New upstream release 2.2.1
Jakub Filak • 7 years ago  
New upstream release 2.2.0
Jakub Filak • 7 years ago  
New upstream release 2.1.12
Jakub Filak • 7 years ago  
New upstream release 2.1.11
Jakub Filak • 7 years ago  
New upstream release 2.1.10
Jakub Filak • 7 years ago  
New upstream release 2.1.9
Jakub Filak • 8 years ago  
New upstream release 2.1.8
Jakub Filak • 8 years ago  
New upstream release 2.1.7
Jakub Filak • 8 years ago  
New upstream release 2.1.6
Jakub Filak • 8 years ago  
Update a patch for rhel
Jakub Filak • 8 years ago  
New upstream release 2.1.5
Jakub Filak • 8 years ago  
New upstream release 2.1.4
Jakub Filak • 8 years ago  
Rebuild with correct libreport
Jakub Filak • 8 years ago  
New upstream release 2.1.3
Jakub Filak • 8 years ago  
New upstream release 2.1.2
Jakub Filak • 8 years ago  
New upstream release 2.1.1
Jakub Filak • 8 years ago  
New upstream release 2.1.0
Jakub Filak • 8 years ago  
added forgotten sources
Jiri Moskovcak • 8 years ago  
New upstream release 2.0.20
Jiri Moskovcak • 8 years ago  
Rebuild due to bug in IPC
Jakub Filak • 9 years ago  
New upstream release 2.0.19
Jakub Filak • 9 years ago  
New upstream release 2.0.18
Jakub Filak • 9 years ago  
add rhel gpg keys patch
Jakub Filak • 9 years ago  
Revert "Remove obsolete patch"
Jakub Filak • 9 years ago  
remove upgrade script
Jakub Filak • 9 years ago  
New upstream release 2.0.17
Jakub Filak • 9 years ago  
New upstream release 2.0.16
Jakub Filak • 9 years ago  
Remove obsolete patch
Richard Marko • 9 years ago  
New upstream release 2.0.15
Jakub Filak • 9 years ago  
added forgetten Requires
Jakub Filak • 9 years ago  
New upstream release 2.0.14
Jakub Filak • 9 years ago  
added forgetten patch
Jiri Moskovcak • 9 years ago  
New upstream release 2.0.13
Jiri Moskovcak • 9 years ago  
New upstream release 2.0.12
Jakub Filak • 9 years ago  
New upstream release 2.0.11
Jiri Moskovcak • 9 years ago