Blob Blame History Raw
# gaeilge.aff le Kevin Scannell
#        ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
#        ****** ******   ***   

# headers:options
nroffchars	().\\*
texchars	()\[]{}<\>\\$*.%
allaffixes on             
compoundwords off

# headers:char-sets
defstringtype "nroff" "nroff" ".mm" ".ms" ".me" ".man" ".NeXT"

boundarychars	'
boundarychars	[---]
wordchars	[a-z] [A-Z]
stringchar	á	Á
stringchar	é	É
stringchar	í	Í
stringchar	ó	Ó
stringchar	ú	Ú

altstringtype	"tex" "TeX" ".tex" ".bib"
altstringchar	\\'a á
altstringchar	\\'e é
altstringchar	\\'i í
altstringchar	\\'o ó
altstringchar	\\'u ú
altstringchar	\\'A Á
altstringchar	\\'E É
altstringchar	\\'I Í
altstringchar	\\'O Ó
altstringchar	\\'U Ú

prefixes

# Séimhiú
flag *S:  
	B		>	-B,BH
	C		>	-C,CH
	D		>	-D,DH
	F		> 	-F,FH
	G		>	-G,GH
	M		> 	-M,MH
	P		>	-P,PH
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]  >  -S,SH
	T		>	-T,TH

# Urú
flag *U:
	B [^H]	 	>	M
	B H	 	>	-BH,MB
	C [^H]		>	G
	C H		>	-CH,GC
	D [^H\']	>	N
	D H		>	-DH,ND
	F [^H]		> 	BH
	F H		> 	-FH,BHF
	G [^H]		>	N
	G H		>	-GH,NG
	P [^H]		>	B
	P H		>	-PH,BP
	T [^H]		>	D
	T H		>	-TH,DT
    D "'" [AEIOUÁÉÍÓÚ]  >    -"D'","N-"
    [AEIOUÁÉÍÓÚ]  >    "N-"

# b'
flag B:
 	[AEIOUÁÉÍÓÚ]	>	B'
    F        >    -F,B'FH

# h
flag H:
 	[AEIOUÁÉÍÓÚ]	>	H
	
# m'
flag M:
    [AEIOUÁÉÍÓÚ]	>	M'
    F        >    -F,M'FH

# d'
flag D:
    [AEIOUÁÉÍÓÚ]	>	D'
    F        >    -F,D'FH

# t-
flag T:
    [AEIOUÁÉÍÓÚ]	>	"T-"
	S		>	T
	
# "leideanna"
flag *L:
	[^BCFGMP]	>	"AN-"
	B		>	-B,"AN-BH"
	C		>	-C,"AN-CH"
	F		>	-F,"AN-FH"
	G		>	-G,"AN-GH"
	M		>	-M,"AN-MH"
	P		>	-P,"AN-PH"

	[^BCDFGMPST]	>	"DEA-"
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	"DEA-"
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,"DEA-SH"
	B		>	-B,"DEA-BH"
	C		>	-C,"DEA-CH"
	D		>	-D,"DEA-DH"
	F		>	-F,"DEA-FH"
	G		>	-G,"DEA-GH"
	M		>	-M,"DEA-MH"
	P		>	-P,"DEA-PH"
	T		>	-T,"DEA-TH"

	[DEÉIÍLNRST]	>	AIN
	B		>	-B,AINBH
	C		>	-C,AINCH
	F		>	-F,AINFH
	G		>	-G,AINGH
	M		>	-M,AINMH
	P		>	-P,AINPH

	[^BCDFGMPST]	>	ATH
	B		>	-B,ATHBH
	C		>	-C,ATHCH
	D		>	-D,ATHDH
	F		>	-F,ATHFH
	G		>	-G,ATHGH
	M		>	-M,ATHMH
	P		>	-P,ATHPH
	T		>	A
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	ATH
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,ATHSH

	[^BCDFGMNPST]	>	COMH
	B		>	-B,COMHBH
	C		>	-C,COMHCH
	D		>	-D,COMHDH
	F		>	-F,COMHFH
	G		>	-G,COMHGH
	P		>	-P,COMHPH
	T		>	-T,COMHTH
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	COMH
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,COMHSH
	M [AÁOÓUÚ]		>	-M,CÓMH
	M [EÉIÍ]		>	-M,CÓIMH
	N [AÁOÓUÚ]		>	CÓ
	N [EÉIÍ]		>	CÓI

	[^BCDFGLMNPRST]	>	"DO-"
	[LNR]		>	DO
	B		>	-B,DOBH
	C		>	-C,DOCH
	D		>	-D,DODH
	F		>	-F,DOFH
	G		>	-G,DOGH
	M		>	-M,DOMH
	P		>	-P,DOPH
	T		>	-T,DOTH
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	DO
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,DOSH

	[^BCDFGMPST]	>	DROCH
	B		>	-B,DROCHBH
	C		>	-C,"DROCH-CH"
	D		>	-D,DROCHDH
	F		>	-F,DROCHFH
	G		>	-G,DROCHGH
	M		>	-M,DROCHMH
	P		>	-P,DROCHPH
	T		>	-T,DROCHTH
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	DROCH
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,DROCHSH

	[^BCDFGMPRST]	>	FOR
	B		>	-B,FORBH
	C		>	-C,FORCH
	D		>	-D,FORDH
	F		>	-F,FORFH
	G		>	-G,FORGH
	M		>	-M,FORMH
	P		>	-P,FORPH
	R		>	"FOR-"
	T		>	-T,FORTH
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	FOR
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,FORSH

	[^BCDFGLMNPRST]	>	"FO-"
	[LNR]		>	FO
	B		>	-B,FOBH
	C		>	-C,FOCH
	D		>	-D,FODH
	F		>	-F,FOFH
	G		>	-G,FOGH
	M		>	-M,FOMH
	P		>	-P,FOPH
	T		>	-T,FOTH
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	FO
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,FOSH

	[^BCDFGMPST]	>	FRITH
	B		>	-B,FRITHBH
	C		>	-C,FRITHCH
	D		>	-D,FRITHDH
	F		>	-F,FRITHFH
	G		>	-G,FRITHGH
	M		>	-M,FRITHMH
	P		>	-P,FRITHPH
	T		>	FRI
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	FRITH
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,FRITHSH

	[^BCFGMP]	>	IL
	B		>	-B,ILBH
	C		>	-C,ILCH
	F		>	-F,ILFH
	G		>	-G,ILGH
	M		>	-M,ILMH
	P		>	-P,ILPH

	[^BCDFGMPST]	>	IM
	B		>	-B,IMBH
	C		>	-C,IMCH
	D		>	-D,IMDH
	F		>	-F,IMFH
	G		>	-G,IMGH
	P		>	-P,IMPH
	T		>	-T,IMTH
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	IM
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,IMSH

	[^BCFGMNP]	>	IN
	B		>	-B,INBH
	C		>	-C,INCH
	F		>	-F,INFH
	G		>	-G,INGH
	M		>	-M,INMH
	P		>	-P,INPH
 	N		>	"IN-"

	[^BCDFGLMNPRST]	>	"MÍ-"
	[LNR]		>	MÍ
	B		>	-B,MÍBH
	C		>	-C,MÍCH
	D		>	-D,MÍDH
	F		>	-F,MÍFH
	G		>	-G,MÍGH
	M		>	-M,MÍMH
	P		>	-P,MÍPH
	T		>	-T,MÍTH
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	MÍ
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,MÍSH

	[^BCDFGMPST]	>	RÉAMH
	B		>	-B,RÉAMHBH
	C		>	-C,"RÉAMHCH"
	D		>	-D,RÉAMHDH
	F		>	-F,RÉAMHFH
	G		>	-G,RÉAMHGH
	M		>	-M,"RÉAMH-MH"
	P		>	-P,RÉAMHPH
	T		>	-T,RÉAMHTH
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	RÉAMH
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,RÉAMHSH

	[^BCDFGLMNPRST]	>	"RÓ-"
	[LNR]		>	RÓ
	B		>	-B,RÓBH
	C		>	-C,RÓCH
	D		>	-D,RÓDH
	F		>	-F,RÓFH
	G		>	-G,RÓGH
	M		>	-M,RÓMH
	P		>	-P,RÓPH
	T		>	-T,RÓTH
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	RÓ
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,RÓSH

	[^BCDFGLMNPRST]	>	"SO-"
	[LNR]		>	SO
	B		>	-B,SOBH
	C		>	-C,SOCH
	D		>	-D,SODH
	F		>	-F,SOFH
	G		>	-G,SOGH
	M		>	-M,SOMH
	P		>	-P,SOPH
	T		>	-T,SOTH
	S [^AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	SO
	S [AEIOUÁÉÍÓÚLNR]	>	-S,SOSH

suffixes

flag *A:				       # molaim
	[^UI] A I M		>	-IM,NN    # láithreach
	[^UI] A I M		>	ID      
	[^UI] A I M		>	-IM,DH    # caite saor
	[^UIF] A I M		>	-AIM,FAIDH  # fáistineach
	[^UIF] A I M		>	-AIM,FAIMID
	[^UIF] A I M		>	-AIM,FAR
	[^UI] A I M		>	-M,GÍ    # ordaitheach
	[^UI] A I M		>	IS      
	[^UI] A I M		>	-M,DÍS    

	[^HEUTI] A I M		>	-AIM,TAR   # láithreach saor

                           # grafaim, liteagrafaim
	F A I M			>	-M,DH    # fáistineach
	F A I M			>	-IM,R

						   # róstaim
	T A I M			>	-IM,R    # láithreach saor

					       # lobhaim, traochaim, snámhaim, toghaim
								# separate rules to simplify Latg version
	B H A I M		>	-AIM,TAR   # láithreach saor
	C H A I M		>	-AIM,TAR   # láithreach saor
	D H A I M		>	-AIM,TAR   # (non-standard) crádh- stem eg.
	G H A I M		>	-AIM,TAR   # láithreach saor
	M H A I M		>	-AIM,TAR   # láithreach saor

					       # meathaim
	T H A I M		>	-THAIM,TAR   # láithreach saor (strip/add t for Latg)

						   # dóim
	[OÁÓÚ] I M		>	-IM,NN    # láithreach CB lch.98
	[OÁÓÚ] I M		>	ID
	[OÁÓÚ] I M		>	-M,TEAR
	[OÁÓÚ] I M		>	-IM,DH    # caite saor
	[OÁÓÚ] I M		>	-IM,FAIDH  # fáistineach
	[OÁÓÚ] I M		>	-IM,FAIMID
	[OÁÓÚ] I M		>	-IM,FAR
	[OÁÓÚ] I M		>	-M,GÍ    # ordaitheach
	[OÁÓÚ] I M		>	-M,DÍS
	[OÁÓÚ] I M		>	IS

						   # buaim, iaim
	[IU] A I M		>	-IM,NN    # láithreach CB lch.98
	[IU] A I M		>	ID
	[IU] A I M		>	-M,TEAR
	[IU] A I M		>	-IM,DH    # caite saor
	[IU] A I M		>	-IM,FAIDH  # fáistineach
	[IU] A I M		>	-IM,FAIMID
	[IU] A I M		>	-IM,FAR
	[IU] A I M		>	-M,GÍ    # ordaitheach
	[IU] A I M		>	IS
	[IU] A I M		>	-M,DÍS

	E A I M			>	-AIM,ITEAR  # glaeaim->glaeitear

    				       # brisim
	[^AOÁÉÓÚ] I M		>	-IM,EANN   # láithreach
	[^AOÁÉÓÚ] I M		>	ID
	[^AOÁÉÓÚ] I M		>	-IM,EADH   # caite saor
	[^AOÁÉÓÚ] I M		>	-IM,FIDH   # fáistineach
	[^AOÁÉÓÚ] I M		>	-IM,FIMID
	[^AOÁÉÓÚ] I M		>	-IM,FEAR
	[^AOÁÉÓÚ] I M		>	-M,GÍ    # ordaitheach
	[^AOÁÉÓÚ] I M		>	IS
	[^AOÁÉÓÚ] I M		>	-M,DÍS

	[^HAOÁÉÓÚT] I M		>	-IM,TEAR   # láithreach saor

						   # titim
	T I M			>	-IM,EAR   # láithreach saor

						   # ibhim, doilbhim, cluichim, sroichim
								# separate rules to simplify Latg version
	B H I M		>	-IM,TEAR   # láithreach saor
	C H I M		>	-IM,TEAR   # láithreach saor
	D H I M		>	-IM,TEAR   # (non-standard) glaoidhtear, too

						   # caithim
	T H I M			>	-THIM,TEAR   # láithreach saor (strip/add t for Latg)

						   # léim
	É I M		>	-IM,ANN       # láithreach CB lch.99
	É I M		>	ID
	É I M		>	-M,TEAR
	É I M		>	-IM,ADH       # caite saor
	É I M		>	-M,FIDH       # fáistineach
	É I M		>	-M,FIMID
	É I M		>	-M,FEAR
	É I M		>	-M,GÍ        # ordaitheach
	É I M		>	IS
	É I M		>	-M,DÍS

						   # guím
	Í M		>	-M,ONN        # láithreach CB lch.99
	Í M		>	-M,MID
	Í M		>	-M,ODH		   # caite saor
	Í M		>	-M,FIDH       # fáistineach
	Í M		>	-M,FIMID
	Í M		>	-M,FEAR
	Í M		>	-M,GÍ        # ordaitheach 
	Í M		>	IS
	Í M		>	-M,DÍS

	[^AOU] Í M		>	-ÍM,ITEAR
 						   # cnaím, maím
	A Í M			>	-M,TEAR
						   # snoím
	[^L] O Í M		>	-ÍM,ITEAR
						   # cloím (only)
  L O Í M			>	-M,TEAR
						   # dluím, guím, luím, suím
	[^HB] U Í M		>	-ÍM,ITEAR
						   # buím 
  B U Í M			>	-M,TEAR
						   # ghuím,shuím,athshuím,srl.
	G H U Í M		>	-ÍM,ITEAR
	S H U Í M		>	-ÍM,ITEAR
						   # bhuím
	B H U Í M		>	-M,TEAR


flag *E:	    		       # mholainn, d'amharcainn
	[^IU] A I N N		>	-INN,MAR   # caite 
	[^IU] A I N N		>	-INN,DH   # gnáthchaite (riachtanach)
	[^IU] A I N N		>	-NN,MIS   # m.sh. "d'"+guta
	[^IU] A I N N 		>	-NN,DÍS
	[^IUF] A I N N		>	-AINN,FAINN # coinníollach
	[^IUF] A I N N		>	-AINN,FÁ
	[^IUF] A I N N		>	-AINN,FADH
	[^IUF] A I N N		>	-AINN,FAIMIS
	[^IUF] A I N N		>	-AINN,FAIDÍS
	[^IUF] A I N N		> 	-AINN,FAÍ
	[^IU] A I N N		>	-INN,DAR   # An B.N.

	[^HEUTI] A I N N		>	-AINN,TÁ   # gnáthchaite
	[^HEUTI] A I N N		>	-AINN,TAÍ   

						   # ghrafainn,  róstainn
	[FT] A I N N		>	-AINN,Á	   # coinníollach,gnáthchaite
	[FT] A I N N		> 	-INN,Í

								# lobhainn, thraochainn, shnámhainn, thoghainn
								# separate rules to ease conversion to Latg
	B H A I N N		>	-AINN,TÁ   # gnáthchaite
	B H A I N N		>	-AINN,TAÍ   
	C H A I N N		>	-AINN,TÁ
	C H A I N N		>	-AINN,TAÍ   
	D H A I N N		>	-AINN,TÁ # non-standard only (crádh- stem e.g.)
	D H A I N N		>	-AINN,TAÍ   
	G H A I N N		>	-AINN,TÁ
	G H A I N N		>	-AINN,TAÍ   
	M H A I N N		>	-AINN,TÁ
	M H A I N N		>	-AINN,TAÍ   

					       # meathainn
	T H A I N N		>	-THAINN,TÁ   # gnáthchaite (strip/add t for Latg)
	T H A I N N		>	-THAINN,TAÍ   

						   # dhóinn, d'ionsáinn
	[OÁÓÚ] I N N		>	-INN,MAR   # caite
	[OÁÓÚ] I N N		>	-NN,TEÁ   # gnáthchaite
	[OÁÓÚ] I N N		>	-INN,DH
	[OÁÓÚ] I N N		>	-NN,MIS
	[OÁÓÚ] I N N 		>	-NN,DÍS
	[OÁÓÚ] I N N		>	-NN,TÍ
	[OÁÓÚ] I N N		>	-INN,FAINN  # coinníollach
	[OÁÓÚ] I N N		>	-INN,FÁ
	[OÁÓÚ] I N N		>	-INN,FADH
	[OÁÓÚ] I N N		>	-INN,FAIMIS
	[OÁÓÚ] I N N		>	-INN,FAIDÍS
	[OÁÓÚ] I N N		> 	-INN,FAÍ
	[OÁÓÚ] I N N		>	-INN,DAR   # An B.N.

						   # bhuainn, d'iomluainn
	[IU] A I N N		>	-INN,MAR   # caite
	[IU] A I N N		>	-NN,TEÁ   # gnáthchaite
	[IU] A I N N		>	-INN,DH
	[IU] A I N N		>	-NN,MIS
	[IU] A I N N 		>	-NN,DÍS
	[IU] A I N N		>	-NN,TÍ
	[IU] A I N N		>	-INN,FAINN  # coinníollach
	[IU] A I N N		>	-INN,FÁ
	[IU] A I N N		>	-INN,FADH
	[IU] A I N N		>	-INN,FAIMIS
	[IU] A I N N		>	-INN,FAIDÍS
	[IU] A I N N		> 	-INN,FAÍ
	[IU] A I N N		>	-INN,DAR   # An B.N.

	E A I N N		>	-AINN,ITEÁ  # ghlaeainn->ghlaeiteá
	E A I N N		>	-AINN,ITÍ

    				       # bhrisinn, d'éistinn
	[^AOÁÉÓÚ] I N N		>	-INN,EAMAR  # caite
	[^AOÁÉÓÚ] I N N		>	-INN,EADH  # gnáthchaite
	[^AOÁÉÓÚ] I N N		>	-NN,MIS
	[^AOÁÉÓÚ] I N N 	>	-NN,DÍS
	[^AOÁÉÓÚ] I N N		>	-INN,FINN   # coinníollach
	[^AOÁÉÓÚ] I N N		>	-INN,FEÁ
	[^AOÁÉÓÚ] I N N		>	-INN,FEADH
	[^AOÁÉÓÚ] I N N		>	-INN,FIMIS
	[^AOÁÉÓÚ] I N N		>	-INN,FIDÍS
	[^AOÁÉÓÚ] I N N		> 	-INN,FÍ
	[^AOÁÉÓÚ] I N N		>	-INN,EADAR  # An B.N.

	[^HAOÁÉÓÚT] I N N	>	-INN,TEÁ   # gnáthchaite
	[^HAOÁÉÓÚT] I N N	>	-INN,TÍ

						   # titinn
	T I N N			>	-INN,EÁ    # gnáthchaite
	T I N N			>	-INN,Í

						   # ibhinn, chluichinn, dhoilbhinn, shroichinn
	B H I N N		>	-INN,TEÁ   # gnáthchaite
	B H I N N		>	-INN,TÍ   
	C H I N N		>	-INN,TEÁ
	C H I N N		>	-INN,TÍ   
	D H I N N		>	-INN,TEÁ # non-standard only (glaoidh-)
	D H I N N		>	-INN,TÍ   

						   # caithinn
	T H I N N		>	-THINN,TEÁ   # gnáthchaite (strip/add t for Latg)
	T H I N N		>	-THINN,TÍ   

						   # phléinn, d'atéinn
	É I N N		>	-INN,AMAR       # caite
	É I N N		>	-NN,TEÁ        # gnáthchaite
	É I N N		>	-INN,ADH
	É I N N		>	-NN,MIS
	É I N N 	>	-NN,DÍS
	É I N N		>	-NN,TÍ
	É I N N		>	-NN,FINN       # coinníollach
	É I N N		>	-NN,FEÁ
	É I N N		>	-NN,FEADH
	É I N N		>	-NN,FIMIS
	É I N N		>	-NN,FIDÍS
	É I N N		> 	-NN,FÍ
	É I N N		>	-INN,ADAR       # An B.N.

					       # ghuínn, d'fhínn
	Í N N		>	-NN,OMAR       # caite
	Í N N		>	-NN,ODH        # gnáthchaite
	Í N N		>	-NN,MIS
	Í N N 		>	-NN,DÍS
	Í N N		>	-NN,FINN       # coinníollach
	Í N N		>	-NN,FEÁ
	Í N N		>	-NN,FEADH
	Í N N		>	-NN,FIMIS
	Í N N		>	-NN,FIDÍS
	Í N N		> 	-NN,FÍ
	Í N N		>	-NN,ODAR       # An B.N.

	[^AOU] Í N N		>	-ÍNN,ITEÁ
	[^AOU] Í N N		>	-ÍNN,ITÍ
 						   # chnaínn, mhaínn
	A Í N N			>	-NN,TEÁ
	A Í N N			>	-NN,TÍ
						   # shnoínn
	[^L] O Í N N		>	-ÍNN,ITEÁ
	[^L] O Í N N		>	-ÍNN,ITÍ
						   # chloínn (only)
	L O Í N N		>	-NN,TEÁ
	L O Í N N		>	-NN,TÍ
						   # luínn, suínn
	[^HB] U Í N N		>	-ÍNN,ITEÁ
	[^HB] U Í N N		>	-ÍNN,ITÍ
						   # ghuínn, shuínn, athshuínn
							# separate rules to simplify Latg conversion
	G H U Í N N		>	-ÍNN,ITEÁ
	G H U Í N N		>	-ÍNN,ITÍ
	S H U Í N N		>	-ÍNN,ITEÁ
	S H U Í N N		>	-ÍNN,ITÍ
						   # bhuínn
	B H U Í N N		>	-NN,TEÁ
	B H U Í N N		>	-NN,TÍ

						   # mbuínn
	B U Í N N		>	-NN,TEÁ
	B U Í N N		>	-NN,TÍ

flag *C:                    # beannaím
	A Í M		>	-M,ONN     # láithreach
	A Í M		>	ID
	A Í M		>	-M,TEAR
	A Í M		>	-M,ODH	    # caite saor	
	A Í M		>	-AÍM,ÓIDH   # fáistineach
	A Í M		>	-AÍM,ÓIMID
	A Í M		>	-AÍM,ÓFAR
	A Í M		>	-M,GÍ     # ordaitheach
	A Í M		>	IS
	A Í M		>	-M,DÍS

                            # bailím
	[^A] Í M		>	-M,ONN     # láithreach
	[^A] Í M		>	ID
	[^A] Í M		>	-M,TEAR
	[^A] Í M		>	-M,ODH     # caite saor
	[^A] Í M		>	-ÍM,EOIDH   # fáistineach
	[^A] Í M		>	-ÍM,EOIMID
	[^A] Í M		>	-ÍM,EOFAR
	[^A] Í M		>	-M,GÍ     # ordaitheach
	[^A] Í M		>	IS
	[^A] Í M		>	-M,DÍS

flag *F:                    # bheannaínn, d'iompaínn
	A Í N N		>	-NN,OMAR    # caite
	A Í N N		>	-NN,TEÁ     # gnáthchaite
	A Í N N		>	-NN,ODH
	A Í N N		>	-NN,MIS
	A Í N N		>	-NN,DÍS
	A Í N N		>	-NN,TÍ
	A Í N N		>	-AÍNN,ÓINN   # coinníollach
	A Í N N		>	-AÍNN,ÓFÁ
	A Í N N		>	-AÍNN,ÓDH
	A Í N N		>	-AÍNN,ÓIMIS
	A Í N N		>	-AÍNN,ÓIDÍS
	A Í N N		>	-AÍNN,ÓFAÍ
	A Í N N		>	-NN,ODAR    # An B.N. 

                        # bhailínn, d'áitínn
	[^A] Í N N	>	-NN,OMAR    # caite
	[^A] Í N N	>	-NN,TEÁ     # gnáthchaite
	[^A] Í N N	>	-NN,ODH
	[^A] Í N N	>	-NN,MIS
	[^A] Í N N	>	-NN,DÍS
	[^A] Í N N	>	-NN,TÍ
	[^A] Í N N	>	-ÍNN,EOINN   # coinníollach
	[^A] Í N N	>	-ÍNN,EOFÁ
	[^A] Í N N	>	-ÍNN,EODH
	[^A] Í N N	>	-ÍNN,EOIMIS
	[^A] Í N N	>	-ÍNN,EOIDÍS
	[^A] Í N N	>	-ÍNN,EOFAÍ
	[^A] Í N N	>	-NN,ODAR    # An B.N. 

# This syntax works, but unmunch doesn't like a 0 replacement:
#  L A I M       >    -IM,""     # ainmfhocal briathartha
flag *I:				    # campálaim
    L A I M       >    -IM,NN     # láithreach
    L A I M       >    ID
    L A I M       >    -IM,DH     # caite saor
    L A I M       >    -AIM,A     # ainmfhocal briathartha
    L A I M       >    -AIM,FAIDH   # fáistineach
    L A I M       >    -AIM,FAIMID
    L A I M       >    -AIM,FAR
    L A I M       >    -M,GÍ      # ordaitheach
    L A I M       >    IS
    L A I M       >    -M,DÍS
                        # *****>>>>>> 
	L A I M	    >    -LAIM,ILTEAR  # láithreach saor

flag *J:				    # champálainn, d'iarnálainn
    L A I N N       >    -INN,MAR    # caite
    L A I N N       >    -INN,DH     # gnáthchaite
    L A I N N       >    -NN,MIS   
    L A I N N       >    -NN,DÍS
    L A I N N       >    -AINN,FAINN   # coinníollach
    L A I N N       >    -AINN,FÁ
    L A I N N       >    -AINN,FADH
    L A I N N       >    -AINN,FAIMIS
    L A I N N       >    -AINN,FAIDÍS
    L A I N N       >    -AINN,FAÍ
    L A I N N       >    -INN,DAR    # An B.N.
                        # *****>>>>>> 
	L A I N N	    >    -LAINN,ILTEÁ  # gnáthchaite dara phearsa
	L A I N N	    >    -LAINN,ILTÍ   # gnáthchaite saor

# "leideanna" (míreanna le *dhá* litir nó leis an fhleiscín) 
flag *K:
	.		>	ÍN
	.		>	SA
	.		>	SE
	.		>	NA
	.		>	NE
	.		>	"-SA"
	.		>	"-SE"
	.		>	"-NA"
	.		>	"-NE"
	.		>	"-SAN"
	.		>	"-SEAN"