Blob Blame History Raw
UTF-8
абетка|1
|(див.) азбука
абетковий|1
|(див.) азбучний
абихто|1
|(див.) будь-хто
абищиця|1
|(див.) дрібниця
абищо|1
|(див.) що-небудь
абияк|1
|(див.) як-небудь
абиякий|1
|який-небудь|будь-який|(дещо зневажливо) сякий-такий|(дещо зневажливо) такий-сякий
абориген|1
|(див.) житель
абсолютний|1
|(див.) повний
абсолютно|1
|(див.) зовсім
абсорбуючий|1
|здатний абсорбувати|абсорбційний|абсорбент
абстрагуючий|1
|здатний абстрагувати|абстракційний
абсурд|1
|(див.) безглуздя
абсурдний|1
|(див.) безглуздий
авансуючий|1
|авансодавець|згодний авансувати|авансувальний
авіатор|1
|(див.) льотчик
автентичний|1
|(див.) справжній
автобіографія|1
|(див.) біографія
автограф|1
|(див.) рукопис|(див.) підпис
автоматизуючий|1
|здатний автоматизувати|автоматизаційний|для автоматизації
автомобіль|1
|(легковий) (розм.) авто|(легковий) машина|(пор.) грузовик
авторитет|1
|(див.) знавець
автострада|1
|(див.) дорога
автохтон|1
|(див.) житель
автохтонний|1
|(див.) тубільний
агент|1
|(див.) сищик
агітуючий|1
|агітатор|агітаційний|зайнятий агітацією
агонізуючий|1
|агонійний|охоплений агонією|в агонії
адаптуючий|1
|здатний адаптувати|адаптаційний|адаптувальний|(техн.) адаптор
адвокат|1
|(див.) оборонець
адресуючий|1
|звиклий адресувати|адресант|адресувальний|для адресування
аероплан|1
|(див.) літак
азбука|1
|абетка|алфавіт
азбучний|1
|абетковий|алфавітний
акліматизуючий|1
|здатний акліматизувати|акліматизатор|акліматизаційний|для акліматизації
акомпануючий|1
|акомпаньятор|пригравач|для акомпанування
акредитуючий|1
|призначений акредитувати|акредитаційний|для акредитації
активізуючий|1
|здатний активізувати|активізатор|активізаційний|для активізації
активний|1
|(див.) діяльний|(див.) дійовий
активуючий|1
|здатний активувати|активатор|активаційний|для активації
актор|1
|(див.) артист
акторка|1
|(див.) артистка
актуальний|1
|(див.) злободенний
акула|1
(перен.)|(див.) хижак
акумулюючий|1
|здатний акумулювати|акумулятор|акумуляційний|для акумуляції
акуратний|1
|(у виконуванні обов’язків) старанний|(у виконуванні обов’язків) ретельний|(розм.) справний
акуратність|1
|(див.) старанність
акуратно|1
|(див.) старанно
акцент|1
(у слові)|наголос
алкоголік|1
|(див.) п’яниця
альманах|1
|збірник
альтернуючий|1
|навперемінний|наворотливий|наворотний|альтернаційний|здатний чергуватися
алфавіт|1
|(див.) азбука
алфавітний|1
|(див.) азбучний
аматор|1
|любитель
аматорка|1
|любителька
амбар|1
|(див.) комора
амбіція|1
|(див.) самолюбство
аналгезуючий|1
|протибольовий|аналгетичний
аналізуючий|1
|здатний аналізувати|зайнятий аналізою|аналітик|аналітичний
аналогічний|1
|(див.) подібний
аналогія|1
|(див.) подібність
анахорет|1
|(див.) самітник
антиквар|1
|(див.) книгар
антикварій|1
|(див.) книгар
антипатичний|1
|(див.) несимпатичний
антипко|1
|(див.) чорт
анулювання|1
|(див.) скасування
анулювати|1
|(див.) касувати
анцибол|1
|(див.) чорт
анциболот|1
|(див.) чорт
анциболотник|1
|(див.) чорт
апатичний|1
|(див.) байдужий
апатично|1
|(див.) байдуже
арапник|1
|(див.) батіг
арба|1
|(див.) віз
аргамак|1
|(див.) румак
арго|1
|(див.) жаргон
аргумент|1
|(див.) довід
арештант|1
|(див.) в’язень
арештантська|1
|(образно) (розм.) холодна|(образно) буцегарня|(образно) каталажка|(образно) кутузка|(дорев.) каземат
арештантський|1
|(див.) тюремний
арідник|1
|(див.) чорт
армієць|1
|(див.) солдат
армія|1
|(див.) військо
аромат|1
|(див.) запах
ароматний|1
|(див.) запашний
артилерист|1
|гармаш|гарматник|(в особовому складі батареї) батареєць|(іст.) пушкар|(іст.) канонір
артист|1
|(театру) актор|(заст., ірон.) лицедій
артистичний|1
|(див.) мистецький
артистка|1
|актриса|акторка|лицедійка|(пор.) артист
архаїчний|1
|(див.) застарілий
атака|1
|(див.) наступ
атакувати|1
|(див.) наступати
атеїст|1
|безвірник|невіруючий|(рідше) безбожник
атеїстка|1
|безвірниця|невіруюча|(рідше) безбожниця
ательє|1
|(див.) майстерня
атестат|1
|(див.) посвідка
атлет|1
|(див.) силач
атрамент|1
|(див.) чорнило
баба|1
|(про жінку в похилому віці – ще) старуха|(про жінку в похилому віці – ще) бабка|(пестл.) бабонька|(пестл.) бабуня|(пестл.) бабуся|(пестл.) бабусенька|(пестл.) бабусечка|(пестл.) старенька|(пор.) жінка|(пор.) знахарка|(пор.) довбня
баба-сповитуха|1
|(див.) повитуха
бабахати|1
(розм.)|(про звук пострілу) бахати|(сильніше) бахкати|(сильніше) бабахкати|(сильніше) бухати|(пор.) стріляти
бабахнути|1
|(див.) тарахнути|(див.) упасти
баба-яга|1
|(див.) чарівниця
бабитися|1
|(див.) морщитися
бабіти|1
|(див.) морщитися
бабка|1
|(див.) баба
баблятися|1
|(див.) бабратися
бабонька|1
|(див.) баба
бабрати|1
|(див.) бруднити
бабратися|1
(коло чого) (розм.)|длубатися|(обл.) баблятися
бабуня|1
|(див.) баба
бабусенька|1
|(див.) баба
бабусечка|1
|(див.) баба
бабуся|1
|(див.) баба
бавити|1
|(див.) забавляти
бавитися|1
|забавлятися|(про дітей – ще) гратися|(про старших) розважатися
багатий|1
|(що живе в достатку) заможний|(книжн.) імущий (клас)|(заст.) маєтний|(заст.) маючий|(дуже багатий) багатющий|(на гроші) (розм.) грошовитий|(пор.) рясний
багатир|1
|(див.) багач
багатирка|1
|(див.) багачка
багатій|1
|(див.) багач
багатійка|1
|(див.) багачка
багатіти|1
|(щораз більше) багатшати|(щораз більше) багатішати|(про накопичування майна і под. – ще) розживатися|(ставати заможним) заможніти|(примножуючи багатства) збагачуватися|(нечесним способом) наживатися
багато|1
|(розм.) багацько|(доволі багато) чимало|(у значенні кількісного слова розм. – зрідка) купа|(у значенні кількісного слова розм. – зрідка) сила|(дуже багато) безліч|(дуже багато) сила-силенна|(дуже багато) маса|(дуже багато) тьма|(дуже багато) тьма-тьмуща|(дуже багато) видимо-невидимо|хмара|(фам.) достобіса|(пор.) значно
багатобарвний|1
|різнобарвний|багатоколірний|різноколірний|(про яскравість кольорів) барвистий|(про яскравість кольорів) квітчастий|(про яскравість кольорів) кольористий
багатобарвність|1
|багатоколірність|барвистість|квітчастість|кольористість|(пор.) багатобарвний
багатознаменний|1
|(див.) знаменний
багатозначний|1
|(з особливим значенням – про погляд, усмішку тощо) значущий|(з особливим значенням – про погляд, усмішку тощо) значливий|(з особливим виразом – ще) промовистий|(з особливим виразом – ще) вимовний|(про очі, погляд – ще) виразистий
багатозначно|1
|значуще|значливо|промовисто|вимовно|виразисто|(пор.) багатозначний
багатоколірний|1
|(див.) багатобарвний
багатоколірність|1
|(див.) багатобарвність
багатолистий|1
|(див.) ряснолистий
багатолітній|1
|(див.) довголітній
багатолюдний|1
|людний|(заст., уроч.) велелюдний|(про країну) густонаселений
багатомовний|1
|(про балакуна) велемовний|(про балакуна) великомовний|(розм.) просторікуватий
багатообіцяючий|1
|повен надій|перспективний|з великими надіями
багаторазовий|1
|(про дещо меншу кількість) кількаразовий|(про дещо меншу кількість) неодноразовий|(про дещо меншу кількість) неоднократний|(що буває нерідко) частий
багаторазово|1
|(див.) часто
багаторічний|1
|(див.) довголітній
багатство|1
|(див.) достаток
багаття|1
|(див.) вогнище
багатшати|1
|(див.) багатіти
багатющий|1
|(див.) багатий
багацько|1
|(див.) багато
багач|1
|(розм.) багатир|(розм.) багатій|(сільський власник) куркуль|(грошовитий) (розм.) товстосум|(заст.) дукач|(заст.) дук|(заст.) дука|(заст.) дукар|(рідк.) срібляник
багачка|1
|багатирка|багатійка|куркулька|дукарка|(пор.) багач
багнистий|1
|мочаруватий|(з водою на поверхні) болотистий|(про дно ріки) тванистий
багно|1
|драгва|драговина|мочар|(з поверхнею, що трясеться) трясовина|(з поверхнею, що трясеться) багнище|(здебільшого з водою на поверхні) болото|(пор.) грязь
багнюка|1
|(див.) грязь
баговиння|1
|твань|(про намул з глиною) глей|(про намул з глиною) мул
багрити|1
|(див.) червонити
багріти|1
|(див.) багровіти
багровий|1
|багряний|темно-червоний|криваво-червоний|(розм.) буряковий|(пор.) червоний
багровіти|1
|(рідше) багріти|(поез.) багряніти|(пор.) червоніти
багряний|1
|(див.) багровий
багрянити|1
|(див.) червонити
багряніти|1
|(див.) червоніти
бадилина|1
|(трави) билина|(трави) (збіжжя, квітів) стеблина
бадилля|1
|гичка|гич|(бурякове) бурячиння|(бурякове) буряковиння|(бурякове) ботвина|(картопляне) картоплиння|(гарбузове) гарбузиння|(кавунове, гарбузове, диняче, огіркове) огудиння|(кавунове, гарбузове, диняче, огіркове) огудина|(кавунове, гарбузове, диняче, огіркове) гудиння|(кавунове, гарбузове, диняче, огіркове) гудина|(морквяне) морковиння
бадьористий|1
|(див.) бравий
бадьоритися|1
|храбрувати|храбруватися|храбритися|(ходити гоголем) козиритися|(ходити гоголем) хизуватися
бажання|1
|(див.) хотіння
бажати|1
(кому що)|зичити|(пор.) хотіти
бажаючий|1
|охочий|сповнений бажання|розохочений|ласий на що|жадущий|спраглий|спрагнений|голодний чого|охотник|(фраз.) зголошений
бажаючі|1
|хто хоче (бажаючі купити квитки = хто хоче купити квитки)
базар|1
|ринок|(де торгують приношеними речами) (розм.) товкучка|(заст.) тандита|(пор.) торг
базаринка|1
|(див.) хабар
базарний|1
|ринковий
базарувати|1
|(див.) торгувати
базграти|1
|(див.) мазюкати
базіка|1
|(див.) балакун|(див.) балакуха
базікало|1
|(див.) балакун|(див.) балакуха
базікання|1
|(див.) балаканина
базікати|1
(розм. фам.)|(образно про недоречну балаканину) варнякати|(образно про недоречну балаканину) верзякати|(образно про недоречну балаканину) верзти|(образно про недоречну балаканину) патякати|(образно про недоречну балаканину) плести (нісенітницю)|(образно про недоречну балаканину) плескати (язиком)|(образно про недоречну балаканину) ляпати (язиком)|(образно про недоречну балаканину) молоти (язиком)|(образно про недоречну балаканину) клепати (язиком)|(рідше) бевкати|(рідше) бовкати|(пор.) просторікати
базуватися|1
|(див.) ґрунтуватися
байда|1
|(див.) гуляка|(див.) скиба|(див.) скибка
байдак|1
|(див.) човен
байдара|1
|(див.) човен
байдарка|1
|(див.) човен
байдикування|1
|(див.) безділля
байдикувати|1
|(див.) ледарювати
байдуже|1
|байдужно|байдужливо|апатично|(в значенні присудка) однаково|(в значенні присудка) все одно
байдужий|1
|байдужний|(рідк.) байдужливий|апатичний|(про вираз очей) холодний|(до чужого горя) нечулий
байдужно|1
|(див.) байдуже
байка|1
|(див.) вигадка
байрак|1
|(див.) яр
бакай|1
|(див.) вибоїна
бал|1
|(див.) бенкет
балаган|1
|(див.) буда|(див.) будка
балаканина|1
(розм.)|(пусті) балачки|(знев., фам.) базікання|(знев., фам.) верзіння|(знев., фам.) патякання|(знев., фам.) ляпання|(знев., фам.) (язиком)|(знев., фам.) пустомолотство|(знев., фам.) марнословство|(пишномовна) (ірон.) просторікання|(пишномовна) просторікування
балакати|1
|(див.) говорити|(див.) розмовляти
балакливий|1
|(див.) балакучий
балакун|1
(розм.)|говорун|(жартівливий) баляндрасник|(заст.) перебендя|(що любить пусті балачки) (знев.) пустомолот|(що любить пусті балачки) пустомеля|(що любить пусті балачки) патякало|(перен.) базіка|(перен.) базікало|(що любить багато говорити – образно) торохтій|(що любить багато говорити – образно) тарахкало|балалайка|(рідк.) талалай
балакуха|1
(розм.)|говоруха|(про веселу) щебетуха|(про веселу) цокотуха|баляндрасниця|пустомеля|базіка|базікало|торохтійка|тарахкало|балалайка|талалайка|(пор.) балакун
балакучий|1
|балакливий|говіркий|говорючий|говорливий|гомінкий|гомінливий|гоміонливий|(про жінок) щебетливий|язикатий|(рідк.) слизькоязикий
балалайка|1
(перен.)|(див.) балакун|(див.) балакуха
баламут|1
|(див.) підбурювач|(див.) спокусник
баламута|1
|(див.) бунтар
баламутити|1
|(див.) підбурювати|(див.) туманити
баламутка|1
|(див.) спокусниця
балачка|1
|(див.) розмова
балія|1
|(див.) цебрик
балка|1
|(менша розміром) виярок|(менша розміром) видолинок|(менша розміром) улоговина|(менша розміром) лощовина|(менша розміром) лощина
балувати|1
|(див.) бенкетувати
балухатий|1
|(див.) витрішкуватий
балухи|1
|(див.) очі
баляндраси|1
|(див.) теревені
баляндрасити|1
(розм.)|баляндраси правити|баляндраси торочити|баляндраси розпускати|баляси точити|теревені правити|теревенити|верзти нісенітницю|(пор.) базікати
баляндрасник|1
|(див.) балакун
баляндрасниця|1
|(див.) балакуха
баляси|1
|(див.) теревені
бамбула|1
|(див.) вайло
банальний|1
|(див.) заяложений
банда|1
|(про суспільно шкідливий елемент) зграя|(про суспільно шкідливий елемент) ватага
бандит|1
|(учасник грабіжницької банди) грабіжник|(рідше) розбійник|(розм.) розбишака|(розм.) горлоріз|(розм.) хижак
бандитизм|1
|(див.) розбишацтво
бандитський|1
|грабіжницький|розбійницький|розбишацький|(пор.) бандит
банька|1
(водяна)|(див.) булька
банькатий|1
|(див.) витрішкуватий
банкет|1
|(див.) бенкет
баньки|1
|(див.) очі
банність|1
|(див.) туга
банувати|1
|(див.) тужити
баня|2
(приміщення для миття)|лазня
(архт.)|купол|(зрідка) верх
баняк|1
|(див.) чавун
барабанити|1
|(див.) стукати
бараболя|1
|(див.) картопля
баранці|1
|(див.) хмара|(див.) хвиля
барахло|1
|(див.) мотлох
барва|1
|(див.) колір|(див.) (про шерсть тварин) масть
барвистий|1
|барвний|пишнобарвний|кольористий|квітчастий|(пор.) багатобарвний
барвистість|1
|(див.) багатобарвність
барвний|1
|(див.) барвистий
барило|1
|бочонок|(на сир та інші молочні продукти) (обл.) бербениця
барити|1
(того, хто квапиться)|(розм.) (рідше) гаяти|(обл.) бавити
баритися|1
|гаятися|(розм.) забарятися|(обл.) бавитися|(обл.) длятися
бариш|1
|(див.) прибуток
баришник|1
|(див.) перепродувач
барліг|1
|(див.) лігвище|(див.) калюжа
бархат|1
|оксамит
бархатний|1
|оксамитний|оксамитовий
баский|1
(кінь)|(в бігу) прудкий|(в бігу) шпаркий|(в бігу) швидкий|(в бігу) бистрий|(про темперамент) гарячий
бастувати|1
|(див.) страйкувати
басувати|1
|(див.) скакати
басун|1
|(див.) румак
баталія|1
|(див.) сварка
батареєць|1
|(див.) артилерист
батіг|1
|пуга|(довгий) бич|(з плетених ремінців) нагай|(з плетених ремінців) нагайка|(з плетених ремінців) малахай|(з плетених ремінців) канчук|(мисл.) гарапник|(мисл.) арапник|(фольк.) карбач
батьківщина|2
|вітчизна|рідний край|(обл.) вітчина
|(див.) спадщина
батько|1
|(розм.) тато|(рідше) отець|(заст.) родитель|(обл.) неньо
батожити|1
|(див.) бити
батрак|1
|наймит
батракувати|1
|батрачити|наймитувати
батрачка|1
|наймичка
бахати|1
|(див.) бабахати
бахкати|1
|(див.) бабахати
бахнути|1
|(див.) ударити
бахнутися|1
|(див.) упасти
бахрома|1
|(див.) торочки
бахур|1
|(див.) розпутник
бацнути|1
|(див.) тарахнути
бачити|1
|(розм., рідк.) видати
бачитися|1
(кому)|(див.) увижатися
башта|1
|(див.) вежа
баюра|1
|(див.) калюжа
баяти|1
|(див.) розказувати
бгати|1
|(див.) м’яти
бджільництво|1
|(розведення бджіл на пасіці) пасічництво|(про примітивний лісний промисел) бортництво
бджоляр|1
|(що розводить бджіл у пасіці) пасічник|(що займається примітивним лісним бджільництвом) бортник
бебехи|1
|(див.) нутрощі
бебехнути|1
|(див.) упасти
бебехнутися|1
|(див.) упасти
бевзь|1
|(див.) дурень
бевзень|1
|(див.) дурень
бевкати|1
|(див.) дзвонити|(див.) базікати
бегеря|1
|(див.) ціпок
безбатченко|1
|(див.) сирота
безберегий|1
|(див.) безмежний
безбережний|1
|(див.) безмежний
безбережність|1
|(див.) безмежність
безбережно|1
|(див.) безмежно
безбожник|1
|(див.) атеїст
безбожниця|1
|(див.) атеїстка
безборонний|1
|(див.) беззаборонний|(див.) беззахисний
безбоязний|1
|небоязкий|небоязливий|неполохливий|(що нічого не лякається) безстрашний|(пор.) відважний
безвинний|1
|(див.) невинний
безвихідь|1
|(див.) тупик
безвихідний|1
(про становище)|(див.) скрутний
безвідплатний|1
|(див.) безплатний
безвідплатно|1
|(див.) безплатно
безвідрадісний|1
|(див.) безрадісний
безвідрадний|1
|(див.) безрадісний
безвірник|1
|(див.) атеїст
безвірниця|1
|(див.) атеїстка
безвічний|1
|(див.) вічний
безглуздий|1
|(про річ) абсурдний|(про річ) нісенітний|(про річ) неподобний|(пор.) дурний
безглуздя|1
|абсурд|нісенітниця|безглуздість|неподобність|(пор.) безумство
безголів’я|1
(рідше)|(див.) нещастя
безголовий|1
|(див.) дурний
безголов’я|1
|(див.) нещастя
безграмотний|1
|(див.) неграмотний
безграничний|1
|(див.) безмежний
безгранично|1
|(див.) безмежно
безгучний|1
|(див.) беззвучний
безґрунтовний|1
|необґрунтований|безпідставний|(пор.) неспроможний
безґрунтовність|1
|(див.) неспроможність
бездарний|1
|нездібний|недотепний|безталанний
безділля|2
|(див.) недоля
|неробство|(розм.) байдикування|(обл.) гульки (мн.)|(про брак активності) бездіяльність
бездовідний|1
|бездоказовий|(про обвинувачення тощо) голослівний
бездолля|1
|(див.) недоля
бездольний|1
|(див.) безталанний
бездомний|1
|безхатній|(про дітей – звичайно) безпритульний
бездомник|1
|(рідше) бездомок|(без рідкі і власної хати) бурлака|нетяга
бездонний|1
|(див.) глибокий
бездощевий|1
|(див.) засушливий
бездощів’я|1
|(див.) засуха
бездощовий|1
|(див.) засушливий
бездушний|1
|(див.) неживий|(див.) нечулий
безжалісний|1
|безжальний|(що не знає співчуття) безсердечний|(рідше) безсердний|(сильніше) жорстокосердий|(сильніше) жорстокий|(що не знає пощади) безпощадний
безжалісність|1
|(див.) жорстокість
безжалісно|1
|безжально|безсердечно|безсердно|жорстоко|безпощадно|(пор.) безжалісний
безжальний|1
|(див.) безжалісний
безжально|1
|(див.) безжалісно
безжурний|1
|(що нічим, не журиться) нежурливий|(рідше) безсумний|(що не має турбот) безтурботний|(рідше) безклопотний
беззаборонний|1
|безборонний|(в чому нема заборони) незаборонений|(в чому нема заборони) дозволений|(без обмежень в користуванні) вільний
беззавітний|1
|(див.) самовідданий
беззавітність|1
|(див.) самовідданість
беззаконний|1
|(див.) злочинний
беззаконник|1
|(див.) злочинець
беззахисний|1
|безборонний|(рідше) безоборонний
беззвучний|1
|безгучний|(про працю мотора тощо) безшумний|(про голос, плач тощо) глухий|(див. ще) приглушений
беззвучно|1
|(див.) тихо
безземельний|1
|(див.) бідний
беззмістовний|1
|пустий|(про фрази тощо) порожній|(сильніше) пустомовний|(розм.) пустопорожній
безклопотний|1
|(див.) безжурний
безконечний|1
|(див.) безмежний
безконечність|1
|(див.) безмежність
безкраїй|1
|(див.) безмежний
безкраїсть|1
|(див.) безмежність
безкрай|1
|(див.) безмежність
безкрайній|1
|(див.) безмежний
безкрайність|1
|(див.) безмежність
безкровний|1
|(див.) блідий
безлад|1
(рідше)|нелад|непорядок|(повний брак організованості) хаос|(розм.) розгардіяш
безладдя|1
|нелад|непорядок|(повний брак організованості) хаос|(розм.) розгардіяш
безладний|1
|неорганізований|(позбавлений порядку і под.) хаотичний|(пор.) недоладний
безличник|1
|(див.) безсоромний
безличність|1
|(див.) безсоромність
безличнки|1
|(див.) безсоромний
безліч|1
|(див.) багато
безлюдько|1
|(див.) відлюдник
безлюдний|1
|(без жителів) незаселений|(без жителів) ненаселений|(такий, де не видно або нема в даний момент людей) пустинний
безмежний|1
|(про простір) безкраїй|(про простір) безкрайній|(рідше) безконечний|(якому не видно кінця – берегів) безбережний|(якому не видно кінця – берегів) безберегий|(якому немає міри) безмірний|(якому немає міри) незмірний|(якого оком годі охопити) неосяжний|(якого оком годі охопити) неоглядний|(якого оком годі охопити) неозорий|(про почуття) безмірний|(рідше) безграничний
безмежність|1
|безкраїсть|безкрайність|(рідко) безкрай (розм.)|безконечність|безбережність|безмірність|неосяжність|неоглядність|неозорість|безмірність|(обл.) безмір|(пор.) безмежний
безмежно|1
|без краю|без кінця|(сильніше) без кінця-краю|(сильніше) безбережно|неосяжно|неоглядно|неозорно|неозоро|безмірно|безгранично|(пор.) безмежний
безмір|1
|(див.) безмежність
безмірний|1
|(див.) безмежний
безмірність|1
|(див.) безмежність
безмірно|1
|(див.) безмежно
безмовний|1
|(див.) мовчазний
безмовно|1
|(див.) мовчки
безмозкий|1
|(див.) дурний
безнадійний|1
|(див.) розпачливий
безнадійність|1
|безнадія|(крайня) відчай|(крайня) розпач|(обл.) розпука
безнастанний|1
|(див.) безупинним
безнастанно|1
|(див.) безупинно
безневинний|1
|(див.) невинний
безоборонний|1
|(див.) беззахисний
безодній|1
|(див.) глибокий
безодня|1
|(див.) глибина|(див.) провалля
безоплатний|1
|(див.) безплатний
безоплатно|1
|(див.) безплатно
безпам’ятний|1
|(див.) забутливий
безперебійний|1
|(див.) безперервний
безперебійно|1
|(див.) безперервно
безперервний|1
|(про правильно налагоджену працю – без затримки, простоїв і под.) безпереривний|(про правильно налагоджену працю – без затримки, простоїв і под.) безперебійний|(про дію, що довгий час не припиняється) безперестанний|(про дію, що довгий час не припиняється) безнастанний|(про дію, що довгий час не припиняється) безустанний|(про дію, що довгий час не припиняється) безупинний|(про дію, що довгий час не припиняється) невпинний|(що раз по раз повторюється) (заст.) разуразний
безперервно|1
|безпереривно|безперебійно|безперестанно|безперестану|безперестанку|безнастанно|безупинно|невпинно|(пор.) безперервний
безпереривний|1
|(див.) безперервний
безпереривно|1
|(див.) безперервно
безперестанку|1
|(див.) безперервно
безперестанний|1
|(див.) безперервний
безперестанно|1
|(див.) безперервно
безперестану|1
|(див.) безперервно
безперечний|1
|безспірний|незаперечний|(що виключає всякий сумнів) безсумнівний|(що виключає всякий сумнів) цілком певний|(що виключає всякий сумнів) очевидний
безперечно|1
|незаперечно|безсумнівно|(вставне слово) нема|(вставне слово) немає сумніву|певна річ
безпідставний|1
|(див.) безґрунтовний
безпідставність|1
|(див.) неспроможність
безплатний|1
|безоплатний|безвідплатний|(набутий даром) даровий
безплатно|1
|безоплатно|безвідплатно|даром|(пор.) безплатний
безплідний|1
|неплідний|(про землю) неродючий|(про худобу) яловий
безпомилковий|1
|непомильний|непохибний|(зрідка) непогрішимий
безпомилковість|1
|непомильність
безпорадний|1
|безпомічний|(неспроможний) безсилий|(неспроможний) безсильний
безпорядки|1
|(див.) бунт
безпосередній|1
|(див.) щирий
безпощадний|1
|(див.) безжалісний
безпощадно|1
|(див.) безжалісно
безпритульний|1
|(див.) бездомний
безпросвітний|1
|(про мряку, тьму і перен.) непроглядний|(сильніше) темний|(пор.) безрадісний
безпутний|1
|(див.) непутний
безп’ятко|1
|(див.) чорт
безрадісний|1
|невеселий|(у вищій мірі) безвідрадний|(рідше) безвідрадісний|(про життя, долю) безпросвітний
безрадісно|1
|(див.) сумно
безрідний|1
|(див.) одинокий
безрога|1
|(див.) свиня
безрозсудний|1
|нерозсудний|нерозсудливий|нерозважливий|нерозважний|неблагорозумний|(при крайньому ступені виявлення) безумний
безсердечний|1
|(див.) безжалісний
безсердечність|1
|(див.) жорстокість
безсердечно|1
|(див.) безжалісно
безсердний|1
|(див.) безжалісний
безсердно|1
|(див.) безжалісно
безсилий|1
|безсильний|(тільки при нестатку фізичних сил – ще) слабий|(тільки при нестатку фізичних сил – ще) немічний|(тільки при нестатку фізичних сил – ще) кволий|(тільки при нестатку фізичних сил – ще) недолугий|(тільки при нестатку фізичних сил – ще) недолужний
безсилля|1
|безсилість|слабість|неміч|кволість|недолужність|(пор.) безсилий
безсильний|1
|(див.) безсилий|(див.) безпорадний
безславний|1
|(див.) ганебний
безсмертний|1
|вічний|невмирущий|(такий, що ніколи не забудеться) немеркнучий|(поез.) неув’ядний
безсонний|1
|невиспаний (ніч)
безсоння|1
|безсонниця|нічниці|(у дітей) (заст.) несплячки
безсоромна|1
|(див.) соромітниця
безсоромний|1
|безстидний|(рідк.) безличний|(про слова, пісню) (див.) соромітний
безсоромник|1
|безстидник|соромітник|(рідк.) безличник
безсоромність|1
|безстидність|безстидство|(рідк.) безличність
безспірний|1
|дня безперечний
безстидний|1
|(див.) безсоромний
безстидник|1
|(див.) безсоромний
безстидниця|1
|(див.) соромітниця
безстидність|1
|(див.) безсоромність
безстидство|1
|(див.) безсоромність
безстрашний|1
|(див.) безбоязний
безстрашність|1
|(див.) відвага
безстрашно|1
|(див.) сміливо
безсумний|1
|(див.) безжурний
безсумнівний|1
|цілком певний|очевидний|(спертий на доказах) доведений|(що не викликає заперечень) безперечний|(що не викликає заперечень) незаперечний
безсумнівно|1
|(див.) безперечно
безталанний|1
|нещасний|(рідше) безщасний|(розм.) бездольний
безталання|1
|(див.) недоля
безтурботний|1
|(див.) безжурний
безтямний|1
|(від схвилювання тощо) нестямний|(як не свій) несамовитий|(пор.) дурний
безтямно|1
|нестямно
безугавний|1
|неугавний|невгавучий|невгавучщий|невгамовний|незмовкний|нестишний|(про оплески і под.) нестихаючий|(про оплески і под.) невщухаючий
безугавно|1
|без угаву|неугавно|не вгаваючи|невгамовно|незмовкно|не стихаючи|не вщухаючи|(пор.) безугавний
безумний|1
|(див.) безрозсудний|(див.) божевільний
безумство|1
(про поведінку)|безумність|(поез.) безум|нерозум|нерозумність|(у вищій мірі) дурість|(у вищій мірі) глупота|(у вищій мірі) безглуздя|(доведене до крайніх меж) божевілля|(доведене до крайніх меж) шаленство|(доведене до крайніх меж) навіженство
безумствувати|1
|дуріти|(сильніше) шаленіти|(сильніше) шаліти|(діяти безрозсудно) божеволіти
безупинний|1
|невпинний|безнастанний|безустанний|безперестанний|(пор.) безперервний
безупинно|1
|невпинно|безнастанно|безустанно|безперестану|безперестанку|безперестанно|(пор.) безперервно
безустанний|1
|(див.) безупинний
безустанно|1
|(див.) безупинно
безутішний|1
|(див.) нерозважний
безутішно|1
|(див.) сумно
безутомний|1
|(див.) невтомний
безхатній|1
|(див.) бездомний
безхитрий|1
|нелукавий|(пор.) прямодушний
безхмарний|1
|(див.) ясний
безцеремонний|1
|зухвалий|нахабний
безчесний|1
|(див.) ганебний
безчестити|1
|(див.) ганьбити
безчестя|1
|(див.) ганьба
безчинство|1
|(див.) бешкет
безчинствувати|1
|(див.) бешкетувати
безштанько|1
|(див.) злидар|(див.) шарпак
безшумний|1
|(див.) беззвучний
безщасний|1
|(див.) безталанний
бельбас|1
|(див.) телепень
белькотати|1
(розм.)|жебоніти|бубоніти|(про дітей і зневажливо) лепетати|(пор.) говорити
белькотіти|1
(розм.)|жебоніти|бубоніти|(про дітей і зневажливо) лепетати|(пор.) говорити
бенкет|1
|(урочистий) банкет|(заст.) учта|(офіціальний, влаштовуваний в дипломатичних колах) прийом|(з музикою і танцями) бал
бенкетар|1
|(див.) гуляка
бенкетувати|1
|(розм.) балувати|(про розвагу з пиятикою у просторіччі) пити-гуляти
бентежити|1
|непокоїти|турбувати|(сильніше) хвилювати
бентежитися|1
|(від сорому тощо) ніяковіти|(від хвилювання – ще) розгублюватися|(розм.) збиватися з пантелику|(пор.) збентежитися
бербениця|1
|(див.) барило
берегти|1
|(див.) стерегти|(див.) хоронити
беркицьнутися|1
|(див.) упасти
берлин|1
|(див.) карета
беручкий|1
|(див.) липкий
бесаги|1
|(див.) сакви
бесіда|1
|(див.) розмова
бесідник|1
|(див.) співбесідник
бесідувати|1
|(див.) розмовляти
бескед|1
|(див.) яр|(див.) обрив|(див.) скеля
бескет|1
|(див.) яр|(див.) обрив|(див.) скеля
бескид|1
|(див.) яр|(див.) обрив|(див.) скеля
бечівка|1
|(див.) вірьовка|(див.) шворка
бечова|1
|(див.) канат
бешкет|1
|безчинство|буйство|неподобство|скандал|(розм.) дебош|(обл.) галабурда
бешкетник|1
|буян|скандаліст|(розм.) дебошир|(охочий до бійки розм. – ще) задирака|(охочий до бійки розм. – ще) забіяка|(обл.) галабурдник
бешкетувати|1
|безчинствувати|буйствувати|буянити|скандалити|(розм.) дебоширити|(розм.) броїти|(розм.) колобродити|(рідк.) шурубурити|(обл.) галабурдити
бештати|1
|(див.) картати
бик|1
|(див.) бугай
билина|1
(трави)|(див.) бадилина
билиця|1
|(див.) бувальщина
бильця|1
|(див.) поруччя
бинда|1
|(див.) стрічка
биндюги|1
(мн.)|(див.) віз
биндюжник|1
|(див.) візник
бистрий|1
(в бігу)|(див.) швидкий
бистрина|1
|бистрінь|бистря
бистріше|1
|(див.) швидше
бистро|1
|(див.) швидко
бистроводий|1
|бистрий|(про потік річки) бігучий
бистроводний|1
|бистрий|(про потік річки) бігучий
бистроногий|1
|прудконогий|скороходий|швидконогий
бистроплинний|1
|швидкоплинний
бистрота|1
|(див.) швидкість
бистря|1
|(див.) бистрина
битва|1
|(див.) бій
бительня|1
|(див.) терлиця
бити|1
|(наносити удари батогом або чим-небудь гнучким) батожити|(наносити удари батогом або чим-небудь гнучким) бичувати|(наносити удари батогом або чим-небудь гнучким) шмагати|(образно) (розм.) періщити|(образно) парити|(образно) шпарити|(образно) сікти|(образно) стьобати|(образно) хльостати|(образно) хвоїти|(образно) хворостити|(образно) маніжити|(образно) хвиськати|(образно) чесати|(образно) чустрити|(образно) чухрати|(кулаком, палицею, чим-небудь тяжчим) кулачити|(кулаком, палицею, чим-небудь тяжчим) стусувати|(кулаком, палицею, чим-небудь тяжчим) дубасити|(кулаком, палицею, чим-небудь тяжчим) духопелити|(кулаком, палицею, чим-небудь тяжчим) бухати|(кулаком, палицею, чим-небудь тяжчим) бухкотіти|(підсил.) гатити|(підсил.) гамселити|(підсил.) гателити|(підсил.) гилити|(підсил.) гніздити|(підсил.) голомшити|(підсил.) гріти|(підсил.) жарити|(підсил.) клепати|(підсил.) колошматити|(підсил.) кресати|(підсил.) лупити|(підсил.) лупцювати|(підсил.) локшити|(підсил.) лущити|(підсил.) молотити|(підсил.) мотлошити|(підсил.) окладати|(підсил.) пірчити|(підсил.) стригти (по спині)|(підсил.) товкти|(підсил.) човпти|(підсил.) товкмачити
битися|1
(дрижати)|колотитися|(сильніше) кидатися|(сильніше) тіпатися|(про серце від схвилювання – ще) тьохкати|(про серце від схвилювання – ще) теленькати|(пор.) воювати
битюг|1
|(див.) ломовик
битюж|1
|(див.) ломовик
бич|1
|(див.) батіг
бичувати|1
|(див.) батожити
біг|1
|(див.) течія
біганина|1
|(розм.) метушня|(рідше) мотанина
бігати|1
|(метушливо) ганяти|(метушливо) гасати|(якнайшвидше – образно) літати|(туди й назад) (розм.) шмигляти|(про покусану гедзьом худобу й перен.) гедзатися|(про покусану гедзьом худобу й перен.) гедзкатися
бігаючий|1
|розбіганий|забіганий|звиклий [радий] бігати|бігун|непосидющий|(очі) блудний|рухомий|(у складн. словах) -біжний (напр. бистробіжний)|розбігані (очі)
бігом|1
|(розм.) бігцем|(розм.) підтюпцем|(розм.) тюпцем|(розм.) трушком
бігти|1
|(скоро) гнати|(скоро) гнатися|(скоро) мчати|(скоро) мчатися|(якнайшвидше – образно) летіти|(тільки про істот) (розм.) махати (звичайно докон.) чесати|(тільки про істот) чухрати
бігунка|1
|(див.) дизентерія
бігунки|1
|(див.) дрожки
бігунці|1
|(див.) дрожки
бігучий|1
|(див.) бистроводий|(див.) бистроводний
бігцем|1
|(див.) бігом
біда|2
|(про нещасливий випадок) пригода|(про нещасливий випадок) причина|(розм.) халепа|(розм.) пеня|(як зло) безголов’я|(як зло) безголів’я (рідше)|лихо|лиха година|(підсил.) нещастя|(підсил.) горе|(пор.) злидні|(пор.) лихо
|(див.) дроколка
бідак|1
|(див.) злидар
бідар|1
(рідше)|(див.) злидар
бідарка|1
|(див.) двоколка
бідаха|1
|(див.) бідолаха
біди|1
|(див.) злигодні
бідка|1
|(див.) двоколка
бідкання|1
|(див.) нарікання
бідкатися|1
|(див.) нарікати|(див.) бідувати
бідкувати|1
|(див.) турбуватися
бідний|1
|убогий|небагатий|неімущий|(про селян дореволюційного села) безземельний|(про селян дореволюційного села) незаможний|(про життя, побут і под.) злиденний|(про життя, побут і под.) нужденний|(рідше) нищий|(пор.) нещасний
бідність|1
|убогість|убозтво|нестатки|недостатки|(у вищій мірі) біда|(у вищій мірі) нужда|(у вищій мірі) злидні
бідніти|1
|убожіти|зводитися (з хазяйства)|підупадати|занепадати
бідно|1
|убого|(дуже) злиденно
біднота|1
(зб.)|(заст.) голота|(заст.) голь|(заст.) сірома|(заст.) сіромашня|(знев.) харпацтво
бідняк|1
|(іст.) незаможник
бідолаха|1
(розм.)|бідолах (рідше)|бідолашний|бідаха|бідняга|неборака|неборак|сердега|сірома|сіромаха|горопаха
бідолашка|1
|(див.) сердешна|(див.) сердешний
бідолашний|1
|бідний|нещасний|(розм.) сердешний|(рідше) сіромашний|(рідше) горопашний
бідування|1
|(див.) злигодні
бідувати|1
|бідкатися|(тяжко) горювати|(тяжко) поневірятися|(жити в злиднях) злиднювати
біжучий|1
|(див.) поточний
бій|1
|битва|(заст.) брань
бійка|1
|боротьба|(розм.) тасканина|(в якій не жаліють чубів – розм.) чубанина|(на ножах) різанина
бік|1
|(рідше) сторона
біль|1
|(див.) страждання
білий|1
|(при порівнянні, як сніг) білосніжний|(при порівнянні, як сніг) сніжно-білий|(як лілея) (поез. заст.) лілейний|(як лілея) лелійний
білка|1
|вивірка|(обл.) білиця
біловик|1
|(див.) чистовик
білосніжний|1
|(див.) білий
більшати|1
|збільшуватися|(про день, воду і под.) прибувати|(людей і под.) (розм. рідк.) примножитися
біля|1
(кого, чого)|коло|край|обік|побіля|близ|близько
білявий|1
|(див.) ясноволосий
біляк|1
|(див.) заєць
біографія|1
|життєпис|(свого життя) автобіографія
бір|1
|(див.) ліс
біс|1
(міф.)|(розм.) враг|(лайл.) дідько|(пор.) чорт
біснуватий|1
|шалений|скажений|(сам не свій) несамовитий
біснуватися|1
|шаліти|шаленіти|скаженіти
благати|1
|(див.) просити
благо|1
|(див.) добро
благовірна|1
|(див.) дружина
благовірний|1
|(див.) чоловік
благоденствувати|1
|(див.) гараздувати
благодійний|1
|(див.) благотворний
благозвучний|1
|(див.) милозвучний
благополучний|1
|(про результат тощо) щасливий|(про результат тощо) вдалий|(про результат тощо) успішний
благополучно|1
|(див.) щасливо
благородний|1
|(про вчинок і т. п.) великодушний|(заст.) шляхетний|(заст.) лицарський
благорозумний|1
|(див.) розсудливий
благорозумність|1
|(див.) розсудливість
благорозумно|1
|(див.) розсудливо
благотворний|1
|благодійний|корисний|(про вплив – ще) позитивний
благоуханний|1
|(див.) запашний
благуватий|1
|(див.) недоумкуватий
блакить|1
|(див.) голубизна
блакитний|1
|голубий|небесно-голубий|ясно-синій|лазуровий|лазурний|(пор.) синій
блакитніти|1
|(див.) голубіти
блакитнішати|1
|(див.) голубіти
ближчий|1
|(див.) поблизький
близ|1
(кого, чого)|(див.) біля
близький|1
(у просторі)|недалекий|(зовсім близький) поблизький|(у недалекому сусідстві) сусідній|(пор.) тісний
близько|1
(кого, чого)|(див.) біля
близнята|1
|близнюки|(розм.) двійнята
бликати|1
|(див.) блискати|(див.) мигати
бликнути|1
|(див.) глянути
блимати|1
|мигати|(про світло ще) мигтіти|(про світло ще) миготіти|(про світло ще) мигкотіти (обл.)|(про світло ще) мерехтіти|(пор.) світитися]
блимаючий|1
|(див.) мерехтливий
блимнути|1
|(див.) глянути
блиск|1
|(обл.) бляск|(підсил.) виблиск|(відбите світло) відблиск|(відбите світло) відсвіт
блискавка|1
|блискавиця|(розм.) мигавка|(заст.) громовина|(заст.) грімниця|(про відблиск далекої грози) зірниця
блискати|1
|(світлом) блищати|(підсил.) виблискувати|(підсил.) блискотіти|(рідше) (поез.) бриніти|(очима – сердито) блимати|(обл.) бликати
блискуче|1
|(див.) успішно
блискучий|1
|(див.) яскравий|(див.) талановитий
блистіти|1
|(див.) вилискувати
блищати|1
|(див.) блискати|(див.) світити|(див.) світитися|(див.) вилискувати|(див.) вилискуватися
блідий|1
|(хворобливого вигляду) безкровний
бліднути|1
|(див.) блякнути
блудяга|1
|(див.) бродяга
блукати|1
|бродити|(лише про людину) (розм.) вештатися|(лише про людину) валандатися|(лише про людину) тинятися|сновигати|(без діла) швендяти|(без діла) швендятися|(шукаючи дороги) блудити|(пор.) сновигати
блукаючий|1
|мандрівний|бездомний|кочовий|рухливий|на колесах
блякнути|1
|(про зорі, місяць) бліднути
бляск|1
|(див.) блиск
бляха|1
|жерсть
бляхар|1
|жерстяник
бляшаний|1
|жерстяний
бляшанка|1
|жерстянка
бовваніти|1
|(див.) види ітися
бовдур|2
|(див.) димар
(фам. лайл.)|лобур|лобуряка|лобас|бевзень|бевзь|(тупиця – ще) йолоп|(тупиця – ще) телепень|(тупиця – ще) довбеха
бовкати|1
|(див.) дзвонити|(див.) базікати
бовкнути|1
|(див.) сказати
бовтатися|1
|(у воді) плескатися|(у воді) хлюпатися|(розм.) хлюпостатися
бовтнути|1
|(див.) шубовснути
бовтун|1
|(обл.) запороток|(пор.) яйце
богатир|1
|(див.) силач
богомаз|1
|маляр|мазій
бодня|1
|(див.) діжка
боєць|1
|(див.) солдат
божевілля|1
|безумство|(підсил.) навіженство|(розм.) шаленство
божевільний|1
|безумний|(про людину) причинний|(у вищій мірі) навіжений|(у вищій мірі) навісний|(у вищій мірі) шалений|(розм.) не сповна розуму
божеволіти|1
|(див.) безумствувати
божитися|1
|(див.) клястися
бойовик|1
|(див.) солдат
бокал|1
|(див.) чарка
боклатий|1
(глечик)|(див.) череватий
болісний|1
|(див.) болючий|(див.) хоровитий
боліти|1
|(що у кого) нити|(що у кого) щеміти
болотистий|1
|грязький|(про вулиці і. т. п.) грязний|(розм. рідк.) кальний
болотник|1
|(див.) чорт
болото|1
|(див.) грязь
болючий|1
|болісний|(пор.) злободенний
болячка|1
|нарив|чиряк
болящий|1
|(див.) хворий
бордо|1
(невідм.)|бордовий|темно-червоний
боржій|1
|(див.) швидше
борзий|1
(поез.)|бистрий|прудкий|швидкий
борзо|1
|(див.) швидко
борзописець|1
|(див.) писака
борікатися|1
|(див.) боротися
боріння|1
|(див.) боротьба
бормотати|1
|(див.) мимрити
бормотіти|1
|(див.) мимрити
борня|1
|(див.) боротьба
боронити|1
|(див.) обороняти|(див.) забороняти|(див.) (с.-г.) боронувати
боронувати|1
(с.-г.)|боронити|(перед сівбою) скородити|(після сівби) волочити
боротьба|1
|(рідше) борня|(заст.) боріння
боротися|1
(мірятися силою)|(розм.) борюкатися|(рідше) борікатися|(пор.) воювати
борошно|1
|мука|(обл.) мливо|(обл.) меливо
борсатися|1
|(див.) кидатися
бортник|1
|(див.) бджоляр
бортництво|1
|(див.) бджільництво
борюкатися|1
|(див.) боротися
босий|1
|босоногий|невзутий|необутий
босяк|1
|обірванець|обідранець|(обл.) ракло|(пор.) халамидник
ботвина|1
|(див.) буряковиння
ботинки|1
|(див.) черевики
бочка|1
|діжка|(пряма, циліндричної форми) кадіб|(пряма, циліндричної форми) кадівб|(рідк.) кадуб|(рідк.) кухва|(див. ще) барило
боягуз|1
|страхополох
боягузливий|1
|(див.) боязкий
боягузливість|1
|(див.) боязкість
боягузливо|1
|(див.) боязко
боягузтво|1
|(див.) боязкість
боязкий|1
|боязливий|(підсил.) боягузливий|(що будь-чого лякається) лякливий|(що будь-чого лякається) полохливий|(рідк.) трепетний|(рідк.) жахливий
боязкість|1
|боязливість|боягузливість|боягузтво|лякливість|полохливість|жахливість|(пор.) боязкий
боязко|1
|боязливо|боязно|боягузливо|лякливо|полохливо|жахливо|(пор.) боязкий
боязливий|1
|(див.) боязкий
боязливо|1
|(див.) боязко
боязнь|1
|(див.) страх
боязно|1
|(див.) боязко
боярин|1
|(див.) шляхтич
боятися|1
|(при несподіваній причині страху) лякатися|(при несподіваній причині страху) страхатися|(відчувати жах) жахатися|(про тварин – звичайно) полошитися|(про тварин – звичайно) полохатися
бравий|1
|бадьористий|хвацький|молодецький|(розм.) голінний
брак|1
(нестача)|недостача|нестача|(повний) відсутність (даних тощо)
бракороб|1
|(див.) партач
бракувати|1
(чого)|(див.) невистачати
брама|1
|(див.) ворота
брань|1
|(див.) бій
бран|1
|(див.) полон
бранець|1
|(див.) полонений
бранка|1
|(див.) полонянка
братаниця|1
|(див.) племінниця
братанич|1
|(див.) племінник
брататися|1
|дружити|(розм. жарт.) куматися
братерський|1
|(див.) братній
брати|1
|(поспіхом, скорим рухом) хапати
братися|2
|(скорим рухом рук) хапатися
|(див.) женитися
братки|1
|(див.) щипці
братній|1
|братський|братерський
бредень|1
|(див.) сітка
бредня|1
|дурниця|нісенітниця|маячня
брезклий|1
|обрезклий|набряклий|одутлий|обрюзглий|опухлий
брезкнути|1
|набрякати|брюзгнути|опухати
бренькіт|1
|(див.) дзвенькіт
брести|1
|(в різних напрямах) бродити|(по воді, болоту і под.) (розм.) брьохати|(по воді, болоту і под.) брьохатися
брехання|1
|(див.) гавкання
брехати|1
(розм.)|(трохи) побріхувати|(для більшого враження – про хвалька) прибріхувати|(розм.) брехню точити|(образно) (рідк.) дзвін великий лити|(пор.) гавкати
брехач|1
|(див.) брехун
брехачка|1
|(див.) брехуха
брехливий|1
|(див.) неправдивий
брехня|1
|(див.) неправда
брехун|1
(розм.)|брехунець|(знев.) брехач|(знев.) брехачка|(фам.) брехуняка|(вправний) (рідк.) чистобреха|(вправний) скоробреха
брехуха|1
(розм.)|брехунка|брехачка|чистобреха|скоробреха|(пор.) брехун
бреш|1
|(див.) вилом
бридитися|1
|(див.) гидувати
бридкий|1
|гидкий|поганий|паскудний
брижа|1
|(див.) складка
брижі|1
(на воді)|(дрібні) жмури
бризкати|1
|прискати|(ротом) порскати|(іскри) сипати
брикати|1
|(про коня) хвицатися]|(про коня) вихати|(пор.) упиратися
брикатися|1
|(про коня) хвицатися]|(про коня) вихати|(пор.) упиратися
бриль|1
|(див.) капелюх
бриніння|1
|(див.) тремтіння
бриніти|1
|(див.) дзвеніти
бриньчати|1
|(див.) дзвеніти
брити|1
|(див.) голити
бритися|1
|(див.) голитися
бричка|1
|(див.) повозка
бришкати|1
|(див.) пишатися
брід|1
|(див.) перехід
бродити|1
|(див.) брести|(див.) ходити|(див.) шумувати
бродяга|1
|(розм. погордл.) заброда|(розм. погордл.) волоцюга|(обл.) блудяга|(обл.) галайда
броїти|1
(розм.)|колобродити|шурубурити
брость|1
|(див.) пуп’янок
брьохати|1
|(див.) чалапати|(див.) хлюпатися
брьохатися|1
|(див.) чалапати|(див.) хлюпатися
брьохнутися|1
|(див.) упасти
бруд|1
|грязь|нечистота|(на тілі) (обл.) леп
брудний|1
|нечистий|(про обличчя) замурзаний|(про одяг тощо) забруднений|(жирним) заяложений|(жирним) засмальцьований|(жирним) засалений
бруднити|1
|каляти|(гряззю тощо) валяти|(гряззю тощо) мазати|(розм.) бабрати|(обличчя) замурзувати|(жирним) ялозити|(жирним) заяложувати|(жирним) засмальцьовувати|(жирним) засалювати
брукувати|1
|(див.) мостити
брунька|1
|брость|пуп’янок
брутальний|1
|грубий|грубіянський
брюзгнути|1
|(див.) брезкнути
бряжчання|1
|брязкання|брязкіт|брязк|брязкотня|брязкотіння|дзвякання|дзвяк|деренчання|деренькотання|деренькотіння|дзвеніння|дзвенькіт|дзенькіт|дзеньк (рідше)|дзеленчання|дзеленькання|дзенькання|дзенькотіння|(пор.) бряжчати
бряжчати|1
|(про звук металу, скла, посуду) брязкати|(підсил.) брязкотіти|(доволі неприємно – про звук залізних предметів) дзвякати|(при дрижанні) деренчати|(підсил.) деренькотати|(підсил.) деренькотіти|(дзвінким звуком) дзвеніти|(дзвінким звуком) дзеленчати|(дзвінким звуком) дзеленькати|(дзвінким звуком) дзенькати|(дзвінким звуком) дзенькотіти|(дзвінким звуком) дзеленькотіти
брязк|1
|(див.) бряжчання
брязкання|1
|(див.) бряжчання
брязкати|1
|(див.) бряжчати
брязкіт|1
|(див.) бряжчання
брязкотіння|1
|(див.) бряжчання
брязкотіти|1
|(див.) бряжчати
брязкотня|1
|(див.) бряжчання
брязнути|1
|(див.) упасти
брякнути|1
|(див.) бубнявіти
бубнити|1
|(див.) вибивати
бубнявіти|1
(про бруньки дерев)|набухати|брякнути|набрякати|(пор.) розбухати
бубоніти|1
|(див.) бурмотати
бувалий|1
|(див.) досвідчений
бувальщина|1
|билиця
бувати|1
|(див.) траплятися
бугай|1
|(кастрований) бик|(здебільшого робочий) віл
бугор|1
|(див.) горб
бугорчатий|1
|бугристий|(пор.) горбкуватий
буда|1
|(базарна, ярмаркова) балаган|(базарна, ярмаркова) ятка|(базарна, ярмаркова) палатка|(для пастухів) (обл.) колиба
буде|1
|(див.) годі
буденний|1
|будній|(про день – ще) робочий|(прям. і перен. – про життя, події тощо) щоденний|(прям. і перен. – про життя, події тощо) повсякденний
будинок|1
|дім|(про кам’яний – рідше) кам’яниця|(про кам’яний – рідше) камениця|(власний для однієї сім’ї) особняк|(пор.) хата|(пор.) палац
будитися|1
|пробуджуватися|прокидатися|просипатися|просинатися|прочинитися
будівля|1
|(див.) споруда
будка|1
|(базарна, ярмаркова) балаган|(базарна, ярмаркова) ятка|(базарна, ярмаркова) палатка|(для пастухів) (обл.) колиба
будній|1
|(див.) буденний
будова|1
|(див.) споруда
будувати|1
|(споруду) споруджувати|(споруду) споруджати|(з цегли, каменю) мурувати|(фундамент тощо) класти|(розм.) ставити|(стіну під верх) виводити
будучина|1
|(див.) майбутність
будучність|1
|(див.) майбутність
будущина|1
|(див.) майбутність
будь-хто|1
|хто-будь|абихто|хто-небудь
будь-що|1
|(див.) що-небудь
будь-який|1
|(див.) абиякий
бузько|1
|(див.) бусол
бузувір|1
|(див.) фанатик
буйний|1
|(ростом) великий|(ростом) високий|(про злаки, траву і под.) дорідний|(пор.) бурхливий|(пор.) рясний
буйно|1
|(див.) рясно
буйство|1
|(див.) бешкет
буйствувати|1
|(див.) бешкетувати
бук|1
|(див.) кий
буква|1
|літера
буквальний|1
|(про переклад) дослівний|(про переклад) точний|(про сенс, розуміння) прямий
буквоїд|1
(ірон.)|начотчик|талмудист
букініст|1
|(див.) книгар
буланий|1
|(див.) жовтявий
булат|1
|(див.) сталь
булатний|1
|(див.) стальний
бульба|1
|(див.) картопля
булька|1
(водяна і под.)|бульбашка|(мильна і под.) банька|(мильна і под.) (мильна) пузир
булка|1
|(див.) хліб
булькатий|1
|(див.) витрішкуватий
булькнути|1
|(див.) шубовснути
бундючитися|1
(розм.)|(про пихатого) пиндючитися|(про пихатого) приндитися|(про пихатого) індичитися|(про пихатого) кокошитися|(про пихатого) лужитися|(про гонористого) гонорувати|(вдавати бравого) гороїжитися|(вдавати бравого) їжитися|(вдавати бравого) козиритися|(обл.) фудулитися
бундючний|1
|пиндючний|пихатий|гордовитий|гонористий|гоноровитий|фудульний|(пор.) бундючитися
бундючність|1
|пиндючність|пихатість|пиха|гордовитість|гонористість|фудулія|(пор.) бундючитися
бунт|1
|заколот|заворушення|(дореволюційне – про масові народні повстання) (заст.) безпорядки
бунтар|1
|бунтівник|заколотник|підбурювач|підбурник|баламут|(рідк.) баламута
бунтувати|1
|підбурювати|підбивати (до бунту)|баламутити
буравити|1
|(див.) свердлити
буран|1
|(див.) завірюха
бурда|1
|(див.) юшка
буревій|1
|(див.) вітер
бурий|1
|(див.) сірий
бурити|2
|(див.) розвалювати|(див.) текти
|(див.) свердлити
буритися|1
|(див.) хвилювати
буркати|1
|(див.) бурчати
буркіт|1
|(див.) шум
буркотати|1
|(див.) бурчати|(див.) воркувати
буркотіти|1
|(див.) бурчати|(див.) воркувати
буркотливий|1
|воркотливий|(розм.) гарикливий
буркотун|1
|буркун|воркотун|(обл.) воркун
буркотуха|1
|воркотуха
буркун|1
|(див.) буркотун
бурлака|1
|(див.) бездомник
бурливий|1
|(див.) бурхливий
бурлити|1
|вирувати|буяти|(про збурені хвилі і перен.) кипіти|(про збурені хвилі і перен.) клекотати|(про збурені хвилі і перен.) клекотіти
бурмотати|1
|(див.) мимрити
бурмотіти|1
|(див.) мимрити
бурний|1
|(неспокійний) розбурханий|(про море і под.) бурхливий|(про зливу, супроводжувану бурею) буряний
бурта|1
|купа|куча
бурувати|1
|(див.) буяти
бурун|1
|хвиля|(висока) вал
бурхати|1
|(див.) бушувати
бурхливий|1
|(про стихійні сили, море, хвилі) бурливий|(про стихійні сили, море, хвилі) бурний|(про стихійні сили, море, хвилі) розбурханий|(про вітер) буйний|(про вітер) рвучкий|(про вітер) поривчастий|(про вітер) навальний
бурхнути|1
|(див.) ринути. бурчак – (див.) потік
бурчати|1
(з незадоволення)|буркати|(підсил.) буркотати|(підсил.) буркотіти|(рідше) (розм.) ворчати|(грубо) гарикати
буря|1
|(сильна з громами) гроза|(розм.) громовиця|(на морі) шторм|(пор.) хуртовина
буряковий|1
(колір)|(див.) багровий
буряковиння|1
|бурячиння|ботвина|(пор.) бадилля
бур’ян|1
|(обл.) хопта
буряний|1
|(див.) бурний
бурячиння|1
|(див.) буряковиння
бусол|1
|бусел|лелека|чорногуз|(обл.) бузько|(рідк.) бусень
бути|1
|існувати|(про наявність чого) матися
бутлявий|1
|(див.) трухлявий
буття|1
|(див.) існування
буфет|1
|(див.) закусочна
бухан|1
|(див.) стусан
буханець|1
|(див.) стусан
бухати|2
|(див.) стріляти
(розм.)|(див.) бити|(див.) (про постріл) бабахати
бухикати|1
|(див.) кашляти
бухкати|1
|(див.) стріляти
бухкотіти|1
|(див.) бити
бухнути|1
|(див.) ударити|(див.) упасти
бухнутися|1
|(див.) упасти
бухон|1
|(див.) хліб
бухта|1
|(див.) затока
буцати|1
|буцатися|(розм.) буцкати|(рогами) бити|(рогами) колоти
буцегарня|1
|(див.) арештантська
буцефал|1
|(див.) шкапа
буцкати|1
|(див.) буцати
буча|1
(розм.)|тарарам|гармидер|(рідше) шарварок|(рідше) веремій|(рідше) веремія|(рідше) содом|(рідше) содома
бучавіти|1
|(див.) набрякати|(див.) тверднути
бучний|1
|бучливий (обл.)|(що викликає сенсацію) гучний|(що вражає своєю розкішшю, багатством) пишний
бушувати|1
|(про море, стихійні сили) бурхати|(про море, стихійні сили) буяти|(обл.) шпувати
буян|1
|(див.) бешкетник
буянити|1
|(див.) бешкетувати
буяти|1
|(на хвилях) нестися|(в повітряних просторах) ширяти|(круговим польотом) кружляти|(пор.) бурлити|(пор.) рости
ваба|1
|(див.) зваба
вабити|1
|манити|надити|(сильніше) тягти
вабитися|1
(на кого, на що)|ласитися|ласуватися|надитися|квапитися
вабливий|1
|(див.) привабливий
вага|1
(прилад для важення)|ваги|вагівниця|(заст.) важниця|(тільки з коромислом) терези|(менші розміром) шальки|(пор.) вантаж|(пор.) тягар|(пор.) значення
вагання|1
|хитання|нерішучість|(заст.) вага
вагатися|1
|не зважуватися|не наважуватися|не насмілюватися|(обл.) варуватися
ваги|1
|(див.) вага
вагівниця|1
|(див.) вага
ваговитий|1
|(див.) важливий|(див.) важкий
ваговоз|1
|(див.) грузовик|(див.) (про коня) ломовик
вагота|1
|(див.) тягар
вада|1
|(фізична – звичайно у тварин) ґандж|(в механізмі, товарах тощо) дефект|(в науковій праці, організації роботи тощо) недолік|(в науковій праці, організації роботи тощо) хиба|(моральна) порок
вадити|1
|(див.) шкодити
вадкий|1
|(див.) шкідливий
вадливий|1
|(див.) шкідливий
вадливість|1
|(див.) шкідливість
вадливо|1
|(див.) шкідливо
важитися|1
(перен.)|наважуватися|насмілюватися|осмілюватися|(див. ще) зважуватися
важіль|1
|підойма|двигун|рушій
важкий|1
|(фізичною вагою) ваговитий|(розм.) важучий|(пор.) нелегкий
важкість|1
|(див.) трудність
важко|1
|(див.) скрутно
важливий|1
|важний|(рідк.) (великої ваги справа – рідше) ваговитий|(винятково серйозного характеру) відповідальний|(пор.) поважний
важливість|1
|(див.) значення
важний|1
|(див.) важливий|(див.) поважний
важниця|1
|(див.) вага
важучий|1
|(див.) важкий
вайло|1
(розм.)|вахлай|вахлак|тюхтій|(фам.) бамбула|(фам.) мамула|(фам.) макуха|(пор.) м’яло
вайлуватий|1
|незграбний|неповороткий|лантухуватий
вал|1
|(див.) насип|(див.) хвиля|(див.) шанець
валандатися|1
|(див.) блукати
валити|1
|валяти|(стіни і т. п.) розвалювати|(стіни і т. п.) бурити|(догори дном) перекидати|(догори дном) перевертати|(пор.) сунути
валитися|1
|завалюватися|розвалюватися|(про людину – від утоми) падати
валій|1
|(див.) шаповал
валка|1
|(див.) ватага
валкувати|1
|(див.) громадити
валування|1
|(див.) гавкання
валувати|1
(про собак)|(див.) гавкати
валютник|1
|(див.) шаповал
валянки|1
|повстяники|повстяки
валянці|1
|повстяники|повстяки
валяти|1
(гряззю)|(див.) бруднити
валятися|1
(про порозкидані речі)|(див.) лежати
вандрівка|1
|(див.) подорож
вандрувати|1
|(див.) подорожувати
ванькир|1
|(див.) кімната
вантаж|1
|вага|поклажа|груз|кладь
вантажити|1
|(на коня, верблюда і под.) в’ючити
вар|1
|(див.) жара|(див.) окріп
варити|1
|(страву) готувати
варнякати|1
|(див.) базікати
варт|1
(чого)|(див.) гідний
варта|1
|сторожа|караул|(прикордонна) застава|(заст.) чата
вартий|1
(чого)|(див.) гідний
вартовий|1
|сторож|(заст.) вартівник|військ|караульний|(рит.) страж
вартувати|1
|сторожити|(військ.) караулити|(заст.) чатувати
варуватися|1
|(див.) вагатися
васильковий|1
|(див.) волошковий
ватаг|2
|(див.) чабан
|проводир|вожак|(заправила) верховод|(рідше) верховода|(розм.) заводій|(перен.) отаман
ватага|1
|(організована) загін|(неорганізована) натовп|(неорганізована) валка|(рідше) купа|(знев.) зграя
ватажко|1
(рідк.)|проводир|вожак|(заправила) верховод|(рідше) верховода|(розм.) заводій|(перен.) отаман
ватажкувати|1
|(див.) верховодити
ватажок|1
|проводир|вожак|(заправила) верховод|(рідше) верховода|(розм.) заводій|(перен.) отаман
ватра|1
|(див.) багаття
ватувати|1
|(див.) різати
вахлай|1
|(див.) вайло
вахлак|1
|(див.) вайло
вбачатися|1
|(див.) увижатися
вбивати|1
(втикати)|вганяти|заганяти|(пор.) встромляти
вважаючий|1
|впевнений|певний|переконаний|готовий [схильний] вважати
ввижатися|1
|(див.) увижатися
ввічливий|1
|(див.) увічливий
вгавати|1
|(див.) угавати
вганяти|1
|(див.) вбивати|(див.) встромляти
вгороджувати|1
|(див.) встромляти
вдалий|1
|(з добрим результатом) успішний|(з добрим результатом) благополучний|(про зауваження тощо) влучний
вдача|1
|натура|характер|(рідше) норов
вдивлятися|1
|(див.) дивитися
вдиратися|1
|(див.) вторгатися
вежа|1
|башта|(сторожова) вишка|(пожежна) каланча
везти|1
(безос.)|(див.) щастити
велелюдний|1
|(див.) багатолюдний
велемовний|1
|(див.) багатомовний
велет|1
|(див.) велетень
велетень|1
|велет (поез.)|титан (рит.)|(про речі звичайно) гігант|(про речі звичайно) колос
велетенський|1
|титанічний|гігантський|колосальний|(пор.) велетень
великий|1
|(доволі) чималий|(на зріст, розмір) рослий|(великого зросту) крупний|(розм.) здоровий
великодушний|1
|(див.) благородний
великомовний|1
|(див.) багатомовний
великопанський|1
|(див.) шляхетський
велитель|1
|(див.) володар
велителька|1
|(див.) володарка
велич|1
|величчя|величність|(у поєднанні з урочистістю) величавість
величавий|1
|(див.) величний
величавість|1
|(див.) велич
величати|1
|(див.) звати|(див.) славити
величатися|1
|(див.) пишатися
величний|1
|величавий|грандіозний
величність|1
|(див.) велич
величчя|1
|(див.) велич
веління|1
|(див.) наказ
веліти|1
|(див.) наказувати
вельми|1
|(див.) дуже
вельможа|1
(заст., ірон.)|магнат|можновладець
вепр|1
|(див.) кабан
вервечка|1
|(див.) юрба
вергати|1
|(див.) кидати
вердикт|1
|(див.) вирок
веред|1
|(див.) примха
вереди|1
|(див.) примха
вередити|1
|(див.) роз’ятрювати
вередій|1
(рідше)|(розм.) капризун|(розм.) капризуля|(у виборі – ще) перебірник|(рідк.) перебендя|(пор.) вередувати
вередливий|1
|капризний|примхливий|(у кого пусті вигадки, забаганки) вибагливий|(у кого пусті вигадки, забаганки) вигадливий|(у кого пусті вигадки, забаганки) вимисливий|(у виборі) перебірливий|(з чудними примхами) химерний|(заст.) химородний
вередник|1
|(розм.) капризун|(розм.) капризуля|(у виборі – ще) перебірник|(рідк.) перебендя|(пор.) вередувати
вередниця|1
|(розм.) капризуха|(розм.) капризуля|(у виборі – ще) перебірниця
вередувати|1
|капризувати|примхати|вигадувати|(розм.) витребенькувати|(розм.) перебендювати|(розм.) химерувати|(у виборі) перебирати
вередун|1
|(розм.) капризун|(розм.) капризуля|(у виборі – ще) перебірник|(рідк.) перебендя|(пор.) вередувати
вередунка|1
|(розм.) капризуха|(розм.) капризуля|(у виборі – ще) перебірниця
вередуха|1
|(розм.) капризуха|(розм.) капризуля|(у виборі – ще) перебірниця
веремій|1
|(див.) буча
веремія|1
|(див.) буча
вереск|1
|(див.) крик
верескливий|1
|(див.) крикливий
верескун|1
|(див.) крикун
верета|1
|(див.) рядно
верещака|1
|(див.) крикун
верещати|1
|(див.) кричати|(див.) вищати
верзіння|1
|(див.) базікання
верзти|1
|(див.) базікати
верзтися|1
|(див.) увижатися
верзякати|1
|(див.) базікати
верлань|1
|(див.) крикун
верства|1
|пласт|(про соцгрупу населення – ще) шар
вертатися|1
|(див.) повертатися
вертеп|1
|(див.) печера|(див.) яр
вертихвіст|1
|(див.) вітрогон
вертихвістка|1
|(див.) вітрогонка
вертіти|1
|крутити|(хвостом) виляти|(хвостом) махати|(хвостом) молоти
вертітися|1
|крутитися|(коло кого) витися|(коло кого) увиватися|(квапливо) звиватися|(неспокійно сидіти) (розм.) вовтузитися|(неспокійно сидіти) соватися
верткий|1
|в’юнкий|вертливий|вертлявий|(пор.) рухливий
верткість|1
|(див.) рухливість
вертливість|1
|(див.) рухливість
вертлявість|1
|(див.) рухливість
вертун|1
|дзиґа|(що не може всидіти на місці) (розм.) непосида|(рідше) крутько
вертуха|1
|дзиґа|непосида|(пор.) вертун
верх|2
|(дерева, гори) верхів’я|(дерева, гори) верхівка|(дерева, гори) верховина|(дерева, гори) вершина|(тільки дерев – ще) верховіття|(тільки гори – ще) шпиль|(обл.) грунь
|(див.) перевага
верхівець|1
|(див.) вершник
верхівка|1
|(див.) верх
верхів’я|1
|(див.) верх|(див.) верхоріччя
верхній|1
|(що знаходиться вгорі) горішній|(тільки про бік тканини) лицьовий|(тільки про бік тканини) правий
верховина|1
|(див.) верх
верховинець|1
|(див.) горянин
верховинний|1
|(див.) гірський
верховіття|1
|(див.) верх
верховод|1
|(див.) ватажок
верховода|1
|(див.) ватажок
верховодити|1
|ватажкувати|(в хазяйстві тощо) порядкувати|(в хазяйстві тощо) хазяйнувати|(розпоряджатися)|(розм.) заправляти|(зневажливо) орудувати
верхогони|1
|(див.) перегони
верхоріччя|1
|верхів’я|верхня течія
верцадло|1
|(див.) дзеркало
верчик|1
|(див.) жмут|(див.) жмуток
верша|1
|(див.) хватка
вершина|1
|(див.) верх
вершити|1
(розпоряджатися)|(див.) робити
вершник|1
|верхівець|їздець|(пор.) кіннотник
весь|1
|(розм.) всенький|(на визначення часу) цілий (день і под.)
веселий|1
|радісний
веселик|1
|(див.) журавель
веселити|1
|звеселяти|розвеселяти|(давати радість) радувати|(давати радість) тішити
веселитися|1
|звеселятися (звичайно докон.)|(відчувати радість) радіти|(відчувати радість) радуватися|(справляти торжество) (підсил.) торжествувати|(справляти торжество) тріумфувати
веселка|1
|(див.) райдуга
веселун|1
|весельчак|забавник|потішник
веслувати|1
|гребти
весляр|1
|(див.) гребець
веснянки|1
|(див.) ластовиння
вестися|1
|(див.) щастити
ветхий|1
|(див.) старий
вечірка|1
|вечоринка|(пор.) сходини
вечоріти|1
|(див.) смеркати|(див.) смеркатися
вечорниці|1
|(заст.) досвітки
вештанець|1
|(див.) сновига
вештатися|1
(фам.)|волочитися|віятися|тягатися|тинятися|швендяти|швендятися|(пор.) блукати
взаємини|1
|взаємовідносини|(пор.) відносини
взаємний|1
|(спільний для обох сторін) обопільний
взаємовідносини|1
|(див.) взаємини
взірець|1
|(див.) зразок
взірцевий|1
|(див.) зразковий
вибавляти|1
|(див.) винищувати|(див.) виручати
вибагливий|1
|(з серйозними вимогами до кого) вимогливий|(з химерними вимогами) розбірливий|(з химерними вимогами) перебірливий
вибалок|1
|(див.) ярок
вибалушувати|1
(очі)|(див.) витріщати
вибачати|1
|(див.) пробачати
вибачення|1
|(див.) пробачення
вибачливий|1
|(див.) поблажливий
вибивати|1
(в такт)|барабанити|тарабанити|(на бубні) бубнити|(пор.) танцювати
вибирати|1
|(див.) виймати
вибиратися|1
|(нагору) (див.) вилазити|(в дорогу) (див.) вирушати
вибій|1
|(див.) вибоїна
виблиск|1
|(див.) блиск
виблискувати|1
|(див.) блискати
виблискуватися|1
(рідше)|(див.) блискати
вибовкати|1
(розм.)|(таємницю) виказати|(фам.) виляпати
вибовтувати|1
|(див.) випліскувати
вибовтуватися|1
|(див.) вихлюпуватися
вибоїна|1
(на дорозі)|вибій|(розм.) ковдобина|(обл.) бакай
виборсатися|1
(з чого)|(див.) виплутатися
вибрик|1
|(див.) вихватка
вибріхуватися|1
|(див.) виправдуватися
вибухати|1
|(див.) спалахувати
вибухаючий|1
|підриваний|висаджуваний у повітря|вибуховий|вибухущий
вибуяти|1
|(див.) вирости
вивернутися|1
|(див.) виплутатися|(див.) розлягтися
виверт|1
|(про хитрощі) викрут|(про хитрощі) викрутка|(про хитрощі) викрутас
вивід|1
|(див.) димар
вивірка|1
|(див.) білка
вивіряти|1
|(див.) випробувати
виводити|1
|(див.) винищувати|(див.) будувати|(див.) зображати
виводитися|1
(про плями)|(див.) щезати
виволікати|1
|(див.) витягати
вивчати|1
|(ґрунтовніше) студіювати|(практично) досліджувати
вигад|1
|(див.) вигадка
вигади|1
|(див.) вигадки
вигадка|1
|вигад|вимисел|(перен.) байка|фантазія|(пор.) витівка
вигадки|1
|(химерні) вигади|(розм.) витребеньки
вигадливий|1
|(див.) вередливий
вигадник|1
|вигадчик|вигадько|(пустотливий) витівник|(заст.) штукар
вигадниця|1
|витівниця|штукарка|(пор.) вигадник
вигадувати|1
|видумувати|вимишляти|вимудровувати|фантазувати|(пор.) вередувати
вигадчиця|1
|витівниця|штукарка|(пор.) вигадник
вигасаючий|1
|покинутий згасати|приречений згаснути|загасущий|вигасущий
вигибати|1
|(див.) вимирати
вигинистий|1
|(див.) гнучкий
вигідний|2
(для користування)|(див.) зручний
|корисний
вигін|1
|(див.) пасовище
виглядати|1
|(див.) скидатися
вигнатися|1
(про ріст)|(див.) вирости
вигнічувати|1
|(див.) видавлювати
виговорювати|1
(кому)|(див.) докоряти
вигода|1
|користь|(в порівнянні з чим) виграш|(в порівнянні з чим) перевага
вигодинюватися|1
|(див.) випогоджуватися
виготовляти|1
|(див.) виробляти
вигоювати|1
|(див.) виліковувати
вигравати|1
|(див.) гарцювати
виграш|1
|(див.) вигода
виграшка|1
|(див.) забава|(див.) забавка
вигублювати|1
|(див.) винищувати
вигубляти|1
|(див.) винищувати
вигук|1
|(див.) викрик
вигулькнути|1
|(див.) виринати
вигулькнутися|1
|(див.) виринати
вид|1
|(див.) обличчя
видавати|1
(кого)|зраджувати|(на допиті) виказувати
видавлювати|1
|видушувати|вичавлювати|вигнічувати|витискати|вижимати
видати|1
|(див.) бачити
видатися|1
|(невиразно) бовваніти|(невиразно) мріти|(вдалині) маячити|(вдалині) майоріти|(невиразними цятками) рябітися
видатний|1
|визначний|значний|(про людину) знатний|(про становище) видний|(про подію – ще) знаменний
видзьобувати|1
|(див.) викльовувати
видивлятися|1
(на кого, в що)|(пильно) (розм.) втуплювати очі (в кого, в що)|(пильно) втуплюватися очима (в кого, в що)
видиво|1
|(див.) привид
видимий|1
|(що його можна побачити) видний|(книжн.) зримий|(пор.) очевидний
видимо-невидимо|1
|(див.) багато
видирати|1
|(див.) виривати
видиратися|1
(на гору)|(див.) вилазити
виділятися|1
|(див.) вирізнятися
видіння|1
|(рідше) видиво|(пор.) привид
видний|1
|(див.) видимий|(див.) видатний|(див.) ясний
видніти|1
|(див.) розвиднятися
видноколо|1
|(див.) обрій
виднокруг|1
|(див.) обрій
видобувати|1
|(див.) витягати|(див.) вихоплювати
видовбувати|1
|(розм.) виколупувати
видолинок|1
|лощина|лощовина|виярок|улоговина|(пор.) балка
видряпуватися|1
(нагору)|(див.) вилазити
видужувати|1
|одужувати|здоровіти|здоровшати|здоровішати|поправлятися|(розм.) виходжуватися|(розм.) вичунювати|(розм.) очунювати|(фам.) вичухуватися
видужуючий|1
|майже здоровий|підлікований|відхворілий|вже-на-ногах|близький до здоров'я|напівздоровий|майже видужалий
видумувати|1
|(див.) вигадувати
видурювати|1
|(див.) виманювати
видушувати|1
|(див.) видавлювати
вижидати|1
|(див.) чекати
вижимати|1
|(див.) видавлювати
визволяти|1
(з тяжкого становища)|(див.) виручати
визивний|1
|(див.) зухвалий
визиск|1
|(див.) експлуатація
визискування|1
|(див.) експлуатація
визискувати|1
|(див.) експлуатувати
визискувач|1
|(див.) експлуататор
визначатися|1
|(див.) вирізнятися
визначення|1
|(наук.) дефініція
визначний|1
|(див.) видатний
визубень|1
|(див.) щербина
визублений|1
|(див.) щербатий
визублювати|1
|(див.) вищерблювати
визублюватися|1
|(див.) вищерблюватися
визубрити|1
(розм.)|визудити|(перен. фам.) витовкти
визуджувати|1
|(див.) учитися
визудити|1
|(див.) визубрити
виймати|1
|витягати|(бистрим рухом) вихоплювати|(бистрим рухом) вихвачувати|(хліб з печі) вибирати
викажчик|1
|(див.) донощик
виказ|1
|(див.) донос
виказати|1
|(див.) вибовкати
виказувати|1
|(кого) (див.) видавати|(свої почуття тощо) (див.) виявляти
виказувач|1
|(див.) донощик
виканючувати|1
|(див.) випрошувати
викапаний|1
|(див.) вилитий
викінчувати|1
|(див.) кінчати
викладати|1
|(див.) учити
викладач|1
|(див.) учитель
виклик|1
|(див.) викрик
викликати|1
(неприємності і под.)|(див.) спричиняти
викликаючий|1
|здатний викликати|призвідець|спричинник|(тон) зухвалий|задирливий|загонистий|провокативний|(кн.) визивний
викльовувати|1
|видзьобувати|видовбувати
виколупувати|1
|(див.) видовбувати
виконання|1
|(див.) здійснення
виконувати|1
|(проводити в життя) здійснювати|реалізувати|(чию волю) (заст.) чинити
використання|1
|(див.) ужиток
використовувати|1
|(див.) користуватися
викорінювати|1
|(кущі, образно) викорчовувати|корчувати|(зілля і перен.) виполювати
викоріняти|1
|(кущі, образно) викорчовувати|корчувати|(зілля і перен.) виполювати
викохувати|1
|пестити|голубити|плекати
викривати|1
|(обман, брехню чию) виявляти
викрик|1
|вигук|виклик
викришуватися|1
|(див.) вищерблюватися
викрут|1
|(див.) виверт
викрутас|1
|(див.) виверт
викрутитися|1
|(див.) виплутатися
викрутка|1
|(див.) виверт
викручуватися|1
|(див.) хитрувати
вилазити|1
(на гору і под.)|вибиратися|(насилу) видиратися|(насилу) видряпуватися|(бистро) вихоплюватися
вилискувати|1
|лисніти|лиснітися|блищати|(рідше) блистіти|(різними кольорами) мінитися|(різними кольорами) леліти|(різними кольорами) відливати
вилискуватися|1
|лисніти|лиснітися|блищати|(рідше) блистіти|(різними кольорами) мінитися|(різними кольорами) леліти|(різними кольорами) відливати
вилитий|1
(розм.)|викапаний|достеменний|(пор.) схожий
виліковувати|1
|(рідше) зціляти|(рани) вигоювати
вилічувати|1
|(див.) вираховувати
вилога|1
(крав.)|(на рукавах) обшлаг|(заст.) закарваш|(заст.) закавраш
вилом|1
|(див.) пробоїна
вилуплюватися|1
|(див.) витріщати
виляпати|1
|(див.) вибовкати
виляск|1
|(див.) відгомін
виляти|1
(хвостом)|(див.) вертіти
вимагатель|1
|(див.) хабарник
вимагати|1
(чого)|домагатися|(розм.) допоминатися|(рідше) допевнятися|(рідше) допевнюватися|(настійно) наполягати (на чому)
вимальовуватися|1
(ставати видним)|(див.) вирисовуватися
виманювати|1
(у кого що)|видурювати|(лише докон.) (розм.) вимантачити
вимивина|1
|(див.) водорий
вимирати|1
|(в боротьбі з тяжкими життєвими умовами) вискліти|(про рід і под.) (розм.) переводитися
вимисел|1
|(див.) вигадка
вимисливий|1
|(див.) вередливий
вимишляти|1
|(див.) вигадувати
вимовляти|1
|(див.) висловлювати|(див.) докоряти
вимовлятися|1
|(див.) виправдуватися
вимовний|1
|(див.) виразистий
вимовно|1
|(див.) багатозначно
вимога|1
|(настійна) домагання|(настійна) наполягання
вимогливий|1
|(у відношенні до кого) вибагливий|(в дрібницях) педантичний
вимоїна|1
|(див.) водорий
вимолювати|1
|(див.) випрошувати
виморювати|1
|(див.) винищувати
вимудровувати|1
|(див.) вигадувати
вимушений|1
|(неприродний) силуваний|(неприродний) роблений|(неприродний) удаваний
вимушеність|1
|(див.) силуваність
вимушено|1
|(див.) силувано
вина|1
|(див.) провина
винагорода|1
|винагородження|нагорода|(з метою стимулювати кого) премія
виникати|1
|з’являтися|появлятися|(про абстрактні поняття – питання тощо) поставати|(про сумніви) зароджуватися
виникнення|1
|постання|зародження|(пор.) виникати
винищення|1
|(див.) розгром
винищувати|1
|нищити|знищувати|вигублювати|вигубляти|(шкідників, комах тощо) виводити|(шкідників, комах тощо) вибавляти|(отрутою) витруювати|(голодом) виморювати|(див. ще) викорінювати
винний|1
|провинний|винуватий
винозорий|1
|(див.) далекозорий
виноколо|1
|(див.) обрій
виноска|1
|(див.) примітка
винохід|1
|(див.) рисак
виноходець|1
|(див.) рисак
винуватець|1
|винуватий|винний
винуватий|1
|(див.) винний
винуватити|1
|(див.) обвинувачувати
винятковий|1
|(див.) надзвичайний
винятково|1
|(див.) надзвичайно
випадає|1
(безос.)|годиться|личить|упадає|належить|слід
випадати|1
|(див.) траплятися
випадковий|1
|(див.) несподіваний
випадок|1
|(див.) подія
випас|1
|(див.) пасовище
випереджати|1
|обганяти
випереджаючий|1
|здатний випередити|звиклий випереджати|для випередження|випереджальний
випирати|1
(кого звідки, розм.)|(див.) випихати
виписка|1
|(з протоколу і под.) випис|(з протоколу і под.) витяг|(з твору) цитата
випихати|1
(кого звідки)|(розм.) випирати|(розм.) виштовхувати|(фам.) витурювати|(фам.) витуряти|(з гурту і под.) витискати|(з гурту і под.) витісняти
випірнути|1
|(див.) виринати
виплат|1
|(див.) розстрочка
виплата|1
|(див.) розстрочка
випливати|1
|(див.) (з води) виринати|(див.) (логічно) виходити
виплигувати|1
|(див.) вискакувати
виплигуючий|1
|здатний виплигнути|ставши виплигувати|стрибун
виплід|1
|(див.) витвір
випліскувати|1
|вихлюпувати|вибовтувати
випліскуватися|1
|(див.) вихлюпуватися
виплодок|1
(лайл.)|(див.) виродок
виплутатися|1
|(з скрутного становища) вивернутися|(з скрутного становища) викрутитися|(розм.) виборсатися
виповідати|1
|(див.) висловлювати
випогоджуватися|1
(безос.)|вияснятися|вияснюватися|прояснятися|прояснюватися|вигодинюватися|розгодинюватися
виполювати|1
|(див.) викорінювати
виправдуватися|1
|виправлятися|(обл.) вимовлятися|(брехливо) вибріхуватися
виправляти|1
|(див.) випростувати
виправлятися|1
|(див.) виправдуватися
випробовувати|2
(рідше)|випрямляти|(нерівне) вирівнювати|(зігнуте, зібгане і под.) виправляти (листочки)
|(справність тощо) вивіряти|(справність тощо) перевіряти
випробуваний|1
(в моральному відношенні)|(див.) надійний
випробувати|1
|(справність тощо) вивіряти|(справність тощо) перевіряти
випростувати|1
|випрямляти|(нерівне) вирівнювати|(зігнуте, зібгане і под.) виправляти (листочки)
випрошувати|1
|випрохувати|(пильними просьбами) благати|(пильними просьбами) вимолювати|(настирливим проханням) (розм.) виканючувати
випрямляти|1
|(див.) випростувати
вир|1
|вирва|коловорот|(обл.) крутіж
виражати|1
|(див.) виявляти
виразистий|1
|(з особливим зовнішнім виразом) виразний (з особливим внутрішнім виразом про погляд і под) вимовний|(з особливим зовнішнім виразом) промовистий|(з особливим зовнішнім виразом) багатозначний|(з особливим зовнішнім виразом) значущий
виразисто|1
|(див.) багатозначно
виразний|1
|(про обриси тощо) чіткий|(про почерк – ще) розбірний|(про почерк – ще) розбірливий|(пор.) виразистий
вираховувати|1
|вилічувати|обчисляти (про остаточний підсумок) підсумовувати
вирва|1
|воронка|(пор.) яма|(пор.) вир
виривати|1
(сторінки з книжки і под.)|видирати
виринати|1
|випливати|(лише докон. – з води) випірнути|(лише докон. – з води) вигулькнути|(обл.) вигулькнутися
вирисовуватися|1
|(ставати видним) вимальовуватися|(виразніше) вирізуватися|(виразніше) вирізьблюватися|(з туману тощо) проглядати
вирівнювати|1
|(див.) випростувати
вирізьблюватися|1
|(див.) вирисовуватися
вирізнятися|1
|(серед інших) виділятися|(здібностями і под.) визначатися
вирізуватися|1
(ставати виразним)|(див.) вирисовуватися
вирій|1
|(див.) країна
вирішити|1
|ухвалити|постановити|(обдумавши, зважитися на щось) (розм.) покласти|(заст.) урадити
вирішувати|1
|(див.) ухвалювати
вирка|1
|(див.) яма
вирла|1
|(див.) очі
вирлоокий|1
|(див.) витрішкуватий
виробляти|1
(про продукцію)|вироблювати|виготовляти|продукувати|(пор.) витворяти
виробник|1
|(див.) продуцент
виродок|1
|потвора|(моральний) вирожденець|(моральний) дегенерат|(вульг.) виплодок|(вульг.) поріддя
вирок|1
|присуд|(юр.) вердикт|(пор.) ухвала
виростати|1
|(див.) вирощувати
вирости|1
|(про високий ріст) вигнатися|(про високий ріст) вибуяти
вирощувати|1
|ростити|(рідк.) виростати (лише недокон.)|(вигодовувати) викохувати
вироюватися|1
(перен.)|(див.) висипати
вирувати|1
(прям. і перен.)|бурлити|(з повною силою) кипіти|(з повною силою) клекотіти|(з повною силою) клекотати|(рідше) бурувати|(про життя – ще) буяти
виручати|1
(кого в нещасті)|рятувати|(розм.) визволяти|(рідше) (обл.) вибавляти
виручка|1
|(див.) допомога
вирушати|1
|рушати|(в дорогу) вибиратися|(в дорогу) виряджатися|(в дорогу) відправлятися|(в дорогу) подаватися
виряджатися|1
|(див.) (куди) вирушати|(див.) убиратися
вирячкуватий|1
|(див.) витрішкуватий
вирячувати|1
(очі)|(див.) витріщати
вирячуватися|1
|(див.) витріщати
вись|1
|(див.) височина
висаджувати|1
|(див.) розвалювати
висвітлювати|1
|(див.) виясняти
висвічувати|1
|(див.) світитися
виселенець|1
|(див.) переселенець
виселок|1
|(див.) хутір
виселятися|1
|(на нове місце проживання) переселятися|(рідше) переміщатися|(тільки про емігранта в чужу країну) емігрувати
висипати|1
|(перен.) вироюватися|(пор.) з’являтися
висікання|1
|(див.) хлоста
висказувати|1
|(див.) висловлювати
вискакувати|1
|(стрибками) виплигувати|(стрибками) вистрибувати|(пор.) вихоплюватися
вискалювати|1
(зуби)|(див.) скалити
вискік|1
|(див.) стрибок
вискубувати|1
|вищипувати|(стебло і т. п.) висмикувати|(стебло і т. п.) висмикати|(льон, коноплі) брати|(льон, коноплі) вибирати|(пор.) виривати
виславляти|1
|(див.) вихваляти
висловлювати|1
|виказувати|(прям. – словами) вимовляти|(розм.) виповідати|(почуття) освідчувати
висмикати|1
|(див.) вискубувати
висмикувати|1
|(див.) вискубувати
висміваючий|1
|(див.) висміюючий
висміюючий|1
|радий [готовий] висміяти|вдатний на кпини|висмівака|глузій|оса|ґедзь|глузливий|насміхастий
виснажений|1
|(див.) стомлений
виснаження|1
|зморення|знесилення|(пор.) виснажувати
виснажитися|1
|(див.) стомитися
виснажливий|1
|(див.) томливий
виснажувати|1
|(доводити до перевтоми) зморювати|(до втрати сил) знесилювати
виснажуватися|1
|(див.) томитися
виснажуючий|1
|здатний виснажити|виснажувач|виснажливий
висовувати|1
|(звідки) витикати|(звідки) вистромлювати|(звідки) вистромляти|(голову, тулуб) вихиляти|(тільки докон. про язик) (фам.) висолопити
висок|1
|(див.) скроня
високий|1
|(на зріст) рослий|(високий і худий) довготелесий|(високий і худий) довгов’язий|(про дерево, траву – образно) гінкий
високість|1
|(див.) височина
високодумний|1
|(див.) зарозумілий
високодумство|1
|(див.) зарозумілість
високомовний|1
|пишномовний|(про стиль) високий
високоталановитий|1
|(див.) талановитий
високоякісний|1
|(див.) доброякісний
висолопити|1
|(див.) висувати
висота|1
|(вертикальний вимір знизу догори) височина
височина|1
|(простір високо над землею) висота|(простір високо над землею) високість|(простір високо над землею) височінь|(простір високо над землею) вишина|(поез.) вись
виспівати|1
|(про плоди і под.) вистигати|(про плоди і под.) зріти|(пор.) доспівати
вистава|1
|спектакль
вистачати|1
(безос.)|ставати|(заст.) виставити
вистигати|2
(втрачати тепло)|вихолоджуватися|вичахати|(про страву) простигати|(про страву) вихолоняти|(лише докон.) прохолонути|(обл.) прочахнути
|(див.) виспівати
вистрибувати|1
|(див.) вискакувати
вистромлювати|1
|(див.) висувати
вистромляти|1
|(див.) висувати
виступ|1
(про поведінку)|(нетактовний) вихватка|(несерйозний) (розм.) вибрик
виступці|1
|(див.) туфлі
висувати|1
|(звідки) витикати|(звідки) вистромлювати|(звідки) вистромляти|(голову, тулуб) вихиляти|(тільки докон. про язик) (фам.) висолопити
витаскувати|1
|(див.) витягати
витвережуватися|1
|(розм.) охмелятися
витвережуючий|1
|здатний витверезити|для витвереження|витверезливий|витверезущий
витвір|1
|(природи, людського розуму) творіння|(природи, людського розуму) твір|(рідше) утвір|(фантазії) породження|(фантазії) плід|(фантазії) виплід|(обл.) твориво
витворювати|1
(розм.)|(про пустощі) виробляти|(про пустощі) коїти|(про пустощі) витівати
витворяння|1
|(див.) пустощі
витворяти|1
(розм.)|(про пустощі) виробляти|(про пустощі) коїти|(про пустощі) витівати
вити|1
(про собак, вовків і под.)|завивати|(жалібно) скиглити|квилити
витикати|1
(звідки)|(див.) висувати
витискати|1
|(див.) видавлювати|(див.) випихати
витися|1
|(звивистим рухом) звиватися|(звивистим рухом) крутитися|(зигзагами – про річку, дорогу тощо) (перен.) зміїтися|(зигзагами – про річку, дорогу тощо) в’юнитися|(дим клубами) клуботатися|(дим клубами) клубочитися|(пор.) упадати
витівати|1
|(див.) витворяти
витівка|1
|(пустотлива) вигадка|(хитра, злобна) штука
витівник|1
|(див.) вигадник
витівниця|1
|(див.) вигадниця
витікати|1
|(краплями) сочитися|(краплями) слизити|(струминкою) цідитися|(струминкою) точитися|(з силою) бити (струменем)
витісняти|1
|(див.) випихати
витлумачувати|1
|(див.) розгадувати
витовкти|1
|(див.) витоптувати|(перен.) (див.) визубрити
витолочувати|1
|(див.) витоптувати
витончений|1
|(слух, смак) тонкий|(про манери) делікатний|(з естетичного погляду) вишуканий|(з естетичного погляду) добірний (слово, мова)
витоптувати|1
|(траву, посіви) витолочувати|(лише докон.) витовкти
витравний|1
|(див.) їдкий
витрачати|1
|(див.) тратити
витребеньки|1
(розм.)|(див.) вигадки|(див.) дрібнички
витребенькувати|1
|(див.) вередувати
витрішкуватий|1
|вирячкуватий|(розм.) вирлоокий|(розм.) банькатий|(розм.) лупатий|(рідше) булькатий|(вульг.) балухатий
витріщати|1
(очі) (розм. фам.)|витріщатися|вирячувати (очі)|вирячуватися|вибалушувати (очі)|вилуплюватися
витруювати|1
|(див.) винищувати
виття|1
(про звук)|завивання|(жалібне) скиглення|(жалібне) квиління
витурювати|1
|(див.) випихати
витуряти|1
|(див.) випихати
витяг|1
|(див.) виписка
витягати|1
(звідки)|виймати|видобувати|(тяжкі речі) виволікати|(розм.) витаскувати
витяжний|1
|(див.) протяжний
витязь|1
(поез.)|лицар|рицар|богатир
вихати|1
|(див.) махати|(див.) (про коня) брикати|(див.) брикатися
вихвалка|1
(розм.)|(див.) хвальба
вихвалювати|1
|(заст.) величати|(заст.) звеличувати|(в піснях, в поезії) оспівувати|(в піснях, в поезії) прославляти|(в піснях, в поезії) виславляти|(ірон.) славословити
вихваляти|1
|(заст.) величати|(заст.) звеличувати|(в піснях, в поезії) оспівувати|(в піснях, в поезії) прославляти|(в піснях, в поезії) виславляти|(ірон.) славословити
вихвалятися|1
|(див.) хвалитися
вихватка|1
|вибрик|вчинок
вихвачувати|1
|(див.) вихоплювати
вихиляти|1
(звідки)|(див.) висувати
вихлюпувати|1
|(див.) випліскувати
вихлюпуватися|1
|випліскуватися|вибовтуватися
вихованець|1
|(про дитину, взяту на виховання) годованець|(зрідка) (розм.) приймак
вихованка|1
|годованка|приймачка|(пор.) вихованець
вихователь|1
|(див.) учитель
виховувати|1
|(див.) учити
виходець|1
|(в чужу країну) переселенець|емігрант
виходжуватися|1
(після хвороби)|(див.) видужувати
виходити|1
(про логічний висновок)|випливати
вихолоджуватися|1
|(див.) вистигати
вихолоняти|1
|(див.) вистигати
вихоплювати|1
|вихвачувати|(шаблю з піхов) добувати|(шаблю з піхов) видобувати|(пор.) виймати
вихоплюватися|1
|вискакувати (пор.) вилазити
вицвілий|1
|(див.) полинялий
вицвітати|1
|(про тканину) линяти|(про збіжжя) половіти
вичавлювати|1
|(див.) видавлювати
вичахати|1
|(див.) вистигати
вичепурюватися|1
|(див.) убиратися
вичерпний|1
|(див.) докладний
вичитувати|1
(кому)|(див.) докоряти|(див.) картати
вичікувати|1
|(див.) чекати
вичікуючий|1
|звиклий [ставши] вичікувати|вичікувальний|ст. вичікуючи
вичунювати|1
|(див.) видужувати
вичухуватися|1
|(див.) видужувати
вишивальниця|1
|(див.) швачка
вишивати|1
|(див.) шити
вишина|1
|(див.) височина
вишка|1
|(див.) вежа
вишкірювати|1
(зуби)|(див.) скалити
вишкіряти|1
(зуби)|(див.) скалити
виштовхувати|1
|(див.) випихати
вишуканий|1
|(мова, стиль) витончений|(мова, стиль) добірний|(одяг) елегантний|(пор.) витончений
вищати|1
|(пронизливо кричати) верещати|(пискливо) пищати|(про собаку) скавчати|(про собаку) скавучати|(про собаку) скавуліти|(про свиню) кувікати
вищерблювати|1
|(ніж тощо) визублювати|(ніж тощо) зазублювати
вищерблюватися|1
|(ніж) визублюватися|(ніж) зазублюватися|(про зуб) викришуватися
вищипувати|1
|(див.) вискубувати
вищиряти|1
(зуби)|(див.) скалити
вищість|1
|(див.) перевага
виявляти|1
|(почуття тощо) виказувати|(почуття тощо) показувати|(словами) висловлювати|(іншими засобами вияву) виражати|(пор.) викривати
виярок|1
|(див.) видолинок
вияснювати|1
|з’ясовувати|(завдання тощо) висвітлювати
вияснюватися|1
(безос.)|(див.) випогоджуватися
виясняти|1
|з’ясовувати|(завдання тощо) висвітлювати
вияснятися|1
(безос.)|(див.) випогоджуватися
вібруючий|1
|схильний [ставши] вібрувати|вібратор|вібраторний|вібраційний|(у складн. словах) вібро- (напр. віброкристал)
вівчар|1
|чабан|(обл.) гайдар|(пор.) пастух
вівчарня|1
|(див.) кошара
відав|1
|(див.) мабуть
відай|1
|(див.) мабуть
відбатовувати|1
|(див.) відрізувати
відбатувати|1
|(див.) відкраяти
відбивати|1
|(в свідомості) вкарбовувати|(в свідомості) вкорінювати|відзеркалювати|(див. ще) відбиватися
відбиватися|1
|віддаватися|(про світло і под.) відсвічуватися|(на блискучій поверхні – ще) віддзеркалювати|(на блискучій поверхні – ще) віддзеркалюватися|(рідше) відкидатися|(тільки про голосний звук) розлягатися|(луною) відлунювати|(далеко розкотом) розкочуватися
відбирати|1
(що від кого)|(силою) віднімати|(юр.) відчужувати
відбиток|1
|(див.) відображення|(див.) відпечаток
відбиття|1
|відображення|віддзеркалення|(пор.) відбивати
відбірний|1
|(див.) добірний
відблиск|1
|відлиск|відсвіт|(від пожежі тощо) заграва|(обл.) проміття|(сонячного проміння від поверхні дзеркала) (розм.) зайчик
відбороняти|1
|(див.) обороняти
відбуватися|1
|(див.) діятися
відвага|1
|відважність|сміливість|смілість|безстрашність|одчайдушність|(пор.) відважний
відважний|1
|сміливий|смілий|(що не знає страху) безстрашний|(до безумства) одчайдушний|(до безумства) відчайдушний|(пор.) хоробрий
відважність|1
|(див.) відвага
відважно|1
|(див.) сміливо
відважуватися|1
(що зробити)|(див.) зважуватися
відвертати|1
|(див.) відраджувати|(див.) запобігати
відвертий|1
|(про почуття) неприхований|(що не маскується) явний (ворог)|(про людину без хитрощів, лукавства і т. п.) прямий|(про людину без хитрощів, лукавства і т. п.) прямодушний
відвертість|1
|прямота|прямодушність|(пор.) відвертий
відверто|1
|(див.) щиро
відвикати|1
|відзвичаюватися|(від поганої звички) відучуватися
відвідини|1
|відвідання (кого)|завітання (до кого)|офіціальний візит
відвідувати|1
|навідувати|провідувати (кого)|заходити|(розм.) навертатися|(лише докон.) завітати (до кого)
відвічний|1
|(див.) одвічний
відволікати|1
|(див.) відтягати
відволога|1
|(див.) відлига
відворотний|1
|(див.) відразливий
відгадувати|1
|(див.) угадувати
відганяти|1
|(див.) відтискати
відгомін|1
|відголос|відгук|відзвук|(про голосний різкий звук) відляск|(про голосний різкий звук) виляск|(про відбиття звуку) луна|(про відбиття звуку) відлунок|(поез.) відлуння
відгонити|1
(чим)|віддавати|(гнилизною) тхнути|(неприємним запахом) нести|(сильніше) (фам.) воняти|(сильніше) смердіти
відгороджуватися|1
|(див.) відмежовуватися
відгрібати|1
|відгортати
відгук|1
|(див.) відгомін
відгукуватися|1
|(див.) озиватися
віддавати|1
|(див.) відгонити
віддаватися|1
(про звук)|(див.) відбиватися
віддавна|1
|(див.) здавна
віддаль|1
|віддалення|відстань|(рідше) відлеглість|(поез.) віддалина
віддалеки|1
|(див.) здалека
віддалення|1
|(див.) віддаль
віддалина|1
|(див.) віддаль
віддалік|1
|(див.) здалека
відданий|1
|(див.) вірний
відданиця|1
|(див.) дівчина
відданість|1
|(див.) вірність
віддарунок|1
|(див.) дарунок
віддзеркалення|1
|(див.) відбиття
віддзеркалюватися|1
|(див.) відбиватися
віддирати|1
|(див.) танцювати
віддихати|1
|(див.) дихати
відділятися|1
|відрізнятися|(від гурту тощо) відлучатися|(пориваючи зв’язок з ким, з чим) відокремлюватися|(пориваючи зв’язок з ким, з чим) відособлятися
віддячувати|1
|(див.) відплачувати
відживати|1
|(див.) оживати
відживляти|1
|(див.) оживляти
віджилий|1
|(див.) застарілий
відзвичаюватися|1
|(див.) відвикати
відзвук|1
|(див.) відгомін
відземок|1
|(див.) стовбур
відзив|1
|(див.) рецензія
відзиватися|1
|обзиватися|озиватися|(див. ще) озиватися
відзначати|1
|(див.) відмічати
відійти|1
|(див.) умерти
відітхнути|1
|(див.) передихнути
відказувати|1
|(див.) відповідати
відкараскатися|1
(від кого, від чого)|(розм.) відкрутитися|(розм.) відпекатися|(розм.) відскіпатися|(пор.) збутися (кого, чого)
відкаснутися|1
|(див.) відрікатися
відкид|1
|(див.) схил
відкидати|1
|(див.) відтискати|(див.) запербчувати
відкидатися|1
|(див.) відбиватися
відкинутися|1
(від кого)|(див.) відрікатися
відкликатися|1
|(див.) озиватися
відкорковувати|1
|(див.) відтикати
відкраювати|1
|(див.) відрізувати
відкраяти|1
|відрізати|(розм.) відкремсати|(про великий шматок і под.) відбатувати
відкривати|1
|(вікно, двері – звичайно) відчиняти|(щось затулене) відтуляти|(заслонене) відслоняти|(заслонене) відслонювати|(злегка) прочиняти|(пор.) розкривати
відкритий|1
|(див.) явний
відкрито|1
|(див.) явно
відкроювати|1
|(див.) відрізувати
відкрутитися|1
(від кого, від чого)|(див.) відкараскатися
відкупорювати|1
|(див.) відтикати
відламати|1
|(див.) відчахнути
відламок|1
|уламок|обламок|(снаряда і т. п.) осколок|(палки, дерева тощо) (розм.) оцупок
відламувати|1
|відломлювати|(пор.) відчахнути
відлеглість|1
|(див.) відстань
відливати|1
|(див.) вилискувати
відлига|1
|відволога
відлиск|1
|(див.) відблиск
відломлювати|1
|(див.) відламувати
відлуння|1
|(див.) відгомін
відлунок|1
|(див.) відгомін
відлунювати|1
|(див.) відбиватися
відлучатися|1
(від гурту)|(див.) відділятися
відлюдько|1
|(див.) відлюдник|(див.) відлюдниця
відлюдькуватий|1
|відлюдний|нелюдимий|(про похмурого) вовкуватий
відлюдкуватий|1
|відлюдний|нелюдимий|(про похмурого) вовкуватий
відлюдний|1
(про місцевість)|безлюдний|(далекий від культурного центра) глухий
відлюдник|1
|нелюда|(розм.) відлюдько|(розм.) відлюдок|(розм.) безлюдько
відлюдниця|1
|нелюда|відлюдько|(пор.) відлюдник
відлюдок|1
|(див.) відлюдник
відляск|1
|(див.) відгомін
відьма|1
|(див.) чарівниця
відьмак|1
|(див.) чарівник
відмежовуватися|1
|відгороджуватися
відмерзати|1
|(див.) відтавати
відмикати|1
(двері, ворота)|відпирати|(замкнені на защіпку) відщіпати
відміль|1
|(див.) мілина
відмілина|1
(рідше)|(див.) мілина
відмінний|1
(по суті інший)|різний|неоднаковий|(про думки і под.) розбіжний|(пор.) хороший
відмінність|1
|різність|неоднаковість|розбіжність|(пор.) відмінний
відмітка|1
|(див.) позначка
відмічати|1
(знаком)|відзначати|позначати|(з метою обліку і под.) реєструвати
відмовляти|1
(в розмові)|(див.) відповідати|(див.) відраджувати
відмовлятися|1
|(див.) зрікатися
віднімати|1
|відбирати|(силою) видирати
відносини|1
|(приватні) стосунки|(взаємні) взаємини|(взаємні) взаємовідносини
відноситися|1
|(див.) стосуватися
відносно|1
|(див.) стосунково
відображати|1
|(див.) відбивати
відображення|1
|(див.) відбиття
відозва|1
|(з закликом) звернення|(пор.) заклик
відокремлюватися|1
|(див.) відділятися
відомий|1
|(в широких колах суспільства) загальновідомий|(рідше) знаний|(про людину – ще) популярний
відомщати|1
|(див.) відплачувати
відособлятися|1
|(див.) відділятися
відпастися|1
|(див.) розтовстіти
відпекатися|1
|(див.) відкараскатися
відпечаток|1
|відбиток|(про слід і т. п.) відтиск|(про вплив) (перен.) печать
відпирати|1
|(див.) відмикати
відпихати|1
(кого)|(з розмахом) відштовхувати|(натискаючи юрбу) відтискати|(натискаючи юрбу) відтісняти|(розм.) відпирати|(обл.) відтручувати
відплачувати|1
|віддячувати|(за кривду, зло і под. – ще) відомщати
відплив|1
|(див.) стік
відплигувати|1
|(див.) відскакувати
відповідальний|1
|(див.) важливий
відповідати|1
|(в розмові на чиї слова) відмовляти|(розм.) відказувати|(заст.) відвічати|(пор.) відрізати
відповідний|1
|(такий, як слід) належний|(що відповідає даним вимогам) підхожий|(для досягнення мети) доцільний
відпочинок|1
|спочинок|(недовгий) перепочинок|(недовгий) передишка|(в поході) привал
відпочити|1
|(див.) спочити
відправлятися|1
(куди)|(див.) вирушати
відрада|1
|розрада|утіха|відрадність|(рідше) відрадість
відраджувати|1
|відмовляти|відговорювати|відвертати|(розм.) відраювати (кого від чого)
відрадісний|1
|(див.) відрадний
відрадість|1
|(див.) відрада
відрадний|1
|відрадісний|(про звістку і под.) утішний|(сповнений радості) світлий|(рідше) просвітлий
відрадність|1
|(див.) відрада
відраза|1
|огида|(підсил.) гидливість
відразливий|1
|гидкий|огидний|гидотний|противний|відворотний
відраювати|1
|(див.) відраджувати
відривчастий|1
|(див.) уривчастий
відрізати|1
(перен.)|(різко відповісти і под.) (розм.) відрубати
відрізнятися|1
(від гурту)|(див.) відділятися
відрізувати|1
|(шматок хліба) відкраювати|(тканину і под.) відкроювати|(розм.) відчикрижувати|(розм.) відбатовувати
відрікатися|1
(від кого)|відступитися|(лише докон.) відкинутися|(лише докон.) відцуратися|(розм.) відкаснутися|(розм.) відсахнутися|(пор.) зрікатися
відроджуватися|1
|(див.) оживати
відрубати|1
|(див.) відрізати
відрубний|1
|(див.) уривчастий
відрубувати|1
|відтинати|відсікати|(лише докон. – гілку від стовбура і т. п.) (розм.) відчухрати
відсапатися|1
|(див.) передихнути
відсапнути|1
|(див.) передихнути
відсахнутися|1
|(див.) відскакувати|(див.) відрікатися
відсвіжати|1
|(див.) оживляти
відсвіжувати|1
|(див.) оживляти
відсвіт|1
|(див.) відблиск
відсвічуватися|1
|(див.) відбиватися
відсікати|1
|(див.) відрубувати
відскакувати|1
|(стрибками) відплигувати|(стрибками) відстрибувати|(лише докон. – раптово відхилитися) (розм.) відсахнутися
відскіпатися|1
|(див.) відкараскатися
відслонювати|1
|(див.) відкривати
відслоняти|1
|(див.) відкривати
відсоток|1
|(див.) процент
відсотувати|1
|(див.) розмотувати
відстань|1
|віддаль|віддалення|(рідше) відлеглість|спорт|дистанція
відстоювати|1
|(див.) обороняти|(див.) обстоювати
відстрибувати|1
|(див.) відскакувати
відступатися|1
(від кого)|(див.) відрікатися
відступник|1
|(хто зрадив свої переконання) перевертень|(перен.) перебіжчик|(рідк.) перекинчик|(пор.) ренегат
відсутність|1
|(див.) брак
відтавати|1
|відмерзати|(про землю і под.) розмерзатися
відтак|1
|(див.) потім
відталий|1
|(див.) розталий
відтаскувати|1
|(див.) відтягати
відтворювати|2
|(див.) відраджувати
|(див.) зображати
відтеплий|1
|(див.) розталий
відтикати|1
|(закорковану пляшку) відкупорювати|(закорковану) (рідк.) відкорковувати
відтинати|1
|(див.) відрубувати
відтиск|1
|(див.) відпечаток
відтискати|1
|(юрбу і под.) відтісняти|(атакуючи, примушувати відступати) відкидати|(атакуючи, примушувати відступати) відганяти|(розм.) відпирати
відтісняти|1
|(див.) відпихати|(див.) відтискати
відтручувати|1
|(див.) відпихати
відтуляти|1
|(див.) відкривати
відтягати|1
(звідки)|відтаскувати|відволікати
відтягувати|1
(звідки)|відтаскувати|відволікати
відучуватися|1
|(див.) відвикати
відхиляти|1
(вікно, двері)|(див.) відчиняти
відхлинути|1
|(див.) передихнути
відхлинутися|1
|(див.) передихнути
відходити|1
|(див.) умирати
відцуратися|1
|(див.) відрікатися
відчай|1
|розпач|(обл.) розпука
відчайдушний|1
|(див.) відважний|(див.) розпачливий
відчахнути|1
|(смикнувши) відламати|(відколюючи – ще) відщепити
відчикрижувати|1
|(див.) відрізувати
відчиняти|1
(вікно, двері)|(див.) відкривати
відчужувати|1
|(див.) відбирати
відчужуватися|1
|(див.) цуратися
відчухрати|1
|(див.) відрубувати
відштовхувати|1
|(див.) відпихати
відщепенець|1
|(див.) ренегат
відщепити|1
|(див.) відчахнути
відщіпати|1
|(див.) відмикати
віз|1
|(довший, для возіння снопів тощо) гарба|(рідше) арба|(для перевезення дощок, без короба) биндюги|(драбинчастий) (розм.) драбиняк|(обл.) мажа|(пор.) хура
візит|1
|(див.) відвідини
візник|1
|(розм.) биндюжник|(обл.) дрогаль
візниця|1
|(див.) кучер
візок|1
|(див.) повозка
військо|1
|(про сукупність озброєних сил) армія|(образно – про великі з’єднання) полчище|(заст., книжн.) воїнство|(заст., книжн.) вояцтво|(іст. поез.) рать|(у древній русі – ще) дружина
військовий|1
|(що стосується війни) воєнний|(про об’єкт тощо) стратегічний
військовополонений|1
|(див.) полонений
війя|1
|(див.) дишель
вік|1
|(див.) століття
віковий|1
|(див.) одвічний
віковічний|1
|(див.) одвічний
вікодавній|1
|(див.) давній
вікопомний|1
|(див.) пам’ятний
вікувати|1
|(див.) жити
віл|1
|(див.) бугай
вільгий|1
|(див.) вогкий
вільгість|1
|(див.) вогкість
вільготний|1
|(див.) вогкий
вільний|1
|свобідний|свободний|(про умови життя – ще) привільний|(про поведінку і под.) невимушений|(пор.) дозвільний
вільність|1
|(див.) свобода
вінець|1
|(див.) шлюб
віник|1
|(стертий, без листя) деркач
вінок|1
|(див.) в’язка
вінчальний|1
|(див.) шлюбний
вінчання|1
|(див.) шлюб
віншування|1
|(див.) поздоровлення
віншувати|1
|(див.) вітати
вірити|1
(кому)|(див.) довіряти
вірний|1
|незрадливий|(безмежно) відданий
вірність|1
|відданість
вірьовка|1
|мотузка|мотузок|шнур|бечівка
вірогідний|1
|(див.) достовірний
віроломний|1
|(див.) зрадливий
віроломність|1
|(див.) зрада
віроломство|1
|(див.) зрада
віртуозний|1
|(див.) майстерний
віршувальник|1
|(заст.) віршник|(рідше) віршописець|(пор.) поет
вір’я|1
|(див.) огорожа
вісник|1
|(перен.) посланець|гонець|(рідк.) вістун
віспуватий|1
|(див.) таранкуватий
вість|1
|(див.) вістка
вістка|1
|звістка|вість|(не перевірена) чутка|(не перевірена) поголоска
вістовий|1
|вістовець|(рідше) вістовик|(про нарочного) посланець
вістря|1
|(голки, бритви і под.) жало|(холодної зброї) лезо|(рідше) лезво
вістун|1
|(див.) вісник
вітальний|1
|(див.) поздоровний
вітальня|1
|гостинна|(заст.) салон|(див. ще) приймальна
вітання|1
|(див.) привіт
вітати|1
|(у зв’язку з якоюсь радісною подією) поздоровляти|(обл.) здоровити|(при нагоді якогось свята тощо) (заст.) віншувати
вітер|1
|(поез.) вітровій|(легкий) легіт|(сухий і гарячий) суховій|(навальний) буревій
віти|1
|(див.) вітка
вітистий|1
|(див.) гіллястий
вітка|1
|гілка|(велика) (розм.) гілляка|(рідк.) галузь|(лише в мн.) віти|(див. ще) галузка
віточка|1
|(див.) галузка
вітровій|1
|(див.) вітер
вітровіння|1
|(див.) повів
вітрогон|1
|(розм.) вертихвіст|(розм.) шелихвіст|жевжик|шалапут
вітрогонка|1
|вертихвістка|шелихвістка|(пор.) вітрогон
вітчизна|1
|(див.) батьківщина
вітчина|1
(обл.)|(див.) батьківщина
віха|1
|(див.) тичка
віхола|1
|(див.) хуртовина
віхоть|1
|(див.) жмут|(див.) ганчірка
вічко|1
|очко|(тільки вулика) льоток
вічний|1
|безвічний|(з уваги на майбутнє) довічний
вішати|1
|(див.) чіпляти
віщати|1
|(див.) провіщати
віщий|1
|(див.) пророчий
віщувати|1
|(див.) провіщати
віщун|1
|(особа) провісник|(ознака чого) передвісник
віщунський|1
|(див.) пророчий
віяти|1
(про вітер)|(злегка) повівати|(злегка) подихати|(злегка) подувати|(сильніше) дути|(навально) бурхати|(навально) бушувати
віятися|1
(куди-небудь)|(розм.) вештатися|(розм.) волочитися|(розм.) тинятися|(розм.) шлятися
в’їдливий|1
|(див.) ущипливий
вказівка|1
|(провідний принцип) настанова|(керівна від вищих органів) директива|(про правила щодо виконання) інструкція
вкрадливий|1
|(див.) улесливий
вкрай|1
|(див.) цілком
вкупі|1
|(див.) укупі
влада|1
|(необмежена) всевладдя
владар|1
|(див.) володар
владарка|1
|(див.) володарка
владика|1
|(див.) володар
владичиця|1
|(див.) володарка
власник|1
|(див.) володілець
власниця|1
|(див.) володільниця
власноручний|1
|(див.) справжній
властивий|1
|притаманний|(як ознака) характерний
властивість|1
|притаманність|(характерна) особливість
влови|1
|(див.) лови
влучити|1
|попасти (в ціль)|поцілити|(обл.) уцілити
влучний|1
|(див.) цілкий
вмираючий|1
|покинутий вмирати|приречений вмерти|майже мрець|агонійний|вмирущий|мрущий|напівмертвий|присмертний|смертний|вже на Божій дорозі|вже на відході|вже одною ногою в могилі
вміщуватися|1
|(див.) втручатися
вовківня|1
|(див.) лігвище|(див.) пастка
вовкуватий|1
|(див.) понурий|(див.) відлюдкуватий
вовкувато|1
|(див.) понуро
вовна|1
|(поез.) руно
вовтузитися|1
|(див.) (про зайву метушню) марудитися|(див.) (неспокійно сидіти) вертітися
вогкий|1
|вологий|(рідк.) вільготний|(рідк.) вільгий|(про погоду, дрова і под.) сирий|(перен.) гнилий|(підсил.) мокрий
вогкість|1
|вологість|вільгість|сирість|гнилизна|мокрість|(пор.) вогкий
вогкуватий|1
|воложистий|сируватий|гнилуватий|мокруватий|(пор.) вогкий
вогненний|1
|(див.) вогняний
вогнестрільний|1
|огнестрільний|вогнепальний|огнепальний
вогнистий|1
|(див.) вогняний
вогнище|1
|багаття|(піонерське) костер|(обл.) ватраг
вогняний|1
|огняний|вогненний|огненний|вогнистий|огнистий
вогонь|1
|(див.) стрілянина
водитися|1
(з ким)|знатися|приятелювати|(різко, несхвально) (розм.) лигатися|(різко, несхвально) злигуватися|(фам.) знюхуватися
водник|1
(діжка)|(див.) діжка
водовмістище|1
|(див.) водоймище
водограй|1
|(див.) фонтан
водоймище|1
|водойма|водовмістище|водосховище
водомий|1
|(див.) водорий
водопілля|1
|(див.) повінь
водорий|1
|водомий|вимивина|вимоїна
водосховище|1
|(див.) водоймище
водяник|1
|(див.) чорт
водянка|1
|(див.) діжка
воєначальник|1
|(див.) полководець
воєнний|1
|(див.) військовий
вожак|1
|(див.) ватажок
вождь|1
|проводир|(ідейний) керівник|(політ, партії – зрідка) лідер|(пор.) командир
возз’єднувати|1
|(див.) з’єднувати
возитися|1
(з ким, з чим)|(занадто) панькатися|(занадто) цяцькатися|(задовго) вовтузитися|(з чим трудним, заплутаним) морочитися
возовик|1
(кінь)|(див.) ломовик
возовня|1
|(див.) сарай
возороб|1
|(див.) стельмах
воістину|1
|(див.) справді
воїн|1
|вояк|вояка|войовник|(жартівливо) рубака|(пор.) солдат
воїнський|1
|вояцький
воїнство|1
|(див.) військо
войовник|1
|(див.) воїн
волати|1
|(див.) кричати
волаючий|1
|звиклий [ставши] волати|змушений заволати|крикун|крикливий
воло|1
|(див.) підгруддя
воловник|1
|(див.) хлів
воловня|1
|(див.) хлів
воловодити|1
|(див.) марудити|(див.) марудитися
воловодитися|1
|(див.) марудити|(див.) марудитися
вологий|1
|(див.) вогкий
вологість|1
|(див.) вогкість
вологнути|1
|(див.) сиріти
володар|1
|(що має владу) владар|(що має владу) владика|(що має владу) господар|(книжн.) велитель|(книжн.) повелитель|(пор.) володілець
володарка|1
|владарка|владичиця|велителька|повелителька|(пор.) володар
володілець|1
|(що володіє чим) володар|(рідше) володільник|(що сам розпоряджається своїм майном) господар|(лише приватного майна) власник
володільниця|1
|володарка|господиня|власниця|(пор.) володілець
воложистий|1
|(див.) вогкуватий
волок|1
|(див.) сітка
волокита|1
|тяганина
волокти|1
|(див.) тягти
волоктися|1
|(див.) тягтися
волосся|1
|(про кучеряве) кучері|(у жінок – сплетене) коса|(пор.) патли|(пор.) чуб
волоть|1
|(див.) гроно
волоха|1
|(див.) шнурок
волохатий|1
|(занадто оброслий волоссям, шерстю) кошлатий|(занадто оброслий волоссям, шерстю) косматий|(занадто оброслий волоссям, шерстю) мохнатий|(занадто оброслий волоссям, шерстю) пелехатий|(з скуйовдженим волоссям) патлатий|(з скуйовдженим волоссям) кудлатий
волоцюга|1
|(див.) бродяга
волочити|1
|(див.) боронувати|(див.) тягти
волочитися|1
|(див.) вештатися
волошковий|1
(колір)|васильковий
воля|1
|(див.) свобода
вонючий|1
|(див.) смердючий
воняти|1
|(див.) відгонити
ворина|1
|(див.) жердина
вориння|1
|(див.) огорожа
ворітця|1
|(див.) хвіртка
воркотати|1
|(див.) воркувати
воркотіти|1
|(див.) воркувати
воркотливий|1
|(див.) буркотливий
воркотун|1
|(див.) буркотун
воркотуха|1
|(див.) буркотуха
воркувати|1
|воркотати|воркотіти|туркотати|туркотіти|(розм.) буркотати|(розм.) буркотіти
воркун|1
|(див.) буркотун
ворог|1
|(особистий) недруг|(особистий) супротивник|(ідеологічний, військ. і под.) противник|(заст., поез.) враг|(рідк. заст.) супостат
ворогування|1
|(див.) ворожнеча
ворогуючий|1
|розсварений|розбратаний|протиборчий|звиклий ворогувати|ворог|ворожий|неприязний|супротивний|(образн.) на ножах з ким
ворожбит|1
|(див.) знахар
ворожбитка|1
|(див.) знахарка
вороже|1
|неприязно|недружелюбно|(пор.) ворожий
ворожий|1
|(в індивідуальному відношенні) неприязний|(в індивідуальному відношенні) недружелюбний|(заст., поез.) вражий
ворожити|1
|(див.) чарувати
ворожість|1
|неприязнь|неприязність|недружелюбність
ворожнеча|1
|ворогування|(пор.) чвари
ворожо|1
(рідше)|неприязно|недружелюбно|(пор.) ворожий
ворон|1
|крук|(обл.) гавран
ворона|1
|ґава|(обл.) гавря
вороний|1
|(див.) чорний
воронка|1
|(див.) яма
ворота|1
|брама
ворох|1
|(див.) купа
ворушливий|1
|(див.) рухливий
ворчати|1
|(див.) бурчати
воскресати|1
|(див.) оживати
воскрешати|1
|(див.) оживляти
воювати|1
|(добиватися чого-небудь, перемагаючи перешкоди) боротися|(зрідка) битися
воюючий|1
|втягнутий у війну|обтяжений війною|змушений воювати|борець проти кого|воїн|войовничий|протиборчий|(народ) нескорений|образн.) у борні|у стані війни
вояк|1
|(див.) воїн
вояка|1
|(див.) воїн
вояцький|1
|(див.) воїнський
вояцтво|1
|(див.) військо
впитися|1
|(див.) учепитися
впихати|1
|(див.) сунути
впірнати|1
|(див.) поринати
вплив|1
|(фізичних сил і под.) діяння|(фізичних сил і под.) дія|(про шкідливий вплив на хід життя і под.) засилля|(необмежений) всесилля
впливати|1
|(на організм тощо) діяти|(шкідливо – ще) відбиватися
вплутуватися|1
|(див.) втручатися
вправний|1
|(в роботі) умілий|(в рухах) спритний
вправність|1
|(див.) спритність
вправно|1
|(див.) спритно
враг|1
|(див.) ворог|(див.) чорт
вражати|1
|(рідкістю, незвичайністю тощо) дивувати|(надто сильно) приголомшувати|(до глибини душі) потрясати
вражаючий|1
|разючий|здатний вразити|вразливий|(образ) могутній|сильний
враження|1
|(викликане мистецькими і под. засобами) ефект
вражий|1
|(див.) ворожий
враз|1
|нараз|раптом|(несподівано) зненацька
вразливий|1
|(див.) чулий
вранішній|1
|(див.) ранішній
врода|1
|краса|красота|вродливість|(рідк.) ліпота
вродливий|1
|гарний|гарний на вроду|хороший|красовитий|гожий|пригожий|(з лиця) милолиций|(з лиця) миловидий|(з лиця) миловидний
вродливиця|1
|(див.) красуня
вродливість|1
|(див.) врода
вруна|1
|руна|рунь|сходи|прорість|(прям. – осіннього сіву) озимина|(весняного сіву) ярина
врунитися|1
|(див.) розростатися
вручати|1
|(див.) давати
вряди-годи|1
|(див.) зрідка
врятуватися|1
|(див.) уціліти
всаджувати|1
|(див.) встромляти
всебічний|1
|всесторонній|(пор.) ґрунтовний
всевладдя|1
|(див.) влада
всемогутній|1
|всемогущий|всемічний|(фізичною силою, також силою аргументації тощо) всесильний
всемогутність|1
|(див.) всесилля
всенародний|1
|(див.) народний
всенький|1
|(див.) весь
всеобіймаючий|1
|всеосяжний|універсальний|всебічний|поголовний|панорамний|всеохопний|всеобіймущий|(осяг) глибинний
всеохоплюючий|1
|(див.) всеобіймаючий
всеперемагаючий|1
|всепереможний|звитяжний|здатний здолати все|(порівн.) переможний
всепоглинаючий|1
|здатний поглинути все|всепожирущий|всепоглинущий
всесвіт|1
|(див.) світ
всесвітній|1
|(див.) світовий
всесилля|1
|всемогутність|(пор.) вплив
всесильний|1
|(див.) всемогутній
всесторонній|1
|(див.) всебічний
всисати|1
|(див.) всмоктувати
всілякий|1
|всякий|всякий можливий|різний|(підсил.) найрізноманітніший
всіляко|1
|всяко|всяким способом|(по-різному) різно
всмоктувати|1
|всисати|(вогкість – про землю і под.) убирати (в себе)|вбирати (в себе)
вспомин|1
|(див.) спомин
вставати|1
|(з місця, з ліжка) підводитися|(з місця, з ліжка) підніматися|(рідше) зводитися|(насилу) зволікатися|(пор.) схоплюватися
встромляти|1
|(тичку в землю тощо) втикати|всаджувати|(з розмахом) вбивати|(з розмахом) вгороджувати|(з розмахом) вганяти|(перен.) заганяти|(перен.) затопляти
встрявати|1
|(див.) втручатися
вступати|1
|(див.) втручатися
всувати|1
|(див.) сунути
всупереч|1
|(див.) наперекір
всякий|1
|(див.) всілякий
всяко|1
|(див.) всіляко
втикати|1
|(див.) встромляти
втискати|1
|(див.) сунути
втискувати|1
|(див.) сунути
втихомирювати|1
|(див.) утихомирювати
втихомирюватися|1
|(див.) утихомирюватися
втіха|1
|(див.) утіха
вторгатися|1
(на територію)|(розм.) вдиратися|(пор.) ломитися
второпати|1
|(див.) збагнути
втрата|1
(матеріальна)|шкода|збиток
втручатися|1
|вмішуватися|мішатися|(в розмову – ще) вступати|(розм.) встрявати|(фам.) вплутуватися
втуплювати|1
(очі)|(див.) вдивлятися
втуплюватися|1
(очима)|(див.) вдивлятися
вудильник|1
|(див.) рибалка
вуздечка|1
|уздечка|гнуздечка|(без вудил) недоуздок|(мотузяна без вудил) оброть|(обл.) кантар
вузівець|1
|(див.) студент
вузівка|1
|(див.) студентка
вузький|1
|(завширшки, поперек і под.) тісний
вузлуватий|1
(перен.)|(див.) хитрий
вуй|1
|(див.) дядько
вуйко|1
|(див.) дядько
вуйна|1
|(див.) тітка
вулиця|1
|(вузька, поперечна) провулок|(вузька, поперечна) (сліпий) завулок|(вузька, поперечна) привулок
вурдитися|1
|звурджуватися|зсідатися|(про молоко – ще) скипатися
вусач|1
|усач|вусань|(розм.) прудиус|(розм.) прутивус|(фам.) крутивус
вутлий|1
|(див.) слабий|(див.) хирявий
вушанка|1
|(див.) шапка
вхідчини|1
|(див.) новосілля
входини|1
|(див.) новосілля
вчинок|1
|учинок|дія (звичайно в мн.)|(геройський) подвиг|(нахабний, зухвалий) (розм.) вихватка|(нахабний, зухвалий) вибрик
вщухнути|1
|(див.) унишкнути
в’юнитися|1
|(див.) витися
в’юнкий|1
|(див.) верткий|(див.) звивистий
в’юнкість|1
|(див.) рухливість
в’ючити|1
|(див.) вантажити
в’язанка|1
|(дров, сіна і под.) в’язка
в’язати|1
|(див.) плести
в’язень|1
|ув’язнений|(розм., заст.) арештант|(розм., заст.) острожник|(розм., заст.) тюряжник
в’язи|1
|(див.) плечі
в’язка|1
|(нанизаних предметів) низка|(цибулі) вінок|(обл.) коса|(пор.) в’язанка
в’язкий|1
|чіпкий|(що липне) липкий|(що липне) клейкий|(розм.) беручкий|(що в ньому можна загрузнути) грузький|(що в ньому можна загрузнути) глейкий|(що в ньому можна загрузнути) глеюватий
в’язкість|1
|липкість|клейкість|грузькість|(пор.) в’язкий
в’язниця|1
|тюрма|(поез.) темниця|(заст.) острог|(заст.) кримінал|(образно) (розм.) хурдига|(образно) хурдигарня
в’язничний|1
|(див.) тюремний
в’язнути|1
|(в болоті) грузнути|(в болоті) загрузати|(в болоті) стрягнути|(в болоті) застрягати|(пор.) присікуватися
в’ялий|1
(перен.)|(див.) млявий
в’янути|1
(перен.)|(див.) марніти
габа|1
|(див.) облямівка|(див.) покривало
гавань|1
|(для вантаження і розвантажування суден) порт|(для причалювання суден) пристань
гавкання|1
|(розм.) гавкіт|(розм.) гавк|(розм.) брехання|(підсил.) гавкотня|валування|ґвалтування|дзявкання|(пор.) гавкати
гавкати|1
|(розм.) брехати|(про багатьох собак – ще) валувати|(про багатьох собак – ще) ґвалтувати|(про малих собак, цуценят) дзявкати
гавкіт|1
|(див.) гавкання
гавкотня|1
|(див.) гавкання
гавкун|1
|(див.) собака
гавра|1
|(див.) лігвище
гавран|1
|(див.) ворон
гавря|1
|(див.) ворона|(див.) роззява
гад|1
|(див.) змія
гаданий|1
|(див.) уявний
гадати|1
|(про вільний хід думок, не за логічними категоріями) думати|(беручи до уваги різні думки, мотиви – ще) міркувати|(мати свій погляд на що) уважати
гадка|1
|(більш мотивована) думка|(в наукових питаннях і под.) погляд
гадюка|1
|(див.) змія
газета|1
|(заст.) часопис
газоутворюючий|1
|газотвірний|газотвір|здатний творити газ
гай|1
|лісок|(зарості на низині, на пригорках яру) (розм.) луг|(зарості на низині, на пригорках яру) байрак
гайдар|1
|(див.) вівчар
гайний|1
|загайний|забарний|марудний
гайнувати|1
|(див.) марнотратити
гайнути|1
|(див.) махнути
гайовий|1
|(див.) лісник
гак|1
|крюк|(дерев’яний) (розм.) ключка
галабурда|1
|(див.) бешкет
галабурдити|1
|(див.) бешкетувати
галабурдник|1
|(див.) бешкетник
галайда|1
|(див.) бродяга
галайкати|1
|(див.) горлати
галайкотати|1
|(див.) горлати
галайкотіти|1
|(див.) горлати
галайстра|1
|(див.) юрба
галанці|1
|(див.) штани
галас|1
|крик|(дещо слабший) гам|(дещо слабший) гамір|(виразний шум голосів) гомін|(пор.) гармидер
галасати|1
|(див.) кричати
галасливий|1
|(про вдачу, також перен. про місто тощо) гомінливий|(про вдачу, також перен. про місто тощо) гоміонливий|(про вдачу, також перен. про місто тощо) гомінкий|(повний гамору) гамірливий|(повний гамору) гамірний|(схильний до шумливості) (розм.) галасуватий
галасувати|1
(розм.)|(знев.) галдикати|(пор.) кричати
галасуватий|1
|(див.) галасливий
галдикати|1
|(див.) галасувати
галитися|1
|(див.) квапитися
гальмувати|1
|затримувати|(зовсім) зупиняти
галопувати|1
|(див.) їхати
галузь|1
(сфера діяльності тощо)|ділянка|(рідше) ділянка|(рідше) царина|(рідше) область
галузка|1
(зменш.)|гілочка|віточка
галява|1
|(див.) поляна
галявина|1
|(див.) поляна
гам|1
|(див.) галас
гамазей|1
|(див.) комора
гамазея|1
|(див.) комора
гамазин|1
|(див.) комора
гамалик|1
|(див.) потилиця
гаман|1
|(на гроші, тютюн) капшук|(на гроші, тютюн) кисет|(з металевим затвором) калитка|(обл.) киса
гаманець|1
|(на гроші, тютюн) капшук|(на гроші, тютюн) кисет|(з металевим затвором) калитка|(обл.) киса
гамір|1
|(див.) галас
гамірливий|1
|(див.) галасливий
гамірний|1
|(див.) галасливий
гамселити|1
|(див.) бити
гамувати|1
|(неспокійного, сердитого) угамовувати|(неспокійного, сердитого) утихомирювати
гана|1
|(див.) догана
ганьба|1
|неслава|безчестя|сором|(розм.) соромота|(розм.) соромітність|(пор.) ганебний
ганьбити|1
|плямувати|плямити|неславити|безчестити|(сильніше) паплюжити
ганьбувати|1
(обл.)|плямувати|плямити|неславити|безчестити|(сильніше) паплюжити
гандж|1
|(див.) вада
ганебний|1
|(що плямує чиєсь ім’я, славу) безславний|(що плямує честь) безчесний|(такий, що за нього треба соромитися) соромний|(підсил. обл.) страмний
ганити|1
|гудити|(підсил.) ганьбити|(обл.) ганьбувати
ганчірка|1
|шматка|(для миття посуду) віхоть|(якою обвивають ногу при взуванні) онуча
ганчір’я|1
|(див.) лахміття
ганяти|1
|(див.) бігати
ганятися|1
|(за ким, чим) уганяти
гаптарка|1
|(див.) швачка
гаптувати|1
|(див.) шити
гаразд|1
|(див.) добре|(див.) щасливо
гараздувати|1
|(див.) розкошувати
гарапник|1
|(див.) батіг
гарба|1
|(див.) віз
гарбати|1
|(див.) грабувати
гарбузиння|1
|(див.) бадилля
гарикати|1
|(див.) бурчати|(див.) кричати
гарикатися|1
|(див.) сваритися
гарикливий|1
|(див.) буркотливий
гарман|1
|(див.) тік
гарматник|1
|(див.) артилерист
гармаш|1
|(див.) артилерист
гармидер|1
(розм.)|галас|крик|(з сваркою, метушнею – образно) базар|(з сваркою, метушнею – образно) шарварок|(пор.) буча
гармонійний|1
|(про звуки) стройний|(про звуки) суголосний|(рідше) зграйний
гармонічний|1
|(про звуки) стройний|(про звуки) суголосний|(рідше) зграйний
гарненький|1
|(див.) миловидний
гарний|1
|хороший|(з зовнішнього вигляду) красивий|(з зовнішнього вигляду) красний|чепурний|(на вроду – ще) вродливий|(на вроду – ще) гожий|(на вроду – ще) пригожий|(з лиця) милолиций|(з лиця) миловидий|(з лиця) миловидний|(що викликає подив, захоплення) прегарний|(що викликає подив, захоплення) прекрасний|(що викликає подив, захоплення) чудовий|(що викликає подив, захоплення) чарівний|(що викликає подив, захоплення) розкішний|(про одяг, взуття тощо) елегантний|(обл.) файний|(обл.) лепський|(пор.) добрий
гарнішати|1
|кращати|(рідше) гарніти
гарно|1
|(див.) добре
гарнюк|1
|(див.) красунь
гартувати|1
|(див.) сталити
гарувати|1
|(див.) трудитися
гарцювати|1
|(конем) вигравати|(пор.) їхати
гаряче|2
|(див.) палко
(предик.)|жарко|парно|душно|(пор.) гарячий
гарячий|1
|(сильно нагрітий) жаркий|(підсил.) пекучий|(насичений гарячою парою) паркий|(насичений гарячою парою) душний|(пор.) палкий
гарячка|1
|пропасниця|(розм.) лихоманка|(розм.) трясця|(про підвищення температури тіла) жар
гасати|1
|(див.) бігати
гасло|1
|лозунг|заклик
гаснути|1
|погасати
гаспид|1
|(див.) диявол
гать|1
|(див.) гребля
гателити|1
|(див.) бити|(див.) уминати
гатити|1
|(див.) бити|(див.) стріляти
гатка|1
|(див.) гребля
гатунок|1
|сорт
гачкуватий|1
|карлючкуватий
гаяти|1
(час)|марнувати|марно витрачати|переводити|(пор.) барити
гаятися|1
|(див.) баритися
гедзатися|1
(про худобу)|(див.) бігати
гедзкатися|1
(про худобу)|(див.) бігати
гембель|1
|(див.) рубанок
гемон|1
|(див.) чорт
гендлювати|1
|(див.) крамарювати
гендляр|1
|(див.) торговець
генеральний|1
|(див.) головний
генерація|1
|(див.) покоління
геніальний|1
|(див.) талановитий
гепнути|2
|(див.) ударити|(див.) кидати
|(див.) упасти
гепнутися|1
|(див.) упасти
геркулес|1
|(див.) силач
герлига|1
|(див.) ціпок
герць|1
|(див.) поєдинок
геть-чисто|1
|(див.) зовсім
гибель|1
|(див.) загибель
гибіти|1
|(див.) хиріти
гидь|1
|(див.) гидота
гидкий|1
|бридкий|поганий|(сильніше) огидний|(сильніше) противний|(сильніше) паскудний
гидливість|1
|(див.) відраза
гидота|1
|гидь|(сильніше) паскудство|(про річ і про вчинок) мерзота
гидотний|1
|(див.) відразливий
гидувати|1
|(відчувати огиду) бридитися|(ставитися зневажливо) гребувати|(ставитися зневажливо) гребати|(пор.) гордувати
гилити|1
|(див.) бити
гильнути|1
|(див.) ударити
гинути|1
|загибати|погибати|(про все живе) пропадати|(пор.) умирати|(пор.) дохнути
гинучий|1
|запропащуваний|приречений на смерть|напівзниклий|напіввимерлий|пропащий|зникомий|(образно) на грані загибелі|в лапах смерти|близький до загибелі|смертник|(порівн.) вмираючий
гиркатися|1
|(див.) сваритися
гирлига|1
|(див.) ціпок
гич|1
|(див.) бадилля
гичка|1
|(див.) бадилля
гігант|1
|(див.) велетень
гігантський|1
|(див.) велетенський
гідний|1
|достойний|(чого) вартий|(чого) варт
гідність|1
|(див.) самоповага
гілка|1
|(див.) вітка
гілляка|1
|(див.) вітка
гіллястий|1
|гілчастий|(рідше) вітистий|(про дерево з широким гіллям) крислатий|(про дерево з широким гіллям) розложистий|(про дерево з широким гіллям) розлогий
гілочка|1
|(див.) галузка
гілчастий|1
|(див.) гіллястий
гінкий|1
|(див.) високий
гірний|1
|(див.) гірський
гірник|1
|(див.) шахтар
гірняк|1
|(див.) горянин
гірський|1
|(про положення) верховинний|(рідше) гірний
глабці|1
|(див.) сани
глава|1
|(див.) розділ
гладь|1
|(див.) гладінь
гладити|1
(праскою)|прасувати|(рідше) утюжити
гладінь|1
|гладь|(пор.) поверхня
гладкий|2
|(про істоту) огрядний|(про істоту) опасистий|(про істоту) повнотілий|(про істоту) ситий|(про істоту) повний|(розм.) годований|(обл.) тілистий|(пор.) товстий
|(що не має загибів і под.) рівний|(про поліровану поверхню меблів тощо) (обл.) плавкий
гладкість|1
|(див.) огрядність
гладнути|1
|(щораз більше) гладшати|(щораз більше) набирати тіла|(щораз більше) повнішати|(пор.) товстіти
гладун|1
|(див.) черевань
гладуха|1
(розм.)|товстуха|товстуля|(образно про повнотілу жінку низького росту) (жарт., фам.) пампушка|(образно про повнотілу жінку низького росту) кубушка
гладущик|1
|(див.) глек
гладшати|1
|(див.) гладнути
глей|1
|(див.) баговиння|(див.) мул
глейкий|1
|(див.) в’язкий
глек|1
|(на воду) дзбан|(рідше) джбан|(з вузькою шийкою) (обл.) гладущик
глеюватий|1
|(див.) в’язкий
глибина|1
|глибінь|глиб|глибочінь|(дуже велика) безодня
глибокий|1
|бездонний|(рідше) безодній
глибокодумний|1
|мудрий|(пор.) розумний
глибочінь|1
|(див.) глибина
глипнути|1
|(див.) глянути
глитай|1
|куркуль
глитати|1
|(див.) ковтати
глодати|1
|(див.) гризти
глузд|1
|(див.) толк|(див.) розсудок
глузливий|1
|(що ховає в собі насмішку) глумливий|(що ховає в собі насмішку) насмішкуватий|(що ховає в собі насмішку) іронічний
глузування|1
|насмішка|насміх|(рідше) кепкування|(рідк.) кпини
глузувати|1
|(див.) насміхатися
глум|1
|насмішка|насміх|посміх|(в образливій формі) наруга|(в образливій формі) знущання|(в образливій формі) збиткування
глумитися|1
|(див.) знущатися
глумливий|1
|(див.) глузливий
глупак|1
|(див.) дурень
глупота|2
|(див.) дурість
(рідше)|(див.) дурість
глухий|1
|(див.) беззвучний|(див.) відлюдний
глухо|1
|(див.) тихо
глушина|1
|глуш|(глухий) закуток|(перен.) нора
глядачі|1
|(див.) публіка
глядіти|1
|(див.) дивитися|(див.) доглядати
глянець|1
|(див.) лиск
глянути|1
|поглянути|позирнути|(уважніше) подивитися|(бистро) зиркнути|(розм.) блимнути (очима)|(розм.) бликнути (очима)|обл глипнути (очима)
глянц|1
|(див.) лиск
гнати|1
|(див.) їхати|(див.) переслідувати
гнатися|1
|(за ким) гонитися|улягати|(скоро бігти, їхати) мчати|(скоро бігти, їхати) мчатися|(скоро бігти, їхати) нестися|(розм.) (гоном) гонити|(гоном) гнати
гниль|1
|(див.) гнилизна
гнилизна|1
|гниль|гнилятина|(на дереві) трухлявина|(на дереві) трухлятина|(на дереві) порохня|(на дереві) порохно
гнилий|1
|(про дерево) трухлий|(про дерево) трухлявий|(про дерево) порохнявий|(пор.) вогкий|(пор.) затхлий
гнилуватий|1
|(див.) вогкуватий
гнилятина|1
|(див.) гнилизна
гнити|1
|(про дерево) трухлявіти|(про дерево) трухнути|(про дерево) порохнявіти|(в землі) тліти|(в землі) пріти
гнів|1
|(рідше) гнівання|(рідше) пересердя|(до крайніх меж) лють|(до крайніх меж) лютість
гніватися|1
|сердитися
гнівити|1
|сердити|(підсил.) розлючувати
гнівний|1
|сердитий|(підсил.) розгніваний|(підсил.) розсерджений|(до крайніх меж) розлючений|(до крайніх меж) розлютований
гніздити|1
|(див.) бити
гніздитися|1
|(про птахів – ще) моститися|(на землі) кублитися
гніздо|1
|(птахів, дрібних тварин і перен.) кубло|(див. ще) лігвище
гніт|1
|(про режим насильства) утиск|(про режим насильства) гнобительство|(про режим насильства) гноблення|(про режим насильства) пригноблювання
гнітити|1
|(фізично, також психічно) пригнічувати|(фізично, також психічно) давити|(див. ще) гнобити
гнобитель|1
|пригноблювач|утискувач|утисник|(вільного слова, волі) душитель|(книжн.) тиран
гнобительство|1
|(див.) гніт
гнобити|1
|пригноблювати|утискати|утискувати|гнітити|(репресіями і под.) душити
гноблення|1
|(див.) гніт
гнуздечка|1
|(див.) вуздечка
гнути|1
|згинати|(злегка) нагинати|(додолу) хилити|(додолу) нахиляти|(додолу) клонити
гнутися|1
|(див.) хилитися
гнучкий|1
|(рідше) гнучий|(розм.) вигинистий
говір|1
|(див.) діалект|(див.) гомін
говірка|1
|(див.) діалект|(див.) розмова
говіркий|1
|(див.) балакучий
говорити|1
|(більш конкретно) казати|(до кого) мовити|(з ким) розмовляти|(про всячину) (розм.) балакати|(про всячину) гомоніти|(обл.) гуторити|(пор.) базікати|(пор.) мимрити
говорливий|1
|(див.) балакучий
говорун|1
|(див.) балакун
говоруха|1
|(див.) балакуха
говорючий|1
|(див.) балакучий
гоготання|1
|(див.) гудіння
гоготати|1
|(див.) гудіти
гоготіння|1
|(див.) гудіння
гоготіти|1
|(див.) гудіти
годен|2
|(див.) гідний
|достойний|(чого) вартий|(чого) варт
година|1
|(див.) погода|(див.) час
годинник|1
|(баштовий з музикою) куранти|(стінний) (заст.) дзиґар|(стінний) (звичайно в мн.) дзиґарі
годити|1
(кому)|догоджати
годитися|2
(кому)|здаватися|придаватися|знадоблятися (звичайно лише докон.)
(давати згоду на що)|(див.) згоджуватися
годиться|1
|(див.) випадає
годі|1
(предик.)|буде|(звичайно з неозначеною формою дієслова) досить|(при вигуках) кінець!|(при вигуках) буде!|(при вигуках) край!
годний|2
|(див.) гідний
|достойний|(чого) вартий|(чого) варт
годованець|1
(про дитину)|(див.) вихованець
годований|1
|(див.) гладкий
годованка|1
|(див.) вихованка
годувати|1
|(забезпечувати потрібним для життя) харчувати|(рідше) кормити
годуватися|1
|(див.) харчуватися
годящий|1
|придатний|догідний|(для здійснення задуманого плану тощо) відповідний
гожий|1
|(див.) гарний|(див.) придатний|(див.) чистий
гоїти|1
|(див.) лікувати
гоїтися|1
(про рану)|загоюватися|заживати
гойдати|1
|хитати|коливати|(злегка) колихати|(дитину в колисці) колисати
гойдатися|1
|(див.) хитатися
гойний|1
|(див.) цілющий|(див.) щедрий
голь|1
|(див.) біднота
голий|1
|(заст.) нагий|(про ноги) босий
голити|1
|брити
голитися|1
|бритися
голінастий|1
|(див.) довгоногий
голінний|1
|(див.) бравий|(див.) здатний
головний|1
|(про проблему тощо) основний|(книжн.) кардинальний|(провідний, ведучий – про лінію, план і под.) генеральний
головокрутний|1
|запаморочливий|запаморочний
головоріз|1
|горлоріз|бандит|розбишака
голодранець|1
|обідранець|обірванець|обшарпанець|шарпак|(обл.) гольтіпака|(обл.) гультіпака
голомозий|1
|(див.) лисий
голомшити|1
|(див.) бити
голопуцьок|1
|(див.) пташеня
голосити|1
|заводити|(за вмерлим) тужити|(пор.) плакати
голосіння|1
|(див.) плач
голослівний|1
|(див.) бездовідний
голосний|1
|(про голос) гучний|(з сильним відгомоном) лункий|(підсил.) громовий|(заст.) громогласний
голота|1
|(див.) біднота
гольтіпака|1
|(див.) голодранець
голубизна|1
|голубінь|блакить|(пор.) синява
голубий|1
|ясно-синій|блакитний|(пор.) синій
голубити|1
|(див.) пестити
голубінь|1
|(див.) блакить
голубіти|1
|блакитніти|(підсил.) голубішати|(підсил.) блакитнішати
голубливий|1
|(див.) пестливий
голяк|1
|(див.) злидар
голяр|1
|(див.) парикмахер
гомін|1
|(голосів розмови) говір|(про шум голосів) гамір|(про шум голосів) гам|(підсил.) гук|(пор.) галас
гомінка|1
|(див.) розмова
гомінкий|1
|(див.) балакучий|(див.) галасливий
гомінливий|1
|(див.) балакучий|(див.) галасливий
гомоніти|1
|(див.) розмовляти
гомонливий|1
|(див.) балакучий|(див.) галасливий
гоньба|1
|(див.) гонитва
гонець|1
|(див.) посланець
гонитва|1
(за чим)|гоньба|погоня
гонитель|1
|гнобитель|переслідувач|(вільного слова) душитель
гонити|1
(за ким)|(див.) гнатися
гонитися|1
|(див.) гнатися
гоніння|1
|утиски|переслідування
гонки|1
|(див.) перегони
гонор|1
|(див.) пиха
гонористий|1
|(див.) пихатий
гонористість|1
|(див.) гордовитість
гоноровитий|1
|(див.) пихатий
гонорувати|1
|(див.) пишатися
гопцювати|1
|(див.) танцювати
гора|1
|(обл.) бескид|(обл.) бескед|(обл.) бескет
горб|1
(підвищена місцевість)|бугор|пагорок|сугорб|шпиль|(пор.) курган
горбкуватий|1
|горбистий|горбастий|бугорчатий|бугристий|пагористий|шпилястий
горбок|1
|(див.) пагорок
горгоші|1
|(див.) плечі
гордий|1
|(занадто) пишний|(занадто) гордовитий|(рідк.) думний
гординя|1
|(див.) гордівник|(див.) гордівниця
гордитися|1
|(почувати заслужену гордість) пишатися
гордівливий|2
|(див.) гордовитий
|(сповнений гордощів) гордий|(що високо несеться) зарозумілий|(що високо несеться) високодумний (рідше)|(що високо несеться) пихатий|(що високо несеться) гонористий|(що високо несеться) гоноровитий|(що високо несеться) бундючний|(обл.) фудульний
гордівливість|1
|гордість|зарозумілість|високодумство (рідше)|пиха|пихатість|бундючність|гонористість|(обл.) фудульність|(пор.) гордовитий
гордівник|1
|гордій|(розм.) гординя|(рідк.) гордун
гордівниця|1
(розм.)|гординя|гордячка
гордій|1
|(див.) гордівник
гордість|1
|(те, чим хто гордиться) гордощі|(пор.) гордовитість
гордо|1
|(див.) згорда
гордовитий|1
|(сповнений гордощів) гордий|(що високо несеться) зарозумілий|(що високо несеться) високодумний (рідше)|(що високо несеться) пихатий|(що високо несеться) гонористий|(що високо несеться) гоноровитий|(що високо несеться) бундючний|(обл.) фудульний
гордовитість|1
|гордість|зарозумілість|високодумство (рідше)|пиха|пихатість|бундючність|гонористість|(обл.) фудульність|(пор.) гордовитий
гордовито|1
|(див.) згорда
гордощі|1
|(див.) гордість
гордування|1
|(див.) презирство
гордувати|1
|(про поведінку гордовитого) високо нестися|(про поведінку гордовитого) заноситися|(про поведінку гордовитого) гонорувати|(пор.) гребувати
гордуватий|2
|(див.) гордовитий
|(сповнений гордощів) гордий|(що високо несеться) зарозумілий|(що високо несеться) високодумний (рідше)|(що високо несеться) пихатий|(що високо несеться) гонористий|(що високо несеться) гоноровитий|(що високо несеться) бундючний|(обл.) фудульний
гордун|1
|(див.) гордівник
гордячка|1
|(див.) гордівниця
горе|1
|(див.) біда|(див.) лихо|(див.) сум
горезвісний|1
(ірон.)|пресловутий
горець|1
|(див.) горянин
горизонт|1
|(див.) обрій
горілиць|1
|навзнак|навзнаки
горіти|1
(прям.)|палитися|(сильним вогнем) палати|(спалахуючи полум’ям) палахкотіти|(спалахуючи полум’ям) палахкотати|(див. ще) жевріти
горішній|1
|(див.) верхній
горлань|1
|(див.) крикун
горланити|1
|(див.) горлати
горластий|1
|(див.) крикливий
горлати|1
(розм.)|горланити (рідше)|репетувати|зіпати|(обл.) галайкати|(підсил.) галайкотати|(підсил.) галайкотіти|(пор.) кричати
горлатий|1
|(див.) крикливий
горло|1
(в образному вживанні)|(розм.) горлянка|(вульг.) пелька
горлоріз|1
|(див.) головоріз
горлянка|1
|(див.) горло
горн|1
(муз. ріжок)|(пор.) сурма
горнець|1
|(див.) горщик
горниця|1
|(див.) кімната
горніст|1
|(див.) сурмач
горнути|1
|(див.) гребти|(див.) тулити
горнутися|1
|пригортатися|(ближче) тулитися|(ближче) притулятися
горня|1
|(див.) горщик
горнятко|1
|(див.) горщик
город|1
|(див.) місто
горожа|1
|(див.) огорожа
гороїжитися|1
|(див.) бундючитися
горопаха|1
|(див.) бідолаха
горопашний|1
|(див.) бідолашний
горстка|1
|(див.) жмут
горщик|1
|горщок|зменш|горщичок|горщечок|горня|горнятко|(обл.) горнець
горювати|1
(за ким, за чим і по кому, по чому)|сумувати|журитися|тужити|(пор.) бідувати
горянин|1
|горець|(обл.) верховинець|(обл.) гірняк
госпіталь|1
|(заст.) шпиталь|(пор.) лікарня
господа|1
|(див.) домівка
господар|1
|хазяїн|(в сільському господарстві) (обл.) ґазда
господарка|1
|(див.) господиня
господарський|1
|хазяйський|(обл.) ґаздівський
господарство|1
|хазяйство|(сільське) (обл.) ґаздівство
господарчий|1
|(див.) хазяйновитий
господарювати|1
|хазяювати|(обл.) ґаздувати
господиня|1
|господарка|хазяйка|(обл.) ґаздиня|(пор.) господар
гостинець|2
|(див.) дарунок
|(див.) дорога
гостиниця|1
|готель
гостинна|1
|(див.) вітальня
гостити|1
|угощати|пригощати|частувати
гострий|1
|(з гострим лезом) гостролезий|(пор.) різкий|(пор.) їдкий|(пор.) проникливий
гострити|1
|точити|(на ремені на бруску) правити|(косу мантачкою) мантачити
гострокінцевий|1
|(див.) шпичастий
гостролезий|1
|(див.) гострий
гострослов|1
|(див.) дотепник
готель|1
|(див.) гостиниця
готувати|1
|(див.) споряджати|(див.) варити
готуватися|1
|(див.) лагодитися
гра|1
|(див.) забава
грабар|1
|землекоп|(рідше) копач
грабилно|1
|граблище|(пор.) держак
грабіж|1
|грабунок|грабування|(підсил.) розбій
грабіжник|1
|(див.) бандит
грабіжницький|1
|(див.) бандитський
граблище|1
|(див.) грабилно
грабування|1
|(див.) грабіж
грабувати|1
|гарбати|загарбувати
грабунок|1
|(див.) грабіж
гравій|1
|рінь|(спец.) жорства
град|1
|(див.) місто
грайливий|1
|(про вдачу) жартівливий|(про вдачу) пустотливий|(про погляд тощо) кокетливий
грамотний|1
|(що вміє читати й писати) письменний
грань|1
|(див.) жар
грандіозний|1
|(див.) величний
границя|1
|(між державами) кордон|(між державами) рубіж
граничити|1
|(див.) межувати
грати|1
(про переливи кольорів)|переливати|переливатися|мінитися|леліти|(пор.) шумувати|(пор.) хвилювати
гратися|1
|(див.) бавитися
графа|1
|(див.) шпальта
графоман|1
|(див.) писака
грач|1
|(див.) музикант
граючий|1
|зайнятий грою|звиклий грати|гравець|гральний|-грай (напр. картограй)
гребати|1
|(див.) гребувати
гребець|1
(на човні)|весляр|(пор.) громадільник
гребля|1
|(тимчасова) загата|(тимчасова) гать|(тимчасова) гатка|(рідк.) тама
гребти|1
|(граблями) громадити|(сіно у вал) валкувати|(сипке – лопатою) горнути|(пор.) веслувати
гребувати|1
|гребати|(пор.) гидувати
гризня|1
(розм.)|гризота|(заст.) заїдня|(пор.) сварка
гризти|1
|(горіхи, сім’я) лузати|(що-небудь тверде) глодати|(шашіль дерево) точити
гризтися|1
(про сварку)|(див.) сваритися
гримати|1
|гуркати|грюкати|(розм.) грякати|(підсил.) гуркотати|(підсил.) гуркотіти|(підсил.) грюкотати|(підсил.) грюкотіти|(підсил.) гримотати|(підсил.) гримотіти|(підсил.) гримкотіти|(пор.) кричати
гриміти|1
|гуркотіти|гуркотати|(про глухий далекий грім) рокотати|(про глухий далекий грім) рокотіти
гримнутися|1
|(див.) упасти
гримотати|1
|(див.) гуркотіти|(див.) торохтіти
гримотіти|1
|(див.) гуркотіти|(див.) торохтіти
грища|1
|(див.) ігри
гріб|1
|(див.) гроб
грізьба|1
|(див.) погроза
грізний|1
|(з вигляду вдачі) суворий|(див. ще) жорстокий
грізність|1
|(див.) суворість
грізно|1
|(див.) суворо
грімниця|1
|(див.) блискавка
гріти|1
|(див.) бити
гріх|1
|прогріх|прогрішення. пар. провина
гріш|1
|шаг|(про дрібну монету) шеляг
гроб|1
|гріб|домовина (рідше) могила
гробар|1
|(див.) гробокоп
гробовище|1
|(див.) кладовище
гробокоп|1
|гробокопатель|могильщик|могильник|(обл.) гробар
гроза|1
|(розм.) громовиця|(з сильним дощем) туча|(пор.) буря
грозьба|1
|(див.) погроза
грозити|1
|грозитися|погрожувати (кому)|нахвалятися (на кого)
грозитися|1
|(див.) погрожувати
грозовий|1
|грозяний (поез.)|(про розкати грому тощо) громовий|(про дощ заст. – ще) тучний
громада|2
(людей)|(див.) гурт
(предмет величезних розмірів)|громаддя|(розм.) громадина|(розм.) громадище|(розм.) махина|(про споруду розм. – зрідка) озія
громадити|1
|(див.) гребти
громадільник|1
|гребець
громадський|1
|(що стосується суспільства) суспільний|(стосовно загалу, народу) загальний|(стосовно загалу, народу) народний|(стосовно загалу, народу) всенародний|(пор.) публічний
громадськість|1
(як колектив)|суспільність|суспільство|загал|(пор.) публіка
громило|1
|погромник|розбишака|(пор.) бандит
громити|1
|бити|(підсил.) розбивати|(підсил.) розгромлювати|(підсил.) розтрощувати
громовий|1
(про звук)|(див.) голосний
громовина|1
|(див.) блискавка
громовиця|1
|(див.) гроза
громогласний|1
|(див.) голосний
гроно|1
(ягід тощо)|китиця|(розм.) кетяг|(обл.) кім’ях|(кукурудзи, проса) волоть
грошовитий|1
|(див.) багатий
грошолюбний|1
|(див.) користолюбний
груба|1
|(див.) піч
грубий|1
(про характер)|грубіянський|брутальний|(про об’єм, розмір) (див.) товстий
грубник|1
|топільник|опалювач|(при печах парових котлів) кочегар
грубнути|1
|(див.) товстіти
грудь|1
|(поез.) перса
грудка|1
|(див.) дрібка
груз|1
|(див.) щебінь
грузький|1
|грузлий|грузний|драглистий|багнистий|(про дно ріки) тванистий
грузькість|1
|(див.) в’язкість
грузнути|1
|загрузати|стрягнути|застрягати
грузовик|1
|грузовий автомобіль|грузова машина|(рідше) ваговоз|(пор.) автомобіль
грунь|1
|(див.) верх
грунт|1
|земля
група|1
|(див.) гурт
грюк|1
|(див.) гуркіт
грюкати|1
|(підсил.) грюкотати|(підсил.) грюкотіти|(пор.) гримати
грюкіт|1
|(див.) гуркіт
грюкнутися|1
|(див.) упасти
грюкотати|1
|(див.) грюкати
грюкотіти|1
|(див.) грюкати
грядущий|1
|(див.) прийдешній
грязь|1
|(підсил.) грязюка|(рідк.) болото|(рідк.) багно|(рідк.) багнюка|(рідк.) калюка
грязький|1
|(див.) болотистий
грязний|1
|(див.) болотистий
грякати|1
|(див.) гримати
губи|1
|(заст., поез.) уста
губити|1
(доводити до загибелі)|занапащати|запропащати|(заст.) збавляти
губитися|1
|(див.) щезати
гугіт|1
|(див.) гудіння
гугоніти|1
|(див.) гудіти
гуготіння|1
|(див.) гудіння
гуготіти|1
|(див.) гудіти
гуд|1
|(див.) гудіння
гудина|1
|(див.) бадилля
гудиння|1
|(див.) бадилля
гудити|1
|(див.) ганити
гудіння|1
|гул|(рідше) гуд|(полум’я, також про далекий звук грому тощо) гугіт|(полум’я, також про далекий звук грому тощо) гуготіння|(полум’я, також про далекий звук грому тощо) гоготання|(полум’я, також про далекий звук грому тощо) гоготіння|стугін|стугоніння|(пор.) гудіти
гудіти|1
|густи|(про полум’я, далекий грім тощо) гоготати|(про полум’я, далекий грім тощо) гоготіти|(підсил.) гуготіти|(рідше) гугоніти|(глухо – про мотор тощо) стугоніти|(глухо – про мотор тощо) рокотати|(глухо – про мотор тощо) рокотіти
гук|1
|(грому, вибуху снаряда тощо) грюк|(грому, вибуху снаряда тощо) грюкіт
гукати|1
|(див.) кричати|(див.) (кого) кликати
гукаючий|1
|звиклий кричати|змушений закричати|крикун|зіпака|горлань|верещака|гримайло|крикливий|галасливий|верескливий
гукнути|1
|(див.) покликати
гул|1
|(див.) гудіння
гульба|1
|(див.) гуляння
гульбощі|1
|гуляння
гульвіса|1
|(див.) гультяй
гулі|1
|(див.) гуляння
гульки|1
|(див.) безділля
гулькнути|1
|(див.) поринати
гульнути|1
|(див.) поринати
гульня|1
|(див.) гуляння
гультіпака|1
|(див.) голодранець
гультяй|1
|ледар|нероба|гульвіса|гуляка|(обл.) гультіпака|(обл.) шалапун
гультяювати|1
|(див.) ледарювати
гуляка|1
|гультяй|гульвіса|(безжурний) бенкетар|(рідк.) байда
гулянка|1
(розм.)|(у вужчому колі гостей) (заст.) бесіда|(пор.) гуляння
гуляння|1
|(на дозвіллі) погуляння|(на дозвіллі) погулянка|(про товариські розваги молоді) (розм.) гулянка|(про товариські розваги молоді) гулі|(про товариські розваги молоді) гульня|(про товариські розваги молоді) гульба|(обл.) гульбощі|(обл.) гульки
гулящий|1
(про людину)|розгульний|(пор.) дозвільний
гуманний|1
|(див.) людяний
гуманність|1
|(див.) людяність
гуня|1
|(див.) свита
гупати|1
|(ногами) тупати|(дверми тощо) гуркати|(дверми тощо) грюкати|(дверми тощо) гримати|(пор.) стукати
гупнути|1
|(див.) ударити|(див.) упасти
гупотіти|1
|(див.) тупотіти
гуркати|1
|(див.) гримати
гуркіт|1
|грюк|грюкіт|(підсил. розм.) гуркотнеча|(підсил. розм.) гуркотня|(підсил. розм.) гуркотнява|(підсил. розм.) торохтіння|туркіт|рокіт|(пор.) гуркотіти
гуркотати|1
|гримотіти|гримотати|грюкотіти|грюкотати|(про мотор, віз тощо) торохтіти|туркотати|туркотіти|(про глухий далекий грім тощо) рокотати|(про глухий далекий грім тощо) рокотіти
гуркотіти|1
|гримотіти|гримотати|грюкотіти|грюкотати|(про мотор, віз тощо) торохтіти|туркотати|туркотіти|(про глухий далекий грім тощо) рокотати|(про глухий далекий грім тощо) рокотіти
гуркотнеча|1
|(див.) гуркіт
гуркотня|1
|(див.) гуркіт
гуркотнява|1
|(див.) гуркіт
гурма|1
|(див.) юрба
гурман|1
|(див.) їдець
гурт|1
|група|(більше число людей) громада|(неорганізований натовп – ще) юрба|(неорганізований натовп – ще) юрма|(неорганізований натовп – ще) купа|(про осіб, що спільно проводять час) компанія|(про осіб, що спільно проводять час) товариство
гуртожиток|1
|інтернат
гуртом|1
|спільно|разом|вкупі
гуртувати|1
|(див.) об’єднувати
гуртуватися|1
|згуртовуватися|(для спільної мети – ще) єднатися|(для спільної мети – ще) з’єднуватися|(для спільної мети – ще) об’єднуватися
гурчати|1
|(див.) дзюрчати
гуснути|1
|густіти|(щораз більше) густішати|(про грязь, рідину тощо) тужавіти
густи|1
|(див.) гудіти
густий|1
|(за станом згущеності) тугий|(про кашу і под.) крутий|(пор.) рясний
густіти|1
|(див.) гуснути
густішати|1
|(див.) гуснути
густо|1
|(див.) рясно
густолистий|1
|(див.) ряснолистий
густонаселений|1
|(див.) багатолюдний
гутірка|1
|(див.) розмова
гуторити|1
|(див.) розмовляти
гуцати|1
|(див.) підкидати
гучний|1
|(див.) голосний|(див.) бучний
гучок|1
|(див.) дзиґа
гуща|1
|(в рідині) осад|(в рідині) оденки|(в рідині) поденки|(обл.) фус|(пор.) гущавина
гущавина|1
(про густі зарослі)|гущина|хаща|гуща|(обл.) гущава|(обл.) гущак|(непрохідна) нетрі|(пор.) чагар
ґава|1
|(див.) ворона|(див.) роззява
ґазда|1
|(див.) господар
ґаздиня|1
|(див.) господиня
ґаздівський|1
|(див.) господарський
ґаздівство|1
|(див.) господарство
ґаздувати|1
|(див.) господарювати
ґанок|1
|рундук|присінки|підсіння
ґвалт|1
|(див.) крик|(див.) насильство
ґвалтування|1
|(див.) гавкання
ґвалтувати|1
|(див.) кричати|(див.) (про собак) гавкати
ґелґотати|1
|гелгати|(про гусей – ще) гегекати|(про гусей – ще) ґеґотати|(про індика та ін.) ґерґотати|(про індика та ін.) ґерґотіти
ґелґотіти|1
|гелгати|(про гусей – ще) гегекати|(про гусей – ще) ґеґотати|(про індика та ін.) ґерґотати|(про індика та ін.) ґерґотіти
ґерґотати|1
|(див.) ґелґотати
ґерґотіти|1
|(див.) ґелґотати
ґрасувати|1
|(див.) топтати
ґречний|1
|(див.) чемний
ґринджоли|1
|(див.) сани
ґрунтовний|1
|(про знання, вивчення чого і под.) глибокий|(про знання, вивчення чого і под.) всебічний|(про зміни тощо) докорінний
ґрунтуватися|1
|(на чому) основуватися|(на чому) базуватися
давати|1
|(кому до рук) (офіц.) вручати|(тільки у формі дару) дарувати
давильце|1
|(див.) щипці
давити|1
|тиснути|(про взуття, бандаж і под.) муляти|(про взуття, бандаж і под.) мулити|(фізичним тягарем, також морально) гнітити|(про фізичне насильство, також перен.) душити
давка|1
|(див.) тиснява
давнина|1
|(далеке минуле) старовина|(предківські часи) предківщина|(про часи дідів) дідівщина
давній|1
|давнішній|(що стосується недалекого минулого) колишній|(що стосується давно минулих часів) незапам’ятний|(що стосується давно минулих часів) старий|(що стосується давно минулих часів) стародавній|(рідше) древній|(поез.) днедавній|(поез.) вікодавній
давніш|1
|раніш|раніше|передніше|перше|колись
давніше|1
|раніш|раніше|передніше|перше|колись
давнішній|1
|(див.) давній
далеко|1
|(див.) значно
далекоглядний|1
|(див.) передбачливий
далекозорий|1
|(поез.) винозорий
далечінь|1
|далечина|далина|далеч|даль
далі|1
|(див.) потім
дальший|1
|(див.) наступний
дамський|1
|(див.) жіночий
данина|1
|дань
дар|1
|(див.) дарунок|(див.) хист
дараба|1
|(див.) пліт
даремне|1
|марно|даром|дарма|дарма|(рідше) дармо|(розм.) дурно|(обл.) надаремно|(обл.) надаремне|(заст.) надармо
даремний|1
|марний|(обл.) надаремний|(з уваги на доцільність) непотрібний
даремно|1
|марно|даром|дарма|дарма|(рідше) дармо|(розм.) дурно|(обл.) надаремно|(обл.) надаремне|(заст.) надармо
дармовий|1
|(див.) даровий
дармоїд|1
|(перен.) трутень|(пор.) нероба
даровий|1
|(що за нього не треба платити) безплатний|(обл.) дармовий
даром|1
(безвідплатно)|(розм.) дурно|(пор.) даремно
дарування|1
|(див.) талант
дарувати|1
|(див.) давати|(див.) пробачати
дарунок|1
|подарунок|(більш уроч.) дар|(для віддяки за одержаний) віддарунок|(для домашніх при нагоді відвідин) гостинець|(при нагоді офіціального візиту) (заст.) ралець
дах|1
|(див.) покрівля
даючий|1
|покликаний дати|звиклий давати|давець|давальник|щедрий|жертовний|давущий|давальний|-давчий (напр. позикодавчий)
дбайливий|1
|дбалий|клопітливий|(що сумлінно ставиться до своїх обов’язків і под.) старанний|(що сумлінно ставиться до своїх обов’язків і под.) ретельний|(бережливий) (обл.) кукібний|(бережливий) кукібливий
дбайливість|1
|клопітливість|старанність|ретельність|(пор.) дбайливий
дбайливо|1
|(див.) старанно
дбалий|1
|(див.) дбайливий
дбати|1
|клопотатися|турбуватися|(мати під своїм опікуванням) піклуватися
двигати|1
|(див.) рухатися
двигнути|1
|(див.) ударити
двигтіння|1
|(див.) тремтіння
двигтіти|1
|(див.) дрижати
двигун|1
|(див.) важіль
двійнята|1
|(див.) близнята
двір|1
|(площа з будинками) подвір’я|(площа з будинками) дворище|(пор.) садиба
двобій|1
|(див.) поєдинок
двоєдушний|1
|дволичний|лицемірний
двоколка|1
|візок|(розм.) біда|(розм.) бідна|(розм.) бідарка|(розм.) тарадайка (рідше)
дволичний|1
|(див.) двоєдушний
дворець|1
|(див.) палац
дворище|1
|(див.) двір
дворянин|1
|(див.) шляхтич
дворянство|1
|(див.) шляхта
дебелий|1
|(про палицю і подібні предмети) товстий|(рідше) грубий|(пор.) кремезний|(пор.) гладкий
дебош|1
|(див.) бешкет
дебошир|1
|(див.) бешкетник
дебоширити|1
|(див.) бешкетувати
дегенерат|1
|(див.) виродок
дезамінуючий|1
|дезамінаторний|здатний дезамінувати|дезамінатор
державнодумаючий державно орієнтований|відданий державі|державницький|здатний державно мислити|з державним мисленням
дезертир|1
|(див.) утікач
деколи|1
|(див.) іноді
декрет|1
|(див.) постанова
делегат|1
|(див.) представник
делікатний|1
|(див.) увічливий|(див.) дражливий
деморалізація|1
|(див.) розпуста
день|1
|(розм.) днина
депутат|1
|(див.) представник
дерга|1
|(див.) рядно|(див.) спідниця
дерево|1
|(поодиноке, також зрубане) деревина|(поез., заст.) древо
дерев’яніти|1
|(див.) клякнути|(див.) терпнути
деренькотання|1
|(див.) бряжчання
деренькотати|1
(підсил.)|(див.) бряжчати
деренькотіння|1
|(див.) бряжчання
деренькотіти|1
|(див.) бряжчати
деренчання|1
|(див.) бряжчання
деренчати|1
|(див.) бряжчати
державний|1
|(див.) урядовий
держак|1
|ручка|(частина ручного інструмента) рукоятка|(в плузі) чепіга|(сокири) топорище|(сокири) сокирище|(списа) ратище|(прапора) древко|(при косі) кісся|(у граблях) грабилно|(у граблях) граблище|(у ціпі) ціпильно|(для батога) пужално
держално|1
|ручка|(частина ручного інструмента) рукоятка|(в плузі) чепіга|(сокири) топорище|(сокири) сокирище|(списа) ратище|(прапора) древко|(при косі) кісся|(у граблях) грабилно|(у граблях) граблище|(у ціпі) ціпильно|(для батога) пужално
держало|1
(рідше)|ручка|(частина ручного інструмента) рукоятка|(в плузі) чепіга|(сокири) топорище|(сокири) сокирище|(списа) ратище|(прапора) древко|(при косі) кісся|(у граблях) грабилно|(у граблях) граблище|(у ціпі) ціпильно|(для батога) пужално
держати|1
|тримати
дерій|1
|(див.) здирщик
деркач|1
|(див.) віник
дерти|1
(що)|драти|(на куски) роздирати|(на куски) шматувати|(пор.) лупити
дертися|1
|(нагору) видиратися|(нагору) дряпатися|(рідше) братися|(пор.) вилазити
дерун|1
|(див.) дерій
десниця|1
|(див.) правиця
дестабілізуючий|1
|дестабілізаційний|дестабілізатор|(порівн.) збаламучуючий
деталь|1
|(див.) подробиця
дефект|1
|(див.) вада
дефініція|1
|(див.) визначення
деформуючий|1
|здатний деформувати|деформатор|деформаційний
дешевий|1
|недорогий|(про ціну) помірний|(про ціну) невисокий|(підсил.) низький
дешево|1
|недорого|(зовсім дешево) за півдарма|(підсил.) за безцінь|(підсил.) за безцінок (продати, купити)
дещиця|1
|(див.) дрібка
дещо|1
|(див.) трохи
деякий|1
|(зовсім невизначений) якийсь|(з умовним визначенням) певний|(з обмеженою визначеністю) поодинокий (лише в мн.)
джбан|1
(рідше)|(див.) глек
дженджеруха|1
|(див.) чепуруха
дженджик|1
|(див.) чепурун
джерготати|1
|(див.) щебетати
джеркотати|1
|(див.) щебетати
джигати|1
|(див.) кусати|(див.) ударити
джигнути|1
|(див.) кусати|(див.) ударити
джигонути|1
|(див.) кусати|(див.) ударити
джиґун|1
|(див.) залицяльник
джинджик|1
|(див.) чепурун
дзбан|1
|(див.) глек
дзвеніння|1
|(див.) бряжчання
дзвеніти|1
|бриніти|(уриваними звуками) дзенькати|(про струну) бриньчати|(про скло, посуд) дзинчати
дзвенькіт|1
|дзенькіт|(струнного інструмента) бренькіт
дзвенячий|1
|(див.) дзвінкий
дзвинчати|1
|(див.) дзижчати
дзвінкий|1
|(рідше) дзвенячий|(далеко чутний) звучний|(про голос з сильним резонансом) лункий
дзвонити|1
|(про малі дзвінки) дзеленькати|(про малі дзвінки) дзеленчати|(розм.) теленькати|(про великий дзвін) бовкати|(бити в дзвін) бевкати|(пор.) розголошувати
дзвяк|1
|(див.) бряжчання
дзвякання|1
|(див.) бряжчання
дзвякати|1
|(див.) бряжчати
дзеленькання|1
|(див.) бряжчання
дзеленькати|1
|(див.) бряжчати|(див.) дзвонити
дзеленькотіти|1
(рідше)|(див.) бряжчати
дзеленчання|1
|(див.) бряжчання
дзеленчати|1
|(див.) бряжчати|(див.) дзвонити
дзеньк|1
|(див.) бряжчання
дзенькання|1
|(див.) бряжчання
дзенькати|1
|(див.) бряжчати
дзенькіт|1
|(див.) бряжчання
дзенькотіння|1
|(див.) бряжчання
дзенькотіти|1
|(див.) бряжчати
дзеркало|1
|(обл.) люстро|(заст.) верцадло|(заст.) свічадо
дзиґа|1
|(рідше) (обл.) фуркало|(рідше) гучок|(пор.) вертун|(пор.) вертуха
дзиґар|1
|(див.) годинник
дзиґарі|1
(звичайно в мн.)|(див.) годинник
дзиґлик|1
|(див.) стілець
дзижчати|1
|дзинчати|дзвинчати|(з гудінням – про джмеля тощо) гудіти|(з гудінням – про джмеля тощо) густи|(дзвінким звуком – про бджіл, комарів, мух) бриніти|(дещо свистячим звуком – про веретено) хурчати|(дещо свистячим звуком – про веретено) сюрчати|(про цвіркунів) цвірчати|(про цвіркунів) цвіркати
дзинчати|1
|(див.) дзижчати|(див.) дзвеніти
дзьобати|1
|дзюбати|(про птахів і риб) клювати
дзьобатий|1
|(див.) таранкуватий
дзюбати|1
|(див.) дзьобати
дзюбатий|1
|(див.) таранкуватий
дзюрити|1
|(див.) текти
дзюркіт|1
|журкіт|дзюрчання|журчання
дзюрчати|1
|(стиха) журчати|(дзвінко) бриніти|(підсил.) дзюркотати|(підсил.) дзюркотіти|(з шумом) гурчати|(рідше) роптати
дзявкання|1
|(див.) гавкання
дзявкати|1
|(див.) гавкати
дибати|1
|цибати|(поспішаючи іти) (рідк.) манджати|(пор.) чапати|(пор.) шкандибати
диби|1
|(див.) колодки
дибитися|1
|ставати дибом (диба)|ставати дубом (дуба)|ставати сторч
дивак|1
|чудак|(про своєрідну людину) (розм.) оригінал|(заст.) проява|(заст.) химерник
дивацтво|1
|(див.) примха
дивина|1
|(див.) дивовижа|(див.) диво
дивитися|1
|(рідше) глядіти|(уважно) вдивлятися|(уважно) втуплювати очі|(уважно) втуплюватися очима|(з цікавістю) видивлятися|(образно) (фам.) лупати очима|(жадібно – на кого) (розм.) пасти очима (кого)
дивний|1
|(що викликає здивування) чудний|(розм.) кумедний
дивно|1
|(див.) чудно
диво|1
|(розм.) дивина|(що викликає здивування) чудо|(що викликає здивування) чудасія
дивовижа|1
|(розм.) диковина|(розм.) дивина|(обл.) дивогляд
дивовижний|1
|(розм.) диковинний|чудернацький|(обл.) дивоглядний
дивовижно|1
|(див.) чудно
дивогляд|1
|(див.) дивовижа
дивоглядний|1
|(див.) дивовижний
дивування|1
|(див.) подив
дивувати|1
|(див.) вражати|(див.) дивуватися
дивуватися|1
|(рідше) дивувати|(підсил. розм.) дивом дивуватися|(підсил. розм.) чудуватися
дизентерія|1
|(розм.) різачка|(розм.) бігунка|(розм.) кривавиця|(розм.) червінка
дик|1
|(див.) кабан
диковина|1
|(див.) дивовижа
диковинний|1
|(див.) дивовижний
дим|1
|кіпоть|кіптява
димар|1
|бовдур|(на покрівлі будинку) комин|(на покрівлі будинку) вивід
димити|1
|курити|(див. ще) чадити
димитися|1
|димувати|куритися (димом)
димний|1
|(див.) чадний
димовище|1
|(див.) пожарище
димувати|1
|(див.) димитися
директива|1
|(див.) вказівка
директор|1
|(див.) керівник
дислокація|1
|(див.) розміщення
дислокуючий|1
|покликаний [здатний] розмістити|зайнятий дислокацією|дислокаційний|для дислокації
дистанція|1
|(див.) відстань
дитина|1
|дитя|(грудна) немовля|(дещо більша) маля|(дещо більша) малюк|(розм.) дітвак|(заст.) чадо
дитинчата|1
|(див.) діти
дитячий|1
|(рідше) дитинячий|немовлячий|малечий|(пор.) дитина
диференціюючий|1
|здатний диференціювати|розчленовувач|диференціятор|диференціювальний|розчленовувальний
дихати|1
|(рідше) віддихати|(тяжко) сапати|(образно – роззявивши рота від спеки) (обл.) хакати
дишель|1
|дишло|(у воловому возі) війя
диявол|1
(міф., лайл.)|біс|дідько|гаспид|(розм.) враг|(пор.) чорт
діалект|1
(лінгв.)|наріччя|(вужче – місцевий) говір|(вужче – місцевий) говірка
діброва|1
|(див.) ліс
дівча|1
|(див.) дівчинка
дівчатко|1
|(див.) дівчинка
дівчина|1
|(розм.) дівка|(рідше) діва|(фам.) дівуля|(фольк.) дівиця|(на відданні) (розм.) відданиця
дівчинка|1
|дівча|дівчатко|(дещо старша, але неповнолітня) підліток|(дещо старша, але неповнолітня) під росток
дід|1
(стара людина)|старик|пелех (рідк.)|(фам., знев.) дідуга|(фам., знев.) дідуган|(фам., знев.) старигань|(лайл.) (старий) шкарбан|(лайл.) (старий) шкарбун|(лайл.) (старий) дундук
дідизна|1
|(див.) спадщина
дідич|1
|(див.) поміщик
дідичка|1
|(див.) поміщиця
дідівщина|1
|(див.) спадщина|(див.) давнина
дідько|1
|(див.) чорт
дідок|1
|(див.) старик
дідуга|1
|(див.) дід
дідуган|1
|(див.) дід
дідунь|1
|(див.) старик
дідуньо|1
|(див.) старик
дідусь|1
|(див.) старик
діжечка|1
|(див.) кадібець
діжка|1
|(на тісто) діжа|(з віком і замком) бодня|(на воду) водник|(на воду) водянка|(більша – ще) кадіб
дізнаватися|1
|(див.) довідуватися
дізнати|1
|(див.) зазнати
дізнатися|1
|(див.) довідатися
діймати|1
|(див.) дошкуляти
дійовий|1
|(що проявляється в дії) активний|(що про являється в наслідках) ефективний
дійсний|1
|справжній|(підтверджений фактами) фактичний
дійсно|1
|(див.) справді
дійти|1
|(див.) умерти
дійшлий|1
|(див.) дозрілий
діл|1
|(див.) долина|(див.) підлога|(див.) спід
дільниця|1
|(див.) участок
діло|1
|(див.) справа
ділянка|1
|(див.) галузь
дім|1
|(див.) будинок|(див.) домівка
дірчастий|1
|(з невеличкими порами) ніздрюватий
дірчатий|1
|(з невеличкими порами) ніздрюватий
дірявий|1
|(див.) драний
діставати|1
(що)|(див.) одержувати
дістатися|1
(куди)|(див.) добратися
дітвак|1
|(див.) дитина|(див.) хлопчак
діти|1
(малі)|(пестл.) дітки|зо. дітвора|(розм.) дитинчата|(розм.) дітваки|(розм.) дітлахи|(в образному вживанні) малеча|(в образному вживанні) дрібнота|(в образному вживанні) дробина|(в образному вживанні) дріб’язок|(обл.) дріб
діючий|1
|покликаний [згодний|готовий|звиклий] діяти|діяльний|активний|ефективний|чинний|дійовий|робочий|ходовий|в дії|в роботі|в ходу|(у складн. словах) -дійний (напр. рівнодійний) постійно діюча комісія — постійна комісія
дія|1
|(див.) вплив|(див.) вчинок|(див.) чинність
діяльний|1
|(в громадській роботі) активний
діяння|1
|(фізичних сил) вплив|(фізичних сил) дія|(пор.) чинність
діяти|1
(на кого, на що)|(див.) впливати
діятися|1
|робитися|чинитися|(про щось незвичайне) творитися|ставитися|(про що-небудь погане) коїтися|(про події) відбуватися
длубати|1
|(див.) колупати
длубатися|1
|(див.) бабратися|(див.) поратися
длявий|1
|(див.) повільний
дляти|1
|(див.) зволікати
длятися|1
|(див.) баритися
дмухати|1
|(див.) дути
дмухнути|1
(перен.)|(див.) дременути|(див.) ударити
днедавній|1
|(див.) давній
днина|1
|(див.) день
дніти|1
|(див.) розвиднятися
дно|1
|(див.) спід
доба|1
|(див.) час|(див.) епоха
добавляти|1
|(див.) додавати
добавок|1
|(див.) додаток
добачати|1
|(див.) помічати
добиватися|1
(чого)|домагатися|(рідше) допевнятися|(рідше) допевнюватися|(лише докон.) (розм.) доп’ястися
добитися|1
(куди)|(див.) добратися
добича|1
|(див.) здобич
доблесний|1
|(див.) хоробрий
добратися|1
(куди)|дістатися|добитися
добре|1
|гарно|славно|(рідше) хороше|(як слід) гаразд|(пор.) добрий
добрести|1
|(див.) дотягтися
добре-таки|1
|(див.) чимало
добрий|1
|(з погляду позитивної якості і под.) гарний|(з погляду позитивної якості і под.) хороший|(з погляду позитивної якості і под.) (підсил.) славний|(доволі добрий) (розм.) предобрий|(доволі добрий) добрячий
добрити|1
|(див.) хвалити
добрість|1
|(див.) доброта
добро|1
|(матеріальне) благо (пор.) майно
добробут|1
|достаток|заможність|(рідк.) добро
доброзвучний|1
|(див.) милозвучний
доброзичливий|1
|прихильний|зичливий
доброзичливість|1
|(див.) прихильність
добросовісний|1
|совісний|сумлінний
добросовісність|1
|(див.) сумлінність
добросовісно|1
|(див.) сумлінно
доброта|1
|добрість
добротність|1
|(див.) якість
доброчесний|1
|(див.) цнотливий
доброякісний|1
|добротний|(підсил.) високоякісний
добрячий|1
|(див.) добрий
добувати|1
|(див.) здобувати|(див.) досягати|(див.) вихоплювати
добуватися|1
|(див.) ломитися
довбати|1
|(див.) колупати
довбеха|1
|(див.) бовдур
довбешка|1
|(див.) молоток
довбня|1
|(для трамбування) трамбівка|(підвісна для вбивання паль) баба|(військ., іст. – для розбивання стін) таран
довгий|1
(в часі)|(див.) тривалий
довгість|1
(в часі)|(див.) тривалість
довговолосий|1
|патлатий
довгов’язий|1
(розм.)|довготелесий|(пор.) високий
довголітній|1
|(що триває багато років) багатолітній|(що триває багато років) багаторічний|(рит.) многолітній
довгоногий|1
|(розм.) цибатий|(розм.) голінастий
довгота|1
(в часі)|(див.) тривалість
довготелесий|1
|(див.) довгов’язий
довготривалий|1
|(див.) тривалий
довгочасний|1
|(див.) тривалий
доведений|1
|(див.) безсумнівний
довершений|1
|(див.) досконалий
довід|1
|(логічний) аргумент|(речовий) доказ
довідатися|1
|дізнатися|(розм.) прочути|(несхв., розм.) пронюхати|(пор.) довідуватися
довідка|1
|(див.) посвідка
довідуватися|1
|дізнаватися|(шляхом розпитів) допитуватися (несхв., розм. )(пор.) розвідувати
довірений|1
|(див.) уповноважений
довіреність|1
|(про документ) доручення
довірливий|1
|легковірний
довіряти|1
(кому, чому)|(йняти віру) вірити|(мати довір’я) покладатися (на кого, на що)|(мати довір’я) увірятися|(мати довір’я) звірятися|(мати довір’я) здаватися
довічний|1
|(див.) вічний
довкола|1
|(див.) навколо
довколишній|1
|навколишній|навкружний|околишній|(в близькому сусідстві) поблизький|(в близькому сусідстві) ближчий|(в близькому сусідстві) сусідній
доводити|1
(переконливо)|(давати доказ) доказувати|(являтися доказом) свідчити
доволі|1
|(скільки хочеться) уволю|(скільки хочеться) удосталь|(скільки хочеться) досхочу
доволоктися|1
|(див.) дотягтися
догадка|1
|здогад|домисел|(рідше) догад|(на основі деяких даних) припущення
догадливий|1
|(див.) кмітливий
догадуватися|1
|угадувати|(розм.) домислюватися|(лише докон.) доміркуватися|(лише докон.) зміркувати
догана|1
|(рідше) гана|(рідше) нагана|(з боку громадськості) осуд
доганяти|1
|наздоганяти|здоганяти|(при переслідуванні) настигати|(рідше) наспівати
догідливий|1
|(див.) услужливий
догідний|1
|(див.) годящий
догляд|1
|нагляд
доглядати|1
|(про нагляд) глядіти|(про нагляд) пильнувати|(рідше) (розм.) пантрувати|(про піклування) ходити (коло кого)|(з винятковою дбайливістю – ще) упадати (коло кого)|(рідк.) падати (коло кого)
доглядач|1
|(див.) сторож
договір|1
|угода|(міжнародний про ненапад і под.) (дипл.) пакт|(міжнародний про ненапад і под.) трактат
договорювати|1
|(до кінця) доказувати|(до кінця) домовляти
договорюватися|1
(про що)|(див.) домовлятися
догоджати|1
|(див.) годити
догоряючий|1
|залишений догоряти|напівзгорілий|майже згорілий|напівзгаслий|майже згаслий,
додавати|1
|добавляти|(до ціни) накидати|(до ціни) набавляти|(в розмові) (розм.) докидати (слово)
додаток|1
|додача|(розм.) добавок|(до ціни) набавка|(до ціни) накидка|(понад умовлену ціну) наддаток|(до тексту тощо) доповнення
додумуватися|1
|(див.) угадувати
дожидати|1
|(див.) ждати
дожидатися|1
|(див.) ждати
дозвільний|1
|(про час) вільний|(розм.) гулящий
дозволений|1
|(див.) беззаборонний
дозоляти|1
|(див.) дошкуляти
дозорець|1
|(див.) наглядач|(див.) сторож
дозрілий|1
|(про літа, вік) дійшлий|(про літа, вік) дорослий|(обл.) доходжалий|(пор.) спілий
дозрілість|1
|(див.) спілість
доїдати|1
|(див.) досаждати
дока|1
(розм.)|дойда|митець|тямуха|(рідше) дотепа
доказ|1
|(див.) довід
доказувати|1
(про підтвердження)|(див.) доводити
докидати|1
|(див.) додавати
докінчувати|1
|(див.) кінчати
докір|1
|(див.) закид
докладний|1
|вичерпний|(про відзив, рецензію і под.) розгорнутий|(пор.) точний
доконечне|1
|(див.) обов’язково
доконечний|1
|(див.) настійний
доконечно|1
|(див.) обов’язково
доконче|1
|(див.) обов’язково
докорінний|1
|корінний|(що зачіпає самі основи чого) основний|(книжн.) радикальний
докоряти|1
|дорікати|виговорювати|вичитувати (кому)|(робити закид) закидати|(рідк.) домовляти|(обл.) вимовляти
доктор|1
|(див.) лікар
докучати|1
|(див.) досаждати
докучити|1
|(див.) набриднути
докучливий|1
|надокучливий|докучний|(що набридає) набридливий|(що його годі збутися) настирливий
доладний|1
|(розм.) путній|(розм.) путящий
долина|1
|діл|(гірська) полонина|(степова) балка
долинати|1
|(див.) долітати
долівка|1
|(див.) підлога
долілиць|1
|(див.) ниць
долітати|1
|(про звуки) доноситися|(про звуки) долинати
долішній|1
|нижній
доля|1
|(щаслива) талан|(розм.) щастя-доля
домагання|1
|(див.) вимога
домагатися|1
|вимагати|(розм.) допоминатися|(заст.) доправлятися
домашній|1
|(що є в хаті) хатній|(що є в домашньому хазяйстві) свійський|(рідк.) подвірний
домисел|1
|(див.) догадка
домислюватися|1
|(див.) догадуватися
домівка|1
|(свій) дім|(свій) (своя) хата|(свій) господа
домінуючий|1
|найпоширеніший|найпопулярніший|здатний домінувати|панівний|більший числом|завжди в більшості
доміркуватися|1
|(див.) догадуватися
домовик|1
|(див.) чорт
домовина|1
|труна|(пор.) гроб
домовитий|1
|(див.) хазяйновитий
домовляти|1
|(див.) договорювати|(див.) докоряти
домовлятися|1
(про що)|договорюватися|умовлятися
домосід|1
|(ірон.) сидень|(рідк. заст.) домонтар
донесення|1
|(див.) повідомлення
донесхочу|1
|(див.) досхочу
донехочу|1
|(див.) досхочу
донька|1
|(див.) дочка
донос|1
|(зрадницький співучасника) виказ
доносити|1
|(див.) повідомляти|(див.) ябедничати
доноситися|1
(про звуки)|(див.) долітати
донощик|1
|(розм.) виказувач|(розм.) викажчик|(рідше) (книжн.) фіскал
доня|1
|(див.) дочка
допевнюватися|1
|(див.) переконуватися|(див.) вимагати|(див.) добиватися
допевнятися|1
|(див.) переконуватися|(див.) вимагати|(див.) добиватися
допитливий|1
|(див.) цікавий
допитливо|1
|(див.) цікаво
допитуватися|1
|(див.) довідуватися
допікати|1
|(див.) дошкуляти
доплентатися|1
|(див.) дотягтися
доповідь|1
|(прилюдна на наукову тему) лекція|(про коротку інформацію на науковому засіданні) (книжн.) реферат
доповідати|1
|(давати відомість) повідомляти|(у формі звіту – на зборах тощо) звітувати|(у формі прилюдної інформації на наукові і под. теми) (книжн.) реферувати
доповідач|1
|(що виступає з прилюдною лекцією) лектор|(про виступаючого на науковому засіданні з короткою інформацією) (книжн.) референт
доповнення|1
|(див.) додаток
допомагати|1
(кому)|помагати|(справі тощо) сприяти|(розм.) підсобляти|(розм.) пособляти|(в біді) виручати (кого)|(розм.) зарятовувати
допоминатися|1
|(див.) домагатися
допомога|1
|поміч|сприяння|виручка|порятунок|(пор.) допомагати
допотопний|1
(перен.)|(див.) старосвітський|(див.) старомодний
доправлятися|1
|(див.) домагатися
допхатися|1
|(див.) дотягтися
доп’ястися|1
|(див.) добиватися (чого)
доречно|1
|до речі|до діла|до ладу
дорідний|1
|(див.) буйний|(див.) урожайний
доріжка|1
|(див.) стежка|(див.) постілка
дорікати|1
|(див.) докоряти
доробало|1
(лайл.)|доробло|одоробало|одоробло
дорога|1
|(уторована) тракт|(уторована) траса|(обл.) гостинець|(польова, степова, міжселищна) путівець|(брукована) шосе|(тільки для автомобільного руху) автострада|(пор.) шлях
дорогий|1
|(що має високу ціну) коштовний|(що має велике значення і прям.) цінний|(дуже важливий – ще) дорогоцінний
дорослий|1
|(дозрілого віку) змужнілий
доростаючий|1
|здатний дорости|залишений доростати|напівдорослий|щораз вищий [більший|гінкіший]|доходжалий
доручати|1
|(з повним довір’ям) довіряти (кому що)
доручення|1
|(про документ більш приватного характеру) довіреність|офіційне повноваження
досада|1
|(підсил.) злість|(обл.) озлість
досадно|1
|(див.) прикро
досаждати|1
|докучати|(рідк.) надоїдати|(обл.) доїдати (кому)
досвідчений|1
|(теоретично і практично) обізнаний (з чим)|(з великим досвідом) (розм.) бувалий
досвіт|1
|(див.) світанок
досвітки|1
(мн.)|(див.) світанок
досвітній|1
|передсвітанковий|(рідше) досвітковий|(рідше) досвітчаний
досвіток|1
|(див.) світанок
досить|1
|(див.) годі
досита|1
|(див.) досхочу
доскіпуватися|1
|(див.) присікуватися
досконалий|1
|(рідше) довершений|(якого неможливо перевершити) неперевершений
доскочити|1
|(див.) здобувати
дослівний|1
|буквальний
досліджувати|1
|(див.) вивчити
доспівати|1
(про збіжжя, овочі)|достигати|спіти|стигнути
доспілий|1
|(див.) спілий
доспілість|1
|(див.) спілість
достаток|1
|заможність|(підсил.) багатство|(рідше) добро
достеменний|1
|(див.) схожий
достигати|1
|(див.) доспівати
достиглий|1
|(див.) спілий
достиглість|1
|(див.) спілість
достобіса|1
|(див.) багато
достовірний|1
|(цілком) певний|(що не викликає сумніву) вірогідний
достойний|1
|(див.) гідний
достойність|1
|(див.) самоповага
достопам’ятний|1
|(див.) пам’ятний
доступ|1
(до кого)|приступ
доступати|1
|(див.) приступати
доступатися|1
|(див.) приступати
доступний|1
|(див.) приступний|(див.) зрозумілий
досхочу|1
|уволю|(їсти, пити і под.) досита|(їсти, пити і под.) до відказу|(розм.) донесхочу|(розм.) донехочу|(фам.) по саме нікуди
досягати|1
(що або чого)|(власним зусиллям) осягати|(власним зусиллям) добувати|(власним зусиллям) здобувати|(розквіту, сили) доходити|(пор.) сягати
досягнення|1
|(про творчий результат) здобутки|(у науці, техніці – ще) завоювання
дотепа|1
|(див.) дока
дотепний|1
|гострий на язик|(пор.) здатний
дотепник|1
|(розм.) гострослов
дотикатися|1
|(див.) доторкатися
дотинати|1
|(див.) дошкуляти
дотла|1
|до решти|до останку|геть-чисто|дощенту
доторкатися|1
|дотикатися|торкатися|(злегка) приторкатися|(розм.) черкатися
дотягтися|1
(куди)|(розм.) дотягти|(розм.) добрести|(розм.) доплентатися|(розм.) доволоктися|(розм.) дочвалати|(фам.) допхатися|(фам.) дотьопати|(фам.) дотьопатися
дохідливий|1
|(див.) зрозумілий
дохлятина|1
|(див.) падло
дохнути|1
|здихати|(про худобу) гинути|(від зарази) падати
доход|1
|(див.) прибуток
доходжалий|1
|(див.) літній
доходити|1
|(див.) досягати|(див.) умирати
доходний|1
|(див.) прибутковий
доцільний|1
|(див.) відповідний
дочасний|1
|тимчасовий|(про лихо і под. – зрідка) часовий (пор.) передчасний
дочасно|1
|(див.) передчасно
дочвалати|1
|(див.) дотягтися
дочка|1
|(пестл.) доня|(пестл.) донька|(пестл.) доця
дошка|1
(відпиляна)|тертиця|(при розпилюванні крайня) обапіл|(тесана) тес|(тонка – тесл.) шалівка
дошкульний|1
|(фізично) різкий|(фізично) гострий (біль)|(фізично) пронизливий (холод і под.) (морально про слово і под.) їдкий|(фізично) уїдливий|ущипливий
дошкуляти|1
(розм.)|діймати|допікати|дозволяти|(обл.) дотинати (язиком)
дощ|1
|(заливний) злива|(пор.) мжичка
дощенту|1
|(див.) дотла
дощити|1
|(про дощ з мрякою) мрячити|(про дощ з мрякою) імжити|(про дощ з мрякою) мжити|(образно – зрідка) сіяти
дощовий|1
|(з частими дощами) дощовитий|(про довший період часу образно) мокрий (літо)
драбинчастий|1
|(див.) сухоребрий
драбиняк|1
|(див.) віз
драгва|1
|(див.) драговина
драглистий|1
|(див.) грузький
драгліти|1
|(див.) трястися
драговина|1
|драгва|мочар|(пор.) багно
драговинний|1
|(див.) трясовинний
драгоман|1
|(див.) перекладач
дражливий|1
|(що вимагає особливого такту) делікатний|(пор.) дразливий
дражнити|1
|(див.) дратувати
дразливий|1
|(що легко впадає в гнів) дражливий|(що легко впадає в гнів) дратівливий
дразнити|1
|(див.) дратувати
драконівський|1
|(див.) суворий
драний|1
|подертий|(з дірами) дірявий|(про взуття) (обл.) дрантивий
дрантя|1
|(див.) лахміття|(див.) мотлох
драпіжка|1
|(див.) здирство
драпіжний|1
|(див.) хижий
драпіжник|1
|(див.) здирщик
драпіка|1
|(див.) здирщик
драти|1
|(див.) лупити
дратівливий|1
|(див.) дразливий
дратувати|1
|(виводити з себе кого) роздратовувати|(виводити з себе кого) дразнити|(розм.) дражнити|(розм.) дрочити
драчка|1
|(див.) здирство
древко|1
|(див.) держак
древній|1
|(див.) давній
древо|1
|(див.) дерево
дременути|1
(розм.)|кинутись навтікача (навтіки)|(фам.) чкурнути|(фам.) махнути|(фам.) майнути|(фам.) дмухнути|(фам.) дризнути|(фам.) лопонути|(фам.) дряпонути|(фам.) дати драла|(фам.) дати дьору|дати драчки|п’ятами накивати
дрижаки|1
(розм.)|дриґоти|(пор.) дрож
дрижання|1
|(див.) тремтіння
дрижати|1
|(звичайно під впливом психічних спонук) тремтіти|(при фізичній причині) труситися|(при фізичній причині) трястися|(від сильного поштовху тощо) двигтіти|(про сльозу) бриніти
дрижачий|1
|тремтячий
дризнути|1
|(див.) дременути
дріб|1
|(див.) малеча
дрібка|1
|дрібок|грудка|крихта|(мала кількість) пучка|(мала кількість) щіпка|(рідше) (розм.) дещиця
дрібний|1
|(див.) малий
дрібниця|1
|(мала річ) мализна|(мала річ) малість|(маловажна річ) абищиця|(пуста річ, без значення) дурниця|(пор.) подробиця
дрібнички|1
(для прикраси)|(розм.) витребеньки
дрібнота|1
|(див.) малеча
дрібок|1
|(див.) дрібка
дріботати|1
|(див.) тюпати|чимчикувати
дріботіти|1
|(див.) тюпати|чимчикувати
дрібцювати|1
|(див.) чимчикувати
дріб’язок|1
|(див.) малеча
дрімати|1
|(сидячи) (розм.) куняти|(образно) клювати носом|(образно) окунів ловити
дрімаючий|1
|радий задрімати|звиклий дрімати|дрімаха|дрімайло|дрімотний|дрімливий|сонливий|напівсонний|приспаний|дрімучий|бездіяльний|(хворобу) притаєний
дрімота|1
|(розм.) дрімки|(фольк.) дрімливиці
дробина|1
|(див.) малеча
дробцювати|1
|(див.) чимчикувати
дрова|1
|(дрібно порубані) поліна
дровина|1
|(див.) поліно
дровітня|1
|(див.) сарай
дровник|1
|(див.) сарай
дрогаль|1
|(див.) візник
дрож|1
|тремтіння|(розм.) дрижаки|(розм.) дриготи
дрожки|1
(мн.), (рідше) дрожка (одн.)|бігунки|бігунці
дрочити|1
|(див.) дратувати
друг|1
|(розм.) друзяка|(пор.) товариш
другий|1
|(див.) інший|(див.) наступний
дружба|1
|(див.) приязнь
дружелюбний|1
|(див.) приязний
дружина|2
|(в подружжі) жінка|(рідше) (розм., фольк.) жона|жарт|благовірна|(перен.) стара|(пор.) чоловік
|(див.) військо
дружити|1
(з ким)|приятелювати|(про дівчат, подруг) (розм.) подругувати|(див. ще) товаришувати
дружитися|1
|(див.) женитися
дружний|1
|(див.) мирний
дружній|1
|приятельський|(сповнений доброзичливості) приязний|(сповнений доброзичливості) дружелюбний
друзяка|1
|(див.) друг
друкувати|1
|(див.) писати
дрюк|1
|дрючок|ломака|дубина|(пор.) палиця
дряпатися|1
(нагору)|(див.) дертися
дряпонути|1
|(див.) дременути
дряхлий|1
|(див.) старий
дряхліти|1
|(див.) старітися
дуб|1
|(див.) човен
дубасити|1
|(див.) бити
дубець|1
|(див.) прут
дубина|1
|(див.) дрюк
дубіти|1
|(див.) клякнути
дудка|1
|(див.) сопілка
дудлити|1
|(див.) пити
дудніти|1
|(див.) торохтіти
дуель|1
|(див.) поєдинок
дужак|1
|(див.) силач
дуже|1
|вельми|(при визначенні фізичної дії, стану) здорово|(для визначення дії, стану емоціонального характеру) (розм.) сильно|(для визначення дії, стану емоціонального характеру) страх
дужий|1
|сильний|(у вищій мірі) могутній|(у вищій мірі) могучий|(у вищій мірі) потужний
дужчати|1
|(ставати сильнішим) сильнішати|(про вітер, мороз) кріпшати|(про вітер, мороз) кріпнути|(про звук, голос) міцніти|(підсил.) міцнішати|(пор.) здоровіти
дук|1
|(див.) багач
дука|1
|(див.) багач
дукар|1
|(див.) багач
дукарка|1
|(див.) багачка
дукач|1
|(див.) багач
дулевина|1
|(див.) сталь
дуло|1
|(гарматне) жерло
думати|1
|(розмірковувати) мислити|(розм.) мізкувати|(перен.) сушити (морочити, ламати) собі голову над чим|(фам.) крутити мозком|(фам.) метикувати|(пор.) гадати
думка|1
|(рідше) мисль|(про міркування) гадка|(що відбиває індивідуальне переконання) погляд
думний|1
|(див.) гордий
дундук|1
|(див.) дід
дур|1
|(див.) одур
дурень|1
(фам., лайл.)|дурний|(розм.) дурило|(розм.) дурнило|(рідше) глупак|бевзь|бевзень|бовдур|йолоп|(пор.) телепень
дурепа|1
|(див.) дурна
дуринда|1
|(див.) дурна
дурисвіт|1
|(див.) обманщик
дурисвітство|1
|(див.) обман
дурити|1
|(див.) обманювати
дурість|1
|глупота|(рідше) глупота|(рідше) дурний розум|(дещо слабше) нерозум|(дещо слабше) нерозумність
дуріти|1
(розм.)|(про пустощі) пустувати|(про пустощі) жирувати|(з жиру) казитися|(з розкошів) навісніти
дурка|1
|(див.) дурна
дурманити|1
|одурманювати|одуряти|запаморочувати|(про гострий запах) п’янити|(про гострий запах) оп’яняти
дурманний|1
|дурманний|задурливий|запаморочливий|(про гострий запах) п’янучий|(про гострий запах) п’янкий|(про гострий запах) п’янливий
дурна|1
|(розм.) дурка|(знев.) дурепа|(знев.) дуринда
дурненький|1
|(див.) придуркуватий
дурний|1
(про людину)|безглуздий|безмозкий|безголовий|(розм.) безтямний|(фам.) дурноголовий|(фам.) дурноверхий
дурнило|1
|(див.) дурень
дурниця|1
|(безглузда річ) нісенітниця|(пор.) дрібниця
дурніти|1
|(див.) туманіти
дурно|1
|(див.) даром|(див.) даремно
дурноверхий|1
|(див.) дурний
дурноголовий|1
|(див.) дурний
дурнуватий|1
|(див.) придуркуватий
дути|1
|(ротом) дмухати|(у руки, на гаряче) хукати|(пор.) віяти
дутися|1
(розм.)|(про невдоволеного) супитися|(про невдоволеного) мурмоситися|(про невдоволеного) копилити губи|(пор.) надуватися
дух|1
|(див.) запах|(див.) тепло
духівництво|1
|(див.) духовенство
духмяний|1
|(див.) запашний
духмяніти|1
|(див.) пахнути
духовенство|1
|духівництво|(розм.) попівство
духовитий|1
|(див.) запашний
духопелик|1
|(див.) стусан
духопелити|1
|(див.) бити
духота|1
|задуха|(пор.) жара
душа|1
|(див.) людина
душитель|1
|(див.) гнобитель
душити|1
|(див.) давити
душіти|1
|(див.) пахнути
душний|1
|паркий|парний|(пор.) гарячий
душно|1
|(див.) парко
душогуб|1
|(див.) убійник
душогубець|1
|(див.) убійник
душогубка|1
|(див.) убійниця|(див.) човен
душогубство|1
|(див.) убивство
дядько|1
|(про брата батька в західних областях україни) (обл.) стрий|(про брата матері) (обл.) вуй|(про брата матері) вуйко
дятел|1
|(обл.) ятіль|(обл.) клюйдерев
егоїзм|1
|(заст.) себелюбство
егоїст|1
|(заст.) себелюбець
егоїстичний|1
|(заст.) себелюбний
єдиний|1
|(рідше) один|(підсил.) тільки один|одним один
єднати|1
|з’єднувати|об’єднувати|(про почуття дружби тощо) зв’язувати
єднатися|1
|(для спільних дій) з’єднуватися|об’єднуватися|(в організовані спілки, товариства і под.) організовуватися|(пор.) гуртуватися
екзамен|1
|іспит
екзаменувати|1
|іспитувати
екземпляр|1
|(див.) примірник
економія|1
|(див.) заощадження|(див.) фільварк
економний|1
|ощадливий
експлуататор|1
|(чужої праці) визискувач
експлуатація|1
|(чужої праці) визискування|(чужої праці) визиск
експлуатувати|1
|(чужу працю) визискувати
екстаз|1
|(див.) захоплення
екстрагуючий|1
|здатний екстрагувати|екстрагент|екстрагувальний|витяжний|екстрагуюча речовина — екстрагент
елегантний|1
|(див.) вишуканий|(див.) чепурний
емігрант|1
|(див.) переселенець
емігрувати|1
|(див.) переселятися
ємкий|1
|(див.) укладистий
енергія|1
|(див.) сила
ентузіазм|1
|(див.) запал
епідемія|1
|(див.) пошесть
епоха|1
|доба|(рідше) пора|(рідше) вік
ерудит|1
|(див.) знавець
ескіз|1
|(див.) нарис
ескулап|1
|(див.) лікар
естрада|1
|(див.) кін
етаж|1
|(див.) поверх
етикетка|1
|(див.) наклейка
ефект|1
|(див.) враження
ефективний|1
|(див.) дійовий
єхидний|1
|(див.) лукавий
жага|1
|спрага|(пор.) жадоба
жагуче|1
|(див.) пристрасно
жагучий|1
|(див.) пристрасний|(див.) спраглий
жадання|1
|(див.) хотіння|(див.) жадоба
жадати|1
|(див.) хотіти
жадібний|1
|жадний|жадливий|пожадливий|(рідше) жаждивий|(див. ще) зажерливий
жадібність|1
|жадність|жадливість|пожадливість|жадоба|(див. ще) зажерливість
жадібно|1
|жадно|жадливо|пожадливо|(див. ще) зажерливо
жадливий|1
|(див.) жадібний
жадливість|1
|(див.) жадібність
жадливо|1
|(див.) жадібно
жадний|2
|(див.) жадібний|(див.) спраглий
(рідк.)|ні один|ніякий
жадність|1
|(див.) жадібність
жадно|1
|(див.) жадібно
жадоба|1
|(непереможне бажання) жадання|(непереможне бажання) жага|(непереможне бажання) прагнення|(пор.) жадібність
жаждивий|1
|(див.) жадібний
жак|1
|(див.) хватка
жаль|2
(за ким, за чим)|туга|(пор.) жалість
(предик.)|шкода|жалко
жалити|1
(про комах)|(див.) кусати
жалібний|1
|тужливий|тужний|(сповнений суму) сумний|(рідше) сумовитий|(про похоронну музику тощо) жалобний|(про похоронну музику тощо) траурний
жалібно|1
|(див.) тужно
жалісливий|1
|(сповнений жалості) жалісний
жалісний|1
|(див.) жалісливий|(див.) скорботний
жалісно|1
|(див.) скорботно
жалість|1
|(про вияв співчутливості) жаль|(про вияв співчутливості) жалощі
жаліти|1
|(виявляючи жалість) жалувати|(виявляючи дбайливість про здоров’я і под. – ще) шкодувати|(виявляючи дбайливість про здоров’я і под. – ще) шанувати
жалітися|1
|жалуватися|скаржитися|нарікати|(на гірку долю і под.) плакатися|(на гірку долю і под.) бідкатися|(обл.) жалкуватися
жалко|1
|(див.) жаль
жалкувати|1
|(за втраченою річчю) шкодувати|(за втраченою річчю) жалувати
жалкуватися|1
|(див.) жалітися
жало|1
|(див.) вістря
жалоба|1
|(див.) скарга
жалобний|1
|(див.) жалібний
жалощі|1
|(див.) жалість
жалувати|1
|(виявляючи жалість) жаліти|(із скупості) жалкувати|(із скупості) шкодувати
жалуватися|1
|(див.) жалітися
жалюгідний|1
|(з вигляду, з погляду моральної вартості) злиденний|(з вигляду, з погляду моральної вартості) нужденний|(з вигляду, з погляду моральної вартості) мізерний
жар|1
|(гаряче вугілля) (обл.) грань|(з гарячим попелом) присок|(пор.) гарячка
жара|1
|спека|вар|(підсил. розм.) жарота|(підсил. розм.) спекота|(що спирає дух) духота
жаргон|1
|арго
жарити|1
(на вогні)|смажити|прягти|(сало на шкварки) (розм.) шкварити|(пор.) пекти|(пор.) бити
жаріти|1
|(див.) жевріти
жаркий|1
|(див.) гарячий
жарко|1
|(див.) гаряче
жарота|1
|(див.) жара
жарт|1
|(злобний) витівка
жартівливий|1
|жартливий|(нахилом до пустощів) пустотливий
жартівник|1
|жартун|(про веселого балакуна) (розм.) баляндрасник|(заст.) кумедник
жартливий|1
|(див.) жартівливий
жартувати|1
|шуткувати|(про незлобну насмішку) глузувати (з кого)|(про несерйозне ставлення до кого) бавитися|(про несерйозне ставлення до кого) гратися
жартун|1
|(див.) жартівник
жаский|1
|(див.) страшний
жаско|1
|(див.) страшно
жах|1
|(див.) страх
жахати|1
|(див.) лякати
жахатися|1
|(див.) лякатися
жахливий|1
|страхітливий|(з зовнішнього вигляду) потворний|(про злочинний вчинок у моральному відношенні) страшний|(про крик тощо) нелюдський|(про крик тощо) несамовитий
жахливість|1
|(див.) боязкість
жахливо|1
|(див.) боязко
жахтіти|1
|(див.) пашіти
жбурляти|1
|(див.) кидати
жвавий|1
|рухливий|(що відзначається проворністю) меткий|(що відзначається проворністю) спритний|(що відзначається проворністю) моторний
жвавість|1
|(див.) рухливість
жваво|1
|(див.) швидко
жвакати|1
|(див.) плямкати
жвякати|1
(рідше)|(див.) плямкати
ждати|1
|дожидати|дожидатися|чекати|очікувати
жебоніти|1
|(див.) белькотати
жебрак|1
|прошак|старець|нищий
жебрання|1
|(див.) жебрацтво
жебрати|1
|(див.) жебрачити
жебрацький|1
|старчачий
жебрацтво|1
|(про дію) жебрання|(про дію) жебрування|(розм.) старцювання|(про стан) старецтво|(про заняття) жебри|(пор.) жеброта
жебрачити|1
|жебрувати|просити (милостиню)|(розм.) старцювати|(розм.) ходити на жебри|(розм.) ходити з торбами
жебрачка|1
|старчиха
жебри|1
|(див.) жебрацтво
жеброта|1
(зб.)|жебрацтво|старецтво
жебрування|1
|(див.) жебрацтво
жебрувати|1
|(див.) жебрати
жевжик|1
(розм.)|(що любить похизуватися) фат|(що любить похизуватися) ферт|(що любить похизуватися) фертик|(пор.) вітрогон
жевріти|1
(без полум’я, слабо)|тліти|жаріти|(пор.) горіти|(пор.) (перен.) червоніти
женитися|1
|одружуватися|(розм.) дружитися|(рідше) братися|(реєструвати шлюб у загсі) розписуватися
жених|1
|наречений|коханий|(фольк.) суджений|(в часі весілля) молодий
женихання|1
|(див.) залицяння
женихатися|1
|(див.) залицятися
женчиха|1
|(див.) жниця
жердина|1
|жердка|(для огорожі – ще) ворина|(для перекриття стріхи) ключина|(пор.) тичка
жердя|1
(зб.)|(для огорожі) вір’я|(для огорожі) вориння
жеребець|1
|лошак|(обл.) огир|(при стаді кобил) стадник|(пор.) кінь
жерло|1
|(див.) дуло
жерсть|1
|(див.) бляха
жерстяний|1
|(див.) бляшаний
жерстяник|1
|(див.) бляхар
жерстянка|1
|(див.) бляшанка
жерти|1
(жадібно їсти) (вульг.)|пожирати|лопати|тріскати|лигати|(квапливо ковтаючи) глитати|(квапливо ковтаючи) напихатися|(рідше) перти|(пор.) уминати
живець|1
|(див.) щепа
живий|1
(про слід, рану)|(див.) свіжий
живильний|1
|(див.) поживний
живити|1
|(див.) леліяти
живитися|1
(прям.)|годуватися|(про тварин) кормитися|(пор.) харчуватися
живіт|1
|(фам.) черево|(фам.) пузо
живлючий|1
|(див.) живущий
живлющий|1
|(див.) живущий
живо|1
|(див.) швидко
живописати|1
|(див.) малювати
живописець|1
|(заст.) маляр|(заст.) (рідк.) маляр|(пор.) художник
живопліт|1
|(див.) огорожа
живосилом|1
|(див.) силоміць
животворний|1
|життєдайний|(поез.) животворящий
животина|1
|(див.) худобина
животіти|1
|(про нужденне життя) нидіти|(про нужденне життя) скніти|(пор.) жити
животрепетний|1
|(див.) злободенний
живущий|1
|живлющий|(рідше) живлючий|(про воду, повітря і под.) цілющий
жигати|1
|(див.) кусати
жилець|1
|(див.) квартирант
жир|1
|(рідше) сить|(пор.) сало
жирний|1
|(насичений жиром) масний|(про страву) ситий
жирувати|1
|(див.) дуріти|(див.) розкошувати
жируватися|1
|(див.) розкошувати
жирун|1
|(див.) пустун
житель|1
|мешканець|(розм.) житець|(що довгий час живе в даній місцевості) старожил|(корінний якоїсь країни) (книжн.) тубілець|автохтон|абориген|(частіше у множині) аборигени|(частіше у множині) автохтони
жителька|1
|мешканка|старожилка|тубілка|(пор.) житель
житець|1
|(див.) житель
жити|1
(бути живим)|(заст.) животіти|(заст.) вікувати|(образно про недовге життя, звичайно з запереченням) ряст топтати
житло|1
|(див.) оселя
життєдайний|1
|(див.) животворний
життєпис|1
|(див.) біографія
життєстверджуючий|1
|сповнений життя|оптимістичний|сонцелюбний|динамічний|(кн.) життєствердний,
життя|1
|(в індивідуальному відношенні) вік
жінка|1
|(рідше) женщина|(про молоду заміжню – ще) молодиця|(ірон., погордл.) баба|(пор.) дружина
жіноцтво|1
(зб.)|жінки|(рідше) жінота|(розм.) жіноча стать|жарт|прекрасна стать|(погордл.) баби
жіночий|1
|(призначений для жінок) дамський
жлуктати|1
|(див.) пити
жлуктити|1
|(див.) пити
жмакати|1
|(див.) м’яти|(див.) жувати
жмакувати|1
|(див.) м’яти|(див.) жувати
жменя|1
|(обох долонь) пригорща|(обох долонь) пригорщ
жмикрут|1
|(див.) скнара
жмури|1
|(див.) брижі
жмурити|1
|мружити|щулити (очі)
жмут|1
|(волосся, пряжі) пасмо|(соломи, сіна) пук|(соломи, сіна) віхоть|(скручений з соломи) (розм.) верчик|(стебел, пруття і под.) горстка
жмуток|1
|(волосся, пряжі) пасмо|(соломи, сіна) пук|(соломи, сіна) віхоть|(скручений з соломи) (розм.) верчик|(стебел, пруття і под.) горстка
жниця|1
|(обл.) женчиха
жовнір|1
(обл.)|(заст.) москаль|(пор.) солдат
жовтавий|1
|(що нагадує колір золота) золотавий|(що нагадує колір золота) золотистий|(про масть коня) буланий|(про масть вола) половий
жовтіти|1
|(підсил.) жовтішати|(про доспіваюче збіжжя) половіти|(золотим полиском) золотіти|(про осіннє листя тощо і перен.) жовкнути
жовтуватий|1
|(що нагадує колір золота) золотавий|(що нагадує колір золота) золотистий|(про масть коня) буланий|(про масть вола) половий
жовтявий|1
|(що нагадує колір золота) золотавий|(що нагадує колір золота) золотистий|(про масть коня) буланий|(про масть вола) половий
жовтяк|1
|(див.) огірок
жоден|1
|ні один|ніякий
жодний|1
|ні один|ніякий
жокей|1
|(див.) наїзник
жолобина|1
|(див.) улоговина
жолобитися|1
|(про матеріал, масу при нагріванні, висиханні тощо) доробитися|(про матеріал, масу при нагріванні, висиханні тощо) корчитися
жолобок|1
|рівчачок|(в бочці для дна) у тори
жона|1
|(див.) дружина
жонатий|1
|(див.) одружений
жорства|1
|(див.) гравій
жорсткий|1
|(про волосся, шкіру і под. – ще) шорсткий|(про тканину і под.) цупкий|(про м’ясо – ще) сутугуватий|(чобіт і под.) (обл.) шкарубкий|(пор.) твердий
жорстокий|1
|(про вдачу) жорстокосердий|(про вдачу) безжалісний|(про вдачу) безсердечний|(сильніше – про вчинок тощо) лютий|(сильніше – про вчинок тощо) нелюдський|(дуже безжалісний) (перен.) звірячий|(дуже безжалісний) звірський
жорстокість|1
|жорстокосердість|безжалісність|безсердечність|лютість|нелюдськість|(пор.) жорстокий
жорстоко|1
|безжалісно|безсердечно|люто|нелюдськи|не полюдському|не по-людськи|звіряче|по-звірячому|по-звірському|по-звірськи|(пор.) жорстокий
жорстокосердий|1
|(див.) безжалісний
жорстокосердість|1
|(див.) жорстокість
жувати|1
|жвакати|(розм.) жмакати|(розм.) жмакувати
жужмити|1
|(див.) м’яти
жулик|1
|(див.) злодій
жур|1
|(див.) журба
жура|1
|(див.) журба
журавель|1
|(фольк.) веселик
журба|1
|(обл.) жура|(обл.) журбота|(рідше) жур|(я почуттям туги) печаль|(я почуттям туги) сум|(я почуттям туги) смуток
журбота|1
|(див.) журба
журити|1
|смутити|засмучувати|печалити
журитися|1
|сумувати|печалитися|(пор.) турбуватися
журкіт|1
|(див.) дзюркіт
журливий|1
|журний|сумний|смутний|сумовитий
журливо|1
|(див.) тужно
журний|1
|(див.) журливий
журно|1
|(див.) тужно
журчання|1
|(див.) дзюркіт
журчати|1
|(див.) дзюрчати
жуючий|1
|звиклий жувати|здатний розжувати|зайнятий жуванням|жувака|жуйний
забава|1
|гра|(рідше) ігра|(заст.) виграшка
забави|1
|(див.) ігри
забавка|1
|(прям.) іграшка|(прям.) цяцька|(перен. – про предмет забави) іграшка|(заст.) виграшка
забавляти|1
|(дитину) бавити|(старших) розважати
забавлятися|1
|(див.) бавитися
забавний|1
|(див.) смішний
забавник|1
|(див.) веселун
забаганка|1
|(див.) хотіння|(див.) примха
забагнути|1
|(див.) захотіти
забагти|1
|(див.) захотіти
забагтися|1
|(див.) захотітися
забажати|1
|(див.) захотіти
забажатися|1
|(див.) захотітися
забандюритися|1
|(див.) захотітися
забарвлювати|1
|(див.) фарбувати
забарний|1
|загайний|гайний|марудний|(про роботу) копіткий|(про роботу) неспірний|(обл.) пинявий
забарятися|1
|(див.) баритися
забастовка|1
|(див.) страйк
забастовщик|1
|(див.) страйкар
забастовщиця|1
|(див.) страйкарка
забивати|1
(що чим)|(див.) завалювати|(див.) затикати|(див.) убивати
забирати|1
(чуже)|(жадібно, також силою) гарбати|(жадібно, також силою) загарбувати|(розбоєм) грабувати|(силою у ворога трофеї і под.) захоплювати
забіяка|1
(розм.)|задирака|напасник|(обл.) заводіяка
забороняти|1
|(про заборону) боронити|(рідше) заказувати
заброда|1
|(див.) бродяга
забруднений|1
|(див.) брудний
забруднити|1
|закаляти|замазати|(обличчя) замурзати|(жирним) заялозити|(жирним) засмальцювати|(жирним) засалити
забутливий|1
|(з слабою пам’яттю) безпам’ятний|(з слабою пам’яттю) непам’яткий|(з слабою пам’яттю) непам’ятливий|(з слабою пам’яттю) непам’ятущий|(обл.) забудькуватий
забуття|1
|непам’ять
завада|1
|(див.) перешкода
заважати|1
|(див.) перешкоджати
завалювати|1
(чим)|закидати|(всяким мотлохом) захаращувати|(снігом шлях і под.) забивати
завалюватися|1
(падати)|(див.) обвалюватися
завгодя|1
|(див.) загодя
завдавати|1
|(див.) спричиняти
завестися|1
(з’явитися)|(розм.) розплодитися|(про лихо, думку і под.) уклюнутися|(про лихо, думку і под.) заклюнутися
завжденний|1
|(див.) повсякчасний
завжди|1
|завсіди|постійно|весь час|повсякчас|(в підсилювальній функції в розповідній мові) усе
завзятий|1
|(що вперто бореться за здійснення мети) наполегливий|(що діє під впливом непереборної пристрасті, відваги тощо) запеклий|(про боротьбу, про опір ворогові і под.) упертий
завзятися|1
|(див.) наважитися
завзяття|1
|завзятість|наполегливість|запеклість|упертість|(пор.) завзятий
завивання|1
|(див.) виття
завивати|1
|(жалібно) скиглити|(про птахів) квилити|(фольк.) проквиляти
завидки|1
|(див.) заздрість
завидливий|1
|(див.) заздрісний
завидувати|1
|(див.) заздрити
завидющий|1
|(див.) заздрісний
завинити|1
|(див.) провинитися
завідувач|1
|голова|(пор.) керівник
завірюха|1
|(див.) хуртовина
завіряти|1
|(див.) засвідчувати|(див.) запевняти
завіса|1
|(менша – на вікно) завіска|(обл.) фіранка (над ліжком) запона|(на двері) портьєра
завітання|1
|(див.) відвідини
завітати|1
(до кого)|(див.) відвідувати
завмирати|1
|(див.) припинятися
заводити|1
|(див.) (за небіжчиком) голосити|(див.) установлювати
заводитися|1
|(див.) задиратися
заводій|1
|(див.) ватажок
заводіяка|1
|(див.) забіяка
завойовник|1
|(що тимчасово вчинив набіг на чужу територію) загарбник|(рідк.) покоритель
завойовувати|1
|(див.) здобувати
заволока|1
(лайл.)|приблуда|приплентач|(обл.) зайда
завонятися|1
|(див.) засмердітися
заворожувати|1
|(перен.) зачаровувати
заворот|1
(ріки)|(див.) поворот
заворушення|1
|(див.) бунт
завоювання|1
|(див.) досягнення
завсіди|1
|(див.) завжди
завсідний|1
|(див.) повсякчасний
завчасно|1
|завчасу|заздалегідь|(розм.) загодя|(обл.) завгодя
зав’язнути|1
|(в болоті) загрузнути|(в болоті) застряти|(в болоті) застрягти|(в болоті) застрягнути
зав’язувати|1
|(зашморгом) зашморгувати
загадковий|1
|(див.) таємничий
загадувати|1
|(див.) веліти
загайний|1
|(див.) забарний
загал|1
|(див.) громадськість
загальний|1
|(див.) громадський|(див.) спільний
загальновідомий|1
|(див.) відомий
загальнонародний|1
|(див.) народний
заганяти|1
|(див.) вбивати|(див.) встромляти
загар|1
|(див.) чад
загарбник|1
|(див.) завойовник
загарбувати|1
|гарбати|(пор.) забирати
загата|1
(на ріці)|(див.) гребля
загибати|1
|(див.) гинути
загибаючий|1
|(див.) гинучий
загибель|1
|гибель|загин|погибель|згуба
загилити|1
(кого по чому) (розм.)|(вульг.) заїхати|(вульг.) затопити|(вульг.) зацідити|(пор.) ударити
загин|1
|(див.) загибель
загинути|1
|(див.) умерти
загін|1
|(див.) ватага|(див.) загорода
заглибина|1
|(див.) улоговина
заглушуючий|1
|покликаний [здатний] заглушити|звиклий глушити|глушник|глушильний|заглушливий|тамувальний
заглядати|1
|зазирати
заглядатися|1
|(див.) задивлятися
загниваючий|1
|загниваний|загнивущий|пойнятий гниттям|напівзогнилий
загодя|1
|(див.) завчасно
заголовок|1
|(рідше) наголовок|(твору – зрідка) назва
загонистий|1
|(див.) запальний
загорати|1
(рідше) (від сонця)|засмалюватися|смагнути|(рідк.) запалюватися
загоратися|1
(рідше)|(вогнем) запалюватися|(вогнем) займатися|розгорятися|(рідше) розгоратися|(сильним полум’ям) спалахувати
загорілий|1
(від сонця)|засмалений|засмаглий
загорода|1
|(для худоби) загін|(для худоби) обора|(для овець – ще) кошара
загортати|1
|(див.) загрібати
загорювати|1
|(див.) заробляти
загоряти|1
(від сонця)|засмалюватися|смагнути|(рідк.) запалюватися
загорятися|1
|(вогнем) запалюватися|(вогнем) займатися|розгорятися|(рідше) розгоратися|(сильним полум’ям) спалахувати
загострювати|1
|(див.) застругувати
загостряти|1
|(див.) застругувати
загоюватися|1
|(див.) гоїтися
заграва|1
|(обл.) проміття|(пор.) відблиск
заграничний|1
|(див.) закордонний
загребущий|1
|(див.) зажерливий
загрібати|1
|(граблями) загромаджувати|(лопатою) затртати
загрузати|1
|застрявати|застрягати
загрузнути|1
|(див.) зав’язнути
загуба|1
|(див.) згуба
заґавитися|1
|(див.) задивлятися
задавака|1
|(див.) хвалько
задаватися|1
|(див.) зарозуміватися
задержувати|1
|(див.) затримувати
задерикуватий|1
|(див.) задирливий
задивлятися|1
|заглядатися|(про неуважного) (розм.) заґавитися (лише докон.)
задимлювати|1
|(див.) закопчувати|(див.) коптити
задирака|1
|(див.) забіяка
задиратися|1
(з ким)|(про охочих до бійки) заводитися|(про розсварених) заїдатися
задирливий|1
|(розм.) задерикуватий|(рідше) задиркуватий|(рідше) задиракуватий|(рідше) напасливий
задихатися|1
|засапатися|захакатися|захекатися
задіти|1
(в невідомому місці)|заподіти|(розм.) затасувати|(пор.) закинути
задник|1
|(див.) закаблук
задрипа|1
|(див.) замазура
задрипанка|1
|(див.) замазура
задрімати|1
|(див.) заснути
задубілий|1
|(див.) косний
задубіти|1
|(див.) заклякнути
задум|1
|замисел|думка|(рідше) план|ідея
задума|1
|задуманість|замислення|замисленість
задумувати|1
(зробити що)|надумувати|(щось немудре, рисковане) затівати|(рідк.) загадувати
задурливий|1
|(див.) дурманний
задурювати|1
(кого)|туманити|(розм.) забивати баки|(лише докон.) затуркати голову (кому)
задуха|1
|(див.) духота
задушний|1
|(для дихання) важкий
заєць|1
|(мисл. – про сірого) русак|(мисл. – з білим хутром зимою) біляк
зажадати|1
|(див.) захотіти
зажерливий|1
|неситий|(що рад усе загарбати) (розм.) загребущий
зажерливість|1
|неситість|(див. ще) жадібність
зажерливо|1
|несито|(див. ще) жадібно
заживати|1
|(див.) гоїтися
зажити|1
|(див.) зазнати
зажмурювати|1
|(див.) замружувати
зажурений|1
|(див.) засмучений
заздалегідь|1
|(див.) завчасно
заздрий|1
|(див.) заздрісний
заздрити|1
|завидувати
заздритися|1
(на що)|(див.) зазіхати
заздрісний|1
|заздрий|(що завидує) завидливий|(розм.) завидющий
заздрість|1
|заздрощі|(розм.) завидки
зазивати|1
|(див.) запрошувати
зазимки|1
|(див.) заморозки
зазирати|1
|(див.) заглядати
зазіхати|1
(на що)|заздритися|ласитися|квапитися
зазнавати|1
|(див.) терпіти
зазнаватися|1
|(див.) зарозуміватися|(див.) хвастатися
зазнати|1
(чого)|зажити|(рідше) дізнати|(рідше) звідати
зазначка|1
|позначка|помітка
зазублений|1
|(див.) щербатий
зазублина|1
|(див.) щербина
зазублювати|1
|вищерблювати
зазублюватися|1
|(див.) вищерблюватися
заінтересованість|1
|(див.) зацікавлення
заїдатися|1
(про розсварених)|(див.) сваритися
заїдня|1
|(див.) гризня
заїзд|1
(приміщення для ночівлі) (розм.)|заїжджий двір|(заст.) постоялий двір
заїхати|1
|(див.) ударити
зайвий|1
|(див.) непотрібний
зайда|1
|(див.) заволока
зайдиголова|1
|(див.) навіжений|(див.) шибайголова
займати|1
(кого)|(див.) зачіпати
займатися|1
(про горіння)|(див.) загорятися
зайчик|1
(світляні плямки)|(див.) відблиск
зайшлий|1
|(див.) захожий
закабаляти|1
|(див.) поневолювати
закаблук|1
|задник|(рідк. обл.) зап’яток
закавраш|1
|(див.) вилога
заказувати|1
|(див.) забороняти
закаляти|1
|(див.) забруднити
закамарок|1
|(див.) закуток
закапелок|1
|(див.) закуток
закарваш|1
|(див.) вилога
закасувати|1
|(див.) закачувати
закатувати|1
|(див.) замучити
закачувати|1
(рукави тощо)|закасувати|засукувати|закочувати
заквітчувати|1
|(див.) прикрашати
закид|1
|(в легшій формі) докір
закидати|1
|(див.) докоряти|(див.) натякати|(див.) завалювати
закинути|1
(в невідоме місце)|(про річ) задіти|(про річ) заподіти|(розм.) запроторити|(розм.) затасувати
закипаючий|1
|готовий закипіти|напівзакипілий|майже закипілий|булькітливий|булькотючий|(гнів) щораз дужчий|(море) забурунілий|щораз бурхливіший|(порівн.) нуртуючий
закінчення|1
|(див.) кінець|(див.) розв’язка
закінчувати|1
|(див.) кінчати
закінчуватися|1
|(див.) кінчатися
закіп|1
|(див.) шанець
заклад|2
(організація)|(див.) установа
|парі|битися об заклад|іти (йти) на (в) парі
закладати|1
|(див.) засновувати
заклик|1
|(рідше) поклик|(уроч.) клич
закликати|1
|(див.) запрошувати
закликаючий|1
|звиклий закликати|закликач|закличний|зазивний|закликущий|із закликом
заклинатися|1
|(див.) клястися
заклопотаний|1
|(під впливом турботи) стурбований|(під впливом турботи) занепокоєний
заклопотаність|1
|(див.) стурбованість
заклопотано|1
|(див.) стурбовано
заклюнутися|1
|(див.) завестися
заключний|1
|(див.) кінцевий
заклякати|1
|(див.) клякнути
заклякнути|1
|(від холоду) задубіти|(від холоду) одубіти|(стати холодним як лід) заледеніти|(стверднути як кістка) закостеніти|(розм.) закоцюбнути|(розм.) закоцюбти|(розм.) заціпеніти|(про почуття холоду – ще) змерзти|(про почуття холоду – ще) мерзнути|(пор.) замерзати
заклятий|1
(про ворога тощо)|(див.) запеклий
заколот|1
|(див.) бунт
заколотник|1
|(див.) бунтар
законний|1
|(див.) слушний
законність|1
|(див.) слушність
законно|1
|(див.) слушно
законопачувати|1
|(див.) конопатити
закопувати|1
|заривати (в землю)
закопчувати|1
|коптити|(вкривати кіптем) задимлювати|(вкривати кіптем) закурювати
закордонний|1
|заграничний|зарубіжний
закорковувати|1
|(див.) закупорювати
закортіти|1
|(див.) захотітися
закостеніти|1
|(див.) заклякнути
закохання|1
|(див.) кохання
закоцюбити|1
|(див.) заклякнути
закоцюбнути|1
|(див.) заклякнути
закочувати|1
|(див.) закачувати
закривати|1
|(отвір тощо) затуляти|(вікно, обличчя) заслоняти|(пор.) затикати
закріплюючий|1
|здатний [призначений] закріпити|закріплювач|закріпний|закріплювальний|закріпливий|для закріплення
закрут|1
|(див.) поворот
закуняти|1
|(див.) задрімати
закупорювати|1
|закорковувати
закурювати|1
|(див.) закопчувати
закуска|1
|перекуска|заїдок
закусочна|1
|буфет
закуток|1
|закапелок|закамарок
закушувати|1
|(див.) їсти
заледеніти|1
|(див.) заклякнути
заливистий|1
|(див.) лункий
заливний|1
|(див.) лункий
залицяльник|1
|(розм.) зальотник|(рідше) джиґун
залицяння|1
|женихання|(рідше) зальоти
залицятися|1
|лицятися|(розм.) женихатися|(ірон.) лабузнитися
залишати|1
|(див.) занедбувати|(див.) покидати
залишки|1
|рештки|(розбитої армії і под.) (знев.) недобитки
залічувати|1
|(див.) зараховувати
залом|1
(дороги, річки)|(див.) поворот
заломистий|1
|(див.) звивистий
заломлюючий|1
|здатний заломити|звиклий заломлювати|заломлювач|ламальний|ломильний|заломлювальний|для заломлення|заломлююча сила ока — сила заломлення в оці
зальоти|1
|(див.) залицяння
зальотник|1
|(див.) залицяльник
залубниці|1
|(див.) сани
залубні|1
|(див.) сани
залубці|1
|(див.) сани
залучати|1
|(див.) приєднувати
залюбки|1
|охоче|радо|(розм.) з дорогою душею
залюдняти|1
|(див.) заселяти
залягати|1
|(див.) стихати
залягаючий|1
|залеглий|простертий|заляганий|(руди) підземний
залякувати|1
|(див.) застрашувати
замазати|1
|(див.) забруднити
замазура|1
(розм.)|(з замурзаним обличчям) замурза|(з забрудненим в грязі одягом) задрипа|(про жінку) задрипанка
заманливий|1
|(див.) принадний
заманливість|1
|(див.) принадність
заманутися|1
|(див.) захотітися
замерзати|1
(про воду, річку)|(затягатися льодом) шерхнути|(затягатися льодом) зашерхати|(затягатися льодом) леденіти|(пор.) заклякнути
замет|1
|кучугура|(поперек дороги) перемет
заметистий|1
|(див.) сніжний
заметіль|1
|(див.) завірюха
замикати|1
(двері тощо)|запирати|(на защіпку) защіпати|(на засувку) засувати
замилування|1
(в чому; обл. до чого)|(див.) схильність
замирення|1
|(див.) мир
замисел|1
|(див.) задум
замисленість|1
|(див.) задума
замислення|1
|(див.) задума
заміжня|1
|(див.) одружений
замір|1
|(див.) намір
замісник|1
|(див.) заступник
замішання|1
|(див.) збентеження
замішатися|1
|(див.) збентежити
заміщати|1
(кого)|(див.) заступати
замлівати|1
|(див.) терпнути
замовкати|1
|нишкнути|затихати
заможний|1
|(див.) багатий
заможність|1
|(див.) достаток
заможніти|1
|(див.) багатіти
замок|1
|(див.) палац
замордувати|1
|(див.) замучити
заморозки|1
|зазимки|підзимки|(ранішні) приморозки|(рідше) (поез.) недосвіт
заморозок|1
|(див.) мороз
заморока|1
|(див.) клопіт
заморочувати|1
|(див.) туманити
замружувати|1
|зажмурювати|(зовсім) заплющувати
замужня|1
|(див.) одружений
замурза|1
|(див.) замазура
замурзаним|1
|(див.) брудний
замурзати|1
|(див.) забруднити
замурзувати|1
|(див.) бруднити
замучити|1
|(фізичними муками) закатувати|(рідк.) замордувати
зам’ятися|1
|(див.) збентежитися
занапастити|1
|(див.) погубити
занапащати|1
|(див.) губити
занедбувати|1
|занехаювати|(як річ, неварту уваги) залишати|(як річ, неварту уваги) закидати|(як річ, неварту уваги) покидати
занедужати|1
|(див.) захворіти
занепад|1
|(див.) розпад
занепадати|1
|(див.) убожіти|(див.) розпадатися
занепокоєний|1
|(див.) заклопотаний|(див.) неспокійний
занепокоєність|1
|(див.) стурбованість
занепокоєння|1
|(див.) неспокій
занепокоєно|1
|(див.) стурбовано
занепокоюючий|1
|здатний занепокоїти|неспокійний|тривожний|докучливий|дошкульний
занехаювати|1
|(див.) занедбувати
занишкнути|1
|(див.) затихати
заніміти|1
|(див.) умовкати
заноситися|1
|(див.) зарозуміватися|(див.) хвастатися
занурятися|1
|(див.) поринати
заняття|1
|(див.) робота
заохота|1
|(див.) спонука
заочник|1
|(див.) студент
заочниця|1
|(див.) студентка
заощадження|1
|економія
западина|1
|(див.) яма|(див.) улоговина
западня|1
|(див.) пастка
запал|1
(творчий порив)|захоплення|ентузіазм
запалатися|1
|(див.) розохотитися
запальний|1
(про вдачу)|гарячий|(рідше) загонистий
запалюватися|1
|(див.) загорятися]|(див.) спалахувати
запаморочення|1
|(див.) одур
запаморочитися|1
|(див.) чманіти
запаморочливий|1
|(див.) головокрутний
запаморочний|1
|(див.) головокрутний
запаморочувати|1
|(див.) дурманити
запам'ятовуючий|1
|здатний [радий|готовий] запам'ятати|пам'яткий|пам'ятливий|пам'ятущий|(прилад) запам'ятовчий
запанібратський|1
|(див.) фамільярний
запаска|1
|(див.) спідниця|(див.) фартух
запасний|1
(військ.)|(в арміях деяких країн) резервіст
запах|1
(розм.)|дух|(приємний) пахощі|(приємний) аромат|(обл.) пах
запашний|1
|(з приємним запахом) пахучий|(з приємним запахом) ароматний|(рідше) духовитий|(підсил.) духмяний|(поез.) благоуханний
запевняти|1
|упевнювати|завіряти
запевняючий|1
|радий [готовий] запевнити|схильний запевняти|запевнювач|запевнювальний|переконливий
запеклий|1
|(у ворогуванні тощо) завзятий|(підсил.) заклятий|(в упертості) затятий|(про боротьбу) жорстокий|(пор.) завзятий
запеклість|1
|(див.) завзяття
заперечувати|1
(що)|(в легкій формі) оспорювати|(неправдиві закиди тощо) спростовувати|(в гострішій формі) відкидати
заперечуючий|1
|схильний [готовий] заперечувати|суперечник|заперечливий|заперечний|для заперечення
запивати|1
|(див.) пиячити
запирати|1
|(див.) замикати
записка|1
|(про незначну за розміром і змістом) (розм. жарт.) писулька|(про незначну за розміром і змістом) цидулка
запит|1
|(див.) питання
запитання|1
|(див.) питання
запитувати|1
|(див.) питати
запікатися|1
|(про губи) смагнути|(про губи) засмагати
запілка|1
|(див.) фартух
запілля|1
|(див.) тил
запірка|1
(при дверях тощо)|(якою засувають) засувка|(якщо защіпають) защіпка
заплава|1
|заплавина|(пор.) лука
запліснявілий|1
|(див.) пліснявий
заплутувати|1
|(див.) ускладняти
заплющувати|1
|(див.) замружувати
запобігання|1
|(див.) улещання
запобігати|1
(чому)|відвертати (що)|(пор.) підлабузнюватися
заповзятися|1
(що зробити)|(див.) наважитися
заподіти|1
|(див.) задіти
заподіювати|1
|(див.) спричиняти
заполонювати|1
|(див.) полонити
запомога|1
|(див.) підмога
запона|1
|(див.) завіса
запопадливий|1
|ревний|старанний|дбайливий|(рідше) падковитий|(пор.) працьовитий
запопадливість|1
|(див.) пильність|(див.) працьовитість
запопадливо|1
|(див.) пильно
запопадний|1
|(див.) працьовитий
запопасти|1
(кого)|(див.) піймати
запор|1
(при дверях)|запора|(засувний) засув
запороток|1
|(див.) бовтун
запоясник|1
|(див.) кинджал
заправляти|1
|(див.) верховодити
запрагнути|1
|(див.) захотіти
запрацьовувати|1
|(див.) заробляти
заприсягтися|1
|(див.) поклястися
заприязнитися|1
|(див.) здружитися
заприятелювати|1
|(див.) здружитися
запроваджувати|1
|(див.) установлювати
запроданець|1
|(див.) зрадник
запроданство|1
|(див.) зрада
запропащати|1
|(див.) губити
запроторити|1
|(див.) закинути
запрошувати|1
|(у гостину) закликати|(у гостину) зазивати
зап’яток|1
|(див.) закаблук
зараз|1
|(див.) негайно|(див.) тепер
заразливий|1
|(про хворобу) (розм.) чіпкий
зараховувати|1
|залічувати|зачисляти
зареєструватися|1
|(див.) одружитися
заривати|1
|(див.) закопувати
зарисовка|1
|(див.) рисунок
зарібок|1
|(див.) заробіток
зарідливий|1
|(див.) урожайний
зарік|1
|(див.) обітниця
зарість|1
|(див.) зарослі
заробіток|1
(винагорода за працю)|(обл.) зарібок|(обл.) заробітна плата|(обл.) зарплата|(за працю в наймах, на службі) (обл.) заслуженина
заробляти|1
|(власною працею) запрацьовувати|(роботою на службі, в наймах) заслужувати|(тяжкою працею – лише докон.) (розм.) загорювати
зародження|1
|(див.) виникнення
зароджуватися|1
(перен.)|(див.) виникати
зарозуміватися|1
|зазнаватися|задаватися|заноситися|високо нестися|(фам.) дерти носа|(фам.) кирпу гнути
зарозумілий|1
|(рідше) високодумний|(пор.) гордовитий
зарозумілість|1
|(рідше) високодумство|(пор.) гордовитість
зарозуміло|1
|(див.) згорда
зарок|1
|(див.) обітниця
заросль|1
|(див.) чагар
зарослі|1
|зарість|кущі|(лісові) чагар|(лісові) чагарник
зарплата|1
|(див.) заробіток
зарубіжний|1
|(див.) закордонний
зарум’янитися|1
|(див.) зачервонітися
заручини|1
|(заст.) змовини
заряджати|1
|(вогнепальну зброю з дула) набивати
зарятовувати|1
|(див.) допомагати
засада|1
|(див.) основа
засалений|1
|(див.) брудний
засалити|1
|(див.) забруднити
засалювати|1
|(див.) бруднити
засапатися|1
|(див.) задихатися
засвідчувати|1
|(ідентичність особи) посвідчувати|(згідність з оригіналом) завіряти
заселяти|1
|(незаселену місцевість тощо) залюдняти|(країну колоністами) колонізувати
засилля|1
|(див.) вплив
засинаючий|1
|пойманий сном|ставши засинати|напівсонний|напівзаснулий
засіб|1
|(див.) захід
засідання|1
|(див.) збори
засідати|1
|(див.) підстерігати
заскочити|1
(кого)|(див.) застигти
заслабнути|1
|(див.) захворіти
заслоняти|1
(кому що)|(світло, сонце) заступати|(світло, сонце) застувати
заслуженина|1
|(див.) заробіток
заслужувати|1
|(див.) заробляти
засмагати|1
|(див.) запікатися
засмаглий|1
|(див.) загорілий|(див.) засохлий
засмалений|1
|(див.) загорілий
засмальцьований|1
|(див.) брудний
засмальцьовувати|1
|(див.) бруднити
засмальцювати|1
|(див.) забруднити
засмалюватися|1
|(див.) загоряти
засмердітися|1
(розм.)|завонятися|(про рибу, воду) притхнутися
засмучений|1
|(під впливом журби) зажурений|(під впливом журби) засумований|(підсил. – про тяжкий душевний стан) пригнічений
засмучено|1
|(див.) сумно
засмучувати|1
|(див.) журити
засновник|1
|(наукової школи і под.) основоположник
засновувати|1
|(установи под.) закладати|(міста і под.) будувати
заснути|1
|(легким сном) задрімати|(сидячи) (розм.) закуняти|(трохи) прикорхнути|(рідше) здрімнути|(рідше) здрімати|(рідше) здріматися
засохлий|1
|(підсил.) пересохлий|(від спраги – про губи) засмаглий|(від спраги – про губи) смажний
заспаний|1
|(див.) сонний
заспокоювати|1
|(див.) утихомирювати
заспокоюватися|1
|(див.) утихомирюватися
застава|1
|(див.) варта
застарілий|1
|перестарілий|(незгідний з духом часу) віджилий|(незгідний з духом часу) архаїчний
застеляти|1
|(див.) укривати
застереження|1
|(див.) пересторога
застерігати|1
|(див.) остерігати
застигати|1
|стигнути|(від холоду і перен.) холонути|(пор.) простигати
застигаючий|1
|здатний затужавіти|щораз тужавіший|напівзастиглий|напівзатужавілий|(тіло) напівзахололий
застигнути|1
(кого)|(несподівано) захопити|(зненацька) заскочити|(зненацька) застукати
застигти|1
(кого)|(несподівано) захопити|(зненацька) заскочити|(зненацька) застукати
застилати|1
|(див.) укривати
застосовування|1
|(див.) ужиток
застосовувати|1
|(див.) користуватися
застрашувати|1
|страхати|(підсил.) залякувати
застрашуючий|1
|здатний [покликаний] застрашити|звиклий застрашувати|страхопуд|страшило|застрашливий
застромлювати|1
(за що)|(див.) затикати
застромляти|1
(за що)|(див.) затикати
застругувати|1
|(на гостро) загострювати|(на гостро) загостряти|(олівець) підстругувати|(кіл) затісувати
застрявати|1
|(в болоті) загрузати|(лише докон.) (обл.) захряснути
застрягати|1
|(в болоті) загрузати|(лише докон.) (обл.) захряснути
застрягнути|1
|(див.) зав’язнути
застрягти|1
|(див.) зав’язнути
застряти|1
|(див.) зав’язнути
застувати|1
|(див.) заслоняти
застукати|1
(кого)|(див.) застигти
заступ|1
|(обл.) рискаль|(пор.) лопата
заступати|1
(кого)|(тимчасово на роботі) заміщати|(пор.) заслоняти
заступатися|1
(за кого, за ким)|оступатися|(обл.) обставати
заступник|1
|(по роботі і под.) замісник|(в ролі захисника) покровитель
засув|1
|(див.) запор
засувати|1
|(див.) затикати|(див.) замикати
засувка|1
|(див.) запірка
засуджений|1
|(див.) приречений
засудження|1
|(див.) осуд
засуджувати|1
|(на суді) присуджувати|(на суді) виносити вирок|(пор.) осуджувати
засуджуючий|1
|звиклий гудити|огудник|осудливий|огудливий|огудний|огуджувальний
засукувати|1
|(див.) закачувати
засумований|1
|(див.) засмучений
засуха|1
|посуха|(розм.) (тривале) бездощів’я
засушливий|1
|посушливий|посушний|(про літо без дощів) бездощовий|(підсил.) сухий
затасканий|1
(перен.)|(див.) заяложений
затасувати|1
|(див.) задіти|(див.) закинути
затверджувати|1
|(див.) ухвалювати
затикати|1
|(за пояс тощо) застромлювати|(за пояс тощо) застромляти|(за пояс тощо) засувати|(загоняти ударом у що-небудь) забивати|(пор.) закупорювати
затилля|1
|(див.) тил
затирати|1
|(див.) уминати
затискати|1
|(кулаки тощо) стуляти|(кулаки тощо) стулювати|(зуби) зціплювати
затихати|1
|(голоси тощо) стихати|(голоси тощо) утихати|(голоси тощо) притихати|(зовсім) замовкати|(лише докон.) занишкнути|(про вітер, бурю) ущухати
затихаючий|1
|щораз тихший|напівзатихлий|напівущухлий|майже затихлий [ущухлий]|(звук) завмирущий
затичка|1
|(у пляшці) пробка|(у пляшці) корок|(дерев’яна в бочці) чіп
затишний|1
|(див.) спокійний
затівати|1
|(див.) задумувати
затісувати|1
|(див.) застругувати
затьмарений|1
|(див.) хмарний
затнутися|1
|(див.) упертися
затока|1
|(морська) бухта|(на ріці) сага
затопити|1
|(див.) ударити
затопляти|1
|(див.) встромляти
затримувати|1
|задержувати|(того, хто спішить) (розм.) барити|(рідше) гаяти|(обл.) бавити
затримуватися|1
|(див.) зупинятися
затуляти|1
|(див.) закривати
затхлий|1
|тухлий|гнилий|(розм.) вонючий|(розм.) смердючий
затяжний|1
|(див.) тривалий
затятий|1
(в упертості тощо)|(див.) запеклий|(див.) упертий
затятися|1
(про впертого)|(див.) упертися
затятість|1
|(див.) упертість
зауважувати|1
|(див.) помічати
заулок|1
|(див.) провулок
захапатися|1
|(див.) задихатися
захаращувати|1
|(див.) завалювати
захват|1
|(див.) захоплення
захворіти|1
|заслабнути|занедужати
захекатися|1
|(див.) задихатися
захисний|1
|оборонний
захисник|1
|оборонець|(уроч.) поборник
захист|1
|оборона
захисток|1
|(див.) притулок
захищати|1
|обороняти
захід|1
(для досягнення мети)|засіб|(неповний) півзахід|(книжн.) паліатив
захмелілий|1
|(див.) п’яний|(див.) сп’янілий
захований|1
|(див.) таємний
заховувати|1
|(див.) ховати
заходити|1
|(див.) відвідувати
захожий|1
|(про людину) зайшлий|(про тварину) приблудний
захолонути|1
|застигнути|(на морозі) заледеніти|(на морозі) заклякнути|(на морозі) задубіти
захопити|1
|(див.) застигти
захоплення|1
(про почуття)|захват|(доведене до крайніх меж) (книжн.) екстаз
захоплювати|1
(чуже)|загарбувати|гарбати|(пор.) забирати
захотіти|1
|забажати|(сильно, пристрасно) зажадати|(заст.) запрагнути|(про химерне бажання) забагти|(про химерне бажання) забагнути
захотітися|1
(безос.)|забажатися|(несподівано) забагтися|(про химерне бажання) заманутися|(розм.) забандюритися|(нетерпляче) закортіти
захряснути|1
|(див.) застрявати
зацвілий|1
|(див.) цвілий
зацідити|1
|(див.) ударити
зацікавленість|1
|(див.) зацікавлення
зацікавлення|1
|зацікавленість|заінтересованість
заціпеніти|1
|(див.) заклякнути
зачаровувати|1
|(див.) заворожувати|(див.) чарувати
зачервонітися|1
(на лиці)|почервоніти|зашарітися|зарум’янитися
зачисляти|1
|(див.) зараховувати
зачіпати|1
(кого)|чіпати|займати
зачіпка|1
|причіпка|(рідше) напасть
зачісуватися|1
|(див.) причісуватися
зачудовання|1
|(див.) здивування
зачудування|1
|(див.) здивування
зашарітися|1
|(див.) зачервонітися
зашерхати|1
(про воду)|(див.) замерзати
зашивати|1
|(див.) лагодити
зашкалубина|1
|(див.) щілина
зашкарублий|1
|(див.) косний
зашморг|1
|(див.) петля
зашморгувати|1
|(див.) зав’язувати
защіпати|1
|(див.) замикати
защіпка|1
|(див.) запірка
заяложений|1
(перен.)|(про фразу, анекдот тощо) затасканий|(про фразу, анекдот тощо) утертий (рідк.)|(про фразу, анекдот тощо) банальний|(про фразу, анекдот тощо) тривіальний
заяложувати|1
|бруднити|заселювати|засмальцьовувати
заялозити|1
|(див.) забруднити
збавляти|1
(здоров’я)|(див.) псувати|(див.) губити
збагачуватися|1
|(матеріально) розживатися|(ставати заможним) заможніти|(пор.) багатіти
збагнути|1
|зрозуміти|осягнути (розумом)|зміркувати|(розм. фам.) второпати|(розм. фам.) уторопати|(пор.) усвідомлювати
збаламучуючий|1
|здатний збаламутити|баламут(а)|баламутний|баламутливий|для збаламучення|(підсил.) бунтівний|(звук) ґвалтівний
збентежений|1
|зніяковілий|розгублений|(розм.) спантеличений|(пор.) збентежитися
збентеження|1
|зніяковіння|зніяковілість|замішання|розгубленість|(пор.) збентежитися
збентежити|1
|(див.) спантеличити
збентежитися|1
|(від утрати самовпевненості) зніяковіти|(від утрати самовпевненості) замішатися|(від утрати самовпевненості) зам’ятися|(сильніше) розгубитися|(розм.) збитися з пантелику|(розм.) спантеличитися
зберегтися|1
|(див.) уціліти
зберігати|1
|(див.) хоронити
збивати|1
|(див.) топтати|(див.) колотити
збиватися|1
(докупи)|(див.) скупчуватися
збиратися|1
|(див.) лагодитися
збитий|1
|(див.) щільний
збитися|1
|(див.) спромогтися
збиткування|1
|(див.) знущання
збиткуватися|1
|(див.) знущатися
збиток|1
|(див.) втрата
збиточник|1
|(див.) шибеник
збіг|1
|(рідше) збіжність|(доволі заплутаний) сплетення (обставин)
збігати|1
|(див.) минати
збіговисько|1
|(про натовп) зборище|(про натовп) стовпище|(обл.) здвиг (народу)
збіговище|1
|(про натовп) зборище|(про натовп) стовпище|(обл.) здвиг (народу)
збіднілий|1
|зубожілий|(доведений до злиденнності – ще) зубожений|(зовсім) озлиднілий|(пор.) збідніти
збідніти|1
|(підсил.) зубожіти|(рідше) зубожитися|(рідше) впасти в злидні|озлидніти|(на хазяйстві) підупасти|(на хазяйстві) звестися з хазяйства|(підсил.) зруйнуватися|(розм.) з’їхати ні на що
збіжжя|1
|пашня|пашниця (фольк.)|(як с.-г. продукт – ще) хліб|(пор.) майно
збіжність|1
|(див.) збіг
збілілий|1
|(див.) зблідлий
збіліти|1
|(див.) збліднути
збільшення|1
|(див.) зростання|(див.) посилення|(див.) приріст
збільшувати|1
|множити|(зусилля тощо) посилювати|(темпи) нарощувати|(продуктивність праці) підносити|(кваліфікацію) підвищувати
збільшуватися|1
|більшати|(про населення, капітал тощо) приростати
збірка|1
|(творів) зібрання (рідше)|(систематизованих предметів) колекція
збірник|1
|(див.) альманах
зближатися|1
|(див.) наближатися
зблідлий|1
|поблідлий|збілілий|побілілий|пополотнілий|сполотнілий|(пор.) збліднути
збліднути|1
|(рідше) побліднути|(підсил.) збіліти|(підсил.) побіліти|(образно про обличчя) пополотніти|(образно про обличчя) сполотніти
збори|1
(людей для наради)|(рідше) зібрання|(членів організації і под.) засідання
збористий|1
|(див.) фалдистий
зборище|1
|(див.) збіговище
зборка|1
|(див.) фалда
збрити|1
|(див.) слідити
збруя|1
|(див.) упряж
збуватися|1
|(див.) здійснюватися
збурений|1
|(див.) схвильований
збуритися|1
|(див.) розбушуватися
збурюючий|1
|здатний збурити|збурювач|баламут(а)|колотник|збурливий|збурювальний|для збурення|(порівн.) збаламучуючий
збутися|1
(кого, чого)|позбутися|(розм.) здихатися|(розм.) скараскатися|(розм.) спекатися|(пор.) відкараскатися
зваба|1
(мисл.)|ваба|принада
звабливий|1
|(див.) спокусливий
зваблювати|1
|вабити|знаджувати|приманювати|(пор.) спокушати
звабник|1
|(див.) спокусник
звабниця|1
|(див.) спокусниця
звада|1
|(див.) розбрат|(див.) сварка
звадливий|1
|(див.) сварливий
зважуватися|1
(зробити що)|відважуватися|наважуватися|насмілюватися|осмілюватися|(при запереченні – лише докон.) посміти
звалища|1
|(див.) руїни
звання|1
|(див.) чин
зварювати|1
|(див.) спаювати
звати|1
|називати|(з пошаною до кого) величати
зведення|1
|(див.) звід
звернення|1
|(див.) відозва
звеселитися|1
|(див.) зрадіти
звеселяти|1
|(див.) веселити
звеселятися|1
|(див.) веселитися
звивати|1
|(див.) стуляти
звиватися|1
(коло кого)|(див.) вертітися|(див.) витися
звивистий|1
|(про дорогу, річку тощо) – покручений|(що в’ється) в’юнкий|(з заломами) заломистий
звикати|1
|обвикати|призвичаюватися (до кого, до чого)|(що робити) навикати
звитяга|1
|(див.) перемога
звитяжець|1
|(див.) переможець
звитяжний|1
|(див.) переможний
звичай|1
|(рідше) обичай|(розм. рідк.) поведенція|(обл.) установа
звичайний|1
|(що нічим не вирізняється) рядовий|(що нічим не вирізняється) абиякий|(що нічим не вирізняється) пересічний|(пор.) увічливий
звичка|1
|навичка|навик
звід|1
(законів)|зведення кодекс
звідати|1
|(див.) зазнати
звізда|1
|(див.) зоря
звіку|1
|(див.) споконвіку
звіку-правіку|1
|(див.) споконвіку
звільняти|1
|(див.) усувати
звір|2
|(рідше) звірина|(великий) (розм.) звірюка|(прям. перен.) хижак|(пор.) тварина
|(див.) яр
звірина|1
|(див.) звір
звірський|1
|(див.) жорстокий
звірюка|1
|(див.) звір
звірятися|1
(на кого)|(див.) покладатися
звіряче|1
|(див.) жорстоко
звірячий|1
|(див.) жорстокий
звістка|1
|(див.) вістка
звітувати|1
|(див.) доповідати
зводитель|1
|(див.) спокусник
зводити|1
|(див.) спокушати|(див.) піднімати
зводитися|1
|(див.) бідніти|(див.) вставати
зволікати|1
(що, з чим)|тягти|(заст.) дляти
зволікатися|1
|(див.) вставати
зволожуватися|1
|(див.) сиріти
зворушення|1
|(про надмірну чулість) розчулення
зворушувати|1
|(викликати надмірну чулість) розчулювати|(викликати жалість) (рідк.) розжалоблювати|(викликати жалість) розжаляти|(звичайно докон.) розжалобити|(звичайно докон.) розжалити
зворушуватися|1
|(див.) хвилюватися
звурджуватися|1
(про молоко)|(див.) вурдитися
звучати|1
|(про звуки струни тощо) бриніти|(з відгомоном – про спів тощо) лунати|(з відгомоном – про спів тощо) розлягатися
звучний|1
|(див.) дзвінкий
зв’язатися|1
(з ким)|(про несхвальний зв’язок) (розм.) злигатися|(про несхвальний зв’язок) знюхатися
зв’язок|1
|(див.) стосунки
зв’язувати|1
|(див.) єднати|(див.) сполучати
зв'язуючий|1
|здатний (покликаний) зв'язати|в'язій|в'язальник|в'язальний|зв'язувальний|зв'язковий|єднальний|поєднавчий|сполучний
згага|1
|печія|(розм.) печійка
згадка|1
|спогад|спомин
згадувати|1
|споминати|(лише докон.) (поез.) спогадати
згарище|1
|(див.) пожарище
згинати|1
|(див.) гнути
згідливий|1
|зговірливий|несперечливий
згідність|1
|(див.) тотожність
зглядатися|1
(з ким)|(див.) переглядатися
зглядуватися|1
(з ким)|(див.) переглядатися
зглянутися|1
(на кого)|(див.) змилуватися|(див.) пожаліти
зговір|1
|(таємний проти кого) змова|(книжн.) комплот
зговірливий|1
|(див.) згідливий
згода|1
(у співжитті)|злагода
згоджуватися|1
|погоджуватися|годитися|(розм.) приставати (на що)
згодний|1
|(див.) тотожний
згорда|1
|гордо|гордовито|зарозуміло|пихато|(пор.) гордовитий
згористий|1
|(див.) спадистий
згористість|1
|(див.) спадистість
згористо|1
|(див.) спадисто
згортати|1
|(див.) згрібати|(див.) стуляти
згортка|1
|(див.) складка
згорток|1
|суверток|пакунок|(полотна, паперу тощо) сувій
зграйний|1
|(див.) гармонійний
зграя|1
|(див.) ватага
згрібати|1
|(граблями сіно тощо) згромаджувати|(граблями сіно тощо) громадити|(лопатою сипке, також жар у печі) згортати
згромаджувати|1
|(див.) згрібати
згуба|1
(загибель)|погуба|загуба|пагуба
згубити|1
|(див.) погубити
згубна|1
|(див.) шкідливо
згубний|1
|(див.) шкідливий|(див.) убивчий
згубність|1
|(див.) шкідливість
згуртовуватися|1
|гуртуватися
здаватися|1
(на кого)|(див.) посилатися|(див.) покладатися
здавлений|1
|(див.) приглушений
здавлювати|1
|(див.) стискати
здавна|1
|віддавна|з давніх-давен|з давнього-давна
здалека|1
|здалеку|віддалік|віддалеки
здасться|1
(безос.)|бачиться|(заст.) бачся
здатися|1
(на що)|придатися|пригодитися|стати в пригоді|знадобитися
здатний|1
(на що, до чого)|дотепний|моторний|(розм.) зугарний|(розм.) голінний|(підсил.) майстер (на що)|(підсил.) спроможний (зробити що)|(пор.) придатний
здатність|1
|(див.) хист
здвиг|1
(народу)|(див.) збіговище
здвигатися|1
|(див.) трястися
здебільшого|1
|переважно
здержаний|1
|(див.) стриманий
здержувати|1
|(див.) стримувати
здибати|1
|(див.) зустрічати
здивування|1
|подив|(підсил.) зачудовання|(обл.) зачудування|(пор.) дивуватися
здирник|1
(розм.)|драпіжник|драпіка|дерій|дерун|(обл.) здирця|(пор.) хабарник
здирство|1
(прихований грабіж)|(розм.) драчка|(розм.) драпіжка
здирщик|1
(розм.)|драпіжник|драпіка|дерій|дерун|(обл.) здирця|(пор.) хабарник
здихати|1
|(див.) дохнути
здихатися|1
(кого)|(див.) збутися
здібний|1
(з хистом)|здатний|(рідше) кебетливий|(див. ще) талановитий
здібність|1
|(див.) хист
здійматися|1
|(див.) підніматися
здійснення|1
|виконання|реалізація|справдження|(пор.) здійснювати
здійснювати|1
|(план, програму і под.) виконувати|(план, програму і под.) реалізувати|(надії, мрії тощо) справджувати
здійснюватися|1
|(про надії, мрії і под. – ще) збуватися|(про надії, мрії і под. – ще) справджуватися|(рідше) ставатися
здір|1
|(див.) сало
здобич|1
|добича|(воєнна) трофей
здобувати|1
|(своїми зусиллями, проворністю) добувати|(права тощо) завойовувати|(лише докон. – про почесті і под.) (фам.) доскочити (чого)|(пор.) досягати
здобутки|1
|(див.) досягнення
здобуток|1
|(див.) надбання
здогад|1
|(див.) догадка
здоганяти|1
|(див.) доганяти
здолати|1
|(див.) перемагати
здоліти|1
|(див.) перемагати
здоровий|1
|(див.) великий|(див.) сильний
здоровило|1
|(див.) силач
здоровити|1
|(див.) вітати
здоровіти|1
|(після хвороби) здоровшати|(після хвороби) здоровішати|(набиратися сил) дужчати|(пор.) видужувати
здоровішати|1
|(див.) здоровіти
здорово|1
|(див.) дуже
здоровшати|1
|(див.) здоровіти
здохлятина|1
|(див.) падло
здрімати|1
|(див.) задрімати
здрімнути|1
|(див.) задрімати
здружитися|1
|подружитися|заприязнитися|заприятелювати|потоваришувати
здуріти|1
|(див.) одуріти
здушувати|1
|(див.) стискати
з’єднувати|1
|(заново) возз’єднувати
з’єднуватися|1
|(див.) єднатися
зелений|1
|(див.) неспілий
землекоп|1
|(див.) грабар
землероб|1
|(див.) хлібороб
землеробський|1
|(див.) хліборобський
землеробство|1
|(див.) хліборобство
земля|1
|(див.) країна|(див.) суша
земляк|1
|(за державною приналежністю) співвітчизник|(рідше) одноземець|(рідше) краянин
зерно|1
|(див.) сім’я
ззиратися|1
|(див.) переглядатися
зиб|1
|(див.) брижі
зик|1
|(див.) крик
зикати|1
|(див.) кричати
зимний|1
|(див.) холодний
зимно|1
|(див.) холодно
зимуючий|1
|здатний перезимувати|звиклий зимувати|зимівник|зимовик|зимушній|зимувальний
зиркати|1
|(див.) поглядати
зиркнути|1
|(див.) глянути
зиск|1
|(див.) прибуток
зисковний|1
|(див.) прибутковий
зичити|1
(кому що)|(див.) бажати
зичливий|1
|(див.) доброзичливий
зібрання|1
|(див.) збірка|(див.) збори
зівака|1
|(див.) роззява
зімкнений|1
|(див.) щільний
зімкнутий|1
|(див.) щільний
зіпака|1
|(див.) крикун
зіпати|1
|(див.) кричати
зірвиголова|1
|(див.) шибайголова
зірка|1
|(див.) зоря
зірниця|1
|(див.) зоря
зіскакувати|1
|(див.) схоплюватися
злагідливий|1
|(див.) мирний
злагідний|1
|(див.) мирний
злагода|1
|(див.) згода
зле|1
|(див.) недобре
зледачіти|1
|(див.) розлінуватися
зледащіти|1
|(див.) розлінуватися|(див.) ослабнути
злетіти|1
(вгору)|знятися|(плавно) злинути
злива|1
|(див.) дощ
злигатися|1
|(див.) зв’язатися
злигодні|1
|бідування|біди (мн.)|нещастя (мн.)|(про лихі пригоди – звичайно мн.) знегоди|(про лихі пригоди – звичайно мн.) негоди
злигуватися|1
|(див.) лигатися|(див.) водитися (з ким)
злидар|1
|злидняк|(розм.) злидень|(розм.) бідак|(розм.) бідар|(лайл.) голяк|(лайл.) харпак|(вульг.) безштанько
злидень|1
|(див.) злидар
злиденний|1
|нужденний|нищий|(пор.) бідний|(пор.) жалюгідний
злиденно|1
|(див.) бідно
злидні|1
|(див.) бідність
злиднювати|1
|(див.) бідувати
злидняк|1
|(див.) злидар
злий|1
|(про вдачу) недобрий|(про вдачу) лихий|(підсил. розм.) злючий|(підсил. розм.) злющий|(пор.) поганий
злинути|1
|(див.) злетіти
злити|1
|(див.) роздражнювати|(див.) сердити
злитися|1
|сердитися|(пор.) злоститися
злісний|1
|(рідше) злісливий|(сповнений злоби) злобний|(пор.) злість
злість|1
|(про почуття недоброзичливості) злоба|(рідк.) озлість
зліт|1
|(див.) розмах
злітати|1
(вгору, нагору)|зніматися|(лише докон.) (поез.) злинути|(пор.) літати
зло|1
|лихо
злоба|1
|(див.) злість
злобительство|1
|злозичливість|(підсил.) зловорожість
злобливий|1
|злозичливий|(підсил.) зловорожий
злобний|1
|злісний|(з почуттям ворожості) злобливий
злободенний|1
|(про важливу для даної хвилини справу, питання тощо) назрілий|(про важливу для даної хвилини справу, питання тощо) актуальний|(про важливу для даної хвилини справу, питання тощо) насущний|(про важливу для даної хвилини справу, питання тощо) животрепетний|(підсил.) пекучий|(важливий, але трудний для вирішення) болючий
злобувати|1
|(про злісного) злоститися|(про злісного) злостувати
зловити|1
|(див.) піймати
зловісний|1
|лиховісний
зловонний|1
|(див.) смердючий
зловорожий|1
|(див.) злобливий
зловорожість|1
|(див.) злобительство
злоги|1
|(див.) роди
злодій|1
|крадій|(про замаскованого в громадських установах) розкрадач|(що займається дрібними крадіжками, також про малолітнього) (розм.) злодюжка|(що займається дрібними крадіжками, також про малолітнього) злодіячка|(рідше) жулик|(кишеньковий) карманник|(знев.) злодюга|(знев.) злодіяка|(що краде коней) конокрад|(що краде коней) коновод|(що займається зломом у чужу квартиру і под.) зломщик
злодіяння|1
|(див.) злочин
злодюга|1
|(див.) злодій
злодюжка|1
|(див.) злодій
злозичливий|1
|(див.) злобливий
злозичливість|1
|(див.) злобительство
зломщик|1
|(див.) злодій
злоститися|1
|злостувати|(про гнівного) злитися|(про гнівного) сердитися
злостувати|1
|(див.) злобувати
злочин|1
|злочинство|злодіяння
злочинець|1
|правопорушник (юр., заст.) беззаконник
злочинний|1
|(з юридичного погляду) беззаконний
злочинство|1
|(див.) злочин
злюбитися|1
|(див.) сподобатися
злютовувати|1
|(див.) спаювати
злючий|1
|(див.) злий
злющий|1
|(див.) злий
злягати|1
|(див.) спиратися
злякати|1
|(див.) сполохати
злякатися|1
|налякатися|перелякатися|(рідше) настрахатися|(про тварин і образно) сполохатися|(розм.) схарапудитися
змагання|1
|(див.) суперечка
змагатися|1
|(див.) сперечатися
змазати|1
|(див.) ударити
змальовувати|1
|(див.) зображати
змарнілий|1
|(див.) миршавий|(див.) схудлий
змарніти|1
|схуднути|спасти з тіла
зменшення|1
|(див.) убуток
зменшувати|1
|убавляти|(витрати і под. – звичайно) скорочувати|(ціну) знижувати
зменшуватися|1
|меншати|убавлятися|(про рівень води) спадати|(про рівень води) убувати|(про опух – в об’ємі) стухати|(ставати коротшим – про дні, ночі) коротшати|(про строк і под.) скорочуватися
змерзлюх|1
|(див.) мерзляк
змерзляк|1
|(див.) мерзляк
зметикнути|1
(обл.)|(див.) угадувати
зметикувати|1
|(див.) угадувати
змилуватися|1
(над ким)|(з жалості) зглянутися (на кого)|(заст.) змилосердитися|(заст.) змилостивитися
зміїтися|1
|(див.) витися
зміна|1
|переміна|(в особовому складі) переміщення
змінювати|1
|переміняти|(надавати іншу форму, зміст) переінакшувати
зміняти|1
|переміняти|(надавати іншу форму, зміст) переінакшувати
змінятися|1
|(див.) чергуватися
зміркувати|1
|(див.) збагнути
зміцніти|1
|(див.) поздоровіти
зміцнювати|1
|(для більшої тривкості) скріплювати|(для більшої тривкості) скріпляти|(варту, сторожу тощо) підсилювати
змішувати|1
|(див.) переплутувати
змія|1
|(прям. і перен.) гадюка|(прям. і перен.) гад
змова|1
|(див.) зговір
змовини|1
|(див.) заручини
змога|1
(зробити що)|спроможність|(рідше) спромога|(фізична) можливість
змордуватися|1
|(див.) стомитися
зморений|1
|(див.) томливий
зморення|1
|(див.) виснаження
зморшки|1
|(див.) складки
зморщитися|1
|(див.) поморщитися
зморщуватися|1
|(див.) морщитися
зморювати|1
|(див.) виснажувати
змочувати|1
|(див.) зрошувати
змужнілий|1
|(див.) дорослий
змучений|1
|(див.) стомлений
змушування|1
|(див.) примус
змушувати|1
|(див.) примушувати
знавець|1
|(у своїй спеціальності) спеціаліст|(розм.) спец|(глибокий знавець у науці) ерудит|(загальновизнаний) авторитет
знавіснілий|1
|(див.) озвірілий
знаджувати|1
|(див.) зваблювати
знадливий|1
|(див.) принадний
знадний|1
|(див.) спокусливий
знадобитися|1
|здатися (на що)|придатися|(пор.) здатися
знадоблятися|1
|(див.) годитися
знайомий|1
|(див.) обізнаний
знайомити|1
|(див.) представляти
знак|1
|(див.) шрам|(див.) тавро
знаменитий|1
|(див.) славетний
знаменний|1
|(підсил.) багатознаменний|(пор.) видатний
знамено|1
|(див.) прапор
знаний|1
|(див.) відомий
знаряддя|1
|інструмент
знать|1
|(див.) шляхта
знати|1
|(див.) уміти|(див.) розумітися
знатися|1
|(див.) водитися
знатний|1
|(див.) видатний
знатник|1
|(див.) знахар
знатниця|1
|(див.) знахарка
знахар|1
|знатник|(заст.) ворожбит
знахарка|1
|знатниця|(заст.) баба|(заст.) ворожбитка
знахур|1
(обл.)|знатник|(заст.) ворожбит
знахурка|1
(обл.)|знатниця|(заст.) баба|(заст.) ворожбитка
значення|1
|(слова і под.) смисл|(слова і под.) розуміння|(про роль чогось для справи і под.) вага|(про роль чогось для справи і под.) важливість
значити|1
|мітити|позначати|помічати|(зарубками дерева тощо) карбувати|(пор.) клеймити
значливий|1
|(див.) значущий
значливо|1
|(див.) багатозначно
значний|1
|чималий|(пор.) видатний
значно|1
(при порівнянні)|набагато|багато|далеко
значуще|1
|(див.) багатозначно
значущий|1
|значливий|(пор.) багатозначний
знаючий|1
|знавець|знайко|тямущий|досвідчений|обізнаний|компетентний|(погляд) знавецький|(образн.) з головою|з клепкою в голові
знебулий|1
|(див.) знеможений
знебутися|1
|(див.) знемагати
зневага|1
|(див.) неповага|(див.) образа
зневажати|1
|(див.) ображати
зневажливий|1
|(див.) неповажливий|(див.) образливий|(див.) презирливий
зневірятися|1
|(див.) розчаровуватися
знегоди|1
(мн.)|негоди|лихі пригоди|(пор.) злигодні
знекрашувати|1
|(див.) спотворювати
знемагати|1
|(втрачати силу) знесилюватися|(лише докон.) (розм.) знебутися|(від голоду) охлянути
знемагатися|1
|(втрачати силу) знесилюватися|(лише докон.) (розм.) знебутися|(від голоду) охлянути
знемога|1
|(втрата сил) знесилля
знеможений|1
|знесилений|охлялий|(рідк.) знебулий|(пор.) знемагати
зненацька|1
|(див.) несподівано
знеохота|1
|(див.) нехіть
знепритомнілий|1
|(див.) зомлілий
знесилений|1
|(див.) знеможений|(див.) ослаблий
знесилення|1
|(див.) виснаження
знесилитися|1
|(див.) ослабнути
знесилля|1
|знесилення|знемога
знесилювати|1
|(див.) виснажувати
знесилюватися|1
|(див.) знемагати|(див.) томитися|(див.) слабнути
знешкоджуючий|1
|здатний знешкодити|знешкоджувальний|для знешкодження
зниділий|1
|(див.) схудлий
знижувати|1
|(див.) зменшуватися
зникати|1
|щезати|(про істоту) пропадати|(ставати невидимим) (розм.) слизати|(ставати невидимим) зслизати
зникаючий|1
|зникомий|напівзниклий|запропащуваний|приречений зникнути|майже зниклий|на грані зникнення|обертаний у ніщо|(тіні) розтаваний|танучий
знищений|1
|(див.) спустошений
знищення|1
|(див.) розгром|(див.) руйнування|(див.) спустошення
знищування|1
|(див.) розгром|(див.) руйнування|(див.) спустошення
знищувати|1
|(див.) винищувати|(див.) руйнувати
знищуючий|1
|здатний [радий|покликаний] знищити|зайнятий нищенням|знищувач|винищувач|руйнівник|нищитель|нищівний|руйнівний|знищувальний|смертоносний|для знищення
знімати|1
|(див.) роздягатися|(див.) усувати
зніматися|1
|(див.) злітати
зніяковілий|1
|(див.) збентежений
зніяковілість|1
|(див.) збентеження
зніяковіння|1
|(див.) збентеження
зніяковіти|1
|(див.) збентежитися
зносини|1
|(див.) стосунки
зносити|1
|(див.) терпіти
зношувати|1
|(взуття) стоптувати
знущання|1
|збиткування|наруга|(пор.) глум
знущатися|1
|збиткуватися|глумитися|(сильніше – лише докон.) наругатися
знюхатися|1
|(див.) злигатися
знятися|1
|(див.) злинути
зобов'язуючий|1
|покликаний зобов'язати|зобов'язувач|імперативний|нормативний|юр. зобов'язальний
зображати|1
|(в літературному творі) показувати|(в літературному творі) виводити|(мистецькими засобами слова) змальовувати|(минуле) відтворювати
зовнішній|1
|(що знаходиться знадвору) (про двері і под.) надвірний
зовсім|1
|цілком|геть-чисто|(підсил. – про схожість тощо) абсолютно
зозулястий|1
|(див.) рябий
зойк|1
|(з плачем) голосіння|(розм.) лемент
зойкати|1
|(див.) кричати
золотавий|1
|(див.) жовтявий
золотистий|1
|(див.) жовтявий
золотіти|1
|(див.) жовтіти
зомлівати|1
|обімлівати|непритомніти|обмирати
зомлілий|1
|обімлілий|знепритомнілий|непритомний|обмерлий
зорешливий|1
|(див.) зоряний
зоріти|1
|(див.) світити|(див.) світитися
зоря|1
|зірка|звізда (обл.)|(поез.) зірниця|(про ранішню – ще) зоряниця
зоряний|1
(вкритий зорями)|(підсил.) ряснозоряний|(обл. заст.) зоряшний|(обл. заст.) зорешливий
зоряниця|1
|(див.) зоря
зоряшний|1
|(див.) зоряний
зосереджений|1
|(див.) уважний
зосередженість|1
|(див.) уважність
зосередження|1
|скупчення|концентрація
зосереджено|1
|(див.) уважно
зосереджувати|1
|(в одному місці) скупчувати|(в одному місці) концентрувати
зотлілий|1
|(див.) трухлявий
зочити|1
|(див.) побачити
зошит|1
|зшиток
зрада|1
|зрадництво|(за матеріальні вигоди і под.) запроданство|(про недодержання вірності) віроломність|(про недодержання вірності) віроломство
зраджувати|1
|(див.) видавати
зрадіти|1
|зрадуватися|обрадуватися|обрадіти|(рідше) звеселитися|(рідше) утішитися
зрадливий|1
|(що ламає слово) віроломний|(що не виправдує довір’я) невірний|(що не виправдує довір’я) ненадійний|(що не виправдує довір’я) непевний
зрадник|1
|(з корисливих мотивів) запроданець
зрадництво|1
|(див.) зрада
зрадуватися|1
|(див.) зрадіти
зразковий|1
|взірцевий|(про урок і под.) показовий
зразок|1
|взірець|(для наслідування) приклад
зразу|1
|(див.) спочатку
зривати|1
|(див.) надривати
зриватися|1
(з місця)|(скорим рухом) схоплюватися|(пор.) вставати
зримий|1
|(див.) видимий
зрідка|1
(про час)|час від часу|від часу до часу|(зовсім рідко) коли-не-коли|(зовсім рідко) вряди-годи
зрікатися|1
(кого, чого)|відмовлятися (від кого, від чого)
зріст|1
|(див.) зростання
зріти|1
|(див.) виспівати
зрозумілий|1
|(щодо змісту) ясний|(для сприймання розм. – ще) дохідливий|(про спосіб викладу) доступний|(про спосіб викладу) популярний
зрозуміти|1
|збагнути|(розм.) уторопати|(розм.) второпати
зростання|1
|зріст|(щодо кількості) збільшення
зрошувати|1
|(водою, сльозами) поливати|(про дощ) змочувати|(про дощ) росити
зрубувати|1
|(див.) стинати
зруйнований|1
|(див.) спустошений
зруйновання|1
|(див.) спустошення
зруйнуватися|1
|(див.) збідніти
зручний|1
|(для користування) вигідний|(рідше) спосібний|(для носіння) (розм.) похватний
зручність|1
|(див.) спритність
зручно|1
|(див.) спритно
зсідатися|1
(про молоко)|(див.) вурдитися
зскакувати|1
|(див.) схоплюватися
зслизати|1
|(див.) зникати
зсохлий|1
|(див.) схудлий
зубожений|1
|(див.) збіднілий
зубожитися|1
|(див.) збідніти
зубожілий|1
|(див.) збіднілий
зубожіти|1
|(див.) збідніти
зубоскал|1
|(див.) реготун
зубрити|1
|(див.) учитися
зугарний|1
|(див.) здатний
зупиняти|1
|спиняти|(на деякий час) припиняти|(воду і под.) тамувати
зупинятися|1
|спинятися|(на деякий час) затримуватися|(на деякий час) припинятися|(зовсім перестати діяти) ставати
зусилля|1
|намагання|(підсил.) силкування|старання
зустрівати|1
|(див.) зустрічати
зустріч|1
|(умовлена) побачення
зустрічати|1
|зустрівати|(рідше) стрічати|(випадково) здибати|(на дорозі) перестрівати
зустрічаючий|1
|радий [покликаний|готовий] зустріти|зустрічний
зустрічаючі|1
|хто зустрічає
зух|1
|(див.) хват
зухвалець|1
|(див.) нахаба
зухвалий|1
|(з виявом задирливості) визивний|(що виявляє безсоромність) нахабний|(що виявляє безсоромність) цинічний
зухвальство|1
|(див.) нахабство
зуховатий|1
|(див.) молодецький
зціляти|1
|(див.) виліковувати
зціплювати|1
|(див.) затискати|(див.) стискати
зчудування|1
|(див.) подив
зшиток|1
|(див.) зошит
зштовхувати|1
|(див.) спихати
зщулитися|1
|(див.) скулитися
з’являтися|1
|появлятися|являтися|(у великій кількості – про людей, зорі і под.) висипати|(пор.) виникати
з’ясовувати|1
|(див.) виясняти
ігнорувати|1
|(див.) нехтувати
іго|1
|кормига
ігра|1
|(див.) забава
іграшка|1
|(див.) забавка
ігри|1
(мн.)|забави|(заст.) ігрища|(заст.) грища
ідентичний|1
|(див.) тотожний
ідентичність|1
|(див.) тотожність
ідея|1
|(див.) задум
ізвір|1
|(див.) яр
імення|1
|(див.) ім’я
іменувати|1
|(див.) називати
імжити|1
|(див.) дощити
імла|1
|мла|(суха) юга|(з дрібним дощем) мряка|(пор.) туман
імлистий|1
|млистий|мрячний|(пор.) імла
імовірний|1
|(щодо правдивості) правдоподібний|(щодо реальності) можливий
імовірність|1
|правдоподібність
імпульс|1
|(див.) спонука
імущий|1
|(див.) багатий
ім’я|1
|(про власне ім’я людини – рідше) імення|(про власне ім’я людини – рідше) ймення
інакший|1
|(див.) інший
індивід|1
|(див.) суб’єкт
індивідуум|1
|(див.) суб’єкт
індичитися|1
|(див.) бундючитися
індустріальний|1
|(див.) промисловий
індустрія|1
|(див.) промисловість
іній|1
|паморозь
іноді|1
|інколи|деколи|часом
іноземець|1
|чужоземець|чужинець
іноземний|1
|чужоземний|(про країну) чужий
іноходець|1
|(див.) рисак
інституція|1
|(див.) установа
інструкція|1
|(див.) вказівка
інструмент|1
|(див.) знаряддя
інтегруючий|1
|покликаний [здатний|готовий|ставши] інтегрувати|інтегратор|інтеграційний|інтегрувальний|в ролі стрижня|для інтеграції|(стил.) інтеграції (інтегруючий чинник = чинник інтеграції)
інтелект|1
|(див.) розум
інтенсивний|1
|напружений|посилений
інтерес|1
|(до чого) цікавість|(до чого) зацікавлення|(про матеріальний) – (див.) користь
інтересний|1
|(див.) цікавий
інтересно|1
|(див.) цікаво
інтересувати|1
|(див.) цікавити
інтернат|1
|(див.) гуртожиток
інтернаціональний|1
|(див.) міжнародний
інтриги|1
|(див.) підступи
інтригуючий|1
|звиклий інтригувати|зайнятий інтригами|інтриган|(факт) загадковий|таємничий|гостроцікавий
інформуючий|1
|покликаний інформувати|інформатор|інформаційний
інцидент|1
|(див.) подія
інший|1
(не цей)|інакший|(рідше) другий
іронізувати|1
|(див.) насміхатися
іронічний|1
|(див.) насмішкуватий
іронія|1
|(див.) насмішка
іскристий|1
|(поез.) іскрометний|(обл.) іскрявий|(обл.) іскряний
іскритися|1
|яскріти
іскрометний|1
|(див.) іскристий
іскрявий|1
|(див.) іскристий
іскряний|1
|(див.) іскристий
існування|1
|буття|(живих організмів) життя
існувати|1
|бути|жити|(пор.) існування
існуючий|1
|здатний [змушений] існувати|сущий|наявний|сучасний|теперішній|(фраз.) не мертвий|живий|(у світі) подибуваний|відомий|(закон) наш|(права) зафіксований
іспит|1
|(див.) екзамен
іспитувати|1
|(див.) екзаменувати
істина|1
|(див.) правда
істотний|1
|(див.) основний
іти|1
|(розміреним кроком) крокувати|(див. ще) ступати|(див. ще) чимчикувати|(див. ще) шкандибати
їда|1
|(див.) їжа
їдець|1
|їдок|(аматор смачно попоїсти) ласун|(аматор смачно попоїсти) гурман
їдкий|1
|(про хім. речовину) витравний|(про запах – ще) гострий|(пор.) дошкульний
їдок|1
|(див.) їдець
їжа|1
|(варена) страва|(варена) їда|(варена) харч|(для тварин) корм|(для рослин) пожива
їжитися|1
|(про волосся, шерсть і тварин і под.) дибитися|(про волосся, шерсть і тварин і под.) настовбурчуватися|(пор.) гороїжитися
їздець|1
|(див.) вершник
їздити|1
|див. подорожувати
їство|1
|(див.) страва
їсти|1
|споживати|(небагато, похапцем) перекушувати|(небагато, похапцем) закушувати|(див. ще) уминати
їхати|1
|(щосили) гнати|(щосили) гнатися|(щосили) мчати|(щосили) мчатися|(щосили) нестися|(вправно верхи) вигравати конем|(вправно верхи) гарцювати|(бистро) скакати|(галопом) галопувати
ймення|1
|(див.) ім’я
йойк|1
|(див.) крик
йойкати|1
|(див.) кричати
йолоп|1
|(див.) телепень
кабак|1
|(див.) шинок
кабала|1
|рабство
кабан|1
|(дикий) (заст.) вепр|(обл.) дик
каблук|1
|підбор|(жіночий високий) корок|(обл. рідк.) обцас
каблучка|1
|перстень|(шлюбна) обручка
кавалерист|1
(військ.)|кіннотник|кіннотчик|(пор.) вершник
кавалерія|1
|кіннота
кавалок|1
|(див.) кусок
каверзи|1
(мн.)|(див.) підступи
каверзник|1
|(див.) шибеник
каверзувати|1
|(див.) пустувати
кадіб|1
|(див.) бочка|(див.) діжка
кадібець|1
|прикадок|діжечка|(на масло) (обл.) фаска
кадівб|1
|(див.) бочка|(див.) діжка
кадовбина|1
|(див.) ополонка
кадуб|1
|(див.) бочка
казан|1
|котел
казаняр|1
|(див.) котельник
казати|1
|(див.) говорити|(див.) наказувати
каземат|1
|(див.) арештантська
казитися|1
|(див.) дуріти|(див.) шаленіти
кайдани|1
|(прям. і перен.) пута
калабаня|1
|(див.) калюжа
калабатина|1
|(див.) калюжа
каламар|1
|(див.) чорнильниця
каламутити|1
(воду)|мутити|колотити
каламутний|1
|(див.) мутний
каланча|1
|(див.) вежа
калач|1
|(див.) хліб
калитка|1
|(див.) гаман
калічити|1
|(див.) спотворювати
кальний|1
|(див.) грязький
калюжа|1
|(обл.) калабаня|(обл.) калабатина|(глибока) баюра|(з гряззю) барліг
калюка|1
|(див.) грязь
каляти|1
|бруднити|мазати|валяти|(пор.) бруднити
камениця|1
|(див.) будинок
каменяр|1
|(занятий на каменоломні) каменолом|(що теше камінь) каменотес
камін|1
|(див.) піч
кам’яниця|1
|(див.) будинок
канава|1
|рівчак|рів|(рідше) фоса
канат|1
|линва|кодола|бечова
канделябр|1
|(див.) свічник
кандиба|1
(обл.)|шкапа
канонада|1
|(див.) стрілянина
канонір|1
|(див.) артилерист
кантар|1
|(див.) вуздечка
канути|1
|(див.) капати
канчук|1
|(див.) нагайка
канюка|1
|(див.) прошак
канючити|1
|(див.) просити
каня|1
|(див.) шуліка
капарити|1
|(див.) партачити
капати|1
|крапати|(підсил.) капотіти|(тільки про сльози) канути
капелюх|1
|(переважно солом’яний) бриль|(обл.) крисаня|(обл.) кресаня
капіталіст|1
|(крупний фінансист буржуазних країн – ще) мільйонер|(крупний фінансист буржуазних країн – ще) мільярдер|(книжн.) крез|(що розбагатів на спекуляціях – ще) (знев.) нувориш|(рідше) (розм.) новобагатько
капіталістка|1
|мільйонерка|мільярдерка|(пор.) капіталіст
капка|1
|(див.) крапля
капкан|1
|(див.) пастка
каплун|1
|(див.) півень
капля|1
|(див.) крапля
капосник|1
|(див.) шибеник
капосниця|1
|(див.) пустуха
капостити|1
|(див.) шкодити|(див.) пустувати
капості|1
|(див.) пустощі
капотіти|1
|(див.) капати
каприз|1
|(див.) примха
капризний|1
|(див.) вередливий
капризувати|1
|(див.) вередувати
капризуля|1
|(див.) вередун|(див.) вередунка
капризун|1
|(див.) вередун
капризуха|1
|(див.) вередунка
капці|1
|(див.) пантофлі
капшук|1
|(див.) гаман
кара|1
|покара|покарання|(грошова) штраф
карапуз|1
(розм.)|(пестл.) карапузик|(фам.) пузанчик
каратися|1
|(див.) мучитися
караул|1
|(див.) варта
караулити|1
|(див.) вартувати
караульний|1
|(див.) вартовий
караючий|1
|звиклий карати|радий покарати|каратель|каральник|каральний
карбач|1
|(див.) нагайка
карбівничий|1
|(див.) лісник
карбувати|1
|(див.) значити
карбункул|1
|(див.) чиряк
кардинальний|1
|(див.) основний
карета|1
|ридван|(заст.) берлин
каретник|1
|(див.) стельмах
карий|1
|(див.) чорний
карк|1
|гамалик|(пор.) потилиця
карлик|1
|(розм.) коротун|(розм.) куций|(розм.) недоросток|жарт|малюк|(фам.) куцак|(фам.) курдупель|(фам.) приземок
карликовий|1
|(див.) малорослий
карлючитися|1
|(див.) корчитися
карлючки|1
|(про нерозбірливий почерк) кривулі
карлючкуватий|1
|(див.) гачкуватий
карманник|1
|(див.) злодій
картати|1
|корити|(розм.) вичитувати (кому)|(розм.) пробирати (кого)|(в гострішій формі) бештати|(фам.) шпетити
картина|1
|(про твір малярства) малюнок|(більшого розміру) полотно
картоплиння|1
|(див.) бадилля
картопля|1
|(обл.) бараболя|(обл.) бульба
картуз|1
|(див.) кашкет
касувати|1
|скасовувати|(книжн.) анулювати
кат|1
|(див.) убійник
каталажка|1
|(див.) арештантська
каток|1
|(див.) ковзанка
катування|1
|(див.) муки
катувати|1
|(див.) мучити
кахикати|1
|(див.) кашляти
качати|1
|(див.) підкидати
кашкет|1
|картуз
кашляти|1
|(розм.) кахикати|(сильно) бухикати
кашовар|1
|(див.) куховар
каюк|1
|(див.) човен
квапитися|1
|поспішати|спішити|спішитися|(рідше) (розм.) хапатися|(заст.) галитися|(пор.) ласитися
квапливий|1
|(про вдачу) поспішливий|(про рух, ходу тощо) сквапливий|(про рух, ходу тощо) поквапний|(про рух, ходу тощо) поспішний
квапливість|1
|(див.) поспішність
квапливо|1
|сквапливо|поквапно|поспішно|(розм.) похапцем|(розм.) хапаючись|(пор.) квапливий|(пор.) квапитися
кварта|1
|(див.) кухоль
квартал|1
|(див.) участок
квартира|1
|помешкання|(розм.) кватира
квартирант|1
|мешканець|жилець|пожилець|(заст.) постоялець|(у квартирохазяїна) (обл.) комірник
кватира|1
|(див.) шибка
кватирка|1
|(див.) шибка
квач|1
|мазок|помазок
квачик|1
|(див.) помазок
кваша|1
|(див.) лемішка
квилити|1
|(див.) стогнати|(див.) вити
квиління|1
|(див.) виття
квитатися|1
|(див.) розраховуватися
квитуватися|1
|(див.) розраховуватися
квітка|1
|(обл.) чічка
квітнути|1
|(див.) процвітати
квітувати|1
(про збіжжя)|красуватися|(пор.) цвісти
квітчастий|1
|барвистий|кольористий|(пор.) багатобарвний
квітчастість|1
|(див.) багатобарвність
квітчати|1
|уквітчувати|заквітчувати|(пор.) прикрашати
кволий|1
|слабий|слабкий|хирний|хирявий|хирлявий|хирий|хиренний|хворобливий|(обл.) слабовитий
кволість|1
|слабість|слабкість|хирність|хирявість|хирлявість|хирість|хиренність|хворобливість
кволіти|1
|хиріти|нездужати|хворіти|(розм.) слабувати
квочка|1
|(див.) курка
кебета|1
|(див.) хист
кебетливий|1
|(див.) здібний
келех|1
|(див.) кубок
келих|1
|(див.) кубок
кендюх|1
|(див.) шлунок
кепкування|1
|(див.) глузування
кепкувати|1
|(див.) насміхатися
кепський|1
|(про справу тощо) поганий|(протилежний хорошому) злий|(протилежний хорошому) недобрий
кепсько|1
|(див.) недобре
керівний|1
|(див.) провідний
керівник|1
|адміністратор|(установи – звичайно) голова|(установи – звичайно) завідувач|(про відповідальну посадову особу) начальник|(на підприємстві, в установі – ще) директор
керівництво|1
|провід (партії)|керування|(про діяльність органів влади) управління
керма|1
|(див.) кермо
керманич|1
(судна)|(див.) стерничий
кермо|1
|(судна) стерно|(на плотах) (заст.) керма|(обл.) трепло
керниця|1
|(див.) колодязь
керування|1
|(див.) керівництво
керувати|1
|(див.) правити
керуючий|1
|(див.) керівник
кетяг|1
|(див.) гроно
кивати|1
|(див.) хитати
киватися|1
|(див.) хитатися
кидати|1
|метати|(з силою) шпурляти|(з силою) жбурляти|(з силою) швиргати|(розм.) вергати|(об землю – лише докон.) гепнути|(об землю – лише докон.) бебехнути|(пор.) покидати
кидатися|1
|(неспокійно) метатися|(у знесиллі) борсатися|(судорожно – про тіло) битися
кий|1
|ціпок|палка|(більший) палиця|(обл.) бук
кинджал|1
|(менший) стилет|(мор., ав.) кортик|(заст.) запоясник
кинутися|1
(куди)|(бистрим рухом) метнутися|(бистрим рухом) шатнутися|(бистрим рухом) шарахнути|(бистрим рухом) шугнути
кипіти|1
|(див.) бурлити|(див.) хвилювати|(див.) скаженіти
кип’яток|1
|(див.) окріп
кирниця|1
|(див.) колодязь
кирпа|1
|(див.) ніс
киса|1
|(див.) гаман
кисет|1
|(див.) гаман
китиця|1
|(див.) гроно
кихкати|1
|(див.) сміятися
кишіти|1
|копошитися
ківш|1
|коряк|(пор.) кухоль
кіготь|1
|(див.) пазур
кіл|1
|паля|(пор.) тичка
кількаразовий|1
|(див.) багаторазовий
кільце|1
|(див.) ланка
кільчик|1
|(див.) пагін
кімната|1
|(парадна) світлиця|(розм.) горниця|(заст.) покій|(невелика бічна) (обл.) ванькир|(пор.) вітальня
кімнатний|1
|(див.) хатній
кім’ях|1
|(див.) гроно
кін|1
|(поміст для виконавців) підмостки|(поміст для виконавців) естрада|театр|сцена
кінь|1
|(рідше) (розм.) коняка|(рідше) конина|мерин|(поганенький, худий) шкапа|(пор.) жеребець|(пор.) ломовик
кінва|1
|(див.) кухоль
кінець|1
|(літ. твору, концерту і под.) закінчення|(пор.) край
кіннота|1
|(див.) кавалерія
кіннотник|2
|(див.) кавалерист
|(див.) кавалерист
кінцевий|1
|(що відбувається при кінці) прикінцевий|(про слово і под. – ще) заключний|(про слово і под. – ще) (що визначує межу в часі) крайній|(про слово і под. – ще) останній (строк)|(спец.) кінцьовий
кінчастий|1
|(див.) шпичастий
кінчати|1
|(доводити до кінця) докінчувати|(доводити до кінця) викінчувати|(остаточно) закінчувати
кінчатися|1
|(про строк тощо) закінчуватися|(про строк тощо) минати|(про строк тощо) виходити|(пор.) умирати
кінчитися|1
|(див.) умерти
кіпоть|1
|(див.) дим
кіптява|1
(розм.)|(див.) дим
кірка|1
|корка|(плодів, овочів) шкурка|(плодів, овочів) (знята) лушпайка|(плодів, овочів) лушпина|(зерна) лузга
кісник|1
|(див.) стрічка
кісся|1
|(див.) держак
кістлявий|1
|(див.) кощавий
кістяк|1
|(див.) скелет
кітва|1
|(див.) якір
кітвиця|1
|(див.) якір
кіш|1
|(див.) кошик
кладь|1
|(див.) вантаж
кладовище|1
|(рідше) гробовище|(при церкві) цвинтар
кланятися|1
|(поклоном) вклонятися|(образно – знімаючи шапку) (розм. рідк.) шапкувати
клапоть|1
|(див.) шматок
клаптик|1
|(див.) шматок
клас|1
(суспільна історична категорія)|(в загальному розумінні розряд людей) верства|(в загальному розумінні розряд людей) стан
класти|1
|(див.) будувати
клейкий|1
|(див.) липкий
клейкість|1
|(див.) в’язкість
клеймити|1
|клеймувати|(випікаючи тавро) таврувати|(пор.) значити
клеймо|1
|(випечене на шкірі) тавро
клеймований|1
|(див.) таврований
клеймувати|1
|(див.) клеймити
клекіт|1
|(див.) шум
клекотати|1
|(див.) бурлити
клекотіти|1
|(див.) бурлити
клепати|1
|(див.) бити|(див.) наговорювати
клик|1
|клич|(голосний, радісний) поклик|(голосний, радісний) вигук|(пор.) заклик
кликати|1
|(голосно) гукати|(пор.) закликати
клинок|1
(шаблі)|(див.) лезо
клич|1
|(див.) заклик
кліпаючий|1
|звиклий кліпати|радий підморгнути|моргун|кліпко|моргучий|(діал.) моргосліпий|(вогонь) миготливий|мерехтливий|блимкий
кліщі|1
|(див.) щипці
клонити|1
|хилити|нахиляти|(пор.) гнути
клопіт|1
|(з заплутаною справою) морока|(рідше) заморока|(пор.) турбота
клопітливий|1
(про людину)|(див.) дбайливий
клопітливість|1
|(див.) дбайливість
клопітний|1
|(див.) морочливий
клопотатися|1
|(див.) турбуватися
клуботатися|1
|(див.) витися
клубочитися|1
|(див.) витися
клунок|1
|(про згорнуті в пакет речі) згорток|(про згорнуті в пакет речі) суверток|(про дорожні речі тощо) пакунок
клуня|1
|стодола
клуса|1
|(див.) риссю
клусом|1
|(див.) риссю
клювати|1
|(про птахів) дзьобати
клюйдерев|1
|(див.) дятел
клюка|1
|костур|(пор.) палиця
ключина|1
|(див.) жердина
ключка|1
|(див.) гак|(див.) костур
клякнути|1
|(від холоду – про пальці тощо) заклякати|(від холоду – про пальці тощо) дубіти|(від холоду – про пальці тощо) дерев’яніти|(пор.) ціпеніти
клясти|1
|проклинати
клястися|1
|(на підтвердження своїх слів і под.) заклинатися|(заст.) божитися|(про клятвене запевнення) присягатися
клятва|1
|(див.) присяга
клятий|1
|(див.) проклятий
кмітливий|1
|догадливий|дотепний|(розм.) метикуватий|(пор.) тямущий
книгар|1
|(що торгує рідкісними книжками) букініст|(що торгує цінними старовинними книжками) антиквар|(що торгує цінними старовинними книжками) антикварій
книш|1
|(див.) хліб
кобенити|1
|(див.) лаяти
кобила|1
|кобилиця|(молода) лошиця
ковбаня|1
|(див.) яма
ковдобина|1
|(див.) вибоїна
ковдра|1
|(див.) укривало
коверзувати|1
|(див.) поневіряти
ковзани|1
(спорт.)|коньки
ковзанка|1
|каток (на льоду)
ковзаняр|1
(спорт.)|конькобіжець
ковзати|1
|(див.) терти
ковзкий|1
|сковзкий|слизький
ковінька|1
|(див.) костур
ковтати|1
|(жадібно, квапливо) глитати
ковтки|1
|(див.) сережки
когут|1
|(див.) півень
кодекс|1
|(див.) звід
кодло|1
|(див.) поріддя
кодола|1
|(див.) канат
кожний|1
|кожен|усякий
кожушок|1
|(див.) плівка
козак|1
|(див.) молодець
козиритися|1
(розм.)|приндитися|гороїжитися|(пор.) бундючитися
козуб|1
|луб’янець|(пор.) кошик
коїти|1
|(див.) витворяти
коїтися|1
|(див.) діятися
кокетливий|1
|(див.) грайливий
кокошитися|1
|(див.) бундючитися
колгоспник|1
|(див.) хлібороб
колективний|1
|(див.) спільний
колективно|1
|(див.) спільно
колекція|1
|(див.) збірка
колиба|1
|(див.) курінь|(див.) буда|(див.) будка
коливати|1
|(вітер віття тощо) гойдати|(вітер віття тощо) хитати|(вітер віття тощо) хилити|(пор.) гойдати
коливатися|1
|(див.) хитатися
коли-не-коли|1
|(див.) зрідка
колись|1
|(див.) давніш
колисати|1
|(див.) колихати
колихати|1
|(дитину в колисці) колисати|(пор.) гойдати
колишнє|1
|(див.) минуле
колишній|1
|(див.) давній
коліно|1
|(див.) поворот|(див.) рід
колір|1
|барва|(про шерсть тварин, також в картах) масть
колісник|1
|(обл.) колодій|(пор.) стельмах
колісчатий|1
|(див.) круглий
колія|1
|(див.) шлях|(див.) черга
кольнути|1
(чим гострим)|ткнути|(розм.) штрикнути|(розм.) шпигнути|(розм.) (ножем) шпигнути
коло|2
(ім.)|(рідше) круг|(пор.) середовище
(прийм.)|біля|побіля|край
колобок|1
|(див.) буханець
колобродити|1
(розм.)|бешкетувати|(рідше) броїти|(рідше) шурубурити
коловорот|1
|(див.) вир|(див.) круговорот
колодій|1
|(див.) колісник
колодки|1
(іст.)|диби|(рідше) скрипни|(пор.) кайдани
колодочка|1
|(див.) рукоятка
колодязь|1
|криниця|(обл.) керниця|(обл.) кирниця
колона|1
|(див.) шерега
колонізувати|1
|(див.) заселяти
колонка|1
|(див.) шпальта
кольористий|1
|(див.) барвистий
кольористість|1
|(див.) багатобарвність
колос|1
|(див.) велетень
колосальний|1
|(див.) велетенський
колоти|1
(чим гострим)|шпигати|(розм.) штрикати
колотити|1
|збивати (масло)|(пор.) каламутити
колотитися|1
(про серце)|(див.) битися
колотнеча|1
|(див.) сварка
колотниця|1
|(див.) цокотуха
колошматити|1
|(див.) бити
колупати|1
|копирсати|(розм.) длубати|(обл.) шпортати|(чим-небудь гострим) довбати
колючий|1
|призначений [звиклий] колоти|здатний поколоти|колій|кілкий|колький|шпигучий|(зброю) кинджальний|шпичастий|холодний|колюча річ — гостряк|шпичка|шпичак
колючка|1
|(розм.) шпилька|(розм.) шпичка
колючоріжучий|1
|здатний колоти й різати|шпичасто-різучий|колючоріжучий предмет — колючий різачок [різак]|різучий гостряк
коляска|1
|фаетон|(заст.) коч
командир|1
(військ.)|(більших з’єднань) полководець|(більших з’єднань) воєначальник
коментар|1
|(див.) пояснення
коментарій|1
|(див.) пояснення
коментувати|1
|(див.) поясняти
комерсант|1
|(див.) торговець
комизитися|1
|(див.) упиратися
комин|1
|бовдур|вивід|верх|(пор.) димар
коминок|1
|(див.) піч
коминяр|1
|(див.) сажотрус
комиш|1
|(див.) очерет
комірник|1
|(див.) квартирант
комічний|1
|(див.) смішний
комора|1
|амбар|(для зберігання громадського зерна) (заст.) гамазей|(для зберігання громадського зерна) гамазея|(для зберігання громадського зерна) гамазин|(рідк. обл.) шпихлір
компанія|1
|(див.) гурт
комплот|1
|(див.) зговір
конати|1
|доходити|кінчатися|(пор.) умирати
конаючий|1
|(див.) агонізуючий|вмираючий
конвульсія|1
|(див.) судорога
конечний|1
|(див.) настійний
конина|1
|(див.) кінь
коньки|1
|(див.) ковзани
конькобіжець|1
|(див.) ковзаняр
конокрад|1
|коновід|(пор.) злодій
конопатити|1
|законопачувати
консолідуючий|1
|здатний [покликаний] консолідувати|консолідаційний|гуртівний|для консолідації
континент|1
|(див.) суша
контраст|1
|(див.) протилежність
контролюючий|1
|покликаний [готовий] контролювати|зайнятий контролем|контролер|перевірник|контрольний|перевірчий|для контролю
контур|1
|(див.) обрис
конфронтуючий|1
|втягнутий у конфронтацію|протиборчий|супротивний|конфронтаційний
конфузитися|1
|(див.) соромитися
конфузливий|1
|(див.) соромливий
конфузливість|1
|(див.) соромливість
конфузливо|1
|(див.) соромливо
концентрація|1
|(див.) зосередження
концентрувати|1
|(див.) зосереджувати
конче|1
|(див.) обов’язково
кончина|1
|смерть|(рідше) сконання|(обл.) скін
конюшня|1
|(див.) стайня
коняка|1
|(див.) кінь
координуючий|1
|покликаний координувати|здатний скоординувати|зайнятий координацією|координатор|координаційний|узгоджувальний|для координації [узгодження]
копальня|1
|(див.) рудник
копатися|1
(в чому)|(шукаючи чого) ритися|(розм.) порпатися|(розм.) корпатися
копач|1
|(див.) грабар
копильчаки|1
|(див.) сани
копирсати|1
|(див.) колупати
копиця|1
|(див.) стіг|(див.) купа
копіт|1
|(див.) пил
копіткий|1
|(див.) забарний
копошитися|1
|(див.) кишіти
коптити|1
|(див.) закопчувати
кора|1
|(липи, лози тощо) луб|(липи, лози тощо) лико
корабель|1
|(див.) судно
корба|1
|(див.) рукоятка
кордон|1
|рубіж|(пор.) границя
коренастий|1
|(див.) кремезний
коренити|1
|(див.) лаяти
корисливий|1
|(див.) користолюбний
корисний|1
|(див.) вигідний|(див.) цілющий
користь|1
|вигода|(рідше) інтерес|(обл.) хосен|(пор.) вигода
користолюбний|1
|корисливий|(ласий на гроші) грошолюбний|(ласий на гроші) (підсил.) зажерливий
користування|1
|(див.) ужиток
користуватися|1
(чим)|користатися (чим і з чого)|застосовувати|використовувати (що)|уживати (чого)
корити|1
|(див.) картати
коритися|1
|скорятися|підкорятися
корито|1
|(див.) ночви|(див.) річище
корівник|1
|(див.) стайня
корінний|1
(перен.)|(див.) докорінний|(див.) тубільний
корка|1
|(див.) кірка
корм|1
|(див.) їжа
кормига|1
|іго|(перен.) ярмо
кормити|1
|(див.) годувати
кормитися|1
|(див.) живитися
короб|1
|(див.) кошик
коробка|1
|(невеличка жерстяна) жерстянка|(невеличка жерстяна) бляшанка
коробок|1
|(див.) кошик
корогва|1
|(див.) прапор
корок|1
|(див.) затичка|(див.) каблук
короткий|1
|(про одяг) (розм.) куций|(в часі) недовгий (вік)|(в часі) малий (час)|(пор.) стислий
короткочасний|1
|(див.) недовгочасний
коротун|1
|(див.) карлик
коротшати|1
|(див.) зменшуватися
корпатися|1
(в чому)|(див.) копатися
кортик|1
|(див.) кинджал
корч|1
|судорога|(розм.) судома|(у тварин – звичайно) перелоги|(мед.) конвульсія
корчити|1
(в судорогах)|(розм.) судомити|(зрідка) ламати|(пор.) удавати
корчитися|1
|(розм.) коцюрбитися|(розм.) карлючитися
корчі|1
(звичайно у множині)|судорога|(розм.) судома|(у тварин – звичайно) перелоги|(мед.) конвульсія
корчма|1
(заст.)|шинок|трактир|кабак|(обл.) оранда
корчмар|1
(заст.)|шинкар|трактирник
корчувати|1
|(див.) викорінювати
коршак|1
|(див.) шуліка
корявий|1
|(див.) шорсткий
корявіти|1
|(див.) шкарубіти
коряк|1
|(див.) ківш
коса|1
(жіноча)|(див.) волосся
косий|1
|(див.) скісний
космаки|1
|(див.) патли
косматий|1
|(див.) кудлатий
косматити|1
|(див.) куйовдити
космачити|1
|(див.) куйовдити
косний|1
|(про погляд тощо) зашкарублий|(про погляд тощо) задубілий
косноязичний|1
|недорікуватий|недорікий|недомовний
косовиця|1
|(про косіння трави) сінокіс|(пор.) сіножать
костеніти|1
|(див.) ціпеніти
костер|1
(піонерський)|(див.) вогнище
костистий|1
|(див.) кощавий
костур|1
|клюка|ключка|(розм.) ковінька|(пор.) палиця
котел|1
|(див.) казан
котельник|1
|котляр|казаняр
кохана|1
|люба|мила|(рідше) коханка
коханець|1
|(розм.) коханок|любко|(пор.) полюбовник
коханий|1
|любий|милий|(про іменникове вживання) (див. ще) милий
коханка|1
|(див.) кохана
кохання|1
|(див.) любов
коханок|1
|(див.) коханець
кохати|1
(кого)|кохатися (з ким, в кому)|(пор.) любити
коц|1
|(див.) укривало
коцюба|1
|(див.) кочерга
коцюрбитися|1
|(див.) корчитися
коч|1
|(див.) коляска
кочегар|1
|(див.) грубник
кочерга|1
|коцюба
кочовий|1
|(див.) неосілий
кошара|1
|вівчарня|(пор.) хлів|(пор.) загорода
кошик|1
|(ручний з лика) козуб|(ручний з лика) луб’янець|(ручний з лика) коробок|(більший) кіш|(більший) короб
кошлати|1
|(див.) куйовдити
кошлатий|1
|косматий|мохнатий|пелехатий|(пор.) волохатий
коштовний|1
|цінний|(підсил.) дорогоцінний|(пор.) дорогий
кощавий|1
|(про худого) кістлявий|(з виступаючими наверх кістками) костистий
кпити|1
|(див.) насміхатися
кпитися|1
|(див.) насміхатися
кравчиня|1
|(див.) швачка
кравчиха|1
|(див.) швачка
крадій|1
|(див.) розкрадач
крадькома|1
|нишком|потай|потайки|тайкома
краєвид|1
|(книжн.) ландшафт|(книжн.) пейзаж
країна|1
|край|(як певна територія – ще) земля|(як певна територія – ще) сторона|(фольк., поез.) вирій
край|1
|(у просторі й часі) кінець|(пор.) країна
крайнебо|1
|(див.) обрій
крайній|1
|(див.) кінцевий|(див.) останній
крайовий|1
|(див.) тубільний
краля|1
|(див.) красуня
крам|1
|товар
крамар|1
(заст.)|торговець
крамарня|1
|(див.) крамниця
крамарство|1
|(див.) торгівля
крамарювати|1
(заст.)|торгувати|(презирливо – займатися торгашеством) гендлювати
крамниця|1
|(заст.) крамарня|(велика) магазин
крапати|1
(про дрібний дощ)|накрапати|накрапувати|(пор.) дощити
крапка|1
|(рідше) точка|(пор.) цятка
краплистий|1
|(див.) крапчастий
крапля|1
|капля|(розм.) капка
крапчастий|1
(про матерію тощо)|краплистий|(рідк.) краповий|(з цятками) цяткований
краса|1
|красота|(про вигляд людини) врода|(про вигляд людини) вродливість|(рідше) ліпота|(про пейзаж і под.) мальовничість
красень|1
|(див.) красунь
красивий|1
|гарний|хороший|красний|(про вигляд людини – ще) гарний на вроду|(про вигляд людини – ще) вродливий
красиво|1
|гарно|хороше
красити|1
|(див.) фарбувати
красний|1
|(див.) красивий
красно|1
|(див.) хороше
красовитий|1
|(див.) вродливий
красота|1
|(див.) краса
красти|1
|(див.) розкрадати
крастися|1
|(див.) підкрадатися
красуватися|1
|(див.) квітувати
красунь|1
|красень|(обл.) гарнюк
красуня|1
|вродливиця|(розм.) краля
крашанка|1
|(див.) яйце
кращати|1
|(див.) гарнішати|(див.) поправлятися
краянин|1
|(див.) земляк
краяти|1
|(див.) різати
кревні|1
|(див.) рідня
крез|1
|(див.) капіталіст
кремезний|1
|сильний|дужий|дебелий|(будовою тіла) широкоплечий|(про низького ростом, але сильного) коренастий
кресаня|1
|(див.) капелюх
кресати|1
|(див.) бити
креслити|1
|(див.) рисувати
кривавиця|1
|(див.) дизентерія
криваво-червоний|1
|(див.) багровий
кривда|1
|несправедливість
кривдний|1
|несправедливий
кривдячий|1
|здатний скривдити|звиклий кривдити|кривдник|образливий|прикрий|дошкульний
кривий|1
(на ногу)|кривоногий|(з коротшою ногою) кульгавий
кривулі|1
|(див.) карлючки
кривуляти|1
|(див.) кульгати
крига|1
|(див.) лід
криївка|1
|(див.) схованка
крик|1
|(пронизливий) вереск|(змішаних голосів) галас|(змішаних голосів) зик|(розм.) ґвалт|(з плачем) зойк|(з плачем) йойк|(багатьох) лемент
крикливий|1
|(розм.) горлатий|(розм.) горластий|(про юрбу дітей тощо) галасливий|(про пронизливий голос) верескливий
крикун|1
|(розм.) горлань|(розм.) верлань|(розм.) зіпака|(з пронизливим голосом) верескун|(з пронизливим голосом) верещака
кримінал|1
|(див.) в’язниця
криниця|1
|(див.) колодязь
крисаня|1
|(див.) капелюх
крислатий|1
|розложистий|розлогий|(пор.) гіллястий
критерій|1
|(див.) мірило
крити|1
|(див.) таїти
критися|1
|(див.) таїтися
крихкий|1
|хрусткий|(що легко ламається) ламкий|(що легко ламається) ломкий|(що легко ламається) ламучий
крихкість|1
|(див.) сипкість
крихта|1
|(див.) кришка|(див.) дрібка
крицевий|1
|(див.) стальний
криця|1
|(див.) сталь
кричати|1
|(на все горло) (розм.) горлати|(рідше) горланити|(рідше) (щодуху – рідше) зіпати|(про багатьох) (розм.) лементувати|(про багатьох) галасати|(про багатьох) галасувати|(про багатьох) ґвалтувати|(підсил.) репетувати|(пронизливо) верещати|(з плачем) зойкати|(голосніше) йойкати|(дозиваючись кого) гукати|(дозиваючись кого) волати|(сердито на кого) гримати|(сердито на кого) зикати|(сердито на кого) гарикати
кришити|1
|(див.) сікти
кришка|1
(хліба і под.)|крихта|(див. ще) ріска
кріль|1
|кролик|трусик
кріпак|1
(іст.)|(що робив панщину) (розм.) панщанин
кріпкий|1
|(див.) міцний|(див.) твердий
кріпнути|1
|(див.) дужчати
кріпость|1
|(див.) фортеця
кріпшати|1
|(див.) дужчати
кров|1
|(в образному вживанні) (рідк.) руда|(переважно від удару в бійці) (розм.) юшка|(переважно від удару в бійці) мазка|(переважно від удару в бійці) юха
кровожерливий|1
|(див.) хижий
кровопийця|1
|(див.) хижак
кровопролиття|1
|(див.) убивство
кроїти|1
|(див.) тяти
крокувати|1
|(див.) іти|(див.) ступати
кролик|1
|(див.) кріль
круг|1
|(див.) коло|(див.) кругом
круглий|1
|округлий|(образно у формі колеса – зрідка) колісчатий|(образно у формі колеса – зрідка) колісчастий
круглолиций|1
|кругловидий|(з повним лицем) повнолиций|(з повним лицем) повновидий
круговид|1
|кругозір|(рідк.) круго|(рідк.) гляд|(поез.) виднокруг|(поез.) видноколо|(пор.) обрій
круговорот|1
(перен.)|вир|коловорот
кругогляд|1
|(див.) круговид
кругозір|1
|(див.) круговид
кругом|1
|(присл.) навкруги|(присл.) навколо|(присл.) довкола|(прийм.) круг|(прийм.) навкруг|(прийм.) навколо (кого, чого)
кружляти|1
(в повітрі)|(див.) літати
крук|1
|(див.) ворон
крупний|1
|(див.) великий
крутий|1
|(див.) стрімкий|(див.) суворий
крутити|1
|(див.) вертіти|(див.) хитрувати
крутитися|1
|(див.) вертітися|(див.) витися
крутиус|1
|(див.) вусач
крутіж|1
|(див.) вир
крутій|1
|шахрай|плутяга|(обл.) махляр
крутійство|1
|крутня|плутня|шахрайство
крутість|1
|(див.) стрімкість|(див.) суворість
крутько|1
|(див.) вертун
круто|1
|(див.) стрімко|(див.) суворо
круча|1
|урвище|(обл.) бескид|(обл.) бескед|(обл.) бескет|(пор.) обрив
крюк|1
|(див.) гак
кряж|1
|(див.) пасмо
кублитися|1
|(див.) гніздитися
кубло|1
|(див.) гніздо
кубок|1
|келих|келех|(заст.) чаша|(прям. – про сучасний посуд для вина – звичайно) бокал
кубушка|1
|(див.) гладуха
кувікати|1
|(див.) вищати
кудкудакати|1
|(тихіше) сокотати|(тихіше) сокотіти|(тихіше) сокоріти
кудлай|1
(розм.)|кудла|патлань|патлач
кудлати|1
|(див.) куйовдити
кудлатий|1
|(з скуйовдженим волоссям) патлатий|(з скуйовдженим волоссям) пелехатий|(з густою шерстю – про тварин) лахматий|(з густою шерстю – про тварин) кошлатий|(з густою шерстю – про тварин) косматий
кудли|1
|(див.) патли
куйовдити|1
|скуйовджувати|кудлати|кошлати|кудовчити|косматити|космачити
кукібливий|1
|(див.) дбайливий|охайний
кукібний|1
|(див.) дбайливий|охайний
кукобити|1
|(див.) причепурювати
куль|1
|(див.) сніп
кулачити|1
|(див.) бити
кульбака|1
|(див.) сідло
кульгавий|1
|(див.) кривий
кульгати|1
|кривуляти|(див. ще) шкандибати
куліси|1
(театр.)|лаштунки
кульок|1
|(паперовий) мішечок
куматися|1
|(див.) брататися
кумедія|1
|(див.) чудасія
кумедний|1
|(див.) смішний
кумедник|1
|(див.) жартівник
кумедно|1
|(див.) чудно
куняти|1
|(див.) дрімати
купа|1
(чого)|куча|ворох|бурта|(обл.) копиця|(пор.) юрба
купець|1
|(див.) торговець
купно|1
|(див.) укупі
купол|1
|(див.) баня
купувати|1
|(одяг тощо) (розм.) справляти|(матерії на одяг – звичайно) набирати
купчитися|1
|(див.) скупчуватися
кура|1
|(див.) пил
куранти|1
|(див.) годинник
курган|1
|горб|(насип на місці поховання) могила
кургикати|1
|(див.) курникати
курдупель|1
|(див.) приземок
курити|1
(папіроску)|палити|(завзято) (розм.) смалити|(люльку полегеньку) потягати|(люльку полегеньку) смоктати|(люльку полегеньку) пихкати|(обл.) пакати|(пор.) порошити
куритися|1
|(див.) димитися
курінь|1
|(обл.) колиба
курка|1
|(що несе яйця) несучка|(що висиджує курчат) квочка
куркуль|1
|(див.) багач
куркулька|1
|(див.) багачка
курний|1
|(див.) порошний|(див.) чадний
курникати|1
|(див.) мугикати
курсант|1
|(див.) учень
курява|1
|(див.) пил
кусати|1
|(про комах) (розм.) тяти|(про комах) жалити|(про комах) жигати|(про комах) джигати|(про комах) (частіше докон.) джигнути|(про комах) джигонути
кусень|1
|(див.) кусок
кусок|1
|(рідше) кусень|(обл.) кавалок|(хліба тощо) шматок|(хліба тощо) скиба|(хліба тощо) скибка|(пор.) дрібка
кутати|1
|(див.) укривати
кутернога|1
|(див.) шкандиба
кухар|1
|куховар|(в робочій – артілі і под.) кашовар
кухва|1
|(див.) бочка
куховар|1
|(див.) кухар
кухоль|1
|(дерев’яний) кінва|(металевий) кварта|(більший) ківш|(більший) коряк
куцак|1
|(див.) карлик|(див.) чорт
куций|1
|(див.) карлик|(див.) чорт
куча|1
|(див.) купа|(див.) хлів
кучер|1
|візниця|(заст.) фурман|(заст.) машталір
кучері|1
|(див.) волосся
кучма|1
|(див.) шапка
кучугура|1
|(див.) замет
куші|1
(мн.)|чагар|чагарник|(пор.) зарослі
кушпела|1
|(див.) пил
кушпелити|1
|(див.) порошити
кущ|1
|корч
лабузнитися|1
|(див.) підлабузнюватися
лава|1
|лавка|(пересувна кімнатна) ослін|(шкільна) парта
лавра|1
|(див.) монастир
лагер|1
|(див.) табір
лагідний|1
|(про вдачу) тихий|(про вдачу) смирний|(про вдачу) сумирний|(про тварин – здебільшого) рахманний|(обл.) плохий|(пор.) спокійний
лагідно|1
|тихо|сумирно|смирно|рахманно|(пор.) лагідний
лагодити|1
(одяг, взуття і под.)|ремонтувати|(пришивати на діри латки) латати|(пришивати на діри латки) зашивати
лагодитися|1
(до чого, на що, робити що)|збиратися|готуватися|лаштуватися|(розм.) ладитися|(розм.) ладнатися
лад|1
|(суспільний, державний) устрій|(суспільний, державний) порядок|(пор.) спосіб
ладити|1
|(див.) споряджати
ладитися|1
|(див.) лагодитися
ладнати|1
|(див.) споряджати
ладнатися|1
|(див.) лагодитися
ладо|1
|(див.) мила|(див.) милий
лазити|1
|(тільки рачки) (розм.) рачкувати|(пор.) повзати
лазня|1
|(див.) баня
лазурний|1
|(див.) блакитний
лазуровий|1
|(див.) блакитний
лазутчик|1
|(див.) шпигун
лайдак|1
|(див.) негідник
лакей|1
|прислужник|(знев.) лакиза|(знев.) лакуза
лакомий|1
|(див.) ласий|(див.) смачний
лакомини|1
|(див.) ласощі
лакоминки|1
|(див.) ласощі
ламань|1
|лом|(сухих гілок) сушняк|(дрібних гілок) хмиз|(дрібних гілок) трусок
ламати|1
|ломити|(на дрізки) трощити
ламкий|1
|ломкий|лімкий|ламучий|(про метал, залізо тощо) крихкий
лан|1
|(див.) поле
ландшафт|1
|(див.) краєвид
ланець|1
|(див.) шарпак
ланіти|1
|(див.) щоки
ланка|1
|(у ланцюзі) кільце
лановий|1
|(див.) наглядач
лантух|1
|(див.) мішок
лантухуватий|1
(про людину)|(див.) вайлуватий
ланцюг|1
|цеп|(для прив’язування собак і под.) ретязь
лапати|1
|(див.) хапати
ласий|1
|(рідше) лакомий|(пор.) смачний|(пор.) охочий
ласитися|1
|ласуватися|вабитися|надитися|квапитися (на кого, на що)|(про заздрісного) заздрити|(підсил.) зазіхати
ласкавий|1
|(див.) пестливий
ласки|1
(мн.)|(див.) пестощі
ласо|1
|(див.) смачно
ласолюб|1
|ласолюбець|(заст.) сластолюбець
ласощі|1
|(смачні страви тощо) солодощі|(заст.) лакомини
ластитися|1
|лащитися|пеститися|примилятися|приголублюватися
ластовиння|1
|веснянки (на лиці)
ласуватися|1
|(див.) ласитися
ласун|1
|(див.) їдець
латати|1
|(див.) лагодити
лати|1
|(див.) лахміття
латка|1
(землі і под.)|(див.) шматок
лахи|1
|(див.) лахміття
лахматий|1
|(див.) кудлатий
лахміття|1
|лахи|лати|дрантя|ганчір’я|рам’я|руб’я
лаштувати|1
|(див.) споряджати
лаштуватися|1
|(див.) лагодитися
лаштунки|1
|(див.) куліси
лащитися|1
|(див.) ластитися
лаяти|1
|сварити|(дуже, на всі заставки) (розм.) коренити|(дуже, на всі заставки) кобенити|(фам.) шпетити
лебедіти|1
|(див.) просити
левада|1
|(див.) лука
легендарний|1
|(див.) славний
легіт|1
|(див.) вітер
легковажний|1
|легкодумний|(про вчинок – ще) нерозважливий|(про вчинок – ще) нерозсудливий|(про вдачу) нестатечний
легковірний|1
|(див.) довірливий
легкодумний|1
|(див.) легковажний
леґінь|1
|(див.) парубок
ледар|1
|нероба|ледащо|лежень|лежебока|(про того, хто розгульно живе) гультяй
ледарство|1
|(див.) лінощі
ледарювати|1
|гультяювати|(розм.) байдикувати|(розм.) байдики бити|(розм.) баглаї бити|(розм.) лежня справляти
ледачий|1
|(з морального погляду несхвальний) непутній|(з морального погляду несхвальний) непутящий|(пор.) лінивий
ледащо|1
|(див.) ледар
ледве|1
|(з тяжким зусиллям) насилу
леденіти|1
|(див.) замерзати|(див.) ціпеніти
лежати|1
|(безладно – про речі) валятися
лежень|1
(про неробу)|лежебока|(пор.) ледар
лезо|1
|(рідше) лезво|(шаблі) клинок|(пор.) вістря
лектор|1
|(див.) доповідач
лекція|1
|(див.) доповідь
лелека|1
|(див.) бусол
лелійний|1
|(див.) білий
леліти|1
(кольорами)|(див.) переливатися
леліяти|1
|(дитину) пестити|(дитину) кохати|(дитину) викохувати|(надію, мрію) плекати|(надію, мрію) живити
лемент|1
|(див.) зойк|(див.) крик
лементувати|1
|(див.) кричати
лемішка|1
(перен. про нерішучого) (фам.)|кваша|мамула|бамбула. макуха
леп|1
|(див.) бруд
лепетати|1
|(див.) белькотати
лепетуха|1
|(див.) цокотуха
лепський|1
|(див.) гарний
лепсько|1
|(див.) хороше
лестивий|1
|(див.) підлесливий
лестити|1
(кому)|облещувати (кого)|улещувати (кого)
лестощі|1
|(див.) улещання
лестун|1
|(див.) підлесник
летіти|1
|(поез.) линути|(пор.) мчати|(пор.) мчатися
летучка|1
(прокламація)|листівка|метелик|(пор.) відозва
летючка|1
(прокламація)|листівка|метелик|(пор.) відозва
лжа|1
|(див.) неправда
либонь|1
|(див.) мабуть
лигати|1
|(див.) жерти|(див.) хлебтати
лигатися|1
(розм. несхв.)|злигуватися|(пор.) водитися (з ким)
лигнути|1
|(див.) ударити
лико|1
|луб|(обл.) лут
линва|1
|(див.) канат
линути|2
|(див.) летіти|(див.) плисти
|(про дощ) сипнути|(про дощ) пороснути|(пор.) политися
линяти|1
|(див.) вицвітати
липкий|1
|(що прилипає) клейкий|(розм.) чіпкий|(розм.) беручкий
липкість|1
|(див.) в’язкість
липнути|1
(про липке)|прилипати|приставати|(розм.) братися
лис|1
|(див.) хитрун
лисий|1
|плішивий|(розм.) голомозий
лисичка|1
(перен.)|(див.) хитра
лиск|1
|глянц|глянець
лисніти|1
|по лиску вати|ватися|лощити|лощитися|(пор.) вилискувати|(пор.) вилискуватися
лиснітися|1
|по лиску вати|ватися|лощити|лощитися|(пор.) вилискувати|(пор.) вилискуватися
лист|1
|(офіційне звернення листом) послання|(заст., поез.) посланіє
листатий|1
|(див.) широколистий
листівка|1
|(див.) летючка
лити|1
|(рідк.) лляти|(про рідку страву) (розм.) сипати|(з крана, барильця і под.) точити|(струминкою) цідити|(пор.) наливати
литися|1
(прям.)|(обл.) ллятися|точитися|цідитися|(пор.) текти
лихва|1
|(див.) процент
лихий|1
|(див.) злий|(див.) чорт
лихо|1
|(як удар долі) біда|(підсил.) нещастя|(більш психологічного характеру) горе|(пор.) біда|(пор.) зло
лиховісний|1
|(див.) зловісний
лихоманка|1
(розм.)|трясця|(пор.) гарячка
лицар|1
|(див.) витязь
лице|1
|(див.) обличчя
лицедій|1
|(див.) артист
лицедійка|1
|(див.) артистка
лицемір|1
|(рідше) облудник|(заст.) удавальник
лицемірити|1
|(див.) удавати (з себе)
лицемірка|1
|(рідше) облудниця|(заст.) удавальниця
лицемірний|1
|(див.) облудний
лицемірно|1
|(див.) удавано
лицемірство|1
|(див.) облуда
лицьовий|1
|(про бік тканини) правий
лиця|1
|(див.) щоки
лицятися|1
|(див.) залицятися
личак|1
|(див.) постіл
личина|1
|(див.) маска
личить|1
(безос.)|годиться|випадає
лишок|1
|(див.) решта
ліберальствуючий|1
|схильний ліберальствувати|пошиваний у ліберали|(ірон.) ліберал куди твоє діло|(ірон.) всім лібералам ліберал
лівиця|1
(заст. рідк.)|ліва рука
лігвище|1
|лігво|(вовче) вовківня|(ведмеже) барліг|(обл.) гавра|(обл.) тирло
лід|1
|(товстий на поверхні ріки, моря і под.) крига|(в образній розмовній мові про перший тонкий на поверхні ріки, також весною в час льодоходи) шерех|(в образній розмовній мові про перший тонкий на поверхні ріки, також весною в час льодоходи) шуга|(в образній розмовній мові про перший тонкий на поверхні ріки, також весною в час льодоходи) сало|(пор.) ожеледиця
лідер|1
|(див.) вождь
лідируючий|1
|передовий|провідний|авангардний|перший|лідер|флагман|на цей час лідер
ліжко|1
|(див.) постіль
ліжник|1
|(див.) укривало
лізти|1
|(див.) повзти
лій|1
|(див.) сало
лік|1
|(див.) лічба
лікар|1
|(розм.) доктор|(книжн., жарт.) ескулап
лікарня|1
|військ|госпіталь|(заст.) шпиталь|(для спеціального лікування і відпочинку) санаторій|(для спеціального лікування і відпочинку) санаторія
лікувальний|1
|(див.) цілющий
лікувати|1
|(рани, виразки і под.) гоїти|(обл.) лічити
лілейний|1
|(див.) білий
лімкий|1
|(див.) ламкий
лінивий|1
|(неохочий до роботи) ледачий
лінощі|1
|лінивство|лінування|(розм.) ліньки|(нехіть до роботи) ледарство
ліпачити|1
|(див.) сніжити
ліплянка|1
|(див.) мазанка
ліпота|1
|(див.) краса
ліс|1
|(хвойний) бір|(листяний) діброва|(непрохідний) пуща|(незайманий, дрімучий, одвічний) праліс
ліса|1
|(див.) огорожа
лісник|1
|(про лісного сторожа) (заст.) побережник|(про лісного сторожа) карбівничий|(обл.) гайовий
лісовик|1
|(див.) чорт
лісок|1
|(див.) гай
лісопильня|1
|тартак
літак|1
|аероплан
літати|1
|(круговим польотом) витися|(круговим польотом) кружляти|(рідше) поез|(рідше) буяти|(легко плаваючи в повітрі) ширяти|(з шумом) шугати
літеплий|1
|(див.) теплий
літепло|1
|(див.) тепло
літера|1
|(див.) буква
літератор|1
|(див.) письменник
література|1
|письменство
літній|1
|(в літах) немолодий|(в літах) (фам.) підстаркуватий|(в літах) пристаркуватий|(образно) підтоптаний|(обл.) доходжалий
літошній|1
|(див.) торішній
лічба|1
|лічіння|лічення|лік|рахування
лічити|1
|рахувати
лляти|1
|(див.) лити
ллятися|1
|(див.) литися
лоб|1
|(див.) чоло
лобас|1
|довбеха|(пор.) тупиця
лобур|1
|(див.) бовдур
лобуряка|1
|(див.) бовдур
ловець|1
|(див.) мисливець
ловецький|1
|(див.) мисливський
лови|1
|влови|ловитва|(див. ще) полювання
ловити|1
|(див.) хапати
ловко|1
|(див.) хороше
ложе|1
|(див.) постіль|(див.) річище
ложка|1
|(розливальна – здебільшого дерев’яна) ополоник
лозина|1
|(див.) різка
лозунг|1
|(див.) гасло
локальний|1
|(див.) місцевий
локомотив|1
|(див.) паровоз
локшити|1
|(див.) сікти|(див.) бити
лом|1
|(див.) ламань
ломака|1
|(див.) дрюк
ломити|1
|(див.) ламати
ломитися|1
(куди силою)|вдиратися|добиватися|добуватися
ломкий|1
|(див.) ламкий
ломовик|1
|вантажний кінь|возовик|ваговоз битюг|битюк
лопата|1
|(залізна) заступ|(обл.) рискаль
лопати|2
|лопатися|тріскати|тріскатися|(про посудину, струну і под.) лускати|(про посудину, струну і под.) лускатися|(про шкіру, землю, овочі і под.) (розм.) репатися
(лише недокон., вульг.)|(див.) жерти
лопатка|1
|(див.) шпала
лопонути|1
|(див.) дременути
лопотіння|1
|(див.) шелест
лопотіти|1
|(див.) шелестіти
льоток|1
|(див.) вічко
льотчик|1
|пілот|авіатор
льох|1
|(див.) підвал
льоха|1
|(див.) свиня
лошак|1
|(див.) жеребець
лошиця|1
|(див.) кобила
лощина|1
|(див.) видолинок
лощитися|1
|(див.) лисніти|(див.) лиснітися
лощовина|1
|(див.) видолинок
луб|1
|(див.) лико
луб’янець|1
|(див.) козуб
луг|1
|(див.) лука
лузати|1
|(див.) гризти
лузга|1
|(див.) кірка
лука|2
|луг|(обгороджена, недалеко садиби) левада|(заливна) заплава|(заливна) заплавина|(рідше) оболонь
|(див.) закрут
лукавий|1
|(див.) підступний
лукавство|1
|(див.) підступність
луна|1
|(поез.) відлуння|(пор.) відгомін
лунати|1
|(про звуки) відбиватися|(про звуки) віддаватися|(широко, далеко) розлягатися|(широко, далеко) розкочуватися|(про різкий крик і под.) розтинатися
лункий|1
|(про сміх, пісню і под.) заливний|(про сміх, пісню і под.) заливистий|(про сміх, пісню і под.) розкотистий|(пор.) дзвінкий
лупатий|1
|(див.) витрішкуватий
лупити|1
|драти|дерти
лупцювати|1
(розм.)|лупити|дубасити|духопелити|гатити|мотлошити|(пор.) бити
лускати|1
|(див.) лопати|(див.) лопатися
лускатися|1
|(див.) лопати|(див.) лопатися
лускач|1
|(див.) щипці
лускіт|1
|(див.) тріск
луснути|1
|(див.) ударити
лут|1
|(див.) лико
лучина|1
|(див.) скіпка
лучити|1
|(див.) цілити|(див.) цілитися
лушпайка|1
|лушпина|(яйця, кавуна) шкаралупа|(пор.) кірка
лушпинка|1
|(див.) шкірка
лущити|1
|(див.) бити|(див.) орати
люба|1
|(див.) мила
любий|1
|(серцю) коханий|(серцю) милий|(про іменникове вживання) (див.) милий
любитель|1
|(див.) аматор
любителька|1
|(див.) аматорка
любити|1
|(про закоханих) кохати (кого)|(про закоханих) кохатися (в кому)
любка|1
|(див.) мила
любко|1
|(див.) коханець
любо|1
(предик.)|мило|приємно
любов|1
|(про закоханих) кохання|(рідк., фольк.) закохання
любомудр|1
|(див.) мудрець
любощі|1
|(любовні) пестощі|(любовні) ласки|(любовні) милування
любуватися|1
(чим)|милуватися|(рідше) любувати (на кого, на що)|тішитися
любчик|1
|(див.) милий
люб’язний|1
|(див.) увічливий
людина|1
|(у сполученні з числівником – ще) чоловік|(у сполученні з числівником – ще) особа|(перен.) душа
людинолюбний|1
|(див.) людяний
людинолюбність|1
|(див.) людяність
людинолюбство|1
|(див.) людяність
людний|1
|(див.) багатолюдний
людність|1
|(див.) населення
людський|1
|(див.) людяний|(див.) чужий
людяний|1
|людський|(книжн.) гуманний|(заст.) людинолюбний
людяність|1
|гуманність|людинолюбність|людинолюбство|(пор.) людяний
люстро|1
|(див.) дзеркало
лють|1
|лютість|(пор.) гнів
лютий|1
|жорстокий|(про людину) жорстокосердий|(про тварину) злий|(про тварину) злющий|(пор.) жорстокий
лютитися|1
|(див.) лютувати
лютість|1
|(див.) жорстокість
люто|1
|(див.) жорстоко
лютувати|1
|(рідше) лютитися|(несамовито) шаленіти|(несамовито) скаженіти
люципер|1
|(див.) чорт
лягти|1
|(див.) умерти
ляк|1
|(підсил.) переляк|(пор.) страх
лякати|1
|страхати|жахати|(тварин, птахів – здебільшого) полохати|(тварин, птахів – здебільшого) полошити
лякатися|1
|(відчувати страх) і страхатися|(відчувати страх) жахатися|(при боязливого) боятися|(про тварин, птахів – здебільшого) полохати|(про тварин, птахів – здебільшого) полохатися|(про коней – ще) (розм.) харапудитися
лякливий|1
|(про тварин) полохливий|(про коня) (розм.) харапудливий|(пор.) боязкий
лякливість|1
|(див.) боязкість
лякливо|1
|(див.) боязко
лямівка|1
|(див.) облямівка
лямувати|1
|(див.) облямовувати
ляпання|1
|(див.) балаканина
ляпас|1
|лящ|(розм.) ляпанець|шльопанець|(обл.) поличник|(вульг.) мордас
ляпати|1
(язиком) (розм.)|бовкати|(пор.) базікати
ляпка|1
|(див.) пляма
ляпнути|1
|(див.) сказати|(див.) ударити
ляскати|1
|(див.) хлюстати
лячний|1
|(див.) страшний
лячно|1
|(див.) страшно
лящ|1
|(див.) ляпас
лящати|1
|(див.) щебетати
мабуть|1
|певно|певне|десь певно|либонь|(обл.) відай|(обл.) відав|(заст.) надісь
магазин|1
|(див.) крамниця
магнат|1
|(див.) вельможа
магнати|1
|(див.) шляхта
маєтний|1
|(див.) багатий
мажа|1
|(див.) віз
мазанка|1
|ліплянка|(пор.) хата
мазати|1
|(жирним тощо) мастити|(пор.) мазюкати|(пор.) бруднити
мазій|1
|(див.) богомаз
мазка|1
|(див.) кров
мазнути|1
|(див.) ударити
мазок|1
|(див.) квач
мазун|1
|(див.) пестун
мазунчик|1
|(див.) пестун
мазуха|1
|(див.) пестуха
мазюкати|1
(розм.)|базграти|мазати
майбутній|1
|прийдешній|(книжн.) грядущий|(обл.) прийшлий|(про віки, час) (рідк.) потомний
майбутність|1
|прийдешність|(рідше) будучина|(рідше) будущина|(рідше) будучність
майдан|1
|площа|(рідше) плац
майже|1
|(розм.) сливе|(при визначенні кількості тощо) мало не|(при визначенні кількості тощо) замалим не|(при визначенні кількості тощо) трохи не
майно|1
|добро|(дрібне рухоме) пожитки|(розм.) збіжжя|(погордл.) манатки|(погордл.) манаття|(рідше) худоба|(рідше) мізерія|(нерухоме – юр.) нерухомість|(рухоме – юр.) рухомість
майнути|1
(куди)|(див.) махнути
майоріти|1
|(див.) виднітися|(див.) маяти
майстер|1
|(про людину високої професіональної кваліфікації) мистець|(про людину високої професіональної кваліфікації) художник (слова і под.)|(до чого, на що, робити що) митець|(розм.) мастак
майстерний|1
|(про виконання музичного твору) віртуозний|(про роботу) тонкий
майстерня|1
|(обл.) робітня|(художників тощо) ательє
майстерський|1
|(див.) художній
макуха|1
(перен.)|(див.) вайло|(див.) м’яло
малахай|1
|(див.) батіг
малеча|1
(про малих дітей) (розм.)|дрібнота|дріб’язок|дробина|(обл.) дріб|(пор.) діти
малечий|1
|(див.) дитячий
мализна|1
|малість|дрібниця
малий|1
|невеликий|дрібний|(щодо розмірів кількості) незначний
малиновий|1
|(див.) червоний
малість|1
|(див.) мализна
мало|1
|небагато
маловажний|1
|(без більшого значення) незначний|(без більшого значення) малозначний
мальовничий|1
|(див.) хороший
мальовничість|1
|(див.) краса
малолітній|1
|недолітній|(про дещо старших) недорослий
малоліток|1
|недоліток|(про дещо старших) підліток|(про дещо старших) підросток
малоліття|1
|недоліття|малолітство|недолітство
малолюдний|1
|нелюдний|(про населення країни) малонаселений
малорослий|1
|(низький на зріст) низькорослий|(низький на зріст) карликовий|(про людину) (розм.) куций
малосильний|1
|слабосильний|(про істот) малосилий|(про істот) слабосилий
малювати|1
|(фарбами) рисувати|(рідше) писати|(заст.) живописати
малюк|1
(розм.)|(про дитину) маля|(про дитину) хлоп’я|(про дитину) дітвак|(пор.) приземок
малюнок|1
|(див.) картина
маля|1
|(див.) дитина
маляр|1
|(див.) живописець
малярка|1
|(див.) художниця
мама|1
|(див.) мати
мамула|1
|(див.) вайло
мана|1
|(див.) примара
манатки|1
|(див.) пожитки
манаття|1
|(див.) пожитки
манджати|1
|(див.) дибати
мандрівка|1
|подорож|(розм.) мандри
мандрівний|1
|(див.) неосілий
мандрівник|1
|турист
мандрувати|1
|(див.) подорожувати
манити|1
|(див.) вабити
маніжити|1
|(див.) бити
манір|1
|(див.) спосіб
мантачити|1
|(див.) гострити
мара|1
|(див.) примара|(див.) чорт
марево|1
|міраж|(перен.) омана|(книжн.) фата-моргана
маржина|1
|(див.) скот
мари|1
|(див.) носилки
марити|1
|(див.) мріяти
маритися|1
|(див.) увижатися
маркітний|1
|(див.) сумний
маркітно|1
|(див.) сумно
мармиза|1
|(див.) пика
марний|2
(на тілі)|(див.) худий
|(нереальний) пустий (надія)|химерний (мрія)|(пор.) даремний
марніти|1
|худнути|(рідше) мізерніти|(перен.) сохнути|(перен.) в’янути
марно|1
|(див.) даремно
марнословство|1
|(див.) балаканина
марнотрат|1
|розтратник|розтринькувач|(фам.) мотяга|(рідше) перевідник
марнотратець|1
|розтратник|розтринькувач|(фам.) мотяга|(рідше) перевідник
марнотратити|1
|(розм.) гайнувати|(розм.) переводити|(розм.) розтринькувати|(розм.) мотати|(рідше) циндрити|(рідше) проциндрювати|(пор.) розтрачувати|(пор.) тратити
марнотратник|1
|розтратник|розтринькувач|(фам.) мотяга|(рідше) перевідник
марнувати|1
|(див.) гаяти
маруда|1
|(див.) м’яло
марудити|1
(розм.)|вовтузитися|воловодитися|(марнуючи час) морочитися
марудитися|1
(розм.)|вовтузитися|воловодитися|(марнуючи час) морочитися
марудний|1
|(див.) забарний|(див.) скучний
марудно|1
|(див.) скучно
маршуючий|1
|покликаний [радий] маршувати|маршовик|маршувальник|маршувальний|на марші
маса|1
|(див.) багато
маска|1
|личина|машкара
масний|1
|(див.) жирний|(див.) непристойний
масть|1
|(див.) колір
мастак|1
|(див.) митець
мастити|1
|мазати|(вимазувати) (обл.) шмарувати|(пор.) бруднити
материзна|1
|(див.) спадщина
материк|1
|суша|суходіл
матерія|1
(на одяг)|тканина
мати|1
|(уроч.) матір|(розм.) мама|(пестл.) неня|(пестл.) ненька|(фам.) матірка|(заст.) родителька
матися|1
|(див.) бути
матір|1
|(див.) мати
матірка|1
|(див.) мати
матовий|1
|(про колір) тьм’яний
махати|1
|маяти|(розм.) йихати
махина|1
(розм.)|(про будівлю – рідше) озія|(пор.) громада
махлювати|1
|(див.) шахрувати
махляр|1
|(див.) крутій
махнути|1
(куди, звідки)|(розм.) (бистрим рухом) майнути|(розм.) гайнути|(розм.) дмухнути|(розм.) чкурнути
махом|1
|(див.) прожогом
машина|1
|(див.) автомобіль
машкара|1
|(див.) маска
машталір|1
|(див.) кучер
маючий|1
|(див.) багатий
маяти|1
|(в повітрі) майоріти|(про прапори тощо) розвіватися|віяти|віятися|(рідше) витися
маячити|1
|майоріти|(пор.) виднітися
маячня|1
|(див.) бредня
медяник|1
|(див.) пряник
медяничок|1
|(див.) пряник
межа|1
|(між нивами) обміжок|(між нивами) обніжок
межи|1
|(див.) проміж
межигір’я|1
|(див.) яр
межувати|1
|граничити (з чим)|(безпосередньо) прилягати|(безпосередньо) примикати (до чого)
меливо|1
|(див.) борошно
мельник|1
|мірошник|мукомел
мелодійний|1
|(див.) милозвучний
мент|1
|(див.) мить
меншати|1
|(див.) зменшуватися
мерва|1
|(див.) солома
мережа|1
|(шкільна, телефонна тощо) сітка
мережаний|1
|(див.) цяцькований
мережати|1
|(див.) прикрашати
мережити|1
|(див.) шити
мерехтіти|1
|блимати|мигтіти|миготіти
мерехтливий|1
|блимаючий|мигтючий|миготливий
мерзенний|1
|мерзотний|(у моральному відношенні – ще) гидкий|(у моральному відношенні – ще) паскудний|(що викликає огиду) огидний|(що викликає огиду) гидотний
мерзляк|1
|(про вразливого на холод) (розм.) мерзлятина|(про вразливого на холод) змерзляк|(про вразливого на холод) змерзлюх
мерзнути|1
|(див.) заклякнути|(див.) холонути
мерзота|1
|(див.) гидота
мерзотний|1
|(див.) мерзенний
мерзотник|1
|(див.) негідник
мерзотниця|1
|(див.) негідниця
мерин|1
|(див.) кінь
мертвець|1
|(див.) мрець
мертвечина|1
|(див.) падло
мертвеччина|1
|(див.) падло
мертвий|1
|(див.) неживий
мертв’як|1
|(див.) мрець
мерщій|1
|хутчій|хутче|(пор.) швидше
метати|1
|(див.) шпурляти
метатися|1
|(див.) кидатися
метелик|1
(прокламація)|(див.) летючка
метелиця|1
|заметіль|(рідше) сніговійниця|(рідше) сніговиця|(з сильним вітром) завірюха|(з сильним вітром) хуртовина
метикувати|1
|(див.) думати
метикуватий|1
(розм.)|кмітливий|(пор.) тямущий
меткий|1
|(див.) жвавий
меткість|1
|(див.) спритність
метко|1
|(див.) спритно
метлятися|1
|(див.) теліпатися
метнутися|1
|(див.) кинутися
метушитися|1
|(квапливо) мотатися
метушня|1
|(див.) біганина
меч|1
|(див.) шабля
мешканець|1
|(див.) житель
мешканка|1
|(див.) жителька
мешкаючий|1
|жилець|житець|мешканець|квартирант|замешкалий|на квартирі
мжити|1
|(див.) дощити
мжичка|1
|мжа|імжа|мряка|(обл.) мрака
мигавка|1
|(див.) блискавка
мигати|1
(про світло)|мигтіти|миготіти|мигкотіти (обл.)|блимати|бликати|мерехтіти|дрижати|тремтіти|(пор.) світити|(пор.) світитися
мигнути|1
|(див.) ударити
миготливий|1
|(див.) мерехтливий
мигтіння|1
|(див.) тремтіння
мигтючий|1
|(див.) мерехтливий|(див.) дрижачий
мийниця|1
|(див.) цебрик
мила|1
|(про закоханих) люба|(про закоханих) кохана|(розм.) любка|(фольк.) ладо
милий|1
|(про закоханих) любий|(про закоханих) коханий|(розм.) любчик|(фольк.) ладо
милиця|1
|(для кульгавих) костур
мило|1
|(див.) любо
миловидний|1
|миловидий|милолиций|(розм.) гарненький
милозвучний|1
|доброзвучний|благозвучний|мелодійний (мотив)
милолиций|1
|(див.) миловидний
милування|1
|(див.) любощі
милувати|2
|(див.) пестити
|(див.) щадити
милуватися|1
(чим)|(див.) любуватися
мимоволі|1
|мимохіть|несамохіть
мимрити|1
(розм.)|(про невиразне говоріння) бурмотати|(про невиразне говоріння) бурмотіти|(про невиразне говоріння) бормотати|(про невиразне говоріння) бормотіти|(про невиразне говоріння) мурмотати|(про невиразне говоріння) мурмотіти|бубоніти|(про дітей і зневажливо) лепетати|(про дітей і зневажливо) белькотати|(про дітей і зневажливо) белькотіти|(про дітей і зневажливо) жебоніти|(пор.) говорити
минати|1
|(про час) минатися|(про час) проходити|збігати|спливати|(про строк) кінчатися|(про строк) закінчуватися
минуле|1
|минувшина|(давне минуле) давнина|(давне минуле) старовина|(недавнє) колишнє
минущий|1
|(підсил.) скороминущий|(підсил.) перебіжний
мир|1
|(про відсутність ворогування і под.) (розм.) замирення|(пор.) спокій
миритися|1
|(після сварки, ворожнечі) годитися
мирний|1
|(про співжиття і под.) злагідний|(про співжиття і под.) злагідливий|(про співжиття і под.) дружний
миршавий|1
|(з вигляду) непоказний|(з вигляду) плюгавий|(про худого) змарнілий|(пор.) хирявий
миска|1
|(неглибока) полумисок
мисль|1
|(див.) думка
мисливець|1
|(заст.) ловець
мисливський|1
|ловецький|(пор.) мисливець
мисливство|1
|ловитва (як промисел)
мислитель|1
|(див.) філософ
мислити|1
|(див.) думати
мислячий|1
|здатний мислити|мислитель|головатий|тямущий|глибокодумний|інтелектуальний|-думець (напр. інодумець)|-думний (тугодумниий)
мистець|1
|(діяч мистецтва) артист|(діяч мистецтва) художник|(знавець своєї справи) майстер|(розм.) мастак
мистецький|1
|художній|артистичний|(пор.) митець
мить|1
|момент|(рідше) мент|(рідше) хвилинка|(розм.) часинка|(пор.) хвилина
митець|1
|(діяч мистецтва) артист|(діяч мистецтва) художник|(знавець своєї справи) майстер|(розм.) мастак
миттю|1
|(див.) прожогом
мишоловка|1
|(див.) пастка
між|1
|(див.) проміж|(див.) серед
міжгір’я|1
|(див.) яр
міжнародний|1
|інтернаціональний
мізерія|1
|(див.) майно
мізерний|1
|(див.) жалюгідний|(див.) щуплий
мізерніти|1
|(див.) марніти
мізерно|1
|(див.) убого
мізкувати|1
|(див.) думати
мілина|1
|(прибережна) обмілина|(прибережна) відміль|(рідк.) відмілина
міліючий|1
|щораз плиткіший|покинутий міліти
мільйонер|1
|(див.) капіталіст
мільйонерка|1
|(див.) капіталістка
мілкий|1
(про ріку, оранку і под.)|неглибокий
мільярдер|1
|(див.) капіталіст
мільярдерка|1
|(див.) капіталістка
мінитися|1
|(див.) вилискувати|(див.) переливати
мінливий|1
|(про погоду) перемінний|(пор.) переливчастий
мінливість|1
|(див.) несталість
міраж|1
|(див.) марево
мірило|1
|(при оцінці, порівнянні тощо) мірка|(при оцінці, порівнянні тощо) критерій
міркувати|1
|думати|(пор.) гадати
мірошник|1
|(див.) мельник
міряти|1
|(див.) цілитися
мірятися|1
|(див.) цілитися
місткий|1
|(про посудину, чемодан тощо) укладистий|(про кімнату) просторий
місто|1
|(рідше) город|(заст., поез.) град|(столичне) столиця
місцевий|1
|(книжн.) локальний|(що стосується даної місцевості, країни) тутешній|(пор.) тубільний
мітингуючий|1
|розмітингований|радий [ставши] мітингувати|учасник мітингу|мітингант
мітити|1
|(див.) значити
мітка|1
|(див.) позначка
мітла|1
|помело
міх|1
|(див.) мішок
міць|1
|(див.) сила
міцний|1
|сильний|дужий|(рідше) кріпкий|(про будову тіла) кремезний
міцніти|1
|(підсил.) міцнішати|(ставати щораз сильнішим) дужчати|(ставати щораз сильнішим) кріпнути|(ставати щораз сильнішим) кріпшати
мішанина|1
|(див.) суміш
мішатися|1
|(див.) втручатися
мішечок|1
|(див.) кульок
мішок|1
|(рідше) міх|(великий) лантух
мла|1
|(див.) імла
мливо|1
|(див.) борошно
млистий|1
|(див.) імлистий
млість|1
|(солодка) знемога
мліти|1
|(з радості, захоплення тощо) умлівати
млоїти|1
|(див.) нудити
млявий|1
|(див.) в’ялий
мнимий|1
|(див.) уявний
многолітній|1
|(див.) довголітній
мов|1
|(див.) наче
мова|1
|(рідше) язик|(див.) розмова
мовити|1
|(див.) говорити
мовкнути|1
|(див.) тихнути
мовчазний|1
|мовчазливий|(рідше) мовчущий|(підсил.) безмовний
мовчання|1
|мовчанка|(підсил.) німота
мовчати|1
|(підсил.) німотствувати|(заст.) німувати|(заст.) справляти німоту
мовчки|1
|(підсил.) безмовно
мовчущий|1
|(див.) мовчазний
могила|1
(могильна яма)|(рідше) гріб|(рідше) гроб|(рідше) яма|(пор.) курган
могильник|1
|(див.) гробокоп
могильщик|1
|(див.) гробокоп
могорич|1
|(див.) хабар
могутній|1
|могучий|можний|(великої сили) потужний
могутність|1
|(див.) потужність
могучий|1
|(див.) могутній
модистка|1
|(див.) швачка
модник|1
|(див.) чепурун
модниця|1
|(див.) чепуруха
можливий|1
|(див.) імовірний
можливість|1
|(див.) змога
можний|1
|(див.) могутній
можновладець|1
|(див.) вельможа
моква|1
|(див.) сльота
мокреча|1
|(див.) сльота
мокрий|1
|(див.) вогкий|(див.) сирий
мокріги|1
|(див.) сиріти
мокрість|1
|(див.) вогкість
мокрота|1
|(див.) сльота
мокротеча|1
|(див.) сльота
мокруватий|1
|(див.) сируватий
молити|1
|(див.) благати
молодь|1
|(рідше) молодіж|(чоловічого роду) юнацтво
молодець|1
|(про бравого) хлопець-молодець|(фольк.) козак|(пор.) юнак
молодецький|1
|(бравий) бадьористий|(розм.) хвацький|(рідше) зуховатий|(пор.) юнацький
молодечий|1
|(бравий) бадьористий|(розм.) хвацький|(рідше) зуховатий|(пор.) юнацький
молодий|1
|(що стосується юнака) юний|(пор.) жених
молодик|1
|(див.) парубок
молодиця|1
|(див.) жінка
молоді|1
|(про молоде подружжя) молодожони|(пестл.) молодята
молодіж|1
|(див.) молодь
молодість|1
|юність|(молоді літа) (розм.) молодощі
молодожони|1
|(див.) молоді
молодощі|1
|(див.) молодість
молодята|1
|(див.) молоді
молоснути|1
|(див.) ударити
молоти|1
|(див.) базікати
молотити|1
|(див.) бити
молоток|1
|(дерев’яний) (розм.) довбешка
момент|1
|(див.) мить
монастир|1
|(більший, з історичним минулим) лавра
монах|1
|(див.) чернець
монахиня|1
|(див.) черниця
монашка|1
|(див.) черниця
монотонний|1
|(див.) одноманітний
монумент|1
|(див.) пам’ятник
мор|1
|(див.) помір
моральний|1
|(див.) цнотливий
моральність|1
|(див.) цнотливість
моргаючий|1
|звиклий моргати|(порівн.) кліпаючий
морда|1
(тварин)|писок|(у свиней) рило|(пор.) пика
мордас|1
|(див.) ляпас
мордування|1
|(див.) муки
мордувати|1
|(див.) мучити
мордуватися|1
|(див.) мучитися
моріг|1
|(див.) трава
морковиння|1
|(див.) бадилля
мороз|1
|(невеликий, ранішній – весною, восени) заморозок|(невеликий, ранішній – весною, восени) приморозок|(поез.) недосвіт
морозний|1
|(див.) холодний
морозно|1
|(див.) холодно
морозяний|1
|(див.) холодний
морозяно|1
|(див.) холодно
морок|1
|(див.) темрява
морока|1
|(див.) клопіт
морох|1
|(див.) цвіль
морочити|1
|(див.) туманити
морочитися|1
(з ким, з чим)|(див.) возитися
морочливий|1
|клопітний|(пор.) нелегкий
морщитися|1
|зморщуватися|(про пальці від довгого бовтання у воді) бабіти|(про пальці від довгого бовтання у воді) бабитися
москаль|1
|(див.) жовнір
мостити|1
|(дорогу камінням) брукувати
моститися|1
(про птахів)|(див.) гніздитися
мотанина|1
|(див.) біганина
мотати|1
|(див.) марнотратити
мотатися|2
(про довгий одяг тощо)|(див.) теліпатися
(в поспіху, метушні)|(див.) метушитися
мотив|1
|(див.) спонука
мотика|1
|(див.) сапа
мотлох|1
|(про старі речі) дрантя|(про старі речі) негідь|(розм. лайл.) барахло|(заст.) тандита
мотлошити|1
|(див.) лупцювати
мотлятися|1
|(див.) теліпатися
моторний|1
|(бистрий в рухах і розумом) меткий|(бистрий в рухах і розумом) спритний|(бистрий в рухах і розумом) проворний
моторність|1
|(див.) рухливість
моторошний|1
|(див.) страшний
моторошно|1
|(див.) страшно
мотрошити|1
|(див.) сніжити
мотузка|1
|вірьовка|бечівка|шнур|(обл.) поворозка|(обл.) шворка
мотузок|1
|вірьовка|бечівка|шнур|(обл.) поворозка|(обл.) шворка
мотяга|1
|(див.) марнотрат
мохнатий|1
|(див.) волохатий
моцак|1
|(див.) силач
моцар|1
|(див.) силач
мочар|1
|драгва|драговина|трясовина|(пор.) багно
мочарі|1
|драгва|драговина|трясовина|(пор.) багно
мочаруватий|1
|(див.) багнистий
мрака|1
|(див.) мжичка
мрець|1
|мертвець|(розм.) мертвяк|(пор.) небіжчик
мріти|1
|(див.) виднітися
мрія|1
|(нездійсненна, фантастична) химера
мріяти|1
|марити
мріятися|1
|(див.) увижатися
мружити|1
|(див.) жмурити
мряка|1
|(див.) імла
мрячити|1
|(див.) імжити
мрячний|1
|(див.) імлистий
мугикати|1
|(див.) наспівувати
мудрагель|1
|(див.) хитрун
мудрець|1
|(заст.) любомудр|(пор.) філософ
мудрий|1
|(див.) розумний
мудрощі|1
|(див.) хитрощі
мудрування|1
|(див.) хитрощі
мудрувати|1
|розумувати
муж|1
(в подружньому житті)|(див.) чоловік
мужик|1
|(див.) чоловік
мужицтво|1
|(див.) чернь
мужній|1
(про вдачу)|(див.) сміливий
мужність|1
|(див.) сміливість
мужньо|1
|(див.) сміливо
мужчина|1
|(див.) чоловік
музикант|1
|(рідше) (розм.) музика|(рідк.) грач
мука|2
|борошно
|(див.) страждання
мукати|1
|(див.) ревіти
муки|1
(мн.)|(про фіз. насильство) катування|(про фіз. насильство) мордування|(заст.) тортури
мукомел|1
|(див.) мельник
мул|1
(на дні ріки, моря)|глей|(нанесений водою) намул
мулити|1
|(про тісне взуття тощо) терти
муляти|1
|(про тісне взуття тощо) терти
мулятися|1
|(див.) м’ятися
мур|1
|(див.) стіна
мурава|1
|моріг|(пор.) трава
мурий|1
|(див.) сірий
мурмоситися|1
|(див.) дутися
мурмотати|1
|(див.) мимрити
мурмотіти|1
|(див.) мимрити
мурувати|1
|(див.) будувати
мутити|1
|(див.) каламутити|(див.) підбурювати
мутний|1
|(про рідину) каламутний|(про колір) тьмяний
мученик|1
|(див.) страдник
мученицький|1
|(див.) страдницький
мучениця|1
|(див.) страдниця
мучити|1
|(фізично) катувати|(фізично) мордувати|(морально) (книжн.) терзати
мучитися|1
|мордуватися|(морально від свідомості своєї провини) каратися|(книжн.) терзатися
мчати|1
|(мов на крилах) нестися|(мов на крилах) летіти|(поез.) линути|(пор.) гнати|(пор.) гнатися
мчатися|1
|(мов на крилах) нестися|(мов на крилах) летіти|(поез.) линути|(пор.) гнати|(пор.) гнатися
м’який|1
|(див.) ніжний
м’ялиця|1
|(див.) терлиця
м’яло|1
(перен. розм.)|(про нерішучого) вайло|(про нерішучого) тюхтій|(про нерішучого) маруда|(про нерішучого) макуха|(про нерішучого) лемішка
м’яти|1
|(папір, тканину тощо) бгати|(папір, тканину тощо) жужмити|(розм.) жмакати|(розм.) жмакувати
м’ятися|1
(в нерішучості)|мулятися
набавка|1
|надбавка|(до ціни) накидка|(понад умовлену ціну) наддаток|(пор.) додаток
набавляти|1
|надбавляти|(до ціни) накидати|(понад умовлену ціну) наддавати
набавний|1
|надбавний|набавочний|надбавочний|накидний|(пор.) набавка
набавочний|1
|(див.) набавний
набагато|1
|(див.) значно
набивати|1
|(див.) (зброю) заряджати|(див.) (що чим) напихати
набиватися|1
(кому) (розм.)|(про настирливого) нав’язуватися|(рідше) накидатися
набирати|1
|(див.) купувати
набиратися|1
|(див.) просякати
набитися|1
|(див.) натовпитися
набіг|1
|(див.) напад
набігати|1
(на кого, на що)|(з розгону) наскакувати|(пор.) нападати
наближатися|1
|(рідше) наближуватися|(про схожість) зближатися|(рідше) зближуватися|(про час, строк) надходити
набратися|1
|(див.) упитися
набреха|1
|(див.) ябедник
набридливий|1
|докучливий|надокучливий|(рідше) на докучний|(сильніше) остогидливий|(пор.) набриднути
набриднути|1
|докучити|надокучити|(стати огидним) обриднути|(стати огидним) огиднути|(стати огидним) остогиднути|(стати огидним) остогидіти|(у найвищій мірі) (фам.) остобісіти|(у найвищій мірі) осточортіти
набрід|1
|(лайл.) наволоч|покидьки (суспільства)|потолоч|(різкіше) сволота
набріхувати|1
|(див.) наговорювати
набрякати|1
|(від вогкості) набухати|(від вогкості) бучавіти|(про бруньки, насіння тощо) бубнявіти
набряклий|1
|набухлий|набубнявілий|(пор.) набрякати
набубнявілий|1
|(див.) набряклий
набувати|1
(що)|(див.) наживати
набундючитися|1
(розм.)|(про пихатого) напиндючитися|(про пихатого) налужитися
набути|1
|(див.) придбати
набуток|1
|(див.) надбання
набухати|1
|(див.) набрякати
набухлий|1
|(див.) набряклий
наважити|1
(що зробити)|(рідше) наважити|(думкою, метою) заповзятися|(думкою, метою) завзятися
наважитися|1
(що зробити)|(рідше) наважити|(думкою, метою) заповзятися|(думкою, метою) завзятися
наважувати|1
|(див.) натискати
наважуватися|1
(що зробити)|(див.) зважуватися
навала|1
(ворожа)|нашестя
навальний|1
|(про вітер) буйний|(про вітер) рвучкий|(про вітер) поривчастий|(обл.) нагальний|(пор.) бурхливий
навантажувати|1
|(в’ючних тварин) нав’ючувати
наввипередки|1
|(в бігу) наперегони
наввпинки|1
|(див.) струнко
навернути|1
|(див.) надолужити
навертатися|1
(куди, до кого)|(див.) відвідувати|(див.) навідуватися
навзнак|1
|(див.) горілиць
навзнаки|1
|(див.) горілиць
навивати|1
(на витушку)|намотувати|накручувати
навик|1
|(див.) звичка
навикати|1
|(див.) звикати
навипередки|1
|(в бігу) наперегони
навичка|1
|(див.) звичка
навідувати|1
|(див.) відвідувати
навідуватися|1
|заходити|(розм.) навертатися|(див.) учащати
навіжений|1
|навісний|шалений|(про здатного на безумство) (розм.) зайдиголова|(пор.) безумний
навіженство|1
|(див.) безумство
навісний|1
|(див.) навіжений
навісніти|1
|(див.) дуріти|(див.) шаленіти
навкіл|1
|(див.) навколо
навколишній|1
|(див.) околишній
навколо|1
|(присл.) навкруги|(присл.) довкола|(присл.) кругом|(рідк.) навкіл|(прийм.) навкруг|(прийм.) кругом|(прийм.) круг (кого, чого)
навкружний|1
|(див.) околишній
навмисно|1
|умисно|нарочито|з наміром|свідомо
наводити|1
|(див.) спрямовувати
наволоч|1
(лайл.)|сволотя (пор.) набрід
навпростець|1
|напрямки|(розм.) навпрост|(розм.) навпрошки|(розм.) навпрямки|(розм.) напрямець|(розм.) прямки|(розм.) прямцем|(рідк.) напрямці|(обл.) направці
навскісний|1
|(див.) скісний
навсторч|1
|сторч
навчальний|1
|(див.) учбовий
навчати|1
|(див.) напучувати|(див.) учити
навчаючий|1
|покликаний [здатний] навчити|звиклий навчати|зайнятий навчанням|учитель|педагог|викладач|навчальний|вишкільний
нав’ючувати|1
|(див.) навантажувати
нав’язливий|1
|(див.) настирливий
нав’язуватися|1
(кому)|(див.) набиватися
нагайка|1
|нагай|(довга) канчук|(фольк.) карбач|(пор.) батіг
нагальний|1
|(див.) раптовий|(див.) настійний
нагальність|1
|(див.) спішність
нагально|1
|(див.) спішно
нагий|1
|(див.) голий
нагинати|1
|(див.) нахиляти|(див.) гнути
нагінка|1
|(див.) прочухан
наглий|1
|(див.) раптовий
нагло|1
|(див.) несподівано
нагляд|1
|(див.) догляд
наглядач|1
|(заст.) дозорець|(на польових роботах) (дорев.) лановий
нагніт|1
|(див.) тиск
наговір|1
|обмова|(злобний, брехливий) наклеп|(доносительство) (розм.) нашепт|(частіше) нашепти|(рідше) ябеда
наговорювати|1
(на кого)|(про обмовника) (розм.) обмовляти (кого)|набріхувати|(в образній мові) плескати (на кого)|(в образній мові) клепати (на кого)|(нишком) нашіптувати
нагодований|1
|(див.) ситий
нагодувати|1
|(досита) наситити
наголовок|1
|(див.) заголовок
наголос|1
|(див.) акцент
нагорода|1
|(див.) винагорода
нагороджувати|1
|винагороджувати|(премією) преміювати
нагрібати|1
|(граблями) нагромаджувати|(лопатою) нагортати
нагромадження|1
|(див.) скупчення
нагромаджувати|1
|(у великій кількості) накопичувати
надавати|1
|(про звання, ім’я і под. – ще) присвоювати|(про вчений ступінь – ще) присуджувати
надавлювати|1
|(див.) натискати
надаремне|1
|(див.) даремно
надаремний|1
|(див.) даремний
надаремно|1
|(див.) даремно
надарма|1
|(див.) даремно
надаряти|1
|(див.) наділяти
надбавка|1
|(див.) набавка
надбавляти|1
|(див.) набавляти
надбавний|1
|(див.) набавний
надбавочний|1
|(див.) набавний
надбання|1
|(культури, науки) здобуток|(матеріальне) набуток
надбати|1
|(див.) придбати
надвереджатися|1
|(див.) надсаджуватися
надвірний|1
(про двері)|(див.) зовнішній
наддавати|1
|(див.) набавляти
наддаток|1
|(див.) набавка
надзвичайний|1
|(див.) незвичайний
надзвичайно|1
|(див.) незвичайно
надиматися|1
|(див.) надуватися
надити|1
|(див.) вабити
надитися|1
(на кого, на що)|(див.) ласитися
надихаючий|1
|здатний надихнути|надихущий|запалющий|наснажливий|поривущий
надівати|1
|(див.) надягати
надійний|1
|певний|(що на нього можна покладатися) вірний|(в моральному відношенні – звичайно) випробуваний
наділ|1
|(див.) частка
наділяти|1
(кого чим)|обділяти|(подарунками тощо) надаряти|(подарунками тощо) обдаровувати
надісь|1
|(див.) мабуть
надія|1
|сподівання|сподіванка|(пор.) надіятися
надіятися|1
|(розраховуючи на бажаний результат) сподіватися|(з цілковитою певністю) покладатися|(заст.) уповати
надколотий|1
|(див.) щербатий
надлюдський|1
|(див.) нелюдський
надмірний|1
|непомірний
надоїдати|1
|(див.) досаждати
надокучити|1
|(див.) набриднути
надокучливий|1
|(див.) набридливий
надокучний|1
|(див.) набридливий
надолужити|1
|(втрачене) навернути
надривати|1
(перен.)|(про ушкодження організму) зривати|(про ушкодження організму) надсаджувати|(здоров’я) підривати
надриватися|1
|(див.) надсаджуватися
надсаджувати|1
|(див.) надривати
надсаджуватися|1
|(на тяжкій роботі) підриватися|(на тяжкій роботі) надриватися|(рідше) надвереджатися
надуватися|1
(прям.)|надиматися|(розм.) дутися
надудлитися|1
|(див.) упитися
надумувати|1
(зробити що)|(див.) задумувати
надутий|1
(про зовнішній вигляд)|(див.) сердитий
надходити|1
(про час)|(див.) наставати
надходячий|1
|(див.) наступаючий
надягати|1
|надівати|удягати|(тісно пошите – насилу) натягати|(тісно пошите – насилу) напинати
наживати|1
|(про майно і под.) набувати|придбавати|(рідше) дбати
наживатися|1
|(див.) багатіти
нажити|1
|(див.) придбати
назва|1
|найменування|(літературного твору і под.) заголовок
наздоганяти|1
|(див.) доганяти|(див.) спостигати
наземний|1
|(див.) сухопутний
називати|1
|звати|(рідше) іменувати|(заст.) нарікати
назирати|1
|(див.) слідити
назрілий|1
|(див.) злободенний
наївний|1
|(див.) простодушний
наїдки|1
|(див.) страва
наїдний|1
|(див.) ситний
наїжитися|1
|(див.) настовбурчитися
наїзд|1
|(див.) напад
наїзник|1
(на верхогонах)|жокей
наїстися|1
|(досита) насититися
найближчий|1
|(див.) черговий
наймати|1
|підряджати|(на термінову роботу – ще) рядити|(на термінову роботу – ще) договорювати|(обл.) годити
найменування|1
|(див.) назва
наймит|1
|(див.) батрак
наймитувати|1
|(див.) батракувати
наймичка|1
(дорев.)|(на господарстві у куркуля, поміщика) батрачка|(про домашню робітницю) служниця
найрізноманітніший|1
|(див.) всілякий
наказ|1
|(розпорядження) (заст.) веління|(розпорядження) повеління|(пор.) постанова
наказувати|1
|веліти|(давати розпорядження) (розм.) загадувати|(давати розпорядження) казати
накидати|1
(до ціни)|(див.) набавляти
накидатися|2
(кому з чим)|(див.) набиватися
(на кого)|нападати|(з криком, лайкою) нападатися|(розм.) напускатися|(розм.) наскіпуватися
накидка|1
(до ціни)|(див.) набавка
накидний|1
|(див.) набавний
накип|1
|(див.) шумовина
наклейка|1
(листок)|наліпка|(на фабричних товарах) ярлик|(на фабричних товарах) етикетка
наклеп|1
|(див.) наговір
наклепник|1
|(див.) обмовник
наклепницький|1
|(див.) обмовницький
наклеювати|1
|(див.) наліплювати
накопичувати|1
|(див.) нагромаджувати
накочений|1
|(див.) уторований
накочувати|1
(дорогу)|(див.) уторовувати
накрапати|1
|(див.) крапати
накрапувати|1
|(див.) крапати
накривати|1
|(див.) укривати
накриватися|1
|(див.) укриватися
накручувати|1
|(див.) навивати
налагоджувати|1
|(див.) улаштовувати
належати|1
|(див.) стосуватися
належить|1
(безос.)|(див.) випадає
належний|1
|(див.) відповідний
наливати|1
(в посудину)|(рідку страву) насипати|(з бочки, з крана) наточувати|(з бочки, з крана) націджувати
налиганий|1
|(див.) п’яний
налигатися|1
|(див.) упитися
налигач|1
|(див.) повід
налитися|1
|(див.) упитися
наліпка|1
|(див.) наклейка
наліплювати|1
|(за допомогою клею) наклеювати
налічувати|1
|(див.) нараховувати
налужуватися|1
|(див.) набундючитися
налягати|1
|(див.) насуватися|(див.) наполягати
налякатися|1
|(див.) злякатися
намагання|1
|(див.) зусилля
намагатися|1
|старатися|(підсил.) силкуватися
намащувати|1
|(маслом) намаслювати|(олією) наоліювати
намет|1
|шатро
намір|1
|(здебільшого недоброзичливий) замір
намова|1
|підмова|(заст.) наущення|(пор.) намовляти
намовляти|1
|(рідше) направляти|(здебільшого до злого) підмовляти|(заст.) наущати
намотувати|1
|(див.) навивати
намул|1
|(див.) мул
нанизувати|1
|(див.) низати
наоліювати|1
|(див.) намащувати
наостанку|1
|(див.) наприкінці
наостанці|1
|(див.) наприкінці
напад|1
(ворожий)|(несподіваний – невеликих сил) набіг|(несподіваний – невеликих сил) наскок|(кінних загонів) наїзд
нападати|1
|(робити набіг, наскок) набігати|(робити набіг, наскок) наскакувати
нападатися|1
(на кого)|(див.) накидатися
напасливий|1
|(див.) задирливий
напасник|1
|(див.) забіяка
напасть|1
(розм.)|пеня|халепа|(пор.) біда
напевно|1
|(див.) певно
наперегони|1
|(див.) навипередки|(див.) наввипередки
наперед|1
|(див.) спершу
наперекір|1
(кому, чому)|всупереч
напинати|1
|(струну, лука тощо) натягати|(пор.) надягати
напиндючитися|1
|(див.) набундючитися
напирати|1
|(див.) наступати
напитий|1
|(див.) п’яний
напиток|1
|(див.) напій
напихати|1
|(гаман, мішок тощо) набивати|(щільно) (розм.) натоптувати
напихатися|1
|(див.) жерти
напідпитку|1
|підпилий|(розм.) під чаркою|(пор.) п’яний
напій|1
|напиток|(рідше) (розм.) питво|(рідк.) пиття
напір|1
|(див.) натиск
наполегливий|1
|(див.) завзятий
наполегливість|1
|(див.) завзяття
наполягання|1
|(див.) вимога
наполягати|1
(на чому)|настоювати|(добиватися) (розм.) налягати|(використовуючи засоби морального, адміністративного тиску) натискати
напоротися|1
(на що)|(див.) наткнутися
напосістися|1
(що зробити) (розм.)|заповзятися
напоумляти|1
|(див.) напучувати
направляти|1
(кого куди)|(див.) спрямовувати|(див.) намовляти
наприкінці|1
|(під кінець) наостанку|(під кінець) наостанці
напруга|1
|(див.) напруження
напружений|1
|(див.) інтенсивний
напруження|1
|(про стан) напруга|(підсил.) натуга
напружувати|1
|(підсил.) натужувати
напружуватися|1
|(див.) силкуватися
напрямки|1
|(див.) навпростець
напускатися|1
(на кого)|(див.) накидатися
напучувати|1
|навчати|повчати|(на добрий розум) наставляти|(заст.) напоумляти
напхатися|1
|(див.) натовпитися
нараз|1
|(див.) враз
наразитися|1
(на що)|(див.) наткнутися
нараховувати|1
|налічувати
наречена|1
|(фольк.) суджена|(фольк.) сужена|(фольк.) кохана
наречений|1
|(див.) жених
нарив|1
|(див.) болячка
нарис|1
|(літературного твору тощо) начерк|(твору малярства) ескіз
наритники|1
|(див.) шлея
нарізно|1
|(див.) окремо
нарікання|1
|бідкання|ремствування|(здебільшого в мн.) скарги|(пор.) нарікати
нарікати|1
|(пасивно) жалітися|(пасивно) жалуватися|(пасивно) скаржитися|(на гірку долю, невдачу тощо) бідкатися|(з виявом невдоволення) ремствувати|(з виявом невдоволення) плакатися (на кого, на що)
наріччя|1
|(див.) діалект
народ|1
|(див.) суспільство
народний|1
|(що стосується усього народу) всенародний|(про справу тощо) загальнонародний
наростаючий|1
|щораз дужчий [більший|вищий тщ.]|неспинний|нестримний
нарочито|1
|(див.) навмисно
нарочний|1
|(див.) гонець
нарощувати|1
(темпи)|(див.) збільшувати
наруга|1
|(див.) знущання
наругатися|1
|(див.) знущатися
наряд|1
|(див.) одяг|(див.) упряж
наряджати|1
|(див.) убирати
наряджатися|1
|(див.) убиратися
нарядний|1
|пишно вбраний|(рідше) (розм.) одягний|(заст.) ошатний|(обл.) стрійний
насамперед|1
|(див.) спершу
населення|1
|(обл.) людність
насилля|1
|(див.) насильство
насильно|1
|(див.) силоміць
насильство|1
|насилля|(рідше) (заст.) ґвалт
насилу|1
|(див.) ледве
насип|1
|вал
насипати|1
|(див.) наливати
наситити|1
|(див.) нагодувати
насититися|1
|(див.) наїстися
насичений|1
|(див.) ситий
насичуватися|1
|(див.) просякати
насіння|1
|(див.) сім’я
наскакувати|1
|(див.) набігати
наскіпуватися|1
(на кого)|(див.) накидатися
наскок|1
|(див.) напад
наслідок|1
|результат
насмілитися|1
|(див.) посміти
насмілюватися|1
|осмілюватися|(здебільшого при запереченні – лише докон.) посміти|(пор.) зважуватися]
насміх|1
|(див.) насмішка
насміхатися|1
|сміятися (з кого)|глузувати|(розм.) кепкувати|(злобно) глумитися|(в тонкій формі) (книжн.) іронізувати|(рідк.) кпити|(рідк.) кпитися (з кого, з чого і над ким, над чим)
насмішка|1
|насміх|посміх|глузування|глум|іронія|(пор.) насміхатися
насмішкуватий|1
|глузливий|глумливий|іронічний|(пор.) насміхатися
насмоктатися|1
|(див.) упитися
наснага|1
|(див.) сила
насолода|1
|(див.) приємність
наспівати|1
|(див.) настигати
наспівувати|1
|(стиха собі під ніс) (розм.) мугикати|(стиха собі під ніс) курникати|(обл.) кургикати
наставати|1
|(про час, пору року тощо) надходити|(про час, пору року тощо) наступати|(рідше) настигати|(розм.) наспівати|(лише докон.) (розм.) приспіти|(несподівано – в образній мові) упасти
наставляти|1
|(див.) напучувати|(див.) насторожувати
настанова|1
|(див.) вказівка
настигати|1
|(див.) доганяти|(див.) наставати|(див.) спостигати
настирливий|1
|нав’язливий|(рідше) уїдливий
настійний|1
|(про вимогу, потребу тощо) пильний|(підсил.) пекучий|(підсил.) нагальний|(підсил.) доконечний|(підсил.) конечний|(підсил.) насущний
настільник|1
|(див.) скатерка
настовбурчитися|1
|(про волосся, пір’я тощо) наїжитися|(рідше) (розм.) настовпужитися
насторожений|1
|(див.) сторожкий
насторожувати|1
(вуха)|наставляти|нашорошувати|(про тварин) нащулювати|(про тварин) нащурювати
настоювати|1
(на чому)|(див.) наполягати
настрахати|1
|(див.) сполохати
настрахатися|1
|(див.) злякатися
настромлювати|1
|натикати|(на шпильку і под.) нашпилювати|(розм.) наштрикувати
настроювати|1
|(муз. інструмент) ладнати|(рідше) строїти
наступ|1
(військ.)|(зблизька) приступ|(навальний) атака|(на укріплені позиції) штурм
наступати|1
|напирати|військ атакувати|штурмувати|(пор.) насуватися|(пор.) наставати
наступаючий|3
(на пальці)|звиклий наступати|
(ювілей)|прийдешній|наступний|майбутній|вже близький
(на фронті)|зайнятий наступом|наступальний|штурмовий
наступний|1
|(найближчий щодо часу, за чергою) другий (день і под.)|дальший (номер програми і под.)
насуватися|1
|(про ніч, хмару) наступати|(про туман) налягати
насупитися|1
|(див.) нахмуритися
насуплений|1
|(див.) хмурний
насущний|1
|(див.) настійний
натикати|1
(на що)|(див.) настромлювати
натиск|1
(фізичний)|тиск|(води тощо) напір
натискати|1
(на що)|(рукою і под.) тиснути|(рукою і под.) надавлювати|(з усієї сили або всім тілом) налягати (на двері тощо)|напирати|(рідше) наважувати|(пор.) наполягати
наткнутися|1
(на що)|наштовхнутися|(на що-небудь гостре або неприємне) наразитися|(розм.) напоротися|(тільки прям.) наштрикнутися
натовп|1
|(народу) юрба|(народу) юрма|(пор.) стовпище
натовпитися|1
(безос.)|набитися|напхатися
натоптувати|1
|(див.) напихати
наточувати|1
|(див.) націджувати
натруджений|1
|(див.) стомлений
натруска|1
|(див.) прочухан
натуга|1
|(див.) напруження
натужувати|1
|(див.) напружувати
натужуватися|1
|(див.) силкуватися
натура|1
|(див.) вдача
натуристий|1
|(див.) упертий
натягати|1
|(див.) напинати
натякати|1
|(в образній мові) (розм.) закидати (слово)|(в образній мові) закидати (казати) на догад|(в образній мові) закидати (казати) на здогад|(злобно) (рідк.) закидати гадючку (на кого)
науковець|1
|(див.) учений
науковий|1
(ступінь)|(див.) учений
наущати|1
|(див.) намовляти
наущення|1
|(див.) намова
нафтовик|1
|(в західних областях україни) (обл.) ріпник
нахаба|1
|зухвалець
нахабний|1
|(див.) зухвалий
нахабник|1
|зухвалець
нахабність|1
|зухвальство
нахабство|1
|зухвальство
нахвалка|1
|(див.) погроза
нахвалятися|1
|(див.) погрожувати
нахил|1
|(див.) схил|(див.) схильність
нахиляти|1
|(з деяким зусиллям) нагинати|(пор.) схиляти
нахмуритися|1
|(розм.) насупитися
націджувати|1
|(з крана) наточувати|(пор.) наливати
націлювати|1
|(див.) спрямовувати
націляти|1
|(див.) спрямовувати
начальник|1
|(див.) керівник
наче|1
|неначе|мов|немов|ніби
начерк|1
|(див.) нарис
начиння|1
|(див.) посуд
начотчик|1
|(див.) буквоїд
нашвидку|1
|(див.) хапцем
нашепт|1
|(див.) наговір
нашепти|1
|(див.) наговір
нашестя|1
|(див.) навала
нашіптувати|1
(на кого)|(див.) наговорювати
нашорошувати|1
(вуха)|(див.) насторожувати
нашпилювати|1
|(див.) настромлювати
наштовхнутися|1
(на що)|(див.) наткнутися
наштрикнутися|1
|(див.) наткнутися
наштрикувати|1
|(див.) настромлювати
нащадок|1
|(див.) потомок
нащулювати|1
(вуха)|(див.) насторожувати
нащурювати|1
(вуха)|(див.) насторожувати
наявний|1
|(здебільшого про абстрактні поняття) існуючий
неабиякий|1
|(див.) незвичайний
небавом|1
|(див.) незабаром
небагатий|1
|(див.) незаможний
небагато|1
|(див.) мало
небажання|1
|(див.) неохота
небалакучий|1
|(див.) неговіркий
небачений|1
|(див.) небувалий
небесно-голубий|1
|(див.) блакитний
небіж|1
|(див.) племінник
небіжка|1
|покійниця|умерла|померла
небіжчик|1
|покійник|умерлий|померлий|(про труп) мрець|(про труп) мертвець|(розм.) мертвяк
небіжчиця|1
|покійниця|умерла|померла
неблагорозумний|1
|(див.) безрозсудний
небога|1
|(див.) племінниця|(див.) сердешна
небозвід|1
|(див.) обрій
неборак|1
|(див.) бідолаха
неборака|1
|(див.) бідолаха
неборачка|1
|(див.) сердешна
небосхил|1
|(див.) обрій
небосяг|1
|(див.) хмарочос
небоязкий|1
|(див.) безбоязний
небоязливий|1
|(див.) безбоязний
небувалий|1
|(що викликає подив, здивування) нечуваний|(що викликає подив, здивування) небачений|(що викликає подив, здивування) невиданий
невартий|1
(чого)|(через брак відповідних даних) негідний|(через брак відповідних даних) негоден|(про особу) недостойний
невблаганний|1
|невмолимий|неумолимий
неввічливий|1
|нечемний|неґречний|(пор.) увічливий
невгавучий|1
|(див.) безугавний
невгавущий|1
|(див.) безугавний
невгамовний|1
|непогамований|(що його годі стримати, спинити) нестримний|(що його годі стримати, спинити) невтримний|(що його годі стримати, спинити) невпинний
невгамовно|1
|(див.) безугавно
невдалий|1
|(про вислів тощо) невлучний
невдача|1
|неуспіх|(цілковитий) (книжн.) фіаско
невеликий|1
|(більш конкретно) малий|(щодо вартості, кількості) незначний
невередливий|1
|(див.) невибагливий
невеселий|1
|(див.) сумний|(див.) безрадісний
невесело|1
|(див.) сумно
невзутий|1
|(див.) босий
невибагливий|1
(про людину)|скромний|(без надмірних вимог) невимогливий|(без химерних вимог) непримхливий|(без химерних вимог) невередливий|(пор.) невигадливий
невигадливий|1
(про річ)|(доволі примітивної форми) невибагливий|(зовсім простий) нехитрий|(зовсім простий) немудрий
невигідний|1
|(див.) незручний
невиданий|1
(щодо своєї винятковості)|небачений|(пор.) небувалий
невидержка|1
|(див.) нетерпіння
невидимий|1
|незримий|(що його не видно) невидний
невидний|1
|(про ніч) темний|(підсил.) непроглядний
невидющий|1
|(див.) сліпий
невимогливий|1
|(див.) невибагливий
невимушений|1
|(див.) розв’язний
невинний|1
|(без вини) безвинний|(без вини) безневинний|(непричетний до злочину) невинуватий|(непричетний до злочину) неповинний|(пор.) цнотливий
невинність|1
|(див.) цнотливість
невиносний|1
|(див.) нестерпний
невинуватий|1
|(див.) невинний
невиразний|1
|(без належної чіткості) нечіткий|(про обриси і под.) розпливчатий|(про обриси і под.) розпливчастий|(про письмо) нерозбірний|(про письмо) нерозбірливий
невисихаючий|1
|невисихущий|невисихомий
невисокий|1
|(див.) низький|(див.) дешевий
невиспаний|1
|(див.) безсонний
невистачати|1
(чого) (безос.)|неставати|бракувати
невіглас|1
|(див.) неук
невід|1
|(див.) сітка
невідкладний|1
|(що не терпить зволікання) негайний|(про заходи тощо) терміновий
невідкладність|1
|(див.) спішність
невідкладно|1
|(див.) спішно
невідник|1
|(див.) рибалка
невідомий|1
|(рідше) незнаний|незнайомий (кому)
невідповідаючий|1
|невідповідний|суперечний|не згідний з чим|розбіжний з чим
невідповідний|1
|(див.) непідхожий
невільник|1
|(див.) раб
невільниця|1
|(див.) рабиня
невірний|1
|(що порушує дружбу, довір’я) віроломний|(схильний до зради) зрадливий|(пор.) неправильний
невірно|1
|(див.) неправильно
невіруюча|1
|(див.) атеїстка
невіруючий|1
|(див.) атеїст
невлучний|1
|(див.) невдалий
невмирущий|1
|(що має тривке значення) неминущий|(що вічно житиме в пам’яті людей) безсмертний (слава і под.)
невмілий|1
|(без належної вправності) невправний
невмовкаючий|1
|(див.) безугавний
невмолимий|1
|(див.) невблаганний
неволити|1
|(див.) силувати|(див.) утискати
неволя|1
|(див.) полон
невпинний|1
|(див.) безупинний|(див.) невгамовний
невпинно|1
|(див.) безупинно
невправний|1
|(див.) невмілий
невродливий|1
|(див.) негарний
неврожай|1
|(дещо менш дошкульний) недорід
неврожайний|1
|недорідний|(пор.) неврожай
невсипуще|1
|(див.) пильно
невсипущий|1
|(див.) невтомний
невсипущість|1
|(див.) пильність
невтомний|1
|(що не знає втоми) безутомний|(що виявляє виняткову пильність) невсипущий (хазяйка, праця)
невтомність|1
|(див.) пильність
невтомно|1
|(див.) пильно
невтримний|1
|(див.) невгамовний
невчений|1
|(див.) неосвічений
невщухаючий|1
|(див.) безугавний
негайний|1
|(що не слід відкладати) невідкладний|(підсил.) нагальний|(див. ще) спішний
негайність|1
|(див.) спішність
негайно|1
|зараз|зараз же
негаразд|1
|(див.) недобре
негарний|1
|(з естетичного погляду) некрасивий|(рідше) нехороший|(підсил.) поганий|(тільки на вроду) невродливий|(пор.) недобрий
негарно|1
|(з естетичного погляду) некрасиво|(рідше) нехороше|(підсил.) погано|(пор.) недобре
негідь|1
(непотрібна річ)|(див.) мотлох
негідний|2
|(див.) невартий (чого)|(див.) підлий
(лайл.)|поганець|погань (в індивідуальному розумінні)|(підсил.) паскудник|(підсил.) паскуда|(підсил.) мерзотник|(обл.) лайдак
негідниця|1
(лайл.)|поганка|погань|паскудниця|паскуда|мерзотниця|(пор.) негідник
негідність|1
|(див.) підлість
неглибокий|1
|(див.) мілкий|(див.) поверховий
неговіркий|1
|небалакучий|(підсил.) мовчазний
негода|1
|непогода|(з дощем, мокрим снігом) сльота
негоден|1
(чого)|(див.) невартий
негоди|1
|(див.) знегоди
негодяний|1
|(див.) непогожий
негодящий|1
|(про річ) негожий|(про людину) нездатний|(про людину і річ) непридатний|(що нікуди не годиться) нікчемний
неголосний|1
|(див.) тихий
неголосно|1
|(див.) тихо
неграмотний|1
|(про малограмотну людину) неписьменний|(про написане з, помилками) безграмотний
негуманний|1
|(див.) нелюдяний
|(не густий) рідкуватий|(про сходи озимини тощо) 66рідний|(про сходи озимини тощо) обрідкуватий|(пор.) розкиданий
негучний|1
|(див.) тихий
негучно|1
|(див.) тихо
неґречний|1
|(див.) неввічливий
неґрунтовний|1
|(див.) поверховий
недавній|1
|(див.) свіжий
недалекий|1
|(див.) близький|(див.) обмежений
недалеко|1
|(підсил.) поблизу|(підсил.) близько
недаремно|1
|немарно|недаром|недурно|(пор.) даремно
недаром|1
|(не без причини) недурно|(не без причини) недарма
недбайливий|1
|недбалий|(у виконуванні обов’язків) неретельний|(пор.) дбайливий
недбалий|1
|(що свідчить про нехтування чим) неуважний|(в поводженні з ким – підсил.) зневажливий
недвижний|1
|(див.) нерухомий
недобитки|1
|(див.) рештки
недобір|1
|(див.) шкода
недобре|1
|(не так, як слід) негаразд|(про несхвальний відзив тощо) негарно|(підсил.) погано|(підсил.) зле|(підсил.) кепсько
недобрий|1
|(без позитивних якостей) негарний|(без позитивних якостей) нехороший|(що не віщує нічого доброго) поганий|(що не віщує нічого доброго) кепський|(в моральному відношенні – ще) лихий|(підсил.) злий
недоброзичливий|1
|незичливий|неприхильний|(підсил.) ворожий
недовгий|1
|(про час, вік і под.) короткий|(рідше) малий|(пор.) скороминучий
недовгочасний|1
|(див.) скороминучий
недовідомий|1
|(див.) незбагненний
недогадливий|1
|(небистрий на розум) некмітливий
недоладний|1
|(підсил.) безладний|(без логічного зв’язку) нескладний
недолік|1
|хиба|(пор.) вада
недолітній|1
|(див.) малолітній
недоліток|1
|(див.) малоліток
недолітство|1
|(див.) малоліття
недоліття|1
|(див.) малоліття
недолугий|1
|(див.) безсилий
недолугість|1
|(див.) слабість
недолужний|1
|(див.) безсилий
недолужність|1
|(див.) безсилля
недоля|1
|безталання|(розм.) бездолля|рідше безділля
недомагання|1
|(див.) хворість
недомовний|1
|(див.) косноязичний
недопитливий|1
|(див.) нецікавий
недорід|1
|(див.) неврожай
недорідний|1
|(див.) неврожайний
недорікий|1
|(див.) косноязичний
недорікуватий|1
|(див.) косноязичний
недорогий|1
|(див.) дешевий
недорого|1
|(див.) дешево
недорослий|1
|(див.) малолітній
недоросток|1
|(див.) карлик
недосвідчений|1
|(без життєвого досвіду) небувалий
недосвіт|1
|(див.) приморозок
недоспілий|1
|(див.) неспілий
недостатки|1
|(див.) нестатки
недостача|1
|(див.) брак
недостиглий|1
|(див.) неспілий
недостойний|1
(чого)|(див.) невартий
недостойність|1
|(див.) підлість
недотепа|1
(розм.)|(підсил.) нездара|(пор.) телепень
недотепний|1
(без хисту)|(підсил.) бездарний
недоуздок|1
|(див.) вуздечка
недоумкуватий|1
|придуркуватий|дурнуватий|слабоумний|(розм.) пришелепуватий|(рідше) дурненький|(рідк.) благуватий
недруг|1
|(див.) ворог
недружелюбний|1
|(сповнений недоброзичливості) неприязний|(сильніше) ворожий
недружелюбність|1
|(див.) ворожість
недружелюбно|1
|(див.) вороже
недуга|1
|слабість|(пор.) хвороба
недугувати|1
|(див.) слабувати
недужий|1
|слабий|нездоровий|(підсил.) хворий
недужний|1
(заст.)|слабий|нездоровий|(підсил.) хворий
недурно|1
|(див.) недаром
нежданий|1
|(див.) несподіваний
неживий|1
|мертвий|(без ознак життя) бездушний
нежилий|1
|(див.) незаселений
нежонатий|1
|(див.) неодружений
нежурливий|1
|(див.) безжурний
незабаром|1
|скоро|(обл.) небавом
незаборонений|1
|(див.) беззаборонний
незабутній|1
|(див.) пам’ятний
незайманий|1
|(див.) цілинний|(див.) цнотливий
незайманість|1
|(див.) цнотливість
незалежний|1
|(індивідуально) непідлеглий|(про державу і под.) самостійний
незалежність|1
|непідлеглість|самостійність|(пор.) незалежний
незаміжня|1
|неодружена
незаможний|1
|небагатий
незаможник|1
|(див.) бідняк
незамужня|1
|неодружена
незапам’ятний|1
|(див.) давній
незаперечний|1
|(див.) безперечний
незаперечно|1
|(див.) безперечно
незаплямлений|1
|(див.) чистий
незаплямований|1
|(див.) чистий
незаселений|1
|ненаселений|(про будинок) нежилий|(про малонаселену територію) безлюдний
незбагненний|1
|(через свою таємничість) нерозгаданий|(рідше) (заст.) недовідомий
незбутній|1
|(див.) нездійсненний
незвичайний|1
|(підсил.) надзвичайний|(щодо позитивної вартості) неабиякий (талант і под.)|(зовсім неподібний до інших) винятковий|(який мало зустрічається) рідкий|(який мало зустрічається) рідкісний
незвичайно|1
|надзвичайно|винятково|(пор.) незвичайний
незгідність|1
(чого в чому)|незгода|розбіжність|(в поглядах – ще) розходження|(підсил.) суперечність (інтересів і под.)
незгірший|1
|(див.) непоганий
незгода|1
(у співжитті)|незлагода|нелад|розладдя|(підсил.) розбрат|(підсил.) чвари
незгодливий|1
|(див.) сварливий
незграба|1
|(див.) тюхтій
незграбний|1
|(в рухах) неповороткий|(в рухах) вайлуватий|(будовою тіла) (розм.) неоковирний
нездара|1
|(див.) недотепа
нездатний|1
|(до чого, на що, зробити що) незугарний|(див. ще) негодящий
нездатність|1
|(див.) неспроможність
нездібний|1
|(що не вирізняється хистом) недотепний|(зовсім без хисту) бездарний
нездійсненний|1
|(рідше) незбутній|(книжн.) фантастичний
нездоланний|1
|(див.) непереможний
нездоровий|1
|(див.) недужий|(див.) шкідливий
нездоров’я|1
|(див.) хворість
нездужати|1
|хворіти|(розм.) слабувати
незичливий|1
|(див.) недоброзичливий
незлагідний|1
|(див.) сварливий
незлагода|1
|(див.) незгода
незламний|1
|(див.) рішучий
незле|1
|(див.) непогано
незліченний|1
|незчисленний
незмінний|1
|(див.) сталий
незмінність|1
|(див.) сталість
незмірний|1
|(див.) безмежний|(див.) надмірний
незмовкаючий|1
|безугавний|невгавущий|(овацію) довготривалий|нескінченний
незмовкний|1
|(див.) безугавний
незмовкно|1
|(див.) безугавно
незнайомий|1
|(див.) невідомий|(див.) необізнаний
незнайомість|1
|(див.) необізнаність
незнаний|1
|(див.) невідомий
незнання|1
|(див.) необізнаність
незначний|1
|(див.) малий|(див.) маловажний
незрадливий|1
|(див.) вірний
незримий|1
|(див.) невидимий
незрівнянний|1
|(див.) чудовий
незрозумілий|1
|(про текст, думку і под.) неясний|(через свою таємничість) незбагненний|(рідше) (заст.) недовідомий
незручний|1
|(для користування) невигідний
незрячий|1
|(див.) сліпий
незугарний|1
|(див.) нездатний
незчисленний|1
|(див.) незліченний
неімущий|1
|(див.) бідний
неінтересний|1
|(див.) нецікавий
неіснуючий|1
|вигаданий|нереальний|уявлюваний|химерний|живий лише у сні|уявний|невідомий|відсутній|незафіксований|(фраз.) неживий
неймовірний|1
|(щодо правдивості) неправдоподібний|(щодо реальності) неможливий|(неуявленний) немислимий
некмітливий|1
|(див.) недогадливий
некорисний|1
(вплив)|(див.) шкідливий
некрасивий|1
|(див.) негарний
некрасиво|1
|(див.) негарно
некрут|1
|(див.) рекрут
некукібний|1
|(див.) неохайний
нелад|1
|(див.) безладдя
неласка|1
|(див.) неласкавість
неласкавий|1
|(див.) неприхильний
неласкавість|1
|неласка|(пор.) неприхильність
нелегкий|1
|тяжкий|(що вимагає зусиль) важкий (для, виконання) складний|(що вимагає зусиль) трудний|(що завдає чимало мороки) морочливий|(пор.) скрутний
нелукавий|1
|(див.) безхитрий|(див.) щирий
нелюб|1
|(про жениха, також про чоловіка) нелюбий|(про жениха, також про чоловіка) немилий
нелюдим|1
|(див.) відлюдник
нелюдимий|1
|(див.) відлюдкуватий
нелюдимка|1
|(див.) відлюдниця
нелюдний|1
|(див.) малолюдний
нелюдськи|1
|(див.) жорстоко
нелюдський|1
|(щодо сили вияву) надлюдський|(щодо сили вияву) надзвичайний|(пор.) жорстокий
нелюдськість|1
|(див.) жорстокість
нелюдяний|1
|(з етичного погляду) (книжн.) негуманний
немарно|1
|(див.) недаремно
немеркнучий|1
|(див.) безсмертний
немилий|1
|(серцю) нелюбий|(пор.) нелюб
немилосердий|1
|(підсил.) безжалісний
неминущий|1
|(див.) невмирущий
немислимий|1
|(див.) неймовірний
немислячий|1
|нездатний мислити|безголовий|бездумний|безмисленний
неміцний|1
|(див.) слабий
неміч|1
|(див.) безсилля|(див.) хвороба
немічний|1
|безсилий|слабий|слабосилий
немічність|1
|(див.) слабість
немов|1
|(див.) наче
немовля|1
|(див.) дитина
немовлячий|1
|(див.) дитячий
неможливий|1
|(див.) неймовірний
немолодий|1
|(див.) літній
немудрий|1
(про річ)|нехитрий|(пор.) невигадливий
ненавидячий|1
|сповнений ненависти|ненависник|ненавида|ненавидець|ненавидний|нанависний|антагоністичний
ненависний|1
|осоружний
ненавмисне|1
|неумисно|неумисне|ненароком|(без наміру) нехотячи
ненавмисно|1
|неумисно|неумисне|ненароком|(без наміру) нехотячи
ненадійний|1
|(див.) непевний
ненажера|1
(розм.)|обжера|пажера|прожера|черевоугодник
ненажерливий|1
|(див.) ненаситний
ненажерний|1
|(див.) ненаситний
ненароком|1
|(див.) ненавмисно
ненаселений|1
|(див.) незаселений
ненаситний|1
|неситий|ненажерливий|ненажерний|(про обжору – ще) обжерливий|(про обжору – ще) прожерливий|(про обжору – ще) пажерливий
ненатуральний|1
|(див.) неприродний
неначе|1
|(див.) наче
ненька|1
|(див.) мати
неньо|1
|(див.) батько
ненормальний|1
|(див.) розпутний
неня|1
|(див.) мати
необачний|1
|необачливий|(що виявляє деяку легковажність, несерйозність) нерозважливий|(що виявляє деяку легковажність, несерйозність) нерозважний|(в небезпечній ситуації) необережний
необґрунтований|1
|(див.) безґрунтовний
необґрунтовність|1
|(див.) неспроможність
необережний|1
|(див.) необачний
необізнаний|1
(з чим)|незнайомий
необізнаність|1
(з чим)|незнайомість (з чим)|незнання (чого)
необмежений|1
|(підсил.) безмежний|(про довір’я і взагалі абстрактні поняття) повний|(про довір’я і взагалі абстрактні поняття) цілковитий
необутий|1
|(див.) босий
необхідний|1
|(конче) потрібний|(конче) доконечний
необхідність|1
|(див.) потреба
неоглядний|1
|(див.) неосяжний|(пор.) безмежний
неоглядність|1
|(див.) неосяжність|(пор.) безмежність
неоглядно|1
|(див.) безмежно
неодмінний|1
|доконечний|(для виконання – ще) обов’язковий
неодмінно|1
|(див.) обов’язково
неоднаковий|1
|(що відрізняється чим-небудь) відмінний|(що відрізняється чим-небудь) різний|несхожий|(щодо величини, умов тощо) нерівний (про права і под.)
неоднаковість|1
|(див.) відмінність
неоднаково|1
|(див.) різно
неоднократний|1
|(див.) багаторазовий
неодноразовий|1
|(див.) багаторазовий
неодноразово|1
|(див.) часто
неодружена|1
|(див.) незаміжня
неодружений|1
|нежонатий|(див. ще) холостяк
неозорий|1
|(див.) неосяжний
неозорість|1
|(див.) неосяжність
неозорно|1
|(див.) безмежно
неозоро|1
|(див.) безмежно
неоковирний|1
|(див.) незграбний
неорганізований|1
|(див.) безладний
неосвічений|1
|невчений|(в образній мові) (розм.) темний
неосілий|1
|(що міняє місце поселення) кочовий|(що міняє місце поселення) мандрівний
неослабний|1
|(див.) пильний
неослабність|1
|(див.) пильність
неослабно|1
|(див.) пильно
неосяжний|1
(про простір)|неозорий|неоглядний|(пор.) безмежний
неосяжність|1
|неозорість|неоглядність|(пор.) безмежність
неосяжно|1
|(див.) безмежно
неотеса|1
|(див.) тюхтій
неохайна|1
|(лайл.) нетіпанка|(лайл.) нетіпаха|(про чоловіка і жінку) нечепура|(обл.) нечупара
неохайний|1
|нечепурний|нечупарний|некукібний
неохота|1
(робити що)|(рідше) знеохота|(в більш рішучій формі) небажання
непам’ять|1
|(див.) забуття
непам’яткий|1
|(див.) забутливий
непам’ятливий|1
|(див.) забутливий
непам’ятущий|1
|(див.) забутливий
непевний|1
|(на якого не можна покладатися) ненадійний|(що видається небезпечним) підозрілий|(перен.) темний|(пор.) сумнівний
непевність|1
|(див.) сумнів
непереборний|1
|(див.) непереможний
неперевершений|1
|(див.) досконалий
непереконливий|1
|(див.) неспроможний
непереконливість|1
|(див.) неспроможність
непереможний|1
|нездоланний|(здебільшого про абстрактні поняття) непереборний|(здебільшого про абстрактні поняття) непоборний
непереносний|1
|(див.) нестерпний
неписьменний|1
|(див.) неграмотний
непідлеглий|1
(кому)|непідпорядкований|(ні від кого) незалежний
непідлеглість|1
|(див.) незалежність
непідпорядкований|1
|бив. непідлеглий
непідхожий|1
|(що не відповідає даним вимогам) невідповідний|(про час – ще) неслушний
неплідний|1
|(див.) безплідний
непоборний|1
|(див.) непереможний
неповага|1
(до кого, до чого)|непошана|(підсил.) зневага
неповажливий|1
(що виявляє неповагу)|нешанобливий|(підсил.) зневажливий
неповажний|1
|(про людину) несерйозний|(підсил.) легковажний
неповинний|1
(в чому)|невинуватий|(пор.) невинний
неповнолітній|1
|недорослий|(рідше) недолітній
неповороткий|1
|вайлуватий|(пор.) незграбний
непогамовний|1
|(див.) невгамовний
непоганий|1
|(нічого собі) (розм.) нічогенький|(доволі добрий, розм. – рідше) незгірший
непогано|1
|(рідше) незле|(нічого собі) (розм.) нічогенько
непогідний|1
|(див.) непогожий
непогода|1
|(див.) негода
непогодженість|1
|(див.) розбіжність
непогодженні|1
|(див.) розбіжний
непогожий|1
|непогідний|сльотавий|(пор.) негода
непогрішимий|1
|(див.) безпомилковий
неподобний|1
|(див.) безглуздий
неподобність|1
|(див.) безглуздя
неподобство|1
|(див.) бешкет
непоказний|1
|(про людину, тварину) миршавий
непокоїти|1
|(див.) турбувати
непокоїтися|1
|(див.) турбуватися
неполохливий|1
|(див.) безбоязний
непомильний|1
|(див.) безпомилковий
непомильність|1
|(див.) безпомилковість
непомірний|1
|(див.) надмірний
непорушний|1
(без руху)|(див.) нерухомий
непорядок|1
|(див.) безладдя
непосида|1
|(див.) вертун|(див.) вертуха
непосидливий|1
|(див.) рухливий
непосидливість|1
|(див.) рухливість
непосидючий|1
|(див.) рухливий
непосидючість|1
|(див.) рухливість
непосидющий|1
|(див.) рухливий
непосидющість|1
|(див.) рухливість
непослух|1
|неслухняність|неслухнянство
непослушний|1
|(див.) неслухняний
непоступливий|1
|(див.) упертий
непоступливість|1
|(див.) упертість
непотрібний|1
|(що не є необхідним) зайвий
непохвальний|1
|(що заслуговує осудження) осудний
непохибний|1
|(див.) безпомилковий
непохитний|1
(перен.)|(див.) стійкий
непохитність|1
|(див.) сталість
непочатий|1
|(див.) цілинний
непошана|1
|(див.) неповага
неправда|1
|(грубо) (розм.) брехня|(заст. рідк.) лжа|(заст. рідк.) олжа
неправдивий|1
|брехливий|(пор.) неправда
неправдивість|1
|(див.) фальшивість
неправдоподібний|1
|(див.) неймовірний
неправильний|1
|(з уваги на дійсний стан речей) невірний|(з логічного погляду) хибний|(з логічного погляду) помилковий
неправильно|1
|невірно|хибно|помилково|(пор.) неправильний
непрацюючий,|1
|(хто) незайнятий|(мотор) застопорений|заглухлий|нерухомий|(склеп) закритий|(проєкт) заморожений
непридатний|1
|(див.) негодящий
неприємний|1
|(про почуття тощо) прикрий|(пор.) несимпатичний
неприємність|1
|прикрість|(пор.) неприємний
непримхливий|1
|(див.) невибагливий
неприродний|1
|ненатуральний|(пор.) штучний
неприродність|1
|(див.) удаваність
неприродно|1
|(див.) удавано
непристойний|1
|неподобний|поганий|паскудний|(про вислів, анекдот і под.) нецензурний|(про вислів, анекдот і под.) масний|похабний|(див. ще) соромітний
непритомний|1
|(див.) зомлілий
непритомніти|1
|(див.) зомлівати
неприхильний|1
|неласкавий|(з прихованою ворожістю) неприязний
неприхильність|1
|неласкавість|неласка|неприязність|(пор.) неприхильний
неприхований|1
|(див.) явний
неприязнь|1
|(див.) ворожість
неприязний|1
|(див.) недружелюбний
неприязність|1
|(див.) ворожість
неприязно|1
|(див.) вороже
непроглядний|1
|(про туман і под.) непрозорий|(про туман і под.) безпросвітний
непрозорий|1
|(див.) непроглядний
непутній|1
|непутящий|(з морального погляду) безпутний|(з морального погляду) ледачий
неретельний|1
|(див.) недбайливий
нерівний|1
|(див.) неоднаковий
нерідко|1
|(див.) часто
нерішучий|1
|(що довго вагається) хиткий|(що довго вагається) хитливий|(про дію без почуття самовпевненості) непевний
нерішучість|1
|(див.) вагання
нероба|1
|ледар|(безпутний) гультяй
неробство|1
|безділля|(розм.) байдикування
неродючий|1
|(див.) безплідний
нерозбірливий|1
|(див.) невиразний
нерозбірний|1
|(див.) невиразний
нерозважливий|1
|нерозважний|(підсил.) легковажний|(з погляду здорового розуму) нерозсудливий
нерозважний|1
|(див.) безутішний
нерозважно|1
|(див.) сумно
нерозгаданий|1
|(див.) незбагненний
нерозсудливий|1
|(див.) нерозважливий
нерозум|1
|нерозумність|(підсил.) глупота|(підсил.) безглуздя
нерухомий|1
|(рідше) недвижний|(без ознак руху) непорушний
нерухомість|1
|(див.) майно
несамовитий|1
|(див.) безтямний|(див.) шалений|(див.) страшний
несамовитість|1
|(див.) нестяма
несамовито|1
|(див.) нестямно|(див.) шалено
несамохіть|1
|(див.) мимоволі
несерйозний|1
|(див.) неповажний
несимпатичний|1
|неприємний|(про людину – підсил.) антипатичний|(про людину – підсил.) противний
неситий|1
|(див.) ненаситний
неситість|1
|(див.) зажерливість
несито|1
|(див.) зажерливо
нескладний|1
|(див.) недоладний|(див.) простий
неслава|1
|недобра слава|(підсил.) ганьба
неславити|1
|(див.) ганьбити
неслухняний|1
|непослушний
неслухняність|1
|(див.) непослух
неслухнянство|1
|(див.) непослух
неслушний|1
|(див.) непідхожий
несміливо|1
|(див.) соромливо
несмілий|1
|(див.) соромливий
несмілість|1
|(див.) соромливість
несміло|1
|(див.) соромливо
несперечливий|1
|(див.) згідливий
неспілий|1
|(про овочі, збіжжя тощо) недоспілий|(про овочі, збіжжя тощо) нестиглий|(про овочі, збіжжя тощо) недостиглий|зелений
неспірний|1
|(див.) забарний
несплячки|1
|(див.) безсоння
несподіваний|1
|(рідше) нежданий|(що стався в результаті збігу обставин) випадковий|(що стався проти всякого сподівання) раптовий|(про смерть) наглий|(про смерть) нагальний
несподівано|1
|зненацька|раптово|нагло|(пор.) несподіваний
неспокій|1
|(про псих. стан) занепокоєння|(в передчутті небезпеки, нещастя) тривога
неспокійний|1
|(про душевний стан) тривожний|(за кого, за що) занепокоєний|(за кого, за що) стурбований|(пор.) неспокій
неспокійно|1
|(див.) тривожно
несправедливий|1
|(див.) кривдний
несправедливість|1
|(див.) кривда
неспроможний|1
|(зробити що) нездатний|(теоретично) непереконливий|(через брак достатньої аргументації – ще) необґрунтований|(через брак достатньої аргументації – ще) безґрунтовний|(підсил.) безпідставний
неспроможність|1
|нездатність|непереконливість|необґрунтованість|безґрунтовність|безпідставність|(пор.) неспроможний
неставати|1
(чого) (безос.)|(див.) невистачати
несталий|1
|(про погляди, характер) нестійкий|(підсил.) хиткий|(підсил.) хисткий|(підсил.) хитливий|(про настрій, погоду) мінливий|(про настрій, погоду) перемінний
несталість|1
|нестійкість|хиткість|хисткість|хитливість|мінливість|перемінність|(пор.) несталий
нестатечний|1
|(див.) легковажний
нестатки|1
|недостатки|(підсил.) нужда|(підсил.) нужда (рідк.)|(підсил.) злидні
нестача|1
|(див.) брак
нестерпний|1
|(про біль, спеку тощо) нестерпучий|(що його годі перенести) невиносний|(що його годі перенести) непереносний
нести|1
(чим) (безос.)|(див.) відгонити
нестиглий|1
|(див.) неспілий
нестися|1
(бистрим рухом)|(див.) мчати|(див.) мчатися
нестихаючий|1
|(див.) незмовкаючий
нестійкий|1
|(див.) несталий
нестійкість|1
|(див.) несталість
нестримний|1
|(див.) невгамовний
нестяма|1
|(рідше) нестям|несамовитість
нестямний|1
|(див.) безтямний
нестямно|1
|(див.) безтямно
несучий|1
|покликаний нести|носій|(опору) підтримковий|хребетний|плечовий|(струм) тяговий|головний|(образн.) з ношею|ск. -носець|-носій|-носний (напр. зброєносець|крило-носій|смертоносний)
несучка|1
|(див.) курка
несхвальний|1
|(про відзив) неприхильний|(що заслуговує осудження) осудний|(що заслуговує осудження) непохвальний
несхожий|1
|(див.) неоднаковий
нетверезий|1
|підпилий|(підсил.) охмелілий|(підсил.) п’яний
нетерпіння|1
|(розм.) нетерплячка|(розм.) невидержка|(фам.) нетерпець
нетіпанка|1
|(див.) неохайна
нетіпаха|1
|(див.) неохайна
нетривалий|1
|(див.) скороминучий
нетрі|1
|(див.) гущавина
нетяга|1
|(див.) бездомник
нетямовитий|1
|(небистрий на розум) некмітливий|(небистрий на розум) недогадливий
нетямущий|1
|(небистрий на розум) некмітливий|(небистрий на розум) недогадливий
неуважний|1
|(див.) недбалий
неув’ядний|1
|(див.) безсмертний
неугавний|1
|(див.) безугавний
неугавно|1
|(див.) безугавно
неук|1
|(книжн.) профан|невіглас
неумисне|1
|(див.) ненавмисно
неумисно|1
|(див.) ненавмисно
неумолимий|1
|(див.) невблаганний
неуспіх|1
|невдача|(цілковитий) провал
нехитрий|1
|(див.) невигадливий
нехіть|1
|неохота|(рідко) знеохота
нехороше|1
|(див.) негарно
нехороший|1
|(див.) негарний
нехотячи|1
|(див.) ненавмисно
нехтувати|1
(кого, що і ким, чим)|не дбати (про кого, про що)|занедбувати|занехаювати (кого, що)|(про неуважне ставлення до кого, до чого) ігнорувати (кого, що)
нецензурний|1
|(див.) непристойний
нецікавий|1
|(що не збуджує зацікавлення) неінтересний|(що не виявляє зацікавлення – про людину) недопитливий
нечемний|1
|(див.) неввічливий
нечепура|1
|(див.) неохайна
нечепурний|1
|(див.) неохайний
нечистий|1
|(підсил.) брудний|(про забруджену воду) каламутний|(про забруджену білизну розм. – зрідка) чорний
нечистота|1
|(підсил.) бруд
нечіткий|1
|(про почерк) нерозбірний|(про почерк) нерозбірливий|(пор.) невиразний
нечуваний|1
(щодо своєї винятковості)|(див.) небувалий
нечулий|1
|(до людського горя тощо) нечутливий|(без співчуття) байдужий|(підсил. – про жорстокосердого) бездушний
нечупара|1
|(див.) неохайна
нечупарний|1
|(див.) неохайний
нечутний|1
|(див.) тихий
нечутно|1
|(див.) тихо
нешанобливий|1
|(див.) неповажливий
нещадний|1
|(підсил.) безпощадний|(пор.) безжалісний
нещасний|1
|(про вияв співчуття) бідолашний|(про вияв співчуття) бідний|(про вияв співчуття) сердешний|(без щастя – долі) безталанний|(розм.) бездольний|(рідше) безщасний
нещастя|1
|(див.) біда|(див.) лихо
нещирий|1
|(про людину) фальшивий|(про почуття тощо) удаваний
нещирість|1
|(див.) удаваність
нещиро|1
|(див.) удавано
неясний|1
|(щодо змісту) незрозумілий
нива|1
|(широка) лан|(пор.) поле
нидіти|1
|(див.) животіти
нижній|1
|(див.) долішний
низ|1
|(див.) спід
низати|1
(що)|нанизувати (на що)
низина|1
|низькоділ|низовина
низка|1
|(намиста – ще) разок|(пор.) в’язка|(пор.) ряд
низький|1
|невисокий|(на зріст – ще) малий|(на зріст – ще) малорослий|(пор.) підлий
низькість|1
|(див.) підлість
низькоділ|1
|(див.) низина
низькорослий|1
|(див.) малорослий
низовина|1
|(див.) низина
никати|1
|(див.) сновигати
никнути|1
|(див.) хилитися
нині|1
|(див.) тепер
нинішній|1
|(див.) теперішній
ниряти|1
|(див.) поринати
нити|1
|(див.) боліти
ниць|1
|лицем до землі|долілиць
ниций|1
|(див.) підлий
ницість|1
|(див.) підлість
ницьма|1
|лицем до землі|долілиць
нишкати|1
|(див.) шастати|(див.) шастатися
нишкнути|1
|(див.) замовкати|(див.) стихати
нишком|1
|(підсил. розм.) нишком-тишком|(підсил. розм.) тишком-нишком|(щоб ніхто не бачив) крадькома|(щоб ніхто не знав) потай|(щоб ніхто не знав) потайки|(пор.) стиха
нишпорити|1
|(див.) шукати
нищення|1
|(див.) руйнування
нищий|1
|(див.) жебрак
нищитель|1
|(див.) руїнник
нищити|1
|(див.) розгромлювати|(див.) руйнувати
нищівний|1
|(про удар ворогові) розтрощувальний
ніби|1
|(див.) наче
ніжний|1
|(про риси обличчя, будову тіла і под.) делікатний|(про риси обличчя, будову тіла і под.) тендітний|(в дотику) м’який|(про смак тощо) тонкий
ніздрюватий|1
|(див.) дірчастий
нікчемний|1
|(див.) негодящий
німота|1
|(див.) мовчання
німотствувати|1
|(див.) мовчати
німувати|1
|(див.) мовчати
ніс|1
|(образно про кирпатий) (фам.) кирпа
нісенітний|1
|(підсил.) безглуздий|(підсил.) абсурдний
нісенітниця|1
|(див.) дурниця|(див.) безглуздя|(див.) теревені
нічниці|1
|(див.) безсоння
нічогенький|1
|(див.) непоганий
нічогенько|1
|(див.) непогано
ніякий|1
|(див.) жодний
ніяковіти|1
|(див.) бентежитися
ніяково|1
|(див.) соромно
новина|1
|(див.) цілина
новобагатько|1
|(див.) нувориш
новобранець|1
|призовник|(за кріпацьких часів) (заст.) рекрут|(за кріпацьких часів) некрут
новопоселенець|1
|(див.) поселенець
новоселець|1
|(див.) поселенець
новосілля|1
|(про гостину на новій квартирі) вхідчини|(про гостину на новій квартирі) входини
ногавиці|1
|(див.) штани
нора|1
|(див.) глушина
норов|1
|(див.) вдача
норовистий|1
|(див.) упертий
норовитися|1
|(див.) упиратися
носилки|1
|ноші|(для перенесення мертвих) мари
носталгуючий|1
|охоплений носталгією
ночви|1
|(див.) корито
ноші|1
|(див.) носилки
нувориш|1
|(див.) капіталіст
нуд|1
|(див.) нудьга
нуда|1
|(див.) нудьга
нудьга|1
|скука|(від безвілля тощо) нудота|(обл.) нуд|(обл.) нуда|(обл.) нуди
нудьгувати|1
|(за ким) скучати|(з туги, також від безвілля тощо) – нудитися|(фольк.) білим світом нудити|(пор.) тужити
нуди|1
|(див.) нудьга
нудити|1
(безос.)|(рідше) млоїти|(заст.) вадити (кого і кому)
нудитися|1
|(див.) нудьгувати
нудний|1
|скучний
нудно|1
|(див.) скучно
нужда|1
|(див.) нестатки
нужденний|1
|(див.) бідний|(див.) жалюгідний
нужденно|1
|(див.) убого
нуртувати|1
|(див.) хвилювати
нуртуючий|1
|розбурханий|розхвильований|клекотливий|бурхливий|кипучий|розшалілий|розгойданий
нутро|1
|(див.) живіт
нутрощі|1
|(черевної порожнини) (розм.) бебехи|(черевної порожнини) тельбухи
обапіл|1
|(див.) дошка
обачний|1
|обачливий|(в небезпечній ситуації) обережний
оббирати|1
(кого) (розм.)|(про здирство) обдирати|(підсил. – звичайно докон.) облупити|обголити
оббризкувати|1
|(див.) сприскувати
оббріхувати|1
(кого)|(див.) обмовляти
обважнілий|1
|(див.) тяжкий
обвалюватися|1
|(про будинок, стіну тощо) завалюватися|(про землю і под.) обсуватися
обвивати|1
|обмотувати|обкручувати
обвикати|1
|(див.) звикати|(див.) освоюватися
обвинувачувати|1
|винуватити
обганяти|1
|(див.) випереджати
обглодувати|1
|(див.) об’їдати
обговорення|1
|(див.) обміркування
обговорювати|1
|(див.) обмірковувати
обголити|1
|(див.) оббирати
обгортати|1
|(про туман) огортати|(про туман) оповивати|(про туман) повивати
обгортка|1
|(див.) обкладинка
обгризати|1
|(див.) об’їдати
обдарований|1
|(див.) талановитий
обдарованість|1
|талант
обдаровувати|1
|(див.) наділяти
обдертися|1
|обідратися|(зносити одяг) обноситися|(розм.) обшарпатися
обдивлятися|1
|(див.) оглядати
обдирати|1
(що)|(шкіру, кору тощо) облуплювати|(пор.) оббирати
обділяти|1
|(див.) наділяти
обдумувати|1
|(див.) обмірковувати
обдурювання|1
|(див.) обман
обдурювати|1
|(див.) обманювати
об’єднаний|1
|(див.) спільний
об’єднувати|1
|(для спільної мети) гуртувати|(пор.) єднати
об’єднуватися|1
|гуртуватися|(тісніше) єднатися
обеззброюючий|1
|(див.) роззброюючий
обезлюдніти|1
|(див.) спустіти
об’єм|1
|(див.) обсяг
об’ємистий|1
|(див.) укладистий
обережний|1
|(що виявляє настороженість) сторожкий|(пор.) обачний
оберігати|1
|(від ушкодження тощо) охороняти|(від ворожих дій і под.) стерегти
обертати|1
|(на другий бік) перевертати|(сторінки книжки і под.) перегортати
обжера|1
|(див.) ненажера
обжерливий|1
|(див.) ненаситний
обзиватися|1
|(див.) відзиватися
обичай|1
|(див.) звичай
обідаючий|1
|звиклий обідати|зайнятий обідом|за обідом
обідранець|1
|(див.) халамидник
обідратися|1
|(див.) обдертися
обіжник|1
|(канц., офіц.) циркуляр
обізнаний|1
(з чим)|ознайомлений|знайомий
обіймати|2
|(див.) обхоплювати|(див.) охоплювати
|(див.) обхоплювати
обійстя|1
|(див.) садиба
обік|1
|(див.) біля|(див.) рядом
обімлівати|1
|(див.) зомлівати
обімлілий|1
|(див.) зомлілий
обірванець|1
|(див.) халамидник
обіцянка|1
|(більш урочисто) обітниця|(не робити чого) (розм.) зарік|(не робити чого) зарок
обіцяючий|1
|готовий обіцяти|щедрий на обіцянки|обіцяльник|перспективний|повен надій
об’їдати|1
|(що-небудь тверде) обгризати|(рідше) обглодувати|(фрукти, овочі з усіх боків) обкушувати
об’їжджати|1
|(див.) обминати
обкладинка|1
|(м’яка паперова – о ще) обгортка|(тверда) оправа|(тверда) палітурка
обкручувати|1
|(див.) обвивати
обкутувати|1
|(для захисту від холоду) окутувати|(для захисту від холоду) укутувати|(рідше) (розм.) обтулювати
обкушувати|1
|(див.) об’їдати
обладнання|1
|(див.) устаткування
обладнувати|1
|(див.) устатковувати
область|1
|(див.) галузь
обледеніння|1
|обмерзлість|обмороження|обмерзнення|обмерзання
обледеніти|1
|обмерзнути|обморозити
облесливий|1
|підлесливий|улесливий|лестивий
облесник|1
|лестун|підлесник|(знев.) підлабузник|(знев.) підлиза|(рідше) підлизень|(рідше) підлизник
облещувати|1
(кого)|(див.) лестити (кому)
обличчя|1
|лице|вид|(рідше) фізіономія|(рідше) (фольк. обл.) образ|(пор.) пика
обліг|1
|(див.) пар
облітати|1
|(див.) опадати|(див.) обпадати
обломок|1
|(див.) відламок
облуда|1
|(про нещирість) фальш|(про нещирість) лицемірство
облудний|1
|(про нещирого) фальшивий|(про нещирого) лицемірний
облудник|1
|(див.) лицемір
облудниця|1
|(див.) лицемірка
облудність|1
|(див.) удаваність
облудно|1
|(див.) удавано
облупити|1
|(див.) оббирати
облуплювати|1
|(див.) обдирати
облягати|1
|(див.) обступати
облямівка|1
|(нашивка по краях одягу) лямівка|(нашивка по краях одягу) обшивка|(по краях дорогої тканини) габа
облямовувати|1
|(по краях одягу) лямувати|(по краях одягу) обшивати
обмазувати|1
|(глиною тощо – ще) обмащувати|(забруднювати обличчя і под.) обмурзувати|(забруднювати обличчя і под.) замурзувати
обман|1
|(довірливих) обдурювання|(довірливих) одурювання|(розм.) дурисвітство|(обл.) ошуканство
обманщик|1
|обманник|(розм.) плутяга|(розм.) дурисвіт|(розм.) пройдисвіт|шельма|шалапут|(обл.) ошуканець|(пор.) шахрай
обманювати|1
|(довірливих) обдурювати|(довірливих) дурити|(довірливих) ошукувати (обл.)|(в сподіваннях) підводити
обмащувати|1
|(див.) обмазувати
обмежений|1
(перен.)|(про людини) недалекий|(розм.) бідний на розум|(розм.) недоумкуватий
обмежуючий|1
|здатний [покликаний|призначений] обмежити|обмежувач|обмежувальний|межовий|для обмеження
обмерлий|1
|(див.) зомлілий
обминати|1
|(перешкоду, небезпечне місце і под.) обходити|(тільки їдучи) об’їжджати
обмирати|1
|(див.) зомлівати
обміжок|1
|(див.) межа
обмілина|1
|(див.) мілина
обмірковувати|1
|обдумувати|(разом з іншими) обговорювати
обміркування|1
|обговорення|(пор.) обмірковувати
обмова|1
|(злобна) наговір|(брехлива) наклеп
обмовляти|1
(кого)|(злобно) наговорювати (на кого)|(брехливо) набріхувати|(розм.) оббріхувати (кого)|клепати (на кого)
обмовник|1
|(сильніше) наклепник|(що розпускає плітки, образно – зрідка) плетун
обмовницький|1
|наклепницький|(пор.) обмовник
обмотувати|1
|(див.) обвивати
обмурзувати|1
|(див.) обмазувати
обніжок|1
|(див.) межа
обнімати|1
|(див.) обхоплювати|(див.) охоплювати
обноситися|1
|(див.) обдертися
обов’язковий|1
|(див.) неодмінний
обов’язково|1
|конче|доконче|доконечне|доконечно|(підсил.) неодмінно
обов'язуючий|1
|обов'язковий для кого|імперативний|нормативний|змушений зобов'язати|(юр.) зобов'язальний
оболок|1
|(див.) хмара
оболоки|1
|(див.) хмара
оболонь|1
|(див.) лука
оболонка|1
|(див.) шибка
обопільний|1
|(див.) взаємний
обора|1
|(див.) загорода
оборона|1
|(див.) захист
оборонець|1
|захисник|(юр.) адвокат|(пор.) заступник
оборонний|1
|(див.) захисний
обороняти|1
|боронити|захищати|(при нападанні – ще) відстоювати|(від напасників, собак тощо) відбороняти
обпадати|1
|(про листя тощо) облітати|(про листя тощо) осипатися|(про листя тощо) обсипатися
обпалювати|1
|(про ушкодження полум’ям, також сонячним промінням) обсмалювати
обрадіти|1
|(див.) зрадіти
обрадуватися|1
|(див.) зрадіти
ображати|1
|(погордливим ставленням до кого, до чого) зневажати
ображаючий|1
|звиклий ображати|готовий [здатний] образити|(вираз) сповнений образи|образливий для кого|дошкульний|гострий|(порівн.) кривдячий
образ|1
|(див.) обличчя
образа|1
|зневага|(пор.) ображати
образливий|1
|зневажливий|(пор.) ображати
обрезклий|1
|(див.) брезклий
обрив|1
|урвище|(крутий) круча|(стрімкий) (рідк.) строма|(обл.) бескид|(обл.) бескед|(обл.) бескет
обривистий|1
|(див.) стрімкий
обривистість|1
|(див.) стрімкість
обривисто|1
|(див.) стрімко
обриднути|1
|(див.) набриднути
обрис|1
|контур
обрідкуватий|1
|(див.) рідкий
обрідний|1
|(див.) рідкий
обрізувати|1
|обтинати|(волосся тощо) обстригати
обрій|1
(прям.)|(про небесну сферу) горизонт|(про небесну сферу) небозвід|(про небесну сферу) небосхил|(про небесну сферу) крайнебо|(простір, що його можна окинути оком) круговид|(простір, що його можна окинути оком) кругозір|(простір, що його можна окинути оком) кругогляд|(поез.) виднокруг|(поез.) видноколо|(поез.) виноколо
оброть|1
|(див.) вуздечка
обрубок|1
|(розм.) оцупок|(рідше) оклецьок
обрубувати|1
|(див.) обтинати
обрус|1
|(див.) скатерка
обручка|1
|(див.) каблучка
обрюзглий|1
|(див.) брезклий
обсипатися|1
|(див.) опадати|(див.) обпадати
обсікати|1
|(див.) обтинати
обскубати|1
|(пір’я, траву і под. – рідше) скубти|(пір’я, траву і под. – рідше) общипувати
обскубувати|1
|(пір’я, траву і под. – рідше) скубти|(пір’я, траву і под. – рідше) общипувати
обсмалювати|1
|(див.) опалювати|(див.) обпалювати
обставати|1
|(див.) заступатися
обстановка|1
|(див.) ситуація
обстоювати|1
|(свою думку, слушну справу) відстоювати
обстригати|1
|(див.) обрізувати
обступати|1
|(ворога) оточувати|(місто, фортецю і под.) облягати
обсуватися|1
|(див.) обвалюватися
обсяг|1
|об’єм|(щодо розмірів величини прям. і перен) обшир|(знань, поглядів і под.) широчінь|(вкладень у промисловість і под.) розмір
обтинати|1
|(сокирою гілки тощо) обрубувати|(сокирою гілки тощо) обсікати|(лише докон.) (розм.) обчухрати|(пор.) обрізувати
обтіпувати|1
|(див.) обшарпувати
обтріпувати|1
|(див.) обшарпувати
обтулювати|1
|(див.) обкутувати
обтяження|1
|(див.) тягар
обхідливий|1
|(див.) увічливий
обходити|1
|(див.) обминати|(див.) цікавити
обходитися|1
(з ким)|(див.) поводитися
обхоплювати|1
|(рукою) обнімати|(рукою) обіймати
обцас|1
|(див.) каблук
обценьки|1
|(див.) щипці
обчисляти|1
|(див.) вираховувати
обчухрати|1
|(див.) обтинати
обшарпанець|1
|(див.) халамидник
обшарпатися|1
|(див.) обдертися
обшарпувати|1
(розм.)|(рукави тощо) обтріпувати|(рідше) обтіпувати
обшивати|1
|(див.) облямовувати
обшивка|1
|(див.) облямівка
обшир|1
|(див.) обсяг
обширний|1
|(див.) розлогий
обшлаг|1
|(див.) вилога
обшук|1
|(з метою виявлення крадених речей і под.) трус
обшукувати|1
|(робити трус) трусити
общипувати|1
|(див.) обскубувати
об’ява|1
|(див.) оголошення
об’являти|1
|(див.) оголошувати
оволодівати|1
|(див.) опановувати
овочі|1
|(див.) фрукти
огида|1
|(див.) відраза
огидливість|1
|(див.) соромливість
огидний|1
|(див.) гидкий
огиднути|1
|набриднути|обриднути|остогиднути|остогидіти|(пор.) набриднути
огир|1
|(див.) жеребець
огірок|1
|(переспілий) жовтяк
оглупляючий|1
|здатний оступачити|обаранювач|оступачувач|обаранливий|оступачливий
оглядати|1
|озирати|(уважно) обдивлятися
оглядатися|1
|(назад) озиратися|(навкруги) розглядатися|(навкруги) роздивлятися
огненний|1
|(див.) вогняний
огнепальний|1
|(див.) вогнестрільний
огнестрільний|1
|(див.) вогнестрільний
огнистий|1
|(див.) вогняний
огняний|1
|(див.) вогняний
оговтуватися|1
|(див.) освоюватися (з чим)
оголошення|1
(в газетах тощо)|(рідше) об’ява|(більш офіціального характеру) оповіщення|(більш офіціального характеру) оповістка
оголошувати|1
(в газеті тощо)|(рідше) об’являти|(більш офіціально) оповіщати
огорожа|1
|горожа|(з дощок – висока) паркан|(з густо уставлених дощечок – нижча) штахети|(з вертикально уставлених колів) частокіл|(плетена з хворосту) пліт|(плетена з хворосту) тин|(плетена з лози) ліса|(з кущів, живої лози тощо) живопліт|(з горизонтально уложених жердин) вір’я|(з горизонтально уложених жердин) вориння
огортати|1
|(див.) обгортати|(див.) охоплювати
ограда|1
|(див.) стіна
огрядний|1
|повнотілий|повний|(підсил.) опасистий|(пор.) гладкий
огрядність|1
|повність|повнота|(підсил.) опасистість|(підсил.) гладкість
огудина|1
|гудиння|гудина|(пор.) бадилля
огудиння|1
|гудиння|гудина|(пор.) бадилля
огурний|1
|(див.) упертий
огурятися|1
|(див.) упиратися
одвічний|1
|(рідше) відвічний|(що існує споконвіку) споконвічний|(заст.) предковічний|(що існує з давніх-давен) віковий|(що існує з давніх-давен) віковічний|(нескінченний) безвічний
одвічно|1
|(див.) споконвіку
одежа|1
|(див.) одяг
оденки|1
|(див.) гуща
одержувати|1
|(наказ, звання і под.) діставати|(освіту і под.) здобувати
один|1
|(див.) єдиний
одинокий|1
|(див.) самітний
одиноцтво|1
|(див.) самота
одівати|1
|(див.) одягати
одіватися|1
|(див.) убиратися
одіж|1
|(див.) одяг
одіння|1
|(див.) одяг
одіяло|1
|(див.) укривало
однаковий|1
|такий самий|(щодо величини, якості тощо) рівний
однаковість|1
|(див.) тотожність
однаково|1
|(див.) байдуже
однодушний|1
|(в думках і под.) одностайний|(в діях) дружний|(про схвалення, також осудження) одноголосний
однодушно|1
|(див.) одностайно
одноземець|1
|(див.) земляк
однозначний|1
|(див.) тотожний
однозначність|1
|(див.) тотожність
одноліток|1
|(див.) ровесник|(див.) ровесниця
одноманітний|1
|(книжн.) монотонний
односердно|1
|(див.) одностайно
одностайний|1
|(див.) однодушний
одностайно|1
|однодушно|(рідше) односердне
одоробало|1
|(див.) доробало
одоробло|1
|(див.) доробало
одр|1
|(див.) постіль
одружений|1
|жонатий|(про жінку) одружена|(про жінку) заміжня|(про жінку) замужня
одруження|1
|(див.) шлюб
одружитися|1
|оженитися|побратися|(рідше) подружитися|(в загсі) зареєструватися|(церковним шлюбом) повінчатися
одружуватися|1
|(див.) женитися
одряхліти|1
|(див.) постаріти|(див.) постарітися
одубіти|1
|(див.) заклякнути
одужувати|1
|(див.) видужувати
одур|1
|запаморочення|(розм.) дур|(розм.) одуріння
одуріти|1
(розм.)|здуріти|очманіти|(рідше) ошаліти
одурманювати|1
|(див.) дурманити
одурманюючий|1
|(див.) дурманний
одурювання|1
|(див.) обман
одуряти|1
|(див.) дурманити
одуряючий|1
|(див.) дурманний
одутливий|1
|(див.) брезклий
одчайдушний|1
|(див.) відважний|(див.) розпачливий|(див.) шибайголова
одчайдушність|1
|(див.) відвага
одчайдушно|1
|(див.) сміливо
одяг|1
|одежа|одіж|одіння|(про костюм) убрання|(про костюм) убір|(здебільшого жіночий) наряд
одягати|1
(кого)|одівати|(гарно) убирати|(пишно) наряджати
одягатися|1
|(див.) убиратися
одягний|1
|(див.) нарядний
ожеледиця|1
|ожеледь|(пор.) лід
оженитися|1
|(див.) одружитися
ожеред|1
|(див.) скирта
оживати|1
|відживати|(перен.) відроджуватися|(перен.) воскресати
оживляти|1
|(прям.) відживляти|(перен. – в пам’яті минуле тощо) воскрешати|(про спомини – зрідка) відсвіжувати|(про спомини – зрідка) відсвіжати
оживляючий|1
|здатний відживити|воскреситель|відживний|живлющий|животворний|живодайний|(мед.) реанімаційний
ожидати|1
|(див.) чекати
озвірілий|1
|(з люті) оскаженілий|(з люті) знавіснілий|посатанілий|(пор.) розлючений
озвіріти|1
|(див.) розлютитися
оздоба|1
|(див.) прикраса
оздоблювати|1
|(див.) прикрашати
оздобляти|1
|(див.) прикрашати
оздоровний|1
|(див.) цілющий
озиватися|1
|(на заклик) відгукуватися|(на заклик) відкликатися|(на заклик) окликатися|(див. ще) відзиватися
озимина|1
|(див.) вруна
озирати|1
|(див.) оглядати
озиратися|1
|(див.) оглядатися
озія|1
|(див.) громада
озлиднілий|1
|(див.) збіднілий
озлидніти|1
|(див.) збідніти
озлість|1
|(див.) досада
ознайомлений|1
|(див.) обізнаний
окіл|1
|(див.) околиця
окіп|1
|(див.) окоп
окладати|1
(перен.)|(див.) бити
оклецьок|1
|(див.) обрубок|(див.) товстун
окликатися|1
|(див.) озиватися
околиця|1
|округа|(рідше) окіл
околишній|1
|(що знаходиться навколо) навколишній|(що знаходиться навколо) навкружний|(здебільшого про місцевість і населення) довколишній
околот|1
|(див.) сніп
окоп|1
|окіп|військ|траншея|(рідше) шанець
окорок|1
|окіст
окраєць|1
|(див.) скиба|(див.) скибка
окраса|1
|(див.) прикраса
окрашати|1
|(див.) прикрашати
окремий|1
|осібний|(взятий порізно) поодинокий (випадок і под.)
окремо|1
|осібно|нарізно
окріп|1
|кип’яток|(обл.) вар
округа|1
|(див.) околиця
округлий|1
|(див.) круглий
оксамит|1
|(див.) бархат
оксамитний|1
|(див.) бархатний
оксамитовий|1
|(див.) бархатний
окутувати|1
|(див.) обкутувати
олжа|1
|(див.) неправда
омана|1
|(див.) марево
онуча|1
|(див.) ганчірка
опадати|1
|(про листя тощо) облітати|(про листя тощо) осипатися|(про листя тощо) обсипатися
опалювати|1
|(про ушкодження полум’ям, також сонячним промінням) обсмалювати
опам’ятатися|1
|(прийти до пам’яті) отямитися|(після зомління тощо) опритомніти|(прийти до розуму) схаменутися|охаменутися|(після сну) (розм.) очуматися|(після сну) прочуматися|(після сну) прочунятися
опановувати|1
(що)|оволодівати (чим)|(цілком засвоювати що) освоювати
опасистий|1
|повний|повнотілий|(пор.) гладкий
опасистість|1
|(див.) огрядність
оперезати|1
|(див.) ударити
оперіщити|1
|(див.) ударити
опецьок|1
|(див.) товстун
опинатися|1
|(див.) упиратися
опинитися|1
|(див.) потрапити
опікуватися|1
|(див.) піклуватися
опісля|1
|(див.) потім
оповивати|1
|(див.) обгортати|(див.) укривати
оповиватися|1
|(див.) укриватися
оповідь|1
|(див.) оповідання
оповідання|1
(в усній формі)|розповідь|оповідь|оповість|(рідк.) повість
оповідати|1
|(див.) розказувати
оповість|1
|(див.) оповідання
оповістка|1
|(див.) оголошення
оповіщати|1
|(див.) оголошувати
оповіщення|1
|оповістка
опоганювати|1
|(див.) поганити|(див.) спотворювати
ополоник|1
|(див.) ложка
ополонка|1
|полонка|(невелика) (рідк.) кадовбина
оправа|1
(книжки)|палітурка|(див. ще) обкладинка
опрацьовувати|1
(тему і под.)|розробляти
опритомніти|1
|(див.) опам’ятатися
опришок|1
|(див.) розбійник
опромінювати|1
|(див.) осявати
опудало|1
|(див.) страхопуд|(див.) чуперадло
опухати|1
|(див.) брезкнути
опухлий|1
|(див.) брезклий
оп’яняти|1
|(див.) дурманити
оп’яняючий|1
|(див.) дурманний
оп'яняючий|1
|здатний захмелити|п'янкий|п'янливий|(за)паморочливий|п'янкуватий|хмільний|млосний
оранда|1
|(див.) корчма
орати|1
|(образно про цілину) піднімати|(стерню після жнив) (с.-г.) лущити
оратор|1
|(див.) промовець
орач|1
|плугатар|(фольк.) ратай
організовуватися|1
|(див.) єднатися
організуючий|1
|здатний [покликаний] організувати|організатор|організаційний|організаторський|для організації
орда|1
|(див.) юрба
оригінал|1
(про своєрідну людину)|(див.) дивак
оригінальний|1
|(див.) своєрідний
оригінальність|1
|(див.) своєрідність
оригінально|1
|(див.) своєрідно
орудувати|1
(ким)|(див.) верховодити
осад|1
|(на дні рідини) гуща|(обл.) фус
осадкуватий|1
|(див.) присадкуватий
осатанілий|1
|(див.) розлючений
осатаніти|1
|(див.) розлютитися
освідомлюючий|2
|здатний [покликаний] освідомити|освідомлювач|освідомлювальний|освідомчий
|(див.) інформуючий
освіжающий|1
|покликаний [здатний] відсвіжити|відсвіжувач|відсвіжущий|відсвіжливий|для відсвіження|(образн.) сповнений свіжости
освітлювати|1
|(рідше) освічувати|(підсил.) осявати
освічений|1
|(див.) письменний|(див.) учений
освічувати|1
|(див.) освітлювати
освоювати|1
|(див.) опановувати
освоюватися|1
(з чим)|призвичаюватися (до чого)|(рідше) обвикати|(розм.) оговтуватися (де)
оселедець|1
(козацький)|(див.) чуб
оселя|1
|(місце проживання) житло|(пор.) садиба
оселятися|1
|поселятися|осідати
осипатися|1
|(див.) опадати|(див.) обпадати
осібний|1
|(див.) окремий
осібно|1
|(див.) окремо
осідати|1
|(див.) оселятися
оскаженілий|1
|(див.) озвірілий
оскард|1
|(див.) сапа
оскверняти|1
|(див.) поганити
осколок|1
|(див.) відламок
ослабати|1
|(див.) слабнути
ослаблий|1
|знесилений|(розм.) підупалий (на силах)|охлялий|(пор.) ослабнути
ослабнути|1
|знесилитися|(розм.) підупасти (на силах)|(від недоїдання) охлянути|(від старості) (рідк.) зледащіти
ослін|1
|(див.) лава
осмислювати|1
|(див.) усвідомлювати
осмілитися|1
|(див.) посміти
осмілюватися|1
|(див.) насмілюватися
основа|1
|(те, на чому щось будується) засада|(те, на чому щось будується) підвалина|(частіше мн.) підвалини|(пор.) суть
основний|1
|головний|(що стосується самої суті чого) істотний|(що стосується самої суті чого) кардинальний
основоположник|1
|(див.) засновник
основуватися|1
|(див.) ґрунтуватися
особа|1
|(книжн.) персона|(пор.) людина
особливий|1
|(відмінний від інших) своєрідний
особливість|1
|своєрідність|(пор.) властивість
особливо|1
|(див.) своєрідно
особняк|1
|(див.) будинок
осоружний|1
|(див.) ненависний
оспалий|1
|(див.) сонливий
оспівувати|1
|(див.) вихваляти
оспорювати|1
|(див.) заперечувати
останки|1
|(див.) труп
останній|1
|(що знаходиться на кінці) кінцевий|(що визначає межу в часі) крайній (строк)
останок|1
|(див.) решта
остаточно|1
|(див.) цілком
остерігати|1
|перестерігати|застерігати
остигати|1
|вистигати|холонути|простигати
остобісіти|1
|(див.) остогиднути
остовпілий|1
|(див.) сторопілий
остовпіти|1
|(див.) сторопіти
остогидіти|1
|(фам.) осточортіти|(фам.) остобісіти|(пор.) набриднути
остогидливий|1
|(див.) набридливий
остогиднути|1
|(фам.) осточортіти|(фам.) остобісіти|(пор.) набриднути
осторога|1
|(див.) пересторога
осточортіти|1
|(див.) остогиднути
острах|1
|(див.) страх
острог|1
|(див.) в’язниця
острога|1
|(див.) шпора
острожний|1
|(див.) тюремний
острожник|1
|(див.) в’язень
остуджувати|1
|(див.) охолоджувати
оступатися|1
(за кого, за ким)|(див.) заступатися
остюк|1
|(див.) шпичка
осуд|1
|(про несхвальний відзив) осудження|(про несхвальний відзив) засудження|(пор.) догана
осуджувати|1
|(про несхвальний відзив) засуджувати
осудний|1
|(див.) непохвальний
осявати|1
|(промінням) опромінювати|(пор.) освітлювати
осягати|1
|(див.) досягати
осягнути|1
(розумом)|(див.) збагнути
осяйний|1
|ясний|(підсил. – зрідка) променистий
отава|1
|(див.) трава
отаман|1
|(див.) ватажок
отара|1
|(див.) череда
отелешити|1
|(див.) ударити
отетеріти|1
|(див.) сторопіти
отець|1
|(див.) батько
оторопілий|1
|(див.) сторопілий
оторопіти|1
|(див.) сторопіти
оточення|1
|(див.) середовище
оточувати|1
|(див.) обступати
оточуючий|1
|здатний оточити|зайнятий оточенням|навколишній|довколишній|(мур) обвідний|оточення|довкілля|[оточуюче середовище] довкілля
отямитися|1
|(див.) опам’ятатися
охайний|1
|чепурний|(про кімнати і под.) чистий|(зрідка) (обл.) кукібний|(зрідка) кукібливий
охайність|1
|(див.) чистота
охайно|1
|(див.) чисто
охаменутися|1
|(див.) опам’ятатися
охлявати|1
|(див.) слабнути
охлялий|1
|(див.) ослаблий
охлянути|1
|(див.) ослабнути
охмелілий|1
|(див.) нетверезий
охмелятися|1
|(див.) витвережуватися
охолоджувати|1
|(підсил.) остуджувати|(хату, гарячу рідину, розм. ще) студити
охолоджуватися|1
|(див.) простигати
охоплювати|1
|(з усіх боків – ще) обхоплювати|(про почуття, сон і под.) обнімати|(про почуття, сон і под.) огортати|(про почуття, сон і под.) брати|(рідк.) понімати
охоронець|1
|(заст.) хоронитель|(пор.) сторож
охороняти|1
|(виявляючи дбайливість про що) оберігати|(виявляючи пильність – ще) стерегти
охота|1
(до чого, робити що)|(підсил.) бажання|(розм. рідк.) хіть
охоче|1
|радо|(із задоволенням) залюбки
охочий|1
(до чого)|ласий (до чого, на що)|(розм.) голінний
оцупок|1
|(див.) обрубок
очевидець|1
|(див.) свідок
очевидний|1
|(див.) безперечний|(див.) явний
очерет|1
|комиш
очі|1
|(витрішкуваті, опуклі) (розм. фам.) вирла|(вульг.) балухи|(вульг.) баньки
очікувати|1
|(див.) ждати|(див.) сподіватися
очко|1
|(див.) вічко
очманіти|1
|(див.) одуріти
очуматися|1
|(див.) опам’ятатися
очунювати|1
|(див.) видужувати
ошаліти|1
|(див.) одуріти
ошатний|1
|(див.) чепурний|(див.) нарядний
ошелешити|1
|(див.) спантеличити
ошуканець|1
|(див.) обманщик
ошуканство|1
|(див.) обман
ошукувати|1
|(див.) обманювати
ощадливий|1
|(див.) економний
пагін|1
|(бічний) паросток|(у рослин) пасинок|(у насінні) кільчик
пагонець|1
|(бічний) паросток|(у рослин) пасинок|(у насінні) кільчик
пагористий|1
|(див.) горбкуватий
пагорок|1
|горбок|підгірок
пагуба|1
|(див.) згуба
падати|1
|(див.) валитися|(див.) спадати|(див.) дохнути
падіж|1
|(на худобу) пошесть|(заст.) упадок
падковитий|1
|(див.) запопадливий
падло|1
|стерво|(про труп тварини) мертвеччина|(про труп тварини) мертвечина|(розм.) дохлятина|(розм.) здохлятина
падлюка|1
(лайл.)|поганець|негідник|(рідше) (розм.) подляк
пажера|1
|(див.) ненажера
пажерливий|1
|(див.) ненаситний
пазур|1
|кіготь
пай|1
|(див.) частка
пайка|1
|(див.) частка
пакати|1
|(див.) курити
пакостити|1
|(див.) шкодити|(див.) пустувати
пакості|1
|(див.) пустощі
пакт|1
|(див.) договір
пакунок|1
|(див.) клунок
палати|2
(мн.)|(див.) палац
|(див.) горіти
палатка|1
|(див.) буда|(див.) будка|(див.) шатро
палахкотати|1
|(див.) горіти
палахкотіти|1
|(див.) горіти
палац|1
|дворець|(вигадливої, закрутистої архітектури – звичайно) замок|палати (мн.) (заст.) хороми|(поез. рит.) чертог|(пор.) будинок
палаш|1
|(див.) шабля
пальба|1
|(див.) стрілянина
паленіти|1
|(див.) спалахувати
паливода|1
|(див.) шибайголова
палити|1
|(див.) курити|(див.) пекти|(див.) стріляти
палитися|1
|(див.) горіти
палиця|1
|кий|ціпок|палка|гирлига|герлига (обл.)|(грубша) дрючок|(грубша) ломака|(грубша) дубина|(з загнутим горішнім кінцем) костур|(з загнутим горішнім кінцем) клюка|(з загнутим горішнім кінцем) ковінька
паліатив|1
|(див.) захід
палісад|1
|(див.) частокіл
палітурка|1
|(див.) оправа
палка|1
|(див.) палиця
палкий|1
|гарячий|запальний|(пройнятий сильним почуттям – ще) пристрасний|(пройнятий сильним почуттям – ще) жагучий|(підсил.) вогненний
палко|1
|гаряче|пристрасно|жагуче|(пор.) палкий
палючий|1
|(див.) пекучий
паля|1
|(див.) кіл
паляниця|1
|(див.) хліб
паморозь|1
|(див.) іній
пампушка|1
|пампушок|(рідше) пухтелик|(пор.) гладуха
пам’ять|1
|(див.) спомин
пам’ятливий|1
|(що має добру пам’ять) пам’ятущий|(що має добру пам’ять) пам’яткий
пам’ятний|1
|(що його годі забути) достопам’ятний|(підсил.) незабутній|(про події і под.) (книжн.) вікопомний
пам’ятник|1
(твір скульптури)|(на честь якоїсь видатної події – звичайно) монумент
пам’ятущий|1
|(див.) пам’ятливий
пан|1
|(див.) поміщик|(див.) шляхта
пані|1
|(див.) поміщиця
панібрат|1
|(див.) товариш
панібратський|1
|(див.) фамільярний
паніка|1
|(див.) тривога
панічний|1
|(див.) тривожний
панькатися|1
|цяцькатися|(пор.) возитися (з ким, з чим)
панство|1
|(див.) шляхта
пантофлі|1
|(розм.) капці|(розм.) виступці|(обл.) патинки|(пор.) черевики
пантрувати|1
|(див.) доглядати
пануючий|2
|звиклий [покликаний] панувати|пан|володар|владар|господар|панівний|керівний|владущий|владний|владовитий
|(див.) домінуючий
панщанин|1
|(див.) кріпак
папаха|1
|(див.) шапка
папіроса|1
|(див.) цигарка
папіроска|1
|(див.) цигарка
папіросниця|1
|(див.) портсигар
паплюжити|1
|(див.) ганьбити
папороша|1
|(див.) сніг
пар|1
(с.-г.)|(рідше) парина|(про поле під паром – звичайно для випасу) толока|(давно неоране поле) обліг|(давно неоране поле) переліг
парикмахер|1
|перукар|(заст.) голяр|(заст.) цирульник
парина|1
|(див.) пар
парити|1
|(див.) шмагати
парі|1
|(див.) заклад
паркан|1
|(див.) огорожа
паркий|1
|(див.) душний
парко|1
|парно|душно|(пор.) гаряче
парний|1
|(див.) душний
паровоз|1
|локомотив|(розм.) паровик
пароплав|1
|(див.) судно
паросток|1
|(див.) пагін
парта|1
|(див.) лава
партач|1
|халтурник|(що дає забраковану продукцію) бракороб
партачити|1
(знев.)|(про погану роботу) халтурити|(про погану роботу) паскудити|(рідше) капарити
партика|1
|(див.) скиба|(див.) скибка (хліба)
партнерша|1
|партнерка
парубійко|1
|(див.) парубчак
парубок|1
|хлопець|(рідше) молодик|(рідше) молодець|(обл.) леґінь|(пор.) юнак
парубоцький|1
|(див.) юнацький
парубоцтво|1
|(див.) юнацтво
парубчак|1
|парубійко|хлопчина|(рідк. )(заст.) півпарубок|підпарубочий (ім.)
пас|1
|(див.) пояс
пасерб|1
|(див.) син
пасербик|1
|(див.) син
пасинок|1
|(див.) (бот.) пагін|(див.) син
пасистий|1
|(див.) смугастий
пасічник|1
|(див.) бджоляр
пасічництво|1
|(див.) бджільництво
паскуда|1
|(див.) негідник|(див.) негідниця
паскудити|1
|(руки) поганити|(руки) каляти
паскудний|1
|(див.) мерзенний
паскудник|1
|(див.) негідник
паскудниця|1
|(див.) негідниця
паскудність|1
|(див.) підлість
паскудство|1
|(див.) мерзота
пасмо|1
(гірське)|кряж
пасмуга|1
|(див.) смуга
пасовисько|1
|випас|(близько села) вигін|(на полі, що лежить облогом) толока|(гірське в карпатах) полонина|(обл.) пастовень|(обл.) пастівень|(обл.) пастівник
пасовище|1
|випас|(близько села) вигін|(на полі, що лежить облогом) толока|(гірське в карпатах) полонина|(обл.) пастовень|(обл.) пастівень|(обл.) пастівник
пасок|1
|(див.) пояс
пасока|1
|(див.) сукровиця
пастівень|1
|(див.) пасовище
пастівник|1
|(див.) пасовище
пастка|1
|западня|(на вовків) вовківня|(на мишей) мишоловка|(мисл.) капкан|(дерев’яна) (заст.) ступиця
пастовень|1
|(див.) пасовище
пастух|1
|(рогатої худоби) чередник|(рогатої худоби) скотар|(коней) табунник|(коней) стадник|(про овець) (див.) вівчар
патик|1
|(див.) ціпок
патика|1
|(див.) шкапа
патинки|1
|(див.) пантофлі
патлань|1
|(див.) кудлай
патлатий|1
|кудлатий
патлач|1
|(див.) кудлай
патли|1
(фам.)|кудли|космаки|пелехи|(пор.) волосся
патрати|1
|тельбушити|(рідк.) потрошити
патякало|1
|(див.) балакун
патякання|1
|(див.) балаканина
патякати|1
|(див.) просторікати
пах|1
|(див.) запах
пахнути|1
|(рідше) пахтіти|(підсил.) духмяніти|(розм.) душіти
пахощі|1
|(див.) запах
пахтіти|1
|(див.) пахнути
пахучий|1
|(див.) запашний
пацюк|1
|(див.) щур
пашіти|1
|(жаром) жахтіти|(перен. – від приливу крові) горіти|(сильніше) палати|(про щоки – ще) палахкотіти
пашниця|1
|(див.) збіжжя
пашня|1
|(див.) збіжжя
паща|1
|(див.) рот
пащикуха|1
|(див.) цокотуха
певне|1
|(про здогад) мабуть|(про здогад) напевно
певний|1
|(що на нього можна покладатися) надійний|(що на нього можна покладатися) вірний|(що на ділі виявив себе певним, надійним) випробуваний
певно|1
|(про здогад) мабуть|(про здогад) напевно
педагог|1
|(див.) учитель
педантичний|1
|(див.) вимогливий
пейзаж|1
|(див.) краєвид
пекарня|1
|(див.) хлібопекарня
пекельних|1
|(див.) чорт
пекти|1
|(про сонце) палити|(про сонце) жарити|(про сонце) припікати
пекучий|1
|(про сонце) палючий|(пор.) злободенний
пелех|1
|(див.) дід
пелехатий|1
|(див.) кудлатий
пелехи|1
|(див.) патли
пелька|1
|(див.) горло
пеня|1
|(див.) біда|(див.) причепа|(див.) напасть
перебендювати|1
|(див.) вередувати
перебендя|1
|(див.) вередун|(див.) балакун
перебивати|1
(кому, кого)|(в роботі, мові і под.) переривати|(рідк.) перепиняти перебиватися – (див.) перебуватися
перебирати|1
|(див.) вередувати
перебиратися|2
(про зміну одягу)|(див.) передягатися
(через що)|(див.) переправлятися|(див.) переселятися
перебідувати|1
|(див.) перебуватися
перебіжний|1
|(див.) минущий
перебіжчик|1
|(див.) відступник
перебірливий|1
|(див.) вередливий
перебірник|1
|(див.) вередун
перебороти|1
|(див.) подолати
переборювати|1
|(див.) перемагати
перебуватися|1
(при недоліках)|перебиватися|перемагатися|(лише докон.) перебідувати
переваблювати|1
|(див.) переманювати
перевага|1
|(моральна, також щодо інших позитивних якостей) вищість|(розм.) верх
переважати|1
(кого чим)|(див.) перевищувати
переважаючий|1
|найбільш поширений|поширеніший|більший числом|значно більший|численніший|переважний|панівний|з перевагою|на першому місці|(порівн.) домінуючий
переважно|1
|(див.) здебільшого
перевал|1
|(див.) перехід
перевертати|1
|(сіно і под.) перегрібати|(переміщуючи догори дном) перекидати
перевертень|1
|(див.) відступник
перевертом|1
|(див.) перекидом
перевершувати|1
(кого)|(див.) перевищувати
перевесник|1
|(див.) ровесник
перевесниця|1
|(див.) ровесниця
перевищувати|1
(кого)|(чисельністю) переважати|(брати верх над ким силою, мужністю і под.) перевершувати
перевід|1
|(див.) розтрата
перевідник|1
(чого)|(див.) марнотрат
перевірниця|1
|(див.) вередунка
перевіряти|1
|(див.) випробувати
перевіряючий|1
|покликаний перевірити|зайнятий перевіркою|контролер|перевірник|перевіряльник|перевірчий|контрольний|перевіряльний
переводити|1
(що)|(див.) марнотратити|(див.) розтрачувати
переводитися|1
|(див.) вимирати
перевтома|1
|(підсил.) знесилення
переглядатися|1
(з ким)|перезиратися|(рідше) зглядатися|(рідше) зглядуватися|(рідше) ззиратися
перегнивати|1
|(про дерево) трухнути|(про дерево) трухлявіти|(про дерево) порохнявіти
перегодити|1
|(див.) перечекати
перегони|1
(спорт.)|гонки|(кінні – ще) скачки|(тільки верхи) (рідк.) верхогони
перегороджувати|1
|(див.) перепиняти
перегородка|1
|(в скриньці тощо – ще) переділка
перегортати|1
|(див.) обертати
перегрібати|1
|(граблями) перегромаджувати|(сипке лопатою) перегортати|(пор.) перевертати
перегукуватися|1
|(див.) перекликатися
передбачливий|1
|прозорливий|далекоглядний
передвісник|1
|(див.) віщун
передвіщати|1
|(див.) провіщати
передержувати|1
|(див.) переховувати
передихнути|1
|(звести дух) відітхнути|(про задиханого) (розм.) відсапнути|(про задиханого) відсапатися|(від плачу, від кашлю) відхлинути|(від плачу, від кашлю) відхлинутися
передишка|1
|(див.) відпочинок
переділка|1
|(див.) перегородка
передмістя|1
|(див.) пригород
передній|1
|(щодо місця) перший|(про позицію прям. і перен) передовий
передніше|1
|(див.) давніш
передня|1
|(див.) передпокій
передова|1
|(див.) передовиця
передовий|1
|(див.) передній
передовиця|1
|(про статтю) передова
передпокій|1
|передня|прихожа
передражнювати|1
|(див.) перекривляти
передрікати|1
|(див.) пророкувати
передруковувати|1
|(див.) переписувати
передсвітанковий|1
|(див.) досвітній
передуючий|1
|попередній|(фраз.) відомий до цього|(віки) колишній|дотеперішній
передчасний|1
|дочасний|(що відбулося рано) ранній
передчасно|1
|дочасно|зарання|(пор.) передчасний
передягатися|1
|переодягатися|перебиратися
переждати|1
|(див.) перечекати
перезиратися|1
|(див.) переглядатися
переінакшувати|1
|(див.) зміняти
переймати|1
(кого)|(див.) перехоплювати
переказувати|1
(зміст баченого і под.)|(своїми словами – рідше) переповідати|(див. ще) розповідати
перекидати|1
|(див.) перевертати
перекидатися|1
|(див.) переправлятися
перекидом|1
|перекидьки|перевертом|шкереберть
перекинчик|1
|(див.) відступник
перекіп|1
|(див.) рів
перекладач|1
|(дипл.) драгоман
перекликатися|1
|(голосно) перегукуватися
переконуватися|1
|(на досвіді) пересвідчуватися|(з цілковитою певністю) упевнятися|(з цілковитою певністю) упевнюватися|(рідше) допевнятися|(рідше) допевнюватися
переконуючий|1
|здатний переконати|звиклий [ставши] переконувати|переконувач|переконливий|переконавчий
перекоп|1
|(див.) рів
перекраювати|1
|(див.) перерізувати
перекривляти|1
(кого)|передражнювати
перекручувати|1
|(див.) спотворювати
перекупка|1
(розм.)|торговка|(в образній мові заст. – зрідка) сидуха
перекупник|1
|(див.) перепродувач
перекуска|1
|(див.) закуска
перекушувати|1
|(див.) їсти
перелесник|1
|(див.) спокусник
перелесниця|1
|(див.) спокусниця
переливати|1
(прям.)|(з бочки) переточувати|(рідку страву) пересипати|(крізь цідило) переціджувати
переливатися|1
(барвами)|переливати|мінитися|грати|леліти
переливчастий|1
|(про колір) мінливий
переліг|1
|(див.) пар
перелік|1
|(писаний) список|(писаний) реєстр
перелічувати|1
|перераховувати
перелоги|1
|(див.) корч
перелоговий|1
|(див.) цілинний
переляк|1
|переполох|(рідше) перестрах
переляканий|1
|(див.) сторопілий
перелякатися|1
|(див.) злякатися
перемагати|1
|(силою волі труднощі і под.) переборювати|(лише докон.) подолати|(лише докон.) здолати|(рідк.) здоліти|(тільки фізично) подужати
перемагатися|1
|(при недоліках) (див.) перебуватися
переманювати|1
|(рідше) перенаджувати|(рідше) переваблювати
перемет|1
|(див.) замет
переміна|1
|(частіше) зміна
перемінний|1
|(див.) мінливий
перемінність|1
|(див.) несталість
переміняти|1
|(див.) зміняти
перемішувати|1
|(див.) переплутувати
переміщати|1
|(речі) переставляти|(про людей на інше місце проживання) переселяти
переміщатися|1
|(див.) виселятися
переміщення|1
|(див.) зміна
переміщуватися|1
|(див.) чергуватися
перемовлятися|1
|(див.) сперечатися
перемога|1
|(поез.) звитяга|(про цілковитий успіх ідеї і под.) торжество
перемогти|1
|(див.) побороти
переможець|1
|(поез.) звитяжець
переможний|1
|(поез.) звитяжний|(підсил. – про ідеї тощо) всеперемагаючий|(підсил. – про ідеї тощо) всепереможний
перемудрувати|1
|(див.) перехитрувати
перенаджувати|1
|(див.) переманювати
переодіватися|1
|(див.) передягатися
переодягатися|1
|(див.) передягатися
перепалка|1
(перен.)|(див.) сварка
перепендя|1
|(див.) балакун
перепилювати|1
|(див.) перерізувати
перепиняти|1
|(дорогу тощо) заступати|(рідше) перегороджувати. пар. перебивати (кому, кого)
переписувати|1
|(на друкарській машинці) передруковувати
переплигувати|1
|перестрибувати|перескакувати
переплутувати|1
|(про частини чого-небудь ще) перемішувати|(про частини чого-небудь ще) змішувати
переповідати|1
|(див.) переказувати
переполох|1
|(див.) тривога
перепона|1
|(див.) перешкода
перепочинок|1
|(див.) відпочинок
перепочити|1
|(див.) спочити
переправлятися|1
|(через ріку, гору, балку тощо) перебиратися|(на той бік чогось – рідше) перекидатися|(швидко – лише докон.) (розм.) перехопитися
перепродувач|1
|перекупник|(коней, худоби) баришник
перераховувати|1
|(див.) перелічувати
перервати|1
|(розмову і под.) урвати|(переговори) припинити|(пор.) перебивати
переривати|1
|(див.) перебивати
перерізувати|1
|перетинати|(пополам) перекраювати|(пилою) перепилювати
пересвідчуватися|1
|(див.) переконуватися
переселенець|1
|виселенець|(про того, хто в еміграції) емігрант
переселяти|1
|(див.) переміщати
переселятися|1
|(добровільно) виселятися|(на нову квартиру) перебиратися|(про емігранта – в чужу країну) емігрувати
пересердя|1
|(див.) гнів
пересипати|1
|(див.) переливати
пересихати|1
|(див.) смагнути
пересідатися|1
(про мороз)|(див.) слабшати
пересічний|1
|(див.) звичайний
перескакувати|1
|(див.) переплигувати
переслідування|1
|(див.) гоніння|(див.) утиски
переслідувати|1
|(звіра, ворога) гнати
переслідувач|1
|(див.) гонитель
пересохлий|1
|(див.) засохлий
переспівати|1
|(див.) перестигати
переспілий|1
|(див.) перестиглий
переставати|1
|(про дощ, вітер тощо) ущухати|(про крик тощо) вгавати|(про крик тощо) угавати (лише недокон. і з запереченням)
переставитися|1
|(див.) умерти
переставляти|1
|(див.) переміщати
перестарілий|1
|(див.) застарілий|(див.) старомодний
перестереження|1
|(див.) пересторога
перестерігати|1
|(див.) остерігати
перестигати|1
|(про збіжжя, овочі тощо) переспівати
перестиглий|1
|переспілий|(пор.) перестигати
пересторога|1
|осторога|перестереження|застереження
перестраждати|1
|перетерпіти
перестрах|1
|(див.) переляк
перестрибувати|1
|(див.) переплигувати
перестрівати|1
|(див.) зустрічати
перестрілка|1
|(див.) стрілянина
переступати|1
(закон)|(див.) порушувати
пересувний|1
|(див.) рухомий
пересуди|1
|(див.) поговір
перетерпіти|1
|(див.) перестраждати
перетинати|1
|(див.) перерізувати
переточувати|1
|(див.) переливати
перетримувати|1
|(див.) перераховувати
переулок|1
|(див.) провулок
перехитрити|1
|(розм.) перемудрувати (кого)
перехитрувати|1
|(розм.) перемудрувати (кого)
перехід|1
(місце переходу)|(на ріці) брід|(гірський) перевал
переховувати|1
|(крадені речі) передержувати|(крадені речі) перетримувати
перехопитися|1
|(див.) переправлятися
перехоплювати|1
(кого)|(кинувшись за ким навперейми) переймати
перехрестя|1
|перехресток|(двох доріг) роздоріжжя|(двох доріг) розтока
переціджувати|1
|(див.) переливати
перечекати|1
|переждати|(рідше) перегодити|(заст.) перечасувати
перечити|1
|(див.) суперечити
перечитися|1
|(див.) сперечатися
перешкода|1
|завада|(рідше) перепона
перешкоджати|1
|заважати|бути на заваді|стояти на заваді|заважати
перешкоджаючий,|1
|здатний перешкодити|звиклий перешкоджати|як перешкода|гальмівний для|несприятливий|перешкодливий|поставлений на шляху|для перешкодження
перешкоди|1
|(див.) утруднення
переярок|1
|(див.) ярок
перила|1
|бильця|поручні|поруччя
перістий|1
|(див.) рябий|(див.) смугастий
періщити|1
|(див.) шмагати
перса|1
(мн.)|(див. )грудь
персона|1
|(див.) особа
перстень|1
|(див.) каблучка
перти|1
|(див.) сунути|(див.) жерти
пертися|1
|(див.) сунути
перукар|1
|(див.) парикмахер
перш|1
|спершу|(розм.) поперед|(розм.) попереду
перше|1
|спершу|(розм.) поперед|(розм.) попереду
перший|1
|(див.) передній
пес|1
|(див.) собака
песеня|1
|(див.) щеня
песик|1
|(див.) собачка
песький|1
|(див.) собачий
пестити|1
|пестувати|голубити|(про любовні пестощі) милувати
пеститися|1
|(див.) ластитися
пестливий|1
|(про слова тощо) ласкавий|(про слова тощо) голубливий|(про слова тощо) приголубливий
пестощі|1
|(див.) любощі
пестувати|1
|(див.) пестити
пестун|1
|(про пещену дитину) (розм.) мазун|(пестл.) пестунчик|(пестл.) мазунчик
пестуха|1
|мазуха|(пор.) пестун
песячий|1
|(див.) собачий
петиція|1
|(див.) просьба
петля|1
|(що її можна зашморгнути) зашморг
петрик|1
|(див.) слимак
печаль|1
|(див.) сум
печалити|1
|(див.) смутити
печалитися|1
|(див.) сумувати
печальний|1
|(див.) скорботний
печально|1
|(див.) скорботно
печать|1
|(див.) відпечаток|(див.) тавро
печера|1
|(заст.) вертеп
печійка|1
|(див.) згага
печія|1
|(див.) згага
пика|1
(вульг., лайл.)|морда|мармиза|рило
пил|1
|порох|(що піднявся у повітря) (розм.) курява|(що піднявся у повітря) копіт|(обл.) кура|(рідк.) кушпела
пилити|1
|(див.) порошити
пильний|1
(про людину в роботі)|ревний|запопадливий|(підсил.) невтомний|(підсил.) невсипущий|(що свідчить про посилену увагу) уважний|(про догляд і под.) неослабний|(пор.) настійний|(пор.) старанний
пильність|1
|ревність|запопадливість|невтомність|невсипущість|уважність|неослабність|(пор.) пильний
пильно|1
(працювати)|ревно|запопадливо|невтомно|невсипуще|уважно|неослабно|(пор.) пильний
пильнувати|1
|(про догляд за ким, за чим) доглядати|(про догляд за ким, за чим) глядіти|(розм. рідк.) пантрувати
пильня|1
|(див.) тартак
пиловідсмоктуючий|1
|здатний відсмоктувати пил|для пиловідсмоктування [відсмоктування пилу]|пилосмок|пиловідсмоктувальний
пиловсмоктуючий|1
|здатний всмоктувати пил|для пиловсмоктування [всмоктування пилу]|пилосмок|пиловсмоктувальний
пиндючитися|1
|(див.) пишатися
пиндючний|1
|(див.) пихатий
пиндючність|1
|(див.) бундючність
пинявий|1
|(див.) забарний
пирскати|1
|(див.) хлюпати
пирхати|1
(про тварин)|прихати|(про корову, вівцю) чмихати|(про коней) форкати
писака|1
(знев.)|(про того, хто пише поспіхом, поверхово і под.) борзописець|(про бездарного, що має хворобливу пристрасть до писання) графоман
писальний|1
|(див.) письмовий
писанка|1
|(див.) яйце
писати|1
|(на друкарській машинці) друкувати
писемний|1
|(див.) письмовий
письменний|1
|грамотний|(з високим рівнем освіти) освічений
письменник|1
|(що працює на літературній ниві, публіцист) літератор
письменство|1
|(див.) література
письмовий|1
|(переданий за допомогою письма) писемний (знак)|(про папір, придатний для писання) писальний
писок|1
|(див.) морда|(див.) рот
писулька|1
(фам.)|цидулка|цидулька
питання|1
|(на яке чекаємо відповіді) запитання|(рідк.) запит|(про щось складне для вирішення) проблема
питати|1
|запитувати (кого)|питатися (в кого)
питво|1
|(див.) напій
пити|1
|(жадібно) (вульг.) дудлити|(жадібно) жлуктити|(жадібно) жлуктати|(жадібно) тнути|(поволі всмоктуючи) тягти|(поволі всмоктуючи) цмулити
питимий|1
|(див.) рідний
пиття|1
|(див.) напій
пиха|1
|(порожній, пустий) гонор|(порожній, пустий) чванство|(рідше) високодумство|(пор.) чванливість
пихатий|1
|(що високо несеться) зарозумілий|(що високо несеться) чванливий|(що високо несеться) чванькуватий|(що високо несеться) бундючний|(рідше) високодумний|(розм.) пиндючний|(розм.) гоноровитий|(розм.) гонористий
пихатість|1
|(див.) бундючність
пихато|1
|(див.) згорда
пихкати|1
|(див.) курити
пишатися|1
(про поведінку пихатого, гордовитого)|чванитися|величатися|бундючитися|гордувати|гонорувати|(розм.) приндитися|(рідше) бришкати|(рідше) пиндючитися|(пор.) гордитися
пишний|1
|(про одяг, палати тощо) розкішний|(про бенкет, свято і под.) бучний|(розм.) бундючний
пишнобарвний|1
|(див.) барвистий
пишномовний|1
|(див.) високомовний
пищати|1
|(див.) вищати
пиячити|1
|пити|(потроху) запивати|(в образній мові розм. – зрідка) прихилятися до скляного бога
півень|1
|(обл.) когут|(кастрований) каплун
півзахід|1
(для досягнення мети)|(див.) захід
півпарубок|1
|(див.) парубчак
півсон|1
|(див.) сон
півтемрява|1
|(див.) сутінок
підбадьорюючий|1
|здатний підбадьорити|підбадьорливий|бадьорущуй|бадьористий|бадьорий|для бадьорости
підбивати|1
(кого на що)|(див.) підмовляти
підбиватися|1
|(див.) підніматися
підбивка|1
|(див.) підкладка
підбирати|1
|(див.) підгинати
підбиратися|1
|(див.) підкрадатися
підбити|1
|(див.) підстрілити
підбитий|1
|(див.) підстрілений
підбій|1
|(див.) підкладка підбор – (див.) каблук
підбійка|1
|(див.) підкладка підбор – (див.) каблук
підбурник|1
|(див.) підмовник
підбурювати|1
|(розм.) під’юджувати|(розм.) мутити|(розм.) баламутити|(пор.) підмовляти
підбурювач|1
|(див.) підмовник
підбурюючий|1
|готовий підбурити|підбурювач|підбехтувач|під'юджувач|підбурливий|підбурювальний|під'юдливий
підвал|1
|(для господарських потреб) льох|(для господарських потреб) погріб|(для господарських потреб) склеп|(зрідка) підземелля|(для проживання) (обл. заст.) сутерини
підвалина|1
|(див.) основа
підвалини|1
|(див.) основа
підвертати|1
|(див.) підкоряти
підвищення|1
|(див.) удосконалення
підвищувати|1
|підносити (вище)|(ціни тощо) піднімати|(ціни тощо) підіймати
підвладний|1
|(у відношенні до начальства) підлеглий|(хто в соціальній залежності від кого) підневільний
підвладність|1
|підлеглість|(пор.) підвладний
підвода|1
|(див.) хура
підводити|1
|(див.) обманювати|(див.) піднімати
підводитися|1
(з місця і под.)|(див.) вставати
підгинати|1
|(ноги під себе) підгортати|(ноги під себе) підбирати|(лише докон.) підібгати
підгірок|1
|(див.) пагорок
підглядати|1
|(рідше) піддивлятися|(рідше) підзирати|(з ворожим наміром) (див.) підстерігати
підгорля|1
|(див.) підгруддя
підгортати|1
|(див.) підгрібати|(див.) (ноги) підгинати
підгортатися|1
(до кого)|(див.) підлещуватися
підгострювати|1
|підточувати|(косу мантачкою, бруском) (розм.) підмантачувати
підгризати|1
|(див.) під’їдати
підгрібати|1
(граблями)|(лопатою) підгортати
підгруддя|1
|(рідше) під горл я|(рідше) підшийок|(у бика і под.) воло
піддаватися|1
|здаватися|(гіркій долі, силі тощо) скорятися
піддивлятися|1
|(див.) підглядати
піддобрюватися|1
|(див.) підлещуватися
підживитися|1
|(див.) підкріпитися
підземелля|1
|(див.) підвал
підзирати|1
|(див.) підглядати
підібгати|1
|(див.) підгинати
підіймати|1
|(див.) піднімати
підійматися|1
|(див.) підніматися
підірваний|1
|(див.) розладнаний
під’їдати|1
|підточувати|(про шкідників – ще) підгризати
підказувати|1
|(про суфлера) суфлірувати
підкасувати|1
|(рукави, штани) підкачувати|(рукави, штани) підсукувати
підкидати|1
|(про віз, машину на вибоїстій дорозі) (розм.) гуцати|(натовпом на руках кого) качати
підкладка|1
(одягу)|підбивка|підбійка|підбій
підкоряти|1
|(силою) покоряти|(силою) скоряти|(силою волі, моральними засобами розм. – зрідка) підвертати (під себе)|(силою волі, моральними засобами розм. – зрідка) підхиляти (під себе)
підкорятися|1
|(див.) коритися|(див.) слухатися
підкрадатися|1
|крастися|підбиратися
підкріпитися|1
|(тільки закускою і под. розм. – рідше) підживитися
підкріплювати|1
|(свіжими силами) підсилювати|(правильність погляду, своїх слів і под.) підтверджувати|(доказами) підпирати|(підписом) стверджувати|(рідше) (заст.) покріплювати|(рідше) покріпляти
підкріпляти|1
|(свіжими силами) підсилювати|(правильність погляду, своїх слів і под.) підтверджувати|(доказами) підпирати|(підписом) стверджувати|(рідше) (заст.) покріплювати|(рідше) покріпляти
підкроювати|1
|(див.) підтинати
підкупний|1
|продажний|(про продажну пресу – презирливо) рептильний
підлабузник|1
(розм.)|підлиза|підлизень|(рідше) підлизник|(рідше) підлипайло|(рідше) підшивайло|(фам.) підчихвіст
підлабузництво|1
|(див.) улещання
підлабузниця|1
(розм.)|підлиза|підлизниця|підлипайло|підшивайло|(пор.) підлабузник
підлабузнюватися|1
(розм.)|(про залицяння) лабузнитися|(до кого) (фам.) підсипатися|(перед ким, рідше до кого) запобігати|(перед ким, рідше до кого) упадати|(пор.) підлещуватися
підлащуватися|1
|(див.) підлещуватися
підлева|1
|(див.) підлива
підлеглий|1
|(див.) підвладний
підлеглість|1
|(див.) підвладність
підлесливий|1
|(див.) облесливий
підлесник|1
|облесник|лестун
підлещуватися|1
|підлащуватися|(несхвально) підлабузнюватися|(до жінок) (розм.) підсипатися|(про жінок – ще) підгортатися|(з корисливих мотивів) піддобрюватися|(з корисливих мотивів) примилятися|(зневажливо) підлизуватися
підлива|1
(кул.)|соус|(рідк.) підлева|(рідк.) (діал.) потравка
підлиза|1
|(див.) підлабузник|(див.) підлабузниця
підлизень|1
|(див.) підлабузник
підлизник|1
|(див.) підлабузник
підлизниця|1
|(див.) підлабузниця
підлизування|1
|(див.) улещання
підлизуватися|1
(до кого)|(див.) підлещуватися
підлий|1
|поганий|(про вчинок підсил. – ще) підлотний|(про вчинок підсил. – ще) паскудний|(що принижує людську гідність) недостойний|(що принижує людську гідність) негідний|(що принижує людську гідність) (про вдачу) низький|(що принижує людську гідність) ниций
підлипайло|1
|(див.) підлабузник|(див.) підлабузниця
підлість|1
|підлота|паскудність|недостойність|негідність|низькість|ницість|(пор.) підлий
підліток|1
|підросток|(про хлопця) (обл.) підпарубочий
підлога|1
|поміст|(земляна) долівка|(земляна) діл
підлота|1
|(див.) підлість
підлотний|1
|(див.) підлий
підмантачувати|1
|(див.) підгострювати
підманювати|1
|(див.) спокушати
підмова|1
|(див.) намова
підмовляти|1
|(на що) підбивати|(до злого) підбурювати|(проти кого) під’юджувати|(пор.) намовляти
підмовник|1
|баламут|(до злого) підбурювач|(до злого) підбурник
підмога|1
|підпомога|(матеріальна) запомога|(пор.) допомога
підмостки|1
|(див.) кін
підмурівок|1
|(див.) фундамент
підмурок|1
|(див.) фундамент
підневільний|1
|(див.) підвладний
піднімати|1
|(прям.) підіймати|(голову, очі) підводити|(голову, очі) зводити|(перен.) підносити (настрій, продуктивність праці тощо)
підніматися|1
|(вгору і под.) підійматися|(вгору і под.) здійматися|(вгору і под.) підноситися|(про сонце, місяць – ще) підбиватися|(пор.) вставати|(пор.) повставати
піднос|1
(для перенесення страв, посуду тощо)|таця
підносити|1
(продуктивність праці)|(див.) збільшувати
підноситися|1
|(див.) підніматися
підозрілий|1
|(див.) непевний
підойма|2
|важіль
|(див.) важіль
підпарубочий|1
|(див.) парубчак
підпилий|1
|(див.) напідпитку
підпирати|1
|(див.) підкріплювати
підпис|1
|(власноручний автора, якоїсь визначної людини і под.) автограф
підпільний|1
|(див.) таємний
підплигувати|1
|(див.) підстрибувати
підпомога|1
|(див.) підмога
підпорядковуватися|1
|(див.) слухатися
підривати|1
(здоров’я)|(див.) надривати|(див.) розладнувати
підриватися|1
(на тяжкій роботі)|(див.) надсаджуватися
підривний|1
(перен.)|(пов’язаний з саботажем) саботажницький|(пов’язаний з саботажем) шкідницький
підрізувати|1
|(див.) підтинати
підроблений|1
|(про документи, гроші і под.) фальшивий|(про документи, гроші і под.) фальшований|(про продукти і под.) фальсифікований|(пор.) штучний
підростати|1
|(див.) рости
підросток|1
|(див.) підліток
підрубувати|1
|підтинати|(долішні гілки на дереві в образній мові) (розм.) чухрати
підручний|1
|(див.) помічник
підряджати|1
|(див.) наймати
підсвинок|1
|(див.) порося
підсвічник|1
|(див.) свічник
підсилювати|1
|(див.) підкріплювати
підсипатися|1
|(див.) підлабузнюватися
підсихати|1
|(див.) сохнути
підсихаючий|1
|залишений підсихати|щораз сухіший|напівпідсохлий|майже підсохлий
підсіння|1
|(див.) ґанок
підскакувати|1
|(див.) підстрибувати
підскік|1
|(див.) стрибок
підсліджувати|1
(з ворожим наміром)|підстерігати|(обл.) сочити
підслуховуючий|1
|звиклий підслухати|підслухач|підслухацький|(апарат) підслуховий
підсобляти|1
|(див.) допомагати
підсобник|1
|(див.) помічник
підспівувати|1
|(див.) співати
підстава|1
|(див.) причина
підстаркуватий|1
|(див.) літній
підстерігати|1
|сочити|(рідше) чигати|(рідше) чатувати|(рідше) засідати (на кого)
підстрелений|1
|поранений|підбитий|(пор.) підстрілити
підстрелити|1
|(птаха, зайця і под.) поранити|(літак і под.) підбити
підстрибувати|1
|підплигувати|підскакувати
підстрілений|1
|поранений|підбитий|(пор.) підстрілити
підстрілити|1
|(птаха, зайця і под.) поранити|(літак і под.) підбити
підстругувати|1
|(див.) застругувати
підступати|1
|(див.) підходити
підступи|1
(мн.)|каверзи|інтриги|(пор.) хитрощі
підступний|1
|хитрий|(що вдаваною прихильністю приховує свої лихі наміри) лукавий|(що вдаваною прихильністю приховує свої лихі наміри) єхидний
підступність|1
|хитрість|лукавство
підсукувати|1
|(див.) підкасувати
підсумовувати|1
|(див.) вираховувати
підтверджувати|1
|(див.) підкріплювати
підтинати|1
|(ножем) підрізувати|(ножицями) підкроювати|(надто коротко) (розм.) підчикрижувати|(пор.) підрубувати
підтоптаний|1
|(див.) літній
підтоптатися|1
|(див.) постаріти
підточувати|1
|(див.) під’їдати|(див.) підгострювати
підтримка|1
|(див.) сприяння
підтримуючий|1
|звиклий підтримувати|покликаний [готовий] підтримати|підтримувач|підтримковий|підтримувальний|підтримчий|(каркас) хребетний|для підтримки
підтюпцем|1
|(див.) тюпцем
підупадати|1
|(див.) бідніти|(див.) слабнути
підупалий|1
|(див.) ослаблий
підупасти|1
|(див.) збідніти|(див.) ослабнути
підхиляти|1
|(див.) підкоряти
підхмелитися|1
|(див.) упитися
підходити|1
(до кого)|(ближче) підступати|(ближче) приступати
підхожий|1
|(для практичного вжитку) придатний|(для здійснення задуму) відповідний|(про час – ще) слушний
підчикрижувати|1
|(див.) підтинати
підчихвіст|1
|(див.) підлабузник
підшивайло|1
|(див.) підлабузник|(див.) підлабузниця
підшийок|1
|(див.) підгруддя
підштовхувати|1
|(див.) спонукати
під’юджувати|1
|(див.) підмовляти
піїт|1
|(див.) поет
піїта|1
|(див.) поет
піймати|1
|спіймати|зловити|(з лихим наміром) (розм.) запопасти
піка|1
|(див.) спис
піклуватися|1
|дбати (про кого, про що)|опікуватися (ким, чим)
пілот|1
|(див.) льотчик
піна|1
|(на рідині) шум|(на рідині) шумовиння
пінитися|1
|(про киплячу воду, вино тощо) шумувати
пірнати|1
|(див.) поринати
пірник|1
|(див.) пряник
пірчити|1
|(див.) бити
пісенник|1
|співаник
пісок|1
|(грубий) рінь|(грубий) гравій|(спец.) жорства
пістряний|1
|(див.) рябий
піти|1
|(скорою ходою – розм.) почимчикувати|(повільним кроком – розм.) побрести|(повільним кроком – розм.) потягти|(повільним кроком – розм.) потягтися|(повільним кроком – розм.) поплентатися|(повільним кроком – розм.) почвалати|(насилу) поволоктися|(невідомо куди – несхв.) повіятися
пітьма|1
|(див.) темрява
пітніти|1
(вкриватися потом)|потіти|(перен. розм.) упрівати|(перен. розм.) пріти
піч|1
|(кімнатна – голландська) груба|(кімнатна з відкритими челюстями) камін|(менша) коминок
пішоход|1
|(див.) тротуар
плавкий|1
|(див.) гладкий
плазувати|1
(прям.)|(див.) повзти
плай|1
|(див.) стежка
плакати|1
|(голосно) ридати|(протяжно, приголошуючи) голосити|(протяжно, приголошуючи) заводити|(протяжно, приголошуючи) тужити|(різко, неприємно) (розм.) ревіти|(рідше) рюмсати|(рідше) рюмати|(тихо, здавленим плачем) хлипати|(про дитину – ще) пхикати
плакатися|1
(на кого, на що)|(див.) нарікати
плаксій|1
|(розм.) тонкослізка|рева|рюмса|рюма
плаксійка|1
|(розм.) тонкослізка|рева|рюмса|рюма
план|1
|(див.) задум
пласт|1
(землі тощо)|(див.) верства
плата|1
|(заробітна – скорочено) зарплата|(місячна службовців і под. – рідше) платня
плахта|1
|(див.) спідниця
плац|1
|(див.) майдан
плач|1
|ридання|голосіння|тужіння|рюмсання|хлипання|пхикання|(пор.) плакати
плекати|1
|(див.) леліяти
племінний|1
|(див.) породистий
племінник|1
|небіж|(син брата – обл.) братанич|(син сестри – обл.) сестрінець
племінниця|1
|небога|(дочка брата – обл.) братаниця|(дочка сестри – обл.) сестріниця
плентатися|1
|(див.) тягтися
плеск|1
|(про дію) плескання|(про дію) хлюпання|(про дію) плюскання|(підсил.) плескотіння|(підсил.) плескотання|(підсил.) хлюпотіння|(підсил.) плюскотіння
плескати|1
(про воду, по воді і под.)|хлюпати|плюскати|(підсил.) плескотіти|(підсил.) плескотати|(підсил.) хлюпотіти|(підсил.) плюскотіти|(перен. див.) базікати|(див.) наговорювати
плескатися|1
|(про воду) хлюпатися|(про воду) плюскатися|(у воді, розм. – ще) хлюпостатися|(у воді, розм. – ще) бовтатися
плескіт|1
|(про дію) плескання|(про дію) хлюпання|(про дію) плюскання|(підсил.) плескотіння|(підсил.) плескотання|(підсил.) хлюпотіння|(підсил.) плюскотіння
плескотання|1
|(див.) плеск
плескотати|1
|(див.) плескати
плескотіння|1
|(див.) плеск
плескотіти|1
|(див.) плескати
плести|1
|(рукавиці, панчохи) в’язати|(перен. )(див.) базікати
плестися|1
|(див.) тягтися
плетун|1
|(див.) обмовник
плечі|1
|(розм.) в’язи|(обл.) горгоші
пливти|1
|(перен. – про думи, хмари і под.) линути
плиг|1
|(див.) стрибок
плигати|1
|(див.) стрибати
плигун|1
|(див.) стрибун
плигунка|1
|(див.) стрибунка
плигуха|1
|(див.) стрибунка
плин|1
|(див.) течія
плисти|1
|(перен. – про думи, хмари і под.) линути
плівка|1
|(на молоці, киселі і под.) кожушок|(пор.) шкурка
плід|1
(перен.)|(див.) витвір
плідний|1
|плодючий|(про рослину, дерево) родючий|(розм.) плідливий
плідність|1
|(див.) родючість
плісень|1
|пліснява|цвіль
пліснявий|1
|запліснявілий|(див. ще) цвілий
пліснявіти|1
|(вкриватися цвіллю) цвісти
пліт|2
(про огорожу)|тин|(з лозини) ліса|(пор.) огорожа
(для сплаву дерева)|(обл.) дараба
плітка|1
|пльотка|сплітка|(про пересуди – ще) поговір
плішивий|1
|(див.) лисий
плоди|1
|(див.) фрукти
плодитися|1
|розмножуватися|(про розмноження риб, тварин) водитися
плодоносний|1
|(див.) урожайний
плодючий|1
|(див.) плідний
плодючість|1
|(див.) родючість
пломеніючий|1
|пломінкий|пломенистий|вогнистий|палахкотливий|(образн.) як жар
плотар|1
|(зайнятий сплавом дерева) сплавник
пльотка|1
|(див.) плітка
плохий|1
|(див.) лагідний
площа|1
(в місті)|(див.) майдан
плугатар|1
|(див.) орач
плутня|1
|(див.) шахрайство
плутощі|1
|(див.) шахрайство
плутяга|1
|(див.) обманщик
плюгавець|1
|(див.) поганець
плюгавий|1
(з вигляду)|(див.) миршавий
плюгавка|1
|(див.) поганка
плюгавство|1
|(див.) погань
плюндрування|1
|(див.) руйнування
плюндрувати|1
|пустошити|спустошувати
плюскання|1
|(див.) плеск
плюскати|1
|(див.) плескати
плюскатися|1
|(див.) плескатися
плюскотіння|1
|(див.) плеск
плюскотіти|1
|(див.) плескати
плюхнути|1
|(див.) сідати
пляма|1
|(чорнильна) ляпка
плямити|1
|(див.) ганьбити
плямка|1
|(див.) цятка
плямкати|1
|(див.) жвакати
плямувати|1
|(див.) ганьбити
побабіти|1
|(див.) поморщитися
побагровіти|1
|(див.) почервоніти
побалакати|1
|(див.) поговорити
побачення|1
|(див.) зустріч
побачити|1
|(розм.) углядіти|(розм.) уздріти|(рідк.) зочити
побережник|1
|(див.) лісник
побиватися|1
|(див.) старатися|(див.) турбуватися
побіжний|1
|(див.) поверховий
побілілий|1
|(див.) зблідлий
побіліти|1
|збіліти|(підсилено – з жаху тощо) сполотніти|(підсилено – з жаху тощо) пополотніти
побільшуючий|1
|здатний [згодний|змушений|радий|готовий] збільшити|звиклий збільшувати|побільшувач|збільшувальний|для збільшення
побіля|1
|(див.) біля
побіч|1
|(див.) поруч
поблажливий|1
|(без надмірної вимогливості до других) вибачливий
поблизький|1
|(щодо положення) ближчий|(про місцевість) сусідній|(пор.) суміжний
поблизу|1
|(див.) недалеко
поблідлий|1
|(див.) зблідлий
побліднути|1
|(див.) збліднути
поборник|1
|(див.) захисник
побороти|1
|(фізичною силою) подужати|(взяти верх) перемогти|(взяти верх) подолати
побоювання|1
|(див.) турбота
побоюватися|1
|(в передчутті небезпеки, нещастя) (обл.) потерпати
побратися|1
(про одруження)|(див.) одружитися
побрести|1
(про повільну ходу)|(образно) (розм.) подибати|(насилу) почвалати|(насилу) поплентатися|(насилу) поплестися|(насилу) потягтися|(насилу) потягти|(насилу) поволоктися|(насилу) потеліпатися
побріхувати|1
|(див.) брехати
повабитися|1
(на кого, на що)|(див.) поласуватися
повага|1
|(див.) пошана
повагом|1
|(див.) повільно
поважати|1
|(див.) шанувати
поважний|1
|(дуже істотний, важливий) серйозний|(про особу, що відзначається серйозністю, солідністю і под.) солідний|(про особу, що відзначається серйозністю, солідністю і под.) статечний|(сповнений величності) важний|(сповнений величності) величний
повалити|1
(куди юрбою, розм.)|(образно) посунути|(енергійніше) (розм.) сипнути|(пор.) сунути
повалитися|1
(на землю тощо)|(див.) упасти
поведенція|1
|(див.) звичай
повелитель|1
|(див.) володар
повелителька|1
|(див.) володарка
повеління|1
|(див.) веління
повертатися|1
|(назад додому) вертатися
повертаючий|2
(узяте)|змушений [радий|готовий] повернути|поворотний|повертальний|(в складн. словах) -бумеранг (напр. пружина-бумеранг)
(на шляху)|звиклий [ставши] повертати|зайнятий поворотом|воротій|повертайло|повертальний|повертовий|(образн.) на скруті|(річ) воротило
поверхня|1
|(ріки, моря і под.) гладінь|(ріки, моря і под.) гладь
поверховий|1
(перен.)|неглибокий|(про знання і под. – ще) неґрунтовний|побіжний (погляд)
повеселити|1
|(див.) порадувати
повзати|1
|(про плазунів) плазувати|(про комах) лазити
повзти|1
|плазувати|лізти|(пор.) повзати
повивати|1
|(див.) обгортати
повитуха|1
(розм.)|сповитуха|(заст.) баба-сповитуха
повів|1
(вітру)|повівання|(легкий) подих|(сильніший) подув|(поез.) вітровіння
повівати|1
|(злегка) подихати|(сильніше) подувати
повідь|1
|(див.) повінь
повід|1
(для коней)|(для рогатої худоби) налигач|(мисл. – для хортів) швора|(мисл. – для хортів) шворка|(мисл. – для хортів) швора|смик
повідомлення|1
|сповіщення|(офіц.) донесення|(офіц.) рапорт|(пор.) повідомляти
повідомляти|1
|сповіщати|(про які-небудь відомості) доносити|(про які-небудь відомості) доповідати|(офіц.) рапортувати
повільний|1
|(про ходу) тихий|(рідше) (розм.) длявий
повільність|1
|(див.) ступневість
повільно|1
|(про хід) тихою ходою|(про хід) тихо|(про хід) помалу|(не поспішаючи) поволі|(не поспішаючи) повагом
повінь|1
|повідь|водопілля
повінчатися|1
|(див.) одружитися
повірений|1
|(див.) уповноважений
повість|1
|(див.) оповідання
повітка|1
|(див.) сарай
повіятися|1
(куди)|(див.) податися
повний|1
|(чого) цілий (віз сіна і под.)|(цілком пройнятий чим – про абстрактні поняття) цілковитий|(цілком пройнятий чим – про абстрактні поняття) абсолютний (спокій і под.)|(з вигляду) (див.) огрядний|(див.) повнолиций
повність|1
|(див.) огрядність
повністю|1
|(див.) цілком
повнішати|1
|(див.) гладнути
повноважений|1
|(див.) уповноважений
повноваження|1
|(див.) доручення
повновидий|1
|(див.) круглолиций
повнолиций|1
|повний|повновидий
повнота|1
|(див.) огрядність
повнотілий|1
|(див.) огрядний
поводитися|1
(з ким)|обходитися (з ким)|ставитися (до кого)
повозка|1
|візок|(легкий, іноді з відкидним верхом) бричка|(з критим верхом – образно) халабуда
поволі|1
|(див.) повільно
поволоктися|1
|(див.) поплентатися
поворозка|1
|(див.) мотузка
поворот|1
(дороги і под.)|заворот|закрут|залом|(ріки – ще) коліно|гетр|лука
повставати|1
(проти кого)|підніматися|підійматися (проти кого, на кого)|вставати (на кого)
повстяники|1
|повстяки|валянки
повстяр|1
|(див.) шаповал
повсюдно|1
|(див.) усюди
повсякденний|1
|(див.) щоденний
повсякчас|1
|(див.) завжди
повсякчасний|1
|постійний|(рідше) (розм.) завсідній|(рідше) завжденний|(рідше) завждишній
повторяти|1
|(див.) твердити
повчати|1
|(див.) напучувати
пов’язувати|1
|(див.) сполучати
погань|1
|паскудство|плюгавство
поганець|1
(лайл.)|плюгавець|(пор.) негідник
поганий|1
|(без позитивних якостей) лихий|(протилежний хорошому) злий|(протилежний хорошому) недобрий|(про справи і под.) (розм.) кепський|(пор.) негарний
поганити|1
|опоганювати|паскудити|(книжн.) сквернити|(книжн.) оскверняти
поганка|1
(лайл.)|плюгавка|(пор.) негідниця
погано|1
|(див.) недобре|(див.) шкідливо
погасати|1
|(див.) гаснути
погашати|1
|(див.) сплачувати
погибати|1
|(див.) загибати
погибель|1
|(див.) загибель
погідний|1
|погодний|погожий|погідливий|погодливий|(про небо) безхмарний
погладшати|1
|(див.) потовстіти
поглинати|1
|пожирати|(прям. ще) проковтувати
погляд|1
(на справу)|(див.) гадка|(див.) думка
поглядати|1
|позирати|(бистрим поглядом розм. – ще) зиркати|(образно) стріляти (очима)|(образно) (сердито) блимати|(образно) блискати (очима)
поглянути|1
|(див.) глянути
погнатися|1
|(див.) помчатися
поговір|1
|пересуди (мн.)|(про плітки) слава
поговорити|1
(з ким)|порозмовляти|розм побалакати|погомоніти
погода|1
|(гарна) година|(пор.) негода
погоджувати|1
|(див.) сполучати
погоджуватися|1
|(див.) згоджуватися
погодитися|1
|(див.) поладнати|(див.) помиритися
погодний|1
|(див.) погідний
погожий|1
|(про вітер) ходовий|(про вітер) попутний|(пор.) погідний
поголоска|1
|поголос|чутка
погомоніти|1
|(див.) поговорити
погоня|1
(за ким)|гонитва (за чим)
погордливий|1
|(див.) презирливий
погорілище|1
|(див.) пожарище
погріб|1
|льох
погрожувати|1
|грозити|грозитися|(у відношенні до слабшого) нахвалятися|(у відношенні до слабшого) похвалятися
погроза|1
|грізьба|грозьба|нахвалка|(пор.) погрожувати
погром|1
|(див.) розбій
погромник|1
|(див.) громило
погуба|1
|(див.) згуба
погубити|1
|згубити|(довести до загибелі) занапастити
погукувати|1
|(див.) покрикувати
погулянка|1
|(див.) гуляння
погуляння|1
|(див.) гуляння
подаватися|1
(куди)|(див.) вирушати
подарунок|1
|(див.) дарунок
податися|1
(куди)|помандрувати|(розм., несхв.) потягти|(розм., несхв.) потягтися|(розм., несхв.) повіятися
подвиг|1
|(див.) вчинок
подвірний|1
|(див.) домашній
подвір’я|1
|(див.) двір
поденки|1
(в рідині)|(див.) гуща
подерти|1
|(див.) порвати
подертий|1
|(див.) порваний
подертися|1
|подратися|порватися
подибати|1
|поплентатися|почвалати|(пор.) побрести
подив|1
|здивування|дивування|(розм.) збудування|(пор.) дивуватися
подивитися|1
|(див.) глянути
подих|1
(вітру)|(див.) повів
подихати|1
(про вітер)|(див.) повівати
подібний|1
|(про випадок, явище) аналогічний|(пор.) схожий
подібність|1
|(зовнішня) схожість|(за змістом) аналогія
подія|1
|(здебільшого несподівана) випадок|(непорозуміння) інцидент
подляк|1
|(див.) падлюка
подобає|1
|(див.) випадає
подобати|1
|(див.) скидатися
подолати|1
|(кого) здолати|(кого) перемогти|(розм.) подужати|(що) перебороти (труднощі і под.)
подорож|1
|поїздка|(із зміною місць перебування) мандрівка|(обл.) вандрівка
подорожник|1
|(див.) турист
подорожувати|1
|їздити|(постійно змінюючи місця) мандрувати|(обл.) вандрувати
подраний|1
|(див.) порваний
подрати|1
|(див.) порвати
подратися|1
|(див.) подертися
подріб|1
|(див.) потрух
подробиця|1
|(найменша) дрібниця|(книжн.) деталь
подруга|1
|(див.) товаришка
подругувати|1
|(див.) дружити
подружжя|1
|(див.) чоловік
подружитися|1
|(див.) здружитися|(див.) одружитися
подув|1
(вітру)|(див.) повів
подувати|1
(про вітер)|(див.) повівати
подужати|1
(кого)|(див.) подолати
подужчати|1
|(див.) поздоровіти
поєдинок|1
|двобій|дуель|(перед боєм) (заст.) герць
поєднувати|1
|(одно з другим – про абстрактні поняття) сполучати
поет|1
|(заст.) віршник|(заст.) віршувальник|(ірон.) піїт|піїта
пожадливий|1
|(див.) жадібний
пожадливість|1
|(див.) жадібність
пожадливо|1
|(див.) жадібно
пожаліти|1
(кого, що)|пожалувати|(з жалості, з милосердя) зглянутися (на кого, на що)
пожалкувати|2
(за ким, за чим і про що)|(з почуттям жалю) пожалувати|(з почуттям жалю) пошкодувати (за ким, за чим)
(чого)|(зі скупощів) пожалувати|(зі скупощів) пошкодувати
пожалувати|1
|(див.) пожаліти
пожар|1
|(див.) пожежа
пожарище|1
(місце пожежі)|згарище|попелище|погорілище|(рідше) пожарина|(розм.) димовище
пожежа|1
|пожар
пожива|1
|(див.) їжа
поживний|1
|живильний|(про їжу, страву) ситний
пожилець|1
|(див.) квартирант
пожирати|1
|(див.) жерти|(див.) поглинати
пожитки|1
|(розм.) збіжжя|(погордл.) манатки|(погордл.) манаття|(пор.) майно
позаклякнути|1
|(див.) поледеніти
позбутися|1
(кого, чого)|(див.) збутися
позвати|1
|(див.) покликати
позвірськи|1
|(див.) жорстоко
по-звірському|1
|(див.) жорстоко
по-звірячому|1
|(див.) жорстоко
поздоровіти|1
|поздоровшати|поздоровішати|зміцніти|подужчати
поздоровлення|1
|привіт|вітання|привітання|(заст.) віншування|(пор.) вітати
поздоровляти|1
|(див.) вітати
поздоровний|1
|вітальний|(пор.) вітати
позивайло|1
|(див.) сутяга
позивака|1
|(див.) сутяга
позиватися|1
(з ким)|(див.) судитися
позирати|1
|(див.) поглядати
позирнути|1
|(див.) глянути
позитивний|1
|(див.) благотворний
позірний|1
|(див.) уявний
позлітка|1
|(див.) шумиха
позначати|1
|(див.) значити
позначка|1
|(як орієнтаційний знак) зазначка|мітка|(в книжці, на документах і под.) відмітка|(в книжці, на документах і под.) помітка|(на білизні і под.) мітка
поїздка|1
|(див.) подорож
показний|1
|(з зовнішнього вигляду) ставний|(з зовнішнього вигляду) поставний|(заст.) статурний
показовий|1
|(див.) зразковий
показувати|1
|(див.) виявляти|(див.) зображати
показуватися|1
|(про появу) з’являтися|(про появу) появлятися
покапати|1
|(див.) сприскувати
покара|1
|(див.) кара
покарання|1
|(див.) кара
поквапитися|1
(на кого, на що)|(див.) поласуватися
поквапний|1
|(див.) квапливий
поквапно|1
|(див.) квапливо
покивати|1
|(див.) погрожувати
покидати|1
|(пориваючи зв’язок тощо) кидати|(на деякий час або назавжди) залишати
покидьки|1
|(див.) набрід
покій|1
|(див.) кімната
покійна|1
|(див.) покійниця
покійний|1
|(див.) покійник
покійник|1
|покійний|небіжчик
покійниця|1
|покійна|небіжчиця|небіжка
покінчити|1
|(див.) справитися
покірливий|1
|(смирної вдачі) покірний|(рідше) смиренний
покірливість|1
|покора|(рідше) смирення
покірний|1
|сумирний
покіт|1
|(див.) схил
покладатися|1
(на кого, на що)|(з повним довір’ям) звірятися|(з повним довір’ям) здаватися (на кого, на що)|(пор.) надіятися
покладки|1
|(див.) яйце
покладливий|1
|(див.) поступливий
поклажа|1
|(див.) вантаж
покласти|1
|(див.) вирішити
поклик|1
|(див.) заклик
покликати|1
|позвати|(голосно підзиваючи) гукнути
покликатися|1
|(на кого, на що) (частіше) посилатися
поклястися|1
|(дати присягу) присягтися|(дати присягу) заприсягтися
покоління|1
|(про членів одного роду) наук|(про членів одного роду) генерація
покора|1
|(див.) покірливість
покоритель|1
|(див.) завойовник
покоряти|1
|(див.) підкоряти
покотитися|1
|(див.) ринути
покохати|1
|(див.) полюбити
покрапати|1
|(див.) сприскувати
покривало|1
|(поез.) габа
покривати|1
|(див.) укривати
покриватися|1
|(див.) укриватися
покрикувати|1
|погукувати
покриття|1
(крав.)|верх
покрівець|1
|(див.) чохол
покрівля|1
|(жерстяна, з черепиці) дах|(про солом’яну – зрідка) стріха
покріплювати|1
|(див.) підкріплювати
покріпляти|1
|(див.) підкріплювати
покровитель|1
|(див.) заступник
покручений|1
|(див.) звивистий
поладнати|1
(з ким)|(дійти згоди) погодитися|(дійти згоди) порозумітися
поласувати|1
(на кого, на що)|поласитися|повабитися|понадитися|поквапитися
поласуватися|1
(на кого, на що)|поласитися|повабитися|понадитися|поквапитися
полатайко|1
|(див.) швець
поле|1
|(засіяне) нива|(широке – ще) лан|(про великі простори, непридатні під засів) степ
поледеніти|1
|позаклякати|задубіти|захолонути|(див. ще) заклякнути
полетіти|1
|(див.) помчатися
поливати|1
|(див.) зрошувати
полигач|1
|(див.) поплічник
полинути|1
|(див.) помчатися
полинялий|1
|(про тканину) вицвілий
полискувати|1
|(див.) лисніти|(див.) лиснітися
полискуватися|1
|(див.) лисніти|(див.) лиснітися
политися|1
|(про сльози) хлинути|(пор.) ринути
поліжниця|1
|(див.) породілля
поліна|1
|(див.) дрова
поліно|1
|дровина|(рідше) рубанець
поліпшення|1
|(див.) удосконалення
поліпшувати|1
|(див.) удосконалювати
поліпшуватися|1
|кращати
полководець|1
|(див.) командир
половий|1
|(див.) жовтявий
половик|1
|(див.) шуліка
половіти|1
(про збіжжя)|(див.) жовтіти
половіючий|1
|(жито) заполовілий|що половіє|напівзжовклий|майже зжовклий
пологи|1
|(див.) роди
пологий|1
|положистий|спадистий|(рідше) згористий
пологість|1
|(див.) спадистість
полого|1
|(див.) спадисто
положення|1
|(див.) твердження
положистість|1
|(див.) спадистість
положисто|1
|(див.) спадисто
полольник|1
|(див.) сапа
полон|1
|(розм.) неволя|(заст., поез.) бран
полонений|1
|військовополонений|(заст.) полоненик|(заст.) полоняник|(фольк.) бранець
полонина|1
|(див.) долина|(див.) рівнина|(див.) пасовище
полонити|1
(перен.)|заполонювати|(пор.) чарувати
полонка|1
|(див.) ополонка
полоняник|1
|(див.) полонений
полонянка|1
|(фольк.) бранка
полоса|1
|смуга
полотно|1
|(див.) картина
полохати|1
|(птахів) полошити|(див. ще) лякати
полохатися|1
|(див.) лякатися
полохливий|1
|(див.) лякливий
полохливість|1
|(див.) лякливість
полохливо|1
|(див.) лякливо
полошитися|1
|(див.) боятися
полуботинки|1
|(див.) туфлі
полуботки|1
|(див.) черевики
полумисок|1
|(див.) миска
полчища|1
|(див.) військо
полюбити|1
|(про закоханих) покохати
полювання|1
|(як промисел) мисливство
полягти|1
|(див.) умерти
поляна|1
|галява|галявина|(довга) пролісок|(обл.) прилука
помагати|1
|(див.) допомагати
помагач|1
|(див.) помічник
помазок|1
|квачик|щіточка (для змазування, мастіння)
помалу|1
|(див.) повільно
помандрувати|1
|(див.) податися
помело|1
|(див.) мітла
померла|1
|(див.) небіжчиця
померлий|1
|(див.) небіжчик
помешкання|1
|житло|(пор.) квартира
помилка|1
|(про неправильність у діях – ще) хиба|(розм.) похибка
помилковий|1
|хибний|(пор.) неправильний
помилково|1
|(див.) неправильно
помилування|1
|(див.) пощада
помираючий|1
|(див.) вмираючий
помиритися|1
|(з ким) погодитися|(з чим) примиритися
помисел|1
|думка|(як намір) гадка
поміж|1
|(див.) серед
помір|1
|мор|(на худобу) пошесть|(заст.) упадок
поміркований|1
|(див.) стриманий
помірний|1
|(див.) дешевий
поміст|1
|(див.) підлога
помітка|1
|(див.) позначка
поміч|1
|(див.) допомога
помічати|1
|примічати|(приглядаючись уважно) спостерігати|(приглядаючись уважно) зауважувати|(рідше) добачати
помічник|1
|(рідше) помагач|(в роботі) підручний|(в роботі) підсобник
поміщик|1
(дорев.)|пан|(заст., обл.) дідич
поміщиця|1
(дорев.)|пані|(заст., обл.) дідичка
помовка|1
|балачка|(пор.) розмова
поморщитися|1
|зморщитися|побабіти|(пор.) морщитися
помчати|1
|понестися|(мов на крилах) полетіти|(поез.) полинути|(за ким) погнатися|(пор.) мчати|(пор.) мчатися
помчатися|1
|понестися|(мов на крилах) полетіти|(поез.) полинути|(за ким) погнатися|(пор.) мчати|(пор.) мчатися
понадитися|1
|(див.) поласуватися
поневільний|1
|(див.) силуваний
поневіряти|1
(ким)|попихати (кого, ким)|попихатися (ким)|коверзувати (над ким)
поневірятися|1
|(див.) бідувати
поневолювати|1
|(політично) уярмлювати|(економічно) закабаляти
понестися|1
|(див.) помчатися
понімати|1
(про почуття, сон)|(див.) охоплювати
понурий|1
|похмурий|(про людину рідше) похнюпий|(з нахилом до самоти) вовкуватий
понуро|1
|похмуро|(з виразом смутку) вовкувато
понятий|1
|(див.) свідок
поодинокий|1
|(див.) окремий
поодинці|1
|(див.) порізно
попасти|1
(в ціль)|(див.) влучити
попастися|1
|(див.) потрапити|(див.) уклепатися
попелище|1
|(див.) пожарище
попелястий|1
|(див.) сірий
поперед|1
|(див.) перше
попереду|1
|(див.) перше
попихати|1
(кого, ким)|(див.) поневіряти (ким)
попихатися|1
(ким)|(див.) поневіряти (ким)
попівство|1
|(див.) духовенство
попіл|1
|(гарячий з жаринками) присок
поплентатися|1
(розм.)|поплестися|потягтися|поволоктися|(пор.) побрести
попліч|1
|(див.) рядом
поплічник|1
(погордл.)|прибічник|(про вірного прислужника осіб панівного класу) полигач|(про вірного прислужника осіб панівного класу) посіпака|(рідше) сіпака
пополотнілий|1
|(див.) зблідлий
пополотніти|1
|(див.) збліднути
поправляти|1
|(див.) ремонтувати
поправлятися|1
|(див.) (після хвороби) видужувати|(див.) (про здоров’я) кращати
попруга|1
|(див.) смуга|(див.) поле
популярний|1
|(див.) відомий|(див.) зрозумілий
попуск|1
|(див.) потурання
попускання|1
|(див.) потурання
попускати|1
|(див.) потурати
попуст|1
|(див.) потурання
попутний|1
|(див.) погожий
пора|1
|доба|(пор.) час
порадувати|1
|потішити|повеселити
поранений|1
|(див.) підстрілений
поранити|1
|(див.) підстрілити
поратися|1
(коло кого, чого)|(задовго) возитися (з чим)|(розм.) длубатися
порваний|1
|(про одяг, взуття) подертий|(про одяг, взуття) подраний|(див. ще) драний
порвати|1
|(папір, тканину тощо) подерти|(папір, тканину тощо) подрати|(на шматки) пошматувати
порватися|1
|(див.) подертися
порепатися|1
|(див.) потріскатися
порив|1
|(див.) потяг
поривання|1
|(див.) потяг
пориватися|1
(до чого)|(підсил.) рватися|(наполегливо) тягтися
пориваючий|5
|здатний розірвати
(руку)|здатний простягнути
|здатний захопити|захопливий|поривущий
|заохотливий|здатний заохотити
|здатний спокусити|спокусливий|знадливий|звабливий
поривчастий|1
|(про вітер) рвучкий|(про вітер) навальний|(про вітер) буйний|(про хвилю, потік) бурхливий
поринати|1
(в воду)|пірнати|впірнати|ниряти|занурятися|(в образній мові – лише докон.) гулькнути|(обл.) гульнути
порівняно|1
|(див.) стосунково
поріддя|1
(лайл.)|кодло|(пор.) виродок
поріднитися|1
|(стати родичем) породичатися|(через одруження) посвоїтися
порізнити|1
|(див.) роз’єднати
порізно|1
|по одному|поодинці
по-різному|1
|(див.) різно
порізняти|1
|(див.) роз’єднувати
породження|1
(перен.)|(див.) витвір
породистий|1
|чистокровний|(про худобу – ще) племінний
породичатися|1
|(див.) поріднитися
породілля|1
|роділля|(обл.) поліжниця
порожевіти|1
|(див.) почервоніти
порожнеча|1
|(див.) порожнява
порожній|1
|(не заповнений) пустий
порожнява|1
|порожність|(перен. – здебільшого) порожнеча
порозмовляти|1
|(див.) поговорити
порозумітися|1
|(див.) поладнати
порок|1
|(див.) вада
пороснути|1
(про дощ)|(див.) линути
порося|1
|(дещо більше) підсвинок
поросятник|1
|(див.) хлів
порох|1
|(див.) пил
порохно|1
|(див.) трухлявина
порохня|1
|(див.) трухлявина
порохнявий|1
|(див.) трухлявий
порохнявіти|1
|(див.) трухлявіти порочний – (див.) розпутний
пороша|1
|(див.) сніг
порошити|1
|(збивати пил) пилити|(збивати пил) курити|(обл.) кушпелити|(про сніг) (див.) сніжити
порошний|1
|(укритий пилом) пильний|(від куряви) курний (шлях)
порпатися|1
|(див.) копатися
порскати|1
|(див.) бризкати
порт|1
|(див.) гавань
портьєра|1
|(див.) завіса
портсигар|1
|(рідше) цигарниця|(про коробку) папіросниця
поруч|1
(кого, чого і з ким, з чим)|поряд|побіч (кого, чого)
поруччя|1
(сходів)|(при дверях трамваїв, вагонів) поручні|(в ліжку, кріслі) бильця
порушувати|1
|(слово, обіцянку тощо) ламати|(закон – ще) переступати
порушуватися|1
|(див.) торкатися
поряд|1
|(див.) поруч
порядкувати|1
|(див.) верховодити
порядний|1
(про людину)|(в моральному відношенні) гарний|(в моральному відношенні) хороший|(розм.) путящий
порядно|1
|(див.) чимало
порядок|1
|(див.) лад|(див.) черга
порятунок|1
|(в небезпеці тощо) рятунок|(пор.) допомога
посаг|1
|(див.) придане
посада|1
|(відповідальна урядова – звичайно) пост
посатанілий|1
|(див.) озвірілий
посатаніти|1
|(див.) розізлитися
посвідка|1
|(з відповідною інформацією) довідка|(документ про освіту і под.) посвідчення|свідоцтво|(в навчальних закладах частіше) атестат
посвідчувати|1
|(див.) засвідчувати
посвоїтися|1
|(див.) поріднитися
посвятний|1
|(див.) святковий
поселенець|1
|(що недавно поселився в даній місцевості) новопоселенець|(що недавно поселився в даній місцевості) новоселець
поселення|1
|(див.) селище
поселятися|1
|(див.) оселятися
посеред|1
|(див.) серед
посилатися|1
(на кого, на що)|покликатися|(рідше) (обл.) здаватися
посилений|1
|(див.) інтенсивний
посилення|1
|збільшення|напруження|(пор.) посилювати
посилювати|1
|(намагання тощо) збільшувати|(увагу) напружувати
посипати|1
|(див.) присипати
посідатися|1
|(див.) потріскатися
посілля|1
|(див.) садиба
посіпака|1
(погордл.)|(див.) поплічник
посланець|1
|нарочний|(дуже терміновий) гонець|військ|вістовий
посланіє|1
|(див.) лист
послання|1
|(див.) лист
послідовник|1
|(див.) прихильник
послух|1
|(див.) слухняність
послушний|1
|(частіше) слухняний
посміти|1
|насмілитися|осмілитися|наважитися
посміх|1
|(див.) насмішка|(див.) глум
пособляти|1
(розм.)|підсобляти (пор.) допомагати
поспільство|1
|(див.) чернь
поспіти|1
(зробити що)|(див.) устигнути
поспіх|1
|хапанина|хапання|(пор.) поспішати
поспіхом|1
|(див.) поспішно
поспішати|1
|спішити|(про квапливого) квапитися|(про квапливого) хапатися|(заст.) галитися
поспішливий|1
|(про вдачу) квапливий
поспішний|1
|(про кроки тощо) квапливий|(про кроки тощо) сквапливий|(про кроки тощо) поквапний
поспішність|1
|квапливість|сквапливість
поспішно|1
|поспіхом|квапливо|сквапливо|поквапно|(підсил.) хапаючись|(підсил.) похапцем|(пор.) поспішний|(пор.) поспішати
пост|1
|(див.) посада
постава|1
|будова тіла|(заст.) статура
поставати|1
|(див.) виникати
поставний|1
|(див.) показний
поставність|1
|(див.) ставність
постання|1
|(див.) виникнення
постанова|1
|ухвала|рішення|(уряду – як закон) (офіц.) декрет|указ
постановити|1
|(див.) вирішити
постановляти|1
|(див.) ухвалювати
постаріти|1
|(підсил.) постарішати|(підсил.) одряхліти|(розм.) підтоптатися
постарітися|1
|(підсил.) постарішати|(підсил.) одряхліти|(розм.) підтоптатися
постеля|1
|(див.) постіль
постійний|1
|(див.) повсякчасний|(див.) сталий
постійність|1
|(див.) сталість
постійно|1
|(див.) завжди
постіл|1
|(ликовий) личак
постіль|1
|постеля|(постелене) ліжко|(заст.) одр|(поез.) ложе
постілка|1
|(на підлогу) доріжка
постоялець|1
|(див.) квартирант
пострах|1
|(див.) страхіття
поступливий|1
|згідливий|несперечливий|покладливий
поступовий|1
|(що відбувається без раптових змін) ступневий
поступовість|1
|(див.) ступневість
поступово|1
|ступнево|(пор.) поступовий
посуд|1
(зб.)|(про речі домашнього вжитку) начиння
посунути|1
|див. повалити
посуха|1
|засуха|(розм.) суш|(розм.) суша
посушливий|1
|(див.) засушливий
посушний|1
|(див.) засушливий
потаємний|1
|(див.) потайний
потай|1
|потайно|потайки|потаємно|потайком|(заст.) потаєнці|(див. ще) тайкома
потайний|1
|(про конкретну річ) потаємний|(про абстрактні поняття) таємний
потайник|1
|(див.) тайник
потайно|1
|(див.) потай
потвора|1
|(див.) виродок
потворний|1
|(див.) жахливий
потекти|1
|(див.) ринути
потеліпатися|1
|(див.) побрести
потемки|1
|(див.) темрява
потерпати|1
|побоюватися
потилиця|1
|карк|(розм.) гамалик
потиличник|1
|(див.) стусан
потихенько|1
|(див.) стиха
потік|1
|струмок|(рідше) ручай|(про дзюркотливий – ще) бурчак
потім|1
|(рідше) потому|(через якийсь час) опісля|(через якийсь час) далі|(обл.) відтак
потіти|1
|(див.) пітніти
потішити|1
|(див.) порадувати
потішний|1
|(див.) смішний
потішник|1
|(див.) веселун
потоваришувати|1
|(див.) здружитися
потовстіти|1
|потовщати|(про огрядного) погладшати
потолоч|1
|(див.) набрід
потомний|1
|(див.) майбутній
потомок|1
|нащадок
потому|1
|(див.) потім
потопати|1
|тонути
потопаючий|1
|приречений потонути|покинутий [ставши] потопати|потопельник|утопленик|тонучий|(в чім) оточений [окутаний|оперезаний] чим
поточний|1
|(рідше) біжучий|(про рік і под.) цей
потрава|1
|(див.) страва
потрапити|1
|(куди) попасти|(в що) попастися|(де) опинитися
потреба|1
|(доконечна) необхідність
потрібний|1
|(див.) необхідний
потріскатися|1
|(про шкіру) порепатися|(обл.) посідатися
потрошити|1
|(див.) патрати
потрух|1
|потрушок|(обл.) подріб|(про більшу кількість – здебільшого у тварини) потрухи|(про більшу кількість – здебільшого у тварини) тельбухи
потрясати|1
|(див.) вражати
потрясаючий|1
|здатний приголомшити|разючий|приголомшливий|(ефект) могутній|надзвичайний|запаморочливий|о. як грім з ясного неба|(кошмар) моторошний|(порівн.) шокуючий
потужний|1
|(див.) могутній
потужність|1
|(див.) могутність|(див.) сила
потурання|1
|попускання|попуск|попуст|(пор.) потурати
потурати|1
|(поблажливим ставленням до злого) попускати
потяг|1
(до чого)|(підсил.) порив|(підсил.) поривання
потягати|1
|(див.) курити
потягти|1
(перен.)|(див.) ударити|(див.) побрести|(див.) украсти
потягтися|1
|(див.) піти|(див.) поплентатися
похабний|1
|(див.) непристойний
похапцем|1
|(див.) поспішно|(див.) хапцем
похбжий|1
|(див.) схожий
похвалятися|1
|(див.) погрожувати
похватний|1
|(див.) зручний
похибка|1
|(див.) помилка
похил|1
|(див.) схил|(див.) спад
похилий|1
|(про місцевість) спадистий|(про місцевість) пологий|(про місцевість) положистий
похилість|1
|(див.) спад|(див.) спадистість
похило|1
|(див.) спадисто
похиляти|1
|(див.) схиляти
похитнутися|1
|(див.) спіткнутися
похітливий|1
|хтивий
похітливість|1
|похіть|хтивість
похмурий|1
|(див.) понурий|(див.) похмурний
похмурний|1
|(про погоду, день тощо) похмурий|(про погоду, день тощо) хмарний|(про погоду, день тощо) хмурний|(про погоду, день тощо) хмурий
похмурно|1
|хмарно|хмурно
похмуро|1
|(див.) понуро
похнютий|1
|(див.) понурий
походити|1
|(див.) скидатися
поцілити|1
|(див.) влучити
поцупити|1
|(див.) украсти
початкуючий|1
|початківець|молодий
початок|1
|(в часі) почин
почвалати|1
|(див.) побрести
почвара|1
|(див.) чудовисько
почервоніти|1
|(прям.) побагровіти|(прям.) порожевіти|(про небо, щоки і под.) вкритися рум’янцями|(про небо, щоки і под.) зашарітися
почимчикувати|1
|(див.) піти
почин|1
|(див.) початок
починати|1
|розпочинати|(про початок процесу роботи) ставати до роботи
почтивий|1
|(див.) шановний
пошана|1
|повага|шаноба|шана|(заст.) пошанівок
пошесть|1
|(мед.) епідемія
поширювати|1
|(див.) розширяти
пошкоджуючий|1
|здатний [радий] пошкодити|калічник|увередливий|калічливий|шкідливий для чого|для пошкодження
пошкодувати|1
|(див.) пожалкувати|(див.) пожалкувати
пошматувати|1
|(див.) порвати
поштовх|1
|(див.) спонука
пощада|1
(для ворога)|помилування (для злочинця)
появлятися|1
|(див.) показуватися
пояс|2
(для підперізування)|(шкіряний чоловічий) попруга|(рідше) пас|(вужчий) пасок|(вужчий) ремінець
(в будові людського тіла)|(див.) стан
пояснення|1
|(до літ., наук. твору тощо) коментар|(до літ., наук. твору тощо) коментарій
поясняти|1
|пояснювати|(давати коментар) коментувати|(пор.) роз’яснювати
правда|1
|(в теоретичному розумінні) істина
правдивий|1
|(див.) справедливий
правдоподібний|1
|(див.) імовірний
правдоподібність|1
|(див.) імовірність
праведний|1
|(див.) справедливий|(див.) цнотливий
правий|1
|(див.) лицьовий|(див.) прямий
правильність|1
|(див.) слушність
правильно|1
|(див.) слушно
правити|1
(державою)|управляти|(бути на чолі чого – ще) керувати
правиця|1
(заст., поез.)|десниця|права рука
правління|1
|(про установу) управління
правлячий|2
|покликаний керувати|керівник|володар|державець|керманич|правитель|стерновий|панівний|керівний|урядущий|владущий
|зайнятий правленням|коректор|правильник|виправляч|виправний|правильний|корегувальний|випрямний
правник|1
|(див.) юрист
правознавець|1
|(див.) юрист
правопорушник|1
|(див.) злочинець
правота|1
|(див.) чесність
правуватися|1
|(див.) судитися
прагнення|1
|(див.) жадоба|(див.) хотіння
прагнути|1
|(див.) хотіти
праліс|1
|(див.) ліс
прапор|1
|стяг|флаг|(рідше) знамено|(заст.) корогва|(рідк.) корогов
прасувати|1
|(див.) гладити
прах|1
|(див.) труп
працелюбний|1
|(див.) працьовитий
працелюбність|1
|(див.) працьовитість
працівник|1
|трудівник|трудящий
працівниця|1
|трудівниця|трудяща
працьовитий|1
|працелюбний|роботящий|трудящий|роботяга (розм.)|(підсил.) запопадливий|(підсил.) запопадний
працьовитість|1
|працелюбність|(підсил.) запопадливість
працювати|1
|(на заводі, на виробництві і под.) (розм.) робити
працюючий|1
|зайнятий працею|звиклий працювати|призначений на працю|робітник|працівник|трудівник|роботар|роботяга|трудящий|зайнятий|(двигун) урухомлюваний чим
праця|1
|(про літ., наук, продукцію) робота
прашувати|1
|(див.) сапати
прегарний|1
|(див.) прекрасний
предківщина|1
|(див.) давнина|(див.) спадщина
предковічний|1
|(див.) одвічний
предмет|1
|(див.) піч
предобрий|1
|(див.) добрий
представляти|1
(кого кому)|знайомити (кого з ким)
представляючий|4
(папери)|подавець|презентант|презентаційний
(гостей)|зайнятий знайомленням|зазнайомлювач|рекомендаційний
|радий розіграти|актор|артист|в ролі кого
(громаду)|покликаний представити|представник|заступник|речник|відпоручник|зайнятий репрезентацією|для репрезентації|репрезентаційний
представник|1
|делегат|(тільки про виборного – ще) депутат
презирливий|1
|зневажливий|(підсил.) погордливий
презирство|1
|(про зневажливе ставлення) зневага (до кого, до чого)|(підсил.) гордування (ким, чим)
прекрасний|1
|прегарний|(підсил.) чудовий
преміювати|1
|(див.) нагороджувати
премія|1
|(див.) винагорода
преподобниця|1
|(див.) святениця
пресвітлий|1
|(див.) світлий|(див.) відрадний
пресловутий|1
|(див.) горезвісний
прибирати|1
|(див.) причепурювати
прибиратися|1
|(див.) чепуритися
прибічник|1
|(див.) поплічник
приблуда|1
|(див.) заволока
приблудний|1
|(див.) захожий
приборкувати|1
(перен.)|(збунтованих) присмиряти|(нерви, біль, тварин тощо) угамовувати|(нерви, біль, тварин тощо) вгамувати
прибріхувати|1
|(див.) брехати
прибувати|1
|(див.) більшати
прибутковий|1
|доходний|зисковний|(ек.) рентабельний
прибуток|1
|(від промислового підприємства тощо) доход|(рідше) зиск|(в торгівлі) (заст.) бариш
привабливий|1
|принадний|вабливий
привабливість|1
|(див.) принадність
приваблювати|1
|принаджувати|приманювати
привал|1
|(див.) відпочинок
привернути|1
(кого до себе)|прихилити|(етн. – чарами) приворожити
привид|1
|(витвір уяви) примара|(витвір уяви) мара|(витвір уяви) мана|(рідк.) видиво
привиджуватися|1
|увижатися|(рідше) убачатися|(рідше) вбачатися|(про щось неприємне) (розм.) верзтися
привід|1
|(див.) причина
привілля|1
|(див.) свобода
привільний|1
|(див.) вільний
привіт|1
|(при зустрічі) вітання|(при зустрічі) привітання
привітний|1
|(про погляд, усмішку) приязний
привласнювати|1
|(див.) присвоювати
приволоктися|1
|(див.) притягтися
приворожити|1
|(див.) привернути
приворожувати|1
|(див.) причаровувати
привселюдно|1
|(див.) публічно
привчати|1
(до чого)|(прищеплюючи звичку до роботи тощо) призвичаювати
прив’язувати|1
|(тварин до чого, хвартух тощо) (розм.) припинати
пригасаючий|1
|напівзгаслий|щораз тьмяніший (перен. марніший)|приречений згаснути|майже згаслий|згасущий|гаснучий|(образн.) у стані згасання
пригвинчувати|1
|(див.) прикручувати
приглушений|1
|(про голос) здавлений|(про голос) придушений
пригнічений|1
|(див.) засмучений
пригнічувати|1
|(див.) гнітити
пригноблювання|1
|(див.) гніт
пригноблювати|1
|(див.) гнобити
пригноблювач|1
|(див.) гнобитель
пригноблюючий|1
|звиклий пригноблювати|здатний пригнобити|гнобитель|пригноблювач|поневолювач|(лад) деспотичний|тиранічний|кровопивчий|(порівн.) придушуючий
пригода|1
|(розм.) приключка|(рідше) притичина
пригодитися|1
(на що)|(див.) здатися
пригожий|1
|(див.) гарний
приголомшити|1
|(див.) спантеличити
приголомшувати|1
|(див.) вражати
приголомшуючий|1
|(див.) потрясаючий|шокуючий
приголубливий|1
|(див.) пестливий
приголублюватися|1
|(див.) ластитися
пригорнутися|1
|(див.) притулитися
пригород|1
|(ближче міста) передмістя
пригортати|1
|(до грудей, серця) тулити|(до грудей, серця) притуляти
пригортатися|1
(до кого)|(див.) горнутися
пригорщ|1
|(див.) жменя
пригорща|1
|(див.) жменя
приготовляти|1
|(див.) споряджати
пригощати|1
|(див.) гостити
приграничний|1
|(див.) прикордонний
пригрівати|1
(про сонце)|(підсил.) припікати
придаватися|1
(до чого)|здаватися|годитися
придавлювати|1
|придушувати
придане|1
|(заст.) посаг
придатися|1
(на що)|(див.) здатися
придатний|1
(до чого, на що)|(про людину) здатний|(рідше) спосібний|(про річ) гожий|(про річ) годящий|(про річ) догідний
придбавати|1
|(див.) наживати|(див.) справляти
придбати|1
|(про матеріальні блага) набути|(своєю старанністю) надбати|(різними способами) нажити
придуркуватий|1
|(див.) недоумкуватий
придушений|1
|(див.) приглушений
придушувати|1
|(див.) придавлювати
придушуючий|1
|здатний придушити [стримати]|зайнятий придушенням|душитель|пригнічувач|пригноблювач|гнобитель|глушитель|(мед.) депресант|депресивний|тамувальний|(іст.) репресивний
приєднувати|1
|прилучати|(кого до участі в роботі тощо) залучати
приєднуватися|1
|прилучатися|(до гурту, до товариства) приставати
приєднуючий|1
|здатний [покликаний] приєднати|зайнятий приєднанням|приєднувач|приєднувальний|для приєднання
приємний|1
|(підсил. – про абстрактні поняття) солодкий (спомин і под.)
приємність|1
|(підсил.) насолода|(підсил.) розкіш
приємно|1
|любо
прижмурювати|1
|(див.) примружувати
призвичаювати|1
|(див.) привчати
призвичаюватися|1
|(див.) звикати|(див.) освоюватися (з чим)
призводити|1
|(див.) спонукувати
приземкуватий|1
|(див.) присадкуватий
приземок|1
(розм.)|(про дорослу людину низького росту) малюк|(фам.) куцак|(фам.) курдупель|(пор.) карлик
призовник|1
(військ.)|(дорев.) новобранець
прийдешній|1
|(див.) майбутній
прийдешність|1
|(див.) майбутність
приймак|1
|(див.) вихованець
приймальна|1
|прийомна|(пор.) вітальня
приймати|1
|(див.) частувати
приймачка|1
|(див.) вихованка
прийом|1
|(див.) бенкет
прийомна|1
|(див.) приймальна
прийшлий|1
|(див.) майбутній
прикадок|1
|(див.) кадібець
приказка|1
|(дотепна, жартівлива) приповідка|(дотепна, жартівлива) примовка|(здебільшого повчального змісту) прислів’я
прикидатися|1
(ким)|(див.) удавати (з себе)
прикінцевий|1
|(див.) кінцевий
приклад|1
|(див.) зразок
приключка|1
|(див.) пригода
приколоток|1
|(див.) сніп
прикордонний|1
|приграничний|прирубіжний
прикорень|1
|(див.) стовбур
прикорхнути|1
|(див.) задрімати
прикраса|1
|окраса|оздоба
прикрашати|1
|оздоблювати|оздобляти|(зеленню, квітами і под.) квітчати|(зеленню, квітами і под.) уквітчувати|(зеленню, квітами і под.) заквітчувати|(поез.) окрашати|(різьбою дерев’яні вироби і под.) мережати
прикрий|1
|(див.) неприємний
прикрість|1
|(див.) неприємність
прикро|1
|(з почуттям досади) досадно
прикручувати|1
|(гвинтом, гайкою) пригвинчувати
прилад|1
|(про різновид якогось апарата) пристрій|(про комплект) приладдя
прилеглий|1
|прилежний|(що знаходиться в безпосередньому сусідстві) суміжний
прилизуватися|1
|(див.) причісуватися
прилипати|1
|приставати|(див. ще) липнути
приловчитися|1
|(див.) умудритися
прилука|1
|(див.) поляна
прилучати|1
|(див.) приєднувати
прилучатися|1
|(див.) приєднуватися
прилюдний|1
|(див.) публічний
прилюдно|1
|(див.) публічно
прилягати|1
(бути суміжним)|(див.) межувати
прилягаючий|1
|прилеглий|сусідній|суміжний|близький|(стінами) стінка в стінку|(одяг) якраз по фігурі|(землі) межа в межу
приманювати|1
|(див.) приваблювати
примара|1
|(про привид) мара|(про привид) мана|(пор.) марево
примикати|1
|(див.) межувати|(див.) причиняти
примикаючий|1
|(див.) суміжний
примилятися|1
|(див.) підлещуватися
примиритися|1
|(див.) помиритися
примірник|1
|(друкованого видання) екземпляр
примітивний|1
|(див.) простий
примітка|1
|(під текстом сторінки) виноска
примічати|1
|(див.) помічати
примножатися|1
|(див.) більшати
примовка|1
|(див.) приказка
приморозок|1
|(частіше мн.) приморозки|(рідше) недосвіт|(пор.) заморозки
примружувати|1
|прижмурювати|(рідше) прищулювати
примус|1
|(про дію) примушування|(про дію) змушування|(про дію) силування
примусовий|1
|(див.) силуваний
примусовість|1
|(див.) силуваність
примусово|1
|(див.) силувано
примушений|1
|(див.) силуваний
примушеність|1
|(див.) силуваність
примушено|1
|(див.) силувано
примушувати|1
|змушувати|силувати|неволити|приневолювати
примха|1
|примхи (мн.)|каприз|вереди (мн.)|(рідк.) (про безглузде бажання) дивацтво|(заст.) забаганка|химера
примхати|1
|(див.) вередувати
примхливий|1
|(див.) вередливий
принада|1
|(див.) зваба
принаджувати|1
|(див.) приваблювати
принадний|1
|привабливий|(який манить до себе) заманливий|(який манить до себе) знадливий
принадність|1
|привабливість|заманливість|(пор.) принадний
принда|1
|(див.) чванько
приндитися|1
|(див.) пишатися
приневолювати|1
|(див.) примушувати
приниження|1
|(див.) упокорення
принука|1
|(див.) силування
приодягати|1
|(див.) причепурювати
припадати|1
|(див.) укриватися
припинати|1
|(див.) прив’язувати
припинити|1
(що)|(на деякий час) перервати
припинятися|1
|(про розмову і под.) уриватися|(про рух і под.) завмирати
припікати|1
|(див.) пригрівати|(див.) шкварити
приплентатися|1
|(див.) притягтися
приплентач|1
|(див.) заволока
приплестися|1
|(див.) притягтися
приплигувати|1
|(див.) прискакувати
приповідка|1
|примовка|(пор.) приказка
припущення|1
|(див.) здогад
приречений|1
|(силою обставин) рокований|(на загибель і под.) засуджений
приріст|1
|(населення і под.) збільшення
природа|1
|(див.) суть
приростати|1
|(див.) збільшуватися
прирубіжний|1
|(див.) прикордонний
присадкуватий|1
|приземкуватий|(рідше) осадкуватий|(пор.) кремезний
присвоювати|1
(собі)|привласнювати
присипати|1
(що чим)|(злегка) притрушувати|(злегка) посипати
присікуватися|1
(до кого)|в’язнути|(про причепу) сікатися|(про причепу) приставати|(про причепу) чіплятися|(розм.) доскіпуватися
присілок|1
|(див.) хутір
присінки|1
|(див.) ґанок
прискакувати|1
|(стрибками) пристрибувати|(стрибками) приплигувати
прискати|1
|(див.) бризкати
прислів’я|1
|(див.) приказка
прислужник|1
|(див.) лакей
присмерки|1
|смерк|присмерк|сутінки|сутінь|сутінок
присмиряти|1
|(див.) приборкувати
присок|1
|(див.) попіл
присоромлюючий,|1
|радий [здатний] присоромити|присоромлювач|соромний|для присоромлення
приспіти|1
|(див.) наставати
приставати|1
|(див.) приєднуватися|(див.) згоджуватися|(див.) липнути
пристань|1
|(див.) гавань
пристановище|1
|(див.) притулок
пристаркуватий|1
|(див.) літній
пристойний|1
|(про людину) порядний|(що додержує звичаю) звичайний
пристрасний|1
|(про сильне бажання) жагучий|(пройнятий сильнішим почуттям) палкий
пристрасно|1
|жагуче|палко|(пор.) пристрасний
пристрибувати|1
|(див.) прискакувати
пристрій|1
|(див.) прилад
приступ|1
|(гніву, туги тощо) напад|(див.) наступ|(див.) доступ
приступати|1
(до кого)|приступатися|доступати|доступатися (здебільшого докон.)|(пор.) розпочинати
приступний|1
(про форму викладу)|доступний
присуд|1
|(див.) вирок
присуджувати|1
|(див.) засуджувати|(див.) надавати
присяга|1
|(урочиста клятвена) клятва
присягатися|1
|(див.) клястися
присягтися|1
|(див.) поклястися
притаїтися|1
|причаїтися|(рідше) прищулитися
притаманний|1
|(див.) властивий
притаманність|1
|(див.) властивість
притарабанитися|1
(куди) (фам.)|притарганитися|(див. ще) притягтися
притискати|1
|(підсил.) придавлювати|(підсил.) придушувати
притихати|1
|(див.) затихати
притичина|1
|(див.) пригода
притьмом|1
|(див.) прожогом
притока|1
|(див.) річка
приторкатися|1
|(див.) доторкатися
притрушувати|1
|(див.) присипати
притуга|1
|(див.) скрута
притулитися|1
|прихилитися|(до кого – ще) пригорнутися|(знайти захисток) прихиститися
притулок|1
|пристановище|(місце порятунку від чого) захисток
притуляти|1
|(див.) пригортати
притулятися|1
|(див.) горнутися
притхнутися|1
|(див.) засмердітися
притягтися|1
(розм.)|(прийти насилу) приволоктися|(прийти насилу) приплестися|(прийти насилу) причвалати|(фам.) приплентатися|(фам.) притарабанитися|(фам.) притарганитися
прихати|1
|(див.) пирхати
прихилити|1
(кого до себе)|привернути
прихилитися|1
(до кого)|(див.) притулитися
прихильний|1
|(про ставлення до кого) доброзичливий|(рідше) приязний
прихильник|1
|(ідеологічний) послідовник
прихильність|1
|доброзичливість|приязнь|(пор.) прихильний
прихиляти|1
|(див.) причиняти
прихиститися|1
|(див.) притулитися
приховувати|1
|(див.) таїти
прихожа|1
|(див.) передпокій
причаїтися|1
|(див.) притаїтися
причаровувати|1
|приворожувати|(див. ще) чарувати
причвалати|1
|(див.) притягтися
причепа|1
|(розм.) пеня
причепурювати|1
|(гарно вбирати) приодягати|(гарно вбирати) прибирати|(обл.) кукобити
причепурюватися|1
|(див.) убиратися
причина|1
|(вигадана як мотив для зловмисної дії) привід|(в логічному розумінні) підстава
причинний|1
|(див.) божевільний
причиняти|1
(двері тощо)|(рідше) примикати|(нещільно) прихиляти
причіпка|1
|зачіпка
причісуватися|1
|зачісуватися|(про гладку зачіску) (розм.) прилизуватися
пришелепуватий|1
|(див.) недоумкуватий
прищепа|1
|(див.) щепа
прищулитися|1
|(див.) притаїтися
прищулювати|1
|(див.) примружувати
приязнь|1
|дружба
приязний|1
|дружелюбний
приятель|1
|(див.) товариш
приятелька|1
|(див.) товаришка
приятельський|1
|(див.) дружній
приятелювати|1
|(див.) дружити
прірва|1
|(див.) провалля
пріти|1
|(див.) пітніти|(див.) гнити
пробачати|1
|вибачати|(не поставити на карб більшу провину) прощати|(розм.) дарувати
пробачення|1
|вибачення|прощення|(пор.) пробачати
пробелькотати|1
|(див.) промурмотати
пробивати|1
|(див.) проколювати
пробиватися|1
|(див.) пробиратися|(див.) прориватися
пробирати|1
|(див.) картати
пробиратися|1
(куди)|пробиватися|(насилу проходити) продиратися|(крізь юрбу) протовплюватися|(крізь юрбу) протискуватися|(крізь юрбу) пропихатися|(потайки) прокрадатися
пробити|1
|(сильним ударом стіну тощо) провалити|(сильним ударом стіну тощо) просадити|(чим гострим – списом, вилами і под.) проколоти|(чим гострим – списом, вилами і под.) (стрілою, кулею) (перен.) прошити
пробігаючий|1
|здатний пробігти|звиклий пробігати|пробігач|бігун
пробій|1
|(див.) пробоїна
пробійчик|1
|(див.) шило
пробка|1
|(див.) затичка
проблема|1
|(див.) питання
пробоїна|1
|(у стіні тощо) пробій|(у стіні тощо) пролом|(у стіні тощо) вилом|бреш
пробормотати|1
|(див.) промурмотати
пробормотіти|1
|(див.) промурмотати
пробратися|1
|(див.) проникнути
пробубоніти|1
|(див.) промурмотати
пробудження|1
|(про стан) прокид|(пор.) пробудитися
пробуджуватися|1
|(див.) будитися
пробудитися|1
|прокинутися|(тільки від сну) проснутися|(після міцного сну) (розм.) пробуркатися|(після міцного сну) прочнутися
пробулькотіти|1
|(див.) промурмотати
пробуркатися|1
|(див.) пробудитися
пробурмотати|1
|(див.) промурмотати
пробурмотіти|1
|(див.) промурмотати
провал|1
|(див.) неуспіх
провалити|1
|(див.) пробити
провалля|1
|(глибокий яр) прірва|(підсил.) безодня
провалювати|1
|(див.) розбивати
провидець|1
|(див.) ясновидець
провина|1
|(рідше) вина|(про порушення правила поводження) проступок|(яка карається законом) злочин|(про негожий легкий вчинок) (перен., розм.) гріх|(про негожий легкий вчинок) прогріх|(про негожий легкий вчинок) прогрішення
провинитися|1
|завинити|(вчинити проступок) проступитися|(перен. розм.) прогрішитися|(жарт.) прошпетитися
провинний|1
|(див.) винний
провинник|1
|(див.) винуватець
провіант|1
|(див.) харчі
провід|1
|(див.) керівництво
провідний|1
|(див.) керівний
провідувати|1
|(див.) відвідувати
провізія|1
|(див.) харчі
провісник|1
|(див.) віщун
провіщати|1
|(бути ознакою) передвіщати|(бути ознакою) віщувати|(заст.) віщати|(пор.) пророкувати
проводир|1
|(див.) вождь
провокуючий|1
|здатний спровокувати|звиклий провокувати|провокатор|провокаційний|(зухвалий) провокативний
проворний|1
|моторний|(бистрий розумом) меткий|(з практичним хистом) промітний
провулок|1
|переулок|заулок
прогайнувати|1
|(див.) промарнотратити
проглядати|1
|(див.) вирисовуватися
проговорити|1
|(див.) промовити
проговоритися|1
|(зайвим словом) промовитися|(через неуважність при розмові додати, вставити зайве слово) (розм.) прохопитися (словом)
прогресуючий|1
|схильний прогресувати|щораз сильніший [активніший|інтенсивніший]|нестримний|динамічний|активний|незагальмований|(фраз.) живучий|упертий|(склероз) (мед.) агресивний
прогріх|1
|(див.) провина
прогрішення|1
|(див.) провина
прогрішитися|1
|(див.) провинитися
продавати|1
|(див.) торгувати
продажний|1
|(див.) підкупний
продиратися|1
(куди)|(див.) пробиратися
продовжуватися|1
|(див.) тривати
продовольство|1
|(див.) харчі
продукувати|1
|(див.) виробляти
продуцент|1
|виробник
прожера|1
|(див.) ненажера
прожерливий|1
|(див.) ненаситний
прожогом|1
|(якнайшвидше) стрімголов|(якнайшвидше) притьмом|(якнайшвидше) миттю|(розм.) махом
прознавати|1
|(див.) розвідувати
прозорий|1
|(див.) чистий
прозорливий|1
|(див.) передбачливий
пройда|1
(розм.)|(про спритника) пролаза|(про хитруна) проноза|(про шахраюватого) пройдисвіт
проймати|1
(про холод і под.)|(наскрізь) пронизувати
проймаючий|1
|(див.) пронизливий
проказати|1
|(див.) промовити
проквилити|1
|(див.) завивати
прокид|1
|(див.) пробудження
прокидатися|1
|(див.) будитися
прокинутися|1
|(див.) пробудитися
проклинати|1
|клясти
проклін|1
|(див.) прокляття
проклятий|1
(лайл.)|(розм.) клятий|(підсил.) триклятий|(підсил.) проклятущий
прокляття|1
(лайл.)|проклін
проклятущий|1
|(див.) проклятий
проковтувати|1
|(див.) проглинати
проколоти|1
|(див.) пробити
проколювати|1
|проштрикувати|(списом, вилами і под.) простромлювати|(списом, вилами і под.) просаджувати|пробивати|(перен.) прошивати
прокрадатися|1
(куди)|(див.) пробиратися
пролаза|1
|(див.) проноза
пролазити|1
|(повзучи) проповзати
пролепетати|1
|(див.) промурмотати
пролісок|1
|(див.) поляна
пролом|1
|(див.) вилом
промарнотратити|1
|прогайнувати|(розм.) розтринькати|(фам.) проциндрити|(перен.) промантачити
промежи|1
|(див.) проміж
променистий|1
|(що сяє промінням) осяйний
променіти|1
|(див.) сяяти
променястий|1
|(що сяє промінням) осяйний
промимрити|1
|(див.) промурмотати
проминаючий|2
|минущий|плинний|проминущий|(фраз.) перебутній
|звиклий минати|здатний проминути
промисловий|1
|індустріальний
промисловість|1
|(фабрично-заводська) індустрія
проміж|1
(кого, чого)|між|межи|промежи (кого, чого і ким, чим)
промітний|1
|(див.) проворний
проміття|1
|(див.) заграва
промовець|1
|оратор
промовистий|1
|(див.) виразистий
промовисто|1
|(див.) багатозначно
промовити|1
|сказати|(рідше) проговорити|(обл.) проказати
промовитися|1
|(див.) проговоритися
промотувати|1
|(див.) розтрачувати
промурмотати|1
(розм.)|пробурмотати|пробурмотіти|пробормотати|пробормотіти|промимрити|пробубоніти|пролепетати|пробелькотати|пробелькотіти|(пор.) мимрити
промурмотіти|1
(розм.)|пробурмотати|пробурмотіти|пробормотати|пробормотіти|промимрити|пробубоніти|пролепетати|пробелькотати|пробелькотіти|(пор.) мимрити
пронизливий|1
|(про холод тощо) проникливий|(про холод тощо) гострий|(про холод тощо) (лише про звук) верескливий|(про холод тощо) різкий|(про холод тощо) проразливий|(про холод тощо) (лише про вітер) (діал.) шпуйний
пронизувати|1
|(див.) проймати
пронизуючий|1
|(про холод тощо) проникливий|(про холод тощо) гострий|(про холод тощо) (лише про звук) верескливий|(про холод тощо) різкий|(про холод тощо) проразливий|(про холод тощо) (лише про вітер) (діал.) шпуйний
проникаючий|1
|проникливий|глибокосяжний|(рану|радіяцію) глибинний
проникливий|1
|(про погляд) гострий|(про розум) тонкий
проникнути|1
(куди)|пробратися
проноза|1
|(див.) пройда
пронюхати|1
(про що)|(див.) довідатися
пропадати|1
|(див.) загибати|(див.) зникати
пропадаючий|1
|запропащуваний|приречений на зникнення|напівзниклий|майже зниклий|зникомий|пропащий|пор. зникаючий
пропасниця|1
|(див.) лихоманка
пропихатися|1
|(див.) протискуватися
пропияка|1
|(див.) п’яниця
проповзати|1
|(див.) пролазити
прополювати|1
(від бур’яну)|виполювати|(густо посаджені рослини) проріджувати|(густо посаджені рослини) проривати
прорив|1
|(див.) вилом
проривати|1
|(див.) прополювати|(див.) щипати
прориватися|1
|(крізь ворожі позиції і под.) пробиватися
проріджувати|1
|(див.) прополювати
прорість|1
|(див.) сходи
пророк|1
|(див.) ясновидець
пророкувати|1
(майбутнє)|пророчити|передрікати|провіщати|передвіщати|віщувати
пророчий|1
|(заст., поез.) віщий|(рідк.) віщунський
просаджувати|1
|(див.) проколювати
просадити|1
|(див.) пробити
просьба|1
|прохання|(писана колективно до органів влади) (заст.) петиція
просвіщати|1
|(див.) учити
просивий|1
|(див.) сивуватий
просинатися|1
|(див.) будитися
просипатися|1
|(див.) будитися
просити|1
|прохати|(упрошувати) благати|(упрошувати) молити|(упрошувати) умовляти|(настирливо випрошувати) (розм.) канючити|(обл. рідк.) лебедіти
просихати|1
|просушуватися|(про землю, свіжу фарбу тощо) протряхати
прославлений|1
|(див.) славний
прославляти|1
(кого)|(див.) вихваляти|(див.) славити
прославляючий|1
|(див.) славлячий
проснутися|1
|(див.) пробудитися
просперуючий|1
|(див.) процвітаючий
простигати|1
|охолоджуватися|холонути|(про страву тощо) вистигати|(про страву тощо) стигнути|(обл.) прочахати
простий|1
|(щодо форми побудови) нескладний|(підсил.) примітивний
простилати|1
|(див.) стелити
простирало|1
|(з грубого полотна) рядно
простодушний|1
|наївний
простолюд|1
|(див.) чернь
просторий|1
|(див.) широкий
просторікання|1
|(див.) балаканина
просторікати|1
|(розм.) – просторікувати|(про пишномовного базіку) (ірон.) розглагольствувати|(фам.) патякати|(див. ще) базікати
просторікування|1
|(див.) балаканина
просторікуватий|1
|(див.) багатомовний
простромлювати|1
|(див.) проколювати
простувати|1
(куди)|(див.) прямувати
проступитися|1
|(див.) провинитися
проступок|1
|(див.) провина
простягатися|1
(займати простір)|сягати|тягтися|тягнутися
простягнутися|1
|(див.) упасти
простягтися|1
|(див.) розлягтися
просушуватися|1
|(див.) просихати
просякати|1
(чим)|насичуватися (чим)|набиратися (чого)
протверезитися|1
|протверезіти|(розм.) прохмелитися
протестуючий|1
|змушений протестувати|протестант|учасник протестної акції|протестаційний
противитися|1
|(див.) суперечити
противний|1
|(див.) супротивний|(див.) гидкий
противник|1
|(див.) супротивник
противниця|1
|(див.) супротивниця
противус|1
|(див.) вусач
протилежний|1
|(за місцем положення або напряму) супротивний|(про берег ріки і под. – ще) той|(з логічного погляду) суперечний (зізнання, інтереси тощо)
протилежність|1
|контраст
протирати|1
|(див.) уторовувати
протиріччя|1
|(див.) суперечність
протискуватися|1
|(крізь юрбу) пропихатися|(крізь юрбу) протовплюватися
протікати|1
|(див.) сочитися
протовплюватися|1
|(див.) протискуватися
протряхати|1
|(див.) просихати
протяжний|1
|(про голос, крик і под.) протяглий|(обл.) витяжний
протяжно|1
|протягло|(говорити – ще) протягом|(говорити – ще) спроквола
профан|1
|(див.) неук
прохання|1
|(див.) просьба
прохапці|1
|(див.) хапцем
прохати|1
|(див.) просити
прохмелитися|1
|(див.) протверезитися
проходити|1
|(див.) минати
прохолода|1
|холодок
прохолонути|1
|(див.) вистигати
прохопитися|1
(словом)|(див.) проговоритися
процвітання|1
|(див.) розвиток
процвітати|1
|квітнути|(буйно) буяти
процвітаючий|2
|укритий цвітом|сповнений цвіту|весь у цвіту|квітучий|пишний|(вигляд) здоровий
|опромінений успіхом|удачливий|успішний|(край) щасливий|медоносний
процент|1
|(заст.) відсоток|(образно про великий надлишок чого-небудь) лихва
процесуватися|1
|(див.) судитися
проциндрити|1
|(див.) промарнотратити
проциндрювати|1
|(див.) розтрачувати
прочахати|1
|(див.) простигати
прочахнути|1
|(див.) вистигати
прочинитися|1
|(див.) будитися
прочиняти|1
|(див.) відкривати
прочнутися|1
|(див.) пробудитися
прочуматися|1
|(див.) опам’ятатися
прочунятися|1
|(див.) опам’ятатися
прочути|1
|(див.) довідатися
прочуханка|1
(розм.)|прочухан|(рідше) нагінка|(рідше) натруска|(пор.) хлоста
прошак|1
|(обл.) канюка|(пор.) жебрак
прошивати|1
(наскрізь)|(див.) проколювати
прошити|1
|(див.) пробити
прошпетитися|1
|(див.) провинитися
проштрикувати|1
|(див.) проколювати
прощання|1
|(див.) розлука
прощати|1
|(див.) пробачати
прощення|1
|(див.) пробачення
проява|1
|(див.) дивак
прояснюватися|1
|(див.) випогоджуватися
прояснятися|1
|(див.) випогоджуватися
пруг|1
|(див.) смуга
прудиус|1
|(див.) вусач
прудкий|1
|швидкий|бистрий|(в рухах – зрідка) (розм.) хуткий|(пор.) верткий
прудкість|1
|(див.) швидкість
прудкіше|1
|(див.) швидше
прудко|1
|(див.) швидко
прудконогий|1
|(див.) бистроногий
прут|1
|хлист|різка|(грубший) дубець|(з лози, іви тощо) лозина|(про сухий – ще) хворостина
пручатися|1
|(див.) упиратися|(див.) шарпатися
прягти|1
|(див.) жарити
пряжити|1
|(див.) смажити
прямий|1
|(не кривий) простий|(обл.) правий|(пор.) відвертий
прямовисний|1
|(див.) стрімкий
прямовисність|1
|(див.) стрімкість
прямовисно|1
|(див.) стрімко
прямодушний|1
|щирий|щиросердий
прямодушність|1
|(див.) відвертість|(див.) щирість
прямота|1
|(див.) відвертість
прямувати|1
(куди)|(розм.) простувати|(рідше) прямцювати
прямуючий|1
|що прямує|спрямований|в [по] дорозі до|на шляху до|готовий у дорогу куди|з думкою іти куди|подорожній|подорожанин
прямцем|1
|(див.) навпростець
прямцювати|1
|(див.) прямувати
пряник|1
|(рідше) пірник|(медяний) медяник|(медяний) медяничок
псувати|1
|(здоров’я) збавляти
псячий|1
|(див.) собачий
пташеня|1
|пташа|(неоперене) (розм.) голопуцьок|(рідше) пуцьверінок
публіка|1
|(в широкому розумінні) громадськість|(в театрі – звичайно) глядачі
публічний|1
|(влаштований для широких кіл громадськості, також при участі громадськості) прилюдний (виступ, захист дисертації і под.)|(пор.) громадський
публічно|1
|прилюдно|(рідше) привселюдно
пуга|1
|(див.) батіг
пужално|1
|(див.) держак
пужитися|1
|(див.) бундючитися
пузань|1
(фам.)|черевань|(пор.) гладун
пузанчик|1
(про дитину)|(див.) карапуз
пузатий|1
(фам.)|череватий|(підсил.) товстопузий
пузир|1
(на рідині)|(див.) булька
пузо|1
|(див.) живіт
пук|1
|(див.) жмут
пунцовий|1
|(див.) червоний
пуп’янок|1
|(див.) брунька
пурга|1
|(див.) хуртовина
пурхнути|1
(полетіти) (розм.)|фиркнути|(пор.) злетіти
пускати|1
(про лід)|(див.) скресати
пустеля|1
|пустиня
пустий|1
|(не заповнений) порожній|(перен. див.) марний
пустинний|1
|(див.) безлюдний
пустиня|1
|(див.) пустеля
пустка|1
|(про спустіле житло – ще) пустище|(про спустіле житло – ще) пустовщина|(про пусте, запущене місце) пустир
пустомеля|1
|(див.) балакун|(див.) балакуха
пустомовний|1
|(див.) беззмістовний
пустомолот|1
|(див.) балакун
пустомолотство|1
|(див.) балаканина
пустопорожній|1
|(див.) беззмістовний
пустотливий|1
|(див.) грайливий
пустошення|1
|(див.) руйнування
пустошити|1
|(див.) спустошувати
пустощі|1
|(нешкідливі) витворяння|(злобні) пакості|(розм.) капості
пустувати|1
|(про пустунів) витворяти|(про капосника) пакостити|(розм.) капостити|(рідше) каверзувати
пустун|1
|жирун|збиточник (обл.)|(великий) шибеник|(злобний) (розм.) капосник
пустунка|1
|(розм.) капосниця
пустуха|1
|(розм.) капосниця
путь|1
|(див.) шлях
пута|1
|(див.) кайдани
путівець|1
|(див.) дорога
путній|1
(розм.)|путящий|(пор.) доладний
пухкий|1
|(див.) сипкий
пухкість|1
|(див.) сипкість
пухтелик|1
|(див.) пампушка
пуцьверінок|1
|(див.) пташеня
пучка|1
|(див.) дрібка
пушкар|1
|(див.) артилерист
пуща|1
|(див.) ліс
пхатися|1
|(див.) товпитися|(див.) шкандибати
пхикання|1
|(див.) плач
пхикати|1
|(див.) хлипати
п’яний|1
|охмелілий|захмелілий|(рідше) напитий|(вульг.) налиганий|(пор.) напідпитку
п’янити|2
|(див.) дурманити
|(див.) оп’яняти
п’яниця|1
|алкоголік (про того, що все пропиває) (розм.) пропияка
п’яніти|1
|(див.) хмеліти
п’янкий|1
|(що п’янить) п’янючий|(що п’янить) п’янливий|(що п’янить) п’янкуватий
раб|1
|невільник
рабиня|1
|раба|невільниця
рабство|1
|(див.) кабала
равлик|1
|(див.) слимак
радикальний|1
|(див.) докорінний
радісний|1
|(див.) утішний
радість|1
|радощі (мн.)|(про почуття вдоволення, відради) утіха
радіти|1
(з чого)|радуватися (кому, чому)|(почувати втіху) тішитися (ким, чим)
радіючий|1
|готовий радіти|сповнений радощів|охоплений радістю|розрадуваний|радий з чого|(підсил.) безмежно радий з чого
радо|1
|(див.) залюбки
радощі|1
|(див.) радість
радувати|1
|(робити кому втіху) тішити
радуватися|1
|(див.) радіти
радуга|1
|(див.) райдуга
раз|1
(присл.)|(про час – без точного визначення) одного разу|(про час – без точного визначення) якось
разок|1
(намиста)|(див.) низка
разом|1
|укупі|(більшою або меншою групою) гуртом
разуразний|1
|(див.) безперервний
райдуга|1
|радуга|(поез.) веселка
район|1
|(див.) участок
ракло|1
|(див.) босяк
ралець|1
|(див.) дарунок
рам’я|1
|(див.) лахміття
ранг|1
|(див.) чин
ранець|1
|(див.) сумка
раніш|1
|(див.) давніше
раніше|1
|(див.) давніше
ранішній|1
|(що буває ранком) вранішній|(що буває ранком) ранковий
ранній|1
|(див.) передчасний
рапорт|1
|(див.) повідомлення
рапортувати|1
|(див.) повідомляти
раптовий|1
|(про смерть) наглий|(розм.) нагальний
раптово|1
|(див.) несподівано
раптом|1
|(див.) враз
раритетний|1
|(див.) рідкісний
рать|1
|(див.) військо
рата|1
|(див.) розстрочка
ратай|1
|(див.) орач
ратище|1
|(див.) держак|(див.) спис
ратник|1
|(див.) солдат
рахманний|1
|(див.) лагідний
рахманно|1
|(див.) лагідно
рахування|1
|(див.) лічба
рахувати|1
|(див.) лічити
рачкувати|1
|(див.) лазити
рвати|1
|(див.) скубати|(див.) щипати|(див.) шарпати
рватися|1
|(див.) пориватися|(див.) шарпатися
рвонутися|1
|(див.) кинутися
рвучкий|1
|(див.) навальний
реалізація|1
|(див.) здійснення
реалізувати|1
|(див.) здійснювати|(див.) виконувати
рева|1
|(див.) плаксій|(див.) плаксійка
ревіти|1
|ревти|(про рогату худобу) мукати|(перен. )(див.) плакати
ревний|1
(про працьовитого)|(див.) запопадливий
ревність|1
|(див.) пильність
ревно|1
|(див.) пильно
ревти|1
|(див.) ревіти
регіт|1
|(див.) сміх
реготати|1
|(див.) сміятися
реготатися|1
|(див.) сміятися
реготня|1
|(див.) сміх
реготун|1
(розм.)|(рідше) сміхун|(рідше) смішко|(знев.) зубоскал|(знев.) скалозуб|(знев.) скализуб
регулюючий|1
|покликаний регулювати|зайнятий регулюванням|регулятор|регулювальник|регулювальний|регуляційний|для регулювання
реєстр|1
|(див.) перелік
реєструвати|1
|(див.) відмічати
резервіст|1
|(див.) запасний
резинка|1
|гумка
результат|1
|(див.) наслідок
рейдуючий|1
|покликаний рейдувати|зайнятий рейдом|рейдовик|рейдовий
рейтузи|1
|(див.) штани
рекрут|1
(іст.)|(розм.) некрут|(пор.) новобранець
ремінь|1
|(див.) черес|(див.) шкіра
ремінець|1
|(див.) пояс
ремонтувати|1
|поправляти|(див. ще) лагодити
ремствування|1
|(див.) нарікання
ремствувати|1
|(див.) нарікати
ренегат|1
|відщепенець|(зневажливіше) зрадник|(пор.) відступник
рентабельний|1
|(див.) прибутковий
репатися|1
|(див.) тріскатися
репетувати|1
|(див.) кричати
рептильний|1
|(див.) підкупний
ретельний|1
|(у виконуванні обов’язків) старанний|(розм.) справний (працівник)
ретельність|1
|(див.) дбайливість|(див.) старанність
ретельно|1
|(див.) старанно
ретязь|1
|(див.) ланцюг
реферат|1
|(див.) доповідь
референт|1
|(див.) доповідач
реферувати|1
|(див.) доповідати
рецензія|1
|(в короткій формі) відзив
реченець|1
|(див.) строк
решето|1
|(з меншими дірками в сітці) сито
решта|1
|(суми) лишок|(життя) останок
рештки|1
(мн.)|залишки|(ворожої армії і под.) недобитки
рибалка|1
|риболов|(рідше) рибар|(рідше) рибак|(про того, хто ловить рибу вудкою) вудильник|(що ловить неводом – зрідка) невідник
ридання|1
|(див.) плач
ридати|1
|(див.) плакати
ридван|1
|(див.) карета
рикаючий|2
(звір)|звиклий рикати|рикун|ревун|рикало|ревучий|рикучий|сповнений рику [реву]
(не звір)|звиклий гаркати|гаркун|гаркучий
рило|1
|(див.) морда
ринковий|1
|(див.) базарний
ринок|1
(про площу для торгів)|базар|(обл.) торговиця
ринути|1
|(про сльози) хлинути|(про сльози) потекти|(про сльози) покотитися|(про раптовий водяний потік) бурхнути|(про раптовий водяний потік) политися|(про дощ – ще) линути|(про дощ – ще) сипнути|(пор.) сунути
ринутися|1
|(див.) сунути
рисак|1
|(що ступає інохіддю) іноходець|(обл.) виноходець|(обл.) винохід|(див. ще) румак
рискаль|1
|(див.) заступ
риссю|1
|(обл.) клусом|(обл.) клуса|(пор.) тюпцем
рисувати|1
|креслити|(фарбами) малювати
рисунок|1
|(фарбами) малюнок|(з натури – ще) зарисовка
ритися|1
|(див.) копатися
ритмічний|1
|(див.) розмірений
ритмічність|1
|(див.) розміреність
ритмічно|1
|(див.) розмірено
риф|1
|(див.) скеля
рицар|1
|(див.) витязь
рів|1
|перекіп|перекоп|(див.) канава|(див.) шанець
рівний|1
|прямий|простий|(див. ще) гладкий|(див. ще) однаковий
рівнина|1
|(в горах) полонина
рівнозначний|1
|(див.) тотожний
рівнозначність|1
|(див.) тотожність
рівномірний|1
|(див.) розмірений
рівномірність|1
|(див.) розміреність
рівномірно|1
|(див.) розмірено
рівчак|1
|(див.) канава
рівчачок|1
|(див.) жолобок
ріг|1
|(див.) сурма
рід|1
|родина|(про походження) (заст.) коліно|(погордл.) кодло|(пор.) рідня|(пор.) сорт
рідкий|1
рідкісний|1
(що являється рідкістю)|рідкий|(про книгу тощо) раритетний|(єдиний у своєму роді) унікальний
рідкуватий|1
|(див.) рідкий
рідний|1
|свій|родимий (край)|(про матір) (заст.) питимий
рідня|1
|рід|родичі|(обл.) кревні|(пор.) родина
ріжок|1
|(див.) горн
різанина|1
|(див.) бійка
різати|1
|(тканину і под., також перен. – ще) краяти|(хліб і под. на шматки) батувати|(пор.) сікти|(пор.) убивати
різачка|1
|(див.) дизентерія
різка|1
|лозина|(див. ще) прут
різкий|1
|(про біль і под.) гострий|(про голос, вітер і под.) пронизливий
різний|1
|всякий|всілякий|(пор.) неоднаковий
різниця|1
|відмінність|(несхожість) неоднаковість|(в поглядах) розбіжність
різність|1
|(див.) відмінність
різно|1
|по-різному|всяко|всіляко|(що відрізняється чим-небудь) неоднаково
різнобарвний|1
|різноколірний|(про тварин) різномастий|(про тварин) різношерстий|(пор.) рябий
різноколірний|1
|(див.) багатобарвний
різномастий|1
|(див.) різнобарвний
різношерстий|1
|(див.) різнобарвний
рільник|1
|(див.) хлібороб
рільництво|1
|(див.) хліборобство
рільничий|1
|(див.) хліборобський
рінь|1
|(див.) гравій
ріпник|1
|(див.) нафтовик
ріска|1
|(див.) росинка
рісочка|1
|(див.) росинка
ріст|1
|(див.) розвиток
річ|1
|предмет|(пор.) справа
річище|1
|русло|(рідше) ложе|(перен., обл., рідк.) корито
річка|1
|(бічна) притока
річний|1
|(що буває раз на рік – рідше) роковий|(заст.) рочистий
рішати|1
|(див.) ухвалювати
рішення|1
|(див.) ухвала
рішучий|1
|твердий|(про волю, характер і под.) незламний|(про волю, характер і под.) непохитний|(про тон мови) самовпевнений
ріща|1
|(див.) сушняк
робити|1
|чинити|(створювати що) творити|(великі діла) вершити
робитися|1
|чинитися|діятися|творитися|(про щось погане) коїтися
робітник|1
|(рідше) робочий|(пор.) працівник
робітня|1
|(див.) майстерня
роблений|1
|(див.) вимушений|(див.) штучний|(див.) удаваний
робленість|1
|(див.) штучність|(див.) удаваність
роблено|1
|(див.) удавано
робота|1
|праця|(про те, чим зайнятий хто) заняття|(про те, чим зайнятий хто) діло|(пор.) труд
роботяга|1
|(див.) працьовитий
роботящий|1
|(див.) працьовитий
робочий|1
|(див.) буденний|(див.) робітник
ровесник|1
|перевесник|одноліток
ровесниця|1
|перевесниця|одноліток
рогатина|1
|(див.) спис
родак|1
|(див.) родич
роди|1
|пологи|(обл.) злоги
родимий|1
(край)|(див.) рідний
родина|1
|сім’я|рідня|сімейство|(розм. рідк.) фамілія
родинний|1
|(див.) сімейний|(див.) спадковий
родитель|1
|(див.) батько
родителька|1
|(див.) мати
родич|1
|рідня|(обл.) родак
родичі|1
|(див.) рідня
роділля|1
|(див.) породілля
родовий|1
|(див.) спадковий
родючий|1
|плодючий|плідний|(рідше) родовитий|(пор.) урожайний
родючість|1
|плодючість|плідність|(про землю) урожайність
рожевий|1
|(див.) червоний
рожевіти|1
|(див.) червоніти|(див.) червонітися
розбавляти|1
|(див.) розріджувати
розбазарювати|1
|(див.) розтрачувати
розбазікатися|1
|(див.) розгуторитися
розбалакатися|1
|(див.) розговоритися
розбесідуватися|1
|(див.) розгуторитися
розбещений|1
|розпущений|розпусний|(див. ще) розгнузданий
розбещеність|1
|розпущеність|розпусність|(див. ще) розгнузданість
розбивати|1
|(вщент) розтрощувати|(сильним ударом стіну і под.) розвалювати|(надавлюючи) провалювати
розбирати|1
|(див.) роздягатися|(див.) розрізняти
розбиратися|1
|(див.) роздягатися|(див.) розрізняти
розбиття|1
|(див.) розгром
розбишака|1
|(див.) розбійник
розбишацький|1
|(див.) бандитський
розбишацтво|1
|розбійництво|розбій|бандитизм|(обл.) харцизтво|(див. ще) грабіж
розбіг|1
|(див.) розгін
розбігтися|1
|(див.) розбрестися
розбіжний|1
|непогоджений|(про погляд на що-небудь і под.) спірний|(про погляд на що-небудь і под.) суперечний
розбіжність|1
|розходження|незгідність (в поглядах, думках тощо)|непогодженість|суперечність|суперечливість
розбій|1
|(організованих хуліганів) погром
розбійник|1
|розбишака|погромник|(обл.) харциз|(заст.) опришок|(пор.) бандит
розбійницький|1
|(див.) бандитський
розбійництво|1
|(див.) розбишацтво
розбір|1
|(див.) розгляд
розбірливий|1
|(див.) вибагливий
розбірний|1
|(див.) виразний
розбовтувати|1
|(див.) розмішувати
розболітися|1
|(див.) розхворітися
розбрат|1
|розлад|розладдя|звада|незгода|незлагода|чвари|(підсил.) ворожнеча
розбрестися|1
|розійтися|(швидше) розбігтися|(швидше) розсипатися|(заст.) розтектися
розбурханий|1
|(див.) бурхливий
розбурхатися|1
|(див.) розбушуватися
розбурхлий|1
|набряклий|(про бруньки дерев) набубнявілий|(пор.) брезклий
розбурюючий|1
|зайнятий розбуренням|бурильник|розбурювальник|бурильний|розбурливий|розбурювальний
розбухати|1
|набрякати|брезкнути|(пор.) бубнявіти
розбушуватися|1
|розбурхатися|розігратися|(про хвилі тощо) збуритися|(про хвилі тощо) схвилюватися
розвага|1
|(обл.) рбзривка|(з іграми) забава
розважати|1
|(дотепною розмовою) забавляти|(веселощами) розвеселяти
розважатися|1
|(див.) бавитися
розважливий|1
|(див.) розсудливий
розважливість|1
|(див.) розсудливість
розважливо|1
|(див.) розсудливо
розвал|1
|розлад|розпад|руйнування
розвалювати|1
|руйнувати|(тільки прям. – щось складене, збудоване і под.) розкидати|(обл.) бурити|(сильним ударом, натиском і под.) висаджувати
розвалюватися|1
|(див.) розпадатися|(див.) валитися
розвереджувати|1
|(див.) роз’ятрювати
розвертатися|1
|(див.) розступатися
розвеселяти|1
|звеселяти|веселити
розвивати|1
|(вітрила і под.) розпускати|(щось скручене) розкручувати|(пор.) розгортати
розвиватися|1
|розгортатися|(пор.) розпукуватися
розвиднятися|1
|(безос.) видніти|(безос.) розвиднюватися|(безос.) світати|(безос.) дніти|(рідше) сіріти|(розм.) благословлятися на світ|(пор.) розсвітати|(пор.) розсвітатися
розвиток|1
|розвій|ріст|зростання|(буйний) розквіт|(буйний) процвітання
розвівати|1
|розвіювати|розмаювати|(вітром зносити порох і под.) розмахувати|(хмари) розбивати|(хмари) розганяти
розвіватися|1
|(див.) маяти
розвідник|1
|(див.) шпигун
розвідувати|1
(про кого)|довідуватися|дізнаватися|прознавати|розпитувати|(пор.) довідуватися
розвідувач|1
|(див.) шпигун
розвій|1
|(див.) розвиток
розвір|1
|(див.) яр
розвіювати|1
|(див.) розвівати|(див.) роздувати
розводити|1
|(див.) розмножувати|(див.) розсувати|(див.) розріджувати
розволікати|1
|(див.) розтягувати
розв’язка|1
|(про завершення якоїсь складної справи, твору і под.) кінець|(про завершення якоїсь складної справи, твору і под.) закінчення
розв’язний|1
|невимушений|вільний|(що виходить за межі ввічливості) безцеремонний
розв’язувати|1
|(щось заплутане) розплутувати|(тільки прям. – зашнуроване) розшнуровувати|(закутане) розкутувати|(див. ще) розмотувати
розв’язуватися|1
|розплутуватися|розшнуровуватися|розкутуватися|(про замотане) розмотуватися|(пор.) розв’язувати
розгадувати|1
|(даючи своє пояснення тощо) витлумачувати|(тільки докон. – про сон, загадку і под.) збагнути
розганяти|1
|(див.) розвівати
розгардіяш|1
|(див.) безладдя
розгарячитися|1
|(див.) розохотитися
розгинати|1
|(див.) розпрямляти
розгін|1
|розбіг|(пор.) розмах
розглагольствувати|1
|(див.) просторікати
розгладнути|1
|(див.) розтовстіти
розгляд|1
|розбір|(див. ще) обміркування
розглядатися|1
|роздивлятися|(кругом себе) озиратися
розгніваний|1
|(див.) гнівний
розгніватися|1
|(див.) розсердитися
розгнузданий|1
|розпущений|свавільний|розперезаний|(див. ще) розбещений
розгнузданість|1
|розпущеність|свавільність|(перен.) розперезаність|(див. ще) розбещеність
розговоритися|1
|(розм.) розбалакатися|(розм.) розгомонітися|(див. ще) розгуторитися
розгодинюватися|1
|(див.) випогоджуватися
розгойдувати|1
|(див.) розхитувати
розголос|1
|слава
розголошувати|1
|розславляти|(зловтішно – в образній мові) (перен. розм.) дзвонити|(зловтішно – в образній мові) трубити|(зловтішно – в образній мові) роздзвонювати|(зловтішно – в образній мові) розтрублювати
розгомонітися|1
|(див.) розговоритися
розгонистий|1
|(див.) розмашистий
розгорнутий|1
|(див.) докладний
розгортати|1
|(книжку) розкривати|(пор.) розгрібати
розгортатися|1
|(див.) розвиватися|(див.) ширитися
розгорятися|1
|розжевріти|розжеврітися|розпалатися|(прям. – про вугілля і под. – ще) розітлітися
розгрібати|1
|(граблями сіно тощо) розгромаджувати|(лопатою щось сипке, також жар у печі тощо) розгортати
розгром|1
|розбиття|винищення|знищення|знищування|(пор.) розгромлювати
розгромаджувати|1
|(див.) розгрібати
розгромлювати|1
|розбивати|(зовсім – припиняти існування) винищувати|(зовсім – припиняти існування) нищити
розгубитися|1
|збентежитися|змішатися|зам’ятися|зніяковіти
розгублений|1
|збентежений|зніяковілий
розгубленість|1
|збентеження|зніяковіння
розгублюватися|1
|(див.) бешежитися
розгул|1
|(див.) сваволя
розгуторитися|1
|(розм.) розбесідуватися|(фам.) розбазікатися
роздавати|1
|(подарунки і под.) роздаровувати|(подарунки і под.) наділяти
роздаватися|1
|(див.) розступатися
роздавлювати|1
|(сплющуючи) роздушувати|(сплющуючи) розчавлювати|(сплющуючи) чавити|(сплющуючи) розплющувати|(тільки ногою) розтоптувати
роздаровувати|1
|(див.) роздавати
роздзвонювати|1
|(див.) розголошувати
роздивлятися|1
|(див.) розглядатися|(див.) оглядатися
роздирати|1
|розривати|(про одяг, шкіру і под. – ще) розпанахувати|(тільки докон. – здебільшого про дерево) розчахнути|(пор.) розшарпувати
розділ|1
|частина|(книги) глава
розділяти|1
|(див.) роз’єднувати
розділятися|1
|(див.) роз’єднуватися
роздмухувати|1
|(див.) роздувати
роздобути|1
|придбати|(на що) розстаратися|роздобутися|розжитися
роздоріжжя|1
|розпуття|перехрестя|розтока
роздражнювати|1
|(сильніше) злити|(сильніше) розсерджувати|(сильніше) розлютовувати|(сильніше) роз’яряти|(рідше) (розм.) роздрочувати
роздратовувати|1
|(див.) дратувати
роздрочувати|1
|(див.) роздражнювати
роздувати|1
|роздмухувати|(вітром – ще) розвівати|(вітром – ще) розвіювати
роздушувати|1
|(див.) роздавлювати
роздягати|1
|розбирати|розбиратися|(пальто, куртку і под. – ще) скидати|(пальто, куртку і под. – ще) знімати
роздягатися|1
|розбирати|розбиратися|(пальто, куртку і под. – ще) скидати|(пальто, куртку і под. – ще) знімати
роз’єднувати|1
|розділяти|розлучати|розрізняти|порізняти|(тільки пари) розпаровувати
роз’єднуватися|1
|розділятися|розлучатися|(тільки з ріднею) (розм.) розріднятися
розжалобити|1
|розжалити|(пор.) зворушувати
розжалоблювати|1
|(див.) зворушувати
розжаляти|1
|(див.) зворушувати
розжарений|1
|розпечений|розпалений|розігрітий|(пор.) розжарювати
розжарювати|1
|розпікати|розпалювати|(нагрівати) розігрівати
розжеврітися|1
|(див.) розгорятися
розживатися|1
|(див.) багатіти
розжиріти|1
|(див.) розтовстіти
розжитися|1
|(див.) роздобути|(див.) спромогтися
роззброюючий|1
|здатний роззброїти|зайнятий роззброєнням|роззброювач|роззброювальний|для роззброєння|роззброююча усмішка — здатний топити лід усміх|розтопи-лід-усмішка
роззява|1
(розм.)|ґава|гавря|зівака|(вульг.) розтяпака|(вульг.) розтелепа|(вульг.) солопій
роззявляти|1
|(див.) розтуляти
розігратися|1
|(див.) розбушуватися
розігрівати|1
|(див.) розжарювати
розігрітий|1
|(див.) розжарений
розізлитися|1
|розсердитися|(підсил.) розлютитися|(розм.) посатаніти|(рідк.) осатаніти
розійтися|1
|(див.) розбрестися
розітлітися|1
|(див.) розгорятися
розказувати|1
|розповідати|(в епічному тоні) оповідати|(фольк.) баяти (байку)
розкарячити|1
|(див.) розпросторити
розквіт|1
|процвітання
розкиданий|1
(поселений на великому просторі)|розсіяний
розкиданість|1
|розсіяність|(пор.) розкиданий
розкидати|1
|(див.) розвалювати
розкинутися|1
|(див.) розлягтися
розкіш|1
|(див.) приємність
розкішний|1
|чудовий|(про вбрання і под. – ще) пишний|(про вбрання і под. – ще) багатий
розкішно|1
|(див.) рясно
розклад|1
|(див.) розпад|(див.) розвал
розкладати|1
|(див.) розміщувати
розкладатися|1
|(див.) розпадатися
розкластися|1
|(див.) розлягтися
розклеюватися|1
|(про зліплене) розліплюватися
розколина|1
|(див.) щілина
розколихувати|1
|(див.) розхитувати
розколоти|1
|(дерево і под.) розчахнути
розколочувати|1
|(див.) розмішувати
розколюватися|1
|(див.) тріскати
розкорінятися|1
|(див.) розростатися
розкотистий|1
|(див.) лункий
розкочуватися|1
|(див.) відбиватися|(див.) лунати
розкошувати|1
|(розм.) жирувати|(розм.) жируватися|(ірон.) гараздувати|(заст.) благоденствувати
розкрадати|1
|красти|(в образній мові) (розм.) розтягати
розкрадач|1
|крадій|(пор.) злодій
розкраювати|1
|(див.) розрізувати
розкривати|1
|(двері, вікно) розчиняти|(ширше розм. – зрідка) розчахнути|(пор.) розтуляти|(пор.) розгортати
розкриватися|1
|(див.) розступатися
розкручувати|1
|(див.) розвивати
розкуйовджувати|1
|(розм.) розпатлувати (волосся і под.)|(розм.) розкудлувати|(розм.) розкудовчувати
розкутувати|1
|(див.) розв’язувати
розкутуватися|1
|(див.) розв’язуватися
розкущитися|1
|(див.) розростатися
розлад|1
|(див.) розбрат
розладдя|1
|(див.) незгода
розладжувати|1
|(див.) розладнувати
розладнаний|1
|розладжений|(про інструмент, плани і под. – ще) розстроєний|(про здоров’я) розхитаний|(про здоров’я) підірваний
розладнувати|1
|розладжувати|(інструмент, плани і под. – ще) розстроювати|(здоров’я, економіку і под.) підривати|(здоров’я, економіку і под.) розхитувати
розлінуватися|1
|розлінитися|розледащіти|зледащіти|зледачіти|розледачіти|розледащитися
розліплюватися|1
|(див.) розклеюватися
розлогий|1
|(що займає велику площу) просторий|(що займає велику площу) широкий|(що займає велику площу) обширний|(пор.) крислатий
розложистий|1
|(див.) крислатий
розлука|1
|розставання|прощання
розлуплюватися|1
|(див.) тріскати
розлучати|1
|(див.) роз’єднувати
розлучатися|1
|розставатися|розходитися
розлютити|1
|роз’ярити|(пор.) розсердити
розлютитися|1
|роз’яритися|розпалитися (гнівом)|озвіріти|осатаніти|посатаніти|(пор.) розсердитися
розлютовувати|1
|(див.) роздражнювати
розлючений|1
|розлютований|озвірілий|осатанілий|посатанілий
розлючувати|1
|(див.) гнівити
розлягатися|1
(про голос)|(див.) лунати
розлягтися|1
(на лаві)|розкинутися|розкластися|вивернутися|простягтися
розмах|1
|зліт (творчої думки)
розмахувати|1
(про вітер)|(див.) розвівати
розмашистий|1
|широкий (помах крил і под.)|(почерк – звичайно) розгонистий
розмаювати|1
|(див.) розвівати
розмерзатися|1
|(див.) відтавати
розмерзлий|1
|(див.) талий
розмикати|1
|(див.) розтуляти
розмір|1
|(див.) обсяг
розмірений|1
|розмірний|рівномірний|ритмічний
розміреність|1
|розмірність|рівномірність|ритмічність
розмірено|1
|рівномірно|ритмічно
розмірний|1
|(див.) розмірений
розмірність|1
|(див.) розміреність
розмірно|1
|(див.) стосунково
розмішувати|1
|(рідину) розбовтувати|(рідину) розколочувати
розміщення|1
|розташовування|військ|дислокація
розміщувати|1
|розставляти|розташовувати|(про речі в певному порядку – ще) розкладати
розмножувати|1
|розплоджувати|розводити
розмножуватися|1
|(див.) плодитися
розмова|1
|мова|бесіда|(про всячину) (розм.) балачка|(обл.) гутірка|(обл.) говірка|(обл.) гомінка|(заст.) помовка
розмовляти|1
(з ким)|говорити|(розм.) балакати|(розм.) гомоніти|(рідше) бесідувати|(обл.) гуторити
розмовник|1
|(див.) співбесідник
розмотувати|1
|розплутувати|(нитки і под. – ще) розвивати|(обл.) відсотувати
розмотуватися|1
|(див.) розв’язуватися
рознедужатися|1
|(див.) розхворітися
рознімати|1
|(див.) розтуляти
рознощик|1
|розносник
розорений|1
|(див.) спустошений
розорення|1
|(див.) руйнування
розоритель|1
|(див.) руїнник
розоряти|1
|(див.) руйнувати
розохотитися|1
|запалатися|розгарячатися
розпад|1
|розвал|розклад|занепад|(пор.) розпадатися
розпадатися|1
|розвалюватися|(на складові елементи) розкладатися|(про явище послабленого стану в чомусь) занепадати
розпадина|1
|розколина|(пор.) щілина
розпалатися|1
|(див.) розгорятися
розпалений|1
|(див.) розжарений
розпалитися|1
|(див.) розлютитися
розпалювати|1
|(див.) розжарювати
розпалюватися|1
|(див.) спалахувати
розпанахувати|1
|(див.) роздирати|(див.) розсікати
розпаровувати|1
|(див.) роз’єднувати
розпатлувати|1
|(див.) розкуйовджувати
розпач|1
|(див.) безнадійність
розпачливий|1
|безнадійний|(пройнятий відчаєм стан, погляд і под.) одчайдушний|(рідше) відчайдушний
розперезаний|1
|(див.) розгнузданий
розперезаність|1
|(див.) розгнузданість
розпечений|1
|(див.) розжарений
розписуватися|1
(в загсі)|(див.) женитися
розпитувати|1
|(див.) розвідувати
розпихати|1
|розштовхувати|(натовп) (заст.) розтрачувати
розпізнавати|1
|(див.) розрізняти
розпікати|1
|(див.) розжарювати
розплатувати|1
|(див.) розсікати
розплачуватися|1
|(див.) сплачувати
розпливчастий|1
|(див.) невиразний
розпливчатий|1
|(див.) невиразний
розпліскувати|1
|(див.) розхлюпувати
розплоджувати|1
|(див.) розмножувати
розплодитися|1
|(див.) завестися
розплутувати|1
|(див.) розмотувати
розплюскувати|1
|(див.) розхлюпувати
розплющувати|1
|(див.) роздавлювати|(див.) розтуляти
розповідь|1
|(див.) оповідання
розповідати|1
|розказувати|(таємницю) розголошувати
розповніти|1
|(див.) розтовстіти
розповсюджувати|1
|(див.) ширити
розповсюджуватися|1
|(див.) ширитися
розпорювати|1
|(див.) розсікати
розпочинати|1
|починати|приступати (до чого)
розправляти|1
|(див.) розпрямляти
розправлятися|1
|(див.) розраховуватися
розпросторити|1
|(крила і под.) розпростерти|(ноги) розставити|(розм.) розкарячити
розпросторювати|1
|(див.) ширити
розпрямляти|1
|(крила і под.) розправляти|(крила і под.) розпростувати|(спину) розгинати
розпука|1
|(див.) відчай|(див.) безнадійність
розпукувати|1
|розпукуватися|розпукати|розпукатися|розпускатися|(про дерева – ще) розвиватися
розпускати|1
|(див.) розвивати|(див.) розріджувати
розпускатися|1
|(див.) розпукувати|(див.) розпукуватися
розпусний|1
|(див.) розбещений
розпусник|1
|(див.) розпутник
розпусниця|1
|(див.) розпутниця
розпусність|1
|(див.) розбещеність
розпуста|1
|розбещеність|(повний розклад чогось) деморалізація
розпутний|1
|розпусний|розгнузданий|розбещений|порочний|ненормальний
розпутник|1
|розпусник|(див. ще) ласолюб
розпутниця|1
|розпусниця
розпуття|1
|(див.) роздоріжжя
розпущений|1
|(див.) розбещений
розпущеність|1
|(див.) розбещеність
розрада|1
|(див.) втіха
розраховуватися|1
(з ким)|розплачуватися|(про борг) (розм.) квитатися|(рідше) квитуватися|(суворо наказувати) розправлятися
розривати|1
|(див.) роздирати
розривна|1
|(див.) розвага
розріджувати|1
(рідину)|розпускати|розводити|розбавляти|розчиняти|(тільки докон.) (рідк.) розситити
розріднятися|1
|(див.) роз’єднуватися
розрізняти|1
|розпізнавати|розбирати
розрізувати|1
|розкраювати|розтинати|(див. ще) розсікати
розробляти|1
|(див.) опрацьовувати
розростатися|1
|(зілля) розкорінятися|(зілля) розкущитися (докон )|(збіжжя) врунитися
розряд|1
|(див.) сорт
розсвінути|1
|(див.) розсвітати|(див.) розсвітатися
розсвіт|1
|(див.) світанок
розсвітати|1
|(безос.) світати|(безос.) розвиднятися|(лише докон.) розсвінути
розсвітатися|1
|(безос.) світати|(безос.) розвиднятися|(лише докон.) розсвінути
розсерджений|1
|(див.) гнівний
розсерджувати|1
|(див.) роздражнювати
розсердити|1
|розгнівати|розізлити|(сильніше) розлютити|(сильніше) роз’ярити
розсердитися|1
|розгніватися|розізлитися|(раптово) скипіти|(дуже) (обл.) роз’юшитися|(пор.) розлютитися
розсипатися|1
|(див.) розбрестися
розсипчастий|1
|(див.) сипкий
розсипчастість|1
|(див.) сипкість
розситити|1
|(див.) розріджувати
розсідатися|1
|(див.) тріскатися
розсікати|1
|(наполовину) (розм.) розпанахувати|(наполовину) розпорювати|(рибу) розплатувати
розсіяний|1
|(див.) розкиданий
розсіяність|1
|(див.) розкиданість
розславляти|1
|(див.) розголошувати
розставання|1
|(див.) розлука
розставатися|1
|(див.) розлучатися
розставити|1
|(див.) розпросторити
розставляти|1
|(див.) розміщувати
розстаратися|1
|(див.) роздобути
розстеляти|1
|(див.) стелити
розстилати|1
|(див.) стелити
розстроєний|1
|(див.) розладнаний
розстрочка|1
|виплат|виплата (купити в розстрочку, купити на виплат, виплату)|(заст.) рата (виплачувати ратами)
розстроювати|1
|(див.) розладнувати
розступатися|1
|(юрба) розтовпитися|(про хвилю, землю і под. – ставати розкритим) розкриватися|(про хвилю, землю і под. – ставати розкритим) розвертатися|(про хвилю, землю і под. – ставати розкритим) роздаватися
розсувати|1
|розпихати|(віття, збіжжя і под.) розводити|(віття, збіжжя і под.) розхиляти
розсудливий|1
|розважливий|благорозумний
розсудливість|1
|розважливість|благорозумність
розсудливо|1
|розважливо|благорозумно
розсудок|1
|(здоровий розум) (розм.) глузд
розтавати|1
|танути|(про віск) топитися
розталий|1
|(про розмерзлу землю і под.) відталий|(обл.) відтеплий|(пор.) талий
розтаскувати|1
|(див.) розтягувати
розташовування|1
|(див.) розміщення
розташовувати|1
|(див.) розміщувати
розтектися|1
|(див.) розбрестися
розтелепа|1
|(див.) роззява
розтинати|1
|(див.) розрізувати
розтинатися|1
(про звук)|(див.) лунати
розтікатися|1
|(див.) розпливатися
розтлумачувати|1
|тлумачити|роз’яснювати|роз’ясняти|з’ясовувати|(розм. фам.) розтовкмачувати
розтовпитися|1
|(див.) розступатися
розтовстіти|1
|розгладнути|розповніти|(ставати жирним) (розм.) розжиріти|(про худобу, а також зневажливо про людину) (розм.) відпастися
розтока|1
|(див.) перехрестя
розтоптувати|1
|(див.) роздавлювати
розтрата|1
|перевід|розтринькування|розтринькання
розтратник|1
|(див.) марнотрат
розтрачувати|2
|(див.) розпихати
|розбазарювати|(розм.) переводити|(на власні розваги і под.) розтринькувати|(на власні розваги і под.) промотувати|(на власні розваги і под.) проциндрювати|(пор.) марнотратити
розтрбщувальний|1
|(див.) нищівний
розтринькання|1
|(див.) розтрата
розтринькати|1
|(див.) промарнотратити
розтринькування|1
|(див.) розтрата
розтринькувати|1
|(див.) розтрачувати
розтринькувач|1
|(див.) марнотрат
розтріскуватися|1
|розколюватися|(про плоди, шкіру і под.) (розм.) репатися
розтрощувати|1
|розгромлювати|(пор.) розбивати
розтрублювати|1
|(див.) розголошувати
розтуляти|1
|(щось зімкнуте) рознімати|(повіки очей) розплющувати|(повіки очей) розмикати|(тільки рота) (розм.) роззявляти|(зуби) розціплювати
розтягати|1
|(див.) розкрадати
розтягувати|1
|розволікати|(тільки прям. – ще) розтаскувати
розтяжний|1
|(див.) широкий
розтяпака|1
|(див.) роззява
розум|1
|(рідше) ум|(про здатність мислити) інтелект|(пор.) розсудок
розуміння|1
|(див.) значення
розуміти|1
|(див.) усвідомлювати
розумітися|1
(на чому)|тямити (в чому)|знатися (на чому)|(заст.) знати (на чому)
розуміючий|1
|здатний зрозуміти|знавець|розумійко|тямущий|головатий|компетентний|кмітливий|свідомий чого|(око) знавецький|(усміх) вибачливий|(ірон.) розумака
розумний|1
|розсудливий|тямущий|(у вищій мірі – з великим розумом, досвідом і под.) мудрий
розумувати|1
|(див.) мудрувати
розхворітися|1
|рознедужатися|розболітися
розхиляти|1
|(див.) розсувати
розхитаний|1
|(див.) розладнаний
розхитувати|1
|розколихувати|розгойдувати|(пор.) розладнувати
розхлюпувати|1
|розплюскувати|розпліскувати
розходження|1
(в поглядах)|(див.) розбіжність
розходитися|1
|(див.) розлучатися|(див.) розпливатися|(див.) ширитися
розціплювати|1
|(див.) розтуляти
розчавлювати|1
|(див.) роздавлювати
розчаровуватися|1
|зневірятися
розчахнути|1
|(див.) роздирати|(див.) розколоти|(див.) розкривати
розчиняти|1
|(див.) розкривати|(див.) розріджувати
розчулення|1
|(див.) зворушення
розчулювати|1
|(див.) зворушувати
розшарпувати|1
|розшматовувати|(див. ще) роздирати
розширяти|1
|розширювати|поширювати|збільшувати|(виробництво тощо – ще) розгортати|(виробництво тощо – ще) розвивати
розшматовувати|1
|(див.) розшарпувати
розшнуровувати|1
|(див.) розв’язувати
розшнуровуватися|1
|(див.) розв’язуватися
розштовхувати|1
|(див.) розпихати
роз’юшитися|1
|(див.) розсердитися
роз’ярити|1
|(див.) розсердити
роз’яритися|1
|(див.) розлютитися
роз’яряти|1
|(див.) роздражнювати
роз’яснювати|1
|з’ясовувати|(див. ще) розтлумачувати
роз’ясняти|1
|з’ясовувати|(див. ще) розтлумачувати
роз’ятрювати|1
|ятрити|вередити|розвереджувати|(рідк.) троюдити
роз'ятрюючий|1
|ятрущий|здатний роз'ятрити|роз'ятрювач
рокіт|1
|(див.) гуркіт|(див.) шум
рокований|1
|(див.) приречений
роковий|1
|(див.) річний
рокотати|2
|(див.) гриміти|(див.) гуркотіти
|(див.) гуркотіти
рокотіти|1
|(див.) гриміти|(див.) гуркотіти
ропа|1
|(див.) сукровиця
роптати|1
|(див.) дзюрчати
росинант|1
|(див.) шкапа
росинка|1
|рісочка|ріска
росити|1
|(див.) зрошувати
рослий|1
|високий|стрункий|гінкий|(пор.) поставний|(пор.) буйний
рости|1
|(ставати більш високим) підростати|(ставати більш високим) підніматися|(ставати більш високим) більшати|(ставати більш високим) вищати|(пишно, буйно) буяти (високо вгору) (розм.) виганятися
ростити|1
|вирощувати|(тільки про істоту)|годувати|(пор.) леліяти
рот|1
|писок (обл.)|(у тварин і лайливо у людини) паща|(вульг.) хавка
рочистий|1
|(див.) річний
рубака|1
|(див.) воїн
рубанець|1
|(див.) поліно
рубанок|1
(розм.)|(для гладкого стругання) гембель
рубати|1
|(злегка сокирою) (розм.) цюкати
рубець|1
|(див.) шрам
рубіж|1
|(див.) границя
руб’я|1
|(див.) лахміття
руда|1
|(див.) кров
рудник|1
|(заст.) копальня|(заст.) рудня|(про місце копалин) шахта
рудокоп|1
|(див.) шахтар
руїни|1
|звалища
руїнник|1
|руйнівник|(рідше) нищитель|(рідше) розоритель|(рідше) пустошитель|(рідше) спустошитель|(про паразитів) (розм.) шкідник
руїнницький|1
|(див.) шкідницький
руйнування|1
|розорення|нищення|знищування|знищення|пустошення|плюндрування|сплюндрування|(пор.) руйнувати
руйнувати|1
|розоряти|нищити|знищувати|(здебільшого про територію) пустошити|(здебільшого про територію) спустошувати|(рідше) плюндрувати
руйнуючий|1
|здатний зруйнувати|руйнівник|руїнник|нищитель|руйнівний|руїнницький|спустошливий|руйнувальний|деструктивний
рука|1
|(див.) правиця|(див.) лівиця
рукопис|1
|(оригінальний – автора) автограф
рукоятка|1
|ручка|(коловорота) корба|(ножа) колодочка (пор.) держак
рульовий|1
|(див.) стерничий
румак|1
|аргамак|скакун|(баский) басун|(див. ще) рисак
рум’яний|1
|(див.) червоний
рум’янити|1
|(див.) червонити
рум’янитися|1
|рум’яніти|рожевіти|(поез.) багровіти|(поез.) багряніти|(поез.) шаріти|(поез.) шарітися|(пор.) червоніти|(пор.) червонітися
рунь|1
|(див.) вруна
руна|1
|(див.) вруна
рундук|1
|(див.) ґанок
руно|1
|вовна
русак|1
|(див.) заєць
русло|1
|(див.) річище
русявий|1
|(див.) ясно-волосий
рухати|1
|двигати
рухатися|1
|двигати
рухливий|1
|жвавий|моторний|(рідше) ворушливий|(метушливий) непосидливий|(метушливий) непосидющий|(метушливий) непосидючий|(занадто) верткий|(занадто) в’юнкий|(занадто) вертлявий|(занадто) вертливий
рухливість|1
|жвавість|моторність|непосидливість|непосидющість|непосидючість|верткість|в’юнкість|вертлявість|вертливість|(пор.) рухливий
рухомий|1
|пересувний
рухомість|1
|(рухоме) майно|(рухоме) добро
ручай|1
|(див.) потік
ручка|1
|(див.) держак
рушати|1
|(див.) вирушати
рушій|1
|(див.) важіль
рюма|1
|(див.) плаксій|(див.) плаксійка
рюмати|1
|(див.) плакати
рюмса|1
|(див.) плаксій|(див.) плаксійка
рюмсання|1
|(див.) плач
рюмсати|1
|(див.) хлипати
рябий|1
|пістряний|строкатий|перістий|(про курку і под.) зозулястий|(пор.) таранкуватий
рябіти|1
|(в очах) мигтіти|(в очах) миготіти
рябітися|1
|(див.) виднітися
ряд|1
|(питань і под.) низка|(пор.) шеренга
рядити|1
|(див.) наймати
рядка|1
|(див.) цебрик
рядно|1
|ряднина|(обл.) верета|(обл.) дерга
рядовий|1
(що нічим не виділяється)|простий|звичайний
рядок|1
(друк.)|стрічка
рядом|1
(з ким)|поряд|поруч|попліч|обік (кого)
рясний|1
|густий|буйний|(урожай, цвіт і под.) багатий|(урожай, цвіт і под.) розкішний
рясно|1
|густо|буйно|розкішно|(пор.) рясний
ряснозоряний|1
|(див.) зоряний
ряснолистий|1
|густолистий|(з великою кількістю листя) багатолистий
рятувати|1
|(див.) виручати
рятунок|1
|порятунок|поміч|(пор.) допомога
саботажник|1
|(див.) шкідник
саботажницький|1
|(див.) підривний
саботувати|1
|(див.) шкодити
сага|1
|(див.) затока
садиба|1
|(рідше) оселя|(рідше) селитьба|(рідше) посілля|(обл.) обійстя|(пор.) двір
садовитися|1
|(див.) сідати
саж|1
|(див.) хлів
сажавка|1
|(див.) ставок
сажалка|1
|(див.) ставок
сажотрус|1
|(обл.) коминяр
сакви|1
|(рідше обл. – в західних областях україни) саква|(рідше обл. – в західних областях україни) бесаги
сало|1
|солонина (обл.)|(нутряне) здір|(стоплений) смалець|(овечий і рогатої худоби) лій
салон|1
|(див.) вітальня
салфетка|1
|серветка
самітний|1
|самотній|(що немає близьких) одинокий|(що немає близьких) безрідний
самітник|1
|(книжн. )(заст.) анахорет|(пор.) відлюдник
самобутній|1
|(див.) своєрідний
самобутність|1
|(див.) своєрідність
самовбивець|1
|самовбивця|самогубець
самовбивство|1
|(див.) самогубство
самовибухаючий|1
|здатний самовибухати [на самовибух]|самовибуховий|самовибухущий|підриваний автоматично|з автодетонатором|з дистанційним детонатором
самовідданий|1
|беззавітний
самовідданість|1
|беззавітність
самовілля|1
|(див.) самоправство
самовільний|1
|(див.) самоправний
самовільно|1
|(див.) самоправно
самоволя|1
|(див.) сваволя
самовпевнений|1
|(див.) рішучий
самогубець|1
|(див.) самовбивець
самогубство|1
|самовбивство
самодовліючий|1
|самодостатній|самоцінний
самолюбство|1
|амбіція
самоповага|1
|самопошана|гідність|достойність
самопожертвування|1
|самопожертва|(заст.) самозречення
самопошана|1
|(див.) самоповага
самоправний|1
|самочинний|самовільний
самоправно|1
|самочинно|самовільно|(рідше) самохіть
самоправство|1
|самочинство|самовілля|самоволя|(див. ще) сваволя
самостійний|1
|незалежний|політ|суверенний
самостійність|1
|незалежність|політ|суверенітет
самота|1
|самотність|одиноцтво|(рідше) (заст.) самотина
самотній|1
|(див.) самітний
самотність|1
|(див.) самота
самохвальба|1
|(див.) хвальба
самохіть|1
|(див.) самовільно
самочинний|1
|(див.) самоправний
самочинно|1
|(див.) самоправно
самочинство|1
|(див.) самоправство
санаторій|1
|(див.) лікарня
санаторія|1
|(див.) лікарня
сани|1
|(для перевезення грузу – ще) ґринджоли|(для перевезення грузу – ще) копильчаки (обл.)|(обшиті лубком, з кузовом) глабці|(рідше) (обл.) залубці|(рідше) залубні|(рідше) залубниці
сапа|1
(с.-г.)|мотика|оскард|полольник
сапати|2
|(див.) сопіти
(с.-г.)|шарувати|(рідк.) прашувати
сап’янці|1
|(див.) чоботи
сарай|1
|повітка|(для возів – ще) возовня|(на дрова) дровітня|(на дрова) дровник
сатана|1
|(див.) чорт
сатаніти|1
|лютувати|шаленіти|скаженіти|(розм.) казитися
сахарити|1
|(див.) цукрувати
сахатися|1
|(див.) цуратися
свавільний|1
|(див.) розгнузданий
свавільність|1
|(див.) розгнузданість
сваволя|1
|самоволя|свавілля|свавільство|(про дії реакційних елементів і под.) розгул|(пор.) самоправство
сварити|1
|(див.) лаяти
сваритися|1
|(розм.) гиркатися|(розм.) гризтися|(розм.) гарикатися|(налазити на сварку, схоплюватися з ким у сварці) (розм.) заїдатися|(налазити на сварку, схоплюватися з ким у сварці) стинатися
сварка|1
|(розм.) гризня|(розм.) гризотня|(розм.) заїдня|(розм.) звада|(розм.) колотнеча|перепалка|жарт|баталія
сварливий|1
|сваркий|звадливий|сперечливий|незлагідний|незгодливий
свердлити|1
|свердлувати|(техн.) бурити|(техн.) буравити
свинарник|1
|(див.) хлів
свиня|1
|льоха|свиноматка|(образно) (розм.) безрога
свистілка|1
|(див.) сопілка
свита|1
|сіряк|сірячина|(обл.) гуня
свідок|1
|(про того, хто сам спостерігав події) очевидець|(при обшуку і под.) понятий
свідомо|1
|(див.) навмисно
свідоцтво|1
|посвідка
свідчити|1
|(див.) доводити
свідчитися|1
(ким)|посилатися|покликатися|здаватися (на кого)
свіжий|1
(новий)|недавній|(про вісті і под.) останній|(тільки про слід, рану) живий
свійський|1
|(див.) домашній
світ|1
|всесвіт
світанок|1
|світ|світання|досвіток|(рідк.) розсвіт|(рідк.) досвіт|(мн.) досвітки
світати|1
(безос.)|розсвітати|розсвітатися|(пор.) розвиднятися
світити|1
|(посил.) висвічувати|(про зорі) зоріти|(про зорі) блищати|(пор.) блимати|(пор.) сяяти
світитися|1
|(посил.) висвічувати|(про зорі) зоріти|(про зорі) блищати|(пор.) блимати|(пор.) сяяти
світлий|1
|просвітлий (про хвилину і под.)
світлиця|1
|(парадна) кімната|(розм.) горниця|(заст.) покій|(пор.) вітальня
світліти|1
|(див.) ясніти
світло|1
|світ|(пор.) сяйво
світовий|1
|всесвітній (значення)
свічадо|1
|(див.) дзеркало
свічник|1
|підсвічник|(на кілька свічок) канделябр
свобідний|1
|(див.) вільний
свобода|1
|воля|(про незалежність дій) вільність|(рідше) привілля
свободний|1
|(див.) вільний
своєрідний|1
|(про талант, культуру і под.) самобутній|(про талант, культуру і под.) особливий|(з різко вираженими особливостями) характерний|(з різко вираженими особливостями) оригінальний
своєрідність|1
|самобутність|особливість|характерність|оригінальність|(пор.) своєрідний
своєрідно|1
|особливо|характерно|оригінально|(пор.) своєрідний
сволота|1
|(див.) наволоч
святенник|1
|святоша|ханжа|лицемір|облудник
святенниця|1
|святоша|ханжа|лицемірка|облудниця|(розм. ірон.) преподобниця
святковий|1
|(про одяг – ще) посвятний|(про настрій – ще) урочистий
святкуючий|1
|радий святкувати|покликаний відсвяткувати|зайнятий святкуванням|захоплений святом|учасник свята|празничанин|святковий|святкувальний|(люд) зібраний для святкування
святоша|1
|(див.) святенник|(див.) святенниця
себелюбець|1
|(див.) егоїст
себелюбний|1
|(див.) егоїстичний
себелюбство|1
|(див.) егоїзм
секретний|1
|(див.) таємний
сельбище|1
|(див.) селище
селитьба|1
|(див.) садиба
селище|1
|сельбище|поселення|оселя
село|1
|селище|(коло міста чи в приміській зоні – також) слобода
селянський|1
|(що відноситься до села) сільський
сентиментальний|1
|(див.) чулий
сердега|1
|(див.) бідолаха
сердечний|1
|щирий (привіт)|щиросердний (людина)|(пор.) дружній
сердешна|1
|бідолашка|неборачка|небога|(пор.) бідолаха
сердешний|1
|(див.) бідолашний
сердити|1
|гнівити|дратувати|злити
сердитий|1
|гнівний|злий|лихий|(дуже) лютий|(про зовнішній вигляд) надутий
сердитися|1
|гніватися|злитися|(рідше) злоститися|(рідше) злостувати|(рідше) злобувати|(дуже) лютувати
серед|1
|посеред|між|поміж
середньошкільник|1
|(див.) учень
середовище|1
|коло|оточення
сережки|1
|(обл.) ковтки
серйозний|1
|(див.) поважний
сестрінець|1
|(див.) племінник
сестріниця|1
|(див.) племінниця
сивий|1
|сивоволосий|(з блискучо-білим відблиском) сріблястий
сивоволосий|1
|сивий|(розм.) сивоголовий
сивуватий|1
|(рідше) просивий|(фам.) шпакуватий
сигарета|1
|(див.) цигарка
сигаретка|1
|(див.) цигарка
сидень|1
|(див.) домосід
сидуха|1
(перен.)|(див.) перекупка
сизий|1
|(див.) сірий
сила|2
|міць|(фізична спроможність) енергія|(фізична спроможність) наснага|(фізична спроможність) снага|(техн.) потужність
|(див.) багато
сила-силенна|1
|(див.) багато
силач|1
|богатир|геркулес|(спорт.) атлет|(розм.) здоровило|(обл.) моцак|(обл.) моцар|(рідк.) дужак
силкування|1
|(див.) зусилля
силкуватися|1
|намагатися|старатися|(здебільшого фізично) натужуватися|(здебільшого фізично) напружуватися
сильний|1
|міцний|дужий|(розм.) здоровий|(могутній) потужний|(пор.) бурхливий|(пор.) цупкий
сильнішати|1
|(див.) дужчати
сильно|1
|дуже|здорово|(як слід) добре
силоміць|1
|силою|насильно|живосилом
силуваний|1
|вимушений|примушений|примусовий|(рідше) поневільний
силуваність|1
|вимушеність|примушеність|примусовість
силування|1
|примушування|примус|(рідк.) принука
силувано|1
|вимушено|примушено|примусово
силувати|1
|примушувати|приневолювати|(рідше) неволити
симулювати|1
|(див.) удавати (з себе)
син|1
|(нерідний) пасинок|(нерідний) пасерб|(обл.) пасербик
синизна|1
|(див.) синява
синій|1
|голубий|блакитний|небесно-голубий|лазуровий
синіти|1
|синішати|блакитніти|голубіти|ставати яснішим
синява|1
|синизна|синь|блакить|голубизна|голубінь
сипати|1
|(див.) бризкати|(див.) лити
сипкий|1
|сипучий|(про те, що легко розсипається, кришиться) розсипчастий|(про те, що легко розсипається, кришиться) крихкий|(про землю – ще)|пухкий
сипкість|1
|сипучість|розсипчастість|пухкість|крихкість|(пор.) сипкий
сипнути|1
(куди)|(див.) повалити
сипучий|1
|(див.) сипкий
сипучість|1
|(див.) сипкість
сирий|1
|вогкий|вологий (земля, повітря) мокрий (дрова)
сириця|1
|(див.) шкіра
сирівець|1
|(див.) шкіра
сирість|1
|вогкість|вологість
сиріти|1
|вологнути|зволожуватися|(підсил. – про мокрі стіни) мокріти
сирота|1
|(розм.) безбатченко
сируватий|1
|(див.) вогкуватий
сить|1
|(див.) жир
ситий|1
|насичений|(тільки про істоту – ще) нагодований|(пор.) гладкий|(пор.) жирний
ситний|1
|поживний|(рідше) наїдний. травний
сито|1
|(з більшими дірками в сітці) решето
ситуація|1
|становище|обстановка
сищик|1
(дорев.)|агент|(розм. )(знев.) шпик|шпиг|(про того, хто займається доносами) (розм.) донощик|(пор.) шпигун
сідати|1
|садовитися|(з розмахом – образно) плюхнути
сідло|1
|(рідк.) кульбака
сікатися|1
|(див.) присікуватися
сікти|1
|рубати|тяти|(ножем капусту і под.) кришити|(ножем капусту і под.) шаткувати|(рідк.) локшити|(пор.) бити
сільський|1
|(див.) селянський
сільце|1
|(див.) хутір
сімейний|1
|родинний|(про справи тощо) домашній|(про справи тощо) хатній
сімейство|1
|(див.) родина
сім’я|2
|зерно|насіння|(в горісі і под.) ядро
|родина|сімейство|(розм. рідк.) фамілія
сіножать|1
|сінокіс|(пор.) лука
сінокіс|1
|(див.) косовиця
сіпака|1
|(див.) посіпака
сіпати|1
|смикати|шарпати|торгати|(за волосся) тягати|(за волосся) скубти|(за волосся) скубати|(пор.) термосити
сіпатися|1
|(див.) шарпатися
сірий|1
|бурий|(про масть – ще) мурий|(про масть – ще) попелястий|(з синюватим відтінком) сизий
сіріти|1
|(див.) розвиднятися
сірома|1
|сіромаха|(див. ще) бідолаха
сіромашний|1
|(див.) бідолашний
сіромашня|1
|(див.) біднота
сіряк|1
|(див.) свита
сірячина|1
|(див.) свита
сітка|1
|сіть|(на дичину) тенета|(на рибу) невід|(на рибу) волок|(на рибу) бредень|(пор.) хватка
сіяти|2
|(див.) сяяти
(про дощ)|(див.) імжити
сіяючий|1
|(див.) сяючий
скавуління|1
|(див.) скавчання|(див.) скавучання
скавуліти|1
|(див.) вищати|(див.) скавчати|(див.) скавучати
скавучання|1
|скавуління|скигління
скавучати|1
|скавуліти|скиглити|(рідше) скімлити
скавчання|1
|скавуління|скигління
скавчати|1
|скавуліти|скиглити|(рідше) скімлити
скажений|1
|(див.) біснуватий
скаженіти|1
|казитися|шаленіти|лютувати|(перен.) кипіти
скажено|1
|(див.) шалено
сказати|1
|промовити|(необдумано) (фам.) ляпнути|(необдумано) бовкнути
скакати|1
|стрибати|плигати|(про коня) басувати
скакун|1
|(див.) стрибун|(див.) румак
скакуха|1
|(див.) стрибунка
скализуб|1
|(див.) реготун
скалити|1
(зуби) (розм.)|шкірити|вискалювати|вишкіряти|вишкірювати|вищиряти (зуби)|(пор.) сміятися
скалка|1
|(див.) скіпка
скалозуб|1
|(див.) реготун
скандал|1
|(див.) бешкет
скандалити|1
|(див.) бешкетувати
скандаліст|1
|(див.) бешкетник
скараскатися|1
|(див.) збутися
скарга|1
|жалоба|(пор.) нарікання
скарги|1
|(див.) нарікання
скаржитися|1
|(див.) жалітися|(див.) жалуватися|(пор.) нарікати
скасовувати|1
|(див.) касувати
скасування|1
|анулювання|(нерівності і под.) усунення
скатерка|1
|скатерть|(рідше) обрус|(обл.) настільник
скачки|1
|(див.) перегони
сквапливий|1
|(див.) квапливий
сквапливість|1
|(див.) квапливість
сквапливо|1
|(див.) квапливо
сквернити|1
|(див.) поганити
скелет|1
|кістяк
скеля|1
|(розм.) стрімчак|(обл.) бескид|(обл.) бескед|(обл.) бескет|(підводна) риф
скеровувати|1
|(див.) спрямовувати
скиба|2
(землі)|(див.) шар
(хліба)|шматок|кусок|(велика) (розм.) партика|(крайній з буханця) окраєць|(рідше) цілушка|(обл. рідк.) байда
скибка|1
(хліба)|шматок|кусок|(велика) (розм.) партика|(крайній з буханця) окраєць|(рідше) цілушка|(обл. рідк.) байда
скиглення|1
|(див.) виття
скиглити|1
|(див.) скавчати|(див.) скавучати
скигління|1
|(див.) скавчання|(див.) скавучання
скидати|1
|(див.) роздягатися|(див.) усувати
скидатися|2
|(див.) соромитися
(на кого)|бути схожим (на кого, на що)|бути подібним (до кого, до чого)|подобати|походити|виглядати (на що)|удаватися (в кого)
скиндяк|1
|(див.) стрічка
скипати|1
|(див.) спалахувати
скипатися|1
|(див.) вурдитися
скипіти|1
(про людину)|(див.) розсердитися
скирта|1
|стіг|ожеред
скитник|1
|(див.) чернець
скік|1
|(див.) стрибок
скімлити|1
|(див.) скавчати|(див.) скавучати
скімлячий|2
|звиклий скиглити|скиглій|скавло|плаксій|плаксивий|скімливий|скигливий|ремстивий
(біль)|щемливий|терпкий|тупий
скін|1
|(див.) кончина
скіпка|1
|скалка|лучина|тріска
скісний|1
|навскісний|косий
складати|1
|(руки в безділлі) згортати|(пор.) стуляти|(пор.) утворювати
складатися|1
|(див.) утворюватися
складка|1
|згортка|(переважно на обличчі) зморшка|(на очеревині) брижа|(пор.) фалда
складний|1
|(див.) нелегкий
складність|1
|(див.) трудність
складчастий|1
|(див.) фалдистий
склеп|1
|(див.) підвал
склепіння|1
|купол|баня|верх
склепляти|1
|(див.) стуляти
скнара|1
|(розм.) скупій|(розм.) жмикрут|(фам.) скупердяй|(фам.) скупердя|(фам.) скупиндя|(фам.) скупердяга|(обл.) скупар
скнарий|1
|(див.) скупий
скніти|1
|(див.) животіти|(див.) чахнути
скобель|1
|(див.) струг
скоблити|1
|(див.) шкрябати
сковзький|1
|(див.) ковзький
сконання|1
|(див.) кончина
сконати|1
|(див.) умерти
скончатися|1
|(див.) умерти
скорбота|1
|сум|смуток|туга|жаль|печаль
скорботний|1
|сумний|смутний|тужний|жалісний|печальний
скорботно|1
|сумно|смутно|тужно|жалісно|печально
скорий|1
|(див.) швидкий
скоринка|1
|(див.) шкурка
скорість|1
|(див.) швидкість
скоріш|1
|(див.) швидше
скоріше|1
|(див.) швидше
скоро|1
|швидко|хутко|прудко|бистро|пор. незабаром
скоробреха|1
|(див.) брехун|(див.) брехунка
скородити|1
|(див.) боронувати
скороминучий|1
|(рідше) перебіжний|недовгий|нетривалий|недовгочасний|короткочасний|(пор.) хвилинний
скороминущий|1
|(рідше) перебіжний|недовгий|нетривалий|недовгочасний|короткочасний|(пор.) хвилинний
скороходий|1
|(див.) бистроногий
скорочувати|1
|(див.) зменшувати
скорочуватися|1
|(див.) зменшуватися
скоряти|1
|(див.) підкоряти
скорятися|1
|(див.) коритися|(див.) піддаватися
скот|1
|скотина|(рогатий) худоба|(рогатий) товар|(обл. – на закарпатті) маржина|(лише про робочий) тягло
скотар|1
|(див.) пастух
скотина|1
|(див.) скот
скотисто|1
|(див.) спадисто
скочистий|1
|(див.) спадистий
скочити|1
|(див.) схоплюватися
скребти|1
|(див.) шкрябати
скрекотати|1
|стрекотіти|скрекотати|скрекотіти|(здебільшого зубами або дзьобом) скреготати|(здебільшого зубами або дзьобом) скреготіти
скресати|1
|(про лід на ріці розм. – зрідка) пускати (лід)
скривати|1
|(див.) таїти|(див.) ховати
скринька|1
|ящик
скрипиці|1
|(див.) колодки
скритий|1
|(див.) таємний
скрізь|1
|(див.) усюди
скріплювати|1
|(див.) зміцнювати
скріпляти|1
|(див.) зміцнювати
скромадити|1
|(див.) шкрябати
скромний|1
|(див.) невибагливий
скроня|1
|висок
скроплювати|1
|оббризкувати|(до щем, сльозами і под.) зрошувати
скрута|1
|біда|(рідше) (розм.) притуга|(рідше) тіснота
скрутний|1
|трудний|важкий|(розм.) сутужний|(підсил. – простановище)|тяжкий|безвихідний
скрутно|1
|трудно|тяжко|важко|(розм.) сутужно
скубати|1
|скубти|смикати|сіпати|рвати|(коноплі, льон) брати
скубти|1
|(див.) обскубувати|(див.) сіпати|(див.) щипати
скуйовдити|1
|(див.) куйовдити
скука|1
|(див.) нудьга
скулитися|1
|зщулитися
скупар|1
|(див.) скнара
скупердя|1
|(див.) скнара
скупердяга|1
|(див.) скнара
скупердяй|1
|(див.) скнара
скупий|1
|скнарий
скупиндя|1
|(див.) скнара
скупій|1
|(див.) скнара
скупчення|1
|(про речі, факти і под.) нагромадження|(про людей) (див.) стовпище
скупчувати|1
|нагромаджувати|накопичувати|(пор.) зосереджувати
скупчуватися|1
|купчитися|збиватися (докупи)|юрмитися|(пор.) товпитися
скучати|1
|(див.) нудьгувати
скучний|1
|нудний|(який не зацікавлює) нецікавий|(розм.) марудний|(пор.) сумний
скучно|1
|нудно|нецікаво|марудно|(пор.) сумно
слабий|1
|слабкий|неміцний|(розм.) малосилий|(розм.) вутлий|(про людину – ще) слабосилий|(про людину – ще) кволий|(про людину – ще) немічний|(про людину – ще) недолугий|(про людину – ще) тендітний|(про людину – ще) хирний|(про людину – ще) хирлявий|(пор.) хворий
слабість|1
|слабосилість|немічність|кволість|недолугість|(пор.) недуга
слабіти|1
|(див.) слабнути|(див.) хляти
слабкий|1
|(див.) слабий|(див.) кволий
слабкість|1
|(див.) кволість
слабнути|1
|слабіти|ослабати|підупадати (на силах)|знесилюватися|хлянути|хляти|охлявати|(пор.) хиріти
слабнучий|1
|щораз слабший|напівослаблий|напівохлялий|напівпідупалий [на силі]
слабовитий|1
|(див.) кволий
слабосилий|1
|(див.) слабий
слабосилість|1
|(див.) слабість
слабосильний|1
|(див.) малосильний
слабоумний|1
|(див.) недоумкуватий
слабувати|1
|нездужати|хворіти|недугувати|хиріти
слабшати|1
|ослабати|слабнути|(про дощ і под.) ущухати|(про мороз – ще) пересідатися
слава|1
|(див.) поговір
славетний|1
|(див.) славний
славити|1
|прославляти|величати|вихваляти
славлячий|1
|величальний|славословний|панегіричний|прославитель|величальник|хвалій|радий [ставши|звиклий] виславляти
славний|1
(гідний поваги)|славетний|славнозвісний|знаменитий|прославлений|(що вславився винятковим вчинком, подвигом) легендарний
славно|1
|(див.) добре
славнозвісний|1
|(див.) славний
славословити|1
|(див.) вихваляти
сласний|1
|(див.) смачний
сласно|1
|(див.) смачно
сластолюбець|1
|(див.) ласолюб
слати|1
|(див.) стелити
сливе|1
|(див.) майже
слизити|1
|(див.) витікати|(див.) сочитися
слизький|1
|(див.) ковзький
слизькоязикий|1
|(див.) балакучий
слимак|1
|равлик|петрик
слід|1
|(див.) треба
слідити|1
(за ким, за чим)|слідкувати|стежити|(розм.) збрити|(розм.) назирати|(пор.) підглядати
сліпий|1
|незрячий|невидющий|темний
сліпучий|1
|(див.) яскравий
слобода|1
|(див.) село
сльота|1
|негода|непогода|мокро та|(розм.) мокреча|(розм.) мокротеча|(обл.) моква
сльотавий|1
|(див.) непогожий
службовець|1
|урядовець|(в буржуазних країнах – звичайно) чиновник
служити|1
|слугувати|(пор.) батракувати
служниця|1
|(див.) наймичка
слухатися|1
|коритися|підкорятися|підпорядковуватися
слухняний|1
|(див.) послушний
слухняність|1
|послух
слушний|1
|справедливий|правильний|(про оцінку і под.) належний|(обґрунтований) законний|(пор.) сприятливий
слушність|1
|справедливість|правильність|законність|(пор.) слушний
слушно|1
|справедливо|правильно|законно|(пор.) слушний
смаглий|1
|(див.) смуглявий
смагліти|1
|(див.) смуглявіти
смагнути|1
|(про горло – ще) пересихати|(пор.) запікатися
смажениця|1
|(див.) яєчня
смаженя|1
|(див.) яєчня
смажити|1
|жарити|пряжити|пекти
смажний|1
|(див.) засохлий
смаковитий|1
|(див.) смачний
смаковито|1
|(див.) смачно
смалець|1
|(див.) сало
смалити|1
|(див.) курити|(див.) шкварити
смачний|1
|(про страву) добрий|(про страву) смаковитий|(рідше) ласий|(розм.) сласний|лакомий (шматок)
смачно|1
|смаковито|ласо|сласно|(розм.) добре (попоїсти)|(пор.) смачний
смердіти|1
|(див.) відгонити
смердючий|1
|вонючий|(розм.) зловонний|(розм.) затхлий|(розм.) тухлий|(про недобрий запах яйця – зрідка) гнилий
смерк|1
|(див.) присмерки
смеркатися|1
|смеркати|вечоріти|(щораз більше) сутеніти|(щораз більше) темніти
смерть|1
|(див.) кончина
смертельний|1
|смертоносний|убивчий|убійчий
смертовбивство|1
|(див.) убивство
смик|1
|(див.) повід
смикати|1
|(див.) сіпати|(див.) щипати
смиренний|1
|(див.) покірливий
смирення|1
|(див.) покірливість
смирити|1
|смиряти|упокорювати
смирний|1
|(див.) лагідний
смирно|1
|(див.) лагідно
смиряти|1
|(див.) смирити
смисл|1
|(див.) значення|(див.) толк
сміливий|1
|смілий|відважний|(що виявляє стійкість) мужній|(пор.) хоробрий
сміливість|1
|смілість|відвага|мужність|хоробрість|(пор.) відвага
сміливо|1
|сміло|відважно|мужньо|хоробро|одчайдушно|безстрашно|(пор.) сміливий
смілий|1
|(див.) відважний|(див.) сміливий
смілість|1
|(див.) відвага|(див.) сміливість
сміло|1
|(див.) сміливо
смільчак|1
|хоробрий
сміх|1
|регіт|реготня|(здушений) хихикання|(здушений) хихотіння
сміховинний|1
|(див.) смішний
сміхун|1
|(див.) реготун
смішко|1
|(див.) реготун
смішний|1
|сміховинний|(що викликає забаву і под.) забавний|(що викликає забаву і под.) потішний|комічний|(розм.) кумедний
сміятися|1
|(підсил.) реготати|(підсил.) реготатися|(образно) (розм.) гоготати|(стиха) хихикати|(стиха) хихотіти|(стиха) кихкати|(зневажливо) скалити|(зневажливо) шкірити|(зневажливо) вишкіряти|(зневажливо) вищіряти (зуби)
смоктати|1
|(див.) курити
смуга|1
|стяга|посмуга|пруг|пас|(тільки поперечна) попруга
смугастий|1
|(про полотно) пасистий|(гарбуз тощо) перістий
смугліти|1
|(див.) смуглявіти
смуглявий|1
|смуглястий|смуглий|смаглий|(рідше) темнуватий
смуглявіти|1
|смугліти|смагліти
смуглястий|1
|(див.) смуглявий
смутити|1
|журити
смутитися|1
|(див.) сумувати
смутний|1
|(див.) сумний
смутно|1
|(див.) сумно
смуток|1
|(див.) сум
смух|1
|(див.) хутро
снага|1
|(див.) сила
снитися|1
|(див.) увижатися
сніг|1
|(перший) пороша|(перший) папороша
сніговиця|1
|(див.) метелиця
сніговійниця|1
|(див.) метелиця
сніжити|1
|порошити|(розм.) мотрошити (снігом)|(образно про лапатий сніг) (рідк.) ліпачити
сніжний|1
|(про сніжну з заметами зиму) навальний|(про сніжну з заметами зиму) заметистий
сніжно-білий|1
|(див.) білий
сніп|1
|(вимолочений) околот|(обл.) приколоток|(соломи) куль
сновига|1
(розм.)|швендя|вештанець|(пор.) бродяга
сновигати|1
|вештатися|снуватися|(рідк.) сотатися|(жвавіше) шастати|(жвавіше) шастатися|(заглядаючи в усі кути) никати|(пор.) блукати
сновигатися|1
|(див.) швендяти
снотворний|1
|(рідк.) усипний
снуватися|1
|(див.) сновигати
снядь|1
|(див.) цвіль
собака|1
|пес|(образно) (розм.) гавкун
собачий|1
|песячий|(рідше) псячий|(розм.) песький
собачка|1
|(про самчика) песик|(про самчика) цуцик
соватися|1
|(див.) вертітися
совісний|1
|сумлінний|справедливий|(пор.) добросовісний
совісність|1
|(див.) сумлінність
совісно|1
|(див.) сумлінно
совок|1
|(див.) шпола
сьогоднішній|1
|(див.) теперішній
сьогорічний|1
|(див.) теперішній
сьогочасний|1
|(див.) сучасний
содом|1
|(див.) буча
содома|1
|(див.) буча
сокирище|1
|(див.) топорище
сокоріти|1
|(див.) кудкудакати
сокотати|1
|(див.) кудкудакати
сокотіти|1
|(див.) кудкудакати
солдат|1
|рядовий|боєць|армієць|бойовик|(іст.) червоноармієць|(в образній мові) (рит.) ратник|(в образній мові) воїн|(рідше) (заст.) войовник
солідний|1
|(див.) поважний
соліст|1
|(див.) співак
солістка|1
|(див.) співачка
солодити|1
|(див.) цукрувати
солодкий|1
|(див.) приємний
солодощі|1
|(див.) ласощі
солома|1
|(пом’ята, стерта) (обл.) мерва
солонина|1
|(див.) сало
солопій|1
|(див.) роззява
сон|1
|спання|(легкий) півсон
сонливий|1
|(рідше) (заст.) сплящий|(рідше) оспалий
сонливість|1
|дрімота|(рідше) (розм.) дрімки|(про одур) (розм.) соннота|(про одур) сонливиці|(про одур) сонниці|сплячка
сонний|1
|сплячий|(про вигляд) заспаний
сонниці|1
|(див.) сонливість
соннота|1
|(див.) сонливість
сонячний|1
|(див.) ясний
сопілка|1
|дудка|свистілка|(довша) (обл.) флояра
сопіти|1
|сопти|(важко) дихати|(важко) сапати
соратник|1
|(див.) співробітник
сьорбати|1
|(див.) хлебтати
сором|1
|стид|(пор.) ганьба
соромитися|1
|стидитися|(розм.) стидатися|(розм.) устидатися|(ніяковіти) конфузитися|(пор.) бентежитися
соромітний|1
|сороміцький (пісня тощо)|стидкий|стидний|(обл.) страмний|(позбавлений почуття сорому) безсоромний|(позбавлений почуття сорому) безстидний|(див. ще) непристойний
соромітник|1
|безсоромний|безстидник|(лайл.) паскудник
соромітниця|1
|безсоромна|безстидниця|(лайл.) паскудниця
сороміцький|1
|(див.) соромітний
соромливий|1
|сором’язливий|стидливий|несмілий|конфузливий
соромливість|1
|сором’язливість|стидливість|несмілість|конфузливість
соромливо|1
|сором’язливо|стидливо|несміливо|несміло|конфузливо
соромний|1
|(див.) ганебний
соромно|1
|сором|стидно|ніяково
соромота|1
|(див.) ганьба
сором’язливий|1
|(див.) соромливий
сором’язливість|1
|(див.) соромливість
сором’язливо|1
|(див.) соромливо
сорт|1
|рід|розряд|гатунок
сотатися|1
|(див.) сновигати|(див.) теліпатися
соус|1
|(див.) підлива
сохнути|1
|(трохи) підсихати|(про дрова, ґрунт тощо) тряхнути|(про дрова, ґрунт тощо) протряхати|(лише про губи, рот) смагнути
сохнучий|1
|сушений|висушуваний|залишений сохнути|напіввисохлий|напівсухий|щораз сухіший|висихущий|висихомий
сочити|1
|(див.) підстерігати|(див.) стежити
сочитися|1
|протікати|слизити|(пор.) текти
спад|1
|похил|похилість|схил
спадати|1
|падати|спускатися
спадаючий|1
|що спадає|падущий згори [з неба]|(образн.) каменем [мов камінь] згори [з неба]
спадистий|1
|похилий|пологий|положистий|(про рельєф – ще) згористий|(про рельєф – ще) скочистий
спадистість|1
|похилість|пологість|положистість|згористість|(пор.) спадистий
спадисто|1
|похило|полого|положисто|згористо|скотисто|(пор.) спадистий
спадковий|1
|(про майно тощо) родовий|(про майно тощо) родинний
спадщина|1
|спадок|(по батькові) батьківщина|(по дідові) дідизна|(по дідові) дідівщина|(по предках) предківщина|(по матері) материзна
спазм|1
|(див.) судорога
спазма|1
|(див.) судорога
спалахувати|1
(перен.)|спахувати|(рум’янцем – ще) паленіти|(рум’янцем – ще) займатися|(рум’янцем – ще) запалюватися|(рум’янцем – ще) розпалюватися|(гнівом і под.) вибухати|(гнівом і под.) скипати|(пор.) загорятися
спання|1
|(див.) сон
спантеличений|1
|(див.) збентежений
спантеличити|1
|збентежити|(сильніше) приголомшити|(сильніше) ошелешити
спантеличитися|1
|(див.) збентежитися
спати|1
|(легким сном) куняти|(легким сном) дрімати|(легким сном) (міцним сном з хропінням – в образній мові) (розм.) хропака давати
спахувати|1
|(див.) спалахувати
спаювати|1
|зварювати|злютовувати
спека|1
|(див.) жара
спекатися|1
|(див.) збутися
спекота|1
|(див.) жара
спектакль|1
|(див.) вистава
сперечання|1
|(див.) суперечка
сперечатися|1
|спорити|споритися|(розм.) перечитися|(заст.) змагатися|(заст.) перемовлятися
сперечливий|1
|(див.) сварливий
сперечник|1
|(див.) супротивник
спершу|1
|перше|насамперед|спочатку|наперед|передусім
спеціаліст|1
|фахівець|(пор.) знавець
спина|1
|(перен. розм.) хребет
спиняти|1
|зупиняти|стримувати|(воду і под.) гамувати|(воду і под.) тамувати
спинятися|1
|(див.) зупинятися
спиратися|1
|злягати (на що)
спис|1
|піка|(мисл.) рогатина|(заст.) ратище
список|1
|(див.) перелік
спитуючий|1
|(погляд) пильний|допитливий|запитущий|сторожкий|інквізиторський
спихати|1
|(див.) зштовхувати|(див.) скидати
співак|1
|(один) соліст|(в хорі) хорист
співаних|1
|(див.) пісенник
співати|1
|(допомагаючи кому-небудь) підспівувати|(пор.) наспівувати
співачка|1
|(одна) солістка|(в хорі) хористка
співаючий|1
|розіспіваний|співець|співак(а)|співун|співучий|співочий|зайнятий співами|сповнений співу|(фраз.) голосистий
співбесідник|1
|співрозмовник|бесідник|(рідше) розмовник
співвітчизник|1
|(див.) земляк
співпрацюючий|1
|залучений до співпраці|згодний співпрацювати|співробітник|співпрацівник|співробітницький|для співробітництва|(з ворогом) колаборант|колаборантський
співробітник|1
|(в діяльності на якомусь поприщі – урочисто) соратник|(в діяльності на якомусь поприщі – урочисто) сподвижник
співрозмовник|1
|(див.) співбесідник
співучасник|1
|спільник|помічник|(пор.) поплічник
співчуваючий|1
|сповнений співчуття|перейнятий співчуттям|прихильник|симпатик|співчутливець|співчутливий|жалісливий|розчулений
спід|1
|низ|діл|дно
спідниця|1
|(в нар. одягу) запаска|(в нар. одягу) плахта|(обл.) дерга
спіймати|1
|(див.) піймати
спілий|1
|доспілий|стиглий|достиглий|дозрілий
спілість|1
|доспілість|стиглість|достиглість|дозрілість
спільний|1
|(що поширюється на все або всіх) загальний|(що поширюється на все або всіх) об’єднаний|(що поширюється на все або всіх) сукупний|(що поширюється на все або всіх) сумісний|колективний|(про працю, майно і под. – ще) гуртовий
спільник|1
|(див.) співучасник
спільно|1
|разом|укупі|(розм.) сукупно|(розм.) сумісно (жити)|гуртом|колективно (працювати і под.)
спір|1
|(див.) суперечка
спірний|1
|(див.) розбіжний
спіти|1
|(див.) доспівати
спіткнутися|1
|(див.) спотикнутися
спішити|1
|(див.) квапитися
спішитися|1
|(див.) квапитися
спішний|1
|терміновий|(рідше) пильний|(рідше) невідкладний (справа і под.)
спішність|1
|терміновість|негайність|нагальність|пильність|невідкладність|(пор.) спішний
спішно|1
|терміново|негайно|нагально|невідкладно|пильно|(пор.) швидко
сплавник|1
|(див.) плотар
сплачувати|1
|(борг) погашати|(борг) розплачуватися|(розм.) розквитатися|(розм.) розквитуватися|(пор.) розраховуватися
сплетення|1
(обставин)|(див.) збіг
спливати|1
|(див.) минати|(див.) стікати
сплітка|1
|(див.) плітка
сплюндрований|1
|(див.) спустошений
сплюндровання|1
|(див.) спустошення
сплюндрування|1
|(див.) руйнування
сплячий|1
|сонний|розіспаний|пойнятий сном|в обіймах сну|звиклий спати|(фраз.) приспаний
сплячка|1
|(див.) сонливість
сплящий|1
|(див.) сонливий
спобігати|1
|(див.) спостигати
сповитуха|1
|(див.) повитуха
сповіщати|1
|(див.) повідомляти
сповіщення|1
|(див.) повідомлення
спогад|1
|(див.) згадка
спогадати|1
|(див.) згадувати
сподвижник|1
|(див.) співробітник
сподіванка|1
|(див.) надія
сподівання|1
|(див.) надія
сподіватися|1
|надіятися|очікувати|дожидати
сподобатися|1
|уподобатися|(взаємно про людей) (розм.) злюбитися
споживати|1
|(див.) їсти
спокій|1
|(поез.) супокій|(у співжитті) мир
спокійний|1
|супокійний (поез.)|(вдача, вітер, море тощо) тихий|(вдача, вітер, море тощо) лагідний|(що перебуває в тиші) затишний
спокійно|1
|(див.) тихо
споконвіку|1
|споконвічно|одвічно|звіку|справіку|з давніх-давен|звіку-правіку
споконвічний|1
|(див.) одвічний
споконвічно|1
|(див.) споконвіку
спокуса|1
|зваба
спокусливий|1
|звабливий|знадний
спокусник|1
|звабник|(рідше) зводитель (заст.)|(рідше) перелесник|(рідше) баламут
спокусниця|1
|звабниця|перелесниця|баламутка
спокушати|1
|зваблювати|знаджувати|підманювати|(жінку, дівчину) зводити
сполотнілий|1
|(див.) зблідлий
сполотніти|1
|(див.) збліднути
сполох|1
|(див.) тривога
сполохати|1
|злякати|настрахати
сполохатися|1
|(див.) злякатися
сполучати|1
|(про комунікацію) зв’язувати|(про почуття тощо) поєднувати (приємне з корисним)|(одне з другим) пов’язувати|(одне з другим) погоджувати
спомин|1
|спогад|згадка|пам’ять|(рідк.) вспомин
споминати|1
|(див.) згадувати
спонука|1
|заохота|поштовх (до чого)|(книжн.) мотив|(книжн.) імпульс
спонукувати|1
|підбивати (на що) підштовхувати|призводити (до чого)
спорий|1
|(див.) чималий
спорити|1
|(див.) сперечатися
споритися|1
|(див.) сперечатися
спорожніти|1
|(див.) спустіти
споруда|1
|будівля|будова
споруджати|1
|(див.) будувати
споруджувати|1
|(див.) будувати
споряджати|1
|готувати|приготовляти|(улаштовувати щось зарані – ще) ладити|(улаштовувати щось зарані – ще) ладнати|(улаштовувати щось зарані – ще) лаштувати
спосіб|1
|(як взірці певного діяння, вираженого дієсловом) лад|(як взірці певного діяння, вираженого дієсловом) зразок|(як взірці певного діяння, вираженого дієсловом) манір|(розм.) штиль|(розм.) штиб
спосібний|1
|(див.) придатний|(див.) зручний
спостережливий|1
|кмітливий|уважливий
спостерігати|1
|(див.) помічати
спостерігаючий|1
|зайнятий спостереженням|спостерігач|споглядач|наглядач|доглядач|спостережливий|примітливий|уважливий|обсерваційний|стежовий|спостерігавчий|для спостереження
спостигати|1
|настигати|наздоганяти|(про долю, лихо і под.) наспівати|(про долю, лихо і под.) спобігати|(несподівано) захопити|(рідше) (розм.) застукати
спотворювати|1
|опоганювати|(позбавляти красоти) (рідк.) знекрашувати|(виклад, мову і под.) калічити|(вкладати неправильний зміст) перекручувати
спотикнутися|1
|спіткнутися|(зачепившись за щось) похитнутися
спохвату|1
|(див.) хапцем
спочатку|1
|спершу|(в першу чергу) насамперед|(рідше) (розм.) зразу
спочити|1
|відпочити|(недовго) перепочити|(рідше) передихнути
справа|1
|діло|(про обставини – ще) річ
справдження|1
|(див.) здійснення
справджувати|1
|(див.) здійснювати
справджуватися|1
|(див.) здійснюватися
справді|1
|дійсно|(уроч.) воістину
справедливий|1
|правий|правдивий|(заст.) праведний|(пор.) слушний
справедливість|1
|(див.) слушність|(див.) сумлінність
справедливо|1
|(див.) слушно|(див.) сумлінно
справжній|1
|правдивий|(тільки про підпис) власноручний|(тільки про підпис) автентичний|(істинний) (розм.) сущий|(пор.) дійсний
справитися|1
(з чим)|(розм.) упоратися|(рідше) увинутися (заст.)|(зовсім закінчити) покінчити
справіку|1
|(див.) споконвіку
справляти|1
|купувати|(своєю старанністю) придбавати
справний|1
|(див.) акуратний|(див.) ретельний
спрага|1
|жага
спраглий|1
|(про лан, землю від спеки тощо) жадний|(про лан, землю від спеки тощо) жадібний|(рідше) жагучий
сприйнятливий|1
|(див.) чулий
сприскувати|1
|скроплювати|оббризкувати|(дощем – ще) покапати|(дощем – ще) покрапати
спритний|1
|вправний|(про рух, прийом тощо – ще) зручний|(про рух, прийом тощо – ще) меткий|(про рух, прийом тощо – ще) умілий
спритність|1
|вправність|зручність|меткість|умілість|(пор.) спритний
спритно|1
|вправно|зручно|метко|уміло|(пор.) спритний
спричиняти|1
|спричинювати (що) спричинятися|спричинюватися (до чого)|(шкоду, лихо і под.) заподіювати|(шкоду, лихо і под.) завдавати|(неприємності – рідше) викликати
сприяння|1
|підтримка|допомога
сприяти|1
|помагати|допомагати|(розм.) пособляти
сприятливий|1
|(позитивний) прихильний|(підсил.) добрий|(про час дії) слушний
спроквола|1
|протягом
спромога|1
|(див.) змога
спромогтися|1
(на що)|(на майно тощо) розжитися|(розм.) збитися (на хату тощо)|(рідше) стягтися
спроможний|1
|(див.) здатний
спроможність|1
|(див.) змога
спростовувати|1
|заперечувати
спрчинок|1
|(див.) відпочинок
спрямовувати|1
|скеровувати|направляти (кого куди)|(щось у ціль) наводити|націлювати|націляти
спрямовуючий|1
|здатний спрямувати|дороговказ|провідний|вказівний|напрямний
спускатися|1
|(див.) спадати
спустіти|1
|спорожніти|(від людей) обезлюдіти
спустошений|1
|зруйнований|знищений|розорений|сплюндрований|(пор.) спустошувати
спустошення|1
|зруйновання|знищення|знищування|розорення|сплюндровання|(пор.) спустошувати
спустошитель|1
|(див.) руїнник
спустошувати|1
|пустошити|знищувати|нищити|(країну, господарство і под. – рідше) розоряти|(сильніше) (рідк.) плюндрувати
сп’янілий|1
|підпилий|захмелілий
срамота|1
|(див.) ганьба
срібляник|1
|(див.) багач
сріблястий|1
|(див.) сивий
став|1
|сажалка|(обл.) сажавка|(для розведення риби) (спец.) рибник
ставати|2
|(див.) зупинятися
(безос.)|(див.) вистачити|(див.) починати
ставити|1
(будинок, і под.)|(див.) будувати
ставитися|2
|(див.) здійснюватися|(див.) діятися
|(див.) поводитися
ставний|1
|поставний|стрункий|(заст.) статурний
ставність|1
|поставність|стрункість|(заст.) статурність
ставок|1
|сажалка|(обл.) сажавка|(для розведення риби) (спец.) рибник
стадник|1
|(див.) жеребець|(див.) пастух
стадо|1
|череда (корів)|табун (коней)|отара (овець)|(дрібного скота – рідше) ватага
стайня|1
|(для коней – ще) конюшня|(для худоби) хлів|(для худоби) корівник|(для худоби) телятник|(для худоби) воловник|(для худоби) воловня
сталь|1
|криця|(заст.) булат|(рідк. обл.) дулевина
сталевий|1
|(див.) стальний
сталий|1
|постійний|незмінний|тривалий|(пор.) стійкий
сталити|1
|гартувати
сталість|1
|постійність|незмінність|тривалість|(про волю, вдачу і под.) стійкість|(про волю, вдачу і под.) твердість|(про волю, вдачу і под.) непохитність
стальний|1
|сталевий|крицевий|(заст.) булатний
стан|1
(в будові тіла)|талія|(рідше) (перен.) пояс
становище|1
|стан|ситуація
стара|1
|(див.) жінка
старанний|1
|пильний|дбайливий|ретельний|(пор.) акуратний
старанність|1
|пильність|дбайливість|ретельність|(про точність щодо часу виконання) акуратність
старанно|1
|пильно|дбайливо|ретельно|акуратно
старання|1
|(див.) зусилля
старатися|1
|намагатися|силкуватися|(турбуватися, боротися з перешкодами тощо) побиватися
старезний|1
|(див.) старий
старенька|1
|(див.) баба
старець|1
|(див.) жебрак
старецтво|1
|(див.) жебрацтво
старигань|1
|(див.) дід
стариган|1
|(див.) старик
старий|1
|старезний|(від часу або від вживання) ветхий|(від часу або від вживання) дряхлий|(тільки про літа, вік) похилий|(пор.) давній
старик|1
|дід|(розм. )(пестл.) дідусь|дідунь|дідуньо|дідок|(знев.) стариган|(знев.) дідуга|(знев.) дідуган|(в образній мові – зрідка) пелех
старинний|1
|(див.) стародавній
старітися|1
|старіти|(ставати дряхлим) дряхліти
старовина|1
|(див.) давнина
стародавній|1
|(про звичаї тощо) старовинний|(про звичаї тощо) старинний|(не сучасний образом життя) (заст.) старосвітський|(ірон.) допотопний|(пор.) давній
старожил|1
|(див.) мешканець
старожилка|1
|(див.) мешканка
старомодний|1
|перестарілий|(ірон.) допотопний
старосвітський|1
|(див.) стародавній
старуха|1
|(див.) баба
старцювання|1
|(див.) жебрацтво
старцювати|1
|(див.) жебрачити
старчачий|1
|(див.) жебрацький
старчиха|1
|(див.) жебрачка
статечний|1
|(див.) поважний
статура|1
|(див.) постава
статурний|1
|(див.) ставний
статурність|1
|(див.) ставність
статут|1
|устав
стверджувати|1
|(див.) підкріплювати
створіння|1
|(див.) тварина
створювати|1
|(див.) утворювати
створюватися|1
|(див.) утворюватися
стеблина|1
|стебло|(пор.) бадилина
стежити|1
|слідкувати (за ким)|підстерігати (кого)|сочити|(пор.) слідити
стежка|1
|доріжка|тропа|(гірська) (обл.) плай
стелити|1
|слати|простилати|розстилати|розстеляти
стельмах|1
|(рідше) возороб|(майстер екіпажів) (заст.) каретник
степ|1
|(див.) поле
стерво|1
|(див.) падло
стерегти|1
|сторожити|берегти|(розм.) глядіти|(див. ще) доглядати
стерничий|1
|стерновий|рульовий|керманич
стерно|1
|(див.) кермо
стерновий|1
|(див.) стерничий
стиглий|1
|(див.) спілий
стиглість|1
|(див.) спілість
стигнути|1
|(див.) простигати|(див.) доспівати
стид|1
|(див.) сором
стидитися|1
|(див.) соромитися
стидкий|1
|(див.) соромітний
стидливий|1
|(див.) соромливий
стидливо|1
|(див.) соромливо
стидний|1
|(див.) соромітний
стилет|1
|(див.) кинджал
стинати|1
|зрубувати|(див. ще) відрубувати
стинатися|1
|(див.) сваритися
стирчати|1
|стриміти
стиск|1
|(див.) тиснява
стискати|1
|тиснути|стискувати|здавлювати|здушувати|(зуби рот і под.) зціплюватися|(обл.) зціпляти
стислий|1
|короткий (виклад)
стиха|1
|тихо|потихеньку|потихенько|тихцем|(пошепки) нишком
стихати|1
|тихнути|замовкати|(розм.) нишкнути|(про бурю тощо) ущухати|(рідк.) залягати|(пор.) затихати|(пор.) переставати
стихнути|1
|(див.) унишкнути
стіг|1
|стіжок|копиця|ожеред
стійкий|1
|(про кого) твердий (характер тощо)|(упертий) непохитний|(про щось незмінне) сталий|(про щось незмінне) непорушний
стійкість|1
|(див.) сталість
стік|1
|відплив|спад
стікати|1
|спливати|(кров’ю – здебільшого) сходити
стілець|1
|(рідше) (розм.) дзиґлик
стіна|1
|(кам’яна або з цегли) мур|(тільки круг садиби – звичайно) ограда
стьобати|1
|(див.) бити|(див.) шити|(див.) хльостати
стовбур|1
(дерева)|(рідше) прикорень|(рідше) відземок|(рідше) цівка
стовпець|1
|(див.) шпальта
стовпище|1
|натовп|тискнява|тиск (народу)|(пор.) збіговище
стогнати|1
|(про тварин, птахів і перен.) квилити
стодола|1
|(див.) клуня
стьожка|1
|(див.) стрічка
столиця|1
|(див.) місто
століття|1
|сторіччя|вік
столуватися|1
|(див.) харчуватися
стомитися|1
|виснажитися|(сильніше) змордуватися
стомлений|1
|натруджений|(перевтомою і под.) змучений|(перевтомою і под.) знеможений|(перевтомою і под.) виснажений
стоптувати|1
|(див.) зношувати
сторіччя|1
|(див.) століття
сторож|1
|(рідше) (заст.) вартівник|(за ким-небудь) доглядач|(заст.) дозорець|(пор.) вартовий
сторожа|1
|(див.) варта
сторожити|1
|(див.) стерегти|(див.) вартувати
сторожкий|1
|чуйний|чуткий|насторожений|(пор.) обережний
сторона|1
|(див.) бік|(див.) країна
сторонитися|1
|(див.) уникати
сторонній|1
|(див.) чужий
сторопілий|1
|оторопілий|тороплений|переляканий|остовпілий
сторопіти|1
|оторопіти|(з ляку) остовпіти|(розм.) отетеріти
сторч|1
|(див.) навсторч
сторчака|1
|(див.) шкереберть
сторчголов|1
|(див.) шкереберть
сторчма|1
|(див.) шкереберть
стосуватися|1
(кого)|торкатися|відноситися (до кого)|належати (до чого)
стосунки|1
|зносини|(тісніші) зв’язок|(пор.) відносини
стосунково|1
|відносно|порівняно|(рідк.) розмірно
страва|1
(варена)|потрава|їжа|їда|(заст.) наїдки|(заст.) їство|(пор.) їжа
страдалець|1
|(див.) страдник
страдалиця|1
|(див.) страдниця
страдник|1
|страдалець|страждальник|(заст.) стражденник|(про того, хто прийняв муки) мученик
страдницький|1
|страждальницький|(про вигляд тощо) стражденний|(підсил.) мученицький
страдниця|1
|страдальниця|страждальниця|мучениця|(пор.) страдник
страж|1
|(див.) вартовий
страждальник|1
|(див.) страдник
страждальницький|1
|(див.) страдницький
страждальниця|1
|(див.) страдниця
страждання|1
|(підсил.) мука|(підсил.) біль|(пор.) скорбота
страждати|1
|терпіти
страждаючий|1
|приречений [покинутий] страждати|сповнений муки|страдник|страдний|страдницький|довготерпеливий|мордований|катований|стражденний
стражденний|1
|(див.) страдницький
страйк|1
|забастовка
страйкар|1
|забастовщик
страйкарка|1
|забастовщиця
страйкувати|1
|бастувати
страйкуючий|1
|змушений страйкувати|страйкар|учасник страйку|страйковий|(завод) охоплений страйком
страмний|1
|(див.) ганебний|(див.) соромітний
страта|1
|(див.) убивство
стратегічний|1
|(див.) військовий
страх|1
|острах|боязнь|ляк|жах|(пор.) переляк|(пор.) тривога
страхати|1
|(див.) лякати
страхатися|1
|(див.) лякатися
страхів’я|1
|(див.) страхіття
страхітливий|1
|(див.) жахливий
страхіття|1
|страховище|(рідше) страхів’я|(рідше) страховіття|(рідше) страшило|(рідше) пострах|(пор.) чудовисько
страховинний|1
|(див.) страшний
страховисько|1
|(див.) чудовисько
страхополох|1
|(див.) боягуз
страхопуд|1
|(на птахів) опудало
страчувати|1
|(див.) убивати
страшило|1
|(див.) страхіття
страшний|1
|страховинний|моторошний|(рідк.) жаский|(що навіває ляк) лячний|(що навіває ляк) грізний|(що навіває ляк) жахливий|(що навіває ляк) несамовитий
страшно|1
|боязко|лячно|моторошно|(рідк.) жаско
стрекотати|1
|(див.) скрекотати
стрекотіти|1
|(див.) скрекотати
стрибати|1
|скакати|плигати
стрибок|1
|плиг|скік|вискік|(зрідка) підскік
стрибун|1
|плигун|скакун
стрибунка|1
|стрибуха|плигунка|плигуха|скакуха
стривожений|1
|(див.) стурбований
стригти|1
|(див.) бити
стрий|1
|(див.) дядько
стриманий|1
(тон, людина)|здержаний|(розсудливий) поміркований
стриміти|1
|(див.) стирчати
стримувати|1
|здержувати|(процес розвитку чогось) затримувати|(процес розвитку чогось) гальмувати|(почуття тощо) гамувати|(почуття тощо) тамувати|(пор.) спиняти
стрійний|1
|(див.) нарядний
стрільба|1
|(див.) стрілянина
стрілянина|1
|стрільба|стріляння|(зрідка) перестрілка|(сильна) вогонь|(з гармат) пальба|(з гармат) канонада
стріляти|1
(про звук пострілів)|(розм.) бухати|(розм.) бухкати|(розм.) бабахати|(розм.) бабахкати|(розм.) бухати|(з гармат, пістолів і под. залпами) бити|(з гармат, пістолів і под. залпами) палити|(рідше) гримати|(рідше) гатити
стріляючий|1
|звиклий [радий|змушений] стріляти|зайнятий стрільбою|стрілець|стрілецький|стрільчий|вогнепальний|(біль) штрикучий
стрімголов|1
|(див.) прожогом
стрімкий|1
|стрімчастий|крутий|обривистий|прямовисний
стрімкість|1
|крутість|обривистість|прямовисність
стрімко|1
|круто|обривисто|прямовисно
стрімчак|1
|(див.) скеля
стрімчастий|1
|(див.) стрімкий|(див.) шпичастий
стріха|1
|(див.) покрівля
стрічати|1
|(див.) зустрічати
стрічка|1
|стьожка|(широка) бинда (обл.)|(на коси) кісник|(на голову) скиндяк|(вузька шерстяна) (обл.) гарасівка
строгий|1
|(див.) суворий
строгість|1
|(див.) суворість
строго|1
|(див.) суворо
строїти|1
|(див.) настроювати|(див.) шикувати|(див.) убирати
строїтися|1
|(див.) чепуритися
стройний|1
|(див.) гармонійний
строк|1
|термін|(заст.) реченець
строкатий|1
|(див.) рябий
строма|1
|стромовина|(пор.) обрив
струг|1
|скобель|(див. ще) рубанок
стругати|1
|(див.) шкрябати
стругнути|1
|(див.) чкурнути
стружка|1
|(див.) тріска
струмок|1
|(див.) потік
струмувати|1
|(див.) текти
стрункий|1
|високий|рослий|(пор.) ставний
стрункість|1
|(див.) ставність
струнко|1
(стояти)|на витяжку|(заст.) наввпинки
струпішілий|1
|(див.) трухлявий
стрягнути|1
|(див.) в’язнути
стугін|1
|(див.) гудіння
стугіт|1
|(див.) шум
стугоніння|1
|(див.) гудіння
стугоніти|1
|(див.) гудіти|(див.) торохтіти
студений|1
|(див.) холодний
студено|1
|(див.) холодно
студент|1
|вузівець|(по заочному навчанню) заочник
студентка|1
|вузівка|заочниця|(пор.) студент
студити|1
|(див.) охолоджувати
студінь|1
|(див.) холод
студіювати|1
|(див.) вивчати
стужа|1
|(див.) холод
стукати|1
|стукотіти|(сильно) грюкати|(сильно) гримати|(сильно) тарахкати|(часто і дрібно) барабанити|(часто і дрібно) тарабанити|(пор.) торохтіти
стукіт|1
|стукотіння|грюкіт|гуркіт|торохтіння
стукотіти|1
|(див.) стукати
стуляти|1
|стулювати|згортати|(пелюстки тощо) звивати|(уста) склепляти|(очі) заплющувати|(кулаки) стискати
ступати|1
|крокувати|(йти прямо) прямувати|(йти прямо) простувати|(див. ще) чимчикувати|(див. ще) шкандибати
ступиця|1
|(див.) пастка
ступневий|1
|поступовий|(не зразу) повільний
ступневість|1
|поступовість|повільність
ступнево|1
|поступово|повільно
стурбований|1
|стривожений|занепокоєний|(пор.) заклопотаний
стурбованість|1
|занепокоєність|(про зв’язане з клопотами) заклопотаність
стурбовано|1
|занепокоєно|заклопотано
стусан|1
|тусан|штовхан|штурхан|(рідше) (розм.) бухан|(рідше) буханець|(рідше) духопелик|(рідше) товченик|(по потилиці) потиличник
стусонути|1
|(див.) ударити
стусувати|1
|(див.) бити
стухати|1
|(див.) зменшуватися
стяг|1
|(див.) прапор
стяга|1
|(див.) смуга
стягтися|1
|(див.) спромогтися
суб’єкт|1
(про маловідому людину)|тип|(рідше) індивід|(рідше) індивідуум
суверенітет|1
|(див.) самостійність
суверенний|1
|(див.) самостійний
суверток|1
|(див.) згорток
сувій|1
|(див.) згорток
суворий|1
|строгий|(рідше) грізний|(на вдачу тощо – ще) (перен.) крутий|(підсил.) жорстокий|(тільки про заходи і под.) драконівський
суворість|1
|строгість|грізність|крутість|жорстокість|(пор.) суворий
суворо|1
|строго|грізно|круто (поводитися з ким)|жорстоко|(пор.) суворий
суголосний|1
|(див.) гармонійний
сугорб|1
|(див.) горб
суджена|1
|(див.) наречена
суджений|1
|(див.) наречений
судитися|1
|позиватися|(довго тягатися з корисною метою) сутяжничати|(заст.) правуватися|(заст.) процесуватися
судно|1
|(рідше) корабель|(на паровій тязі) пароплав|(на ел. тязі) теплохід
судома|1
|(див.) корчі
судомити|1
|(див.) корчити
судорога|1
|корч|корчі (мн.)|(розм.) судома|(мед.) спазм|(мед.) спазма|конвульсія
сужена|1
|(див.) наречена
сужений|1
|(див.) наречений
сукновал|1
|(див.) шаповал
сукровиця|1
|сукроватиця|пасока|(заст.) ропа
сукупний|1
|(див.) спільний
сукупно|1
|(див.) спільно
сум|1
|смуток|журба|печаль|(глибокий) скорбота|(у великому нещасті) горе
сумирний|1
|(див.) лагідний
сумирно|1
|(див.) лагідно
суміж|1
|(див.) суміжно
суміжний|1
|сусідній|(примикаючий) прилеглий
суміжно|1
|суміж|рядом|(недалеко) близько|(недалеко) поблизу
сумісний|1
|(див.) спільний
сумісно|1
|(див.) спільно
суміш|1
|сумішка|(розм.) мішанина
сумка|1
|(рідше) торбина|(військ., шкільн.) ранець|(пор.) торба
сумлінний|1
|(див.) добросовісний
сумлінність|1
|совісність|добросовісність|справедливість
сумлінно|1
|совісно|добросовісно|справедливо
сумний|1
|смутний|засмучений|сумовитий|безрадісний|невеселий|(в найвищій мірі – що не знаходить розради) безутішний|(в найвищій мірі – що не знаходить розради) нерозважний|(обл.) маркітний
сумнів|1
|непевність|вагання
сумнівний|1
|непевний
сумно|1
|смутно|засмучено|сумовито|безрадісно|невесело|безутішно|нерозважно|маркітно|(пор.) сумний
сумовитий|1
|(див.) жалібний|(див.) сумний
сумовито|1
|(див.) сумно
сумувати|1
|смутитися|журитися|печалитися
сунути|2
|всувати|такати|(тільки силою всередину чогось) впихати|(тільки силою всередину чогось) втискати|(тільки силою всередину чогось) втискувати
|(образно – рухатися, іти юрбою) валити|(образно – рухатися, іти юрбою) перти|(образно – рухатися, іти юрбою) пертися|(раптово кинутися) ринутися|(раптово кинутися) ринути|(підсил. – про багатьох в образному вживанні) плавом пливти|(підсил. – про багатьох в образному вживанні) плавом плисти|(підсил. – про багатьох в образному вживанні) хмарою сунути
суп|1
|(див.) юшка
суперечити|1
|перечити|заперечувати|противитися
суперечка|1
|спір|спірка|сперечання|(заст.) змагання
суперечливість|1
|(див.) розбіжність
суперечний|1
|(див.) розбіжний
суперечник|1
|(див.) супротивник
суперечниця|1
|(див.) супротивниця
суперечність|1
|протиріччя|(пор.) розбіжність
супитися|1
|хмуритися|(пор.) дутися
супокій|1
|(див.) спокій
супокійний|1
|(див.) спокійний
супостат|1
|(див.) ворог
супротивний|1
|противний (вітер)|(пор.) протилежний
супротивник|1
|(рідше) противник|(в суперечці) суперечник|(рідк. заст.) сперечник|(пор.) ворог
супротивниця|1
|(рідше) противниця|(в суперечці) суперечниця
сурма|1
|труба|(менша) ріжок|(менша) ріг|муз. горн
сурмач|1
|трубач|військ|горніст
сурмити|1
|трубити
сусідній|1
|суміжний|(примикаючий) прилеглий|(дещо дальший віддаленням) поблизький|(дещо дальший віддаленням) недалекий
суспільний|1
|громадський|(що належить трудовим масам) народний|(що охоплює всіх) загальний
суспільність|1
|(див.) громадськість
суспільство|1
|(населення країни) народ|(про всіх явних або присутніх) загал|(пор.) громада
суть|1
|сутність|основа|(основне якоїсь справи, речей тощо) природа
сутеніти|1
|(див.) смеркати|(див.) смеркатися
сутеніючий|1
|огортаний сутінню|дедалі темніший|напівсмерклий|майже смерклий|(обрій) присмерковий
сутерини|1
|(див.) підвал
сутінь|1
|(див.) присмерки
сутінки|1
|(див.) присмерки
сутінок|1
|сутінь|півтемрява|(пор.) присмерки
сутність|1
|(див.) суть
сутугуватий|1
|(див.) жорсткий
сутужний|1
|(див.) скрутний
сутужно|1
|(див.) скрутно
сутяга|1
|сутяжник|(що любить позиватися) (розм. рідк.) позивайло|(що любить позиватися) позивака
сутяжничати|1
|(див.) судитися
суфлірувати|1
|(див.) підказувати
сухий|1
|(див.) посушливий|(див.) худий
суховій|1
|(див.) вітер
суходіл|1
|(див.) суша
сухозлітка|1
|(див.) шумиха
сухопутній|1
|суходільний|(про військові сили) наземний
сухоребрий|1
|(перен.) сухий|(образно про коняку і под.) драбинчастий|(пор.) худий
сухорлявий|1
|(див.) худий
сухорлявість|1
|худорлявість
суцільний|1
|цілковитий
сучасний|1
|сьогочасний|теперішній|нинішній
суш|1
|(див.) посуха|(див.) сушняк
суша|1
|суходіл|земля|(простір, що омивають моря, океани) материк|(простір, що омивають моря, океани) континент
сушняк|1
|сушник|суш|ламань|лом|хмиз|трусок|(обл.) ріща
сущий|1
|(див.) справжній
схаменутися|1
|(див.) опам’ятатися
схарапудитися|1
|(див.) злякатися
схвильований|1
|(підсил.) збурений|(позбавлений спокою) неспокійний
схвилюватися|1
|(див.) розбушуватися
схил|1
|похил|нахил|спад|покіт|(обл.) відкид
схильність|1
|нахил|охота|потяг (до чого)|замилування (в чому|обл. до чого)
схиляти|1
|(голову) похиляти|(злегка) нахиляти
схимник|1
|(див.) чернець
схованка|1
|тайник|(обл.) криївка
сходи|1
|прорість|вруна|(озимого сіву) озимина
сходини|1
(заст.)|(товариська – для розваги) (рідк.) сходка|(пор.) вечірка
сходити|1
(кров’ю)|(див.) стікати
сходка|1
|(див.) сходини
схожий|1
|похожий|подібний|(розм.) достеменний
схожість|1
|(див.) подібність
схопити|1
|(див.) піймати
схоплюватися|1
|зриватися|(раптово вставати з місця, ліжка і под.) зскакувати|(раптово вставати з місця, ліжка і под.) зіскакувати|(лише докон.) скочити
схудлий|1
|змарнілий|зсохлий|(розм.) зниділий
схуднути|1
|(див.) змарніти
сцена|1
|(див.) кін
сюрчати|1
|(див.) дзижчати
сягати|1
|(до певної точки в просторі) досягати|(до певної точки в просторі) простягатися
сягаючий|1
|здатний [спроможний] досягти|(розміру чого) майже такий|як що
сяйво|1
|світло|(переривчате) блиск
сякий-такий|1
|(див.) такий-сякий
сяк-так|1
|(див.) як-небудь
сяючий|1
|опромінений|променистий|осяяний|блискучий|сяйнистий|сяйливий|осяйний|сонцеликий|сонцесяйний|сонцеясний|сонценосний
сяяти|1
|сіяти|(про небесні світила і перен. – ще) ясніти|(про небесні світила і перен. – ще) зоріти|(про небесні світила і перен. – ще) променіти|(яскраво блищати) горіти
табір|1
|лагер|(про місце стоянки і перен.) стан
табун|1
|(див.) стадо
табунник|1
|(див.) пастух
тавро|1
|клеймо|(перен.) знак|(перен.) печать
таврований|1
|клеймований|штампований
таврувати|1
|клеймити|штампувати|(пор.) значити
таємний|1
|потайний|захований|скритий|секретний|(про організацію і под.) (перен.) підпільний
таємничий|1
|таємний|загадковий|нерозгаданий|незбагнений
таїти|1
|крити|скривати|приховувати
таїтися|1
|критися|ховатися
тайкома|1
|тайком|крадькома|нишком|тихцем|(див. ще) потай
тайник|1
|потайник|(тільки про місце для переховування чогось) схованка|(тільки про місце для переховування чогось) (обл.) криївка
такий-сякий|1
|сякий-такий|(пор.) абиякий
так-сяк|1
|(див.) як-небудь
талалай|1
|(див.) балакун
талалайка|1
|(див.) балакуха
талан|1
|(див.) доля
таланистий|1
|(див.) щасливий
таланити|1
|(див.) щастити
таланливий|1
|(див.) щасливий
талановитий|1
|обдарований|(підсил.) високоталановитий|(у найвищій мірі) геніальний|(про здібності виконання чого) блискучий
талант|1
|дар|дарування|обдарованість|(див. ще) хист
талапатися|1
|(див.) хлюпатися
талий|1
|розталий|(про щось промерзле) розмерзлий|відталий|(про землю і под. обл. – ще) відтеплий
талія|1
|(див.) стан
талмудист|1
|(див.) буквоїд
тама|1
|(див.) гребля
тамувати|1
|(див.) стримувати|(див.) зупиняти
тандита|1
|(див.) мотлох|(див.) базар
танути|1
|(див.) розтавати
танцювати|1
|(здебільшого про народні танці) (розм.) скакати|(заст.) гопцювати|(образно про гопак і под.) (розм.) віддирати|(образно про гопак і под.) чесати|(образно про гопак і под.) вибивати|(образно про гопак і под.) тяти (гопака)
танцюючий|1
|розтанцьований|закручений у танці|звиклий танцювати|охочий до танців|танцюрист|танцівник|танцюра|у круговерті танцю
тарабанити|1
|(див.) вибивати|(див.) стукати
тараганитися|1
|(див.) шкандибати
тарагунитися|1
|(див.) шкандибати
тарадайка|1
|таратайка|(образно) чортопхайка|(див. ще) біда
таран|1
|(див.) довбня
таранкуватий|1
|(із слідами віспи) дзьобатий|(із слідами віспи) дзюбатий|(із слідами віспи) рябий|(із слідами віспи) віспуватий
тарарам|1
|(див.) буча
тарас|1
|(див.) хворост
тарасівка|1
|(див.) стрічка
таратайка|1
|(див.) тарадайка
тарахкало|1
|(див.) балакун|(див.) балакуха
тарахкати|1
|(див.) стукати
тарахкотіти|1
|(див.) торохтіти
тарахнути|1
(кидати) (розм.)|торохнути|бацнути|бабахнути|гепнути|(пор.) ударити
тарганити|1
|(див.) тягти
тарганитися|1
|(див.) тягтися
тартак|1
|лісопильня|пильня
тасканина|1
|(див.) бійка
таскати|1
|(див.) тягати
тато|1
|(див.) батько
тахля|1
|(див.) шибка
таця|1
|(див.) піднос
твань|1
|(див.) баговиння
тванистий|1
|(див.) багнистий
тварина|1
|скотина|худобина|(заст.) животина|(заст.) створіння|(пор.) скот
твердження|1
|положення|теза
твердий|1
|(на дотик) цупкий|(на дотик) тугий|(про хліб) черствий|(перен. – про сон, слово тощо) кріпкий|(перен. – про сон, слово тощо) міцний|(про ціни) сталий|(пор.) жорсткий
твердиня|1
|(див.) фортеця
твердити|1
|повторяти|правити (своє)|(образно) (розм. фам.) торочити|(образно) товкти|(образно) човпти|(образно) товкмачити
твердість|1
|(див.) сталість
тверднути|1
|твердіти|тугшати|тужавіти|(про шкіру тощо) шкарубнути|(про шкіру тощо) бучавіти|(про хліб) черствіти
твердолобий|1
|(див.) тупоумний
твір|1
|(науковий) (книжн.) трактат|(пор.) витвір
творення|1
|формування
творило|1
|(див.) витвір
творити|1
(діяти)|чинити|(пор.) витворяти
творитися|1
|(див.) діятися
творіння|1
|(див.) витвір
теза|1
|(див.) твердження
текти|1
|литися|точитися|бігти|(сильно) бурити|(сильно) бити|(струменем, цівкою) дзюрити|(струменем, цівкою) струмувати|(про кров з рани тощо) юшити|(про кров з рани тощо) цебенити
тельбухи|1
|(див.) нутрощі
тельбушити|1
|(див.) патрати
теленькати|1
(серце)|(див.) битися
телепень|1
(розм. лайл.)|йолоп|дурень|бевзь|бевзень|бовдур|бельбас|недотепа|(обл.) цимбал
теліпатися|1
(розм.)|метлятися|мотатися|мотлятися|(рідше) сотатися|(колихаючись) хилитатися|(пор.) шкандибати
телятник|1
|(див.) стайня
темінь|1
|(див.) темрява
темна|1
|(див.) арештантська
темний|1
|(такий, що нічого невидно – про ніч і под.) невидний|(такий, що нічого невидно – про ніч і под.) непроглядний|(такий, що нічого невидно – про ніч і под.) неясний|(пор.) безпросвітний
темниця|1
|(див.) в’язниця
темничний|1
|(див.) тюремний
темніти|1
|(див.) смеркати|(див.) смеркатися
темнота|1
|(див.) темрява
темно-червоний|1
|(див.) багровий|(див.) бордо
темнуватий|1
|(див.) смуглявий
темрява|1
|темінь|(рідше) темнота|(рідше) тьма|(рідше) пітьма|(відсутність світла) потемки|(відсутність світла) морок
тендітний|1
|(див.) ніжний
тенета|1
|(див.) сітка
тепер|1
|нині|(у даний момент) зараз
теперішній|1
|сьогоднішній|сьогорічний|нинішній|(пор.) сучасний
теплий|1
|(обл.) літеплий
тепло|1
|(про повітря і под. – зрідка) літепло|(рідк.) дух
теплохід|1
|(див.) судно
теребити|1
|(див.) уминати
теревенити|1
|(див.) баляндрасити
теревені|1
(розм.)|баляндраси|баляси|(безглузді висловлювання) нісенітниця
терези|1
|(див.) вага
терзати|1
|(див.) мучити
терзатися|1
|(див.) мучитися
терликати|1
|цигенькати
терлиця|1
|тіпалка|м’ялиця|бительня
термін|1
|(див.) строк
терміновий|1
|(див.) невідкладний
терміновість|1
|(див.) спішність
терміново|1
|(див.) спішно
термосити|1
|торсати|торгати|смикати|сіпати|шарпати
терня|1
|колючка|шпичка
терпіти|1
|зносити (горе)|зазнавати (біди)
терпнути|1
|(про руки, ноги тощо) замлівати|(про руки, ноги тощо) дерев’яніти
терти|1
|шмугляти|ковзати (ногами)|шарувати (підлогу)|(пор.) муляти
тертися|1
|(див.) чухатися
тертиця|1
|(див.) дошка
тес|1
|(див.) дошка
тесляр|1
|тесля|колісник|(обл.) колодій
тетеря|1
|(див.) юшка
течія|1
(води)|біг|плин|(див. ще) бистрина
тикати|1
|(див.) сунути
тил|1
|затилля|запілля
тимчасовий|1
|часовий (лихо)|хвилинний|минущий|(що існує до певного часу) дочасний
тин|1
|пліт|ліса|огорожа
тинятися|1
|(див.) блукати
тип|1
|(див.) суб’єкт
тиран|1
|(див.) гнобитель
тирло|1
|(див.) лігвище
тиск|1
|тиснення|натиск|гніт|нагніт|напір
тискнява|1
|(див.) стовпище
тиснення|1
|(див.) тиск
тиснути|1
|(див.) давити|(див.) натискати|(див.) стискати
тиснутися|1
|тіснитися|(по кутках) тулитися|(пор.) товпитися
тиснява|1
|тиск|стиск|давка|тіснота
титан|1
|(див.) велетень
титанічний|1
|(див.) велетенський
тихий|1
|спокійний|(про звук і под.) неголосний|(про звук і под.) негучний|(про звук і под.) нечутний|(див. ще) беззвучний
тихнути|1
|стихати|(поез.) мовкнути
тихо|1
|спокійно|неголосно|негучно|нечутно|беззвучно|глухо|(пор.) тихий
тихомирний|1
|(див.) спокійний
тихцем|1
|(див.) стиха
тичба|1
|(див.) юрба
тичка|1
|тичина|жердина|(для орієнтації) віха
тиша|1
|спокій|мовчанка
тишком-нишком|1
|(див.) нишком
тік|1
|гарман
тілистий|1
|(див.) гладкий
тіло|1
(мертве)|(див.) труп
тіпалка|1
|(див.) терлиця
тіпати|1
|(див.) шарпати|(див.) трясти
тіпатися|1
(серце)|(див.) битися
тісний|1
|щільний (ряди)|(що перебуває в зв’язку, в залежності з чим) близький|(пор.) вузький
тіснити|1
|тиснути|стискати|давити|(на кого) налягати|(на кого) напирати
тіснитися|1
|(див.) тиснутися
тісно|1
|щільно|близько|(пор.) тісний
тіснота|1
|(див.) скрута|(див.) тиснява
тітка|1
|(обл.) вуйна
тішити|1
|радувати|веселити
тішитися|1
|(див.) радіти|(див.) веселитися
тканина|1
|(див.) матерія
ткнути|1
|(див.) кольнути
тліти|1
|(див.) жевріти
тло|1
|фон|(перен.) ґрунт
тлумачити|1
|(див.) розтлумачувати
тьма|1
|(див.) темрява|(див.) безліч
тьма-тьмуща|1
|(див.) безліч
тьмяний|1
|матовий|непрозорий|мутний
тнути|1
|(див.) дудлити
товар|1
|(див.) крам|(див.) скот
товарина|1
|(див.) худобина
товариство|1
|(див.) гурт
товариш|1
|друг|(близький знайомий) приятель|(фам.) панібрат
товаришка|1
|подруга|приятелька|(пор.) товариш
товаришувати|1
|приятелювати|дружити
товкмачити|1
|(говорити одне і те саме) (розм.) торочити|(говорити одне і те саме) товкти|(говорити одне і те саме) човпти|(рідше) туркати|(рідше) турчати|(підсил.) туркотати|(підсил.) туркотіти|(пор.) твердити|(пор.) бити
товкти|1
|(див.) бити|(див.) топтати|(див.) твердити
товкучка|1
|(див.) базар
товпитися|1
|юрмитися|купчитися|скупчуватися|тиснутися|пхатися
товстий|1
|грубий|(розм.) дебелий|(пор.) гладкий|(пор.) огрядний
товстіти|1
|товщати|(набирати тіла) повнішати|(набирати тіла) грубнути|(набирати тіла) гладшати
товстопузий|1
|(див.) пузатий
товстосум|1
|(див.) багач
товстуля|1
|(див.) гладуха
товстун|1
|гладун|(про дитину) карапуз|(про дитину) опецьок|(про дитину) оклецьок|(пор.) черевань
товстуха|1
|(див.) гладуха
товченик|1
|(див.) стусан
товщати|1
|(див.) товстіти
тоголітній|1
|(див.) торішній
тогорішній|1
|(див.) торішній
той|1
|(див.) протилежний
толк|1
|глузд (розм.)|(про розумну мету) смисл
толока|1
(як випас)|(див.) пасовище
толочити|1
|(див.) топтати
томити|1
|знесилювати|виснажувати|(завдавати мук) мучити
томитися|1
|знесилюватися|виснажуватися|знемагати
томливий|1
|виснажливий|зморний (спека)
тонкий|1
(перен.)|(про манеру поведінки людини і под.) ніжний|(про манеру поведінки людини і под.) делікатний|(про манеру поведінки людини і под.) тендітний
тонкослізка|1
|(див.) плаксій|(див.) плаксійка
тонути|1
|(див.) потопати
тьопатися|1
|(див.) чалапати
топитися|1
|(див.) розтавати
топільник|1
|(див.) грубник
топорище|1
|сокирище|(пор.) держак
топтати|1
|витоптувати|товкти|толочити|(траву, посіви і под.) збивати|(обл.) тратувати|(обл.) ґрасувати
торба|1
|торбина|торбинка|(див. ще) сакви
торг|1
|(див.) ярмарок
торганитися|1
|(див.) чвалати
торгати|1
|смикати|сіпати|шарпати|скубти|тіпати|(пор.) термосити
торгаш|1
|(див.) торговець
торгівля|1
|(дореволюційне – про заняття торгівлею) (заст.) крамарство
торговець|1
|(капіталіст у буржуазному суспільстві) (заст.) крамар|купець|комерсант|(презирливо) торгаш|(презирливо) гендляр
торговий|1
|торговельний
торговиця|1
|(див.) ринок
торговка|1
|(див.) перекупка
торгувати|1
|продавати|(на базарі або ярмарку) базарувати|(на базарі або ярмарку) ярмаркувати|(пор.) крамарювати
торжество|1
|(див.) перемога
торжествувати|1
|(див.) веселитися
торішній|1
|тогорішній|тоголітній|(рідше – про пору року) (розм.) літошній
торкатися|1
|(перен. – звертати увагу на що-небудь) зачіпати|(перен. – звертати увагу на що-небудь) порушувати (питання)|(пор.) доторкатися
тормосити|1
|(див.) шарпати
тороплений|1
|(див.) сторопілий
торохнути|1
|(див.) тарахнути
торохтій|1
|(див.) балакун
торохтійка|1
|(див.) балакуха
торохтіння|1
|(див.) гуркіт|(див.) стукіт
торохтіти|1
|тарахкотіти|туркотати|туркотіти|гуркотіти|стукотіти|(рівномірно) тукати|(рівномірно) гримотати|(рівномірно) гримотіти|(рівномірно) гоготіти (грім)|(рівномірно) дудніти|(рівномірно) стугоніти (земля)
торочити|1
|(див.) товкмачити
торочки|1
|бахрома
торс|1
|(див.) тулуб
тортури|1
|(див.) муки
тоскний|1
|(див.) тужливий
тоскно|1
|(див.) тужливо
тотожний|1
|однаковий|ідентичний|(про значення) однозначний|(про значення) рівнозначний|(з оригіналом) згідний|(переклад) вірний
тотожність|1
|однаковість|ідентичність|однозначність|рівнозначність|згідність (з оригіналом)|вірність (перекладу)
тьохкати|1
|(див.) битися|(див.) щебетати
точити|1
|(див.) гострити|(див.) гризти|(див.) лити
точитися|1
|(див.) витікати|(див.) литися|(див.) тривати
точка|1
|(див.) крапка
точний|1
|вірний|(що не викликає сумніву) певний|(що не викликає сумніву) достовірний (інформація)|(обл.) докладний
трава|1
|мурава|моріг|(після викосу) отава
травний|1
|(див.) ситний
тракт|1
|(див.) дорога
трактат|1
|(див.) твір|(див.) договір
трактир|1
|(див.) корчма
трактирник|1
|(див.) корчмар
трактувати|1
|(див.) розтлумачувати|(див.) частувати
трамбівка|1
|(див.) довбня
траншея|1
|(див.) окоп
траплятися|1
(безос.)|бувати|ставатися|випадати
траса|1
|(див.) дорога
тратити|1
|витрачати|(час, сили і под.) марнувати|(час, сили і под.) гайнувати|(час, сили і под.) гаяти (час)|(час, сили і под.) переводити|(пор.) марнотратити
тратувати|1
|(див.) топтати
траурний|1
|(див.) жалібний
треба|1
|слід|(див. ще) годиться
тремтіння|1
|дрижання|двигтіння|бриніння (струни)|мигтіння (світла) трепет
тремтіти|1
|(див.) дрижати
тремтячий|1
|(див.) дрижачий
трепет|1
|(див.) тремтіння
трепетати|1
|(див.) труситися
трепетатися|1
|(див.) труситися
трепетний|1
|(див.) боязкий
трепло|1
|(див.) кермо
тривалий|1
|довгий (час)|довготривалий|довгочасний|(кількарічний) довголітній (процес)|(кількарічний) (про хворобу і под.) затяжний|(кількарічний) хронічний (недуга)|(пор.) сталий
тривати|1
|тягтися|продовжуватися|(про балачки, розмови) точитися
тривіальний|1
|(див.) банальний
тривкий|1
|міцний|тривалий|сталий|(перен.) твердий|(перен.) непорушний
тривога|1
|неспокій|(загальний раптовий) переполох|(загальний раптовий) сполох|(сильніше) паніка
тривожити|1
|непокоїти|(сильніше) лякати|(сильніше) бентежити|(сильніше) турбувати
тривожитися|1
|(див.) турбуватися
тривожний|1
|неспокійний|турботний|(пройнятий острахом) панічний
тривожно|1
|неспокійно|моторошно|(пор.) стурбовано
триклятий|1
|(див.) проклятий
тримати|1
|(див.) держати
тринькати|1
|циндрити|(див. ще) марнотратити
тріпати|1
|(див.) трясти
тріск|1
|лускіт|хрускіт|хряскіт
тріска|1
|стружка|скіпка|скалка
тріскати|1
|тріскатися|розколюватися|розлуплюватися|(пор.) лопати|(пор.) лопатися
тріскатися|1
|(про плоди, шкіру і под.) репатися|(про землю і под. – осідаючи, висихаючи, давати тріщини) розсідатися|(обл.) посідатися
тріскотати|1
|(див.) тріщати
тріскотіти|1
|(див.) тріщати
тріснути|1
|(див.) ударити
тріумфувати|1
|(див.) веселитися
тріумфуючий|1
|сповнений радости перемоги [успіху]|п'яний від успіху|готовий святкувати перемогу|тріумфатор|переможець|тріумфальний|урочистий|урочий|(фраз.) безмежно радий з чого
тріщати|1
|тріскотіти|тріскотати|(пор.) хрустіти
тріщина|1
|розколина|щілина|шпара
тропа|1
|(див.) стежка
тротуар|1
|(розм. )(заст.) пішоход
трофей|1
|(див.) здобич
трохи|1
|трошки|дещо
трощити|1
|(див.) ламати|(див.) уминати
троюдити|1
|(див.) роз’ятрювати
труба|1
|(див.) сурма
трубач|1
|(див.) сурмач
трубити|1
|(див.) розголошувати|(див.) сурмити
труд|1
|праця|(пор.) робота
трудитися|1
|працювати|(розм.) робити|(без відпочинку) (обл.) гарувати
трудівник|1
|(див.) працівник
трудівниця|1
|(див.) працівниця
трудний|1
|важкий|(див. ще) нелегкий|(див. ще) скрутний
трудність|1
|утрудненість|важкість|складність|(про становище) безвихідь
трудно|1
|(див.) скрутно
труднощі|1
|утруднення|ускладнення|(те, що затримує виконання або розвиток чого) перешкода|(те, що затримує виконання або розвиток чого) перепона|(те, що затримує виконання або розвиток чого) завада
трудяща|1
|(див.) працівниця
трудящий|1
|(див.) працівник|(див.) працьовитий
труна|1
|домовина
труп|1
|тіло|(уроч.) останки (мн.)|(уроч.) прах
трупішати|1
|(див.) трухлявіти
трус|1
|обшук
трусик|1
|(див.) кріль
трусити|1
|(див.) обшукувати
труситися|1
|тремтіти|дрижати|трепетати|трепетатися|(пор.) трястися
труськом|1
|(див.) тюпцем
трусок|1
|(див.) хмиз|(див.) ламань
трутень|1
|(див.) дармоід
трухлявий|1
|трухлий|порохнявий|гнилий|зотлілий|(рідше) (заст.) бутлявий|(рідше) струпішілий
трухлявина|1
|(про зогниле дерево) порохня|(рідше) порохно|(пор.) гнилизна
трухлявіти|1
|трухнути|порохнявіти|(заст.) трупішати
трухлятина|1
|(про зогниле дерево) порохня|(рідше) порохно|(пор.) гнилизна
трухнути|1
|(див.) трухлявіти
тручатці|1
|(див.) штовхати
трушком|1
|(див.) бігом
трюхати|1
|(див.) тюпати
трясовина|1
|драговина|драгва|(пор.) болото
трясовинний|1
|драговинний|грузький|(пор.) багнистий
трясти|1
|трусити|тіпати (пропасниця)|(рідше) тріпати
трястися|1
|труситися|(від сильного поштовху тощо) хитатися|(від сильного поштовху тощо) двигтіти|(від сильного поштовху тощо) здригатися (стіни)|(образно – про жирне тіло тощо) (розм.) драгліти
трясця|1
|(див.) лихоманка
тряхнути|1
|(див.) сохнути
тубілець|1
|(див.) житель
тубілка|1
|(див.) жителька
тубільний|1
|корінний (житель)|крайовий|автохтонний|(не приїжджий) місцевий|(не приїжджий) тутешній
туга|1
|нудьга|сум|скука|(обл.) банність
тугий|1
|(див.) твердий
тугшати|1
|(див.) тверднути
тужавіти|1
|(див.) тверднути|(див.) гуснути
тужити|1
|сумувати|(обл.) банувати|(пор.) нудьгувати
тужіння|1
|(див.) плач
тужливий|1
|тужний|тоскний|сумний|смутний|жалібний|жалісний|журний|журливий
тужливо|1
|(див.) тужно
тужний|1
|(див.) жалібний|(див.) тужливий|(див.) скорботний
тужно|1
|тужливо|тоскно|сумно|жалібно|жалісно|журно|журливо
тукати|1
|(див.) торохтіти
тулити|1
|тиснути|горнути|пригортати (до грудей)
тулитися|1
|(див.) горнутися|(див.) тиснутися
тулуб|1
|торс
туман|1
|мла|імла|(з дрібним дощем) мряка|(про непрозорість повітря в літній день) (обл.) марево
туманити|1
|дурити|морочити|задурювати|заморочувати|баламутити
туманіти|1
|дурніти
туманний|1
|мрячний|імлистий|неясний|хмарний|хмурний|похмурний
тупак|1
|(див.) тупиця
тупати|1
|(див.) гупати
тупик|1
|(про становище) безвихідь|(образно) глухий кут
тупиця|1
(розм.)|тупак|тупоголовий|недотепа|лобас|довбеха
тупоголовий|1
|(див.) тупоумний
тупотіти|1
|гупотіти|лопотіти
тупоумний|1
|тупоголовий|твердолобий|(підсил.) тупорилий|(пор.) дурний
турбота|1
|журба|клопіт|побоювання|(заст.) турбація
турботний|1
|(позбавлений спокою) неспокійний|(позбавлений спокою) заклопотаний|(пор.) тривожний
турботно|1
|тривожно|неспокійно|заклопотано|(пор.) стурбовано
турбувати|1
|(порушувати душевний спокій) непокоїти|(про передчуття чогось грізного) тривожити|(про передчуття чогось грізного) бентежити
турбуватися|1
|(в передчутті недоброго) непокоїтися|(в передчутті недоброго) тривожитися|(в передчутті недоброго) бентежитися|(в передчутті недоброго) хвилюватися|побоюватися|(старатися про кого, про що і под.) клопотатися|(старатися про кого, про що і под.) побиватися|(рідше) журитися|(рідше) бідкувати
турбуючий|1
|звиклий турбувати|здатний занепокоїти|сповнений клопотів|бентежний|турботний|бентежливий|клопітний|морочливий
турист|1
|(рідше) мандрівник
туркати|1
|(див.) товкмачити
туркіт|1
|(див.) гуркіт
туркотати|1
|(див.) гуркотіти|(див.) воркувати|(див.) товкмачити|(див.) торохтіти
туркотіти|1
|(див.) гуркотіти|(див.) воркувати|(див.) товкмачити|(див.) торохтіти
турчати|1
|(див.) товкмачити
тусан|1
|(див.) стусан
тутешній|1
|(див.) місцевий
туфлі|1
|(закриті) полуботинки|(хатні) пантофлі|(розм.) виступці|(обл.) патинки
тухлий|1
|(див.) затхлий
туча|1
|(див.) гроза
тучний|1
|(див.) грозовий
тхнути|1
|(див.) відгонити
тюпати|1
|(образно – про біг дрібною риссю) дріботіти|(образно – про біг дрібною риссю) дроботати|(образно – про біг дрібною риссю) трюхати|(пор.) чимчикувати
тюпцем|1
|підтюпцем|труськом|(розм.) риссю
тюремний|1
|в’язничний|(заст.) острожний|(заст.) арештантський|(заст.) темничний
тюрма|1
|(див.) в’язниця
тюряжник|1
|(див.) в’язень
тюхтій|1
|вайло|мамула|вахлак|незграба|неотеса|(пор.) телепень
тяганина|1
|(див.) волокита
тягар|1
|тягота|обтяження|вага|(заст.) вагота
тягати|1
|таскати|волокти
тягатися|1
|волочитися|шлятися|віятися|(пор.) вештатися
тягло|1
|(див.) скот
тягнути|1
|(див.) тягти
тягнутися|1
|(див.) простягатися
тягота|1
|(див.) тягар
тягти|1
|тягнути|волокти|волочити|(розм.) таскати|(розм.) тарганити
тягтися|1
|(про повільну ходу) волоктися|(про повільну ходу) плентатися|(про повільну ходу) плестися|(про повільну ходу) тарганитися|(про повільну ходу) цупитися|(пор.) шкандибати
тяжкий|1
|важкий|ваговитий|нелегкий|обважнілий|(пор.) трудний|(пор.) скрутний
тяжко|1
|важко|трудно|(пор.) скрутно
тяма|1
|(див.) уміння
тямити|1
|розуміти|(на чому) знатися|(на чому) розумітися|(розм., жарт.) щупити (що)
тямкий|1
|(див.) тямущий
тямовитий|1
|(див.) тямущий
тямуха|1
|(див.) дока
тямущий|1
|тямкий|тямовитий|кмітливий
тяти|1
|кроїти|краяти|різати|(пор.) сікти|(пор.) кусати
убавляти|1
|(див.) зменшувати
убавлятися|1
|(див.) зменшуватися
убачатися|1
|(див.) увижатися
убивати|1
|забивати|умертвляти|(карати) страчувати|(худобу) бити|(свиней – ще) різати|(свиней – ще) колоти
убивство|1
|душогубство|смертовбивство|страта|(про масове винищення людей) кровопролиття
убивця|1
|(див.) убійник
убивчий|1
|убійчий|смертельний|згубний|нищівний
убирати|1
|одягати|одівати|(гарно, пишно) наряджати|(гарно, пишно) прибирати|(гарно, пишно) причепурювати|(обл.) строїти
убиратися|1
|одягатися|одіватися|(гарно, пишно) наряджатися|(гарно, пишно) виряджатися|(гарно, пишно) вичепурюватися|(гарно, пишно) причепурюватися|(див. ще) чепуритися
убити|1
|(розм.) угробити
убитий|1
|(див.) уторований
убійник|1
|убивця|душогуб|душогубець|(про того, хто катує іншого) кат|(пор.) розбійник
убійниця|1
|душогубка
убійчий|1
|(див.) смертельний
убір|1
|(див.) одяг
убогий|1
|бідний
убогість|1
|(див.) бідність
убого|1
|злиденно|нужденно|мізерно|(пор.) бідно
убожіти|1
|(див.) бідніти
убозтво|1
|(див.) бідність
убрання|1
|(див.) одяг
убувати|1
|(див.) зменшуватися
убуток|1
|зменшення|спад (води)
увага|1
|зацікавлення|зосередження
уважати|1
|(див.) гадати
уважливий|1
|(див.) спостережливий
уважливість|1
|(див.) уважність
уважливо|1
|(див.) уважно
уважний|1
|уважливий|пильний|зосереджений|(пор.) чуйний
уважність|1
|уважливість|пильність|зосередженість
уважно|1
|уважливо|пильно|зосереджено|чуйно|(пор.) уважний
увесь|1
|(розм.) всенький|(на визначення часу) цілий (день і под.)
увиватися|1
|(див.) вертітися|(див.) упадати
увижатися|1
|ввижатися|привиджуватися|верзтися|бачитися|убачатися|(перен.) снитися|(перен.) маритися|(перен.) мріятися
увірятися|1
|(див.) довіряти
увічливий|1
|ввічливий|привітний|приязний|обхідливий|люб’язний|(у відношенні до старших) чемний|(у відношенні до старших) делікатний|(рідше) ґречний|(зрідка) (розм.) звичайний
уволю|1
|(див.) доволі
ув’язнений|1
|(див.) в’язень
угавати|1
|(див.) переставати
угадувати|1
|відгадувати (загадку)|(натрапляти на правильну думку) догадуватися|(натрапляти на правильну думку) додумуватися|(лише докон.) збагнути|(лише докон.) зрозуміти|(лише докон.) зміркувати|(лише докон.) зметикувати|(обл.) зметикнути
угамовувати|1
|(див.) утихомирювати
угамовуватися|1
|(див.) утихомирюватися
уганяти|1
|(див.) ганятися
углядіти|1
|(див.) побачити
угода|1
|умова|договір
угортати|1
|(див.) укривати
угортатися|1
|(див.) укриватися
угощати|1
|(див.) частувати
угріти|1
|(див.) ударити
угробити|1
|(див.) убити
удавальник|1
|(див.) лицемір
удавальниця|1
|(див.) лицемірка
удаваний|1
|нещирий|неприродний|штучний|роблений|силуваний (усміх)|(підсил.) фальшивий|(підсил.) облудний|(підсил.) лицемірний
удаваність|1
|нещирість|неприродність|штучність|робленість|силуваність|фальшивість|облудність|лицемірство|(пор.) удаваний
удавано|1
|нещиро|неприродно|штучно|роблено|(підсил. – про вчинки) фальшиво|(підсил. – про вчинки) облудно|(підсил. – про вчинки) лицемірно|(пор.) силувано
удавати|1
(з себе)|прикидатися|(намагатися видати себе хворим і под.) симулювати|(розм.) корчити (з себе)
удаватися|1
|(див.) щастити|(див.) скидатися
удар|1
|стусан|штовхан|(розм.) бухан|(розм.) товченик|(розм.) потилишник|(розм.) ляпанець|(розм.) ляпас|(рідк.) лящ
ударити|1
|(в образній мові) (розм., фам.) бахнути|(в образній мові) бабахнути|(в образній мові) тарахнути|(в образній мові) луснути|(в образній мові) тріснути|(вульг.) молоснути|(вульг.) стусонути|(вульг.) джиґонути|(вульг.) двигнути|(вульг.) бухнути|гепнути|гупнути|дмухнути|(рідк.) потягти|оперезати|(чим тяжчим) змазати|(чим тяжчим) мазнути|(чим тяжчим) мигнути|(чим тяжчим) ляпнути|(чим тяжчим) гильнути|(чим тяжчим) загилити|(чим тяжчим) лигнути|(чим тяжчим) затопити|(чим тяжчим) заїхати|(чим тяжчим) зацідити|(чим тяжчим) угріти|(чим тяжчим) отелешити|(чим тяжчим) урвати|(чим тяжчим) ушкварити|(чим тяжчим) упекти|(чим-небудь гнучким) хльоснути|(чим-небудь гнучким) хвисьнути|(чим-небудь гнучким) стьобнути|(чим-небудь гнучким) оперіщити|(чим-небудь гнучким) цвигнути|(чим-небудь гнучким) шмагнути|(чим-небудь гнучким) шмагонути|(пор.) бити
удача|1
|успіх|(пор.) щастя
удачливий|1
|(див.) щасливий|(див.) успішний
удосконалення|1
|поліпшення|(кваліфікації і под.) підвищення
удосконалювати|1
|поліпшувати|(знання і под.) підвищувати
удосталь|1
|(див.) доволі
удягати|1
|(див.) надягати
уживати|1
|(див.) користуватися
ужиток|1
|користування|(рідше) користування (чим і з чого)|використання (чого)|застосовування (чого)
узагальнюючий|1
|здатний узагальнити|зайнятий узагальненням|узагальнювач|для узагальнення|узагальнювальний|сумарний|(фраз.) узагальнений
уздечка|1
|(див.) вуздечка
уздріти|1
|(див.) побачити
узористий|1
|(див.) цяцькований
уїдливий|1
|(див.) дошкульний|(див.) настирливий
уїжджений|1
|(див.) уторований
уїздити|1
|(див.) уторовувати
указ|1
|(див.) постанова
уквітчувати|1
|(див.) квітчати
уклад|1
|(див.) устрій
укладистий|1
|місткий|ємкий|просторий|об’ємистий
уклепатися|1
|ускочити|попастися
уклюнутися|1
|(див.) завестися
уколоти|1
|кольнути|шпигнути|штрикнути
укочений|1
|(див.) уторований
укочувати|1
(шлях)|(див.) уторовувати
украсти|1
|(в образній мові) потягти|(в образній мові) поцупити
укривало|1
|одіяло|(ватне) ковдра|(шерстяне) (розм.) ліжник|ряднина|(обл.) коц
укривати|1
|(зверху) покривати|(зверху) накривати|застилати|застеляти|(кутати) укутувати|(кутати) угортати|(обвивати) оповивати
укриватися|1
|накриватися|укутуватися|угортатися|оповиватися|(пилом) покриватися|(пилом) припадати|(пор.) укривати
укупі|1
|(заст.) купно|(див.) разом|(див.) спільно
укутувати|1
|(див.) укривати|(див.) обкутувати
укутуватися|1
|(див.) укриватися
улагоджувати|1
|(див.) утихомирювати
уламок|1
|(див.) відламок
улаштовувати|1
|налагоджувати|обладнувати|упоряджати|(вечірку і под.) справляти
улаштування|1
|(див.) устаткування
улесливий|1
|лестивий|підлесливий|облесливий|(притворний) вкрадливий|(про слова обл. – зрідка) маский
улещання|1
|лестощі|підлизування|підлабузництво|запобігання
улещувати|1
|(див.) лестити
улоговина|1
|заглибина|западина|жолобина|(пор.) балка
улягати|1
|(див.) гнатися
ум|1
|(див.) розум
умерла|1
|(див.) небіжчиця
умерлий|1
|(див.) небіжчик
умертвляти|1
|(див.) убивати
умерти|1
|скончатися|кінчитися|сконати|(в образній мові) (розм.) дійти|(в образній мові) переставитися|(уроч.) відійти|упокоїтися|спочити|(заст.) спустити дух|(про багатьох на полі бою і под.) загинути|(про багатьох на полі бою і под.) полягти|(про багатьох на полі бою і под.) лягти
уминати|1
|(образно, з апетитом їсти) затирати|(фам.) трощити|(фам.) гателити|(старанно, все до решти) теребити|(див. ще) жерти
умирати|1
|кінчатися|конати|(перен. – образно) (розм.) доходити|(уроч.) відходити|(уроч.) упокоюватися
умираючий|1
|(див.) вмираючий
умисно|1
|(див.) навмисно
умілий|1
|тямущий|вправний|досвідчений|(що виявляє кмітливість і под.) дотепний
умілість|1
|(див.) спритність
уміло|1
|(див.) спритно
уміння|1
|хист|(рідше) тяма
уміти|1
|знати|тямити
умлівати|1
|непритомніти|обмирати
умова|1
|(див.) угода
умовкати|1
|затихати|занишкнути|заніміти
умовляти|1
|(див.) просити
умовлятися|1
|(див.) домовлятися
умудритися|1
|ухиститися|ухитритися|приловчитися
унадитися|1
|(див.) учащати
уникати|1
|обминати|(людей – ще) цуратися|(людей – ще) сторонитися
унишкнути|1
|стихнути|вщухнути|(пор.) утихомирюватися
унікальний|1
|(див.) рідкісний
упадати|1
(коло кого) (розм.)|витися (коло кого)|увиватися|(рідше) падати|(пор.) підлабузнюватися|(пор.) доглядати
упадок|1
|(див.) падіж|(див.) помір
упасти|1
|повалитися|простягнутися|(додолу) (розм.) бахнутися|(додолу) бухнути|(додолу) бухнутися|(важко) гупнути|(важко) бабахнути|(важко) бебехнути|(важко) бебехнутися|(з гуркотом) грюкнутися|(з гуркотом) гримнутися|(з гуркотом) гепнути|(з гуркотом) гепнутися|(з шумом) брязнути|(з шумом) беркицьнутися|(в мокре) брьохнутися|(пор.) шубовснути
упевнювати|1
|(див.) запевняти
упевнюватися|1
|(див.) переконуватися
упевнятися|1
|(див.) переконуватися
упекти|1
|(див.) ударити
упертий|1
|непоступливий|затятий|(з примхами) норовистий|(з примхами) натуристий|(заст.) огурний
упертися|1
|(в негативному ставленні до чого) затятися|(в негативному ставленні до чого) затнутися
упертість|1
|непоступливість|затятість
упиватися|1
|(див.) хмеліти
упиратися|1
|пручатися|(розм.) норовитися|(розм.) опинатися|(розм.) комизитися|(роздратовано і под.) (перен.) брикатися|(заст.) огурятися
упитися|1
|підхмелитися|(розм. фам.) надудлитися|(розм. фам.) набратися|(розм. фам.) налитися|(розм. фам.) налигатися|(розм. фам.) насмоктатися
уповати|1
|(див.) надіятися
уповноважений|1
|повноважний (представник)|(в справах) повірений|(в справах) довірений
уподобатися|1
|(див.) сподобатися
упокоїтися|1
|(див.) умерти
упокорення|1
|приниження
упокорювати|1
|(див.) смирити
упокоюватися|1
|(див.) умирати
упоратися|1
|(див.) справитися
упоряджати|1
|(див.) улаштовувати
упорядження|1
|(див.) устаткування
управління|1
|(див.) керівництво
управляти|1
|(див.) правити
упрівати|1
|(див.) пітніти
упряж|1
|(на коня) збруя|(фольк. )(заст.) наряд
уп’ястися|1
|(див.) учепитися
урадити|1
|(див.) вирішити
уразливий|1
|(див.) ущипливий
урвати|1
|(див.) перервати|(див.) ударити
урвиголова|1
|(див.) шибайголова
урвище|1
|(див.) обрив
уриваний|1
|(див.) уривчастий
уриватися|1
|(див.) припинятися
уривистий|1
|(див.) уривчастий
уривок|1
|частина|(тексту) фрагмент
уривчастий|1
|відривчастий|уривистий|(рідше) уриваний|(про манеру говоріння тощо) відрубний
урожайний|1
|(про рік доброго врожаю – рідше) дорідний|зарідливий (обл.)|(на злаки) хлібородний|(на плоди дерева) плодоносний
урожайність|1
|(див.) родючість
урочистий|1
|святковий
уряджаючий|1
|здатний [покликаний|радий] урядити|звиклий уряджати|зайнятий влаштуванням|організатор|упорядник|організаційний
урядовець|1
|(див.) службовець
урядовий|1
|державний
усач|1
|(див.) вусач
усвідомлювати|1
|розуміти|(помилку тощо) осмислювати|(пор.) збагнути
усипний|1
|(див.) снотворний
ускладнення|1
|(див.) труднощі
ускладняти|1
|ускладнювати|(робити незрозумілим) заплутувати|(рідше) утрудняти
ускочити|1
|(див.) уклепатися
услужливий|1
|догідливий
успіх|1
|удача|досягнення
успішний|1
|удачливий|вдалий|щасливий|благополучний
успішно|1
|(про великий успіх у виконанні чогось) блискуче
уста|1
|(див.) губи
устав|1
|(див.) статут
установа|1
|заклад|(заст.) інституція
установлювати|1
|запроваджувати|(порядок, правила і под. – ще) заводити
устатковувати|1
|обладнувати|(див. ще) улаштовувати
устаткування|1
|обладнання|улаштування|упорядження
устигнути|1
(зробити що)|устигти|поспіти
устидатися|1
|(див.) соромитися
устрій|1
|лад|порядок|(сусп.-політ.) уклад
усувати|1
|(з посади) звільняти|(з посади) знімати|(в образній мові) (розм.) скидати
усунення|1
|(див.) скасування
усюди|1
|скрізь|повсюдно|по всіх усюдах
усякий|1
|(див.) кожний
утвір|1
|(див.) витвір
утворювати|1
|створювати|складати (комісію тощо)|(більший колектив) формувати
утворюватися|1
|створюватися|складатися|формуватися
утворюючий|1
|здатний [покликаний] створити|зайнятий створенням|творець|сотворитель|творчий|конструктивний|-творець (напр. мітотворець)|-творчий|-твірний (напр. горотворчий|горотвірний)
утертий|1
|(див.) заяложений
утиск|1
|(див.) гніт
утискати|1
|пригнічувати|гнобити|неволити|переслідувати
утиски|1
|гніт|гнобительство|переслідування
утискувати|1
|(див.) гнобити
утискувач|1
|гнобитель|гонитель|пригноблювач|переслідувач
утисник|1
|(див.) гнобитель
утихати|1
|(див.) затихати
утихомирювати|1
|втихомирювати|заспокоювати|(сердитого) улагоджувати|(крикливих дітей) (перен.) угамовувати
утихомирюватися|1
|втихомирюваватися|заспокоюватися|(звичайно з запереченням. – лише докон.) унишкнути|(про сердитого, крикливого і перен.) угамовуватися
утікач|1
|(про того, хто уникає державного або громадського обов’язку) дезертир
утікаючий|1
|змушений тікати|радий втекти|втікач|бігун|втікацький
утіха|1
|втіха|відрада|(велика) радість|(в горі) розрада
утішитися|1
|(див.) зрадіти
утішний|1
|утішливий|відрадний|(дуже) радісний|(дуже) відрадісний
утоптаний|1
|(див.) уторований
утоптувати|1
|(див.) уторовувати
утори|1
|(див.) жолобок
уторований|1
|укочений|накочений|уїжджений|убитий|утоптаний (шлях, стежка)
уторовувати|1
|укочувати|накочувати|уїздити|(перен.) убивати|(перен.) протирати|(стежку, дорогу) утоптувати
уторопати|1
|(див.) второпати
уточнюючий|1
|здатний [покликаний|готовий|радий] уточнити|зайнятий уточненням|уточнювач|уточнювальний|для уточнення
утроба|1
|живіт|черево|нутро
утрудненість|1
|(див.) трудність
утруднення|1
|труднощі|перешкоди|ускладнення
утрудняти|1
|(див.) ускладняти
утюжити|1
|(див.) гладити
ухвала|1
|постанова|рішення|(судова – в кримінальній справі) вирок|(судова – в кримінальній справі) присуд|(юр.) вердикт
ухвалити|1
|(див.) вирішити
ухвалювати|1
|постановляти (приходити до якогось висновку) вирішувати|рішати|(порядок дня) затверджувати
ухиститися|1
|(див.) умудритися
ухитритися|1
|(див.) умудритися
ухопитися|1
|(див.) учепитися
уцілити|1
|(див.) влучити
уціліти|1
|зберегтися|врятуватися
учасник|1
|(здебільшого недоброї справи) співучасник|(здебільшого недоброї справи) спільник
участок|1
|дільниця|(в територіальному відношенні – ще) район|(в населеному пункті) квартал
учащати|1
|(тільки докон.) унадитися|(пор.) відвідувати
учбовий|1
|навчальний (план)|шкільний (рік)
учень|1
|ученик (обл.)|(середньої школи) школяр|(середньої школи) середньошкільник|(будь-якого навчального закладу) вихованець|(про слухача курсів або військової школи) курсант
учений|2
|науковий робітник|науковець|(пор.) спеціаліст
|(ступінь) науковий|(про знаючу людину) освічений
учепитися|1
|ухопитися (руками)|ущемитися (зубами)|впитися|уп’ястися (кігтями, клешнями і под.)
училище|1
|(див.) школа
учинок|1
|(див.) вчинок
учитель|1
|педагог|викладач|вихователь
учити|1
|навчати|просвіщати|(у навчальному закладі) викладати|виховувати
учитися|1
|вивчати|завчати|(жарт.) зубрити|(жарт.) визуджувати
учта|1
|(див.) бенкет
ушкварити|1
|(див.) ударити
ушкоджувати|1
|псувати|підривати (здоров’я)
ущелина|1
|(див.) яр
ущемитися|1
|(див.) учепитися
ущипливий|1
|уразливий|(перен.) колючий|(пор.) дошкульний
ущухати|1
|(див.) стихати|(див.) слабшати
уявний|1
|гаданий|мнимий|(рідк.) позірний
уярмлювати|1
|(див.) поневолювати
фаетон|1
|(див.) коляска
файний|1
|(див.) гарний
фактичний|1
|(див.) дійсний
фалда|1
|зборка|складка|зморшка|брижа
фалдистий|1
|збористий|складчастий
фальсифікований|1
|(див.) підроблений
фальш|1
|(див.) облуда
фальшивий|1
|(про документ, підпис і под.) підроблений|(про несправедливе слово тощо) (розм. )(заст.) кривий|(пор.) удаваний
фальшивість|1
|фальш|неправдивість|(пор.) удаваність
фальшиво|1
|(див.) удавано
фальшований|1
|(див.) підроблений
фамілія|1
|(див.) сім’я
фамільний|1
|сімейний|родинний
фамільярний|1
|(про відносини) панібратський|(про відносини) запанібратський
фанатик|1
|бузувір
фантазія|1
|(див.) вигадка
фантазувати|1
|(див.) вигадувати
фантастичний|1
|(див.) нездійсненний
фарбувати|1
|красити|(розкрашувати) малювати (брови)|(перен. – надавати особливого відтінку) забарвлювати
фартух|1
|запаска|(обл.) запілка
фаска|1
|(див.) кадібець
фат|1
|(див.) жевжик
фата-моргана|1
|(див.) марево
фахівець|1
|(див.) спеціаліст
фашинник|1
|(див.) хворось
ферт|1
|(див.) жевжик
фертик|1
|(див.) чепурун
фиркнути|1
|(див.) пурхнути
фіаско|1
|(див.) невдача
фігляр|1
|(див.) штукар
фізіономія|1
|(див.) обличчя
фільварк|1
(дорев.)|(велике поміщицьке господарство) (заст.) економія|(відокремлена ділянка землі з будівлями володільця) хутір
філософ|1
|мислитель
фіра|1
|(див.) хура
фіранка|1
|(див.) завіса
фіскал|1
|(див.) донощик
флаг|1
|(див.) прапор
флояра|1
|(див.) сопілка
фокусник|1
|(див.) штукар
фон|1
|(див.) тло
фонтан|1
|(поез.) водограй
форкати|1
|(див.) пирхати
формування|1
|(див.) творення
формувати|1
|(див.) утворювати
формуватися|1
|(див.) утворюватися
фортеця|1
|кріпость|(уроч.) твердиня
фортунити|1
|(див.) щастити
фоса|1
|(див.) канава
фрагмент|1
|(див.) уривок
франт|1
|(див.) чепурун
франтиха|1
|(див.) чепуруха
фрукти|1
|(фруктових дерев) овочі|(про садовину) плоди
фудулитися|1
|(див.) бундючитися
фудулія|1
|(див.) бундючність
фудульний|1
|(див.) бундючний
фудульність|1
|(див.) гордовитість
фундамент|1
(прям.)|підмурок|підмурівок
функціонуючий|1
|здатний функціонувати|функціонований|функціонер|виконавець функції|функціональний|о. тепер у дії [в роботі]
фургон|1
|(див.) хура
фуркало|1
|(див.) дзиґа
фурман|1
|(див.) кучер
фус|1
|(див.) осад|(див.) поденки
хабар|1
|(заст.) базаринка|(образно) могорич
хабарник|1
|вимагатель|(розм.) хапун|(розм.) хапуга|здирник|здирщик|дерун|дерій|(обл.) здирця
хабета|1
|(див.) шкапа
хавка|1
|(див.) рот
хавчати|1
|(див.) хрипіти
хазяїн|1
|(див.) господар
хазяйка|1
|(див.) господарка
хазяйновитий|1
|домовитий|(обл.) господарський
хазяйнувати|1
|(див.) порядкувати
хазяйський|1
|(див.) господарський
хазяйство|1
|(див.) господарство
хазяювати|1
|(див.) господарювати
хакати|1
|(див.) дихати
халабуда|1
|(див.) повозка|(див.) халупа
халамидник|1
|(розм.) обідранець|(розм.) обірванець|(розм.) обшарпанець|(розм.) шарпак|(розм.) голодранець|(підсил.) босяк
халепа|1
|клопіт
халтурити|1
|(див.) партачити
халтурник|1
|(див.) партач
халупа|1
(розм.)|халабуда|хатина|хижа
ханжа|1
|(див.) святенник|(див.) святенниця
хаос|1
|(див.) безладдя
хаотичний|1
|(див.) безладний
хапанина|1
|(див.) поспіх
хапання|1
|(див.) поспіх
хапати|1
|лапати|ловити|хватати
хапатися|1
|(див.) братися|(див.) квапитися
хапаючись|1
|(див.) квапливо
хапуга|1
|(див.) хабарник
хапун|1
|(див.) хабарник
хапцем|1
|похапцем|прохапці|спохвату|нашвидку|хапаючись
характер|1
|(див.) вдача
характерний|1
|(див.) властивий|(див.) своєрідний
характерник|1
|(див.) чарівник
характерність|1
|(див.) своєрідність
характерно|1
|(див.) своєрідно
характерство|1
|(див.) чари
харапудитися|1
|(див.) лякатися
харапудливий|1
|(див.) лякливий
харпак|1
(лайл.)|злидар|старець|жебрак
харпацтво|1
|(див.) біднота
харциз|1
|(див.) розбійник
харцизтво|1
|(див.) розбишацтво
харч|1
|(див.) їжа
харчати|1
|(див.) хрипіти
харчі|1
(припаси)|провіант|провізія|продовольство
харчувати|1
|(див.) годувати
харчуватися|1
|годуватися|живитися|кормитися|(у когось – про людину) столуватися
хата|1
|(міського типу) дім|(невеличка) хатина|(знев.) халупа|(з каменю) кам’яниця|(з каменю) камениця|(пор.) будинок
хатина|1
|(див.) халупа
хатній|1
|кімнатний|домашній|(пор.) сімейний
хаща|1
|(див.) гущавина
хащі|1
|(див.) гущавина
хвальба|1
|(про себе) самохвальба|(про себе) хвастощі|(розм.) вихвалка|(розм.) хизування
хвалити|1
|величати|славити|(у розмові з кимсь занадто перехвалювати) (обл.) добрити
хвалитися|1
|(розм.) вихвалятися|(з хвастовством про себе) (див.) хвастати|(з хвастовством про себе) хвастатися
хвалько|1
(розм.)|хвастун|задавака|(пор.) чванько
хвалькуватий|1
|(див.) чванливий
хвастати|1
|хизуватися|зазнаватися|заноситися|(див. ще) чванитися
хвастатися|1
|хизуватися|зазнаватися|заноситися|(див. ще) чванитися
хвастовитий|1
|(див.) чванливий
хвастовитість|1
|(див.) чванливість
хвастощі|1
|(див.) хвальба
хвастун|1
|(див.) хвалько
хват|1
|зух|(пор.) молодець
хватати|1
|(див.) хапати
хватка|1
(на рибу)|верша|ятір|жак
хвацький|1
|(див.) молодецький
хвилина|1
|(розм.) часина|(розм.) мить|(рідше) момент
хвилинка|1
|(див.) мить
хвилинний|1
|короткочасний|скороминущий|часовий|тимчасовий
хвилювати|1
(море і под.)|грати|буритися|бурхати|нуртувати|кипіти
хвилюватися|1
(людина)|зворушуватися|бентежитися|(див. ще) турбуватися
хвиля|1
|брижі|баранці|(висока) вал|(прибережна) бурун
хвинтик|1
|(див.) чепурун
хвиськати|1
|(див.) хльостати
хвисьнути|1
|(див.) ударити
хвицати|1
|(див.) брикати|(див.) брикатися
хвицатися|1
|(див.) брикати|(див.) брикатися
хвища|1
|хуртовина|завірюха|заметіль|метелиця|(рідше) сніговійниця|(рідше) сніговиця
хвіртка|1
|(рідк.) ворітця
хвіст|1
|(див.) худобина
хвоїти|1
|(див.) хльостати
хворий|1
|недужий|нездоровий|(розм.) слабий|(заст.) болящий
хворість|1
|недомагання|слабість|хирість|нездоров’я
хворіти|1
|боліти|(пор.) слабувати
хвороба|1
|недуга|неміч|(пор.) слабість
хворобливий|1
|(див.) кволий|(див.) шкідливий
хворобливість|1
|(див.) кволість
хворовитий|1
|(див.) хирявий
хворост|1
|хмиз|тарас|фашинник
хворостина|1
|(див.) прут
хворостити|1
|(див.) хльостати
хиба|1
|(див.) недолік
хибатися|1
|(див.) хитатися
хибкий|1
|(див.) хисткий
хибний|1
|(див.) неправильний
хибно|1
|(див.) неправильно
хижа|1
|(див.) халупа|(див.) хлів
хижак|1
(перен.)|(про експлуататорів) кровопійця|(про експлуататорів) акула (капіталізму)
хижий|1
|кровожерливий (птах)|(розм.) драпіжний
хизування|1
|(див.) хвальба
хизуватися|1
|(див.) бадьоритися|(див.) хвастатися
хилитатися|1
|(див.) теліпатися
хилити|1
|гнути|клонити
хилитися|1
|гнутися|(про трави і под.) никнути|(нахилятися) подаватися
хилятися|1
|(див.) хитатися
химера|1
|(див.) примха
химерний|1
|(див.) примхливий
химерник|1
|(див.) дивак
химерно|1
|(див.) чудно
химерувати|1
|(див.) вередувати
химорода|1
|(див.) чари
химородний|1
|(див.) вередливий|(див.) чарівницький
химородник|1
|(див.) чарівник
химородниця|1
|(див.) чарівниця
хиренний|1
|(див.) кволий
хиренність|1
|(див.) кволість
хирий|1
|(див.) кволий
хирість|1
|(див.) кволість|(див.) хворість
хиріти|1
|кволіти|нидіти|чахнути|(обл.) гибіти|(обл.) чевріти|(обл.) чучверіти|(обл.) слабнути|(обл.) хляти|(обл.) підупадати (на силах)|(пор.) хворіти
хирлявий|1
|(див.) кволий
хирлявість|1
|(див.) кволість
хирний|1
|(див.) кволий|(див.) слабий
хирність|1
|(див.) кволість
хирявий|1
|хирний|кволий|миршавий|хворовитий|слабовитий|немічний|вутлий|безсилий
хирявість|1
|(див.) кволість
хист|1
|дар|здібність|(рідше) здатність|(обл.) кебета|(див. ще) талант
хисткий|1
|хибкий|хиткий|несталий|нестійкий|непевний
хисткість|1
|(див.) несталість
хитання|1
|(див.) вагання
хитати|1
|коливати|гойдати|(головою – ще) кивати
хитатися|1
|коливатися|гойдатися|хилятися|(рідк.) киватися|(рідк.) хибатися
хиткий|1
|(див.) хисткий
хиткість|1
|(див.) несталість
хитливий|1
|(див.) нерішучий|(див.) несталий
хитливість|1
|(див.) несталість
хитра|1
|(ірон.) лисичка
хитрий|1
|підступний|проникливий|(замислом і под.) хитромудрий|(перен. рідк.) вузлуватий|(пор.) лукавий
хитрик|1
|(див.) хитрун
хитрість|1
|(див.) підступність
хитромудрий|1
|(див.) хитрий
хитрощі|1
|підступи|каверзи|(про щось з викрутасами) (розм.) штуки|(ірон.) мудрощі|(ірон.) мудрування
хитрувати|1
|(розм.) мудрувати|(фам.) крутити|(із скрутного стану) викручуватися
хитрун|1
|хитряк|(розм.) хитрик|(фам.) крутій|(фам.) мудрагель|(підсил.) проноза|(образно) лис
хихикання|1
|(див.) сміх
хихикати|1
|(див.) сміятися
хихотіння|1
|(див.) сміх
хихотіти|1
|(див.) сміятися
хіть|1
|(див.) охота
хлебтати|1
|хлистати|сьорбати|ковтати|лигати
хлинути|1
|(див.) ринути
хлипання|1
|(див.) плач
хлипати|1
|пхикати|(підсил.) рюмсати|(пор.) плакати
хлист|1
|(див.) прут
хлистати|1
|(див.) хлебтати
хліб|1
|паляниця|бухон|буханець|книш|(тільки пшеничний іншої форми) булка|(тільки пшеничний іншої форми) калач
хлібопекарня|1
|пекарня|(фабричного типу) хлібозавод
хлібороб|1
|землероб|рільник|(член колгоспу) колгоспник
хліборобський|1
|землеробський|рільничий
хліборобство|1
|землеробство|рільництво
хлібородний|1
|(див.) урожайний
хлів|1
|стайня|хижа (обл.)|(здебільшого для птиці) куча|(для свиней) свинарник|(для свиней) поросятник|(для викорму) саж|(для овець) кошара|(для овець) вівчарня|(для рогатої худоби) воловник|(для рогатої худоби) воловня
хлопець|1
|підліток|парубчак|(пор.) юнак
хлопство|1
|(див.) чернь
хлопчак|1
(розм.)|хлопчина|(про малого) (розм.) дітвак|(пор.) підліток
хлопчина|1
|(див.) парубчак
хлоп’я|1
|(див.) малюк
хльора|1
|(див.) хлоста
хльоснути|1
|(див.) ударити
хлоста|1
(розм.)|прочухан|(рідше) хльора|(рідше) висікання|(пор.) прочуханка
хльостати|1
|хвиськати|стьобати|двигати|ляскати|шмагати|хворостити|хвоїти|(пор.) бити
хлюпання|1
|(див.) плеск
хлюпати|1
|плюскати|плескати|бризкати|пирскати
хлюпатися|1
|плюскатися|плескатися|хлюпостатися|бовтатися|талапатися|брьохатися
хлюпостатися|1
|(див.) бовтатися
хлюпотіння|1
|(див.) плеск
хлюпотіти|1
|(див.) плескати
хлюст|1
|(див.) чепурун
хлянути|1
|(див.) слабнути
хляпати|1
|(див.) чалапати
хляти|1
|(див.) слабнути
хмара|2
|оболок|оболоки|баранці (мн.)
|(див.) багато
хмарний|1
|затьмарений|хмурний|похмурний
хмарник|1
|(див.) чорт
хмарно|1
|(див.) похмурно
хмарочос|1
|небосяг
хмеліти|1
|п’яніти|упиватися
хмиз|1
|трусок|(пор.) сушняк
хмурий|1
|(див.) похмурний
хмуритися|1
|(див.) супитися
хмурний|1
|похмурий|(про вигляд тощо) понурий|(про вигляд тощо) сумний|(про вигляд тощо) насуплений
хмурно|1
|(див.) похмурно
ховати|1
|заховувати|скривати|хоронити
ховатися|1
|(див.) таїтися
ходити|1
|бродити|(див. ще) блукати
ходовий|1
|(див.) погожий
холод|1
|холоднеча|стужа|(обл.) студінь
холодіти|1
|(див.) холонути
холодна|1
|(див.) арештантська
холоднеча|1
|(див.) холод
холодний|1
|студений|зимний (обл.)|(перен.) морозний|(перен.) морозяний
холодно|1
|(рідше) студено|(рідше) морозно|(рідше) морозяно|(обл.) зимно
холодок|1
|(див.) прохолода
холонути|1
|холодіти|стигнути|мерзнути|леденіти|клякнути|дубіти|(пор.) простигати
холостяк|1
|парубок
холоші|1
|(див.) штани
хопта|1
|(див.) бур’ян
хорист|1
|(див.) співак
хористка|1
|(див.) співачка
хоробрий|1
|відважний|сміливий|смілий|безстрашний|(що виявляє стійкість) мужній|(що виявляє стійкість) доблесний
хоробрість|1
|(див.) сміливість
хоробро|1
|(див.) сміливо
хоровитий|1
|слабовитий|болісний|недужий|хирявий|кволий
хоронитель|1
|(див.) охоронець
хоронити|1
|(поважаючи що) берегти|(поважаючи що) зберігати|(поважаючи що) шанувати|(пор.) ховати
хороше|1
|гарно|ловко|красиво|красно|(обл.) лепсько
хороший|1
|(про вищу оцінку) відмінний|(про вищу оцінку) знаменитий|(пор.) гарний|(пор.) добрий
хорошитися|1
|(див.) чепуритися
хосен|1
|(див.) користь
хотіння|1
|бажання|жадання|забаганка|прагнення|(пор.) хотіти
хотіти|1
|бажати|(підсил.) жадати|(підсил.) прагнути
храбритися|1
|(див.) бадьоритися
храбрувати|1
|(див.) бадьоритися
храбруватися|1
|(див.) бадьоритися
хребет|1
|(див.) спина
хрипіти|1
|харчати|хавчати
хронічний|1
|(див.) тривалий
хрумтіти|1
|(див.) хрустіти
хрупостіти|1
|(див.) хрустіти
хрускіт|1
|(див.) тріск
хрустіти|1
|хрумтіти|хрупостіти|(пор.) тріщати
хрусткий|1
|(див.) крихкий
хряскіт|1
|(див.) тріск
хтивий|1
|(див.) похітливий
хтивість|1
|(див.) похітливість
хто-будь|1
|(див.) будь-хто
хто-небудь|1
|будь-хто|абихто
хуга|1
|(див.) хуртовина
худий|1
|(про зовнішній фізичний стан) (обл.) марний|худорлявий|сухий|сухорлявий|мізерний|(здебільшого про тварину)|сухоребрий|миршавий
худнути|1
|(див.) марніти
худоба|1
|(див.) скот
худобина|1
(одна штука)|(заст.) животина|(обл.) товарина|(образно – зрідка) (розм.) хвіст|(пор.) тварина
художник|1
|мистець|живописець|(заст.) маляр
художниця|1
|артистка|(рідк.) малярка
художній|1
|мистецький|майстерський (рідк.)|артистичний
худорлявий|1
|(див.) худий
худорлявість|1
|(див.) сухорлявість
хукати|1
|(див.) дути
хура|1
|(з вантажем) віз|(з вантажем) підвода|(з вантажем) фургон|(обл.) фіра
хурделиця|1
|(див.) хуртовина
хурдига|1
|(див.) в’язниця
хурдигарня|1
|(див.) в’язниця
хуртовина|1
|завірюха|буран|(звичайно з снігом) заметіль|(звичайно з снігом) пурга|(звичайно з снігом) хуга|(звичайно з снігом) віхола|(звичайно з снігом) метелиця;
хурчати|1
|(див.) дзижчати
хутір|1
|сільце|виселок|присілок
хуткий|1
|(див.) прудкий
хуткість|1
|(див.) швидкість
хутко|1
|(див.) швидко
хутро|1
|(зрідка) смух
хутче|1
|(див.) мерщій
хутчій|1
|(див.) мерщій
хутше|1
|(див.) швидше
царина|1
|(див.) галузь
цвигати|1
|(див.) хльостати
цвигнути|1
|(див.) ударити
цвинтар|1
|(див.) кладовище
цвіль|1
|плісень|пліснява|(рідк. обл.) морох|(рідк. обл.) снядь
цвілий|1
|пліснявий|запліснявілий|зацвілий
цвірінькати|1
|(див.) щебетати
цвіркати|1
|(див.) дзижчати
цвірчати|1
|(див.) дзижчати
цвісти|2
|красуватися|квітувати (збіжжя)|(про квіти – пишно) бриніти
|(див.) пліснявіти
цебеніти|1
|(див.) текти
цебрик|1
|(більший для прання білизни) балія|(на помиття посуду тощо) мийниця|(менший) ряжка
цей|1
|(див.) поточний
централізуючий|1
|покликаний централізувати|зайнятий централізацією|центрелізатор|централізаційний|для централізації
цеп|1
|(див.) ланцюг
цибати|1
|(див.) дибати
цибатий|1
|(див.) довгоногий
цигарка|1
|папіроса|папіроска|(без мундштука) сигарета|(без мундштука) сигаретка
цигарниця|1
|(див.) портсигар
цигенькати|1
|(див.) терликати
цидулька|1
|(див.) записка
цидулка|1
|(див.) записка
цимбал|1
|(див.) телепень
циндрити|1
|(див.) марнотратити
цинічний|1
|(див.) нахабний
циркуляр|1
|(див.) обіжник
цирульник|1
|(див.) парикмахер
цитата|1
|(див.) виписка
цівка|1
|(див.) стовбур
цідити|1
|(див.) лити. (рідше) (розм.) сніговійниця|(див.) сніговиця|(див.) хурделиця
цідитися|1
|(див.) витікати|(див.) литися
цікавий|1
|інтересний|(про людину, яка намагається все знати) допитливий
цікавити|1
|інтересувати|(стосуватися) займати|(стосуватися) обходити
цікавість|1
|(див.) інтерес
цікаво|1
|інтересно|допитливо
цілий|1
|(див.) весь|(див.) повний
цілина|1
|новина|(пор.) пар
цілинний|1
|незайманий|(про орну землю – ще) непочатий|перелоговий
цілитися|1
|ціляти|(обл.) міряти|(обл.) мірятися|(обл.) лучити
цілкий|1
(стрілець)|вправний|влучний
цілковитий|1
|(див.) необмежений|(див.) повний|(див.) суцільний
цілком|1
|цілковито|повністю|зовсім|(нічого не лишаючи) остаточно (зруйнувати і под.)|(нічого не лишаючи) геть-чисто|(нічого не лишаючи) вкрай|(нічого не лишаючи) до останку|(нічого не лишаючи) до решти|(нічого не лишаючи) дотла|(нічого не лишаючи) дощенту|(нічого не лишаючи) до пня
цілувати|1
|(розм. ірон.) цмокати
цілуватися|1
|(розм. ірон.) цмокатися|(заст.) чоломкатися
цілушка|1
|(див.) скиба|(див.) скибка
цілющий|1
|живлющий|животворний|живущий|(про ліки) гойний (бальзам тощо)|(про ліки) оздоровний|(про ліки) лікувальний
ціляти|1
|(див.) цілитися
цінний|1
|(див.) дорогий
ціпеніти|1
|клякнути|заклякати|дубіти|костеніти|дерев’яніти|(від холоду – ще) леденіти
ціпильно|1
|(див.) держак
ціпок|1
|кий|палиця|палка|бук|костур|патик|ломака|гирлига|герлига|ковінька|дрючок|(великий у чабанів) (обл.) бегеря|(пор.) палиця
цмокати|1
|(див.) цілувати
цмокатися|1
|(див.) цілуватися
цмулити|1
|(див.) дудлити
цнота|1
|(див.) цнотливість
цнотливий|1
|чеснотливий|доброчесний|праведний|моральний|(тільки про дівчину) невинна|(тільки про дівчину) чиста|(тільки про дівчину) незаймана
цнотливість|1
|чеснотливість|моральність|(дівоча) невинність|(дівоча) чесність|(дівоча) чистість|(дівоча) незайманість|(дівоча) цнота
цокати|1
(зубами)|(рідше) дзвонити (зубами)
цокотуха|1
(розм.)|щебетуха|лепетуха|говоруха|балакуха|торохтійка|талалайка|(зневажливо) (фам.) базіка|(зневажливо) пустомеля|(сварлива) (обл.) колотийця|(сварлива) пащикуха
цукрувати|1
|сахарити|солодити
цупитися|1
|(див.) тягтися
цупкий|1
|тугий|твердий|(про мороз) міцний|(про мороз) сильний|(пор.) жорсткий
цуратися|1
|сахатися|сторонитися|відчужуватися
цуценя|1
|(див.) щеня
цуцик|1
|(див.) собачка
цюкати|1
|(див.) рубати
цятка|1
|плямка|точка|крапка
цяткований|1
|(див.) крапчастий
цяцька|1
|(див.) забавка
цяцькатися|1
|(див.) панькатися
цяцькований|1
|мережаний|узористий|квітчастий
чабан|1
|вівчар|(пор.) пастух
чавити|1
|(див.) роздавлювати
чавун|1
|(розм.) баняк
чагар|1
|чагарник|кущі|зарість|заросль|(пор.) гущавина
чад|1
|загар (обл.)|(пор.) дим
чадити|1
|коптити|(див. ще) димити
чадний|1
|димний|курний
чадо|1
|(див.) дитина
чаклувати|1
|(див.) чарувати
чаклун|1
|(див.) чарівник
чаклунити|1
|(див.) чарувати
чаклунка|1
|(див.) чародійка
чаклунський|1
|(див.) чарівницький
чаклунство|1
|(див.) чари
чалапати|1
(розм.)|хляпати|шльопати|(по болоті) брьохати|(по болоті) брьохатися|(по болоті) тьопатися
чапати|1
|чалапати|чвалати|дибати|(див. ще) шкандибати
чара|1
|(див.) чарка
чари|1
|(заст.) чарівництво|(міф.) чаклунство|(міф.) чорнокнижництво|(міф.) характерство|(міф.) химорода
чарівний|1
|чарівливий|принадний|привабливий|(пор.) чудовий
чарівник|1
|чародій|(міф.) чаклун|(міф.) чорнокнижник|(міф.) характерник|(міф.) химородник|(міф.) відьмак
чарівницький|1
(заст.)|чарівний|чародійний|(міф.) чаклунський|(міф.) химородний
чарівництво|1
|(див.) чари
чарівниця|1
|чародійка|(міф.) чаклунка|(міф.) химородниця|(міф.) відьма|(міф.) баба-яга
чарка|1
|(дещо більша) бокал|(заст.) чара|(пор.) кубок
чародій|1
|(див.) чарівник
чародійка|1
|(див.) чарівниця
чародійний|1
|(див.) чарівницький
чарувати|1
|чаклувати|чаклунити|ворожити|(красою тощо) зачаровувати
час|1
|пора|(період) доба|(заст.) година
часина|1
|(див.) хвилина
часинка|1
|(див.) мить
часовий|1
|(див.) тимчасовий|(див.) хвилинний|(див.) дочасний
часом|1
|іноді|інколи|деколи|зрідка|(час від часу) коли-неколи|(час від часу) вряди-годи
часопис|1
|(див.) газета
частий|1
|(див.) багаторазовий
частина|1
(тексту)|(див.) уривок
частка|1
|пайка|пай|(обл.) наділ
часто|1
|часто-густо|неодноразово|багаторазово|не раз|нерідко
частокіл|1
|палісад|штахети|(пор.) огорожа
частувати|1
|угощати|гостити|(розм.) приймати|(розм.) шанувати|(розм.) вітати|(заст.) трактувати
чата|1
|(див.) варта
чатувати|1
|(див.) вартувати|(див.) підстерігати
чахнути|1
|марніти|в’янути|нидіти|сохнути|танути|скніти|хиріти|чевріти|занепадати
чаша|1
|(див.) кубок
чвалати|1
|тягтися|плестися|плентатися|волоктися|торганитися|брести|(пор.) шкандибати
чванитися|1
|величатися|пишатися|хвалитися|вихвалятися|(див. ще) хвастати|(див. ще) хвастатися
чванько|1
|хвастун|хвалько|(рідк.) принда
чванькуватий|1
|(див.) пихатий
чванькуватість|1
|(див.) чванливість
чванливий|1
|чванькуватий|хвастовитий|хвалькуватий
чванливість|1
|чванство|чванькуватість|величання|хвастовитість|хвастощі
чванство|1
|(див.) пиха
чвари|1
|сварка|(розм.) колотнеча|(про відсутність згоди) ворожнеча|(пор.) розбрат
чевріти|1
|(див.) чахнути
чекати|1
|ждати|ожидати|вижидати|вичікувати|дожидати|дожидатися|очікувати
чекаючий|1
|згодний [змушений|звиклий] чекати|очікувальний|в чеканні|(стил.) очікуючи
чемний|1
|(див.) увічливий
чепіга|1
|(див.) держак
чепуритися|1
|прибиратися|наряджатися|(рідше) (розм.) хорошитися|(обл.) строїтися|(пор.) убиратися
чепурний|1
|охайний|чистий|(про костюм тощо) елегантний|(рідше) (заст. обл.) ошатний|(рідше) кукібний|(рідше) кукібливий
чепурність|1
|(див.) чистота
чепурно|1
|(див.) чисто
чепурун|1
|(розм. ірон.) дженджик|(розм. ірон.) джинджик|(розм. ірон.) франт|(розм. ірон.) модник|(розм. ірон.) хвинтик|(розм. ірон.) ферт|(розм. ірон.) фертик|(розм. ірон.) жевжик|(розм. ірон.) хлюст
чепуруха|1
|модниця|франтиха|(розм. ірон.) дженджеруха
червінка|1
|(див.) дизентерія
червоний|1
|черлений (заст.)|багровий|багряний|пунцовий|рум’яний|рожевий|малиновий|ясно-червоний
червонити|1
|багрити|рум’янити|багрянити
червоніти|1
|червонішати|(рідше) рожевіти|(рідше) рум’яніти|(рідше) рум’янитися|(рідше) шаріти|(рідше) шарітися|(рідше) жевріти|(рідше) жеврітися|(пор.) багровіти
червонітися|1
|червонішати|(рідше) рожевіти|(рідше) рум’яніти|(рідше) рум’янитися|(рідше) шаріти|(рідше) шарітися|(рідше) жевріти|(рідше) жеврітися|(пор.) багровіти
червоноармієць|1
|(див.) солдат
черга|1
|ряд|порядок|(обл.) колія
черговий|1
|найближчий|наступний
чергуватися|1
|змінятися|переміщуватися
черевань|1
(розм.)|пузань|товстун|гладун|(образно) (фам.) барило
череватий|1
|пузатий|товстий|грубий|боклатий (глек)
черевики|1
|ботинки|(рідше) (розм.) полуботки|(пор.) туфлі
черевичник|1
|(див.) швець
черево|1
|(див.) живіт
черевоугодник|1
|(див.) ненажера
череда|1
|отара|(пор.) стадо
чередник|1
|чередар|пастух|скотар
черес|1
|пояс|пас|ремінь
черкатися|1
|(див.) доторкатися
черлений|1
|(див.) червоний
чернь|1
(заст.)|простолюд|поспільство|хлопство|мужицтво|(знев.) голота
чернець|1
|монах|скитник|схимник|чорноризець
черниця|1
|монахиня|монашка|чорноризка
черствий|1
|(див.) твердий
черствіти|1
|(див.) тверднути
чертог|1
|(див.) палац
чесати|1
|(див.) бити|(див.) чимчикувати|(див.) танцювати
чесатися|1
|прилизуватися
чесний|1
|добросовісний|сумлінний|совісний|ретельний|справедливий|правий|благородний|(заст.) шляхетний
чесність|1
|добросовісність|сумлінність|совісність|ретельність|справедливість|правота
чесно|1
|добросовісно|совісно|сумлінно|ретельно|справедливо
чеснотливий|1
|(див.) цнотливий
чеснотливість|1
|(див.) цнотливість
честь|1
|шана|пошана|шаноба
чигати|1
|(див.) підстерігати
чималий|1
|неабиякий|значний|(здоровий) добрий|(здоровий) порядний|(обл.) спорий|(пор.) великий
чимало|1
|багато|досить|доволі|добре-таки|порядно
чимчикувати|1
(скоро йти)|чесати|тюпати|(дрібним кроком) дрібцювати|(дрібним кроком) дробцювати|(дрібним кроком) дріботіти|(дрібним кроком) дріботати|(пор.) шкандибати
чин|1
|ранг|звання
чинити|1
|(див.) робити
чинитися|1
|(див.) діятися
чинність|1
(юр.)|дія|діяння|сила (закону)
чиновник|1
|(див.) службовець
чиряк|1
|нарив|болячка|карбункул
чистий|1
|(про воду, небо і под.) гожий|(про воду, небо і под.) погожий|(про воду, небо і под.) прозорий|(про білизну, постіль і под.) білий|(про зовнішній вигляд тощо) охайний|(про репутацію, совість і под.) незаплямований|(рідше) незаплямлений|(пор.) ясний
чистість|1
|(див.) чистота
чисто|1
|охайно|чепурно|(пор.) чистота
чистобреха|1
|(див.) брехун|(див.) брехунка
чистовик|1
|біловик
чистокровний|1
|(див.) породистий
чистосердий|1
|(див.) щирий
чистосердість|1
|(див.) щирість
чистосердо|1
|(див.) щиро
чистота|1
|чистість|охайність|(про зовнішній вигляд) (розм.) чепурність
читаючий|1
|звиклий читати|здатний прочитати|зайнятий читанням|читач|читальник|читальний|письменний|грамотний|(зі сцени) читець
чіп|1
|(див.) затичка
чіпати|1
|(див.) зачіпати
чіпатися|1
|(див.) чіплятися
чіпкий|1
|(див.) в’язкий
чіпляти|1
|вішати|(фартух тощо) припинати
чіплятися|1
|чіпатися|братися|(перен.) липнути|(пор.) присікуватися
чіткий|1
|виразний|розбірливий|ясний
чічка|1
|(див.) квітка
чкурнути|1
(розм.)|дременути|(образно) (розм.) дмухнути|(образно) махнути|(образно) майнути|(образно) стругнути|(образно) шмигнути
чманіти|1
|дуріти|туманіти|запаморочитися
чмихати|1
|(див.) пирхати
чоботар|1
|(див.) швець
чоботи|1
|сап’янці|(старі) шкарбани
човен|1
|каюк|дуб|душогубка|байдара|байдарка|байдак
човпти|1
(розм.)|товкти|товкмачити|(пор.) бити|(пор.) твердити
чоло|1
|лоб
чоловік|1
|(протилежно до жіночої статі – рідше) мужчина|(по відношенню до жінки, з якою перебуває в шлюбі) дружина|(по відношенню до жінки, з якою перебуває в шлюбі) подружжя|жарт|благовірний|(розм.) мужик|(розм.) старий|(заст.) муж
чоломкатися|1
|(див.) цілуватися
чорний|1
|вороний (кінь)|карий (очі)|темний
чорнильниця|1
|(заст.) каламар
чорнило|1
|(заст.) атрамент
чорногуз|1
|(див.) бусол
чорнокнижник|1
|(див.) чарівник
чорнокнижництво|1
|(див.) чари
чорноризець|1
|(див.) чернець
чорноризка|1
|(див.) черниця
чорнявий|1
|темний|смуглявий|смаглий
чорт|1
(міф., лайл.)|біс|сатана|диявол|дідько|(розм.) лихий|(розм.) нечистий|(розм.) нечиста сила|(розм.) люципер|(розм.) куцак|(розм.) куций|(розм.) лукавий|(обл.) безп’ятко|(обл.) антипко|(обл.) анциболот|(обл.) анцибол|(обл.) анциболотник|(обл.) арідник|враг|ідоляка|пекельник|болотник|(міф.) водяник|(міф.) лісовик|(міф.) домовик|(міф.) мара|(обл.) хмарник|гемон
чортопхайка|1
|(див.) тарадайка
чохол|1
|покрівець
чуб|1
|чуприна|(козацький) оселедець
чубанина|1
|(див.) бійка
чубук|1
|(див.) щепа
чудак|1
|(див.) дивак
чудасія|1
(розм.)|дивовижа|дивина|диво|диковина|(заст.) кумедія
чудернацький|1
|(див.) дивовижний
чудесний|1
|(див.) чудовий
чудисько|1
|(див.) чудовисько
чудний|1
|дивний|дивовижний|(розм.) чудернацький|(розм.) химерний (вигляд)|(смішний) (розм.) кумедний
чудно|1
|дивно|дивовижно|химерно|кумедно|(пор.) чудний
чудо|1
|(див.) диво
чудовий|1
|чудесний|розкішний|прегарний|прекрасний|(над усяке порівняння) незрівняний
чудовисько|1
(розм.)|чудисько|страховище|страховисько|потвора|почвара|(пор.) страхіття
чудуватися|1
|(див.) дивуватися
чужий|1
|не свій|людський|сторонній|(про країну і под.) іноземний|(рідше) чужинецький|(про мову) іноземний
чужинець|1
|(див.) іноземець
чужинецький|1
|(див.) чужий
чужоземець|1
|(див.) іноземець
чужоземний|1
|(див.) іноземний
чуйний|1
|чуткий|сторожкий|уважний
чуйно|1
|(див.) уважно
чулий|1
|чутливий|чуткий|вразливий|сприйнятливий|(підсил.) сентиментальний
чуперадло|1
(розм.)|гергепа|одоробло|одоробало|опудало|доробало
чуприна|1
|(див.) чуб
чустрити|1
|(див.) бити
чутка|1
|поголоска|вістка
чуткий|1
|(див.) сторожкий|(див.) чуйний
чутливий|1
|(див.) чулий
чухати|1
|шкрябати|шкрябатися|дряпати|дряпатися|дерти|дертися|терти|тертися
чухатися|1
|шкрябати|шкрябатися|дряпати|дряпатися|дерти|дертися|терти|тертися
чухрати|1
|(див.) бити|(див.) підрубувати
чучверіти|1
|(див.) хиріти
шабля|1
|палаш|меч|шпага
шаг|1
|(див.) гріш
шалапун|1
|(див.) гультяй
шалапут|1
|(див.) вітрогон
шалений|1
|навісний|навіжений|(підсил.) нестямний|(підсил.) біснуватий|(прям. і перен. – щодо сили, швидкості тощо) несамовитий|(прям. і перен. – щодо сили, швидкості тощо) скажений
шаленіти|1
|шаліти|скаженіти|казитися|сатаніти|(діяти безрозсудно) навісніти|(діяти безрозсудно) божеволіти|(діяти безрозсудно) безумствувати
шалено|1
|скажено|несамовито
шаленство|1
|(див.) безумство
шалівка|1
|(див.) дошка
шаліти|1
|(див.) шаленіти
шальки|1
|(див.) вага
шамотатися|1
|(див.) шарпатися
шамотіння|1
|(див.) шарудіння
шамотіти|1
|(див.) шарудіти
шамотня|1
|(див.) шелест
шана|1
|шаноба|(пор.) пошана
шанець|1
|окоп|окіп|закіп|вал|рів
шаноба|1
|(див.) пошана
шановний|1
|поважний|(заст.) почтивий
шанувати|1
|поважати|(фольк.) величати
шапка|1
|кучма|(висока) папаха|(з вухами) вушанка
шапкувати|1
|(див.) кланятися
шаповал|1
|сукновал|повстяр|валій|валюшник
шар|1
|верства|пласт|(при оранці тощо) скиба
шарахнути|1
|(див.) кинутися
шарварок|1
|(див.) буча
шарити|1
|(див.) шукати
шаріти|1
|(див.) червоніти|(див.) червонітися
шарітися|1
|(див.) червоніти|(див.) червонітися
шаровари|1
|(див.) штани
шарпак|1
(розм.)|обідранець|обірванець|обшарпанець|голодранець|голяк|ланець|безштанько
шарпати|1
|сіпати|смикати|скубати|тіпати|термосити|торгати|рвати
шарпатися|1
|рватися|сіпатися|пручатися|(рідше) шамотатися
шарувати|1
|(див.) сапати|(див.) терти
шарудіння|1
|шурчення|шурохтіння|шамотіння|шелестіння
шарудіти|1
|шурчати|шурхотіти|шамотіти|шелестіти|(пор.) шкрябати
шасть|1
|(див.) шмиг
шастати|1
(розм.)|шмигляти|сновигати|нишкати|никати
шастатися|1
(розм.)|шмигляти|сновигати|нишкати|никати
шаткувати|1
|(див.) сікти
шатнутися|1
|(див.) кинутися
шатро|1
|намет|палатка
шахрай|1
|крутій|махляр|(обл.) ошуканець|(пор.) обманщик
шахрайство|1
|обман|обдурювання|ошуканство (обл.)|крутійство|(розм.) крутня|(розм.) плутня|(розм.) дурисвітство|(рідше) плутощі
шахрувати|1
|обманювати|обдурювати|ошукувати (обл.)|дурити|(фам.) махлювати
шахта|1
(про місце копалин)|(див.) рудник
шахтар|1
|гірник|(заст.) рудокоп
швагер|1
|(див.) шурин
швайка|1
|(див.) шило
швачка|1
|шваля|кравчиха|кравчиня|(заст.) модистка|(про жінку, яка тільки вишиває) вишивальниця|(яка гаптує золотом) (заст.) гаптарка
швендя|1
|(див.) сновига
швендяти|1
(розм.)|тинятися|сновигати|сновигатися|шастати|шастатися|снуватися]|(фам.) волочитися|(фам.) віятися|(фам.) валандатися|(пор.) вештатися
швендятися|1
(розм.)|тинятися|сновигати|сновигатися|шастати|шастатися|снуватися]|(фам.) волочитися|(фам.) віятися|(фам.) валандатися|(пор.) вештатися
швець|1
|чоботар|(рідше) черевичник|(в образній мові) (ірон.) полатайко
швидкий|1
|скорий|(рухливий і под.) бистрий|(рухливий і под.) прудкий|(проворний) (розм.) хуткий|(проворний) жвавий|(проворний) шпаркий|(заст. )(поез.) борзий
швидкість|1
|скорість|бистрота|прудкість|хуткість
швидко|1
|скоро|бистро|хутко|прудко|шпарко|живо|жваво|(заст.) борзо|(пор.) прожогом
швидконогий|1
|(див.) бистроногий
швидкоплинний|1
|(див.) бистроплинний
швидше|1
|скоріш|скоріше|бистріше|прудкіше|мерщій|(розм.) хутчій|(обл.) боржій
швиргати|1
|(див.) шпурляти
швора|1
|(див.) повід
шворка|1
|мотузка|бечівка|шнурок|шпагат|(пор.) вірьовка
шелеснути|1
|(див.) шубовснути
шелест|1
(про різні звуки)|шелестіння|шурхіт|шемрання|шарудіння|(розм.) шамотня|лопотіння|(пор.) шелестіти
шелестіння|1
|(див.) шарудіння
шелестіти|1
|(листя тощо) шурхотіти|(листя тощо) шарудіти|(розм.) шамотіти|(про крила, прапори тощо) лопотіти|(при запереченні – докон.) ні чичиркнути|(при запереченні – докон.) ні шамнути|(при запереченні – докон.) ні шерехнути
шелихвіст|1
|(див.) вітрогон
шелихвістка|1
|(див.) вітрогонка
шельма|1
|(див.) обманщик
шеляг|1
|(див.) гріш
шемрання|1
|(див.) шелест
шептати|1
|шушукати|шушукатися
шептатися|1
|шушукати|шушукатися
шерегувати|1
|(див.) шикувати
шеренга|1
|шерега|(про демонстрантів і под.) лава|(про демонстрантів і под.) ряд|(про демонстрантів і под.) колона
шерех|1
|шуга|сало|(пор.) лід
шерехатий|1
|(див.) шорсткий
шерхнути|1
(про воду)|(див.) замерзати
шершавий|1
|(див.) шорсткий
шибайголова|1
(розм.)|(про одчайдушного) одчайдушний|(про одчайдушного) урвиголова|(про одчайдушного) зірвиголова|(про одчайдушного) зайдиголова|(про одчайдушного) паливода|(про одчайдушного) шибеник|(про одчайдушного) головоріз|(про одчайдушного) горлоріз|(пор.) бешкетник
шибеник|1
|капосник|каверзник|пустун|(обл.) збиточник|(пор.) шибайголова
шибка|1
|(велика) тахля|(кругла) (рідк.) оболонка|(заст.) кватира|(заст.) кватирка
шикувати|1
|строїти (в ряди)|(заст.) шерегувати
шило|1
|швайка|пробійчик
шинкар|1
|(див.) корчмар
шинок|1
|(див.) корчма
ширити|1
|розповсюджувати|розпросторювати
ширитися|1
|(про роботу тощо) розгортатися|(про чутку, тепло і под.) розповсюджуватися|(перен.) розходитися
широкий|1
|(протилежно до вузький і под.) просторий|(костюм тощо) вільний|(про поняття) розтяжний|(про рух тощо) розмашистий|(пор.) розлогий
широколистий|1
|листатий
широкоплечий|1
|(див.) кремезний
широчінь|1
|(див.) обсяг
ширяти|1
|(див.) (носитися) літати
шити|1
|(узором тощо) вишивати|(узором тощо) мережити|(золотом, сріблом) гаптувати|(прошивати великим вистьобом) стьобати
шия|1
|потилиця|карк|(розм.) гамалик
шкандиба|1
|кривий|кривоногий|кульгавий|(рідше) (заст.) кутернога
шкандибати|1
|(про кульгавого) кульгати|(про кульгавого) шкутильгати|(про кульгавого) кривуляти|(про кульгавого) дибати|(повільно йти – образно) плентатися|(повільно йти – образно) плестися|(насилу) волоктися|(насилу) тягтися|(насилу) пхатися|тараганитися|тарагунитися|теліпатися|чвалати|чалапати|тюпати|(пор.) чимчикувати
шкапа|1
|кандиба|хабета|розм патика|(книжн., ірон.) росинант|жарт|буцефал|(пор.) кінь
шкаралупа|1
|(див.) лушпайка
шкарбан|1
|(див.) дід
шкарбани|1
|(див.) чоботи
шкарбун|1
|(див.) дід
шкарубіти|1
|шкарубніти|корявіти
шкарубкий|1
|(див.) шорсткий
шкарубніти|1
|(див.) шкарубіти
шкарубнути|1
|(див.) тверднути
шкатулка|1
|скринька|коробка
шкварити|1
(розм.)|смалити|припікати|(пор.) жарити
шкереберть|1
(розм.)|перекидом|перевертом|сторчма|сторчака|сторчголов
шкідливий|1
|вадливий|вадкий|згубний|нездоровий (клімат)|хворобливий (явище)|некорисний (вплив)
шкідливість|1
|вадливість|згубність
шкідливо|1
|вадливо|згубно|погано
шкідник|1
|(про людину) саботажник|(пор.) руїнник
шкідницький|1
|руїнницький|нищівний|(пор.) підривний
шкільний|1
|(див.) навчальний
шкіра|1
|(на чоботи) ремінь|(сиром’ятна) сириця|(сиром’ятна) сирівець
шкірити|1
(зуби)|(див.) скалити
шкода|1
|втрата|збиток|недобір|(рідше) (заст.) згуба
шкодити|1
|вадити (здоров’ю)|(навмисно, з лихим наміром) капостити|(навмисно, з лихим наміром) пакостити|(займатися саботажем) саботувати|(пор.) розладнувати
шкодувати|1
|(див.) жаліти|(див.) жалувати
школа|1
|(див.) училище
школяр|1
|(див.) учень
шкрябати|1
|скребти|(очищаючи знімати поверхню) скоблити|(очищаючи знімати поверхню) скромадити|стругати
шкрябатися|1
|(див.) чухатися
шкурка|1
|кірка|скоринка|лушпинка|лушпайка
шкутильгати|1
|кульгати|кривуляти|(пор.) шкандибати
шлея|1
|наритники
шльондра|1
|(див.) шлюха
шльопанець|1
|(див.) ляпас
шльопати|1
|(див.) чалапати
шльоха|1
|(див.) шлюха
шлунок|1
|(тварин) кендюх
шлюб|1
|одруження|(заст., церк.) вінчання|(заст., церк.) вінець
шлюбний|1
|(заст.) вінчальний
шлюха|1
(лайл.)|шльоха|шльондра
шлятися|1
|(див.) віятися
шлях|1
|путь|(залізничний) колія|(див. ще) дорога
шляхетний|1
|(див.) благородний|(див.) чесний
шляхетський|1
(рідк.)|великопанський
шляхта|1
(іст.)|дворянство|панство|знать|магнати
шляхтич|1
(іст.)|пан|дворянин|магнат|вельможа|боярин
шмагати|1
|сікти|парити|шпарити|хльостати|хвиськати|періщити|лупцювати|(пор.) бити
шмагнути|1
|(див.) ударити
шмагонути|1
|(див.) ударити
шмарувати|1
|(див.) мастити
шматка|1
|(див.) ганчірка
шматок|1
|кусок|(тканини, паперу – ще) клапоть|(тканини, паперу – ще) клаптик|(землі і под.) латка|(пор.) скибка
шматувати|1
|(див.) дерти
шмиг|1
|шасть|шусть|шурх
шмигляти|1
|шмигати|сновигати|нишкати|(миші, ящірки) шурхати|(пор.) шастати|(пор.) шастатися
шмигнути|1
|(див.) чкурнути
шмугляти|1
|(див.) терти
шнур|1
|(див.) мотузка
шнурок|1
|(для черевиків) шнурівка|(для личаків) волока
шокуючий|1
|здатний приголомшити|звиклий шокувати|разючий|приголомшливий|неймовірний|нечуваний|моторошний|кошмарний|скандальний|безпардонний|непристойний|(образн.) як грім з ясного неба
шорсткий|1
|шершавий|шерехатий|жорсткий|цупкий|(із зритою поверхнею) шкарубкий|(із зритою поверхнею) корявий|(із зритою поверхнею) репаний
шосе|1
|(див.) дорога
шпага|1
|(див.) шабля
шпагат|1
|(див.) шворка
шпакуватий|1
|(див.) сивуватий
шпальта|1
|стовпець|колонка|графа
шпара|1
|(див.) щілина
шпарити|1
|(див.) шмагати
шпаркий|1
|(див.) швидкий
шпарко|1
|(див.) швидко
шпетити|1
|(див.) картати|(див.) лаяти
шпиг|1
|(див.) сищик
шпигати|1
|(див.) колоти
шпигнути|1
|(див.) кольнути
шпигун|1
|шпіон|(розм.) шпиг|шпик|(переважно в тилу противника) розвідник|(переважно в тилу противника) (заст.) лазутчик позвідувач|(пор.) сищик
шпик|1
|(див.) сищик
шпиль|1
|(див.) верх|(див.) горб
шпилька|1
|(див.) колючка
шпилястий|1
|(див.) горбкуватий|(див.) шпичастий
шпирнути|1
|(див.) кольнути
шпиталь|1
|(див.) госпіталь
шпихлір|1
|(див.) комора
шпичастий|1
|шпилястий|гострокінцевий|гострий|кінчастий|стрімчастий
шпичка|1
|колючка|шпилька|(злаків) остюк|(з терну) терня
шпіон|1
|(див.) шпигун
шпола|1
|совок|лопатка
шпора|1
|острога
шпортати|1
|(див.) колупати
шпортатися|1
(розм.)|шурпатися|шупбртатися
шпувати|1
|(див.) бушувати
шпурляти|1
|жбурляти|швиргати|метати|(пор.) кидати
шрам|1
|рубець|пруг|знак|смуга
штампований|1
|(див.) таврований
штампувати|1
|(див.) таврувати
штани|1
|(широкі) шаровари|(вузькі) рейтузи|(заст.) галанці|(суконні) (обл.) ногавиці|(з грубого полотна) (заст.) холошні
штахети|1
|(див.) частокіл
штиб|1
|(див.) спосіб
штиль|1
|(див.) спосіб
штовхан|1
|(див.) стусан
штовхати|1
|штурхати|тручати|попихати|(кулаком) стусувати
штора|1
|завіса|запона|(обл.) фіранка
шторм|1
|(див.) буря
штраф|1
|(див.) кара
штрикати|1
|(див.) колоти
штрикнути|1
|(див.) кольнути
штука|1
|(див.) витівка
штукар|1
|фігляр|фокусник|(заст.) кумедник
штукарка|1
|(див.) вигадниця
штуки|1
|(див.) хитрощі
штурм|1
|(див.) наступ
штурмувати|1
|(див.) наступати
штурхан|1
|(див.) стусан
штурхати|1
|(див.) штовхати
штучний|1
|неприродний|(усміх і под. – ще) силуваний|(усміх і под. – ще) вимушений|(усміх і под. – ще) нещирий|(усміх і под. – ще) роблений|(пор.) удаваний
штучність|1
|неприродність|робленість|(пор.) удаваність
штучно|1
|(див.) удавано
шубовснути|1
|бовтнути|шелеснути|булькнути
шуга|1
|(див.) шерех
шугати|1
|(див.) літати
шугнути|1
|(див.) кинути|(див.) кинутися
шукати|1
|шарити|(вишукуючи) нишпорити|(в чому) порпатися|(рідше) шпортатися|(рідше) ритися|(рідше) копатися
шукаючий|1
|зайнятий пошуком|звиклий шукати|покликаний розшукати|шукач|пошуковець|пошукливий|(око) шукацький|(погляд) розгублений|(чого) спраглий|спрагнений|(образн.) у пошуках
шуліка|1
|коршак|яструб|каня|(рідше) половик
шум|2
|шелест (листя)|буркіт|клекіт (води)|гудіння|стугоніння|стугіт|гуркіт (машин)|гуготіння (полум’я)|рокіт (грому, хвиль)
|(див.) піна|(див.) шумовина
шумиха|1
|сухозлітка|позлітка
шуміти|1
|шелестіти (листя)|(про воду, хвилі тощо) буркотіти|(про воду, хвилі тощо) клекотіти|(підсил.) ревти
шумовина|1
|шум|піна|накип
шумовиння|1
|(див.) піна
шумувати|1
|бродити|грати|пінитися
шупити|1
|(див.) тямити
шупортатися|1
|(див.) шпортатися
шурин|1
|швагер
шурпатися|1
|(див.) шпортатися
шурубурити|1
|(див.) бешкетувати
шурх|1
|(див.) шмиг
шурхати|1
|(див.) шмигляти
шурхіт|1
|(див.) шелест
шурхотіння|1
|(див.) шарудіння
шурхотіти|1
|(див.) шарудіти
шурчати|1
|(див.) шарудіти
шурчення|1
|(див.) шарудіння
шусть|1
|(див.) шмиг
шушукатися|1
|(див.) шептатися. розпливатися|(про плями і под.) виводитися
щадити|1
|жаліти|милувати
щасливий|1
|щасний|(розм.) таланистий|(розм.) та лайливий (людина)|(щедро обдарований) удачливий|(пор.) благополучний
щасливо|1
|щасно|благополучно|гаразд
щасний|1
|(див.) щасливий
щасно|1
|(див.) щасливо
щастити|1
|таланити|везти|(рідше) (обл.) фортунити|(добре йтися) вестися|(добре йтися) удаватися
щастя-доля|1
|(див.) доля
щебетати|1
|(про солов’я – ще) співати|(про солов’я – ще) тьохкати|(про солов’я – ще) лящати|(інших пташок) джерготати|(інших пташок) джеркотати|(інших пташок) цвірінькати
щебетливий|1
|(див.) балакучий
щебетуха|1
|(див.) цокотуха
щебінь|1
|щебінка|груз
щедрий|1
|(розм.) гойний
щезати|1
|зникати|губитися|пропадати|(про час і под.) минатися|(ставати менш помітним)
щеміти|1
|(див.) боліти
щеня|1
|цуценя|песеня|собачка
щепа|1
(с.-г.)|прищепа|живець|(виноградна) чубук
щерба|1
|(див.) юшка
щербатий|1
|(горщик тощо) надколотий|(ніж і под.) зазублений|(ніж і под.) визублений
щербина|1
|зазублина|визубень
щипати|1
|смикати (вус)|скубти|скубати (траву)|рвати|проривати
щипці|1
|(ковальські) кліщі|(брати вугілля) братки|(слюсарські) обценьки|(до горіхів) давильце|(обл.) лускач
щирий|1
|щиросердий|чистосердий|нелукавий|відвертий|прямий|прямодушний|(без роздумів і вагань) безпосередній
щирість|1
|щиросердість|чистосерщдість|відвертість|прямодушність
щиро|1
|щиросердо|чистосердо|відверто
щиросердий|1
|(див.) щирий
щиросердість|1
|(див.) щирість
щиросердо|1
|(див.) щиро
щілина|1
|шпара|розколина|тріщина|(обл.) зашкалубина|(пор.) розпадина
щільний|1
|зімкнутий|зімкнений (ряди)|збитий (маса, шрифт і под.)
щільно|1
|тісно
щіпка|1
|(див.) дрібка
щіточка|1
|(див.) помазок
щоденний|1
|повсякденний
щоки|1
|лиця|(заст.) ланіти
що-небудь|1
|будь-що|абищо
щулити|1
(очі)|(див.) жмурити
щулитися|1
|їжитися
щуплий|1
|худий|(малий) мізерний|(розм.) миршавий
щур|1
|пацюк
юга|1
|(див.) імла
юнак|1
|(ранньої юності) хлопець|(ранньої юності) молодець|(ранньої юності) молодик|(дещо старший) парубок|(обл.) леґінь
юнацький|1
|молодечий|парубоцький
юнацтво|1
|молодь|парубоцтво
юний|1
|(див.) молодий
юність|1
|(див.) молодість
юрба|1
|(народу) натовп|(народу) купа|(народу) юрма|(народу) гурма|(народу) гурт|(обл.) галайстра|(заст.) вервечка|(заст.) тичба|(перен.) орда
юрист|1
|(розм. рідк.) правник|(про теоретика) (заст.) правознавець
юрма|1
|(див.) гурт
юрмитися|1
|(див.) товпитися
юродивий|1
|безумний|навісний|навіжений
юха|1
(перен. знев.)|(див.) кров
юшити|1
|(див.) текти
юшка|1
|суп|щерба (обл.)|(зовсім рідка водиця) бурда|(зовсім рідка водиця) тетеря. (мн.)|(тільки пофарбоване) писанка
ябеда|1
|(див.) наговір
ябедник|1
|(розм.) брехун|(розм.) набреха|(розм.) донощик|(підсил.) наклепник
ябедничати|1
|набріхувати|нашіптувати|доносити|(пор.) наговорювати
являтися|1
|(див.) з’являтися
явний|1
|видимий|очевидний|(що не приховується) неприхований|(що не приховується) відкритий
явно|1
|відкрито|(пор.) публічно
ядро|1
|(див.) сім’я
яєчня|1
|(рідк.) смаженя|(рідк.) пряженя|(обл.) смажениця
язик|1
|(див.) мова
язикатий|1
|(див.) балакучий
яйце|1
|(обл.) крашанка|(обл.) покладки
який-небудь|1
|будь-який|абиякий
якийсь|1
|(див.) деякий
якір|1
|(на паромі тощо) кітва|(на паромі тощо) кітвиця
якість|1
|добротність
як-небудь|1
|сяк-так|так-сяк|абияк
якось|1
|(див.) раз
яловий|1
|(див.) безплідний
ялозити|1
|(див.) бруднити
яма|1
|западина|(на дорозі) вибоїна|(на дорозі) вибій|(з болотом) баюра|(в ріці) ковбаня|(в ріці) бакай|(від вибуху снаряда тощо) вирка|(від вибуху снаряда тощо) воронка|(пор.) улоговина|(пор.) провалля
яр|1
|(великий) яруга|(великий) байрак|(обл.) звір|(обл.) ізвір|(обл.) розвір|(обл.) бескед|(обл.) бескид|(обл.) бескет|(між горами) межигір’я|(між горами) міжгір’я|(вузьке і глибоке) ущелина|вертеп
ярина|1
|(див.) вруна
яркий|1
|(див.) яскравий
ярлик|1
|(див.) наклейка
ярмаркувати|1
|(див.) торгувати
ярмарок|1
|торг|базар
ярмо|1
|(див.) кормига
ярок|1
|вибалок|виярок|видолинок|улоговина|байрак|балка|(поперечний) переярок
яруга|1
|(див.) яр
яскравий|1
|яркий|блискучий|сліпучий|осяйний|(про барву тощо) (перен.) гарячий
яскравіти|1
|(див.) іскритися
ясний|1
|світлий (кімната, погляд)|променистий (ранок)|сонячний|(рідк.) білий (день)|погідний|безхмарний|чистий (небо)|(про місячну ніч) видний|(пор.) зрозумілий
ясніти|1
|світліти світитися блищати|сяяти|променіти
ясновидець|1
|провидець|провісник|пророк|(пор.) віщун
ясновидющий|1
|віщий|прозорливий|передбачливий
ясноволосий|1
|білявий|русявий
ясно-синій|1
|васильковий|волошковий|(див. ще) блакитний
ясно-червоний|1
|(див.) червоний
яструб|1
|(див.) шуліка
ятіль|1
|(див.) дятел
ятір|1
|(див.) хватка
ятка|1
|(див.) буда|(див.) будка
ятрити|1
|(див.) роз’ятрювати
ящик|1
|(див.) скринька