Blob Blame History Raw
# Suomi-malaga, suomen kielen muoto-opin kuvaus.
#
# Tekijänoikeus © 2006-2013 Hannu Väisänen (Etunimi.Sukunimi@uef.fi)
#
# Tämä ohjelma on vapaa; tätä ohjelmaa on sallittu levittää
# edelleen ja muuttaa GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin)
# ehtojen mukaan sellaisina kuin Free Software Foundation
# on ne julkaissut; joko Lisenssin version 2, tai (valinnan
# mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti.
#
# Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi
# hyödyllinen, mutta ilman mitään takuuta; ilman edes
# hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai
# soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL
# lisenssistä lisää yksityiskohtia.
#
# Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL
# lisenssistä; jos näin ei ole, kirjoita osoitteeseen Free
# Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
# Boston, MA 02110-1301, USA.
#
# Tämän ohjeman linkittäminen staattisesti tai dynaamisesti
# muihin moduuleihin on ohjelmaan perustuvan teoksen
# tekemistä, joka on siis GPL lisenssin ehtojen alainen.
#
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
# any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; see the file COPYING. If not, write to the
# Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
# 02110-1301, USA.
#
# Linking this program statically or dynamically with other modules is
# making a combined work based on this program. Thus, the terms and
# conditions of the GNU General Public License cover the whole
# combination.


# Tämä tiedosto on tehty ohjelmalla generoi.sh --- älä muuta!


include "suomi.inc";


allo_rule generate_allos ($tietue):
## define $malli := switch (malli); # Katso tiedosto suomi-*.pro.


##define $aa := transmit (<"a"> + <$tietue.perusmuoto> + <$tietue.alku> + <$tietue.äs>);
#if ($tietue.luokka = lukusana) then
#define $ö := transmit ("[perusmuoto: §" + $tietue.perusmuoto + "§" +
#            ", alku: §"   + $tietue.alku + "§" +
#            ", luokka: "   + value_string ($tietue.luokka) +
#            ", jatko: "   + value_string ($tietue.jatko) +
#            ", äs: "     + value_string ($tietue.äs) +
#            "];");
#end;

 assert (value_type($tietue) = record);


 # Nämä sanat voivat olla myös erillisinä sanoina.
 #
 if (($tietue.tiedot /= nil) and (ysj in $tietue.tiedot) and
   (($tietue.perusmuoto /= nil) and
   (($tietue.perusmuoto = "vuotias") and ($tietue.luokka = nimi_laatusana)))) then
  $tietue.tiedot :=- <ysj>;
 end;

 if ($tietue.rakenne /= nil) then
  $tietue :=- rakenne;
 end;

 if ($tietue.luokka = lyhenne) then

  # Lyhenteitä, joissa on piste lopussa ei tarvita, mikäli on samanlainen pisteetön lyhenne.
  #
  if ($tietue.alku in <"em.", "kk.", "mm.", "s.", "ym.">) then
   stop;
  end;

  # Lyhennettä "MM" ei tarvita, koska "mm" on olemassa.
  #
  if (($tietue.alku = "MM") and (capital($tietue.alku) = yes)) then
   stop;
  end;

  # Poistetaan pisteet lyhenteitten lopusta.
  #
  if ($tietue.alku matches ".*" : $alku, "\\.") then
   $tietue.alku := $alku;
  end;
 end;


 # Tunnistetaan yhdyssanoina tai johdoksina.
 #
 if ($tietue.perusmuoto in <"amerikanjuutalainen", "amerikansuomalainen",
               "Itämeri", "itävaltalainen", "kazakstanilainen",
               "suomalais-permiläinen", "tongalainen">) then
  stop;
 end;

 # Paikannimien jälkiliitteet.
 #
 if ($tietue.perusmuoto in <"harju",
               "joki", "järvi",
               "kangas", "katu", "korpi", "kuja", "kylä",
               "laakso", "lahti", "lampi",
               "maa", "meri", "mäki", "niemi",
               "polku", "puistikko", "puisto",
               "ranta", "rinne", "saari", "sarvi", "selkä",
               "tie", "torni", "vaara", "virta", "vuori">) then
  $tietue :=+ [paikannimen_jälkiliite: yes];
 end;

 # Etunimien jälkiliitteet.
 # Esim. Pietarinkirkko, Kallenpoika, Marianpäivä, Kallentytär.
 #
 if ($tietue.perusmuoto in <"kirkko", "poika", "päivä", "niemi", "silta", "tori", "tytär">) then
  $tietue :=+ [etunimen_jälkiliite: yes];
 end;

 if ($tietue.perusmuoto in <"ala", "bitti", "kallas", "malli", "pölyte", "terve">) then
  $tietue :=+ [tiedot: <ei_inen>];
 end;

 if ($tietue.perusmuoto in <"eosinofiili", "klooni">) then
  $tietue :=+ [tiedot: <ei_inen>];
 end;

 if ($tietue.perusmuoto in <"yhde">) then
  $tietue :=+ [tiedot: <ei_inen, ei_ys>];
 end;

 if ($tietue.perusmuoto in <"id", "nano", "älä"> and $tietue.luokka = nimisana) then
  $tietue :=+ [tiedot: <ei_ys>];
 end;

 if ($tietue.perusmuoto in <"kukkaisa", "laatuisa", "lari", "luisti", "mani", "miehinen",
               "nasu", "paikko",
               "poli", "tisu">) then
  if ($tietue.tiedot /= nil) then
   $tietue.tiedot :=+ <ei_ys>;
  else
   $tietue :=+ [tiedot: <ei_ys>];
  end;
 end;

 if (($tietue.perusmuoto in <"soida">) and ($tietue.tiedot /= nil) and (ei_ysj in $tietue.tiedot)) then
  $tietue.tiedot :=- <ei_ysj>;
  if ($tietue.tiedot = nil) then
   $tietue :=- tiedot;
  end;
 end;

 if ($tietue.perusmuoto in
    <"amme", "höyli", "kokkari", "koksi", "lehdes", "riksi", "silla", "säkä", "tavi">) then
  if ($tietue.tiedot /= nil) then
   $tietue.tiedot :=+ <ei_ysj>;
  else
   $tietue :=+ [tiedot: <ei_ysj>];
  end;
 end;

 if (($tietue.perusmuoto in <"erityinen", "vittu">) and
   ($tietue.luokka in <nimisana, laatusana, nimi_laatusana>)) then
  if ($tietue.tiedot /= nil) then
   $tietue.tiedot :=- <ei_ysa>;
  else
   $tietue :=- [tiedot: <ei_ysa>];
  end;
 end;

 if ($tietue.perusmuoto in <"alunen">) then
  if ($tietue.tiedot /= nil) then
   $tietue.tiedot :=+ <ei_ysa>;
  else
   $tietue :=+ [tiedot: <ei_ysa>];
  end;
 end;

 if ($tietue.perusmuoto in <"aktivisti", "fluoksetiini", "parametri",
               "bentsodiatsepiini", "diatsepiini", "karbamatsepiini",
               "lipofiili", "okskarbatsepiini", "triatsolobentsodiatsepiini">) then
  $tietue.äs := aä;
 end;

 # Mattila on paikannimi ja sukunimi, ja tiedostojen indeksoinnissa
 # riittää niistä vain toinen.
 #
 if ($tietue.perusmuoto = "Mattila" and $tietue.luokka = sukunimi) then
  stop;
 end;


 # Seitsen on myös etuliite, ja se riittää Sukijassa.
 #
 if ($tietue.perusmuoto = "seitsen" and $tietue.luokka = lukusana) then
  stop;
 end;


 # Kymmen on myös nimisana.
 #
 if ($tietue.perusmuoto = "kymmen" and $tietue.luokka = lukusana) then
  stop;
 end;

 if ($tietue.perusmuoto in <"nasta", "pöllö", "riiviö", "vilja">) then
  if ($tietue.luokka = nimisana) then
   stop;
  elseif ($tietue.luokka = laatusana) then
   $tietue.luokka := nimi_laatusana;
  end;
 end;

 if ($tietue.perusmuoto in <"parka">) then
  $tietue.luokka := nimisana;
 end;

 if ($tietue.luokka = lukusana) then
  if ($tietue.alaluokka in <toista>) then
   $tietue.jatko :=+ <yhdyssana, tavuviiva>;
  end;
  if ($tietue.alaluokka in <erikoisluku>) then
   $tietue.jatko :=+ <tavuviiva>;
  end;
 end;

 if ($tietue.luokka = etuliite) then
  $tietue.jatko := set ($tietue.jatko);
 end;

 if ($tietue.jatko = <rakentaa> and $tietue.perusmuoto matches ".*ääntää") then
  $tietue.jatko := <kääntää>;
 end;

 if ($tietue.perusmuoto in <"ihme", "kartesiolainen", "keynesiläinen">) then
  $tietue.luokka := nimi_laatusana;
 end;

 # Estetään eräitten -mainen-loppuisten sanojen tunnistuminen kahdesti.
 #
 if (($tietue.luokka in <paikannimi, sukunimi>) and
   ($tietue.perusmuoto in <"Kanerva", "Keihänen", "Kurikka", "Lanka", "Manner",
               "Osta", "Pippuri", "Rautiainen", "Sormunen", "Tiainen">)) then
  $tietue.jatko :=- <johdin_mAinen>;
  if ($tietue.tiedot = nil) then
   $tietue :=+ [tiedot: <ei_mAinen>];
  else
   $tietue.tiedot :=+ <ei_mAinen>;
  end;
 end;


 if ($tietue.perusmuoto in <"kääntää", "ojentaa", "rakentaa", "vääntää">) and
   ($tietue.tiedot = nil) then
  stop;
 end;

# if ($tietue.luokka = lukusanan_jälkiliite) then
#  stop;
# end;

 # Inen-loppuiset laatusanat.
# if ($tietue.luokka in <laatusana, nimi_laatusana> and $tietue.perusmuoto matches ".*inen") then
#  $tietue :=+ [inen_loppu: yes];
# end;

 if (($tietue.tiedot /= nil) and (ei_sukija in $tietue.tiedot)) then
  stop;

#####################################################################
##=================================================================##
#####################################################################

 elseif (valo in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (aalto in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "t"+O($tietue), "l"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (alku in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "k"+U($tietue), U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (anto in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "t"+O($tietue), "n"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (apu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "p"+U($tietue), "v"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hanko in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "k"+O($tietue), "g"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hattu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "t"+U($tietue), U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hinku in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "k"+U($tietue), "g"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hoppu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "p"+U($tietue), U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kaarto in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "t"+O($tietue), "r"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kippo in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "p"+O($tietue), O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (koko in $tietue.jatko) then
  choose $i in koko ($tietue, "k"+O($tietue), O($tietue), "'"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kumpu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "p"+U($tietue), "m"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (laatu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "t"+U($tietue), "d"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lepo in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "p"+O($tietue), "v"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (leuto in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "t"+O($tietue), "d"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (liitto in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "t"+O($tietue), O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lintu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "t"+U($tietue), "n"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (luku in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "k"+U($tietue), "v"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (oltu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "t"+U($tietue), "l"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (purtu in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "t"+U($tietue), "r"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ruoko in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "k"+O($tietue), "'"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sampo in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "p"+O($tietue), "m"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tiuku in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "k"+U($tietue), "'"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (verkko in $tietue.jatko) then
  choose $i in valo ($tietue, "k"+O($tietue), O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vihko in $tietue.jatko) then
  choose $i in vihko ($tietue, "k"+O($tietue), O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (arvelu in $tietue.jatko) then
  choose $i in arvelu ($tietue, "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (alanko in $tietue.jatko) then
  choose $i in arvelu ($tietue, "k"+O($tietue), "g"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (avanto in $tietue.jatko) then
  choose $i in arvelu ($tietue, "t"+O($tietue), "n"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hontelo in $tietue.jatko) then
  choose $i in hontelo ($tietue, O($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (katseltu in $tietue.jatko) then
  choose $i in puhuttu ($tietue, "t"+U($tietue), "l"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (laatikko in $tietue.jatko) then
  choose $i in laatikko ($tietue, "k"+O($tietue), O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (nuolaistu in $tietue.jatko) then
  choose $i in puhuttu ($tietue, "t"+U($tietue), "t"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pihatto in $tietue.jatko) then
  choose $i in laatikko ($tietue, "t"+O($tietue), O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (puhuttu in $tietue.jatko) then
  choose $i in puhuttu ($tietue, "tt"+U($tietue), "t"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (raamattu in $tietue.jatko) then
  choose $i in laatikko ($tietue, "t"+U($tietue), U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (aarteisto in $tietue.jatko) then
  choose $i in aarteisto ($tietue, "ist"+O($tietue), "hist"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (autio in $tietue.jatko) then
  choose $i in autio ($tietue, "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (obligaatio in $tietue.jatko) then
  choose $i in obligaatio ($tietue, A($tietue)+A($tietue)+"ti"+O($tietue), A($tietue)+"ti"+O($tietue), A($tietue)+"tsi"+O($tietue)+"ni", A($tietue)+"tsi"+O($tietue)+O($tietue)+"ni", A($tietue)+"ti"+O($tietue)+"ni", A($tietue)+"ti"+O($tietue)+O($tietue)+"ni", A($tietue)+"tsi"+O($tietue)+"ne", A($tietue)+"tsi"+O($tietue)+O($tietue)+"ne", A($tietue)+"ti"+O($tietue)+"ne", A($tietue)+"ti"+O($tietue)+O($tietue)+"ne", A($tietue)+"tsi"+O($tietue)+"n", A($tietue)+"tsi"+O($tietue)+O($tietue)+"n", A($tietue)+"ti"+O($tietue)+"n", A($tietue)+"ti"+O($tietue)+O($tietue)+"n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (resoluutio in $tietue.jatko) then
  choose $i in obligaatio ($tietue, U($tietue)+U($tietue)+"ti"+O($tietue), U($tietue)+"ti"+O($tietue), U($tietue)+"tsi"+O($tietue)+"ni", U($tietue)+"tsi"+O($tietue)+O($tietue)+"ni", U($tietue)+"ti"+O($tietue)+"ni", U($tietue)+"ti"+O($tietue)+O($tietue)+"ni", U($tietue)+"tsi"+O($tietue)+"ne", U($tietue)+"tsi"+O($tietue)+O($tietue)+"ne", U($tietue)+"ti"+O($tietue)+"ne", U($tietue)+"ti"+O($tietue)+O($tietue)+"ne", U($tietue)+"tsi"+O($tietue)+"n", U($tietue)+"tsi"+O($tietue)+O($tietue)+"n", U($tietue)+"ti"+O($tietue)+"n", U($tietue)+"ti"+O($tietue)+O($tietue)+"n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (illuusio in $tietue.jatko) then
  choose $i in illuusio ($tietue, U($tietue)+U($tietue)+"si"+O($tietue), U($tietue)+"si"+O($tietue), U($tietue)+"si"+O($tietue)+"ni", U($tietue)+"si"+O($tietue)+O($tietue)+"ni", U($tietue)+"si"+O($tietue)+"ne", U($tietue)+"si"+O($tietue)+O($tietue)+"ne", U($tietue)+"si"+O($tietue)+"n", U($tietue)+"si"+O($tietue)+O($tietue)+"n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (traditio in $tietue.jatko) then
  choose $i in traditio ($tietue, "iti"+O($tietue), "itsi"+O($tietue), "itsi"+O($tietue)+"ni", "itsi"+O($tietue)+O($tietue)+"ni", "itsi"+O($tietue)+"ne", "itsi"+O($tietue)+O($tietue)+"ne", "itsi"+O($tietue)+"n", "itsi"+O($tietue)+O($tietue)+"n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (funktio in $tietue.jatko) then
  choose $i in traditio ($tietue, "kti"+O($tietue), "ktsi"+O($tietue), "ktsi"+O($tietue)+"ni", "ktsi"+O($tietue)+O($tietue)+"ni", "ktsi"+O($tietue)+"ne", "ktsi"+O($tietue)+O($tietue)+"ne", "ktsi"+O($tietue)+"n", "ktsi"+O($tietue)+O($tietue)+"n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (risti in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "i", "i", "e", "e", "", "i");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hupi in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "pi", "vi", "pe", "ve", "p", "pi");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (keppi in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "pi", "i", "pe", "e", "p", "pi");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kaihi in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaihi ($tietue, "i", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pelti in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "ti", "li", "te", "le", "t", "ti");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (renki in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "ki", "gi", "ke", "ge", "k", "ki");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (siisti in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "i", "i", "e", "e", "i", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (takki in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "ki", "i", "ke", "e", "k", "ki");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tatti in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "ti", "i", "te", "e", "t", "ti");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tunti in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "ti", "ni", "te", "ne", "t", "ti");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vati in $tietue.jatko) then
  choose $i in risti ($tietue, "ti", "di", "te", "de", "t", "ti");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (telefoni_di in $tietue.jatko) then
  choose $i in telefoni ($tietue, "di", O($tietue)+"di", "de", O($tietue)+"de", "d", O($tietue)+"d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (telefoni_fi in $tietue.jatko) then
  choose $i in telefoni ($tietue, "fi", O($tietue)+"fi", "fe", O($tietue)+"fe", "f", O($tietue)+"f");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (telefoni_gi in $tietue.jatko) then
  choose $i in telefoni ($tietue, "gi", O($tietue)+"gi", "ge", O($tietue)+"ge", "g", O($tietue)+"g");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (telefoni_li in $tietue.jatko) then
  choose $i in telefoni ($tietue, "li", O($tietue)+"li", "le", O($tietue)+"le", "l", O($tietue)+"l");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (telefoni_mi in $tietue.jatko) then
  choose $i in telefoni ($tietue, "mi", O($tietue)+"mi", "me", O($tietue)+"me", "m", O($tietue)+"m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (telefoni_ni in $tietue.jatko) then
  choose $i in telefoni ($tietue, "ni", O($tietue)+"ni", "ne", O($tietue)+"ne", "n", O($tietue)+"n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (telefoni_ri in $tietue.jatko) then
  choose $i in telefoni ($tietue, "ri", O($tietue)+"ri", "re", O($tietue)+"re", "r", O($tietue)+"r");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (telefoni_vi in $tietue.jatko) then
  choose $i in telefoni ($tietue, "vi", O($tietue)+"vi", "ve", O($tietue)+"ve", "v", O($tietue)+"v");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (marinadi in $tietue.jatko) then
  choose $i in marinadi ($tietue, A($tietue)+"di", A($tietue)+A($tietue)+"di", A($tietue)+"de", A($tietue)+A($tietue)+"de", A($tietue)+"d", A($tietue)+A($tietue)+"d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (biografi in $tietue.jatko) then
  choose $i in marinadi ($tietue, A($tietue)+"fi", A($tietue)+A($tietue)+"fi", A($tietue)+"fe", A($tietue)+A($tietue)+"fe", A($tietue)+"f", A($tietue)+A($tietue)+"f");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pyramidi in $tietue.jatko) then
  choose $i in marinadi ($tietue, "idi", "iidi", "ide", "iide", "id", "iid");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (äiti in $tietue.jatko) then
  choose $i in äiti ($tietue, "ti", "di", "te", "de", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (paperi in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi ($tietue, "i", "i", "e", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (banaali in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi ($tietue, "i", "i", "e", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (edam in $tietue.jatko) then
  choose $i in laser ($tietue, "", "i", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hollanti in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi ($tietue, "ti", "ni", "ne", "te", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kajakki in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi ($tietue, "ki", "i", "e", "ke", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (killinki in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi ($tietue, "ki", "gi", "ge", "ke", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (konvehti in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi ($tietue, "ti", "di", "de", "te", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (salaatti in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi ($tietue, "ti", "i", "e", "te", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sinappi in $tietue.jatko) then
  choose $i in paperi ($tietue, "pi", "i", "e", "pe", "p");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (balladi in $tietue.jatko) then
  choose $i in balladi ($tietue, "di", A($tietue)+"di", "de", A($tietue)+"de", "d", A($tietue)+"d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (symboli_di in $tietue.jatko) then
  choose $i in symboli ($tietue, "di", O($tietue)+"di", "de", O($tietue)+"de", "d", O($tietue)+"d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (symboli_fi in $tietue.jatko) then
  choose $i in symboli ($tietue, "fi", O($tietue)+"fi", "fe", O($tietue)+"fe", "f", O($tietue)+"f");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (symboli_gi in $tietue.jatko) then
  choose $i in symboli ($tietue, "gi", O($tietue)+"gi", "ge", O($tietue)+"ge", "g", O($tietue)+"g");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (symboli_li in $tietue.jatko) then
  choose $i in symboli ($tietue, "li", O($tietue)+"li", "le", O($tietue)+"le", "l", O($tietue)+"l");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (symboli_mi in $tietue.jatko) then
  choose $i in symboli ($tietue, "mi", O($tietue)+"mi", "me", O($tietue)+"me", "m", O($tietue)+"m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (symboli_ni in $tietue.jatko) then
  choose $i in symboli ($tietue, "ni", O($tietue)+"ni", "ne", O($tietue)+"ne", "n", O($tietue)+"n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (symboli_ri in $tietue.jatko) then
  choose $i in symboli ($tietue, "ri", O($tietue)+"ri", "re", O($tietue)+"re", "r", O($tietue)+"r");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (symboli_vi in $tietue.jatko) then
  choose $i in symboli ($tietue, "vi", O($tietue)+"vi", "ve", O($tietue)+"ve", "v", O($tietue)+"v");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kamari in $tietue.jatko) then
  choose $i in symboli ($tietue, A($tietue)+"ri", "m"+A($tietue)+"ri", A($tietue)+"re", "m"+A($tietue)+"re", A($tietue)+"r", "m"+A($tietue)+"r");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pistooli in $tietue.jatko) then
  choose $i in symboli ($tietue, O($tietue)+"li", "li", O($tietue)+"le", "le", O($tietue)+"l", "l");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (poliisi in $tietue.jatko) then
  choose $i in symboli ($tietue, "isi", "si", "ise", "se", "is", "s");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kalsium in $tietue.jatko) then
  choose $i in kalsium ($tietue, "", "i", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (fan in $tietue.jatko) then
  choose $i in pop ($tietue, "", "i", "i", "", "e", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pop in $tietue.jatko) then
  choose $i in pop ($tietue, "", "pi", "i", "p", "e", "pe");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (punk in $tietue.jatko) then
  choose $i in pop ($tietue, "", "ki", "i", "k", "e", "ke");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lovi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "i", "e", "e", "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hanki in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "ki", "ke", "ge", "k", "g");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (happi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "pi", "pe", "e", "p", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (jälki in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "ki", "ke", "je", "k", "j");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kaikki in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "ki", "ke", "e", "k", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kiiski in $tietue.jatko) then
  choose $i in kiiski ($tietue, "i", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kylki in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "ki", "ke", "je", "k", "j");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lampi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lampi ($tietue, "pi", "pe", "me", "mi", "p", "m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lehti in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "ti", "te", "de", "t", "d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (piki in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "ki", "ke", "e", "k", "'");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sampi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "pi", "pe", "me", "p", "m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (siipi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "pi", "pe", "ve", "p", "v");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (veli in $tietue.jatko) then
  choose $i in lovi ($tietue, "i", "je", "je", "j", "j");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (nalle in $tietue.jatko) then
  choose $i in nalle ($tietue, "", "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (atte in $tietue.jatko) then
  choose $i in nalle ($tietue, "te", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (nukke in $tietue.jatko) then
  choose $i in nalle ($tietue, "ke", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kolme in $tietue.jatko) then
  choose $i in kolme ($tietue, "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kala in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, A($tietue), A($tietue), O($tietue), O($tietue), "e", "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (aika in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "ik"+A($tietue), "j"+A($tietue), "ik"+O($tietue), "j"+O($tietue), "je", "j", "ik");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (aitta in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "t"+A($tietue), A($tietue), "t"+O($tietue), O($tietue), "te", "", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (haka in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "k"+A($tietue), A($tietue), "k"+O($tietue), O($tietue), "e", "", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hanka in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "k"+A($tietue), "g"+A($tietue), "k"+O($tietue), "g"+O($tietue), "ge", "g", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kampa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "p"+A($tietue), "m"+A($tietue), "p"+O($tietue), "m"+O($tietue), "me", "m", "p");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kanta in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "t"+A($tietue), "n"+A($tietue), "t"+O($tietue), "n"+O($tietue), "ne", "n", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kappa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "p"+A($tietue), A($tietue), "p"+O($tietue), O($tietue), "e", "", "p");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (liika in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "k"+A($tietue), A($tietue), "k"+O($tietue), O($tietue), "e", "'", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (nahka in $tietue.jatko) then
  choose $i in nahka ($tietue, "k"+A($tietue), A($tietue), "k"+O($tietue), O($tietue), "e", "ke", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (napa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "p"+A($tietue), "v"+A($tietue), "p"+O($tietue), "v"+O($tietue), "ve", "v", "p");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (parta in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "t"+A($tietue), "r"+A($tietue), "t"+O($tietue), "r"+O($tietue), "e", "r", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pata in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "t"+A($tietue), "d"+A($tietue), "t"+O($tietue), "d"+O($tietue), "de", "d", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (raaka in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "k"+A($tietue), "'"+A($tietue), "k"+O($tietue), O($tietue), "e", "", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (valta in $tietue.jatko) then
  choose $i in kala ($tietue, "t"+A($tietue), "l"+A($tietue), "t"+O($tietue), "l"+O($tietue), "le", "l", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (koira in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, A($tietue), A($tietue), "", "", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hoikka in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "k"+A($tietue), A($tietue), "k", "", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (honka in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "k"+A($tietue), "g"+A($tietue), "k", "g", "ge");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (huopa in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "p"+A($tietue), "v"+A($tietue), "p", "v", "ve");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ikä in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "k"+A($tietue), A($tietue), "k", "'", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (juhta in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "t"+A($tietue), "d"+A($tietue), "t", "d", "de");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kenttä in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "t"+A($tietue), A($tietue), "t", "", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kompa in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "p"+A($tietue), "m"+A($tietue), "p", "m", "pe");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kulta in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "t"+A($tietue), "l"+A($tietue), "t", "l", "le");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (myyjä in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "j"+A($tietue), "j"+A($tietue), "j", "j", "je");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pitkä in $tietue.jatko) then
  choose $i in pitkä ($tietue, "tk"+A($tietue), "tk", "te", "de", "s");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (poika in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "ik"+A($tietue), "j"+A($tietue), "ik", "j", "je");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ruoka in $tietue.jatko) then
  choose $i in ruoka ($tietue, O($tietue)+"k"+A($tietue), O($tietue)+A($tietue), U($tietue)+A($tietue), O($tietue)+"k", O($tietue), U($tietue), O($tietue)+"e", U($tietue)+"e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tolppa in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "p"+A($tietue), A($tietue), "p", "", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (turta in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "t"+A($tietue), "r"+A($tietue), "t", "r", "re");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (suunta in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "t"+A($tietue), "n"+A($tietue), "t", "n", "ne");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ylkä in $tietue.jatko) then
  choose $i in koira ($tietue, "k"+A($tietue), "j"+A($tietue), "k", "j", "je");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (matala in $tietue.jatko) then
  choose $i in matala ($tietue, A($tietue), A($tietue), "", O($tietue), O($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vihanta in $tietue.jatko) then
  choose $i in matala ($tietue, "t"+A($tietue), "n"+A($tietue), "t", "n"+O($tietue), "t"+O($tietue), "n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (asema in $tietue.jatko) then
  choose $i in asema ($tietue, A($tietue), A($tietue), "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (emäntä in $tietue.jatko) then
  choose $i in asema ($tietue, "t"+A($tietue), "n"+A($tietue), "t", "n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kulkija in $tietue.jatko) then
  choose $i in kulkija ($tietue, "j"+A($tietue), "j"+O($tietue), "j");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (apila in $tietue.jatko) then
  choose $i in kulkija ($tietue, A($tietue), O($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (video in $tietue.jatko) then
  choose $i in kulkija ($tietue, "", "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (karahka in $tietue.jatko) then
  choose $i in karahka ($tietue, A($tietue), A($tietue), O($tietue), O($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (savotta in $tietue.jatko) then
  choose $i in solakka ($tietue, "t"+A($tietue), A($tietue), "t"+O($tietue), O($tietue), "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (solakka in $tietue.jatko) then
  choose $i in solakka ($tietue, "k"+A($tietue), A($tietue), "k"+O($tietue), O($tietue), "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ulappa in $tietue.jatko) then
  choose $i in solakka ($tietue, "p"+A($tietue), A($tietue), "p"+O($tietue), O($tietue), "p");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (veranta in $tietue.jatko) then
  choose $i in karahka ($tietue, "t"+A($tietue), "n"+A($tietue), "t"+O($tietue), "n"+O($tietue), "n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (analogia in $tietue.jatko) then
  choose $i in analogia ($tietue, "gi"+A($tietue), O($tietue)+"gi"+A($tietue), "gi"+O($tietue), O($tietue)+"gi"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (filosofia in $tietue.jatko) then
  choose $i in analogia ($tietue, "fi"+A($tietue), O($tietue)+"fi"+A($tietue), "fi"+O($tietue), O($tietue)+"fi"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (topografia in $tietue.jatko) then
  choose $i in analogia ($tietue, "fi"+A($tietue), A($tietue)+"fi"+A($tietue), "fi"+O($tietue), A($tietue)+"fi"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kantaja in $tietue.jatko) then
  choose $i in kantaja ($tietue, "j"+A($tietue), "j"+O($tietue), "j");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (apaja in $tietue.jatko) then
  choose $i in apaja ($tietue, A($tietue), O($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kahdeksan in $tietue.jatko) then
  choose $i in kahdeksan ($tietue, A($tietue)+"n", A($tietue), O($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (peruna in $tietue.jatko) then
  choose $i in peruna ($tietue, A($tietue), O($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pasuuna in $tietue.jatko) then
  choose $i in pasuuna ($tietue, A($tietue), A($tietue), O($tietue), O($tietue), "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (opotta in $tietue.jatko) then
  choose $i in pasuuna ($tietue, "t"+A($tietue), A($tietue), "t"+O($tietue), O($tietue), "t", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ainoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in ainoa ($tietue, A($tietue), O($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (herttua in $tietue.jatko) then
  choose $i in herttua ($tietue, A($tietue), O($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (korkea in $tietue.jatko) then
  choose $i in korkea ($tietue, "e"+A($tietue), "i"+A($tietue), "ee", "ehe", "e", "i"+O($tietue), "eh", "ehit", "e"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (harteet in $tietue.jatko) then
  choose $i in harteet ($tietue, "ee", "e", "ehit", "eh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (suurempi in $tietue.jatko) then
  choose $i in suurempi ($tietue, "mpi", "mp"+A($tietue), "mm"+A($tietue), "mp", "mm");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vapaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in vapaa ($tietue, A($tietue), "h"+A($tietue), "", "hit", "h");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tienoo in $tietue.jatko) then
  choose $i in tienoo ($tietue, O($tietue), "h"+O($tietue), "", "h", "hit");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (leikkuu in $tietue.jatko) then
  choose $i in leikkuu ($tietue, U($tietue), U($tietue)+"se", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kamee in $tietue.jatko) then
  choose $i in kamee ($tietue, "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (nugaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kamee ($tietue, A($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (trikoo in $tietue.jatko) then
  choose $i in kamee ($tietue, O($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (revyy in $tietue.jatko) then
  choose $i in kamee ($tietue, U($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pii in $tietue.jatko) then
  choose $i in pii ($tietue, "i", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (maa in $tietue.jatko) then
  choose $i in maa ($tietue, A($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (puu in $tietue.jatko) then
  choose $i in puu ($tietue, U($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (gnu in $tietue.jatko) then
  choose $i in puu ($tietue, "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tee in $tietue.jatko) then
  choose $i in puu ($tietue, "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tiu in $tietue.jatko) then
  choose $i in tiu ($tietue, "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (suo in $tietue.jatko) then
  choose $i in suo ($tietue, U($tietue)+O($tietue), O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tie in $tietue.jatko) then
  choose $i in suo ($tietue, "ie", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (yö in $tietue.jatko) then
  choose $i in yö ($tietue, "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (bébé in $tietue.jatko) then
  choose $i in bébé ($tietue, "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (rosé in $tietue.jatko) then
  choose $i in bébé ($tietue, "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (spray in $tietue.jatko) then
  choose $i in bébé ($tietue, "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (parfait in $tietue.jatko) then
  choose $i in parfait ($tietue, "", "'");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tuohi in $tietue.jatko) then
  choose $i in tuohi ($tietue, "i", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (meri in $tietue.jatko) then
  choose $i in meri ($tietue, "i", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (neiti in $tietue.jatko) then
  choose $i in neiti ($tietue, "ti", "te", "de", "", "n", "t", "d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lohi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lohi ($tietue, "i", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lahti in $tietue.jatko) then
  choose $i in lahti ($tietue, "ti", "te", "de", "", "t", "d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lumi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lumi ($tietue, "mi", "me", "n", "m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tuomi in $tietue.jatko) then
  choose $i in tuomi ($tietue, "mi", "me", "n", "m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (niemi in $tietue.jatko) then
  choose $i in tuomi ($tietue, "mi", "me", "n", "m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pieni in $tietue.jatko) then
  choose $i in pieni ($tietue, "i", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (nuori in $tietue.jatko) then
  choose $i in nuori ($tietue, "i", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (susi in $tietue.jatko) then
  choose $i in susi ($tietue, "si", "te", "de", "", "s", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tosi in $tietue.jatko) then
  choose $i in tosi ($tietue, "si", "te", "de", "", "s", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hirsi in $tietue.jatko) then
  choose $i in hirsi ($tietue, "si", "te", "re", "", "s", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (jälsi in $tietue.jatko) then
  choose $i in jälsi ($tietue, "si", "te", "le", "", "s", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kansi in $tietue.jatko) then
  choose $i in kansi ($tietue, "si", "te", "ne", "", "s", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lapsi in $tietue.jatko) then
  choose $i in lapsi ($tietue, "psi", "pse", "s", "ps");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hapsi in $tietue.jatko) then
  choose $i in hapsi ($tietue, "psi", "pse", "s", "ps");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (veitsi in $tietue.jatko) then
  choose $i in veitsi ($tietue, "tsi", "tse", "s", "ts");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (peitsi in $tietue.jatko) then
  choose $i in peitsi ($tietue, "tsi", "tse", "s", "ts");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (suksi in $tietue.jatko) then
  choose $i in suksi ($tietue, "ksi", "kse", "s", "ks");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (uksi in $tietue.jatko) then
  choose $i in uksi ($tietue, "ksi", "kse", "s", "ks");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kaksi in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaksi ($tietue, "ksi", "hte", "hde", "he", "h", "ks");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sankari in $tietue.jatko) then
  choose $i in sankari ($tietue, "i", "", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (jumala in $tietue.jatko) then
  choose $i in jumala ($tietue, A($tietue), "", O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sisar in $tietue.jatko) then
  choose $i in sisar ($tietue, "", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tytär in $tietue.jatko) then
  choose $i in sisar ($tietue, A($tietue)+"r", "t"+A($tietue)+"re", "t"+A($tietue)+"r");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ahven in $tietue.jatko) then
  choose $i in ahven ($tietue, "", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ien in $tietue.jatko) then
  choose $i in ahven ($tietue, "en", "kene", "ken");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kymmenen in $tietue.jatko) then
  choose $i in kymmenen ($tietue, "en", "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (uistin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "n", "me", "m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hapan in $tietue.jatko) then
  choose $i in hapan ($tietue, A($tietue)+"n", "p"+A($tietue)+"me", "p"+A($tietue)+"m"+A($tietue), "p"+A($tietue)+"m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kaadin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "din", "time", "tim");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kaavin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "vin", "pime", "pim");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kerroin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "r"+O($tietue)+"in", "t"+O($tietue)+"ime", "t"+O($tietue)+"im");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kiharrin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "rin", "time", "tim");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (laidun in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "d"+U($tietue)+"n", "t"+U($tietue)+"me", "t"+U($tietue)+"m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (poljin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "jin", "kime", "kim");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (puin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "in", "kime", "kim");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sivellin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "lin", "time", "tim");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (suodatin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "in", "time", "tim");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vaimennin in $tietue.jatko) then
  choose $i in uistin ($tietue, "nin", "time", "tim");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (onneton in $tietue.jatko) then
  choose $i in onneton ($tietue, "t"+O($tietue)+"n", "t"+O($tietue)+"in", "tt"+O($tietue)+"m"+A($tietue), "tt"+O($tietue)+"m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (alaston in $tietue.jatko) then
  choose $i in onneton ($tietue, "t"+O($tietue)+"n", "t"+O($tietue)+"in", "t"+O($tietue)+"m"+A($tietue), "t"+O($tietue)+"m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lämmin in $tietue.jatko) then
  choose $i in lämmin ($tietue, "min", "pim"+A($tietue), "pim", "mpimin");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pahin in $tietue.jatko) then
  choose $i in pahin ($tietue, "in", "imp"+A($tietue), "imm"+A($tietue), "imp", "imm");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vasen in $tietue.jatko) then
  choose $i in vasen ($tietue, "n", "mp"+A($tietue), "mm"+A($tietue), "mp", "mm");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (muuan in $tietue.jatko) then
  choose $i in muuan ($tietue, A($tietue)+"n", "d"+A($tietue)+"n", "t"+A($tietue)+"m"+A($tietue), A($tietue), "d"+A($tietue), "t"+A($tietue)+"m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (seitsemän in $tietue.jatko) then
  choose $i in seitsemän ($tietue, "m"+A($tietue)+"n", "m"+A($tietue), "n", "m");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (nainen in $tietue.jatko) then
  choose $i in hevonen ($tietue, "nen", "se", "s");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (punainen in $tietue.jatko) then
  choose $i in punainen ($tietue, "inen", "nen", "ise", "se", "is", "s");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hevoinen in $tietue.jatko) then
  choose $i in punainen ($tietue, "nen", "inen", "se", "ise", "s", "is");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ironinen in $tietue.jatko) then
  choose $i in ironinen ($tietue, "ninen", O($tietue)+"ninen", "nise", O($tietue)+"nise", "nis", O($tietue)+"nis");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (allegorinen in $tietue.jatko) then
  choose $i in ironinen ($tietue, "rinen", O($tietue)+"rinen", "rise", O($tietue)+"rise", "ris", O($tietue)+"ris");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (filosofinen in $tietue.jatko) then
  choose $i in ironinen ($tietue, "finen", O($tietue)+"finen", "fise", O($tietue)+"fise", "fis", O($tietue)+"fis");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (psykologinen in $tietue.jatko) then
  choose $i in ironinen ($tietue, "ginen", O($tietue)+"ginen", "gise", O($tietue)+"gise", "gis", O($tietue)+"gis");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (topografinen in $tietue.jatko) then
  choose $i in ironinen ($tietue, "finen", A($tietue)+"finen", "fise", A($tietue)+"fise", "fis", A($tietue)+"fis");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (eeppinen in $tietue.jatko) then
  choose $i in ironinen ($tietue, "pinen", "illinen", "pise", "illise", "pis", "illis");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kriittinen in $tietue.jatko) then
  choose $i in ironinen ($tietue, "tinen", "illinen", "tise", "illise", "tis", "illis");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (psyykkinen in $tietue.jatko) then
  choose $i in ironinen ($tietue, "kinen", "illinen", "kise", "illise", "kis", "illis");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (relatiivinen in $tietue.jatko) then
  choose $i in ironinen ($tietue, "ivinen", "vinen", "ivise", "vise", "ivis", "vis");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vastaus in $tietue.jatko) then
  choose $i in vastaus ($tietue, "s", "kse", "ks");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (aivoitus in $tietue.jatko) then
  choose $i in jaotus ($tietue, "it"+U($tietue)+"s", "t"+U($tietue)+"s", "it"+U($tietue)+"kse", "t"+U($tietue)+"kse", "it"+U($tietue)+"ks", "t"+U($tietue)+"ks");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (jaotus in $tietue.jatko) then
  choose $i in jaotus ($tietue, "t"+U($tietue)+"s", "it"+U($tietue)+"s", "t"+U($tietue)+"kse", "it"+U($tietue)+"kse", "t"+U($tietue)+"ks", "it"+U($tietue)+"ks");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kalleus in $tietue.jatko) then
  choose $i in kalleus ($tietue, "s", "te", "de", "t", "ks", "kse");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vieras in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, "s", A($tietue), "h"+A($tietue), "", "hit", "h", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ahdas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, "d"+A($tietue)+"s", "t"+A($tietue)+A($tietue), "t"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "t"+A($tietue), "t"+A($tietue)+"hit", "t"+A($tietue)+"h", "t"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (allas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, "l"+A($tietue)+"s", "t"+A($tietue)+A($tietue), "t"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "t"+A($tietue), "t"+A($tietue)+"hit", "t"+A($tietue)+"h", "t"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (antelias in $tietue.jatko) then
  choose $i in utelias ($tietue, "s", A($tietue), "", "is"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (autuas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, A($tietue)+"s", A($tietue)+A($tietue), A($tietue)+"h"+A($tietue), A($tietue), A($tietue)+"hit", A($tietue)+"h", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (harras in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, "r"+A($tietue)+"s", "t"+A($tietue)+A($tietue), "t"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "t"+A($tietue), "t"+A($tietue)+"hit", "t"+A($tietue)+"h", "t"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hammas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, "m"+A($tietue)+"s", "p"+A($tietue)+A($tietue), "p"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "p"+A($tietue), "p"+A($tietue)+"hit", "p"+A($tietue)+"h", "p"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (iäkäs in $tietue.jatko) then
  choose $i in iäkäs ($tietue, A($tietue)+"s", "k"+A($tietue)+A($tietue), "k"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "k"+A($tietue), "k"+A($tietue)+"h", "k"+U($tietue), "k"+A($tietue)+"is"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kangas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, "g"+A($tietue)+"s", "k"+A($tietue)+A($tietue), "k"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "k"+A($tietue), "k"+A($tietue)+"hit", "k"+A($tietue)+"h", "k"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kinnas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, "n"+A($tietue)+"s", "t"+A($tietue)+A($tietue), "t"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "t"+A($tietue), "t"+A($tietue)+"hit", "t"+A($tietue)+"h", "t"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (laupias in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, "i"+A($tietue)+"s", "i"+A($tietue)+A($tietue), "ih"+A($tietue), "i"+A($tietue), "ihit", "ih", "i");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (paras in $tietue.jatko) then
  choose $i in paras ($tietue, A($tietue)+"s", "h"+A($tietue)+A($tietue), A($tietue)+"h"+A($tietue), "h"+A($tietue), A($tietue)+"hit", A($tietue)+"h", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ratas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, A($tietue)+"s", "t"+A($tietue)+A($tietue), "t"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "t"+A($tietue), "t"+A($tietue)+"hit", "t"+A($tietue)+"h", "t"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (saapas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, A($tietue)+"s", "p"+A($tietue)+A($tietue), "p"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "p"+A($tietue), "p"+A($tietue)+"hit", "p"+A($tietue)+"h", "p"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (utelias in $tietue.jatko) then
  choose $i in utelias ($tietue, "s", A($tietue), "", "is"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (varvas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, "v"+A($tietue)+"s", "p"+A($tietue)+A($tietue), "p"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "p"+A($tietue), "p"+A($tietue)+"hit", "p"+A($tietue)+"h", "p"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (varas in $tietue.jatko) then
  choose $i in vieras ($tietue, A($tietue)+"s", "k"+A($tietue)+A($tietue), "k"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "k"+A($tietue), "k"+A($tietue)+"hit", "k"+A($tietue)+"h", "k"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (maineikas in $tietue.jatko) then
  choose $i in maineikas ($tietue, "ik"+A($tietue)+"s", "hik"+A($tietue)+"s", "ikk"+A($tietue)+A($tietue), "hikk"+A($tietue)+A($tietue), "ikk"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "hikk"+A($tietue)+"h"+A($tietue), "ikk"+A($tietue), "hikk"+A($tietue), "ikk"+U($tietue), "hikk"+U($tietue), "ikk"+A($tietue)+"is"+U($tietue), "hikk"+A($tietue)+"is"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kirves in $tietue.jatko) then
  choose $i in kirves ($tietue, "s", "e", "he", "", "h", "he", "", "h");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ies in $tietue.jatko) then
  choose $i in kirves ($tietue, "es", "kee", "kehe", "ke", "keh", "he", "", "h");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kauris in $tietue.jatko) then
  choose $i in kauris ($tietue, "is", "ii", "ihi", "i", "ih", "e", "eh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (raitis in $tietue.jatko) then
  choose $i in kauris ($tietue, "is", "tii", "tihi", "ti", "tih", "te", "teh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ruis in $tietue.jatko) then
  choose $i in kauris ($tietue, "is", "kii", "kihi", "ki", "kih", "ke", "keh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kaunis in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaunis ($tietue, "is", "ii", "ihi", "is", "i", "e", "ih", "eh", "ehit", "ehi", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (valmis in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaunis ($tietue, "is", "ii", "ihi", "is", "i", "e", "ih", "eh", "ehit", "ehi", "i");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (altis in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaunis ($tietue, "is", "tii", "tihi", "tis", "ti", "te", "tih", "teh", "tihit", "tehi", "ti");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (koiras in $tietue.jatko) then
  choose $i in koiras ($tietue, "s", A($tietue), "kse", "h"+A($tietue), "ks", "h", "", "hit");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (uros in $tietue.jatko) then
  choose $i in uros ($tietue, "s", O($tietue), "kse", "h"+O($tietue), "ks", "h", "", "hit");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (mies in $tietue.jatko) then
  choose $i in mies ($tietue, "s", "he", "h");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (airut in $tietue.jatko) then
  choose $i in airut ($tietue, "t", "e", "", "hit", "h", "he");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (neitsyt in $tietue.jatko) then
  choose $i in neitsyt ($tietue, U($tietue)+"t", U($tietue)+"e", U($tietue)+"ee", "ee", U($tietue), "e", U($tietue)+"hit", "ehit", U($tietue)+"h", "eh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kevät in $tietue.jatko) then
  choose $i in kevät ($tietue, "t", A($tietue), "h"+A($tietue), "", "hit", "h");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kahdeksas in $tietue.jatko) then
  choose $i in kahdeksas ($tietue, "s", "nte", "nne", "", "n", "ns");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tuhat in $tietue.jatko) then
  choose $i in tuhat ($tietue, "t", "nte", "nne", "", "ns", "n", "nt");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kuollut in $tietue.jatko) then
  choose $i in kuollut ($tietue, "l"+U($tietue)+"t", "lee", "lehe", "le", "lehit", "leh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (punonut in $tietue.jatko) then
  choose $i in kuollut ($tietue, "n"+U($tietue)+"t", "nee", "nehe", "ne", "nehit", "neh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (purrut in $tietue.jatko) then
  choose $i in kuollut ($tietue, "r"+U($tietue)+"t", "ree", "rehe", "re", "rehit", "reh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (juossut in $tietue.jatko) then
  choose $i in kuollut ($tietue, "s"+U($tietue)+"t", "see", "sehe", "se", "sehit", "seh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hame in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "", "e", "he", "", "t", "hit", "h");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (alkeet in $tietue.jatko) then
  choose $i in alkeet ($tietue, "e", "he", "", "is");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (enne in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "ne", "tee", "tehe", "te", "net", "tehit", "teh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (helle in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "le", "tee", "tehe", "te", "let", "tehit", "teh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kierre in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "re", "tee", "tehe", "te", "ret", "tehit", "teh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lahje in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "je", "kee", "kehe", "ke", "jet", "kehit", "keh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lape in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "e", "pee", "pehe", "pe", "et", "pehit", "peh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lumme in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "me", "pee", "pehe", "pe", "met", "pehit", "peh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (osoite in $tietue.jatko) then
  choose $i in osoite ($tietue, "ite", "te", "ittee", "ttee", "itte", "tte");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sade in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "de", "tee", "tehe", "te", "det", "tehit", "teh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (taive in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "ve", "pee", "pehe", "pe", "vet", "pehit", "peh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tarvike in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "e", "kee", "kehe", "ke", "et", "kehit", "keh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tiedote in $tietue.jatko) then
  choose $i in osoite ($tietue, "te", "ite", "ttee", "ittee", "tte", "itte");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vaate in $tietue.jatko) then
  choose $i in hame ($tietue, "e", "tee", "tehe", "te", "et", "tehit", "teh");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (viive in $tietue.jatko) then
  choose $i in viive ($tietue, "ve", "pee", "vee", "pe");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (terve in $tietue.jatko) then
  choose $i in terve ($tietue, "", "e", "he", "n", "t", "hit", "h");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ori in $tietue.jatko) then
  choose $i in ori ($tietue, "i", "ii", "ihi", "e", "it", "ihit", "ih");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kiiru in $tietue.jatko) then
  choose $i in kiiru ($tietue, "", U($tietue), "h"+U($tietue), "t", "hit", "h", "te");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (askel in $tietue.jatko) then
  choose $i in askel ($tietue, "", "e", "ee", "et", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (auer in $tietue.jatko) then
  choose $i in askel ($tietue, "er", "tere", "teree", "teret", "ter");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kannel in $tietue.jatko) then
  choose $i in askel ($tietue, "nel", "tele", "telee", "telet", "tel");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kinner in $tietue.jatko) then
  choose $i in askel ($tietue, "ner", "tere", "teree", "teret", "ter");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ommel in $tietue.jatko) then
  choose $i in askel ($tietue, "mel", "pele", "pelee", "pelet", "pel");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (penger in $tietue.jatko) then
  choose $i in askel ($tietue, "ger", "kere", "keree", "keret", "ker");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (piennar in $tietue.jatko) then
  choose $i in askel ($tietue, "n"+A($tietue)+"r", "t"+A($tietue)+"re", "t"+A($tietue)+"ree", "t"+A($tietue)+"ret", "t"+A($tietue)+"r");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (säen in $tietue.jatko) then
  choose $i in askel ($tietue, "en", "kene", "kenee", "kenet", "ken");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (taival in $tietue.jatko) then
  choose $i in askel ($tietue, "v"+A($tietue)+"l", "p"+A($tietue)+"le", "p"+A($tietue)+"lee", "p"+A($tietue)+"let", "p"+A($tietue)+"l");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (udar in $tietue.jatko) then
  choose $i in askel ($tietue, "d"+A($tietue)+"r", "t"+A($tietue)+"re", "t"+A($tietue)+"ree", "t"+A($tietue)+"ret", "t"+A($tietue)+"r");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hän in $tietue.jatko) then
  choose $i in hän ($tietue, "n", "ne", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (joka in $tietue.jatko) then
  choose $i in joka ($tietue, "k"+A($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (keväämmällä in $tietue.jatko) then
  choose $i in keväämmällä ($tietue, "p"+A($tietue), "m"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (loitolla in $tietue.jatko) then
  choose $i in loitolla ($tietue, "mp"+A($tietue), "mm"+A($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (me in $tietue.jatko) then
  choose $i in me ($tietue, "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sivumpana in $tietue.jatko) then
  choose $i in sivumpana ($tietue, "p"+A($tietue), "m"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sydän in $tietue.jatko) then
  choose $i in sydän ($tietue, "n", "me", "mme", "m", "mm");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (punoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (aikoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "k"+O($tietue), O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ampua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "p"+U($tietue), "m"+U($tietue))
         + punottaa ($tietue, "m"+U($tietue)+"t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ammottua in $tietue.jatko) then
  choose $i in ammottua ($tietue, "tt"+U($tietue), "itt"+U($tietue), "t"+U($tietue), "it"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (asettua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "t"+U($tietue), U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (harppoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "p"+O($tietue), O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (jakaantua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "t"+U($tietue), "n"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kaatua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "t"+U($tietue), "d"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kertoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "t"+O($tietue), "r"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kiekua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "k"+U($tietue), U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kieppua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "p"+U($tietue), U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kirjoittua in $tietue.jatko) then
  choose $i in kirjoittua ($tietue, "itt"+U($tietue), "tt"+U($tietue), "it"+U($tietue), "t"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kumartua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "t"+U($tietue), "r"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (leipoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "p"+O($tietue), "v"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (liukua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "k"+U($tietue), "'"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (mankua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "k"+U($tietue), "g"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (muistua in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistua ($tietue, "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (paleltua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "t"+U($tietue), "l"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (penkoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "k"+O($tietue), "g"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (saapua in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "p"+U($tietue), "v"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tahtoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "t"+O($tietue), "d"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tempoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "p"+O($tietue), "m"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (viittoa in $tietue.jatko) then
  choose $i in punoa ($tietue, "t"+O($tietue), O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (muistaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in muistaa ($tietue, A($tietue), "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (aavistaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in alittaa ($tietue, A($tietue), "e", A($tietue), "", "", "", "-")
         + muistua2 ($tietue, "", "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (alittaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in alittaa ($tietue, "t"+A($tietue), "e", A($tietue), "", "t", "t", "-")
         + muistua2 ($tietue, "", "t", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ammottaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in ammottaa ($tietue, "tt"+A($tietue), "itt"+A($tietue), "te", "ite", "t"+A($tietue), "it"+A($tietue), "t", "it", "tt", "itt")
         + ammottua2 ($tietue);
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (asettaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in alittaa ($tietue, "t"+A($tietue), "e", A($tietue), "", "t", "t", "")
         + muistua2 ($tietue, "", "t", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (astahtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in alittaa ($tietue, "t"+A($tietue), "de", "d"+A($tietue), "d", "t", "d", "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (autioittaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in autioittaa ($tietue, "t"+A($tietue), "e", A($tietue), "", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (heittää in $tietue.jatko) then
  choose $i in heittää ($tietue, "t"+A($tietue), "e", A($tietue), "", "t", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hidastaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in hidastaa ($tietue, A($tietue), "e", "")
         + muistua2 ($tietue, "", "", "")
         + punottaa ($tietue, U($tietue)+"t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hohtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in hohtaa ($tietue, "t"+A($tietue), "de", "d"+A($tietue), "d", "t", "", "d")
         + punottaa ($tietue, "d"+A($tietue)+"t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hujahtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in alittaa ($tietue, "ht"+A($tietue), "hde", "hd"+A($tietue), "hd", "ht", "hd", "-")
         + punottaa ($tietue, U($tietue)+"t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (inttää in $tietue.jatko) then
  choose $i in voitaa ($tietue, "t"+A($tietue), "e", A($tietue), "", "t", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (itää in $tietue.jatko) then
  choose $i in voitaa ($tietue, "t"+A($tietue), "de", "d"+A($tietue), "d", "t", "d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kirjoittaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kirjoittaa ($tietue, "itt"+A($tietue), "tt"+A($tietue), "ite", "te", "it"+A($tietue), "t"+A($tietue), "it", "t", "itt", "tt")
         + kirjoittua2 ($tietue);
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kuluttaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in alittaa ($tietue, "t"+A($tietue), "e", A($tietue), "", "t", "t", "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kyntää in $tietue.jatko) then
  choose $i in voitaa ($tietue, "t"+A($tietue), "ne", "n"+A($tietue), "n", "t", "n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (loistaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in loistaa ($tietue, A($tietue), "e", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (longertaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in alittaa ($tietue, "t"+A($tietue), "re", "r"+A($tietue), "r", "t", "r", "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (purkaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in voitaa ($tietue, "k"+A($tietue), "e", A($tietue), "", "k", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sulaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in voitaa ($tietue, A($tietue), "e", A($tietue), "", "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (voitaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in voitaa ($tietue, "t"+A($tietue), "de", "d"+A($tietue), "d", "t", "d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (huutaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in huutaa ($tietue, "t"+A($tietue), "de", "d"+A($tietue), "s", "d", "t", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (alentaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in alentaa ($tietue, "t"+A($tietue), "ne", "n"+A($tietue), "s", "n", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (soutaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in soutaa ($tietue, "t"+A($tietue), "de", "d"+A($tietue), "s", "d", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vuotaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in soutaa ($tietue, "t"+A($tietue), "de", "d"+A($tietue), "s", "d", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (juurtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in puoltaa ($tietue, "t"+A($tietue), "re", "r"+A($tietue), "s", "r", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (jäykentää in $tietue.jatko) then
  choose $i in jäykentää ($tietue, "t"+A($tietue), "ne", "n"+A($tietue), "s", "n", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (nuotintaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in puoltaa ($tietue, "t"+A($tietue), "ne", "n"+A($tietue), "s", "n", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (puoltaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in puoltaa ($tietue, "t"+A($tietue), "le", "l"+A($tietue), "s", "l", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pyörtää in $tietue.jatko) then
  choose $i in pyörtää ($tietue, "t"+A($tietue), "re", "r"+A($tietue), "s", "r", "t")
         + pyörtö ($tietue);
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (saksantaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in puoltaa ($tietue, "t"+A($tietue), "ne", "n"+A($tietue), "s", "n", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sukeltaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in sukeltaa ($tietue, "t"+A($tietue), "le", "l"+A($tietue), "s", "l", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (paleltaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in puoltaa ($tietue, "t"+A($tietue), "le", "l"+A($tietue), "s", "l", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (murtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in murtaa ($tietue, "t"+A($tietue), "re", "r"+A($tietue), "s", "r", "t")
         + muistua2 ($tietue, "", "t", "r")
         + murto ($tietue);
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (musertaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in musertaa ($tietue, "t"+A($tietue), "re", "r"+A($tietue), "s", "r", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sortaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in sortaa ($tietue, "t"+A($tietue), "re", "r"+A($tietue), "s", "r", "t")
         + murto ($tietue);
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pahentaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in pahentaa ($tietue, "t"+A($tietue), "ne", "n"+A($tietue), "s", "n", "t")
         + pahentua ($tietue, "t", "n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (juontaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in juontaa ($tietue, "t"+A($tietue), "ne", "n"+A($tietue), "s", "n", "t")
         + pahentua ($tietue, "t", "n")
         + juonto ($tietue);
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kaivaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaivaa ($tietue, A($tietue), "e", A($tietue), O($tietue), O($tietue), "")
         + punottaa ($tietue, A($tietue)+"t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ajaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaivaa ($tietue, A($tietue), "e", A($tietue), O($tietue), O($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (antaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in antaa ($tietue, "t"+A($tietue), "ne", "n"+A($tietue), "n"+O($tietue), "t"+O($tietue), "n")
         + punottaa ($tietue, "n"+A($tietue)+"t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (jakaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in jakaa ($tietue, "k"+A($tietue), "e", A($tietue), O($tietue), "k"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kapsaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in lappaa ($tietue, A($tietue), "e", A($tietue), O($tietue), O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lappaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in lappaa ($tietue, "p"+A($tietue), "e", A($tietue), O($tietue), "p"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (palaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in lappaa ($tietue, A($tietue), "e", A($tietue), O($tietue), O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (raataa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaivaa ($tietue, "t"+A($tietue), "de", "d"+A($tietue), "d"+O($tietue), "t"+O($tietue), "d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (saattaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kaivaa ($tietue, "t"+A($tietue), "e", A($tietue), O($tietue), "t"+O($tietue), "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (haastaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in haastaa ($tietue, A($tietue), "e", A($tietue), O($tietue), "", O($tietue), "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kaihtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in haastaa ($tietue, "t"+A($tietue), "de", "d"+A($tietue), "d"+O($tietue), "d", "t"+O($tietue), "t", "d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (laittaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in haastaa ($tietue, "t"+A($tietue), "e", A($tietue), O($tietue), "", "t"+O($tietue), "t", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (paistaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in paistaa ($tietue, A($tietue), "e", A($tietue), O($tietue), "", O($tietue), "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (virkkaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in virkkaa ($tietue, "k"+A($tietue), "e", A($tietue), O($tietue), "", "k"+O($tietue), "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (paahtaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in paistaa ($tietue, "t"+A($tietue), "de", "d"+A($tietue), "d"+O($tietue), "d", "t"+O($tietue), "t", "d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (taittaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in paistaa ($tietue, "t"+A($tietue), "e", A($tietue), O($tietue), "", O($tietue), "t", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (saartaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in saartaa ($tietue, "t"+A($tietue), "re", "r"+A($tietue), "r"+O($tietue), "s", "t", "t"+O($tietue))
         + murto ($tietue);
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (laskea in $tietue.jatko) then
  choose $i in laskea ($tietue, "e", "i", "e", "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hakea in $tietue.jatko) then
  choose $i in laskea ($tietue, "ke", "ki", "e", "", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kutea in $tietue.jatko) then
  choose $i in laskea ($tietue, "te", "ti", "de", "d", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (polkea in $tietue.jatko) then
  choose $i in laskea ($tietue, "ke", "ki", "je", "j", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (rypeä in $tietue.jatko) then
  choose $i in laskea ($tietue, "pe", "pi", "ve", "v", "p");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tunkea in $tietue.jatko) then
  choose $i in laskea ($tietue, "ke", "ki", "ge", "g", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tuntea in $tietue.jatko) then
  choose $i in tuntea ($tietue, "te", "ti", "ne", "s", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (potea in $tietue.jatko) then
  choose $i in potea ($tietue, "te", "ti", "de", "d", "t", "s");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lähteä in $tietue.jatko) then
  choose $i in lähteä ($tietue, "hte", "hti", "hde", "hd", "ks", "ht", "ksi");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sallia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "i", "i", "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (empiä in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "pi", "mi", "m", "p");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hylkiä in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "ki", "ji", "j", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kaapia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "pi", "vi", "v", "p");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kontia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "ti", "ni", "n", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (laatia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "ti", "di", "d", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (loikkia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "ki", "i", "", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (onkia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "ki", "gi", "g", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (oppia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "pi", "i", "", "p");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (poikia in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "ki", "'i", "'", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (sättiä in $tietue.jatko) then
  choose $i in sallia ($tietue, "ti", "i", "", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (voida in $tietue.jatko) then
  choose $i in voida ($tietue, "i", "id", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kanavoida in $tietue.jatko) then
  choose $i in voida ($tietue, "i", "id", "")
         + muistua2 ($tietue, "i", "t", "d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (saada in $tietue.jatko) then
  choose $i in saada ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"d", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (myydä in $tietue.jatko) then
  choose $i in myydä ($tietue, U($tietue), U($tietue)+"d", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (juoda in $tietue.jatko) then
  choose $i in juoda ($tietue, U($tietue)+O($tietue), U($tietue)+O($tietue)+"d", O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (viedä in $tietue.jatko) then
  choose $i in viedä ($tietue, "ie", "ied", "e");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (käydä in $tietue.jatko) then
  choose $i in käydä ($tietue, U($tietue), U($tietue)+"d", "v", "vi");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (nuolaista in $tietue.jatko) then
  choose $i in nuolaista ($tietue, "is", "s", "ist", "st", "ise", "se", "isi", "si");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (rangaista in $tietue.jatko) then
  choose $i in rangaista ($tietue, "g"+A($tietue)+"is", "g"+A($tietue)+"s", "g"+A($tietue)+"ist", "g"+A($tietue)+"st", "k"+A($tietue)+"ise", "k"+A($tietue)+"se", "k"+A($tietue)+"is", "k"+A($tietue)+"s", "k"+A($tietue)+"isi", "k"+A($tietue)+"si", "is");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kalista in $tietue.jatko) then
  choose $i in kalista ($tietue, "is", "ist", "ise", "isi", "i");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (nousta in $tietue.jatko) then
  choose $i in nousta ($tietue, "", "t", "e", "i");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (seistä in $tietue.jatko) then
  choose $i in seistä ($tietue, "", "t");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tulla in $tietue.jatko) then
  choose $i in tulla ($tietue, "", "l", "e", "i");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (purra in $tietue.jatko) then
  choose $i in purra ($tietue, "", "r", "e", "i");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (mennä in $tietue.jatko) then
  choose $i in mennä ($tietue, "", "n", "e", "i");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (katsella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "", "l", "e", "", "i");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (aatella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "el", "ell", "tele", "tel", "teli");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (askarrella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "rel", "rell", "tele", "tel", "teli");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ilotella in $tietue.jatko) then
  choose $i in ilotella ($tietue, "tel", "itel", "tell", "itell", "ttele", "ittele", "ttel", "ittel", "tteli", "itteli");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kilvoitella in $tietue.jatko) then
  choose $i in kilvoitella ($tietue, "itel", "tel", "itell", "tell", "ittele", "ttele", "ittel", "ttel", "itteli", "tteli");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kohdella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "del", "dell", "tele", "tel", "teli");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (nakella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "el", "ell", "kele", "kel", "keli");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ommella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "mel", "mell", "pele", "pel", "peli");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pienennellä in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "nel", "nell", "tele", "tel", "teli");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (takellella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "lel", "lell", "tele", "tel", "teli");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tapella in $tietue.jatko) then
  choose $i in katsella ($tietue, "el", "ell", "pele", "pel", "peli");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (arvailla in $tietue.jatko) then
  choose $i in arvailla ($tietue, "il", "el", "ill", "ell", "ile", "ele", "ili", "eli");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (haravoida in $tietue.jatko) then
  choose $i in haravoida ($tietue, "i", "id", "it", "itse", "in", "", "its", "itsi")
         + muistua2 ($tietue, "i", "t", "d");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (valita in $tietue.jatko) then
  choose $i in valita ($tietue, "", "t", "tse", "n", "ts", "tsi");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (juosta in $tietue.jatko) then
  choose $i in juosta ($tietue, "s", "st", "kse", "ks", "ksi");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (nähdä in $tietue.jatko) then
  choose $i in nähdä ($tietue, "h", "hd", "ke", "e", "", "k", "ki");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (aleta in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "", "t", "ne", "n", "n", "ni")
         + loitontaa ($tietue, "n")
         + loitontua ($tietue, "n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (edetä in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "de", "det", "tene", "den", "ten", "teni");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (erata in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"t", "k"+A($tietue)+"ne", A($tietue)+"n", "k"+A($tietue)+"n", "k"+A($tietue)+"ni");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hapata in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"t", "p"+A($tietue)+"ne", A($tietue)+"n", "p"+A($tietue)+"n", "p"+A($tietue)+"ni")
         + loitontua ($tietue, A($tietue)+"n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kangeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "ge", "get", "kene", "gen", "ken", "keni");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kaveta in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "ve", "vet", "pene", "ven", "pen", "peni")
         + loitontaa ($tietue, "ven")
         + loitontua ($tietue, "ven");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kevetä in $tietue.jatko) then
  choose $i in kevetä ($tietue, "ve", "vet", "pene", "vene", "ven", "pen", "peni", "veni")
         + loitontaa ($tietue, "ven")
         + loitontua ($tietue, "ven");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (leudota in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "d"+O($tietue), "d"+O($tietue)+"t", "t"+O($tietue)+"ne", "d"+O($tietue)+"n", "t"+O($tietue)+"n", "t"+O($tietue)+"ni")
         + loitontaa ($tietue, "d"+O($tietue)+"n")
         + loitontua ($tietue, "d"+O($tietue)+"n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (loitota in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, O($tietue), O($tietue)+"t", "t"+O($tietue)+"ne", O($tietue)+"n", "t"+O($tietue)+"n", "t"+O($tietue)+"ni")
         + loitontaa ($tietue, O($tietue)+"n")
         + loitontua ($tietue, O($tietue)+"n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lämmetä in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "me", "met", "pene", "men", "pen", "peni");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (mädätä in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "d"+A($tietue), "d"+A($tietue)+"t", "t"+A($tietue)+"ne", "d"+A($tietue)+"n", "t"+A($tietue)+"n", "t"+A($tietue)+"ni")
         + loitontua ($tietue, "d"+A($tietue)+"n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (suipeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "e", "et", "pene", "en", "pen", "peni")
         + loitontaa ($tietue, "en")
         + loitontua ($tietue, "en");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (tarjeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "je", "jet", "kene", "jen", "ken", "keni");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ulota in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, O($tietue), O($tietue)+"t", "k"+O($tietue)+"ne", O($tietue)+"n", "k"+O($tietue)+"n", "k"+O($tietue)+"ni")
         + loitontua ($tietue, O($tietue)+"n");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vaieta in $tietue.jatko) then
  choose $i in aleta ($tietue, "e", "et", "kene", "en", "ken", "keni")
         + loitontaa ($tietue, "en")
         + loitontua ($tietue, "en");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (salata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"t", A($tietue)+A($tietue), A($tietue)+"n", A($tietue)+"s", A($tietue), A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lobata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"t", "b"+A($tietue)+A($tietue), A($tietue)+"n", "b"+A($tietue)+"s", "b"+A($tietue), "b"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (digata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"t", "g"+A($tietue)+A($tietue), A($tietue)+"n", "g"+A($tietue)+"s", "g"+A($tietue), "g"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hangata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, "g"+A($tietue), "g"+A($tietue)+"t", "k"+A($tietue)+A($tietue), "g"+A($tietue)+"n", "k"+A($tietue)+"s", "k"+A($tietue), "k"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (huiskata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, A($tietue), A($tietue), A($tietue), A($tietue), A($tietue), A($tietue), A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kammata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, "m"+A($tietue), "m"+A($tietue)+"t", "p"+A($tietue)+A($tietue), "m"+A($tietue)+"n", "p"+A($tietue)+"s", "p"+A($tietue), "p"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kelvata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, "v"+A($tietue), "v"+A($tietue)+"t", "p"+A($tietue)+A($tietue), "v"+A($tietue)+"n", "p"+A($tietue)+"s", "p"+A($tietue), "p"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kerrata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, "r"+A($tietue), "r"+A($tietue)+"t", "t"+A($tietue)+A($tietue), "r"+A($tietue)+"n", "t"+A($tietue)+"s", "t"+A($tietue), "t"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kivetä in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, "", "t", A($tietue), "n", "s", "", "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kuitata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"t", "t"+A($tietue)+A($tietue), A($tietue)+"n", "t"+A($tietue)+"s", "t"+A($tietue), "t"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ladata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, "d"+A($tietue), "d"+A($tietue)+"t", "t"+A($tietue)+A($tietue), "d"+A($tietue)+"n", "t"+A($tietue)+"s", "t"+A($tietue), "t"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pakata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"t", "k"+A($tietue)+A($tietue), A($tietue)+"n", "k"+A($tietue)+"s", "k"+A($tietue), "k"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (pompata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"t", "p"+A($tietue)+A($tietue), A($tietue)+"n", "p"+A($tietue)+"s", "p"+A($tietue), "p"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (saneerata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"t", A($tietue)+A($tietue), A($tietue)+"n", A($tietue)+"s", A($tietue), "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (suunnata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, "n"+A($tietue), "n"+A($tietue)+"t", "t"+A($tietue)+A($tietue), "n"+A($tietue)+"n", "t"+A($tietue)+"s", "t"+A($tietue), "t"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (taata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"t", "k"+A($tietue)+A($tietue), A($tietue)+"n", "k"+A($tietue)+"s", "k"+A($tietue), "k"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vallata in $tietue.jatko) then
  choose $i in salata ($tietue, "l"+A($tietue), "l"+A($tietue)+"t", "t"+A($tietue)+A($tietue), "l"+A($tietue)+"n", "t"+A($tietue)+"s", "t"+A($tietue), "t"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (katketa in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "", "t", A($tietue), "e", "n", "s", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kammeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "me", "met", "pe"+A($tietue), "pee", "men", "pes", "pe");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (langeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "ge", "get", "ke"+A($tietue), "kee", "gen", "kes", "ke");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lohjeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "je", "jet", "ke"+A($tietue), "kee", "jen", "kes", "ke");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lotota in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, O($tietue), O($tietue)+"t", "t"+O($tietue)+A($tietue), "t"+O($tietue)+O($tietue), O($tietue)+"n", "t"+O($tietue)+"s", "t"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (poiketa in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "e", "et", "ke"+A($tietue), "kee", "en", "kes", "ke");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ruveta in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "ve", "vet", "pe"+A($tietue), "pee", "ven", "pes", "pe");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (todeta in $tietue.jatko) then
  choose $i in katketa ($tietue, "de", "det", "te"+A($tietue), "tee", "den", "tes", "te");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (selvitä in $tietue.jatko) then
  choose $i in selvitä ($tietue, "i", "it", "i"+A($tietue), "ii", "in", "is", "i");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hellitä in $tietue.jatko) then
  choose $i in selvitä ($tietue, "li", "lit", "ti"+A($tietue), "tii", "lin", "tis", "ti");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (keritä in $tietue.jatko) then
  choose $i in selvitä ($tietue, "i", "it", "ki"+A($tietue), "kii", "in", "kis", "ki");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lämmitä in $tietue.jatko) then
  choose $i in selvitä ($tietue, "mi", "mit", "pi"+A($tietue), "pii", "min", "pis", "pi");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kutiaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in kutiaa ($tietue, "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kohota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, "", "t", A($tietue), O($tietue), "n", "s", O($tietue), "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (aallota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, "l"+O($tietue), "l"+O($tietue)+"t", "t"+O($tietue)+A($tietue), "t"+O($tietue)+O($tietue), "l"+O($tietue)+"n", "t"+O($tietue)+"s", "t"+O($tietue), "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (irrota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, "r"+O($tietue), "r"+O($tietue)+"t", "t"+O($tietue)+A($tietue), "t"+O($tietue)+O($tietue), "r"+O($tietue)+"n", "t"+O($tietue)+"s", "t"+O($tietue), "t"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (laota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, O($tietue), O($tietue)+"t", "k"+O($tietue)+A($tietue), "k"+O($tietue)+O($tietue), O($tietue)+"n", "k"+O($tietue)+"s", "k"+O($tietue), "k"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (saota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, O($tietue), O($tietue)+"t", "k"+O($tietue)+A($tietue), "k"+O($tietue)+O($tietue), O($tietue)+"n", "k"+O($tietue)+"s", "k"+O($tietue), "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kadota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, "d"+O($tietue), "d"+O($tietue)+"t", "t"+O($tietue)+A($tietue), "t"+O($tietue)+O($tietue), "d"+O($tietue)+"n", "t"+O($tietue)+"s", "t"+O($tietue), "t"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (puota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, O($tietue), O($tietue)+"t", "t"+O($tietue)+A($tietue), "t"+O($tietue)+O($tietue), O($tietue)+"n", "t"+O($tietue)+"s", "t"+O($tietue), "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kimmota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, "m"+O($tietue), "m"+O($tietue)+"t", "p"+O($tietue)+A($tietue), "p"+O($tietue)+O($tietue), "m"+O($tietue)+"n", "p"+O($tietue)+"s", "p"+O($tietue), "p"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (lingota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, "g"+O($tietue), "g"+O($tietue)+"t", "k"+O($tietue)+A($tietue), "k"+O($tietue)+O($tietue), "g"+O($tietue)+"n", "k"+O($tietue)+"s", "k"+O($tietue), "k"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (netota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, O($tietue), O($tietue)+"t", "t"+O($tietue)+A($tietue), "t"+O($tietue)+O($tietue), O($tietue)+"n", "t"+O($tietue)+"s", "t"+O($tietue), "t"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (siivota in $tietue.jatko) then
  choose $i in siivota ($tietue, "", "t", A($tietue), O($tietue), "n", "s", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (turvota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, "v"+O($tietue), "v"+O($tietue)+"t", "p"+O($tietue)+A($tietue), "p"+O($tietue)+O($tietue), "v"+O($tietue)+"n", "p"+O($tietue)+"s", "p"+O($tietue), "p"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (upota in $tietue.jatko) then
  choose $i in kohota ($tietue, O($tietue), O($tietue)+"t", "p"+O($tietue)+A($tietue), "p"+O($tietue)+O($tietue), O($tietue)+"n", "p"+O($tietue)+"s", "p"+O($tietue), "p"+O($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (haluta in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, "", "t", A($tietue), U($tietue), "n", "s", "", "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (bingota in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, "", "t", A($tietue), O($tietue), "n", "s", "", "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (juoruta in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, "", "t", A($tietue), U($tietue), "n", "s", "", "");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kavuta in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, "v"+U($tietue), "v"+U($tietue)+"t", "p"+U($tietue)+A($tietue), "p"+U($tietue)+U($tietue), "v"+U($tietue)+"n", "p"+U($tietue)+"s", "p"+U($tietue), "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kummuta in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, "m"+U($tietue), "m"+U($tietue)+"t", "p"+U($tietue)+A($tietue), "p"+U($tietue)+U($tietue), "m"+U($tietue)+"n", "p"+U($tietue)+"s", "p"+U($tietue), "p"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (luututa in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, U($tietue), U($tietue)+"t", "t"+U($tietue)+A($tietue), "t"+U($tietue)+U($tietue), U($tietue)+"n", "t"+U($tietue)+"s", "t"+U($tietue), "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (silputa in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, U($tietue), U($tietue)+"t", "p"+U($tietue)+A($tietue), "p"+U($tietue)+U($tietue), U($tietue)+"n", "p"+U($tietue)+"s", "p"+U($tietue), "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (ryöpytä in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, U($tietue), U($tietue)+"t", "p"+U($tietue)+A($tietue), "p"+U($tietue)+U($tietue), U($tietue)+"n", "p"+U($tietue)+"s", "p"+U($tietue), "p"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (takuta in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, U($tietue), U($tietue)+"t", "k"+U($tietue)+A($tietue), "k"+U($tietue)+U($tietue), U($tietue)+"n", "k"+U($tietue)+"s", "k"+U($tietue), "k"+U($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (vivuta in $tietue.jatko) then
  choose $i in haluta ($tietue, "v"+U($tietue), "v"+U($tietue)+"t", "p"+U($tietue)+A($tietue), "p"+U($tietue)+U($tietue), "v"+U($tietue)+"n", "p"+U($tietue)+"s", "p"+U($tietue), "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (palata in $tietue.jatko) then
  choose $i in palata ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"t", A($tietue)+A($tietue), A($tietue)+"n", A($tietue)+"j"+A($tietue), A($tietue)+"s", A($tietue), A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hyljätä in $tietue.jatko) then
  choose $i in hyljätä ($tietue, "j"+A($tietue), "j"+A($tietue)+"t", "k"+A($tietue)+A($tietue), "j"+A($tietue)+"n", "j"+A($tietue)+A($tietue), "k"+A($tietue)+"j"+A($tietue), "k"+A($tietue)+"s", "j"+A($tietue)+"s", "k");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (hylätä in $tietue.jatko) then
  choose $i in palata ($tietue, A($tietue), A($tietue)+"t", "k"+A($tietue)+A($tietue), A($tietue)+"n", "k"+A($tietue)+"j"+A($tietue), "k"+A($tietue)+"s", "k"+A($tietue), "k"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (levätä in $tietue.jatko) then
  choose $i in palata ($tietue, "v"+A($tietue), "v"+A($tietue)+"t", "p"+A($tietue)+A($tietue), "v"+A($tietue)+"n", "p"+A($tietue)+"j"+A($tietue), "p"+A($tietue)+"s", "p"+A($tietue), "p"+A($tietue));
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (varata in $tietue.jatko) then
  choose $i in palata ($tietue, "r"+A($tietue), "r"+A($tietue)+"t", "r"+A($tietue)+A($tietue), "r"+A($tietue)+"n", "r"+A($tietue)+"j"+A($tietue), "r"+A($tietue)+"s", "r"+A($tietue), "-");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kihistä in $tietue.jatko) then
  choose $i in kihistä ($tietue, "is", A($tietue)+"j"+A($tietue), "ist", "ise", A($tietue)+"j", "isi", "i")
         + kihahtaa ($tietue)
         + kihauttaa ($tietue);
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kitistä in $tietue.jatko) then
  choose $i in kihistä ($tietue, "is", A($tietue)+"j"+A($tietue), "ist", "ise", A($tietue)+"j", "isi", "i");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (rakentaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in rakentaa ($tietue, "nt"+A($tietue), "", "t", "nne", "n", "nn"+A($tietue), "ns", "nn", "nt");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kääntää in $tietue.jatko) then
  choose $i in kääntää ($tietue, "nt"+A($tietue), "", "t", "nne", "n", "nn"+A($tietue), "ns", "nn", "nt");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (taitaa in $tietue.jatko) then
  choose $i in taitaa ($tietue, "t"+A($tietue), "de", "n", "", "d"+A($tietue), "s");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (antautua in $tietue.jatko) then
  choose $i in antautua ($tietue, "t"+U($tietue), "", "d"+U($tietue), "n", "s");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (kirjoittautua in $tietue.jatko) then
  choose $i in kirjoittautua ($tietue, "itt"+A($tietue)+U($tietue)+"t"+U($tietue), "tt"+A($tietue)+U($tietue)+"t"+U($tietue), "itt"+A($tietue)+U($tietue), "tt"+A($tietue)+U($tietue), "itt"+A($tietue)+U($tietue)+"d"+U($tietue), "tt"+A($tietue)+U($tietue)+"d"+U($tietue), "itt"+A($tietue)+U($tietue)+"n", "tt"+A($tietue)+U($tietue)+"n", "itt"+A($tietue)+U($tietue)+"s", "tt"+A($tietue)+U($tietue)+"s");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;
 elseif (olla in $tietue.jatko) then
  choose $i in olla ($tietue, "l", "ll", "le", "li");
  if (value_type($i) = record) then
   result $i.alku, $i - alku;
  else
   foreach $j in $i:
    result $j.alku, $j - alku;
   end;
  end;

#####################################################################
##=================================================================##
#####################################################################


 elseif (yö_monikko in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutuskaava ($tietue,
                [omanto_iT:    <<"", <>>>,
                 osanto_itA:    <<"", <>>>,
                 olento_inA:    <<"", <>>>,
                 tulento_iksi:   <<"", <>>>,
                 sisäolento_issA: <<"", <>>>,
                 sisäeronto_istA: <<"", <>>>,
                 sisätulento_ihin: <<"", <>>>,
                 ulko_olento_illA: <<"", <>>>,
                 ulkoeronto_iltA: <<"", <>>>,
                 ulkotulento_ille: <<"", <>>>,
                 vajanto_ittA:   <<"", <>>>,
                 seuranto_ine:   <<"", <>>>,
                 keinonto_in:   <<"", <>>>,
                 johdin_ittain:  <<"", <>>>]);
  result $i.alku, $i - alku;

  
######################################

# Vaillinnainen taivutus.
#
# elseif (kumajaa in $tietue.jatko) then
# elseif (kaikaa in $tietue.jatko) then


######################################


 elseif (lienee in $tietue.jatko) then
  choose $i in taivutus ($tietue, "", @kestämän_tekijäpääte,
              [tapaluokka: ehtotapa, aikamuoto: kestämä]);
  result $i.alku, $i - alku;


#========================================

 elseif ($tietue.alku /= nil) then
#define $a := transmit (<"a"> + <$tietue.alku> + <$tietue - alku>);
  result $tietue.alku, $tietue - alku;
 else
#define $b := transmit (<"b"> + <$tietue.perusmuoto> + <$tietue - alku>);
  result $tietue.perusmuoto, $tietue - alku;
 end;
##define $b := transmit (<$tietue.perusmuoto> + <$tietue.alku> + <$tietue.äs>);
end;
subrule koko ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_jen: <<$param01, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param01, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule valo ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_jen: <<$param01, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param01, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule vihko ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             omanto_jen: <<$param01, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param01, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             yliaste: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule aarteisto ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_jen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_iT: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_jA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_itA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>]);
end;
subrule arvelu ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_jen: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param01, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule hontelo ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_jen: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param01, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param01, <>>>,
             osanto_itA: <<$param01, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param01, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>>,
             keinonto_in: <<$param01, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>>,
             yliaste: <<$param01, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param01, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule laatikko ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_jen: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param01, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule puhuttu ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_jen: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <vanhat_muodot>>>,
             omanto_in: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param01, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule autio ($tietue, $param01):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param01, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param01, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param01, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>>,
             keinonto_in: <<$param01, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>>,
             yliaste: <<$param01, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param01, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule illuusio ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>, <$param03, <vanha_h>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_en: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_iT: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             osanto_itA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             osanto_jA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param01, <>>, <$param05, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             keinonto_in: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             yliaste: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>]);
end;
subrule obligaatio ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09, $param10, $param11, $param12, $param13, $param14):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>, <$param03, <vanha_h>>, <$param04, <vanha_h>>, <$param05, <vanha_h>>, <$param06, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             omanto_en: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             omanto_iT: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             osanto_itA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             osanto_jA: <<$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param01, <>>, <$param09, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             keinonto_in: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             yliaste: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param11, <>>, <$param12, <>>, <$param13, <>>, <$param14, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>, <$param09, <>>, <$param10, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>]);
end;
subrule traditio ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>, <$param03, <vanha_h>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_en: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             omanto_iT: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             osanto_itA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             osanto_jA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param01, <>>, <$param05, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             keinonto_in: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             yliaste: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <>>>]);
end;
subrule kaihi ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param02, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <>>, <$param03, <vanha_h>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule marinadi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_en: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_in: <<$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>]);
end;
subrule risti ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $johdin_inen, $johdin_Us):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_en: <<$param01, <>>>,
             omanto_in: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$johdin_inen, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$johdin_Us, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule telefoni ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_en: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_in: <<$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>]);
end;
subrule äiti ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             omanto_en: <<$param01, <>>>,
             omanto_in: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule balladi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_en: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>]);
end;
subrule laser ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_en: <<$param02, <>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule paperi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_en: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param04, <>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule symboli ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_en: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>]);
end;
subrule kalsium ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_en: <<$param02, <>>>,
             omanto_in: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule pop ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_A: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param03, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param01, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param05, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>>,
             johdin_Us: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>]);
end;
subrule kiiski ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>, <$param01, <vanha_h,ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <vanha_h>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule lampi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>>,
             omanto_in: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param06, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param06, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param06, <>>, <$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param06, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param06, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param06, <>>, <$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param06, <>>, <$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>>,
             keinonto_in: <<$param06, <>>, <$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             yliaste: <<$param06, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param06, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule lovi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kolme ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_ien: <<$param02, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule nalle ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_jen: <<$param01, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_jA: <<$param01, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kala ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_jen: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param05, <>>>,
             yliaste: <<$param06, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param07, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule nahka ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             omanto_jen: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             yliaste: <<$param07, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param01, <>>>,
             johdin_Us: <<$param07, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule koira ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param05, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule pitkä ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_ien: <<$param02, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>>,
             johdin_ittAin: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule ruoka ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             voittoaste: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_Us: <<$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule matala ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             omanto_jen: <<$param05, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>>,
             osanto_jA: <<$param05, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param05, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <>>, <$param04, <ei_voikko>>, <$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param05, <>>>,
             keinonto_in: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param06, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule asema ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kulkija ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>>,
             yliaste: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule analogia ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <ei_voikko>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omanto_jen: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>]);
end;
subrule karahka ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_jen: <<$param03, <>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param05, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule solakka ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_jen: <<$param03, <>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param05, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule apaja ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             johdin_Us: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kahdeksan ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param02, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kantaja ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule peruna ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_jen: <<$param02, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             osanto_jA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <>>, <$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule pasuuna ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_jen: <<$param03, <>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>, <$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>, <$param05, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>, <$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param06, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param06, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param05, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule ainoa ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param03, <ei_ns>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>>,
             yliaste: <<$param01, <>>>,
             johdin_Us: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule herttua ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule harteet ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <vanha_h>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             johdin_inen: <<$param02, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule korkea ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <ei_voikko>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>>,
             sisätulento_seen: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_sen: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             omanto_iT: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param07, <vanha_h>>>,
             omanto_ten: <<$param08, <vanha_h>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param05, <>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param07, <vanha_h>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>, <$param07, <vanha_h>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>, <$param07, <vanha_h>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>, <$param07, <vanha_h>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>, <$param07, <vanha_h>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param05, <>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isin: <<$param07, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>, <$param07, <vanha_h>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>, <$param07, <vanha_h>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>, <$param07, <vanha_h>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>, <$param07, <vanha_h>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>, <$param07, <vanha_h>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>, <$param07, <vanha_h>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>, <$param07, <vanha_h>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>, <$param07, <vanha_h>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us: <<$param05, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule suurempi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param02, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param05, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule vapaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_sen: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule tienoo ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_sen: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             omanto_ten: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule leikkuu ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_seen: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kamee ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_seen: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param02, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule pii ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param02, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule maa ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param02, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule puu ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param02, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule tiu ($tietue, $param01):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule suo ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param02, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule yö ($tietue, $param01):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule bébé ($tietue, $param01):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param01, <>>>,
             osanto_itA: <<$param01, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param01, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>>,
             keinonto_in: <<$param01, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param01, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule parfait ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param02, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule meri ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule neiti ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param04, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param05, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param06, <>>>,
             omanto_ten: <<$param06, <>>>,
             osanto_iA: <<$param06, <>>>,
             olento_inA: <<$param06, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param07, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param07, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param07, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param06, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param06, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param07, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param07, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param07, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param07, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param06, <>>>,
             keinonto_in: <<$param07, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param07, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule tuohi ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule lohi ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule lahti ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>>,
             omanto_in: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param06, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param06, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param06, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param06, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param06, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param06, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param06, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>>,
             keinonto_in: <<$param06, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param06, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule lumi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule tuomi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule pieni ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule nuori ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             olento_rA: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule susi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param04, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>>,
             omanto_ten: <<$param06, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param06, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule tosi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param04, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>>,
             johdin_inen: <<$param06, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule hirsi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param04, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>>,
             omanto_ten: <<$param06, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule jälsi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param04, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>>,
             omanto_ten: <<$param06, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kansi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param04, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>>,
             omanto_ten: <<$param06, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>>,
             johdin_inen: <<$param06, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule lapsi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule hapsi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule veitsi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule peitsi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule suksi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param02, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule uksi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kaksi ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>, <$param04, <hd_h0>>>,
             osanto_tA: <<$param05, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>, <$param04, <hd_h0>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>, <$param04, <hd_h0>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>, <$param04, <hd_h0>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>, <$param04, <hd_h0>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>, <$param04, <hd_h0>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>, <$param04, <hd_h0>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <hd_h0>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>, <$param04, <hd_h0>>>,
             omanto_ien: <<$param06, <>>>,
             osanto_iA: <<$param06, <>>>,
             olento_inA: <<$param06, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param06, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param06, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param06, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param06, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param06, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param06, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param06, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param06, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param06, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param06, <>>>,
             keinonto_in: <<$param06, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>, <$param04, <hd_h0>>>,
             johdin_ittain: <<$param06, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule sankari ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_ien: <<$param02, <>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param02, <>>>,
             omanto_in: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_jA: <<$param03, <>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param01, <>>>,
             voittoaste: <<$param01, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param02, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule jumala ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param01, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>>,
             omanto_ien: <<$param02, <>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param01, <>>>,
             omanto_ten: <<$param02, <>>>,
             osanto_iA: <<$param02, <>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_iin: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <vanha_h>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule sisar ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule ahven ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kymmenen ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule hapan ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>, <$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule uistin ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule onneton ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             omistusliite: <<$param03, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param03, <>>, <$param01, <ei_voikko>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule lämmin ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_A: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_in: <<$param02, <>>>,
             omanto_ten: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule pahin ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param02, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param05, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule vasen ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param02, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule muuan ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             omistusliite: <<$param03, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_A: <<$param03, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_ttA: <<$param04, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param03, <>>, <$param01, <ei_voikko>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param06, <>>>,
             omanto_in: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param06, <>>>,
             olento_inA: <<$param06, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param06, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param06, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param06, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param06, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param06, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param06, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param06, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param06, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param06, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param06, <>>>,
             keinonto_in: <<$param06, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule seitsemän ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_A: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <ei_voikko>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>>,
             omanto_in: <<$param02, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule hevonen ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param03, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param03, <>>>,
             loppu: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             tavuviiva: <<$param03, <>>>,
             yhdyssana: <<$param03, <>>>]);
end;
subrule ironinen ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             osanto_tA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             olento_nA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param03, <vanha_h>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             omanto_ten: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <vanha_h>>, <$param06, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             loppu: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tavuviiva: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             yhdyssana: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>]);
end;
subrule punainen ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             osanto_tA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             olento_nA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param03, <vanha_h>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             omanto_ten: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <vanha_h>>, <$param06, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_UUs: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             loppu: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tavuviiva: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             yhdyssana: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>]);
end;
subrule jaotus ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param03, <vanha_h>>, <$param04, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <vanha_h>>, <$param06, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>]);
end;
subrule vastaus ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kalleus ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_tA: <<$param04, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>>,
             omanto_ten: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule iäkäs ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>, <$param05, <>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us: <<$param06, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule maineikas ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09, $param10, $param11, $param12):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>, <$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_seen: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             omanto_iT: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             osanto_itA: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             olento_inA: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             keinonto_in: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             yliaste: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             johdin_inen: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_Us: <<$param09, <>>, <$param10, <>>, <$param11, <>>, <$param12, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>]);
end;
subrule paras ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_sen: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param04, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             voittoaste: <<$param07, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us: <<$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule utelias ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule vieras ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $johdin_Us):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_sen: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us: <<$johdin_Us, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kirves ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_sen: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param04, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             voittoaste: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             yliaste: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kauris ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_sen: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             yliaste: <<$param06, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             johdin_Us: <<$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kaunis ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09, $param10, $johdin_Us):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param04, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_sen: <<$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isin: <<$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             yliaste: <<$param06, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us: <<$johdin_Us, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule koiras ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_sen: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param07, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param07, <>>>,
             olento_inA: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param07, <>>, <$param05, <vanha_h>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param07, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule uros ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_sen: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>, <$param02, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param07, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param07, <>>>,
             olento_inA: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param07, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param07, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule mies ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param01, <ei_voikko>>>,
             olento_sA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_ien: <<$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule airut ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_eseen: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isin: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>>,
             yliaste: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param05, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule neitsyt ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09, $param10):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             osanto_ttA: <<$param05, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param03, <vanha_h>>, <$param02, <vanha_h>>>,
             sisätulento_seen: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param09, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param09, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isin: <<$param09, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <>>>,
             johdin_Us: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kevät ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_sen: <<$param03, <ei_voikko,ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>>,
             osanto_iA: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param06, <ei_voikko,ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kahdeksas ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param04, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param06, <>>>,
             osanto_iA: <<$param06, <>>>,
             olento_inA: <<$param06, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param06, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param06, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param06, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param06, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param06, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param06, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param06, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param06, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param06, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param06, <>>>,
             keinonto_in: <<$param06, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule tuhat ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param04, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>>,
             omanto_ten: <<$param06, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <vanha_h>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param07, <>>, <$param05, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kuollut ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param04, <vanha_h>>>,
             sisätulento_sen: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>>,
             osanto_iA: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule alkeet ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <vanha_h>>>,
             omanto_iT: <<$param03, <>>>,
             osanto_itA: <<$param03, <>>>,
             olento_inA: <<$param03, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param03, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param03, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param03, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param03, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param03, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param03, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param03, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param03, <>>>,
             keinonto_in: <<$param03, <>>>,
             johdin_inen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param03, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             loppu: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             tavuviiva: <<$param04, <>>>,
             yhdyssana: <<$param04, <>>>]);
end;
subrule hame ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_sen: <<$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>>,
             omanto_ten: <<$param05, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param07, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param07, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param07, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us: <<$param04, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule osoite ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_n: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             sisätulento_seen: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             nimentö_t: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             omanto_iT: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             osanto_itA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             voittoaste: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             yliaste: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_inen: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_Us: <<$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>]);
end;
subrule viive ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             omanto_iT: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             osanto_itA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             yliaste: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_Us: <<$param04, <>>, <$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule terve ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param04, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_sen: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param01, <>>>,
             omanto_ten: <<$param05, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param07, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param07, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param01, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param07, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             yliaste: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule ori ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_A: <<$param01, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_sen: <<$param03, <ei_voikko,ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param01, <>>, <$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_en: <<$param01, <>>>,
             omanto_iT: <<$param01, <>>>,
             omanto_in: <<$param04, <ei_voikko>>>,
             omanto_ten: <<$param05, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param07, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param07, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param01, <>>>,
             osanto_jA: <<$param04, <>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param07, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>, <$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param01, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>, <$param01, <>>, <$param07, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>, <$param01, <>>, <$param07, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kiiru ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_ttA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_seen: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_sen: <<$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_iT: <<$param01, <>>>,
             omanto_ten: <<$param04, <ei_voikko>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_iA: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             osanto_itA: <<$param01, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_isin: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kerronto_sti: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             voittoaste: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             yliaste: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param01, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us: <<$param07, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule askel ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             osanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_seen: <<$param03, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param05, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>>,
             osanto_iA: <<$param05, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param05, <>>, <$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param05, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param05, <>>, <$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param05, <>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_iin: <<$param05, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param05, <ei_voikko>>, <$param02, <>>>,
             sisätulento_isiin: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param05, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param05, <>>, <$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param05, <>>, <$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param05, <>>, <$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param05, <>>, <$param02, <>>>,
             keinonto_in: <<$param05, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_inen: <<$param02, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_ittain: <<$param05, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>]);
end;
subrule hän ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>>,
             kohdanto_t: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule joka ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omanto_nkA: <<$param02, <>>>,
             osanto_tA: <<$param02, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_nne: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             nimentö_tkA: <<$param02, <>>>,
             omanto_iT: <<$param02, <>>>,
             osanto_itA: <<$param02, <>>>,
             olento_inA: <<$param02, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param02, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param02, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param02, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule keväämmällä ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>]);
end;
subrule loitolla ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>,
             tulento_s: <<$param02, <>>, <$param03, <>>>]);
end;
subrule me ($tietue, $param01):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omanto_idän: <<$param01, <>>>,
             kohdanto_idät: <<$param01, <>>>,
             osanto_itA: <<$param01, <>>>,
             olento_inA: <<$param01, <>>>,
             tulento_iksi: <<$param01, <>>>,
             sisäolento_issA: <<$param01, <>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param01, <>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param01, <>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param01, <>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param01, <>>>,
             vajanto_ittA: <<$param01, <>>>,
             seuranto_ine: <<$param01, <>>>,
             keinonto_in: <<$param01, <>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule sivumpana ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [osanto_A: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param01, <>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param01, <>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>>,
             tulento_s: <<$param02, <>>>]);
end;
subrule sydän ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimentö: <<$param01, <>>>,
             omistusliite: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_n: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             osanto_tA: <<$param01, <>>>,
             olento_nA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tulento_ksi: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_ssA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_stA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_Vn: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_hVn: <<$param02, <vanha_h>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_llA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_ltA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_lle: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ttA: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimentö_t: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             omanto_ien: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             omanto_ten: <<$param01, <>>>,
             osanto_iA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             olento_inA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             tulento_iksi: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisäolento_issA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisäeronto_istA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_iin: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             sisätulento_ihin: <<$param04, <vanha_h>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ulko_olento_illA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ulkoeronto_iltA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ulkotulento_ille: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             vajanto_ittA: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             seuranto_ine: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             keinonto_in: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             johdin_inen: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             johdin_ittain: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             johdin_lAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_llinen: <<$param02, <>>>,
             johdin_mAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_tOn: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             tavuviiva: <<$param01, <>>>,
             yhdyssana: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule ammottua ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttU: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule kirjoittua ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttU: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule muistua ($tietue, $param01):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule punoa ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_ntA: <<$param02, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule alittaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $johdin_ellA, $johdin_tAUtUA):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param04, <>>>,
             johdin_ellA: <<$johdin_ellA, <>>>,
             johdin_tAUtUA: <<$johdin_tAUtUA, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule ammottaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09, $param10):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param09, <>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param09, <>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             johdin_OtellA: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             johdin_tAUtUA: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttU: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule autioittaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule heittää ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $johdin_ellA):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_tO_liitto: <<$param04, <>>>,
             johdin_ellA: <<$johdin_ellA, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule hidastaa ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param03, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule hohtaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $johdin_ellA):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_tO_leuto: <<$param06, <>>>,
             johdin_ellA: <<$johdin_ellA, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kirjoittaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09, $param10):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param09, <>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param09, <>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             johdin_OitellA: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             johdin_tAUtUA: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttU: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule loistaa ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_O: <<$param03, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule muistaa ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_O: <<$param03, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param03, <>>>,
             johdin_UA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule voitaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $johdin_ellA):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_ellA: <<$johdin_ellA, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule alentaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param05, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule huutaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param05, <>>>,
             johdin_tO_leuto: <<$param07, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule soutaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param06, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param05, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule jäykentää ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param05, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule puoltaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule pyörtää ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_ella: <<$param05, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule sukeltaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param05, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule murtaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_Os: <<$param05, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param05, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule musertaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param05, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule sortaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule juontaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param05, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule pahentaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param05, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param05, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule antaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param06, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule jakaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kaivaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_ntA: <<$param03, <>>>,
             johdin_ellA: <<$param06, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule lappaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_ntA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule haastaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $johdin_ellA):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_ellA: <<$johdin_ellA, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule paistaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $johdin_ellA):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_ellA: <<$johdin_ellA, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule virkkaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule saartaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param07, <>>, <$param05, <>>, <$param06, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule laskea ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param03, <>>>,
             ehtotapa: <<$param05, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param02, <>>>,
             johdin_ntA: <<$param03, <>>>,
             johdin_eskellA: <<$param04, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param03, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param03, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param03, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule tuntea ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param03, <>>>,
             ehtotapa: <<$param05, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param02, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param03, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param03, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param03, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule potea ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param03, <>>>,
             ehtotapa: <<$param05, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param02, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param03, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param03, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param03, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule lähteä ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>, <$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param03, <>>>,
             ehtotapa: <<$param06, <>>, <$param05, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param02, <>>, <$param07, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param03, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param03, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param03, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule sallia ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>>,
             ehtotapa: <<$param04, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param01, <>>>,
             johdin_ntA: <<$param02, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule voida ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_dA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_saama: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vE: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param03, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_myyjä: <<$param01, <>>>,
             johdin_nti: <<$param01, <>>>,
             johdin_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_vE: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA_saama: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule saada ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_dA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_saama: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vE: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param03, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_myyjä: <<$param01, <>>>,
             johdin_nti: <<$param01, <>>>,
             johdin_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_vE: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA_saama: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule myydä ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_dA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_saama: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vE: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param03, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_myyjä: <<$param01, <>>>,
             johdin_nti: <<$param01, <>>>,
             johdin_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_vE: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA_saama: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule juoda ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_dA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_saama: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vE: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param03, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_myyjä: <<$param01, <>>>,
             johdin_nti: <<$param01, <>>>,
             johdin_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_vE: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA_saama: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule viedä ($tietue, $param01, $param02, $param03):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_dA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_saama: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vE: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param03, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_myyjä: <<$param01, <>>>,
             johdin_nti: <<$param01, <>>>,
             johdin_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_vE: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA_saama: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule käydä ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_dA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_saama: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vE: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param03, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param04, <>>>,
             johdin_nti: <<$param01, <>>>,
             johdin_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_vE: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA_saama: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kalista ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_sUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_stU_nuolaistu: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_se: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param04, <>>>,
             johdin_nA: <<$param05, <>>>,
             mahtotapa_se_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_stU_nuolaistu: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_sUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule nousta ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_sUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_stU_juostu: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_se: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param04, <>>>,
             mahtotapa_se_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_stU_juostu: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_sUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule nuolaista ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_sUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_stU_nuolaistu: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_se: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             johdin_U_arvelu: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_se_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_stU_nuolaistu: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_sUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule rangaista ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09, $param10, $param11):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_sUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_stU_nuolaistu: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_se: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param09, <>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             johdin_U_arvelu: <<$param11, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_se_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_stU_nuolaistu: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_sUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule seistä ($tietue, $param01, $param02):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_sUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_stU_juostu: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_stU_juostu: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_sUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule tulla ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_lA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_lUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_tU_lU_oltu: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_lAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_le: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param04, <>>>,
             johdin_lUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_lAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_tU_lU_oltu: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_le_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule purra ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_rA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_rUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_tU_rU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_rAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_re: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param04, <>>>,
             johdin_ntA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             mahtotapa_re_kielto: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_rAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_tU_rU: <<$param01, <>>>,
             johdin_rUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule mennä ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_nA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_tU_nU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_nAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param04, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_nAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             johdin_tU_nU: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule ilotella ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09, $param10):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_lA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_lUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_tU_lU_katseltu: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_lAAn: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param07, <>>, <$param05, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_le: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param09, <>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             johdin_U_arvelu: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             johdin_lUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_lAAn_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tU_lU_katseltu: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_le_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule katsella ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_lA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_lUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_tU_lU_katseltu: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_lAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param04, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_le: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param05, <>>>,
             johdin_U_arvelu: <<$param04, <>>>,
             johdin_lUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_lAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_tU_lU_katseltu: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_le_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kilvoitella ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09, $param10):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_lA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_lUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_tU_lU_katseltu: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_lAAn: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param07, <>>, <$param05, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_le: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param09, <>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             johdin_U_arvelu: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             johdin_lUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_lAAn_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tU_lU_katseltu: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_le_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule arvailla ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_lA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_lUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_tU_lU_katseltu: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_lAAn: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_le: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             johdin_U_arvelu: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_lUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_lAAn_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tU_lU_katseltu: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_le_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule haravoida ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_dA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_1_tA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_saama: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param04, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>, <$param04, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>, <$param04, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>, <$param04, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <_y3>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param01, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param04, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param06, <>>, <$param07, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param06, <>>, <$param07, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>, <$param07, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param06, <>>, <$param07, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param06, <>>, <$param07, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>, <$param07, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param06, <>>, <$param07, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param08, <>>>,
             johdin_nti: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_mA: <<$param04, <>>>,
             johdin_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>, <$param04, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA_saama: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule valita ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param04, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param05, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param04, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param06, <>>>,
             johdin_ntA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param04, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param04, <>>>]);
end;
subrule juosta ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_sUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_stU_juostu: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param04, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_se: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param05, <>>>,
             mahtotapa_se_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_stU_juostu: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <ei_voikko>>>,
             johdin_sUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule nähdä ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_dA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param06, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param04, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param07, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             johdin_tU_dU: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_dAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule aleta ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param04, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param05, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param04, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param06, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param04, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param04, <>>>]);
end;
subrule kevetä ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>, <$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>, <$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param05, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param06, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param06, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param06, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param06, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>, <$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param06, <>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param05, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param05, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param07, <>>, <$param08, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>, <$param04, <>>>,
             käskytapa: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param05, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param05, <>>>]);
end;
subrule salata ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $johdin_illA):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param04, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param03, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param06, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param04, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param03, <>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param06, <>>>,
             johdin_illA: <<$johdin_illA, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param04, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param04, <>>>]);
end;
subrule katketa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param05, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko,_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param04, <ei_voikko,_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param03, <>>, <$param07, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param05, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param05, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param05, <>>>]);
end;
subrule kutiaa ($tietue, $param01):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule selvitä ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param05, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko,_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param04, <ei_voikko,_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param03, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param05, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param05, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param05, <>>>]);
end;
subrule kohota ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $johdin_illA):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param05, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko,_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param04, <ei_voikko,_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param03, <>>, <$param07, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param05, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_ntA: <<$param01, <>>>,
             johdin_illA: <<$johdin_illA, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param05, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param05, <>>>]);
end;
subrule siivota ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $johdin_illA):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param05, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko,_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param04, <ei_voikko,_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param03, <>>, <$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param05, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param01, <>>>,
             johdin_ntA: <<$param01, <>>>,
             johdin_illA: <<$johdin_illA, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param05, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param05, <>>>]);
end;
subrule haluta ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $johdin_illA):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param05, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko,_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param03, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param04, <ei_voikko,_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param03, <>>, <$param07, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param05, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_illA: <<$johdin_illA, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param05, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param05, <>>>]);
end;
subrule hyljätä ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param04, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <_y3>>, <$param05, <ei_voikko,_y3>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param03, <_y3>>, <$param05, <ei_voikko,_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param09, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param04, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param03, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param04, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param04, <>>>]);
end;
subrule palata ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $johdin_illA):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param04, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param03, <_y3>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param05, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_pi: <<$param03, <_y3>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param07, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param04, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param03, <>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param07, <>>>,
             johdin_illA: <<$johdin_illA, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param04, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param04, <>>>]);
end;
subrule kihistä ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_1_A: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param04, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param04, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param04, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param04, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_sUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_stU_nuolaistu: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param04, <>>, <$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param04, <>>, <$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param04, <>>, <$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param04, <>>, <$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param04, <>>, <$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param04, <>>, <$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param04, <>>, <$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param04, <>>, <$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param04, <>>, <$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>, <$param05, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param05, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>, <$param02, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_se: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param04, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param06, <>>>,
             johdin_nA: <<$param07, <>>>,
             mahtotapa_se_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param04, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param04, <>>>,
             johdin_stU_nuolaistu: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param04, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             johdin_sUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule kääntää ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_1_tA: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param06, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param06, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param06, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param06, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param07, <>>, <$param09, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param07, <>>, <$param09, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param06, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_Os: <<$param08, <>>>,
             johdin_nnellA: <<$param02, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param04, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttU: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule rakentaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_1_tA: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param04, <>>, <$param02, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param06, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param06, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param06, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param06, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param04, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param07, <>>, <$param09, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param07, <>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param07, <>>, <$param09, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param06, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_Us_ksen: <<$param08, <>>>,
             johdin_nnellA: <<$param02, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param04, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param04, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttU: <<$param04, <>>, <$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>>]);
end;
subrule taitaa ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param02, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>, <$param03, <>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param02, <>>, <$param04, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param02, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param06, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param06, <>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param02, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param05, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param02, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param02, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param02, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param02, <>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>, <$param03, <>>>,
             johdin_ttU: <<$param02, <>>, <$param04, <>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule antautua ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_1_tA: <<$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>, <$param04, <ei_voikko>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param03, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param05, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param03, <>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param03, <>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>, <$param04, <ei_voikko>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttU: <<$param03, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>, <$param04, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule kirjoittautua ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04, $param05, $param06, $param07, $param08, $param09, $param10):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_A: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_1_tA: <<$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_2_ttA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_3_ttA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_4: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             nimitapa_5: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_1_ttA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_nUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             laatutapa_2_ttU: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>, <$param03, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_vi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vpi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_y3_Vvi: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kestämän_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param09, <ei_voikko>>, <$param10, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kertoma_ttiin: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             ehtotapa_ttA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ttA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_y2: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa_ttA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_jA_kantaja: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_vA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_vAinen: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_mA: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvA: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttAvAinen: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>>,
             tositavan_kestämä_tAAn_kielto: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_nUt: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             johdin_ttU: <<$param05, <>>, <$param06, <ei_voikko>>, <$param03, <ei_voikko>>, <$param04, <ei_voikko>>>,
             mahtotapa_ne_kielto: <<$param01, <>>, <$param02, <ei_voikko>>, <$param07, <ei_voikko>>, <$param08, <ei_voikko>>>]);
end;
subrule olla ($tietue, $param01, $param02, $param03, $param04):
 return taivutuskaava ($tietue,
            [nimitapa_1_lA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_2: <<$param02, <>>>,
             nimitapa_2_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_3: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_3_tA: <<$param01, <>>>,
             nimitapa_4: <<$param03, <>>>,
             nimitapa_5: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_vA: <<$param03, <>>>,
             laatutapa_1_tA: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_lUt: <<$param01, <>>>,
             laatutapa_2_tU_lU_oltu: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kestämä_lAAn: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_y3: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m1: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m2: <<$param01, <>>>,
             kertoman_tekijäpääte_m3: <<$param01, <>>>,
             tositavan_kertoma_tiin: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa: <<$param01, <>>>,
             ehtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             mahtotapa_tA: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_y2: <<$param03, <>>>,
             käskytapa_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa_tA: <<$param01, <>>>,
             johdin_jA_kulkija: <<$param04, <>>>,
             johdin_lUt: <<$param01, <>>>,
             johdin_vA: <<$param03, <>>>,
             johdin_vAinen: <<$param03, <>>>,
             johdin_mA: <<$param03, <>>>,
             tositavan_kestämä_lAAn_kielto: <<$param01, <>>>,
             käskytapa: <<$param01, <>>>,
             johdin_tU_lU_oltu: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvA: <<$param01, <>>>,
             johdin_tAvAinen: <<$param01, <>>>]);
end;

# $sanatietue1 Sanastosta (tiedostosta *.lex) luettu tietue.
# $lisä    Merkkijono, joka lisätään sanan alkuosaan ennen sijapäätteitä.
#       Esimerkiksi sanan valkoinen alkuosa on valkoi.
#       Tähän lisätään merkkijonot
#       nen  valkoi+nen
#       s   valkoi+s(ta), valkoi+s(ten), valkoi+s(ien), valkoi+s(ina).
#       se   valkoi+se(n), valkoi+se(na), jne, valkoi+se(t).
# $jatko    Sääntö, jolla sanan jäsennystä jatketaan.
# $tietue   Tietue, joka lisätään parametriin sanatietue1.
#
subrule taivutus ($sanatietue1, $lisä, $jatko, $tietue):
 assert (value_type ($jatko) = list);

#define $b := transmit ("AAA " + $sanatietue1.perusmuoto + " " + tavutus($sanatietue1.perusmuoto));
#if ($sanatietue1.luokka = lukusana) then
# define $a := transmit (<$sanatietue1> + <$lisä> + <$jatko> + <$tietue>);
#end;

 define $a := taivutus2 ($sanatietue1, $lisä, $jatko, $tietue, $sanatietue1.alku);
 define $n := length ($a);

 foreach $i in $n:
  if ($a.$i.perusmuoto = "virkkaa") then
   define $h_äs := harri($a.$i.alku);
   if ($a.$i.äs /= $h_äs) then
    $a.$i :=+ [alkuperäinen_äs: $a.$i.äs];
    if (switch(malli) = voikko) then
     $a.$i.äs := $h_äs;
    else
     $a.$i.äs := aä; # Virkettu tai virketty.
    end;
   end;
  end;
 end;

 assert (length($a) = 1);

#define $aaa := transmit ($sanatietue1.perusmuoto);

#if ($sanatietue1.perusmuoto = "poliisi") then
#define $aa := transmit ($sanatietue1);
#define $ab := transmit ($lisä);
#define $ac := transmit ($jatko);
#define $ad := transmit ($tietue);
#define $ae := transmit ("=========");
#end;

 if (($sanatietue1.jatko * <kirjoittaa, kilvoitella> /= <>) and (substring ($lisä, 1L) /= "i")) then
  #
  # Kirjo(i)ttaa: i:llinen muoto nykysääntöjen mukainen.
  #
  $a.(1) :=+ [alku2: $sanatietue1.alku + "i" + $lisä];

 elseif (($sanatietue1.jatko * <ammottaa, ilotella> /= <>) and (substring ($lisä, 1L) = "i")) then
  #
  # Ammo(i)ttaa: i:tön muoto nykysääntöjen mukainen.
  #
  $a.(1) :=+ [alku2: $sanatietue1.alku + substring ($lisä, 2, 1R)];

 elseif (($sanatietue1.jatko * <symboli_di, symboli_fi, symboli_gi, symboli_li,
                 symboli_mi, symboli_ni, symboli_ri, symboli_vi,
                 telefoni_di, telefoni_fi, telefoni_gi, telefoni_li,
                 telefoni_mi, telefoni_ni, telefoni_ri, telefoni_vi> /= <>)
     and (substring ($lisä, 1) = "o")) then
  #
  # Symbo(o)li: yksi ääntiö nykysääntöjen mukainen.
  #
  $a.(1) :=+ [alku2: $sanatietue1.alku + substring ($lisä, 2, 1R)];

 elseif ((nuolaista in $sanatietue1.jatko) and (substring ($lisä, 1L) /= "i")) then
  #
  # Nuola(i)sta: i:llinen muoto nykysääntöjen mukainen.
  #
  $a.(1) :=+ [alku2: $sanatietue1.alku + "i" + $lisä];

 elseif (($sanatietue1.jatko * <balladi, marinadi> /= <>)
     and ($sanatietue1.alku + $lisä matches ".*" : $alku, "a", "ad[ie]?" : $loppu)) then
  #
  # Balla(a)di: yksi ääntiö nykysääntöjen mukainen.
  #
  assert (length($a) = 1);
  $a.(1) :=+ [alku2: $alku + $loppu];

 elseif (($sanatietue1.jatko * <biografi> /= <>)
     and ($sanatietue1.alku + $lisä matches ".*" : $alku, "a", "af[ie]?" : $loppu)) then
  #
  # Biogra(a)fi: yksi ääntiö nykysääntöjen mukainen.
  #
  assert (length($a) = 1);
  $a.(1) :=+ [alku2: $alku + $loppu];

 elseif ($sanatietue1.jatko * <funktio, illuusio, obligaatio, resoluutio, traditio> /= <>) then
  #
  # Obliga(a)tio, obligatio(o)ni, obligatsio(o)ni.
  # Revolu(u)tio, revolutio(o)ni, revolutsio(o)ni.
  # Illu(u)sio,  illusio(o)ni.
  # Tradit(s)io, traditsio(o)ni.
  # Funkt(s)io,  funktsio(o)ni; akt(s)io, aktsio(o)ni.
  #
  assert (length($a) = 1);
  $a.(1) :=+ [alku2: $sanatietue1.perusmuoto];

 elseif (($sanatietue1.jatko * <osoite> /= <>)
     and ($sanatietue1.alku + $lisä matches ".*o" : $alku, "(te|ttee?)" : $loppu)) then
  #
  # Oso(i)te: i:llinen muoto nykysääntöjen mukainen.
  #
  assert (length($a) = 1);
  $a.(1) :=+ [alku2: $alku + "i" + $loppu];

 elseif (($sanatietue1.jatko * <tiedote> /= <>)
     and ($sanatietue1.alku + $lisä matches ".*o" : $alku, "i", "(te|ttee?)" : $loppu)) then
  #
  # Tiedo(i)te: i:tön muoto nykysääntöjen mukainen.
  #
  assert (length($a) = 1);
  $a.(1) :=+ [alku2: $alku + $loppu];

 elseif ((aivoitus in $sanatietue1.jatko) and (substring ($lisä, 1L) /= "i")) then
  #
  # Aivo(i)tus: i:llinen muoto nykysääntöjen mukainen.
  #
  $a.(1) :=+ [alku2: $sanatietue1.alku + "i" + $lisä];

 elseif ((jaotus in $sanatietue1.jatko) and (substring ($lisä, 1L) = "i")) then
  #
  # Jao(i)tus: i:tön muoto nykysääntöjen mukainen.
  #
  $a.(1) :=+ [alku2: $sanatietue1.alku + substring ($lisä, 2, 1R)];

 elseif ((hevoinen in $sanatietue1.jatko) and (substring ($lisä, 1L) = "i")) then
  #
  # Hevo(i)nen: i:tön muoto nykysääntöjen mukainen.
  #
  $a.(1) :=+ [alku2: $sanatietue1.alku + substring ($lisä, 2, 1R)];

 elseif ((pistooli in $sanatietue1.jatko) and (substring ($lisä, 1L) /= "o")) then
  #
  # Pisto(o)li: kaksi o:ta nykysääntöjen mukainen.
  #
  $a.(1) :=+ [alku2: $sanatietue1.alku + "o" + $lisä];

 elseif ((poliisi in $sanatietue1.jatko) and (substring ($lisä, 1L) /= "i")) then
  #
  # Poli(i)si: kaksi i:tä nykysääntöjen mukainen.
  #
  $a.(1) :=+ [alku2: $sanatietue1.alku + "i" + $lisä];

 elseif ((kamari in $sanatietue1.jatko) and (substring ($lisä, 1L) = "m")) then
  #
  # Kam(m)ari: yksi m nykysääntöjen mukainen.
  #
  $a.(1) :=+ [alku2: $sanatietue1.alku + substring ($lisä, 2, 1R)];

 elseif ($sanatietue1.perusmuoto2 /= nil) then
  define $taulukko := <
    <"politikka",  <<"politika",  "politiika">,
            <"politikka", "politiikka">,
            <"politikko", "politiikko">,
            <"politiko",  "poliitiko">>>,
    <"politikko",  <<"politikko", "poliitikko">,
            <"politiko",  "poliitiko">>>
  >;
  foreach $i in $taulukko:
#define $a1 := transmit (<"a1"> + <$i>);
   if ($sanatietue1.perusmuoto = $i.1) then
#define $b1 := transmit (<"b1"> + <$i>);
    foreach $j in $i.2:
     if ($sanatietue1.alku + $lisä = $j.1) then
#define $c1 := transmit (<"c1"> + <$j.1> + <$j.2>);
      $a.1 :=+ [alku2: $j.2];
     end;
    end;
   end;
  end;
 end;
 return $a;
end;


subrule taivutus2 ($sanatietue, $lisä, $jatko, $tietue, $alku):
 if ($tietue.luokka in @nimisana + <laatusana> and $tietue.sija = nil) then
  return ([alku: $alku + $lisä]
      + ($sanatietue - alku - jatko)
      + [jatko: $jatko]
      + $tietue + [sija: nimentö]);
 else
  if (value_type($lisä) = list) then
   define $result := <>;
   foreach $i in $lisä:
    $result :=+ <[alku: $alku + $i]
           + ($sanatietue - alku - jatko)
           + [jatko: $jatko]
           + $tietue>;
   end;
   return $result;
  else
#   define $a := transmit($alku);
#   define $b := transmit($lisä);
   return <[alku: $alku + $lisä]
       + ($sanatietue - alku - jatko)
       + [jatko: $jatko]
       + $tietue>;
  end;
 end;
end;


subrule A ($tietue):
 if ($tietue.äs = a) then
  return "a";
 else
  return "ä";
 end;
end;


subrule AU ($tietue):
 if ($tietue.äs = a) then
  return "au";
 else
  return "äy";
 end;
end;


subrule O ($tietue):
 if ($tietue.äs = a) then
  return "o";
 else
  return "ö";
 end;
end;


subrule U ($tietue):
 if ($tietue.äs = a) then
  return "u";
 else
  return "y";
 end;
end;


subrule UA ($tietue):
 if ($tietue.äs = a) then
  return "ua";
 else
  return "yä";
 end;
end;


# $tietue  Sanatietue
# $taivutus Sanan taivutus eri taivutusmuodoissa.
#
subrule taivutuskaava ($tietue, $taivutus):
# define $a := transmit ($tietue);
# define $b := transmit ($taivutus);
# define $c := transmit ("<>");

 # Laitetaan johdin_ellA:n astevaihtelu kuntoon.
 # Esim. alittaa => alitella, alittelija.
 #
 if (($tietue.luokka = teonsana) and ($taivutus.johdin_ellA /= nil)) then
  define $ellA := ($taivutus.johdin_ellA.1).1;
  if ($ellA /= "") then
   define $johdin_ellA := "johdin_" + $ellA + "ellA";
   $taivutus :=- johdin_ellA;
   $taivutus :=+ [johdin_CellA($ella): <<"", <>>>]; 
  end;
 end;

 # Jos johdin_illA = "-", sanalla ei ole illA-johdinta.
 # On esim. salata => salailla, mutta ei saneerata => .
 #
 if (($tietue.luokka = teonsana) and ($taivutus.johdin_illA /= nil)) then
  define $illA := ($taivutus.johdin_illA.1).1;
  if ($illA = "-") then
   $taivutus :=- johdin_illA;
  end;
 end;

 # Poistetaan liput.
 #
 define $uusi_taivutus := [];
 define $käskytapa_y2 := <>;
 define $kestämän_tekijäpääte_y3 := <>;

 foreach $i in $taivutus:
#  define $e := transmit (<"I"> + <$i>);
  define $lista := <>;

  foreach $j in $taivutus.$i:
   define $lisä := $j.1;
   define $liput := $j.2;

#define $f := transmit (<$i> + <"§"> + <$j> + <"§§"> + <$lisä> + <"L="> + <$liput>);
   if ($i = käskytapa_y2) then
    $käskytapa_y2 :=+ <$j>;
   elseif (($i in <kestämän_tekijäpääte_y3>) and (_y3 in $liput)) then
    $kestämän_tekijäpääte_y3 :=+ <$j>;
   else
    $lista :=+ <$lisä>;
   end;
   $uusi_taivutus :=+ [$i: $lista];
  end;
 end;

#define $ä := transmit ($uusi_taivutus);
#define $ö := transmit ("LOPPU");

 $taivutus := $uusi_taivutus;

 if (($tietue.luokka in @nimisana + @teonsanasta_johdettu_nimisana + <laatusana, johdin_lAinen>)
   and ($taivutus.nimentö /= nil)) then
  if ($taivutus.tavuviiva = nil) then
   $taivutus :=+ [tavuviiva: $taivutus.nimentö];
  elseif ($taivutus.tavuviiva /= $taivutus.nimentö) then
   $taivutus :=+ [tavuviiva: $taivutus.tavuviiva + $taivutus.nimentö];
  end;
 end;

 if (not ($tietue.luokka in <nimisana, nimi_laatusana, johdin_Us> + @teonsanasta_johdettu_nimisana) or
   (leikkuu in $tietue.jatko)) then  # Ei leikkuu -> leikkuinen.
  $taivutus :=- johdin_inen;
 end;

 # Eräät johtimet eivät esiinny peräkkäin.
 #
 if ($tietue.luokka in <johdin_llinen>) then
  $taivutus :=- <johdin_inen, johdin_ittAin, johdin_lAinen, johdin_llinen, johdin_mAinen>;
 end;

 if ($tietue.luokka in <nimitapa_4>) then
  $taivutus :=- <johdin_inen, johdin_lAinen, johdin_mAinen>;
 end;

 if ($tietue.luokka in @johdin_mA) then
  $taivutus :=- <johdin_inen, johdin_lAinen>;
 end;

 if ($tietue.luokka in @johdin_jA) then
  if ($tietue.perusmuoto in <"jatar", "jätär">) then
   $taivutus :=- <johdin_inen, johdin_UUs>;  # Esim. taitelijattarinen ei ole sana.
  elseif ($tietue.perusmuoto in <"ja", "jä">) then
   $taivutus :=- johdin_UUs;  # Johtimet johdin_jA_* ja johdin_UUs on yhdistetty.
  end;
 end;

 # Ei kaikkia johdoksia kaikista nimisanoista (esim. aateli -> aatelinen).
 #
 if ($tietue.tiedot /= nil) then
  if (ei_inen in $tietue.tiedot) then
   $taivutus :=- johdin_inen;
  end;
  if (ei_lAinen in $tietue.tiedot) then
    $taivutus :=- johdin_lAinen;
  end;
  if (ei_mAinen in $tietue.tiedot) then
   $taivutus :=- johdin_mAinen;
  end;
 end;


 if ($tietue.luokka in <nimi_laatusana, laatusana> + @johdin_laatutapa) then
  $taivutus :=+ [johdin_nlainen: $taivutus.omanto_n];
 end;


 if ($tietue.luokka in @johdin_laatutapa) then
  $taivutus :=- <johdin_lAinen, johdin_mAinen, johdin_tOn>;
 elseif ($tietue.luokka in @laatutapa_1 + @laatutapa_2) then
  $taivutus :=- <johdin_tOn, tavuviiva, yhdyssana> + @nimi_laatusanan_johdin;
 end;


 if (not ($tietue.luokka in
       <laatusana, nimi_laatusana, johdin_nlainen, johdin_inen, voittoaste, yliaste, lukusana>
       + @teonsanasta_johdettu_laatusana + @nimisanasta_johdettu_laatusana
       + @nimi_laatusanan_johdin
       + @laatutapa_1 + @laatutapa_2)) then
  $taivutus :=- <voittoaste, yliaste, kerronto_sti>;
 end;


 if ($tietue.luokka in <voittoaste, yliaste, lukusana>) then
  $taivutus :=- <voittoaste, yliaste>;
 end;


 if (not ($tietue.luokka in <laatusana, nimi_laatusana, johdin_nlainen, johdin_inen, voittoaste, yliaste>
               + @teonsanasta_johdettu_laatusana
               + @nimisanasta_johdettu_laatusana
               + @nimi_laatusanan_johdin)) then
  $taivutus :=- <johdin_Us, johdin_UUs>;
 end;


 # Esim. sanan "vanhanmallisista" perusmuoto ei ole "vanhanmallisinen".
 #
 if ($tietue.luokka in <laatusana, nimi_laatusana>) and ($tietue.perusmuoto matches ".*inen") then
  $taivutus :=- <johdin_inen>;
 end;

 # Esim. puhua => puhuja => puhujainen ei käy.
 #
## if ($tietue.luokka in @johdin_jA) then
##  $taivutus :=- <johdin_inen>;
## end;


 if ($tietue.luokka = yliaste) then
  $taivutus :=- <nimisana, nimi_laatusana, laatusana, teonsana, etuliite>;
 end;

 # Yksitekijäiset teonsanat taipuvat vain yksikön ja monikon kolmannessa.
 #
 if ($tietue.luokka = teonsana and $tietue.perusmuoto in <"poutaantua", "sataa">) then
  $taivutus :=- <kestämän_tekijäpääte_y1, kestämän_tekijäpääte_y2,
          kestämän_tekijäpääte_m1, kestämän_tekijäpääte_m2, 
          kertoman_tekijäpääte_y1, kertoman_tekijäpääte_y2,
          kertoman_tekijäpääte_m1, kertoman_tekijäpääte_m2>;
 end;


 define $lista := lajittele ($taivutus);

 define $t := <>;

 foreach $i in $lista:
  $t :=+ taivutus ($tietue, $i.1, $i.2, []);
 end;


 if ($käskytapa_y2 /= <>) then
  foreach $i in $käskytapa_y2:
   $t :=+ käskytapa_y2 ($tietue, $i.1);
  end;
 end;


 if ($kestämän_tekijäpääte_y3 /= <>) then
  foreach $i in $kestämän_tekijäpääte_y3:
#define $a1 := transmit ($tietue);
#define $a2 := transmit ($taivutus);
#define $a3 := transmit ($kestämän_tekijäpääte_y3);
#define $a4 := transmit ($i.1);
   $t :=+ tositavan_kestämä_y3 ($tietue, $i.1);
  end;
 end;

 return $t;
end;


subrule johdin_CellA ($text):
   if ($text = "d") then return johdin_dellA;
 elseif ($text = "hd") then return johdin_hdellA;
 elseif ($text = "l") then return johdin_lellA;
 elseif ($text = "n") then return johdin_nellA;
 elseif ($text = "nn") then return johdin_nnellA;
 elseif ($text = "r") then return johdin_rellA;
 elseif ($text = "t") then return johdin_tellA;
 else
   error "johdin_CellA " + $text;
 end;
end;


# Yksikön kolmannen pääte on sulautunut sanan vartaloon:
#
# Minä saa+n voi+n
# Sinä saa+t voi+t
# Hän saa+  voi+
#
# Vertaa puhu+n, puhu+t, puhu+u.
# 
subrule tositavan_kestämä_y3 ($tietue, $vahva_aste):
#define $a := transmit ($tietue);
#define $b := transmit ($vahva_aste);
 return taivutus ($tietue, $vahva_aste,
          <liitesana, loppu>,
          [tapaluokka: tositapa,
          aikamuoto: kestämä,
          tekijä: 3,
          luku: yksikkö]);
end;# Yksikön toisen käskytapa, jolla ei ole päätettä:
#
# puhua => puhu, sanoa => sano, tehdä => tee.
#
subrule käskytapa_y2 ($tietue, $heikko_aste):
  return taivutus ($tietue, $heikko_aste,
           <liitesana, liitesana2, liitesana_s, loppu>,
           [tapaluokka: käskytapa,
           aikamuoto: kestämä,
           tekijä: 2,
           luku: yksikkö]);
end;############################################################
#
# Muuta tietue parien listaksi. Parin eka alkiona on
# merkkijono ja toisena alkiona lista niistä tietueen
# kenttien nimistä, joiden arvona on sama merkkijono.
#
# Esimerkiksi:
#
# [a: "a",
# b: <"a", "c">,
# c: "b",
# d: "a",
# e: "b",
# f: "b"]
#
#  ===>
#
# <<"a", <a, b, d>>,
# <"b", <c, e, f>>,
# <"c", <b>>

subrule lajittele ($tietue):
 #
 # [sijan_nimi: merkkijono] tai
 # [sijan_nimi: <merkkijono1, merkkijono2>]
 # Otetaan kaikki merkkijonot joukkoon $joukko.
 # Se on joukko, koska kukin alkio on siinä vain kerran.
 #
 define $joukko := <>;

#define $a := transmit ($tietue);

 foreach $i in $tietue:
  if (value_type($tietue.$i) = list) then
   $joukko :=+ $tietue.$i / $joukko;
  else
   if (not ($tietue.$i in $joukko)) then
    $joukko :=+ <$tietue.$i>;
   end;
  end;
 end;

#define $ö := transmit (<"ööö"> + <$joukko>);

 define $r := <>;

 foreach $i in $joukko:
  $r :=+ <<$i, etsi ($tietue, $i)>>;
 end;

 define $t := <>;

 foreach $i in $r:
  if (nimentö in $i.2) then
   $i.2 :=+ <liitesana, loppu>;
  end;
  $t :=+ <<$i.1, $i.2>>;
 end;
 return $t;
end;# Etsi arvo joukosta.
# Jos ei löydy, palauta <>.
#
subrule etsi ($tietue, $arvo):
 define $t := <>;

#define $a := transmit (<"tietue"> + <$tietue>);
#define $b := transmit (<"arvo "> + <$arvo>);

 foreach $i in $tietue:
  if (((value_type($tietue.$i) = list) and ($arvo in $tietue.$i)) or
    ((value_type($tietue.$i) /= list) and ($tietue.$i = $arvo))) then
   $t :=+ <$i>;
  end;
 end;

 return $t;
end;###########################################################################


# Teonsanat.


subrule muistua2 ($tietue, $alun_lisä, $vahva_aste, $heikko_aste):
 $tietue :=+ [lähtösana: $tietue.perusmuoto];
 $tietue.luokka := teonsana;
 $tietue.alku :=+ $alun_lisä;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + $vahva_aste + UA($tietue);
 return punoa ($tietue, $vahva_aste + U($tietue), $heikko_aste + U($tietue));
end;


subrule ammottua2 ($tietue):
 $tietue :=+ [lähtösana: $tietue.perusmuoto];
 $tietue :=+ [lähtöalku: $tietue.alku];
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "tt" + UA($tietue);
 return ammottua ($tietue, "tt"+U($tietue), "itt"+U($tietue), "t"+U($tietue), "it"+U($tietue));
end;


subrule kirjoittua2 ($tietue):
 $tietue :=+ [lähtösana: $tietue.perusmuoto];
 $tietue :=+ [lähtöalku: $tietue.alku];
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "itt" + UA($tietue);
 return kirjoittua ($tietue, "ittu", "ttu", "itu", "tu");
end;


subrule kihahtaa ($tietue):
 $tietue :=+ [lähtösana: $tietue.perusmuoto];
 $tietue.äs := ääntiösointu ($tietue);
 $tietue.alku :=+ A($tietue) + "h";
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t" + A($tietue) + A($tietue);
 return alittaa ($tietue, "t"+A($tietue), "de", "d"+A($tietue), "d", "t", "d", "-");
end;


subrule kihauttaa ($tietue):
 $tietue :=+ [lähtösana: $tietue.perusmuoto];
 $tietue.äs := ääntiösointu ($tietue);
 $tietue.alku :=+ AU($tietue) + "t";
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t" + A($tietue) + A($tietue);
 return alittaa ($tietue, "t"+A($tietue), "e", A($tietue), "", "t", "t", "-");
end;


subrule loitontaa ($tietue, $heikko_aste):
 $tietue :=+ [lähtösana: $tietue.perusmuoto];
 $tietue.alku :=+ $heikko_aste;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t"+A($tietue)+A($tietue);
 return pahentaa ($tietue, "t"+A($tietue), "ne", "n"+A($tietue), "s", "n", "t");
end;


subrule loitontua ($tietue, $heikko_aste):
 $tietue :=+ [lähtösana: $tietue.perusmuoto];
 $tietue.alku :=+ $heikko_aste;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t" + U($tietue)+A($tietue);
 return punoa ($tietue, "t"+U($tietue), "n"+U($tietue));
end;


subrule juonto ($tietue):
 $tietue :=+ [lähtösana: $tietue.perusmuoto];
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.äs := ääntiösointu ($tietue);
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t"+O($tietue);
 return valo ($tietue, "t"+O($tietue), "n"+O($tietue));
end;


subrule pyörtö ($tietue):
 $tietue :=+ [lähtösana: $tietue.perusmuoto];
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.äs := ääntiösointu ($tietue);
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t"+O($tietue);
 return valo ($tietue, "t"+O($tietue), "r"+O($tietue));
end;


subrule ääntiösointu ($tietue):
 if ($tietue.alku matches ".*" + @yäö + ".*") then
  return ä;
 else
  return a;
 end;
end;


subrule punottaa ($tietue, $heikko_aste):
 $tietue :=+ [lähtösana: $tietue.perusmuoto];
 $tietue.luokka := teonsana;
 $tietue.alku :=+ $heikko_aste;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t" + A($tietue) + A($tietue);
 return alittaa ($tietue, "t"+A($tietue), "e", A($tietue), "", "t", "t", "-")
     + muistua2 ($tietue, "", "t", "");
end;subrule pahentua ($tietue, $vahva_aste, $heikko_aste):
 $tietue :=+ [lähtösana: $tietue.perusmuoto];
 $tietue.luokka := teonsana;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + $vahva_aste + UA($tietue);

 return punoa ($tietue, $vahva_aste+U($tietue), $heikko_aste+U($tietue));
end;


subrule murto ($tietue):
 $tietue :=+ [lähtösana: $tietue.perusmuoto];
 $tietue.luokka := nimisana;
 $tietue.äs := a;
 $tietue.perusmuoto := $tietue.alku + "t"+O($tietue);
 return valo ($tietue, "t"+O($tietue), "r"+O($tietue));
end;


# Unixin tr komento.
#
# Esim. tr ($s, "abc", "def") korvaa merkkijonossa olevat
# a:t d:illä, b:t e:illä ja c:t f:illä.
#
#subrule tr ($s, $u, $v):
# assert (length($u) greater_equal length($v));
# define $p := "";
# foreach $i in length ($s):
#  define $korvattu := no;
#  foreach $j in length ($u):
#   define $c1 := substring ($s, $i);
#   define $c2 := substring ($u, $j);
#   if ((capital ($c1) = capital ($c2)) and ($c1 = $c2)) then
#    $p :=+ substring ($v, $j);
#    $korvattu := yes;
#    break;
#   end;
#  end;
#  if ($korvattu = no) then
#   $p :=+ substring ($s, $i);
#  end;
##define $foo := transmit ($p);
# end;
# return $p;
#end;


# Jaetaan sana tavuihin. Esim.
# tavutus("valkoinen") => "val-koi-nen".
#
# Algoritmi: Facta-tietosanakirja (1970), osa 9, palsta 50.
#
# "(1) kaksi peräkkäistä vokaalikirjainta kuuluvat samaan tavuun
# jos ja vain jos ne ääntyvät pitkänä vokaalina tai diftongina.
#
# (2) jos konsonanttia seuraa vokaali, ne kuuluvat samaan tavuun,
# muutoin konsonantti kuuluu edellisen kirjaimen tavuun (kuitenkin
# vierasperäisen sanan kaikki alkukonsonantit kuuluvat samaan tavuun)."

# Kahden ääntiön yhdistelmät, jotka voivat olla tavussa.
#
define @ä0 := <"ei", "ai", "äi", "ui", "yi", "oi", "öi">;
define @ä1 := <"au", "äy", "ou", "öy", "iu", "iy", "eu", "ey", "uo", "yö", "ie"> + @ä0;
define @ä2 := <"aa", "ee", "ii", "oo", "uu", "yy", "ää", "öö">;

define @ääntiö2 := @ä1 + @ä2;


#subrule tavutus ($sana):
## if ($sana = nil) then
##  return nil;
## end;
#
##define $ab := transmit ($sana);
#
# define $n := length ($sana);
# define $i := 1;
# define $s := "";
#
##define $ab := transmit ("X " + $sana);
#
# if ($n less_equal 2) then
#  return $sana;
# end;
#
#
# # Jos sanassa on joku merkeistä -':.
# # tavutetaan sanan molemmat puoliskot erikseen.
# #
# if ($sana matches ("[^\\-':\\.]+" : $alku, "[\\-':\\.]", ".*" : $loppu)) then
##define $a := transmit ("[" + $alku + "] [" + $loppu + "]");
#  return (tavutus ($alku) + "-" + tavutus ($loppu));
# end;
#
#
# # Kerakkeet sanan alussa.
# #
# repeat
#  while (($i less $n) and
#      (substring($sana,$i) matches @kerake) and
#      (substring($sana,$i+1) matches @kerake));
#  $s :=+ substring($sana,$i);
##  define $a2 := transmit (<"V " + $s> + <$i> + <$n>);
#  $i:=+ 1;
# end;
#
##define $aw := transmit (<"W " + $s> + <$i> + <$n>);
#
# if ($i = $n) then
#  return $sana; # Lyhenne, jossa on vain kerakkeita.
# end;
#
# repeat
#  if (substring ($sana, $i, $i+1) matches (@ääntiö, @ääntiö)) then
##define $a0 := transmit (<"A " + $s> + <$i> + <$n> + <substring ($sana, $i, $i+1)>);
#   if (($i + 2 less_equal $n) and (substring ($sana, $i+1, $i+2) in @ä2)) then
#    # Re-aa-li.
##define $a2 := transmit (<"B " + $s> + <$i> + <$n>);
#    $s :=+ substring ($sana, $i) + "-" + substring ($sana, $i+1, $i+2);
##define $a3 := transmit (<"C " + $s> + <$i> + <$n>);
#    $i :=+ 3;
#   elseif (substring ($sana, $i, $i+1) in @ääntiö2) then
#    $s :=+ substring ($sana, $i, $i+1);
##define $a1 := transmit (<"a " + $s> + <$i> + <$n>);
#    $i :=+ 2;
#   else
#    $s :=+ substring ($sana, $i) + "-" + substring ($sana, $i+1);
##define $a1 := transmit (<"b " + $s> + <$i> + <$n>);
#    $i :=+ 2;
#   end;
#  elseif (substring ($sana, $i, $i+1) matches (@kerake, @ääntiö)) then
#   if ((length ($s) greater 0) and
#     (substring ($s, 1R) /= "-") and
#     (not vain_kerakkeita ($s))) then # Stres-si.
#    $s :=+ "-";
#   end;
#   $s :=+ substring ($sana, $i);
##define $a1 := transmit (<"c " + $s> + <$i> + <$n> + <substring ($sana, $i)>);
#   $i :=+ 1;
#  elseif (substring ($sana, $i, $i+1) matches (@kerake, @kerake)) then
##define $aa := transm