Blob Blame History Raw
# Suomi-malaga, suomen kielen muoto-opin kuvaus.
#
# Tekijänoikeus © 2006 Hannu Väisänen (Etunimi.Sukunimi@joensuu.fi)
#
# Tämä ohjelma on vapaa; tätä ohjelmaa on sallittu levittää
# edelleen ja muuttaa GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin)
# ehtojen mukaan sellaisina kuin Free Software Foundation
# on ne julkaissut; joko Lisenssin version 2, tai (valinnan
# mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti.
#
# Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi
# hyödyllinen, mutta ilman mitään takuuta; ilman edes
# hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai
# soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL
# lisenssistä lisää yksityiskohtia.
#
# Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL
# lisenssistä; jos näin ei ole, kirjoita osoitteeseen Free
# Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
# Boston, MA 02110-1301, USA.
#
# Tämän ohjeman linkittäminen staattisesti tai dynaamisesti
# muihin moduuleihin on ohjelmaan perustuvan teoksen
# tekemistä, joka on siis GPL lisenssin ehtojen alainen.
#
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
# any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; see the file COPYING. If not, write to the
# Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
# 02110-1301, USA.
#
# Linking this program statically or dynamically with other modules is
# making a combined work based on this program. Thus, the terms and
# conditions of the GNU General Public License cover the whole
# combination.


define @a := "[aàáâã]";
define @e := "[eèéêëæ]";
define @i := "[iìíîï]";
define @o := "[oòóôå]"; # Myös ruåtsalainen oo.
define @u := "[uùúû]";
define @y := "[yýÿü]";
define @ä := "[ä]";
define @ö := "[öøõ]";

define @ääntiö := "[aàáâãeèéêëœæiìíîïoòóôuùúûyýÿüåäöøõ]";

define @uao := "[uùúûaàáâãoòóôå]";
define @yäö := "[yýÿüäöøõ]";

### ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ
### abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþßÿ


define @erisnimi := <etunimi, sukunimi, paikannimi, nimi>;
define @nimisana := <nimisana, nimi_laatusana> + @erisnimi;

define @laatusana := <laatusana, nimi_laatusana>;

define @kestämän_tekijäpääte := <kestämän_tekijäpääte_heikko,
                 kestämän_tekijäpääte_y3,
                 kestämän_tekijäpääte_m3>;

define @kestämän_tekijäpääte_vahva_aste := <kestämän_tekijäpääte_y3, kestämän_tekijäpääte_m3>;

define @tositavan_tekijäpääte_4 := <tositavan_kestämä_dAAn,
                  tositavan_kestämä_lAAn,
                  tositavan_kestämä_nAAn,
                  tositavan_kestämä_rAAn,
                  tositavan_kestämä_tAAn,
                  tositavan_kertoma_tiin,
                  tositavan_kertoma_ttiin>;


define @kertoman_tekijäpääte := <kertoman_tekijäpääte_heikko,
                 kertoman_tekijäpääte_vahva>;

define @sisäpaikallissijat_Vn := <sisäolento_ssA, sisätulento_Vn>;

define @ulkopaikallissijat   := <ulkopaikallissija_llA>;
define @ulkopaikallissijat_monikko := <ulkopaikallissija_illA>;
define @sija_monikko_1 := <sija_monikko_1>;

define @heikkoasteiset_paikallissijat := <sisäolento_ssA> + @ulkopaikallissijat;

define @johdin_jA := <johdin_jA_myyjä, johdin_jA_kulkija, johdin_jA_kantaja>;
define @johdin_nUt := <johdin_lUt, johdin_nUt, johdin_rUt, johdin_sUt_stU>;