Blob Blame History Raw
# Slovenian translations for libgdata.
# Copyright (C) 2009 libgdata's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the libgdata package.
#
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2009–2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgdata master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=libgdata&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-15 19:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-16 10:36+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"

#: ../gdata/gdata-batch-operation.c:635
#, c-format
msgid "Batch operations are unsupported by this service."
msgstr "Paketni ukazi s to storitvijo niso podprti."

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:629
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:840
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1116
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:953
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:964
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:983
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:999
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1064
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1076
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1087
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1102
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1118
msgid "The server returned a malformed response."
msgstr "Strežnik je vrnil nepravilno oblikovan odgovor."

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:649 ../gdata/gdata-service.c:361
#, c-format
msgid "Cannot connect to the service’s server."
msgstr "Ni se mogoče povezati s strežnikom storitev."

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:654 ../gdata/gdata-service.c:366
#, c-format
msgid "Cannot connect to the proxy server."
msgstr "Ni se mogoče povezati s posredniškim strežnikom."

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#. Translators: the parameter is an
#. * error message returned by the
#. * server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:660 ../gdata/gdata-service.c:372
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:325
#, c-format
msgid "Invalid request URI or header, or unsupported nonstandard parameter: %s"
msgstr ""
"Neveljavna zahteva naslova URI, glave ali pa neobičajen parameter ni podprt: "
"%s"

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:666 ../gdata/gdata-service.c:378
#, c-format
msgid "Authentication required: %s"
msgstr "Zahtevana je overitev: %s"

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#. Translators: the parameter is an
#. * error message returned by the
#. * server.
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:671 ../gdata/gdata-service.c:383
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:313
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-video.c:1013
#, c-format
msgid "The requested resource was not found: %s"
msgstr "Zahtevanega vira ni mogoče najti: %s"

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:677 ../gdata/gdata-service.c:389
#, c-format
msgid "The entry has been modified since it was downloaded: %s"
msgstr "Vnos je bil spremenjen odkar je bil prejet: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:689 ../gdata/gdata-service.c:403
#, c-format
msgid "Error code %u when authenticating: %s"
msgstr "Koda napake %u med overitvijo: %s"

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:788
msgid "A CAPTCHA must be filled out to log in."
msgstr "Vnosno polje vprašanja CAPTCHA mora biti izpolnjeno pred prijavo."

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:826
#, c-format
msgid "This account requires an application-specific password. (%s)"
msgstr "Račun zahteva vnos posebnega programskega gesla. (%s)"

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:833
msgid "Your username or password were incorrect."
msgstr "Uporabniško ime ali geslo ni vpisano pravilno."

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:854
#, c-format
msgid "Your account’s e-mail address has not been verified. (%s)"
msgstr "Elektronski naslov ni overjen. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:859
#, c-format
msgid "You have not agreed to the service’s terms and conditions. (%s)"
msgstr ""
"Za nadaljevanje je treba potrditi strinjanje z določili in s pogoji "
"storitve. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:865
#, c-format
msgid ""
"This account has been migrated. Please log in online to receive your new "
"username and password. (%s)"
msgstr ""
"Račun je premaknjen. S prijavo preko povezave, je mogoče pridobiti novo "
"uporabniško ime in geslo. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:870
#, c-format
msgid "This account has been deleted. (%s)"
msgstr "Račun je bil izbrisan. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:875
#, c-format
msgid "This account has been disabled. (%s)"
msgstr "Račun je onemogočen. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:880
#, c-format
msgid "This account’s access to this service has been disabled. (%s)"
msgstr "Dostop računa do storitve je onemogočen. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:885
#, c-format
msgid "This service is not available at the moment. (%s)"
msgstr "Storitev trenutno ni na voljo. (%s)"

#. Translators: This is an error message for if a user attempts to retrieve comments from an entry (such as a video) which doesn't
#. * support comments.
#: ../gdata/gdata-commentable.c:172 ../gdata/gdata-commentable.c:262
msgid "This entry does not support comments."
msgstr "Predmet ne podpira dodajanja opomb."

#. Translators: This is an error message for if a user attempts to add a comment to an entry (such as a video) which doesn't support
#. * comments.
#: ../gdata/gdata-commentable.c:349 ../gdata/gdata-commentable.c:435
msgid "Comments may not be added to this entry."
msgstr "Temu predmetu opomb ni mogoče dodajati."

#. Translators: This is an error message for if a user attempts to delete a comment they're not allowed to delete.
#: ../gdata/gdata-commentable.c:518 ../gdata/gdata-commentable.c:594
msgid "This comment may not be deleted."
msgstr "Opombe ni dovoljeno izbrisati."

#. Tried to seek too far
#: ../gdata/gdata-download-stream.c:763
msgid "Invalid seek request"
msgstr "Neveljavna zahteva iskanja"

#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:815
msgid "The server rejected the temporary credentials request."
msgstr "Strežnik je zavrnil začasno zahtevo overitve."

#. Server returned an error. This either means that there was a server error or, more likely, the server doesn't trust the client
#. * or the user denied authorization to the token on the authorization web page.
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1090
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1113
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:340
#, c-format
msgid "Access was denied by the user or server."
msgstr "Dostop je bil zavrnjen s strani uporabnika ali pa strežnika."

#. Translators: the parameter is an error message
#: ../gdata/gdata-parsable.c:352 ../gdata/gdata-parsable.c:363
#, c-format
msgid "Error parsing XML: %s"
msgstr "Napaka med razčlenjevanjem XML: %s"

#. Translators: this is a dummy error message to be substituted into "Error parsing XML: %s".
#: ../gdata/gdata-parsable.c:365
msgid "Empty document."
msgstr "Prazen dokument."

#. Translators: the parameter is an error message
#: ../gdata/gdata-parsable.c:483 ../gdata/gdata-parsable.c:521
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-access-rule.c:144
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-access-rule.c:154
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:286
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:478
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:489
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:500
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:547
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:558
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:666
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:701
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:716
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:731
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:761
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:777
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:81
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:92
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:142
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:160
#, c-format
msgid "Error parsing JSON: %s"
msgstr "Napaka razčlenjevanja vrednosti JSON: %s"

#: ../gdata/gdata-parsable.c:522
msgid "Outermost JSON node is not an object."
msgstr "Najbolj zunanje vozlišče JSON ni predmet."

#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
#. *
#. * For example:
#. * A <title> element was missing required content.
#: ../gdata/gdata-parser.c:69
#, c-format
msgid "A %s element was missing required content."
msgstr "Predmetu %s manjka zahtevana vsebina."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
#. *
#. * For example:
#. * The content of a <media:group/media:uploaded> element (‘2009-05-06 26:30Z’) was not in ISO 8601 format.
#: ../gdata/gdata-parser.c:85
#, c-format
msgid "The content of a %s element (‘%s’) was not in ISO 8601 format."
msgstr "Vsebina predmeta %s (»%s«) ni v ustreznem ISO 8601 zapisu."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML property, the second is the name of an XML element
#. * (including the angle brackets ("<" and ">")) to which the property belongs, and the third is the unknown value.
#. *
#. * For example:
#. * The value of the @time property of a <media:group/media:thumbnail> element (‘00:01:42.500’) was unknown.
#: ../gdata/gdata-parser.c:105
#, c-format
msgid "The value of the %s property of a %s element (‘%s’) was unknown."
msgstr "Vrednost lastnosti %s predmeta %s (»%s«) ni prepoznana."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
#. * and the second parameter is the unknown content of that element.
#. *
#. * For example:
#. * The content of a <gphoto:access> element (‘protected’) was unknown.
#: ../gdata/gdata-parser.c:123
#, c-format
msgid "The content of a %s element (‘%s’) was unknown."
msgstr "Vsebina predmeta %s (»%s«) ni prepoznana."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
#. * and the second is the name of an XML property which it should have contained.
#. *
#. * For example:
#. * A required property of a <entry/gAcl:role> element (@value) was not present.
#: ../gdata/gdata-parser.c:143
#, c-format
msgid "A required property of a %s element (%s) was not present."
msgstr "Zahtevana lastnost predmeta %s (%s) ni prisotna."

#. Translators: the first two parameters are the names of XML properties of an XML element given in the third
#. * parameter (including the angle brackets ("<" and ">")).
#. *
#. * For example:
#. * Values were present for properties @rel and @label of a <entry/gContact:relation> element when only one of the
#. * two is allowed.
#: ../gdata/gdata-parser.c:166
#, c-format
msgid ""
"Values were present for properties %s and %s of a %s element when only one "
"of the two is allowed."
msgstr ""
"Predstavljene so vrednosti za lastnosti %s in %s predmeta %s, dovoljeno pa "
"je določiti le eno izmed obeh vrednost."

#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
#. *
#. * For example:
#. * A required element (<entry/title>) was not present.
#: ../gdata/gdata-parser.c:185
#, c-format
msgid "A required element (%s) was not present."
msgstr "Zahtevan predmet (%s) ni prisoten."

#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
#. *
#. * For example:
#. * A singleton element (<feed/title>) was duplicated.
#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
#. *
#. * For example:
#. * A singleton element (title) was duplicated.
#: ../gdata/gdata-parser.c:200 ../gdata/gdata-parser.c:287
#, c-format
msgid "A singleton element (%s) was duplicated."
msgstr "Enkratni predmet (%s) je podvojen."

#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
#. *
#. * For example:
#. * A ‘title’ element was missing required content.
#: ../gdata/gdata-parser.c:273
#, c-format
msgid "A ‘%s’ element was missing required content."
msgstr "Predmetu »%s« manjka zahtevana vsebina."

#. Translators: the first parameter is the name of an JSON element,
#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
#. *
#. * For example:
#. * The content of a ‘uploaded’ element (‘2009-05-06 26:30Z’) was not in ISO 8601 format.
#: ../gdata/gdata-parser.c:303
#, c-format
msgid "The content of a ‘%s’ element (‘%s’) was not in ISO 8601 format."
msgstr "Vsebina predmeta »%s« (»%s«) ni v ustreznem zapisu ISO 8601."

#. Translators: the parameter is an error message.
#: ../gdata/gdata-parser.c:314
#, c-format
msgid "Invalid JSON was received from the server: %s"
msgstr "Prejeta je neveljavna vrednost JSON s strežnika: %s"

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets
#. * ("<" and ">"), and the second parameter is the erroneous value (which was not in hexadecimal
#. * RGB format).
#. *
#. * For example:
#. * The content of a <entry/gCal:color> element (‘00FG56’) was not in hexadecimal RGB format.
#: ../gdata/gdata-parser.c:1179
#, c-format
msgid "The content of a %s element (‘%s’) was not in hexadecimal RGB format."
msgstr "Vsebina predmeta %s (»%s«) ni v osmiškem RGB zapisu."

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:409
#, c-format
msgid "Error code %u when querying: %s"
msgstr "Koda napake %u med poizvedovanjem vnosa: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:415
#, c-format
msgid "Error code %u when inserting an entry: %s"
msgstr "Koda napake %u med vstavljanjem vnosa: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:421
#, c-format
msgid "Error code %u when updating an entry: %s"
msgstr "Koda napake %u med posodabljanjem vnosa: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:427
#, c-format
msgid "Error code %u when deleting an entry: %s"
msgstr "Koda napake %u med brisanjem vnosa: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:433
#, c-format
msgid "Error code %u when downloading: %s"
msgstr "Koda napake %u med prejemanjem vnosa: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:439
#, c-format
msgid "Error code %u when uploading: %s"
msgstr "Koda napake %u med pošiljanjem vnosa: %s"

#. Translators: the first parameter is a HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:445
#, c-format
msgid "Error code %u when running a batch operation: %s"
msgstr "Koda napake %u med izvajanjem paketnih ukazov: %s"

#. Translators: the parameter is the URI which is invalid.
#: ../gdata/gdata-service.c:739
#, c-format
msgid "Invalid redirect URI: %s"
msgstr "Neveljaven preusmeritveni naslov URI: %s"

#: ../gdata/gdata-service.c:1456
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:626
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:1022
msgid "The entry has already been inserted."
msgstr "Vnos je že vstavljen."

#. Resumable upload error.
#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:794 ../gdata/gdata-upload-stream.c:876
#, c-format
msgid "Error received from server after uploading a resumable upload chunk."
msgstr "S strežnika je prejeta napaka po pošiljanju podatkov."

#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:942
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Pretok je že zaprt"

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:302
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:195
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:541
#, c-format
msgid ""
"You have made too many API calls recently. Please wait a few minutes and try "
"again."
msgstr "Preveč je klicev API. Počakajte nekaj minut in poskusite znova."

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:334
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:204
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:557
#, c-format
msgid "You must be authenticated to do this."
msgstr "Dovoljenje za to dejanje imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:465
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:516
msgid "You must be authenticated to query all calendars."
msgstr ""
"Dovoljenje za poizvedovanje po vnosih vseh koledarjev imajo le pooblaščene "
"osebe."

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:562
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:613
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:675
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:734
msgid "You must be authenticated to query your own calendars."
msgstr ""
"Dovoljenje za poizvedovanje po vnosih koledarjev imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:258
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:308
msgid "You must be authenticated to query contacts."
msgstr ""
"Dovoljenje za poizvedovanje med podatki stikov imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:424
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:474
msgid "You must be authenticated to query contact groups."
msgstr ""
"Dovoljenje za poizvedovanje med skupinami stikov imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:514
msgid "The group has already been inserted."
msgstr "Skupina je že vstavljena."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:521
msgid "You must be authenticated to insert a group."
msgstr "Dovoljenje za vstavljanje skupin imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:392
msgid "You must be authenticated to download documents."
msgstr "Dovoljenje za prejemanje dokumentov imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:401
#, c-format
msgid "Unknown or unsupported document export format ‘%s’."
msgstr "Neznan ali nepodprt zapis dokumenta za izvoz ‘%s’."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:513
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:563
msgid "You must be authenticated to query documents."
msgstr "Dovoljenje za poizvedovanje dokumentov imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:628
msgid "You must be authenticated to upload documents."
msgstr "Dovoljenje za pošiljanje dokumentov imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:634
msgid "The document has already been uploaded."
msgstr "Dokument je že poslan."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:779
msgid "You must be authenticated to update documents."
msgstr "Dovoljenje za posodabljanje dokumentov imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:946
#, c-format
msgid ""
"The content type of the supplied document (‘%s’) could not be recognized."
msgstr "Vsebinske vrste dokumenta (»%s«) ni mogoče določiti."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:986
msgid "You must be authenticated to copy documents."
msgstr "Dovoljenje za kopiranje dokumentov imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1014
msgid "Parent folder not found"
msgstr "Nadrejene mape ni mogoče najti"

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1161
msgid "You must be authenticated to insert or move documents and folders."
msgstr ""
"Za premikanje ali vstavljanje dokumentov in map je zahtevana prijava z "
"ustreznimi dovoljenji."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1362
msgid "You must be authenticated to move documents and folders."
msgstr "Dovoljenje za premikanje dokumentov in map imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/freebase/gdata-freebase-service.c:479
#, c-format
msgid "Property ‘%s’ does not hold an image"
msgstr "Lastnost »%s« nima določila slike"

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:244
msgid "You must specify a username or be authenticated to query a user."
msgstr ""
"Dovoljenje za poizvedovanje o uporabniku imajo le pooblaščene osebe in "
"osebe, ki navedejo uporabniško ime."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:387
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:444
msgid "Query parameter not allowed for albums."
msgstr "Parametri poizvedbe niso dovoljeni za albume."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:394
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:455
msgid "You must specify a username or be authenticated to query all albums."
msgstr ""
"Dovoljenje za poizvedovanje o vsebini albumov imajo le pooblaščene osebe in "
"osebe, ki navedejo uporabniško ime."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:476
msgid "The album did not have a feed link."
msgstr "Album nima povezave vira."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:633
msgid "You must be authenticated to upload a file."
msgstr "Dovoljenje za pošiljanje datotek imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:709
msgid "The album has already been inserted."
msgstr "Album je že vstavljen."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:716
msgid "You must be authenticated to insert an album."
msgstr "Dovoljenje za vstavljanje albuma imajo le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:330
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:381
msgid "You must be authenticated to query all tasklists."
msgstr ""
"Za poizvedovanje po seznamih nalog imajo dovoljenje le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:430
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:487
msgid "You must be authenticated to query your own tasks."
msgstr "Za poizvedovanje po nalogah imajo dovoljenje le pooblaščene osebe."

#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:548
#, c-format
msgid ""
"You have exceeded your entry quota. Please delete some entries and try again."
msgstr ""
"Prekoračili ste dovoljeno omejitev velikosti. Izbrišite nekaj vnosov in "
"poskusite znova."

#. Translators: the parameter is a URI.
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:565
#, c-format
msgid ""
"Your Google Account must be associated with a YouTube channel to do this. "
"Visit %s to create one."
msgstr ""
"Možnost zahteva povezavo kanala Youtube z računom Google. Povezavo je mogoče "
"vzpostaviti preko %s."

#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:1031
msgid "You must be authenticated to upload a video."
msgstr "Dovoljenje za pošiljanje video posnetkov imajo le pooblaščene osebe."

#~ msgid "Cannot connect to the service's server."
#~ msgstr "Ni se mogoče povezati s strežnikom storitev."

#~ msgid "Your account's e-mail address has not been verified. (%s)"
#~ msgstr "Vaš elektronski naslov ni overjen. (%s)"

#~ msgid "You have not agreed to the service's terms and conditions. (%s)"
#~ msgstr ""
#~ "Za nadaljevanje je treba potrditi strinjanje z določili in s pogoji "
#~ "storitve. (%s)"

#~ msgid "This account's access to this service has been disabled. (%s)"
#~ msgstr "Dostop računa do storitve je onemogočen. (%s)"

#~ msgid "The content of a %s element (\"%s\") was not in ISO 8601 format."
#~ msgstr "Vsebina predmeta %s (\"%s\") ni v ustreznem ISO 8601 zapisu."

#~ msgid "The value of the %s property of a %s element (\"%s\") was unknown."
#~ msgstr "Vrednost lastnosti %s predmeta %s (\"%s\") ni prepoznana."

#~ msgid "The content of a %s element (\"%s\") was unknown."
#~ msgstr "Vsebina predmeta %s (\"%s\") ni prepoznana."

#~ msgid "A '%s' element was missing required content."
#~ msgstr "Predmetu '%s' manjka zahtevana vsebina."

#~ msgid "The content of a '%s' element (\"%s\") was not in ISO 8601 format."
#~ msgstr "Vsebina predmeta '%s' (\"%s\") ni v ustreznem zapisu ISO 8601."

#~ msgid ""
#~ "The content of a %s element (\"%s\") was not in hexadecimal RGB format."
#~ msgstr "Vsebina predmeta %s (\"%s\") ni v osmiškem RGB zapisu."

#~ msgid ""
#~ "The content type of the supplied document ('%s') could not be recognized."
#~ msgstr "Vsebinske vrste dokumenta ('%s') ni mogoče določiti."

#~ msgid "Property '%s' does not hold an image"
#~ msgstr "Lastnost '%s' nima določila slike"

#~ msgid "The calendar did not have a content URI."
#~ msgstr "Koledar nima naslova URI vsebine."

#~ msgid "This service is not available at the moment."
#~ msgstr "Storitev trenutno ni na voljo."

#~ msgid ""
#~ "Unknown error code \"%s\" in domain \"%s\" received with location \"%s\"."
#~ msgstr "Neznana napaka kode \"%s\" v domeni \"%s\" prejeti z mesta \"%s\"."

#~ msgid "Unknown and unparsable error received."
#~ msgstr "Prejeta neznana in nerazčlenljiva napaka."

#~ msgid "The video did not have a related videos <link>."
#~ msgstr "Posnetek nima <povezave> do sorodnih posnetkov."

#~ msgid "The supplied document had an invalid content type."
#~ msgstr "Ponujeni dokument ima neveljavno vrsto vsebine."