README.fi
Suomi-malaga on malagalla (http://home.arcor.de/bjoern-beutel/malaga/) tehty suomen kielen muoto-opin kuvaus. Tarvitset malagasta vähintään version 7.8. Ohjelman merkistökoodaus on UTF-8 eli myös lokaalin pitää tukea UTF-8:aa. Fedora Coressa käy fi_FI.utf8 Tämä versio toimii sekä Sukija-indeksointiohjelmassa että Voikko-oikolukijassa. KÄÄNTÄMINEN Sukija-versio tiedostojen indeksointiin $ make sukija Voikko-versio oikolukuun $ make voikko ANALYYSI $ echo alusta | malaga -m sukija/suomi.pro 1: "alusta": "alusta" 1: "alusta": "alustaa" 1: "alusta": "alku" 1: "alusta": "alunen" 1: "alusta": "alus" Analysed wordforms: 1 Recognised: 1 (100.00%) Recognised by combi rules: 1 (100.00%) Results per wordform: 5 LISENSSI Tämä ohjelma on vapaa; tätä ohjelmaa on sallittu levittää edelleen ja muuttaa GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin) ehtojen mukaan sellaisina kuin Free Software Foundation on ne julkaissut; joko Lisenssin version 2, tai (valinnan mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti. Tarkat lisenssiehdot löytyvät tiedostosta COPYING. Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi hyödyllinen, mutta ilman mitään takuuta; ilman edes hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL lisenssistä lisää yksityiskohtia. Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL lisenssistä; jos näin ei ole, kirjoita osoitteeseen Free Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. Tämän ohjeman linkittäminen staattisesti tai dynaamisesti muihin moduuleihin on ohjelmaan perustuvan teoksen tekemistä, joka on siis GPL lisenssin ehtojen alainen. GPL-lisenssin epävirallinen suomennos löytyy osoitteesta http://www.turre.com/licenses/gpl-2.0_fi.html, mutta vain alkuperäinen englanninkielinen versio on oikeudellisesti sitova. Tekijänoikeus © 2006 - 2015 Hannu Väisänen (Hannu.Vaisanen@uef.fi) ja 2006 - 2015 Harri Pitkänen (hatapitk@iki.fi). Sanastoon tekijänoikeuksia on tiedostossa CONTRIBUTORS mainituilla henkilöillä.