Blob Blame History Raw
# libgtop sk.po
# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgtop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=libgtop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-07 11:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-02 10:17+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : "
"0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"

#: lib/read.c:49
#, c-format
msgid "read %d byte"
msgid_plural "read %d bytes"
msgstr[0] "načítaných %d bajtov"
msgstr[1] "načítaný %d bajt"
msgstr[2] "načítané %d bajty"

#: lib/read_data.c:49
msgid "read data size"
msgstr "veľkosť načítaných dát"

#: lib/read_data.c:66
#, c-format
msgid "read %lu byte of data"
msgid_plural "read %lu bytes of data"
msgstr[0] "načítaných %lu bajtov dát"
msgstr[1] "načítaný %lu bajt dát"
msgstr[2] "načítané %lu bajty dát"

#: lib/write.c:49
#, c-format
msgid "wrote %d byte"
msgid_plural "wrote %d bytes"
msgstr[0] "zapísaných %d bajtov"
msgstr[1] "zapísaný %d bajt"
msgstr[2] "zapísané %d bajty"

#: src/daemon/gnuserv.c:456
msgid "Enable debugging"
msgstr "Povoliť ladenie"

#: src/daemon/gnuserv.c:458
msgid "Enable verbose output"
msgstr "Povoliť detailný výpis"

#: src/daemon/gnuserv.c:460
msgid "Don’t fork into background"
msgstr "Nerozvetvovať do pozadia"

#: src/daemon/gnuserv.c:462
msgid "Invoked from inetd"
msgstr "Vyvolaný cez inetd"

#: src/daemon/gnuserv.c:498
#, c-format
msgid ""
"Run “%s --help” to see a full list of available command line "
"options.\n"
msgstr ""
"Spustite '%s --help', aby ste videli úplný zoznam dostupných volieb "
"príkazového riadku.\n"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:27 sysdeps/sun4/siglist.c:27
msgid "Hangup"
msgstr "Zavesenie"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:28 sysdeps/sun4/siglist.c:28
msgid "Interrupt"
msgstr "Prerušenie"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:29 sysdeps/sun4/siglist.c:29
msgid "Quit"
msgstr "Ukončiť"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:30 sysdeps/sun4/siglist.c:30
msgid "Illegal instruction"
msgstr "Neplatná inštrukcia"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:31 sysdeps/sun4/siglist.c:31
msgid "Trace trap"
msgstr "Ladiaci bod"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:32 sysdeps/sun4/siglist.c:32
msgid "Abort"
msgstr "Prerušiť"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:33 sysdeps/sun4/siglist.c:33
msgid "EMT error"
msgstr "Chyba EMT"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:34 sysdeps/sun4/siglist.c:34
msgid "Floating-point exception"
msgstr "Výnimka pri práci s pohyblivou rádovou čiarkou"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:35 sysdeps/sun4/siglist.c:35
msgid "Kill"
msgstr "Zabiť"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:36 sysdeps/sun4/siglist.c:36
msgid "Bus error"
msgstr "Chyba na spoji"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:37 sysdeps/sun4/siglist.c:37
msgid "Segmentation violation"
msgstr "Chyba segmentácie"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:38 sysdeps/sun4/siglist.c:38
msgid "Bad argument to system call"
msgstr "Nesprávny argument v systémvom volaní"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:39 sysdeps/sun4/siglist.c:39
msgid "Broken pipe"
msgstr "Prerušená rúra"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:40 sysdeps/sun4/siglist.c:40
msgid "Alarm clock"
msgstr "Budík"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:41 sysdeps/sun4/siglist.c:41
msgid "Termination"
msgstr "Ukončenie"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:42 sysdeps/sun4/siglist.c:42
msgid "Urgent condition on socket"
msgstr "Naliehavá situácia na zásuvke"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:43 sysdeps/sun4/siglist.c:43
msgid "Stop"
msgstr "Zastaviť"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:44 sysdeps/sun4/siglist.c:44
msgid "Keyboard stop"
msgstr "Prerušenie klávesnice"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:45 sysdeps/sun4/siglist.c:45
msgid "Continue"
msgstr "Pokračovanie"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:46 sysdeps/sun4/siglist.c:46
msgid "Child status has changed"
msgstr "Stav potomka bol zmenený"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:47 sysdeps/sun4/siglist.c:47
msgid "Background read from tty"
msgstr "Čítanie z tty na pozadí"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:48 sysdeps/sun4/siglist.c:48
msgid "Background write to tty"
msgstr "Zápis do tty na pozadí"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:49 sysdeps/sun4/siglist.c:49
msgid "I/O now possible"
msgstr "V/V je možné"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:50 sysdeps/sun4/siglist.c:50
msgid "CPU limit exceeded"
msgstr "Prekročený limit procesora"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:51 sysdeps/sun4/siglist.c:51
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Prekročený limit veľkosti súboru"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:52 sysdeps/sun4/siglist.c:52
msgid "Virtual alarm clock"
msgstr "Virtuálny budík"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:53 sysdeps/sun4/siglist.c:53
msgid "Profiling alarm clock"
msgstr "Nastavenie budíka"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:54 sysdeps/sun4/siglist.c:54
msgid "Window size change"
msgstr "Zmena veľkosti okna"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:55 sysdeps/sun4/siglist.c:55
msgid "Information request"
msgstr "Požiadavka na informáciu"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:56 sysdeps/sun4/siglist.c:56
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Používateľom definovaný signál 1"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:57 sysdeps/sun4/siglist.c:57
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Používateľom definovaný signál 2"