Blob Blame History Raw
package Date::Manip::Lang::norwegian;
# Copyright (c) 1998-2017 Sullivan Beck. All rights reserved.
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the same terms as Perl itself.

########################################################################
########################################################################

require 5.010000;

use strict;
use warnings;
use utf8;

our($VERSION);
$VERSION='6.60';

our($Language,@Encodings,$LangName,$YearAdded);
@Encodings = qw(utf-8 iso-8859-1 perl);
$LangName = "Norwegian";
$YearAdded = 1998;

$Language = {
 ampm => [['FM'], ['EM']],
 at => ['kl', 'kl.', 'klokken'],
 day_abb => [
  ['man'],
  ['tir'],
  ['ons'],
  ['tor'],
  ['fre'],
  ['lør', 'loer'],
  ['søn', 'soen'],
 ],
 day_char => [['m'], ['ti'], ['o'], ['to'], ['f'], ['l'], ['s']],
 day_name => [
  ['mandag'],
  ['tirsdag'],
  ['onsdag'],
  ['torsdag'],
  ['fredag'],
  ['lørdag', 'loerdag'],
  ['søndag', 'soendag'],
 ],
 each => ['hver'],
 fields => [
  ['aar', 'år', 'å', 'aa'],
  ['maaneder', 'måneder', 'måned', 'mnd', 'maaned', 'mnd'],
  ['uker', 'uke', 'uk', 'ukr', 'u'],
  ['dager', 'dag', 'd'],
  ['timer', 'time', 't'],
  ['minutter', 'minutt', 'min', 'm'],
  ['sekunder', 'sekund', 'sek', 's'],
 ],
 last => ['siste'],
 mode => [['eksakt', 'cirka', 'omtrent'], ['arbeidsdag', 'arbeidsdager']],
 month_abb => [
  ['jan'],
  ['feb'],
  ['mar'],
  ['apr'],
  ['mai'],
  ['jun'],
  ['jul'],
  ['aug'],
  ['sep'],
  ['okt'],
  ['nov'],
  ['des'],
 ],
 month_name => [
  ['januar'],
  ['februar'],
  ['mars'],
  ['april'],
  ['mai'],
  ['juni'],
  ['juli'],
  ['august'],
  ['september'],
  ['oktober'],
  ['november'],
  ['desember'],
 ],
 nextprev => [['neste'], ['forrige']],
 nth => [
  ['1.', 'første', 'foerste', 'en'],
  ['2.', 'andre', 'to'],
  ['3.', 'tredje', 'tre'],
  ['4.', 'fjerde', 'fire'],
  ['5.', 'femte', 'fem'],
  ['6.', 'sjette', 'seks'],
  ['7.', 'syvende', 'syv'],
  ['8.', 'åttende', 'aattende', 'åtte', 'aatte'],
  ['9.', 'niende', 'ni'],
  ['10.', 'tiende', 'ti'],
  ['11.', 'ellevte', 'elleve'],
  ['12.', 'tolvte', 'tolv'],
  ['13.', 'trettende', 'tretten'],
  ['14.', 'fjortende', 'fjorten'],
  ['15.', 'femtende', 'femten'],
  ['16.', 'sekstende', 'seksten'],
  ['17.', 'syttende', 'sytten'],
  ['18.', 'attende', 'atten'],
  ['19.', 'nittende', 'nitten'],
  ['20.', 'tjuende', 'tjue'],
  ['21.', 'tjueførste', 'tjuefoerste', 'tjueen'],
  ['22.', 'tjueandre', 'tjueto'],
  ['23.', 'tjuetredje', 'tjuetre'],
  ['24.', 'tjuefjerde', 'tjuefire'],
  ['25.', 'tjuefemte', 'tjuefem'],
  ['26.', 'tjuesjette', 'tjueseks'],
  ['27.', 'tjuesyvende', 'tjuesyv'],
  ['28.', 'tjueåttende', 'tjueaattende', 'tjueåtte', 'tjueaatte'],
  ['29.', 'tjueniende', 'tjueni'],
  ['30.', 'trettiende', 'tretti'],
  ['31.', 'trettiførste', 'trettifoerste', 'trettien'],
  ['32.', 'trettiandre', 'trettito'],
  ['33.', 'trettitredje', 'trettitre'],
  ['34.', 'trettifjerde', 'trettifire'],
  ['35.', 'trettifemte', 'trettifem'],
  ['36.', 'trettisjette', 'trettiseks'],
  ['37.', 'trettisyvende', 'trettisyv'],
  ['38.', 'trettiåttende', 'trettiaattende', 'trettiåtte', 'trettiaatte'],
  ['39.', 'trettiniende', 'trettini'],
  ['40.', 'førtiende', 'foertiende', 'førti', 'foerti'],
  ['41.', 'førtiførste', 'foertifoerste', 'førtien', 'foertien'],
  ['42.', 'førtiandre', 'foertiandre', 'førtito', 'foertito'],
  ['43.', 'førtitredje', 'foertitredje', 'førtitre', 'foertitre'],
  ['44.', 'førtifjerde', 'foertifjerde', 'førtifire', 'foertifire'],
  ['45.', 'førtifemte', 'foertifemte', 'førtifem', 'foertifem'],
  ['46.', 'førtisjette', 'foertisjette', 'førtiseks', 'foertiseks'],
  ['47.', 'førtisyvende', 'foertisyvende', 'førtisyv', 'foertisyv'],
  ['48.', 'førtiåttende', 'foertiaattende', 'førtiåtte', 'foertiaatte'],
  ['49.', 'førtiniende', 'foertiniende', 'førtini', 'foertini'],
  ['50.', 'femtiende', 'femti'],
  ['51.', 'femtiførste', 'femtifoerste', 'femtien'],
  ['52.', 'femtiandre', 'femtito'],
  ['53.', 'femtitredje', 'femtitre'],
 ],
 of => ['første', 'foerste'],
 offset_date => {
  'i dag'  => '0:0:0:0:0:0:0',
  'i gaar'  => '-0:0:0:1:0:0:0',
  'i går'  => '-0:0:0:1:0:0:0',
  'i morgen' => '+0:0:0:1:0:0:0',
 },
 offset_time => { 'naa' => '0:0:0:0:0:0:0', 'nå' => '0:0:0:0:0:0:0' },
 on => ['på', 'paa'],
 times => {
  'midnatt'    => '00:00:00',
  'midt paa dagen' => '12:00:00',
  'midt på dagen' => '12:00:00',
 },
 when => [['siden'], ['om', 'senere']],
};

1;