YouTube API

GDataYouTubeService — GData YouTube service object
GDataYouTubeFeed — GData YouTube feed object
GDataYouTubeQuery — GData YouTube query object
GDataYouTubeVideo — GData YouTube video object
GDataYouTubeComment — GData YouTube comment object