Blame generate.pe

Packit 20facb
#!/usr/bin/env fontforge
Packit 20facb
Packit 20facb
# script file for FontForge for TTF generation
Packit 20facb
# usage:
Packit 20facb
#   mkdir TTFfiles
Packit 20facb
#   chmod +x generate.pe
Packit 20facb
#   ./generate.pe *.sfd
Packit 20facb
Packit 20facb
if ($version < "20061220")
Packit 20facb
  Error("Your version of FontForge is too old - 20061220 or newer is required");
Packit 20facb
endif
Packit 20facb
i = 1
Packit 20facb
while ( i < $argc )
Packit 20facb
  Open($argv[i], 1)
Packit 20facb
  #Use gen_flags=Defualt fmflags value as -1  
Packit 20facb
  gen_flags = -1 
Packit 20facb
  Generate("" + $fontname + ".ttf", "", gen_flags)
Packit 20facb
  i++
Packit 20facb
endloop