Blob Blame History Raw
# libgtop eesti keele tõlge.
# Estonian translation of libgtop.
#
# Copyright (C) 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2007 The GNOME Project.
# This file is distributed under the same license as the libgtop package.
#
# Tõivo Leedjärv <toivo@linux.ee>, 2003.
# Ivar Smolin <okul@linux.ee>, 2005, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgtop HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-14 03:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-14 08:09+0300\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../lib/read.c:51
#, c-format
msgid "read %d byte"
msgid_plural "read %d bytes"
msgstr[0] "loetud %d bait"
msgstr[1] "loetud %d baiti"

#: ../lib/read_data.c:51
msgid "read data size"
msgstr "loetud andmete hulk"

#: ../lib/read_data.c:70
#, c-format
msgid "read %lu byte of data"
msgid_plural "read %lu bytes of data"
msgstr[0] "loetud %lu bait andmeid"
msgstr[1] "loetud %lu baiti andmeid"

#: ../lib/write.c:51
#, c-format
msgid "wrote %d byte"
msgid_plural "wrote %d bytes"
msgstr[0] "kirjutatud %d bait"
msgstr[1] "kirjutatud %d baiti"

#: ../src/daemon/gnuserv.c:458
msgid "Enable debugging"
msgstr "Silumise lubamine"

#: ../src/daemon/gnuserv.c:460
msgid "Enable verbose output"
msgstr "Teaberohke väljundi lubamine"

#: ../src/daemon/gnuserv.c:462
msgid "Don't fork into background"
msgstr "Taustale siirdumine keelatud"

#: ../src/daemon/gnuserv.c:464
msgid "Invoked from inetd"
msgstr "Käivitatakse inetd abil"

#: ../src/daemon/gnuserv.c:498
#, c-format
msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr "Kõigi käsureavõtmete nimekirja vaatamiseks käivita '%s --help'.\n"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:27 ../sysdeps/sun4/siglist.c:27
msgid "Hangup"
msgstr "Toru hargilepanek"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:28 ../sysdeps/sun4/siglist.c:28
msgid "Interrupt"
msgstr "Katkestamine"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:29 ../sysdeps/sun4/siglist.c:29
msgid "Quit"
msgstr "Lõpetamine"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:30 ../sysdeps/sun4/siglist.c:30
msgid "Illegal instruction"
msgstr "Lubamatu instruktsioon"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:31 ../sysdeps/sun4/siglist.c:31
msgid "Trace trap"
msgstr "Jälitamispüünis"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:32 ../sysdeps/sun4/siglist.c:32
msgid "Abort"
msgstr "Katkestamine"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:33 ../sysdeps/sun4/siglist.c:33
msgid "EMT error"
msgstr "EMT viga"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:34 ../sysdeps/sun4/siglist.c:34
msgid "Floating-point exception"
msgstr "Ujukomaviga"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:35 ../sysdeps/sun4/siglist.c:35
msgid "Kill"
msgstr "Kõrvaldamine"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:36 ../sysdeps/sun4/siglist.c:36
msgid "Bus error"
msgstr "Siini viga"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:37 ../sysdeps/sun4/siglist.c:37
msgid "Segmentation violation"
msgstr "Segmenteerimisviga"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:38 ../sysdeps/sun4/siglist.c:38
msgid "Bad argument to system call"
msgstr "Vigane süsteemikutsungi argument"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:39 ../sysdeps/sun4/siglist.c:39
msgid "Broken pipe"
msgstr "Katkine toru"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:40 ../sysdeps/sun4/siglist.c:40
msgid "Alarm clock"
msgstr "Alarmkell"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:41 ../sysdeps/sun4/siglist.c:41
msgid "Termination"
msgstr "Lõpetamine"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:42 ../sysdeps/sun4/siglist.c:42
msgid "Urgent condition on socket"
msgstr "Sokli edasilükkamatu seisund"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:43 ../sysdeps/sun4/siglist.c:43
msgid "Stop"
msgstr "Seiskamine"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:44 ../sysdeps/sun4/siglist.c:44
msgid "Keyboard stop"
msgstr "Seiskamine klaviatuurilt"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:45 ../sysdeps/sun4/siglist.c:45
msgid "Continue"
msgstr "Jätkamine"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:46 ../sysdeps/sun4/siglist.c:46
msgid "Child status has changed"
msgstr "Lapsprotsessi olek muudetud"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:47 ../sysdeps/sun4/siglist.c:47
msgid "Background read from tty"
msgstr "Taustalugemine tty'lt"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:48 ../sysdeps/sun4/siglist.c:48
msgid "Background write to tty"
msgstr "Taustakirjutamine tty'le"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:49 ../sysdeps/sun4/siglist.c:49
msgid "I/O now possible"
msgstr "S/V on nüüd võimalik"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:50 ../sysdeps/sun4/siglist.c:50
msgid "CPU limit exceeded"
msgstr "Protsessoriaja piirang ületatud"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:51 ../sysdeps/sun4/siglist.c:51
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Failisuuruse piirang ületatud"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:52 ../sysdeps/sun4/siglist.c:52
msgid "Virtual alarm clock"
msgstr "Virtuaalne alarmkell"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:53 ../sysdeps/sun4/siglist.c:53
msgid "Profiling alarm clock"
msgstr "Alarmkella profileerimine"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:54 ../sysdeps/sun4/siglist.c:54
msgid "Window size change"
msgstr "Akna suuruse muutmine"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:55 ../sysdeps/sun4/siglist.c:55
msgid "Information request"
msgstr "Teabepäring"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:56 ../sysdeps/sun4/siglist.c:56
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Kasutaja kirjeldatud signaal 1"

#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:57 ../sysdeps/sun4/siglist.c:57
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Kasutaja kirjeldatud signaal 2"