GContact API

GDataGContactCalendar — gContact calendar element
GDataGContactEvent — gContact event element
GDataGContactExternalID — gContact externalId element
GDataGContactJot — gContact jot element
GDataGContactLanguage — gContact language element
GDataGContactRelation — gContact relation element
GDataGContactWebsite — gContact website element