Blob Blame History Raw
20311
kōtara
tōtara
kōwhiti
mōwhiti
ope
kuititia
punangai
monoku
mangarū
orooro
whēteitei
puru-waha
tohutohu/S
tuna-roa
aunoa
ruharuha
hoea/F
momotawai
pānui-ā-waha
wharau/k
kuira
opu/j
kīngi/e
pepekehā
rīngi
tūngi
koroitaka
kaimutumahi
tiati
kaa
kīnga/F
pakaikai
tūnga/F
nonoko
kai/Si
nonoke/S
kihau
raurangi
puoro/d
kao/RF
rērio
karaehe
konohi
mara/F
paewaru
itarete
kau/RVTZF
kurekure
mare
tūpaku
tutumako
whēkau
taiahoaho
nonohi
tonoka
kanawa
mata-ā-ruru
maro/U
tīpako/k
tanata
mānakonako
nonoho
whika
hūpaki
kōhangaweka
manawa/ild
maru/FU
rautete
tīpaki
tūpaki
tukau/k
taiharakeke
parekawariki
hinau
mūwharu
pūwharu/F
hīnau/Y
inahea
taunu/S
nanawe/FU
umuroa
uhuuhu
kōtamu
pukukino
Koko/"
manatu/F
matie
kōurua
pīnao
auahaauaha
O/f
pīwhara
pūwhara
tapahau
hūwhare
pātoto
pūwhare
rengakura
purei/e
Raipiria
nanatu
matiu
nanati
purea
a/WUYJG
huakini
kātote
huakino
pūteketeke
ātiki
e/kd
wheteketeke
kaupēhitia
huakina
i/WVUZRFTG
kuiwi
pohongawhā
hakihakihaki
o/mbjka
wikitōria
patopato/S
āniwaniwa
pōharuharu
rauraha
rokia/F
tunehe
ngutukākāriki
poporetia/FG
hinga/kj
kaimahiwhenua
tohukā
atirere
kāheru
hokomaha
puneke
taihinu
houtahutahu
paewhenua
hīpaea
kaitukurawa
manaui
matoi
tīpaea
ngarungaru
rure/k
ākikore
matoe
puatauataua
rerehiko
ruri/SF
māhere
tāhere/S
natinati
tauwhētō
ngāhaehae
matuku-tai
ruru/TFY
werawera
emerara
matou
muramatā
pātūrei
heoi
tāpatu
tararawhia
honohono/F
tongitongi
whīnau-puka
aka/S
tīwiri
tūwiri
tira/G
ake/U
tōtōā
hāpati
taiharaharai
aki/JU
haemata
tiri/SF
tauri
korohikohiko
tāwhi/U
whakatikaia
ako/Fb
kāpata
whioi
hāwhe
kāwhe
māwhe/d
tāwhe
tiro/S
nguha/F
taura/d
whakanekea
aku/k
pākihiroa
tāwha/ik
pinea
kōtaha/S
mōtaha
tōtaha
kōwhiri/S
Manawa/"
pōwhiri
tōwhiri
roiroi/F
kurawāwawawai
warea/F
ihotia
takuahi
kuiti
āwakewake
aniu
whakaahu-te-rā
koroheiheitia
tāruperupe
tāwhao
tīwhana
tūwhana
hatana
hikuhiku
kahupeka
pangopangoā
kanapa
māwhai
tāwhai/S
toro-ngārehu
ate-raukawa
kiriaku
huria
nanapi/U
maputia
ohotia/F
hātope
hinewaiapu
pūkenga/e
Pūkenga/"
tōkihii/F
wetekupu
hokowhā
kōngunungunu
kanapu
tāorotaoroa
nanape
puoto
tīwhaoi
tukupapatia
turakanga
inekupu
tūtae-kurī
warutīhi
moeanu
pipiauroa
hamuti
rangitaro
ngunu
paretai
whetuitui
maro-taranga
Hirapāri
peretao
horewai
paretao
pāpākiri
maringanui
hauhake/k
mātoru
rātoru
tātoru
punarewa
kiriahi
mātoro/S
tātoro
hongihongi
hōutuutu
kōutuutu
mōutuutu
toiki
raweketia
tūteure
ahuna
hōtaka/S
inoria
pōtaka
ahotea
tuhui
kāhakihaki
komoringa
papa-tupuna
wherowhero
irikaka
perehana
patetetia
tataoi
rongo/jilk
whakapūrehua
tukia
hāpapa
mātātaki
pāpapa
tāpapa/K
hāramuramu
henga-tōpuni
kāramuramu
perohuka
mata-taketake
ngoingoi
pōrangi/de
komokomotia
tuimāwhai
airini
kōranga/b
miramira/F
putānga
popoi
rea/FUV
hinangi
māweu
ekeeke/F
katamu
popoa
rei/fk
kapukiore
kāwiria
nōnatahirā
puhaiwhakarua
tāwiria
whiro/FU
uaki
kāwei
reo/j
tāheha
kuruhope
whiri/FS
pouraka
pōrutu
reu
hāmarara
horiaku
hāwea/F
tūruawe
whira/l
tāwiriwirii
monoao
tapahia
whakataretarei
hāparu/e
hūrapatia
pāparu
tāparu
utukore
pūreirei
rangahautia
tataia
kurewha
hāparo
tīwhaki
whānaua
tūruawē-pō
paraitia
motukore
pāpari
turuturu/F
whakahaere/e
papakairā
Rāpare/"
tāpare
ōturu
mataku/F
whakawiritia
ririno
hāpara
kāpara
māpara
pāpara
tāpara
taute/F
kaiwhakarewa
āteaātea
aronga/lh
āpitiria
huakiwi
kataka
tukou
kiekie/A
titamatia
nguru
tataha/F
tatahe
takarepa-kore
hamuhamu
tatahi
warou
konuruke
kangarū
kōpūangaanga
whakaapatia
ahuri
taipitopito
wharangi-piro
hoangangare
katahi
kōreirei
tataku
piwa
whakakoikoia
pāheko
tamure
aropereina
tauranga/F
huakita
tūretireti
ahuru/F
tataki
hāheke
tāheke
wāheke
uataki
moeahu
peha
pirihi/f
rauemi
tūhauwiri
pehe
Kini-Pīhau
puaheiri
whakawhā/l
pehi/YF
mohiotia
Potukara/"
toina
hūngutungutu
kōnakonako
peho
pōnakonako
rawehoitia
tūngutungutu
rereingoa
karorouri
kāwau
matui
wāwau
whākou/R
pehu
whakakakāia
hiriana
matua/OFU
ririki
hoa/kYF
hōpewai
poapoaina
hāwai
huriana
kāwai
kirihi
nāwai
pāwai
rāwai/F
tāwai/k
toroheke
paparewarewa
ririko
tahakore
hoe/SYF
pāpama
ririka/F
tāwae
hoi/YF
kūmua
pūmua
tāpatupatu
pukutenga
Wharekauri/"
piriko
pātohe
tūkirakira
kotoreke
mātoha
hūhunutia
kaiwhakahou
matewhengoi
hou/jk
rārāngia
kōrupe
houhare
mōnehunehu
pāpani
tūnohunohu
kapunipuni
pāpane
tāpane
kanikani/S
hokotai
kāpana
kohaina/F
tungi
āhuahunui
whekite
kōmukua
ora/OWSYGFT
peretia
tunga/Z
whiua/FJ
takaraha
karawhaea
ore/T
ori
pokohiwi
tenetene/F
inihuatia
roniu
upokohue
kouraura
tungu
oro/W
tumata
ware-kauri
whito
ngāoreore
oru/l
parawaha
ohiti/F
kapiti/F
whiti/Fk
pēhara
pourama
kōruru/F
mohoa/F
mōruru
pōruru
tahakopa
mōrikarika
angitu
tāpohepohe
neketaha
whita/J
rāitarihā
tāitarihā
tohungataa
pāpahu
tāpahu
tureikura
mohou
ohitu
koroputa
kumata
rapatahuri
whitu/OV
mata/GFSU
hurimoana
pōnonga
tāpahi
mate/FY
Repanona
kekerepo
pāpāhua
mati
kokoroihe
nguta
mato/j
pūheratia
wekeweke
toiri
mangemange
pōtātaka
mātoke
matu
pātoke
whakapūhoi/e
āpānoa
puhitaiapa
kaharunga
ngutu/lj
whakaete
mōtorotoroa
waipuketia
panekeneke
pākākaha
whakaeto/e
hepeta
huriaro
tuhenetia
ngahengahe
patungārara
taiopuru
whakapōtae/e
pouhihiri
karangatia
oropewa
hurua
orotoru
whakateretia
hoetere
mātātara
purua/F
hūnuku
whakapāhareti
āwhiti
kumara
mākākaka
kokomuka
tauehe
awaawa/F
kokotia
pūnuki
ōwhiti
hunuhunu
tapapei
rauehu
āwhitu
whakateatia
whēru
pourapa
kōrī
kiriwara
tātoei
hōnore/F
whakatoitia
hauruturutu
kāpātaua
puawānanga
karamihi
pāpaku
kōtingotingo
mōnenehutia
kerewai
pāpako
taiurui
rangitū
karewao
whakaero/e
arawera
atewharowharo
hāpaki
pāpaki
rāpaki
tāpaki
kauehu
taueki
rōrā/e
ā-tuhiaturangi
riporipo
haumāmā
Kapiti/"
pāpaka
hōrū
monowa
rutu/k
ureure
pōngitangita
hītaritari
pītaritari
tītaritari
whēangānga
kikia
awhiowhio
kōrē
whāititia/F
wewetetia
ngetehi
ama
ngaohiko
tautauhea
tākohukohu
ami
hūmārire/e
mōhakihaki
nōhakihaki
tākituri
tāpuitia
titi/md
tītōhea/k
komoa
amo/abdk
hangina
pungahungahu
tukua
nonoti
paranene
peia
tito/SFU
inakapōriro
mananga/W
amu
hikupekea
tōtōaireka
kōramuramu
tingotingo
motuara
rarangatia
whawhati/G
akakongohe
tapiri
whakamātautauria
hauhaua/F
tumara
wawatai
kāhikuhiku
komaingo
panikeke
pohopiri
akitū
tāpaea
ramarama
wauraki
matiwhitu
pūkauri
tohuine
tōruhi
kōruhe
māminga/e
rātō
tātāhore
ae/F
hōpua
kokotea
kōpua
whakararātia
ai/ed
kopai/k
ao/GWS
kopae
rāwiri
tāwiri
mangatara
tipapa
akitō/k
Kahu/"
au/bh
mātā/h
pātā
rātā
tātā/ie
uretoa
tuaitara
peperu
pākākano
kūmou
tūmou
pātū
rātū
ngākau/jl
Whiringa-ā-rangi
tūtae-kehua
hohe/kU
hoahoa/ek
koropupūhia
panipani
tāpuapua
wharewhareatua
whakatutūria
kāwitiwiti
ngutukura
kuoro
hoho/F
uturi
rerepehi
whānako/e
harawiwini
karengorengo
kurateakuratea
riaria
ngutukao
tōngamimi
taratahia
paikea
karaepa
poataniwha
pōrorotua
tuokura
ōwhiro
hōpuapua
kōpuapua
katoatia
rīrīwaka
maue
maui
epaina/F
hoipū
kōnohi
kōruku
pōruku
rokoroko/a
akatoki
taimiri
tipare
pākikītia
pitao
pūrēhua/F
tautāwhina
nonope
hokoitinga
kōruki
ngaeore/F
tūpehataua
Puhi/"
konumāuka
nukunuku
puruma
kauneketia
kūwhewhewhewhe
mānahanaha
pōhangahanga
poreirewa
hitau
mohua
tiripoui
pitau
ruatirawa
tauraki/e
awaha
hikipene
turuma/ZF
auwai
kahupō
pūwhāwhā
hiwi-marie
papakia
korotingotingo
kingi
whekiki
patu-tikoka
hangurunguru
waehauā
pūtau-tahi
waihanga/e
konumohe
panikena
kokotai
patōhia
hāwini/F
raurape/O
raurākau/F
tapuiri
paretua
Ngaiterangi
rauwhero
kitakōreko
tōhenehene
ārai-ā-ngā
toihāi
kiriata
pitoiti
horopetapeta
arukowhao
hera/f
whātinotinoi
kīkōrea/F
nōnoke
here/FTSU
tiakete
pūpū-rangi
paengapaenga
āwhina/e
heri
kurutānga
mangungu
kūmete
whēke/F
ana/k
hero
tiua
heru
tutaiwiki
ani
karuāmoa
hīwhā
hūwhā
kūwhā
maro-nui
pūwhā
ano
kōtuku-tea
manatū/k
anu/d
runaruna/F
koerotia
manatā/j
aronui/F
pukupango
Tukumanatānga
oruoru
pāteteketeke
ēngaringari
raurawa
totohu/F
tūpetūpetupe
pataua
kūmea
opurutanga
totohe/U
kāraroraro
tataua
punangahuru
totohi/F
tataui/F
koimutu
poketoto
piakaaka
turuturuwhatu
kuruki
hanawiti
rapuina
tokowhā/M
puruhi
tāheiheii
hiarea
menemene/F
patate
kopia/F
pītoritoriwai
hine-mā
ota/S
tānumi
parewhero
konanua
pāremete
pīnanauhea
totoka/F
urūru
wuruhi
tutaemanu
totoke
turuhi
oti/kF
taraawa
powhaitere
puhi-kai-ariki
timotimoa
nihoriki
pukawhare
tānetāne
namuneti
Pāpārangi
whakangākautia
hoia
kuroa
totoko
wahapū/e
ahuwhenuaai
Morotouwa
whakawaiatia
karakape
mānunu/F
kekereao
Haīra
marutata
ngarengarehe
papahueke
konumatā
makehua
hatate
kea
ratawa
waruwiti
kee
tanginga/F
matapouri/G
repenoni
kei
mongi
tatawa
turuki/F
pahoreroa
hekona
tītakai
keo/YF
ruruku/S
teremū
kinia
haikiha
keu/F
hiriwa
pirita
kawemotu
pāuārangi
wharemaire
ahikōmau
rangiora
piriti
ahitāpoa
mitamano
poau/e
tunua
koeata
haeroa
huihui/k
wheawheau
tauheretia
kūmau
pūmau/Fe
tīmau
tūmau
kopou/ek
kohukia/F
paepaepoto
tioreperepe
ārau
kahurua/F
karawhitiwhiti
tapakōi
whakaupaina
autui
ārai/SUF
houwere
naheanahea
naeroa
wāriutia
hauwere
kōpio
oroorotia
urūmu
paeroa
kūmera
matara/b
raeroa
waerou
whikawhika
rēriwē
whetūriki
kororohū
toetoe-kākaho
tororaro
kokomoria
mokotai
tīwaratia
maiengi
tāuketaukehe
rahirahi/k
tauirakohe
auwhi
waeroa
pukatuhi
rēwera
māeroero
tauputui
manawa-reka
horopaki
houkūmara
kōhūhū
pōhūhū
kuīni
kitakita
tiotio
whakaihia
pāhūhū
paraketua
matapu
hiriri
tahapā
Peretania
pūtōiri
whakaomahia
turipotu
nikau
ungaunga
kōtahitahi
Horowākia
pūkiaki
whīoi
aorta
pepeketua
matapo/c
riripi
kānuku
pānuku
pōtatutatua
mauheretia
peka/FV
piripi
tikanga-rua
kawatau
tārikupu
katopō
peke/iadk
pikiarero
patari
pahirini
maramawhiti
manawa-kino
kōrokoroko
tatara
taumāhekeheke
kānuka
mānuka
tiweka
kororiwha
tiripi
Tiriti/"
tītahataha
tatare
tatari
tutae
koromāhanga
whakawiri/k
hiripa
piwai
pūkauae
kahuātea
whakatītina
kaputino
inea
ārei/S
paewaitia
pōnahanaha
whengua
kariwaka
awata
matewhawhati
matakuria
inei
kōpeo
hurumanu
hīmene
hūmene
rūmene
timoa
manawataki
monia
kōpea
tautīneitia
Ngāpuhi
tainahi
wheinu
parapara/U
torai
poutuaroa
kaueti
pouwhakarae
tirira
oue
rēwena
ngutuparera
taihingai
kōkoromahu
tangotangohia
whakakīkī/S
patētete
pehukawhe
tauhingai
whakataha
wiriwiria
pareora
karaepaepa
wariwari
nenekara
whakatahi/k
wiriwirii
hohorotia/F
kokoriki
papatoieke
roke-atua
urupukei
piharoa
turoutūrowhea
rureruretia
ukiuki/V
whakatahu/S
kōkoromako
kiha
tourawhi
tipai
kōpanaia
manu-tara
hurupoki
tipae
marau-ā-iwi
nanaomia
patekopātene
kihi/TG
whakataka/S
koropetau
mawe
kaikaiewe
kohepiro
korokoro/F
ririo
whakaemi/k
tarakakao
ruperupe
kapokapowai
kahukau
kāniwhaniwha
pāniwhaniwha
tāniwhaniwha
kihu
tangere
tipau
kaueri
riria
kauere/Y
takaimatua
tīoreore
whaiutu
rārātini
whaiwhairoatia
uru-mā-raki
whakakotahia
kākātarahae
whakamakurutia
ria/UG
rie
ririu
iheihe
kurua/R
tutea
rio
riu/k
tōāmimi
tarakura
kokako
kūwhewhe
āria
whakataetae/S
irunga
kokomea
marumaruaitu
kākarangū
kōpae/FU
patu-tāoke
mokotia
topakii
upokotūtakirua
urungitia
kaitukumahi
wetereo/S
aheiha
kokotiate
tāperui
mokaka
tiotau
kakekake
tōtoroene
riroi/F
tīraumoko
whakamanatia
tūmāngai
mokohuruhuru
pokaka
rūnā/F
torea
aouru
horetea
pokake
haerea/F
pihareina
aromeatia
hūmeke
pakukore
atamaha
oratanga
kokaha
hūmārika/e
ngaiaku
whakatarunatia
kāwhewhe
tekateka/F
āroi
mākuare
ngutuhue
waharoa
nohopapa
urungi/S
iwiika
paetaha
tunawhea
kauweti
papahāro
heti
pakitara
whengoi
rowau
karahipi
apa/FS
kōtore-puni
tauera
kāripiripi
waerau
kōwhewhe
pakapakatia
kowaiwai
tiwi
koekoeā
takariwha
apo/SU
pāmārō
Rāhoroi/"
haea
aromea
kotimutu
apu/YS
kiriwaha
pākahukahu
kāhoroa
kiriwaho
moorea
tāhoroa
hautupua
karahiwa
māripitia
popowhatitiri
tohuhae
karahiwi
pitui
honohonoā
urupāi
tehe/F
popoia-hakeke
mōtekoteko
tehi
kauwhiti
tohemanga
teho
noinoiraki
numinumi
kōtoremakamaka
punawaru
torengii
kāhekaheka
hopureo
pokapoka
tairangai
mātaimātai
pūmārō
tūmārō
piwhi
turipona
koropuku
whakaatahua
tātāapopo
kāmeta
ngotongoto
pītautau
rāinaoake
tāinaoake
temepara
aotūroa
kauwaeraro
muingota
anamata
rāwhā
kipaina
paraawa
rerewai
koropuka
paraketu
hoka
pītiti
tītiti/J
kirikaraka
pārāweranui
iwituararo
whiwhiui
takāmio
turikōka
kitemaimairu
rangea
hoki/GFY
paruauru
whakakōrurutia
taitamaiti
nekehia
whakanohopukutanga
hoko/jhk
parakete
pēperekōu
arumoni
mauwehi
pikitara
kiia
whawhaii
hakohako/M
whiwhita
tangeo
meatingia
tipia
iheuheu
kitao
taruweka
kamiriona
harangote
taiāmikii
tāmataria
whakatoutoui
papahuka
toroa/RF
whakatetekai
tarāmoa
ngirangira
takirikau
muhukai
Puke/"
takaoioi
raurēkau/F
nanaiore
pūngenengene
hukihukiraho
pērā
tērā
paetara
tangiwai
pakirehua
Rika/"
hāparutia
kaokaoroa
Initonīhia/"
kōrorirori
whakapōroritia
koretau
āeaea
turutu
Kotopo
ngatahure
Riko/"
tikihope
kaikiri/F
rauwaka/F
petura
mingomingo
papahuia
kuretao
purutu
tītipu
karetai
mangeo
riuka/F
torohūtoroihi
keretao
rurutu
whakawhiwhi/S
karetao
Tominika
pangaa
murutu
tītipi
kokopara
rotarotai
rotua
kuruti
kōeherehe
māreikura
kurute
maewatia
tītipa/R
pakepake/F
heua
pōānanga
pūānanga
tokotū
tuterakihaunoa
tohutuhi
tangae
whakareritia
āuki
kūmara-rau-nui
tangai
tokonga/U
kararehe
tungutungua
Rāmere
kāmera
kotore
nāmera
pema
manguiwai
kārawarawa/e
kitea/FG
pūhouhoupūhua
aruaruhia
timohina
titīmako
āhuare
toroamahoe
waewae-pākura
puketona
kutete
huhuakore
tūtira
raupapatia
meroririki
papahune
pareārohi
whakahuake
tohutuku
whengei
totope
ingo
mauringa
ea/Fk
nanunanu
kōhumuhumu
ei
tukutata
whēnako
eo/GTF
auru/S
awherangi/S
hāuaua
kāuaua
pāuaua
hārekereke
kohitātea
pārekereke
owa
wāwā/F
pōrahua
upokonui-a-ura
koriakai
papatātai
terewai
torewai
auwē
ētē
hekē
hōē
kekē
kokē
kotē
kutē
ngātatara
pakē
patē
rohē
tahē
takē
tawē
tetē
āhuahua
maninikura
penehana
kurupo
tāwē
kikipounamu
kutere
rongomatua
tua-ra-whitu
hapū/e
Hapū/"
hopū
huhū
kakū
kopū
korū
kukū/F
marū
matū/S
motū
pahū/ek
pakū/eF
parū
perū
pohū/F
pupū/F
purū
tatū
tutū/F
uepū
waiū/F
hāmeme
muhumuhu
totoru
kurupe
ruamarie
mōkitokito
ninia
whakaauraki/e
ānā
āpā
ārā
ariā
aroā
ēnā
ērā
hakā
hauā/e
herā
hikā
īnā
kaiā/m
kakā/FG
karā
katā/Z
Katā/"
kauā
kēā
keiā
kitā/F
kōā
konā
korā
kotā
kupā
makā
matā/m
mawā
menā
nanā
papā/kde
parā
penā
perā
pukā
rarā/F
tahā
taiā
tarā
tatā
tauā/U
tawā
tikā
tipā
tirā
tūā/d
uehā
waiā/Y
wawā
wetā/S
witā
paetata
karorotea
powhiwhi
mokowā
raukotitia
nōnawhea
kahakawe
kahu-mamae
pekehawani
waetahi
tāutu/k
pūkanohi-aua
irairairamata
hītimi
kāuto
kikiroki
parakonekone
totoro
aitō
ānō
ātō
autō
hohō
hurō
kokō
kōwiria
makō
marō
pakō
patō
popō/F
retō/F
tahō
takō
torō
totō/F
taituri
aukī
hapī
hihī/F
hopī
houī
kāī
kakī/JZ
kauī
kikī/FG
kohī
kopī/e
kotī
kuhī
kūī
Kurī/"
māī
mauī
nanī
Ngaī
pahī/U
pakī
papī
parī
patī/k
pekī
pipī/k
pohī
pōī
rarī/F
tapī
tohī
tōī
topī
tūī
wekī
whakakikiri/e
hāmene/S
ukuukuukuahi
Pākihi-whakatekateka-a-Waitaha
tamararea
pongere
whakaawetia
komitia
arawhiti
kāuta
mokomakiki
haumako/F
paetaua
hekeheke/F
tapona
nawenawe/F
komihi
marahiwa
pūnotinoti
ngawhi/F
pūtēhue
kītini
tūrerei
kākarauri
tutua/e
Koru/"
orowhā
takitakio
Kaponi
pūkati
tīkati
tuatinitini
tūkati
toitupu
hīeikei
mātāwaka
whakarawakatia
akangākaukiore
ātetea
pōhekaheka
tuaitaahu
whekī
kōpatapatatia
mihamiha
matukuroimata
hapoki
kapoke
whakawhiu/S
ahiahi/e
engaenga
tukutahi/F
tunahitia
hikutira
pakahara
ngohongoho
pouwaka
paretaua
heretua
hapaina/F
tonanawei
iorongo
haumanu/e
hipaina
tapohe
mekameka
mekemeketia
parahutihuti
pareārai
whaoria
huatoru
pareārau
uriwhati
kunekune/e
whakakikiwi
māngere
orua-marangai
papaangi
kai-whakaawea
torowhenua
haumano
matamatahuānga
kaunaunga
takahikare
whakapākehā/S
tangeao
ara/aFk
peeke
are/FU
makakauere
piriniha
tipua
totohei/U
ari/FMYU
tapoko/F
whitawhita
whatitoka
parenga/c
aro/klijahdge
pirinihi
mekore
nāupe
Pāpatohe
pena/F
tāupe/a
tēnāka
aru/U
paraheahea
pene
piri-ki-tata
tuohui
pūkawe
tīkawe
āheiāhei
awhero/e
pūkawa
parengo
karapitipiti
marakihau
māruaroa
penu
terotero/R
mārikoriko
pārikoriko
auinaake
kaokao/F
tomotomokanga
hua/SGFW
ngātatahi
honatana
hue/T
Hurinamo
tūkapi
poroporo/Y
hui/kdij
tarakitā
tūrangawaewae
tīkape
whakakaukautia
hūkapa
tīkapa
huahuatanga
manu-tahi
pupuhae
matukumoana
hainatia
tītiko
kāuru
māuru
pāuru
tāuru
hūtiki
pūtiki
whakawhui
whakatairuhii
tītike
paparai
hiwahiwa
pītika
tūtika
wahiawa
enanga
arokehe
Tanahia
hāura
pāura
tāura
hapaira
manu-taki
haumaru
titirohia
pangua
pīkaru
ūtanga
home
tūtara-kauika
hīkaro/e
tīkaro
hīkari
hūkari/e
pīkari
pūkari
tūkari
kokotoha
whakakōnaetia
homo
kia/RT
meramerau
kurahina
pīau
pūau
tahaweitahawhe
taiwhiwhi
mīkara
pīkara
pokokōhua
pūkara/F
tūkara
whakakoiatia
iwiiwi
kūao
pūao
tūao/S
hūai
kūai
paparetia
rūai
tūai
hāpai-tū
miria/F
kiki
paenoho
kiu
mātataharaki
houroa
kiko/SF
tungatungai
toroa-a-ruru
Hēpia
haraheke
parakeke
tūtae-kiore
tēmara
tiutiu
toherere
kirowarunga
motoa
takutaku/k
tepekore
toai
kōrawarawa
haruharu
pananehu
uara/e
Kura-tawhiti
pāhiwihiwi
peene
tāhiwihiwi
taitaiarimu
mānenei
hokouta
kōwha/k
toretiti
tahakura
tāngehe
pātito
pehiana
hinumata
rorehapea
hiatoto
mātiti
pātiti
pāuma
waitutu
touroa
tāpākūwhā
hakiraratia
puhikaioreore
māunu/F
pūrenatia
paparea
tīhengi
miroa
paparee
rourou
whakatīekei
kōmamako
pokapu
kūkamo
amipere
hurukiwi
pāuna
kinotanga/F
pūkame
tahakupu
wheiro
mowai
kūkama
paiahāha
paratohe
tunatai
āuta
ritamanomano
kurahau-awatea
mitamanomano
puatautaua
tutumatatutuna
matangareka
hakuakua
pūkani
pupuwharauroa
hewa/FSJ
hinumaro
kaiewha
pūkane
pokara/F
whātioata/k
pūkana
motokia
pāuhu
tāuhu
tokara
whaiwāhi
rongowaha
tu-muka
pīonioni
tāuhi
tīonioni
okouku
rerenga/F
haha/k
tongene/F
unahiaua
tapatapauma
takawhitiwhiti
ketukupu
peoi
kēkerengū
teka/FU
poipoi
tohungatā
tewhea
ātangaroa
hahu/k
kōmingo
rangiwiu
teke/J
pūkahu/F
rūkahu
tīwerawera
tokoiti
makitaunu
teki/F
haumata
rehupua
tōtororire
apahau
tunutunu
haumate
teko
tākiritia
hopukia
pupuhia
kūku
parakena
kirirapa
maunawenawe
pūkaha/S
tūkaha
pakitaha
kātipa
rātāpiki
auta/e
māireire
nīko
kiwha
kōwhanawhana
Iwi
aute
Etonia/"
hutukawa
tīkororē
waihā/Y
paparia
pūakiaki
rīki
tonihii
poikere
tititipō
puruhika
hūka
puruhiko
whakamōrarotia
manawau
mautere
heheu
whakakonukatia
hikiwaka
onamata
arumia
whakaranutia
māuku
pūrotoroto
tinanatia/F
ūkurai
hona
takahiri
hone/U
kōangi
muha
kāuki/U
papahū
pehipōro
honi
kokouri
mātiro
taurakeke
tāuke/F
taparara
kōanga
tōanga
hono/kj
kāuka
tāuka
honu
katiringa
muhu/F
pūkonohi-aua
kāhui-rua-mahu
pāhau-kākāpō
tīkaku
totopea
kīia
rūia
hopuni
whakaeaeatia
puāwanga
pūkaki
koronae
pīkake
takaonge
tākai-koha
hīkaka/e
kīkaka
pūkaka
heretaniwha
taruarua
kaheno
pīho/k
whāitaitai
hūneinei
tīneinei
tātākoto
inuinumia
hūhi
pīhi
pūhi
rīhi
tīhi
Koto/"
kopaiti
hūhe
wākāinga
pahemo
Kopuke
upokotaupō
maheno
konuhono
maheni
korotapu
kōwao
kōwai
mōwai/F
pōwai
rōwai
tōwai
kōwae/e
hīoi/F
paimārire
pīoi/F
tīoi
tūoi/F
aoinaake
mokohī
pakaukau
whaitua
pehia
ingarihi
puruhinu
kourea
pūnu
hokowhitu
ngutere
toremi
tenatia
mourea
Kīni
pīni
tīni
wīni
whakapuaretia
mourei
pūne
takitaroi
mūna
rūna/ke
tūmāhoehoe
huka-one
pounuku
tatetate
mātini
pūmu
tanekaha
katohia
mākato
tohuwehe
aporei
topuni
kākāpō
minamina
ata/FY
kākati
pākati
ate/FY
kōwhaukōwhāwhā
kowaitai
pukerae
ati/G
kākata
paheno
rūma/k
tīma/ke
ato/j
hiroki
maikutukutu
pepa
pōniti
uiuia
tutaewheke
atu/F
pepe
matuku-moana
meromero
hautehe
orohauwhā
torengi
ūpane
komiti/e
tapuhau
whanatui
ponongahe
whakatohuahaepapa
ākikō
humarereko
kōrorohū
mōrorohū
whakamonoa
tāringitia
kōkiritia
rakahinonga
tapamangu
kopuka
paetopī
rārangitia/F
mongōria
rewaina/F
taritarii
hīeweewe
whekaroi
karangū
mātiha
piroku
kaheko
rehana
tauatanga
he/Fk
hopuha
uaparee
kanaekura
waituhi/F
taheha
owaro
whangawhāngai
ho/GY
rauwawa
Tai-rāwhiti
purekireki
pūru/k
tūru
wūru
peretako
inamata
purekireka
nanawea
pakoire
paheke
kahakaha/Z
kaupekapeka
tapoti
hīri
hūri
rūri/S
tākawe
nihoniho/F
kūre
hākawa
pākawa
tākawa
tapoto
wākawa
paheko
koreke
muia
whakatuwheratia
hīra/m
kīra
māhungahunga
nuinga/F
pīra/S
tāhungahunga
tīra/S
wīra
hurihuria
taheke
ngōetoeto
tākapu
tairite/F
hikutimo
ikina
porehu
torehe
akina
māngonge
tohoraha
tāwheta
Kuatamara
paioneone
morehu
whāngai-karoro
pūrewa
pūtāhui
tīrewa
kimi/a
nitia
poreke
whakarite/S
marahihi
upoko/F
korehe
tarawhetei
tītorea/F
kimo/k
ātahungia
kopakopa
pātiko
pāteapāteha
wahakawa
ahimaru
mātiki
pātiki/F
kutukutu
poreku
toreke/F
hūrepo
tūrepo
korehu
taematuku
whakanohoa
mātika
tangi-a-tahu
tātika
tūpo
ūngutu/e
tōrōpuku
uiuitia
rīpenetā/k
hikirangitia
tīrepa
rawetutuku
hūpe
mimikiore
henimita
pūpa
maremare
mangamanga
whakamāeaea
hapori
tūtaratia
pūkorukoru
tīkorukoru
pākaru/e
tākaru
kōateate
haeremai
tangitai
tutohuria
kōtuitui
whakakaitā/e
hākaro
tākaro/S
kōwharawhara
mēkuri
ruapani
hākari/FS
kākari/e
mākari
ahupiri
hakorea
kawhakina
paparua
taituha
mātiratira
tangatapū
kahu-kupenga
ngahangaha
tākare
kōpūngahuru
māratiri
pūtūmua
tūrūruhi
aiopīpī
kanokore
tīwe
kākara
mākara
tarapakihiwi
akakōwhai
hereumu
pingirungiru
pīngongo
tāringi
tīngongo
ahumairangi
mōtī/F
rōtō
tōtō/R
hekea/F
pūrero/F
hautere
huawhenua
pekea/F
taupurupurutia
mātanga/e
pātanga/e
tungutungu
kōkorohimako
hīrere/Y
mūrere
pīrere
pūrere
tīrere
tāwhārua
reretō
māringiringi
akutō/e
penawai
horohorore
mōtā
tōtā/F
Tūwehenga
tikitiki
tuituia
kaipeke
hirihiri/F
pirikiri
mōtū
hēteri
pēteri
wēteri
tētere
purukamu
purupuru/U
hūngutu
kainataara
tūngutu
whakatikia
aua/Y
Pētera
puripepa
turihaka
whakaripa/e
aue/e
hīue
whawhatitia
rorikara
rīua
pāngurunguru
hunōnga
tarukenga
tiritiria
waitākirii
Tūranga-nui-a-Kiwa
piki-tūranga
hūtu
pūtu
hautepe
haumia-tiketi
munumunu
piki-tūrangi
pokorehu
tīto/k
whakawanawanai
tapore
pakoiti
tapori
hīti
kūti
mīti
pīti
wīti
pūte
takunetia/F
hīta
mīta
pekehā
pūremu/S
ikaroa
parautia/F
kākano
whenewhene
māwhero
reatia/F
urutapuurutapu
Māwhera
pāwhera
tāwhera
marapeka
pākani
ia/ZRU
takakawe
ii
hamutana
whakariro
tunutunutia
io/TF
takapōkaii
hautaorua
kōnini
pōnini
tū-toru
manukāhaki
whakaputuria
totoipio
puaheri
whakamauora/e
kaunoni
whakawharei
rohearohea
tāwēwē
tūkauati
hopa/k
pūrena
parakaingaki
whanokē
hope/F
totokau
hopi
pūpūtangiātama
piapia
āmine
hopo/F
tiokohatu
kākahu/F
koromōkā
titipārerarera
hopu/jbk
kākaho
popokotea
parawhiti
whāwhātia
kukakuka
tātāhou
kina/TRV
mākatikati
kākahi
mākahi
nākahi
noanoa
korokīkī
poha/F
tāpōrena
whakamanaturia
kini/SFU
pohe/F
totokai/F
pākaha/e
tākaha
pahupahū
rakerake
tiramākā
pūmatekahu
kino/SF
koirā
iakāka
papāka
tikāka
raukai
kīrehu
kōnihi
poho/k
pūrehu
rōnihi
tūrehu
epaono
kaitukunama
houtete
kohāki
taiāki
tauāki/F
hautete
whawhe/J
ahoaho
pūkorero
kauitia
whetewhetei
whawha
roa/kF
pūrongo/S
tīrongo
kīrehe
kurutote
pūrehe
tīrehe
kauhautia
uaua/SFG
tamitami
whakapakepaketia
kōmoremore
pungawere
roi
tītaritaritia
meatia
rākaia
mātui
pātui/e
tīwēwē
korotī
hākinakinatia
whakatahina
rou/Y
kātua
mātua/F
pātua
tātua
tūwaharoa
pirautia
tētehi
kopipiri
piripīni
kāwhena
pūnguru/F
tūnguru/F
akitu
teatea
tumingi
hikuaru
karimaranga
kaupēhi
tamingi
āpāia
korotū
tohatohaina
mōmōhanga
kōwarowaro
tīmohea
korotā
pekeriki
Paniora
pūngurutia
tūngurutia
whakamāherehere/S
tamaiwaho
ngawhā/F
mātukutuku
hunatia
korotē
kākaka
kōngahungahu
mākaka
pākaka
tākaka
herewī
tete-moroiti
āpāha
turupeke
karāhe
parāhe
pūreku
parāhi
haukai/S
tauhonehone
kaikōraka
matāho
tīreki
whakarekaina
pūreke
tūāhu
Hakatere
nekoneko
āmiku
wetokii
pinatoro
kaukau/F
tūpōporoi
taratarawai
parāoa
āmiki/S
haka/FS
pera
paretā
hake/F
pere
hengo
mākarakara
haki/f
hengi/F
kautete
tarapekepekei
uwhiuwhi
hako/F
hakirara
pero
tēteka/F
tiapanī
whakairatia
rengamutu
haku
tene/SF
tākirikau
whakakure
nikotīni
Korāna
mātāhae
mirāna
Putāna
Rawāna
teno
terāna
kowenewene
puangana
niwha/F
konukōngohe
autāne
ōtāne
karāni
whakakuru/h
pohuehue
kuranuipākā
tātāhau
makorea
hiporete
mokorea
tāupeupe
pūtētete
pokerehū
Haipara
āpānō
petekoha
aoanga
ngutuihe
kurahauao
nganaia
pātotoi
pokinikini
whakaurutia
kautere
penei
karangatā
makimaki
kāretu
ōmutu
tāmatamata
torouka/F
kuruhuki
whakaahuru/S
kāreto
mātakitanga
muka
whakaratoa
kāreti
pāreti
maumaumau
urupūurupuhau
pīauau
pūauau/F
tūauau
titiwahanui
manutaki
montane
hekeretari
hikuawa
whanaunga/eF
ināia-ihonei
katirimu
montana
muku
Papa-i-oea
pakihere
poia
pūnguhi
whakaripii
pīmiromiro
pāngunungunu
whatumoana
pūohotata
kotaiahu
ate-mangō
hamano
oike
hamanu
toei
koparetia
kahurautahi
tuturuwhatu
pumamao
reina
ārāra
matāra/S
kōtihe-wera
puhina
whātaretarei
harāre
pākaituki
Niue/"
tēparatia
mamaoa
kūwatawata
mereuha
pīwatawata
Pūwatawata/"
tīwatawata
tūwatawata
kāwenata
taparahi
hikuaua
hikina
rokohia
tuturuwhati
kikino
tauparetia
nae
ahowhare
kikini/F
hangatare
nai
tahupera
manu-kura
kurupatu
kaimahitaonga
nao/F
takawiria
korotaha
mahewa
nau/FRZ
kōmakouri
poutārewa
kōpikopiko
hārewa
kārewa
tārewa/F
tohuhā
whakapaetia
tapepetia
whakatauhikui
mahetu
pahewa
hūkokikoki
tūkokikoki
āputa
mātou
rātou
tātou
homanga
korotangi
tamanu
porete
tārepo
pātoi
koma-mano
korewa
ukuuku
hirori
pukutākaro
kātoa/S
whakawirii
morewa
torete
puhihi
hāwatewate
akakiore
kōhauhuri
rautaki
awa/Fj
iri-whare
awe/FS
koreto
toreherehe
mokoroa
punatoto
kehukehu
wherori
kaimahipaipa
tīaroaro
kopure
tarāwa
ahitere
Purukāria
tautapa
Marāwi/"
peeketuku
whitiapu
kīnakitia
rautahi
kopuru
kikimo
tīpokatia
hinurere
tokorerarera
mamaku
reiri
pūputu
tahorehore
horokawa
whakatahatahai
reira
tāihatia
mahere/FS
kauraka
tikina/F
mahera
pūputi
hārere
mātie
tārere
kaikā
kaheru/G
mātia/F
pārera
pātia/FU
tārera
whērūrū
herengutu
kūkūwai
pūputa
pakohea
whatinga/U
whakakaitātia
tahewaro
karapetau
rewarewa/F
ka/GZJRSV
mamahu
horera
mamaku-hūrepo
korero
kamahi
kikorua/F
tamaku
raumataki
ruapara
whakatoia
howaka
ātirīkona
ki/GTZJRV
korere
tua-o-kiri
whakateteāi
tūāua
ko/T
pirori
tatarakina
kaitangonama
kopupa
morere
hīkaikai
kaurahi
kowaka
ku/GTSY
mamaha
papatupu
tamake
whakahema
whawhewhawhe
hinēioitu
tamaki
hererapa
kauraho
mātoetoe
mamahi/e
tōmaiwhenua
aorere
ngangengange
pōangaanga
mauritau
hora/FTS
taipakeke
tauwhaiti
kurupaku
matamataika
powaka
hore/FS
reipa
kumanga
maruahiahi
arero-pārera
arakiore
hori/GF
taihere
eneene/SF
tītīhākorekore
horo/k
manene
karāti
makahīni
mātirakahu
mikiki/F
horu
ngatā
kurupaka
pahera
pākihawa
ārewa
kipa/F
mākaikai
pākaikai
tākaikai
tauheikurī
kāremu
kikihi
tāremu
manutū
mekemekea
rahera
hōkaikai
kapekape
kēwai
mōkaikai
rēwai/F
kautūtia
akona/F
whakaanewanewa
korepe
putiputi
whakatoke
āpuru
tikika
torowhiti
pūkirikiri
tōiriiritoiroa
korepa
rāwekeweke
tūheihei
kanakana/R
tari-karakia
pūawanui
tukuhere
huarangatia
rerekē/Fe
āpure
ārepa
mōkarakara
pōkarakara
tōkarakara
aikiha
Ariki/"
whaioha
kōaoao
tirowhārangi
ariki/SFY
pūrahurahu
pūtoetoe
kutinga
horowai
pahautea
kenana
kōperea
puatororaro
hātea
mārena/e
pātea
tātea/Y
wātea/F
torere
awakeri
pehara
tōrikiriki
rautami
tāheihei
tautaui/F
whakatūpe
tarukino
pīpī/F
tūpō
pare-tarakihi
tanumia
aituā
pūmatua
Pikiao
ārero
papakoura
kekeu/F
haurahi
whakatangi/S
kuwharuwharu
Kūpā/"
pūpā
tīpā
tūpā
tehoteho
kahutoto
turuwhatu
kōpaetara
kāwetoweto
kārehu
matitoro
pūpū
tārehu/d
turuawe
reiti
hūpē
tūpē/F
whaihanga
konokono
tūngarangara
ngoungoua
hēkeretari
pūpuri
inatahirā
mārehe/e
tārehe/F
turuatu
tāreha
puangahori
tāonetaone
poutaka
kōtutu
orotaunaki
amokura
pīhaua
tūhaua
akoro
paepae/UF
perehere
tiraūreka
korowha/m
mina-totemine
motupiri
whātika
arihi
panehe
tanehu
karehā
mātāira
utukoreutunga
kaneke/e
wheroku
hama/k
motuhehe
ngenge/Y
arotūruki/S
ngutungutuahi
tuonei
whakakoraratia
pōrauraha
rangiura/F
rewahia
peti/SF
Amerikana
poutaha
pūenēne
tokitokipia
whakaheke
hamo
tokitokipio
peto/F
tepa
irakē/e
mātau/Fb
rātau
tātau/b
hamu/S
tepe/k
manehu/d
tuwatawata
kātao
mātao/F
takakaha
paneke/S
hīoihīoioi
whakatītahati
karituangi
hātai
kanehe
mātai/S
pātai/FS
tātai/eb
kōwāwā
paea/F
kātae
whakangongotia
kūrua
pūrua/e
tepu
hunuhunutia
kōhikutia
whaiariki
wherokui
ororite
kehua
neehi
pūngaengae
mokopāpā
taae
korohititia
mārenatia
Puke-māeroero
haututū
kāwāwā
māwāwā
mokotuapaka
whakangitaia
kōmakae
taipara/e
ngaengae
pūmahara/e
kāreke
pāreke
taau
tāreke
pirihitia
mātāngohi
tarepoono
whurutu
mamangu
tāreka
whakaukatia
papaurangi
tūtae-kererū
tūhapa
puhaeretaiko
penua
kikohunga
pērapu
whakatopa/k
mamangi
pūnganangana
tūpuni
kūwāwā
Pūwāwā
tīwāwā
koa/ke
tukuheke
kukumoetoka
koe
mauritia/O
tīpuna
tūpuna
papapakiuma
whenako
koi/iak
kōpiripiri
mumu
pārārikiriki
tēkihana
whakarewaia
ipuhuka
poka/k
Mātaatua
kaiharopio
kou/RZ
poke/Fk
mūharu
pūharu
huruhuruwhenua
poki/U
kahupapa
kaiharopia
kōngehe
whawhaitia
mīharo/e
iroriki
poko/j
hinamoe
hinamoa
kōtihetihe
mōtihetihe
hūhare
hauraro/e
turiwētautau
pūhara
tūhara
wīhara
kaunoti
rētō/F
hehengi
papepape
whakatauritetia
whakātu/b
kaporeihana/F
koinaka
whakaūria
Hao
tūpuhi
Hau/"l
hāngoangoa
panapana
motokā
wētā/S
papatangaroa
whātōtō/U
kaihou
whakamahukiti
ihumanea
pērara
tarikākāriki
horopūkeko
poutama
kāripēke
ihupiro
wakatōpaki
taihou
tōtōkau
patutaringa
tētē/F
koekoeau
pōturi/F
taitoto
ngongongongo
kōture
oraiti
haurapa/S
taihoa
Nehe/"
hautāruru
waniwani
tatariki
pōpopo
kopipiko
whakatoatoatia
inumanga
whakāro
akakaimanu
haoika
Ahuahu/"
kōwā
mātāika
whetukii
kohupara
iranoie
tereina
kīkihitara
momono
tāpāraro
iraira/G
taneai
ruatapuke
tairongo
whakatūpatoria
kukune/e
tūpuku
manauri
kukuna
tāekii
haupongi
kengo
pūkōareare
pūtāihu
pito-tā
tamatea-tū-whā
hana/FO
pūwetoto
whakaratatia
whakaruruhia
rōutu
hane
kōporo
pōporo
tāpiritia
Whenuātū
hani
hōuto
pōuto
kōtumu
mīhana
pūhana/F
tāhurihuri
tūhana
hūtororē
pūtororē
ngoikura
tawhititawhiti
hanu/S
pito-tī
korowai
parawera
whakarawea
tekitiwhi
tīpāta
hinekōrako
parakōkako
kurahorahora
arohere
ūngutungutu
reretopa
inoi/e
mērana
aukume
koitareke
ma/hijbdak
māhorahora
Whanga-nui-a-Tara
me/i
pūtāiki
tāroretia
puaiwhakarua
hakamōhio
mo/jdc
tutu-heuheu
poihemo
koutareke
mu/kj
komanawa
uiuinga
ahuwhenua/S
meiha/e
tūhawaiki
pīmakarona
takarepa/e
tūraparapa
henahena
patopatoa
takarepo
anitū
kowauwau
mahuika
tīhaha
tūhaha
whakaingoatia
pūrou
tīrou
tikareti
kukume/e
whakamahanatia
kahikōmako
kerepō/G
punihorua
hota/S
karepō
ahuahu/k
hote
tukuna/U
whakataukī
muna
mīroi
pīroi
rīroi
paihere/e
tihetihe
paerō
kōtamutamu
kukumu
tāputu
tīraketīrake
hoto
rīroa/F
tīroa
tūroa/F
petea
kuhiwe
hotu/k
whakakōrinotia
pāmahana
tāmahana/F
kira
moamoa/F
patungaro
tākonga
tuhite
hōtuhi
kiri/SUV
kōtuhi
mōtuhi
tauhikohikoi
pikopoo
kōhapahapa
momoke
momoka/F
katitohe
tamaua
toha
hikutoto
tohe/SFU
poutata
rurururu
tohi/SY
kumeme
rautangi
tūwhaitara
whakaaurakiti
tiawhe
kai-wētā
takaritarita
tohu/FYU
momohe
tamata
wharengārara
aropawa
pūria
rīria
tūria/F
huahuatau
momoho
riretoro
pūhake
pukuka
tamati
tīhake
maakere
tūtunāwai
pūhaka
tīhaka
whirirua
riretori
tahuere
pānakenake
hikawehiki
tīwerae
mānukamanuka
Kenia/"
pukuku
morihariha
tūmahana
rakahore
mamate
kōuru
kaiārurerure
rautara
mamata
angaroto
ngaungautia
pēraka
tēraka
urungie
namata
pōuruuru
raumahara
hōtuku
humeke
kōtuku
ruruwhēkau
kāwiriwiri
patingia
pōuri/e
māuruuru
nōnakuanei
kōure
takangia
hōura
kōura/d
pōtuki
tāwhakamoe
nonopetia
kikiwa/F
kuihipere
raukikini
wāhikai
kōtuke
numanga
paraweta
mangō
matawhenua
kikikiki
hetia/F
hūmārie/e
Hūmārie/"
karatiti
maihea
ngōhau
kowata
papatuku
iringatau
hereheretuna
pehipehi
tuakoi
mīhaea
mouriuri
mamaru
poutāhū
kikite
ngaro-wāka
rautapu
whakahuahuatia
herepū
tumeke
aropari
ngaōheohe
pāngohengohe
pūuruuru
poihewa
haoa
mangā
mamare
kōhiritia
paihau
pōhiritia
rūmenei
whātinoi
okiha
kauraro/F
poautinitini
raharaha/G
tawhera-toru
hikiua
puarekī
tautahi/e
tera
ramamua
marowae
hangā
tere/k
matakawhiti
pūreo/F
pūtetetete
āpititū
tūpenupenutia
hītengitengi
kōparuparu
rangē
kowaro
mīrei/F
mūrei
pūrei
Romeinia/"
tohurea
tūrei
tero/R
kōrerotia
koware
pangē
kōumu
pātaratia
tāpuru
hāparatia
hīrea
kīrea/G
mūrea
kowara
petoa
karawheta
kūweto
pūweto
rangā
Nōpoke
momipū
kikiri/F
kurupōpopo
tuhira
na/TZROMY
kōkīkī
mepihi
pōkīkī/F
hōnoretia/F
kāpura/F
kōuma
māpura
pāpura
Tūwharetoa
kikira
tuhiri
tīweta
tākīkī
kaurapa/F
oraitioramai
no/Z
taputapu
mōunu
paiarehe
nu/U
ngihongiho
taurangihia
whakarāpopoto/e
rumakanga
manawapopore
tāepatia
whakapīoioitia
hārorerore
kamukamu
rerei/U
tārorerore
pūngoungou
tīngoungou
tūngoungou
hūmenge
tomoau
taipāpā
rerea/F
whakapaepaetia
aonanī
houa/kF
aumanga
tūiria
tautuhitia
houi
taupuhitia
paraerae
papatuhi
rautawa
hātarotaro
kaihau/V
maihao
mōrūruru
uhumona
houmipara
karawaka
paneketia
wharowharo
hopuhopu
upokotangata
whakarerekētia
taiheke/F
poapoapoapoa
poipapa
oioi/F
ponopono
kōwaetia
māpauriki
toie
waeatia
akuna
aroturuki
hīrau/ik
pūrau/i
tīrau/i
hauhō
hanumitanga
pūrao
tīkapea
tīwewe
hatiraukawa
horokaka
rorohiko
hūrai
tāhapa
timotimo/Z
pāmarangai
pitokite
waitohu/k
tahurii
hūrae
kūrae/k
Kūrae/"
muimui
urera
whakakikīa
pukanikani
warawara/S
makitatanga
pourākau
tawatawa
pītaketake
pōtango
hūoioi
pāpuni
pīoioi/F
tāpuni
tīoioi
poupou/ehd
tangiharau
rerehau
nei
māpuna/F
ngāwhāriki
kutiweratia
renata
tūrukiruki
āreanga
hapa-ā-ringa
perehia
hauhā
horehoretua
tōrōkiri
hōparatanga
parekura
rerio
wheoro/e
heuheutia
pungapunga
hiawai
wheori
manauea
kukuai
mangōpare
māharo
Timuwawe
tokopuaha
teteaweka
terehuka
whakamahuruti
uha
tarapekepeke
pāhare/RF
kōtiutiu
Māhara
uhi/F
nukuao
houange
pangaina
tipihori/F
kōuku
panihā
pīkaraihe
houanga/U
takaritai
uho
pūweru
hauangi
horopeta
uhu/kd
koropito
pūwero
tupanaia
inarapa
kāpuhi
taringa-rakau
pōwaitengi
aunihi
pūwere
taitamariki/e
toikahihatea
kōuka
hīwera
pīwera
pūwera
tīwera
mātukumku
tauapotia
rauhī/e
hapa/Fk
pewa/k
urewa
hape/Y
tīmataria
mātāhō
hapi
tiraratia
whakamōwaitia
areare/k
ikura
akura
apārangi
taunakitia
tuārangi
whārangi/F
pohūwai
kirinane
rorotue
taurakitia
tōwhero
hāereere/F
māereere
nāereere
aroha/Fk
huru-huru-hika
hapu/j
henare
hihihihi
kāpuia
tāpuia
karamū-kueo
rarairārāina
nehua
māpunatia
hōparatia
pahi
Manukau
kiriwhero
korekau
matene
paipatia
oa
pahu/k
pārāriki
tongatonga/R
ārokore
ekeina
of
arahau
kainga-āwhā
kōwaowao
oi/k
taihema
Pāhama
tōnakenake
whakanaoa
hāpuku
kāpuku
or
kauaetea
ou
matatapu
apitireihana
takahore
toretore/F
moturore
whakatapehatia
taruna/F
tāpuke/eg
tūārai
hāpuka
kāpuka
pāpuka
tāpuka
paihēneti
korotoi
pīereere
whakapineketi
māhana
nāhana
tāhana
manawhenua
peka-a-waka
pōātinitini
kauanga/F
paeārau/e
tāromaroma
ureta
Ōwairaka
waewae-atua
pūwenu
kita
warehou
netana
kite/SGF
pona
taheitanga
korekiko
pone
kuakai
tenoteno
whakaahaahatia
huakai
ngōngotu
pūhāureroa
tīrauweke
taihua
kongene
whitiārai
patene
pono/Fk
huakau
pāhahu
paruhi/F
tūrangaapa
hewha
rua/LOWFJYSGUMVR
maruke
rue/T
rui/k
whēnakonako
horotai
pāhaha
whārona/F
whakakūwawatia
ikeike/F
hāngorungoru
karuhi
tāngorungoru
hokohia
manu-pākaukau
whakāko
hukihuki/k
maumahara
motuparera
pīwehe
tīwehe
kauaemua
whakaaweawe/S
taipana
Tihi-o-Maru
petane
whētiko
ananā
aroro
mātāpono
kawatere
āwake
ngunungunu
tūkirunga
Houhou-pounamu
ruānuku
uia
taiaritia
akakaikiore
ātaahua/F
tawhiroi
tioata/R
kuratini
pāraitia
tāraitia
haupāru
kōreporepo
māhaku
nāhaku
tāhaku
whenei
takareko
pateko/F
whare-kōhanga
tarapikii
tūtangaponga
pōtarotaro
tataritia
whakaawhiwhi/e
kaka-aku
paewae
paewai
kāhaki
māhaki/F
Māhaki/"
papapātua
rāhaki
nohonoho/F
papatairite
whakapokopoko
ropiropiropi
pāhake/F
tāhake
kaurikiriki
kāhaka
pāhaka
tautauā/F
puramorua
whakanaua
papangoko
riakatia/F
tīkakutia
waewae/S
hīrawerawe
pūweku
ngōiro
taewao
ngaheretia
tātāpopo
pūaweawe
momotu/k
pōritarita
tāpuai
tetahi
horotea
tete/VYTF
ponaihu
purutiti
kangakanga
teti
whenumiwhenumi
torotītīi
hīweka/F
tīweka
momote
whengu
paia/G
purumatia
tāpetupetu
apukina
momoto
whengo
petako
whengi
taea/ek
kukuti/e
whakaawe/S
arowa
pito-toto
urua/F
ororeo
pa/UVF
rotarota
pakirara
kōwheke
kukuta
pe/ja
anutipoki
potapotae
pi/ia
taeo
pitopitoiti
parehua
ngāoheohe
kongehe
po/UGS
pupuritia
totoroi
māharahara
pāharahara
ngaropoko
takarehe
pu/Ujk
taritari/F
arepeta
aumārie
humārie
komore
kōpakipaki
tapurupuru
hutiwai
momore
taraihikara
whakamānawatia
mauanga
honihonia
keiwhā
korohunga
panaina
whakaraeraetia
taunoka
uapūkohukohu
kōtungatunga
momori/F
piapahū
hāraurau
kerepeti
kumete
popoiangore
tūmatawhāiti
whakaueuetia
haihunga
matahīapo
porowha
tikitona
pūpakapaka
tongarewa
whakawhuia
hautōmai
ngāueuetia
papahawa
reuha
taioma
tamarahii/F
whekere
whaitiri
kāpuipui
toka/RSF
whakahāngaia
takakinotia
tuomai
iroto
whakawherehia
toke/id
pākauroha
toki/F
arote
papāroa
tamāroa
tīāroa
tukupu/k
auraka
penemauroa
tararahia
toko/SWUO
whakaata/ka
panakenake
ārohina
pūtikia
raupītia
toku
auraki/F
rorowai
takokau
kahu-kekeno
tamawhakaara
whakaaroarohia
whakaatu/b
rauihi
pirikoti
tāirii
haetara
tōtokipia
nga/WOJSYUMTRZ
kauika
kukupi
mārurenga
nge/FT
kumera
pupurie
huariki
wēwē
kukupa
ngaeroa
tokokai
tukumaru
pūkororoa
Oha
whānakenake
āwheto
tīkapekape
katiwera
turaha
tauiho
terehia
ngu/k
tawapou
karuai
arawaru
karuae
rauika/F
rewharewha
puraka
ketia
mautohetia
whakaaro
whakahiwaina
pirikore
raiona
tūrohia
pūkōwhai
tukura/Z
whakaari/e
kaioma
maruao
hikihikitia
puraku
peperekōu
māwewe
turaki/e
kopīpiro
waiūatua
kōkōmuka/Y
wairangi/e
tauamoana
tāwhirowhiro
mingimingi
pekewhā
parakitihi
pōnotinoti
haeparangi
whareumu
hara/FU
kuakua
horihori/F
punui-a-rata
hare
tipitipii
whakaenea
whakatātūtūtia
hari/FS
kouraraki
kokorahotia
reohori
haro/l
kōrangorango
pōrangorango
tāherea
tuturuatu
hemarehehemi
haru
korotao
tīremii
tumera
kōhaukura
whakaapi
korotai
tumere
tūkōripi
tītīwahanui
kupenga/G
māhuahua
pāhuahua
tāhuahua
kōrahoraho
takohatia
rūrūhia
taiohi/k
kōtui/e
whakatuma/S
akakūkū
paioke
kahu-toroa
maroketia/F
hāweru
kāweru
tāweru/F
tuputuputu
kōtua/F
mōhuahua
pourā
rimurapa
tokitoki
moremore/k
ngongoa
rautāwhiri
rerehua
kauwaka
paeke
tioatatioata
maioha/F
tete-kura
oropapa
hāwere
kahungaiti
makihohoro
tāwere
tonutia
whakahurihuri
ngongoi
tātaiato
Hāwera/"
pāwera
tāwera
Marutuahu
torokaha
hangareka
unga
whakakōmautia
hunarei
kewai
pūawhe
kaiwāhi
tīrohea
tūrohea
mokowhiti
aropā
mura/h
rūkōriri
mure
kauwaha
muri/k
takakawei
tokānuku
Koroātia
kōwhiuwhiu
ringahopi
mokorā
horopekapeka
makorā
matuku-roimata
muru/hk
whakanātia
whakatōririkii
iraono
muraahi
pēketia
popa
angituangitu
āwhero
pāpāringa
pōngiangia
puatataua
oira
panikiha
tātarahake
hongere
piatatanga
aparangi
popo/eh
hangere
whakamārōtia
kikohungatia
pātahipatahoro
toitū
akiaki/S
pureirei
whakatarunai
kokotitia
rūhī-te-rangi
tahitahia
whakarāpopotongia
tēure
pīrorohū
pūrorohū
hoariri
wheke-kōrako
opua
takokia
torokaka
riakana
rirerite
ruakano
makihuhunu
tukumako
poungote
kohuraina
paremata
tautētete
koromiromiro
whakangūtia
paepaetapu
pūtaiaki
pāteketeke
paihikara
tuhourangi
atarangi
nehunehu
parakōtukutuku
kaiwhakapūoruoru
tīmangamanga
pūrākau
whakawhenaia
okoro
okori
whakatōngāi
uka/F
katiwae
uki/V
katiwai
haena
rongohua
arowhai
tīrākai
whetuki/S
rirerire
uku/k
kārangaranga
mārangaranga
pūmate
hauwaho
whenua/e
tīmata/e
tūmata/il
utaina
pererū/F
kutiwera
ukaukaina
hahao
hahae/e
parekuhi
keikei
kupumahi
pāparakāuta
wharekano
matioke
puruwaha
tūtakangāhau
hahau/S
pahau
tipokopoko
tīponapona
hūpenupenu
paka/V
pakangatia
tūpenupenu
aruhe/Y
pārākau
mātakitakitia
rūaumoko
mōrohirohi
pake/d
kopamārō
haohao
paki/FGU
tāutau
karangahia
pōwhaitere
tūāpā
punuatuna
pako/kF
karuta
kōmārohi
whangawhangai
papatakeo
iraoho
paku/F
ra/UkZV
onomanga
tututuputu
re/cfkm
takawaru
akakopuka
tamaori
taramengemenge
ororua/F
hahaere
hahautia
tawetawē
ro/kT
patete/G
menemana
pāremata
ru/UTZF
kokoine
tukumana
hikinga
hokinga/F
ketua
moko-moko
parakūkā
whaiira
tāweku
haere/FGS
huarite
maruru
hatete/J
kihekihe
whakatutu
kua
paera
tāweke
turitaka
katete
kue
titōnewai
karure
kāweka
tāweka
whakamōreatia
koropiha
kui/k
Rākaipaaka
makaroni
mangeao
mōtoi
māramarama
whakamatarati
marure/k
puakaha
pūawai
Whenua/"
pākarukarutia
kirimate
mirumiru
haruru/F
pūpū-karikawa
whakamararatia
hōtoa
kirimata
kiwi/F
karuru
whakaaei
Hōngongoi/"
putihi
iwituna/F
kewha
mōnehua
māikoiko
toma
mātāpuputu
onematua
rarowhenua
keha
kūreitanga
kehe/U
tomo/FW
kikinia
hīnātore
kehi
āwhīwhiwhi
rongomaioro
keho
pātukia
tamatea
hokorima
tūmaru
katero
kehu/W
hōtiu
kiritangata
kōtiu
wiki
hauware
takawawe
kupakupa
hihiani
tipuria/F
akuanei
warengau
kaiwhakaaitō
tupuria
piakano
kūmara
motutere
wiwini
haukū
metararahi
nōtia
tororere
hakamuri
marupo
tituao
pēwaro
niu
parure/e
Kohi-tātea
pakirikiri
mikoni
koropiko
auhoki
rēwara
ueuea/F
kaiwhiria/J
kokinga
toropakihi
paruru
uauawhiti
matiwae
ururoa
wehewehea
whakamokea
kauopeope
kokotiuru
kunāwhea
moutohora
whakatupu
korengawhe
tūngāngāi
whētuitui
kikoika/F
metara
hakorā
rēinga
pāpā-kiri
papahake
hata
papahako
mokohiti
arero-uru
hate
kōtawatawa
rangiriri
tohutohutia
mokenu
horomia
pōīke
patero
puhi-tāingāwai
uruuruuruuru
tatera
ukui
ngaromia/F
piakamo
tatere
whakature/e
pekekiwi
tewe
pikoni
retoreto
mokena
pakiraki
poitūkohu
tīpokopoko
whaongia
kūmanu
Arupa
pāengaenga
kurutangi
rauiti
taake
taaka
whakaminea
atitirauhea
hokahokai
kouwha
hōteo
whāuraurai
tū-ā
purata
taha/jdhlk
mokimoki
taaku
tahe/F
totoriwai
tahi/FGRVTSM
kōtea
mōtea
papatākiri
tauiti
petara
wharepū
whakariroa
takaikaha
tahu/F
tahumaero
haumanuhaumanu
whakaangitia
kauiti
konutea
tīkaitanga
tunahinahina
ahitāhoka
pahoi
pōteketeke
tapatapahi
pūnehunehu
rorongo
ueueue
pūmāpūmahana
kauwhera
pūmaoa
mātāniho
hikoki
wetara
korowātito
pūarero
Atiria
whakatūturuti
kokoreke
tamatoa
kopenua
wharepī
puehuehu
whakamamaotia
taihema-kore
hinapō/F
herehre
kaunuku
papatoiake
takaikaki
pūmahi
tūmahi
ahikāroa
tūtārere
whakakokikoki
tutu-papa
mutu/Fk
pūtārera
taiāwhio
takāwhio
ngākau-kore
pora/k
poporehe
pore
kikoha
mangō-pekepeke
tautitotito
tāwhainga
pikoko
Kaiwhakaora
pori/a
tikoka
papahaoa
tāngarangarai
tangara
tōtōeka
waitahenga
poro/JUFV
tona
tikoki
tone
urupanatia
poru
puātāta
raukūmara
poiuka
tikoko
toni
tongari
hikoia
pinakitere
whakatahea
tono/SU
parekoretawa
poutāhuhu
atea/F
marutuna
patapataiāwhā
tonu/F
whakakāpōtia
tukipohotia
pikiraki
rikiriki/F
tuturi-pourewa
murare
poiuku
kimokimo
murara
takatika
mātarikoriko
pakau/j
paparuatia
rangaki
kōtao
hokeke
kāngatungatu
kōtai
aurara/e
kōtae
pōtae/F
whakaako/S
maiarohea
mokeke/F
kōrerorero
pōtētete
rehutairoa
tihoitanga
pirikoko
tukupāho
turapa
papahamo
hukawaitara
pepuere
taana
tarekai
koromingomingo
mānga-huripapa
mīrā
mokehu
pāwheratia
rīrā/F
wherawhera
āwenewene
Hauiti/"
konutai
tautīaki
kirīmi
rūrū
wharekaputī
ekehia
uma/k
kūrē
ngako/F
urupokii
matapōkere
ngaki/S
tokeke
ngake
kātete-hauā
rauiri/F
haunuku
mākohakoha
takamiromiro
umu/FWV
tiheora
taiākotikoti
inawake/l
ngaku/F
tauira/Fe
whakaroatia
whakaaio/S
takahakaha
toheriria
hāpaitia
kimihia
komihia
tametamei
waewae-matuku
rikirihi
ngāwhā
whāwhā/R
huamangō
haua/F
weteriana
tūmaeo
whakatahii
rangatira/FS
ihaka
kotekote
maioro/F
pakopako
tāhingahinga
taingarue
maiori
murakehu
tātāwhāinga
whakaeotia
tautauāmoa
kauwhanga
Ahuriri/"
wheriko
hauwhiti
ngaio/YF
whakakāhoretia
kapetā
whakaahu/S
torotī
kūkuta
tikatika/F
pīkautia/F
taiope/k
ātahirā
inetoru
haitutu
hirahira/F
kāhikahika
kauhoe/S
pāhikahika
whekerekere
nakinaki
kauhoa
taia/U
utautauta
honohonoa
manutahae
ta/UGTZWSVF
whakatū/S
te/UTF
torongu
wepua
ngātatatata
iretoro
ti/GZRY
ngahi
taio
whakaōhiti
tāmate
taupetupetu
waimeha/e
Maiote
ngahe
tangata/USVFG
manutea
to/jkma
amotai
kāmata
nāmata
parawhēwhē
rāmata
taare
tāmata
ngaha
tātaranaeko
kōpito
tōpito
panokonoko
taara
tauhou
tu/klmgjeba
ihaia
wheko-pō
Paenga-whāwhā/"
toronga
ngahu/TF
kerepei
tauhoa
torongi
Hotahota/"
paiore
tohetea
whakatō
paiori/F
wetiweti
mahewai
hūtete
kūtete
pūtete
pōtēteke
taiora
kopi-piko
tāmaua
taiore
puta-auahi
makekeno
makitohene
kōkautia
whiuwhiu/S
kokorukī
waiora/e
Ngāmotu/"
tara-a-māui
hengia/F
ahahu
kōruirui
Rāapa/"
whakatāwaratia
mitimiti
ngana/T
inawheke
peka-waka
oroko/a
hahua
māhoe-wao
tamumui
pahua
hākēkeke
horepatatai
kaehe
kauawhi
kaeha
mokotawhā
tāne-te-waiora
mirakatia
iotārūrū
pakia/G
ngami/F
whaikōrero
ōki
kūkupa
papamārō
ōku
kahararo
komingiroa
pangahu
tāngenge
ngāekieki
rakapikipiki
tokorua/U
karanga-rua
kōpatapata
patupaiarehe
puhikorokoro
tōpatapata
kōnewhanewha
rīhitia
herewhenua
irawaru
tūhitie
itaita
hīratia
kōngenge
pīratia
pōngenge
hawaiki
kūtētētia
tahetia
tahoehoe
pokotohe
wahawaha
pakoa
korohāwini
tamatama/F
pūtepe
taipahū
kōupaka
inutī
katihotaka
pangaia
pōhimāhita
pūkura
pūtauhinu
arapoka
tarihahohaho
pungaia
mākirimākirie
tokopā
unu/FRS
tāmaru
rihīti
terekou
Hongipua/"
kararaha
romaīpa
unahitia
ngaro/Fk
ngari/F
tohetohe/UF
ngare/T
waihotia
kūngenge
hāmara
koae
ngara/T
hōpiro
kārewarewa
kōpiro
oraora/FS
pīkawikawi
tūkawikawi
karukaru/F
paopaotia
kahau
rauhea
karitehe
kōpiri
pangahono
māhonge
tītitipounamu
poitika
kōpekapeka
koau
hikoiti
nūteri
Kuia/"
pioriori
whānāriki
hanae
Tāngata/"
kūtere
pūtere
tītere
tūtere
pana/kjh
tātākie
pekepeke
pane
whakamama
pani/F
kaitupu
koitāreke
kōpūtōtara
panau
kōhimuhimu
tīkumu
hopukuru
pārihirihi
anaroa
ua/TY
ue/T
kirimana
hanuwiti
takawairore
ui/k
waekuti
pūngawī
taututetutei
heru-māui
kauhoehoe
nanakia
urupū
kōkota
kokoti-uru
ngapu
rumātiki
tūpou
pango/FJ
hango
urupā
whiena
hangi
makō-taniwha
whetengi
akoako
pangi
pange
hanga/hkejia
Mohapiki/"
ngawe
tarahaha
panga/S
hāmama
wharekākā
retiwai
rongohia
meromeroiti
whakaititia
whatii/U
manoramu
putakari
hangu
aranoa
pangu
hāmanu
newha/F
pūrātoke
whatia/Z
manawarūtia
paitini/e
hīnātoke
waekura
pota/k
hāmoamoa
paitino
nauhea
akakōhia
kererū
kahitete
poti
tieipī
pongare
hāmana
kāmana
poto/F
puarenga
ipurangi/F
karerā
pangare
topa/hj
pongara
paratawhiti
atete/k
tope/SU
keka
takawaho
rōpine
tāhaohaoi
keke/VTGF
ngārahutia
pūkohukohu
makamaka/S
iranoi
huaina/k
ahatia
kokoiti
topu
wharetangata
tuaimu
keko/F
kainga/j
hanea
whekī-ponga
raihi
tio-para
puarere
tāmaoa
tūtiratira
mātatiti
raihe
Rīpia
wini/FJ
whakatōngātia
kātinara
tīraureka
toroire
huaki
maingo
taroire
whakaōtia
puaki/Fe
paretarakihi
whakatitoa
omeke
puaka/k
kaewa/F
whakakaoria
whaowhao
omeka
kouawai
auahituroa
hanumia
kōkopu/d
kāmahi
torotiti
hīratau
hūkuia
whakaparure
kuku-para
ngata/F
tutira
hingahinga
takewhenua
takawhenua
whakamahi/S
takahuri/k
takiwhenua
ngatu
hāuratea
māngari
tāngari
kōpiha
itāinahi
turiwātaitaii
keokeo/k
taikawa
māngaro
pūrengi
tīrengi
whakamahu
poiwhana
hīkaroe
parangunu
tāngare
puhawaiki
mimihau
momihau
paekuru
raina
rangorango
oropi
pānukunuku
kūkuku
tūkuku
upukororo
kopani
Pirinihipe
pa-ti
takarokaroi
paekura
hauhau/RF
hiringa-a-nuku
rongopai
wakaniho
tutetutea
kīkītara
komikomi
ikapahi
kauhau/S
kirimaho
kopana
korimako
kahia
hawa
hawe/F
hokarari
tuaina
raima
whawhaata
arumoniata
akakohia
kaeto
kutikutia
tāmaku
Rao
waaki
arataki
apataki
rongonuitia
pakue
tukituki/e
hakua
hūkaria
waaka
pakua
awhiawhi/UF
Tāmaki/"
upokororo
pania/F
porotī
hāmaka
Kāmaka/"
tāmaka
mātākai
ngeniwhero
paoe/S
kōpiko/k
whakamaua
paoi
paruparu
raupatutia
pimirumiru
tōpiki
pingawi
kōrapahia
kauwheke
taka/FUJVS
tātākau
puhoro
kerekerewai
take/U
tuhora
apatahi
pūtānguru
ngaruiti
whaihua/k
taki/FSM
hīteki
kaupoki
taupuka
ruturutua
tako/lka
tūngauru
tāmaramara
tuhoro
porotū
taku/hlkdj
mihingare
hotohoto
puano
nikora
puapuatai
whakamate/S
hokitū/F
pungata
rāwāhi
tautatia
tāwāhi
wāwāhi
tihotihoi
tuaiho
ngorungoru
kōarotia
paikaka
tirotiro/S
koikoiareke
whārite
hīnarunaru
roharohai
whakairotia
korohihī
kurutetete
mākutu
pokaitara
whakaratorato
tapuhitia/F
tīhauora
tūhauora
mohopererū
whakaetanga
āketa
tureture
huamo
popetea
titiwai
whatukuhu
kamehameha
māngōroa
hāwiniwini
tāwiniwini
whakahāngaitia
whakatāwāhii
mākuta
tākuta/e
konuuku
poua/W
huapapa
poue
pōreterete
kakao/F
huakaroro
kakai/SZ
tomotomo
whakapārure
tahitahi
hētia/F
kētia
Orotu
tunahou
kaipatuahi
whakaemia
tauihii
iranga
pōrewarewa
tangohia
ngongō
tīpau
Warirangi
kakau/F
koromemenge
toheriri
ahotakakame
taitaiāhenga
tīpao
raipo
kaiwhiu
hīpai
huiupoko
tūpai
warowaihā
matariki/F
hīpae
kūpae
tīpae
whakamāhoetia
whakawhitiwhitihia
oranga/UF
tongako
kōangiangi
kātete
mātete
pātete
humengā
unuunu
kōhurehure
tinitari
aropātia
whaowhia
nawhitanga
pōhēhētanga
manumea
koropaepae
uranga
tohapuru
kūkūpango
tupuheke/k
kōpiupiu
putaputa
mātāwero
tōkohi
topaki
pikopō
huare
puare/F
heruheru
upa/ZF
oatitia/F
tāwekatia
kirimōwaho
tākupu
whakahamama
katirere
puaru
papetia
wakareretai
rongotainui
iniki
hōkarikari
mangamangai
tōkarikari
kairite
atewheke
piahaere
ateate/k
pokere
tānekaha
tīpokaina
mohemohe
papamuri
huarākau
whakakairanu
apatari
atewheki
tākahakaha
tītīpōrangi
purapura-whetū
huapata
kōumuumu
whakamoritia
awakeo
kururemu
whāparo-tahi
kaurimarima
teparatia
tīmatatia
tūmatatia
hakituri
kakea
kōareare
pōareare
kōkōhuka
tīhahuhahu
hāparaparatia
parakaeto
tīwarawara
whakamaru/S
parakitihitia
hohonitia
pākuru
tākuru
papa/VYSF
Kuki/"
raiti
ūpokohue
pape/k
toitoi/F
niao
papi
auwhakāu
haukotingā
raita
hātepe
taikarekare
parakino
koekohe
hākure
whatārangi
puawe
whakatenetenea
mākura
pākura
pāuraura
papu
wa/jeba
anatape
hereimu
hāmipeka
we/hbi
hāurauri
paikare
wi
totokatia/F
tuwhatia
rīpekatia
epeepe
pūareare
tīareare/e
tīmatamata
huiroa
manahua
Moutere/"
pūhungahunga
kōuraura
takarangi
Hamaika
pirakaraka
tūāpae
kororoa
ngāwaritanga
tiwhatiwha
wawaroi
hāwareware
whakatāewa
aungarea
hākaritia
kākaritia
kōmukumuku
taparere
pātero
korokoroua
maro-kau
maruata
motukiwi
kautaka/a
pāteri
koekoe/FR
patuhuakita
kātere
kohungaiti
mātere
pātere
tātere
maiao
kauhua
kurumetometo
tukorou
rerehū
rētao
takoroa
kahui/Z
kaupoai
tokoroa
whēkerekere
wheowheoi
whakaetea
reihā
tahaahi
tora
anini
tautorotoroi
hikituri
konukōreko
tore
pakitau
tori
kema
ahitupoto
huata
waengarahi
toro/RSFU
kikimutu
puata
ōna/R
toru/VFMJUO
kemo
whaowiri
mahine/F
hauporo
kemu
mahina
whakatopai
kauangaroa
whakaaeaeai
tūmōhāhā
hokiwai
karapinepine
tairere
mahini
mimiretia
kōiheihe
mareikura
hākune
koitio
tonetone
whatapuaroa
haramaitia
korino
hōngī
kaiūkuii
kōngī
hukiora
okeoke
whaipua
whēwhī
inapō
āpititia
kakoa
ngutara
kopuangānga
maromaro
mangungutia
whakatemauī
pouritanga
hōngā
tōngā/F
Katatānga/"
maiheru
koekoea
whakarereketia
tāmomii
kehena
kōngū
Tai-tokerau
tarepō
matitia
aoake
tākuhu
tihewai
hōngē
wairaraua
kauwhitiwhiti
hautaka
whēwhē
māngoingoi
pāngoingoi
ngahungahua
whiriwhiria
kātene
mātene
pātene
wātene
kotikara
pākoukou
waikahu
ruawhetū
maiea
mokopeke
waata
kaunukunuku
pūtūmata
nahau
pūnaunau
kānawehi
kaiheke
tipuheke
toparere
hine-kaikōmako
kauaeroa
wahine/FV
mukimuki
wanawana
pūrato
kanae
hautahi
kaikawaua
whakaahuakētia
poupourere
tauoma
katikati
komamae
taurototauru
ihomatua
pīrata/F
pūrata
pakitea
moakirua
totokipio
totokipia
pōtikitiki
hautaia
puananī
tōngakingaki
nekehanga
pōwhiriwhiri
tōwhiriwhiri
pātehe
taritari-āwhā
patai
maiki
tama/U
whūrupēke
tame
torino
maika
tami
topitopi
iahiko
kerehunga
korohū
rorerau
kahika
matuawhāpuku
ararooau
hākuku
mākuku
mangarotia
nukenuke
kiwitaiki
tamu
kokotaiko
mātiatia
mahetau
mātakutaku
tohumātao
tūhinapō
ngāeroero
pahika
pānaunau
kanga/V
kōriwhai
tōriwhai
korotaiko
muremure
haupoto
tōkaritia
whetoko
takawarei
whetoki
hongonui
māwhatu
pāwhati
tāwhati/e
mahihi
kōnewa
hāwhato
nahea
Neporo
tauitanga
heheki
tutakangahau
roriki
taikaha
takapari
korihi
piripiri/F
kēkerepo
ngaukino
tautohetia
Taonenui
kikītara
Herawhatika
pāteke
kena
maihi/FU
parakipere
kene/G
maihe
māhitete
nōnaoake/l
okookotia
maiha
hūrapa
kūrapa
rīrapa
pāpāhaoa
whakanikoniko
keno
pikitia
teheke
pūhuruhuru
tunumanga
kenu
kuaka
tawāpou
maimoa/F
rakorako
rongoteka
kiritautohe
māhutonga
mākatia
nahenahe
noa/F
kuruhunga
takapapa
kautakoa
potikete
munamunamuna
Poutū/"
makokōrori
moko-tāpiri
patea
rāhiteke
tītongi
aranui
noi/FZ
ruaiti
tauerahia
whārōrō
kīnakinaki
takitakihaere
aumoana
whītikiria
nou/F
tumuringa
wairewa
aungāwari
rīpoata/S
pīraro
pūraro
ringiringihia
paranohi
tuaiti/e
tīrari
kōmihana
tīrare
maina/S
pūrara
tīrara
tūrara
ura/MRG
uaina
ūkaipō
ngeingei/F
ure/TS
ōmata
moutī
hurihurihia
uri/JV
kahikātoa/G
hanganoa
maremaretia
ngākau-kurī
kohimako
uru/Fak
Ngāitiria/"
āwhiwhiwhi
potarere
mētara
pētara
wētara
taikowhatu
houtapu
whāwhaiwhawhai
pūkorotia
hautapu
tekitekiteki
aumihia
koea
kuaha
ngingongingo
whakataukītia
aruarumia
hākuai
manukōrero
kotihewera
koeo
kania
keremutu
ropata
raupātia
patuheni
rarai/Z
pakimaero
para/YSFG
taramatanui
kuaira
pare/kW
tunoui
māwharu
tāwharu
pari/li
akuaku
whakawhenumia
paro/SFR
tana
hungangi
rarau/k
pāwhara
rāwhara
tāwhara
harapuka
pehapeha/F
tane
tupuhekea
paru/bc
patipati/F
tātākanga
pāwhare
Taupō-nui-a-Tia
papaioea
pūrama
tīrama
tūrama
koropungapunga
kopata
tāokii
wahangohi
kuana
tanu
hōnene
kanoi
kōnene
mōwahomōwaho
whakamōhinuti
mairo
kuanu
Hētame
kōroria
toherāoa
hoeha
maire/U
titikura
ukuahi
harangotengote
koikoipia
haonga
pēhiakura
hetiheti
hoihere
ohoeka
tūrākahatia
whatutoto
kaonge
wātaropa
tāorooroi
honihoni
mātāhauariki
unene
takaoriorii
ohorangi
whakamomoritia
amiami
pukumaire
hōngoingoi
Kuamu
werewerei
tiatia
whakawai/d
patoa
torongū
manuuku
kopare
kōnehu
mōnehu/e
papapānui
tōnehu
kopara
kīwhi
rīwhi/S
patou
kūparuparu
tūparuparu
huhunutia
ōngā
pūwhe
tokahuke
pīrahu
roaroa/FR
koroirangi
kakarewao
tote
iramoe
pūraho/j
taonga/S
tapaharakeke
paitiiti
tarawahatia
toti
ngao-pae
papaharakeke
kūrahi
pīrahi
whakapōtaetia
papatara
toto/k
ngerongero
ōngē
torotika/k
waonga
tīraha
tūraha
taupori
hepetema
papaihore
rurukutia
kōkōhau
wira
topapa
takitai
te-rā
āhiwahiwa
monemone
whakarataina
kākatai
riringitia
kōpenua
wiri/FTJ
hautaua
ngārahutaua
whaka-hī
tētahi
wētahi
whaea
Rakapuō
tāwhana/j
hawai
rueke
māwhane
keukeu/F
orokati
manahau
kopapa
whaitakunga
rekereke/FUG
tiieke
kuare
autōria
koropū
korōria/F
kuara
wharekōtore
hāpunapuna
kōwerowero
māpunapuna
kōpūtotara
tamoe
koropā
papamuka
pohau/S
huahou
tarāpua
kikapanui
takāpui
whaiwhaiā
napikena
whekowheko
whaititiri
nanatiria
hūrekereke
pūrekereke
pāhanahana
ohaki
pīraku
kautawa
whaki/Z
kōneke
pōneke
tōneke
puahou
ohaka
tautukui
whaka/d
huhi
āheahea
maremaretai
tīrake
iriiritia
taimau
niwaniwa
pīraka
porohau/d
kōpiupiua
tikoatua
heremaia
huhu
parenako
pūmatawai
inoka
pūkonohi
manarū
Panamā
pāuhutia
kaukauranga
kōwheuwheu
pītakatakaina
Rei
koutata
riaki
rorerore/F
wakahekerangi
pūreretā
korutunganga
maiti
hoera
riaka/F
tuwhiri
wheiroiroi
maita
pakitua
pēhinga
towhiro
tawhiri
korou-kore
ngohengohe
pikitua
kīwei
tīwei
tūwei
wetawetangū
katirehe
tapau
ōnewa
pākorako
whatutoro
kuawa
rotārū
tawhiro
ruirui/F
hinamoremore
rākautā
mutuwhenua
teteā/F
toetoe-mātā
whanewhane
nguhanguha
whakaratohia
pākākāpākaka
whaia/G
naonao/F
kokowhāwhā
hakuna
tamaire
taoi
hakune/F
kōkopuruao
tutumairekurai
hingonga
kaihūmarie
pohea
inoia
aritahi
horopū
pāpapakoura
waireka/F
hingongi
pikaokao
Rohe/"
Whaho
whakakāhorewā
kautara
makune
kāwhaki
poirewa
tāwhaki
karanaki
ōmahu
mehemea
kirikehua
rautamia
motumotu
rongotinui
kaimahipāmu
whakaaratia
mahonge
inohi
tawautia
hārato
tangiweto
manuwhiri
wārati
wharekohu
matiatia
kōngehengehe
hopetea
Mārata/"
mautaka
nahui
mōaniani
āiopīpī
kaimau
tōreretia
Whaoa
maimai
kōekoeko
tipakāpura
katania
moanu-waipu
whakataetaetia
amio/kd
putohe
tutohu
haumia-roa
tētē-kura
huripapa
pōuwhiwhi
pākōkō/F
tākōkō/F
whano/k
kuata
kūteretere
toua
hāraua
kātoretore
mātoretore
parohea
kōwhīwhiwhi
pōwhīwhiwhi
tameme
pirohea
moepuku
ika-roa
kepa
korokio
moakurarua
ā-kākā
tohenga/U
whana/ZF
Hakihea/"
kepe
hurikaikamo
Horomona
kororua
kūwao
autoia
wakatauā
putoki
hīwai
hūwai
kīwai
kume-ā-papa
kūwai
pīwai
pūwai
rīwai
rūwai
tīwai
tīwae
putoko
kapokapo
takuna
tāromiromi
toutoutia
wharewhare/k
koarea
tutoke
takune/ke
patui
tapumati
waikorohuhō
parataiao
hakekakeka
hemana
pohio
kahiwi/VU
pīkōkō
tutoko
patua/W
pahupahutia
porohete
kaukauria
whakatau-kī
huripara
arowhanonga
pohia
patutīkoka
pokihiwi
waikuratia
raruraru/F
hangongi
huripari
kaipēita
tahiti
kārawa
tārawa
takeketonga
rererua
nonahea
tahito
wawerukai
kōkorouri
kahiti
kārapu
haurarohauraro
hawhe
motu-o-nui
pahiwi
makuku
hameme
uta/k
pūpū-waitai
tawhiti/e
ute/F
kārapi
ramene
mahita
pakihiwi
pūahoaho
tawhito
tīahoaho
kārape
whakakite/S
tahiwi
whaupaku
hārapa
uto
huia/FS
mahiti
takuhe
pureureu
utu/k
whakarueruei
mōkinokino
korito
nanao
pōpōroroa
takarepatia
hukahuka/F
rarohau
tamaiti
hūngongoi
korite
taetia
korita
wharo/Z
ruawahia
rangiroro
kakāwariki
maruaia
Wharo/"
puaa
hohou
tūhura
maumaharatia
pokekore
pakuku
whare/SUF
nanau/F
toaii
horokio
puai
tupangarua
watakerehi
mongamonga
towene
whara/UYF
ārita
pangapanga
puao
tapia
whakapāhunutia
pāraro
tāraro
puau
hapainga
koeae
mārari/F
pata/h
rurutāiko
pīokeoke
mahira/S
pārare
pate
Tairana
pungatara
pārara
pungawerawera
whakapeka/e
pati/F
mahiri/F
puahau
whakapeke
timoriki
katau/Z
pato/d
koeau
tapa/hjiecalk
taetaeata
ineine/F
mōkutukutu
ruakākano
ipupene
patu/SWU
tongitongipia
hauōtekau
koriro
tapi/e
wharauwharau
kahukahu/F
hokai
karihaka
korire
totorowhiti
tūwaewae
oruōrua
hauota
manapau
ngakungaku
tapu/kF
karihikarihi
kauoti
koweka
pouwhakakikiwa
whakapahuhuti
maoka
orutoru
pungatoroa
kapetau
ripiripi/F
aihetia
hanina
pīāwai
pouāwai
tirohura
kanini
taihara
tapou
toihara/F
rūhume
haumaringi
pukapukamahi
auina
kākanapa
kopukopu
tātakutia
ngaongao
tētē-moroiti
whakatōreatia
kotiuru
mamauria
kawhiwhi
punuiarata
ā-whare
hūhunu
manini/i
tāwaewae
koripo
weeping
koripi
huahae
hiatohiatonga
takaro-ā-waho
koripa
nanea/F
pakarara
hauora/F
manapou
whakangunguti
kauoro
mātauria/F
mārama/F
tūhuna
huripaku
waetea
kōwaewae
paehunu
kōata
tūputuputu
tūtūmako
toiremi
tūarahia
whakapeto/S
tāranu
taratara/F
humea
hukitau
takaānini
romiromia
takutakutia
kārani
maoho
paekohu
whīnau
ōhia
katea/S
menene
etia
hamupirau
rarua/FU
parakore/F
witi
kārana
awakari
hārukiruki
puatāta
tihewera
toriri
nenene
tākiato
rerehape
āpōpō
pūtī
tītī/d
hūtō
matangi/j
porohanga
pāroherohe
tīpakipaki
tūpakipaki
waiwaitia
kaipare
rauhi/F
kākāmaroke
Newi
pokea/F
puawere
whati/ZU
kūtā
rūtā
whakamārietia
ōhou
rauha/k
whaiwhaikōrero
whata/SF
whāngaitanga
kārahu
rārahu
rōpepeke/F
tārahu
tūtū/F
taipūtia
kāraho
koeko
hāngorongoro
kiripūkahu
repetahuri
ruawāhia
tāngorongoro
pūtē
whatu/SU
raihana
tipatipa
rarikena
raumarire
koeke
nanenane
pārahi
rangiwhiti
tawiniwini
uhipuni
kamupeneheihana
kārahe
koeka
awai
aukaka
kāraha
pāraha
pāwharatia
rāwharatia
rauoro
rauangi
Pākaratēhi
rauora/F
whakamōrearea
kurapāpā
takapane
rauoa
toari
kōawa
awau
paetae
pūnenehu
riata
paetai
tatamai
aihau
takapani
kāmahunu
poutangata
rokiroki/F
panihi
haerēre
koha/FS
wakarakau
paetau
taetae/F
pukaha
kohe/K
pakūtia/F
pāraia
tāraia
tutūtia
kohi/k
kohewā
tahupokai
rauna
marae
koroingotia
rorehape
taitonga
tātakie
torohai
kohu/idk
pātaitia
tātaitia
pukahu
ekenga/F
anutai
kukaku
whakawhekei
marau/e
hūhuki
korihako
pūhuki
rukahu
paua/F
powhiri
katia/W
rōhoro
tōtōa
kūhuka
nanihi
pīhuka
pūhuka
rākaumatohi
whakangaotia
hākuwai
tōhora
manihi
taniko
kōhauhau
pōhauhau
whakawānga
kōtītiti
pohue
tātaritai
arohaki
inutai
kurīpākā
panihitia
kōnenehu
mōnenehu/F
hāraki
koehe
pāraki
tinana/FY
māhauhau
pāhauhau
katihinu
kōaro/e
tūtutupō
koeha
pārake
tārake
hokia/GF
tihetihetihe
aukaha
pokia
horahora
nohomā
whakahaua/k
kokororiki
koehu
maninohea
neneke
kōara
mākakauri
kororupe
kenehi
tataramoa
whakaatūria
pahupahu
tororē
nukaia
peneki
kūrarirari
paekoru
tāpōkere
tiakarete
tīrarirari
katoa/ZS
motuhake
pukaea
ohorere/e
toawharau
uhuuhuuhua
tārurerurei
maora
pongāihu
korowheowheo
rakamaomao
matanaa
matāwha/k
whakakorea
tiokareti
kōngahu
kinaki
inātahirā
koha-kī
kākahu-haehae
ewekuri
hinaki
kōwetewete
Āketina
whangaia
hokoi
horihoriwai
huarewarewa
minaka
tokatoka
māotaota
akaturihanga
hepetemamahuru
tāmatatia
rukea/F
āketina
werohia
tirohea
hinahina
inohinohi
piihi
whakahawe/k
tapawaru
kere/J
marea
puawerewere
takamiro
tinaku/F
keri/YS
pinaki
mātinitini
takamiri
koemi/F
kero
hikitia
hōhonu/F
Rauru/"
maopo
kōporokaiwhiri
pōporokaiwhiri
kawai/Zk
whakatangurui
whakawhāiti/k
kohai/k
tupurupuru
kohae
matatū
pupau
toati
puku-tawa
tauwheruru
tūruawe-pō
matatā
hanikura
kawau/S
karaepatia
kohau
nonoitanga
taupoki/F
matua-mauku
unahiroa
whakahinua
ehinu
kōanu
tāpekatia
raupo/k
paoapaoa
tātāeto
oruatanga
honae
tīkōpura
ponae
rangimarie
kōhakina
kahuōrangi
tonapuku
whitirua
poporokaiwhiri
ngirungiru
papatahi
paihana
peihana/J
kotiria
tauanga/F
arohata/k
rarotawake
otaota/S
penapena
tātāeko
huka/kihj
kōkihikokikoki
ārangi/Y
huke/k
haupōro
mātārere
ārika
huki/k
pāuātaha
kekerepō
kūtaitai
pītaitai/F
pūtaitai
ūranga/F
hikumārō
whakamāoritia
huahua/F
wai-whakaiho
koero/F
kanokanoā
haemanga
huku
tīhaehaea
koere/e
tārikai
tīkākātīkāka
koia/FV
mōaho
koera
tuiau
waeahia
hongi
wakarere/d
kōahi
pongi/F
puaheihei
tūmatapōngia
rorohuri
tirohia
hautaonga
honga/Y
marie/Y
koio/b
tīpatere
kōaha
pōaha
ponga
pukamahi
āwhionga
wai-whakaika
whakataetaei
kōharihari
takariri/F
tāuwhi
taurimatia
kōhengihengi
oraoraora
ruhi-te-rangi
hemiporohita
kātaitai
mariu/k
mātaitai/e
pātaitai
poipiripi
tātaitai
ngauraparapa
ōhua
whakakopatia
haunga/F
kohei
kōtaitai
iputā
maota
kawea
kaunga
tara/FUGVYS
paihamu
tekiona
tare/Fk
tīharahara
taketake/k
maunga/j
tari/FUT
tauonionii
ruarangi
paraharaha
pongipongi
harehare/G
paihama
mōhoku
nōhoku
taro/M
mōkito
pātaritia
tātaritia
taru
tatawhai
tāwekowekotia
whakapākehātia
takaripa
honea
takaripo
māhuri
tāhuri
rohetuku
kōhoka
tingongo
taunga/UWF
uaroa
pāhura
piira
kutoro
aniana
karani
taramu
whanaungatia
aniani
rarama
whakatae/d
rongotākāwiu
wakarewa
whakatao
anuhe
haranu
paramu
kōaka/F
uakuti
tikikiwi
raramu
maakato
makutu
whakanounou
whakatau/S
whakarongoatia
hūrokuroku/S
pūrokuroku
hukāpunga
tarāpunga
Pitikēne
nanua
Keimana
Parahi/"
korotiwha
autoru
koukouoro
makuta
aukatiaukati
hōmiromiro
kōmiromiro
huripokina
tāreperepe
karapoti
Marako
paunatia
humua
hātaretare
tātaretare
ōta
kahoteakahou
ōuenuku
Harataunga
paraoa
kokopaīa
ōti
uniana/S
roheroherohe
hangarite
kohia
ruamahu
manawapā
autangi
kaweamonga
ngoungou
parangēki
whakatoi
autope
tohuara
kānekeneke
kawiu
makuru/d
pānekeneke
akarewa
otirā
parana
tūmatarehurehu
whakapākekati
tawhioi
kōpekatia/F
hauauru
Iniani
kaiwhiore/e
muere
māhunu
pāhunu/F
parani
katatē
kawhi
karama
marautia
kawhe
makura
takarita
marama/F
rehareha
runga/UF
ināia-tata-nei
karamu
tuarāwharau
turuawai
ukauka
māhuna
raranu
tāhuna/G
āmenia
karatete
poniu
kōmarukomata
konurehu
toropapa
manakauri
taraia
takupe/F
whakapēa
naunau/R
ōnge
koreherehe
makakauri
roherohea
korikori/F
Ingarangi/"
pipine
paraha/k
rarahi/ZG
kikitori
aroarotea
pēwheatia
hamero/F
haraki
karake
tāhuhu
kōkiri/FSG
tāheiheitia
tōkiri
karaka
marake
taraha/k
honoa
tieki
penaroa
whetokoi
tarahi
tieke/F
taputere
aumihi
heihei
maraki
rarahu
pakura
Kura/"
manuhiri/F
paraka
takuru
karahi
pawa/Y
Kuri/"
whakakawaina
nihi
paraki
raraka
auarere
karaha
huruhuruwhika
kowera
takura
niho/l
tumatukuru
hokehoke
taraka
maraha
waraki
taupokitia
pātūpoho
karahu
maomao
karawhiti
pipiha/i
raraku
kūwata
pūtikitia
tīwata
whāō/F
pitopito
tūpikitia
taitōkai
kokau
tioreore
Huiterangi
karamata
kōwhatu
pōwhatu
karawhiua
hunangāmoho
pourangi
mauki
pōwhata
mauka
pipiko
Apa
marautaka
pokororo
mauku
Uhipeketane
kanukanu
katipō
hinātore
pinātore
hīnohinohi
pāhuki
pīnohinohi
tiehe
kākaramū
mānawanawa
mokamoka/F
pāhuka
tāhuka
torotora
pinātoro
Kamerūna
koroātito
torotoro/F
tūtohua
pōkino
whētui
kokotiia
tōkini
kumea
karohia
hīwawā
angawaho
parakoka
tānikoniko
parakoko
kotipū
tūkairiri
Monokōria
haukiore
tūtae-kēhua
kete
uarua
keti
koutou
kauwharangi
kōawheawhe
keto
kūwawa/F
pīwawa
topenga/U
awaiho
pohotea
temara
whētero
ketu/G
toutou
whakaorangia
hōkioi
wiwi/i
pūhauiti
pūkanekane
apaapatū
kaea/U
ēwhea
pihipihi/G
pōtoketoke
mauhi
reneti
whakatīkai
nui/OYGVFERC
Rongowhakaata
kaeo
toroiū
apai
peneti
weha
haumakōroa
wehe/Fk
rangiwhāwhā
arakore
tuarangi
wehi/FW
kōkihi
mōkihi/F
parakuihitia
pōkihi
pāikeike
katoapeke
kawekawe/ki
whakatakaotia
maniua
ngitatia/F
taitakotoi
maraea
tiemi
aukati/k
tangonoa
whaipō
hinamoki
hahanitia
heneti
pepenua
kūtorotia
taihana
taratahi
tāikarehā
teihana
wūruheti
rikarika/F
kōpūngāwha
kumikumi
neneti
hukāwhatu
pūngāwhā
kukari
angawaka
Tūwaru/"
horohoromia
hakihaki/Y
kōmakohua
māhoe-porou
manira
hume/F
tiriwātia
horopito
pūwaro
hēnimita
meneti
humi
pīwari/F
pinati
hūware
kūware/e
pākakatia
whakakakātia
humu/W
pākanikani
tīwara
kaitiakimoni
whewhei
koka/SV
whetito
mānoenoe
raunui
koke/i
puea
maunu/e
koki/F
tahimaro
korohea
hukapapatia
araputa
whakamori/k
koko/FV
pūwhenua
tūwhenua
pakinia
tungongo
werokui
ēhara
pōwhara
raukura
tahapounamu
tōwhare
whakautu/S
aurei/F
maukoro
kōreperepe
pukumahara
tuae
aparau
kōtaretare
whakatinanati
pāhaotia
tuao
pōkiki
kohue
tuau
kokio
kohua
tata/FUR
tui-ihu
tiere
kutekute
tate
huakare
pepamingo
tāwhenua
ākarana
matini
pākohikohi
tato
houtia/F
ngāherehere
tamitāmia
kiriwetia
pirititia
hōnekeneke
kōnekeneke
whakanukua
tōpunitia
pioke
matuamatua
tukaru
pioka
ponui
koropewa
raupāpapa
rarurarutia
unua
pukaro
pōwhenua
pukaru
whakauru/S
kikiwhara
māmāngi
whaikōrerotia
ngētehi
Tōpūtanga
koropepe
kāwhatuwhatu
kēkereū
kokoi
patorongu
whiringa/S
naakahi
nakanaka
utu-huamoni
mauri/UO
tīwani
kokoa
whakarukerukei
perehina
maure
tomokanga
tūreiti
patatai
mauru/F
makeretia/F
kupae
Kirikiriroa/"
whaihuawhaihua
hinapa
tuiti
āmai/F
noema
patatini
huuria
tokorangi
pūrangiaho
purepure
uatini
kaupapa-ā-tau
tumuwae
tūmataiti
hāparapara
kāparapara
whakamamaetia
pūwaho
rakatūwhenua
matoreha
tīwī
Wīwī/"
hīwanawana
roromi
tīwanawana
uhono
kerepinepine
koroni
konae/k
weia
kīwaha
kūwaha
pūwaha
tīwaha
roherohe/ek
pākokekoke
korona
tahirapa
whitihoro
maupu
poro-ngaua
tūwā
konau
toromi/e
makawhiu
matike
matika/F
kōmāmā
popouri
matiko
tīwē
tūwē
pūwaia
potae
auroa
warawaraki
katihi
kauae-tehe
pekengohe
huna/k
patiki/l
inarā
karapoia
hune
muhua
patiko
potau
korohuhū/Y
matihe/e
whekī-kōhunga
Kongo
ritani
keoiri
hunu
kūpiapia
konga
taihoropī
koropiu
tīraweke
Ratina/"
tapikitia
tututupo
auētia
kaikaiwaiū
rainatia
tetehe
mānukaroa
tetehi
tiomimi
koropio
tihoi/F
toronu
apera
Reuniona
takiritia
nawea
tūwaka
horomi
pirau/SF
whakamaori
pīwekeweke
pūwekeweke
puremu
torona
hakunehakurā
hāpiapia
tāpiapia
tāwhirikaro
kōwhaki
pūpūtangi-tama
teteka
ahaaha/F
taua/FUGRYS
teteke
kongahu
mauti
tututuru
hawenea
konei
mangenge
maute
taui/FU
hitaka
pupuni/GF
pahoho/F
whakawā/S
moihi
tupuna
pūrikiriki
whakatauki
tikitū
raumoa
takitū/M
haukorehaukori
hikupeke
kahoho
whakaaitotia
kōraherahe
koroko
porohe/F
pioro
tukinga
pōwhiwhiwhiwhi
koroke
puakaito
roroha
piori
hiore
kangaia
koroka
koroputaputa
whetiko
Ara
kutuhori
panaena
tatua-whara
tautuhia/F
pōrakaraka
pūrerehua
torohe
mangō-ripi
pūwetoweto
ikawhakawera
pouwhiwhi
takimanawa
toromokaina
moroko
maro-whaiapu
maruaroa
moroki/F
pupuha
whakawāteatia
tāingoingo
parata/F
pōauautia
pupuhi/S
hītokitoki
tokopūhāi
āuriuri
hāwato
taua-a-poke
tūmatahuki
parate
tāmautia
kōpukupuku
papahewa
pōtetetepoti
rarata/F
tūpoupoutia
karawa/Z
houhoutia/F
tarata
hangahuru
hāwata
āmio/k
korotiwhatia
whekaro
haukore
haupunu
teriteri
aparua
raumahehe
roroku/e
haukori
whakararau
horoia
pupuke/F
tupuku
Hui
taunakihia
hāraunga
karati/m
whakaaroarotia
karate
mohowao
toropana
taokete
pūwhatawhata
rarawe/F
houpuni
whakawarewarea
whakawheauau
whangarima
kopeū
tarawa/T
weiweia
hauarea
wāwaua
āwhata
tāruketāruke
turehu
papakiore
matamatarongō
ngotangota
remurere
āwhato
matatouatia
whakatekatia
kauāwhīwhiwhi
ngao-tū
ruawhetu
tohihīi
whakamoamoatia
wakatara
karaua
taitāhae
haukopa
kāniwha/F
maraua
tākotokoto
aumiro
pureke
huaota/S
kurehe
raumaewa
tohuako
whāngaia
matapōrehu
paniaku
harare
karari/m
kipakipa
hangaia
haumia
kautangatanga
hingaia
hongaia
karara
kurehu
makoakoa
marare
māwhaiwhai
tāwhaiwhai
marara/F
mangumangu
karamanu
mātititi
hauwhenua
rahurahu
reperepe/S
marari/m
arakōpae
karapaina
rarapi
pākēkē
tūtae-tara
Pipiri/"
tarapu/k
aurehu
tākehia
whakamāmā/e
koma/k
katiao
pūwaikura
rarapa/X
pōkēkē
kome
amuamu
komi
pikopewa
tereputia
Hiria
uarapa
komo/k
koropae
kahurakiraki
parakiwai
whakamahurutia
heitiki
huaora
riroriro
puketūrua
kakarangū
karapi
whakararea
pūkauwae
kūkuruwhetū
niki
Rarawa/"
kūmuri
pūmuri
karapa/G
rāpoutia
anoano
niko/F
paratawai
kōparapara
manomano
kouarea
karapu
whakamaimoatia
kamupūtu
iwirau
tōririki
tuohu/k
rāwaru/S
tāwaru
paekirikiri
parara
wāwaro
parare
paraumuparauri
tanukui
parari
tukurere
māenene
tāwari
hāware/F
pūkēkē
tāware
hangariki
Taiwana/"
hākoakoa
kaipāwe
tāwara/F
hīrawea
kōhutuhutu
pōhutuhutu
tarare
piroa
haukoti/k
rorea
takaokeoke
whakawahatanga
rararu
titihea
pahuiakaroa
hōngahōnga
hirou
tukatuka
kuekuea
tāingo
kohuinga
matikao/e
Whātua
manako-uri
Poutū-te-rangi
wakataua
hōngoi
orotā
purimau
hakanga
kāinga/F
tāinga
whāwhāria
whātōtōi
rimurehia
pūmāhu
whakaahurutia
roopu
mukua
upane
poapoa
pohokura
katipuhuhi
renarena
mōmotu
tātaraheke
pipiro
taumau/e
pūmāota
tāoruoru
marangai/F
pungarehu
tuoma
mirohia
turai
rorokua
kaurukiruki
waruwaru/a
kewa/F
awherotia
pepehatū
hurutete
rorokui
aiao
koroai
taupiri
kōngio
tīkoakoa
tikoi
puāwaitia
kororī
ekieki
huarere/G
tūpāpaku
upekokawa
kaha/VSRF
haringa
Pōngia/"
takamua
pakapakapāka
hiringa
kahi/GZ
tarawewehi
turaturaina
pūoruoru
korowhana
maikara
kaho/F
weka/O
mātiketike
moiti
upokokawa
kahu/jdk
nōnapō
kahautea
awahou
tahataha
tamahou
kororā
weko
kāwana/e
whananga
kokaupara
whakatakupea
pū-tōtō
weku/F
roria
tūrurui
pare-kawariki
tuoro
waewaekōtuku
paenehua
huarepe
maumau
tanehu-rangi
atuapīkoikoi
hupa
mohunu
tuora
harakoakoa
whākoma
hupe
kaikahu
kakanga
mōtītia/F
meroiti
tinaa
miroiti
naumai
moroiti
korongenge
whakaumu/e
rimua
inaoakewake
rōrōwa
wharenui
pātitotito
rāwaho
tāwaho
taringa-hoiho
matawai
kona/k
ripia
wharekura
puha/k
koheriki
āraitanga
koni
houmāpara
roroi
pāwaha
tarapauahi
tāwaha
turei/Z
whakamāori/S
hēanga
puhi/U
Roroa/"
wēanga
kanikanitia
kono
kiritata
koritawa
rīngitia
reretuanui
tunaeke
konu
raupine
Tiamahīria
Kiripati/"
āmua
autetaranga
ruwao
pōngahangaha
riha
wahiieroa
takatātai
tāwaia
karinga
katātā
turuturuturu
keringa
tawa/FJ
papatuhituhi
rihi
tinga/ZR
ūiraira
koringo
tawe
kūmararaunui
konui
tuopu
popotai
tāmarutia
inawakewake
ripoi/S
rakamao
kaupēhia
huarewa
mihikore
pōkaiaka
topea
rūnangatia
taimate
akatea
whāronatanga
ruaruaruarua
toromiro
ahitereiri
whanawhana
māakoako
manokiro
mātangata
patiti/U
haratūtanga
pūmuka
tākahikahi
whakaratrata
koroiko
kiritara
pūioio
tukatukai
kōmore
pūtakawai
uhikura
rauhuka
koropehu
haurapatia
hororē
kirikēhua
Ahapaiāna
whakaangatia
mutumutu/U
māwake
tinei/S
kiriūka
tāwaka
Ati
touwhero
hūpirau
Whangārei-terenga-paraoa
pirimia
raoriki
pakihore
mirimeta
pakihora
kiritapu
matiti/F
taukoru
ngawhere/F
tauwhaiwhaii
kongakonga
tāparataparahi
kiokio-tūpari
howha
karangahape
tango-tū
kohuki/FG
kohuke
pākaiahi
turia
kohuka
rauhuia
taukoro
torohī/S
toriura
pakimeka
kāniuniu
hikuwaru
kohuku
tōtōara
hōngai
whānakohia
pohuka
tuota
katira
popotea
matire
tapotui
kōtetetete
matira
raekihi
rahoto
tītītai
hurinoa
huanga
aweawe/F
horohoroi
kaio
torohū/F
Takapuna
topii
tororire
matiri
huangi
Mārahina
kohuhu/F
uraurakina
topia
huango
kotao
aweko
koropeke/S
tāhapatū
hakarameta
wharawhara/S
muanga
horoika
koropeka
aweke/e
nihinihi
torohē
ehuna
turoa
mōmona/e
pūhā-pororua
papatākau
puanga/U
hetera
kotau
paraparahanga
awha
turou
awhe/dki
pūrangatia
heteri
awhi/UF
puango/F
taumarumaru
upokotiketike
porotu
whakarua/S
katipa
makanga
tuangi
kokoeka
paningutu
rorotu
wakamoe
puputa
Raki/"
whakapīi
whiriwhiringa
āhukahuka
uriuri/V
piripono
ropiropi/F
matipo
pānuituku
korote
mararatanga
maro-huka
hamanga-rau
kamoriki
inohitia
iwikaha
korota
kokoraho/S
puia/W
puputu
kōwhiringa
tapatoru
taukaikaii
pūwharaeka
inaoake/l
aitia
tetepe
huhutitia
hahore/e
akerautaki
kahore/U
kuputi
pūpango
tōpāparutōpara
hitara
kaupāparu
kahora
mangamutu
whakatina/k
kahotea
iwingohe/k
whetowheto
mahore
ōramarama
tungehei
monipuka
patangaroa
koroua
mahora
whāwhāpū
pūtenetene
rutua
kaupāpari
kōriwhariwha
kurutetia
mitara
popotia
tīmaramara
Tenemaka
hokioi
pūeaea
papakura
kotokoto
maringi/e
pureti
korokekoroke
taraimea
horore
rahope
petera
Heikere
ngeningeni
tūhoehoe
tae/hmk
whakawheauaui
tah
koteo
tai/kfjmbd
oneone
tono-kore
whakawheauaua
taha-pounamu
ruwha
tao/ka
kotea
tetere/F
weteri
kiore/GS
tau/dhema
whakamenetia
atamai
roropi
kanono
katakata
hakorukorutia
papakupu
kanone
mehamehatia
pokotiwha
mangaia
tūpanae
haumua
tōhito/U
hoehoe/F
kaihaeremotokā
kauaemuri
hakihakiā
kōhiti
mōhiti
tarangārara
pahora
apitiria
mōnaroa
manono
Norowe
tōhita
kāmuri
pahore
papakupa
tāmuri
awahae
hāmure
tāmure
koropi
kāmura
Pāmura/"
whakatika/S
whakahauraro
topatopa/F
horopi
takaniti
tahora
kirea
koropa
ripua
aupuru
pitawai
whakatiko/k
awahau
tāngutu
kīanō
motuoruhi
titipou
tahoro
pirituku
pōpokorua
atua/FS
parangetungetu
rorohī
tumuwhenua
akahu
porori
kupupa
kaitipu
mahutatia
ngāiropi
papakingaro
akatorotoro
kohikohi/k
pokiha
torore
ngohiwe
tiriwā/S
aurere/ke
rahokoroheke
whaiwhaia
kapowai/F
ngāruerue
wharenga
piripoho
pupure
poukoki
hikanui
korowhiu
rorohū
pupuri/S
pūpū-tātara
purepo
panoni
kuwaha
kākaramea
tawhiwhi
kiriārahi
hāmumu
pōkākā
pupuru/Y
tupure
kōpūpūtai
kōhiwi/e
remuremu
whātau
kohuai
kokihi
turepo
korowhio
tanoni
kotia
kurepe/F
papa-tākiri
whātai
atiraukawa
auwaha/S
pākatokato
whātae
hurepo
pākākā
auwahi
kemokemo
tuāhine
mokihi
ohia
rukiruki
nonoi/F
tanoia
titarakura
āianei
hura/GF
tatauranga
rūritia
hure
awere/e
whakahohe
tanoii
hīrairaka
huri/kaj
pīrairaka
tīrairaka
herekore
whakatokarai
paranokenoke
purere
hōripiripi
Pēnina/"
Hakaroa
hineatauira
manoku
kauhoetia
manutāiko
ēnaka
akepiro
huru/klj
kutukutu-ahi
hakatautauria
kauwhatu
kopa/FG
pākauroharoha
kope
panoho
pūtinitinitia
whae
kopi/F
pūkākā
tīkākā
mingoi
whai/GRYZ
takokitia
parorea
manoko/a
whao/SZ
poarū
whakahoki/S
kauwhata/F
turua/Z
kopu
tororua
hauāuki
whau/AZ
korokī
pūpū-tarakihi
kanohi/e
ngeangea
muhumuhua
nini
heketoro
panoko
ranuranu
mokamokai
pēniho
paerīni
koroneihana
pōhiri
pārongo
tautāwhi/e
hāronga
tēnihi
whakapē
taopīpī
kaipāho
tōhira
kuraituhi
manohi
rōrōai
tōrōai
kakanui
rurerure
whakaimuimu
whakapū
whakapiatatia
piuta
whakapā/S
manapori
tatūi
tutūi
toropā
kōpeti/F
pekauru
whakaohoria
kokoputuna
korokē
rākaihuru
kowae
whakapī/k
katikīhama
pukauri
pangoungou
pāhorotia
repehia
kaikawe
mātorotia
moko-pirirakau
nōnakuara
retikeo
tītohuka
tūtata
whakakahatia
airiwhi
haumakāroa
takaiapu
roiata
whakatipu/S
mānihira
tawai-kakako
kaweneti
paekiri
piupiua
Iharaira/"
patapata
taiohou
taputaweke
whaiwhairoroai
tāepa
whakahotu
penepura
whakaitatia
ārohi
whāereere
pīnaunauhea
koiata
aitua
awhio
rapahuki
mamaetanga
haurangi/F
takamori
kōhinu
mōhinu/F
māioio
ōkerehā
wakamau
whakatiri/S
koareare
whaihangatia
kaka/VYSJUF
kōhine
kake/kd
tuanui/FS
māero
kaki/U
māere
tāere
poukopu
hītawe
koikara
pāera
tāera
kaku/k
porohā
rapuara
taupiko
wene/F
pūtawa
rūtawa
taimaha/F
tairoa
poapoa-tautaua
titikau
weni
toimaha
tēparakoroihe
tītapu
wenu
kōpepe
maruatata
tupapaku
kenehuru
takatakāpo
ngaupaepae
pihongi
titikai
tapuaka
tūāumu
haeana
kōtipatipa
kōhihi
tōhihi
tipuaki
whakarea/e
patakaroa
harakuku
kotētē
kutētē
nōnoketia
patētē
upokorokoro
hikohiko
koroiti
waoriki
anuanu/e
aūhunga
pūhunga
tauwaretauware
tūhunga
āe
wāe
kāi/k
Kāi/"
kaikape
māi
hītengi
taraheke
tītengi/e
tūtengi
mātītore
huanui
katatai
parahuka
kāo
pāo
rāo
kutāi
parāi
tōāi
wawāi
kaikapo
pīnonotia
puka/hl
takarore
āu/k
māu
nāu
tāu/GU
wāu
atua-kūmara
puke/FVS
whakaparatītia
kāpunipuni
pāpunipuni
tētē-wai
tōperi
hinapōuri
ngoikore/F
kōpere/S
rōpere
arikirangi
pae-kawau
ākahukahu
Ruanui
hītari
pītari
Tīpūti
tītari/k
toronaihi
wharehere
puku/RUFVGS
tāwakawaka
kōwaowaotia
hītara
mītara
pītara
pūtara
Tirinaki-Tōpako
tītara
tūtara/F
Penehūera/"
hopehope
tauronaronai
rohutu
pātengitengi
koroire
rika/F
kokonata
whakahora/k
rauhuru
tākawea
whāronatia
monomonoa
Matau-a-Māui
riki/GRZ
kokonati
whengoki
umauma
whakahoro
pūtakutaku
kiritaki
kōhiku
rurukuina
karakahia
whakatūāteai
tukukitanga
whakahinumanga
hauāuru
kahu-tāniko
pōrarurarua
roimata
kaitiritiri
Tāmanuhiri
mōhiki/S
parahuhu
Wairoa
reoreoā
karainaga
kotua
manoao
kenekene
hihipopokera
urutā
kaainga
hakikoko
mōtorotia
arowā
pingao
hūtoi
pītoi
pūtoi
tītoi
ā-hae
hihipopokero
koronuke
matihao
papangarua
rōwairowau
pakiwaru
pingau
Awa
akuakutia
pūtoa
māukuuku
araroa
hītamo
hukatū
hāmenetia
kohura
pakiwara
whakarau/ei
motutaha
whārikitia
kāehe
māehe
tikauka
kaiwhakatāpoi
tūpererū
Ītari
whakarāpopotanga
kāeaea
kōpenu
tītama
ihuoneone
tākirirangiātea
whakoti
whakamuri
piwatawata
tāepaepai
porihawa
mākututia
whakaipoipo
parahunu
neherā
tāinatia
aranekeneke
koritaka
konautia
kiokio/d
kiritahi
paengao
matihoi
Hūtane
mounutoto
toke-piripiri
toutouwai
haeretia/F
hikareti
ihiihi/F
kūtia
pūtia
nipono
hauāurumā-raki
paparonaki
torokikii
māturuturu
whainiho
hāpaitanga
heuheu/Y
taeaka
manawarū
huamoa
takaoraorai
tuuta
owhaowha
kōrapurapu
angarite
pūtahoro
kaikaiārure
kereeme
natihau
ewaro
tūtārerei
reretawa
heinga/F
mataahura
hūpirimi
pāeko/F
raukopi
whakatauiratia
motunau
konuoi
toukohi
pūtahi/e
māeke
muriope
pāeke
hikumutu
tātakimauri
papararo
potopoto
whakapakaritia
rītaha
tītaha/FJ
raupōtaranga
wahapūwahapū
keketuwai
taraūmoe
motatau
poirawhi
maenēne
matatau
āhuru/F
huti/k
tātāhoata
reinga/F
hutu
whakahauoratia
ketuketu
whāura/G
kora/S
mouki
para-whakawai
titia/J
hakikau
pakihau
kore/FS
whakapakotia
kopenu
poutāpeta
kori/F
ruwahine
kuramatanui
kōpurepure
whakamemeha
koro/Fk
materoto/e
mutua/F
koru/e
mouku
ripoii
tuha
whekewheke
tākurukurui
mae
nipa
pōpōtia
mai/Ud
pūpū-rore
neinei/F
tuhi/YSGU
hokirua/F
tītei
tūtei/S
horomata/F
mao/k
nipi
kītea
pūtea
mau/Fk
whakamaiorotia
tapukara
hīmoemoehīnaki
tāpokopoko
kōpeke/F
tōpeke
kowri
hītako
whakamemeke
kōpeka/F
tōpeka
potango
akatōtara
pītaki
rūtaki
tūtaki/eb
Rakiura
whakawhēauau
pūtake/j
hipoki
pouwhakatipua
hītaka
rītaka
tītaka
tūtaka
Rehuānia
kākawariki
ōrongonui
kakīroa
hukipā
kapewhiti
tuatakā
kaeaea/Z
raukoti
whiwhitatia
tīpūnu
konikoni
araarai
tupehau
tāuriuri
rākaitanga
kaihanga
konuke
mawhiti
kōkoputuna
konuka/F
pōuriuri
hemipukenga
peruperu
kairau/e
taiapure
pirinoapirinoa
pūngitangita
pātukitukia
whakaoraoratia
tipoko
tukuwaru
matuatanga/F
auātu
paranitia
puakanga/F
tūrutu
naenaemoko
pu-harakeke
pānuitanga
mahitihitihi
mākahitia
tiwai
Ngāti/"
tiāti
kokiro
rangitoto
Uri-o-Hau
atāta
tupopoto
hākarameta
hītau
ngauhuri
pītau/F
pūtau
turorii
kōhiwihiwi
pīpīwai
kopeke
kūtao
pihiringa
pūtao
tarorii
whakaarotia
hukarere
aramatā
riparipa/U
hanehane
kūtai
pūtai
tītai
tūtai/k
topeha/e
ratapiki
whakaohititia
tōroatia
tūtae
kōwakawaka
pīkaokao
tīkaokao
whakaepaepatia
ngāue/J
tau-ā-ira
kama/SZ
Waitaha
hātata
kame/S
mātata
pātata
tātata
mōhanihani
tito-o-moe-wai
kami
nāianei
opeti/F
kamo/YSZ
kōpenupenu
haumāuiui
kamu/k
whārewa
hikawai
kōkohurangi
tukikore
pātaua
wepu
tete-whero
tīkanga
ateraukawa
āmikumiku
tonotono/S
pawaiwhakarua
tohu-ā-kuputi
whakarāpopotoa
akatotara
hīnota
pakokotia/F
utiutia
piritau
pūtahitia
tiopara
tūpahupahu
makariri
kāpūngāwhā
katiraukawa
kurawhero
raritia
tunuhuruhuru
huriwai
pākehakeha
hurianō
maire-taiki
raumaroke
pakorotia
whakapokoa
rokihau
whakakōruatia
mairehau
tuawhenua
huawehe
kōkōhiko
manako-tea
akerautangi
Kūweiti/"
tarekatia
hariharitae
matipou
pōpōtai
houhoupounamu
Metoroporitana
pikihia/F
kaunihera/S
tuia/R
whakahaumatua
Rātapu/"
ākiri/S
pōkurukuru
rehunanu
mouri
pōtikī
haipū
poutiriao
inukorokoro
rima/VUO
kōhengi
rehitatia
ngatīngātoro
pākehā/FS
Pākehā/"
tākapua
titihawa
arewhana
whāronawhārona
pātapa
haurārangi
taipū/F
takatua
kaiakakaiaka
manawapou
pua-rangitoto
ararau
waipū
whiowhiotia
pūruru
rūruru
tūruru
rimu
tea/JMFGV
hirikakā
pukatea
waipē
whakaipoina
tōpāparu
tei
huahuaki
tātākinoi
kautāhoe
kōmutumutu
hamaruru
teo/F
arāra
whāra
karauria
moeone
rata-piki
taipō
hukātai
tapātai
mairehu
makahuri
hātepea
hāwerewere
tāwerewere
umaraha
whakarīrāi
ētahi
takiwātaihemahema
arahi/S
urukati
waipō
motuaruhi
tūātau
haurongo
kuihana
pātari/F
tātari/e
mairehe
hātare
tātare/F
nohoutu
pāwhatiwhati
whakaiwikorea
kātara
mātara
pātara
tātara
kōngangengange
Whakatōhea
paritea
mataiapo
hukareka
pumahara
whakakāpuratia
papatūānuku
tamōi
totōi
araoa
pūohorere
wairua/F
kōtitititi
houhoue
rāitahirā
hao-o-rua
houhoua
hangarau/S
koromutu
mataiawa
tokarārangi
waimāori
arero-parera
ātutetute
whakamahineti
toreakura
tiāmu
tūtae-wheke
akakaikūkū
kamareihana
pō-mariko
ākina
arana
maro-waero
tukemata
kana/VGR
kōroto
mōroto
pōroto
kumangakai
tiwha/k
rakorakoa
kane
harapaki
kani/m
tiopati
tūākura
iaia-roro
kano/i
whakateteretia
awamate
kanu
kuikuinga
kokotipū
tamutamu
hiawero
kārawarawatia
mōtītī
mangō-taiari
patohe
kōmanawa
ngārehu
pātītī
amāna
Irāna
omāna
rorowhenua
tūātea
rukutanga
pānohonga
waeruru
hēmanawa/F
nahonaho
matoko
arero-kuri
taitakoto
arahīkoi
pūwharetāiko
matohu
ūpanepane
ngaweki
kanohi-aua
tukurangi
kahurapa
tupuranga/F
whaikīngi
katohe/F
kiwikiwi
ratoka
tapepai
hohoupu
katoha
kāeaeatia
roangaru
tūmatatenga
hātana
rātana
tātana
matohe
matoha
mātāhehe
pekepekekiore
ruritai
taratahitia
kiripōhatu
paetakū
matohi
tūpurupuru
puritia
kirokarāme
witau
kota
riritai
maiorohea
whea
kōnati
Mehiko/"
turekore
wōnati
ātiutiu
kote
pūhoromi
ngāoraora
puna/kj
pūmanawa
rūruhi
tūruhi
koti/k
pune/kj
whei/F
kōnata
mirione
ahāha
apāha
pureitia
puni/RUF
miriona
wheo/k
papahīti
pīnono
ārotia
Awhekenetāna
nira
araro/Y
kurikuri
kauaerunga
pātukituki/k
haeata/e
arara
tūpakarearea
kātahi
rātahi
inekounga
ngutuawa
harikaka
pēretia
ināia
kūtetetia
whakatūoitia
kātaha
tatanga
korowhitiwhiti
reretahi
ringakaute
paewīra
kōrope
kiritōpuni
rino/FJ
tatangi
ngitangita
pīngohengohe
kauhoro
tatango
tōīa
kakawai
whakahoatia
ankīe
kakariki
apakura
pātokatoka
meake
romahā
unenei
tātaia
tatātia
rongomau
inenga
rongorongo
takirā
tākongakonga
whakamārama/S
hakurara
hīnohi
pīnohi
tīnohi
kumekumea/U
hauātiu
matamau
tapātiu
waiatatia
Irāki
whāki/k
pāhengihengi
tāhengihengi
tumoto
meāke
tapepei
rōroro
akāka
takapapaa
nehenehe/F
rongomai
tekapepa
kōrori
pōrori/F
tōrori
pātatapātata
whakahokika
werewere/F
tiketiketanga
tātaku
makumaku
mahurutanga
wawatatia
kiriwai
Arawa/"
tararaui
tōnapi
mātaki/S
pātaki
tātaki/e
paopaoa
tūmanako
aihe
pēkerapu
korotuohu
paopaoe
aihi
mina-auahimina
pātaka
rātaka
tātaka/FJ
wātaka
kiriora
arotau
maukura
ngarongaro
kirioro
tāmenei
tamarua
raungaiti
ngāeo
tātairongo
wehike
tāihii
rongotaka
papamahi
orotau
takatau
kaoa
whāea
ararua
kakano
kakani/e
pakiwaha
minenga/F
tīrangotīrango
wera/YFU
tauhoro
pūnoke
tineitinei
weratanga
were
kūpapapapa
pōnitanita
pirikōti
wereweti
weri/TF
paeara
Kerenāra
toroeke
upokotiti
wero/a
tārutu/e
monomono
irarua
weru/U
kātuarehe
takaore
urikore
kārikihāura
mānukanuka
whakawehia
koreture
paearu
haihana
raurekau/F
kōwerewere
ōmutuwhenua
haupirau
arata
rekoreko
whakahōtaetaea
tarearera
hungarei
pekaputa
herewini
petipeti
kahu-kiwi
maireire
ahaturuaahau
tītupui
whakapōhehe
hikareia/e
poniponi
koua
autatia
patakakā
arorawa
pāhakehake
tītongia
auwahiroa
putawētā
puaretanga
ropeti/F
taumutu
okaka
atuatāpiko
ratarata/F
tamuninga
hipora
paerutu
āheihei
kiporo
tuke
kakama
pāwhakarua
tuki/FS
ketuketua
makama
paparahi
kakamu
moromoroiti
whaiāipo
kānoti
tuku/VSU
rarautia
hāpāhi
hopeta
tōrohi
koropūpū
pāpāho
houama
kōrohe
mōrohe
pōrohe/F
tōrohe
mātāhere
pokiwaka
korakora/F
pōtatutatu
apiapi
hikitahi
takaia
ngaiore
kauhautanga
kōnani
nihowera
oweni
pātaipātai
motu-o-rui
pakaha
kakako
angaangamate
kakaki
pukakaho
Pūwawau
mohimohia
kōkēi
orea
kākarepō
pōroia
kakaka
kārupe
takaha/k
kowhiti
makaka/F
takahe/k
uakaha
Whutuna
peita/S
takahi/V
tauwhāingai
whakapaea/k
kōngutu
pakaka
tikoaka
kakaho
horahanga
kakahi/Y
pakake
tūhonohono
kopere
muriwai
wenewenewenea
kakaha
rinorino
toritea
kurahaupō
pouahi
pōnaho
takaka
Ōtepoti
emiemi
Whatikana
aramona
kakahu/Z
takaki
koperu
manguāwai
pūtinitini
wheketere
pouahu
hāruru
māruru
nohoanga
pāruru
tāruru
whakapuoro
mohuahua
tōmiti/k
ōtepoti
kapititia
pōraruraru
pirīhimana
kōroke
pouaka
patotuhi/S
niumōnia
puiakina
wairanu
kārure
pakokori
pārure/k
tārure
wherā
eiei
kakapowai
whakakorongata
wherū/FU
kouaha
wheterotero
keonga
makaia
pouako
tarawhata
pēheatia
matapeke
putuputu
whakamatakutia
kapa/Zj
kekerewai/F
mahuemahue
matakūrae
kape/kj
tarawhatu
okana
pītawitawi
kapi/F
āwhā
kapo/k
whakamahau
kuhuana
kapu/bdk
Kahungunu
raorao
whakakopaina
whakangungu/S
whetauwhetau
turewhiti
pīrahirahi
kōnohinohi
toperu
māmāika
nekenekehia
ikamoana
matemate/F
kāpuhipuhi
tāpuhipuhi
kāhekoheko
neihana
pāhekoheko
hūngorungoru
kōpurea
pūngorungoru
pakungaroa
topere
rōnaki/F
mōrihariha
epereri
pourērere
pihapiha/i
putaiao
haukume
tahurihia
Ukareina
tautimai
whakakakaratia
kautowhai
kiripiro
pakikau
korari-tuauru
haukuru
pākirakira
taopaka
tautauwhea
patatō
patatī
rekoata
rikoata
tōronga
haukura
mea
tawhera
tetēā/F
ngātata
houkura/e
tokotokohau
auauauau
whakaoioia
kautowhau
pupu
arahāmoa
mei/k
tuwhera/F
tuarā-wharau
niti/S
tawhero
hārakiraki
kaiōtita
mokoweri
pakokepakoke
pōnguru
ripa/Fk
wharerangi
nonotitia
orotanga
titihaoa
hakahaka/F
ripi
kotuku
mangō-taniwha
rukurukui
orotangi
tuamatangi
ripo
hautūtanga
ngākihi
orohaurua
paepaetoto
patatē
pōngihauihi
wakakopia
kōmiro
taekatāekaeka
patoti
kōmiri
koroī
patoto
tutukiwi
haumāruru
mahinahina
pōrutua
utiuti/k
tūnihia
kōhangatara
tūtae-atua
kohukihukia
meihana
whakakoretia
horomatua
katote
poumuri
uruuru/F
whakatāupei
nohinohi
pareaku
mangō-hapū
tuāporo
ngārahu-tatawa
pukapuku
weritai
whakahuka
tatakī
mōhiotia/F
mamina
tāorotia
katariana
piriona
pukapuka
pukarātaka
tupatupa
toroī
matoru
hangatītī
rīrīwai
rawemākoi
katore
kōngunu
parawhenua
pararaihe
kakatarahaere
pararaiha
āpurua
matore
ngawhātia
matora/F
rauuira
awanga
matoro
tāruke/k
weta
hoamahi
ōmeka
pakawai
wete/k
memene
kiritoi
tararuatia
kōpakopako
weti/m
pukawae
takahuria
hīnakipōuri
pūtehue
weto/F
kotikotia
maihamo
tairaki
takahurii
mārinorino
mikimiki
Puwatawata
kororipa
kororipo
otātare
whātare
tawheta
tōmina
weherua/e
tuātara
waea
ritamano
kawatakawata
ngututawa
puihīhi
tapekei
wenewenei
kaitahaumu
koehuehu
kauangāwai
kōtore-maunga
maiorooro
haupārua
huamanu
tipareonui
tūmatohi
rehita/e
heamana
huritau
ramataiaho
waepere
inoitia
taipōuri
huritao
pūhutihuti
taopū
uatoru
mātahetahe
toka-a-nuku
taparima
hokona
takamuri
taunahua/F
whakakōtuatia
kokona
tuma/F
paepaekaiawhā
kokekoke
putaina/F
tume
horokiwa
matangurunguru
kerokero
waewaeroa
papawhenua
taipatua
tumu/YF
tāraitārai
kohukihuki
riringihia
whakahauātia
whakakitekite
takupetia
pūhakaina
tītakaina
pīoraora/F
tia/Z
whakakukūtia
tie
tamahine
whakamenomeno
paparahua
tio/JF
wawewawe
papangarongaro
Whakatāne
tiu
mātakataka
kerengeo
tamaroa
mōtorotoro
wai-pāta
paekawau
whakatōhuatanga
tāhaetia
ngenengene
kokomo/k
hāmumumumu
koromuku
whaikiko
tāweweke
poporohe
tātarakihi
tokona/U
mangatawhiti
whakamāhukihuki
whangaono
noenoe
motarua
āraitia
takarure/e
kuhikuhiwaka
memeha/e
miruwaiwai
kahakore/ke
pukepoto
koromuka
wiriwiriwiri
kōpehupehu
tāwhawhe
takaāwhio
punawētā
ngātahi
whakapati/k
whewhe/T
pahananui
kāreturetu
penehīni
pārīrā
tungāne
nepinepi
waipehiwaipiro
whakahuri
hākekeke
kara/gk
kokoki
pakaua
kare
pokohi
karekare/F
pakaue
kari/YU
arikinui
kirimōhinu
pūkarukaru
rangitawhiti
karo/SZ
rārāpiri
oana
whakawhānuitia
karu/S
papanape
tekau/F
tītokoe
taramārō
ipuheri
whutupōro
rērētawa
piriote
iakawe
koromāungaunga
inakoā
piriota
koangaumu
kōpūrehe
kakawe
perei
kakawa/Z
herea
makawe
perea
takata
kairāmua
minene
ikamaru
kokohu
porapora
whēwhe
pihere
tiheru
kuatene
ngaeki
kuku-moe-toka
kakato
maneatanga
uhikoko
pōhēhētia/F
kakati
tūruawaenga-pō
penina
pouata
ngaeke/F
kiritea
kakata/Z
inonoti/e
māniania
pouwhanga
akaaka
tūruawaenga
hatarei
ririwai
uakawa
urūru-whenua
whia
ngaeretia
pura/G
ruanuku
hukeke
makato
makati
pure/mkd
turorohu
urutau/F
puri/ek
raumutu
makihea
whio/id
ākuanei
mōniania
pōniania
tūāpaka
pawhera
toetoe-rākau
tuna/S
hākui
karekawa
kakarawera
whiu/FkJ
puwhero
pehupehu
puru/UF
Kehitāna
mākekehu
kōwhai-kura
kurawakapeki
tāngōngō
pawhero
puwhere
hauroa
tātarākura
pīkauria
kohakore
kaungaroa
tunu
hapahapai
okea
rire
maenene
pikitoto
kakaro
rāmemene/F
pukeko
riri/FTS
whakapunia
kakari/e
rawharawha
pāngarau
hakari
hūmekemeke
kakare
tūmekemeke
mauroa/k
riro/ak
kakara/F
huamata
peniho
makara
matuku-kāka
kakaru
tanewhai
makaro
rauroa/ZF
hikitorea
kōera
ruatanga
whakahauhau/S
hoahoaina
mimiramimire
arutau
takakino
whakaparu
nohotahitanga
takapa
takotako
tūhikihiki
nihoroa
tineia
haroharo
kiritau
kauanuanu
kōwhekowheko
heoti
tukupapa
takapo
kopaepae
kōtututia
kakapo/k
pūpū-waharoa
kakapi
māngaingai
moenga
tarioii
kokoea
tereaku
whirowhiro/U
kakape/Z
karekata
kakapa/F
kiritai
hūngoingoi
tīngoingoi
kakapu
kamuhia
kūwharuwharu
matapō/e
keakea
whakanaonga
katinara
pakara
toenga
ūkareinga
pakare
takamoritia
pineke/F
tauria/F
touapo
rūrūtake
pakari/F
whēkite
huakanga
tētēaweka
pakaru
porokawa
taiwhanaunga
ngoiongoiro
tukupara
wāwautia
takaro
hipohipo
ipupara
kikawarunga
nōema
tūāpana
matapā
pūkaitia
makatea
huruhuruhika
kōpētia
pamaioro
Kākāriki/"
whiriwhiritia
pākorokoro
takawai
kokopiīi
tī-awe
whakaataria
parawhewhe
tātariheko
tātāhautatahe
pouaru
taikōwhatu
iokerewai
rāwairawaka
toreanu
ātute
hemiwarea
parepare/k
hangaruru
whakapūmahara
atiutiu
makihoi
puwheto/F
ruru-tāiko
arapiki
rehuwhāereere
kānihinihi
kōtakataka
konewha
rākaitia/F
ngateri
ngenimā
kōwhangatara
mātāpunenga
netipōro
kauria/F
kaumoana
kakamoe
kunāwheke/F
tiriwae
angamate
hauaitu
mauria
pōkaitia
pōkekeao
tongamumuhu
huripokia
ngutu-nui
tariwai
muritea
perehunga
awanui
toriwai
apoapo
paratupeka
tunewhai
whairepo
pekepoho
pāeketeke
kōpakina
hapawene
whakamātuatia
whakangāriro
kohetetia
kōheriheri
wharengaro
kapamuri
tāruatārua
toheroa
niwa
tara-koekoeā
taurei
parangaukino
angaora
kapuni
inanga-pōriro
kiriroto
takaahuareka
whakaawatia
whārituai
kahuara
ripoinga
ānewanewa/F
meingatia
Niu
pāhehaheha
pōkaimiro
kāhawai
neha
pūpūtarakihi
kōhuruhuru
pōhuruhuru
nehi
tapureka
tuwheke
tīkarotia
hōkete
mōkete
tākou
nehu/FVY
tōrangapū/S
pipihore
hokohoko/US
whakarauhitia
rauaruhe
mākoi
whiona
tāngongangonga
tutāhuna
kurutohitohi
whakapekaina
hākoa
Kākoa/"
kareni
heuea
toromoka
haeretahi
karena
whakapae/S
paremo
hurimau
kōeke
tōeke
pakanga
pekanga
Weera
haureo
tūāpapa
whakapai/S
karurupeke
kūngongingongi
tāngahangaha
tengi/G
maurea
muritai
rangitupu
herehere/k
neineikura
pongaponga
tenga/F
huritua
ouritia
haumotu
Tūhourangi
ōtita/e
toetoe-rautahi
retireti/S
kairorowhare
tohuāki
makitaunutia
kuai
manawa-ahi
wehea/U
pākia/F
tuwhena
kuao/U
raurau/i
pūngaiwerewere
parahunuhunu
tuwhene
pouwhakakiwa
kuau
merana
kata/Zk
kōkewa
onionitia
Aitanga
kati/k
pokapokai
taharaki/G
turupepekei
kato/XZ
hamiti
taiwaru
hapuka
kōkōtaua
tenea
matekiri/F
wewe
pokepoke/S
whakakotititia
meramera
onekaha
kapuka/Z
hoawhawhai
kōurapaka
honiara
Mareia/"
hapuku
motutoke/F
napuka
tapuhi/F
waha/jl
houhunga
matāhura
mātātuhi
herua
wahi/F
kukurerewai
tapuku
taumautia
horomatanga
taurumarumaki
whakanonoia
ngerengere/G
waho/F
haeanatia
wahu
pūāhuru
tapuka
tūāhuru
takawarenga
tapuke
īhi
ūhi
hauhunga
paipai/F
hetarua
kareko
hīpaina
whakatūtū/b
parehe
taurikura
whakangeongeo
kanewai
puta/kF
whainatia
papakitia
pareho
taipai
tōkere
namīpia
tarehe
Mataora
mekuri
kirikōpuni
whakawhenua
tupa
rākei/e
whiukē
tupe/Fk
kimikimi
putu/UF
utouto
timata
makipae
whakawhārangi/e
hautakū
pukuaroha
karehe
Koru-Kākoa
harakukutia
kareha
pukawanui
tāneāwai
pararaihatia
pareko
rita
tupu/kbd
wehewehe/ek
tareka
inamoki
rite/FkU
tokotu
mokokairau
whērā
patopatohia
whekawheka
hikirangi
whakatamarahi
kororiko
memea
pūangi
umeretia
tekotekopia
kāneihana
rito
mataroa
whērū
hīanga/J
kīanga
rīanga
rūanga
tīanga/Z
kōkōtaia
tātātuma
kawerapa
poko-kōhua
ruturutu
taranata
kokoto
pōrewakohu
kokoti/k
kokote
whanganga
kokota
peraka
pūtihitihi
minamina-auahi
teraku
ikatere
makerewhatu
kawekawea
nenewha
waengapū
kēkerewai/F
pakaiwai
Taupō/"
marama-whiti
rūrūtainai
kōpapakopako
arahura
īngoa
whīkoi
kīato
rekanga
hakamoe
korotore
pokanoa
ātārangi/e
kurārangi
oīate
whēkiki
tarutaru
pūata
Amerika
pōkeno
pakipaki
rotten
mumuhau
tāwhitia/U
tōuwhai
turikākoa
wainatia
manaeka
Whakahōrite
āpotoro
kukumomo
pekepekepeke
pākau/j
rākau/SFY
tākau
kokoro
kautārere
Kamapōtia
kokori
tōkena
wānanga/e
tāhaetanga
mākai
pākai
rākai/SF
tākai
turikōkā
korerehu
mohokeo
piritawa
naupiro
puruhekaheka
tohu-ā-kupu
wai-ū
kokoru/e
parukore
mokoro
takihī
mokori
Aupōuri
ōhoro
kaua/k
tungoungou
ūngia
pātaitaitia
kaue
pirinoa
pōpōpōpō
riringa
tapuae
aokoro
kareretia
kaui/Z
taungatau
kerekerematātu
haupū
riringi
mōkehu
tupana/e
Anakora/"
anganga
mauhuri
takaruha
tiputipu
wakatō
taupū
mokopu
rakurakutia
wenite
māreherehe
kokopi
mātātupu
papaunguungu
taupā/e
tohorā
pūpūraupō
aupaki/S
kokopa
waia/FG
meihatia
raupā
teiteiteihana
kirimau
makauri
pārekareka
kokopu
kōukauka
maatene
momotuhi
rawerawehoi
tūngāwirii
kohakoha
takatūria
whakiwhaki
waiu/F
Ekuatoa/"
penihana
pōngaretō
onerere
papakirango
kōiraira
akomanga
kaoriki
whetete
kioriki
hawaiki-pepeke
tirihoui
tūapa
raupō/F
raupī/S
ākahukahuakāka
kapekapetā
tūtaumaha
ākoro
kōkeko
pōteretere
meroriki
tākarui
wekea
opeope
hōkeke
kōkeke
pōkeke
riua/FZ
tōkeke/F
rukaruka
hōkeka
pōkeka
matihetia
horuhoru
koauau
pīari
tete-pango
tīari
tūpātiu
pakiwaitara
ōhona
hūare
kiriuka
kūare/e
pūare
tīare
honitehono
kareao
nauhuri
whakamāramati
whakakōmātia
whetero
karaitiana
hauhuku
keria
makuhane
pūteapūtea
pīhangaiti
pūhangaiti
whiwhinga/F
pukeru
atarau
rangahautanga
takerehāia
whakahāere
tāwewetia
kiriuhi
pūngahungahu
haurua/F
tarapūremu
mekemeke/FS
takatū/F
haurui
takanga/F
kōhukihuki
mōhukihuki
moemoe/F
tokanga
takatā/S
hinuhinu/F
maurua
tukanga
whakaeatia
aokatoa
tuhituhia
kunikuni
ūhanga
taki-o-autahi
kānataraki/S
mihinare
kāewaewa
māngengenge
tāewaewa
kānataraka
notingitingi
wae/OS
keroa
kōpātia
pakirau
totoireka
wai/adgc
kowhiu
wao/F
wakatinei
tīkorikorii
pūharakeke
tengitengi
tōrinotia
māitiiti
pāitiiti
wau
māhitihiti
hekekaro
tuturu-pourewa
taungatia
patunga
rowhea
Taikarowākia
hōpīpī
kōpīpī
tōpīpī
whakakoaka
whakawheoi
pūanu
kōrito
māhī
pāhī
pahohoraka
pōrito
takatāpui
wāhī
papakōura
putunga/F
taringa/F
kāhō
kaitakune
tāpīpī
tiringa
Hōrite/"
whakahuatia
makahinga
kaiwhakatūtū
rīana
hūpirau-ririki
hāhā/F
mororiki
ōhoku
karuparera
mākarokaro
ngūngū/F
tākarokaro
māhū
mokowāmokowā
penupenu
tāhū
tūngapahi
māhē
wakaranga
arāwai
puāwai/e
ruāwai
kōhurekōhurea
makorepe
rikiroa
watawata
ikiikitia
morimoria
uauatanga
ohua
tipuranga/F
matatiti
tūahu/F
torirehe
taikareha
Hingapora
kūaho
pūaho
tūaho/F
toitoiakewa
pūahi
tatahai
kōpūtoitoi
retihi
kūaha
pūaha
hopukanga
manakore
pakatiti
kitema
kowhea
hengihengi
pukumahi
kōmahimahi
pīataata
pūataata
paretoki
kōratarata
tura/GZ
ture/TF
tatauria/F
whaitaua
tohirere
turi/F
maangi
nuitia
pīmirumiru
uiuitanga
reporepo
mākūkū/F
pākūkū/F
kaingaāwha
turu/F
hawahawai
kōputuputu
kōripo
pūkakī
mitimitia
raukatauri
whaiwhai/U
kaipōti
karaponia
rereangi
hakuwai
hōripi
kōripi
ngongangonga
rukutia
puwherowhero
hikuwai
manawa-whenua
hamupaku
neke/FUZO
atapō
hauhuri
neki
aukatia
pūkakā
aukatie
neko
kawana/e
kākākura
tarawāhi
kai-parapara
whanowhanoā
hīako
wāhitau
kōataata
whakawhere/k
mawana
pūniho
keuea
kōreherehe
tōreherehe
iorangi
irikura
tukipū/e
wheteke
mārārara
haputa
kīaka
kūaka
tīaka
tūhoropunga
kaputi
atamarama
kōriro
pōriro
hākaroa
takanoa
tapuwa
whakatatatia
patahua
pākoikoi
poururu/F
rāwakiwaki
hōriri
kōriri
nenenenei
tōriri
wheuwheu
kōtengitengi
mōtengitengi
putupooro
kōrire
mēpihi
tōrire/e
purini
uatahai
aratakina
pāpakiuma
whakaaroaro
hahaetia
mohani
kowhao
Papura
parete
kowhai
pareti
orapito
panewai
tapuwae-kōtuku
tōngakengake
karewa
whiriwhiri/FS
waiwaha
kāpātau
oīearia
marewa
tarete
popohau
kukuwha/e
mānawatanga
menēne
aromahana/F
tanumanga
ūpoko/F
tāporetia
hareto
houweretia
kapura
mauherehere
aohamo
tarewa
Whakaoriori
kawa/eY
oneharuru
kawe/ek
hapuru
karetu
wharemoa
rehurehu/F
warewa
horokukū
kerēme
ārahirahitia
wawana
pūpū-karekawa
mīkoikoi
pīkoikoi
pohane/F
kurupopo
turihi
tetei
haranga
Hire
atarua
kehokeho
piripiriwhata
Hiri/"
tiritiri/k
tetea
whakaweti/S
whiore/S
huranga
apuapu
takakore
huarahi
takararārautau
waka/USG
naanaa
haukōeoeo
hāungaunga
karero
kāungaunga
māungaunga
whitireia
whakaupaupa
karere
hokomirimiri
irapiko
karera
rawaho
marere
kōrino/F
tōrino
kawaka/S
waku
kehokeko
mawake
nawaki
rerekākara
ngāwari/F
hōa/k
tātākaitaua
wawahi
pāpātea
ringawera
tūturui
hōe
ōi
pōi
tōi
pokotaringa
whakakahaina
ngoingoiwaha
ngārā/S
anganui
hōu/U
kohake
mōu/k
nōu
ōu
rawaka/F
tōu
tarepa
kohaka
rawake
tiutiukata
tūtakarerewa
tawaka
mātorutoru
tawake
matūniho
tawaki
ariari/k
taiwha/k
karepe
maniheko
karepa
korakiraki
kukuweu
hawaii
paparawhi
poikurukuru
koroingoingo
karepu
mohaha
tohake
pukahoata
korohuhu
nawaia
kaikaiā
kawekaweau
parera
whakamāmātia
komarohi
toa/kl
toropeke
hohaia
pātutuki
toe/F
toi/j
hariutu
karanga/e
perapu
rehe/G
kauwakakauwati
too
rakaina/F
rehi
tarere
karangi
tou
whakawhānautia
kerangi
whekopō
reho
rehu/YTSFG
toiemi
kōruruku
patangatanga
whakaaetia
Rēkohu
pūtōrino
kotipūtia
akiraho
rarerare
houtāwere
aromatawai
āpōtoro
pupūtanga
tutūtanga
hōtēra
mōtēra
ohooho/F
perara
matuku-nuia
inakuanei
tapawhā
tupata
Porirua
ranuawatea
whakarewhai
tātārākau
kōwenewene
tōwenewene
peraro
māharaharatia
ōpurepureopuru
peru-kōkako
toatoa/F
kōriki
rōriki/F
tōriki
kurutete/k
ukuia
konakona
pukutaeore
Haunui-a-Pāpārangi
kueo
taputini
whetū/d
tutungi
penapoto
tīpoupou
tūpoupou
tukirae
paritū
whetē/F
kukuwai
porotītīwai
makihaere
raupeka/F
pūngoru
tākiritāne
ikiiki/e
whakaoati/S
huaroa
aupatu
umikia
kauhure
ikarangi
oruorua
panako-te-ao
kauhuri
māriretanga
takakī
akapirita
oati/F
pīngore
ngongi
whetō/U
paopao
pūtangitangi
utuutu/UF
ngongo/RF
ngonga
auporotia
ngonge
pīngirungiru
kupare
ongaonga/F
remuroa
rimuroa
koroiwairarapa
pouhiko
pūtāruru
maruwehi
puaroa/F
wenewene/F
parekoritawa
huarapa
poropititia
kōkoromuka
kuparu
nanatitia
tipihauraro
hāupaupa
kahekahe
whitianuanu
puatara
tuaroa
hapahapa
takaipuni
kauneke
whaiawe
rarauhe
whaiawa
auparu
komutumutu
matatika
ngaukinotia
pīrangitia
waiwai/GYF
tuhiaturangi
tahiwehewehe
kōpiripiria
tāwhiwhitia
hiahiatia
kopekope
pakaihi
tuta
tumurua
tute
whakaturea
hauroki
pokirua
ponaturi
pūnitangita
tāhuhunu
papmahi
riterite/UF
kaupararā
pupara
tutu/ak
kūreperepe
koropana
pupare
whaitiripā
uhinga
takutai
noatia/F
pūmamao
whinga/T
tupara
whewhera
mōatūtu
tupare
tuitui/k
tukuoru
tupari
kaiakopono
tukuoro
rangatiratanga
reia/F
rohekuru
tāpetupetui
maranga/W
inaki/F
kaitaraiwa
kawereo
āhuatia
inake
anake
kaupararī
inaka
pīnekeneke
pokaina
takawiri
kaiwai
whaiara
nakunaku
wāwāwāwā
whaiaro/G
pae/hjbdl
pohutukawa
pai/Fkj
whakaahuatia
hāriata
māngēngenge
teketeketekehī
pao/d
pau/kF
upokomārō
kukarou
taraute
tīngohi
whakawātia
whāpiri
onepunga
aoatea
pūngohe
ringiringi
whaiapu
whakaponohia
orowaru
takahurihuri
rinokita
aira
puku-tawai
maranea
humenga
whakaapaaparia
mangā-kati-ao
tuaritia
wetito
pūkōnohinohi
tamomo
whakahohetia
hahohaho
kaupapataka
kohekohea
tuwerewere
pītongitongi
Kaiwaewae
inaho
hānihi
kānihi
mānihi
pānihi
wānihi
aukumea
ihowaka
hēneti
pēneti
rēneti
tēneti
Wēneti
anahe
mātotoru/e
taeturi
tēnete
apua
inaha
tēneta
pūkatakata
tīkatakata
kanakanaia
raiwhara
Murihiku
tāwheowheo
Maniapoto
kautahanga
ahitaitai
pūtutu
tūtutu
tākarotia
akawhero
kawerai
puataua
eweewe/i
whakarahitia
horoeka
motopaika
haika
haunene
toatoatoa
whakapono/e
anaoa
totorewa
kākariki
takiroa
parauki
pāhohoro
tarawē
Arāpia
unahiro
whangai
pongakawa
whakapōkāka
ruatara
hanekeria
harirau
whakanokenoke
kotopihi
kaikokoti
inana
anana
auporoa
kiringutu
ūrurangi
kātoatoa
tewha/G
Tihi/i
iaia-manawa
whakapotoa
hāngungu
kamenga
pāngungu
wetekina
papahiko
tāniko
taramea
tatautanga
tāpuketia
tāpuatāpua
haukōpata
ruatapu/F
rakiraki
tarakupenga
moemoeā
popohue
pūtanetane
tīpoti
kitera
mīharotia
kirupa
pūwētoto
nukuwai
paihe
pūtaihinu
kiwakiwa
whakaawea
ruaahuri
kāmehameha
whakapoko
totorere
kaituitui
āpitihana
arawai
kōmurumuru
nene/FY
kainoho
wheunu
tītupu
tūtae-kōau
tuturiwhati
pāpāuku
tūpoua
tātonga
Uri
kōparea
peke-pakihiwi
turihunga
oroa
whaitake
iuriti
tarikupenga
Uru
wheranu/F
oroi
kurakura/Y
pōutouto
tawatu
tunewha
Haina/"
haina/fe
whekorii
aurite
kōwhio
paina
ngakoa
uropi
kaiapona
mehameha/F
whatianga
parahako/F
wawata
tukuturi
pāpunia
anaru
hinonga
pohata
rūhāruai
tūturu/F
wheorooro
tukitukia
āriponga
paraumu
wea/S
kōpukapuka
āwhio/J
horetātā
whitianga
hītekiteki
huarau
wheuhi
kawata
papahinu
titere
haumangōroa
hawato
wei
tūturi
apiapiāpiha
hokotoru
whakapoto/k
whakahorihoria
akakārena
pohatu
puahinahina
pōnīnī
rokirokia/F
whāpiko
tautūtakitakii
weu
rōrātia/F
whakatimanatia
opeopea
waewae-koukou
hakataka
hākinakina
mākinakina
pākinakina
hāriana
pērātia
tāriana
āperira
pākūwhā/F
pākī
ahurewa
hautanga/F
wheuka
hokokuku
murimate
kohatu
parauri/F
taraupiri
tānamata
tīkokotīkopa
hawara
mawaru
tāminaia
kākā/YS
mākā
pākā
pīpīauroa
wetea
haware
kawari
hiawaero
taramoa
mākū/F
tūturutanga
roau/F
huripa
motuhenga
paetuki
pōhewa
pākē
kanekanea
nōnamata
huripi
turamoe
kawaru
marakuha
wana/k
mangō-tara
tuturupourewa
tīporo
tūporo
tihokoi
pakakū
wani/k
auwehi
pūtumu
raurarahi/Z
pouhawaiki
hoa-whawhai
tīpore
tūpore
pairi
whakarekea
pūtūtae-whetū
pakakā
kohara
taitara
haira
karumanu
tatariheko
mangō-ururoa
nēnene
tōtoto
maahi
pāpāuma
pāiti
wāiti
puriri
mātakitia
pakakē
tāite
kōtiritiri
matāmura
nōwhea
kinonga
takahitanga
memenge
pōnitiniti
āwheo
parakuihi
pātōtō
whakapopo
moa/F
āwhea
moe/GF
tūtuna
hikutau
aturere
moi/F
kōheru
hīramuramu
wāiua
touhinu
hohapa
taitapu
whakapūia
kamokamo
whakataumiro
karatī
pākūhā/S
mou/U
kōheri
ututau/k
inati/F
haupoi
pukuwai
huapī
kohapa
pūpūtaraki
taitapa
hōhere
karaone
kēnehi
kōhere
tēnehi
waeture
paipa/S
tāmanga-kōtore
iwinoho
pūpūoraupō
wawaro
āwhinatia
whakapōauau
ngakia/k
konana
porotiti/e
tawari
petapeta
whenuatū
rawaru
wawara
rāpunga/U
tra
maupoi
takahirii
konanu
tukutuku
ponapona/US
aupounamu
reka/YFGU
kōhutahutu
koiraka
reke/FU
mānatunatu
hopohopo
kākāwairiki
maunene
takaina/F
pirorehe
tikaina/F
kōpata
poharu
reko/FO
tōpata
murikōkai
murukōkai
tohari
emere
ngoengoe
tīkokekoke
tūpono/e
umere/e
whakanawenawetia
parahuarahi
aperikota
hitahita
matua-kore
amoko
mangaeka
kōwhau
tīpona
whakarongo/S
kawenata
kahu-koka
paratinaku
ngāeheehe
kōwhao/W
mānihera
amoka
motu-o-ruhi
hoatutia
kaitukuwira
ngūpara
atutai
kōritawa
kōwhai
koroheihei
māipi
tōngāmimi
taukumekumetia
puipuiaki
kaurori
kenokeno
hokataka
huawaere
kāwatawata
papakaka
pikopiko
ahuone
mōunutia
pēneki
tēneki
āwhai
kuha
meameahau
taupiripirii
kuhi
pirihoanga
aitu
pūpoho
angai
pepepora
raupiu
ruarua/GR
pāpapa-kōura
Haiti
whakatauirati
whakatamatamai
kuhu/k
hikumaro
ponaia
pāiru
taeke
taitata
tahutahu/S
tepetepe
tōtoru
hinaonga
hūtuki
tūtuki/e
taeka
tāiro
paeturi
ronaia/F
maaro
manauhea
kukutia
mōtoro
kōkopara
miha/F
pāiri
tāiri/F
whakatīwhara
maara
mākōwaro
mihi/SF
paitu
kōtore
kakatupari
tāwhangawhanga
tamawahine
whakaatatia
ngaringari
etokohinu
koiero
patotara
harapere
amoho
kakapō
konaki
kōhaihao
auahimina
taihauāuru
tūwhangawhanga
kōhoperoa
kōpapa
konaka
tiokatia
arotake/k
Maikoronihia
taumataua
kōrepetia
aroara
pātatara
tūāwhiorangi
maohotia
pokowhiwhi
aroaro/j
hohuhohu
kōmemememe
murimanu
taikākā
konaho
kaitātai
tīwherawhera
tūwherawhera
amokoa
pakauapakaua
huarua
uruururoroa
āhana
mātānawe
oramauri
tīpoko
tūmoremore
rorokore
kōparu
tarauho
hīpoki
hūpoki
kautorohi
tūpoki
whengowhengo
para-karaka
pakuwha
kaiau
tīpoka
kōpari/F
ngārahutanga
tūtūtūtūtū
kōpare
mātakina
tātakina
tūturutia/F
hōpara/S
kōpara
tahiuru
kanekane
whakahokihokia
maawe
ngongohau
kapikapi
kāwekaweka
hangaraumatapihi
tāima
takaāwhioi
kapohia
hōkio
tōkio
moko-tā
tawheratoru
pāinu
kaihaumi
Mutunga
kōtonu
wheteiteii
atiki
kiripā
tūpanapana
kōrihirihi
paekete
pōrihirihi
tōkia/F
kōhamuhamu
pūtatara
ahirore
raurenga
reirio
tīahoi
toiera
tenenga
rauroha
aniroro
kaitorohi
tupakihi
hakakao
pōhitia
hututawai
pāina
rāina
tāina
wāina
nepi
tohutaka
wewei
kirikotea
atawhaitia
pokepokea
kōheke
tauhenatauhena
hakuturi
taiākotikotia
akewharangi
whakakuenetia
hūpekepeke
rorowhio
raupeti
mātengatenga
whewheia
hākirikiri
pākirikiri
tākirikiri
wekuwekua
whakahuenetia
ngawhingawhi
tarutawhiti
whewheii
naminami/F
tūtakina
ngeki
taramamanga
tēpatia
hukumaro
tāpoto
tūākaha
waitara/F
wekaweka
whakanao/S
tāiho
Ngāi/"
poāi
whāi/k
kaitukituki
tahae
tāratī
atiia
māihi
pāihi
rāihi
pūmātauranga
kāihe
māihe
rāihe
naupea
maata
mōtohe
tāiha
kairangi/Q
paeangaanga
taraumu
āhaku
uruhi/SF
ngungu/F
paparanga/F
whakamine
kōpani
whakatakohei
kataina
taiharataihara
whakatapua
hōpane
paparangi
karapiti
tūtokotia
kirikiti
kōpana
tōpana/e
pūrourou
taupae
tūrourou
Moriori
pāpoua
tauwharewharei
kīkīporo
māngiongio
tāikai
turiwetautaui
horipū
takamingomingo
huripā
kōkei
papapuka
nohopuku
reirei
arotara
hakipēke
mokoā
nukarau
takahui/d
mahinga
piakaroa
muriroa
whakaupatia
kereama
taero
onekōkopu
kōritorito
matamātāmata
ngehi
ahu-rua
ihonga/F
ngaiō/e
taparuru
whakatekotekoi
ngehe/F
Manetera
uruwhetū
taere
waowao
tānahia
koekokoeko
taera
tāiko
pirirangi
māturu/e
mokopuna
kirikiri/SVG
kōnatunatu
tōpaha
hamarara
tāiki
mataiti
mātāwaenga
hihiratia
kāike
pāike
kikumutu
kitaitai
hōtoke
kāika
kūmarahou
māika
paoke/S
tāturi
pūkōrero-kohi
hāture
hurirapa
ngaingai/R
paoka
taituarā
ingoa/FO
angoa
parawhakawai
haupae
rōautuki
koukoupara
kāpuatanga
hāpopo
kaupae
huirapa
whenuamea
atoatotia
whēuriuri
ngutungutu/h
hamore
taraipiunara
kirirua
makoako
pūhakehake
tūrererere
matapae
pūmanga
whakakaupapatia
panekeke
koputauaki
mamore
whakapaipaitia
ngeni
paratau
matukutuku
ngene
wāteatanga
ihonei
kōwatawata
maro-kōpua
totemine
kapohau
inewera
tūtataki/J
kaihe
paratai
kōkau
mōkau
taepu
tōkau
kōpaku
rēhitatanga
hautūmū
tīpakoe
whakamāramatia
pouroki
kōpako
Tōpako/"
hōkai/U
kōkai
mōkai
pōkai/je
tīpakopako
matuatua
auaka
hāporo
tāporo
tukuwai
kokopuīa
kōpaki
tetetetei
whatiwhati
haumumu
hoturoa
taewa
tongitekau
pāpori
tipakina
mukumuku
kōpaka
paoho/F
tūākari
okoi/R
panepane
pātenetene
tāpore/e
kuweto
kāraraha
pūnahanaha
pahūtuku
tāpora
paparewa
papipapi
areinga
aroakapa
kurupetipeti
tangipuku
whakahikotia
tipihaere
konupora
reme
tēngari
marearea
whakareia/k
whakawhānau/S
pātunu
whātuitui
ārahina
totoreka
poupīwari
remu/FU
waruhanga
haumura
pea/F
ririhau
whakahauhautia
patetete
ahorangi
atiru
mawheto
haumuri
pei/ek
pen
peo
aroākapa/k
kōritoritotia
hunaonga
peu
kiriāwhina
purihia
tahia/F
karawhi
manakura
kaitukumōkete
haona
kiromita
hukākapu
whakarehu/S
auahi/G
whakatairanga
ngero
Oreore/"
ngeri
papaī
auaha/e
kaimu
ngere
tarakaka
whe/Z
ngera
tōrenai
āhuareka
pounaho
whakareke/k
heuenga
hōkarie
mawhera
kōwiri
rererangi
ngeru
purawhetū
wakewakei
wewetekina
māraukoripi
mātakitaki/S
pātakitaki
hurikōtua
mātuhi
pātuhi
koromāhu
parihou
papareti
parai
tukipoto
karapotia
parae
tūpanapanai
whakamārie/S
hāpono/e
pāpono
harikoa
ārai-ā-ngaoaho
māhurehure
nohi
harau
whakapokoina
tahoe
naunamuā
parau/F
noho/Fk
kowheka
karamū
Tauranga
nohu
wairuaārangi
kahukererū
kengokengo
mangō-taeo
pipitore
ngongoiti
hūmarereko
wheuri
pāiwiiwi
mamamama
pipitori
horahoratia
taurā
matapari
hineioitu
poroaki/J
waeai
kirikau
tītītītītītī
oketopa
pūhahana
puweru
hurirahi/e
kuruhenga
Aratiria/"
tātuku
mākihakiha
paoro
takao/F
tāpohe
ahuahuria
haori
nakawhiti
paerunga
takai
kikokore
pakaritanga
pātuki
pōrahurahu
haora
purutanga
riripii
tihitihi
takaa
puputangi
oreore/F
mairanga
ngeungeu
monotaonga
raupua
taitaka/J
whakarewa/e
papakāinga
pōkēao
atiti
takau
rengapapā
keuenga
tāpoii
kuhakuha
taupua/S
peratia
hemimāpihi
tāpahipare
kuratōpuni
pounamu/YXW
tutetute
ngārara/J
rītaharītaha
rōrōwai
tōrōwai
tukunui
haumuti
kaitā/F
tukipoho
kāraparapa
uwha
karumātaki
kaitū
korotutu
ngāoriori
parea/W
matakā
tarakehai
kaimāoa
uwhi/ZF
maioriori
hueke
nera
nere
wāhituku
aukume-ā-hiko
kōhī
tōhī
takapui
tua/ZRSV
hōhō
pihapiha-ika
taitā
taiwherū
matirewa
ahuareka/F
auare
kohuorangi
ngeti
rena
taipūwhenuatia
tui/Rk
auara
ngete/F
hāpoko
neru
whakaora/S
matikara
hūmaroke
ahakoa
nānakanaka
pīheretia
raparuru
hāpoki
whakarāhui
hōhā/F
kōhā
pōhā
kairapu
rāpoka
waitī
ētehi
mōhū/S
ātetetia
paowe/S
patupatu/US
heipū/e
paowa
tōhē
tāngā-kai
takawhitii
tiremiremi
ehake
takeo/e
pūtāra
whakapakeketia
ōkawa
tiripua
manumanuā
rarakutia
kakareao
konatu
takea
kōawaawa
rōrōi
kikopuku
tūwaharoai
whāranu
kahu-kūkupa
piako/F
hiako
manamanahau
kuka
tātātia
whakou/Z
honuhonu
whakamānutia
karawai
kōnumi
mōtinitia
piaka
werowero
marumarutia
aeha
kotikotipa
kuku/ZV
keneuri
haria
puehu/S
kaitu
kukumea
tōtātia
huukiki
hiaruaki
takahea
kukumee
kōnunu
whakarere/SV
Iukorāwia
kohitū
taikaumātua
mika
rataroa
takawhīwhiwhi
Rongomaiwahine
miki
kōtīpō
pouroto
tutetuke
korotupa
awhinga
miko
maro-tūhou
mōrīrīwai
anaana
ngārahu/FG
taitama/e
aroaro-rua
ahuota
tamatāne
mātātoa
karearea
tūparipari
hinuhinutia
huene/F
tararere
wara/G
puene
awhikiri
hauhauā
ware/UF
utua/F
wari/TF
ngawaki
pātenetenetia
matā-waiapu
rahopē
waro/YT
aperehama
paroa
waru/VO
tipokoi
hikumahi
hutupōro
tangariki
tūtae-kōkā
konape
teterereia
rōrōrō
ātiriikona
tahua/U
Rāhui-pōkeka
rauparaha
kurutētete
arorangi/F
mārōrō/F
konapu
rautawhiri
auati
rōtaringa
kahu-kura
tārāuma
pūwaenga
tūwaenga
karewaka
rawa-kore
ahupūngao/S
maramataka
haukini
puhau/W
whakaemitia
kāhui/kd
rāhui/e
Rāhui/"
mangōtaeo
haukino
pāhue
korotakataka
haurakiraki
kāhua/Z
pāhua/S
whakatakototia
whakamaiohatia
papahoro
napukena
komutu/k
whakangahautia
mirimiria
takahia/F
takahie
etera
wareware/F
tawetawe
piana
whakamā
pakirori
kuruwhengu
rauropi
pokerekāhu
atihākona
hītakataka
pītakataka
tītakataka
kuruwhengi
miromiro/U
hiamo/F
kereū
komuri
kotami
ōkana
pūkiore
kukuruwhitu
roaka/F
whakahiatoria
purerekohu
whetau
pūingoa
tūingoa
mereana
ponitaka
whanaui
poutūterangi
tihe-ora
pueru
Hanekari
ngautuarā
whetai/F
mauri-kura
ngengere
takahoa
tahuritia/F
ohotata
arenga
taunaki/e
mahimahi
ngengero
Mana/"
takapiri/k
ngengeri
here-taniwha
whakahīhī/e
kōwhakiwhaki
mōwhakiwhaki
wharekai
kūnatunatua
heahea
korotētia
tauwhātō
mātaotao
hinapouri
peitatia
tanae
wāwāhitia
taunaha/e
kōtaotao
mataina
onemata
Parakai/"
haukiri
ehara
koiangi
tokomahu
purumorua
whakatairite/k
amuri
kātātai
pāhengahenga
pātātai
rapia
tītahatanga
pōngarongaro
tihorea
kōwhekawheka
tarateo
pūkahukahu
Henekara
kohukohutia
ouhe
puheretaiko
totahe
kakakaka/F
takapau/F
moānanga
kurumatarērehu
makenu/F
kōraparapa
whakaroautia
whakatāmau
aruaru
potaka
piari
waero
hihiko/F
whakametometo
heketārewa
honokōiwi
kotahi/Fe
whakaanea
keorangi
ngengeti
tauwhi
tango/S
waere/k
kotaha
haurapaina
kautenui
tangi/ak
pūtimutimu
tange
paiherea
taungaungaui
tanga/je
whakahouria
pohopā
rapoi
retareta
hikurere
whakawetia
mauwha
nopenope
porakaraka
aotahi
wihike
Motu/"
takunga/F
haukekea
āmuri
tatua-kotara
rapou/F
whakatapehaina
hekana
tukunga/FU
auraratia
whakaetotia
whēteketeke
hiapo/FG
taumāhekehekei
toritori
mākoako
mamao
mata-tapu
whakaanga/e
ōkaka
atiati
tapatapahia
kaihokomanga
mamae/F
hauku
Heretaunga/"
ngotungotu
pauku
kōngutungutu
matomato
tihe-wai
tuāpā
puhia
naihi
panikakā
tumahoehoe
mamau
pāhekeheke
tāhekeheke
tataiore
taumātakirua
āwhiwhi
Atiawa
pātātea
hiawe
tuaki/F
whakatikatia
kirihou
tuatatuatahi
pakakau
pukunui
maraekura
hōmaitia
kaoho
tihorii
takunei
parua
makahua
whakakawetia
pāpāhenga
makawekawe
kopiti/F
kōtonga
pōtonga
rūnāa
riuriuriu
huhoe
neti
āpiti/a
pūwhāureroa
atuhākona
pikiniki
ikuiku
pekana
repe
hakeka
pakeha
whataamo
korotetia
hakeke
puhou
repo/U
kowhete
māhoi
orua/Z
honokore
kowheta
rongowhiti
māhoe/F
tāhoe
pekokotuka
houhi-puruhi
pakeho
pirikau
makamakaia
makeke
tāhoa
whārua/RG
aroaroā
pakehu
tureureu
wahie
koikoi/F
ēhea
motukeo
taiapatia
hurihau
pīwauwau
haukotia
uwhikāho
hiato/Fe
makehu
poketara
ahunga/j
kukahika
hūngeingei
pakeke/F
pakarā
māui-pōtiki
tautekatia
parerori
piata/F
reoreo
makehe
tete-a-weka
puhitai
rehitia
takeke
rauwai
maianga
moetāhae
pukai
hauni
tuahu
kōriana
Pāhauwera
takatakapo
wauwau
muhukata
taihurii
tainoka
maiangi/F
kirikiriā
karai/m
taneawai
uaratia
pauna
aukukume
karae
kume/S
whanake/e
whanaketia
tangatatanga
mana-ā-rohe
maukino
tōtorowhiti
kowhera
kumi
turikere
māhie
kāhia
Māhia/"
pāhia
rāhia
tarakitara
tarikarakia
uekaha
wāhia
kōwhā
paunu/F
pōwhā
haumatangi
hurihuri/k
kumu/F
haumi/k
paikaraihe
wāwāhina
mohopātātai
whakaongekai
whakaruiruia
noke/Z
hōpēwai
hauma
takarewai
matapaki/k
mawehea
pūremutia
rāpoitia
kōwauwau
hauāurumā
noko
okioki/k
mimi
kākoakaku
toropāi
kaiwhakaputa
papatipu
pukungangare
tāwauwau
tanoi
kakarapiti
moko-kata
pakapaka
kaiwhakaatu
whunga
pukuhipi
tāhawahawa
wēkiki
rinoringa
pākaurere
pariwhakatau
wirihana
takawheta/k
mangō-ihunui
wherawheratia
wata
angotanga
onepū
whanaia/F
pāhikohiko
kōkōraro
wati
māhinahina
mihiau
otamarakau
takapou
hauwai
kauwae/j
orotahi
whakaoma
whetui
kaore
konganuku
kōpipio
raukakai
wetewetekina
onokia
hūkerikeri
pūkerikeri
rarawhi
waikanaetanga
kaiwhakaari
pukatono
wharehui
hāunga
kāunga
whakaputa/b
koromiko
tionga
haratau/k
hukea
pauri
māoriori
whaiā
pukea
paehena
ūruhi/e
karei/Z
mua/SUF
paura
tawhara
parawae
tāhei/F
karea
parawai/g
mui/k
rapua
hauru
tātakimōrī
hiratai
māhea
tuwhara
whiowhio
towhari
tuwhare
kareu
tiripou
māeneene/F
rokuroku
tātākareao
whakaoko
toīi
whīi
tuari
pukuwheti
tuare/k
ahūa
rakakao
hāngaihāngai
rawhaki/F
kapekapetau
takaongei
parera-kotipu
kokokoko
kauanga-wai
pereniki
tāparaha
uawhatu
huianui
huiwaiwaka
kahu-waero
īngiki
tūnewhanewha
kuhuna
ūtonga
haupa
rehukakā
huhunu
Awherika
kaikaiātara
pia/P
whakakahangia
whakakorehia
wāwāhia
pīoriori
tīoriori
arikiwi
puiaki
kaiwaka/F
pio
piu/k
tekatekatekaha
hekaheka
hakatakoto
pūeneene
tāngangaoi
wakea
kawekaweā
titihemi
onga/Z
hurihia
Moana-a-Raukawa
onge/F
Puwekeweke
kaiwhakaani
huhue
tatarii
pukio
puhue
tāonenoho
huhua/e
tetewhero
ngohungohu
kōtoretore
mātāuru
naiti
hāhau
konu-okehu
māhau
nāhau
pāhau
tāhau
ā-ture
rangiahua
inemahana
wetoto
pāhao
utāinga
whāinga/U
pōtētē
manurere
māturutia/F
waetoru
inerua
kune/k
mapau
kōuaua
matau-a-maui
karia
tūrapatanga
kekerengū
tāhae/S
parikou
tiāroa
whāroa
hōkiwai
whetōtō/F
auwahine
matapaheru
maramāra
kaoto
kōpūwaitōtara
omoho
wheao
parataua
onerua
tāwhiwhi
raukeke
hihimā
tūōkura
tikumu
mina
parikoi
kōwhiwhi
pōwhiwhi
pūrikoriko
hinamokimoki
hutupāoro
aweketia
roha/F
takaroroi
rohe/k
pakauroharoha
poutuarongo
kōmurua
korowhiwhi
aromātai
rohi
kopikopia
mātatatata
mino
whakatikatikatia
poutūmārō/e
kuene/F
āpiha
tōtorohiti
haute
pikorauru
akaraupo
hoiho
tōmene/F
touretua
rapirapi/U
waua
puhipuhia
rautuku
karokaro
kirihau/k
hautu
itāria
kahu-mōtea
karihau
morimori/F
huhuka
nihongore
pukuhiko
ietoro
kurihau
huhuki
ngutupī
papamōhinu
whakangaiotia
koawheawhe
pūnotinotitia
huripai
huripao
tuhuhi
taotū
honekai
whakaatū
moemiti/F
huhuha
pangoengoe
pātehetehe
tuatu
raukena
pōhūhūtia
hanepī
kokokitia
otiki
kanoraukanorau
potata
whēkaukau
kauruku/F
tūtae-ikamoana
konupūmā
korotuke
kuratea
kauae/j
kotawa
takakau/b
āhotea
putaauahi
Kiana
hihiwa/e
kauruki
makahea
ngengehe
hēhē/F
tōtōwai
pūwaiwaha
whēiroiro
hakinono
hōkī
kōkī/FR
mōkī
poutukia
tōtoropuku
kotata
wharehenga
kōkō/d
kōwhetewhete
mōkō
purotu
rera/FO
rere/MSJFG
manowai
paparāraho
reri/F
tuapuku/F
ā-tuhi
hīwaiwaka
pīwaiwaka
tīwaiwaka
kōkā
mōkā/F
popohū
hunga/TF
Pāreina
rīriwaka
apahinu
otiia
punga/T
Whārei
tātemea
tāwhaowhao
hoeroa
arahina/F
whēranu/F
hōpuruā
whakatemoana
pōkē
tīraueke
wheko
koeroa
kukina
kōmeke
kemihi
moeroa
tarikai
wheke
tīwanitia
popokanua
wheka
tietie
huapae
morihana
kotara
reorua/e
huapai
takatūngia
pōito
hihira
poutūtērāngi
kōiti
tōiti
roeroe
hihiri/k
tatao
whakawāngia
angana
haumanutia
kōhurutia
hapana
taiutu
tatai/R
hurori
ruihi
tatae
Ruiha
mātātāu
kapana
pīpipi
hapanu
tatau/FS
whakawhanake
tihipu
kokakopako
pōwaitaka
korohehengi
hangawai/k
hīrokiroki
paepapa
aokai
romiromi/S
ahunui
auroro
roia
tāinakarehā
ngāueue
tōroherohe
kōpaetia
inakuarā
hāmā
māmā/F
rāmā
tāmā
pehapehatū
hihipa
kaiutu
pukukata
rotari
waetohu
mapou
amuamutia
paketi
hākorekore
ihunui
kauko
rākaunui
hūpiro
mirihau
pūkekotia
turumata/k
whekaukau
tahangoi
kauka
moani
totara
rīririi
pirikatea
Moana/"
kōiwi/S
tōiwi
pakepaketai
moana/SF
murihau
pimiromiro
pakewa
pūhā-tiotio
apatono
whakahihi
auināke
poutuki/F
kiapu
pōrukuruku
moanu
pūwerewere
kaunaroa
kōuaha
papane
hōtiti
tōtiti
Poriwia
whakareukore
papani
paroparo
wanea
māota
hauruna
kueto
kihikihi
pōpōti
powharu
tāpaturia
tarawau/S
turori
pawharu
kaiuru
paukena
rōpēpeke/F
mihiwai
mohiwai
puaihakarua
whakatihaha
tāpiria
tahatonga
kirimoko
maratea
tāpirie
torehape
kanokawhe
neratia
pūkoto
whakamāturu
whēraka
tāhawahawatia
whena/UF
tarawai
moenanu
patakore
puwhara
whakahiku
korukoru
hemanawa/F
ōrewa
tapaia
whenu
āmaimai
horetītī
pohewatia
whenumi/e
nōnahea
makuru-rangi
titoonewai
tūtawake
whakatihake
taipuru
ihe/k
kaongaro
kakere
rorowhioi
newa/F
ihi/UGF
whakaāhurua
kohikohia
newe
hapaki
kōhimuhimutia
ture-ā-rohe
iho/ekljd
makere/e
kōmuria
tautītī
whetikotiko
kōiro/F
mautarakini
ōpure
ihu/UF
kiakia
engaio
maimoatanga
mōiri
papahu
pōiri
tōiri
wawaotia
korohiti/S
tūāhuruiti
pūwhiti
tapahi/k
tūwhiti
ngongohā
tawhairaunui
mauāhara
ngārurutia
peiāhara
poito
whenuku
naha/FU
papaka
rapaki
hēngia/F
taiuru
mata-rākau
nahe
tāuteutetia
nahi
papaki/b
taratiti
rāowa
hauwarea/e
kiato/F
pānganga
moari
naho
papako
tāngange
rīpine
tuarā/F
pōuareherehe
nahu
papaku
patuparehe
tāewai
hungawai
mangapōriro
rongoa/F
whakarērea
ēnei
papatika
pukukaki
wakua
āhau
poumatua
mānāpau
pōngange
tirakitiraki
wania
katamarū
pāpāwai
rātāhuihui
niniki
pōrararara
tahitia
kauna
tīhokahoka
takatakahi
mekari
kukau
Maru/"
whero/YGV
pōtehetehe
whānuiaroā
puhikura
pūkāea
haramai/e
kupa/F
matua-tikumu
ohere
pakere
where/TF
kaitoi
kupe/k
puapua
tukuperu
hōpurupuru
kōpurupuru
whera
kupi
pōtinitini
pūpūtai
tarawei
tawai-rauriki
kaitoa/F
tekoteko
ninihi/F
tiakāta
takere/F
korohiwa
wheru
kupu/F
niniho
aratohu
memengetia
whetukaupo
whakakōrua
hakurea
kāieie
ketekete
tāoru
winika
takero
whaikupui
tāoro
hāngengangenga
noni/k
tāngengangenga
kōtiro
mōtiro
pīnganga
hoapori
kauwhautia
māori/eF
Māori/"
nono/d
pouturu
ātahu
kōtiri
kāore
tāore
hūngangi
tataeko
hāora
tāora
atoato
kauteatea
taitoa/e
whatiānga
ātahi
paremanawa
paramanawa
pouture
whakamakuru
paranga
purangi
tōine
tukuruatia
tīkoru
tōmitia
kōina
tāheretia/F
maikaika
māperetia
tu-maurea
papaga
pīkoro
pūkoro
tīkoro
kaihoahoa
haumiria
aumou
tekara
mokowaha
pawhati
wawe
hūkore
kūkore
wawi
matawhanaunga
ngarengare
pokopoko/j
paitia/F
tātarāwhare
ahai
ōpunga
whakaarikanga
ahao
kauri/GY
toene
pīpiko
huataki/k
korotuketuke
ahau
āhei/k
pūngāwerewere
tarahoka
hōiho
kauhimu
kaura/k
rōiho
takaāmioi
tūpiki
kirirī
āhea
kōihi
tōihi
hongia
mapua
ngākoikoi
tīwhiri
tūwhiri
kauru
kumukumu
taranui
perepere
pōngerengere
kataukatea
Potiwana
hakuhakutai
toemi
hakuhaku
tawao
peterehema
rauriki
tawai
huatahi
korokorowai
pokipokitanga
arahipa
kapa-whāra
punuhuki
moata
whakahira
tohumate
wharangipiro
tawau
haurutu
ahumahi
kaupo
tawhake
wheua
mōtini/S
puarangi
kāone
tāone
tawhaki
hāona
kaupe
kautona
kuhitou
pare-koukou
tāona
kāre-warewa
hiakai
towhiriwhiri
koriwhai
reta/R
parekiri
piriohea
kinotia/SF
whekī-kohunga
rete
wheto
āninanina
kauhika
reti/S
wheti
whakarākei
kōtātā
mōtātā
whete/F
kōpūtea
whakakōhatutia
wheta
reureu
pūnitanita
karini
uraura
whēkere
rīkona
koiki
tutukai
whetu
mātātū
tamaahu
hōiki
tākiekie
tōiki
enoka
parewaikohu
kōpaki-kiore
mātātā
pōike
pūehuehu
tuporoi
hikuroa
kāpiti
tāpiti
kōnapunapu
hukuroa
hūnonoi
whaiaroaro
anaianei
kuhua
repehina
tāpanee
whakatumatumai
hopiniho
pukupuku
hūnounou
kōtihi
pāohe
toere
tuputupu
tuhuti
kēketuwai
arapeti
kōtihe
mōtihe
karioi
toera
waiputa
taitea
okooko
tūngawhengawhe
weropepa
āwangawanga
arapeta
tauwhatitia
whētuma
aonga
maramara
parewaikohi
pīrangi/d
pūrangi/d
āhia
pūrango
tīrango
karamea
toitoireka
huhuti
pirimana
kōngenengene
tūranga/h
Tūranga/l
Warihi
pūkohu
tīkohu
tūkohu
manapōuri
punui
maratia
aoināke
pōpokotea
mātiretire
meratia
miratia
whiroia
Whakaue
pītātā
punua
kaiāwhina
pouāwhina
kōkōtonga
pūkohi
tīkohi
hereni
Karihi/"
toetoe-mokoro
tarahono
taraiwatia
kūkukuroa
tohea/U
harirū
kotikoti/SY
toukeke
whakarōpūtia
huāmanu
pāpango
māpanga
pāpanga
karauna
mereni
tarioi
akakōpuka
Īhipa
oumu
tiketike/F
peipei
Marihi/"
Tai/"l
kauto
kōehuehu
kauti
taurite/Fk
kōnukenuke
papawaea
Korōmopia
roke
kaute/S
tāingāwai
tōtorowene
takahī
roki/k
tongai
kauta/Z
huhura
kanotea
koihi
arapera
niniao
paraikete
huhure
roko
raranga/S
tepuna
kurutē
onehunga
huhuri
rurangi
koiha
ngoi-kore
parahitiki
roku
wharangikura
kautu/Z
rarangi
ruranga
tāoki
iraruke
hauāhauā
koihu
tarino
arohaehae
hōtiki
pōtiki
tāoke
korehere/S
rērēwai
pāoka
taiāwhiotia
pororangi
tōtika/e
porerarua
kautoki
mākeremumu
piarēmana
whitianaunau
huatare
haukotitia
tāukiuki
hirinaki
Marino/"
māringanui
hīkoko
kanapihi
pīkoko
tīkoko
pipiriki
takahē
waitau
pariha
pūkoki
rautupu
papawaka
ākau
heremanga
kariki
kereme
pāiriiri
pereni
rerena
tīkoke
whiwhirau
parihi
waitao/Y
hōkari
kōkari
tōkari
waitai
kōiriiri
mōiriiri
tōiriiri
kōkare
pōkare
taitai
koina
kōkara
kororāriki
rōkara
marika
tautīnei
tautuhi/F
kupuhotu
waenganui
hekerangi/F
mariko
tatui
hanikura-patu
kaipatupaoro
rēhita/S
huatapu
tatua
Anatīa
karihi/e
whakahīrokitia
pariki
puhura
kariparaoa
keketerehe
kōharie
taumahati
kupuhoto
pariko
matuarua
Raukawa/"
ā-tauatawhai
hāpiro
kāpiro
ū-uka
whēnā
kaupeka
tāpiri/ke
awhekene
houhina
kukupara
punaioro
kinikini/SU
maihitia/F
tariko
hāpira
tekihana
terehu
ngoikoretanga
pūwaiwhakarua
rereho
whētuki/S
kereke
perehi
tawhi
waipuna
maiangiangi
tawhe
whakaurai
reua
whakapotoina
mohitarakau
ngaromanga
ngutoro
mātāhehengi
tiomai
hakaina/F
upokotaipū
popona
porai
hokaina
rerehu
porae/k
hukaina
toremutui
konuhāmā
kerehi
pōpōroa
whakakomau
popono
pereki
hautoke
piraunga
rakaraka
rereke/F
kōriporipo
pukariao
tutukii
matua-aruhe
hautoki
oratia/F
takaikai
tārurei
kaitau
manomita
hūmarire
maitai
paekai
popoia/U
pūeto
ariariā
hiraka
aurukōwhao
pakiwaituhi
topetopea
Airana
hārērē
raututu
kukupati
nunumi
taekai
Airani
korowhiti
matawhaura
koiro
kotikotipae
pūtaringa
koiri
miraka
huatawa
tītahanga
tohutohungia
koira
kaihorotia
manaaki/e
papatīhi
paturiha
hīkawekawe
patokupu
pūkawekawe
kura/dkl
popohe
repehinapapa
airaia
hautō/j
korowhiua
pōāritarita
pūāritarita
kuri/U
penetīni
whakahōrapatia
pukuhau
whakaharatau
rakuhia
tohitohi
hokorīhi
pūkarakara
kuru/FTSR
rōpinepine
Ānakuira
tokai
tāhoata
kaiponu
putea
rukuhia/F
tiraki
tupenu
nope
rupena
tuapora
popoke
mira/SF
papata
hāpine
tāpine
tungitungi
popoki/U
tāhokatāhoka
hautū/S
mire
tapatu
pōkahu
tangatakimōrī
kautū
miri/F
papati
rapata
tokau
popoko
whakaahunga
romia/T
paraparau
rakorakorere
tiratū
miro
pāpapamū
koipi
taratū
kahikawaka
miru
nunuke
papatu/U
ngatotomawe
taranga
hemonga
kāroaroa
whaimana
pūwhēkautanga
punuka
kikotahi
kōkaha
kourepoua
terangi
hokairo
punuki
takaawhe
korotiotio
niupepa
tirangi
horea
porea
timera
kārikarika
rewherī
karawhā
ohu-rapa
paetuhia
kapata/Z
punuku
rautū
timere
hikupā
kōroaroa
tawa-rautangi
waewaematuku
koiwi
maikiroa
tōkaii
uwheuwhe
tautō
parirau/F
wakapū
pōkaia
tupehu
pūtiwha
māpihi
ngakaipikirau
rāpihi
tākopa
whakahoria
whakamui
tariao
takaikura
pākinikini
rangiwaho
karawhaeatia
hēpeta
kukua
tīepa
rautō
kēkerematua
āhu
haumātakataka
whakawhiwhiti
waweroka
niniwa
āhua/edba
parakoiweta
tauaroakii
watea
maharatia/F
paranui
kotautau
tūtae-kāhu
hapara
whakatikatika/S
unuhanga
poutihitihi
taiwhenua
ruawai
toitoiokewa
whakamaurutia
pōkaku/S
tupeka
kirokaramu
tupeke
hūroaroa
tākoru
hōkako
kōkako
nāerēre
pākahiko
minita/e
hākoro
pākoro
hutia
nukurau
rikoi
haparu
manemanea
mapara
ōrau/e
kōngotungotu
pūeru
takurutu
engari
putia
miniti
hōkaka/e
kēkē/FG
tāngāngā
tauwhenua
ika/YZF
hautoru
mākora
tākora
taukapoi
hūtorore
pūtorore
ike
papapa
aratai
pakarea
takarua
hiruhārama
iki/F
mīere/F
pīere
tīere
aratau
pōriritā
tāihaiha
korowhiro
māngeongeo
koito
pukira
koiti
hangohango
kamonga
tapape
whakaewaewa
whakaumutia
tāpiko
tahatiti
tūtaekōau
omutu
pungakengake
tāpiki
mariao
naka
otoru
kaipoka
paneroro
nukaina
matenuitia
nake/Z
naki/VU
taipohū
tewha-taiaha
kirinuku
nako/RF
paritaniwha
kupuhono
tōtōrori
ohaina
naku
tokapū
takapū/F
tōhīhī
hikihiki
kukumautoka
kareparāoa
tīeketīeke
rekureihana
tainamaiti
pāhīhī
whakaruamoko
ngahoa/F
papara/k
papare/e
pēpepe
mātatau
panonga
papari
hānuere
huawai
pononga/e
kōrimurimu
rāhipere
taitua
hautope
whakakikiria
kowhiuwhiu
uapare
paretaniwha
ānau
paparu
arikitanga
haruwai
horoi
rūwaimoko
karamui
pātengi
whakataratia
whewhīwhia
hōhipera
kūemi
tītohungia
tūtohungia
horoa/F
hōhipere
mātenga
poroa/JF
Waitematā
rurea
kitini
tāuteute/SF
ā-rohearohea
kākonu
kopareti
ninipi
pirapirau
taupuatia
kirikā
parataniwha
matūwaro
miere
ninipa
tohua/Y
Porou/"
kōhoimako
ringo
hōreto
kōhue
pōhue
mohorangi
whakatōpūtia
kōhua/Y
koromōkātia
ringi
tōhua
kōreti
hākona
mākona/e
māihīhi
ouou
tuāwhiorangi
hōrete
pōrete
ringa/hi
Ao/"d
roma
whakamātau/S
ōrea
aonui
kumemau
ākuhata
tiakāka
romi
āhikihiki
tangongii
whaina
kōpipiri
mākiria
tākiria
makaina
taiatea
āngi
whangewhange
kaitui
whangawhanga
kuranoho
tengatenga
tahurangi
tāminamina
pākohu
tākohu
haupitonga
tapuranga
tokowhātokowhā
Here/"
tīehu
wetekanga
pakahā
mēhiko
tapurangi
āia
mākohe
wenerangi
mākoha
pākoha
ināianei
onāianei
pakaroa
tihe-wera
āio/F
hitimi
irahiko
ueuetanga
reiputa
Nauru/"
paihuarere
putaputāwētā
turituri
titina
wawao/e
pāniora
tiripapā/Y
tākihitākihi
Whenua-a-Tio
ānei
wawae/ke
herepuru
whakawherea
kānui
pānui/SF
takotoria/F
atatū
kōrewa
tōtōātotoa
pāhuatia
haitutuhaka
whakaiotama
hūnene
pīnene
tōtoroie
motomoto
poihā
rīnena
kaumahaki
kōipuipu
wawau
kōmuhumuhu
korohiko
Puwei
ngekingeki
kāipuipu
kokirikiri
kākapowai
mutungakore
taraire
taunahatia
rangapū
kōhuatia
tīpaopao
ekeekea
kōrepe
haeoratū
taitamāhine
heanga
tangaerei
kakahoroa
manukāwhaki
puhinga
hawene
mākoko
pākoko
tākoko/j
turuawaenga/l
whakapahure
mahihi-ora
muhanitia
rewa/kFd
hamupeke
tūparengahua
wahangūtia
whakawaha/S
pūeku
rarohenga
pākoki
tautīakina
hengahenga
momonga/F
hākoke
pūnehu
kaurukutia
tūrangahapa
whakawahi/k
mōngunguru
rakurakuhia
mihia/F
potipoti
poroutīni
huri-rau-tau
tīeke/F
poa/F
whakahiatotia
tarawaha
kapakapa/R
hirautu
poi/F
raha/M
kereterehe
motuorui
reanga
tauwāhi
whāititanga/F
auwahatia
kōrero/FS
rahi/URFG
tamariki/e
ngaieroero
paenaena
takapore
kōpaopao
pou/WF
pōkarekare
raho/S
tongi
pōānini
hōrere
kokoromāhu
kōrere
mōrere
Tonga
tōrere
hirauta
hōtikina
kōingoingo
titiko
rahu
kōrera
pōrera
tonga/F
weanga
puramorehu
tungaroa
moheni
akatātarāmoa
hāpukupuku
kahitua
raweoi
torepuku
parito
whakawheretia
unuku
tupea/F
kūrakuraku
taupokina
Pārāwai
kārengorengo
pārengorengo
whakawewehea
kuta/k
hūnguengue
mohimohi
matehuka
kuti/FS
marihope
tēina
motukā
pounamutia
karito
wairurutui
raweni
pouka
angiangi
kutu
paratī/F
hīkeikei
tīkeikei
putua/F
pīhipeka
mahimoni/S
kaitahi/h
mita/i
rereti
whakahāngaiti
tōngāngā
rona/RZF
pīneki
miti
pereti
whakatuanuii
taiwekoweko
mito/F
tunokenoke
whakakohikohi
pakawera
auahiroa
kōremu
paratū
tarangahape
Ahitereiria
rongo-pūtake
taraiwa/e
taotia
tūmatakuru
aroaroraumati
hiakaitia
kautoro/F
kohema
whāngaitia
tereti
whakawhenumi
kōmekemeke
whaiwhainga
mikao
puwha
Aotea/"
ngōuruuru
taurima/S
pēpeke/F
whakamaioha/e
riuriua
mōhou/F
nōhou
takapoutakapu
tōhou
paratē
whaiao
hāngī
kaituhikōrero
kariri
rerewa/U
rerewe
takahurihurii
kahupapatia
tairanga/b
tataunga
kōkōmako
ahuwhānui
tūmatakuri
kōhoi
pōhoi
marire
kōwhaiwhai
tairangi/F
kaweka
waiū-atua
hariru
ngaengaengaehe
taraiti
angarau
kōnononono
taimoana
tāngā
menehea
taimāmā
mariri
houhi
mōrena
pōrena
taomatua
hāngū/e
pāngū
aheu
hoheka
tumua/F
koheko
mautohe/k
whakamāhatia
paweke
kohiwitanga
inoino
kuruwai
kairapukōrero
tāinanahi
atuapo
koheka
raweke/e
karuwai
koukou
kahokaho
kutao
tongariro
apuapukia
mawehe
moheke
taweke
popoti
uritanga
poupouwhenua
tairakaraka
popoto
karipi
whareongaonga
mōhio/Fe
tirawa
ngongotua
kōrehu
mōrehu
tōrehu
mowhakiwhaki
ngahau/TF
maungārongo
kairapautu
kereru
tāwaikohu
porotaharoa
tīeketia/F
kōhia
nōhia
rōhia
kopoti
tuakura
kurauri
tōrehe
maikukumoa
maripi
rerepi
rahinga/F
wheinga
terepu/e
hikimoke
tangaroa
tipuhekei
whakatāuratia
okuoku
whakakāpō
pariri
rerepe
korae/k
imu/d
pōrārā
rarauheriki
hahaupōro
ritorito/F
uhiraurenga
humeuma
korau
nama
Īmene
karapetapeta
koparapara
kerepo
pūkorokoro
kerepi
nonokura
tūmatawarea
kānoa
pānoa
tānoa
reporepowai
pūkōrero
kōrurerure
whakangā-riro
mirara
tahatika
manehau
kōtihitihi
namu/YS
pokapū
pōtihitihi
whakarorohikotanga
pūhouhou
inatore
ngangahau/e
pākanga/F
whakaripiripii
paraihe
puareinga
whakamao
hine-i-tiweka
koporo
nonouri
turipepeke
pukapū
pirinitete
whiria/S
pirirua
tonoa
Huitene
tautaratia
ākonga
rautoha
whanariki
papapapa
tētē-whero
pāngoengoe
rerere/FS
peopeo
mātāmuri
pūrārā
pereru
kōreko
taihoropi
takahorohoro
pōtaitaka
takaete
tarakihana
Monotenēro
kuramāhita
hōreke/S
kōreke
tapepatia
taupare
ākuara
aroaromahana
rōreka
aopori
mānia
kārawatia
mātaura
pūtoitia
paraina
rererere
taumarerei
momia
nōhea
takiara
raupaka
tapakuri
amohia
pirara/F
taratītīi
kikapanuitia
karawhaiwhai
pouri/GF
whakaurutanga
tūwhāngai
houra
kararuri
ihapera
tirara
tirare
aurakina
kohukohu/de
kupere
tokokawa
akapuka
popore/FG
akonga
taotao
tewhatewha/F
kakawaea
kaurehutia
poporo
āiotanga
mākataharaki
waitukokiri
tetepango
kōkoromiko
rāihetia
kakaramū
kōtuku-tawhiti
whakatāpiri
momoe
tētēwai
kohukohi
tari-kākāriki
āka
heitara
haupāuma
Here-ture-kōkā
āki/k
takaroa/J
whakatakoto/S
murimuri
momou
patutāne
rerengia
tokaroa
āporo
āku
hurikoaro
kōauau
pōauau/e
koroama
koroamo
hūangiangi
pūangiangi
Nikarāhua/"
rukuruku/G
tumatuma/F
kāhorehore
māhorehore
pāhorehore
tāhorehore
ukupara
pirirakau
rānei
kutia
kōhonihoni
raupani
patutiketike
hātoitoi
kātoitoi
kōhau/S
tōhau
hānea
wheako
kōhao
pōhao
tāwhaitanga
kōhai
huritaitua
kaniawhea
weraina
paraire
tuperu
ina/k
pūngerungeru
kōriroriro
mōriroriro
tiokorete
tohitū
ine/UG
kirihoko
taituara
hakekeke
kaweau
pūhoto
tūhoto
pouheni
whakangarowai
tātaihore
korio
tupere
ino
tuhinga/U
tanonii
inu/SFR
tutuna
petako-rauriki
tainanakia
koria
pakokitia
pākihikihi
tākihikihi
Ara-a-Kiwa
Komorohi
taupata
apenehaiti
waha-tīeke
kokongapere
nana/F
hāngi
kooti
māngi
koroahu
nane
wiriwiri/F
kaiwawao
kahikatea
kānga
pānga/SF
tānga/F
kitenga/GF
nano/F
kakikatea
poutoka
kaimahi-tāne
poutoko
wakapīhau
oturu
nanu/F
whaitiripāpā
poutoki
iwituaroa
koroaha
hānene
mānene
tatarāwhare
raupanga
hūtoitoi
pītoitoi
puharakeke
pūtoitoi
tītoitoi
kōpēpē
taitaiā
kōwarawara
onoi
pāokaoka
taupokipepa
koroa/F
pūhetī
tupua/F
pāpouri
tāpouri/F
poutu
ripiwae
tangongitanga
korou
putuka
kuwai
tutuku
hararei
mingo
mingi/U
pūtiotio
pirautanga
pukukai
tioko
minga
ouri
tioki
tioke
tutuki/JF
tongarerewa
rei-puta
tioka
kirihoata
noti/F
ruerueke
kōputu/k
whakapouritia
korokororiki
kairiritia
matamataraupō
ropa
karahū
pukuhohe
tīmokamoka
akakiekie
nonomea
ropi
tākarohia
karahā
ringaringa
pīhopa
kōputa
whakanaotia
pakiaka
pātiotio
pīokaoka
pītongatonga
tīokaoka
kōpania
koehoperoa
pukai-whakarua
ranatiki
whīoioi
Ōtautahi
rangamaro
heke-tara
whakapikoina
pūwhewhero
titiwa
horohorotia
tūkarehu
koromatua
paraiti
pūhoru/F
matakawa
atamiru
papa-ahu
kuhimua
whakawhānaui
atamiro
mūhore/F
pīhore
pūhore
tīhore
tioho
tīramaroa
kōrurutanga
atamira/F
awhitia/F
ritea/UF
whakangungua
tutuheuheu
matapōuri/G
makatiti
karakakaraka
kuweo
whakatūpererūi
tarāmaui
tiohu
panekire
kikirimutu
wharepaku
tauutu
waruoro
ātea
kārorirori
kōhunua
panataha
kōputaputa
paraketutia
Kotahitanga
metimeti
matangoa
konukarihi
puiapūia
kurutou
ārikarika
titipa
mahihore
anuhē
puatahoe
taraiki
terapēke
kōmā/F
huaranga
kohutapu
whakaruru-hau
whakapiakotia
kāteatea
māteatea
wāteatea
matenga
huarangi
kōhatu/F
pōhatu
raka/YF
wāhirutu
matengi
kūreherehe
pūreherehe
rake/VF
motengi
paturua
raki/UVYR
hiainu
inihina
nunui
tītīrairaka
pōhata
rako
aremiere
mōteatea
harakeke
inonotitia
tanguru
kōpuru
raku
taraiho
paraheka
kēhua
mēhua
pīhono
tūhono
kaihaina
whakahorohoro
toipoto
tarapapa
whakaotia
kōpure
ohahoa
pīrangihia
hihore
kōningo
pītakitaki
pūtakitaki
kōpura/S
oeamarama
whakatihoitia
pākewakewa
tungure
kouka
mawete
titiri/Z
poupare
tāwharuwharu
kumeroa
titiro/S
paturopi
ātiu
kuwi
kōkuhua
tipiwai
whakawheuai
kahikatoa
kauhurangi
unaunahi
pohewa/e
huripoki
aukumeaukume
apaapa/F
kohete/e
rohewa
titipārera
pāhiketepōro
kaitapa
maitaha
paekaha
moharuru
rorirori
arohaina
komama
māuiui
mahamaha/U
tuhituhi/k
tūturuwhatu
hinapouritia
kōhauwaenga
pikiaro
tātāwhi
hawera
kuwha
pīhohe
pūhohe/k
tīhohe
tioro
hawere
kuhiwē
whakawairuai
korua/j
uruparei
tiori
tiaina
pukoni
totea
kaitātari
kaiwhakahaere
meha/Y
tiora/S
tauheke
kahanga
mawera
whakararetia
eketia
kaweru
emepaea
kohanga
meho
iohere
kauhanga/l
kōkorihimako
kairārunga
koheri
pārōnaki
komako
minono
tikorukoru
tōtōpū
kohera
ngaoki
kewakewa
pakoiretia
tuturii/R
tapumaroro
ngaoko/F
arawhata
kēnana
āmi
māhurimahuru
koheru
hounatu
tihore
tirea
hewara
whiriti
pakikore
rauuru
whakaataatatia
tokerauhoro
hōpuni
kōpuni
tōpuni/e
Marakāhaka
peara
hewaro
poutoti
riwai
tarapirohe
mārohatia
ureonetea
rongoā/F
mewaro
kōti-ā-rohē
auautanga
tūkōrehu
poipoia
tīkiti
tatemea
rōnakinaki
hāmua
tāmua
hohepa
pawera
inangeto
hautoa
whakarawarawa
tīhoka
kōhari/k
kāhukahuka
pāhukahuka
koroinga
koroingo
pawero
tauhena
tāweretawere
tūpapahūi
whakahē/S
waekape
konene
pōhara/e
pukoko
pukutihe
atawhaia
whakahū
kohepu
pīrahoraho
torehapehape
tangotangohanga
tānga-ika
tukoki
whiringa-ā-tau
kounu/e
ipo/F
rau-tainui
kanokano
ipu/id
wehikē
matiwani
tahangatanga
kōpuha
kaiwhiri/J
rohere
whakatōki
whakamākūkūtia
rinoii
tāngutungutu
kaiatua/S
whakapokopokoa
whitikia
piupiutia
whakahī/i
whītoki
nape
napi
ngako-moa
tāuira
tahiiti
wheaui
rewara
kōngūtia
pewaro
tautoko/S
manuware
kaiherehere
tūtūtoa
āhere
pirahau
tiria/FP
turaturaki
parahau
rongoātia/F
takahinga
inoira
tautohe/S
whitiāhua
kōhamo
totoi
mōketekete
nganangana
karaerae/ZW
moeriki
tinohi
totoe
hukehuke
rautia/F
totoa
ngārahu-taua
manawarere
kaunati
parahai
raupara
hararua
houparapara
meamea
Pēraruha
waerohume
mangō-wahatara
raraupapa
pēnaka
tēnaka
kōpuku/F
pinoki
tōpuku
inihua
mātāwai
tātāwai
ā/Ukd
anā
arā
atā
hā/Fkd
hoā
inā
kā/Fd
koā
mā/ehkaji
meā
nā/GF
ngā/FG
Ngā/"
pā/efhlkji
peā
puawhānanga
rā/Fd
ruā
tā/meghclkjib
tiā
ūā
wā/MFG
whā/FOGTRVJU
pūreitia
tūwhaipapa
makuhea
ahoroa
whakapohewa
peaua
aiō
anō
hō/kj
kō/bmglaji
mō
nō/a
Nō
ngō
ō/dkaij
pō/dF
rō/R
tō/hblkj
nukuhia
tapoturangi
kōpuka
ngakoro
pūtūtae
kākahu-kura
koure
auē/e
ē/S
ehē
euē
hē/fk
kē/de
koē
nē
ngē/F
pē/aj
rē/f
tē/TF
toē
wē/TF
whē/j
koura/Y
taitakototia
kōhana
rahurahua
moehewa
akeka
whakahāweatia
rora
aiutu
kouru
utauta
rore/Y
papatohu
rori/Y
inanahi
koromamaki
pipirihika
kautetia
paiporo
tirou
apū
hī/kidb
hū/kid
ī/FG
kī/kme
kotukutuku
kū/S
moī/G
mū/i
ngū/F
opī
otū
pī/idb
poī
pū/kjimhadbel
Pū
rī
roro/SY
rū/j
tī/jie
tū/kjhdbel
tuī
ū/SYROF
wī/T
āraiwhatu
towai
koneki
roru
pūwharawhara
tīwharawhara
kōngarangara
koneke
raupapa/F
whakairohia
kōkuhutia
inuinu
korowaru
haumiri
kōmukumukua
parewhai
manuare
ōtautahi
hōtaetae/F
ohoroa
pōtaetae
taraongaonga
owakoti
kurupākara
upoko-tangata
whatumanawa
ūmere
Maratīwi
kāpīpiti
tu-karetu
monehu
tāpahii
hurahura
apopo
tetere-whete
koromiomio
āna
kōhaha
konehe
pōhaha
tūringiringi
pēhia
rēhia
āno
Peretaina
ngakongako
whoroa
whakamātā
konehu
ānu
pekerapu
keretewha
kiraerae
karapepe
kōroritia
kurutai
ngarangara
karakia/S
pututu
ritua/e
kaiwhiti
patuero
kōhaia
tūmingi
tapitāpi
Inia
omakore
taretare/R
whakatānei
pararāwaha
huhimati
riwhi
ātua
makatika
wakawaka/F
kāruhiruhi
pāruhiruhi
tarapekea
riwha
paekati
hawahawa
kōpāpā
taikura
tarapekei/F
taringa-kurī
parekore
tāwaitia
kōihiihitia
tāhoru
tūpahipahi
maruanuku
raupatu/S
kāhoro
māhoro
onioni
pāhoro
tāhoro
kōhaki
tāmou
itaupa
whakāhāhā
hāhori
pāpāpā
tāpāpā
oniona
tīpareōnui
whakaaturia
kāhore/F
tāhore
māroharoha
mutumuturia
pūkino
tūkino/e
māhora
tāhora
hohoeka
Maungarei
raekōkiri
titititititi
Māmoe
tāmoe
āheia
waeine
Hāmoa/"
takawaenga/S
omoomo/FR
hautea/F
mangō-wera
rama
tīkina/F
rākauhau
tomeina
tonotonoa
whakamanawa
hauturuki
mauhanga
taroma
hoihoi/F
rami
piwekeweke
kōhunga
ponguru
mōtengi
pī-wai
rūtāi
panguru
tārehurehu
ramu
pēhea
tēhea
kūreureu
tīreureu
koutu
hihirae
ngāruru/e
wēteriana
toruwae
tautau/F
penehī
parahia/F
rautao
ūkuia
taruwai
hūmengemenge
kerikeri
tihe-kiore
pakawhā
moko-pāpā
kīkihi
tautai
koruwhewhe
rautau
tōruatōrua
taikoraha
kōkiria
taekaha
whakangātia
huakore
kōmingomingo
tūmanakotia
houtetetia
kōkirie
pōkokohua
Tia/f"
korowhirona
horotete
tokakonganuku
kēmihi
rārangitanga
tikowhatitiri
tuturu/Y
parahou
Tio/d"
haupapatia
onanahi
tiuka
tāhono
taukitanga
ieni
paramureta
kawariki
parahoe
tuturi/RF
mahanoa
pakorikori
whakahawea
awateaawau
horehore
haukāinga
ētita
tuanakii
matekiritanga
ngehingehi
hautai
taipūwhenua/e
towhe
pōhirihiritia
hautau
kūraituhi
pātātoko
takaoriori
tōirii
Arapainia
arapeinia
waerewa
marutau/k
tetērongo
hūkiki
kautau
kīkiki
pūkiki
kūpangopango
pakaiahi
parohe/F
mātātoka
turapana
manuā
kāhoho
maroke/F
whakaraoa
irewaru
aratuku
ihorei
toketoke
kowhane/k
kōrakorako
kowhana
raparapa/F
waipūwaipū
parangahu
tarapake
hurirere
karohi
tangiwetoi
karohe
paroki
rauwiri/k
uruwehii
horomiti
matūriaka
tūāpōi
pururangi
tieaka
pūngatangata
ira/YUGF
tūtūi
atatuhi
korotipa
marohi
hauwhā
iri/F
moepapa
haukaiwahine
hopukina
kongange
iro/a
kōmuramura
whakaranu/S
anohea
kawatore
mangoingoi
mātāoroko
tamaroto
purunga
kongangi
kōwaitau
kurukuru
hākuakua
pōpotai
warahoe
pōutoa
moao
Ruahine/"
arakauniho
mururawa
hōkaitanga
nohanga
pōngiengie
taekamo
whakawātanga
pua/OFU
opiki
rongotākāwhiu
rana
kōnēnē
arai
karakiraki
kawata-taiepa
rani
waikuruwhatu
māikaika
taumarutia
Aitanga-a-Māhaki
mākita
tahatoru
taimahatanga
herikopeta
kaurerewa
pāhoka
parakuku
tāhoka
ranu/k
taraiwhara
rangahua
mānehenehe
tarahau
kirometa
rawhipuka
īnihi
tomato
kuku-mau-toka
uhumanea
mawharu
tāmau/a
kawarangi
tarahae
kaparangi
kipakipaina
urutapu
whakarake/k
mawhara
whakatōhuai
hūkui
paparite/k
ōtimira
kōwhiria
tūkinotia
tūwhāi
aewa
popopono
tararī
Remuera
pakarutia
miririta
tongakoi
whātaitaii
tāhoei
memehatia
koroheheke
warewaretia
kairarau
pirikawa
waikura/F
rota/S
pupuoraupo
kawhaki
waikure
kuranui-pākā
roto/UF
toihau
whekauwhekau
tumuaki
rahoraho
huhiroa
whākoekoetia
whakaraua/k
rotu
mauwhane
pūhinahina
kahatū
ūkuikui
meka
mōhinuhinu
timuaki
uira
meke/S
takitaki/S
poihau
upokonui
aohanga
harihari
kurīawarua
tararē
meko
pakikoke
whakahoahoatia
tāwēwētia
tarakeha
mauwehitia
Tāmipia
āpa
pihoriki
tangotango/S
atewhiki
whakarato/S
koekatia
taiama
hūngui
tī-pua
arokura
kōrehurehu
pōrehurehu
tūmārōhoehoe
parahua
kahakina
tīramarama
tūramarama
whakatinakui
ohaohaina
tuwhenua
whāuratia
whakaūkia
poikōpiko
whakapōrahutia
takamiria
tomotia/W
hāumere
motupaika
arotanga/F
tuauau
whakakotahitia
takamirii
pākurukuru
ngaoaho
māreparepa
pauratia
tāreparepa
whakapuwai
mākiri
paeratia
tākiri/d
mātaratara
ohopō
pākira
paiahaaha
takitahi/U
kaunenehu
mangō-nui
herepūtia
whakahipahipa
rarunga
papamāene
rorewaru
hiwhaki
katiaho
tātarāmoa
timutimu
pūtaiore
hihi/k
tētēwhero
poriporihewa
kaiamo
kihakiha
tāmutumutu
tuahuru
warowaru
whakatūroatia
pohoriki
tuahuri
pukoro
ahikauri
pukoru/F
hāmoamo
kautuku
waiparahoaka
reherehe
āmara
nonewa
warowaro
pukewaitia
hipanga
paitinitia
whakawāwātia
pukuwaitia
wiria/SF
hurikiko
koneti
moremorepuha
whakahopokina
Kaiana
wheangaanga
kōkorimako
tōwāwahi
tahuaitia
Kini/"
paerewa
kowhaea
kopakipaki-ika
kōhorimako
kōmakohuariki
tūāraki
penupenua
ahuoneone
wenerei
kaiako
kapuarangi
waerehu
hahuna
mahunu
kekakekakeka
tapukōrako
raumarie
taiaha
wherahia
kauaeraro
pirihonge
tiuti
maiaka
ngepaki
waerehe
pirihonga
whaowhina
mokotaniwha
waerehi
haramaikuku
pirihongo
taiaho
Whakaari
paiaka
tōnui/e
mākini
pākini
houkeke
kaiahi
māwhitiwhiti
korowaha
nānō
haukeke
rokroki
tukorehu
tākina
haepapa/e
tātāu
hoepapa
taiaka
roua
kōpūpūngāwhā
whētōtō/F
whakareretanga
tarahou
tama-tāne
taiaki
nānā/F
tānā
ureroa
pātāi
tao-roa
iaraiā
whaona
tīkou
tūkou
hokihoki/F
nguture
tāhikahi
kaumingomingo
uhipara
hīkoi/k
whakapahū
kaimārehe
wherūrū
hauārahi
kaiārahi
ānewa/e
tamatea-tū-rua
kupango
mātāpou
rangahau/S
whēterotero
kopanga
manganga
kākihi
pākihi/F
Pākihi/"
tākihi/G
Tākihi/"
tuoputia
wākihi
whakaae-ā-tuhi
paohotia
wēkete
wenerau/k
muharitia
hiangongo/F
whakahākia
hangore/e
manawa-nui
mokopiko
tahuna
tāpukea
pahunu
kuputohu
hangoro
mokemoke/e
huatakataka
tirourou
rarahua
kōhuehue
mahitahi
pōhuehue
putaanga
haurarangi
kahukura
taurereka
Hako/"
hautuhi
pūkio
hāmoremore
kōpūtahitia
tāmoremore
turapai
amatiatia
māriritia/F
Peru/"
riariaki
kōkōtai
tatautia
kīkia
pāremoremo
hihikiwi
ohaoha
pukurau
ahu-whenua
tūngou
whakaōrite/k
ita/FR
kahuki/e
tahuhu
karawhai
rehea
rereahiahi
hahuki
honoroto
iti/Fk
hiahia/e
hūngoi
pūngoi
tiripapāi
ito
rurupeho
kaitaunaki
pokotapu
pahuhu/F
itu/F
taipurutia
Kuarerupe
hākiki
mahuki/F
pākiki
rangaawatea
kōtukutuku
mahuhu
pahuka
wekuweku
kauureure
awhireinga
koruko
pūmotu
titowera
ōkena
hohotatia
tautohetohetia
nati
whaipainga
moko-pārae
tātaikore
rapa/UJFG
manatunga
muhenitia
pāraharaha
tāraharaha
taowaru
rape
kawikawi
natu/SZ
ngangu
moruka
parekohu
rapi
titoki
moruki
piau
tūponotia
pakānoni
nganga/d
pāpaharaha
kaikohi
kānewha
rapu/k
totowera
tewetewe
hunakeha
taiparatia
angahia
parakau
kakaraia
whakahauā
kūngia
rauwhai
tīngia
tūngia
whakamātaotia
whēnei
kihirua
hereturikōkā
purakau
raparapaina
ngututa
puwhau
āwhiowhio
haukere
matikuku
ihuroa
hāpaina
Kamopia
wawaetia
haukeri
mikomikoikoi
ānininini
manawa-popore
hīkei
pūkei/k
tīkei/E
pīrakaka
taikuia
haumatapū
pūpūwai
hikitanga
nohunohu
takawaretanga
maitamā
kohourangi
whētukitia
paināporo
kōkōtea
ngangahu/F
ahuoneahuone
kaimāoka
tāwawarua
hapanihi
mokonaha
moteko/F
tīhorea
papawharu
harotu
koihua
Mikarona
upokotaua
kōreparepa
kōwhiritanga
rehia
tukurua
kōtiwhatiwha
ūkuipuehu
haukeketia
kirokaramutia
kōtaratara
warunga
ānene
koromahangatia
pipi-taiari
whakawehewehe
kiritore
tītīmako
tākohekohe
torohīhihi
whakaarahia
whārikirikii
rangirangitia
hauture
whākata
kōpūwai
tīhaere
pararā
hamurara
matihere
mema
waewaekoukou
hemarehe
kutikuti/S
meme/F
muhani
kuputono
tātākītatakī
toroihii
puketangata
karoro
takupū
pararē
harore/FJ
harori
karore
pongiapongoa
Rarotonga/"
kāpetopeto
tukupū
hurikoarotia
hekena
marore
kekeno
hekene
rotoroto
ānehu
kotakota
maroro/F
ringarehe
whakapanetia
houtupu
mātāō
tīngei
ehia
āro/lk
mateoha
tūwhanga
wāhanga
mokākāweka
kiteweka
kūkau
mataonomataono
nīkau
pīkau/F
pūkau
tūkau
etieti/F
ihea
aurutia
pīkao
ārangirangi
kuratawhiti
pūkai/k
atewhatukuhu
pakini
karawhiu
kohakohurangi
taropo
kaupapare
hekenga/UF
tahatua
Tīmoro
iheu/k
takina/FM
huauri
kōhaperoa
uakina
tīmori
tahuai
takini
kūmore
pōnānā/F
tīmore
hoewai
kaupaparu
poapoatia
arena
wetewete
hōnia
kōnia
hēkene
hūkikia
hēkena
pēkena
rēkena
kokomotia
whakakeua
tawamutu
pararaki
puripuri
upokotapu
parore/S
tuarongo
nonokia
kaipapare
parori/F
kaiwhakaaari
tautōtautōi
akau
paroro/UF
ruru-whēkau
tuwhenge
ahumoana
rakihi
tarore
rekena
tarapoa
pakihi/S
riroriroi
whānui/e
unuhia/F
pūhorutia
ngakau-kuri
papauku
whenanaui/F
takihi
tūrorotanga
pohowera
koheritia
pakuroa
makiki/F
wakiha
whātorongia
ūngeri
tēkehi
tākirirangimumura
kakihi
pīngao
pūngao
rouihi
manukura
kinakina
tuauru
tūmomo
puhake/OF
arotaketia
kakaitia
makiha
petihana/S
tāhuiwi
tōmato
horahia
kekeke
kuwharu
pararaha
atewhekī
hōmata
kōmata
pōpokoriki
kāmuimui
pararahi
tāmuimui
wharariki
auhaha
kauriki
hūperei
taiwhatiwhati
ngingita
hāhautia
puakoro
teterongoi
arero/F
wharanui
kaurerehu
whakamahiri/S
kerewhenua
tarawhiti
kekeho
matewai
kekehi
mātūtū
pātūtū
rikaia
tātūtū/F
ahurea
hōnea/e
kotiate
wetangotango
whakakoi
ahureo
Puruniti
tīwekaweka
ahurei/F
whakaruerue
rēhitatia
mawhaki
whakapoutiki
karipapa
tītirihika
aoakewake
pupirikana
rowi
haepapatia
hūngere
tiorea
takapuke
tauwhainga
iere/Z
pahikara
rautini
pāhewahewa
kereteke
pouākai
kāretireti
māretireti
tongahau
kēkeke
kuku-ā-mata
kōhaupapa
mene/F
takawhita
manawa-kiore
tīmohu
karapoi/e
kereteki
onetū
uiui/S
waengero
kaikaikaroro
meno
tohatoha
hōnge
pōnga
tōnga/UF
tīwhiritīwhiri
paipairuaki
tikaka
amupaea
kōkōuri
tūkarikari
kuhukuhu
kaututu
koromeke/F
whākano
Wai
Peta/"
tīrangorango
whakapōhehetia
hikaia
tangoro
tautiti
kurahau
pekapeka/F
anuhea
tuākana
kaiawe/F
tūwhengewhenge
iratuki
kaiawa
puripuka
whakawākanga
whakaūe
mikaia
kōwhititia
taringa-kuri
whakaūa
kōwhiowhio
ranginamu
iratuke
korehanga
pirikaku
kōnao
pārikiriki
raununui
waiata/SF
whakahōhonutia
wherorii
kahawai
whakawaituhii
hīhī/F
rūhī
kōnae
papauma
tīhō
tōnae
Whokarangi
raiawa
matiaha
rehua/F
raupatua
taiawa
koremana
iwikore/F
tahirā
hika/S
rīhiti
tūhiti
hūhā
kūhā
ngānehenehe
pīhā
pūhā/O
rūhā/F
kōmaru
mātāriki
tātāriki
pūngene
ioio/RF
moea/F
hiki/S
pūhita
kūnāwheke
pūmoka
ruahuru
kōaratia
awhe-ararau
hiko/F
Whiringa-ā-nuku
hūhē
pīhē
hiku/kd
whīwhiwhia
koromengemenge
kauparea
nuipuku
whaingenge
rara/ZTF
paehamu
aweaweaweke
rare/F
mohikau
rari
Horowinia
pūhāora
areta
manowhenua
raro/UVF
titihimi
wātakirihi
raru/SF
kuraihana
rangona
tarakinakina
paehau
punakupu
kungongi
whararipi
rongona/F
ōpapa
hangāia
Tahikitāna
pirikahu
kurupine
urerua
koremahi
awe-kāpara
mangainga
wero-taringa
rumakina
marahea
taiapu
nonoroheko
Mahuru/"
kōpūangānga
kahapupuri
okeke
puatea
taiapa
tawherarima
raupōhā
tauwhaiwha
maurirere
pāhoahoa
tarautete
tūhiwi
poi-taniwha
atuapiko
hanihanitia
tahatai
taiapo
poreterete
tuatea/F
makengo
toharite
mimititia
manawawera
hikahika
ūruhina
whakatārewatia
pukurua
takawhawhe
newanewa
punakuru
whakamāui/e
rāmota
winiwini/U
wakatono
rēriwe
kahupiri
maunutia
tākakī
kōhetehete
ngaringariā
tūtae-ruru
kerematua
pūpūtangi
tarariki/F
tahuti
paratete
pirimete
toetoe-tūhara
weteoro
haehae/F
kōkōreke
raukaha
poutini
kōnihia
korirangi
ngahoro/e
kikorangi
komekome
kōrinorino
pakakina
kāngia/F
pāngia
rāngia
tāngia
whakakātia
pōmana
hanumihanumie
pūrongorongo/S
ukupapai
whakarangitia
tungoui
waiaro
whakamāto
pukupā
tirotirohia
tētēpango
taiari
mahuta/e
tami-waha
tāpiripiri
irāmutu
whāmutu
huahoko
kihikihitara
tuketuke
whakahua/e
wakakume
whauaro
āta/k
whītikina
awheawhe
kōmaoa
āti
huatea
pārerarera
tārerarera
arumanga
tangitangi/GF
Whakatū/"
Hana/"
mātihetihe
okehu
renga/c
whakapautia
hīwiniwini
hūwiniwini
pōitoito
ngāhoahoa
taoratia
kōmahi
mahuru/F
kahuri/k
poroakitia
tīkātīkai
whaikano
whaikōreroi
karakakaho
paraōa
atemango
kōkakoware
hāmaremare
puatai
mahura
pāhautea
mararī
mahuri
puatau
kōhuhua
taukawe
whakapiki
iwa/OV
kuinihi
whakapiko
totorore
Hui-tanguru/"
moruru
iwi/SUJV
pingohe
mākukia
kotete
hukapuri
tereteretere
wengoto
poutiro
tūramatia
kiritona
wahamū
kakanapa
ātete/ke
maomaoa
turatura/e
koruru
ahanoa
tarapēke
whakatairangii
tataukore
nawa
pōhewahewa
ehi
pōhutukawa
manunu
nawe
ngānei
tipiwhenua
kirihuna
mooriori
kōnanunanu
ehu/FY
puhikawa
taihemahema
kōmako/S
hamahama
puwetoweto
wharangi
panumu
tanumi
tamaaroa
māmori
pahure/e
tukuroa
kōmaka
tōtārimu
māmore/F
tāmore
tinihangatia
kotere
matuaiwi
parengaru
pitore
kuripaha
reihuka
taro-hoia
kīhini
mīhini
korongatā
inetahi
araara/F
tahuri/F
kōhurihuri
pūhina
ngahurungahuru
huatau
ngāhorohoro
mukākātia
teina
karahue
tohipai
kakukaku
kuatau
karahui
pakepakē
taowaka
okaina
whakahanumiti
taratamata
taawhe
potapota
taawhi
kapene
kuripaka
Mauritānia
konukura
huānga
kurapae
Ukānga/"
whānga/J
mimiko
nūpepe
mimiki
nūpepa
akakura
nguengue
tōmua
turuhunga
tāhōhō
taringa-hakeke
Waihopai/"
whakamakohati
taiororua
haurite
returetu
takaruretia
āruru
hanumi/F
kīhihi
pīhihi
pūhihi
mimiha
ōrite/e
kāpūngawhā
whauama
mimihi
hāngai/F
māngai
marohitia
rāngai
taitaiao
panunu
whānau/eh
tarakoi
poungaio
whaikaha
pipiwharauroa
ketoketo
ōpaki
pakiti
tohetake
pōkēkohu
oneuku
Pērihi/"
rērihi
toroputa
tohetaka
tīpokapoka
momoutu
paehua
tūpere
tīhōhō
kākara-uri
angaanga/F
panekoti
ukaina
wāhitāone
akoraka
tūparehua
wakapana
kaimahikāri
hūwareware
merekara
pingore
titiri-pounamu
pāhau-tea
pangore
hōtete
kōtete
mōtete
pōtete
hauhauaitu
kanuka
tapena
pukuwhenewhene
pangoro
uwhipara
kiritoha
marahia
whakamīharo
kopakipaki
manuka
poutiti
tumakina
pātaihia
whakaokioki
taratutū
okewa
pūhiko
nehu-tōkau
tanuku/e
tūarenga
ikaika
nekenga
ahipua
ākiria
ngingiha
wekete
raparaparuru
ōriwa
kararī
pātōtara
karaina/k
heketa
panuku
katirakawa
kekete
whakaharaina
kuraina
kutetee
wahaora
ioka
hakiri
pukatea-koraha
kirikiritona
peropero
parehūhare
paewehe
toku-tū-moana
keketu
ngoringori
tohitohitohi
tapeha/F
waipiro
hāmoemoe
himi
mata-ruru
mokomokorea
tāruatia
tāwariwari
hikawe
makiri
manuia
mogi
powaiwai
eia
hunahuna
pūpūwharauroa
whakapiro
whaotia/Z
kuharu
waipapatia
himu
ināia-ake-nei
pāpapakōura
tīwheta/F
tūwheta
muhari
whītiki/S
ruao
parahūhare
tautika/F
tikati
rata/F
tapeka
tīngahuru
āhumehume
rīpene
moumoutia
tapeke/S
whakatūranga
maiaorere
kekero/F
kekeri
pōkuru
torongītorongū
rato/Fk
hekeri
rautipu/k
aropiri
whārangipiro
whakamatuatia
mōtepe
pakeketanga
whakaahurua
mierēre
kōkura
whakatārehetia
ātene
hāmoko
kāhiti
kāripeke
māhiti
pakira/k
piukara
repaki
Haratua/"
hīmoemoe
omakia
kopirua
pare-whawha
ruru-whekau
titikaha
kaketū
māhita
marupō
pakiri
tonatona
puhara
pupuhitia
kunanu
whango/Z
puhawai
papatau
tatarikuha
ārohirohi
takiri/F
whanga/UY
kounutia
rūrūwai
tāpaepae
mekea
pūtangi
tīpeha
tuhara
tūpeha
tūringa
warehenga
kāiaia
pakupaku
tuhare
hapawae
totoaireka
Whaingaroa
pūtanga/e
tūtanga/e
ahopou
kōtero
mōtero
whawhai/U
papatai
kaihoukura
kahu-whero
kākāī
pākehokeho
pārengarenga
pōtere
tohungaruatia
hōtera
kōpaepae
mōtera
tumekei
riuroa
mana-ā-uta
teiti
koiore
manuea
āteha
tomonga
pāmamao
hururoa
koiora/S
Pae/"k
rawakore
pūhake-rau
whanau/kF
pāmamae
kōmou
arapaki
hararē
kiripaka
tikotiko/F
anahera
tōnihinihi
tikapo
tūngārahu
paeangānga
opuha
tauataua
whakawhetū
katekate
karaihe/S
kauwhau
puhipuhi/U
pōngarengare
hāmamamama
whakapōrahu
whakaahuria
amaia
kanepoto
rihariha/F
hūpeke
tūpeke/S
houhou/F
namunamuā
pūpeka
rīpeka/ke
runaia
tāpihapiha
topetope
pikari
pūwhero
moītanga
ramamuri
matatikerewhanga
pūwhera
tīwhera
tūwhera/F
māngohe
raureka/e
tautetia/F
karapēpē
āraituki
kanopīni
tarahī
tarawera
rerepari
ooiopa
tiriwhana/F
mehua
mangō-tuatini
kunaki
Whanga
tungahaere
inawhea
papatea
tapatua
tītitipō
tetewai
kōkuhu/ke
maopūroro
kōpaito
hunuhunua
mauhere
toiora
tapatui
kairetiwhare
māhuruhuru
tāhuna-a-tara
tourepa
tunahi
hōtene
muramura
whakaaiai
āmiomio
hina/GF
hine/k
kanopia
kahunga/e
punake
mohe
tonokai
pakakinakina
ngākau-kiore
mohi/i
mikaere
kauheka
rāhiri
Tirinaki/"
manuao
kauheke
moho/F
hinu/UO
tītarakura
whēkaro
ihuwaka/F
māhira
mohu/k
kowharawhara
waewaekākā
matapopopere
hūkerea
hunaia
raua/ZF
tunotunoui
amana
whakatu
ōpurepure
ahikarae
pakipakia
kāpeti
pēnei
rāpeti
tēnei
whakawaiwai/S
Kiti
popourangi
ripiripia
kōtehe
pōtehe
arapata
rauiritia
whakamataratia
paratene
Houhou/"
puhawhe
tapuapua
whiwhi/FUS
whakamōmonatia
nahanaha/U
tūwhena
kaupane
whatiko
taurewa
kōrūrū
tūwhene
karangaungau
kaupani
parewahine
kōtureture
rau-tawhiri
hahatia
inewhenua
mārūrū
pārūrū
pūponga
tārūrū
tūtuira
hāmipēka
tikihemi
pūpuritia
tākeketia
whakapatia
torohīhī
whakahoe/k
horaina
pepatia
huraina
inawhai
houhia
whakahou/e
araparu
hēnga/F
paengatia
rautakiri
whakateretanga
rauhanga/e
whakatutuki/k
tipihaurarotia
pāhinu
teitei/F
katorika
retao
mōariari
pūrārangi
raurohatia
ngaki-tatari
ngāngā
mera
neinei-kura
pakipūmeka
wāhine
mere/F
māhina
puke-rangiora
Rāhina/"
wāhina
ruriruri
meri
tarawete
hongerehongi
wiremu
pō-mārikoriko
maratata
rongoua
taioreore
Urukoi/"
apohia
mero
kaihono
taraweti/F
ngae/F
takapapatia
karaipiture
tāharaharai
koromahanga
ngai/Rk
menge/d
amaru
hēnai
kauwaerunga
tekauira
ngao/TSF
purutapu
pukuhātana
kōroiroi/F
tetekura
whakape
ngau/TVF
pirikahau
torohana
akeake
kaiāpiti
pātokotoko
kāureure
parai-whara
arapapa
tipuna
pararau
taurewarewai
poureku
tarāwaho
māhihi
pāhihi
tāhihi
tīrangaranga
tirikiteihana
ngātātata
kēkētoi
ākerekere
ngehengehe
porotītī
hamupēke
kōmau/F
tōmau/F
parakaraka
taumanutia
nanamutia
kōtarepopo
whakaoreoretia
hurupī
āraitiawhatu
hōmai/S
kōmai
tahurewa
kīkī/F
hūtotoi
kōmae
pūwheki
tūkō
Aotearoa/"
uenei
kaipītaka
turipēpeke
umurangi
māpere/e
pūihiihi
wherereii
hurupā
rurerurea
matakoma
Eritereia
heriki
perihi
kūkā
tīkā
pīroiroi
hioi
rongohiko
mimiti/e
kūkū/S
raumahoe
eka/O
ngerungeru
makomako
eke/UFVTS
whakatekei
moio
tūkē
pūpū-mai
turawera
aria/F
tūruawē
māihiihi
ahopae
waikohu
koingo/F
puketai
takotowhenua
tāhiko
kōihiihi
mōihiihi
whētētē
kaitatea
paketai
taharima
kūiti/e
pūiti
pāhika
whakatautaungia
koihoka
whauwhau
mimira
hūroto
kaihoko
pūroto
pūtorupūtoti
karurua
kurukia
mimiro
tirehe
wahatara
whakamu
whakapipia
tanetane
monamona
paahi
hauanu
tapitapi
whakahemohemo
turupēpeke
kauanu
tararua
Toko/"
paaha
raurōroa
humuhumu
whakahuihui
kamikami
nonihape
wētoto
ringakore
porotēteke
rekareka/U
torohaki
whakaruhia
tarapō
matewhēngoi
tarapī/F
pēwhea
tēwhea
koinei
tūnauai
kōriorio
mōriorio
hangenge
houhere
makuruhau
pārunga
hangenga
tikakukaku
tokamatua
tapatai
kāpene
tāpena
tōtorongū
tarāwara
hokorari
pūrekireki
hopihopi/F
whakarōnakina
kūnatu/k
Nāmīpia
tapaoro
kōrewharewha
pōrewharewha
aupiki
pūahaaha
iwihono
awhipapa
kānapanapa
hauama
pīnati
kapete
kauamo
mōrukaruka
amikuka
paranako
Whanui
nōhanga/F
whakaaito
paepaeroa
kāpehu
tīemiemi
hākerekere
mākerekere
tākerekere
hotuhotu/F
karanga-ngatā
tiritiripua
puketea
pātangaroa
tohungia
ueke
hīa/k
hūa
kīa/F
pīa
kupika
ihopine
repata
nauwhea
ruruhau/F
kūi
tūi/W
tū-rua
hinewaimaru
horepara
hemeika
hīrearea
kīrearea
pikipiki
whakahi/k
kiriweti
puruhia
tawhā/e
wai-mongamonga
whakaarikētia
mātakitakina
tūtūwa
tawhē
matunu
rangirua/F
mapere
kairairi
kauaka
huakuru
mapera
ōtitatia
papatua
hārearea
hokokūkū
kārearea
mārearea
puhirere
tao-tahi
tūiri
rāhuitia
tūtae-manu
pūira
hīnawe
kauahi
hipa/F
whatuaro
pūroro
tūroro/F
rauaka
tapepa
mōrearea/e
pōrearea/F
poutahaki
hipi
hūrori
mataaratanga/F
pīrori/S
pūrori
Tamaterā
terea/F
tīrori
upokotea
tapepe/e
tīrore
mahiratia
whakairo/el
hepara
naupata
hōnā
mōnā
nōnā
tāpeke
tinetinei
pihanga/j
rewai/F
kāpeka
tāpeka
porongāua
piha/i
whirikoka
matūora
puhanga/j
taramore
punitanita
pihe
upurangi
karapipiti
pūkararā
rawa/a
peketia
pihi/k
pōnē
rawe/F
hungahunga
rawekehia
manuheko
piho
tonganui
haatarotaro
akapōhue
karaiti
paraparauma
kaumātua
takeretanga
whakapāhitia
taemati
ururangi
paheko-rua
kaikanohi
makawhiti
pararūtiki
tapere/S
tukurenga
kaitārore
tokepiripiri
whakaipo/e
kinawhia
ateroa
hepapa
heuheua
kotaretare
haupara
whakamākūtia
haapa
parakimete
pūhekaheka
aputahi
pāhokahoka
houpara
atutahi
patukīrea
whēuaua/F
whakatumatia
kōpekatanga
pourewa
rangiruatanga
whakaea/e
rautakirautaki
metemea
ahutahi
tēterereia
toropuku
whiwhiu/G
whenakonako
tarapepea
kāpō/e
pātīmata
tepatia
tatutatu/F
houhiongaonga
toropuke
koharakia
tī-kapu
toropuka
whiwhia/F
kōnohete
hēpara
tēpara/F
maro-aute
matuku
tepara
kāpā
pāpā/Fe
rāpā
tāpā/c
matematenga
orauwawa
pukuriri
inakoa
nehunga
whakaitia
harieta
iatuku
haupapa/F
meta
takaoreorei
rēhitia
whaiwhairoa
rātāroa
kokewau
mete
pāraeroa
werimano
mēratia
nēratia
pēratia
heka-ponga
maroī
iaia
meto/F
tahutahu-ahi
tōhoraha
tāwhiuwhiu
hemihemi
kōngūngū
kāeo
tāeo
kekewai
whakapeautia
maea/e
matua-rarauhe
kokewai
orewa
karaipi
karaunatia
hautau-ā-ira
pūihi
whakarueruetia
kāea
tāea
pehutapa
pūrohu
matuhi
whakatetetia
tīkorore
taruhae
toenetoenei
whaihono
enetia
huriwiri
tararau
tūrohi
whakaau
pūrohe
Mariana
paati
matua-kūmara
aromahanaaromā
kerepuru
tītoretorei
mārui
whakaae/e
kōrawa
pāngarangara
hārua
kahu-wai-rangi
mārua/j
rārua
tārua/je
koroheke
paatu
hīnana
māku
maukoroa
nāku
tāku
kōrapu
ōwehe/k
rearea
paemanu
ruakina/F
pāhaohao
kokoruru
wharero
hāki
pāki
rangatū
tāki
wāki
ēkara
pōpōroatia
māke
pāke
tāke
kauae-timu
raurepa
tongatiko
hāka
kāka
māka
pāka/k
tāka/j
tauwhā/l
tourehe
wāka
whakangaunga
hihirā
hōrapa/F
kōrapa
nuia/F
raurepe
ahumāra/S
tātarangaeko
rauwhare/F
hanihani
tūrangatūranga
moka
haupatu
whakakoemitia
hawini
moke/F
roroharorohiko
aihunga
moki
manatōpū
ateria
kūkātia
auhunga
tominiana
whatuturei
moko/hl
niania
emi/F
hūiki
moku
panikamo
rohanga
whakaahona
pītau-ira
whakahuaketia
pūroku
ngurengure
ngaki-mōwhiti
matemoe
pūnaha
rīmiti
pōraru/e
hīroki/F
turukitia
māio
mumutu
mōraro/F
tōraro
tutukitia/F
marumaru/eF
Kiwa/"
kōrari
pōkerekere
tauatawhai
rutitira
kāia/F
māia/e
Māia/"
pāia
rāia
tāia
kohinu
tiraweke
haekaro
hianga
waekāhu
whakarōrā
kātirawhe
waruhia
whitira
kāhu/ZF
māhu/Fk
tāhu/k
whakawahia
māmangu
memekamemeke
kāho
kaiwhakapono
pāho/e
putahikahika
mianga
hāhi
kāhi
nāhi
pāhi/F
tāhi/k
wāhi/e
rāmanga
tāmanga
mina-tote
patu-kou
māhe
manawa-he
kāha
māha/F
mātārae
pāha/F
hae/UT
kāraerae/W
kārohirohi
mārohirohi
pāraerae
ngenimomi
hai
whīroki
punipuni/U
aneatia
hao/SGF
titireia
piango
hau/SJVGTFRW
porūnu
onetea
panokoreia
pīnaku
tauwhirowhiroi
kaitangorīhi
kōraerae
hoa-ngangare
ipuipu/F
papawai
pūnako
rereketanga
rāoa/F
tiango
kīnaki
pīnaki/e
unuora
Kirīnirangi
hakono
mumura
hiatangi/F
paiheneti
makona
rūnaka
mānu/F
piriware
rāno
whakamoanatia
hāroto
tāroto
kākarawera
paeoro
rokeroke
tāne/UEF
rēpaki
kāroti
Kāna
māna
nāna
tāna
uwhango
wāna/k
autaki
kerakera
kohimu
kōrama
pakewharu
taeore/F
takaokeokei
tuawhiti/F
whakaāhua
papahuaki
rāpupuku
reweni
kerite
reriwe
uhikaramea
pāmu/S
pouwhiro
rewena
panirere
peketua
kamupene
ahua/eF
tāmi/ej
ahurangi
rāme
pāwerawera
putahi
tuwhatuwha
pāma
Hōrana/"
kōrana
Pōrana/"
awahuke
iriiri/ke
mahitihiti
kohiko
kokonaiti
rorerautia
atahu
kāhakihakina
kohika/e
Hato/"
makerōnia
autaia
matakura
putake
tūrotowaenga
kaupare
matakuhūrepo
tiwhikete
kireti
koupara
weweia
mohiki/F
natemea
mānatu
mīmiro
whānakotia
notemea
arawheu
tutaki
onetai
pōrahu/e
tohurehe
tāhoetia
pānati
puakina/F
pūpū-tara
papaperu
hauoratanga
tahatō
hārotoroto
tioratiora
akapiro
autaha
tiwani
wewehi/E
wharepuni
kaipatupahū
Kānata
mākūare
mōrahi
pākikini
rōrahi
kopatio
wewehe/F
horohororē
kōraha
whakamahutia
hira/k
moanauri
piopio/F
Tahu/"
ekea/F
oreoretanga
wahangū
raukaraka
omangia
hiri/T
poupoutea
hāro/Y
māro
pōhatuhatu
rakuraku/U
tōtōwara
waihangatia
Whanganui-a-Tara
waewae-kākā
whiuwhiuwhiu
ngakototo
tānehurangi
iāri
kāri/Z
Māri/"
pāri
tāri/k
whakamatara
tahatū
ahuaatua
ene/FZ
kaupapa/F
manapoumanapou
hakoke
pakohe
kāre
pāre/m
tāre
tahanga/F
hirere/Y
pakohi
tāroi
tiraroa
māra
pāra
tāra
mierere
tūāmeke
rerewhenua
hakoko
hōrirerire
kōrirerire
tōrirerire
whakangaio/S
korehāhā
kirera
takoha/e
tāroa
kaihoro
tātāui
tauwhāingaroa
pakohu
takohe/F
rangatōpū
pākaukau
pakuriki
kātuhituhi
mātuhituhi
pouwhenua
huamoni
maikutu
tāepaepa
paraehe
makohu
paiheretia
aweretia
mahanatanga
tūperepere
wharepuhi
tāporepore
pakoke
whakatengaia
hanguru
whaiohatia
hūmaeko
pakoki
rūmaeko
mēmea
turapatia
pakoko/SF
kaiwhakatahi
moimoi
makoha/F
hāpu
māpu/k
mīmimi
nāpu
pāpu
tāpu
wāpu
puhihori
takoki
tōrohīhihi
kaihopu
hītamotamo
hōpūpū
kōpūpū
māpo
riiwhi
uāpo
wāriu/e
kōrako
kātohatoha
mātohatoha
ngetengete
uauaua
hāpi
tāpi
wāpi
hāpūpū
pāroro
tāpūpū
kōraki
mānawa/F
tātāwhāingai
mokepūihi
teoteo
whakaranua
hāpa/d
orihou
rōraka
turikore
kōheuheu
mārie/F
mōheuheu
pārore/e
pihareinga
tārore/e
pūkahatanga
neineinei
kōpetia
tānapu
hāria/F
tāria
rangataua
kēkēao
māheuheu
rauata
nakoia
tarawenei
tua-o-rangi
atawhai/k
hāmonemone
pāpātanga/U
māwe
tāwe/c
mahiratanga
kāwa
rāwa/F
hauata
pūpūpū
uhipeketā
pakuriha
kauati
pahūnga/F
pakūnga
oea
rauawa
tirera
uirere
ukuukutia
Piripini
uetia
urupuka
kowhakararo
korowhetengi
Horowhenua
pōhutu
rōhutu
wahanga/F
aroarowhaki
hupiro
taihore
kaurukuhia
maoatanga
pouhaki
whīwhiwhi/J
papamā
hakehakeā
kikokiko/F
ngea/V
turiwhati
kōingotia
mīmiha
turiwhatu
ngei
hurumutu
mahuetia
pehopeho
kiwitea
māui/F
Māui/"
tarawhā
hohepara
kānara
kare-ā-roto
ngeo
māue
uene
ahaahatanga
māua
pāua
rāua
tāua
wāua
pitawitawi
kauaro
tawheraiti
māmamā
toukikī
hauare
tītitouretua
rimurimu
tōtōwahi
mātu
pātu
Rātu
tātu
tihirua
haenga
tipitaha
aumoanaaumoe
wharirū
tiekerere
korowhanake
tanganei
wakaata
tuawhine
whakatimana
kāti/f
Kāti/"
māti
pāti
rāti
hīngarungaru
pūngarungaru
wāreo
hāte
kāte
tāte
tuakaihau/e
kopipio
mārei
pārei
tārei/S
hāta
Kāta/"
kūwaiwai
māta
pāta
pīwaiwai
tāta
tīwaiwai
wāta
whītau
weriweri/F
pūheretāiko
pakatitipākato
takataka/FY
pukehina
pakepakehā
porangahu
kārea
tārona
kapatau
harahara/F
kuikuia
whakangaoa
paenga/SF
mana-ā-tai
teure
keketoi
raenga
tatua-pupara
uakoau
kōpīa
kōwhaikura
motaraua
tatarangaeko
arihia
hangutu
pōhēhē/F
wakaatea
ngao-matariki
nuka/F
pouhani
whakaeneenetia
nuke/U
waenga/SG
hāwaiwai
kāwaiwai
tāwaiwai
huāpapa
kauapa
pūngakupu
uakoao
pōkēkēao
kōwaiwai
mōwaiwai
pōwaiwai
momi
nuku/GRF
tapaono
tīaiaka
momo/k
enetinia
mārohi
piriahi
heketau
karekopu
tawhirikaro
tārohe
kaimahihiko
pika
māroha
pāroha
matutu
tātāmi
uhimoenga
rauara
piki/kejd
pukewai
takahurihia
pūtahui
whāritua
onepākirikiri
piko/kj
tauare/F
ahowai
pokewai
hāhātanga
nānana
paraihetia
āhuaatua/e
hīkoitia
kekekeke
tauaro
whetūkaupō
atata
huatango
tāroia
pohuiakaroa
hākorukoru
kaitangomōkete
takatahi
oropuare
ngāpara
purereahu
kauhangaroa
kaingākau/e
hārau/S
kārau
mārau/i
poipātū
whakaiho
Pārao
hemokai
whakaihi/k
kōhuru/S
pūhui
whakakorikoria
pārai
tārai
pakakohi
hīhue
kārae/S
pārae
omaki
pūhua
tūhua
kōhuri
pūhōkai
kōhure/S
taiwharu
kōhura
pūetoeto
Te
māroki/F
whakaahua/S
horopuku/e
kokekehe
whawhainga
pūkanohi
auau/F
whāiroiroi
ārainga
mirimiri
turupou
maniore
paingore
tauporitaupori
korekore/RF
turamoei
rautipuria
manioro/F
tūakaakai
tākaraka
mānaia
ngauwhiore
awheotau
whakatepe
matehā
whakataumaha
tapangutu
kōhuhū
pokerekāhua
takatakai
naenae
tāwhiuwhiua
takotakotakoha
heketea
kopaunga
ihupoto
puarangitoto
kōetoeto
tane-a-wai
pātīhau
maha/OU
pōpōa
konguru
pihepihepihe
rāpopoto/F
mahi/FS
kōngohe
awatea
kōwhitiwhiti
mōwhitiwhiti
maho/F
āinga
whāhuka
mahu/dk
pānako
hīpokina
tāwharatāwhara
pānaki/e
tīmatarere
pekerehua
whano-kē
harareke
kaurangi
tungangi/F
harareka
hīnawanawa
hokahoka
Rānaka
whakaūtia
kōhunu
mohimohiaru
pūpū-harakeke
whakatere/S
whakakāhorea
haumūmū
rehutai
heterau
mēnā
pēnā
tēnā
whēiro
tātāki
kōhukihukia
matā-kautete
tītokona
tiakina
inekoki
tangetange
tuakina/F
raumānawa
tūpekepekei
ngoetoeto
pānonoko
tohuhono
rahaina
whurū
rohaina
kākahukura
tarapikoko
hita/J
tihotihoii
whakatoiha
mona
kapukapu
pānuitia
mone
hītawetawe
rānaei
ruha
tihotihoia
whaturama
moni/m
peka-o-haumia
epa/FS
hito
whakarūrūi
ruhi/FY
mono/F
paparōnaki
kōhuhu/e
Tapuika
tekāuira
whakapūmautia
tūāimu
Pakitāne/"
whakaipoipotia
kueokuera
manatawa
rauwehi
ataata/F
papanga/F
pōhuhe
kautorohī
piripiripohatu
mōwhīwhiti
tāmiro
tihe/k
papango
moetoa
pahutane
tihi/FGE
matimati
pīrakaraka
tīrakaraka
tarapepe
hiamoe/F
ūhau
autetauranga
aruarutia
kawiti/e
uruuru-tapu
pōtitia
korokorowhetū
hākiwakiwa
hinunuku
inakitia/F
putawa
hiatonga
autaua
namunamu/F
iputahu
kuhuwai
kahuwae
toetoe
kōnonohi
tikitiwhi
hangehange
pūkanikani
whatupango
akaraupō
rarawhitia
kohuwai
takahanga/F
kuhuwae
rauwene
wahawahawaha
kohiti
wharehinu
pārahirahi
hītengahītengi
haterei
kawakawa
komeme
rauhara
akewhārangi
kirimina
wewete
epaepa/F
kaninihi
taikiri
kirimini
kumekume/U
māueue
mohito
mohiti
mārakerake/F
mirionea
pā-tōtara
kōhuki
hakehake
kawiri
kaiwhakawiri
taumārere
pūhou
tīhou
tūhou/d
tūngāngā
pūkōnohi
marangatia
wairuatoa
kānonono
tūpākākā
arokā
kutare
korowhāwhā
pūhoi/F
tīhoi
paihore
kume-ā
ōriorio
tūhoe
ao-mārama
tūhoa
kōrerorerotia
tinihanga
koakoa
takaaku
pōwaiwaitia
ruaruhe
nutara
papa-āhuahua
hāerenga
torotoroa
kauoroi
orokē
takoto/bF
kōhangohango
komeke
autara
pakituri
uruwhenua/FW
tāmina
hurumaeko
tutapa
Makitānara
tohutau
kai-whiore
puhirua
hinengaro
komehe
ngaungau
tāmaoka
tohipa
uhikaho
kūkutai
takaahi
himorimori
tawhitawhii
tohutao
kōkōwai
kutakuta
takaāmiomio
pīhia
pūhia
pūtaratara
Rūhia/"
Paoa/"
pūkete
kōtangitangi
tīwetai
papania
kōnohitia
pūwhaiau
konini
nōnāianei
whitiwhiti/F
pataritari
kaputī
moetia
okaoka
hakori
nōnāiakenei
pehaina
karewarewa
tawiri
ōropi
tutara
hōkikitanga
puhaina
parahaere
awhato
makora
numi/F
ngahuru
ipuhua
miware
ruia
paparakāuta
whakatīaho
ngongore/G
tarotaro
ringakuti
matangaro
whakaharakoa
pukepuketia
ngongoro/e
whakawhitihia
ngongori
kaharoa
titōmako
kakaunaturi
upekotangata
hōripia
kōripia
matepā
rapanga
pōporoihewa
rewera
weweru
kōnukunuku
ngorengore
kākahuria/F
naahi
Tautoko
hakopa
wewero
maruhau
pairuaki/F
pototia
āwaiā
karakiatia
ākirikiri
huahuka
whakatanuku
ngongotu
tāparepare
purapura
kihikihia
kurupei
kōpeketia/F
tokopaha
wētangotango
tāmātia
tariana
mauranga
auaake
pakora
tārekoreko
mōrunga
tōrunga
pakore
omahuta
puahatanga
hea/O
kīhei
maurangi
rakau/F
tīhei
moanarua
piwara
tūkāuki
taunutia
pakoro
hei/UF
pūhea
tūhea/e
māikuku
munamuna
tonini
takore
mukākā
taherapa
roharoha
koihokatia
tiwara
heu
Kirihimete/"
ruruwhekau
whakaō
whaiwhakaaro
wahaina/F
pouora
karupango
kōpūngāwhā
kaihokowhenua
kohākī
ōhākī
tauākī/F
taukamoi
piriawaawa
oha/YS
waingōhia
umiki
iroiro/RF
whakaū/S
tuakerekere
tungou/F
ararōau
ohi/k
whakaohoa
maikuku
pawapawa
tinakutia
oho/Fk
kōmiria
pūkeru
māngina/F
ohu
haumitia
ngingio
hūkeri
pūkeri
tūkeri
tawhio
hūkere
hukātara
mauātara
tahawhā
ūtongatia
kauhangāmoa
tīkera
hekemai
heketua
hāwaniwani
maro-taua
rītahai
whererei/F
konihi/S
ohākī
tukupoto
onepuia
āritarita
ihirangi
tumutumu/F
ehua
kohangaweka
kauhangamoa
urupoui
whakaahutia
turukio
kuikui/FG
whākā/F
whakangao/S
pōhatutia
horohoro/k
monihi
Mātiniki
kūkūai
Pīhau/"
pūhau/k
tīhau
tūhau
karapapa
himumaru
whakangau/S
pīhao/k
piupiu
tīhao
whakaarohia
pukuruaki
tuakitanga
kurupae
papao
kīhai
tohutia/Y
tāinawhea
tohutio
tīhae
tioriori
toutou-wai
kaiākiko
papai
maeko
kaiwānanga
pekenga/U
takaoraora
akiakina
papae
Papa/"
maeke
tawhetawhe
pukenga
kāwerutia
kōrahirahi
punitia
tūāpora
kawhiu
metarahi
rangatahi
whāiti/ZFUG
moho-pererū
raumangu
rāpeā
Whangārei
tīhāhā
tūhāhā
whēnanau/F
tūāporo
tūpararā
kākātarapō
hōrakerake
upokorua
nunu
raumanga
ā-tau
ere/TS
toupiore
karikari/F
pekerere
wahaika
tohutoa
tokomanawa
akakōare
kauparapara
unumia
ero/FG
anewa
kōkirikiri
tōhīanga
perepoti
tawheo
pine/j
pūmātao
moutiwa
pūhihihihi
parera-whaki
pini/k
taratarai
teretere/F
tōpāi
taiao
ngāwhāngawhara
neketai
Pehiamu/"
hākuikui
kungia
makohuarau
pānanaki
haehaea
porepore/F
māorooro
pāorooro
hewahewa
ūmanga
whakapirau/S
pipirau
rahua
maehe
tatāpopo
maeha
tīwhaiwhai
kōau
rōau
anao
kirirarau
rurukue
timohia
tūpapaku
kōao
tawhairauriki
whiuhi
Honotura/"
anau
pākarukaru
āhiki
mōai
ikimoke
kōae
reoruarepa
heroni
pōpōhue
penopeno/F
marere-o-tonga
tākakau
pūtātara
tīrangii
papea
mekemeketanga
ngutuwahine
hīrautia/F
kōmitimiti
pangakupu
manawa-pā
inumia
taniwhaniwha
Tunihia/"
karikawa
papanui
kōti-ā-rohe
tūmanakohia
mokakati
amokapua
ati-toa
korotete
pinepine/F
tōmairangi
nawhea
poikiri
oia
maene
maruiwi
kurutētia
manakorā
pipi-kōmore
tete-wai
whatariki
tūāhae
kanioro
kōpūhuri
mataahara
Porinihia
whakamātautau/S
nōnanahi
raparere
tawhai
hoake
pukuweka
tawhao
tīengi
tuahangata
ota-rua
poaka
ngia
kokonga
tīenga
amiria
maka/VU
make
ngio
whāiro
uere
hounga/UF
pūkeko
tāporeporei
kikitara
maki/l
kaihangature
kenepuru
Ārapa
ringarapa
taiea
mahau/d
terēina
mako/m
Purunai
rūmātiki
hūkeke
pūkeke
tūkeke
kounga
maku
tūkeka
hahana
kōparepare
mounga
pungai
hahani
tāngaengae
makaweroa
mataara/S
pūpū-wahaora
kahana
kaharau
kauawhiawhi
hamua
unahi
kōrekoreko
mahana/F
pūharetāiko
kōea
whakangaokotia
mataaro
tarapeke
makareta
tātaruwai
kowaowao
kapamua
whakaetietia
rukenga
timoti
wheowheo
tētēkura
honikoma
Tama/"
Rikitaina
taiki
parākiri
tahaina/F
tūākiri
whaikīi
whakaruru/e
whutupaoro
Aoraki/"
papawaenga
taika
tohaina
Whiringa/"
maero/Y
mawhai
tokouru
hopuoro
ngangautia
tauweke
tuhaina
hiwa/F
pūmā
tūmā
koranu
rango
hiwi/V
mōku
nōku
tōku
nihokore
kūmū
mūmū
rangi/lhdj
tūmū
kōakaaka
whakahekehekea
ruke/F
mātāpuna
range
maro-kore
ruki
akakaikū
ranga/bV
ngangī
mōka
ruku/SF
terapeke
arero-whero
pāketu
tauwehe/F
piriwhetau
hehe/FT
pioe
akatororaro
pioi
tokoriro
papanoko
hāketi
turakina
wahahuka
pūrorotua
waimehatia
tika/FkU
hākete
mahea
mākete/S
pākete
rākete
pūoto
tike
angengi
paripari
puanghori
tiki/FG
mangō-roa
tūtukii
hoani
komarero
mahamahamahake
whakakinokino
maheu
tiko/j
pūtanetanetia
hoane
iria/F
whakaohoohotia
tūtūā/e
kamai
tūtukia
hoana
tūrito
taramutu
pātaria
tīakaaka
whakapiria
rehoreho
kehakeha
tātarie
kapakapatū
pūrite
tūrite
momohua
kōwaro/e
pōwaro
ranea/F
irirangi
tarawhāiti
whakangahoro
korama
kōware
whakaririkatia
hōia
rōia
tōia
ruaki/F
kiriwetiweti
teparakoroihe
mohorīrīwai
tamatamaarangi
hahaka
maewa
ehouhounamu
hahake/F
kahaki/S
Horana
hahaki/F
maro-pūrua
kōingo
mangōtipi
patapatai/S
tōingo
pēraputia
hakaokao
pōhi
rōhi
tōhi/F
whakarawetia
hauhaketia
tapairu
tōhe
tupona
Horano
mātāpuru
kōha
anakara
rōpūtono
mahaki/U
whakatāupe
rahaki
aupoke
taino
whakawaimeha
hanarete
hinarepe
korako
kōrerotanga
ngunguru/e
ingoingo/F
roraha
maemae
mangimangi
tawherawhitu
tūhititia
taina/Z
Waitangi
whāngai-o-tama
rāwhitu
tahaki
kauhouora
tuauki-pō
wānangatia
māwhiti
Rāwhiti/"
tāwhiti/S
māmingatia
ūnga
whakamaneatia
mākūware
paeraro
tiahaere
ngahingahi
whakangahau/S
poraka
kōno
kurītāpapa
mahia/F
tātarapō
korahi
Rangitihi/"
tarakihi
mōrarotanga
whewhengi
whakatītahatia
hohoata
tōne
hoari
koraha
taima
pūngurupūnguru
mōna
nōna
poari
tōna
whatingaringa
peapeau
pokuru
hātarei
poare
manginge
ā-rohe
panonoko
tupoho
kōwanu
ngongohe
tūpākihi
Kuri-a-Whārei
hāneanea
henimeta
Tōme
huhutia
takenga
pōma
rōma
torutoru
whakatārewa/e
parangia
Ngāika/"
tangihua
muraratia
pūpūtangi-toa
pūoru/S
mahoe
tarakina
manaakitia
whakautiuti
hākere/S
mākere
hūoro
kūoro
pūoro
tīoro
kōpēa
mokomoko
whakapangotia
katotoe
tarakini
Whītī
kōpī
kawanga
manawa-hē
orōro
papatī
pōpō
māukūku
rangitūahiahi
pūriro
rapaina/F
pūriri
ripaina
rīriri
more
netipaoro
Ānatōra
Manawatū
tairo
mori/FY
pokeretī
hunarere
mōwaho
ahumahiahumahi
tairi/F
matātūhua
kōpā/F
rōpā
pīrorie
eti/T
whaikupu
ronarona
tūruawai-pō
meremere/F
ngiha
eto/F
akatawhiwhi
heia/F
kōpū/hji
kōwaha
mekawarunga
rōpū/F
tōpū/eF
kaipiki
korokoropeke
mangaroa
papatū
haumākū
pokipoki/U
kaipiko
natanahira
kōpē/Fe
pipi/FG
tukinati
pāruretia/F
aea
hōro
mōro
pōro
makai
Makao/"
kōri
mōri
pōri
rōri
puretumu
kōre/mc
rōre
whakahoahoa/S
ōkiwa
waeraka
monite
rōra
pakawēra
raumatangi
tāmāuru
makau/i
mānānana
puhimoana
taipo
nāerere
puakarimu
peau/F
waruwarua
ruru-peho
taumata/F
ūkui
toruwaewae
hapui
otare
paerata/F
tairuru
pūrimu
ākuni
kirihipi
rikoriko
Papua
pāwhiri
tāwhiri
pāhau-kōkako
Pūtauaki
kapuwae
īnia
taipu/j
tāwhiro
rōpu/F
Tōpu
māramatanga
inaina/G
hapuu
kopuwai
mārō/FU
pārō
raumaota
kikihitara
pūhohepūhohe
kōrua/j
tangotāoke
tawauri
titouretua
tūaotūao
wākena
tapakō
rarapitia
kōpe/F
ahine
poutauru
taiwa
tūone
motarāua
hōpa
mokotī
pōwaka
merowhetau
hoata
oka/S
rārā
tārā
māngaimāngai
kūkuruatu
oke
taratimoho
Kīrini
ahupuke
hīrorirori
hūrorirori
haukaha
wehiwehi
mārū
pārū
tārū
hoatu/S
whakatīhohei
korotiwhatiwha
oko/h
paingia/F
kaieie
huruhuru
toreāpango
Herekowina
taitāhake
āmene
pounui
mākehu
rurirurii
mokotā
āniwa/e
pākeho
tūhonoa
mama/k
pūoho
tīoho
pohokore
mame
mātuatua
koinā
tirohanga
kōmutu
otawa
kekereū
whākure
reiaku
hāparangitia
āheitia
parurea
kōrengarenga
whakaatuatia
paratūtae
ārahirahi
kōrurururu
mōrurururu
korukī
mamingatia
hauā-pekewhā
wakuwaku
Whanganui-a-Orotu
taite
whakarahia
kāpui
tāpui/e
ārohia
kōue
ngira
tarupī
pakipakiwai
hārangi/d
kārangi/d
rārangi/G
kōua
mōua
pōua
Taranaki/"
tōua/d
hāpua
māpua
pāpua
tāpua
wetehia
maruawatea
ngōio
kōtōkōtō
kaihorohoro
moana-pounamu
rētihi
matekai
mata-rere-puku
taitu
whekoki
mōtu/F
pōtangotango
whaipara
nakonako/RF
pāngoungou
tāngoungou
taiparapara
kōti/f
pōti/e
puhapuha
tōti
akinehi
hōta
pōta
tōta
onehanahana
hokohokona
papaungūngu
kounua
tapanihii
ahuāhua
kāhu-maiepa
pūāhua
tūāhua
rītuatia
ruma
tapatapātiu
haurokuroku
matitimatiti
huākumu
pākeke
tākeke/k
pīoko
pūoko
tīoko
pākeka/F
tākeka
Tokerau
pokerekaku
hūngāngi
whenguwhengu
tairutu
pākiwaha
pīoke
wetoweto
rongokere
matūriki
kapa-whārangi
koruruku
motuhēhē
ngōko
pūriko
āmengemenge
rātāmoko
Whakatiki
ngōki
whekoii
pūriki
rīriki
hohoni
aiahi
aumangea
uhupoho
mahue/F
aumangeo
kaparoa
tima/e
kirikamo
upaupane
mahua
whakakinoa
ōkioi
hohonu
whakarōpū/e
pūkatokato
herenga
maruāpō
timo
kohekohe
koruruki
kānaenae
waihapei
kaiwhaiwēra
tāwheuwheu
timu
tūtohutia
makiu
engei
kaupārerarera
kapea/FS
taiaroa
koaea
harakore
kōnaenae
hia/OW
patapataia
ōkiha
paratoketoke
ringihia
hapī-tawa
hie/F
tētē-pango
whakakīkīa
hotiki
tāpareparei
tititipounamu
ikanga
kapeu
hii
punahiko
kehakai
akakōareare
kohakai
tauwhāingatia
houmangōroa
kōpurawhetū
whāngai/S
motika
totitoti
haritanga
ahikaea
wakahiki
pūwhakahara
māpouriki
tēkara
makoa
kōmuru
whakangākau
ānini
rukeruke
pihapiha-mangō
urourou
whirohanga
kuhene
whakāu
putaiore
ānina
kōmuri
tōmuri/F
huihuia/F
motiha
ararewa
whakamōmona
kōmura
ngotoa/F
ukanga
auere
kārito
perehitini
whakāe
muheni
ngita/F
wairutu
whakatenatena
hongehongeā
itiiti
wetawetangu
Āmenia
tangiharuru
pūhonga
pūtaiao/S
whakakahu/k
mana/kFfe
manawa-rau
kōroa
rōroa
tōroa
mane/i
mihimihi
ueue/F
tumakuru
moumou/b
tūkararoa
korenga/F
mano/U
turupana
whakakake
tī-para
paniota
manu/FYSU
rapurapu/S
takaruwha
karengo
oriori/F
pahaua
hohoki/e
pakiwhara
whounu
kohoka
manau
tarakumukumu
engia
hohoko
tahunui
kapia/F
karehākoa
Tāmaki-makau-rau
whaikarihi
whareatua
nehutai
hieke
puihi
pieke
kohoho
tūruawai
peraputia
koahi
tūturu-pourewa
manakohia
tuhene
kāhuarau
kōuetia
Hōria
Kōria
mōria
pōria
rōria
taratitomohita
tautiaki
parareka
apititu
hēkana
mango
pēkana
uhia/F
haki-haratua
horakora
auheke
popo-whatitiri
kairuuri
pōwhiritia
hohoia/F
kiwiteakī
manga/OS
raungāwari
reremai
tākaikaha
nekeneke/FU
kūkāwhare
uanga
puakiweu
pahawa
pūkākano
mote/k
runa/G
māpou
rāpou
tāpou
kouakoua
mangu/Y
moti
Raki-pae-whenua
mauminamina
ēngari
pakihawa
haukati
konotaraka
moto/S
ngakengake
tuahine
Teroto
huangō
konukita
māripi
rāpoi
tāpoi
mataahi
motu/k
nohoia/F
heka
tāpoa
hēko
heke/jdkei
pire
tūtae-tohoraha
inangapōriro
heki
hēki
piri/Fk
Etiopia/"
iporangi
hēke
mākinokino
pēke
tekekō
heko
muheke
rituaritua
piro/k
tina/F
hukapapa/F
mamaoatia
tine
hiwihiwi
kurumatarerehu
tairunga
tuke-o-rangi
tini/MVGU
Tahara
wakataruna
tēkaha
whitia/F
kōmuhu
manei
kowharowharo
tino
tatarariki
anea/e
piharongo
waiho/e
perori/F
titīpōrangi
whakatangitangi/S
manea/F
rauamiami
anei
tāpiu
waiha
koromahu
hahari
tomokia
karapetapetau
kaingākautia
māriri/F
pāriri
uruhia/F
mōtitī
mahara/Fe
tūrangahakoa
mārire/S
kāpia
tāpia
tapitapitia
tangihia/F
kōreo/S
matamatahuia
kohukina
auha
tengatengai
kaurehu
moraru/G
pairuri
matapiko
pēia
auhi
ngetangeta
tetepei
korari
kōrea
mōrea/F
pōrea
rōrea
tōrea/F
koroukore
ngongopuni
tiakākahi
karihika/k
korare
upanepane
whakatātaretia
hīwakawaka
pīwakawaka
tīwakawaka
korara/F
kaurehe
tīhāhāi
wekiki
oma/k
tāwharara
kēhi
nēhi
pēhi/FY
rēhi
tēhi
aruhia
pokeihi
aneane
kāhiwahiwa
morari/G
pūpū-atamarama
rangimārie
rehunga
Pekina
kakaruwai
matititau
omo/R
panama
popoia-atua
kūkurutoki
manumanu/F
whētikotiko
tapatapa/F
whaitoka
omu
whakāetia
tūreikura/F
kōmuku/F
putakitaki
hiemi
pororarutia
whakaineineti
pākikī
wākikī
kamakama/F
kōhikohiko
whakakapi/k
kukutitia
manana
Whitau/"
hārotia
pahara
whakanguhatia
koaro
panahinu
taone
apunga
koari
whāmamaoi
taona/F
makataharaki
arikaka
hurupiki
koare
momotuhia
māinaina
maoa/Y
pāinaina
uhitea
koara
kōioio
mōioio
pōioio
tangohanga
Kanaki/"
auporo
makue
pānokonoko
hokehokeā
korapa
whēorōro
pūkumekume
komokomo
taopuku
hereheretia
hopekiwi
koaru
whakakāti
rārima
mania/F
māuku-uku
merengi
koromako
whakapapatia
kaiwhakairo
pihikete
hēni
mākurakura
pākurakura
tarao/k
koromaki
Kohi/"
Manako/"
kēne
pēne
tautauira
harawira
ngotea/F
porara
rae/FG
tarai
kēna
pururua
tōkenekene
rai/k
pārīkoi
pūrehurehu
tīrehurehu
tūrehurehu
taumaha/e
tūruriwhatu
matapihi
āpitia
hārini
pīhoihoi
tīhoihoi/F
tumatakokiri
kēmu
arohina
rau/ZOFXYSUGMR
pārīkou
Hauraki
piritoka
rāpea
whetaina
poro-kainga
tarau
torōna
pupuwai
tohutoro
matuku-waitai
hēmi
kōroiroitanga
rēme
kōrae
pōrae
kēma
Pēma/"
panana
uretū
tānaputia
pūwāhi
tūwāhi
kihukihu
puangarua
tāwhaitia
korokoro-whetū
Tiapani
houmea
nanamu
ngākau-nui
kenakena/F
Makeronia
hohokohohonga
puatawhiwhi
tukuaru
kaitukurīhi
ngoio
whaitohu
piere/F
pōkaikaha
tapaina/U
whakapaepae/S
moua/l
karamuimui
paepaeawhā
tuporo
pokerenoa
ewa/Fd
kamorā
panaia
pūtetete
ewe
tā-turi
mohoao
kukuraho
tāwhanawhana
hutihuti/U
kaiponuhia
pāriha
rangiwhata
Oha-a-Maru
ngohi/Z
hautangirua
poumao
tianara
ngohe/F
ihupukuihupuku
taore
taumātakitahi
aha/e
matakerekere
taora
kaimomotu
retihuka
koretake
ahi/kl
hanake
itihia
panahe
kurawiniwini
matau-a-māui
peniamine
irakati
panahi
aho/FMUG
kōmehomeho
maiere
tamumu
hēru
kuruwhakapeke
nanaku
ahu/FW
etita
mōhiohio/F
kurupene
manaka
pahikete
patatara
kurupena
pua-wananga
rēri
whatanga
kanaku
nanaka
waipe
manako/a
paiepa
pēre
māpau/F
tāpau
hēra/f
mēra
nēra
pēra
rēra
rongomāoro
tēra
wēra
ranaki/S
kapua/G
karahīni
panake
raumata
iringa
tarea
kūnui
hāpai/Sk
tāpai
waipu
pūaroha
heketara
taiepa
kohuhurangi
monitau
nanahu
raumati/G
tāpae/ke
panako
tairoria
hūnua
nanahi
nepōra
mahititia
manaha
tueke
tairorii
tohutō
karupeka
rawai
rohai/e
koati
manahi
ngarui
Koata/"
moko-kākariki
āwhiotanga
torotoronga
tatarakura
hū-pūkeko
mōngina
arero-kurī
kauhauora
kāriki
tāriki
kaiwhāki
tēpu
pōteteke
maiepa
rauhamoa
mārika
ārani
manaia/F
kohuratia
one/PV
tarapouahi
pēpi
tahunga
oni
hūtoto
kēpe
pēpe
pītoto
pūtoto
rītoto
karaweta
paiere
tohunga/ej
hakokehakoko
tēpa
ono/OSVG
tahutahutahu
kapapori
kōeaea
mungamunga
hōutūtu
kēkēwai
mōutūtu
whekau
makohatia
pāpataura
pūrerehu
ngakinga
tāwekoweko
papamatahinu
taitukui
taieri
ponokore
kaihuri
iati
hamumu
puninga
Hinerangi
tairuhi/F
whatakiore
kekerematua
kōwharowharo
tīheru
tāmaire
ohomauri
mapi
koropupū
ūanga
whakarouroui
tiaki/eS
ārahi/e
mangakino
māheahea
mapu/U
Tauranga-moana
pīhere
pūhere
pūmaupūmau
takuate
tiaka/k
pūhera
hoemoana
taniwha
tukuata
rāinahi
tāinahi
uaha
tiaretanga
mātāmua/e
taria/F
tehetehe
mōheahea
pōheahea
koineki
tūpato/F
rērere/S
kounuhia
ngoro/k
pokere-kāhu
tariu
ngori
tāmōmōi
ketehae
koputea
pohepohe
ratonga/Z
kaitīmata
ngore/GT
pihoi
kōrerehu
āraia
hemahema
ākengokengo
ngora
karāone
parāone
haparua
konekone
rēua
hanaea
pēpē
rohea
Tara/"
whakamakere/S
pokotea
whakatakune
manu-puai
pareumu
ihupuni
kakauroa
ngoru/F
kotiti/F
porotukituki
Whitināmu/"
homai
nihowhiti
Kerenarīna
hurupounamu
tōwahiwahi
nukaparau
whakahautia
toremii
hēti
kēti
pēti
pīwhao/k
tarawhai
wēti/m
tūāoma
pirikoati
pīwhai
tīwhai
rupe/F
ahora
pokotehe
tāuwhiuwhi
tīwhae
rupi
kurutoitoi
tītope
taroa/Z
tiaho
tītopa
haerenga/F
kōwhaowhao
paihini
hema/k
hāngaitanga
pita
ihowā
kākāwaiariki
ongeonge
hemi
piti/J
tautaumahei
tīhema
tūāporoporo
aia
hemo/F
pito/k
uhiperei
tipa
orongonui
pīpīwharauroa
hereherea
kotiro
tipi/F
paoeke
kotiri
torohere
taimona
ā-iraruke
horokura
kotire
whakarurutia
anga/UZRF
kotira
manua
tipu/kb
aukme
napea
porohuri
hītoru
mangō-pare
pūtoru
angi/F
hanahana/G
kōhungahunga
mōhungahunga
pōhirihiri
kūtoro
pūtoro
tītoro
tūtoro
ango/F
ūruaurua
rerewē
tāpotupotu
Peretānia
angina
pūtore
tītore
haurewa
parawaro
hapine
pēreni
hohota
patikuku
Hērena/"
tautohetohengia
tarakore
tīpape
wetonoa
tātāngaeko
whakatuapekai
kūpapa/F
tīpapa
tūpapa/F
uwhiuwhia
utoki
kuiki
maminga
kiripaepae
pokoteke
whakanonenone
hangahanga/i
moko-tāwhana
kopikopi
mākiukiu
pāwhaitua
utoka
hohotu
mimingo
ihupuku
kumanu
manatungatia
takiekie
turingawari
takarape
whakapāhotia
hohoua
papawheki
tuere/Y
mokoone
whēkoi
nāhinara
rawhi/U
kotipu
toetoe-kiwi
kauhuahua
rawha
rērehu
wetowetohia
anipā
kaupekatia
tiamu
tamāhine/S
tūtae-kākā
poumua
kūparu
tūparu
pūnoa
iaua
ngoto/F
tokarapa
tūpari
hohore/e
mangotara
ngote/FR
tīpare
tūpare
kohore
puheto
ngota/U
kūpara
pūpara
tīpara
tūpara
ngoi
pōtatu
hohoro/F
aihikirīmi
keretū
rongomaiwhiti
ngotu
torohanga
tūturiwhati
keretā
henumi/Fe
kairauhī
okopoke
tātarariki
rangipokohu
korotūangaanga
napia
pōtata
tōtata
noaia
rauhangatia
tūtaratanga
kināianei
matua-kaponga
rauangiangi
hangaraua
matao
moeao
pūniu
matai/d
puhaterō
maro-kuta
kuihi
kumama/e
takawhakii
whetetei
kurukuruwhatu
omaoma/U
tūturiwhatu
katokato
tahupāpapa
whakariterite/S
kaurewa
tiaro
whakarahirahi
akiakitia
peipeia
kerepēhi
ahotu
aropewa
tīnia
wetekia
hingareti
pūheki
whakakaupapa/e
Matau/"
pangohengohe
pūheke
tapuwae
tiara
mōngurunguru
puoho
kononi
waoko
huamutu
pakihaha
pīwhetū
hohopu
rapihi
pūhaehae
tīhaehae
ramarapa
whakapāho
koreoma
tokorekoa
paraheanga
taerotaero
pūtohu
tītohu/k
tūtohu/e
pepenu
tumahu
tīngongotia
waoku
paewaho
kitemaimaru
kuini/e
tūtohi/k
tohora
pūwhetī
whakatakototi
pūtohe
uenuku/F
pūwhata
whauwhaupaku
pūtoha
māhititia
rapiko
hōhonutanga
Taruharama
piua
tāpapatapapahu
puhiariki
tiketi
hene
rumaki/S
heni
tunutunua
tārurururui
maihitanga
ringamau
hākekakeka
pākekakeka
hūpana
tūpana
tapiki
tanahanaha
wakanoho
whakahiraina
tuhia/U
pepeha
ure-tārewa
kaurera/F
pikia/F
āhore
tītoia
piropiro
tīangoango
waewae-kōura
kōhaehae
tūpaoe
whakawheuaua
kāhu-kōrako
ngorangora
onekura
whakahapū
kunene
kāheti
kāwhiu
tāwhiu
matea/F
ramumanomano
pepeke/F
maurutanga
rūpahu
tāpurupuru
keiwaitahi
whiuwhiua
nairona
kāwhia
pūpahi
Rāwhia
kūraruraru
pahipahi
Wiwi/"
wetonga
whirinaki/F
tautetete
hītoko
tītoko
tūtoko/S
tuhera
hikoi
rīwiti
purau
pikoi
hītoki
hūtoki
pūtoki
tītoki
hūtoke
tauhi
paipera
totororire
kēroa
pōtari
auku
kōtare
korohape