Blob Blame History Raw
# Norwegian bokmål translation of libgdata.
# Copyright (C) 1998-2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2016.
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgdata 0.17.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-16 17:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-16 17:59+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: ../gdata/gdata-batch-operation.c:635
#, c-format
msgid "Batch operations are unsupported by this service."
msgstr "Batch-operasjoner er ikke støttet av denne tjenesten."

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:629
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:840
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1116
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:953
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:964
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:983
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:999
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1064
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1076
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1087
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1102
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1118
msgid "The server returned a malformed response."
msgstr "Tjeneren returnerte et feilutformet svar."

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:649 ../gdata/gdata-service.c:361
#, c-format
msgid "Cannot connect to the service’s server."
msgstr "Kan ikke koble til tjenestens tjener."

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:654 ../gdata/gdata-service.c:366
#, c-format
msgid "Cannot connect to the proxy server."
msgstr "Kan ikke koble til proxy-tjener."

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#. Translators: the parameter is an
#. * error message returned by the
#. * server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:660 ../gdata/gdata-service.c:372
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:325
#, c-format
msgid "Invalid request URI or header, or unsupported nonstandard parameter: %s"
msgstr ""
"Ugyldig URI for forespørsel eller topptekst, eller ikke støttet og ikke "
"standardisert parameter: %s"

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:666 ../gdata/gdata-service.c:378
#, c-format
msgid "Authentication required: %s"
msgstr "Autentisering kreves: %s"

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#. Translators: the parameter is an
#. * error message returned by the
#. * server.
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:671 ../gdata/gdata-service.c:383
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:313
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-video.c:1013
#, c-format
msgid "The requested resource was not found: %s"
msgstr "Forespurt ressurs ble ikke funnet: %s"

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:677 ../gdata/gdata-service.c:389
#, c-format
msgid "The entry has been modified since it was downloaded: %s"
msgstr "Oppføringen er endret siden den ble lastet ned: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:689 ../gdata/gdata-service.c:403
#, c-format
msgid "Error code %u when authenticating: %s"
msgstr "Feilkode %u under autentisering: %s"

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:788
msgid "A CAPTCHA must be filled out to log in."
msgstr "En CAPTCHA må fylles ut for å logge inn."

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:826
#, c-format
msgid "This account requires an application-specific password. (%s)"
msgstr "Denne kontoen krever et programspesifikt passord. (%s)"

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:833
msgid "Your username or password were incorrect."
msgstr "Feil brukernavn eller passord."

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:854
#, c-format
msgid "Your account’s e-mail address has not been verified. (%s)"
msgstr "E-postadressen for din konto er ikke verifisert. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:859
#, c-format
msgid "You have not agreed to the service’s terms and conditions. (%s)"
msgstr "Du har ikke godtatt betingelsene for tjenesten. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:865
#, c-format
msgid ""
"This account has been migrated. Please log in online to receive your new "
"username and password. (%s)"
msgstr ""
"Denne kontoen har blitt migrert. Vennligst logg inn på nettet for å motta "
"ditt nye brukernavn og passord. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:870
#, c-format
msgid "This account has been deleted. (%s)"
msgstr "Denne kontoen er slettet. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:875
#, c-format
msgid "This account has been disabled. (%s)"
msgstr "Denne kontoen er deaktivert. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:880
#, c-format
msgid "This account’s access to this service has been disabled. (%s)"
msgstr "Denne kontoens tilgang til denne tjenesten er deaktivert. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:885
#, c-format
msgid "This service is not available at the moment. (%s)"
msgstr "Denne tjenesten er ikke tilgjengelig nå. (%s)"

#. Translators: This is an error message for if a user attempts to retrieve comments from an entry (such as a video) which doesn't
#. * support comments.
#: ../gdata/gdata-commentable.c:172 ../gdata/gdata-commentable.c:262
msgid "This entry does not support comments."
msgstr "Denne oppføringen støtter ikke kommentarer."

#. Translators: This is an error message for if a user attempts to add a comment to an entry (such as a video) which doesn't support
#. * comments.
#: ../gdata/gdata-commentable.c:349 ../gdata/gdata-commentable.c:435
msgid "Comments may not be added to this entry."
msgstr "Kommentarer kan ikke legges til i denne oppføringen."

#. Translators: This is an error message for if a user attempts to delete a comment they're not allowed to delete.
#: ../gdata/gdata-commentable.c:518 ../gdata/gdata-commentable.c:594
msgid "This comment may not be deleted."
msgstr "Denne kommentaren kan ikke slettes."

#. Tried to seek too far
#: ../gdata/gdata-download-stream.c:763
msgid "Invalid seek request"
msgstr "Ugyldig søkeforespørsel"

#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:815
msgid "The server rejected the temporary credentials request."
msgstr "Tjener avviste midlertidig forespørsel om påloggingsinformasjon."

#. Server returned an error. This either means that there was a server error or, more likely, the server doesn't trust the client
#. * or the user denied authorization to the token on the authorization web page.
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1090
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1113
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:340
#, c-format
msgid "Access was denied by the user or server."
msgstr "Tilgang ble nektet av bruker eller tjener."

#. Translators: the parameter is an error message
#: ../gdata/gdata-parsable.c:352 ../gdata/gdata-parsable.c:363
#, c-format
msgid "Error parsing XML: %s"
msgstr "Feil under tolking av XML: %s"

#. Translators: this is a dummy error message to be substituted into "Error parsing XML: %s".
#: ../gdata/gdata-parsable.c:365
msgid "Empty document."
msgstr "Tomt dokument."

#. Translators: the parameter is an error message
#: ../gdata/gdata-parsable.c:483 ../gdata/gdata-parsable.c:521
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-access-rule.c:144
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-access-rule.c:154
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:286
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:456
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:467
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:478
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:525
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:536
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:631
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:666
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:681
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:696
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:726
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:742
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:81
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:92
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:142
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:160
#, c-format
msgid "Error parsing JSON: %s"
msgstr "Feil under tolking av JSON: %s"

#: ../gdata/gdata-parsable.c:522
msgid "Outermost JSON node is not an object."
msgstr "Ytterste JSON-node er ikke et objekt."

#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
#. *
#. * For example:
#. * A <title> element was missing required content.
#: ../gdata/gdata-parser.c:69
#, c-format
msgid "A %s element was missing required content."
msgstr "Et %s-element manglet nødvendig innhold."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
#. *
#. * For example:
#. * The content of a <media:group/media:uploaded> element (‘2009-05-06 26:30Z’) was not in ISO 8601 format.
#: ../gdata/gdata-parser.c:85
#, c-format
msgid "The content of a %s element (‘%s’) was not in ISO 8601 format."
msgstr "Innhold av et %s-element («%s») var ikke i ISO-8601-format."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML property, the second is the name of an XML element
#. * (including the angle brackets ("<" and ">")) to which the property belongs, and the third is the unknown value.
#. *
#. * For example:
#. * The value of the @time property of a <media:group/media:thumbnail> element (‘00:01:42.500’) was unknown.
#: ../gdata/gdata-parser.c:105
#, c-format
msgid "The value of the %s property of a %s element (‘%s’) was unknown."
msgstr "Verdien av %s-egenskapen av %s-element («%s») var ukjent."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
#. * and the second parameter is the unknown content of that element.
#. *
#. * For example:
#. * The content of a <gphoto:access> element (‘protected’) was unknown.
#: ../gdata/gdata-parser.c:123
#, c-format
msgid "The content of a %s element (‘%s’) was unknown."
msgstr "Innhold av et %s-element («%s») var ukjent."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
#. * and the second is the name of an XML property which it should have contained.
#. *
#. * For example:
#. * A required property of a <entry/gAcl:role> element (@value) was not present.
#: ../gdata/gdata-parser.c:143
#, c-format
msgid "A required property of a %s element (%s) was not present."
msgstr "En obligatorisk egenskap av et %s-element (%s) var ikke tilstede."

#. Translators: the first two parameters are the names of XML properties of an XML element given in the third
#. * parameter (including the angle brackets ("<" and ">")).
#. *
#. * For example:
#. * Values were present for properties @rel and @label of a <entry/gContact:relation> element when only one of the
#. * two is allowed.
#: ../gdata/gdata-parser.c:166
#, c-format
msgid ""
"Values were present for properties %s and %s of a %s element when only one "
"of the two is allowed."
msgstr ""
"Verdier var tilstede for egenskaper %s og %s av et %s-element nå kun en av "
"de to tillates."

#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
#. *
#. * For example:
#. * A required element (<entry/title>) was not present.
#: ../gdata/gdata-parser.c:185
#, c-format
msgid "A required element (%s) was not present."
msgstr "Et nødvendig element (%s) var ikke tilstede."

#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
#. *
#. * For example:
#. * A singleton element (<feed/title>) was duplicated.
#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
#. *
#. * For example:
#. * A singleton element (title) was duplicated.
#: ../gdata/gdata-parser.c:200 ../gdata/gdata-parser.c:287
#, c-format
msgid "A singleton element (%s) was duplicated."
msgstr "Et enkelt element (%s) var duplisert."

#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
#. *
#. * For example:
#. * A ‘title’ element was missing required content.
#: ../gdata/gdata-parser.c:273
#, c-format
msgid "A ‘%s’ element was missing required content."
msgstr "Et %s-element manglet nødvendig innhold."

#. Translators: the first parameter is the name of an JSON element,
#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
#. *
#. * For example:
#. * The content of a ‘uploaded’ element (‘2009-05-06 26:30Z’) was not in ISO 8601 format.
#: ../gdata/gdata-parser.c:303
#, c-format
msgid "The content of a ‘%s’ element (‘%s’) was not in ISO 8601 format."
msgstr "Innhold av et %s-element («%s») var ikke i ISO-8601-format."

#. Translators: the parameter is an error message.
#: ../gdata/gdata-parser.c:314
#, c-format
msgid "Invalid JSON was received from the server: %s"
msgstr "Ugyldig JSON ble mottatt fra tjener: %s"

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets
#. * ("<" and ">"), and the second parameter is the erroneous value (which was not in hexadecimal
#. * RGB format).
#. *
#. * For example:
#. * The content of a <entry/gCal:color> element (‘00FG56’) was not in hexadecimal RGB format.
#: ../gdata/gdata-parser.c:1179
#, c-format
msgid "The content of a %s element (‘%s’) was not in hexadecimal RGB format."
msgstr "Innhold av et %s-element («%s» var ikke i heksadesimalt RGB-format."

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:409
#, c-format
msgid "Error code %u when querying: %s"
msgstr "Feilkode %u under spørring: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:415
#, c-format
msgid "Error code %u when inserting an entry: %s"
msgstr "Feilkode %u under innsetting av en oppføring: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:421
#, c-format
msgid "Error code %u when updating an entry: %s"
msgstr "Feilkode %u under oppdatering av en oppføring: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:427
#, c-format
msgid "Error code %u when deleting an entry: %s"
msgstr "Feilkode %u under sletting av en oppføring: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:433
#, c-format
msgid "Error code %u when downloading: %s"
msgstr "Feilkode %u under nedlasting: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:439
#, c-format
msgid "Error code %u when uploading: %s"
msgstr "Feilkode %u under opplasting: %s"

#. Translators: the first parameter is a HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:445
#, c-format
msgid "Error code %u when running a batch operation: %s"
msgstr "Feilkode %u under kjøring av en batch-operasjon: %s"

#. Translators: the parameter is the URI which is invalid.
#: ../gdata/gdata-service.c:739
#, c-format
msgid "Invalid redirect URI: %s"
msgstr "Ugyldig URI for omdirigering: %s"

#: ../gdata/gdata-service.c:1456
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:626
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:1022
msgid "The entry has already been inserted."
msgstr "Oppføringen er allerede satt inn."

#. Resumable upload error.
#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:794 ../gdata/gdata-upload-stream.c:876
#, c-format
msgid "Error received from server after uploading a resumable upload chunk."
msgstr ""
"Feil mottatt fra tjener etter opplasting av en gjenopptagbar del av en "
"opplasting."

#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:942
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Strømmen er allerede lukket"

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:302
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:195
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:541
#, c-format
msgid ""
"You have made too many API calls recently. Please wait a few minutes and try "
"again."
msgstr ""
"Du har gjort for mange API-kall. Vennligst vent et par minutter og prøv "
"igjen."

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:334
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:204
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:557
#, c-format
msgid "You must be authenticated to do this."
msgstr "Du må være autentisert for å gjøre dette."

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:465
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:516
msgid "You must be authenticated to query all calendars."
msgstr "Du må være autentiest for å spørre på alle kalendere."

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:562
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:613
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:675
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:734
msgid "You must be authenticated to query your own calendars."
msgstr "Du må være autentisert for å spørre på dine egne kalendere."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:258
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:308
msgid "You must be authenticated to query contacts."
msgstr "Du må være autentisert for å spørre på kontakter."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:424
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:474
msgid "You must be authenticated to query contact groups."
msgstr "Du må være autentisert for å spørre på kontaktgrupper."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:514
msgid "The group has already been inserted."
msgstr "Gruppen er allerede satt inn."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:521
msgid "You must be authenticated to insert a group."
msgstr "Du må være autentisert for å sette inn en gruppe."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:392
msgid "You must be authenticated to download documents."
msgstr "Du må være autentisert for å laste ned dokumenter."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:401
#, c-format
msgid "Unknown or unsupported document export format ‘%s’."
msgstr "Ukjent eller ustøttet format for eksport av dokument «%s»."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:513
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:563
msgid "You must be authenticated to query documents."
msgstr "Du må være autentisert for å spørre på dokumenter."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:628
msgid "You must be authenticated to upload documents."
msgstr "Du må være autentisert for å laste opp dokumenter."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:634
msgid "The document has already been uploaded."
msgstr "Dokumentet er allerede lastet opp."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:779
msgid "You must be authenticated to update documents."
msgstr "Du må være autentisert for å oppdatere dokumenter."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:946
#, c-format
msgid ""
"The content type of the supplied document (‘%s’) could not be recognized."
msgstr "Innholdstype av oppgitt dokument («%s») ble ikke gjenkjent."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:986
msgid "You must be authenticated to copy documents."
msgstr "Du må være autentisert for å kopiere dokumenter."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1014
msgid "Parent folder not found"
msgstr "Opphavsmappe ble ikke funnet"

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1161
msgid "You must be authenticated to insert or move documents and folders."
msgstr ""
"Du må være autentisert for å legge inn eller flytte dokumenter og mapper."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1362
msgid "You must be authenticated to move documents and folders."
msgstr "Du må være autentisert for å flytte dokumenter og mapper."

#: ../gdata/services/freebase/gdata-freebase-service.c:479
#, c-format
msgid "Property ‘%s’ does not hold an image"
msgstr "Egenskap «%s» inneholder ikke et bilde"

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:244
msgid "You must specify a username or be authenticated to query a user."
msgstr ""
"Du må oppgi et brukernavn eller være autentisert for å spørre på en bruker."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:387
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:444
msgid "Query parameter not allowed for albums."
msgstr "Spørreparameter er ikke tillatt for album."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:394
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:455
msgid "You must specify a username or be authenticated to query all albums."
msgstr ""
"Du må oppgi et brukernavn eller være autentisert for å spørre på alle album."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:476
msgid "The album did not have a feed link."
msgstr "Album-ID hadde ikke en lenke til en strøm."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:633
msgid "You must be authenticated to upload a file."
msgstr "Du må være autentisert for å laste opp en fil."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:709
msgid "The album has already been inserted."
msgstr "Albumet er allerede satt inn."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:716
msgid "You must be authenticated to insert an album."
msgstr "Du må være autentisert for å sette inn et album."

#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:330
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:381
msgid "You must be authenticated to query all tasklists."
msgstr "Du må være autentiest for å spørre på alle oppgavelister."

#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:430
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:487
msgid "You must be authenticated to query your own tasks."
msgstr "Du må være autentisert for å spørre på dine egne oppgaver."

#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:548
#, c-format
msgid ""
"You have exceeded your entry quota. Please delete some entries and try again."
msgstr ""
"Du har oversteget din kvote for oppføringer. Vennligst slett noen "
"oppføringer og prøv igjen."

#. Translators: the parameter is a URI.
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:565
#, c-format
msgid ""
"Your Google Account must be associated with a YouTube channel to do this. "
"Visit %s to create one."
msgstr ""
"Google-kontoen din må være assosiert med en YouTube-kanal for å gjøre dette. "
"Besøk %s for å lage en."

#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:1031
msgid "You must be authenticated to upload a video."
msgstr "Du må være autentisert for å laste opp en video."