Google Freebase API

GDataFreebaseService — GData Freebase service object
GDataFreebaseQuery — GData Freebase query object
GDataFreebaseResult — GData Freebase result object
GDataFreebaseTopicQuery — GData Freebase topic query object
GDataFreebaseTopicResult — GData Freebase topic result object
GDataFreebaseSearchQuery — GData Freebase query object
GDataFreebaseSearchResult — GData Freebase search result object