Blame sukija/suomi.sym

Packit 1f3717
# Suomi-malaga, suomen kielen muoto-opin kuvaus.
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# Tekijänoikeus © 2006-2010, 2014-2015 Hannu Väisänen (Etunimi.Sukunimi@uef.fi)
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# Tämä ohjelma on vapaa; tätä ohjelmaa on sallittu levittää
Packit 1f3717
# edelleen ja muuttaa GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin)
Packit 1f3717
# ehtojen mukaan sellaisina kuin Free Software Foundation
Packit 1f3717
# on ne julkaissut; joko Lisenssin version 2, tai (valinnan
Packit 1f3717
# mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti.
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi
Packit 1f3717
# hyödyllinen, mutta ilman mitään takuuta; ilman edes
Packit 1f3717
# hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai
Packit 1f3717
# soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL
Packit 1f3717
# lisenssistä lisää yksityiskohtia.
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL
Packit 1f3717
# lisenssistä; jos näin ei ole, kirjoita osoitteeseen Free
Packit 1f3717
# Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Packit 1f3717
# Boston, MA 02110-1301, USA.
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# Tämän ohjeman linkittäminen staattisesti tai dynaamisesti
Packit 1f3717
# muihin moduuleihin on ohjelmaan perustuvan teoksen
Packit 1f3717
# tekemistä, joka on siis GPL lisenssin ehtojen alainen.
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
Packit 1f3717
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
Packit 1f3717
# the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
Packit 1f3717
# any later version.
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# This program is distributed in the hope that it will be useful, but
Packit 1f3717
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
Packit 1f3717
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Packit 1f3717
# General Public License for more details.
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# You should have received a copy of the GNU General Public License
Packit 1f3717
# along with this program; see the file COPYING. If not, write to the
Packit 1f3717
# Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
Packit 1f3717
# 02110-1301, USA.
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# Linking this program statically or dynamically with other modules is
Packit 1f3717
# making a combined work based on this program. Thus, the terms and
Packit 1f3717
# conditions of the GNU General Public License cover the whole
Packit 1f3717
# combination.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
sija;
Packit 1f3717
 nimentö;   # Yksikön nimentö.
Packit 1f3717
 nimentö_t;  # Monikon nimentö.
Packit 1f3717
 nimentö_tkA; # Jo+tka, mi+tkä, ke+tkä.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 omanto_n;  # Yksikön omanto.
Packit 1f3717
 omanto_nkA; # Joka => jo+nka, mikä => mi+nkä, ken => ke+nkä.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 omanto_ien; # Monikon omanto monikon vartaloon: nais+i+en.
Packit 1f3717
 omanto_jen; # Monikon tunnus on j: valo+j+en.
Packit 1f3717
 omanto_en;  # Monikon omanto yksikön vartaloon: takki+en.
Packit 1f3717
 omanto_in;  # Monikon omanto yksikön vartaloon: takka+in.
Packit 1f3717
 omanto_ten; # Nais+ten.
Packit 1f3717
 omanto_iT;  # Valtio+iden, valtio+itten.
Packit 1f3717
 omanto_idän; # Me+idän, te+idän, he+idän.
Packit 1f3717
 omanto_hitten; # Korke+hitten. Ei Voikko-versiossa.
Packit 1f3717
 omanto_hien;  # Korke+hien. Ei Voikko-versiossa.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 kohdanto_idät; # Me+idät, te+idät, he+idät.
Packit 1f3717
 kohdanto_t;  # Minu+t, sinu+t, häne+t, nämä+t, kene+t.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 osanto_A;   # Valo+a.
Packit 1f3717
 osanto_AA;   # 100 mk:aa.
Packit 1f3717
 osanto_iA;   # Koir+ia.
Packit 1f3717
 osanto_jA;   # Valo+ja.
Packit 1f3717
 osanto_tA;   # Puu+ta.
Packit 1f3717
 osanto_ttA;  # Hame+tta. Voisi myös tulkita hamet+ta.
Packit 1f3717
 osanto_itA;  # Pu+ita.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 olento_nA;
Packit 1f3717
 olento_rA;   # Nuori => nuorra.
Packit 1f3717
 olento_sA;   # Mies => miessä.
Packit 1f3717
 olento_inA;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 tulento_ksi;
Packit 1f3717
 tulento_iksi;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 sisäolento_ssA;
Packit 1f3717
 sisäolento_issA;
Packit 1f3717
 sisäolento_nA;  # Se => siinä.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 sisäeronto_stA;
Packit 1f3717
 sisäeronto_istA;
Packit 1f3717
 sisäeronto_tA;  # Se => siitä.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 sisätulento_Vn;
Packit 1f3717
 sisätulento_VVn;  # Lyhenteissä: gsm:ään.
Packit 1f3717
 sisätulento_hVn;
Packit 1f3717
 sisätulento_iin;  # Monikko.
Packit 1f3717
 sisätulento_ihin; # Monikko.
Packit 1f3717
 sisätulento_seen; # Hamee+seen.
Packit 1f3717
 sisätulento_isiin; # Hame+isiin.
Packit 1f3717
 sisätulento_eseen; # Airue+eseen.
Packit 1f3717
 sisätulento_sen;  # Kaunihi+sen (kaunii+seen).
Packit 1f3717
 sisätulento_isin; # Kaunih+isin (kauni+isiin).
Packit 1f3717
 sisätulento_nne;  # Sinne, tänne, tuonne, jonne (<=joka).
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 ulko_olento_llA;
Packit 1f3717
 ulko_olento_illA;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 ulkoeronto_ltA;
Packit 1f3717
 ulkoeronto_iltA;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 ulkotulento_lle;
Packit 1f3717
 ulkotulento_ille;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 vajanto_ttA;
Packit 1f3717
 vajanto_ittA;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 seuranto_ine;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 keinonto_n;  # Yksikön keinonto. Käytetään vain 3. nimitavassa (puno+ma+n).
Packit 1f3717
 keinonto_in;  # Monikon keinonto.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 kerronto_sti; # Hilpeä+sti, valkoise+sti.
Packit 1f3717
 tulento_s;   # Kaua+s, sivumma+s.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
luku;
Packit 1f3717
 yksikkö;
Packit 1f3717
 monikko;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
luokka; alaluokka; jluokka;
Packit 1f3717
 laatusana;
Packit 1f3717
 seikkasana;
Packit 1f3717
 huudahdussana;
Packit 1f3717
 sidesana;
Packit 1f3717
 suhdesana; # Etusana ja jälkisana.
Packit 1f3717
 nimisana;
Packit 1f3717
  etunimi;
Packit 1f3717
  sukunimi;
Packit 1f3717
  paikannimi;
Packit 1f3717
  nimi;     # Nimi, joka ei ole etu-, suku-, eikä paikannimi.
Packit 1f3717
 nimi_laatusana;
Packit 1f3717
 teonsana;
Packit 1f3717
  kieltosana;
Packit 1f3717
 lukusana;
Packit 1f3717
 lukusana1;
Packit 1f3717
 lukusana2;
Packit 1f3717
 lukusana3;
Packit 1f3717
 asemosana;
Packit 1f3717
 sijapääte;
Packit 1f3717
 omistusliite;
Packit 1f3717
 liitesana;
Packit 1f3717
 liitesana2;
Packit 1f3717
 liitesana_s; # Tulkaa+s.
Packit 1f3717
 liitesana_kä; # Ei+kä, älä+kä.
Packit 1f3717
 liitesana_kO; # Kaunis+ko.
Packit 1f3717
 etuliite;
Packit 1f3717
 lyhenne;
Packit 1f3717
 kaksoispiste;
Packit 1f3717
 tavuviiva;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 tositavan_kestämä_dAAn; # Voi+daan.
Packit 1f3717
 tositavan_kestämä_lAAn; # Tul+laan.
Packit 1f3717
 tositavan_kestämä_nAAn; # Men+nään.
Packit 1f3717
 tositavan_kestämä_rAAn; # Pur+raan.
Packit 1f3717
 tositavan_kestämä_tAAn; # Juos+taan.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 tositavan_kestämä_dAAn_kielto; # Ei voi+da.
Packit 1f3717
 tositavan_kestämä_lAAn_kielto; # Ei tul+la.
Packit 1f3717
 tositavan_kestämä_nAAn_kielto; # Ei men+nä.
Packit 1f3717
 tositavan_kestämä_rAAn_kielto; # Ei pur+ra.
Packit 1f3717
 tositavan_kestämä_tAAn_kielto; # Ei juos+ta.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 tositavan_kertoma_tiin; # Tul+tiin.
Packit 1f3717
 tositavan_kertoma_ttiin; # Puhu+ttiin.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 tekijä;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 yt; # Yksitekijäinen teonsana.
Packit 1f3717
 ym3; # Taipuu vain yksikön ja monikon 3. persoonassa
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 # Tositavan kestämän ja kertoman tekijäpäätteet.
Packit 1f3717
 #
Packit 1f3717
 kestämän_tekijäpääte_y1;   # Yksikön ensimmäinen, toinen ja kolmas tekijä.
Packit 1f3717
 kestämän_tekijäpääte_y2;
Packit 1f3717
 kestämän_tekijäpääte_y3;
Packit 1f3717
 kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi; # Murteissa: puhu+upi, teke+epi.
Packit 1f3717
 kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi; # Murteissa: puhu+uvi, teke+evi.
Packit 1f3717
 kestämän_tekijäpääte_y3_pi; # Murteissa: saa+pi.
Packit 1f3717
 kestämän_tekijäpääte_y3_vi; # Murteissa: puhuvi, tekevi.
Packit 1f3717
 kestämän_tekijäpääte_m1;   # Monikon ensimmäinen, toinen ja kolmas tekijä.
Packit 1f3717
 kestämän_tekijäpääte_m2;
Packit 1f3717
 kestämän_tekijäpääte_m3;
Packit 1f3717
 kestämän_tekijäpääte_heikko;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 kertoman_tekijäpääte_y1;
Packit 1f3717
 kertoman_tekijäpääte_y2;
Packit 1f3717
 kertoman_tekijäpääte_y3;
Packit 1f3717
 kertoman_tekijäpääte_m1;
Packit 1f3717
 kertoman_tekijäpääte_m2;
Packit 1f3717
 kertoman_tekijäpääte_m3;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
vertailu;
Packit 1f3717
 voittoaste;
Packit 1f3717
 yliaste;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
tapaluokka;
Packit 1f3717
 tositapa;
Packit 1f3717
 ehtotapa;
Packit 1f3717
 ehtotapa_ttA;
Packit 1f3717
 ehtotapa_tA;
Packit 1f3717
 mahtotapa;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 mahtotapa_le; # Tul+le+e.
Packit 1f3717
 mahtotapa_ne; # Puno+ne+e.
Packit 1f3717
 mahtotapa_re; # Pur+re+e.
Packit 1f3717
 mahtotapa_se; # Juos+se+e.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 mahtotapa_le_kielto; # Ei tul+le.
Packit 1f3717
 mahtotapa_ne_kielto; # Ei puno+ne.
Packit 1f3717
 mahtotapa_re_kielto; # Ei pur+re.
Packit 1f3717
 mahtotapa_se_kielto; # Ei juos+se.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 mahtotapa_ttA;
Packit 1f3717
 mahtotapa_tA;
Packit 1f3717
 käskytapa;
Packit 1f3717
 käskytapa_y2;   # Puhu.
Packit 1f3717
 käskytapa_kielto; # Älkää puhu+ko.
Packit 1f3717
 käskytapa_ttA;
Packit 1f3717
 käskytapa_tA;
Packit 1f3717
 nimitapa_1;
Packit 1f3717
 nimitapa_1_A;
Packit 1f3717
 nimitapa_1_dA;
Packit 1f3717
 nimitapa_1_lA;
Packit 1f3717
 nimitapa_1_nA;
Packit 1f3717
 nimitapa_1_rA;
Packit 1f3717
 nimitapa_1_tA;
Packit 1f3717
 nimitapa_1_pitkä; # Puno+a+kse(ni|si|en|mme|tte|en).
Packit 1f3717
 nimitapa_2;
Packit 1f3717
 nimitapa_2_tA;
Packit 1f3717
 nimitapa_2_ttA;
Packit 1f3717
 nimitapa_3;    # Taipuu kuten asema.
Packit 1f3717
 nimitapa_3_saama; # Taipuu kuten koira.
Packit 1f3717
 nimitapa_3_tA;
Packit 1f3717
 nimitapa_3_ttA;
Packit 1f3717
 nimitapa_4;
Packit 1f3717
 nimitapa_5;
Packit 1f3717
 nimitapa_45;
Packit 1f3717
 laatutapa_1;
Packit 1f3717
 laatutapa_1_vA;  # punoa => punova => punovampi
Packit 1f3717
 laatutapa_1_vE;  # myydä => myyvä => myyvempi
Packit 1f3717
 laatutapa_1_tA;
Packit 1f3717
 laatutapa_1_ttA;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 laatutapa_2;
Packit 1f3717
 laatutapa_2_lUt; # Tul+lut.
Packit 1f3717
 laatutapa_2_nUt; # Men+nyt, puno+nut.
Packit 1f3717
 laatutapa_2_rUt; # Pur+rut.
Packit 1f3717
 laatutapa_2_sUt; # Juos+sut.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 laatutapa_2_tU;
Packit 1f3717
 laatutapa_2_tU_dU;     # Voitu, voidun.
Packit 1f3717
 laatutapa_2_tU_lU_katseltu; # Katseltu, katsellun, katseltujen, katselluiden/katselluitten.
Packit 1f3717
 laatutapa_2_tU_lU_oltu;   # Oltu, ollun, oltujen.
Packit 1f3717
 laatutapa_2_tU_nU;     # Menty, mennyn.
Packit 1f3717
 laatutapa_2_tU_rU;     # Purtu, purrun.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 laatutapa_2_ttU; # Puno+ttu, puno+tu+n.
Packit 1f3717
 laatutapa_2_stU_juostu;  # Juos+tu, juostujen. Siis astevaihteluton tU-loppuinen.
Packit 1f3717
 laatutapa_2_stU_nuolaistu; # Nuolais+tu, nuolaistujen/nuolaistuiden. Siis astevaihteluton tU-loppuinen.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 johdin_inen;    # Valo+inen.
Packit 1f3717
 johdin_llinen;   # Juhla+llinen.
Packit 1f3717
 johdin_lAinen;   # Kaupunki+lainen, kaupunki+laisittain.
Packit 1f3717
 johdin_mAinen;   # Kaupunki+mainen, kaupunki+maisittain.
Packit 1f3717
 johdin_nlainen;   # Hyvänlainen, pahanlainen.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 johdin_tOn;    # Maa+ton, pää+tön.
Packit 1f3717
 johdin_Us;    # Kallis => kalle+us (kalleuden).
Packit 1f3717
 johdin_UUs;    # Valkoinen => valkois+uus (valkoisuuden).
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 johdin_mA;    # Puno+ma, teke+mä. Taipuu kuten asema.
Packit 1f3717
 johdin_mA_saama; #          Taipuu kuten koira.
Packit 1f3717
 johdin_ntA;    # Valita => vali+nta.
Packit 1f3717
 johdin_nti;    # Voida => voi+nti.
Packit 1f3717
 johdin_ntO;    # Juontaa => juo+nto.
Packit 1f3717
 johdin_Us_ksen;  # Salata => salaus (salauksen)
Packit 1f3717
 johdin_ittAin;  # Alue => alue+ittain.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 # Teonsanojen laatutavat ovat myös laatusanoja.
Packit 1f3717
 johdin_vA;    # Tule+va, tule+va+mpi, tule+vuus.
Packit 1f3717
 johdin_vE;    # Myy+vä, myy+ve+mpi, myy+vyys
Packit 1f3717
 johdin_vAinen;  # Tule+vainen.
Packit 1f3717
 johdin_tAvA;   # Tul+tava.
Packit 1f3717
 johdin_ttAvA;   # Luote+ttava.
Packit 1f3717
 johdin_tAvAinen; # Tul+tavainen.
Packit 1f3717
 johdin_ttAvAinen; # Luote+ttavainen.
Packit 1f3717
 johdin_lUt;    # Tul+lut, tul+tu, tul+leisuus.
Packit 1f3717
 johdin_nUt;
Packit 1f3717
 johdin_rUt;
Packit 1f3717
 johdin_sUt;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 johdin_tU_dU;
Packit 1f3717
 johdin_tU_lU_katseltu;
Packit 1f3717
 johdin_tU_lU_oltu;
Packit 1f3717
 johdin_tU_nU;
Packit 1f3717
 johdin_tU_rU;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 johdin_stU_juostu;
Packit 1f3717
 johdin_stU_nuolaistu;
Packit 1f3717
 johdin_ttU;
Packit 1f3717
 johdin_jA_myyjä;  # Taivutukset ovat erilaisia.
Packit 1f3717
 johdin_jA_kulkija;
Packit 1f3717
 johdin_jA_kantaja;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 johdin_nA;     # Kalista => kalina.
Packit 1f3717
 johdin_O;     # Muistaa => muisto, muiston.
Packit 1f3717
 johdin_Os;     # Murtaa  => murros.
Packit 1f3717
 johdin_tO_liitto; # Heittää => heitto, heiton.
Packit 1f3717
 johdin_tO_leuto;  # Hohtaa  => hohto, hohdon.
Packit 1f3717
 johdin_U_arvelu;  # Arvailla => arvelu, arveluiden.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 johdin_ellA;    # Muistaa => muistella.
Packit 1f3717
 johdin_dellA;
Packit 1f3717
 johdin_hdellA;
Packit 1f3717
 johdin_kellA;   # Jakaa => jaella.
Packit 1f3717
 johdin_lellA;
Packit 1f3717
 johdin_nellA;
Packit 1f3717
 johdin_nnellA;
Packit 1f3717
 johdin_rellA;
Packit 1f3717
 johdin_tellA;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 johdin_eskellA;  # Laskea => laskeskella.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 johdin_OitellA;  # Kirjo(i)ttaa => kirjo(i)tella; i:llinen muoto nykysääntöjen mukainen.
Packit 1f3717
 johdin_OtellA;   # Ammo(i)ttaa => ammo(i)tella; i:tön muoto nykysääntöjen mukainen.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 johdin_tAUtUA;   # Kirjo(i)ttaa => kirjo(i)ttautua; i:llinen muoto nykysääntöjen mukainen.
Packit 1f3717
           # Ammo(i)ttaa => ammo(i)ttautua; i:tön muoto nykysääntöjen mukainen.
Packit 1f3717
           # Asettaa => asettautua.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
 johdin_illA;    # Salata => salailla, salaella.
Packit 1f3717
 johdin_UA;     # Muistaa => muistua. Ei astevaihtelua.
Packit 1f3717
 johdin_tUA;    # Alittaa => alittua. Astevaihtelu.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
aikamuoto;
Packit 1f3717
 kestämä;
Packit 1f3717
 kertoma;
Packit 1f3717
 päättymä;
Packit 1f3717
 entispäättymä;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
nimitapa;
Packit 1f3717
laatutapa;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
perusmuoto;   # Sanan perusmuoto (hevonen, puhua, keltainen, jne).
Packit 1f3717
perusmuoto2;  # Ohjelman generoima sanan perusmuoto vaihtoehtoisille kirjoitusasuille.
Packit 1f3717
alku;      # Sanan taipumaton alkuosa (hevo(sta), puhu(essa), keltai(seen)).
Packit 1f3717
alku2;     # Ohjelman generoima sanan taipumaton alkuosa vaihtehtoisille
Packit 1f3717
        # kirjoitusasuille, esim. symbo(li), symbo(oli).
Packit 1f3717
jatko;     # Sääntö, jolla sanan jäsennystä jatketaan.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
loppu; # Sana loppuu tähän.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
lähtösana;  # Sana josta toinen sana on johdettu. Esimerkiksi
Packit 1f3717
       # sanan valkoisuus lähtösana on valkoinen.
Packit 1f3717
lähtöalku;  # Lähtösanan alkuosa.
Packit 1f3717
lähtöluokka; # Sanaluokka, josta toisen sanaluokan sana on johdettu.
Packit 1f3717
       # Esimerkiksi nimisana leikata on johdettu teonsanasta leikkaus.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
yhdyssana; # Tämä voi olla jatko-kentän arvona.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
paikannimen_jälkiliite; # -katu, -vuori, ...
Packit 1f3717
etunimen_jälkiliite; # Kallenpoika, -tytär, ...
Packit 1f3717
sitlaina; # Sitaattilaina
Packit 1f3717
loukkaava; # Alatyylinen tai loukkaava
Packit 1f3717
Packit 1f3717
äs; # Ääntiösointu.
Packit 1f3717
 a;
Packit 1f3717
 ä;
Packit 1f3717
 aä; # Analyysia, analyysiä.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
alkuperäinen_äs; # Joskus ääntiösointu pitää vaihtaa johdoksissa: pitää -> pito.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
tiedot;   # Lisätietoja sanoista. Nämä on hyvä pitää aakkosjärjestyksessä.
Packit 1f3717
 atk;    # Tietojenkäsittelyn sana.
Packit 1f3717
 ei_inen;  # Sanasta ei voi johtaa inen-loppista laatusanaa. Esimerkiksi
Packit 1f3717
       # aateli => aatelinen, koska aatelinen voi olla myös nimisana, ja
Packit 1f3717
       # se on erikseen sanastossa.
Packit 1f3717
 ei_lAinen; # Sanalla ei ole -lAinen-johdosta. Ei suomi+lainen.
Packit 1f3717
 ei_ns;   # Taivutusmuotoa ei ole Nykysuomen sanakirjan (NS) taivutuskaavoissa, esim.
Packit 1f3717
       # ainoa => ainoisiin (sisätulento_isiin). Lippua ei käytetä missään,
Packit 1f3717
       # vaan se on ainoastaan merkkinä poikkeamisesta NS:n taivutuksesta.
Packit 1f3717
 ei_mAinen; # Sanalla ei ole -mAinen-johdosta.
Packit 1f3717
 ei_sukija; # Sanaa ei ole Sukija-versiossa.
Packit 1f3717
 ei_tav;  # Ei tavuviivaa jatko-kentässä.
Packit 1f3717
 ei_vertm; # Laatusana ei taivu vertailumuodoissa.
Packit 1f3717
 ei_voikko; # Sanaa ei ole Voikko-versiossa.
Packit 1f3717
 ei_ys;   # Sana ei voi olla yhdyssanan osana.
Packit 1f3717
 ei_ysa;  # Sana ei voi olla yhdyssanan alkuosana. (ei =mais=tiainen eli mainen + tiainen).
Packit 1f3717
 ei_ysj;  # Sana ei voi olla yhdyssanan jälkiosana (ei =räme=isyys).
Packit 1f3717
 inen;   # Nimisanasta johdettu inen-loppuinen laatusana
Packit 1f3717
       # hyväksytään myös erillisenä sanana (aamu+inen).
Packit 1f3717
       # Muuten tällaiset sanat hyväksytään vain yhdyssanan jälkiosana.
Packit 1f3717
 latex;   # LaTeX-komento.
Packit 1f3717
 murre;   # Murteissa tai puhekielessä esiintyvä sana.
Packit 1f3717
 siv;    # Sivistyssanan alku- tai loppuosa.
Packit 1f3717
 Us;    # Nimisana, josta voidaan johtaa ominaisuuden nimi us-johtimella
Packit 1f3717
       # (asiak+as+ => asiak+ku+us).
Packit 1f3717
 UUs;    # Nimisana, josta voidaan johtaa ominaisuuden nimi uus-johtimella.
Packit 1f3717
 ysj;    # Sana voi olla vain yhdyssanan jälkiosana.
Packit 1f3717
 ys_perusosa; # Sanaa voi normaaleista säännöistä poiketen käyttää yleisnimen tavoin
Packit 1f3717
        # yhdyssanan perusosana.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
vanha_h;   # Valohon-tyyppiset taivutusmuodot, joista Nykysuomen sankirja sanoo:
Packit 1f3717
       # "Niissä taivutusmuodoissa, joiden päätteessä esiintyy pitkä vokaali,
Packit 1f3717
       # tavataan Kalevalan kielessä ja muussakin, varsinkin vanhemmassa
Packit 1f3717
       # runokielessä h:llisia rinnakkaismuotoja (valoon---valohon,
Packit 1f3717
       # punokoon---punokohon, punottiin---punottihin)."
Packit 1f3717
Packit 1f3717
hd_h0;    # Puhekielinen taivutusmuoto, jossa d on kadonnut (esim. kaksi, kah(d)en).
Packit 1f3717
Packit 1f3717
rakenne;   # Kertoo isojen ja pienten kirjainten käytön sanan vartalossa sekä
Packit 1f3717
       # mahdollistaa tavurajojen asettamisen ja tavutuksen kieltämisen Voikossa.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
# Lippuja. Merkitys on selitetty suomi-*.pro -tiedostoissa.
Packit 1f3717
malli;
Packit 1f3717
 voikko;
Packit 1f3717
 sukija;
Packit 1f3717
taivutus;
Packit 1f3717
 vanhat_muodot;
Packit 1f3717
tulostus;
Packit 1f3717
 tavallinen;
Packit 1f3717
 merkitse_yhdyssanat;
Packit 1f3717
 koe;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
# Nykysuomen sanakirja
Packit 1f3717
# Ensimmäinen osa A-K
Packit 1f3717
# WSOY
Packit 1f3717
# Helsinki 1966
Packit 1f3717
# s. XII-XVIII
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# Suomen kielen perussanakirja
Packit 1f3717
# Ensimmäinen osa A-K
Packit 1f3717
# Valtion painatuskeskus
Packit 1f3717
# Helsinki 1990
Packit 1f3717
# s. XIV-XVII, XIX
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# Tuomo Tuomi: Suomen kielen käänteissanakirja, s. 529-544.
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# Sanojen taivutus voi olla erilainen eri kirjoissa.
Packit 1f3717
# Suomi-malaga noudattaa yleensä Nykysuomen sanakirjan taivutusta.
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
# Sanat, jotka taipuvat kuin valo, jne.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
valo;
Packit 1f3717
 aalto;
Packit 1f3717
 alku;
Packit 1f3717
 anto;
Packit 1f3717
 apu;
Packit 1f3717
 hanko;
Packit 1f3717
 hattu;
Packit 1f3717
 hinku;
Packit 1f3717
 hoppu;
Packit 1f3717
 kaarto;
Packit 1f3717
 kippo;
Packit 1f3717
 koko;
Packit 1f3717
 kumpu;
Packit 1f3717
 laatu;
Packit 1f3717
 lepo;
Packit 1f3717
 leuto;
Packit 1f3717
 liitto;
Packit 1f3717
 lintu;
Packit 1f3717
 luku;
Packit 1f3717
 oltu;  # Ollun.
Packit 1f3717
 purtu; # Purrun.
Packit 1f3717
 ruoko;
Packit 1f3717
 sampo;
Packit 1f3717
 tiuku;
Packit 1f3717
 verkko;
Packit 1f3717
 vihko;  # Vihkon tai vihon.
Packit 1f3717
arvelu;
Packit 1f3717
 aarteisto; # Aarte(h)isto.
Packit 1f3717
 alanko;
Packit 1f3717
 avanto;
Packit 1f3717
 hontelo;  # => Honteluus (ei hontelous).
Packit 1f3717
 katseltu;  # Teonsanojen laatutavoissa.
Packit 1f3717
 laatikko;
Packit 1f3717
 nuolaistu; # Teonsanojen laatutavoissa.
Packit 1f3717
 pihatto;
Packit 1f3717
 puhuttu;  # Teonsanojen laatutavoissa.
Packit 1f3717
 raamattu;
Packit 1f3717
autio;
Packit 1f3717
 funktio;
Packit 1f3717
 illuusio;
Packit 1f3717
 obligaatio;
Packit 1f3717
 resoluutio;
Packit 1f3717
 traditio;
Packit 1f3717
risti;
Packit 1f3717
 hupi;
Packit 1f3717
 keppi;
Packit 1f3717
 kaihi; # Taipuu kuten risti tai lovi (kaihin, kaihen).
Packit 1f3717
 pelti;
Packit 1f3717
 renki;
Packit 1f3717
 siisti; # => Siisteys (ei *siistiys).
Packit 1f3717
 takki;
Packit 1f3717
 tatti;
Packit 1f3717
 tunti;
Packit 1f3717
 vati;
Packit 1f3717
 telefoni_di; # Esim. diodi, dioodi.
Packit 1f3717
 telefoni_fi;
Packit 1f3717
 telefoni_gi;
Packit 1f3717
 telefoni_li;
Packit 1f3717
 telefoni_mi;
Packit 1f3717
 telefoni_ni;
Packit 1f3717
 telefoni_ri;
Packit 1f3717
 telefoni_vi;
Packit 1f3717
 biografi;   # Biogra(a)fi.
Packit 1f3717
 marinadi;   # Marina(a)di.
Packit 1f3717
 pyramidi;   # Pyrami(i)di.
Packit 1f3717
 äiti;     # Äidin tai äitin.
Packit 1f3717
paperi;
Packit 1f3717
 banaali;
Packit 1f3717
 edam;   # Taipuu kuten paperi tai banaali, mutta sana ei lopu i:hin.
Packit 1f3717
 hollanti;
Packit 1f3717
 kajakki;
Packit 1f3717
 killinki;
Packit 1f3717
 konvehti;
Packit 1f3717
 salaatti;
Packit 1f3717
 sinappi;
Packit 1f3717
 symboli_di; # Esim. episodi, episoodi;
Packit 1f3717
 symboli_fi;
Packit 1f3717
 symboli_gi;
Packit 1f3717
 symboli_li;
Packit 1f3717
 symboli_mi;
Packit 1f3717
 symboli_ni;
Packit 1f3717
 symboli_ri;
Packit 1f3717
 symboli_vi;
Packit 1f3717
 balladi;   # Balla(a)di.
Packit 1f3717
 kamari;    # Kamari, kammari.
Packit 1f3717
 pistooli;   # Pistooli, pistoli.
Packit 1f3717
 poliisi;   # Poliisi, polisi.
Packit 1f3717
kalsium;
Packit 1f3717
 fan;
Packit 1f3717
 pop;
Packit 1f3717
 punk;
Packit 1f3717
lovi;
Packit 1f3717
 hanki;
Packit 1f3717
 happi;
Packit 1f3717
 jälki;
Packit 1f3717
 kaikki; # Kaikesta, kaikista.
Packit 1f3717
 kiiski; # Sukijan taivutus on kiiskin tai kiisken, Voikon taivutus vain kiisken.
Packit 1f3717
 kylki;
Packit 1f3717
 lampi; # Taipuu kuten lovi tai risti.
Packit 1f3717
 lehti;
Packit 1f3717
 piki;  # Piestä, pi'istä.
Packit 1f3717
 sampi;
Packit 1f3717
 siipi;
Packit 1f3717
 veli;
Packit 1f3717
nalle;
Packit 1f3717
 atte;
Packit 1f3717
 nukke;
Packit 1f3717
 kolme; # Monikko kuten lovi.
Packit 1f3717
kala;
Packit 1f3717
 aika;
Packit 1f3717
 aitta;
Packit 1f3717
 haka;
Packit 1f3717
 hanka;
Packit 1f3717
 kampa;
Packit 1f3717
 kanta;
Packit 1f3717
 kappa;
Packit 1f3717
 nahka; # Nahat tai nahkat.
Packit 1f3717
 napa;
Packit 1f3717
 parta;
Packit 1f3717
 pata;
Packit 1f3717
 raaka;
Packit 1f3717
 valta;
Packit 1f3717
koira;
Packit 1f3717
 hoikka;
Packit 1f3717
 honka;
Packit 1f3717
 huopa;
Packit 1f3717
 ikä;
Packit 1f3717
 juhta;
Packit 1f3717
 kenttä;
Packit 1f3717
 kompa;
Packit 1f3717
 kulta;
Packit 1f3717
 myyjä; # => myyjyys, myyjätär.
Packit 1f3717
 pitkä; # => pitempi/pidempi, pisin.
Packit 1f3717
 poika;
Packit 1f3717
 ruoka;
Packit 1f3717
 tolppa;
Packit 1f3717
 turta;
Packit 1f3717
 suunta;
Packit 1f3717
 ylkä;
Packit 1f3717
matala;
Packit 1f3717
 vihanta;
Packit 1f3717
 mahorkka;
Packit 1f3717
asema;
Packit 1f3717
 emäntä;
Packit 1f3717
kulkija; # => Kulkijuus.
Packit 1f3717
 apila;
Packit 1f3717
 video;
Packit 1f3717
karahka;
Packit 1f3717
 solakka;  # Solakkoihin ja solakoihin.
Packit 1f3717
  savotta;
Packit 1f3717
  ulappa;
Packit 1f3717
 veranta;
Packit 1f3717
 analogia;  # Analo(o)gia.
Packit 1f3717
 filosofia; # Filoso(o)fia.
Packit 1f3717
 topografia; # Topogra(a)fia.
Packit 1f3717
kantaja; # => kantajuus
Packit 1f3717
 apaja;
Packit 1f3717
 kahdeksan;
Packit 1f3717
peruna;
Packit 1f3717
 pasuuna;
Packit 1f3717
  opotta;
Packit 1f3717
ainoa;
Packit 1f3717
herttua;
Packit 1f3717
korkea; # Myös korkia ja korkee.
Packit 1f3717
 harteet;
Packit 1f3717
suurempi;
Packit 1f3717
vapaa;
Packit 1f3717
tienoo;
Packit 1f3717
leikkuu;
Packit 1f3717
kamee;
Packit 1f3717
 nugaa;
Packit 1f3717
 trikoo;
Packit 1f3717
 revyy;
Packit 1f3717
pii;
Packit 1f3717
maa;
Packit 1f3717
puu;
Packit 1f3717
 gnu;
Packit 1f3717
 tee;
Packit 1f3717
 tiu;
Packit 1f3717
suo;
Packit 1f3717
 tie;
Packit 1f3717
 yö;  # Vain yksikkö, monikko on erikseen sanastossa.
Packit 1f3717
bébé;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
tuohi;  # Tuohi, tuohen.
Packit 1f3717
 meri; # Merta, meressä.
Packit 1f3717
 neiti; # Neiti, neiden (astevaihtelu).
Packit 1f3717
lohi;
Packit 1f3717
lahti;
Packit 1f3717
lumi;
Packit 1f3717
tuomi;
Packit 1f3717
niemi;
Packit 1f3717
pieni;
Packit 1f3717
nuori;
Packit 1f3717
susi;
Packit 1f3717
tosi;
Packit 1f3717
hirsi;
Packit 1f3717
jälsi;
Packit 1f3717
kansi;
Packit 1f3717
lapsi;
Packit 1f3717
hapsi;
Packit 1f3717
veitsi;
Packit 1f3717
peitsi;
Packit 1f3717
suksi;
Packit 1f3717
uksi;
Packit 1f3717
kaksi;
Packit 1f3717
sankari;
Packit 1f3717
jumala;
Packit 1f3717
sisar;
Packit 1f3717
 tytär;
Packit 1f3717
ahven;
Packit 1f3717
 ien;
Packit 1f3717
uistin;
Packit 1f3717
 hapan;
Packit 1f3717
 kaadin;
Packit 1f3717
 kaavin;
Packit 1f3717
 kerroin;
Packit 1f3717
 kiharrin;
Packit 1f3717
 laidun;
Packit 1f3717
 poljin;
Packit 1f3717
 puin;   # Pukimet.
Packit 1f3717
 sivellin;
Packit 1f3717
 suodatin;
Packit 1f3717
 sydän;   # Hyväksytään taivutukset sydämen ja sydämmen.
Packit 1f3717
 vaimennin;
Packit 1f3717
onneton;
Packit 1f3717
 alaston; # Astevaihteluton.
Packit 1f3717
lämmin;
Packit 1f3717
pahin;
Packit 1f3717
vasen;
Packit 1f3717
muuan;
Packit 1f3717
seitsemän;
Packit 1f3717
nainen;
Packit 1f3717
 punainen; # Hyväksytään myös i:ttömät muodot punanen jne.
Packit 1f3717
 hevoinen; # Hyväksytään myös i:lliset muodot.
Packit 1f3717
 ironinen; # Iro(o)ninen yms.
Packit 1f3717
 allegorinen; # Allego(o)rinen yms.
Packit 1f3717
 filosofinen; # Filoso(o)finen.
Packit 1f3717
 psykologinen; # Psykolo(o)ginen.
Packit 1f3717
 topografinen; # Topogra(a)finen yms.
Packit 1f3717
 eeppinen;   # Eeppinen, eepillinen.
Packit 1f3717
 kriittinen;  # Kriittinen, kriitillinen
Packit 1f3717
 psyykkinen;  # Psyykkinen, psyykillinen.
Packit 1f3717
 relatiivinen; # Relati(i)vinen.
Packit 1f3717
vastaus;
Packit 1f3717
 aivoitus;   # Aivo(i)tus.
Packit 1f3717
 jaotus;    # Jao(i)tus.
Packit 1f3717
kalleus;
Packit 1f3717
vieras;   # => vieraus
Packit 1f3717
 ahdas;
Packit 1f3717
 allas;
Packit 1f3717
 autuas;  # => autuus
Packit 1f3717
 harras;
Packit 1f3717
 hammas;
Packit 1f3717
 iäkäs;  # => iäkkyys
Packit 1f3717
 kangas;
Packit 1f3717
 kinnas;
Packit 1f3717
 laupias; # => laupeus
Packit 1f3717
 maineikas; # Myös mainehikas.
Packit 1f3717
 paras;
Packit 1f3717
 ratas;
Packit 1f3717
 saapas;
Packit 1f3717
 utelias; # => uteliaisuus
Packit 1f3717
 varas;  # Vilkas => vilkkaus.
Packit 1f3717
 varvas;
Packit 1f3717
kirves;
Packit 1f3717
 ies;
Packit 1f3717
kauris;
Packit 1f3717
 raitis;
Packit 1f3717
 ruis;
Packit 1f3717
kaunis;  # => kauneus
Packit 1f3717
 valmis; # => valmius
Packit 1f3717
 altis;  # => alttius
Packit 1f3717
koiras;
Packit 1f3717
uros;
Packit 1f3717
mies;
Packit 1f3717
airut;
Packit 1f3717
 neitsyt;
Packit 1f3717
kevät;
Packit 1f3717
kahdeksas;
Packit 1f3717
tuhat;
Packit 1f3717
kuollut;
Packit 1f3717
 punonut;
Packit 1f3717
 purrut;
Packit 1f3717
 juossut;
Packit 1f3717
hame;
Packit 1f3717
 alkeet;
Packit 1f3717
 enne;
Packit 1f3717
 hake;
Packit 1f3717
 helle;
Packit 1f3717
 kierre;
Packit 1f3717
 lahje;
Packit 1f3717
 lape;
Packit 1f3717
 lumme;
Packit 1f3717
 osoite; # Osoite ja osote.
Packit 1f3717
 sade;
Packit 1f3717
 taive;
Packit 1f3717
 tarvike;
Packit 1f3717
 tiedote; # Tiedote ja tiedoite.
Packit 1f3717
 vaate;
Packit 1f3717
 viive;  # Viiveen tai viipeen.
Packit 1f3717
terve;
Packit 1f3717
ori;
Packit 1f3717
kiiru;
Packit 1f3717
askel;
Packit 1f3717
 auer;
Packit 1f3717
 kannel;
Packit 1f3717
 kinner;
Packit 1f3717
 ommel;
Packit 1f3717
 penger;
Packit 1f3717
 piennar;
Packit 1f3717
 säen;
Packit 1f3717
 taival;
Packit 1f3717
 udar;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
# Vain Suomen kielen perussanakirjassa.
Packit 1f3717
rosé;
Packit 1f3717
spray;
Packit 1f3717
parfait;
Packit 1f3717
isoäiti;
Packit 1f3717
nuoripari;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
yö; # Yö, yön, jne.
Packit 1f3717
yö_monikko; # Öiden, öinä, jne.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
loitolla;  # Loitolla, loitolta, loitolle, loitompaa, loitos, ...
Packit 1f3717
sivumpana;  # Sivumpaa, sivummalla, sivummaksi, sivummas, ...
Packit 1f3717
keväämmällä; # Keväämmälle, keväämpänä, keväämmäksi.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
#####################
Packit 1f3717
Packit 1f3717
punoa;   # => punottaa
Packit 1f3717
 aikoa;  # Kuten punoa, mutta astevaihtelu.
Packit 1f3717
 ampua;
Packit 1f3717
 asettua;
Packit 1f3717
 harppoa;
Packit 1f3717
 jakaantua;
Packit 1f3717
 kaatua;
Packit 1f3717
 kertoa;
Packit 1f3717
 kiekua;
Packit 1f3717
 kieppua;
Packit 1f3717
 kumartua;
Packit 1f3717
 leipoa;
Packit 1f3717
 liukua;
Packit 1f3717
 mankua;
Packit 1f3717
 muistua;
Packit 1f3717
 paleltua;
Packit 1f3717
 penkoa;
Packit 1f3717
 saapua;
Packit 1f3717
 tahtoa;
Packit 1f3717
 tempoa;
Packit 1f3717
 viittoa;
Packit 1f3717
muistaa;   # => muistella, muisto, muistua
Packit 1f3717
 aavistaa;  # => aavistella, aavistus
Packit 1f3717
 alittaa;  # => alitella, alitus
Packit 1f3717
 ammottaa;  # Sukija-versiossa myös ammoittaa => ammo(i)tella ammo(i)tus.
Packit 1f3717
 ammottua;
Packit 1f3717
 asettaa;
Packit 1f3717
 astahtaa;  # => astahdella, astahdus
Packit 1f3717
 autioittaa;
Packit 1f3717
 heittää;  # => heitellä, heitto
Packit 1f3717
 hidastaa;  # => hidastella, hidastus, hidastua, hidastuttaa
Packit 1f3717
 hohtaa;   # => hohdella, hohto
Packit 1f3717
 hujahtaa;  # => hujahdella, hujauttaa, hujahdus
Packit 1f3717
 inttää;   # => intellä
Packit 1f3717
 itää;
Packit 1f3717
 kirjoittaa; # Sukija-versiossa myös kirjottaa => kirjo(i)tella, kirjo(i)tus.
Packit 1f3717
 kirjoittua;
Packit 1f3717
 kuluttaa;
Packit 1f3717
 kyntää;
Packit 1f3717
 loistaa;  # => Loistella, loisto.
Packit 1f3717
 longertaa;
Packit 1f3717
 lypsää;   # => Lypsellä, lypsy.
Packit 1f3717
 purkaa;
Packit 1f3717
 sulaa;
Packit 1f3717
 voitaa;   # => Voidella.
Packit 1f3717
huutaa;    # => Huuto.
Packit 1f3717
 alentaa;  # => Alennus.
Packit 1f3717
soutaa;    # => Soudella.
Packit 1f3717
 vuotaa;
Packit 1f3717
puoltaa;
Packit 1f3717
 juurtaa;
Packit 1f3717
 jäykentää;
Packit 1f3717
 nuotintaa;
Packit 1f3717
 pyörtää;
Packit 1f3717
 saksantaa;
Packit 1f3717
 sukeltaa; # => Sukellella, sukellus.
Packit 1f3717
 paleltaa;
Packit 1f3717
murtaa;   # => Murrella, murros, murto. Kaksitavuiset.
Packit 1f3717
 musertaa; # => Muserrella, muserrus.
Packit 1f3717
sortaa;   # => Sorrella, sorros, sorto.
Packit 1f3717
pahentaa;  # => Pahennella, pahennus.
Packit 1f3717
 juontaa; # => Juonnella, juonto.
Packit 1f3717
kaivaa;   # => Kaivella, kaivattaa.
Packit 1f3717
 ajaa;   # => Ajella.
Packit 1f3717
 antaa;  # => Annella.
Packit 1f3717
 jakaa;
Packit 1f3717
 kapsaa;  # Ei => kapsella.
Packit 1f3717
 lappaa;
Packit 1f3717
 palaa;
Packit 1f3717
 raataa;  # => Raadella, raadanta.
Packit 1f3717
 saattaa; # => Saatella.
Packit 1f3717
haastaa;
Packit 1f3717
 kaihtaa;
Packit 1f3717
 laittaa;
Packit 1f3717
paistaa;
Packit 1f3717
 virkkaa;
Packit 1f3717
 paahtaa;
Packit 1f3717
 taittaa;
Packit 1f3717
saartaa;
Packit 1f3717
laskea;
Packit 1f3717
 hakea;
Packit 1f3717
 kutea;
Packit 1f3717
 polkea;
Packit 1f3717
 rypeä;
Packit 1f3717
 tunkea;
Packit 1f3717
tuntea;
Packit 1f3717
potea;
Packit 1f3717
lähteä;
Packit 1f3717
sallia;
Packit 1f3717
 empiä;
Packit 1f3717
 hylkiä;
Packit 1f3717
 kaapia;
Packit 1f3717
 kontia;
Packit 1f3717
 laatia;
Packit 1f3717
 loikkia;
Packit 1f3717
 onkia;
Packit 1f3717
 oppia;
Packit 1f3717
 poikia;
Packit 1f3717
 sättiä;
Packit 1f3717
voida;
Packit 1f3717
 kanavoida; # => Kanavoitua.
Packit 1f3717
saada;
Packit 1f3717
myydä;
Packit 1f3717
juoda;
Packit 1f3717
viedä;
Packit 1f3717
käydä;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
# 24
Packit 1f3717
nuolaista;  # Ja nuolasta. >= Nuolaisu, nuolasu.
Packit 1f3717
 rangaista;
Packit 1f3717
 kalista;  # => kalina
Packit 1f3717
 kusta;
Packit 1f3717
 seistä;
Packit 1f3717
 nousta;
Packit 1f3717
tulla;
Packit 1f3717
purra;
Packit 1f3717
mennä;
Packit 1f3717
katsella;
Packit 1f3717
 aatella;
Packit 1f3717
 askarrella;
Packit 1f3717
 ilotella;   # Sukija-versiossa myös iloitella.
Packit 1f3717
 kilvoitella; # Sukija-versiossa myös kilvotella.
Packit 1f3717
 kohdella;
Packit 1f3717
 nakella;
Packit 1f3717
 ommella;
Packit 1f3717
 pienennellä;
Packit 1f3717
 takellella;
Packit 1f3717
 tapella;
Packit 1f3717
arvailla;
Packit 1f3717
haravoida;
Packit 1f3717
valita;
Packit 1f3717
juosta;
Packit 1f3717
nähdä;
Packit 1f3717
aleta;
Packit 1f3717
 edetä;
Packit 1f3717
 erata;  # erkanee;
Packit 1f3717
 hapata;
Packit 1f3717
 kangeta; # Kangistua.
Packit 1f3717
 kaveta;
Packit 1f3717
 kevetä; # Kevenee tai kepenee.
Packit 1f3717
 leudota;
Packit 1f3717
 loitota;
Packit 1f3717
 lämmetä;
Packit 1f3717
 mädätä;
Packit 1f3717
 suipeta;
Packit 1f3717
 tarjeta;
Packit 1f3717
 ulota;
Packit 1f3717
 vaieta;
Packit 1f3717
salata;  # => salailla
Packit 1f3717
 lobata;
Packit 1f3717
 digata;
Packit 1f3717
 hangata;
Packit 1f3717
 huiskata;
Packit 1f3717
 kammata;
Packit 1f3717
 kelvata;
Packit 1f3717
 kerrata;
Packit 1f3717
 kivetä;
Packit 1f3717
 kuitata;
Packit 1f3717
 ladata;
Packit 1f3717
 pakata;
Packit 1f3717
 pompata;
Packit 1f3717
 saneerata;
Packit 1f3717
 suunnata;
Packit 1f3717
 taata;
Packit 1f3717
 vallata;
Packit 1f3717
katketa;
Packit 1f3717
 kammeta;
Packit 1f3717
 langeta;
Packit 1f3717
 lohjeta;
Packit 1f3717
 lotota;
Packit 1f3717
 poiketa;
Packit 1f3717
 ruveta;
Packit 1f3717
 todeta;
Packit 1f3717
selvitä;
Packit 1f3717
 bingota;
Packit 1f3717
 hellitä;
Packit 1f3717
 keritä;
Packit 1f3717
 lämmitä;
Packit 1f3717
 kutiaa;
Packit 1f3717
kohota;  # => kohoilla
Packit 1f3717
 aallota;
Packit 1f3717
 irrota; # => irtoilla
Packit 1f3717
 laota;  # => lakoilla Vilja lakoaa ja lakoilee.
Packit 1f3717
  saota; #       Puuro sakoaa mutta ei sakoile.
Packit 1f3717
 kadota; # => katoilla NS: "Miehet katoilivat illan hämärään omille teilleen."
Packit 1f3717
 puota;  # Pudota.
Packit 1f3717
 kimmota; # => kimpoilla
Packit 1f3717
 lingota; # => linkoilla
Packit 1f3717
 netota; # => nettoilla
Packit 1f3717
 siivota; # => siivoilla, siivous
Packit 1f3717
 turvota; # => turpoilla
Packit 1f3717
 upota;  # => uppoilla
Packit 1f3717
haluta;
Packit 1f3717
 juoruta; # => juoruilla
Packit 1f3717
 kavuta; # => kapuilla
Packit 1f3717
 kummuta; # => kumpuilla
Packit 1f3717
 luututa; # => luuttuilla (ei ole NS:ssa)
Packit 1f3717
 silputa; # ei => silppuilla
Packit 1f3717
 ryöpytä; # => ryöppyillä
Packit 1f3717
 takuta; # => takkuilla
Packit 1f3717
 vivuta; # ei => vipuilla
Packit 1f3717
palata;  # => Palailla, palaus.
Packit 1f3717
 hyljätä;
Packit 1f3717
 hylätä; # => Hylkäillä, hylkäys.
Packit 1f3717
 levätä; # => Lepäillä, lepäys.
Packit 1f3717
 varata; # => Varailla, varaus.
Packit 1f3717
kihistä;  # => Kihinä, kihahtaa, kihauttaa, kihautella.
Packit 1f3717
 kitistä; # => Kitinä.
Packit 1f3717
rakentaa; # => Rakennus.
Packit 1f3717
 kääntää; # => Käännös.
Packit 1f3717
taitaa;
Packit 1f3717
antautua;
Packit 1f3717
 kirjoittautua;
Packit 1f3717
kaata;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
kumajaa;
Packit 1f3717
kaikaa;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
# Omat lisäykset.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
hän;
Packit 1f3717
me;
Packit 1f3717
joka;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
kymmenen;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
olla;
Packit 1f3717
lienee;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
inen_loppu; # Inen-loppuinen laatusana tai nimi_laatusana.
Packit 1f3717
Packit 1f3717
# Tositavan kestämän yksikön kolmas tekijä, jossa pääte (vartalon
Packit 1f3717
# viimeisen ääntiön pidentymä) on sulautunut vartaloon.
Packit 1f3717
# Esim. saada -> saa, voida -> voi; vertaa puhua -> puhuu.
Packit 1f3717
# Tätä lippua tarvitaan koodin (tiedoston suomi.all) automaattisessa
Packit 1f3717
# generoinnissa.
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
_y3;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
Packit 1f3717
# Nämä symbolit eivät ole käytössä Sukija-versiossa,
Packit 1f3717
# mutta ne tarvitaan, jotta koodi menee läpi kääntäjästä.
Packit 1f3717
#
Packit 1f3717
ei_yks;
Packit 1f3717
kiltti;
Packit 1f3717
kumpi;
Packit 1f3717
liitesana_pi;
Packit 1f3717
minä;
Packit 1f3717
yö_yksikkö;
Packit 1f3717
peljätä;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
lukutyyppi;
Packit 1f3717
perusluku;
Packit 1f3717
alaluokka;
Packit 1f3717
yksiyhdeksän;
Packit 1f3717
toista;
Packit 1f3717
erikoisluku;
Packit 1f3717
numeromerkki;
Packit 1f3717
pilkku;
Packit 1f3717
sata;
Packit 1f3717
miljoona;
Packit 1f3717
järjestysluku;
Packit 1f3717
lukusanan_jälkiliite;
Packit 1f3717
sijamuoto;
Packit 1f3717
Packit 1f3717
# Sijamuodot
Packit 1f3717
sijamuoto;
Packit 1f3717
## nimentö;   # nominatiivi "kissa"  On jo määritelty.
Packit 1f3717
 omanto;   # genetiivi  "kissan"
Packit 1f3717
 kohdanto;  # akkusatiivi "kissan"
Packit 1f3717
 osanto;   # partitiivi  "kissaa"
Packit 1f3717
 olento;   # essiivi   "kissana"
Packit 1f3717
 tulento;   # translatiivi "kissaksi"
Packit 1f3717
 sisäolento; # inessiivi  "kissassa"
Packit 1f3717
 sisäeronto; # elatiivi   "kissasta"
Packit 1f3717
 sisätulento; # illatiivi  "kissaan"
Packit 1f3717
 ulko_olento; # adessiivi  "kissalla"
Packit 1f3717
 ulkoeronto; # ablatiivi  "kissalta"
Packit 1f3717
 ulkotulento; # allatiivi  "kissalle"
Packit 1f3717
 vajanto;   # abessiivi  "kissatta"
Packit 1f3717
 seuranto;  # komitatiivi "kissoine(ni)"
Packit 1f3717
 keinonto;  # instruktiivi "kissoin"
Packit 1f3717
Packit 1f3717
# Nämä pitää vaihtaa Sukija-version taivutuskaavoihin.
Packit 1f3717
asiakas; # iäkäs
Packit 1f3717
avokas; # iäkäs
Packit 1f3717
varas;  # vilkas
Packit 1f3717
jättää; # heittää
Packit 1f3717
antelias; # vieras
Packit 1f3717
Packit 1f3717
teonsanan_johdoksen_etuliite;
Packit 1f3717
aluetta_tarkentava_etuliite;
Packit 1f3717
sitlaina; # Sitaattilaina.
Packit 1f3717
#tuhat;
Packit 1f3717
#yksi;
Packit 1f3717
roomalainen;
Packit 1f3717
liika;
Packit 1f3717
kielto;
Packit 1f3717
molemmat;
Packit 1f3717
tekijä_4;
Packit 1f3717
omistusliite_1s;
Packit 1f3717
omistusliite_1p;
Packit 1f3717
omistusliite_2s;
Packit 1f3717
omistusliite_2p;
Packit 1f3717
omistusliite_3;