Blob Blame History Raw
# Suomi-malaga, suomen kielen muoto-opin kuvaus.
#
# Tekijänoikeus © 2006-2010, 2014-2015 Hannu Väisänen (Etunimi.Sukunimi@uef.fi)
#
# Tämä ohjelma on vapaa; tätä ohjelmaa on sallittu levittää
# edelleen ja muuttaa GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin)
# ehtojen mukaan sellaisina kuin Free Software Foundation
# on ne julkaissut; joko Lisenssin version 2, tai (valinnan
# mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti.
#
# Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi
# hyödyllinen, mutta ilman mitään takuuta; ilman edes
# hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai
# soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL
# lisenssistä lisää yksityiskohtia.
#
# Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL
# lisenssistä; jos näin ei ole, kirjoita osoitteeseen Free
# Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
# Boston, MA 02110-1301, USA.
#
# Tämän ohjeman linkittäminen staattisesti tai dynaamisesti
# muihin moduuleihin on ohjelmaan perustuvan teoksen
# tekemistä, joka on siis GPL lisenssin ehtojen alainen.
#
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
# any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; see the file COPYING. If not, write to the
# Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
# 02110-1301, USA.
#
# Linking this program statically or dynamically with other modules is
# making a combined work based on this program. Thus, the terms and
# conditions of the GNU General Public License cover the whole
# combination.


sija;
 nimentö;   # Yksikön nimentö.
 nimentö_t;  # Monikon nimentö.
 nimentö_tkA; # Jo+tka, mi+tkä, ke+tkä.

 omanto_n;  # Yksikön omanto.
 omanto_nkA; # Joka => jo+nka, mikä => mi+nkä, ken => ke+nkä.

 omanto_ien; # Monikon omanto monikon vartaloon: nais+i+en.
 omanto_jen; # Monikon tunnus on j: valo+j+en.
 omanto_en;  # Monikon omanto yksikön vartaloon: takki+en.
 omanto_in;  # Monikon omanto yksikön vartaloon: takka+in.
 omanto_ten; # Nais+ten.
 omanto_iT;  # Valtio+iden, valtio+itten.
 omanto_idän; # Me+idän, te+idän, he+idän.
 omanto_hitten; # Korke+hitten. Ei Voikko-versiossa.
 omanto_hien;  # Korke+hien. Ei Voikko-versiossa.

 kohdanto_idät; # Me+idät, te+idät, he+idät.
 kohdanto_t;  # Minu+t, sinu+t, häne+t, nämä+t, kene+t.

 osanto_A;   # Valo+a.
 osanto_AA;   # 100 mk:aa.
 osanto_iA;   # Koir+ia.
 osanto_jA;   # Valo+ja.
 osanto_tA;   # Puu+ta.
 osanto_ttA;  # Hame+tta. Voisi myös tulkita hamet+ta.
 osanto_itA;  # Pu+ita.

 olento_nA;
 olento_rA;   # Nuori => nuorra.
 olento_sA;   # Mies => miessä.
 olento_inA;

 tulento_ksi;
 tulento_iksi;

 sisäolento_ssA;
 sisäolento_issA;
 sisäolento_nA;  # Se => siinä.

 sisäeronto_stA;
 sisäeronto_istA;
 sisäeronto_tA;  # Se => siitä.

 sisätulento_Vn;
 sisätulento_VVn;  # Lyhenteissä: gsm:ään.
 sisätulento_hVn;
 sisätulento_iin;  # Monikko.
 sisätulento_ihin; # Monikko.
 sisätulento_seen; # Hamee+seen.
 sisätulento_isiin; # Hame+isiin.
 sisätulento_eseen; # Airue+eseen.
 sisätulento_sen;  # Kaunihi+sen (kaunii+seen).
 sisätulento_isin; # Kaunih+isin (kauni+isiin).
 sisätulento_nne;  # Sinne, tänne, tuonne, jonne (<=joka).

 ulko_olento_llA;
 ulko_olento_illA;

 ulkoeronto_ltA;
 ulkoeronto_iltA;

 ulkotulento_lle;
 ulkotulento_ille;

 vajanto_ttA;
 vajanto_ittA;

 seuranto_ine;

 keinonto_n;  # Yksikön keinonto. Käytetään vain 3. nimitavassa (puno+ma+n).
 keinonto_in;  # Monikon keinonto.

 kerronto_sti; # Hilpeä+sti, valkoise+sti.
 tulento_s;   # Kaua+s, sivumma+s.

luku;
 yksikkö;
 monikko;


luokka; alaluokka; jluokka;
 laatusana;
 seikkasana;
 huudahdussana;
 sidesana;
 suhdesana; # Etusana ja jälkisana.
 nimisana;
  etunimi;
  sukunimi;
  paikannimi;
  nimi;     # Nimi, joka ei ole etu-, suku-, eikä paikannimi.
 nimi_laatusana;
 teonsana;
  kieltosana;
 lukusana;
 lukusana1;
 lukusana2;
 lukusana3;
 asemosana;
 sijapääte;
 omistusliite;
 liitesana;
 liitesana2;
 liitesana_s; # Tulkaa+s.
 liitesana_kä; # Ei+kä, älä+kä.
 liitesana_kO; # Kaunis+ko.
 etuliite;
 lyhenne;
 kaksoispiste;
 tavuviiva;

 tositavan_kestämä_dAAn; # Voi+daan.
 tositavan_kestämä_lAAn; # Tul+laan.
 tositavan_kestämä_nAAn; # Men+nään.
 tositavan_kestämä_rAAn; # Pur+raan.
 tositavan_kestämä_tAAn; # Juos+taan.

 tositavan_kestämä_dAAn_kielto; # Ei voi+da.
 tositavan_kestämä_lAAn_kielto; # Ei tul+la.
 tositavan_kestämä_nAAn_kielto; # Ei men+nä.
 tositavan_kestämä_rAAn_kielto; # Ei pur+ra.
 tositavan_kestämä_tAAn_kielto; # Ei juos+ta.

 tositavan_kertoma_tiin; # Tul+tiin.
 tositavan_kertoma_ttiin; # Puhu+ttiin.

 tekijä;

 yt; # Yksitekijäinen teonsana.
 ym3; # Taipuu vain yksikön ja monikon 3. persoonassa

 # Tositavan kestämän ja kertoman tekijäpäätteet.
 #
 kestämän_tekijäpääte_y1;   # Yksikön ensimmäinen, toinen ja kolmas tekijä.
 kestämän_tekijäpääte_y2;
 kestämän_tekijäpääte_y3;
 kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi; # Murteissa: puhu+upi, teke+epi.
 kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi; # Murteissa: puhu+uvi, teke+evi.
 kestämän_tekijäpääte_y3_pi; # Murteissa: saa+pi.
 kestämän_tekijäpääte_y3_vi; # Murteissa: puhuvi, tekevi.
 kestämän_tekijäpääte_m1;   # Monikon ensimmäinen, toinen ja kolmas tekijä.
 kestämän_tekijäpääte_m2;
 kestämän_tekijäpääte_m3;
 kestämän_tekijäpääte_heikko;

 kertoman_tekijäpääte_y1;
 kertoman_tekijäpääte_y2;
 kertoman_tekijäpääte_y3;
 kertoman_tekijäpääte_m1;
 kertoman_tekijäpääte_m2;
 kertoman_tekijäpääte_m3;

vertailu;
 voittoaste;
 yliaste;


tapaluokka;
 tositapa;
 ehtotapa;
 ehtotapa_ttA;
 ehtotapa_tA;
 mahtotapa;

 mahtotapa_le; # Tul+le+e.
 mahtotapa_ne; # Puno+ne+e.
 mahtotapa_re; # Pur+re+e.
 mahtotapa_se; # Juos+se+e.

 mahtotapa_le_kielto; # Ei tul+le.
 mahtotapa_ne_kielto; # Ei puno+ne.
 mahtotapa_re_kielto; # Ei pur+re.
 mahtotapa_se_kielto; # Ei juos+se.

 mahtotapa_ttA;
 mahtotapa_tA;
 käskytapa;
 käskytapa_y2;   # Puhu.
 käskytapa_kielto; # Älkää puhu+ko.
 käskytapa_ttA;
 käskytapa_tA;
 nimitapa_1;
 nimitapa_1_A;
 nimitapa_1_dA;
 nimitapa_1_lA;
 nimitapa_1_nA;
 nimitapa_1_rA;
 nimitapa_1_tA;
 nimitapa_1_pitkä; # Puno+a+kse(ni|si|en|mme|tte|en).
 nimitapa_2;
 nimitapa_2_tA;
 nimitapa_2_ttA;
 nimitapa_3;    # Taipuu kuten asema.
 nimitapa_3_saama; # Taipuu kuten koira.
 nimitapa_3_tA;
 nimitapa_3_ttA;
 nimitapa_4;
 nimitapa_5;
 nimitapa_45;
 laatutapa_1;
 laatutapa_1_vA;  # punoa => punova => punovampi
 laatutapa_1_vE;  # myydä => myyvä => myyvempi
 laatutapa_1_tA;
 laatutapa_1_ttA;

 laatutapa_2;
 laatutapa_2_lUt; # Tul+lut.
 laatutapa_2_nUt; # Men+nyt, puno+nut.
 laatutapa_2_rUt; # Pur+rut.
 laatutapa_2_sUt; # Juos+sut.

 laatutapa_2_tU;
 laatutapa_2_tU_dU;     # Voitu, voidun.
 laatutapa_2_tU_lU_katseltu; # Katseltu, katsellun, katseltujen, katselluiden/katselluitten.
 laatutapa_2_tU_lU_oltu;   # Oltu, ollun, oltujen.
 laatutapa_2_tU_nU;     # Menty, mennyn.
 laatutapa_2_tU_rU;     # Purtu, purrun.

 laatutapa_2_ttU; # Puno+ttu, puno+tu+n.
 laatutapa_2_stU_juostu;  # Juos+tu, juostujen. Siis astevaihteluton tU-loppuinen.
 laatutapa_2_stU_nuolaistu; # Nuolais+tu, nuolaistujen/nuolaistuiden. Siis astevaihteluton tU-loppuinen.

 johdin_inen;    # Valo+inen.
 johdin_llinen;   # Juhla+llinen.
 johdin_lAinen;   # Kaupunki+lainen, kaupunki+laisittain.
 johdin_mAinen;   # Kaupunki+mainen, kaupunki+maisittain.
 johdin_nlainen;   # Hyvänlainen, pahanlainen.

 johdin_tOn;    # Maa+ton, pää+tön.
 johdin_Us;    # Kallis => kalle+us (kalleuden).
 johdin_UUs;    # Valkoinen => valkois+uus (valkoisuuden).

 johdin_mA;    # Puno+ma, teke+mä. Taipuu kuten asema.
 johdin_mA_saama; #          Taipuu kuten koira.
 johdin_ntA;    # Valita => vali+nta.
 johdin_nti;    # Voida => voi+nti.
 johdin_ntO;    # Juontaa => juo+nto.
 johdin_Us_ksen;  # Salata => salaus (salauksen)
 johdin_ittAin;  # Alue => alue+ittain.


 # Teonsanojen laatutavat ovat myös laatusanoja.
 johdin_vA;    # Tule+va, tule+va+mpi, tule+vuus.
 johdin_vE;    # Myy+vä, myy+ve+mpi, myy+vyys
 johdin_vAinen;  # Tule+vainen.
 johdin_tAvA;   # Tul+tava.
 johdin_ttAvA;   # Luote+ttava.
 johdin_tAvAinen; # Tul+tavainen.
 johdin_ttAvAinen; # Luote+ttavainen.
 johdin_lUt;    # Tul+lut, tul+tu, tul+leisuus.
 johdin_nUt;
 johdin_rUt;
 johdin_sUt;

 johdin_tU_dU;
 johdin_tU_lU_katseltu;
 johdin_tU_lU_oltu;
 johdin_tU_nU;
 johdin_tU_rU;

 johdin_stU_juostu;
 johdin_stU_nuolaistu;
 johdin_ttU;
 johdin_jA_myyjä;  # Taivutukset ovat erilaisia.
 johdin_jA_kulkija;
 johdin_jA_kantaja;

 johdin_nA;     # Kalista => kalina.
 johdin_O;     # Muistaa => muisto, muiston.
 johdin_Os;     # Murtaa  => murros.
 johdin_tO_liitto; # Heittää => heitto, heiton.
 johdin_tO_leuto;  # Hohtaa  => hohto, hohdon.
 johdin_U_arvelu;  # Arvailla => arvelu, arveluiden.

 johdin_ellA;    # Muistaa => muistella.
 johdin_dellA;
 johdin_hdellA;
 johdin_kellA;   # Jakaa => jaella.
 johdin_lellA;
 johdin_nellA;
 johdin_nnellA;
 johdin_rellA;
 johdin_tellA;

 johdin_eskellA;  # Laskea => laskeskella.

 johdin_OitellA;  # Kirjo(i)ttaa => kirjo(i)tella; i:llinen muoto nykysääntöjen mukainen.
 johdin_OtellA;   # Ammo(i)ttaa => ammo(i)tella; i:tön muoto nykysääntöjen mukainen.

 johdin_tAUtUA;   # Kirjo(i)ttaa => kirjo(i)ttautua; i:llinen muoto nykysääntöjen mukainen.
           # Ammo(i)ttaa => ammo(i)ttautua; i:tön muoto nykysääntöjen mukainen.
           # Asettaa => asettautua.

 johdin_illA;    # Salata => salailla, salaella.
 johdin_UA;     # Muistaa => muistua. Ei astevaihtelua.
 johdin_tUA;    # Alittaa => alittua. Astevaihtelu.

aikamuoto;
 kestämä;
 kertoma;
 päättymä;
 entispäättymä;

nimitapa;
laatutapa;


perusmuoto;   # Sanan perusmuoto (hevonen, puhua, keltainen, jne).
perusmuoto2;  # Ohjelman generoima sanan perusmuoto vaihtoehtoisille kirjoitusasuille.
alku;      # Sanan taipumaton alkuosa (hevo(sta), puhu(essa), keltai(seen)).
alku2;     # Ohjelman generoima sanan taipumaton alkuosa vaihtehtoisille
        # kirjoitusasuille, esim. symbo(li), symbo(oli).
jatko;     # Sääntö, jolla sanan jäsennystä jatketaan.


loppu; # Sana loppuu tähän.

lähtösana;  # Sana josta toinen sana on johdettu. Esimerkiksi
       # sanan valkoisuus lähtösana on valkoinen.
lähtöalku;  # Lähtösanan alkuosa.
lähtöluokka; # Sanaluokka, josta toisen sanaluokan sana on johdettu.
       # Esimerkiksi nimisana leikata on johdettu teonsanasta leikkaus.

yhdyssana; # Tämä voi olla jatko-kentän arvona.


paikannimen_jälkiliite; # -katu, -vuori, ...
etunimen_jälkiliite; # Kallenpoika, -tytär, ...
sitlaina; # Sitaattilaina
loukkaava; # Alatyylinen tai loukkaava

äs; # Ääntiösointu.
 a;
 ä;
 aä; # Analyysia, analyysiä.

alkuperäinen_äs; # Joskus ääntiösointu pitää vaihtaa johdoksissa: pitää -> pito.


tiedot;   # Lisätietoja sanoista. Nämä on hyvä pitää aakkosjärjestyksessä.
 atk;    # Tietojenkäsittelyn sana.
 ei_inen;  # Sanasta ei voi johtaa inen-loppista laatusanaa. Esimerkiksi
       # aateli => aatelinen, koska aatelinen voi olla myös nimisana, ja
       # se on erikseen sanastossa.
 ei_lAinen; # Sanalla ei ole -lAinen-johdosta. Ei suomi+lainen.
 ei_ns;   # Taivutusmuotoa ei ole Nykysuomen sanakirjan (NS) taivutuskaavoissa, esim.
       # ainoa => ainoisiin (sisätulento_isiin). Lippua ei käytetä missään,
       # vaan se on ainoastaan merkkinä poikkeamisesta NS:n taivutuksesta.
 ei_mAinen; # Sanalla ei ole -mAinen-johdosta.
 ei_sukija; # Sanaa ei ole Sukija-versiossa.
 ei_tav;  # Ei tavuviivaa jatko-kentässä.
 ei_vertm; # Laatusana ei taivu vertailumuodoissa.
 ei_voikko; # Sanaa ei ole Voikko-versiossa.
 ei_ys;   # Sana ei voi olla yhdyssanan osana.
 ei_ysa;  # Sana ei voi olla yhdyssanan alkuosana. (ei =mais=tiainen eli mainen + tiainen).
 ei_ysj;  # Sana ei voi olla yhdyssanan jälkiosana (ei =räme=isyys).
 inen;   # Nimisanasta johdettu inen-loppuinen laatusana
       # hyväksytään myös erillisenä sanana (aamu+inen).
       # Muuten tällaiset sanat hyväksytään vain yhdyssanan jälkiosana.
 latex;   # LaTeX-komento.
 murre;   # Murteissa tai puhekielessä esiintyvä sana.
 siv;    # Sivistyssanan alku- tai loppuosa.
 Us;    # Nimisana, josta voidaan johtaa ominaisuuden nimi us-johtimella
       # (asiak+as+ => asiak+ku+us).
 UUs;    # Nimisana, josta voidaan johtaa ominaisuuden nimi uus-johtimella.
 ysj;    # Sana voi olla vain yhdyssanan jälkiosana.
 ys_perusosa; # Sanaa voi normaaleista säännöistä poiketen käyttää yleisnimen tavoin
        # yhdyssanan perusosana.

vanha_h;   # Valohon-tyyppiset taivutusmuodot, joista Nykysuomen sankirja sanoo:
       # "Niissä taivutusmuodoissa, joiden päätteessä esiintyy pitkä vokaali,
       # tavataan Kalevalan kielessä ja muussakin, varsinkin vanhemmassa
       # runokielessä h:llisia rinnakkaismuotoja (valoon---valohon,
       # punokoon---punokohon, punottiin---punottihin)."

hd_h0;    # Puhekielinen taivutusmuoto, jossa d on kadonnut (esim. kaksi, kah(d)en).

rakenne;   # Kertoo isojen ja pienten kirjainten käytön sanan vartalossa sekä
       # mahdollistaa tavurajojen asettamisen ja tavutuksen kieltämisen Voikossa.

# Lippuja. Merkitys on selitetty suomi-*.pro -tiedostoissa.
malli;
 voikko;
 sukija;
taivutus;
 vanhat_muodot;
tulostus;
 tavallinen;
 merkitse_yhdyssanat;
 koe;


# Nykysuomen sanakirja
# Ensimmäinen osa A-K
# WSOY
# Helsinki 1966
# s. XII-XVIII
#
# Suomen kielen perussanakirja
# Ensimmäinen osa A-K
# Valtion painatuskeskus
# Helsinki 1990
# s. XIV-XVII, XIX
#
# Tuomo Tuomi: Suomen kielen käänteissanakirja, s. 529-544.
#
# Sanojen taivutus voi olla erilainen eri kirjoissa.
# Suomi-malaga noudattaa yleensä Nykysuomen sanakirjan taivutusta.
#
# Sanat, jotka taipuvat kuin valo, jne.

valo;
 aalto;
 alku;
 anto;
 apu;
 hanko;
 hattu;
 hinku;
 hoppu;
 kaarto;
 kippo;
 koko;
 kumpu;
 laatu;
 lepo;
 leuto;
 liitto;
 lintu;
 luku;
 oltu;  # Ollun.
 purtu; # Purrun.
 ruoko;
 sampo;
 tiuku;
 verkko;
 vihko;  # Vihkon tai vihon.
arvelu;
 aarteisto; # Aarte(h)isto.
 alanko;
 avanto;
 hontelo;  # => Honteluus (ei hontelous).
 katseltu;  # Teonsanojen laatutavoissa.
 laatikko;
 nuolaistu; # Teonsanojen laatutavoissa.
 pihatto;
 puhuttu;  # Teonsanojen laatutavoissa.
 raamattu;
autio;
 funktio;
 illuusio;
 obligaatio;
 resoluutio;
 traditio;
risti;
 hupi;
 keppi;
 kaihi; # Taipuu kuten risti tai lovi (kaihin, kaihen).
 pelti;
 renki;
 siisti; # => Siisteys (ei *siistiys).
 takki;
 tatti;
 tunti;
 vati;
 telefoni_di; # Esim. diodi, dioodi.
 telefoni_fi;
 telefoni_gi;
 telefoni_li;
 telefoni_mi;
 telefoni_ni;
 telefoni_ri;
 telefoni_vi;
 biografi;   # Biogra(a)fi.
 marinadi;   # Marina(a)di.
 pyramidi;   # Pyrami(i)di.
 äiti;     # Äidin tai äitin.
paperi;
 banaali;
 edam;   # Taipuu kuten paperi tai banaali, mutta sana ei lopu i:hin.
 hollanti;
 kajakki;
 killinki;
 konvehti;
 salaatti;
 sinappi;
 symboli_di; # Esim. episodi, episoodi;
 symboli_fi;
 symboli_gi;
 symboli_li;
 symboli_mi;
 symboli_ni;
 symboli_ri;
 symboli_vi;
 balladi;   # Balla(a)di.
 kamari;    # Kamari, kammari.
 pistooli;   # Pistooli, pistoli.
 poliisi;   # Poliisi, polisi.
kalsium;
 fan;
 pop;
 punk;
lovi;
 hanki;
 happi;
 jälki;
 kaikki; # Kaikesta, kaikista.
 kiiski; # Sukijan taivutus on kiiskin tai kiisken, Voikon taivutus vain kiisken.
 kylki;
 lampi; # Taipuu kuten lovi tai risti.
 lehti;
 piki;  # Piestä, pi'istä.
 sampi;
 siipi;
 veli;
nalle;
 atte;
 nukke;
 kolme; # Monikko kuten lovi.
kala;
 aika;
 aitta;
 haka;
 hanka;
 kampa;
 kanta;
 kappa;
 nahka; # Nahat tai nahkat.
 napa;
 parta;
 pata;
 raaka;
 valta;
koira;
 hoikka;
 honka;
 huopa;
 ikä;
 juhta;
 kenttä;
 kompa;
 kulta;
 myyjä; # => myyjyys, myyjätär.
 pitkä; # => pitempi/pidempi, pisin.
 poika;
 ruoka;
 tolppa;
 turta;
 suunta;
 ylkä;
matala;
 vihanta;
 mahorkka;
asema;
 emäntä;
kulkija; # => Kulkijuus.
 apila;
 video;
karahka;
 solakka;  # Solakkoihin ja solakoihin.
  savotta;
  ulappa;
 veranta;
 analogia;  # Analo(o)gia.
 filosofia; # Filoso(o)fia.
 topografia; # Topogra(a)fia.
kantaja; # => kantajuus
 apaja;
 kahdeksan;
peruna;
 pasuuna;
  opotta;
ainoa;
herttua;
korkea; # Myös korkia ja korkee.
 harteet;
suurempi;
vapaa;
tienoo;
leikkuu;
kamee;
 nugaa;
 trikoo;
 revyy;
pii;
maa;
puu;
 gnu;
 tee;
 tiu;
suo;
 tie;
 yö;  # Vain yksikkö, monikko on erikseen sanastossa.
bébé;

tuohi;  # Tuohi, tuohen.
 meri; # Merta, meressä.
 neiti; # Neiti, neiden (astevaihtelu).
lohi;
lahti;
lumi;
tuomi;
niemi;
pieni;
nuori;
susi;
tosi;
hirsi;
jälsi;
kansi;
lapsi;
hapsi;
veitsi;
peitsi;
suksi;
uksi;
kaksi;
sankari;
jumala;
sisar;
 tytär;
ahven;
 ien;
uistin;
 hapan;
 kaadin;
 kaavin;
 kerroin;
 kiharrin;
 laidun;
 poljin;
 puin;   # Pukimet.
 sivellin;
 suodatin;
 sydän;   # Hyväksytään taivutukset sydämen ja sydämmen.
 vaimennin;
onneton;
 alaston; # Astevaihteluton.
lämmin;
pahin;
vasen;
muuan;
seitsemän;
nainen;
 punainen; # Hyväksytään myös i:ttömät muodot punanen jne.
 hevoinen; # Hyväksytään myös i:lliset muodot.
 ironinen; # Iro(o)ninen yms.
 allegorinen; # Allego(o)rinen yms.
 filosofinen; # Filoso(o)finen.
 psykologinen; # Psykolo(o)ginen.
 topografinen; # Topogra(a)finen yms.
 eeppinen;   # Eeppinen, eepillinen.
 kriittinen;  # Kriittinen, kriitillinen
 psyykkinen;  # Psyykkinen, psyykillinen.
 relatiivinen; # Relati(i)vinen.
vastaus;
 aivoitus;   # Aivo(i)tus.
 jaotus;    # Jao(i)tus.
kalleus;
vieras;   # => vieraus
 ahdas;
 allas;
 autuas;  # => autuus
 harras;
 hammas;
 iäkäs;  # => iäkkyys
 kangas;
 kinnas;
 laupias; # => laupeus
 maineikas; # Myös mainehikas.
 paras;
 ratas;
 saapas;
 utelias; # => uteliaisuus
 varas;  # Vilkas => vilkkaus.
 varvas;
kirves;
 ies;
kauris;
 raitis;
 ruis;
kaunis;  # => kauneus
 valmis; # => valmius
 altis;  # => alttius
koiras;
uros;
mies;
airut;
 neitsyt;
kevät;
kahdeksas;
tuhat;
kuollut;
 punonut;
 purrut;
 juossut;
hame;
 alkeet;
 enne;
 hake;
 helle;
 kierre;
 lahje;
 lape;
 lumme;
 osoite; # Osoite ja osote.
 sade;
 taive;
 tarvike;
 tiedote; # Tiedote ja tiedoite.
 vaate;
 viive;  # Viiveen tai viipeen.
terve;
ori;
kiiru;
askel;
 auer;
 kannel;
 kinner;
 ommel;
 penger;
 piennar;
 säen;
 taival;
 udar;

# Vain Suomen kielen perussanakirjassa.
rosé;
spray;
parfait;
isoäiti;
nuoripari;


yö; # Yö, yön, jne.
yö_monikko; # Öiden, öinä, jne.

loitolla;  # Loitolla, loitolta, loitolle, loitompaa, loitos, ...
sivumpana;  # Sivumpaa, sivummalla, sivummaksi, sivummas, ...
keväämmällä; # Keväämmälle, keväämpänä, keväämmäksi.

#####################

punoa;   # => punottaa
 aikoa;  # Kuten punoa, mutta astevaihtelu.
 ampua;
 asettua;
 harppoa;
 jakaantua;
 kaatua;
 kertoa;
 kiekua;
 kieppua;
 kumartua;
 leipoa;
 liukua;
 mankua;
 muistua;
 paleltua;
 penkoa;
 saapua;
 tahtoa;
 tempoa;
 viittoa;
muistaa;   # => muistella, muisto, muistua
 aavistaa;  # => aavistella, aavistus
 alittaa;  # => alitella, alitus
 ammottaa;  # Sukija-versiossa myös ammoittaa => ammo(i)tella ammo(i)tus.
 ammottua;
 asettaa;
 astahtaa;  # => astahdella, astahdus
 autioittaa;
 heittää;  # => heitellä, heitto
 hidastaa;  # => hidastella, hidastus, hidastua, hidastuttaa
 hohtaa;   # => hohdella, hohto
 hujahtaa;  # => hujahdella, hujauttaa, hujahdus
 inttää;   # => intellä
 itää;
 kirjoittaa; # Sukija-versiossa myös kirjottaa => kirjo(i)tella, kirjo(i)tus.
 kirjoittua;
 kuluttaa;
 kyntää;
 loistaa;  # => Loistella, loisto.
 longertaa;
 lypsää;   # => Lypsellä, lypsy.
 purkaa;
 sulaa;
 voitaa;   # => Voidella.
huutaa;    # => Huuto.
 alentaa;  # => Alennus.
soutaa;    # => Soudella.
 vuotaa;
puoltaa;
 juurtaa;
 jäykentää;
 nuotintaa;
 pyörtää;
 saksantaa;
 sukeltaa; # => Sukellella, sukellus.
 paleltaa;
murtaa;   # => Murrella, murros, murto. Kaksitavuiset.
 musertaa; # => Muserrella, muserrus.
sortaa;   # => Sorrella, sorros, sorto.
pahentaa;  # => Pahennella, pahennus.
 juontaa; # => Juonnella, juonto.
kaivaa;   # => Kaivella, kaivattaa.
 ajaa;   # => Ajella.
 antaa;  # => Annella.
 jakaa;
 kapsaa;  # Ei => kapsella.
 lappaa;
 palaa;
 raataa;  # => Raadella, raadanta.
 saattaa; # => Saatella.
haastaa;
 kaihtaa;
 laittaa;
paistaa;
 virkkaa;
 paahtaa;
 taittaa;
saartaa;
laskea;
 hakea;
 kutea;
 polkea;
 rypeä;
 tunkea;
tuntea;
potea;
lähteä;
sallia;
 empiä;
 hylkiä;
 kaapia;
 kontia;
 laatia;
 loikkia;
 onkia;
 oppia;
 poikia;
 sättiä;
voida;
 kanavoida; # => Kanavoitua.
saada;
myydä;
juoda;
viedä;
käydä;

# 24
nuolaista;  # Ja nuolasta. >= Nuolaisu, nuolasu.
 rangaista;
 kalista;  # => kalina
 kusta;
 seistä;
 nousta;
tulla;
purra;
mennä;
katsella;
 aatella;
 askarrella;
 ilotella;   # Sukija-versiossa myös iloitella.
 kilvoitella; # Sukija-versiossa myös kilvotella.
 kohdella;
 nakella;
 ommella;
 pienennellä;
 takellella;
 tapella;
arvailla;
haravoida;
valita;
juosta;
nähdä;
aleta;
 edetä;
 erata;  # erkanee;
 hapata;
 kangeta; # Kangistua.
 kaveta;
 kevetä; # Kevenee tai kepenee.
 leudota;
 loitota;
 lämmetä;
 mädätä;
 suipeta;
 tarjeta;
 ulota;
 vaieta;
salata;  # => salailla
 lobata;
 digata;
 hangata;
 huiskata;
 kammata;
 kelvata;
 kerrata;
 kivetä;
 kuitata;
 ladata;
 pakata;
 pompata;
 saneerata;
 suunnata;
 taata;
 vallata;
katketa;
 kammeta;
 langeta;
 lohjeta;
 lotota;
 poiketa;
 ruveta;
 todeta;
selvitä;
 bingota;
 hellitä;
 keritä;
 lämmitä;
 kutiaa;
kohota;  # => kohoilla
 aallota;
 irrota; # => irtoilla
 laota;  # => lakoilla Vilja lakoaa ja lakoilee.
  saota; #       Puuro sakoaa mutta ei sakoile.
 kadota; # => katoilla NS: "Miehet katoilivat illan hämärään omille teilleen."
 puota;  # Pudota.
 kimmota; # => kimpoilla
 lingota; # => linkoilla
 netota; # => nettoilla
 siivota; # => siivoilla, siivous
 turvota; # => turpoilla
 upota;  # => uppoilla
haluta;
 juoruta; # => juoruilla
 kavuta; # => kapuilla
 kummuta; # => kumpuilla
 luututa; # => luuttuilla (ei ole NS:ssa)
 silputa; # ei => silppuilla
 ryöpytä; # => ryöppyillä
 takuta; # => takkuilla
 vivuta; # ei => vipuilla
palata;  # => Palailla, palaus.
 hyljätä;
 hylätä; # => Hylkäillä, hylkäys.
 levätä; # => Lepäillä, lepäys.
 varata; # => Varailla, varaus.
kihistä;  # => Kihinä, kihahtaa, kihauttaa, kihautella.
 kitistä; # => Kitinä.
rakentaa; # => Rakennus.
 kääntää; # => Käännös.
taitaa;
antautua;
 kirjoittautua;
kaata;

kumajaa;
kaikaa;


# Omat lisäykset.

hän;
me;
joka;

kymmenen;

olla;
lienee;


inen_loppu; # Inen-loppuinen laatusana tai nimi_laatusana.

# Tositavan kestämän yksikön kolmas tekijä, jossa pääte (vartalon
# viimeisen ääntiön pidentymä) on sulautunut vartaloon.
# Esim. saada -> saa, voida -> voi; vertaa puhua -> puhuu.
# Tätä lippua tarvitaan koodin (tiedoston suomi.all) automaattisessa
# generoinnissa.
#
_y3;


# Nämä symbolit eivät ole käytössä Sukija-versiossa,
# mutta ne tarvitaan, jotta koodi menee läpi kääntäjästä.
#
ei_yks;
kiltti;
kumpi;
liitesana_pi;
minä;
yö_yksikkö;
peljätä;

lukutyyppi;
perusluku;
alaluokka;
yksiyhdeksän;
toista;
erikoisluku;
numeromerkki;
pilkku;
sata;
miljoona;
järjestysluku;
lukusanan_jälkiliite;
sijamuoto;

# Sijamuodot
sijamuoto;
## nimentö;   # nominatiivi "kissa"  On jo määritelty.
 omanto;   # genetiivi  "kissan"
 kohdanto;  # akkusatiivi "kissan"
 osanto;   # partitiivi  "kissaa"
 olento;   # essiivi   "kissana"
 tulento;   # translatiivi "kissaksi"
 sisäolento; # inessiivi  "kissassa"
 sisäeronto; # elatiivi   "kissasta"
 sisätulento; # illatiivi  "kissaan"
 ulko_olento; # adessiivi  "kissalla"
 ulkoeronto; # ablatiivi  "kissalta"
 ulkotulento; # allatiivi  "kissalle"
 vajanto;   # abessiivi  "kissatta"
 seuranto;  # komitatiivi "kissoine(ni)"
 keinonto;  # instruktiivi "kissoin"

# Nämä pitää vaihtaa Sukija-version taivutuskaavoihin.
asiakas; # iäkäs
avokas; # iäkäs
varas;  # vilkas
jättää; # heittää
antelias; # vieras

teonsanan_johdoksen_etuliite;
aluetta_tarkentava_etuliite;
sitlaina; # Sitaattilaina.
#tuhat;
#yksi;
roomalainen;
liika;
kielto;
molemmat;
tekijä_4;
omistusliite_1s;
omistusliite_1p;
omistusliite_2s;
omistusliite_2p;
omistusliite_3;