Blob Blame History Raw
SET UTF-8
TRY оаниітврсулдкмпяьзчбегхшжєйїцюфщґОАНИІТВРСУЛДКМПЯЬЗЧБЕГХШЖЄЙЇЦЮФЩҐ-'
MAP 1
MAP гґ
WORDCHARS -ʼ'`
BREAK 1
BREAK -
IGNORE ́
NOSUGGEST !
ICONV 64
ICONV ʼ '
ICONV ’ '
ICONV a 0
ICONV b 0
ICONV c 0
ICONV d 0
ICONV e 0
ICONV f 0
ICONV g 0
ICONV h 0
ICONV i 0
ICONV j 0
ICONV k 0
ICONV l 0
ICONV m 0
ICONV n 0
ICONV o 0
ICONV p 0
ICONV q 0
ICONV r 0
ICONV s 0
ICONV t 0
ICONV u 0
ICONV v 0
ICONV x 0
ICONV w 0
ICONV y 0
ICONV z 0
ICONV A 0
ICONV B 0
ICONV C 0
ICONV D 0
ICONV E 0
ICONV F 0
ICONV G 0
ICONV H 0
ICONV I 0
ICONV J 0
ICONV K 0
ICONV L 0
ICONV M 0
ICONV N 0
ICONV O 0
ICONV P 0
ICONV Q 0
ICONV R 0
ICONV S 0
ICONV T 0
ICONV U 0
ICONV V 0
ICONV X 0
ICONV W 0
ICONV Y 0
ICONV Z 0
ICONV é 0
ICONV ô 0
ICONV ï 0
ICONV ü 0
ICONV ç 0
ICONV ñ 0
ICONV ß 0
ICONV ë 0
ICONV ä 0
ICONV ö 0
REP 11
REP сч щ
REP керуюч керівн
REP бажаюч охоч
REP числи налічува
REP уюч увальн
REP ююч ювальн
REP ємн містк
REP обез зне
REP а$ у
REP відображ показ
REP відобража відбива
SFX V Y 100
SFX V ий ого [^ц]ий
SFX V ий ому [^ц]ий
SFX V ий им ий
SFX V ий ім ий
SFX V ий а [^ц]ий
SFX V ий ої [^ц]ий
SFX V ий ій ий
SFX V ий у [^ц]ий
SFX V ий ою [^ц]ий
SFX V ий е ий
SFX V ий і ий
SFX V ий их ий
SFX V ий ими ий
SFX V е ого е
SFX V е ому е
SFX V е им е
SFX V я ьої я
SFX V я ій я
SFX V я ю я
SFX V я ьою я
SFX V а ої а
SFX V а ій а
SFX V а у а
SFX V а ою а
SFX V ий ього лиций
SFX V ий ьому лиций
SFX V ий я лиций
SFX V ий ьої лиций
SFX V ий ю лиций
SFX V ий ьою лиций
SFX V ий ого [^л]иций
SFX V ий ому [^л]иций
SFX V ий а [^л]иций
SFX V ий ої [^л]иций
SFX V ий у [^л]иций
SFX V ий ою [^л]иций
SFX V ий ого [^и]ций
SFX V ий ому [^и]ций
SFX V ий а [^и]ций
SFX V ий ої [^и]ций
SFX V ий у [^и]ций
SFX V ий ою [^и]ций
SFX V ій ього ій
SFX V ій ьому ій
SFX V ій ім ій
SFX V ій я ій
SFX V ій ьої ій
SFX V ій ю ій
SFX V ій ьою ій
SFX V ій є ій
SFX V й 0 [їі]й
SFX V й х [їі]й
SFX V й ми [їі]й
SFX V їй його їй
SFX V їй йому їй
SFX V їй їм їй
SFX V їй я їй
SFX V їй йої їй
SFX V їй ю їй
SFX V їй йою їй
SFX V їй є їй
SFX V 0 ого [їи]н
SFX V 0 ому [їи]н
SFX V 0 им [їи]н
SFX V 0 ім [їи]н
SFX V 0 а [їи]н
SFX V 0 ої [їи]н
SFX V 0 ій [їи]н
SFX V 0 у [їи]н
SFX V 0 ою [їи]н
SFX V 0 е [їи]н
SFX V 0 і [їи]н
SFX V 0 их [їи]н
SFX V 0 ими [їи]н
SFX V ів ового ів
SFX V ів овому ів
SFX V ів овим ів
SFX V ів овім ів
SFX V ів ова ів
SFX V ів ової ів
SFX V ів овій ів
SFX V ів ову ів
SFX V ів овою ів
SFX V ів ове ів
SFX V ів ові ів
SFX V ів ових ів
SFX V ів овими ів
SFX V їв євого їв
SFX V їв євому їв
SFX V їв євим їв
SFX V їв євім їв
SFX V їв єва їв
SFX V їв євої їв
SFX V їв євій їв
SFX V їв єву їв
SFX V їв євою їв
SFX V їв єве їв
SFX V їв єві їв
SFX V їв євих їв
SFX V їв євими їв
SFX U Y 33
SFX U ів евого ів
SFX U ів евому ів
SFX U ів евим ів
SFX U ів евім ів
SFX U ів ева ів
SFX U ів евої ів
SFX U ів евій ів
SFX U ів еву ів
SFX U ів евою ів
SFX U ів еве ів
SFX U ів еві ів
SFX U ів евих ів
SFX U ів евими ів
SFX U в ва [оеє]в
SFX U в ву [оеє]в
SFX U в вим [оеє]в
SFX U в ві [оеє]в
SFX U в вої [оеє]в
SFX U в вій [оеє]в
SFX U в вою [оеє]в
SFX U ін іна ін
SFX U ін іну ін
SFX U ін іним ін
SFX U ін іні ін
SFX U ін іної ін
SFX U ін іній ін
SFX U ін іною ін
SFX U в ви [оеє]в
SFX U в вих [оеє]в
SFX U в вими [оеє]в
SFX U ін іни ін
SFX U ін іних ін
SFX U ін іними ін
SFX W Y 4
SFX W ий о [^жшщ]ий
SFX W ій ьо ій
SFX W їй йо їй
SFX W ти но ти
SFX 0 Y 23
SFX 0 увати овано увати
SFX 0 ювати йовано [іоу]ювати
SFX 0 ювати ьовано [^іоу]ювати
SFX 0 ити жено [^з]дити
SFX 0 здити жджено здити
SFX 0 зити жено зити
SFX 0 вити влено вити
SFX 0 стити щено стити
SFX 0 тити чено [^с]тити
SFX 0 сити шено сити
SFX 0 бити блено бити
SFX 0 мити млено мити
SFX 0 пити плено пити
SFX 0 ити ено [жлнрчшщ]ити
SFX 0 іти жено [^з]діти
SFX 0 ути ено нути
SFX 0 їти єно їти
SFX 0 оти ено оти
SFX 0 ти ено [зс]ти
SFX 0 гти жено гти
SFX 0 кти чено кти
SFX 0 ти дено йти
SFX 0 ти лено бти
SFX 1 Y 2
SFX 1 сти тено сти
SFX 1 гнути жено гнути
SFX 2 Y 1
SFX 2 ти то ти
SFX 3 Y 1
SFX 3 сти дено сти
SFX a Y 241
SFX a а и [^жчшщ]а
SFX a а і [^гґкхжчшщ]а
SFX a а і [жчшщ]а
SFX a а у а
SFX a а ою [^жчшщ]а
SFX a а ею [жчшщ]а
SFX a га зі га
SFX a ґа зі ґа
SFX a ка ці [^к]ка
SFX a кка цці кка
SFX a ха сі ха
SFX a я і [^іеиаоу'ь]я
SFX a я ю я
SFX a я ею [^іеиаоу'ь]я
SFX a я ї ['ьіеиаоу]я
SFX a я єю ['ьіеиаоу]я
SFX a ір ору [^л]ір
SFX a ір орові [^л]ір
SFX a ір ором [^л]ір
SFX a ір орі [^л]ір
SFX a ір ьору лір
SFX a ір ьорові лір
SFX a ір ьором лір
SFX a ір ьорі лір
SFX a ін ону ін
SFX a ін онові ін
SFX a ін оном ін
SFX a ін оні ін
SFX a іг огу іг
SFX a іг огові іг
SFX a іг огом іг
SFX a іг озі іг
SFX a ід оду [^л]ід
SFX a ід одові [^л]ід
SFX a ід одом [^л]ід
SFX a ід оді [^л]ід
SFX a ід ьоду [^пг]лід
SFX a ід ьодові [^пг]лід
SFX a ід ьодом [^пг]лід
SFX a ід ьоді [^пг]лід
SFX a ід оду [пг]лід
SFX a ід одові [пг]лід
SFX a ід одом [пг]лід
SFX a ід оді [пг]лід
SFX a іб обу іб
SFX a іб обові іб
SFX a іб обом іб
SFX a іб обі іб
SFX a іп опу іп
SFX a іп опові іп
SFX a іп опом іп
SFX a іп опі іп
SFX a івш овшу івш
SFX a івш овшеві івш
SFX a івш овшем івш
SFX a івш овші івш
SFX a ізд озду ізд
SFX a ізд оздові ізд
SFX a ізд оздом ізд
SFX a ізд озді ізд
SFX a іл олу іл
SFX a іл олові іл
SFX a іл олом іл
SFX a іл олі іл
SFX a ів ову ів
SFX a ів овом ів
SFX a ів ові ів
SFX a їв єву їв
SFX a їв євом їв
SFX a їв єві їв
SFX a ік оку ік
SFX a ік оком ік
SFX a ік оці ік
SFX a іск оску іск
SFX a іск оскові іск
SFX a іск оском іск
SFX a іст осту іст
SFX a іст остові іст
SFX a іст остом іст
SFX a іст ості іст
SFX a іс осу [кнч]іс
SFX a іс осові [кнч]іс
SFX a іс осом [кнч]іс
SFX a іс осі [кнч]іс
SFX a іт оту [^л]іт
SFX a іт отові [^л]іт
SFX a іт отом [^л]іт
SFX a іт оті [^л]іт
SFX a іт ьоту [^п]літ
SFX a іт ьотові [^п]літ
SFX a іт ьотом [^п]літ
SFX a іт ьоті [^п]літ
SFX a іт оту [п]літ
SFX a іт отові [п]літ
SFX a іт отом [п]літ
SFX a іт оті [п]літ
SFX a із озу із
SFX a із озові із
SFX a із озом із
SFX a із озі із
SFX a іш ошу іш
SFX a іш ошеві іш
SFX a іш ошем іш
SFX a іш оші іш
SFX a іж ожу [^тбд]іж
SFX a іж ожеві [^тбд]іж
SFX a іж ожем [^тбд]іж
SFX a іж ожі [^тбд]іж
SFX a іж ожу е[тб]іж
SFX a іж ожеві е[тб]іж
SFX a іж ожем е[тб]іж
SFX a іж ожі е[тб]іж
SFX a іж ежу [^е][тбд]іж
SFX a іж ежеві [^е][тбд]іж
SFX a іж ежем [^е][тбд]іж
SFX a іж ежі [^е][тбд]іж
SFX a ен ну ен
SFX a ен ном ен
SFX a ен ні ен
SFX a інь оню [к]інь
SFX a інь оневі [к]інь
SFX a інь онем [к]інь
SFX a інь оні [к]інь
SFX a інь еню [^ксв]інь
SFX a інь еневі [^ксв]інь
SFX a інь енем [^ксв]інь
SFX a інь ені [^ксв]інь
SFX a інь еню [^о][св]інь
SFX a інь еневі [^о][св]інь
SFX a інь енем [^о][св]інь
SFX a інь ені [^о][св]інь
SFX a ень ню ень
SFX a ень неві ень
SFX a ень нем ень
SFX a ень ні ень
SFX a онь ню онь
SFX a онь неві онь
SFX a онь нем онь
SFX a онь ні онь
SFX a оль лю оль
SFX a оль леві оль
SFX a оль лем оль
SFX a оль лі оль
SFX a оть тю оть
SFX a оть теві оть
SFX a оть тем оть
SFX a оть ті оть
SFX a ій ою ій
SFX a ій оєві ій
SFX a ій оєм ій
SFX a ій ої ій
SFX a ідь едю ідь
SFX a ідь едеві ідь
SFX a ідь едем ідь
SFX a ідь еді ідь
SFX a іль елю іль
SFX a іль елеві іль
SFX a іль елем іль
SFX a іль елі іль
SFX a ість остю ість
SFX a ість остеві ість
SFX a ість остем ість
SFX a ість ості ість
SFX a ок ку ок
SFX a ок кові ок
SFX a ок ком ок
SFX a ол лу ол
SFX a ол лові ол
SFX a ол лі ол
SFX a ол лом ол
SFX a ор ру ор
SFX a ор ром ор
SFX a ор рі ор
SFX a ор рові ор
SFX a ер ру ер
SFX a ер ром ер
SFX a ер рі ер
SFX a ер рові ер
SFX a ел лу ел
SFX a ел лом ел
SFX a ел лі ел
SFX a ел лові ел
SFX a ет ту ет
SFX a ет том ет
SFX a ет ті ет
SFX a ет тові ет
SFX a ес су ес
SFX a ес сом ес
SFX a ес сі ес
SFX a ес сові ес
SFX a ель лю ель
SFX a ель лем ель
SFX a ель лі ель
SFX a ель леві ель
SFX a єць йцю [^о]єць
SFX a єць йцеві [^о]єць
SFX a єць йці [^о]єць
SFX a єць йцем [^о]єць
SFX a оєць ійцю оєць
SFX a оєць ійцеві оєць
SFX a оєць ійці оєць
SFX a оєць ійцем оєць
SFX a ець цю [^лрнв]ець
SFX a ець цеві [^лрнв]ець
SFX a ець цем [^лрнв]ець
SFX a ець ці [^лрнв]ець
SFX a лець льцю лець
SFX a лець льцеві лець
SFX a лець льцем лець
SFX a лець льці лець
SFX a ець цю [аеєиіїоуюя]рець
SFX a ець цеві [аеєиіїоуюя]рець
SFX a ець цем [аеєиіїоуюя]рець
SFX a ець ці [аеєиіїоуюя]рець
SFX a рець ерцю [^аеєиіїоуюя]рець
SFX a рець ерцеві [^аеєиіїоуюя]рець
SFX a рець ерці [^аеєиіїоуюя]рець
SFX a рець ерцем [^аеєиіїоуюя]рець
SFX a ець цю [аеєиіїуюяго][нв]ець
SFX a ець цеві [аеєиіїуюяго][нв]ець
SFX a ець цем [аеєиіїуюяго][нв]ець
SFX a ець ці [аеєиіїуюяго][нв]ець
SFX a нець енцю [^аеєиіїоуюяг]нець
SFX a нець енцеві [^аеєиіїоуюяг]нець
SFX a нець енцем [^аеєиіїоуюяг]нець
SFX a нець енці [^аеєиіїоуюяг]нець
SFX a вець евцю [^аеєиіїоуюя]вець
SFX a вець евцеві [^аеєиіїоуюя]вець
SFX a вець евцем [^аеєиіїоуюя]вець
SFX a вець евці [^аеєиіїоуюя]вець
SFX a ь и ять
SFX a ь ьом ять
SFX a ь ьма ять
SFX a ь ьома ять
SFX a ь ьох ять
SFX a 0 и сят
SFX a 0 ьом сят
SFX a 0 ьма сят
SFX a 0 ьома сят
SFX a 0 ьох сят
SFX a о а сто
SFX b Y 307
SFX b а 0 [^клн]а
SFX b а 0 [^ст]ла
SFX b ла ел [ст]ла
SFX b а 0 [^сжзвм]на
SFX b на ен [сжвм]на
SFX b на н изна
SFX b на ен озна
SFX b а 0 [аеєоуиіїяю]ка
SFX b ка ок [^аеєоуиіїяю]ка
SFX b я ь [^іеуиаон'ьлтдр]я
SFX b я 0 [^ео]ря
SFX b я ь еря
SFX b оря ір оря
SFX b я ь [іеиаоюуїяє]ня
SFX b ня онь [кх]ня
SFX b йня єнь йня
SFX b ьня ень ьня
SFX b ня ень [^іеиаоюуїяєнкхйь]ня
SFX b ля ель [^лоеуаієюяїиск]ля
SFX b я ь [лоеуаієюяїиск]ля
SFX b я ей адя
SFX b я ів [^да]дя
SFX b я ь [^тс]тя
SFX b ля ей лля
SFX b ья ей ья
SFX b я ів уддя
SFX b дя ей аддя
SFX b тя ей ття
SFX b я ь [^о]стя
SFX b я ей остя
SFX b 'я ей [^р]'я
SFX b я й [іеиаоу]я
SFX b 0 м [ая]
SFX b 0 ми [ая]
SFX b 0 х [ая]
SFX b ір ори [^л]ір
SFX b ір орів [^л]ір
SFX b ір орам [^л]ір
SFX b ір орами [^л]ір
SFX b ір орах [^л]ір
SFX b ір ьори лір
SFX b ір ьорів лір
SFX b ір ьорам лір
SFX b ір ьорами лір
SFX b ір ьорах лір
SFX b ін они ін
SFX b ін онів ін
SFX b ін онам ін
SFX b ін онами ін
SFX b ін онах ін
SFX b іп опи іп
SFX b іп опів іп
SFX b іп опам іп
SFX b іп опами іп
SFX b іп опах іп
SFX b івш овшів івш
SFX b івш овшам івш
SFX b івш овшами івш
SFX b івш овшах івш
SFX b ізд озди ізд
SFX b ізд оздів ізд
SFX b ізд оздам ізд
SFX b ізд оздами ізд
SFX b ізд оздах ізд
SFX b іг оги іг
SFX b іг огів іг
SFX b іг огам іг
SFX b іг огами іг
SFX b іг огах іг
SFX b ід оди [^л]ід
SFX b ід одів [^л]ід
SFX b ід одам [^л]ід
SFX b ід одами [^л]ід
SFX b ід одах [^л]ід
SFX b ід оди [пг]лід
SFX b ід одів [пг]лід
SFX b ід одам [пг]лід
SFX b ід одами [пг]лід
SFX b ід одах [пг]лід
SFX b ід ьоди [^пг]лід
SFX b ід ьодів [^пг]лід
SFX b ід ьодам [^пг]лід
SFX b ід ьодами [^пг]лід
SFX b ід ьодах [^пг]лід
SFX b іб оби іб
SFX b іб обів іб
SFX b іб обам іб
SFX b іб обами іб
SFX b іб обах іб
SFX b іл оли іл
SFX b іл олів іл
SFX b іл олам іл
SFX b іл олами іл
SFX b іл олах іл
SFX b ів ови ів
SFX b ів овів ів
SFX b ів овам ів
SFX b ів овами ів
SFX b ів овах ів
SFX b їв єви їв
SFX b їв євів їв
SFX b їв євам їв
SFX b їв євами їв
SFX b їв євах їв
SFX b ік оки ік
SFX b ік оків ік
SFX b ік окам ік
SFX b ік оками ік
SFX b ік оках ік
SFX b іск оски іск
SFX b іск осків іск
SFX b іск оскам іск
SFX b іск осками іск
SFX b іск осках іск
SFX b іст ости іст
SFX b іст остів іст
SFX b іст остам іст
SFX b іст остами іст
SFX b іст остах іст
SFX b іс оси [кнч]іс
SFX b іс осів [кнч]іс
SFX b іс осам [кнч]іс
SFX b іс осами [кнч]іс
SFX b іс осах [кнч]іс
SFX b іт оти [^л]іт
SFX b іт отів [^л]іт
SFX b іт отам [^л]іт
SFX b іт отами [^л]іт
SFX b іт отах [^л]іт
SFX b іт оти [п]літ
SFX b іт отів [п]літ
SFX b іт отам [п]літ
SFX b іт отами [п]літ
SFX b іт отах [п]літ
SFX b іт ьоти [^п]літ
SFX b іт ьотів [^п]літ
SFX b іт ьотам [^п]літ
SFX b іт ьотами [^п]літ
SFX b іт ьотах [^п]літ
SFX b із ози із
SFX b із озів із
SFX b із озам із
SFX b із озами із
SFX b із озах із
SFX b іж ожів [^тбд]іж
SFX b іж ожам [^тбд]іж
SFX b іж ожами [^тбд]іж
SFX b іж ожах [^тбд]іж
SFX b іж ожів е[тб]іж
SFX b іж ожам е[тб]іж
SFX b іж ожами е[тб]іж
SFX b іж ожах е[тб]іж
SFX b іж ежів [^е][тбд]іж
SFX b іж ежам [^е][тбд]іж
SFX b іж ежами [^е][тбд]іж
SFX b іж ежах [^е][тбд]іж
SFX b ен ни ен
SFX b ен нів ен
SFX b ен нам ен
SFX b ен нами ен
SFX b ен нах ен
SFX b ет ти ет
SFX b ет тів ет
SFX b ет там ет
SFX b ет тами ет
SFX b ет тах ет
SFX b ес си ес
SFX b ес сів ес
SFX b ес сам ес
SFX b ес сами ес
SFX b ес сах ес
SFX b інь оней [к]інь
SFX b інь оням [к]інь
SFX b інь онями [к]інь
SFX b 0 ми [к]інь
SFX b інь онях [к]інь
SFX b інь енів [^ксв]інь
SFX b інь еням [^ксв]інь
SFX b інь енями [^ксв]інь
SFX b інь енях [^ксв]інь
SFX b інь енів [^о][св]інь
SFX b інь еням [^о][св]інь
SFX b інь енями [^о][св]інь
SFX b інь енях [^о][св]інь
SFX b ій оїв ій
SFX b ій оям ій
SFX b ій оями ій
SFX b ій оях ій
SFX b ідь едів ідь
SFX b ідь едям ідь
SFX b ідь едями ідь
SFX b ідь едях ідь
SFX b іль елів іль
SFX b іль елям іль
SFX b іль елями іль
SFX b іль елях іль
SFX b ість остів ість
SFX b ість остям ість
SFX b ість остями ість
SFX b ість остях ість
SFX b ок ки ок
SFX b ок ків ок
SFX b ок кам ок
SFX b ок ками ок
SFX b ок ках ок
SFX b ол ли ол
SFX b ол лів ол
SFX b ол лам ол
SFX b ол лами ол
SFX b ол лах ол
SFX b ор ри ор
SFX b ор рів ор
SFX b ор рам ор
SFX b ор рами ор
SFX b ор рах ор
SFX b ер ри ер
SFX b ер рів ер
SFX b ер рам ер
SFX b ер рами ер
SFX b ер рах ер
SFX b ел ли ел
SFX b ел лів ел
SFX b ел лам ел
SFX b ел лами ел
SFX b ел лах ел
SFX b ель лів ель
SFX b ель лям ель
SFX b ель лями ель
SFX b ель лях ель
SFX b єць йців [^о]єць
SFX b єць йцям [^о]єць
SFX b єць йцями [^о]єць
SFX b єць йцях [^о]єць
SFX b оєць ійців оєць
SFX b оєць ійцям оєць
SFX b оєць ійцями оєць
SFX b оєць ійцях оєць
SFX b ець ців [^лрнв]ець
SFX b ець цям [^лрнв]ець
SFX b ець цями [^лрнв]ець
SFX b ець цях [^лрнв]ець
SFX b лець льців лець
SFX b лець льцям лець
SFX b лець льцями лець
SFX b лець льцях лець
SFX b рець ерців [^аеєиіїоуюя]рець
SFX b рець ерцям [^аеєиіїоуюя]рець
SFX b рець ерцями [^аеєиіїоуюя]рець
SFX b рець ерцях [^аеєиіїоуюя]рець
SFX b рець рців [аеєиіїоуюя]рець
SFX b рець рцям [аеєиіїоуюя]рець
SFX b рець рцями [аеєиіїоуюя]рець
SFX b рець рцях [аеєиіїоуюя]рець
SFX b ець ців [аеєиіїуюяго][нв]ець
SFX b ець цям [аеєиіїуюяго][нв]ець
SFX b ець цями [аеєиіїуюяго][нв]ець
SFX b ець цях [аеєиіїуюяго][нв]ець
SFX b нець енців [^аеєиіїоуюяг]нець
SFX b нець енцям [^аеєиіїоуюяг]нець
SFX b нець енцями [^аеєиіїоуюяг]нець
SFX b нець енцях [^аеєиіїоуюяг]нець
SFX b вець евців [^аеєиіїоуюя]вець
SFX b вець евцям [^аеєиіїоуюя]вець
SFX b вець евцями [^аеєиіїоуюя]вець
SFX b вець евцях [^аеєиіїоуюя]вець
SFX b ень нів ень
SFX b ень ням ень
SFX b ень нями ень
SFX b ень нях ень
SFX b онь нів онь
SFX b онь ням онь
SFX b онь нями онь
SFX b онь нях онь
SFX b оль лів оль
SFX b оль лям оль
SFX b оль лями оль
SFX b оль лях оль
SFX b оть тів оть
SFX b оть тям оть
SFX b оть тями оть
SFX b оть тях оть
SFX b ки ок ки
SFX b и ей [днст]и
SFX b и ам ки
SFX b и ям [днст]и
SFX b и ами ки
SFX b и ьми [днст]и
SFX b и ах ки
SFX b и ях [днст]и
SFX b і ей ші
SFX b і ам [^лзнцр]і
SFX b і ами [^лзнцр]і
SFX b і ах [^лзнцр]і
SFX b і ь иці
SFX b ці ець рці
SFX b і ей [аяеєиії]рі
SFX b і ям [лзнцр]і
SFX b і ями [лзнц]і
SFX b і ями [^е]рі
SFX b і ми ері
SFX b і има ері
SFX b і ях [лзнцр]і
SFX b ї й [иі]ї
SFX b ї їв [^иі]ї
SFX b ї ям ї
SFX b ї ями ї
SFX b ї ях ї
SFX c Y 53
SFX c ір ора [^л]ір
SFX c ір ьора лір
SFX c ін она ін
SFX c іг ога іг
SFX c ід ода [^л]ід
SFX c ід ода [^пг]лід
SFX c ід ода [пг]лід
SFX c іп опа іп
SFX c івш овша івш
SFX c ізд озда ізд
SFX c іб оба іб
SFX c іл ола іл
SFX c ів ова ів
SFX c їв єва їв
SFX c ік ока ік
SFX c іск оска іск
SFX c іст оста іст
SFX c іс оса [кнч]іс
SFX c іт ота [^л]іт
SFX c іт ьота [^п]літ
SFX c іт ота [п]літ
SFX c із оза із
SFX c іш оша іш
SFX c іж ожа [^тб]іж
SFX c іж ожа е[тб]іж
SFX c ій оя ій
SFX c ен на ен
SFX c ет та ет
SFX c ес са ес
SFX c інь оня [к]інь
SFX c інь еня [^к]інь
SFX c ідь едя ідь
SFX c іль еля іль
SFX c ість остя ість
SFX c ок ка ок
SFX c ол ла ол
SFX c ор ра ор
SFX c ер ра ер
SFX c ел ла ел
SFX c ель ля ель
SFX c єць йця [^о]єць
SFX c оєць ійця оєць
SFX c ець ця [^лрвн]ець
SFX c лець льця лець
SFX c рець ерця [^аеєиіїоуюя]рець
SFX c рець рця [аеєиіїоуюя]рець
SFX c ець ця [аеєиіїуюяго][нв]ець
SFX c нець енця [^аеєиіїоуюяг]нець
SFX c вець евця [^аеєиіїоуюя]вець
SFX c ень ня ень
SFX c онь ня онь
SFX c оль ля оль
SFX c оть тя оть
SFX o Y 58
SFX o а и а
SFX o ола іл ола
SFX o оба іб оба
SFX o ода ід ода
SFX o ога іг ога
SFX o га іг рга
SFX o оха іх оха
SFX o ока ік ока
SFX o она ін она
SFX o опа іп опа
SFX o ора ір ора
SFX o ра ер тра
SFX o ра ор [^от]ра
SFX o оса іс оса
SFX o ота іт ота
SFX o ва ов [^о]ва
SFX o ова ів [о]ва
SFX o оза із [^ь]оза
SFX o ьоза із ьоза
SFX o еза із еза
SFX o а ів жа
SFX o а ів жа
SFX o а ей ша
SFX o ійня оєнь ійня
SFX o 0 м [ая]
SFX o 0 ми [ая]
SFX o 0 х [ая]
SFX o о а о
SFX o ово ів ово
SFX o ото іт ото
SFX o ето іт ето
SFX o оло іл оло
SFX o ело іл ело
SFX o есо іс есо
SFX o осо іс осо
SFX o но он [кг]но
SFX o ло ол [кз]ло
SFX o ко ок [ь]ко
SFX o ло ел [пбдт]ло
SFX o но ен [дтрв]но
SFX o ро ер [дб]ро
SFX o мо ем рмо
SFX o мо ом смо
SFX o о ам о
SFX o о ами о
SFX o о ах о
SFX o г зі г
SFX o ґ зі ґ
SFX o к ці к
SFX o х сі х
SFX o и 0 и
SFX o и ам и
SFX o и ами и
SFX o и ах и
SFX o і 0 і
SFX o і ам і
SFX o і ами і
SFX o і ах і
SFX d Y 37
SFX d а о [^жчшщ]а
SFX d а е [жчщ]а
SFX d я е [лнц]я
SFX d я є ['ьіеиаоу]я
SFX d ір оре [^л]ір
SFX d ір ьоре лір
SFX d ін оне ін
SFX d іг оже [^р]іг
SFX d іг еже ріг
SFX d ід оде [^л]ід
SFX d ід ьоде [^пг]лід
SFX d ід оде [пг]лід
SFX d іб обе іб
SFX d іп опе іп
SFX d івш овше івш
SFX d ізд озде ізд
SFX d іл оле іл
SFX d ів ове ів
SFX d їв єве їв
SFX d ік оче ік
SFX d іск осче іск
SFX d іст осте іст
SFX d іт оте [^л]іт
SFX d іт ьоте [^п]літ
SFX d іт оте [п]літ
SFX d із озе із
SFX d іж оже [^тб]іж
SFX d іж оже е[тб]іж
SFX d іж еже [^е][тб]іж
SFX d ет те ет
SFX d інь оне [к]інь
SFX d інь ене [^ксв]інь
SFX d інь ене [^о][св]інь
SFX d ол ле ол
SFX d ор ре ор
SFX d ер ре ер
SFX d ел ле ел
SFX e Y 19
SFX e о а о
SFX e о у о
SFX e о ові о
SFX e о ом о
SFX e 0 у [^аєиійоуьюя]
SFX e 0 ові [^аєиійоуьюяжчшщв]
SFX e 0 ові [^о]в
SFX e 0 ом [^аєиійоуьюяжчшщ]
SFX e 0 і [^аєиійоуьюягґкх]
SFX e 0 еві [жчшщ]
SFX e 0 ем [жчшщ]
SFX e й ю й
SFX e й єві й
SFX e й єм й
SFX e й ї й
SFX e ь ю ь
SFX e ь еві ь
SFX e ь ем ь
SFX e ь і ь
SFX f Y 39
SFX f 0 и [^аєиіїйоуьюяжчшщ]
SFX f 0 ів [^аєиіїйоуьюя]
SFX f 0 ам [^аєиіїйоуьюя]
SFX f 0 ами [^аєиіїйоуьюя]
SFX f 0 ах [^аєиіїйоуьюя]
SFX f 0 і [жчшщ]
SFX f о и о
SFX f о ів о
SFX f о ам о
SFX f о ами о
SFX f о ах о
SFX f й ї й
SFX f й їв й
SFX f й ям й
SFX f й ями й
SFX f й ях й
SFX f ь і ь
SFX f ь ів ь
SFX f ь ям ь
SFX f ь ями ь
SFX f ь ях ь
SFX f и ів и
SFX f і ів і
SFX f и ам и
SFX f і ам [^злнрц]і
SFX f і ям [злнрц]і
SFX f и ами и
SFX f і ами [^злнрц]і
SFX f і ями [злнрц]і
SFX f и ах и
SFX f і ах [^злнрц]і
SFX f і ях [злнрц]і
SFX f ї їв ї
SFX f ї ям ї
SFX f ї ями ї
SFX f ї ях ї
SFX f я ів ття
SFX f я ями я
SFX f я ях я
SFX g Y 3
SFX g 0 а [^аєиійоуьюя]
SFX g й я й
SFX g ь я ь
SFX h Y 4
SFX h 0 е [^аєиійоуьюякгжчшщ]
SFX h к че [уая]к
SFX h г же [уо]г
SFX h о е [рл]о
SFX i Y 47
SFX i ь і ь
SFX i 0 і [^і][вф]
SFX i ь ю [^аоуеиіяюєї].ь
SFX i ь тю [аоуеиіяюєї]ть
SFX i ь ню [аоуеиіяюєї]нь
SFX i ь дю [аоуеиіяюєї]дь
SFX i ь лю [аоуеиіяюєї]ль
SFX i ь зю [аоуеиіяюєї]зь
SFX i ь сю [аоуеиіяюєї]сь
SFX i 0 'ю [^і][вф]
SFX i 0 і [жчшщр]
SFX i 0 'ю [ау]р
SFX i 0 ю [^аоуеиіяюєї][жчшщ]
SFX i 0 чю [аоуеиіяюєї]ч
SFX i 0 жю [аоуеиіяюєї]ж
SFX i 0 шю [аоуеиіяюєї]ш
SFX i о а о
SFX i о у о
SFX i о ом о
SFX i о і [^кх]о
SFX i хо сі хо
SFX i ко ці око
SFX i е я [^жчшщ]е
SFX i е ю [^жчшщ]е
SFX i е ем [^жчшщ]е
SFX i е і [^жчшщ]е
SFX i е а [жчшщ]е
SFX i е у [жчшщ]е
SFX i е ем [жчшщ]е
SFX i е і [жчшщ]е
SFX i я ю я
SFX i я ям я
SFX i я і [^'ь]я
SFX i я ї ['ь]я
SFX i ий ого ий
SFX i ий ому ий
SFX i ий им ий
SFX i ій ього ій
SFX i ій ьому ій
SFX i ій ім ій
SFX i а ої [втнк]а
SFX i а ій [втнк]а
SFX i а у [втнк]а
SFX i а ою [втнк]а
SFX i е ого [нк]е
SFX i е ому [нк]е
SFX i е им [нк]е
SFX j Y 64
SFX j ь ей ь
SFX j ь ям ь
SFX j ь ями ь
SFX j ь ях ь
SFX j 0 ей [жчшщ]
SFX j 0 ам [жчшщ]
SFX j 0 ами [жчшщ]
SFX j 0 ах [жчшщ]
SFX j 0 ей [ау]р
SFX j 0 ям [ау]р
SFX j 0 ями [ау]р
SFX j 0 ях [ау]р
SFX j 0 ей ф
SFX j 0 ям ф
SFX j 0 ями ф
SFX j 0 ях ф
SFX j ло ел сло
SFX j о 0 [^с]ло
SFX j ко ок [^ьоаеиіу]ко
SFX j о 0 [ьоаеиіу]ко
SFX j о 0 [^лк]о
SFX j о ам о
SFX j о ами о
SFX j о ах о
SFX j е ів [^жчшщц]е
SFX j е ям [^жчшщ]е
SFX j е ями [^жчшщ]е
SFX j е ях [^жчшщ]е
SFX j це дець серце
SFX j це ець [^с]ерце
SFX j е ь ісце
SFX j йце єць йце
SFX j ьце ець ьце
SFX j це ець [^йрсь]це
SFX j е 0 [жшщ]е
SFX j 0 й че
SFX j е ам [жчшщ]е
SFX j е ами [жчшщ]е
SFX j е ах [жчшщ]е
SFX j я їв 'я
SFX j ня ь ння
SFX j я ів [у]жжя
SFX j жя 0 [^у]жжя
SFX j тя ь ття
SFX j я ь [^т]тя
SFX j дя ь ддя
SFX j я ь [^д]дя
SFX j ля ь лля
SFX j чя 0 ччя
SFX j шя 0 шшя
SFX j ся ь сся
SFX j я ями я
SFX j я ях я
SFX j ий і ий
SFX j ий их ий
SFX j ий ими ий
SFX j і их і
SFX j і им і
SFX j і ими і
SFX j н 0 ин
SFX j ин 0 ин
SFX j ин ам ин
SFX j ин ами ин
SFX j ин ах ин
SFX l Y 46
SFX l ість ості ість
SFX l їсть йості їсть
SFX l ь і [^їі]сть
SFX l ь ю сть
SFX l інь ені о[св]інь
SFX l ь ню о[св]інь
SFX l іль олі іль
SFX l ь лю іль
SFX l іць оці іць
SFX l ь цю іць
SFX l іч ечі [^н]іч
SFX l іч очі ніч
SFX l іш оші іш
SFX l 0 чю іч
SFX l 0 шю іш
SFX l 0 ти [^'][ая]
SFX l 0 ті [^'][ая]
SFX l 0 м [ая]
SFX l 0 ти [^м]'я
SFX l 0 ті [^м]'я
SFX l 'я ені м'я
SFX l 'я енем м'я
SFX l 'я 'ю м'я
SFX l одець ідця одець
SFX l одець ідцю одець
SFX l одець ідцеві одець
SFX l одець ідцем одець
SFX l одець ідці одець
SFX l овець івця овець
SFX l овець івцю овець
SFX l овець івцеві овець
SFX l овець івцем овець
SFX l овець івці овець
SFX l 0 у яр
SFX l 0 ю [аиуе]р
SFX l 0 еві [аиуяе]р
SFX l 0 ем [аиуяе]р
SFX l 0 і [аиуяе]р
SFX l день ню день
SFX l день неві день
SFX l день ні день
SFX l день нем день
SFX l тень ню тень
SFX l тень неві тень
SFX l тень ні тень
SFX l тень нем тень
SFX m Y 76
SFX m ість остей ість
SFX m ість остям ість
SFX m ість остями ість
SFX m ість остях ість
SFX m їсть йостей їсть
SFX m їсть йостям їсть
SFX m їсть йостями їсть
SFX m їсть йостях їсть
SFX m інь еней о[св]інь
SFX m інь еням о[св]інь
SFX m інь енями о[св]інь
SFX m інь енях о[св]інь
SFX m іль олей іль
SFX m іль олям іль
SFX m іль олями іль
SFX m іль олях іль
SFX m іч ечей [^н]іч
SFX m іч ечам [^н]іч
SFX m іч ечами [^н]іч
SFX m іч ечах [^н]іч
SFX m іч очей ніч
SFX m іч очам ніч
SFX m іч очами ніч
SFX m іч очах ніч
SFX m іш ошів іш
SFX m іш ошам іш
SFX m іш ошами іш
SFX m іш ошах іш
SFX m ь ей [^їі]сть
SFX m ь ям [^їі]сть
SFX m ь ями [^їі]сть
SFX m ь ях [^їі]сть
SFX m 0 та [^'][яа]
SFX m 0 т [^'][яа]
SFX m 0 там [^'][яа]
SFX m 0 тами [^'][яа]
SFX m 0 тах [^'][яа]
SFX m 0 та п'я
SFX m 0 т п'я
SFX m 0 там п'я
SFX m 0 тами п'я
SFX m 0 тах п'я
SFX m 'я ена [^п]'я
SFX m 'я ен [^п]'я
SFX m 'я енам [^п]'я
SFX m 'я енами [^п]'я
SFX m 'я енах [^п]'я
SFX m одець ідці одець
SFX m одець ідців одець
SFX m одець ідцям одець
SFX m одець ідцями одець
SFX m одець ідцях одець
SFX m овець івці овець
SFX m овець івців овець
SFX m овець івцям овець
SFX m овець івцями овець
SFX m овець івцях овець
SFX m 0 і яр
SFX m 0 ів яр
SFX m 0 ам яр
SFX m 0 ами яр
SFX m 0 ах яр
SFX m 0 ів [аиуе]р
SFX m 0 ям [аиуе]р
SFX m 0 ями [аиуе]р
SFX m 0 ях [аиуе]р
SFX m день ні день
SFX m день нів день
SFX m день ням день
SFX m день нями день
SFX m день нях день
SFX m тень ні тень
SFX m тень нів тень
SFX m тень ням тень
SFX m тень нями тень
SFX m тень нях тень
SFX n Y 9
SFX n інь ене о[св]інь
SFX n іль оле іль
SFX n іч ече [^н]іч
SFX n іч оче ніч
SFX n іш оше іш
SFX n ість осте ість
SFX n їсть йосте їсть
SFX n ь те [^їі]сть
SFX n 0 е [аиуя]р
SFX q Y 4
SFX q 0 а яр
SFX q 0 я [аиуе]р
SFX q день ня день
SFX q тень ня тень
SFX p Y 182
SFX p я йович ія
SFX p я ївна ія
SFX p я йовича ія
SFX p я ївни ія
SFX p я йовичу ія
SFX p я йовичеві ія
SFX p я ївні ія
SFX p я ївну ія
SFX p я йовичем ія
SFX p я ївною ія
SFX p я йовичі ія
SFX p я ївно ія
SFX p я йовичів ія
SFX p я йовичам ія
SFX p я йовичами ія
SFX p я йовичах ія
SFX p я іч [^і]я
SFX p я івна [^і]я
SFX p я іча [^і]я
SFX p я івни [^і]я
SFX p я ічу [^і]я
SFX p я ічеві [^і]я
SFX p я івні [^і]я
SFX p я івну [^і]я
SFX p я ічем [^і]я
SFX p я івною [^і]я
SFX p я ічі [^і]я
SFX p я івно [^і]я
SFX p я ічів [^і]я
SFX p я ічам [^і]я
SFX p я ічами [^і]я
SFX p я ічах [^і]я
SFX p а ич [^тс]а
SFX p а ича [^тс]а
SFX p а ичу [^тс]а
SFX p а ичеві [^тс]а
SFX p а ичем [^тс]а
SFX p а ичі [^тс]а
SFX p а ович [тс]а
SFX p а овича [тс]а
SFX p а овичу [тс]а
SFX p а овичеві [тс]а
SFX p а овичем [тс]а
SFX p а овичі [тс]а
SFX p а івна а
SFX p а івни а
SFX p а івні а
SFX p а івну а
SFX p а івною а
SFX p а івно а
SFX p а ичів [^тс]а
SFX p а ичам [^тс]а
SFX p а ичами [^тс]а
SFX p а ичах [^тс]а
SFX p а овичів [тс]а
SFX p а овичам [тс]а
SFX p а овичами [тс]а
SFX p а овичах [тс]а
SFX p ір орович ір
SFX p ір орівна ір
SFX p ір оровича ір
SFX p ір орівни ір
SFX p ір оровичу ір
SFX p ір оровичеві ір
SFX p ір орівні ір
SFX p ір орівну ір
SFX p ір оровичем ір
SFX p ір орівною ір
SFX p ір оровичі ір
SFX p ір орівно ір
SFX p ір оровичів ір
SFX p ір оровичам ір
SFX p ір оровичами ір
SFX p ір оровичах ір
SFX p ін онович и[мх]ін
SFX p ін онівна и[мх]ін
SFX p ін оновича и[мх]ін
SFX p ін онівни и[мх]ін
SFX p ін оновичу и[мх]ін
SFX p ін оновичеві и[мх]ін
SFX p ін онівні и[мх]ін
SFX p ін онівну и[мх]ін
SFX p ін оновичем и[мх]ін
SFX p ін онівною и[мх]ін
SFX p ін оновичі и[мх]ін
SFX p ін онівно и[мх]ін
SFX p ін оновичів и[мх]ін
SFX p ін оновичам и[мх]ін
SFX p ін оновичами и[мх]ін
SFX p ін оновичах и[мх]ін
SFX p ів ович ів
SFX p ів івна ів
SFX p ів овича ів
SFX p ів івни ів
SFX p ів овичу ів
SFX p ів овичеві ів
SFX p ів івні ів
SFX p ів івну ів
SFX p ів овичем ів
SFX p ів івною ів
SFX p ів овичі ів
SFX p ів івно ів
SFX p ів овичів ів
SFX p ів овичам ів
SFX p ів овичами ів
SFX p ів овичах ів
SFX p о ович о
SFX p о івна о
SFX p о овича о
SFX p о івни о
SFX p о овичу о
SFX p о овичеві о
SFX p о івні о
SFX p о івну о
SFX p о овичем о
SFX p о івною о
SFX p о овичі о
SFX p о івно о
SFX p о овичів о
SFX p о овичам о
SFX p о овичами о
SFX p о овичах о
SFX p 0 ович [^врнуеаоіиїєяю]
SFX p 0 івна [^врнйуеаоіиїєяюь]
SFX p 0 овича [^врнуеаоіиїєяю]
SFX p 0 івни [^врнйуеаоіиїєяюь]
SFX p 0 овичу [^врнуеаоіиїєяю]
SFX p 0 овичеві [^врнуеаоіиїєяю]
SFX p 0 івні [^врнйуеаоіиїєяюь]
SFX p 0 івну [^врнйуеаоіиїєяюь]
SFX p 0 овичем [^врнуеаоіиїєяю]
SFX p 0 івною [^врнйуеаоіиїєяюь]
SFX p 0 овичі [^врнуеаоіиїєяю]
SFX p 0 івно [^врнйуеаоіиїєяюь]
SFX p й ївна й
SFX p й ївни й
SFX p й ївні й
SFX p й ївну й
SFX p й ївною й
SFX p й ївно й
SFX p 0 овичів [^врнуеаоіиїєяю]
SFX p 0 овичам [^врнуеаоіиїєяю]
SFX p 0 овичами [^врнуеаоіиїєяю]
SFX p 0 овичах [^врнуеаоіиїєяю]
SFX p ь івна ь
SFX p ь івни ь
SFX p ь івні ь
SFX p ь івну ь
SFX p ь івною ь
SFX p ь івно ь
SFX p 0 ович [^і][врн]
SFX p 0 івна [^і][врн]
SFX p 0 овича [^і][врн]
SFX p 0 івни [^і][врн]
SFX p 0 овичу [^і][врн]
SFX p 0 овичеві [^і][врн]
SFX p 0 івні [^і][врн]
SFX p 0 івну [^і][врн]
SFX p 0 овичем [^і][врн]
SFX p 0 івною [^і][врн]
SFX p 0 овичі [^і][врн]
SFX p 0 івно [^і][врн]
SFX p 0 овичів [^і][врн]
SFX p 0 овичам [^і][врн]
SFX p 0 овичами [^і][врн]
SFX p 0 овичах [^і][врн]
SFX p 0 ович [^и]мін
SFX p 0 івна [^и]мін
SFX p 0 овича [^и]мін
SFX p 0 івни [^и]мін
SFX p 0 овичу [^и]мін
SFX p 0 овичеві [^и]мін
SFX p 0 івні [^и]мін
SFX p 0 івну [^и]мін
SFX p 0 овичем [^и]мін
SFX p 0 івною [^и]мін
SFX p 0 овичі [^и]мін
SFX p 0 івно [^и]мін
SFX p 0 овичів [^и]мін
SFX p 0 овичам [^и]мін
SFX p 0 овичами [^и]мін
SFX p 0 овичах [^и]мін
SFX A Y 413
SFX A ти ла [^с]ти
SFX A ти ло [^с]ти
SFX A ти ли [^с]ти
SFX A ти в [аеиіїоуя]ти
SFX A ти вши [аеиіїоуя]ти
SFX A вати ю [ауюя]вати
SFX A вати єш [ауюя]вати
SFX A вати є [ауюя]вати
SFX A вати ємо [ауюя]вати
SFX A вати єте [ауюя]вати
SFX A вати ють [ауюя]вати
SFX A вати й [ую]вати
SFX A вати ймо [ую]вати
SFX A вати йте [ую]вати
SFX A ти й [ая]вати
SFX A ти ймо [ая]вати
SFX A ти йте [ая]вати
SFX A ати у [рз]вати
SFX A ати еш [рз]вати
SFX A ати е [рз]вати
SFX A ати емо [рз]вати
SFX A ати ете [рз]вати
SFX A ати уть [рз]вати
SFX A ати и [рз]вати
SFX A ати імо [рз]вати
SFX A ати іть [рз]вати
SFX A зати жу зати
SFX A зати жеш зати
SFX A зати же зати
SFX A зати жемо зати
SFX A зати жете зати
SFX A зати жуть зати
SFX A зати ж ізати
SFX A зати ж мазати
SFX A зати жи казати
SFX A зати жи [еия]зати
SFX A зати жмо ізати
SFX A зати жмо мазати
SFX A зати жімо казати
SFX A зати жімо [еия]зати
SFX A зати жте ізати
SFX A зати жте мазати
SFX A зати жіть казати
SFX A зати жіть [еия]зати
SFX A ати у [днжщ]ати
SFX A ати у [^ао]чати
SFX A ати ну [ао]чати
SFX A тати чу [^с]тати
SFX A кати чу [^с]кати
SFX A сати шу сати
SFX A хати шу хати
SFX A стати щу стати
SFX A скати щу скати
SFX A слати шлю слати
SFX A ати лю пати
SFX A ати ю орати
SFX A рати еру [бдп]рати
SFX A ати еш [дн]ати
SFX A ати иш [жщ]ати
SFX A ати иш [^оа]чати
SFX A ати неш [ао]чати
SFX A тати чеш [^с]тати
SFX A кати чеш [^с]кати
SFX A сати шеш сати
SFX A хати шеш хати
SFX A стати щеш стати
SFX A скати щеш скати
SFX A слати шлеш слати
SFX A ати леш ипати
SFX A ати иш спати
SFX A ати еш орати
SFX A рати ереш [бдп]рати
SFX A ати е [дн]ати
SFX A ати ить [жщ]ати
SFX A ати ить [^оа]чати
SFX A ати не [ао]чати
SFX A тати че [^с]тати
SFX A кати че [^с]кати
SFX A сати ше сати
SFX A хати ше хати
SFX A стати ще стати
SFX A скати ще скати
SFX A слати шле слати
SFX A ати ле ипати
SFX A ати ить спати
SFX A ати е орати
SFX A рати ере [бдп]рати
SFX A ати емо [дн]ати
SFX A ати имо [жщ]ати
SFX A ати немо [ао]чати
SFX A чати чимо [^оа]чати
SFX A тати чемо [^с]тати
SFX A кати чемо [^с]кати
SFX A сати шемо сати
SFX A хати шемо хати
SFX A стати щемо стати
SFX A скати щемо скати
SFX A слати шлемо слати
SFX A ати лемо ипати
SFX A ати имо спати
SFX A ати емо орати
SFX A рати еремо [бдп]рати
SFX A ати ете [дн]ати
SFX A ати ите [жщ]ати
SFX A ати нете [ао]чати
SFX A чати чите [^оа]чати
SFX A тати чете [^с]тати
SFX A кати чете [^с]кати
SFX A сати шете сати
SFX A хати шете хати
SFX A стати щете стати
SFX A скати щете скати
SFX A слати шлете слати
SFX A ати лете ипати
SFX A ати ите спати
SFX A ати ете орати
SFX A рати ерете [бдп]рати
SFX A ати уть [дн]ати
SFX A ати ать [жщ]ати
SFX A ати нуть [ао]чати
SFX A ати ать [^ао]чати
SFX A тати чуть [^с]тати
SFX A кати чуть [^с]кати
SFX A сати шуть сати
SFX A хати шуть хати
SFX A стати щуть стати
SFX A скати щуть скати
SFX A слати шлють слати
SFX A ати лють ипати
SFX A ати лять спати
SFX A ати ють орати
SFX A рати еруть [бдп]рати
SFX A ати и [днжщ]ати
SFX A ати ни [ао]чати
SFX A ати и [^ао]чати
SFX A тати чи [^с]тати
SFX A сати ши сати
SFX A хати ши хати
SFX A кати ч лакати
SFX A кати чи какати
SFX A кати чи ткати
SFX A кати ч икати
SFX A скати щи скати
SFX A стати щи стати
SFX A слати шли слати
SFX A пати пи спати
SFX A пати п ипати
SFX A ати и орати
SFX A рати ери [бдп]рати
SFX A ати імо [днжщ]ати
SFX A ати німо [ао]чати
SFX A ати імо [^оа]чати
SFX A тати чімо [^с]тати
SFX A сати шімо сати
SFX A хати шімо хати
SFX A кати чмо лакати
SFX A кати чімо какати
SFX A кати чімо ткати
SFX A кати чмо икати
SFX A скати щімо скати
SFX A стати щімо стати
SFX A слати шлімо слати
SFX A ати мо ипати
SFX A ати імо спати
SFX A ати імо орати
SFX A рати ерімо [бдп]рати
SFX A ати іть [джщн]ати
SFX A ати ніть [ао]чати
SFX A чати чіть [^оа]чати
SFX A тати чіть [^с]тати
SFX A сати шіть сати
SFX A хати шіть хати
SFX A кати чте лакати
SFX A кати чіть какати
SFX A кати чіть ткати
SFX A стати щіть стати
SFX A скати щіть скати
SFX A слати шліть слати
SFX A кати чте [^ста]кати
SFX A ати те ипати
SFX A ати іть спати
SFX A ати іть орати
SFX A рати еріть [бдп]рати
SFX A ити жу [^з]дити
SFX A здити жджу здити
SFX A зити жу зити
SFX A ити у [жчшщ]ити
SFX A сити шу сити
SFX A тити чу [^с]тити
SFX A стити щу стити
SFX A ити лю [бвмпф]ити
SFX A ити ю [лнр]ити
SFX A ти ш ити
SFX A и ь ити
SFX A ти мо ити
SFX A ити ите ити
SFX A ити ать [жчшщ]ити
SFX A ити лять [бвмпф]ити
SFX A ити ять [дзлнрст]ити
SFX A іти жу діти
SFX A іти у [шж]іти
SFX A сіти шу сіти
SFX A тіти чу [^с]тіти
SFX A стіти щу стіти
SFX A іти лю [бвмп]іти
SFX A іти ю [нлр]іти
SFX A іти иш іти
SFX A іти ить іти
SFX A іти имо іти
SFX A іти ите іти
SFX A іти ать шіти
SFX A іти лять [бвмп]іти
SFX A іти ять [^бвмпш]іти
SFX A іти и [^д]іти
SFX A іти імо [^д]іти
SFX A іти іть [^д]іти
SFX A ути у нути
SFX A ути еш нути
SFX A ути е нути
SFX A ути емо нути
SFX A ути ете нути
SFX A ути уть нути
SFX A ти ду бути
SFX A ти деш бути
SFX A ти де бути
SFX A ти демо бути
SFX A ти дете бути
SFX A ти дуть бути
SFX A ти дь бути
SFX A ти дьмо бути
SFX A ти дьте бути
SFX A оти ю оти
SFX A оти еш оти
SFX A оти е оти
SFX A оти емо оти
SFX A оти ете оти
SFX A оти ють оти
SFX A оти и оти
SFX A оти імо оти
SFX A оти іть оти
SFX A їти ю їти
SFX A ти ш їти
SFX A ти ть їти
SFX A ти мо їти
SFX A ти те їти
SFX A їти ять їти
SFX A ти у [збв]ти
SFX A ти еш [збв]ти
SFX A ти е [збв]ти
SFX A ти емо [збв]ти
SFX A ти ете [збв]ти
SFX A ти уть [збв]ти
SFX A ебти іб ебти
SFX A езти із езти
SFX A зти з [^е]зти
SFX A ти ів евти
SFX A вти в [^е]вти
SFX A бти б убти
SFX A ти ь ізти
SFX A ти и [^і]зти
SFX A ти и [бв]ти
SFX A ти ьмо ізти
SFX A ти імо [^і]зти
SFX A ти імо [бв]ти
SFX A ти ьте ізти
SFX A ти іть [^і]зти
SFX A ти іть [бв]ти
SFX A сти ла [^о]сти
SFX A сти ло [^о]сти
SFX A сти ли [^о]сти
SFX A сти сла ости
SFX A сти сло ости
SFX A сти сли ости
SFX A ти ту ости
SFX A ти теш ости
SFX A ти те ости
SFX A ти темо ости
SFX A ти тете ости
SFX A ти туть ости
SFX A сти ту [еі]сти
SFX A сти теш [еі]сти
SFX A сти те [еі]сти
SFX A сти темо [еі]сти
SFX A сти тете [еі]сти
SFX A сти туть [еі]сти
SFX A сти ну лясти
SFX A сти неш лясти
SFX A сти не лясти
SFX A сти немо лясти
SFX A сти нете лясти
SFX A сти нуть лясти
SFX A сти в [іяа]сти
SFX A ести ів ести
SFX A ости іс ости
SFX A сти вши [ія]сти
SFX A сти ти [еі]сти
SFX A сти тімо [еі]сти
SFX A сти тіть [еі]сти
SFX A сти ни лясти
SFX A сти німо лясти
SFX A сти ніть лясти
SFX A и імо ости
SFX A и іть ости
SFX A кти чу кти
SFX A кти чеш кти
SFX A кти че кти
SFX A кти чемо кти
SFX A кти чете кти
SFX A кти чуть кти
SFX A екти ік екти
SFX A ікти ік ікти
SFX A окти ік окти
SFX A вкти вк вкти
SFX A екти ікши екти
SFX A ікти ікши ікти
SFX A окти ікши окти
SFX A вкти вкши вкти
SFX A кти чи кти
SFX A кти чімо кти
SFX A кти чіть кти
SFX A гти жу [еоиія]гти
SFX A гти жиш ігти
SFX A гти жеш [еоия]гти
SFX A гти жить ігти
SFX A гти же [еоия]гти
SFX A гти жимо ігти
SFX A гти жемо [еоия]гти
SFX A гти жите ігти
SFX A гти жете [еоия]гти
SFX A гти жать ігти
SFX A гти жуть [еоия]гти
SFX A егти іг егти
SFX A огти іг огти
SFX A ягти іг ягти
SFX A гти г [иі]гти
SFX A егти ігши егти
SFX A огти ігши огти
SFX A ягти ігши ягти
SFX A гти гши [иі]гти
SFX A гти ж лягти
SFX A гти жи рягти
SFX A гти жи [еоіи]гти
SFX A гти жмо лягти
SFX A гти жімо рягти
SFX A гти жімо [еоіи]гти
SFX A гти жте лягти
SFX A гти жіть рягти
SFX A гти жіть [еоіи]гти
SFX A ерти ру [^дж]ерти
SFX A ерти реш [^дж]ерти
SFX A ерти ре [^дж]ерти
SFX A ерти ремо [^дж]ерти
SFX A ерти рете [^дж]ерти
SFX A ерти руть [^дж]ерти
SFX A рти р рти
SFX A рти рши рти
SFX A ерти ри [^дж]ерти
SFX A ерти рімо [^дж]ерти
SFX A ерти ріть [^дж]ерти
SFX A рти ру [дж]ерти
SFX A рти реш [дж]ерти
SFX A рти ре [дж]ерти
SFX A рти ремо [дж]ерти
SFX A рти рете [дж]ерти
SFX A рти руть [дж]ерти
SFX A ти и [дж]ерти
SFX A ти імо [дж]ерти
SFX A ти іть [дж]ерти
SFX A ти ю [аі]яти
SFX A ти єш [аі]яти
SFX A ти є [аі]яти
SFX A ти ємо [аі]яти
SFX A ти єте [аі]яти
SFX A ти ють [аі]яти
SFX A ти й [аі]яти
SFX A ти ймо [аі]яти
SFX A ти йте [аі]яти
SFX A зяти ізьму взяти
SFX A зяти ізьмеш взяти
SFX A зяти ізьме взяти
SFX A зяти ізьмемо взяти
SFX A зяти ізьмете взяти
SFX A зяти ізьмуть взяти
SFX A зяти ізьми взяти
SFX A зяти ізьмімо взяти
SFX A зяти ізьміть взяти
SFX A няти му йняти
SFX A няти меш йняти
SFX A няти ме йняти
SFX A няти мемо йняти
SFX A няти мете йняти
SFX A няти муть йняти
SFX A няти ми йняти
SFX A няти мімо йняти
SFX A няти міть йняти
SFX A яти іму [здб]няти
SFX A яти імеш [здб]няти
SFX A яти іме [здб]няти
SFX A яти імемо [здб]няти
SFX A яти імете [здб]няти
SFX A яти імуть [здб]няти
SFX A яти іми [здб]няти
SFX A яти імімо [здб]няти
SFX A яти іміть [здб]няти
SFX A 'яти ну 'яти
SFX A 'яти неш 'яти
SFX A 'яти не 'яти
SFX A 'яти немо 'яти
SFX A 'яти нете 'яти
SFX A 'яти нуть 'яти
SFX A 'яти ни 'яти
SFX A 'яти німо 'яти
SFX A 'яти ніть 'яти
SFX C Y 15
SFX C ити 0 [вжчшщбмпр]ити
SFX C ити ь [дтзснл]ити
SFX C ити мо [вжчшщбмпр]ити
SFX C ити ьмо [дтзснл]ити
SFX C ити те [вжчшщбмпр]ити
SFX C ити ьте [дтзснл]ити
SFX C іти ь діти
SFX C іти ьмо діти
SFX C іти ьте діти
SFX C ути ь нути
SFX C ути ьмо нути
SFX C ути ьте нути
SFX C їти й їти
SFX C їти ймо їти
SFX C їти йте їти
SFX E Y 12
SFX E ити и ити
SFX E ити імо ити
SFX E ити іть ити
SFX E іти и діти
SFX E іти імо діти
SFX E іти іть діти
SFX E ути и нути
SFX E ути імо нути
SFX E ути іть нути
SFX E їти ї їти
SFX E їти їмо їти
SFX E їти їть їти
SFX G Y 6
SFX G 0 му ти
SFX G 0 меш ти
SFX G 0 ме ти
SFX G 0 мемо ти
SFX G 0 мете ти
SFX G 0 муть ти
SFX I Y 83
SFX I ти ла ти
SFX I ти ло ти
SFX I ти ли ти
SFX I ти в [аиіуя]ти
SFX I ти вши [аиіуя]ти
SFX I яти ю [аяіо]яти
SFX I ти ю [илнрцд]яти
SFX I ти ю [аіу]ти
SFX I яти їш ояти
SFX I яти єш [аяі]яти
SFX I ти єш [илнрцд]яти
SFX I ти єш [аіу]ти
SFX I яти їть ояти
SFX I яти є [аяі]яти
SFX I ти є [илнрцд]яти
SFX I ти є [аіу]ти
SFX I яти їмо ояти
SFX I яти ємо [аяі]яти
SFX I ти ємо [илнрцд]яти
SFX I ти ємо [аіу]ти
SFX I яти їте ояти
SFX I яти єте [аяі]яти
SFX I ти єте [илнрцд]яти
SFX I ти єте [аіу]ти
SFX I яти ять ояти
SFX I яти ють [аяі]яти
SFX I ти ють [илнрцд]яти
SFX I ти ють [аіу]ти
SFX I ояти ій ояти
SFX I яти й [аяі]яти
SFX I ти й [илнрцд]яти
SFX I ти й [аіу]ти
SFX I ояти іймо ояти
SFX I яти ймо [аяі]яти
SFX I ти ймо [илнрцд]яти
SFX I ти ймо [аіу]ти
SFX I ояти ійте ояти
SFX I яти йте [аяі]яти
SFX I ти йте [илнрцд]яти
SFX I ти йте [аіу]ти
SFX I ити 'ю [бвп]ити
SFX I ити 'єш [бвп]ити
SFX I ити 'є [бвп]ити
SFX I ити 'ємо [бвп]ити
SFX I ити 'єте [бвп]ити
SFX I ити 'ють [бвп]ити
SFX I ити ию [врмнш]ити
SFX I ити иєш [врмнш]ити
SFX I ити иє [врмнш]ити
SFX I ити иємо [врмнш]ити
SFX I ити иєте [врмнш]ити
SFX I ити иють [врмнш]ити
SFX I ити лю лити
SFX I ити лєш лити
SFX I ити лє лити
SFX I ити лємо лити
SFX I ити лєте лити
SFX I ити лють лити
SFX I ти ву жити
SFX I ти веш жити
SFX I ти ве жити
SFX I ти вемо жити
SFX I ти вете жити
SFX I ти вуть жити
SFX I ти й [^ж]ити
SFX I ти ймо [^ж]ити
SFX I ти йте [^ж]ити
SFX I ти ви [ж]ити
SFX I ти вімо [ж]ити
SFX I ти віть [ж]ити
SFX I ти у сти
SFX I ти еш сти
SFX I ти е сти
SFX I ти емо сти
SFX I ти ете сти
SFX I ти уть сти
SFX I сти с [ая]сти
SFX I ести іс ести
SFX I сти сши [ая]сти
SFX I ести ісши ести
SFX I ти и сти
SFX I ти імо сти
SFX I ти іть сти
SFX K Y 163
SFX K ти ла [^ус]ти
SFX K ти ло [^ус]ти
SFX K ти ли [^ус]ти
SFX K ти в [аеиіоя]ти
SFX K ти вши [аеиіоя]ти
SFX K нути ла нути
SFX K нути ло нути
SFX K нути ли нути
SFX K нути 0 [^о]нути
SFX K нути в онути
SFX K нути нув онути
SFX K нути ши [^о]нути
SFX K нути вши онути
SFX K нути нувши онути
SFX K нути нула нути
SFX K нути нуло нути
SFX K нути нули нути
SFX K нути нув нути
SFX K нути нувши нути
SFX K ути у нути
SFX K ути еш нути
SFX K ути е нути
SFX K ути емо нути
SFX K ути ете нути
SFX K ути уть нути
SFX K ти ну чити
SFX K ти неш чити
SFX K ти не чити
SFX K ти немо чити
SFX K ти нете чити
SFX K ти нуть чити
SFX K ігнати жену ігнати
SFX K ігнати женеш ігнати
SFX K ігнати жене ігнати
SFX K ігнати женемо ігнати
SFX K ігнати женете ігнати
SFX K ігнати женуть ігнати
SFX K ігнати жени ігнати
SFX K ігнати женімо ігнати
SFX K ігнати женіть ігнати
SFX K іпрати перу іпрати
SFX K іпрати переш іпрати
SFX K іпрати пере іпрати
SFX K іпрати перемо іпрати
SFX K іпрати перете іпрати
SFX K іпрати перуть іпрати
SFX K іпрати пери іпрати
SFX K іпрати перімо іпрати
SFX K іпрати періть іпрати
SFX K ібрати беру ібрати
SFX K ібрати береш ібрати
SFX K ібрати бере ібрати
SFX K ібрати беремо ібрати
SFX K ібрати берете ібрати
SFX K ібрати беруть ібрати
SFX K ібрати бери ібрати
SFX K ібрати берімо ібрати
SFX K ібрати беріть ібрати
SFX K ідрати деру ідрати
SFX K ідрати дереш ідрати
SFX K ідрати дере ідрати
SFX K ідрати деремо ідрати
SFX K ідрати дерете ідрати
SFX K ідрати деруть ідрати
SFX K ідрати дери ідрати
SFX K ідрати дерімо ідрати
SFX K ідрати деріть ідрати
SFX K бити іб'ю [бдз]бити
SFX K бити іб'єш [бдз]бити
SFX K бити іб'є [бдз]бити
SFX K бити іб'ємо [бдз]бити
SFX K бити іб'єте [бдз]бити
SFX K бити іб'ють [бдз]бити
SFX K вити ів'ю [бдз]вити
SFX K вити ів'єш [бдз]вити
SFX K вити ів'є [бдз]вити
SFX K вити ів'ємо [бдз]вити
SFX K вити ів'єте [бдз]вити
SFX K вити ів'ють [бдз]вити
SFX K пити іп'ю [бдз]пити
SFX K пити іп'єш [бдз]пити
SFX K пити іп'є [бдз]пити
SFX K пити іп'ємо [бдз]пити
SFX K пити іп'єте [бдз]пити
SFX K пити іп'ють [бдз]пити
SFX K лити іллю [бвдз]лити
SFX K лити іллєш [бвдз]лити
SFX K лити іллє [бвдз]лити
SFX K лити іллємо [бвдз]лити
SFX K лити іллєте [бвдз]лити
SFX K лити іллють [бвдз]лити
SFX K ти й [бвлп]ити
SFX K ти ймо [бвлп]ити
SFX K ти йте [бвлп]ити
SFX K ти м дати
SFX K ти си дати
SFX K ти сть дати
SFX K ти мо дати
SFX K ти сте дати
SFX K ти дуть дати
SFX K ти й дати
SFX K ти ймо дати
SFX K ти йте дати
SFX K ати му жати
SFX K ати меш жати
SFX K ати ме жати
SFX K ати мемо жати
SFX K ати мете жати
SFX K ати муть жати
SFX K ати ми жати
SFX K ати мімо жати
SFX K ати міть жати
SFX K ти ну діти
SFX K ти неш діти
SFX K ти не діти
SFX K ти немо діти
SFX K ти нете діти
SFX K ти нуть діти
SFX K ти нь .діти
SFX K ти ньмо .діти
SFX K ти ньте .діти
SFX K ти ну стати
SFX K ти неш стати
SFX K ти не стати
SFX K ти немо стати
SFX K ти нете стати
SFX K ти нуть стати
SFX K ти нь стати
SFX K ти ньмо стати
SFX K ти ньте стати
SFX K ати у ссати
SFX K ати еш ссати
SFX K ати е ссати
SFX K ати емо ссати
SFX K ати ете ссати
SFX K ати уть ссати
SFX K ати и ссати
SFX K ати імо ссати
SFX K ати ім ссати
SFX K ати іть ссати
SFX K олоти елю олоти
SFX K олоти елеш олоти
SFX K олоти еле олоти
SFX K олоти елемо олоти
SFX K олоти елете олоти
SFX K олоти елють олоти
SFX K олоти ели олоти
SFX K олоти елімо олоти
SFX K олоти еліть олоти
SFX K істи яду істи
SFX K істи ядеш істи
SFX K істи яде істи
SFX K істи ядемо істи
SFX K істи ядете істи
SFX K істи ядуть істи
SFX K сти ла істи
SFX K сти ло істи
SFX K сти ли істи
SFX K сти в істи
SFX K сти вши істи
SFX K істи ядь істи
SFX K істи ядьмо істи
SFX K істи ядьте істи
SFX M Y 91
SFX M ти ла [^йіс]ти
SFX M ти ло [^йіс]ти
SFX M ти ли [^йіс]ти
SFX M ти в [аеиоу]ти
SFX M ти вши [аеиоу]ти
SFX M ати у ржати
SFX M ати еш ржати
SFX M ати е ржати
SFX M ати емо ржати
SFX M ати ете ржати
SFX M ати уть ржати
SFX M ати и ржати
SFX M ати імо ржати
SFX M ати іть ржати
SFX M жати іжму [^р]жати
SFX M жати іжмеш [^р]жати
SFX M жати іжме [^р]жати
SFX M жати іжмемо [^р]жати
SFX M жати іжмете [^р]жати
SFX M жати іжмуть [^р]жати
SFX M жати іжми [^р]жати
SFX M жати іжмімо [^р]жати
SFX M жати іжміть [^р]жати
SFX M ти ду [йі]ти
SFX M ти деш [йі]ти
SFX M ти де [йі]ти
SFX M ти демо [йі]ти
SFX M ти дете [йі]ти
SFX M ти дуть [йі]ти
SFX M ти шов [йі]ти
SFX M ти шла [йі]ти
SFX M ти шло [йі]ти
SFX M ти шли [йі]ти
SFX M ти шовши [йі]ти
SFX M ти ди [йі]ти
SFX M ти дімо [йі]ти
SFX M ти діть [йі]ти
SFX M хати ду хати
SFX M хати деш хати
SFX M хати де хати
SFX M хати демо хати
SFX M хати дете хати
SFX M хати дуть хати
SFX M хати дь хати
SFX M хати дьмо хати
SFX M хати дьте хати
SFX M гнати жену гнати
SFX M гнати женеш гнати
SFX M гнати жене гнати
SFX M гнати женемо гнати
SFX M гнати женете гнати
SFX M гнати женуть гнати
SFX M гнати жени гнати
SFX M гнати женімо гнати
SFX M гнати женіть гнати
SFX M ти ну [ия]гти
SFX M ти неш [ия]гти
SFX M ти не [ия]гти
SFX M ти немо [ия]гти
SFX M ти нете [ия]гти
SFX M ти нуть [ия]гти
SFX M гти г [ия]гти
SFX M гти гши [ия]гти
SFX M ти ни ягти
SFX M ти німо ягти
SFX M ти ніть ягти
SFX M сти ду [еая]сти
SFX M сти деш [еая]сти
SFX M сти де [еая]сти
SFX M сти демо [еая]сти
SFX M сти дете [еая]сти
SFX M сти дуть [еая]сти
SFX M сти ла сти
SFX M сти ло сти
SFX M сти ли сти
SFX M сти в [^е]сти
SFX M ести ів ести
SFX M ести івши ести
SFX M сти вши [^е]сти
SFX M сти ди [еая]сти
SFX M сти дімо [еая]сти
SFX M сти діть [еая]сти
SFX M сти м [ії]сти
SFX M ти и [ії]сти
SFX M ти ть [ії]сти
SFX M сти мо [ії]сти
SFX M ти те [ії]сти
SFX M сти дять їсти
SFX M сти ж їсти
SFX M сти жмо їсти
SFX M сти жте їсти
SFX B Y 1287
SFX B 0 ся ти
SFX B 0 сь ти
SFX B ся сь тися
SFX B ти лась [^с]ти
SFX B тися лась [^с]тися
SFX B ти лася [^с]ти
SFX B тися лася [^с]тися
SFX B ти лось [^с]ти
SFX B тися лось [^с]тися
SFX B ти лося [^с]ти
SFX B тися лося [^с]тися
SFX B ти лись [^с]ти
SFX B тися лись [^с]тися
SFX B ти лися [^с]ти
SFX B тися лися [^с]тися
SFX B ти всь [аеиіїоуя]ти
SFX B тися всь [аеиіїоуя]тися
SFX B ти вся [аеиіїоуя]ти
SFX B тися вся [аеиіїоуя]тися
SFX B ти вшись [аеиіїоуя]ти
SFX B тися вшись [аеиіїоуя]тися
SFX B вати юсь [ауюя]вати
SFX B ватися юсь [ауюя]ватися
SFX B вати юся [ауюя]вати
SFX B ватися юся [ауюя]ватися
SFX B вати єшся [ауюя]вати
SFX B ватися єшся [ауюя]ватися
SFX B вати ється [ауюя]вати
SFX B ватися ється [ауюя]ватися
SFX B вати ємось [ауюя]вати
SFX B ватися ємось [ауюя]ватися
SFX B вати ємося [ауюя]вати
SFX B ватися ємося [ауюя]ватися
SFX B вати єтесь [ауюя]вати
SFX B ватися єтесь [ауюя]ватися
SFX B вати єтеся [ауюя]вати
SFX B ватися єтеся [ауюя]ватися
SFX B вати ються [ауюя]вати
SFX B ватися ються [ауюя]ватися
SFX B вати йсь [ую]вати
SFX B ватися йсь [ую]ватися
SFX B вати йся [ую]вати
SFX B ватися йся [ую]ватися
SFX B вати ймось [ую]вати
SFX B ватися ймось [ую]ватися
SFX B вати ймося [ую]вати
SFX B ватися ймося [ую]ватися
SFX B вати йтесь [ую]вати
SFX B ватися йтесь [ую]ватися
SFX B вати йтеся [ую]вати
SFX B ватися йтеся [ую]ватися
SFX B ти йсь [ая]вати
SFX B тися йсь [ая]ватися
SFX B ти йся [ая]вати
SFX B тися йся [ая]ватися
SFX B ти ймось [ая]вати
SFX B тися ймось [ая]ватися
SFX B ти ймося [ая]вати
SFX B тися ймося [ая]ватися
SFX B ти йтесь [ая]вати
SFX B тися йтесь [ая]ватися
SFX B ти йтеся [ая]вати
SFX B тися йтеся [ая]ватися
SFX B ати усь [рз]вати
SFX B атися усь [рз]ватися
SFX B ати уся [рз]вати
SFX B атися уся [рз]ватися
SFX B ати ешся [рз]вати
SFX B атися ешся [рз]ватися
SFX B ати еться [рз]вати
SFX B атися еться [рз]ватися
SFX B ати емось [рз]вати
SFX B атися емось [рз]ватися
SFX B ати емося [рз]вати
SFX B атися емося [рз]ватися
SFX B ати етесь [рз]вати
SFX B атися етесь [рз]ватися
SFX B ати етеся [рз]вати
SFX B атися етеся [рз]ватися
SFX B ати уться [рз]вати
SFX B атися уться [рз]ватися
SFX B ати ись [рз]вати
SFX B атися ись [рз]ватися
SFX B ати ися [рз]вати
SFX B атися ися [рз]ватися
SFX B ати імось [рз]вати
SFX B атися імось [рз]ватися
SFX B ати імося [рз]вати
SFX B атися імося [рз]ватися
SFX B ати іться [рз]вати
SFX B атися іться [рз]ватися
SFX B зати жусь зати
SFX B затися жусь затися
SFX B зати жуся зати
SFX B затися жуся затися
SFX B зати жешся зати
SFX B затися жешся затися
SFX B зати жеться зати
SFX B затися жеться затися
SFX B зати жемось зати
SFX B затися жемось затися
SFX B зати жемося зати
SFX B затися жемося затися
SFX B зати жетесь зати
SFX B затися жетесь затися
SFX B зати жетеся зати
SFX B затися жетеся затися
SFX B зати жуться зати
SFX B затися жуться затися
SFX B зати жся ізати
SFX B затися жся ізатися
SFX B зати жся мазати
SFX B затися жся мазатися
SFX B зати жись казати
SFX B затися жись казатися
SFX B зати жися казати
SFX B затися жися казатися
SFX B зати жись [еия]зати
SFX B затися жись [еия]затися
SFX B зати жися [еия]зати
SFX B затися жися [еия]затися
SFX B зати жмось ізати
SFX B затися жмось ізатися
SFX B зати жмося ізати
SFX B затися жмося ізатися
SFX B зати жмось мазати
SFX B затися жмось мазатися
SFX B зати жмося мазати
SFX B затися жмося мазатися
SFX B зати жімось казати
SFX B затися жімось казатися
SFX B зати жімося казати
SFX B затися жімося казатися
SFX B зати жімось [еия]зати
SFX B затися жімось [еия]затися
SFX B зати жімося [еия]зати
SFX B затися жімося [еия]затися
SFX B зати жтесь ізати
SFX B затися жтесь ізатися
SFX B зати жтеся ізати
SFX B затися жтеся ізатися
SFX B зати жтесь мазати
SFX B затися жтесь мазатися
SFX B зати жтеся мазати
SFX B затися жтеся мазатися
SFX B зати жіться казати
SFX B затися жіться казатися
SFX B зати жіться [еия]зати
SFX B затися жіться [еия]затися
SFX B ати усь [днжщ]ати
SFX B атися усь [днжщ]атися
SFX B ати уся [днжщ]ати
SFX B атися уся [днжщ]атися
SFX B ати усь [^ао]чати
SFX B атися усь [^ао]чатися
SFX B ати уся [^ао]чати
SFX B атися уся [^ао]чатися
SFX B ати нусь [ао]чати
SFX B атися нусь [ао]чатися
SFX B ати нуся [ао]чати
SFX B атися нуся [ао]чатися
SFX B тати чусь [^с]тати
SFX B татися чусь [^с]татися
SFX B тати чуся [^с]тати
SFX B татися чуся [^с]татися
SFX B кати чусь [^с]кати
SFX B катися чусь [^с]катися
SFX B кати чуся [^с]кати
SFX B катися чуся [^с]катися
SFX B сати шусь сати
SFX B сатися шусь сатися
SFX B сати шуся сати
SFX B сатися шуся сатися
SFX B хати шусь хати
SFX B хатися шусь хатися
SFX B хати шуся хати
SFX B хатися шуся хатися
SFX B стати щусь стати
SFX B статися щусь статися
SFX B стати щуся стати
SFX B статися щуся статися
SFX B скати щусь скати
SFX B скатися щусь скатися
SFX B скати щуся скати
SFX B скатися щуся скатися
SFX B слати шлюсь слати
SFX B слатися шлюсь слатися
SFX B слати шлюся слати
SFX B слатися шлюся слатися
SFX B ати люсь пати
SFX B атися люсь патися
SFX B ати люся пати
SFX B атися люся патися
SFX B ати юсь орати
SFX B атися юсь оратися
SFX B ати юся орати
SFX B атися юся оратися
SFX B рати ерусь [бдп]рати
SFX B ратися ерусь [бдп]ратися
SFX B рати еруся [бдп]рати
SFX B ратися еруся [бдп]ратися
SFX B ати ешся [дн]ати
SFX B атися ешся [дн]атися
SFX B ати ишся [жщ]ати
SFX B атися ишся [жщ]атися
SFX B ати ишся [^оа]чати
SFX B атися ишся [^оа]чатися
SFX B ати нешся [ао]чати
SFX B атися нешся [ао]чатися
SFX B тати чешся [^с]тати
SFX B татися чешся [^с]татися
SFX B кати чешся [^с]кати
SFX B катися чешся [^с]катися
SFX B сати шешся сати
SFX B сатися шешся сатися
SFX B хати шешся хати
SFX B хатися шешся хатися
SFX B стати щешся стати
SFX B статися щешся статися
SFX B скати щешся скати
SFX B скатися щешся скатися
SFX B слати шлешся слати
SFX B слатися шлешся слатися
SFX B ати лешся ипати
SFX B атися лешся ипатися
SFX B ати ишся спати
SFX B атися ишся спатися
SFX B ати ешся орати
SFX B атися ешся оратися
SFX B рати ерешся [бдп]рати
SFX B ратися ерешся [бдп]ратися
SFX B ати еться [дн]ати
SFX B атися еться [дн]атися
SFX B ати иться [жщ]ати
SFX B атися иться [жщ]атися
SFX B ати иться [^оа]чати
SFX B атися иться [^оа]чатися
SFX B ати неться [ао]чати
SFX B атися неться [ао]чатися
SFX B тати четься [^с]тати
SFX B татися четься [^с]татися
SFX B кати четься [^с]кати
SFX B катися четься [^с]катися
SFX B сати шеться сати
SFX B сатися шеться сатися
SFX B хати шеться хати
SFX B хатися шеться хатися
SFX B стати щеться стати
SFX B статися щеться статися
SFX B скати щеться скати
SFX B скатися щеться скатися
SFX B слати шлеться слати
SFX B слатися шлеться слатися
SFX B ати леться ипати
SFX B атися леться ипатися
SFX B ати иться спати
SFX B атися иться спатися
SFX B ати еться орати
SFX B атися еться оратися
SFX B рати ереться [бдп]рати
SFX B ратися ереться [бдп]ратися
SFX B ати емось [дн]ати
SFX B атися емось [дн]атися
SFX B ати емося [дн]ати
SFX B атися емося [дн]атися
SFX B ати имось [жщ]ати
SFX B атися имось [жщ]атися
SFX B ати имося [жщ]ати
SFX B атися имося [жщ]атися
SFX B ати немось [ао]чати
SFX B атися немось [ао]чатися
SFX B ати немося [ао]чати
SFX B атися немося [ао]чатися
SFX B чати чимось [^оа]чати
SFX B чатися чимось [^оа]чатися
SFX B чати чимося [^оа]чати
SFX B чатися чимося [^оа]чатися
SFX B тати чемось [^с]тати
SFX B татися чемось [^с]татися
SFX B тати чемося [^с]тати
SFX B татися чемося [^с]татися
SFX B кати чемось [^с]кати
SFX B катися чемось [^с]катися
SFX B кати чемося [^с]кати
SFX B катися чемося [^с]катися
SFX B сати шемось сати
SFX B сатися шемось сатися
SFX B сати шемося сати
SFX B сатися шемося сатися
SFX B хати шемось хати
SFX B хатися шемось хатися
SFX B хати шемося хати
SFX B хатися шемося хатися
SFX B стати щемось стати
SFX B статися щемось статися
SFX B стати щемося стати
SFX B статися щемося статися
SFX B скати щемось скати
SFX B скатися щемось скатися
SFX B скати щемося скати
SFX B скатися щемося скатися
SFX B слати шлемось слати
SFX B слатися шлемось слатися
SFX B слати шлемося слати
SFX B слатися шлемося слатися
SFX B ати лемось ипати
SFX B атися лемось ипатися
SFX B ати лемося ипати
SFX B атися лемося ипатися
SFX B ати имось спати
SFX B атися имось спатися
SFX B ати имося спати
SFX B атися имося спатися
SFX B ати емось орати
SFX B атися емось оратися
SFX B ати емося орати
SFX B атися емося оратися
SFX B рати еремось [бдп]рати
SFX B ратися еремось [бдп]ратися
SFX B рати еремося [бдп]рати
SFX B ратися еремося [бдп]ратися
SFX B ати етесь [дн]ати
SFX B атися етесь [дн]атися
SFX B ати етеся [дн]ати
SFX B атися етеся [дн]атися
SFX B ати итесь [жщ]ати
SFX B атися итесь [жщ]атися
SFX B ати итеся [жщ]ати
SFX B атися итеся [жщ]атися
SFX B ати нетесь [ао]чати
SFX B атися нетесь [ао]чатися
SFX B ати нетеся [ао]чати
SFX B атися нетеся [ао]чатися
SFX B чати читесь [^оа]чати
SFX B чатися читесь [^оа]чатися
SFX B чати читеся [^оа]чати
SFX B чатися читеся [^оа]чатися
SFX B тати четесь [^с]тати
SFX B татися четесь [^с]татися
SFX B тати четеся [^с]тати
SFX B татися четеся [^с]татися
SFX B кати четесь [^с]кати
SFX B катися четесь [^с]катися
SFX B кати четеся [^с]кати
SFX B катися четеся [^с]катися
SFX B сати шетесь сати
SFX B сатися шетесь сатися
SFX B сати шетеся сати
SFX B сатися шетеся сатися
SFX B хати шетесь хати
SFX B хатися шетесь хатися
SFX B хати шетеся хати
SFX B хатися шетеся хатися
SFX B стати щетесь стати
SFX B статися щетесь статися
SFX B стати щетеся стати
SFX B статися щетеся статися
SFX B скати щетесь скати
SFX B скатися щетесь скатися
SFX B скати щетеся скати
SFX B скатися щетеся скатися
SFX B слати шлетесь слати
SFX B слатися шлетесь слатися
SFX B слати шлетеся слати
SFX B слатися шлетеся слатися
SFX B ати летесь ипати
SFX B атися летесь ипатися
SFX B ати летеся ипати
SFX B атися летеся ипатися
SFX B ати итесь спати
SFX B атися итесь спатися
SFX B ати итеся спати
SFX B атися итеся спатися
SFX B ати етесь орати
SFX B атися етесь оратися
SFX B ати етеся орати
SFX B атися етеся оратися
SFX B рати еретесь [бдп]рати
SFX B ратися еретесь [бдп]ратися
SFX B рати еретеся [бдп]рати
SFX B ратися еретеся [бдп]ратися
SFX B ати уться [дн]ати
SFX B атися уться [дн]атися
SFX B ати аться [жщ]ати
SFX B атися аться [жщ]атися
SFX B ати нуться [ао]чати
SFX B атися нуться [ао]чатися
SFX B ати аться [^ао]чати
SFX B атися аться [^ао]чатися
SFX B тати чуться [^с]тати
SFX B татися чуться [^с]татися
SFX B кати чуться [^с]кати
SFX B катися чуться [^с]катися
SFX B сати шуться сати
SFX B сатися шуться сатися
SFX B хати шуться хати
SFX B хатися шуться хатися
SFX B стати щуться стати
SFX B статися щуться статися
SFX B скати щуться скати
SFX B скатися щуться скатися
SFX B слати шлються слати
SFX B слатися шлються слатися
SFX B ати лються ипати
SFX B атися лються ипатися
SFX B ати ляться спати
SFX B атися ляться спатися
SFX B ати ються орати
SFX B атися ються оратися
SFX B рати еруться [бдп]рати
SFX B ратися еруться [бдп]ратися
SFX B ати ись [днжщ]ати
SFX B атися ись [днжщ]атися
SFX B ати ися [днжщ]ати
SFX B атися ися [днжщ]атися
SFX B ати нись [ао]чати
SFX B атися нись [ао]чатися
SFX B ати нися [ао]чати
SFX B атися нися [ао]чатися
SFX B ати ись [^ао]чати
SFX B атися ись [^ао]чатися
SFX B ати ися [^ао]чати
SFX B атися ися [^ао]чатися
SFX B тати чись [^с]тати
SFX B татися чись [^с]татися
SFX B тати чися [^с]тати
SFX B татися чися [^с]татися
SFX B сати шись сати
SFX B сатися шись сатися
SFX B сати шися сати
SFX B сатися шися сатися
SFX B хати шись хати
SFX B хатися шись хатися
SFX B хати шися хати
SFX B хатися шися хатися
SFX B кати чся лакати
SFX B катися чся лакатися
SFX B кати чись какати
SFX B катися чись какатися
SFX B кати чися какати
SFX B катися чися какатися
SFX B кати чись ткати
SFX B катися чись ткатися
SFX B кати чися ткати
SFX B катися чися ткатися
SFX B кати чся икати
SFX B катися чся икатися
SFX B скати щись скати
SFX B скатися щись скатися
SFX B скати щися скати
SFX B скатися щися скатися
SFX B стати щись стати
SFX B статися щись статися
SFX B стати щися стати
SFX B статися щися статися
SFX B слати шлись слати
SFX B слатися шлись слатися
SFX B слати шлися слати
SFX B слатися шлися слатися
SFX B пати пись спати
SFX B патися пись спатися
SFX B пати пися спати
SFX B патися пися спатися
SFX B пати пся ипати
SFX B патися пся ипатися
SFX B ати ись орати
SFX B атися ись оратися
SFX B ати ися орати
SFX B атися ися оратися
SFX B рати ерись [бдп]рати
SFX B ратися ерись [бдп]ратися
SFX B рати ерися [бдп]рати
SFX B ратися ерися [бдп]ратися
SFX B ати імось [днжщ]ати
SFX B атися імось [днжщ]атися
SFX B ати імося [днжщ]ати
SFX B атися імося [днжщ]атися
SFX B ати німось [ао]чати
SFX B атися німось [ао]чатися
SFX B ати німося [ао]чати
SFX B атися німося [ао]чатися
SFX B ати імось [^оа]чати
SFX B атися імось [^оа]чатися
SFX B ати імося [^оа]чати
SFX B атися імося [^оа]чатися
SFX B тати чімось [^с]тати
SFX B татися чімось [^с]татися
SFX B тати чімося [^с]тати
SFX B татися чімося [^с]татися
SFX B сати шімось сати
SFX B сатися шімось сатися
SFX B сати шімося сати
SFX B сатися шімося сатися
SFX B хати шімось хати
SFX B хатися шімось хатися
SFX B хати шімося хати
SFX B хатися шімося хатися
SFX B кати чмось лакати
SFX B катися чмось лакатися
SFX B кати чмося лакати
SFX B катися чмося лакатися
SFX B кати чімось какати
SFX B катися чімось какатися
SFX B кати чімося какати
SFX B катися чімося какатися
SFX B кати чімось ткати
SFX B катися чімось ткатися
SFX B кати чімося ткати
SFX B катися чімося ткатися
SFX B кати чмось икати
SFX B катися чмось икатися
SFX B кати чмося икати
SFX B катися чмося икатися
SFX B скати щімось скати
SFX B скатися щімось скатися
SFX B скати щімося скати
SFX B скатися щімося скатися
SFX B стати щімось стати
SFX B статися щімось статися
SFX B стати щімося стати
SFX B статися щімося статися
SFX B слати шлімось слати
SFX B слатися шлімось слатися
SFX B слати шлімося слати
SFX B слатися шлімося слатися
SFX B ати мось ипати
SFX B атися мось ипатися
SFX B ати мося ипати
SFX B атися мося ипатися
SFX B ати імось спати
SFX B атися імось спатися
SFX B ати імося спати
SFX B атися імося спатися
SFX B ати імось орати
SFX B атися імось оратися
SFX B ати імося орати
SFX B атися імося оратися
SFX B рати ерімось [бдп]рати
SFX B ратися ерімось [бдп]ратися
SFX B рати ерімося [бдп]рати
SFX B ратися ерімося [бдп]ратися
SFX B ати іться [джщн]ати
SFX B атися іться [джщн]атися
SFX B ати ніться [ао]чати
SFX B атися ніться [ао]чатися
SFX B чати чіться [^оа]чати
SFX B чатися чіться [^оа]чатися
SFX B тати чіться [^с]тати
SFX B татися чіться [^с]татися
SFX B сати шіться сати
SFX B сатися шіться сатися
SFX B хати шіться хати
SFX B хатися шіться хатися
SFX B кати чтесь лакати
SFX B катися чтесь лакатися
SFX B кати чтеся лакати
SFX B катися чтеся лакатися
SFX B кати чіться какати
SFX B катися чіться какатися
SFX B кати чіться ткати
SFX B катися чіться ткатися
SFX B стати щіться стати
SFX B статися щіться статися
SFX B скати щіться скати
SFX B скатися щіться скатися
SFX B слати шліться слати
SFX B слатися шліться слатися
SFX B кати чтесь [^ста]кати
SFX B катися чтесь [^ста]катися
SFX B кати чтеся [^ста]кати
SFX B катися чтеся [^ста]катися
SFX B ати тесь ипати
SFX B атися тесь ипатися
SFX B ати теся ипати
SFX B атися теся ипатися
SFX B ати іться спати
SFX B атися іться спатися
SFX B ати іться орати
SFX B атися іться оратися
SFX B рати еріться [бдп]рати
SFX B ратися еріться [бдп]ратися
SFX B ити жусь [^з]дити
SFX B итися жусь [^з]дитися
SFX B ити жуся [^з]дити
SFX B итися жуся [^з]дитися
SFX B здити жджусь здити
SFX B здитися жджусь здитися
SFX B здити жджуся здити
SFX B здитися жджуся здитися
SFX B зити жусь зити
SFX B зитися жусь зитися
SFX B зити жуся зити
SFX B зитися жуся зитися
SFX B ити усь [жчшщ]ити
SFX B итися усь [жчшщ]итися
SFX B ити уся [жчшщ]ити
SFX B итися уся [жчшщ]итися
SFX B сити шусь сити
SFX B ситися шусь ситися
SFX B сити шуся сити
SFX B ситися шуся ситися
SFX B тити чусь [^с]тити
SFX B титися чусь [^с]титися
SFX B тити чуся [^с]тити
SFX B титися чуся [^с]титися
SFX B стити щусь стити
SFX B ститися щусь ститися
SFX B стити щуся стити
SFX B ститися щуся ститися
SFX B ити люсь [бвмпф]ити
SFX B итися люсь [бвмпф]итися
SFX B ити люся [бвмпф]ити
SFX B итися люся [бвмпф]итися
SFX B ити юсь [лнр]ити
SFX B итися юсь [лнр]итися
SFX B ити юся [лнр]ити
SFX B итися юся [лнр]итися
SFX B ти шся ити
SFX B тися шся итися
SFX B и ься ити
SFX B ися ься итися
SFX B ти мось ити
SFX B тися мось итися
SFX B ти мося ити
SFX B тися мося итися
SFX B ити итесь ити
SFX B итися итесь итися
SFX B ити итеся ити
SFX B итися итеся итися
SFX B ити аться [жчшщ]ити
SFX B итися аться [жчшщ]итися
SFX B ити ляться [бвмпф]ити
SFX B итися ляться [бвмпф]итися
SFX B ити яться [дзлнрст]ити
SFX B итися яться [дзлнрст]итися
SFX B іти жусь діти
SFX B ітися жусь дітися
SFX B іти жуся діти
SFX B ітися жуся дітися
SFX B іти усь [шж]іти
SFX B ітися усь [шж]ітися
SFX B іти уся [шж]іти
SFX B ітися уся [шж]ітися
SFX B сіти шусь сіти
SFX B сітися шусь сітися
SFX B сіти шуся сіти
SFX B сітися шуся сітися
SFX B тіти чусь [^с]тіти
SFX B тітися чусь [^с]тітися
SFX B тіти чуся [^с]тіти
SFX B тітися чуся [^с]тітися
SFX B стіти щусь стіти
SFX B стітися щусь стітися
SFX B стіти щуся стіти
SFX B стітися щуся стітися
SFX B іти люсь [бвмп]іти
SFX B ітися люсь [бвмп]ітися
SFX B іти люся [бвмп]іти
SFX B ітися люся [бвмп]ітися
SFX B іти юсь [нлр]іти
SFX B ітися юсь [нлр]ітися
SFX B іти юся [нлр]іти
SFX B ітися юся [нлр]ітися
SFX B іти ишся іти
SFX B ітися ишся ітися
SFX B іти иться іти
SFX B ітися иться ітися
SFX B іти имось іти
SFX B ітися имось ітися
SFX B іти имося іти
SFX B ітися имося ітися
SFX B іти итесь іти
SFX B ітися итесь ітися
SFX B іти итеся іти
SFX B ітися итеся ітися
SFX B іти аться шіти
SFX B ітися аться шітися
SFX B іти ляться [бвмп]іти
SFX B ітися ляться [бвмп]ітися
SFX B іти яться [^бвмпш]іти
SFX B ітися яться [^бвмпш]ітися
SFX B іти ись [^д]іти
SFX B ітися ись [^д]ітися
SFX B іти ися [^д]іти
SFX B ітися ися [^д]ітися
SFX B іти імось [^д]іти
SFX B ітися імось [^д]ітися
SFX B іти імося [^д]іти
SFX B ітися імося [^д]ітися
SFX B іти іться [^д]іти
SFX B ітися іться [^д]ітися
SFX B ути усь нути
SFX B утися усь нутися
SFX B ути уся нути
SFX B утися уся нутися
SFX B ути ешся нути
SFX B утися ешся нутися
SFX B ути еться нути
SFX B утися еться нутися
SFX B ути емось нути
SFX B утися емось нутися
SFX B ути емося нути
SFX B утися емося нутися
SFX B ути етесь нути
SFX B утися етесь нутися
SFX B ути етеся нути
SFX B утися етеся нутися
SFX B ути уться нути
SFX B утися уться нутися
SFX B ти дусь бути
SFX B тися дусь бутися
SFX B ти дуся бути
SFX B тися дуся бутися
SFX B ти дешся бути
SFX B тися дешся бутися
SFX B ти деться бути
SFX B тися деться бутися
SFX B ти демось бути
SFX B тися демось бутися
SFX B ти демося бути
SFX B тися демося бутися
SFX B ти детесь бути
SFX B тися детесь бутися
SFX B ти детеся бути
SFX B тися детеся бутися
SFX B ти дуться бути
SFX B тися дуться бутися
SFX B ти дься бути
SFX B тися дься бутися
SFX B ти дьмось бути
SFX B тися дьмось бутися
SFX B ти дьмося бути
SFX B тися дьмося бутися
SFX B ти дьтесь бути
SFX B тися дьтесь бутися
SFX B ти дьтеся бути
SFX B тися дьтеся бутися
SFX B оти юсь оти
SFX B отися юсь отися
SFX B оти юся оти
SFX B отися юся отися
SFX B оти ешся оти
SFX B отися ешся отися
SFX B оти еться оти
SFX B отися еться отися
SFX B оти емось оти
SFX B отися емось отися
SFX B оти емося оти
SFX B отися емося отися
SFX B оти етесь оти
SFX B отися етесь отися
SFX B оти етеся оти
SFX B отися етеся отися
SFX B оти ються оти
SFX B отися ються отися
SFX B оти ись оти
SFX B отися ись отися
SFX B оти ися оти
SFX B отися ися отися
SFX B оти імось оти
SFX B отися імось отися
SFX B оти імося оти
SFX B отися імося отися
SFX B оти іться оти
SFX B отися іться отися
SFX B їти юсь їти
SFX B їтися юсь їтися
SFX B їти юся їти
SFX B їтися юся їтися
SFX B ти шся їти
SFX B тися шся їтися
SFX B ти ться їти
SFX B тися ться їтися
SFX B ти мось їти
SFX B тися мось їтися
SFX B ти мося їти
SFX B тися мося їтися
SFX B ти тесь їти
SFX B тися тесь їтися
SFX B ти теся їти
SFX B тися теся їтися
SFX B їти яться їти
SFX B їтися яться їтися
SFX B ти усь [збв]ти
SFX B тися усь [збв]тися
SFX B ти уся [збв]ти
SFX B тися уся [збв]тися
SFX B ти ешся [збв]ти
SFX B тися ешся [збв]тися
SFX B ти еться [збв]ти
SFX B тися еться [збв]тися
SFX B ти емось [збв]ти
SFX B тися емось [збв]тися
SFX B ти емося [збв]ти
SFX B тися емося [збв]тися
SFX B ти етесь [збв]ти
SFX B тися етесь [збв]тися
SFX B ти етеся [збв]ти
SFX B тися етеся [збв]тися
SFX B ти уться [збв]ти
SFX B тися уться [збв]тися
SFX B ебти ібся ебти
SFX B ебтися ібся ебтися
SFX B езти ізся езти
SFX B езтися ізся езтися
SFX B зти зся [^е]зти
SFX B зтися зся [^е]зтися
SFX B ти івсь евти
SFX B тися івсь евтися
SFX B ти івся евти
SFX B тися івся евтися
SFX B вти всь [^е]вти
SFX B втися всь [^е]втися
SFX B вти вся [^е]вти
SFX B втися вся [^е]втися
SFX B бти бся убти
SFX B бтися бся убтися
SFX B ти ься ізти
SFX B тися ься ізтися
SFX B ти ись [^і]зти
SFX B тися ись [^і]зтися
SFX B ти ися [^і]зти
SFX B тися ися [^і]зтися
SFX B ти ись [бв]ти
SFX B тися ись [бв]тися
SFX B ти ися [бв]ти
SFX B тися ися [бв]тися
SFX B ти ьмось ізти
SFX B тися ьмось ізтися
SFX B ти ьмося ізти
SFX B тися ьмося ізтися
SFX B ти імось [^і]зти
SFX B тися імось [^і]зтися
SFX B ти імося [^і]зти
SFX B тися імося [^і]зтися
SFX B ти імось [бв]ти
SFX B тися імось [бв]тися
SFX B ти імося [бв]ти
SFX B тися імося [бв]тися
SFX B ти ьтесь ізти
SFX B тися ьтесь ізтися
SFX B ти ьтеся ізти
SFX B тися ьтеся ізтися
SFX B ти іться [^і]зти
SFX B тися іться [^і]зтися
SFX B ти іться [бв]ти
SFX B тися іться [бв]тися
SFX B сти лась [^о]сти
SFX B стися лась [^о]стися
SFX B сти лася [^о]сти
SFX B стися лася [^о]стися
SFX B сти лось [^о]сти
SFX B стися лось [^о]стися
SFX B сти лося [^о]сти
SFX B стися лося [^о]стися
SFX B сти лись [^о]сти
SFX B стися лись [^о]стися
SFX B сти лися [^о]сти
SFX B стися лися [^о]стися
SFX B сти слась ости
SFX B стися слась остися
SFX B сти слася ости
SFX B стися слася остися
SFX B сти слось ости
SFX B стися слось остися
SFX B сти слося ости
SFX B стися слося остися
SFX B сти слись ости
SFX B стися слись остися
SFX B сти слися ости
SFX B стися слися остися
SFX B ти тусь ости
SFX B тися тусь остися
SFX B ти туся ости
SFX B тися туся остися
SFX B ти тешся ости
SFX B тися тешся остися
SFX B ти теться ости
SFX B тися теться остися
SFX B ти темось ости
SFX B тися темось остися
SFX B ти темося ости
SFX B тися темося остися
SFX B ти тетесь ости
SFX B тися тетесь остися
SFX B ти тетеся ости
SFX B тися тетеся остися
SFX B ти туться ости
SFX B тися туться остися
SFX B сти тусь [еі]сти
SFX B стися тусь [еі]стися
SFX B сти туся [еі]сти
SFX B стися туся [еі]стися
SFX B сти тешся [еі]сти
SFX B стися тешся [еі]стися
SFX B сти теться [еі]сти
SFX B стися теться [еі]стися
SFX B сти темось [еі]сти
SFX B стися темось [еі]стися
SFX B сти темося [еі]сти
SFX B стися темося [еі]стися
SFX B сти тетесь [еі]сти
SFX B стися тетесь [еі]стися
SFX B сти тетеся [еі]сти
SFX B стися тетеся [еі]стися
SFX B сти туться [еі]сти
SFX B стися туться [еі]стися
SFX B сти нусь лясти
SFX B стися нусь лястися
SFX B сти нуся лясти
SFX B стися нуся лястися
SFX B сти нешся лясти
SFX B стися нешся лястися
SFX B сти неться лясти
SFX B стися неться лястися
SFX B сти немось лясти
SFX B стися немось лястися
SFX B сти немося лясти
SFX B стися немося лястися
SFX B сти нетесь лясти
SFX B стися нетесь лястися
SFX B сти нетеся лясти
SFX B стися нетеся лястися
SFX B сти нуться лясти
SFX B стися нуться лястися
SFX B сти всь [іяа]сти
SFX B стися всь [іяа]стися
SFX B сти вся [іяа]сти
SFX B стися вся [іяа]стися
SFX B ести івсь ести
SFX B естися івсь естися
SFX B ести івся ести
SFX B естися івся естися
SFX B ости ісся ости
SFX B остися ісся остися
SFX B сти вшись [ія]сти
SFX B стися вшись [ія]стися
SFX B сти тись [еі]сти
SFX B стися тись [еі]стися
SFX B сти тися [еі]сти
SFX B стися тися [еі]стися
SFX B сти тімось [еі]сти
SFX B стися тімось [еі]стися
SFX B сти тімося [еі]сти
SFX B стися тімося [еі]стися
SFX B сти тіться [еі]сти
SFX B стися тіться [еі]стися
SFX B сти нись лясти
SFX B стися нись лястися
SFX B сти нися лясти
SFX B стися нися лястися
SFX B сти німось лясти
SFX B стися німось лястися
SFX B сти німося лясти
SFX B стися німося лястися
SFX B сти ніться лясти
SFX B стися ніться лястися
SFX B и імось ости
SFX B ися імось остися
SFX B и імося ости
SFX B ися імося остися
SFX B и іться ости
SFX B ися іться остися
SFX B кти чусь кти
SFX B ктися чусь ктися
SFX B кти чуся кти
SFX B ктися чуся ктися
SFX B кти чешся кти
SFX B ктися чешся ктися
SFX B кти четься кти
SFX B ктися четься ктися
SFX B кти чемось кти
SFX B ктися чемось ктися
SFX B кти чемося кти
SFX B ктися чемося ктися
SFX B кти четесь кти
SFX B ктися четесь ктися
SFX B кти четеся кти
SFX B ктися четеся ктися
SFX B кти чуться кти
SFX B ктися чуться ктися
SFX B екти ікся екти
SFX B ектися ікся ектися
SFX B ікти ікся ікти
SFX B іктися ікся іктися
SFX B окти ікся окти
SFX B октися ікся октися
SFX B вкти вкся вкти
SFX B вктися вкся вктися
SFX B екти ікшись екти
SFX B ектися ікшись ектися
SFX B ікти ікшись ікти
SFX B іктися ікшись іктися
SFX B окти ікшись окти
SFX B октися ікшись октися
SFX B вкти вкшись вкти
SFX B вктися вкшись вктися
SFX B кти чись кти
SFX B ктися чись ктися
SFX B кти чися кти
SFX B ктися чися ктися
SFX B кти чімось кти
SFX B ктися чімось ктися
SFX B кти чімося кти
SFX B ктися чімося ктися
SFX B кти чіться кти
SFX B ктися чіться ктися
SFX B гти жусь [еоиія]гти
SFX B гтися жусь [еоиія]гтися
SFX B гти жуся [еоиія]гти
SFX B гтися жуся [еоиія]гтися
SFX B гти жишся ігти
SFX B гтися жишся ігтися
SFX B гти жешся [еоия]гти
SFX B гтися жешся [еоия]гтися
SFX B гти житься ігти
SFX B гтися житься ігтися
SFX B гти жеться [еоия]гти
SFX B гтися жеться [еоия]гтися
SFX B гти жимось ігти
SFX B гтися жимось ігтися
SFX B гти жимося ігти
SFX B гтися жимося ігтися
SFX B гти жемось [еоия]гти
SFX B гтися жемось [еоия]гтися
SFX B гти жемося [еоия]гти
SFX B гтися жемося [еоия]гтися
SFX B гти житесь ігти
SFX B гтися житесь ігтися
SFX B гти житеся ігти
SFX B гтися житеся ігтися
SFX B гти жетесь [еоия]гти
SFX B гтися жетесь [еоия]гтися
SFX B гти жетеся [еоия]гти
SFX B гтися жетеся [еоия]гтися
SFX B гти жаться ігти
SFX B гтися жаться ігтися
SFX B гти жуться [еоия]гти
SFX B гтися жуться [еоия]гтися
SFX B егти ігся егти
SFX B егтися ігся егтися
SFX B огти ігся огти
SFX B огтися ігся огтися
SFX B ягти ігся ягти
SFX B ягтися ігся ягтися
SFX B гти гся [иі]гти
SFX B гтися гся [иі]гтися
SFX B егти ігшись егти
SFX B егтися ігшись егтися
SFX B огти ігшись огти
SFX B огтися ігшись огтися
SFX B ягти ігшись ягти
SFX B ягтися ігшись ягтися
SFX B гти гшись [иі]гти
SFX B гтися гшись [иі]гтися
SFX B гти жся лягти
SFX B гтися жся лягтися
SFX B гти жись рягти
SFX B гтися жись рягтися
SFX B гти жися рягти
SFX B гтися жися рягтися
SFX B гти жись [еоіи]гти
SFX B гтися жись [еоіи]гтися
SFX B гти жися [еоіи]гти
SFX B гтися жися [еоіи]гтися
SFX B гти жмось лягти
SFX B гтися жмось лягтися
SFX B гти жмося лягти
SFX B гтися жмося лягтися
SFX B гти жімось рягти
SFX B гтися жімось рягтися
SFX B гти жімося рягти
SFX B гтися жімося рягтися
SFX B гти жімось [еоіи]гти
SFX B гтися жімось [еоіи]гтися
SFX B гти жімося [еоіи]гти
SFX B гтися жімося [еоіи]гтися
SFX B гти жтесь лягти
SFX B гтися жтесь лягтися
SFX B гти жтеся лягти
SFX B гтися жтеся лягтися
SFX B гти жіться рягти
SFX B гтися жіться рягтися
SFX B гти жіться [еоіи]гти
SFX B гтися жіться [еоіи]гтися
SFX B ерти русь [^дж]ерти
SFX B ертися русь [^дж]ертися
SFX B ерти руся [^дж]ерти
SFX B ертися руся [^дж]ертися
SFX B ерти решся [^дж]ерти
SFX B ертися решся [^дж]ертися
SFX B ерти реться [^дж]ерти
SFX B ертися реться [^дж]ертися
SFX B ерти ремось [^дж]ерти
SFX B ертися ремось [^дж]ертися
SFX B ерти ремося [^дж]ерти
SFX B ертися ремося [^дж]ертися
SFX B ерти ретесь [^дж]ерти
SFX B ертися ретесь [^дж]ертися
SFX B ерти ретеся [^дж]ерти
SFX B ертися ретеся [^дж]ертися
SFX B ерти руться [^дж]ерти
SFX B ертися руться [^дж]ертися
SFX B рти рся рти
SFX B ртися рся ртися
SFX B рти ршись рти
SFX B ртися ршись ртися
SFX B ерти рись [^дж]ерти
SFX B ертися рись [^дж]ертися
SFX B ерти рися [^дж]ерти
SFX B ертися рися [^дж]ертися
SFX B ерти рімось [^дж]ерти
SFX B ертися рімось [^дж]ертися
SFX B ерти рімося [^дж]ерти
SFX B ертися рімося [^дж]ертися
SFX B ерти ріться [^дж]ерти
SFX B ертися ріться [^дж]ертися
SFX B рти русь [дж]ерти
SFX B ртися русь [дж]ертися
SFX B рти руся [дж]ерти
SFX B ртися руся [дж]ертися
SFX B рти решся [дж]ерти
SFX B ртися решся [дж]ертися
SFX B рти реться [дж]ерти
SFX B ртися реться [дж]ертися
SFX B рти ремось [дж]ерти
SFX B ртися ремось [дж]ертися
SFX B рти ремося [дж]ерти
SFX B ртися ремося [дж]ертися
SFX B рти ретесь [дж]ерти
SFX B ртися ретесь [дж]ертися
SFX B рти ретеся [дж]ерти
SFX B ртися ретеся [дж]ертися
SFX B рти руться [дж]ерти
SFX B ртися руться [дж]ертися
SFX B ти ись [дж]ерти
SFX B тися ись [дж]ертися
SFX B ти ися [дж]ерти
SFX B тися ися [дж]ертися
SFX B ти імось [дж]ерти
SFX B тися імось [дж]ертися
SFX B ти імося [дж]ерти
SFX B тися імося [дж]ертися
SFX B ти іться [дж]ерти
SFX B тися іться [дж]ертися
SFX B ти юсь [аі]яти
SFX B тися юсь [аі]ятися
SFX B ти юся [аі]яти
SFX B тися юся [аі]ятися
SFX B ти єшся [аі]яти
SFX B тися єшся [аі]ятися
SFX B ти ється [аі]яти
SFX B тися ється [аі]ятися
SFX B ти ємось [аі]яти
SFX B тися ємось [аі]ятися
SFX B ти ємося [аі]яти
SFX B тися ємося [аі]ятися
SFX B ти єтесь [аі]яти
SFX B тися єтесь [аі]ятися
SFX B ти єтеся [аі]яти
SFX B тися єтеся [аі]ятися
SFX B ти ються [аі]яти
SFX B тися ються [аі]ятися
SFX B ти йсь [аі]яти
SFX B тися йсь [аі]ятися
SFX B ти йся [аі]яти
SFX B тися йся [аі]ятися
SFX B ти ймось [аі]яти
SFX B тися ймось [аі]ятися
SFX B ти ймося [аі]яти
SFX B тися ймося [аі]ятися
SFX B ти йтесь [аі]яти
SFX B тися йтесь [аі]ятися
SFX B ти йтеся [аі]яти
SFX B тися йтеся [аі]ятися
SFX B зяти ізьмусь взяти
SFX B зятися ізьмусь взятися
SFX B зяти ізьмуся взяти
SFX B зятися ізьмуся взятися
SFX B зяти ізьмешся взяти
SFX B зятися ізьмешся взятися
SFX B зяти ізьметься взяти
SFX B зятися ізьметься взятися
SFX B зяти ізьмемось взяти
SFX B зятися ізьмемось взятися
SFX B зяти ізьмемося взяти
SFX B зятися ізьмемося взятися
SFX B зяти ізьметесь взяти
SFX B зятися ізьметесь взятися
SFX B зяти ізьметеся взяти
SFX B зятися ізьметеся взятися
SFX B зяти ізьмуться взяти
SFX B зятися ізьмуться взятися
SFX B зяти ізьмись взяти
SFX B зятися ізьмись взятися
SFX B зяти ізьмися взяти
SFX B зятися ізьмися взятися
SFX B зяти ізьмімось взяти
SFX B зятися ізьмімось взятися
SFX B зяти ізьмімося взяти
SFX B зятися ізьмімося взятися
SFX B зяти ізьміться взяти
SFX B зятися ізьміться взятися
SFX B няти мусь йняти
SFX B нятися мусь йнятися
SFX B няти муся йняти
SFX B нятися муся йнятися
SFX B няти мешся йняти
SFX B нятися мешся йнятися
SFX B няти меться йняти
SFX B нятися меться йнятися
SFX B няти мемось йняти
SFX B нятися мемось йнятися
SFX B няти мемося йняти
SFX B нятися мемося йнятися
SFX B няти метесь йняти
SFX B нятися метесь йнятися
SFX B няти метеся йняти
SFX B нятися метеся йнятися
SFX B няти муться йняти
SFX B нятися муться йнятися
SFX B няти мись йняти
SFX B нятися мись йнятися
SFX B няти мися йняти
SFX B нятися мися йнятися
SFX B няти мімось йняти
SFX B нятися мімось йнятися
SFX B няти мімося йняти
SFX B нятися мімося йнятися
SFX B няти міться йняти
SFX B нятися міться йнятися
SFX B яти імусь [здб]няти
SFX B ятися імусь [здб]нятися
SFX B яти імуся [здб]няти
SFX B ятися імуся [здб]нятися
SFX B яти імешся [здб]няти
SFX B ятися імешся [здб]нятися
SFX B яти іметься [здб]няти
SFX B ятися іметься [здб]нятися
SFX B яти імемось [здб]няти
SFX B ятися імемось [здб]нятися
SFX B яти імемося [здб]няти
SFX B ятися імемося [здб]нятися
SFX B яти іметесь [здб]няти
SFX B ятися іметесь [здб]нятися
SFX B яти іметеся [здб]няти
SFX B ятися іметеся [здб]нятися
SFX B яти імуться [здб]няти
SFX B ятися імуться [здб]нятися
SFX B яти імись [здб]няти
SFX B ятися імись [здб]нятися
SFX B яти імися [здб]няти
SFX B ятися імися [здб]нятися
SFX B яти імімось [здб]няти
SFX B ятися імімось [здб]нятися
SFX B яти імімося [здб]няти
SFX B ятися імімося [здб]нятися
SFX B яти іміться [здб]няти
SFX B ятися іміться [здб]нятися
SFX B 'яти нусь 'яти
SFX B 'ятися нусь 'ятися
SFX B 'яти нуся 'яти
SFX B 'ятися нуся 'ятися
SFX B 'яти нешся 'яти
SFX B 'ятися нешся 'ятися
SFX B 'яти неться 'яти
SFX B 'ятися неться 'ятися
SFX B 'яти немось 'яти
SFX B 'ятися немось 'ятися
SFX B 'яти немося 'яти
SFX B 'ятися немося 'ятися
SFX B 'яти нетесь 'яти
SFX B 'ятися нетесь 'ятися
SFX B 'яти нетеся 'яти
SFX B 'ятися нетеся 'ятися
SFX B 'яти нуться 'яти
SFX B 'ятися нуться 'ятися
SFX B 'яти нись 'яти
SFX B 'ятися нись 'ятися
SFX B 'яти нися 'яти
SFX B 'ятися нися 'ятися
SFX B 'яти німось 'яти
SFX B 'ятися німось 'ятися
SFX B 'яти німося 'яти
SFX B 'ятися німося 'ятися
SFX B 'яти ніться 'яти
SFX B 'ятися ніться 'ятися
SFX D Y 52
SFX D ити ся [вжчшщбмпр]ити
SFX D итися ся [вжчшщбмпр]итися
SFX D ити ься [дтзснл]ити
SFX D итися ься [дтзснл]итися
SFX D ити мось [вжчшщбмпр]ити
SFX D итися мось [вжчшщбмпр]итися
SFX D ити мося [вжчшщбмпр]ити
SFX D итися мося [вжчшщбмпр]итися
SFX D ити ьмось [дтзснл]ити
SFX D итися ьмось [дтзснл]итися
SFX D ити ьмося [дтзснл]ити
SFX D итися ьмося [дтзснл]итися
SFX D ити тесь [вжчшщбмпр]ити
SFX D итися тесь [вжчшщбмпр]итися
SFX D ити теся [вжчшщбмпр]ити
SFX D итися теся [вжчшщбмпр]итися
SFX D ити ьтесь [дтзснл]ити
SFX D итися ьтесь [дтзснл]итися
SFX D ити ьтеся [дтзснл]ити
SFX D итися ьтеся [дтзснл]итися
SFX D іти ься діти
SFX D ітися ься дітися
SFX D іти ьмось діти
SFX D ітися ьмось дітися
SFX D іти ьмося діти
SFX D ітися ьмося дітися
SFX D іти ьтесь діти
SFX D ітися ьтесь дітися
SFX D іти ьтеся діти
SFX D ітися ьтеся дітися
SFX D ути ься нути
SFX D утися ься нутися
SFX D ути ьмось нути
SFX D утися ьмось нутися
SFX D ути ьмося нути
SFX D утися ьмося нутися
SFX D ути ьтесь нути
SFX D утися ьтесь нутися
SFX D ути ьтеся нути
SFX D утися ьтеся нутися
SFX D їти йсь їти
SFX D їтися йсь їтися
SFX D їти йся їти
SFX D їтися йся їтися
SFX D їти ймось їти
SFX D їтися ймось їтися
SFX D їти ймося їти
SFX D їтися ймося їтися
SFX D їти йтесь їти
SFX D їтися йтесь їтися
SFX D їти йтеся їти
SFX D їтися йтеся їтися
SFX F Y 40
SFX F ити ись ити
SFX F итися ись итися
SFX F ити ися ити
SFX F итися ися итися
SFX F ити імось ити
SFX F итися імось итися
SFX F ити імося ити
SFX F итися імося итися
SFX F ити іться ити
SFX F итися іться итися
SFX F іти ись діти
SFX F ітися ись дітися
SFX F іти ися діти
SFX F ітися ися дітися
SFX F іти імось діти
SFX F ітися імось дітися
SFX F іти імося діти
SFX F ітися імося дітися
SFX F іти іться діти
SFX F ітися іться дітися
SFX F ути ись нути
SFX F утися ись нутися
SFX F ути ися нути
SFX F утися ися нутися
SFX F ути імось нути
SFX F утися імось нутися
SFX F ути імося нути
SFX F утися імося нутися
SFX F ути іться нути
SFX F утися іться нутися
SFX F їти їсь їти
SFX F їтися їсь їтися
SFX F їти їся їти
SFX F їтися їся їтися
SFX F їти їмось їти
SFX F їтися їмось їтися
SFX F їти їмося їти
SFX F їтися їмося їтися
SFX F їти їться їти
SFX F їтися їться їтися
SFX H Y 18
SFX H 0 мусь ти
SFX H ся мусь тися
SFX H 0 муся ти
SFX H ся муся тися
SFX H 0 мешся ти
SFX H ся мешся тися
SFX H 0 меться ти
SFX H ся меться тися
SFX H 0 мемось ти
SFX H ся мемось тися
SFX H 0 мемося ти
SFX H ся мемося тися
SFX H 0 метесь ти
SFX H ся метесь тися
SFX H 0 метеся ти
SFX H ся метеся тися
SFX H 0 муться ти
SFX H ся муться тися
SFX J Y 267
SFX J 0 ся ти
SFX J 0 сь ти
SFX J ся сь тися
SFX J ти лась ти
SFX J тися лась тися
SFX J ти лася ти
SFX J тися лася тися
SFX J ти лось ти
SFX J тися лось тися
SFX J ти лося ти
SFX J тися лося тися
SFX J ти лись ти
SFX J тися лись тися
SFX J ти лися ти
SFX J тися лися тися
SFX J ти всь [аиіуя]ти
SFX J тися всь [аиіуя]тися
SFX J ти вся [аиіуя]ти
SFX J тися вся [аиіуя]тися
SFX J ти вшись [аиіуя]ти
SFX J тися вшись [аиіуя]тися
SFX J яти юсь [аяіо]яти
SFX J ятися юсь [аяіо]ятися
SFX J яти юся [аяіо]яти
SFX J ятися юся [аяіо]ятися
SFX J ти юсь [илнрцд]яти
SFX J тися юсь [илнрцд]ятися
SFX J ти юся [илнрцд]яти
SFX J тися юся [илнрцд]ятися
SFX J ти юсь [аіу]ти
SFX J тися юсь [аіу]тися
SFX J ти юся [аіу]ти
SFX J тися юся [аіу]тися
SFX J яти їшся ояти
SFX J ятися їшся оятися
SFX J яти єшся [аяі]яти
SFX J ятися єшся [аяі]ятися
SFX J ти єшся [илнрцд]яти
SFX J тися єшся [илнрцд]ятися
SFX J ти єшся [аіу]ти
SFX J тися єшся [аіу]тися
SFX J яти їться ояти
SFX J ятися їться оятися
SFX J яти ється [аяі]яти
SFX J ятися ється [аяі]ятися
SFX J ти ється [илнрцд]яти
SFX J тися ється [илнрцд]ятися
SFX J ти ється [аіу]ти
SFX J тися ється [аіу]тися
SFX J яти їмось ояти
SFX J ятися їмось оятися
SFX J яти їмося ояти
SFX J ятися їмося оятися
SFX J яти ємось [аяі]яти
SFX J ятися ємось [аяі]ятися
SFX J яти ємося [аяі]яти
SFX J ятися ємося [аяі]ятися
SFX J ти ємось [илнрцд]яти
SFX J тися ємось [илнрцд]ятися
SFX J ти ємося [илнрцд]яти
SFX J тися ємося [илнрцд]ятися
SFX J ти ємось [аіу]ти
SFX J тися ємось [аіу]тися
SFX J ти ємося [аіу]ти
SFX J тися ємося [аіу]тися
SFX J яти їтесь ояти
SFX J ятися їтесь оятися
SFX J яти їтеся ояти
SFX J ятися їтеся оятися
SFX J яти єтесь [аяі]яти
SFX J ятися єтесь [аяі]ятися
SFX J яти єтеся [аяі]яти
SFX J ятися єтеся [аяі]ятися
SFX J ти єтесь [илнрцд]яти
SFX J тися єтесь [илнрцд]ятися
SFX J ти єтеся [илнрцд]яти
SFX J тися єтеся [илнрцд]ятися
SFX J ти єтесь [аіу]ти
SFX J тися єтесь [аіу]тися
SFX J ти єтеся [аіу]ти
SFX J тися єтеся [аіу]тися
SFX J яти яться ояти
SFX J ятися яться оятися
SFX J яти ються [аяі]яти
SFX J ятися ються [аяі]ятися
SFX J ти ються [илнрцд]яти
SFX J тися ються [илнрцд]ятися
SFX J ти ються [аіу]ти
SFX J тися ються [аіу]тися
SFX J ояти ійсь ояти
SFX J оятися ійсь оятися
SFX J ояти ійся ояти
SFX J оятися ійся оятися
SFX J яти йсь [аяі]яти
SFX J ятися йсь [аяі]ятися
SFX J яти йся [аяі]яти
SFX J ятися йся [аяі]ятися
SFX J ти йсь [илнрцд]яти
SFX J тися йсь [илнрцд]ятися
SFX J ти йся [илнрцд]яти
SFX J тися йся [илнрцд]ятися
SFX J ти йсь [аіу]ти
SFX J тися йсь [аіу]тися
SFX J ти йся [аіу]ти
SFX J тися йся [аіу]тися
SFX J ояти іймось ояти
SFX J оятися іймось оятися
SFX J ояти іймося ояти
SFX J оятися іймося оятися
SFX J яти ймось [аяі]яти
SFX J ятися ймось [аяі]ятися
SFX J яти ймося [аяі]яти
SFX J ятися ймося [аяі]ятися
SFX J ти ймось [илнрцд]яти
SFX J тися ймось [илнрцд]ятися
SFX J ти ймося [илнрцд]яти
SFX J тися ймося [илнрцд]ятися
SFX J ти ймось [аіу]ти
SFX J тися ймось [аіу]тися
SFX J ти ймося [аіу]ти
SFX J тися ймося [аіу]тися
SFX J ояти ійтесь ояти
SFX J оятися ійтесь оятися
SFX J ояти ійтеся ояти
SFX J оятися ійтеся оятися
SFX J яти йтесь [аяі]яти
SFX J ятися йтесь [аяі]ятися
SFX J яти йтеся [аяі]яти
SFX J ятися йтеся [аяі]ятися
SFX J ти йтесь [илнрцд]яти
SFX J тися йтесь [илнрцд]ятися
SFX J ти йтеся [илнрцд]яти
SFX J тися йтеся [илнрцд]ятися
SFX J ти йтесь [аіу]ти
SFX J тися йтесь [аіу]тися
SFX J ти йтеся [аіу]ти
SFX J тися йтеся [аіу]тися
SFX J ити 'юсь [бвп]ити
SFX J итися 'юсь [бвп]итися
SFX J ити 'юся [бвп]ити
SFX J итися 'юся [бвп]итися
SFX J ити 'єшся [бвп]ити
SFX J итися 'єшся [бвп]итися
SFX J ити 'ється [бвп]ити
SFX J итися 'ється [бвп]итися
SFX J ити 'ємось [бвп]ити
SFX J итися 'ємось [бвп]итися
SFX J ити 'ємося [бвп]ити
SFX J итися 'ємося [бвп]итися
SFX J ити 'єтесь [бвп]ити
SFX J итися 'єтесь [бвп]итися
SFX J ити 'єтеся [бвп]ити
SFX J итися 'єтеся [бвп]итися
SFX J ити 'ються [бвп]ити
SFX J итися 'ються [бвп]итися
SFX J ити июсь [врмнш]ити
SFX J итися июсь [врмнш]итися
SFX J ити июся [врмнш]ити
SFX J итися июся [врмнш]итися
SFX J ити иєшся [врмнш]ити
SFX J итися иєшся [врмнш]итися
SFX J ити иється [врмнш]ити
SFX J итися иється [врмнш]итися
SFX J ити иємось [врмнш]ити
SFX J итися иємось [врмнш]итися
SFX J ити иємося [врмнш]ити
SFX J итися иємося [врмнш]итися
SFX J ити иєтесь [врмнш]ити
SFX J итися иєтесь [врмнш]итися
SFX J ити иєтеся [врмнш]ити
SFX J итися иєтеся [врмнш]итися
SFX J ити иються [врмнш]ити
SFX J итися иються [врмнш]итися
SFX J ити люсь лити
SFX J итися люсь литися
SFX J ити люся лити
SFX J итися люся литися
SFX J ити лєшся лити
SFX J итися лєшся литися
SFX J ити лється лити
SFX J итися лється литися
SFX J ити лємось лити
SFX J итися лємось литися
SFX J ити лємося лити
SFX J итися лємося литися
SFX J ити лєтесь лити
SFX J итися лєтесь литися
SFX J ити лєтеся лити
SFX J итися лєтеся литися
SFX J ити лються лити
SFX J итися лються литися
SFX J ти вусь жити
SFX J тися вусь житися
SFX J ти вуся жити
SFX J тися вуся житися
SFX J ти вешся жити
SFX J тися вешся житися
SFX J ти веться жити
SFX J тися веться житися
SFX J ти вемось жити
SFX J тися вемось житися
SFX J ти вемося жити
SFX J тися вемося житися
SFX J ти ветесь жити
SFX J тися ветесь житися
SFX J ти ветеся жити
SFX J тися ветеся житися
SFX J ти вуться жити
SFX J тися вуться житися
SFX J ти йсь [^ж]ити
SFX J тися йсь [^ж]итися
SFX J ти йся [^ж]ити
SFX J тися йся [^ж]итися
SFX J ти ймось [^ж]ити
SFX J тися ймось [^ж]итися
SFX J ти ймося [^ж]ити
SFX J тися ймося [^ж]итися
SFX J ти йтесь [^ж]ити
SFX J тися йтесь [^ж]итися
SFX J ти йтеся [^ж]ити
SFX J тися йтеся [^ж]итися
SFX J ти вись [ж]ити
SFX J тися вись [ж]итися
SFX J ти вися [ж]ити
SFX J тися вися [ж]итися
SFX J ти вімось [ж]ити
SFX J тися вімось [ж]итися
SFX J ти вімося [ж]ити
SFX J тися вімося [ж]итися
SFX J ти віться [ж]ити
SFX J тися віться [ж]итися
SFX J ти усь сти
SFX J тися усь стися
SFX J ти уся сти
SFX J тися уся стися
SFX J ти ешся сти
SFX J тися ешся стися
SFX J ти еться сти
SFX J тися еться стися
SFX J ти емось сти
SFX J тися емось стися
SFX J ти емося сти
SFX J тися емося стися
SFX J ти етесь сти
SFX J тися етесь стися
SFX J ти етеся сти
SFX J тися етеся стися
SFX J ти уться сти
SFX J тися уться стися
SFX J сти сся [ая]сти
SFX J стися сся [ая]стися
SFX J ести ісся ести
SFX J естися ісся естися
SFX J сти сшись [ая]сти
SFX J стися сшись [ая]стися
SFX J ести ісшись ести
SFX J естися ісшись естися
SFX J ти ись сти
SFX J тися ись стися
SFX J ти ися сти
SFX J тися ися стися
SFX J ти імось сти
SFX J тися імось стися
SFX J ти імося сти
SFX J тися імося стися
SFX J ти іться сти
SFX J тися іться стися
SFX L Y 517
SFX L 0 ся ти
SFX L 0 сь ти
SFX L ся сь тися
SFX L ти лась [^ус]ти
SFX L тися лась [^ус]тися
SFX L ти лася [^ус]ти
SFX L тися лася [^ус]тися
SFX L ти лось [^ус]ти
SFX L тися лось [^ус]тися
SFX L ти лося [^ус]ти
SFX L тися лося [^ус]тися
SFX L ти лись [^ус]ти
SFX L тися лись [^ус]тися
SFX L ти лися [^ус]ти
SFX L тися лися [^ус]тися
SFX L ти всь [аеиіоя]ти
SFX L тися всь [аеиіоя]тися
SFX L ти вся [аеиіоя]ти
SFX L тися вся [аеиіоя]тися
SFX L ти вшись [аеиіоя]ти
SFX L тися вшись [аеиіоя]тися
SFX L нути лась нути
SFX L нутися лась нутися
SFX L нути лася нути
SFX L нутися лася нутися
SFX L нути лось нути
SFX L нутися лось нутися
SFX L нути лося нути
SFX L нутися лося нутися
SFX L нути лись нути
SFX L нутися лись нутися
SFX L нути лися нути
SFX L нутися лися нутися
SFX L нути ся [^о]нути
SFX L нутися ся [^о]нутися
SFX L нути всь онути
SFX L нутися всь онутися
SFX L нути вся онути
SFX L нутися вся онутися
SFX L нути нувсь онути
SFX L нутися нувсь онутися
SFX L нути нувся онути
SFX L нутися нувся онутися
SFX L нути шись [^о]нути
SFX L нутися шись [^о]нутися
SFX L нути вшись онути
SFX L нутися вшись онутися
SFX L нути нувшись онути
SFX L нутися нувшись онутися
SFX L нути нулась нути
SFX L нутися нулась нутися
SFX L нути нулася нути
SFX L нутися нулася нутися
SFX L нути нулось нути
SFX L нутися нулось нутися
SFX L нути нулося нути
SFX L нутися нулося нутися
SFX L нути нулись нути
SFX L нутися нулись нутися
SFX L нути нулися нути
SFX L нутися нулися нутися
SFX L нути нувсь нути
SFX L нутися нувсь нутися
SFX L нути нувся нути
SFX L нутися нувся нутися
SFX L нути нувшись нути
SFX L нутися нувшись нутися
SFX L ути усь нути
SFX L утися усь нутися
SFX L ути уся нути
SFX L утися уся нутися
SFX L ути ешся нути
SFX L утися ешся нутися
SFX L ути еться нути
SFX L утися еться нутися
SFX L ути емось нути
SFX L утися емось нутися
SFX L ути емося нути
SFX L утися емося нутися
SFX L ути етесь нути
SFX L утися етесь нутися
SFX L ути етеся нути
SFX L утися етеся нутися
SFX L ути уться нути
SFX L утися уться нутися
SFX L ти нусь чити
SFX L тися нусь читися
SFX L ти нуся чити
SFX L тися нуся читися
SFX L ти нешся чити
SFX L тися нешся читися
SFX L ти неться чити
SFX L тися неться читися
SFX L ти немось чити
SFX L тися немось читися
SFX L ти немося чити
SFX L тися немося читися
SFX L ти нетесь чити
SFX L тися нетесь читися
SFX L ти нетеся чити
SFX L тися нетеся читися
SFX L ти нуться чити
SFX L тися нуться читися
SFX L ігнати женусь ігнати
SFX L ігнатися женусь ігнатися
SFX L ігнати женуся ігнати
SFX L ігнатися женуся ігнатися
SFX L ігнати женешся ігнати
SFX L ігнатися женешся ігнатися
SFX L ігнати женеться ігнати
SFX L ігнатися женеться ігнатися
SFX L ігнати женемось ігнати
SFX L ігнатися женемось ігнатися
SFX L ігнати женемося ігнати
SFX L ігнатися женемося ігнатися
SFX L ігнати женетесь ігнати
SFX L ігнатися женетесь ігнатися
SFX L ігнати женетеся ігнати
SFX L ігнатися женетеся ігнатися
SFX L ігнати женуться ігнати
SFX L ігнатися женуться ігнатися
SFX L ігнати женись ігнати
SFX L ігнатися женись ігнатися
SFX L ігнати женися ігнати
SFX L ігнатися женися ігнатися
SFX L ігнати женімось ігнати
SFX L ігнатися женімось ігнатися
SFX L ігнати женімося ігнати
SFX L ігнатися женімося ігнатися
SFX L ігнати женіться ігнати
SFX L ігнатися женіться ігнатися
SFX L іпрати перусь іпрати
SFX L іпратися перусь іпратися
SFX L іпрати перуся іпрати
SFX L іпратися перуся іпратися
SFX L іпрати перешся іпрати
SFX L іпратися перешся іпратися
SFX L іпрати переться іпрати
SFX L іпратися переться іпратися
SFX L іпрати перемось іпрати
SFX L іпратися перемось іпратися
SFX L іпрати перемося іпрати
SFX L іпратися перемося іпратися
SFX L іпрати перетесь іпрати
SFX L іпратися перетесь іпратися
SFX L іпрати перетеся іпрати
SFX L іпратися перетеся іпратися
SFX L іпрати перуться іпрати
SFX L іпратися перуться іпратися
SFX L іпрати перись іпрати
SFX L іпратися перись іпратися
SFX L іпрати перися іпрати
SFX L іпратися перися іпратися
SFX L іпрати перімось іпрати
SFX L іпратися перімось іпратися
SFX L іпрати перімося іпрати
SFX L іпратися перімося іпратися
SFX L іпрати періться іпрати
SFX L іпратися періться іпратися
SFX L ібрати берусь ібрати
SFX L ібратися берусь ібратися
SFX L ібрати беруся ібрати
SFX L ібратися беруся ібратися
SFX L ібрати берешся ібрати
SFX L ібратися берешся ібратися
SFX L ібрати береться ібрати
SFX L ібратися береться ібратися
SFX L ібрати беремось ібрати
SFX L ібратися беремось ібратися
SFX L ібрати беремося ібрати
SFX L ібратися беремося ібратися
SFX L ібрати беретесь ібрати
SFX L ібратися беретесь ібратися
SFX L ібрати беретеся ібрати
SFX L ібратися беретеся ібратися
SFX L ібрати беруться ібрати
SFX L ібратися беруться ібратися
SFX L ібрати берись ібрати
SFX L ібратися берись ібратися
SFX L ібрати берися ібрати
SFX L ібратися берися ібратися
SFX L ібрати берімось ібрати
SFX L ібратися берімось ібратися
SFX L ібрати берімося ібрати
SFX L ібратися берімося ібратися
SFX L ібрати беріться ібрати
SFX L ібратися беріться ібратися
SFX L ідрати дерусь ідрати
SFX L ідратися дерусь ідратися
SFX L ідрати деруся ідрати
SFX L ідратися деруся ідратися
SFX L ідрати дерешся ідрати
SFX L ідратися дерешся ідратися
SFX L ідрати дереться ідрати
SFX L ідратися дереться ідратися
SFX L ідрати деремось ідрати
SFX L ідратися деремось ідратися
SFX L ідрати деремося ідрати
SFX L ідратися деремося ідратися
SFX L ідрати деретесь ідрати
SFX L ідратися деретесь ідратися
SFX L ідрати деретеся ідрати
SFX L ідратися деретеся ідратися
SFX L ідрати деруться ідрати
SFX L ідратися деруться ідратися
SFX L ідрати дерись ідрати
SFX L ідратися дерись ідратися
SFX L ідрати дерися ідрати
SFX L ідратися дерися ідратися
SFX L ідрати дерімось ідрати
SFX L ідратися дерімось ідратися
SFX L ідрати дерімося ідрати
SFX L ідратися дерімося ідратися
SFX L ідрати деріться ідрати
SFX L ідратися деріться ідратися
SFX L бити іб'юсь [бдз]бити
SFX L битися іб'юсь [бдз]битися
SFX L бити іб'юся [бдз]бити
SFX L битися іб'юся [бдз]битися
SFX L бити іб'єшся [бдз]бити
SFX L битися іб'єшся [бдз]битися
SFX L бити іб'ється [бдз]бити
SFX L битися іб'ється [бдз]битися
SFX L бити іб'ємось [бдз]бити
SFX L битися іб'ємось [бдз]битися
SFX L бити іб'ємося [бдз]бити
SFX L битися іб'ємося [бдз]битися
SFX L бити іб'єтесь [бдз]бити
SFX L битися іб'єтесь [бдз]битися
SFX L бити іб'єтеся [бдз]бити
SFX L битися іб'єтеся [бдз]битися
SFX L бити іб'ються [бдз]бити
SFX L битися іб'ються [бдз]битися
SFX L вити ів'юсь [бдз]вити
SFX L витися ів'юсь [бдз]витися
SFX L вити ів'юся [бдз]вити
SFX L витися ів'юся [бдз]витися
SFX L вити ів'єшся [бдз]вити
SFX L витися ів'єшся [бдз]витися
SFX L вити ів'ється [бдз]вити
SFX L витися ів'ється [бдз]витися
SFX L вити ів'ємось [бдз]вити
SFX L витися ів'ємось [бдз]витися
SFX L вити ів'ємося [бдз]вити
SFX L витися ів'ємося [бдз]витися
SFX L вити ів'єтесь [бдз]вити
SFX L витися ів'єтесь [бдз]витися
SFX L вити ів'єтеся [бдз]вити
SFX L витися ів'єтеся [бдз]витися
SFX L вити ів'ються [бдз]вити
SFX L витися ів'ються [бдз]витися
SFX L пити іп'юсь [бдз]пити
SFX L питися іп'юсь [бдз]питися
SFX L пити іп'юся [бдз]пити
SFX L питися іп'юся [бдз]питися
SFX L пити іп'єшся [бдз]пити
SFX L питися іп'єшся [бдз]питися
SFX L пити іп'ється [бдз]пити
SFX L питися іп'ється [бдз]питися
SFX L пити іп'ємось [бдз]пити
SFX L питися іп'ємось [бдз]питися
SFX L пити іп'ємося [бдз]пити
SFX L питися іп'ємося [бдз]питися
SFX L пити іп'єтесь [бдз]пити
SFX L питися іп'єтесь [бдз]питися
SFX L пити іп'єтеся [бдз]пити
SFX L питися іп'єтеся [бдз]питися
SFX L пити іп'ються [бдз]пити
SFX L питися іп'ються [бдз]питися
SFX L лити іллюсь [бвдз]лити
SFX L литися іллюсь [бвдз]литися
SFX L лити іллюся [бвдз]лити
SFX L литися іллюся [бвдз]литися
SFX L лити іллєшся [бвдз]лити
SFX L литися іллєшся [бвдз]литися
SFX L лити іллється [бвдз]лити
SFX L литися іллється [бвдз]литися
SFX L лити іллємось [бвдз]лити
SFX L литися іллємось [бвдз]литися
SFX L лити іллємося [бвдз]лити
SFX L литися іллємося [бвдз]литися
SFX L лити іллєтесь [бвдз]лити
SFX L литися іллєтесь [бвдз]литися
SFX L лити іллєтеся [бвдз]лити
SFX L литися іллєтеся [бвдз]литися
SFX L лити іллються [бвдз]лити
SFX L литися іллються [бвдз]литися
SFX L ти йсь [бвлп]ити
SFX L тися йсь [бвлп]итися
SFX L ти йся [бвлп]ити
SFX L тися йся [бвлп]итися
SFX L ти ймось [бвлп]ити
SFX L тися ймось [бвлп]итися
SFX L ти ймося [бвлп]ити
SFX L тися ймося [бвлп]итися
SFX L ти йтесь [бвлп]ити
SFX L тися йтесь [бвлп]итися
SFX L ти йтеся [бвлп]ити
SFX L тися йтеся [бвлп]итися
SFX L ти мся дати
SFX L тися мся датися
SFX L ти сись дати
SFX L тися сись датися
SFX L ти сися дати
SFX L тися сися датися
SFX L ти сться дати
SFX L тися сться датися
SFX L ти мось дати
SFX L тися мось датися
SFX L ти мося дати
SFX L тися мося датися
SFX L ти стесь дати
SFX L тися стесь датися
SFX L ти стеся дати
SFX L тися стеся датися
SFX L ти дуться дати
SFX L тися дуться датися
SFX L ти йсь дати
SFX L тися йсь датися
SFX L ти йся дати
SFX L тися йся датися
SFX L ти ймось дати
SFX L тися ймось датися
SFX L ти ймося дати
SFX L тися ймося датися
SFX L ти йтесь дати
SFX L тися йтесь датися
SFX L ти йтеся дати
SFX L тися йтеся датися
SFX L ати мусь жати
SFX L атися мусь жатися
SFX L ати муся жати
SFX L атися муся жатися
SFX L ати мешся жати
SFX L атися мешся жатися
SFX L ати меться жати
SFX L атися меться жатися
SFX L ати мемось жати
SFX L атися мемось жатися
SFX L ати мемося жати
SFX L атися мемося жатися
SFX L ати метесь жати
SFX L атися метесь жатися
SFX L ати метеся жати
SFX L атися метеся жатися
SFX L ати муться жати
SFX L атися муться жатися
SFX L ати мись жати
SFX L атися мись жатися
SFX L ати мися жати
SFX L атися мися жатися
SFX L ати мімось жати
SFX L атися мімось жатися
SFX L ати мімося жати
SFX L атися мімося жатися
SFX L ати міться жати
SFX L атися міться жатися
SFX L ти нусь діти
SFX L тися нусь дітися
SFX L ти нуся діти
SFX L тися нуся дітися
SFX L ти нешся діти
SFX L тися нешся дітися
SFX L ти неться діти
SFX L тися неться дітися
SFX L ти немось діти
SFX L тися немось дітися
SFX L ти немося діти
SFX L тися немося дітися
SFX L ти нетесь діти
SFX L тися нетесь дітися
SFX L ти нетеся діти
SFX L тися нетеся дітися
SFX L ти нуться діти
SFX L тися нуться дітися
SFX L ти нься .діти
SFX L тися нься .дітися
SFX L ти ньмось .діти
SFX L тися ньмось .дітися
SFX L ти ньмося .діти
SFX L тися ньмося .дітися
SFX L ти ньтесь .діти
SFX L тися ньтесь .дітися
SFX L ти ньтеся .діти
SFX L тися ньтеся .дітися
SFX L ти нусь стати
SFX L тися нусь статися
SFX L ти нуся стати
SFX L тися нуся статися
SFX L ти нешся стати
SFX L тися нешся статися
SFX L ти неться стати
SFX L тися неться статися
SFX L ти немось стати
SFX L тися немось статися
SFX L ти немося стати
SFX L тися немося статися
SFX L ти нетесь стати
SFX L тися нетесь статися
SFX L ти нетеся стати
SFX L тися нетеся статися
SFX L ти нуться стати
SFX L тися нуться статися
SFX L ти нься стати
SFX L тися нься статися
SFX L ти ньмось стати
SFX L тися ньмось статися
SFX L ти ньмося стати
SFX L тися ньмося статися
SFX L ти ньтесь стати
SFX L тися ньтесь статися
SFX L ти ньтеся стати
SFX L тися ньтеся статися
SFX L ати усь ссати
SFX L атися усь ссатися
SFX L ати уся ссати
SFX L атися уся ссатися
SFX L ати ешся ссати
SFX L атися ешся ссатися
SFX L ати еться ссати
SFX L атися еться ссатися
SFX L ати емось ссати
SFX L атися емось ссатися
SFX L ати емося ссати
SFX L атися емося ссатися
SFX L ати етесь ссати
SFX L атися етесь ссатися
SFX L ати етеся ссати
SFX L атися етеся ссатися
SFX L ати уться ссати
SFX L атися уться ссатися
SFX L ати ись ссати
SFX L атися ись ссатися
SFX L ати ися ссати
SFX L атися ися ссатися
SFX L ати імось ссати
SFX L атися імось ссатися
SFX L ати імося ссати
SFX L атися імося ссатися
SFX L ати імся ссати
SFX L атися імся ссатися
SFX L ати іться ссати
SFX L атися іться ссатися
SFX L олоти елюсь олоти
SFX L олотися елюсь олотися
SFX L олоти елюся олоти
SFX L олотися елюся олотися
SFX L олоти елешся олоти
SFX L олотися елешся олотися
SFX L олоти елеться олоти
SFX L олотися елеться олотися
SFX L олоти елемось олоти
SFX L олотися елемось олотися
SFX L олоти елемося олоти
SFX L олотися елемося олотися
SFX L олоти елетесь олоти
SFX L олотися елетесь олотися
SFX L олоти елетеся олоти
SFX L олотися елетеся олотися
SFX L олоти елються олоти
SFX L олотися елються олотися
SFX L олоти елись олоти
SFX L олотися елись олотися
SFX L олоти елися олоти
SFX L олотися елися олотися
SFX L олоти елімось олоти
SFX L олотися елімось олотися
SFX L олоти елімося олоти
SFX L олотися елімося олотися
SFX L олоти еліться олоти
SFX L олотися еліться олотися
SFX L істи ядусь істи
SFX L істися ядусь істися
SFX L істи ядуся істи
SFX L істися ядуся істися
SFX L істи ядешся істи
SFX L істися ядешся істися
SFX L істи ядеться істи
SFX L істися ядеться істися
SFX L істи ядемось істи
SFX L істися ядемось істися
SFX L істи ядемося істи
SFX L істися ядемося істися
SFX L істи ядетесь істи
SFX L істися ядетесь істися
SFX L істи ядетеся істи
SFX L істися ядетеся істися
SFX L істи ядуться істи
SFX L істися ядуться істися
SFX L сти лась істи
SFX L стися лась істися
SFX L сти лася істи
SFX L стися лася істися
SFX L сти лось істи
SFX L стися лось істися
SFX L сти лося істи
SFX L стися лося істися
SFX L сти лись істи
SFX L стися лись істися
SFX L сти лися істи
SFX L стися лися істися
SFX L сти всь істи
SFX L стися всь істися
SFX L сти вся істи
SFX L стися вся істися
SFX L сти вшись істи
SFX L стися вшись істися
SFX L істи ядься істи
SFX L істися ядься істися
SFX L істи ядьмось істи
SFX L істися ядьмось істися
SFX L істи ядьмося істи
SFX L істися ядьмося істися
SFX L істи ядьтесь істи
SFX L істися ядьтесь істися
SFX L істи ядьтеся істи
SFX L істися ядьтеся істися
SFX N Y 291
SFX N 0 ся ти
SFX N 0 сь ти
SFX N ся сь тися
SFX N ти лась [^йіс]ти
SFX N тися лась [^йіс]тися
SFX N ти лася [^йіс]ти
SFX N тися лася [^йіс]тися
SFX N ти лось [^йіс]ти
SFX N тися лось [^йіс]тися
SFX N ти лося [^йіс]ти
SFX N тися лося [^йіс]тися
SFX N ти лись [^йіс]ти
SFX N тися лись [^йіс]тися
SFX N ти лися [^йіс]ти
SFX N тися лися [^йіс]тися
SFX N ти всь [аеиоу]ти
SFX N тися всь [аеиоу]тися
SFX N ти вся [аеиоу]ти
SFX N тися вся [аеиоу]тися
SFX N ти вшись [аеиоу]ти
SFX N тися вшись [аеиоу]тися
SFX N ати усь ржати
SFX N атися усь ржатися
SFX N ати уся ржати
SFX N атися уся ржатися
SFX N ати ешся ржати
SFX N атися ешся ржатися
SFX N ати еться ржати
SFX N атися еться ржатися
SFX N ати емось ржати
SFX N атися емось ржатися
SFX N ати емося ржати
SFX N атися емося ржатися
SFX N ати етесь ржати
SFX N атися етесь ржатися
SFX N ати етеся ржати
SFX N атися етеся ржатися
SFX N ати уться ржати
SFX N атися уться ржатися
SFX N ати ись ржати
SFX N атися ись ржатися
SFX N ати ися ржати
SFX N атися ися ржатися
SFX N ати імось ржати
SFX N атися імось ржатися
SFX N ати імося ржати
SFX N атися імося ржатися
SFX N ати іться ржати
SFX N атися іться ржатися
SFX N жати іжмусь [^р]жати
SFX N жатися іжмусь [^р]жатися
SFX N жати іжмуся [^р]жати
SFX N жатися іжмуся [^р]жатися
SFX N жати іжмешся [^р]жати
SFX N жатися іжмешся [^р]жатися
SFX N жати іжметься [^р]жати
SFX N жатися іжметься [^р]жатися
SFX N жати іжмемось [^р]жати
SFX N жатися іжмемось [^р]жатися
SFX N жати іжмемося [^р]жати
SFX N жатися іжмемося [^р]жатися
SFX N жати іжметесь [^р]жати
SFX N жатися іжметесь [^р]жатися
SFX N жати іжметеся [^р]жати
SFX N жатися іжметеся [^р]жатися
SFX N жати іжмуться [^р]жати
SFX N жатися іжмуться [^р]жатися
SFX N жати іжмись [^р]жати
SFX N жатися іжмись [^р]жатися
SFX N жати іжмися [^р]жати
SFX N жатися іжмися [^р]жатися
SFX N жати іжмімось [^р]жати
SFX N жатися іжмімось [^р]жатися
SFX N жати іжмімося [^р]жати
SFX N жатися іжмімося [^р]жатися
SFX N жати іжміться [^р]жати
SFX N жатися іжміться [^р]жатися
SFX N ти дусь [йі]ти
SFX N тися дусь [йі]тися
SFX N ти дуся [йі]ти
SFX N тися дуся [йі]тися
SFX N ти дешся [йі]ти
SFX N тися дешся [йі]тися
SFX N ти деться [йі]ти
SFX N тися деться [йі]тися
SFX N ти демось [йі]ти
SFX N тися демось [йі]тися
SFX N ти демося [йі]ти
SFX N тися демося [йі]тися
SFX N ти детесь [йі]ти
SFX N тися детесь [йі]тися
SFX N ти детеся [йі]ти
SFX N тися детеся [йі]тися
SFX N ти дуться [йі]ти
SFX N тися дуться [йі]тися
SFX N ти шовсь [йі]ти
SFX N тися шовсь [йі]тися
SFX N ти шовся [йі]ти
SFX N тися шовся [йі]тися
SFX N ти шлась [йі]ти
SFX N тися шлась [йі]тися
SFX N ти шлася [йі]ти
SFX N тися шлася [йі]тися
SFX N ти шлось [йі]ти
SFX N тися шлось [йі]тися
SFX N ти шлося [йі]ти
SFX N тися шлося [йі]тися
SFX N ти шлись [йі]ти
SFX N тися шлись [йі]тися
SFX N ти шлися [йі]ти
SFX N тися шлися [йі]тися
SFX N ти шовшись [йі]ти
SFX N тися шовшись [йі]тися
SFX N ти дись [йі]ти
SFX N тися дись [йі]тися
SFX N ти дися [йі]ти
SFX N тися дися [йі]тися
SFX N ти дімось [йі]ти
SFX N тися дімось [йі]тися
SFX N ти дімося [йі]ти
SFX N тися дімося [йі]тися
SFX N ти діться [йі]ти
SFX N тися діться [йі]тися
SFX N хати дусь хати
SFX N хатися дусь хатися
SFX N хати дуся хати
SFX N хатися дуся хатися
SFX N хати дешся хати
SFX N хатися дешся хатися
SFX N хати деться хати
SFX N хатися деться хатися
SFX N хати демось хати
SFX N хатися демось хатися
SFX N хати демося хати
SFX N хатися демося хатися
SFX N хати детесь хати
SFX N хатися детесь хатися
SFX N хати детеся хати
SFX N хатися детеся хатися
SFX N хати дуться хати
SFX N хатися дуться хатися
SFX N хати дься хати
SFX N хатися дься хатися
SFX N хати дьмось хати
SFX N хатися дьмось хатися
SFX N хати дьмося хати
SFX N хатися дьмося хатися
SFX N хати дьтесь хати
SFX N хатися дьтесь хатися
SFX N хати дьтеся хати
SFX N хатися дьтеся хатися
SFX N гнати женусь гнати
SFX N гнатися женусь гнатися
SFX N гнати женуся гнати
SFX N гнатися женуся гнатися
SFX N гнати женешся гнати
SFX N гнатися женешся гнатися
SFX N гнати женеться гнати
SFX N гнатися женеться гнатися
SFX N гнати женемось гнати
SFX N гнатися женемось гнатися
SFX N гнати женемося гнати
SFX N гнатися женемося гнатися
SFX N гнати женетесь гнати
SFX N гнатися женетесь гнатися
SFX N гнати женетеся гнати
SFX N гнатися женетеся гнатися
SFX N гнати женуться гнати
SFX N гнатися женуться гнатися
SFX N гнати женись гнати
SFX N гнатися женись гнатися
SFX N гнати женися гнати
SFX N гнатися женися гнатися
SFX N гнати женімось гнати
SFX N гнатися женімось гнатися
SFX N гнати женімося гнати
SFX N гнатися женімося гнатися
SFX N гнати женіться гнати
SFX N гнатися женіться гнатися
SFX N ти нусь [ия]гти
SFX N тися нусь [ия]гтися
SFX N ти нуся [ия]гти
SFX N тися нуся [ия]гтися
SFX N ти нешся [ия]гти
SFX N тися нешся [ия]гтися
SFX N ти неться [ия]гти
SFX N тися неться [ия]гтися
SFX N ти немось [ия]гти
SFX N тися немось [ия]гтися
SFX N ти немося [ия]гти
SFX N тися немося [ия]гтися
SFX N ти нетесь [ия]гти
SFX N тися нетесь [ия]гтися
SFX N ти нетеся [ия]гти
SFX N тися нетеся [ия]гтися
SFX N ти нуться [ия]гти
SFX N тися нуться [ия]гтися
SFX N гти гся [ия]гти
SFX N гтися гся [ия]гтися
SFX N гти гшись [ия]гти
SFX N гтися гшись [ия]гтися
SFX N ти нись ягти
SFX N тися нись ягтися
SFX N ти нися ягти
SFX N тися нися ягтися
SFX N ти німось ягти
SFX N тися німось ягтися
SFX N ти німося ягти
SFX N тися німося ягтися
SFX N ти ніться ягти
SFX N тися ніться ягтися
SFX N сти дусь [еая]сти
SFX N стися дусь [еая]стися
SFX N сти дуся [еая]сти
SFX N стися дуся [еая]стися
SFX N сти дешся [еая]сти
SFX N стися дешся [еая]стися
SFX N сти деться [еая]сти
SFX N стися деться [еая]стися
SFX N сти демось [еая]сти
SFX N стися демось [еая]стися
SFX N сти демося [еая]сти
SFX N стися демося [еая]стися
SFX N сти детесь [еая]сти
SFX N стися детесь [еая]стися
SFX N сти детеся [еая]сти
SFX N стися детеся [еая]стися
SFX N сти дуться [еая]сти
SFX N стися дуться [еая]стися
SFX N сти лась сти
SFX N стися лась стися
SFX N сти лася сти
SFX N стися лася стися
SFX N сти лось сти
SFX N стися лось стися
SFX N сти лося сти
SFX N стися лося стися
SFX N сти лись сти
SFX N стися лись стися
SFX N сти лися сти
SFX N стися лися стися
SFX N сти всь [^е]сти
SFX N стися всь [^е]стися
SFX N сти вся [^е]сти
SFX N стися вся [^е]стися
SFX N ести івсь ести
SFX N естися івсь естися
SFX N ести івся ести
SFX N естися івся естися
SFX N ести івшись ести
SFX N естися івшись естися
SFX N сти вшись [^е]сти
SFX N стися вшись [^е]стися
SFX N сти дись [еая]сти
SFX N стися дись [еая]стися
SFX N сти дися [еая]сти
SFX N стися дися [еая]стися
SFX N сти дімось [еая]сти
SFX N стися дімось [еая]стися
SFX N сти дімося [еая]сти
SFX N стися дімося [еая]стися
SFX N сти діться [еая]сти
SFX N стися діться [еая]стися
SFX N сти мся [ії]сти
SFX N стися мся [ії]стися
SFX N ти ись [ії]сти
SFX N тися ись [ії]стися
SFX N ти ися [ії]сти
SFX N тися ися [ії]стися
SFX N ти ться [ії]сти
SFX N тися ться [ії]стися
SFX N сти мось [ії]сти
SFX N стися мось [ії]стися
SFX N сти мося [ії]сти
SFX N стися мося [ії]стися
SFX N ти тесь [ії]сти
SFX N тися тесь [ії]стися
SFX N ти теся [ії]сти
SFX N тися теся [ії]стися
SFX N сти дяться їсти
SFX N стися дяться їстися
SFX N сти жся їсти
SFX N стися жся їстися
SFX N сти жмось їсти
SFX N стися жмось їстися
SFX N сти жмося їсти
SFX N стися жмося їстися
SFX N сти жтесь їсти
SFX N стися жтесь їстися
SFX N сти жтеся їсти
SFX N стися жтеся їстися
SFX O Y 42
SFX O вати ючи [ауюя]вати
SFX O ати учи [рз]вати
SFX O зати жучи зати
SFX O ати ачи [днжщ]ати
SFX O ати ачи [^ао]чати
SFX O тати чучи [^с]тати
SFX O кати чучи [^с]кати
SFX O сати шучи сати
SFX O хати шучи хати
SFX O стати щучи стати
SFX O скати щучи скати
SFX O слати шлючи слати
SFX O ати лючи пати
SFX O ати ючи орати
SFX O рати еручи [бдп]рати
SFX O ити ячи дити
SFX O здити жджучи здити
SFX O ити ячи [^о]зити
SFX O ити ячи озити
SFX O ити ачи [жчшщ]ити
SFX O ити ячи [лснр]ити
SFX O ити лячи [бвмпф]ити
SFX O тити чучи [^с]тити
SFX O ити ячи тити
SFX O іти ячи діти
SFX O іти ачи [шж]іти
SFX O іти ячи [нлртс]іти
SFX O іти учи діти
SFX O іти лячи [бвмпф]іти
SFX O ути учи нути
SFX O ти дучи бути
SFX O оти ючи оти
SFX O їти ячи їти
SFX O ти учи [збв]ти
SFX O ти тучи ости
SFX O сти тучи [еі]сти
SFX O сти нучи лясти
SFX O кти чучи кти
SFX O гти жучи [еоиія]гти
SFX O ерти ручи [^дж]ерти
SFX O рти ручи [дж]ерти
SFX O ти ючи [аі]яти
SFX Q Y 8
SFX Q яти ючи [аяіо]яти
SFX Q ти ючи [илнрцд]яти
SFX Q ти ючи [аіу]ти
SFX Q ити 'ючи [бвп]ити
SFX Q ити иючи [врмнш]ити
SFX Q ити лючи лити
SFX Q ти вучи жити
SFX Q ти учи сти
SFX P Y 84
SFX P вати ючись [ауюя]вати
SFX P ватися ючись [ауюя]ватися
SFX P ати учись [рз]вати
SFX P атися учись [рз]ватися
SFX P зати жучись зати
SFX P затися жучись затися
SFX P ати ачись [днжщ]ати
SFX P атися ачись [днжщ]атися
SFX P ати ачись [^ао]чати
SFX P атися ачись [^ао]чатися
SFX P тати чучись [^с]тати
SFX P татися чучись [^с]татися
SFX P кати чучись [^с]кати
SFX P катися чучись [^с]катися
SFX P сати шучись сати
SFX P сатися шучись сатися
SFX P хати шучись хати
SFX P хатися шучись хатися
SFX P стати щучись стати
SFX P статися щучись статися
SFX P скати щучись скати
SFX P скатися щучись скатися
SFX P слати шлючись слати
SFX P слатися шлючись слатися
SFX P ати лючись пати
SFX P атися лючись патися
SFX P ати ючись орати
SFX P атися ючись оратися
SFX P рати еручись [бдп]рати
SFX P ратися еручись [бдп]ратися
SFX P ити ячись дити
SFX P итися ячись дитися
SFX P здити жджучись здити
SFX P здитися жджучись здитися
SFX P ити ячись [^о]зити
SFX P итися ячись [^о]зитися
SFX P ити ячись озити
SFX P итися ячись озитися
SFX P ити ачись [жчшщ]ити
SFX P итися ачись [жчшщ]итися
SFX P ити ячись [лснр]ити
SFX P итися ячись [лснр]итися
SFX P ити лячись [бвмпф]ити
SFX P итися лячись [бвмпф]итися
SFX P тити чучись [^с]тити
SFX P титися чучись [^с]титися
SFX P ити ячись тити
SFX P итися ячись титися
SFX P іти ячись діти
SFX P ітися ячись дітися
SFX P іти ачись [шж]іти
SFX P ітися ачись [шж]ітися
SFX P іти ячись [нлртс]іти
SFX P ітися ячись [нлртс]ітися
SFX P іти учись діти
SFX P ітися учись дітися
SFX P іти лячись [бвмпф]іти
SFX P ітися лячись [бвмпф]ітися
SFX P ути учись нути
SFX P утися учись нутися
SFX P ти дучись бути
SFX P тися дучись бутися
SFX P оти ючись оти
SFX P отися ючись отися
SFX P їти ячись їти
SFX P їтися ячись їтися
SFX P ти учись [збв]ти
SFX P тися учись [збв]тися
SFX P ти тучись ости
SFX P тися тучись остися
SFX P сти тучись [еі]сти
SFX P стися тучись [еі]стися
SFX P сти нучись лясти
SFX P стися нучись лястися
SFX P кти чучись кти
SFX P ктися чучись ктися
SFX P гти жучись [еоиія]гти
SFX P гтися жучись [еоиія]гтися
SFX P ерти ручись [^дж]ерти
SFX P ертися ручись [^дж]ертися
SFX P рти ручись [дж]ерти
SFX P ртися ручись [дж]ертися
SFX P ти ючись [аі]яти
SFX P тися ючись [аі]ятися
SFX R Y 16
SFX R яти ючись [аяіо]яти
SFX R ятися ючись [аяіо]ятися
SFX R ти ючись [илнрцд]яти
SFX R тися ючись [илнрцд]ятися
SFX R ти ючись [аіу]ти
SFX R тися ючись [аіу]тися
SFX R ити 'ючись [бвп]ити
SFX R итися 'ючись [бвп]итися
SFX R ити иючись [врмнш]ити
SFX R итися иючись [врмнш]итися
SFX R ити лючись лити
SFX R итися лючись литися
SFX R ти вучись жити
SFX R тися вучись житися
SFX R ти учись сти
SFX R тися учись стися
PFX Z Y 1
PFX Z 0 не .
PFX Y Y 1
PFX Y 0 най .
PFX X Y 2
PFX X в у в[^']
PFX X в' у в'