Blob Blame History Raw
package Date::Manip::Lang::dutch;
# Copyright (c) 1998-2017 Sullivan Beck. All rights reserved.
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the same terms as Perl itself.

########################################################################
########################################################################

require 5.010000;

use strict;
use warnings;
use utf8;

our($VERSION);
$VERSION='6.60';

our($Language,@Encodings,$LangName,$YearAdded);
@Encodings = qw();
$LangName = "Dutch";
$YearAdded = 1998;

$Language = {
 ampm => [
  [
   'am',
   'a.m.',
   'vm',
   'v.m.',
   'voormiddag',
   '\'s ochtends',
   'ochtend',
   '\'s nachts',
   'nacht',
  ],
  [
   'pm',
   'p.m.',
   'nm',
   'n.m.',
   'namiddag',
   '\'s middags',
   'middag',
   '\'s avonds',
   'avond',
  ],
 ],
 at => ['om'],
 day_abb => [['ma'], ['di'], ['wo'], ['do'], ['vr'], ['zat', 'za'], ['zon', 'zo']],
 day_char => [['M'], ['D'], ['W'], ['D'], ['V'], ['Za'], ['Zo']],
 day_name => [
  ['maandag'],
  ['dinsdag'],
  ['woensdag'],
  ['donderdag'],
  ['vrijdag'],
  ['zaterdag'],
  ['zondag'],
 ],
 each => ['elke', 'elk'],
 fields => [
  ['jaren', 'jaar', 'ja', 'j'],
  ['maanden', 'maand', 'mnd'],
  ['weken', 'week', 'w'],
  ['dagen', 'dag', 'd'],
  ['uren', 'uur', 'u', 'h'],
  ['minuten', 'm', 'minuut', 'min'],
  ['seconden', 'seconde', 'sec', 's'],
 ],
 last => ['laatste', 'afgelopen'],
 mode => [
  [
   'exact',
   'precies',
   'nauwkeurig',
   'ongeveer',
   'ong',
   'ong.',
   'circa',
   'ca',
   'ca.',
  ],
  ['werk', 'werkdagen', 'zakelijke', 'zakelijk'],
 ],
 month_abb => [
  ['jan'],
  ['feb'],
  ['maa', 'mrt'],
  ['apr'],
  ['mei'],
  ['jun'],
  ['jul'],
  ['aug'],
  ['sep'],
  ['oct', 'okt'],
  ['nov'],
  ['dec'],
 ],
 month_name => [
  ['januari'],
  ['februari'],
  ['maart'],
  ['april'],
  ['mei'],
  ['juni'],
  ['juli'],
  ['augustus'],
  ['september'],
  ['oktober'],
  ['november'],
  ['december'],
 ],
 nextprev => [['volgende', 'volgend'], ['voorgaande', 'voorgaand', 'vorige']],
 nth => [
  ['1ste', 'eerste', 'een'],
  ['2de', 'tweede', 'twee'],
  ['3de', 'derde', 'drie'],
  ['4de', 'vierde', 'vier'],
  ['5de', 'vijfde', 'vijf'],
  ['6de', 'zesde', 'zes'],
  ['7de', 'zevende', 'zeven'],
  ['8ste', 'achtste', 'acht'],
  ['9de', 'negende', 'negen'],
  ['10de', 'tiende', 'tien'],
  ['11de', 'elfde', 'elf'],
  ['12de', 'twaalfde', 'twaalf'],
  ['13de', 'dertiende', 'dertien'],
  ['14de', 'veertiende', 'veertien'],
  ['15de', 'vijftiende', 'vijftien'],
  ['16de', 'zestiende', 'zestien'],
  ['17de', 'zeventiende', 'zeventien'],
  ['18de', 'achttiende', 'achttien'],
  ['19de', 'negentiende', 'negentien'],
  ['20ste', 'twintigstetiende', 'twintigtien', 'twintig'],
  [
   '21ste',
   'eenentwintigstetiende',
   'een-en-twintigste',
   'eenentwintigtien',
   'een-en-twintig',
   'Eenentwintig',
  ],
  [
   '22ste',
   'tweeentwintigstetiende',
   'twee-en-twintigste',
   'tweeentwintigtien',
   'twee-en-twintig',
   'tweeentwintig',
   'tweeentwintigste',
   'tweeëntwintig',
   'tweeëntwintigste',
  ],
  [
   '23ste',
   'drieentwintigstetiende',
   'drie-en-twintigste',
   'drieentwintigtien',
   'drie-en-twintig',
   'drieentwintig',
   'drieentwintigste',
   'drieëntwintig',
   'drieëntwintigste',
  ],
  [
   '24ste',
   'vierentwintigstetiende',
   'vier-en-twintigste',
   'vierentwintigtien',
   'vier-en-twintig',
   'vierentwintig',
   'vierentwintigste',
  ],
  [
   '25ste',
   'vijfentwintigstetiende',
   'vijf-en-twintigste',
   'vijfentwintigtien',
   'vijf-en-twintig',
   'vijfentwintig',
   'vijfentwintigste',
  ],
  [
   '26ste',
   'zesentwintigstetiende',
   'zes-en-twintigste',
   'zesentwintigtien',
   'zes-en-twintig',
   'zesentwintig',
   'zesentwintigste',
  ],
  [
   '27ste',
   'zevenentwintigstetiende',
   'zeven-en-twintigste',
   'zevenentwintigtien',
   'zeven-en-twintig',
   'zevenentwintig',
   'zevenentwintigste',
  ],
  [
   '28ste',
   'achtentwintigstetiende',
   'acht-en-twintigste',
   'achtentwintigtien',
   'acht-en-twintig',
   'achtentwintig',
   'achtentwintigste',
  ],
  [
   '29ste',
   'negenentwintigstetiende',
   'negen-en-twintigste',
   'negenentwintigtien',
   'negen-en-twintig',
   'negenentwintig',
   'negenentwintigste',
  ],
  [
   '30ste',
   'dertigsteentwintigstetiende',
   'dertigste-en-twintigste',
   'dertigentwintigtien',
   'dertig-en-twintig',
   'dertig',
   'dertigste',
  ],
  [
   '31ste',
   'eenendertigsteentwintigstetiende',
   'een-en-dertigste-en-twintigste',
   'eenendertigentwintigtien',
   'een-en-dertig-en-twintig',
   'eenendertig',
   'eenendertigste',
  ],
  [
   '32ste',
   'tweeendertig',
   'tweeendertigste',
   'tweeëndertig',
   'tweeëndertigste',
  ],
  [
   '33ste',
   'drieendertig',
   'drieendertigste',
   'drieëndertig',
   'drieëndertigste',
  ],
  ['34ste', 'vierendertig', 'vierendertigste'],
  ['35ste', 'vijfendertig', 'vijfendertigste'],
  ['36ste', 'zesendertig', 'zesendertigste'],
  ['37ste', 'zevenendertig', 'zevenendertigste'],
  ['38ste', 'achtendertig', 'achtendertigste'],
  ['39ste', 'negenendertig', 'negenendertigste'],
  ['40ste', 'veertig', 'veertigste'],
  ['41ste', 'eenenveertig', 'eenenveertigste'],
  [
   '42ste',
   'tweeënveertig',
   'tweeënveertigste',
   'tweeenveertig',
   'tweeenveertigste',
  ],
  [
   '43ste',
   'drieënveertig',
   'drieënveertigste',
   'drieenveertig',
   'drieenveertigste',
  ],
  ['44ste', 'vierenveertig', 'vierenveertigste'],
  ['45ste', 'vijfenveertig', 'vijfenveertigste'],
  ['46ste', 'zesenveertig', 'zesenveertigste'],
  ['47ste', 'zevenenveertig', 'zevenenveertigste'],
  ['48ste', 'achtenveertig', 'achtenveertigste'],
  ['49ste', 'negenenveertig', 'negenenveertigste'],
  ['50ste', 'vijftig', 'vijftigste'],
  ['51ste', 'eenenvijftig', 'eenenvijftigste'],
  [
   '52ste',
   'tweeënvijftig',
   'tweeënvijftigste',
   'tweeenvijftig',
   'tweeenvijftigste',
  ],
  [
   '53ste',
   'drieënvijftig',
   'drieënvijftigste',
   'drieenvijftig',
   'drieenvijftigste',
  ],
 ],
 of => ['in', 'van'],
 offset_date => {
  eergisteren => '-0:0:0:2:0:0:0',
  gisteren  => '-0:0:0:1:0:0:0',
  morgen   => '+0:0:0:1:0:0:0',
  overmorgen => '+0:0:0:2:0:0:0',
  vandaag   => '0:0:0:0:0:0:0',
 },
 offset_time => { nou => '0:0:0:0:0:0:0', nu => '0:0:0:0:0:0:0' },
 on => ['op'],
 sephm => ['[.]', '[uh]'],
 sepms => ['[.]', '[m]'],
 times => { middernacht => '00:00:00', noen => '12:00:00' },
 when => [['geleden', 'vroeger', 'eerder'], ['over', 'later']],
};

1;