Blob Blame History Raw
# {{{1 Suomi-malaga, suomen kielen muoto-opin kuvaus.
#
# Tekijänoikeus © 2007 Teemu Likonen <tlikonen@iki.fi>
#           Hannu Väisänen (Etunimi.Sukunimi@uef.fi)
#     2009 - 2010 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi>
#
# Tämä ohjelma on vapaa; tätä ohjelmaa on sallittu levittää
# edelleen ja muuttaa GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin)
# ehtojen mukaan sellaisina kuin Free Software Foundation
# on ne julkaissut; joko Lisenssin version 2, tai (valinnan
# mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti.
#
# Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi
# hyödyllinen, mutta ilman mitään takuuta; ilman edes
# hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai
# soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL
# lisenssistä lisää yksityiskohtia.
#
# Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL
# lisenssistä; jos näin ei ole, kirjoita osoitteeseen Free
# Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
# Boston, MA 02110-1301, USA.
#
# Tämän ohjeman linkittäminen staattisesti tai dynaamisesti
# muihin moduuleihin on ohjelmaan perustuvan teoksen
# tekemistä, joka on siis GPL lisenssin ehtojen alainen.
#
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
# any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; see the file COPYING. If not, write to the
# Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
# 02110-1301, USA.
#
# Linking this program statically or dynamically with other modules is
# making a combined work based on this program. Thus, the terms and
# conditions of the GNU General Public License cover the whole
# combination.


# Yhdyssanoja, joiden molemmat osat taipuvat.

# {{{1 Paikannimiä
# Suomi-Malaga sallii tällä hetkellä (11.4.2007) mitkä tahansa sijamuodot
# yhdysmerkin eri puolilla, esimerkiksi "*Isona-Britannissa" ja
# "*Uudella-Seelantia". Näin ollen tällaisia paikannimiä ei vielä ole hyötyä
# lisätä tähän tiedostoon.

# {{{2 Isokyrö

 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isokyrö",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ipp=pppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isonkyrö",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ippp=pppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isonkyrö",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ippp=pppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isoakyrö",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=ippp=pppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isonakyrö", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ipppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isoksikyrö", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isossakyrössä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isostakyröstä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isoonkyrö", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ipppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isoonkyrö", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_hVn>, äs: ä, rakenne: "=ipppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isollakyröllä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isoltakyröltä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isollekyrölle", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Isokyrö", alku: "Isottakyrö", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];

 [perusmuoto: "isokyröläinen", alku: "isokyröläi", luokka: nimi_laatusana, jatko: <nainen>, äs: ä, rakenne: "=ppp=pppppppppp"];

# {{{2 Keltainenjoki

 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltainenjoki",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltaisenjoke",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltaisenjoe",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=ipppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltaistajoke",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltaisenajoke",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltaiseksijoe",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=ipppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltaisessajoessa", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltaisestajoesta", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltaiseenjoke", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltaisellajoella", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=ipppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltaiseltajoelta", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltaisellejoelle", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenjoki", alku: "Keltaisettajoe", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=ipppppppppp=pppppp"];

# {{{2 Keltainenmeri

 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltainenmeri",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltaisenmere",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltaisenmere",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltaistamer",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltaisenamere",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltaiseksimere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltaisessameressä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ipppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltaisestamerestä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ipppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltaiseenmere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltaisellamerellä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=ipppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltaiseltamereltä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ipppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltaisellemerelle", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ipppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Keltainenmeri", alku: "Keltaisettamere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppppp=pppp"];

# {{{2 Kuollutmeri

 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuollutmeri",   luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleenmere",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleenmere",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolluttamer",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleenamere",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleeksimere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleessameressä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleestamerestä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleeseenmere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleellamerellä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleeltamereltä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleellemerelle", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleettamere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];

# Monikko taitaa olla tarpeeton
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleetmere", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleetmere", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleidenmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleittenmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleidenmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleittenmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleitamer",  luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleinamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleiksimer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <tulento_iksi>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleissamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <sisäolento_issA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleistamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <sisäeronto_istA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleisiinmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleillamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleiltamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleillemer", luokka: paikannimi, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleinemer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Kuollutmeri", alku: "Kuolleinmer",  luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];

# {{{2 Mustameri

 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustameri",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ipppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustanmere",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustanmere",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustaamer",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ippppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustanamere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustaksimere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustassameressä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustastamerestä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustaanmere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustallamerellä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustaltamereltä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustallemerelle", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustattamere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];

# Monikko taitaa olla tarpeeton
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustatmere", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustatmere", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustienmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustienmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustiamer",  luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustinamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustiksimer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <tulento_iksi>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustissamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <sisäolento_issA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustistamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <sisäeronto_istA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustiinmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustillamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustiltamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustillemer", luokka: paikannimi, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustinemer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Mustameri", alku: "Mustinmer",  luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];

# {{{2 Punainenmeri

 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punainenmeri",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisenmere",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisenmere",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaistamer",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisenamere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaiseksimere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisessameressä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisestamerestä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaiseenmere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisellamerellä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaiseltamereltä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisellemerelle", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisettamere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];

# Monikko taitaa olla terpeeton
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisetmere", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisetmere", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisienmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaistenmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisiamer",  luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisinamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisiksimer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <tulento_iksi>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisissamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <sisäolento_issA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisistamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <sisäeronto_istA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisiinmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisillamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisiltamer", luokka: paikannimi, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisillemer", luokka: paikannimi, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisinemer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ipppppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Punainenmeri", alku: "Punaisinmer",  luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];

# {{{2 Tyynimeri

 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynimeri",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ipppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynenmere",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynenmere",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyyntämer",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ippppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynenämere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyyneksimere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynessämeressä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynestämerestä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyyneenmere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynellämerellä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=ippppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyyneltämereltä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynellemerelle", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynettämere", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
                                           
# Monikko taitaa olla tarpeeton
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynetmere", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynetmere", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynienmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyyntenmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyyniämer",  luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyyninämer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyyniksimer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <tulento_iksi>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynissämer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <sisäolento_issA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynistämer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <sisäeronto_istA>, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyyniinmer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynillämer", luokka: paikannimi, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyyniltämer", luokka: paikannimi, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyynillemer", luokka: paikannimi, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ippppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyyninemer", luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppp"];
#[perusmuoto: "Tyynimeri", alku: "Tyyninmer",  luokka: paikannimi, luku: monikko, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];

# {{{2 Uusikaupunki

 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uusikaupunki",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ippp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uudenkaupunki",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ipppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uudenkaupungi",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=ipppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uuttakaupunki",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=ipppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uutenakaupunki", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ippppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uudeksikaupungi", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=ipppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uudessakaupungissa", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uudestakaupungista", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uuteenkaupunki", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ippppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uudellakaupungilla", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a,   rakenne: "=ipppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uudeltakaupungilta", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uudellekaupungille", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikaupunki", alku: "Uudettakaupungi", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=ipppppp=pppppppp"];

# {{{2 Uusikirkko

 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uusikirkko",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ippp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uudenkirkko", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ipppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uudenkirko",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=ipppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uuttakirkko", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=ipppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uutenakirkko", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ippppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uudeksikirko", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=ipppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uudessakirkossa", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uudestakirkosta", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uuteenkirkko", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ippppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uudellakirkolla", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a,   rakenne: "=ipppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uudeltakirkolta", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uudellekirkolle", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikirkko", alku: "Uudettakirko", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=ipppppp=pppppp"];

# {{{2 Uusikylä

 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uusikylä",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ippp=pppp"];
 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uudenkylä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ipppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uudenkylä",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ipppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uuttakylä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=ipppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uutenakylä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uudeksikylä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uudessakylässä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uudestakylästä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uuteenkylä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ippppp=pppp"];
 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uudellakylällä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä,   rakenne: "=ipppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uudeltakylältä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uudellekylälle", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "Uusikylä", alku: "Uudettakylä", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ipppppp=ppppp"];

# {{{2 Uusimaa

 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uusimaa",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ippp=ppp"];
 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uudenmaa",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: omanto, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ipppp=ppp"];
 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uudenmaa",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=ipppp=ppp"];
 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uuttamaa",  luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ipppp=ppp"];
 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uutenamaa", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ippppp=ppp"];
 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uudeksimaa", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=ipppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uudessamaassa", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uudestamaasta", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uuteenmaa", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_hVn>, äs: a, rakenne: "=ippppp=ppp"];
 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uudellamaalla", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=ipppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uudeltamaalta", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uudellemaalle", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ipppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "Uusimaa", alku: "Uudettamaa", luokka: paikannimi, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=ipppppp=ppp"];

# {{{1 Adjektiiveja

# {{{2 minunlainen + omistusliite

 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaiseni",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: nimentö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaistani",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: osanto_tA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisenani", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: olento_nA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisekseni", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: tulento_ksi, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisessani", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisestani", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaiseeni",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: sisätulento_Vn, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisellani", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaiseltani", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaiselleni", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisettani", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: vajanto_tta, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisieni",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: omanto_ien, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisteni",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: omanto_ten, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisiani",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: osanto_iA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisinani", luokka: laatusana, luku: monikko, sija: olento_inA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisikseni", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisissani", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisistani", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisiini",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: sisätulento_iin, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisillani", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisiltani", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisilleni", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisittani", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "minunlainen", alku: "minunlaisineni", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: seuranto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];

# {{{2 sinunlainen + omistusliite

 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisesi",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: nimentö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaistasi",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: osanto_tA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisenasi", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: olento_nA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaiseksesi", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: tulento_ksi, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisessasi", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisestasi", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaiseesi",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: sisätulento_Vn, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisellasi", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaiseltasi", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisellesi", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisettasi", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: vajanto_tta, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisiesi",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: omanto_ien, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaistesi",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: omanto_ten, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisiasi",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: osanto_iA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisinasi", luokka: laatusana, luku: monikko, sija: olento_inA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisiksesi", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisissasi", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisistasi", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisiisi",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: sisätulento_iin, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisillasi", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisiltasi", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisillesi", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisittasi", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "sinunlainen", alku: "sinunlaisinesi", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: seuranto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];

# {{{2 hänenlainen + omistusliite

# -nsA

 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisensa",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: nimentö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaistansa",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: osanto_tA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisenansa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: olento_nA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaiseksensa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: tulento_ksi, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisessansa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisestansa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaiseensa",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: sisätulento_Vn, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisellansa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaiseltansa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisellensa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisettansa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: vajanto_tta, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisiensa",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: omanto_ien, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaistensa",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: omanto_ten, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisiansa",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: osanto_iA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisinansa", luokka: laatusana, luku: monikko, sija: olento_inA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisiksensa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisissansa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisistansa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisiinsa",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: sisätulento_iin, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisillansa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisiltansa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisillensa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisittansa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisinensa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: seuranto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];

# -Vn

 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaistaan",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: osanto_tA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisenaan",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: olento_nA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisekseen", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: tulento_ksi, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisessaan", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisestaan", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisellaan", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaiseltaan", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaiselleen", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisettaan", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: vajanto_tta, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisiaan",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: osanto_iA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisinaan",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: olento_inA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisikseen", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisissaan", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisistaan", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisillaan", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisiltaan", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisilleen", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisittaan", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hänenlainen", alku: "hänenlaisineen",  luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: seuranto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppp=pppppp"];

# {{{2 meidänlainen + omistusliite

 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisemme",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: nimentö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaistamme",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: osanto_tA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisenamme", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: olento_nA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaiseksemme", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: tulento_ksi, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisessamme", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisestamme", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaiseemme",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: sisätulento_Vn, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisellamme", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaiseltamme", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisellemme", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisettamme", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: vajanto_tta, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisiemme",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: omanto_ien, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaistemme",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: omanto_ten, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisiamme",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: osanto_iA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisinamme", luokka: laatusana, luku: monikko, sija: olento_inA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisiksemme", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisissamme", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisistamme", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisiimme",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: sisätulento_iin, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisillamme", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisiltamme", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisillemme", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisittamme", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "meidänlainen", alku: "meidänlaisinemme", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: seuranto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

# {{{2 teidänlainen + omistusliite

 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisenne",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: nimentö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaistanne",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: osanto_tA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisenanne", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: olento_nA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaiseksenne", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: tulento_ksi, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisessanne", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisestanne", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaiseenne",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: sisätulento_Vn, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisellanne", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaiseltanne", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisellenne", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisettanne", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: vajanto_tta, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisienne",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: omanto_ien, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaistenne",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: omanto_ten, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisianne",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: osanto_iA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisinanne", luokka: laatusana, luku: monikko, sija: olento_inA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisiksenne", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisissanne", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisistanne", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisiinne",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: sisätulento_iin, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisillanne", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisiltanne", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisillenne", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisittanne", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "teidänlainen", alku: "teidänlaisinenne", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: seuranto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

# {{{2 heidänlainen + omistusliite

# -nsA

 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisensa",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: nimentö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaistansa",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: osanto_tA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisenansa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: olento_nA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaiseksensa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: tulento_ksi, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisessansa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisestansa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaiseensa",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: sisätulento_Vn, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisellansa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaiseltansa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisellensa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisettansa", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: vajanto_tta, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisiensa",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: omanto_ien, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaistensa",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: omanto_ten, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisiansa",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: osanto_iA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisinansa", luokka: laatusana, luku: monikko, sija: olento_inA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisiksensa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisissansa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisistansa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisiinsa",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: sisätulento_iin, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisillansa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisiltansa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisillensa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisittansa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisinensa", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: seuranto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

# -Vn

 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaistaan",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: osanto_tA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisenaan",  luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: olento_nA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisekseen", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: tulento_ksi, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisessaan", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisestaan", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisellaan", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaiseltaan", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaiselleen", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisettaan", luokka: laatusana, luku: yksikkö, sija: vajanto_tta, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisiaan",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: osanto_iA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisinaan",  luokka: laatusana, luku: monikko, sija: olento_inA, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisikseen", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisissaan", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisistaan", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisillaan", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisiltaan", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisilleen", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisittaan", luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "heidänlainen", alku: "heidänlaisineen",  luokka: laatusana, luku: monikko, sijamuoto: seuranto, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

# {{{1 Lukusanoja

# {{{2 aamuyksitoista

 [perusmuoto: "aamuyksitoista", alku: "aamuyksitoista",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamuyksitoista", alku: "aamuyhdentoista",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamuyksitoista", alku: "aamuyhtätoista",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamuyksitoista", alku: "aamuyhdeksitoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamuyksitoista", alku: "aamuyhdessätoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamuyksitoista", alku: "aamuyhdestätoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamuyksitoista", alku: "aamuyhteentoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamuyksitoista", alku: "aamuyhdellätoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamuyksitoista", alku: "aamuyhdeltätoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamuyksitoista", alku: "aamuyhdelletoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];

# {{{2 aamukaksitoista

 [perusmuoto: "aamukaksitoista", alku: "aamukaksitoista",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamukaksitoista", alku: "aamukahdentoista",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamukaksitoista", alku: "aamukahtatoista",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamukaksitoista", alku: "aamukahdeksitoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamukaksitoista", alku: "aamukahdessatoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamukaksitoista", alku: "aamukahdestatoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamukaksitoista", alku: "aamukahteentoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamukaksitoista", alku: "aamukahdellatoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamukaksitoista", alku: "aamukahdeltatoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "aamukaksitoista", alku: "aamukahdelletoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppppp=pppppp"];

# {{{2 iltayksitoista

 [perusmuoto: "iltayksitoista", alku: "iltayksitoista",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltayksitoista", alku: "iltayhdentoista",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltayksitoista", alku: "iltayhtätoista",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltayksitoista", alku: "iltayhdeksitoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltayksitoista", alku: "iltayhdessätoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltayksitoista", alku: "iltayhdestätoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltayksitoista", alku: "iltayhteentoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltayksitoista", alku: "iltayhdellätoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltayksitoista", alku: "iltayhdeltätoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltayksitoista", alku: "iltayhdelletoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];

# {{{2 iltakaksitoista

 [perusmuoto: "iltakaksitoista", alku: "iltakaksitoista",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltakaksitoista", alku: "iltakahdentoista",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltakaksitoista", alku: "iltakahtatoista",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltakaksitoista", alku: "iltakahdeksitoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltakaksitoista", alku: "iltakahdessatoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltakaksitoista", alku: "iltakahdestatoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltakaksitoista", alku: "iltakahteentoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltakaksitoista", alku: "iltakahdellatoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltakaksitoista", alku: "iltakahdeltatoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "iltakaksitoista", alku: "iltakahdelletoista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppppp=pppppp"];

# {{{1 Yleisnimiä
# Sanan perässä on sulkeissa Kotuksen taivutusluokka:
# 51 "nuoripari : nuortaparia"
# 50 "isoäiti  : isoäitiä"

# {{{2 aavameri (51)

 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavameri",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavanmere",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavanmere",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavaamer",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavanamere", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavaksimere", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavassameressä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavastamerestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavaanmere", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavallamerellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavaltamereltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavallemerelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavattamere", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavatmere",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavatmere",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavojenmer", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavojenmer", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavainmer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavojamer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavoinamer", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavoiksimeriksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavoissamerissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavoistameristä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavoihinmer", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavoillamerillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavoiltameriltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavoillemerille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavoittamerittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavoinemer", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "aavameri", alku: "aavoinmerin",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];

# {{{2 hienosokeri (51)

 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienosokeri",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienonsokeri",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienonsokeri",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoasokeri",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienonasokeri",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoksisokeri", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienossasokerissa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienostasokerista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoonsokeri",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienollasokerilla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoltasokerilta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienollesokerille", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienottasokeri", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienotsokeri",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienotsokeri",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienojensokeri", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_en>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienojensokere", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienojasokere",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienojasokere",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoinasokere", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoiksisokereiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoissasokereissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoistasokereista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoihinsokere", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoillasokereilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoiltasokereilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoillesokereille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoittasokereitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoinesokere", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "hienosokeri", alku: "hienoinsokerein", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];

# {{{2 isojako (51, 50)

 [perusmuoto: "isojako", alku: "isojako",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isonjako",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isonjao",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoajako",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isonajako",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoksijao",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isossajaossa",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isostajaosta",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoonjako",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isollajaolla",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoltajaolta",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isollejaolle",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isottajao",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "isojako", alku: "isotjao",   luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isotjako",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isojenjako", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isojajako",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoinajako", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoiksijaoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoissajaoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoistajaoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoihinjako", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoillajaoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoiltajaoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoillejaoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoittajaoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoinejako", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isojako", alku: "isoinjaoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppppp"];

# {{{2 isomasto (51, 50)

 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isomasto",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isonmasto",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isonmasto",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoamasto",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isonamasto",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoksimasto", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isossamastossa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isostamastosta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoonmasto",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isollamastolla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoltamastolta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isollemastolle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isottamasto", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isotmasto",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isotmasto",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isojenmasto", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isojamasto",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoinamasto", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoiksimastoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoissamastoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoistamastoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoihinmasto", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoillamastoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoiltamastoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoillemastoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoittamastoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoinemasto", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isomasto", alku: "isoinmastoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppppp"];

# {{{2 isopurje (51, 50)

 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isopurje",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isonpurjee",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isonpurjee",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoapurje",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isonapurjee", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoksipurjee", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isossapurjeessa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isostapurjeesta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoonpurjee", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_seen>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isollapurjeella", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoltapurjeelta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isollepurjeelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isottapurjee", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isotpurjee",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isotpurjee",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isojenpurje", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isojapurje",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoinapurje", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoiksipurjeiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoissapurjeissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoistapurjeista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoihinpurje", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoihinpurje", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_isiin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoillapurjeilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoiltapurjeilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoillepurjeille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoittapurjeitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoinepurje", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isopurje", alku: "isoinpurjein", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppppp"];

# {{{2 isorokko (51, 50)

 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isorokko",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isonrokko",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isonroko",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoarokko",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isonarokko",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoksiroko",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isossarokossa",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isostarokosta",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoonrokko",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isollarokolla",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoltarokolta",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isollerokolle",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isottaroko",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isotroko",   luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isotrokko",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isojenrokko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isojarokko",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoinarokko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoiksirokoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoissarokoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoistarokoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoihinrokko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoillarokoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoiltarokoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoillerokoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoittarokoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoinerokko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorokko", alku: "isoinrokoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppppp"];

# {{{2 isorumpu (50, 51)

 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isorumpu",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isonrumpu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isonrummu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoarumpu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isonarumpu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoksirummu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isossarummussa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isostarummusta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoonrumpu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isollarummulla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoltarummulta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isollerummulle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isottarummu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isotrummu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isotrumpu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isojenrumpu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isojarumpu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoinarumpu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoiksirummuiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoissarummuissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoistarummuista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoihinrumpu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoillarummuilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoiltarummuilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoillerummuille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoittarummuitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoinerumpu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isorumpu", alku: "isoinrummuin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppppp"];

# {{{2 isosisar (51, 50)

 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isosisar",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isonsisare",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isonsisare",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoasisar",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isonasisare", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoksisisare", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isossasisaressa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isostasisaresta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoonsisare", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isollasisarella", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoltasisarelta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isollesisarelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isottasisare", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isotsisare",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isotsisare",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isojensisar", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isojensisar", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isojasisar",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoinasisar", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoiksisisariksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoissasisarissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoistasisarista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoihinsisar", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoillasisarilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoiltasisarilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoillesisarille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoittasisaritta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoinesisar", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisar", alku: "isoinsisarin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppppp"];

# {{{2 isosisko (51, 50)

 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isosisko",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isonsisko",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isonsisko",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoasisko",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isonasisko",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoksisisko", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isossasiskossa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isostasiskosta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoonsisko",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isollasiskolla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoltasiskolta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isollesiskolle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isottasisko", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isotsisko",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isotsisko",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isojensisko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isojasisko",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoinasisko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoiksisiskoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoissasiskoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoistasiskoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoihinsisko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoillasiskoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoiltasiskoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoillesiskoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoittasiskoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoinesisko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isosisko", alku: "isoinsiskoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppppp"];

# {{{2 isotaivot (51)

 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isotaivo",   luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isotaivo",   luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isojenaivo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isoja-aivo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=ppppp-=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isoina-aivo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppp-=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isoiksiaivoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isoissa-aivoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp-=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isoista-aivoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp-=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isoihinaivo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isoilla-aivoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp-=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isoilta-aivoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp-=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isoilleaivoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isoitta-aivoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp-=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isoineaivo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "isotaivot", alku: "isoinaivoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppppp"];

# {{{2 isovarvas (51, 50)

 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isovarvas",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isonvarpaa",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isonvarpaa",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoavarvas",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isonavarpaa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoksivarpaa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isossavarpaassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isostavarpaasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoonvarpaa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_seen>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isollavarpaalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoltavarpaalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isollevarpaalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isottavarpaa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isotvarpaa",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isotvarpaa",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isojenvarpa", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isojavarpa",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoinavarpa", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoiksivarpaiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoissavarpaissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoistavarpaista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoihinvarpa", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoihinvarpa", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_isiin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoillavarpailla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoiltavarpailta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoillevarpaille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoittavarpaitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoinevarpa", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "isovarvas", alku: "isoinvarpain", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppppppp"];

# {{{2 isoveli (51, 50)

 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoveli",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isonvelje",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isonvelje",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoavelje",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isonavelje", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoksivelje", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isossaveljessä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isostaveljestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoonvelje", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isollaveljellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoltaveljeltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isolleveljelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isottavelje", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isotvelje",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isotvelje",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isojenveli", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_en>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isojenvelj", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isojavelj",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoinavelj", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoiksiveljiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoissaveljissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoistaveljistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoihinvelj", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoillaveljillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoiltaveljiltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoilleveljille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoittaveljittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoinevelj", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoveli", alku: "isoinveljin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppppp"];

# {{{2 isoviha (51, 50)

 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoviha",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isonviha",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isonviha",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoaviha",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isonaviha",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoksiviha", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isossavihassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isostavihasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoonviha",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isollavihalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoltavihalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isollevihalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isottaviha", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isotviha",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isotviha",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isojenviho", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isojaviho",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoinaviho", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoiksivihoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoissavihoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoistavihoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoihinviho", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoillavihoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoiltavihoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoillevihoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoittavihoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoineviho", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "isoviha", alku: "isoinvihoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppppp"];

# {{{2 kevytsarja (51)

 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevytsarja",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyensarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyensarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyttäsarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyenäsarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyeksisarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyessäsarjassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyestäsarjasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyeensarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyelläsarjalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyeltäsarjalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyellesarjalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyettäsarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyetsarja",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyetsarja",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyidensarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyittensarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyitäsarjo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyinäsarjo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyiksisarjoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyissäsarjoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyistäsarjoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyihinsarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyisiinsarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyilläsarjoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyiltäsarjoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyillesarjoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyittäsarjoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyinesarjo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kevytsarja", alku: "kevyinsarjoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 kuivakakku (51, 50)

 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivakakku",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivankakku", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivankaku",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivakakku",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivanakakku", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivaksikaku", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivassakakussa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivastakakusta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivaankakku", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivallakakulla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivaltakakulta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivallekakulle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivattakaku", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivatkaku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivatkakku", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivienkakku", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuiviakakku", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivinakakku", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuiviksikakuiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivissakakuissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivistakakuista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuiviinkakku", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivillakakuilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuiviltakakuilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivillekakuille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivittakakuitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivinekakku", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivakakku", alku: "kuivinkakuin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 kuivamuona (50, 51)

 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivamuona",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivanmuona",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivanmuona",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivaamuona",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivanamuona", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivaksimuona", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivassamuonassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivastamuonasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivaanmuona", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivallamuonalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivaltamuonalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivallemuonalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivattamuona", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivatmuona",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivatmuona",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivienmuon",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivienmuona", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivainmuona", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuiviamuon",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivinamuon",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuiviksimuoniksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivissamuonissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivistamuonista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuiviinmuon",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivillamuonilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuiviltamuonilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivillemuonille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivittamuonitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivinemuon",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "kuivamuona", alku: "kuivinmuonin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 kultainennoutaja (51)

 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultainennoutaja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisennoutaja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisennoutaja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaistanoutaja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisenanoutaja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaiseksinoutaja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisessanoutajassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisestanoutajasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaiseennoutaja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisellanoutajalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaiseltanoutajalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisellenoutajalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisettanoutaja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=ppppppp"];

 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisetnoutaja",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisetnoutaja",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaistennoutaj",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisiennoutaj",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaistennoutaja", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisiennoutaja", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisianoutaj",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisinanoutaj",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisiksinoutajiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisissanoutajissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisistanoutajista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisiinnoutaj",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisillanoutajilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisiltanoutajilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisillenoutajille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisittanoutajitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisinenoutaj",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "kultainennoutaja", alku: "kultaisinnoutajin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppppp"];

# {{{2 lämminruoka (51)

# "ruoka : ruoan"

 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämminruoka",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimänruoka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimänruoa",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämmintäruoka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimänäruoka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimäksiruoa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimässäruoassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimästäruoasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimäänruoka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimälläruoalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimältäruoalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimälleruoalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimättäruoa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimätruoa",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimätruoka", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimienruok", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimienruoka", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimäinruoka", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimiäruok",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpiminäruok", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimiksiruoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimissäruoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimistäruoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimiinruok", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimilläruoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimiltäruoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimilleruoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimittäruoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimineruok", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpiminruoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];

# "ruoka : ruuan"

 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimänruua",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimäksiruua", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimässäruuassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimästäruuasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimälläruualla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimältäruualta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimälleruualle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimättäruua", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimätruua",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimiksiruuiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimissäruuissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimistäruuista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimilläruuilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimiltäruuilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimilleruuille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpimittäruuitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "lämminruoka", alku: "lämpiminruuin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];

# {{{2 matalameri (51)

 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalameri",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalanmere",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalanmere",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalaamer",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalanamere", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalaksimere", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalassameressä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalastamerestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalaanmere", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalallamerellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalaltamereltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalallemerelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalattamere", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalatmere",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalatmere",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalienmer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalienmer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalainmer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "mataliamer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalinamer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "mataliksimeriksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalissamerissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalistameristä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "mataliinmer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalillamerillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "mataliltameriltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalillemerille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalittamerittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalinemer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "matalameri", alku: "matalinmerin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];

# {{{2 mustaherukka (50, 51)

 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustaherukka",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustaherukka",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustanheruka",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustaaherukka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustanaherukka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustaksiheruka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustassaherukassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustastaherukasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustaanherukka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustallaherukalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustaltaherukalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustalleherukalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustattaheruka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];

 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustatheruka",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustatherukka", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustienherukko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustienherukka", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustainherukka", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustienheruko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustiaherukko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustiaheruko",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustinaheruko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustinaherukko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustiksiherukoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustissaherukoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustistaherukoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustiinheruko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustiinherukko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustillaherukoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustiltaherukoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustilleherukoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustittaherukoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustineheruko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustineherukko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaherukka", alku: "mustinherukoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppppp"];

# {{{2 mustaleipä (51)

 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustaleipä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustanleivä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustanleivä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustaaleipä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustanaleipä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustaksileivä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustassaleivässä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustastaleivästä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustaanleipä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustallaleivällä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustaltaleivältä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustalleleivälle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustattaleivä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustatleivä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustatleipä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustienleip",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustienleipä", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustainleipä", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustialeip",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustinaleip",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustiksileiviksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustissaleivissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustistaleivistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustiinleip",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustillaleivillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustiltaleiviltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustilleleiville", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustittaleivittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustineleip",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleipä", alku: "mustinleivin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 mustaleski (51)

 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustaleski",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustanleske",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustanleske",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustaaleske",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustanaleske", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustaksileske", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustassaleskessä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustastaleskestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustaanleske", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustallaleskellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustaltaleskeltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustalleleskelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustattaleske", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustatleske",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustatleske",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustienlesk",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustialesk",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustinalesk",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustiksileskiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustissaleskissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustistaleskistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustiinlesk",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustillaleskillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustiltaleskiltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustilleleskille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustittaleskittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustinelesk",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaleski", alku: "mustinleskin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 mustamaija (51)

 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustamaija",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustanmaija",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustanmaija",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustaamaija",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustanamaija", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustaksimaija", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustassamaijassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustastamaijasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustaanmaija", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustallamaijalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustaltamaijalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustallemaijalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustattamaija", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustatmaija",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustatmaija",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustienmaijo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustienmaija", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustainmaija", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustiamaijo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustinamaijo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustiksimaijoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustissamaijoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustistamaijoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustiinmaijo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustillamaijoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustiltamaijoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustillemaijoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustittamaijoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustinemaijo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamaija", alku: "mustinmaijoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 mustamakkara (51, 50)

 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustamakkara",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustanmakkara",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustanmakkara",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustaamakkara",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustanamakkara", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustaksimakkara", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustassamakkarassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustastamakkarasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustaanmakkara", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustallamakkaralla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustaltamakkaralta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustallemakkaralle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustattamakkara", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];

 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustatmakkara",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustatmakkara",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustienmakkara", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustainmakkara", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustienmakkaro", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustiamakkaro",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustinamakkaro", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustiksimakkaroiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustissamakkaroissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustistamakkaroista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustiinmakkaro", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustillamakkaroilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustiltamakkaroilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustillemakkaroille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustittamakkaroitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustinemakkaro", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamakkara", alku: "mustinmakkaroin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: seuranto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];

# {{{2 mustamies (51)

 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustamies",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustanmiehe",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustanmiehe",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustaamies",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustanamiehe", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustaksimiehe", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustassamiehessä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustastamiehestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustaanmiehe", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustallamiehellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustaltamieheltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustallemiehelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustattamiehe", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustatmiehe",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustatmiehe",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustienmieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustienmies",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustiamieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustinamieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustiksimiehiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustissamiehissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustistamiehistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustiinmieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustillamiehillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustiltamiehiltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustillemiehille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustittamiehittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustinemieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "mustamies", alku: "mustinmiehin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

# {{{2 mustamulta (51)

 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustamulta",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustanmulta",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustanmulla",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustaamulta",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustanamulta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustaksimulla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustassamullassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustastamullasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustaanmulta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustallamullalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustaltamullalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustallemullalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustattamulla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustatmulla",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustatmulta",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustienmult",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustienmulta", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustainmulta", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustiamult",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustinamult",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustiksimulliksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustissamullissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustistamullista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustiinmult",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustillamullilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustiltamullilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustillemullille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustittamullitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustinemult",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustamulta", alku: "mustinmullin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 mustapekka (51)

 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustapekka",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustanpekka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustanpeka",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustaapekka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustanapekka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustaksipeka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustassapekassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustastapekasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustaanpekka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustallapekalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustaltapekalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustallepekalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustattapeka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustatpeka",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustatpekka", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustienpekko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustainpekka", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustiapekko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustinapekko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustiksipekoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustissapekoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustistapekoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustiinpekko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustillapekoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustiltapekoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustillepekoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustittapekoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustinepekko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustapekka", alku: "mustinpekoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 mustapippuri (50, 51)

 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustapippuri",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustanpippuri",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustanpippuri",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustaapippuri",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustanapippuri", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustaksipippuri", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustassapippurissa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustastapippurista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustaanpippuri", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustallapippurilla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustaltapippurilta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustallepippurille", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustattapippuri", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];

 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustatpippuri",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustatpippuri",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustienpippuri", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_en>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustienpippure", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustiapippure",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustiapippure",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustinapippure", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustiksipippureiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustissapippureissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustistapippureista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustiinpippure", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustillapippureilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustiltapippureilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustillepippureille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustittapippureitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustinepippure", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "mustapippuri", alku: "mustinpippurein", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];

# {{{2 mustaraamattu (51)

 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustaraamattu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustanraamattu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustanraamatu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustaaraamattu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustanaraamattu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustaksiraamatu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustassaraamatussa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustastaraamatusta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustaanraamattu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustallaraamatulla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustaltaraamatulta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustalleraamatulle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustattaraamatu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];

 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustatraamatu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustatraamattu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustienraamattu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustiaraamattu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustinaraamattu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustiksiraamatuiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustissaraamatuissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustistaraamatuista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustiinraamattu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustillaraamatuilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustiltaraamatuilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustilleraamatuille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustittaraamatuitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustineraamattu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaraamattu", alku: "mustinraamatuin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppppp"];

# {{{2 mustaviinimarja (51)

 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustaviinimarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustanviinimarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustanviinimarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustaaviinimarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustanaviinimarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustaksiviinimarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustassaviinimarjassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustastaviinimarjasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustaanviinimarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustallaviinimarjalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustaltaviinimarjalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustalleviinimarjalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustattaviinimarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustatviinimarja",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustatviinimarja",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustienviinimarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustainviinimarja", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustiaviinimarjo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustinaviinimarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustiksiviinimarjoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustissaviinimarjoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustistaviinimarjoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustiinviinimarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustillaviinimarjoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustiltaviinimarjoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustilleviinimarjoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustittaviinimarjoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustineviinimarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "mustaviinimarja", alku: "mustinviinimarjoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp=ppppppp"];

# {{{2 nuoriemäntä (51)

 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuoriemäntä",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorenemäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorenemännä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuortaemäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorenaemäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuoreksiemännä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuoressaemännässä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorestaemännästä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuoreenemäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorellaemännällä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuoreltaemännältä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorelle-emännälle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp-=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorettaemännä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuoretemännä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuoretemäntä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorienemänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuortenemänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorienemäntä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuortenemäntä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuoriaemänt",   luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorinaemänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuoriksiemänniksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorissaemännissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuoristaemännistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuoriinemänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorillaemännillä",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuoriltaemänniltä",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorille-emännille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp-=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorittaemännittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorine-emänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp-=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriemäntä", alku: "nuorinemännin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];

# {{{2 nuoriherra (51)

 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuoriherra",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorenherra",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorenherra",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuortaherra",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorenaherra", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuoreksiherra", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuoressaherrassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorestaherrasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuoreenherra", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorellaherralla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuoreltaherralta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorelleherralle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorettaherra", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuoretherra",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuoretherra",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorienherro", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuortenherro", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorienherra", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuortenherra", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuoriaherro",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorinaherro", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuoriksiherroiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorissaherroissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuoristaherroista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuoriinherro", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorillaherroilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuoriltaherroilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorilleherroille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorittaherroitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorineherro", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuoriherra", alku: "nuorinherroin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 nuori-isäntä (51)

 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuori-isäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppp-=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorenisäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorenisännä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuortaisäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorenaisäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuoreksi-isännä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp-=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuoressaisännässä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorestaisännästä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuoreenisäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorellaisännällä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuoreltaisännältä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorelleisännälle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorettaisännä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuoretisännä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuoretisäntä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorienisänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuortenisänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorienisäntä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuortenisäntä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuoriaisänt",   luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorinaisänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuoriksi-isänniksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp-=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorissaisännissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuoristaisännistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuoriinisänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorillaisännillä",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuoriltaisänniltä",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorilleisännille",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorittaisännittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorineisänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "nuori-isäntä", alku: "nuorinisännin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];

# {{{2 nuorikarja (51)

 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorikarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorenkarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorenkarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuortakarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorenakarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuoreksikarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuoressakarjassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorestakarjasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuoreenkarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorellakarjalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuoreltakarjalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorellekarjalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorettakarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuoretkarja",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuoretkarja",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorienkarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuortenkarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorienkarja", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, tiedot: <ei_voikko>, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuortenkarja", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuoriakarjo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorinakarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuoriksikarjoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorissakarjoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuoristakarjoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuoriinkarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorillakarjoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuoriltakarjoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorillekarjoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorittakarjoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorinekarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "nuorikarja", alku: "nuorinkarjoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 nuorimies (51)

 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorimies",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorenmiehe",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorenmiehe",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuortamies",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorenamiehe", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuoreksimiehe", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuoressamiehessä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorestamiehestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuoreenmiehe", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorellamiehellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuoreltamieheltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorellemiehelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorettamiehe", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuoretmiehe",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuoretmiehe",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorienmieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuortenmieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorienmies",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuortenmies",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuoriamieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorinamieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuoriksimiehiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorissamiehissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuoristamiehistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuoriinmieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorillamiehillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuoriltamiehiltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorillemiehille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorittamiehittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorinemieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuorimies", alku: "nuorinmiehin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

# {{{2 nuoripari (51)

 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuoripari",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorenpari",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorenpari",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuortapari",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorenapari", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuoreksipari", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuoressaparissa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorestaparista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuoreenpari", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorellaparilla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuoreltaparilta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorelleparille", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorettapari", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuoretpari",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuoretpari",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorienpari", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_en>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuortenpari", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_en>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuoriapare",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorinapare", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuoriksipareiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorissapareissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuoristapareista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuoriinpare", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorillapareilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuoriltapareilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorillepareille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorittapareitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorinepare", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "nuoripari", alku: "nuorinparein", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

# {{{2 omakuva (51, 50)

 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omakuva",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omankuva",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omankuva",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omaakuva",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omanakuva", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omaksikuva", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omassakuvassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omastakuvasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omaankuva", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omallakuvalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omaltakuvalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omallekuvalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omattakuva", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omatkuva",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omatkuva",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omienkuv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omiakuv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "ominakuv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omiksikuviksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omissakuvissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omistakuvista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omiinkuv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omillakuvilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omiltakuvilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omillekuville", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "omittakuvitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "ominekuv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "omakuva", alku: "ominkuvin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppp"];

# {{{2 omatunto (51)

 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omatunto",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omantunto",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omantunno",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omaatunto",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omanatunto", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omaksitunno", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omassatunnossa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omastatunnosta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omaantunto", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omallatunnolla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omaltatunnolta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omalletunnolle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omattatunno", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omattunno",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omattunto",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omientunto", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omiatunto",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "ominatunto", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omiksitunnoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omissatunnoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omistatunnoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omiintunto", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omillatunnoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omiltatunnoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omilletunnoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omittatunnoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "ominetunto", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "omatunto", alku: "omintunnoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppppp"];

# {{{2 pahahenki (51)

 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahahenki",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahanhenke",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahanhenge",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahaahenke",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahanahenke", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahaksihenge", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahassahengessä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahastahengestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahaanhenke", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahallahengellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahaltahengeltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahallehengelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahattahenge", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahathenge",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahathenke",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahojenhenk", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahojahenk",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahoinahenk", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahoiksihengiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahoissahengissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahoistahengistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahoihinhenk", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahoillahengillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahoiltahengiltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahoillehengille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahoittahengittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahoinehenk", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pahahenki", alku: "pahoinhengin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 palavakivi (51)

 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavakivi",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavankive",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavankive",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavaakive",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavanakive", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavaksikive", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavassakivessä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavastakivestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavaankive", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavallakivellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavaltakiveltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavallekivelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavattakive", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavatkive",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavatkive",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavienkiv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palaviakiv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavinakiv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palaviksikiviksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavissakivissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavistakivistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palaviinkiv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavillakivillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palaviltakiviltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavillekiville", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavittakivittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavinekiv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "palavakivi", alku: "palavinkivin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];

# {{{2 palavapensas (51)

 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavapensas",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavanpensaa",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavanpensaa",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavaapensas",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavanapensaa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavaksipensaa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavassapensaassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavastapensaasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavaanpensaa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_seen>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavallapensaalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavaltapensaalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavallepensaalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavattapensaa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavatpensaa",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavatpensaa",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavienpensa",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palaviapensa",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavinapensa",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palaviksipensaiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavissapensaissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavistapensaista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palaviinpensa",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_isiin>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavillapensailla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palaviltapensailta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavillepensaille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavittapensaitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavinepensa",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "palavapensas", alku: "palavinpensain", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];

# {{{2 palavarakkaus (51)

 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavarakkaus",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavanrakkaute",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavanrakkaude",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavaarakkaut",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavanarakkaute", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavaksirakkaude", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavassarakkaudessa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavastarakkaudesta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavaanrakkaute", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavallarakkaudella", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavaltarakkaudelta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavallerakkaudelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavattarakkaude", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];

 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavatrakkaude",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavatrakkaute",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavienrakkauks", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palaviarakkauks",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavinarakkauks", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palaviksirakkauksiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavissarakkauksissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavistarakkauksista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palaviinrakkauks", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavillarakkauksilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palaviltarakkauksilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavillerakkauksille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavittarakkauksitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavinerakkauks", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "palavarakkaus", alku: "palavinrakkauksin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];

# {{{2 pitkäperjantai (50, 51)

 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkäperjantai",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkänperjantai",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkänperjantai",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkääperjantai",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkänäperjantai", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkäksiperjantai", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkässäperjantaissa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkästäperjantaista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkäänperjantai", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_hVn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkälläperjantailla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkältäperjantailta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkälleperjantaille", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkättäperjantai", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];

 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkätperjantai",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkätperjantai",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkienperjanta",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkiäperjanta",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkinäperjanta",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkiksiperjantaiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkissäperjantaissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkistäperjantaista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkiinperjanta",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkilläperjantailla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkiltäperjantailta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkilleperjantaille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkittäperjantaitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkineperjanta",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäperjantai", alku: "pitkinperjantain", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppppppp"];

# {{{2 pitkäsiima (51)

 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkäsiima",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkänsiima",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkänsiima",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkääsiima",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkänäsiima", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkäksisiima", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkässäsiimassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkästäsiimasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkäänsiima", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkälläsiimalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkältäsiimalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkällesiimalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkättäsiima", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkätsiima",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkätsiima",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkiensiimo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkäinsiima", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkiäsiimo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkinäsiimo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkiksisiimoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkissäsiimoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkistäsiimoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkiinsiimo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkilläsiimoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkiltäsiimoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkillesiimoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkittäsiimoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkinesiimo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäsiima", alku: "pitkinsiimoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 pitkäthousut (51)

 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkäthousu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkäthousu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkienhousu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkiähousu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkinähousu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkiksihousuiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkissähousuissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkistähousuista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkiinhousu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkillähousuilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkiltähousuilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkillehousuille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkittähousuitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkinehousu", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "pitkäthousut", alku: "pitkinhousuin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];

# {{{2 puolikuu (51) 'kuukauden puoliväli'

 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolikuu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolenkuu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolenkuu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puoltakuu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolenakuu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puoleksikuu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolessakuussa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolestakuusta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puoleenkuu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_hVn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolellakuulla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puoleltakuulta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolellekuulle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolettakuu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];

 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puoletkuu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puoletkuu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolienku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puoltenku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puoliaku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolinaku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puoliksikuiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolissakuissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolistakuista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puoliinku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolillakuilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puoliltakuilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolillekuille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolittakuitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolineku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "puolikuu", alku: "puolinkuin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];

# {{{2 puolikymmentä (51)

 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolikymmentä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolenkymmene",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolenkymmene",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puoltakymmen",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolenakymmene", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puoleksikymmene", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolessakymmenessä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolestakymmenestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puoleenkymmene", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolellakymmenellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puoleltakymmeneltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolellekymmenelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolettakymmene", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];

 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puoletkymmene",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puoletkymmene",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolienkymmen",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puoltenkymmen",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolienkymmen",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puoltenkymmen",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puoliakymmen",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolinakymmen",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puoliksikymmeniksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolissakymmenissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolistakymmenistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puoliinkymmen",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolillakymmenillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puoliltakymmeniltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolillekymmenille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolittakymmenittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolinekymmen",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolikymmentä", alku: "puolinkymmenin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppppppp"];

# {{{2 puolimatka (50, 51)

 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolimatka",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolenmatka",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolenmatka",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puoltamatka",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolenamatka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puoleksimatka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolessamatkassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolestamatkasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puoleenmatka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolellamatkalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puoleltamatkalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolellematkalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolettamatka", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puoletmatka",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puoletmatka",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolienmatko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puoltenmatko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
[perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolienmatka", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, tiedot: <ei_voikko>, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puoltenmatka", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puoliamatko",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolinamatko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puoliksimatkoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolissamatkoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolistamatkoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puoliinmatko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolillamatkoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puoliltamatkoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolillematkoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolittamatkoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolinematko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolimatka", alku: "puolinmatkoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 puolipäivä (51, 50)

 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolipäivä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolenpäivä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolenpäivä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puoltapäivä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolenapäivä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puoleksipäivä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolessapäivässä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolestapäivästä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puoleenpäivä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolellapäivällä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puoleltapäivältä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolellepäivälle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolettapäivä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puoletpäivä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puoletpäivä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolienpäiv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puoltenpäiv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
[perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolienpäivä", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: ä, tiedot: <ei_voikko>, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puoltenpäivä", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puoliapäiv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolinapäiv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puoliksipäiviksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolissapäivissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolistapäivistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puoliinpäiv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolillapäivillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puoliltapäiviltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolillepäiville", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolittapäivittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolinepäiv",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolipäivä", alku: "puolinpäivin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 puolisataa (51)

 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolisataa",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolensata",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolensada",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoltasata",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolenasata", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoleksisada", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolessasadassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolestasadasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoleensata", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolellasadalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoleltasadalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolellesadalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolettasada", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoletsada",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoletsata",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoliensato", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoltensato", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoliensata", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, tiedot: <ei_voikko>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoltensata", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoliasato",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolinasato", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoliksisadoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolissasadoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolistasadoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoliinsato", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolillasadoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puoliltasadoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolillesadoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolittasadoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolinesato", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puolisataa", alku: "puolinsadoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 puoliväli (50, 51)

 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puoliväli",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolenväli",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolenväli",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puoltaväli",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolenaväli", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puoleksiväli", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolessavälissä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolestavälistä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puoleenväli", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolellavälillä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puoleltaväliltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolellevälille", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolettaväli", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puoletväli",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puoletväli",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolienväli", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_en>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puoltenväli", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_en>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puoliaväle",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolinaväle", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puoliksiväleiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolissaväleissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolistaväleistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puoliinväle", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolillaväleillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puoliltaväleiltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolilleväleille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolittaväleittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolineväle", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "puoliväli", alku: "puolinvälein", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];

# {{{2 puoliyö (50, 51)

 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puoliyö",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolenyö",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolenyö",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puoltayö",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolenayö", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puoleksiyö", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolessayössä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolestayöstä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puoleenyö", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_hVn>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolellayöllä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puoleltayöltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolelleyölle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolettayö", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pp"];

 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puoletyö",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puoletyö",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolienö",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puoltenö",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puoliaö",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolinaö",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puoliksiöiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolissaöissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolistaöistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puoliinö",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolillaöillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puoliltaöiltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolilleöille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolittaöittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolineö",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pp"];
 [perusmuoto: "puoliyö", alku: "puolinöin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];

# {{{2 raitisilma (50, 51)

 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raitisilma",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiinilma",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiinilma",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raitistailma",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiinailma",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiiksi-ilma", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp-=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiissailmassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiistailmasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiiseenilma", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiillailmalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiiltailmalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiilleilmalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiittailma", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiitilma",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiitilma",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiidenilmo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiittenilmo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiidenilma", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiittenilma", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiitailmo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiinailmo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiiksi-ilmoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp-=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiissailmoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiistailmoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiisiinilmo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiillailmoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiiltailmoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiilleilmoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiittailmoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiineilmo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raitisilma", alku: "raittiinilmoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];

# {{{2 raskassarja (51)

 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskassarja",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaansarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaansarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskastasarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaanasarja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaaksisarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaassasarjassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaastasarjasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaaseensarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaallasarjalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaaltasarjalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaallesarjalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaattasarja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaatsarja",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaatsarja",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaidensarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaittensarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaidensarja", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaittensarja", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaitasarjo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskainasarjo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaiksisarjoiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaissasarjoissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaistasarjoista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaisiinsarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaihinsarjo", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaillasarjoilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskailtasarjoilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaillesarjoille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskaittasarjoitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskainesarjo",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "raskassarja", alku: "raskainsarjoin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];

# {{{2 raskasvesi (50, 51)

 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskasvesi",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaanvete",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaanvede",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskastavet",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaanavete",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaaksivede", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaassavedessä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaastavedestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaaseenvete", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaallavedellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaaltavedeltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaallevedelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaattavede", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaatvede",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaatvete",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaidenves",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaittenves", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaidenvet",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaittenvet", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaitaves",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskainaves",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaiksivesiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaissavesissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaistavesistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaisiinves", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaihinves",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaillavesillä",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskailtavesiltä",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaillevesille",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaittavesittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskaineves",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvesi", alku: "raskainvesin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];

# {{{2 raskasvety (50, 51)

 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskasvety",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaanvety",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaanvedy",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskastavety",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaanavety",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaaksivedy", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaassavedyssä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaastavedystä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaaseenvety", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaallavedyllä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaaltavedyltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaallevedylle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaattavedy", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaatvedy",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaatvety",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaidenvety", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaittenvety", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaitavety",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskainavety",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaiksivedyiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaissavedyissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaistavedyistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaisiinvety", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaihinvety", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaillavedyillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskailtavedyiltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaillevedyille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskaittavedyittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskainevety",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "raskasvety", alku: "raskainvedyin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];

# {{{2 suorakulma (50, 51)

 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorakulma",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorankulma",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorankulma",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suoraakulma",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suoranakulma", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suoraksikulma", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorassakulmassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorastakulmasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suoraankulma", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorallakulmalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suoraltakulmalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorallekulmalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorattakulma", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suoratkulma",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suoratkulma",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorienkulm",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorienkulma", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suoriakulm",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorinakulm",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suoriksikulmiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorissakulmissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suoristakulmista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suoriinkulm",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorillakulmilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suoriltakulmilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorillekulmille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorittakulmitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorinekulm",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "suorakulma", alku: "suorinkulmin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppppp"];

# {{{2 syvämeri (51)

 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvämeri",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvänmere",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvänmere",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syväämer",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvänämere", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syväksimere", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvässämeressä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvästämerestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syväänmere", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvällämerellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvältämereltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvällemerelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvättämere", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvätmere",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvätmere",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvienmer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syväinmer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, tiedot: <ei_voikko>, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvienmer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syväinmer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syviämer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvinämer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syviksimeriksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvissämerissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvistämeristä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syviinmer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvillämerillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syviltämeriltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvillemerille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvittämerittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvinemer",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "syvämeri", alku: "syvinmerin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppppp"];

# {{{2 särkynytsydän (51) 'eräs huone- ja koristekasvi'

 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkynytsydän",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneensydäme",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneensydäme",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkynyttäsydän",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneenäsydäme",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneeksisydäme", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneessäsydämessä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneestäsydämestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneeseensydäme", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneelläsydämellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneeltäsydämeltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneellesydämelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneettäsydäme", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneetsydäme",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneetsydäme",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneidensydäm",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneittensydäm", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneidensydän",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneittensydän", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneitäsydäm",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneinäsydäm",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneiksisydämiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneissäsydämissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneistäsydämistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneisiinsydäm", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneilläsydämillä",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneiltäsydämiltä",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneillesydämille",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneittäsydämittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneinesydäm",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "särkynytsydän", alku: "särkyneinsydämin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];

# {{{2 täysikuu (51, 50)

 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysikuu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täydenkuu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täydenkuu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täyttäkuu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täytenäkuu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täydeksikuu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täydessäkuussa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täydestäkuusta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täyteenkuu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_hVn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täydelläkuulla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täydeltäkuulta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täydellekuulle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täydettäkuu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];

 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täydetkuu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täydetkuu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysienku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysiäku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysinäku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysiksikuiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysissäkuissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysistäkuista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysiinku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysilläkuilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysiltäkuilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysillekuille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysittäkuitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysineku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "täysikuu", alku: "täysinkuin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];

# {{{2 uusikuu (51)

 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusikuu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uudenkuu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uudenkuu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uuttakuu",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uutenakuu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uudeksikuu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uudessakuussa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uudestakuusta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uuteenkuu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_hVn>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uudellakuulla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uudeltakuulta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uudellekuulle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uudettakuu", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];

 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uudetkuu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uudetkuu",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusienku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uuttenku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusiaku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusinaku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusiksikuiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusissakuissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusistakuista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusiinku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusillakuilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusiltakuilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusillekuille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusittakuitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusineku",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "uusikuu", alku: "uusinkuin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];

# {{{2 uusivuosi (51)

 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusivuosi",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uudenvuote",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uudenvuode",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uuttavuo",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uutenavuote", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uutenavuon",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uudeksivuode", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uudessavuodessa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uudestavuodesta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uuteenvuote", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uudellavuodella", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uudeltavuodelta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uudellevuodelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uudettavuode", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uudetvuode",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uudetvuote",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusienvuos",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uuttenvuot",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusiavuos",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusinavuos",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusiksivuosiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusissavuosissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusistavuosista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusiinvuos",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusillavuosilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusiltavuosilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusillevuosille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusittavuositta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusinevuos",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "uusivuosi", alku: "uusinvuosin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppppp"];

# {{{2 vanhaemäntä (51)

 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhaemäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhanemäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhanemännä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhaaemäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhanaemäntä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhaksiemännä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhassaemännässä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhastaemännästä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhaanemäntä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhallaemännällä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhaltaemännältä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhalle-emännälle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp-=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhattaemännä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhatemännä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhatemäntä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhojenemänt", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhainemänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhojenemäntä", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhainemäntä", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhojaemänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhoinaemänt", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhoiksiemänniksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhoissaemännissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhoistaemännistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhoihinemänt", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhoillaemännillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhoiltaemänniltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhoille-emännille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp-=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhoittaemännittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhoine-emänt", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp-=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaemäntä", alku: "vanhoinemännin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];

# {{{2 vanhaisäntä (51)

 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhaisäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhanisäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhanisännä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhaaisäntä",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhanaisäntä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhaksi-isännä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp-=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhassaisännässä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhastaisännästä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhaanisäntä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhallaisännällä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhaltaisännältä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhalleisännälle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhattaisännä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];

 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhatisännä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhatisäntä",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhojenisänt", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhainisänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhojenisäntä", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhainisäntä", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhojaisänt",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhoinaisänt", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhoiksi-isänniksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp-=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhoissaisännissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhoistaisännistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhoihinisänt", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhoillaisännillä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhoiltaisänniltä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhoilleisännille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhoittaisännittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhoineisänt", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppppp"];
 [perusmuoto: "vanhaisäntä", alku: "vanhoinisännin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];

# {{{2 vanhakaupunki (51)

 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhakaupunki",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhankaupunki",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhankaupungi",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhaakaupunki",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhanakaupunki",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhaksikaupungi", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhassakaupungissa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhastakaupungista", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhaankaupunki",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhallakaupungilla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhaltakaupungilta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhallekaupungille", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhattakaupungi", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];

 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhatkaupungi",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhatkaupunki",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhojenkaupunki", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_en>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhainkaupunki",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_en>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhojakaupunke",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhoinakaupunke", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhoiksikaupungeiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhoissakaupungeissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhoistakaupungeista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhoihinkaupunke", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhoillakaupungeilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhoiltakaupungeilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhoillekaupungeille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhoittakaupungeitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=pppppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhoinekaupunke", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhakaupunki", alku: "vanhoinkaupungein", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppppp=pppppppppp"];

# {{{2 vanhapiika (51)

 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhapiika",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhanpiika",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhanpiia",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhaapiika",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhanapiika",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhaksipiia",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhassapiiassa",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhastapiiasta",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhaanpiika",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhallapiialla",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhaltapiialta",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhallepiialle",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhattapiia",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhatpiia",   luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhatpiika",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhojenpiiko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhainpiiko",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhojenpiika", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhainpiika",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhojapiiko",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhoinapiiko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhoiksipiioiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhoissapiioissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhoistapiioista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhoihinpiiko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhoillapiioilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhoiltapiioilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhoillepiioille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhoittapiioitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhoinepiiko", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapiika", alku: "vanhoinpiioin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];

# {{{2 vanhapoika (51)

 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhapoika",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: @sana1 + <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhanpoika",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhanpoja",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhaapoika",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhanapoika", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhaksipoja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhassapojassa", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhastapojasta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhaanpoika", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhallapojalla", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhaltapojalta", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhallepojalle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=pppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhattapoja", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];

 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhatpoja",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhatpoika",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: "=pppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhojenpoik", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhainpoik",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhojenpoika", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhainpoika", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhojapoik",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhoinapoik", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhoiksipojiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhoissapojissa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhoistapojista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhoihinpoik", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhoillapojilla", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhoiltapojilta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhoillepojille", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhoittapojitta", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: "=ppppppppp=ppppppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhoinepoik", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: "=pppppppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "vanhapoika", alku: "vanhoinpojin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: "=ppppppp=ppppppp"];

# {{{2 vierasmies (51, 50) '(jäävitön) todistaja'

 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vierasmies",   luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=pppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraanmiehe",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraanmiehe",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vierastamies",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraanamiehe",  luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraaksimiehe", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraassamiehessä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraastamiehestä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraaseenmiehe", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraallamiehellä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol,   äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraaltamieheltä", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraallemiehelle", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=ppppppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraattamiehe", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];

 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraatmiehe",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraatmiehe",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraidenmieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraittenmieh", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraidenmies",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraittenmies", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraitamieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vierainamieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraiksimiehiksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraissamiehissä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraistamiehistä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraisiinmieh", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=pppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraihinmieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraillamiehillä",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vierailtamiehiltä",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraillemiehille",  luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vieraittamiehittä", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: ä, rakenne: "=ppppppppp=pppppppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vierainemieh",  luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: ä, rakenne: "=pppppppp=pppp"];
 [perusmuoto: "vierasmies", alku: "vierainmiehin", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: ä, rakenne: "=ppppppp=pppppp"];

# {{{2 (Esimerkkitietueet)

#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <liitesana, omistusliite, loppu>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <omanto_n>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_A>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_tA>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <osanto_ttA>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <olento_nA>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <tulento_ksi>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäolento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, sijamuoto: sisäeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_Vn>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_hVn>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <sisätulento_seen>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <ulko_olento_llA>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <ulkoeronto_ltA>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <ulkotulento_lle>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: yksikkö, jatko: <vajanto_ttA>, äs: a, rakenne: ""];
#
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <nimentö_t>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omistusliite>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_en>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_jen>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ien>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_ten>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_iT>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <omanto_in>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_iA>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_jA>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <osanto_itA>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <olento_inA>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "iksi", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: tulento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "issa", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäolento, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "ista", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: sisäeronto, jatko: <omistusliite, liitesana, loppu>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_iin>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_ihin>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <sisätulento_isiin>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulko_olento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkoeronto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: ulkotulento, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: vajanto, jatko: @sijan_jatko_ol, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, jatko: <seuranto_ine>, äs: a, rakenne: ""];
#[perusmuoto: "", alku: "", luokka: nimisana, luku: monikko, sijamuoto: keinonto, jatko: @sijan_jatko, äs: a, rakenne: ""];

# {{{2 Summayhdyssanoja (bugi #1579872)

 [perusmuoto: "tammi-helmikuu", alku: "tammi-helmiku", luokka: nimisana, jatko: <puu>, äs: a, tiedot: <inen, ei_sukija>, rakenne: "=ppppp-=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "helmi-maaliskuu", alku: "helmi-maalisku", luokka: nimisana, jatko: <puu>, äs: a, tiedot: <inen, ei_sukija>, rakenne: "=ppppp-=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "huhti-toukokuu", alku: "huhti-toukoku", luokka: nimisana, jatko: <puu>, äs: a, tiedot: <inen, ei_sukija>, rakenne: "=ppppp-=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "touko-kesäkuu", alku: "touko-kesäku", luokka: nimisana, jatko: <puu>, äs: a, tiedot: <inen, ei_sukija>, rakenne: "=ppppp-=pppp=ppp"];
 [perusmuoto: "kesä-heinäkuu", alku: "kesä-heinäku", luokka: nimisana, jatko: <puu>, äs: a, tiedot: <inen, ei_sukija>, rakenne: "=pppp-=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "heinä-elokuu", alku: "heinä-eloku", luokka: nimisana, jatko: <puu>, äs: a, tiedot: <inen, ei_sukija>, rakenne: "=ppppp-=ppp=ppp"];
 [perusmuoto: "elo-syyskuu", alku: "elo-syysku", luokka: nimisana, jatko: <puu>, äs: a, tiedot: <inen, ei_sukija>, rakenne: "=ppp-=pppp=ppp"];
 [perusmuoto: "syys-lokakuu", alku: "syys-lokaku", luokka: nimisana, jatko: <puu>, äs: a, tiedot: <inen, ei_sukija>, rakenne: "=pppp-=pppp=ppp"];
 [perusmuoto: "loka-marraskuu", alku: "loka-marrasku", luokka: nimisana, jatko: <puu>, äs: a, tiedot: <inen, ei_sukija>, rakenne: "=pppp-=pppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "marras-joulukuu", alku: "marras-jouluku", luokka: nimisana, jatko: <puu>, äs: a, tiedot: <inen, ei_sukija>, rakenne: "=pppppp-=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "joulu-tammikuu", alku: "joulu-tammiku", luokka: nimisana, jatko: <puu>, äs: a, tiedot: <inen, ei_sukija>, rakenne: "=ppppp-=ppppp=ppp"];
 [perusmuoto: "aivo-selkäydinneste", alku: "aivo-selkäydinneste", luokka: nimisana, jatko: <hame>, äs: ä, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=pppp-=ppppp=pppp=ppppp"];
 [perusmuoto: "jääkaappi-pakastin", alku: "jääkaappi-pakasti", luokka: nimisana, jatko: <uistin>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppppppp-=pppppppp"];
 [perusmuoto: "laulaja-kitaristi", alku: "laulaja-kitarist", luokka: nimisana, jatko: <risti>, äs: a, tiedot: <ei_sukija>, rakenne: "=ppppppp-=ppppppppp"];

# vim: nowrap filetype=conf
# vim600: foldmethod=marker