Blob Blame History Raw
# Slovak translation for libgdata.
# Copyright (C) 2013 libgdata's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the libgdata package.
# Jan Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgdata master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=libgdata&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-11 15:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-12 19:59+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"

#: ../gdata/gdata-batch-operation.c:635
#, c-format
msgid "Batch operations are unsupported by this service."
msgstr "Hromadné operácie nie sú podporované touto službou."

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:629
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:840
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1116
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:953
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:964
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:983
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:999
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1064
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1076
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1087
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1102
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1118
msgid "The server returned a malformed response."
msgstr "Server vrátil chybnú odpoveď."

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:649 ../gdata/gdata-service.c:361
#, c-format
msgid "Cannot connect to the service’s server."
msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru poskytujúcemu služby."

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:654 ../gdata/gdata-service.c:366
#, c-format
msgid "Cannot connect to the proxy server."
msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru proxy."

# PM: Tento text sa zobrazuje ked nastane stav Bad request. Nie je to teda tak, že request obsahuje neplatnú URI alebo hlavičku poprípade neštandardné parametre?
# JK: Toto by mali byť okolnosti, pri ktorých server vráti 400 - Bad Request: 1. Neplatná požiadavka na získanie URI, 2. Neplatná požiadavka na získanie záhlavia, 3. Príjem nepodporovaného neštandarného parametru.
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#. Translators: the parameter is an
#. * error message returned by the
#. * server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:660 ../gdata/gdata-service.c:372
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:325
#, c-format
msgid "Invalid request URI or header, or unsupported nonstandard parameter: %s"
msgstr ""
"Neplatná požiadavka na získanie URI alebo záhlavia, prípadne príjem "
"nepodporovaného neštandardného parametra: %s"

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:666 ../gdata/gdata-service.c:378
#, c-format
msgid "Authentication required: %s"
msgstr "Požaduje sa overenie totožnosti: %s"

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#. Translators: the parameter is an
#. * error message returned by the
#. * server.
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:671 ../gdata/gdata-service.c:383
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:313
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-video.c:1013
#, c-format
msgid "The requested resource was not found: %s"
msgstr "Požadovaný zdroj sa nenašiel: %s"

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:677 ../gdata/gdata-service.c:389
#, c-format
msgid "The entry has been modified since it was downloaded: %s"
msgstr "Záznam bol zmenený od doby posledného prevzatia: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:689 ../gdata/gdata-service.c:403
#, c-format
msgid "Error code %u when authenticating: %s"
msgstr "Kód chyby %u počas overovania totožnosti: %s"

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:788
msgid "A CAPTCHA must be filled out to log in."
msgstr "Aby sa vykonalo prihlásenie, musí byť vyplnený test CAPTCHA."

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:826
#, c-format
msgid "This account requires an application-specific password. (%s)"
msgstr "Tento účet vyžaduje heslo špecifické pre aplikáciu. (%s)"

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:833
msgid "Your username or password were incorrect."
msgstr "Vaše používateľské meno alebo heslo bolo nesprávne."

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:854
#, c-format
msgid "Your account’s e-mail address has not been verified. (%s)"
msgstr "E-mailová adresa vášho účtu nebola overená. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:859
#, c-format
msgid "You have not agreed to the service’s terms and conditions. (%s)"
msgstr "Nepotvrdili ste, že súhlasíte s pravidlami a podmienkami služby. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:865
#, c-format
msgid ""
"This account has been migrated. Please log in online to receive your new "
"username and password. (%s)"
msgstr ""
"Tento účet bol presunutý. Nové používateľské meno a heslo získate po online "
"prihlásení. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:870
#, c-format
msgid "This account has been deleted. (%s)"
msgstr "Tento účet bol odstránený. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:875
#, c-format
msgid "This account has been disabled. (%s)"
msgstr "Tento účet bol zakázaný. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:880
#, c-format
msgid "This account’s access to this service has been disabled. (%s)"
msgstr "Prístup k službe prostredníctvom tohto účtu bol zakázaný. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:885
#, c-format
msgid "This service is not available at the moment. (%s)"
msgstr "Táto služba nie je momentálne dostupná. (%s)"

#. Translators: This is an error message for if a user attempts to retrieve comments from an entry (such as a video) which doesn't
#. * support comments.
#: ../gdata/gdata-commentable.c:172 ../gdata/gdata-commentable.c:262
msgid "This entry does not support comments."
msgstr "Tento záznam nepodporuje komentáre."

#. Translators: This is an error message for if a user attempts to add a comment to an entry (such as a video) which doesn't support
#. * comments.
#: ../gdata/gdata-commentable.c:349 ../gdata/gdata-commentable.c:435
msgid "Comments may not be added to this entry."
msgstr "Komentáre možno nebudú pridané do tejto položky."

#. Translators: This is an error message for if a user attempts to delete a comment they're not allowed to delete.
#: ../gdata/gdata-commentable.c:518 ../gdata/gdata-commentable.c:594
msgid "This comment may not be deleted."
msgstr "Tento komentár možno nebude odstránený."

#. Tried to seek too far
#: ../gdata/gdata-download-stream.c:763
msgid "Invalid seek request"
msgstr "Neplatná požiadavka na posun"

# PM: nemá tu byť množné číslo?
# JK: Podľa mňa nemá, keby áno tak by tam bolo requests.
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:815
msgid "The server rejected the temporary credentials request."
msgstr "Server odmietol požiadavku na dočasné poverenie."

#. Server returned an error. This either means that there was a server error or, more likely, the server doesn't trust the client
#. * or the user denied authorization to the token on the authorization web page.
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1090
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1113
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:340
#, c-format
msgid "Access was denied by the user or server."
msgstr "Prístup bol odmietnutý používateľom alebo serverom."

#. Translators: the parameter is an error message
#: ../gdata/gdata-parsable.c:352 ../gdata/gdata-parsable.c:363
#, c-format
msgid "Error parsing XML: %s"
msgstr "Chyba analýzy XML: %s"

#. Translators: this is a dummy error message to be substituted into "Error parsing XML: %s".
#: ../gdata/gdata-parsable.c:365
msgid "Empty document."
msgstr "Prázdny dokument."

#. Translators: the parameter is an error message
#: ../gdata/gdata-parsable.c:483 ../gdata/gdata-parsable.c:521
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-access-rule.c:144
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-access-rule.c:154
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:286
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:456
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:467
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:478
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:525
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:536
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:631
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:666
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:681
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:696
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:726
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:742
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:81
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:92
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:142
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:160
#, c-format
msgid "Error parsing JSON: %s"
msgstr "Chyba analýzy JSON: %s"

#: ../gdata/gdata-parsable.c:522
msgid "Outermost JSON node is not an object."
msgstr "Vonkajší uzol JSON nie je objekt."

# MČ: ostatné reťazce máš písané v minulom čase. Nevadí mi to, ale asi by to malo byť zjednotené.
#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
#. *
#. * For example:
#. * A <title> element was missing required content.
#: ../gdata/gdata-parser.c:69
#, c-format
msgid "A %s element was missing required content."
msgstr "Prvku %s chýbal požadovaný obsah."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
#. *
#. * For example:
#. * The content of a <media:group/media:uploaded> element (‘2009-05-06 26:30Z’) was not in ISO 8601 format.
#: ../gdata/gdata-parser.c:85
#, c-format
msgid "The content of a %s element (‘%s’) was not in ISO 8601 format."
msgstr "V prvku %s nebol obsah („%s“) vo formáte ISO 8601."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML property, the second is the name of an XML element
#. * (including the angle brackets ("<" and ">")) to which the property belongs, and the third is the unknown value.
#. *
#. * For example:
#. * The value of the @time property of a <media:group/media:thumbnail> element (‘00:01:42.500’) was unknown.
#: ../gdata/gdata-parser.c:105
#, c-format
msgid "The value of the %s property of a %s element (‘%s’) was unknown."
msgstr "Vlastnosť %s prvku %s mala neznámu hodnotu („%s“)."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
#. * and the second parameter is the unknown content of that element.
#. *
#. * For example:
#. * The content of a <gphoto:access> element (‘protected’) was unknown.
#: ../gdata/gdata-parser.c:123
#, c-format
msgid "The content of a %s element (‘%s’) was unknown."
msgstr "V prvku %s bol neznámy obsah („%s“)."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
#. * and the second is the name of an XML property which it should have contained.
#. *
#. * For example:
#. * A required property of a <entry/gAcl:role> element (@value) was not present.
#: ../gdata/gdata-parser.c:143
#, c-format
msgid "A required property of a %s element (%s) was not present."
msgstr "Pre prvok %s nebola poskytnutá požadovaná vlastnosť („%s“)."

#. Translators: the first two parameters are the names of XML properties of an XML element given in the third
#. * parameter (including the angle brackets ("<" and ">")).
#. *
#. * For example:
#. * Values were present for properties @rel and @label of a <entry/gContact:relation> element when only one of the
#. * two is allowed.
#: ../gdata/gdata-parser.c:166
#, c-format
msgid ""
"Values were present for properties %s and %s of a %s element when only one "
"of the two is allowed."
msgstr ""
"Boli poskytnuté hodnoty pre vlastnosti %s a %s prvku %s, avšak len jedna z "
"nich je povolená."

#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
#. *
#. * For example:
#. * A required element (<entry/title>) was not present.
#: ../gdata/gdata-parser.c:185
#, c-format
msgid "A required element (%s) was not present."
msgstr "Požadovaný prvok (%s) nebol poskytnutý."

#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
#. *
#. * For example:
#. * A singleton element (<feed/title>) was duplicated.
#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
#. *
#. * For example:
#. * A singleton element (title) was duplicated.
#: ../gdata/gdata-parser.c:200 ../gdata/gdata-parser.c:287
#, c-format
msgid "A singleton element (%s) was duplicated."
msgstr "Prvok typu singleton (%s) bol skopírovaný."

# MČ: ostatné reťazce máš písané v minulom čase. Nevadí mi to, ale asi by to malo byť zjednotené.
#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
#. *
#. * For example:
#. * A ‘title’ element was missing required content.
#: ../gdata/gdata-parser.c:273
#, c-format
msgid "A ‘%s’ element was missing required content."
msgstr "Prvku „%s“ chýbal požadovaný obsah."

#. Translators: the first parameter is the name of an JSON element,
#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
#. *
#. * For example:
#. * The content of a ‘uploaded’ element (‘2009-05-06 26:30Z’) was not in ISO 8601 format.
#: ../gdata/gdata-parser.c:303
#, c-format
msgid "The content of a ‘%s’ element (‘%s’) was not in ISO 8601 format."
msgstr "V prvku %s nebol obsah („%s“) vo formáte ISO 8601."

#. Translators: the parameter is an error message.
#: ../gdata/gdata-parser.c:314
#, c-format
msgid "Invalid JSON was received from the server: %s"
msgstr "Zo servera bol prijatý neplatný JSON: %s"

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets
#. * ("<" and ">"), and the second parameter is the erroneous value (which was not in hexadecimal
#. * RGB format).
#. *
#. * For example:
#. * The content of a <entry/gCal:color> element (‘00FG56’) was not in hexadecimal RGB format.
#: ../gdata/gdata-parser.c:1179
#, c-format
msgid "The content of a %s element (‘%s’) was not in hexadecimal RGB format."
msgstr "V prvku %s nebol obsah („%s“) v šestnástkovom formáte RGB."

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:409
#, c-format
msgid "Error code %u when querying: %s"
msgstr "Kód chyby %u pri dopytovaní: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:415
#, c-format
msgid "Error code %u when inserting an entry: %s"
msgstr "Kód chyby %u pri vkladaní záznamu: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:421
#, c-format
msgid "Error code %u when updating an entry: %s"
msgstr "Kód chyby %u pri aktualizovaní záznamu: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:427
#, c-format
msgid "Error code %u when deleting an entry: %s"
msgstr "Kód chyby %u pri odstraňovaní záznamu: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:433
#, c-format
msgid "Error code %u when downloading: %s"
msgstr "Kód chyby %u pri preberaní: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:439
#, c-format
msgid "Error code %u when uploading: %s"
msgstr "Kód chyby %u pri odovzdávaní: %s"

#. Translators: the first parameter is a HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:445
#, c-format
msgid "Error code %u when running a batch operation: %s"
msgstr "Kód chyby %u pri behu dávkovej operácie: %s"

#. Translators: the parameter is the URI which is invalid.
#: ../gdata/gdata-service.c:739
#, c-format
msgid "Invalid redirect URI: %s"
msgstr "Neplatné presmerovanie URI: %s"

#: ../gdata/gdata-service.c:1456
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:626
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:1022
msgid "The entry has already been inserted."
msgstr "Záznam bol už vložený."

#. Resumable upload error.
#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:794 ../gdata/gdata-upload-stream.c:876
#, c-format
msgid "Error received from server after uploading a resumable upload chunk."
msgstr ""
"Pri odovzdaní nadväzujúceho bloku odovzdávania bola obdržaná chyba zo "
"servera."

#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:942
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Prúd je už uzatvorený"

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:302
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:195
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:541
#, c-format
msgid ""
"You have made too many API calls recently. Please wait a few minutes and try "
"again."
msgstr ""
"Vykonali ste príliš veľa volaní API. Počkajte, prosím, pár minút a skúste to "
"znova."

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:334
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:204
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:557
#, c-format
msgid "You must be authenticated to do this."
msgstr "Vykonanie operácie je možné až po overení totožnosti."

# PM: znie mi to neprirodzene; Dopytovanie vo všetkých kalendároch je možné až po overení totožnosti. Nejdem to všetko fuzziovať, oprav si to vo všetkých podobných reťazcoch
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:465
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:516
msgid "You must be authenticated to query all calendars."
msgstr "Dopytovanie vo všetkých kalendároch je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:562
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:613
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:675
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:734
msgid "You must be authenticated to query your own calendars."
msgstr ""
"Dopytovanie vo vlastných kalendároch je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:258
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:308
msgid "You must be authenticated to query contacts."
msgstr "Dopytovanie v kontaktoch je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:424
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:474
msgid "You must be authenticated to query contact groups."
msgstr "Dopytovanie v skupinách kontaktov je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:514
msgid "The group has already been inserted."
msgstr "Skupina bola už vložená."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:521
msgid "You must be authenticated to insert a group."
msgstr "Vloženie skupiny je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:392
msgid "You must be authenticated to download documents."
msgstr "Prevzatie dokumentov je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:401
#, c-format
msgid "Unknown or unsupported document export format ‘%s’."
msgstr "Neznámy alebo nepodporovaný formát pre export dokumentu „%s“."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:513
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:563
msgid "You must be authenticated to query documents."
msgstr "Dopytovanie v dokumentoch je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:628
msgid "You must be authenticated to upload documents."
msgstr "Odoslanie dokumentov je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:634
msgid "The document has already been uploaded."
msgstr "Dokument bol už odoslaný."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:779
msgid "You must be authenticated to update documents."
msgstr "Aktualizovanie dokumentov je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:946
#, c-format
msgid ""
"The content type of the supplied document (‘%s’) could not be recognized."
msgstr "Typ obsahu („%s“) dodaného dokumentu nie je možné rozoznať."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:986
msgid "You must be authenticated to copy documents."
msgstr "Kopírovanie dokumentov je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1014
msgid "Parent folder not found"
msgstr "Nenašiel sa nadradený priečinok"

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1161
msgid "You must be authenticated to insert or move documents and folders."
msgstr ""
"Vkladanie alebo presúvanie dokumentov a adresárov je možné až po overení "
"totožnosti."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1362
msgid "You must be authenticated to move documents and folders."
msgstr "Presúvanie dokumentov a adresárov je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/freebase/gdata-freebase-service.c:479
#, c-format
msgid "Property ‘%s’ does not hold an image"
msgstr "Vlastnosť „%s“ nedrží obrázok"

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:244
msgid "You must specify a username or be authenticated to query a user."
msgstr ""
"Dopytovanie používateľa je možné až po zadaní používateľského mena alebo po "
"overení totožnosti."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:387
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:444
msgid "Query parameter not allowed for albums."
msgstr "Parameter dopytu nie je povolený pre albumy."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:394
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:455
msgid "You must specify a username or be authenticated to query all albums."
msgstr ""
"Dopytovanie všetkých albumov je možné až po zadaní používateľského mena "
"alebo po overení totožnosti."

# PM: chýba preklad feed - prekladáme ako kanál
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:476
msgid "The album did not have a feed link."
msgstr "K albumu neexistuje odkaz."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:633
msgid "You must be authenticated to upload a file."
msgstr "Odoslanie súboru je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:709
msgid "The album has already been inserted."
msgstr "Album bol už vložený."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:716
msgid "You must be authenticated to insert an album."
msgstr "Vloženie albumu je možné až po overení totožnosti."

# PM: znie mi to neprirodzene; Dopytovanie vo všetkých kalendároch je možné až po overení totožnosti. Nejdem to všetko fuzziovať, oprav si to vo všetkých podobných reťazcoch
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:330
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:381
msgid "You must be authenticated to query all tasklists."
msgstr ""
"Dopytovanie vo všetkých zoznamoch úloh je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:430
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:487
msgid "You must be authenticated to query your own tasks."
msgstr "Dopytovanie vo vlastných úlohách je možné až po overení totožnosti."

#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:548
#, c-format
msgid ""
"You have exceeded your entry quota. Please delete some entries and try again."
msgstr ""
"Prekročili ste svoju kvótu pre záznamy. Odstráňte, prosím, niektoré záznamy "
"a skúste to znova."

#. Translators: the parameter is a URI.
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:565
#, c-format
msgid ""
"Your Google Account must be associated with a YouTube channel to do this. "
"Visit %s to create one."
msgstr ""
"Na vykonanie akcie musí byť váš účet Google pridružený ku kanálu Youtube. Ak "
"chcete jeden vytvoriť, navštívte %s."

#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:1031
msgid "You must be authenticated to upload a video."
msgstr "Odoslanie videa je možné až po overení totožnosti."

# MČ: ostatné reťazce máš písané v minulom čase. Nevadí mi to, ale asi by to malo byť zjednotené.
#~ msgid "A '%s' element was missing required content."
#~ msgstr "Prvku „%s“ chýbal požadovaný obsah."

#~ msgid "The content of a '%s' element (\"%s\") was not in ISO 8601 format."
#~ msgstr "V prvku „%s“ nebol obsah („%s“) vo formáte ISO 8601."

#~ msgid "The calendar did not have a content URI."
#~ msgstr "Kalendár nemal URI obsahu."

#~ msgid "This service is not available at the moment."
#~ msgstr "Služba nie je momentálne dostupná."

#~ msgid ""
#~ "Unknown error code \"%s\" in domain \"%s\" received with location \"%s\"."
#~ msgstr "Neznámy kód chyby „%s“ domény „%s“ bol obdržaný z lokality „%s“."

#~ msgid "Unknown and unparsable error received."
#~ msgstr "Bola obdržaná neznáma a nespracovateľná chyba."

#~ msgid "The video did not have a related videos <link>."
#~ msgstr "Video nemalo súvisiace odkazy <link>."