Blob Blame History Raw
# Suomi-malaga, suomen kielen muoto-opin kuvaus.
#
# Tekijänoikeus © 2006-2007, 2012-2013 Hannu Väisänen (Etunimi.Sukunimi@uef.fi)
#
# Tämä ohjelma on vapaa; tätä ohjelmaa on sallittu levittää
# edelleen ja muuttaa GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin)
# ehtojen mukaan sellaisina kuin Free Software Foundation
# on ne julkaissut; joko Lisenssin version 2, tai (valinnan
# mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti.
#
# Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi
# hyödyllinen, mutta ilman mitään takuuta; ilman edes
# hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai
# soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL
# lisenssistä lisää yksityiskohtia.
#
# Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL
# lisenssistä; jos näin ei ole, kirjoita osoitteeseen Free
# Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
# Boston, MA 02110-1301, USA.
#
# Tämän ohjeman linkittäminen staattisesti tai dynaamisesti
# muihin moduuleihin on ohjelmaan perustuvan teoksen
# tekemistä, joka on siis GPL lisenssin ehtojen alainen.
#
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
# any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; see the file COPYING. If not, write to the
# Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
# 02110-1301, USA.
#
# Linking this program statically or dynamically with other modules is
# making a combined work based on this program. Thus, the terms and
# conditions of the GNU General Public License cover the whole
# combination.


sym: suomi.sym

all: suomi.all suomi.inc suomi.pro

lex: suomi.lex suomi.inc suomi.pro
lex: sanat/11-19.lex
lex: sanat/etuliitteet.lex
lex: sanat/atk-lyhenteet.lex
lex: sanat/lyhenteet.lex
lex: sanat/olla-ei.lex
lex: sanat/omat.lex
lex: sanat/seikkasanat.lex
lex: sanat/sidesanat.lex
lex: voikonsanat/atk.lex
lex: voikonsanat/erikoiset.lex
lex: voikonsanat/erikoissanat.lex
lex: voikonsanat/joukahainen.lex
lex: voikonsanat/kasvatustiede.lex
lex: voikonsanat/laaketiede.lex
lex: voikonsanat/lainen.lex
lex: voikonsanat/lukusanat.lex
lex: voikonsanat/matluonnontiede.lex
lex: voikonsanat/poikkeavat.lex
#lex: voikonsanat/seikkasanat.lex
#lex: voikonsanat/sidesanat.lex
lex: voikonsanat/taivutustaydennykset.lex
lex: voikonsanat/suhdesanat.lex
lex: voikonsanat/vieraskieliset.lex
lex: voikonsanat/yhdyssanat.lex
lex: voikonsanat/erikoisalat/linux-distributions.lex

mor: suomi.mor suomi.inc

mallex: set transmit-line "./transmit"
malaga: set transmit-line "./transmit"

#mallex: set hidden +jatko
#malaga: set hidden +jatko

malaga: set display-line "malshow"
mallex: set display-line "malshow"

mallex: set use-display yes
malaga: set use-display yes

#malaga: set robust-rule no

info: Voikko-Dictionary-Format: 1


# Lipuilla malli ja tulostus voidaan säätää suomi-malagan toimintaa.
#
# Malli-lipun arvot:
#  voikko  Noudatetaan tarkasti suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjä.
#       Sanojen taivutus on Suomen kielen perussanakirjan mukainen.
#  sukija  Hyväksytään myös yleisimmät kirjoitusvirheet, esim. "julkasta".
#       Sanojen taivutus on Nykysuomen sanakirjan mukainen.
#
# Malli-lipun muuttamisen jälkeen suomi-malaga pitää kääntää uudelleen.
#
# Tulostus-lipun arvot:
#  tavallinen      Tulostetaan sanan perusmuoto, esim. "kansaneläkelaitos".
#  merkitse_yhdyssanat Merkitään yhdyssanoihin eri sanat: "=kansan=eläke=laitos".
#  koe         Tämä tulostus on ohjelman testausta varten.
#
# Tulostuksissa ei ole lainausmerkkejä.

malaga: set switch tulostus tavallinen
mallex: set switch tulostus tavallinen
#malaga: set switch tulostus merkitse_yhdyssanat
#mallex: set switch tulostus merkitse_yhdyssanat
malaga: set switch malli sukija
mallex: set switch malli sukija