Blob Blame History Raw
package Date::Manip::Lang::finnish;
# Copyright (c) 2012-2017 Sullivan Beck. All rights reserved.
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the same terms as Perl itself.

########################################################################
########################################################################

require 5.010000;

use strict;
use warnings;
use utf8;

our($VERSION);
$VERSION='6.60';


our($Language,@Encodings,$LangName,$YearAdded);
@Encodings = qw(utf-8 iso-8859-1 perl);
$LangName = "Finnish";
$YearAdded = 2012;

$Language = {
 ampm => [
  ['AM', 'A.M.', 'aamulla', 'aamupäivällä', 'aamupaivalla'],
  ['PM', 'P.M.', 'illalla', 'iltapäivällä', 'iltapaivalla'],
 ],
 at => ['kello'],
 day_abb => [['ma'], ['ti'], ['ke'], ['to'], ['pe'], ['la'], ['su']],
 day_char => [['ma'], ['ti'], ['ke'], ['to'], ['pe'], ['la'], ['su']],
 day_name => [
  ['maanantai', 'maanantaina'],
  ['tiistai', 'tiistaina'],
  ['keskiviikko', 'keskiviikkona'],
  ['torstai', 'torstaina'],
  ['perjantai', 'perjantaina'],
  ['lauantai', 'lauantaina'],
  ['sunnuntai', 'sunnuntaina'],
 ],
 each => ['joka', 'jokainen'],
 fields => [
  ['vuotta', 'vuosi', 'v'],
  ['kuukautta', 'kuukausi', 'kk'],
  ['viikkoa', 'vk', 'viikko'],
  ['paivaa', 'päivää', 'päivä', 'paiva', 'pv'],
  ['tuntia', 'h', 'tunti'],
  ['minuuttia', 'minuutti', 'min'],
  ['sekuntia', 's', 'sekunti'],
 ],
 last => ['viimeinen'],
 mode => [
  ['täsmälleen', 'tasmalleen', 'tasan', 'noin', 'suunnilleen', 'osapuilleen'],
  ['arkipaiva', 'arkipäivä'],
 ],
 month_abb => [
  ['tammi'],
  ['helmi'],
  ['maalis'],
  ['huhti'],
  ['touko'],
  ['kesa', 'kesä'],
  ['heina', 'heinä'],
  ['elo'],
  ['syys'],
  ['loka'],
  ['marras'],
  ['joulu'],
 ],
 month_name => [
  ['tammikuu', 'tammikuun', 'tammikuuta'],
  ['helmikuu', 'helmikuun', 'helmikuuta'],
  ['maaliskuu', 'maaliskuun', 'maaliskuuta'],
  ['huhtikuu', 'huhtikuun', 'huhtikuuta'],
  ['toukokuu', 'toukokuun', 'toukokuuta'],
  ['kesäkuu', 'kesakuu', 'kesakuun', 'kesakuuta'],
  ['heinäkuu', 'heinakuu', 'heinakuun', 'heinakuuta'],
  ['elokuu', 'elokuun', 'elokuuta'],
  ['syyskuu', 'syyskuun', 'syyskuuta'],
  ['lokakuu', 'lokakuun', 'lokakuuta'],
  ['marraskuu', 'marraskuun', 'marraskuuta'],
  ['joulukuu', 'joulukuun', 'joulukuuta'],
 ],
 nextprev => [['ensi'], ['viime']],
 nth => [
  ['1.', 'ensimmäinen', 'ensimmainen', 'yksi'],
  ['2.', 'toinen', 'kaksi'],
  ['3.', 'kolmas', 'kolme'],
  ['4.', 'neljäs', 'neljas', 'neljä', 'nelja'],
  ['5.', 'viides', 'viisi'],
  ['6.', 'kuudes', 'kuusi'],
  ['7.', 'seitsemäs', 'seitsemas', 'seitsemän', 'seitseman'],
  ['8.', 'kahdeksas', 'kahdeksan'],
  ['9.', 'yhdeksäs', 'yhdeksas', 'yhdeksän', 'yhdeksan'],
  ['10.', 'kymmenes', 'kymmenen'],
  ['11.', 'yksitoista', 'yhdestoista'],
  ['12.', 'kaksitoista', 'kahdestoista'],
  ['13.', 'kolmetoista', 'kolmastoista'],
  ['14.', 'neljätoista', 'neljatoista', 'neljästoista', 'neljastoista'],
  ['15.', 'viisitoista', 'viidestoista'],
  ['16.', 'kuusitoista', 'kuudestoista'],
  [
   '17.',
   'seitsemäntoista',
   'seitsemantoista',
   'seitsemästoista',
   'seitsemastoista',
  ],
  ['18.', 'kahdeksantoista', 'kahdeksastoista'],
  [
   '19.',
   'yhdeksäntoista',
   'yhdeksantoista',
   'yhdeksästoista',
   'yhdeksastoista',
  ],
  ['20.', 'kahdeskymmenes', 'kaksikymmentä', 'kaksikymmenta'],
  [
   '21.',
   'kahdeskymmenesensimmäinen',
   'kahdeskymmenesensimmainen',
   'kaksikymmentäyksi',
   'kaksikymmentayksi',
  ],
  ['22.', 'kahdeskymmenestoinen', 'kaksikymmentäkaksi', 'kaksikymmentakaksi'],
  ['23.', 'kahdeskymmeneskolmas', 'kaksikymmentäkolme', 'kaksikymmentakolme'],
  [
   '24.',
   'kahdeskymmenesneljäs',
   'kahdeskymmenesneljas',
   'kaksikymmentäneljä',
   'kaksikymmentanelja',
  ],
  ['25.', 'kahdeskymmenesviides', 'kaksikymmentäviisi', 'kaksikymmentaviisi'],
  ['26.', 'kahdeskymmeneskuudes', 'kaksikymmentäkuusi', 'kaksikymmentakuusi'],
  [
   '27.',
   'kahdeskymmenesseitsemäs',
   'kahdeskymmenesseitsemas',
   'kaksikymmentäseitsemän',
   'kaksikymmentaseitseman',
  ],
  [
   '28.',
   'kahdeskymmeneskahdeksas',
   'kaksikymmentäkahdeksan',
   'kaksikymmentakahdeksan',
  ],
  [
   '29.',
   'kahdeskymmenesyhdeksäs',
   'kahdeskymmenesyhdeksas',
   'kaksikymmentäyhdeksän',
   'kaksikymmentayhdeksan',
  ],
  ['30.', 'kolmaskymmene', 'kolmekymmentä', 'kolmekymmenta'],
  [
   '31.',
   'kolmaskymmenesensimmäinen',
   'kolmaskymmenesensimmainen',
   'kolmekymmentäyksi',
   'kolmekymmentayksi',
  ],
  ['32.', 'kolmaskymmenestoinen', 'kolmekymmentäkaksi', 'kolmekymmentakaksi'],
  ['33.', 'kolmaskymmeneskolmas', 'kolmekymmentäkolme', 'kolmekymmentakolme'],
  [
   '34.',
   'kolmaskymmenesneljäs',
   'kolmaskymmenesneljas',
   'kolmekymmentäneljä',
   'kolmekymmentanelja',
  ],
  ['35.', 'kolmaskymmenesviides', 'kolmekymmentäviisi', 'kolmekymmentaviisi'],
  ['36.', 'kolmaskymmeneskuudes', 'kolmekymmentäkuusi', 'kolmekymmentakuusi'],
  [
   '37.',
   'kolmaskymmenesseitsemäs',
   'kolmaskymmenesseitsemas',
   'kolmekymmentäseitsemän',
   'kolmekymmentaseitseman',
  ],
  [
   '38.',
   'kolmaskymmeneskahdeksas',
   'kolmekymmentäkahdeksan',
   'kolmekymmentakahdeksan',
  ],
  [
   '39.',
   'kolmaskymmenesyhdeksäs',
   'kolmaskymmenesyhdeksas',
   'kolmekymmentäyhdeksän',
   'kolmekymmentayhdeksan',
  ],
  ['40.', 'neljäskymmenes', 'neljaskymmenes', 'neljäkymmentä', 'neljakymmenta'],
  [
   '41.',
   'neljäskymmenesensimmäinen',
   'neljaskymmenesensimmainen',
   'neljäkymmentäyksi',
   'neljakymmentayksi',
  ],
  [
   '42.',
   'neljäskymmenestoinen',
   'neljaskymmenestoinen',
   'neljäkymmentäkaksi',
   'neljakymmentakaksi',
  ],
  [
   '43.',
   'neljäskymmeneskolmas',
   'neljaskymmeneskolmas',
   'neljäkymmentäkolme',
   'neljakymmentakolme',
  ],
  [
   '44.',
   'neljäskymmenesneljäs',
   'neljaskymmenesneljas',
   'neljäkymmentäneljä',
   'neljakymmentänelja',
  ],
  [
   '45.',
   'neljäskymmenesviides',
   'neljaskymmenesviides',
   'neljäkymmentäviisi',
   'neljakymmentaviisi',
  ],
  [
   '46.',
   'neljäskymmeneskuudes',
   'neljaskymmeneskuudes',
   'neljäkymmentäkuusi',
   'neljakymmentakuusi',
  ],
  [
   '47.',
   'neljäskymmenesseitsemäs',
   'neljaskymmenesseitsemas',
   'neljäkymmentäseitsemän',
   'neljakymmentaseitseman',
  ],
  [
   '48.',
   'neljäskymmeneskahdeksas',
   'neljaskymmeneskahdeksas',
   'neljäkymmentäkahdeksan',
   'neljakymmentakahdeksan',
  ],
  [
   '49.',
   'neljäskymmenesyhdeksäs',
   'neljaskymmenesyhdeksas',
   'neljäkymmentäyhdeksän',
   'neljakymmentayhdeksan',
  ],
  ['50.', 'viideskymmenes', 'viisikymmentä', 'viisikymmenta'],
  [
   '51.',
   'viideskymmenesensimmäinen',
   'viideskymmenesensimmainen',
   'viisikymmentäyksi',
   'viisikymmentayksi',
  ],
  ['52.', 'viideskymmenestoinen', 'viisikymmentäkaksi', 'viisikymmentakaksi'],
  ['53.', 'viideskymmeneskolmas', 'viisikymmentäkolme', 'viisikymmentakolme'],
 ],
 of => [''],
 offset_date => {
  'huomenna'    => '+0:0:0:1:0:0:0',
  'tanaan'     => '0:0:0:0:0:0:0',
  'toissapaivana' => '-0:0:0:2:0:0:0',
  'toissapäivänä' => '-0:0:0:2:0:0:0',
  'tänään'     => '0:0:0:0:0:0:0',
  'yesterdayeilen' => '-0:0:0:1:0:0:0',
  'ylihuomenna'  => '+0:0:0:2:0:0:0',
 },
 offset_time => { nyt => '0:0:0:0:0:0:0' },
 on => [''],
 sephm => ['\.'],
 sepms => ['\.'],
 times => {
  'keskipaiva'  => '12:00:00',
  'keskipaivalla' => '12:00:00',
  'keskipäivä'  => '12:00:00',
  'keskipäivällä' => '12:00:00',
  'keskiyo'    => '00:00:00',
  'keskiyolla'  => '00:00:00',
  'keskiyö'    => '00:00:00',
  'keskiyöllä'  => '00:00:00',
 },
 when => [['sitten'], ['ssa', 'myöhemmin', 'myohemmin']],
};

1;