Blob Blame History Raw
abairse
aghaidhse
aimsímse
ainmse
airímse
aithneoinnse
aithnímse
aontaímse
athairsean
atáimidne
atáimse
bainimse
beimidne
bhailese
bhainfinnse
bhainimse
bharrsan
bharúilse
bharúlasa
bhealachsa
bheannachtsa
bheansa
bheathasa
bheifeása
bheirimse
bhfacamarna
bhfaighimse
bhfaighinnse
bhfanfainnse
bhfeicfinnse
bhfuilimidne
bhféadfainnse
bhféadfása
bhlagsa
bholgsa
bhraithimse
bhreithse
bhreithsean
bhriatharsa
bhriathrasa
bhéalsa
bhéarfainnse
bhínnse
bhíodarsan
bhíomarna
bhósa
braithimse
caithfimidne
caithimse
ceannaímse
ceistse
chabhairse
chaintse
chaithfinnse
chaithimse
chapallsa
charasa
charrsa
chathairse
cheadsa
cheannóinnse
cheantarsa
cheapfainnse
cheistse
chinnse
chlannsa
chloigeannsa
chloisimse
chluas-sa
chluinimse
chodlaímse
choinnese
chomhairleoinnse
chomhairlese
chomhairse
chorpsa
chorróinnse
chrannsa
chroíse
chuadarsan
chuideachtasa
chuidiúsa
chuidsean
chuimhneoinnse
chuimhnese
chuireamarna
chuirfeása
chuirfinnse
chuirimidne
chuirimse
chumas-sa
chás-sa
chóipse
chúramsa
cloisimse
coinneoimidne
comhairlese
creidimidne
creidse
cuirimse
cás-sa
cónaímse
d'ainmse
d'aithneoinnse
d'athairse
d'atharsa
d'eagraíochtsa
d'fhágfainnse
d'fhéadfainnse
d'fhéadfása
d'iarrachtsa
d'iarrfainnse
d'imreoinnse
d'inseoinnse
d'ordóinnse
d'áitse
d'éireoinnse
d'íosfainnse
dearbhaímse
dhaingneoinnse
dhearcadhsa
dheartháirse
dhiaidhse
dhiaidhsean
dhoras-sa
dhéanaimidne
dhéanaimse
dhéanfainnse
dhéanfása
dhéinse
dhóchas-sa
dhóighse
dtabharfainnse
dtaitneoinnse
dtaobhna
dtaobhsan
dtarraingeoinnse
dtiocfainnse
dtugaimse
dtéimse
dtírne
dtírse
déanaimse
déanfaimidne
déansa
déarfainnse
eiteoinnse
faighimidne
faighimse
fhaighimse
fhanfainnse
fheadarsa
fheicimidne
fhéachaimse
fhéadfainnse
fuaireamarna
fágaimse
gabhaimse
gcaithfinnse
gceadóinnse
gcuidne
gcuidsean
gcuimhneoinnse
gcuirfinnse
gcuirimse
gcásna
geallaimse
ghearánsa
gheobhainnse
ghlacaimse
ghlaofainnse
ghlóirse
ghlúinse
ghnósa
ghruasa
ghrá-sa
ghrástasa
ghuthsa
ghuíse
glacaimse
grástasa
guímse
hathairsean
hithse
iarraimse
imeoinnse
ithse
labhraímse
labhraínnse
labhróinnse
lagóinnse
leabasa
leabharlannsa
leabharsa
leagansa
leanbhsa
leithéidne
leithéidse
ligfinnse
linnse
litirse
luaimse
lá-sa
láimhse
lámhsa
láthairse
léamhsa
léimse
líomhainnse
m'aghaidhse
m'ainmse
m'amsa
m'anamsa
m'aois-se
m'athairse
m'eachtrasa
m'eolais-se
m'eolas-sa
m'iarrachtsa
m'intinnse
m'iníonsa
m'oifigse
m'óigese
maróinnse
mbainfinnse
mbainimse
mbeifeása
mbeimidne
mbeimisne
mbáfainnse
mbéarfainnse
mbínnse
measaimidne
measaimse
mhacasamhailse
mhacsa
mhacsan
mhaithimidne
mhallachtsa
mharóinnse
mhealladhsa
mheasaimse
mheonsa
mhiansa
mholadhsa
mholaimse
mholfainnse
mholfása
mhuintirse
mhuintirsean
mháistirse
mháthairse
molaimse
mothaímse
muintirse
máistirse
mór-roinn-ne
n-aghaidhse
n-aithneoinnse
n-amharcaimse
n-eiteoinnse
n-ordóinnse
n-éalóinnse
ndéanaimse
ndéanfaimidne
ndéanfainnse
ndéanfása
ndéarfainnse
nglacaimse
nílimidne
oibrese
oifigse
ordaímse
pheann-san
pheannsa
phobalsa
pháirtse
rabhadarsan
rabhamarna
rachainnse
rachfása
rangsa
roghasa
roghnóinnse
roinnse
ríochtsa
ríomhairese
rúnsa
samhlaímse
saolsa
scoilne
scoilse
scriosfainnse
scríobhaimse
scéalsa
shamhailse
shamhlaímse
shaolsa
shealsa
sheasfainnse
sheilbhse
sheirbhís-se
sheomrasa
shimléarsa
shliochtsa
shloinnese
shlíse
shocraímse
shonsa
shonsan
shárúsa
shásamhsa
shílimse
shórtsa
shúilese
shúilse
siúlfainnse
sloinnese
son-na
sonsa
stórsa
sílimse
tabhairse
tagaimse
thabharfainnse
thaispeánfainnse
thaithíse
thaobhsa
thaobhsan
thaoscfainnse
tharraingeoinnse
theachsa
theachsan
theaghlachsa
theangasa
theanntasan
thiarnasa
thiocfainnse
thiontóinnse
thoilse
thoradhsan
threosa
thruasa
thugaimidne
thugaimse
thugamarna
thuigfinnse
thuigimidne
théimse
théinnse
thírse
thíse
tugaimidne
tugaimse
tuigimidne
téimse
tírse
uachtaránsa
vótasa
éirímse
íocaimse
ólaimse
úsáidimse