Blame po/cs.po

Packit 4b6dd7
# Czech translation for libgdata.
Packit 4b6dd7
# Copyright (C) 2009, 2010 the author(s) of libgdata.
Packit 4b6dd7
# This file is distributed under the same license as the libgdata package.
Packit 4b6dd7
#
Packit 4b6dd7
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2010.
Packit 4b6dd7
# Andre Klapper <ak-47@gmx.net>, 2011.
Packit 4b6dd7
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Packit 4b6dd7
#
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Project-Id-Version: libgdata master\n"
Packit 4b6dd7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
Packit 4b6dd7
"product=libgdata&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
Packit 4b6dd7
"POT-Creation-Date: 2016-10-11 15:48+0000\n"
Packit 4b6dd7
"PO-Revision-Date: 2016-10-16 13:38+0200\n"
Packit 4b6dd7
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
Packit 4b6dd7
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
Packit 4b6dd7
"Language: cs\n"
Packit 4b6dd7
"MIME-Version: 1.0\n"
Packit 4b6dd7
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Packit 4b6dd7
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Packit 4b6dd7
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Packit 4b6dd7
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-batch-operation.c:635
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Batch operations are unsupported by this service."
Packit 4b6dd7
msgstr "Tato služba nepodporuje dávkové operace."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:629
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:840
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1116
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:953
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:964
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:983
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:999
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1064
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1076
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1087
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1102
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1118
Packit 4b6dd7
msgid "The server returned a malformed response."
Packit 4b6dd7
msgstr "Server vrátil chybnou odpověď."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:649 ../gdata/gdata-service.c:361
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Cannot connect to the service’s server."
Packit 4b6dd7
msgstr "Nelze se připojit k serveru poskytujícímu službu."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:654 ../gdata/gdata-service.c:366
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Cannot connect to the proxy server."
Packit 4b6dd7
msgstr "Nelze se připojit k serveru proxy."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an
Packit 4b6dd7
#. * error message returned by the
Packit 4b6dd7
#. * server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:660 ../gdata/gdata-service.c:372
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:325
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Invalid request URI or header, or unsupported nonstandard parameter: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Neplatný požadavek URI nebo hlavička a nebo nepodporovaný nestandardní "
Packit 4b6dd7
"parametr: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:666 ../gdata/gdata-service.c:378
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Authentication required: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Vyžadováno ověření: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an
Packit 4b6dd7
#. * error message returned by the
Packit 4b6dd7
#. * server.
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:671 ../gdata/gdata-service.c:383
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:313
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-video.c:1013
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The requested resource was not found: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Vyžadovaný zdroj nebyl nalezen: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:677 ../gdata/gdata-service.c:389
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The entry has been modified since it was downloaded: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Záznam byl od doby svého stažení změněn: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:689 ../gdata/gdata-service.c:403
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when authenticating: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Kód chyby %u při ověřování: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:788
Packit 4b6dd7
msgid "A CAPTCHA must be filled out to log in."
Packit 4b6dd7
msgstr "Pro přihlášení se musí vyplnit CAPTCHA."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:826
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "This account requires an application-specific password. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Tento účet vyžaduje heslo specifické pro aplikaci. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:833
Packit 4b6dd7
msgid "Your username or password were incorrect."
Packit 4b6dd7
msgstr "Vaše uživatelské jméno nebo heslo byly nesprávné."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:854
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Your account’s e-mail address has not been verified. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "E-mailová adresa vašeho účtu nebyla ověřena. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:859
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "You have not agreed to the service’s terms and conditions. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Neodsouhlasili jste pravidla a podmínky služby. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:865
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
"This account has been migrated. Please log in online to receive your new "
Packit 4b6dd7
"username and password. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Tento účet byl přesunut. Přihlaste se prosím on-line, abyste obdrželi své "
Packit 4b6dd7
"nové uživatelské jméno a heslo. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:870
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "This account has been deleted. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Tento účet byl smazán. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:875
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "This account has been disabled. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Tento účet byl zablokován. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:880
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "This account’s access to this service has been disabled. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Účet pro přístup k této službě byl zablokován. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:885
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "This service is not available at the moment. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Tato služba není v tuto chvíli dostupná. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: This is an error message for if a user attempts to retrieve comments from an entry (such as a video) which doesn't
Packit 4b6dd7
#. * support comments.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-commentable.c:172 ../gdata/gdata-commentable.c:262
Packit 4b6dd7
msgid "This entry does not support comments."
Packit 4b6dd7
msgstr "Tento záznam nepodporuje komentáře."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: This is an error message for if a user attempts to add a comment to an entry (such as a video) which doesn't support
Packit 4b6dd7
#. * comments.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-commentable.c:349 ../gdata/gdata-commentable.c:435
Packit 4b6dd7
msgid "Comments may not be added to this entry."
Packit 4b6dd7
msgstr "K tomuto záznamu nemohou být přidávány komentáře."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: This is an error message for if a user attempts to delete a comment they're not allowed to delete.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-commentable.c:518 ../gdata/gdata-commentable.c:594
Packit 4b6dd7
msgid "This comment may not be deleted."
Packit 4b6dd7
msgstr "Tento komentář nemůže být smazán."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Tried to seek too far
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-download-stream.c:763
Packit 4b6dd7
msgid "Invalid seek request"
Packit 4b6dd7
msgstr "Neplatný požadavek na hledání"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:815
Packit 4b6dd7
msgid "The server rejected the temporary credentials request."
Packit 4b6dd7
msgstr "Server zamítl požadavek na dočasné pověření."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Server returned an error. This either means that there was a server error or, more likely, the server doesn't trust the client
Packit 4b6dd7
#. * or the user denied authorization to the token on the authorization web page.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1090
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1113
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:340
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Access was denied by the user or server."
Packit 4b6dd7
msgstr "Přístup byl odepřen uživatelem nebo serverem."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parsable.c:352 ../gdata/gdata-parsable.c:363
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error parsing XML: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Chyba rozboru XML: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: this is a dummy error message to be substituted into "Error parsing XML: %s".
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parsable.c:365
Packit 4b6dd7
msgid "Empty document."
Packit 4b6dd7
msgstr "Prázdný dokument."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parsable.c:483 ../gdata/gdata-parsable.c:521
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-access-rule.c:144
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-access-rule.c:154
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:286
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:456
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:467
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:478
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:525
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:536
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:631
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:666
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:681
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:696
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:726
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:742
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:81
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:92
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:142
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:160
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error parsing JSON: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Chyba rozboru JSON: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parsable.c:522
Packit 4b6dd7
msgid "Outermost JSON node is not an object."
Packit 4b6dd7
msgstr "Úplně vnější uzel JSON není objektem."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * A <title> element was missing required content.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:69
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "A %s element was missing required content."
Packit 4b6dd7
msgstr "V elementu %s schází vyžadovaný obsah."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
Packit 4b6dd7
#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * The content of a <media:group/media:uploaded> element (‘2009-05-06 26:30Z’) was not in ISO 8601 format.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:85
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The content of a %s element (‘%s’) was not in ISO 8601 format."
Packit 4b6dd7
msgstr "V elementu %s nebyl obsah („%s“) ve formátu ISO 8601."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is the name of an XML property, the second is the name of an XML element
Packit 4b6dd7
#. * (including the angle brackets ("<" and ">")) to which the property belongs, and the third is the unknown value.
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * The value of the @time property of a <media:group/media:thumbnail> element (‘00:01:42.500’) was unknown.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:105
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The value of the %s property of a %s element (‘%s’) was unknown."
Packit 4b6dd7
msgstr "U elementu %2$s byla neznámá hodnota vlastnosti %1$s („%3$s“)."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
Packit 4b6dd7
#. * and the second parameter is the unknown content of that element.
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * The content of a <gphoto:access> element (‘protected’) was unknown.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:123
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The content of a %s element (‘%s’) was unknown."
Packit 4b6dd7
msgstr "V elementu %s byl neznámý obsah („%s“)."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
Packit 4b6dd7
#. * and the second is the name of an XML property which it should have contained.
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * A required property of a <entry/gAcl:role> element (@value) was not present.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:143
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "A required property of a %s element (%s) was not present."
Packit 4b6dd7
msgstr "Pro element %s schází vyžadovaná vlastnost (%s)."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first two parameters are the names of XML properties of an XML element given in the third
Packit 4b6dd7
#. * parameter (including the angle brackets ("<" and ">")).
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * Values were present for properties @rel and @label of a <entry/gContact:relation> element when only one of the
Packit 4b6dd7
#. * two is allowed.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:166
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
"Values were present for properties %s and %s of a %s element when only one "
Packit 4b6dd7
"of the two is allowed."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"U vlastností %s a %s prvku %s se nacházely hodnoty, ze kterých je povolena "
Packit 4b6dd7
"pouze jedna."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * A required element (<entry/title>) was not present.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:185
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "A required element (%s) was not present."
Packit 4b6dd7
msgstr "Schází vyžadovaný element (%s)."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * A singleton element (<feed/title>) was duplicated.
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * A singleton element (title) was duplicated.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:200 ../gdata/gdata-parser.c:287
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "A singleton element (%s) was duplicated."
Packit 4b6dd7
msgstr "Byl zdvojený element (%s), který se může vyskytovat jen jednou."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * A ‘title’ element was missing required content.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:273
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "A ‘%s’ element was missing required content."
Packit 4b6dd7
msgstr "V elementu %s schází vyžadovaný obsah."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is the name of an JSON element,
Packit 4b6dd7
#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * The content of a ‘uploaded’ element (‘2009-05-06 26:30Z’) was not in ISO 8601 format.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:303
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The content of a ‘%s’ element (‘%s’) was not in ISO 8601 format."
Packit 4b6dd7
msgstr "V elementu %s nebyl obsah („%s“) ve formátu ISO 8601."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:314
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Invalid JSON was received from the server: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Ze serveru byl obdržen neplatný JSON: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets
Packit 4b6dd7
#. * ("<" and ">"), and the second parameter is the erroneous value (which was not in hexadecimal
Packit 4b6dd7
#. * RGB format).
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * The content of a <entry/gCal:color> element (‘00FG56’) was not in hexadecimal RGB format.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:1179
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The content of a %s element (‘%s’) was not in hexadecimal RGB format."
Packit 4b6dd7
msgstr "Obsah elementu %s („%s“) nebyl v šestnáctkovém formátu RGB."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:409
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when querying: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Kód chyby %u při dotazu: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:415
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when inserting an entry: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Kód chyby %u při vkládání záznamu: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:421
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when updating an entry: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Kód chyby %u při aktualizaci záznamu: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:427
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when deleting an entry: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Kód chyby %u při mazání záznamu: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:433
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when downloading: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Kód chyby %u při stahování: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:439
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when uploading: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Kód chyby %u při odesílání: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is a HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:445
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when running a batch operation: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Kód chyby %u při běhu dávkové operace: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is the URI which is invalid.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:739
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Invalid redirect URI: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Neplatné přesměrované URI: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:1456
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:626
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:1022
Packit 4b6dd7
msgid "The entry has already been inserted."
Packit 4b6dd7
msgstr "Záznam byl již vložen."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Resumable upload error.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:794 ../gdata/gdata-upload-stream.c:876
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error received from server after uploading a resumable upload chunk."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Po odeslání bloku s možností zopakovatelného odeslání byla ze serveru "
Packit 4b6dd7
"obdržena chyba."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:942
Packit 4b6dd7
msgid "Stream is already closed"
Packit 4b6dd7
msgstr "Proud je již zavřen"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:302
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:195
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:541
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
"You have made too many API calls recently. Please wait a few minutes and try "
Packit 4b6dd7
"again."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"V krátké době jste provedli příliš mnoho volání API. Počkejte prosím pár "
Packit 4b6dd7
"minut a zkuste to znovu."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:334
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:204
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:557
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to do this."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste mohli toto udělat, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:465
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:516
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query all calendars."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste se mohli dotázat na všechny kalendáře, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:562
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:613
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:675
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:734
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query your own calendars."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste se mohli dotázat na vlastní kalendář, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:258
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:308
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query contacts."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste se mohli dotázat na kontakt, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:424
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:474
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query contact groups."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste se mohli dotázat na kontaktní skupiny, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:514
Packit 4b6dd7
msgid "The group has already been inserted."
Packit 4b6dd7
msgstr "Skupina již byla vložena."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:521
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to insert a group."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste mohli vložit skupinu, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:392
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to download documents."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste mohli stáhnout dokument, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:401
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Unknown or unsupported document export format ‘%s’."
Packit 4b6dd7
msgstr "Neznámý nebo nepodporovaný exportní formát „%s“ pro dokument."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:513
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:563
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query documents."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste se mohli dotázat na dokument, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:628
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to upload documents."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste mohli odeslat dokument, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:634
Packit 4b6dd7
msgid "The document has already been uploaded."
Packit 4b6dd7
msgstr "Dokument byl již odeslán."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:779
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to update documents."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste mohli aktualizovat dokument, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:946
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
"The content type of the supplied document (‘%s’) could not be recognized."
Packit 4b6dd7
msgstr "Typ obsahu uvedeného dokumentu („%s“) nebyl rozpoznán."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:986
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to copy documents."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste mohli kopírovat dokumenty, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1014
Packit 4b6dd7
msgid "Parent folder not found"
Packit 4b6dd7
msgstr "Rodičovská složka nebyla nalezena"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1161
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to insert or move documents and folders."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Abyste mohli vkládat nebo přesouvat dokumenty a složky, musíte projít "
Packit 4b6dd7
"ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1362
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to move documents and folders."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste mohli přesouvat dokumenty a složky, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/freebase/gdata-freebase-service.c:479
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Property ‘%s’ does not hold an image"
Packit 4b6dd7
msgstr "Vlastnost „%s“ neuchovává obrázek"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:244
Packit 4b6dd7
msgid "You must specify a username or be authenticated to query a user."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Abyste se mohli dotázat na uživatele, musíte zadat uživatelské jméno nebo "
Packit 4b6dd7
"projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:387
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:444
Packit 4b6dd7
msgid "Query parameter not allowed for albums."
Packit 4b6dd7
msgstr "Parametr dotazu není možný pro album."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:394
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:455
Packit 4b6dd7
msgid "You must specify a username or be authenticated to query all albums."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Abyste se mohli dotázat na všechna alba, musíte zadat uživatelské jméno nebo "
Packit 4b6dd7
"projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:476
Packit 4b6dd7
msgid "The album did not have a feed link."
Packit 4b6dd7
msgstr "Na album nevede přístupný odkaz."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:633
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to upload a file."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste mohli odeslat soubor, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:709
Packit 4b6dd7
msgid "The album has already been inserted."
Packit 4b6dd7
msgstr "Album již bylo vloženo."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:716
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to insert an album."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste mohli vložit album, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:330
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:381
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query all tasklists."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Abyste se mohli dotázat na všechny seznamy úkolů, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:430
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:487
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query your own tasks."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste se mohli dotázat na své vlastní úkoly, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:548
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
"You have exceeded your entry quota. Please delete some entries and try again."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Překročili jste svoji kvótu. Smažte prosím nějaké záznamy a zkuste to znovu."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:565
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
"Your Google Account must be associated with a YouTube channel to do this. "
Packit 4b6dd7
"Visit %s to create one."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Abyste tohle mohli provést, musí být váš účet Google provázaný s kanálem "
Packit 4b6dd7
"YouTube. Ten můžete vytvořit na %s."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:1031
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to upload a video."
Packit 4b6dd7
msgstr "Abyste mohli odesílat video, musíte projít ověřením."
Packit 4b6dd7