Blob Blame History Raw
# libgtop yn Gymraeg.
# This file is distributed under the same license as the libgtop package.
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgtop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-25 18:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-29 20:39+0100\n"
"Last-Translator: Bryn Salisbury <bryn@randomlyevil.org.uk>\n"
"Language-Team: Welsh <gnome-cy@www.linux.org>\n"
"Language: cy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Form: nplurals=2: plural=(n == 2) ? 1 : 0;\n"

#: lib/read.c:65
#, c-format
msgid "read %d byte"
msgid_plural "read %d bytes"
msgstr[0] "darllen %d beit"
msgstr[1] "darllen %d feit"

#: lib/read_data.c:53
msgid "read data size"
msgstr "darllen maint data"

#: lib/read_data.c:72
#, c-format
msgid "read %lu byte of data"
msgid_plural "read %lu bytes of data"
msgstr[0] "darllennwyd %lu beit"
msgstr[1] "darllennwyd %lu feit"

#: lib/write.c:52
#, c-format
msgid "wrote %d byte"
msgid_plural "wrote %d bytes"
msgstr[0] "ysgrifennwyd %d beit"
msgstr[1] "ysgrifennwyd %d feit"

#: src/daemon/gnuserv.c:460
msgid "Enable debugging"
msgstr "Galluogi datnamu"

#: src/daemon/gnuserv.c:460
msgid "DEBUG"
msgstr "DATNAMU"

#: src/daemon/gnuserv.c:462
msgid "Enable verbose output"
msgstr "Galluogi allbwn amleiriog"

#: src/daemon/gnuserv.c:462
msgid "VERBOSE"
msgstr "AMLEIRIOG"

#: src/daemon/gnuserv.c:464
msgid "Don't fork into background"
msgstr "Peidio fforcio i'r cefndir"

#: src/daemon/gnuserv.c:464
msgid "NO-DAEMON"
msgstr "DIM-ELLYLL"

#: src/daemon/gnuserv.c:466
msgid "Invoked from inetd"
msgstr "Cychwynwyd o inetd"

#: src/daemon/gnuserv.c:466
msgid "INETD"
msgstr "INETD"

#: src/daemon/gnuserv.c:500
#, c-format
msgid ""
"Error on option %s: %s.\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"Gwall efo'r opsiwn %s: %s.\n"
"Rhedwch '%s --help' er mwyn gweld rhestr cyflawn o'r opsinnau llinell "
"gorchymyn sydd ar gael.\n"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:28 sysdeps/sun4/siglist.c:28
msgid "Hangup"
msgstr "Hongian i fyny"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:29 sysdeps/sun4/siglist.c:29
msgid "Interrupt"
msgstr "Ymyrryd"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:30 sysdeps/sun4/siglist.c:30
msgid "Quit"
msgstr "Gadael"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:31 sysdeps/sun4/siglist.c:31
msgid "Illegal instruction"
msgstr "Cyfarwyddiad anghyfriethlon"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:32 sysdeps/sun4/siglist.c:32
msgid "Trace trap"
msgstr "Trap trywyddu"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:33 sysdeps/sun4/siglist.c:33
msgid "Abort"
msgstr "Terfynu"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:34 sysdeps/sun4/siglist.c:34
msgid "EMT error"
msgstr "Gwall EMT"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:35 sysdeps/sun4/siglist.c:35
msgid "Floating-point exception"
msgstr "Eithriad pwynt symudol"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:36 sysdeps/sun4/siglist.c:36
msgid "Kill"
msgstr "Lladd"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:37 sysdeps/sun4/siglist.c:37
msgid "Bus error"
msgstr "Gwall bws"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:38 sysdeps/sun4/siglist.c:38
msgid "Segmentation violation"
msgstr "Trosedd segmentu"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:39 sysdeps/sun4/siglist.c:39
msgid "Bad argument to system call"
msgstr "Ymresymiad gwael i alwad system"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:40 sysdeps/sun4/siglist.c:40
msgid "Broken pipe"
msgstr "Piben torredig"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:41 sysdeps/sun4/siglist.c:41
msgid "Alarm clock"
msgstr "Cloc larwm"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:42 sysdeps/sun4/siglist.c:42
msgid "Termination"
msgstr "Terfynnu"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:43 sysdeps/sun4/siglist.c:43
msgid "Urgent condition on socket"
msgstr "Amod pwysig ar soced"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:44 sysdeps/sun4/siglist.c:44
msgid "Stop"
msgstr "Atal"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:45 sysdeps/sun4/siglist.c:45
msgid "Keyboard stop"
msgstr "Ataliad bysellfwrdd"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:46 sysdeps/sun4/siglist.c:46
msgid "Continue"
msgstr "Parhau"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:47 sysdeps/sun4/siglist.c:47
msgid "Child status has changed"
msgstr "Statws plentyn wedi newid"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:48 sysdeps/sun4/siglist.c:48
msgid "Background read from tty"
msgstr "Darllen cefndir o TTY"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:49 sysdeps/sun4/siglist.c:49
msgid "Background write to tty"
msgstr "Ysgrifennu cefndir at TTY"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:50 sysdeps/sun4/siglist.c:50
msgid "I/O now possible"
msgstr "I/O nawr yn bosib"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:51 sysdeps/sun4/siglist.c:51
msgid "CPU limit exceeded"
msgstr "Y tu hwnt i'r cyfwng CPU"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:52 sysdeps/sun4/siglist.c:52
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Y tu hwnt i'r cyfwng maint ffeil"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:53 sysdeps/sun4/siglist.c:53
msgid "Virtual alarm clock"
msgstr "Cloc larwm rhithwir"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:54 sysdeps/sun4/siglist.c:54
msgid "Profiling alarm clock"
msgstr "Cloc larm proffeilio"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:55 sysdeps/sun4/siglist.c:55
msgid "Window size change"
msgstr "Newid maint ffenest"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:56 sysdeps/sun4/siglist.c:56
msgid "Information request"
msgstr "Cais gwybodaeth"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:57 sysdeps/sun4/siglist.c:57
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Arwydd diffiniwyd gan y defnyddiwr 1"

#: sysdeps/osf1/siglist.c:58 sysdeps/sun4/siglist.c:58
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Arwydd diffiniwyd gan y defnyddiwr 2"