Blame src/eval.cpp

Packit Service 7770af
#include "sass.hpp"
Packit Service 7770af
#include <cstdlib>
Packit Service 7770af
#include <cmath>
Packit Service 7770af
#include <iostream>
Packit Service 7770af
#include <sstream>
Packit Service 7770af
#include <iomanip>
Packit Service 7770af
#include <typeinfo>
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
#include "file.hpp"
Packit Service 7770af
#include "eval.hpp"
Packit Service 7770af
#include "ast.hpp"
Packit Service 7770af
#include "bind.hpp"
Packit Service 7770af
#include "util.hpp"
Packit Service 7770af
#include "inspect.hpp"
Packit Service 7770af
#include "environment.hpp"
Packit Service 7770af
#include "position.hpp"
Packit Service 7770af
#include "sass/values.h"
Packit Service 7770af
#include "to_value.hpp"
Packit Service 7770af
#include "to_c.hpp"
Packit Service 7770af
#include "context.hpp"
Packit Service 7770af
#include "backtrace.hpp"
Packit Service 7770af
#include "lexer.hpp"
Packit Service 7770af
#include "prelexer.hpp"
Packit Service 7770af
#include "parser.hpp"
Packit Service 7770af
#include "expand.hpp"
Packit Service 7770af
#include "color_maps.hpp"
Packit Service 7770af
#include "sass_functions.hpp"
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
namespace Sass {
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 inline double add(double x, double y) { return x + y; }
Packit Service 7770af
 inline double sub(double x, double y) { return x - y; }
Packit Service 7770af
 inline double mul(double x, double y) { return x * y; }
Packit Service 7770af
 inline double div(double x, double y) { return x / y; } // x/0 checked by caller
Packit Service 7770af
 inline double mod(double x, double y) { // x/0 checked by caller
Packit Service 7770af
  if ((x > 0 && y < 0) || (x < 0 && y > 0)) {
Packit Service 7770af
   double ret = std::fmod(x, y);
Packit Service 7770af
   return ret ? ret + y : ret;
Packit Service 7770af
  } else {
Packit Service 7770af
   return std::fmod(x, y);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
 typedef double (*bop)(double, double);
Packit Service 7770af
 bop ops[Sass_OP::NUM_OPS] = {
Packit Service 7770af
  0, 0, // and, or
Packit Service 7770af
  0, 0, 0, 0, 0, 0, // eq, neq, gt, gte, lt, lte
Packit Service 7770af
  add, sub, mul, div, mod
Packit Service 7770af
 };
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Eval::Eval(Expand& exp)
Packit Service 7770af
 : exp(exp),
Packit Service 7770af
  ctx(exp.ctx),
Packit Service 7770af
  force(false),
Packit Service 7770af
  is_in_comment(false),
Packit Service 7770af
  is_in_selector_schema(false)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  bool_true = SASS_MEMORY_NEW(Boolean, "[NA]", true);
Packit Service 7770af
  bool_false = SASS_MEMORY_NEW(Boolean, "[NA]", false);
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
 Eval::~Eval() { }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Env* Eval::environment()
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  return exp.environment();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Selector_List_Obj Eval::selector()
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  return exp.selector();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Backtrace* Eval::backtrace()
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  return exp.backtrace();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Block_Ptr b)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Ptr val = 0;
Packit Service 7770af
  for (size_t i = 0, L = b->length(); i < L; ++i) {
Packit Service 7770af
   val = b->at(i)->perform(this);
Packit Service 7770af
   if (val) return val;
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  return val;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Assignment_Ptr a)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Env* env = exp.environment();
Packit Service 7770af
  std::string var(a->variable());
Packit Service 7770af
  if (a->is_global()) {
Packit Service 7770af
   if (a->is_default()) {
Packit Service 7770af
    if (env->has_global(var)) {
Packit Service 7770af
     Expression_Ptr e = Cast<Expression>(env->get_global(var));
Packit Service 7770af
     if (!e || e->concrete_type() == Expression::NULL_VAL) {
Packit Service 7770af
      env->set_global(var, a->value()->perform(this));
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    else {
Packit Service 7770af
     env->set_global(var, a->value()->perform(this));
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   else {
Packit Service 7770af
    env->set_global(var, a->value()->perform(this));
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else if (a->is_default()) {
Packit Service 7770af
   if (env->has_lexical(var)) {
Packit Service 7770af
    auto cur = env;
Packit Service 7770af
    while (cur && cur->is_lexical()) {
Packit Service 7770af
     if (cur->has_local(var)) {
Packit Service 7770af
      if (AST_Node_Obj node = cur->get_local(var)) {
Packit Service 7770af
       Expression_Ptr e = Cast<Expression>(node);
Packit Service 7770af
       if (!e || e->concrete_type() == Expression::NULL_VAL) {
Packit Service 7770af
        cur->set_local(var, a->value()->perform(this));
Packit Service 7770af
       }
Packit Service 7770af
      }
Packit Service 7770af
      else {
Packit Service 7770af
       throw std::runtime_error("Env not in sync");
Packit Service 7770af
      }
Packit Service 7770af
      return 0;
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
     cur = cur->parent();
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    throw std::runtime_error("Env not in sync");
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   else if (env->has_global(var)) {
Packit Service 7770af
    if (AST_Node_Obj node = env->get_global(var)) {
Packit Service 7770af
     Expression_Ptr e = Cast<Expression>(node);
Packit Service 7770af
     if (!e || e->concrete_type() == Expression::NULL_VAL) {
Packit Service 7770af
      env->set_global(var, a->value()->perform(this));
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   else if (env->is_lexical()) {
Packit Service 7770af
    env->set_local(var, a->value()->perform(this));
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   else {
Packit Service 7770af
    env->set_local(var, a->value()->perform(this));
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else {
Packit Service 7770af
   env->set_lexical(var, a->value()->perform(this));
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  return 0;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(If_Ptr i)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Obj rv = 0;
Packit Service 7770af
  Env env(exp.environment());
Packit Service 7770af
  exp.env_stack.push_back(&env;;
Packit Service 7770af
  Expression_Obj cond = i->predicate()->perform(this);
Packit Service 7770af
  if (!cond->is_false()) {
Packit Service 7770af
   rv = i->block()->perform(this);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else {
Packit Service 7770af
   Block_Obj alt = i->alternative();
Packit Service 7770af
   if (alt) rv = alt->perform(this);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  exp.env_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
  return rv.detach();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 // For does not create a new env scope
Packit Service 7770af
 // But iteration vars are reset afterwards
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(For_Ptr f)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  std::string variable(f->variable());
Packit Service 7770af
  Expression_Obj low = f->lower_bound()->perform(this);
Packit Service 7770af
  if (low->concrete_type() != Expression::NUMBER) {
Packit Service 7770af
   throw Exception::TypeMismatch(*low, "integer");
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  Expression_Obj high = f->upper_bound()->perform(this);
Packit Service 7770af
  if (high->concrete_type() != Expression::NUMBER) {
Packit Service 7770af
   throw Exception::TypeMismatch(*high, "integer");
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  Number_Obj sass_start = Cast<Number>(low);
Packit Service 7770af
  Number_Obj sass_end = Cast<Number>(high);
Packit Service 7770af
  // check if units are valid for sequence
Packit Service 7770af
  if (sass_start->unit() != sass_end->unit()) {
Packit Service 7770af
   std::stringstream msg; msg << "Incompatible units: '"
Packit Service 7770af
    << sass_end->unit() << "' and '"
Packit Service 7770af
    << sass_start->unit() << "'.";
Packit Service 7770af
   error(msg.str(), low->pstate(), backtrace());
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  double start = sass_start->value();
Packit Service 7770af
  double end = sass_end->value();
Packit Service 7770af
  // only create iterator once in this environment
Packit Service 7770af
  Env env(environment(), true);
Packit Service 7770af
  exp.env_stack.push_back(&env;;
Packit Service 7770af
  Block_Obj body = f->block();
Packit Service 7770af
  Expression_Ptr val = 0;
Packit Service 7770af
  if (start < end) {
Packit Service 7770af
   if (f->is_inclusive()) ++end;
Packit Service 7770af
   for (double i = start;
Packit Service 7770af
      i < end;
Packit Service 7770af
      ++i) {
Packit Service 7770af
    Number_Obj it = SASS_MEMORY_NEW(Number, low->pstate(), i, sass_end->unit());
Packit Service 7770af
    env.set_local(variable, it);
Packit Service 7770af
    val = body->perform(this);
Packit Service 7770af
    if (val) break;
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  } else {
Packit Service 7770af
   if (f->is_inclusive()) --end;
Packit Service 7770af
   for (double i = start;
Packit Service 7770af
      i > end;
Packit Service 7770af
      --i) {
Packit Service 7770af
    Number_Obj it = SASS_MEMORY_NEW(Number, low->pstate(), i, sass_end->unit());
Packit Service 7770af
    env.set_local(variable, it);
Packit Service 7770af
    val = body->perform(this);
Packit Service 7770af
    if (val) break;
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  exp.env_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
  return val;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 // Eval does not create a new env scope
Packit Service 7770af
 // But iteration vars are reset afterwards
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Each_Ptr e)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  std::vector<std::string> variables(e->variables());
Packit Service 7770af
  Expression_Obj expr = e->list()->perform(this);
Packit Service 7770af
  Env env(environment(), true);
Packit Service 7770af
  exp.env_stack.push_back(&env;;
Packit Service 7770af
  List_Obj list = 0;
Packit Service 7770af
  Map_Ptr map = 0;
Packit Service 7770af
  if (expr->concrete_type() == Expression::MAP) {
Packit Service 7770af
   map = Cast<Map>(expr);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else if (Selector_List_Ptr ls = Cast<Selector_List>(expr)) {
Packit Service 7770af
   Listize listize;
Packit Service 7770af
   Expression_Obj rv = ls->perform(&listize);
Packit Service 7770af
   list = Cast<List>(rv);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else if (expr->concrete_type() != Expression::LIST) {
Packit Service 7770af
   list = SASS_MEMORY_NEW(List, expr->pstate(), 1, SASS_COMMA);
Packit Service 7770af
   list->append(expr);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else {
Packit Service 7770af
   list = Cast<List>(expr);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  Block_Obj body = e->block();
Packit Service 7770af
  Expression_Obj val = 0;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (map) {
Packit Service 7770af
   for (Expression_Obj key : map->keys()) {
Packit Service 7770af
    Expression_Obj value = map->at(key);
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
    if (variables.size() == 1) {
Packit Service 7770af
     List_Ptr variable = SASS_MEMORY_NEW(List, map->pstate(), 2, SASS_SPACE);
Packit Service 7770af
     variable->append(key);
Packit Service 7770af
     variable->append(value);
Packit Service 7770af
     env.set_local(variables[0], variable);
Packit Service 7770af
    } else {
Packit Service 7770af
     env.set_local(variables[0], key);
Packit Service 7770af
     env.set_local(variables[1], value);
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
    val = body->perform(this);
Packit Service 7770af
    if (val) break;
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else {
Packit Service 7770af
   if (list->length() == 1 && Cast<Selector_List>(list)) {
Packit Service 7770af
    list = Cast<List>(list);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   for (size_t i = 0, L = list->length(); i < L; ++i) {
Packit Service 7770af
    Expression_Ptr item = list->at(i);
Packit Service 7770af
    // unwrap value if the expression is an argument
Packit Service 7770af
    if (Argument_Ptr arg = Cast<Argument>(item)) item = arg->value();
Packit Service 7770af
    // check if we got passed a list of args (investigate)
Packit Service 7770af
    if (List_Ptr scalars = Cast<List>(item)) {
Packit Service 7770af
     if (variables.size() == 1) {
Packit Service 7770af
      Expression_Ptr var = scalars;
Packit Service 7770af
      env.set_local(variables[0], var);
Packit Service 7770af
     } else {
Packit Service 7770af
      // XXX: this is never hit via spec tests
Packit Service 7770af
      for (size_t j = 0, K = variables.size(); j < K; ++j) {
Packit Service 7770af
       Expression_Ptr res = j >= scalars->length()
Packit Service 7770af
        ? SASS_MEMORY_NEW(Null, expr->pstate())
Packit Service 7770af
        : scalars->at(j);
Packit Service 7770af
       env.set_local(variables[j], res);
Packit Service 7770af
      }
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    } else {
Packit Service 7770af
     if (variables.size() > 0) {
Packit Service 7770af
      env.set_local(variables.at(0), item);
Packit Service 7770af
      for (size_t j = 1, K = variables.size(); j < K; ++j) {
Packit Service 7770af
       // XXX: this is never hit via spec tests
Packit Service 7770af
       Expression_Ptr res = SASS_MEMORY_NEW(Null, expr->pstate());
Packit Service 7770af
       env.set_local(variables[j], res);
Packit Service 7770af
      }
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    val = body->perform(this);
Packit Service 7770af
    if (val) break;
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  exp.env_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
  return val.detach();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(While_Ptr w)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Obj pred = w->predicate();
Packit Service 7770af
  Block_Obj body = w->block();
Packit Service 7770af
  Env env(environment(), true);
Packit Service 7770af
  exp.env_stack.push_back(&env;;
Packit Service 7770af
  Expression_Obj cond = pred->perform(this);
Packit Service 7770af
  while (!cond->is_false()) {
Packit Service 7770af
   Expression_Obj val = body->perform(this);
Packit Service 7770af
   if (val) {
Packit Service 7770af
    exp.env_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
    return val.detach();
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   cond = pred->perform(this);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  exp.env_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
  return 0;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Return_Ptr r)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  return r->value()->perform(this);
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Warning_Ptr w)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Sass_Output_Style outstyle = ctx.c_options.output_style;
Packit Service 7770af
  ctx.c_options.output_style = NESTED;
Packit Service 7770af
  Expression_Obj message = w->message()->perform(this);
Packit Service 7770af
  Env* env = exp.environment();
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // try to use generic function
Packit Service 7770af
  if (env->has("@warn[f]")) {
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   // add call stack entry
Packit Service 7770af
   ctx.callee_stack.push_back({
Packit Service 7770af
    "@warn",
Packit Service 7770af
    w->pstate().path,
Packit Service 7770af
    w->pstate().line + 1,
Packit Service 7770af
    w->pstate().column + 1,
Packit Service 7770af
    SASS_CALLEE_FUNCTION,
Packit Service 7770af
    { env }
Packit Service 7770af
   });
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   Definition_Ptr def = Cast<Definition>((*env)["@warn[f]"]);
Packit Service 7770af
   // Block_Obj     body  = def->block();
Packit Service 7770af
   // Native_Function func  = def->native_function();
Packit Service 7770af
   Sass_Function_Entry c_function = def->c_function();
Packit Service 7770af
   Sass_Function_Fn c_func = sass_function_get_function(c_function);
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   To_C to_c;
Packit Service 7770af
   union Sass_Value* c_args = sass_make_list(1, SASS_COMMA);
Packit Service 7770af
   sass_list_set_value(c_args, 0, message->perform(&to_c));
Packit Service 7770af
   union Sass_Value* c_val = c_func(c_args, c_function, ctx.c_compiler);
Packit Service 7770af
   ctx.c_options.output_style = outstyle;
Packit Service 7770af
   ctx.callee_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
   sass_delete_value(c_args);
Packit Service 7770af
   sass_delete_value(c_val);
Packit Service 7770af
   return 0;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  std::string result(unquote(message->to_sass()));
Packit Service 7770af
  Backtrace top(backtrace(), w->pstate(), "");
Packit Service 7770af
  std::cerr << "WARNING: " << result;
Packit Service 7770af
  std::cerr << top.to_string();
Packit Service 7770af
  std::cerr << std::endl << std::endl;
Packit Service 7770af
  ctx.c_options.output_style = outstyle;
Packit Service 7770af
  return 0;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Error_Ptr e)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Sass_Output_Style outstyle = ctx.c_options.output_style;
Packit Service 7770af
  ctx.c_options.output_style = NESTED;
Packit Service 7770af
  Expression_Obj message = e->message()->perform(this);
Packit Service 7770af
  Env* env = exp.environment();
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // try to use generic function
Packit Service 7770af
  if (env->has("@error[f]")) {
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   // add call stack entry
Packit Service 7770af
   ctx.callee_stack.push_back({
Packit Service 7770af
    "@error",
Packit Service 7770af
    e->pstate().path,
Packit Service 7770af
    e->pstate().line + 1,
Packit Service 7770af
    e->pstate().column + 1,
Packit Service 7770af
    SASS_CALLEE_FUNCTION,
Packit Service 7770af
    { env }
Packit Service 7770af
   });
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   Definition_Ptr def = Cast<Definition>((*env)["@error[f]"]);
Packit Service 7770af
   // Block_Obj     body  = def->block();
Packit Service 7770af
   // Native_Function func  = def->native_function();
Packit Service 7770af
   Sass_Function_Entry c_function = def->c_function();
Packit Service 7770af
   Sass_Function_Fn c_func = sass_function_get_function(c_function);
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   To_C to_c;
Packit Service 7770af
   union Sass_Value* c_args = sass_make_list(1, SASS_COMMA);
Packit Service 7770af
   sass_list_set_value(c_args, 0, message->perform(&to_c));
Packit Service 7770af
   union Sass_Value* c_val = c_func(c_args, c_function, ctx.c_compiler);
Packit Service 7770af
   ctx.c_options.output_style = outstyle;
Packit Service 7770af
   ctx.callee_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
   sass_delete_value(c_args);
Packit Service 7770af
   sass_delete_value(c_val);
Packit Service 7770af
   return 0;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  std::string result(unquote(message->to_sass()));
Packit Service 7770af
  ctx.c_options.output_style = outstyle;
Packit Service 7770af
  error(result, e->pstate());
Packit Service 7770af
  return 0;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Debug_Ptr d)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Sass_Output_Style outstyle = ctx.c_options.output_style;
Packit Service 7770af
  ctx.c_options.output_style = NESTED;
Packit Service 7770af
  Expression_Obj message = d->value()->perform(this);
Packit Service 7770af
  Env* env = exp.environment();
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // try to use generic function
Packit Service 7770af
  if (env->has("@debug[f]")) {
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   // add call stack entry
Packit Service 7770af
   ctx.callee_stack.push_back({
Packit Service 7770af
    "@debug",
Packit Service 7770af
    d->pstate().path,
Packit Service 7770af
    d->pstate().line + 1,
Packit Service 7770af
    d->pstate().column + 1,
Packit Service 7770af
    SASS_CALLEE_FUNCTION,
Packit Service 7770af
    { env }
Packit Service 7770af
   });
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   Definition_Ptr def = Cast<Definition>((*env)["@debug[f]"]);
Packit Service 7770af
   // Block_Obj     body  = def->block();
Packit Service 7770af
   // Native_Function func  = def->native_function();
Packit Service 7770af
   Sass_Function_Entry c_function = def->c_function();
Packit Service 7770af
   Sass_Function_Fn c_func = sass_function_get_function(c_function);
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   To_C to_c;
Packit Service 7770af
   union Sass_Value* c_args = sass_make_list(1, SASS_COMMA);
Packit Service 7770af
   sass_list_set_value(c_args, 0, message->perform(&to_c));
Packit Service 7770af
   union Sass_Value* c_val = c_func(c_args, c_function, ctx.c_compiler);
Packit Service 7770af
   ctx.c_options.output_style = outstyle;
Packit Service 7770af
   ctx.callee_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
   sass_delete_value(c_args);
Packit Service 7770af
   sass_delete_value(c_val);
Packit Service 7770af
   return 0;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  std::string cwd(ctx.cwd());
Packit Service 7770af
  std::string result(unquote(message->to_sass()));
Packit Service 7770af
  std::string abs_path(Sass::File::rel2abs(d->pstate().path, cwd, cwd));
Packit Service 7770af
  std::string rel_path(Sass::File::abs2rel(d->pstate().path, cwd, cwd));
Packit Service 7770af
  std::string output_path(Sass::File::path_for_console(rel_path, abs_path, d->pstate().path));
Packit Service 7770af
  ctx.c_options.output_style = outstyle;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  std::cerr << output_path << ":" << d->pstate().line+1 << " DEBUG: " << result;
Packit Service 7770af
  std::cerr << std::endl;
Packit Service 7770af
  return 0;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(List_Ptr l)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  // special case for unevaluated map
Packit Service 7770af
  if (l->separator() == SASS_HASH) {
Packit Service 7770af
   Map_Obj lm = SASS_MEMORY_NEW(Map,
Packit Service 7770af
                l->pstate(),
Packit Service 7770af
                l->length() / 2);
Packit Service 7770af
   for (size_t i = 0, L = l->length(); i < L; i += 2)
Packit Service 7770af
   {
Packit Service 7770af
    Expression_Obj key = (*l)[i+0]->perform(this);
Packit Service 7770af
    Expression_Obj val = (*l)[i+1]->perform(this);
Packit Service 7770af
    // make sure the color key never displays its real name
Packit Service 7770af
    key->is_delayed(true); // verified
Packit Service 7770af
    *lm << std::make_pair(key, val);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   if (lm->has_duplicate_key()) {
Packit Service 7770af
    throw Exception::DuplicateKeyError(*lm, *l);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   lm->is_interpolant(l->is_interpolant());
Packit Service 7770af
   return lm->perform(this);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  // check if we should expand it
Packit Service 7770af
  if (l->is_expanded()) return l;
Packit Service 7770af
  // regular case for unevaluated lists
Packit Service 7770af
  List_Obj ll = SASS_MEMORY_NEW(List,
Packit Service 7770af
                l->pstate(),
Packit Service 7770af
                l->length(),
Packit Service 7770af
                l->separator(),
Packit Service 7770af
                l->is_arglist());
Packit Service 7770af
  for (size_t i = 0, L = l->length(); i < L; ++i) {
Packit Service 7770af
   ll->append((*l)[i]->perform(this));
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  ll->is_interpolant(l->is_interpolant());
Packit Service 7770af
  ll->from_selector(l->from_selector());
Packit Service 7770af
  ll->is_expanded(true);
Packit Service 7770af
  return ll.detach();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Map_Ptr m)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  if (m->is_expanded()) return m;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // make sure we're not starting with duplicate keys.
Packit Service 7770af
  // the duplicate key state will have been set in the parser phase.
Packit Service 7770af
  if (m->has_duplicate_key()) {
Packit Service 7770af
   throw Exception::DuplicateKeyError(*m, *m);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  Map_Obj mm = SASS_MEMORY_NEW(Map,
Packit Service 7770af
                m->pstate(),
Packit Service 7770af
                m->length());
Packit Service 7770af
  for (auto key : m->keys()) {
Packit Service 7770af
   Expression_Ptr ex_key = key->perform(this);
Packit Service 7770af
   Expression_Ptr ex_val = m->at(key)->perform(this);
Packit Service 7770af
   *mm << std::make_pair(ex_key, ex_val);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // check the evaluated keys aren't duplicates.
Packit Service 7770af
  if (mm->has_duplicate_key()) {
Packit Service 7770af
   throw Exception::DuplicateKeyError(*mm, *m);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  mm->is_expanded(true);
Packit Service 7770af
  return mm.detach();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Binary_Expression_Ptr b_in)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  Expression_Obj lhs = b_in->left();
Packit Service 7770af
  Expression_Obj rhs = b_in->right();
Packit Service 7770af
  enum Sass_OP op_type = b_in->optype();
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (op_type == Sass_OP::AND) {
Packit Service 7770af
   // LOCAL_FLAG(force, true);
Packit Service 7770af
   lhs = lhs->perform(this);
Packit Service 7770af
   if (!*lhs) return lhs.detach();
Packit Service 7770af
   return rhs->perform(this);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else if (op_type == Sass_OP::OR) {
Packit Service 7770af
   // LOCAL_FLAG(force, true);
Packit Service 7770af
   lhs = lhs->perform(this);
Packit Service 7770af
   if (*lhs) return lhs.detach();
Packit Service 7770af
   return rhs->perform(this);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // Evaluate variables as early o
Packit Service 7770af
  while (Variable_Ptr l_v = Cast<Variable>(lhs)) {
Packit Service 7770af
   lhs = operator()(l_v);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  while (Variable_Ptr r_v = Cast<Variable>(rhs)) {
Packit Service 7770af
   rhs = operator()(r_v);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  Binary_Expression_Obj b = b_in;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // Evaluate sub-expressions early on
Packit Service 7770af
  while (Binary_Expression_Ptr l_b = Cast<Binary_Expression>(lhs)) {
Packit Service 7770af
   if (!force && l_b->is_delayed()) break;
Packit Service 7770af
   lhs = operator()(l_b);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  while (Binary_Expression_Ptr r_b = Cast<Binary_Expression>(rhs)) {
Packit Service 7770af
   if (!force && r_b->is_delayed()) break;
Packit Service 7770af
   rhs = operator()(r_b);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // don't eval delayed expressions (the '/' when used as a separator)
Packit Service 7770af
  if (!force && op_type == Sass_OP::DIV && b->is_delayed()) {
Packit Service 7770af
   b->right(b->right()->perform(this));
Packit Service 7770af
   b->left(b->left()->perform(this));
Packit Service 7770af
   return b.detach();
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // specific types we know are final
Packit Service 7770af
  // handle them early to avoid overhead
Packit Service 7770af
  if (Number_Ptr l_n = Cast<Number>(lhs)) {
Packit Service 7770af
   // lhs is number and rhs is number
Packit Service 7770af
   if (Number_Ptr r_n = Cast<Number>(rhs)) {
Packit Service 7770af
    try {
Packit Service 7770af
     switch (op_type) {
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::EQ: return *l_n == *r_n ? bool_true : bool_false;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::NEQ: return *l_n == *r_n ? bool_false : bool_true;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::LT: return *l_n < *r_n ? bool_true : bool_false;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::GTE: return *l_n < *r_n ? bool_false : bool_true;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::LTE: return *l_n < *r_n || *l_n == *r_n ? bool_true : bool_false;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::GT: return *l_n < *r_n || *l_n == *r_n ? bool_false : bool_true;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::ADD: case Sass_OP::SUB: case Sass_OP::MUL: case Sass_OP::DIV: case Sass_OP::MOD:
Packit Service 7770af
       return op_numbers(op_type, *l_n, *r_n, ctx.c_options, b_in->pstate());
Packit Service 7770af
      default: break;
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    catch (Exception::OperationError& err)
Packit Service 7770af
    {
Packit Service 7770af
     throw Exception::SassValueError(b_in->pstate(), err);
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   // lhs is number and rhs is color
Packit Service 7770af
   else if (Color_Ptr r_c = Cast<Color>(rhs)) {
Packit Service 7770af
    try {
Packit Service 7770af
     switch (op_type) {
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::EQ: return *l_n == *r_c ? bool_true : bool_false;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::NEQ: return *l_n == *r_c ? bool_false : bool_true;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::LT: return *l_n < *r_c ? bool_true : bool_false;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::GTE: return *l_n < *r_c ? bool_false : bool_true;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::LTE: return *l_n < *r_c || *l_n == *r_c ? bool_true : bool_false;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::GT: return *l_n < *r_c || *l_n == *r_c ? bool_false : bool_true;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::ADD: case Sass_OP::SUB: case Sass_OP::MUL: case Sass_OP::DIV: case Sass_OP::MOD:
Packit Service 7770af
       return op_number_color(op_type, *l_n, *r_c, ctx.c_options, b_in->pstate());
Packit Service 7770af
      default: break;
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    catch (Exception::OperationError& err)
Packit Service 7770af
    {
Packit Service 7770af
     throw Exception::SassValueError(b_in->pstate(), err);
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else if (Color_Ptr l_c = Cast<Color>(lhs)) {
Packit Service 7770af
   // lhs is color and rhs is color
Packit Service 7770af
   if (Color_Ptr r_c = Cast<Color>(rhs)) {
Packit Service 7770af
    try {
Packit Service 7770af
     switch (op_type) {
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::EQ: return *l_c == *r_c ? bool_true : bool_false;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::NEQ: return *l_c == *r_c ? bool_false : bool_true;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::LT: return *l_c < *r_c ? bool_true : bool_false;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::GTE: return *l_c < *r_c ? bool_false : bool_true;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::LTE: return *l_c < *r_c || *l_c == *r_c ? bool_true : bool_false;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::GT: return *l_c < *r_c || *l_c == *r_c ? bool_false : bool_true;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::ADD: case Sass_OP::SUB: case Sass_OP::MUL: case Sass_OP::DIV: case Sass_OP::MOD:
Packit Service 7770af
       return op_colors(op_type, *l_c, *r_c, ctx.c_options, b_in->pstate());
Packit Service 7770af
      default: break;
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    catch (Exception::OperationError& err)
Packit Service 7770af
    {
Packit Service 7770af
     throw Exception::SassValueError(b_in->pstate(), err);
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   // lhs is color and rhs is number
Packit Service 7770af
   else if (Number_Ptr r_n = Cast<Number>(rhs)) {
Packit Service 7770af
    try {
Packit Service 7770af
     switch (op_type) {
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::EQ: return *l_c == *r_n ? bool_true : bool_false;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::NEQ: return *l_c == *r_n ? bool_false : bool_true;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::LT: return *l_c < *r_n ? bool_true : bool_false;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::GTE: return *l_c < *r_n ? bool_false : bool_true;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::LTE: return *l_c < *r_n || *l_c == *r_n ? bool_true : bool_false;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::GT: return *l_c < *r_n || *l_c == *r_n ? bool_false : bool_true;
Packit Service 7770af
      case Sass_OP::ADD: case Sass_OP::SUB: case Sass_OP::MUL: case Sass_OP::DIV: case Sass_OP::MOD:
Packit Service 7770af
       return op_color_number(op_type, *l_c, *r_n, ctx.c_options, b_in->pstate());
Packit Service 7770af
      default: break;
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    catch (Exception::OperationError& err)
Packit Service 7770af
    {
Packit Service 7770af
     throw Exception::SassValueError(b_in->pstate(), err);
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  String_Schema_Obj ret_schema;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // only the last item will be used to eval the binary expression
Packit Service 7770af
  if (String_Schema_Ptr s_l = Cast<String_Schema>(b->left())) {
Packit Service 7770af
   if (!s_l->has_interpolant() && (!s_l->is_right_interpolant())) {
Packit Service 7770af
    ret_schema = SASS_MEMORY_NEW(String_Schema, b->pstate());
Packit Service 7770af
    Binary_Expression_Obj bin_ex = SASS_MEMORY_NEW(Binary_Expression, b->pstate(),
Packit Service 7770af
                          b->op(), s_l->last(), b->right());
Packit Service 7770af
    bin_ex->is_delayed(b->left()->is_delayed() || b->right()->is_delayed()); // unverified
Packit Service 7770af
    for (size_t i = 0; i < s_l->length() - 1; ++i) {
Packit Service 7770af
     ret_schema->append(s_l->at(i)->perform(this));
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    ret_schema->append(bin_ex->perform(this));
Packit Service 7770af
    return ret_schema->perform(this);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  if (String_Schema_Ptr s_r = Cast<String_Schema>(b->right())) {
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   if (!s_r->has_interpolant() && (!s_r->is_left_interpolant() || op_type == Sass_OP::DIV)) {
Packit Service 7770af
    ret_schema = SASS_MEMORY_NEW(String_Schema, b->pstate());
Packit Service 7770af
    Binary_Expression_Obj bin_ex = SASS_MEMORY_NEW(Binary_Expression, b->pstate(),
Packit Service 7770af
                          b->op(), b->left(), s_r->first());
Packit Service 7770af
    bin_ex->is_delayed(b->left()->is_delayed() || b->right()->is_delayed()); // verified
Packit Service 7770af
    ret_schema->append(bin_ex->perform(this));
Packit Service 7770af
    for (size_t i = 1; i < s_r->length(); ++i) {
Packit Service 7770af
     ret_schema->append(s_r->at(i)->perform(this));
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    return ret_schema->perform(this);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // fully evaluate their values
Packit Service 7770af
  if (op_type == Sass_OP::EQ ||
Packit Service 7770af
    op_type == Sass_OP::NEQ ||
Packit Service 7770af
    op_type == Sass_OP::GT ||
Packit Service 7770af
    op_type == Sass_OP::GTE ||
Packit Service 7770af
    op_type == Sass_OP::LT ||
Packit Service 7770af
    op_type == Sass_OP::LTE)
Packit Service 7770af
  {
Packit Service 7770af
   LOCAL_FLAG(force, true);
Packit Service 7770af
   lhs->is_expanded(false);
Packit Service 7770af
   lhs->set_delayed(false);
Packit Service 7770af
   lhs = lhs->perform(this);
Packit Service 7770af
   rhs->is_expanded(false);
Packit Service 7770af
   rhs->set_delayed(false);
Packit Service 7770af
   rhs = rhs->perform(this);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else {
Packit Service 7770af
   lhs = lhs->perform(this);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // not a logical connective, so go ahead and eval the rhs
Packit Service 7770af
  rhs = rhs->perform(this);
Packit Service 7770af
  AST_Node_Obj lu = lhs;
Packit Service 7770af
  AST_Node_Obj ru = rhs;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  Expression::Concrete_Type l_type;
Packit Service 7770af
  Expression::Concrete_Type r_type;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // Is one of the operands an interpolant?
Packit Service 7770af
  String_Schema_Obj s1 = Cast<String_Schema>(b->left());
Packit Service 7770af
  String_Schema_Obj s2 = Cast<String_Schema>(b->right());
Packit Service 7770af
  Binary_Expression_Obj b1 = Cast<Binary_Expression>(b->left());
Packit Service 7770af
  Binary_Expression_Obj b2 = Cast<Binary_Expression>(b->right());
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  bool schema_op = false;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  bool force_delay = (s2 && s2->is_left_interpolant()) ||
Packit Service 7770af
            (s1 && s1->is_right_interpolant()) ||
Packit Service 7770af
            (b1 && b1->is_right_interpolant()) ||
Packit Service 7770af
            (b2 && b2->is_left_interpolant());
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if ((s1 && s1->has_interpolants()) || (s2 && s2->has_interpolants()) || force_delay)
Packit Service 7770af
  {
Packit Service 7770af
   if (op_type == Sass_OP::DIV || op_type == Sass_OP::MUL || op_type == Sass_OP::MOD || op_type == Sass_OP::ADD || op_type == Sass_OP::SUB ||
Packit Service 7770af
     op_type == Sass_OP::EQ) {
Packit Service 7770af
    // If possible upgrade LHS to a number (for number to string compare)
Packit Service 7770af
    if (String_Constant_Ptr str = Cast<String_Constant>(lhs)) {
Packit Service 7770af
     std::string value(str->value());
Packit Service 7770af
     const char* start = value.c_str();
Packit Service 7770af
     if (Prelexer::sequence < Prelexer::dimension, Prelexer::end_of_file >(start) != 0) {
Packit Service 7770af
      lhs = Parser::lexed_dimension(b->pstate(), str->value());
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    // If possible upgrade RHS to a number (for string to number compare)
Packit Service 7770af
    if (String_Constant_Ptr str = Cast<String_Constant>(rhs)) {
Packit Service 7770af
     std::string value(str->value());
Packit Service 7770af
     const char* start = value.c_str();
Packit Service 7770af
     if (Prelexer::sequence < Prelexer::dimension, Prelexer::number >(start) != 0) {
Packit Service 7770af
      rhs = Parser::lexed_dimension(b->pstate(), str->value());
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   To_Value to_value(ctx);
Packit Service 7770af
   Value_Obj v_l = Cast<Value>(lhs->perform(&to_value));
Packit Service 7770af
   Value_Obj v_r = Cast<Value>(rhs->perform(&to_value));
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   if (force_delay) {
Packit Service 7770af
    std::string str("");
Packit Service 7770af
    str += v_l->to_string(ctx.c_options);
Packit Service 7770af
    if (b->op().ws_before) str += " ";
Packit Service 7770af
    str += b->separator();
Packit Service 7770af
    if (b->op().ws_after) str += " ";
Packit Service 7770af
    str += v_r->to_string(ctx.c_options);
Packit Service 7770af
    String_Constant_Ptr val = SASS_MEMORY_NEW(String_Constant, b->pstate(), str);
Packit Service 7770af
    val->is_interpolant(b->left()->has_interpolant());
Packit Service 7770af
    return val;
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // see if it's a relational expression
Packit Service 7770af
  try {
Packit Service 7770af
   switch(op_type) {
Packit Service 7770af
    case Sass_OP::EQ: return SASS_MEMORY_NEW(Boolean, b->pstate(), eq(lhs, rhs));
Packit Service 7770af
    case Sass_OP::NEQ: return SASS_MEMORY_NEW(Boolean, b->pstate(), !eq(lhs, rhs));
Packit Service 7770af
    case Sass_OP::GT: return SASS_MEMORY_NEW(Boolean, b->pstate(), !lt(lhs, rhs, "gt") && !eq(lhs, rhs));
Packit Service 7770af
    case Sass_OP::GTE: return SASS_MEMORY_NEW(Boolean, b->pstate(), !lt(lhs, rhs, "gte"));
Packit Service 7770af
    case Sass_OP::LT: return SASS_MEMORY_NEW(Boolean, b->pstate(), lt(lhs, rhs, "lt"));
Packit Service 7770af
    case Sass_OP::LTE: return SASS_MEMORY_NEW(Boolean, b->pstate(), lt(lhs, rhs, "lte") || eq(lhs, rhs));
Packit Service 7770af
    default:           break;
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  catch (Exception::OperationError& err)
Packit Service 7770af
  {
Packit Service 7770af
   // throw Exception::Base(b->pstate(), err.what());
Packit Service 7770af
   throw Exception::SassValueError(b->pstate(), err);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  l_type = lhs->concrete_type();
Packit Service 7770af
  r_type = rhs->concrete_type();
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // ToDo: throw error in op functions
Packit Service 7770af
  // ToDo: then catch and re-throw them
Packit Service 7770af
  Expression_Obj rv;
Packit Service 7770af
  try {
Packit Service 7770af
   ParserState pstate(b->pstate());
Packit Service 7770af
   if (l_type == Expression::NUMBER && r_type == Expression::NUMBER) {
Packit Service 7770af
    Number_Ptr l_n = Cast<Number>(lhs);
Packit Service 7770af
    Number_Ptr r_n = Cast<Number>(rhs);
Packit Service 7770af
    rv = op_numbers(op_type, *l_n, *r_n, ctx.c_options, pstate);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   else if (l_type == Expression::NUMBER && r_type == Expression::COLOR) {
Packit Service 7770af
    Number_Ptr l_n = Cast<Number>(lhs);
Packit Service 7770af
    Color_Ptr r_c = Cast<Color>(rhs);
Packit Service 7770af
    rv = op_number_color(op_type, *l_n, *r_c, ctx.c_options, pstate);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   else if (l_type == Expression::COLOR && r_type == Expression::NUMBER) {
Packit Service 7770af
    Color_Ptr l_c = Cast<Color>(lhs);
Packit Service 7770af
    Number_Ptr r_n = Cast<Number>(rhs);
Packit Service 7770af
    rv = op_color_number(op_type, *l_c, *r_n, ctx.c_options, pstate);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   else if (l_type == Expression::COLOR && r_type == Expression::COLOR) {
Packit Service 7770af
    Color_Ptr l_c = Cast<Color>(lhs);
Packit Service 7770af
    Color_Ptr r_c = Cast<Color>(rhs);
Packit Service 7770af
    rv = op_colors(op_type, *l_c, *r_c, ctx.c_options, pstate);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   else {
Packit Service 7770af
    To_Value to_value(ctx);
Packit Service 7770af
    // this will leak if perform does not return a value!
Packit Service 7770af
    Value_Obj v_l = Cast<Value>(lhs->perform(&to_value));
Packit Service 7770af
    Value_Obj v_r = Cast<Value>(rhs->perform(&to_value));
Packit Service 7770af
    bool interpolant = b->is_right_interpolant() ||
Packit Service 7770af
              b->is_left_interpolant() ||
Packit Service 7770af
              b->is_interpolant();
Packit Service 7770af
    if (op_type == Sass_OP::SUB) interpolant = false;
Packit Service 7770af
    // if (op_type == Sass_OP::DIV) interpolant = true;
Packit Service 7770af
    // check for type violations
Packit Service 7770af
    if (l_type == Expression::MAP) {
Packit Service 7770af
     throw Exception::InvalidValue(*v_l);
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    if (r_type == Expression::MAP) {
Packit Service 7770af
     throw Exception::InvalidValue(*v_r);
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    Value_Ptr ex = op_strings(b->op(), *v_l, *v_r, ctx.c_options, pstate, !interpolant); // pass true to compress
Packit Service 7770af
    if (String_Constant_Ptr str = Cast<String_Constant>(ex))
Packit Service 7770af
    {
Packit Service 7770af
     if (str->concrete_type() == Expression::STRING)
Packit Service 7770af
     {
Packit Service 7770af
      String_Constant_Ptr lstr = Cast<String_Constant>(lhs);
Packit Service 7770af
      String_Constant_Ptr rstr = Cast<String_Constant>(rhs);
Packit Service 7770af
      if (op_type != Sass_OP::SUB) {
Packit Service 7770af
       if (String_Constant_Ptr org = lstr ? lstr : rstr)
Packit Service 7770af
       { str->quote_mark(org->quote_mark()); }
Packit Service 7770af
      }
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    ex->is_interpolant(b->is_interpolant());
Packit Service 7770af
    rv = ex;
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  catch (Exception::OperationError& err)
Packit Service 7770af
  {
Packit Service 7770af
   // throw Exception::Base(b->pstate(), err.what());
Packit Service 7770af
   throw Exception::SassValueError(b->pstate(), err);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (rv) {
Packit Service 7770af
   if (schema_op) {
Packit Service 7770af
    // XXX: this is never hit via spec tests
Packit Service 7770af
    (*s2)[0] = rv;
Packit Service 7770af
    rv = s2->perform(this);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  return rv.detach();
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Unary_Expression_Ptr u)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Obj operand = u->operand()->perform(this);
Packit Service 7770af
  if (u->optype() == Unary_Expression::NOT) {
Packit Service 7770af
   Boolean_Ptr result = SASS_MEMORY_NEW(Boolean, u->pstate(), (bool)*operand);
Packit Service 7770af
   result->value(!result->value());
Packit Service 7770af
   return result;
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else if (Number_Obj nr = Cast<Number>(operand)) {
Packit Service 7770af
   // negate value for minus unary expression
Packit Service 7770af
   if (u->optype() == Unary_Expression::MINUS) {
Packit Service 7770af
    Number_Obj cpy = SASS_MEMORY_COPY(nr);
Packit Service 7770af
    cpy->value( - cpy->value() ); // negate value
Packit Service 7770af
    return cpy.detach(); // return the copy
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   else if (u->optype() == Unary_Expression::SLASH) {
Packit Service 7770af
    std::string str = '/' + nr->to_string(ctx.c_options);
Packit Service 7770af
    return SASS_MEMORY_NEW(String_Constant, u->pstate(), str);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   // nothing for positive
Packit Service 7770af
   return nr.detach();
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else {
Packit Service 7770af
   // Special cases: +/- variables which evaluate to null ouput just +/-,
Packit Service 7770af
   // but +/- null itself outputs the string
Packit Service 7770af
   if (operand->concrete_type() == Expression::NULL_VAL && Cast<Variable>(u->operand())) {
Packit Service 7770af
    u->operand(SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted, u->pstate(), ""));
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   // Never apply unary opertions on colors @see #2140
Packit Service 7770af
   else if (Color_Ptr color = Cast<Color>(operand)) {
Packit Service 7770af
    // Use the color name if this was eval with one
Packit Service 7770af
    if (color->disp().length() > 0) {
Packit Service 7770af
     operand = SASS_MEMORY_NEW(String_Constant, operand->pstate(), color->disp());
Packit Service 7770af
     u->operand(operand);
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   else {
Packit Service 7770af
    u->operand(operand);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   return SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted,
Packit Service 7770af
               u->pstate(),
Packit Service 7770af
               u->inspect());
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  // unreachable
Packit Service 7770af
  return u;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Function_Call_Ptr c)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  if (backtrace()->parent != NULL && backtrace()->depth() > Constants::MaxCallStack) {
Packit Service 7770af
    // XXX: this is never hit via spec tests
Packit Service 7770af
    std::ostringstream stm;
Packit Service 7770af
    stm << "Stack depth exceeded max of " << Constants::MaxCallStack;
Packit Service 7770af
    error(stm.str(), c->pstate(), backtrace());
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  std::string name(Util::normalize_underscores(c->name()));
Packit Service 7770af
  std::string full_name(name + "[f]");
Packit Service 7770af
  // we make a clone here, need to implement that further
Packit Service 7770af
  Arguments_Obj args = c->arguments();
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  Env* env = environment();
Packit Service 7770af
  if (!env->has(full_name) || (!c->via_call() && Prelexer::re_special_fun(name.c_str()))) {
Packit Service 7770af
   if (!env->has("*[f]")) {
Packit Service 7770af
    for (Argument_Obj arg : args->elements()) {
Packit Service 7770af
     if (List_Obj ls = Cast<List>(arg->value())) {
Packit Service 7770af
      if (ls->size() == 0) error("() isn't a valid CSS value.", c->pstate());
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    args = Cast<Arguments>(args->perform(this));
Packit Service 7770af
    Function_Call_Obj lit = SASS_MEMORY_NEW(Function_Call,
Packit Service 7770af
                       c->pstate(),
Packit Service 7770af
                       c->name(),
Packit Service 7770af
                       args);
Packit Service 7770af
    if (args->has_named_arguments()) {
Packit Service 7770af
     error("Function " + c->name() + " doesn't support keyword arguments", c->pstate());
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    String_Quoted_Ptr str = SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted,
Packit Service 7770af
                       c->pstate(),
Packit Service 7770af
                       lit->to_string(ctx.c_options));
Packit Service 7770af
    str->is_interpolant(c->is_interpolant());
Packit Service 7770af
    return str;
Packit Service 7770af
   } else {
Packit Service 7770af
    // call generic function
Packit Service 7770af
    full_name = "*[f]";
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // further delay for calls
Packit Service 7770af
  if (full_name != "call[f]") {
Packit Service 7770af
   args->set_delayed(false); // verified
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  if (full_name != "if[f]") {
Packit Service 7770af
   args = Cast<Arguments>(args->perform(this));
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  Definition_Ptr def = Cast<Definition>((*env)[full_name]);
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (def->is_overload_stub()) {
Packit Service 7770af
   std::stringstream ss;
Packit Service 7770af
   size_t L = args->length();
Packit Service 7770af
   // account for rest arguments
Packit Service 7770af
   if (args->has_rest_argument() && args->length() > 0) {
Packit Service 7770af
    // get the rest arguments list
Packit Service 7770af
    List_Ptr rest = Cast<List>(args->last()->value());
Packit Service 7770af
    // arguments before rest argument plus rest
Packit Service 7770af
    if (rest) L += rest->length() - 1;
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   ss << full_name << L;
Packit Service 7770af
   full_name = ss.str();
Packit Service 7770af
   std::string resolved_name(full_name);
Packit Service 7770af
   if (!env->has(resolved_name)) error("overloaded function `" + std::string(c->name()) + "` given wrong number of arguments", c->pstate());
Packit Service 7770af
   def = Cast<Definition>((*env)[resolved_name]);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  Expression_Obj   result = c;
Packit Service 7770af
  Block_Obj     body  = def->block();
Packit Service 7770af
  Native_Function func  = def->native_function();
Packit Service 7770af
  Sass_Function_Entry c_function = def->c_function();
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  Parameters_Obj params = def->parameters();
Packit Service 7770af
  Env fn_env(def->environment());
Packit Service 7770af
  exp.env_stack.push_back(&fn_env);
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (func || body) {
Packit Service 7770af
   bind(std::string("Function"), c->name(), params, args, &ctx, &fn_env, this);
Packit Service 7770af
   Backtrace here(backtrace(), c->pstate(), ", in function `" + c->name() + "`");
Packit Service 7770af
   exp.backtrace_stack.push_back(&here;;
Packit Service 7770af
   ctx.callee_stack.push_back({
Packit Service 7770af
    c->name().c_str(),
Packit Service 7770af
    c->pstate().path,
Packit Service 7770af
    c->pstate().line + 1,
Packit Service 7770af
    c->pstate().column + 1,
Packit Service 7770af
    SASS_CALLEE_FUNCTION,
Packit Service 7770af
    { env }
Packit Service 7770af
   });
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   // eval the body if user-defined or special, invoke underlying CPP function if native
Packit Service 7770af
   if (body /* && !Prelexer::re_special_fun(name.c_str()) */) {
Packit Service 7770af
    result = body->perform(this);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   else if (func) {
Packit Service 7770af
    result = func(fn_env, *env, ctx, def->signature(), c->pstate(), backtrace(), exp.selector_stack);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   if (!result) {
Packit Service 7770af
    error(std::string("Function ") + c->name() + " did not return a value", c->pstate());
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   exp.backtrace_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
   ctx.callee_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // else if it's a user-defined c function
Packit Service 7770af
  // convert call into C-API compatible form
Packit Service 7770af
  else if (c_function) {
Packit Service 7770af
   Sass_Function_Fn c_func = sass_function_get_function(c_function);
Packit Service 7770af
   if (full_name == "*[f]") {
Packit Service 7770af
    String_Quoted_Obj str = SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted, c->pstate(), c->name());
Packit Service 7770af
    Arguments_Obj new_args = SASS_MEMORY_NEW(Arguments, c->pstate());
Packit Service 7770af
    new_args->append(SASS_MEMORY_NEW(Argument, c->pstate(), str));
Packit Service 7770af
    new_args->concat(args);
Packit Service 7770af
    args = new_args;
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   // populates env with default values for params
Packit Service 7770af
   std::string ff(c->name());
Packit Service 7770af
   bind(std::string("Function"), c->name(), params, args, &ctx, &fn_env, this);
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   Backtrace here(backtrace(), c->pstate(), ", in function `" + c->name() + "`");
Packit Service 7770af
   exp.backtrace_stack.push_back(&here;;
Packit Service 7770af
   ctx.callee_stack.push_back({
Packit Service 7770af
    c->name().c_str(),
Packit Service 7770af
    c->pstate().path,
Packit Service 7770af
    c->pstate().line + 1,
Packit Service 7770af
    c->pstate().column + 1,
Packit Service 7770af
    SASS_CALLEE_C_FUNCTION,
Packit Service 7770af
    { env }
Packit Service 7770af
   });
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   To_C to_c;
Packit Service 7770af
   union Sass_Value* c_args = sass_make_list(params->length(), SASS_COMMA);
Packit Service 7770af
   for(size_t i = 0; i < params->length(); i++) {
Packit Service 7770af
    Parameter_Obj param = params->at(i);
Packit Service 7770af
    std::string key = param->name();
Packit Service 7770af
    AST_Node_Obj node = fn_env.get_local(key);
Packit Service 7770af
    Expression_Obj arg = Cast<Expression>(node);
Packit Service 7770af
    sass_list_set_value(c_args, i, arg->perform(&to_c));
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   union Sass_Value* c_val = c_func(c_args, c_function, ctx.c_compiler);
Packit Service 7770af
   if (sass_value_get_tag(c_val) == SASS_ERROR) {
Packit Service 7770af
    error("error in C function " + c->name() + ": " + sass_error_get_message(c_val), c->pstate(), backtrace());
Packit Service 7770af
   } else if (sass_value_get_tag(c_val) == SASS_WARNING) {
Packit Service 7770af
    error("warning in C function " + c->name() + ": " + sass_warning_get_message(c_val), c->pstate(), backtrace());
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   result = cval_to_astnode(c_val, backtrace(), c->pstate());
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   exp.backtrace_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
   ctx.callee_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
   sass_delete_value(c_args);
Packit Service 7770af
   if (c_val != c_args)
Packit Service 7770af
    sass_delete_value(c_val);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // link back to function definition
Packit Service 7770af
  // only do this for custom functions
Packit Service 7770af
  if (result->pstate().file == std::string::npos)
Packit Service 7770af
   result->pstate(c->pstate());
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  result = result->perform(this);
Packit Service 7770af
  result->is_interpolant(c->is_interpolant());
Packit Service 7770af
  exp.env_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
  return result.detach();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Function_Call_Schema_Ptr s)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Ptr evaluated_name = s->name()->perform(this);
Packit Service 7770af
  Expression_Ptr evaluated_args = s->arguments()->perform(this);
Packit Service 7770af
  String_Schema_Obj ss = SASS_MEMORY_NEW(String_Schema, s->pstate(), 2);
Packit Service 7770af
  ss->append(evaluated_name);
Packit Service 7770af
  ss->append(evaluated_args);
Packit Service 7770af
  return ss->perform(this);
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Variable_Ptr v)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Obj value = 0;
Packit Service 7770af
  Env* env = environment();
Packit Service 7770af
  const std::string& name(v->name());
Packit Service 7770af
  EnvResult rv(env->find(name));
Packit Service 7770af
  if (rv.found) value = static_cast<Expression*>(rv.it->second.ptr());
Packit Service 7770af
  else error("Undefined variable: \"" + v->name() + "\".", v->pstate());
Packit Service 7770af
  if (Argument_Ptr arg = Cast<Argument>(value)) value = arg->value();
Packit Service 7770af
  if (Number_Ptr nr = Cast<Number>(value)) nr->zero(true); // force flag
Packit Service 7770af
  value->is_interpolant(v->is_interpolant());
Packit Service 7770af
  if (force) value->is_expanded(false);
Packit Service 7770af
  value->set_delayed(false); // verified
Packit Service 7770af
  value = value->perform(this);
Packit Service 7770af
  if(!force) rv.it->second = value;
Packit Service 7770af
  return value.detach();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Color_Ptr c)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  return c;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Number_Ptr n)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  return n;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Boolean_Ptr b)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  return b;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 void Eval::interpolation(Context& ctx, std::string& res, Expression_Obj ex, bool into_quotes, bool was_itpl) {
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  bool needs_closing_brace = false;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (Arguments_Ptr args = Cast<Arguments>(ex)) {
Packit Service 7770af
   List_Ptr ll = SASS_MEMORY_NEW(List, args->pstate(), 0, SASS_COMMA);
Packit Service 7770af
   for(auto arg : args->elements()) {
Packit Service 7770af
    ll->append(arg->value());
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   ll->is_interpolant(args->is_interpolant());
Packit Service 7770af
   needs_closing_brace = true;
Packit Service 7770af
   res += "(";
Packit Service 7770af
   ex = ll;
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  if (Number_Ptr nr = Cast<Number>(ex)) {
Packit Service 7770af
   if (!nr->is_valid_css_unit()) {
Packit Service 7770af
    throw Exception::InvalidValue(*nr);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  if (Argument_Ptr arg = Cast<Argument>(ex)) {
Packit Service 7770af
   ex = arg->value();
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  if (String_Quoted_Ptr sq = Cast<String_Quoted>(ex)) {
Packit Service 7770af
   if (was_itpl) {
Packit Service 7770af
    bool was_interpolant = ex->is_interpolant();
Packit Service 7770af
    ex = SASS_MEMORY_NEW(String_Constant, sq->pstate(), sq->value());
Packit Service 7770af
    ex->is_interpolant(was_interpolant);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (Cast<Null>(ex)) { return; }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // parent selector needs another go
Packit Service 7770af
  if (Cast<Parent_Selector>(ex)) {
Packit Service 7770af
   // XXX: this is never hit via spec tests
Packit Service 7770af
   ex = ex->perform(this);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (List_Ptr l = Cast<List>(ex)) {
Packit Service 7770af
   List_Obj ll = SASS_MEMORY_NEW(List, l->pstate(), 0, l->separator());
Packit Service 7770af
   // this fixes an issue with bourbon sample, not really sure why
Packit Service 7770af
   // if (l->size() && Cast<Null>((*l)[0])) { res += ""; }
Packit Service 7770af
   for(Expression_Obj item : *l) {
Packit Service 7770af
    item->is_interpolant(l->is_interpolant());
Packit Service 7770af
    std::string rl(""); interpolation(ctx, rl, item, into_quotes, l->is_interpolant());
Packit Service 7770af
    bool is_null = Cast<Null>(item) != 0; // rl != ""
Packit Service 7770af
    if (!is_null) ll->append(SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted, item->pstate(), rl));
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   // Check indicates that we probably should not get a list
Packit Service 7770af
   // here. Normally single list items are already unwrapped.
Packit Service 7770af
   if (l->size() > 1) {
Packit Service 7770af
    // string_to_output would fail "#{'_\a' '_\a'}";
Packit Service 7770af
    std::string str(ll->to_string(ctx.c_options));
Packit Service 7770af
    str = read_hex_escapes(str); // read escapes
Packit Service 7770af
    newline_to_space(str); // replace directly
Packit Service 7770af
    res += str; // append to result string
Packit Service 7770af
   } else {
Packit Service 7770af
    res += (ll->to_string(ctx.c_options));
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   ll->is_interpolant(l->is_interpolant());
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // Value
Packit Service 7770af
  // Function_Call
Packit Service 7770af
  // Selector_List
Packit Service 7770af
  // String_Quoted
Packit Service 7770af
  // String_Constant
Packit Service 7770af
  // Parent_Selector
Packit Service 7770af
  // Binary_Expression
Packit Service 7770af
  else {
Packit Service 7770af
   // ex = ex->perform(this);
Packit Service 7770af
   if (into_quotes && ex->is_interpolant()) {
Packit Service 7770af
    res += evacuate_escapes(ex ? ex->to_string(ctx.c_options) : "");
Packit Service 7770af
   } else {
Packit Service 7770af
    std::string str(ex ? ex->to_string(ctx.c_options) : "");
Packit Service 7770af
    if (into_quotes) str = read_hex_escapes(str);
Packit Service 7770af
    res += str; // append to result string
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (needs_closing_brace) res += ")";
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(String_Schema_Ptr s)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  size_t L = s->length();
Packit Service 7770af
  bool into_quotes = false;
Packit Service 7770af
  if (L > 1) {
Packit Service 7770af
   if (!Cast<String_Quoted>((*s)[0]) && !Cast<String_Quoted>((*s)[L - 1])) {
Packit Service 7770af
   if (String_Constant_Ptr l = Cast<String_Constant>((*s)[0])) {
Packit Service 7770af
    if (String_Constant_Ptr r = Cast<String_Constant>((*s)[L - 1])) {
Packit Service 7770af
     if (r->value().size() > 0) {
Packit Service 7770af
      if (l->value()[0] == '"' && r->value()[r->value().size() - 1] == '"') into_quotes = true;
Packit Service 7770af
      if (l->value()[0] == '\'' && r->value()[r->value().size() - 1] == '\'') into_quotes = true;
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  bool was_quoted = false;
Packit Service 7770af
  bool was_interpolant = false;
Packit Service 7770af
  std::string res("");
Packit Service 7770af
  for (size_t i = 0; i < L; ++i) {
Packit Service 7770af
   bool is_quoted = Cast<String_Quoted>((*s)[i]) != NULL;
Packit Service 7770af
   if (was_quoted && !(*s)[i]->is_interpolant() && !was_interpolant) { res += " "; }
Packit Service 7770af
   else if (i > 0 && is_quoted && !(*s)[i]->is_interpolant() && !was_interpolant) { res += " "; }
Packit Service 7770af
   Expression_Obj ex = (*s)[i]->perform(this);
Packit Service 7770af
   interpolation(ctx, res, ex, into_quotes, ex->is_interpolant());
Packit Service 7770af
   was_quoted = Cast<String_Quoted>((*s)[i]) != NULL;
Packit Service 7770af
   was_interpolant = (*s)[i]->is_interpolant();
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  if (!s->is_interpolant()) {
Packit Service 7770af
   if (s->length() > 1 && res == "") return SASS_MEMORY_NEW(Null, s->pstate());
Packit Service 7770af
   return SASS_MEMORY_NEW(String_Constant, s->pstate(), res);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  // string schema seems to have a special unquoting behavior (also handles "nested" quotes)
Packit Service 7770af
  String_Quoted_Obj str = SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted, s->pstate(), res, 0, false, false, false);
Packit Service 7770af
  // if (s->is_interpolant()) str->quote_mark(0);
Packit Service 7770af
  // String_Constant_Ptr str = SASS_MEMORY_NEW(String_Constant, s->pstate(), res);
Packit Service 7770af
  if (str->quote_mark()) str->quote_mark('*');
Packit Service 7770af
  else if (!is_in_comment) str->value(string_to_output(str->value()));
Packit Service 7770af
  str->is_interpolant(s->is_interpolant());
Packit Service 7770af
  return str.detach();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(String_Constant_Ptr s)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  if (!s->is_delayed() && name_to_color(s->value())) {
Packit Service 7770af
   Color_Ptr c = SASS_MEMORY_COPY(name_to_color(s->value())); // copy
Packit Service 7770af
   c->pstate(s->pstate());
Packit Service 7770af
   c->disp(s->value());
Packit Service 7770af
   c->is_delayed(true);
Packit Service 7770af
   return c;
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  return s;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(String_Quoted_Ptr s)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  String_Quoted_Ptr str = SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted, s->pstate(), "");
Packit Service 7770af
  str->value(s->value());
Packit Service 7770af
  str->quote_mark(s->quote_mark());
Packit Service 7770af
  str->is_interpolant(s->is_interpolant());
Packit Service 7770af
  return str;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Supports_Operator_Ptr c)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Ptr left = c->left()->perform(this);
Packit Service 7770af
  Expression_Ptr right = c->right()->perform(this);
Packit Service 7770af
  Supports_Operator_Ptr cc = SASS_MEMORY_NEW(Supports_Operator,
Packit Service 7770af
                 c->pstate(),
Packit Service 7770af
                 Cast<Supports_Condition>(left),
Packit Service 7770af
                 Cast<Supports_Condition>(right),
Packit Service 7770af
                 c->operand());
Packit Service 7770af
  return cc;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Supports_Negation_Ptr c)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Ptr condition = c->condition()->perform(this);
Packit Service 7770af
  Supports_Negation_Ptr cc = SASS_MEMORY_NEW(Supports_Negation,
Packit Service 7770af
                 c->pstate(),
Packit Service 7770af
                 Cast<Supports_Condition>(condition));
Packit Service 7770af
  return cc;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Supports_Declaration_Ptr c)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Ptr feature = c->feature()->perform(this);
Packit Service 7770af
  Expression_Ptr value = c->value()->perform(this);
Packit Service 7770af
  Supports_Declaration_Ptr cc = SASS_MEMORY_NEW(Supports_Declaration,
Packit Service 7770af
               c->pstate(),
Packit Service 7770af
               feature,
Packit Service 7770af
               value);
Packit Service 7770af
  return cc;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Supports_Interpolation_Ptr c)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Ptr value = c->value()->perform(this);
Packit Service 7770af
  Supports_Interpolation_Ptr cc = SASS_MEMORY_NEW(Supports_Interpolation,
Packit Service 7770af
              c->pstate(),
Packit Service 7770af
              value);
Packit Service 7770af
  return cc;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(At_Root_Query_Ptr e)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Obj feature = e->feature();
Packit Service 7770af
  feature = (feature ? feature->perform(this) : 0);
Packit Service 7770af
  Expression_Obj value = e->value();
Packit Service 7770af
  value = (value ? value->perform(this) : 0);
Packit Service 7770af
  Expression_Ptr ee = SASS_MEMORY_NEW(At_Root_Query,
Packit Service 7770af
                   e->pstate(),
Packit Service 7770af
                   Cast<String>(feature),
Packit Service 7770af
                   value);
Packit Service 7770af
  return ee;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Media_Query_Ptr Eval::operator()(Media_Query_Ptr q)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  String_Obj t = q->media_type();
Packit Service 7770af
  t = static_cast<String_Ptr>(t.isNull() ? 0 : t->perform(this));
Packit Service 7770af
  Media_Query_Obj qq = SASS_MEMORY_NEW(Media_Query,
Packit Service 7770af
                   q->pstate(),
Packit Service 7770af
                   t,
Packit Service 7770af
                   q->length(),
Packit Service 7770af
                   q->is_negated(),
Packit Service 7770af
                   q->is_restricted());
Packit Service 7770af
  for (size_t i = 0, L = q->length(); i < L; ++i) {
Packit Service 7770af
   qq->append(static_cast<Media_Query_Expression_Ptr>((*q)[i]->perform(this)));
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  return qq.detach();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Media_Query_Expression_Ptr e)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Obj feature = e->feature();
Packit Service 7770af
  feature = (feature ? feature->perform(this) : 0);
Packit Service 7770af
  if (feature && Cast<String_Quoted>(feature)) {
Packit Service 7770af
   feature = SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted,
Packit Service 7770af
                 feature->pstate(),
Packit Service 7770af
                 Cast<String_Quoted>(feature)->value());
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  Expression_Obj value = e->value();
Packit Service 7770af
  value = (value ? value->perform(this) : 0);
Packit Service 7770af
  if (value && Cast<String_Quoted>(value)) {
Packit Service 7770af
   // XXX: this is never hit via spec tests
Packit Service 7770af
   value = SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted,
Packit Service 7770af
                value->pstate(),
Packit Service 7770af
                Cast<String_Quoted>(value)->value());
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  return SASS_MEMORY_NEW(Media_Query_Expression,
Packit Service 7770af
              e->pstate(),
Packit Service 7770af
              feature,
Packit Service 7770af
              value,
Packit Service 7770af
              e->is_interpolated());
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Null_Ptr n)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  return n;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Argument_Ptr a)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression_Obj val = a->value()->perform(this);
Packit Service 7770af
  bool is_rest_argument = a->is_rest_argument();
Packit Service 7770af
  bool is_keyword_argument = a->is_keyword_argument();
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (a->is_rest_argument()) {
Packit Service 7770af
   if (val->concrete_type() == Expression::MAP) {
Packit Service 7770af
    is_rest_argument = false;
Packit Service 7770af
    is_keyword_argument = true;
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   else if(val->concrete_type() != Expression::LIST) {
Packit Service 7770af
    List_Obj wrapper = SASS_MEMORY_NEW(List,
Packit Service 7770af
                    val->pstate(),
Packit Service 7770af
                    0,
Packit Service 7770af
                    SASS_COMMA,
Packit Service 7770af
                    true);
Packit Service 7770af
    wrapper->append(val);
Packit Service 7770af
    val = wrapper;
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  return SASS_MEMORY_NEW(Argument,
Packit Service 7770af
              a->pstate(),
Packit Service 7770af
              val,
Packit Service 7770af
              a->name(),
Packit Service 7770af
              is_rest_argument,
Packit Service 7770af
              is_keyword_argument);
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Arguments_Ptr a)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Arguments_Obj aa = SASS_MEMORY_NEW(Arguments, a->pstate());
Packit Service 7770af
  if (a->length() == 0) return aa.detach();
Packit Service 7770af
  for (size_t i = 0, L = a->length(); i < L; ++i) {
Packit Service 7770af
   Expression_Obj rv = (*a)[i]->perform(this);
Packit Service 7770af
   Argument_Ptr arg = Cast<Argument>(rv);
Packit Service 7770af
   if (!(arg->is_rest_argument() || arg->is_keyword_argument())) {
Packit Service 7770af
    aa->append(arg);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (a->has_rest_argument()) {
Packit Service 7770af
   Expression_Obj rest = a->get_rest_argument()->perform(this);
Packit Service 7770af
   Expression_Obj splat = Cast<Argument>(rest)->value()->perform(this);
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   Sass_Separator separator = SASS_COMMA;
Packit Service 7770af
   List_Ptr ls = Cast<List>(splat);
Packit Service 7770af
   Map_Ptr ms = Cast<Map>(splat);
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   List_Obj arglist = SASS_MEMORY_NEW(List,
Packit Service 7770af
                   splat->pstate(),
Packit Service 7770af
                   0,
Packit Service 7770af
                   ls ? ls->separator() : separator,
Packit Service 7770af
                   true);
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   if (ls && ls->is_arglist()) {
Packit Service 7770af
    arglist->concat(ls);
Packit Service 7770af
   } else if (ms) {
Packit Service 7770af
    aa->append(SASS_MEMORY_NEW(Argument, splat->pstate(), ms, "", false, true));
Packit Service 7770af
   } else if (ls) {
Packit Service 7770af
    arglist->concat(ls);
Packit Service 7770af
   } else {
Packit Service 7770af
    arglist->append(splat);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   if (arglist->length()) {
Packit Service 7770af
    aa->append(SASS_MEMORY_NEW(Argument, splat->pstate(), arglist, "", true));
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (a->has_keyword_argument()) {
Packit Service 7770af
   Expression_Obj rv = a->get_keyword_argument()->perform(this);
Packit Service 7770af
   Argument_Ptr rvarg = Cast<Argument>(rv);
Packit Service 7770af
   Expression_Obj kwarg = rvarg->value()->perform(this);
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
   aa->append(SASS_MEMORY_NEW(Argument, kwarg->pstate(), kwarg, "", false, true));
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  return aa.detach();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Comment_Ptr c)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  return 0;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 inline Expression_Ptr Eval::fallback_impl(AST_Node_Ptr n)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  return static_cast<Expression_Ptr>(n);
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 // All the binary helpers.
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 bool Eval::eq(Expression_Obj lhs, Expression_Obj rhs)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  // use compare operator from ast node
Packit Service 7770af
  return lhs && rhs && *lhs == *rhs;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 bool Eval::lt(Expression_Obj lhs, Expression_Obj rhs, std::string op)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Number_Obj l = Cast<Number>(lhs);
Packit Service 7770af
  Number_Obj r = Cast<Number>(rhs);
Packit Service 7770af
  // use compare operator from ast node
Packit Service 7770af
  if (!l || !r) throw Exception::UndefinedOperation(lhs, rhs, op);
Packit Service 7770af
  // use compare operator from ast node
Packit Service 7770af
  return *l < *r;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Value_Ptr Eval::op_numbers(enum Sass_OP op, const Number& l, const Number& r, struct Sass_Inspect_Options opt, const ParserState& pstate)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  double lv = l.value();
Packit Service 7770af
  double rv = r.value();
Packit Service 7770af
  if (op == Sass_OP::DIV && rv == 0) {
Packit Service 7770af
   // XXX: this is never hit via spec tests
Packit Service 7770af
   return SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted, pstate, lv ? "Infinity" : "NaN");
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  if (op == Sass_OP::MOD && !rv) {
Packit Service 7770af
   // XXX: this is never hit via spec tests
Packit Service 7770af
   throw Exception::ZeroDivisionError(l, r);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  size_t l_n_units = l.numerator_units().size();
Packit Service 7770af
  size_t l_d_units = l.numerator_units().size();
Packit Service 7770af
  size_t r_n_units = r.denominator_units().size();
Packit Service 7770af
  size_t r_d_units = r.denominator_units().size();
Packit Service 7770af
  // optimize out the most common and simplest case
Packit Service 7770af
  if (l_n_units == r_n_units && l_d_units == r_d_units) {
Packit Service 7770af
   if (l_n_units + l_d_units <= 1 && r_n_units + r_d_units <= 1) {
Packit Service 7770af
    if (l.numerator_units() == r.numerator_units()) {
Packit Service 7770af
     if (l.denominator_units() == r.denominator_units()) {
Packit Service 7770af
      Number_Ptr v = SASS_MEMORY_COPY(&l);
Packit Service 7770af
      v->value(ops[op](lv, rv));
Packit Service 7770af
      return v;
Packit Service 7770af
     }
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  Number tmp(&r); // copy
Packit Service 7770af
  bool strict = op != Sass_OP::MUL && op != Sass_OP::DIV;
Packit Service 7770af
  tmp.normalize(l.find_convertible_unit(), strict);
Packit Service 7770af
  std::string l_unit(l.unit());
Packit Service 7770af
  std::string r_unit(tmp.unit());
Packit Service 7770af
  Number_Obj v = SASS_MEMORY_COPY(&l); // copy
Packit Service 7770af
  v->pstate(pstate);
Packit Service 7770af
  if (l_unit.empty() && (op == Sass_OP::ADD || op == Sass_OP::SUB || op == Sass_OP::MOD)) {
Packit Service 7770af
   v->numerator_units() = r.numerator_units();
Packit Service 7770af
   v->denominator_units() = r.denominator_units();
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (op == Sass_OP::MUL) {
Packit Service 7770af
   v->value(ops[op](lv, rv));
Packit Service 7770af
   for (size_t i = 0, S = r.numerator_units().size(); i < S; ++i) {
Packit Service 7770af
    v->numerator_units().push_back(r.numerator_units()[i]);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   for (size_t i = 0, S = r.denominator_units().size(); i < S; ++i) {
Packit Service 7770af
    v->denominator_units().push_back(r.denominator_units()[i]);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  else if (op == Sass_OP::DIV) {
Packit Service 7770af
   v->value(ops[op](lv, rv));
Packit Service 7770af
   for (size_t i = 0, S = r.numerator_units().size(); i < S; ++i) {
Packit Service 7770af
    v->denominator_units().push_back(r.numerator_units()[i]);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   for (size_t i = 0, S = r.denominator_units().size(); i < S; ++i) {
Packit Service 7770af
    v->numerator_units().push_back(r.denominator_units()[i]);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
  } else {
Packit Service 7770af
   v->value(ops[op](lv, r.value() * r.convert_factor(l)));
Packit Service 7770af
   // v->normalize();
Packit Service 7770af
   return v.detach();
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  v->normalize();
Packit Service 7770af
  return v.detach();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Value_Ptr Eval::op_number_color(enum Sass_OP op, const Number& l, const Color& r, struct Sass_Inspect_Options opt, const ParserState& pstate)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  double lv = l.value();
Packit Service 7770af
  switch (op) {
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::ADD:
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::MUL: {
Packit Service 7770af
    return SASS_MEMORY_NEW(Color,
Packit Service 7770af
                pstate,
Packit Service 7770af
                ops[op](lv, r.r()),
Packit Service 7770af
                ops[op](lv, r.g()),
Packit Service 7770af
                ops[op](lv, r.b()),
Packit Service 7770af
                r.a());
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::SUB:
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::DIV: {
Packit Service 7770af
    std::string sep(op == Sass_OP::SUB ? "-" : "/");
Packit Service 7770af
    std::string color(r.to_string(opt));
Packit Service 7770af
    return SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted,
Packit Service 7770af
                pstate,
Packit Service 7770af
                l.to_string(opt)
Packit Service 7770af
                + sep
Packit Service 7770af
                + color);
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::MOD: {
Packit Service 7770af
    throw Exception::UndefinedOperation(&l, &r, sass_op_to_name(op));
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   default: break; // caller should ensure that we don't get here
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  // unreachable
Packit Service 7770af
  return NULL;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Value_Ptr Eval::op_color_number(enum Sass_OP op, const Color& l, const Number& r, struct Sass_Inspect_Options opt, const ParserState& pstate)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  double rv = r.value();
Packit Service 7770af
  if (op == Sass_OP::DIV && !rv) {
Packit Service 7770af
   // comparison of Fixnum with Float failed?
Packit Service 7770af
   throw Exception::ZeroDivisionError(l, r);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  return SASS_MEMORY_NEW(Color,
Packit Service 7770af
              pstate,
Packit Service 7770af
              ops[op](l.r(), rv),
Packit Service 7770af
              ops[op](l.g(), rv),
Packit Service 7770af
              ops[op](l.b(), rv),
Packit Service 7770af
              l.a());
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Value_Ptr Eval::op_colors(enum Sass_OP op, const Color& l, const Color& r, struct Sass_Inspect_Options opt, const ParserState& pstate)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  if (l.a() != r.a()) {
Packit Service 7770af
   throw Exception::AlphaChannelsNotEqual(&l, &r, "+");
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  if (op == Sass_OP::DIV && (!r.r() || !r.g() ||!r.b())) {
Packit Service 7770af
   // comparison of Fixnum with Float failed?
Packit Service 7770af
   throw Exception::ZeroDivisionError(l, r);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  return SASS_MEMORY_NEW(Color,
Packit Service 7770af
              pstate,
Packit Service 7770af
              ops[op](l.r(), r.r()),
Packit Service 7770af
              ops[op](l.g(), r.g()),
Packit Service 7770af
              ops[op](l.b(), r.b()),
Packit Service 7770af
              l.a());
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Value_Ptr Eval::op_strings(Sass::Operand operand, Value& lhs, Value& rhs, struct Sass_Inspect_Options opt, const ParserState& pstate, bool delayed)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  Expression::Concrete_Type ltype = lhs.concrete_type();
Packit Service 7770af
  Expression::Concrete_Type rtype = rhs.concrete_type();
Packit Service 7770af
  enum Sass_OP op = operand.operand;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  String_Quoted_Ptr lqstr = Cast<String_Quoted>(&lhs;;
Packit Service 7770af
  String_Quoted_Ptr rqstr = Cast<String_Quoted>(&rhs;;
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  std::string lstr(lqstr ? lqstr->value() : lhs.to_string(opt));
Packit Service 7770af
  std::string rstr(rqstr ? rqstr->value() : rhs.to_string(opt));
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (ltype == Expression::NULL_VAL) throw Exception::InvalidNullOperation(&lhs, &rhs, sass_op_to_name(op));
Packit Service 7770af
  if (rtype == Expression::NULL_VAL) throw Exception::InvalidNullOperation(&lhs, &rhs, sass_op_to_name(op));
Packit Service 7770af
  std::string sep;
Packit Service 7770af
  switch (op) {
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::SUB: sep = "-"; break;
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::DIV: sep = "/"; break;
Packit Service 7770af
   // cases are already handled above
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::EQ: sep = "=="; break;
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::NEQ: sep = "!="; break;
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::LT: sep = "<"; break;
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::GT: sep = ">"; break;
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::LTE: sep = "<="; break;
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::GTE: sep = ">="; break;
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::MUL: throw Exception::UndefinedOperation(&lhs, &rhs, sass_op_to_name(op));
Packit Service 7770af
   case Sass_OP::MOD: throw Exception::UndefinedOperation(&lhs, &rhs, sass_op_to_name(op));
Packit Service 7770af
   default:           break;
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if ( (sep == "") /* &&
Packit Service 7770af
     (sep != "/" || !rqstr || !rqstr->quote_mark()) */
Packit Service 7770af
  ) {
Packit Service 7770af
   // create a new string that might be quoted on output (but do not unquote what we pass)
Packit Service 7770af
   return SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted, pstate, lstr + rstr, 0, false, true);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (sep != "" && !delayed) {
Packit Service 7770af
   if (operand.ws_before) sep = " " + sep;
Packit Service 7770af
   if (operand.ws_after) sep = sep + " ";
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  if (op == Sass_OP::SUB || op == Sass_OP::DIV) {
Packit Service 7770af
   if (lqstr && lqstr->quote_mark()) lstr = quote(lstr);
Packit Service 7770af
   if (rqstr && rqstr->quote_mark()) rstr = quote(rstr);
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  return SASS_MEMORY_NEW(String_Constant, pstate, lstr + sep + rstr);
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr cval_to_astnode(union Sass_Value* v, Backtrace* backtrace, ParserState pstate)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  using std::strlen;
Packit Service 7770af
  using std::strcpy;
Packit Service 7770af
  Expression_Ptr e = NULL;
Packit Service 7770af
  switch (sass_value_get_tag(v)) {
Packit Service 7770af
   case SASS_BOOLEAN: {
Packit Service 7770af
    e = SASS_MEMORY_NEW(Boolean, pstate, !!sass_boolean_get_value(v));
Packit Service 7770af
   } break;
Packit Service 7770af
   case SASS_NUMBER: {
Packit Service 7770af
    e = SASS_MEMORY_NEW(Number, pstate, sass_number_get_value(v), sass_number_get_unit(v));
Packit Service 7770af
   } break;
Packit Service 7770af
   case SASS_COLOR: {
Packit Service 7770af
    e = SASS_MEMORY_NEW(Color, pstate, sass_color_get_r(v), sass_color_get_g(v), sass_color_get_b(v), sass_color_get_a(v));
Packit Service 7770af
   } break;
Packit Service 7770af
   case SASS_STRING: {
Packit Service 7770af
    if (sass_string_is_quoted(v))
Packit Service 7770af
     e = SASS_MEMORY_NEW(String_Quoted, pstate, sass_string_get_value(v));
Packit Service 7770af
    else {
Packit Service 7770af
     e = SASS_MEMORY_NEW(String_Constant, pstate, sass_string_get_value(v));
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
   } break;
Packit Service 7770af
   case SASS_LIST: {
Packit Service 7770af
    List_Ptr l = SASS_MEMORY_NEW(List, pstate, sass_list_get_length(v), sass_list_get_separator(v));
Packit Service 7770af
    for (size_t i = 0, L = sass_list_get_length(v); i < L; ++i) {
Packit Service 7770af
     l->append(cval_to_astnode(sass_list_get_value(v, i), backtrace, pstate));
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    e = l;
Packit Service 7770af
   } break;
Packit Service 7770af
   case SASS_MAP: {
Packit Service 7770af
    Map_Ptr m = SASS_MEMORY_NEW(Map, pstate);
Packit Service 7770af
    for (size_t i = 0, L = sass_map_get_length(v); i < L; ++i) {
Packit Service 7770af
     *m << std::make_pair(
Packit Service 7770af
      cval_to_astnode(sass_map_get_key(v, i), backtrace, pstate),
Packit Service 7770af
      cval_to_astnode(sass_map_get_value(v, i), backtrace, pstate));
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
    e = m;
Packit Service 7770af
   } break;
Packit Service 7770af
   case SASS_NULL: {
Packit Service 7770af
    e = SASS_MEMORY_NEW(Null, pstate);
Packit Service 7770af
   } break;
Packit Service 7770af
   case SASS_ERROR: {
Packit Service 7770af
    error("Error in C function: " + std::string(sass_error_get_message(v)), pstate, backtrace);
Packit Service 7770af
   } break;
Packit Service 7770af
   case SASS_WARNING: {
Packit Service 7770af
    error("Warning in C function: " + std::string(sass_warning_get_message(v)), pstate, backtrace);
Packit Service 7770af
   } break;
Packit Service 7770af
   default: break;
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  return e;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Selector_List_Ptr Eval::operator()(Selector_List_Ptr s)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  std::vector<Selector_List_Obj> rv;
Packit Service 7770af
  Selector_List_Obj sl = SASS_MEMORY_NEW(Selector_List, s->pstate());
Packit Service 7770af
  sl->is_optional(s->is_optional());
Packit Service 7770af
  sl->media_block(s->media_block());
Packit Service 7770af
  sl->is_optional(s->is_optional());
Packit Service 7770af
  for (size_t i = 0, iL = s->length(); i < iL; ++i) {
Packit Service 7770af
   rv.push_back(operator()((*s)[i]));
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  // we should actually permutate parent first
Packit Service 7770af
  // but here we have permutated the selector first
Packit Service 7770af
  size_t round = 0;
Packit Service 7770af
  while (round != std::string::npos) {
Packit Service 7770af
   bool abort = true;
Packit Service 7770af
   for (size_t i = 0, iL = rv.size(); i < iL; ++i) {
Packit Service 7770af
    if (rv[i]->length() > round) {
Packit Service 7770af
     sl->append((*rv[i])[round]);
Packit Service 7770af
     abort = false;
Packit Service 7770af
    }
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
   if (abort) {
Packit Service 7770af
    round = std::string::npos;
Packit Service 7770af
   } else {
Packit Service 7770af
    ++ round;
Packit Service 7770af
   }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
  return sl.detach();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Selector_List_Ptr Eval::operator()(Complex_Selector_Ptr s)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  bool implicit_parent = !exp.old_at_root_without_rule;
Packit Service 7770af
  if (is_in_selector_schema) exp.selector_stack.push_back(0);
Packit Service 7770af
  Selector_List_Obj resolved = s->resolve_parent_refs(exp.selector_stack, implicit_parent);
Packit Service 7770af
  if (is_in_selector_schema) exp.selector_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
  return resolved.detach();
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 // XXX: this is never hit via spec tests
Packit Service 7770af
 Attribute_Selector_Ptr Eval::operator()(Attribute_Selector_Ptr s)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  String_Obj attr = s->value();
Packit Service 7770af
  if (attr) { attr = static_cast<String_Ptr>(attr->perform(this)); }
Packit Service 7770af
  Attribute_Selector_Ptr ss = SASS_MEMORY_COPY(s);
Packit Service 7770af
  ss->value(attr);
Packit Service 7770af
  return ss;
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Selector_List_Ptr Eval::operator()(Selector_Schema_Ptr s)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  LOCAL_FLAG(is_in_selector_schema, true);
Packit Service 7770af
  // the parser will look for a brace to end the selector
Packit Service 7770af
  Expression_Obj sel = s->contents()->perform(this);
Packit Service 7770af
  std::string result_str(sel->to_string(ctx.c_options));
Packit Service 7770af
  result_str = unquote(Util::rtrim(result_str));
Packit Service 7770af
  Parser p = Parser::from_c_str(result_str.c_str(), ctx, s->pstate());
Packit Service 7770af
  p.last_media_block = s->media_block();
Packit Service 7770af
  // a selector schema may or may not connect to parent?
Packit Service 7770af
  bool chroot = s->connect_parent() == false;
Packit Service 7770af
  Selector_List_Obj sl = p.parse_selector_list(chroot);
Packit Service 7770af
  flag_is_in_selector_schema.reset();
Packit Service 7770af
  return operator()(sl);
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
 Expression_Ptr Eval::operator()(Parent_Selector_Ptr p)
Packit Service 7770af
 {
Packit Service 7770af
  if (Selector_List_Obj pr = selector()) {
Packit Service 7770af
   exp.selector_stack.pop_back();
Packit Service 7770af
   Selector_List_Obj rv = operator()(pr);
Packit Service 7770af
   exp.selector_stack.push_back(rv);
Packit Service 7770af
   return rv.detach();
Packit Service 7770af
  } else {
Packit Service 7770af
   return SASS_MEMORY_NEW(Null, p->pstate());
Packit Service 7770af
  }
Packit Service 7770af
 }
Packit Service 7770af
Packit Service 7770af
}