Blob Blame History Raw
/******************************************************************************
 *
 *
 *
 * Copyright (C) 1997-2015 by Dimitri van Heesch.
 *
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
 * documentation under the terms of the GNU General Public License is hereby
 * granted. No representations are made about the suitability of this software
 * for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.
 * See the GNU General Public License for more details.
 *
 * Documents produced by Doxygen are derivative works derived from the
 * input used in their production; they are not affected by this license.
 *
 */
/*
==================================================================================
Suomenkielinen käännös:
Olli Korhonen ( -> 0.49-990425)   <olli.korhonen@ccc.fi>
Antti Laine  (0.49-990425 -> )   <antti.a.laine@tut.fi>
==================================================================================
1999/10/19
* Alustava käännös valmis.

* Huom: Kaikille termeille on keksitty käännösvastine, mikä ei ehkä ole
     kaikissa tapauksissa hyvä ratkaisu, ja parempikin termi voi
     olla vakiintuneessa käytössä.

2008-04-08
* Käännetty versioon 1.5.5 asti.
2008-08-26
* MAX_DOT_GRAPH_HEIGHT poistettu, versio 1.5.6
* Tekstit muutettu UTF-8:ksi
2009-01-17
* versio 1.5.8
* Kantaluokka vaihdettu TranslatorEnglishistä Translatoriksi
* Enumeraatio -> luettelotyyppi
* Paranneltu kieltä ja poistettu kirjoitusvirheitä

* Tehtävää:
    - Termien kokoaminen listaksi ja suomennosten järkevyyden tarkastelu. (lista on jo melko kattava)
        Author     = Tekijä
        Class      = Luokka
        Compound    = Kooste
        Data      = Data
        Documentation  = Dokumentaatio
        Defines     = Määrittelyt
        Description   = Selite
        Detailed    = Yksityiskohtainen
        Diagram     = Kaavio
        Enum      = Luettelotyyppi
        Exceptions   = Poikkeukset
        File      = Tiedosto
        Friends     = Ystävät
        Functions    = Funktiot
        Hierarchical  = Hierarkinen
        Index      = Indeksi
        Inherits    = Perii
        Member     = Jäsen
        Module     = Moduli
        Namespace    = Nimiavaruus
        Parameters   = Parametrit
        Private     = Yksityinen
        Protected    = Suojattu
        Prototypes   = Prototyypit
        Public     = Julkinen
        Reference Manual= Käsikirja
        Reimplemented  = Uudelleen toteutettu
        Related     = Liittyvä
        Signals     = Signaalit
        Slots      = Vastineet
        Static     = Staattinen
        Struct     = Tietue
        Typedef     = Tyyppimäärittely
        Union      = Yhdiste
        Variables    = Muuttujat
    - Taivutusmuotojen virheettömyyden tarkastelu prepositioiden korvauskohdissa.
    - Sanasta sanaan käännöskohtien mielekkyyden tarkastelu valmiista dokumentista.
    - umlaut vastineiden käyttö scandien kohdalla.

positiiviset kommentit otetaan ilolla vastaan.
===================================================================================
*/

#ifndef TRANSLATOR_FI_H
#define TRANSLATOR_FI_H

class TranslatorFinnish : public TranslatorAdapter_1_6_0
{
 public:
  /*! This method is used to generate a warning message to signal
   * the user that the translation of his/her language of choice
   * needs updating.
   */
  /*virtual QCString updateNeededMessage()
  {
   return "The Finnish translator is really obsolete.\n"
       "It was not updated since version 1.0.0. As a result,\n"
       "some sentences may appear in English.\n\n";
  }*/

  // --- Language control methods -------------------

  /*! Used for identification of the language. The identification
   * should not be translated. It should be replaced by the name
   * of the language in English using lower-case characters only
   * (e.g. "czech", "japanese", "russian", etc.). It should be equal to
   * the identification used in language.cpp.
   */
  virtual QCString idLanguage()
  { return "finnish"; }

  /*! Used to get the LaTeX command(s) for the language support.
   * This method should return string with commands that switch
   * LaTeX to the desired language. For example
   * <pre>"\\usepackage[german]{babel}\n"
   * </pre>
   * or
   * <pre>"\\usepackage{polski}\n"
   * "\\usepackage[latin2]{inputenc}\n"
   * "\\usepackage[T1]{fontenc}\n"
   * </pre>
   *
   * The English LaTeX does not use such commands. Because of this
   * the empty string is returned in this implementation.
   */
  virtual QCString latexLanguageSupportCommand()
  {
   return "\\usepackage[finnish]{babel}\n";
  }

  // --- Language translation methods -------------------

  /*! used in the compound documentation before a list of related functions. */
  virtual QCString trRelatedFunctions()
  { return "Liittyvät funktiot"; } // "Related Functions";

  /*! subscript for the related functions. */
  virtual QCString trRelatedSubscript()
  { return "(Huomaa, että nämä eivät ole jäsenfunktioita.)"; } // "(Note that these are not member functions.)"

  /*! header that is put before the detailed description of files, classes and namespaces. */
  virtual QCString trDetailedDescription()
  { return "Yksityiskohtainen selite"; } // "Detailed Description"

  /*! header that is put before the list of typedefs. */
  virtual QCString trMemberTypedefDocumentation()
   // header that is put before the list of typedefs.
  { return "Jäsentyyppimäärittelyiden dokumentaatio"; } // "Member Typedef Documentation"

  /*! header that is put before the list of enumerations. */
  virtual QCString trMemberEnumerationDocumentation()
  { return "Jäsenluettelotyyppien dokumentaatio"; } // "Member Enumeration Documentation"

  /*! header that is put before the list of member functions. */
  virtual QCString trMemberFunctionDocumentation()
  { return "Jäsenfunktioiden dokumentaatio"; } // "Member Function Documentation"

  /*! header that is put before the list of member attributes. */
  virtual QCString trMemberDataDocumentation()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Kenttien dokumentaatio"; // "Field Documentation";
   }
   else
   {
    return "Jäsendatan dokumentaatio"; // "Member Data Documentation"
   }
  }

  /*! this is the text of a link put after brief descriptions. */
  virtual QCString trMore()
  { return "Lisää..."; } // "More..."

   /*! put in the class documentation */
  virtual QCString trListOfAllMembers()
  { return "Lista kaikista jäsenistä"; } // "List of all members."
  virtual QCString trMemberList()

  /*! used as the title of the "list of all members" page of a class */
  { return "Jäsenlista"; } // "Member List"

  /*! this is the first part of a sentence that is followed by a class name */
  virtual QCString trThisIsTheListOfAllMembers()
  { return "Tämä on lista kaikista jäsenistä luokassa "; } // "This is the complete list of members for "

  /*! this is the remainder of the sentence after the class name */
  virtual QCString trIncludingInheritedMembers()
  { return ", sisältäen kaikki perityt jäsenet."; } // ", including all inherited members."

  /*! this is put at the author sections at the bottom of man pages.
   * parameter s is name of the project name.
   */
  virtual QCString trGeneratedAutomatically(const char *s)
  { QCString result=(QCString)"Automaattisesti luotu Doxygenilla "
           "lähdekoodista projektille "+s; // "Generated automatically by Doxygen" ... "for" ... "from the sourcecode"
   //if (s) result+=(QCString)" voor "+s;
   // tässä on ongelma, kuinka taivuttaa parametria, esim. "Jcad"+"in"; "IFC2VRML konversio"+"n"
   // mutta ratkaistaan ongelma kätevästi kaksoispisteellä -> "Jcad:n" / "IFC2VRML konversio:n"
   // lopputulos on vähemmän kökkö ja täysin luettava, mutta ei kuitenkaan täydellinen.
   //
   // kierretään ongelma taivuttamalla sanaa projekti :)
   return result;
  }

  /*! put after an enum name in the list of all members */
  virtual QCString trEnumName()
  { return "luettelotyypin nimi"; } // "enum name"

  /*! put after an enum value in the list of all members */
  virtual QCString trEnumValue()
  { return "luettelotyypin arvo"; } // "enum value"

  /*! put after an undocumented member in the list of all members */
  virtual QCString trDefinedIn()
  { return "määritelty"; } // "defined in"

  // quick reference sections

  /*! This is put above each page as a link to the list of all groups of
   * compounds or files (see the \\group command).
   */
  virtual QCString trModules()
  { return "Moduulit"; } // "Modules"

  /*! This is put above each page as a link to the class hierarchy */
  virtual QCString trClassHierarchy()
  { return "Luokkahierarkia"; } // "Class Hierarchy"

  /*! This is put above each page as a link to the list of annotated classes */
  virtual QCString trCompoundList()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Tietueet"; // "Data Structures"
   }
   else
   {
    return "Luokkalista"; // "Class List"
   }
  }

  /*! This is put above each page as a link to the list of documented files */
  virtual QCString trFileList()
  { return "Tiedostolista"; } // "File List"

  /*! This is put above each page as a link to all members of compounds. */
  virtual QCString trCompoundMembers()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Tietueen kentät"; // "Data Fields"
   }
   else
   {
    return "Luokan jäsenet"; // "Class Members"
   }
  }

  /*! This is put above each page as a link to all members of files. */
  virtual QCString trFileMembers()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Globaalit"; // "Globals"
   }
   else
   {
    return "Tiedoston jäsenet"; // "File Members"
   }
  }

  /*! This is put above each page as a link to all related pages. */
  virtual QCString trRelatedPages()
  { return "Liittyvät sivut"; } // "Related Pages"

  /*! This is put above each page as a link to all examples. */
  virtual QCString trExamples()
  { return "Esimerkit"; } // "Examples"

  /*! This is put above each page as a link to the search engine. */
  virtual QCString trSearch()
  { return "Etsi"; } // "Search"

  /*! This is an introduction to the class hierarchy. */
  virtual QCString trClassHierarchyDescription()
  { return "Tämä periytymislista on päätasoltaan aakkostettu " // "This inheritance list is sorted roughly, "
       "mutta alijäsenet on aakkostettu itsenäisesti:"; // "but not completely, alphabetically:";
  }

  /*! This is an introduction to the list with all files. */
  virtual QCString trFileListDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Tässä on lista kaikista ";
   if (!extractAll) result+="dokumentoiduista "; // "documented "
   result+="tiedostoista lyhyen selitteen kanssa:"; // "files with brief descriptions:"
   return result;
  }

  /*! This is an introduction to the annotated compound list. */
  virtual QCString trCompoundListDescription()
  {

   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Tässä ovat tietueet lyhyen selitteen kanssa:"; // "Here are the data structures with brief descriptions:"
   }
   else
   {
    return "Tässä ovat luokat, tietueet ja " // "Here are the classes, structs and "
       "yhdisteet lyhyen selitteen kanssa:"; // "unions with brief descriptions:"
   }
  }

  /*! This is an introduction to the page with all class members. */
  virtual QCString trCompoundMembersDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Tässä on lista kaikista "; // "Here is a list of all "
   if (!extractAll)
   {
    result+="dokumentoiduista "; // "documented "
   }
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    result+="tietuiden ja yhdisteiden kentistä"; // "struct and union fields"
   }
   else
   {
    result+="luokkien jäsenistä"; // "class members"
   }
   result+=" linkitettyinä "; // " with links to "
   if (!extractAll)
   {
    if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
    {
     result+="jokaisen kentän tietueen/yhdisteen dokumentaatioon:"; // "the struct/union documentation for each field:"
    }
    else
    {
     result+="jokaisen jäsenen luokkadokumentaatioon:"; // "the class documentation for each member:"
    }
   }
   else
   {
    if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
    {
     result+= "tietueisiin/yhdisteisiin, joihin ne kuuluvat:"; // "the structures/unions they belong to:"
    }
    else
    {
     result+="luokkiin, joihin ne kuuluvat"; //"the classes they belong to:"
    }
   }
   return result;
  }

  /*! This is an introduction to the page with all file members. */
  virtual QCString trFileMembersDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Tässä on lista kaikista "; // "Here is a list of all "
   if (!extractAll) result+="dokumentoiduista "; // "documented "

   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    result+="funktioista, muuttujista, määrittelyistä, luettelotyypeistä ja tyyppimäärittelyistä"; // "functions, variables, defines, enums, and typedefs"
   }
   else
   {
    result+="tiedoston jäsenistä"; // "file members"
   }
   result+=" linkitettyinä "; // " with links to "
   if (extractAll)
    result+="tiedostoihin, joihin ne kuuluvat:"; // "the files they belong to:"
   else
    result+="dokumentaatioon:"; // "the documentation:"
   return result;
  }

  /*! This is an introduction to the page with the list of all examples */
  virtual QCString trExamplesDescription()
  { return "Tässä on lista kaikista esimerkeistä:"; } // "Here is a list of all examples:"

  /*! This is an introduction to the page with the list of related pages */
  virtual QCString trRelatedPagesDescription()
  { return "Tässä on lista kaikista liittyvistä dokumentaatiosivuista:"; } // "Here is a list of all related documentation pages:"

  /*! This is an introduction to the page with the list of class/file groups */
  virtual QCString trModulesDescription()
  { return "Tässä on lista kaikista moduleista:"; } // "Here is a list of all modules:"

  // index titles (the project name is prepended for these)

  /*! This is used in HTML as the title of index.html. */
  virtual QCString trDocumentation()
  { return "Dokumentaatio"; } // "Documentation"

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * index of all groups.
   */
  virtual QCString trModuleIndex()
  { return "Moduuliluettelo"; } // "Module Index"

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * class hierarchy.
   */
  virtual QCString trHierarchicalIndex()
  { return "Hierarkinen luettelo"; } // "Hierarchical Index"

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * annotated compound index.
   */
  virtual QCString trCompoundIndex()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Tietueluettelo"; // "Data Structure Index"
   }
   else
   {
    return "Luokkaluettelo"; // "Class Index"
   }
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * list of all files.
   */
  virtual QCString trFileIndex()
  { return "Tiedostoluettelo"; } // "File Index"

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all groups.
   */
  virtual QCString trModuleDocumentation()
  { return "Moduulien dokumentaatio"; } // "Module Documentation"

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all classes, structs and unions.
   */
  virtual QCString trClassDocumentation()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Tietueiden dokumentaatio"; // "Data Structure Documentation"
   }
   else
   {
    return "Luokkien dokumentaatio"; // "Class Documentation"
   }
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all files.
   */
  virtual QCString trFileDocumentation()
  { return "Tiedostojen dokumentaatio"; } // "File Documentation"

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all examples.
   */
  virtual QCString trExampleDocumentation()
  { return "Esimerkkien dokumentaatio"; } // "Example Documentation"

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all related pages.
   */
  virtual QCString trPageDocumentation()
  { return "Sivujen dokumentaatio"; } // "Page Documentation"

  /*! This is used in LaTeX as the title of the document */
  virtual QCString trReferenceManual()
  { return "Käsikirja"; } // "Reference Manual"

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of defines
   */
  virtual QCString trDefines()
  { return "Määrittelyt"; } // "Defines"

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of typedefs
   */
  virtual QCString trTypedefs()
  { return "Tyyppimäärittelyt"; } // "Typedefs"

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of enumerations
   */
  virtual QCString trEnumerations()
  { return "Luettelotyypit"; } // "Enumerations"

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of (global) functions
   */
  virtual QCString trFunctions()
  { return "Funktiot"; } // "Functions"

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of (global) variables
   */
  virtual QCString trVariables()
  { return "Muuttujat"; } // "Variables"

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of (global) variables
   */
  virtual QCString trEnumerationValues()
  { return "Luettelotyyppien arvot"; } // "Enumerator"

  /*! This is used in the documentation of a file before the list of
   * documentation blocks for defines
   */
  virtual QCString trDefineDocumentation()
  { return "Määritysten dokumentointi"; } // "Define Documentation"

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for typedefs
   */
  virtual QCString trTypedefDocumentation()
  { return "Tyyppimääritysten dokumentaatio"; } // "Typedef Documentation"

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for enumeration types
   */
  virtual QCString trEnumerationTypeDocumentation()
  { return "Luettelotyyppien dokumentaatio"; } // "Enumeration Type Documentation"

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for functions
   */
  virtual QCString trFunctionDocumentation()
  { return "Funktioiden dokumentaatio"; } // "Function Documentation"

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for variables
   */
  virtual QCString trVariableDocumentation()
  { return "Muuttujien dokumentaatio"; } // "Variable Documentation"

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace/group before
   * the list of links to documented compounds
   */
  virtual QCString trCompounds()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Tietueet"; // "Data Structures"
   }
   else
   {
    return "Luokat"; // "Classes"
   }
  }

  /*! This is used in the standard footer of each page and indicates when
   * the page was generated
   */
  virtual QCString trGeneratedAt(const char *date,const char *projName)
  {
    // funktio on hiukan vaikea kääntää prepositioihin sidotun rakenteen vuoksi.
    // Muutetaan siis lauserakennetta suomalaisemmaksi
    // Generated on $date for $project by:
    // -> Generated for $project on $date by:
   QCString result=(QCString)"Generoinut ";
   if (projName) result+=(QCString)"projektille "+projName+" ";
   result+=(QCString)date+" ";
   return result;
  }

  /*! this text is put before a class diagram */
  virtual QCString trClassDiagram(const char *clName)
  {
   return "Luokan "+(QCString)clName+" luokkakaavio"; // "Inheritance diagram for "
  }

  /*! this text is generated when the \\internal command is used. */
  virtual QCString trForInternalUseOnly()
  { return "Vain sisäiseen käyttöön."; } // "For internal use only."

  /*! this text is generated when the \\warning command is used. */
  virtual QCString trWarning()
  { return "Varoitus"; } // "Warning"

  /*! this text is generated when the \\version command is used. */
  virtual QCString trVersion()
  { return "Versio"; } // "Version"

  /*! this text is generated when the \\date command is used. */
  virtual QCString trDate()
  { return "Päiväys"; } // "Date"

  /*! this text is generated when the \\return command is used. */
  virtual QCString trReturns()
  { return "Palauttaa"; } // "Returns"

  /*! this text is generated when the \\sa command is used. */
  virtual QCString trSeeAlso()
  { return "Katso myös"; } // "See also"

  /*! this text is generated when the \\param command is used. */
  virtual QCString trParameters()
  { return "Parametrit"; } // "Parameters"

  /*! this text is generated when the \\exception command is used. */
  virtual QCString trExceptions()
  { return "Poikkeukset"; } // "Exceptions"

  /*! this text is used in the title page of a LaTeX document. */
  virtual QCString trGeneratedBy()
  { return "Generoinut"; } // "Generated by"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990307
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used as the title of page containing all the index of all namespaces. */
  virtual QCString trNamespaceList()
  { return "Nimiavaruus Lista"; } // "Namespace List"

  /*! used as an introduction to the namespace list */
  virtual QCString trNamespaceListDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Tässä on lista kaikista "; // "Here is a list of all "
   if (!extractAll) result+="dokumentoiduista "; // "documented "
   result+="nimiavaruuksista lyhyen selitteen kanssa:"; // "namespaces with brief descriptions:"
   return result;
  }

  /*! used in the class documentation as a header before the list of all
   * friends of a class
   */
  virtual QCString trFriends()
  { return "Ystävät"; } // "Friends"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990405
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used in the class documentation as a header before the list of all
   * related classes
   */
  virtual QCString trRelatedFunctionDocumentation()
  { return "Ystävät ja niihin liittyvien funktioiden dokumentaatio"; } // "Friends And Related Function Documentation"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990425
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used as the title of the HTML page of a class/struct/union */
  virtual QCString trCompoundReference(const char *clName,
                  ClassDef::CompoundType compType,
                  bool isTemplate)
  {
   QCString result=(QCString)clName;
   switch(compType)
   {
    case ClassDef::Class:   result+=" luokka"; break; // " Class"
    case ClassDef::Struct:   result+=" tietue"; break; // " Struct"
    case ClassDef::Union:   result+=" yhdiste"; break; // " Union"
    case ClassDef::Interface: result+=" rajapinta"; break; // " Interface"
    case ClassDef::Protocol:  result+=" protokolla"; break; // " Protocol"
    case ClassDef::Category:  result+=" kategoria"; break; // " Category"
    case ClassDef::Exception: result+=" poikkeus"; break; // " Exception"
    default: break;
   }
   if (isTemplate) result+="malli"; // " Template"
   result+="referenssi"; // " Reference"
   return result;
  }

  /*! used as the title of the HTML page of a file */
  virtual QCString trFileReference(const char *fileName)
  {
   QCString result=fileName;
   result+=" tiedostoreferenssi"; // " File Reference"
   return result;
  }

  /*! used as the title of the HTML page of a namespace */
  virtual QCString trNamespaceReference(const char *namespaceName)
  {
   QCString result=namespaceName;
   result+=" nimiavaruusreferenssi"; // " Namespace Reference"
   return result;
  }

  virtual QCString trPublicMembers()
  { return "Julkiset jäsenfunktiot"; } // "Public Member Functions"
  virtual QCString trPublicSlots()
  { return "Julkiset vastineet"; } // "Public Slots"
  virtual QCString trSignals()
  { return "Signaalit"; } // "Signals"
  virtual QCString trStaticPublicMembers()
  { return "Staattiset julkiset jäsenfunktiot"; } // "Static Public Member Functions"
  virtual QCString trProtectedMembers()
  { return "Suojatut jäsenfunktiot"; } // "Protected Member Functions"
  virtual QCString trProtectedSlots()
  { return "Suojatut vastineet"; } // "Protected Slots"
  virtual QCString trStaticProtectedMembers()
  { return "Staattiset suojatut jäsenfunktiot"; } // "Static Protected Member Functions"
  virtual QCString trPrivateMembers()
  { return "Yksityiset jäsenfunktiot"; } // "Private Member Functions"
  virtual QCString trPrivateSlots()
  { return "Yksityiset vastineet"; } // "Private Slots"
  virtual QCString trStaticPrivateMembers()
  { return "Staattiset yksityiset jäsenfunktiot"; } // "Static Private Member Functions"

  /*! this function is used to produce a comma-separated list of items.
   * use generateMarker(i) to indicate where item i should be put.
   */
  virtual QCString trWriteList(int numEntries)
  {
   QCString result;
   int i;
   // the inherits list contain `numEntries' classes
   for (i=0;i<numEntries;i++)
   {
    // use generateMarker to generate placeholders for the class links!
    result+=generateMarker(i); // generate marker for entry i in the list
                  // (order is left to right)

    if (i!=numEntries-1) // not the last entry, so we need a separator
    {
     if (i<numEntries-2) // not the fore last entry
      result+=", ";
     else        // the fore last entry
      result+=" ja "; // ", and "
    }
   }
   return result;
  }

  /*! used in class documentation to produce a list of base classes,
   * if class diagrams are disabled.
   */
  virtual QCString trInheritsList(int numEntries)
  {
   return (QCString)"Periytyy "+(numEntries > 1 ? "luokista " : "luokasta ")+trWriteList(numEntries)+"."; // "Inherits "
  }

  /*! used in class documentation to produce a list of super classes,
   * if class diagrams are disabled.
   */
  virtual QCString trInheritedByList(int numEntries)
  {
   return (QCString)"Periytetään "+(numEntries > 1 ? "luokissa " : "luokassa ")+trWriteList(numEntries)+"."; // "Inherited by "
  }

  /*! used in member documentation blocks to produce a list of
   * members that are hidden by this one.
   */
  virtual QCString trReimplementedFromList(int numEntries)
  {
   return (QCString)"Uudelleentoteuttaa "+(numEntries > 1 ? "luokat " : "luokan ")+trWriteList(numEntries)+"."; // "Reimplemented from "
  }

  /*! used in member documentation blocks to produce a list of
   * all member that overwrite the implementation of this member.
   */
  virtual QCString trReimplementedInList(int numEntries)
  {
   return (QCString)"Uudelleentoteutetaan "+(numEntries > 1 ? "luokissa " : "luokassa ")+trWriteList(numEntries)+"."; // "Reimplemented in "
  }

  /*! This is put above each page as a link to all members of namespaces. */
  virtual QCString trNamespaceMembers()
  { return "Nimiavaruuden jäsenet"; } // "Namespace Members"

  /*! This is an introduction to the page with all namespace members */
  virtual QCString trNamespaceMemberDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Tässä on lista kaikista "; // "Here is a list of all "
   if (!extractAll) result+="dokumentoiduista "; // "documented "
   result+="nimiavaruuden jäsenistä linkitettynä "; // "namespace members with links to "
   if (extractAll)
    result+="nimiavaruuden dokumentaatioon johon ne kuuluvat:"; // "the namespace documentation for each member:";
   else
    result+="nimiavaruuksiin joihin ne kuuluvat:"; // "the namespaces they belong to:"
   return result;
  }
  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * index of all namespaces.
   */
  virtual QCString trNamespaceIndex()
  { return "Nimiavaruuksien luettelo"; } // "Namespace Index"

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all namespaces.
   */
  virtual QCString trNamespaceDocumentation()
  { return "Nimiavaruuden dokumentaatio"; } // "Namespace Documentation"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990522
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used in the documentation before the list of all
   * namespaces in a file.
   */
  virtual QCString trNamespaces()
  { return "Nimiavaruudet"; } // "Namespaces"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990728
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is put at the bottom of a class documentation page and is
   * followed by a list of files that were used to generate the page.
   */
  virtual QCString trGeneratedFromFiles(ClassDef::CompoundType compType,
    bool single)
  { // here s is one of " Class", " Struct" or " Union"
   // single is true implies a single file
   QCString result=(QCString)"Dokumentaatio tälle "; // "The documentation for this "
   switch(compType)
   {
    case ClassDef::Class:   result+="luokalle"; break; // "class"
    case ClassDef::Struct:   result+="tietueelle"; break; // "struct"
    case ClassDef::Union:   result+="yhdisteelle"; break; // "union"
    case ClassDef::Interface: result+="rajapinnalle"; break; // "interface"
    case ClassDef::Protocol:  result+="protokollalle"; break; // "protocol"
    case ClassDef::Category:  result+="kategorialle"; break; // "category"
    case ClassDef::Exception: result+="poikkeukselle"; break; // "exception"
    default: break;
   }
   if (single) result+=" luotiin seuraavasta tiedostosta:"; // " was generated from the following file"
   else result+=" luotiin seuraavista tiedostoista:"; // ":" or "s:"
   return result;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990901
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used as the heading text for the retval command. */
  virtual QCString trReturnValues()
  { return "Paluuarvot"; } // "Return values"

  /*! This is in the (quick) index as a link to the main page (index.html)
   */
  virtual QCString trMainPage()
  { return "Pääsivu"; } // "Main Page"

  /*! This is used in references to page that are put in the LaTeX
   * documentation. It should be an abbreviation of the word page.
   */
  virtual QCString trPageAbbreviation()
  { return "s."; } // "p."

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-991003
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trDefinedAtLineInSourceFile()
  {
   return "Määrittely tiedoston @1 rivillä @0."; // "Definition at line @0 of file @1."
  }
  virtual QCString trDefinedInSourceFile()
  {
   return "Määrittely tiedostossa @0."; // "Definition in file @0."
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-991205
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trDeprecated()
  {
   return "Vanhentunut"; // "Deprecated"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.0.0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! this text is put before a collaboration diagram */
  virtual QCString trCollaborationDiagram(const char *clName)
  {
   return (QCString)"Yhteistyökaavio luokalle "+clName+":"; // "Collaboration diagram for "+clName+":"
  }
  /*! this text is put before an include dependency graph */
  virtual QCString trInclDepGraph(const char *fName)
  {
   return (QCString)"Sisällytysriippuvuuskaavio tiedostolle "+fName+":"; // "Include dependency graph for "+fName+":"
  }
  /*! header that is put before the list of constructor/destructors. */
  virtual QCString trConstructorDocumentation()
  {
   return "Rakentajien & purkajien dokumentaatio"; // "Constructor & Destructor Documentation";
  }
  /*! Used in the file documentation to point to the corresponding sources. */
  virtual QCString trGotoSourceCode()
  {
   return "Siirry tämän tiedoston lähdekoodiin."; // "Go to the source code of this file."
  }
  /*! Used in the file sources to point to the corresponding documentation. */
  virtual QCString trGotoDocumentation()
  {
   return "Siirry tämän tiedoston dokumentaatioon."; // "Go to the documentation of this file."
  }
  /*! Text for the \\pre command */
  virtual QCString trPrecondition()
  {
   return "Esiehto"; //"Precondition"
  }
  /*! Text for the \\post command */
  virtual QCString trPostcondition()
  {
   return "Jälkiehto"; // "Postcondition"
  }
  /*! Text for the \\invariant command */
  virtual QCString trInvariant()
  {
   return "Invariantti"; // vai "Pysyväisväittämä"? "Invariant"
  }
  /*! Text shown before a multi-line variable/enum initialization */
  virtual QCString trInitialValue()
  {
   return "Alkuarvo:"; // "Initial value:"
  }
  /*! Text used the source code in the file index */
  virtual QCString trCode()
  {
   return "koodi"; // "code"
  }
  virtual QCString trGraphicalHierarchy()
  {
   return "Graafinen luokkahierarkia"; // "Graphical Class Hierarchy"
  }
  virtual QCString trGotoGraphicalHierarchy()
  {
   return "Siirry graafiseen luokkahierarkiaan"; // "Go to the graphical class hierarchy"
  }
  virtual QCString trGotoTextualHierarchy()
  {
   return "Siirry tekstimuotoiseen luokkahierarkiaan"; // "Go to the textual class hierarchy"
  }
  virtual QCString trPageIndex()
  {
   return "Sivuhakemisto"; // "Page Index"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.1.0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trNote()
  {
    // FIXME: Missähän merkityksessä tätä käytetään?
   return "Huomautus"; // "Note"
  }
  virtual QCString trPublicTypes()
  {
   return "Julkiset tyypit"; // "Public Types"
  }
  virtual QCString trPublicAttribs()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Tietueen kentät"; // "Data Fields"
   }
   else
   {
    return "Julkiset attribuutit"; // "Public Attributes"
   }
  }
  virtual QCString trStaticPublicAttribs()
  {
   return "Staattiset julkiset attribuutit"; // "Static Public Attributes"
  }
  virtual QCString trProtectedTypes()
  {
   return "Suojellut tyypit"; // "Protected Types"
  }
  virtual QCString trProtectedAttribs()
  {
   return "Suojellut attribuutit"; // "Protected Attributes"
  }
  virtual QCString trStaticProtectedAttribs()
  {
   return "Staattiset suojellut attribuutit"; // "Static Protected Attributes"
  }
  virtual QCString trPrivateTypes()
  {
   return "Yksityiset tyypit"; // "Private Types"
  }
  virtual QCString trPrivateAttribs()
  {
   return "Yksityiset attribuutit"; // "Private Attributes"
  }
  virtual QCString trStaticPrivateAttribs()
  {
   return "Staattiset yksityiset attribuutit"; // "Static Private Attributes"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.1.3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a marker that is put before a \\todo item */
  virtual QCString trTodo()
  {
   return "Vielä tehtävänä"; // "Todo"
  }
  /*! Used as the header of the todo list */
  virtual QCString trTodoList()
  {
   return "Tehtävälista"; // "Todo List"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.1.4
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trReferencedBy()
  {
   return "Viitattu"; // "Referenced by"
  }
  virtual QCString trRemarks()
  {
   return "Huomioita"; // "Remarks"
  }
  virtual QCString trAttention()
  {
   return "Huomio"; // "Attention"
  }
  virtual QCString trInclByDepGraph()
  {
   return "Tämä kaavio näyttää, mitkä tiedostot suorasti "
       "tai epäsuorasti sisällyttävät tämän tiedoston";
       // "This graph shows which files directly or "
       // "indirectly include this file:"
  }
  virtual QCString trSince()
  {
    // FIXME: Missä merkityksessä tätä käytetään?
   return "Lähtien"; // "Since"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.1.5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! title of the graph legend page */
  virtual QCString trLegendTitle()
  {
   return "Kaavion selite"; // "Graph Legend"
  }
  /*! page explaining how the dot graph's should be interpreted
   * The %A in the text below are to prevent link to classes called "A".
   */
  virtual QCString trLegendDocs()
  {
   return
    "Tämä sivu selittää, kuinka doxygenin luomia kaavioita tulkitaan.<p>\n"
    // "This page explains how to interpret the graphs that are generated "
    // "by doxygen.<p>\n"
    "Ajattele seuraavaa esimerkkiä:\n"
    // "Consider the following example:\n"
    "\\code\n"
    "/*! Näkymätön luokka katkaisun vuoksi */\n"
    // "/*! Invisible class because of truncation */\n"
    "class Nakymaton { };\n\n"
    // "class Invisible { };\n\n"
    "/*! Katkaistu luokka, periytymissuhde on piilotettu */\n"
    // "/*! Truncated class, inheritance relation is hidden */\n"
    "class Katkaistu : public Nakymaton { };\n\n"
    // "class Truncated : public Invisible { };\n\n"
    "/* Luokkaa ei ole dokumentoitu doxygen-kommenteilla */\n"
    // "/* Class not documented with doxygen comments */\n"
    "class Dokumentoimaton { };\n\n"
    // "class Undocumented { };\n\n"
    "/*! Julkista periyttämistä käyttäen periytetty luokka */\n"
    // "/*! Class that is inherited using public inheritance */\n"
    "class JulkinenKanta : public Katkaistu { };\n\n"
    // "class PublicBase : public Truncated { };\n\n"
    "/*! Malliluokka */\n"
    // "/*! A template class */\n"
    "template<class T> class Malli { };\n\n"
    // "template<class T> class Templ { };\n\n"
    "/*! Suojeltua periytymistä käyttäen periytetty luokka */\n"
    // "/*! Class that is inherited using protected inheritance */\n"
    "class SuojeltuKanta { };\n\n"
    // "class ProtectedBase { };\n\n"
    "/*! Yksityistä periytymistä käyttäen periytetty luokka */\n"
    // "/*! Class that is inherited using private inheritance */\n"
    "class YksityisKanta { };\n\n"
    // "class PrivateBase { };\n\n"
    "/*! Luokka jota periytetty luokka käyttää */\n"
    // "/*! Class that is used by the Inherited class */\n"
    "class Kaytetty { };\n\n"
    // "class Used { };\n\n"
    "/*! Kantaluokka joka periytyy useasta muusta luokasta */\n"
    // "/*! Super class that inherits a number of other classes */\n"
    "class Periytetty : public JulkinenKanta,\n"
    "         : protected SuojeltuKanta,\n"
    "         : private YksityisKanta,\n"
    "         : public Dokumentoimaton,\n"
    "         : public Malli<int>\n"
    "{\n"
    " private:\n"
    "  Kaytetty *m_kaytettyLuokka;\n"
    "}\n"
    // "class Inherited : public PublicBase,\n"
    // "         protected ProtectedBase,\n"
    // "         private PrivateBase,\n"
    // "         public Undocumented,\n"
    // "         public Templ<int>\n"
    // "{\n"
    // " private:\n"
    // "  Used *m_usedClass;\n"
    // "};\n"
    "\\endcode\n"
    "Tuloksena on seuraavanlainen kaavio:"
    //"This will result in the following graph:"
    "<p><center><img alt=\"\" src=\"graph_legend."+getDotImageExtension()+"\"></center>\n"
    "<p>\n"
    "Ylläolevassa kaaviossa laatikoilla on seuraavat merkitykset\n:"
    // "The boxes in the above graph have the following meaning:\n"
    "<ul>\n"
    "<li>Täytetty harmaa laatikko esittää tietuetta tai luokkaa, jolle "
    // "<li>%A filled gray box represents the struct or class for which the "
    "kaavio on luotu.\n"
    // "graph is generated.\n"
    "<li>Mustareunainen laatikko merkitsee dokumentoitua tietuetta tai luokkaa.\n"
    // "<li>%A box with a black border denotes a documented struct or class.\n"
    "<li>Harmaareunainen laatikko merkitsee dokumentoimatonta tietuetta tai luokkaa.\n"
    // "<li>%A box with a grey border denotes an undocumented struct or class.\n"
    "<li>Punareunainen laatikko merkistee dokumentoitua luokkaa tai structia "
    // "<li>%A box with a red border denotes a documented struct or class for"
    "jolle ei näytetä kaikkia periytymis-/sisällyssuhteita. Kaavio "
    // "which not all inheritance/containment relations are shown. %A graph is "
    "katkaistaan, jos se ei mahdu määriteltyjen rajojen sisään.\n"
    // "truncated if it does not fit within the specified boundaries.\n"
    "</ul>\n"
    "Nuolilla on seuraavat merkitykset:\n"
    // "The arrows have the following meaning:\n"
    "<ul>\n"
    "<li>Tummansinistä nuolta käytetään osoittamaan julkista periytymis"
    // "<li>%A dark blue arrow is used to visualize a public inheritance "
    "suhdetta kahden luokan välillä.\n"
    // "relation between two classes.\n"
    "<li>Tummanvihreää nuolta käytetään suojellussa periytymisessä.\n"
    // "<li>%A dark green arrow is used for protected inheritance.\n"
    "<li>Tummanpunaista nuolta käytetään yksityisessä periytymisessä.\n"
    // "<li>%A dark red arrow is used for private inheritance.\n"
    "<li>Purppuranväristä katkoviivaa käytetään, jos luokka sisältyy tai "
    // "<li>%A purple dashed arrow is used if a class is contained or used "
    "on toisen luokan käyttämä. Nuoli nimetään sillä muuttujalla/muuttujilla "
    // "by another class. The arrow is labeled with the variable(s) "
    "jonka läpi osoitettua luokkaa tai tietuetta käytetään.\n"
    // "through which the pointed class or struct is accessible.\n"
    "<li>Keltainen katkoviivalla piirretty nuoli merkitsee suhdetta mallin esiintymän ja "
    // "<li>%A yellow dashed arrow denotes a relation between a template instance and "
    "malliluokan välillä. Nuoli nimetään "
    // "the template class it was instantiated from. The arrow is labeled with "
    "mallin esiintymän malliparametrilla.\n"
    // "the template parameters of the instance.\n"
    "</ul>\n";
  }
  /*! text for the link to the legend page */
  virtual QCString trLegend()
  {
   return "selite"; // "legend"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a marker that is put before a test item */
  virtual QCString trTest()
  {
   return "Testi"; // "Test"
  }
  /*! Used as the header of the test list */
  virtual QCString trTestList()
  {
   return "Testilista"; // "Test List"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.2
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a section header for IDL properties */
  virtual QCString trProperties()
  {
   return "Ominaisuudet"; // "Properties"
  }
  /*! Used as a section header for IDL property documentation */
  virtual QCString trPropertyDocumentation()
  {
   return "Ominaisuuksien dokumentaatio"; // "Property Documentation"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.4
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used for Java classes in the summary section of Java packages */
  virtual QCString trClasses()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Tietueet"; // "Data Structures"
   }
   else
   {
    return "Luokat"; // "Classes"
   }
  }
  /*! Used as the title of a Java package */
  virtual QCString trPackage(const char *name)
  {
   return (QCString)"Paketti "+name; // "Package "
  }
  /*! Title of the package index page */
  virtual QCString trPackageList()
  {
   return "Pakettilista"; // "Package List"
  }
  /*! The description of the package index page */
  virtual QCString trPackageListDescription()
  {
   return "Tässä ovat paketit lyhyiden selitysten kanssa (jos saatavilla):"; // "Here are the packages with brief descriptions (if available):"
  }
  /*! The link name in the Quick links header for each page */
  virtual QCString trPackages()
  {
   return "Paketit"; // "Packages"
  }
  /*! Text shown before a multi-line define */
  virtual QCString trDefineValue()
  {
   return "Arvo:"; // "Value:"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a marker that is put before a \\bug item */
  virtual QCString trBug()
  {
   return "Bugi"; // "Bug"
  }
  /*! Used as the header of the bug list */
  virtual QCString trBugList()
  {
   return "Bugilista"; // "Bug List"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.6
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as ansicpg for RTF file
   *
   * The following table shows the correlation of Charset name, Charset Value and
   * <pre>
   * Codepage number:
   * Charset Name    Charset Value(hex) Codepage number
   * ------------------------------------------------------
   * DEFAULT_CHARSET      1 (x01)
   * SYMBOL_CHARSET      2 (x02)
   * OEM_CHARSET       255 (xFF)
   * ANSI_CHARSET       0 (x00)      1252
   * RUSSIAN_CHARSET     204 (xCC)      1251
   * EE_CHARSET       238 (xEE)      1250
   * GREEK_CHARSET      161 (xA1)      1253
   * TURKISH_CHARSET     162 (xA2)      1254
   * BALTIC_CHARSET     186 (xBA)      1257
   * HEBREW_CHARSET     177 (xB1)      1255
   * ARABIC _CHARSET     178 (xB2)      1256
   * SHIFTJIS_CHARSET    128 (x80)       932
   * HANGEUL_CHARSET     129 (x81)       949
   * GB2313_CHARSET     134 (x86)       936
   * CHINESEBIG5_CHARSET   136 (x88)       950
   * </pre>
   *
   */
  virtual QCString trRTFansicp()
  {
   return "1252";
  }


  /*! Used as ansicpg for RTF fcharset
   * \see trRTFansicp() for a table of possible values.
   */
  virtual QCString trRTFCharSet()
  {
   return "0";
  }

  /*! Used as header RTF general index */
  virtual QCString trRTFGeneralIndex()
  {
   return "Hakemisto"; // "Index"
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trClass(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Luokka" : "luokka")); // "Class" / "class"
   if (!singular) result=(first_capital ? "Luokat" : "luokat"); // "+es" -> "Classes" / "classes"
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trFile(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Tiedosto" : "tiedosto")); // "File" / "file"
   if (!singular) result+="t"; // "+s" -> "Files" / "files"
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trNamespace(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Nimiavaruus" : "nimiavaruus")); // "Namespace" / "namespace"
   if (!singular) result=(first_capital ? "Nimiavaruudet" : "nimiavaruudet"); // "+s"
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trGroup(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Ryhmä" : "ryhmä")); // "Group" / "group"
   if (!singular) result+="t"; // "+s"
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trPage(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Sivu" : "sivu")); // "Page" / "page"
   if (!singular) result+="t"; // "+s"
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trMember(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Jäsen" : "jäsen")); // "Member" / "member"
   if (!singular) result+="et"; // "+s"
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trGlobal(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Globaali" : "globaali")); // "Global" / "global"
   if (!singular) result+="t"; // "+s"
   return result;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.7
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This text is generated when the \\author command is used and
   * for the author section in man pages. */
  virtual QCString trAuthor(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Tekijä" : "tekijä")); // "Author" / "author"
   if (!singular) result+="t"; // "+s"
   return result;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.11
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This text is put before the list of members referenced by a member
   */
  virtual QCString trReferences()
  {
   return "Viittaukset"; // "References"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.13
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used in member documentation blocks to produce a list of
   * members that are implemented by this one.
   */
  virtual QCString trImplementedFromList(int numEntries)
  {
   return "Toteuttaa luokan "+trWriteList(numEntries)+"."; // "Implements "
  }

  /*! used in member documentation blocks to produce a list of
   * all members that implement this abstract member.
   */
  virtual QCString trImplementedInList(int numEntries)
  {
   return "Toteutettu luokassa "+trWriteList(numEntries)+"."; // "Implemented in "
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.16
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used in RTF documentation as a heading for the Table
   * of Contents.
   */
  virtual QCString trRTFTableOfContents()
  {
   return "Sisällysluettelo"; // "Table of Contents"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.17
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as the header of the list of item that have been
   * flagged deprecated
   */
  virtual QCString trDeprecatedList()
  {
   return "Vanhentuneiden lista"; // "Deprecated List"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.18
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a header for declaration section of the events found in
   * a C# program
   */
  virtual QCString trEvents()
  {
   return "Tapahtumat"; // "Events"
  }
  /*! Header used for the documentation section of a class' events. */
  virtual QCString trEventDocumentation()
  {
   return "Tapahtumien dokumentaatio"; // "Event Documentation"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a heading for a list of Java class types with package scope.
   */
  virtual QCString trPackageTypes()
  {
   return "Paketin tyypit"; // "Package Types"
  }
  /*! Used as a heading for a list of Java class functions with package
   * scope.
   */
  virtual QCString trPackageMembers()
  {
   return "Paketin funktiot"; // "Package Functions"
  }
  /*! Used as a heading for a list of static Java class functions with
   * package scope.
   */
  virtual QCString trStaticPackageMembers()
  {
   return "Paketin staattiset funktiot"; // "Static Package Functions"
  }
  /*! Used as a heading for a list of Java class variables with package
   * scope.
   */
  virtual QCString trPackageAttribs()
  {
   return "Paketin attribuutit"; // "Package Attributes"
  }
  /*! Used as a heading for a list of static Java class variables with
   * package scope.
   */
  virtual QCString trStaticPackageAttribs()
  {
   return "Paketin staattiset attribuutit"; // "Static Package Attributes"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3.1
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used in the quick index of a class/file/namespace member list page
   * to link to the unfiltered list of all members.
   */
  virtual QCString trAll()
  {
   return "Kaikki"; // "All"
  }
  /*! Put in front of the call graph for a function. */
  virtual QCString trCallGraph()
  {
   return "Tässä on kutsukaavio tälle funktiolle:"; // "Here is the call graph for this function:"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3.3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This string is used as the title for the page listing the search
   * results.
   */
  virtual QCString trSearchResultsTitle()
  {
   return "Hakutulokset"; // "Search Results"
  }
  /*! This string is put just before listing the search results. The
   * text can be different depending on the number of documents found.
   * Inside the text you can put the special marker $num to insert
   * the number representing the actual number of search results.
   * The @a numDocuments parameter can be either 0, 1 or 2, where the
   * value 2 represents 2 or more matches. HTML markup is allowed inside
   * the returned string.
   */
  virtual QCString trSearchResults(int numDocuments)
  {
   if (numDocuments==0)
   {
    return "Valitettavasti yksikään dokumentti ei vastannut hakuasi."; // "Sorry, no documents matching your query."
   }
   else if (numDocuments==1)
   {
    return "Löytyi <b>1</b> dokumentti, joka vastasi hakuasi."; // "Found <b>1</b> document matching your query.";
   }
   else
   {
    return "Löytyi <b>$num</b> dokumenttia, jotka vastasivat hakuasi. " // "Found <b>$num</b> documents matching your query. "
        "Parhaat tulokset näytetään ensin."; // "Showing best matches first."
   }
  }
  /*! This string is put before the list of matched words, for each search
   * result. What follows is the list of words that matched the query.
   */
  virtual QCString trSearchMatches()
  {
   return "Osumat:"; // "Matches:"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3.8
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used in HTML as the title of page with source code for file filename
   */
  virtual QCString trSourceFile(QCString& filename)
  {
   return filename + " lähdekooditiedosto"; // " Source File"
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3.9
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used as the name of the chapter containing the directory
   * hierarchy.
   */
  virtual QCString trDirIndex()
  { return "Hakemistohierarkia"; } // "Directory Hierarchy"

  /*! This is used as the name of the chapter containing the documentation
   * of the directories.
   */
  virtual QCString trDirDocumentation()
  { return "Hakemistojen dokumentaatio"; } // "Directory Documentation"

  /*! This is used as the title of the directory index and also in the
   * Quick links of an HTML page, to link to the directory hierarchy.
   */
  virtual QCString trDirectories()
  { return "Hakemistot"; } // "Directories"

  /*! This returns a sentences that introduces the directory hierarchy.
   * and the fact that it is sorted alphabetically per level
   */
  virtual QCString trDirDescription()
  { return "Tämä hakemistohierarkia on järjestetty aakkosellisesti tasoittain:";
       //This directory hierarchy is sorted roughly, "
       // "but not completely, alphabetically:";
  }

  /*! This returns the title of a directory page. The name of the
   * directory is passed via \a dirName.
   */
  virtual QCString trDirReference(const char *dirName)
  { QCString result=dirName; result+=" hakemistoreferenssi"; return result; }
    // " Directory Reference"

  /*! This returns the word directory with or without starting capital
   * (\a first_capital) and in sigular or plural form (\a singular).
   */
  virtual QCString trDir(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Hakemisto" : "hakemisto")); // "Director" / "director"
   if (singular) result+=""; else result+="t"; // "+y" / "+ies"
   return result;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.4.1
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This text is added to the documentation when the \\overload command
   * is used for a overloaded function.
   */
  virtual QCString trOverloadText()
  {
    return "Tämä on ylikuormitettu jäsenfunktio, ja se tarjotaan "
       "käytön helpottamiseksi. Se eroaa ylläolevasta "
       "funktiosta ainoastaan hyväksymiltään parametreilta.";
       // "This is an overloaded member function, "
       // "provided for convenience. It differs from the above "
       // "function only in what argument(s) it accepts."
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.4.6
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used to introduce a caller (or called-by) graph */
  virtual QCString trCallerGraph()
  {
   return "Tässä on kutsukaavio tälle funktiolle:"; // "Here is the caller graph for this function:"
  }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for enumeration values
   */
  virtual QCString trEnumerationValueDocumentation()
  { return "Luettelotyypin dokumentaatio"; } // "Enumerator Documentation"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.5.4 (mainly for Fortran)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! header that is put before the list of member subprograms (Fortran). */
  virtual QCString trMemberFunctionDocumentationFortran()
  { return "Jäsenfunktioiden/aliohjelmien dokumentaatio"; } // "Member Function/Subroutine Documentation"

  /*! This is put above each page as a link to the list of annotated data types (Fortran). */
  virtual QCString trCompoundListFortran()
  { return "Tietotyyppien lista"; } // "Data Types List"

  /*! This is put above each page as a link to all members of compounds (Fortran). */
  virtual QCString trCompoundMembersFortran()
  { return "Kentät"; } // "Data Fields";

  /*! This is an introduction to the annotated compound list (Fortran). */
  virtual QCString trCompoundListDescriptionFortran()
  { return "Tässä ovat tietotyypit lyhyiden selitysten kanssa:"; } // "Here are the data types with brief descriptions:"

  /*! This is an introduction to the page with all data types (Fortran). */
  virtual QCString trCompoundMembersDescriptionFortran(bool extractAll)
  {
   QCString result="Tässä on lista kaikista "; // "Here is a list of all "
   if (!extractAll)
   {
    result+="dokumentoiduista "; // "documented "
   }
   result+="tietotyyppien jäsenistä"; // "data types members"
   result+=", sekä linkit "; // " with links to "
   if (!extractAll)
   {
     result+="tietueen dokumentaatioon jokaiselle jäsenelle"; // "the data structure documentation for each member"
   }
   else
   {
     result+="tietotyyppeihin, joihin ne kuuluvat:"; // "the data types they belong to:"
   }
   return result;
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * annotated compound index (Fortran).
   */
  virtual QCString trCompoundIndexFortran()
  { return "Tietotyyppien hakemisto"; } // "Data Type Index"

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all data types (Fortran).
   */
  virtual QCString trTypeDocumentation()
  { return "Tietotyyppien dokumentaatio"; } // "Data Type Documentation"

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of (global) subprograms (Fortran).
   */
  virtual QCString trSubprograms()
  { return "Funktiot/aliohjelmat"; } // "Functions/Subroutines"

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for subprograms (Fortran)
   */
  virtual QCString trSubprogramDocumentation()
  { return "Funktioiden/aliohjelmien dokumentaatio"; } // "Function/Subroutine Documentation"

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace/group before
   * the list of links to documented compounds (Fortran)
   */
   virtual QCString trDataTypes()
  { return "Tietotyypit"; } // "Data Types"

  /*! used as the title of page containing all the index of all modules (Fortran). */
  virtual QCString trModulesList()
  { return "Moduulilista"; } // "Modules List"

  /*! used as an introduction to the modules list (Fortran) */
  virtual QCString trModulesListDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Tässä on lista kaikista "; // "Here is a list of all "
   if (!extractAll) result+="dokumentoiduista "; // "documented "
   result+="moduuleista lyhyiden selitysten kanssa:"; // "modules with brief descriptions:"
   return result;
  }

  /*! used as the title of the HTML page of a module/type (Fortran) */
  virtual QCString trCompoundReferenceFortran(const char *clName,
                  ClassDef::CompoundType compType,
                  bool isTemplate)
  {
   QCString result=(QCString)clName;
   switch(compType)
   {
    case ClassDef::Class:   result+=" moduuli"; break; // " Module"
    case ClassDef::Struct:   result+=" tyyppi"; break; // " Type"
    case ClassDef::Union:   result+=" yhdiste"; break; // " Union"
    case ClassDef::Interface: result+=" rajapinta"; break; // " Interface"
    case ClassDef::Protocol:  result+=" protokolla"; break; // " Protocol"
    case ClassDef::Category:  result+=" kategoria"; break; // " Category"
    case ClassDef::Exception: result+=" poikkeus"; break; // " Exception"
    default: break;
   }
   if (isTemplate) result+="malli"; // " Template"
   result+="referenssi"; // " Reference"
   return result;
  }
  /*! used as the title of the HTML page of a module (Fortran) */
  virtual QCString trModuleReference(const char *namespaceName)
  {
   QCString result=namespaceName;
   result+=" moduulin referenssi"; // " Module Reference"
   return result;
  }

  /*! This is put above each page as a link to all members of modules. (Fortran) */
  virtual QCString trModulesMembers()
  { return "Moduulin jäsenet"; } // "Module Members"

  /*! This is an introduction to the page with all modules members (Fortran) */
  virtual QCString trModulesMemberDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Tässä on lista moduulin kaikista "; // "Here is a list of all "
   if (!extractAll) result+="dokumentoiduista"; // "documented "
   result+="jäsenistä, sekä linkit "; // "module members with links to "
   if (extractAll)
   {
    result+="moduulin dokumentaatioon jokaiselle jäsenelle:"; // "the module documentation for each member:"
   }
   else
   {
    result+="moduuleihin, joihin ne kuuluvat:"; // "the modules they belong to:"
   }
   return result;
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * index of all modules (Fortran).
   */
  virtual QCString trModulesIndex()
  { return "Moduulien hakemisto"; } // "Modules Index"

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trModule(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Moduuli" : "moduuli")); // "Module" / "module"
   if (!singular) result+="t"; // "+s"
   return result;
  }
  /*! This is put at the bottom of a module documentation page and is
   * followed by a list of files that were used to generate the page.
   */
  virtual QCString trGeneratedFromFilesFortran(ClassDef::CompoundType compType,
    bool single)
  { // here s is one of " Module", " Struct" or " Union"
   // single is true implies a single file
   QCString result=(QCString)"Dokumentaatio tälle "; // "The documentation for this "
   switch(compType)
   {
    case ClassDef::Class:   result+="moduulille"; break; // "module"
    case ClassDef::Struct:   result+="tyypille"; break; // "type"
    case ClassDef::Union:   result+="yhdisteelle"; break; // "union"
    case ClassDef::Interface: result+="rajapinnalle"; break; // "interface"
    case ClassDef::Protocol:  result+="protokollalle"; break; // "protocol"
    case ClassDef::Category:  result+="kategorialle"; break; // "category"
    case ClassDef::Exception: result+="poikkeukselle"; break; // "exception"
    default: break;
   }
   result+=" luotiin "; // " was generated from the following file"
   if (single) result+="seuraavasta tiedostosta:"; else result+="seuraavista tiedostoista:"; // ":" / "s:"
   return result;
  }
  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trType(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Tyyppi" : "tyyppi")); // "Type" / "type"
   if (!singular) result=(first_capital ? "Tyypit" : "tyypit"); // "+s"
   return result;
  }
  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trSubprogram(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Aliohjelma" : "aliohjelma")); // "Subprogram" / "subprogram"
   if (!singular) result+="t"; // "+s"
   return result;
  }

  /*! C# Type Constraint list */
  virtual QCString trTypeConstraints()
  {
   return "Tyyppien rajoitteet"; // "Type Constraints"
  }

};

#endif