myös lyhenteissä (esim. USA:ssa+ni).
	* Versio 0.7-beta7.

2006-05-24 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty.
	* Korjattu minun ja Harri Pitkäsen huomaamia virheitä.
	* -inen-loppuiset johdokset (valo+inen) hyväksytään vain
	 yhdyssanojen jälkiosana paitsi jos ne on merkitty sanastoon
	 erillisiksi sanoiksi. (Toivottavasti tämä toimii nyt :-).
	* Versio 0.7-beta6.

2006-05-23 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi>
	* subrule yhdyssana_oikein: voikko-versiossa hyväksytään viiva
	 yhdyssanoissa vain oikeinkirjoitussääntöjen mukaan. Siis
	 hyväksytään esim. linja-auto, mutta ei paketti-autoa.

2006-05-22 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Sanastoon merkitty sanat, joita ei käännetä voikko-versiossa
	 (tiedot: <ei_voikko>) tai sukija-versiossa (tiedot: <ei_sukija>)
	 Harri Pitkäsen korjauksen mukaan.
	* Korjattu Harri Pitkäsen huomaamat kirjoitusvirheet.
	* Tavuviiva voi olla myös sanan alussa tai lopussa.
	* Hyväksytään liitesana sijapäätteen jälkeen myös
	 lyhenteissä (esim. USA:ssa+kin).
	* Versio 0.7-beta5.

2006-05-16 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Johdetaan -inen-loppuiset laatusanat nimisanosta (esim. valo+inen).
	 Ne hyväksytään vain yhdyssanojen jälkiosana paitsi jos ne on
	 merkitty sanastoon erillisiksi sanoiksi.
	* Tarpeettomia lyhenteitä poistettu (eli siirretty tiedostoon omat.lex :-).
	* Pisteitä lisätty niihin lyhenteisiin, joihin ne kuuluvat.
	* Versio 0.7-beta4.

2006-05-12 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi>
	* Isojen kirjainten tuki oikolukua varten.
	* Lyhenteiden erottaminen tavutusta varten.
	
2006-05-12 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Antautua-tyyppiset sanat taivutetaan sukija-versiossa Nykysuomen
	 sanakirjan ja voikko-versiossa Suomen kielen perussanakirjan mukaan.
	* Tunnistetaan entistä vähemmän sanoja virheellisesti yhdyssanoiksi.
	* Versio 0.7-beta3.

2006-05-10 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Erisnimet muutettu alkaamaan isolla kirjaimella.
	* Tiedoston atk.lex sanat merkitty atk-alan erikoissanoiksi.
	* Monikon omanto voi olla yhdyssanan alkuosana (esim äitienpäivä).
	* Yhdyssanojen tunnistusta parannettu.
	* Versio 0.7-beta2.

2006-05-05 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi>
	* Ääntiösoinnun tarkistus lyhenteiden taivutuksessa.
	* combi_rule teonsana: poistettu ylimääräisiä sääntöjä result-lauseesta.

2006-05-05 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Sanastoon voidaan merkitä sanoja, joita ei käännetä voikko-versioon.
	* Versio 0.7-beta1.

2006-04-29 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Ei enää hyväksytä talonas-tyyppisiä sanoja (talona+s).
	* Sanastoon voi merkitä sanat, jotka voivat olla vain
	 yhdyssanojen jälkiosana, esim. (kaunis)silmäinen.
	* Versio 0.6.

2006-04-24 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Siirrytty käyttämään UTF-8 -merkistöä.
	* Versio 0.5.

2006-03-24 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Tietojenkäsittelysanasto siirretty tiedostoon sanat/atk.lex.
	* Versio 0.4.

2006-03-02 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Ei enää hyväksytä automaagisesti ohjelmalistata-tyyppisiä teonsanoja.
	* Versio 0.3.

2006-03-06 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja sanaston virheitä korjattu.
	* Lisätty liput malli ja tulostus. Katso tiedosto suomi.pro.
	* Versio 0.4.

2006-02-27 Hannu Väisänen
	* Sanoja lisätty ja virheellisiä taivutuksia korjattu.
	* Versio 0.2.

2006-02-20 Hannu Väisänen
	* Versio 0.1.