Blob Blame History Raw
[
 {
  "encodings": [
   {
    "labels": [
     "unicode-1-1-utf-8",
     "utf-8",
     "utf8"
    ],
    "name": "UTF-8"
   }
  ],
  "heading": "The Encoding"
 },
 {
  "encodings": [
   {
    "labels": [
     "866",
     "cp866",
     "csibm866",
     "ibm866"
    ],
    "name": "IBM866"
   },
   {
    "labels": [
     "csisolatin2",
     "iso-8859-2",
     "iso-ir-101",
     "iso8859-2",
     "iso88592",
     "iso_8859-2",
     "iso_8859-2:1987",
     "l2",
     "latin2"
    ],
    "name": "ISO-8859-2"
   },
   {
    "labels": [
     "csisolatin3",
     "iso-8859-3",
     "iso-ir-109",
     "iso8859-3",
     "iso88593",
     "iso_8859-3",
     "iso_8859-3:1988",
     "l3",
     "latin3"
    ],
    "name": "ISO-8859-3"
   },
   {
    "labels": [
     "csisolatin4",
     "iso-8859-4",
     "iso-ir-110",
     "iso8859-4",
     "iso88594",
     "iso_8859-4",
     "iso_8859-4:1988",
     "l4",
     "latin4"
    ],
    "name": "ISO-8859-4"
   },
   {
    "labels": [
     "csisolatincyrillic",
     "cyrillic",
     "iso-8859-5",
     "iso-ir-144",
     "iso8859-5",
     "iso88595",
     "iso_8859-5",
     "iso_8859-5:1988"
    ],
    "name": "ISO-8859-5"
   },
   {
    "labels": [
     "arabic",
     "asmo-708",
     "csiso88596e",
     "csiso88596i",
     "csisolatinarabic",
     "ecma-114",
     "iso-8859-6",
     "iso-8859-6-e",
     "iso-8859-6-i",
     "iso-ir-127",
     "iso8859-6",
     "iso88596",
     "iso_8859-6",
     "iso_8859-6:1987"
    ],
    "name": "ISO-8859-6"
   },
   {
    "labels": [
     "csisolatingreek",
     "ecma-118",
     "elot_928",
     "greek",
     "greek8",
     "iso-8859-7",
     "iso-ir-126",
     "iso8859-7",
     "iso88597",
     "iso_8859-7",
     "iso_8859-7:1987",
     "sun_eu_greek"
    ],
    "name": "ISO-8859-7"
   },
   {
    "labels": [
     "csiso88598e",
     "csisolatinhebrew",
     "hebrew",
     "iso-8859-8",
     "iso-8859-8-e",
     "iso-ir-138",
     "iso8859-8",
     "iso88598",
     "iso_8859-8",
     "iso_8859-8:1988",
     "visual"
    ],
    "name": "ISO-8859-8"
   },
   {
    "labels": [
     "csiso88598i",
     "iso-8859-8-i",
     "logical"
    ],
    "name": "ISO-8859-8-I"
   },
   {
    "labels": [
     "csisolatin6",
     "iso-8859-10",
     "iso-ir-157",
     "iso8859-10",
     "iso885910",
     "l6",
     "latin6"
    ],
    "name": "ISO-8859-10"
   },
   {
    "labels": [
     "iso-8859-13",
     "iso8859-13",
     "iso885913"
    ],
    "name": "ISO-8859-13"
   },
   {
    "labels": [
     "iso-8859-14",
     "iso8859-14",
     "iso885914"
    ],
    "name": "ISO-8859-14"
   },
   {
    "labels": [
     "csisolatin9",
     "iso-8859-15",
     "iso8859-15",
     "iso885915",
     "iso_8859-15",
     "l9"
    ],
    "name": "ISO-8859-15"
   },
   {
    "labels": [
     "iso-8859-16"
    ],
    "name": "ISO-8859-16"
   },
   {
    "labels": [
     "cskoi8r",
     "koi",
     "koi8",
     "koi8-r",
     "koi8_r"
    ],
    "name": "KOI8-R"
   },
   {
    "labels": [
     "koi8-ru",
     "koi8-u"
    ],
    "name": "KOI8-U"
   },
   {
    "labels": [
     "csmacintosh",
     "mac",
     "macintosh",
     "x-mac-roman"
    ],
    "name": "macintosh"
   },
   {
    "labels": [
     "dos-874",
     "iso-8859-11",
     "iso8859-11",
     "iso885911",
     "tis-620",
     "windows-874"
    ],
    "name": "windows-874"
   },
   {
    "labels": [
     "cp1250",
     "windows-1250",
     "x-cp1250"
    ],
    "name": "windows-1250"
   },
   {
    "labels": [
     "cp1251",
     "windows-1251",
     "x-cp1251"
    ],
    "name": "windows-1251"
   },
   {
    "labels": [
     "ansi_x3.4-1968",
     "ascii",
     "cp1252",
     "cp819",
     "csisolatin1",
     "ibm819",
     "iso-8859-1",
     "iso-ir-100",
     "iso8859-1",
     "iso88591",
     "iso_8859-1",
     "iso_8859-1:1987",
     "l1",
     "latin1",
     "us-ascii",
     "windows-1252",
     "x-cp1252"
    ],
    "name": "windows-1252"
   },
   {
    "labels": [
     "cp1253",
     "windows-1253",
     "x-cp1253"
    ],
    "name": "windows-1253"
   },
   {
    "labels": [
     "cp1254",
     "csisolatin5",
     "iso-8859-9",
     "iso-ir-148",
     "iso8859-9",
     "iso88599",
     "iso_8859-9",
     "iso_8859-9:1989",
     "l5",
     "latin5",
     "windows-1254",
     "x-cp1254"
    ],
    "name": "windows-1254"
   },
   {
    "labels": [
     "cp1255",
     "windows-1255",
     "x-cp1255"
    ],
    "name": "windows-1255"
   },
   {
    "labels": [
     "cp1256",
     "windows-1256",
     "x-cp1256"
    ],
    "name": "windows-1256"
   },
   {
    "labels": [
     "cp1257",
     "windows-1257",
     "x-cp1257"
    ],
    "name": "windows-1257"
   },
   {
    "labels": [
     "cp1258",
     "windows-1258",
     "x-cp1258"
    ],
    "name": "windows-1258"
   },
   {
    "labels": [
     "x-mac-cyrillic",
     "x-mac-ukrainian"
    ],
    "name": "x-mac-cyrillic"
   }
  ],
  "heading": "Legacy single-byte encodings"
 },
 {
  "encodings": [
   {
    "labels": [
     "chinese",
     "csgb2312",
     "csiso58gb231280",
     "gb2312",
     "gb_2312",
     "gb_2312-80",
     "gbk",
     "iso-ir-58",
     "x-gbk"
    ],
    "name": "GBK"
   },
   {
    "labels": [
     "gb18030"
    ],
    "name": "gb18030"
   }
  ],
  "heading": "Legacy multi-byte Chinese (simplified) encodings"
 },
 {
  "encodings": [
   {
    "labels": [
     "big5",
     "big5-hkscs",
     "cn-big5",
     "csbig5",
     "x-x-big5"
    ],
    "name": "Big5"
   }
  ],
  "heading": "Legacy multi-byte Chinese (traditional) encodings"
 },
 {
  "encodings": [
   {
    "labels": [
     "cseucpkdfmtjapanese",
     "euc-jp",
     "x-euc-jp"
    ],
    "name": "EUC-JP"
   },
   {
    "labels": [
     "csiso2022jp",
     "iso-2022-jp"
    ],
    "name": "ISO-2022-JP"
   },
   {
    "labels": [
     "csshiftjis",
     "ms932",
     "ms_kanji",
     "shift-jis",
     "shift_jis",
     "sjis",
     "windows-31j",
     "x-sjis"
    ],
    "name": "Shift_JIS"
   }
  ],
  "heading": "Legacy multi-byte Japanese encodings"
 },
 {
  "encodings": [
   {
    "labels": [
     "cseuckr",
     "csksc56011987",
     "euc-kr",
     "iso-ir-149",
     "korean",
     "ks_c_5601-1987",
     "ks_c_5601-1989",
     "ksc5601",
     "ksc_5601",
     "windows-949"
    ],
    "name": "EUC-KR"
   }
  ],
  "heading": "Legacy multi-byte Korean encodings"
 },
 {
  "encodings": [
   {
    "labels": [
     "csiso2022kr",
     "hz-gb-2312",
     "iso-2022-cn",
     "iso-2022-cn-ext",
     "iso-2022-kr"
    ],
    "name": "replacement"
   },
   {
    "labels": [
     "utf-16be"
    ],
    "name": "UTF-16BE"
   },
   {
    "labels": [
     "utf-16",
     "utf-16le"
    ],
    "name": "UTF-16LE"
   },
   {
    "labels": [
     "x-user-defined"
    ],
    "name": "x-user-defined"
   }
  ],
  "heading": "Legacy miscellaneous encodings"
 }
]