Blob Blame History Raw
# translation of libgtop.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# Copyright (C) 2001, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Vasif Ismailoglu MD <azerb_linux@hotmail.com>, 2001.
# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgtop.HEAD.az\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-25 18:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-12 19:43+0200\n"
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <translation-team-az@lists.sourceforge."
"net>\n"
"Language: az\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: lib/read.c:65
#, c-format
msgid "read %d byte"
msgid_plural "read %d bytes"
msgstr[0] "%d bayt oxunub"
msgstr[1] "%d bayt oxunub"

#: lib/read_data.c:53
msgid "read data size"
msgstr "mə'lumat böyüklüyünü oxu"

#: lib/read_data.c:72
#, fuzzy, c-format
msgid "read %lu byte of data"
msgid_plural "read %lu bytes of data"
msgstr[0] "%d bayt oxunub"
msgstr[1] "%d bayt oxunub"

#: lib/write.c:52
#, fuzzy, c-format
msgid "wrote %d byte"
msgid_plural "wrote %d bytes"
msgstr[0] "%d bayt yazıldı"
msgstr[1] "%d bayt yaz"

#: src/daemon/gnuserv.c:460
msgid "Enable debugging"
msgstr "Xəta yoxlamsını fəallaşdır"

#: src/daemon/gnuserv.c:460
msgid "DEBUG"
msgstr "DEBUG"

#: src/daemon/gnuserv.c:462
msgid "Enable verbose output"
msgstr "Sözlü çıxış ver"

#: src/daemon/gnuserv.c:462
msgid "VERBOSE"
msgstr "VERBOSE"

#: src/daemon/gnuserv.c:464
msgid "Don't fork into background"
msgstr "Arxaya qaçma"

#: src/daemon/gnuserv.c:464
msgid "NO-DAEMON"
msgstr "NO-DEAMON"

#: src/daemon/gnuserv.c:466
msgid "Invoked from inetd"
msgstr "inetd tərəfindən oyandırıldı"

#: src/daemon/gnuserv.c:466
msgid "INETD"
msgstr "INETD"

#: src/daemon/gnuserv.c:500
#, c-format
msgid ""
"Error on option %s: %s.\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"%s şərhində xəta oldü %s.\n"
"'%s --help' əmrindən bütün əmr sətiri seçimləri üçün işə salın.\n"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:28 sysdeps/sun4/siglist.c:28
msgid "Hangup"
msgstr "Hangup"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:29 sysdeps/sun4/siglist.c:29
msgid "Interrupt"
msgstr "Interrupt"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:30 sysdeps/sun4/siglist.c:30
msgid "Quit"
msgstr "Çıx"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:31 sysdeps/sun4/siglist.c:31
msgid "Illegal instruction"
msgstr "Hökmsüz tə'limat"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:32 sysdeps/sun4/siglist.c:32
msgid "Trace trap"
msgstr "İzləmə yolu"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:33 sysdeps/sun4/siglist.c:33
msgid "Abort"
msgstr "Ləğv Et"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:34 sysdeps/sun4/siglist.c:34
msgid "EMT error"
msgstr "EMT xətası"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:35 sysdeps/sun4/siglist.c:35
msgid "Floating-point exception"
msgstr "Floating-point exception"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:36 sysdeps/sun4/siglist.c:36
msgid "Kill"
msgstr "Öldür"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:37 sysdeps/sun4/siglist.c:37
msgid "Bus error"
msgstr "Yol Xətası"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:38 sysdeps/sun4/siglist.c:38
msgid "Segmentation violation"
msgstr "Seqmentlərə Bölmə Qaydası Pozulması"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:39 sysdeps/sun4/siglist.c:39
msgid "Bad argument to system call"
msgstr "Sistem çağırışı üçün xətalı arqument"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:40 sysdeps/sun4/siglist.c:40
msgid "Broken pipe"
msgstr "Qırıq boru"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:41 sysdeps/sun4/siglist.c:41
msgid "Alarm clock"
msgstr "Zəngli saat"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:42 sysdeps/sun4/siglist.c:42
msgid "Termination"
msgstr "Qurtarma"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:43 sysdeps/sun4/siglist.c:43
msgid "Urgent condition on socket"
msgstr "Qapıdakı tə'cili hal"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:44 sysdeps/sun4/siglist.c:44
msgid "Stop"
msgstr "Dayandır"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:45 sysdeps/sun4/siglist.c:45
msgid "Keyboard stop"
msgstr "Klaviaturadan dayandır"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:46 sysdeps/sun4/siglist.c:46
msgid "Continue"
msgstr "Davam Et"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:47 sysdeps/sun4/siglist.c:47
msgid "Child status has changed"
msgstr "Törəmə halı dəyişdi"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:48 sysdeps/sun4/siglist.c:48
msgid "Background read from tty"
msgstr "tty-dən arxa plan gedişatı mə'lumatı"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:49 sysdeps/sun4/siglist.c:49
msgid "Background write to tty"
msgstr "tty-yə yazma əməliyyatı"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:50 sysdeps/sun4/siglist.c:50
msgid "I/O now possible"
msgstr "I/O indi mümkündür"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:51 sysdeps/sun4/siglist.c:51
msgid "CPU limit exceeded"
msgstr "CPU sərhədi aşıldı"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:52 sysdeps/sun4/siglist.c:52
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Dosye böyüklüyü sərhədi aşıldı"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:53 sysdeps/sun4/siglist.c:53
msgid "Virtual alarm clock"
msgstr "Virtual Zəngli Saat"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:54 sysdeps/sun4/siglist.c:54
msgid "Profiling alarm clock"
msgstr "Profil Zəngli Saati"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:55 sysdeps/sun4/siglist.c:55
msgid "Window size change"
msgstr "Pəncərə Böyüklüyü Dəyişikliyi"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:56 sysdeps/sun4/siglist.c:56
msgid "Information request"
msgstr "Mə'lumat sifarişi"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:57 sysdeps/sun4/siglist.c:57
msgid "User defined signal 1"
msgstr "İstifadəçi siqnal 1 təsvir etdi"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:58 sysdeps/sun4/siglist.c:58
msgid "User defined signal 2"
msgstr "İstifadəçi siqnal 2 təsvir etdi"