Blob Blame History Raw
# Euskararentzako Myspell hiztegirako affix fitxategia
# GNU General Public License (GPL) 2. bertsioa
# lizentziapean argitaratua
#
# Eleka Ingeniaritza Linguistikoa S.L. // www.eleka.net
# 2007/02/15
# 

SET ISO8859-1

TRY hzsxaertkniouldgjbmpGCqFfDNBUPRAHOvWcEVyMLISQTKwJXñZY.

REP 36
REP z s
REP z x
REP s z
REP s x
REP x s
REP x z
REP z tz
REP x tx
REP s ts
REP tz z
REP tx x
REP ts s
REP 0 h
REP h 0
REP u o
REP o u
REP b p
REP d t
REP g k
REP p b
REP t d
REP k g
REP x j
REP j x
REP j g
REP g j
REP ll il
REP il ll
REP in ñ
REP ñ in
REP mb nb
REP mp np
REP nm mm
REP v b
REP t 0
REP ikan ikNOSPLITSUGS

WORDCHARS .-
BREAK 1
BREAK -

FLAG num

SFX 3 Y 368
SFX 3  0    tzetako   .
SFX 3  0    tzeko/700   .
SFX 3  0    tzearen/703   .
SFX 3  0    tuon/688   .
SFX 3  0    arazte   .
SFX 3  0    tzeren/703   .
SFX 3  0    tzetzarrentzat   .
SFX 3  0    tutzarrei   .
SFX 3  0    tutzarrarentzat   .
SFX 3  0    tutxorantz   .
SFX 3  0    tuegitara   .
SFX 3  0    tzetzarrei   .
SFX 3  0    tzetxori   .
SFX 3  0    tutxootaz   .
SFX 3  0    tuotarantz   .
SFX 3  0    tzetxootaz   .
SFX 3  0    turen/703   .
SFX 3  0    tutzarrek   .
SFX 3  0    tuetako   .
SFX 3  0    araztear   .
SFX 3  0    tzetzarrek   .
SFX 3  0    tutzarraz   .
SFX 3  0    tutxoegi   .
SFX 3  0    tuegietaraino   .
SFX 3  0    tzetzarrera   .
SFX 3  0    tzetzarraz   .
SFX 3  0    tzetxoraino   .
SFX 3  0    tuaren/703   .
SFX 3  0    tuegitarantz   .
SFX 3  0    tutzarren   .
SFX 3  0    tutxoontzat   .
SFX 3  0    tuen/696   .
SFX 3  0    tzetzarren   .
SFX 3  0    tzeekin   .
SFX 3  0    turegatik   .
SFX 3  0    tutxogatik   .
SFX 3  0    tzeregatik   .
SFX 3  0    tzetxoak   .
SFX 3  0    tuegiotaz   .
SFX 3  0    tua   .
SFX 3  0    tzetxoa   .
SFX 3  0    tzeon/705   .
SFX 3  0    tutzarraren   .
SFX 3  0    tuegira   .
SFX 3  0    tzetxoan   .
SFX 3  0    tuegietarik   .
SFX 3  0    tzeotarik   .
SFX 3  0    tzeokiko   .
SFX 3  0    tukeran   .
SFX 3  0    tuari   .
SFX 3  0    tuegietara   .
SFX 3  0    tzeen/703   .
SFX 3  0    tuegitan   .
SFX 3  0    tzetzarrarekin   .
SFX 3  0    turik   .
SFX 3  0    tuegirekin   .
SFX 3  0    tzeetarat   .
SFX 3  0    tu   .
SFX 3  0    tuegietan   .
SFX 3  0    tutzartzat   .
SFX 3  0    tutzarrik   .
SFX 3  0    tzetzarrik   .
SFX 3  0    tuk   .
SFX 3  0    tutzarrerantz   .
SFX 3  0    tutzarrez   .
SFX 3  0    tutxora   .
SFX 3  0    tuegiri   .
SFX 3  0    tzetzarrez   .
SFX 3  0    tzetxok   .
SFX 3  0    tuotarat   .
SFX 3  0    tzetxoei   .
SFX 3  0    tzeotako   .
SFX 3  0    tutxookin   .
SFX 3  0    tuokiko   .
SFX 3  0    tzetxookin   .
SFX 3  0    tzeago   .
SFX 3  0    tzetzarrean   .
SFX 3  0    tzetxoek   .
SFX 3  0    tzeotaraino   .
SFX 3  0    tuarekin   .
SFX 3  0    tuegi   .
SFX 3  0    tzetan   .
SFX 3  0    tzetzarrotaz   .
SFX 3  0    tzetxoaz   .
SFX 3  0    tura   .
SFX 3  0    tuegiarentzat   .
SFX 3  0    tutzarretik   .
SFX 3  0    tuagan   .
SFX 3  0    tuegiak   .
SFX 3  0    tuagatik   .
SFX 3  0    tzetxoen   .
SFX 3  0    tutxoago   .
SFX 3  0    araz   .
SFX 3  0    arazteke   .
SFX 3  0    tzetxotik   .
SFX 3  0    tzetxorendako   .
SFX 3  0    tzetxoendako   .
SFX 3  0    tzerako   .
SFX 3  0    tutxori   .
SFX 3  0    tuegiokin   .
SFX 3  0    tuegirantz   .
SFX 3  0    tuegitarat   .
SFX 3  0    tuegian   .
SFX 3  0    tzetzarrari   .
SFX 3  0    tutxorendako   .
SFX 3  0    tutxoentzat   .
SFX 3  0    tutzarrekin   .
SFX 3  0    tzearren   .
SFX 3  0    tuta   .
SFX 3  0    tzetatik   .
SFX 3  0    turi   .
SFX 3  0    tutzargatik   .
SFX 3  0    tuotan   .
SFX 3  0    tutxoak   .
SFX 3  0    tuegigatik   .
SFX 3  0    tzetzarrerantz   .
SFX 3  0    tzetzar   .
SFX 3  0    tuz   .
SFX 3  0    tzetxoz   .
SFX 3  0    tzeetarik   .
SFX 3  0    tzetzat   .
SFX 3  0    tzera   .
SFX 3  0    tzegatiko   .
SFX 3  0    tutxoan   .
SFX 3  0    tzetxoaren   .
SFX 3  0    tutara   .
SFX 3  0    tutzarroi   .
SFX 3  0    tuegiei   .
SFX 3  0    tzetzarroi   .
SFX 3  0    tzetxoez   .
SFX 3  0    tuak   .
SFX 3  0    tzeraino   .
SFX 3  0    tutzarrok   .
SFX 3  0    tuotarik   .
SFX 3  0    tuegiek   .
SFX 3  0    tuegiendako   .
SFX 3  0    tuegitik   .
SFX 3  0    tzetzarrok   .
SFX 3  0    tutxoarendako   .
SFX 3  0    tuegiaz   .
SFX 3  0    tuan   .
SFX 3  0    ko   .
SFX 3  0    tzetzarrokin   .
SFX 3  0    tzetxo   .
SFX 3  0    tutzarron   .
SFX 3  0    tutxoarekin   .
SFX 3  0    tuetarat   .
SFX 3  0    tuegiaren   .
SFX 3  0    tuegien   .
SFX 3  0    tzetzarron   .
SFX 3  0    tzeri   .
SFX 3  0    tzeetarantz   .
SFX 3  0    tuotaz   .
SFX 3  0    tuago   .
SFX 3  0    tuaganantz   .
SFX 3  0    tutxoei   .
SFX 3  0    tuotako   .
SFX 3  0    tutan   .
SFX 3  0    tuegitarik   .
SFX 3  0    tuegiekin   .
SFX 3  0    tzetzarrarendako   .
SFX 3  0    tzeagan   .
SFX 3  0    turaino   .
SFX 3  0    tutxoek   .
SFX 3  0    tzetxoko   .
SFX 3  0    tutxoaz   .
SFX 3  0    tzetik   .
SFX 3  0    tzeak   .
SFX 3  0    tutxoen   .
SFX 3  0    tuegietarantz   .
SFX 3  0    tuegiontzat   .
SFX 3  0    arazi   .
SFX 3  0    tuei   .
SFX 3  0    tzetxorantz   .
SFX 3  0    tutxoaren   .
SFX 3  0    tuek   .
SFX 3  0    tzean   .
SFX 3  0    tutxotik   .
SFX 3  0    tuaz   .
SFX 3  0    tzetxoontzat   .
SFX 3  0    tutzarroz   .
SFX 3  0    tuegiez   .
SFX 3  0    tzetzarroz   .
SFX 3  0    tzetxorekin   .
SFX 3  0    tzetxoarendako   .
SFX 3  0    tzea   .
SFX 3  0    tuegitako   .
SFX 3  0    tzetzarretik   .
SFX 3  0    tzetzarra   .
SFX 3  0    tzetxooi   .
SFX 3  0    tutatik   .
SFX 3  0    tutxoekin   .
SFX 3  0    tzear   .
SFX 3  0    tzetzarraren   .
SFX 3  0    tzetxogatik   .
SFX 3  0    tzetxoekin   .
SFX 3  0    tzerekiko   .
SFX 3  0    tzetxook   .
SFX 3  0    tzetzarreko   .
SFX 3  0    tzetxorentzat   .
SFX 3  0    tzetxoentzat   .
SFX 3  0    tzerainoko   .
SFX 3  0    tzetzarrekin   .
SFX 3  0    tzetxoon   .
SFX 3  0    tuetarik   .
SFX 3  0    tzeei   .
SFX 3  0    tutaraino   .
SFX 3  0    tutxorentzat   .
SFX 3  0    tutxoez   .
SFX 3  0    tuokin   .
SFX 3  0    tugatiko   .
SFX 3  0    tzetaraino   .
SFX 3  0    tzetzarri   .
SFX 3  0    tzeek   .
SFX 3  0    tzeaganaino   .
SFX 3  0    tutxo   .
SFX 3  0    tuegiko   .
SFX 3  0    tzek   .
SFX 3  0    tzeaz   .
SFX 3  0    tzeagana   .
SFX 3  0    tuegietako   .
SFX 3  0    tzetzartzat   .
SFX 3  0    tuez   .
SFX 3  0    tuetan   .
SFX 3  0    tzeotarantz   .
SFX 3  0    tzen   .
SFX 3  0    tutzarrera   .
SFX 3  0    tuegietatik   .
SFX 3  0    tzeotatik   .
SFX 3  0    tzeotan   .
SFX 3  0    tzeetara   .
SFX 3  0    tutik   .
SFX 3  0    tzerekin   .
SFX 3  0    tutxoko   .
SFX 3  0    tuegioi   .
SFX 3  0    tuegientzat   .
SFX 3  0    tzetxooz   .
SFX 3  0    tutxoarentzat   .
SFX 3  0    tuegiok   .
SFX 3  0    tzetara   .
SFX 3  0    tuarekiko   .
SFX 3  0    tzearekiko   .
SFX 3  0    tutzarrerat   .
SFX 3  0    tuko   .
SFX 3  0    tuetaraino   .
SFX 3  0    tuegion   .
SFX 3  0    tuetara   .
SFX 3  0    tzeke   .
SFX 3  0    tzetzargatik   .
SFX 3  0    tzetxorat   .
SFX 3  0    tzeez   .
SFX 3  0    tzez   .
SFX 3  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 3  0    tutxooi   .
SFX 3  0    tzenago   .
SFX 3  0    tutzarrendako   .
SFX 3  0    tzeotaz   .
SFX 3  0    tutzarra   .
SFX 3  0    tutxook   .
SFX 3  0    tzerantz   .
SFX 3  0    tzetarat   .
SFX 3  0    turekiko   .
SFX 3  0    tutxoraino   .
SFX 3  0    tutxotzat   .
SFX 3  0    arazten   .
SFX 3  0    tzezko   .
SFX 3  0    tzetxotzat   .
SFX 3  0    tutzarrean   .
SFX 3  0    tutxoon   .
SFX 3  0    tuotaraino   .
SFX 3  0    tuoi   .
SFX 3  0    tuegiarekin   .
SFX 3  0    turiko   .
SFX 3  0    tzetxoren   .
SFX 3  0    tuok   .
SFX 3  0    tzetxoarentzat   .
SFX 3  0    tuegitaraino   .
SFX 3  0    tzetxoarekin   .
SFX 3  0    tuegioz   .
SFX 3  0    tzegatik   .
SFX 3  0    tutzarri   .
SFX 3  0    tutako   .
SFX 3  0    tuegitzat   .
SFX 3  0    tuagana   .
SFX 3  0    tuegirendako   .
SFX 3  0    tzeetatik   .
SFX 3  0    tutzarrari   .
SFX 3  0    tuegirat   .
SFX 3  0    turantz   .
SFX 3  0    tutzarrontzat   .
SFX 3  0    tze   .
SFX 3  0    tzeotara   .
SFX 3  0    tuotatik   .
SFX 3  0    tzetzarrendako   .
SFX 3  0    tzetxoari   .
SFX 3  0    turekin   .
SFX 3  0    tutzarrarendako   .
SFX 3  0    tzeoi   .
SFX 3  0    tutxooz   .
SFX 3  0    tuekin   .
SFX 3  0    tzetiko   .
SFX 3  0    tzetxorik   .
SFX 3  0    tugatik   .
SFX 3  0    tzeok   .
SFX 3  0    tzeekiko   .
SFX 3  0    tutxoa   .
SFX 3  0    tuegiren   .
SFX 3  0    tuegia   .
SFX 3  0    tzeokin   .
SFX 3  0    tzerat   .
SFX 3  0    tutzarreraino   .
SFX 3  0    tutzarregi   .
SFX 3  0    tuoz   .
SFX 3  0    tuegitatik   .
SFX 3  0    tzetarik   .
SFX 3  0    tutzarrotaz   .
SFX 3  0    tzeetan   .
SFX 3  0    tutxorat   .
SFX 3  0    tzetzarrontzat   .
SFX 3  0    tutarantz   .
SFX 3  0    tzetarantz   .
SFX 3  0    tzetzarrerat   .
SFX 3  0    tzearekin   .
SFX 3  0    tutarat   .
SFX 3  0    tuegiari   .
SFX 3  0    tuagandik   .
SFX 3  0    tzeagandik   .
SFX 3  0    tzeaganantz   .
SFX 3  0    tutxok   .
SFX 3  0    tuegik   .
SFX 3  0    tuegiraino   .
SFX 3  0    tuegirik   .
SFX 3  0    tutxoren   .
SFX 3  0    tzeoz   .
SFX 3  0    tutzarrentzat   .
SFX 3  0    tzetzarreraino   .
SFX 3  0    tutzarrak   .
SFX 3  0    tutxorekin   .
SFX 3  0    tuetatik   .
SFX 3  0    tzetzarrak   .
SFX 3  0    tzeari   .
SFX 3  0    tuegiarendako   .
SFX 3  0    tuotara   .
SFX 3  0    tzerik   .
SFX 3  0    tuegietarat   .
SFX 3  0    tzeotarat   .
SFX 3  0    tutzarreko   .
SFX 3  0    tzetxora   .
SFX 3  0    tutzarrokin   .
SFX 3  0    tutzarrago   .
SFX 3  0    tutxoari   .
SFX 3  0    tuetarantz   .
SFX 3  0    tzeetako   .
SFX 3  0    turat   .
SFX 3  0    tuzko   .
SFX 3  0    tutzar   .
SFX 3  0    tutxoendako   .
SFX 3  0    tuekiko   .
SFX 3  0    tuegirentzat   .
SFX 3  0    tutxorik   .
SFX 3  0    tutxoz   .
SFX 3  0    tuegiz   .
SFX 3  0    tutzat   .
SFX 3  0    tzeetaraino   .
SFX 3  0    tzeagatik   .
SFX 3  0    tuaganaino   .
SFX 3  0    tutarik   .
SFX 3  0    tutzarrarekin   .

SFX 4 Y 369
SFX 4  0    tzetako   .
SFX 4  0    tzeko/700   .
SFX 4  0    tzearen/703   .
SFX 4  0    tuon/688   .
SFX 4  0    tzeren/703   .
SFX 4  0    tzetzarrentzat   .
SFX 4  0    tutzarrei   .
SFX 4  0    tutzarrarentzat   .
SFX 4  0    tutxorantz   .
SFX 4  0    tuegitara   .
SFX 4  0    tzetzarrei   .
SFX 4  0    tzetxori   .
SFX 4  0    tutxootaz   .
SFX 4  0    tuotarantz   .
SFX 4  0    tzetxootaz   .
SFX 4  0    turen/703   .
SFX 4  0    tutzarrek   .
SFX 4  0    tuetako   .
SFX 4  0    tzetzarrek   .
SFX 4  0    tutzarraz   .
SFX 4  0    tutxoegi   .
SFX 4  0    tuegietaraino   .
SFX 4  0    tzetzarrera   .
SFX 4  0    tzetzarraz   .
SFX 4  0    tzetxoraino   .
SFX 4  0    tuaren/703   .
SFX 4  0    tuegitarantz   .
SFX 4  0    tutzarren   .
SFX 4  0    tutxoontzat   .
SFX 4  0    tuen/696   .
SFX 4  0    tzetzarren   .
SFX 4  0    tzeekin   .
SFX 4  0    turegatik   .
SFX 4  0    tutxogatik   .
SFX 4  0    tzeregatik   .
SFX 4  0    tzetxoak   .
SFX 4  0    tuegiotaz   .
SFX 4  0    tua   .
SFX 4  0    tzetxoa   .
SFX 4  0    tzeon/705   .
SFX 4  0    tutzarraren   .
SFX 4  0    tuegira   .
SFX 4  0    tzetxoan   .
SFX 4  0    tuegietarik   .
SFX 4  0    tzeotarik   .
SFX 4  0    tzeokiko   .
SFX 4  0    tukeran   .
SFX 4  0    tuari   .
SFX 4  0    tuegietara   .
SFX 4  0    tzeen/703   .
SFX 4  0    tuegitan   .
SFX 4  0    tzetzarrarekin   .
SFX 4  0    turik   .
SFX 4  0    tuegirekin   .
SFX 4  0    tzeetarat   .
SFX 4  0    tu   .
SFX 4  0    tuegietan   .
SFX 4  0    tutzartzat   .
SFX 4  0    tutzarrik   .
SFX 4  0    tzetzarrik   .
SFX 4  0    tuk   .
SFX 4  0    tutzarrerantz   .
SFX 4  0    tutzarrez   .
SFX 4  0    tutxora   .
SFX 4  0    tuegiri   .
SFX 4  0    tzetzarrez   .
SFX 4  0    tzetxok   .
SFX 4  0    tuotarat   .
SFX 4  0    tzetxoei   .
SFX 4  0    tzeotako   .
SFX 4  0    tutxookin   .
SFX 4  0    tuokiko   .
SFX 4  0    tzetxookin   .
SFX 4  0    tzeago   .
SFX 4  0    tzetzarrean   .
SFX 4  0    tzetxoek   .
SFX 4  0    tzeotaraino   .
SFX 4  0    tuarekin   .
SFX 4  0    tuegi   .
SFX 4  0    tzetan   .
SFX 4  0    tzetzarrotaz   .
SFX 4  0    tzetxoaz   .
SFX 4  0    tura   .
SFX 4  0    tuegiarentzat   .
SFX 4  0    tutzarretik   .
SFX 4  0    tuagan   .
SFX 4  0    tuegiak   .
SFX 4  0    tuagatik   .
SFX 4  0    tzetxoen   .
SFX 4  0    tutxoago   .
SFX 4  0    tzetxotik   .
SFX 4  0    tzetxorendako   .
SFX 4  0    tzetxoendako   .
SFX 4  0    tzerako   .
SFX 4  0    tutxori   .
SFX 4  0    tuegiokin   .
SFX 4  0    tuegirantz   .
SFX 4  0    tuegitarat   .
SFX 4  0    tuegian   .
SFX 4  0    tzetzarrari   .
SFX 4  0    tutxorendako   .
SFX 4  0    tutxoentzat   .
SFX 4  0    tutzarrekin   .
SFX 4  0    tzearren   .
SFX 4  0    tuta   .
SFX 4  0    tzetatik   .
SFX 4  0    turi   .
SFX 4  0    tutzargatik   .
SFX 4  0    tuotan   .
SFX 4  0    tutxoak   .
SFX 4  0    tuegigatik   .
SFX 4  0    tzetzarrerantz   .
SFX 4  0    tzetzar   .
SFX 4  0    tuz   .
SFX 4  0    raz   .
SFX 4  0    tzetxoz   .
SFX 4  0    tzeetarik   .
SFX 4  0    tzetzat   .
SFX 4  0    tzera   .
SFX 4  0    tzegatiko   .
SFX 4  0    tutxoan   .
SFX 4  0    tzetxoaren   .
SFX 4  0    tutara   .
SFX 4  0    tutzarroi   .
SFX 4  0    tuegiei   .
SFX 4  0    tzetzarroi   .
SFX 4  0    tzetxoez   .
SFX 4  0    tuak   .
SFX 4  0    tzeraino   .
SFX 4  0    tutzarrok   .
SFX 4  0    tuotarik   .
SFX 4  0    tuegiek   .
SFX 4  0    tuegiendako   .
SFX 4  0    tuegitik   .
SFX 4  0    tzetzarrok   .
SFX 4  0    tutxoarendako   .
SFX 4  0    tuegiaz   .
SFX 4  0    tuan   .
SFX 4  0    ko   .
SFX 4  0    tzetzarrokin   .
SFX 4  0    tzetxo   .
SFX 4  0    tutzarron   .
SFX 4  0    tutxoarekin   .
SFX 4  0    tuetarat   .
SFX 4  0    tuegiaren   .
SFX 4  0    tuegien   .
SFX 4  0    tzetzarron   .
SFX 4  0    tzeri   .
SFX 4  0    tzeetarantz   .
SFX 4  0    tuotaz   .
SFX 4  0    tuago   .
SFX 4  0    tuaganantz   .
SFX 4  0    tutxoei   .
SFX 4  0    tuotako   .
SFX 4  0    tutan   .
SFX 4  0    tuegitarik   .
SFX 4  0    tuegiekin   .
SFX 4  0    tzetzarrarendako   .
SFX 4  0    tzeagan   .
SFX 4  0    turaino   .
SFX 4  0    tutxoek   .
SFX 4  0    tzetxoko   .
SFX 4  0    tutxoaz   .
SFX 4  0    tzetik   .
SFX 4  0    razi   .
SFX 4  0    tzeak   .
SFX 4  0    tutxoen   .
SFX 4  0    tuegietarantz   .
SFX 4  0    tuegiontzat   .
SFX 4  0    tuei   .
SFX 4  0    tzetxorantz   .
SFX 4  0    tutxoaren   .
SFX 4  0    tuek   .
SFX 4  0    tzean   .
SFX 4  0    tutxotik   .
SFX 4  0    tuaz   .
SFX 4  0    tzetxoontzat   .
SFX 4  0    tutzarroz   .
SFX 4  0    tuegiez   .
SFX 4  0    tzetzarroz   .
SFX 4  0    tzetxorekin   .
SFX 4  0    tzetxoarendako   .
SFX 4  0    tzea   .
SFX 4  0    tuegitako   .
SFX 4  0    tzetzarretik   .
SFX 4  0    tzetzarra   .
SFX 4  0    tzetxooi   .
SFX 4  0    tutatik   .
SFX 4  0    tutxoekin   .
SFX 4  0    tzear   .
SFX 4  0    tzetzarraren   .
SFX 4  0    tzetxogatik   .
SFX 4  0    tzetxoekin   .
SFX 4  0    tzerekiko   .
SFX 4  0    tzetxook   .
SFX 4  0    tzetzarreko   .
SFX 4  0    tzetxorentzat   .
SFX 4  0    tzetxoentzat   .
SFX 4  0    tzerainoko   .
SFX 4  0    tzetzarrekin   .
SFX 4  0    tzetxoon   .
SFX 4  0    tuetarik   .
SFX 4  0    tzeei   .
SFX 4  0    tutaraino   .
SFX 4  0    tutxorentzat   .
SFX 4  0    tutxoez   .
SFX 4  0    tuokin   .
SFX 4  0    tugatiko   .
SFX 4  0    tzetaraino   .
SFX 4  0    tzetzarri   .
SFX 4  0    tzeek   .
SFX 4  0    tzeaganaino   .
SFX 4  0    tutxo   .
SFX 4  0    tuegiko   .
SFX 4  0    tzek   .
SFX 4  0    tzeaz   .
SFX 4  0    tzeagana   .
SFX 4  0    tuegietako   .
SFX 4  0    tzetzartzat   .
SFX 4  0    tuez   .
SFX 4  0    tuetan   .
SFX 4  0    tzeotarantz   .
SFX 4  0    tzen   .
SFX 4  0    tutzarrera   .
SFX 4  0    tuegietatik   .
SFX 4  0    tzeotatik   .
SFX 4  0    tzeotan   .
SFX 4  0    tzeetara   .
SFX 4  0    tutik   .
SFX 4  0    tzerekin   .
SFX 4  0    tutxoko   .
SFX 4  0    tuegioi   .
SFX 4  0    tuegientzat   .
SFX 4  0    tzetxooz   .
SFX 4  0    tutxoarentzat   .
SFX 4  0    tuegiok   .
SFX 4  0    tzetara   .
SFX 4  0    tuarekiko   .
SFX 4  0    tzearekiko   .
SFX 4  0    tutzarrerat   .
SFX 4  0    tuko   .
SFX 4  0    tuetaraino   .
SFX 4  0    tuegion   .
SFX 4  0    tuetara   .
SFX 4  0    tzeke   .
SFX 4  0    tzetzargatik   .
SFX 4  0    tzetxorat   .
SFX 4  0    tzeez   .
SFX 4  0    tzez   .
SFX 4  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 4  0    tutxooi   .
SFX 4  0    tzenago   .
SFX 4  0    tutzarrendako   .
SFX 4  0    tzeotaz   .
SFX 4  0    tutzarra   .
SFX 4  0    tutxook   .
SFX 4  0    tzerantz   .
SFX 4  0    tzetarat   .
SFX 4  0    turekiko   .
SFX 4  0    tutxoraino   .
SFX 4  0    tutxotzat   .
SFX 4  0    tzezko   .
SFX 4  0    tzetxotzat   .
SFX 4  0    tutzarrean   .
SFX 4  0    tutxoon   .
SFX 4  0    tuotaraino   .
SFX 4  0    tuoi   .
SFX 4  0    tuegiarekin   .
SFX 4  0    raztear   .
SFX 4  0    turiko   .
SFX 4  0    tzetxoren   .
SFX 4  0    tuok   .
SFX 4  0    tzetxoarentzat   .
SFX 4  0    tuegitaraino   .
SFX 4  0    tzetxoarekin   .
SFX 4  0    tuegioz   .
SFX 4  0    tzegatik   .
SFX 4  0    tutzarri   .
SFX 4  0    tutako   .
SFX 4  0    tuegitzat   .
SFX 4  0    tuagana   .
SFX 4  0    tuegirendako   .
SFX 4  0    tzeetatik   .
SFX 4  0    tutzarrari   .
SFX 4  0    tuegirat   .
SFX 4  0    turantz   .
SFX 4  0    tutzarrontzat   .
SFX 4  0    tze   .
SFX 4  0    tzeotara   .
SFX 4  0    tuotatik   .
SFX 4  0    tzetzarrendako   .
SFX 4  0    tzetxoari   .
SFX 4  0    turekin   .
SFX 4  0    tutzarrarendako   .
SFX 4  0    tzeoi   .
SFX 4  0    tutxooz   .
SFX 4  0    tuekin   .
SFX 4  0    tzetiko   .
SFX 4  0    tzetxorik   .
SFX 4  0    tugatik   .
SFX 4  0    tzeok   .
SFX 4  0    tzeekiko   .
SFX 4  0    tutxoa   .
SFX 4  0    tuegiren   .
SFX 4  0    tuegia   .
SFX 4  0    tzeokin   .
SFX 4  0    tzerat   .
SFX 4  0    tutzarreraino   .
SFX 4  0    tutzarregi   .
SFX 4  0    tuoz   .
SFX 4  0    tuegitatik   .
SFX 4  0    tzetarik   .
SFX 4  0    tutzarrotaz   .
SFX 4  0    tzeetan   .
SFX 4  0    tutxorat   .
SFX 4  0    tzetzarrontzat   .
SFX 4  0    tutarantz   .
SFX 4  0    razteke   .
SFX 4  0    tzetarantz   .
SFX 4  0    tzetzarrerat   .
SFX 4  0    tzearekin   .
SFX 4  0    tutarat   .
SFX 4  0    tuegiari   .
SFX 4  0    tuagandik   .
SFX 4  0    tzeagandik   .
SFX 4  0    tzeaganantz   .
SFX 4  0    tutxok   .
SFX 4  0    tuegik   .
SFX 4  0    tuegiraino   .
SFX 4  0    tuegirik   .
SFX 4  0    razten   .
SFX 4  0    razte   .
SFX 4  0    tutxoren   .
SFX 4  0    tzeoz   .
SFX 4  0    tutzarrentzat   .
SFX 4  0    ra   .
SFX 4  0    tzetzarreraino   .
SFX 4  0    tutzarrak   .
SFX 4  0    tutxorekin   .
SFX 4  0    tuetatik   .
SFX 4  0    tzetzarrak   .
SFX 4  0    tzeari   .
SFX 4  0    tuegiarendako   .
SFX 4  0    tuotara   .
SFX 4  0    tzerik   .
SFX 4  0    tuegietarat   .
SFX 4  0    tzeotarat   .
SFX 4  0    tutzarreko   .
SFX 4  0    tzetxora   .
SFX 4  0    tutzarrokin   .
SFX 4  0    tutzarrago   .
SFX 4  0    tutxoari   .
SFX 4  0    tuetarantz   .
SFX 4  0    tzeetako   .
SFX 4  0    turat   .
SFX 4  0    tuzko   .
SFX 4  0    tutzar   .
SFX 4  0    tutxoendako   .
SFX 4  0    tuekiko   .
SFX 4  0    tuegirentzat   .
SFX 4  0    tutxorik   .
SFX 4  0    tutxoz   .
SFX 4  0    tuegiz   .
SFX 4  0    tutzat   .
SFX 4  0    tzeetaraino   .
SFX 4  0    tzeagatik   .
SFX 4  0    tuaganaino   .
SFX 4  0    tutarik   .
SFX 4  0    tutzarrarekin   .

SFX 9 Y 379
SFX 9  0    utxorik   .
SFX 9  0    earen/703   .
SFX 9  0    uaren/698   .
SFX 9  0    utxoren   .
SFX 9  0    eren/703   .
SFX 9  0    utzarretik   .
SFX 9  0    uetaraino   .
SFX 9  0    etako/692   .
SFX 9  0    uegietarantz   .
SFX 9  0    utxorat   .
SFX 9  0    uon/705   .
SFX 9  0    uagana   .
SFX 9  0    eon/688   .
SFX 9  0    uren/703   .
SFX 9  0    een/698   .
SFX 9  0    eotarik   .
SFX 9  0    eago   .
SFX 9  0    eotarat   .
SFX 9  0    erainoko   .
SFX 9  0    eotako   .
SFX 9  0    eko/692   .
SFX 9  0    uegiontzat   .
SFX 9  0    uen/710   .
SFX 9  0    etxogatik   .
SFX 9  0    uegietara   .
SFX 9  0    etxora   .
SFX 9  0    etxori   .
SFX 9  0    utzarrotaz   .
SFX 9  0    etzarreraino   .
SFX 9  0    eotarantz   .
SFX 9  0    eei   .
SFX 9  0    eek   .
SFX 9  0    eak   .
SFX 9  0    ean   .
SFX 9  0    utxoentzat   .
SFX 9  0    ear   .
SFX 9  0    uotako   .
SFX 9  0    e   .
SFX 9  0    arazteke   .
SFX 9  0    utxootaz   .
SFX 9  0    uegitako   .
SFX 9  0    eez   .
SFX 9  0    eaz   .
SFX 9  0    uegirantz   .
SFX 9  0    etxootaz   .
SFX 9  0    u   .
SFX 9  0    utxora   .
SFX 9  0    erekin   .
SFX 9  0    uegirik   .
SFX 9  0    utxori   .
SFX 9  0    uegiren   .
SFX 9  0    utzarrarekin   .
SFX 9  0    uta   .
SFX 9  0    uegitatik   .
SFX 9  0    uago   .
SFX 9  0    uegirat   .
SFX 9  0    uregatik   .
SFX 9  0    uegitzat   .
SFX 9  0    etzarrendako   .
SFX 9  0    uetarik   .
SFX 9  0    eregatik   .
SFX 9  0    uekin   .
SFX 9  0    uegitaraino   .
SFX 9  0    uraino   .
SFX 9  0    utzarregi   .
SFX 9  0    utxotik   .
SFX 9  0    uegira   .
SFX 9  0    uetarat   .
SFX 9  0    utzarreko   .
SFX 9  0    etxorantz   .
SFX 9  0    utzargatik   .
SFX 9  0    uegiri   .
SFX 9  0    eekin   .
SFX 9  0    urekin   .
SFX 9  0    eetarantz   .
SFX 9  0    etxoarendako   .
SFX 9  0    eotatik   .
SFX 9  0    uagandik   .
SFX 9  0    uegiarekin   .
SFX 9  0    eagandik   .
SFX 9  0    uokin   .
SFX 9  0    eraino   .
SFX 9  0    etarantzago   .
SFX 9  0    utzarroi   .
SFX 9  0    utzarrok   .
SFX 9  0    eokin   .
SFX 9  0    earekin   .
SFX 9  0    utzarron   .
SFX 9  0    etzarroi   .
SFX 9  0    arazi   .
SFX 9  0    etzarrok   .
SFX 9  0    etzarron   .
SFX 9  0    utzarroz   .
SFX 9  0    uagatik   .
SFX 9  0    etzarroz   .
SFX 9  0    utzarreraino   .
SFX 9  0    eaganaino   .
SFX 9  0    utxoa   .
SFX 9  0    etxorendako   .
SFX 9  0    uegitik   .
SFX 9  0    uegiendako   .
SFX 9  0    uegitan   .
SFX 9  0    etariko   .
SFX 9  0    utxok   .
SFX 9  0    erekiko   .
SFX 9  0    utxogatik   .
SFX 9  0    ugatiko   .
SFX 9  0    etxoa   .
SFX 9  0    etxoontzat   .
SFX 9  0    utxoz   .
SFX 9  0    etzarrentzat   .
SFX 9  0    etxok   .
SFX 9  0    ua   .
SFX 9  0    ea   .
SFX 9  0    uetatik   .
SFX 9  0    uotarantz   .
SFX 9  0    uk   .
SFX 9  0    era   .
SFX 9  0    etxooi   .
SFX 9  0    etxook   .
SFX 9  0    ek   .
SFX 9  0    etxoz   .
SFX 9  0    etxoon   .
SFX 9  0    en   .
SFX 9  0    etxo   .
SFX 9  0    uegietako   .
SFX 9  0    utzarrendako   .
SFX 9  0    etxoko   .
SFX 9  0    eri   .
SFX 9  0    uegiekin   .
SFX 9  0    uz   .
SFX 9  0    etxooz   .
SFX 9  0    ez   .
SFX 9  0    etzarrari   .
SFX 9  0    etxoarentzat   .
SFX 9  0    etatiko   .
SFX 9  0    utaraino   .
SFX 9  0    utxoari   .
SFX 9  0    etarainoko   .
SFX 9  0    utxoarendako   .
SFX 9  0    eekiko   .
SFX 9  0    etxorik   .
SFX 9  0    utzarra   .
SFX 9  0    utxooi   .
SFX 9  0    etxoren   .
SFX 9  0    utxook   .
SFX 9  0    uarekiko   .
SFX 9  0    utxoon   .
SFX 9  0    utxoko   .
SFX 9  0    utzarri   .
SFX 9  0    etxorat   .
SFX 9  0    etarik   .
SFX 9  0    earekiko   .
SFX 9  0    uegiokin   .
SFX 9  0    uei   .
SFX 9  0    uek   .
SFX 9  0    uegietarik   .
SFX 9  0    uetan   .
SFX 9  0    utxooz   .
SFX 9  0    uak   .
SFX 9  0    uan   .
SFX 9  0    etarat   .
SFX 9  0    uegietarat   .
SFX 9  0    etaranzko   .
SFX 9  0    utxorantz   .
SFX 9  0    uegiaren   .
SFX 9  0    uez   .
SFX 9  0    uaz   .
SFX 9  0    eetan   .
SFX 9  0    erik   .
SFX 9  0    uetarantz   .
SFX 9  0    uegioi   .
SFX 9  0    erat   .
SFX 9  0    uegiok   .
SFX 9  0    uegion   .
SFX 9  0    etzarrean   .
SFX 9  0    uegiko   .
SFX 9  0    uekiko   .
SFX 9  0    araz   .
SFX 9  0    utxo   .
SFX 9  0    uegioz   .
SFX 9  0    utarik   .
SFX 9  0    etxorentzat   .
SFX 9  0    uotan   .
SFX 9  0    uegientzat   .
SFX 9  0    etxoarekin   .
SFX 9  0    utarat   .
SFX 9  0    uegi   .
SFX 9  0    uegiarendako   .
SFX 9  0    uotaz   .
SFX 9  0    erantzago   .
SFX 9  0    etaraino   .
SFX 9  0    eotan   .
SFX 9  0    ugatik   .
SFX 9  0    eotaz   .
SFX 9  0    uegiari   .
SFX 9  0    utzarrentzat   .
SFX 9  0    etzarrarendako   .
SFX 9  0    etzarrekin   .
SFX 9  0    etzarrerantz   .
SFX 9  0    uaganaino   .
SFX 9  0    eagatik   .
SFX 9  0    egatik   .
SFX 9  0    urik   .
SFX 9  0    utxoarentzat   .
SFX 9  0    utzarrarendako   .
SFX 9  0    urat   .
SFX 9  0    etarantzegi   .
SFX 9  0    eetarik   .
SFX 9  0    uetara   .
SFX 9  0    etxotik   .
SFX 9  0    eetarat   .
SFX 9  0    arazte   .
SFX 9  0    etatik   .
SFX 9  0    uegietatik   .
SFX 9  0    etzarraren   .
SFX 9  0    arazten   .
SFX 9  0    etzarrerat   .
SFX 9  0    egatiko   .
SFX 9  0    ezko   .
SFX 9  0    uegietan   .
SFX 9  0    uegitarantz   .
SFX 9  0    urantz   .
SFX 9  0    eke   .
SFX 9  0    etik   .
SFX 9  0    eoi   .
SFX 9  0    utzarrari   .
SFX 9  0    eok   .
SFX 9  0    etan   .
SFX 9  0    utxoontzat   .
SFX 9  0    eetara   .
SFX 9  0    uegietaraino   .
SFX 9  0    etiko   .
SFX 9  0    utxorendako   .
SFX 9  0    eoz   .
SFX 9  0    etzartzat   .
SFX 9  0    utatik   .
SFX 9  0    utxotzat   .
SFX 9  0    araztear   .
SFX 9  0    utxoago   .
SFX 9  0    uegiarentzat   .
SFX 9  0    etxotzat   .
SFX 9  0    uokiko   .
SFX 9  0    uriko   .
SFX 9  0    erantz   .
SFX 9  0    ura   .
SFX 9  0    uegiotaz   .
SFX 9  0    uri   .
SFX 9  0    etarako   .
SFX 9  0    etarago   .
SFX 9  0    etzarrarentzat   .
SFX 9  0    etzarrokin   .
SFX 9  0    uotarik   .
SFX 9  0    utara   .
SFX 9  0    etxoendako   .
SFX 9  0    uotarat   .
SFX 9  0    etzarrera   .
SFX 9  0    eotaraino   .
SFX 9  0    eranzko   .
SFX 9  0    eokiko   .
SFX 9  0    utzarrean   .
SFX 9  0    etara   .
SFX 9  0    utzarrerantz   .
SFX 9  0    uzko   .
SFX 9  0    utik   .
SFX 9  0    uegiraino   .
SFX 9  0    utzarrarentzat   .
SFX 9  0    utan   .
SFX 9  0    eetatik   .
SFX 9  0    earren   .
SFX 9  0    eaganantz   .
SFX 9  0    uegirekin   .
SFX 9  0    uegirendako   .
SFX 9  0    etzarretik   .
SFX 9  0    utzarrei   .
SFX 9  0    utzarrik   .
SFX 9  0    utzarrek   .
SFX 9  0    utzarrak   .
SFX 9  0    etxoari   .
SFX 9  0    utzarren   .
SFX 9  0    utxoarekin   .
SFX 9  0    etzarrei   .
SFX 9  0    etzarrik   .
SFX 9  0    etzarrek   .
SFX 9  0    etzarrak   .
SFX 9  0    etzarren   .
SFX 9  0    utzarrez   .
SFX 9  0    utzarraz   .
SFX 9  0    etxoraino   .
SFX 9  0    etzarrez   .
SFX 9  0    etzarraz   .
SFX 9  0    utxorentzat   .
SFX 9  0    etzarra   .
SFX 9  0    utxoaren   .
SFX 9  0    etzarri   .
SFX 9  0    eetaraino   .
SFX 9  0    utarantz   .
SFX 9  0    etxoaren   .
SFX 9  0    etxorekin   .
SFX 9  0    eari   .
SFX 9  0    utzarrekin   .
SFX 9  0    eotara   .
SFX 9  0    erantzegi   .
SFX 9  0    etzarrotaz   .
SFX 9  0    utxoekin   .
SFX 9  0    etxoekin   .
SFX 9  0    uetako   .
SFX 9  0    etzarrontzat   .
SFX 9  0    ukeran   .
SFX 9  0    etxoentzat   .
SFX 9  0    uotatik   .
SFX 9  0    uegia   .
SFX 9  0    utzarrokin   .
SFX 9  0    uegik   .
SFX 9  0    etxoei   .
SFX 9  0    etxoek   .
SFX 9  0    uotara   .
SFX 9  0    etxoak   .
SFX 9  0    etxoen   .
SFX 9  0    uagan   .
SFX 9  0    uegitara   .
SFX 9  0    etxoan   .
SFX 9  0    utzartzat   .
SFX 9  0    utzarrago   .
SFX 9  0    uegiz   .
SFX 9  0    etxoez   .
SFX 9  0    etxoaz   .
SFX 9  0    utzarraren   .
SFX 9  0    utxookin   .
SFX 9  0    eagan   .
SFX 9  0    uarekin   .
SFX 9  0    utzarrerat   .
SFX 9  0    etxookin   .
SFX 9  0    eetako   .
SFX 9  0    uari   .
SFX 9  0    uegirentzat   .
SFX 9  0    utxoei   .
SFX 9  0    etarantz   .
SFX 9  0    utxoek   .
SFX 9  0    utxoak   .
SFX 9  0    utxoen   .
SFX 9  0    utxoan   .
SFX 9  0    etzargatik   .
SFX 9  0    uoi   .
SFX 9  0    uok   .
SFX 9  0    uko   .
SFX 9  0    utxoez   .
SFX 9  0    utxoaz   .
SFX 9  0    utzarrera   .
SFX 9  0    utxorekin   .
SFX 9  0    uotaraino   .
SFX 9  0    uoz   .
SFX 9  0    urekiko   .
SFX 9  0    utako   .
SFX 9  0    uegiei   .
SFX 9  0    uegiek   .
SFX 9  0    etzarreko   .
SFX 9  0    uegiak   .
SFX 9  0    uegien   .
SFX 9  0    uegian   .
SFX 9  0    utxoegi   .
SFX 9  0    utxoendako   .
SFX 9  0    uaganantz   .
SFX 9  0    uegiez   .
SFX 9  0    uegiaz   .
SFX 9  0    etzarrarekin   .
SFX 9  0    eagana   .
SFX 9  0    utzar   .
SFX 9  0    uegitarik   .
SFX 9  0    utzat   .
SFX 9  0    uegitarat   .
SFX 9  0    utzarrontzat   .
SFX 9  0    etzar   .
SFX 9  0    etzat   .
SFX 9  0    utxoraino   .
SFX 9  0    erako   .
SFX 9  0    enago   .
SFX 9  0    erago   .
SFX 9  0    uegigatik   .

SFX 10 Y 367
SFX 10  0    teren/698   .
SFX 10  0    teko/693   .
SFX 10  0    tutaraino   .
SFX 10  0    tuen/710   .
SFX 10  0    tutxoraino   .
SFX 10  0    tearen/703   .
SFX 10  0    tuagana   .
SFX 10  0    tetaraino   .
SFX 10  0    turen/698   .
SFX 10  0    tuegigatik   .
SFX 10  0    tuegiari   .
SFX 10  0    teen/698   .
SFX 10  0    tuetaraino   .
SFX 10  0    tutako   .
SFX 10  0    tuon/705   .
SFX 10  0    tuegiendako   .
SFX 10  0    teotako   .
SFX 10  0    teon/705   .
SFX 10  0    tuari   .
SFX 10  0    tetxoontzat   .
SFX 10  0    tuegiokin   .
SFX 10  0    tetako   .
SFX 10  0    tetzarreraino   .
SFX 10  0    tuegirentzat   .
SFX 10  0    tuegitatik   .
SFX 10  0    tutzarrontzat   .
SFX 10  0    tetxora   .
SFX 10  0    tetxori   .
SFX 10  0    te   .
SFX 10  0    teetarik   .
SFX 10  0    tutzar   .
SFX 10  0    tutzarregi   .
SFX 10  0    tuaren/703   .
SFX 10  0    tutzat   .
SFX 10  0    tetxogatik   .
SFX 10  0    tuegietarantz   .
SFX 10  0    tutzarreko   .
SFX 10  0    tetxotik   .
SFX 10  0    tu   .
SFX 10  0    tuegietara   .
SFX 10  0    teetarat   .
SFX 10  0    tuotako   .
SFX 10  0    tetzar   .
SFX 10  0    tetzat   .
SFX 10  0    arazteke   .
SFX 10  0    terako   .
SFX 10  0    teotarantz   .
SFX 10  0    tutxora   .
SFX 10  0    tegatiko   .
SFX 10  0    terekin   .
SFX 10  0    tetzarrendako   .
SFX 10  0    tutxori   .
SFX 10  0    tuegirantz   .
SFX 10  0    tuegietan   .
SFX 10  0    tuegietarik   .
SFX 10  0    tuegietarat   .
SFX 10  0    turaino   .
SFX 10  0    tetxoarendako   .
SFX 10  0    tutxoago   .
SFX 10  0    tutxotzat   .
SFX 10  0    tuegira   .
SFX 10  0    tetxotzat   .
SFX 10  0    tuegiri   .
SFX 10  0    teagatik   .
SFX 10  0    tera   .
SFX 10  0    turekin   .
SFX 10  0    teri   .
SFX 10  0    tuegientzat   .
SFX 10  0    tetxorantz   .
SFX 10  0    tetxoarekin   .
SFX 10  0    teago   .
SFX 10  0    tuotarik   .
SFX 10  0    teaganaino   .
SFX 10  0    teraino   .
SFX 10  0    tutzarrarekin   .
SFX 10  0    tuotarat   .
SFX 10  0    teetarantz   .
SFX 10  0    tutzarreraino   .
SFX 10  0    tetzarrekin   .
SFX 10  0    arazi   .
SFX 10  0    tuotarantz   .
SFX 10  0    teetatik   .
SFX 10  0    tuei   .
SFX 10  0    tuek   .
SFX 10  0    tuak   .
SFX 10  0    tuan   .
SFX 10  0    tuez   .
SFX 10  0    tetzarrari   .
SFX 10  0    tuaz   .
SFX 10  0    tuekin   .
SFX 10  0    tetxoari   .
SFX 10  0    tutzarrei   .
SFX 10  0    tutzarrik   .
SFX 10  0    tetzarrentzat   .
SFX 10  0    tutzarrek   .
SFX 10  0    tutzarrak   .
SFX 10  0    tetzarrokin   .
SFX 10  0    tutzarren   .
SFX 10  0    teekin   .
SFX 10  0    tetzarrei   .
SFX 10  0    tetzarrik   .
SFX 10  0    tetzarrek   .
SFX 10  0    tetzarrak   .
SFX 10  0    tetzarren   .
SFX 10  0    tutzarrez   .
SFX 10  0    tuegiotaz   .
SFX 10  0    tutzarraz   .
SFX 10  0    tuegietatik   .
SFX 10  0    tuago   .
SFX 10  0    tetzarra   .
SFX 10  0    tetzarrez   .
SFX 10  0    tetzarraz   .
SFX 10  0    tetzarraren   .
SFX 10  0    tetzarri   .
SFX 10  0    tetzarrerat   .
SFX 10  0    tetxoarentzat   .
SFX 10  0    tetxooi   .
SFX 10  0    tuokin   .
SFX 10  0    tetxook   .
SFX 10  0    tutxogatik   .
SFX 10  0    tetxoon   .
SFX 10  0    tetxoko   .
SFX 10  0    tuegitaraino   .
SFX 10  0    tutxoontzat   .
SFX 10  0    tutxoarendako   .
SFX 10  0    tetxooz   .
SFX 10  0    teokin   .
SFX 10  0    tutxoekin   .
SFX 10  0    tetzarrean   .
SFX 10  0    tuegietako   .
SFX 10  0    tetxoekin   .
SFX 10  0    tuotatik   .
SFX 10  0    teekiko   .
SFX 10  0    tutxooi   .
SFX 10  0    tutxook   .
SFX 10  0    tutxoon   .
SFX 10  0    tutxoko   .
SFX 10  0    tetarik   .
SFX 10  0    tutxooz   .
SFX 10  0    tetxoendako   .
SFX 10  0    tetarat   .
SFX 10  0    tutxoa   .
SFX 10  0    tutxookin   .
SFX 10  0    tetxookin   .
SFX 10  0    tutxok   .
SFX 10  0    tutzarrendako   .
SFX 10  0    tetxoa   .
SFX 10  0    tutxoaren   .
SFX 10  0    tutxoz   .
SFX 10  0    tuegioi   .
SFX 10  0    tuegiok   .
SFX 10  0    tetxok   .
SFX 10  0    tuegion   .
SFX 10  0    tetxoaren   .
SFX 10  0    tutarantz   .
SFX 10  0    tuekiko   .
SFX 10  0    tuegiarendako   .
SFX 10  0    tuegiko   .
SFX 10  0    teke   .
SFX 10  0    tutxorantz   .
SFX 10  0    teoi   .
SFX 10  0    tetarantz   .
SFX 10  0    teok   .
SFX 10  0    tuaganaino   .
SFX 10  0    araz   .
SFX 10  0    tuegioz   .
SFX 10  0    tetxoz   .
SFX 10  0    tutarik   .
SFX 10  0    tuetarantz   .
SFX 10  0    teoz   .
SFX 10  0    tutarat   .
SFX 10  0    tetxorendako   .
SFX 10  0    tetzarretik   .
SFX 10  0    turekiko   .
SFX 10  0    tugatik   .
SFX 10  0    tetzarrerantz   .
SFX 10  0    tutxoarekin   .
SFX 10  0    tutxoegi   .
SFX 10  0    tutzarraren   .
SFX 10  0    tura   .
SFX 10  0    turi   .
SFX 10  0    tuegitara   .
SFX 10  0    tutxoarentzat   .
SFX 10  0    tetxo   .
SFX 10  0    tutzarrari   .
SFX 10  0    tuarekin   .
SFX 10  0    tuetan   .
SFX 10  0    tutzarrekin   .
SFX 10  0    tegatik   .
SFX 10  0    tetzargatik   .
SFX 10  0    teetan   .
SFX 10  0    tetzarrotaz   .
SFX 10  0    tuetara   .
SFX 10  0    tutxorik   .
SFX 10  0    tetatik   .
SFX 10  0    tutxoren   .
SFX 10  0    tetxoentzat   .
SFX 10  0    arazte   .
SFX 10  0    tutxorat   .
SFX 10  0    tuotan   .
SFX 10  0    tutzarrentzat   .
SFX 10  0    tutzarrokin   .
SFX 10  0    tuotaz   .
SFX 10  0    teotarik   .
SFX 10  0    turantz   .
SFX 10  0    arazten   .
SFX 10  0    teotan   .
SFX 10  0    terik   .
SFX 10  0    tetzarrera   .
SFX 10  0    teotarat   .
SFX 10  0    teetara   .
SFX 10  0    tuegiarentzat   .
SFX 10  0    tutzarrean   .
SFX 10  0    teotaz   .
SFX 10  0    terat   .
SFX 10  0    tutzarrerat   .
SFX 10  0    tutxo   .
SFX 10  0    tutatik   .
SFX 10  0    tuokiko   .
SFX 10  0    araztear   .
SFX 10  0    teaganantz   .
SFX 10  0    tetxorentzat   .
SFX 10  0    tuegi   .
SFX 10  0    tuegirekin   .
SFX 10  0    tetzartzat   .
SFX 10  0    terantz   .
SFX 10  0    turiko   .
SFX 10  0    tutzarrerantz   .
SFX 10  0    tutxootaz   .
SFX 10  0    tetxootaz   .
SFX 10  0    teokiko   .
SFX 10  0    tuegietaraino   .
SFX 10  0    tuegirik   .
SFX 10  0    tuegiren   .
SFX 10  0    tutxoendako   .
SFX 10  0    tuegirat   .
SFX 10  0    tuegiontzat   .
SFX 10  0    turik   .
SFX 10  0    tetxorekin   .
SFX 10  0    teotaraino   .
SFX 10  0    tearren   .
SFX 10  0    tetzarrarendako   .
SFX 10  0    terainoko   .
SFX 10  0    turat   .
SFX 10  0    tetiko   .
SFX 10  0    tuetarik   .
SFX 10  0    turegatik   .
SFX 10  0    tuegiraino   .
SFX 10  0    teregatik   .
SFX 10  0    tutxotik   .
SFX 10  0    tuetarat   .
SFX 10  0    tutzarrarendako   .
SFX 10  0    teotatik   .
SFX 10  0    tezko   .
SFX 10  0    tuoi   .
SFX 10  0    tuok   .
SFX 10  0    tetik   .
SFX 10  0    tuagandik   .
SFX 10  0    tutzarretik   .
SFX 10  0    tuegitarantz   .
SFX 10  0    tuko   .
SFX 10  0    tetan   .
SFX 10  0    tuegitako   .
SFX 10  0    tuoz   .
SFX 10  0    tutzarrago   .
SFX 10  0    tutara   .
SFX 10  0    tutxorendako   .
SFX 10  0    teotara   .
SFX 10  0    tetxoraino   .
SFX 10  0    tearekin   .
SFX 10  0    tutzarroi   .
SFX 10  0    tutzarrok   .
SFX 10  0    tetara   .
SFX 10  0    tutzarron   .
SFX 10  0    tetzarroi   .
SFX 10  0    tetzarrok   .
SFX 10  0    tetzarron   .
SFX 10  0    teetaraino   .
SFX 10  0    tutzarroz   .
SFX 10  0    tuagatik   .
SFX 10  0    tuetako   .
SFX 10  0    tetzarroz   .
SFX 10  0    tukeran   .
SFX 10  0    tua   .
SFX 10  0    tutzargatik   .
SFX 10  0    tea   .
SFX 10  0    tuegitzat   .
SFX 10  0    tuk   .
SFX 10  0    tutzarrotaz   .
SFX 10  0    tek   .
SFX 10  0    tutzarrera   .
SFX 10  0    ten   .
SFX 10  0    tuotaraino   .
SFX 10  0    tetxoei   .
SFX 10  0    tetxoek   .
SFX 10  0    tetxoak   .
SFX 10  0    tuotara   .
SFX 10  0    tetxoen   .
SFX 10  0    tuz   .
SFX 10  0    tetxoan   .
SFX 10  0    tuegiarekin   .
SFX 10  0    tez   .
SFX 10  0    tuegitik   .
SFX 10  0    tutxoentzat   .
SFX 10  0    tuegitan   .
SFX 10  0    tetxoez   .
SFX 10  0    tetxoaz   .
SFX 10  0    terekiko   .
SFX 10  0    tuzko   .
SFX 10  0    tetzarreko   .
SFX 10  0    tugatiko   .
SFX 10  0    tutik   .
SFX 10  0    teetako   .
SFX 10  0    tutan   .
SFX 10  0    tuaganantz   .
SFX 10  0    teagandik   .
SFX 10  0    tutzartzat   .
SFX 10  0    tuetatik   .
SFX 10  0    tutxoei   .
SFX 10  0    tutxoek   .
SFX 10  0    tutxoak   .
SFX 10  0    tetzarrontzat   .
SFX 10  0    tutxoen   .
SFX 10  0    tutxoan   .
SFX 10  0    tuegitarik   .
SFX 10  0    tuegiekin   .
SFX 10  0    tuegirendako   .
SFX 10  0    tutzarrarentzat   .
SFX 10  0    tutxoez   .
SFX 10  0    tutxoaz   .
SFX 10  0    tuegitarat   .
SFX 10  0    tutxoari   .
SFX 10  0    tetxorik   .
SFX 10  0    tetzarrarekin   .
SFX 10  0    tuegiei   .
SFX 10  0    tutzarra   .
SFX 10  0    tuegiek   .
SFX 10  0    tetxoren   .
SFX 10  0    tutxorekin   .
SFX 10  0    tuegiak   .
SFX 10  0    tutxorentzat   .
SFX 10  0    tuegia   .
SFX 10  0    tuegien   .
SFX 10  0    tuegian   .
SFX 10  0    tetxorat   .
SFX 10  0    tutzarri   .
SFX 10  0    tuarekiko   .
SFX 10  0    teei   .
SFX 10  0    teari   .
SFX 10  0    teek   .
SFX 10  0    teak   .
SFX 10  0    tuegik   .
SFX 10  0    tuegiez   .
SFX 10  0    tean   .
SFX 10  0    tearekiko   .
SFX 10  0    tuegiaz   .
SFX 10  0    tuagan   .
SFX 10  0    tear   .
SFX 10  0    teez   .
SFX 10  0    teaz   .
SFX 10  0    tuegiz   .
SFX 10  0    tetzarrarentzat   .
SFX 10  0    teagana   .
SFX 10  0    teagan   .
SFX 10  0    tuegiaren   .
SFX 10  0    tuta   .
SFX 10  0    tenago   .

SFX 11 Y 367
SFX 11  tz    ztearen/703   tz
SFX 11  tz    ztuegitarantz   tz
SFX 11  tz    ztuaren/703   tz
SFX 11  tz    ztuen/710   tz
SFX 11  tz    ztutxooi   tz
SFX 11  tz    zteren/698   tz
SFX 11  tz    ztutxook   tz
SFX 11  tz    ztutxoon   tz
SFX 11  tz    ztutxoko   tz
SFX 11  tz    ztuekin   tz
SFX 11  tz    ztuegirekin   tz
SFX 11  tz    ztuegitara   tz
SFX 11  tz    ztetarik   tz
SFX 11  tz    ztetzartzat   tz
SFX 11  tz    zteen/703   tz
SFX 11  tz    zturen/703   tz
SFX 11  tz    ztutxorendako   tz
SFX 11  tz    ztutxooz   tz
SFX 11  tz    ztetarat   tz
SFX 11  tz    ztutxookin   tz
SFX 11  tz    zteekin   tz
SFX 11  tz    ztutzarretik   tz
SFX 11  tz    ztetxookin   tz
SFX 11  tz    zteko/693   tz
SFX 11  tz    zte   tz
SFX 11  tz    ztetzarrarentzat   tz
SFX 11  tz    ztuegioi   tz
SFX 11  tz    ztuegiok   tz
SFX 11  tz    ztuegion   tz
SFX 11  tz    ztu   tz
SFX 11  tz    ztuekiko   tz
SFX 11  tz    ztuegiko   tz
SFX 11  tz    ztuokin   tz
SFX 11  tz    ztutzarrentzat   tz
SFX 11  tz    ztuegioz   tz
SFX 11  tz    ztutarik   tz
SFX 11  tz    ztuegiontzat   tz
SFX 11  tz    ztetxorekin   tz
SFX 11  tz    zteotaraino   tz
SFX 11  tz    ztutarat   tz
SFX 11  tz    ztuotatik   tz
SFX 11  tz    zteokin   tz
SFX 11  tz    zteon/705   tz
SFX 11  tz    ztuegiarentzat   tz
SFX 11  tz    ztutzarrarentzat   tz
SFX 11  tz    ztugatik   tz
SFX 11  tz    ztuegiraino   tz
SFX 11  tz    ztutxoarentzat   tz
SFX 11  tz    zteekiko   tz
SFX 11  tz    zteaganantz   tz
SFX 11  tz    ztuarekin   tz
SFX 11  tz    ztera   tz
SFX 11  tz    zteri   tz
SFX 11  tz    ztutxoa   tz
SFX 11  tz    ztuegirendako   tz
SFX 11  tz    ztutzarrerantz   tz
SFX 11  tz    ztegatik   tz
SFX 11  tz    ztutzarrago   tz
SFX 11  tz    ztutxok   tz
SFX 11  tz    ztetxo   tz
SFX 11  tz    ztuon/705   tz
SFX 11  tz    ztetxoa   tz
SFX 11  tz    ztetxoraino   tz
SFX 11  tz    ztutxoz   tz
SFX 11  tz    ztuegietaraino   tz
SFX 11  tz    ztetxok   tz
SFX 11  tz    ztutxorentzat   tz
SFX 11  tz    ztetatik   tz
SFX 11  tz    zteetaraino   tz
SFX 11  tz    ztetxoz   tz
SFX 11  tz    zturekiko   tz
SFX 11  tz    zteotarik   tz
SFX 11  tz    ztuei   tz
SFX 11  tz    ztuek   tz
SFX 11  tz    ztutzargatik   tz
SFX 11  tz    ztuak   tz
SFX 11  tz    ztuan   tz
SFX 11  tz    zteotarat   tz
SFX 11  tz    ztutxoegi   tz
SFX 11  tz    ztutzarrotaz   tz
SFX 11  tz    ztuez   tz
SFX 11  tz    ztutzarrera   tz
SFX 11  tz    ztuaz   tz
SFX 11  tz    zteetara   tz
SFX 11  tz    zterainoko   tz
SFX 11  tz    ztuegiarekin   tz
SFX 11  tz    ztutxoentzat   tz
SFX 11  tz    ztutatik   tz
SFX 11  tz    ztetzarreko   tz
SFX 11  tz    zterik   tz
SFX 11  tz    ztuaganantz   tz
SFX 11  0    araztear   .
SFX 11  tz    ztuetan   tz
SFX 11  tz    zterat   tz
SFX 11  tz    ztutzartzat   tz
SFX 11  tz    zterantz   tz
SFX 11  tz    ztutxo   tz
SFX 11  tz    ztutxorik   tz
SFX 11  tz    zteetan   tz
SFX 11  tz    ztuetara   tz
SFX 11  tz    ztutxoren   tz
SFX 11  tz    ztutxorat   tz
SFX 11  tz    ztutxootaz   tz
SFX 11  tz    ztuegitako   tz
SFX 11  tz    ztuegi   tz
SFX 11  tz    ztetxootaz   tz
SFX 11  tz    zteokiko   tz
SFX 11  tz    ztuegirentzat   tz
SFX 11  tz    ztuotan   tz
SFX 11  tz    zturantz   tz
SFX 11  tz    ztuotaz   tz
SFX 11  tz    ztutxorekin   tz
SFX 11  tz    ztuotaraino   tz
SFX 11  tz    zteotan   tz
SFX 11  tz    ztearren   tz
SFX 11  tz    zturegatik   tz
SFX 11  tz    ztuegitzat   tz
SFX 11  tz    zteotaz   tz
SFX 11  tz    zteregatik   tz
SFX 11  tz    zturik   tz
SFX 11  tz    ztuokiko   tz
SFX 11  tz    zteotatik   tz
SFX 11  tz    zturat   tz
SFX 11  tz    ztuagandik   tz
SFX 11  tz    zturiko   tz
SFX 11  tz    zteke   tz
SFX 11  tz    zteoi   tz
SFX 11  tz    zteagandik   tz
SFX 11  tz    ztuegitarik   tz
SFX 11  tz    ztetzarrontzat   tz
SFX 11  tz    zteok   tz
SFX 11  0    araz   .
SFX 11  tz    ztearekin   tz
SFX 11  tz    ztuegirik   tz
SFX 11  tz    ztuegitarat   tz
SFX 11  tz    ztuegiren   tz
SFX 11  tz    ztezko   tz
SFX 11  tz    zteoz   tz
SFX 11  tz    zteotara   tz
SFX 11  tz    ztutxoraino   tz
SFX 11  tz    ztuegirat   tz
SFX 11  tz    ztetik   tz
SFX 11  tz    ztutzarroi   tz
SFX 11  tz    ztetan   tz
SFX 11  tz    ztutzarrok   tz
SFX 11  tz    ztuegigatik   tz
SFX 11  tz    ztutzarron   tz
SFX 11  tz    ztetzarroi   tz
SFX 11  tz    ztetzarrok   tz
SFX 11  tz    ztetzarron   tz
SFX 11  tz    ztuetaraino   tz
SFX 11  tz    ztuegiendako   tz
SFX 11  tz    ztutzarroz   tz
SFX 11  tz    ztuetarik   tz
SFX 11  tz    ztutxotik   tz
SFX 11  tz    ztetzarroz   tz
SFX 11  tz    ztura   tz
SFX 11  tz    ztuetarat   tz
SFX 11  tz    ztetxoontzat   tz
SFX 11  tz    zturi   tz
SFX 11  tz    ztetiko   tz
SFX 11  tz    ztetxoei   tz
SFX 11  tz    ztetxoek   tz
SFX 11  tz    ztuotara   tz
SFX 11  tz    ztetxoak   tz
SFX 11  tz    ztuarekiko   tz
SFX 11  tz    zterekiko   tz
SFX 11  tz    ztetxoen   tz
SFX 11  tz    ztetxoan   tz
SFX 11  tz    ztugatiko   tz
SFX 11  tz    ztetxoez   tz
SFX 11  tz    ztutzarregi   tz
SFX 11  tz    ztetxoaz   tz
SFX 11  tz    ztetxogatik   tz
SFX 11  tz    ztutzarreko   tz
SFX 11  tz    ztuegietara   tz
SFX 11  tz    zteetako   tz
SFX 11  tz    zteotarantz   tz
SFX 11  tz    ztuzko   tz
SFX 11  tz    ztutxoei   tz
SFX 11  tz    ztutik   tz
SFX 11  tz    ztutara   tz
SFX 11  tz    ztutxoek   tz
SFX 11  tz    ztutxoak   tz
SFX 11  tz    ztutxoen   tz
SFX 11  tz    ztutan   tz
SFX 11  tz    ztutxoan   tz
SFX 11  tz    ztuagatik   tz
SFX 11  tz    ztuegirantz   tz
SFX 11  tz    ztuegiekin   tz
SFX 11  tz    ztutxoez   tz
SFX 11  tz    ztutxoaz   tz
SFX 11  tz    ztuegietarik   tz
SFX 11  tz    ztetara   tz
SFX 11  tz    ztetzarrarekin   tz
SFX 11  tz    ztutaraino   tz
SFX 11  tz    ztuetako   tz
SFX 11  tz    ztuegietarat   tz
SFX 11  tz    ztukeran   tz
SFX 11  tz    ztetxorik   tz
SFX 11  tz    ztetaraino   tz
SFX 11  tz    ztetxoren   tz
SFX 11  tz    ztuegitatik   tz
SFX 11  tz    ztetxorat   tz
SFX 11  tz    ztetzarreraino   tz
SFX 11  tz    ztuegiei   tz
SFX 11  tz    ztuegiek   tz
SFX 11  tz    ztuegitik   tz
SFX 11  tz    ztuegiak   tz
SFX 11  tz    ztuegien   tz
SFX 11  tz    ztuegian   tz
SFX 11  tz    ztutzarrontzat   tz
SFX 11  tz    ztuegitan   tz
SFX 11  tz    ztuegiez   tz
SFX 11  tz    ztuegiokin   tz
SFX 11  tz    ztuegiaz   tz
SFX 11  tz    ztearekiko   tz
SFX 11  tz    ztuegitaraino   tz
SFX 11  tz    ztuegientzat   tz
SFX 11  tz    ztetxorantz   tz
SFX 11  tz    ztetxoarekin   tz
SFX 11  tz    ztuegietarantz   tz
SFX 11  tz    ztuetatik   tz
SFX 11  tz    zteagana   tz
SFX 11  tz    ztetzarraren   tz
SFX 11  tz    ztuegiaren   tz
SFX 11  tz    zteari   tz
SFX 11  tz    zteetarantz   tz
SFX 11  tz    ztutxoari   tz
SFX 11  tz    ztetzarrekin   tz
SFX 11  tz    ztuagana   tz
SFX 11  tz    ztutzarra   tz
SFX 11  tz    ztetzarrari   tz
SFX 11  tz    ztutzarri   tz
SFX 11  tz    ztetxoarendako   tz
SFX 11  tz    zteotako   tz
SFX 11  tz    ztuegia   tz
SFX 11  tz    ztetzarrokin   tz
SFX 11  tz    ztuegik   tz
SFX 11  tz    ztuagan   tz
SFX 11  tz    ztuoi   tz
SFX 11  tz    ztuegietatik   tz
SFX 11  tz    ztuok   tz
SFX 11  tz    ztetxora   tz
SFX 11  tz    zteaganaino   tz
SFX 11  tz    ztua   tz
SFX 11  tz    zteetarik   tz
SFX 11  tz    ztuko   tz
SFX 11  tz    ztuegiz   tz
SFX 11  tz    ztea   tz
SFX 11  tz    ztetxori   tz
SFX 11  tz    ztuari   tz
SFX 11  tz    ztetxotik   tz
SFX 11  tz    ztetzarrerat   tz
SFX 11  tz    ztuk   tz
SFX 11  tz    zteagan   tz
SFX 11  tz    zteetarat   tz
SFX 11  tz    ztuoz   tz
SFX 11  tz    ztutzarrarekin   tz
SFX 11  tz    ztek   tz
SFX 11  tz    ztetxorendako   tz
SFX 11  tz    zten   tz
SFX 11  tz    ztutxogatik   tz
SFX 11  tz    ztuz   tz
SFX 11  tz    ztutxoontzat   tz
SFX 11  tz    ztuotako   tz
SFX 11  tz    ztez   tz
SFX 11  tz    ztutzarreraino   tz
SFX 11  tz    ztetzarrendako   tz
SFX 11  0    arazteke   .
SFX 11  tz    ztuotarantz   tz
SFX 11  tz    ztetzarrean   tz
SFX 11  tz    ztenago   tz
SFX 11  tz    ztuegietako   tz
SFX 11  tz    ztutxora   tz
SFX 11  tz    ztuegiari   tz
SFX 11  tz    zterekin   tz
SFX 11  tz    ztutxori   tz
SFX 11  tz    ztuegietan   tz
SFX 11  tz    ztutako   tz
SFX 11  0    arazi   .
SFX 11  tz    ztetxoendako   tz
SFX 11  tz    zteagatik   tz
SFX 11  tz    ztutxotzat   tz
SFX 11  tz    ztuegira   tz
SFX 11  tz    ztetako   tz
SFX 11  tz    ztetxotzat   tz
SFX 11  tz    ztuegiri   tz
SFX 11  tz    zturekin   tz
SFX 11  tz    ztuegiotaz   tz
SFX 11  tz    ztutxorantz   tz
SFX 11  tz    ztutzar   tz
SFX 11  tz    ztutzat   tz
SFX 11  tz    ztuaganaino   tz
SFX 11  tz    zteraino   tz
SFX 11  tz    ztuetarantz   tz
SFX 11  0    arazte   .
SFX 11  tz    ztegatiko   tz
SFX 11  tz    ztetzar   tz
SFX 11  tz    ztetzat   tz
SFX 11  tz    zterako   tz
SFX 11  tz    zteago   tz
SFX 11  tz    ztetzarretik   tz
SFX 11  tz    zteetatik   tz
SFX 11  0    arazten   .
SFX 11  tz    ztutxoarekin   tz
SFX 11  tz    ztetxorentzat   tz
SFX 11  tz    ztutxoekin   tz
SFX 11  tz    ztutzarraren   tz
SFX 11  tz    ztutzarrerat   tz
SFX 11  tz    ztutxoago   tz
SFX 11  tz    zteei   tz
SFX 11  tz    zteek   tz
SFX 11  tz    zteak   tz
SFX 11  tz    ztetzarrentzat   tz
SFX 11  tz    ztean   tz
SFX 11  tz    ztetzarrarendako   tz
SFX 11  tz    zturaino   tz
SFX 11  tz    ztutzarrari   tz
SFX 11  tz    ztear   tz
SFX 11  tz    ztetxoari   tz
SFX 11  tz    zteez   tz
SFX 11  tz    zteaz   tz
SFX 11  tz    ztutzarrekin   tz
SFX 11  tz    ztutzarrendako   tz
SFX 11  tz    ztutzarrei   tz
SFX 11  tz    ztutzarrik   tz
SFX 11  tz    ztutzarrek   tz
SFX 11  tz    ztutzarrak   tz
SFX 11  tz    ztetzargatik   tz
SFX 11  tz    ztutzarren   tz
SFX 11  tz    ztetzarrei   tz
SFX 11  tz    ztetzarrik   tz
SFX 11  tz    ztuotarik   tz
SFX 11  tz    ztetzarrek   tz
SFX 11  tz    ztetzarra   tz
SFX 11  tz    ztetzarrak   tz
SFX 11  tz    ztetzarren   tz
SFX 11  tz    ztetxoarentzat   tz
SFX 11  tz    ztetzarrotaz   tz
SFX 11  tz    ztutzarrez   tz
SFX 11  tz    ztetzarri   tz
SFX 11  tz    ztutzarraz   tz
SFX 11  tz    ztuotarat   tz
SFX 11  tz    ztuegiarendako   tz
SFX 11  tz    ztutzarrarendako   tz
SFX 11  tz    ztuta   tz
SFX 11  tz    ztetzarrez   tz
SFX 11  tz    ztetzarraz   tz
SFX 11  tz    ztutxoarendako   tz
SFX 11  tz    ztetxoentzat   tz
SFX 11  tz    ztutxoaren   tz
SFX 11  tz    ztutarantz   tz
SFX 11  tz    ztetxooi   tz
SFX 11  tz    ztetxoaren   tz
SFX 11  tz    ztetxook   tz
SFX 11  tz    ztetxoon   tz
SFX 11  tz    ztutzarrokin   tz
SFX 11  tz    ztetarantz   tz
SFX 11  tz    ztetxoko   tz
SFX 11  tz    ztuago   tz
SFX 11  tz    ztutxoendako   tz
SFX 11  tz    ztetxooz   tz
SFX 11  tz    ztetzarrerantz   tz
SFX 11  tz    ztetzarrera   tz
SFX 11  tz    ztutzarrean   tz
SFX 11  tz    ztetxoekin   tz

SFX 12 Y 367
SFX 12  ts    stuaren/703   ts
SFX 12  ts    stearen/698   ts
SFX 12  ts    stuon/705   ts
SFX 12  ts    stuegietarantz   ts
SFX 12  ts    sturen/703   ts
SFX 12  ts    stetxoraino   ts
SFX 12  ts    steon/705   ts
SFX 12  ts    sterekin   ts
SFX 12  ts    stetxoentzat   ts
SFX 12  ts    steko/700   ts
SFX 12  0    arazten   .
SFX 12  ts    stuotatik   ts
SFX 12  ts    stetxorendako   ts
SFX 12  ts    stuen/710   ts
SFX 12  ts    stutzarrokin   ts
SFX 12  ts    stuagandik   ts
SFX 12  ts    steetaraino   ts
SFX 12  ts    sturik   ts
SFX 12  ts    steagandik   ts
SFX 12  ts    steen/698   ts
SFX 12  ts    sturat   ts
SFX 12  ts    steke   ts
SFX 12  ts    steren/703   ts
SFX 12  ts    steoi   ts
SFX 12  ts    sturaino   ts
SFX 12  ts    stutzarraren   ts
SFX 12  ts    steok   ts
SFX 12  ts    stuagan   ts
SFX 12  0    araz   .
SFX 12  ts    stuarekin   ts
SFX 12  ts    stutzarrerat   ts
SFX 12  ts    stutzarrera   ts
SFX 12  ts    stuotaraino   ts
SFX 12  ts    steoz   ts
SFX 12  ts    stetzarroi   ts
SFX 12  ts    stetzarrok   ts
SFX 12  ts    stetzarron   ts
SFX 12  ts    stetzarrarendako   ts
SFX 12  ts    stezko   ts
SFX 12  ts    stetzarroz   ts
SFX 12  ts    stetzarreko   ts
SFX 12  ts    stetik   ts
SFX 12  ts    stetzargatik   ts
SFX 12  ts    stuaganantz   ts
SFX 12  ts    stetan   ts
SFX 12  ts    stura   ts
SFX 12  ts    stutzartzat   ts
SFX 12  ts    sturi   ts
SFX 12  ts    stuarekiko   ts
SFX 12  ts    stearekiko   ts
SFX 12  ts    sturekiko   ts
SFX 12  ts    stutzarrarendako   ts
SFX 12  ts    stuegitarik   ts
SFX 12  ts    steotarik   ts
SFX 12  ts    stutzarrarekin   ts
SFX 12  ts    stuegitarat   ts
SFX 12  ts    steotarat   ts
SFX 12  ts    stutxoendako   ts
SFX 12  ts    stutxoegi   ts
SFX 12  ts    stuegia   ts
SFX 12  ts    stuegiontzat   ts
SFX 12  ts    stetzarrendako   ts
SFX 12  ts    stuegik   ts
SFX 12  ts    stutxooi   ts
SFX 12  ts    stutxorekin   ts
SFX 12  ts    stutxook   ts
SFX 12  ts    stutxoon   ts
SFX 12  ts    stuegiz   ts
SFX 12  ts    stutxoko   ts
SFX 12  ts    stuegiekin   ts
SFX 12  ts    stetxorentzat   ts
SFX 12  ts    steagan   ts
SFX 12  ts    stutxooz   ts
SFX 12  ts    stetxoarendako   ts
SFX 12  0    araztear   .
SFX 12  ts    stutaraino   ts
SFX 12  ts    stuzko   ts
SFX 12  ts    stetaraino   ts
SFX 12  ts    stutik   ts
SFX 12  ts    stuegitarantz   ts
SFX 12  ts    stutan   ts
SFX 12  ts    stutxorik   ts
SFX 12  ts    stutxoren   ts
SFX 12  ts    stutzarretik   ts
SFX 12  ts    stuegioi   ts
SFX 12  ts    stuegiok   ts
SFX 12  ts    stenago   ts
SFX 12  ts    stutxorat   ts
SFX 12  ts    stuegion   ts
SFX 12  ts    stetxooi   ts
SFX 12  ts    stuegiko   ts
SFX 12  ts    stetxook   ts
SFX 12  ts    stetxoon   ts
SFX 12  ts    stetxoko   ts
SFX 12  ts    stutxorendako   ts
SFX 12  ts    stuegiokin   ts
SFX 12  ts    stuegioz   ts
SFX 12  ts    stutarik   ts
SFX 12  ts    stetxooz   ts
SFX 12  ts    stutarat   ts
SFX 12  ts    stetzarrarentzat   ts
SFX 12  ts    stuegiaren   ts
SFX 12  ts    stutako   ts
SFX 12  ts    stutxoraino   ts
SFX 12  ts    stutzarreraino   ts
SFX 12  ts    stuegigatik   ts
SFX 12  ts    stetako   ts
SFX 12  ts    stutzargatik   ts
SFX 12  ts    steekiko   ts
SFX 12  ts    stuetaraino   ts
SFX 12  ts    stutzarrotaz   ts
SFX 12  ts    stetarik   ts
SFX 12  ts    stutzarrarentzat   ts
SFX 12  ts    steari   ts
SFX 12  ts    stuegitatik   ts
SFX 12  ts    stetarat   ts
SFX 12  ts    steotatik   ts
SFX 12  ts    stuegiarekin   ts
SFX 12  ts    stutzar   ts
SFX 12  ts    stutxoentzat   ts
SFX 12  ts    stutzat   ts
SFX 12  ts    stegatik   ts
SFX 12  ts    stetzarrentzat   ts
SFX 12  0    arazte   .
SFX 12  ts    stetzar   ts
SFX 12  ts    stetzat   ts
SFX 12  ts    sterako   ts
SFX 12  ts    stutzarregi   ts
SFX 12  ts    stuekiko   ts
SFX 12  ts    stetxogatik   ts
SFX 12  ts    stutzarreko   ts
SFX 12  ts    stuegietara   ts
SFX 12  ts    stearekin   ts
SFX 12  ts    stuegirik   ts
SFX 12  ts    stutzarrendako   ts
SFX 12  ts    stuegiren   ts
SFX 12  ts    stutxotzat   ts
SFX 12  ts    stuegirat   ts
SFX 12  ts    stetxoarentzat   ts
SFX 12  ts    stuegirendako   ts
SFX 12  ts    steotarantz   ts
SFX 12  ts    stuagatik   ts
SFX 12  ts    stuoi   ts
SFX 12  ts    stuok   ts
SFX 12  ts    stugatik   ts
SFX 12  ts    stuetarik   ts
SFX 12  ts    stutxoarendako   ts
SFX 12  ts    stuko   ts
SFX 12  ts    stuegirantz   ts
SFX 12  ts    stutxotik   ts
SFX 12  ts    stuetarat   ts
SFX 12  ts    stuoz   ts
SFX 12  ts    steetara   ts
SFX 12  ts    stutxorentzat   ts
SFX 12  ts    stuari   ts
SFX 12  ts    stetzarrerantz   ts
SFX 12  ts    stutatik   ts
SFX 12  ts    sterekiko   ts
SFX 12  ts    stugatiko   ts
SFX 12  ts    stuegietan   ts
SFX 12  ts    sterantz   ts
SFX 12  ts    stuetara   ts
SFX 12  ts    stetxorantz   ts
SFX 12  ts    steaganaino   ts
SFX 12  ts    stetatik   ts
SFX 12  ts    steetarantz   ts
SFX 12  ts    stetxotzat   ts
SFX 12  ts    steokiko   ts
SFX 12  ts    stuegiarendako   ts
SFX 12  ts    stutxogatik   ts
SFX 12  ts    stutzarrei   ts
SFX 12  ts    stutzarrik   ts
SFX 12  ts    stutzarrek   ts
SFX 12  ts    stutzarrak   ts
SFX 12  ts    stutzarren   ts
SFX 12  ts    sturantz   ts
SFX 12  ts    stutzarrez   ts
SFX 12  ts    stuegiotaz   ts
SFX 12  ts    stetxorik   ts
SFX 12  ts    stutzarraz   ts
SFX 12  ts    stuotarantz   ts
SFX 12  ts    stetxoren   ts
SFX 12  ts    stuekin   ts
SFX 12  ts    stetxorat   ts
SFX 12  ts    stutzarrentzat   ts
SFX 12  ts    stuegitik   ts
SFX 12  ts    stuegiendako   ts
SFX 12  ts    stuegitan   ts
SFX 12  ts    stetzarrari   ts
SFX 12  ts    steekin   ts
SFX 12  ts    stuegirentzat   ts
SFX 12  ts    stuokiko   ts
SFX 12  ts    stetxoontzat   ts
SFX 12  ts    stutxoarentzat   ts
SFX 12  ts    stuetatik   ts
SFX 12  ts    stutxoekin   ts
SFX 12  ts    stetxoekin   ts
SFX 12  ts    stuokin   ts
SFX 12  ts    steago   ts
SFX 12  ts    steei   ts
SFX 12  ts    steek   ts
SFX 12  ts    steak   ts
SFX 12  ts    steokin   ts
SFX 12  ts    stean   ts
SFX 12  ts    stutxoari   ts
SFX 12  ts    stear   ts
SFX 12  ts    steez   ts
SFX 12  ts    steaz   ts
SFX 12  ts    stetzarrei   ts
SFX 12  ts    stetzarrik   ts
SFX 12  ts    stetzarrek   ts
SFX 12  ts    stetzarrak   ts
SFX 12  ts    stetzarren   ts
SFX 12  ts    stutxookin   ts
SFX 12  0    arazi   .
SFX 12  ts    stutzarra   ts
SFX 12  ts    stetzarrean   ts
SFX 12  ts    stetzarrez   ts
SFX 12  ts    stearren   ts
SFX 12  ts    stuegietaraino   ts
SFX 12  ts    stetzarraz   ts
SFX 12  ts    stutzarri   ts
SFX 12  ts    stuegietako   ts
SFX 12  ts    stutxoaren   ts
SFX 12  ts    stuta   ts
SFX 12  ts    stuegietarik   ts
SFX 12  ts    stutarantz   ts
SFX 12  ts    stetxoaren   ts
SFX 12  ts    stuegietarat   ts
SFX 12  ts    stetarantz   ts
SFX 12  ts    stutxoa   ts
SFX 12  ts    stuegiarentzat   ts
SFX 12  ts    stuotara   ts
SFX 12  ts    stutxok   ts
SFX 12  ts    stua   ts
SFX 12  ts    stea   ts
SFX 12  ts    stetxoa   ts
SFX 12  ts    steetarik   ts
SFX 12  ts    stuk   ts
SFX 12  ts    stutxoz   ts
SFX 12  ts    stek   ts
SFX 12  ts    stetxotik   ts
SFX 12  ts    steetako   ts
SFX 12  ts    stetxok   ts
SFX 12  ts    sten   ts
SFX 12  ts    steetarat   ts
SFX 12  ts    stuago   ts
SFX 12  ts    stuz   ts
SFX 12  ts    stuegientzat   ts
SFX 12  ts    stez   ts
SFX 12  ts    stetxoz   ts
SFX 12  ts    stetxoarekin   ts
SFX 12  ts    steotara   ts
SFX 12  ts    stutxoei   ts
SFX 12  ts    stutxoek   ts
SFX 12  ts    stuegitara   ts
SFX 12  ts    stutxoak   ts
SFX 12  ts    stutxorantz   ts
SFX 12  ts    stegatiko   ts
SFX 12  0    arazteke   .
SFX 12  ts    stutxoen   ts
SFX 12  ts    stutxoan   ts
SFX 12  ts    stutzarrerantz   ts
SFX 12  ts    stuaganaino   ts
SFX 12  ts    stutxoez   ts
SFX 12  ts    stutxoaz   ts
SFX 12  ts    stuegiari   ts
SFX 12  ts    stuetarantz   ts
SFX 12  ts    stetxookin   ts
SFX 12  ts    stuetako   ts
SFX 12  ts    stetzarrekin   ts
SFX 12  ts    stukeran   ts
SFX 12  ts    stuegiei   ts
SFX 12  ts    stuegiek   ts
SFX 12  ts    stuegiak   ts
SFX 12  ts    stuegien   ts
SFX 12  ts    stuegian   ts
SFX 12  ts    stetxoei   ts
SFX 12  ts    stetxoek   ts
SFX 12  ts    stetxoak   ts
SFX 12  ts    stuetan   ts
SFX 12  ts    stetxoen   ts
SFX 12  ts    stetxoan   ts
SFX 12  ts    steagatik   ts
SFX 12  ts    stuegiez   ts
SFX 12  ts    stuegiaz   ts
SFX 12  ts    stetxoez   ts
SFX 12  ts    stetxoaz   ts
SFX 12  ts    stutzarrari   ts
SFX 12  ts    steetan   ts
SFX 12  ts    stetzarrokin   ts
SFX 12  ts    stuegietatik   ts
SFX 12  ts    stetzarraren   ts
SFX 12  ts    stetzarrerat   ts
SFX 12  ts    stuotan   ts
SFX 12  ts    stuegitaraino   ts
SFX 12  ts    stuotaz   ts
SFX 12  ts    stera   ts
SFX 12  ts    stutxoontzat   ts
SFX 12  ts    steotan   ts
SFX 12  ts    steetatik   ts
SFX 12  ts    steri   ts
SFX 12  ts    stuagana   ts
SFX 12  ts    stetzarrontzat   ts
SFX 12  ts    steotaz   ts
SFX 12  ts    stutxoago   ts
SFX 12  ts    stetzarrera   ts
SFX 12  ts    stutzarrean   ts
SFX 12  ts    stutxootaz   ts
SFX 12  ts    stetxoari   ts
SFX 12  ts    stetxo   ts
SFX 12  ts    sturiko   ts
SFX 12  ts    steagana   ts
SFX 12  ts    stuotarik   ts
SFX 12  ts    stetzarra   ts
SFX 12  ts    steaganantz   ts
SFX 12  ts    stetxoendako   ts
SFX 12  ts    stuei   ts
SFX 12  ts    stuek   ts
SFX 12  ts    stuegirekin   ts
SFX 12  ts    stuak   ts
SFX 12  ts    stetzarri   ts
SFX 12  ts    stetzartzat   ts
SFX 12  ts    stuan   ts
SFX 12  ts    stuotarat   ts
SFX 12  ts    sterainoko   ts
SFX 12  ts    stuez   ts
SFX 12  ts    stuaz   ts
SFX 12  ts    sturegatik   ts
SFX 12  ts    stuotako   ts
SFX 12  ts    stutxora   ts
SFX 12  ts    stutxori   ts
SFX 12  ts    stetiko   ts
SFX 12  ts    sterik   ts
SFX 12  ts    stetzarretik   ts
SFX 12  ts    stetxorekin   ts
SFX 12  ts    steotaraino   ts
SFX 12  ts    steotako   ts
SFX 12  ts    stuegitako   ts
SFX 12  ts    stutxoarekin   ts
SFX 12  ts    sterat   ts
SFX 12  ts    stetxootaz   ts
SFX 12  ts    stutxo   ts
SFX 12  ts    stuegiraino   ts
SFX 12  ts    stuegira   ts
SFX 12  ts    stetzarrarekin   ts
SFX 12  ts    stutzarroi   ts
SFX 12  ts    stetxora   ts
SFX 12  ts    stutzarrok   ts
SFX 12  ts    stuegiri   ts
SFX 12  ts    stutzarron   ts
SFX 12  ts    sturekin   ts
SFX 12  ts    stetxori   ts
SFX 12  ts    stuegi   ts
SFX 12  ts    stutzarroz   ts
SFX 12  ts    stetzarreraino   ts
SFX 12  ts    stutzarrekin   ts
SFX 12  ts    ste   ts
SFX 12  ts    stutara   ts
SFX 12  ts    stutzarrontzat   ts
SFX 12  ts    stuegitzat   ts
SFX 12  ts    stu   ts
SFX 12  ts    steregatik   ts
SFX 12  ts    steraino   ts
SFX 12  ts    stetzarrotaz   ts
SFX 12  ts    stutzarrago   ts
SFX 12  ts    stetara   ts

SFX 14 Y 368
SFX 14  0    iren/698   .
SFX 14  0    iagandik   .
SFX 14  0    iaren/703   .
SFX 14  0    iagana   .
SFX 14  0    itxoarendako   .
SFX 14  0    ien/710   .
SFX 14  0    tzeren/698   .
SFX 14  0    tzeen/698   .
SFX 14  0    tzetxoraino   .
SFX 14  0    ion/705   .
SFX 14  0    tzeko/693   .
SFX 14  0    tzeon/688   .
SFX 14  0    iago   .
SFX 14  0    tzearekiko   .
SFX 14  0    tzeetaraino   .
SFX 14  0    tzetxorekin   .
SFX 14  0    tze   .
SFX 14  0    tzetzarrekin   .
SFX 14  0    tzearen/698   .
SFX 14  0    tzeotara   .
SFX 14  0    tzeetan   .
SFX 14  0    iotako   .
SFX 14  0    iarekiko   .
SFX 14  0    itxoago   .
SFX 14  0    tzeago   .
SFX 14  0    arazteke   .
SFX 14  0    i   .
SFX 14  0    itxora   .
SFX 14  0    tzetaraino   .
SFX 14  0    iegiaren   .
SFX 14  0    itxori   .
SFX 14  0    tzetzarrarekin   .
SFX 14  0    tzetxoei   .
SFX 14  0    tzetxoek   .
SFX 14  0    tzetxoak   .
SFX 14  0    tzetxoarekin   .
SFX 14  0    tzeotan   .
SFX 14  0    tzetxoen   .
SFX 14  0    tzetxoan   .
SFX 14  0    iotarik   .
SFX 14  0    tzetzarraren   .
SFX 14  0    itzarrentzat   .
SFX 14  0    tzeotaz   .
SFX 14  0    tzetzarrerat   .
SFX 14  0    tzetxoez   .
SFX 14  0    tzetxoaz   .
SFX 14  0    iriko   .
SFX 14  0    tzetzarreraino   .
SFX 14  0    tzea   .
SFX 14  0    iotarat   .
SFX 14  0    iraino   .
SFX 14  0    iegiekin   .
SFX 14  0    tzeei   .
SFX 14  0    iegitarantz   .
SFX 14  0    tzeek   .
SFX 14  0    itxogatik   .
SFX 14  0    tzeak   .
SFX 14  0    tzeetako   .
SFX 14  0    ita   .
SFX 14  0    tzek   .
SFX 14  0    tzean   .
SFX 14  0    iegira   .
SFX 14  0    iegiarentzat   .
SFX 14  0    tzen   .
SFX 14  0    tzear   .
SFX 14  0    itaraino   .
SFX 14  0    iegiri   .
SFX 14  0    iegiendako   .
SFX 14  0    tzeez   .
SFX 14  0    tzeaz   .
SFX 14  0    irekin   .
SFX 14  0    itxoarentzat   .
SFX 14  0    tzez   .
SFX 14  0    itara   .
SFX 14  0    itxorendako   .
SFX 14  0    iotarantz   .
SFX 14  0    iegietako   .
SFX 14  0    iegiokin   .
SFX 14  0    tzetzarreko   .
SFX 14  0    itzarrerantz   .
SFX 14  0    tzeotarik   .
SFX 14  0    tzetzarrokin   .
SFX 14  0    tzetxoendako   .
SFX 14  0    itzarrarendako   .
SFX 14  0    tzeotarat   .
SFX 14  0    iegietaraino   .
SFX 14  0    arazi   .
SFX 14  0    tzetxoarendako   .
SFX 14  0    tzetiko   .
SFX 14  0    itxorantz   .
SFX 14  0    tzeagana   .
SFX 14  0    tzetzarrarendako   .
SFX 14  0    tzetxotzat   .
SFX 14  0    iegietarik   .
SFX 14  0    ietarantz   .
SFX 14  0    iegietarat   .
SFX 14  0    iegirendako   .
SFX 14  0    tzetzarretik   .
SFX 14  0    iotatik   .
SFX 14  0    itxotzat   .
SFX 14  0    ia   .
SFX 14  0    iegientzat   .
SFX 14  0    tzetzarrendako   .
SFX 14  0    itzarrari   .
SFX 14  0    ik   .
SFX 14  0    itxorentzat   .
SFX 14  0    itxo   .
SFX 14  0    tzetxogatik   .
SFX 14  0    iegia   .
SFX 14  0    tzetara   .
SFX 14  0    iarekin   .
SFX 14  0    tzeotako   .
SFX 14  0    iz   .
SFX 14  0    iegik   .
SFX 14  0    iagan   .
SFX 14  0    iegi   .
SFX 14  0    tzeotarantz   .
SFX 14  0    iegiz   .
SFX 14  0    tzetxora   .
SFX 14  0    itxooi   .
SFX 14  0    itxook   .
SFX 14  0    iaganaino   .
SFX 14  0    tzetxori   .
SFX 14  0    itxoon   .
SFX 14  0    itxoko   .
SFX 14  0    tzeotatik   .
SFX 14  0    tzetxoentzat   .
SFX 14  0    tzetzarrei   .
SFX 14  0    tzetzarrik   .
SFX 14  0    tzetzarrek   .
SFX 14  0    itzarrarentzat   .
SFX 14  0    tzetzarrak   .
SFX 14  0    itxooz   .
SFX 14  0    iegietan   .
SFX 14  0    tzetzarren   .
SFX 14  0    tzera   .
SFX 14  0    tzeri   .
SFX 14  0    tzetxo   .
SFX 14  0    tzetzarrez   .
SFX 14  0    tzetzarraz   .
SFX 14  0    irekiko   .
SFX 14  0    tzeagan   .
SFX 14  0    tzetxoarentzat   .
SFX 14  0    iegioi   .
SFX 14  0    itzarrean   .
SFX 14  0    iei   .
SFX 14  0    iegiok   .
SFX 14  0    tzetxoaren   .
SFX 14  0    iek   .
SFX 14  0    tzearekin   .
SFX 14  0    itxoegi   .
SFX 14  0    iegion   .
SFX 14  0    iak   .
SFX 14  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 14  0    irik   .
SFX 14  0    iekiko   .
SFX 14  0    iegiko   .
SFX 14  0    ian   .
SFX 14  0    tzerekin   .
SFX 14  0    irat   .
SFX 14  0    iegioz   .
SFX 14  0    iegietatik   .
SFX 14  0    itarik   .
SFX 14  0    iez   .
SFX 14  0    iaz   .
SFX 14  0    itzarrei   .
SFX 14  0    itzarrik   .
SFX 14  0    itzarrek   .
SFX 14  0    itako   .
SFX 14  0    araz   .
SFX 14  0    itzarrak   .
SFX 14  0    itzarren   .
SFX 14  0    tzetxorantz   .
SFX 14  0    itarat   .
SFX 14  0    tzetxoekin   .
SFX 14  0    itzarrez   .
SFX 14  0    iegiotaz   .
SFX 14  0    itzarraz   .
SFX 14  0    iegirentzat   .
SFX 14  0    tzetzargatik   .
SFX 14  0    tzeetarantz   .
SFX 14  0    igatik   .
SFX 14  0    itxoontzat   .
SFX 14  0    tzetzarrotaz   .
SFX 14  0    tzetzarrentzat   .
SFX 14  0    itxorik   .
SFX 14  0    tzerik   .
SFX 14  0    tzerekiko   .
SFX 14  0    itzar   .
SFX 14  0    itxoren   .
SFX 14  0    itzat   .
SFX 14  0    itxorat   .
SFX 14  0    tzerat   .
SFX 14  0    itxoekin   .
SFX 14  0    tzetxookin   .
SFX 14  0    tzeraino   .
SFX 14  0    ietara   .
SFX 14  0    tzetarantz   .
SFX 14  0    tzezko   .
SFX 14  0    iegiraino   .
SFX 14  0    tzerako   .
SFX 14  0    tzenago   .
SFX 14  0    tzeaganaino   .
SFX 14  0    arazte   .
SFX 14  0    itxookin   .
SFX 14  0    iegirekin   .
SFX 14  0    tzetzarrerantz   .
SFX 14  0    tzetxorik   .
SFX 14  0    irantz   .
SFX 14  0    tzetxoren   .
SFX 14  0    itxoaren   .
SFX 14  0    arazten   .
SFX 14  0    tzetxorat   .
SFX 14  0    izko   .
SFX 14  0    itarantz   .
SFX 14  0    itik   .
SFX 14  0    itzarrago   .
SFX 14  0    itan   .
SFX 14  0    itatik   .
SFX 14  0    tzetako   .
SFX 14  0    itxoarekin   .
SFX 14  0    iokiko   .
SFX 14  0    iegirik   .
SFX 14  0    itzarraren   .
SFX 14  0    iegiren   .
SFX 14  0    araztear   .
SFX 14  0    tzetzarrari   .
SFX 14  0    iegirat   .
SFX 14  0    tzetxooi   .
SFX 14  0    tzetxook   .
SFX 14  0    tzetxoon   .
SFX 14  0    tzetxoko   .
SFX 14  0    itzarrontzat   .
SFX 14  0    tzetxooz   .
SFX 14  0    ietarik   .
SFX 14  0    tzeke   .
SFX 14  0    itzarrekin   .
SFX 14  0    iegitara   .
SFX 14  0    tzeoi   .
SFX 14  0    itxotik   .
SFX 14  0    tzetik   .
SFX 14  0    itzarrera   .
SFX 14  0    tzeok   .
SFX 14  0    tzetzar   .
SFX 14  0    ietarat   .
SFX 14  0    tzetzat   .
SFX 14  0    tzetan   .
SFX 14  0    ira   .
SFX 14  0    iegietarantz   .
SFX 14  0    tzetxorendako   .
SFX 14  0    iri   .
SFX 14  0    tzeoz   .
SFX 14  0    iekin   .
SFX 14  0    tzeekiko   .
SFX 14  0    tzerainoko   .
SFX 14  0    tzetarik   .
SFX 14  0    itzartzat   .
SFX 14  0    tzetarat   .
SFX 14  0    itzarrokin   .
SFX 14  0    tzetzarrean   .
SFX 14  0    tzeetarik   .
SFX 14  0    itzarrerat   .
SFX 14  0    iokin   .
SFX 14  0    tzetxotik   .
SFX 14  0    iegitaraino   .
SFX 14  0    iagatik   .
SFX 14  0    tzeetarat   .
SFX 14  0    tzetxootaz   .
SFX 14  0    itxorekin   .
SFX 14  0    iotaraino   .
SFX 14  0    iegitik   .
SFX 14  0    iari   .
SFX 14  0    itzarrarekin   .
SFX 14  0    iegitan   .
SFX 14  0    igatiko   .
SFX 14  0    iaganantz   .
SFX 14  0    ietako   .
SFX 14  0    ikeran   .
SFX 14  0    itzarreraino   .
SFX 14  0    itxoa   .
SFX 14  0    itxootaz   .
SFX 14  0    ietatik   .
SFX 14  0    tzeregatik   .
SFX 14  0    itxoendako   .
SFX 14  0    itxok   .
SFX 14  0    tzeagatik   .
SFX 14  0    tzetxorentzat   .
SFX 14  0    iegiontzat   .
SFX 14  0    tzegatik   .
SFX 14  0    iotara   .
SFX 14  0    iegitarik   .
SFX 14  0    ki   .
SFX 14  0    itxoz   .
SFX 14  0    iegitarat   .
SFX 14  0    tzeekin   .
SFX 14  0    itxoari   .
SFX 14  0    tzeari   .
SFX 14  0    itxoraino   .
SFX 14  0    iegigatik   .
SFX 14  0    tzeagandik   .
SFX 14  0    tzetatik   .
SFX 14  0    iregatik   .
SFX 14  0    ietaraino   .
SFX 14  0    itzarra   .
SFX 14  0    tzegatiko   .
SFX 14  0    itzarri   .
SFX 14  0    itxoei   .
SFX 14  0    itxoek   .
SFX 14  0    tzetzartzat   .
SFX 14  0    itxoak   .
SFX 14  0    itxoen   .
SFX 14  0    itxoan   .
SFX 14  0    itzarretik   .
SFX 14  0    tzetzarroi   .
SFX 14  0    tzetzarrok   .
SFX 14  0    tzetzarron   .
SFX 14  0    tzeetatik   .
SFX 14  0    tzeetara   .
SFX 14  0    itxoez   .
SFX 14  0    itxoaz   .
SFX 14  0    tzeokin   .
SFX 14  0    tzetzarroz   .
SFX 14  0    itzarregi   .
SFX 14  0    iegitako   .
SFX 14  0    ietan   .
SFX 14  0    itzarreko   .
SFX 14  0    ioi   .
SFX 14  0    iok   .
SFX 14  0    iegietara   .
SFX 14  0    iegiei   .
SFX 14  0    iegiek   .
SFX 14  0    iegiak   .
SFX 14  0    iko   .
SFX 14  0    iegien   .
SFX 14  0    tzetxoari   .
SFX 14  0    iegian   .
SFX 14  0    tzerantz   .
SFX 14  0    ioz   .
SFX 14  0    itzarroi   .
SFX 14  0    iegiez   .
SFX 14  0    itzarrok   .
SFX 14  0    iegiaz   .
SFX 14  0    itzargatik   .
SFX 14  0    tzetzarrera   .
SFX 14  0    itzarron   .
SFX 14  0    tzeotaraino   .
SFX 14  0    tzetzarra   .
SFX 14  0    itzarrotaz   .
SFX 14  0    itzarroz   .
SFX 14  0    tzetzarri   .
SFX 14  0    iegirantz   .
SFX 14  0    iegitzat   .
SFX 14  0    iegiarekin   .
SFX 14  0    iegiari   .
SFX 14  0    itxoentzat   .
SFX 14  0    iotan   .
SFX 14  0    tzeokiko   .
SFX 14  0    tzetxoa   .
SFX 14  0    tzeaganantz   .
SFX 14  0    tzetzarrontzat   .
SFX 14  0    tzetxok   .
SFX 14  0    iotaz   .
SFX 14  0    itzarrendako   .
SFX 14  0    tzetxoontzat   .
SFX 14  0    iegitatik   .
SFX 14  0    tzetxoz   .
SFX 14  0    tzearren   .
SFX 14  0    iegiarendako   .

SFX 18 Y 361
SFX 18  0    teren/698   .
SFX 18  0    teko/693   .
SFX 18  0    tutaraino   .
SFX 18  0    tuen/710   .
SFX 18  0    tutxoraino   .
SFX 18  0    tearen/703   .
SFX 18  0    tuagana   .
SFX 18  0    tetaraino   .
SFX 18  0    turen/703   .
SFX 18  0    tuegigatik   .
SFX 18  0    tuegiari   .
SFX 18  0    teen/698   .
SFX 18  0    tuetaraino   .
SFX 18  0    tutako   .
SFX 18  0    tuon/705   .
SFX 18  0    tuegiendako   .
SFX 18  0    teotako   .
SFX 18  0    teon/688   .
SFX 18  0    tuari   .
SFX 18  0    tetxoontzat   .
SFX 18  0    tuegiokin   .
SFX 18  0    tetako   .
SFX 18  0    tetzarreraino   .
SFX 18  0    tuegirentzat   .
SFX 18  0    tuegitatik   .
SFX 18  0    tutzarrontzat   .
SFX 18  0    tetxora   .
SFX 18  0    tetxori   .
SFX 18  0    te   .
SFX 18  0    teetarik   .
SFX 18  0    tutzar   .
SFX 18  0    tutzarregi   .
SFX 18  0    tuaren/703   .
SFX 18  0    tutzat   .
SFX 18  0    tetxogatik   .
SFX 18  0    tuegietarantz   .
SFX 18  0    tutzarreko   .
SFX 18  0    tetxotik   .
SFX 18  0    tu   .
SFX 18  0    tuegietara   .
SFX 18  0    teetarat   .
SFX 18  0    tuotako   .
SFX 18  0    tetzar   .
SFX 18  0    tetzat   .
SFX 18  0    terako   .
SFX 18  0    teotarantz   .
SFX 18  0    tutxora   .
SFX 18  0    tegatiko   .
SFX 18  0    terekin   .
SFX 18  0    tetzarrendako   .
SFX 18  0    tutxori   .
SFX 18  0    tuegirantz   .
SFX 18  0    tuegietan   .
SFX 18  0    tuegietarik   .
SFX 18  0    tuegietarat   .
SFX 18  0    turaino   .
SFX 18  0    tetxoarendako   .
SFX 18  0    tutxoago   .
SFX 18  0    tutxotzat   .
SFX 18  0    tuegira   .
SFX 18  0    tetxotzat   .
SFX 18  0    tuegiri   .
SFX 18  0    teagatik   .
SFX 18  0    tera   .
SFX 18  0    turekin   .
SFX 18  0    teri   .
SFX 18  0    tuegientzat   .
SFX 18  0    tetxorantz   .
SFX 18  0    tetxoarekin   .
SFX 18  0    teago   .
SFX 18  0    tuotarik   .
SFX 18  0    teaganaino   .
SFX 18  0    teraino   .
SFX 18  0    tutzarrarekin   .
SFX 18  0    tuotarat   .
SFX 18  0    teetarantz   .
SFX 18  0    tutzarreraino   .
SFX 18  0    tetzarrekin   .
SFX 18  0    tuotarantz   .
SFX 18  0    teetatik   .
SFX 18  0    tuei   .
SFX 18  0    tuek   .
SFX 18  0    tuak   .
SFX 18  0    tuan   .
SFX 18  0    tuez   .
SFX 18  0    tetzarrari   .
SFX 18  0    tuaz   .
SFX 18  0    tuekin   .
SFX 18  0    tetxoari   .
SFX 18  0    tutzarrei   .
SFX 18  0    tutzarrik   .
SFX 18  0    tetzarrentzat   .
SFX 18  0    tutzarrek   .
SFX 18  0    tutzarrak   .
SFX 18  0    tetzarrokin   .
SFX 18  0    tutzarren   .
SFX 18  0    teekin   .
SFX 18  0    tetzarrei   .
SFX 18  0    tetzarrik   .
SFX 18  0    tetzarrek   .
SFX 18  0    tetzarrak   .
SFX 18  0    tetzarren   .
SFX 18  0    tutzarrez   .
SFX 18  0    tuegiotaz   .
SFX 18  0    tutzarraz   .
SFX 18  0    tuegietatik   .
SFX 18  0    tuago   .
SFX 18  0    tetzarra   .
SFX 18  0    tetzarrez   .
SFX 18  0    tetzarraz   .
SFX 18  0    tetzarraren   .
SFX 18  0    tetzarri   .
SFX 18  0    tetzarrerat   .
SFX 18  0    tetxoarentzat   .
SFX 18  0    tetxooi   .
SFX 18  0    tuokin   .
SFX 18  0    tetxook   .
SFX 18  0    tutxogatik   .
SFX 18  0    tetxoon   .
SFX 18  0    tetxoko   .
SFX 18  0    tuegitaraino   .
SFX 18  0    tutxoontzat   .
SFX 18  0    tutxoarendako   .
SFX 18  0    tetxooz   .
SFX 18  0    teokin   .
SFX 18  0    tutxoekin   .
SFX 18  0    tetzarrean   .
SFX 18  0    tuegietako   .
SFX 18  0    tetxoekin   .
SFX 18  0    tuotatik   .
SFX 18  0    teekiko   .
SFX 18  0    tutxooi   .
SFX 18  0    tutxook   .
SFX 18  0    tutxoon   .
SFX 18  0    tutxoko   .
SFX 18  0    tetarik   .
SFX 18  0    tutxooz   .
SFX 18  0    tetxoendako   .
SFX 18  0    tetarat   .
SFX 18  0    tutxoa   .
SFX 18  0    tutxookin   .
SFX 18  0    tetxookin   .
SFX 18  0    tutxok   .
SFX 18  0    tutzarrendako   .
SFX 18  0    tetxoa   .
SFX 18  0    tutxoaren   .
SFX 18  0    tutxoz   .
SFX 18  0    tuegioi   .
SFX 18  0    tuegiok   .
SFX 18  0    tetxok   .
SFX 18  0    tuegion   .
SFX 18  0    tetxoaren   .
SFX 18  0    tutarantz   .
SFX 18  0    tuekiko   .
SFX 18  0    tuegiarendako   .
SFX 18  0    tuegiko   .
SFX 18  0    teke   .
SFX 18  0    tutxorantz   .
SFX 18  0    teoi   .
SFX 18  0    tetarantz   .
SFX 18  0    teok   .
SFX 18  0    tuaganaino   .
SFX 18  0    tuegioz   .
SFX 18  0    tetxoz   .
SFX 18  0    tutarik   .
SFX 18  0    tuetarantz   .
SFX 18  0    teoz   .
SFX 18  0    tutarat   .
SFX 18  0    tetxorendako   .
SFX 18  0    tetzarretik   .
SFX 18  0    turekiko   .
SFX 18  0    tugatik   .
SFX 18  0    tetzarrerantz   .
SFX 18  0    tutxoarekin   .
SFX 18  0    tutxoegi   .
SFX 18  0    tutzarraren   .
SFX 18  0    tura   .
SFX 18  0    turi   .
SFX 18  0    tuegitara   .
SFX 18  0    tutxoarentzat   .
SFX 18  0    tetxo   .
SFX 18  0    tutzarrari   .
SFX 18  0    tuarekin   .
SFX 18  0    tuetan   .
SFX 18  0    tutzarrekin   .
SFX 18  0    tegatik   .
SFX 18  0    tetzargatik   .
SFX 18  0    teetan   .
SFX 18  0    tetzarrotaz   .
SFX 18  0    tuetara   .
SFX 18  0    tutxorik   .
SFX 18  0    tetatik   .
SFX 18  0    tutxoren   .
SFX 18  0    tetxoentzat   .
SFX 18  0    tutxorat   .
SFX 18  0    tuotan   .
SFX 18  0    tutzarrentzat   .
SFX 18  0    tutzarrokin   .
SFX 18  0    tuotaz   .
SFX 18  0    teotarik   .
SFX 18  0    turantz   .
SFX 18  0    teotan   .
SFX 18  0    terik   .
SFX 18  0    tetzarrera   .
SFX 18  0    teotarat   .
SFX 18  0    teetara   .
SFX 18  0    tuegiarentzat   .
SFX 18  0    tutzarrean   .
SFX 18  0    teotaz   .
SFX 18  0    terat   .
SFX 18  0    tutzarrerat   .
SFX 18  0    tutxo   .
SFX 18  0    tutatik   .
SFX 18  0    tuokiko   .
SFX 18  0    teaganantz   .
SFX 18  0    tetxorentzat   .
SFX 18  0    tuegi   .
SFX 18  0    tuegirekin   .
SFX 18  0    tetzartzat   .
SFX 18  0    terantz   .
SFX 18  0    turiko   .
SFX 18  0    tutzarrerantz   .
SFX 18  0    tutxootaz   .
SFX 18  0    tetxootaz   .
SFX 18  0    teokiko   .
SFX 18  0    tuegietaraino   .
SFX 18  0    tuegirik   .
SFX 18  0    tuegiren   .
SFX 18  0    tutxoendako   .
SFX 18  0    tuegirat   .
SFX 18  0    tuegiontzat   .
SFX 18  0    turik   .
SFX 18  0    tetxorekin   .
SFX 18  0    teotaraino   .
SFX 18  0    tearren   .
SFX 18  0    tetzarrarendako   .
SFX 18  0    terainoko   .
SFX 18  0    turat   .
SFX 18  0    tetiko   .
SFX 18  0    tuetarik   .
SFX 18  0    turegatik   .
SFX 18  0    tuegiraino   .
SFX 18  0    teregatik   .
SFX 18  0    tutxotik   .
SFX 18  0    tuetarat   .
SFX 18  0    tutzarrarendako   .
SFX 18  0    teotatik   .
SFX 18  0    tezko   .
SFX 18  0    tuoi   .
SFX 18  0    tuok   .
SFX 18  0    tetik   .
SFX 18  0    tuagandik   .
SFX 18  0    tutzarretik   .
SFX 18  0    tuegitarantz   .
SFX 18  0    tuko   .
SFX 18  0    tetan   .
SFX 18  0    tuegitako   .
SFX 18  0    tuoz   .
SFX 18  0    tutzarrago   .
SFX 18  0    tutara   .
SFX 18  0    tutxorendako   .
SFX 18  0    teotara   .
SFX 18  0    tetxoraino   .
SFX 18  0    tearekin   .
SFX 18  0    tutzarroi   .
SFX 18  0    tutzarrok   .
SFX 18  0    tetara   .
SFX 18  0    tutzarron   .
SFX 18  0    tetzarroi   .
SFX 18  0    tetzarrok   .
SFX 18  0    tetzarron   .
SFX 18  0    teetaraino   .
SFX 18  0    tutzarroz   .
SFX 18  0    tuagatik   .
SFX 18  0    tuetako   .
SFX 18  0    tetzarroz   .
SFX 18  0    tukeran   .
SFX 18  0    tua   .
SFX 18  0    tutzargatik   .
SFX 18  0    tea   .
SFX 18  0    tuegitzat   .
SFX 18  0    tuk   .
SFX 18  0    tutzarrotaz   .
SFX 18  0    tek   .
SFX 18  0    tutzarrera   .
SFX 18  0    ten   .
SFX 18  0    tuotaraino   .
SFX 18  0    tetxoei   .
SFX 18  0    tetxoek   .
SFX 18  0    tetxoak   .
SFX 18  0    tuotara   .
SFX 18  0    tetxoen   .
SFX 18  0    tuz   .
SFX 18  0    tetxoan   .
SFX 18  0    tuegiarekin   .
SFX 18  0    tez   .
SFX 18  0    tuegitik   .
SFX 18  0    tutxoentzat   .
SFX 18  0    tuegitan   .
SFX 18  0    tetxoez   .
SFX 18  0    tetxoaz   .
SFX 18  0    terekiko   .
SFX 18  0    tuzko   .
SFX 18  0    tetzarreko   .
SFX 18  0    tugatiko   .
SFX 18  0    tutik   .
SFX 18  0    teetako   .
SFX 18  0    tutan   .
SFX 18  0    tuaganantz   .
SFX 18  0    teagandik   .
SFX 18  0    tutzartzat   .
SFX 18  0    tuetatik   .
SFX 18  0    tutxoei   .
SFX 18  0    tutxoek   .
SFX 18  0    tutxoak   .
SFX 18  0    tetzarrontzat   .
SFX 18  0    tutxoen   .
SFX 18  0    tutxoan   .
SFX 18  0    tuegitarik   .
SFX 18  0    tuegiekin   .
SFX 18  0    tuegirendako   .
SFX 18  0    tutzarrarentzat   .
SFX 18  0    tutxoez   .
SFX 18  0    tutxoaz   .
SFX 18  0    tuegitarat   .
SFX 18  0    tutxoari   .
SFX 18  0    tetxorik   .
SFX 18  0    tetzarrarekin   .
SFX 18  0    tuegiei   .
SFX 18  0    tutzarra   .
SFX 18  0    tuegiek   .
SFX 18  0    tetxoren   .
SFX 18  0    tutxorekin   .
SFX 18  0    tuegiak   .
SFX 18  0    tutxorentzat   .
SFX 18  0    tuegia   .
SFX 18  0    tuegien   .
SFX 18  0    tuegian   .
SFX 18  0    tetxorat   .
SFX 18  0    tutzarri   .
SFX 18  0    tuarekiko   .
SFX 18  0    teei   .
SFX 18  0    teari   .
SFX 18  0    teek   .
SFX 18  0    teak   .
SFX 18  0    tuegik   .
SFX 18  0    tuegiez   .
SFX 18  0    tean   .
SFX 18  0    tearekiko   .
SFX 18  0    tuegiaz   .
SFX 18  0    tuagan   .
SFX 18  0    tear   .
SFX 18  0    teez   .
SFX 18  0    teaz   .
SFX 18  0    tuegiz   .
SFX 18  0    tetzarrarentzat   .
SFX 18  0    teagana   .
SFX 18  0    teagan   .
SFX 18  0    tuegiaren   .
SFX 18  0    tuta   .
SFX 18  0    tenago   .

SFX 19 Y 361
SFX 19  tz    ztearen/698   tz
SFX 19  tz    ztuegitarantz   tz
SFX 19  tz    ztuaren/703   tz
SFX 19  tz    ztuen/710   tz
SFX 19  tz    ztutxooi   tz
SFX 19  tz    zteren/703   tz
SFX 19  tz    ztutxook   tz
SFX 19  tz    ztutxoon   tz
SFX 19  tz    ztutxoko   tz
SFX 19  tz    ztuekin   tz
SFX 19  tz    ztuegirekin   tz
SFX 19  tz    ztuegitara   tz
SFX 19  tz    ztetarik   tz
SFX 19  tz    ztetzartzat   tz
SFX 19  tz    zteen/703   tz
SFX 19  tz    zturen/703   tz
SFX 19  tz    ztutxorendako   tz
SFX 19  tz    ztutxooz   tz
SFX 19  tz    ztetarat   tz
SFX 19  tz    ztutxookin   tz
SFX 19  tz    zteekin   tz
SFX 19  tz    ztutzarretik   tz
SFX 19  tz    ztetxookin   tz
SFX 19  tz    zteko/693   tz
SFX 19  tz    zte   tz
SFX 19  tz    ztetzarrarentzat   tz
SFX 19  tz    ztuegioi   tz
SFX 19  tz    ztuegiok   tz
SFX 19  tz    ztuegion   tz
SFX 19  tz    ztu   tz
SFX 19  tz    ztuekiko   tz
SFX 19  tz    ztuegiko   tz
SFX 19  tz    ztuokin   tz
SFX 19  tz    ztutzarrentzat   tz
SFX 19  tz    ztuegioz   tz
SFX 19  tz    ztutarik   tz
SFX 19  tz    ztuegiontzat   tz
SFX 19  tz    ztetxorekin   tz
SFX 19  tz    zteotaraino   tz
SFX 19  tz    ztutarat   tz
SFX 19  tz    ztuotatik   tz
SFX 19  tz    zteokin   tz
SFX 19  tz    zteon/705   tz
SFX 19  tz    ztuegiarentzat   tz
SFX 19  tz    ztutzarrarentzat   tz
SFX 19  tz    ztugatik   tz
SFX 19  tz    ztuegiraino   tz
SFX 19  tz    ztutxoarentzat   tz
SFX 19  tz    zteekiko   tz
SFX 19  tz    zteaganantz   tz
SFX 19  tz    ztuarekin   tz
SFX 19  tz    ztera   tz
SFX 19  tz    zteri   tz
SFX 19  tz    ztutxoa   tz
SFX 19  tz    ztuegirendako   tz
SFX 19  tz    ztutzarrerantz   tz
SFX 19  tz    ztegatik   tz
SFX 19  tz    ztutzarrago   tz
SFX 19  tz    ztutxok   tz
SFX 19  tz    ztetxo   tz
SFX 19  tz    ztuon/705   tz
SFX 19  tz    ztetxoa   tz
SFX 19  tz    ztetxoraino   tz
SFX 19  tz    ztutxoz   tz
SFX 19  tz    ztuegietaraino   tz
SFX 19  tz    ztetxok   tz
SFX 19  tz    ztutxorentzat   tz
SFX 19  tz    ztetatik   tz
SFX 19  tz    zteetaraino   tz
SFX 19  tz    ztetxoz   tz
SFX 19  tz    zturekiko   tz
SFX 19  tz    zteotarik   tz
SFX 19  tz    ztuei   tz
SFX 19  tz    ztuek   tz
SFX 19  tz    ztutzargatik   tz
SFX 19  tz    ztuak   tz
SFX 19  tz    ztuan   tz
SFX 19  tz    zteotarat   tz
SFX 19  tz    ztutxoegi   tz
SFX 19  tz    ztutzarrotaz   tz
SFX 19  tz    ztuez   tz
SFX 19  tz    ztutzarrera   tz
SFX 19  tz    ztuaz   tz
SFX 19  tz    zteetara   tz
SFX 19  tz    zterainoko   tz
SFX 19  tz    ztuegiarekin   tz
SFX 19  tz    ztutxoentzat   tz
SFX 19  tz    ztutatik   tz
SFX 19  tz    ztetzarreko   tz
SFX 19  tz    zterik   tz
SFX 19  tz    ztuaganantz   tz
SFX 19  tz    ztuetan   tz
SFX 19  tz    zterat   tz
SFX 19  tz    ztutzartzat   tz
SFX 19  tz    zterantz   tz
SFX 19  tz    ztutxo   tz
SFX 19  tz    ztutxorik   tz
SFX 19  tz    zteetan   tz
SFX 19  tz    ztuetara   tz
SFX 19  tz    ztutxoren   tz
SFX 19  tz    ztutxorat   tz
SFX 19  tz    ztutxootaz   tz
SFX 19  tz    ztuegitako   tz
SFX 19  tz    ztuegi   tz
SFX 19  tz    ztetxootaz   tz
SFX 19  tz    zteokiko   tz
SFX 19  tz    ztuegirentzat   tz
SFX 19  tz    ztuotan   tz
SFX 19  tz    zturantz   tz
SFX 19  tz    ztuotaz   tz
SFX 19  tz    ztutxorekin   tz
SFX 19  tz    ztuotaraino   tz
SFX 19  tz    zteotan   tz
SFX 19  tz    ztearren   tz
SFX 19  tz    zturegatik   tz
SFX 19  tz    ztuegitzat   tz
SFX 19  tz    zteotaz   tz
SFX 19  tz    zteregatik   tz
SFX 19  tz    zturik   tz
SFX 19  tz    ztuokiko   tz
SFX 19  tz    zteotatik   tz
SFX 19  tz    zturat   tz
SFX 19  tz    ztuagandik   tz
SFX 19  tz    zturiko   tz
SFX 19  tz    zteke   tz
SFX 19  tz    zteoi   tz
SFX 19  tz    zteagandik   tz
SFX 19  tz    ztuegitarik   tz
SFX 19  tz    ztetzarrontzat   tz
SFX 19  tz    zteok   tz
SFX 19  tz    ztearekin   tz
SFX 19  tz    ztuegirik   tz
SFX 19  tz    ztuegitarat   tz
SFX 19  tz    ztuegiren   tz
SFX 19  tz    ztezko   tz
SFX 19  tz    zteoz   tz
SFX 19  tz    zteotara   tz
SFX 19  tz    ztutxoraino   tz
SFX 19  tz    ztuegirat   tz
SFX 19  tz    ztetik   tz
SFX 19  tz    ztutzarroi   tz
SFX 19  tz    ztetan   tz
SFX 19  tz    ztutzarrok   tz
SFX 19  tz    ztuegigatik   tz
SFX 19  tz    ztutzarron   tz
SFX 19  tz    ztetzarroi   tz
SFX 19  tz    ztetzarrok   tz
SFX 19  tz    ztetzarron   tz
SFX 19  tz    ztuetaraino   tz
SFX 19  tz    ztuegiendako   tz
SFX 19  tz    ztutzarroz   tz
SFX 19  tz    ztuetarik   tz
SFX 19  tz    ztutxotik   tz
SFX 19  tz    ztetzarroz   tz
SFX 19  tz    ztura   tz
SFX 19  tz    ztuetarat   tz
SFX 19  tz    ztetxoontzat   tz
SFX 19  tz    zturi   tz
SFX 19  tz    ztetiko   tz
SFX 19  tz    ztetxoei   tz
SFX 19  tz    ztetxoek   tz
SFX 19  tz    ztuotara   tz
SFX 19  tz    ztetxoak   tz
SFX 19  tz    ztuarekiko   tz
SFX 19  tz    zterekiko   tz
SFX 19  tz    ztetxoen   tz
SFX 19  tz    ztetxoan   tz
SFX 19  tz    ztugatiko   tz
SFX 19  tz    ztetxoez   tz
SFX 19  tz    ztutzarregi   tz
SFX 19  tz    ztetxoaz   tz
SFX 19  tz    ztetxogatik   tz
SFX 19  tz    ztutzarreko   tz
SFX 19  tz    ztuegietara   tz
SFX 19  tz    zteetako   tz
SFX 19  tz    zteotarantz   tz
SFX 19  tz    ztuzko   tz
SFX 19  tz    ztutxoei   tz
SFX 19  tz    ztutik   tz
SFX 19  tz    ztutara   tz
SFX 19  tz    ztutxoek   tz
SFX 19  tz    ztutxoak   tz
SFX 19  tz    ztutxoen   tz
SFX 19  tz    ztutan   tz
SFX 19  tz    ztutxoan   tz
SFX 19  tz    ztuagatik   tz
SFX 19  tz    ztuegirantz   tz
SFX 19  tz    ztuegiekin   tz
SFX 19  tz    ztutxoez   tz
SFX 19  tz    ztutxoaz   tz
SFX 19  tz    ztuegietarik   tz
SFX 19  tz    ztetara   tz
SFX 19  tz    ztetzarrarekin   tz
SFX 19  tz    ztutaraino   tz
SFX 19  tz    ztuetako   tz
SFX 19  tz    ztuegietarat   tz
SFX 19  tz    ztukeran   tz
SFX 19  tz    ztetxorik   tz
SFX 19  tz    ztetaraino   tz
SFX 19  tz    ztetxoren   tz
SFX 19  tz    ztuegitatik   tz
SFX 19  tz    ztetxorat   tz
SFX 19  tz    ztetzarreraino   tz
SFX 19  tz    ztuegiei   tz
SFX 19  tz    ztuegiek   tz
SFX 19  tz    ztuegitik   tz
SFX 19  tz    ztuegiak   tz
SFX 19  tz    ztuegien   tz
SFX 19  tz    ztuegian   tz
SFX 19  tz    ztutzarrontzat   tz
SFX 19  tz    ztuegitan   tz
SFX 19  tz    ztuegiez   tz
SFX 19  tz    ztuegiokin   tz
SFX 19  tz    ztuegiaz   tz
SFX 19  tz    ztearekiko   tz
SFX 19  tz    ztuegitaraino   tz
SFX 19  tz    ztuegientzat   tz
SFX 19  tz    ztetxorantz   tz
SFX 19  tz    ztetxoarekin   tz
SFX 19  tz    ztuegietarantz   tz
SFX 19  tz    ztuetatik   tz
SFX 19  tz    zteagana   tz
SFX 19  tz    ztetzarraren   tz
SFX 19  tz    ztuegiaren   tz
SFX 19  tz    zteari   tz
SFX 19  tz    zteetarantz   tz
SFX 19  tz    ztutxoari   tz
SFX 19  tz    ztetzarrekin   tz
SFX 19  tz    ztuagana   tz
SFX 19  tz    ztutzarra   tz
SFX 19  tz    ztetzarrari   tz
SFX 19  tz    ztutzarri   tz
SFX 19  tz    ztetxoarendako   tz
SFX 19  tz    zteotako   tz
SFX 19  tz    ztuegia   tz
SFX 19  tz    ztetzarrokin   tz
SFX 19  tz    ztuegik   tz
SFX 19  tz    ztuagan   tz
SFX 19  tz    ztuoi   tz
SFX 19  tz    ztuegietatik   tz
SFX 19  tz    ztuok   tz
SFX 19  tz    ztetxora   tz
SFX 19  tz    zteaganaino   tz
SFX 19  tz    ztua   tz
SFX 19  tz    zteetarik   tz
SFX 19  tz    ztuko   tz
SFX 19  tz    ztuegiz   tz
SFX 19  tz    ztea   tz
SFX 19  tz    ztetxori   tz
SFX 19  tz    ztuari   tz
SFX 19  tz    ztetxotik   tz
SFX 19  tz    ztetzarrerat   tz
SFX 19  tz    ztuk   tz
SFX 19  tz    zteagan   tz
SFX 19  tz    zteetarat   tz
SFX 19  tz    ztuoz   tz
SFX 19  tz    ztutzarrarekin   tz
SFX 19  tz    ztek   tz
SFX 19  tz    ztetxorendako   tz
SFX 19  tz    zten   tz
SFX 19  tz    ztutxogatik   tz
SFX 19  tz    ztuz   tz
SFX 19  tz    ztutxoontzat   tz
SFX 19  tz    ztuotako   tz
SFX 19  tz    ztez   tz
SFX 19  tz    ztutzarreraino   tz
SFX 19  tz    ztetzarrendako   tz
SFX 19  tz    ztuotarantz   tz
SFX 19  tz    ztetzarrean   tz
SFX 19  tz    ztenago   tz
SFX 19  tz    ztuegietako   tz
SFX 19  tz    ztutxora   tz
SFX 19  tz    ztuegiari   tz
SFX 19  tz    zterekin   tz
SFX 19  tz    ztutxori   tz
SFX 19  tz    ztuegietan   tz
SFX 19  tz    ztutako   tz
SFX 19  tz    ztetxoendako   tz
SFX 19  tz    zteagatik   tz
SFX 19  tz    ztutxotzat   tz
SFX 19  tz    ztuegira   tz
SFX 19  tz    ztetako   tz
SFX 19  tz    ztetxotzat   tz
SFX 19  tz    ztuegiri   tz
SFX 19  tz    zturekin   tz
SFX 19  tz    ztuegiotaz   tz
SFX 19  tz    ztutxorantz   tz
SFX 19  tz    ztutzar   tz
SFX 19  tz    ztutzat   tz
SFX 19  tz    ztuaganaino   tz
SFX 19  tz    zteraino   tz
SFX 19  tz    ztuetarantz   tz
SFX 19  tz    ztegatiko   tz
SFX 19  tz    ztetzar   tz
SFX 19  tz    ztetzat   tz
SFX 19  tz    zterako   tz
SFX 19  tz    zteago   tz
SFX 19  tz    ztetzarretik   tz
SFX 19  tz    zteetatik   tz
SFX 19  tz    ztutxoarekin   tz
SFX 19  tz    ztetxorentzat   tz
SFX 19  tz    ztutxoekin   tz
SFX 19  tz    ztutzarraren   tz
SFX 19  tz    ztutzarrerat   tz
SFX 19  tz    ztutxoago   tz
SFX 19  tz    zteei   tz
SFX 19  tz    zteek   tz
SFX 19  tz    zteak   tz
SFX 19  tz    ztetzarrentzat   tz
SFX 19  tz    ztean   tz
SFX 19  tz    ztetzarrarendako   tz
SFX 19  tz    zturaino   tz
SFX 19  tz    ztutzarrari   tz
SFX 19  tz    ztear   tz
SFX 19  tz    ztetxoari   tz
SFX 19  tz    zteez   tz
SFX 19  tz    zteaz   tz
SFX 19  tz    ztutzarrekin   tz
SFX 19  tz    ztutzarrendako   tz
SFX 19  tz    ztutzarrei   tz
SFX 19  tz    ztutzarrik   tz
SFX 19  tz    ztutzarrek   tz
SFX 19  tz    ztutzarrak   tz
SFX 19  tz    ztetzargatik   tz
SFX 19  tz    ztutzarren   tz
SFX 19  tz    ztetzarrei   tz
SFX 19  tz    ztetzarrik   tz
SFX 19  tz    ztuotarik   tz
SFX 19  tz    ztetzarrek   tz
SFX 19  tz    ztetzarra   tz
SFX 19  tz    ztetzarrak   tz
SFX 19  tz    ztetzarren   tz
SFX 19  tz    ztetxoarentzat   tz
SFX 19  tz    ztetzarrotaz   tz
SFX 19  tz    ztutzarrez   tz
SFX 19  tz    ztetzarri   tz
SFX 19  tz    ztutzarraz   tz
SFX 19  tz    ztuotarat   tz
SFX 19  tz    ztuegiarendako   tz
SFX 19  tz    ztutzarrarendako   tz
SFX 19  tz    ztuta   tz
SFX 19  tz    ztetzarrez   tz
SFX 19  tz    ztetzarraz   tz
SFX 19  tz    ztutxoarendako   tz
SFX 19  tz    ztetxoentzat   tz
SFX 19  tz    ztutxoaren   tz
SFX 19  tz    ztutarantz   tz
SFX 19  tz    ztetxooi   tz
SFX 19  tz    ztetxoaren   tz
SFX 19  tz    ztetxook   tz
SFX 19  tz    ztetxoon   tz
SFX 19  tz    ztutzarrokin   tz
SFX 19  tz    ztetarantz   tz
SFX 19  tz    ztetxoko   tz
SFX 19  tz    ztuago   tz
SFX 19  tz    ztutxoendako   tz
SFX 19  tz    ztetxooz   tz
SFX 19  tz    ztetzarrerantz   tz
SFX 19  tz    ztetzarrera   tz
SFX 19  tz    ztutzarrean   tz
SFX 19  tz    ztetxoekin   tz

SFX 20 Y 361
SFX 20  ts    stuaren/698   ts
SFX 20  ts    stearen/698   ts
SFX 20  ts    stuon/688   ts
SFX 20  ts    stuegietarantz   ts
SFX 20  ts    sturen/703   ts
SFX 20  ts    stetxoraino   ts
SFX 20  ts    steon/705   ts
SFX 20  ts    sterekin   ts
SFX 20  ts    stetxoentzat   ts
SFX 20  ts    steko/700   ts
SFX 20  ts    stuotatik   ts
SFX 20  ts    stetxorendako   ts
SFX 20  ts    stuen/696   ts
SFX 20  ts    stutzarrokin   ts
SFX 20  ts    stuagandik   ts
SFX 20  ts    steetaraino   ts
SFX 20  ts    sturik   ts
SFX 20  ts    steagandik   ts
SFX 20  ts    steen/703   ts
SFX 20  ts    sturat   ts
SFX 20  ts    steke   ts
SFX 20  ts    steren/703   ts
SFX 20  ts    steoi   ts
SFX 20  ts    sturaino   ts
SFX 20  ts    stutzarraren   ts
SFX 20  ts    steok   ts
SFX 20  ts    stuagan   ts
SFX 20  ts    stuarekin   ts
SFX 20  ts    stutzarrerat   ts
SFX 20  ts    stutzarrera   ts
SFX 20  ts    stuotaraino   ts
SFX 20  ts    steoz   ts
SFX 20  ts    stetzarroi   ts
SFX 20  ts    stetzarrok   ts
SFX 20  ts    stetzarron   ts
SFX 20  ts    stetzarrarendako   ts
SFX 20  ts    stezko   ts
SFX 20  ts    stetzarroz   ts
SFX 20  ts    stetzarreko   ts
SFX 20  ts    stetik   ts
SFX 20  ts    stetzargatik   ts
SFX 20  ts    stuaganantz   ts
SFX 20  ts    stetan   ts
SFX 20  ts    stura   ts
SFX 20  ts    stutzartzat   ts
SFX 20  ts    sturi   ts
SFX 20  ts    stuarekiko   ts
SFX 20  ts    stearekiko   ts
SFX 20  ts    sturekiko   ts
SFX 20  ts    stutzarrarendako   ts
SFX 20  ts    stuegitarik   ts
SFX 20  ts    steotarik   ts
SFX 20  ts    stutzarrarekin   ts
SFX 20  ts    stuegitarat   ts
SFX 20  ts    steotarat   ts
SFX 20  ts    stutxoendako   ts
SFX 20  ts    stutxoegi   ts
SFX 20  ts    stuegia   ts
SFX 20  ts    stuegiontzat   ts
SFX 20  ts    stetzarrendako   ts
SFX 20  ts    stuegik   ts
SFX 20  ts    stutxooi   ts
SFX 20  ts    stutxorekin   ts
SFX 20  ts    stutxook   ts
SFX 20  ts    stutxoon   ts
SFX 20  ts    stuegiz   ts
SFX 20  ts    stutxoko   ts
SFX 20  ts    stuegiekin   ts
SFX 20  ts    stetxorentzat   ts
SFX 20  ts    steagan   ts
SFX 20  ts    stutxooz   ts
SFX 20  ts    stetxoarendako   ts
SFX 20  ts    stutaraino   ts
SFX 20  ts    stuzko   ts
SFX 20  ts    stetaraino   ts
SFX 20  ts    stutik   ts
SFX 20  ts    stuegitarantz   ts
SFX 20  ts    stutan   ts
SFX 20  ts    stutxorik   ts
SFX 20  ts    stutxoren   ts
SFX 20  ts    stutzarretik   ts
SFX 20  ts    stuegioi   ts
SFX 20  ts    stuegiok   ts
SFX 20  ts    stenago   ts
SFX 20  ts    stutxorat   ts
SFX 20  ts    stuegion   ts
SFX 20  ts    stetxooi   ts
SFX 20  ts    stuegiko   ts
SFX 20  ts    stetxook   ts
SFX 20  ts    stetxoon   ts
SFX 20  ts    stetxoko   ts
SFX 20  ts    stutxorendako   ts
SFX 20  ts    stuegiokin   ts
SFX 20  ts    stuegioz   ts
SFX 20  ts    stutarik   ts
SFX 20  ts    stetxooz   ts
SFX 20  ts    stutarat   ts
SFX 20  ts    stetzarrarentzat   ts
SFX 20  ts    stuegiaren   ts
SFX 20  ts    stutako   ts
SFX 20  ts    stutxoraino   ts
SFX 20  ts    stutzarreraino   ts
SFX 20  ts    stuegigatik   ts
SFX 20  ts    stetako   ts
SFX 20  ts    stutzargatik   ts
SFX 20  ts    steekiko   ts
SFX 20  ts    stuetaraino   ts
SFX 20  ts    stutzarrotaz   ts
SFX 20  ts    stetarik   ts
SFX 20  ts    stutzarrarentzat   ts
SFX 20  ts    steari   ts
SFX 20  ts    stuegitatik   ts
SFX 20  ts    stetarat   ts
SFX 20  ts    steotatik   ts
SFX 20  ts    stuegiarekin   ts
SFX 20  ts    stutzar   ts
SFX 20  ts    stutxoentzat   ts
SFX 20  ts    stutzat   ts
SFX 20  ts    stegatik   ts
SFX 20  ts    stetzarrentzat   ts
SFX 20  ts    stetzar   ts
SFX 20  ts    stetzat   ts
SFX 20  ts    sterako   ts
SFX 20  ts    stutzarregi   ts
SFX 20  ts    stuekiko   ts
SFX 20  ts    stetxogatik   ts
SFX 20  ts    stutzarreko   ts
SFX 20  ts    stuegietara   ts
SFX 20  ts    stearekin   ts
SFX 20  ts    stuegirik   ts
SFX 20  ts    stutzarrendako   ts
SFX 20  ts    stuegiren   ts
SFX 20  ts    stutxotzat   ts
SFX 20  ts    stuegirat   ts
SFX 20  ts    stetxoarentzat   ts
SFX 20  ts    stuegirendako   ts
SFX 20  ts    steotarantz   ts
SFX 20  ts    stuagatik   ts
SFX 20  ts    stuoi   ts
SFX 20  ts    stuok   ts
SFX 20  ts    stugatik   ts
SFX 20  ts    stuetarik   ts
SFX 20  ts    stutxoarendako   ts
SFX 20  ts    stuko   ts
SFX 20  ts    stuegirantz   ts
SFX 20  ts    stutxotik   ts
SFX 20  ts    stuetarat   ts
SFX 20  ts    stuoz   ts
SFX 20  ts    steetara   ts
SFX 20  ts    stutxorentzat   ts
SFX 20  ts    stuari   ts
SFX 20  ts    stetzarrerantz   ts
SFX 20  ts    stutatik   ts
SFX 20  ts    sterekiko   ts
SFX 20  ts    stugatiko   ts
SFX 20  ts    stuegietan   ts
SFX 20  ts    sterantz   ts
SFX 20  ts    stuetara   ts
SFX 20  ts    stetxorantz   ts
SFX 20  ts    steaganaino   ts
SFX 20  ts    stetatik   ts
SFX 20  ts    steetarantz   ts
SFX 20  ts    stetxotzat   ts
SFX 20  ts    steokiko   ts
SFX 20  ts    stuegiarendako   ts
SFX 20  ts    stutxogatik   ts
SFX 20  ts    stutzarrei   ts
SFX 20  ts    stutzarrik   ts
SFX 20  ts    stutzarrek   ts
SFX 20  ts    stutzarrak   ts
SFX 20  ts    stutzarren   ts
SFX 20  ts    sturantz   ts
SFX 20  ts    stutzarrez   ts
SFX 20  ts    stuegiotaz   ts
SFX 20  ts    stetxorik   ts
SFX 20  ts    stutzarraz   ts
SFX 20  ts    stuotarantz   ts
SFX 20  ts    stetxoren   ts
SFX 20  ts    stuekin   ts
SFX 20  ts    stetxorat   ts
SFX 20  ts    stutzarrentzat   ts
SFX 20  ts    stuegitik   ts
SFX 20  ts    stuegiendako   ts
SFX 20  ts    stuegitan   ts
SFX 20  ts    stetzarrari   ts
SFX 20  ts    steekin   ts
SFX 20  ts    stuegirentzat   ts
SFX 20  ts    stuokiko   ts
SFX 20  ts    stetxoontzat   ts
SFX 20  ts    stutxoarentzat   ts
SFX 20  ts    stuetatik   ts
SFX 20  ts    stutxoekin   ts
SFX 20  ts    stetxoekin   ts
SFX 20  ts    stuokin   ts
SFX 20  ts    steago   ts
SFX 20  ts    steei   ts
SFX 20  ts    steek   ts
SFX 20  ts    steak   ts
SFX 20  ts    steokin   ts
SFX 20  ts    stean   ts
SFX 20  ts    stutxoari   ts
SFX 20  ts    stear   ts
SFX 20  ts    steez   ts
SFX 20  ts    steaz   ts
SFX 20  ts    stetzarrei   ts
SFX 20  ts    stetzarrik   ts
SFX 20  ts    stetzarrek   ts
SFX 20  ts    stetzarrak   ts
SFX 20  ts    stetzarren   ts
SFX 20  ts    stutxookin   ts
SFX 20  ts    stutzarra   ts
SFX 20  ts    stetzarrean   ts
SFX 20  ts    stetzarrez   ts
SFX 20  ts    stearren   ts
SFX 20  ts    stuegietaraino   ts
SFX 20  ts    stetzarraz   ts
SFX 20  ts    stutzarri   ts
SFX 20  ts    stuegietako   ts
SFX 20  ts    stutxoaren   ts
SFX 20  ts    stuta   ts
SFX 20  ts    stuegietarik   ts
SFX 20  ts    stutarantz   ts
SFX 20  ts    stetxoaren   ts
SFX 20  ts    stuegietarat   ts
SFX 20  ts    stetarantz   ts
SFX 20  ts    stutxoa   ts
SFX 20  ts    stuegiarentzat   ts
SFX 20  ts    stuotara   ts
SFX 20  ts    stutxok   ts
SFX 20  ts    stua   ts
SFX 20  ts    stea   ts
SFX 20  ts    stetxoa   ts
SFX 20  ts    steetarik   ts
SFX 20  ts    stuk   ts
SFX 20  ts    stutxoz   ts
SFX 20  ts    stek   ts
SFX 20  ts    stetxotik   ts
SFX 20  ts    steetako   ts
SFX 20  ts    stetxok   ts
SFX 20  ts    sten   ts
SFX 20  ts    steetarat   ts
SFX 20  ts    stuago   ts
SFX 20  ts    stuz   ts
SFX 20  ts    stuegientzat   ts
SFX 20  ts    stez   ts
SFX 20  ts    stetxoz   ts
SFX 20  ts    stetxoarekin   ts
SFX 20  ts    steotara   ts
SFX 20  ts    stutxoei   ts
SFX 20  ts    stutxoek   ts
SFX 20  ts    stuegitara   ts
SFX 20  ts    stutxoak   ts
SFX 20  ts    stutxorantz   ts
SFX 20  ts    stegatiko   ts
SFX 20  ts    stutxoen   ts
SFX 20  ts    stutxoan   ts
SFX 20  ts    stutzarrerantz   ts
SFX 20  ts    stuaganaino   ts
SFX 20  ts    stutxoez   ts
SFX 20  ts    stutxoaz   ts
SFX 20  ts    stuegiari   ts
SFX 20  ts    stuetarantz   ts
SFX 20  ts    stetxookin   ts
SFX 20  ts    stuetako   ts
SFX 20  ts    stetzarrekin   ts
SFX 20  ts    stukeran   ts
SFX 20  ts    stuegiei   ts
SFX 20  ts    stuegiek   ts
SFX 20  ts    stuegiak   ts
SFX 20  ts    stuegien   ts
SFX 20  ts    stuegian   ts
SFX 20  ts    stetxoei   ts
SFX 20  ts    stetxoek   ts
SFX 20  ts    stetxoak   ts
SFX 20  ts    stuetan   ts
SFX 20  ts    stetxoen   ts
SFX 20  ts    stetxoan   ts
SFX 20  ts    steagatik   ts
SFX 20  ts    stuegiez   ts
SFX 20  ts    stuegiaz   ts
SFX 20  ts    stetxoez   ts
SFX 20  ts    stetxoaz   ts
SFX 20  ts    stutzarrari   ts
SFX 20  ts    steetan   ts
SFX 20  ts    stetzarrokin   ts
SFX 20  ts    stuegietatik   ts
SFX 20  ts    stetzarraren   ts
SFX 20  ts    stetzarrerat   ts
SFX 20  ts    stuotan   ts
SFX 20  ts    stuegitaraino   ts
SFX 20  ts    stuotaz   ts
SFX 20  ts    stera   ts
SFX 20  ts    stutxoontzat   ts
SFX 20  ts    steotan   ts
SFX 20  ts    steetatik   ts
SFX 20  ts    steri   ts
SFX 20  ts    stuagana   ts
SFX 20  ts    stetzarrontzat   ts
SFX 20  ts    steotaz   ts
SFX 20  ts    stutxoago   ts
SFX 20  ts    stetzarrera   ts
SFX 20  ts    stutzarrean   ts
SFX 20  ts    stutxootaz   ts
SFX 20  ts    stetxoari   ts
SFX 20  ts    stetxo   ts
SFX 20  ts    sturiko   ts
SFX 20  ts    steagana   ts
SFX 20  ts    stuotarik   ts
SFX 20  ts    stetzarra   ts
SFX 20  ts    steaganantz   ts
SFX 20  ts    stetxoendako   ts
SFX 20  ts    stuei   ts
SFX 20  ts    stuek   ts
SFX 20  ts    stuegirekin   ts
SFX 20  ts    stuak   ts
SFX 20  ts    stetzarri   ts
SFX 20  ts    stetzartzat   ts
SFX 20  ts    stuan   ts
SFX 20  ts    stuotarat   ts
SFX 20  ts    sterainoko   ts
SFX 20  ts    stuez   ts
SFX 20  ts    stuaz   ts
SFX 20  ts    sturegatik   ts
SFX 20  ts    stuotako   ts
SFX 20  ts    stutxora   ts
SFX 20  ts    stutxori   ts
SFX 20  ts    stetiko   ts
SFX 20  ts    sterik   ts
SFX 20  ts    stetzarretik   ts
SFX 20  ts    stetxorekin   ts
SFX 20  ts    steotaraino   ts
SFX 20  ts    steotako   ts
SFX 20  ts    stuegitako   ts
SFX 20  ts    stutxoarekin   ts
SFX 20  ts    sterat   ts
SFX 20  ts    stetxootaz   ts
SFX 20  ts    stutxo   ts
SFX 20  ts    stuegiraino   ts
SFX 20  ts    stuegira   ts
SFX 20  ts    stetzarrarekin   ts
SFX 20  ts    stutzarroi   ts
SFX 20  ts    stetxora   ts
SFX 20  ts    stutzarrok   ts
SFX 20  ts    stuegiri   ts
SFX 20  ts    stutzarron   ts
SFX 20  ts    sturekin   ts
SFX 20  ts    stetxori   ts
SFX 20  ts    stuegi   ts
SFX 20  ts    stutzarroz   ts
SFX 20  ts    stetzarreraino   ts
SFX 20  ts    stutzarrekin   ts
SFX 20  ts    ste   ts
SFX 20  ts    stutara   ts
SFX 20  ts    stutzarrontzat   ts
SFX 20  ts    stuegitzat   ts
SFX 20  ts    stu   ts
SFX 20  ts    steregatik   ts
SFX 20  ts    steraino   ts
SFX 20  ts    stetzarrotaz   ts
SFX 20  ts    stutzarrago   ts
SFX 20  ts    stetara   ts

SFX 24 Y 361
SFX 24  0    tutaraino   .
SFX 24  0    tuen/710   .
SFX 24  0    tutxoraino   .
SFX 24  0    tuagana   .
SFX 24  0    tzeren/703   .
SFX 24  0    tzeen/703   .
SFX 24  0    turen/698   .
SFX 24  0    tuegigatik   .
SFX 24  0    tzetxoraino   .
SFX 24  0    tzeko/693   .
SFX 24  0    tuegiari   .
SFX 24  0    tzeon/705   .
SFX 24  0    tuetaraino   .
SFX 24  0    tutako   .
SFX 24  0    tuon/705   .
SFX 24  0    tuegiendako   .
SFX 24  0    tzearekiko   .
SFX 24  0    tzeetaraino   .
SFX 24  0    tuari   .
SFX 24  0    tzetxorekin   .
SFX 24  0    tuegiokin   .
SFX 24  0    tuegirentzat   .
SFX 24  0    tuegitatik   .
SFX 24  0    tze   .
SFX 24  0    tutzarrontzat   .
SFX 24  0    tzetzarrekin   .
SFX 24  0    tzearen/703   .
SFX 24  0    tzeotara   .
SFX 24  0    tzeetan   .
SFX 24  0    tutzar   .
SFX 24  0    tutzarregi   .
SFX 24  0    tuaren/698   .
SFX 24  0    tutzat   .
SFX 24  0    tuegietarantz   .
SFX 24  0    tutzarreko   .
SFX 24  0    tu   .
SFX 24  0    tuegietara   .
SFX 24  0    tuotako   .
SFX 24  0    tzeago   .
SFX 24  0    tzetaraino   .
SFX 24  0    tutxora   .
SFX 24  0    tzetzarrarekin   .
SFX 24  0    tutxori   .
SFX 24  0    tzetxoei   .
SFX 24  0    tuegirantz   .
SFX 24  0    tuegietan   .
SFX 24  0    tzetxoek   .
SFX 24  0    tzetxoak   .
SFX 24  0    tzetxoarekin   .
SFX 24  0    tzeotan   .
SFX 24  0    tzetxoen   .
SFX 24  0    tzetxoan   .
SFX 24  0    tzetzarraren   .
SFX 24  0    tuegietarik   .
SFX 24  0    tzeotaz   .
SFX 24  0    tzetzarrerat   .
SFX 24  0    tzetxoez   .
SFX 24  0    tzetxoaz   .
SFX 24  0    tzetzarreraino   .
SFX 24  0    tzea   .
SFX 24  0    tuegietarat   .
SFX 24  0    tzeei   .
SFX 24  0    tzeek   .
SFX 24  0    tzeak   .
SFX 24  0    tzeetako   .
SFX 24  0    tzek   .
SFX 24  0    tzean   .
SFX 24  0    turaino   .
SFX 24  0    tzen   .
SFX 24  0    tzear   .
SFX 24  0    tutxoago   .
SFX 24  0    tutxotzat   .
SFX 24  0    tuegira   .
SFX 24  0    tzeez   .
SFX 24  0    tzeaz   .
SFX 24  0    tzez   .
SFX 24  0    tuegiri   .
SFX 24  0    turekin   .
SFX 24  0    tuegientzat   .
SFX 24  0    tuotarik   .
SFX 24  0    tzetzarreko   .
SFX 24  0    tutzarrarekin   .
SFX 24  0    tuotarat   .
SFX 24  0    tzeotarik   .
SFX 24  0    tzetzarrokin   .
SFX 24  0    tzetxoendako   .
SFX 24  0    tutzarreraino   .
SFX 24  0    tzeotarat   .
SFX 24  0    tuotarantz   .
SFX 24  0    tuei   .
SFX 24  0    tuek   .
SFX 24  0    tuak   .
SFX 24  0    tuan   .
SFX 24  0    tzetxoarendako   .
SFX 24  0    tzetiko   .
SFX 24  0    tuez   .
SFX 24  0    tzeagana   .
SFX 24  0    tuaz   .
SFX 24  0    tzetzarrarendako   .
SFX 24  0    tzetxotzat   .
SFX 24  0    tuekin   .
SFX 24  0    tutzarrei   .
SFX 24  0    tutzarrik   .
SFX 24  0    tutzarrek   .
SFX 24  0    tutzarrak   .
SFX 24  0    tutzarren   .
SFX 24  0    tzetzarretik   .
SFX 24  0    tutzarrez   .
SFX 24  0    tuegiotaz   .
SFX 24  0    tutzarraz   .
SFX 24  0    tuegietatik   .
SFX 24  0    tuago   .
SFX 24  0    tuokin   .
SFX 24  0    tutxogatik   .
SFX 24  0    tzetzarrendako   .
SFX 24  0    tuegitaraino   .
SFX 24  0    tutxoontzat   .
SFX 24  0    tzetxogatik   .
SFX 24  0    tzetara   .
SFX 24  0    tutxoarendako   .
SFX 24  0    tzeotako   .
SFX 24  0    tutxoekin   .
SFX 24  0    tuegietako   .
SFX 24  0    tzeotarantz   .
SFX 24  0    tuotatik   .
SFX 24  0    tzetxora   .
SFX 24  0    tzetxori   .
SFX 24  0    tutxooi   .
SFX 24  0    tutxook   .
SFX 24  0    tutxoon   .
SFX 24  0    tzeotatik   .
SFX 24  0    tzetxoentzat   .
SFX 24  0    tzetzarrei   .
SFX 24  0    tutxoko   .
SFX 24  0    tzetzarrik   .
SFX 24  0    tzetzarrek   .
SFX 24  0    tzetzarrak   .
SFX 24  0    tzetzarren   .
SFX 24  0    tzera   .
SFX 24  0    tutxooz   .
SFX 24  0    tzeri   .
SFX 24  0    tutxoa   .
SFX 24  0    tzetxo   .
SFX 24  0    tzetzarrez   .
SFX 24  0    tutxookin   .
SFX 24  0    tzetzarraz   .
SFX 24  0    tutxok   .
SFX 24  0    tutzarrendako   .
SFX 24  0    tzeagan   .
SFX 24  0    tzetxoarentzat   .
SFX 24  0    tzetxoaren   .
SFX 24  0    tzearekin   .
SFX 24  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 24  0    tutxoaren   .
SFX 24  0    tutxoz   .
SFX 24  0    tuegioi   .
SFX 24  0    tzerekin   .
SFX 24  0    tuegiok   .
SFX 24  0    tuegion   .
SFX 24  0    tutarantz   .
SFX 24  0    tuekiko   .
SFX 24  0    tuegiarendako   .
SFX 24  0    tuegiko   .
SFX 24  0    tutxorantz   .
SFX 24  0    tuaganaino   .
SFX 24  0    tuegioz   .
SFX 24  0    tutarik   .
SFX 24  0    tzetxorantz   .
SFX 24  0    tuetarantz   .
SFX 24  0    tzetxoekin   .
SFX 24  0    tutarat   .
SFX 24  0    tzetzargatik   .
SFX 24  0    tzeetarantz   .
SFX 24  0    turekiko   .
SFX 24  0    tugatik   .
SFX 24  0    tzetzarrotaz   .
SFX 24  0    tutxoarekin   .
SFX 24  0    tutxoegi   .
SFX 24  0    tutzarraren   .
SFX 24  0    tzetzarrentzat   .
SFX 24  0    tura   .
SFX 24  0    tzerik   .
SFX 24  0    tzerekiko   .
SFX 24  0    turi   .
SFX 24  0    tuegitara   .
SFX 24  0    tutxoarentzat   .
SFX 24  0    tzerat   .
SFX 24  0    tutzarrari   .
SFX 24  0    tzetxookin   .
SFX 24  0    tuarekin   .
SFX 24  0    tuetan   .
SFX 24  0    tzeraino   .
SFX 24  0    tutzarrekin   .
SFX 24  0    tzetarantz   .
SFX 24  0    tuetara   .
SFX 24  0    tzezko   .
SFX 24  0    tutxorik   .
SFX 24  0    tzerako   .
SFX 24  0    tzenago   .
SFX 24  0    tutxoren   .
SFX 24  0    tzeaganaino   .
SFX 24  0    tutxorat   .
SFX 24  0    tuotan   .
SFX 24  0    tzetzarrerantz   .
SFX 24  0    tutzarrentzat   .
SFX 24  0    tzetxorik   .
SFX 24  0    tutzarrokin   .
SFX 24  0    tzetxoren   .
SFX 24  0    tuotaz   .
SFX 24  0    turantz   .
SFX 24  0    tzetxorat   .
SFX 24  0    tuegiarentzat   .
SFX 24  0    tutzarrean   .
SFX 24  0    tutzarrerat   .
SFX 24  0    tutxo   .
SFX 24  0    tzetako   .
SFX 24  0    tutatik   .
SFX 24  0    tuokiko   .
SFX 24  0    tzetzarrari   .
SFX 24  0    tuegi   .
SFX 24  0    tuegirekin   .
SFX 24  0    tzetxooi   .
SFX 24  0    tzetxook   .
SFX 24  0    tzetxoon   .
SFX 24  0    tzetxoko   .
SFX 24  0    turiko   .
SFX 24  0    tzetxooz   .
SFX 24  0    tzeke   .
SFX 24  0    tutzarrerantz   .
SFX 24  0    tzeoi   .
SFX 24  0    tzetik   .
SFX 24  0    tzeok   .
SFX 24  0    tutxootaz   .
SFX 24  0    tzetzar   .
SFX 24  0    tzetzat   .
SFX 24  0    tzetan   .
SFX 24  0    tzetxorendako   .
SFX 24  0    tzeoz   .
SFX 24  0    tuegietaraino   .
SFX 24  0    tuegirik   .
SFX 24  0    tuegiren   .
SFX 24  0    tzeekiko   .
SFX 24  0    tutxoendako   .
SFX 24  0    tuegirat   .
SFX 24  0    tuegiontzat   .
SFX 24  0    tzerainoko   .
SFX 24  0    tzetarik   .
SFX 24  0    turik   .
SFX 24  0    turat   .
SFX 24  0    tzetarat   .
SFX 24  0    tuetarik   .
SFX 24  0    turegatik   .
SFX 24  0    tzetzarrean   .
SFX 24  0    tuegiraino   .
SFX 24  0    tutxotik   .
SFX 24  0    tuetarat   .
SFX 24  0    tzeetarik   .
SFX 24  0    tzetxotik   .
SFX 24  0    tzeetarat   .
SFX 24  0    tutzarrarendako   .
SFX 24  0    tuoi   .
SFX 24  0    tuok   .
SFX 24  0    tuagandik   .
SFX 24  0    tutzarretik   .
SFX 24  0    tuegitarantz   .
SFX 24  0    tuko   .
SFX 24  0    tzetxootaz   .
SFX 24  0    tuegitako   .
SFX 24  0    tuoz   .
SFX 24  0    tutzarrago   .
SFX 24  0    tutara   .
SFX 24  0    tutxorendako   .
SFX 24  0    tutzarroi   .
SFX 24  0    tutzarrok   .
SFX 24  0    tutzarron   .
SFX 24  0    tutzarroz   .
SFX 24  0    tuagatik   .
SFX 24  0    tuetako   .
SFX 24  0    tukeran   .
SFX 24  0    tua   .
SFX 24  0    tzeregatik   .
SFX 24  0    tutzargatik   .
SFX 24  0    tuegitzat   .
SFX 24  0    tuk   .
SFX 24  0    tzeagatik   .
SFX 24  0    tzetxorentzat   .
SFX 24  0    tutzarrotaz   .
SFX 24  0    tzegatik   .
SFX 24  0    tutzarrera   .
SFX 24  0    tuotaraino   .
SFX 24  0    tuotara   .
SFX 24  0    tuz   .
SFX 24  0    tuegiarekin   .
SFX 24  0    tuegitik   .
SFX 24  0    tutxoentzat   .
SFX 24  0    tzeekin   .
SFX 24  0    tzeari   .
SFX 24  0    tuegitan   .
SFX 24  0    tuzko   .
SFX 24  0    tzeagandik   .
SFX 24  0    tugatiko   .
SFX 24  0    tutik   .
SFX 24  0    tzetatik   .
SFX 24  0    tutan   .
SFX 24  0    tuaganantz   .
SFX 24  0    tutzartzat   .
SFX 24  0    tuetatik   .
SFX 24  0    tzegatiko   .
SFX 24  0    tzetzartzat   .
SFX 24  0    tutxoei   .
SFX 24  0    tzetzarroi   .
SFX 24  0    tutxoek   .
SFX 24  0    tzetzarrok   .
SFX 24  0    tutxoak   .
SFX 24  0    tutxoen   .
SFX 24  0    tzetzarron   .
SFX 24  0    tutxoan   .
SFX 24  0    tzeetatik   .
SFX 24  0    tuegitarik   .
SFX 24  0    tzeetara   .
SFX 24  0    tuegiekin   .
SFX 24  0    tzeokin   .
SFX 24  0    tuegirendako   .
SFX 24  0    tutzarrarentzat   .
SFX 24  0    tutxoez   .
SFX 24  0    tzetzarroz   .
SFX 24  0    tutxoaz   .
SFX 24  0    tuegitarat   .
SFX 24  0    tutxoari   .
SFX 24  0    tzetxoari   .
SFX 24  0    tuegiei   .
SFX 24  0    tutzarra   .
SFX 24  0    tuegiek   .
SFX 24  0    tutxorekin   .
SFX 24  0    tzerantz   .
SFX 24  0    tuegiak   .
SFX 24  0    tutxorentzat   .
SFX 24  0    tuegia   .
SFX 24  0    tuegien   .
SFX 24  0    tuegian   .
SFX 24  0    tutzarri   .
SFX 24  0    tuarekiko   .
SFX 24  0    tzetzarrera   .
SFX 24  0    tzeotaraino   .
SFX 24  0    tuegik   .
SFX 24  0    tuegiez   .
SFX 24  0    tuegiaz   .
SFX 24  0    tuagan   .
SFX 24  0    tzetzarra   .
SFX 24  0    tuegiz   .
SFX 24  0    tzetzarri   .
SFX 24  0    tuegiaren   .
SFX 24  0    tzeokiko   .
SFX 24  0    tzetxoa   .
SFX 24  0    tzeaganantz   .
SFX 24  0    tzetzarrontzat   .
SFX 24  0    tzetxok   .
SFX 24  0    tzetxoontzat   .
SFX 24  0    tuta   .
SFX 24  0    tzetxoz   .
SFX 24  0    tzearren   .

SFX 25 Y 361
SFX 25  0    duaren/698   .
SFX 25  0    duon/705   .
SFX 25  0    dutxoari   .
SFX 25  0    tzeren/703   .
SFX 25  0    tzeen/703   .
SFX 25  0    dutxoontzat   .
SFX 25  0    duen/710   .
SFX 25  0    tzetxoraino   .
SFX 25  0    tzeko/693   .
SFX 25  0    dutzar   .
SFX 25  0    dutzat   .
SFX 25  0    tzeon/705   .
SFX 25  0    duegietaraino   .
SFX 25  0    tzearekiko   .
SFX 25  0    dutzarra   .
SFX 25  0    tzeetaraino   .
SFX 25  0    dutzarrei   .
SFX 25  0    dutxogatik   .
SFX 25  0    duren/698   .
SFX 25  0    dutzarrik   .
SFX 25  0    dutzarrek   .
SFX 25  0    tzetxorekin   .
SFX 25  0    dutzarrak   .
SFX 25  0    dutzarri   .
SFX 25  0    dutzarren   .
SFX 25  0    duegiarentzat   .
SFX 25  0    tze   .
SFX 25  0    dutzarrez   .
SFX 25  0    duegiotaz   .
SFX 25  0    dutzarraz   .
SFX 25  0    tzetzarrekin   .
SFX 25  0    duotarantz   .
SFX 25  0    tzearen/703   .
SFX 25  0    duegietako   .
SFX 25  0    tzeotara   .
SFX 25  0    tzeetan   .
SFX 25  0    dutako   .
SFX 25  0    du   .
SFX 25  0    dutzarrarentzat   .
SFX 25  0    duotara   .
SFX 25  0    tzeago   .
SFX 25  0    dutxoekin   .
SFX 25  0    tzetaraino   .
SFX 25  0    dutzarrerantz   .
SFX 25  0    tzetzarrarekin   .
SFX 25  0    tzetxoei   .
SFX 25  0    tzetxoek   .
SFX 25  0    tzetxoak   .
SFX 25  0    tzetxoarekin   .
SFX 25  0    tzeotan   .
SFX 25  0    tzetxoen   .
SFX 25  0    tzetxoan   .
SFX 25  0    tzetzarraren   .
SFX 25  0    duei   .
SFX 25  0    duegiari   .
SFX 25  0    duek   .
SFX 25  0    duak   .
SFX 25  0    tzeotaz   .
SFX 25  0    tzetzarrerat   .
SFX 25  0    tzetxoez   .
SFX 25  0    tzetxoaz   .
SFX 25  0    duan   .
SFX 25  0    tzetzarreraino   .
SFX 25  0    tzea   .
SFX 25  0    dutxorantz   .
SFX 25  0    tzeei   .
SFX 25  0    dutxoei   .
SFX 25  0    tzeek   .
SFX 25  0    dutxoek   .
SFX 25  0    duegitaraino   .
SFX 25  0    tzeak   .
SFX 25  0    dutxoak   .
SFX 25  0    tzeetako   .
SFX 25  0    dutxoen   .
SFX 25  0    duez   .
SFX 25  0    duaganaino   .
SFX 25  0    tzek   .
SFX 25  0    tzean   .
SFX 25  0    dutxoan   .
SFX 25  0    duaz   .
SFX 25  0    tzen   .
SFX 25  0    tzear   .
SFX 25  0    dutxookin   .
SFX 25  0    dutxoarekin   .
SFX 25  0    duetarantz   .
SFX 25  0    duari   .
SFX 25  0    tzeez   .
SFX 25  0    dutxoez   .
SFX 25  0    tzeaz   .
SFX 25  0    dutxoaz   .
SFX 25  0    tzez   .
SFX 25  0    duetako   .
SFX 25  0    dukeran   .
SFX 25  0    dutxoaren   .
SFX 25  0    dutarantz   .
SFX 25  0    duegiei   .
SFX 25  0    duegiek   .
SFX 25  0    duegiak   .
SFX 25  0    duegien   .
SFX 25  0    duegian   .
SFX 25  0    tzetzarreko   .
SFX 25  0    dutzarrekin   .
SFX 25  0    duegiez   .
SFX 25  0    duegiaz   .
SFX 25  0    duekin   .
SFX 25  0    tzeotarik   .
SFX 25  0    dutzarrari   .
SFX 25  0    tzetzarrokin   .
SFX 25  0    tzetxoendako   .
SFX 25  0    tzeotarat   .
SFX 25  0    duegitara   .
SFX 25  0    tzetxoarendako   .
SFX 25  0    tzetiko   .
SFX 25  0    dutzarrokin   .
SFX 25  0    tzeagana   .
SFX 25  0    tzetzarrarendako   .
SFX 25  0    tzetxotzat   .
SFX 25  0    duokin   .
SFX 25  0    dutxoago   .
SFX 25  0    dutzarraren   .
SFX 25  0    dutzarrerat   .
SFX 25  0    duagana   .
SFX 25  0    tzetzarretik   .
SFX 25  0    dutzarrean   .
SFX 25  0    duotarik   .
SFX 25  0    duotarat   .
SFX 25  0    tzetzarrendako   .
SFX 25  0    tzetxogatik   .
SFX 25  0    tzetara   .
SFX 25  0    tzeotako   .
SFX 25  0    duegirekin   .
SFX 25  0    dutxoa   .
SFX 25  0    dutxok   .
SFX 25  0    tzeotarantz   .
SFX 25  0    duotako   .
SFX 25  0    tzetxora   .
SFX 25  0    dutxoz   .
SFX 25  0    dutxoendako   .
SFX 25  0    tzetxori   .
SFX 25  0    dura   .
SFX 25  0    tzeotatik   .
SFX 25  0    tzetxoentzat   .
SFX 25  0    tzetzarrei   .
SFX 25  0    tzetzarrik   .
SFX 25  0    tzetzarrek   .
SFX 25  0    duri   .
SFX 25  0    tzetzarrak   .
SFX 25  0    tzetzarren   .
SFX 25  0    tzera   .
SFX 25  0    dutxora   .
SFX 25  0    tzeri   .
SFX 25  0    dutxori   .
SFX 25  0    tzetxo   .
SFX 25  0    tzetzarrez   .
SFX 25  0    tzetzarraz   .
SFX 25  0    tzeagan   .
SFX 25  0    tzetxoarentzat   .
SFX 25  0    dutxootaz   .
SFX 25  0    tzetxoaren   .
SFX 25  0    tzearekin   .
SFX 25  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 25  0    tzerekin   .
SFX 25  0    duago   .
SFX 25  0    duegiraino   .
SFX 25  0    duegira   .
SFX 25  0    dutzarretik   .
SFX 25  0    duegiri   .
SFX 25  0    tzetxorantz   .
SFX 25  0    durekin   .
SFX 25  0    tzetxoekin   .
SFX 25  0    duegietarantz   .
SFX 25  0    duetan   .
SFX 25  0    tzetzargatik   .
SFX 25  0    tzeetarantz   .
SFX 25  0    duregatik   .
SFX 25  0    tzetzarrotaz   .
SFX 25  0    duotatik   .
SFX 25  0    dutzarrago   .
SFX 25  0    duegiontzat   .
SFX 25  0    tzetzarrentzat   .
SFX 25  0    tzerik   .
SFX 25  0    tzerekiko   .
SFX 25  0    tzerat   .
SFX 25  0    dua   .
SFX 25  0    tzetxookin   .
SFX 25  0    duotan   .
SFX 25  0    duk   .
SFX 25  0    dutzarrotaz   .
SFX 25  0    tzeraino   .
SFX 25  0    duarekin   .
SFX 25  0    duotaz   .
SFX 25  0    duegitako   .
SFX 25  0    duz   .
SFX 25  0    duegiarekin   .
SFX 25  0    dutxoentzat   .
SFX 25  0    tzetarantz   .
SFX 25  0    dutzarrontzat   .
SFX 25  0    duraino   .
SFX 25  0    tzezko   .
SFX 25  0    dutzarrera   .
SFX 25  0    dutzarroi   .
SFX 25  0    dutzarrok   .
SFX 25  0    dutzarron   .
SFX 25  0    tzerako   .
SFX 25  0    tzenago   .
SFX 25  0    tzeaganaino   .
SFX 25  0    dutzarroz   .
SFX 25  0    tzetzarrerantz   .
SFX 25  0    tzetxorik   .
SFX 25  0    duegitzat   .
SFX 25  0    duegitarantz   .
SFX 25  0    tzetxoren   .
SFX 25  0    dutzarrarekin   .
SFX 25  0    duaganantz   .
SFX 25  0    tzetxorat   .
SFX 25  0    durekiko   .
SFX 25  0    dutzartzat   .
SFX 25  0    dutxorendako   .
SFX 25  0    dutxoegi   .
SFX 25  0    dutzargatik   .
SFX 25  0    tzetako   .
SFX 25  0    duagandik   .
SFX 25  0    tzetzarrari   .
SFX 25  0    dutxo   .
SFX 25  0    tzetxooi   .
SFX 25  0    tzetxook   .
SFX 25  0    tzetxoon   .
SFX 25  0    tzetxoko   .
SFX 25  0    duoi   .
SFX 25  0    duok   .
SFX 25  0    tzetxooz   .
SFX 25  0    duko   .
SFX 25  0    tzeke   .
SFX 25  0    dutxorekin   .
SFX 25  0    duotaraino   .
SFX 25  0    tzeoi   .
SFX 25  0    dutxooi   .
SFX 25  0    tzetik   .
SFX 25  0    tzeok   .
SFX 25  0    dutxook   .
SFX 25  0    tzetzar   .
SFX 25  0    dutxoon   .
SFX 25  0    duoz   .
SFX 25  0    tzetzat   .
SFX 25  0    tzetan   .
SFX 25  0    dutxoko   .
SFX 25  0    tzetxorendako   .
SFX 25  0    dutxorik   .
SFX 25  0    dutxoren   .
SFX 25  0    tzeoz   .
SFX 25  0    dutxooz   .
SFX 25  0    dutxorat   .
SFX 25  0    tzeekiko   .
SFX 25  0    duriko   .
SFX 25  0    tzerainoko   .
SFX 25  0    tzetarik   .
SFX 25  0    duegioi   .
SFX 25  0    duegiok   .
SFX 25  0    duarekiko   .
SFX 25  0    duegion   .
SFX 25  0    tzetarat   .
SFX 25  0    dutzarreraino   .
SFX 25  0    duekiko   .
SFX 25  0    duegiko   .
SFX 25  0    tzetzarrean   .
SFX 25  0    durik   .
SFX 25  0    duegioz   .
SFX 25  0    duegitarik   .
SFX 25  0    dutarik   .
SFX 25  0    durat   .
SFX 25  0    duegirendako   .
SFX 25  0    duegitarat   .
SFX 25  0    dutarat   .
SFX 25  0    duegiendako   .
SFX 25  0    duegiaren   .
SFX 25  0    tzeetarik   .
SFX 25  0    tzetxotik   .
SFX 25  0    dutxoraino   .
SFX 25  0    tzeetarat   .
SFX 25  0    duegigatik   .
SFX 25  0    duegi   .
SFX 25  0    duetaraino   .
SFX 25  0    dutxorentzat   .
SFX 25  0    tzetxootaz   .
SFX 25  0    duegiekin   .
SFX 25  0    dutaraino   .
SFX 25  0    dutzarrendako   .
SFX 25  0    duegirik   .
SFX 25  0    duegiren   .
SFX 25  0    duegirat   .
SFX 25  0    dutzarregi   .
SFX 25  0    duagatik   .
SFX 25  0    dutzarreko   .
SFX 25  0    tzeregatik   .
SFX 25  0    duegietara   .
SFX 25  0    dutxoarendako   .
SFX 25  0    duegiokin   .
SFX 25  0    duetarik   .
SFX 25  0    tzeagatik   .
SFX 25  0    tzetxorentzat   .
SFX 25  0    dutara   .
SFX 25  0    tzegatik   .
SFX 25  0    dutxotik   .
SFX 25  0    duetarat   .
SFX 25  0    duegietarik   .
SFX 25  0    duegietarat   .
SFX 25  0    tzeekin   .
SFX 25  0    tzeari   .
SFX 25  0    dugatik   .
SFX 25  0    duegirantz   .
SFX 25  0    tzeagandik   .
SFX 25  0    tzetatik   .
SFX 25  0    dugatiko   .
SFX 25  0    duzko   .
SFX 25  0    dutik   .
SFX 25  0    tzegatiko   .
SFX 25  0    dutan   .
SFX 25  0    duegirentzat   .
SFX 25  0    duegitatik   .
SFX 25  0    duegia   .
SFX 25  0    tzetzartzat   .
SFX 25  0    dutatik   .
SFX 25  0    duta   .
SFX 25  0    duegientzat   .
SFX 25  0    tzetzarroi   .
SFX 25  0    tzetzarrok   .
SFX 25  0    duegik   .
SFX 25  0    tzetzarron   .
SFX 25  0    tzeetatik   .
SFX 25  0    tzeetara   .
SFX 25  0    duagan   .
SFX 25  0    tzeokin   .
SFX 25  0    tzetzarroz   .
SFX 25  0    duegiz   .
SFX 25  0    duegiarendako   .
SFX 25  0    duetara   .
SFX 25  0    dutxotzat   .
SFX 25  0    tzetxoari   .
SFX 25  0    tzerantz   .
SFX 25  0    dutzarrentzat   .
SFX 25  0    tzetzarrera   .
SFX 25  0    dutzarrarendako   .
SFX 25  0    tzeotaraino   .
SFX 25  0    tzetzarra   .
SFX 25  0    duegitik   .
SFX 25  0    durantz   .
SFX 25  0    duegitan   .
SFX 25  0    tzetzarri   .
SFX 25  0    dutxoarentzat   .
SFX 25  0    tzeokiko   .
SFX 25  0    tzetxoa   .
SFX 25  0    tzeaganantz   .
SFX 25  0    tzetzarrontzat   .
SFX 25  0    tzetxok   .
SFX 25  0    duetatik   .
SFX 25  0    tzetxoontzat   .
SFX 25  0    duegietatik   .
SFX 25  0    duokiko   .
SFX 25  0    tzetxoz   .
SFX 25  0    duegietan   .
SFX 25  0    tzearren   .

SFX 26 Y 362
SFX 26  0    tutaraino   .
SFX 26  0    tuen/710   .
SFX 26  0    tutxoraino   .
SFX 26  0    tuagana   .
SFX 26  0    tzeren/703   .
SFX 26  0    tzeen/703   .
SFX 26  0    turen/698   .
SFX 26  0    tuegigatik   .
SFX 26  0    tzetxoraino   .
SFX 26  0    tzeko/693   .
SFX 26  0    tuegiari   .
SFX 26  0    tzeon/705   .
SFX 26  0    tuetaraino   .
SFX 26  0    tutako   .
SFX 26  0    tuon/705   .
SFX 26  0    tuegiendako   .
SFX 26  0    tzearekiko   .
SFX 26  0    tzeetaraino   .
SFX 26  0    tuari   .
SFX 26  0    tzetxorekin   .
SFX 26  0    tuegiokin   .
SFX 26  0    tuegirentzat   .
SFX 26  0    tuegitatik   .
SFX 26  0    tze   .
SFX 26  0    tutzarrontzat   .
SFX 26  0    tzetzarrekin   .
SFX 26  0    tzearen/703   .
SFX 26  0    tzeotara   .
SFX 26  0    tzeetan   .
SFX 26  0    tutzar   .
SFX 26  0    tutzarregi   .
SFX 26  0    tuaren/698   .
SFX 26  0    tutzat   .
SFX 26  0    tuegietarantz   .
SFX 26  0    tutzarreko   .
SFX 26  0    tu   .
SFX 26  0    tuegietara   .
SFX 26  0    tuotako   .
SFX 26  0    tzeago   .
SFX 26  0    tzetaraino   .
SFX 26  0    tutxora   .
SFX 26  0    tzetzarrarekin   .
SFX 26  0    tutxori   .
SFX 26  0    tzetxoei   .
SFX 26  0    tuegirantz   .
SFX 26  0    tuegietan   .
SFX 26  0    tzetxoek   .
SFX 26  0    tzetxoak   .
SFX 26  0    tzetxoarekin   .
SFX 26  0    tzeotan   .
SFX 26  0    tzetxoen   .
SFX 26  0    tzetxoan   .
SFX 26  0    tzetzarraren   .
SFX 26  0    tuegietarik   .
SFX 26  0    tzeotaz   .
SFX 26  0    tzetzarrerat   .
SFX 26  0    tzetxoez   .
SFX 26  0    tzetxoaz   .
SFX 26  0    tzetzarreraino   .
SFX 26  0    tzea   .
SFX 26  0    tuegietarat   .
SFX 26  0    tzeei   .
SFX 26  0    tzeek   .
SFX 26  0    tzeak   .
SFX 26  0    tzeetako   .
SFX 26  0    tzek   .
SFX 26  0    tzean   .
SFX 26  0    turaino   .
SFX 26  0    tzen   .
SFX 26  0    tzear   .
SFX 26  0    tutxoago   .
SFX 26  0    tutxotzat   .
SFX 26  0    tuegira   .
SFX 26  0    tzeez   .
SFX 26  0    tzeaz   .
SFX 26  0    tzez   .
SFX 26  0    tuegiri   .
SFX 26  0    turekin   .
SFX 26  0    tuegientzat   .
SFX 26  0    tuotarik   .
SFX 26  0    tzetzarreko   .
SFX 26  0    tutzarrarekin   .
SFX 26  0    tuotarat   .
SFX 26  0    tzeotarik   .
SFX 26  0    tzetzarrokin   .
SFX 26  0    tzetxoendako   .
SFX 26  0    tutzarreraino   .
SFX 26  0    tzeotarat   .
SFX 26  0    tuotarantz   .
SFX 26  0    tuei   .
SFX 26  0    tuek   .
SFX 26  0    tuak   .
SFX 26  0    tuan   .
SFX 26  0    tzetxoarendako   .
SFX 26  0    tzetiko   .
SFX 26  0    tuez   .
SFX 26  0    tzeagana   .
SFX 26  0    tuaz   .
SFX 26  0    tzetzarrarendako   .
SFX 26  0    tzetxotzat   .
SFX 26  0    tuekin   .
SFX 26  0    tutzarrei   .
SFX 26  0    tutzarrik   .
SFX 26  0    tutzarrek   .
SFX 26  0    tutzarrak   .
SFX 26  0    tutzarren   .
SFX 26  0    tzetzarretik   .
SFX 26  0    tutzarrez   .
SFX 26  0    tuegiotaz   .
SFX 26  0    tutzarraz   .
SFX 26  0    tuegietatik   .
SFX 26  0    tuago   .
SFX 26  0    tuokin   .
SFX 26  0    tutxogatik   .
SFX 26  0    tzetzarrendako   .
SFX 26  0    tuegitaraino   .
SFX 26  0    tutxoontzat   .
SFX 26  0    tzetxogatik   .
SFX 26  0    tzetara   .
SFX 26  0    tutxoarendako   .
SFX 26  0    tzeotako   .
SFX 26  0    tutxoekin   .
SFX 26  0    tuegietako   .
SFX 26  0    tzeotarantz   .
SFX 26  0    tuotatik   .
SFX 26  0    tzetxora   .
SFX 26  0    tzetxori   .
SFX 26  0    tutxooi   .
SFX 26  0    tutxook   .
SFX 26  0    tutxoon   .
SFX 26  0    tzeotatik   .
SFX 26  0    tzetxoentzat   .
SFX 26  0    tzetzarrei   .
SFX 26  0    tutxoko   .
SFX 26  0    tzetzarrik   .
SFX 26  0    tzetzarrek   .
SFX 26  0    tzetzarrak   .
SFX 26  0    tzetzarren   .
SFX 26  0    tzera   .
SFX 26  0    tutxooz   .
SFX 26  0    tzeri   .
SFX 26  0    tutxoa   .
SFX 26  0    tzetxo   .
SFX 26  0    tzetzarrez   .
SFX 26  0    tutxookin   .
SFX 26  0    tzetzarraz   .
SFX 26  0    tutxok   .
SFX 26  0    tutzarrendako   .
SFX 26  0    tzeagan   .
SFX 26  0    tzetxoarentzat   .
SFX 26  0    tzetxoaren   .
SFX 26  0    tzearekin   .
SFX 26  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 26  0    tutxoaren   .
SFX 26  0    tutxoz   .
SFX 26  0    tuegioi   .
SFX 26  0    tzerekin   .
SFX 26  0    tuegiok   .
SFX 26  0    tuegion   .
SFX 26  0    tutarantz   .
SFX 26  0    tuekiko   .
SFX 26  0    tuegiarendako   .
SFX 26  0    tuegiko   .
SFX 26  0    tutxorantz   .
SFX 26  0    tuaganaino   .
SFX 26  0    tuegioz   .
SFX 26  0    tutarik   .
SFX 26  0    tzetxorantz   .
SFX 26  0    tuetarantz   .
SFX 26  0    tzetxoekin   .
SFX 26  0    tutarat   .
SFX 26  0    tzetzargatik   .
SFX 26  0    tzeetarantz   .
SFX 26  0    turekiko   .
SFX 26  0    tugatik   .
SFX 26  0    tzetzarrotaz   .
SFX 26  0    tutxoarekin   .
SFX 26  0    tutxoegi   .
SFX 26  0    tutzarraren   .
SFX 26  0    tzetzarrentzat   .
SFX 26  0    tura   .
SFX 26  0    tzerik   .
SFX 26  0    tzerekiko   .
SFX 26  0    turi   .
SFX 26  0    tuegitara   .
SFX 26  0    tutxoarentzat   .
SFX 26  0    tzerat   .
SFX 26  0    tutzarrari   .
SFX 26  0    tzetxookin   .
SFX 26  0    tuarekin   .
SFX 26  0    tuetan   .
SFX 26  0    tzeraino   .
SFX 26  0    tutzarrekin   .
SFX 26  0    tzetarantz   .
SFX 26  0    tuetara   .
SFX 26  0    tzezko   .
SFX 26  0    tutxorik   .
SFX 26  0    tzerako   .
SFX 26  0    tzenago   .
SFX 26  0    tutxoren   .
SFX 26  0    tzeaganaino   .
SFX 26  0    tutxorat   .
SFX 26  0    tuotan   .
SFX 26  0    tzetzarrerantz   .
SFX 26  0    tutzarrentzat   .
SFX 26  0    tzetxorik   .
SFX 26  0    tutzarrokin   .
SFX 26  0    tzetxoren   .
SFX 26  0    tuotaz   .
SFX 26  0    turantz   .
SFX 26  0    tzetxorat   .
SFX 26  0    tuegiarentzat   .
SFX 26  0    tutzarrean   .
SFX 26  0    tutzarrerat   .
SFX 26  0    tutxo   .
SFX 26  0    tzetako   .
SFX 26  0    tutatik   .
SFX 26  0    tuokiko   .
SFX 26  0    tzetzarrari   .
SFX 26  0    tuegi   .
SFX 26  0    tuegirekin   .
SFX 26  0    tzetxooi   .
SFX 26  0    tzetxook   .
SFX 26  0    tzetxoon   .
SFX 26  0    tzetxoko   .
SFX 26  0    turiko   .
SFX 26  0    tzetxooz   .
SFX 26  0    tzeke   .
SFX 26  0    tutzarrerantz   .
SFX 26  0    tzeoi   .
SFX 26  0    tzetik   .
SFX 26  0    tzeok   .
SFX 26  0    tutxootaz   .
SFX 26  0    tzetzar   .
SFX 26  0    tzetzat   .
SFX 26  0    tzetan   .
SFX 26  0    tzetxorendako   .
SFX 26  0    tzeoz   .
SFX 26  0    tuegietaraino   .
SFX 26  0    tuegirik   .
SFX 26  0    tuegiren   .
SFX 26  0    tzeekiko   .
SFX 26  0    etara   .
SFX 26  0    tutxoendako   .
SFX 26  0    tuegirat   .
SFX 26  0    tuegiontzat   .
SFX 26  0    tzerainoko   .
SFX 26  0    tzetarik   .
SFX 26  0    turik   .
SFX 26  0    turat   .
SFX 26  0    tzetarat   .
SFX 26  0    tuetarik   .
SFX 26  0    turegatik   .
SFX 26  0    tzetzarrean   .
SFX 26  0    tuegiraino   .
SFX 26  0    tutxotik   .
SFX 26  0    tuetarat   .
SFX 26  0    tzeetarik   .
SFX 26  0    tzetxotik   .
SFX 26  0    tzeetarat   .
SFX 26  0    tutzarrarendako   .
SFX 26  0    tuoi   .
SFX 26  0    tuok   .
SFX 26  0    tuagandik   .
SFX 26  0    tutzarretik   .
SFX 26  0    tuegitarantz   .
SFX 26  0    tuko   .
SFX 26  0    tzetxootaz   .
SFX 26  0    tuegitako   .
SFX 26  0    tuoz   .
SFX 26  0    tutzarrago   .
SFX 26  0    tutara   .
SFX 26  0    tutxorendako   .
SFX 26  0    tutzarroi   .
SFX 26  0    tutzarrok   .
SFX 26  0    tutzarron   .
SFX 26  0    tutzarroz   .
SFX 26  0    tuagatik   .
SFX 26  0    tuetako   .
SFX 26  0    tukeran   .
SFX 26  0    tua   .
SFX 26  0    tzeregatik   .
SFX 26  0    tutzargatik   .
SFX 26  0    tuegitzat   .
SFX 26  0    tuk   .
SFX 26  0    tzeagatik   .
SFX 26  0    tzetxorentzat   .
SFX 26  0    tutzarrotaz   .
SFX 26  0    tzegatik   .
SFX 26  0    tutzarrera   .
SFX 26  0    tuotaraino   .
SFX 26  0    tuotara   .
SFX 26  0    tuz   .
SFX 26  0    tuegiarekin   .
SFX 26  0    tuegitik   .
SFX 26  0    tutxoentzat   .
SFX 26  0    tzeekin   .
SFX 26  0    tzeari   .
SFX 26  0    tuegitan   .
SFX 26  0    tuzko   .
SFX 26  0    tzeagandik   .
SFX 26  0    tugatiko   .
SFX 26  0    tutik   .
SFX 26  0    tzetatik   .
SFX 26  0    tutan   .
SFX 26  0    tuaganantz   .
SFX 26  0    tutzartzat   .
SFX 26  0    tuetatik   .
SFX 26  0    tzegatiko   .
SFX 26  0    tzetzartzat   .
SFX 26  0    tutxoei   .
SFX 26  0    tzetzarroi   .
SFX 26  0    tutxoek   .
SFX 26  0    tzetzarrok   .
SFX 26  0    tutxoak   .
SFX 26  0    tutxoen   .
SFX 26  0    tzetzarron   .
SFX 26  0    tutxoan   .
SFX 26  0    tzeetatik   .
SFX 26  0    tuegitarik   .
SFX 26  0    tzeetara   .
SFX 26  0    tuegiekin   .
SFX 26  0    tzeokin   .
SFX 26  0    tuegirendako   .
SFX 26  0    tutzarrarentzat   .
SFX 26  0    tutxoez   .
SFX 26  0    tzetzarroz   .
SFX 26  0    tutxoaz   .
SFX 26  0    tuegitarat   .
SFX 26  0    tutxoari   .
SFX 26  0    tzetxoari   .
SFX 26  0    tuegiei   .
SFX 26  0    tutzarra   .
SFX 26  0    tuegiek   .
SFX 26  0    tutxorekin   .
SFX 26  0    tzerantz   .
SFX 26  0    tuegiak   .
SFX 26  0    tutxorentzat   .
SFX 26  0    tuegia   .
SFX 26  0    tuegien   .
SFX 26  0    tuegian   .
SFX 26  0    tutzarri   .
SFX 26  0    tuarekiko   .
SFX 26  0    tzetzarrera   .
SFX 26  0    tzeotaraino   .
SFX 26  0    tuegik   .
SFX 26  0    tuegiez   .
SFX 26  0    tuegiaz   .
SFX 26  0    tuagan   .
SFX 26  0    tzetzarra   .
SFX 26  0    tuegiz   .
SFX 26  0    tzetzarri   .
SFX 26  0    tuegiaren   .
SFX 26  0    tzeokiko   .
SFX 26  0    tzetxoa   .
SFX 26  0    tzeaganantz   .
SFX 26  0    tzetzarrontzat   .
SFX 26  0    tzetxok   .
SFX 26  0    tzetxoontzat   .
SFX 26  0    tuta   .
SFX 26  0    tzetxoz   .
SFX 26  0    tzearren   .

SFX 31 Y 409
SFX 31  0    etako/694   .
SFX 31  0    txookin   .
SFX 31  0    egitaraino   .
SFX 31  n    teren/703   n
SFX 31  n    teko/693   n
SFX 31  0    on/705   .
SFX 31  0    aren/703   .
SFX 31  n    tearen/702   n
SFX 31  n    tetaraino   n
SFX 31  0    arazten   .
SFX 31  0    txoaren   .
SFX 31  n    teen/703   n
SFX 31  0    egirantz   .
SFX 31  n    teotako   n
SFX 31  n    teon/688   n
SFX 31  0    egietarik   .
SFX 31  n    tetxoontzat   n
SFX 31  0    ezko   .
SFX 31  n    tetako   n
SFX 31  n    keran   n
SFX 31  n    tetzarreraino   n
SFX 31  0    etik   .
SFX 31  0    egietarat   .
SFX 31  0    etan   .
SFX 31  0    en/711   .
SFX 31  0    ago   .
SFX 31  n    tetxora   n
SFX 31  0    txooi   .
SFX 31  0    txook   .
SFX 31  0    egitatik   .
SFX 31  0    da   .
SFX 31  0    txoon   .
SFX 31  0    txoko   .
SFX 31  n    tetxori   n
SFX 31  n    te   n
SFX 31  0    eko/692   .
SFX 31  0    agoekin   .
SFX 31  n    teetarik   n
SFX 31  0    txooz   .
SFX 31  0    txoago   .
SFX 31  n    tetxogatik   n
SFX 31  n    tetxotik   n
SFX 31  0    etarako   .
SFX 31  n    teetarat   n
SFX 31  0    etarago   .
SFX 31  0    egitara   .
SFX 31  n    tetzar   n
SFX 31  0    egientzat   .
SFX 31  n    tetzat   n
SFX 31  n    terako   n
SFX 31  0    agooi   .
SFX 31  0    tzarrarentzat   .
SFX 31  0    agook   .
SFX 31  n    teotarantz   n
SFX 31  0    egioi   .
SFX 31  0    agoon   .
SFX 31  0    egiok   .
SFX 31  0    agoko   .
SFX 31  0    otan   .
SFX 31  0    egion   .
SFX 31  0    eranzko   .
SFX 31  0    egiko   .
SFX 31  n    tegatiko   n
SFX 31  0    otarik   .
SFX 31  0    agooz   .
SFX 31  n    terekin   n
SFX 31  0    era   .
SFX 31  0    otaz   .
SFX 31  n    tetzarrendako   n
SFX 31  0    egioz   .
SFX 31  0    otarat   .
SFX 31  0    agoaren   .
SFX 31  0    tzarrontzat   .
SFX 31  n    tetxoarendako   n
SFX 31  n    tetxotzat   n
SFX 31  n    teagatik   n
SFX 31  n    tera   n
SFX 31  0    egietarantz   .
SFX 31  n    teri   n
SFX 31  0    erantzegi   .
SFX 31  0    araztear   .
SFX 31  n    tetxorantz   n
SFX 31  n    tetxoarekin   n
SFX 31  n    teago   n
SFX 31  n    teaganaino   n
SFX 31  n    teraino   n
SFX 31  n    teetarantz   n
SFX 31  0    egietatik   .
SFX 31  0    ekiko   .
SFX 31  n    tetzarrekin   n
SFX 31  0    txogatik   .
SFX 31  0    agookin   .
SFX 31  0    txoontzat   .
SFX 31  n    teetatik   n
SFX 31  0    etiko   .
SFX 31  0    txootaz   .
SFX 31  0    otarantz   .
SFX 31  0    etarantzago   .
SFX 31  0    gatik   .
SFX 31  n    tetzarrari   n
SFX 31  0    egietako   .
SFX 31  n    tetxoari   n
SFX 31  n    tetzarrentzat   n
SFX 31  0    otatik   .
SFX 31  n    tetzarrokin   n
SFX 31  n    teekin   n
SFX 31  n    tetzarrei   n
SFX 31  n    tetzarrik   n
SFX 31  n    tetzarrek   n
SFX 31  n    tetzarrak   n
SFX 31  0    agorekin   .
SFX 31  n    tetzarren   n
SFX 31  n    tetzarra   n
SFX 31  0    tzarrarekin   .
SFX 31  n    tetzarrez   n
SFX 31  n    tetzarraz   n
SFX 31  n    tetzarraren   n
SFX 31  n    tetzarri   n
SFX 31  n    tetzarrerat   n
SFX 31  n    tetxoarentzat   n
SFX 31  0    arekin   .
SFX 31  n    tetxooi   n
SFX 31  n    tetxook   n
SFX 31  0    tzarreraino   .
SFX 31  0    ei   .
SFX 31  0    ik   .
SFX 31  n    tetxoon   n
SFX 31  0    ek   .
SFX 31  0    etara   .
SFX 31  0    ak   .
SFX 31  n    tetxoko   n
SFX 31  0    etarainoko   .
SFX 31  n    tetxooz   n
SFX 31  n    teokin   n
SFX 31  0    txorantz   .
SFX 31  0    ez   .
SFX 31  0    az   .
SFX 31  0    aganaino   .
SFX 31  n    tetzarrean   n
SFX 31  0    agandik   .
SFX 31  n    tetxoekin   n
SFX 31  0    etarantz   .
SFX 31  0    egitako   .
SFX 31  0    txo   .
SFX 31  n    teekiko   n
SFX 31  0    agoontzat   .
SFX 31  0    agoraino   .
SFX 31  0    tzarroi   .
SFX 31  0    egi   .
SFX 31  0    tzarrok   .
SFX 31  n    tetarik   n
SFX 31  0    tzarron   .
SFX 31  0    txoarekin   .
SFX 31  0    agan   .
SFX 31  n    tetxoendako   n
SFX 31  n    tetarat   n
SFX 31  0    tzarroz   .
SFX 31  0    txoegi   .
SFX 31  n    tetxookin   n
SFX 31  0    okiko   .
SFX 31  0    tzarrari   .
SFX 31  0    egitzat   .
SFX 31  n    tetxoa   n
SFX 31  0    egitarantz   .
SFX 31  0    tzarrekin   .
SFX 31  n    tetxok   n
SFX 31  n    tetxoaren   n
SFX 31  n    teke   n
SFX 31  0    txoarendako   .
SFX 31  n    teoi   n
SFX 31  n    tetarantz   n
SFX 31  n    teok   n
SFX 31  n    tetxoz   n
SFX 31  0    txorendako   .
SFX 31  0    eraino   .
SFX 31  n    teoz   n
SFX 31  n    tetxorendako   n
SFX 31  n    tetzarretik   n
SFX 31  0    txorik   .
SFX 31  n    tetzarrerantz   n
SFX 31  0    txoren   .
SFX 31  0    dako   .
SFX 31  0    tzarrokin   .
SFX 31  0    txorat   .
SFX 31  0    egia   .
SFX 31  0    agootaz   .
SFX 31  0    egik   .
SFX 31  n    tetxo   n
SFX 31  0    tzarrean   .
SFX 31  0    tzarraren   .
SFX 31  0    tzarrerat   .
SFX 31  0    tzarrendako   .
SFX 31  0    egiz   .
SFX 31  0    otara   .
SFX 31  n    tegatik   n
SFX 31  0    agoarekin   .
SFX 31  n    tetzargatik   n
SFX 31  n    teetan   n
SFX 31  0    egiarendako   .
SFX 31  0    egirekin   .
SFX 31  n    tetzarrotaz   n
SFX 31  0    arekiko   .
SFX 31  0    erako   .
SFX 31  0    erago   .
SFX 31  n    tetatik   n
SFX 31  n    tetxoentzat   n
SFX 31  0    egiaren   .
SFX 31  0    txoei   .
SFX 31  0    egirendako   .
SFX 31  0    txoek   .
SFX 31  0    txoak   .
SFX 31  0    a   .
SFX 31  0    txoen   .
SFX 31  0    txoan   .
SFX 31  n    teotarik   n
SFX 31  0    i   .
SFX 31  n    teotan   n
SFX 31  0    etarantzegi   .
SFX 31  n    terik   n
SFX 31  n    tetzarrera   n
SFX 31  0    txoez   .
SFX 31  0    txoaz   .
SFX 31  n    teotarat   n
SFX 31  n    teetara   n
SFX 31  0    txoendako   .
SFX 31  n    teotaz   n
SFX 31  0    txoarentzat   .
SFX 31  n    terat   n
SFX 31  0    egirik   .
SFX 31  0    egiontzat   .
SFX 31  0    egiren   .
SFX 31  0    egiekin   .
SFX 31  0    txorentzat   .
SFX 31  0    egirat   .
SFX 31  0    agorik   .
SFX 31  0    agoei   .
SFX 31  0    agoek   .
SFX 31  0    agoak   .
SFX 31  0    agoren   .
SFX 31  0    egiei   .
SFX 31  0    agoen   .
SFX 31  0    agoan   .
SFX 31  0    egiek   .
SFX 31  0    egiak   .
SFX 31  0    egien   .
SFX 31  n    teaganantz   n
SFX 31  0    egian   .
SFX 31  0    agorat   .
SFX 31  n    tetxorentzat   n
SFX 31  0    egiraino   .
SFX 31  0    agorendako   .
SFX 31  0    erainoko   .
SFX 31  0    agoez   .
SFX 31  0    agoaz   .
SFX 31  n    tetzartzat   n
SFX 31  0    etarik   .
SFX 31  n    terantz   n
SFX 31  0    egiez   .
SFX 31  0    egiaz   .
SFX 31  0    txotik   .
SFX 31  0    tzar   .
SFX 31  0    tzat   .
SFX 31  0    etarat   .
SFX 31  0    egiokin   .
SFX 31  n    tetxootaz   n
SFX 31  0    tzarretik   .
SFX 31  0    tzarrentzat   .
SFX 31  n    teokiko   n
SFX 31  0    tzarrago   .
SFX 31  0    arazteke   .
SFX 31  0    egiarentzat   .
SFX 31  0    agogatik   .
SFX 31  n    tetxorekin   n
SFX 31  n    teotaraino   n
SFX 31  n    tearren   n
SFX 31  n    tetzarrarendako   n
SFX 31  n    terainoko   n
SFX 31  0    agana   .
SFX 31  n    tetiko   n
SFX 31  n    teregatik   n
SFX 31  0    iko   .
SFX 31  0    agatik   .
SFX 31  0    agoendako   .
SFX 31  0    egirentzat   .
SFX 31  0    tzarrotaz   .
SFX 31  0    tzarrera   .
SFX 31  n    teotatik   n
SFX 31  n    tezko   n
SFX 31  0    egiarekin   .
SFX 31  0    tzarrerantz   .
SFX 31  0    etariko   .
SFX 31  0    txoentzat   .
SFX 31  n    tetik   n
SFX 31  n    tetan   n
SFX 31  0    egatik   .
SFX 31  0    egitik   .
SFX 31  0    egitan   .
SFX 31  0    egietaraino   .
SFX 31  0    txotzat   .
SFX 31  0    aganantz   .
SFX 31  0    gatiko   .
SFX 31  0    agotik   .
SFX 31  n    teotara   n
SFX 31  0    tzartzat   .
SFX 31  n    tetxoraino   n
SFX 31  n    tearekin   n
SFX 31  0    agorentzat   .
SFX 31  0    otako   .
SFX 31  n    tetara   n
SFX 31  n    tetzarroi   n
SFX 31  0    arazte   .
SFX 31  0    arazi   .
SFX 31  n    tetzarrok   n
SFX 31  0    etatik   .
SFX 31  n    tetzarron   n
SFX 31  n    teetaraino   n
SFX 31  0    agorantz   .
SFX 31  0    etatiko   .
SFX 31  0    araz   .
SFX 31  n    tetzarroz   n
SFX 31  0    ari   .
SFX 31  0    txora   .
SFX 31  n    tea   n
SFX 31  0    etaranzko   .
SFX 31  0    txori   .
SFX 31  n    tek   n
SFX 31  0    tzargatik   .
SFX 31  0    ekin   .
SFX 31  n    ten   n
SFX 31  0    oi   .
SFX 31  0    txoari   .
SFX 31  n    tetxoei   n
SFX 31  0    ok   .
SFX 31  n    tetxoek   n
SFX 31  0    agoarendako   .
SFX 31  n    tetxoak   n
SFX 31  n    tetxoen   n
SFX 31  n    tetxoan   n
SFX 31  0    go   .
SFX 31  n    tez   n
SFX 31  0    egietan   .
SFX 31  0    txorekin   .
SFX 31  0    otaraino   .
SFX 31  0    oz   .
SFX 31  n    tetxoez   n
SFX 31  n    tetxoaz   n
SFX 31  n    terekiko   n
SFX 31  0    agora   .
SFX 31  n    tetzarreko   n
SFX 31  0    tzarra   .
SFX 31  0    egira   .
SFX 31  n    teetako   n
SFX 31  0    agori   .
SFX 31  0    tzarri   .
SFX 31  0    egiri   .
SFX 31  n    teagandik   n
SFX 31  0    erantz   .
SFX 31  0    erantzago   .
SFX 31  0    agoa   .
SFX 31  0    okin   .
SFX 31  0    agoentzat   .
SFX 31  n    tetzarrontzat   n
SFX 31  0    tzarrei   .
SFX 31  0    agok   .
SFX 31  0    tzarrik   .
SFX 31  0    tzarrek   .
SFX 31  0    tzarrak   .
SFX 31  0    tzarren   .
SFX 31  0    ean   .
SFX 31  0    agoz   .
SFX 31  0    tzarrez   .
SFX 31  0    egiotaz   .
SFX 31  0    tzarraz   .
SFX 31  0    erat   .
SFX 31  0    egitarik   .
SFX 31  0    egitarat   .
SFX 31  0    txoraino   .
SFX 31  n    tetxorik   n
SFX 31  n    tetzarrarekin   n
SFX 31  n    tetxoren   n
SFX 31  0    egigatik   .
SFX 31  n    tetxorat   n
SFX 31  n    teei   n
SFX 31  n    teari   n
SFX 31  n    teek   n
SFX 31  n    teak   n
SFX 31  0    etaraino   .
SFX 31  n    tean   n
SFX 31  n    tearekiko   n
SFX 31  0    egiendako   .
SFX 31  n    tear   n
SFX 31  0    tzarrarendako   .
SFX 31  0    txoa   .
SFX 31  0    egiari   .
SFX 31  0    txoekin   .
SFX 31  n    teez   n
SFX 31  n    teaz   n
SFX 31  n    tetzarrarentzat   n
SFX 31  0    txok   .
SFX 31  n    teagana   n
SFX 31  n    teagan   n
SFX 31  0    agoari   .
SFX 31  0    txoz   .
SFX 31  0    agoarentzat   .
SFX 31  0    tzarregi   .
SFX 31  0    tzarreko   .
SFX 31  n    tenago   n
SFX 31  0    egietara   .
SFX 31  0    agotzat   .

SFX 32 Y 401
SFX 32  0    teren/703   .
SFX 32  0    dako   .
SFX 32  0    teko/693   .
SFX 32  0    on/705   .
SFX 32  0    agandik   .
SFX 32  0    ari   .
SFX 32  0    egia   .
SFX 32  0    tearen/703   .
SFX 32  0    tetaraino   .
SFX 32  0    en/710   .
SFX 32  0    txoei   .
SFX 32  0    egik   .
SFX 32  0    txoek   .
SFX 32  0    txoak   .
SFX 32  0    tzarrekin   .
SFX 32  0    txoen   .
SFX 32  0    tzarrean   .
SFX 32  0    txoan   .
SFX 32  0    agan   .
SFX 32  0    teen/703   .
SFX 32  0    aren/703   .
SFX 32  0    egitaraino   .
SFX 32  0    egiz   .
SFX 32  0    txoez   .
SFX 32  0    txoaz   .
SFX 32  0    teotako   .
SFX 32  0    agootaz   .
SFX 32  0    teon/688   .
SFX 32  0    erainoko   .
SFX 32  0    tetxoontzat   .
SFX 32  0    tetako   .
SFX 32  0    keran   .
SFX 32  0    tetzarreraino   .
SFX 32  0    otatik   .
SFX 32  0    eko/699   .
SFX 32  0    agoei   .
SFX 32  0    egirekin   .
SFX 32  0    agoek   .
SFX 32  0    agoak   .
SFX 32  0    tetxora   .
SFX 32  0    egiei   .
SFX 32  0    agoen   .
SFX 32  0    agoan   .
SFX 32  0    egiek   .
SFX 32  0    egiak   .
SFX 32  0    egien   .
SFX 32  0    egian   .
SFX 32  0    tetxori   .
SFX 32  0    da   .
SFX 32  0    te   .
SFX 32  0    agoez   .
SFX 32  0    tzarrokin   .
SFX 32  0    agoaz   .
SFX 32  0    teetarik   .
SFX 32  0    egiez   .
SFX 32  0    egiaz   .
SFX 32  0    tetxogatik   .
SFX 32  0    tetxotik   .
SFX 32  0    arekin   .
SFX 32  0    teetarat   .
SFX 32  0    arekiko   .
SFX 32  0    ean   .
SFX 32  0    a   .
SFX 32  0    tzarraren   .
SFX 32  0    tetzar   .
SFX 32  0    tetzat   .
SFX 32  0    arazteke   .
SFX 32  0    terako   .
SFX 32  0    i   .
SFX 32  0    tzarrerat   .
SFX 32  0    teotarantz   .
SFX 32  0    tzarrontzat   .
SFX 32  0    tegatiko   .
SFX 32  0    egiaren   .
SFX 32  0    terekin   .
SFX 32  0    agoarekin   .
SFX 32  0    tetzarrendako   .
SFX 32  0    egietarantz   .
SFX 32  0    egiraino   .
SFX 32  0    egiekin   .
SFX 32  0    agana   .
SFX 32  0    tetxoarendako   .
SFX 32  0    tzar   .
SFX 32  0    tzat   .
SFX 32  0    tetxotzat   .
SFX 32  0    txoegi   .
SFX 32  0    teagatik   .
SFX 32  0    tera   .
SFX 32  0    teri   .
SFX 32  0    txoendako   .
SFX 32  0    tetxorantz   .
SFX 32  0    tetxoarekin   .
SFX 32  0    teago   .
SFX 32  0    tzarrago   .
SFX 32  0    teaganaino   .
SFX 32  0    egiokin   .
SFX 32  0    teraino   .
SFX 32  0    teetarantz   .
SFX 32  0    eraino   .
SFX 32  0    agogatik   .
SFX 32  0    tetzarrekin   .
SFX 32  0    otako   .
SFX 32  0    txorik   .
SFX 32  0    arazi   .
SFX 32  0    txoren   .
SFX 32  0    teetatik   .
SFX 32  0    txorat   .
SFX 32  0    tzarretik   .
SFX 32  0    tzarrera   .
SFX 32  0    txora   .
SFX 32  0    otaraino   .
SFX 32  0    tzarrarekin   .
SFX 32  0    tetzarrari   .
SFX 32  0    txori   .
SFX 32  0    ago   .
SFX 32  0    tetxoari   .
SFX 32  0    tetzarrentzat   .
SFX 32  0    tetzarrokin   .
SFX 32  0    teekin   .
SFX 32  0    tetzarrei   .
SFX 32  0    tetzarrik   .
SFX 32  0    tetzarrek   .
SFX 32  0    tetzarrak   .
SFX 32  0    tetzarren   .
SFX 32  0    aganantz   .
SFX 32  0    agora   .
SFX 32  0    egiontzat   .
SFX 32  0    tzartzat   .
SFX 32  0    tetzarra   .
SFX 32  0    egira   .
SFX 32  0    tetzarrez   .
SFX 32  0    tetzarraz   .
SFX 32  0    tetzarraren   .
SFX 32  0    agori   .
SFX 32  0    tetzarri   .
SFX 32  0    egiri   .
SFX 32  0    tetzarrerat   .
SFX 32  0    tetxoarentzat   .
SFX 32  0    txotzat   .
SFX 32  0    tetxooi   .
SFX 32  0    agoendako   .
SFX 32  0    tetxook   .
SFX 32  0    agorantz   .
SFX 32  0    egitarik   .
SFX 32  0    tetxoon   .
SFX 32  0    tzarrotaz   .
SFX 32  0    tetxoko   .
SFX 32  0    era   .
SFX 32  0    ei   .
SFX 32  0    ik   .
SFX 32  0    ek   .
SFX 32  0    ak   .
SFX 32  0    egitarat   .
SFX 32  0    tetxooz   .
SFX 32  0    teokin   .
SFX 32  0    txoentzat   .
SFX 32  0    ez   .
SFX 32  0    az   .
SFX 32  0    tetzarrean   .
SFX 32  0    ekin   .
SFX 32  0    tetxoekin   .
SFX 32  0    egirik   .
SFX 32  0    txorekin   .
SFX 32  0    egiren   .
SFX 32  0    egirat   .
SFX 32  0    teekiko   .
SFX 32  0    agorik   .
SFX 32  0    agoren   .
SFX 32  0    agorat   .
SFX 32  0    tetarik   .
SFX 32  0    tzarreraino   .
SFX 32  0    egietan   .
SFX 32  0    etarik   .
SFX 32  0    tetxoendako   .
SFX 32  0    tetarat   .
SFX 32  0    txotik   .
SFX 32  0    okin   .
SFX 32  0    etarat   .
SFX 32  0    tetxookin   .
SFX 32  0    tetxoa   .
SFX 32  0    tzargatik   .
SFX 32  0    tetxok   .
SFX 32  0    tetxoaren   .
SFX 32  0    teke   .
SFX 32  0    erat   .
SFX 32  0    teoi   .
SFX 32  0    tetarantz   .
SFX 32  0    teok   .
SFX 32  0    araz   .
SFX 32  0    tzarrei   .
SFX 32  0    tzarrik   .
SFX 32  0    tetxoz   .
SFX 32  0    tzarrek   .
SFX 32  0    tzarrak   .
SFX 32  0    tzarren   .
SFX 32  0    egiarekin   .
SFX 32  0    teoz   .
SFX 32  0    txoraino   .
SFX 32  0    egitarantz   .
SFX 32  0    tzarrez   .
SFX 32  0    egiotaz   .
SFX 32  0    tzarraz   .
SFX 32  0    egigatik   .
SFX 32  0    tetxorendako   .
SFX 32  0    tzarrendako   .
SFX 32  0    tetzarretik   .
SFX 32  0    erantzago   .
SFX 32  0    tetzarrerantz   .
SFX 32  0    etaraino   .
SFX 32  0    txorendako   .
SFX 32  0    txoa   .
SFX 32  0    agoentzat   .
SFX 32  0    agatik   .
SFX 32  0    txok   .
SFX 32  0    egitatik   .
SFX 32  0    tetxo   .
SFX 32  0    txoarendako   .
SFX 32  0    txoz   .
SFX 32  0    txoekin   .
SFX 32  0    agoa   .
SFX 32  0    txooi   .
SFX 32  0    tegatik   .
SFX 32  0    tzarregi   .
SFX 32  0    txook   .
SFX 32  0    agok   .
SFX 32  0    txoon   .
SFX 32  0    tetzargatik   .
SFX 32  0    tzarreko   .
SFX 32  0    txoko   .
SFX 32  0    teetan   .
SFX 32  0    egitik   .
SFX 32  0    egatik   .
SFX 32  0    egietara   .
SFX 32  0    egitan   .
SFX 32  0    txooz   .
SFX 32  0    agoz   .
SFX 32  0    tetzarrotaz   .
SFX 32  0    gatiko   .
SFX 32  0    agotik   .
SFX 32  0    egiendako   .
SFX 32  0    tetatik   .
SFX 32  0    tetxoentzat   .
SFX 32  0    agotzat   .
SFX 32  0    arazte   .
SFX 32  0    etatik   .
SFX 32  0    txookin   .
SFX 32  0    agooi   .
SFX 32  0    agook   .
SFX 32  0    egioi   .
SFX 32  0    agoon   .
SFX 32  0    egiok   .
SFX 32  0    agoko   .
SFX 32  0    egirantz   .
SFX 32  0    txo   .
SFX 32  0    egion   .
SFX 32  0    ekiko   .
SFX 32  0    egiko   .
SFX 32  0    agooz   .
SFX 32  0    teotarik   .
SFX 32  0    arazten   .
SFX 32  0    teotan   .
SFX 32  0    txoaren   .
SFX 32  0    ezko   .
SFX 32  0    egioz   .
SFX 32  0    terik   .
SFX 32  0    tetzarrera   .
SFX 32  0    etik   .
SFX 32  0    teotarat   .
SFX 32  0    teetara   .
SFX 32  0    egiarendako   .
SFX 32  0    egi   .
SFX 32  0    teotaz   .
SFX 32  0    etan   .
SFX 32  0    txoari   .
SFX 32  0    terat   .
SFX 32  0    etiko   .
SFX 32  0    egirendako   .
SFX 32  0    gatik   .
SFX 32  0    araztear   .
SFX 32  0    tzarra   .
SFX 32  0    teaganantz   .
SFX 32  0    tetxorentzat   .
SFX 32  0    tzarrentzat   .
SFX 32  0    tzarri   .
SFX 32  0    tetzartzat   .
SFX 32  0    terantz   .
SFX 32  0    txorentzat   .
SFX 32  0    erantz   .
SFX 32  0    agoekin   .
SFX 32  0    tzarrarendako   .
SFX 32  0    otan   .
SFX 32  0    egietarik   .
SFX 32  0    egitara   .
SFX 32  0    agorendako   .
SFX 32  0    txoarentzat   .
SFX 32  0    otaz   .
SFX 32  0    txogatik   .
SFX 32  0    tetxootaz   .
SFX 32  0    egietarat   .
SFX 32  0    teokiko   .
SFX 32  0    eranzko   .
SFX 32  0    etara   .
SFX 32  0    otarantz   .
SFX 32  0    tetxorekin   .
SFX 32  0    teotaraino   .
SFX 32  0    tearren   .
SFX 32  0    tetzarrarendako   .
SFX 32  0    terainoko   .
SFX 32  0    tetiko   .
SFX 32  0    agoaren   .
SFX 32  0    teregatik   .
SFX 32  0    egiari   .
SFX 32  0    egietaraino   .
SFX 32  0    agoari   .
SFX 32  0    teotatik   .
SFX 32  0    tezko   .
SFX 32  0    tetik   .
SFX 32  0    egiarentzat   .
SFX 32  0    tetan   .
SFX 32  0    okiko   .
SFX 32  0    egirentzat   .
SFX 32  0    teotara   .
SFX 32  0    tetxoraino   .
SFX 32  0    tearekin   .
SFX 32  0    tetara   .
SFX 32  0    agoarendako   .
SFX 32  0    tetzarroi   .
SFX 32  0    tetzarrok   .
SFX 32  0    erantzegi   .
SFX 32  0    tetzarron   .
SFX 32  0    teetaraino   .
SFX 32  0    egietako   .
SFX 32  0    agookin   .
SFX 32  0    tzarrarentzat   .
SFX 32  0    tetzarroz   .
SFX 32  0    tzarrerantz   .
SFX 32  0    egientzat   .
SFX 32  0    txootaz   .
SFX 32  0    agorentzat   .
SFX 32  0    tea   .
SFX 32  0    egietatik   .
SFX 32  0    tek   .
SFX 32  0    agorekin   .
SFX 32  0    ten   .
SFX 32  0    tetxoei   .
SFX 32  0    tetxoek   .
SFX 32  0    oi   .
SFX 32  0    tetxoak   .
SFX 32  0    ok   .
SFX 32  0    tetxoen   .
SFX 32  0    tetxoan   .
SFX 32  0    tez   .
SFX 32  0    go   .
SFX 32  0    txoontzat   .
SFX 32  0    tetxoez   .
SFX 32  0    tetxoaz   .
SFX 32  0    terekiko   .
SFX 32  0    oz   .
SFX 32  0    tetzarreko   .
SFX 32  0    txoago   .
SFX 32  0    teetako   .
SFX 32  0    teagandik   .
SFX 32  0    txorantz   .
SFX 32  0    aganaino   .
SFX 32  0    tetzarrontzat   .
SFX 32  0    etarantz   .
SFX 32  0    otarik   .
SFX 32  0    otarat   .
SFX 32  0    agoraino   .
SFX 32  0    egitako   .
SFX 32  0    iko   .
SFX 32  0    tetxorik   .
SFX 32  0    tetzarrarekin   .
SFX 32  0    tetxoren   .
SFX 32  0    tetxorat   .
SFX 32  0    tzarroi   .
SFX 32  0    teei   .
SFX 32  0    teari   .
SFX 32  0    tzarrok   .
SFX 32  0    teek   .
SFX 32  0    teak   .
SFX 32  0    tzarrari   .
SFX 32  0    tzarron   .
SFX 32  0    tean   .
SFX 32  0    tearekiko   .
SFX 32  0    etako   .
SFX 32  0    agoarentzat   .
SFX 32  0    tear   .
SFX 32  0    tzarroz   .
SFX 32  0    teez   .
SFX 32  0    teaz   .
SFX 32  0    tetzarrarentzat   .
SFX 32  0    teagana   .
SFX 32  0    teagan   .
SFX 32  0    egitzat   .
SFX 32  0    otara   .
SFX 32  0    agoontzat   .
SFX 32  0    txoarekin   .
SFX 32  0    erako   .
SFX 32  0    erago   .
SFX 32  0    tenago   .

SFX 33 Y 412
SFX 33  0    teren/703   .
SFX 33  0    teko/693   .
SFX 33  0    on/705   .
SFX 33  0    agandik   .
SFX 33  0    ari   .
SFX 33  0    egia   .
SFX 33  0    tearen/703   .
SFX 33  0    tetaraino   .
SFX 33  0    en/710   .
SFX 33  0    txoei   .
SFX 33  0    egik   .
SFX 33  0    ren/703   .
SFX 33  0    txoek   .
SFX 33  0    txoak   .
SFX 33  0    ko/692   .
SFX 33  0    tzarrekin   .
SFX 33  0    txoen   .
SFX 33  0    tzarrean   .
SFX 33  0    txoan   .
SFX 33  0    agan   .
SFX 33  0    teen/703   .
SFX 33  0    aren/703   .
SFX 33  0    egitaraino   .
SFX 33  0    egiz   .
SFX 33  0    txoez   .
SFX 33  0    txoaz   .
SFX 33  0    teotako   .
SFX 33  0    agootaz   .
SFX 33  0    teon/688   .
SFX 33  0    tetxoontzat   .
SFX 33  0    tetako   .
SFX 33  0    keran   .
SFX 33  0    tetzarreraino   .
SFX 33  0    otatik   .
SFX 33  0    rantzago   .
SFX 33  0    agoei   .
SFX 33  0    egirekin   .
SFX 33  0    agoek   .
SFX 33  0    agoak   .
SFX 33  0    tetxora   .
SFX 33  0    egiei   .
SFX 33  0    agoen   .
SFX 33  0    agoan   .
SFX 33  0    egiek   .
SFX 33  0    ta   .
SFX 33  0    egiak   .
SFX 33  0    egien   .
SFX 33  0    egian   .
SFX 33  0    tetxori   .
SFX 33  0    te   .
SFX 33  0    agoez   .
SFX 33  0    tzarrokin   .
SFX 33  0    agoaz   .
SFX 33  0    teetarik   .
SFX 33  0    egiez   .
SFX 33  0    egiaz   .
SFX 33  0    tetxogatik   .
SFX 33  0    tetxotik   .
SFX 33  0    arekin   .
SFX 33  0    teetarat   .
SFX 33  0    arekiko   .
SFX 33  0    a   .
SFX 33  0    tzarraren   .
SFX 33  0    tetzar   .
SFX 33  0    tetzat   .
SFX 33  0    terako   .
SFX 33  0    tzarrerat   .
SFX 33  0    k   .
SFX 33  0    teotarantz   .
SFX 33  0    tako   .
SFX 33  0    tzarrontzat   .
SFX 33  0    raztear   .
SFX 33  0    tegatiko   .
SFX 33  0    egiaren   .
SFX 33  0    z   .
SFX 33  0    terekin   .
SFX 33  0    agoarekin   .
SFX 33  0    tetzarrendako   .
SFX 33  0    egietarantz   .
SFX 33  0    egiraino   .
SFX 33  0    egiekin   .
SFX 33  0    agana   .
SFX 33  0    rekiko   .
SFX 33  0    tetxoarendako   .
SFX 33  0    tzar   .
SFX 33  0    tzat   .
SFX 33  0    rako   .
SFX 33  0    rago   .
SFX 33  0    taraino   .
SFX 33  0    tetxotzat   .
SFX 33  0    txoegi   .
SFX 33  0    teagatik   .
SFX 33  0    tera   .
SFX 33  0    teri   .
SFX 33  0    txoendako   .
SFX 33  0    tetxorantz   .
SFX 33  0    tetxoarekin   .
SFX 33  0    teago   .
SFX 33  0    tzarrago   .
SFX 33  0    teaganaino   .
SFX 33  0    egiokin   .
SFX 33  0    teraino   .
SFX 33  0    teetarantz   .
SFX 33  0    agogatik   .
SFX 33  0    tetzarrekin   .
SFX 33  0    otako   .
SFX 33  0    txorik   .
SFX 33  0    txoren   .
SFX 33  0    teetatik   .
SFX 33  0    txorat   .
SFX 33  0    tzarretik   .
SFX 33  0    tzarrera   .
SFX 33  0    txora   .
SFX 33  0    otaraino   .
SFX 33  0    tzarrarekin   .
SFX 33  0    tetzarrari   .
SFX 33  0    txori   .
SFX 33  0    ago   .
SFX 33  0    tetxoari   .
SFX 33  0    tetzarrentzat   .
SFX 33  0    tetzarrokin   .
SFX 33  0    teekin   .
SFX 33  0    tetzarrei   .
SFX 33  0    tetzarrik   .
SFX 33  0    tetzarrek   .
SFX 33  0    tetzarrak   .
SFX 33  0    tetzarren   .
SFX 33  0    aganantz   .
SFX 33  0    raino   .
SFX 33  0    agora   .
SFX 33  0    egiontzat   .
SFX 33  0    tzartzat   .
SFX 33  0    tetzarra   .
SFX 33  0    egira   .
SFX 33  0    tetzarrez   .
SFX 33  0    tetzarraz   .
SFX 33  0    tetzarraren   .
SFX 33  0    agori   .
SFX 33  0    tetzarri   .
SFX 33  0    egiri   .
SFX 33  0    tetzarrerat   .
SFX 33  0    tetxoarentzat   .
SFX 33  0    rekin   .
SFX 33  0    txotzat   .
SFX 33  0    tetxooi   .
SFX 33  0    agoendako   .
SFX 33  0    tetxook   .
SFX 33  0    agorantz   .
SFX 33  0    egitarik   .
SFX 33  0    tetxoon   .
SFX 33  0    tzarrotaz   .
SFX 33  0    tetxoko   .
SFX 33  0    ei   .
SFX 33  0    ek   .
SFX 33  0    ak   .
SFX 33  0    an   .
SFX 33  0    egitarat   .
SFX 33  0    tetxooz   .
SFX 33  0    teokin   .
SFX 33  0    txoentzat   .
SFX 33  0    ez   .
SFX 33  0    az   .
SFX 33  0    tetzarrean   .
SFX 33  0    ekin   .
SFX 33  0    tetxoekin   .
SFX 33  0    egirik   .
SFX 33  0    txorekin   .
SFX 33  0    egiren   .
SFX 33  0    egirat   .
SFX 33  0    teekiko   .
SFX 33  0    agorik   .
SFX 33  0    rantzegi   .
SFX 33  0    agoren   .
SFX 33  0    agorat   .
SFX 33  0    tetarik   .
SFX 33  0    tzarreraino   .
SFX 33  0    egietan   .
SFX 33  0    etarik   .
SFX 33  0    tetxoendako   .
SFX 33  0    tetarat   .
SFX 33  0    txotik   .
SFX 33  0    okin   .
SFX 33  0    etarat   .
SFX 33  0    tetxookin   .
SFX 33  0    tetxoa   .
SFX 33  0    tzargatik   .
SFX 33  0    tetxok   .
SFX 33  0    tetxoaren   .
SFX 33  0    teke   .
SFX 33  0    teoi   .
SFX 33  0    tetarantz   .
SFX 33  0    teok   .
SFX 33  0    tzarrei   .
SFX 33  0    tzarrik   .
SFX 33  0    tetxoz   .
SFX 33  0    tzarrek   .
SFX 33  0    tzarrak   .
SFX 33  0    tzarren   .
SFX 33  0    egiarekin   .
SFX 33  0    teoz   .
SFX 33  0    txoraino   .
SFX 33  0    egitarantz   .
SFX 33  0    tzarrez   .
SFX 33  0    egiotaz   .
SFX 33  0    tzarraz   .
SFX 33  0    egigatik   .
SFX 33  0    tetxorendako   .
SFX 33  0    tzarrendako   .
SFX 33  0    tetzarretik   .
SFX 33  0    tetzarrerantz   .
SFX 33  0    etaraino   .
SFX 33  0    txorendako   .
SFX 33  0    txoa   .
SFX 33  0    agoentzat   .
SFX 33  0    agatik   .
SFX 33  0    txok   .
SFX 33  0    egitatik   .
SFX 33  0    tetxo   .
SFX 33  0    txoarendako   .
SFX 33  0    txoz   .
SFX 33  0    txoekin   .
SFX 33  0    agoa   .
SFX 33  0    txooi   .
SFX 33  0    tegatik   .
SFX 33  0    tzarregi   .
SFX 33  0    txook   .
SFX 33  0    agok   .
SFX 33  0    txoon   .
SFX 33  0    tetzargatik   .
SFX 33  0    tzarreko   .
SFX 33  0    txoko   .
SFX 33  0    teetan   .
SFX 33  0    egitik   .
SFX 33  0    egietara   .
SFX 33  0    egitan   .
SFX 33  0    txooz   .
SFX 33  0    agoz   .
SFX 33  0    tetzarrotaz   .
SFX 33  0    gatiko   .
SFX 33  0    agotik   .
SFX 33  0    egiendako   .
SFX 33  0    tetatik   .
SFX 33  0    tetxoentzat   .
SFX 33  0    agotzat   .
SFX 33  0    etatik   .
SFX 33  0    txookin   .
SFX 33  0    agooi   .
SFX 33  0    agook   .
SFX 33  0    egioi   .
SFX 33  0    agoon   .
SFX 33  0    egiok   .
SFX 33  0    agoko   .
SFX 33  0    egirantz   .
SFX 33  0    txo   .
SFX 33  0    egion   .
SFX 33  0    ra   .
SFX 33  0    ekiko   .
SFX 33  0    egiko   .
SFX 33  0    agooz   .
SFX 33  0    teotarik   .
SFX 33  0    ri   .
SFX 33  0    teotan   .
SFX 33  0    txoaren   .
SFX 33  0    egioz   .
SFX 33  0    tarik   .
SFX 33  0    terik   .
SFX 33  0    tetzarrera   .
SFX 33  0    tarantz   .
SFX 33  0    teotarat   .
SFX 33  0    teetara   .
SFX 33  0    egiarendako   .
SFX 33  0    egi   .
SFX 33  0    teotaz   .
SFX 33  0    etan   .
SFX 33  0    tarat   .
SFX 33  0    txoari   .
SFX 33  0    terat   .
SFX 33  0    egirendako   .
SFX 33  0    razteke   .
SFX 33  0    gatik   .
SFX 33  0    tzarra   .
SFX 33  0    teaganantz   .
SFX 33  0    tetxorentzat   .
SFX 33  0    tzarrentzat   .
SFX 33  0    tzarri   .
SFX 33  0    tetzartzat   .
SFX 33  0    terantz   .
SFX 33  0    ranzko   .
SFX 33  0    txorentzat   .
SFX 33  0    agoekin   .
SFX 33  0    tzarrarendako   .
SFX 33  0    razten   .
SFX 33  0    otan   .
SFX 33  0    egietarik   .
SFX 33  0    egitara   .
SFX 33  0    agorendako   .
SFX 33  0    rik   .
SFX 33  0    txoarentzat   .
SFX 33  0    otaz   .
SFX 33  0    txogatik   .
SFX 33  0    tetxootaz   .
SFX 33  0    egietarat   .
SFX 33  0    rat   .
SFX 33  0    teokiko   .
SFX 33  0    raz   .
SFX 33  0    razte   .
SFX 33  0    etara   .
SFX 33  0    otarantz   .
SFX 33  0    tetxorekin   .
SFX 33  0    teotaraino   .
SFX 33  0    tearren   .
SFX 33  0    tetzarrarendako   .
SFX 33  0    terainoko   .
SFX 33  0    tetiko   .
SFX 33  0    agoaren   .
SFX 33  0    teregatik   .
SFX 33  0    rantz   .
SFX 33  0    egiari   .
SFX 33  0    egietaraino   .
SFX 33  0    agoari   .
SFX 33  0    teotatik   .
SFX 33  0    tezko   .
SFX 33  0    tatik   .
SFX 33  0    tetik   .
SFX 33  0    egiarentzat   .
SFX 33  0    tetan   .
SFX 33  0    okiko   .
SFX 33  0    egirentzat   .
SFX 33  0    tiko   .
SFX 33  0    teotara   .
SFX 33  0    tetxoraino   .
SFX 33  0    tearekin   .
SFX 33  0    tetara   .
SFX 33  0    agoarendako   .
SFX 33  0    tetzarroi   .
SFX 33  0    tetzarrok   .
SFX 33  0    tetzarron   .
SFX 33  0    teetaraino   .
SFX 33  0    egietako   .
SFX 33  0    agookin   .
SFX 33  0    tzarrarentzat   .
SFX 33  0    tetzarroz   .
SFX 33  0    tzarrerantz   .
SFX 33  0    egientzat   .
SFX 33  0    txootaz   .
SFX 33  0    agorentzat   .
SFX 33  0    tea   .
SFX 33  0    egietatik   .
SFX 33  0    zko   .
SFX 33  0    tik   .
SFX 33  0    tek   .
SFX 33  0    riko   .
SFX 33  0    agorekin   .
SFX 33  0    ten   .
SFX 33  0    tan   .
SFX 33  0    tetxoei   .
SFX 33  0    tetxoek   .
SFX 33  0    oi   .
SFX 33  0    tetxoak   .
SFX 33  0    ok   .
SFX 33  0    tetxoen   .
SFX 33  0    tetxoan   .
SFX 33  0    tez   .
SFX 33  0    txoontzat   .
SFX 33  0    tetxoez   .
SFX 33  0    tetxoaz   .
SFX 33  0    terekiko   .
SFX 33  0    oz   .
SFX 33  0    tetzarreko   .
SFX 33  0    rainoko   .
SFX 33  0    tara   .
SFX 33  0    txoago   .
SFX 33  0    teetako   .
SFX 33  0    teagandik   .
SFX 33  0    regatik   .
SFX 33  0    txorantz   .
SFX 33  0    aganaino   .
SFX 33  0    tetzarrontzat   .
SFX 33  0    etarantz   .
SFX 33  0    otarik   .
SFX 33  0    otarat   .
SFX 33  0    agoraino   .
SFX 33  0    razi   .
SFX 33  0    egitako   .
SFX 33  0    tetxorik   .
SFX 33  0    tetzarrarekin   .
SFX 33  0    tetxoren   .
SFX 33  0    tetxorat   .
SFX 33  0    tzarroi   .
SFX 33  0    teei   .
SFX 33  0    teari   .
SFX 33  0    tzarrok   .
SFX 33  0    teek   .
SFX 33  0    teak   .
SFX 33  0    tzarrari   .
SFX 33  0    tzarron   .
SFX 33  0    tean   .
SFX 33  0    tearekiko   .
SFX 33  0    etako   .
SFX 33  0    agoarentzat   .
SFX 33  0    tear   .
SFX 33  0    tzarroz   .
SFX 33  0    teez   .
SFX 33  0    teaz   .
SFX 33  0    tetzarrarentzat   .
SFX 33  0    teagana   .
SFX 33  0    teagan   .
SFX 33  0    egitzat   .
SFX 33  0    otara   .
SFX 33  0    agoontzat   .
SFX 33  0    txoarekin   .
SFX 33  0    tenago   .

SFX 34 Y 412
SFX 34  0    teren/703   .
SFX 34  0    teko/693   .
SFX 34  0    on/705   .
SFX 34  0    agandik   .
SFX 34  0    ari   .
SFX 34  0    egia   .
SFX 34  0    tearen/703   .
SFX 34  0    tetaraino   .
SFX 34  0    en/710   .
SFX 34  0    txoei   .
SFX 34  0    egik   .
SFX 34  0    ren/703   .
SFX 34  0    txoek   .
SFX 34  0    txoak   .
SFX 34  0    ko/692   .
SFX 34  0    tzarrekin   .
SFX 34  0    txoen   .
SFX 34  0    tzarrean   .
SFX 34  0    txoan   .
SFX 34  0    agan   .
SFX 34  0    teen/703   .
SFX 34  0    aren/703   .
SFX 34  0    egitaraino   .
SFX 34  0    egiz   .
SFX 34  0    txoez   .
SFX 34  0    txoaz   .
SFX 34  0    teotako   .
SFX 34  0    agootaz   .
SFX 34  0    teon/688   .
SFX 34  0    tetxoontzat   .
SFX 34  0    tetako   .
SFX 34  0    keran   .
SFX 34  0    tetzarreraino   .
SFX 34  0    otatik   .
SFX 34  0    rantzago   .
SFX 34  0    agoei   .
SFX 34  0    egirekin   .
SFX 34  0    agoek   .
SFX 34  0    agoak   .
SFX 34  0    tetxora   .
SFX 34  0    egiei   .
SFX 34  0    agoen   .
SFX 34  0    agoan   .
SFX 34  0    egiek   .
SFX 34  0    ta   .
SFX 34  0    egiak   .
SFX 34  0    egien   .
SFX 34  0    egian   .
SFX 34  0    tetxori   .
SFX 34  0    te   .
SFX 34  0    agoez   .
SFX 34  0    tzarrokin   .
SFX 34  0    agoaz   .
SFX 34  0    teetarik   .
SFX 34  0    egiez   .
SFX 34  0    egiaz   .
SFX 34  0    tetxogatik   .
SFX 34  0    tetxotik   .
SFX 34  0    arekin   .
SFX 34  0    teetarat   .
SFX 34  0    arekiko   .
SFX 34  0    a   .
SFX 34  0    tzarraren   .
SFX 34  0    tetzar   .
SFX 34  0    tetzat   .
SFX 34  0    arazteke   .
SFX 34  0    terako   .
SFX 34  0    tzarrerat   .
SFX 34  0    k   .
SFX 34  0    teotarantz   .
SFX 34  0    tako   .
SFX 34  0    tzarrontzat   .
SFX 34  0    tegatiko   .
SFX 34  0    egiaren   .
SFX 34  0    z   .
SFX 34  0    terekin   .
SFX 34  0    agoarekin   .
SFX 34  0    tetzarrendako   .
SFX 34  0    egietarantz   .
SFX 34  0    egiraino   .
SFX 34  0    egiekin   .
SFX 34  0    agana   .
SFX 34  0    rekiko   .
SFX 34  0    tetxoarendako   .
SFX 34  0    tzar   .
SFX 34  0    tzat   .
SFX 34  0    rako   .
SFX 34  0    rago   .
SFX 34  0    taraino   .
SFX 34  0    tetxotzat   .
SFX 34  0    txoegi   .
SFX 34  0    teagatik   .
SFX 34  0    tera   .
SFX 34  0    teri   .
SFX 34  0    txoendako   .
SFX 34  0    tetxorantz   .
SFX 34  0    tetxoarekin   .
SFX 34  0    teago   .
SFX 34  0    tzarrago   .
SFX 34  0    teaganaino   .
SFX 34  0    egiokin   .
SFX 34  0    teraino   .
SFX 34  0    teetarantz   .
SFX 34  0    agogatik   .
SFX 34  0    tetzarrekin   .
SFX 34  0    otako   .
SFX 34  0    txorik   .
SFX 34  0    arazi   .
SFX 34  0    txoren   .
SFX 34  0    teetatik   .
SFX 34  0    txorat   .
SFX 34  0    tzarretik   .
SFX 34  0    tzarrera   .
SFX 34  0    txora   .
SFX 34  0    otaraino   .
SFX 34  0    tzarrarekin   .
SFX 34  0    tetzarrari   .
SFX 34  0    txori   .
SFX 34  0    ago   .
SFX 34  0    tetxoari   .
SFX 34  0    tetzarrentzat   .
SFX 34  0    tetzarrokin   .
SFX 34  0    teekin   .
SFX 34  0    tetzarrei   .
SFX 34  0    tetzarrik   .
SFX 34  0    tetzarrek   .
SFX 34  0    tetzarrak   .
SFX 34  0    tetzarren   .
SFX 34  0    aganantz   .
SFX 34  0    raino   .
SFX 34  0    agora   .
SFX 34  0    egiontzat   .
SFX 34  0    tzartzat   .
SFX 34  0    tetzarra   .
SFX 34  0    egira   .
SFX 34  0    tetzarrez   .
SFX 34  0    tetzarraz   .
SFX 34  0    tetzarraren   .
SFX 34  0    agori   .
SFX 34  0    tetzarri   .
SFX 34  0    egiri   .
SFX 34  0    tetzarrerat   .
SFX 34  0    tetxoarentzat   .
SFX 34  0    rekin   .
SFX 34  0    txotzat   .
SFX 34  0    tetxooi   .
SFX 34  0    agoendako   .
SFX 34  0    tetxook   .
SFX 34  0    agorantz   .
SFX 34  0    egitarik   .
SFX 34  0    tetxoon   .
SFX 34  0    tzarrotaz   .
SFX 34  0    tetxoko   .
SFX 34  0    ei   .
SFX 34  0    ek   .
SFX 34  0    ak   .
SFX 34  0    an   .
SFX 34  0    egitarat   .
SFX 34  0    tetxooz   .
SFX 34  0    teokin   .
SFX 34  0    txoentzat   .
SFX 34  0    ez   .
SFX 34  0    az   .
SFX 34  0    tetzarrean   .
SFX 34  0    ekin   .
SFX 34  0    tetxoekin   .
SFX 34  0    egirik   .
SFX 34  0    txorekin   .
SFX 34  0    egiren   .
SFX 34  0    egirat   .
SFX 34  0    teekiko   .
SFX 34  0    agorik   .
SFX 34  0    rantzegi   .
SFX 34  0    agoren   .
SFX 34  0    agorat   .
SFX 34  0    tetarik   .
SFX 34  0    tzarreraino   .
SFX 34  0    egietan   .
SFX 34  0    etarik   .
SFX 34  0    tetxoendako   .
SFX 34  0    tetarat   .
SFX 34  0    txotik   .
SFX 34  0    okin   .
SFX 34  0    etarat   .
SFX 34  0    tetxookin   .
SFX 34  0    tetxoa   .
SFX 34  0    tzargatik   .
SFX 34  0    tetxok   .
SFX 34  0    tetxoaren   .
SFX 34  0    teke   .
SFX 34  0    teoi   .
SFX 34  0    tetarantz   .
SFX 34  0    teok   .
SFX 34  0    araz   .
SFX 34  0    tzarrei   .
SFX 34  0    tzarrik   .
SFX 34  0    tetxoz   .
SFX 34  0    tzarrek   .
SFX 34  0    tzarrak   .
SFX 34  0    tzarren   .
SFX 34  0    egiarekin   .
SFX 34  0    teoz   .
SFX 34  0    txoraino   .
SFX 34  0    egitarantz   .
SFX 34  0    tzarrez   .
SFX 34  0    egiotaz   .
SFX 34  0    tzarraz   .
SFX 34  0    egigatik   .
SFX 34  0    tetxorendako   .
SFX 34  0    tzarrendako   .
SFX 34  0    tetzarretik   .
SFX 34  0    tetzarrerantz   .
SFX 34  0    etaraino   .
SFX 34  0    txorendako   .
SFX 34  0    txoa   .
SFX 34  0    agoentzat   .
SFX 34  0    agatik   .
SFX 34  0    txok   .
SFX 34  0    egitatik   .
SFX 34  0    tetxo   .
SFX 34  0    txoarendako   .
SFX 34  0    txoz   .
SFX 34  0    txoekin   .
SFX 34  0    agoa   .
SFX 34  0    txooi   .
SFX 34  0    tegatik   .
SFX 34  0    tzarregi   .
SFX 34  0    txook   .
SFX 34  0    agok   .
SFX 34  0    txoon   .
SFX 34  0    tetzargatik   .
SFX 34  0    tzarreko   .
SFX 34  0    txoko   .
SFX 34  0    teetan   .
SFX 34  0    egitik   .
SFX 34  0    egietara   .
SFX 34  0    egitan   .
SFX 34  0    txooz   .
SFX 34  0    agoz   .
SFX 34  0    tetzarrotaz   .
SFX 34  0    gatiko   .
SFX 34  0    agotik   .
SFX 34  0    egiendako   .
SFX 34  0    tetatik   .
SFX 34  0    tetxoentzat   .
SFX 34  0    agotzat   .
SFX 34  0    arazte   .
SFX 34  0    etatik   .
SFX 34  0    txookin   .
SFX 34  0    agooi   .
SFX 34  0    agook   .
SFX 34  0    egioi   .
SFX 34  0    agoon   .
SFX 34  0    egiok   .
SFX 34  0    agoko   .
SFX 34  0    egirantz   .
SFX 34  0    txo   .
SFX 34  0    egion   .
SFX 34  0    ra   .
SFX 34  0    ekiko   .
SFX 34  0    egiko   .
SFX 34  0    agooz   .
SFX 34  0    teotarik   .
SFX 34  0    ri   .
SFX 34  0    arazten   .
SFX 34  0    teotan   .
SFX 34  0    txoaren   .
SFX 34  0    egioz   .
SFX 34  0    tarik   .
SFX 34  0    terik   .
SFX 34  0    tetzarrera   .
SFX 34  0    tarantz   .
SFX 34  0    teotarat   .
SFX 34  0    teetara   .
SFX 34  0    egiarendako   .
SFX 34  0    egi   .
SFX 34  0    teotaz   .
SFX 34  0    etan   .
SFX 34  0    tarat   .
SFX 34  0    txoari   .
SFX 34  0    terat   .
SFX 34  0    egirendako   .
SFX 34  0    gatik   .
SFX 34  0    araztear   .
SFX 34  0    tzarra   .
SFX 34  0    teaganantz   .
SFX 34  0    tetxorentzat   .
SFX 34  0    tzarrentzat   .
SFX 34  0    tzarri   .
SFX 34  0    tetzartzat   .
SFX 34  0    terantz   .
SFX 34  0    ranzko   .
SFX 34  0    txorentzat   .
SFX 34  0    agoekin   .
SFX 34  0    tzarrarendako   .
SFX 34  0    otan   .
SFX 34  0    egietarik   .
SFX 34  0    egitara   .
SFX 34  0    agorendako   .
SFX 34  0    rik   .
SFX 34  0    txoarentzat   .
SFX 34  0    otaz   .
SFX 34  0    txogatik   .
SFX 34  0    tetxootaz   .
SFX 34  0    egietarat   .
SFX 34  0    rat   .
SFX 34  0    teokiko   .
SFX 34  0    etara   .
SFX 34  0    otarantz   .
SFX 34  0    tetxorekin   .
SFX 34  0    teotaraino   .
SFX 34  0    tearren   .
SFX 34  0    tetzarrarendako   .
SFX 34  0    terainoko   .
SFX 34  0    tetiko   .
SFX 34  0    agoaren   .
SFX 34  0    teregatik   .
SFX 34  0    rantz   .
SFX 34  0    egiari   .
SFX 34  0    egietaraino   .
SFX 34  0    agoari   .
SFX 34  0    teotatik   .
SFX 34  0    tezko   .
SFX 34  0    tatik   .
SFX 34  0    tetik   .
SFX 34  0    egiarentzat   .
SFX 34  0    tetan   .
SFX 34  0    okiko   .
SFX 34  0    egirentzat   .
SFX 34  0    tiko   .
SFX 34  0    teotara   .
SFX 34  0    tetxoraino   .
SFX 34  0    tearekin   .
SFX 34  0    tetara   .
SFX 34  0    agoarendako   .
SFX 34  0    tetzarroi   .
SFX 34  0    tetzarrok   .
SFX 34  0    tetzarron   .
SFX 34  0    teetaraino   .
SFX 34  0    egietako   .
SFX 34  0    agookin   .
SFX 34  0    tzarrarentzat   .
SFX 34  0    tetzarroz   .
SFX 34  0    tzarrerantz   .
SFX 34  0    egientzat   .
SFX 34  0    txootaz   .
SFX 34  0    agorentzat   .
SFX 34  0    tea   .
SFX 34  0    egietatik   .
SFX 34  0    zko   .
SFX 34  0    tik   .
SFX 34  0    tek   .
SFX 34  0    riko   .
SFX 34  0    agorekin   .
SFX 34  0    ten   .
SFX 34  0    tan   .
SFX 34  0    tetxoei   .
SFX 34  0    tetxoek   .
SFX 34  0    oi   .
SFX 34  0    tetxoak   .
SFX 34  0    ok   .
SFX 34  0    tetxoen   .
SFX 34  0    tetxoan   .
SFX 34  0    tez   .
SFX 34  0    txoontzat   .
SFX 34  0    tetxoez   .
SFX 34  0    tetxoaz   .
SFX 34  0    terekiko   .
SFX 34  0    oz   .
SFX 34  0    tetzarreko   .
SFX 34  0    rainoko   .
SFX 34  0    tara   .
SFX 34  0    txoago   .
SFX 34  0    teetako   .
SFX 34  0    teagandik   .
SFX 34  0    regatik   .
SFX 34  0    txorantz   .
SFX 34  0    aganaino   .
SFX 34  0    tetzarrontzat   .
SFX 34  0    etarantz   .
SFX 34  0    otarik   .
SFX 34  0    otarat   .
SFX 34  0    agoraino   .
SFX 34  0    egitako   .
SFX 34  0    tetxorik   .
SFX 34  0    tetzarrarekin   .
SFX 34  0    tetxoren   .
SFX 34  0    tetxorat   .
SFX 34  0    tzarroi   .
SFX 34  0    teei   .
SFX 34  0    teari   .
SFX 34  0    tzarrok   .
SFX 34  0    teek   .
SFX 34  0    teak   .
SFX 34  0    tzarrari   .
SFX 34  0    tzarron   .
SFX 34  0    tean   .
SFX 34  0    tearekiko   .
SFX 34  0    etako   .
SFX 34  0    agoarentzat   .
SFX 34  0    tear   .
SFX 34  0    tzarroz   .
SFX 34  0    teez   .
SFX 34  0    teaz   .
SFX 34  0    tetzarrarentzat   .
SFX 34  0    teagana   .
SFX 34  0    teagan   .
SFX 34  0    egitzat   .
SFX 34  0    otara   .
SFX 34  0    agoontzat   .
SFX 34  0    txoarekin   .
SFX 34  0    tenago   .

SFX 36 Y 368
SFX 36  0    tutaraino   .
SFX 36  0    tuen/696   .
SFX 36  0    tutxoraino   .
SFX 36  0    tuagana   .
SFX 36  0    tzeren/698   .
SFX 36  0    tzeen/703   .
SFX 36  0    turen/703   .
SFX 36  0    tuegigatik   .
SFX 36  0    tzetxoraino   .
SFX 36  0    tzeko/693   .
SFX 36  0    tuegiari   .
SFX 36  0    tzeon/705   .
SFX 36  0    tuetaraino   .
SFX 36  0    tutako   .
SFX 36  0    tuon/688   .
SFX 36  0    tuegiendako   .
SFX 36  0    tzearekiko   .
SFX 36  0    tzeetaraino   .
SFX 36  0    tuari   .
SFX 36  0    tzetxorekin   .
SFX 36  0    tuegiokin   .
SFX 36  0    tuegirentzat   .
SFX 36  0    tuegitatik   .
SFX 36  0    tze   .
SFX 36  0    tutzarrontzat   .
SFX 36  0    tzetzarrekin   .
SFX 36  0    tzearen/698   .
SFX 36  0    tzeotara   .
SFX 36  0    tzeetan   .
SFX 36  0    tutzar   .
SFX 36  0    tutzarregi   .
SFX 36  0    tuaren/703   .
SFX 36  0    tutzat   .
SFX 36  0    tuegietarantz   .
SFX 36  0    tutzarreko   .
SFX 36  0    tu   .
SFX 36  0    tuegietara   .
SFX 36  0    tuotako   .
SFX 36  0    tzeago   .
SFX 36  0    arazteke   .
SFX 36  0    tzetaraino   .
SFX 36  0    tutxora   .
SFX 36  0    tzetzarrarekin   .
SFX 36  0    tutxori   .
SFX 36  0    tzetxoei   .
SFX 36  0    tuegirantz   .
SFX 36  0    tuegietan   .
SFX 36  0    tzetxoek   .
SFX 36  0    tzetxoak   .
SFX 36  0    tzetxoarekin   .
SFX 36  0    tzeotan   .
SFX 36  0    tzetxoen   .
SFX 36  0    tzetxoan   .
SFX 36  0    tzetzarraren   .
SFX 36  0    tuegietarik   .
SFX 36  0    tzeotaz   .
SFX 36  0    tzetzarrerat   .
SFX 36  0    tzetxoez   .
SFX 36  0    tzetxoaz   .
SFX 36  0    tzetzarreraino   .
SFX 36  0    tzea   .
SFX 36  0    tuegietarat   .
SFX 36  0    tzeei   .
SFX 36  0    tzeek   .
SFX 36  0    tzeak   .
SFX 36  0    tzeetako   .
SFX 36  0    tzek   .
SFX 36  0    tzean   .
SFX 36  0    turaino   .
SFX 36  0    tzen   .
SFX 36  0    tzear   .
SFX 36  0    tutxoago   .
SFX 36  0    tutxotzat   .
SFX 36  0    tuegira   .
SFX 36  0    tzeez   .
SFX 36  0    tzeaz   .
SFX 36  0    tzez   .
SFX 36  0    tuegiri   .
SFX 36  0    turekin   .
SFX 36  0    tuegientzat   .
SFX 36  0    tuotarik   .
SFX 36  0    tzetzarreko   .
SFX 36  0    tutzarrarekin   .
SFX 36  0    tuotarat   .
SFX 36  0    tzeotarik   .
SFX 36  0    tzetzarrokin   .
SFX 36  0    tzetxoendako   .
SFX 36  0    tutzarreraino   .
SFX 36  0    tzeotarat   .
SFX 36  0    arazi   .
SFX 36  0    tuotarantz   .
SFX 36  0    tuei   .
SFX 36  0    tuek   .
SFX 36  0    tuak   .
SFX 36  0    tuan   .
SFX 36  0    tzetxoarendako   .
SFX 36  0    tzetiko   .
SFX 36  0    tuez   .
SFX 36  0    tzeagana   .
SFX 36  0    tuaz   .
SFX 36  0    tzetzarrarendako   .
SFX 36  0    tzetxotzat   .
SFX 36  0    tuekin   .
SFX 36  0    tutzarrei   .
SFX 36  0    tutzarrik   .
SFX 36  0    tutzarrek   .
SFX 36  0    tutzarrak   .
SFX 36  0    tutzarren   .
SFX 36  0    tzetzarretik   .
SFX 36  0    tutzarrez   .
SFX 36  0    tuegiotaz   .
SFX 36  0    tutzarraz   .
SFX 36  0    tuegietatik   .
SFX 36  0    tuago   .
SFX 36  0    tuokin   .
SFX 36  0    tutxogatik   .
SFX 36  0    tzetzarrendako   .
SFX 36  0    tuegitaraino   .
SFX 36  0    tutxoontzat   .
SFX 36  0    tzetxogatik   .
SFX 36  0    tzetara   .
SFX 36  0    tutxoarendako   .
SFX 36  0    tzeotako   .
SFX 36  0    tutxoekin   .
SFX 36  0    tuegietako   .
SFX 36  0    tzeotarantz   .
SFX 36  0    tuotatik   .
SFX 36  0    tzetxora   .
SFX 36  0    tzetxori   .
SFX 36  0    tutxooi   .
SFX 36  0    tutxook   .
SFX 36  0    tutxoon   .
SFX 36  0    tzeotatik   .
SFX 36  0    tzetxoentzat   .
SFX 36  0    tzetzarrei   .
SFX 36  0    tutxoko   .
SFX 36  0    tzetzarrik   .
SFX 36  0    tzetzarrek   .
SFX 36  0    tzetzarrak   .
SFX 36  0    tzetzarren   .
SFX 36  0    tzera   .
SFX 36  0    tutxooz   .
SFX 36  0    tzeri   .
SFX 36  0    tutxoa   .
SFX 36  0    tzetxo   .
SFX 36  0    tzetzarrez   .
SFX 36  0    tutxookin   .
SFX 36  0    tzetzarraz   .
SFX 36  0    tutxok   .
SFX 36  0    tutzarrendako   .
SFX 36  0    tzeagan   .
SFX 36  0    tzetxoarentzat   .
SFX 36  0    tzetxoaren   .
SFX 36  0    tzearekin   .
SFX 36  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 36  0    tutxoaren   .
SFX 36  0    tutxoz   .
SFX 36  0    tuegioi   .
SFX 36  0    tzerekin   .
SFX 36  0    tuegiok   .
SFX 36  0    tuegion   .
SFX 36  0    tutarantz   .
SFX 36  0    tuekiko   .
SFX 36  0    tuegiarendako   .
SFX 36  0    tuegiko   .
SFX 36  0    tutxorantz   .
SFX 36  0    tuaganaino   .
SFX 36  0    araz   .
SFX 36  0    tuegioz   .
SFX 36  0    tutarik   .
SFX 36  0    tzetxorantz   .
SFX 36  0    tuetarantz   .
SFX 36  0    tzetxoekin   .
SFX 36  0    tutarat   .
SFX 36  0    tzetzargatik   .
SFX 36  0    tzeetarantz   .
SFX 36  0    turekiko   .
SFX 36  0    tugatik   .
SFX 36  0    tzetzarrotaz   .
SFX 36  0    tutxoarekin   .
SFX 36  0    tutxoegi   .
SFX 36  0    tutzarraren   .
SFX 36  0    tzetzarrentzat   .
SFX 36  0    tura   .
SFX 36  0    tzerik   .
SFX 36  0    tzerekiko   .
SFX 36  0    turi   .
SFX 36  0    tuegitara   .
SFX 36  0    tutxoarentzat   .
SFX 36  0    tzerat   .
SFX 36  0    tutzarrari   .
SFX 36  0    tzetxookin   .
SFX 36  0    tuarekin   .
SFX 36  0    tuetan   .
SFX 36  0    tzeraino   .
SFX 36  0    tutzarrekin   .
SFX 36  0    tzetarantz   .
SFX 36  0    tuetara   .
SFX 36  0    tzezko   .
SFX 36  0    tutxorik   .
SFX 36  0    tzerako   .
SFX 36  0    tzenago   .
SFX 36  0    tutxoren   .
SFX 36  0    tzeaganaino   .
SFX 36  0    arazte   .
SFX 36  0    tutxorat   .
SFX 36  0    tuotan   .
SFX 36  0    tzetzarrerantz   .
SFX 36  0    tutzarrentzat   .
SFX 36  0    tzetxorik   .
SFX 36  0    tutzarrokin   .
SFX 36  0    tzetxoren   .
SFX 36  0    tuotaz   .
SFX 36  0    turantz   .
SFX 36  0    arazten   .
SFX 36  0    tzetxorat   .
SFX 36  0    tuegiarentzat   .
SFX 36  0    tutzarrean   .
SFX 36  0    tutzarrerat   .
SFX 36  0    tutxo   .
SFX 36  0    tzetako   .
SFX 36  0    tutatik   .
SFX 36  0    tuokiko   .
SFX 36  0    araztear   .
SFX 36  0    tzetzarrari   .
SFX 36  0    tuegi   .
SFX 36  0    tuegirekin   .
SFX 36  0    tzetxooi   .
SFX 36  0    tzetxook   .
SFX 36  0    tzetxoon   .
SFX 36  0    tzetxoko   .
SFX 36  0    turiko   .
SFX 36  0    tzetxooz   .
SFX 36  0    tzeke   .
SFX 36  0    tutzarrerantz   .
SFX 36  0    tzeoi   .
SFX 36  0    tzetik   .
SFX 36  0    tzeok   .
SFX 36  0    tutxootaz   .
SFX 36  0    tzetzar   .
SFX 36  0    tzetzat   .
SFX 36  0    tzetan   .
SFX 36  0    tzetxorendako   .
SFX 36  0    tzeoz   .
SFX 36  0    tuegietaraino   .
SFX 36  0    tuegirik   .
SFX 36  0    tuegiren   .
SFX 36  0    tzeekiko   .
SFX 36  0    tutxoendako   .
SFX 36  0    tuegirat   .
SFX 36  0    tuegiontzat   .
SFX 36  0    tzerainoko   .
SFX 36  0    tzetarik   .
SFX 36  0    turik   .
SFX 36  0    turat   .
SFX 36  0    tzetarat   .
SFX 36  0    tuetarik   .
SFX 36  0    turegatik   .
SFX 36  0    tzetzarrean   .
SFX 36  0    tuegiraino   .
SFX 36  0    tutxotik   .
SFX 36  0    tuetarat   .
SFX 36  0    tzeetarik   .
SFX 36  0    tzetxotik   .
SFX 36  0    tzeetarat   .
SFX 36  0    tutzarrarendako   .
SFX 36  0    tuoi   .
SFX 36  0    tuok   .
SFX 36  0    tuagandik   .
SFX 36  0    tutzarretik   .
SFX 36  0    tuegitarantz   .
SFX 36  0    tuko   .
SFX 36  0    tzetxootaz   .
SFX 36  0    tuegitako   .
SFX 36  0    tuoz   .
SFX 36  0    tutzarrago   .
SFX 36  0    tutara   .
SFX 36  0    tutxorendako   .
SFX 36  0    tutzarroi   .
SFX 36  0    tutzarrok   .
SFX 36  0    tutzarron   .
SFX 36  0    tutzarroz   .
SFX 36  0    tuagatik   .
SFX 36  0    tuetako   .
SFX 36  0    tukeran   .
SFX 36  0    tua   .
SFX 36  0    tzeregatik   .
SFX 36  0    tutzargatik   .
SFX 36  0    tuegitzat   .
SFX 36  0    tuk   .
SFX 36  0    tzeagatik   .
SFX 36  0    tzetxorentzat   .
SFX 36  0    tutzarrotaz   .
SFX 36  0    tzegatik   .
SFX 36  0    tutzarrera   .
SFX 36  0    tuotaraino   .
SFX 36  0    tuotara   .
SFX 36  0    tuz   .
SFX 36  0    tuegiarekin   .
SFX 36  0    ko   .
SFX 36  0    tuegitik   .
SFX 36  0    tutxoentzat   .
SFX 36  0    tzeekin   .
SFX 36  0    tzeari   .
SFX 36  0    tuegitan   .
SFX 36  0    tuzko   .
SFX 36  0    tzeagandik   .
SFX 36  0    tugatiko   .
SFX 36  0    tutik   .
SFX 36  0    tzetatik   .
SFX 36  0    tutan   .
SFX 36  0    tuaganantz   .
SFX 36  0    tutzartzat   .
SFX 36  0    tuetatik   .
SFX 36  0    tzegatiko   .
SFX 36  0    tzetzartzat   .
SFX 36  0    tutxoei   .
SFX 36  0    tzetzarroi   .
SFX 36  0    tutxoek   .
SFX 36  0    tzetzarrok   .
SFX 36  0    tutxoak   .
SFX 36  0    tutxoen   .
SFX 36  0    tzetzarron   .
SFX 36  0    tutxoan   .
SFX 36  0    tzeetatik   .
SFX 36  0    tuegitarik   .
SFX 36  0    tzeetara   .
SFX 36  0    tuegiekin   .
SFX 36  0    tzeokin   .
SFX 36  0    tuegirendako   .
SFX 36  0    tutzarrarentzat   .
SFX 36  0    tutxoez   .
SFX 36  0    tzetzarroz   .
SFX 36  0    tutxoaz   .
SFX 36  0    tuegitarat   .
SFX 36  0    tutxoari   .
SFX 36  0    tzetxoari   .
SFX 36  0    tuegiei   .
SFX 36  0    tutzarra   .
SFX 36  0    tuegiek   .
SFX 36  0    tutxorekin   .
SFX 36  0    tzerantz   .
SFX 36  0    tuegiak   .
SFX 36  0    tutxorentzat   .
SFX 36  0    tuegia   .
SFX 36  0    tuegien   .
SFX 36  0    tuegian   .
SFX 36  0    tutzarri   .
SFX 36  0    tuarekiko   .
SFX 36  0    tzetzarrera   .
SFX 36  0    tzeotaraino   .
SFX 36  0    tuegik   .
SFX 36  0    tuegiez   .
SFX 36  0    tuegiaz   .
SFX 36  0    tuagan   .
SFX 36  0    tzetzarra   .
SFX 36  0    tuegiz   .
SFX 36  0    tzetzarri   .
SFX 36  0    tuegiaren   .
SFX 36  0    tzeokiko   .
SFX 36  0    tzetxoa   .
SFX 36  0    tzeaganantz   .
SFX 36  0    tzetzarrontzat   .
SFX 36  0    tzetxok   .
SFX 36  0    tzetxoontzat   .
SFX 36  0    tuta   .
SFX 36  0    tzetxoz   .
SFX 36  0    tzearren   .

SFX 38 Y 269
SFX 38  0    tako/692   .
SFX 38  0    on/705   .
SFX 38  0    agandik   .
SFX 38  0    ari   .
SFX 38  0    egia   .
SFX 38  0    etako/699   .
SFX 38  0    en/710   .
SFX 38  0    txoei   .
SFX 38  0    egik   .
SFX 38  0    ren/703   .
SFX 38  0    txoek   .
SFX 38  0    txoak   .
SFX 38  0    ko/699   .
SFX 38  0    tzarrekin   .
SFX 38  0    txoen   .
SFX 38  0    tzarrean   .
SFX 38  0    txoan   .
SFX 38  0    agan   .
SFX 38  0    aren/703   .
SFX 38  0    egitaraino   .
SFX 38  0    egiz   .
SFX 38  0    txoez   .
SFX 38  0    txoaz   .
SFX 38  0    agootaz   .
SFX 38  0    keran   .
SFX 38  0    otatik   .
SFX 38  0    rantzago   .
SFX 38  0    agoei   .
SFX 38  0    egirekin   .
SFX 38  0    agoek   .
SFX 38  0    agoak   .
SFX 38  0    egiei   .
SFX 38  0    agoen   .
SFX 38  0    agoan   .
SFX 38  0    egiek   .
SFX 38  0    ta   .
SFX 38  0    egiak   .
SFX 38  0    egien   .
SFX 38  0    egian   .
SFX 38  0    agoez   .
SFX 38  0    tzarrokin   .
SFX 38  0    agoaz   .
SFX 38  0    egiez   .
SFX 38  0    egiaz   .
SFX 38  0    arekin   .
SFX 38  0    arekiko   .
SFX 38  0    a   .
SFX 38  0    tzarraren   .
SFX 38  0    tzarrerat   .
SFX 38  0    k   .
SFX 38  0    taranzko   .
SFX 38  0    tzarrontzat   .
SFX 38  0    egiaren   .
SFX 38  0    z   .
SFX 38  0    agoarekin   .
SFX 38  0    egietarantz   .
SFX 38  0    egiraino   .
SFX 38  0    egiekin   .
SFX 38  0    agana   .
SFX 38  0    rekiko   .
SFX 38  0    tzar   .
SFX 38  0    tzat   .
SFX 38  0    rako   .
SFX 38  0    rago   .
SFX 38  0    taraino   .
SFX 38  0    txoegi   .
SFX 38  0    txoendako   .
SFX 38  0    tzarrago   .
SFX 38  0    egiokin   .
SFX 38  0    tatiko   .
SFX 38  0    etarantzago   .
SFX 38  0    agogatik   .
SFX 38  0    otako   .
SFX 38  0    txorik   .
SFX 38  0    txoren   .
SFX 38  0    txorat   .
SFX 38  0    tzarretik   .
SFX 38  0    tzarrera   .
SFX 38  0    txora   .
SFX 38  0    tariko   .
SFX 38  0    otaraino   .
SFX 38  0    tzarrarekin   .
SFX 38  0    txori   .
SFX 38  0    ago   .
SFX 38  0    aganantz   .
SFX 38  0    raino   .
SFX 38  0    agora   .
SFX 38  0    etariko   .
SFX 38  0    egiontzat   .
SFX 38  0    tzartzat   .
SFX 38  0    egira   .
SFX 38  0    agori   .
SFX 38  0    egiri   .
SFX 38  0    rekin   .
SFX 38  0    txotzat   .
SFX 38  0    agoendako   .
SFX 38  0    agorantz   .
SFX 38  0    egitarik   .
SFX 38  0    tzarrotaz   .
SFX 38  0    ei   .
SFX 38  0    ek   .
SFX 38  0    ak   .
SFX 38  0    an   .
SFX 38  0    egitarat   .
SFX 38  0    txoentzat   .
SFX 38  0    ez   .
SFX 38  0    az   .
SFX 38  0    ekin   .
SFX 38  0    etatiko   .
SFX 38  0    egirik   .
SFX 38  0    txorekin   .
SFX 38  0    egiren   .
SFX 38  0    etarainoko   .
SFX 38  0    egirat   .
SFX 38  0    agorik   .
SFX 38  0    rantzegi   .
SFX 38  0    agoren   .
SFX 38  0    agorat   .
SFX 38  0    tzarreraino   .
SFX 38  0    egietan   .
SFX 38  0    etarik   .
SFX 38  0    tarantzago   .
SFX 38  0    txotik   .
SFX 38  0    okin   .
SFX 38  0    etarat   .
SFX 38  0    etaranzko   .
SFX 38  0    tzargatik   .
SFX 38  0    tzarrei   .
SFX 38  0    tzarrik   .
SFX 38  0    tzarrek   .
SFX 38  0    tzarrak   .
SFX 38  0    tzarren   .
SFX 38  0    egiarekin   .
SFX 38  0    txoraino   .
SFX 38  0    egitarantz   .
SFX 38  0    tzarrez   .
SFX 38  0    egiotaz   .
SFX 38  0    tzarraz   .
SFX 38  0    egigatik   .
SFX 38  0    tzarrendako   .
SFX 38  0    etaraino   .
SFX 38  0    txorendako   .
SFX 38  0    txoa   .
SFX 38  0    agoentzat   .
SFX 38  0    agatik   .
SFX 38  0    txok   .
SFX 38  0    egitatik   .
SFX 38  0    txoarendako   .
SFX 38  0    txoz   .
SFX 38  0    txoekin   .
SFX 38  0    agoa   .
SFX 38  0    txooi   .
SFX 38  0    tzarregi   .
SFX 38  0    txook   .
SFX 38  0    agok   .
SFX 38  0    txoon   .
SFX 38  0    tzarreko   .
SFX 38  0    txoko   .
SFX 38  0    egitik   .
SFX 38  0    egietara   .
SFX 38  0    egitan   .
SFX 38  0    txooz   .
SFX 38  0    agoz   .
SFX 38  0    etarantzegi   .
SFX 38  0    gatiko   .
SFX 38  0    agotik   .
SFX 38  0    egiendako   .
SFX 38  0    agotzat   .
SFX 38  0    etatik   .
SFX 38  0    txookin   .
SFX 38  0    agooi   .
SFX 38  0    agook   .
SFX 38  0    egioi   .
SFX 38  0    agoon   .
SFX 38  0    egiok   .
SFX 38  0    agoko   .
SFX 38  0    egirantz   .
SFX 38  0    txo   .
SFX 38  0    egion   .
SFX 38  0    ra   .
SFX 38  0    ekiko   .
SFX 38  0    egiko   .
SFX 38  0    agooz   .
SFX 38  0    ri   .
SFX 38  0    txoaren   .
SFX 38  0    egioz   .
SFX 38  0    tarik   .
SFX 38  0    tarantz   .
SFX 38  0    egiarendako   .
SFX 38  0    egi   .
SFX 38  0    etan   .
SFX 38  0    tarat   .
SFX 38  0    txoari   .
SFX 38  0    egirendako   .
SFX 38  0    tarako   .
SFX 38  0    tarago   .
SFX 38  0    gatik   .
SFX 38  0    tzarra   .
SFX 38  0    tzarrentzat   .
SFX 38  0    tzarri   .
SFX 38  0    ranzko   .
SFX 38  0    txorentzat   .
SFX 38  0    agoekin   .
SFX 38  0    tzarrarendako   .
SFX 38  0    otan   .
SFX 38  0    etarako   .
SFX 38  0    etarago   .
SFX 38  0    egietarik   .
SFX 38  0    egitara   .
SFX 38  0    agorendako   .
SFX 38  0    rik   .
SFX 38  0    txoarentzat   .
SFX 38  0    otaz   .
SFX 38  0    txogatik   .
SFX 38  0    egietarat   .
SFX 38  0    rat   .
SFX 38  0    etara   .
SFX 38  0    otarantz   .
SFX 38  0    agoaren   .
SFX 38  0    rantz   .
SFX 38  0    egiari   .
SFX 38  0    tarantzegi   .
SFX 38  0    egietaraino   .
SFX 38  0    agoari   .
SFX 38  0    tatik   .
SFX 38  0    egiarentzat   .
SFX 38  0    okiko   .
SFX 38  0    egirentzat   .
SFX 38  0    tiko   .
SFX 38  0    agoarendako   .
SFX 38  0    egietako   .
SFX 38  0    agookin   .
SFX 38  0    tzarrarentzat   .
SFX 38  0    tzarrerantz   .
SFX 38  0    egientzat   .
SFX 38  0    txootaz   .
SFX 38  0    agorentzat   .
SFX 38  0    egietatik   .
SFX 38  0    zko   .
SFX 38  0    tik   .
SFX 38  0    riko   .
SFX 38  0    agorekin   .
SFX 38  0    tan   .
SFX 38  0    oi   .
SFX 38  0    ok   .
SFX 38  0    txoontzat   .
SFX 38  0    oz   .
SFX 38  0    rainoko   .
SFX 38  0    tara   .
SFX 38  0    txoago   .
SFX 38  0    regatik   .
SFX 38  0    txorantz   .
SFX 38  0    aganaino   .
SFX 38  0    etarantz   .
SFX 38  0    otarik   .
SFX 38  0    tarainoko   .
SFX 38  0    otarat   .
SFX 38  0    agoraino   .
SFX 38  0    egitako   .
SFX 38  0    tzarroi   .
SFX 38  0    tzarrok   .
SFX 38  0    tzarrari   .
SFX 38  0    tzarron   .
SFX 38  0    agoarentzat   .
SFX 38  0    tzarroz   .
SFX 38  0    egitzat   .
SFX 38  0    otara   .
SFX 38  0    agoontzat   .
SFX 38  0    txoarekin   .

SFX 40 Y 402
SFX 40  0    txookin   .
SFX 40  0    egitaraino   .
SFX 40  n    teren/703   n
SFX 40  n    teko/693   n
SFX 40  0    on/688   .
SFX 40  0    aren/703   .
SFX 40  n    tearen/703   n
SFX 40  n    tetaraino   n
SFX 40  0    arazten   .
SFX 40  0    txoaren   .
SFX 40  n    teen/698   n
SFX 40  0    egirantz   .
SFX 40  n    teotako   n
SFX 40  n    teon/705   n
SFX 40  0    egietarik   .
SFX 40  n    tetxoontzat   n
SFX 40  0    ezko   .
SFX 40  n    tetako   n
SFX 40  n    keran   n
SFX 40  n    tetzarreraino   n
SFX 40  0    etik   .
SFX 40  0    egietarat   .
SFX 40  0    etan   .
SFX 40  0    en/710   .
SFX 40  0    ago   .
SFX 40  n    tetxora   n
SFX 40  0    txooi   .
SFX 40  0    txook   .
SFX 40  0    egitatik   .
SFX 40  0    da   .
SFX 40  0    txoon   .
SFX 40  0    txoko   .
SFX 40  n    tetxori   n
SFX 40  n    te   n
SFX 40  0    eko/692   .
SFX 40  0    agoekin   .
SFX 40  n    teetarik   n
SFX 40  0    txooz   .
SFX 40  0    txoago   .
SFX 40  n    tetxogatik   n
SFX 40  n    tetxotik   n
SFX 40  n    teetarat   n
SFX 40  0    egitara   .
SFX 40  n    tetzar   n
SFX 40  0    egientzat   .
SFX 40  n    tetzat   n
SFX 40  n    terako   n
SFX 40  0    agooi   .
SFX 40  0    tzarrarentzat   .
SFX 40  0    agook   .
SFX 40  n    teotarantz   n
SFX 40  0    egioi   .
SFX 40  0    agoon   .
SFX 40  0    egiok   .
SFX 40  0    agoko   .
SFX 40  0    otan   .
SFX 40  0    egion   .
SFX 40  0    eranzko   .
SFX 40  0    egiko   .
SFX 40  n    tegatiko   n
SFX 40  0    otarik   .
SFX 40  0    agooz   .
SFX 40  n    terekin   n
SFX 40  0    era   .
SFX 40  0    otaz   .
SFX 40  n    tetzarrendako   n
SFX 40  0    egioz   .
SFX 40  0    otarat   .
SFX 40  0    agoaren   .
SFX 40  0    tzarrontzat   .
SFX 40  n    tetxoarendako   n
SFX 40  n    tetxotzat   n
SFX 40  n    teagatik   n
SFX 40  n    tera   n
SFX 40  0    egietarantz   .
SFX 40  n    teri   n
SFX 40  0    erantzegi   .
SFX 40  0    araztear   .
SFX 40  n    tetxorantz   n
SFX 40  n    tetxoarekin   n
SFX 40  n    teago   n
SFX 40  n    teaganaino   n
SFX 40  n    teraino   n
SFX 40  n    teetarantz   n
SFX 40  0    egietatik   .
SFX 40  0    ekiko   .
SFX 40  n    tetzarrekin   n
SFX 40  0    txogatik   .
SFX 40  0    agookin   .
SFX 40  0    txoontzat   .
SFX 40  n    teetatik   n
SFX 40  0    etiko   .
SFX 40  0    txootaz   .
SFX 40  0    otarantz   .
SFX 40  0    gatik   .
SFX 40  n    tetzarrari   n
SFX 40  0    egietako   .
SFX 40  n    tetxoari   n
SFX 40  n    tetzarrentzat   n
SFX 40  0    otatik   .
SFX 40  n    tetzarrokin   n
SFX 40  n    teekin   n
SFX 40  n    tetzarrei   n
SFX 40  n    tetzarrik   n
SFX 40  n    tetzarrek   n
SFX 40  n    tetzarrak   n
SFX 40  0    agorekin   .
SFX 40  n    tetzarren   n
SFX 40  n    tetzarra   n
SFX 40  0    tzarrarekin   .
SFX 40  n    tetzarrez   n
SFX 40  n    tetzarraz   n
SFX 40  n    tetzarraren   n
SFX 40  n    tetzarri   n
SFX 40  n    tetzarrerat   n
SFX 40  n    tetxoarentzat   n
SFX 40  0    arekin   .
SFX 40  n    tetxooi   n
SFX 40  n    tetxook   n
SFX 40  0    tzarreraino   .
SFX 40  0    ei   .
SFX 40  0    ik   .
SFX 40  n    tetxoon   n
SFX 40  0    ek   .
SFX 40  0    etara   .
SFX 40  0    ak   .
SFX 40  n    tetxoko   n
SFX 40  n    tetxooz   n
SFX 40  n    teokin   n
SFX 40  0    txorantz   .
SFX 40  0    ez   .
SFX 40  0    az   .
SFX 40  0    aganaino   .
SFX 40  n    tetzarrean   n
SFX 40  0    agandik   .
SFX 40  n    tetxoekin   n
SFX 40  0    etarantz   .
SFX 40  0    egitako   .
SFX 40  0    txo   .
SFX 40  n    teekiko   n
SFX 40  0    agoontzat   .
SFX 40  0    agoraino   .
SFX 40  0    tzarroi   .
SFX 40  0    egi   .
SFX 40  0    tzarrok   .
SFX 40  n    tetarik   n
SFX 40  0    tzarron   .
SFX 40  0    txoarekin   .
SFX 40  0    agan   .
SFX 40  n    tetxoendako   n
SFX 40  n    tetarat   n
SFX 40  0    tzarroz   .
SFX 40  0    txoegi   .
SFX 40  n    tetxookin   n
SFX 40  0    okiko   .
SFX 40  0    tzarrari   .
SFX 40  0    egitzat   .
SFX 40  n    tetxoa   n
SFX 40  0    egitarantz   .
SFX 40  0    tzarrekin   .
SFX 40  n    tetxok   n
SFX 40  n    tetxoaren   n
SFX 40  n    teke   n
SFX 40  0    txoarendako   .
SFX 40  n    teoi   n
SFX 40  n    tetarantz   n
SFX 40  n    teok   n
SFX 40  n    tetxoz   n
SFX 40  0    txorendako   .
SFX 40  0    eraino   .
SFX 40  n    teoz   n
SFX 40  n    tetxorendako   n
SFX 40  n    tetzarretik   n
SFX 40  0    txorik   .
SFX 40  n    tetzarrerantz   n
SFX 40  0    txoren   .
SFX 40  0    dako   .
SFX 40  0    tzarrokin   .
SFX 40  0    txorat   .
SFX 40  0    egia   .
SFX 40  0    agootaz   .
SFX 40  0    egik   .
SFX 40  n    tetxo   n
SFX 40  0    tzarrean   .
SFX 40  0    tzarraren   .
SFX 40  0    tzarrerat   .
SFX 40  0    tzarrendako   .
SFX 40  0    egiz   .
SFX 40  0    otara   .
SFX 40  n    tegatik   n
SFX 40  0    agoarekin   .
SFX 40  n    tetzargatik   n
SFX 40  n    teetan   n
SFX 40  0    egiarendako   .
SFX 40  0    egirekin   .
SFX 40  n    tetzarrotaz   n
SFX 40  0    arekiko   .
SFX 40  0    erako   .
SFX 40  0    erago   .
SFX 40  n    tetatik   n
SFX 40  n    tetxoentzat   n
SFX 40  0    egiaren   .
SFX 40  0    txoei   .
SFX 40  0    egirendako   .
SFX 40  0    txoek   .
SFX 40  0    txoak   .
SFX 40  0    a   .
SFX 40  0    txoen   .
SFX 40  0    txoan   .
SFX 40  n    teotarik   n
SFX 40  0    i   .
SFX 40  n    teotan   n
SFX 40  n    terik   n
SFX 40  n    tetzarrera   n
SFX 40  0    txoez   .
SFX 40  0    txoaz   .
SFX 40  n    teotarat   n
SFX 40  n    teetara   n
SFX 40  0    txoendako   .
SFX 40  n    teotaz   n
SFX 40  0    txoarentzat   .
SFX 40  n    terat   n
SFX 40  0    etako   .
SFX 40  0    egirik   .
SFX 40  0    egiontzat   .
SFX 40  0    egiren   .
SFX 40  0    egiekin   .
SFX 40  0    txorentzat   .
SFX 40  0    egirat   .
SFX 40  0    agorik   .
SFX 40  0    agoei   .
SFX 40  0    agoek   .
SFX 40  0    agoak   .
SFX 40  0    agoren   .
SFX 40  0    egiei   .
SFX 40  0    agoen   .
SFX 40  0    agoan   .
SFX 40  0    egiek   .
SFX 40  0    egiak   .
SFX 40  0    egien   .
SFX 40  n    teaganantz   n
SFX 40  0    egian   .
SFX 40  0    agorat   .
SFX 40  n    tetxorentzat   n
SFX 40  0    egiraino   .
SFX 40  0    agorendako   .
SFX 40  0    erainoko   .
SFX 40  0    agoez   .
SFX 40  0    agoaz   .
SFX 40  n    tetzartzat   n
SFX 40  0    etarik   .
SFX 40  n    terantz   n
SFX 40  0    egiez   .
SFX 40  0    egiaz   .
SFX 40  0    txotik   .
SFX 40  0    tzar   .
SFX 40  0    tzat   .
SFX 40  0    etarat   .
SFX 40  0    egiokin   .
SFX 40  n    tetxootaz   n
SFX 40  0    tzarretik   .
SFX 40  0    tzarrentzat   .
SFX 40  n    teokiko   n
SFX 40  0    tzarrago   .
SFX 40  0    arazteke   .
SFX 40  0    egiarentzat   .
SFX 40  0    agogatik   .
SFX 40  n    tetxorekin   n
SFX 40  n    teotaraino   n
SFX 40  n    tearren   n
SFX 40  n    tetzarrarendako   n
SFX 40  n    terainoko   n
SFX 40  0    agana   .
SFX 40  n    tetiko   n
SFX 40  n    teregatik   n
SFX 40  0    iko   .
SFX 40  0    agatik   .
SFX 40  0    agoendako   .
SFX 40  0    egirentzat   .
SFX 40  0    tzarrotaz   .
SFX 40  0    tzarrera   .
SFX 40  n    teotatik   n
SFX 40  n    tezko   n
SFX 40  0    egiarekin   .
SFX 40  0    tzarrerantz   .
SFX 40  0    txoentzat   .
SFX 40  n    tetik   n
SFX 40  n    tetan   n
SFX 40  0    egatik   .
SFX 40  0    egitik   .
SFX 40  0    egitan   .
SFX 40  0    egietaraino   .
SFX 40  0    txotzat   .
SFX 40  0    aganantz   .
SFX 40  0    gatiko   .
SFX 40  0    agotik   .
SFX 40  n    teotara   n
SFX 40  0    tzartzat   .
SFX 40  n    tetxoraino   n
SFX 40  n    tearekin   n
SFX 40  0    agorentzat   .
SFX 40  0    otako   .
SFX 40  n    tetara   n
SFX 40  n    tetzarroi   n
SFX 40  0    arazte   .
SFX 40  0    arazi   .
SFX 40  n    tetzarrok   n
SFX 40  0    etatik   .
SFX 40  n    tetzarron   n
SFX 40  n    teetaraino   n
SFX 40  0    agorantz   .
SFX 40  0    araz   .
SFX 40  n    tetzarroz   n
SFX 40  0    ari   .
SFX 40  0    txora   .
SFX 40  n    tea   n
SFX 40  0    txori   .
SFX 40  n    tek   n
SFX 40  0    tzargatik   .
SFX 40  0    ekin   .
SFX 40  n    ten   n
SFX 40  0    oi   .
SFX 40  0    txoari   .
SFX 40  n    tetxoei   n
SFX 40  0    ok   .
SFX 40  n    tetxoek   n
SFX 40  0    agoarendako   .
SFX 40  n    tetxoak   n
SFX 40  n    ki   n
SFX 40  n    tetxoen   n
SFX 40  n    tetxoan   n
SFX 40  0    go   .
SFX 40  n    tez   n
SFX 40  0    egietan   .
SFX 40  0    txorekin   .
SFX 40  0    otaraino   .
SFX 40  0    oz   .
SFX 40  n    tetxoez   n
SFX 40  n    tetxoaz   n
SFX 40  n    terekiko   n
SFX 40  0    agora   .
SFX 40  n    tetzarreko   n
SFX 40  0    tzarra   .
SFX 40  0    egira   .
SFX 40  n    teetako   n
SFX 40  0    agori   .
SFX 40  0    tzarri   .
SFX 40  0    egiri   .
SFX 40  n    teagandik   n
SFX 40  0    erantz   .
SFX 40  0    erantzago   .
SFX 40  0    agoa   .
SFX 40  0    okin   .
SFX 40  0    agoentzat   .
SFX 40  n    tetzarrontzat   n
SFX 40  0    tzarrei   .
SFX 40  0    agok   .
SFX 40  0    tzarrik   .
SFX 40  0    tzarrek   .
SFX 40  0    tzarrak   .
SFX 40  0    tzarren   .
SFX 40  0    ean   .
SFX 40  0    agoz   .
SFX 40  0    tzarrez   .
SFX 40  0    egiotaz   .
SFX 40  0    tzarraz   .
SFX 40  0    erat   .
SFX 40  0    egitarik   .
SFX 40  0    egitarat   .
SFX 40  0    txoraino   .
SFX 40  n    tetxorik   n
SFX 40  n    tetzarrarekin   n
SFX 40  n    tetxoren   n
SFX 40  0    egigatik   .
SFX 40  n    tetxorat   n
SFX 40  n    teei   n
SFX 40  n    teari   n
SFX 40  n    teek   n
SFX 40  n    teak   n
SFX 40  0    etaraino   .
SFX 40  n    tean   n
SFX 40  n    tearekiko   n
SFX 40  0    egiendako   .
SFX 40  n    tear   n
SFX 40  0    tzarrarendako   .
SFX 40  0    txoa   .
SFX 40  0    egiari   .
SFX 40  0    txoekin   .
SFX 40  n    teez   n
SFX 40  n    teaz   n
SFX 40  n    tetzarrarentzat   n
SFX 40  0    txok   .
SFX 40  n    teagana   n
SFX 40  n    teagan   n
SFX 40  0    agoari   .
SFX 40  0    txoz   .
SFX 40  0    agoarentzat   .
SFX 40  0    tzarregi   .
SFX 40  0    tzarreko   .
SFX 40  n    tenago   n
SFX 40  0    egietara   .
SFX 40  0    agotzat   .

SFX 43 Y 361
SFX 43  0    tutaraino   .
SFX 43  0    tuen/710   .
SFX 43  0    tutxoraino   .
SFX 43  0    tuagana   .
SFX 43  0    tzeren/703   .
SFX 43  0    tzeen/698   .
SFX 43  0    turen/703   .
SFX 43  0    tuegigatik   .
SFX 43  0    tzetxoraino   .
SFX 43  0    tzeko/693   .
SFX 43  0    tuegiari   .
SFX 43  0    tzeon/688   .
SFX 43  0    tuetaraino   .
SFX 43  0    tutako   .
SFX 43  0    tuon/705   .
SFX 43  0    tuegiendako   .
SFX 43  0    tzearekiko   .
SFX 43  0    tzeetaraino   .
SFX 43  0    tuari   .
SFX 43  0    tzetxorekin   .
SFX 43  0    tuegiokin   .
SFX 43  0    tuegirentzat   .
SFX 43  0    tuegitatik   .
SFX 43  0    tze   .
SFX 43  0    tutzarrontzat   .
SFX 43  0    tzetzarrekin   .
SFX 43  0    tzearen/703   .
SFX 43  0    tzeotara   .
SFX 43  0    tzeetan   .
SFX 43  0    tutzar   .
SFX 43  0    tutzarregi   .
SFX 43  0    tuaren/703   .
SFX 43  0    tutzat   .
SFX 43  0    tuegietarantz   .
SFX 43  0    tutzarreko   .
SFX 43  0    tu   .
SFX 43  0    tuegietara   .
SFX 43  0    tuotako   .
SFX 43  0    tzeago   .
SFX 43  0    tzetaraino   .
SFX 43  0    tutxora   .
SFX 43  0    tzetzarrarekin   .
SFX 43  0    tutxori   .
SFX 43  0    tzetxoei   .
SFX 43  0    tuegirantz   .
SFX 43  0    tuegietan   .
SFX 43  0    tzetxoek   .
SFX 43  0    tzetxoak   .
SFX 43  0    tzetxoarekin   .
SFX 43  0    tzeotan   .
SFX 43  0    tzetxoen   .
SFX 43  0    tzetxoan   .
SFX 43  0    tzetzarraren   .
SFX 43  0    tuegietarik   .
SFX 43  0    tzeotaz   .
SFX 43  0    tzetzarrerat   .
SFX 43  0    tzetxoez   .
SFX 43  0    tzetxoaz   .
SFX 43  0    tzetzarreraino   .
SFX 43  0    tzea   .
SFX 43  0    tuegietarat   .
SFX 43  0    tzeei   .
SFX 43  0    tzeek   .
SFX 43  0    tzeak   .
SFX 43  0    tzeetako   .
SFX 43  0    tzek   .
SFX 43  0    tzean   .
SFX 43  0    turaino   .
SFX 43  0    tzen   .
SFX 43  0    tzear   .
SFX 43  0    tutxoago   .
SFX 43  0    tutxotzat   .
SFX 43  0    tuegira   .
SFX 43  0    tzeez   .
SFX 43  0    tzeaz   .
SFX 43  0    tzez   .
SFX 43  0    tuegiri   .
SFX 43  0    turekin   .
SFX 43  0    tuegientzat   .
SFX 43  0    tuotarik   .
SFX 43  0    tzetzarreko   .
SFX 43  0    tutzarrarekin   .
SFX 43  0    tuotarat   .
SFX 43  0    tzeotarik   .
SFX 43  0    tzetzarrokin   .
SFX 43  0    tzetxoendako   .
SFX 43  0    tutzarreraino   .
SFX 43  0    tzeotarat   .
SFX 43  0    tuotarantz   .
SFX 43  0    tuei   .
SFX 43  0    tuek   .
SFX 43  0    tuak   .
SFX 43  0    tuan   .
SFX 43  0    tzetxoarendako   .
SFX 43  0    tzetiko   .
SFX 43  0    tuez   .
SFX 43  0    tzeagana   .
SFX 43  0    tuaz   .
SFX 43  0    tzetzarrarendako   .
SFX 43  0    tzetxotzat   .
SFX 43  0    tuekin   .
SFX 43  0    tutzarrei   .
SFX 43  0    tutzarrik   .
SFX 43  0    tutzarrek   .
SFX 43  0    tutzarrak   .
SFX 43  0    tutzarren   .
SFX 43  0    tzetzarretik   .
SFX 43  0    tutzarrez   .
SFX 43  0    tuegiotaz   .
SFX 43  0    tutzarraz   .
SFX 43  0    tuegietatik   .
SFX 43  0    tuago   .
SFX 43  0    tuokin   .
SFX 43  0    tutxogatik   .
SFX 43  0    tzetzarrendako   .
SFX 43  0    tuegitaraino   .
SFX 43  0    tutxoontzat   .
SFX 43  0    tzetxogatik   .
SFX 43  0    tzetara   .
SFX 43  0    tutxoarendako   .
SFX 43  0    tzeotako   .
SFX 43  0    tutxoekin   .
SFX 43  0    tuegietako   .
SFX 43  0    tzeotarantz   .
SFX 43  0    tuotatik   .
SFX 43  0    tzetxora   .
SFX 43  0    tzetxori   .
SFX 43  0    tutxooi   .
SFX 43  0    tutxook   .
SFX 43  0    tutxoon   .
SFX 43  0    tzeotatik   .
SFX 43  0    tzetxoentzat   .
SFX 43  0    tzetzarrei   .
SFX 43  0    tutxoko   .
SFX 43  0    tzetzarrik   .
SFX 43  0    tzetzarrek   .
SFX 43  0    tzetzarrak   .
SFX 43  0    tzetzarren   .
SFX 43  0    tzera   .
SFX 43  0    tutxooz   .
SFX 43  0    tzeri   .
SFX 43  0    tutxoa   .
SFX 43  0    tzetxo   .
SFX 43  0    tzetzarrez   .
SFX 43  0    tutxookin   .
SFX 43  0    tzetzarraz   .
SFX 43  0    tutxok   .
SFX 43  0    tutzarrendako   .
SFX 43  0    tzeagan   .
SFX 43  0    tzetxoarentzat   .
SFX 43  0    tzetxoaren   .
SFX 43  0    tzearekin   .
SFX 43  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 43  0    tutxoaren   .
SFX 43  0    tutxoz   .
SFX 43  0    tuegioi   .
SFX 43  0    tzerekin   .
SFX 43  0    tuegiok   .
SFX 43  0    tuegion   .
SFX 43  0    tutarantz   .
SFX 43  0    tuekiko   .
SFX 43  0    tuegiarendako   .
SFX 43  0    tuegiko   .
SFX 43  0    tutxorantz   .
SFX 43  0    tuaganaino   .
SFX 43  0    tuegioz   .
SFX 43  0    tutarik   .
SFX 43  0    tzetxorantz   .
SFX 43  0    tuetarantz   .
SFX 43  0    tzetxoekin   .
SFX 43  0    tutarat   .
SFX 43  0    tzetzargatik   .
SFX 43  0    tzeetarantz   .
SFX 43  0    turekiko   .
SFX 43  0    tugatik   .
SFX 43  0    tzetzarrotaz   .
SFX 43  0    tutxoarekin   .
SFX 43  0    tutxoegi   .
SFX 43  0    tutzarraren   .
SFX 43  0    tzetzarrentzat   .
SFX 43  0    tura   .
SFX 43  0    tzerik   .
SFX 43  0    tzerekiko   .
SFX 43  0    turi   .
SFX 43  0    tuegitara   .
SFX 43  0    tutxoarentzat   .
SFX 43  0    tzerat   .
SFX 43  0    tutzarrari   .
SFX 43  0    tzetxookin   .
SFX 43  0    tuarekin   .
SFX 43  0    tuetan   .
SFX 43  0    tzeraino   .
SFX 43  0    tutzarrekin   .
SFX 43  0    tzetarantz   .
SFX 43  0    tuetara   .
SFX 43  0    tzezko   .
SFX 43  0    tutxorik   .
SFX 43  0    tzerako   .
SFX 43  0    tzenago   .
SFX 43  0    tutxoren   .
SFX 43  0    tzeaganaino   .
SFX 43  0    tutxorat   .
SFX 43  0    tuotan   .
SFX 43  0    tzetzarrerantz   .
SFX 43  0    tutzarrentzat   .
SFX 43  0    tzetxorik   .
SFX 43  0    tutzarrokin   .
SFX 43  0    tzetxoren   .
SFX 43  0    tuotaz   .
SFX 43  0    turantz   .
SFX 43  0    tzetxorat   .
SFX 43  0    tuegiarentzat   .
SFX 43  0    tutzarrean   .
SFX 43  0    tutzarrerat   .
SFX 43  0    tutxo   .
SFX 43  0    tzetako   .
SFX 43  0    tutatik   .
SFX 43  0    tuokiko   .
SFX 43  0    tzetzarrari   .
SFX 43  0    tuegi   .
SFX 43  0    tuegirekin   .
SFX 43  0    tzetxooi   .
SFX 43  0    tzetxook   .
SFX 43  0    tzetxoon   .
SFX 43  0    tzetxoko   .
SFX 43  0    turiko   .
SFX 43  0    tzetxooz   .
SFX 43  0    tzeke   .
SFX 43  0    tutzarrerantz   .
SFX 43  0    tzeoi   .
SFX 43  0    tzetik   .
SFX 43  0    tzeok   .
SFX 43  0    tutxootaz   .
SFX 43  0    tzetzar   .
SFX 43  0    tzetzat   .
SFX 43  0    tzetan   .
SFX 43  0    tzetxorendako   .
SFX 43  0    tzeoz   .
SFX 43  0    tuegietaraino   .
SFX 43  0    tuegirik   .
SFX 43  0    tuegiren   .
SFX 43  0    tzeekiko   .
SFX 43  0    tutxoendako   .
SFX 43  0    tuegirat   .
SFX 43  0    tuegiontzat   .
SFX 43  0    tzerainoko   .
SFX 43  0    tzetarik   .
SFX 43  0    turik   .
SFX 43  0    turat   .
SFX 43  0    tzetarat   .
SFX 43  0    tuetarik   .
SFX 43  0    turegatik   .
SFX 43  0    tzetzarrean   .
SFX 43  0    tuegiraino   .
SFX 43  0    tutxotik   .
SFX 43  0    tuetarat   .
SFX 43  0    tzeetarik   .
SFX 43  0    tzetxotik   .
SFX 43  0    tzeetarat   .
SFX 43  0    tutzarrarendako   .
SFX 43  0    tuoi   .
SFX 43  0    tuok   .
SFX 43  0    tuagandik   .
SFX 43  0    tutzarretik   .
SFX 43  0    tuegitarantz   .
SFX 43  0    tuko   .
SFX 43  0    tzetxootaz   .
SFX 43  0    tuegitako   .
SFX 43  0    tuoz   .
SFX 43  0    tutzarrago   .
SFX 43  0    tutara   .
SFX 43  0    tutxorendako   .
SFX 43  0    tutzarroi   .
SFX 43  0    tutzarrok   .
SFX 43  0    tutzarron   .
SFX 43  0    tutzarroz   .
SFX 43  0    tuagatik   .
SFX 43  0    tuetako   .
SFX 43  0    tukeran   .
SFX 43  0    tua   .
SFX 43  0    tzeregatik   .
SFX 43  0    tutzargatik   .
SFX 43  0    tuegitzat   .
SFX 43  0    tuk   .
SFX 43  0    tzeagatik   .
SFX 43  0    tzetxorentzat   .
SFX 43  0    tutzarrotaz   .
SFX 43  0    tzegatik   .
SFX 43  0    tutzarrera   .
SFX 43  0    tuotaraino   .
SFX 43  0    tuotara   .
SFX 43  0    tuz   .
SFX 43  0    tuegiarekin   .
SFX 43  0    tuegitik   .
SFX 43  0    tutxoentzat   .
SFX 43  0    tzeekin   .
SFX 43  0    tzeari   .
SFX 43  0    tuegitan   .
SFX 43  0    tuzko   .
SFX 43  0    tzeagandik   .
SFX 43  0    tugatiko   .
SFX 43  0    tutik   .
SFX 43  0    tzetatik   .
SFX 43  0    tutan   .
SFX 43  0    tuaganantz   .
SFX 43  0    tutzartzat   .
SFX 43  0    tuetatik   .
SFX 43  0    tzegatiko   .
SFX 43  0    tzetzartzat   .
SFX 43  0    tutxoei   .
SFX 43  0    tzetzarroi   .
SFX 43  0    tutxoek   .
SFX 43  0    tzetzarrok   .
SFX 43  0    tutxoak   .
SFX 43  0    tutxoen   .
SFX 43  0    tzetzarron   .
SFX 43  0    tutxoan   .
SFX 43  0    tzeetatik   .
SFX 43  0    tuegitarik   .
SFX 43  0    tzeetara   .
SFX 43  0    tuegiekin   .
SFX 43  0    tzeokin   .
SFX 43  0    tuegirendako   .
SFX 43  0    tutzarrarentzat   .
SFX 43  0    tutxoez   .
SFX 43  0    tzetzarroz   .
SFX 43  0    tutxoaz   .
SFX 43  0    tuegitarat   .
SFX 43  0    tutxoari   .
SFX 43  0    tzetxoari   .
SFX 43  0    tuegiei   .
SFX 43  0    tutzarra   .
SFX 43  0    tuegiek   .
SFX 43  0    tutxorekin   .
SFX 43  0    tzerantz   .
SFX 43  0    tuegiak   .
SFX 43  0    tutxorentzat   .
SFX 43  0    tuegia   .
SFX 43  0    tuegien   .
SFX 43  0    tuegian   .
SFX 43  0    tutzarri   .
SFX 43  0    tuarekiko   .
SFX 43  0    tzetzarrera   .
SFX 43  0    tzeotaraino   .
SFX 43  0    tuegik   .
SFX 43  0    tuegiez   .
SFX 43  0    tuegiaz   .
SFX 43  0    tuagan   .
SFX 43  0    tzetzarra   .
SFX 43  0    tuegiz   .
SFX 43  0    tzetzarri   .
SFX 43  0    tuegiaren   .
SFX 43  0    tzeokiko   .
SFX 43  0    tzetxoa   .
SFX 43  0    tzeaganantz   .
SFX 43  0    tzetzarrontzat   .
SFX 43  0    tzetxok   .
SFX 43  0    tzetxoontzat   .
SFX 43  0    tuta   .
SFX 43  0    tzetxoz   .
SFX 43  0    tzearren   .

SFX 44 Y 361
SFX 44  0    tutaraino   .
SFX 44  0    tuen/710   .
SFX 44  0    tutxoraino   .
SFX 44  0    tuagana   .
SFX 44  0    tzeren/703   .
SFX 44  0    tzeen/698   .
SFX 44  0    turen/703   .
SFX 44  0    tuegigatik   .
SFX 44  0    tzetxoraino   .
SFX 44  0    tzeko/693   .
SFX 44  0    tuegiari   .
SFX 44  0    tzeon/688   .
SFX 44  0    tuetaraino   .
SFX 44  0    tutako   .
SFX 44  0    tuon/705   .
SFX 44  0    tuegiendako   .
SFX 44  0    tzearekiko   .
SFX 44  0    tzeetaraino   .
SFX 44  0    tuari   .
SFX 44  0    tzetxorekin   .
SFX 44  0    tuegiokin   .
SFX 44  0    tuegirentzat   .
SFX 44  0    tuegitatik   .
SFX 44  0    tze   .
SFX 44  0    tutzarrontzat   .
SFX 44  0    tzetzarrekin   .
SFX 44  0    tzearen/703   .
SFX 44  0    tzeotara   .
SFX 44  0    tzeetan   .
SFX 44  0    tutzar   .
SFX 44  0    tutzarregi   .
SFX 44  0    tuaren/703   .
SFX 44  0    tutzat   .
SFX 44  0    tuegietarantz   .
SFX 44  0    tutzarreko   .
SFX 44  0    tu   .
SFX 44  0    tuegietara   .
SFX 44  0    tuotako   .
SFX 44  0    tzeago   .
SFX 44  0    tzetaraino   .
SFX 44  0    tutxora   .
SFX 44  0    tzetzarrarekin   .
SFX 44  0    tutxori   .
SFX 44  0    tzetxoei   .
SFX 44  0    tuegirantz   .
SFX 44  0    tuegietan   .
SFX 44  0    tzetxoek   .
SFX 44  0    tzetxoak   .
SFX 44  0    tzetxoarekin   .
SFX 44  0    tzeotan   .
SFX 44  0    tzetxoen   .
SFX 44  0    tzetxoan   .
SFX 44  0    tzetzarraren   .
SFX 44  0    tuegietarik   .
SFX 44  0    tzeotaz   .
SFX 44  0    tzetzarrerat   .
SFX 44  0    tzetxoez   .
SFX 44  0    tzetxoaz   .
SFX 44  0    tzetzarreraino   .
SFX 44  0    tzea   .
SFX 44  0    tuegietarat   .
SFX 44  0    tzeei   .
SFX 44  0    tzeek   .
SFX 44  0    tzeak   .
SFX 44  0    tzeetako   .
SFX 44  0    tzek   .
SFX 44  0    tzean   .
SFX 44  0    turaino   .
SFX 44  0    tzen   .
SFX 44  0    tzear   .
SFX 44  0    tutxoago   .
SFX 44  0    tutxotzat   .
SFX 44  0    tuegira   .
SFX 44  0    tzeez   .
SFX 44  0    tzeaz   .
SFX 44  0    tzez   .
SFX 44  0    tuegiri   .
SFX 44  0    turekin   .
SFX 44  0    tuegientzat   .
SFX 44  0    tuotarik   .
SFX 44  0    tzetzarreko   .
SFX 44  0    tutzarrarekin   .
SFX 44  0    tuotarat   .
SFX 44  0    tzeotarik   .
SFX 44  0    tzetzarrokin   .
SFX 44  0    tzetxoendako   .
SFX 44  0    tutzarreraino   .
SFX 44  0    tzeotarat   .
SFX 44  0    tuotarantz   .
SFX 44  0    tuei   .
SFX 44  0    tuek   .
SFX 44  0    tuak   .
SFX 44  0    tuan   .
SFX 44  0    tzetxoarendako   .
SFX 44  0    tzetiko   .
SFX 44  0    tuez   .
SFX 44  0    tzeagana   .
SFX 44  0    tuaz   .
SFX 44  0    tzetzarrarendako   .
SFX 44  0    tzetxotzat   .
SFX 44  0    tuekin   .
SFX 44  0    tutzarrei   .
SFX 44  0    tutzarrik   .
SFX 44  0    tutzarrek   .
SFX 44  0    tutzarrak   .
SFX 44  0    tutzarren   .
SFX 44  0    tzetzarretik   .
SFX 44  0    tutzarrez   .
SFX 44  0    tuegiotaz   .
SFX 44  0    tutzarraz   .
SFX 44  0    tuegietatik   .
SFX 44  0    tuago   .
SFX 44  0    tuokin   .
SFX 44  0    tutxogatik   .
SFX 44  0    tzetzarrendako   .
SFX 44  0    tuegitaraino   .
SFX 44  0    tutxoontzat   .
SFX 44  0    tzetxogatik   .
SFX 44  0    tzetara   .
SFX 44  0    tutxoarendako   .
SFX 44  0    tzeotako   .
SFX 44  0    tutxoekin   .
SFX 44  0    tuegietako   .
SFX 44  0    tzeotarantz   .
SFX 44  0    tuotatik   .
SFX 44  0    tzetxora   .
SFX 44  0    tzetxori   .
SFX 44  0    tutxooi   .
SFX 44  0    tutxook   .
SFX 44  0    tutxoon   .
SFX 44  0    tzeotatik   .
SFX 44  0    tzetxoentzat   .
SFX 44  0    tzetzarrei   .
SFX 44  0    tutxoko   .
SFX 44  0    tzetzarrik   .
SFX 44  0    tzetzarrek   .
SFX 44  0    tzetzarrak   .
SFX 44  0    tzetzarren   .
SFX 44  0    tzera   .
SFX 44  0    tutxooz   .
SFX 44  0    tzeri   .
SFX 44  0    tutxoa   .
SFX 44  0    tzetxo   .
SFX 44  0    tzetzarrez   .
SFX 44  0    tutxookin   .
SFX 44  0    tzetzarraz   .
SFX 44  0    tutxok   .
SFX 44  0    tutzarrendako   .
SFX 44  0    tzeagan   .
SFX 44  0    tzetxoarentzat   .
SFX 44  0    tzetxoaren   .
SFX 44  0    tzearekin   .
SFX 44  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 44  0    tutxoaren   .
SFX 44  0    tutxoz   .
SFX 44  0    tuegioi   .
SFX 44  0    tzerekin   .
SFX 44  0    tuegiok   .
SFX 44  0    tuegion   .
SFX 44  0    tutarantz   .
SFX 44  0    tuekiko   .
SFX 44  0    tuegiarendako   .
SFX 44  0    tuegiko   .
SFX 44  0    tutxorantz   .
SFX 44  0    tuaganaino   .
SFX 44  0    tuegioz   .
SFX 44  0    tutarik   .
SFX 44  0    tzetxorantz   .
SFX 44  0    tuetarantz   .
SFX 44  0    tzetxoekin   .
SFX 44  0    tutarat   .
SFX 44  0    tzetzargatik   .
SFX 44  0    tzeetarantz   .
SFX 44  0    turekiko   .
SFX 44  0    tugatik   .
SFX 44  0    tzetzarrotaz   .
SFX 44  0    tutxoarekin   .
SFX 44  0    tutxoegi   .
SFX 44  0    tutzarraren   .
SFX 44  0    tzetzarrentzat   .
SFX 44  0    tura   .
SFX 44  0    tzerik   .
SFX 44  0    tzerekiko   .
SFX 44  0    turi   .
SFX 44  0    tuegitara   .
SFX 44  0    tutxoarentzat   .
SFX 44  0    tzerat   .
SFX 44  0    tutzarrari   .
SFX 44  0    tzetxookin   .
SFX 44  0    tuarekin   .
SFX 44  0    tuetan   .
SFX 44  0    tzeraino   .
SFX 44  0    tutzarrekin   .
SFX 44  0    tzetarantz   .
SFX 44  0    tuetara   .
SFX 44  0    tzezko   .
SFX 44  0    tutxorik   .
SFX 44  0    tzerako   .
SFX 44  0    tzenago   .
SFX 44  0    tutxoren   .
SFX 44  0    tzeaganaino   .
SFX 44  0    tutxorat   .
SFX 44  0    tuotan   .
SFX 44  0    tzetzarrerantz   .
SFX 44  0    tutzarrentzat   .
SFX 44  0    tzetxorik   .
SFX 44  0    tutzarrokin   .
SFX 44  0    tzetxoren   .
SFX 44  0    tuotaz   .
SFX 44  0    turantz   .
SFX 44  0    tzetxorat   .
SFX 44  0    tuegiarentzat   .
SFX 44  0    tutzarrean   .
SFX 44  0    tutzarrerat   .
SFX 44  0    tutxo   .
SFX 44  0    tzetako   .
SFX 44  0    tutatik   .
SFX 44  0    tuokiko   .
SFX 44  0    tzetzarrari   .
SFX 44  0    tuegi   .
SFX 44  0    tuegirekin   .
SFX 44  0    tzetxooi   .
SFX 44  0    tzetxook   .
SFX 44  0    tzetxoon   .
SFX 44  0    tzetxoko   .
SFX 44  0    turiko   .
SFX 44  0    tzetxooz   .
SFX 44  0    tzeke   .
SFX 44  0    tutzarrerantz   .
SFX 44  0    tzeoi   .
SFX 44  0    tzetik   .
SFX 44  0    tzeok   .
SFX 44  0    tutxootaz   .
SFX 44  0    tzetzar   .
SFX 44  0    tzetzat   .
SFX 44  0    tzetan   .
SFX 44  0    tzetxorendako   .
SFX 44  0    tzeoz   .
SFX 44  0    tuegietaraino   .
SFX 44  0    tuegirik   .
SFX 44  0    tuegiren   .
SFX 44  0    tzeekiko   .
SFX 44  0    tutxoendako   .
SFX 44  0    tuegirat   .
SFX 44  0    tuegiontzat   .
SFX 44  0    tzerainoko   .
SFX 44  0    tzetarik   .
SFX 44  0    turik   .
SFX 44  0    turat   .
SFX 44  0    tzetarat   .
SFX 44  0    tuetarik   .
SFX 44  0    turegatik   .
SFX 44  0    tzetzarrean   .
SFX 44  0    tuegiraino   .
SFX 44  0    tutxotik   .
SFX 44  0    tuetarat   .
SFX 44  0    tzeetarik   .
SFX 44  0    tzetxotik   .
SFX 44  0    tzeetarat   .
SFX 44  0    tutzarrarendako   .
SFX 44  0    tuoi   .
SFX 44  0    tuok   .
SFX 44  0    tuagandik   .
SFX 44  0    tutzarretik   .
SFX 44  0    tuegitarantz   .
SFX 44  0    tuko   .
SFX 44  0    tzetxootaz   .
SFX 44  0    tuegitako   .
SFX 44  0    tuoz   .
SFX 44  0    tutzarrago   .
SFX 44  0    tutara   .
SFX 44  0    tutxorendako   .
SFX 44  0    tutzarroi   .
SFX 44  0    tutzarrok   .
SFX 44  0    tutzarron   .
SFX 44  0    tutzarroz   .
SFX 44  0    tuagatik   .
SFX 44  0    tuetako   .
SFX 44  0    tukeran   .
SFX 44  0    tua   .
SFX 44  0    tzeregatik   .
SFX 44  0    tutzargatik   .
SFX 44  0    tuegitzat   .
SFX 44  0    tuk   .
SFX 44  0    tzeagatik   .
SFX 44  0    tzetxorentzat   .
SFX 44  0    tutzarrotaz   .
SFX 44  0    tzegatik   .
SFX 44  0    tutzarrera   .
SFX 44  0    tuotaraino   .
SFX 44  0    tuotara   .
SFX 44  0    tuz   .
SFX 44  0    tuegiarekin   .
SFX 44  0    tuegitik   .
SFX 44  0    tutxoentzat   .
SFX 44  0    tzeekin   .
SFX 44  0    tzeari   .
SFX 44  0    tuegitan   .
SFX 44  0    tuzko   .
SFX 44  0    tzeagandik   .
SFX 44  0    tugatiko   .
SFX 44  0    tutik   .
SFX 44  0    tzetatik   .
SFX 44  0    tutan   .
SFX 44  0    tuaganantz   .
SFX 44  0    tutzartzat   .
SFX 44  0    tuetatik   .
SFX 44  0    tzegatiko   .
SFX 44  0    tzetzartzat   .
SFX 44  0    tutxoei   .
SFX 44  0    tzetzarroi   .
SFX 44  0    tutxoek   .
SFX 44  0    tzetzarrok   .
SFX 44  0    tutxoak   .
SFX 44  0    tutxoen   .
SFX 44  0    tzetzarron   .
SFX 44  0    tutxoan   .
SFX 44  0    tzeetatik   .
SFX 44  0    tuegitarik   .
SFX 44  0    tzeetara   .
SFX 44  0    tuegiekin   .
SFX 44  0    tzeokin   .
SFX 44  0    tuegirendako   .
SFX 44  0    tutzarrarentzat   .
SFX 44  0    tutxoez   .
SFX 44  0    tzetzarroz   .
SFX 44  0    tutxoaz   .
SFX 44  0    tuegitarat   .
SFX 44  0    tutxoari   .
SFX 44  0    tzetxoari   .
SFX 44  0    tuegiei   .
SFX 44  0    tutzarra   .
SFX 44  0    tuegiek   .
SFX 44  0    tutxorekin   .
SFX 44  0    tzerantz   .
SFX 44  0    tuegiak   .
SFX 44  0    tutxorentzat   .
SFX 44  0    tuegia   .
SFX 44  0    tuegien   .
SFX 44  0    tuegian   .
SFX 44  0    tutzarri   .
SFX 44  0    tuarekiko   .
SFX 44  0    tzetzarrera   .
SFX 44  0    tzeotaraino   .
SFX 44  0    tuegik   .
SFX 44  0    tuegiez   .
SFX 44  0    tuegiaz   .
SFX 44  0    tuagan   .
SFX 44  0    tzetzarra   .
SFX 44  0    tuegiz   .
SFX 44  0    tzetzarri   .
SFX 44  0    tuegiaren   .
SFX 44  0    tzeokiko   .
SFX 44  0    tzetxoa   .
SFX 44  0    tzeaganantz   .
SFX 44  0    tzetzarrontzat   .
SFX 44  0    tzetxok   .
SFX 44  0    tzetxoontzat   .
SFX 44  0    tuta   .
SFX 44  0    tzetxoz   .
SFX 44  0    tzearren   .

SFX 56 Y 367
SFX 56  0    tutaraino   .
SFX 56  0    tuen/710   .
SFX 56  0    tutxoraino   .
SFX 56  0    tuagana   .
SFX 56  0    tzeren/703   .
SFX 56  0    tzeen/698   .
SFX 56  0    turen/703   .
SFX 56  0    tuegigatik   .
SFX 56  0    tzetxoraino   .
SFX 56  0    tzeko/693   .
SFX 56  0    tuegiari   .
SFX 56  0    tzeon/705   .
SFX 56  0    tuetaraino   .
SFX 56  0    tutako   .
SFX 56  0    tuon/705   .
SFX 56  0    tuegiendako   .
SFX 56  0    tzearekiko   .
SFX 56  0    tzeetaraino   .
SFX 56  0    tuari   .
SFX 56  0    tzetxorekin   .
SFX 56  0    tuegiokin   .
SFX 56  0    tuegirentzat   .
SFX 56  0    tuegitatik   .
SFX 56  0    tze   .
SFX 56  0    tutzarrontzat   .
SFX 56  0    tzetzarrekin   .
SFX 56  0    tzearen/703   .
SFX 56  0    tzeotara   .
SFX 56  0    tzeetan   .
SFX 56  0    tutzar   .
SFX 56  0    tutzarregi   .
SFX 56  0    tuaren/698   .
SFX 56  0    tutzat   .
SFX 56  0    tuegietarantz   .
SFX 56  0    tutzarreko   .
SFX 56  0    tu   .
SFX 56  0    tuegietara   .
SFX 56  0    tuotako   .
SFX 56  0    tzeago   .
SFX 56  0    arazteke   .
SFX 56  0    tzetaraino   .
SFX 56  0    tutxora   .
SFX 56  0    tzetzarrarekin   .
SFX 56  0    tutxori   .
SFX 56  0    tzetxoei   .
SFX 56  0    tuegirantz   .
SFX 56  0    tuegietan   .
SFX 56  0    tzetxoek   .
SFX 56  0    tzetxoak   .
SFX 56  0    tzetxoarekin   .
SFX 56  0    tzeotan   .
SFX 56  0    tzetxoen   .
SFX 56  0    tzetxoan   .
SFX 56  0    tzetzarraren   .
SFX 56  0    tuegietarik   .
SFX 56  0    tzeotaz   .
SFX 56  0    tzetzarrerat   .
SFX 56  0    tzetxoez   .
SFX 56  0    tzetxoaz   .
SFX 56  0    tzetzarreraino   .
SFX 56  0    tzea   .
SFX 56  0    tuegietarat   .
SFX 56  0    tzeei   .
SFX 56  0    tzeek   .
SFX 56  0    tzeak   .
SFX 56  0    tzeetako   .
SFX 56  0    tzek   .
SFX 56  0    tzean   .
SFX 56  0    turaino   .
SFX 56  0    tzen   .
SFX 56  0    tzear   .
SFX 56  0    tutxoago   .
SFX 56  0    tutxotzat   .
SFX 56  0    tuegira   .
SFX 56  0    tzeez   .
SFX 56  0    tzeaz   .
SFX 56  0    tzez   .
SFX 56  0    tuegiri   .
SFX 56  0    turekin   .
SFX 56  0    tuegientzat   .
SFX 56  0    tuotarik   .
SFX 56  0    tzetzarreko   .
SFX 56  0    tutzarrarekin   .
SFX 56  0    tuotarat   .
SFX 56  0    tzeotarik   .
SFX 56  0    tzetzarrokin   .
SFX 56  0    tzetxoendako   .
SFX 56  0    tutzarreraino   .
SFX 56  0    tzeotarat   .
SFX 56  0    arazi   .
SFX 56  0    tuotarantz   .
SFX 56  0    tuei   .
SFX 56  0    tuek   .
SFX 56  0    tuak   .
SFX 56  0    tuan   .
SFX 56  0    tzetxoarendako   .
SFX 56  0    tzetiko   .
SFX 56  0    tuez   .
SFX 56  0    tzeagana   .
SFX 56  0    tuaz   .
SFX 56  0    tzetzarrarendako   .
SFX 56  0    tzetxotzat   .
SFX 56  0    tuekin   .
SFX 56  0    tutzarrei   .
SFX 56  0    tutzarrik   .
SFX 56  0    tutzarrek   .
SFX 56  0    tutzarrak   .
SFX 56  0    tutzarren   .
SFX 56  0    tzetzarretik   .
SFX 56  0    tutzarrez   .
SFX 56  0    tuegiotaz   .
SFX 56  0    tutzarraz   .
SFX 56  0    tuegietatik   .
SFX 56  0    tuago   .
SFX 56  0    tuokin   .
SFX 56  0    tutxogatik   .
SFX 56  0    tzetzarrendako   .
SFX 56  0    tuegitaraino   .
SFX 56  0    tutxoontzat   .
SFX 56  0    tzetxogatik   .
SFX 56  0    tzetara   .
SFX 56  0    tutxoarendako   .
SFX 56  0    tzeotako   .
SFX 56  0    tutxoekin   .
SFX 56  0    tuegietako   .
SFX 56  0    tzeotarantz   .
SFX 56  0    tuotatik   .
SFX 56  0    tzetxora   .
SFX 56  0    tzetxori   .
SFX 56  0    tutxooi   .
SFX 56  0    tutxook   .
SFX 56  0    tutxoon   .
SFX 56  0    tzeotatik   .
SFX 56  0    tzetxoentzat   .
SFX 56  0    tzetzarrei   .
SFX 56  0    tutxoko   .
SFX 56  0    tzetzarrik   .
SFX 56  0    tzetzarrek   .
SFX 56  0    tzetzarrak   .
SFX 56  0    tzetzarren   .
SFX 56  0    tzera   .
SFX 56  0    tutxooz   .
SFX 56  0    tzeri   .
SFX 56  0    tutxoa   .
SFX 56  0    tzetxo   .
SFX 56  0    tzetzarrez   .
SFX 56  0    tutxookin   .
SFX 56  0    tzetzarraz   .
SFX 56  0    tutxok   .
SFX 56  0    tutzarrendako   .
SFX 56  0    tzeagan   .
SFX 56  0    tzetxoarentzat   .
SFX 56  0    tzetxoaren   .
SFX 56  0    tzearekin   .
SFX 56  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 56  0    tutxoaren   .
SFX 56  0    tutxoz   .
SFX 56  0    tuegioi   .
SFX 56  0    tzerekin   .
SFX 56  0    tuegiok   .
SFX 56  0    tuegion   .
SFX 56  0    tutarantz   .
SFX 56  0    tuekiko   .
SFX 56  0    tuegiarendako   .
SFX 56  0    tuegiko   .
SFX 56  0    tutxorantz   .
SFX 56  0    tuaganaino   .
SFX 56  0    araz   .
SFX 56  0    tuegioz   .
SFX 56  0    tutarik   .
SFX 56  0    tzetxorantz   .
SFX 56  0    tuetarantz   .
SFX 56  0    tzetxoekin   .
SFX 56  0    tutarat   .
SFX 56  0    tzetzargatik   .
SFX 56  0    tzeetarantz   .
SFX 56  0    turekiko   .
SFX 56  0    tugatik   .
SFX 56  0    tzetzarrotaz   .
SFX 56  0    tutxoarekin   .
SFX 56  0    tutxoegi   .
SFX 56  0    tutzarraren   .
SFX 56  0    tzetzarrentzat   .
SFX 56  0    tura   .
SFX 56  0    tzerik   .
SFX 56  0    tzerekiko   .
SFX 56  0    turi   .
SFX 56  0    tuegitara   .
SFX 56  0    tutxoarentzat   .
SFX 56  0    tzerat   .
SFX 56  0    tutzarrari   .
SFX 56  0    tzetxookin   .
SFX 56  0    tuarekin   .
SFX 56  0    tuetan   .
SFX 56  0    tzeraino   .
SFX 56  0    tutzarrekin   .
SFX 56  0    tzetarantz   .
SFX 56  0    tuetara   .
SFX 56  0    tzezko   .
SFX 56  0    tutxorik   .
SFX 56  0    tzerako   .
SFX 56  0    tzenago   .
SFX 56  0    tutxoren   .
SFX 56  0    tzeaganaino   .
SFX 56  0    arazte   .
SFX 56  0    tutxorat   .
SFX 56  0    tuotan   .
SFX 56  0    tzetzarrerantz   .
SFX 56  0    tutzarrentzat   .
SFX 56  0    tzetxorik   .
SFX 56  0    tutzarrokin   .
SFX 56  0    tzetxoren   .
SFX 56  0    tuotaz   .
SFX 56  0    turantz   .
SFX 56  0    arazten   .
SFX 56  0    tzetxorat   .
SFX 56  0    tuegiarentzat   .
SFX 56  0    tutzarrean   .
SFX 56  0    tutzarrerat   .
SFX 56  0    tutxo   .
SFX 56  0    tzetako   .
SFX 56  0    tutatik   .
SFX 56  0    tuokiko   .
SFX 56  0    araztear   .
SFX 56  0    tzetzarrari   .
SFX 56  0    tuegi   .
SFX 56  0    tuegirekin   .
SFX 56  0    tzetxooi   .
SFX 56  0    tzetxook   .
SFX 56  0    tzetxoon   .
SFX 56  0    tzetxoko   .
SFX 56  0    turiko   .
SFX 56  0    tzetxooz   .
SFX 56  0    tzeke   .
SFX 56  0    tutzarrerantz   .
SFX 56  0    tzeoi   .
SFX 56  0    tzetik   .
SFX 56  0    tzeok   .
SFX 56  0    tutxootaz   .
SFX 56  0    tzetzar   .
SFX 56  0    tzetzat   .
SFX 56  0    tzetan   .
SFX 56  0    tzetxorendako   .
SFX 56  0    tzeoz   .
SFX 56  0    tuegietaraino   .
SFX 56  0    tuegirik   .
SFX 56  0    tuegiren   .
SFX 56  0    tzeekiko   .
SFX 56  0    tutxoendako   .
SFX 56  0    tuegirat   .
SFX 56  0    tuegiontzat   .
SFX 56  0    tzerainoko   .
SFX 56  0    tzetarik   .
SFX 56  0    turik   .
SFX 56  0    turat   .
SFX 56  0    tzetarat   .
SFX 56  0    tuetarik   .
SFX 56  0    turegatik   .
SFX 56  0    tzetzarrean   .
SFX 56  0    tuegiraino   .
SFX 56  0    tutxotik   .
SFX 56  0    tuetarat   .
SFX 56  0    tzeetarik   .
SFX 56  0    tzetxotik   .
SFX 56  0    tzeetarat   .
SFX 56  0    tutzarrarendako   .
SFX 56  0    tuoi   .
SFX 56  0    tuok   .
SFX 56  0    tuagandik   .
SFX 56  0    tutzarretik   .
SFX 56  0    tuegitarantz   .
SFX 56  0    tuko   .
SFX 56  0    tzetxootaz   .
SFX 56  0    tuegitako   .
SFX 56  0    tuoz   .
SFX 56  0    tutzarrago   .
SFX 56  0    tutara   .
SFX 56  0    tutxorendako   .
SFX 56  0    tutzarroi   .
SFX 56  0    tutzarrok   .
SFX 56  0    tutzarron   .
SFX 56  0    tutzarroz   .
SFX 56  0    tuagatik   .
SFX 56  0    tuetako   .
SFX 56  0    tukeran   .
SFX 56  0    tua   .
SFX 56  0    tzeregatik   .
SFX 56  0    tutzargatik   .
SFX 56  0    tuegitzat   .
SFX 56  0    tuk   .
SFX 56  0    tzeagatik   .
SFX 56  0    tzetxorentzat   .
SFX 56  0    tutzarrotaz   .
SFX 56  0    tzegatik   .
SFX 56  0    tutzarrera   .
SFX 56  0    tuotaraino   .
SFX 56  0    tuotara   .
SFX 56  0    tuz   .
SFX 56  0    tuegiarekin   .
SFX 56  0    tuegitik   .
SFX 56  0    tutxoentzat   .
SFX 56  0    tzeekin   .
SFX 56  0    tzeari   .
SFX 56  0    tuegitan   .
SFX 56  0    tuzko   .
SFX 56  0    tzeagandik   .
SFX 56  0    tugatiko   .
SFX 56  0    tutik   .
SFX 56  0    tzetatik   .
SFX 56  0    tutan   .
SFX 56  0    tuaganantz   .
SFX 56  0    tutzartzat   .
SFX 56  0    tuetatik   .
SFX 56  0    tzegatiko   .
SFX 56  0    tzetzartzat   .
SFX 56  0    tutxoei   .
SFX 56  0    tzetzarroi   .
SFX 56  0    tutxoek   .
SFX 56  0    tzetzarrok   .
SFX 56  0    tutxoak   .
SFX 56  0    tutxoen   .
SFX 56  0    tzetzarron   .
SFX 56  0    tutxoan   .
SFX 56  0    tzeetatik   .
SFX 56  0    tuegitarik   .
SFX 56  0    tzeetara   .
SFX 56  0    tuegiekin   .
SFX 56  0    tzeokin   .
SFX 56  0    tuegirendako   .
SFX 56  0    tutzarrarentzat   .
SFX 56  0    tutxoez   .
SFX 56  0    tzetzarroz   .
SFX 56  0    tutxoaz   .
SFX 56  0    tuegitarat   .
SFX 56  0    tutxoari   .
SFX 56  0    tzetxoari   .
SFX 56  0    tuegiei   .
SFX 56  0    tutzarra   .
SFX 56  0    tuegiek   .
SFX 56  0    tutxorekin   .
SFX 56  0    tzerantz   .
SFX 56  0    tuegiak   .
SFX 56  0    tutxorentzat   .
SFX 56  0    tuegia   .
SFX 56  0    tuegien   .
SFX 56  0    tuegian   .
SFX 56  0    tutzarri   .
SFX 56  0    tuarekiko   .
SFX 56  0    tzetzarrera   .
SFX 56  0    tzeotaraino   .
SFX 56  0    tuegik   .
SFX 56  0    tuegiez   .
SFX 56  0    tuegiaz   .
SFX 56  0    tuagan   .
SFX 56  0    tzetzarra   .
SFX 56  0    tuegiz   .
SFX 56  0    tzetzarri   .
SFX 56  0    tuegiaren   .
SFX 56  0    tzeokiko   .
SFX 56  0    tzetxoa   .
SFX 56  0    tzeaganantz   .
SFX 56  0    tzetzarrontzat   .
SFX 56  0    tzetxok   .
SFX 56  0    tzetxoontzat   .
SFX 56  0    tuta   .
SFX 56  0    tzetxoz   .
SFX 56  0    tzearren   .

SFX 57 Y 367
SFX 57  0    tutaraino   .
SFX 57  0    tuen/710   .
SFX 57  0    tutxoraino   .
SFX 57  0    tuagana   .
SFX 57  0    tzeren/703   .
SFX 57  0    tzeen/698   .
SFX 57  0    turen/703   .
SFX 57  0    tuegigatik   .
SFX 57  0    tzetxoraino   .
SFX 57  0    tzeko/693   .
SFX 57  0    tuegiari   .
SFX 57  0    tzeon/705   .
SFX 57  0    tuetaraino   .
SFX 57  0    tutako   .
SFX 57  0    tuon/705   .
SFX 57  0    tuegiendako   .
SFX 57  0    tzearekiko   .
SFX 57  0    tzeetaraino   .
SFX 57  0    tuari   .
SFX 57  0    tzetxorekin   .
SFX 57  0    tuegiokin   .
SFX 57  0    tuegirentzat   .
SFX 57  0    tuegitatik   .
SFX 57  0    tze   .
SFX 57  0    tutzarrontzat   .
SFX 57  0    tzetzarrekin   .
SFX 57  0    tzearen/703   .
SFX 57  0    tzeotara   .
SFX 57  0    tzeetan   .
SFX 57  0    tutzar   .
SFX 57  0    tutzarregi   .
SFX 57  0    tuaren/698   .
SFX 57  0    tutzat   .
SFX 57  0    tuegietarantz   .
SFX 57  0    tutzarreko   .
SFX 57  0    tu   .
SFX 57  0    tuegietara   .
SFX 57  0    tuotako   .
SFX 57  0    tzeago   .
SFX 57  0    tzetaraino   .
SFX 57  0    tutxora   .
SFX 57  0    tzetzarrarekin   .
SFX 57  0    tutxori   .
SFX 57  0    tzetxoei   .
SFX 57  0    tuegirantz   .
SFX 57  0    tuegietan   .
SFX 57  0    tzetxoek   .
SFX 57  0    tzetxoak   .
SFX 57  0    tzetxoarekin   .
SFX 57  0    tzeotan   .
SFX 57  0    tzetxoen   .
SFX 57  0    tzetxoan   .
SFX 57  0    tzetzarraren   .
SFX 57  0    tuegietarik   .
SFX 57  0    tzeotaz   .
SFX 57  0    tzetzarrerat   .
SFX 57  0    tzetxoez   .
SFX 57  0    tzetxoaz   .
SFX 57  0    tzetzarreraino   .
SFX 57  0    tzea   .
SFX 57  0    tuegietarat   .
SFX 57  0    tzeei   .
SFX 57  0    tzeek   .
SFX 57  0    tzeak   .
SFX 57  0    tzeetako   .
SFX 57  0    tzek   .
SFX 57  0    tzean   .
SFX 57  0    turaino   .
SFX 57  0    tzen   .
SFX 57  0    tzear   .
SFX 57  0    tutxoago   .
SFX 57  0    tutxotzat   .
SFX 57  0    tuegira   .
SFX 57  0    tzeez   .
SFX 57  0    tzeaz   .
SFX 57  0    tzez   .
SFX 57  0    tuegiri   .
SFX 57  0    raraztear   .
SFX 57  0    turekin   .
SFX 57  0    tuegientzat   .
SFX 57  0    tuotarik   .
SFX 57  0    tzetzarreko   .
SFX 57  0    tutzarrarekin   .
SFX 57  0    tuotarat   .
SFX 57  0    tzeotarik   .
SFX 57  0    tzetzarrokin   .
SFX 57  0    tzetxoendako   .
SFX 57  0    tutzarreraino   .
SFX 57  0    tzeotarat   .
SFX 57  0    tuotarantz   .
SFX 57  0    tuei   .
SFX 57  0    tuek   .
SFX 57  0    tuak   .
SFX 57  0    tuan   .
SFX 57  0    tzetxoarendako   .
SFX 57  0    tzetiko   .
SFX 57  0    tuez   .
SFX 57  0    tzeagana   .
SFX 57  0    tuaz   .
SFX 57  0    tzetzarrarendako   .
SFX 57  0    tzetxotzat   .
SFX 57  0    tuekin   .
SFX 57  0    tutzarrei   .
SFX 57  0    tutzarrik   .
SFX 57  0    tutzarrek   .
SFX 57  0    tutzarrak   .
SFX 57  0    tutzarren   .
SFX 57  0    tzetzarretik   .
SFX 57  0    raraz   .
SFX 57  0    tutzarrez   .
SFX 57  0    tuegiotaz   .
SFX 57  0    tutzarraz   .
SFX 57  0    tuegietatik   .
SFX 57  0    tuago   .
SFX 57  0    tuokin   .
SFX 57  0    tutxogatik   .
SFX 57  0    tzetzarrendako   .
SFX 57  0    tuegitaraino   .
SFX 57  0    tutxoontzat   .
SFX 57  0    tzetxogatik   .
SFX 57  0    tzetara   .
SFX 57  0    tutxoarendako   .
SFX 57  0    tzeotako   .
SFX 57  0    tutxoekin   .
SFX 57  0    tuegietako   .
SFX 57  0    tzeotarantz   .
SFX 57  0    tuotatik   .
SFX 57  0    tzetxora   .
SFX 57  0    tzetxori   .
SFX 57  0    tutxooi   .
SFX 57  0    tutxook   .
SFX 57  0    tutxoon   .
SFX 57  0    tzeotatik   .
SFX 57  0    tzetxoentzat   .
SFX 57  0    tzetzarrei   .
SFX 57  0    tutxoko   .
SFX 57  0    tzetzarrik   .
SFX 57  0    tzetzarrek   .
SFX 57  0    tzetzarrak   .
SFX 57  0    tzetzarren   .
SFX 57  0    tzera   .
SFX 57  0    tutxooz   .
SFX 57  0    tzeri   .
SFX 57  0    tutxoa   .
SFX 57  0    tzetxo   .
SFX 57  0    tzetzarrez   .
SFX 57  0    tutxookin   .
SFX 57  0    tzetzarraz   .
SFX 57  0    tutxok   .
SFX 57  0    tutzarrendako   .
SFX 57  0    tzeagan   .
SFX 57  0    tzetxoarentzat   .
SFX 57  0    tzetxoaren   .
SFX 57  0    tzearekin   .
SFX 57  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 57  0    tutxoaren   .
SFX 57  0    tutxoz   .
SFX 57  0    tuegioi   .
SFX 57  0    tzerekin   .
SFX 57  0    tuegiok   .
SFX 57  0    tuegion   .
SFX 57  0    tutarantz   .
SFX 57  0    tuekiko   .
SFX 57  0    tuegiarendako   .
SFX 57  0    tuegiko   .
SFX 57  0    tutxorantz   .
SFX 57  0    tuaganaino   .
SFX 57  0    tuegioz   .
SFX 57  0    tutarik   .
SFX 57  0    tzetxorantz   .
SFX 57  0    tuetarantz   .
SFX 57  0    tzetxoekin   .
SFX 57  0    tutarat   .
SFX 57  0    tzetzargatik   .
SFX 57  0    tzeetarantz   .
SFX 57  0    turekiko   .
SFX 57  0    tugatik   .
SFX 57  0    tzetzarrotaz   .
SFX 57  0    tutxoarekin   .
SFX 57  0    tutxoegi   .
SFX 57  0    tutzarraren   .
SFX 57  0    tzetzarrentzat   .
SFX 57  0    tura   .
SFX 57  0    tzerik   .
SFX 57  0    tzerekiko   .
SFX 57  0    turi   .
SFX 57  0    tuegitara   .
SFX 57  0    tutxoarentzat   .
SFX 57  0    tzerat   .
SFX 57  0    tutzarrari   .
SFX 57  0    tzetxookin   .
SFX 57  0    tuarekin   .
SFX 57  0    tuetan   .
SFX 57  0    tzeraino   .
SFX 57  0    tutzarrekin   .
SFX 57  0    tzetarantz   .
SFX 57  0    tuetara   .
SFX 57  0    tzezko   .
SFX 57  0    tutxorik   .
SFX 57  0    tzerako   .
SFX 57  0    tzenago   .
SFX 57  0    tutxoren   .
SFX 57  0    tzeaganaino   .
SFX 57  0    tutxorat   .
SFX 57  0    tuotan   .
SFX 57  0    tzetzarrerantz   .
SFX 57  0    tutzarrentzat   .
SFX 57  0    tzetxorik   .
SFX 57  0    tutzarrokin   .
SFX 57  0    tzetxoren   .
SFX 57  0    tuotaz   .
SFX 57  0    turantz   .
SFX 57  0    tzetxorat   .
SFX 57  0    tuegiarentzat   .
SFX 57  0    tutzarrean   .
SFX 57  0    tutzarrerat   .
SFX 57  0    tutxo   .
SFX 57  0    tzetako   .
SFX 57  0    tutatik   .
SFX 57  0    tuokiko   .
SFX 57  0    tzetzarrari   .
SFX 57  0    tuegi   .
SFX 57  0    tuegirekin   .
SFX 57  0    tzetxooi   .
SFX 57  0    tzetxook   .
SFX 57  0    tzetxoon   .
SFX 57  0    tzetxoko   .
SFX 57  0    turiko   .
SFX 57  0    tzetxooz   .
SFX 57  0    tzeke   .
SFX 57  0    tutzarrerantz   .
SFX 57  0    tzeoi   .
SFX 57  0    tzetik   .
SFX 57  0    tzeok   .
SFX 57  0    tutxootaz   .
SFX 57  0    tzetzar   .
SFX 57  0    tzetzat   .
SFX 57  0    tzetan   .
SFX 57  0    rarazteke   .
SFX 57  0    tzetxorendako   .
SFX 57  0    tzeoz   .
SFX 57  0    tuegietaraino   .
SFX 57  0    tuegirik   .
SFX 57  0    tuegiren   .
SFX 57  0    tzeekiko   .
SFX 57  0    tutxoendako   .
SFX 57  0    tuegirat   .
SFX 57  0    tuegiontzat   .
SFX 57  0    tzerainoko   .
SFX 57  0    tzetarik   .
SFX 57  0    turik   .
SFX 57  0    turat   .
SFX 57  0    tzetarat   .
SFX 57  0    tuetarik   .
SFX 57  0    turegatik   .
SFX 57  0    tzetzarrean   .
SFX 57  0    tuegiraino   .
SFX 57  0    tutxotik   .
SFX 57  0    tuetarat   .
SFX 57  0    tzeetarik   .
SFX 57  0    tzetxotik   .
SFX 57  0    tzeetarat   .
SFX 57  0    tutzarrarendako   .
SFX 57  0    tuoi   .
SFX 57  0    tuok   .
SFX 57  0    tuagandik   .
SFX 57  0    tutzarretik   .
SFX 57  0    tuegitarantz   .
SFX 57  0    tuko   .
SFX 57  0    tzetxootaz   .
SFX 57  0    tuegitako   .
SFX 57  0    tuoz   .
SFX 57  0    tutzarrago   .
SFX 57  0    tutara   .
SFX 57  0    tutxorendako   .
SFX 57  0    tutzarroi   .
SFX 57  0    tutzarrok   .
SFX 57  0    tutzarron   .
SFX 57  0    tutzarroz   .
SFX 57  0    tuagatik   .
SFX 57  0    tuetako   .
SFX 57  0    tukeran   .
SFX 57  0    tua   .
SFX 57  0    tzeregatik   .
SFX 57  0    tutzargatik   .
SFX 57  0    tuegitzat   .
SFX 57  0    tuk   .
SFX 57  0    tzeagatik   .
SFX 57  0    tzetxorentzat   .
SFX 57  0    tutzarrotaz   .
SFX 57  0    tzegatik   .
SFX 57  0    tutzarrera   .
SFX 57  0    tuotaraino   .
SFX 57  0    rarazten   .
SFX 57  0    rarazi   .
SFX 57  0    tuotara   .
SFX 57  0    tuz   .
SFX 57  0    tuegiarekin   .
SFX 57  0    tuegitik   .
SFX 57  0    tutxoentzat   .
SFX 57  0    tzeekin   .
SFX 57  0    tzeari   .
SFX 57  0    tuegitan   .
SFX 57  0    tuzko   .
SFX 57  0    tzeagandik   .
SFX 57  0    tugatiko   .
SFX 57  0    tutik   .
SFX 57  0    tzetatik   .
SFX 57  0    tutan   .
SFX 57  0    tuaganantz   .
SFX 57  0    tutzartzat   .
SFX 57  0    tuetatik   .
SFX 57  0    tzegatiko   .
SFX 57  0    tzetzartzat   .
SFX 57  0    tutxoei   .
SFX 57  0    tzetzarroi   .
SFX 57  0    tutxoek   .
SFX 57  0    tzetzarrok   .
SFX 57  0    tutxoak   .
SFX 57  0    tutxoen   .
SFX 57  0    tzetzarron   .
SFX 57  0    tutxoan   .
SFX 57  0    tzeetatik   .
SFX 57  0    tuegitarik   .
SFX 57  0    tzeetara   .
SFX 57  0    tuegiekin   .
SFX 57  0    tzeokin   .
SFX 57  0    tuegirendako   .
SFX 57  0    tutzarrarentzat   .
SFX 57  0    tutxoez   .
SFX 57  0    tzetzarroz   .
SFX 57  0    tutxoaz   .
SFX 57  0    tuegitarat   .
SFX 57  0    tutxoari   .
SFX 57  0    tzetxoari   .
SFX 57  0    tuegiei   .
SFX 57  0    tutzarra   .
SFX 57  0    tuegiek   .
SFX 57  0    tutxorekin   .
SFX 57  0    tzerantz   .
SFX 57  0    tuegiak   .
SFX 57  0    tutxorentzat   .
SFX 57  0    tuegia   .
SFX 57  0    tuegien   .
SFX 57  0    tuegian   .
SFX 57  0    tutzarri   .
SFX 57  0    tuarekiko   .
SFX 57  0    tzetzarrera   .
SFX 57  0    tzeotaraino   .
SFX 57  0    tuegik   .
SFX 57  0    tuegiez   .
SFX 57  0    tuegiaz   .
SFX 57  0    tuagan   .
SFX 57  0    tzetzarra   .
SFX 57  0    tuegiz   .
SFX 57  0    tzetzarri   .
SFX 57  0    tuegiaren   .
SFX 57  0    tzeokiko   .
SFX 57  0    tzetxoa   .
SFX 57  0    tzeaganantz   .
SFX 57  0    tzetzarrontzat   .
SFX 57  0    tzetxok   .
SFX 57  0    tzetxoontzat   .
SFX 57  0    tuta   .
SFX 57  0    tzetxoz   .
SFX 57  0    rarazte   .
SFX 57  0    tzearren   .

SFX 58 Y 367
SFX 58  0    duaren/703   .
SFX 58  0    duon/705   .
SFX 58  0    dutxoari   .
SFX 58  0    tzeren/703   .
SFX 58  0    tzeen/698   .
SFX 58  0    dutxoontzat   .
SFX 58  0    duen/710   .
SFX 58  0    tzetxoraino   .
SFX 58  0    tzeko/691   .
SFX 58  0    dutzar   .
SFX 58  0    dutzat   .
SFX 58  0    tzeon/705   .
SFX 58  0    duegietaraino   .
SFX 58  0    tzearekiko   .
SFX 58  0    dutzarra   .
SFX 58  0    tzeetaraino   .
SFX 58  0    dutzarrei   .
SFX 58  0    dutxogatik   .
SFX 58  0    duren/702   .
SFX 58  0    dutzarrik   .
SFX 58  0    dutzarrek   .
SFX 58  0    tzetxorekin   .
SFX 58  0    dutzarrak   .
SFX 58  0    dutzarri   .
SFX 58  0    dutzarren   .
SFX 58  0    duegiarentzat   .
SFX 58  0    tze   .
SFX 58  0    dutzarrez   .
SFX 58  0    duegiotaz   .
SFX 58  0    dutzarraz   .
SFX 58  0    tzetzarrekin   .
SFX 58  0    duotarantz   .
SFX 58  0    tzearen/702   .
SFX 58  0    duegietako   .
SFX 58  0    tzeotara   .
SFX 58  0    tzeetan   .
SFX 58  0    dutako   .
SFX 58  0    du   .
SFX 58  0    dutzarrarentzat   .
SFX 58  0    duotara   .
SFX 58  0    tzeago   .
SFX 58  0    arazteke   .
SFX 58  0    dutxoekin   .
SFX 58  0    tzetaraino   .
SFX 58  0    dutzarrerantz   .
SFX 58  0    tzetzarrarekin   .
SFX 58  0    tzetxoei   .
SFX 58  0    tzetxoek   .
SFX 58  0    tzetxoak   .
SFX 58  0    tzetxoarekin   .
SFX 58  0    tzeotan   .
SFX 58  0    tzetxoen   .
SFX 58  0    tzetxoan   .
SFX 58  0    tzetzarraren   .
SFX 58  0    duei   .
SFX 58  0    duegiari   .
SFX 58  0    duek   .
SFX 58  0    duak   .
SFX 58  0    tzeotaz   .
SFX 58  0    tzetzarrerat   .
SFX 58  0    tzetxoez   .
SFX 58  0    tzetxoaz   .
SFX 58  0    duan   .
SFX 58  0    tzetzarreraino   .
SFX 58  0    tzea   .
SFX 58  0    dutxorantz   .
SFX 58  0    tzeei   .
SFX 58  0    dutxoei   .
SFX 58  0    tzeek   .
SFX 58  0    dutxoek   .
SFX 58  0    duegitaraino   .
SFX 58  0    tzeak   .
SFX 58  0    dutxoak   .
SFX 58  0    tzeetako   .
SFX 58  0    dutxoen   .
SFX 58  0    duez   .
SFX 58  0    duaganaino   .
SFX 58  0    tzek   .
SFX 58  0    tzean   .
SFX 58  0    dutxoan   .
SFX 58  0    duaz   .
SFX 58  0    tzen   .
SFX 58  0    tzear   .
SFX 58  0    dutxookin   .
SFX 58  0    dutxoarekin   .
SFX 58  0    duetarantz   .
SFX 58  0    duari   .
SFX 58  0    tzeez   .
SFX 58  0    dutxoez   .
SFX 58  0    tzeaz   .
SFX 58  0    dutxoaz   .
SFX 58  0    tzez   .
SFX 58  0    duetako   .
SFX 58  0    dukeran   .
SFX 58  0    dutxoaren   .
SFX 58  0    dutarantz   .
SFX 58  0    duegiei   .
SFX 58  0    duegiek   .
SFX 58  0    duegiak   .
SFX 58  0    duegien   .
SFX 58  0    duegian   .
SFX 58  0    tzetzarreko   .
SFX 58  0    dutzarrekin   .
SFX 58  0    duegiez   .
SFX 58  0    duegiaz   .
SFX 58  0    duekin   .
SFX 58  0    tzeotarik   .
SFX 58  0    dutzarrari   .
SFX 58  0    tzetzarrokin   .
SFX 58  0    tzetxoendako   .
SFX 58  0    tzeotarat   .
SFX 58  0    arazi   .
SFX 58  0    duegitara   .
SFX 58  0    tzetxoarendako   .
SFX 58  0    tzetiko   .
SFX 58  0    dutzarrokin   .
SFX 58  0    tzeagana   .
SFX 58  0    tzetzarrarendako   .
SFX 58  0    tzetxotzat   .
SFX 58  0    duokin   .
SFX 58  0    dutxoago   .
SFX 58  0    dutzarraren   .
SFX 58  0    dutzarrerat   .
SFX 58  0    duagana   .
SFX 58  0    tzetzarretik   .
SFX 58  0    dutzarrean   .
SFX 58  0    duotarik   .
SFX 58  0    duotarat   .
SFX 58  0    tzetzarrendako   .
SFX 58  0    tzetxogatik   .
SFX 58  0    tzetara   .
SFX 58  0    tzeotako   .
SFX 58  0    duegirekin   .
SFX 58  0    dutxoa   .
SFX 58  0    dutxok   .
SFX 58  0    tzeotarantz   .
SFX 58  0    duotako   .
SFX 58  0    tzetxora   .
SFX 58  0    dutxoz   .
SFX 58  0    dutxoendako   .
SFX 58  0    tzetxori   .
SFX 58  0    dura   .
SFX 58  0    tzeotatik   .
SFX 58  0    tzetxoentzat   .
SFX 58  0    tzetzarrei   .
SFX 58  0    tzetzarrik   .
SFX 58  0    tzetzarrek   .
SFX 58  0    duri   .
SFX 58  0    tzetzarrak   .
SFX 58  0    tzetzarren   .
SFX 58  0    tzera   .
SFX 58  0    dutxora   .
SFX 58  0    tzeri   .
SFX 58  0    dutxori   .
SFX 58  0    tzetxo   .
SFX 58  0    tzetzarrez   .
SFX 58  0    tzetzarraz   .
SFX 58  0    tzeagan   .
SFX 58  0    tzetxoarentzat   .
SFX 58  0    dutxootaz   .
SFX 58  0    tzetxoaren   .
SFX 58  0    tzearekin   .
SFX 58  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 58  0    tzerekin   .
SFX 58  0    duago   .
SFX 58  0    duegiraino   .
SFX 58  0    duegira   .
SFX 58  0    dutzarretik   .
SFX 58  0    araz   .
SFX 58  0    duegiri   .
SFX 58  0    tzetxorantz   .
SFX 58  0    durekin   .
SFX 58  0    tzetxoekin   .
SFX 58  0    duegietarantz   .
SFX 58  0    duetan   .
SFX 58  0    tzetzargatik   .
SFX 58  0    tzeetarantz   .
SFX 58  0    duregatik   .
SFX 58  0    tzetzarrotaz   .
SFX 58  0    duotatik   .
SFX 58  0    dutzarrago   .
SFX 58  0    duegiontzat   .
SFX 58  0    tzetzarrentzat   .
SFX 58  0    tzerik   .
SFX 58  0    tzerekiko   .
SFX 58  0    tzerat   .
SFX 58  0    dua   .
SFX 58  0    tzetxookin   .
SFX 58  0    duotan   .
SFX 58  0    duk   .
SFX 58  0    dutzarrotaz   .
SFX 58  0    tzeraino   .
SFX 58  0    duarekin   .
SFX 58  0    duotaz   .
SFX 58  0    duegitako   .
SFX 58  0    duz   .
SFX 58  0    duegiarekin   .
SFX 58  0    dutxoentzat   .
SFX 58  0    tzetarantz   .
SFX 58  0    dutzarrontzat   .
SFX 58  0    duraino   .
SFX 58  0    tzezko   .
SFX 58  0    dutzarrera   .
SFX 58  0    dutzarroi   .
SFX 58  0    dutzarrok   .
SFX 58  0    dutzarron   .
SFX 58  0    tzerako   .
SFX 58  0    tzenago   .
SFX 58  0    tzeaganaino   .
SFX 58  0    arazte   .
SFX 58  0    dutzarroz   .
SFX 58  0    tzetzarrerantz   .
SFX 58  0    tzetxorik   .
SFX 58  0    duegitzat   .
SFX 58  0    duegitarantz   .
SFX 58  0    tzetxoren   .
SFX 58  0    dutzarrarekin   .
SFX 58  0    duaganantz   .
SFX 58  0    arazten   .
SFX 58  0    tzetxorat   .
SFX 58  0    durekiko   .
SFX 58  0    dutzartzat   .
SFX 58  0    dutxorendako   .
SFX 58  0    dutxoegi   .
SFX 58  0    dutzargatik   .
SFX 58  0    tzetako   .
SFX 58  0    duagandik   .
SFX 58  0    araztear   .
SFX 58  0    tzetzarrari   .
SFX 58  0    dutxo   .
SFX 58  0    tzetxooi   .
SFX 58  0    tzetxook   .
SFX 58  0    tzetxoon   .
SFX 58  0    tzetxoko   .
SFX 58  0    duoi   .
SFX 58  0    duok   .
SFX 58  0    tzetxooz   .
SFX 58  0    duko   .
SFX 58  0    tzeke   .
SFX 58  0    dutxorekin   .
SFX 58  0    duotaraino   .
SFX 58  0    tzeoi   .
SFX 58  0    dutxooi   .
SFX 58  0    tzetik   .
SFX 58  0    tzeok   .
SFX 58  0    dutxook   .
SFX 58  0    tzetzar   .
SFX 58  0    dutxoon   .
SFX 58  0    duoz   .
SFX 58  0    tzetzat   .
SFX 58  0    tzetan   .
SFX 58  0    dutxoko   .
SFX 58  0    tzetxorendako   .
SFX 58  0    dutxorik   .
SFX 58  0    dutxoren   .
SFX 58  0    tzeoz   .
SFX 58  0    dutxooz   .
SFX 58  0    dutxorat   .
SFX 58  0    tzeekiko   .
SFX 58  0    duriko   .
SFX 58  0    tzerainoko   .
SFX 58  0    tzetarik   .
SFX 58  0    duegioi   .
SFX 58  0    duegiok   .
SFX 58  0    duarekiko   .
SFX 58  0    duegion   .
SFX 58  0    tzetarat   .
SFX 58  0    dutzarreraino   .
SFX 58  0    duekiko   .
SFX 58  0    duegiko   .
SFX 58  0    tzetzarrean   .
SFX 58  0    durik   .
SFX 58  0    duegioz   .
SFX 58  0    duegitarik   .
SFX 58  0    dutarik   .
SFX 58  0    durat   .
SFX 58  0    duegirendako   .
SFX 58  0    duegitarat   .
SFX 58  0    dutarat   .
SFX 58  0    duegiendako   .
SFX 58  0    duegiaren   .
SFX 58  0    tzeetarik   .
SFX 58  0    tzetxotik   .
SFX 58  0    dutxoraino   .
SFX 58  0    tzeetarat   .
SFX 58  0    duegigatik   .
SFX 58  0    duegi   .
SFX 58  0    duetaraino   .
SFX 58  0    dutxorentzat   .
SFX 58  0    tzetxootaz   .
SFX 58  0    duegiekin   .
SFX 58  0    dutaraino   .
SFX 58  0    dutzarrendako   .
SFX 58  0    duegirik   .
SFX 58  0    duegiren   .
SFX 58  0    duegirat   .
SFX 58  0    dutzarregi   .
SFX 58  0    duagatik   .
SFX 58  0    dutzarreko   .
SFX 58  0    tzeregatik   .
SFX 58  0    duegietara   .
SFX 58  0    dutxoarendako   .
SFX 58  0    duegiokin   .
SFX 58  0    duetarik   .
SFX 58  0    tzeagatik   .
SFX 58  0    tzetxorentzat   .
SFX 58  0    dutara   .
SFX 58  0    tzegatik   .
SFX 58  0    dutxotik   .
SFX 58  0    duetarat   .
SFX 58  0    duegietarik   .
SFX 58  0    duegietarat   .
SFX 58  0    tzeekin   .
SFX 58  0    tzeari   .
SFX 58  0    dugatik   .
SFX 58  0    duegirantz   .
SFX 58  0    tzeagandik   .
SFX 58  0    tzetatik   .
SFX 58  0    dugatiko   .
SFX 58  0    duzko   .
SFX 58  0    dutik   .
SFX 58  0    tzegatiko   .
SFX 58  0    dutan   .
SFX 58  0    duegirentzat   .
SFX 58  0    duegitatik   .
SFX 58  0    duegia   .
SFX 58  0    tzetzartzat   .
SFX 58  0    dutatik   .
SFX 58  0    duta   .
SFX 58  0    duegientzat   .
SFX 58  0    tzetzarroi   .
SFX 58  0    tzetzarrok   .
SFX 58  0    duegik   .
SFX 58  0    tzetzarron   .
SFX 58  0    tzeetatik   .
SFX 58  0    tzeetara   .
SFX 58  0    duagan   .
SFX 58  0    tzeokin   .
SFX 58  0    tzetzarroz   .
SFX 58  0    duegiz   .
SFX 58  0    duegiarendako   .
SFX 58  0    duetara   .
SFX 58  0    dutxotzat   .
SFX 58  0    tzetxoari   .
SFX 58  0    tzerantz   .
SFX 58  0    dutzarrentzat   .
SFX 58  0    tzetzarrera   .
SFX 58  0    dutzarrarendako   .
SFX 58  0    tzeotaraino   .
SFX 58  0    tzetzarra   .
SFX 58  0    duegitik   .
SFX 58  0    durantz   .
SFX 58  0    duegitan   .
SFX 58  0    tzetzarri   .
SFX 58  0    dutxoarentzat   .
SFX 58  0    tzeokiko   .
SFX 58  0    tzetxoa   .
SFX 58  0    tzeaganantz   .
SFX 58  0    tzetzarrontzat   .
SFX 58  0    tzetxok   .
SFX 58  0    duetatik   .
SFX 58  0    tzetxoontzat   .
SFX 58  0    duegietatik   .
SFX 58  0    duokiko   .
SFX 58  0    tzetxoz   .
SFX 58  0    duegietan   .
SFX 58  0    tzearren   .

SFX 59 Y 367
SFX 59  0    utxorik   .
SFX 59  0    zeez   .
SFX 59  0    zeaz   .
SFX 59  0    uaren/703   .
SFX 59  0    utxoren   .
SFX 59  0    utzarretik   .
SFX 59  0    uetaraino   .
SFX 59  0    uegietarantz   .
SFX 59  0    zearen/703   .
SFX 59  0    utxorat   .
SFX 59  0    zeko/693   .
SFX 59  0    zearekiko   .
SFX 59  0    zetxorik   .
SFX 59  0    uon/705   .
SFX 59  0    uagana   .
SFX 59  0    zetxoren   .
SFX 59  0    zeren/703   .
SFX 59  0    uren/703   .
SFX 59  0    zetxorat   .
SFX 59  0    zeen/703   .
SFX 59  0    zetzarrokin   .
SFX 59  0    uegiontzat   .
SFX 59  0    zetxoendako   .
SFX 59  0    uen/710   .
SFX 59  0    zetzarrontzat   .
SFX 59  0    uegietara   .
SFX 59  0    utzarrotaz   .
SFX 59  0    zetxooi   .
SFX 59  0    zetxook   .
SFX 59  0    zeetan   .
SFX 59  0    zetxoon   .
SFX 59  0    zetxoko   .
SFX 59  0    zetaraino   .
SFX 59  0    zetxooz   .
SFX 59  0    utxoentzat   .
SFX 59  0    uotako   .
SFX 59  0    arazteke   .
SFX 59  0    utxootaz   .
SFX 59  0    uegitako   .
SFX 59  0    uegirantz   .
SFX 59  0    u   .
SFX 59  0    utxora   .
SFX 59  0    zetzarretik   .
SFX 59  0    uegirik   .
SFX 59  0    zeekiko   .
SFX 59  0    utxori   .
SFX 59  0    uegiren   .
SFX 59  0    utzarrarekin   .
SFX 59  0    uta   .
SFX 59  0    zeotan   .
SFX 59  0    uegitatik   .
SFX 59  0    zeon/705   .
SFX 59  0    uago   .
SFX 59  0    uegirat   .
SFX 59  0    zetarik   .
SFX 59  0    zeotaz   .
SFX 59  0    uregatik   .
SFX 59  0    uegitzat   .
SFX 59  0    zetarat   .
SFX 59  0    uetarik   .
SFX 59  0    uekin   .
SFX 59  0    uegitaraino   .
SFX 59  0    uraino   .
SFX 59  0    utzarregi   .
SFX 59  0    utxotik   .
SFX 59  0    uegira   .
SFX 59  0    uetarat   .
SFX 59  0    utzarreko   .
SFX 59  0    utzargatik   .
SFX 59  0    zeetarik   .
SFX 59  0    uegiri   .
SFX 59  0    zetxotik   .
SFX 59  0    urekin   .
SFX 59  0    zeetarat   .
SFX 59  0    uagandik   .
SFX 59  0    zetzarrera   .
SFX 59  0    zeotaraino   .
SFX 59  0    uegiarekin   .
SFX 59  0    zetzarrarekin   .
SFX 59  0    zetxoentzat   .
SFX 59  0    zegatiko   .
SFX 59  0    uokin   .
SFX 59  0    zera   .
SFX 59  0    utzarroi   .
SFX 59  0    utzarrok   .
SFX 59  0    zeri   .
SFX 59  0    zetzarreraino   .
SFX 59  0    zeaganantz   .
SFX 59  0    utzarron   .
SFX 59  0    arazi   .
SFX 59  0    zetzartzat   .
SFX 59  0    zetxotzat   .
SFX 59  0    utzarroz   .
SFX 59  0    uagatik   .
SFX 59  0    utzarreraino   .
SFX 59  0    zetiko   .
SFX 59  0    zeagatik   .
SFX 59  0    zegatik   .
SFX 59  0    utxoa   .
SFX 59  0    zetzargatik   .
SFX 59  0    zetxo   .
SFX 59  0    uegitik   .
SFX 59  0    uegiendako   .
SFX 59  0    uegitan   .
SFX 59  0    zea   .
SFX 59  0    utxok   .
SFX 59  0    zetzarrotaz   .
SFX 59  0    utxogatik   .
SFX 59  0    ugatiko   .
SFX 59  0    zetxorekin   .
SFX 59  0    zetatik   .
SFX 59  0    zek   .
SFX 59  0    zen   .
SFX 59  0    utxoz   .
SFX 59  0    ua   .
SFX 59  0    zez   .
SFX 59  0    uetatik   .
SFX 59  0    uotarantz   .
SFX 59  0    uk   .
SFX 59  0    uegietako   .
SFX 59  0    utzarrendako   .
SFX 59  0    zetzarrarendako   .
SFX 59  0    zeetatik   .
SFX 59  0    uegiekin   .
SFX 59  0    uz   .
SFX 59  0    zetara   .
SFX 59  0    zetxoarendako   .
SFX 59  0    zeetara   .
SFX 59  0    utaraino   .
SFX 59  0    utxoari   .
SFX 59  0    zetzarrei   .
SFX 59  0    zetzarrik   .
SFX 59  0    zetzarrek   .
SFX 59  0    zetzarrak   .
SFX 59  0    zetzarren   .
SFX 59  0    utxoarendako   .
SFX 59  0    zetxoari   .
SFX 59  0    zerik   .
SFX 59  0    zetzarrez   .
SFX 59  0    zetzarraz   .
SFX 59  0    utzarra   .
SFX 59  0    utxooi   .
SFX 59  0    zerantz   .
SFX 59  0    utxook   .
SFX 59  0    uarekiko   .
SFX 59  0    zerat   .
SFX 59  0    utxoon   .
SFX 59  0    utxoko   .
SFX 59  0    utzarri   .
SFX 59  0    zetxoraino   .
SFX 59  0    uegiokin   .
SFX 59  0    uei   .
SFX 59  0    zetzarra   .
SFX 59  0    uek   .
SFX 59  0    uegietarik   .
SFX 59  0    uetan   .
SFX 59  0    utxooz   .
SFX 59  0    uak   .
SFX 59  0    uan   .
SFX 59  0    zetzarri   .
SFX 59  0    zeetaraino   .
SFX 59  0    uegietarat   .
SFX 59  0    utxorantz   .
SFX 59  0    uegiaren   .
SFX 59  0    uez   .
SFX 59  0    zetzarrendako   .
SFX 59  0    zeagan   .
SFX 59  0    uaz   .
SFX 59  0    zeokiko   .
SFX 59  0    uetarantz   .
SFX 59  0    uegioi   .
SFX 59  0    zetxoekin   .
SFX 59  0    uegiok   .
SFX 59  0    uegion   .
SFX 59  0    uegiko   .
SFX 59  0    uekiko   .
SFX 59  0    araz   .
SFX 59  0    utxo   .
SFX 59  0    uegioz   .
SFX 59  0    utarik   .
SFX 59  0    uotan   .
SFX 59  0    zearren   .
SFX 59  0    uegientzat   .
SFX 59  0    utarat   .
SFX 59  0    uegi   .
SFX 59  0    uegiarendako   .
SFX 59  0    uotaz   .
SFX 59  0    zetzarreko   .
SFX 59  0    ugatik   .
SFX 59  0    zeke   .
SFX 59  0    zetxookin   .
SFX 59  0    uegiari   .
SFX 59  0    zeoi   .
SFX 59  0    zeok   .
SFX 59  0    utzarrentzat   .
SFX 59  0    zetzarrarentzat   .
SFX 59  0    zetxoarentzat   .
SFX 59  0    zeoz   .
SFX 59  0    zetxoaren   .
SFX 59  0    zetarantz   .
SFX 59  0    uaganaino   .
SFX 59  0    urik   .
SFX 59  0    utxoarentzat   .
SFX 59  0    zeotara   .
SFX 59  0    utzarrarendako   .
SFX 59  0    zezko   .
SFX 59  0    urat   .
SFX 59  0    zetik   .
SFX 59  0    uetara   .
SFX 59  0    zetan   .
SFX 59  0    arazte   .
SFX 59  0    zerako   .
SFX 59  0    zenago   .
SFX 59  0    uegietatik   .
SFX 59  0    ze   .
SFX 59  0    zetzarrentzat   .
SFX 59  0    arazten   .
SFX 59  0    uegietan   .
SFX 59  0    uegitarantz   .
SFX 59  0    urantz   .
SFX 59  0    zetxoei   .
SFX 59  0    zetxoek   .
SFX 59  0    zetxoak   .
SFX 59  0    utzarrari   .
SFX 59  0    zetxoen   .
SFX 59  0    zetxoan   .
SFX 59  0    utxoontzat   .
SFX 59  0    uegietaraino   .
SFX 59  0    zetxoez   .
SFX 59  0    zetxoaz   .
SFX 59  0    utxorendako   .
SFX 59  0    zetako   .
SFX 59  0    zeetako   .
SFX 59  0    utatik   .
SFX 59  0    utxotzat   .
SFX 59  0    araztear   .
SFX 59  0    utxoago   .
SFX 59  0    zeotarantz   .
SFX 59  0    uegiarentzat   .
SFX 59  0    uokiko   .
SFX 59  0    uriko   .
SFX 59  0    ura   .
SFX 59  0    uegiotaz   .
SFX 59  0    uri   .
SFX 59  0    zetzarrerantz   .
SFX 59  0    uotarik   .
SFX 59  0    zetzar   .
SFX 59  0    utara   .
SFX 59  0    zetzat   .
SFX 59  0    uotarat   .
SFX 59  0    zeotarik   .
SFX 59  0    utzarrean   .
SFX 59  0    utzarrerantz   .
SFX 59  0    zeotarat   .
SFX 59  0    uzko   .
SFX 59  0    utik   .
SFX 59  0    uegiraino   .
SFX 59  0    zetxorendako   .
SFX 59  0    utzarrarentzat   .
SFX 59  0    utan   .
SFX 59  0    zetxogatik   .
SFX 59  0    uegirekin   .
SFX 59  0    zeagana   .
SFX 59  0    uegirendako   .
SFX 59  0    zetxootaz   .
SFX 59  0    zeari   .
SFX 59  0    utzarrei   .
SFX 59  0    utzarrik   .
SFX 59  0    utzarrek   .
SFX 59  0    utzarrak   .
SFX 59  0    utzarren   .
SFX 59  0    utxoarekin   .
SFX 59  0    utzarrez   .
SFX 59  0    utzarraz   .
SFX 59  0    utxorentzat   .
SFX 59  0    utxoaren   .
SFX 59  0    zerainoko   .
SFX 59  0    utarantz   .
SFX 59  0    utzarrekin   .
SFX 59  0    zeregatik   .
SFX 59  0    zeotako   .
SFX 59  0    utxoekin   .
SFX 59  0    uetako   .
SFX 59  0    zetxorantz   .
SFX 59  0    ukeran   .
SFX 59  0    zetxoontzat   .
SFX 59  0    zeaganaino   .
SFX 59  0    uotatik   .
SFX 59  0    uegia   .
SFX 59  0    zetxora   .
SFX 59  0    zeetarantz   .
SFX 59  0    zetxori   .
SFX 59  0    utzarrokin   .
SFX 59  0    uegik   .
SFX 59  0    zeotatik   .
SFX 59  0    uotara   .
SFX 59  0    uagan   .
SFX 59  0    uegitara   .
SFX 59  0    utzartzat   .
SFX 59  0    zeekin   .
SFX 59  0    utzarrago   .
SFX 59  0    uegiz   .
SFX 59  0    zetxorentzat   .
SFX 59  0    utzarraren   .
SFX 59  0    utxookin   .
SFX 59  0    zetxoarekin   .
SFX 59  0    uarekin   .
SFX 59  0    utzarrerat   .
SFX 59  0    zetzarroi   .
SFX 59  0    zetzarrok   .
SFX 59  0    zetzarron   .
SFX 59  0    zearekin   .
SFX 59  0    zetzarroz   .
SFX 59  0    zerekin   .
SFX 59  0    zetzarrari   .
SFX 59  0    uari   .
SFX 59  0    uegirentzat   .
SFX 59  0    utxoei   .
SFX 59  0    utxoek   .
SFX 59  0    utxoak   .
SFX 59  0    utxoen   .
SFX 59  0    utxoan   .
SFX 59  0    zetzarrekin   .
SFX 59  0    uoi   .
SFX 59  0    uok   .
SFX 59  0    zeokin   .
SFX 59  0    uko   .
SFX 59  0    utxoez   .
SFX 59  0    utxoaz   .
SFX 59  0    utzarrera   .
SFX 59  0    utxorekin   .
SFX 59  0    uotaraino   .
SFX 59  0    uoz   .
SFX 59  0    urekiko   .
SFX 59  0    utako   .
SFX 59  0    uegiei   .
SFX 59  0    uegiek   .
SFX 59  0    zeagandik   .
SFX 59  0    uegiak   .
SFX 59  0    uegien   .
SFX 59  0    uegian   .
SFX 59  0    zerekiko   .
SFX 59  0    utxoegi   .
SFX 59  0    utxoendako   .
SFX 59  0    uaganantz   .
SFX 59  0    uegiez   .
SFX 59  0    uegiaz   .
SFX 59  0    zeraino   .
SFX 59  0    zetzarrean   .
SFX 59  0    zetzarraren   .
SFX 59  0    utzar   .
SFX 59  0    uegitarik   .
SFX 59  0    zetzarrerat   .
SFX 59  0    zetxoa   .
SFX 59  0    utzat   .
SFX 59  0    zetxok   .
SFX 59  0    uegitarat   .
SFX 59  0    utzarrontzat   .
SFX 59  0    zeei   .
SFX 59  0    zeek   .
SFX 59  0    zeak   .
SFX 59  0    zeago   .
SFX 59  0    zean   .
SFX 59  0    utxoraino   .
SFX 59  0    zear   .
SFX 59  0    zetxoz   .
SFX 59  0    uegigatik   .

SFX 60 Y 367
SFX 60  0    tutaraino   .
SFX 60  0    tuen/710   .
SFX 60  0    tutxoraino   .
SFX 60  0    tuagana   .
SFX 60  0    tzeren/703   .
SFX 60  0    tzeen/698   .
SFX 60  0    turen/703   .
SFX 60  0    tuegigatik   .
SFX 60  0    tzetxoraino   .
SFX 60  0    tzeko/693   .
SFX 60  0    tuegiari   .
SFX 60  0    tzeon/705   .
SFX 60  0    tuetaraino   .
SFX 60  0    tutako   .
SFX 60  0    tuon/705   .
SFX 60  0    tuegiendako   .
SFX 60  0    tzearekiko   .
SFX 60  0    tzeetaraino   .
SFX 60  0    tuari   .
SFX 60  0    tzetxorekin   .
SFX 60  0    tuegiokin   .
SFX 60  0    tuegirentzat   .
SFX 60  0    tuegitatik   .
SFX 60  0    tze   .
SFX 60  0    tutzarrontzat   .
SFX 60  0    tzetzarrekin   .
SFX 60  0    tzearen/703   .
SFX 60  0    tzeotara   .
SFX 60  0    tzeetan   .
SFX 60  0    tutzar   .
SFX 60  0    tutzarregi   .
SFX 60  0    tuaren/698   .
SFX 60  0    tutzat   .
SFX 60  0    tuegietarantz   .
SFX 60  0    tutzarreko   .
SFX 60  0    tu   .
SFX 60  0    tuegietara   .
SFX 60  0    tuotako   .
SFX 60  0    tzeago   .
SFX 60  0    arazteke   .
SFX 60  0    tzetaraino   .
SFX 60  0    tutxora   .
SFX 60  0    tzetzarrarekin   .
SFX 60  0    tutxori   .
SFX 60  0    tzetxoei   .
SFX 60  0    tuegirantz   .
SFX 60  0    tuegietan   .
SFX 60  0    tzetxoek   .
SFX 60  0    tzetxoak   .
SFX 60  0    tzetxoarekin   .
SFX 60  0    tzeotan   .
SFX 60  0    tzetxoen   .
SFX 60  0    tzetxoan   .
SFX 60  0    tzetzarraren   .
SFX 60  0    tuegietarik   .
SFX 60  0    tzeotaz   .
SFX 60  0    tzetzarrerat   .
SFX 60  0    tzetxoez   .
SFX 60  0    tzetxoaz   .
SFX 60  0    tzetzarreraino   .
SFX 60  0    tzea   .
SFX 60  0    tuegietarat   .
SFX 60  0    tzeei   .
SFX 60  0    tzeek   .
SFX 60  0    tzeak   .
SFX 60  0    tzeetako   .
SFX 60  0    tzek   .
SFX 60  0    tzean   .
SFX 60  0    turaino   .
SFX 60  0    tzen   .
SFX 60  0    tzear   .
SFX 60  0    tutxoago   .
SFX 60  0    tutxotzat   .
SFX 60  0    tuegira   .
SFX 60  0    tzeez   .
SFX 60  0    tzeaz   .
SFX 60  0    tzez   .
SFX 60  0    tuegiri   .
SFX 60  0    turekin   .
SFX 60  0    tuegientzat   .
SFX 60  0    tuotarik   .
SFX 60  0    tzetzarreko   .
SFX 60  0    tutzarrarekin   .
SFX 60  0    tuotarat   .
SFX 60  0    tzeotarik   .
SFX 60  0    tzetzarrokin   .
SFX 60  0    tzetxoendako   .
SFX 60  0    tutzarreraino   .
SFX 60  0    tzeotarat   .
SFX 60  0    arazi   .
SFX 60  0    tuotarantz   .
SFX 60  0    tuei   .
SFX 60  0    tuek   .
SFX 60  0    tuak   .
SFX 60  0    tuan   .
SFX 60  0    tzetxoarendako   .
SFX 60  0    tzetiko   .
SFX 60  0    tuez   .
SFX 60  0    tzeagana   .
SFX 60  0    tuaz   .
SFX 60  0    tzetzarrarendako   .
SFX 60  0    tzetxotzat   .
SFX 60  0    tuekin   .
SFX 60  0    tutzarrei   .
SFX 60  0    tutzarrik   .
SFX 60  0    tutzarrek   .
SFX 60  0    tutzarrak   .
SFX 60  0    tutzarren   .
SFX 60  0    tzetzarretik   .
SFX 60  0    tutzarrez   .
SFX 60  0    tuegiotaz   .
SFX 60  0    tutzarraz   .
SFX 60  0    tuegietatik   .
SFX 60  0    tuago   .
SFX 60  0    tuokin   .
SFX 60  0    tutxogatik   .
SFX 60  0    tzetzarrendako   .
SFX 60  0    tuegitaraino   .
SFX 60  0    tutxoontzat   .
SFX 60  0    tzetxogatik   .
SFX 60  0    tzetara   .
SFX 60  0    tutxoarendako   .
SFX 60  0    tzeotako   .
SFX 60  0    tutxoekin   .
SFX 60  0    tuegietako   .
SFX 60  0    tzeotarantz   .
SFX 60  0    tuotatik   .
SFX 60  0    tzetxora   .
SFX 60  0    tzetxori   .
SFX 60  0    tutxooi   .
SFX 60  0    tutxook   .
SFX 60  0    tutxoon   .
SFX 60  0    tzeotatik   .
SFX 60  0    tzetxoentzat   .
SFX 60  0    tzetzarrei   .
SFX 60  0    tutxoko   .
SFX 60  0    tzetzarrik   .
SFX 60  0    tzetzarrek   .
SFX 60  0    tzetzarrak   .
SFX 60  0    tzetzarren   .
SFX 60  0    tzera   .
SFX 60  0    tutxooz   .
SFX 60  0    tzeri   .
SFX 60  0    tutxoa   .
SFX 60  0    tzetxo   .
SFX 60  0    tzetzarrez   .
SFX 60  0    tutxookin   .
SFX 60  0    tzetzarraz   .
SFX 60  0    tutxok   .
SFX 60  0    tutzarrendako   .
SFX 60  0    tzeagan   .
SFX 60  0    tzetxoarentzat   .
SFX 60  0    tzetxoaren   .
SFX 60  0    tzearekin   .
SFX 60  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 60  0    tutxoaren   .
SFX 60  0    tutxoz   .
SFX 60  0    tuegioi   .
SFX 60  0    tzerekin   .
SFX 60  0    tuegiok   .
SFX 60  0    tuegion   .
SFX 60  0    tutarantz   .
SFX 60  0    tuekiko   .
SFX 60  0    tuegiarendako   .
SFX 60  0    tuegiko   .
SFX 60  0    tutxorantz   .
SFX 60  0    tuaganaino   .
SFX 60  0    araz   .
SFX 60  0    tuegioz   .
SFX 60  0    tutarik   .
SFX 60  0    tzetxorantz   .
SFX 60  0    tuetarantz   .
SFX 60  0    tzetxoekin   .
SFX 60  0    tutarat   .
SFX 60  0    tzetzargatik   .
SFX 60  0    tzeetarantz   .
SFX 60  0    turekiko   .
SFX 60  0    tugatik   .
SFX 60  0    tzetzarrotaz   .
SFX 60  0    tutxoarekin   .
SFX 60  0    tutxoegi   .
SFX 60  0    tutzarraren   .
SFX 60  0    tzetzarrentzat   .
SFX 60  0    tura   .
SFX 60  0    tzerik   .
SFX 60  0    tzerekiko   .
SFX 60  0    turi   .
SFX 60  0    tuegitara   .
SFX 60  0    tutxoarentzat   .
SFX 60  0    tzerat   .
SFX 60  0    tutzarrari   .
SFX 60  0    tzetxookin   .
SFX 60  0    tuarekin   .
SFX 60  0    tuetan   .
SFX 60  0    tzeraino   .
SFX 60  0    tutzarrekin   .
SFX 60  0    tzetarantz   .
SFX 60  0    tuetara   .
SFX 60  0    tzezko   .
SFX 60  0    tutxorik   .
SFX 60  0    tzerako   .
SFX 60  0    tzenago   .
SFX 60  0    tutxoren   .
SFX 60  0    tzeaganaino   .
SFX 60  0    arazte   .
SFX 60  0    tutxorat   .
SFX 60  0    tuotan   .
SFX 60  0    tzetzarrerantz   .
SFX 60  0    tutzarrentzat   .
SFX 60  0    tzetxorik   .
SFX 60  0    tutzarrokin   .
SFX 60  0    tzetxoren   .
SFX 60  0    tuotaz   .
SFX 60  0    turantz   .
SFX 60  0    arazten   .
SFX 60  0    tzetxorat   .
SFX 60  0    tuegiarentzat   .
SFX 60  0    tutzarrean   .
SFX 60  0    tutzarrerat   .
SFX 60  0    tutxo   .
SFX 60  0    tzetako   .
SFX 60  0    tutatik   .
SFX 60  0    tuokiko   .
SFX 60  0    araztear   .
SFX 60  0    tzetzarrari   .
SFX 60  0    tuegi   .
SFX 60  0    tuegirekin   .
SFX 60  0    tzetxooi   .
SFX 60  0    tzetxook   .
SFX 60  0    tzetxoon   .
SFX 60  0    tzetxoko   .
SFX 60  0    turiko   .
SFX 60  0    tzetxooz   .
SFX 60  0    tzeke   .
SFX 60  0    tutzarrerantz   .
SFX 60  0    tzeoi   .
SFX 60  0    tzetik   .
SFX 60  0    tzeok   .
SFX 60  0    tutxootaz   .
SFX 60  0    tzetzar   .
SFX 60  0    tzetzat   .
SFX 60  0    tzetan   .
SFX 60  0    tzetxorendako   .
SFX 60  0    tzeoz   .
SFX 60  0    tuegietaraino   .
SFX 60  0    tuegirik   .
SFX 60  0    tuegiren   .
SFX 60  0    tzeekiko   .
SFX 60  0    tutxoendako   .
SFX 60  0    tuegirat   .
SFX 60  0    tuegiontzat   .
SFX 60  0    tzerainoko   .
SFX 60  0    tzetarik   .
SFX 60  0    turik   .
SFX 60  0    turat   .
SFX 60  0    tzetarat   .
SFX 60  0    tuetarik   .
SFX 60  0    turegatik   .
SFX 60  0    tzetzarrean   .
SFX 60  0    tuegiraino   .
SFX 60  0    tutxotik   .
SFX 60  0    tuetarat   .
SFX 60  0    tzeetarik   .
SFX 60  0    tzetxotik   .
SFX 60  0    tzeetarat   .
SFX 60  0    tutzarrarendako   .
SFX 60  0    tuoi   .
SFX 60  0    tuok   .
SFX 60  0    tuagandik   .
SFX 60  0    tutzarretik   .
SFX 60  0    tuegitarantz   .
SFX 60  0    tuko   .
SFX 60  0    tzetxootaz   .
SFX 60  0    tuegitako   .
SFX 60  0    tuoz   .
SFX 60  0    tutzarrago   .
SFX 60  0    tutara   .
SFX 60  0    tutxorendako   .
SFX 60  0    tutzarroi   .
SFX 60  0    tutzarrok   .
SFX 60  0    tutzarron   .
SFX 60  0    tutzarroz   .
SFX 60  0    tuagatik   .
SFX 60  0    tuetako   .
SFX 60  0    tukeran   .
SFX 60  0    tua   .
SFX 60  0    tzeregatik   .
SFX 60  0    tutzargatik   .
SFX 60  0    tuegitzat   .
SFX 60  0    tuk   .
SFX 60  0    tzeagatik   .
SFX 60  0    tzetxorentzat   .
SFX 60  0    tutzarrotaz   .
SFX 60  0    tzegatik   .
SFX 60  0    tutzarrera   .
SFX 60  0    tuotaraino   .
SFX 60  0    tuotara   .
SFX 60  0    tuz   .
SFX 60  0    tuegiarekin   .
SFX 60  0    tuegitik   .
SFX 60  0    tutxoentzat   .
SFX 60  0    tzeekin   .
SFX 60  0    tzeari   .
SFX 60  0    tuegitan   .
SFX 60  0    tuzko   .
SFX 60  0    tzeagandik   .
SFX 60  0    tugatiko   .
SFX 60  0    tutik   .
SFX 60  0    tzetatik   .
SFX 60  0    tutan   .
SFX 60  0    tuaganantz   .
SFX 60  0    tutzartzat   .
SFX 60  0    tuetatik   .
SFX 60  0    tzegatiko   .
SFX 60  0    tzetzartzat   .
SFX 60  0    tutxoei   .
SFX 60  0    tzetzarroi   .
SFX 60  0    tutxoek   .
SFX 60  0    tzetzarrok   .
SFX 60  0    tutxoak   .
SFX 60  0    tutxoen   .
SFX 60  0    tzetzarron   .
SFX 60  0    tutxoan   .
SFX 60  0    tzeetatik   .
SFX 60  0    tuegitarik   .
SFX 60  0    tzeetara   .
SFX 60  0    tuegiekin   .
SFX 60  0    tzeokin   .
SFX 60  0    tuegirendako   .
SFX 60  0    tutzarrarentzat   .
SFX 60  0    tutxoez   .
SFX 60  0    tzetzarroz   .
SFX 60  0    tutxoaz   .
SFX 60  0    tuegitarat   .
SFX 60  0    tutxoari   .
SFX 60  0    tzetxoari   .
SFX 60  0    tuegiei   .
SFX 60  0    tutzarra   .
SFX 60  0    tuegiek   .
SFX 60  0    tutxorekin   .
SFX 60  0    tzerantz   .
SFX 60  0    tuegiak   .
SFX 60  0    tutxorentzat   .
SFX 60  0    tuegia   .
SFX 60  0    tuegien   .
SFX 60  0    tuegian   .
SFX 60  0    tutzarri   .
SFX 60  0    tuarekiko   .
SFX 60  0    tzetzarrera   .
SFX 60  0    tzeotaraino   .
SFX 60  0    tuegik   .
SFX 60  0    tuegiez   .
SFX 60  0    tuegiaz   .
SFX 60  0    tuagan   .
SFX 60  0    tzetzarra   .
SFX 60  0    tuegiz   .
SFX 60  0    tzetzarri   .
SFX 60  0    tuegiaren   .
SFX 60  0    tzeokiko   .
SFX 60  0    tzetxoa   .
SFX 60  0    tzeaganantz   .
SFX 60  0    tzetzarrontzat   .
SFX 60  0    tzetxok   .
SFX 60  0    tzetxoontzat   .
SFX 60  0    tuta   .
SFX 60  0    tzetxoz   .
SFX 60  0    tzearren   .

SFX 61 Y 367
SFX 61  0    tutaraino   .
SFX 61  0    tuen/710   .
SFX 61  0    tutxoraino   .
SFX 61  0    tuagana   .
SFX 61  0    tzeren/698   .
SFX 61  0    tzeen/698   .
SFX 61  0    turen/703   .
SFX 61  0    tuegigatik   .
SFX 61  0    tzetxoraino   .
SFX 61  0    tzeko/693   .
SFX 61  0    tuegiari   .
SFX 61  0    tzeon/705   .
SFX 61  0    tuetaraino   .
SFX 61  0    tutako   .
SFX 61  0    tuon/705   .
SFX 61  0    tuegiendako   .
SFX 61  0    tzearekiko   .
SFX 61  0    tzeetaraino   .
SFX 61  0    tuari   .
SFX 61  0    tzetxorekin   .
SFX 61  0    tuegiokin   .
SFX 61  0    tuegirentzat   .
SFX 61  0    tuegitatik   .
SFX 61  0    tze   .
SFX 61  0    tutzarrontzat   .
SFX 61  0    tzetzarrekin   .
SFX 61  0    tzearen/703   .
SFX 61  0    tzeotara   .
SFX 61  0    tzeetan   .
SFX 61  0    tutzar   .
SFX 61  0    tutzarregi   .
SFX 61  0    tuaren/698   .
SFX 61  0    tutzat   .
SFX 61  0    tuegietarantz   .
SFX 61  0    tutzarreko   .
SFX 61  0    tu   .
SFX 61  0    tuegietara   .
SFX 61  0    tuotako   .
SFX 61  0    tzeago   .
SFX 61  0    tzetaraino   .
SFX 61  0    raztear   .
SFX 61  0    tutxora   .
SFX 61  0    tzetzarrarekin   .
SFX 61  0    tutxori   .
SFX 61  0    tzetxoei   .
SFX 61  0    tuegirantz   .
SFX 61  0    tuegietan   .
SFX 61  0    tzetxoek   .
SFX 61  0    tzetxoak   .
SFX 61  0    tzetxoarekin   .
SFX 61  0    tzeotan   .
SFX 61  0    tzetxoen   .
SFX 61  0    tzetxoan   .
SFX 61  0    tzetzarraren   .
SFX 61  0    tuegietarik   .
SFX 61  0    tzeotaz   .
SFX 61  0    tzetzarrerat   .
SFX 61  0    tzetxoez   .
SFX 61  0    tzetxoaz   .
SFX 61  0    tzetzarreraino   .
SFX 61  0    tzea   .
SFX 61  0    tuegietarat   .
SFX 61  0    tzeei   .
SFX 61  0    tzeek   .
SFX 61  0    tzeak   .
SFX 61  0    tzeetako   .
SFX 61  0    tzek   .
SFX 61  0    tzean   .
SFX 61  0    turaino   .
SFX 61  0    tzen   .
SFX 61  0    tzear   .
SFX 61  0    tutxoago   .
SFX 61  0    tutxotzat   .
SFX 61  0    tuegira   .
SFX 61  0    tzeez   .
SFX 61  0    tzeaz   .
SFX 61  0    tzez   .
SFX 61  0    tuegiri   .
SFX 61  0    turekin   .
SFX 61  0    tuegientzat   .
SFX 61  0    tuotarik   .
SFX 61  0    tzetzarreko   .
SFX 61  0    tutzarrarekin   .
SFX 61  0    tuotarat   .
SFX 61  0    tzeotarik   .
SFX 61  0    tzetzarrokin   .
SFX 61  0    tzetxoendako   .
SFX 61  0    tutzarreraino   .
SFX 61  0    tzeotarat   .
SFX 61  0    tuotarantz   .
SFX 61  0    tuei   .
SFX 61  0    tuek   .
SFX 61  0    tuak   .
SFX 61  0    tuan   .
SFX 61  0    tzetxoarendako   .
SFX 61  0    tzetiko   .
SFX 61  0    tuez   .
SFX 61  0    tzeagana   .
SFX 61  0    tuaz   .
SFX 61  0    tzetzarrarendako   .
SFX 61  0    tzetxotzat   .
SFX 61  0    tuekin   .
SFX 61  0    tutzarrei   .
SFX 61  0    tutzarrik   .
SFX 61  0    tutzarrek   .
SFX 61  0    tutzarrak   .
SFX 61  0    tutzarren   .
SFX 61  0    tzetzarretik   .
SFX 61  0    tutzarrez   .
SFX 61  0    tuegiotaz   .
SFX 61  0    tutzarraz   .
SFX 61  0    tuegietatik   .
SFX 61  0    tuago   .
SFX 61  0    tuokin   .
SFX 61  0    tutxogatik   .
SFX 61  0    tzetzarrendako   .
SFX 61  0    tuegitaraino   .
SFX 61  0    tutxoontzat   .
SFX 61  0    tzetxogatik   .
SFX 61  0    tzetara   .
SFX 61  0    tutxoarendako   .
SFX 61  0    tzeotako   .
SFX 61  0    tutxoekin   .
SFX 61  0    tuegietako   .
SFX 61  0    tzeotarantz   .
SFX 61  0    tuotatik   .
SFX 61  0    tzetxora   .
SFX 61  0    tzetxori   .
SFX 61  0    tutxooi   .
SFX 61  0    tutxook   .
SFX 61  0    tutxoon   .
SFX 61  0    tzeotatik   .
SFX 61  0    tzetxoentzat   .
SFX 61  0    tzetzarrei   .
SFX 61  0    tutxoko   .
SFX 61  0    tzetzarrik   .
SFX 61  0    tzetzarrek   .
SFX 61  0    tzetzarrak   .
SFX 61  0    tzetzarren   .
SFX 61  0    tzera   .
SFX 61  0    tutxooz   .
SFX 61  0    tzeri   .
SFX 61  0    tutxoa   .
SFX 61  0    tzetxo   .
SFX 61  0    tzetzarrez   .
SFX 61  0    tutxookin   .
SFX 61  0    tzetzarraz   .
SFX 61  0    tutxok   .
SFX 61  0    tutzarrendako   .
SFX 61  0    tzeagan   .
SFX 61  0    tzetxoarentzat   .
SFX 61  0    tzetxoaren   .
SFX 61  0    tzearekin   .
SFX 61  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 61  0    tutxoaren   .
SFX 61  0    tutxoz   .
SFX 61  0    tuegioi   .
SFX 61  0    tzerekin   .
SFX 61  0    tuegiok   .
SFX 61  0    tuegion   .
SFX 61  0    tutarantz   .
SFX 61  0    tuekiko   .
SFX 61  0    tuegiarendako   .
SFX 61  0    tuegiko   .
SFX 61  0    tutxorantz   .
SFX 61  0    tuaganaino   .
SFX 61  0    tuegioz   .
SFX 61  0    tutarik   .
SFX 61  0    tzetxorantz   .
SFX 61  0    tuetarantz   .
SFX 61  0    tzetxoekin   .
SFX 61  0    tutarat   .
SFX 61  0    tzetzargatik   .
SFX 61  0    tzeetarantz   .
SFX 61  0    turekiko   .
SFX 61  0    tugatik   .
SFX 61  0    tzetzarrotaz   .
SFX 61  0    tutxoarekin   .
SFX 61  0    tutxoegi   .
SFX 61  0    tutzarraren   .
SFX 61  0    tzetzarrentzat   .
SFX 61  0    tura   .
SFX 61  0    tzerik   .
SFX 61  0    tzerekiko   .
SFX 61  0    turi   .
SFX 61  0    tuegitara   .
SFX 61  0    tutxoarentzat   .
SFX 61  0    tzerat   .
SFX 61  0    tutzarrari   .
SFX 61  0    tzetxookin   .
SFX 61  0    tuarekin   .
SFX 61  0    tuetan   .
SFX 61  0    tzeraino   .
SFX 61  0    tutzarrekin   .
SFX 61  0    tzetarantz   .
SFX 61  0    tuetara   .
SFX 61  0    tzezko   .
SFX 61  0    tutxorik   .
SFX 61  0    tzerako   .
SFX 61  0    tzenago   .
SFX 61  0    tutxoren   .
SFX 61  0    tzeaganaino   .
SFX 61  0    tutxorat   .
SFX 61  0    tuotan   .
SFX 61  0    tzetzarrerantz   .
SFX 61  0    tutzarrentzat   .
SFX 61  0    tzetxorik   .
SFX 61  0    tutzarrokin   .
SFX 61  0    tzetxoren   .
SFX 61  0    tuotaz   .
SFX 61  0    turantz   .
SFX 61  0    tzetxorat   .
SFX 61  0    tuegiarentzat   .
SFX 61  0    tutzarrean   .
SFX 61  0    tutzarrerat   .
SFX 61  0    razteke   .
SFX 61  0    tutxo   .
SFX 61  0    tzetako   .
SFX 61  0    tutatik   .
SFX 61  0    tuokiko   .
SFX 61  0    tzetzarrari   .
SFX 61  0    tuegi   .
SFX 61  0    tuegirekin   .
SFX 61  0    tzetxooi   .
SFX 61  0    tzetxook   .
SFX 61  0    tzetxoon   .
SFX 61  0    tzetxoko   .
SFX 61  0    turiko   .
SFX 61  0    razten   .
SFX 61  0    tzetxooz   .
SFX 61  0    tzeke   .
SFX 61  0    tutzarrerantz   .
SFX 61  0    tzeoi   .
SFX 61  0    tzetik   .
SFX 61  0    tzeok   .
SFX 61  0    tutxootaz   .
SFX 61  0    tzetzar   .
SFX 61  0    tzetzat   .
SFX 61  0    tzetan   .
SFX 61  0    tzetxorendako   .
SFX 61  0    tzeoz   .
SFX 61  0    tuegietaraino   .
SFX 61  0    raz   .
SFX 61  0    tuegirik   .
SFX 61  0    tuegiren   .
SFX 61  0    tzeekiko   .
SFX 61  0    razte   .
SFX 61  0    tutxoendako   .
SFX 61  0    tuegirat   .
SFX 61  0    tuegiontzat   .
SFX 61  0    tzerainoko   .
SFX 61  0    tzetarik   .
SFX 61  0    turik   .
SFX 61  0    turat   .
SFX 61  0    tzetarat   .
SFX 61  0    tuetarik   .
SFX 61  0    turegatik   .
SFX 61  0    tzetzarrean   .
SFX 61  0    tuegiraino   .
SFX 61  0    tutxotik   .
SFX 61  0    tuetarat   .
SFX 61  0    tzeetarik   .
SFX 61  0    tzetxotik   .
SFX 61  0    tzeetarat   .
SFX 61  0    tutzarrarendako   .
SFX 61  0    tuoi   .
SFX 61  0    tuok   .
SFX 61  0    tuagandik   .
SFX 61  0    tutzarretik   .
SFX 61  0    tuegitarantz   .
SFX 61  0    tuko   .
SFX 61  0    tzetxootaz   .
SFX 61  0    tuegitako   .
SFX 61  0    tuoz   .
SFX 61  0    tutzarrago   .
SFX 61  0    tutara   .
SFX 61  0    tutxorendako   .
SFX 61  0    tutzarroi   .
SFX 61  0    tutzarrok   .
SFX 61  0    tutzarron   .
SFX 61  0    tutzarroz   .
SFX 61  0    tuagatik   .
SFX 61  0    tuetako   .
SFX 61  0    tukeran   .
SFX 61  0    tua   .
SFX 61  0    tzeregatik   .
SFX 61  0    tutzargatik   .
SFX 61  0    tuegitzat   .
SFX 61  0    tuk   .
SFX 61  0    tzeagatik   .
SFX 61  0    tzetxorentzat   .
SFX 61  0    tutzarrotaz   .
SFX 61  0    tzegatik   .
SFX 61  0    tutzarrera   .
SFX 61  0    tuotaraino   .
SFX 61  0    tuotara   .
SFX 61  0    tuz   .
SFX 61  0    tuegiarekin   .
SFX 61  0    tuegitik   .
SFX 61  0    tutxoentzat   .
SFX 61  0    tzeekin   .
SFX 61  0    tzeari   .
SFX 61  0    tuegitan   .
SFX 61  0    tuzko   .
SFX 61  0    tzeagandik   .
SFX 61  0    tugatiko   .
SFX 61  0    tutik   .
SFX 61  0    tzetatik   .
SFX 61  0    tutan   .
SFX 61  0    tuaganantz   .
SFX 61  0    tutzartzat   .
SFX 61  0    tuetatik   .
SFX 61  0    tzegatiko   .
SFX 61  0    tzetzartzat   .
SFX 61  0    tutxoei   .
SFX 61  0    tzetzarroi   .
SFX 61  0    tutxoek   .
SFX 61  0    tzetzarrok   .
SFX 61  0    tutxoak   .
SFX 61  0    tutxoen   .
SFX 61  0    tzetzarron   .
SFX 61  0    tutxoan   .
SFX 61  0    tzeetatik   .
SFX 61  0    tuegitarik   .
SFX 61  0    tzeetara   .
SFX 61  0    tuegiekin   .
SFX 61  0    tzeokin   .
SFX 61  0    tuegirendako   .
SFX 61  0    tutzarrarentzat   .
SFX 61  0    tutxoez   .
SFX 61  0    tzetzarroz   .
SFX 61  0    tutxoaz   .
SFX 61  0    tuegitarat   .
SFX 61  0    tutxoari   .
SFX 61  0    razi   .
SFX 61  0    tzetxoari   .
SFX 61  0    tuegiei   .
SFX 61  0    tutzarra   .
SFX 61  0    tuegiek   .
SFX 61  0    tutxorekin   .
SFX 61  0    tzerantz   .
SFX 61  0    tuegiak   .
SFX 61  0    tutxorentzat   .
SFX 61  0    tuegia   .
SFX 61  0    tuegien   .
SFX 61  0    tuegian   .
SFX 61  0    tutzarri   .
SFX 61  0    tuarekiko   .
SFX 61  0    tzetzarrera   .
SFX 61  0    tzeotaraino   .
SFX 61  0    tuegik   .
SFX 61  0    tuegiez   .
SFX 61  0    tuegiaz   .
SFX 61  0    tuagan   .
SFX 61  0    tzetzarra   .
SFX 61  0    tuegiz   .
SFX 61  0    tzetzarri   .
SFX 61  0    tuegiaren   .
SFX 61  0    tzeokiko   .
SFX 61  0    tzetxoa   .
SFX 61  0    tzeaganantz   .
SFX 61  0    tzetzarrontzat   .
SFX 61  0    tzetxok   .
SFX 61  0    tzetxoontzat   .
SFX 61  0    tuta   .
SFX 61  0    tzetxoz   .
SFX 61  0    tzearren   .

SFX 62 Y 367
SFX 62  0    duaren/703   .
SFX 62  0    duon/705   .
SFX 62  0    dutxoari   .
SFX 62  0    tzeren/698   .
SFX 62  0    tzeen/698   .
SFX 62  0    dutxoontzat   .
SFX 62  0    duen/710   .
SFX 62  0    tzetxoraino   .
SFX 62  0    tzeko/693   .
SFX 62  0    dutzar   .
SFX 62  0    dutzat   .
SFX 62  0    tzeon/705   .
SFX 62  0    duegietaraino   .
SFX 62  0    tzearekiko   .
SFX 62  0    dutzarra   .
SFX 62  0    tzeetaraino   .
SFX 62  0    dutzarrei   .
SFX 62  0    dutxogatik   .
SFX 62  0    duren/703   .
SFX 62  0    dutzarrik   .
SFX 62  0    dutzarrek   .
SFX 62  0    tzetxorekin   .
SFX 62  0    dutzarrak   .
SFX 62  0    dutzarri   .
SFX 62  0    dutzarren   .
SFX 62  0    duegiarentzat   .
SFX 62  0    tze   .
SFX 62  0    dutzarrez   .
SFX 62  0    duegiotaz   .
SFX 62  0    dutzarraz   .
SFX 62  0    tzetzarrekin   .
SFX 62  0    duotarantz   .
SFX 62  0    tzearen/703   .
SFX 62  0    duegietako   .
SFX 62  0    tzeotara   .
SFX 62  0    tzeetan   .
SFX 62  0    dutako   .
SFX 62  0    du   .
SFX 62  0    dutzarrarentzat   .
SFX 62  0    duotara   .
SFX 62  0    tzeago   .
SFX 62  0    arazteke   .
SFX 62  0    dutxoekin   .
SFX 62  0    tzetaraino   .
SFX 62  0    dutzarrerantz   .
SFX 62  0    tzetzarrarekin   .
SFX 62  0    tzetxoei   .
SFX 62  0    tzetxoek   .
SFX 62  0    tzetxoak   .
SFX 62  0    tzetxoarekin   .
SFX 62  0    tzeotan   .
SFX 62  0    tzetxoen   .
SFX 62  0    tzetxoan   .
SFX 62  0    tzetzarraren   .
SFX 62  0    duei   .
SFX 62  0    duegiari   .
SFX 62  0    duek   .
SFX 62  0    duak   .
SFX 62  0    tzeotaz   .
SFX 62  0    tzetzarrerat   .
SFX 62  0    tzetxoez   .
SFX 62  0    tzetxoaz   .
SFX 62  0    duan   .
SFX 62  0    tzetzarreraino   .
SFX 62  0    tzea   .
SFX 62  0    dutxorantz   .
SFX 62  0    tzeei   .
SFX 62  0    dutxoei   .
SFX 62  0    tzeek   .
SFX 62  0    dutxoek   .
SFX 62  0    duegitaraino   .
SFX 62  0    tzeak   .
SFX 62  0    dutxoak   .
SFX 62  0    tzeetako   .
SFX 62  0    dutxoen   .
SFX 62  0    duez   .
SFX 62  0    duaganaino   .
SFX 62  0    tzek   .
SFX 62  0    tzean   .
SFX 62  0    dutxoan   .
SFX 62  0    duaz   .
SFX 62  0    tzen   .
SFX 62  0    tzear   .
SFX 62  0    dutxookin   .
SFX 62  0    dutxoarekin   .
SFX 62  0    duetarantz   .
SFX 62  0    duari   .
SFX 62  0    tzeez   .
SFX 62  0    dutxoez   .
SFX 62  0    tzeaz   .
SFX 62  0    dutxoaz   .
SFX 62  0    tzez   .
SFX 62  0    duetako   .
SFX 62  0    dukeran   .
SFX 62  0    dutxoaren   .
SFX 62  0    dutarantz   .
SFX 62  0    duegiei   .
SFX 62  0    duegiek   .
SFX 62  0    duegiak   .
SFX 62  0    duegien   .
SFX 62  0    duegian   .
SFX 62  0    tzetzarreko   .
SFX 62  0    dutzarrekin   .
SFX 62  0    duegiez   .
SFX 62  0    duegiaz   .
SFX 62  0    duekin   .
SFX 62  0    tzeotarik   .
SFX 62  0    dutzarrari   .
SFX 62  0    tzetzarrokin   .
SFX 62  0    tzetxoendako   .
SFX 62  0    tzeotarat   .
SFX 62  0    arazi   .
SFX 62  0    duegitara   .
SFX 62  0    tzetxoarendako   .
SFX 62  0    tzetiko   .
SFX 62  0    dutzarrokin   .
SFX 62  0    tzeagana   .
SFX 62  0    tzetzarrarendako   .
SFX 62  0    tzetxotzat   .
SFX 62  0    duokin   .
SFX 62  0    dutxoago   .
SFX 62  0    dutzarraren   .
SFX 62  0    dutzarrerat   .
SFX 62  0    duagana   .
SFX 62  0    tzetzarretik   .
SFX 62  0    dutzarrean   .
SFX 62  0    duotarik   .
SFX 62  0    duotarat   .
SFX 62  0    tzetzarrendako   .
SFX 62  0    tzetxogatik   .
SFX 62  0    tzetara   .
SFX 62  0    tzeotako   .
SFX 62  0    duegirekin   .
SFX 62  0    dutxoa   .
SFX 62  0    dutxok   .
SFX 62  0    tzeotarantz   .
SFX 62  0    duotako   .
SFX 62  0    tzetxora   .
SFX 62  0    dutxoz   .
SFX 62  0    dutxoendako   .
SFX 62  0    tzetxori   .
SFX 62  0    dura   .
SFX 62  0    tzeotatik   .
SFX 62  0    tzetxoentzat   .
SFX 62  0    tzetzarrei   .
SFX 62  0    tzetzarrik   .
SFX 62  0    tzetzarrek   .
SFX 62  0    duri   .
SFX 62  0    tzetzarrak   .
SFX 62  0    tzetzarren   .
SFX 62  0    tzera   .
SFX 62  0    dutxora   .
SFX 62  0    tzeri   .
SFX 62  0    dutxori   .
SFX 62  0    tzetxo   .
SFX 62  0    tzetzarrez   .
SFX 62  0    tzetzarraz   .
SFX 62  0    tzeagan   .
SFX 62  0    tzetxoarentzat   .
SFX 62  0    dutxootaz   .
SFX 62  0    tzetxoaren   .
SFX 62  0    tzearekin   .
SFX 62  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 62  0    tzerekin   .
SFX 62  0    duago   .
SFX 62  0    duegiraino   .
SFX 62  0    duegira   .
SFX 62  0    dutzarretik   .
SFX 62  0    araz   .
SFX 62  0    duegiri   .
SFX 62  0    tzetxorantz   .
SFX 62  0    durekin   .
SFX 62  0    tzetxoekin   .
SFX 62  0    duegietarantz   .
SFX 62  0    duetan   .
SFX 62  0    tzetzargatik   .
SFX 62  0    tzeetarantz   .
SFX 62  0    duregatik   .
SFX 62  0    tzetzarrotaz   .
SFX 62  0    duotatik   .
SFX 62  0    dutzarrago   .
SFX 62  0    duegiontzat   .
SFX 62  0    tzetzarrentzat   .
SFX 62  0    tzerik   .
SFX 62  0    tzerekiko   .
SFX 62  0    tzerat   .
SFX 62  0    dua   .
SFX 62  0    tzetxookin   .
SFX 62  0    duotan   .
SFX 62  0    duk   .
SFX 62  0    dutzarrotaz   .
SFX 62  0    tzeraino   .
SFX 62  0    duarekin   .
SFX 62  0    duotaz   .
SFX 62  0    duegitako   .
SFX 62  0    duz   .
SFX 62  0    duegiarekin   .
SFX 62  0    dutxoentzat   .
SFX 62  0    tzetarantz   .
SFX 62  0    dutzarrontzat   .
SFX 62  0    duraino   .
SFX 62  0    tzezko   .
SFX 62  0    dutzarrera   .
SFX 62  0    dutzarroi   .
SFX 62  0    dutzarrok   .
SFX 62  0    dutzarron   .
SFX 62  0    tzerako   .
SFX 62  0    tzenago   .
SFX 62  0    tzeaganaino   .
SFX 62  0    arazte   .
SFX 62  0    dutzarroz   .
SFX 62  0    tzetzarrerantz   .
SFX 62  0    tzetxorik   .
SFX 62  0    duegitzat   .
SFX 62  0    duegitarantz   .
SFX 62  0    tzetxoren   .
SFX 62  0    dutzarrarekin   .
SFX 62  0    duaganantz   .
SFX 62  0    arazten   .
SFX 62  0    tzetxorat   .
SFX 62  0    durekiko   .
SFX 62  0    dutzartzat   .
SFX 62  0    dutxorendako   .
SFX 62  0    dutxoegi   .
SFX 62  0    dutzargatik   .
SFX 62  0    tzetako   .
SFX 62  0    duagandik   .
SFX 62  0    araztear   .
SFX 62  0    tzetzarrari   .
SFX 62  0    dutxo   .
SFX 62  0    tzetxooi   .
SFX 62  0    tzetxook   .
SFX 62  0    tzetxoon   .
SFX 62  0    tzetxoko   .
SFX 62  0    duoi   .
SFX 62  0    duok   .
SFX 62  0    tzetxooz   .
SFX 62  0    duko   .
SFX 62  0    tzeke   .
SFX 62  0    dutxorekin   .
SFX 62  0    duotaraino   .
SFX 62  0    tzeoi   .
SFX 62  0    dutxooi   .
SFX 62  0    tzetik   .
SFX 62  0    tzeok   .
SFX 62  0    dutxook   .
SFX 62  0    tzetzar   .
SFX 62  0    dutxoon   .
SFX 62  0    duoz   .
SFX 62  0    tzetzat   .
SFX 62  0    tzetan   .
SFX 62  0    dutxoko   .
SFX 62  0    tzetxorendako   .
SFX 62  0    dutxorik   .
SFX 62  0    dutxoren   .
SFX 62  0    tzeoz   .
SFX 62  0    dutxooz   .
SFX 62  0    dutxorat   .
SFX 62  0    tzeekiko   .
SFX 62  0    duriko   .
SFX 62  0    tzerainoko   .
SFX 62  0    tzetarik   .
SFX 62  0    duegioi   .
SFX 62  0    duegiok   .
SFX 62  0    duarekiko   .
SFX 62  0    duegion   .
SFX 62  0    tzetarat   .
SFX 62  0    dutzarreraino   .
SFX 62  0    duekiko   .
SFX 62  0    duegiko   .
SFX 62  0    tzetzarrean   .
SFX 62  0    durik   .
SFX 62  0    duegioz   .
SFX 62  0    duegitarik   .
SFX 62  0    dutarik   .
SFX 62  0    durat   .
SFX 62  0    duegirendako   .
SFX 62  0    duegitarat   .
SFX 62  0    dutarat   .
SFX 62  0    duegiendako   .
SFX 62  0    duegiaren   .
SFX 62  0    tzeetarik   .
SFX 62  0    tzetxotik   .
SFX 62  0    dutxoraino   .
SFX 62  0    tzeetarat   .
SFX 62  0    duegigatik   .
SFX 62  0    duegi   .
SFX 62  0    duetaraino   .
SFX 62  0    dutxorentzat   .
SFX 62  0    tzetxootaz   .
SFX 62  0    duegiekin   .
SFX 62  0    dutaraino   .
SFX 62  0    dutzarrendako   .
SFX 62  0    duegirik   .
SFX 62  0    duegiren   .
SFX 62  0    duegirat   .
SFX 62  0    dutzarregi   .
SFX 62  0    duagatik   .
SFX 62  0    dutzarreko   .
SFX 62  0    tzeregatik   .
SFX 62  0    duegietara   .
SFX 62  0    dutxoarendako   .
SFX 62  0    duegiokin   .
SFX 62  0    duetarik   .
SFX 62  0    tzeagatik   .
SFX 62  0    tzetxorentzat   .
SFX 62  0    dutara   .
SFX 62  0    tzegatik   .
SFX 62  0    dutxotik   .
SFX 62  0    duetarat   .
SFX 62  0    duegietarik   .
SFX 62  0    duegietarat   .
SFX 62  0    tzeekin   .
SFX 62  0    tzeari   .
SFX 62  0    dugatik   .
SFX 62  0    duegirantz   .
SFX 62  0    tzeagandik   .
SFX 62  0    tzetatik   .
SFX 62  0    dugatiko   .
SFX 62  0    duzko   .
SFX 62  0    dutik   .
SFX 62  0    tzegatiko   .
SFX 62  0    dutan   .
SFX 62  0    duegirentzat   .
SFX 62  0    duegitatik   .
SFX 62  0    duegia   .
SFX 62  0    tzetzartzat   .
SFX 62  0    dutatik   .
SFX 62  0    duta   .
SFX 62  0    duegientzat   .
SFX 62  0    tzetzarroi   .
SFX 62  0    tzetzarrok   .
SFX 62  0    duegik   .
SFX 62  0    tzetzarron   .
SFX 62  0    tzeetatik   .
SFX 62  0    tzeetara   .
SFX 62  0    duagan   .
SFX 62  0    tzeokin   .
SFX 62  0    tzetzarroz   .
SFX 62  0    duegiz   .
SFX 62  0    duegiarendako   .
SFX 62  0    duetara   .
SFX 62  0    dutxotzat   .
SFX 62  0    tzetxoari   .
SFX 62  0    tzerantz   .
SFX 62  0    dutzarrentzat   .
SFX 62  0    tzetzarrera   .
SFX 62  0    dutzarrarendako   .
SFX 62  0    tzeotaraino   .
SFX 62  0    tzetzarra   .
SFX 62  0    duegitik   .
SFX 62  0    durantz   .
SFX 62  0    duegitan   .
SFX 62  0    tzetzarri   .
SFX 62  0    dutxoarentzat   .
SFX 62  0    tzeokiko   .
SFX 62  0    tzetxoa   .
SFX 62  0    tzeaganantz   .
SFX 62  0    tzetzarrontzat   .
SFX 62  0    tzetxok   .
SFX 62  0    duetatik   .
SFX 62  0    tzetxoontzat   .
SFX 62  0    duegietatik   .
SFX 62  0    duokiko   .
SFX 62  0    tzetxoz   .
SFX 62  0    duegietan   .
SFX 62  0    tzearren   .

SFX 63 Y 367
SFX 63  tz    ztuegitarantz   tz
SFX 63  tz    ztuaren/703   tz
SFX 63  tz    ztzeon/705   tz
SFX 63  tz    ztzeko/693   tz
SFX 63  tz    ztuen/710   tz
SFX 63  tz    ztutxooi   tz
SFX 63  tz    ztzearen/698   tz
SFX 63  tz    ztutxook   tz
SFX 63  tz    ztzeotatik   tz
SFX 63  tz    ztutxoon   tz
SFX 63  tz    ztutxoko   tz
SFX 63  tz    ztuekin   tz
SFX 63  tz    ztuegirekin   tz
SFX 63  tz    ztuegitara   tz
SFX 63  tz    zturen/703   tz
SFX 63  tz    ztutxorendako   tz
SFX 63  tz    ztutxooz   tz
SFX 63  tz    ztutxookin   tz
SFX 63  tz    ztutzarretik   tz
SFX 63  tz    ztzetxo   tz
SFX 63  tz    ztzerekin   tz
SFX 63  tz    ztzera   tz
SFX 63  tz    ztzearekin   tz
SFX 63  tz    ztuegioi   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrendako   tz
SFX 63  tz    ztzeen/703   tz
SFX 63  tz    ztuegiok   tz
SFX 63  tz    ztzeri   tz
SFX 63  tz    ztuegion   tz
SFX 63  tz    ztu   tz
SFX 63  tz    ztuekiko   tz
SFX 63  tz    ztuegiko   tz
SFX 63  tz    ztzeren/698   tz
SFX 63  tz    ztuokin   tz
SFX 63  tz    ztutzarrentzat   tz
SFX 63  tz    ztuegioz   tz
SFX 63  tz    ztutarik   tz
SFX 63  tz    ztuegiontzat   tz
SFX 63  tz    ztzerainoko   tz
SFX 63  tz    ztutarat   tz
SFX 63  tz    ztuotatik   tz
SFX 63  tz    ztzetxoarendako   tz
SFX 63  tz    ztuegiarentzat   tz
SFX 63  tz    ztutzarrarentzat   tz
SFX 63  tz    ztzea   tz
SFX 63  tz    ztugatik   tz
SFX 63  tz    ztuegiraino   tz
SFX 63  tz    ztutxoarentzat   tz
SFX 63  tz    ztzek   tz
SFX 63  tz    ztzen   tz
SFX 63  tz    ztzerekiko   tz
SFX 63  tz    ztzez   tz
SFX 63  tz    ztuarekin   tz
SFX 63  tz    ztzerik   tz
SFX 63  tz    ztzeraino   tz
SFX 63  tz    ztzetxoontzat   tz
SFX 63  tz    ztzerat   tz
SFX 63  tz    ztutxoa   tz
SFX 63  tz    ztzetxootaz   tz
SFX 63  tz    ztuegirendako   tz
SFX 63  tz    ztzeagan   tz
SFX 63  tz    ztutzarrerantz   tz
SFX 63  tz    ztutzarrago   tz
SFX 63  tz    ztutxok   tz
SFX 63  tz    ztuon/705   tz
SFX 63  tz    ztutxoz   tz
SFX 63  tz    ztuegietaraino   tz
SFX 63  tz    ztzerako   tz
SFX 63  tz    ztutxorentzat   tz
SFX 63  tz    ztzenago   tz
SFX 63  tz    zturekiko   tz
SFX 63  tz    ztuei   tz
SFX 63  tz    ztzeregatik   tz
SFX 63  tz    ztuek   tz
SFX 63  tz    ztzetxorik   tz
SFX 63  tz    ztutzargatik   tz
SFX 63  tz    ztuak   tz
SFX 63  tz    ztuan   tz
SFX 63  tz    ztzetxoren   tz
SFX 63  tz    ztutxoegi   tz
SFX 63  tz    ztzetxorat   tz
SFX 63  tz    ztutzarrotaz   tz
SFX 63  tz    ztuez   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrentzat   tz
SFX 63  tz    ztutzarrera   tz
SFX 63  tz    ztuaz   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrera   tz
SFX 63  tz    ztuegiarekin   tz
SFX 63  tz    ztutxoentzat   tz
SFX 63  tz    ztzetako   tz
SFX 63  tz    ztutatik   tz
SFX 63  tz    ztzeagandik   tz
SFX 63  tz    ztzetxooi   tz
SFX 63  tz    ztzetxook   tz
SFX 63  tz    ztzetxoon   tz
SFX 63  tz    ztzetxoarentzat   tz
SFX 63  tz    ztzetxoko   tz
SFX 63  tz    ztuaganantz   tz
SFX 63  0    araztear   .
SFX 63  tz    ztuetan   tz
SFX 63  tz    ztutzartzat   tz
SFX 63  tz    ztzetxooz   tz
SFX 63  tz    ztutxo   tz
SFX 63  tz    ztzetzartzat   tz
SFX 63  tz    ztzetxorendako   tz
SFX 63  tz    ztutxorik   tz
SFX 63  tz    ztzetzarroi   tz
SFX 63  tz    ztuetara   tz
SFX 63  tz    ztutxoren   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrok   tz
SFX 63  tz    ztzetxoarekin   tz
SFX 63  tz    ztzetzarron   tz
SFX 63  tz    ztutxorat   tz
SFX 63  tz    ztutxootaz   tz
SFX 63  tz    ztzezko   tz
SFX 63  tz    ztzetzar   tz
SFX 63  tz    ztuegitako   tz
SFX 63  tz    ztuegi   tz
SFX 63  tz    ztzetzat   tz
SFX 63  tz    ztzetik   tz
SFX 63  tz    ztzetzarroz   tz
SFX 63  tz    ztzetan   tz
SFX 63  tz    ztuegirentzat   tz
SFX 63  tz    ztzeke   tz
SFX 63  tz    ztuotan   tz
SFX 63  tz    ztzeoi   tz
SFX 63  tz    ztzeok   tz
SFX 63  tz    zturantz   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrekin   tz
SFX 63  tz    ztuotaz   tz
SFX 63  tz    ztutxorekin   tz
SFX 63  tz    ztuotaraino   tz
SFX 63  tz    ztzeoz   tz
SFX 63  tz    ztzetxorekin   tz
SFX 63  tz    ztzeotaraino   tz
SFX 63  tz    zturegatik   tz
SFX 63  tz    ztuegitzat   tz
SFX 63  tz    zturik   tz
SFX 63  tz    ztuokiko   tz
SFX 63  tz    ztzeetarik   tz
SFX 63  tz    zturat   tz
SFX 63  tz    ztzetxotik   tz
SFX 63  tz    ztzeaganantz   tz
SFX 63  tz    ztzeetarat   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrokin   tz
SFX 63  tz    ztuagandik   tz
SFX 63  tz    zturiko   tz
SFX 63  tz    ztuegitarik   tz
SFX 63  tz    ztzetzarraren   tz
SFX 63  0    araz   .
SFX 63  tz    ztzetzarrerat   tz
SFX 63  tz    ztzegatiko   tz
SFX 63  tz    ztuegirik   tz
SFX 63  tz    ztuegitarat   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrerantz   tz
SFX 63  tz    ztzeekiko   tz
SFX 63  tz    ztuegiren   tz
SFX 63  tz    ztutxoraino   tz
SFX 63  tz    ztuegirat   tz
SFX 63  tz    ztutzarroi   tz
SFX 63  tz    ztzetarik   tz
SFX 63  tz    ztutzarrok   tz
SFX 63  tz    ztuegigatik   tz
SFX 63  tz    ztutzarron   tz
SFX 63  tz    ztzetxoraino   tz
SFX 63  tz    ztzetarat   tz
SFX 63  tz    ztuetaraino   tz
SFX 63  tz    ztzetxorentzat   tz
SFX 63  tz    ztuegiendako   tz
SFX 63  tz    ztutzarroz   tz
SFX 63  tz    ztuetarik   tz
SFX 63  tz    ztzearekiko   tz
SFX 63  tz    ztzeetaraino   tz
SFX 63  tz    ztutxotik   tz
SFX 63  tz    ztura   tz
SFX 63  tz    ztzegatik   tz
SFX 63  tz    ztuetarat   tz
SFX 63  tz    zturi   tz
SFX 63  tz    ztzeagatik   tz
SFX 63  tz    ztuotara   tz
SFX 63  tz    ztuarekiko   tz
SFX 63  tz    ztugatiko   tz
SFX 63  tz    ztzeekin   tz
SFX 63  tz    ztutzarregi   tz
SFX 63  tz    ztzetxoendako   tz
SFX 63  tz    ztutzarreko   tz
SFX 63  tz    ztzeari   tz
SFX 63  tz    ztuegietara   tz
SFX 63  tz    ztzetzarreko   tz
SFX 63  tz    ztzetaraino   tz
SFX 63  tz    ztzeetara   tz
SFX 63  tz    ztuzko   tz
SFX 63  tz    ztutxoei   tz
SFX 63  tz    ztutik   tz
SFX 63  tz    ztutara   tz
SFX 63  tz    ztutxoek   tz
SFX 63  tz    ztutxoak   tz
SFX 63  tz    ztutxoen   tz
SFX 63  tz    ztutan   tz
SFX 63  tz    ztutxoan   tz
SFX 63  tz    ztzeetatik   tz
SFX 63  tz    ztuagatik   tz
SFX 63  tz    ztuegirantz   tz
SFX 63  tz    ztuegiekin   tz
SFX 63  tz    ztzeokin   tz
SFX 63  tz    ztutxoez   tz
SFX 63  tz    ztutxoaz   tz
SFX 63  tz    ztuegietarik   tz
SFX 63  tz    ztutaraino   tz
SFX 63  tz    ztuetako   tz
SFX 63  tz    ztuegietarat   tz
SFX 63  tz    ztukeran   tz
SFX 63  tz    ztzerantz   tz
SFX 63  tz    ztzetzarretik   tz
SFX 63  tz    ztuegitatik   tz
SFX 63  tz    ztzetxoari   tz
SFX 63  tz    ztuegiei   tz
SFX 63  tz    ztuegiek   tz
SFX 63  tz    ztuegitik   tz
SFX 63  tz    ztuegiak   tz
SFX 63  tz    ztuegien   tz
SFX 63  tz    ztuegian   tz
SFX 63  tz    ztutzarrontzat   tz
SFX 63  tz    ztuegitan   tz
SFX 63  tz    ztuegiez   tz
SFX 63  tz    ztuegiokin   tz
SFX 63  tz    ztuegiaz   tz
SFX 63  tz    ztzetatik   tz
SFX 63  tz    ztzetzarra   tz
SFX 63  tz    ztuegitaraino   tz
SFX 63  tz    ztuegientzat   tz
SFX 63  tz    ztzeokiko   tz
SFX 63  tz    ztzetzarri   tz
SFX 63  tz    ztuegietarantz   tz
SFX 63  tz    ztuetatik   tz
SFX 63  tz    ztuegiaren   tz
SFX 63  tz    ztzetxoa   tz
SFX 63  tz    ztzetxok   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrotaz   tz
SFX 63  tz    ztzetxoz   tz
SFX 63  tz    ztutxoari   tz
SFX 63  tz    ztzetxoentzat   tz
SFX 63  tz    ztuagana   tz
SFX 63  tz    ztutzarra   tz
SFX 63  tz    ztzetxotzat   tz
SFX 63  tz    ztutzarri   tz
SFX 63  tz    ztuegia   tz
SFX 63  tz    ztuegik   tz
SFX 63  tz    ztuagan   tz
SFX 63  tz    ztzeotara   tz
SFX 63  tz    ztuoi   tz
SFX 63  tz    ztuegietatik   tz
SFX 63  tz    ztuok   tz
SFX 63  tz    ztua   tz
SFX 63  tz    ztuko   tz
SFX 63  tz    ztuegiz   tz
SFX 63  tz    ztuari   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrontzat   tz
SFX 63  tz    ztuk   tz
SFX 63  tz    ztzeetan   tz
SFX 63  tz    ztuoz   tz
SFX 63  tz    ztzetzargatik   tz
SFX 63  tz    ztutzarrarekin   tz
SFX 63  tz    ztutxogatik   tz
SFX 63  tz    ztzearren   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrarendako   tz
SFX 63  tz    ztuz   tz
SFX 63  tz    ztutxoontzat   tz
SFX 63  tz    ztuotako   tz
SFX 63  tz    ztzetxogatik   tz
SFX 63  tz    ztutzarreraino   tz
SFX 63  0    arazteke   .
SFX 63  tz    ztuotarantz   tz
SFX 63  tz    ztzeago   tz
SFX 63  tz    ztzetxoei   tz
SFX 63  tz    ztzetxoek   tz
SFX 63  tz    ztuegietako   tz
SFX 63  tz    ztzetxoak   tz
SFX 63  tz    ztzetxoen   tz
SFX 63  tz    ztzeotarantz   tz
SFX 63  tz    ztzetxoan   tz
SFX 63  tz    ztutxora   tz
SFX 63  tz    ztuegiari   tz
SFX 63  tz    ztutxori   tz
SFX 63  tz    ztuegietan   tz
SFX 63  tz    ztzetxoez   tz
SFX 63  tz    ztzetxoaz   tz
SFX 63  tz    ztzeotan   tz
SFX 63  tz    ztzeetako   tz
SFX 63  tz    ztzeotaz   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrei   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrik   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrek   tz
SFX 63  tz    ztutako   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrak   tz
SFX 63  tz    ztzetzarren   tz
SFX 63  0    arazi   .
SFX 63  tz    ztzetzarrez   tz
SFX 63  tz    ztzetzarraz   tz
SFX 63  tz    ztutxotzat   tz
SFX 63  tz    ztuegira   tz
SFX 63  tz    ztuegiri   tz
SFX 63  tz    zturekin   tz
SFX 63  tz    ztzeei   tz
SFX 63  tz    ztzeek   tz
SFX 63  tz    ztzeak   tz
SFX 63  tz    ztzean   tz
SFX 63  tz    ztzear   tz
SFX 63  tz    ztuegiotaz   tz
SFX 63  tz    ztutxorantz   tz
SFX 63  tz    ztzeez   tz
SFX 63  tz    ztutzar   tz
SFX 63  tz    ztzeaz   tz
SFX 63  tz    ztutzat   tz
SFX 63  tz    ztuaganaino   tz
SFX 63  tz    ztzetxorantz   tz
SFX 63  tz    ztuetarantz   tz
SFX 63  tz    ztzetxoekin   tz
SFX 63  0    arazte   .
SFX 63  tz    ztzeotarik   tz
SFX 63  tz    ztzeetarantz   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrarekin   tz
SFX 63  tz    ztzeotarat   tz
SFX 63  0    arazten   .
SFX 63  tz    ztutxoarekin   tz
SFX 63  tz    ztutxoekin   tz
SFX 63  tz    ztutzarraren   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrarentzat   tz
SFX 63  tz    ztutzarrerat   tz
SFX 63  tz    ztutxoago   tz
SFX 63  tz    ztzetiko   tz
SFX 63  tz    zturaino   tz
SFX 63  tz    ztutzarrari   tz
SFX 63  tz    ztzetxookin   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrari   tz
SFX 63  tz    ztutzarrekin   tz
SFX 63  tz    ztutzarrendako   tz
SFX 63  tz    ztutzarrei   tz
SFX 63  tz    ztutzarrik   tz
SFX 63  tz    ztutzarrek   tz
SFX 63  tz    ztzetxoaren   tz
SFX 63  tz    ztutzarrak   tz
SFX 63  tz    ztutzarren   tz
SFX 63  tz    ztuotarik   tz
SFX 63  tz    ztzetarantz   tz
SFX 63  tz    ztutzarrez   tz
SFX 63  tz    ztutzarraz   tz
SFX 63  tz    ztuotarat   tz
SFX 63  tz    ztuegiarendako   tz
SFX 63  tz    ztutzarrarendako   tz
SFX 63  tz    ztuta   tz
SFX 63  tz    ztutxoarendako   tz
SFX 63  tz    ztzeaganaino   tz
SFX 63  tz    ztutxoaren   tz
SFX 63  tz    ztze   tz
SFX 63  tz    ztutarantz   tz
SFX 63  tz    ztzeotako   tz
SFX 63  tz    ztutzarrokin   tz
SFX 63  tz    ztuago   tz
SFX 63  tz    ztutxoendako   tz
SFX 63  tz    ztzetara   tz
SFX 63  tz    ztutzarrean   tz
SFX 63  tz    ztzetzarreraino   tz
SFX 63  tz    ztzetxora   tz
SFX 63  tz    ztzeagana   tz
SFX 63  tz    ztzetzarrean   tz
SFX 63  tz    ztzetxori   tz

SFX 64 Y 367
SFX 64  tx    xtzeko/693   tx
SFX 64  tx    xtutan   tx
SFX 64  tx    xtzetxori   tx
SFX 64  tx    xtzetzarra   tx
SFX 64  tx    xtuen/710   tx
SFX 64  tx    xtzetxoraino   tx
SFX 64  tx    xtutzarrari   tx
SFX 64  tx    xtzetxookin   tx
SFX 64  tx    xtzetzarri   tx
SFX 64  tx    xtuegirendako   tx
SFX 64  tx    xtuon/705   tx
SFX 64  tx    xturen/703   tx
SFX 64  tx    xtuegiendako   tx
SFX 64  tx    xtzeren/703   tx
SFX 64  tx    xtuegia   tx
SFX 64  tx    xtuegiaren   tx
SFX 64  tx    xtzeen/698   tx
SFX 64  tx    xtzearen/703   tx
SFX 64  tx    xtuaren/703   tx
SFX 64  tx    xtzeetaraino   tx
SFX 64  tx    xtuegik   tx
SFX 64  tx    xtuagan   tx
SFX 64  tx    xtzetarantz   tx
SFX 64  tx    xtuegiz   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrarekin   tx
SFX 64  tx    xtutzarrendako   tx
SFX 64  tx    xtutxorentzat   tx
SFX 64  tx    xtzerekin   tx
SFX 64  tx    xtuotara   tx
SFX 64  tx    xtzetzarreraino   tx
SFX 64  tx    xtuegiarendako   tx
SFX 64  tx    xtutaraino   tx
SFX 64  tx    xtzeon/705   tx
SFX 64  tx    xtzeekin   tx
SFX 64  tx    xtutxoarendako   tx
SFX 64  tx    xtutzarrean   tx
SFX 64  tx    xturekiko   tx
SFX 64  tx    xtuotatik   tx
SFX 64  tx    xtzetxoontzat   tx
SFX 64  tx    xtuegiokin   tx
SFX 64  tx    xtutxoei   tx
SFX 64  tx    xtutxoek   tx
SFX 64  tx    xtutxoak   tx
SFX 64  tx    xtutxoen   tx
SFX 64  tx    xtutxoan   tx
SFX 64  tx    xtuegietarik   tx
SFX 64  tx    xtzeokin   tx
SFX 64  tx    xtutxoez   tx
SFX 64  tx    xtutxoaz   tx
SFX 64  tx    xtuegirekin   tx
SFX 64  tx    xtuegietarat   tx
SFX 64  tx    xtuarekin   tx
SFX 64  tx    xtura   tx
SFX 64  tx    xtzeraino   tx
SFX 64  tx    xtuetako   tx
SFX 64  tx    xtukeran   tx
SFX 64  tx    xturi   tx
SFX 64  tx    xtuegiei   tx
SFX 64  tx    xtuegiek   tx
SFX 64  tx    xtuegiak   tx
SFX 64  tx    xtuegien   tx
SFX 64  tx    xtuegian   tx
SFX 64  tx    xtuegirentzat   tx
SFX 64  tx    xtuegiez   tx
SFX 64  tx    xtuegientzat   tx
SFX 64  tx    xtuegiaz   tx
SFX 64  tx    xtutxorik   tx
SFX 64  tx    xtutxoren   tx
SFX 64  tx    xtuegietan   tx
SFX 64  tx    xtuari   tx
SFX 64  tx    xtzetzarreko   tx
SFX 64  tx    xtutxorat   tx
SFX 64  tx    xtzeago   tx
SFX 64  tx    xtzerainoko   tx
SFX 64  0    araz   .
SFX 64  tx    xtzetxoa   tx
SFX 64  tx    xtutzarrentzat   tx
SFX 64  tx    xtzetxok   tx
SFX 64  tx    xtuegiraino   tx
SFX 64  tx    xtutxoegi   tx
SFX 64  tx    xtutxotzat   tx
SFX 64  tx    xtzetxoz   tx
SFX 64  tx    xtuegiarentzat   tx
SFX 64  tx    xtutako   tx
SFX 64  tx    xtutxoarentzat   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrendako   tx
SFX 64  tx    xtuagana   tx
SFX 64  tx    xtzetxoarekin   tx
SFX 64  tx    xtzetxooi   tx
SFX 64  tx    xtzetxook   tx
SFX 64  tx    xtzetzarraren   tx
SFX 64  tx    xtzetxoon   tx
SFX 64  tx    xtzetxootaz   tx
SFX 64  tx    xtzetxoko   tx
SFX 64  0    araztear   .
SFX 64  tx    xtutzarrago   tx
SFX 64  0    arazi   .
SFX 64  tx    xtzetxooz   tx
SFX 64  tx    xtzeotarik   tx
SFX 64  tx    xtutzar   tx
SFX 64  tx    xtutzat   tx
SFX 64  tx    xtzetxoarendako   tx
SFX 64  tx    xtutzarrerantz   tx
SFX 64  tx    xtuegietatik   tx
SFX 64  tx    xtzeotarat   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrekin   tx
SFX 64  tx    xtzeei   tx
SFX 64  0    arazte   .
SFX 64  tx    xtzeek   tx
SFX 64  tx    xtzeak   tx
SFX 64  tx    xtzean   tx
SFX 64  tx    xtuegirik   tx
SFX 64  tx    xtzear   tx
SFX 64  tx    xtzeekiko   tx
SFX 64  tx    xtuegiren   tx
SFX 64  tx    xtuegietaraino   tx
SFX 64  tx    xtzeez   tx
SFX 64  tx    xtzeetan   tx
SFX 64  tx    xtzeaz   tx
SFX 64  tx    xtzeregatik   tx
SFX 64  tx    xtuegirat   tx
SFX 64  tx    xtutxoontzat   tx
SFX 64  tx    xtzetarik   tx
SFX 64  tx    xtzetxogatik   tx
SFX 64  tx    xtuotako   tx
SFX 64  tx    xtzetarat   tx
SFX 64  tx    xtutzarrera   tx
SFX 64  tx    xtuotaraino   tx
SFX 64  tx    xtuetarik   tx
SFX 64  tx    xtutzarrei   tx
SFX 64  tx    xtutxotik   tx
SFX 64  tx    xtzeotarantz   tx
SFX 64  tx    xtutzarrik   tx
SFX 64  tx    xtutzarrek   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrokin   tx
SFX 64  tx    xtutzarrak   tx
SFX 64  tx    xtuetarat   tx
SFX 64  tx    xtutzarren   tx
SFX 64  tx    xtutxora   tx
SFX 64  tx    xtzeagandik   tx
SFX 64  tx    xtutzarrez   tx
SFX 64  tx    xtuegiotaz   tx
SFX 64  tx    xtutzarraz   tx
SFX 64  tx    xtutxori   tx
SFX 64  tx    xtuekin   tx
SFX 64  tx    xtzeotan   tx
SFX 64  tx    xtuaganantz   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrerat   tx
SFX 64  tx    xtutzartzat   tx
SFX 64  tx    xtutxoaren   tx
SFX 64  tx    xtzeotaz   tx
SFX 64  tx    xtzetzarroi   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrok   tx
SFX 64  tx    xtzetzarron   tx
SFX 64  tx    xtuoi   tx
SFX 64  tx    xtuegitarik   tx
SFX 64  tx    xtuok   tx
SFX 64  tx    xtuegira   tx
SFX 64  tx    xtuko   tx
SFX 64  tx    xtzetxorendako   tx
SFX 64  tx    xtzetzarroz   tx
SFX 64  tx    xtuegiri   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrentzat   tx
SFX 64  tx    xtuegitarat   tx
SFX 64  tx    xtutxoekin   tx
SFX 64  tx    xturekin   tx
SFX 64  tx    xtuoz   tx
SFX 64  tx    xtuagatik   tx
SFX 64  tx    xtzetxorantz   tx
SFX 64  tx    xtutxorekin   tx
SFX 64  tx    xtzetxoarentzat   tx
SFX 64  tx    xtzeotatik   tx
SFX 64  tx    xtzeetarantz   tx
SFX 64  tx    xtuago   tx
SFX 64  tx    xtzegatik   tx
SFX 64  tx    xtuegitaraino   tx
SFX 64  tx    xtzetxoendako   tx
SFX 64  tx    xtutxookin   tx
SFX 64  tx    xtutxoarekin   tx
SFX 64  0    arazten   .
SFX 64  tx    xtuegitik   tx
SFX 64  tx    xtutzarraren   tx
SFX 64  tx    xtuegitan   tx
SFX 64  tx    xtzearekin   tx
SFX 64  tx    xtugatiko   tx
SFX 64  tx    xtzetatik   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrerantz   tx
SFX 64  tx    xtutarantz   tx
SFX 64  tx    xtzetiko   tx
SFX 64  tx    xtzetxo   tx
SFX 64  tx    xturaino   tx
SFX 64  tx    xtuetatik   tx
SFX 64  tx    xtutzarrekin   tx
SFX 64  tx    xtzeetara   tx
SFX 64  tx    xtuokin   tx
SFX 64  tx    xtutxoraino   tx
SFX 64  tx    xtzetzarretik   tx
SFX 64  tx    xtuegigatik   tx
SFX 64  tx    xtzera   tx
SFX 64  tx    xtuetaraino   tx
SFX 64  tx    xtzeaganaino   tx
SFX 64  tx    xtzeri   tx
SFX 64  tx    xtzearekiko   tx
SFX 64  tx    xtutzarrarendako   tx
SFX 64  tx    xtzerekiko   tx
SFX 64  tx    xtuegitara   tx
SFX 64  tx    xtutzarrokin   tx
SFX 64  tx    xtzerantz   tx
SFX 64  tx    xtuegitatik   tx
SFX 64  tx    xtzetxorentzat   tx
SFX 64  tx    xtzetara   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrarendako   tx
SFX 64  tx    xtzerik   tx
SFX 64  tx    xtutzarrerat   tx
SFX 64  tx    xtzetzargatik   tx
SFX 64  tx    xtzerat   tx
SFX 64  tx    xtutzarregi   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrotaz   tx
SFX 64  tx    xtutzarreko   tx
SFX 64  tx    xtutxoa   tx
SFX 64  tx    xtuegietara   tx
SFX 64  tx    xtzeokiko   tx
SFX 64  tx    xtuetan   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrari   tx
SFX 64  tx    xtutxok   tx
SFX 64  tx    xtzetxoentzat   tx
SFX 64  tx    xtutxooi   tx
SFX 64  tx    xtutxook   tx
SFX 64  tx    xtutxoon   tx
SFX 64  tx    xtutxoko   tx
SFX 64  tx    xtzetaraino   tx
SFX 64  tx    xtutxoz   tx
SFX 64  tx    xtzetxorik   tx
SFX 64  tx    xtzearren   tx
SFX 64  tx    xtutxooz   tx
SFX 64  tx    xtzetxoren   tx
SFX 64  tx    xtuegirantz   tx
SFX 64  tx    xtuta   tx
SFX 64  tx    xtzetxorat   tx
SFX 64  tx    xtutxoari   tx
SFX 64  tx    xtua   tx
SFX 64  tx    xtuegioi   tx
SFX 64  tx    xtuk   tx
SFX 64  tx    xtuegiok   tx
SFX 64  tx    xtuegiari   tx
SFX 64  tx    xtuegion   tx
SFX 64  tx    xtutzarra   tx
SFX 64  tx    xtutxoendako   tx
SFX 64  tx    xtuekiko   tx
SFX 64  tx    xtuegiko   tx
SFX 64  tx    xtutzarri   tx
SFX 64  tx    xtuegiontzat   tx
SFX 64  tx    xtuz   tx
SFX 64  tx    xtuegioz   tx
SFX 64  tx    xtutarik   tx
SFX 64  tx    xtutarat   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrean   tx
SFX 64  tx    xtutzarrontzat   tx
SFX 64  tx    xtutzarrarentzat   tx
SFX 64  tx    xtzeotara   tx
SFX 64  tx    xtutxootaz   tx
SFX 64  tx    xtuegietarantz   tx
SFX 64  tx    xtutxogatik   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrarentzat   tx
SFX 64  tx    xtutzarretik   tx
SFX 64  tx    xtzezko   tx
SFX 64  tx    xtzetik   tx
SFX 64  tx    xtzetan   tx
SFX 64  tx    xtutxo   tx
SFX 64  tx    xtzeagan   tx
SFX 64  tx    xtuotarantz   tx
SFX 64  0    arazteke   .
SFX 64  tx    xtzetxoei   tx
SFX 64  tx    xtuotan   tx
SFX 64  tx    xtzetxoek   tx
SFX 64  tx    xtzetxoak   tx
SFX 64  tx    xtzetxoen   tx
SFX 64  tx    xtzetxoan   tx
SFX 64  tx    xturegatik   tx
SFX 64  tx    xtuegi   tx
SFX 64  tx    xtuotaz   tx
SFX 64  tx    xtzetxotzat   tx
SFX 64  tx    xtzetxoez   tx
SFX 64  tx    xtzetxoaz   tx
SFX 64  tx    xtzenago   tx
SFX 64  tx    xtzeetarik   tx
SFX 64  tx    xtzeetako   tx
SFX 64  tx    xtzeke   tx
SFX 64  tx    xtzetxotik   tx
SFX 64  tx    xtzeoi   tx
SFX 64  tx    xtutzargatik   tx
SFX 64  tx    xtzeok   tx
SFX 64  tx    xtzeetarat   tx
SFX 64  tx    xtzea   tx
SFX 64  tx    xtutzarrotaz   tx
SFX 64  tx    xtuagandik   tx
SFX 64  tx    xtugatik   tx
SFX 64  tx    xtzeoz   tx
SFX 64  tx    xtzek   tx
SFX 64  tx    xtzen   tx
SFX 64  tx    xtuegitako   tx
SFX 64  tx    xtuegiarekin   tx
SFX 64  tx    xtutxoentzat   tx
SFX 64  tx    xtzez   tx
SFX 64  tx    xturiko   tx
SFX 64  tx    xturik   tx
SFX 64  tx    xtzetako   tx
SFX 64  tx    xtutatik   tx
SFX 64  tx    xtutzarroi   tx
SFX 64  tx    xtutzarrok   tx
SFX 64  tx    xturat   tx
SFX 64  tx    xtutzarron   tx
SFX 64  tx    xtutzarrarekin   tx
SFX 64  tx    xtutzarroz   tx
SFX 64  tx    xtzetzartzat   tx
SFX 64  tx    xtuegietako   tx
SFX 64  tx    xtutzarreraino   tx
SFX 64  tx    xtuegitzat   tx
SFX 64  tx    xtuegitarantz   tx
SFX 64  tx    xtzeagatik   tx
SFX 64  tx    xtuetara   tx
SFX 64  tx    xtzetzar   tx
SFX 64  tx    xtzetzat   tx
SFX 64  tx    xtzerako   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrei   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrik   tx
SFX 64  tx    xtzeagana   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrek   tx
SFX 64  tx    xtutxorendako   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrak   tx
SFX 64  tx    xtzetzarren   tx
SFX 64  tx    xtutxoago   tx
SFX 64  tx    xtuei   tx
SFX 64  tx    xtu   tx
SFX 64  tx    xtuek   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrontzat   tx
SFX 64  tx    xtze   tx
SFX 64  tx    xtuak   tx
SFX 64  tx    xtuan   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrez   tx
SFX 64  tx    xtzetzarraz   tx
SFX 64  tx    xturantz   tx
SFX 64  tx    xtuez   tx
SFX 64  tx    xtuaz   tx
SFX 64  tx    xtzetzarrera   tx
SFX 64  tx    xtzetxorekin   tx
SFX 64  tx    xtzeotaraino   tx
SFX 64  tx    xtzetxoaren   tx
SFX 64  tx    xtzegatiko   tx
SFX 64  tx    xtzeari   tx
SFX 64  tx    xtuotarik   tx
SFX 64  tx    xtutxorantz   tx
SFX 64  tx    xtuotarat   tx
SFX 64  tx    xtuaganaino   tx
SFX 64  tx    xtzeetatik   tx
SFX 64  tx    xtuegiekin   tx
SFX 64  tx    xtuokiko   tx
SFX 64  tx    xtuetarantz   tx
SFX 64  tx    xtzetxoekin   tx
SFX 64  tx    xtzeaganantz   tx
SFX 64  tx    xtutara   tx
SFX 64  tx    xtzeotako   tx
SFX 64  tx    xtzetxoari   tx
SFX 64  tx    xtuzko   tx
SFX 64  tx    xtutik   tx
SFX 64  tx    xtuarekiko   tx
SFX 64  tx    xtzetxora   tx

SFX 65 Y 367
SFX 65  ts    stuaren/698   ts
SFX 65  ts    stzeko/700   ts
SFX 65  ts    stzeetarik   ts
SFX 65  ts    stuon/688   ts
SFX 65  ts    stuegietarantz   ts
SFX 65  ts    stzeoz   ts
SFX 65  ts    sturen/703   ts
SFX 65  ts    stzetxotik   ts
SFX 65  ts    stzeaganaino   ts
SFX 65  ts    stzearen/703   ts
SFX 65  ts    stzeetarat   ts
SFX 65  0    arazten   .
SFX 65  ts    stuotatik   ts
SFX 65  ts    stuen/696   ts
SFX 65  ts    stzeren/703   ts
SFX 65  ts    stutzarrokin   ts
SFX 65  ts    stuagandik   ts
SFX 65  ts    sturik   ts
SFX 65  ts    stzeen/703   ts
SFX 65  ts    stzeregatik   ts
SFX 65  ts    stzeon/705   ts
SFX 65  ts    sturat   ts
SFX 65  ts    stzegatiko   ts
SFX 65  ts    sturaino   ts
SFX 65  ts    stutzarraren   ts
SFX 65  ts    stuagan   ts
SFX 65  0    araz   .
SFX 65  ts    stuarekin   ts
SFX 65  ts    stutzarrerat   ts
SFX 65  ts    stzetzarrarentzat   ts
SFX 65  ts    stutzarrera   ts
SFX 65  ts    stzeraino   ts
SFX 65  ts    stuotaraino   ts
SFX 65  ts    stzetzarrari   ts
SFX 65  ts    stzeagandik   ts
SFX 65  ts    stuaganantz   ts
SFX 65  ts    stura   ts
SFX 65  ts    stutzartzat   ts
SFX 65  ts    sturi   ts
SFX 65  ts    stuarekiko   ts
SFX 65  ts    stzetzarroi   ts
SFX 65  ts    stzetzarrok   ts
SFX 65  ts    sturekiko   ts
SFX 65  ts    stutzarrarendako   ts
SFX 65  ts    stzetzarron   ts
SFX 65  ts    stuegitarik   ts
SFX 65  ts    stutzarrarekin   ts
SFX 65  ts    stzetzarroz   ts
SFX 65  ts    stuegitarat   ts
SFX 65  ts    stutxoendako   ts
SFX 65  ts    stutxoegi   ts
SFX 65  ts    stuegia   ts
SFX 65  ts    stuegiontzat   ts
SFX 65  ts    stzetiko   ts
SFX 65  ts    stuegik   ts
SFX 65  ts    stutxooi   ts
SFX 65  ts    stzetzarrean   ts
SFX 65  ts    stutxorekin   ts
SFX 65  ts    stutxook   ts
SFX 65  ts    stutxoon   ts
SFX 65  ts    stuegiz   ts
SFX 65  ts    stzeetatik   ts
SFX 65  ts    stutxoko   ts
SFX 65  ts    stuegiekin   ts
SFX 65  ts    stzetxooi   ts
SFX 65  ts    stzetxook   ts
SFX 65  ts    stzetxoon   ts
SFX 65  ts    stutxooz   ts
SFX 65  ts    stzetxoko   ts
SFX 65  0    araztear   .
SFX 65  ts    stutaraino   ts
SFX 65  ts    stuzko   ts
SFX 65  ts    stzetxooz   ts
SFX 65  ts    stutik   ts
SFX 65  ts    stuegitarantz   ts
SFX 65  ts    stutan   ts
SFX 65  ts    stutxorik   ts
SFX 65  ts    stzetxoari   ts
SFX 65  ts    stutxoren   ts
SFX 65  ts    stzeago   ts
SFX 65  ts    stutzarretik   ts
SFX 65  ts    stuegioi   ts
SFX 65  ts    stuegiok   ts
SFX 65  ts    stutxorat   ts
SFX 65  ts    stuegion   ts
SFX 65  ts    stuegiko   ts
SFX 65  ts    stutxorendako   ts
SFX 65  ts    stuegiokin   ts
SFX 65  ts    stuegioz   ts
SFX 65  ts    stutarik   ts
SFX 65  ts    stzetara   ts
SFX 65  ts    stzetzarra   ts
SFX 65  ts    stzetzarri   ts
SFX 65  ts    stzetarik   ts
SFX 65  ts    stutarat   ts
SFX 65  ts    stuegiaren   ts
SFX 65  ts    stutako   ts
SFX 65  ts    stzetarat   ts
SFX 65  ts    stutxoraino   ts
SFX 65  ts    stutzarreraino   ts
SFX 65  ts    stuegigatik   ts
SFX 65  ts    stutzargatik   ts
SFX 65  ts    stuetaraino   ts
SFX 65  ts    stzearekiko   ts
SFX 65  ts    stutzarrotaz   ts
SFX 65  ts    stutzarrarentzat   ts
SFX 65  ts    stuegitatik   ts
SFX 65  ts    stuegiarekin   ts
SFX 65  ts    stutzar   ts
SFX 65  ts    stutxoentzat   ts
SFX 65  ts    stutzat   ts
SFX 65  ts    stzeagan   ts
SFX 65  0    arazte   .
SFX 65  ts    stutzarregi   ts
SFX 65  ts    stuekiko   ts
SFX 65  ts    stzetzarrontzat   ts
SFX 65  ts    stutzarreko   ts
SFX 65  ts    stuegietara   ts
SFX 65  ts    stuegirik   ts
SFX 65  ts    stutzarrendako   ts
SFX 65  ts    stzeekiko   ts
SFX 65  ts    stuegiren   ts
SFX 65  ts    stzetzartzat   ts
SFX 65  ts    stutxotzat   ts
SFX 65  ts    stuegirat   ts
SFX 65  ts    stuegirendako   ts
SFX 65  ts    stuagatik   ts
SFX 65  ts    stzetaraino   ts
SFX 65  ts    stuoi   ts
SFX 65  ts    stuok   ts
SFX 65  ts    stugatik   ts
SFX 65  ts    stuetarik   ts
SFX 65  ts    stutxoarendako   ts
SFX 65  ts    stuko   ts
SFX 65  ts    stzetzarrarekin   ts
SFX 65  ts    stuegirantz   ts
SFX 65  ts    stutxotik   ts
SFX 65  ts    stzegatik   ts
SFX 65  ts    stuetarat   ts
SFX 65  ts    stuoz   ts
SFX 65  ts    stutxorentzat   ts
SFX 65  ts    stuari   ts
SFX 65  ts    stutatik   ts
SFX 65  ts    stzetzarrera   ts
SFX 65  ts    stzeotaraino   ts
SFX 65  ts    stugatiko   ts
SFX 65  ts    stzetatik   ts
SFX 65  ts    stuegietan   ts
SFX 65  ts    stuetara   ts
SFX 65  ts    stzeaganantz   ts
SFX 65  ts    stzetxoontzat   ts
SFX 65  ts    stzeetara   ts
SFX 65  ts    stzerako   ts
SFX 65  ts    stzenago   ts
SFX 65  ts    stuegiarendako   ts
SFX 65  ts    stutxogatik   ts
SFX 65  ts    stutzarrei   ts
SFX 65  ts    stutzarrik   ts
SFX 65  ts    stutzarrek   ts
SFX 65  ts    stutzarrak   ts
SFX 65  ts    stutzarren   ts
SFX 65  ts    sturantz   ts
SFX 65  ts    stutzarrez   ts
SFX 65  ts    stuegiotaz   ts
SFX 65  ts    stutzarraz   ts
SFX 65  ts    stzerantz   ts
SFX 65  ts    stuotarantz   ts
SFX 65  ts    stuekin   ts
SFX 65  ts    stzetxoraino   ts
SFX 65  ts    stutzarrentzat   ts
SFX 65  ts    stzetzarreraino   ts
SFX 65  ts    stuegitik   ts
SFX 65  ts    stzetako   ts
SFX 65  ts    stuegiendako   ts
SFX 65  ts    stzeei   ts
SFX 65  ts    stzeek   ts
SFX 65  ts    stuegitan   ts
SFX 65  ts    stzeak   ts
SFX 65  ts    stzean   ts
SFX 65  ts    stzeotarik   ts
SFX 65  ts    stzetxotzat   ts
SFX 65  ts    stzeetaraino   ts
SFX 65  ts    stuegirentzat   ts
SFX 65  ts    stzear   ts
SFX 65  ts    stzetxorekin   ts
SFX 65  ts    stzetxo   ts
SFX 65  ts    stuokiko   ts
SFX 65  ts    stzeotarat   ts
SFX 65  ts    stzeez   ts
SFX 65  ts    stzeaz   ts
SFX 65  ts    stzeokiko   ts
SFX 65  ts    stutxoarentzat   ts
SFX 65  ts    stuetatik   ts
SFX 65  ts    stutxoekin   ts
SFX 65  ts    stuokin   ts
SFX 65  ts    stzetzar   ts
SFX 65  ts    stzetzat   ts
SFX 65  ts    stzearren   ts
SFX 65  ts    stutxoari   ts
SFX 65  ts    stzetzarrendako   ts
SFX 65  ts    stutxookin   ts
SFX 65  0    arazi   .
SFX 65  ts    stzetxoarekin   ts
SFX 65  ts    stutzarra   ts
SFX 65  ts    stzetzarraren   ts
SFX 65  ts    stuegietaraino   ts
SFX 65  ts    stutzarri   ts
SFX 65  ts    stuegietako   ts
SFX 65  ts    stzerik   ts
SFX 65  ts    stutxoaren   ts
SFX 65  ts    stuta   ts
SFX 65  ts    stuegietarik   ts
SFX 65  ts    stzetxoarendako   ts
SFX 65  ts    stzerat   ts
SFX 65  ts    stutarantz   ts
SFX 65  ts    stuegietarat   ts
SFX 65  ts    stutxoa   ts
SFX 65  ts    stuegiarentzat   ts
SFX 65  ts    stuotara   ts
SFX 65  ts    stzetzarrekin   ts
SFX 65  ts    stzetzarrei   ts
SFX 65  ts    stzetzarrik   ts
SFX 65  ts    stutxok   ts
SFX 65  ts    stzetzarrek   ts
SFX 65  ts    stua   ts
SFX 65  ts    stzetzarrak   ts
SFX 65  ts    stzeotara   ts
SFX 65  ts    stzetzarren   ts
SFX 65  ts    stzeekin   ts
SFX 65  ts    stuk   ts
SFX 65  ts    stutxoz   ts
SFX 65  ts    stzetzarrez   ts
SFX 65  ts    stzetzarraz   ts
SFX 65  ts    stuago   ts
SFX 65  ts    stuz   ts
SFX 65  ts    stuegientzat   ts
SFX 65  ts    stzetxoaren   ts
SFX 65  ts    stzetzarreko   ts
SFX 65  ts    stzeotatik   ts
SFX 65  ts    stutxoei   ts
SFX 65  ts    stutxoek   ts
SFX 65  ts    stuegitara   ts
SFX 65  ts    stutxoak   ts
SFX 65  ts    stutxorantz   ts
SFX 65  0    arazteke   .
SFX 65  ts    stutxoen   ts
SFX 65  ts    stutxoan   ts
SFX 65  ts    stzetzarrokin   ts
SFX 65  ts    stutzarrerantz   ts
SFX 65  ts    stuaganaino   ts
SFX 65  ts    stzetxoei   ts
SFX 65  ts    stzetxoek   ts
SFX 65  ts    stzeokin   ts
SFX 65  ts    stzetxoak   ts
SFX 65  ts    stzetxoen   ts
SFX 65  ts    stzetxoan   ts
SFX 65  ts    stutxoez   ts
SFX 65  ts    stutxoaz   ts
SFX 65  ts    stuegiari   ts
SFX 65  ts    stzetxorendako   ts
SFX 65  ts    stuetarantz   ts
SFX 65  ts    stzetxoekin   ts
SFX 65  ts    stzetxoez   ts
SFX 65  ts    stuetako   ts
SFX 65  ts    stzetxoaz   ts
SFX 65  ts    stukeran   ts
SFX 65  ts    stzetzarrerat   ts
SFX 65  ts    stzearekin   ts
SFX 65  ts    stzeetako   ts
SFX 65  ts    stuegiei   ts
SFX 65  ts    stuegiek   ts
SFX 65  ts    stuegiak   ts
SFX 65  ts    stuegien   ts
SFX 65  ts    stuegian   ts
SFX 65  ts    stuetan   ts
SFX 65  ts    stzetzarrentzat   ts
SFX 65  ts    stuegiez   ts
SFX 65  ts    stuegiaz   ts
SFX 65  ts    stzera   ts
SFX 65  ts    stutzarrari   ts
SFX 65  ts    stzetxookin   ts
SFX 65  ts    stzeri   ts
SFX 65  ts    stzezko   ts
SFX 65  ts    stzetik   ts
SFX 65  ts    stzetxoarentzat   ts
SFX 65  ts    stzea   ts
SFX 65  ts    stuegietatik   ts
SFX 65  ts    stzetan   ts
SFX 65  ts    stzetarantz   ts
SFX 65  ts    stzerekiko   ts
SFX 65  ts    stzek   ts
SFX 65  ts    stzen   ts
SFX 65  ts    stuotan   ts
SFX 65  ts    stuegitaraino   ts
SFX 65  ts    stzetxoendako   ts
SFX 65  ts    stzez   ts
SFX 65  ts    stuotaz   ts
SFX 65  ts    stutxoontzat   ts
SFX 65  ts    stzetxogatik   ts
SFX 65  ts    stuagana   ts
SFX 65  ts    stzeagana   ts
SFX 65  ts    stzeotarantz   ts
SFX 65  ts    stutxoago   ts
SFX 65  ts    stutzarrean   ts
SFX 65  ts    stutxootaz   ts
SFX 65  ts    stzetxorentzat   ts
SFX 65  ts    sturiko   ts
SFX 65  ts    stzetxorik   ts
SFX 65  ts    stzetzarretik   ts
SFX 65  ts    stzetxoren   ts
SFX 65  ts    stuotarik   ts
SFX 65  ts    stuei   ts
SFX 65  ts    stzetxorat   ts
SFX 65  ts    stzetxoa   ts
SFX 65  ts    stuek   ts
SFX 65  ts    stuegirekin   ts
SFX 65  ts    stuak   ts
SFX 65  ts    stzeetan   ts
SFX 65  ts    stuan   ts
SFX 65  ts    stuotarat   ts
SFX 65  ts    stzetxok   ts
SFX 65  ts    stze   ts
SFX 65  ts    stuez   ts
SFX 65  ts    stuaz   ts
SFX 65  ts    sturegatik   ts
SFX 65  ts    stuotako   ts
SFX 65  ts    stzetxoz   ts
SFX 65  ts    stzeotako   ts
SFX 65  ts    stzetzarrarendako   ts
SFX 65  ts    stzetxorantz   ts
SFX 65  ts    stutxora   ts
SFX 65  ts    stzetzarrerantz   ts
SFX 65  ts    stzetzargatik   ts
SFX 65  ts    stutxori   ts
SFX 65  ts    stzetxora   ts
SFX 65  ts    stzeotan   ts
SFX 65  ts    stzeetarantz   ts
SFX 65  ts    stzetzarrotaz   ts
SFX 65  ts    stzetxori   ts
SFX 65  ts    stzerainoko   ts
SFX 65  ts    stzeotaz   ts
SFX 65  ts    stuegitako   ts
SFX 65  ts    stutxoarekin   ts
SFX 65  ts    stzetxoentzat   ts
SFX 65  ts    stutxo   ts
SFX 65  ts    stuegiraino   ts
SFX 65  ts    stzeari   ts
SFX 65  ts    stuegira   ts
SFX 65  ts    stutzarroi   ts
SFX 65  ts    stutzarrok   ts
SFX 65  ts    stuegiri   ts
SFX 65  ts    stutzarron   ts
SFX 65  ts    sturekin   ts
SFX 65  ts    stuegi   ts
SFX 65  ts    stutzarroz   ts
SFX 65  ts    stzerekin   ts
SFX 65  ts    stutzarrekin   ts
SFX 65  ts    stutara   ts
SFX 65  ts    stutzarrontzat   ts
SFX 65  ts    stuegitzat   ts
SFX 65  ts    stzeke   ts
SFX 65  ts    stzetxootaz   ts
SFX 65  ts    stu   ts
SFX 65  ts    stzeoi   ts
SFX 65  ts    stzeagatik   ts
SFX 65  ts    stzeok   ts
SFX 65  ts    stutzarrago   ts

SFX 70 Y 367
SFX 70  0    teren/703   .
SFX 70  0    iren/698   .
SFX 70  0    iagandik   .
SFX 70  0    iaren/703   .
SFX 70  0    iagana   .
SFX 70  0    teko/693   .
SFX 70  0    itxoarendako   .
SFX 70  0    ien/710   .
SFX 70  0    tearen/703   .
SFX 70  0    tetaraino   .
SFX 70  0    ion/688   .
SFX 70  0    teen/703   .
SFX 70  0    iago   .
SFX 70  0    teotako   .
SFX 70  0    teon/705   .
SFX 70  0    tetxoontzat   .
SFX 70  0    tetako   .
SFX 70  0    tetzarreraino   .
SFX 70  0    tetxora   .
SFX 70  0    tetxori   .
SFX 70  0    te   .
SFX 70  0    teetarik   .
SFX 70  0    tetxogatik   .
SFX 70  0    iotako   .
SFX 70  0    tetxotik   .
SFX 70  0    iarekiko   .
SFX 70  0    teetarat   .
SFX 70  0    itxoago   .
SFX 70  0    tetzar   .
SFX 70  0    tetzat   .
SFX 70  0    arazteke   .
SFX 70  0    terako   .
SFX 70  0    i   .
SFX 70  0    teotarantz   .
SFX 70  0    itxora   .
SFX 70  0    iegiaren   .
SFX 70  0    itxori   .
SFX 70  0    tegatiko   .
SFX 70  0    terekin   .
SFX 70  0    tetzarrendako   .
SFX 70  0    iotarik   .
SFX 70  0    itzarrentzat   .
SFX 70  0    iriko   .
SFX 70  0    iotarat   .
SFX 70  0    iraino   .
SFX 70  0    iegiekin   .
SFX 70  0    iegitarantz   .
SFX 70  0    itxogatik   .
SFX 70  0    ita   .
SFX 70  0    iegira   .
SFX 70  0    iegiarentzat   .
SFX 70  0    tetxoarendako   .
SFX 70  0    itaraino   .
SFX 70  0    iegiri   .
SFX 70  0    iegiendako   .
SFX 70  0    tetxotzat   .
SFX 70  0    irekin   .
SFX 70  0    itxoarentzat   .
SFX 70  0    itara   .
SFX 70  0    teagatik   .
SFX 70  0    itxorendako   .
SFX 70  0    iotarantz   .
SFX 70  0    tera   .
SFX 70  0    iegietako   .
SFX 70  0    teri   .
SFX 70  0    tetxorantz   .
SFX 70  0    tetxoarekin   .
SFX 70  0    teago   .
SFX 70  0    teaganaino   .
SFX 70  0    iegiokin   .
SFX 70  0    teraino   .
SFX 70  0    teetarantz   .
SFX 70  0    itzarrerantz   .
SFX 70  0    itzarrarendako   .
SFX 70  0    tetzarrekin   .
SFX 70  0    iegietaraino   .
SFX 70  0    arazi   .
SFX 70  0    teetatik   .
SFX 70  0    itxorantz   .
SFX 70  0    tetzarrari   .
SFX 70  0    iegietarik   .
SFX 70  0    ietarantz   .
SFX 70  0    iegietarat   .
SFX 70  0    tetxoari   .
SFX 70  0    tetzarrentzat   .
SFX 70  0    tetzarrokin   .
SFX 70  0    teekin   .
SFX 70  0    tetzarrei   .
SFX 70  0    tetzarrik   .
SFX 70  0    tetzarrek   .
SFX 70  0    tetzarrak   .
SFX 70  0    tetzarren   .
SFX 70  0    iegirendako   .
SFX 70  0    iotatik   .
SFX 70  0    tetzarra   .
SFX 70  0    tetzarrez   .
SFX 70  0    tetzarraz   .
SFX 70  0    tetzarraren   .
SFX 70  0    tetzarri   .
SFX 70  0    tetzarrerat   .
SFX 70  0    itxotzat   .
SFX 70  0    tetxoarentzat   .
SFX 70  0    ia   .
SFX 70  0    iegientzat   .
SFX 70  0    tetxooi   .
SFX 70  0    tetxook   .
SFX 70  0    tetxoon   .
SFX 70  0    tetxoko   .
SFX 70  0    itzarrari   .
SFX 70  0    ik   .
SFX 70  0    itxorentzat   .
SFX 70  0    itxo   .
SFX 70  0    iegia   .
SFX 70  0    iarekin   .
SFX 70  0    tetxooz   .
SFX 70  0    teokin   .
SFX 70  0    iz   .
SFX 70  0    iegik   .
SFX 70  0    tetzarrean   .
SFX 70  0    iagan   .
SFX 70  0    tetxoekin   .
SFX 70  0    iegi   .
SFX 70  0    iegiz   .
SFX 70  0    itxooi   .
SFX 70  0    itxook   .
SFX 70  0    iaganaino   .
SFX 70  0    teekiko   .
SFX 70  0    itxoon   .
SFX 70  0    itxoko   .
SFX 70  0    itzarrarentzat   .
SFX 70  0    tetarik   .
SFX 70  0    itxooz   .
SFX 70  0    iegietan   .
SFX 70  0    tetxoendako   .
SFX 70  0    tetarat   .
SFX 70  0    irekiko   .
SFX 70  0    tetxookin   .
SFX 70  0    iegioi   .
SFX 70  0    tetxoa   .
SFX 70  0    itzarrean   .
SFX 70  0    iei   .
SFX 70  0    iegiok   .
SFX 70  0    iek   .
SFX 70  0    itxoegi   .
SFX 70  0    iegion   .
SFX 70  0    iak   .
SFX 70  0    irik   .
SFX 70  0    iekiko   .
SFX 70  0    iegiko   .
SFX 70  0    ian   .
SFX 70  0    tetxok   .
SFX 70  0    tetxoaren   .
SFX 70  0    teke   .
SFX 70  0    irat   .
SFX 70  0    iegioz   .
SFX 70  0    iegietatik   .
SFX 70  0    itarik   .
SFX 70  0    iez   .
SFX 70  0    teoi   .
SFX 70  0    iaz   .
SFX 70  0    tetarantz   .
SFX 70  0    itzarrei   .
SFX 70  0    teok   .
SFX 70  0    itzarrik   .
SFX 70  0    itzarrek   .
SFX 70  0    itako   .
SFX 70  0    araz   .
SFX 70  0    itzarrak   .
SFX 70  0    tetxoz   .
SFX 70  0    itzarren   .
SFX 70  0    itarat   .
SFX 70  0    teoz   .
SFX 70  0    itzarrez   .
SFX 70  0    iegiotaz   .
SFX 70  0    itzarraz   .
SFX 70  0    iegirentzat   .
SFX 70  0    igatik   .
SFX 70  0    tetxorendako   .
SFX 70  0    itxoontzat   .
SFX 70  0    tetzarretik   .
SFX 70  0    tetzarrerantz   .
SFX 70  0    itxorik   .
SFX 70  0    itzar   .
SFX 70  0    itxoren   .
SFX 70  0    itzat   .
SFX 70  0    itxorat   .
SFX 70  0    tetxo   .
SFX 70  0    itxoekin   .
SFX 70  0    tegatik   .
SFX 70  0    tetzargatik   .
SFX 70  0    teetan   .
SFX 70  0    ietara   .
SFX 70  0    tetzarrotaz   .
SFX 70  0    iegiraino   .
SFX 70  0    tetatik   .
SFX 70  0    tetxoentzat   .
SFX 70  0    arazte   .
SFX 70  0    itxookin   .
SFX 70  0    iegirekin   .
SFX 70  0    irantz   .
SFX 70  0    teotarik   .
SFX 70  0    itxoaren   .
SFX 70  0    arazten   .
SFX 70  0    teotan   .
SFX 70  0    izko   .
SFX 70  0    terik   .
SFX 70  0    tetzarrera   .
SFX 70  0    itarantz   .
SFX 70  0    itik   .
SFX 70  0    teotarat   .
SFX 70  0    teetara   .
SFX 70  0    itzarrago   .
SFX 70  0    itan   .
SFX 70  0    teotaz   .
SFX 70  0    terat   .
SFX 70  0    itatik   .
SFX 70  0    itxoarekin   .
SFX 70  0    iokiko   .
SFX 70  0    iegirik   .
SFX 70  0    itzarraren   .
SFX 70  0    iegiren   .
SFX 70  0    araztear   .
SFX 70  0    teaganantz   .
SFX 70  0    tetxorentzat   .
SFX 70  0    iegirat   .
SFX 70  0    tetzartzat   .
SFX 70  0    terantz   .
SFX 70  0    itzarrontzat   .
SFX 70  0    ietarik   .
SFX 70  0    itzarrekin   .
SFX 70  0    iegitara   .
SFX 70  0    itxotik   .
SFX 70  0    itzarrera   .
SFX 70  0    ietarat   .
SFX 70  0    ira   .
SFX 70  0    iegietarantz   .
SFX 70  0    tetxootaz   .
SFX 70  0    iri   .
SFX 70  0    teokiko   .
SFX 70  0    iekin   .
SFX 70  0    tetxorekin   .
SFX 70  0    teotaraino   .
SFX 70  0    itzartzat   .
SFX 70  0    tearren   .
SFX 70  0    tetzarrarendako   .
SFX 70  0    terainoko   .
SFX 70  0    itzarrokin   .
SFX 70  0    tetiko   .
SFX 70  0    teregatik   .
SFX 70  0    itzarrerat   .
SFX 70  0    iokin   .
SFX 70  0    iegitaraino   .
SFX 70  0    iagatik   .
SFX 70  0    teotatik   .
SFX 70  0    tezko   .
SFX 70  0    tetik   .
SFX 70  0    tetan   .
SFX 70  0    itxorekin   .
SFX 70  0    iotaraino   .
SFX 70  0    teotara   .
SFX 70  0    iegitik   .
SFX 70  0    tetxoraino   .
SFX 70  0    tearekin   .
SFX 70  0    iari   .
SFX 70  0    itzarrarekin   .
SFX 70  0    iegitan   .
SFX 70  0    tetara   .
SFX 70  0    tetzarroi   .
SFX 70  0    igatiko   .
SFX 70  0    tetzarrok   .
SFX 70  0    iaganantz   .
SFX 70  0    tetzarron   .
SFX 70  0    teetaraino   .
SFX 70  0    ietako   .
SFX 70  0    ikeran   .
SFX 70  0    itzarreraino   .
SFX 70  0    tetzarroz   .
SFX 70  0    itxoa   .
SFX 70  0    itxootaz   .
SFX 70  0    ietatik   .
SFX 70  0    itxoendako   .
SFX 70  0    tea   .
SFX 70  0    itxok   .
SFX 70  0    iegiontzat   .
SFX 70  0    tek   .
SFX 70  0    iotara   .
SFX 70  0    iegitarik   .
SFX 70  0    ten   .
SFX 70  0    tetxoei   .
SFX 70  0    tetxoek   .
SFX 70  0    tetxoak   .
SFX 70  0    itxoz   .
SFX 70  0    tetxoen   .
SFX 70  0    tetxoan   .
SFX 70  0    iegitarat   .
SFX 70  0    tez   .
SFX 70  0    itxoari   .
SFX 70  0    tetxoez   .
SFX 70  0    itxoraino   .
SFX 70  0    tetxoaz   .
SFX 70  0    terekiko   .
SFX 70  0    tetzarreko   .
SFX 70  0    iegigatik   .
SFX 70  0    teetako   .
SFX 70  0    iregatik   .
SFX 70  0    ietaraino   .
SFX 70  0    teagandik   .
SFX 70  0    itzarra   .
SFX 70  0    itzarri   .
SFX 70  0    itxoei   .
SFX 70  0    itxoek   .
SFX 70  0    itxoak   .
SFX 70  0    itxoen   .
SFX 70  0    itxoan   .
SFX 70  0    itzarretik   .
SFX 70  0    tetzarrontzat   .
SFX 70  0    itxoez   .
SFX 70  0    itxoaz   .
SFX 70  0    itzarregi   .
SFX 70  0    iegitako   .
SFX 70  0    ietan   .
SFX 70  0    itzarreko   .
SFX 70  0    ioi   .
SFX 70  0    iok   .
SFX 70  0    iegietara   .
SFX 70  0    iegiei   .
SFX 70  0    iegiek   .
SFX 70  0    iegiak   .
SFX 70  0    iko   .
SFX 70  0    iegien   .
SFX 70  0    iegian   .
SFX 70  0    tetxorik   .
SFX 70  0    tetzarrarekin   .
SFX 70  0    tetxoren   .
SFX 70  0    ioz   .
SFX 70  0    itzarroi   .
SFX 70  0    iegiez   .
SFX 70  0    tetxorat   .
SFX 70  0    itzarrok   .
SFX 70  0    iegiaz   .
SFX 70  0    teei   .
SFX 70  0    itzargatik   .
SFX 70  0    teari   .
SFX 70  0    itzarron   .
SFX 70  0    teek   .
SFX 70  0    teak   .
SFX 70  0    tean   .
SFX 70  0    tearekiko   .
SFX 70  0    tear   .
SFX 70  0    itzarrotaz   .
SFX 70  0    itzarroz   .
SFX 70  0    teez   .
SFX 70  0    teaz   .
SFX 70  0    iegirantz   .
SFX 70  0    tetzarrarentzat   .
SFX 70  0    teagana   .
SFX 70  0    teagan   .
SFX 70  0    iegitzat   .
SFX 70  0    iegiarekin   .
SFX 70  0    iegiari   .
SFX 70  0    itxoentzat   .
SFX 70  0    iotan   .
SFX 70  0    iotaz   .
SFX 70  0    itzarrendako   .
SFX 70  0    iegitatik   .
SFX 70  0    tenago   .
SFX 70  0    iegiarendako   .

SFX 71 Y 367
SFX 71  tz    ztearen/697   tz
SFX 71  0    iren/703   .
SFX 71  tz    zteren/703   tz
SFX 71  0    iaren/698   .
SFX 71  tz    ztetarik   tz
SFX 71  tz    ztetzartzat   tz
SFX 71  0    itxorekin   .
SFX 71  0    iotaraino   .
SFX 71  0    iagatik   .
SFX 71  tz    zteen/703   tz
SFX 71  0    itxoontzat   .
SFX 71  0    ien/710   .
SFX 71  0    iegietan   .
SFX 71  0    ion/705   .
SFX 71  tz    ztetarat   tz
SFX 71  tz    zteekin   tz
SFX 71  0    itzarrendako   .
SFX 71  tz    ztetxookin   tz
SFX 71  tz    zteko/693   tz
SFX 71  tz    zte   tz
SFX 71  tz    ztetzarrarentzat   tz
SFX 71  0    iaganantz   .
SFX 71  0    i   .
SFX 71  0    iegitik   .
SFX 71  0    iegitan   .
SFX 71  0    itxoarendako   .
SFX 71  0    itzarrei   .
SFX 71  0    itzarrik   .
SFX 71  0    itzarrek   .
SFX 71  0    itzarrak   .
SFX 71  0    itzarren   .
SFX 71  tz    ztetxorekin   tz
SFX 71  tz    zteotaraino   tz
SFX 71  0    ietako   .
SFX 71  0    iegitarik   .
SFX 71  0    ikeran   .
SFX 71  tz    zteokin   tz
SFX 71  tz    zteon/705   tz
SFX 71  0    itzarrez   .
SFX 71  0    iegiotaz   .
SFX 71  0    itzarraz   .
SFX 71  0    ietatik   .
SFX 71  0    itako   .
SFX 71  0    iegitaraino   .
SFX 71  0    iago   .
SFX 71  0    iegitarat   .
SFX 71  0    itzarrarendako   .
SFX 71  0    itxoraino   .
SFX 71  0    iotara   .
SFX 71  0    iegigatik   .
SFX 71  tz    zteekiko   tz
SFX 71  tz    zteaganantz   tz
SFX 71  0    ietaraino   .
SFX 71  0    itxoari   .
SFX 71  tz    ztera   tz
SFX 71  tz    zteri   tz
SFX 71  0    itxoekin   .
SFX 71  0    ia   .
SFX 71  0    itzar   .
SFX 71  0    itzat   .
SFX 71  0    ik   .
SFX 71  0    itzarra   .
SFX 71  tz    ztegatik   tz
SFX 71  tz    ztetxo   tz
SFX 71  0    itzarri   .
SFX 71  0    itxoei   .
SFX 71  0    iegiarendako   .
SFX 71  tz    ztetxoa   tz
SFX 71  0    itxoek   .
SFX 71  0    iz   .
SFX 71  0    itxoak   .
SFX 71  0    itxoen   .
SFX 71  0    itxoan   .
SFX 71  tz    ztetxoraino   tz
SFX 71  0    itxoarekin   .
SFX 71  tz    ztetxok   tz
SFX 71  0    itzarregi   .
SFX 71  0    itzarraren   .
SFX 71  0    itzarreko   .
SFX 71  0    itxoez   .
SFX 71  0    itxoaz   .
SFX 71  0    iegietara   .
SFX 71  tz    ztetatik   tz
SFX 71  tz    zteetaraino   tz
SFX 71  tz    ztetxoz   tz
SFX 71  0    itxookin   .
SFX 71  tz    zteotarik   tz
SFX 71  tz    zteotarat   tz
SFX 71  0    iegiei   .
SFX 71  0    itzarrekin   .
SFX 71  0    iegiek   .
SFX 71  0    iegiak   .
SFX 71  0    ita   .
SFX 71  0    iegien   .
SFX 71  0    iegian   .
SFX 71  0    itxoaren   .
SFX 71  0    iegirantz   .
SFX 71  tz    zteetara   tz
SFX 71  0    itarantz   .
SFX 71  0    iegiez   .
SFX 71  0    iekin   .
SFX 71  0    iegiaz   .
SFX 71  tz    zterainoko   tz
SFX 71  0    itxoarentzat   .
SFX 71  tz    ztetzarreko   tz
SFX 71  tz    zterik   tz
SFX 71  0    iegitatik   .
SFX 71  0    iegiari   .
SFX 71  0    araztear   .
SFX 71  0    itzarrarentzat   .
SFX 71  tz    zterat   tz
SFX 71  tz    zterantz   tz
SFX 71  0    itzarrokin   .
SFX 71  tz    zteetan   tz
SFX 71  0    iegitara   .
SFX 71  0    itzarrerat   .
SFX 71  tz    ztetxootaz   tz
SFX 71  0    iegietaraino   .
SFX 71  0    iagana   .
SFX 71  0    itzarrentzat   .
SFX 71  tz    zteokiko   tz
SFX 71  0    iegiarentzat   .
SFX 71  tz    zteotan   tz
SFX 71  tz    ztearren   tz
SFX 71  tz    zteotaz   tz
SFX 71  tz    zteregatik   tz
SFX 71  tz    zteotatik   tz
SFX 71  0    itxoendako   .
SFX 71  0    iotako   .
SFX 71  0    iegiontzat   .
SFX 71  0    itzarrerantz   .
SFX 71  0    iokin   .
SFX 71  tz    zteke   tz
SFX 71  0    itxoago   .
SFX 71  tz    zteoi   tz
SFX 71  tz    zteagandik   tz
SFX 71  tz    ztetzarrontzat   tz
SFX 71  tz    zteok   tz
SFX 71  0    araz   .
SFX 71  0    itxo   .
SFX 71  tz    ztearekin   tz
SFX 71  0    itxora   .
SFX 71  tz    ztezko   tz
SFX 71  tz    zteoz   tz
SFX 71  tz    zteotara   tz
SFX 71  tz    ztetik   tz
SFX 71  0    itxori   .
SFX 71  tz    ztetan   tz
SFX 71  0    iegi   .
SFX 71  0    itxogatik   .
SFX 71  tz    ztetzarroi   tz
SFX 71  tz    ztetzarrok   tz
SFX 71  0    iotarik   .
SFX 71  tz    ztetzarron   tz
SFX 71  0    iotarat   .
SFX 71  tz    ztetzarroz   tz
SFX 71  0    iotarantz   .
SFX 71  0    iraino   .
SFX 71  0    itzarretik   .
SFX 71  tz    ztetxoontzat   tz
SFX 71  0    itxootaz   .
SFX 71  0    iegira   .
SFX 71  0    iegietako   .
SFX 71  tz    ztetiko   tz
SFX 71  0    iegiri   .
SFX 71  tz    ztetxoei   tz
SFX 71  0    irekin   .
SFX 71  0    itxoa   .
SFX 71  tz    ztetxoek   tz
SFX 71  tz    ztetxoak   tz
SFX 71  0    ietan   .
SFX 71  tz    zterekiko   tz
SFX 71  tz    ztetxoen   tz
SFX 71  tz    ztetxoan   tz
SFX 71  0    itxok   .
SFX 71  0    iei   .
SFX 71  0    iek   .
SFX 71  tz    ztetxoez   tz
SFX 71  0    iak   .
SFX 71  tz    ztetxoaz   tz
SFX 71  0    ian   .
SFX 71  tz    ztetxogatik   tz
SFX 71  0    irik   .
SFX 71  0    itxoz   .
SFX 71  tz    zteetako   tz
SFX 71  0    iez   .
SFX 71  0    iaz   .
SFX 71  0    irat   .
SFX 71  0    iregatik   .
SFX 71  0    itzargatik   .
SFX 71  tz    zteotarantz   tz
SFX 71  0    itzarrotaz   .
SFX 71  0    iegitarantz   .
SFX 71  0    itxorantz   .
SFX 71  0    iegiarekin   .
SFX 71  0    itxoentzat   .
SFX 71  tz    ztetara   tz
SFX 71  0    itxorendako   .
SFX 71  tz    ztetzarrarekin   tz
SFX 71  0    ietarantz   .
SFX 71  tz    ztetxorik   tz
SFX 71  tz    ztetaraino   tz
SFX 71  tz    ztetxoren   tz
SFX 71  0    iegitako   .
SFX 71  tz    ztetxorat   tz
SFX 71  tz    ztetzarreraino   tz
SFX 71  0    itzarroi   .
SFX 71  0    itzarrok   .
SFX 71  tz    ztearekiko   tz
SFX 71  0    itzarron   .
SFX 71  0    iotatik   .
SFX 71  tz    ztetxorantz   tz
SFX 71  0    itzarroz   .
SFX 71  tz    ztetxoarekin   tz
SFX 71  tz    zteagana   tz
SFX 71  0    itzarrari   .
SFX 71  tz    ztetzarraren   tz
SFX 71  tz    zteari   tz
SFX 71  0    iegitzat   .
SFX 71  tz    zteetarantz   tz
SFX 71  0    iotan   .
SFX 71  0    iarekin   .
SFX 71  tz    ztetzarrekin   tz
SFX 71  0    iotaz   .
SFX 71  0    iaganaino   .
SFX 71  0    izko   .
SFX 71  0    itik   .
SFX 71  0    iagandik   .
SFX 71  0    itan   .
SFX 71  0    iegirendako   .
SFX 71  tz    ztetzarrari   tz
SFX 71  0    itxooi   .
SFX 71  0    itxook   .
SFX 71  tz    ztetxoarendako   tz
SFX 71  0    itxoon   .
SFX 71  0    itxoko   .
SFX 71  tz    zteotako   tz
SFX 71  0    itxooz   .
SFX 71  0    itzarrean   .
SFX 71  tz    ztetzarrokin   tz
SFX 71  0    irekiko   .
SFX 71  0    itxorentzat   .
SFX 71  0    iriko   .
SFX 71  tz    ztetxora   tz
SFX 71  tz    zteaganaino   tz
SFX 71  tz    zteetarik   tz
SFX 71  tz    ztea   tz
SFX 71  0    iegioi   .
SFX 71  tz    ztetxori   tz
SFX 71  0    itxoegi   .
SFX 71  0    iegiok   .
SFX 71  tz    ztetxotik   tz
SFX 71  tz    ztetzarrerat   tz
SFX 71  0    iegion   .
SFX 71  tz    zteagan   tz
SFX 71  tz    zteetarat   tz
SFX 71  0    ira   .
SFX 71  0    iekiko   .
SFX 71  0    iegiko   .
SFX 71  0    iegietarantz   .
SFX 71  tz    ztek   tz
SFX 71  tz    ztetxorendako   tz
SFX 71  tz    zten   tz
SFX 71  0    iri   .
SFX 71  0    iegioz   .
SFX 71  0    itarik   .
SFX 71  0    iegiendako   .
SFX 71  0    iarekiko   .
SFX 71  tz    ztez   tz
SFX 71  0    itarat   .
SFX 71  tz    ztetzarrendako   tz
SFX 71  0    arazteke   .
SFX 71  tz    ztetzarrean   tz
SFX 71  tz    ztenago   tz
SFX 71  0    igatik   .
SFX 71  tz    zterekin   tz
SFX 71  0    itxorik   .
SFX 71  0    itxoren   .
SFX 71  0    itxorat   .
SFX 71  0    iegiekin   .
SFX 71  0    arazi   .
SFX 71  tz    ztetxoendako   tz
SFX 71  tz    zteagatik   tz
SFX 71  0    itzarrontzat   .
SFX 71  tz    ztetako   tz
SFX 71  0    iegiraino   .
SFX 71  tz    ztetxotzat   tz
SFX 71  0    itaraino   .
SFX 71  0    iegirentzat   .
SFX 71  0    ietara   .
SFX 71  0    iegirekin   .
SFX 71  0    itara   .
SFX 71  0    iegietarik   .
SFX 71  0    iari   .
SFX 71  0    iegiokin   .
SFX 71  0    iegietarat   .
SFX 71  tz    zteraino   tz
SFX 71  0    arazte   .
SFX 71  tz    ztegatiko   tz
SFX 71  tz    ztetzar   tz
SFX 71  tz    ztetzat   tz
SFX 71  tz    zterako   tz
SFX 71  0    itzarrago   .
SFX 71  0    irantz   .
SFX 71  tz    zteago   tz
SFX 71  tz    ztetzarretik   tz
SFX 71  0    iegiaren   .
SFX 71  tz    zteetatik   tz
SFX 71  0    arazten   .
SFX 71  tz    ztetxorentzat   tz
SFX 71  0    iegientzat   .
SFX 71  0    iegia   .
SFX 71  0    itatik   .
SFX 71  tz    zteei   tz
SFX 71  tz    zteek   tz
SFX 71  tz    zteak   tz
SFX 71  tz    ztetzarrentzat   tz
SFX 71  0    iegik   .
SFX 71  tz    ztean   tz
SFX 71  tz    ztetzarrarendako   tz
SFX 71  0    iegirik   .
SFX 71  0    iokiko   .
SFX 71  tz    ztear   tz
SFX 71  tz    ztetxoari   tz
SFX 71  0    iagan   .
SFX 71  0    iegiren   .
SFX 71  tz    zteez   tz
SFX 71  tz    zteaz   tz
SFX 71  0    iegirat   .
SFX 71  0    iegiz   .
SFX 71  0    itzarrera   .
SFX 71  tz    ztetzargatik   tz
SFX 71  tz    ztetzarrei   tz
SFX 71  tz    ztetzarrik   tz
SFX 71  tz    ztetzarrek   tz
SFX 71  tz    ztetzarra   tz
SFX 71  tz    ztetzarrak   tz
SFX 71  tz    ztetzarren   tz
SFX 71  tz    ztetxoarentzat   tz
SFX 71  0    ietarik   .
SFX 71  tz    ztetzarrotaz   tz
SFX 71  tz    ztetzarri   tz
SFX 71  0    itxotik   .
SFX 71  tz    ztetzarrez   tz
SFX 71  0    ietarat   .
SFX 71  tz    ztetzarraz   tz
SFX 71  0    itzarrarekin   .
SFX 71  tz    ztetxoentzat   tz
SFX 71  0    itxotzat   .
SFX 71  tz    ztetxooi   tz
SFX 71  tz    ztetxoaren   tz
SFX 71  0    itzartzat   .
SFX 71  tz    ztetxook   tz
SFX 71  tz    ztetxoon   tz
SFX 71  0    itzarreraino   .
SFX 71  tz    ztetarantz   tz
SFX 71  tz    ztetxoko   tz
SFX 71  0    igatiko   .
SFX 71  0    ioi   .
SFX 71  0    iok   .
SFX 71  tz    ztetxooz   tz
SFX 71  tz    ztetzarrerantz   tz
SFX 71  tz    ztetzarrera   tz
SFX 71  0    iko   .
SFX 71  0    ioz   .
SFX 71  tz    ztetxoekin   tz
SFX 71  0    iegietatik   .

SFX 72 Y 367
SFX 72  0    iok   .
SFX 72  ts    stearen/698   ts
SFX 72  0    ion/705   .
SFX 72  0    itzarrei   .
SFX 72  0    iren/703   .
SFX 72  0    itzarrik   .
SFX 72  0    iko   .
SFX 72  0    itzarrek   .
SFX 72  0    itzarrak   .
SFX 72  0    itzarren   .
SFX 72  0    iaren/703   .
SFX 72  0    iekin   .
SFX 72  ts    stetxoraino   ts
SFX 72  ts    steon/705   ts
SFX 72  0    itxoarekin   .
SFX 72  ts    sterekin   ts
SFX 72  ts    stetxoentzat   ts
SFX 72  ts    steko/693   ts
SFX 72  0    ioz   .
SFX 72  0    iegietarantz   .
SFX 72  0    arazten   .
SFX 72  ts    stetxorendako   ts
SFX 72  0    itzarraren   .
SFX 72  0    itzarrez   .
SFX 72  0    iegiotaz   .
SFX 72  0    itzarraz   .
SFX 72  ts    steetaraino   ts
SFX 72  ts    steagandik   ts
SFX 72  ts    steen/703   ts
SFX 72  ts    steke   ts
SFX 72  ts    steren/698   ts
SFX 72  ts    steoi   ts
SFX 72  0    iegirik   .
SFX 72  ts    steok   ts
SFX 72  0    itzarrekin   .
SFX 72  0    ien/696   .
SFX 72  0    araz   .
SFX 72  0    iegiren   .
SFX 72  0    itxo   .
SFX 72  0    iegirat   .
SFX 72  ts    steoz   ts
SFX 72  0    itxogatik   .
SFX 72  0    iokin   .
SFX 72  ts    stetzarroi   ts
SFX 72  ts    stetzarrok   ts
SFX 72  0    ia   .
SFX 72  0    itxoekin   .
SFX 72  ts    stetzarron   ts
SFX 72  0    iegi   .
SFX 72  0    ik   .
SFX 72  0    ietarik   .
SFX 72  ts    stetzarrarendako   ts
SFX 72  ts    stezko   ts
SFX 72  ts    stetzarroz   ts
SFX 72  ts    stetzarreko   ts
SFX 72  0    iotarantz   .
SFX 72  0    itxotik   .
SFX 72  ts    stetik   ts
SFX 72  ts    stetzargatik   ts
SFX 72  0    ietarat   .
SFX 72  0    iz   .
SFX 72  0    iegietako   .
SFX 72  ts    stetan   ts
SFX 72  0    itzarrokin   .
SFX 72  0    itxoendako   .
SFX 72  ts    stearekiko   ts
SFX 72  0    itxookin   .
SFX 72  ts    steotarik   ts
SFX 72  0    itxooi   .
SFX 72  0    itxook   .
SFX 72  0    itxoon   .
SFX 72  0    itzarrerat   .
SFX 72  0    itxoko   .
SFX 72  ts    steotarat   ts
SFX 72  0    itzarrarekin   .
SFX 72  0    itxoa   .
SFX 72  0    irik   .
SFX 72  0    itxooz   .
SFX 72  0    itxoaren   .
SFX 72  0    itxok   .
SFX 72  0    itarantz   .
SFX 72  ts    stetzarrendako   ts
SFX 72  0    irat   .
SFX 72  0    itxoz   .
SFX 72  0    iegioi   .
SFX 72  0    itxorantz   .
SFX 72  0    iegiok   .
SFX 72  0    iagatik   .
SFX 72  ts    stetxorentzat   ts
SFX 72  0    iegion   .
SFX 72  ts    steagan   ts
SFX 72  0    iekiko   .
SFX 72  0    iegiko   .
SFX 72  0    iaganaino   .
SFX 72  ts    stetxoarendako   ts
SFX 72  0    araztear   .
SFX 72  0    iegioz   .
SFX 72  0    itarik   .
SFX 72  0    ietarantz   .
SFX 72  ts    stetaraino   ts
SFX 72  0    itarat   .
SFX 72  ts    stenago   ts
SFX 72  0    iegitik   .
SFX 72  ts    stetxooi   ts
SFX 72  0    iegitara   .
SFX 72  0    igatik   .
SFX 72  ts    stetxook   ts
SFX 72  0    iegitan   .
SFX 72  ts    stetxoon   ts
SFX 72  ts    stetxoko   ts
SFX 72  0    iegiontzat   .
SFX 72  0    igatiko   .
SFX 72  ts    stetxooz   ts
SFX 72  0    ita   .
SFX 72  ts    stetzarrarentzat   ts
SFX 72  0    itzarrari   .
SFX 72  0    ietatik   .
SFX 72  0    ietan   .
SFX 72  ts    stetako   ts
SFX 72  0    itzarreraino   .
SFX 72  0    iegitaraino   .
SFX 72  ts    steekiko   ts
SFX 72  ts    stetarik   ts
SFX 72  ts    steari   ts
SFX 72  0    itzarretik   .
SFX 72  0    ietara   .
SFX 72  ts    stetarat   ts
SFX 72  ts    steotatik   ts
SFX 72  0    izko   .
SFX 72  0    iotan   .
SFX 72  0    itzarra   .
SFX 72  ts    stegatik   ts
SFX 72  0    itik   .
SFX 72  ts    stetzarrentzat   ts
SFX 72  0    itan   .
SFX 72  0    arazte   .
SFX 72  0    i   .
SFX 72  0    itzarri   .
SFX 72  ts    stetzar   ts
SFX 72  0    iotaz   .
SFX 72  ts    stetzat   ts
SFX 72  ts    sterako   ts
SFX 72  ts    stetxogatik   ts
SFX 72  0    irantz   .
SFX 72  ts    stearekin   ts
SFX 72  0    itzarrean   .
SFX 72  0    itzarrendako   .
SFX 72  0    itzargatik   .
SFX 72  ts    stetxoarentzat   ts
SFX 72  ts    steotarantz   ts
SFX 72  0    itatik   .
SFX 72  0    itzarrotaz   .
SFX 72  0    iegiarendako   .
SFX 72  0    iokiko   .
SFX 72  0    iegirekin   .
SFX 72  0    iegiarekin   .
SFX 72  0    itxoentzat   .
SFX 72  0    itxoarendako   .
SFX 72  ts    steetara   ts
SFX 72  0    itxootaz   .
SFX 72  0    itxoari   .
SFX 72  ts    stetzarrerantz   ts
SFX 72  ts    sterekiko   ts
SFX 72  0    iegiari   .
SFX 72  ts    sterantz   ts
SFX 72  0    iregatik   .
SFX 72  ts    stetxorantz   ts
SFX 72  ts    steaganaino   ts
SFX 72  ts    stetatik   ts
SFX 72  ts    steetarantz   ts
SFX 72  0    iegiraino   .
SFX 72  ts    stetxotzat   ts
SFX 72  ts    steokiko   ts
SFX 72  0    iagandik   .
SFX 72  ts    stetxorik   ts
SFX 72  ts    stetxoren   ts
SFX 72  0    iegitako   .
SFX 72  0    iriko   .
SFX 72  ts    stetxorat   ts
SFX 72  0    itzarrentzat   .
SFX 72  0    iari   .
SFX 72  ts    stetzarrari   ts
SFX 72  0    itzarrago   .
SFX 72  0    iei   .
SFX 72  ts    steekin   ts
SFX 72  0    itzarroi   .
SFX 72  0    iek   .
SFX 72  0    itzarrok   .
SFX 72  0    iak   .
SFX 72  0    ian   .
SFX 72  0    itzarron   .
SFX 72  ts    stetxoontzat   ts
SFX 72  0    itara   .
SFX 72  0    iez   .
SFX 72  0    itzarroz   .
SFX 72  0    iaz   .
SFX 72  0    itxoarentzat   .
SFX 72  ts    stetxoekin   ts
SFX 72  0    iegitzat   .
SFX 72  ts    steago   ts
SFX 72  0    ietako   .
SFX 72  ts    steei   ts
SFX 72  ts    steek   ts
SFX 72  0    ikeran   .
SFX 72  ts    steak   ts
SFX 72  ts    steokin   ts
SFX 72  ts    stean   ts
SFX 72  ts    stear   ts
SFX 72  0    itzarrera   .
SFX 72  ts    steez   ts
SFX 72  ts    steaz   ts
SFX 72  0    iegiendako   .
SFX 72  ts    stetzarrei   ts
SFX 72  ts    stetzarrik   ts
SFX 72  ts    stetzarrek   ts
SFX 72  ts    stetzarrak   ts
SFX 72  ts    stetzarren   ts
SFX 72  0    iotara   .
SFX 72  0    arazi   .
SFX 72  ts    stetzarrean   ts
SFX 72  ts    stetzarrez   ts
SFX 72  ts    stearren   ts
SFX 72  ts    stetzarraz   ts
SFX 72  0    iaganantz   .
SFX 72  0    iegietaraino   .
SFX 72  0    itxorendako   .
SFX 72  ts    stetxoaren   ts
SFX 72  0    itzartzat   .
SFX 72  0    itzarrarendako   .
SFX 72  ts    stetarantz   ts
SFX 72  0    iegiarentzat   .
SFX 72  ts    stea   ts
SFX 72  0    itxoei   .
SFX 72  ts    stetxoa   ts
SFX 72  0    itxoek   .
SFX 72  ts    steetarik   ts
SFX 72  0    itxoak   .
SFX 72  0    itxoen   .
SFX 72  0    itxoan   .
SFX 72  ts    stek   ts
SFX 72  ts    stetxotik   ts
SFX 72  ts    steetako   ts
SFX 72  ts    stetxok   ts
SFX 72  ts    sten   ts
SFX 72  ts    steetarat   ts
SFX 72  0    itxoago   .
SFX 72  0    itxoez   .
SFX 72  0    itxoaz   .
SFX 72  ts    stez   ts
SFX 72  ts    stetxoz   ts
SFX 72  ts    stetxoarekin   ts
SFX 72  0    iarekiko   .
SFX 72  ts    steotara   ts
SFX 72  0    itxorekin   .
SFX 72  0    iotaraino   .
SFX 72  ts    stegatiko   ts
SFX 72  0    arazteke   .
SFX 72  0    iegia   .
SFX 72  0    iegietarik   .
SFX 72  0    iegiei   .
SFX 72  0    iegiek   .
SFX 72  0    iegiak   .
SFX 72  0    iegien   .
SFX 72  0    iegian   .
SFX 72  0    iotarik   .
SFX 72  0    iegik   .
SFX 72  0    itzarrerantz   .
SFX 72  0    iegitarantz   .
SFX 72  0    iegietarat   .
SFX 72  0    iegiaren   .
SFX 72  0    iagan   .
SFX 72  ts    stetxookin   ts
SFX 72  0    iegiez   .
SFX 72  0    iegiaz   .
SFX 72  0    iotarat   .
SFX 72  ts    stetzarrekin   ts
SFX 72  0    iegiz   .
SFX 72  ts    stetxoei   ts
SFX 72  0    iegiekin   .
SFX 72  ts    stetxoek   ts
SFX 72  ts    stetxoak   ts
SFX 72  ts    stetxoen   ts
SFX 72  0    iegirendako   .
SFX 72  ts    stetxoan   ts
SFX 72  ts    steagatik   ts
SFX 72  0    iegientzat   .
SFX 72  0    itaraino   .
SFX 72  ts    stetxoez   ts
SFX 72  0    iegitarik   .
SFX 72  ts    stetxoaz   ts
SFX 72  ts    steetan   ts
SFX 72  0    ira   .
SFX 72  0    iegitarat   .
SFX 72  ts    stetzarrokin   ts
SFX 72  0    iri   .
SFX 72  0    itxoraino   .
SFX 72  0    iago   .
SFX 72  0    itxorentzat   .
SFX 72  0    iegigatik   .
SFX 72  0    itzarrarentzat   .
SFX 72  0    iagana   .
SFX 72  ts    stetzarraren   ts
SFX 72  0    ietaraino   .
SFX 72  0    iegiokin   .
SFX 72  ts    stetzarrerat   ts
SFX 72  0    itako   .
SFX 72  ts    stera   ts
SFX 72  ts    steotan   ts
SFX 72  ts    steetatik   ts
SFX 72  ts    steri   ts
SFX 72  ts    stetzarrontzat   ts
SFX 72  ts    steotaz   ts
SFX 72  0    irekin   .
SFX 72  ts    stetzarrera   ts
SFX 72  0    itzarregi   .
SFX 72  0    itzar   .
SFX 72  0    itzat   .
SFX 72  0    itzarreko   .
SFX 72  0    iegietara   .
SFX 72  ts    stetxoari   ts
SFX 72  0    iegietatik   .
SFX 72  ts    stetxo   ts
SFX 72  0    iotako   .
SFX 72  0    irekiko   .
SFX 72  0    iotatik   .
SFX 72  ts    steagana   ts
SFX 72  ts    stetzarra   ts
SFX 72  ts    steaganantz   ts
SFX 72  ts    stetxoendako   ts
SFX 72  0    itxoegi   .
SFX 72  ts    stetzarri   ts
SFX 72  ts    stetzartzat   ts
SFX 72  0    itxoontzat   .
SFX 72  0    itxora   .
SFX 72  0    iegirantz   .
SFX 72  ts    sterainoko   ts
SFX 72  0    itxori   .
SFX 72  0    iegirentzat   .
SFX 72  0    iarekin   .
SFX 72  0    itxotzat   .
SFX 72  0    iegitatik   .
SFX 72  0    iraino   .
SFX 72  0    iegira   .
SFX 72  ts    stetiko   ts
SFX 72  0    iegiri   .
SFX 72  0    itxorik   .
SFX 72  ts    sterik   ts
SFX 72  ts    stetzarretik   ts
SFX 72  ts    stetxorekin   ts
SFX 72  ts    steotaraino   ts
SFX 72  0    itxoren   .
SFX 72  ts    steotako   ts
SFX 72  0    itxorat   .
SFX 72  ts    sterat   ts
SFX 72  ts    stetxootaz   ts
SFX 72  ts    stetzarrarekin   ts
SFX 72  ts    stetxora   ts
SFX 72  0    iegietan   .
SFX 72  ts    stetxori   ts
SFX 72  ts    stetzarreraino   ts
SFX 72  ts    ste   ts
SFX 72  0    itzarrontzat   .
SFX 72  ts    steregatik   ts
SFX 72  ts    steraino   ts
SFX 72  ts    stetzarrotaz   ts
SFX 72  ts    stetara   ts
SFX 72  0    ioi   .

SFX 75 Y 373
SFX 75  tz    ztearen/703   tz
SFX 75  0    iren/703   .
SFX 75  tz    zteren/703   tz
SFX 75  0    iaren/703   .
SFX 75  tz    ztetarik   tz
SFX 75  tz    ztetzartzat   tz
SFX 75  0    itxorekin   .
SFX 75  0    iotaraino   .
SFX 75  0    iagatik   .
SFX 75  tz    zteen/703   tz
SFX 75  0    itxoontzat   .
SFX 75  0    ien/710   .
SFX 75  0    iegietan   .
SFX 75  0    ion/705   .
SFX 75  tz    ztetarat   tz
SFX 75  tz    zteekin   tz
SFX 75  0    itzarrendako   .
SFX 75  tz    ztetxookin   tz
SFX 75  tz    zteko/693   tz
SFX 75  tz    zte   tz
SFX 75  tz    ztetzarrarentzat   tz
SFX 75  0    iaganantz   .
SFX 75  0    i   .
SFX 75  0    iegitik   .
SFX 75  0    iegitan   .
SFX 75  0    itxoarendako   .
SFX 75  0    itzarrei   .
SFX 75  0    itzarrik   .
SFX 75  0    itzarrek   .
SFX 75  0    itzarrak   .
SFX 75  0    itzarren   .
SFX 75  tz    ztetxorekin   tz
SFX 75  tz    zteotaraino   tz
SFX 75  0    ietako   .
SFX 75  0    iegitarik   .
SFX 75  0    ikeran   .
SFX 75  tz    zteokin   tz
SFX 75  0    iarazte   .
SFX 75  tz    zteon/688   tz
SFX 75  0    itzarrez   .
SFX 75  0    iegiotaz   .
SFX 75  0    itzarraz   .
SFX 75  0    ietatik   .
SFX 75  0    itako   .
SFX 75  0    iegitaraino   .
SFX 75  0    iago   .
SFX 75  0    iegitarat   .
SFX 75  0    itzarrarendako   .
SFX 75  0    itxoraino   .
SFX 75  0    iotara   .
SFX 75  0    iegigatik   .
SFX 75  tz    zteekiko   tz
SFX 75  tz    zteaganantz   tz
SFX 75  0    ietaraino   .
SFX 75  0    itxoari   .
SFX 75  tz    ztera   tz
SFX 75  tz    zteri   tz
SFX 75  0    itxoekin   .
SFX 75  0    ia   .
SFX 75  0    itzar   .
SFX 75  0    itzat   .
SFX 75  0    ik   .
SFX 75  0    itzarra   .
SFX 75  tz    ztegatik   tz
SFX 75  tz    ztetxo   tz
SFX 75  0    itzarri   .
SFX 75  0    itxoei   .
SFX 75  0    iegiarendako   .
SFX 75  tz    ztetxoa   tz
SFX 75  0    itxoek   .
SFX 75  0    iz   .
SFX 75  0    itxoak   .
SFX 75  0    itxoen   .
SFX 75  0    itxoan   .
SFX 75  tz    ztetxoraino   tz
SFX 75  0    itxoarekin   .
SFX 75  tz    ztetxok   tz
SFX 75  0    itzarregi   .
SFX 75  0    itzarraren   .
SFX 75  0    itzarreko   .
SFX 75  0    itxoez   .
SFX 75  0    itxoaz   .
SFX 75  0    iegietara   .
SFX 75  tz    ztetatik   tz
SFX 75  tz    zteetaraino   tz
SFX 75  tz    ztetxoz   tz
SFX 75  0    itxookin   .
SFX 75  tz    zteotarik   tz
SFX 75  tz    zteotarat   tz
SFX 75  0    iegiei   .
SFX 75  0    itzarrekin   .
SFX 75  0    iegiek   .
SFX 75  0    iegiak   .
SFX 75  0    ita   .
SFX 75  0    iarazten   .
SFX 75  0    iegien   .
SFX 75  0    iegian   .
SFX 75  0    itxoaren   .
SFX 75  0    iegirantz   .
SFX 75  tz    zteetara   tz
SFX 75  0    itarantz   .
SFX 75  0    iegiez   .
SFX 75  0    iekin   .
SFX 75  0    iegiaz   .
SFX 75  tz    zterainoko   tz
SFX 75  0    itxoarentzat   .
SFX 75  tz    ztetzarreko   tz
SFX 75  tz    zterik   tz
SFX 75  0    iegitatik   .
SFX 75  0    iegiari   .
SFX 75  0    araztear   .
SFX 75  0    itzarrarentzat   .
SFX 75  tz    zterat   tz
SFX 75  tz    zterantz   tz
SFX 75  0    itzarrokin   .
SFX 75  tz    zteetan   tz
SFX 75  0    iegitara   .
SFX 75  0    itzarrerat   .
SFX 75  tz    ztetxootaz   tz
SFX 75  0    iegietaraino   .
SFX 75  0    iagana   .
SFX 75  0    itzarrentzat   .
SFX 75  tz    zteokiko   tz
SFX 75  0    iaraz   .
SFX 75  0    iegiarentzat   .
SFX 75  tz    zteotan   tz
SFX 75  tz    ztearren   tz
SFX 75  tz    zteotaz   tz
SFX 75  tz    zteregatik   tz
SFX 75  tz    zteotatik   tz
SFX 75  0    itxoendako   .
SFX 75  0    iaraztear   .
SFX 75  0    iotako   .
SFX 75  0    iegiontzat   .
SFX 75  0    itzarrerantz   .
SFX 75  0    iarazi   .
SFX 75  0    iokin   .
SFX 75  tz    zteke   tz
SFX 75  0    itxoago   .
SFX 75  tz    zteoi   tz
SFX 75  tz    zteagandik   tz
SFX 75  tz    ztetzarrontzat   tz
SFX 75  tz    zteok   tz
SFX 75  0    araz   .
SFX 75  0    itxo   .
SFX 75  tz    ztearekin   tz
SFX 75  0    itxora   .
SFX 75  tz    ztezko   tz
SFX 75  tz    zteoz   tz
SFX 75  tz    zteotara   tz
SFX 75  tz    ztetik   tz
SFX 75  0    itxori   .
SFX 75  tz    ztetan   tz
SFX 75  0    iegi   .
SFX 75  0    itxogatik   .
SFX 75  tz    ztetzarroi   tz
SFX 75  tz    ztetzarrok   tz
SFX 75  0    iotarik   .
SFX 75  tz    ztetzarron   tz
SFX 75  0    iotarat   .
SFX 75  tz    ztetzarroz   tz
SFX 75  0    iotarantz   .
SFX 75  0    iraino   .
SFX 75  0    itzarretik   .
SFX 75  tz    ztetxoontzat   tz
SFX 75  0    itxootaz   .
SFX 75  0    iegira   .
SFX 75  0    iegietako   .
SFX 75  tz    ztetiko   tz
SFX 75  0    iegiri   .
SFX 75  tz    ztetxoei   tz
SFX 75  0    irekin   .
SFX 75  0    itxoa   .
SFX 75  tz    ztetxoek   tz
SFX 75  tz    ztetxoak   tz
SFX 75  0    ietan   .
SFX 75  tz    zterekiko   tz
SFX 75  tz    ztetxoen   tz
SFX 75  tz    ztetxoan   tz
SFX 75  0    itxok   .
SFX 75  0    iei   .
SFX 75  0    iek   .
SFX 75  tz    ztetxoez   tz
SFX 75  0    iak   .
SFX 75  tz    ztetxoaz   tz
SFX 75  0    ian   .
SFX 75  tz    ztetxogatik   tz
SFX 75  0    irik   .
SFX 75  0    itxoz   .
SFX 75  tz    zteetako   tz
SFX 75  0    iez   .
SFX 75  0    iaz   .
SFX 75  0    irat   .
SFX 75  0    iregatik   .
SFX 75  0    itzargatik   .
SFX 75  tz    zteotarantz   tz
SFX 75  0    itzarrotaz   .
SFX 75  0    iegitarantz   .
SFX 75  0    itxorantz   .
SFX 75  0    iegiarekin   .
SFX 75  0    itxoentzat   .
SFX 75  tz    ztetara   tz
SFX 75  0    itxorendako   .
SFX 75  tz    ztetzarrarekin   tz
SFX 75  0    ietarantz   .
SFX 75  tz    ztetxorik   tz
SFX 75  tz    ztetaraino   tz
SFX 75  tz    ztetxoren   tz
SFX 75  0    iegitako   .
SFX 75  tz    ztetxorat   tz
SFX 75  tz    ztetzarreraino   tz
SFX 75  0    itzarroi   .
SFX 75  0    itzarrok   .
SFX 75  tz    ztearekiko   tz
SFX 75  0    itzarron   .
SFX 75  0    iotatik   .
SFX 75  tz    ztetxorantz   tz
SFX 75  0    itzarroz   .
SFX 75  tz    ztetxoarekin   tz
SFX 75  tz    zteagana   tz
SFX 75  0    itzarrari   .
SFX 75  tz    ztetzarraren   tz
SFX 75  tz    zteari   tz
SFX 75  0    iegitzat   .
SFX 75  tz    zteetarantz   tz
SFX 75  0    iotan   .
SFX 75  0    iarekin   .
SFX 75  tz    ztetzarrekin   tz
SFX 75  0    iotaz   .
SFX 75  0    iaganaino   .
SFX 75  0    izko   .
SFX 75  0    itik   .
SFX 75  0    iagandik   .
SFX 75  0    itan   .
SFX 75  0    iegirendako   .
SFX 75  tz    ztetzarrari   tz
SFX 75  0    itxooi   .
SFX 75  0    itxook   .
SFX 75  tz    ztetxoarendako   tz
SFX 75  0    itxoon   .
SFX 75  0    itxoko   .
SFX 75  tz    zteotako   tz
SFX 75  0    itxooz   .
SFX 75  0    itzarrean   .
SFX 75  tz    ztetzarrokin   tz
SFX 75  0    irekiko   .
SFX 75  0    itxorentzat   .
SFX 75  0    iriko   .
SFX 75  tz    ztetxora   tz
SFX 75  tz    zteaganaino   tz
SFX 75  tz    zteetarik   tz
SFX 75  tz    ztea   tz
SFX 75  0    iegioi   .
SFX 75  tz    ztetxori   tz
SFX 75  0    itxoegi   .
SFX 75  0    iegiok   .
SFX 75  tz    ztetxotik   tz
SFX 75  tz    ztetzarrerat   tz
SFX 75  0    iegion   .
SFX 75  tz    zteagan   tz
SFX 75  tz    zteetarat   tz
SFX 75  0    ira   .
SFX 75  0    iekiko   .
SFX 75  0    iegiko   .
SFX 75  0    iegietarantz   .
SFX 75  tz    ztek   tz
SFX 75  tz    ztetxorendako   tz
SFX 75  tz    zten   tz
SFX 75  0    iri   .
SFX 75  0    iegioz   .
SFX 75  0    itarik   .
SFX 75  0    iegiendako   .
SFX 75  0    iarekiko   .
SFX 75  tz    ztez   tz
SFX 75  0    itarat   .
SFX 75  tz    ztetzarrendako   tz
SFX 75  0    arazteke   .
SFX 75  tz    ztetzarrean   tz
SFX 75  tz    ztenago   tz
SFX 75  0    igatik   .
SFX 75  tz    zterekin   tz
SFX 75  0    itxorik   .
SFX 75  0    itxoren   .
SFX 75  0    itxorat   .
SFX 75  0    iegiekin   .
SFX 75  0    arazi   .
SFX 75  tz    ztetxoendako   tz
SFX 75  tz    zteagatik   tz
SFX 75  0    itzarrontzat   .
SFX 75  tz    ztetako   tz
SFX 75  0    iegiraino   .
SFX 75  tz    ztetxotzat   tz
SFX 75  0    itaraino   .
SFX 75  0    iegirentzat   .
SFX 75  0    ietara   .
SFX 75  0    iegirekin   .
SFX 75  0    itara   .
SFX 75  0    iegietarik   .
SFX 75  0    iari   .
SFX 75  0    iegiokin   .
SFX 75  0    iegietarat   .
SFX 75  tz    zteraino   tz
SFX 75  0    arazte   .
SFX 75  tz    ztegatiko   tz
SFX 75  tz    ztetzar   tz
SFX 75  tz    ztetzat   tz
SFX 75  tz    zterako   tz
SFX 75  0    itzarrago   .
SFX 75  0    irantz   .
SFX 75  tz    zteago   tz
SFX 75  0    iarazteke   .
SFX 75  tz    ztetzarretik   tz
SFX 75  0    iegiaren   .
SFX 75  tz    zteetatik   tz
SFX 75  0    arazten   .
SFX 75  tz    ztetxorentzat   tz
SFX 75  0    iegientzat   .
SFX 75  0    iegia   .
SFX 75  0    itatik   .
SFX 75  tz    zteei   tz
SFX 75  tz    zteek   tz
SFX 75  tz    zteak   tz
SFX 75  tz    ztetzarrentzat   tz
SFX 75  0    iegik   .
SFX 75  tz    ztean   tz
SFX 75  tz    ztetzarrarendako   tz
SFX 75  0    iegirik   .
SFX 75  0    iokiko   .
SFX 75  tz    ztear   tz
SFX 75  tz    ztetxoari   tz
SFX 75  0    iagan   .
SFX 75  0    iegiren   .
SFX 75  tz    zteez   tz
SFX 75  tz    zteaz   tz
SFX 75  0    iegirat   .
SFX 75  0    iegiz   .
SFX 75  0    itzarrera   .
SFX 75  tz    ztetzargatik   tz
SFX 75  tz    ztetzarrei   tz
SFX 75  tz    ztetzarrik   tz
SFX 75  tz    ztetzarrek   tz
SFX 75  tz    ztetzarra   tz
SFX 75  tz    ztetzarrak   tz
SFX 75  tz    ztetzarren   tz
SFX 75  tz    ztetxoarentzat   tz
SFX 75  0    ietarik   .
SFX 75  tz    ztetzarrotaz   tz
SFX 75  tz    ztetzarri   tz
SFX 75  0    itxotik   .
SFX 75  tz    ztetzarrez   tz
SFX 75  0    ietarat   .
SFX 75  tz    ztetzarraz   tz
SFX 75  0    itzarrarekin   .
SFX 75  tz    ztetxoentzat   tz
SFX 75  0    itxotzat   .
SFX 75  tz    ztetxooi   tz
SFX 75  tz    ztetxoaren   tz
SFX 75  0    itzartzat   .
SFX 75  tz    ztetxook   tz
SFX 75  tz    ztetxoon   tz
SFX 75  0    itzarreraino   .
SFX 75  tz    ztetarantz   tz
SFX 75  tz    ztetxoko   tz
SFX 75  0    igatiko   .
SFX 75  0    ioi   .
SFX 75  0    iok   .
SFX 75  tz    ztetxooz   tz
SFX 75  tz    ztetzarrerantz   tz
SFX 75  tz    ztetzarrera   tz
SFX 75  0    iko   .
SFX 75  0    ioz   .
SFX 75  tz    ztetxoekin   tz
SFX 75  0    iegietatik   .

SFX 76 Y 373
SFX 76  0    iok   .
SFX 76  ts    stearen/703   ts
SFX 76  0    ion/705   .
SFX 76  0    itzarrei   .
SFX 76  0    iren/698   .
SFX 76  0    itzarrik   .
SFX 76  0    iko   .
SFX 76  0    itzarrek   .
SFX 76  0    itzarrak   .
SFX 76  0    itzarren   .
SFX 76  0    iaren/703   .
SFX 76  0    iekin   .
SFX 76  ts    stetxoraino   ts
SFX 76  ts    steon/688   ts
SFX 76  0    itxoarekin   .
SFX 76  ts    sterekin   ts
SFX 76  ts    stetxoentzat   ts
SFX 76  ts    steko/693   ts
SFX 76  0    ioz   .
SFX 76  0    iegietarantz   .
SFX 76  0    arazten   .
SFX 76  ts    stetxorendako   ts
SFX 76  0    itzarraren   .
SFX 76  0    itzarrez   .
SFX 76  0    iegiotaz   .
SFX 76  0    itzarraz   .
SFX 76  0    iaraztear   .
SFX 76  ts    steetaraino   ts
SFX 76  ts    steagandik   ts
SFX 76  ts    steen/703   ts
SFX 76  ts    steke   ts
SFX 76  ts    steren/703   ts
SFX 76  ts    steoi   ts
SFX 76  0    iegirik   .
SFX 76  ts    steok   ts
SFX 76  0    itzarrekin   .
SFX 76  0    ien/710   .
SFX 76  0    araz   .
SFX 76  0    iegiren   .
SFX 76  0    itxo   .
SFX 76  0    iegirat   .
SFX 76  ts    steoz   ts
SFX 76  0    itxogatik   .
SFX 76  0    iokin   .
SFX 76  ts    stetzarroi   ts
SFX 76  ts    stetzarrok   ts
SFX 76  0    ia   .
SFX 76  0    itxoekin   .
SFX 76  ts    stetzarron   ts
SFX 76  0    iegi   .
SFX 76  0    ik   .
SFX 76  0    ietarik   .
SFX 76  ts    stetzarrarendako   ts
SFX 76  ts    stezko   ts
SFX 76  ts    stetzarroz   ts
SFX 76  ts    stetzarreko   ts
SFX 76  0    iotarantz   .
SFX 76  0    itxotik   .
SFX 76  ts    stetik   ts
SFX 76  ts    stetzargatik   ts
SFX 76  0    ietarat   .
SFX 76  0    iz   .
SFX 76  0    iegietako   .
SFX 76  ts    stetan   ts
SFX 76  0    iaraz   .
SFX 76  0    itzarrokin   .
SFX 76  0    itxoendako   .
SFX 76  ts    stearekiko   ts
SFX 76  0    itxookin   .
SFX 76  ts    steotarik   ts
SFX 76  0    itxooi   .
SFX 76  0    itxook   .
SFX 76  0    itxoon   .
SFX 76  0    itzarrerat   .
SFX 76  0    itxoko   .
SFX 76  ts    steotarat   ts
SFX 76  0    itzarrarekin   .
SFX 76  0    itxoa   .
SFX 76  0    irik   .
SFX 76  0    iarazten   .
SFX 76  0    itxooz   .
SFX 76  0    itxoaren   .
SFX 76  0    itxok   .
SFX 76  0    itarantz   .
SFX 76  ts    stetzarrendako   ts
SFX 76  0    irat   .
SFX 76  0    itxoz   .
SFX 76  0    iegioi   .
SFX 76  0    itxorantz   .
SFX 76  0    iegiok   .
SFX 76  0    iagatik   .
SFX 76  ts    stetxorentzat   ts
SFX 76  0    iegion   .
SFX 76  ts    steagan   ts
SFX 76  0    iekiko   .
SFX 76  0    iegiko   .
SFX 76  0    iaganaino   .
SFX 76  ts    stetxoarendako   ts
SFX 76  0    araztear   .
SFX 76  0    iegioz   .
SFX 76  0    itarik   .
SFX 76  0    ietarantz   .
SFX 76  ts    stetaraino   ts
SFX 76  0    itarat   .
SFX 76  ts    stenago   ts
SFX 76  0    iegitik   .
SFX 76  ts    stetxooi   ts
SFX 76  0    iegitara   .
SFX 76  0    igatik   .
SFX 76  ts    stetxook   ts
SFX 76  0    iegitan   .
SFX 76  ts    stetxoon   ts
SFX 76  ts    stetxoko   ts
SFX 76  0    iegiontzat   .
SFX 76  0    igatiko   .
SFX 76  ts    stetxooz   ts
SFX 76  0    ita   .
SFX 76  ts    stetzarrarentzat   ts
SFX 76  0    iarazte   .
SFX 76  0    itzarrari   .
SFX 76  0    ietatik   .
SFX 76  0    ietan   .
SFX 76  ts    stetako   ts
SFX 76  0    itzarreraino   .
SFX 76  0    iegitaraino   .
SFX 76  ts    steekiko   ts
SFX 76  ts    stetarik   ts
SFX 76  ts    steari   ts
SFX 76  0    itzarretik   .
SFX 76  0    ietara   .
SFX 76  ts    stetarat   ts
SFX 76  ts    steotatik   ts
SFX 76  0    izko   .
SFX 76  0    iotan   .
SFX 76  0    itzarra   .
SFX 76  ts    stegatik   ts
SFX 76  0    itik   .
SFX 76  ts    stetzarrentzat   ts
SFX 76  0    itan   .
SFX 76  0    arazte   .
SFX 76  0    i   .
SFX 76  0    itzarri   .
SFX 76  ts    stetzar   ts
SFX 76  0    iotaz   .
SFX 76  ts    stetzat   ts
SFX 76  ts    sterako   ts
SFX 76  ts    stetxogatik   ts
SFX 76  0    irantz   .
SFX 76  ts    stearekin   ts
SFX 76  0    itzarrean   .
SFX 76  0    itzarrendako   .
SFX 76  0    itzargatik   .
SFX 76  ts    stetxoarentzat   ts
SFX 76  ts    steotarantz   ts
SFX 76  0    itatik   .
SFX 76  0    itzarrotaz   .
SFX 76  0    iegiarendako   .
SFX 76  0    iokiko   .
SFX 76  0    iegirekin   .
SFX 76  0    iegiarekin   .
SFX 76  0    itxoentzat   .
SFX 76  0    itxoarendako   .
SFX 76  ts    steetara   ts
SFX 76  0    itxootaz   .
SFX 76  0    itxoari   .
SFX 76  ts    stetzarrerantz   ts
SFX 76  ts    sterekiko   ts
SFX 76  0    iegiari   .
SFX 76  ts    sterantz   ts
SFX 76  0    iregatik   .
SFX 76  ts    stetxorantz   ts
SFX 76  ts    steaganaino   ts
SFX 76  ts    stetatik   ts
SFX 76  ts    steetarantz   ts
SFX 76  0    iegiraino   .
SFX 76  ts    stetxotzat   ts
SFX 76  ts    steokiko   ts
SFX 76  0    iagandik   .
SFX 76  ts    stetxorik   ts
SFX 76  ts    stetxoren   ts
SFX 76  0    iegitako   .
SFX 76  0    iriko   .
SFX 76  ts    stetxorat   ts
SFX 76  0    itzarrentzat   .
SFX 76  0    iari   .
SFX 76  ts    stetzarrari   ts
SFX 76  0    itzarrago   .
SFX 76  0    iei   .
SFX 76  ts    steekin   ts
SFX 76  0    itzarroi   .
SFX 76  0    iek   .
SFX 76  0    itzarrok   .
SFX 76  0    iak   .
SFX 76  0    ian   .
SFX 76  0    itzarron   .
SFX 76  ts    stetxoontzat   ts
SFX 76  0    iarazteke   .
SFX 76  0    itara   .
SFX 76  0    iez   .
SFX 76  0    itzarroz   .
SFX 76  0    iaz   .
SFX 76  0    itxoarentzat   .
SFX 76  ts    stetxoekin   ts
SFX 76  0    iegitzat   .
SFX 76  ts    steago   ts
SFX 76  0    ietako   .
SFX 76  ts    steei   ts
SFX 76  ts    steek   ts
SFX 76  0    ikeran   .
SFX 76  ts    steak   ts
SFX 76  ts    steokin   ts
SFX 76  ts    stean   ts
SFX 76  ts    stear   ts
SFX 76  0    itzarrera   .
SFX 76  ts    steez   ts
SFX 76  ts    steaz   ts
SFX 76  0    iegiendako   .
SFX 76  ts    stetzarrei   ts
SFX 76  ts    stetzarrik   ts
SFX 76  ts    stetzarrek   ts
SFX 76  ts    stetzarrak   ts
SFX 76  ts    stetzarren   ts
SFX 76  0    iotara   .
SFX 76  0    arazi   .
SFX 76  ts    stetzarrean   ts
SFX 76  ts    stetzarrez   ts
SFX 76  ts    stearren   ts
SFX 76  ts    stetzarraz   ts
SFX 76  0    iaganantz   .
SFX 76  0    iegietaraino   .
SFX 76  0    itxorendako   .
SFX 76  ts    stetxoaren   ts
SFX 76  0    itzartzat   .
SFX 76  0    itzarrarendako   .
SFX 76  ts    stetarantz   ts
SFX 76  0    iegiarentzat   .
SFX 76  ts    stea   ts
SFX 76  0    itxoei   .
SFX 76  ts    stetxoa   ts
SFX 76  0    itxoek   .
SFX 76  ts    steetarik   ts
SFX 76  0    itxoak   .
SFX 76  0    itxoen   .
SFX 76  0    itxoan   .
SFX 76  ts    stek   ts
SFX 76  ts    stetxotik   ts
SFX 76  ts    steetako   ts
SFX 76  ts    stetxok   ts
SFX 76  ts    sten   ts
SFX 76  ts    steetarat   ts
SFX 76  0    itxoago   .
SFX 76  0    itxoez   .
SFX 76  0    itxoaz   .
SFX 76  ts    stez   ts
SFX 76  ts    stetxoz   ts
SFX 76  ts    stetxoarekin   ts
SFX 76  0    iarekiko   .
SFX 76  ts    steotara   ts
SFX 76  0    itxorekin   .
SFX 76  0    iotaraino   .
SFX 76  ts    stegatiko   ts
SFX 76  0    arazteke   .
SFX 76  0    iegia   .
SFX 76  0    iegietarik   .
SFX 76  0    iegiei   .
SFX 76  0    iegiek   .
SFX 76  0    iegiak   .
SFX 76  0    iegien   .
SFX 76  0    iegian   .
SFX 76  0    iotarik   .
SFX 76  0    iegik   .
SFX 76  0    itzarrerantz   .
SFX 76  0    iegitarantz   .
SFX 76  0    iegietarat   .
SFX 76  0    iegiaren   .
SFX 76  0    iagan   .
SFX 76  ts    stetxookin   ts
SFX 76  0    iegiez   .
SFX 76  0    iegiaz   .
SFX 76  0    iotarat   .
SFX 76  ts    stetzarrekin   ts
SFX 76  0    iegiz   .
SFX 76  ts    stetxoei   ts
SFX 76  0    iegiekin   .
SFX 76  ts    stetxoek   ts
SFX 76  ts    stetxoak   ts
SFX 76  ts    stetxoen   ts
SFX 76  0    iegirendako   .
SFX 76  ts    stetxoan   ts
SFX 76  ts    steagatik   ts
SFX 76  0    iegientzat   .
SFX 76  0    itaraino   .
SFX 76  ts    stetxoez   ts
SFX 76  0    iegitarik   .
SFX 76  ts    stetxoaz   ts
SFX 76  ts    steetan   ts
SFX 76  0    ira   .
SFX 76  0    iegitarat   .
SFX 76  ts    stetzarrokin   ts
SFX 76  0    iri   .
SFX 76  0    itxoraino   .
SFX 76  0    iago   .
SFX 76  0    itxorentzat   .
SFX 76  0    iegigatik   .
SFX 76  0    itzarrarentzat   .
SFX 76  0    iagana   .
SFX 76  ts    stetzarraren   ts
SFX 76  0    ietaraino   .
SFX 76  0    iegiokin   .
SFX 76  ts    stetzarrerat   ts
SFX 76  0    itako   .
SFX 76  ts    stera   ts
SFX 76  ts    steotan   ts
SFX 76  ts    steetatik   ts
SFX 76  ts    steri   ts
SFX 76  ts    stetzarrontzat   ts
SFX 76  ts    steotaz   ts
SFX 76  0    irekin   .
SFX 76  ts    stetzarrera   ts
SFX 76  0    itzarregi   .
SFX 76  0    itzar   .
SFX 76  0    itzat   .
SFX 76  0    itzarreko   .
SFX 76  0    iegietara   .
SFX 76  ts    stetxoari   ts
SFX 76  0    iegietatik   .
SFX 76  ts    stetxo   ts
SFX 76  0    iotako   .
SFX 76  0    irekiko   .
SFX 76  0    iotatik   .
SFX 76  0    iarazi   .
SFX 76  ts    steagana   ts
SFX 76  ts    stetzarra   ts
SFX 76  ts    steaganantz   ts
SFX 76  ts    stetxoendako   ts
SFX 76  0    itxoegi   .
SFX 76  ts    stetzarri   ts
SFX 76  ts    stetzartzat   ts
SFX 76  0    itxoontzat   .
SFX 76  0    itxora   .
SFX 76  0    iegirantz   .
SFX 76  ts    sterainoko   ts
SFX 76  0    itxori   .
SFX 76  0    iegirentzat   .
SFX 76  0    iarekin   .
SFX 76  0    itxotzat   .
SFX 76  0    iegitatik   .
SFX 76  0    iraino   .
SFX 76  0    iegira   .
SFX 76  ts    stetiko   ts
SFX 76  0    iegiri   .
SFX 76  0    itxorik   .
SFX 76  ts    sterik   ts
SFX 76  ts    stetzarretik   ts
SFX 76  ts    stetxorekin   ts
SFX 76  ts    steotaraino   ts
SFX 76  0    itxoren   .
SFX 76  ts    steotako   ts
SFX 76  0    itxorat   .
SFX 76  ts    sterat   ts
SFX 76  ts    stetxootaz   ts
SFX 76  ts    stetzarrarekin   ts
SFX 76  ts    stetxora   ts
SFX 76  0    iegietan   .
SFX 76  ts    stetxori   ts
SFX 76  ts    stetzarreraino   ts
SFX 76  ts    ste   ts
SFX 76  0    itzarrontzat   .
SFX 76  ts    steregatik   ts
SFX 76  ts    steraino   ts
SFX 76  ts    stetzarrotaz   ts
SFX 76  ts    stetara   ts
SFX 76  0    ioi   .

SFX 83 Y 551
SFX 83  0    ra   .
SFX 83  0    otarantz   .
SFX 83  0    tzeren/703   .
SFX 83  0    tzetxorat   .
SFX 83  0    tzeen/703   .
SFX 83  0    txoekin   .
SFX 83  0    otako   .
SFX 83  a    earen/703   a
SFX 83  a    eagoaren   a
SFX 83  0    gandik   .
SFX 83  0    ri   .
SFX 83  0    tzetarik   .
SFX 83  0    tzetzarrokin   .
SFX 83  a    eegiendako   a
SFX 83  0    on/705   .
SFX 83  0    egietarantz   .
SFX 83  0    tzetarat   .
SFX 83  a    eon/688   a
SFX 83  a    earaztear   a
SFX 83  0    gan   .
SFX 83  0    tzeei   .
SFX 83  0    tzeek   .
SFX 83  0    ren/703   .
SFX 83  0    tzeak   .
SFX 83  0    txora   .
SFX 83  a    een/710   a
SFX 83  0    tzean   .
SFX 83  a    eotarik   a
SFX 83  0    tzetzarraren   .
SFX 83  a    eago   a
SFX 83  0    tzear   .
SFX 83  0    txori   .
SFX 83  0    en/710   .
SFX 83  0    tzetzarrerat   .
SFX 83  0    gootaz   .
SFX 83  0    tzeez   .
SFX 83  a    eotarat   a
SFX 83  0    tzeaz   .
SFX 83  a    eotako   a
SFX 83  0    tzetzarrarendako   .
SFX 83  0    tzeko/700   .
SFX 83  0    tzerako   .
SFX 83  0    tzenago   .
SFX 83  a    earazi   a
SFX 83  a    eko/699   a
SFX 83  0    txookin   .
SFX 83  0    goei   .
SFX 83  0    goek   .
SFX 83  0    goak   .
SFX 83  0    goen   .
SFX 83  0    goan   .
SFX 83  0    egietarik   .
SFX 83  0    egira   .
SFX 83  0    egitaraino   .
SFX 83  0    tzetzarreko   .
SFX 83  0    goez   .
SFX 83  0    goaz   .
SFX 83  0    txoaren   .
SFX 83  0    tzearekiko   .
SFX 83  0    egiri   .
SFX 83  0    egietarat   .
SFX 83  0    tzearen/698   .
SFX 83  0    tarantz   .
SFX 83  a    eotarantz   a
SFX 83  0    rekin   .
SFX 83  a    eei   a
SFX 83  a    eek   a
SFX 83  0    tzeon/688   .
SFX 83  0    rekiko   .
SFX 83  a    eak   a
SFX 83  a    ean   a
SFX 83  0    tiko   .
SFX 83  0    razteke   .
SFX 83  0    tzetako   .
SFX 83  a    eez   a
SFX 83  a    eaz   a
SFX 83  0    txoegi   .
SFX 83  a    eagora   a
SFX 83  0    egietako   .
SFX 83  a    eegira   a
SFX 83  a    eegietarik   a
SFX 83  0    tzetzarrentzat   .
SFX 83  a    eagori   a
SFX 83  0    goarekin   .
SFX 83  0    tzetxoendako   .
SFX 83  a    eegiri   a
SFX 83  0    egientzat   .
SFX 83  a    eegietarat   a
SFX 83  0    tzarrarekin   .
SFX 83  0    tzegatik   .
SFX 83  0    egitara   .
SFX 83  0    tzeetarik   .
SFX 83  0    tzetzar   .
SFX 83  0    tzetxoarentzat   .
SFX 83  0    riko   .
SFX 83  0    tzetaraino   .
SFX 83  0    tzetzat   .
SFX 83  0    gana   .
SFX 83  0    tzetxotik   .
SFX 83  0    tzeetarat   .
SFX 83  0    txorik   .
SFX 83  0    tzetatik   .
SFX 83  0    raino   .
SFX 83  0    txoren   .
SFX 83  a    eegiarendako   a
SFX 83  a    eekin   a
SFX 83  0    tara   .
SFX 83  0    txorat   .
SFX 83  0    tzegatiko   .
SFX 83  a    eetarantz   a
SFX 83  0    txorantz   .
SFX 83  0    tzetzarretik   .
SFX 83  a    eotatik   a
SFX 83  a    eegietako   a
SFX 83  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 83  a    eagandik   a
SFX 83  0    tzetxogatik   .
SFX 83  0    etarantz   .
SFX 83  0    tzeetara   .
SFX 83  a    eegitako   a
SFX 83  0    gogatik   .
SFX 83  0    tzetxo   .
SFX 83  a    eagorekin   a
SFX 83  0    tzeotarantz   .
SFX 83  a    eokin   a
SFX 83  a    earekin   a
SFX 83  0    egietatik   .
SFX 83  a    eagootaz   a
SFX 83  0    razi   .
SFX 83  0    tzeagatik   .
SFX 83  0    tzerantz   .
SFX 83  0    oi   .
SFX 83  0    ok   .
SFX 83  0    tzarreraino   .
SFX 83  0    tzarrari   .
SFX 83  0    tzetzarrotaz   .
SFX 83  a    earaz   a
SFX 83  0    tzera   .
SFX 83  0    txoontzat   .
SFX 83  0    ko   .
SFX 83  a    eegitzat   a
SFX 83  0    go   .
SFX 83  0    tzeri   .
SFX 83  0    oz   .
SFX 83  a    eegientzat   a
SFX 83  0    tzetxoentzat   .
SFX 83  a    eegietatik   a
SFX 83  a    eaganaino   a
SFX 83  0    txooi   .
SFX 83  0    tzeokiko   .
SFX 83  0    txook   .
SFX 83  0    txoon   .
SFX 83  0    ganantz   .
SFX 83  0    txoko   .
SFX 83  0    egirik   .
SFX 83  0    gora   .
SFX 83  0    egiren   .
SFX 83  0    tzetzarrerantz   .
SFX 83  0    tzetxotzat   .
SFX 83  0    txooz   .
SFX 83  0    gori   .
SFX 83  0    txootaz   .
SFX 83  0    egirat   .
SFX 83  0    tzeetatik   .
SFX 83  0    tzerik   .
SFX 83  a    eagoraino   a
SFX 83  0    tzetxorantz   .
SFX 83  0    tzearren   .
SFX 83  a    ea   a
SFX 83  0    goendako   .
SFX 83  0    gorantz   .
SFX 83  0    tzerat   .
SFX 83  0    etarik   .
SFX 83  a    ek   a
SFX 83  0    k   .
SFX 83  0    tzeetarantz   .
SFX 83  0    txo   .
SFX 83  0    egioi   .
SFX 83  0    txotik   .
SFX 83  0    egiok   .
SFX 83  0    tzarrendako   .
SFX 83  a    eagoa   a
SFX 83  0    egion   .
SFX 83  0    tzeekin   .
SFX 83  0    etarat   .
SFX 83  0    egiko   .
SFX 83  0    egia   .
SFX 83  a    ez   a
SFX 83  0    z   .
SFX 83  a    eegiekin   a
SFX 83  a    eagok   a
SFX 83  0    rainoko   .
SFX 83  0    tzarrean   .
SFX 83  0    tzetxoari   .
SFX 83  0    egioz   .
SFX 83  0    tarik   .
SFX 83  0    egik   .
SFX 83  a    eegi   a
SFX 83  0    egi   .
SFX 83  0    tzetzargatik   .
SFX 83  0    regatik   .
SFX 83  a    eagoz   a
SFX 83  0    tarat   .
SFX 83  0    gatiko   .
SFX 83  0    egiz   .
SFX 83  a    eagooi   a
SFX 83  0    txoarendako   .
SFX 83  a    eagook   a
SFX 83  0    tzetzarra   .
SFX 83  a    eegioi   a
SFX 83  a    eagoon   a
SFX 83  0    gorik   .
SFX 83  a    eegitarantz   a
SFX 83  a    eegiok   a
SFX 83  a    eagoko   a
SFX 83  0    goren   .
SFX 83  a    eegion   a
SFX 83  0    rantzago   .
SFX 83  a    eegiko   a
SFX 83  0    tzetzarri   .
SFX 83  a    eekiko   a
SFX 83  0    egirekin   .
SFX 83  0    gorat   .
SFX 83  a    eagooz   a
SFX 83  a    eegioz   a
SFX 83  0    tzeokin   .
SFX 83  a    earekiko   a
SFX 83  0    tzeotara   .
SFX 83  0    txoarekin   .
SFX 83  0    egitako   .
SFX 83  a    eegietaraino   a
SFX 83  a    eetan   a
SFX 83  0    rik   .
SFX 83  a    eegiaren   a
SFX 83  0    tzetzarrei   .
SFX 83  0    tzetzarrik   .
SFX 83  0    tzetzarrek   .
SFX 83  0    tzetzarrak   .
SFX 83  0    tzeaganaino   .
SFX 83  0    tzetzarren   .
SFX 83  0    rat   .
SFX 83  0    tzarroi   .
SFX 83  0    raz   .
SFX 83  0    tzarrok   .
SFX 83  0    tzarron   .
SFX 83  0    tzetzarrez   .
SFX 83  a    eegiarentzat   a
SFX 83  0    tzetzarraz   .
SFX 83  a    eagoontzat   a
SFX 83  0    tako   .
SFX 83  0    ekiko   .
SFX 83  0    tzetxoei   .
SFX 83  0    tzetxoek   .
SFX 83  0    tzarrekin   .
SFX 83  0    tzetxoak   .
SFX 83  0    tzarroz   .
SFX 83  0    tzetxoen   .
SFX 83  0    tzetxoan   .
SFX 83  0    egitik   .
SFX 83  0    egiarendako   .
SFX 83  0    tzetxoez   .
SFX 83  0    egitan   .
SFX 83  0    egitzat   .
SFX 83  0    tzetxoaz   .
SFX 83  0    tzetxoa   .
SFX 83  a    eegirekin   a
SFX 83  0    egiraino   .
SFX 83  a    eotan   a
SFX 83  0    tzezko   .
SFX 83  0    tzeetako   .
SFX 83  0    tzetxok   .
SFX 83  0    tzetik   .
SFX 83  0    tzea   .
SFX 83  a    eagoarendako   a
SFX 83  0    goentzat   .
SFX 83  a    eotaz   a
SFX 83  0    tzetan   .
SFX 83  0    gatik   .
SFX 83  0    tzek   .
SFX 83  0    tzetxoekin   .
SFX 83  0    tzen   .
SFX 83  0    tzetzarrari   .
SFX 83  0    tzetxoz   .
SFX 83  0    etatik   .
SFX 83  0    tzarrentzat   .
SFX 83  0    egitarantz   .
SFX 83  0    tzar   .
SFX 83  0    tzat   .
SFX 83  0    rako   .
SFX 83  0    rago   .
SFX 83  0    ta   .
SFX 83  0    tzez   .
SFX 83  0    tzarrokin   .
SFX 83  a    eegirik   a
SFX 83  a    eegiokin   a
SFX 83  a    earazteke   a
SFX 83  0    goa   .
SFX 83  a    eegiren   a
SFX 83  0    tatik   .
SFX 83  a    eegirat   a
SFX 83  0    txorendako   .
SFX 83  a    eagorik   a
SFX 83  0    gok   .
SFX 83  a    eegirendako   a
SFX 83  a    eagogatik   a
SFX 83  0    tzeke   .
SFX 83  0    tzarrago   .
SFX 83  a    eagoren   a
SFX 83  0    tzeoi   .
SFX 83  a    eagatik   a
SFX 83  0    tzarraren   .
SFX 83  0    tzeok   .
SFX 83  0    txoari   .
SFX 83  0    txoarentzat   .
SFX 83  a    eagorat   a
SFX 83  0    tzarrerat   .
SFX 83  0    goz   .
SFX 83  0    gotik   .
SFX 83  a    eetarik   a
SFX 83  0    tzeoz   .
SFX 83  0    tzetxookin   .
SFX 83  a    eetarat   a
SFX 83  0    tzarra   .
SFX 83  0    etara   .
SFX 83  0    gotzat   .
SFX 83  0    razte   .
SFX 83  a    eegiraino   a
SFX 83  0    gooi   .
SFX 83  0    gook   .
SFX 83  0    tzarri   .
SFX 83  0    goon   .
SFX 83  0    tzetxoaren   .
SFX 83  0    goko   .
SFX 83  0    ranzko   .
SFX 83  0    tzetarantz   .
SFX 83  a    eagorendako   a
SFX 83  0    gooz   .
SFX 83  0    razten   .
SFX 83  0    tzeetan   .
SFX 83  0    tzetzarrean   .
SFX 83  a    ezko   a
SFX 83  0    tzarrera   .
SFX 83  0    otaraino   .
SFX 83  0    tzeagana   .
SFX 83  a    etik   a
SFX 83  a    eegietan   a
SFX 83  a    eoi   a
SFX 83  0    tan   .
SFX 83  a    eok   a
SFX 83  a    eagoarekin   a
SFX 83  a    earazte   a
SFX 83  0    rantz   .
SFX 83  a    eetara   a
SFX 83  0    egietaraino   .
SFX 83  a    eoz   a
SFX 83  0    tzetzarrontzat   .
SFX 83  0    txoendako   .
SFX 83  0    raztear   .
SFX 83  0    egiarentzat   .
SFX 83  0    egiontzat   .
SFX 83  0    tzartzat   .
SFX 83  0    tzeotan   .
SFX 83  0    okiko   .
SFX 83  0    goekin   .
SFX 83  a    eagoarentzat   a
SFX 83  0    egirendako   .
SFX 83  0    tzeotaz   .
SFX 83  0    tzeotarik   .
SFX 83  0    egitarik   .
SFX 83  0    gorendako   .
SFX 83  a    eegiotaz   a
SFX 83  0    egiekin   .
SFX 83  0    egiari   .
SFX 83  0    tzeotarat   .
SFX 83  0    egitarat   .
SFX 83  0    tzeotako   .
SFX 83  0    taraino   .
SFX 83  a    eotaraino   a
SFX 83  a    eegitik   a
SFX 83  0    tzeari   .
SFX 83  a    eokiko   a
SFX 83  a    eegitan   a
SFX 83  0    txorentzat   .
SFX 83  a    eegirentzat   a
SFX 83  0    tzarrerantz   .
SFX 83  a    eagotik   a
SFX 83  0    ekin   .
SFX 83  0    tzarretik   .
SFX 83  0    tzetxora   .
SFX 83  0    txorekin   .
SFX 83  0    tzetxori   .
SFX 83  0    rantzegi   .
SFX 83  a    eetatik   a
SFX 83  a    eaganantz   a
SFX 83  0    egiokin   .
SFX 83  0    goaren   .
SFX 83  0    egiaren   .
SFX 83  0    tzerainoko   .
SFX 83  a    eagorentzat   a
SFX 83  0    goari   .
SFX 83  a    eagorantz   a
SFX 83  a    eegitarik   a
SFX 83  0    okin   .
SFX 83  0    otara   .
SFX 83  a    eegitarat   a
SFX 83  0    tzerekin   .
SFX 83  0    tzetzartzat   .
SFX 83  a    eagotzat   a
SFX 83  0    tzarrotaz   .
SFX 83  0    tzetiko   .
SFX 83  0    tzetzarrarekin   .
SFX 83  0    tzarrarendako   .
SFX 83  a    eegigatik   a
SFX 83  0    ei   .
SFX 83  0    ek   .
SFX 83  0    egiarekin   .
SFX 83  a    eegiontzat   a
SFX 83  0    txoentzat   .
SFX 83  a    eetaraino   a
SFX 83  0    txoraino   .
SFX 83  0    tzetxoontzat   .
SFX 83  a    eari   a
SFX 83  0    ez   .
SFX 83  0    tzetxorendako   .
SFX 83  a    eotara   a
SFX 83  0    egigatik   .
SFX 83  0    goarendako   .
SFX 83  0    txoago   .
SFX 83  0    txoei   .
SFX 83  0    etaraino   .
SFX 83  0    gookin   .
SFX 83  a    eagoendako   a
SFX 83  0    txoek   .
SFX 83  0    tzetxootaz   .
SFX 83  0    txoak   .
SFX 83  0    txoen   .
SFX 83  0    txoan   .
SFX 83  0    egirentzat   .
SFX 83  0    gorentzat   .
SFX 83  0    txoez   .
SFX 83  0    tzeotatik   .
SFX 83  0    txoaz   .
SFX 83  0    tzetzarrera   .
SFX 83  0    txoa   .
SFX 83  0    egitatik   .
SFX 83  0    tzeotaraino   .
SFX 83  0    etako   .
SFX 83  0    gorekin   .
SFX 83  0    txok   .
SFX 83  0    keran   .
SFX 83  0    otarik   .
SFX 83  0    tze   .
SFX 83  0    tzeraino   .
SFX 83  a    eegietarantz   a
SFX 83  0    otarat   .
SFX 83  0    tzetara   .
SFX 83  0    txoz   .
SFX 83  0    egiei   .
SFX 83  0    egiek   .
SFX 83  a    eegia   a
SFX 83  0    egiak   .
SFX 83  0    egien   .
SFX 83  0    tzarregi   .
SFX 83  0    egian   .
SFX 83  0    tzearekin   .
SFX 83  0    tzeregatik   .
SFX 83  0    tzeaganantz   .
SFX 83  0    tzarreko   .
SFX 83  0    tzargatik   .
SFX 83  a    eegik   a
SFX 83  0    egietara   .
SFX 83  0    egiez   .
SFX 83  0    egiaz   .
SFX 83  a    eagan   a
SFX 83  a    eetako   a
SFX 83  a    eegiari   a
SFX 83  a    eegiz   a
SFX 83  a    eagoei   a
SFX 83  a    eagoek   a
SFX 83  a    eagoari   a
SFX 83  a    eagoak   a
SFX 83  0    ganaino   .
SFX 83  a    eegiei   a
SFX 83  a    eagoen   a
SFX 83  a    eagoan   a
SFX 83  a    earazten   a
SFX 83  a    eegiek   a
SFX 83  a    eegiak   a
SFX 83  a    eegien   a
SFX 83  a    eegian   a
SFX 83  0    tzetzarreraino   .
SFX 83  a    eagoez   a
SFX 83  0    egirantz   .
SFX 83  a    eagoaz   a
SFX 83  0    tzeagandik   .
SFX 83  0    egietan   .
SFX 83  a    eegiez   a
SFX 83  a    eegiaz   a
SFX 83  a    eegitatik   a
SFX 83  0    tzetxoraino   .
SFX 83  0    goraino   .
SFX 83  0    tzeagan   .
SFX 83  0    tzerekiko   .
SFX 83  0    tzeetaraino   .
SFX 83  0    tzarrarentzat   .
SFX 83  0    tzetxorekin   .
SFX 83  a    eegiarekin   a
SFX 83  0    etan   .
SFX 83  0    tzetzarroi   .
SFX 83  0    tzetxoarekin   .
SFX 83  0    tzetzarrok   .
SFX 83  0    txotzat   .
SFX 83  0    tzetzarron   .
SFX 83  0    tzeago   .
SFX 83  a    eegietara   a
SFX 83  a    eagoekin   a
SFX 83  0    tzetxorentzat   .
SFX 83  0    tzarrei   .
SFX 83  0    tzetzarroz   .
SFX 83  0    tzarrik   .
SFX 83  0    tzarrek   .
SFX 83  0    tzarrak   .
SFX 83  0    goarentzat   .
SFX 83  0    tzarren   .
SFX 83  0    tzetxooi   .
SFX 83  0    tzetxook   .
SFX 83  a    eegitara   a
SFX 83  a    eagoentzat   a
SFX 83  0    tzetxoon   .
SFX 83  0    tzetxoko   .
SFX 83  0    tzarrez   .
SFX 83  0    egiotaz   .
SFX 83  0    tzarraz   .
SFX 83  a    eegitaraino   a
SFX 83  0    tzetzarrendako   .
SFX 83  0    tzetzarrekin   .
SFX 83  0    tzetxooz   .
SFX 83  a    eagana   a
SFX 83  0    egiendako   .
SFX 83  a    eegirantz   a
SFX 83  0    otan   .
SFX 83  0    goontzat   .
SFX 83  0    txogatik   .
SFX 83  0    otaz   .
SFX 83  0    otatik   .
SFX 83  a    eagookin   a
SFX 83  0    tzarrontzat   .
SFX 83  0    tzetxorik   .
SFX 83  0    tzetxoarendako   .
SFX 83  0    tzetxoren   .
SFX 83  0    tzeekiko   .

SFX 84 Y 412
SFX 84  0    on/705   .
SFX 84  0    agandik   .
SFX 84  0    ari   .
SFX 84  0    egia   .
SFX 84  0    tzeren/703   .
SFX 84  0    tzeen/703   .
SFX 84  0    en/696   .
SFX 84  0    txoei   .
SFX 84  0    egik   .
SFX 84  0    ren/703   .
SFX 84  0    txoek   .
SFX 84  0    txoak   .
SFX 84  0    tzetxoraino   .
SFX 84  0    ko/692   .
SFX 84  0    tzarrekin   .
SFX 84  0    txoen   .
SFX 84  0    tzeko/700   .
SFX 84  0    tzarrean   .
SFX 84  0    txoan   .
SFX 84  0    agan   .
SFX 84  0    aren/703   .
SFX 84  0    tzeon/705   .
SFX 84  0    egitaraino   .
SFX 84  0    egiz   .
SFX 84  0    txoez   .
SFX 84  0    tzearekiko   .
SFX 84  0    txoaz   .
SFX 84  0    tzeetaraino   .
SFX 84  0    agootaz   .
SFX 84  0    tzetxorekin   .
SFX 84  0    keran   .
SFX 84  0    otatik   .
SFX 84  0    rantzago   .
SFX 84  0    tze   .
SFX 84  0    agoei   .
SFX 84  0    egirekin   .
SFX 84  0    agoek   .
SFX 84  0    tzetzarrekin   .
SFX 84  0    agoak   .
SFX 84  0    egiei   .
SFX 84  0    agoen   .
SFX 84  0    agoan   .
SFX 84  0    tzearen/703   .
SFX 84  0    egiek   .
SFX 84  0    ta   .
SFX 84  0    egiak   .
SFX 84  0    egien   .
SFX 84  0    egian   .
SFX 84  0    tzeotara   .
SFX 84  0    agoez   .
SFX 84  0    tzeetan   .
SFX 84  0    tzarrokin   .
SFX 84  0    agoaz   .
SFX 84  0    egiez   .
SFX 84  0    egiaz   .
SFX 84  0    arekin   .
SFX 84  0    arekiko   .
SFX 84  0    a   .
SFX 84  0    tzarraren   .
SFX 84  0    tzeago   .
SFX 84  0    arazteke   .
SFX 84  0    tzarrerat   .
SFX 84  0    k   .
SFX 84  0    tzetaraino   .
SFX 84  0    tako   .
SFX 84  0    tzarrontzat   .
SFX 84  0    egiaren   .
SFX 84  0    z   .
SFX 84  0    agoarekin   .
SFX 84  0    tzetzarrarekin   .
SFX 84  0    tzetxoei   .
SFX 84  0    tzetxoek   .
SFX 84  0    tzetxoak   .
SFX 84  0    tzetxoarekin   .
SFX 84  0    tzeotan   .
SFX 84  0    tzetxoen   .
SFX 84  0    tzetxoan   .
SFX 84  0    tzetzarraren   .
SFX 84  0    egietarantz   .
SFX 84  0    tzeotaz   .
SFX 84  0    tzetzarrerat   .
SFX 84  0    tzetxoez   .
SFX 84  0    tzetxoaz   .
SFX 84  0    tzetzarreraino   .
SFX 84  0    tzea   .
SFX 84  0    egiraino   .
SFX 84  0    tzeei   .
SFX 84  0    tzeek   .
SFX 84  0    egiekin   .
SFX 84  0    tzeak   .
SFX 84  0    tzeetako   .
SFX 84  0    agana   .
SFX 84  0    tzek   .
SFX 84  0    tzean   .
SFX 84  0    rekiko   .
SFX 84  0    tzen   .
SFX 84  0    tzear   .
SFX 84  0    tzar   .
SFX 84  0    tzat   .
SFX 84  0    rako   .
SFX 84  0    tzeez   .
SFX 84  0    rago   .
SFX 84  0    taraino   .
SFX 84  0    tzeaz   .
SFX 84  0    tzez   .
SFX 84  0    txoegi   .
SFX 84  0    txoendako   .
SFX 84  0    tzarrago   .
SFX 84  0    tzetzarreko   .
SFX 84  0    egiokin   .
SFX 84  0    agogatik   .
SFX 84  0    tzeotarik   .
SFX 84  0    tzetzarrokin   .
SFX 84  0    tzetxoendako   .
SFX 84  0    tzeotarat   .
SFX 84  0    otako   .
SFX 84  0    txorik   .
SFX 84  0    arazi   .
SFX 84  0    txoren   .
SFX 84  0    txorat   .
SFX 84  0    tzetxoarendako   .
SFX 84  0    tzetiko   .
SFX 84  0    tzarretik   .
SFX 84  0    tzarrera   .
SFX 84  0    txora   .
SFX 84  0    otaraino   .
SFX 84  0    tzeagana   .
SFX 84  0    tzarrarekin   .
SFX 84  0    tzetzarrarendako   .
SFX 84  0    tzetxotzat   .
SFX 84  0    txori   .
SFX 84  0    ago   .
SFX 84  0    aganantz   .
SFX 84  0    tzetzarretik   .
SFX 84  0    raino   .
SFX 84  0    agora   .
SFX 84  0    egiontzat   .
SFX 84  0    tzartzat   .
SFX 84  0    egira   .
SFX 84  0    agori   .
SFX 84  0    egiri   .
SFX 84  0    rekin   .
SFX 84  0    txotzat   .
SFX 84  0    agoendako   .
SFX 84  0    agorantz   .
SFX 84  0    tzetzarrendako   .
SFX 84  0    egitarik   .
SFX 84  0    tzarrotaz   .
SFX 84  0    ei   .
SFX 84  0    ek   .
SFX 84  0    ak   .
SFX 84  0    tzetxogatik   .
SFX 84  0    an   .
SFX 84  0    tzetara   .
SFX 84  0    egitarat   .
SFX 84  0    tzeotako   .
SFX 84  0    txoentzat   .
SFX 84  0    ez   .
SFX 84  0    az   .
SFX 84  0    ekin   .
SFX 84  0    tzeotarantz   .
SFX 84  0    egirik   .
SFX 84  0    tzetxora   .
SFX 84  0    txorekin   .
SFX 84  0    egiren   .
SFX 84  0    egirat   .
SFX 84  0    tzetxori   .
SFX 84  0    agorik   .
SFX 84  0    rantzegi   .
SFX 84  0    agoren   .
SFX 84  0    tzeotatik   .
SFX 84  0    tzetxoentzat   .
SFX 84  0    tzetzarrei   .
SFX 84  0    tzetzarrik   .
SFX 84  0    tzetzarrek   .
SFX 84  0    agorat   .
SFX 84  0    tzetzarrak   .
SFX 84  0    tzetzarren   .
SFX 84  0    tzarreraino   .
SFX 84  0    tzera   .
SFX 84  0    egietan   .
SFX 84  0    etarik   .
SFX 84  0    tzeri   .
SFX 84  0    tzetxo   .
SFX 84  0    tzetzarrez   .
SFX 84  0    txotik   .
SFX 84  0    tzetzarraz   .
SFX 84  0    okin   .
SFX 84  0    etarat   .
SFX 84  0    tzeagan   .
SFX 84  0    tzetxoarentzat   .
SFX 84  0    tzetxoaren   .
SFX 84  0    tzearekin   .
SFX 84  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 84  0    tzargatik   .
SFX 84  0    tzerekin   .
SFX 84  0    araz   .
SFX 84  0    tzarrei   .
SFX 84  0    tzarrik   .
SFX 84  0    tzarrek   .
SFX 84  0    tzarrak   .
SFX 84  0    tzetxorantz   .
SFX 84  0    tzarren   .
SFX 84  0    egiarekin   .
SFX 84  0    tzetxoekin   .
SFX 84  0    txoraino   .
SFX 84  0    egitarantz   .
SFX 84  0    tzarrez   .
SFX 84  0    egiotaz   .
SFX 84  0    tzarraz   .
SFX 84  0    egigatik   .
SFX 84  0    tzetzargatik   .
SFX 84  0    tzeetarantz   .
SFX 84  0    tzarrendako   .
SFX 84  0    etaraino   .
SFX 84  0    tzetzarrotaz   .
SFX 84  0    txorendako   .
SFX 84  0    txoa   .
SFX 84  0    agoentzat   .
SFX 84  0    tzetzarrentzat   .
SFX 84  0    tzerik   .
SFX 84  0    agatik   .
SFX 84  0    tzerekiko   .
SFX 84  0    txok   .
SFX 84  0    egitatik   .
SFX 84  0    tzerat   .
SFX 84  0    txoarendako   .
SFX 84  0    tzetxookin   .
SFX 84  0    txoz   .
SFX 84  0    txoekin   .
SFX 84  0    tzeraino   .
SFX 84  0    agoa   .
SFX 84  0    txooi   .
SFX 84  0    tzarregi   .
SFX 84  0    txook   .
SFX 84  0    agok   .
SFX 84  0    txoon   .
SFX 84  0    tzarreko   .
SFX 84  0    txoko   .
SFX 84  0    egitik   .
SFX 84  0    egietara   .
SFX 84  0    tzetarantz   .
SFX 84  0    egitan   .
SFX 84  0    txooz   .
SFX 84  0    agoz   .
SFX 84  0    tzezko   .
SFX 84  0    gatiko   .
SFX 84  0    agotik   .
SFX 84  0    egiendako   .
SFX 84  0    tzerako   .
SFX 84  0    tzenago   .
SFX 84  0    agotzat   .
SFX 84  0    tzeaganaino   .
SFX 84  0    arazte   .
SFX 84  0    etatik   .
SFX 84  0    txookin   .
SFX 84  0    agooi   .
SFX 84  0    agook   .
SFX 84  0    egioi   .
SFX 84  0    agoon   .
SFX 84  0    tzetzarrerantz   .
SFX 84  0    egiok   .
SFX 84  0    agoko   .
SFX 84  0    egirantz   .
SFX 84  0    tzetxorik   .
SFX 84  0    txo   .
SFX 84  0    egion   .
SFX 84  0    ra   .
SFX 84  0    ekiko   .
SFX 84  0    egiko   .
SFX 84  0    tzetxoren   .
SFX 84  0    agooz   .
SFX 84  0    ri   .
SFX 84  0    arazten   .
SFX 84  0    tzetxorat   .
SFX 84  0    txoaren   .
SFX 84  0    egioz   .
SFX 84  0    tarik   .
SFX 84  0    tarantz   .
SFX 84  0    egiarendako   .
SFX 84  0    egi   .
SFX 84  0    etan   .
SFX 84  0    tarat   .
SFX 84  0    txoari   .
SFX 84  0    egirendako   .
SFX 84  0    tzetako   .
SFX 84  0    gatik   .
SFX 84  0    araztear   .
SFX 84  0    tzarra   .
SFX 84  0    tzetzarrari   .
SFX 84  0    tzarrentzat   .
SFX 84  0    tzetxooi   .
SFX 84  0    tzarri   .
SFX 84  0    tzetxook   .
SFX 84  0    tzetxoon   .
SFX 84  0    ranzko   .
SFX 84  0    tzetxoko   .
SFX 84  0    txorentzat   .
SFX 84  0    agoekin   .
SFX 84  0    tzarrarendako   .
SFX 84  0    tzetxooz   .
SFX 84  0    otan   .
SFX 84  0    tzeke   .
SFX 84  0    egietarik   .
SFX 84  0    tzeoi   .
SFX 84  0    tzetik   .
SFX 84  0    egitara   .
SFX 84  0    tzeok   .
SFX 84  0    agorendako   .
SFX 84  0    tzetzar   .
SFX 84  0    tzetzat   .
SFX 84  0    tzetan   .
SFX 84  0    rik   .
SFX 84  0    txoarentzat   .
SFX 84  0    otaz   .
SFX 84  0    txogatik   .
SFX 84  0    egietarat   .
SFX 84  0    tzetxorendako   .
SFX 84  0    tzeoz   .
SFX 84  0    rat   .
SFX 84  0    tzeekiko   .
SFX 84  0    etara   .
SFX 84  0    otarantz   .
SFX 84  0    tzerainoko   .
SFX 84  0    tzetarik   .
SFX 84  0    tzetarat   .
SFX 84  0    tzetzarrean   .
SFX 84  0    agoaren   .
SFX 84  0    rantz   .
SFX 84  0    egiari   .
SFX 84  0    egietaraino   .
SFX 84  0    tzeetarik   .
SFX 84  0    agoari   .
SFX 84  0    tzetxotik   .
SFX 84  0    tzeetarat   .
SFX 84  0    tatik   .
SFX 84  0    egiarentzat   .
SFX 84  0    tzetxootaz   .
SFX 84  0    okiko   .
SFX 84  0    egirentzat   .
SFX 84  0    tiko   .
SFX 84  0    agoarendako   .
SFX 84  0    egietako   .
SFX 84  0    agookin   .
SFX 84  0    tzarrarentzat   .
SFX 84  0    tzeregatik   .
SFX 84  0    tzarrerantz   .
SFX 84  0    egientzat   .
SFX 84  0    txootaz   .
SFX 84  0    agorentzat   .
SFX 84  0    egietatik   .
SFX 84  0    zko   .
SFX 84  0    tzeagatik   .
SFX 84  0    tzetxorentzat   .
SFX 84  0    tik   .
SFX 84  0    tzegatik   .
SFX 84  0    riko   .
SFX 84  0    agorekin   .
SFX 84  0    tan   .
SFX 84  0    oi   .
SFX 84  0    ok   .
SFX 84  0    tzeekin   .
SFX 84  0    txoontzat   .
SFX 84  0    tzeari   .
SFX 84  0    oz   .
SFX 84  0    rainoko   .
SFX 84  0    tara   .
SFX 84  0    tzeagandik   .
SFX 84  0    txoago   .
SFX 84  0    tzetatik   .
SFX 84  0    regatik   .
SFX 84  0    tzegatiko   .
SFX 84  0    txorantz   .
SFX 84  0    tzetzartzat   .
SFX 84  0    aganaino   .
SFX 84  0    tzetzarroi   .
SFX 84  0    tzetzarrok   .
SFX 84  0    tzetzarron   .
SFX 84  0    tzeetatik   .
SFX 84  0    etarantz   .
SFX 84  0    otarik   .
SFX 84  0    tzeetara   .
SFX 84  0    tzeokin   .
SFX 84  0    tzetzarroz   .
SFX 84  0    otarat   .
SFX 84  0    agoraino   .
SFX 84  0    egitako   .
SFX 84  0    tzetxoari   .
SFX 84  0    tzerantz   .
SFX 84  0    tzarroi   .
SFX 84  0    tzetzarrera   .
SFX 84  0    tzarrok   .
SFX 84  0    tzeotaraino   .
SFX 84  0    tzarrari   .
SFX 84  0    tzarron   .
SFX 84  0    etako   .
SFX 84  0    agoarentzat   .
SFX 84  0    tzetzarra   .
SFX 84  0    tzarroz   .
SFX 84  0    tzetzarri   .
SFX 84  0    egitzat   .
SFX 84  0    tzeokiko   .
SFX 84  0    tzetxoa   .
SFX 84  0    otara   .
SFX 84  0    tzeaganantz   .
SFX 84  0    agoontzat   .
SFX 84  0    tzetzarrontzat   .
SFX 84  0    tzetxok   .
SFX 84  0    tzetxoontzat   .
SFX 84  0    txoarekin   .
SFX 84  0    tzetxoz   .
SFX 84  0    tzearren   .

SFX 85 Y 630
SFX 85  0    tuon/705   .
SFX 85  0    ra   .
SFX 85  0    otarantz   .
SFX 85  0    tzeren/703   .
SFX 85  0    tako/692   .
SFX 85  0    tzetxorat   .
SFX 85  0    tzeen/703   .
SFX 85  0    tuegirat   .
SFX 85  0    txoekin   .
SFX 85  0    otako   .
SFX 85  0    aren/703   .
SFX 85  0    tuaren/703   .
SFX 85  0    ri   .
SFX 85  0    tzetarik   .
SFX 85  0    tuegietarik   .
SFX 85  0    tzetzarrokin   .
SFX 85  0    on/705   .
SFX 85  0    egietarantz   .
SFX 85  0    tutzar   .
SFX 85  0    ko/692   .
SFX 85  0    tutzat   .
SFX 85  0    tzetarat   .
SFX 85  0    tuen/710   .
SFX 85  0    tuegietarat   .
SFX 85  0    arekin   .
SFX 85  0    tuetarik   .
SFX 85  0    tzeei   .
SFX 85  0    tzeek   .
SFX 85  0    ren/703   .
SFX 85  0    tzeak   .
SFX 85  0    txora   .
SFX 85  0    tutxotik   .
SFX 85  0    tzean   .
SFX 85  0    tzetzarraren   .
SFX 85  0    ago   .
SFX 85  0    tuegitarik   .
SFX 85  0    tuetara   .
SFX 85  0    tuetarat   .
SFX 85  0    tzear   .
SFX 85  0    txori   .
SFX 85  0    en/710   .
SFX 85  0    tzetzarrerat   .
SFX 85  0    turen/703   .
SFX 85  0    tzeez   .
SFX 85  0    tzeaz   .
SFX 85  0    tuegitarat   .
SFX 85  0    tzetzarrarendako   .
SFX 85  0    tzeko/700   .
SFX 85  0    tzerako   .
SFX 85  0    tzenago   .
SFX 85  0    agotzat   .
SFX 85  0    tutxoraino   .
SFX 85  0    txookin   .
SFX 85  0    tuegigatik   .
SFX 85  0    tuegientzat   .
SFX 85  0    agora   .
SFX 85  0    tuetaraino   .
SFX 85  0    egietarik   .
SFX 85  0    turantz   .
SFX 85  0    tuoi   .
SFX 85  0    tutzarrontzat   .
SFX 85  0    egira   .
SFX 85  0    tutxootaz   .
SFX 85  0    tuok   .
SFX 85  0    egitaraino   .
SFX 85  0    tzetzarreko   .
SFX 85  0    agori   .
SFX 85  0    txoaren   .
SFX 85  0    tzearekiko   .
SFX 85  0    tuko   .
SFX 85  0    egiri   .
SFX 85  0    egietarat   .
SFX 85  0    tzearen/697   .
SFX 85  0    tarantz   .
SFX 85  0    rekin   .
SFX 85  0    tuoz   .
SFX 85  0    tzeon/688   .
SFX 85  0    rekiko   .
SFX 85  0    tuegietarantz   .
SFX 85  0    tiko   .
SFX 85  0    razteke   .
SFX 85  0    tzetako   .
SFX 85  0    tutatik   .
SFX 85  0    txoegi   .
SFX 85  0    tuokiko   .
SFX 85  0    egietako   .
SFX 85  0    tuagatik   .
SFX 85  0    tzetzarrentzat   .
SFX 85  0    tutzarregi   .
SFX 85  0    tzetxoendako   .
SFX 85  0    tutzarreko   .
SFX 85  0    egientzat   .
SFX 85  0    turegatik   .
SFX 85  0    tuegietara   .
SFX 85  0    tzarrarekin   .
SFX 85  0    tzegatik   .
SFX 85  0    tatiko   .
SFX 85  0    agorekin   .
SFX 85  a    ona   a
SFX 85  0    egitara   .
SFX 85  0    tzeetarik   .
SFX 85  0    tzetzar   .
SFX 85  0    tzetxoarentzat   .
SFX 85  0    riko   .
SFX 85  0    tzetaraino   .
SFX 85  0    tzetzat   .
SFX 85  0    tzetxotik   .
SFX 85  0    tuegitik   .
SFX 85  0    tzeetarat   .
SFX 85  0    tuegitan   .
SFX 85  0    tuegirantz   .
SFX 85  0    tugatiko   .
SFX 85  0    tuagandik   .
SFX 85  0    txorik   .
SFX 85  0    tzetatik   .
SFX 85  0    tuegietatik   .
SFX 85  0    raino   .
SFX 85  0    txoren   .
SFX 85  0    tuago   .
SFX 85  0    tara   .
SFX 85  0    tuegitako   .
SFX 85  0    txorat   .
SFX 85  0    tuetatik   .
SFX 85  0    tzegatiko   .
SFX 85  0    txorantz   .
SFX 85  0    tzetzarretik   .
SFX 85  0    tariko   .
SFX 85  0    tuegitatik   .
SFX 85  0    aganaino   .
SFX 85  0    tutxoontzat   .
SFX 85  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 85  0    tutzarroi   .
SFX 85  0    tuekin   .
SFX 85  0    tutzarrok   .
SFX 85  0    agoaren   .
SFX 85  0    tzetxogatik   .
SFX 85  0    tutzarron   .
SFX 85  0    etarantz   .
SFX 85  0    tzeetara   .
SFX 85  0    tutzarroz   .
SFX 85  0    tutzarrarekin   .
SFX 85  0    tutxoari   .
SFX 85  0    tuegitaraino   .
SFX 85  0    tzetxo   .
SFX 85  0    agoraino   .
SFX 85  0    tzeotarantz   .
SFX 85  0    tuegitzat   .
SFX 85  0    egietatik   .
SFX 85  0    razi   .
SFX 85  0    agoekin   .
SFX 85  0    tzeagatik   .
SFX 85  0    tutzarra   .
SFX 85  0    tzerantz   .
SFX 85  0    tutzarri   .
SFX 85  0    tuokin   .
SFX 85  0    oi   .
SFX 85  0    ok   .
SFX 85  0    tzarreraino   .
SFX 85  0    tzarrari   .
SFX 85  0    tzetzarrotaz   .
SFX 85  0    tzera   .
SFX 85  0    txoontzat   .
SFX 85  0    tzeri   .
SFX 85  0    oz   .
SFX 85  0    tzetxoentzat   .
SFX 85  0    txooi   .
SFX 85  0    tzeokiko   .
SFX 85  0    txook   .
SFX 85  0    agookin   .
SFX 85  0    txoon   .
SFX 85  0    txoko   .
SFX 85  0    egirik   .
SFX 85  0    tuetako   .
SFX 85  0    egiren   .
SFX 85  0    tzetzarrerantz   .
SFX 85  0    tzetxotzat   .
SFX 85  0    txooz   .
SFX 85  0    txootaz   .
SFX 85  0    egirat   .
SFX 85  0    agorik   .
SFX 85  0    tzeetatik   .
SFX 85  0    agoren   .
SFX 85  0    tzerik   .
SFX 85  0    tuta   .
SFX 85  0    tuegiekin   .
SFX 85  0    tzetxorantz   .
SFX 85  0    tzearren   .
SFX 85  0    agorat   .
SFX 85  0    tarainoko   .
SFX 85  0    a   .
SFX 85  0    tzerat   .
SFX 85  0    tuotara   .
SFX 85  0    agooi   .
SFX 85  0    etarik   .
SFX 85  0    agook   .
SFX 85  0    k   .
SFX 85  0    tutxoa   .
SFX 85  0    tzeetarantz   .
SFX 85  0    agoon   .
SFX 85  0    txo   .
SFX 85  0    egioi   .
SFX 85  0    agoko   .
SFX 85  0    txotik   .
SFX 85  0    egiok   .
SFX 85  0    tzarrendako   .
SFX 85  0    egion   .
SFX 85  0    tzeekin   .
SFX 85  0    etarat   .
SFX 85  0    egiko   .
SFX 85  0    tutxok   .
SFX 85  0    egia   .
SFX 85  0    agooz   .
SFX 85  0    z   .
SFX 85  0    rainoko   .
SFX 85  0    tutzarreraino   .
SFX 85  0    tzarrean   .
SFX 85  0    tzetxoari   .
SFX 85  0    tuegiari   .
SFX 85  0    tutxoarekin   .
SFX 85  0    egioz   .
SFX 85  0    tarik   .
SFX 85  0    egik   .
SFX 85  0    egi   .
SFX 85  0    tzetzargatik   .
SFX 85  0    tutxoz   .
SFX 85  0    agan   .
SFX 85  0    regatik   .
SFX 85  0    tuarekiko   .
SFX 85  0    tarat   .
SFX 85  0    tutxogatik   .
SFX 85  0    tuegiokin   .
SFX 85  0    gatiko   .
SFX 85  0    egiz   .
SFX 85  0    txoarendako   .
SFX 85  0    tzetzarra   .
SFX 85  0    tutxoei   .
SFX 85  0    rantzago   .
SFX 85  0    tutxoek   .
SFX 85  0    tzetzarri   .
SFX 85  0    tutxoak   .
SFX 85  0    tutxoen   .
SFX 85  0    egirekin   .
SFX 85  0    tutxoan   .
SFX 85  0    tuotarantz   .
SFX 85  0    tutzarrekin   .
SFX 85  0    tuegiaren   .
SFX 85  0    tzeokin   .
SFX 85  0    tuegietako   .
SFX 85  0    tutxoez   .
SFX 85  0    tutxoaz   .
SFX 85  0    tzeotara   .
SFX 85  0    agoontzat   .
SFX 85  0    tukeran   .
SFX 85  0    txoarekin   .
SFX 85  0    egitako   .
SFX 85  0    rik   .
SFX 85  0    agatik   .
SFX 85  0    tutzarrendako   .
SFX 85  0    tuegiei   .
SFX 85  0    tzetzarrei   .
SFX 85  0    tzetzarrik   .
SFX 85  0    tuegiek   .
SFX 85  0    tzetzarrek   .
SFX 85  0    tuegiak   .
SFX 85  0    tzetzarrak   .
SFX 85  0    tzeaganaino   .
SFX 85  0    tuegien   .
SFX 85  0    tzetzarren   .
SFX 85  0    tuegian   .
SFX 85  0    taranzko   .
SFX 85  0    rat   .
SFX 85  0    tutaraino   .
SFX 85  0    tzarroi   .
SFX 85  0    raz   .
SFX 85  0    tzarrok   .
SFX 85  0    tarantzago   .
SFX 85  0    tuegiez   .
SFX 85  0    tzarron   .
SFX 85  0    tzetzarrez   .
SFX 85  0    tutzarrokin   .
SFX 85  0    tuegiaz   .
SFX 85  0    tzetzarraz   .
SFX 85  0    tuetan   .
SFX 85  0    ekiko   .
SFX 85  0    tzetxoei   .
SFX 85  0    tzetxoek   .
SFX 85  0    tzarrekin   .
SFX 85  0    tzetxoak   .
SFX 85  0    tzarroz   .
SFX 85  0    tzetxoen   .
SFX 85  0    tzetxoan   .
SFX 85  0    tutxoarendako   .
SFX 85  0    egitik   .
SFX 85  0    tutzarraren   .
SFX 85  0    egiarendako   .
SFX 85  0    tzetxoez   .
SFX 85  0    egitan   .
SFX 85  0    egitzat   .
SFX 85  0    tzetxoaz   .
SFX 85  0    tzetxoa   .
SFX 85  0    tutzarrerat   .
SFX 85  0    egiraino   .
SFX 85  0    tzezko   .
SFX 85  0    tutxorantz   .
SFX 85  0    agotik   .
SFX 85  0    tzeetako   .
SFX 85  0    tzetxok   .
SFX 85  0    tutxo   .
SFX 85  0    tzetik   .
SFX 85  0    tzea   .
SFX 85  0    tuaganaino   .
SFX 85  0    tutxoago   .
SFX 85  0    tzetan   .
SFX 85  0    gatik   .
SFX 85  0    tzek   .
SFX 85  0    tuetarantz   .
SFX 85  0    tzetxoekin   .
SFX 85  0    tzen   .
SFX 85  0    tzetzarrari   .
SFX 85  0    tzetxoz   .
SFX 85  0    etatik   .
SFX 85  0    tzarrentzat   .
SFX 85  0    egitarantz   .
SFX 85  0    tuotan   .
SFX 85  0    tzar   .
SFX 85  0    tzat   .
SFX 85  0    rako   .
SFX 85  0    tuegi   .
SFX 85  0    rago   .
SFX 85  0    ta   .
SFX 85  0    tzez   .
SFX 85  0    tzarrokin   .
SFX 85  0    tuotaz   .
SFX 85  0    agandik   .
SFX 85  0    tuagana   .
SFX 85  0    tatik   .
SFX 85  0    txorendako   .
SFX 85  0    tuotarik   .
SFX 85  0    tu   .
SFX 85  0    tzeke   .
SFX 85  0    tzarrago   .
SFX 85  0    tzeoi   .
SFX 85  0    tzarraren   .
SFX 85  0    tzeok   .
SFX 85  0    txoari   .
SFX 85  0    txoarentzat   .
SFX 85  0    tuotarat   .
SFX 85  0    tzarrerat   .
SFX 85  0    agogatik   .
SFX 85  0    tzeoz   .
SFX 85  0    tarako   .
SFX 85  0    tarago   .
SFX 85  0    agootaz   .
SFX 85  0    tutzarrari   .
SFX 85  0    tzetxookin   .
SFX 85  0    agoarekin   .
SFX 85  0    tuegiarendako   .
SFX 85  0    tutxoendako   .
SFX 85  0    tzarra   .
SFX 85  0    tuegietan   .
SFX 85  0    etara   .
SFX 85  0    razte   .
SFX 85  0    tuegiontzat   .
SFX 85  0    tzarri   .
SFX 85  0    tutxorendako   .
SFX 85  0    turik   .
SFX 85  0    tzetxoaren   .
SFX 85  0    ranzko   .
SFX 85  0    turiko   .
SFX 85  0    tua   .
SFX 85  0    tzetarantz   .
SFX 85  0    turat   .
SFX 85  0    razten   .
SFX 85  0    tuei   .
SFX 85  0    tzeetan   .
SFX 85  0    zko   .
SFX 85  0    tzetzarrean   .
SFX 85  0    tuek   .
SFX 85  0    tuak   .
SFX 85  0    tuk   .
SFX 85  0    tutzarrentzat   .
SFX 85  0    tzarrera   .
SFX 85  0    tuan   .
SFX 85  0    otaraino   .
SFX 85  0    tik   .
SFX 85  0    tzeagana   .
SFX 85  0    tutxotzat   .
SFX 85  0    tan   .
SFX 85  0    arekiko   .
SFX 85  0    tuotako   .
SFX 85  0    rantz   .
SFX 85  0    tuez   .
SFX 85  0    tuaz   .
SFX 85  0    tuz   .
SFX 85  0    egietaraino   .
SFX 85  0    tzetzarrontzat   .
SFX 85  0    tutxoarentzat   .
SFX 85  0    txoendako   .
SFX 85  0    raztear   .
SFX 85  0    aganantz   .
SFX 85  0    tutxora   .
SFX 85  0    tuegiotaz   .
SFX 85  0    egiarentzat   .
SFX 85  0    tutzarretik   .
SFX 85  0    egiontzat   .
SFX 85  0    tzartzat   .
SFX 85  0    tutxori   .
SFX 85  0    tutzarrean   .
SFX 85  0    tzeotan   .
SFX 85  0    okiko   .
SFX 85  0    egirendako   .
SFX 85  0    tzeotaz   .
SFX 85  0    tzeotarik   .
SFX 85  0    tuegitarantz   .
SFX 85  0    agorantz   .
SFX 85  0    egitarik   .
SFX 85  0    egiekin   .
SFX 85  0    egiari   .
SFX 85  0    tzeotarat   .
SFX 85  0    turaino   .
SFX 85  0    agoarendako   .
SFX 85  0    egitarat   .
SFX 85  0    tzeotako   .
SFX 85  0    tuegira   .
SFX 85  0    tuegirekin   .
SFX 85  0    agoari   .
SFX 85  0    taraino   .
SFX 85  0    tzeari   .
SFX 85  0    tuegiri   .
SFX 85  0    txorentzat   .
SFX 85  0    turekin   .
SFX 85  0    tutzargatik   .
SFX 85  0    tzarrerantz   .
SFX 85  0    tuegietaraino   .
SFX 85  0    tuotatik   .
SFX 85  0    ekin   .
SFX 85  0    tzarretik   .
SFX 85  0    tzetxora   .
SFX 85  0    txorekin   .
SFX 85  0    agorendako   .
SFX 85  0    tutzarrotaz   .
SFX 85  0    tzetxori   .
SFX 85  0    tutara   .
SFX 85  0    rantzegi   .
SFX 85  0    egiokin   .
SFX 85  0    tuegiarekin   .
SFX 85  0    tutzarrei   .
SFX 85  0    tuegiarentzat   .
SFX 85  0    tutzarrik   .
SFX 85  0    tutzarrek   .
SFX 85  0    tutxoentzat   .
SFX 85  0    tutzarrak   .
SFX 85  0    tutzarren   .
SFX 85  0    tutzarrarendako   .
SFX 85  0    tuzko   .
SFX 85  0    tutzarrez   .
SFX 85  0    tutzarraz   .
SFX 85  0    egiaren   .
SFX 85  0    tutik   .
SFX 85  0    tzerainoko   .
SFX 85  0    tutan   .
SFX 85  0    okin   .
SFX 85  0    otara   .
SFX 85  0    tutxoaren   .
SFX 85  0    tzerekin   .
SFX 85  0    tzetzartzat   .
SFX 85  0    agoendako   .
SFX 85  0    tuegiraino   .
SFX 85  0    tzarrotaz   .
SFX 85  0    tzetiko   .
SFX 85  0    tzetzarrarekin   .
SFX 85  0    tzarrarendako   .
SFX 85  0    tarantzegi   .
SFX 85  0    ei   .
SFX 85  0    ek   .
SFX 85  0    ak   .
SFX 85  0    tutzarrerantz   .
SFX 85  0    an   .
SFX 85  0    egiarekin   .
SFX 85  0    txoentzat   .
SFX 85  0    tutxoekin   .
SFX 85  0    tuagan   .
SFX 85  0    txoraino   .
SFX 85  0    tzetxoontzat   .
SFX 85  0    ari   .
SFX 85  0    ez   .
SFX 85  0    tzetxorendako   .
SFX 85  0    az   .
SFX 85  0    egigatik   .
SFX 85  0    txoago   .
SFX 85  0    turekiko   .
SFX 85  0    tuegirendako   .
SFX 85  0    txoei   .
SFX 85  0    etaraino   .
SFX 85  0    txoek   .
SFX 85  0    tzetxootaz   .
SFX 85  0    txoak   .
SFX 85  0    txoen   .
SFX 85  0    txoan   .
SFX 85  0    egirentzat   .
SFX 85  0    tutzarrago   .
SFX 85  0    tutxoegi   .
SFX 85  0    txoez   .
SFX 85  0    tzeotatik   .
SFX 85  0    txoaz   .
SFX 85  0    tzetzarrera   .
SFX 85  0    txoa   .
SFX 85  0    egitatik   .
SFX 85  0    tzeotaraino   .
SFX 85  0    tura   .
SFX 85  0    agoarentzat   .
SFX 85  0    etako   .
SFX 85  0    txok   .
SFX 85  0    keran   .
SFX 85  0    turi   .
SFX 85  0    otarik   .
SFX 85  0    tze   .
SFX 85  0    tutxorentzat   .
SFX 85  0    tutxookin   .
SFX 85  0    tuarekin   .
SFX 85  a    oi   a
SFX 85  0    agoei   .
SFX 85  0    tzeraino   .
SFX 85  0    agoek   .
SFX 85  0    agoak   .
SFX 85  0    otarat   .
SFX 85  0    tzetara   .
SFX 85  0    agoen   .
SFX 85  0    txoz   .
SFX 85  0    egiei   .
SFX 85  0    agoan   .
SFX 85  0    egiek   .
SFX 85  0    egiak   .
SFX 85  0    egien   .
SFX 85  0    agoa   .
SFX 85  0    tzarregi   .
SFX 85  0    egian   .
SFX 85  0    tzearekin   .
SFX 85  0    tzeregatik   .
SFX 85  0    tzeaganantz   .
SFX 85  0    tzarreko   .
SFX 85  0    agoez   .
SFX 85  0    tzargatik   .
SFX 85  0    agorentzat   .
SFX 85  0    agoaz   .
SFX 85  0    egietara   .
SFX 85  0    agok   .
SFX 85  0    egiez   .
SFX 85  0    tutarantz   .
SFX 85  0    egiaz   .
SFX 85  0    tutzarrera   .
SFX 85  0    tuegia   .
SFX 85  0    agoz   .
SFX 85  0    tutxorik   .
SFX 85  0    tutzarrarentzat   .
SFX 85  0    tutxoren   .
SFX 85  0    tuegik   .
SFX 85  0    tutxooi   .
SFX 85  0    tutxook   .
SFX 85  0    tutxorat   .
SFX 85  0    tutxoon   .
SFX 85  0    tutxoko   .
SFX 85  0    tzetzarreraino   .
SFX 85  0    egirantz   .
SFX 85  0    tuegiz   .
SFX 85  0    tzeagandik   .
SFX 85  0    egietan   .
SFX 85  0    tutxooz   .
SFX 85  0    tuaganantz   .
SFX 85  0    tzetxoraino   .
SFX 85  0    tutzartzat   .
SFX 85  0    agoentzat   .
SFX 85  0    tuegiendako   .
SFX 85  0    tzeagan   .
SFX 85  0    tzerekiko   .
SFX 85  0    tzeetaraino   .
SFX 85  0    tuegitara   .
SFX 85  0    tzarrarentzat   .
SFX 85  0    tzetxorekin   .
SFX 85  0    tuari   .
SFX 85  0    tuegioi   .
SFX 85  0    etan   .
SFX 85  0    tzetzarroi   .
SFX 85  0    tzetxoarekin   .
SFX 85  0    tuegiok   .
SFX 85  0    tzetzarrok   .
SFX 85  0    txotzat   .
SFX 85  0    agana   .
SFX 85  0    tuegion   .
SFX 85  0    tzetzarron   .
SFX 85  0    tuekiko   .
SFX 85  0    tuegiko   .
SFX 85  0    tzeago   .
SFX 85  0    tzetxorentzat   .
SFX 85  0    tuegioz   .
SFX 85  0    tzarrei   .
SFX 85  0    tzetzarroz   .
SFX 85  0    tzarrik   .
SFX 85  0    tutarik   .
SFX 85  0    tzarrek   .
SFX 85  0    tzarrak   .
SFX 85  0    tzarren   .
SFX 85  0    tzetxooi   .
SFX 85  0    tuegirentzat   .
SFX 85  0    tzetxook   .
SFX 85  0    tutarat   .
SFX 85  0    tzetxoon   .
SFX 85  0    tzetxoko   .
SFX 85  0    tzarrez   .
SFX 85  0    egiotaz   .
SFX 85  0    tzarraz   .
SFX 85  0    tzetzarrendako   .
SFX 85  0    tzetzarrekin   .
SFX 85  0    tzetxooz   .
SFX 85  0    tutako   .
SFX 85  0    tugatik   .
SFX 85  0    tutxorekin   .
SFX 85  0    tuotaraino   .
SFX 85  0    egiendako   .
SFX 85  0    otan   .
SFX 85  0    txogatik   .
SFX 85  0    otaz   .
SFX 85  0    otatik   .
SFX 85  0    tzarrontzat   .
SFX 85  0    tzetxorik   .
SFX 85  0    tzetxoarendako   .
SFX 85  0    tuegirik   .
SFX 85  0    tzetxoren   .
SFX 85  0    tuegiren   .
SFX 85  0    tzeekiko   .

SFX 86 Y 412
SFX 86  0    on/705   .
SFX 86  0    agandik   .
SFX 86  0    ari   .
SFX 86  0    egia   .
SFX 86  0    tzeren/703   .
SFX 86  0    tzeen/703   .
SFX 86  0    en/696   .
SFX 86  0    txoei   .
SFX 86  0    egik   .
SFX 86  0    ren/703   .
SFX 86  0    txoek   .
SFX 86  0    txoak   .
SFX 86  0    tzetxoraino   .
SFX 86  0    ko/692   .
SFX 86  0    tzarrekin   .
SFX 86  0    txoen   .
SFX 86  0    tzeko/700   .
SFX 86  0    tzarrean   .
SFX 86  0    txoan   .
SFX 86  0    agan   .
SFX 86  0    aren/703   .
SFX 86  0    tzeon/705   .
SFX 86  0    egitaraino   .
SFX 86  0    egiz   .
SFX 86  0    txoez   .
SFX 86  0    tzearekiko   .
SFX 86  0    txoaz   .
SFX 86  0    tzeetaraino   .
SFX 86  0    agootaz   .
SFX 86  0    tzetxorekin   .
SFX 86  0    keran   .
SFX 86  0    otatik   .
SFX 86  0    rantzago   .
SFX 86  0    tze   .
SFX 86  0    agoei   .
SFX 86  0    egirekin   .
SFX 86  0    agoek   .
SFX 86  0    tzetzarrekin   .
SFX 86  0    agoak   .
SFX 86  0    egiei   .
SFX 86  0    agoen   .
SFX 86  0    agoan   .
SFX 86  0    tzearen/703   .
SFX 86  0    egiek   .
SFX 86  0    ta   .
SFX 86  0    egiak   .
SFX 86  0    egien   .
SFX 86  0    egian   .
SFX 86  0    tzeotara   .
SFX 86  0    agoez   .
SFX 86  0    tzeetan   .
SFX 86  0    tzarrokin   .
SFX 86  0    agoaz   .
SFX 86  0    egiez   .
SFX 86  0    egiaz   .
SFX 86  0    arekin   .
SFX 86  0    arekiko   .
SFX 86  0    a   .
SFX 86  0    tzarraren   .
SFX 86  0    tzeago   .
SFX 86  0    arazteke   .
SFX 86  0    tzarrerat   .
SFX 86  0    k   .
SFX 86  0    tzetaraino   .
SFX 86  0    tako   .
SFX 86  0    tzarrontzat   .
SFX 86  0    egiaren   .
SFX 86  0    z   .
SFX 86  0    agoarekin   .
SFX 86  0    tzetzarrarekin   .
SFX 86  0    tzetxoei   .
SFX 86  0    tzetxoek   .
SFX 86  0    tzetxoak   .
SFX 86  0    tzetxoarekin   .
SFX 86  0    tzeotan   .
SFX 86  0    tzetxoen   .
SFX 86  0    tzetxoan   .
SFX 86  0    tzetzarraren   .
SFX 86  0    egietarantz   .
SFX 86  0    tzeotaz   .
SFX 86  0    tzetzarrerat   .
SFX 86  0    tzetxoez   .
SFX 86  0    tzetxoaz   .
SFX 86  0    tzetzarreraino   .
SFX 86  0    tzea   .
SFX 86  0    egiraino   .
SFX 86  0    tzeei   .
SFX 86  0    tzeek   .
SFX 86  0    egiekin   .
SFX 86  0    tzeak   .
SFX 86  0    tzeetako   .
SFX 86  0    agana   .
SFX 86  0    tzek   .
SFX 86  0    tzean   .
SFX 86  0    rekiko   .
SFX 86  0    tzen   .
SFX 86  0    tzear   .
SFX 86  0    tzar   .
SFX 86  0    tzat   .
SFX 86  0    rako   .
SFX 86  0    tzeez   .
SFX 86  0    rago   .
SFX 86  0    taraino   .
SFX 86  0    tzeaz   .
SFX 86  0    tzez   .
SFX 86  0    txoegi   .
SFX 86  0    txoendako   .
SFX 86  0    tzarrago   .
SFX 86  0    tzetzarreko   .
SFX 86  0    egiokin   .
SFX 86  0    agogatik   .
SFX 86  0    tzeotarik   .
SFX 86  0    tzetzarrokin   .
SFX 86  0    tzetxoendako   .
SFX 86  0    tzeotarat   .
SFX 86  0    otako   .
SFX 86  0    txorik   .
SFX 86  0    arazi   .
SFX 86  0    txoren   .
SFX 86  0    txorat   .
SFX 86  0    tzetxoarendako   .
SFX 86  0    tzetiko   .
SFX 86  0    tzarretik   .
SFX 86  0    tzarrera   .
SFX 86  0    txora   .
SFX 86  0    otaraino   .
SFX 86  0    tzeagana   .
SFX 86  0    tzarrarekin   .
SFX 86  0    tzetzarrarendako   .
SFX 86  0    tzetxotzat   .
SFX 86  0    txori   .
SFX 86  0    ago   .
SFX 86  0    aganantz   .
SFX 86  0    tzetzarretik   .
SFX 86  0    raino   .
SFX 86  0    agora   .
SFX 86  0    egiontzat   .
SFX 86  0    tzartzat   .
SFX 86  0    egira   .
SFX 86  0    agori   .
SFX 86  0    egiri   .
SFX 86  0    rekin   .
SFX 86  0    txotzat   .
SFX 86  0    agoendako   .
SFX 86  0    agorantz   .
SFX 86  0    tzetzarrendako   .
SFX 86  0    egitarik   .
SFX 86  0    tzarrotaz   .
SFX 86  0    ei   .
SFX 86  0    ek   .
SFX 86  0    ak   .
SFX 86  0    tzetxogatik   .
SFX 86  0    an   .
SFX 86  0    tzetara   .
SFX 86  0    egitarat   .
SFX 86  0    tzeotako   .
SFX 86  0    txoentzat   .
SFX 86  0    ez   .
SFX 86  0    az   .
SFX 86  0    ekin   .
SFX 86  0    tzeotarantz   .
SFX 86  0    egirik   .
SFX 86  0    tzetxora   .
SFX 86  0    txorekin   .
SFX 86  0    egiren   .
SFX 86  0    egirat   .
SFX 86  0    tzetxori   .
SFX 86  0    agorik   .
SFX 86  0    rantzegi   .
SFX 86  0    agoren   .
SFX 86  0    tzeotatik   .
SFX 86  0    tzetxoentzat   .
SFX 86  0    tzetzarrei   .
SFX 86  0    tzetzarrik   .
SFX 86  0    tzetzarrek   .
SFX 86  0    agorat   .
SFX 86  0    tzetzarrak   .
SFX 86  0    tzetzarren   .
SFX 86  0    tzarreraino   .
SFX 86  0    tzera   .
SFX 86  0    egietan   .
SFX 86  0    etarik   .
SFX 86  0    tzeri   .
SFX 86  0    tzetxo   .
SFX 86  0    tzetzarrez   .
SFX 86  0    txotik   .
SFX 86  0    tzetzarraz   .
SFX 86  0    okin   .
SFX 86  0    etarat   .
SFX 86  0    tzeagan   .
SFX 86  0    tzetxoarentzat   .
SFX 86  0    tzetxoaren   .
SFX 86  0    tzearekin   .
SFX 86  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 86  0    tzargatik   .
SFX 86  0    tzerekin   .
SFX 86  0    araz   .
SFX 86  0    tzarrei   .
SFX 86  0    tzarrik   .
SFX 86  0    tzarrek   .
SFX 86  0    tzarrak   .
SFX 86  0    tzetxorantz   .
SFX 86  0    tzarren   .
SFX 86  0    egiarekin   .
SFX 86  0    tzetxoekin   .
SFX 86  0    txoraino   .
SFX 86  0    egitarantz   .
SFX 86  0    tzarrez   .
SFX 86  0    egiotaz   .
SFX 86  0    tzarraz   .
SFX 86  0    egigatik   .
SFX 86  0    tzetzargatik   .
SFX 86  0    tzeetarantz   .
SFX 86  0    tzarrendako   .
SFX 86  0    etaraino   .
SFX 86  0    tzetzarrotaz   .
SFX 86  0    txorendako   .
SFX 86  0    txoa   .
SFX 86  0    agoentzat   .
SFX 86  0    tzetzarrentzat   .
SFX 86  0    tzerik   .
SFX 86  0    agatik   .
SFX 86  0    tzerekiko   .
SFX 86  0    txok   .
SFX 86  0    egitatik   .
SFX 86  0    tzerat   .
SFX 86  0    txoarendako   .
SFX 86  0    tzetxookin   .
SFX 86  0    txoz   .
SFX 86  0    txoekin   .
SFX 86  0    tzeraino   .
SFX 86  0    agoa   .
SFX 86  0    txooi   .
SFX 86  0    tzarregi   .
SFX 86  0    txook   .
SFX 86  0    agok   .
SFX 86  0    txoon   .
SFX 86  0    tzarreko   .
SFX 86  0    txoko   .
SFX 86  0    egitik   .
SFX 86  0    egietara   .
SFX 86  0    tzetarantz   .
SFX 86  0    egitan   .
SFX 86  0    txooz   .
SFX 86  0    agoz   .
SFX 86  0    tzezko   .
SFX 86  0    gatiko   .
SFX 86  0    agotik   .
SFX 86  0    egiendako   .
SFX 86  0    tzerako   .
SFX 86  0    tzenago   .
SFX 86  0    agotzat   .
SFX 86  0    tzeaganaino   .
SFX 86  0    arazte   .
SFX 86  0    etatik   .
SFX 86  0    txookin   .
SFX 86  0    agooi   .
SFX 86  0    agook   .
SFX 86  0    egioi   .
SFX 86  0    agoon   .
SFX 86  0    tzetzarrerantz   .
SFX 86  0    egiok   .
SFX 86  0    agoko   .
SFX 86  0    egirantz   .
SFX 86  0    tzetxorik   .
SFX 86  0    txo   .
SFX 86  0    egion   .
SFX 86  0    ra   .
SFX 86  0    ekiko   .
SFX 86  0    egiko   .
SFX 86  0    tzetxoren   .
SFX 86  0    agooz   .
SFX 86  0    ri   .
SFX 86  0    arazten   .
SFX 86  0    tzetxorat   .
SFX 86  0    txoaren   .
SFX 86  0    egioz   .
SFX 86  0    tarik   .
SFX 86  0    tarantz   .
SFX 86  0    egiarendako   .
SFX 86  0    egi   .
SFX 86  0    etan   .
SFX 86  0    tarat   .
SFX 86  0    txoari   .
SFX 86  0    egirendako   .
SFX 86  0    tzetako   .
SFX 86  0    gatik   .
SFX 86  0    araztear   .
SFX 86  0    tzarra   .
SFX 86  0    tzetzarrari   .
SFX 86  0    tzarrentzat   .
SFX 86  0    tzetxooi   .
SFX 86  0    tzarri   .
SFX 86  0    tzetxook   .
SFX 86  0    tzetxoon   .
SFX 86  0    ranzko   .
SFX 86  0    tzetxoko   .
SFX 86  0    txorentzat   .
SFX 86  0    agoekin   .
SFX 86  0    tzarrarendako   .
SFX 86  0    tzetxooz   .
SFX 86  0    otan   .
SFX 86  0    tzeke   .
SFX 86  0    egietarik   .
SFX 86  0    tzeoi   .
SFX 86  0    tzetik   .
SFX 86  0    egitara   .
SFX 86  0    tzeok   .
SFX 86  0    agorendako   .
SFX 86  0    tzetzar   .
SFX 86  0    tzetzat   .
SFX 86  0    tzetan   .
SFX 86  0    rik   .
SFX 86  0    txoarentzat   .
SFX 86  0    otaz   .
SFX 86  0    txogatik   .
SFX 86  0    egietarat   .
SFX 86  0    tzetxorendako   .
SFX 86  0    tzeoz   .
SFX 86  0    rat   .
SFX 86  0    tzeekiko   .
SFX 86  0    etara   .
SFX 86  0    otarantz   .
SFX 86  0    tzerainoko   .
SFX 86  0    tzetarik   .
SFX 86  0    tzetarat   .
SFX 86  0    tzetzarrean   .
SFX 86  0    agoaren   .
SFX 86  0    rantz   .
SFX 86  0    egiari   .
SFX 86  0    egietaraino   .
SFX 86  0    tzeetarik   .
SFX 86  0    agoari   .
SFX 86  0    tzetxotik   .
SFX 86  0    tzeetarat   .
SFX 86  0    tatik   .
SFX 86  0    egiarentzat   .
SFX 86  0    tzetxootaz   .
SFX 86  0    okiko   .
SFX 86  0    egirentzat   .
SFX 86  0    tiko   .
SFX 86  0    agoarendako   .
SFX 86  0    egietako   .
SFX 86  0    agookin   .
SFX 86  0    tzarrarentzat   .
SFX 86  0    tzeregatik   .
SFX 86  0    tzarrerantz   .
SFX 86  0    egientzat   .
SFX 86  0    txootaz   .
SFX 86  0    agorentzat   .
SFX 86  0    egietatik   .
SFX 86  0    zko   .
SFX 86  0    tzeagatik   .
SFX 86  0    tzetxorentzat   .
SFX 86  0    tik   .
SFX 86  0    tzegatik   .
SFX 86  0    riko   .
SFX 86  0    agorekin   .
SFX 86  0    tan   .
SFX 86  0    oi   .
SFX 86  0    ok   .
SFX 86  0    tzeekin   .
SFX 86  0    txoontzat   .
SFX 86  0    tzeari   .
SFX 86  0    oz   .
SFX 86  0    rainoko   .
SFX 86  0    tara   .
SFX 86  0    tzeagandik   .
SFX 86  0    txoago   .
SFX 86  0    tzetatik   .
SFX 86  0    regatik   .
SFX 86  0    tzegatiko   .
SFX 86  0    txorantz   .
SFX 86  0    tzetzartzat   .
SFX 86  0    aganaino   .
SFX 86  0    tzetzarroi   .
SFX 86  0    tzetzarrok   .
SFX 86  0    tzetzarron   .
SFX 86  0    tzeetatik   .
SFX 86  0    etarantz   .
SFX 86  0    otarik   .
SFX 86  0    tzeetara   .
SFX 86  0    tzeokin   .
SFX 86  0    tzetzarroz   .
SFX 86  0    otarat   .
SFX 86  0    agoraino   .
SFX 86  0    egitako   .
SFX 86  0    tzetxoari   .
SFX 86  0    tzerantz   .
SFX 86  0    tzarroi   .
SFX 86  0    tzetzarrera   .
SFX 86  0    tzarrok   .
SFX 86  0    tzeotaraino   .
SFX 86  0    tzarrari   .
SFX 86  0    tzarron   .
SFX 86  0    etako   .
SFX 86  0    agoarentzat   .
SFX 86  0    tzetzarra   .
SFX 86  0    tzarroz   .
SFX 86  0    tzetzarri   .
SFX 86  0    egitzat   .
SFX 86  0    tzeokiko   .
SFX 86  0    tzetxoa   .
SFX 86  0    otara   .
SFX 86  0    tzeaganantz   .
SFX 86  0    agoontzat   .
SFX 86  0    tzetzarrontzat   .
SFX 86  0    tzetxok   .
SFX 86  0    tzetxoontzat   .
SFX 86  0    txoarekin   .
SFX 86  0    tzetxoz   .
SFX 86  0    tzearren   .

SFX 87 Y 401
SFX 87  0    dako   .
SFX 87  0    on/705   .
SFX 87  0    agandik   .
SFX 87  0    ari   .
SFX 87  0    egia   .
SFX 87  0    tzeren/703   .
SFX 87  0    tzeen/703   .
SFX 87  0    en/696   .
SFX 87  0    txoei   .
SFX 87  0    egik   .
SFX 87  0    txoek   .
SFX 87  0    txoak   .
SFX 87  0    tzetxoraino   .
SFX 87  0    tzarrekin   .
SFX 87  0    txoen   .
SFX 87  0    tzeko/700   .
SFX 87  0    tzarrean   .
SFX 87  0    txoan   .
SFX 87  0    agan   .
SFX 87  0    aren/703   .
SFX 87  0    tzeon/705   .
SFX 87  0    egitaraino   .
SFX 87  0    egiz   .
SFX 87  0    txoez   .
SFX 87  0    tzearekiko   .
SFX 87  0    txoaz   .
SFX 87  0    tzeetaraino   .
SFX 87  0    agootaz   .
SFX 87  0    tzetxorekin   .
SFX 87  0    erainoko   .
SFX 87  0    keran   .
SFX 87  0    otatik   .
SFX 87  0    eko/699   .
SFX 87  0    tze   .
SFX 87  0    agoei   .
SFX 87  0    egirekin   .
SFX 87  0    agoek   .
SFX 87  0    tzetzarrekin   .
SFX 87  0    agoak   .
SFX 87  0    egiei   .
SFX 87  0    agoen   .
SFX 87  0    agoan   .
SFX 87  0    tzearen/703   .
SFX 87  0    egiek   .
SFX 87  0    egiak   .
SFX 87  0    egien   .
SFX 87  0    egian   .
SFX 87  0    da   .
SFX 87  0    tzeotara   .
SFX 87  0    agoez   .
SFX 87  0    tzeetan   .
SFX 87  0    tzarrokin   .
SFX 87  0    agoaz   .
SFX 87  0    egiez   .
SFX 87  0    egiaz   .
SFX 87  0    arekin   .
SFX 87  0    arekiko   .
SFX 87  0    ean   .
SFX 87  0    a   .
SFX 87  0    tzarraren   .
SFX 87  0    tzeago   .
SFX 87  0    arazteke   .
SFX 87  0    i   .
SFX 87  0    tzarrerat   .
SFX 87  0    tzetaraino   .
SFX 87  0    tzarrontzat   .
SFX 87  0    egiaren   .
SFX 87  0    agoarekin   .
SFX 87  0    tzetzarrarekin   .
SFX 87  0    tzetxoei   .
SFX 87  0    tzetxoek   .
SFX 87  0    tzetxoak   .
SFX 87  0    tzetxoarekin   .
SFX 87  0    tzeotan   .
SFX 87  0    tzetxoen   .
SFX 87  0    tzetxoan   .
SFX 87  0    tzetzarraren   .
SFX 87  0    egietarantz   .
SFX 87  0    tzeotaz   .
SFX 87  0    tzetzarrerat   .
SFX 87  0    tzetxoez   .
SFX 87  0    tzetxoaz   .
SFX 87  0    tzetzarreraino   .
SFX 87  0    tzea   .
SFX 87  0    egiraino   .
SFX 87  0    tzeei   .
SFX 87  0    tzeek   .
SFX 87  0    egiekin   .
SFX 87  0    tzeak   .
SFX 87  0    tzeetako   .
SFX 87  0    agana   .
SFX 87  0    tzek   .
SFX 87  0    tzean   .
SFX 87  0    tzen   .
SFX 87  0    tzear   .
SFX 87  0    tzar   .
SFX 87  0    tzat   .
SFX 87  0    tzeez   .
SFX 87  0    tzeaz   .
SFX 87  0    tzez   .
SFX 87  0    txoegi   .
SFX 87  0    txoendako   .
SFX 87  0    tzarrago   .
SFX 87  0    tzetzarreko   .
SFX 87  0    egiokin   .
SFX 87  0    eraino   .
SFX 87  0    agogatik   .
SFX 87  0    tzeotarik   .
SFX 87  0    tzetzarrokin   .
SFX 87  0    tzetxoendako   .
SFX 87  0    tzeotarat   .
SFX 87  0    otako   .
SFX 87  0    txorik   .
SFX 87  0    arazi   .
SFX 87  0    txoren   .
SFX 87  0    txorat   .
SFX 87  0    tzetxoarendako   .
SFX 87  0    tzetiko   .
SFX 87  0    tzarretik   .
SFX 87  0    tzarrera   .
SFX 87  0    txora   .
SFX 87  0    otaraino   .
SFX 87  0    tzeagana   .
SFX 87  0    tzarrarekin   .
SFX 87  0    tzetzarrarendako   .
SFX 87  0    tzetxotzat   .
SFX 87  0    txori   .
SFX 87  0    ago   .
SFX 87  0    aganantz   .
SFX 87  0    tzetzarretik   .
SFX 87  0    agora   .
SFX 87  0    egiontzat   .
SFX 87  0    tzartzat   .
SFX 87  0    egira   .
SFX 87  0    agori   .
SFX 87  0    egiri   .
SFX 87  0    txotzat   .
SFX 87  0    agoendako   .
SFX 87  0    agorantz   .
SFX 87  0    tzetzarrendako   .
SFX 87  0    egitarik   .
SFX 87  0    tzarrotaz   .
SFX 87  0    era   .
SFX 87  0    ei   .
SFX 87  0    ik   .
SFX 87  0    ek   .
SFX 87  0    ak   .
SFX 87  0    tzetxogatik   .
SFX 87  0    tzetara   .
SFX 87  0    egitarat   .
SFX 87  0    tzeotako   .
SFX 87  0    txoentzat   .
SFX 87  0    ez   .
SFX 87  0    az   .
SFX 87  0    ekin   .
SFX 87  0    tzeotarantz   .
SFX 87  0    egirik   .
SFX 87  0    tzetxora   .
SFX 87  0    txorekin   .
SFX 87  0    egiren   .
SFX 87  0    egirat   .
SFX 87  0    tzetxori   .
SFX 87  0    agorik   .
SFX 87  0    agoren   .
SFX 87  0    tzeotatik   .
SFX 87  0    tzetxoentzat   .
SFX 87  0    tzetzarrei   .
SFX 87  0    tzetzarrik   .
SFX 87  0    tzetzarrek   .
SFX 87  0    agorat   .
SFX 87  0    tzetzarrak   .
SFX 87  0    tzetzarren   .
SFX 87  0    tzarreraino   .
SFX 87  0    tzera   .
SFX 87  0    egietan   .
SFX 87  0    etarik   .
SFX 87  0    tzeri   .
SFX 87  0    tzetxo   .
SFX 87  0    tzetzarrez   .
SFX 87  0    txotik   .
SFX 87  0    tzetzarraz   .
SFX 87  0    okin   .
SFX 87  0    etarat   .
SFX 87  0    tzeagan   .
SFX 87  0    tzetxoarentzat   .
SFX 87  0    tzetxoaren   .
SFX 87  0    tzearekin   .
SFX 87  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 87  0    tzargatik   .
SFX 87  0    tzerekin   .
SFX 87  0    erat   .
SFX 87  0    araz   .
SFX 87  0    tzarrei   .
SFX 87  0    tzarrik   .
SFX 87  0    tzarrek   .
SFX 87  0    tzarrak   .
SFX 87  0    tzetxorantz   .
SFX 87  0    tzarren   .
SFX 87  0    egiarekin   .
SFX 87  0    tzetxoekin   .
SFX 87  0    txoraino   .
SFX 87  0    egitarantz   .
SFX 87  0    tzarrez   .
SFX 87  0    egiotaz   .
SFX 87  0    tzarraz   .
SFX 87  0    egigatik   .
SFX 87  0    tzetzargatik   .
SFX 87  0    tzeetarantz   .
SFX 87  0    tzarrendako   .
SFX 87  0    erantzago   .
SFX 87  0    etaraino   .
SFX 87  0    tzetzarrotaz   .
SFX 87  0    txorendako   .
SFX 87  0    txoa   .
SFX 87  0    agoentzat   .
SFX 87  0    tzetzarrentzat   .
SFX 87  0    tzerik   .
SFX 87  0    agatik   .
SFX 87  0    tzerekiko   .
SFX 87  0    txok   .
SFX 87  0    egitatik   .
SFX 87  0    tzerat   .
SFX 87  0    txoarendako   .
SFX 87  0    tzetxookin   .
SFX 87  0    txoz   .
SFX 87  0    txoekin   .
SFX 87  0    tzeraino   .
SFX 87  0    agoa   .
SFX 87  0    txooi   .
SFX 87  0    tzarregi   .
SFX 87  0    txook   .
SFX 87  0    agok   .
SFX 87  0    txoon   .
SFX 87  0    tzarreko   .
SFX 87  0    txoko   .
SFX 87  0    egitik   .
SFX 87  0    egatik   .
SFX 87  0    egietara   .
SFX 87  0    tzetarantz   .
SFX 87  0    egitan   .
SFX 87  0    txooz   .
SFX 87  0    agoz   .
SFX 87  0    tzezko   .
SFX 87  0    gatiko   .
SFX 87  0    agotik   .
SFX 87  0    egiendako   .
SFX 87  0    tzerako   .
SFX 87  0    tzenago   .
SFX 87  0    agotzat   .
SFX 87  0    tzeaganaino   .
SFX 87  0    arazte   .
SFX 87  0    etatik   .
SFX 87  0    txookin   .
SFX 87  0    agooi   .
SFX 87  0    agook   .
SFX 87  0    egioi   .
SFX 87  0    agoon   .
SFX 87  0    tzetzarrerantz   .
SFX 87  0    egiok   .
SFX 87  0    agoko   .
SFX 87  0    egirantz   .
SFX 87  0    tzetxorik   .
SFX 87  0    txo   .
SFX 87  0    egion   .
SFX 87  0    ekiko   .
SFX 87  0    egiko   .
SFX 87  0    tzetxoren   .
SFX 87  0    agooz   .
SFX 87  0    arazten   .
SFX 87  0    tzetxorat   .
SFX 87  0    txoaren   .
SFX 87  0    ezko   .
SFX 87  0    egioz   .
SFX 87  0    etik   .
SFX 87  0    egiarendako   .
SFX 87  0    egi   .
SFX 87  0    etan   .
SFX 87  0    txoari   .
SFX 87  0    etiko   .
SFX 87  0    egirendako   .
SFX 87  0    tzetako   .
SFX 87  0    gatik   .
SFX 87  0    araztear   .
SFX 87  0    tzarra   .
SFX 87  0    tzetzarrari   .
SFX 87  0    tzarrentzat   .
SFX 87  0    tzetxooi   .
SFX 87  0    tzarri   .
SFX 87  0    tzetxook   .
SFX 87  0    tzetxoon   .
SFX 87  0    tzetxoko   .
SFX 87  0    txorentzat   .
SFX 87  0    erantz   .
SFX 87  0    agoekin   .
SFX 87  0    tzarrarendako   .
SFX 87  0    tzetxooz   .
SFX 87  0    otan   .
SFX 87  0    tzeke   .
SFX 87  0    egietarik   .
SFX 87  0    tzeoi   .
SFX 87  0    tzetik   .
SFX 87  0    egitara   .
SFX 87  0    tzeok   .
SFX 87  0    agorendako   .
SFX 87  0    tzetzar   .
SFX 87  0    tzetzat   .
SFX 87  0    tzetan   .
SFX 87  0    txoarentzat   .
SFX 87  0    otaz   .
SFX 87  0    txogatik   .
SFX 87  0    egietarat   .
SFX 87  0    tzetxorendako   .
SFX 87  0    tzeoz   .
SFX 87  0    eranzko   .
SFX 87  0    tzeekiko   .
SFX 87  0    etara   .
SFX 87  0    otarantz   .
SFX 87  0    tzerainoko   .
SFX 87  0    tzetarik   .
SFX 87  0    tzetarat   .
SFX 87  0    tzetzarrean   .
SFX 87  0    agoaren   .
SFX 87  0    egiari   .
SFX 87  0    egietaraino   .
SFX 87  0    tzeetarik   .
SFX 87  0    agoari   .
SFX 87  0    tzetxotik   .
SFX 87  0    tzeetarat   .
SFX 87  0    egiarentzat   .
SFX 87  0    tzetxootaz   .
SFX 87  0    okiko   .
SFX 87  0    egirentzat   .
SFX 87  0    agoarendako   .
SFX 87  0    erantzegi   .
SFX 87  0    egietako   .
SFX 87  0    agookin   .
SFX 87  0    tzarrarentzat   .
SFX 87  0    tzeregatik   .
SFX 87  0    tzarrerantz   .
SFX 87  0    egientzat   .
SFX 87  0    txootaz   .
SFX 87  0    agorentzat   .
SFX 87  0    egietatik   .
SFX 87  0    tzeagatik   .
SFX 87  0    tzetxorentzat   .
SFX 87  0    tzegatik   .
SFX 87  0    agorekin   .
SFX 87  0    oi   .
SFX 87  0    ok   .
SFX 87  0    ko   .
SFX 87  0    tzeekin   .
SFX 87  0    txoontzat   .
SFX 87  0    tzeari   .
SFX 87  0    oz   .
SFX 87  0    tzeagandik   .
SFX 87  0    txoago   .
SFX 87  0    tzetatik   .
SFX 87  0    tzegatiko   .
SFX 87  0    txorantz   .
SFX 87  0    tzetzartzat   .
SFX 87  0    aganaino   .
SFX 87  0    tzetzarroi   .
SFX 87  0    tzetzarrok   .
SFX 87  0    tzetzarron   .
SFX 87  0    tzeetatik   .
SFX 87  0    etarantz   .
SFX 87  0    otarik   .
SFX 87  0    tzeetara   .
SFX 87  0    tzeokin   .
SFX 87  0    tzetzarroz   .
SFX 87  0    otarat   .
SFX 87  0    agoraino   .
SFX 87  0    egitako   .
SFX 87  0    iko   .
SFX 87  0    tzetxoari   .
SFX 87  0    tzerantz   .
SFX 87  0    tzarroi   .
SFX 87  0    tzetzarrera   .
SFX 87  0    tzarrok   .
SFX 87  0    tzeotaraino   .
SFX 87  0    tzarrari   .
SFX 87  0    tzarron   .
SFX 87  0    etako   .
SFX 87  0    agoarentzat   .
SFX 87  0    tzetzarra   .
SFX 87  0    tzarroz   .
SFX 87  0    tzetzarri   .
SFX 87  0    egitzat   .
SFX 87  0    tzeokiko   .
SFX 87  0    tzetxoa   .
SFX 87  0    otara   .
SFX 87  0    tzeaganantz   .
SFX 87  0    agoontzat   .
SFX 87  0    tzetzarrontzat   .
SFX 87  0    tzetxok   .
SFX 87  0    tzetxoontzat   .
SFX 87  0    txoarekin   .
SFX 87  0    tzetxoz   .
SFX 87  0    erako   .
SFX 87  0    erago   .
SFX 87  0    tzearren   .

SFX 88 Y 405
SFX 88  ts    stzeko/693   ts
SFX 88  ts    stxoraino   ts
SFX 88  0    egirendako   .
SFX 88  0    iko   .
SFX 88  ts    stzeetarik   ts
SFX 88  ts    stzeoz   ts
SFX 88  0    aren/703   .
SFX 88  ts    stzetxotik   ts
SFX 88  0    etara   .
SFX 88  ts    stzeaganaino   ts
SFX 88  ts    stzearen/703   ts
SFX 88  0    egiarendako   .
SFX 88  ts    stzeetarat   ts
SFX 88  0    arazten   .
SFX 88  0    eko/692   .
SFX 88  0    egigatik   .
SFX 88  ts    stzeren/703   ts
SFX 88  0    agoarekin   .
SFX 88  0    en/710   .
SFX 88  ts    stzeen/698   ts
SFX 88  ts    stzeregatik   ts
SFX 88  ts    stzeon/705   ts
SFX 88  ts    stzegatiko   ts
SFX 88  ts    steke   ts
SFX 88  0    erat   .
SFX 88  0    araz   .
SFX 88  0    agorendako   .
SFX 88  ts    stzetzarrarentzat   ts
SFX 88  0    egitatik   .
SFX 88  ts    stzeraino   ts
SFX 88  ts    stxoago   ts
SFX 88  ts    stzarregi   ts
SFX 88  ts    stzarreko   ts
SFX 88  ts    stzetzarrari   ts
SFX 88  0    ei   .
SFX 88  0    ik   .
SFX 88  ts    stzarrentzat   ts
SFX 88  0    ek   .
SFX 88  0    ak   .
SFX 88  ts    stzeagandik   ts
SFX 88  0    egitara   .
SFX 88  0    okiko   .
SFX 88  ts    stxoa   ts
SFX 88  0    ari   .
SFX 88  0    ez   .
SFX 88  0    egietara   .
SFX 88  0    az   .
SFX 88  ts    stxok   ts
SFX 88  0    egiontzat   .
SFX 88  0    eranzko   .
SFX 88  0    on/705   .
SFX 88  ts    stxoarentzat   ts
SFX 88  ts    stxoz   ts
SFX 88  0    egirik   .
SFX 88  ts    stzetzarroi   ts
SFX 88  ts    stzetzarrok   ts
SFX 88  ts    stxoontzat   ts
SFX 88  0    egiren   .
SFX 88  ts    stzetzarron   ts
SFX 88  0    okin   .
SFX 88  0    agoa   .
SFX 88  0    egirat   .
SFX 88  0    agorik   .
SFX 88  0    egirantz   .
SFX 88  0    agoren   .
SFX 88  0    agok   .
SFX 88  ts    stzetzarroz   ts
SFX 88  0    agorat   .
SFX 88  0    agoaren   .
SFX 88  ts    stzetiko   ts
SFX 88  0    etarik   .
SFX 88  0    agoz   .
SFX 88  0    etarat   .
SFX 88  0    egirentzat   .
SFX 88  ts    stzetzarrean   ts
SFX 88  ts    stzeetatik   ts
SFX 88  0    egiarentzat   .
SFX 88  ts    stzetxooi   ts
SFX 88  0    egatik   .
SFX 88  ts    stzetxook   ts
SFX 88  ts    stzetxoon   ts
SFX 88  0    ean   .
SFX 88  0    agoekin   .
SFX 88  ts    stzetxoko   ts
SFX 88  0    araztear   .
SFX 88  0    gatiko   .
SFX 88  ts    stzetxooz   ts
SFX 88  0    ezko   .
SFX 88  0    etik   .
SFX 88  0    etan   .
SFX 88  ts    stzetxoari   ts
SFX 88  ts    stzeago   ts
SFX 88  ts    stxotzat   ts
SFX 88  0    agorentzat   .
SFX 88  ts    stzetara   ts
SFX 88  ts    stzetzarra   ts
SFX 88  0    agookin   .
SFX 88  0    agoendako   .
SFX 88  ts    stzetzarri   ts
SFX 88  ts    stzetarik   ts
SFX 88  0    agatik   .
SFX 88  0    otarantz   .
SFX 88  ts    stzetarat   ts
SFX 88  0    egietaraino   .
SFX 88  0    egiarekin   .
SFX 88  ts    stzarrerantz   ts
SFX 88  ts    stxoarekin   ts
SFX 88  ts    stzarraren   ts
SFX 88  ts    stzearekiko   ts
SFX 88  0    etako   .
SFX 88  0    egitik   .
SFX 88  0    egitan   .
SFX 88  0    agotik   .
SFX 88  ts    stzeagan   ts
SFX 88  0    a   .
SFX 88  0    otara   .
SFX 88  ts    stzarrekin   ts
SFX 88  0    arazte   .
SFX 88  0    i   .
SFX 88  ts    stxogatik   ts
SFX 88  0    etatik   .
SFX 88  0    agoarendako   .
SFX 88  ts    stzetzarrontzat   ts
SFX 88  ts    stzarrei   ts
SFX 88  ts    stzarrik   ts
SFX 88  0    erako   .
SFX 88  ts    stzeekiko   ts
SFX 88  ts    stzarrek   ts
SFX 88  0    erago   .
SFX 88  ts    stzarrak   ts
SFX 88  ts    stzetzartzat   ts
SFX 88  ts    stzarren   ts
SFX 88  ts    stzarrez   ts
SFX 88  ts    stzarraz   ts
SFX 88  ts    stzetaraino   ts
SFX 88  0    etarantz   .
SFX 88  0    ago   .
SFX 88  0    egitako   .
SFX 88  ts    stzarrokin   ts
SFX 88  0    egietako   .
SFX 88  0    otan   .
SFX 88  ts    stxoei   ts
SFX 88  ts    stzetzarrarekin   ts
SFX 88  ts    stxoek   ts
SFX 88  ts    stxoak   ts
SFX 88  ts    stxoen   ts
SFX 88  ts    stzegatik   ts
SFX 88  ts    stxoan   ts
SFX 88  0    otaz   .
SFX 88  0    erantzago   .
SFX 88  ts    stxoez   ts
SFX 88  ts    stxoaz   ts
SFX 88  ts    stxo   ts
SFX 88  ts    stxoegi   ts
SFX 88  ts    stzarrerat   ts
SFX 88  0    keran   .
SFX 88  0    erantz   .
SFX 88  0    agorekin   .
SFX 88  0    agoentzat   .
SFX 88  ts    stxoekin   ts
SFX 88  0    agoei   .
SFX 88  ts    stzetzarrera   ts
SFX 88  ts    stzeotaraino   ts
SFX 88  0    agoek   .
SFX 88  0    agoak   .
SFX 88  ts    stzetatik   ts
SFX 88  0    egiei   .
SFX 88  0    agoen   .
SFX 88  0    agoan   .
SFX 88  0    egiek   .
SFX 88  0    egiak   .
SFX 88  0    egitzat   .
SFX 88  0    egien   .
SFX 88  0    egian   .
SFX 88  0    era   .
SFX 88  0    agoez   .
SFX 88  0    agoaz   .
SFX 88  0    egiez   .
SFX 88  0    egiaz   .
SFX 88  ts    stxorantz   ts
SFX 88  ts    stzeaganantz   ts
SFX 88  ts    stzetxoontzat   ts
SFX 88  ts    stzeetara   ts
SFX 88  0    egitaraino   .
SFX 88  ts    stzerako   ts
SFX 88  ts    stzenago   ts
SFX 88  0    aganaino   .
SFX 88  0    agandik   .
SFX 88  ts    stxookin   ts
SFX 88  ts    stxorik   ts
SFX 88  ts    stxoren   ts
SFX 88  0    egiendako   .
SFX 88  ts    stxorat   ts
SFX 88  ts    stxoendako   ts
SFX 88  ts    stxoaren   ts
SFX 88  0    egiari   .
SFX 88  0    agoraino   .
SFX 88  0    agoarentzat   .
SFX 88  ts    stzerantz   ts
SFX 88  0    agootaz   .
SFX 88  ts    stzetxoraino   ts
SFX 88  0    agoari   .
SFX 88  ts    stzarrari   ts
SFX 88  ts    stzetzarreraino   ts
SFX 88  0    agana   .
SFX 88  ts    stzetako   ts
SFX 88  ts    stzeei   ts
SFX 88  ts    stzeek   ts
SFX 88  ts    stzeak   ts
SFX 88  ts    stzean   ts
SFX 88  ts    stzeotarik   ts
SFX 88  ts    stzetxotzat   ts
SFX 88  ts    stzeetaraino   ts
SFX 88  ts    stzear   ts
SFX 88  ts    stzetxorekin   ts
SFX 88  ts    stzetxo   ts
SFX 88  ts    stzeotarat   ts
SFX 88  ts    stzeez   ts
SFX 88  ts    stzeaz   ts
SFX 88  ts    stzeokiko   ts
SFX 88  0    arekiko   .
SFX 88  ts    stzarretik   ts
SFX 88  ts    stzetzar   ts
SFX 88  ts    stzetzat   ts
SFX 88  ts    stzearren   ts
SFX 88  0    egietarik   .
SFX 88  0    egiaren   .
SFX 88  ts    stear   ts
SFX 88  ts    stzetzarrendako   ts
SFX 88  0    otako   .
SFX 88  0    egietarat   .
SFX 88  ts    stzarrean   ts
SFX 88  0    oi   .
SFX 88  0    arazi   .
SFX 88  0    ok   .
SFX 88  ts    stzetxoarekin   ts
SFX 88  0    ko   .
SFX 88  ts    stzetzarraren   ts
SFX 88  0    egiekin   .
SFX 88  0    oz   .
SFX 88  ts    stzerik   ts
SFX 88  ts    stzargatik   ts
SFX 88  ts    stzetxoarendako   ts
SFX 88  ts    stxora   ts
SFX 88  ts    stzerat   ts
SFX 88  ts    stzarrotaz   ts
SFX 88  ts    stxori   ts
SFX 88  0    erainoko   .
SFX 88  0    egientzat   .
SFX 88  ts    stxotik   ts
SFX 88  ts    stzetzarrekin   ts
SFX 88  ts    stzetzarrei   ts
SFX 88  ts    stzetzarrik   ts
SFX 88  ts    stzetzarrek   ts
SFX 88  ts    stzetzarrak   ts
SFX 88  ts    stzeotara   ts
SFX 88  ts    stzetzarren   ts
SFX 88  ts    stzeekin   ts
SFX 88  0    egia   .
SFX 88  ts    stxoentzat   ts
SFX 88  0    egirekin   .
SFX 88  0    egik   .
SFX 88  0    agora   .
SFX 88  ts    stzetzarrez   ts
SFX 88  ts    stzetzarraz   ts
SFX 88  ts    sten   ts
SFX 88  0    egira   .
SFX 88  0    agan   .
SFX 88  0    otarik   .
SFX 88  0    agori   .
SFX 88  0    egiokin   .
SFX 88  0    egiri   .
SFX 88  0    egiz   .
SFX 88  0    otarat   .
SFX 88  ts    stzetxoaren   ts
SFX 88  ts    stzetzarreko   ts
SFX 88  ts    stzeotatik   ts
SFX 88  ts    stzarrarendako   ts
SFX 88  0    arazteke   .
SFX 88  0    egietarantz   .
SFX 88  ts    stzetzarrokin   ts
SFX 88  0    egi   .
SFX 88  ts    stzetxoei   ts
SFX 88  ts    stzetxoek   ts
SFX 88  ts    stzeokin   ts
SFX 88  ts    stzetxoak   ts
SFX 88  ts    stzarrontzat   ts
SFX 88  ts    stzetxoen   ts
SFX 88  ts    stzetxoan   ts
SFX 88  ts    stzetxorendako   ts
SFX 88  ts    stzetxoekin   ts
SFX 88  ts    stzetxoez   ts
SFX 88  ts    stzetxoaz   ts
SFX 88  ts    stxootaz   ts
SFX 88  ts    stzetzarrerat   ts
SFX 88  0    erantzegi   .
SFX 88  ts    stzearekin   ts
SFX 88  ts    stzeetako   ts
SFX 88  ts    stxorendako   ts
SFX 88  0    egiraino   .
SFX 88  ts    stzarrarekin   ts
SFX 88  0    egietatik   .
SFX 88  ts    stzetzarrentzat   ts
SFX 88  ts    stako   ts
SFX 88  ts    stzera   ts
SFX 88  ts    stzetxookin   ts
SFX 88  ts    stzeri   ts
SFX 88  ts    stzarrago   ts
SFX 88  ts    stzezko   ts
SFX 88  ts    stzetik   ts
SFX 88  ts    stzetxoarentzat   ts
SFX 88  ts    stzea   ts
SFX 88  ts    stzetan   ts
SFX 88  ts    stzetarantz   ts
SFX 88  ts    stzerekiko   ts
SFX 88  ts    stzek   ts
SFX 88  ts    stzen   ts
SFX 88  ts    stzar   ts
SFX 88  ts    stzat   ts
SFX 88  ts    stzetxoendako   ts
SFX 88  ts    stzez   ts
SFX 88  0    agogatik   .
SFX 88  ts    stzetxogatik   ts
SFX 88  ts    stxoari   ts
SFX 88  0    otatik   .
SFX 88  ts    stzarrera   ts
SFX 88  ts    stzeagana   ts
SFX 88  ts    stzeotarantz   ts
SFX 88  ts    stzarrarentzat   ts
SFX 88  ts    stzarroi   ts
SFX 88  0    otaraino   .
SFX 88  ts    stzarrok   ts
SFX 88  0    egietan   .
SFX 88  ts    stzarra   ts
SFX 88  ts    stzarron   ts
SFX 88  ts    stzarri   ts
SFX 88  ts    stzetxorentzat   ts
SFX 88  ts    stzarroz   ts
SFX 88  0    arekin   .
SFX 88  ts    stzarreraino   ts
SFX 88  ts    stzetxorik   ts
SFX 88  ts    stzartzat   ts
SFX 88  ts    stzetzarretik   ts
SFX 88  ts    stzetxoren   ts
SFX 88  0    egitarantz   .
SFX 88  ts    stzetxorat   ts
SFX 88  ts    stzetxoa   ts
SFX 88  ts    stxooi   ts
SFX 88  0    aganantz   .
SFX 88  ts    stzeetan   ts
SFX 88  ts    stxook   ts
SFX 88  ts    stxoon   ts
SFX 88  ts    stxoko   ts
SFX 88  ts    stzetxok   ts
SFX 88  ts    stxorentzat   ts
SFX 88  ts    stze   ts
SFX 88  ts    stxooz   ts
SFX 88  ts    stzetxoz   ts
SFX 88  0    agoontzat   .
SFX 88  ts    stzeotako   ts
SFX 88  0    agorantz   .
SFX 88  0    egitarik   .
SFX 88  0    egiotaz   .
SFX 88  0    agooi   .
SFX 88  0    agook   .
SFX 88  0    egioi   .
SFX 88  0    agoon   .
SFX 88  ts    stzetzarrarendako   ts
SFX 88  0    egiok   .
SFX 88  0    agoko   .
SFX 88  ts    stzetxorantz   ts
SFX 88  0    egion   .
SFX 88  0    egitarat   .
SFX 88  0    ekiko   .
SFX 88  0    egiko   .
SFX 88  ts    stzetzarrerantz   ts
SFX 88  ts    stzetzargatik   ts
SFX 88  0    agooz   .
SFX 88  ts    stzetxora   ts
SFX 88  ts    stxorekin   ts
SFX 88  0    egioz   .
SFX 88  ts    stzeotan   ts
SFX 88  ts    stzeetarantz   ts
SFX 88  ts    stzetzarrotaz   ts
SFX 88  ts    stzarrendako   ts
SFX 88  ts    stzetxori   ts
SFX 88  ts    stzerainoko   ts
SFX 88  ts    stzeotaz   ts
SFX 88  0    etaraino   .
SFX 88  0    etiko   .
SFX 88  ts    stzetxoentzat   ts
SFX 88  0    gatik   .
SFX 88  ts    stzeari   ts
SFX 88  ts    stxoarendako   ts
SFX 88  0    ekin   .
SFX 88  ts    sta   ts
SFX 88  0    eraino   .
SFX 88  ts    stzerekin   ts
SFX 88  ts    ste   ts
SFX 88  ts    stzeke   ts
SFX 88  ts    stzetxootaz   ts
SFX 88  ts    stzeoi   ts
SFX 88  ts    stzeagatik   ts
SFX 88  0    agotzat   .
SFX 88  ts    stzeok   ts

SFX 92 Y 367
SFX 92  0    rien/696   .
SFX 92  0    ritxoarentzat   .
SFX 92  0    rirantz   .
SFX 92  0    ritzarrez   .
SFX 92  0    riegiotaz   .
SFX 92  0    ritzarraz   .
SFX 92  0    riegietarik   .
SFX 92  0    tzeren/703   .
SFX 92  0    tzeen/703   .
SFX 92  0    riegitik   .
SFX 92  0    riegietarat   .
SFX 92  0    ritako   .
SFX 92  0    tzetxoraino   .
SFX 92  0    riegitan   .
SFX 92  0    tzeko/700   .
SFX 92  0    riren/703   .
SFX 92  0    tzeon/688   .
SFX 92  0    ritzarrago   .
SFX 92  0    tzearekiko   .
SFX 92  0    tzeetaraino   .
SFX 92  0    tzetxorekin   .
SFX 92  0    riokiko   .
SFX 92  0    riaren/703   .
SFX 92  0    rietatik   .
SFX 92  0    riegirendako   .
SFX 92  0    rita   .
SFX 92  0    rion/705   .
SFX 92  0    tze   .
SFX 92  0    ritxoekin   .
SFX 92  0    tzetzarrekin   .
SFX 92  0    riegientzat   .
SFX 92  0    tzearen/698   .
SFX 92  0    ritzar   .
SFX 92  0    tzeotara   .
SFX 92  0    ritzat   .
SFX 92  0    ritzarrentzat   .
SFX 92  0    tzeetan   .
SFX 92  0    ritxoari   .
SFX 92  0    ritxorentzat   .
SFX 92  0    ritzarrera   .
SFX 92  0    riegiarentzat   .
SFX 92  0    tzeago   .
SFX 92  0    ritzarra   .
SFX 92  0    tzetaraino   .
SFX 92  0    ritxookin   .
SFX 92  0    ritzarri   .
SFX 92  0    tzetzarrarekin   .
SFX 92  0    tzetxoei   .
SFX 92  0    tzetxoek   .
SFX 92  0    tzetxoak   .
SFX 92  0    tzetxoarekin   .
SFX 92  0    tzeotan   .
SFX 92  0    tzetxoen   .
SFX 92  0    tzetxoan   .
SFX 92  0    ritxoaren   .
SFX 92  0    ritzartzat   .
SFX 92  0    tzetzarraren   .
SFX 92  0    ritarantz   .
SFX 92  0    tzeotaz   .
SFX 92  0    tzetzarrerat   .
SFX 92  0    tzetxoez   .
SFX 92  0    tzetxoaz   .
SFX 92  0    tzetzarreraino   .
SFX 92  0    tzea   .
SFX 92  0    tzeei   .
SFX 92  0    tzeek   .
SFX 92  0    tzeak   .
SFX 92  0    tzeetako   .
SFX 92  0    riotara   .
SFX 92  0    tzek   .
SFX 92  0    tzean   .
SFX 92  0    ritzarrerantz   .
SFX 92  0    tzen   .
SFX 92  0    tzear   .
SFX 92  0    tzeez   .
SFX 92  0    tzeaz   .
SFX 92  0    tzez   .
SFX 92  0    raraztear   .
SFX 92  0    riegietatik   .
SFX 92  0    riegietaraino   .
SFX 92  0    ritxorekin   .
SFX 92  0    riotaraino   .
SFX 92  0    tzetzarreko   .
SFX 92  0    riegitara   .
SFX 92  0    ritxoontzat   .
SFX 92  0    ritxoei   .
SFX 92  0    ritxoek   .
SFX 92  0    ritxoak   .
SFX 92  0    riegirentzat   .
SFX 92  0    ritxoen   .
SFX 92  0    riegiari   .
SFX 92  0    ritxoan   .
SFX 92  0    tzeotarik   .
SFX 92  0    tzetzarrokin   .
SFX 92  0    ritxoez   .
SFX 92  0    ritxoaz   .
SFX 92  0    tzetxoendako   .
SFX 92  0    tzeotarat   .
SFX 92  0    riaganantz   .
SFX 92  0    rietako   .
SFX 92  0    rikeran   .
SFX 92  0    riegiei   .
SFX 92  0    tzetxoarendako   .
SFX 92  0    riegiek   .
SFX 92  0    riegiak   .
SFX 92  0    tzetiko   .
SFX 92  0    riegien   .
SFX 92  0    riegian   .
SFX 92  0    tzeagana   .
SFX 92  0    riekin   .
SFX 92  0    tzetzarrarendako   .
SFX 92  0    tzetxotzat   .
SFX 92  0    riegitarik   .
SFX 92  0    riegiez   .
SFX 92  0    riegiaz   .
SFX 92  0    riegitarat   .
SFX 92  0    ritxoraino   .
SFX 92  0    riegigatik   .
SFX 92  0    tzetzarretik   .
SFX 92  0    raraz   .
SFX 92  0    ritxo   .
SFX 92  0    rietaraino   .
SFX 92  0    riokin   .
SFX 92  0    riei   .
SFX 92  0    riek   .
SFX 92  0    riak   .
SFX 92  0    rian   .
SFX 92  0    riegi   .
SFX 92  0    tzetzarrendako   .
SFX 92  0    riez   .
SFX 92  0    riaz   .
SFX 92  0    tzetxogatik   .
SFX 92  0    tzetara   .
SFX 92  0    tzeotako   .
SFX 92  0    riagana   .
SFX 92  0    ritxoago   .
SFX 92  0    ritxoarekin   .
SFX 92  0    ritzarregi   .
SFX 92  0    tzeotarantz   .
SFX 92  0    ritzarreko   .
SFX 92  0    riegietara   .
SFX 92  0    ritxootaz   .
SFX 92  0    tzetxora   .
SFX 92  0    tzetxori   .
SFX 92  0    tzeotatik   .
SFX 92  0    riotarik   .
SFX 92  0    tzetxoentzat   .
SFX 92  0    tzetzarrei   .
SFX 92  0    tzetzarrik   .
SFX 92  0    tzetzarrek   .
SFX 92  0    tzetzarrak   .
SFX 92  0    ririk   .
SFX 92  0    tzetzarren   .
SFX 92  0    tzera   .
SFX 92  0    ritzarrekin   .
SFX 92  0    ritxoa   .
SFX 92  0    riotarat   .
SFX 92  0    tzeri   .
SFX 92  0    rirat   .
SFX 92  0    tzetxo   .
SFX 92  0    riegirantz   .
SFX 92  0    tzetzarrez   .
SFX 92  0    ritxok   .
SFX 92  0    tzetzarraz   .
SFX 92  0    tzeagan   .
SFX 92  0    tzetxoarentzat   .
SFX 92  0    riregatik   .
SFX 92  0    ritxoz   .
SFX 92  0    tzetxoaren   .
SFX 92  0    tzearekin   .
SFX 92  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 92  0    riotako   .
SFX 92  0    tzerekin   .
SFX 92  0    riegitatik   .
SFX 92  0    ritzarrokin   .
SFX 92  0    tzetxorantz   .
SFX 92  0    ritxora   .
SFX 92  0    tzetxoekin   .
SFX 92  0    ritxori   .
SFX 92  0    tzetzargatik   .
SFX 92  0    tzeetarantz   .
SFX 92  0    ritzarraren   .
SFX 92  0    riegitako   .
SFX 92  0    ritzarrerat   .
SFX 92  0    tzetzarrotaz   .
SFX 92  0    tzetzarrentzat   .
SFX 92  0    tzerik   .
SFX 92  0    tzerekiko   .
SFX 92  0    riegitaraino   .
SFX 92  0    ritzarroi   .
SFX 92  0    riegira   .
SFX 92  0    ritzarrok   .
SFX 92  0    ritzarron   .
SFX 92  0    tzerat   .
SFX 92  0    riegiri   .
SFX 92  0    rietan   .
SFX 92  0    tzetxookin   .
SFX 92  0    rirekin   .
SFX 92  0    ritzarroz   .
SFX 92  0    tzeraino   .
SFX 92  0    riegitzat   .
SFX 92  0    tzetarantz   .
SFX 92  0    tzezko   .
SFX 92  0    rizko   .
SFX 92  0    riotatik   .
SFX 92  0    tzerako   .
SFX 92  0    tzenago   .
SFX 92  0    ritik   .
SFX 92  0    ritxoendako   .
SFX 92  0    riotan   .
SFX 92  0    tzeaganaino   .
SFX 92  0    rira   .
SFX 92  0    ritan   .
SFX 92  0    riegiontzat   .
SFX 92  0    riri   .
SFX 92  0    tzetzarrerantz   .
SFX 92  0    riagandik   .
SFX 92  0    riotaz   .
SFX 92  0    tzetxorik   .
SFX 92  0    tzetxoren   .
SFX 92  0    ritzarrontzat   .
SFX 92  0    ri   .
SFX 92  0    tzetxorat   .
SFX 92  0    riarekin   .
SFX 92  0    riraino   .
SFX 92  0    ritxogatik   .
SFX 92  0    riegietarantz   .
SFX 92  0    tzetako   .
SFX 92  0    riotarantz   .
SFX 92  0    tzetzarrari   .
SFX 92  0    ritzarrarendako   .
SFX 92  0    ritzarretik   .
SFX 92  0    tzetxooi   .
SFX 92  0    riegietako   .
SFX 92  0    tzetxook   .
SFX 92  0    tzetxoon   .
SFX 92  0    tzetxoko   .
SFX 92  0    tzetxooz   .
SFX 92  0    ria   .
SFX 92  0    tzeke   .
SFX 92  0    riarekiko   .
SFX 92  0    tzeoi   .
SFX 92  0    tzetik   .
SFX 92  0    tzeok   .
SFX 92  0    rirekiko   .
SFX 92  0    tzetzar   .
SFX 92  0    tzetzat   .
SFX 92  0    tzetan   .
SFX 92  0    rik   .
SFX 92  0    rarazteke   .
SFX 92  0    tzetxorendako   .
SFX 92  0    tzeoz   .
SFX 92  0    ritxoegi   .
SFX 92  0    riz   .
SFX 92  0    riegiaren   .
SFX 92  0    tzeekiko   .
SFX 92  0    tzerainoko   .
SFX 92  0    tzetarik   .
SFX 92  0    ritzarrotaz   .
SFX 92  0    tzetarat   .
SFX 92  0    ritxorantz   .
SFX 92  0    tzetzarrean   .
SFX 92  0    ritxooi   .
SFX 92  0    ritxook   .
SFX 92  0    riegiekin   .
SFX 92  0    riegiarekin   .
SFX 92  0    ritxoon   .
SFX 92  0    ritxoentzat   .
SFX 92  0    ritxoko   .
SFX 92  0    ritzarrarekin   .
SFX 92  0    rietarantz   .
SFX 92  0    ritaraino   .
SFX 92  0    ritxooz   .
SFX 92  0    tzeetarik   .
SFX 92  0    tzetxotik   .
SFX 92  0    ririko   .
SFX 92  0    ritxorik   .
SFX 92  0    tzeetarat   .
SFX 92  0    ritxoren   .
SFX 92  0    ritzarreraino   .
SFX 92  0    ritxorat   .
SFX 92  0    riari   .
SFX 92  0    riegioi   .
SFX 92  0    riegiok   .
SFX 92  0    tzetxootaz   .
SFX 92  0    riegion   .
SFX 92  0    riegiko   .
SFX 92  0    ritara   .
SFX 92  0    riegiokin   .
SFX 92  0    riegioz   .
SFX 92  0    ritarik   .
SFX 92  0    ritzarrari   .
SFX 92  0    ritzarrarentzat   .
SFX 92  0    ritarat   .
SFX 92  0    ritzargatik   .
SFX 92  0    tzeregatik   .
SFX 92  0    rioi   .
SFX 92  0    riok   .
SFX 92  0    riaganaino   .
SFX 92  0    tzeagatik   .
SFX 92  0    tzetxorentzat   .
SFX 92  0    tzegatik   .
SFX 92  0    riko   .
SFX 92  0    rarazten   .
SFX 92  0    rarazi   .
SFX 92  0    rioz   .
SFX 92  0    tzeekin   .
SFX 92  0    tzeari   .
SFX 92  0    ritxoarendako   .
SFX 92  0    tzeagandik   .
SFX 92  0    tzetatik   .
SFX 92  0    riegirik   .
SFX 92  0    ritzarrean   .
SFX 92  0    riegiren   .
SFX 92  0    riekiko   .
SFX 92  0    riegirat   .
SFX 92  0    tzegatiko   .
SFX 92  0    ritxotzat   .
SFX 92  0    riagatik   .
SFX 92  0    tzetzartzat   .
SFX 92  0    tzetzarroi   .
SFX 92  0    tzetzarrok   .
SFX 92  0    tzetzarron   .
SFX 92  0    tzeetatik   .
SFX 92  0    rietarik   .
SFX 92  0    tzeetara   .
SFX 92  0    tzeokin   .
SFX 92  0    ritxotik   .
SFX 92  0    tzetzarroz   .
SFX 92  0    rietarat   .
SFX 92  0    rigatik   .
SFX 92  0    riegitarantz   .
SFX 92  0    riegiendako   .
SFX 92  0    ritzarrendako   .
SFX 92  0    riegia   .
SFX 92  0    tzetxoari   .
SFX 92  0    rigatiko   .
SFX 92  0    tzerantz   .
SFX 92  0    ritxorendako   .
SFX 92  0    ritatik   .
SFX 92  0    riegik   .
SFX 92  0    riagan   .
SFX 92  0    tzetzarrera   .
SFX 92  0    tzeotaraino   .
SFX 92  0    riegiarendako   .
SFX 92  0    riegietan   .
SFX 92  0    riegiz   .
SFX 92  0    tzetzarra   .
SFX 92  0    tzetzarri   .
SFX 92  0    tzeokiko   .
SFX 92  0    tzetxoa   .
SFX 92  0    rietara   .
SFX 92  0    tzeaganantz   .
SFX 92  0    tzetzarrontzat   .
SFX 92  0    tzetxok   .
SFX 92  0    riegiraino   .
SFX 92  0    tzetxoontzat   .
SFX 92  0    tzetxoz   .
SFX 92  0    ritzarrei   .
SFX 92  0    ritzarrik   .
SFX 92  0    ritzarrek   .
SFX 92  0    rarazte   .
SFX 92  0    ritzarrak   .
SFX 92  0    tzearren   .
SFX 92  0    ritzarren   .
SFX 92  0    riegirekin   .
SFX 92  0    riago   .

SFX 93 Y 367
SFX 93  0    iren/703   .
SFX 93  0    iagandik   .
SFX 93  0    iaren/698   .
SFX 93  0    iagana   .
SFX 93  0    itxoarendako   .
SFX 93  0    ien/710   .
SFX 93  0    tzeren/703   .
SFX 93  0    tzeen/703   .
SFX 93  0    tzetxoraino   .
SFX 93  0    ion/705   .
SFX 93  0    tzeko/700   .
SFX 93  0    tzeon/688   .
SFX 93  0    iago   .
SFX 93  0    tzearekiko   .
SFX 93  0    tzeetaraino   .
SFX 93  0    tzetxorekin   .
SFX 93  0    tze   .
SFX 93  0    tzetzarrekin   .
SFX 93  0    tzearen/698   .
SFX 93  0    tzeotara   .
SFX 93  0    tzeetan   .
SFX 93  0    iotako   .
SFX 93  0    iarekiko   .
SFX 93  0    itxoago   .
SFX 93  0    tzeago   .
SFX 93  0    arazteke   .
SFX 93  0    i   .
SFX 93  0    itxora   .
SFX 93  0    tzetaraino   .
SFX 93  0    iegiaren   .
SFX 93  0    itxori   .
SFX 93  0    tzetzarrarekin   .
SFX 93  0    tzetxoei   .
SFX 93  0    tzetxoek   .
SFX 93  0    tzetxoak   .
SFX 93  0    tzetxoarekin   .
SFX 93  0    tzeotan   .
SFX 93  0    tzetxoen   .
SFX 93  0    tzetxoan   .
SFX 93  0    iotarik   .
SFX 93  0    tzetzarraren   .
SFX 93  0    itzarrentzat   .
SFX 93  0    tzeotaz   .
SFX 93  0    tzetzarrerat   .
SFX 93  0    tzetxoez   .
SFX 93  0    tzetxoaz   .
SFX 93  0    iriko   .
SFX 93  0    tzetzarreraino   .
SFX 93  0    tzea   .
SFX 93  0    iotarat   .
SFX 93  0    iraino   .
SFX 93  0    iegiekin   .
SFX 93  0    tzeei   .
SFX 93  0    iegitarantz   .
SFX 93  0    tzeek   .
SFX 93  0    itxogatik   .
SFX 93  0    tzeak   .
SFX 93  0    tzeetako   .
SFX 93  0    ita   .
SFX 93  0    tzek   .
SFX 93  0    tzean   .
SFX 93  0    iegira   .
SFX 93  0    iegiarentzat   .
SFX 93  0    tzen   .
SFX 93  0    tzear   .
SFX 93  0    itaraino   .
SFX 93  0    iegiri   .
SFX 93  0    iegiendako   .
SFX 93  0    tzeez   .
SFX 93  0    tzeaz   .
SFX 93  0    irekin   .
SFX 93  0    itxoarentzat   .
SFX 93  0    tzez   .
SFX 93  0    itara   .
SFX 93  0    itxorendako   .
SFX 93  0    iotarantz   .
SFX 93  0    iegietako   .
SFX 93  0    iegiokin   .
SFX 93  0    tzetzarreko   .
SFX 93  0    itzarrerantz   .
SFX 93  0    tzeotarik   .
SFX 93  0    tzetzarrokin   .
SFX 93  0    tzetxoendako   .
SFX 93  0    itzarrarendako   .
SFX 93  0    tzeotarat   .
SFX 93  0    iegietaraino   .
SFX 93  0    arazi   .
SFX 93  0    tzetxoarendako   .
SFX 93  0    tzetiko   .
SFX 93  0    itxorantz   .
SFX 93  0    tzeagana   .
SFX 93  0    tzetzarrarendako   .
SFX 93  0    tzetxotzat   .
SFX 93  0    iegietarik   .
SFX 93  0    ietarantz   .
SFX 93  0    iegietarat   .
SFX 93  0    iegirendako   .
SFX 93  0    tzetzarretik   .
SFX 93  0    iotatik   .
SFX 93  0    itxotzat   .
SFX 93  0    ia   .
SFX 93  0    iegientzat   .
SFX 93  0    tzetzarrendako   .
SFX 93  0    itzarrari   .
SFX 93  0    ik   .
SFX 93  0    itxorentzat   .
SFX 93  0    itxo   .
SFX 93  0    tzetxogatik   .
SFX 93  0    iegia   .
SFX 93  0    tzetara   .
SFX 93  0    iarekin   .
SFX 93  0    tzeotako   .
SFX 93  0    iz   .
SFX 93  0    iegik   .
SFX 93  0    iagan   .
SFX 93  0    iegi   .
SFX 93  0    tzeotarantz   .
SFX 93  0    iegiz   .
SFX 93  0    tzetxora   .
SFX 93  0    itxooi   .
SFX 93  0    itxook   .
SFX 93  0    iaganaino   .
SFX 93  0    tzetxori   .
SFX 93  0    itxoon   .
SFX 93  0    itxoko   .
SFX 93  0    tzeotatik   .
SFX 93  0    tzetxoentzat   .
SFX 93  0    tzetzarrei   .
SFX 93  0    tzetzarrik   .
SFX 93  0    tzetzarrek   .
SFX 93  0    itzarrarentzat   .
SFX 93  0    tzetzarrak   .
SFX 93  0    itxooz   .
SFX 93  0    iegietan   .
SFX 93  0    tzetzarren   .
SFX 93  0    tzera   .
SFX 93  0    tzeri   .
SFX 93  0    tzetxo   .
SFX 93  0    tzetzarrez   .
SFX 93  0    tzetzarraz   .
SFX 93  0    irekiko   .
SFX 93  0    tzeagan   .
SFX 93  0    tzetxoarentzat   .
SFX 93  0    iegioi   .
SFX 93  0    itzarrean   .
SFX 93  0    iei   .
SFX 93  0    iegiok   .
SFX 93  0    tzetxoaren   .
SFX 93  0    iek   .
SFX 93  0    tzearekin   .
SFX 93  0    itxoegi   .
SFX 93  0    iegion   .
SFX 93  0    iak   .
SFX 93  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 93  0    irik   .
SFX 93  0    iekiko   .
SFX 93  0    iegiko   .
SFX 93  0    ian   .
SFX 93  0    tzerekin   .
SFX 93  0    irat   .
SFX 93  0    iegioz   .
SFX 93  0    iegietatik   .
SFX 93  0    itarik   .
SFX 93  0    iez   .
SFX 93  0    iaz   .
SFX 93  0    itzarrei   .
SFX 93  0    itzarrik   .
SFX 93  0    itzarrek   .
SFX 93  0    itako   .
SFX 93  0    araz   .
SFX 93  0    itzarrak   .
SFX 93  0    itzarren   .
SFX 93  0    tzetxorantz   .
SFX 93  0    itarat   .
SFX 93  0    tzetxoekin   .
SFX 93  0    itzarrez   .
SFX 93  0    iegiotaz   .
SFX 93  0    itzarraz   .
SFX 93  0    iegirentzat   .
SFX 93  0    tzetzargatik   .
SFX 93  0    tzeetarantz   .
SFX 93  0    igatik   .
SFX 93  0    itxoontzat   .
SFX 93  0    tzetzarrotaz   .
SFX 93  0    tzetzarrentzat   .
SFX 93  0    itxorik   .
SFX 93  0    tzerik   .
SFX 93  0    tzerekiko   .
SFX 93  0    itzar   .
SFX 93  0    itxoren   .
SFX 93  0    itzat   .
SFX 93  0    itxorat   .
SFX 93  0    tzerat   .
SFX 93  0    itxoekin   .
SFX 93  0    tzetxookin   .
SFX 93  0    tzeraino   .
SFX 93  0    ietara   .
SFX 93  0    tzetarantz   .
SFX 93  0    tzezko   .
SFX 93  0    iegiraino   .
SFX 93  0    tzerako   .
SFX 93  0    tzenago   .
SFX 93  0    tzeaganaino   .
SFX 93  0    arazte   .
SFX 93  0    itxookin   .
SFX 93  0    iegirekin   .
SFX 93  0    tzetzarrerantz   .
SFX 93  0    tzetxorik   .
SFX 93  0    irantz   .
SFX 93  0    tzetxoren   .
SFX 93  0    itxoaren   .
SFX 93  0    arazten   .
SFX 93  0    tzetxorat   .
SFX 93  0    izko   .
SFX 93  0    itarantz   .
SFX 93  0    itik   .
SFX 93  0    itzarrago   .
SFX 93  0    itan   .
SFX 93  0    itatik   .
SFX 93  0    tzetako   .
SFX 93  0    itxoarekin   .
SFX 93  0    iokiko   .
SFX 93  0    iegirik   .
SFX 93  0    itzarraren   .
SFX 93  0    iegiren   .
SFX 93  0    araztear   .
SFX 93  0    tzetzarrari   .
SFX 93  0    iegirat   .
SFX 93  0    tzetxooi   .
SFX 93  0    tzetxook   .
SFX 93  0    tzetxoon   .
SFX 93  0    tzetxoko   .
SFX 93  0    itzarrontzat   .
SFX 93  0    tzetxooz   .
SFX 93  0    ietarik   .
SFX 93  0    tzeke   .
SFX 93  0    itzarrekin   .
SFX 93  0    iegitara   .
SFX 93  0    tzeoi   .
SFX 93  0    itxotik   .
SFX 93  0    tzetik   .
SFX 93  0    itzarrera   .
SFX 93  0    tzeok   .
SFX 93  0    tzetzar   .
SFX 93  0    ietarat   .
SFX 93  0    tzetzat   .
SFX 93  0    tzetan   .
SFX 93  0    ira   .
SFX 93  0    iegietarantz   .
SFX 93  0    tzetxorendako   .
SFX 93  0    iri   .
SFX 93  0    tzeoz   .
SFX 93  0    iekin   .
SFX 93  0    tzeekiko   .
SFX 93  0    tzerainoko   .
SFX 93  0    tzetarik   .
SFX 93  0    itzartzat   .
SFX 93  0    tzetarat   .
SFX 93  0    itzarrokin   .
SFX 93  0    tzetzarrean   .
SFX 93  0    tzeetarik   .
SFX 93  0    itzarrerat   .
SFX 93  0    iokin   .
SFX 93  0    tzetxotik   .
SFX 93  0    iegitaraino   .
SFX 93  0    iagatik   .
SFX 93  0    tzeetarat   .
SFX 93  0    tzetxootaz   .
SFX 93  0    itxorekin   .
SFX 93  0    iotaraino   .
SFX 93  0    iegitik   .
SFX 93  0    iari   .
SFX 93  0    itzarrarekin   .
SFX 93  0    iegitan   .
SFX 93  0    igatiko   .
SFX 93  0    iaganantz   .
SFX 93  0    ietako   .
SFX 93  0    ikeran   .
SFX 93  0    itzarreraino   .
SFX 93  0    itxoa   .
SFX 93  0    itxootaz   .
SFX 93  0    ietatik   .
SFX 93  0    tzeregatik   .
SFX 93  0    itxoendako   .
SFX 93  0    itxok   .
SFX 93  0    tzeagatik   .
SFX 93  0    tzetxorentzat   .
SFX 93  0    iegiontzat   .
SFX 93  0    tzegatik   .
SFX 93  0    iotara   .
SFX 93  0    iegitarik   .
SFX 93  0    itxoz   .
SFX 93  0    iegitarat   .
SFX 93  0    tzeekin   .
SFX 93  0    itxoari   .
SFX 93  0    tzeari   .
SFX 93  0    itxoraino   .
SFX 93  0    iegigatik   .
SFX 93  0    tzeagandik   .
SFX 93  0    tzetatik   .
SFX 93  0    iregatik   .
SFX 93  0    ietaraino   .
SFX 93  0    itzarra   .
SFX 93  0    tzegatiko   .
SFX 93  0    itzarri   .
SFX 93  0    itxoei   .
SFX 93  0    itxoek   .
SFX 93  0    tzetzartzat   .
SFX 93  0    itxoak   .
SFX 93  0    itxoen   .
SFX 93  0    itxoan   .
SFX 93  0    itzarretik   .
SFX 93  0    tzetzarroi   .
SFX 93  0    tzetzarrok   .
SFX 93  0    tzetzarron   .
SFX 93  0    tzeetatik   .
SFX 93  0    tzeetara   .
SFX 93  0    itxoez   .
SFX 93  0    itxoaz   .
SFX 93  0    tzeokin   .
SFX 93  0    tzetzarroz   .
SFX 93  0    itzarregi   .
SFX 93  0    iegitako   .
SFX 93  0    ietan   .
SFX 93  0    itzarreko   .
SFX 93  0    ioi   .
SFX 93  0    iok   .
SFX 93  0    iegietara   .
SFX 93  0    iegiei   .
SFX 93  0    iegiek   .
SFX 93  0    iegiak   .
SFX 93  0    iko   .
SFX 93  0    iegien   .
SFX 93  0    tzetxoari   .
SFX 93  0    iegian   .
SFX 93  0    tzerantz   .
SFX 93  0    ioz   .
SFX 93  0    itzarroi   .
SFX 93  0    iegiez   .
SFX 93  0    itzarrok   .
SFX 93  0    iegiaz   .
SFX 93  0    itzargatik   .
SFX 93  0    tzetzarrera   .
SFX 93  0    itzarron   .
SFX 93  0    tzeotaraino   .
SFX 93  0    tzetzarra   .
SFX 93  0    itzarrotaz   .
SFX 93  0    itzarroz   .
SFX 93  0    tzetzarri   .
SFX 93  0    iegirantz   .
SFX 93  0    iegitzat   .
SFX 93  0    iegiarekin   .
SFX 93  0    iegiari   .
SFX 93  0    itxoentzat   .
SFX 93  0    iotan   .
SFX 93  0    tzeokiko   .
SFX 93  0    tzetxoa   .
SFX 93  0    tzeaganantz   .
SFX 93  0    tzetzarrontzat   .
SFX 93  0    tzetxok   .
SFX 93  0    iotaz   .
SFX 93  0    itzarrendako   .
SFX 93  0    tzetxoontzat   .
SFX 93  0    iegitatik   .
SFX 93  0    tzetxoz   .
SFX 93  0    tzearren   .
SFX 93  0    iegiarendako   .

SFX 94 Y 367
SFX 94  0    iren/703   .
SFX 94  0    iagandik   .
SFX 94  0    iaren/698   .
SFX 94  0    iagana   .
SFX 94  0    itxoarendako   .
SFX 94  0    ien/710   .
SFX 94  0    tzeren/703   .
SFX 94  0    tzeen/703   .
SFX 94  0    tzetxoraino   .
SFX 94  0    ion/705   .
SFX 94  0    tzeko/700   .
SFX 94  0    tzeon/688   .
SFX 94  0    iago   .
SFX 94  0    tzearekiko   .
SFX 94  0    tzeetaraino   .
SFX 94  0    tzetxorekin   .
SFX 94  0    tze   .
SFX 94  0    tzetzarrekin   .
SFX 94  0    tzearen/697   .
SFX 94  0    tzeotara   .
SFX 94  0    tzeetan   .
SFX 94  0    iotako   .
SFX 94  0    iarekiko   .
SFX 94  0    itxoago   .
SFX 94  0    tzeago   .
SFX 94  0    arazteke   .
SFX 94  0    i   .
SFX 94  0    itxora   .
SFX 94  0    tzetaraino   .
SFX 94  0    iegiaren   .
SFX 94  0    itxori   .
SFX 94  0    tzetzarrarekin   .
SFX 94  0    tzetxoei   .
SFX 94  0    tzetxoek   .
SFX 94  0    tzetxoak   .
SFX 94  0    tzetxoarekin   .
SFX 94  0    tzeotan   .
SFX 94  0    tzetxoen   .
SFX 94  0    tzetxoan   .
SFX 94  0    iotarik   .
SFX 94  0    tzetzarraren   .
SFX 94  0    itzarrentzat   .
SFX 94  0    tzeotaz   .
SFX 94  0    tzetzarrerat   .
SFX 94  0    tzetxoez   .
SFX 94  0    tzetxoaz   .
SFX 94  0    iriko   .
SFX 94  0    tzetzarreraino   .
SFX 94  0    tzea   .
SFX 94  0    iotarat   .
SFX 94  0    iraino   .
SFX 94  0    iegiekin   .
SFX 94  0    tzeei   .
SFX 94  0    iegitarantz   .
SFX 94  0    tzeek   .
SFX 94  0    itxogatik   .
SFX 94  0    tzeak   .
SFX 94  0    tzeetako   .
SFX 94  0    ita   .
SFX 94  0    tzek   .
SFX 94  0    tzean   .
SFX 94  0    iegira   .
SFX 94  0    iegiarentzat   .
SFX 94  0    tzen   .
SFX 94  0    tzear   .
SFX 94  0    itaraino   .
SFX 94  0    iegiri   .
SFX 94  0    iegiendako   .
SFX 94  0    tzeez   .
SFX 94  0    tzeaz   .
SFX 94  0    irekin   .
SFX 94  0    itxoarentzat   .
SFX 94  0    tzez   .
SFX 94  0    itara   .
SFX 94  0    itxorendako   .
SFX 94  0    iotarantz   .
SFX 94  0    iegietako   .
SFX 94  0    iegiokin   .
SFX 94  0    tzetzarreko   .
SFX 94  0    itzarrerantz   .
SFX 94  0    tzeotarik   .
SFX 94  0    tzetzarrokin   .
SFX 94  0    tzetxoendako   .
SFX 94  0    itzarrarendako   .
SFX 94  0    tzeotarat   .
SFX 94  0    iegietaraino   .
SFX 94  0    arazi   .
SFX 94  0    tzetxoarendako   .
SFX 94  0    tzetiko   .
SFX 94  0    itxorantz   .
SFX 94  0    tzeagana   .
SFX 94  0    tzetzarrarendako   .
SFX 94  0    tzetxotzat   .
SFX 94  0    iegietarik   .
SFX 94  0    ietarantz   .
SFX 94  0    iegietarat   .
SFX 94  0    iegirendako   .
SFX 94  0    tzetzarretik   .
SFX 94  0    iotatik   .
SFX 94  0    itxotzat   .
SFX 94  0    ia   .
SFX 94  0    iegientzat   .
SFX 94  0    tzetzarrendako   .
SFX 94  0    itzarrari   .
SFX 94  0    ik   .
SFX 94  0    itxorentzat   .
SFX 94  0    itxo   .
SFX 94  0    tzetxogatik   .
SFX 94  0    iegia   .
SFX 94  0    tzetara   .
SFX 94  0    iarekin   .
SFX 94  0    tzeotako   .
SFX 94  0    iz   .
SFX 94  0    iegik   .
SFX 94  0    iagan   .
SFX 94  0    iegi   .
SFX 94  0    tzeotarantz   .
SFX 94  0    iegiz   .
SFX 94  0    tzetxora   .
SFX 94  0    itxooi   .
SFX 94  0    itxook   .
SFX 94  0    iaganaino   .
SFX 94  0    tzetxori   .
SFX 94  0    itxoon   .
SFX 94  0    itxoko   .
SFX 94  0    tzeotatik   .
SFX 94  0    tzetxoentzat   .
SFX 94  0    tzetzarrei   .
SFX 94  0    tzetzarrik   .
SFX 94  0    tzetzarrek   .
SFX 94  0    itzarrarentzat   .
SFX 94  0    tzetzarrak   .
SFX 94  0    itxooz   .
SFX 94  0    iegietan   .
SFX 94  0    tzetzarren   .
SFX 94  0    tzera   .
SFX 94  0    tzeri   .
SFX 94  0    tzetxo   .
SFX 94  0    tzetzarrez   .
SFX 94  0    tzetzarraz   .
SFX 94  0    irekiko   .
SFX 94  0    tzeagan   .
SFX 94  0    tzetxoarentzat   .
SFX 94  0    iegioi   .
SFX 94  0    itzarrean   .
SFX 94  0    iei   .
SFX 94  0    iegiok   .
SFX 94  0    tzetxoaren   .
SFX 94  0    iek   .
SFX 94  0    tzearekin   .
SFX 94  0    itxoegi   .
SFX 94  0    iegion   .
SFX 94  0    iak   .
SFX 94  0    tzetzarrarentzat   .
SFX 94  0    irik   .
SFX 94  0    iekiko   .
SFX 94  0    iegiko   .
SFX 94  0    ian   .
SFX 94  0    tzerekin   .
SFX 94  0    irat   .
SFX 94  0    iegioz   .
SFX 94  0    iegietatik   .
SFX 94  0    itarik   .
SFX 94  0    iez   .
SFX 94  0    iaz   .
SFX 94  0    itzarrei   .
SFX 94  0    itzarrik   .
SFX 94  0    itzarrek   .
SFX 94  0    itako   .
SFX 94  0    araz   .
SFX 94  0    itzarrak   .
SFX 94  0    itzarren   .
SFX 94  0    tzetxorantz   .
SFX 94  0    itarat   .
SFX 94  0    tzetxoekin   .
SFX 94  0    itzarrez   .
SFX 94  0    iegiotaz   .
SFX 94  0    itzarraz   .
SFX 94  0    iegirentzat   .
SFX 94  0    tzetzargatik   .
SFX 94  0    tzeetarantz   .
SFX 94  0    igatik   .
SFX 94  0    itxoontzat   .
SFX 94  0    tzetzarrotaz   .
SFX 94  0    tzetzarrentzat   .
SFX 94  0    itxorik   .
SFX 94  0    tzerik   .
SFX 94  0    tzerekiko   .
SFX 94  0    itzar   .
SFX 94  0    itxoren   .
SFX 94  0    itzat   .
SFX 94  0    itxorat   .
SFX 94  0    tzerat   .
SFX 94  0    itxoekin   .
SFX 94  0    tzetxookin   .
SFX 94  0    tzeraino   .
SFX 94  0    ietara   .
SFX 94  0    tzetarantz   .
SFX 94  0    tzezko   .
SFX 94  0    iegiraino   .
SFX 94  0    tzerako   .
SFX 94  0    tzenago   .
SFX 94  0    tzeaganaino   .
SFX 94  0    arazte   .
SFX 94  0    itxookin   .
SFX 94  0    iegirekin   .
SFX 94  0    tzetzarrerantz   .
SFX 94  0    tzetxorik   .
SFX 94  0    irantz   .
SFX 94  0    tzetxoren   .
SFX 94  0    itxoaren   .
SFX 94  0    arazten   .
SFX 94  0    tzetxorat   .
SFX 94  0    izko   .
SFX 94  0    itarantz   .
SFX 94  0    itik   .
SFX 94  0    itzarrago   .
SFX 94  0    itan   .
SFX 94  0    itatik   .
SFX 94  0    tzetako   .
SFX 94  0    itxoarekin   .
SFX 94  0    iokiko   .
SFX 94  0    iegirik   .
SFX 94  0    itzarraren   .
SFX 94  0    iegiren   .
SFX 94  0    araztear   .
SFX 94  0    tzetzarrari   .
SFX 94  0    iegirat   .
SFX 94  0    tzetxooi   .
SFX 94  0    tzetxook   .
SFX 94  0    tzetxoon   .
SFX 94  0    tzetxoko   .
SFX 94  0    itzarrontzat   .
SFX 94  0    tzetxooz   .
SFX 94  0    ietarik   .
SFX 94  0    tzeke   .
SFX 94  0    itzarrekin   .
SFX 94  0    iegitara   .
SFX 94  0    tzeoi   .
SFX 94  0    itxotik   .
SFX 94  0    tzetik   .
SFX 94  0    itzarrera   .
SFX 94  0    tzeok   .
SFX 94  0    tzetzar   .
SFX 94  0    ietarat   .
SFX 94  0    tzetzat   .
SFX 94  0    tzetan   .
SFX 94  0    ira   .
SFX 94  0    iegietarantz   .
SFX 94  0    tzetxorendako   .
SFX 94  0    iri   .
SFX 94  0    tzeoz   .
SFX 94  0    iekin   .
SFX 94  0    tzeekiko   .
SFX 94  0    tzerainoko   .
SFX 94  0    tzetarik   .
SFX 94  0    itzartzat   .
SFX 94  0    tzetarat   .
SFX 94  0    itzarrokin   .
SFX 94  0    tzetzarrean   .
SFX 94  0    tzeetarik   .
SFX 94  0    itzarrerat   .
SFX 94  0    iokin   .
SFX 94  0    tzetxotik   .
SFX 94  0    iegitaraino   .
SFX 94  0    iagatik   .
SFX 94  0    tzeetarat   .
SFX 94  0    tzetxootaz   .
SFX 94  0    itxorekin   .
SFX 94  0    iotaraino   .
SFX 94  0    iegitik   .
SFX 94  0    iari   .
SFX 94  0    itzarrarekin   .
SFX 94  0    iegitan   .
SFX 94  0    igatiko   .
SFX 94  0    iaganantz   .
SFX 94  0    ietako   .
SFX 94  0    ikeran   .
SFX 94  0    itzarreraino   .
SFX 94  0    itxoa   .
SFX 94  0    itxootaz   .
SFX 94  0    ietatik   .
SFX 94  0    tzeregatik   .
SFX 94  0    itxoendako   .
SFX 94  0    itxok   .
SFX 94  0    tzeagatik   .
SFX 94  0    tzetxorentzat   .
SFX 94  0    iegiontzat   .
SFX 94  0    tzegatik   .
SFX 94  0    iotara   .
SFX 94  0    iegitarik   .
SFX 94  0    itxoz   .
SFX 94  0    iegitarat   .
SFX 94  0    tzeekin   .
SFX 94  0    itxoari   .
SFX 94  0    tzeari   .
SFX 94  0    itxoraino   .
SFX 94  0    iegigatik   .
SFX 94  0    tzeagandik   .
SFX 94  0    tzetatik   .
SFX 94  0    iregatik   .
SFX 94  0    ietaraino   .
SFX 94  0    itzarra   .
SFX 94  0    tzegatiko   .
SFX 94  0    itzarri   .
SFX 94  0    itxoei   .
SFX 94  0    itxoek   .
SFX 94  0    tzetzartzat   .
SFX 94  0    itxoak   .
SFX 94  0    itxoen   .
SFX 94  0    itxoan   .
SFX 94  0    itzarretik   .
SFX 94  0    tzetzarroi   .
SFX 94  0    tzetzarrok   .
SFX 94  0    tzetzarron   .
SFX 94  0    tzeetatik   .
SFX 94  0    tzeetara   .
SFX 94  0    itxoez   .
SFX 94  0    itxoaz   .
SFX 94  0    tzeokin   .
SFX 94  0    tzetzarroz   .
SFX 94  0    itzarregi   .
SFX 94  0    iegitako   .
SFX 94  0    ietan   .
SFX 94  0    itzarreko   .
SFX 94  0    ioi   .
SFX 94  0    iok   .
SFX 94  0    iegietara   .
SFX 94  0    iegiei   .
SFX 94  0    iegiek   .
SFX 94  0    iegiak   .
SFX 94  0    iko   .
SFX 94  0    iegien   .
SFX 94  0    tzetxoari   .
SFX 94  0    iegian   .
SFX 94  0    tzerantz   .
SFX 94  0    ioz   .
SFX 94  0    itzarroi   .
SFX 94  0    iegiez   .
SFX 94  0    itzarrok   .
SFX 94  0    iegiaz   .
SFX 94  0    itzargatik   .
SFX 94  0    tzetzarrera   .
SFX 94  0    itzarron   .
SFX 94  0    tzeotaraino   .
SFX 94  0    tzetzarra   .
SFX 94  0    itzarrotaz   .
SFX 94  0    itzarroz   .
SFX 94  0    tzetzarri   .
SFX 94  0    iegirantz   .
SFX 94  0    iegitzat   .
SFX 94  0    iegiarekin   .
SFX 94  0    iegiari   .
SFX 94  0    itxoentzat   .
SFX 94  0    iotan   .
SFX 94  0    tzeokiko   .
SFX 94  0    tzetxoa   .
SFX 94  0    tzeaganantz   .
SFX 94  0    tzetzarrontzat   .
SFX 94  0    tzetxok   .
SFX 94  0    iotaz   .
SFX 94  0    itzarrendako   .
SFX 94  0    tzetxoontzat   .
SFX 94  0    iegitatik   .
SFX 94  0    tzetxoz   .
SFX 94  0    tzearren   .
SFX 94  0    iegiarendako   .

SFX 96 Y 208
SFX 96  0    utxorik   .
SFX 96  0    uaren/698   .
SFX 96  0    utxoren   .
SFX 96  0    utzarretik   .
SFX 96  0    uetaraino   .
SFX 96  0    uegietarantz   .
SFX 96  0    utxorat   .
SFX 96  0    uon/705   .
SFX 96  0    uagana   .
SFX 96  0    uren/703   .
SFX 96  0    uegiontzat   .
SFX 96  0    uen/710   .
SFX 96  0    uegietara   .
SFX 96  0    utzarrotaz   .
SFX 96  0    utxoentzat   .
SFX 96  0    uotako   .
SFX 96  0    utxootaz   .
SFX 96  0    uegitako   .
SFX 96  0    uegirantz   .
SFX 96  0    u   .
SFX 96  0    utxora   .
SFX 96  0    uegirik   .
SFX 96  0    utxori   .
SFX 96  0    uegiren   .
SFX 96  0    utzarrarekin   .
SFX 96  0    uta   .
SFX 96  0    uegitatik   .
SFX 96  0    uago   .
SFX 96  0    uegirat   .
SFX 96  0    uregatik   .
SFX 96  0    uegitzat   .
SFX 96  0    uetarik   .
SFX 96  0    uekin   .
SFX 96  0    uegitaraino   .
SFX 96  0    uraino   .
SFX 96  0    utzarregi   .
SFX 96  0    utxotik   .
SFX 96  0    uegira   .
SFX 96  0    uetarat   .
SFX 96  0    utzarreko   .
SFX 96  0    utzargatik   .
SFX 96  0    uegiri   .
SFX 96  0    urekin   .
SFX 96  0    uagandik   .
SFX 96  0    uegiarekin   .
SFX 96  0    uokin   .
SFX 96  0    utzarroi   .
SFX 96  0    utzarrok   .
SFX 96  0    utzarron   .
SFX 96  0    utzarroz   .
SFX 96  0    uagatik   .
SFX 96  0    utzarreraino   .
SFX 96  0    utxoa   .
SFX 96  0    uegitik   .
SFX 96  0    uegiendako   .
SFX 96  0    uegitan   .
SFX 96  0    utxok   .
SFX 96  0    utxogatik   .
SFX 96  0    ugatiko   .
SFX 96  0    utxoz   .
SFX 96  0    ua   .
SFX 96  0    uetatik   .
SFX 96  0    uotarantz   .
SFX 96  0    uk   .
SFX 96  0    uegietako   .
SFX 96  0    utzarrendako   .
SFX 96  0    uegiekin   .
SFX 96  0    uz   .
SFX 96  0    utaraino   .
SFX 96  0    utxoari   .
SFX 96  0    utxoarendako   .
SFX 96  0    utzarra   .
SFX 96  0    utxooi   .
SFX 96  0    utxook   .
SFX 96  0    uarekiko   .
SFX 96  0    utxoon   .
SFX 96  0    utxoko   .
SFX 96  0    utzarri   .
SFX 96  0    uegiokin   .
SFX 96  0    uei   .
SFX 96  0    uek   .
SFX 96  0    uegietarik   .
SFX 96  0    uetan   .
SFX 96  0    utxooz   .
SFX 96  0    uak   .
SFX 96  0    uan   .
SFX 96  0    uegietarat   .
SFX 96  0    utxorantz   .
SFX 96  0    uegiaren   .
SFX 96  0    uez   .
SFX 96  0    uaz   .
SFX 96  0    uetarantz   .
SFX 96  0    uegioi   .
SFX 96  0    uegiok   .
SFX 96  0    uegion   .
SFX 96  0    uegiko   .
SFX 96  0    uekiko   .
SFX 96  0    utxo   .
SFX 96  0    uegioz   .
SFX 96  0    utarik   .
SFX 96  0    uotan   .
SFX 96  0    uegientzat   .
SFX 96  0    utarat   .
SFX 96  0    uegi   .
SFX 96  0    uegiarendako   .
SFX 96  0    uotaz   .
SFX 96  0    ugatik   .
SFX 96  0    uegiari   .
SFX 96  0    utzarrentzat   .
SFX 96  0    uaganaino   .
SFX 96  0    urik   .
SFX 96  0    utxoarentzat   .
SFX 96  0    utzarrarendako   .
SFX 96  0    urat   .
SFX 96  0    uetara   .
SFX 96  0    uegietatik   .
SFX 96  0    uegietan   .
SFX 96  0    uegitarantz   .
SFX 96  0    urantz   .
SFX 96  0    utzarrari   .
SFX 96  0    utxoontzat   .
SFX 96  0    uegietaraino   .
SFX 96  0    utxorendako   .
SFX 96  0    utatik   .
SFX 96  0    utxotzat   .
SFX 96  0    utxoago   .
SFX 96  0    uegiarentzat   .
SFX 96  0    uokiko   .
SFX 96  0    uriko   .
SFX 96  0    ura   .
SFX 96  0    uegiotaz   .
SFX 96  0    uri   .
SFX 96  0    uotarik   .
SFX 96  0    utara   .
SFX 96  0    uotarat   .
SFX 96  0    utzarrean   .
SFX 96  0    utzarrerantz   .
SFX 96  0    uzko   .
SFX 96  0    utik   .
SFX 96  0    uegiraino   .
SFX 96  0    utzarrarentzat   .
SFX 96  0    utan   .
SFX 96  0    uegirekin   .
SFX 96  0    uegirendako   .
SFX 96  0    utzarrei   .
SFX 96  0    utzarrik   .
SFX 96  0    utzarrek   .
SFX 96  0    utzarrak   .
SFX 96  0    utzarren   .
SFX 96  0    utxoarekin   .
SFX 96  0    utzarrez   .
SFX 96  0    utzarraz   .
SFX 96  0    utxorentzat   .
SFX 96  0    utxoaren   .
SFX 96  0    utarantz   .
SFX 96  0    utzarrekin   .
SFX 96  0    utxoekin   .
SFX 96  0    uetako   .
SFX 96  0    ukeran   .
SFX 96  0    uotatik   .
SFX 96  0    uegia   .
SFX 96  0    utzarrokin   .
SFX 96  0    uegik   .
SFX 96  0    uotara   .
SFX 96  0    uagan   .
SFX 96  0    uegitara   .
SFX 96  0    utzartzat   .
SFX 96  0    utzarrago   .
SFX 96  0    uegiz   .
SFX 96  0    utzarraren   .
SFX 96  0    utxookin   .
SFX 96  0    uarekin   .
SFX 96  0    utzarrerat   .
SFX 96  0    uari   .
SFX 96  0    uegirentzat   .
SFX 96  0    utxoei   .
SFX 96  0    utxoek   .
SFX 96  0    utxoak   .
SFX 96  0    utxoen   .
SFX 96  0    utxoan   .
SFX 96  0    uoi   .
SFX 96  0    uok   .
SFX 96  0    uko   .
SFX 96  0    utxoez   .
SFX 96  0    utxoaz   .
SFX 96  0    utzarrera   .
SFX 96  0    utxorekin   .
SFX 96  0    uotaraino   .
SFX 96  0    uoz   .
SFX 96  0    urekiko   .
SFX 96  0    utako   .
SFX 96  0    uegiei   .
SFX 96  0    uegiek   .
SFX 96  0    uegiak   .
SFX 96  0    uegien   .
SFX 96  0    uegian   .
SFX 96  0    utxoegi   .
SFX 96  0    utxoendako   .
SFX 96  0    uaganantz   .
SFX 96  0    uegiez   .
SFX 96  0    uegiaz   .
SFX 96  0    utzar   .
SFX 96  0    uegitarik   .
SFX 96  0    utzat   .
SFX 96  0    uegitarat   .
SFX 96  0    utzarrontzat   .
SFX 96  0    utxoraino   .
SFX 96  0    uegigatik   .

SFX 98 Y 361
SFX 98  0    teren/698   .
SFX 98  0    iren/703   .
SFX 98  0    iagandik   .
SFX 98  0    iaren/703   .
SFX 98  0    iagana   .
SFX 98  0    teko/693   .
SFX 98  0    itxoarendako   .
SFX 98  0    ien/710   .
SFX 98  0    tearen/698   .
SFX 98  0    tetaraino   .
SFX 98  0    ion/705   .
SFX 98  0    teen/698   .
SFX 98  0    iago   .
SFX 98  0    teotako   .
SFX 98  0    teon/705   .
SFX 98  0    tetxoontzat   .
SFX 98  0    tetako   .
SFX 98  0    tetzarreraino   .
SFX 98  0    tetxora   .
SFX 98  0    tetxori   .
SFX 98  0    te   .
SFX 98  0    teetarik   .
SFX 98  0    tetxogatik   .
SFX 98  0    iotako   .
SFX 98  0    tetxotik   .
SFX 98  0    iarekiko   .
SFX 98  0    teetarat   .
SFX 98  0    itxoago   .
SFX 98  0    tetzar   .
SFX 98  0    tetzat   .
SFX 98  0    terako   .
SFX 98  0    i   .
SFX 98  0    teotarantz   .
SFX 98  0    itxora   .
SFX 98  0    iegiaren   .
SFX 98  0    itxori   .
SFX 98  0    tegatiko   .
SFX 98  0    terekin   .
SFX 98  0    tetzarrendako   .
SFX 98  0    iotarik   .
SFX 98  0    itzarrentzat   .
SFX 98  0    iriko   .
SFX 98  0    iotarat   .
SFX 98  0    iraino   .
SFX 98  0    iegiekin   .
SFX 98  0    iegitarantz   .
SFX 98  0    itxogatik   .
SFX 98  0    ita   .
SFX 98  0    iegira   .
SFX 98  0    iegiarentzat   .
SFX 98  0    tetxoarendako   .
SFX 98  0    itaraino   .
SFX 98  0    iegiri   .
SFX 98  0    iegiendako   .
SFX 98  0    tetxotzat   .
SFX 98  0    irekin   .
SFX 98  0    itxoarentzat   .
SFX 98  0    itara   .
SFX 98  0    teagatik   .
SFX 98  0    itxorendako   .
SFX 98  0    iotarantz   .
SFX 98  0    tera   .
SFX 98  0    iegietako   .
SFX 98  0    teri   .
SFX 98  0    tetxorantz   .
SFX 98  0    tetxoarekin   .
SFX 98  0    teago   .
SFX 98  0    teaganaino   .
SFX 98  0    iegiokin   .
SFX 98  0    teraino   .
SFX 98  0    teetarantz   .
SFX 98  0    itzarrerantz   .
SFX 98  0    itzarrarendako   .
SFX 98  0    tetzarrekin   .
SFX 98  0    iegietaraino   .
SFX 98  0    teetatik   .
SFX 98  0    itxorantz   .
SFX 98  0    tetzarrari   .
SFX 98  0    iegietarik   .
SFX 98  0    ietarantz   .
SFX 98  0    iegietarat   .
SFX 98  0    tetxoari   .
SFX 98  0    tetzarrentzat   .
SFX 98  0    tetzarrokin   .
SFX 98  0    teekin   .
SFX 98  0    tetzarrei   .
SFX 98  0    tetzarrik   .
SFX 98  0    tetzarrek   .
SFX 98  0    tetzarrak   .
SFX 98  0    tetzarren   .
SFX 98  0    iegirendako   .
SFX 98  0    iotatik   .
SFX 98  0    tetzarra   .
SFX 98  0    tetzarrez   .
SFX 98  0    tetzarraz   .
SFX 98  0    tetzarraren   .
SFX 98  0    tetzarri   .
SFX 98  0    tetzarrerat   .
SFX 98  0    itxotzat   .
SFX 98  0    tetxoarentzat   .
SFX 98  0    ia   .
SFX 98  0    iegientzat   .
SFX 98  0    tetxooi   .
SFX 98  0    tetxook   .
SFX 98  0    tetxoon   .
SFX 98  0    tetxoko   .
SFX 98  0    itzarrari   .
SFX 98  0    ik   .
SFX 98  0    itxorentzat   .
SFX 98  0    itxo   .
SFX 98  0    iegia   .
SFX 98  0    iarekin   .
SFX 98  0    tetxooz   .
SFX 98  0    teokin   .
SFX 98  0    iz   .
SFX 98  0    iegik   .
SFX 98  0    tetzarrean   .
SFX 98  0    iagan   .
SFX 98  0    tetxoekin   .
SFX 98  0    iegi   .
SFX 98  0    iegiz   .
SFX 98  0    itxooi   .
SFX 98  0    itxook   .
SFX 98  0    iaganaino   .
SFX 98  0    teekiko   .
SFX 98  0    itxoon   .
SFX 98  0    itxoko   .
SFX 98  0    itzarrarentzat   .
SFX 98  0    tetarik   .
SFX 98  0    itxooz   .
SFX 98  0    iegietan   .
SFX 98  0    tetxoendako   .
SFX 98  0    tetarat   .
SFX 98  0    irekiko   .
SFX 98  0    tetxookin   .
SFX 98  0    iegioi   .
SFX 98  0    tetxoa   .
SFX 98  0    itzarrean   .
SFX 98  0    iei   .
SFX 98  0    iegiok   .
SFX 98  0    iek   .
SFX 98  0    itxoegi   .
SFX 98  0    iegion   .
SFX 98  0    iak   .
SFX 98  0    irik   .
SFX 98  0    iekiko   .
SFX 98  0    iegiko   .
SFX 98  0    ian   .
SFX 98  0    tetxok   .
SFX 98  0    tetxoaren   .
SFX 98  0    teke   .
SFX 98  0    irat   .
SFX 98  0    iegioz   .
SFX 98  0    iegietatik   .
SFX 98  0    itarik   .
SFX 98  0    iez   .
SFX 98  0    teoi   .
SFX 98  0    iaz   .
SFX 98  0    tetarantz   .
SFX 98  0    itzarrei   .
SFX 98  0    teok   .
SFX 98  0    itzarrik   .
SFX 98  0    itzarrek   .
SFX 98  0    itako   .
SFX 98  0    itzarrak   .
SFX 98  0    tetxoz   .
SFX 98  0    itzarren   .
SFX 98  0    itarat   .
SFX 98  0    teoz   .
SFX 98  0    itzarrez   .
SFX 98  0    iegiotaz   .
SFX 98  0    itzarraz   .
SFX 98  0    iegirentzat   .
SFX 98  0    igatik   .
SFX 98  0    tetxorendako   .
SFX 98  0    itxoontzat   .
SFX 98  0    tetzarretik   .
SFX 98  0    tetzarrerantz   .
SFX 98  0    itxorik   .
SFX 98  0    itzar   .
SFX 98  0    itxoren   .
SFX 98  0    itzat   .
SFX 98  0    itxorat   .
SFX 98  0    tetxo   .
SFX 98  0    itxoekin   .
SFX 98  0    tegatik   .
SFX 98  0    tetzargatik   .
SFX 98  0    teetan   .
SFX 98  0    ietara   .
SFX 98  0    tetzarrotaz   .
SFX 98  0    iegiraino   .
SFX 98  0    tetatik   .
SFX 98  0    tetxoentzat   .
SFX 98  0    itxookin   .
SFX 98  0    iegirekin   .
SFX 98  0    irantz   .
SFX 98  0    teotarik   .
SFX 98  0    itxoaren   .
SFX 98  0    teotan   .
SFX 98  0    izko   .
SFX 98  0    terik   .
SFX 98  0    tetzarrera   .
SFX 98  0    itarantz   .
SFX 98  0    itik   .
SFX 98  0    teotarat   .
SFX 98  0    teetara   .
SFX 98  0    itzarrago   .
SFX 98  0    itan   .
SFX 98  0    teotaz   .
SFX 98  0    terat   .
SFX 98  0    itatik   .
SFX 98  0    itxoarekin   .
SFX 98  0    iokiko   .
SFX 98  0    iegirik   .
SFX 98  0    itzarraren   .
SFX 98  0    iegiren   .
SFX 98  0    teaganantz   .
SFX 98  0    tetxorentzat   .
SFX 98  0    iegirat   .
SFX 98  0    tetzartzat   .
SFX 98  0    terantz   .
SFX 98  0    itzarrontzat   .
SFX 98  0    ietarik   .
SFX 98  0    itzarrekin   .
SFX 98  0    iegitara   .
SFX 98  0    itxotik   .
SFX 98  0    itzarrera   .
SFX 98  0    ietarat   .
SFX 98  0    ira   .
SFX 98  0    iegietarantz   .
SFX 98  0    tetxootaz   .
SFX 98  0    iri   .
SFX 98  0    teokiko   .
SFX 98  0    iekin   .
SFX 98  0    tetxorekin   .
SFX 98  0    teotaraino   .
SFX 98  0    itzartzat   .
SFX 98  0    tearren   .
SFX 98  0    tetzarrarendako   .
SFX 98  0    terainoko   .
SFX 98  0    itzarrokin   .
SFX 98  0    tetiko   .
SFX 98  0    teregatik   .
SFX 98  0    itzarrerat   .
SFX 98  0    iokin   .
SFX 98  0    iegitaraino   .
SFX 98  0    iagatik   .
SFX 98  0    teotatik   .
SFX 98  0    tezko   .
SFX 98  0    tetik   .
SFX 98  0    tetan   .
SFX 98  0    itxorekin   .
SFX 98  0    iotaraino   .
SFX 98  0    teotara   .
SFX 98  0    iegitik   .
SFX 98  0    tetxoraino   .
SFX 98  0    tearekin   .
SFX 98  0    iari   .
SFX 98  0    itzarrarekin   .
SFX 98  0    iegitan   .
SFX 98  0    tetara   .
SFX 98  0    tetzarroi   .
SFX 98  0    igatiko   .
SFX 98  0    tetzarrok   .
SFX 98  0    iaganantz   .
SFX 98  0    tetzarron   .
SFX 98  0    teetaraino   .
SFX 98  0    ietako   .
SFX 98  0    ikeran   .
SFX 98  0    itzarreraino   .
SFX 98  0    tetzarroz   .
SFX 98  0    itxoa   .
SFX 98  0    itxootaz   .
SFX 98  0    ietatik   .
SFX 98  0    itxoendako   .
SFX 98  0    tea   .
SFX 98  0    itxok   .
SFX 98  0    iegiontzat   .
SFX 98  0    tek   .
SFX 98  0    iotara   .
SFX 98  0    iegitarik   .
SFX 98  0    ten   .
SFX 98  0    tetxoei   .
SFX 98  0    tetxoek   .
SFX 98  0    tetxoak   .
SFX 98  0    itxoz   .
SFX 98  0    tetxoen   .
SFX 98  0    tetxoan   .
SFX 98  0    iegitarat   .
SFX 98  0    tez   .
SFX 98  0    itxoari   .
SFX 98  0    tetxoez   .
SFX 98  0    itxoraino   .
SFX 98  0    tetxoaz   .
SFX 98  0    terekiko   .
SFX 98  0    tetzarreko   .
SFX 98  0    iegigatik   .
SFX 98  0    teetako   .
SFX 98  0    iregatik   .
SFX 98  0    ietaraino   .
SFX 98  0    teagandik   .
SFX 98  0    itzarra   .
SFX 98  0    itzarri   .
SFX 98  0    itxoei   .
SFX 98  0    itxoek   .
SFX 98  0    itxoak   .
SFX 98  0    itxoen   .
SFX 98  0    itxoan   .
SFX 98  0    itzarretik   .
SFX 98  0    tetzarrontzat   .
SFX 98  0    itxoez   .
SFX 98  0    itxoaz   .
SFX 98  0    itzarregi   .
SFX 98  0    iegitako   .
SFX 98  0    ietan   .
SFX 98  0    itzarreko   .
SFX 98  0    ioi   .
SFX 98  0    iok   .
SFX 98  0    iegietara   .
SFX 98  0    iegiei   .
SFX 98  0    iegiek   .
SFX 98  0    iegiak   .
SFX 98  0    iko   .
SFX 98  0    iegien   .
SFX 98  0    iegian   .
SFX 98  0    tetxorik   .
SFX 98  0    tetzarrarekin   .
SFX 98  0    tetxoren   .
SFX 98  0    ioz   .
SFX 98  0    itzarroi   .
SFX 98  0    iegiez   .
SFX 98  0    tetxorat   .
SFX 98  0    itzarrok   .
SFX 98  0    iegiaz   .
SFX 98  0    teei   .
SFX 98  0    itzargatik   .
SFX 98  0    teari   .
SFX 98  0    itzarron   .
SFX 98  0    teek   .
SFX 98  0    teak   .
SFX 98  0    tean   .
SFX 98  0    tearekiko   .
SFX 98  0    tear   .
SFX 98  0    itzarrotaz   .
SFX 98  0    itzarroz   .
SFX 98  0    teez   .
SFX 98  0    teaz   .
SFX 98  0    iegirantz   .
SFX 98  0    tetzarrarentzat   .
SFX 98  0    teagana   .
SFX 98  0    teagan   .
SFX 98  0    iegitzat   .
SFX 98  0    iegiarekin   .
SFX 98  0    iegiari   .
SFX 98  0    itxoentzat   .
SFX 98  0    iotan   .
SFX 98  0    iotaz   .
SFX 98  0    itzarrendako   .
SFX 98  0    iegitatik   .
SFX 98  0    tenago   .
SFX 98  0    iegiarendako   .

SFX 101 Y 248
SFX 101  0    txookin   .
SFX 101  0    egitaraino   .
SFX 101  0    on/705   .
SFX 101  0    aren/698   .
SFX 101  0    arazten   .
SFX 101  0    txoaren   .
SFX 101  0    egirantz   .
SFX 101  0    egietarik   .
SFX 101  0    ezko   .
SFX 101  n    keran   n
SFX 101  0    etik   .
SFX 101  0    egietarat   .
SFX 101  0    etan   .
SFX 101  0    en/696   .
SFX 101  0    ago   .
SFX 101  0    txooi   .
SFX 101  0    txook   .
SFX 101  0    egitatik   .
SFX 101  0    da   .
SFX 101  0    txoon   .
SFX 101  0    txoko   .
SFX 101  0    eko/699   .
SFX 101  0    agoekin   .
SFX 101  0    txooz   .
SFX 101  0    txoago   .
SFX 101  0    egitara   .
SFX 101  0    egientzat   .
SFX 101  0    agooi   .
SFX 101  0    tzarrarentzat   .
SFX 101  0    agook   .
SFX 101  0    egioi   .
SFX 101  0    agoon   .
SFX 101  0    egiok   .
SFX 101  0    agoko   .
SFX 101  0    otan   .
SFX 101  0    egion   .
SFX 101  0    eranzko   .
SFX 101  0    egiko   .
SFX 101  0    otarik   .
SFX 101  0    agooz   .
SFX 101  0    era   .
SFX 101  0    otaz   .
SFX 101  0    egioz   .
SFX 101  0    otarat   .
SFX 101  0    agoaren   .
SFX 101  0    tzarrontzat   .
SFX 101  0    egietarantz   .
SFX 101  0    erantzegi   .
SFX 101  0    araztear   .
SFX 101  0    egietatik   .
SFX 101  0    ekiko   .
SFX 101  0    txogatik   .
SFX 101  0    agookin   .
SFX 101  0    txoontzat   .
SFX 101  0    etiko   .
SFX 101  0    txootaz   .
SFX 101  0    otarantz   .
SFX 101  0    gatik   .
SFX 101  0    egietako   .
SFX 101  0    otatik   .
SFX 101  0    agorekin   .
SFX 101  0    tzarrarekin   .
SFX 101  0    arekin   .
SFX 101  0    tzarreraino   .
SFX 101  0    ei   .
SFX 101  0    ik   .
SFX 101  0    ek   .
SFX 101  0    etara   .
SFX 101  0    ak   .
SFX 101  0    txorantz   .
SFX 101  0    ez   .
SFX 101  0    az   .
SFX 101  0    aganaino   .
SFX 101  0    agandik   .
SFX 101  0    etarantz   .
SFX 101  0    egitako   .
SFX 101  0    txo   .
SFX 101  0    agoontzat   .
SFX 101  0    agoraino   .
SFX 101  0    tzarroi   .
SFX 101  0    egi   .
SFX 101  0    tzarrok   .
SFX 101  0    tzarron   .
SFX 101  0    txoarekin   .
SFX 101  0    agan   .
SFX 101  0    tzarroz   .
SFX 101  0    txoegi   .
SFX 101  0    okiko   .
SFX 101  0    tzarrari   .
SFX 101  0    egitzat   .
SFX 101  0    egitarantz   .
SFX 101  0    tzarrekin   .
SFX 101  0    txoarendako   .
SFX 101  0    txorendako   .
SFX 101  0    eraino   .
SFX 101  0    txorik   .
SFX 101  0    txoren   .
SFX 101  0    dako   .
SFX 101  0    tzarrokin   .
SFX 101  0    txorat   .
SFX 101  0    egia   .
SFX 101  0    agootaz   .
SFX 101  0    egik   .
SFX 101  0    tzarrean   .
SFX 101  0    tzarraren   .
SFX 101  0    tzarrerat   .
SFX 101  0    tzarrendako   .
SFX 101  0    egiz   .
SFX 101  0    otara   .
SFX 101  0    agoarekin   .
SFX 101  0    egiarendako   .
SFX 101  0    egirekin   .
SFX 101  0    arekiko   .
SFX 101  0    erako   .
SFX 101  0    erago   .
SFX 101  0    egiaren   .
SFX 101  0    txoei   .
SFX 101  0    egirendako   .
SFX 101  0    txoek   .
SFX 101  0    txoak   .
SFX 101  0    a   .
SFX 101  0    txoen   .
SFX 101  0    txoan   .
SFX 101  0    i   .
SFX 101  0    txoez   .
SFX 101  0    txoaz   .
SFX 101  0    txoendako   .
SFX 101  0    txoarentzat   .
SFX 101  0    etako   .
SFX 101  0    egirik   .
SFX 101  0    egiontzat   .
SFX 101  0    egiren   .
SFX 101  0    egiekin   .
SFX 101  0    txorentzat   .
SFX 101  0    egirat   .
SFX 101  0    agorik   .
SFX 101  0    agoei   .
SFX 101  0    agoek   .
SFX 101  0    agoak   .
SFX 101  0    agoren   .
SFX 101  0    egiei   .
SFX 101  0    agoen   .
SFX 101  0    agoan   .
SFX 101  0    egiek   .
SFX 101  0    egiak   .
SFX 101  0    egien   .
SFX 101  0    egian   .
SFX 101  0    agorat   .
SFX 101  0    egiraino   .
SFX 101  0    agorendako   .
SFX 101  0    erainoko   .
SFX 101  0    agoez   .
SFX 101  0    agoaz   .
SFX 101  0    etarik   .
SFX 101  0    egiez   .
SFX 101  0    egiaz   .
SFX 101  0    txotik   .
SFX 101  0    tzar   .
SFX 101  0    tzat   .
SFX 101  0    etarat   .
SFX 101  0    egiokin   .
SFX 101  0    tzarretik   .
SFX 101  0    tzarrentzat   .
SFX 101  0    tzarrago   .
SFX 101  0    arazteke   .
SFX 101  0    egiarentzat   .
SFX 101  0    agogatik   .
SFX 101  0    agana   .
SFX 101  0    iko   .
SFX 101  0    agatik   .
SFX 101  0    agoendako   .
SFX 101  0    egirentzat   .
SFX 101  0    tzarrotaz   .
SFX 101  0    tzarrera   .
SFX 101  0    egiarekin   .
SFX 101  0    tzarrerantz   .
SFX 101  0    txoentzat   .
SFX 101  0    egatik   .
SFX 101  0    egitik   .
SFX 101  0    egitan   .
SFX 101  0    egietaraino   .
SFX 101  0    txotzat   .
SFX 101  0    aganantz   .
SFX 101  0    gatiko   .
SFX 101  0    agotik   .
SFX 101  0    tzartzat   .
SFX 101  0    agorentzat   .
SFX 101  0    otako   .
SFX 101  0    arazte   .
SFX 101  0    arazi   .
SFX 101  0    etatik   .
SFX 101  0    agorantz   .
SFX 101  0    araz   .
SFX 101  0    ari   .
SFX 101  0    txora   .
SFX 101  0    txori   .
SFX 101  0    tzargatik   .
SFX 101  0    ekin   .
SFX 101  0    oi   .
SFX 101  0    txoari   .
SFX 101  0    ok   .
SFX 101  0    agoarendako   .
SFX 101  0    go   .
SFX 101  0    egietan   .
SFX 101  0    txorekin   .
SFX 101  0    otaraino   .
SFX 101  0    oz   .
SFX 101  0    agora   .
SFX 101  0    tzarra   .
SFX 101  0    egira   .
SFX 101  0    agori   .
SFX 101  0    tzarri   .
SFX 101  0    egiri   .
SFX 101  0    erantz   .
SFX 101  0    erantzago   .
SFX 101  0    agoa   .
SFX 101  0    okin   .
SFX 101  0    agoentzat   .
SFX 101  0    tzarrei   .
SFX 101  0    agok   .
SFX 101  0    tzarrik   .
SFX 101  0    tzarrek   .
SFX 101  0    tzarrak   .
SFX 101  0    tzarren   .
SFX 101  0    ean   .
SFX 101  0    agoz   .
SFX 101  0    tzarrez   .
SFX 101  0    egiotaz   .
SFX 101  0    tzarraz   .
SFX 101  0    erat   .
SFX 101  0    egitarik   .
SFX 101  0    egitarat   .
SFX 101  0    txoraino   .
SFX 101  0    egigatik   .
SFX 101  0    etaraino   .
SFX 101  0    egiendako   .
SFX 101  0    tzarrarendako   .
SFX 101  0    txoa   .
SFX 101  0    egiari   .
SFX 101  0    txoekin   .
SFX 101  0    txok   .
SFX 101  0    agoari   .
SFX 101  0    txoz   .
SFX 101  0    agoarentzat   .
SFX 101  0    tzarregi   .
SFX 101  0    tzarreko   .
SFX 101  0    egietara   .
SFX 101  0    agotzat   .

SFX 102 Y 259
SFX 102  0    on/705   .
SFX 102  0    agandik   .
SFX 102  0    ari   .
SFX 102  0    egia   .
SFX 102  0    en/696   .
SFX 102  0    txoei   .
SFX 102  0    egik   .
SFX 102  0    ren/703   .
SFX 102  0    txoek   .
SFX 102  0    txoak   .
SFX 102  0    ko/692   .
SFX 102  0    tzarrekin   .
SFX 102  0    txoen   .
SFX 102  0    tzarrean   .
SFX 102  0    txoan   .
SFX 102  0    agan   .
SFX 102  0    aren/703   .
SFX 102  0    egitaraino   .
SFX 102  0    egiz   .
SFX 102  0    txoez   .
SFX 102  0    txoaz   .
SFX 102  0    agootaz   .
SFX 102  0    keran   .
SFX 102  0    otatik   .
SFX 102  0    rantzago   .
SFX 102  0    agoei   .
SFX 102  0    egirekin   .
SFX 102  0    agoek   .
SFX 102  0    agoak   .
SFX 102  0    egiei   .
SFX 102  0    agoen   .
SFX 102  0    agoan   .
SFX 102  0    egiek   .
SFX 102  0    ta   .
SFX 102  0    egiak   .
SFX 102  0    egien   .
SFX 102  0    egian   .
SFX 102  0    agoez   .
SFX 102  0    tzarrokin   .
SFX 102  0    agoaz   .
SFX 102  0    egiez   .
SFX 102  0    egiaz   .
SFX 102  0    arekin   .
SFX 102  0    arekiko   .
SFX 102  0    a   .
SFX 102  0    tzarraren   .
SFX 102  0    arazteke   .
SFX 102  0    tzarrerat   .
SFX 102  0    k   .
SFX 102  0    tako   .
SFX 102  0    tzarrontzat   .
SFX 102  0    egiaren   .
SFX 102  0    z   .
SFX 102  0    agoarekin   .
SFX 102  0    egietarantz   .
SFX 102  0    egiraino   .
SFX 102  0    egiekin   .
SFX 102  0    agana   .
SFX 102  0    rekiko   .
SFX 102  0    tzar   .
SFX 102  0    tzat   .
SFX 102  0    rako   .
SFX 102  0    rago   .
SFX 102  0    taraino   .
SFX 102  0    txoegi   .
SFX 102  0    txoendako   .
SFX 102  0    tzarrago   .
SFX 102  0    egiokin   .
SFX 102  0    agogatik   .
SFX 102  0    otako   .
SFX 102  0    txorik   .
SFX 102  0    arazi   .
SFX 102  0    txoren   .
SFX 102  0    txorat   .
SFX 102  0    tzarretik   .
SFX 102  0    tzarrera   .
SFX 102  0    txora   .
SFX 102  0    otaraino   .
SFX 102  0    tzarrarekin   .
SFX 102  0    txori   .
SFX 102  0    ago   .
SFX 102  0    aganantz   .
SFX 102  0    raino   .
SFX 102  0    agora   .
SFX 102  0    egiontzat   .
SFX 102  0    tzartzat   .
SFX 102  0    egira   .
SFX 102  0    agori   .
SFX 102  0    egiri   .
SFX 102  0    rekin   .
SFX 102  0    txotzat   .
SFX 102  0    agoendako   .
SFX 102  0    agorantz   .
SFX 102  0    egitarik   .
SFX 102  0    tzarrotaz   .
SFX 102  0    ei   .
SFX 102  0    ek   .
SFX 102  0    ak   .
SFX 102  0    an   .
SFX 102  0    egitarat   .
SFX 102  0    txoentzat   .
SFX 102  0    ez   .
SFX 102  0    az   .
SFX 102  0    ekin   .
SFX 102  0    egirik   .
SFX 102  0    txorekin   .
SFX 102  0    egiren   .
SFX 102  0    egirat   .
SFX 102  0    agorik   .
SFX 102  0    rantzegi   .
SFX 102  0    agoren   .
SFX 102  0    agorat   .
SFX 102  0    tzarreraino   .
SFX 102  0    egietan   .
SFX 102  0    etarik   .
SFX 102  0    txotik   .
SFX 102  0    okin   .
SFX 102  0    etarat   .
SFX 102  0    tzargatik   .
SFX 102  0    araz   .
SFX 102  0    tzarrei   .
SFX 102  0    tzarrik   .
SFX 102  0    tzarrek   .
SFX 102  0    tzarrak   .
SFX 102  0    tzarren   .
SFX 102  0    egiarekin   .
SFX 102  0    txoraino   .
SFX 102  0    egitarantz   .
SFX 102  0    tzarrez   .
SFX 102  0    egiotaz   .
SFX 102  0    tzarraz   .
SFX 102  0    egigatik   .
SFX 102  0    tzarrendako   .
SFX 102  0    etaraino   .
SFX 102  0    txorendako   .
SFX 102  0    txoa   .
SFX 102  0    agoentzat   .
SFX 102  0    agatik   .
SFX 102  0    txok   .
SFX 102  0    egitatik   .
SFX 102  0    txoarendako   .
SFX 102  0    txoz   .
SFX 102  0    txoekin   .
SFX 102  0    agoa   .
SFX 102  0    txooi   .
SFX 102  0    tzarregi   .
SFX 102  0    txook   .
SFX 102  0    agok   .
SFX 102  0    txoon   .
SFX 102  0    tzarreko   .
SFX 102  0    txoko   .
SFX 102  0    egitik   .
SFX 102  0    egietara   .
SFX 102  0    egitan   .
SFX 102  0    txooz   .
SFX 102  0    agoz   .
SFX 102  0    gatiko   .
SFX 102  0    agotik   .
SFX 102  0    egiendako   .
SFX 102  0    agotzat   .
SFX 102  0    arazte   .
SFX 102  0    etatik   .
SFX 102  0    txookin   .
SFX 102  0    agooi   .
SFX 102  0    agook   .
SFX 102  0    egioi   .
SFX 102  0    agoon   .
SFX 102  0    egiok   .
SFX 102  0    agoko   .
SFX 102  0    egirantz   .
SFX 102  0    txo   .
SFX 102  0    egion   .
SFX 102  0    ra   .
SFX 102  0    ekiko   .
SFX 102  0    egiko   .
SFX 102  0    agooz   .
SFX 102  0    ri   .
SFX 102  0    arazten   .
SFX 102  0    txoaren   .
SFX 102  0    egioz   .
SFX 102  0    tarik   .
SFX 102  0    tarantz   .
SFX 102  0    egiarendako   .
SFX 102  0    egi   .
SFX 102  0    etan   .
SFX 102  0    tarat   .
SFX 102  0    txoari   .
SFX 102  0    egirendako   .
SFX 102  0    gatik   .
SFX 102  0    araztear   .
SFX 102  0    tzarra   .
SFX 102  0    tzarrentzat   .
SFX 102  0    tzarri   .
SFX 102  0    ranzko   .
SFX 102  0    txorentzat   .
SFX 102  0    agoekin   .
SFX 102  0    tzarrarendako   .
SFX 102  0    otan   .
SFX 102  0    egietarik   .
SFX 102  0    egitara   .
SFX 102  0    agorendako   .
SFX 102  0    rik   .
SFX 102  0    txoarentzat   .
SFX 102  0    otaz   .
SFX 102  0    txogatik   .
SFX 102  0    egietarat   .
SFX 102  0    rat   .
SFX 102  0    etara   .
SFX 102  0    otarantz   .
SFX 102  0    agoaren   .
SFX 102  0    rantz   .
SFX 102  0    egiari   .
SFX 102  0    egietaraino   .
SFX 102  0    agoari   .
SFX 102  0    tatik   .
SFX 102  0    egiarentzat   .
SFX 102  0    okiko   .
SFX 102  0    egirentzat   .
SFX 102  0    tiko   .
SFX 102  0    agoarendako   .
SFX 102  0    egietako   .
SFX 102  0    agookin   .
SFX 102  0    tzarrarentzat   .
SFX 102  0    tzarrerantz   .
SFX 102  0    egientzat   .
SFX 102  0    txootaz   .
SFX 102  0    agorentzat   .
SFX 102  0    egietatik   .
SFX 102  0    zko   .
SFX 102  0    tik   .
SFX 102  0    riko   .
SFX 102  0    agorekin   .
SFX 102  0    tan   .
SFX 102  0    oi   .
SFX 102  0    ok   .
SFX 102  0    txoontzat   .
SFX 102  0    oz   .
SFX 102  0    rainoko   .
SFX 102  0    tara   .
SFX 102  0    txoago   .
SFX 102  0    regatik   .
SFX 102  0    txorantz   .
SFX 102  0    aganaino   .
SFX 102  0    etarantz   .
SFX 102  0    otarik   .
SFX 102  0    otarat   .
SFX 102  0    agoraino   .
SFX 102  0    egitako   .
SFX 102  0    tzarroi   .
SFX 102  0    tzarrok   .
SFX 102  0    tzarrari   .
SFX 102  0    tzarron   .
SFX 102  0    etako   .
SFX 102  0    agoarentzat   .
SFX 102  0    tzarroz   .
SFX 102  0    egitzat   .
SFX 102  0    otara   .
SFX 102  0    agoontzat   .
SFX 102  0    txoarekin   .

SFX 108 Y 1
SFX 108  0    xe   .

SFX 109 Y 1
SFX 109  0    xe   .

SFX 111 Y 167
SFX 111  0    on/705   .
SFX 111  0    agandik   .
SFX 111  0    ari   .
SFX 111  0    egia   .
SFX 111  0    etako/692   .
SFX 111  0    en/710   .
SFX 111  0    txoei   .
SFX 111  0    egik   .
SFX 111  0    txoek   .
SFX 111  0    txoak   .
SFX 111  0    txoen   .
SFX 111  0    txoan   .
SFX 111  0    agan   .
SFX 111  0    aren/703   .
SFX 111  0    egitaraino   .
SFX 111  0    egiz   .
SFX 111  0    txoez   .
SFX 111  0    txoaz   .
SFX 111  0    erainoko   .
SFX 111  0    otatik   .
SFX 111  0    eko/699   .
SFX 111  0    egirekin   .
SFX 111  0    egiei   .
SFX 111  0    egiek   .
SFX 111  0    egiak   .
SFX 111  0    egien   .
SFX 111  0    egian   .
SFX 111  0    egiez   .
SFX 111  0    egiaz   .
SFX 111  0    arekin   .
SFX 111  0    arekiko   .
SFX 111  0    ean   .
SFX 111  0    a   .
SFX 111  0    i   .
SFX 111  0    egiaren   .
SFX 111  0    egietarantz   .
SFX 111  0    egiraino   .
SFX 111  0    egiekin   .
SFX 111  0    agana   .
SFX 111  0    tzat   .
SFX 111  0    txoendako   .
SFX 111  0    egiokin   .
SFX 111  0    eraino   .
SFX 111  0    etarantzago   .
SFX 111  0    otako   .
SFX 111  0    txorik   .
SFX 111  0    txoren   .
SFX 111  0    txorat   .
SFX 111  0    txora   .
SFX 111  0    otaraino   .
SFX 111  0    txori   .
SFX 111  0    aganantz   .
SFX 111  0    etariko   .
SFX 111  0    egiontzat   .
SFX 111  0    egira   .
SFX 111  0    egiri   .
SFX 111  0    txotzat   .
SFX 111  0    egitarik   .
SFX 111  0    era   .
SFX 111  0    ei   .
SFX 111  0    ik   .
SFX 111  0    ek   .
SFX 111  0    ak   .
SFX 111  0    egitarat   .
SFX 111  0    txoentzat   .
SFX 111  0    ez   .
SFX 111  0    az   .
SFX 111  0    ekin   .
SFX 111  0    etatiko   .
SFX 111  0    egirik   .
SFX 111  0    txorekin   .
SFX 111  0    egiren   .
SFX 111  0    etarainoko   .
SFX 111  0    egirat   .
SFX 111  0    egietan   .
SFX 111  0    etarik   .
SFX 111  0    txotik   .
SFX 111  0    okin   .
SFX 111  0    etarat   .
SFX 111  0    etaranzko   .
SFX 111  0    erat   .
SFX 111  0    egiarekin   .
SFX 111  0    txoraino   .
SFX 111  0    egitarantz   .
SFX 111  0    egiotaz   .
SFX 111  0    egigatik   .
SFX 111  0    erantzago   .
SFX 111  0    etaraino   .
SFX 111  0    txorendako   .
SFX 111  0    txoa   .
SFX 111  0    agatik   .
SFX 111  0    txok   .
SFX 111  0    egitatik   .
SFX 111  0    txoarendako   .
SFX 111  0    txoz   .
SFX 111  0    txoekin   .
SFX 111  0    txooi   .
SFX 111  0    txook   .
SFX 111  0    txoon   .
SFX 111  0    txoko   .
SFX 111  0    egitik   .
SFX 111  0    egatik   .
SFX 111  0    egietara   .
SFX 111  0    egitan   .
SFX 111  0    txooz   .
SFX 111  0    etarantzegi   .
SFX 111  0    gatiko   .
SFX 111  0    egiendako   .
SFX 111  0    etatik   .
SFX 111  0    txookin   .
SFX 111  0    egioi   .
SFX 111  0    egiok   .
SFX 111  0    egirantz   .
SFX 111  0    txo   .
SFX 111  0    egion   .
SFX 111  0    ekiko   .
SFX 111  0    egiko   .
SFX 111  0    txoaren   .
SFX 111  0    ezko   .
SFX 111  0    egioz   .
SFX 111  0    etik   .
SFX 111  0    egiarendako   .
SFX 111  0    egi   .
SFX 111  0    etan   .
SFX 111  0    txoari   .
SFX 111  0    etiko   .
SFX 111  0    egirendako   .
SFX 111  0    gatik   .
SFX 111  0    txorentzat   .
SFX 111  0    erantz   .
SFX 111  0    otan   .
SFX 111  0    etarako   .
SFX 111  0    etarago   .
SFX 111  0    egietarik   .
SFX 111  0    egitara   .
SFX 111  0    txoarentzat   .
SFX 111  0    otaz   .
SFX 111  0    txogatik   .
SFX 111  0    egietarat   .
SFX 111  0    eranzko   .
SFX 111  0    etara   .
SFX 111  0    otarantz   .
SFX 111  0    egiari   .
SFX 111  0    egietaraino   .
SFX 111  0    egiarentzat   .
SFX 111  0    okiko   .
SFX 111  0    egirentzat   .
SFX 111  0    erantzegi   .
SFX 111  0    egietako   .
SFX 111  0    egientzat   .
SFX 111  0    txootaz   .
SFX 111  0    egietatik   .
SFX 111  0    oi   .
SFX 111  0    ok   .
SFX 111  0    txoontzat   .
SFX 111  0    oz   .
SFX 111  0    txorantz   .
SFX 111  0    aganaino   .
SFX 111  0    etarantz   .
SFX 111  0    otarik   .
SFX 111  0    otarat   .
SFX 111  0    egitako   .
SFX 111  0    egitzat   .
SFX 111  0    otara   .
SFX 111  0    txoarekin   .
SFX 111  0    erako   .
SFX 111  0    erago   .

SFX 113 Y 132
SFX 113  0    tako/699   .
SFX 113  0    on/705   .
SFX 113  0    agandik   .
SFX 113  0    ari   .
SFX 113  0    etako/699   .
SFX 113  0    en/703   .
SFX 113  0    ren/703   .
SFX 113  0    ko/692   .
SFX 113  0    agan   .
SFX 113  0    aren/703   .
SFX 113  0    agootaz   .
SFX 113  0    otatik   .
SFX 113  0    rantzago   .
SFX 113  0    agoei   .
SFX 113  0    agoek   .
SFX 113  0    agoak   .
SFX 113  0    agoen   .
SFX 113  0    agoan   .
SFX 113  0    agoez   .
SFX 113  0    agoaz   .
SFX 113  0    arekin   .
SFX 113  0    arekiko   .
SFX 113  0    a   .
SFX 113  0    k   .
SFX 113  0    taranzko   .
SFX 113  0    z   .
SFX 113  0    agoarekin   .
SFX 113  0    agana   .
SFX 113  0    rekiko   .
SFX 113  0    tzat   .
SFX 113  0    rako   .
SFX 113  0    rago   .
SFX 113  0    taraino   .
SFX 113  0    tatiko   .
SFX 113  0    etarantzago   .
SFX 113  0    agogatik   .
SFX 113  0    otako   .
SFX 113  0    tariko   .
SFX 113  0    otaraino   .
SFX 113  0    ago   .
SFX 113  0    aganantz   .
SFX 113  0    raino   .
SFX 113  0    agora   .
SFX 113  0    etariko   .
SFX 113  0    agori   .
SFX 113  0    rekin   .
SFX 113  0    agoendako   .
SFX 113  0    agorantz   .
SFX 113  0    ei   .
SFX 113  0    ek   .
SFX 113  0    ak   .
SFX 113  0    an   .
SFX 113  0    ez   .
SFX 113  0    az   .
SFX 113  0    ekin   .
SFX 113  0    etatiko   .
SFX 113  0    etarainoko   .
SFX 113  0    agorik   .
SFX 113  0    rantzegi   .
SFX 113  0    agoren   .
SFX 113  0    agorat   .
SFX 113  0    etarik   .
SFX 113  0    tarantzago   .
SFX 113  0    okin   .
SFX 113  0    etarat   .
SFX 113  0    etaranzko   .
SFX 113  0    etaraino   .
SFX 113  0    agoentzat   .
SFX 113  0    agatik   .
SFX 113  0    agoa   .
SFX 113  0    agok   .
SFX 113  0    agoz   .
SFX 113  0    etarantzegi   .
SFX 113  0    gatiko   .
SFX 113  0    agotik   .
SFX 113  0    agotzat   .
SFX 113  0    etatik   .
SFX 113  0    agooi   .
SFX 113  0    agook   .
SFX 113  0    agoon   .
SFX 113  0    agoko   .
SFX 113  0    ra   .
SFX 113  0    ekiko   .
SFX 113  0    agooz   .
SFX 113  0    ri   .
SFX 113  0    tarik   .
SFX 113  0    tarantz   .
SFX 113  0    etan   .
SFX 113  0    tarat   .
SFX 113  0    tarako   .
SFX 113  0    tarago   .
SFX 113  0    gatik   .
SFX 113  0    ranzko   .
SFX 113  0    agoekin   .
SFX 113  0    otan   .
SFX 113  0    etarako   .
SFX 113  0    etarago   .
SFX 113  0    agorendako   .
SFX 113  0    rik   .
SFX 113  0    otaz   .
SFX 113  0    rat   .
SFX 113  0    etara   .
SFX 113  0    otarantz   .
SFX 113  0    agoaren   .
SFX 113  0    rantz   .
SFX 113  0    tarantzegi   .
SFX 113  0    agoari   .
SFX 113  0    tatik   .
SFX 113  0    okiko   .
SFX 113  0    tiko   .
SFX 113  0    agoarendako   .
SFX 113  0    agookin   .
SFX 113  0    agorentzat   .
SFX 113  0    zko   .
SFX 113  0    tik   .
SFX 113  0    agorekin   .
SFX 113  0    tan   .
SFX 113  0    oi   .
SFX 113  0    ok   .
SFX 113  0    oz   .
SFX 113  0    rainoko   .
SFX 113  0    tara   .
SFX 113  0    regatik   .
SFX 113  0    aganaino   .
SFX 113  0    etarantz   .
SFX 113  0    otarik   .
SFX 113  0    tarainoko   .
SFX 113  0    otarat   .
SFX 113  0    agoraino   .
SFX 113  0    agoarentzat   .
SFX 113  0    otara   .
SFX 113  0    agoontzat   .

SFX 116 Y 167
SFX 116  0    regiz   .
SFX 116  0    retako/692   .
SFX 116  0    regigatik   .
SFX 116  0    ren/710   .
SFX 116  0    reko/692   .
SFX 116  0    retaraino   .
SFX 116  0    raren/703   .
SFX 116  0    ron/705   .
SFX 116  0    regitatik   .
SFX 116  0    regitako   .
SFX 116  0    regietara   .
SFX 116  0    regietarik   .
SFX 116  0    regietarat   .
SFX 116  0    regitzat   .
SFX 116  0    regirantz   .
SFX 116  0    ragooi   .
SFX 116  0    ragook   .
SFX 116  0    regioi   .
SFX 116  0    ragoon   .
SFX 116  0    roi   .
SFX 116  0    ragandik   .
SFX 116  0    regiok   .
SFX 116  0    ragoko   .
SFX 116  0    rok   .
SFX 116  0    region   .
SFX 116  0    regiko   .
SFX 116  0    rekiko   .
SFX 116  0    regiari   .
SFX 116  0    ragooz   .
SFX 116  0    tzat   .
SFX 116  0    regioz   .
SFX 116  0    roz   .
SFX 116  0    rago   .
SFX 116  0    ragoari   .
SFX 116  0    ragootaz   .
SFX 116  0    regitarantz   .
SFX 116  0    retarainoko   .
SFX 116  0    rera   .
SFX 116  0    rerantzegi   .
SFX 116  0    rarekiko   .
SFX 116  0    rotarantz   .
SFX 116  0    regientzat   .
SFX 116  0    regietatik   .
SFX 116  0    retiko   .
SFX 116  0    regiekin   .
SFX 116  0    retarantzegi   .
SFX 116  0    rekin   .
SFX 116  0    rotarik   .
SFX 116  0    rotarat   .
SFX 116  0    regirendako   .
SFX 116  0    regiokin   .
SFX 116  0    regiarendako   .
SFX 116  0    regietako   .
SFX 116  0    regiaren   .
SFX 116  0    retara   .
SFX 116  0    rokin   .
SFX 116  0    ragoa   .
SFX 116  0    ragorekin   .
SFX 116  0    ragok   .
SFX 116  0    ragorendako   .
SFX 116  0    ragoz   .
SFX 116  0    rerat   .
SFX 116  0    ragoontzat   .
SFX 116  0    raganaino   .
SFX 116  0    retarantz   .
SFX 116  0    rokiko   .
SFX 116  0    ragoraino   .
SFX 116  0    regietaraino   .
SFX 116  0    regi   .
SFX 116  0    rotatik   .
SFX 116  0    retatiko   .
SFX 116  0    regirentzat   .
SFX 116  0    regiarentzat   .
SFX 116  0    rarekin   .
SFX 116  0    regietan   .
SFX 116  0    gatiko   .
SFX 116  0    ragoarendako   .
SFX 116  0    rezko   .
SFX 116  0    retariko   .
SFX 116  0    retik   .
SFX 116  0    reraino   .
SFX 116  0    ragorentzat   .
SFX 116  0    rotara   .
SFX 116  0    retan   .
SFX 116  0    ragoarekin   .
SFX 116  0    ra   .
SFX 116  0    ri   .
SFX 116  0    rerako   .
SFX 116  0    rerago   .
SFX 116  0    regiotaz   .
SFX 116  0    rerainoko   .
SFX 116  0    rotan   .
SFX 116  0    gatik   .
SFX 116  0    regirekin   .
SFX 116  0    rotaz   .
SFX 116  0    ragoei   .
SFX 116  0    ragoek   .
SFX 116  0    ragoak   .
SFX 116  0    regiei   .
SFX 116  0    ragoen   .
SFX 116  0    rei   .
SFX 116  0    ragoan   .
SFX 116  0    regiek   .
SFX 116  0    rik   .
SFX 116  0    rek   .
SFX 116  0    regiak   .
SFX 116  0    rak   .
SFX 116  0    regien   .
SFX 116  0    regian   .
SFX 116  0    ragoez   .
SFX 116  0    ragoaz   .
SFX 116  0    regiez   .
SFX 116  0    rez   .
SFX 116  0    regiaz   .
SFX 116  0    raz   .
SFX 116  0    ragotzat   .
SFX 116  0    ragoarentzat   .
SFX 116  0    regiraino   .
SFX 116  0    ragana   .
SFX 116  0    regiontzat   .
SFX 116  0    ragoendako   .
SFX 116  0    ragogatik   .
SFX 116  0    regitara   .
SFX 116  0    regirik   .
SFX 116  0    regiren   .
SFX 116  0    regirat   .
SFX 116  0    ragorik   .
SFX 116  0    rotaraino   .
SFX 116  0    ragoren   .
SFX 116  0    rotako   .
SFX 116  0    ragorat   .
SFX 116  0    retarik   .
SFX 116  0    retarat   .
SFX 116  0    raganantz   .
SFX 116  0    retaranzko   .
SFX 116  0    regatik   .
SFX 116  0    ragoekin   .
SFX 116  0    ragorantz   .
SFX 116  0    regitarik   .
SFX 116  0    regitaraino   .
SFX 116  0    ragan   .
SFX 116  0    ragora   .
SFX 116  0    regira   .
SFX 116  0    retarako   .
SFX 116  0    regiarekin   .
SFX 116  0    retarago   .
SFX 116  0    regitarat   .
SFX 116  0    ragori   .
SFX 116  0    regietarantz   .
SFX 116  0    regiri   .
SFX 116  0    rari   .
SFX 116  0    rerantzago   .
SFX 116  0    reranzko   .
SFX 116  0    ragoentzat   .
SFX 116  0    ragatik   .
SFX 116  0    ragookin   .
SFX 116  0    ragoaren   .
SFX 116  0    regitik   .
SFX 116  0    rerantz   .
SFX 116  0    regitan   .
SFX 116  0    retarantzago   .
SFX 116  0    regia   .
SFX 116  0    ragotik   .
SFX 116  0    regik   .
SFX 116  0    regiendako   .
SFX 116  0    rean   .
SFX 116  0    retatik   .

SFX 117 Y 167
SFX 117  0    on/705   .
SFX 117  0    agandik   .
SFX 117  0    ari   .
SFX 117  0    egia   .
SFX 117  0    etako/692   .
SFX 117  0    en/696   .
SFX 117  0    egik   .
SFX 117  0    agan   .
SFX 117  0    aren/703   .
SFX 117  0    egitaraino   .
SFX 117  0    egiz   .
SFX 117  0    agootaz   .
SFX 117  0    erainoko   .
SFX 117  0    otatik   .
SFX 117  0    eko/692   .
SFX 117  0    agoei   .
SFX 117  0    egirekin   .
SFX 117  0    agoek   .
SFX 117  0    agoak   .
SFX 117  0    egiei   .
SFX 117  0    agoen   .
SFX 117  0    agoan   .
SFX 117  0    egiek   .
SFX 117  0    egiak   .
SFX 117  0    egien   .
SFX 117  0    egian   .
SFX 117  0    agoez   .
SFX 117  0    agoaz   .
SFX 117  0    egiez   .
SFX 117  0    egiaz   .
SFX 117  0    arekin   .
SFX 117  0    arekiko   .
SFX 117  0    ean   .
SFX 117  0    a   .
SFX 117  0    i   .
SFX 117  0    egiaren   .
SFX 117  0    agoarekin   .
SFX 117  0    egietarantz   .
SFX 117  0    egiraino   .
SFX 117  0    egiekin   .
SFX 117  0    agana   .
SFX 117  0    tzat   .
SFX 117  0    egiokin   .
SFX 117  0    eraino   .
SFX 117  0    etarantzago   .
SFX 117  0    agogatik   .
SFX 117  0    otako   .
SFX 117  0    otaraino   .
SFX 117  0    ago   .
SFX 117  0    aganantz   .
SFX 117  0    agora   .
SFX 117  0    etariko   .
SFX 117  0    egiontzat   .
SFX 117  0    egira   .
SFX 117  0    agori   .
SFX 117  0    egiri   .
SFX 117  0    agoendako   .
SFX 117  0    agorantz   .
SFX 117  0    egitarik   .
SFX 117  0    era   .
SFX 117  0    ei   .
SFX 117  0    ik   .
SFX 117  0    ek   .
SFX 117  0    ak   .
SFX 117  0    egitarat   .
SFX 117  0    ez   .
SFX 117  0    az   .
SFX 117  0    ekin   .
SFX 117  0    etatiko   .
SFX 117  0    egirik   .
SFX 117  0    egiren   .
SFX 117  0    etarainoko   .
SFX 117  0    egirat   .
SFX 117  0    agorik   .
SFX 117  0    agoren   .
SFX 117  0    agorat   .
SFX 117  0    egietan   .
SFX 117  0    etarik   .
SFX 117  0    okin   .
SFX 117  0    etarat   .
SFX 117  0    etaranzko   .
SFX 117  0    erat   .
SFX 117  0    egiarekin   .
SFX 117  0    egitarantz   .
SFX 117  0    egiotaz   .
SFX 117  0    egigatik   .
SFX 117  0    erantzago   .
SFX 117  0    etaraino   .
SFX 117  0    agoentzat   .
SFX 117  0    agatik   .
SFX 117  0    egitatik   .
SFX 117  0    agoa   .
SFX 117  0    agok   .
SFX 117  0    egitik   .
SFX 117  0    egatik   .
SFX 117  0    egietara   .
SFX 117  0    egitan   .
SFX 117  0    agoz   .
SFX 117  0    etarantzegi   .
SFX 117  0    gatiko   .
SFX 117  0    agotik   .
SFX 117  0    egiendako   .
SFX 117  0    agotzat   .
SFX 117  0    etatik   .
SFX 117  0    agooi   .
SFX 117  0    agook   .
SFX 117  0    egioi   .
SFX 117  0    agoon   .
SFX 117  0    egiok   .
SFX 117  0    agoko   .
SFX 117  0    egirantz   .
SFX 117  0    egion   .
SFX 117  0    ekiko   .
SFX 117  0    egiko   .
SFX 117  0    agooz   .
SFX 117  0    ezko   .
SFX 117  0    egioz   .
SFX 117  0    etik   .
SFX 117  0    egiarendako   .
SFX 117  0    egi   .
SFX 117  0    etan   .
SFX 117  0    etiko   .
SFX 117  0    egirendako   .
SFX 117  0    gatik   .
SFX 117  0    erantz   .
SFX 117  0    agoekin   .
SFX 117  0    otan   .
SFX 117  0    etarako   .
SFX 117  0    etarago   .
SFX 117  0    egietarik   .
SFX 117  0    egitara   .
SFX 117  0    agorendako   .
SFX 117  0    otaz   .
SFX 117  0    egietarat   .
SFX 117  0    eranzko   .
SFX 117  0    etara   .
SFX 117  0    otarantz   .
SFX 117  0    agoaren   .
SFX 117  0    egiari   .
SFX 117  0    egietaraino   .
SFX 117  0    agoari   .
SFX 117  0    egiarentzat   .
SFX 117  0    okiko   .
SFX 117  0    egirentzat   .
SFX 117  0    agoarendako   .
SFX 117  0    erantzegi   .
SFX 117  0    egietako   .
SFX 117  0    agookin   .
SFX 117  0    egientzat   .
SFX 117  0    agorentzat   .
SFX 117  0    egietatik   .
SFX 117  0    agorekin   .
SFX 117  0    oi   .
SFX 117  0    ok   .
SFX 117  0    oz   .
SFX 117  0    aganaino   .
SFX 117  0    etarantz   .
SFX 117  0    otarik   .
SFX 117  0    otarat   .
SFX 117  0    agoraino   .
SFX 117  0    egitako   .
SFX 117  0    agoarentzat   .
SFX 117  0    egitzat   .
SFX 117  0    otara   .
SFX 117  0    agoontzat   .
SFX 117  0    erako   .
SFX 117  0    erago   .

SFX 131 Y 245
SFX 131  0    regiz   .
SFX 131  0    retako/692   .
SFX 131  0    regigatik   .
SFX 131  0    txoei   .
SFX 131  0    ren/710   .
SFX 131  0    txoek   .
SFX 131  0    txoak   .
SFX 131  0    reko/699   .
SFX 131  0    tzarrekin   .
SFX 131  0    txoen   .
SFX 131  0    retaraino   .
SFX 131  0    tzarrean   .
SFX 131  0    txoan   .
SFX 131  0    raren/703   .
SFX 131  0    txoez   .
SFX 131  0    txoaz   .
SFX 131  0    ron/705   .
SFX 131  0    regitatik   .
SFX 131  0    regitako   .
SFX 131  0    tzarrokin   .
SFX 131  0    regietara   .
SFX 131  0    regietarik   .
SFX 131  0    tzarraren   .
SFX 131  0    regietarat   .
SFX 131  0    tzarrerat   .
SFX 131  0    regitzat   .
SFX 131  0    tzarrontzat   .
SFX 131  0    regirantz   .
SFX 131  0    ragooi   .
SFX 131  0    ragook   .
SFX 131  0    regioi   .
SFX 131  0    ragoon   .
SFX 131  0    roi   .
SFX 131  0    ragandik   .
SFX 131  0    regiok   .
SFX 131  0    ragoko   .
SFX 131  0    rok   .
SFX 131  0    region   .
SFX 131  0    regiko   .
SFX 131  0    rekiko   .
SFX 131  0    regiari   .
SFX 131  0    ragooz   .
SFX 131  0    tzar   .
SFX 131  0    tzat   .
SFX 131  0    regioz   .
SFX 131  0    roz   .
SFX 131  0    rago   .
SFX 131  0    ragoari   .
SFX 131  0    txoegi   .
SFX 131  0    ragootaz   .
SFX 131  0    txoendako   .
SFX 131  0    regitarantz   .
SFX 131  0    tzarrago   .
SFX 131  0    retarainoko   .
SFX 131  0    rera   .
SFX 131  0    rerantzegi   .
SFX 131  0    rarekiko   .
SFX 131  0    rotarantz   .
SFX 131  0    txorik   .
SFX 131  0    txoren   .
SFX 131  0    txorat   .
SFX 131  0    regientzat   .
SFX 131  0    regietatik   .
SFX 131  0    tzarretik   .
SFX 131  0    tzarrera   .
SFX 131  0    txora   .
SFX 131  0    tzarrarekin   .
SFX 131  0    txori   .
SFX 131  0    retiko   .
SFX 131  0    regiekin   .
SFX 131  0    retarantzegi   .
SFX 131  0    tzartzat   .
SFX 131  0    rekin   .
SFX 131  0    txotzat   .
SFX 131  0    tzarrotaz   .
SFX 131  0    rotarik   .
SFX 131  0    rotarat   .
SFX 131  0    regirendako   .
SFX 131  0    txoentzat   .
SFX 131  0    regiokin   .
SFX 131  0    regiarendako   .
SFX 131  0    regietako   .
SFX 131  0    txorekin   .
SFX 131  0    regiaren   .
SFX 131  0    retara   .
SFX 131  0    rokin   .
SFX 131  0    ragoa   .
SFX 131  0    ragorekin   .
SFX 131  0    ragok   .
SFX 131  0    tzarreraino   .
SFX 131  0    ragorendako   .
SFX 131  0    ragoz   .
SFX 131  0    rerat   .
SFX 131  0    txotik   .
SFX 131  0    ragoontzat   .
SFX 131  0    tzargatik   .
SFX 131  0    raganaino   .
SFX 131  0    tzarrei   .
SFX 131  0    tzarrik   .
SFX 131  0    tzarrek   .
SFX 131  0    tzarrak   .
SFX 131  0    tzarren   .
SFX 131  0    retarantz   .
SFX 131  0    rokiko   .
SFX 131  0    txoraino   .
SFX 131  0    tzarrez   .
SFX 131  0    tzarraz   .
SFX 131  0    tzarrendako   .
SFX 131  0    ragoraino   .
SFX 131  0    txorendako   .
SFX 131  0    regietaraino   .
SFX 131  0    txoa   .
SFX 131  0    regi   .
SFX 131  0    txok   .
SFX 131  0    rotatik   .
SFX 131  0    retatiko   .
SFX 131  0    txoarendako   .
SFX 131  0    regirentzat   .
SFX 131  0    regiarentzat   .
SFX 131  0    txoz   .
SFX 131  0    txoekin   .
SFX 131  0    txooi   .
SFX 131  0    tzarregi   .
SFX 131  0    txook   .
SFX 131  0    txoon   .
SFX 131  0    tzarreko   .
SFX 131  0    txoko   .
SFX 131  0    rarekin   .
SFX 131  0    regietan   .
SFX 131  0    txooz   .
SFX 131  0    gatiko   .
SFX 131  0    ragoarendako   .
SFX 131  0    rezko   .
SFX 131  0    retariko   .
SFX 131  0    retik   .
SFX 131  0    reraino   .
SFX 131  0    ragorentzat   .
SFX 131  0    rotara   .
SFX 131  0    retan   .
SFX 131  0    txookin   .
SFX 131  0    ragoarekin   .
SFX 131  0    txo   .
SFX 131  0    ra   .
SFX 131  0    ri   .
SFX 131  0    txoaren   .
SFX 131  0    rerako   .
SFX 131  0    rerago   .
SFX 131  0    txoari   .
SFX 131  0    regiotaz   .
SFX 131  0    rerainoko   .
SFX 131  0    rotan   .
SFX 131  0    gatik   .
SFX 131  0    tzarra   .
SFX 131  0    regirekin   .
SFX 131  0    rotaz   .
SFX 131  0    tzarrentzat   .
SFX 131  0    tzarri   .
SFX 131  0    txorentzat   .
SFX 131  0    tzarrarendako   .
SFX 131  0    ragoei   .
SFX 131  0    ragoek   .
SFX 131  0    ragoak   .
SFX 131  0    regiei   .
SFX 131  0    ragoen   .
SFX 131  0    rei   .
SFX 131  0    ragoan   .
SFX 131  0    regiek   .
SFX 131  0    rik   .
SFX 131  0    txoarentzat   .
SFX 131  0    rek   .
SFX 131  0    regiak   .
SFX 131  0    rak   .
SFX 131  0    regien   .
SFX 131  0    txogatik   .
SFX 131  0    regian   .
SFX 131  0    ragoez   .
SFX 131  0    ragoaz   .
SFX 131  0    regiez   .
SFX 131  0    rez   .
SFX 131  0    regiaz   .
SFX 131  0    raz   .
SFX 131  0    ragotzat   .
SFX 131  0    ragoarentzat   .
SFX 131  0    regiraino   .
SFX 131  0    ragana   .
SFX 131  0    regiontzat   .
SFX 131  0    ragoendako   .
SFX 131  0    ragogatik   .
SFX 131  0    regitara   .
SFX 131  0    tzarrarentzat   .
SFX 131  0    regirik   .
SFX 131  0    regiren   .
SFX 131  0    tzarrerantz   .
SFX 131  0    txootaz   .
SFX 131  0    regirat   .
SFX 131  0    ragorik   .
SFX 131  0    rotaraino   .
SFX 131  0    ragoren   .
SFX 131  0    rotako   .
SFX 131  0    ragorat   .
SFX 131  0    retarik   .
SFX 131  0    txoontzat   .
SFX 131  0    retarat   .
SFX 131  0    txoago   .
SFX 131  0    raganantz   .
SFX 131  0    retaranzko   .
SFX 131  0    regatik   .
SFX 131  0    txorantz   .
SFX 131  0    ragoekin   .
SFX 131  0    ragorantz   .
SFX 131  0    regitarik   .
SFX 131  0    regitaraino   .
SFX 131  0    ragan   .
SFX 131  0    ragora   .
SFX 131  0    regira   .
SFX 131  0    retarako   .
SFX 131  0    regiarekin   .
SFX 131  0    retarago   .
SFX 131  0    regitarat   .
SFX 131  0    ragori   .
SFX 131  0    regietarantz   .
SFX 131  0    regiri   .
SFX 131  0    rari   .
SFX 131  0    rerantzago   .
SFX 131  0    reranzko   .
SFX 131  0    ragoentzat   .
SFX 131  0    ragatik   .
SFX 131  0    ragookin   .
SFX 131  0    tzarroi   .
SFX 131  0    tzarrok   .
SFX 131  0    tzarrari   .
SFX 131  0    tzarron   .
SFX 131  0    tzarroz   .
SFX 131  0    ragoaren   .
SFX 131  0    regitik   .
SFX 131  0    rerantz   .
SFX 131  0    regitan   .
SFX 131  0    retarantzago   .
SFX 131  0    regia   .
SFX 131  0    ragotik   .
SFX 131  0    regik   .
SFX 131  0    regiendako   .
SFX 131  0    txoarekin   .
SFX 131  0    rean   .
SFX 131  0    retatik   .

SFX 132 Y 258
SFX 132  0    ra   .
SFX 132  0    tako/699   .
SFX 132  0    txoekin   .
SFX 132  a    on/688   a
SFX 132  0    gandik   .
SFX 132  0    ri   .
SFX 132  a    egia   a
SFX 132  a    etako/692   a
SFX 132  0    ko/692   .
SFX 132  a    en/710   a
SFX 132  a    egik   a
SFX 132  0    gan   .
SFX 132  0    ren/702   .
SFX 132  0    txora   .
SFX 132  a    egitaraino   a
SFX 132  a    egiz   a
SFX 132  0    txori   .
SFX 132  0    gootaz   .
SFX 132  a    otatik   a
SFX 132  0    txookin   .
SFX 132  0    goei   .
SFX 132  a    egirekin   a
SFX 132  0    goek   .
SFX 132  0    goak   .
SFX 132  a    egiei   a
SFX 132  0    goen   .
SFX 132  0    goan   .
SFX 132  a    egiek   a
SFX 132  a    egiak   a
SFX 132  a    egien   a
SFX 132  a    egian   a
SFX 132  0    goez   .
SFX 132  0    goaz   .
SFX 132  0    txoaren   .
SFX 132  a    egiez   a
SFX 132  a    egiaz   a
SFX 132  0    tarantz   .
SFX 132  0    rekin   .
SFX 132  0    rekiko   .
SFX 132  0    tiko   .
SFX 132  0    txoegi   .
SFX 132  a    egiaren   a
SFX 132  0    goarekin   .
SFX 132  0    tzarrarekin   .
SFX 132  a    egietarantz   a
SFX 132  0    tatiko   .
SFX 132  a    egiraino   a
SFX 132  a    egiekin   a
SFX 132  0    gana   .
SFX 132  0    txorik   .
SFX 132  0    raino   .
SFX 132  0    txoren   .
SFX 132  0    tara   .
SFX 132  0    txorat   .
SFX 132  0    txorantz   .
SFX 132  0    tariko   .
SFX 132  a    egiokin   a
SFX 132  a    etarantzago   a
SFX 132  0    gogatik   .
SFX 132  a    otako   a
SFX 132  a    otaraino   a
SFX 132  0    tzarreraino   .
SFX 132  0    tzarrari   .
SFX 132  0    txoontzat   .
SFX 132  0    go   .
SFX 132  0    txooi   .
SFX 132  0    txook   .
SFX 132  0    txoon   .
SFX 132  0    ganantz   .
SFX 132  0    txoko   .
SFX 132  0    gora   .
SFX 132  a    etariko   a
SFX 132  a    egiontzat   a
SFX 132  a    egira   a
SFX 132  0    txooz   .
SFX 132  0    gori   .
SFX 132  0    txootaz   .
SFX 132  a    egiri   a
SFX 132  0    tarainoko   .
SFX 132  0    goendako   .
SFX 132  0    gorantz   .
SFX 132  a    egitarik   a
SFX 132  a    ei   a
SFX 132  a    ek   a
SFX 132  0    k   .
SFX 132  0    txo   .
SFX 132  0    n   .
SFX 132  0    txotik   .
SFX 132  a    egitarat   a
SFX 132  0    tzarrendako   .
SFX 132  a    ez   a
SFX 132  0    z   .
SFX 132  0    rainoko   .
SFX 132  0    tzarrean   .
SFX 132  a    ekin   a
SFX 132  a    etatiko   a
SFX 132  0    tarik   .
SFX 132  0    regatik   .
SFX 132  a    egirik   a
SFX 132  0    tarat   .
SFX 132  a    egiren   a
SFX 132  a    etarainoko   a
SFX 132  0    gatiko   .
SFX 132  0    txoarendako   .
SFX 132  a    egirat   a
SFX 132  0    gorik   .
SFX 132  0    goren   .
SFX 132  0    rantzago   .
SFX 132  0    gorat   .
SFX 132  a    egietan   a
SFX 132  a    etarik   a
SFX 132  a    okin   a
SFX 132  a    etarat   a
SFX 132  a    etaranzko   a
SFX 132  0    txoarekin   .
SFX 132  0    rik   .
SFX 132  0    taranzko   .
SFX 132  0    rat   .
SFX 132  0    tzarroi   .
SFX 132  0    tzarrok   .
SFX 132  0    tarantzago   .
SFX 132  0    tzarron   .
SFX 132  a    egiarekin   a
SFX 132  0    tzarrekin   .
SFX 132  0    tzarroz   .
SFX 132  a    egitarantz   a
SFX 132  a    egiotaz   a
SFX 132  a    egigatik   a
SFX 132  a    etaraino   a
SFX 132  0    goentzat   .
SFX 132  0    gatik   .
SFX 132  a    egitatik   a
SFX 132  0    tzarrentzat   .
SFX 132  0    tzar   .
SFX 132  0    tzat   .
SFX 132  0    rako   .
SFX 132  0    rago   .
SFX 132  0    tzarrokin   .
SFX 132  0    goa   .
SFX 132  0    tatik   .
SFX 132  0    txorendako   .
SFX 132  0    gok   .
SFX 132  0    tzarrago   .
SFX 132  0    tzarraren   .
SFX 132  a    egitik   a
SFX 132  a    egietara   a
SFX 132  0    txoari   .
SFX 132  0    txoarentzat   .
SFX 132  a    egitan   a
SFX 132  0    tzarrerat   .
SFX 132  0    goz   .
SFX 132  a    etarantzegi   a
SFX 132  0    gotik   .
SFX 132  0    tarako   .
SFX 132  0    tarago   .
SFX 132  a    egiendako   a
SFX 132  0    tzarra   .
SFX 132  0    gotzat   .
SFX 132  a    etatik   a
SFX 132  0    gooi   .
SFX 132  0    gook   .
SFX 132  0    tzarri   .
SFX 132  a    egioi   a
SFX 132  0    goon   .
SFX 132  a    egiok   a
SFX 132  0    goko   .
SFX 132  a    egirantz   a
SFX 132  0    ranzko   .
SFX 132  a    egion   a
SFX 132  a    ekiko   a
SFX 132  a    egiko   a
SFX 132  0    gooz   .
SFX 132  0    zko   .
SFX 132  a    egioz   a
SFX 132  0    tzarrera   .
SFX 132  0    tik   .
SFX 132  0    tan   .
SFX 132  a    egiarendako   a
SFX 132  a    egi   a
SFX 132  a    etan   a
SFX 132  0    rantz   .
SFX 132  a    egirendako   a
SFX 132  0    txoendako   .
SFX 132  0    tzartzat   .
SFX 132  0    goekin   .
SFX 132  a    otan   a
SFX 132  a    etarako   a
SFX 132  a    etarago   a
SFX 132  a    egietarik   a
SFX 132  a    egitara   a
SFX 132  0    gorendako   .
SFX 132  a    otaz   a
SFX 132  a    egietarat   a
SFX 132  0    taraino   .
SFX 132  0    txorentzat   .
SFX 132  a    etara   a
SFX 132  a    otarantz   a
SFX 132  0    tzarrerantz   .
SFX 132  0    tzarretik   .
SFX 132  0    txorekin   .
SFX 132  0    rantzegi   .
SFX 132  0    goaren   .
SFX 132  a    egiari   a
SFX 132  a    egietaraino   a
SFX 132  0    goari   .
SFX 132  a    egiarentzat   a
SFX 132  0    tzarrotaz   .
SFX 132  a    okiko   a
SFX 132  a    egirentzat   a
SFX 132  0    tzarrarendako   .
SFX 132  0    tarantzegi   .
SFX 132  0    txoentzat   .
SFX 132  0    txoraino   .
SFX 132  0    goarendako   .
SFX 132  0    txoago   .
SFX 132  0    txoei   .
SFX 132  a    egietako   a
SFX 132  0    gookin   .
SFX 132  0    txoek   .
SFX 132  0    txoak   .
SFX 132  0    txoen   .
SFX 132  0    txoan   .
SFX 132  a    egientzat   a
SFX 132  0    gorentzat   .
SFX 132  0    txoez   .
SFX 132  0    txoaz   .
SFX 132  a    egietatik   a
SFX 132  0    txoa   .
SFX 132  0    gorekin   .
SFX 132  0    txok   .
SFX 132  a    oi   a
SFX 132  a    ok   a
SFX 132  0    txoz   .
SFX 132  0    tzarregi   .
SFX 132  a    oz   a
SFX 132  0    tzarreko   .
SFX 132  0    tzargatik   .
SFX 132  0    ganaino   .
SFX 132  a    etarantz   a
SFX 132  a    otarik   a
SFX 132  a    otarat   a
SFX 132  0    goraino   .
SFX 132  a    egitako   a
SFX 132  0    tzarrarentzat   .
SFX 132  0    txotzat   .
SFX 132  0    tzarrei   .
SFX 132  0    tzarrik   .
SFX 132  0    tzarrek   .
SFX 132  0    tzarrak   .
SFX 132  0    goarentzat   .
SFX 132  0    tzarren   .
SFX 132  0    tzarrez   .
SFX 132  0    tzarraz   .
SFX 132  a    egitzat   a
SFX 132  a    otara   a
SFX 132  0    goontzat   .
SFX 132  0    txogatik   .
SFX 132  0    tzarrontzat   .

SFX 133 Y 231
SFX 133  0    en/710   .
SFX 133  0    etako/699   .
SFX 133  0    egietara   .
SFX 133  0    eraino   .
SFX 133  k    txoei   k
SFX 133  k    txoek   k
SFX 133  k    txoak   k
SFX 133  k    tzarrekin   k
SFX 133  k    txoen   k
SFX 133  0    o/709   .
SFX 133  k    tzarrean   k
SFX 133  k    txoan   k
SFX 133  0    aren/703   .
SFX 133  0    agoa   .
SFX 133  0    agoekin   .
SFX 133  k    txoez   k
SFX 133  0    egitarantz   .
SFX 133  k    txoaz   k
SFX 133  0    agok   .
SFX 133  0    etarako   .
SFX 133  0    etarago   .
SFX 133  0    egitara   .
SFX 133  0    etara   .
SFX 133  0    egirantz   .
SFX 133  0    agoz   .
SFX 133  0    erat   .
SFX 133  0    eko/692   .
SFX 133  0    agoontzat   .
SFX 133  0    egietarantz   .
SFX 133  0    eranzko   .
SFX 133  k    tzarrokin   k
SFX 133  0    agookin   .
SFX 133  0    ago   .
SFX 133  k    tzarraren   k
SFX 133  0    agoaren   .
SFX 133  k    tzarrerat   k
SFX 133  k    tzarrontzat   k
SFX 133  0    etarantzago   .
SFX 133  0    era   .
SFX 133  k    tzar   k
SFX 133  k    tzat   k
SFX 133  k    txoegi   k
SFX 133  0    egirendako   .
SFX 133  k    txoendako   k
SFX 133  k    tzarrago   k
SFX 133  0    ezko   .
SFX 133  0    etik   .
SFX 133  0    agoarekin   .
SFX 133  0    etan   .
SFX 133  0    agorendako   .
SFX 133  k    txorik   k
SFX 133  k    txoren   k
SFX 133  k    txorat   k
SFX 133  k    tzarretik   k
SFX 133  k    tzarrera   k
SFX 133  k    txora   k
SFX 133  k    tzarrarekin   k
SFX 133  0    etarantz   .
SFX 133  0    egirik   .
SFX 133  k    txori   k
SFX 133  0    egiren   .
SFX 133  0    egirat   .
SFX 133  0    egietako   .
SFX 133  0    agorik   .
SFX 133  0    agoren   .
SFX 133  0    agatik   .
SFX 133  0    agorat   .
SFX 133  0    etarik   .
SFX 133  0    agandik   .
SFX 133  k    tzartzat   k
SFX 133  0    agorekin   .
SFX 133  0    etarat   .
SFX 133  0    egitako   .
SFX 133  k    txotzat   k
SFX 133  0    egatik   .
SFX 133  k    tzarrotaz   k
SFX 133  0    agootaz   .
SFX 133  0    gatiko   .
SFX 133  0    egirentzat   .
SFX 133  k    txoentzat   k
SFX 133  0    aganaino   .
SFX 133  0    egitzat   .
SFX 133  k    txorekin   k
SFX 133  0    erako   .
SFX 133  0    erago   .
SFX 133  k    tzarreraino   k
SFX 133  0    egiontzat   .
SFX 133  0    agoraino   .
SFX 133  0    agorentzat   .
SFX 133  k    txotik   k
SFX 133  0    egi   .
SFX 133  0    egiarendako   .
SFX 133  0    agoendako   .
SFX 133  k    tzargatik   k
SFX 133  0    egitik   .
SFX 133  0    erantz   .
SFX 133  0    egiarekin   .
SFX 133  0    agoei   .
SFX 133  0    agoek   .
SFX 133  0    egitan   .
SFX 133  0    agoak   .
SFX 133  0    egiei   .
SFX 133  0    agoen   .
SFX 133  0    agoan   .
SFX 133  k    tzarrei   k
SFX 133  0    egiek   .
SFX 133  k    tzarrik   k
SFX 133  0    egiak   .
SFX 133  k    tzarrek   k
SFX 133  k    tzarrak   k
SFX 133  0    egien   .
SFX 133  0    egian   .
SFX 133  0    agotik   .
SFX 133  k    tzarren   k
SFX 133  0    agoez   .
SFX 133  0    agoaz   .
SFX 133  k    txoraino   k
SFX 133  0    egiez   .
SFX 133  0    egiaz   .
SFX 133  k    tzarrez   k
SFX 133  k    tzarraz   k
SFX 133  0    etatik   .
SFX 133  k    tzarrendako   k
SFX 133  0    etarantzegi   .
SFX 133  k    txorendako   k
SFX 133  k    txoa   k
SFX 133  k    txok   k
SFX 133  0    arekiko   .
SFX 133  k    txoarendako   k
SFX 133  0    etaranzko   .
SFX 133  k    txoz   k
SFX 133  k    txoekin   k
SFX 133  0    egiaren   .
SFX 133  k    txooi   k
SFX 133  k    tzarregi   k
SFX 133  k    txook   k
SFX 133  k    txoon   k
SFX 133  k    tzarreko   k
SFX 133  k    txoko   k
SFX 133  0    agana   .
SFX 133  0    erainoko   .
SFX 133  k    txooz   k
SFX 133  0    agan   .
SFX 133  0    egirekin   .
SFX 133  0    egiekin   .
SFX 133  0    erantzago   .
SFX 133  k    txookin   k
SFX 133  0    egiarentzat   .
SFX 133  k    txo   k
SFX 133  0    agoentzat   .
SFX 133  k    txoaren   k
SFX 133  0    ei   .
SFX 133  0    ik   .
SFX 133  0    ek   .
SFX 133  0    ak   .
SFX 133  k    txoari   k
SFX 133  0    ez   .
SFX 133  0    az   .
SFX 133  0    egiokin   .
SFX 133  k    tzarra   k
SFX 133  0    egitaraino   .
SFX 133  k    tzarrentzat   k
SFX 133  0    egiari   .
SFX 133  k    tzarri   k
SFX 133  0    egiraino   .
SFX 133  0    egiendako   .
SFX 133  k    txorentzat   k
SFX 133  0    agoari   .
SFX 133  0    egia   .
SFX 133  k    tzarrarendako   k
SFX 133  0    egik   .
SFX 133  0    egietaraino   .
SFX 133  k    txoarentzat   k
SFX 133  k    txogatik   k
SFX 133  0    egiz   .
SFX 133  0    agora   .
SFX 133  0    egira   .
SFX 133  0    agori   .
SFX 133  0    egietan   .
SFX 133  0    egiri   .
SFX 133  0    etariko   .
SFX 133  0    agogatik   .
SFX 133  0    agoarendako   .
SFX 133  0    egietarik   .
SFX 133  0    egietarat   .
SFX 133  0    etatiko   .
SFX 133  0    aganantz   .
SFX 133  0    egientzat   .
SFX 133  k    tzarrarentzat   k
SFX 133  k    tzarrerantz   k
SFX 133  k    txootaz   k
SFX 133  0    agorantz   .
SFX 133  0    egitarik   .
SFX 133  0    a   .
SFX 133  0    egitarat   .
SFX 133  0    i   .
SFX 133  0    ari   .
SFX 133  0    egigatik   .
SFX 133  k    txoontzat   k
SFX 133  0    etaraino   .
SFX 133  k    txoago   k
SFX 133  0    egiotaz   .
SFX 133  0    agoarentzat   .
SFX 133  k    txorantz   k
SFX 133  0    erantzegi   .
SFX 133  0    egietatik   .
SFX 133  0    ean   .
SFX 133  0    agooi   .
SFX 133  0    agook   .
SFX 133  0    egioi   .
SFX 133  0    agoon   .
SFX 133  k    tzarroi   k
SFX 133  0    egiok   .
SFX 133  0    agoko   .
SFX 133  k    tzarrok   k
SFX 133  0    egion   .
SFX 133  k    tzarrari   k
SFX 133  k    tzarron   k
SFX 133  0    ekiko   .
SFX 133  0    egiko   .
SFX 133  0    agooz   .
SFX 133  0    etarainoko   .
SFX 133  0    egioz   .
SFX 133  0    agotzat   .
SFX 133  k    tzarroz   k
SFX 133  0    etiko   .
SFX 133  0    egitatik   .
SFX 133  0    ekin   .
SFX 133  0    gatik   .
SFX 133  k    txoarekin   k
SFX 133  0    arekin   .

SFX 134 Y 245
SFX 134  0    on/705   .
SFX 134  0    agandik   .
SFX 134  0    ari   .
SFX 134  0    egia   .
SFX 134  0    etako/692   .
SFX 134  0    en/710   .
SFX 134  0    txoei   .
SFX 134  0    egik   .
SFX 134  0    txoek   .
SFX 134  0    txoak   .
SFX 134  0    tzarrekin   .
SFX 134  0    txoen   .
SFX 134  0    tzarrean   .
SFX 134  0    txoan   .
SFX 134  0    agan   .
SFX 134  0    aren/703   .
SFX 134  0    egitaraino   .
SFX 134  0    egiz   .
SFX 134  0    txoez   .
SFX 134  0    txoaz   .
SFX 134  0    agootaz   .
SFX 134  0    erainoko   .
SFX 134  0    otatik   .
SFX 134  0    eko/692   .
SFX 134  0    agoei   .
SFX 134  0    egirekin   .
SFX 134  0    agoek   .
SFX 134  0    agoak   .
SFX 134  0    egiei   .
SFX 134  0    agoen   .
SFX 134  0    agoan   .
SFX 134  0    egiek   .
SFX 134  0    egiak   .
SFX 134  0    egien   .
SFX 134  0    egian   .
SFX 134  0    agoez   .
SFX 134  0    tzarrokin   .
SFX 134  0    agoaz   .
SFX 134  0    egiez   .
SFX 134  0    egiaz   .
SFX 134  0    arekin   .
SFX 134  0    arekiko   .
SFX 134  0    ean   .
SFX 134  0    a   .
SFX 134  0    tzarraren   .
SFX 134  0    i   .
SFX 134  0    tzarrerat   .
SFX 134  0    tzarrontzat   .
SFX 134  0    egiaren   .
SFX 134  0    agoarekin   .
SFX 134  0    egietarantz   .
SFX 134  0    egiraino   .
SFX 134  0    egiekin   .
SFX 134  0    agana   .
SFX 134  0    tzar   .
SFX 134  0    tzat   .
SFX 134  0    txoegi   .
SFX 134  0    txoendako   .
SFX 134  0    tzarrago   .
SFX 134  0    egiokin   .
SFX 134  0    eraino   .
SFX 134  0    etarantzago   .
SFX 134  0    agogatik   .
SFX 134  0    otako   .
SFX 134  0    txorik   .
SFX 134  0    txoren   .
SFX 134  0    txorat   .
SFX 134  0    tzarretik   .
SFX 134  0    tzarrera   .
SFX 134  0    txora   .
SFX 134  0    otaraino   .
SFX 134  0    tzarrarekin   .
SFX 134  0    txori   .
SFX 134  0    ago   .
SFX 134  0    aganantz   .
SFX 134  0    agora   .
SFX 134  0    etariko   .
SFX 134  0    egiontzat   .
SFX 134  0    tzartzat   .
SFX 134  0    egira   .
SFX 134  0    agori   .
SFX 134  0    egiri   .
SFX 134  0    txotzat   .
SFX 134  0    agoendako   .
SFX 134  0    agorantz   .
SFX 134  0    egitarik   .
SFX 134  0    tzarrotaz   .
SFX 134  0    era   .
SFX 134  0    ei   .
SFX 134  0    ik   .
SFX 134  0    ek   .
SFX 134  0    ak   .
SFX 134  0    egitarat   .
SFX 134  0    txoentzat   .
SFX 134  0    ez   .
SFX 134  0    az   .
SFX 134  0    ekin   .
SFX 134  0    etatiko   .
SFX 134  0    egirik   .
SFX 134  0    txorekin   .
SFX 134  0    egiren   .
SFX 134  0    etarainoko   .
SFX 134  0    egirat   .
SFX 134  0    agorik   .
SFX 134  0    agoren   .
SFX 134  0    agorat   .
SFX 134  0    tzarreraino   .
SFX 134  0    egietan   .
SFX 134  0    etarik   .
SFX 134  0    txotik   .
SFX 134  0    okin   .
SFX 134  0    etarat   .
SFX 134  0    etaranzko   .
SFX 134  0    tzargatik   .
SFX 134  0    erat   .
SFX 134  0    tzarrei   .
SFX 134  0    tzarrik   .
SFX 134  0    tzarrek   .
SFX 134  0    tzarrak   .
SFX 134  0    tzarren   .
SFX 134  0    egiarekin   .
SFX 134  0    txoraino   .
SFX 134  0    egitarantz   .
SFX 134  0    tzarrez   .
SFX 134  0    egiotaz   .
SFX 134  0    tzarraz   .
SFX 134  0    egigatik   .
SFX 134  0    tzarrendako   .
SFX 134  0    erantzago   .
SFX 134  0    etaraino   .
SFX 134  0    txorendako   .
SFX 134  0    txoa   .
SFX 134  0    agoentzat   .
SFX 134  0    agatik   .
SFX 134  0    txok   .
SFX 134  0    egitatik   .
SFX 134  0    txoarendako   .
SFX 134  0    txoz   .
SFX 134  0    txoekin   .
SFX 134  0    agoa   .
SFX 134  0    txooi   .
SFX 134  0    tzarregi   .
SFX 134  0    txook   .
SFX 134  0    agok   .
SFX 134  0    txoon   .
SFX 134  0    tzarreko   .
SFX 134  0    txoko   .
SFX 134  0    egitik   .
SFX 134  0    egatik   .
SFX 134  0    egietara   .
SFX 134  0    egitan   .
SFX 134  0    txooz   .
SFX 134  0    agoz   .
SFX 134  0    etarantzegi   .
SFX 134  0    gatiko   .
SFX 134  0    agotik   .
SFX 134  0    egiendako   .
SFX 134  0    agotzat   .
SFX 134  0    etatik   .
SFX 134  0    txookin   .
SFX 134  0    agooi   .
SFX 134  0    agook   .
SFX 134  0    egioi   .
SFX 134  0    agoon   .
SFX 134  0    egiok   .
SFX 134  0    agoko   .
SFX 134  0    egirantz   .
SFX 134  0    txo   .
SFX 134  0    egion   .
SFX 134  0    ekiko   .
SFX 134  0    egiko   .
SFX 134  0    agooz   .
SFX 134  0    txoaren   .
SFX 134  0    ezko   .
SFX 134  0    egioz   .
SFX 134  0    etik   .
SFX 134  0    egiarendako   .
SFX 134  0    egi   .
SFX 134  0    etan   .
SFX 134  0    txoari   .
SFX 134  0    etiko   .
SFX 134  0    egirendako   .
SFX 134  0    gatik   .
SFX 134  0    tzarra   .
SFX 134  0    tzarrentzat   .
SFX 134  0    tzarri   .
SFX 134  0    txorentzat   .
SFX 134  0    erantz   .
SFX 134  0    agoekin   .
SFX 134  0    tzarrarendako   .
SFX 134  0    otan   .
SFX 134  0    etarako   .
SFX 134  0    etarago   .
SFX 134  0    egietarik   .
SFX 134  0    egitara   .
SFX 134  0    agorendako   .
SFX 134  0    txoarentzat   .
SFX 134  0    otaz   .
SFX 134  0    txogatik   .
SFX 134  0    egietarat   .
SFX 134  0    eranzko   .
SFX 134  0    etara   .
SFX 134  0    otarantz   .
SFX 134  0    agoaren   .
SFX 134  0    egiari   .
SFX 134  0    egietaraino   .
SFX 134  0    agoari   .
SFX 134  0    egiarentzat   .
SFX 134  0    okiko   .
SFX 134  0    egirentzat   .
SFX 134  0    agoarendako   .
SFX 134  0    erantzegi   .
SFX 134  0    egietako   .
SFX 134  0    agookin   .
SFX 134  0    tzarrarentzat   .
SFX 134  0    tzarrerantz   .
SFX 134  0    egientzat   .
SFX 134  0    txootaz   .
SFX 134  0    agorentzat   .
SFX 134  0    egietatik   .
SFX 134  0    agorekin   .
SFX 134  0    oi   .
SFX 134  0    ok   .
SFX 134  0    txoontzat   .
SFX 134  0    oz   .
SFX 134  0    txoago   .
SFX 134  0    txorantz   .
SFX 134  0    aganaino   .
SFX 134  0    etarantz   .
SFX 134  0    otarik   .
SFX 134  0    otarat   .
SFX 134  0    agoraino   .
SFX 134  0    egitako   .
SFX 134  0    tzarroi   .
SFX 134  0    tzarrok   .
SFX 134  0    tzarrari   .
SFX 134  0    tzarron   .
SFX 134  0    agoarentzat   .
SFX 134  0    tzarroz   .
SFX 134  0    egitzat   .
SFX 134  0    otara   .
SFX 134  0    agoontzat   .
SFX 134  0    txoarekin   .
SFX 134  0    erako   .
SFX 134  0    erago   .

SFX 135 Y 245
SFX 135  0    on/705   .
SFX 135  0    agandik   .
SFX 135  0    ari   .
SFX 135  0    egia   .
SFX 135  0    etako/692   .
SFX 135  0    en/710   .
SFX 135  0    egik   .
SFX 135  0    agan   .
SFX 135  0    aren/703   .
SFX 135  0    egitaraino   .
SFX 135  0    egiz   .
SFX 135  0    agootaz   .
SFX 135  0    erainoko   .
SFX 135  0    otatik   .
SFX 135  0    eko/692   .
SFX 135  0    agoei   .
SFX 135  0    egirekin   .
SFX 135  0    agoek   .
SFX 135  0    agoak   .
SFX 135  0    xoegi   .
SFX 135  0    egiei   .
SFX 135  0    agoen   .
SFX 135  0    agoan   .
SFX 135  0    egiek   .
SFX 135  0    egiak   .
SFX 135  0    zarrerantz   .
SFX 135  0    egien   .
SFX 135  0    egian   .
SFX 135  0    agoez   .
SFX 135  0    agoaz   .
SFX 135  0    xo   .
SFX 135  0    egiez   .
SFX 135  0    egiaz   .
SFX 135  0    arekin   .
SFX 135  0    arekiko   .
SFX 135  0    ean   .
SFX 135  0    a   .
SFX 135  0    i   .
SFX 135  0    xogatik   .
SFX 135  0    egiaren   .
SFX 135  0    agoarekin   .
SFX 135  0    xorik   .
SFX 135  0    xoren   .
SFX 135  0    egietarantz   .
SFX 135  0    xorat   .
SFX 135  0    egiraino   .
SFX 135  0    egiekin   .
SFX 135  0    agana   .
SFX 135  0    egiokin   .
SFX 135  0    eraino   .
SFX 135  0    etarantzago   .
SFX 135  0    agogatik   .
SFX 135  0    xorantz   .
SFX 135  0    otako   .
SFX 135  0    xooi   .
SFX 135  0    xook   .
SFX 135  0    xoon   .
SFX 135  0    xoko   .
SFX 135  0    otaraino   .
SFX 135  0    xooz   .
SFX 135  0    ago   .
SFX 135  0    xoontzat   .
SFX 135  0    xotik   .
SFX 135  0    aganantz   .
SFX 135  0    agora   .
SFX 135  0    etariko   .
SFX 135  0    egiontzat   .
SFX 135  0    egira   .
SFX 135  0    agori   .
SFX 135  0    egiri   .
SFX 135  0    zar   .
SFX 135  0    zat   .
SFX 135  0    agoendako   .
SFX 135  0    agorantz   .
SFX 135  0    egitarik   .
SFX 135  0    xotzat   .
SFX 135  0    era   .
SFX 135  0    ei   .
SFX 135  0    ik   .
SFX 135  0    ek   .
SFX 135  0    ak   .
SFX 135  0    egitarat   .
SFX 135  0    ez   .
SFX 135  0    az   .
SFX 135  0    ekin   .
SFX 135  0    etatiko   .
SFX 135  0    egirik   .
SFX 135  0    egiren   .
SFX 135  0    etarainoko   .
SFX 135  0    egirat   .
SFX 135  0    agorik   .
SFX 135  0    agoren   .
SFX 135  0    agorat   .
SFX 135  0    egietan   .
SFX 135  0    etarik   .
SFX 135  0    zarrari   .
SFX 135  0    okin   .
SFX 135  0    etarat   .
SFX 135  0    etaranzko   .
SFX 135  0    erat   .
SFX 135  0    xoarekin   .
SFX 135  0    zarrei   .
SFX 135  0    zarrik   .
SFX 135  0    zarrek   .
SFX 135  0    egiarekin   .
SFX 135  0    zarrak   .
SFX 135  0    zarren   .
SFX 135  0    egitarantz   .
SFX 135  0    egiotaz   .
SFX 135  0    xorendako   .
SFX 135  0    egigatik   .
SFX 135  0    zarrez   .
SFX 135  0    zarraz   .
SFX 135  0    erantzago   .
SFX 135  0    etaraino   .
SFX 135  0    zarrekin   .
SFX 135  0    agoentzat   .
SFX 135  0    zarrean   .
SFX 135  0    zarrontzat   .
SFX 135  0    xoari   .
SFX 135  0    agatik   .
SFX 135  0    egitatik   .
SFX 135  0    zarra   .
SFX 135  0    agoa   .
SFX 135  0    xoekin   .
SFX 135  0    zarri   .
SFX 135  0    agok   .
SFX 135  0    egitik   .
SFX 135  0    egatik   .
SFX 135  0    egietara   .
SFX 135  0    zarrokin   .
SFX 135  0    egitan   .
SFX 135  0    agoz   .
SFX 135  0    etarantzegi   .
SFX 135  0    gatiko   .
SFX 135  0    agotik   .
SFX 135  0    egiendako   .
SFX 135  0    zarraren   .
SFX 135  0    agotzat   .
SFX 135  0    etatik   .
SFX 135  0    zarrerat   .
SFX 135  0    agooi   .
SFX 135  0    agook   .
SFX 135  0    egioi   .
SFX 135  0    agoon   .
SFX 135  0    egiok   .
SFX 135  0    agoko   .
SFX 135  0    xookin   .
SFX 135  0    egirantz   .
SFX 135  0    egion   .
SFX 135  0    ekiko   .
SFX 135  0    egiko   .
SFX 135  0    agooz   .
SFX 135  0    ezko   .
SFX 135  0    egioz   .
SFX 135  0    etik   .
SFX 135  0    xoaren   .
SFX 135  0    egiarendako   .
SFX 135  0    egi   .
SFX 135  0    etan   .
SFX 135  0    etiko   .
SFX 135  0    egirendako   .
SFX 135  0    gatik   .
SFX 135  0    xorentzat   .
SFX 135  0    zarrarekin   .
SFX 135  0    xoa   .
SFX 135  0    erantz   .
SFX 135  0    agoekin   .
SFX 135  0    xoendako   .
SFX 135  0    otan   .
SFX 135  0    xok   .
SFX 135  0    etarako   .
SFX 135  0    etarago   .
SFX 135  0    egietarik   .
SFX 135  0    egitara   .
SFX 135  0    agorendako   .
SFX 135  0    zarreraino   .
SFX 135  0    otaz   .
SFX 135  0    zartzat   .
SFX 135  0    zarrago   .
SFX 135  0    xoz   .
SFX 135  0    egietarat   .
SFX 135  0    eranzko   .
SFX 135  0    zarrarendako   .
SFX 135  0    etara   .
SFX 135  0    otarantz   .
SFX 135  0    agoaren   .
SFX 135  0    zarretik   .
SFX 135  0    zarrera   .
SFX 135  0    egiari   .
SFX 135  0    egietaraino   .
SFX 135  0    agoari   .
SFX 135  0    xoago   .
SFX 135  0    egiarentzat   .
SFX 135  0    xoei   .
SFX 135  0    xoek   .
SFX 135  0    okiko   .
SFX 135  0    egirentzat   .
SFX 135  0    xoak   .
SFX 135  0    xoen   .
SFX 135  0    xoan   .
SFX 135  0    xoarendako   .
SFX 135  0    xoez   .
SFX 135  0    xoaz   .
SFX 135  0    zarrotaz   .
SFX 135  0    agoarendako   .
SFX 135  0    erantzegi   .
SFX 135  0    egietako   .
SFX 135  0    agookin   .
SFX 135  0    xoentzat   .
SFX 135  0    xoraino   .
SFX 135  0    egientzat   .
SFX 135  0    agorentzat   .
SFX 135  0    egietatik   .
SFX 135  0    xootaz   .
SFX 135  0    agorekin   .
SFX 135  0    xorekin   .
SFX 135  0    oi   .
SFX 135  0    ok   .
SFX 135  0    zarrarentzat   .
SFX 135  0    zarrendako   .
SFX 135  0    oz   .
SFX 135  0    zargatik   .
SFX 135  0    aganaino   .
SFX 135  0    etarantz   .
SFX 135  0    otarik   .
SFX 135  0    otarat   .
SFX 135  0    agoraino   .
SFX 135  0    egitako   .
SFX 135  0    xoarentzat   .
SFX 135  0    agoarentzat   .
SFX 135  0    zarroi   .
SFX 135  0    zarrok   .
SFX 135  0    zarron   .
SFX 135  0    zarroz   .
SFX 135  0    egitzat   .
SFX 135  0    otara   .
SFX 135  0    agoontzat   .
SFX 135  0    zarregi   .
SFX 135  0    zarreko   .
SFX 135  0    zarrentzat   .
SFX 135  0    xora   .
SFX 135  0    erako   .
SFX 135  0    erago   .
SFX 135  0    xori   .

SFX 136 Y 266
SFX 136  0    tako/699   .
SFX 136  0    on/705   .
SFX 136  0    agandik   .
SFX 136  0    ari   .
SFX 136  0    egia   .
SFX 136  0    etako/692   .
SFX 136  0    en/710   .
SFX 136  0    txoei   .
SFX 136  0    egik   .
SFX 136  0    ren/703   .
SFX 136  0    txoek   .
SFX 136  0    txoak   .
SFX 136  0    ko/692   .
SFX 136  0    tzarrekin   .
SFX 136  0    txoen   .
SFX 136  0    tzarrean   .
SFX 136  0    txoan   .
SFX 136  0    agan   .
SFX 136  0    aren/703   .
SFX 136  0    egitaraino   .
SFX 136  0    egiz   .
SFX 136  0    txoez   .
SFX 136  0    txoaz   .
SFX 136  0    agootaz   .
SFX 136  0    otatik   .
SFX 136  0    rantzago   .
SFX 136  0    agoei   .
SFX 136  0    egirekin   .
SFX 136  0    agoek   .
SFX 136  0    agoak   .
SFX 136  0    egiei   .
SFX 136  0    agoen   .
SFX 136  0    agoan   .
SFX 136  0    egiek   .
SFX 136  0    egiak   .
SFX 136  0    egien   .
SFX 136  0    egian   .
SFX 136  0    agoez   .
SFX 136  0    tzarrokin   .
SFX 136  0    agoaz   .
SFX 136  0    egiez   .
SFX 136  0    egiaz   .
SFX 136  0    arekin   .
SFX 136  0    arekiko   .
SFX 136  0    a   .
SFX 136  0    tzarraren   .
SFX 136  0    tzarrerat   .
SFX 136  0    k   .
SFX 136  0    taranzko   .
SFX 136  0    tzarrontzat   .
SFX 136  0    egiaren   .
SFX 136  0    z   .
SFX 136  0    agoarekin   .
SFX 136  0    egietarantz   .
SFX 136  0    egiraino   .
SFX 136  0    egiekin   .
SFX 136  0    agana   .
SFX 136  0    rekiko   .
SFX 136  0    tzar   .
SFX 136  0    tzat   .
SFX 136  0    rako   .
SFX 136  0    rago   .
SFX 136  0    taraino   .
SFX 136  0    txoegi   .
SFX 136  0    txoendako   .
SFX 136  0    tzarrago   .
SFX 136  0    egiokin   .
SFX 136  0    tatiko   .
SFX 136  0    etarantzago   .
SFX 136  0    agogatik   .
SFX 136  0    otako   .
SFX 136  0    txorik   .
SFX 136  0    txoren   .
SFX 136  0    txorat   .
SFX 136  0    tzarretik   .
SFX 136  0    tzarrera   .
SFX 136  0    txora   .
SFX 136  0    tariko   .
SFX 136  0    otaraino   .
SFX 136  0    tzarrarekin   .
SFX 136  0    txori   .
SFX 136  0    ago   .
SFX 136  0    aganantz   .
SFX 136  0    raino   .
SFX 136  0    agora   .
SFX 136  0    etariko   .
SFX 136  0    egiontzat   .
SFX 136  0    tzartzat   .
SFX 136  0    egira   .
SFX 136  0    agori   .
SFX 136  0    egiri   .
SFX 136  0    rekin   .
SFX 136  0    txotzat   .
SFX 136  0    agoendako   .
SFX 136  0    agorantz   .
SFX 136  0    egitarik   .
SFX 136  0    tzarrotaz   .
SFX 136  0    ei   .
SFX 136  0    ek   .
SFX 136  0    ak   .
SFX 136  0    an   .
SFX 136  0    egitarat   .
SFX 136  0    txoentzat   .
SFX 136  0    ez   .
SFX 136  0    az   .
SFX 136  0    ekin   .
SFX 136  0    etatiko   .
SFX 136  0    egirik   .
SFX 136  0    txorekin   .
SFX 136  0    egiren   .
SFX 136  0    etarainoko   .
SFX 136  0    egirat   .
SFX 136  0    agorik   .
SFX 136  0    rantzegi   .
SFX 136  0    agoren   .
SFX 136  0    agorat   .
SFX 136  0    tzarreraino   .
SFX 136  0    egietan   .
SFX 136  0    etarik   .
SFX 136  0    tarantzago   .
SFX 136  0    txotik   .
SFX 136  0    okin   .
SFX 136  0    etarat   .
SFX 136  0    etaranzko   .
SFX 136  0    tzargatik   .
SFX 136  0    tzarrei   .
SFX 136  0    tzarrik   .
SFX 136  0    tzarrek   .
SFX 136  0    tzarrak   .
SFX 136  0    tzarren   .
SFX 136  0    egiarekin   .
SFX 136  0    txoraino   .
SFX 136  0    egitarantz   .
SFX 136  0    tzarrez   .
SFX 136  0    egiotaz   .
SFX 136  0    tzarraz   .
SFX 136  0    egigatik   .
SFX 136  0    tzarrendako   .
SFX 136  0    etaraino   .
SFX 136  0    txorendako   .
SFX 136  0    txoa   .
SFX 136  0    agoentzat   .
SFX 136  0    agatik   .
SFX 136  0    txok   .
SFX 136  0    egitatik   .
SFX 136  0    txoarendako   .
SFX 136  0    txoz   .
SFX 136  0    txoekin   .
SFX 136  0    agoa   .
SFX 136  0    txooi   .
SFX 136  0    tzarregi   .
SFX 136  0    txook   .
SFX 136  0    agok   .
SFX 136  0    txoon   .
SFX 136  0    tzarreko   .
SFX 136  0    txoko   .
SFX 136  0    egitik   .
SFX 136  0    egietara   .
SFX 136  0    egitan   .
SFX 136  0    txooz   .
SFX 136  0    agoz   .
SFX 136  0    etarantzegi   .
SFX 136  0    gatiko   .
SFX 136  0    agotik   .
SFX 136  0    egiendako   .
SFX 136  0    agotzat   .
SFX 136  0    etatik   .
SFX 136  0    txookin   .
SFX 136  0    agooi   .
SFX 136  0    agook   .
SFX 136  0    egioi   .
SFX 136  0    agoon   .
SFX 136  0    egiok   .
SFX 136  0    agoko   .
SFX 136  0    egirantz   .
SFX 136  0    txo   .
SFX 136  0    egion   .
SFX 136  0    ra   .
SFX 136  0    ekiko   .
SFX 136  0    egiko   .
SFX 136  0    agooz   .
SFX 136  0    ri   .
SFX 136  0    txoaren   .
SFX 136  0    egioz   .
SFX 136  0    tarik   .
SFX 136  0    tarantz   .
SFX 136  0    egiarendako   .
SFX 136  0    egi   .
SFX 136  0    etan   .
SFX 136  0    tarat   .
SFX 136  0    txoari   .
SFX 136  0    egirendako   .
SFX 136  0    tarako   .
SFX 136  0    tarago   .
SFX 136  0    gatik   .
SFX 136  0    tzarra   .
SFX 136  0    tzarrentzat   .
SFX 136  0    tzarri   .
SFX 136  0    ranzko   .
SFX 136  0    txorentzat   .
SFX 136  0    agoekin   .
SFX 136  0    tzarrarendako   .
SFX 136  0    otan   .
SFX 136  0    etarako   .
SFX 136  0    etarago   .
SFX 136  0    egietarik   .
SFX 136  0    egitara   .
SFX 136  0    agorendako   .
SFX 136  0    rik   .
SFX 136  0    txoarentzat   .
SFX 136  0    otaz   .
SFX 136  0    txogatik   .
SFX 136  0    egietarat   .
SFX 136  0    rat   .
SFX 136  0    etara   .
SFX 136  0    otarantz   .
SFX 136  0    agoaren   .
SFX 136  0    rantz   .
SFX 136  0    egiari   .
SFX 136  0    tarantzegi   .
SFX 136  0    egietaraino   .
SFX 136  0    agoari   .
SFX 136  0    tatik   .
SFX 136  0    egiarentzat   .
SFX 136  0    okiko   .
SFX 136  0    egirentzat   .
SFX 136  0    tiko   .
SFX 136  0    agoarendako   .
SFX 136  0    egietako   .
SFX 136  0    agookin   .
SFX 136  0    tzarrarentzat   .
SFX 136  0    tzarrerantz   .
SFX 136  0    egientzat   .
SFX 136  0    txootaz   .
SFX 136  0    agorentzat   .
SFX 136  0    egietatik   .
SFX 136  0    zko   .
SFX 136  0    tik   .
SFX 136  0    agorekin   .
SFX 136  0    tan   .
SFX 136  0    oi   .
SFX 136  0    ok   .
SFX 136  0    txoontzat   .
SFX 136  0    oz   .
SFX 136  0    rainoko   .
SFX 136  0    tara   .
SFX 136  0    txoago   .
SFX 136  0    regatik   .
SFX 136  0    txorantz   .
SFX 136  0    aganaino   .
SFX 136  0    etarantz   .
SFX 136  0    otarik   .
SFX 136  0    tarainoko   .
SFX 136  0    otarat   .
SFX 136  0    agoraino   .
SFX 136  0    egitako   .
SFX 136  0    tzarroi   .
SFX 136  0    tzarrok   .
SFX 136  0    tzarrari   .
SFX 136  0    tzarron   .
SFX 136  0    agoarentzat   .
SFX 136  0    tzarroz   .
SFX 136  0    egitzat   .
SFX 136  0    otara   .
SFX 136  0    agoontzat   .
SFX 136  0    txoarekin   .

SFX 137 Y 266
SFX 137  0    tako/699   .
SFX 137  0    on/705   .
SFX 137  0    agandik   .
SFX 137  0    ari   .
SFX 137  0    egia   .
SFX 137  0    etako/692   .
SFX 137  0    en/710   .
SFX 137  0    txoei   .
SFX 137  0    egik   .
SFX 137  0    ren/703   .
SFX 137  0    txoek   .
SFX 137  0    txoak   .
SFX 137  0    ko/692   .
SFX 137  0    tzarrekin   .
SFX 137  0    txoen   .
SFX 137  0    tzarrean   .
SFX 137  0    txoan   .
SFX 137  0    agan   .
SFX 137  0    aren/703   .
SFX 137  0    egitaraino   .
SFX 137  0    egiz   .
SFX 137  0    txoez   .
SFX 137  0    txoaz   .
SFX 137  0    agootaz   .
SFX 137  0    otatik   .
SFX 137  0    rantzago   .
SFX 137  0    agoei   .
SFX 137  0    egirekin   .
SFX 137  0    agoek   .
SFX 137  0    agoak   .
SFX 137  0    egiei   .
SFX 137  0    agoen   .
SFX 137  0    agoan   .
SFX 137  0    egiek   .
SFX 137  0    egiak   .
SFX 137  0    egien   .
SFX 137  0    egian   .
SFX 137  0    agoez   .
SFX 137  0    tzarrokin   .
SFX 137  0    agoaz   .
SFX 137  0    egiez   .
SFX 137  0    egiaz   .
SFX 137  0    arekin   .
SFX 137  0    arekiko   .
SFX 137  0    a   .
SFX 137  0    tzarraren   .
SFX 137  0    tzarrerat   .
SFX 137  0    k   .
SFX 137  0    taranzko   .
SFX 137  0    tzarrontzat   .
SFX 137  0    egiaren   .
SFX 137  0    z   .
SFX 137  0    agoarekin   .
SFX 137  0    egietarantz   .
SFX 137  0    egiraino   .
SFX 137  0    egiekin   .
SFX 137  0    agana   .
SFX 137  0    rekiko   .
SFX 137  0    tzar   .
SFX 137  0    tzat   .
SFX 137  0    rako   .
SFX 137  0    rago   .
SFX 137  0    taraino   .
SFX 137  0    txoegi   .
SFX 137  0    txoendako   .
SFX 137  0    tzarrago   .
SFX 137  0    egiokin   .
SFX 137  0    tatiko   .
SFX 137  0    etarantzago   .
SFX 137  0    agogatik   .
SFX 137  0    otako   .
SFX 137  0    txorik   .
SFX 137  0    txoren   .
SFX 137  0    txorat   .
SFX 137  0    tzarretik   .
SFX 137  0    tzarrera   .
SFX 137  0    txora   .
SFX 137  0    tariko   .
SFX 137  0    otaraino   .
SFX 137  0    tzarrarekin   .
SFX 137  0    txori   .
SFX 137  0    ago   .
SFX 137  0    aganantz   .
SFX 137  0    raino   .
SFX 137  0    agora   .
SFX 137  0    etariko   .
SFX 137  0    egiontzat   .
SFX 137  0    tzartzat   .
SFX 137  0    egira   .
SFX 137  0    agori   .
SFX 137  0    egiri   .
SFX 137  0    rekin   .
SFX 137  0    txotzat   .
SFX 137  0    agoendako   .
SFX 137  0    agorantz   .
SFX 137  0    egitarik   .
SFX 137  0    tzarrotaz   .
SFX 137  0    ei   .
SFX 137  0    ek   .
SFX 137  0    ak   .
SFX 137  0    an   .
SFX 137  0    egitarat   .
SFX 137  0    txoentzat   .
SFX 137  0    ez   .
SFX 137  0    az   .
SFX 137  0    ekin   .
SFX 137  0    etatiko   .
SFX 137  0    egirik   .
SFX 137  0    txorekin   .
SFX 137  0    egiren   .
SFX 137  0    etarainoko   .
SFX 137  0    egirat   .
SFX 137  0    agorik   .
SFX 137  0    rantzegi   .
SFX 137  0    agoren   .
SFX 137  0    agorat   .
SFX 137  0    tzarreraino   .
SFX 137  0    egietan   .
SFX 137  0    etarik   .
SFX 137  0    tarantzago   .
SFX 137  0    txotik   .
SFX 137  0    okin   .
SFX 137  0    etarat   .
SFX 137  0    etaranzko   .
SFX 137  0    tzargatik   .
SFX 137  0    tzarrei   .
SFX 137  0    tzarrik   .
SFX 137  0    tzarrek   .
SFX 137  0    tzarrak   .
SFX 137  0    tzarren   .
SFX 137  0    egiarekin   .
SFX 137  0    txoraino   .
SFX 137  0    egitarantz   .
SFX 137  0    tzarrez   .
SFX 137  0    egiotaz   .
SFX 137  0    tzarraz   .
SFX 137  0    egigatik   .
SFX 137  0    tzarrendako   .
SFX 137  0    etaraino   .
SFX 137  0    txorendako   .
SFX 137  0    txoa   .
SFX 137  0    agoentzat   .
SFX 137  0    agatik   .
SFX 137  0    txok   .
SFX 137  0    egitatik   .
SFX 137  0    txoarendako   .
SFX 137  0    txoz   .
SFX 137  0    txoekin   .
SFX 137  0    agoa   .
SFX 137  0    txooi   .
SFX 137  0    tzarregi   .
SFX 137  0    txook   .
SFX 137  0    agok   .
SFX 137  0    txoon   .
SFX 137  0    tzarreko   .
SFX 137  0    txoko   .
SFX 137  0    egitik   .
SFX 137  0    egietara   .
SFX 137  0    egitan   .
SFX 137  0    txooz   .
SFX 137  0    agoz   .
SFX 137  0    etarantzegi   .
SFX 137  0    gatiko   .
SFX 137  0    agotik   .
SFX 137  0    egiendako   .
SFX 137  0    agotzat   .
SFX 137  0    etatik   .
SFX 137  0    txookin   .
SFX 137  0    agooi   .
SFX 137  0    agook   .
SFX 137  0    egioi   .
SFX 137  0    agoon   .
SFX 137  0    egiok   .
SFX 137  0    agoko   .
SFX 137  0    egirantz   .
SFX 137  0    txo   .
SFX 137  0    egion   .
SFX 137  0    ra   .
SFX 137  0    ekiko   .
SFX 137  0    egiko   .
SFX 137  0    agooz   .
SFX 137  0    ri   .
SFX 137  0    txoaren   .
SFX 137  0    egioz   .
SFX 137  0    tarik   .
SFX 137  0    tarantz   .
SFX 137  0    egiarendako   .
SFX 137  0    egi   .
SFX 137  0    etan   .
SFX 137  0    tarat   .
SFX 137  0    txoari   .
SFX 137  0    egirendako   .
SFX 137  0    tarako   .
SFX 137  0    tarago   .
SFX 137  0    gatik   .
SFX 137  0    tzarra   .
SFX 137  0    tzarrentzat   .
SFX 137  0    tzarri   .
SFX 137  0    ranzko   .
SFX 137  0    txorentzat   .
SFX 137  0    agoekin   .
SFX 137  0    tzarrarendako   .
SFX 137  0    otan   .
SFX 137  0    etarako   .
SFX 137  0    etarago   .
SFX 137  0    egietarik   .
SFX 137  0    egitara   .
SFX 137  0    agorendako   .
SFX 137  0    rik   .
SFX 137  0    txoarentzat   .
SFX 137  0    otaz   .
SFX 137  0    txogatik   .
SFX 137  0    egietarat   .
SFX 137  0    rat   .
SFX 137  0    etara   .
SFX 137  0    otarantz   .
SFX 137  0    agoaren   .
SFX 137  0    rantz   .
SFX 137  0    egiari   .
SFX 137  0    tarantzegi   .
SFX 137  0    egietaraino   .
SFX 137  0    agoari   .
SFX 137  0    tatik   .
SFX 137  0    egiarentzat   .
SFX 137  0    okiko   .
SFX 137  0    egirentzat   .
SFX 137  0    tiko   .
SFX 137  0    agoarendako   .
SFX 137  0    egietako   .
SFX 137  0    agookin   .
SFX 137  0    tzarrarentzat   .
SFX 137  0    tzarrerantz   .
SFX 137  0    egientzat   .
SFX 137  0    txootaz   .
SFX 137  0    agorentzat   .
SFX 137  0    egietatik   .
SFX 137  0    zko   .
SFX 137  0    tik   .
SFX 137  0    agorekin   .
SFX 137  0    tan   .
SFX 137  0    oi   .
SFX 137  0    ok   .
SFX 137  0    txoontzat   .
SFX 137  0    oz   .
SFX 137  0    rainoko   .
SFX 137  0    tara   .
SFX 137  0    txoago   .
SFX 137  0    regatik   .
SFX 137  0    txorantz   .
SFX 137  0    aganaino   .
SFX 137  0    etarantz   .
SFX 137  0    otarik   .
SFX 137  0    tarainoko   .
SFX 137  0    otarat   .
SFX 137  0    agoraino   .
SFX 137  0    egitako   .
SFX 137  0    tzarroi   .
SFX 137  0    tzarrok   .
SFX 137  0    tzarrari   .
SFX 137  0    tzarron   .
SFX 137  0    agoarentzat   .
SFX 137  0    tzarroz   .
SFX 137  0    egitzat   .
SFX 137  0    otara   .
SFX 137  0    agoontzat   .
SFX 137  0    txoarekin   .

SFX 138 Y 245
SFX 138  0    on/705   .
SFX 138  0    agandik   .
SFX 138  0    ari   .
SFX 138  0    egia   .
SFX 138  0    etako/692   .
SFX 138  0    en/710   .
SFX 138  0    txoei   .
SFX 138  0    egik   .
SFX 138  0    txoek   .
SFX 138  0    txoak   .
SFX 138  0    tzarrekin   .
SFX 138  0    txoen   .
SFX 138  0    tzarrean   .
SFX 138  0    txoan   .
SFX 138  0    agan   .
SFX 138  0    aren/703   .
SFX 138  0    egitaraino   .
SFX 138  0    egiz   .
SFX 138  0    txoez   .
SFX 138  0    txoaz   .
SFX 138  0    agootaz   .
SFX 138  0    erainoko   .
SFX 138  0    otatik   .
SFX 138  0    eko/692   .
SFX 138  0    agoei   .
SFX 138  0    egirekin   .
SFX 138  0    agoek   .
SFX 138  0    agoak   .
SFX 138  0    egiei   .
SFX 138  0    agoen   .
SFX 138  0    agoan   .
SFX 138  0    egiek   .
SFX 138  0    egiak   .
SFX 138  0    egien   .
SFX 138  0    egian   .
SFX 138  0    agoez   .
SFX 138  0    tzarrokin   .
SFX 138  0    agoaz   .
SFX 138  0    egiez   .
SFX 138  0    egiaz   .
SFX 138  0    arekin   .
SFX 138  0    arekiko   .
SFX 138  0    ean   .
SFX 138  0    a   .
SFX 138  0    tzarraren   .
SFX 138  0    i   .
SFX 138  0    tzarrerat   .
SFX 138  0    tzarrontzat   .
SFX 138  0    egiaren   .
SFX 138  0    agoarekin   .
SFX 138  0    egietarantz   .
SFX 138  0    egiraino   .
SFX 138  0    egiekin   .
SFX 138  0    agana   .
SFX 138  0    tzar   .
SFX 138  0    tzat   .
SFX 138  0    txoegi   .
SFX 138  0    txoendako   .
SFX 138  0    tzarrago   .
SFX 138  0    egiokin   .
SFX 138  0    eraino   .
SFX 138  0    etarantzago   .
SFX 138  0    agogatik   .
SFX 138  0    otako   .
SFX 138  0    txorik   .
SFX 138  0    txoren   .
SFX 138  0    txorat   .
SFX 138  0    tzarretik   .
SFX 138  0    tzarrera   .
SFX 138  0    txora   .
SFX 138  0    otaraino   .
SFX 138  0    tzarrarekin   .
SFX 138  0    txori   .
SFX 138  0    ago   .
SFX 138  0    aganantz   .
SFX 138  0    agora   .
SFX 138  0    etariko   .
SFX 138  0    egiontzat   .
SFX 138  0    tzartzat   .
SFX 138  0    egira   .
SFX 138  0    agori   .
SFX 138  0    egiri   .
SFX 138  0    txotzat   .
SFX 138  0    agoendako   .
SFX 138  0    agorantz   .
SFX 138  0    egitarik   .
SFX 138  0    tzarrotaz   .
SFX 138  0    era   .
SFX 138  0    ei   .
SFX 138  0    ik   .
SFX 138  0    ek   .
SFX 138  0    ak   .
SFX 138  0    egitarat   .
SFX 138  0    txoentzat   .
SFX 138  0    ez   .
SFX 138  0    az   .
SFX 138  0    ekin   .
SFX 138  0    etatiko   .
SFX 138  0    egirik   .
SFX 138  0    txorekin   .
SFX 138  0    egiren   .
SFX 138  0    etarainoko   .
SFX 138  0    egirat   .
SFX 138  0    agorik   .
SFX 138  0    agoren   .
SFX 138  0    agorat   .
SFX 138  0    tzarreraino   .
SFX 138  0    egietan   .
SFX 138  0    etarik   .
SFX 138  0    txotik   .
SFX 138  0    okin   .
SFX 138  0    etarat   .
SFX 138  0    etaranzko   .
SFX 138  0    tzargatik   .
SFX 138  0    erat   .
SFX 138  0    tzarrei   .
SFX 138  0    tzarrik   .
SFX 138  0    tzarrek   .
SFX 138  0    tzarrak   .
SFX 138  0    tzarren   .
SFX 138  0    egiarekin   .
SFX 138  0    txoraino   .
SFX 138  0    egitarantz   .
SFX 138  0    tzarrez   .
SFX 138  0    egiotaz   .
SFX 138  0    tzarraz   .
SFX 138  0    egigatik   .
SFX 138  0    tzarrendako   .
SFX 138  0    erantzago   .
SFX 138  0    etaraino   .
SFX 138  0    txorendako   .
SFX 138  0    txoa   .
SFX 138  0    agoentzat   .
SFX 138  0    agatik   .
SFX 138  0    txok   .
SFX 138  0    egitatik   .
SFX 138  0    txoarendako   .
SFX 138  0    txoz   .
SFX 138  0    txoekin   .
SFX 138  0    agoa   .
SFX 138  0    txooi   .
SFX 138  0    tzarregi   .
SFX 138  0    txook   .
SFX 138  0    agok   .
SFX 138  0    txoon   .
SFX 138  0    tzarreko   .
SFX 138  0    txoko   .
SFX 138  0    egitik   .
SFX 138  0    egatik   .
SFX 138  0    egietara   .
SFX 138  0    egitan   .
SFX 138  0    txooz   .
SFX 138  0    agoz   .
SFX 138  0    etarantzegi   .
SFX 138  0    gatiko   .
SFX 138  0    agotik   .
SFX 138  0    egiendako   .
SFX 138  0    agotzat   .
SFX 138  0    etatik   .
SFX 138  0    txookin   .
SFX 138  0    agooi   .
SFX 138  0    agook   .
SFX 138  0    egioi   .
SFX 138  0    agoon   .
SFX 138  0    egiok   .
SFX 138  0    agoko   .
SFX 138  0    egirantz   .
SFX 138  0    txo   .
SFX 138  0    egion   .
SFX 138  0    ekiko   .
SFX 138  0    egiko   .
SFX 138  0    agooz   .
SFX 138  0    txoaren   .
SFX 138  0    ezko   .
SFX 138  0    egioz   .
SFX 138  0    etik   .
SFX 138  0    egiarendako   .
SFX 138  0    egi   .
SFX 138  0    etan   .
SFX 138  0    txoari   .
SFX 138  0    etiko   .
SFX 138  0    egirendako   .
SFX 138  0    gatik   .
SFX 138  0    tzarra   .
SFX 138  0    tzarrentzat   .
SFX 138  0    tzarri   .
SFX 138  0    txorentzat   .
SFX 138  0    erantz   .
SFX 138  0    agoekin   .
SFX 138  0    tzarrarendako   .
SFX 138  0    otan   .
SFX 138  0    etarako   .
SFX 138  0    etarago   .
SFX 138  0    egietarik   .
SFX 138  0    egitara   .
SFX 138  0    agorendako   .
SFX 138  0    txoarentzat   .
SFX 138  0    otaz   .
SFX 138  0    txogatik   .
SFX 138  0    egietarat   .
SFX 138  0    eranzko   .
SFX 138  0    etara   .
SFX 138  0    otarantz   .
SFX 138  0    agoaren   .
SFX 138  0    egiari   .
SFX 138  0    egietaraino   .
SFX 138  0    agoari   .
SFX 138  0    egiarentzat   .
SFX 138  0    okiko   .
SFX 138  0    egirentzat   .
SFX 138  0    agoarendako   .
SFX 138  0    erantzegi   .
SFX 138  0    egietako   .
SFX 138  0    agookin   .
SFX 138  0    tzarrarentzat   .
SFX 138  0    tzarrerantz   .
SFX 138  0    egientzat   .
SFX 138  0    txootaz   .
SFX 138  0    agorentzat   .
SFX 138  0    egietatik   .
SFX 138  0    agorekin   .
SFX 138  0    oi   .
SFX 138  0    ok   .
SFX 138  0    txoontzat   .
SFX 138  0    oz   .
SFX 138  0    txoago   .
SFX 138  0    txorantz   .
SFX 138  0    aganaino   .
SFX 138  0    etarantz   .
SFX 138  0    otarik   .
SFX 138  0    otarat   .
SFX 138  0    agoraino   .
SFX 138  0    egitako   .
SFX 138  0    tzarroi   .
SFX 138  0    tzarrok   .
SFX 138  0    tzarrari   .
SFX 138  0    tzarron   .
SFX 138  0    agoarentzat   .
SFX 138  0    tzarroz   .
SFX 138  0    egitzat   .
SFX 138  0    otara   .
SFX 138  0    agoontzat   .
SFX 138  0    txoarekin   .
SFX 138  0    erako   .
SFX 138  0    erago   .

SFX 139 Y 245
SFX 139  0    etako/692   .
SFX 139  0    en/710   .
SFX 139  0    egiari   .
SFX 139  0    on/688   .
SFX 139  tz    ztzarrentzat   tz
SFX 139  0    egitarantz   .
SFX 139  0    agoari   .
SFX 139  0    eko/692   .
SFX 139  0    aren/703   .
SFX 139  tz    ztxorentzat   tz
SFX 139  tz    ztxoarentzat   tz
SFX 139  0    a   .
SFX 139  0    erantzegi   .
SFX 139  0    i   .
SFX 139  tz    ztxotzat   tz
SFX 139  0    ari   .
SFX 139  0    egientzat   .
SFX 139  0    egia   .
SFX 139  tz    ztzarrei   tz
SFX 139  tz    ztxoraino   tz
SFX 139  tz    ztzarrik   tz
SFX 139  tz    ztzarrek   tz
SFX 139  tz    ztzarrak   tz
SFX 139  tz    ztxooi   tz
SFX 139  0    egietatik   .
SFX 139  tz    ztzarren   tz
SFX 139  tz    ztxook   tz
SFX 139  tz    ztxoon   tz
SFX 139  0    egik   .
SFX 139  tz    ztxoko   tz
SFX 139  0    egietaraino   .
SFX 139  tz    ztzarrez   tz
SFX 139  tz    ztzarraz   tz
SFX 139  tz    ztxooz   tz
SFX 139  tz    ztzarrerantz   tz
SFX 139  0    egiz   .
SFX 139  0    egigatik   .
SFX 139  0    agooi   .
SFX 139  0    etaraino   .
SFX 139  0    egiarentzat   .
SFX 139  0    agook   .
SFX 139  0    egioi   .
SFX 139  0    agoon   .
SFX 139  0    egiok   .
SFX 139  0    agoko   .
SFX 139  tz    ztzar   tz
SFX 139  0    egion   .
SFX 139  tz    ztzat   tz
SFX 139  0    ekiko   .
SFX 139  0    egiko   .
SFX 139  0    agooz   .
SFX 139  0    egitatik   .
SFX 139  0    egioz   .
SFX 139  tz    ztxoekin   tz
SFX 139  tz    ztzarregi   tz
SFX 139  tz    ztzarreko   tz
SFX 139  0    agoarendako   .
SFX 139  tz    ztxotik   tz
SFX 139  0    ei   .
SFX 139  0    ik   .
SFX 139  0    ek   .
SFX 139  0    ean   .
SFX 139  0    ak   .
SFX 139  0    egirendako   .
SFX 139  0    egietara   .
SFX 139  0    ez   .
SFX 139  0    az   .
SFX 139  0    otarik   .
SFX 139  0    otarat   .
SFX 139  0    agandik   .
SFX 139  0    egitako   .
SFX 139  0    egirantz   .
SFX 139  tz    ztxoaren   tz
SFX 139  0    agorendako   .
SFX 139  0    agootaz   .
SFX 139  0    agoontzat   .
SFX 139  tz    ztzarrarendako   tz
SFX 139  0    etiko   .
SFX 139  0    egitzat   .
SFX 139  0    gatik   .
SFX 139  tz    ztxookin   tz
SFX 139  0    agoarentzat   .
SFX 139  0    otarantz   .
SFX 139  0    egirentzat   .
SFX 139  0    ago   .
SFX 139  0    etara   .
SFX 139  0    egiekin   .
SFX 139  tz    ztxoari   tz
SFX 139  0    otatik   .
SFX 139  tz    ztzarra   tz
SFX 139  0    agorentzat   .
SFX 139  tz    ztzarri   tz
SFX 139  0    arekin   .
SFX 139  0    arekiko   .
SFX 139  tz    ztxogatik   tz
SFX 139  0    era   .
SFX 139  0    egiokin   .
SFX 139  0    agoarekin   .
SFX 139  0    egiaren   .
SFX 139  tz    ztzarrarentzat   tz
SFX 139  0    okiko   .
SFX 139  0    ekin   .
SFX 139  0    egietako   .
SFX 139  tz    ztxoa   tz
SFX 139  tz    ztxootaz   tz
SFX 139  tz    ztxok   tz
SFX 139  tz    ztxoz   tz
SFX 139  0    agorekin   .
SFX 139  tz    ztxo   tz
SFX 139  0    okin   .
SFX 139  0    agoa   .
SFX 139  tz    ztxoontzat   tz
SFX 139  0    agok   .
SFX 139  0    agoz   .
SFX 139  tz    ztxorantz   tz
SFX 139  0    erat   .
SFX 139  0    egietarantz   .
SFX 139  0    eraino   .
SFX 139  tz    ztzarrontzat   tz
SFX 139  0    aganaino   .
SFX 139  0    otara   .
SFX 139  0    etarantz   .
SFX 139  0    ezko   .
SFX 139  0    erako   .
SFX 139  0    erago   .
SFX 139  0    agoraino   .
SFX 139  tz    ztzarrari   tz
SFX 139  0    egiontzat   .
SFX 139  tz    ztzarroi   tz
SFX 139  tz    ztzarrok   tz
SFX 139  0    egietan   .
SFX 139  tz    ztzarron   tz
SFX 139  tz    ztxoei   tz
SFX 139  0    etarantzago   .
SFX 139  tz    ztxoek   tz
SFX 139  tz    ztxoak   tz
SFX 139  tz    ztxoen   tz
SFX 139  tz    ztxoan   tz
SFX 139  tz    ztzarroz   tz
SFX 139  0    etariko   .
SFX 139  0    agoendako   .
SFX 139  tz    ztxoez   tz
SFX 139  tz    ztxoaz   tz
SFX 139  0    egitaraino   .
SFX 139  tz    ztxoago   tz
SFX 139  0    agoei   .
SFX 139  0    agoek   .
SFX 139  0    agoak   .
SFX 139  0    egiei   .
SFX 139  0    agoen   .
SFX 139  0    agoan   .
SFX 139  0    egiek   .
SFX 139  0    egiak   .
SFX 139  0    egien   .
SFX 139  tz    ztxoarekin   tz
SFX 139  0    egian   .
SFX 139  tz    ztzarraren   tz
SFX 139  0    agoez   .
SFX 139  0    agoaz   .
SFX 139  0    egiez   .
SFX 139  0    egiaz   .
SFX 139  0    egiotaz   .
SFX 139  0    etatiko   .
SFX 139  0    etik   .
SFX 139  0    egi   .
SFX 139  tz    ztzarrean   tz
SFX 139  0    oi   .
SFX 139  0    ok   .
SFX 139  0    etan   .
SFX 139  0    egirik   .
SFX 139  0    egiren   .
SFX 139  tz    ztzarrarekin   tz
SFX 139  tz    ztzarrekin   tz
SFX 139  0    egirat   .
SFX 139  0    oz   .
SFX 139  0    agorik   .
SFX 139  0    agoren   .
SFX 139  0    agorat   .
SFX 139  0    etaranzko   .
SFX 139  tz    ztzarreraino   tz
SFX 139  0    erainoko   .
SFX 139  0    etarik   .
SFX 139  0    etarat   .
SFX 139  0    egirekin   .
SFX 139  0    otan   .
SFX 139  0    agana   .
SFX 139  tz    ztzarrokin   tz
SFX 139  0    egiarekin   .
SFX 139  0    otaz   .
SFX 139  0    erantzago   .
SFX 139  0    agotzat   .
SFX 139  tz    ztzarrerat   tz
SFX 139  0    agoentzat   .
SFX 139  0    agatik   .
SFX 139  0    otako   .
SFX 139  0    egiraino   .
SFX 139  0    egiendako   .
SFX 139  0    egitik   .
SFX 139  0    egatik   .
SFX 139  tz    ztxora   tz
SFX 139  tz    ztzarrago   tz
SFX 139  0    egitan   .
SFX 139  tz    ztxoendako   tz
SFX 139  tz    ztxori   tz
SFX 139  0    gatiko   .
SFX 139  0    agotik   .
SFX 139  0    etatik   .
SFX 139  0    agora   .
SFX 139  0    egira   .
SFX 139  0    agogatik   .
SFX 139  0    agori   .
SFX 139  tz    ztzarrendako   tz
SFX 139  0    egiri   .
SFX 139  tz    ztxorendako   tz
SFX 139  tz    ztzarrera   tz
SFX 139  tz    ztxoarendako   tz
SFX 139  tz    ztzarretik   tz
SFX 139  0    otaraino   .
SFX 139  0    etarantzegi   .
SFX 139  0    egietarik   .
SFX 139  tz    ztxoegi   tz
SFX 139  0    agoekin   .
SFX 139  tz    ztzartzat   tz
SFX 139  0    egietarat   .
SFX 139  0    erantz   .
SFX 139  0    etarainoko   .
SFX 139  0    etarako   .
SFX 139  0    etarago   .
SFX 139  0    aganantz   .
SFX 139  0    egitara   .
SFX 139  tz    ztzargatik   tz
SFX 139  0    egiarendako   .
SFX 139  0    eranzko   .
SFX 139  tz    ztzarrotaz   tz
SFX 139  0    agorantz   .
SFX 139  0    egitarik   .
SFX 139  0    agookin   .
SFX 139  0    egitarat   .
SFX 139  tz    ztxoentzat   tz
SFX 139  0    agan   .
SFX 139  tz    ztxorik   tz
SFX 139  tz    ztxorekin   tz
SFX 139  tz    ztxoren   tz
SFX 139  0    agoaren   .
SFX 139  tz    ztxorat   tz

SFX 140 Y 245
SFX 140  0    on/705   .
SFX 140  tx    xtzarreko   tx
SFX 140  0    etarantzegi   .
SFX 140  0    aren/703   .
SFX 140  tx    xtxoendako   tx
SFX 140  tx    xtzarrak   tx
SFX 140  tx    xtzarraz   tx
SFX 140  0    etako/699   .
SFX 140  0    agorantz   .
SFX 140  tx    xtxoko   tx
SFX 140  0    en/696   .
SFX 140  0    etarako   .
SFX 140  0    erantzago   .
SFX 140  0    egi   .
SFX 140  0    egitarik   .
SFX 140  0    eko/692   .
SFX 140  tx    xtzarrei   tx
SFX 140  tx    xtzarrek   tx
SFX 140  tx    xtzarren   tx
SFX 140  0    otan   .
SFX 140  tx    xtzarrez   tx
SFX 140  0    otaz   .
SFX 140  0    egiotaz   .
SFX 140  tx    xtxooi   tx
SFX 140  0    okiko   .
SFX 140  tx    xtxook   tx
SFX 140  tx    xtxoon   tx
SFX 140  tx    xtxooz   tx
SFX 140  tx    xtzarrera   tx
SFX 140  0    aganantz   .
SFX 140  0    egitik   .
SFX 140  tx    xtxoari   tx
SFX 140  tx    xtxora   tx
SFX 140  tx    xtxorantz   tx
SFX 140  tx    xtxori   tx
SFX 140  tx    xtzarrik   tx
SFX 140  0    etarantz   .
SFX 140  0    erainoko   .
SFX 140  0    arekin   .
SFX 140  0    ekin   .
SFX 140  0    agoa   .
SFX 140  0    egiekin   .
SFX 140  0    agok   .
SFX 140  0    agoz   .
SFX 140  0    agogatik   .
SFX 140  tx    xtzarrendako   tx
SFX 140  tx    xtxo   tx
SFX 140  tx    xtzarra   tx
SFX 140  tx    xtzarri   tx
SFX 140  tx    xtzarroi   tx
SFX 140  tx    xtzarrok   tx
SFX 140  tx    xtzarron   tx
SFX 140  0    era   .
SFX 140  tx    xtzarroz   tx
SFX 140  0    agoarendako   .
SFX 140  0    egiendako   .
SFX 140  0    agorendako   .
SFX 140  0    etara   .
SFX 140  0    egiarendako   .
SFX 140  0    etatik   .
SFX 140  tx    xtxogatik   tx
SFX 140  0    agotzat   .
SFX 140  0    agoari   .
SFX 140  0    etatiko   .
SFX 140  0    otaraino   .
SFX 140  0    ezko   .
SFX 140  tx    xtzarrarentzat   tx
SFX 140  tx    xtzarrotaz   tx
SFX 140  0    egitatik   .
SFX 140  tx    xtxorat   tx
SFX 140  0    agoendako   .
SFX 140  0    erat   .
SFX 140  tx    xtxoren   tx
SFX 140  0    agana   .
SFX 140  tx    xtzarrekin   tx
SFX 140  0    otarantz   .
SFX 140  tx    xtxotzat   tx
SFX 140  0    egietaraino   .
SFX 140  tx    xtxorik   tx
SFX 140  0    etaranzko   .
SFX 140  tx    xtzarreraino   tx
SFX 140  0    egitako   .
SFX 140  0    agookin   .
SFX 140  0    agorat   .
SFX 140  tx    xtxoarentzat   tx
SFX 140  tx    xtxoegi   tx
SFX 140  0    egietarantz   .
SFX 140  0    agoren   .
SFX 140  0    agoaren   .
SFX 140  tx    xtxoontzat   tx
SFX 140  0    egirentzat   .
SFX 140  0    egitara   .
SFX 140  0    egietako   .
SFX 140  0    eranzko   .
SFX 140  tx    xtzarrerantz   tx
SFX 140  0    agorik   .
SFX 140  0    arekiko   .
SFX 140  0    erantzegi   .
SFX 140  tx    xtxorentzat   tx
SFX 140  0    egitzat   .
SFX 140  tx    xtzarrerat   tx
SFX 140  0    egietara   .
SFX 140  tx    xtxookin   tx
SFX 140  0    agatik   .
SFX 140  0    etan   .
SFX 140  0    egietan   .
SFX 140  0    etarainoko   .
SFX 140  0    egirekin   .
SFX 140  tx    xtzarrontzat   tx
SFX 140  0    a   .
SFX 140  0    i   .
SFX 140  tx    xtzarrago   tx
SFX 140  tx    xtxoaren   tx
SFX 140  tx    xtxotik   tx
SFX 140  0    egiontzat   .
SFX 140  0    ekiko   .
SFX 140  0    gatiko   .
SFX 140  0    etik   .
SFX 140  0    gatik   .
SFX 140  0    etarantzago   .
SFX 140  0    otako   .
SFX 140  tx    xtxoentzat   tx
SFX 140  0    egiari   .
SFX 140  0    ago   .
SFX 140  0    egietarat   .
SFX 140  0    eraino   .
SFX 140  tx    xtzarrari   tx
SFX 140  0    otara   .
SFX 140  0    okin   .
SFX 140  0    egiokin   .
SFX 140  tx    xtzarrarendako   tx
SFX 140  0    agandik   .
SFX 140  0    agoontzat   .
SFX 140  0    agotik   .
SFX 140  0    egia   .
SFX 140  0    egik   .
SFX 140  0    egiz   .
SFX 140  0    egietarik   .
SFX 140  tx    xtxoarekin   tx
SFX 140  0    agoak   .
SFX 140  0    agoan   .
SFX 140  0    agoaz   .
SFX 140  0    egiaren   .
SFX 140  0    ari   .
SFX 140  tx    xtzarrentzat   tx
SFX 140  tx    xtzargatik   tx
SFX 140  0    otarat   .
SFX 140  0    egitaraino   .
SFX 140  0    agorekin   .
SFX 140  0    erantz   .
SFX 140  0    egiraino   .
SFX 140  0    egientzat   .
SFX 140  0    agoei   .
SFX 140  0    agoek   .
SFX 140  0    agoen   .
SFX 140  0    agorentzat   .
SFX 140  0    agoarentzat   .
SFX 140  0    agoez   .
SFX 140  0    egiarentzat   .
SFX 140  0    erago   .
SFX 140  0    ak   .
SFX 140  0    az   .
SFX 140  0    agootaz   .
SFX 140  tx    xtzarretik   tx
SFX 140  tx    xtxorekin   tx
SFX 140  0    otarik   .
SFX 140  0    ei   .
SFX 140  0    erako   .
SFX 140  0    ek   .
SFX 140  0    ez   .
SFX 140  0    agoko   .
SFX 140  0    egirat   .
SFX 140  tx    xtzarrarekin   tx
SFX 140  0    egitarantz   .
SFX 140  0    egirantz   .
SFX 140  0    ik   .
SFX 140  0    agoekin   .
SFX 140  0    agooi   .
SFX 140  0    agook   .
SFX 140  0    egiren   .
SFX 140  0    agoon   .
SFX 140  0    agooz   .
SFX 140  0    egatik   .
SFX 140  0    egiarekin   .
SFX 140  tx    xtxoarendako   tx
SFX 140  tx    xtxoa   tx
SFX 140  tx    xtxok   tx
SFX 140  tx    xtxoz   tx
SFX 140  0    egirendako   .
SFX 140  0    agora   .
SFX 140  0    agori   .
SFX 140  0    agoentzat   .
SFX 140  0    egiak   .
SFX 140  0    egian   .
SFX 140  0    egiaz   .
SFX 140  0    egirik   .
SFX 140  tx    xtzarrokin   tx
SFX 140  0    oi   .
SFX 140  0    ok   .
SFX 140  0    oz   .
SFX 140  tx    xtxorendako   tx
SFX 140  0    egiei   .
SFX 140  0    egiek   .
SFX 140  0    egien   .
SFX 140  0    egiez   .
SFX 140  0    etariko   .
SFX 140  0    etarat   .
SFX 140  tx    xtxootaz   tx
SFX 140  0    egietatik   .
SFX 140  tx    xtzarraren   tx
SFX 140  0    egigatik   .
SFX 140  tx    xtzarrean   tx
SFX 140  tx    xtzar   tx
SFX 140  tx    xtzat   tx
SFX 140  0    agoraino   .
SFX 140  tx    xtxoak   tx
SFX 140  tx    xtxoan   tx
SFX 140  0    egiko   .
SFX 140  tx    xtxoaz   tx
SFX 140  0    agoarekin   .
SFX 140  tx    xtxoekin   tx
SFX 140  0    etiko   .
SFX 140  0    etarik   .
SFX 140  tx    xtzarregi   tx
SFX 140  tx    xtxoei   tx
SFX 140  tx    xtxoek   tx
SFX 140  tx    xtxoen   tx
SFX 140  0    egioi   .
SFX 140  0    egiok   .
SFX 140  0    egion   .
SFX 140  tx    xtxoez   tx
SFX 140  0    egioz   .
SFX 140  0    egitarat   .
SFX 140  0    aganaino   .
SFX 140  tx    xtxoago   tx
SFX 140  0    agan   .
SFX 140  tx    xtzartzat   tx
SFX 140  tx    xtxoraino   tx
SFX 140  0    ean   .
SFX 140  0    etarago   .
SFX 140  0    etaraino   .
SFX 140  0    otatik   .
SFX 140  0    egira   .
SFX 140  0    egiri   .
SFX 140  0    egitan   .

SFX 141 Y 245
SFX 141  ts    stxoago   ts
SFX 141  0    egietaraino   .
SFX 141  0    erantzago   .
SFX 141  0    on/705   .
SFX 141  0    aren/703   .
SFX 141  0    otatik   .
SFX 141  0    en/710   .
SFX 141  ts    stzarrarendako   ts
SFX 141  0    etako/692   .
SFX 141  0    egitan   .
SFX 141  ts    stxoak   ts
SFX 141  ts    stxoan   ts
SFX 141  0    egiko   .
SFX 141  ts    stxoaz   ts
SFX 141  ts    stzarreraino   ts
SFX 141  0    etiko   .
SFX 141  0    egiokin   .
SFX 141  0    agandik   .
SFX 141  0    eko/699   .
SFX 141  ts    stxoei   ts
SFX 141  ts    stxoek   ts
SFX 141  0    egirentzat   .
SFX 141  ts    stxoen   ts
SFX 141  0    egioi   .
SFX 141  0    egiok   .
SFX 141  0    egion   .
SFX 141  ts    stxoez   ts
SFX 141  0    egioz   .
SFX 141  ts    stzarrari   ts
SFX 141  ts    stxoa   ts
SFX 141  ts    stxok   ts
SFX 141  0    egiaren   .
SFX 141  0    egira   .
SFX 141  ts    stxoz   ts
SFX 141  0    egiri   .
SFX 141  0    egitik   .
SFX 141  ts    stxoarentzat   ts
SFX 141  ts    stxoari   ts
SFX 141  0    egietarantz   .
SFX 141  ts    stxorentzat   ts
SFX 141  0    egiendako   .
SFX 141  ts    stxoko   ts
SFX 141  0    arekin   .
SFX 141  ts    stzarrerantz   ts
SFX 141  0    okiko   .
SFX 141  0    etarainoko   .
SFX 141  ts    stxooi   ts
SFX 141  ts    stxook   ts
SFX 141  ts    stxoon   ts
SFX 141  ts    stxooz   ts
SFX 141  0    agorekin   .
SFX 141  ts    stzarra   ts
SFX 141  ts    stzarri   ts
SFX 141  0    egiraino   .
SFX 141  0    agootaz   .
SFX 141  ts    stxora   ts
SFX 141  ts    stxori   ts
SFX 141  ts    stzar   ts
SFX 141  ts    stzat   ts
SFX 141  0    etatik   .
SFX 141  0    agoekin   .
SFX 141  ts    stxorekin   ts
SFX 141  0    ean   .
SFX 141  0    agoari   .
SFX 141  ts    stzarrontzat   ts
SFX 141  0    agan   .
SFX 141  ts    stzarrotaz   ts
SFX 141  0    etara   .
SFX 141  0    agoendako   .
SFX 141  0    egirantz   .
SFX 141  0    egi   .
SFX 141  0    etarantzago   .
SFX 141  0    etariko   .
SFX 141  ts    stxorat   ts
SFX 141  ts    stzarrekin   ts
SFX 141  ts    stxootaz   ts
SFX 141  0    etaranzko   .
SFX 141  0    otan   .
SFX 141  0    otaz   .
SFX 141  ts    stxoren   ts
SFX 141  ts    stxoekin   ts
SFX 141  ts    stxorik   ts
SFX 141  0    ekin   .
SFX 141  0    egigatik   .
SFX 141  ts    stzarrean   ts
SFX 141  0    agoa   .
SFX 141  0    agok   .
SFX 141  0    agoz   .
SFX 141  ts    stxo   ts
SFX 141  0    egitaraino   .
SFX 141  0    era   .
SFX 141  0    agoraino   .
SFX 141  0    agorentzat   .
SFX 141  0    etarago   .
SFX 141  ts    stzarrentzat   ts
SFX 141  0    agana   .
SFX 141  ts    stxoontzat   ts
SFX 141  ts    stzarregi   ts
SFX 141  ts    stzarrak   ts
SFX 141  0    agorat   .
SFX 141  ts    stzarraz   ts
SFX 141  0    egitarat   .
SFX 141  0    aganaino   .
SFX 141  0    agoarentzat   .
SFX 141  0    etarako   .
SFX 141  0    egiarentzat   .
SFX 141  ts    stzartzat   ts
SFX 141  ts    stxoraino   ts
SFX 141  0    etaraino   .
SFX 141  ts    stxoegi   ts
SFX 141  ts    stzarrei   ts
SFX 141  ts    stzarrek   ts
SFX 141  ts    stzarren   ts
SFX 141  ts    stzarreko   ts
SFX 141  0    agoren   .
SFX 141  ts    stzarrez   ts
SFX 141  0    erantzegi   .
SFX 141  0    egiotaz   .
SFX 141  0    egitarantz   .
SFX 141  0    agorantz   .
SFX 141  ts    stzarrerat   ts
SFX 141  ts    stzarrik   ts
SFX 141  0    agorik   .
SFX 141  0    egitarik   .
SFX 141  0    egirendako   .
SFX 141  0    ezko   .
SFX 141  ts    stzarrarekin   ts
SFX 141  0    a   .
SFX 141  0    i   .
SFX 141  0    egiekin   .
SFX 141  ts    stzarrera   ts
SFX 141  0    aganantz   .
SFX 141  ts    stxoarendako   ts
SFX 141  ts    stxorantz   ts
SFX 141  0    egiontzat   .
SFX 141  0    etarantz   .
SFX 141  0    agatik   .
SFX 141  ts    stzarroi   ts
SFX 141  ts    stzarrok   ts
SFX 141  ts    stzarron   ts
SFX 141  ts    stxorendako   ts
SFX 141  ts    stzarroz   ts
SFX 141  0    erainoko   .
SFX 141  0    erat   .
SFX 141  0    agogatik   .
SFX 141  ts    stxotik   ts
SFX 141  ts    stxoentzat   ts
SFX 141  0    agotzat   .
SFX 141  0    etatiko   .
SFX 141  0    egietarat   .
SFX 141  0    gatiko   .
SFX 141  ts    stzarrarentzat   ts
SFX 141  ts    stxogatik   ts
SFX 141  0    egiari   .
SFX 141  0    agoontzat   .
SFX 141  0    ekiko   .
SFX 141  0    otaraino   .
SFX 141  0    egietarik   .
SFX 141  0    eraino   .
SFX 141  0    gatik   .
SFX 141  ts    stxoarekin   ts
SFX 141  0    otako   .
SFX 141  ts    stzargatik   ts
SFX 141  0    agotik   .
SFX 141  0    egitatik   .
SFX 141  0    egientzat   .
SFX 141  0    etarantzegi   .
SFX 141  ts    stxotzat   ts
SFX 141  0    ak   .
SFX 141  0    az   .
SFX 141  0    otarat   .
SFX 141  0    otara   .
SFX 141  0    ei   .
SFX 141  0    ek   .
SFX 141  0    otarantz   .
SFX 141  0    ez   .
SFX 141  0    etan   .
SFX 141  0    erantz   .
SFX 141  ts    stzarretik   ts
SFX 141  0    egitako   .
SFX 141  0    agookin   .
SFX 141  0    ik   .
SFX 141  0    agoak   .
SFX 141  0    agoan   .
SFX 141  0    agoaz   .
SFX 141  0    agorendako   .
SFX 141  0    egiarekin   .
SFX 141  0    otarik   .
SFX 141  0    egirat   .
SFX 141  0    agoaren   .
SFX 141  ts    stzarrendako   ts
SFX 141  0    egitara   .
SFX 141  0    etik   .
SFX 141  0    agoentzat   .
SFX 141  0    agoei   .
SFX 141  0    agoek   .
SFX 141  0    eranzko   .
SFX 141  0    agoen   .
SFX 141  0    agoez   .
SFX 141  0    oi   .
SFX 141  0    ok   .
SFX 141  0    oz   .
SFX 141  0    agoarendako   .
SFX 141  ts    stzarrokin   ts
SFX 141  0    ago   .
SFX 141  0    egiarendako   .
SFX 141  0    erago   .
SFX 141  0    egiren   .
SFX 141  0    egatik   .
SFX 141  0    arekiko   .
SFX 141  0    egitzat   .
SFX 141  0    egietako   .
SFX 141  0    erako   .
SFX 141  0    egietatik   .
SFX 141  0    egirik   .
SFX 141  0    agoko   .
SFX 141  ts    stzarraren   ts
SFX 141  ts    stxookin   ts
SFX 141  0    egietan   .
SFX 141  0    okin   .
SFX 141  0    agooi   .
SFX 141  0    agook   .
SFX 141  0    agoon   .
SFX 141  0    agooz   .
SFX 141  0    etarat   .
SFX 141  0    egia   .
SFX 141  0    egik   .
SFX 141  0    egiz   .
SFX 141  0    agoarekin   .
SFX 141  0    egietara   .
SFX 141  0    ari   .
SFX 141  0    agora   .
SFX 141  0    agori   .
SFX 141  ts    stxoaren   ts
SFX 141  0    egiak   .
SFX 141  0    egian   .
SFX 141  0    egiaz   .
SFX 141  0    egirekin   .
SFX 141  ts    stzarrago   ts
SFX 141  0    egiei   .
SFX 141  0    egiek   .
SFX 141  0    egien   .
SFX 141  0    egiez   .
SFX 141  0    etarik   .
SFX 141  ts    stxoendako   ts

SFX 143 Y 2
SFX 143  0    ago   .
SFX 143  0    tzat   .

SFX 150 Y 2
SFX 150  0    agorik   .
SFX 150  0    ago   .

SFX 151 Y 2
SFX 151  0    agorik   .
SFX 151  0    ago   .

SFX 154 Y 5
SFX 154  0    ko/699   .
SFX 154  0    egi   .
SFX 154  0    agoko   .
SFX 154  0    egiko   .
SFX 154  0    ago   .

SFX 155 Y 5
SFX 155  tz    zko/692   tz
SFX 155  0    egiko   .
SFX 155  0    egi   .
SFX 155  0    ago   .
SFX 155  0    agoko   .

SFX 168 Y 6
SFX 168  0    ragorik   .
SFX 168  0    ren   .
SFX 168  0    rago   .
SFX 168  0    regirik   .
SFX 168  0    renik   .
SFX 168  0    regi   .

SFX 169 Y 6
SFX 169  a    egirik   a
SFX 169  a    egi   a
SFX 169  a    enik   a
SFX 169  0    gorik   .
SFX 169  0    go   .
SFX 169  a    en   a

SFX 170 Y 7
SFX 170  0    i   .
SFX 170  0    egirik   .
SFX 170  0    egi   .
SFX 170  0    enik   .
SFX 170  0    agorik   .
SFX 170  0    ago   .
SFX 170  0    en   .

SFX 171 Y 10
SFX 171  0    egirik   .
SFX 171  0    txoen   .
SFX 171  0    egi   .
SFX 171  0    enik   .
SFX 171  0    txo   .
SFX 171  0    txoago   .
SFX 171  0    agorik   .
SFX 171  0    ago   .
SFX 171  0    en   .
SFX 171  0    txoegi   .

SFX 172 Y 6
SFX 172  0    egirik   .
SFX 172  0    egi   .
SFX 172  0    enik   .
SFX 172  0    agorik   .
SFX 172  0    ago   .
SFX 172  0    en   .

SFX 173 Y 6
SFX 173  0    egirik   .
SFX 173  0    egi   .
SFX 173  0    enik   .
SFX 173  0    agorik   .
SFX 173  0    ago   .
SFX 173  0    en   .

SFX 174 Y 7
SFX 174  0    egirik   .
SFX 174  0    egi   .
SFX 174  0    enik   .
SFX 174  0    agorik   .
SFX 174  0    ago   .
SFX 174  0    en   .
SFX 174  0    ik   .

SFX 177 Y 2
SFX 177  0    ko/692   .
SFX 177  0    n   .

SFX 178 Y 2
SFX 178  0    ko/692   .
SFX 178  0    an   .

SFX 183 Y 152
SFX 183  0    ra   .
SFX 183  0    ri   .
SFX 183  0    ren/703   .
SFX 183  0    txoentzat   .
SFX 183  0    ko/693   .
SFX 183  0    aren/698   .
SFX 183  0    a   .
SFX 183  0    k   .
SFX 183  0    n   .
SFX 183  0    z   .
SFX 183  0    on/705   .
SFX 183  0    otarik   .
SFX 183  0    en/703   .
SFX 183  0    tzarrarentzat   .
SFX 183  0    raino   .
SFX 183  0    txoak   .
SFX 183  0    txoan   .
SFX 183  0    txoaz   .
SFX 183  0    zko   .
SFX 183  0    tarantz   .
SFX 183  0    rainoko   .
SFX 183  0    txoei   .
SFX 183  0    txoek   .
SFX 183  0    txoen   .
SFX 183  0    tzarrari   .
SFX 183  0    txoez   .
SFX 183  0    txoarekin   .
SFX 183  0    txotik   .
SFX 183  0    tzargatik   .
SFX 183  0    rat   .
SFX 183  0    etarat   .
SFX 183  0    okin   .
SFX 183  0    txoko   .
SFX 183  0    rantz   .
SFX 183  0    arekiko   .
SFX 183  0    tzarrentzat   .
SFX 183  0    tzarretik   .
SFX 183  0    txooi   .
SFX 183  0    txook   .
SFX 183  0    txoon   .
SFX 183  0    txooz   .
SFX 183  0    rik   .
SFX 183  0    etarik   .
SFX 183  0    txora   .
SFX 183  0    txori   .
SFX 183  0    otatik   .
SFX 183  0    ekiko   .
SFX 183  0    txorekin   .
SFX 183  0    gatik   .
SFX 183  0    tzarrokin   .
SFX 183  0    txootaz   .
SFX 183  0    tzarrarekin   .
SFX 183  0    otako   .
SFX 183  0    txoarendako   .
SFX 183  0    tzarraren   .
SFX 183  0    txoekin   .
SFX 183  0    tarat   .
SFX 183  0    txorendako   .
SFX 183  0    otara   .
SFX 183  0    tan   .
SFX 183  0    arekin   .
SFX 183  0    agandik   .
SFX 183  0    tzarrean   .
SFX 183  0    tzarrak   .
SFX 183  0    tzarraz   .
SFX 183  0    tarik   .
SFX 183  0    tik   .
SFX 183  0    etatik   .
SFX 183  0    txoendako   .
SFX 183  0    tzarrei   .
SFX 183  0    tzarrek   .
SFX 183  0    tzarren   .
SFX 183  0    tzarrez   .
SFX 183  0    tzarrik   .
SFX 183  0    tzartzat   .
SFX 183  0    txoraino   .
SFX 183  0    tzarrarendako   .
SFX 183  0    aganaino   .
SFX 183  0    tzarreko   .
SFX 183  0    agan   .
SFX 183  0    etaraino   .
SFX 183  0    tzarroi   .
SFX 183  0    tzarrok   .
SFX 183  0    tzarron   .
SFX 183  0    tzarroz   .
SFX 183  0    regatik   .
SFX 183  0    tzarrera   .
SFX 183  0    txo   .
SFX 183  0    otan   .
SFX 183  0    otaz   .
SFX 183  0    txorantz   .
SFX 183  0    rako   .
SFX 183  0    aganantz   .
SFX 183  0    etarantz   .
SFX 183  0    ekin   .
SFX 183  0    tzarrendako   .
SFX 183  0    tatik   .
SFX 183  0    rekiko   .
SFX 183  0    txogatik   .
SFX 183  0    txoari   .
SFX 183  0    tzarrotaz   .
SFX 183  0    txotzat   .
SFX 183  0    tzarra   .
SFX 183  0    tzarri   .
SFX 183  0    otaraino   .
SFX 183  0    tzarrekin   .
SFX 183  0    tiko   .
SFX 183  0    okiko   .
SFX 183  0    agatik   .
SFX 183  0    etako   .
SFX 183  0    otarantz   .
SFX 183  0    tzarreraino   .
SFX 183  0    gatiko   .
SFX 183  0    txoontzat   .
SFX 183  0    txorat   .
SFX 183  0    etara   .
SFX 183  0    ago   .
SFX 183  0    ak   .
SFX 183  0    an   .
SFX 183  0    ar   .
SFX 183  0    az   .
SFX 183  0    tako   .
SFX 183  0    rekin   .
SFX 183  0    txoa   .
SFX 183  0    txok   .
SFX 183  0    txoz   .
SFX 183  0    txoren   .
SFX 183  0    txookin   .
SFX 183  0    txoarentzat   .
SFX 183  0    ei   .
SFX 183  0    ek   .
SFX 183  0    ez   .
SFX 183  0    nago   .
SFX 183  0    tzarrerat   .
SFX 183  0    txorik   .
SFX 183  0    tzarrerantz   .
SFX 183  0    tara   .
SFX 183  0    txorentzat   .
SFX 183  0    txoaren   .
SFX 183  0    ke   .
SFX 183  0    ari   .
SFX 183  0    arren   .
SFX 183  0    otarat   .
SFX 183  0    tzar   .
SFX 183  0    tzat   .
SFX 183  0    oi   .
SFX 183  0    ok   .
SFX 183  0    oz   .
SFX 183  0    taraino   .
SFX 183  0    agana   .
SFX 183  0    etan   .
SFX 183  0    tzarrontzat   .

SFX 184 Y 259
SFX 184  0    ra   .
SFX 184  0    ri   .
SFX 184  0    ren/703   .
SFX 184  0    txoentzat   .
SFX 184  0    ko/692   .
SFX 184  0    tzarrago   .
SFX 184  0    egirekin   .
SFX 184  0    aren/698   .
SFX 184  0    a   .
SFX 184  0    k   .
SFX 184  0    z   .
SFX 184  0    on/705   .
SFX 184  0    ta   .
SFX 184  0    otarik   .
SFX 184  0    egirat   .
SFX 184  0    en/710   .
SFX 184  0    tzarrarentzat   .
SFX 184  0    egietatik   .
SFX 184  0    agoarendako   .
SFX 184  0    egiren   .
SFX 184  0    raino   .
SFX 184  0    egitako   .
SFX 184  0    txoak   .
SFX 184  0    txoan   .
SFX 184  0    egiarendako   .
SFX 184  0    txoaz   .
SFX 184  0    agookin   .
SFX 184  0    zko   .
SFX 184  0    tarantz   .
SFX 184  0    rainoko   .
SFX 184  0    egitaraino   .
SFX 184  0    agoarekin   .
SFX 184  0    egirik   .
SFX 184  0    txoei   .
SFX 184  0    txoek   .
SFX 184  0    txoen   .
SFX 184  0    tzarrari   .
SFX 184  0    txoez   .
SFX 184  0    txoarekin   .
SFX 184  0    agorentzat   .
SFX 184  0    agoaren   .
SFX 184  0    txotik   .
SFX 184  0    tzargatik   .
SFX 184  0    rat   .
SFX 184  0    egitara   .
SFX 184  0    etarat   .
SFX 184  0    okin   .
SFX 184  0    txoko   .
SFX 184  0    rantz   .
SFX 184  0    arekiko   .
SFX 184  0    araz   .
SFX 184  0    egia   .
SFX 184  0    egik   .
SFX 184  0    egiz   .
SFX 184  0    egitzat   .
SFX 184  0    tzarrentzat   .
SFX 184  0    tzarretik   .
SFX 184  0    egitarantz   .
SFX 184  0    txooi   .
SFX 184  0    txook   .
SFX 184  0    txoon   .
SFX 184  0    txooz   .
SFX 184  0    rik   .
SFX 184  0    rantzago   .
SFX 184  0    etarik   .
SFX 184  0    egietan   .
SFX 184  0    egirendako   .
SFX 184  0    txora   .
SFX 184  0    agorekin   .
SFX 184  0    txori   .
SFX 184  0    araztear   .
SFX 184  0    egiraino   .
SFX 184  0    egietaraino   .
SFX 184  0    otatik   .
SFX 184  0    egitan   .
SFX 184  0    ekiko   .
SFX 184  0    txorekin   .
SFX 184  0    gatik   .
SFX 184  0    tzarrokin   .
SFX 184  0    txootaz   .
SFX 184  0    egi   .
SFX 184  0    tzarrarekin   .
SFX 184  0    otako   .
SFX 184  0    egiendako   .
SFX 184  0    txoarendako   .
SFX 184  0    arazteke   .
SFX 184  0    egirantz   .
SFX 184  0    egitik   .
SFX 184  0    arazten   .
SFX 184  0    tzarraren   .
SFX 184  0    txoekin   .
SFX 184  0    egietarantz   .
SFX 184  0    tarat   .
SFX 184  0    txorendako   .
SFX 184  0    otara   .
SFX 184  0    tan   .
SFX 184  0    arekin   .
SFX 184  0    egiokin   .
SFX 184  0    agandik   .
SFX 184  0    tzarrean   .
SFX 184  0    agoak   .
SFX 184  0    agoan   .
SFX 184  0    agoaz   .
SFX 184  0    tzarrak   .
SFX 184  0    tzarraz   .
SFX 184  0    tarik   .
SFX 184  0    egiaren   .
SFX 184  0    keran   .
SFX 184  0    tik   .
SFX 184  0    agoendako   .
SFX 184  0    egigatik   .
SFX 184  0    riko   .
SFX 184  0    etatik   .
SFX 184  0    agoei   .
SFX 184  0    agoek   .
SFX 184  0    txoendako   .
SFX 184  0    agoen   .
SFX 184  0    agoez   .
SFX 184  0    tzarrei   .
SFX 184  0    agoraino   .
SFX 184  0    tzarrek   .
SFX 184  0    tzarren   .
SFX 184  0    tzarrez   .
SFX 184  0    tzarregi   .
SFX 184  0    agoari   .
SFX 184  0    tzarrik   .
SFX 184  0    tzartzat   .
SFX 184  0    txoraino   .
SFX 184  0    tzarrarendako   .
SFX 184  0    egitarat   .
SFX 184  0    agootaz   .
SFX 184  0    aganaino   .
SFX 184  0    tzarreko   .
SFX 184  0    agoko   .
SFX 184  0    agan   .
SFX 184  0    etaraino   .
SFX 184  0    agooi   .
SFX 184  0    agook   .
SFX 184  0    agoon   .
SFX 184  0    agooz   .
SFX 184  0    tzarroi   .
SFX 184  0    tzarrok   .
SFX 184  0    tzarron   .
SFX 184  0    tzarroz   .
SFX 184  0    agoekin   .
SFX 184  0    agorantz   .
SFX 184  0    rago   .
SFX 184  0    regatik   .
SFX 184  0    agorendako   .
SFX 184  0    tzarrera   .
SFX 184  0    agora   .
SFX 184  0    agori   .
SFX 184  0    txo   .
SFX 184  0    egitarik   .
SFX 184  0    egiak   .
SFX 184  0    egian   .
SFX 184  0    otan   .
SFX 184  0    egiaz   .
SFX 184  0    otaz   .
SFX 184  0    txorantz   .
SFX 184  0    rako   .
SFX 184  0    txoago   .
SFX 184  0    aganantz   .
SFX 184  0    egiei   .
SFX 184  0    egiek   .
SFX 184  0    egien   .
SFX 184  0    egiez   .
SFX 184  0    etarantz   .
SFX 184  0    ekin   .
SFX 184  0    tzarrendako   .
SFX 184  0    agoa   .
SFX 184  0    agok   .
SFX 184  0    agoz   .
SFX 184  0    tatik   .
SFX 184  0    agogatik   .
SFX 184  0    rantzegi   .
SFX 184  0    ranzko   .
SFX 184  0    rekiko   .
SFX 184  0    agorat   .
SFX 184  0    egiko   .
SFX 184  0    agoarentzat   .
SFX 184  0    txogatik   .
SFX 184  0    txoari   .
SFX 184  0    egiarentzat   .
SFX 184  0    agoren   .
SFX 184  0    egioi   .
SFX 184  0    egiok   .
SFX 184  0    egion   .
SFX 184  0    tzarrotaz   .
SFX 184  0    egioz   .
SFX 184  0    egira   .
SFX 184  0    egiri   .
SFX 184  0    txotzat   .
SFX 184  0    agorik   .
SFX 184  0    egiontzat   .
SFX 184  0    tzarra   .
SFX 184  0    tzarri   .
SFX 184  0    otaraino   .
SFX 184  0    tzarrekin   .
SFX 184  0    tiko   .
SFX 184  0    okiko   .
SFX 184  0    agatik   .
SFX 184  0    egiotaz   .
SFX 184  0    egitatik   .
SFX 184  0    egietarat   .
SFX 184  0    etako   .
SFX 184  0    egirentzat   .
SFX 184  0    arazi   .
SFX 184  0    egiekin   .
SFX 184  0    otarantz   .
SFX 184  0    agoontzat   .
SFX 184  0    tzarreraino   .
SFX 184  0    gatiko   .
SFX 184  0    txoontzat   .
SFX 184  0    egietarik   .
SFX 184  0    txorat   .
SFX 184  0    etara   .
SFX 184  0    egiari   .
SFX 184  0    ago   .
SFX 184  0    ak   .
SFX 184  0    an   .
SFX 184  0    az   .
SFX 184  0    tako   .
SFX 184  0    rekin   .
SFX 184  0    txoa   .
SFX 184  0    txok   .
SFX 184  0    txoz   .
SFX 184  0    txoren   .
SFX 184  0    txookin   .
SFX 184  0    egientzat   .
SFX 184  0    txoarentzat   .
SFX 184  0    ei   .
SFX 184  0    ek   .
SFX 184  0    agotzat   .
SFX 184  0    ez   .
SFX 184  0    tzarrerat   .
SFX 184  0    txorik   .
SFX 184  0    agotik   .
SFX 184  0    tzarrerantz   .
SFX 184  0    tara   .
SFX 184  0    txorentzat   .
SFX 184  0    txoaren   .
SFX 184  0    egietako   .
SFX 184  0    arazte   .
SFX 184  0    ari   .
SFX 184  0    otarat   .
SFX 184  0    tzar   .
SFX 184  0    tzat   .
SFX 184  0    oi   .
SFX 184  0    ok   .
SFX 184  0    egiarekin   .
SFX 184  0    oz   .
SFX 184  0    txoegi   .
SFX 184  0    egietara   .
SFX 184  0    taraino   .
SFX 184  0    agana   .
SFX 184  0    etan   .
SFX 184  0    agoentzat   .
SFX 184  0    tzarrontzat   .

SFX 185 Y 260
SFX 185  0    ion/705   .
SFX 185  0    iagorendako   .
SFX 185  0    irekin   .
SFX 185  0    i   .
SFX 185  0    ien/696   .
SFX 185  0    irantzago   .
SFX 185  0    iren/703   .
SFX 185  0    iaren/703   .
SFX 185  0    itxoago   .
SFX 185  0    iegiraino   .
SFX 185  0    iagorekin   .
SFX 185  0    iaraztear   .
SFX 185  0    itxootaz   .
SFX 185  0    iko/692   .
SFX 185  0    itxorekin   .
SFX 185  0    iarazten   .
SFX 185  0    iranzko   .
SFX 185  0    irekiko   .
SFX 185  0    itxoekin   .
SFX 185  0    iago   .
SFX 185  0    iagorat   .
SFX 185  0    iriko   .
SFX 185  0    iagana   .
SFX 185  0    itxoari   .
SFX 185  0    iegiokin   .
SFX 185  0    iarazteke   .
SFX 185  0    iegirantz   .
SFX 185  0    iagoren   .
SFX 185  0    iagandik   .
SFX 185  0    itzarrak   .
SFX 185  0    itzarraz   .
SFX 185  0    itzarrotaz   .
SFX 185  0    itzarrendako   .
SFX 185  0    iegiaren   .
SFX 185  0    iagorik   .
SFX 185  0    iagan   .
SFX 185  0    itzarra   .
SFX 185  0    itzarri   .
SFX 185  0    iraino   .
SFX 185  0    itxoak   .
SFX 185  0    itxoan   .
SFX 185  0    itxoaz   .
SFX 185  0    iegiontzat   .
SFX 185  0    iari   .
SFX 185  0    itzarrei   .
SFX 185  0    itzarrek   .
SFX 185  0    itzarren   .
SFX 185  0    itzarrez   .
SFX 185  0    itzarrean   .
SFX 185  0    iagoarentzat   .
SFX 185  0    iegiarentzat   .
SFX 185  0    iagatik   .
SFX 185  0    irago   .
SFX 185  0    itzarrekin   .
SFX 185  0    itxoei   .
SFX 185  0    itxoek   .
SFX 185  0    itxoen   .
SFX 185  0    itxoez   .
SFX 185  0    iegigatik   .
SFX 185  0    itzarrik   .
SFX 185  0    iotan   .
SFX 185  0    iagoraino   .
SFX 185  0    iotaz   .
SFX 185  0    iagootaz   .
SFX 185  0    irako   .
SFX 185  0    iegirentzat   .
SFX 185  0    itzarregi   .
SFX 185  0    iegietarat   .
SFX 185  0    itxoko   .
SFX 185  0    itzartzat   .
SFX 185  0    itxoraino   .
SFX 185  0    irantz   .
SFX 185  0    itzarroi   .
SFX 185  0    itzarrok   .
SFX 185  0    itzarron   .
SFX 185  0    itzarroz   .
SFX 185  0    itzarreko   .
SFX 185  0    igatiko   .
SFX 185  0    iekin   .
SFX 185  0    iregatik   .
SFX 185  0    iagoa   .
SFX 185  0    iagoekin   .
SFX 185  0    iegitarat   .
SFX 185  0    iagok   .
SFX 185  0    iaganaino   .
SFX 185  0    iagoz   .
SFX 185  0    itxorat   .
SFX 185  0    itxooi   .
SFX 185  0    itxook   .
SFX 185  0    itxoon   .
SFX 185  0    itxooz   .
SFX 185  0    iagoontzat   .
SFX 185  0    itzarrarentzat   .
SFX 185  0    ietaraino   .
SFX 185  0    iegiari   .
SFX 185  0    izko   .
SFX 185  0    itxoontzat   .
SFX 185  0    iagorantz   .
SFX 185  0    itxora   .
SFX 185  0    iegietarik   .
SFX 185  0    itxori   .
SFX 185  0    itxoren   .
SFX 185  0    itzarrera   .
SFX 185  0    iegitarik   .
SFX 185  0    iekiko   .
SFX 185  0    itxorantz   .
SFX 185  0    iegientzat   .
SFX 185  0    itxorik   .
SFX 185  0    irat   .
SFX 185  0    itxorentzat   .
SFX 185  0    igatik   .
SFX 185  0    itzarreraino   .
SFX 185  0    iaganantz   .
SFX 185  0    iagotik   .
SFX 185  0    iotako   .
SFX 185  0    itzarrerat   .
SFX 185  0    iarazte   .
SFX 185  0    ietarantz   .
SFX 185  0    itiko   .
SFX 185  0    iotarat   .
SFX 185  0    iagogatik   .
SFX 185  0    irantzegi   .
SFX 185  0    irik   .
SFX 185  0    itarat   .
SFX 185  0    itxoarentzat   .
SFX 185  0    iotara   .
SFX 185  0    itxoegi   .
SFX 185  0    itxotzat   .
SFX 185  0    itxogatik   .
SFX 185  0    iegiarekin   .
SFX 185  0    itzarrerantz   .
SFX 185  0    iagoentzat   .
SFX 185  0    iotarik   .
SFX 185  0    iegirat   .
SFX 185  0    itxoentzat   .
SFX 185  0    iagoak   .
SFX 185  0    iagoan   .
SFX 185  0    iagoaz   .
SFX 185  0    ikeran   .
SFX 185  0    itarik   .
SFX 185  0    iegiotaz   .
SFX 185  0    iegi   .
SFX 185  0    iegiren   .
SFX 185  0    iotaraino   .
SFX 185  0    iagoei   .
SFX 185  0    iagoek   .
SFX 185  0    iagoen   .
SFX 185  0    iagoez   .
SFX 185  0    iegietatik   .
SFX 185  0    iegitaraino   .
SFX 185  0    itako   .
SFX 185  0    itxoa   .
SFX 185  0    itxok   .
SFX 185  0    iagorentzat   .
SFX 185  0    itxoz   .
SFX 185  0    iegirik   .
SFX 185  0    itzarrontzat   .
SFX 185  0    iegiekin   .
SFX 185  0    iegitatik   .
SFX 185  0    iagoarekin   .
SFX 185  0    itxotik   .
SFX 185  0    itan   .
SFX 185  0    iagoko   .
SFX 185  0    ietarat   .
SFX 185  0    itxoarekin   .
SFX 185  0    itzargatik   .
SFX 185  0    itara   .
SFX 185  0    iagoarendako   .
SFX 185  0    iotarantz   .
SFX 185  0    iagooi   .
SFX 185  0    iagook   .
SFX 185  0    iagoon   .
SFX 185  0    iagooz   .
SFX 185  0    iegiarendako   .
SFX 185  0    iak   .
SFX 185  0    ian   .
SFX 185  0    iaz   .
SFX 185  0    iegitarantz   .
SFX 185  0    itxookin   .
SFX 185  0    iagora   .
SFX 185  0    iagori   .
SFX 185  0    itzar   .
SFX 185  0    itzat   .
SFX 185  0    itik   .
SFX 185  0    iegiak   .
SFX 185  0    iegian   .
SFX 185  0    iegiaz   .
SFX 185  0    iagotzat   .
SFX 185  0    iei   .
SFX 185  0    iek   .
SFX 185  0    iegirendako   .
SFX 185  0    iez   .
SFX 185  0    ietarik   .
SFX 185  0    itzarretik   .
SFX 185  0    ietan   .
SFX 185  0    iegiei   .
SFX 185  0    iegiek   .
SFX 185  0    iegien   .
SFX 185  0    iegiez   .
SFX 185  0    itxoaren   .
SFX 185  0    iotatik   .
SFX 185  0    iegitan   .
SFX 185  0    itatik   .
SFX 185  0    itzarrarendako   .
SFX 185  0    iegietako   .
SFX 185  0    iegiko   .
SFX 185  0    itzarrentzat   .
SFX 185  0    ioi   .
SFX 185  0    iok   .
SFX 185  0    ioz   .
SFX 185  0    itaraino   .
SFX 185  0    itzarrokin   .
SFX 185  0    ira   .
SFX 185  0    iri   .
SFX 185  0    iegioi   .
SFX 185  0    iegiok   .
SFX 185  0    iegitik   .
SFX 185  0    iegion   .
SFX 185  0    iegioz   .
SFX 185  0    iegiendako   .
SFX 185  0    itxo   .
SFX 185  0    itxorendako   .
SFX 185  0    ita   .
SFX 185  0    iegietaraino   .
SFX 185  0    iegietara   .
SFX 185  0    iegira   .
SFX 185  0    iegiri   .
SFX 185  0    itzarraren   .
SFX 185  0    iarekin   .
SFX 185  0    itzarrago   .
SFX 185  0    iegirekin   .
SFX 185  0    iegitako   .
SFX 185  0    iokin   .
SFX 185  0    iagookin   .
SFX 185  0    itzarrarekin   .
SFX 185  0    itarantz   .
SFX 185  0    iaraz   .
SFX 185  0    iokiko   .
SFX 185  0    iegia   .
SFX 185  0    iegik   .
SFX 185  0    irainoko   .
SFX 185  0    iegiz   .
SFX 185  0    itxoarendako   .
SFX 185  0    iagoaren   .
SFX 185  0    ietatik   .
SFX 185  0    iegietarantz   .
SFX 185  0    ietako   .
SFX 185  0    iegitara   .
SFX 185  0    ia   .
SFX 185  0    ik   .
SFX 185  0    iz   .
SFX 185  0    iagoendako   .
SFX 185  0    itzarrari   .
SFX 185  0    iarazi   .
SFX 185  0    iagoari   .
SFX 185  0    itxoendako   .
SFX 185  0    iarekiko   .
SFX 185  0    iegitzat   .
SFX 185  0    ietara   .
SFX 185  0    iegietan   .

SFX 186 Y 153
SFX 186  0    eren/703   .
SFX 186  0    een/698   .
SFX 186  0    eko/700   .
SFX 186  0    e   .
SFX 186  0    etzargatik   .
SFX 186  0    eon/705   .
SFX 186  0    etxoarentzat   .
SFX 186  0    etzarroi   .
SFX 186  0    etzarrok   .
SFX 186  0    etzarron   .
SFX 186  0    etxora   .
SFX 186  0    etzarroz   .
SFX 186  0    etxori   .
SFX 186  0    eregatik   .
SFX 186  0    earen/703   .
SFX 186  0    etzarrerantz   .
SFX 186  0    eekiko   .
SFX 186  0    eokin   .
SFX 186  0    etik   .
SFX 186  0    egatik   .
SFX 186  0    etzarretik   .
SFX 186  0    eotako   .
SFX 186  0    etzarrari   .
SFX 186  0    etxorentzat   .
SFX 186  0    etarat   .
SFX 186  0    etzarrontzat   .
SFX 186  0    erekiko   .
SFX 186  0    eotara   .
SFX 186  0    etzarrokin   .
SFX 186  0    etxoari   .
SFX 186  0    etxo   .
SFX 186  0    etxotzat   .
SFX 186  0    etarik   .
SFX 186  0    etzarraren   .
SFX 186  0    eak   .
SFX 186  0    ean   .
SFX 186  0    ear   .
SFX 186  0    eaz   .
SFX 186  0    etzarra   .
SFX 186  0    etzarri   .
SFX 186  0    etxorekin   .
SFX 186  0    eagatik   .
SFX 186  0    eei   .
SFX 186  0    eek   .
SFX 186  0    eez   .
SFX 186  0    eke   .
SFX 186  0    etzarrentzat   .
SFX 186  0    etxoendako   .
SFX 186  0    egatiko   .
SFX 186  0    eoi   .
SFX 186  0    eok   .
SFX 186  0    eoz   .
SFX 186  0    etxorat   .
SFX 186  0    era   .
SFX 186  0    eri   .
SFX 186  0    etzarrean   .
SFX 186  0    etxookin   .
SFX 186  0    etxoren   .
SFX 186  0    eagan   .
SFX 186  0    etzarrarekin   .
SFX 186  0    etatik   .
SFX 186  0    etxorik   .
SFX 186  0    etxoaren   .
SFX 186  0    etzarrarentzat   .
SFX 186  0    etxoarendako   .
SFX 186  0    etzartzat   .
SFX 186  0    etxoraino   .
SFX 186  0    eotan   .
SFX 186  0    eotaz   .
SFX 186  0    eaganaino   .
SFX 186  0    etzarreko   .
SFX 186  0    erako   .
SFX 186  0    eotarat   .
SFX 186  0    eetaraino   .
SFX 186  0    etaraino   .
SFX 186  0    eago   .
SFX 186  0    eekin   .
SFX 186  0    etzarrera   .
SFX 186  0    etxorendako   .
SFX 186  0    etxorantz   .
SFX 186  0    eotarik   .
SFX 186  0    eaganantz   .
SFX 186  0    eokiko   .
SFX 186  0    etzarrotaz   .
SFX 186  0    eetarantz   .
SFX 186  0    erainoko   .
SFX 186  0    etarantz   .
SFX 186  0    eetako   .
SFX 186  0    eari   .
SFX 186  0    etzarrekin   .
SFX 186  0    etxotik   .
SFX 186  0    etxogatik   .
SFX 186  0    etiko   .
SFX 186  0    eetarat   .
SFX 186  0    eetara   .
SFX 186  0    earekiko   .
SFX 186  0    erekin   .
SFX 186  0    eotaraino   .
SFX 186  0    eetarik   .
SFX 186  0    etxoontzat   .
SFX 186  0    ezko   .
SFX 186  0    etzarrendako   .
SFX 186  0    eotatik   .
SFX 186  0    earren   .
SFX 186  0    etako   .
SFX 186  0    erat   .
SFX 186  0    etxootaz   .
SFX 186  0    etxoa   .
SFX 186  0    etxok   .
SFX 186  0    etxoz   .
SFX 186  0    eotarantz   .
SFX 186  0    etzarrerat   .
SFX 186  0    eagana   .
SFX 186  0    enago   .
SFX 186  0    etxoekin   .
SFX 186  0    etara   .
SFX 186  0    etzarrarendako   .
SFX 186  0    erik   .
SFX 186  0    earekin   .
SFX 186  0    eagandik   .
SFX 186  0    etxoak   .
SFX 186  0    etxoan   .
SFX 186  0    etxoaz   .
SFX 186  0    etzar   .
SFX 186  0    etzat   .
SFX 186  0    eraino   .
SFX 186  0    ea   .
SFX 186  0    ek   .
SFX 186  0    en   .
SFX 186  0    ez   .
SFX 186  0    etzarrak   .
SFX 186  0    etzarraz   .
SFX 186  0    etxoentzat   .
SFX 186  0    etxoei   .
SFX 186  0    etxoek   .
SFX 186  0    etxoen   .
SFX 186  0    etxoez   .
SFX 186  0    eetan   .
SFX 186  0    etzarrei   .
SFX 186  0    eetatik   .
SFX 186  0    etzarrek   .
SFX 186  0    etzarren   .
SFX 186  0    etzarrez   .
SFX 186  0    etzarreraino   .
SFX 186  0    etxoko   .
SFX 186  0    etzarrik   .
SFX 186  0    erantz   .
SFX 186  0    etan   .
SFX 186  0    etxooi   .
SFX 186  0    etxook   .
SFX 186  0    etxoon   .
SFX 186  0    etxooz   .
SFX 186  0    etxoarekin   .

SFX 188 Y 3
SFX 188  0    ko/699   .
SFX 188  0    kako   .
SFX 188  0    ka   .

SFX 190 Y 44
SFX 190  0    ra   .
SFX 190  0    ri   .
SFX 190  0    ren/703   .
SFX 190  0    ko/692   .
SFX 190  0    k   .
SFX 190  0    n   .
SFX 190  0    tako/699   .
SFX 190  0    z   .
SFX 190  0    raino   .
SFX 190  0    zko   .
SFX 190  0    tariko   .
SFX 190  0    tarantz   .
SFX 190  0    rainoko   .
SFX 190  0    rat   .
SFX 190  0    rantz   .
SFX 190  0    tarago   .
SFX 190  0    rik   .
SFX 190  0    rantzago   .
SFX 190  0    tarako   .
SFX 190  0    gatik   .
SFX 190  0    tarantzago   .
SFX 190  0    tarat   .
SFX 190  0    tan   .
SFX 190  0    tatiko   .
SFX 190  0    tarik   .
SFX 190  0    tik   .
SFX 190  0    kako   .
SFX 190  0    taranzko   .
SFX 190  0    rago   .
SFX 190  0    regatik   .
SFX 190  0    rako   .
SFX 190  0    tatik   .
SFX 190  0    rantzegi   .
SFX 190  0    ranzko   .
SFX 190  0    rekiko   .
SFX 190  0    tiko   .
SFX 190  0    tarantzegi   .
SFX 190  0    gatiko   .
SFX 190  0    rekin   .
SFX 190  0    tara   .
SFX 190  0    ka   .
SFX 190  0    tzat   .
SFX 190  0    tarainoko   .
SFX 190  0    taraino   .

SFX 193 Y 68
SFX 193  0    ntzako   .
SFX 193  0    notaz   .
SFX 193  0    i   .
SFX 193  0    k   .
SFX 193  0    n   .
SFX 193  0    tako/692   .
SFX 193  0    z   .
SFX 193  0    nekin   .
SFX 193  0    tariko   .
SFX 193  0    tarantz   .
SFX 193  0    nendako   .
SFX 193  0    tarago   .
SFX 193  0    tarako   .
SFX 193  0    nerat   .
SFX 193  0    gatik   .
SFX 193  0    nean   .
SFX 193  0    ngandik   .
SFX 193  0    tarantzago   .
SFX 193  0    narentzat   .
SFX 193  0    ngatik   .
SFX 193  0    tarat   .
SFX 193  0    kiko   .
SFX 193  0    ngana   .
SFX 193  0    tan   .
SFX 193  0    taz   .
SFX 193  0    neraino   .
SFX 193  0    tatiko   .
SFX 193  0    tarik   .
SFX 193  0    nera   .
SFX 193  0    ntzat   .
SFX 193  0    nerantz   .
SFX 193  0    netan   .
SFX 193  0    ngan   .
SFX 193  0    taranzko   .
SFX 193  0    nontzat   .
SFX 193  0    netik   .
SFX 193  0    netarat   .
SFX 193  0    tatik   .
SFX 193  0    nokin   .
SFX 193  0    nganaino   .
SFX 193  0    netarik   .
SFX 193  0    nak   .
SFX 193  0    naz   .
SFX 193  0    nentzat   .
SFX 193  0    nei   .
SFX 193  0    nek   .
SFX 193  0    narendako   .
SFX 193  0    nez   .
SFX 193  0    tarantzegi   .
SFX 193  0    nganantz   .
SFX 193  0    nik   .
SFX 193  0    narekin   .
SFX 193  0    noi   .
SFX 193  0    nok   .
SFX 193  0    noz   .
SFX 193  0    ndako   .
SFX 193  0    netatik   .
SFX 193  0    netara   .
SFX 193  0    netaraino   .
SFX 193  0    tara   .
SFX 193  0    kin   .
SFX 193  0    na   .
SFX 193  0    ni   .
SFX 193  0    tarainoko   .
SFX 193  0    zaz   .
SFX 193  0    nari   .
SFX 193  0    taraino   .
SFX 193  0    netarantz   .

SFX 196 Y 25
SFX 196  0    etako/699   .
SFX 196  0    i   .
SFX 196  0    en/703   .
SFX 196  0    egatik   .
SFX 196  0    etarat   .
SFX 196  0    etarik   .
SFX 196  0    ekiko   .
SFX 196  0    etatik   .
SFX 196  0    etaranzko   .
SFX 196  0    etarantzago   .
SFX 196  0    etaraino   .
SFX 196  0    etariko   .
SFX 196  0    etarantz   .
SFX 196  0    ekin   .
SFX 196  0    ezaz   .
SFX 196  0    etarago   .
SFX 196  0    etarako   .
SFX 196  0    etara   .
SFX 196  0    etarainoko   .
SFX 196  0    ek   .
SFX 196  0    ez   .
SFX 196  0    etatiko   .
SFX 196  0    etarantzegi   .
SFX 196  0    etan   .
SFX 196  0    etaz   .

SFX 197 Y 6
SFX 197  0    i   .
SFX 197  0    entzat   .
SFX 197  0    ekin   .
SFX 197  0    endako   .
SFX 197  0    ek   .
SFX 197  0    ez   .

SFX 199 Y 6
SFX 199  0    ri   .
SFX 199  0    ren/703   .
SFX 199  0    rez   .
SFX 199  0    rekiko   .
SFX 199  0    rekin   .
SFX 199  0    rezko   .

SFX 210 Y 1
SFX 210  t    dan   t

SFX 211 Y 1
SFX 211  0    an   .

SFX 212 Y 1
SFX 212  k    an   k

SFX 213 Y 1
SFX 213  0    ren   .

SFX 214 Y 1
SFX 214  0    n   .

SFX 215 Y 1
SFX 215  0    en   .

SFX 216 Y 1
SFX 216  0    n   .

SFX 217 Y 1
SFX 217  0    en   .

SFX 220 Y 1
SFX 220  0    etz   .

SFX 224 Y 82
SFX 224  0    etako/692   .
SFX 224  0    aren/703   .
SFX 224  0    eko/692   .
SFX 224  0    a   .
SFX 224  0    i   .
SFX 224  0    on/705   .
SFX 224  0    otarik   .
SFX 224  0    ganako   .
SFX 224  0    en/698   .
SFX 224  0    etik   .
SFX 224  0    egatik   .
SFX 224  0    eranzko   .
SFX 224  0    etarat   .
SFX 224  0    okin   .
SFX 224  0    arekiko   .
SFX 224  0    ganantzegi   .
SFX 224  0    erantzago   .
SFX 224  0    etarik   .
SFX 224  0    ean   .
SFX 224  0    otatik   .
SFX 224  0    ekiko   .
SFX 224  0    ganaino   .
SFX 224  0    gatik   .
SFX 224  0    otako   .
SFX 224  0    otara   .
SFX 224  0    arekin   .
SFX 224  0    ganantz   .
SFX 224  0    agandik   .
SFX 224  0    era   .
SFX 224  0    etatik   .
SFX 224  0    erago   .
SFX 224  0    gan   .
SFX 224  0    erako   .
SFX 224  0    aganaino   .
SFX 224  0    etaranzko   .
SFX 224  0    agan   .
SFX 224  0    etarantzago   .
SFX 224  0    etaraino   .
SFX 224  0    otan   .
SFX 224  0    otaz   .
SFX 224  0    aganantz   .
SFX 224  0    etariko   .
SFX 224  0    erainoko   .
SFX 224  0    etarantz   .
SFX 224  0    ekin   .
SFX 224  0    erantzegi   .
SFX 224  0    etiko   .
SFX 224  0    gandiko   .
SFX 224  0    etarago   .
SFX 224  0    otaraino   .
SFX 224  0    etarako   .
SFX 224  0    ezko   .
SFX 224  0    ganainoko   .
SFX 224  0    okiko   .
SFX 224  0    agatik   .
SFX 224  0    ganantzago   .
SFX 224  0    erat   .
SFX 224  0    otarantz   .
SFX 224  0    gatiko   .
SFX 224  0    gandik   .
SFX 224  0    etara   .
SFX 224  0    ak   .
SFX 224  0    az   .
SFX 224  0    gana   .
SFX 224  0    etarainoko   .
SFX 224  0    eraino   .
SFX 224  0    ei   .
SFX 224  0    ek   .
SFX 224  0    ez   .
SFX 224  0    etatiko   .
SFX 224  0    etarantzegi   .
SFX 224  0    ik   .
SFX 224  0    ari   .
SFX 224  0    otarat   .
SFX 224  0    tzat   .
SFX 224  0    gananzko   .
SFX 224  0    erantz   .
SFX 224  0    oi   .
SFX 224  0    ok   .
SFX 224  0    oz   .
SFX 224  0    agana   .
SFX 224  0    etan   .

SFX 225 Y 143
SFX 225  0    ra   .
SFX 225  0    ri   .
SFX 225  0    etako/692   .
SFX 225  0    ren/703   .
SFX 225  0    txoentzat   .
SFX 225  0    ko/692   .
SFX 225  0    aren/703   .
SFX 225  0    a   .
SFX 225  0    k   .
SFX 225  0    tako/692   .
SFX 225  0    z   .
SFX 225  0    on/705   .
SFX 225  0    otarik   .
SFX 225  0    ganako   .
SFX 225  0    en/698   .
SFX 225  0    raino   .
SFX 225  0    txoak   .
SFX 225  0    txoan   .
SFX 225  0    txoaz   .
SFX 225  0    zko   .
SFX 225  0    tariko   .
SFX 225  0    tarantz   .
SFX 225  0    rainoko   .
SFX 225  0    txoei   .
SFX 225  0    txoek   .
SFX 225  0    txoen   .
SFX 225  0    txoez   .
SFX 225  0    txoarekin   .
SFX 225  0    txotik   .
SFX 225  0    rat   .
SFX 225  0    etarat   .
SFX 225  0    okin   .
SFX 225  0    txoko   .
SFX 225  0    rantz   .
SFX 225  0    arekiko   .
SFX 225  0    ganantzegi   .
SFX 225  0    tarago   .
SFX 225  0    txooi   .
SFX 225  0    txook   .
SFX 225  0    txoon   .
SFX 225  0    txooz   .
SFX 225  0    rik   .
SFX 225  0    rantzago   .
SFX 225  0    etarik   .
SFX 225  0    txora   .
SFX 225  0    txori   .
SFX 225  0    tarako   .
SFX 225  0    otatik   .
SFX 225  0    ekiko   .
SFX 225  0    txorekin   .
SFX 225  0    ganaino   .
SFX 225  0    gatik   .
SFX 225  0    txootaz   .
SFX 225  0    otako   .
SFX 225  0    txoarendako   .
SFX 225  0    tarantzago   .
SFX 225  0    txoekin   .
SFX 225  0    tarat   .
SFX 225  0    txorendako   .
SFX 225  0    otara   .
SFX 225  0    tan   .
SFX 225  0    arekin   .
SFX 225  0    ganantz   .
SFX 225  0    agandik   .
SFX 225  0    tatiko   .
SFX 225  0    tarik   .
SFX 225  0    tik   .
SFX 225  0    etatik   .
SFX 225  0    txoendako   .
SFX 225  0    gan   .
SFX 225  0    txoraino   .
SFX 225  0    aganaino   .
SFX 225  0    etaranzko   .
SFX 225  0    agan   .
SFX 225  0    taranzko   .
SFX 225  0    etarantzago   .
SFX 225  0    etaraino   .
SFX 225  0    rago   .
SFX 225  0    regatik   .
SFX 225  0    txo   .
SFX 225  0    otan   .
SFX 225  0    otaz   .
SFX 225  0    txorantz   .
SFX 225  0    rako   .
SFX 225  0    aganantz   .
SFX 225  0    etariko   .
SFX 225  0    etarantz   .
SFX 225  0    ekin   .
SFX 225  0    tatik   .
SFX 225  0    rantzegi   .
SFX 225  0    ranzko   .
SFX 225  0    rekiko   .
SFX 225  0    txogatik   .
SFX 225  0    txoari   .
SFX 225  0    gandiko   .
SFX 225  0    etarago   .
SFX 225  0    txotzat   .
SFX 225  0    otaraino   .
SFX 225  0    tiko   .
SFX 225  0    etarako   .
SFX 225  0    tarantzegi   .
SFX 225  0    ganainoko   .
SFX 225  0    okiko   .
SFX 225  0    agatik   .
SFX 225  0    ganantzago   .
SFX 225  0    otarantz   .
SFX 225  0    gatiko   .
SFX 225  0    txoontzat   .
SFX 225  0    gandik   .
SFX 225  0    txorat   .
SFX 225  0    etara   .
SFX 225  0    ak   .
SFX 225  0    an   .
SFX 225  0    az   .
SFX 225  0    rekin   .
SFX 225  0    txoa   .
SFX 225  0    txok   .
SFX 225  0    txoz   .
SFX 225  0    txoren   .
SFX 225  0    txookin   .
SFX 225  0    gana   .
SFX 225  0    txoarentzat   .
SFX 225  0    etarainoko   .
SFX 225  0    ei   .
SFX 225  0    ek   .
SFX 225  0    ez   .
SFX 225  0    etatiko   .
SFX 225  0    txorik   .
SFX 225  0    tara   .
SFX 225  0    txorentzat   .
SFX 225  0    etarantzegi   .
SFX 225  0    txoaren   .
SFX 225  0    ari   .
SFX 225  0    otarat   .
SFX 225  0    tzat   .
SFX 225  0    gananzko   .
SFX 225  0    oi   .
SFX 225  0    ok   .
SFX 225  0    oz   .
SFX 225  0    tarainoko   .
SFX 225  0    taraino   .
SFX 225  0    agana   .
SFX 225  0    etan   .

SFX 226 Y 103
SFX 226  0    ra   .
SFX 226  0    ri   .
SFX 226  0    etako/692   .
SFX 226  0    ren/703   .
SFX 226  0    ko/692   .
SFX 226  0    aren/702   .
SFX 226  0    a   .
SFX 226  0    k   .
SFX 226  0    tako/692   .
SFX 226  0    z   .
SFX 226  0    on/704   .
SFX 226  0    otarik   .
SFX 226  0    ganako   .
SFX 226  0    en/697   .
SFX 226  0    raino   .
SFX 226  0    zko   .
SFX 226  0    tariko   .
SFX 226  0    tarantz   .
SFX 226  0    rainoko   .
SFX 226  0    rat   .
SFX 226  0    etarat   .
SFX 226  0    okin   .
SFX 226  0    rantz   .
SFX 226  0    arekiko   .
SFX 226  0    ganantzegi   .
SFX 226  0    tarago   .
SFX 226  0    rik   .
SFX 226  0    rantzago   .
SFX 226  0    etarik   .
SFX 226  0    tarako   .
SFX 226  0    otatik   .
SFX 226  0    ekiko   .
SFX 226  0    ganaino   .
SFX 226  0    gatik   .
SFX 226  0    otako   .
SFX 226  0    tarantzago   .
SFX 226  0    tarat   .
SFX 226  0    otara   .
SFX 226  0    tan   .
SFX 226  0    arekin   .
SFX 226  0    ganantz   .
SFX 226  0    agandik   .
SFX 226  0    tatiko   .
SFX 226  0    tarik   .
SFX 226  0    tik   .
SFX 226  0    etatik   .
SFX 226  0    gan   .
SFX 226  0    aganaino   .
SFX 226  0    etaranzko   .
SFX 226  0    agan   .
SFX 226  0    taranzko   .
SFX 226  0    etarantzago   .
SFX 226  0    etaraino   .
SFX 226  0    rago   .
SFX 226  0    regatik   .
SFX 226  0    otan   .
SFX 226  0    otaz   .
SFX 226  0    rako   .
SFX 226  0    aganantz   .
SFX 226  0    etariko   .
SFX 226  0    etarantz   .
SFX 226  0    ekin   .
SFX 226  0    tatik   .
SFX 226  0    rantzegi   .
SFX 226  0    ranzko   .
SFX 226  0    rekiko   .
SFX 226  0    gandiko   .
SFX 226  0    etarago   .
SFX 226  0    otaraino   .
SFX 226  0    tiko   .
SFX 226  0    etarako   .
SFX 226  0    tarantzegi   .
SFX 226  0    ganainoko   .
SFX 226  0    okiko   .
SFX 226  0    agatik   .
SFX 226  0    ganantzago   .
SFX 226  0    otarantz   .
SFX 226  0    gatiko   .
SFX 226  0    gandik   .
SFX 226  0    etara   .
SFX 226  0    ak   .
SFX 226  0    an   .
SFX 226  0    az   .
SFX 226  0    rekin   .
SFX 226  0    gana   .
SFX 226  0    etarainoko   .
SFX 226  0    ei   .
SFX 226  0    ek   .
SFX 226  0    ez   .
SFX 226  0    etatiko   .
SFX 226  0    tara   .
SFX 226  0    etarantzegi   .
SFX 226  0    ari   .
SFX 226  0    otarat   .
SFX 226  0    tzat   .
SFX 226  0    gananzko   .
SFX 226  0    oi   .
SFX 226  0    ok   .
SFX 226  0    oz   .
SFX 226  0    tarainoko   .
SFX 226  0    taraino   .
SFX 226  0    agana   .
SFX 226  0    etan   .

SFX 228 Y 83
SFX 228  0    ra   .
SFX 228  0    etako/692   .
SFX 228  0    ko/692   .
SFX 228  0    aren/703   .
SFX 228  0    a   .
SFX 228  0    on/707   .
SFX 228  0    otarik   .
SFX 228  0    en/698   .
SFX 228  0    raino   .
SFX 228  0    rainoko   .
SFX 228  0    orretan   .
SFX 228  0    orretaz   .
SFX 228  0    rat   .
SFX 228  0    etarat   .
SFX 228  0    okin   .
SFX 228  0    rantz   .
SFX 228  0    arekiko   .
SFX 228  0    rantzago   .
SFX 228  0    etarik   .
SFX 228  0    otatik   .
SFX 228  0    orrek   .
SFX 228  0    orren   .
SFX 228  0    orrez   .
SFX 228  0    ekiko   .
SFX 228  0    otako   .
SFX 228  0    orretako   .
SFX 228  0    otara   .
SFX 228  0    arekin   .
SFX 228  0    agandik   .
SFX 228  0    orretara   .
SFX 228  0    orretarat   .
SFX 228  0    tik   .
SFX 228  0    etatik   .
SFX 228  0    ori   .
SFX 228  0    orretarik   .
SFX 228  0    aganaino   .
SFX 228  0    etaranzko   .
SFX 228  0    orri   .
SFX 228  0    agan   .
SFX 228  0    etarantzago   .
SFX 228  0    etaraino   .
SFX 228  0    orrentzat   .
SFX 228  0    rago   .
SFX 228  0    otan   .
SFX 228  0    otaz   .
SFX 228  0    rako   .
SFX 228  0    aganantz   .
SFX 228  0    etariko   .
SFX 228  0    etarantz   .
SFX 228  0    ekin   .
SFX 228  0    rantzegi   .
SFX 228  0    ranzko   .
SFX 228  0    orretatik   .
SFX 228  0    etarago   .
SFX 228  0    orrekin   .
SFX 228  0    otaraino   .
SFX 228  0    tiko   .
SFX 228  0    etarako   .
SFX 228  0    okiko   .
SFX 228  0    agatik   .
SFX 228  0    orrezaz   .
SFX 228  0    otarantz   .
SFX 228  0    orretaraino   .
SFX 228  0    etara   .
SFX 228  0    ak   .
SFX 228  0    an   .
SFX 228  0    au   .
SFX 228  0    az   .
SFX 228  0    etarainoko   .
SFX 228  0    ei   .
SFX 228  0    ek   .
SFX 228  0    ez   .
SFX 228  0    etatiko   .
SFX 228  0    orretarantz   .
SFX 228  0    orrendako   .
SFX 228  0    etarantzegi   .
SFX 228  0    ari   .
SFX 228  0    otarat   .
SFX 228  0    oi   .
SFX 228  0    ok   .
SFX 228  0    oz   .
SFX 228  0    agana   .
SFX 228  0    etan   .

SFX 235 Y 7
SFX 235  0    ko/692   .
SFX 235  0    daniko   .
SFX 235  0    dainoko   .
SFX 235  0    tik   .
SFX 235  0    tiko   .
SFX 235  0    danik   .
SFX 235  0    daino   .

SFX 237 Y 57
SFX 237  0    goetatik   .
SFX 237  0    gotaraino   .
SFX 237  0    daniko   .
SFX 237  0    goarendako   .
SFX 237  0    gorat   .
SFX 237  0    dainoko   .
SFX 237  0    goraino   .
SFX 237  0    gorik   .
SFX 237  0    gotarantz   .
SFX 237  0    diko   .
SFX 237  0    gorendako   .
SFX 237  0    goak   .
SFX 237  0    goan   .
SFX 237  0    goaz   .
SFX 237  0    goendako   .
SFX 237  0    gorantz   .
SFX 237  0    goegi   .
SFX 237  0    goei   .
SFX 237  0    goek   .
SFX 237  0    goez   .
SFX 237  0    gotara   .
SFX 237  0    goetaraino   .
SFX 237  0    gotzat   .
SFX 237  0    gotan   .
SFX 237  0    goetan   .
SFX 237  0    gooi   .
SFX 237  0    gook   .
SFX 237  0    gooz   .
SFX 237  0    gogatik   .
SFX 237  0    goetarantz   .
SFX 237  0    gora   .
SFX 237  0    gori   .
SFX 237  0    gotik   .
SFX 237  0    gotarat   .
SFX 237  0    gotarik   .
SFX 237  0    gookin   .
SFX 237  0    goa   .
SFX 237  0    gok   .
SFX 237  0    goz   .
SFX 237  0    goontzat   .
SFX 237  0    dik   .
SFX 237  0    goarentzat   .
SFX 237  0    gotatik   .
SFX 237  0    goetarat   .
SFX 237  0    danik   .
SFX 237  0    daino   .
SFX 237  0    goetarik   .
SFX 237  0    gorentzat   .
SFX 237  0    goentzat   .
SFX 237  0    goago   .
SFX 237  0    go   .
SFX 237  0    gootaz   .
SFX 237  0    goarekin   .
SFX 237  0    goari   .
SFX 237  0    goetara   .
SFX 237  0    goekin   .
SFX 237  0    gorekin   .

SFX 238 Y 7
SFX 238  0    ko/692   .
SFX 238  0    daniko   .
SFX 238  0    dainoko   .
SFX 238  0    tik   .
SFX 238  0    tiko   .
SFX 238  0    danik   .
SFX 238  0    daino   .

SFX 240 Y 18
SFX 240  0    ra   .
SFX 240  0    ko/692   .
SFX 240  0    raino   .
SFX 240  0    rainoko   .
SFX 240  0    rat   .
SFX 240  0    daniko   .
SFX 240  0    dainoko   .
SFX 240  0    rantz   .
SFX 240  0    rantzago   .
SFX 240  0    tik   .
SFX 240  0    rago   .
SFX 240  0    rako   .
SFX 240  0    rantzegi   .
SFX 240  0    ranzko   .
SFX 240  0    tiko   .
SFX 240  0    danik   .
SFX 240  0    daino   .
SFX 240  0    an   .

SFX 254 Y 92
SFX 254  0    ra   .
SFX 254  0    ri   .
SFX 254  0    etako/692   .
SFX 254  0    ren/698   .
SFX 254  0    ko/692   .
SFX 254  0    aren/703   .
SFX 254  0    a   .
SFX 254  0    k   .
SFX 254  0    tako/692   .
SFX 254  0    z   .
SFX 254  0    on/705   .
SFX 254  0    otarik   .
SFX 254  0    en/703   .
SFX 254  0    raino   .
SFX 254  0    zko   .
SFX 254  0    tariko   .
SFX 254  0    tarantz   .
SFX 254  0    rainoko   .
SFX 254  0    rat   .
SFX 254  0    etarat   .
SFX 254  0    okin   .
SFX 254  0    rantz   .
SFX 254  0    arekiko   .
SFX 254  0    tarago   .
SFX 254  0    rik   .
SFX 254  0    rantzago   .
SFX 254  0    etarik   .
SFX 254  0    tarako   .
SFX 254  0    otatik   .
SFX 254  0    ekiko   .
SFX 254  0    gatik   .
SFX 254  0    otako   .
SFX 254  0    tarantzago   .
SFX 254  0    tarat   .
SFX 254  0    otara   .
SFX 254  0    tan   .
SFX 254  0    arekin   .
SFX 254  0    agandik   .
SFX 254  0    tatiko   .
SFX 254  0    tarik   .
SFX 254  0    tik   .
SFX 254  0    etatik   .
SFX 254  0    aganaino   .
SFX 254  0    etaranzko   .
SFX 254  0    agan   .
SFX 254  0    taranzko   .
SFX 254  0    etarantzago   .
SFX 254  0    etaraino   .
SFX 254  0    rago   .
SFX 254  0    regatik   .
SFX 254  0    otan   .
SFX 254  0    otaz   .
SFX 254  0    rako   .
SFX 254  0    aganantz   .
SFX 254  0    etariko   .
SFX 254  0    etarantz   .
SFX 254  0    ekin   .
SFX 254  0    tatik   .
SFX 254  0    rantzegi   .
SFX 254  0    ranzko   .
SFX 254  0    rekiko   .
SFX 254  0    etarago   .
SFX 254  0    otaraino   .
SFX 254  0    tiko   .
SFX 254  0    etarako   .
SFX 254  0    tarantzegi   .
SFX 254  0    okiko   .
SFX 254  0    agatik   .
SFX 254  0    otarantz   .
SFX 254  0    gatiko   .
SFX 254  0    etara   .
SFX 254  0    ak   .
SFX 254  0    an   .
SFX 254  0    az   .
SFX 254  0    rekin   .
SFX 254  0    etarainoko   .
SFX 254  0    ei   .
SFX 254  0    ek   .
SFX 254  0    ez   .
SFX 254  0    etatiko   .
SFX 254  0    tara   .
SFX 254  0    etarantzegi   .
SFX 254  0    ari   .
SFX 254  0    otarat   .
SFX 254  0    tzat   .
SFX 254  0    oi   .
SFX 254  0    ok   .
SFX 254  0    oz   .
SFX 254  0    tarainoko   .
SFX 254  0    taraino   .
SFX 254  0    agana   .
SFX 254  0    etan   .

SFX 255 Y 71
SFX 255  0    ra   .
SFX 255  0    ri   .
SFX 255  0    retarainoko   .
SFX 255  0    ren/697   .
SFX 255  0    raren/698   .
SFX 255  0    ron/705   .
SFX 255  0    retiko   .
SFX 255  0    reko/692   .
SFX 255  0    rera   .
SFX 255  0    rerat   .
SFX 255  0    ragandik   .
SFX 255  0    rotarantz   .
SFX 255  0    retako/692   .
SFX 255  0    rak   .
SFX 255  0    raz   .
SFX 255  0    rokiko   .
SFX 255  0    rei   .
SFX 255  0    rek   .
SFX 255  0    rez   .
SFX 255  0    rik   .
SFX 255  0    ragatik   .
SFX 255  0    retara   .
SFX 255  0    roi   .
SFX 255  0    rok   .
SFX 255  0    roz   .
SFX 255  0    gatik   .
SFX 255  0    retan   .
SFX 255  0    retarantzegi   .
SFX 255  0    retariko   .
SFX 255  0    reraino   .
SFX 255  0    retik   .
SFX 255  0    rerantzago   .
SFX 255  0    ragana   .
SFX 255  0    retarago   .
SFX 255  0    rotarat   .
SFX 255  0    rokin   .
SFX 255  0    rerantz   .
SFX 255  0    retarako   .
SFX 255  0    rotarik   .
SFX 255  0    regatik   .
SFX 255  0    retarat   .
SFX 255  0    retatiko   .
SFX 255  0    rari   .
SFX 255  0    rekiko   .
SFX 255  0    retaranzko   .
SFX 255  0    retarik   .
SFX 255  0    rotako   .
SFX 255  0    rotatik   .
SFX 255  0    rotara   .
SFX 255  0    raganaino   .
SFX 255  0    ragan   .
SFX 255  0    retaraino   .
SFX 255  0    rerantzegi   .
SFX 255  0    rarekin   .
SFX 255  0    rotan   .
SFX 255  0    rotaz   .
SFX 255  0    rerago   .
SFX 255  0    raganantz   .
SFX 255  0    gatiko   .
SFX 255  0    reranzko   .
SFX 255  0    retarantzago   .
SFX 255  0    rerainoko   .
SFX 255  0    rarekiko   .
SFX 255  0    retarantz   .
SFX 255  0    rerako   .
SFX 255  0    rekin   .
SFX 255  0    retatik   .
SFX 255  0    rean   .
SFX 255  0    tzat   .
SFX 255  0    rotaraino   .
SFX 255  0    rezko   .

SFX 256 Y 84
SFX 256  a    etako/692   a
SFX 256  0    ko/692   .
SFX 256  0    ren/703   .
SFX 256  a    on/705   a
SFX 256  a    otarik   a
SFX 256  0    tara   .
SFX 256  a    en/703   a
SFX 256  0    tako/692   .
SFX 256  0    tzat   .
SFX 256  0    tatik   .
SFX 256  0    zko   .
SFX 256  a    etarat   a
SFX 256  a    okin   a
SFX 256  0    ranzko   .
SFX 256  0    rekiko   .
SFX 256  0    rat   .
SFX 256  a    etarik   a
SFX 256  0    taraino   .
SFX 256  0    tarantzago   .
SFX 256  0    rik   .
SFX 256  a    otatik   a
SFX 256  a    ekiko   a
SFX 256  0    tarainoko   .
SFX 256  a    otako   a
SFX 256  0    tarantz   .
SFX 256  0    rainoko   .
SFX 256  0    rantzago   .
SFX 256  a    otara   a
SFX 256  0    rekin   .
SFX 256  0    gatiko   .
SFX 256  0    gandik   .
SFX 256  0    tan   .
SFX 256  a    etatik   a
SFX 256  0    tik   .
SFX 256  0    ganaino   .
SFX 256  a    etaranzko   a
SFX 256  0    gan   .
SFX 256  a    etarantzago   a
SFX 256  a    etaraino   a
SFX 256  a    otan   a
SFX 256  a    otaz   a
SFX 256  0    raino   .
SFX 256  0    ganantz   .
SFX 256  a    etariko   a
SFX 256  a    etarantz   a
SFX 256  a    ekin   a
SFX 256  0    tariko   .
SFX 256  0    taranzko   .
SFX 256  0    rago   .
SFX 256  0    tarantzegi   .
SFX 256  0    rantz   .
SFX 256  0    rako   .
SFX 256  a    etarago   a
SFX 256  a    otaraino   a
SFX 256  0    tarago   .
SFX 256  a    etarako   a
SFX 256  0    regatik   .
SFX 256  a    okiko   a
SFX 256  0    gatik   .
SFX 256  0    tarako   .
SFX 256  0    rantzegi   .
SFX 256  0    tarat   .
SFX 256  a    otarantz   a
SFX 256  a    etara   a
SFX 256  0    tiko   .
SFX 256  0    k   .
SFX 256  0    n   .
SFX 256  0    z   .
SFX 256  0    tarik   .
SFX 256  a    etarainoko   a
SFX 256  a    ei   a
SFX 256  a    ek   a
SFX 256  a    ez   a
SFX 256  a    etatiko   a
SFX 256  0    tatiko   .
SFX 256  a    etarantzegi   a
SFX 256  0    ra   .
SFX 256  0    ri   .
SFX 256  a    otarat   a
SFX 256  a    oi   a
SFX 256  a    ok   a
SFX 256  a    oz   a
SFX 256  0    gana   .
SFX 256  a    etan   a

SFX 257 Y 57
SFX 257  0    en/698   .
SFX 257  0    aren/703   .
SFX 257  0    etariko   .
SFX 257  0    etako/692   .
SFX 257  0    o/709   .
SFX 257  0    eko/692   .
SFX 257  0    agan   .
SFX 257  0    etarago   .
SFX 257  0    etara   .
SFX 257  0    etarako   .
SFX 257  0    ekin   .
SFX 257  0    agatik   .
SFX 257  0    etarantzegi   .
SFX 257  0    agana   .
SFX 257  0    gatiko   .
SFX 257  0    etatiko   .
SFX 257  0    ezko   .
SFX 257  0    eraino   .
SFX 257  0    erat   .
SFX 257  0    erantz   .
SFX 257  0    etarainoko   .
SFX 257  0    erantzago   .
SFX 257  0    ari   .
SFX 257  0    ekiko   .
SFX 257  0    egatik   .
SFX 257  0    gatik   .
SFX 257  0    eranzko   .
SFX 257  0    arekiko   .
SFX 257  0    etan   .
SFX 257  0    etarat   .
SFX 257  0    etik   .
SFX 257  0    etarik   .
SFX 257  0    aganaino   .
SFX 257  0    erago   .
SFX 257  0    etaraino   .
SFX 257  0    erako   .
SFX 257  0    agandik   .
SFX 257  0    etaranzko   .
SFX 257  0    ean   .
SFX 257  0    etarantzago   .
SFX 257  0    arekin   .
SFX 257  0    aganantz   .
SFX 257  0    etarantz   .
SFX 257  0    erainoko   .
SFX 257  0    ak   .
SFX 257  0    az   .
SFX 257  0    ei   .
SFX 257  0    ek   .
SFX 257  0    etatik   .
SFX 257  0    ez   .
SFX 257  0    ik   .
SFX 257  0    a   .
SFX 257  0    erantzegi   .
SFX 257  0    i   .
SFX 257  0    etiko   .
SFX 257  0    era   .
SFX 257  k    tzat   k

SFX 258 Y 71
SFX 258  0    etako/692   .
SFX 258  0    aren/703   .
SFX 258  0    eko/692   .
SFX 258  0    a   .
SFX 258  0    i   .
SFX 258  0    on/705   .
SFX 258  0    otarik   .
SFX 258  0    en/703   .
SFX 258  0    etik   .
SFX 258  0    egatik   .
SFX 258  0    eranzko   .
SFX 258  0    etarat   .
SFX 258  0    okin   .
SFX 258  0    arekiko   .
SFX 258  0    erantzago   .
SFX 258  0    etarik   .
SFX 258  0    ean   .
SFX 258  0    otatik   .
SFX 258  0    ekiko   .
SFX 258  0    gatik   .
SFX 258  0    otako   .
SFX 258  0    otara   .
SFX 258  0    arekin   .
SFX 258  0    agandik   .
SFX 258  0    era   .
SFX 258  0    etatik   .
SFX 258  0    erago   .
SFX 258  0    erako   .
SFX 258  0    aganaino   .
SFX 258  0    etaranzko   .
SFX 258  0    agan   .
SFX 258  0    etarantzago   .
SFX 258  0    etaraino   .
SFX 258  0    otan   .
SFX 258  0    otaz   .
SFX 258  0    aganantz   .
SFX 258  0    etariko   .
SFX 258  0    erainoko   .
SFX 258  0    etarantz   .
SFX 258  0    ekin   .
SFX 258  0    erantzegi   .
SFX 258  0    etiko   .
SFX 258  0    etarago   .
SFX 258  0    otaraino   .
SFX 258  0    etarako   .
SFX 258  0    ezko   .
SFX 258  0    okiko   .
SFX 258  0    agatik   .
SFX 258  0    erat   .
SFX 258  0    otarantz   .
SFX 258  0    gatiko   .
SFX 258  0    etara   .
SFX 258  0    ak   .
SFX 258  0    az   .
SFX 258  0    etarainoko   .
SFX 258  0    eraino   .
SFX 258  0    ei   .
SFX 258  0    ek   .
SFX 258  0    ez   .
SFX 258  0    etatiko   .
SFX 258  0    etarantzegi   .
SFX 258  0    ik   .
SFX 258  0    ari   .
SFX 258  0    otarat   .
SFX 258  0    tzat   .
SFX 258  0    erantz   .
SFX 258  0    oi   .
SFX 258  0    ok   .
SFX 258  0    oz   .
SFX 258  0    agana   .
SFX 258  0    etan   .

SFX 259 Y 71
SFX 259  0    etako/692   .
SFX 259  0    aren/703   .
SFX 259  0    eko/692   .
SFX 259  0    a   .
SFX 259  0    i   .
SFX 259  0    on/705   .
SFX 259  0    otarik   .
SFX 259  0    en/702   .
SFX 259  0    etik   .
SFX 259  0    egatik   .
SFX 259  0    eranzko   .
SFX 259  0    etarat   .
SFX 259  0    okin   .
SFX 259  0    arekiko   .
SFX 259  0    erantzago   .
SFX 259  0    etarik   .
SFX 259  0    ean   .
SFX 259  0    otatik   .
SFX 259  0    ekiko   .
SFX 259  0    gatik   .
SFX 259  0    otako   .
SFX 259  0    otara   .
SFX 259  0    arekin   .
SFX 259  0    agandik   .
SFX 259  0    era   .
SFX 259  0    etatik   .
SFX 259  0    erago   .
SFX 259  0    erako   .
SFX 259  0    aganaino   .
SFX 259  0    etaranzko   .
SFX 259  0    agan   .
SFX 259  0    etarantzago   .
SFX 259  0    etaraino   .
SFX 259  0    otan   .
SFX 259  0    otaz   .
SFX 259  0    aganantz   .
SFX 259  0    etariko   .
SFX 259  0    erainoko   .
SFX 259  0    etarantz   .
SFX 259  0    ekin   .
SFX 259  0    erantzegi   .
SFX 259  0    etiko   .
SFX 259  0    etarago   .
SFX 259  0    otaraino   .
SFX 259  0    etarako   .
SFX 259  0    ezko   .
SFX 259  0    okiko   .
SFX 259  0    agatik   .
SFX 259  0    erat   .
SFX 259  0    otarantz   .
SFX 259  0    gatiko   .
SFX 259  0    etara   .
SFX 259  0    ak   .
SFX 259  0    az   .
SFX 259  0    etarainoko   .
SFX 259  0    eraino   .
SFX 259  0    ei   .
SFX 259  0    ek   .
SFX 259  0    ez   .
SFX 259  0    etatiko   .
SFX 259  0    etarantzegi   .
SFX 259  0    ik   .
SFX 259  0    ari   .
SFX 259  0    otarat   .
SFX 259  0    erantz   .
SFX 259  0    oi   .
SFX 259  0    ok   .
SFX 259  0    oz   .
SFX 259  0    zat   .
SFX 259  0    agana   .
SFX 259  0    etan   .

SFX 260 Y 92
SFX 260  0    ra   .
SFX 260  0    ri   .
SFX 260  0    etako/692   .
SFX 260  0    ren/698   .
SFX 260  0    ko/692   .
SFX 260  0    aren/703   .
SFX 260  0    a   .
SFX 260  0    k   .
SFX 260  0    tako/692   .
SFX 260  0    z   .
SFX 260  0    on/705   .
SFX 260  0    otarik   .
SFX 260  0    en/703   .
SFX 260  0    raino   .
SFX 260  0    zko   .
SFX 260  0    tariko   .
SFX 260  0    tarantz   .
SFX 260  0    rainoko   .
SFX 260  0    rat   .
SFX 260  0    etarat   .
SFX 260  0    okin   .
SFX 260  0    rantz   .
SFX 260  0    arekiko   .
SFX 260  0    tarago   .
SFX 260  0    rik   .
SFX 260  0    rantzago   .
SFX 260  0    etarik   .
SFX 260  0    tarako   .
SFX 260  0    otatik   .
SFX 260  0    ekiko   .
SFX 260  0    gatik   .
SFX 260  0    otako   .
SFX 260  0    tarantzago   .
SFX 260  0    tarat   .
SFX 260  0    otara   .
SFX 260  0    tan   .
SFX 260  0    arekin   .
SFX 260  0    agandik   .
SFX 260  0    tatiko   .
SFX 260  0    tarik   .
SFX 260  0    tik   .
SFX 260  0    etatik   .
SFX 260  0    aganaino   .
SFX 260  0    etaranzko   .
SFX 260  0    agan   .
SFX 260  0    taranzko   .
SFX 260  0    etarantzago   .
SFX 260  0    etaraino   .
SFX 260  0    rago   .
SFX 260  0    regatik   .
SFX 260  0    otan   .
SFX 260  0    otaz   .
SFX 260  0    rako   .
SFX 260  0    aganantz   .
SFX 260  0    etariko   .
SFX 260  0    etarantz   .
SFX 260  0    ekin   .
SFX 260  0    tatik   .
SFX 260  0    rantzegi   .
SFX 260  0    ranzko   .
SFX 260  0    rekiko   .
SFX 260  0    etarago   .
SFX 260  0    otaraino   .
SFX 260  0    tiko   .
SFX 260  0    etarako   .
SFX 260  0    tarantzegi   .
SFX 260  0    okiko   .
SFX 260  0    agatik   .
SFX 260  0    otarantz   .
SFX 260  0    gatiko   .
SFX 260  0    etara   .
SFX 260  0    ak   .
SFX 260  0    an   .
SFX 260  0    az   .
SFX 260  0    rekin   .
SFX 260  0    etarainoko   .
SFX 260  0    ei   .
SFX 260  0    ek   .
SFX 260  0    ez   .
SFX 260  0    etatiko   .
SFX 260  0    tara   .
SFX 260  0    etarantzegi   .
SFX 260  0    ari   .
SFX 260  0    otarat   .
SFX 260  0    tzat   .
SFX 260  0    oi   .
SFX 260  0    ok   .
SFX 260  0    oz   .
SFX 260  0    tarainoko   .
SFX 260  0    taraino   .
SFX 260  0    agana   .
SFX 260  0    etan   .

SFX 261 Y 92
SFX 261  0    ra   .
SFX 261  0    ri   .
SFX 261  0    etako/692   .
SFX 261  0    ren/698   .
SFX 261  0    ko/692   .
SFX 261  0    aren/703   .
SFX 261  0    a   .
SFX 261  0    k   .
SFX 261  0    tako/692   .
SFX 261  0    z   .
SFX 261  0    on/705   .
SFX 261  0    otarik   .
SFX 261  0    en/710   .
SFX 261  0    raino   .
SFX 261  0    zko   .
SFX 261  0    tariko   .
SFX 261  0    tarantz   .
SFX 261  0    rainoko   .
SFX 261  0    rat   .
SFX 261  0    etarat   .
SFX 261  0    okin   .
SFX 261  0    rantz   .
SFX 261  0    arekiko   .
SFX 261  0    tarago   .
SFX 261  0    rik   .
SFX 261  0    rantzago   .
SFX 261  0    etarik   .
SFX 261  0    tarako   .
SFX 261  0    otatik   .
SFX 261  0    ekiko   .
SFX 261  0    gatik   .
SFX 261  0    otako   .
SFX 261  0    tarantzago   .
SFX 261  0    tarat   .
SFX 261  0    otara   .
SFX 261  0    tan   .
SFX 261  0    arekin   .
SFX 261  0    agandik   .
SFX 261  0    tatiko   .
SFX 261  0    tarik   .
SFX 261  0    tik   .
SFX 261  0    etatik   .
SFX 261  0    aganaino   .
SFX 261  0    etaranzko   .
SFX 261  0    agan   .
SFX 261  0    taranzko   .
SFX 261  0    etarantzago   .
SFX 261  0    etaraino   .
SFX 261  0    rago   .
SFX 261  0    regatik   .
SFX 261  0    otan   .
SFX 261  0    otaz   .
SFX 261  0    rako   .
SFX 261  0    aganantz   .
SFX 261  0    etariko   .
SFX 261  0    etarantz   .
SFX 261  0    ekin   .
SFX 261  0    tatik   .
SFX 261  0    rantzegi   .
SFX 261  0    ranzko   .
SFX 261  0    rekiko   .
SFX 261  0    etarago   .
SFX 261  0    otaraino   .
SFX 261  0    tiko   .
SFX 261  0    etarako   .
SFX 261  0    tarantzegi   .
SFX 261  0    okiko   .
SFX 261  0    agatik   .
SFX 261  0    otarantz   .
SFX 261  0    gatiko   .
SFX 261  0    etara   .
SFX 261  0    ak   .
SFX 261  0    an   .
SFX 261  0    az   .
SFX 261  0    rekin   .
SFX 261  0    etarainoko   .
SFX 261  0    ei   .
SFX 261  0    ek   .
SFX 261  0    ez   .
SFX 261  0    etatiko   .
SFX 261  0    tara   .
SFX 261  0    etarantzegi   .
SFX 261  0    ari   .
SFX 261  0    otarat   .
SFX 261  0    tzat   .
SFX 261  0    oi   .
SFX 261  0    ok   .
SFX 261  0    oz   .
SFX 261  0    tarainoko   .
SFX 261  0    taraino   .
SFX 261  0    agana   .
SFX 261  0    etan   .

SFX 262 Y 71
SFX 262  0    etako/692   .
SFX 262  0    aren/703   .
SFX 262  0    eko/692   .
SFX 262  0    a   .
SFX 262  0    i   .
SFX 262  0    on/705   .
SFX 262  0    otarik   .
SFX 262  0    en/703   .
SFX 262  0    etik   .
SFX 262  0    egatik   .
SFX 262  0    eranzko   .
SFX 262  0    etarat   .
SFX 262  0    okin   .
SFX 262  0    arekiko   .
SFX 262  0    erantzago   .
SFX 262  0    etarik   .
SFX 262  0    ean   .
SFX 262  0    otatik   .
SFX 262  0    ekiko   .
SFX 262  0    gatik   .
SFX 262  0    otako   .
SFX 262  0    otara   .
SFX 262  0    arekin   .
SFX 262  0    agandik   .
SFX 262  0    era   .
SFX 262  0    etatik   .
SFX 262  0    erago   .
SFX 262  0    erako   .
SFX 262  0    aganaino   .
SFX 262  0    etaranzko   .
SFX 262  0    agan   .
SFX 262  0    etarantzago   .
SFX 262  0    etaraino   .
SFX 262  0    otan   .
SFX 262  0    otaz   .
SFX 262  0    aganantz   .
SFX 262  0    etariko   .
SFX 262  0    erainoko   .
SFX 262  0    etarantz   .
SFX 262  0    ekin   .
SFX 262  0    erantzegi   .
SFX 262  0    etiko   .
SFX 262  0    etarago   .
SFX 262  0    otaraino   .
SFX 262  0    etarako   .
SFX 262  0    ezko   .
SFX 262  0    okiko   .
SFX 262  0    agatik   .
SFX 262  0    erat   .
SFX 262  0    otarantz   .
SFX 262  0    gatiko   .
SFX 262  0    etara   .
SFX 262  0    ak   .
SFX 262  0    az   .
SFX 262  0    etarainoko   .
SFX 262  0    eraino   .
SFX 262  0    ei   .
SFX 262  0    ek   .
SFX 262  0    ez   .
SFX 262  0    etatiko   .
SFX 262  0    etarantzegi   .
SFX 262  0    ik   .
SFX 262  0    ari   .
SFX 262  0    otarat   .
SFX 262  0    tzat   .
SFX 262  0    erantz   .
SFX 262  0    oi   .
SFX 262  0    ok   .
SFX 262  0    oz   .
SFX 262  0    agana   .
SFX 262  0    etan   .

SFX 263 Y 71
SFX 263  0    ekin   .
SFX 263  0    etako/699   .
SFX 263  0    aren/703   .
SFX 263  0    ari   .
SFX 263  0    en/698   .
SFX 263  0    on/688   .
SFX 263  0    ik   .
SFX 263  0    eko/692   .
SFX 263  0    eranzko   .
SFX 263  0    oi   .
SFX 263  0    ok   .
SFX 263  0    arekin   .
SFX 263  0    oz   .
SFX 263  0    arekiko   .
SFX 263  0    etiko   .
SFX 263  0    ezko   .
SFX 263  0    etaranzko   .
SFX 263  0    etatik   .
SFX 263  0    erat   .
SFX 263  0    okiko   .
SFX 263  0    erantzegi   .
SFX 263  0    ean   .
SFX 263  0    etarantzago   .
SFX 263  0    agandik   .
SFX 263  0    etara   .
SFX 263  0    aganaino   .
SFX 263  0    etan   .
SFX 263  0    etaraino   .
SFX 263  0    era   .
SFX 263  0    agana   .
SFX 263  0    etik   .
SFX 263  0    agatik   .
SFX 263  0    aganantz   .
SFX 263  0    erainoko   .
SFX 263  0    etarantz   .
SFX 263  0    etariko   .
SFX 263  0    a   .
SFX 263  0    okin   .
SFX 263  0    i   .
SFX 263  0    gatiko   .
SFX 263  0    eraino   .
SFX 263  0    otaraino   .
SFX 263  0    etarago   .
SFX 263  0    etarainoko   .
SFX 263  0    etarako   .
SFX 263  0    otarat   .
SFX 263  0    erantz   .
SFX 263  0    ekiko   .
SFX 263  0    otarantz   .
SFX 263  0    etarantzegi   .
SFX 263  0    gatik   .
SFX 263  0    otako   .
SFX 263  0    otarik   .
SFX 263  0    otara   .
SFX 263  0    egatik   .
SFX 263  tz    ztzat   tz
SFX 263  0    erantzago   .
SFX 263  0    etatiko   .
SFX 263  0    etarat   .
SFX 263  0    agan   .
SFX 263  0    erago   .
SFX 263  0    etarik   .
SFX 263  0    erako   .
SFX 263  0    otan   .
SFX 263  0    otaz   .
SFX 263  0    ak   .
SFX 263  0    az   .
SFX 263  0    otatik   .
SFX 263  0    ei   .
SFX 263  0    ek   .
SFX 263  0    ez   .

SFX 264 Y 71
SFX 264  0    erantzago   .
SFX 264  0    on/705   .
SFX 264  0    aren/703   .
SFX 264  0    otatik   .
SFX 264  0    en/702   .
SFX 264  0    etako/692   .
SFX 264  0    etiko   .
SFX 264  0    agandik   .
SFX 264  0    eko/692   .
SFX 264  0    arekin   .
SFX 264  0    okiko   .
SFX 264  0    etarainoko   .
SFX 264  ts    stzat   ts
SFX 264  0    etatik   .
SFX 264  0    ean   .
SFX 264  0    agan   .
SFX 264  0    etara   .
SFX 264  0    etarantzago   .
SFX 264  0    etariko   .
SFX 264  0    etaranzko   .
SFX 264  0    otan   .
SFX 264  0    otaz   .
SFX 264  0    ekin   .
SFX 264  0    era   .
SFX 264  0    etarago   .
SFX 264  0    agana   .
SFX 264  0    aganaino   .
SFX 264  0    etarako   .
SFX 264  0    etaraino   .
SFX 264  0    erantzegi   .
SFX 264  0    ezko   .
SFX 264  0    a   .
SFX 264  0    i   .
SFX 264  0    aganantz   .
SFX 264  0    etarantz   .
SFX 264  0    agatik   .
SFX 264  0    erainoko   .
SFX 264  0    erat   .
SFX 264  0    etatiko   .
SFX 264  0    gatiko   .
SFX 264  0    ekiko   .
SFX 264  0    otaraino   .
SFX 264  0    eraino   .
SFX 264  0    gatik   .
SFX 264  0    otako   .
SFX 264  0    etarantzegi   .
SFX 264  0    ak   .
SFX 264  0    az   .
SFX 264  0    otarat   .
SFX 264  0    otara   .
SFX 264  0    ei   .
SFX 264  0    ek   .
SFX 264  0    otarantz   .
SFX 264  0    ez   .
SFX 264  0    etan   .
SFX 264  0    erantz   .
SFX 264  0    ik   .
SFX 264  0    otarik   .
SFX 264  0    etik   .
SFX 264  0    eranzko   .
SFX 264  0    oi   .
SFX 264  0    ok   .
SFX 264  0    oz   .
SFX 264  0    erago   .
SFX 264  0    egatik   .
SFX 264  0    arekiko   .
SFX 264  0    erako   .
SFX 264  0    okin   .
SFX 264  0    etarat   .
SFX 264  0    ari   .
SFX 264  0    etarik   .

SFX 267 Y 72
SFX 267  0    etako/699   .
SFX 267  0    garren/714   .
SFX 267  0    aren/703   .
SFX 267  0    eko/692   .
SFX 267  0    a   .
SFX 267  0    i   .
SFX 267  0    on/705   .
SFX 267  0    otarik   .
SFX 267  0    en/703   .
SFX 267  0    etik   .
SFX 267  0    egatik   .
SFX 267  0    eranzko   .
SFX 267  0    etarat   .
SFX 267  0    okin   .
SFX 267  0    arekiko   .
SFX 267  0    erantzago   .
SFX 267  0    etarik   .
SFX 267  0    ean   .
SFX 267  0    otatik   .
SFX 267  0    ekiko   .
SFX 267  0    gatik   .
SFX 267  0    otako   .
SFX 267  0    otara   .
SFX 267  0    arekin   .
SFX 267  0    agandik   .
SFX 267  0    era   .
SFX 267  0    etatik   .
SFX 267  0    erago   .
SFX 267  0    erako   .
SFX 267  0    aganaino   .
SFX 267  0    etaranzko   .
SFX 267  0    agan   .
SFX 267  0    etarantzago   .
SFX 267  0    etaraino   .
SFX 267  0    otan   .
SFX 267  0    otaz   .
SFX 267  0    aganantz   .
SFX 267  0    etariko   .
SFX 267  0    erainoko   .
SFX 267  0    etarantz   .
SFX 267  0    ekin   .
SFX 267  0    erantzegi   .
SFX 267  0    etiko   .
SFX 267  0    etarago   .
SFX 267  0    otaraino   .
SFX 267  0    etarako   .
SFX 267  0    ezko   .
SFX 267  0    okiko   .
SFX 267  0    agatik   .
SFX 267  0    erat   .
SFX 267  0    otarantz   .
SFX 267  0    gatiko   .
SFX 267  0    etara   .
SFX 267  0    ak   .
SFX 267  0    az   .
SFX 267  0    etarainoko   .
SFX 267  0    eraino   .
SFX 267  0    ei   .
SFX 267  0    ek   .
SFX 267  0    ez   .
SFX 267  0    etatiko   .
SFX 267  0    etarantzegi   .
SFX 267  0    ik   .
SFX 267  0    ari   .
SFX 267  0    otarat   .
SFX 267  0    tzat   .
SFX 267  0    erantz   .
SFX 267  0    oi   .
SFX 267  0    ok   .
SFX 267  0    oz   .
SFX 267  0    agana   .
SFX 267  0    etan   .

SFX 268 Y 93
SFX 268  0    ra   .
SFX 268  0    ri   .
SFX 268  0    etako/699   .
SFX 268  0    ren/703   .
SFX 268  0    ko/692   .
SFX 268  0    garren/714   .
SFX 268  0    aren/703   .
SFX 268  0    a   .
SFX 268  0    k   .
SFX 268  0    tako/692   .
SFX 268  0    z   .
SFX 268  0    on/705   .
SFX 268  0    otarik   .
SFX 268  0    en/703   .
SFX 268  0    raino   .
SFX 268  0    zko   .
SFX 268  0    tariko   .
SFX 268  0    tarantz   .
SFX 268  0    rainoko   .
SFX 268  0    rat   .
SFX 268  0    etarat   .
SFX 268  0    okin   .
SFX 268  0    rantz   .
SFX 268  0    arekiko   .
SFX 268  0    tarago   .
SFX 268  0    rik   .
SFX 268  0    rantzago   .
SFX 268  0    etarik   .
SFX 268  0    tarako   .
SFX 268  0    otatik   .
SFX 268  0    ekiko   .
SFX 268  0    gatik   .
SFX 268  0    otako   .
SFX 268  0    tarantzago   .
SFX 268  0    tarat   .
SFX 268  0    otara   .
SFX 268  0    tan   .
SFX 268  0    arekin   .
SFX 268  0    agandik   .
SFX 268  0    tatiko   .
SFX 268  0    tarik   .
SFX 268  0    tik   .
SFX 268  0    etatik   .
SFX 268  0    aganaino   .
SFX 268  0    etaranzko   .
SFX 268  0    agan   .
SFX 268  0    taranzko   .
SFX 268  0    etarantzago   .
SFX 268  0    etaraino   .
SFX 268  0    rago   .
SFX 268  0    regatik   .
SFX 268  0    otan   .
SFX 268  0    otaz   .
SFX 268  0    rako   .
SFX 268  0    aganantz   .
SFX 268  0    etariko   .
SFX 268  0    etarantz   .
SFX 268  0    ekin   .
SFX 268  0    tatik   .
SFX 268  0    rantzegi   .
SFX 268  0    ranzko   .
SFX 268  0    rekiko   .
SFX 268  0    etarago   .
SFX 268  0    otaraino   .
SFX 268  0    tiko   .
SFX 268  0    etarako   .
SFX 268  0    tarantzegi   .
SFX 268  0    okiko   .
SFX 268  0    agatik   .
SFX 268  0    otarantz   .
SFX 268  0    gatiko   .
SFX 268  0    etara   .
SFX 268  0    ak   .
SFX 268  0    an   .
SFX 268  0    az   .
SFX 268  0    rekin   .
SFX 268  0    etarainoko   .
SFX 268  0    ei   .
SFX 268  0    ek   .
SFX 268  0    ez   .
SFX 268  0    etatiko   .
SFX 268  0    tara   .
SFX 268  0    etarantzegi   .
SFX 268  0    ari   .
SFX 268  0    otarat   .
SFX 268  0    tzat   .
SFX 268  0    oi   .
SFX 268  0    ok   .
SFX 268  0    oz   .
SFX 268  0    tarainoko   .
SFX 268  0    taraino   .
SFX 268  0    agana   .
SFX 268  0    etan   .

SFX 270 Y 91
SFX 270  0    ra   .
SFX 270  0    ri   .
SFX 270  0    etako/692   .
SFX 270  0    ren/703   .
SFX 270  0    aren/703   .
SFX 270  0    a   .
SFX 270  0    k   .
SFX 270  0    tako/692   .
SFX 270  0    z   .
SFX 270  0    on/705   .
SFX 270  0    otarik   .
SFX 270  0    en/698   .
SFX 270  0    raino   .
SFX 270  0    zko   .
SFX 270  0    tariko   .
SFX 270  0    tarantz   .
SFX 270  0    rainoko   .
SFX 270  0    rat   .
SFX 270  0    etarat   .
SFX 270  0    okin   .
SFX 270  0    rantz   .
SFX 270  0    arekiko   .
SFX 270  0    tarago   .
SFX 270  0    rik   .
SFX 270  0    rantzago   .
SFX 270  0    etarik   .
SFX 270  0    tarako   .
SFX 270  0    otatik   .
SFX 270  0    ekiko   .
SFX 270  0    gatik   .
SFX 270  0    otako   .
SFX 270  0    tarantzago   .
SFX 270  0    tarat   .
SFX 270  0    otara   .
SFX 270  0    tan   .
SFX 270  0    arekin   .
SFX 270  0    agandik   .
SFX 270  0    tatiko   .
SFX 270  0    tarik   .
SFX 270  0    tik   .
SFX 270  0    etatik   .
SFX 270  0    aganaino   .
SFX 270  0    etaranzko   .
SFX 270  0    agan   .
SFX 270  0    taranzko   .
SFX 270  0    etarantzago   .
SFX 270  0    etaraino   .
SFX 270  0    rago   .
SFX 270  0    regatik   .
SFX 270  0    otan   .
SFX 270  0    otaz   .
SFX 270  0    rako   .
SFX 270  0    aganantz   .
SFX 270  0    etariko   .
SFX 270  0    etarantz   .
SFX 270  0    ekin   .
SFX 270  0    tatik   .
SFX 270  0    rantzegi   .
SFX 270  0    ranzko   .
SFX 270  0    rekiko   .
SFX 270  0    etarago   .
SFX 270  0    otaraino   .
SFX 270  0    tiko   .
SFX 270  0    etarako   .
SFX 270  0    tarantzegi   .
SFX 270  0    okiko   .
SFX 270  0    agatik   .
SFX 270  0    otarantz   .
SFX 270  0    gatiko   .
SFX 270  0    etara   .
SFX 270  0    ak   .
SFX 270  0    an   .
SFX 270  0    az   .
SFX 270  0    rekin   .
SFX 270  0    etarainoko   .
SFX 270  0    ei   .
SFX 270  0    ek   .
SFX 270  0    ez   .
SFX 270  0    etatiko   .
SFX 270  0    tara   .
SFX 270  0    etarantzegi   .
SFX 270  0    ari   .
SFX 270  0    otarat   .
SFX 270  0    tzat   .
SFX 270  0    oi   .
SFX 270  0    ok   .
SFX 270  0    oz   .
SFX 270  0    tarainoko   .
SFX 270  0    taraino   .
SFX 270  0    agana   .
SFX 270  0    etan   .

SFX 272 Y 51
SFX 272  k    etako/699   k
SFX 272  k    on/705   k
SFX 272  k    otarik   k
SFX 272  k    ganako   k
SFX 272  k    en/698   k
SFX 272  k    etarat   k
SFX 272  k    okin   k
SFX 272  k    ganantzegi   k
SFX 272  k    etarik   k
SFX 272  k    otatik   k
SFX 272  k    ekiko   k
SFX 272  k    ganaino   k
SFX 272  k    gatik   k
SFX 272  k    otako   k
SFX 272  k    otara   k
SFX 272  k    ganantz   k
SFX 272  k    etatik   k
SFX 272  k    gan   k
SFX 272  k    etaranzko   k
SFX 272  k    etarantzago   k
SFX 272  k    etaraino   k
SFX 272  k    otan   k
SFX 272  k    otaz   k
SFX 272  k    etariko   k
SFX 272  k    etarantz   k
SFX 272  k    ekin   k
SFX 272  k    gandiko   k
SFX 272  k    etarago   k
SFX 272  k    otaraino   k
SFX 272  k    etarako   k
SFX 272  k    ganainoko   k
SFX 272  k    okiko   k
SFX 272  k    ganantzago   k
SFX 272  k    otarantz   k
SFX 272  k    gatiko   k
SFX 272  k    gandik   k
SFX 272  k    etara   k
SFX 272  k    gana   k
SFX 272  k    etarainoko   k
SFX 272  k    ei   k
SFX 272  k    ek   k
SFX 272  k    ez   k
SFX 272  k    etatiko   k
SFX 272  k    etarantzegi   k
SFX 272  k    otarat   k
SFX 272  k    gananzko   k
SFX 272  k    oi   k
SFX 272  k    ok   k
SFX 272  k    oz   k
SFX 272  k    etan   k
SFX 272  k    etaz   k

SFX 274 Y 59
SFX 274  0    aren/703   .
SFX 274  0    eko/699   .
SFX 274  0    erako   .
SFX 274  0    a   .
SFX 274  t    naraino   t
SFX 274  0    i   .
SFX 274  t    natako   t
SFX 274  0    garren/714   .
SFX 274  0    en/698   .
SFX 274  t    natara   t
SFX 274  t    narantz   t
SFX 274  t    natzat   t
SFX 274  0    erantzago   .
SFX 274  0    etiko   .
SFX 274  0    ean   .
SFX 274  t    nagatik   t
SFX 274  0    etik   .
SFX 274  t    natarat   t
SFX 274  0    erainoko   .
SFX 274  t    narentzat   t
SFX 274  0    eraino   .
SFX 274  0    ak   .
SFX 274  t    natarik   t
SFX 274  0    az   .
SFX 274  0    era   .
SFX 274  0    ek   .
SFX 274  0    ez   .
SFX 274  0    ik   .
SFX 274  0    erantz   .
SFX 274  0    eranzko   .
SFX 274  0    arekiko   .
SFX 274  0    egatik   .
SFX 274  t    natatik   t
SFX 274  0    erantzegi   .
SFX 274  t    nataraino   t
SFX 274  t    narat   t
SFX 274  t    naren   t
SFX 274  t    narik   t
SFX 274  t    nak   t
SFX 274  t    naz   t
SFX 274  t    natarantz   t
SFX 274  t    narendako   t
SFX 274  0    ekin   .
SFX 274  0    arekin   .
SFX 274  0    ekiko   .
SFX 274  t    narekin   t
SFX 274  t    natan   t
SFX 274  t    naan   t
SFX 274  0    ezko   .
SFX 274  t    natik   t
SFX 274  0    ari   .
SFX 274  t    naka   t
SFX 274  t    nako   t
SFX 274  0    erat   .
SFX 274  0    zat   .
SFX 274  t    na   t
SFX 274  0    erago   .
SFX 274  t    nara   t
SFX 274  t    nari   t

SFX 278 Y 58
SFX 278  0    etako/692   .
SFX 278  0    aren/703   .
SFX 278  0    eko/692   .
SFX 278  0    a   .
SFX 278  0    on/688   .
SFX 278  0    otarik   .
SFX 278  0    en/703   .
SFX 278  0    etik   .
SFX 278  0    eranzko   .
SFX 278  0    etarat   .
SFX 278  0    okin   .
SFX 278  0    arekiko   .
SFX 278  0    erantzago   .
SFX 278  0    etarik   .
SFX 278  0    ean   .
SFX 278  0    otatik   .
SFX 278  0    ekiko   .
SFX 278  0    otako   .
SFX 278  0    otara   .
SFX 278  0    arekin   .
SFX 278  0    era   .
SFX 278  0    etatik   .
SFX 278  0    erago   .
SFX 278  0    erako   .
SFX 278  0    etaranzko   .
SFX 278  0    etarantzago   .
SFX 278  0    etaraino   .
SFX 278  0    otan   .
SFX 278  0    otaz   .
SFX 278  0    etariko   .
SFX 278  0    erainoko   .
SFX 278  0    etarantz   .
SFX 278  0    ekin   .
SFX 278  0    erantzegi   .
SFX 278  0    etiko   .
SFX 278  0    etarago   .
SFX 278  0    otaraino   .
SFX 278  0    etarako   .
SFX 278  0    okiko   .
SFX 278  0    erat   .
SFX 278  0    otarantz   .
SFX 278  0    etara   .
SFX 278  0    ak   .
SFX 278  0    az   .
SFX 278  0    etarainoko   .
SFX 278  0    eraino   .
SFX 278  0    ei   .
SFX 278  0    ek   .
SFX 278  0    ez   .
SFX 278  0    etatiko   .
SFX 278  0    etarantzegi   .
SFX 278  0    ari   .
SFX 278  0    otarat   .
SFX 278  0    erantz   .
SFX 278  0    oi   .
SFX 278  0    ok   .
SFX 278  0    oz   .
SFX 278  0    etan   .

SFX 279 Y 58
SFX 279  0    ra   .
SFX 279  0    etako/692   .
SFX 279  0    ko/692   .
SFX 279  0    aren/703   .
SFX 279  0    a   .
SFX 279  0    on/688   .
SFX 279  0    otarik   .
SFX 279  0    en/703   .
SFX 279  0    raino   .
SFX 279  0    rainoko   .
SFX 279  0    rat   .
SFX 279  0    etarat   .
SFX 279  0    okin   .
SFX 279  0    rantz   .
SFX 279  0    arekiko   .
SFX 279  0    rantzago   .
SFX 279  0    etarik   .
SFX 279  0    otatik   .
SFX 279  0    ekiko   .
SFX 279  0    otako   .
SFX 279  0    otara   .
SFX 279  0    arekin   .
SFX 279  0    tik   .
SFX 279  0    etatik   .
SFX 279  0    etaranzko   .
SFX 279  0    etarantzago   .
SFX 279  0    etaraino   .
SFX 279  0    rago   .
SFX 279  0    otan   .
SFX 279  0    otaz   .
SFX 279  0    rako   .
SFX 279  0    etariko   .
SFX 279  0    etarantz   .
SFX 279  0    ekin   .
SFX 279  0    rantzegi   .
SFX 279  0    ranzko   .
SFX 279  0    etarago   .
SFX 279  0    otaraino   .
SFX 279  0    tiko   .
SFX 279  0    etarako   .
SFX 279  0    okiko   .
SFX 279  0    otarantz   .
SFX 279  0    etara   .
SFX 279  0    ak   .
SFX 279  0    an   .
SFX 279  0    az   .
SFX 279  0    etarainoko   .
SFX 279  0    ei   .
SFX 279  0    ek   .
SFX 279  0    ez   .
SFX 279  0    etatiko   .
SFX 279  0    etarantzegi   .
SFX 279  0    ari   .
SFX 279  0    otarat   .
SFX 279  0    oi   .
SFX 279  0    ok   .
SFX 279  0    oz   .
SFX 279  0    etan   .

SFX 280 Y 60
SFX 280  0    etako/692   .
SFX 280  0    aren/703   .
SFX 280  0    eko/692   .
SFX 280  0    a   .
SFX 280  0    on/688   .
SFX 280  0    otarik   .
SFX 280  0    en/703   .
SFX 280  0    etik   .
SFX 280  0    eranzko   .
SFX 280  0    etarat   .
SFX 280  0    okin   .
SFX 280  0    arekiko   .
SFX 280  0    erantzago   .
SFX 280  0    etarik   .
SFX 280  0    tarako   .
SFX 280  0    ean   .
SFX 280  0    otatik   .
SFX 280  0    ekiko   .
SFX 280  0    otako   .
SFX 280  0    otara   .
SFX 280  0    tan   .
SFX 280  0    arekin   .
SFX 280  0    era   .
SFX 280  0    etatik   .
SFX 280  0    erago   .
SFX 280  0    erako   .
SFX 280  0    etaranzko   .
SFX 280  0    etarantzago   .
SFX 280  0    etaraino   .
SFX 280  0    otan   .
SFX 280  0    otaz   .
SFX 280  0    etariko   .
SFX 280  0    erainoko   .
SFX 280  0    etarantz   .
SFX 280  0    ekin   .
SFX 280  0    erantzegi   .
SFX 280  0    etiko   .
SFX 280  0    etarago   .
SFX 280  0    otaraino   .
SFX 280  0    etarako   .
SFX 280  0    okiko   .
SFX 280  0    erat   .
SFX 280  0    otarantz   .
SFX 280  0    etara   .
SFX 280  0    ak   .
SFX 280  0    az   .
SFX 280  0    etarainoko   .
SFX 280  0    eraino   .
SFX 280  0    ei   .
SFX 280  0    ek   .
SFX 280  0    ez   .
SFX 280  0    etatiko   .
SFX 280  0    etarantzegi   .
SFX 280  0    ari   .
SFX 280  0    otarat   .
SFX 280  0    erantz   .
SFX 280  0    oi   .
SFX 280  0    ok   .
SFX 280  0    oz   .
SFX 280  0    etan   .

SFX 283 Y 6
SFX 283  0    ganaino   .
SFX 283  0    gatik   .
SFX 283  0    ganantz   .
SFX 283  0    gan   .
SFX 283  0    gandik   .
SFX 283  0    gana   .

SFX 284 Y 37
SFX 284  0    a   .
SFX 284  0    ontzat   .
SFX 284  0    etik   .
SFX 284  0    etarat   .
SFX 284  0    okin   .
SFX 284  0    aren   .
SFX 284  0    etarik   .
SFX 284  0    ean   .
SFX 284  0    entzat   .
SFX 284  0    eko   .
SFX 284  0    arendako   .
SFX 284  0    arekin   .
SFX 284  0    era   .
SFX 284  0    etatik   .
SFX 284  0    etaraino   .
SFX 284  0    otaz   .
SFX 284  0    etarantz   .
SFX 284  0    ekin   .
SFX 284  0    endako   .
SFX 284  0    etako   .
SFX 284  0    erat   .
SFX 284  0    etara   .
SFX 284  0    ak   .
SFX 284  0    az   .
SFX 284  0    eraino   .
SFX 284  0    ei   .
SFX 284  0    ek   .
SFX 284  0    en   .
SFX 284  0    ez   .
SFX 284  0    arentzat   .
SFX 284  0    ari   .
SFX 284  0    erantz   .
SFX 284  0    oi   .
SFX 284  0    ok   .
SFX 284  0    on   .
SFX 284  0    oz   .
SFX 284  0    etan   .

SFX 289 Y 36
SFX 289  0    ko/692   .
SFX 289  a    egirat   a
SFX 289  a    enerat   a
SFX 289  0    rarte   .
SFX 289  0    ranzko   .
SFX 289  0    rat   .
SFX 289  a    egiraino   a
SFX 289  a    egi   a
SFX 289  a    eneko   a
SFX 289  0    rainoko   .
SFX 289  a    egirantz   a
SFX 289  a    egitik   a
SFX 289  0    rantzago   .
SFX 289  a    enetik   a
SFX 289  a    enera   a
SFX 289  0    goraino   .
SFX 289  0    tik   .
SFX 289  0    goko   .
SFX 289  0    gorantz   .
SFX 289  0    gora   .
SFX 289  0    raino   .
SFX 289  0    gorat   .
SFX 289  a    egiko   a
SFX 289  0    rago   .
SFX 289  0    rantz   .
SFX 289  0    rako   .
SFX 289  a    egira   a
SFX 289  0    rarteko   .
SFX 289  0    rantzegi   .
SFX 289  0    tiko   .
SFX 289  0    go   .
SFX 289  a    eneraino   a
SFX 289  a    en   a
SFX 289  0    gotik   .
SFX 289  0    ra   .
SFX 289  a    enerantz   a

SFX 290 Y 88
SFX 290  0    a   .
SFX 290  0    egirat   .
SFX 290  0    goetatik   .
SFX 290  0    enerat   .
SFX 290  0    gotaraino   .
SFX 290  0    eranzko   .
SFX 290  0    goarendako   .
SFX 290  0    gorat   .
SFX 290  0    erantzago   .
SFX 290  0    goraino   .
SFX 290  0    gorik   .
SFX 290  0    gotarantz   .
SFX 290  0    egiraino   .
SFX 290  0    diko   .
SFX 290  0    gorendako   .
SFX 290  0    goak   .
SFX 290  0    goan   .
SFX 290  0    goaz   .
SFX 290  0    goendako   .
SFX 290  0    egi   .
SFX 290  0    eneko   .
SFX 290  0    gorantz   .
SFX 290  0    goegi   .
SFX 290  0    goei   .
SFX 290  0    goek   .
SFX 290  0    goez   .
SFX 290  0    egirantz   .
SFX 290  0    egitik   .
SFX 290  0    gotara   .
SFX 290  0    goetaraino   .
SFX 290  0    enetik   .
SFX 290  0    enera   .
SFX 290  0    gotzat   .
SFX 290  0    gotan   .
SFX 290  0    era   .
SFX 290  0    goetan   .
SFX 290  0    gooi   .
SFX 290  0    gook   .
SFX 290  0    gooz   .
SFX 290  0    erarte   .
SFX 290  0    gogatik   .
SFX 290  0    goetarantz   .
SFX 290  0    gora   .
SFX 290  0    gori   .
SFX 290  0    agoraino   .
SFX 290  0    gotik   .
SFX 290  0    erago   .
SFX 290  0    gotarat   .
SFX 290  0    erako   .
SFX 290  0    agoko   .
SFX 290  0    agorantz   .
SFX 290  0    gotarik   .
SFX 290  0    agora   .
SFX 290  0    gookin   .
SFX 290  0    goa   .
SFX 290  0    gok   .
SFX 290  0    goz   .
SFX 290  0    erainoko   .
SFX 290  0    erantzegi   .
SFX 290  0    agorat   .
SFX 290  0    egiko   .
SFX 290  0    goontzat   .
SFX 290  0    dik   .
SFX 290  0    egira   .
SFX 290  0    goarentzat   .
SFX 290  0    gotatik   .
SFX 290  0    goetarat   .
SFX 290  0    erat   .
SFX 290  0    goetarik   .
SFX 290  0    gorentzat   .
SFX 290  0    ago   .
SFX 290  0    eneraino   .
SFX 290  0    goentzat   .
SFX 290  0    goago   .
SFX 290  0    eraino   .
SFX 290  0    en   .
SFX 290  0    go   .
SFX 290  0    agotik   .
SFX 290  0    ik   .
SFX 290  0    gootaz   .
SFX 290  0    enerantz   .
SFX 290  0    goarekin   .
SFX 290  0    goari   .
SFX 290  0    erantz   .
SFX 290  0    goetara   .
SFX 290  0    goekin   .
SFX 290  0    erarteko   .
SFX 290  0    gorekin   .

SFX 291 Y 36
SFX 291  0    ra   .
SFX 291  0    ko/699   .
SFX 291  0    egirat   .
SFX 291  0    enerat   .
SFX 291  0    raino   .
SFX 291  0    rainoko   .
SFX 291  0    rat   .
SFX 291  0    rantz   .
SFX 291  0    rantzago   .
SFX 291  0    egiraino   .
SFX 291  0    egi   .
SFX 291  0    eneko   .
SFX 291  0    egirantz   .
SFX 291  0    egitik   .
SFX 291  0    enetik   .
SFX 291  0    enera   .
SFX 291  0    tik   .
SFX 291  0    agoraino   .
SFX 291  0    agoko   .
SFX 291  0    rarteko   .
SFX 291  0    agorantz   .
SFX 291  0    rago   .
SFX 291  0    agora   .
SFX 291  0    rako   .
SFX 291  0    rarte   .
SFX 291  0    rantzegi   .
SFX 291  0    ranzko   .
SFX 291  0    agorat   .
SFX 291  0    egiko   .
SFX 291  0    egira   .
SFX 291  0    tiko   .
SFX 291  0    ago   .
SFX 291  0    eneraino   .
SFX 291  0    en   .
SFX 291  0    agotik   .
SFX 291  0    enerantz   .

SFX 292 Y 42
SFX 292  0    ko/699   .
SFX 292  0    egirat   .
SFX 292  0    enerat   .
SFX 292  0    etik   .
SFX 292  0    txoen   .
SFX 292  0    eranzko   .
SFX 292  0    erantzago   .
SFX 292  0    egiraino   .
SFX 292  0    diko   .
SFX 292  0    egi   .
SFX 292  0    eneko   .
SFX 292  0    egirantz   .
SFX 292  0    egitik   .
SFX 292  0    enetik   .
SFX 292  0    enera   .
SFX 292  0    era   .
SFX 292  0    erarte   .
SFX 292  0    agoraino   .
SFX 292  0    erago   .
SFX 292  0    erako   .
SFX 292  0    agoko   .
SFX 292  0    agorantz   .
SFX 292  0    agora   .
SFX 292  0    txo   .
SFX 292  0    txoago   .
SFX 292  0    erainoko   .
SFX 292  0    erantzegi   .
SFX 292  0    agorat   .
SFX 292  0    egiko   .
SFX 292  0    etiko   .
SFX 292  0    dik   .
SFX 292  0    egira   .
SFX 292  0    erat   .
SFX 292  0    ago   .
SFX 292  0    eneraino   .
SFX 292  0    eraino   .
SFX 292  0    en   .
SFX 292  0    agotik   .
SFX 292  0    enerantz   .
SFX 292  0    erantz   .
SFX 292  0    txoegi   .
SFX 292  0    erarteko   .

SFX 299 Y 72
SFX 299  0    a   .
SFX 299  0    goetatik   .
SFX 299  0    gotaraino   .
SFX 299  0    eranzko   .
SFX 299  0    goarendako   .
SFX 299  0    gorat   .
SFX 299  0    erantzago   .
SFX 299  0    goraino   .
SFX 299  0    gorik   .
SFX 299  0    gotarantz   .
SFX 299  0    anzko   .
SFX 299  0    gorendako   .
SFX 299  0    goak   .
SFX 299  0    goan   .
SFX 299  0    goaz   .
SFX 299  0    goendako   .
SFX 299  0    gorantz   .
SFX 299  0    goegi   .
SFX 299  0    goei   .
SFX 299  0    goek   .
SFX 299  0    goez   .
SFX 299  0    gotara   .
SFX 299  0    goetaraino   .
SFX 299  0    gotzat   .
SFX 299  0    gotan   .
SFX 299  0    era   .
SFX 299  0    goetan   .
SFX 299  0    gooi   .
SFX 299  0    gook   .
SFX 299  0    gooz   .
SFX 299  0    gogatik   .
SFX 299  0    tik   .
SFX 299  0    goetarantz   .
SFX 299  0    gora   .
SFX 299  0    gori   .
SFX 299  0    gotik   .
SFX 299  0    erago   .
SFX 299  0    gotarat   .
SFX 299  0    erako   .
SFX 299  0    antzago   .
SFX 299  0    gotarik   .
SFX 299  0    gookin   .
SFX 299  0    goa   .
SFX 299  0    gok   .
SFX 299  0    goz   .
SFX 299  0    erainoko   .
SFX 299  0    erantzegi   .
SFX 299  0    ainoko   .
SFX 299  0    goontzat   .
SFX 299  0    tiko   .
SFX 299  0    goarentzat   .
SFX 299  0    gotatik   .
SFX 299  0    goetarat   .
SFX 299  0    erat   .
SFX 299  0    aino   .
SFX 299  0    goetarik   .
SFX 299  0    gorentzat   .
SFX 299  0    at   .
SFX 299  0    goentzat   .
SFX 299  0    goago   .
SFX 299  0    ako   .
SFX 299  0    eraino   .
SFX 299  0    antz   .
SFX 299  0    go   .
SFX 299  0    antzegi   .
SFX 299  0    gootaz   .
SFX 299  0    goarekin   .
SFX 299  0    goari   .
SFX 299  0    erantz   .
SFX 299  0    goetara   .
SFX 299  0    goekin   .
SFX 299  0    gorekin   .

SFX 300 Y 13
SFX 300  0    ko/692   .
SFX 300  0    rera   .
SFX 300  0    rerat   .
SFX 300  0    reraino   .
SFX 300  0    rerantzago   .
SFX 300  0    tik   .
SFX 300  0    rerantz   .
SFX 300  0    tiko   .
SFX 300  0    rerantzegi   .
SFX 300  0    rerago   .
SFX 300  0    reranzko   .
SFX 300  0    rerainoko   .
SFX 300  0    rerako   .

SFX 301 Y 13
SFX 301  0    ra   .
SFX 301  0    ko/692   .
SFX 301  0    raino   .
SFX 301  0    rainoko   .
SFX 301  0    rat   .
SFX 301  0    rantz   .
SFX 301  0    rantzago   .
SFX 301  0    tik   .
SFX 301  0    rago   .
SFX 301  0    rako   .
SFX 301  0    rantzegi   .
SFX 301  0    ranzko   .
SFX 301  0    tiko   .

SFX 302 Y 63
SFX 302  0    goetatik   .
SFX 302  0    gotaraino   .
SFX 302  0    eranzko   .
SFX 302  0    goarendako   .
SFX 302  0    gorat   .
SFX 302  0    erantzago   .
SFX 302  0    goraino   .
SFX 302  0    gorik   .
SFX 302  0    gotarantz   .
SFX 302  0    diko   .
SFX 302  0    gorendako   .
SFX 302  0    goak   .
SFX 302  0    goan   .
SFX 302  0    goaz   .
SFX 302  0    goendako   .
SFX 302  0    gorantz   .
SFX 302  0    goegi   .
SFX 302  0    goei   .
SFX 302  0    goek   .
SFX 302  0    goez   .
SFX 302  0    gotara   .
SFX 302  0    goetaraino   .
SFX 302  0    gotzat   .
SFX 302  0    gotan   .
SFX 302  0    era   .
SFX 302  0    goetan   .
SFX 302  0    gooi   .
SFX 302  0    gook   .
SFX 302  0    gooz   .
SFX 302  0    gogatik   .
SFX 302  0    goetarantz   .
SFX 302  0    gora   .
SFX 302  0    gori   .
SFX 302  0    gotik   .
SFX 302  0    erago   .
SFX 302  0    gotarat   .
SFX 302  0    erako   .
SFX 302  0    gotarik   .
SFX 302  0    gookin   .
SFX 302  0    goa   .
SFX 302  0    gok   .
SFX 302  0    goz   .
SFX 302  0    erainoko   .
SFX 302  0    erantzegi   .
SFX 302  0    goontzat   .
SFX 302  0    dik   .
SFX 302  0    goarentzat   .
SFX 302  0    gotatik   .
SFX 302  0    goetarat   .
SFX 302  0    erat   .
SFX 302  0    goetarik   .
SFX 302  0    gorentzat   .
SFX 302  0    goentzat   .
SFX 302  0    goago   .
SFX 302  0    eraino   .
SFX 302  0    go   .
SFX 302  0    gootaz   .
SFX 302  0    goarekin   .
SFX 302  0    goari   .
SFX 302  0    erantz   .
SFX 302  0    goetara   .
SFX 302  0    goekin   .
SFX 302  0    gorekin   .

SFX 303 Y 13
SFX 303  0    ra   .
SFX 303  0    ko/692   .
SFX 303  0    raino   .
SFX 303  0    rainoko   .
SFX 303  0    rat   .
SFX 303  0    rantz   .
SFX 303  0    rantzago   .
SFX 303  0    tik   .
SFX 303  0    rago   .
SFX 303  0    rako   .
SFX 303  0    rantzegi   .
SFX 303  0    ranzko   .
SFX 303  0    tiko   .

SFX 305 Y 17
SFX 305  0    ra   .
SFX 305  0    ko/699   .
SFX 305  0    raino   .
SFX 305  0    rainoko   .
SFX 305  0    rat   .
SFX 305  0    daniko   .
SFX 305  0    dainoko   .
SFX 305  0    rantz   .
SFX 305  0    rantzago   .
SFX 305  0    tik   .
SFX 305  0    rago   .
SFX 305  0    rako   .
SFX 305  0    rantzegi   .
SFX 305  0    ranzko   .
SFX 305  0    tiko   .
SFX 305  0    danik   .
SFX 305  0    daino   .

SFX 320 Y 17
SFX 320  0    ri   .
SFX 320  0    ren/698   .
SFX 320  0    k   .
SFX 320  0    z   .
SFX 320  0    ganako   .
SFX 320  0    zko   .
SFX 320  0    rik   .
SFX 320  0    gatik   .
SFX 320  0    taz   .
SFX 320  0    gan   .
SFX 320  0    rekiko   .
SFX 320  0    gandiko   .
SFX 320  0    gatiko   .
SFX 320  0    gandik   .
SFX 320  0    rekin   .
SFX 320  0    gana   .
SFX 320  0    tzat   .

SFX 321 Y 17
SFX 321  0    ri   .
SFX 321  0    ren/698   .
SFX 321  0    ganako   .
SFX 321  0    rek   .
SFX 321  0    rez   .
SFX 321  0    rik   .
SFX 321  0    gatik   .
SFX 321  0    taz   .
SFX 321  0    gan   .
SFX 321  0    rekiko   .
SFX 321  0    gandiko   .
SFX 321  0    gatiko   .
SFX 321  0    gandik   .
SFX 321  0    rekin   .
SFX 321  0    gana   .
SFX 321  0    tzat   .
SFX 321  0    rezko   .

SFX 322 Y 17
SFX 322  0    en/703   .
SFX 322  0    gan   .
SFX 322  0    gandiko   .
SFX 322  0    ekin   .
SFX 322  0    gatiko   .
SFX 322  0    gandik   .
SFX 322  k    taz   k
SFX 322  0    ezko   .
SFX 322  0    gana   .
SFX 322  0    ganako   .
SFX 322  0    ekiko   .
SFX 322  0    gatik   .
SFX 322  0    ek   .
SFX 322  0    ez   .
SFX 322  0    ik   .
SFX 322  0    i   .
SFX 322  k    tzat   k

SFX 323 Y 17
SFX 323  0    i   .
SFX 323  0    ganako   .
SFX 323  0    en/698   .
SFX 323  0    ekiko   .
SFX 323  0    gatik   .
SFX 323  0    gan   .
SFX 323  0    ekin   .
SFX 323  0    daz   .
SFX 323  0    gandiko   .
SFX 323  0    ezko   .
SFX 323  0    gatiko   .
SFX 323  0    gandik   .
SFX 323  0    gana   .
SFX 323  0    ek   .
SFX 323  0    ez   .
SFX 323  0    ik   .
SFX 323  0    tzat   .

SFX 324 Y 17
SFX 324  0    i   .
SFX 324  0    ganako   .
SFX 324  0    en/698   .
SFX 324  0    ekiko   .
SFX 324  0    gatik   .
SFX 324  0    gan   .
SFX 324  0    ekin   .
SFX 324  0    gandiko   .
SFX 324  0    ezko   .
SFX 324  0    gatiko   .
SFX 324  0    gandik   .
SFX 324  0    az   .
SFX 324  0    gana   .
SFX 324  0    ek   .
SFX 324  0    ez   .
SFX 324  0    ik   .
SFX 324  0    zat   .

SFX 325 Y 17
SFX 325  0    ri   .
SFX 325  0    ren/698   .
SFX 325  0    k   .
SFX 325  0    z   .
SFX 325  0    ganako   .
SFX 325  0    zko   .
SFX 325  0    rik   .
SFX 325  0    gatik   .
SFX 325  0    taz   .
SFX 325  0    gan   .
SFX 325  0    rekiko   .
SFX 325  0    gandiko   .
SFX 325  0    gatiko   .
SFX 325  0    gandik   .
SFX 325  0    rekin   .
SFX 325  0    gana   .
SFX 325  0    tzat   .

SFX 326 Y 17
SFX 326  0    i   .
SFX 326  0    ganako   .
SFX 326  0    en/698   .
SFX 326  0    ekiko   .
SFX 326  0    gatik   .
SFX 326  0    taz   .
SFX 326  0    gan   .
SFX 326  0    ekin   .
SFX 326  0    gandiko   .
SFX 326  0    ezko   .
SFX 326  0    gatiko   .
SFX 326  0    gandik   .
SFX 326  0    gana   .
SFX 326  0    ek   .
SFX 326  0    ez   .
SFX 326  0    ik   .
SFX 326  0    tzat   .

SFX 327 Y 17
SFX 327  0    ekin   .
SFX 327  0    en/698   .
SFX 327  0    ik   .
SFX 327  0    ezko   .
SFX 327  tz    ztaz   tz
SFX 327  0    gana   .
SFX 327  0    gan   .
SFX 327  0    i   .
SFX 327  0    gatiko   .
SFX 327  0    gandik   .
SFX 327  0    gandiko   .
SFX 327  0    ekiko   .
SFX 327  0    gatik   .
SFX 327  0    ganako   .
SFX 327  tz    ztzat   tz
SFX 327  0    ek   .
SFX 327  0    ez   .

SFX 328 Y 17
SFX 328  0    en/703   .
SFX 328  0    ekin   .
SFX 328  0    gan   .
SFX 328  0    ezko   .
SFX 328  0    gana   .
SFX 328  0    i   .
SFX 328  0    ekiko   .
SFX 328  0    gatiko   .
SFX 328  0    gatik   .
SFX 328  0    gandik   .
SFX 328  0    ganako   .
SFX 328  0    ek   .
SFX 328  0    ez   .
SFX 328  0    ik   .
SFX 328  tx    xtzat   tx
SFX 328  tx    xtaz   tx
SFX 328  0    gandiko   .

SFX 329 Y 17
SFX 329  0    en/703   .
SFX 329  ts    staz   ts
SFX 329  ts    stzat   ts
SFX 329  0    ekin   .
SFX 329  0    gandiko   .
SFX 329  0    gan   .
SFX 329  0    ezko   .
SFX 329  0    i   .
SFX 329  0    gatiko   .
SFX 329  0    gandik   .
SFX 329  0    gana   .
SFX 329  0    ekiko   .
SFX 329  0    gatik   .
SFX 329  0    ek   .
SFX 329  0    ez   .
SFX 329  0    ik   .
SFX 329  0    ganako   .

SFX 333 Y 30
SFX 333  0    ri   .
SFX 333  0    ren/703   .
SFX 333  0    ko/693   .
SFX 333  0    garren/714   .
SFX 333  0    k   .
SFX 333  0    tako/692   .
SFX 333  0    z   .
SFX 333  0    zko   .
SFX 333  0    tariko   .
SFX 333  0    tarantz   .
SFX 333  0    tarago   .
SFX 333  0    rik   .
SFX 333  0    tarako   .
SFX 333  0    gatik   .
SFX 333  0    tarantzago   .
SFX 333  0    tarat   .
SFX 333  0    tan   .
SFX 333  0    tatiko   .
SFX 333  0    tarik   .
SFX 333  0    taranzko   .
SFX 333  0    regatik   .
SFX 333  0    tatik   .
SFX 333  0    rekiko   .
SFX 333  0    tarantzegi   .
SFX 333  0    gatiko   .
SFX 333  0    rekin   .
SFX 333  0    tara   .
SFX 333  0    tzat   .
SFX 333  0    tarainoko   .
SFX 333  0    taraino   .

SFX 334 Y 29
SFX 334  0    etako/692   .
SFX 334  0    eko/700   .
SFX 334  0    i   .
SFX 334  0    en/703   .
SFX 334  0    egatik   .
SFX 334  0    etarat   .
SFX 334  0    etarik   .
SFX 334  0    ekiko   .
SFX 334  0    gatik   .
SFX 334  0    etatik   .
SFX 334  0    etaranzko   .
SFX 334  0    etarantzago   .
SFX 334  0    etaraino   .
SFX 334  0    etariko   .
SFX 334  0    etarantz   .
SFX 334  0    ekin   .
SFX 334  0    etarago   .
SFX 334  0    etarako   .
SFX 334  0    ezko   .
SFX 334  0    gatiko   .
SFX 334  0    etara   .
SFX 334  0    etarainoko   .
SFX 334  0    ek   .
SFX 334  0    ez   .
SFX 334  0    etatiko   .
SFX 334  0    etarantzegi   .
SFX 334  0    ik   .
SFX 334  0    zat   .
SFX 334  0    etan   .

SFX 335 Y 30
SFX 335  0    ri   .
SFX 335  0    ren/703   .
SFX 335  0    ko/693   .
SFX 335  0    garren/714   .
SFX 335  0    k   .
SFX 335  0    tako/692   .
SFX 335  0    z   .
SFX 335  0    zko   .
SFX 335  0    tariko   .
SFX 335  0    tarantz   .
SFX 335  0    tarago   .
SFX 335  0    rik   .
SFX 335  0    tarako   .
SFX 335  0    gatik   .
SFX 335  0    tarantzago   .
SFX 335  0    tarat   .
SFX 335  0    tan   .
SFX 335  0    tatiko   .
SFX 335  0    tarik   .
SFX 335  0    taranzko   .
SFX 335  0    regatik   .
SFX 335  0    tatik   .
SFX 335  0    rekiko   .
SFX 335  0    tarantzegi   .
SFX 335  0    gatiko   .
SFX 335  0    rekin   .
SFX 335  0    tara   .
SFX 335  0    tzat   .
SFX 335  0    tarainoko   .
SFX 335  0    taraino   .

SFX 341 Y 29
SFX 341  0    ri   .
SFX 341  0    ren/703   .
SFX 341  0    ko/700   .
SFX 341  0    k   .
SFX 341  0    tako/692   .
SFX 341  0    z   .
SFX 341  0    zko   .
SFX 341  0    tariko   .
SFX 341  0    tarantz   .
SFX 341  0    tarago   .
SFX 341  0    rik   .
SFX 341  0    tarako   .
SFX 341  0    gatik   .
SFX 341  0    tarantzago   .
SFX 341  0    tarat   .
SFX 341  0    tan   .
SFX 341  0    tatiko   .
SFX 341  0    tarik   .
SFX 341  0    taranzko   .
SFX 341  0    regatik   .
SFX 341  0    tatik   .
SFX 341  0    rekiko   .
SFX 341  0    tarantzegi   .
SFX 341  0    gatiko   .
SFX 341  0    rekin   .
SFX 341  0    tara   .
SFX 341  0    tzat   .
SFX 341  0    tarainoko   .
SFX 341  0    taraino   .

SFX 342 Y 29
SFX 342  0    etako/692   .
SFX 342  0    eko/693   .
SFX 342  0    i   .
SFX 342  0    en/698   .
SFX 342  0    egatik   .
SFX 342  0    etarat   .
SFX 342  0    etarik   .
SFX 342  0    ekiko   .
SFX 342  0    gatik   .
SFX 342  0    etatik   .
SFX 342  0    etaranzko   .
SFX 342  0    etarantzago   .
SFX 342  0    etaraino   .
SFX 342  0    etariko   .
SFX 342  0    etarantz   .
SFX 342  0    ekin   .
SFX 342  0    etarago   .
SFX 342  0    etarako   .
SFX 342  0    ezko   .
SFX 342  0    gatiko   .
SFX 342  0    etara   .
SFX 342  0    etarainoko   .
SFX 342  0    ek   .
SFX 342  0    ez   .
SFX 342  0    etatiko   .
SFX 342  0    etarantzegi   .
SFX 342  0    ik   .
SFX 342  0    zat   .
SFX 342  0    etan   .

SFX 343 Y 29
SFX 343  0    ri   .
SFX 343  0    ren/703   .
SFX 343  0    ko/700   .
SFX 343  0    k   .
SFX 343  0    tako/692   .
SFX 343  0    z   .
SFX 343  0    zko   .
SFX 343  0    tariko   .
SFX 343  0    tarantz   .
SFX 343  0    tarago   .
SFX 343  0    rik   .
SFX 343  0    tarako   .
SFX 343  0    gatik   .
SFX 343  0    tarantzago   .
SFX 343  0    tarat   .
SFX 343  0    tan   .
SFX 343  0    tatiko   .
SFX 343  0    tarik   .
SFX 343  0    taranzko   .
SFX 343  0    regatik   .
SFX 343  0    tatik   .
SFX 343  0    rekiko   .
SFX 343  0    tarantzegi   .
SFX 343  0    gatiko   .
SFX 343  0    rekin   .
SFX 343  0    tara   .
SFX 343  0    tzat   .
SFX 343  0    tarainoko   .
SFX 343  0    taraino   .

SFX 344 Y 29
SFX 344  0    ekin   .
SFX 344  0    etako/692   .
SFX 344  0    en/698   .
SFX 344  0    ik   .
SFX 344  0    eko/693   .
SFX 344  0    ezko   .
SFX 344  0    etaranzko   .
SFX 344  0    etatik   .
SFX 344  0    etarantzago   .
SFX 344  0    etara   .
SFX 344  0    etan   .
SFX 344  0    etaraino   .
SFX 344  0    etarantz   .
SFX 344  0    etariko   .
SFX 344  0    i   .
SFX 344  0    gatiko   .
SFX 344  0    etarago   .
SFX 344  0    etarainoko   .
SFX 344  0    etarako   .
SFX 344  0    ekiko   .
SFX 344  0    etarantzegi   .
SFX 344  0    gatik   .
SFX 344  0    egatik   .
SFX 344  tz    ztzat   tz
SFX 344  0    etatiko   .
SFX 344  0    etarat   .
SFX 344  0    etarik   .
SFX 344  0    ek   .
SFX 344  0    ez   .

SFX 347 Y 28
SFX 347  0    etako/699   .
SFX 347  0    i   .
SFX 347  0    en/703   .
SFX 347  0    egatik   .
SFX 347  0    etarat   .
SFX 347  0    etarik   .
SFX 347  0    ekiko   .
SFX 347  0    gatik   .
SFX 347  0    etatik   .
SFX 347  0    etaranzko   .
SFX 347  0    etarantzago   .
SFX 347  0    etaraino   .
SFX 347  0    etariko   .
SFX 347  0    etarantz   .
SFX 347  0    ekin   .
SFX 347  0    etarago   .
SFX 347  0    etarako   .
SFX 347  0    ezko   .
SFX 347  0    gatiko   .
SFX 347  0    etara   .
SFX 347  0    etarainoko   .
SFX 347  0    ek   .
SFX 347  0    ez   .
SFX 347  0    etatiko   .
SFX 347  0    etarantzegi   .
SFX 347  0    ik   .
SFX 347  0    tzat   .
SFX 347  0    etan   .

SFX 348 Y 28
SFX 348  0    ri   .
SFX 348  0    ren/703   .
SFX 348  0    k   .
SFX 348  0    tako/692   .
SFX 348  0    z   .
SFX 348  0    zko   .
SFX 348  0    tariko   .
SFX 348  0    tarantz   .
SFX 348  0    tarago   .
SFX 348  0    rik   .
SFX 348  0    tarako   .
SFX 348  0    gatik   .
SFX 348  0    tarantzago   .
SFX 348  0    tarat   .
SFX 348  0    tan   .
SFX 348  0    tatiko   .
SFX 348  0    tarik   .
SFX 348  0    taranzko   .
SFX 348  0    regatik   .
SFX 348  0    tatik   .
SFX 348  0    rekiko   .
SFX 348  0    tarantzegi   .
SFX 348  0    gatiko   .
SFX 348  0    rekin   .
SFX 348  0    tara   .
SFX 348  0    tzat   .
SFX 348  0    tarainoko   .
SFX 348  0    taraino   .

SFX 350 Y 29
SFX 350  0    ri   .
SFX 350  0    ren/703   .
SFX 350  0    ko/693   .
SFX 350  0    k   .
SFX 350  0    tako/692   .
SFX 350  0    z   .
SFX 350  0    zko   .
SFX 350  0    tariko   .
SFX 350  0    tarantz   .
SFX 350  0    tarago   .
SFX 350  0    rik   .
SFX 350  0    tarako   .
SFX 350  0    gatik   .
SFX 350  0    tarantzago   .
SFX 350  0    tarat   .
SFX 350  0    tan   .
SFX 350  0    tatiko   .
SFX 350  0    tarik   .
SFX 350  0    taranzko   .
SFX 350  0    regatik   .
SFX 350  0    tatik   .
SFX 350  0    rekiko   .
SFX 350  0    tarantzegi   .
SFX 350  0    gatiko   .
SFX 350  0    rekin   .
SFX 350  0    tara   .
SFX 350  0    tzat   .
SFX 350  0    tarainoko   .
SFX 350  0    taraino   .

SFX 354 Y 41
SFX 354  0    etako/692   .
SFX 354  0    eko/692   .
SFX 354  0    erako   .
SFX 354  0    i   .
SFX 354  0    etarago   .
SFX 354  0    en/703   .
SFX 354  0    etarako   .
SFX 354  0    etarainoko   .
SFX 354  0    erantzago   .
SFX 354  0    etan   .
SFX 354  0    etaraino   .
SFX 354  0    etiko   .
SFX 354  0    etik   .
SFX 354  0    etatiko   .
SFX 354  0    etarantz   .
SFX 354  0    erainoko   .
SFX 354  0    eraino   .
SFX 354  0    era   .
SFX 354  0    ek   .
SFX 354  0    ez   .
SFX 354  0    etara   .
SFX 354  0    ik   .
SFX 354  0    erantz   .
SFX 354  0    etaranzko   .
SFX 354  0    eranzko   .
SFX 354  0    etarantzago   .
SFX 354  0    etarat   .
SFX 354  0    erantzegi   .
SFX 354  0    etarik   .
SFX 354  0    ekin   .
SFX 354  0    ekiko   .
SFX 354  0    etatik   .
SFX 354  0    ezko   .
SFX 354  0    etariko   .
SFX 354  t    naka   t
SFX 354  t    nako   t
SFX 354  0    erat   .
SFX 354  0    zat   .
SFX 354  t    na   t
SFX 354  0    erago   .
SFX 354  0    etarantzegi   .

SFX 355 Y 41
SFX 355  0    ra   .
SFX 355  0    ri   .
SFX 355  0    ren/703   .
SFX 355  0    ko/692   .
SFX 355  0    k   .
SFX 355  0    tako/692   .
SFX 355  0    z   .
SFX 355  0    raino   .
SFX 355  0    zko   .
SFX 355  0    tariko   .
SFX 355  0    tarantz   .
SFX 355  0    rainoko   .
SFX 355  0    rat   .
SFX 355  0    rantz   .
SFX 355  0    tarago   .
SFX 355  0    rik   .
SFX 355  0    rantzago   .
SFX 355  0    tarako   .
SFX 355  0    tarantzago   .
SFX 355  0    tarat   .
SFX 355  0    tan   .
SFX 355  0    tatiko   .
SFX 355  0    tarik   .
SFX 355  0    tik   .
SFX 355  0    taranzko   .
SFX 355  0    rago   .
SFX 355  0    rako   .
SFX 355  0    tatik   .
SFX 355  0    rantzegi   .
SFX 355  0    ranzko   .
SFX 355  0    rekiko   .
SFX 355  0    tiko   .
SFX 355  0    tarantzegi   .
SFX 355  0    rekin   .
SFX 355  0    tara   .
SFX 355  0    naka   .
SFX 355  0    nako   .
SFX 355  0    tzat   .
SFX 355  0    na   .
SFX 355  0    tarainoko   .
SFX 355  0    taraino   .

SFX 356 Y 41
SFX 356  0    ra   .
SFX 356  0    ri   .
SFX 356  0    ren/703   .
SFX 356  0    ko/692   .
SFX 356  0    k   .
SFX 356  0    tako/692   .
SFX 356  0    z   .
SFX 356  0    raino   .
SFX 356  0    zko   .
SFX 356  0    tariko   .
SFX 356  0    tarantz   .
SFX 356  0    rainoko   .
SFX 356  0    rat   .
SFX 356  0    rantz   .
SFX 356  0    tarago   .
SFX 356  0    rik   .
SFX 356  0    rantzago   .
SFX 356  0    tarako   .
SFX 356  0    tarantzago   .
SFX 356  0    tarat   .
SFX 356  0    tan   .
SFX 356  0    tatiko   .
SFX 356  0    tarik   .
SFX 356  0    tik   .
SFX 356  0    taranzko   .
SFX 356  0    rago   .
SFX 356  0    rako   .
SFX 356  0    tatik   .
SFX 356  0    rantzegi   .
SFX 356  0    ranzko   .
SFX 356  0    rekiko   .
SFX 356  0    tiko   .
SFX 356  0    tarantzegi   .
SFX 356  0    rekin   .
SFX 356  0    tara   .
SFX 356  0    naka   .
SFX 356  0    nako   .
SFX 356  0    tzat   .
SFX 356  0    na   .
SFX 356  0    tarainoko   .
SFX 356  0    taraino   .

SFX 358 Y 42
SFX 358  0    ra   .
SFX 358  0    ri   .
SFX 358  0    ren/703   .
SFX 358  0    ko/693   .
SFX 358  0    k   .
SFX 358  0    tako/692   .
SFX 358  0    z   .
SFX 358  0    raino   .
SFX 358  0    zko   .
SFX 358  0    tariko   .
SFX 358  0    tarantz   .
SFX 358  0    rainoko   .
SFX 358  0    rat   .
SFX 358  0    rantz   .
SFX 358  0    tarago   .
SFX 358  0    rik   .
SFX 358  0    rantzago   .
SFX 358  0    tarako   .
SFX 358  0    gatik   .
SFX 358  0    tarantzago   .
SFX 358  0    tarat   .
SFX 358  0    tan   .
SFX 358  0    tatiko   .
SFX 358  0    tarik   .
SFX 358  0    tik   .
SFX 358  0    taranzko   .
SFX 358  0    rago   .
SFX 358  0    regatik   .
SFX 358  0    rako   .
SFX 358  0    tatik   .
SFX 358  0    rantzegi   .
SFX 358  0    ranzko   .
SFX 358  0    rekiko   .
SFX 358  0    tiko   .
SFX 358  0    tarantzegi   .
SFX 358  0    gatiko   .
SFX 358  0    an   .
SFX 358  0    rekin   .
SFX 358  0    tara   .
SFX 358  0    tzat   .
SFX 358  0    tarainoko   .
SFX 358  0    taraino   .

SFX 366 Y 49
SFX 366  0    ri   .
SFX 366  0    retarainoko   .
SFX 366  0    ren/702   .
SFX 366  0    ron/705   .
SFX 366  0    reko/700   .
SFX 366  0    rotarantz   .
SFX 366  0    retako/699   .
SFX 366  0    rak   .
SFX 366  0    rokiko   .
SFX 366  0    rei   .
SFX 366  0    rek   .
SFX 366  0    rez   .
SFX 366  0    rik   .
SFX 366  0    retara   .
SFX 366  0    roi   .
SFX 366  0    rok   .
SFX 366  0    roz   .
SFX 366  0    gatik   .
SFX 366  0    retan   .
SFX 366  0    retarantzegi   .
SFX 366  0    retariko   .
SFX 366  0    retarago   .
SFX 366  0    rotarat   .
SFX 366  0    rokin   .
SFX 366  0    retarako   .
SFX 366  0    rotarik   .
SFX 366  0    regatik   .
SFX 366  0    retarat   .
SFX 366  0    retatiko   .
SFX 366  0    rekiko   .
SFX 366  0    retaranzko   .
SFX 366  0    retarik   .
SFX 366  0    rotako   .
SFX 366  0    rotatik   .
SFX 366  0    rotara   .
SFX 366  0    retaraino   .
SFX 366  0    rotan   .
SFX 366  0    rotaz   .
SFX 366  0    gatiko   .
SFX 366  0    retarantzago   .
SFX 366  0    retarantz   .
SFX 366  0    rekin   .
SFX 366  0    retatik   .
SFX 366  0    naka   .
SFX 366  0    nako   .
SFX 366  0    tzat   .
SFX 366  0    na   .
SFX 366  0    rotaraino   .
SFX 366  0    rezko   .

SFX 367 Y 67
SFX 367  0    ri   .
SFX 367  0    retarainoko   .
SFX 367  0    ren/703   .
SFX 367  0    ko/693   .
SFX 367  0    garren/714   .
SFX 367  0    k   .
SFX 367  0    tako/699   .
SFX 367  0    ron/705   .
SFX 367  0    rotarantz   .
SFX 367  0    tariko   .
SFX 367  0    tarantz   .
SFX 367  0    retako/699   .
SFX 367  0    rak   .
SFX 367  0    rokiko   .
SFX 367  0    rei   .
SFX 367  0    rek   .
SFX 367  0    rez   .
SFX 367  0    tarago   .
SFX 367  0    rik   .
SFX 367  0    tarako   .
SFX 367  0    retara   .
SFX 367  0    roi   .
SFX 367  0    rok   .
SFX 367  0    roz   .
SFX 367  0    gatik   .
SFX 367  0    retan   .
SFX 367  0    retarantzegi   .
SFX 367  0    retariko   .
SFX 367  0    tarantzago   .
SFX 367  0    tarat   .
SFX 367  0    tan   .
SFX 367  0    tatiko   .
SFX 367  0    retarago   .
SFX 367  0    tarik   .
SFX 367  0    rotarat   .
SFX 367  0    rokin   .
SFX 367  0    retarako   .
SFX 367  0    rotarik   .
SFX 367  0    taranzko   .
SFX 367  0    regatik   .
SFX 367  0    retarat   .
SFX 367  0    retatiko   .
SFX 367  0    tatik   .
SFX 367  0    rekiko   .
SFX 367  0    retaranzko   .
SFX 367  0    retarik   .
SFX 367  0    rotako   .
SFX 367  0    rotatik   .
SFX 367  0    rotara   .
SFX 367  0    tarantzegi   .
SFX 367  0    retaraino   .
SFX 367  0    rotan   .
SFX 367  0    rotaz   .
SFX 367  0    gatiko   .
SFX 367  0    retarantzago   .
SFX 367  0    retarantz   .
SFX 367  0    rekin   .
SFX 367  0    retatik   .
SFX 367  0    tara   .
SFX 367  0    naka   .
SFX 367  0    nako   .
SFX 367  0    tzat   .
SFX 367  0    na   .
SFX 367  0    rotaraino   .
SFX 367  0    tarainoko   .
SFX 367  0    taraino   .
SFX 367  0    rezko   .

SFX 368 Y 70
SFX 368  a    etako/692   a
SFX 368  0    ko/693   .
SFX 368  0    ren/703   .
SFX 368  a    on/705   a
SFX 368  0    garren/714   .
SFX 368  a    otarik   a
SFX 368  0    tara   .
SFX 368  a    en/703   a
SFX 368  0    naka   .
SFX 368  0    tako/692   .
SFX 368  0    nako   .
SFX 368  0    tzat   .
SFX 368  0    tatik   .
SFX 368  0    zko   .
SFX 368  a    etarat   a
SFX 368  a    okin   a
SFX 368  0    rekiko   .
SFX 368  a    etarik   a
SFX 368  0    taraino   .
SFX 368  0    tarantzago   .
SFX 368  0    rik   .
SFX 368  a    otatik   a
SFX 368  a    ekiko   a
SFX 368  0    tarainoko   .
SFX 368  a    otako   a
SFX 368  0    tarantz   .
SFX 368  a    otara   a
SFX 368  0    rekin   .
SFX 368  0    gatiko   .
SFX 368  0    tan   .
SFX 368  a    etatik   a
SFX 368  a    etaranzko   a
SFX 368  a    etarantzago   a
SFX 368  a    etaraino   a
SFX 368  a    otan   a
SFX 368  a    otaz   a
SFX 368  a    etariko   a
SFX 368  a    etarantz   a
SFX 368  a    ekin   a
SFX 368  0    tariko   .
SFX 368  0    taranzko   .
SFX 368  0    tarantzegi   .
SFX 368  a    etarago   a
SFX 368  a    otaraino   a
SFX 368  0    tarago   .
SFX 368  a    etarako   a
SFX 368  0    regatik   .
SFX 368  a    okiko   a
SFX 368  0    gatik   .
SFX 368  0    tarako   .
SFX 368  0    tarat   .
SFX 368  a    otarantz   a
SFX 368  a    etara   a
SFX 368  0    k   .
SFX 368  0    z   .
SFX 368  0    tarik   .
SFX 368  a    etarainoko   a
SFX 368  a    ei   a
SFX 368  a    ek   a
SFX 368  a    ez   a
SFX 368  a    etatiko   a
SFX 368  0    na   .
SFX 368  0    tatiko   .
SFX 368  a    etarantzegi   a
SFX 368  0    ri   .
SFX 368  a    otarat   a
SFX 368  a    oi   a
SFX 368  a    ok   a
SFX 368  a    oz   a
SFX 368  a    etan   a

SFX 369 Y 50
SFX 369  0    etako/692   .
SFX 369  0    garren/714   .
SFX 369  0    eko/693   .
SFX 369  0    a   .
SFX 369  0    i   .
SFX 369  0    on/705   .
SFX 369  0    otarik   .
SFX 369  0    en/702   .
SFX 369  0    egatik   .
SFX 369  0    etarat   .
SFX 369  0    okin   .
SFX 369  0    etarik   .
SFX 369  0    otatik   .
SFX 369  0    ekiko   .
SFX 369  0    gatik   .
SFX 369  0    otako   .
SFX 369  0    otara   .
SFX 369  0    etatik   .
SFX 369  0    etaranzko   .
SFX 369  0    etarantzago   .
SFX 369  0    etaraino   .
SFX 369  0    otan   .
SFX 369  0    otaz   .
SFX 369  0    etariko   .
SFX 369  0    etarantz   .
SFX 369  0    ekin   .
SFX 369  0    etarago   .
SFX 369  0    otaraino   .
SFX 369  0    etarako   .
SFX 369  0    ezko   .
SFX 369  0    okiko   .
SFX 369  0    otarantz   .
SFX 369  0    gatiko   .
SFX 369  0    etara   .
SFX 369  0    ak   .
SFX 369  0    aka   .
SFX 369  0    etarainoko   .
SFX 369  0    ako   .
SFX 369  0    ei   .
SFX 369  0    ek   .
SFX 369  0    ez   .
SFX 369  0    etatiko   .
SFX 369  0    etarantzegi   .
SFX 369  0    ik   .
SFX 369  0    otarat   .
SFX 369  0    tzat   .
SFX 369  0    oi   .
SFX 369  0    ok   .
SFX 369  0    oz   .
SFX 369  0    etan   .

SFX 370 Y 49
SFX 370  0    etako/692   .
SFX 370  0    eko/693   .
SFX 370  0    i   .
SFX 370  0    etarago   .
SFX 370  0    en/697   .
SFX 370  0    etarako   .
SFX 370  0    on/688   .
SFX 370  0    etarainoko   .
SFX 370  0    etan   .
SFX 370  0    etaraino   .
SFX 370  0    etatiko   .
SFX 370  0    gatiko   .
SFX 370  0    etarantz   .
SFX 370  0    okiko   .
SFX 370  0    okin   .
SFX 370  0    ak   .
SFX 370  0    ei   .
SFX 370  0    ek   .
SFX 370  0    ez   .
SFX 370  0    etara   .
SFX 370  0    otarat   .
SFX 370  0    otaraino   .
SFX 370  0    ik   .
SFX 370  0    etaranzko   .
SFX 370  0    oi   .
SFX 370  0    ok   .
SFX 370  0    oz   .
SFX 370  0    otarik   .
SFX 370  0    otarantz   .
SFX 370  0    egatik   .
SFX 370  0    etarantzago   .
SFX 370  0    etarat   .
SFX 370  0    etarik   .
SFX 370  0    otatik   .
SFX 370  0    otan   .
SFX 370  0    otaz   .
SFX 370  0    ekin   .
SFX 370  0    ekiko   .
SFX 370  0    gatik   .
SFX 370  0    otako   .
SFX 370  0    etatik   .
SFX 370  0    otara   .
SFX 370  0    ezko   .
SFX 370  0    etariko   .
SFX 370  t    naka   t
SFX 370  t    nako   t
SFX 370  0    zat   .
SFX 370  t    na   t
SFX 370  0    etarantzegi   .

SFX 371 Y 71
SFX 371  0    ri   .
SFX 371  0    etako/692   .
SFX 371  0    ren/703   .
SFX 371  0    ko/693   .
SFX 371  0    garren/714   .
SFX 371  0    k   .
SFX 371  0    tako/699   .
SFX 371  0    z   .
SFX 371  0    on/705   .
SFX 371  0    otarik   .
SFX 371  0    en/703   .
SFX 371  0    zko   .
SFX 371  0    tariko   .
SFX 371  0    tarantz   .
SFX 371  0    etarat   .
SFX 371  0    okin   .
SFX 371  0    tarago   .
SFX 371  0    rik   .
SFX 371  0    etarik   .
SFX 371  0    tarako   .
SFX 371  0    otatik   .
SFX 371  0    ekiko   .
SFX 371  0    gatik   .
SFX 371  0    otako   .
SFX 371  0    tarantzago   .
SFX 371  0    tarat   .
SFX 371  0    otara   .
SFX 371  0    tan   .
SFX 371  0    tatiko   .
SFX 371  0    tarik   .
SFX 371  0    etatik   .
SFX 371  0    etaranzko   .
SFX 371  0    taranzko   .
SFX 371  0    etarantzago   .
SFX 371  0    etaraino   .
SFX 371  0    regatik   .
SFX 371  0    otan   .
SFX 371  0    otaz   .
SFX 371  0    etariko   .
SFX 371  0    etarantz   .
SFX 371  0    ekin   .
SFX 371  0    tatik   .
SFX 371  0    rekiko   .
SFX 371  0    etarago   .
SFX 371  0    otaraino   .
SFX 371  0    etarako   .
SFX 371  0    tarantzegi   .
SFX 371  0    okiko   .
SFX 371  0    otarantz   .
SFX 371  0    gatiko   .
SFX 371  0    etara   .
SFX 371  0    ak   .
SFX 371  0    rekin   .
SFX 371  0    etarainoko   .
SFX 371  0    ei   .
SFX 371  0    ek   .
SFX 371  0    ez   .
SFX 371  0    etatiko   .
SFX 371  0    tara   .
SFX 371  0    etarantzegi   .
SFX 371  0    naka   .
SFX 371  0    nako   .
SFX 371  0    otarat   .
SFX 371  0    tzat   .
SFX 371  0    na   .
SFX 371  0    oi   .
SFX 371  0    ok   .
SFX 371  0    oz   .
SFX 371  0    tarainoko   .
SFX 371  0    taraino   .
SFX 371  0    etan   .

SFX 372 Y 50
SFX 372  0    garren/714   .
SFX 372  0    ekin   .
SFX 372  0    etako/692   .
SFX 372  0    en/702   .
SFX 372  0    on/705   .
SFX 372  0    ik   .
SFX 372  0    eko/700   .
SFX 372  0    na   .
SFX 372  0    oi   .
SFX 372  0    ok   .
SFX 372  0    oz   .
SFX 372  0    ezko   .
SFX 372  0    etaranzko   .
SFX 372  0    etatik   .
SFX 372  0    okiko   .
SFX 372  0    etarantzago   .
SFX 372  0    etara   .
SFX 372  0    naka   .
SFX 372  0    nako   .
SFX 372  0    etan   .
SFX 372  0    etaraino   .
SFX 372  0    etarantz   .
SFX 372  0    etariko   .
SFX 372  0    okin   .
SFX 372  0    i   .
SFX 372  0    gatiko   .
SFX 372  0    otaraino   .
SFX 372  0    etarago   .
SFX 372  0    etarainoko   .
SFX 372  0    etarako   .
SFX 372  0    otarat   .
SFX 372  0    ekiko   .
SFX 372  0    otarantz   .
SFX 372  0    etarantzegi   .
SFX 372  0    gatik   .
SFX 372  0    otako   .
SFX 372  0    otarik   .
SFX 372  0    otara   .
SFX 372  0    egatik   .
SFX 372  tz    ztzat   tz
SFX 372  0    etatiko   .
SFX 372  0    etarat   .
SFX 372  0    etarik   .
SFX 372  0    otan   .
SFX 372  0    otaz   .
SFX 372  0    ak   .
SFX 372  0    otatik   .
SFX 372  0    ei   .
SFX 372  0    ek   .
SFX 372  0    ez   .

SFX 383 Y 38
SFX 383  0    etako/692   .
SFX 383  0    on/705   .
SFX 383  0    otarik   .
SFX 383  0    en/703   .
SFX 383  0    etarat   .
SFX 383  0    okin   .
SFX 383  0    etarik   .
SFX 383  0    otatik   .
SFX 383  0    ekiko   .
SFX 383  0    otako   .
SFX 383  0    otara   .
SFX 383  0    etatik   .
SFX 383  0    etaranzko   .
SFX 383  0    etarantzago   .
SFX 383  0    etaraino   .
SFX 383  0    otan   .
SFX 383  0    otaz   .
SFX 383  0    etariko   .
SFX 383  0    etarantz   .
SFX 383  0    ekin   .
SFX 383  0    etarago   .
SFX 383  0    otaraino   .
SFX 383  0    etarako   .
SFX 383  0    okiko   .
SFX 383  0    otarantz   .
SFX 383  0    etara   .
SFX 383  0    ak   .
SFX 383  0    etarainoko   .
SFX 383  0    ei   .
SFX 383  0    ek   .
SFX 383  0    ez   .
SFX 383  0    etatiko   .
SFX 383  0    etarantzegi   .
SFX 383  0    otarat   .
SFX 383  0    oi   .
SFX 383  0    ok   .
SFX 383  0    oz   .
SFX 383  0    etan   .

SFX 384 Y 38
SFX 384  0    retarainoko   .
SFX 384  0    ren/703   .
SFX 384  0    ron/688   .
SFX 384  0    rotarantz   .
SFX 384  0    retako/692   .
SFX 384  0    rak   .
SFX 384  0    rokiko   .
SFX 384  0    rei   .
SFX 384  0    rek   .
SFX 384  0    rez   .
SFX 384  0    retara   .
SFX 384  0    roi   .
SFX 384  0    rok   .
SFX 384  0    roz   .
SFX 384  0    retan   .
SFX 384  0    retarantzegi   .
SFX 384  0    retariko   .
SFX 384  0    retarago   .
SFX 384  0    rotarat   .
SFX 384  0    rokin   .
SFX 384  0    retarako   .
SFX 384  0    rotarik   .
SFX 384  0    retarat   .
SFX 384  0    retatiko   .
SFX 384  0    rekiko   .
SFX 384  0    retaranzko   .
SFX 384  0    retarik   .
SFX 384  0    rotako   .
SFX 384  0    rotatik   .
SFX 384  0    rotara   .
SFX 384  0    retaraino   .
SFX 384  0    rotan   .
SFX 384  0    rotaz   .
SFX 384  0    retarantzago   .
SFX 384  0    retarantz   .
SFX 384  0    rekin   .
SFX 384  0    retatik   .
SFX 384  0    rotaraino   .

SFX 385 Y 38
SFX 385  a    etako/692   a
SFX 385  a    on/705   a
SFX 385  a    otarik   a
SFX 385  a    en/703   a
SFX 385  a    etarat   a
SFX 385  a    okin   a
SFX 385  a    etarik   a
SFX 385  a    otatik   a
SFX 385  a    ekiko   a
SFX 385  a    otako   a
SFX 385  a    otara   a
SFX 385  a    etatik   a
SFX 385  a    etaranzko   a
SFX 385  a    etarantzago   a
SFX 385  a    etaraino   a
SFX 385  a    otan   a
SFX 385  a    otaz   a
SFX 385  a    etariko   a
SFX 385  a    etarantz   a
SFX 385  a    ekin   a
SFX 385  a    etarago   a
SFX 385  a    otaraino   a
SFX 385  a    etarako   a
SFX 385  a    okiko   a
SFX 385  a    otarantz   a
SFX 385  a    etara   a
SFX 385  0    k   .
SFX 385  a    etarainoko   a
SFX 385  a    ei   a
SFX 385  a    ek   a
SFX 385  a    ez   a
SFX 385  a    etatiko   a
SFX 385  a    etarantzegi   a
SFX 385  a    otarat   a
SFX 385  a    oi   a
SFX 385  a    ok   a
SFX 385  a    oz   a
SFX 385  a    etan   a

SFX 386 Y 38
SFX 386  0    etako/692   .
SFX 386  0    on/705   .
SFX 386  0    otarik   .
SFX 386  0    en/703   .
SFX 386  0    etarat   .
SFX 386  0    okin   .
SFX 386  0    etarik   .
SFX 386  0    otatik   .
SFX 386  0    ekiko   .
SFX 386  0    otako   .
SFX 386  0    otara   .
SFX 386  0    etatik   .
SFX 386  0    etaranzko   .
SFX 386  0    etarantzago   .
SFX 386  0    etaraino   .
SFX 386  0    otan   .
SFX 386  0    otaz   .
SFX 386  0    etariko   .
SFX 386  0    etarantz   .
SFX 386  0    ekin   .
SFX 386  0    etarago   .
SFX 386  0    otaraino   .
SFX 386  0    etarako   .
SFX 386  0    okiko   .
SFX 386  0    otarantz   .
SFX 386  0    etara   .
SFX 386  0    ak   .
SFX 386  0    etarainoko   .
SFX 386  0    ei   .
SFX 386  0    ek   .
SFX 386  0    ez   .
SFX 386  0    etatiko   .
SFX 386  0    etarantzegi   .
SFX 386  0    otarat   .
SFX 386  0    oi   .
SFX 386  0    ok   .
SFX 386  0    oz   .
SFX 386  0    etan   .

SFX 390 Y 38
SFX 390  0    etako/699   .
SFX 390  0    on/705   .
SFX 390  0    otarik   .
SFX 390  0    en/703   .
SFX 390  0    etarat   .
SFX 390  0    okin   .
SFX 390  0    etarik   .
SFX 390  0    otatik   .
SFX 390  0    ekiko   .
SFX 390  0    otako   .
SFX 390  0    otara   .
SFX 390  0    etatik   .
SFX 390  0    etaranzko   .
SFX 390  0    etarantzago   .
SFX 390  0    etaraino   .
SFX 390  0    otan   .
SFX 390  0    otaz   .
SFX 390  0    etariko   .
SFX 390  0    etarantz   .
SFX 390  0    ekin   .
SFX 390  0    etarago   .
SFX 390  0    otaraino   .
SFX 390  0    etarako   .
SFX 390  0    okiko   .
SFX 390  0    otarantz   .
SFX 390  0    etara   .
SFX 390  0    ak   .
SFX 390  0    etarainoko   .
SFX 390  0    ei   .
SFX 390  0    ek   .
SFX 390  0    ez   .
SFX 390  0    etatiko   .
SFX 390  0    etarantzegi   .
SFX 390  0    otarat   .
SFX 390  0    oi   .
SFX 390  0    ok   .
SFX 390  0    oz   .
SFX 390  0    etan   .

SFX 391 Y 38
SFX 391  0    etako/699   .
SFX 391  0    on/705   .
SFX 391  0    otarik   .
SFX 391  0    en/703   .
SFX 391  0    etarat   .
SFX 391  0    okin   .
SFX 391  0    etarik   .
SFX 391  0    otatik   .
SFX 391  0    ekiko   .
SFX 391  0    otako   .
SFX 391  0    otara   .
SFX 391  0    etatik   .
SFX 391  0    etaranzko   .
SFX 391  0    etarantzago   .
SFX 391  0    etaraino   .
SFX 391  0    otan   .
SFX 391  0    otaz   .
SFX 391  0    etariko   .
SFX 391  0    etarantz   .
SFX 391  0    ekin   .
SFX 391  0    etarago   .
SFX 391  0    otaraino   .
SFX 391  0    etarako   .
SFX 391  0    okiko   .
SFX 391  0    otarantz   .
SFX 391  0    etara   .
SFX 391  0    ak   .
SFX 391  0    etarainoko   .
SFX 391  0    ei   .
SFX 391  0    ek   .
SFX 391  0    ez   .
SFX 391  0    etatiko   .
SFX 391  0    etarantzegi   .
SFX 391  0    otarat   .
SFX 391  0    oi   .
SFX 391  0    ok   .
SFX 391  0    oz   .
SFX 391  0    etan   .

SFX 397 Y 37
SFX 397  on    etako/692   on
SFX 397  on    otarik   on
SFX 397  on    en/703   on
SFX 397  on    etarat   on
SFX 397  on    okin   on
SFX 397  on    etarik   on
SFX 397  on    otatik   on
SFX 397  on    ekiko   on
SFX 397  on    otako   on
SFX 397  on    otara   on
SFX 397  on    etatik   on
SFX 397  on    etaranzko   on
SFX 397  on    etarantzago   on
SFX 397  on    etaraino   on
SFX 397  on    otan   on
SFX 397  on    otaz   on
SFX 397  on    etariko   on
SFX 397  on    etarantz   on
SFX 397  on    ekin   on
SFX 397  on    etarago   on
SFX 397  on    otaraino   on
SFX 397  on    etarako   on
SFX 397  on    okiko   on
SFX 397  on    otarantz   on
SFX 397  on    etara   on
SFX 397  on    ak   on
SFX 397  on    etarainoko   on
SFX 397  on    ei   on
SFX 397  on    ek   on
SFX 397  on    ez   on
SFX 397  on    etatiko   on
SFX 397  on    etarantzegi   on
SFX 397  on    otarat   on
SFX 397  on    oi   on
SFX 397  on    ok   on
SFX 397  on    oz   on
SFX 397  on    etan   on

SFX 398 Y 20
SFX 398  0    ontzat   .
SFX 398  0    etarat   .
SFX 398  0    okin   .
SFX 398  0    etarik   .
SFX 398  0    entzat   .
SFX 398  0    etatik   .
SFX 398  0    etaraino   .
SFX 398  0    otaz   .
SFX 398  0    etarantz   .
SFX 398  0    ekin   .
SFX 398  0    endako   .
SFX 398  0    etara   .
SFX 398  0    ak   .
SFX 398  0    ei   .
SFX 398  0    ek   .
SFX 398  0    ez   .
SFX 398  0    oi   .
SFX 398  0    ok   .
SFX 398  0    oz   .
SFX 398  0    etan   .

SFX 402 Y 21
SFX 402  0    aren/703   .
SFX 402  0    eko/699   .
SFX 402  0    a   .
SFX 402  0    etik   .
SFX 402  0    eranzko   .
SFX 402  0    arekiko   .
SFX 402  0    erantzago   .
SFX 402  0    ean   .
SFX 402  0    arekin   .
SFX 402  0    era   .
SFX 402  0    erago   .
SFX 402  0    erako   .
SFX 402  0    erainoko   .
SFX 402  0    erantzegi   .
SFX 402  0    etiko   .
SFX 402  0    erat   .
SFX 402  0    ak   .
SFX 402  0    az   .
SFX 402  0    eraino   .
SFX 402  0    ari   .
SFX 402  0    erantz   .

SFX 403 Y 21
SFX 403  0    ra   .
SFX 403  0    ko/692   .
SFX 403  0    aren/703   .
SFX 403  0    a   .
SFX 403  0    raino   .
SFX 403  0    rainoko   .
SFX 403  0    rat   .
SFX 403  0    rantz   .
SFX 403  0    arekiko   .
SFX 403  0    rantzago   .
SFX 403  0    arekin   .
SFX 403  0    tik   .
SFX 403  0    rago   .
SFX 403  0    rako   .
SFX 403  0    rantzegi   .
SFX 403  0    ranzko   .
SFX 403  0    tiko   .
SFX 403  0    ak   .
SFX 403  0    an   .
SFX 403  0    az   .
SFX 403  0    ari   .

SFX 404 Y 22
SFX 404  0    ra   .
SFX 404  0    ko/692   .
SFX 404  0    aren/702   .
SFX 404  0    a   .
SFX 404  0    raino   .
SFX 404  0    rainoko   .
SFX 404  0    rat   .
SFX 404  0    rantz   .
SFX 404  0    arekiko   .
SFX 404  0    rantzago   .
SFX 404  0    arekin   .
SFX 404  0    tik   .
SFX 404  0    rago   .
SFX 404  0    rako   .
SFX 404  0    rantzegi   .
SFX 404  0    ranzko   .
SFX 404  0    tiko   .
SFX 404  0    agatik   .
SFX 404  0    ak   .
SFX 404  0    an   .
SFX 404  0    az   .
SFX 404  0    ari   .

SFX 406 Y 71
SFX 406  0    ra   .
SFX 406  0    aren/703   .
SFX 406  0    a   .
SFX 406  0    goetatik   .
SFX 406  0    raino   .
SFX 406  0    rainoko   .
SFX 406  0    rat   .
SFX 406  0    gotaraino   .
SFX 406  0    goarendako   .
SFX 406  0    gorat   .
SFX 406  0    rantz   .
SFX 406  0    arekiko   .
SFX 406  0    rantzago   .
SFX 406  0    goraino   .
SFX 406  0    gorik   .
SFX 406  0    gotarantz   .
SFX 406  0    diko   .
SFX 406  0    gorendako   .
SFX 406  0    goak   .
SFX 406  0    goan   .
SFX 406  0    goaz   .
SFX 406  0    goendako   .
SFX 406  0    gorantz   .
SFX 406  0    goegi   .
SFX 406  0    goei   .
SFX 406  0    goek   .
SFX 406  0    goez   .
SFX 406  0    gotara   .
SFX 406  0    goetaraino   .
SFX 406  0    arekin   .
SFX 406  0    gotzat   .
SFX 406  0    gotan   .
SFX 406  0    goetan   .
SFX 406  0    gooi   .
SFX 406  0    gook   .
SFX 406  0    gooz   .
SFX 406  0    gogatik   .
SFX 406  0    goetarantz   .
SFX 406  0    gora   .
SFX 406  0    gori   .
SFX 406  0    gotik   .
SFX 406  0    gotarat   .
SFX 406  0    rago   .
SFX 406  0    gotarik   .
SFX 406  0    gookin   .
SFX 406  0    rako   .
SFX 406  0    goa   .
SFX 406  0    gok   .
SFX 406  0    goz   .
SFX 406  0    rantzegi   .
SFX 406  0    ranzko   .
SFX 406  0    goontzat   .
SFX 406  0    dik   .
SFX 406  0    goarentzat   .
SFX 406  0    gotatik   .
SFX 406  0    goetarat   .
SFX 406  0    goetarik   .
SFX 406  0    gorentzat   .
SFX 406  0    ak   .
SFX 406  0    an   .
SFX 406  0    az   .
SFX 406  0    goentzat   .
SFX 406  0    goago   .
SFX 406  0    go   .
SFX 406  0    gootaz   .
SFX 406  0    ari   .
SFX 406  0    goarekin   .
SFX 406  0    goari   .
SFX 406  0    goetara   .
SFX 406  0    goekin   .
SFX 406  0    gorekin   .

SFX 411 Y 415
SFX 411  0    en/695   .
SFX 411  0    gotasunotarantz   .
SFX 411  0    gotasunen/703   .
SFX 411  0    gotasuntzarrik   .
SFX 411  0    gotasuneko/692   .
SFX 411  0    gotasunetako/692   .
SFX 411  0    alditariko   .
SFX 411  0    aren/703   .
SFX 411  0    gotasunaren/703   .
SFX 411  0    eko/692   .
SFX 411  0    a   .
SFX 411  0    gotasunon/705   .
SFX 411  0    gotasunagootaz   .
SFX 411  0    gotasunetiko   .
SFX 411  0    aldiaren/703   .
SFX 411  0    alditako/699   .
SFX 411  0    aldien/703   .
SFX 411  0    aldiagoko   .
SFX 411  0    aldiko/692   .
SFX 411  0    aldiren/698   .
SFX 411  0    alditxoekin   .
SFX 411  0    aldiagoendako   .
SFX 411  0    gotasunean   .
SFX 411  0    gotasunagoentzat   .
SFX 411  0    alditxoendako   .
SFX 411  0    alditxotik   .
SFX 411  0    aldietako/699   .
SFX 411  0    gotasuntzarroi   .
SFX 411  0    gotasuntzarrok   .
SFX 411  0    gotasuntzarron   .
SFX 411  0    gotasuntxoentzat   .
SFX 411  0    gotasuntzarroz   .
SFX 411  0    aldiagooi   .
SFX 411  0    aldiagook   .
SFX 411  0    aldiagoon   .
SFX 411  0    aldiagooz   .
SFX 411  0    etik   .
SFX 411  0    aldietarat   .
SFX 411  0    gotasunagoekin   .
SFX 411  0    aldiagandik   .
SFX 411  0    gotasunagorat   .
SFX 411  0    alditik   .
SFX 411  0    aldion/705   .
SFX 411  0    aldiagora   .
SFX 411  0    alditzarrarekin   .
SFX 411  0    aldiagori   .
SFX 411  0    gotasuntxoa   .
SFX 411  0    gotasuntxok   .
SFX 411  0    gotasuntxoz   .
SFX 411  0    gotasuntxorendako   .
SFX 411  0    gotasuntxoari   .
SFX 411  0    alditzarrean   .
SFX 411  0    aldietaranzko   .
SFX 411  0    gotasunetarantzago   .
SFX 411  0    alditzarrak   .
SFX 411  0    gotasunak   .
SFX 411  0    alditzarraz   .
SFX 411  0    alditxoarendako   .
SFX 411  0    gotasunaz   .
SFX 411  0    gotasunagoren   .
SFX 411  0    alditarago   .
SFX 411  0    aldiagan   .
SFX 411  0    gotasunokiko   .
SFX 411  0    eranzko   .
SFX 411  0    aldietarik   .
SFX 411  0    alditzarrei   .
SFX 411  0    alditzarrek   .
SFX 411  0    gotasunei   .
SFX 411  0    alditzarren   .
SFX 411  0    gotasunek   .
SFX 411  0    aldiagoraino   .
SFX 411  0    alditzarrez   .
SFX 411  0    gotasunez   .
SFX 411  0    gotasunagorik   .
SFX 411  0    gotasunetariko   .
SFX 411  0    gotasunagoarekin   .
SFX 411  0    alditarako   .
SFX 411  0    gotasuntzarra   .
SFX 411  0    gotasuntzarri   .
SFX 411  0    gotasuntxoarekin   .
SFX 411  0    arekiko   .
SFX 411  0    alditatik   .
SFX 411  0    gotasuna   .
SFX 411  0    aldirago   .
SFX 411  0    gotasuni   .
SFX 411  0    alditzartzat   .
SFX 411  0    alditxoraino   .
SFX 411  0    alditzarrik   .
SFX 411  0    gotasunik   .
SFX 411  0    aldiotatik   .
SFX 411  0    gotasuntzargatik   .
SFX 411  0    aldiagootaz   .
SFX 411  0    aldiaganaino   .
SFX 411  0    gotasunera   .
SFX 411  0    gotasuntzar   .
SFX 411  0    alditzarreko   .
SFX 411  0    gotasuntzat   .
SFX 411  0    aldiotan   .
SFX 411  0    erantzago   .
SFX 411  0    aldiotaz   .
SFX 411  0    gotasunagatik   .
SFX 411  0    aldirako   .
SFX 411  0    alditxo   .
SFX 411  0    alditaranzko   .
SFX 411  0    gotasuntzarrendako   .
SFX 411  0    aldiak   .
SFX 411  0    aldian   .
SFX 411  0    aldiaz   .
SFX 411  0    alditarantzegi   .
SFX 411  0    alditzarrarendako   .
SFX 411  0    aldietaraino   .
SFX 411  0    gotasunetan   .
SFX 411  0    gotasunetara   .
SFX 411  0    alditzarroi   .
SFX 411  0    alditzarrok   .
SFX 411  0    gotasunoi   .
SFX 411  0    alditzarron   .
SFX 411  0    gotasunok   .
SFX 411  0    alditzarroz   .
SFX 411  0    gotasunoz   .
SFX 411  0    aldiagoekin   .
SFX 411  0    ean   .
SFX 411  0    aldiagorantz   .
SFX 411  0    gotasunerantzago   .
SFX 411  0    aldiregatik   .
SFX 411  0    gotasuntzarretik   .
SFX 411  0    aldiekin   .
SFX 411  0    aldiei   .
SFX 411  0    aldiek   .
SFX 411  0    aldiagoa   .
SFX 411  0    aldiez   .
SFX 411  0    gotasun   .
SFX 411  0    aldiagok   .
SFX 411  0    aldiagoz   .
SFX 411  0    alditzarrera   .
SFX 411  0    gotasunetarago   .
SFX 411  0    gotasunagoarentzat   .
SFX 411  0    gotasuntxotzat   .
SFX 411  0    alditxorantz   .
SFX 411  0    gotasungatiko   .
SFX 411  0    aldiarekin   .
SFX 411  0    aldiaganantz   .
SFX 411  0    gotasuntxorat   .
SFX 411  0    gotasunetarako   .
SFX 411  0    gotasunagorendako   .
SFX 411  0    gotasunetik   .
SFX 411  0    gotasuntzarrari   .
SFX 411  0    aldietariko   .
SFX 411  0    alditzarrotaz   .
SFX 411  0    aldiokiko   .
SFX 411  0    aldietarantzago   .
SFX 411  0    aldietarantz   .
SFX 411  0    gotasuntxoren   .
SFX 411  0    gotasuntzarrokin   .
SFX 411  0    alditatiko   .
SFX 411  0    aldioi   .
SFX 411  0    gotasuneraino   .
SFX 411  0    aldiok   .
SFX 411  0    aldioz   .
SFX 411  0    aldiagogatik   .
SFX 411  0    aldirantzegi   .
SFX 411  0    arekin   .
SFX 411  0    alditzarrekin   .
SFX 411  0    gotasuntxorik   .
SFX 411  0    aldietatik   .
SFX 411  0    aldira   .
SFX 411  0    aldiri   .
SFX 411  0    gotasuntxo   .
SFX 411  0    gotasunagotik   .
SFX 411  0    aldietarainoko   .
SFX 411  0    alditxogatik   .
SFX 411  0    gotasunokin   .
SFX 411  0    gotasunagana   .
SFX 411  0    gotasuntzarraren   .
SFX 411  0    alditiko   .
SFX 411  0    era   .
SFX 411  0    gotasuntzarrarendako   .
SFX 411  0    aldiagoari   .
SFX 411  0    alditxorentzat   .
SFX 411  0    aldietara   .
SFX 411  0    gotasunotarat   .
SFX 411  0    aldietarago   .
SFX 411  0    alditzarrendako   .
SFX 411  0    alditxotzat   .
SFX 411  0    gotasunagorekin   .
SFX 411  0    aldirekin   .
SFX 411  0    gotasunerantz   .
SFX 411  0    gotasuntxookin   .
SFX 411  0    gotasuntzarreraino   .
SFX 411  0    aldiotaraino   .
SFX 411  0    aldietarako   .
SFX 411  0    gotasunagotzat   .
SFX 411  0    erago   .
SFX 411  0    gotasuntxoak   .
SFX 411  0    gotasuntxoan   .
SFX 411  0    gotasuntxoaz   .
SFX 411  0    gotasuntxorekin   .
SFX 411  0    aldiagoontzat   .
SFX 411  0    gotasunetatiko   .
SFX 411  0    aldiagoarentzat   .
SFX 411  0    gotasunagoendako   .
SFX 411  0    alditxoontzat   .
SFX 411  0    gotasunotarik   .
SFX 411  0    gotasuntxoaren   .
SFX 411  0    erako   .
SFX 411  0    gotasuntxoei   .
SFX 411  0    gotasuntxoek   .
SFX 411  0    gotasuntxoen   .
SFX 411  0    gotasuntxoendako   .
SFX 411  0    gotasuntxoez   .
SFX 411  0    gotasuntxoarentzat   .
SFX 411  0    aldiago   .
SFX 411  0    gotasuntzarrerantz   .
SFX 411  0    aldiotarantz   .
SFX 411  0    alditxoa   .
SFX 411  0    alditxok   .
SFX 411  0    gotasunegatik   .
SFX 411  0    alditxoz   .
SFX 411  0    alditzarrerat   .
SFX 411  0    gotasunetaranzko   .
SFX 411  0    gotasuntxoko   .
SFX 411  0    gotasunetarantzegi   .
SFX 411  0    aldi   .
SFX 411  0    aldiagana   .
SFX 411  0    aldia   .
SFX 411  0    aldik   .
SFX 411  0    aldiz   .
SFX 411  0    aldiranzko   .
SFX 411  0    aldirekiko   .
SFX 411  0    gotasuntxooi   .
SFX 411  0    gotasuntxook   .
SFX 411  0    gotasuntxoon   .
SFX 411  0    gotasuntxotik   .
SFX 411  0    gotasuntxooz   .
SFX 411  0    aldiagorat   .
SFX 411  0    alditara   .
SFX 411  0    gotasunetarat   .
SFX 411  0    gotasuntzarrean   .
SFX 411  0    aldiagorentzat   .
SFX 411  0    alditxookin   .
SFX 411  0    alditxoari   .
SFX 411  0    gotasuntxora   .
SFX 411  0    gotasuntxori   .
SFX 411  0    erainoko   .
SFX 411  0    aldiagoren   .
SFX 411  0    aldiagotzat   .
SFX 411  0    aldiari   .
SFX 411  0    gotasuntzarrontzat   .
SFX 411  0    alditarainoko   .
SFX 411  0    aldietatiko   .
SFX 411  0    alditzar   .
SFX 411  0    alditzat   .
SFX 411  0    erantzegi   .
SFX 411  0    gotasunagookin   .
SFX 411  0    gotasunagoraino   .
SFX 411  0    alditxoak   .
SFX 411  0    alditxoan   .
SFX 411  0    gotasunekiko   .
SFX 411  0    alditxoaz   .
SFX 411  0    aldiagoentzat   .
SFX 411  0    aldiraino   .
SFX 411  0    alditzarreraino   .
SFX 411  0    alditxoentzat   .
SFX 411  0    aldiagorik   .
SFX 411  0    alditxoaren   .
SFX 411  0    aldietan   .
SFX 411  0    etiko   .
SFX 411  0    gotasunetarainoko   .
SFX 411  0    gotasungatik   .
SFX 411  0    alditzarra   .
SFX 411  0    alditzarri   .
SFX 411  0    gotasunetarik   .
SFX 411  0    gotasunotako   .
SFX 411  0    gotasuntzartzat   .
SFX 411  0    gotasuntxoraino   .
SFX 411  0    alditxoei   .
SFX 411  0    alditxoek   .
SFX 411  0    alditxoen   .
SFX 411  0    alditxoez   .
SFX 411  0    gotasunago   .
SFX 411  0    gotasunerantzegi   .
SFX 411  0    gotasunagoaren   .
SFX 411  0    gotasunagoarendako   .
SFX 411  0    gotasunaganaino   .
SFX 411  0    gotasuntzarreko   .
SFX 411  0    aldiagatik   .
SFX 411  0    gotasuntxorentzat   .
SFX 411  0    gotasuneranzko   .
SFX 411  0    gotasunotatik   .
SFX 411  0    alditxoarentzat   .
SFX 411  0    gotasunetaraino   .
SFX 411  0    gotasunagan   .
SFX 411  0    alditaraino   .
SFX 411  0    gotasunarekiko   .
SFX 411  0    alditxoko   .
SFX 411  0    gotasunagorantz   .
SFX 411  0    alditzarrerantz   .
SFX 411  0    gotasunotara   .
SFX 411  0    aldirantz   .
SFX 411  0    gotasuntzarrotaz   .
SFX 411  0    aldiagoarekin   .
SFX 411  0    gotasuntzarrera   .
SFX 411  0    aldietarantzegi   .
SFX 411  0    alditxoarekin   .
SFX 411  0    aldizko   .
SFX 411  0    alditxooi   .
SFX 411  0    alditxook   .
SFX 411  0    alditxoon   .
SFX 411  0    alditxooz   .
SFX 411  0    gotasuntxorantz   .
SFX 411  0    alditzargatik   .
SFX 411  0    aldigatiko   .
SFX 411  0    gotasunari   .
SFX 411  0    gotasunaganantz   .
SFX 411  0    gotasunagoak   .
SFX 411  0    gotasunagoan   .
SFX 411  0    gotasunagoaz   .
SFX 411  0    gotasunotan   .
SFX 411  0    alditxora   .
SFX 411  0    gotasunotaz   .
SFX 411  0    alditxori   .
SFX 411  0    alditxorat   .
SFX 411  0    gotasuntzarrekin   .
SFX 411  0    alditarantzago   .
SFX 411  0    erat   .
SFX 411  0    aldiagookin   .
SFX 411  0    gotasunarekin   .
SFX 411  0    gotasunetarantz   .
SFX 411  0    gotasuntzarrentzat   .
SFX 411  0    aldiokin   .
SFX 411  0    aldirat   .
SFX 411  0    gotasunerainoko   .
SFX 411  0    alditarantz   .
SFX 411  0    alditzarrarentzat   .
SFX 411  0    gotasunagoei   .
SFX 411  0    gotasunagoek   .
SFX 411  0    gotasunagoen   .
SFX 411  0    gotasunagoez   .
SFX 411  0    aldirainoko   .
SFX 411  0    alditxoren   .
SFX 411  0    aldiekiko   .
SFX 411  0    alditzarrontzat   .
SFX 411  0    alditzarretik   .
SFX 411  0    alditxorendako   .
SFX 411  0    gotasunerago   .
SFX 411  0    gotasunagogatik   .
SFX 411  0    alditzarrari   .
SFX 411  0    gotasunekin   .
SFX 411  0    aldigatik   .
SFX 411  0    gotasunagoa   .
SFX 411  0    gotasuntxootaz   .
SFX 411  0    gotasunagok   .
SFX 411  0    gotasunagoz   .
SFX 411  0    aldiagoaren   .
SFX 411  0    aldiotako   .
SFX 411  0    alditxorik   .
SFX 411  0    gotasunerako   .
SFX 411  0    gotasuntxogatik   .
SFX 411  0    gotasunagoko   .
SFX 411  0    aldiagotik   .
SFX 411  0    aldirik   .
SFX 411  0    ak   .
SFX 411  0    az   .
SFX 411  0    gotasunetatik   .
SFX 411  0    aldiagoarendako   .
SFX 411  0    gotasunagorentzat   .
SFX 411  0    aldiarekiko   .
SFX 411  0    gotasuntxoekin   .
SFX 411  0    gotasunagoontzat   .
SFX 411  0    alditarat   .
SFX 411  0    gotasuntxoontzat   .
SFX 411  0    gotasunagooi   .
SFX 411  0    gotasunagook   .
SFX 411  0    gotasunagoon   .
SFX 411  0    eraino   .
SFX 411  0    gotasunagooz   .
SFX 411  0    gotasuntzarrarekin   .
SFX 411  0    gotasunagoari   .
SFX 411  0    aldiotarat   .
SFX 411  0    aldiotara   .
SFX 411  0    gotasuntxoarendako   .
SFX 411  0    alditzarrokin   .
SFX 411  0    aldirantzago   .
SFX 411  0    gotasunagora   .
SFX 411  0    gotasunagori   .
SFX 411  0    gotasunagandik   .
SFX 411  0    gotasunotaraino   .
SFX 411  0    aldiagorekin   .
SFX 411  0    gotasuntzarrak   .
SFX 411  0    gotasuntzarraz   .
SFX 411  0    aldiagoak   .
SFX 411  0    aldiagoan   .
SFX 411  0    aldiagoaz   .
SFX 411  0    alditzarraren   .
SFX 411  0    ari   .
SFX 411  0    alditarik   .
SFX 411  0    gotasunezko   .
SFX 411  0    gotasuntzarrerat   .
SFX 411  0    aldiotarik   .
SFX 411  0    alditxorekin   .
SFX 411  0    gotasuntzarrei   .
SFX 411  0    gotasuntzarrek   .
SFX 411  0    gotasuntzarren   .
SFX 411  0    gotasuntzarrez   .
SFX 411  0    gotasuntzarrarentzat   .
SFX 411  0    aldiagoei   .
SFX 411  0    aldiagoek   .
SFX 411  0    aldiagoen   .
SFX 411  0    erantz   .
SFX 411  0    aldiagoez   .
SFX 411  0    alditxootaz   .
SFX 411  0    alditzarrentzat   .
SFX 411  0    aldiagorendako   .
SFX 411  0    gotasunerat   .
SFX 411  0    alditan   .

SFX 412 Y 20
SFX 412  a    ra   a
SFX 412  a    ko/692   a
SFX 412  0    ren/703   .
SFX 412  a    raino   a
SFX 412  a    rainoko   a
SFX 412  a    rat   a
SFX 412  a    rantz   a
SFX 412  0    rekiko   .
SFX 412  a    rantzago   a
SFX 412  0    rekin   .
SFX 412  a    tik   a
SFX 412  a    rago   a
SFX 412  a    rako   a
SFX 412  a    rantzegi   a
SFX 412  a    ranzko   a
SFX 412  a    tiko   a
SFX 412  0    k   .
SFX 412  0    n   .
SFX 412  0    z   .
SFX 412  0    ri   .

SFX 414 Y 22
SFX 414  0    aren/698   .
SFX 414  0    eko/699   .
SFX 414  0    a   .
SFX 414  0    etik   .
SFX 414  0    eranzko   .
SFX 414  0    arekiko   .
SFX 414  0    erantzago   .
SFX 414  0    ean   .
SFX 414  0    arekin   .
SFX 414  0    era   .
SFX 414  0    erago   .
SFX 414  0    erako   .
SFX 414  0    erainoko   .
SFX 414  0    erantzegi   .
SFX 414  0    etiko   .
SFX 414  0    agatik   .
SFX 414  0    erat   .
SFX 414  0    ak   .
SFX 414  0    az   .
SFX 414  0    eraino   .
SFX 414  0    ari   .
SFX 414  0    erantz   .

SFX 416 Y 74
SFX 416  0    re   .
SFX 416  0    ri   .
SFX 416  0    k   .
SFX 416  0    reoi   .
SFX 416  0    reok   .
SFX 416  0    reganaino   .
SFX 416  0    reoz   .
SFX 416  0    ganako   .
SFX 416  0    regandik   .
SFX 416  0    rera   .
SFX 416  0    reri   .
SFX 416  0    rerat   .
SFX 416  0    rearentzat   .
SFX 416  0    reetara   .
SFX 416  0    rendako   .
SFX 416  0    reganantz   .
SFX 416  0    rerik   .
SFX 416  0    rerekin   .
SFX 416  0    rea   .
SFX 416  0    rek   .
SFX 416  0    rez   .
SFX 416  0    regana   .
SFX 416  0    ganantzegi   .
SFX 416  0    retzako   .
SFX 416  0    retara   .
SFX 416  0    ganaino   .
SFX 416  0    gatik   .
SFX 416  0    retan   .
SFX 416  0    reontzat   .
SFX 416  0    retzat   .
SFX 416  0    reetan   .
SFX 416  0    reraino   .
SFX 416  0    retik   .
SFX 416  0    reetarat   .
SFX 416  0    taz   .
SFX 416  0    ganantz   .
SFX 416  0    regan   .
SFX 416  0    reetarik   .
SFX 416  0    rerantz   .
SFX 416  0    gan   .
SFX 416  0    reokin   .
SFX 416  0    reentzat   .
SFX 416  0    rerentzat   .
SFX 416  0    rearendako   .
SFX 416  0    regatik   .
SFX 416  0    rearekin   .
SFX 416  0    retarat   .
SFX 416  0    reetatik   .
SFX 416  0    rekiko   .
SFX 416  0    reetaraino   .
SFX 416  0    retarik   .
SFX 416  0    gandiko   .
SFX 416  0    reetarantz   .
SFX 416  0    ganainoko   .
SFX 416  0    ganantzago   .
SFX 416  0    retaraino   .
SFX 416  0    gatiko   .
SFX 416  0    gandik   .
SFX 416  0    reotaz   .
SFX 416  0    retarantz   .
SFX 416  0    reendako   .
SFX 416  0    rekin   .
SFX 416  0    reari   .
SFX 416  0    rerendako   .
SFX 416  0    retatik   .
SFX 416  0    gana   .
SFX 416  0    reekin   .
SFX 416  0    reak   .
SFX 416  0    rean   .
SFX 416  0    reaz   .
SFX 416  0    reei   .
SFX 416  0    reek   .
SFX 416  0    reez   .
SFX 416  0    gananzko   .

SFX 418 Y 90
SFX 418  0    re   .
SFX 418  0    ri   .
SFX 418  0    k   .
SFX 418  0    tako/692   .
SFX 418  0    reoi   .
SFX 418  0    reok   .
SFX 418  0    reganaino   .
SFX 418  0    reoz   .
SFX 418  0    ganako   .
SFX 418  0    regandik   .
SFX 418  0    rera   .
SFX 418  0    reri   .
SFX 418  0    rerat   .
SFX 418  0    rearentzat   .
SFX 418  0    tariko   .
SFX 418  0    tarantz   .
SFX 418  0    reetara   .
SFX 418  0    rendako   .
SFX 418  0    reganantz   .
SFX 418  0    rerik   .
SFX 418  0    rerekin   .
SFX 418  0    rea   .
SFX 418  0    rek   .
SFX 418  0    rez   .
SFX 418  0    regana   .
SFX 418  0    ganantzegi   .
SFX 418  0    tarago   .
SFX 418  0    retzako   .
SFX 418  0    tarako   .
SFX 418  0    retara   .
SFX 418  0    ganaino   .
SFX 418  0    gatik   .
SFX 418  0    retan   .
SFX 418  0    reontzat   .
SFX 418  0    retzat   .
SFX 418  0    reetan   .
SFX 418  0    tarantzago   .
SFX 418  0    tarat   .
SFX 418  0    reraino   .
SFX 418  0    retik   .
SFX 418  0    reetarat   .
SFX 418  0    tan   .
SFX 418  0    taz   .
SFX 418  0    ganantz   .
SFX 418  0    regan   .
SFX 418  0    tatiko   .
SFX 418  0    tarik   .
SFX 418  0    reetarik   .
SFX 418  0    rerantz   .
SFX 418  0    gan   .
SFX 418  0    reokin   .
SFX 418  0    reentzat   .
SFX 418  0    rerentzat   .
SFX 418  0    rearendako   .
SFX 418  0    taranzko   .
SFX 418  0    regatik   .
SFX 418  0    rearekin   .
SFX 418  0    retarat   .
SFX 418  0    tatik   .
SFX 418  0    reetatik   .
SFX 418  0    rekiko   .
SFX 418  0    reetaraino   .
SFX 418  0    retarik   .
SFX 418  0    gandiko   .
SFX 418  0    tarantzegi   .
SFX 418  0    reetarantz   .
SFX 418  0    ganainoko   .
SFX 418  0    ganantzago   .
SFX 418  0    retaraino   .
SFX 418  0    gatiko   .
SFX 418  0    gandik   .
SFX 418  0    reotaz   .
SFX 418  0    retarantz   .
SFX 418  0    reendako   .
SFX 418  0    rekin   .
SFX 418  0    reari   .
SFX 418  0    rerendako   .
SFX 418  0    retatik   .
SFX 418  0    gana   .
SFX 418  0    reekin   .
SFX 418  0    reak   .
SFX 418  0    rean   .
SFX 418  0    reaz   .
SFX 418  0    tara   .
SFX 418  0    reei   .
SFX 418  0    reek   .
SFX 418  0    reez   .
SFX 418  0    gananzko   .
SFX 418  0    tarainoko   .
SFX 418  0    taraino   .

SFX 420 Y 112
SFX 420  0    re   .
SFX 420  0    ri   .
SFX 420  0    etako/692   .
SFX 420  0    k   .
SFX 420  0    on/705   .
SFX 420  0    reoi   .
SFX 420  0    reok   .
SFX 420  0    reganaino   .
SFX 420  0    reoz   .
SFX 420  0    otarik   .
SFX 420  0    ganako   .
SFX 420  0    regandik   .
SFX 420  0    en/703   .
SFX 420  0    rera   .
SFX 420  0    reri   .
SFX 420  0    rerat   .
SFX 420  0    rearentzat   .
SFX 420  0    reetara   .
SFX 420  0    rendako   .
SFX 420  0    reganantz   .
SFX 420  0    rerik   .
SFX 420  0    rerekin   .
SFX 420  0    etarat   .
SFX 420  0    okin   .
SFX 420  0    rea   .
SFX 420  0    rek   .
SFX 420  0    rez   .
SFX 420  0    regana   .
SFX 420  0    ganantzegi   .
SFX 420  0    etarik   .
SFX 420  0    retzako   .
SFX 420  0    retara   .
SFX 420  0    otatik   .
SFX 420  0    ekiko   .
SFX 420  0    ganaino   .
SFX 420  0    gatik   .
SFX 420  0    retan   .
SFX 420  0    reontzat   .
SFX 420  0    retzat   .
SFX 420  0    otako   .
SFX 420  0    reetan   .
SFX 420  0    reraino   .
SFX 420  0    retik   .
SFX 420  0    reetarat   .
SFX 420  0    otara   .
SFX 420  0    taz   .
SFX 420  0    ganantz   .
SFX 420  0    regan   .
SFX 420  0    reetarik   .
SFX 420  0    etatik   .
SFX 420  0    rerantz   .
SFX 420  0    gan   .
SFX 420  0    reokin   .
SFX 420  0    reentzat   .
SFX 420  0    rerentzat   .
SFX 420  0    etaranzko   .
SFX 420  0    rearendako   .
SFX 420  0    etarantzago   .
SFX 420  0    etaraino   .
SFX 420  0    regatik   .
SFX 420  0    otan   .
SFX 420  0    rearekin   .
SFX 420  0    otaz   .
SFX 420  0    retarat   .
SFX 420  0    etariko   .
SFX 420  0    etarantz   .
SFX 420  0    ekin   .
SFX 420  0    reetatik   .
SFX 420  0    rekiko   .
SFX 420  0    reetaraino   .
SFX 420  0    retarik   .
SFX 420  0    gandiko   .
SFX 420  0    etarago   .
SFX 420  0    otaraino   .
SFX 420  0    etarako   .
SFX 420  0    reetarantz   .
SFX 420  0    ganainoko   .
SFX 420  0    okiko   .
SFX 420  0    ganantzago   .
SFX 420  0    retaraino   .
SFX 420  0    otarantz   .
SFX 420  0    gatiko   .
SFX 420  0    gandik   .
SFX 420  0    etara   .
SFX 420  0    reotaz   .
SFX 420  0    retarantz   .
SFX 420  0    reendako   .
SFX 420  0    rekin   .
SFX 420  0    reari   .
SFX 420  0    rerendako   .
SFX 420  0    retatik   .
SFX 420  0    gana   .
SFX 420  0    etarainoko   .
SFX 420  0    ei   .
SFX 420  0    ek   .
SFX 420  0    ez   .
SFX 420  0    reekin   .
SFX 420  0    reak   .
SFX 420  0    rean   .
SFX 420  0    reaz   .
SFX 420  0    etatiko   .
SFX 420  0    etarantzegi   .
SFX 420  0    reei   .
SFX 420  0    reek   .
SFX 420  0    reez   .
SFX 420  0    otarat   .
SFX 420  0    gananzko   .
SFX 420  0    oi   .
SFX 420  0    ok   .
SFX 420  0    oz   .
SFX 420  0    etan   .
SFX 420  0    etaz   .

SFX 423 Y 37
SFX 423  0    ri   .
SFX 423  0    ren/703   .
SFX 423  0    tako/699   .
SFX 423  0    ganako   .
SFX 423  0    tariko   .
SFX 423  0    tarantz   .
SFX 423  0    rek   .
SFX 423  0    ganantzegi   .
SFX 423  0    tarago   .
SFX 423  0    rik   .
SFX 423  0    tarako   .
SFX 423  0    ganaino   .
SFX 423  0    gatik   .
SFX 423  0    tarantzago   .
SFX 423  0    tarat   .
SFX 423  0    tan   .
SFX 423  0    taz   .
SFX 423  0    ganantz   .
SFX 423  0    tatiko   .
SFX 423  0    tarik   .
SFX 423  0    gan   .
SFX 423  0    taranzko   .
SFX 423  0    tatik   .
SFX 423  0    rekiko   .
SFX 423  0    gandiko   .
SFX 423  0    tarantzegi   .
SFX 423  0    ganainoko   .
SFX 423  0    ganantzago   .
SFX 423  0    gatiko   .
SFX 423  0    gandik   .
SFX 423  0    rekin   .
SFX 423  0    gana   .
SFX 423  0    tara   .
SFX 423  0    tzat   .
SFX 423  0    gananzko   .
SFX 423  0    tarainoko   .
SFX 423  0    taraino   .

SFX 424 Y 37
SFX 424  0    i   .
SFX 424  0    tako/699   .
SFX 424  0    ganako   .
SFX 424  0    en/703   .
SFX 424  0    tariko   .
SFX 424  0    tarantz   .
SFX 424  0    ganantzegi   .
SFX 424  0    tarago   .
SFX 424  0    tarako   .
SFX 424  0    ekiko   .
SFX 424  0    ganaino   .
SFX 424  0    gatik   .
SFX 424  0    tarantzago   .
SFX 424  0    tarat   .
SFX 424  0    tan   .
SFX 424  0    taz   .
SFX 424  0    ganantz   .
SFX 424  0    tatiko   .
SFX 424  0    tarik   .
SFX 424  0    gan   .
SFX 424  0    taranzko   .
SFX 424  0    ekin   .
SFX 424  0    tatik   .
SFX 424  0    gandiko   .
SFX 424  0    tarantzegi   .
SFX 424  0    ganainoko   .
SFX 424  0    ganantzago   .
SFX 424  0    gatiko   .
SFX 424  0    gandik   .
SFX 424  0    gana   .
SFX 424  0    ek   .
SFX 424  0    tara   .
SFX 424  0    ik   .
SFX 424  0    tzat   .
SFX 424  0    gananzko   .
SFX 424  0    tarainoko   .
SFX 424  0    taraino   .

SFX 427 Y 9
SFX 427  0    i   .
SFX 427  0    en/703   .
SFX 427  0    egatik   .
SFX 427  0    ekiko   .
SFX 427  0    ekin   .
SFX 427  0    ezaz   .
SFX 427  0    ek   .
SFX 427  0    ez   .
SFX 427  0    etaz   .

SFX 429 Y 27
SFX 429  0    ren/698   .
SFX 429  a    eko/692   a
SFX 429  a    etik   a
SFX 429  a    eranzko   a
SFX 429  0    rekiko   .
SFX 429  a    erantzago   a
SFX 429  a    ean   a
SFX 429  0    rekin   .
SFX 429  a    taz   a
SFX 429  0    gandik   .
SFX 429  a    era   a
SFX 429  a    erago   a
SFX 429  a    erako   a
SFX 429  0    ganaino   .
SFX 429  0    gan   .
SFX 429  0    ganantz   .
SFX 429  a    erainoko   a
SFX 429  a    erantzegi   a
SFX 429  a    etiko   a
SFX 429  0    gatik   .
SFX 429  a    erat   a
SFX 429  0    k   .
SFX 429  0    z   .
SFX 429  a    eraino   a
SFX 429  0    ri   .
SFX 429  a    erantz   a
SFX 429  0    gana   .

SFX 431 Y 79
SFX 431  0    ren/698   .
SFX 431  a    eko/692   a
SFX 431  a    e   a
SFX 431  a    eokin   a
SFX 431  a    etik   a
SFX 431  a    egatik   a
SFX 431  a    egan   a
SFX 431  a    eranzko   a
SFX 431  a    etarat   a
SFX 431  0    rekiko   .
SFX 431  a    eendako   a
SFX 431  a    erantzago   a
SFX 431  a    erentzat   a
SFX 431  a    etarik   a
SFX 431  a    eak   a
SFX 431  a    ean   a
SFX 431  a    eaz   a
SFX 431  a    ekiko   a
SFX 431  a    eei   a
SFX 431  a    eek   a
SFX 431  a    eez   a
SFX 431  a    earendako   a
SFX 431  0    rekin   .
SFX 431  a    taz   a
SFX 431  a    egandik   a
SFX 431  a    eoi   a
SFX 431  a    eok   a
SFX 431  a    eoz   a
SFX 431  0    gandik   .
SFX 431  a    era   a
SFX 431  a    eri   a
SFX 431  a    etatik   a
SFX 431  a    erago   a
SFX 431  a    eotaz   a
SFX 431  a    erako   a
SFX 431  0    ganaino   .
SFX 431  0    gan   .
SFX 431  a    eetaraino   a
SFX 431  a    etaraino   a
SFX 431  a    eekin   a
SFX 431  0    ganantz   .
SFX 431  a    eetarantz   a
SFX 431  a    eontzat   a
SFX 431  a    erainoko   a
SFX 431  a    etarantz   a
SFX 431  a    ekin   a
SFX 431  a    eari   a
SFX 431  a    erendako   a
SFX 431  a    erantzegi   a
SFX 431  a    etiko   a
SFX 431  a    eetarat   a
SFX 431  a    eetara   a
SFX 431  a    endako   a
SFX 431  a    erekin   a
SFX 431  a    eetarik   a
SFX 431  0    gatik   .
SFX 431  a    eentzat   a
SFX 431  a    eganaino   a
SFX 431  a    etzako   a
SFX 431  a    erat   a
SFX 431  a    egana   a
SFX 431  a    etara   a
SFX 431  a    erik   a
SFX 431  a    eganantz   a
SFX 431  0    k   .
SFX 431  a    earekin   a
SFX 431  0    z   .
SFX 431  a    etzat   a
SFX 431  a    eraino   a
SFX 431  a    ea   a
SFX 431  a    ek   a
SFX 431  a    ez   a
SFX 431  a    earentzat   a
SFX 431  a    eetan   a
SFX 431  a    eetatik   a
SFX 431  0    ri   .
SFX 431  a    erantz   a
SFX 431  0    gana   .
SFX 431  a    etan   a

SFX 434 Y 24
SFX 434  0    etako/692   .
SFX 434  0    i   .
SFX 434  0    en/703   .
SFX 434  0    etarat   .
SFX 434  0    etarik   .
SFX 434  0    ekiko   .
SFX 434  0    etatik   .
SFX 434  0    etaranzko   .
SFX 434  0    etarantzago   .
SFX 434  0    etaraino   .
SFX 434  0    etariko   .
SFX 434  0    etarantz   .
SFX 434  0    ekin   .
SFX 434  0    daz   .
SFX 434  0    etarago   .
SFX 434  0    etarako   .
SFX 434  0    ezko   .
SFX 434  0    etara   .
SFX 434  0    etarainoko   .
SFX 434  0    ek   .
SFX 434  0    ez   .
SFX 434  0    etatiko   .
SFX 434  0    etarantzegi   .
SFX 434  0    etan   .

SFX 435 Y 24
SFX 435  0    etako/692   .
SFX 435  0    i   .
SFX 435  0    en/703   .
SFX 435  0    etarat   .
SFX 435  0    etarik   .
SFX 435  0    ekiko   .
SFX 435  0    etatik   .
SFX 435  0    etaranzko   .
SFX 435  0    etarantzago   .
SFX 435  0    etaraino   .
SFX 435  0    etariko   .
SFX 435  0    etarantz   .
SFX 435  0    ekin   .
SFX 435  0    etarago   .
SFX 435  0    etarako   .
SFX 435  0    ezko   .
SFX 435  0    etara   .
SFX 435  0    az   .
SFX 435  0    etarainoko   .
SFX 435  0    ek   .
SFX 435  0    ez   .
SFX 435  0    etatiko   .
SFX 435  0    etarantzegi   .
SFX 435  0    etan   .

SFX 439 Y 24
SFX 439  0    i   .
SFX 439  0    k   .
SFX 439  0    tako/692   .
SFX 439  0    en/703   .
SFX 439  0    tariko   .
SFX 439  0    tarantz   .
SFX 439  0    tarago   .
SFX 439  0    tarako   .
SFX 439  0    ekiko   .
SFX 439  0    tarantzago   .
SFX 439  0    tarat   .
SFX 439  0    tan   .
SFX 439  0    taz   .
SFX 439  0    tatiko   .
SFX 439  0    tarik   .
SFX 439  0    taranzko   .
SFX 439  0    ekin   .
SFX 439  0    tatik   .
SFX 439  0    ezko   .
SFX 439  0    tarantzegi   .
SFX 439  0    ez   .
SFX 439  0    tara   .
SFX 439  0    tarainoko   .
SFX 439  0    taraino   .

SFX 440 Y 24
SFX 440  0    ri   .
SFX 440  0    ren/703   .
SFX 440  0    k   .
SFX 440  0    tako/692   .
SFX 440  0    z   .
SFX 440  0    zko   .
SFX 440  0    tariko   .
SFX 440  0    tarantz   .
SFX 440  0    tarago   .
SFX 440  0    tarako   .
SFX 440  0    tarantzago   .
SFX 440  0    tarat   .
SFX 440  0    tan   .
SFX 440  0    taz   .
SFX 440  0    tatiko   .
SFX 440  0    tarik   .
SFX 440  0    taranzko   .
SFX 440  0    tatik   .
SFX 440  0    rekiko   .
SFX 440  0    tarantzegi   .
SFX 440  0    rekin   .
SFX 440  0    tara   .
SFX 440  0    tarainoko   .
SFX 440  0    taraino   .

SFX 441 Y 25
SFX 441  0    etako/692   .
SFX 441  0    i   .
SFX 441  0    en/710   .
SFX 441  0    etarat   .
SFX 441  0    etarik   .
SFX 441  0    ekiko   .
SFX 441  0    taz   .
SFX 441  0    etatik   .
SFX 441  0    etaranzko   .
SFX 441  0    etarantzago   .
SFX 441  0    etaraino   .
SFX 441  0    etariko   .
SFX 441  0    etarantz   .
SFX 441  0    ekin   .
SFX 441  0    etarago   .
SFX 441  0    etarako   .
SFX 441  0    ezko   .
SFX 441  0    etara   .
SFX 441  0    etarainoko   .
SFX 441  0    ek   .
SFX 441  0    ez   .
SFX 441  0    etatiko   .
SFX 441  0    etarantzegi   .
SFX 441  0    ik   .
SFX 441  0    etan   .

SFX 444 Y 6
SFX 444  0    i   .
SFX 444  0    k   .
SFX 444  0    en/703   .
SFX 444  0    ekiko   .
SFX 444  0    taz   .
SFX 444  0    ekin   .

SFX 445 Y 6
SFX 445  0    ri   .
SFX 445  0    ren/703   .
SFX 445  0    k   .
SFX 445  0    taz   .
SFX 445  0    rekiko   .
SFX 445  0    rekin   .

SFX 448 Y 24
SFX 448  0    i   .
SFX 448  0    k   .
SFX 448  0    tako/699   .
SFX 448  0    en/698   .
SFX 448  0    tariko   .
SFX 448  0    tarantz   .
SFX 448  0    tarago   .
SFX 448  0    tarako   .
SFX 448  0    ekiko   .
SFX 448  0    tarantzago   .
SFX 448  0    tarat   .
SFX 448  0    tan   .
SFX 448  0    taz   .
SFX 448  0    tatiko   .
SFX 448  0    tarik   .
SFX 448  0    taranzko   .
SFX 448  0    ekin   .
SFX 448  0    tatik   .
SFX 448  0    ezko   .
SFX 448  0    tarantzegi   .
SFX 448  0    ez   .
SFX 448  0    tara   .
SFX 448  0    tarainoko   .
SFX 448  0    taraino   .

SFX 449 Y 24
SFX 449  0    ri   .
SFX 449  0    ren/703   .
SFX 449  0    k   .
SFX 449  0    tako/699   .
SFX 449  0    z   .
SFX 449  0    zko   .
SFX 449  0    tariko   .
SFX 449  0    tarantz   .
SFX 449  0    tarago   .
SFX 449  0    tarako   .
SFX 449  0    tarantzago   .
SFX 449  0    tarat   .
SFX 449  0    tan   .
SFX 449  0    taz   .
SFX 449  0    tatiko   .
SFX 449  0    tarik   .
SFX 449  0    taranzko   .
SFX 449  0    tatik   .
SFX 449  0    rekiko   .
SFX 449  0    tarantzegi   .
SFX 449  0    rekin   .
SFX 449  0    tara   .
SFX 449  0    tarainoko   .
SFX 449  0    taraino   .

SFX 455 Y 244
SFX 455  0    ra   .
SFX 455  0    ri   .
SFX 455  0    regiarentzat   .
SFX 455  0    retarainoko   .
SFX 455  0    ren/710   .
SFX 455  0    txoentzat   .
SFX 455  0    regiko   .
SFX 455  0    tzarrago   .
SFX 455  0    regitatik   .
SFX 455  0    raren/698   .
SFX 455  0    ron/688   .
SFX 455  0    retiko   .
SFX 455  0    regientzat   .
SFX 455  0    regiokin   .
SFX 455  0    regioi   .
SFX 455  0    regiok   .
SFX 455  0    region   .
SFX 455  0    rera   .
SFX 455  0    regioz   .
SFX 455  0    tzarrarentzat   .
SFX 455  0    rerat   .
SFX 455  0    ragandik   .
SFX 455  0    rotarantz   .
SFX 455  0    regira   .
SFX 455  0    regiri   .
SFX 455  0    txoak   .
SFX 455  0    txoan   .
SFX 455  0    txoaz   .
SFX 455  0    ragorat   .
SFX 455  0    regiaren   .
SFX 455  0    retako/692   .
SFX 455  0    txoei   .
SFX 455  0    txoek   .
SFX 455  0    txoen   .
SFX 455  0    tzarrari   .
SFX 455  0    txoez   .
SFX 455  0    txoarekin   .
SFX 455  0    ragoren   .
SFX 455  0    txotik   .
SFX 455  0    tzargatik   .
SFX 455  0    rak   .
SFX 455  0    raz   .
SFX 455  0    rokiko   .
SFX 455  0    regiarekin   .
SFX 455  0    ragorik   .
SFX 455  0    txoko   .
SFX 455  0    ragoentzat   .
SFX 455  0    rei   .
SFX 455  0    rek   .
SFX 455  0    ragootaz   .
SFX 455  0    rez   .
SFX 455  0    tzarrentzat   .
SFX 455  0    tzarretik   .
SFX 455  0    regietako   .
SFX 455  0    txooi   .
SFX 455  0    txook   .
SFX 455  0    txoon   .
SFX 455  0    txooz   .
SFX 455  0    rik   .
SFX 455  0    ragatik   .
SFX 455  0    regietatik   .
SFX 455  0    ragoekin   .
SFX 455  0    txora   .
SFX 455  0    txori   .
SFX 455  0    regitaraino   .
SFX 455  0    retara   .
SFX 455  0    ragorentzat   .
SFX 455  0    regietara   .
SFX 455  0    roi   .
SFX 455  0    rok   .
SFX 455  0    roz   .
SFX 455  0    txorekin   .
SFX 455  0    ragoarekin   .
SFX 455  0    gatik   .
SFX 455  0    retan   .
SFX 455  0    regirekin   .
SFX 455  0    tzarrokin   .
SFX 455  0    txootaz   .
SFX 455  0    retarantzegi   .
SFX 455  0    tzarrarekin   .
SFX 455  0    retariko   .
SFX 455  0    txoarendako   .
SFX 455  0    regiari   .
SFX 455  0    regitarantz   .
SFX 455  0    tzarraren   .
SFX 455  0    txoekin   .
SFX 455  0    reraino   .
SFX 455  0    regirendako   .
SFX 455  0    retik   .
SFX 455  0    txorendako   .
SFX 455  0    rerantzago   .
SFX 455  0    ragotik   .
SFX 455  0    ragana   .
SFX 455  0    retarago   .
SFX 455  0    tzarrean   .
SFX 455  0    tzarrak   .
SFX 455  0    tzarraz   .
SFX 455  0    ragoarendako   .
SFX 455  0    rotarat   .
SFX 455  0    rokin   .
SFX 455  0    rerantz   .
SFX 455  0    regiarendako   .
SFX 455  0    retarako   .
SFX 455  0    txoendako   .
SFX 455  0    tzarrei   .
SFX 455  0    tzarrek   .
SFX 455  0    tzarren   .
SFX 455  0    tzarrez   .
SFX 455  0    regia   .
SFX 455  0    regik   .
SFX 455  0    regiz   .
SFX 455  0    tzarregi   .
SFX 455  0    regiotaz   .
SFX 455  0    regiendako   .
SFX 455  0    tzarrik   .
SFX 455  0    tzartzat   .
SFX 455  0    txoraino   .
SFX 455  0    tzarrarendako   .
SFX 455  0    ragorekin   .
SFX 455  0    tzarreko   .
SFX 455  0    regiraino   .
SFX 455  0    rotarik   .
SFX 455  0    regirat   .
SFX 455  0    regiekin   .
SFX 455  0    tzarroi   .
SFX 455  0    tzarrok   .
SFX 455  0    tzarron   .
SFX 455  0    tzarroz   .
SFX 455  0    regiren   .
SFX 455  0    rago   .
SFX 455  0    regatik   .
SFX 455  0    tzarrera   .
SFX 455  0    txo   .
SFX 455  0    regirik   .
SFX 455  0    txorantz   .
SFX 455  0    txoago   .
SFX 455  0    regirantz   .
SFX 455  0    ragoendako   .
SFX 455  0    ragotzat   .
SFX 455  0    regietaraino   .
SFX 455  0    retarat   .
SFX 455  0    retatiko   .
SFX 455  0    tzarrendako   .
SFX 455  0    rari   .
SFX 455  0    rekiko   .
SFX 455  0    retaranzko   .
SFX 455  0    ragorendako   .
SFX 455  0    txogatik   .
SFX 455  0    txoari   .
SFX 455  0    retarik   .
SFX 455  0    rotako   .
SFX 455  0    tzarrotaz   .
SFX 455  0    regigatik   .
SFX 455  0    regietarantz   .
SFX 455  0    ragoraino   .
SFX 455  0    rotatik   .
SFX 455  0    txotzat   .
SFX 455  0    regitan   .
SFX 455  0    tzarra   .
SFX 455  0    tzarri   .
SFX 455  0    tzarrekin   .
SFX 455  0    rotara   .
SFX 455  0    regitarat   .
SFX 455  0    raganaino   .
SFX 455  0    ragan   .
SFX 455  0    retaraino   .
SFX 455  0    regitako   .
SFX 455  0    ragookin   .
SFX 455  0    regitik   .
SFX 455  0    ragoak   .
SFX 455  0    ragoan   .
SFX 455  0    ragoaz   .
SFX 455  0    ragorantz   .
SFX 455  0    rerantzegi   .
SFX 455  0    rarekin   .
SFX 455  0    regitarik   .
SFX 455  0    ragoei   .
SFX 455  0    ragoek   .
SFX 455  0    ragoen   .
SFX 455  0    ragoez   .
SFX 455  0    rotan   .
SFX 455  0    ragoaren   .
SFX 455  0    rotaz   .
SFX 455  0    regitara   .
SFX 455  0    rerago   .
SFX 455  0    raganantz   .
SFX 455  0    tzarreraino   .
SFX 455  0    gatiko   .
SFX 455  0    txoontzat   .
SFX 455  0    reranzko   .
SFX 455  0    txorat   .
SFX 455  0    retarantzago   .
SFX 455  0    rerainoko   .
SFX 455  0    rarekiko   .
SFX 455  0    retarantz   .
SFX 455  0    rerako   .
SFX 455  0    ragoko   .
SFX 455  0    ragoa   .
SFX 455  0    ragok   .
SFX 455  0    regitzat   .
SFX 455  0    regiontzat   .
SFX 455  0    ragoz   .
SFX 455  0    rekin   .
SFX 455  0    txoa   .
SFX 455  0    txok   .
SFX 455  0    txoz   .
SFX 455  0    txoren   .
SFX 455  0    retatik   .
SFX 455  0    txookin   .
SFX 455  0    ragogatik   .
SFX 455  0    txoarentzat   .
SFX 455  0    ragooi   .
SFX 455  0    ragook   .
SFX 455  0    ragoon   .
SFX 455  0    regietan   .
SFX 455  0    ragooz   .
SFX 455  0    ragoari   .
SFX 455  0    rean   .
SFX 455  0    tzarrerat   .
SFX 455  0    txorik   .
SFX 455  0    tzarrerantz   .
SFX 455  0    regirentzat   .
SFX 455  0    ragora   .
SFX 455  0    ragori   .
SFX 455  0    txorentzat   .
SFX 455  0    regiak   .
SFX 455  0    regian   .
SFX 455  0    regiaz   .
SFX 455  0    regietarat   .
SFX 455  0    txoaren   .
SFX 455  0    regi   .
SFX 455  0    regiei   .
SFX 455  0    regiek   .
SFX 455  0    regien   .
SFX 455  0    regiez   .
SFX 455  0    tzar   .
SFX 455  0    tzat   .
SFX 455  0    rotaraino   .
SFX 455  0    ragoontzat   .
SFX 455  0    txoegi   .
SFX 455  0    ragoarentzat   .
SFX 455  0    regietarik   .
SFX 455  0    rezko   .
SFX 455  0    tzarrontzat   .

SFX 456 Y 244
SFX 456  0    etako/694   .
SFX 456  0    txoentzat   .
SFX 456  0    tzarrago   .
SFX 456  0    egirekin   .
SFX 456  0    aren/702   .
SFX 456  0    a   .
SFX 456  0    i   .
SFX 456  0    on/689   .
SFX 456  0    otarik   .
SFX 456  0    egirat   .
SFX 456  0    en/712   .
SFX 456  0    tzarrarentzat   .
SFX 456  0    egietatik   .
SFX 456  0    agoarendako   .
SFX 456  0    egiren   .
SFX 456  0    etik   .
SFX 456  0    egitako   .
SFX 456  0    txoak   .
SFX 456  0    txoan   .
SFX 456  0    egiarendako   .
SFX 456  0    txoaz   .
SFX 456  0    agookin   .
SFX 456  0    egatik   .
SFX 456  0    egitaraino   .
SFX 456  0    agoarekin   .
SFX 456  0    egirik   .
SFX 456  0    txoei   .
SFX 456  0    txoek   .
SFX 456  0    txoen   .
SFX 456  0    tzarrari   .
SFX 456  0    txoez   .
SFX 456  0    txoarekin   .
SFX 456  0    agorentzat   .
SFX 456  0    agoaren   .
SFX 456  0    txotik   .
SFX 456  0    tzargatik   .
SFX 456  0    egitara   .
SFX 456  0    eranzko   .
SFX 456  0    etarat   .
SFX 456  0    okin   .
SFX 456  0    txoko   .
SFX 456  0    arekiko   .
SFX 456  0    egia   .
SFX 456  0    egik   .
SFX 456  0    egiz   .
SFX 456  0    egitzat   .
SFX 456  0    tzarrentzat   .
SFX 456  0    tzarretik   .
SFX 456  0    erantzago   .
SFX 456  0    egitarantz   .
SFX 456  0    txooi   .
SFX 456  0    txook   .
SFX 456  0    txoon   .
SFX 456  0    txooz   .
SFX 456  0    etarik   .
SFX 456  0    egietan   .
SFX 456  0    egirendako   .
SFX 456  0    txora   .
SFX 456  0    agorekin   .
SFX 456  0    txori   .
SFX 456  0    egiraino   .
SFX 456  0    ean   .
SFX 456  0    egietaraino   .
SFX 456  0    otatik   .
SFX 456  0    egitan   .
SFX 456  0    ekiko   .
SFX 456  0    txorekin   .
SFX 456  0    gatik   .
SFX 456  0    tzarrokin   .
SFX 456  0    txootaz   .
SFX 456  0    egi   .
SFX 456  0    tzarrarekin   .
SFX 456  0    otako   .
SFX 456  0    egiendako   .
SFX 456  0    txoarendako   .
SFX 456  0    egirantz   .
SFX 456  0    egitik   .
SFX 456  0    tzarraren   .
SFX 456  0    txoekin   .
SFX 456  0    egietarantz   .
SFX 456  0    txorendako   .
SFX 456  0    otara   .
SFX 456  0    arekin   .
SFX 456  0    egiokin   .
SFX 456  0    agandik   .
SFX 456  0    era   .
SFX 456  0    tzarrean   .
SFX 456  0    agoak   .
SFX 456  0    agoan   .
SFX 456  0    agoaz   .
SFX 456  0    tzarrak   .
SFX 456  0    tzarraz   .
SFX 456  0    egiaren   .
SFX 456  0    agoendako   .
SFX 456  0    egigatik   .
SFX 456  0    etatik   .
SFX 456  0    agoei   .
SFX 456  0    agoek   .
SFX 456  0    txoendako   .
SFX 456  0    agoen   .
SFX 456  0    agoez   .
SFX 456  0    tzarrei   .
SFX 456  0    agoraino   .
SFX 456  0    tzarrek   .
SFX 456  0    tzarren   .
SFX 456  0    tzarrez   .
SFX 456  0    erago   .
SFX 456  0    tzarregi   .
SFX 456  0    agoari   .
SFX 456  0    tzarrik   .
SFX 456  0    tzartzat   .
SFX 456  0    txoraino   .
SFX 456  0    tzarrarendako   .
SFX 456  0    egitarat   .
SFX 456  0    agootaz   .
SFX 456  0    erako   .
SFX 456  0    aganaino   .
SFX 456  0    tzarreko   .
SFX 456  0    etaranzko   .
SFX 456  0    agoko   .
SFX 456  0    agan   .
SFX 456  0    etarantzago   .
SFX 456  0    etaraino   .
SFX 456  0    agooi   .
SFX 456  0    agook   .
SFX 456  0    agoon   .
SFX 456  0    agooz   .
SFX 456  0    tzarroi   .
SFX 456  0    tzarrok   .
SFX 456  0    tzarron   .
SFX 456  0    tzarroz   .
SFX 456  0    agoekin   .
SFX 456  0    agorantz   .
SFX 456  0    agorendako   .
SFX 456  0    tzarrera   .
SFX 456  0    agora   .
SFX 456  0    agori   .
SFX 456  0    txo   .
SFX 456  0    egitarik   .
SFX 456  0    egiak   .
SFX 456  0    egian   .
SFX 456  0    otan   .
SFX 456  0    egiaz   .
SFX 456  0    otaz   .
SFX 456  0    txorantz   .
SFX 456  0    txoago   .
SFX 456  0    aganantz   .
SFX 456  0    egiei   .
SFX 456  0    egiek   .
SFX 456  0    egien   .
SFX 456  0    egiez   .
SFX 456  0    etariko   .
SFX 456  0    erainoko   .
SFX 456  0    etarantz   .
SFX 456  0    ekin   .
SFX 456  0    tzarrendako   .
SFX 456  0    agoa   .
SFX 456  0    agok   .
SFX 456  0    agoz   .
SFX 456  0    erantzegi   .
SFX 456  0    agogatik   .
SFX 456  0    agorat   .
SFX 456  0    egiko   .
SFX 456  0    etiko   .
SFX 456  0    agoarentzat   .
SFX 456  0    txogatik   .
SFX 456  0    txoari   .
SFX 456  0    egiarentzat   .
SFX 456  0    agoren   .
SFX 456  0    egioi   .
SFX 456  0    egiok   .
SFX 456  0    egion   .
SFX 456  0    tzarrotaz   .
SFX 456  0    egioz   .
SFX 456  0    egira   .
SFX 456  0    egiri   .
SFX 456  0    etarago   .
SFX 456  0    txotzat   .
SFX 456  0    agorik   .
SFX 456  0    egiontzat   .
SFX 456  0    tzarra   .
SFX 456  0    tzarri   .
SFX 456  0    otaraino   .
SFX 456  0    tzarrekin   .
SFX 456  0    etarako   .
SFX 456  0    ezko   .
SFX 456  0    okiko   .
SFX 456  0    agatik   .
SFX 456  0    egiotaz   .
SFX 456  0    egitatik   .
SFX 456  0    egietarat   .
SFX 456  0    erat   .
SFX 456  0    egirentzat   .
SFX 456  0    egiekin   .
SFX 456  0    otarantz   .
SFX 456  0    agoontzat   .
SFX 456  0    tzarreraino   .
SFX 456  0    gatiko   .
SFX 456  0    txoontzat   .
SFX 456  0    egietarik   .
SFX 456  0    txorat   .
SFX 456  0    etara   .
SFX 456  0    egiari   .
SFX 456  0    ago   .
SFX 456  0    ak   .
SFX 456  0    az   .
SFX 456  0    txoa   .
SFX 456  0    txok   .
SFX 456  0    txoz   .
SFX 456  0    txoren   .
SFX 456  0    txookin   .
SFX 456  0    egientzat   .
SFX 456  0    txoarentzat   .
SFX 456  0    etarainoko   .
SFX 456  0    eraino   .
SFX 456  0    ei   .
SFX 456  0    ek   .
SFX 456  0    agotzat   .
SFX 456  0    ez   .
SFX 456  0    etatiko   .
SFX 456  0    tzarrerat   .
SFX 456  0    txorik   .
SFX 456  0    agotik   .
SFX 456  0    tzarrerantz   .
SFX 456  0    txorentzat   .
SFX 456  0    etarantzegi   .
SFX 456  0    ik   .
SFX 456  0    txoaren   .
SFX 456  0    egietako   .
SFX 456  0    ari   .
SFX 456  0    otarat   .
SFX 456  0    tzar   .
SFX 456  0    tzat   .
SFX 456  0    erantz   .
SFX 456  0    oi   .
SFX 456  0    ok   .
SFX 456  0    egiarekin   .
SFX 456  0    oz   .
SFX 456  0    txoegi   .
SFX 456  0    egietara   .
SFX 456  0    agana   .
SFX 456  0    etan   .
SFX 456  0    agoentzat   .
SFX 456  0    tzarrontzat   .

SFX 457 Y 265
SFX 457  0    ra   .
SFX 457  0    ri   .
SFX 457  0    etako/692   .
SFX 457  0    ren/703   .
SFX 457  0    txoentzat   .
SFX 457  0    tzarrago   .
SFX 457  0    egirekin   .
SFX 457  0    aren/703   .
SFX 457  0    a   .
SFX 457  0    k   .
SFX 457  0    tako/692   .
SFX 457  0    z   .
SFX 457  0    on/688   .
SFX 457  0    otarik   .
SFX 457  0    egirat   .
SFX 457  0    en/710   .
SFX 457  0    tzarrarentzat   .
SFX 457  0    egietatik   .
SFX 457  0    agoarendako   .
SFX 457  0    egiren   .
SFX 457  0    raino   .
SFX 457  0    egitako   .
SFX 457  0    txoak   .
SFX 457  0    txoan   .
SFX 457  0    egiarendako   .
SFX 457  0    txoaz   .
SFX 457  0    agookin   .
SFX 457  0    zko   .
SFX 457  0    tariko   .
SFX 457  0    tarantz   .
SFX 457  0    rainoko   .
SFX 457  0    egitaraino   .
SFX 457  0    agoarekin   .
SFX 457  0    egirik   .
SFX 457  0    txoei   .
SFX 457  0    txoek   .
SFX 457  0    txoen   .
SFX 457  0    tzarrari   .
SFX 457  0    txoez   .
SFX 457  0    txoarekin   .
SFX 457  0    agorentzat   .
SFX 457  0    agoaren   .
SFX 457  0    txotik   .
SFX 457  0    tzargatik   .
SFX 457  0    rat   .
SFX 457  0    egitara   .
SFX 457  0    etarat   .
SFX 457  0    okin   .
SFX 457  0    txoko   .
SFX 457  0    rantz   .
SFX 457  0    arekiko   .
SFX 457  0    egia   .
SFX 457  0    egik   .
SFX 457  0    egiz   .
SFX 457  0    egitzat   .
SFX 457  0    tzarrentzat   .
SFX 457  0    tarago   .
SFX 457  0    tzarretik   .
SFX 457  0    egitarantz   .
SFX 457  0    txooi   .
SFX 457  0    txook   .
SFX 457  0    txoon   .
SFX 457  0    txooz   .
SFX 457  0    rik   .
SFX 457  0    rantzago   .
SFX 457  0    etarik   .
SFX 457  0    egietan   .
SFX 457  0    egirendako   .
SFX 457  0    txora   .
SFX 457  0    agorekin   .
SFX 457  0    txori   .
SFX 457  0    tarako   .
SFX 457  0    egiraino   .
SFX 457  0    egietaraino   .
SFX 457  0    otatik   .
SFX 457  0    egitan   .
SFX 457  0    ekiko   .
SFX 457  0    txorekin   .
SFX 457  0    gatik   .
SFX 457  0    tzarrokin   .
SFX 457  0    txootaz   .
SFX 457  0    egi   .
SFX 457  0    tzarrarekin   .
SFX 457  0    otako   .
SFX 457  0    egiendako   .
SFX 457  0    txoarendako   .
SFX 457  0    tarantzago   .
SFX 457  0    egirantz   .
SFX 457  0    egitik   .
SFX 457  0    tzarraren   .
SFX 457  0    txoekin   .
SFX 457  0    egietarantz   .
SFX 457  0    tarat   .
SFX 457  0    txorendako   .
SFX 457  0    otara   .
SFX 457  0    tan   .
SFX 457  0    arekin   .
SFX 457  0    egiokin   .
SFX 457  0    agandik   .
SFX 457  0    tatiko   .
SFX 457  0    tzarrean   .
SFX 457  0    agoak   .
SFX 457  0    agoan   .
SFX 457  0    agoaz   .
SFX 457  0    tzarrak   .
SFX 457  0    tzarraz   .
SFX 457  0    tarik   .
SFX 457  0    egiaren   .
SFX 457  0    tik   .
SFX 457  0    agoendako   .
SFX 457  0    egigatik   .
SFX 457  0    etatik   .
SFX 457  0    agoei   .
SFX 457  0    agoek   .
SFX 457  0    txoendako   .
SFX 457  0    agoen   .
SFX 457  0    agoez   .
SFX 457  0    tzarrei   .
SFX 457  0    agoraino   .
SFX 457  0    tzarrek   .
SFX 457  0    tzarren   .
SFX 457  0    tzarrez   .
SFX 457  0    tzarregi   .
SFX 457  0    agoari   .
SFX 457  0    tzarrik   .
SFX 457  0    tzartzat   .
SFX 457  0    txoraino   .
SFX 457  0    tzarrarendako   .
SFX 457  0    egitarat   .
SFX 457  0    agootaz   .
SFX 457  0    aganaino   .
SFX 457  0    tzarreko   .
SFX 457  0    etaranzko   .
SFX 457  0    agoko   .
SFX 457  0    agan   .
SFX 457  0    taranzko   .
SFX 457  0    etarantzago   .
SFX 457  0    etaraino   .
SFX 457  0    agooi   .
SFX 457  0    agook   .
SFX 457  0    agoon   .
SFX 457  0    agooz   .
SFX 457  0    tzarroi   .
SFX 457  0    tzarrok   .
SFX 457  0    tzarron   .
SFX 457  0    tzarroz   .
SFX 457  0    agoekin   .
SFX 457  0    agorantz   .
SFX 457  0    rago   .
SFX 457  0    regatik   .
SFX 457  0    agorendako   .
SFX 457  0    tzarrera   .
SFX 457  0    agora   .
SFX 457  0    agori   .
SFX 457  0    txo   .
SFX 457  0    egitarik   .
SFX 457  0    egiak   .
SFX 457  0    egian   .
SFX 457  0    otan   .
SFX 457  0    egiaz   .
SFX 457  0    otaz   .
SFX 457  0    txorantz   .
SFX 457  0    rako   .
SFX 457  0    txoago   .
SFX 457  0    aganantz   .
SFX 457  0    egiei   .
SFX 457  0    egiek   .
SFX 457  0    egien   .
SFX 457  0    egiez   .
SFX 457  0    etariko   .
SFX 457  0    etarantz   .
SFX 457  0    ekin   .
SFX 457  0    tzarrendako   .
SFX 457  0    agoa   .
SFX 457  0    agok   .
SFX 457  0    agoz   .
SFX 457  0    tatik   .
SFX 457  0    agogatik   .
SFX 457  0    rantzegi   .
SFX 457  0    ranzko   .
SFX 457  0    rekiko   .
SFX 457  0    agorat   .
SFX 457  0    egiko   .
SFX 457  0    agoarentzat   .
SFX 457  0    txogatik   .
SFX 457  0    txoari   .
SFX 457  0    egiarentzat   .
SFX 457  0    agoren   .
SFX 457  0    egioi   .
SFX 457  0    egiok   .
SFX 457  0    egion   .
SFX 457  0    tzarrotaz   .
SFX 457  0    egioz   .
SFX 457  0    egira   .
SFX 457  0    egiri   .
SFX 457  0    etarago   .
SFX 457  0    txotzat   .
SFX 457  0    agorik   .
SFX 457  0    egiontzat   .
SFX 457  0    tzarra   .
SFX 457  0    tzarri   .
SFX 457  0    otaraino   .
SFX 457  0    tzarrekin   .
SFX 457  0    tiko   .
SFX 457  0    etarako   .
SFX 457  0    tarantzegi   .
SFX 457  0    okiko   .
SFX 457  0    agatik   .
SFX 457  0    egiotaz   .
SFX 457  0    egitatik   .
SFX 457  0    egietarat   .
SFX 457  0    egirentzat   .
SFX 457  0    egiekin   .
SFX 457  0    otarantz   .
SFX 457  0    agoontzat   .
SFX 457  0    tzarreraino   .
SFX 457  0    gatiko   .
SFX 457  0    txoontzat   .
SFX 457  0    egietarik   .
SFX 457  0    txorat   .
SFX 457  0    etara   .
SFX 457  0    egiari   .
SFX 457  0    ago   .
SFX 457  0    ak   .
SFX 457  0    an   .
SFX 457  0    az   .
SFX 457  0    rekin   .
SFX 457  0    txoa   .
SFX 457  0    txok   .
SFX 457  0    txoz   .
SFX 457  0    txoren   .
SFX 457  0    txookin   .
SFX 457  0    egientzat   .
SFX 457  0    txoarentzat   .
SFX 457  0    etarainoko   .
SFX 457  0    ei   .
SFX 457  0    ek   .
SFX 457  0    agotzat   .
SFX 457  0    ez   .
SFX 457  0    etatiko   .
SFX 457  0    tzarrerat   .
SFX 457  0    txorik   .
SFX 457  0    agotik   .
SFX 457  0    tzarrerantz   .
SFX 457  0    tara   .
SFX 457  0    txorentzat   .
SFX 457  0    etarantzegi   .
SFX 457  0    txoaren   .
SFX 457  0    egietako   .
SFX 457  0    ari   .
SFX 457  0    otarat   .
SFX 457  0    tzar   .
SFX 457  0    tzat   .
SFX 457  0    oi   .
SFX 457  0    ok   .
SFX 457  0    egiarekin   .
SFX 457  0    oz   .
SFX 457  0    tarainoko   .
SFX 457  0    txoegi   .
SFX 457  0    egietara   .
SFX 457  0    taraino   .
SFX 457  0    agana   .
SFX 457  0    etan   .
SFX 457  0    agoentzat   .
SFX 457  0    tzarrontzat   .

SFX 458 Y 265
SFX 458  0    ra   .
SFX 458  0    ri   .
SFX 458  0    etako/692   .
SFX 458  0    ren/703   .
SFX 458  0    txoentzat   .
SFX 458  0    tzarrago   .
SFX 458  0    egirekin   .
SFX 458  0    aren/703   .
SFX 458  0    a   .
SFX 458  0    k   .
SFX 458  0    tako/692   .
SFX 458  0    z   .
SFX 458  0    on/688   .
SFX 458  0    otarik   .
SFX 458  0    egirat   .
SFX 458  0    en/710   .
SFX 458  0    tzarrarentzat   .
SFX 458  0    egietatik   .
SFX 458  0    agoarendako   .
SFX 458  0    egiren   .
SFX 458  0    raino   .
SFX 458  0    egitako   .
SFX 458  0    txoak   .
SFX 458  0    txoan   .
SFX 458  0    egiarendako   .
SFX 458  0    txoaz   .
SFX 458  0    agookin   .
SFX 458  0    zko   .
SFX 458  0    tariko   .
SFX 458  0    tarantz   .
SFX 458  0    rainoko   .
SFX 458  0    egitaraino   .
SFX 458  0    agoarekin   .
SFX 458  0    egirik   .
SFX 458  0    txoei   .
SFX 458  0    txoek   .
SFX 458  0    txoen   .
SFX 458  0    tzarrari   .
SFX 458  0    txoez   .
SFX 458  0    txoarekin   .
SFX 458  0    agorentzat   .
SFX 458  0    agoaren   .
SFX 458  0    txotik   .
SFX 458  0    tzargatik   .
SFX 458  0    rat   .
SFX 458  0    egitara   .
SFX 458  0    etarat   .
SFX 458  0    okin   .
SFX 458  0    txoko   .
SFX 458  0    rantz   .
SFX 458  0    arekiko   .
SFX 458  0    egia   .
SFX 458  0    egik   .
SFX 458  0    egiz   .
SFX 458  0    egitzat   .
SFX 458  0    tzarrentzat   .
SFX 458  0    tarago   .
SFX 458  0    tzarretik   .
SFX 458  0    egitarantz   .
SFX 458  0    txooi   .
SFX 458  0    txook   .
SFX 458  0    txoon   .
SFX 458  0    txooz   .
SFX 458  0    rik   .
SFX 458  0    rantzago   .
SFX 458  0    etarik   .
SFX 458  0    egietan   .
SFX 458  0    egirendako   .
SFX 458  0    txora   .
SFX 458  0    agorekin   .
SFX 458  0    txori   .
SFX 458  0    tarako   .
SFX 458  0    egiraino   .
SFX 458  0    egietaraino   .
SFX 458  0    otatik   .
SFX 458  0    egitan   .
SFX 458  0    ekiko   .
SFX 458  0    txorekin   .
SFX 458  0    gatik   .
SFX 458  0    tzarrokin   .
SFX 458  0    txootaz   .
SFX 458  0    egi   .
SFX 458  0    tzarrarekin   .
SFX 458  0    otako   .
SFX 458  0    egiendako   .
SFX 458  0    txoarendako   .
SFX 458  0    tarantzago   .
SFX 458  0    egirantz   .
SFX 458  0    egitik   .
SFX 458  0    tzarraren   .
SFX 458  0    txoekin   .
SFX 458  0    egietarantz   .
SFX 458  0    tarat   .
SFX 458  0    txorendako   .
SFX 458  0    otara   .
SFX 458  0    tan   .
SFX 458  0    arekin   .
SFX 458  0    egiokin   .
SFX 458  0    agandik   .
SFX 458  0    tatiko   .
SFX 458  0    tzarrean   .
SFX 458  0    agoak   .
SFX 458  0    agoan   .
SFX 458  0    agoaz   .
SFX 458  0    tzarrak   .
SFX 458  0    tzarraz   .
SFX 458  0    tarik   .
SFX 458  0    egiaren   .
SFX 458  0    tik   .
SFX 458  0    agoendako   .
SFX 458  0    egigatik   .
SFX 458  0    etatik   .
SFX 458  0    agoei   .
SFX 458  0    agoek   .
SFX 458  0    txoendako   .
SFX 458  0    agoen   .
SFX 458  0    agoez   .
SFX 458  0    tzarrei   .
SFX 458  0    agoraino   .
SFX 458  0    tzarrek   .
SFX 458  0    tzarren   .
SFX 458  0    tzarrez   .
SFX 458  0    tzarregi   .
SFX 458  0    agoari   .
SFX 458  0    tzarrik   .
SFX 458  0    tzartzat   .
SFX 458  0    txoraino   .
SFX 458  0    tzarrarendako   .
SFX 458  0    egitarat   .
SFX 458  0    agootaz   .
SFX 458  0    aganaino   .
SFX 458  0    tzarreko   .
SFX 458  0    etaranzko   .
SFX 458  0    agoko   .
SFX 458  0    agan   .
SFX 458  0    taranzko   .
SFX 458  0    etarantzago   .
SFX 458  0    etaraino   .
SFX 458  0    agooi   .
SFX 458  0    agook   .
SFX 458  0    agoon   .
SFX 458  0    agooz   .
SFX 458  0    tzarroi   .
SFX 458  0    tzarrok   .
SFX 458  0    tzarron   .
SFX 458  0    tzarroz   .
SFX 458  0    agoekin   .
SFX 458  0    agorantz   .
SFX 458  0    rago   .
SFX 458  0    regatik   .
SFX 458  0    agorendako   .
SFX 458  0    tzarrera   .
SFX 458  0    agora   .
SFX 458  0    agori   .
SFX 458  0    txo   .
SFX 458  0    egitarik   .
SFX 458  0    egiak   .
SFX 458  0    egian   .
SFX 458  0    otan   .
SFX 458  0    egiaz   .
SFX 458  0    otaz   .
SFX 458  0    txorantz   .
SFX 458  0    rako   .
SFX 458  0    txoago   .
SFX 458  0    aganantz   .
SFX 458  0    egiei   .
SFX 458  0    egiek   .
SFX 458  0    egien   .
SFX 458  0    egiez   .
SFX 458  0    etariko   .
SFX 458  0    etarantz   .
SFX 458  0    ekin   .
SFX 458  0    tzarrendako   .
SFX 458  0    agoa   .
SFX 458  0    agok   .
SFX 458  0    agoz   .
SFX 458  0    tatik   .
SFX 458  0    agogatik   .
SFX 458  0    rantzegi   .
SFX 458  0    ranzko   .
SFX 458  0    rekiko   .
SFX 458  0    agorat   .
SFX 458  0    egiko   .
SFX 458  0    agoarentzat   .
SFX 458  0    txogatik   .
SFX 458  0    txoari   .
SFX 458  0    egiarentzat   .
SFX 458  0    agoren   .
SFX 458  0    egioi   .
SFX 458  0    egiok   .
SFX 458  0    egion   .
SFX 458  0    tzarrotaz   .
SFX 458  0    egioz   .
SFX 458  0    egira   .
SFX 458  0    egiri   .
SFX 458  0    etarago   .
SFX 458  0    txotzat   .
SFX 458  0    agorik   .
SFX 458  0    egiontzat   .
SFX 458  0    tzarra   .
SFX 458  0    tzarri   .
SFX 458  0    otaraino   .
SFX 458  0    tzarrekin   .
SFX 458  0    tiko   .
SFX 458  0    etarako   .
SFX 458  0    tarantzegi   .
SFX 458  0    okiko   .
SFX 458  0    agatik   .
SFX 458  0    egiotaz   .
SFX 458  0    egitatik   .
SFX 458  0    egietarat   .
SFX 458  0    egirentzat   .
SFX 458  0    egiekin   .
SFX 458  0    otarantz   .
SFX 458  0    agoontzat   .
SFX 458  0    tzarreraino   .
SFX 458  0    gatiko   .
SFX 458  0    txoontzat   .
SFX 458  0    egietarik   .
SFX 458  0    txorat   .
SFX 458  0    etara   .
SFX 458  0    egiari   .
SFX 458  0    ago   .
SFX 458  0    ak   .
SFX 458  0    an   .
SFX 458  0    az   .
SFX 458  0    rekin   .
SFX 458  0    txoa   .
SFX 458  0    txok   .
SFX 458  0    txoz   .
SFX 458  0    txoren   .
SFX 458  0    txookin   .
SFX 458  0    egientzat   .
SFX 458  0    txoarentzat   .
SFX 458  0    etarainoko   .
SFX 458  0    ei   .
SFX 458  0    ek   .
SFX 458  0    agotzat   .
SFX 458  0    ez   .
SFX 458  0    etatiko   .
SFX 458  0    tzarrerat   .
SFX 458  0    txorik   .
SFX 458  0    agotik   .
SFX 458  0    tzarrerantz   .
SFX 458  0    tara   .
SFX 458  0    txorentzat   .
SFX 458  0    etarantzegi   .
SFX 458  0    txoaren   .
SFX 458  0    egietako   .
SFX 458  0    ari   .
SFX 458  0    otarat   .
SFX 458  0    tzar   .
SFX 458  0    tzat   .
SFX 458  0    oi   .
SFX 458  0    ok   .
SFX 458  0    egiarekin   .
SFX 458  0    oz   .
SFX 458  0    tarainoko   .
SFX 458  0    txoegi   .
SFX 458  0    egietara   .
SFX 458  0    taraino   .
SFX 458  0    agana   .
SFX 458  0    etan   .
SFX 458  0    agoentzat   .
SFX 458  0    tzarrontzat   .

SFX 459 Y 244
SFX 459  0    etako/692   .
SFX 459  0    txoentzat   .
SFX 459  0    tzarrago   .
SFX 459  0    egirekin   .
SFX 459  0    aren/703   .
SFX 459  0    a   .
SFX 459  0    i   .
SFX 459  0    on/688   .
SFX 459  0    otarik   .
SFX 459  0    egirat   .
SFX 459  0    en/710   .
SFX 459  0    tzarrarentzat   .
SFX 459  0    egietatik   .
SFX 459  0    agoarendako   .
SFX 459  0    egiren   .
SFX 459  0    etik   .
SFX 459  0    egitako   .
SFX 459  0    txoak   .
SFX 459  0    txoan   .
SFX 459  0    egiarendako   .
SFX 459  0    txoaz   .
SFX 459  0    agookin   .
SFX 459  0    egatik   .
SFX 459  0    egitaraino   .
SFX 459  0    agoarekin   .
SFX 459  0    egirik   .
SFX 459  0    txoei   .
SFX 459  0    txoek   .
SFX 459  0    txoen   .
SFX 459  0    tzarrari   .
SFX 459  0    txoez   .
SFX 459  0    txoarekin   .
SFX 459  0    agorentzat   .
SFX 459  0    agoaren   .
SFX 459  0    txotik   .
SFX 459  0    tzargatik   .
SFX 459  0    egitara   .
SFX 459  0    eranzko   .
SFX 459  0    etarat   .
SFX 459  0    okin   .
SFX 459  0    txoko   .
SFX 459  0    arekiko   .
SFX 459  0    egia   .
SFX 459  0    egik   .
SFX 459  0    egiz   .
SFX 459  0    egitzat   .
SFX 459  0    tzarrentzat   .
SFX 459  0    tzarretik   .
SFX 459  0    erantzago   .
SFX 459  0    egitarantz   .
SFX 459  0    txooi   .
SFX 459  0    txook   .
SFX 459  0    txoon   .
SFX 459  0    txooz   .
SFX 459  0    etarik   .
SFX 459  0    egietan   .
SFX 459  0    egirendako   .
SFX 459  0    txora   .
SFX 459  0    agorekin   .
SFX 459  0    txori   .
SFX 459  0    egiraino   .
SFX 459  0    ean   .
SFX 459  0    egietaraino   .
SFX 459  0    otatik   .
SFX 459  0    egitan   .
SFX 459  0    ekiko   .
SFX 459  0    txorekin   .
SFX 459  0    gatik   .
SFX 459  0    tzarrokin   .
SFX 459  0    txootaz   .
SFX 459  0    egi   .
SFX 459  0    tzarrarekin   .
SFX 459  0    otako   .
SFX 459  0    egiendako   .
SFX 459  0    txoarendako   .
SFX 459  0    egirantz   .
SFX 459  0    egitik   .
SFX 459  0    tzarraren   .
SFX 459  0    txoekin   .
SFX 459  0    egietarantz   .
SFX 459  0    txorendako   .
SFX 459  0    otara   .
SFX 459  0    arekin   .
SFX 459  0    egiokin   .
SFX 459  0    agandik   .
SFX 459  0    era   .
SFX 459  0    tzarrean   .
SFX 459  0    agoak   .
SFX 459  0    agoan   .
SFX 459  0    agoaz   .
SFX 459  0    tzarrak   .
SFX 459  0    tzarraz   .
SFX 459  0    egiaren   .
SFX 459  0    agoendako   .
SFX 459  0    egigatik   .
SFX 459  0    etatik   .
SFX 459  0    agoei   .
SFX 459  0    agoek   .
SFX 459  0    txoendako   .
SFX 459  0    agoen   .
SFX 459  0    agoez   .
SFX 459  0    tzarrei   .
SFX 459  0    agoraino   .
SFX 459  0    tzarrek   .
SFX 459  0    tzarren   .
SFX 459  0    tzarrez   .
SFX 459  0    erago   .
SFX 459  0    tzarregi   .
SFX 459  0    agoari   .
SFX 459  0    tzarrik   .
SFX 459  0    tzartzat   .
SFX 459  0    txoraino   .
SFX 459  0    tzarrarendako   .
SFX 459  0    egitarat   .
SFX 459  0    agootaz   .
SFX 459  0    erako   .
SFX 459  0    aganaino   .
SFX 459  0    tzarreko   .
SFX 459  0    etaranzko   .
SFX 459  0    agoko   .
SFX 459  0    agan   .
SFX 459  0    etarantzago   .
SFX 459  0    etaraino   .
SFX 459  0    agooi   .
SFX 459  0    agook   .
SFX 459  0    agoon   .
SFX 459  0    agooz   .
SFX 459  0    tzarroi   .
SFX 459  0    tzarrok   .
SFX 459  0    tzarron   .
SFX 459  0    tzarroz   .
SFX 459  0    agoekin   .
SFX 459  0    agorantz   .
SFX 459  0    agorendako   .
SFX 459  0    tzarrera   .
SFX 459  0    agora   .
SFX 459  0    agori   .
SFX 459  0    txo   .
SFX 459  0    egitarik   .
SFX 459  0    egiak   .
SFX 459  0    egian   .
SFX 459  0    otan   .
SFX 459  0    egiaz   .
SFX 459  0    otaz   .
SFX 459  0    txorantz   .
SFX 459  0    txoago   .
SFX 459  0    aganantz   .
SFX 459  0    egiei   .
SFX 459  0    egiek   .
SFX 459  0    egien   .
SFX 459  0    egiez   .
SFX 459  0    etariko   .
SFX 459  0    erainoko   .
SFX 459  0    etarantz   .
SFX 459  0    ekin   .
SFX 459  0    tzarrendako   .
SFX 459  0    agoa   .
SFX 459  0    agok   .
SFX 459  0    agoz   .
SFX 459  0    erantzegi   .
SFX 459  0    agogatik   .
SFX 459  0    agorat   .
SFX 459  0    egiko   .
SFX 459  0    etiko   .
SFX 459  0    agoarentzat   .
SFX 459  0    txogatik   .
SFX 459  0    txoari   .
SFX 459  0    egiarentzat   .
SFX 459  0    agoren   .
SFX 459  0    egioi   .
SFX 459  0    egiok   .
SFX 459  0    egion   .
SFX 459  0    tzarrotaz   .
SFX 459  0    egioz   .
SFX 459  0    egira   .
SFX 459  0    egiri   .
SFX 459  0    etarago   .
SFX 459  0    txotzat   .
SFX 459  0    agorik   .
SFX 459  0    egiontzat   .
SFX 459  0    tzarra   .
SFX 459  0    tzarri   .
SFX 459  0    otaraino   .
SFX 459  0    tzarrekin   .
SFX 459  0    etarako   .
SFX 459  0    ezko   .
SFX 459  0    okiko   .
SFX 459  0    agatik   .
SFX 459  0    egiotaz   .
SFX 459  0    egitatik   .
SFX 459  0    egietarat   .
SFX 459  0    erat   .
SFX 459  0    egirentzat   .
SFX 459  0    egiekin   .
SFX 459  0    otarantz   .
SFX 459  0    agoontzat   .
SFX 459  0    tzarreraino   .
SFX 459  0    gatiko   .
SFX 459  0    txoontzat   .
SFX 459  0    egietarik   .
SFX 459  0    txorat   .
SFX 459  0    etara   .
SFX 459  0    egiari   .
SFX 459  0    ago   .
SFX 459  0    ak   .
SFX 459  0    az   .
SFX 459  0    txoa   .
SFX 459  0    txok   .
SFX 459  0    txoz   .
SFX 459  0    txoren   .
SFX 459  0    txookin   .
SFX 459  0    egientzat   .
SFX 459  0    txoarentzat   .
SFX 459  0    etarainoko   .
SFX 459  0    eraino   .
SFX 459  0    ei   .
SFX 459  0    ek   .
SFX 459  0    agotzat   .
SFX 459  0    ez   .
SFX 459  0    etatiko   .
SFX 459  0    tzarrerat   .
SFX 459  0    txorik   .
SFX 459  0    agotik   .
SFX 459  0    tzarrerantz   .
SFX 459  0    txorentzat   .
SFX 459  0    etarantzegi   .
SFX 459  0    ik   .
SFX 459  0    txoaren   .
SFX 459  0    egietako   .
SFX 459  0    ari   .
SFX 459  0    otarat   .
SFX 459  0    tzar   .
SFX 459  0    tzat   .
SFX 459  0    erantz   .
SFX 459  0    oi   .
SFX 459  0    ok   .
SFX 459  0    egiarekin   .
SFX 459  0    oz   .
SFX 459  0    txoegi   .
SFX 459  0    egietara   .
SFX 459  0    agana   .
SFX 459  0    etan   .
SFX 459  0    agoentzat   .
SFX 459  0    tzarrontzat   .

SFX 476 Y 205
SFX 476  0    ri   .
SFX 476  0    etako/692   .
SFX 476  0    ren/703   .
SFX 476  0    txoentzat   .
SFX 476  0    aren/703   .
SFX 476  0    eko/692   .
SFX 476  0    a   .
SFX 476  0    k   .
SFX 476  0    tako/692   .
SFX 476  0    on/705   .
SFX 476  0    otarik   .
SFX 476  0    en/703   .
SFX 476  0    tzarrarentzat   .
SFX 476  0    agoarendako   .
SFX 476  0    etik   .
SFX 476  0    txoak   .
SFX 476  0    txoan   .
SFX 476  0    txoaz   .
SFX 476  0    agookin   .
SFX 476  0    tariko   .
SFX 476  0    tarantz   .
SFX 476  0    agoarekin   .
SFX 476  0    txoei   .
SFX 476  0    txoek   .
SFX 476  0    txoen   .
SFX 476  0    tzarrari   .
SFX 476  0    txoez   .
SFX 476  0    txoarekin   .
SFX 476  0    agorentzat   .
SFX 476  0    agoaren   .
SFX 476  0    txotik   .
SFX 476  0    tzargatik   .
SFX 476  0    eranzko   .
SFX 476  0    etarat   .
SFX 476  0    okin   .
SFX 476  0    txoko   .
SFX 476  0    arekiko   .
SFX 476  0    tzarrentzat   .
SFX 476  0    tarago   .
SFX 476  0    tzarretik   .
SFX 476  0    erantzago   .
SFX 476  0    txooi   .
SFX 476  0    txook   .
SFX 476  0    txoon   .
SFX 476  0    txooz   .
SFX 476  0    rik   .
SFX 476  0    etarik   .
SFX 476  0    txora   .
SFX 476  0    agorekin   .
SFX 476  0    txori   .
SFX 476  0    tarako   .
SFX 476  0    ean   .
SFX 476  0    otatik   .
SFX 476  0    ekiko   .
SFX 476  0    txorekin   .
SFX 476  0    gatik   .
SFX 476  0    tzarrokin   .
SFX 476  0    txootaz   .
SFX 476  0    tzarrarekin   .
SFX 476  0    otako   .
SFX 476  0    txoarendako   .
SFX 476  0    tarantzago   .
SFX 476  0    tzarraren   .
SFX 476  0    txoekin   .
SFX 476  0    tarat   .
SFX 476  0    txorendako   .
SFX 476  0    otara   .
SFX 476  0    tan   .
SFX 476  0    arekin   .
SFX 476  0    agandik   .
SFX 476  0    era   .
SFX 476  0    tatiko   .
SFX 476  0    tzarrean   .
SFX 476  0    agoak   .
SFX 476  0    agoan   .
SFX 476  0    agoaz   .
SFX 476  0    tzarrak   .
SFX 476  0    tzarraz   .
SFX 476  0    tarik   .
SFX 476  0    agoendako   .
SFX 476  0    etatik   .
SFX 476  0    agoei   .
SFX 476  0    agoek   .
SFX 476  0    txoendako   .
SFX 476  0    agoen   .
SFX 476  0    agoez   .
SFX 476  0    tzarrei   .
SFX 476  0    agoraino   .
SFX 476  0    tzarrek   .
SFX 476  0    tzarren   .
SFX 476  0    tzarrez   .
SFX 476  0    agoari   .
SFX 476  0    tzarrik   .
SFX 476  0    tzartzat   .
SFX 476  0    txoraino   .
SFX 476  0    tzarrarendako   .
SFX 476  0    agootaz   .
SFX 476  0    erako   .
SFX 476  0    aganaino   .
SFX 476  0    tzarreko   .
SFX 476  0    etaranzko   .
SFX 476  0    agoko   .
SFX 476  0    agan   .
SFX 476  0    taranzko   .
SFX 476  0    etarantzago   .
SFX 476  0    etaraino   .
SFX 476  0    agooi   .
SFX 476  0    agook   .
SFX 476  0    agoon   .
SFX 476  0    agooz   .
SFX 476  0    tzarroi   .
SFX 476  0    tzarrok   .
SFX 476  0    tzarron   .
SFX 476  0    tzarroz   .
SFX 476  0    agoekin   .
SFX 476  0    agorantz   .
SFX 476  0    rago   .
SFX 476  0    regatik   .
SFX 476  0    agorendako   .
SFX 476  0    tzarrera   .
SFX 476  0    agora   .
SFX 476  0    agori   .
SFX 476  0    txo   .
SFX 476  0    otan   .
SFX 476  0    otaz   .
SFX 476  0    txorantz   .
SFX 476  0    aganantz   .
SFX 476  0    etariko   .
SFX 476  0    erainoko   .
SFX 476  0    etarantz   .
SFX 476  0    ekin   .
SFX 476  0    tzarrendako   .
SFX 476  0    agoa   .
SFX 476  0    agok   .
SFX 476  0    agoz   .
SFX 476  0    tatik   .
SFX 476  0    erantzegi   .
SFX 476  0    agogatik   .
SFX 476  0    rekiko   .
SFX 476  0    agorat   .
SFX 476  0    agoarentzat   .
SFX 476  0    txogatik   .
SFX 476  0    txoari   .
SFX 476  0    agoren   .
SFX 476  0    tzarrotaz   .
SFX 476  0    etarago   .
SFX 476  0    txotzat   .
SFX 476  0    agorik   .
SFX 476  0    tzarra   .
SFX 476  0    tzarri   .
SFX 476  0    otaraino   .
SFX 476  0    tzarrekin   .
SFX 476  0    tiko   .
SFX 476  0    etarako   .
SFX 476  0    ezko   .
SFX 476  0    tarantzegi   .
SFX 476  0    okiko   .
SFX 476  0    agatik   .
SFX 476  0    erat   .
SFX 476  0    otarantz   .
SFX 476  0    agoontzat   .
SFX 476  0    tzarreraino   .
SFX 476  0    gatiko   .
SFX 476  0    txoontzat   .
SFX 476  0    txorat   .
SFX 476  0    etara   .
SFX 476  0    ago   .
SFX 476  0    ak   .
SFX 476  0    az   .
SFX 476  0    rekin   .
SFX 476  0    txoa   .
SFX 476  0    txok   .
SFX 476  0    txoz   .
SFX 476  0    txoren   .
SFX 476  0    txookin   .
SFX 476  0    txoarentzat   .
SFX 476  0    etarainoko   .
SFX 476  0    eraino   .
SFX 476  0    ei   .
SFX 476  0    ek   .
SFX 476  0    agotzat   .
SFX 476  0    ez   .
SFX 476  0    etatiko   .
SFX 476  0    tzarrerat   .
SFX 476  0    txorik   .
SFX 476  0    agotik   .
SFX 476  0    tzarrerantz   .
SFX 476  0    tara   .
SFX 476  0    txorentzat   .
SFX 476  0    etarantzegi   .
SFX 476  0    txoaren   .
SFX 476  0    ari   .
SFX 476  0    otarat   .
SFX 476  0    tzar   .
SFX 476  0    tzat   .
SFX 476  0    erantz   .
SFX 476  0    oi   .
SFX 476  0    ok   .
SFX 476  0    oz   .
SFX 476  0    tarainoko   .
SFX 476  0    taraino   .
SFX 476  0    agana   .
SFX 476  0    etan   .
SFX 476  0    agoentzat   .
SFX 476  0    tzarrontzat   .

SFX 477 Y 185
SFX 477  0    ra   .
SFX 477  0    ri   .
SFX 477  0    retarainoko   .
SFX 477  0    ren/710   .
SFX 477  0    txoentzat   .
SFX 477  0    raren/703   .
SFX 477  0    ron/705   .
SFX 477  0    retiko   .
SFX 477  0    reko/699   .
SFX 477  0    rera   .
SFX 477  0    tzarrarentzat   .
SFX 477  0    rerat   .
SFX 477  0    ragandik   .
SFX 477  0    rotarantz   .
SFX 477  0    txoak   .
SFX 477  0    txoan   .
SFX 477  0    txoaz   .
SFX 477  0    ragorat   .
SFX 477  0    retako/692   .
SFX 477  0    txoei   .
SFX 477  0    txoek   .
SFX 477  0    txoen   .
SFX 477  0    tzarrari   .
SFX 477  0    txoez   .
SFX 477  0    txoarekin   .
SFX 477  0    ragoren   .
SFX 477  0    txotik   .
SFX 477  0    tzargatik   .
SFX 477  0    rak   .
SFX 477  0    raz   .
SFX 477  0    rokiko   .
SFX 477  0    ragorik   .
SFX 477  0    txoko   .
SFX 477  0    ragoentzat   .
SFX 477  0    rei   .
SFX 477  0    rek   .
SFX 477  0    ragootaz   .
SFX 477  0    rez   .
SFX 477  0    tzarrentzat   .
SFX 477  0    tzarretik   .
SFX 477  0    txooi   .
SFX 477  0    txook   .
SFX 477  0    txoon   .
SFX 477  0    txooz   .
SFX 477  0    rik   .
SFX 477  0    ragatik   .
SFX 477  0    ragoekin   .
SFX 477  0    txora   .
SFX 477  0    txori   .
SFX 477  0    retara   .
SFX 477  0    ragorentzat   .
SFX 477  0    roi   .
SFX 477  0    rok   .
SFX 477  0    roz   .
SFX 477  0    txorekin   .
SFX 477  0    ragoarekin   .
SFX 477  0    gatik   .
SFX 477  0    retan   .
SFX 477  0    tzarrokin   .
SFX 477  0    txootaz   .
SFX 477  0    retarantzegi   .
SFX 477  0    tzarrarekin   .
SFX 477  0    retariko   .
SFX 477  0    txoarendako   .
SFX 477  0    tzarraren   .
SFX 477  0    txoekin   .
SFX 477  0    reraino   .
SFX 477  0    retik   .
SFX 477  0    txorendako   .
SFX 477  0    rerantzago   .
SFX 477  0    ragotik   .
SFX 477  0    ragana   .
SFX 477  0    retarago   .
SFX 477  0    tzarrean   .
SFX 477  0    tzarrak   .
SFX 477  0    tzarraz   .
SFX 477  0    ragoarendako   .
SFX 477  0    rotarat   .
SFX 477  0    rokin   .
SFX 477  0    rerantz   .
SFX 477  0    retarako   .
SFX 477  0    txoendako   .
SFX 477  0    tzarrei   .
SFX 477  0    tzarrek   .
SFX 477  0    tzarren   .
SFX 477  0    tzarrez   .
SFX 477  0    tzarrik   .
SFX 477  0    tzartzat   .
SFX 477  0    txoraino   .
SFX 477  0    tzarrarendako   .
SFX 477  0    ragorekin   .
SFX 477  0    tzarreko   .
SFX 477  0    rotarik   .
SFX 477  0    tzarroi   .
SFX 477  0    tzarrok   .
SFX 477  0    tzarron   .
SFX 477  0    tzarroz   .
SFX 477  0    rago   .
SFX 477  0    regatik   .
SFX 477  0    tzarrera   .
SFX 477  0    txo   .
SFX 477  0    txorantz   .
SFX 477  0    ragoendako   .
SFX 477  0    ragotzat   .
SFX 477  0    retarat   .
SFX 477  0    retatiko   .
SFX 477  0    tzarrendako   .
SFX 477  0    rari   .
SFX 477  0    rekiko   .
SFX 477  0    retaranzko   .
SFX 477  0    ragorendako   .
SFX 477  0    txogatik   .
SFX 477  0    txoari   .
SFX 477  0    retarik   .
SFX 477  0    rotako   .
SFX 477  0    tzarrotaz   .
SFX 477  0    ragoraino   .
SFX 477  0    rotatik   .
SFX 477  0    txotzat   .
SFX 477  0    tzarra   .
SFX 477  0    tzarri   .
SFX 477  0    tzarrekin   .
SFX 477  0    rotara   .
SFX 477  0    raganaino   .
SFX 477  0    ragan   .
SFX 477  0    retaraino   .
SFX 477  0    ragookin   .
SFX 477  0    ragoak   .
SFX 477  0    ragoan   .
SFX 477  0    ragoaz   .
SFX 477  0    ragorantz   .
SFX 477  0    rerantzegi   .
SFX 477  0    rarekin   .
SFX 477  0    ragoei   .
SFX 477  0    ragoek   .
SFX 477  0    ragoen   .
SFX 477  0    ragoez   .
SFX 477  0    rotan   .
SFX 477  0    ragoaren   .
SFX 477  0    rotaz   .
SFX 477  0    rerago   .
SFX 477  0    raganantz   .
SFX 477  0    tzarreraino   .
SFX 477  0    gatiko   .
SFX 477  0    txoontzat   .
SFX 477  0    reranzko   .
SFX 477  0    txorat   .
SFX 477  0    retarantzago   .
SFX 477  0    rerainoko   .
SFX 477  0    rarekiko   .
SFX 477  0    retarantz   .
SFX 477  0    rerako   .
SFX 477  0    ragoko   .
SFX 477  0    ragoa   .
SFX 477  0    ragok   .
SFX 477  0    ragoz   .
SFX 477  0    rekin   .
SFX 477  0    txoa   .
SFX 477  0    txok   .
SFX 477  0    txoz   .
SFX 477  0    txoren   .
SFX 477  0    retatik   .
SFX 477  0    txookin   .
SFX 477  0    ragogatik   .
SFX 477  0    txoarentzat   .
SFX 477  0    ragooi   .
SFX 477  0    ragook   .
SFX 477  0    ragoon   .
SFX 477  0    ragooz   .
SFX 477  0    ragoari   .
SFX 477  0    rean   .
SFX 477  0    tzarrerat   .
SFX 477  0    txorik   .
SFX 477  0    tzarrerantz   .
SFX 477  0    ragora   .
SFX 477  0    ragori   .
SFX 477  0    txorentzat   .
SFX 477  0    txoaren   .
SFX 477  0    tzar   .
SFX 477  0    tzat   .
SFX 477  0    rotaraino   .
SFX 477  0    ragoontzat   .
SFX 477  0    ragoarentzat   .
SFX 477  0    rezko   .
SFX 477  0    tzarrontzat   .

SFX 478 Y 198
SFX 478  a    etako/692   a
SFX 478  0    ko/692   .
SFX 478  0    ren/703   .
SFX 478  a    on/705   a
SFX 478  a    otarik   a
SFX 478  0    tara   .
SFX 478  a    en/703   a
SFX 478  0    tako/692   .
SFX 478  0    goarendako   .
SFX 478  0    gookin   .
SFX 478  0    tzar   .
SFX 478  0    tzat   .
SFX 478  0    tatik   .
SFX 478  0    txookin   .
SFX 478  0    goarekin   .
SFX 478  0    txoontzat   .
SFX 478  0    gorentzat   .
SFX 478  0    zko   .
SFX 478  0    goaren   .
SFX 478  a    etarat   a
SFX 478  0    txoaren   .
SFX 478  a    okin   a
SFX 478  0    ranzko   .
SFX 478  0    rekiko   .
SFX 478  0    rat   .
SFX 478  0    tzarrerat   .
SFX 478  0    txoari   .
SFX 478  a    etarik   a
SFX 478  0    taraino   .
SFX 478  0    tarantzago   .
SFX 478  0    gorekin   .
SFX 478  0    rik   .
SFX 478  a    otatik   a
SFX 478  0    tzarrari   .
SFX 478  0    txorendako   .
SFX 478  0    tzarra   .
SFX 478  0    tzarri   .
SFX 478  a    ekiko   a
SFX 478  0    tarainoko   .
SFX 478  a    otako   a
SFX 478  0    tzarrendako   .
SFX 478  0    txoentzat   .
SFX 478  0    tarantz   .
SFX 478  0    rainoko   .
SFX 478  0    rantzago   .
SFX 478  a    otara   a
SFX 478  0    rekin   .
SFX 478  0    gatiko   .
SFX 478  0    gandik   .
SFX 478  0    txorat   .
SFX 478  0    tan   .
SFX 478  0    txoarekin   .
SFX 478  0    goak   .
SFX 478  0    txorekin   .
SFX 478  0    goan   .
SFX 478  0    goaz   .
SFX 478  0    tzargatik   .
SFX 478  0    txoren   .
SFX 478  0    goendako   .
SFX 478  a    etatik   a
SFX 478  0    goei   .
SFX 478  0    goek   .
SFX 478  0    goen   .
SFX 478  0    goez   .
SFX 478  0    goraino   .
SFX 478  0    txorik   .
SFX 478  0    goari   .
SFX 478  0    tik   .
SFX 478  0    tzarretik   .
SFX 478  0    gootaz   .
SFX 478  0    ganaino   .
SFX 478  a    etaranzko   a
SFX 478  0    goko   .
SFX 478  0    gan   .
SFX 478  0    txootaz   .
SFX 478  a    etarantzago   a
SFX 478  a    etaraino   a
SFX 478  0    tzarreraino   .
SFX 478  0    gooi   .
SFX 478  0    gook   .
SFX 478  0    goon   .
SFX 478  0    gooz   .
SFX 478  0    goekin   .
SFX 478  0    gorantz   .
SFX 478  0    gorendako   .
SFX 478  0    tzarrean   .
SFX 478  0    tzarrarentzat   .
SFX 478  0    gora   .
SFX 478  0    gori   .
SFX 478  0    tzarrokin   .
SFX 478  0    txoekin   .
SFX 478  a    otan   a
SFX 478  a    otaz   a
SFX 478  0    txoak   .
SFX 478  0    txoan   .
SFX 478  0    txoaz   .
SFX 478  0    raino   .
SFX 478  0    ganantz   .
SFX 478  0    txoarentzat   .
SFX 478  0    txo   .
SFX 478  0    txoei   .
SFX 478  0    txoek   .
SFX 478  0    txoen   .
SFX 478  0    txoez   .
SFX 478  a    etariko   a
SFX 478  a    etarantz   a
SFX 478  0    tzarraren   .
SFX 478  a    ekin   a
SFX 478  0    goa   .
SFX 478  0    tzarrerantz   .
SFX 478  0    tzartzat   .
SFX 478  0    txoraino   .
SFX 478  0    gok   .
SFX 478  0    goz   .
SFX 478  0    tzarrak   .
SFX 478  0    tzarraz   .
SFX 478  0    tzarreko   .
SFX 478  0    tariko   .
SFX 478  0    gogatik   .
SFX 478  0    gorat   .
SFX 478  0    taranzko   .
SFX 478  0    txoko   .
SFX 478  0    rago   .
SFX 478  0    goarentzat   .
SFX 478  0    tarantzegi   .
SFX 478  0    rantz   .
SFX 478  0    tzarrei   .
SFX 478  0    tzarrek   .
SFX 478  0    tzarren   .
SFX 478  0    tzarrez   .
SFX 478  0    txotik   .
SFX 478  0    goren   .
SFX 478  0    txooi   .
SFX 478  0    txook   .
SFX 478  0    txoon   .
SFX 478  0    txooz   .
SFX 478  0    tzarrera   .
SFX 478  0    rako   .
SFX 478  0    tzarrik   .
SFX 478  0    tzarrontzat   .
SFX 478  0    txorantz   .
SFX 478  0    txora   .
SFX 478  0    txori   .
SFX 478  a    etarago   a
SFX 478  0    gorik   .
SFX 478  0    txoendako   .
SFX 478  a    otaraino   a
SFX 478  0    tarago   .
SFX 478  a    etarako   a
SFX 478  0    tzarroi   .
SFX 478  0    tzarrok   .
SFX 478  0    tzarron   .
SFX 478  0    tzarroz   .
SFX 478  0    regatik   .
SFX 478  a    okiko   a
SFX 478  0    gatik   .
SFX 478  0    tarako   .
SFX 478  0    rantzegi   .
SFX 478  0    txogatik   .
SFX 478  0    tarat   .
SFX 478  a    otarantz   a
SFX 478  0    goontzat   .
SFX 478  0    txorentzat   .
SFX 478  a    etara   a
SFX 478  0    tiko   .
SFX 478  0    go   .
SFX 478  0    k   .
SFX 478  0    n   .
SFX 478  0    z   .
SFX 478  0    tzarrentzat   .
SFX 478  0    tarik   .
SFX 478  a    etarainoko   a
SFX 478  a    ei   a
SFX 478  a    ek   a
SFX 478  0    gotzat   .
SFX 478  a    ez   a
SFX 478  a    etatiko   a
SFX 478  0    gotik   .
SFX 478  0    tatiko   .
SFX 478  0    txotzat   .
SFX 478  a    etarantzegi   a
SFX 478  0    ra   .
SFX 478  0    ri   .
SFX 478  0    tzarrarendako   .
SFX 478  0    tzarrotaz   .
SFX 478  a    otarat   a
SFX 478  0    tzarrarekin   .
SFX 478  a    oi   a
SFX 478  a    ok   a
SFX 478  a    oz   a
SFX 478  0    txoarendako   .
SFX 478  0    txoa   .
SFX 478  0    txok   .
SFX 478  0    txoz   .
SFX 478  0    gana   .
SFX 478  0    tzarrekin   .
SFX 478  a    etan   a
SFX 478  0    goentzat   .

SFX 479 Y 199
SFX 479  0    etako/692   .
SFX 479  0    ako/692   .
SFX 479  0    aren/703   .
SFX 479  0    a   .
SFX 479  0    on/705   .
SFX 479  0    otarik   .
SFX 479  0    atara   .
SFX 479  0    en/703   .
SFX 479  0    atako/692   .
SFX 479  0    agoarendako   .
SFX 479  0    agookin   .
SFX 479  0    atzar   .
SFX 479  0    atzat   .
SFX 479  0    atatik   .
SFX 479  0    atxookin   .
SFX 479  0    agoarekin   .
SFX 479  0    atxoontzat   .
SFX 479  0    agorentzat   .
SFX 479  0    azko   .
SFX 479  0    agoaren   .
SFX 479  0    etarat   .
SFX 479  0    atxoaren   .
SFX 479  0    okin   .
SFX 479  0    aranzko   .
SFX 479  0    arekiko   .
SFX 479  0    arat   .
SFX 479  0    atzarrerat   .
SFX 479  0    atxoari   .
SFX 479  0    etarik   .
SFX 479  0    ataraino   .
SFX 479  0    atarantzago   .
SFX 479  0    agorekin   .
SFX 479  0    arik   .
SFX 479  0    otatik   .
SFX 479  0    atzarrari   .
SFX 479  0    atxorendako   .
SFX 479  0    atzarra   .
SFX 479  0    atzarri   .
SFX 479  0    ekiko   .
SFX 479  0    atarainoko   .
SFX 479  0    otako   .
SFX 479  0    atzarrendako   .
SFX 479  0    atxoentzat   .
SFX 479  0    atarantz   .
SFX 479  0    arainoko   .
SFX 479  0    arantzago   .
SFX 479  0    otara   .
SFX 479  0    arekin   .
SFX 479  0    agatiko   .
SFX 479  0    agandik   .
SFX 479  0    atxorat   .
SFX 479  0    atan   .
SFX 479  0    atxoarekin   .
SFX 479  0    agoak   .
SFX 479  0    atxorekin   .
SFX 479  0    agoan   .
SFX 479  0    agoaz   .
SFX 479  0    atzargatik   .
SFX 479  0    atxoren   .
SFX 479  0    agoendako   .
SFX 479  0    etatik   .
SFX 479  0    agoei   .
SFX 479  0    agoek   .
SFX 479  0    agoen   .
SFX 479  0    agoez   .
SFX 479  0    agoraino   .
SFX 479  0    atxorik   .
SFX 479  0    agoari   .
SFX 479  0    atik   .
SFX 479  0    atzarretik   .
SFX 479  0    agootaz   .
SFX 479  0    aganaino   .
SFX 479  0    etaranzko   .
SFX 479  0    agoko   .
SFX 479  0    agan   .
SFX 479  0    atxootaz   .
SFX 479  0    etarantzago   .
SFX 479  0    etaraino   .
SFX 479  0    atzarreraino   .
SFX 479  0    agooi   .
SFX 479  0    agook   .
SFX 479  0    agoon   .
SFX 479  0    agooz   .
SFX 479  0    agoekin   .
SFX 479  0    agorantz   .
SFX 479  0    agorendako   .
SFX 479  0    atzarrean   .
SFX 479  0    atzarrarentzat   .
SFX 479  0    agora   .
SFX 479  0    agori   .
SFX 479  0    atzarrokin   .
SFX 479  0    atxoekin   .
SFX 479  0    otan   .
SFX 479  0    otaz   .
SFX 479  0    atxoak   .
SFX 479  0    atxoan   .
SFX 479  0    atxoaz   .
SFX 479  0    araino   .
SFX 479  0    aganantz   .
SFX 479  0    atxoarentzat   .
SFX 479  0    atxo   .
SFX 479  0    atxoei   .
SFX 479  0    atxoek   .
SFX 479  0    atxoen   .
SFX 479  0    atxoez   .
SFX 479  0    etariko   .
SFX 479  0    etarantz   .
SFX 479  0    atzarraren   .
SFX 479  0    ekin   .
SFX 479  0    agoa   .
SFX 479  0    atzarrerantz   .
SFX 479  0    atzartzat   .
SFX 479  0    atxoraino   .
SFX 479  0    agok   .
SFX 479  0    agoz   .
SFX 479  0    atzarrak   .
SFX 479  0    atzarraz   .
SFX 479  0    atzarreko   .
SFX 479  0    atariko   .
SFX 479  0    agogatik   .
SFX 479  0    agorat   .
SFX 479  0    ataranzko   .
SFX 479  0    atxoko   .
SFX 479  0    arago   .
SFX 479  0    agoarentzat   .
SFX 479  0    atarantzegi   .
SFX 479  0    arantz   .
SFX 479  0    atzarrei   .
SFX 479  0    atzarrek   .
SFX 479  0    atzarren   .
SFX 479  0    atzarrez   .
SFX 479  0    atxotik   .
SFX 479  0    agoren   .
SFX 479  0    atxooi   .
SFX 479  0    atxook   .
SFX 479  0    atxoon   .
SFX 479  0    atxooz   .
SFX 479  0    atzarrera   .
SFX 479  0    arako   .
SFX 479  0    atzarrik   .
SFX 479  0    atzarrontzat   .
SFX 479  0    atxorantz   .
SFX 479  0    atxora   .
SFX 479  0    atxori   .
SFX 479  0    etarago   .
SFX 479  0    agorik   .
SFX 479  0    atxoendako   .
SFX 479  0    otaraino   .
SFX 479  0    atarago   .
SFX 479  0    etarako   .
SFX 479  0    atzarroi   .
SFX 479  0    atzarrok   .
SFX 479  0    atzarron   .
SFX 479  0    atzarroz   .
SFX 479  0    aregatik   .
SFX 479  0    okiko   .
SFX 479  0    agatik   .
SFX 479  0    atarako   .
SFX 479  0    arantzegi   .
SFX 479  0    atxogatik   .
SFX 479  0    atarat   .
SFX 479  0    otarantz   .
SFX 479  0    agoontzat   .
SFX 479  0    atxorentzat   .
SFX 479  0    etara   .
SFX 479  0    atiko   .
SFX 479  0    ago   .
SFX 479  0    ak   .
SFX 479  0    an   .
SFX 479  0    az   .
SFX 479  0    atzarrentzat   .
SFX 479  0    atarik   .
SFX 479  0    etarainoko   .
SFX 479  0    ei   .
SFX 479  0    ek   .
SFX 479  0    agotzat   .
SFX 479  0    ez   .
SFX 479  0    etatiko   .
SFX 479  0    agotik   .
SFX 479  0    atatiko   .
SFX 479  0    atxotzat   .
SFX 479  0    etarantzegi   .
SFX 479  0    ara   .
SFX 479  0    ari   .
SFX 479  0    atzarrarendako   .
SFX 479  0    atzarrotaz   .
SFX 479  0    otarat   .
SFX 479  0    atzarrarekin   .
SFX 479  0    oi   .
SFX 479  0    ok   .
SFX 479  0    oz   .
SFX 479  0    atxoarendako   .
SFX 479  0    atxoa   .
SFX 479  0    atxok   .
SFX 479  0    atxoz   .
SFX 479  0    agana   .
SFX 479  0    atzarrekin   .
SFX 479  0    etan   .
SFX 479  0    agoentzat   .

SFX 480 Y 290
SFX 480  a    een/703   a
SFX 480  0    ren/703   .
SFX 480  0    en/703   .
SFX 480  a    eko/692   a
SFX 480  0    on/705   .
SFX 480  a    eetako/692   a
SFX 480  a    eon/705   a
SFX 480  0    etako/692   .
SFX 480  a    eagoekin   a
SFX 480  0    tara   .
SFX 480  a    earen/703   a
SFX 480  0    tako/692   .
SFX 480  a    eekiko   a
SFX 480  0    goarendako   .
SFX 480  a    eetarantzegi   a
SFX 480  a    eokin   a
SFX 480  a    etik   a
SFX 480  0    gookin   .
SFX 480  a    eetarainoko   a
SFX 480  0    tzar   .
SFX 480  0    tzat   .
SFX 480  0    tatik   .
SFX 480  a    eotako   a
SFX 480  0    txookin   .
SFX 480  0    goarekin   .
SFX 480  a    eetariko   a
SFX 480  0    txoontzat   .
SFX 480  0    gorentzat   .
SFX 480  0    etan   .
SFX 480  0    goaren   .
SFX 480  0    etatiko   .
SFX 480  a    eagorat   a
SFX 480  0    txoaren   .
SFX 480  a    eotara   a
SFX 480  0    ranzko   .
SFX 480  0    rekiko   .
SFX 480  0    rat   .
SFX 480  a    eagoren   a
SFX 480  0    tzarrerat   .
SFX 480  0    etarantzago   .
SFX 480  0    txoari   .
SFX 480  a    eagoarendako   a
SFX 480  a    eagoak   a
SFX 480  a    eagoan   a
SFX 480  a    eagoaz   a
SFX 480  a    eetarago   a
SFX 480  a    eagorekin   a
SFX 480  0    taraino   .
SFX 480  a    eagorik   a
SFX 480  0    tarantzago   .
SFX 480  0    gorekin   .
SFX 480  a    eak   a
SFX 480  0    okiko   .
SFX 480  a    ean   a
SFX 480  a    eaz   a
SFX 480  0    rik   .
SFX 480  a    eagoei   a
SFX 480  a    eagoek   a
SFX 480  a    eagoen   a
SFX 480  a    eagoez   a
SFX 480  a    eetarako   a
SFX 480  0    tzarrari   .
SFX 480  0    txorendako   .
SFX 480  0    tzarra   .
SFX 480  0    tzarri   .
SFX 480  a    eagatik   a
SFX 480  a    eei   a
SFX 480  a    eek   a
SFX 480  a    eez   a
SFX 480  0    okin   .
SFX 480  0    tarainoko   .
SFX 480  0    tzarrendako   .
SFX 480  a    eagoko   a
SFX 480  0    txoentzat   .
SFX 480  0    tarantz   .
SFX 480  a    eagorentzat   a
SFX 480  0    rainoko   .
SFX 480  a    eagoendako   a
SFX 480  a    eagooi   a
SFX 480  a    eagook   a
SFX 480  a    eagoon   a
SFX 480  a    eagooz   a
SFX 480  0    etara   .
SFX 480  0    rantzago   .
SFX 480  0    rekin   .
SFX 480  a    eagora   a
SFX 480  a    eagori   a
SFX 480  a    eoi   a
SFX 480  0    gatiko   .
SFX 480  a    eok   a
SFX 480  a    eoz   a
SFX 480  0    gandik   .
SFX 480  0    txorat   .
SFX 480  a    eetaranzko   a
SFX 480  0    tan   .
SFX 480  0    txoarekin   .
SFX 480  0    goak   .
SFX 480  0    txorekin   .
SFX 480  0    goan   .
SFX 480  0    goaz   .
SFX 480  a    eagotzat   a
SFX 480  a    eagan   a
SFX 480  0    tzargatik   .
SFX 480  0    txoren   .
SFX 480  a    eetatiko   a
SFX 480  0    goendako   .
SFX 480  a    eagoraino   a
SFX 480  0    goei   .
SFX 480  0    goek   .
SFX 480  0    goen   .
SFX 480  0    goez   .
SFX 480  0    goraino   .
SFX 480  a    eagotik   a
SFX 480  0    txorik   .
SFX 480  0    goari   .
SFX 480  a    eotan   a
SFX 480  0    tzarretik   .
SFX 480  a    eotaz   a
SFX 480  a    eaganaino   a
SFX 480  0    gootaz   .
SFX 480  0    ganaino   .
SFX 480  a    eotarat   a
SFX 480  0    goko   .
SFX 480  0    gan   .
SFX 480  a    eetaraino   a
SFX 480  0    otarat   .
SFX 480  0    txootaz   .
SFX 480  a    eago   a
SFX 480  0    tzarreraino   .
SFX 480  a    eagorantz   a
SFX 480  0    gooi   .
SFX 480  0    gook   .
SFX 480  0    goon   .
SFX 480  0    gooz   .
SFX 480  a    eekin   a
SFX 480  0    goekin   .
SFX 480  a    eagoa   a
SFX 480  0    gorantz   .
SFX 480  a    eagok   a
SFX 480  a    eagoz   a
SFX 480  0    gorendako   .
SFX 480  0    tzarrean   .
SFX 480  0    tzarrarentzat   .
SFX 480  0    gora   .
SFX 480  0    gori   .
SFX 480  a    eotarik   a
SFX 480  0    tzarrokin   .
SFX 480  0    txoekin   .
SFX 480  0    txoak   .
SFX 480  0    txoan   .
SFX 480  0    txoaz   .
SFX 480  0    raino   .
SFX 480  a    eaganantz   a
SFX 480  a    eokiko   a
SFX 480  0    otarik   .
SFX 480  0    ganantz   .
SFX 480  0    txoarentzat   .
SFX 480  a    eagookin   a
SFX 480  a    eetarantz   a
SFX 480  0    txo   .
SFX 480  0    txoei   .
SFX 480  0    txoek   .
SFX 480  0    txoen   .
SFX 480  0    txoez   .
SFX 480  0    tzarraren   .
SFX 480  a    eari   a
SFX 480  0    goa   .
SFX 480  0    tzarrerantz   .
SFX 480  0    tzartzat   .
SFX 480  0    txoraino   .
SFX 480  0    gok   .
SFX 480  0    goz   .
SFX 480  a    eagogatik   a
SFX 480  0    tzarrak   .
SFX 480  0    etarantzegi   .
SFX 480  0    tzarraz   .
SFX 480  0    tzarreko   .
SFX 480  0    tariko   .
SFX 480  0    gogatik   .
SFX 480  a    eagoaren   a
SFX 480  0    gorat   .
SFX 480  0    taranzko   .
SFX 480  0    txoko   .
SFX 480  a    eetarantzago   a
SFX 480  0    etaraino   .
SFX 480  0    rago   .
SFX 480  0    goarentzat   .
SFX 480  0    tarantzegi   .
SFX 480  0    rantz   .
SFX 480  0    tzarrei   .
SFX 480  0    tzarrek   .
SFX 480  0    tzarren   .
SFX 480  0    tzarrez   .
SFX 480  a    eetarat   a
SFX 480  a    eetara   a
SFX 480  0    txotik   .
SFX 480  0    goren   .
SFX 480  0    otan   .
SFX 480  0    otaz   .
SFX 480  0    txooi   .
SFX 480  0    txook   .
SFX 480  0    txoon   .
SFX 480  a    earekiko   a
SFX 480  0    etarat   .
SFX 480  0    txooz   .
SFX 480  0    tzarrera   .
SFX 480  0    rako   .
SFX 480  0    tzarrik   .
SFX 480  0    tzarrontzat   .
SFX 480  0    txorantz   .
SFX 480  0    txora   .
SFX 480  0    txori   .
SFX 480  0    gorik   .
SFX 480  0    txoendako   .
SFX 480  a    eotaraino   a
SFX 480  a    eagoontzat   a
SFX 480  0    ekin   .
SFX 480  0    tarago   .
SFX 480  a    eetarik   a
SFX 480  a    eagorendako   a
SFX 480  a    ezko   a
SFX 480  0    etarantz   .
SFX 480  0    tzarroi   .
SFX 480  0    tzarrok   .
SFX 480  0    tzarron   .
SFX 480  0    ekiko   .
SFX 480  0    tzarroz   .
SFX 480  0    etarik   .
SFX 480  0    regatik   .
SFX 480  0    gatik   .
SFX 480  0    tarako   .
SFX 480  0    etaranzko   .
SFX 480  a    eotatik   a
SFX 480  0    otako   .
SFX 480  0    rantzegi   .
SFX 480  0    otatik   .
SFX 480  a    eagoarentzat   a
SFX 480  0    txogatik   .
SFX 480  0    etarainoko   .
SFX 480  a    eotarantz   a
SFX 480  a    eagana   a
SFX 480  0    tarat   .
SFX 480  0    etariko   .
SFX 480  0    otara   .
SFX 480  0    goontzat   .
SFX 480  0    txorentzat   .
SFX 480  0    ei   .
SFX 480  0    ek   .
SFX 480  0    ez   .
SFX 480  0    tiko   .
SFX 480  0    go   .
SFX 480  0    otaraino   .
SFX 480  0    k   .
SFX 480  a    earekin   a
SFX 480  0    z   .
SFX 480  0    tzarrentzat   .
SFX 480  a    eagandik   a
SFX 480  0    tarik   .
SFX 480  a    ea   a
SFX 480  a    ek   a
SFX 480  0    gotzat   .
SFX 480  a    ez   a
SFX 480  a    eagoentzat   a
SFX 480  0    gotik   .
SFX 480  a    eetan   a
SFX 480  0    oi   .
SFX 480  0    ok   .
SFX 480  0    tatiko   .
SFX 480  0    etarago   .
SFX 480  0    oz   .
SFX 480  0    txotzat   .
SFX 480  a    eetatik   a
SFX 480  0    ra   .
SFX 480  0    ri   .
SFX 480  0    tzarrarendako   .
SFX 480  0    otarantz   .
SFX 480  0    tzarrotaz   .
SFX 480  0    etatik   .
SFX 480  0    etarako   .
SFX 480  a    eagoari   a
SFX 480  0    tzarrarekin   .
SFX 480  a    eagootaz   a
SFX 480  0    txoarendako   .
SFX 480  0    txoa   .
SFX 480  0    txok   .
SFX 480  0    txoz   .
SFX 480  a    eagoarekin   a
SFX 480  0    gana   .
SFX 480  0    tzarrekin   .
SFX 480  0    goentzat   .

SFX 481 Y 171
SFX 481  0    en/703   .
SFX 481  0    aren/703   .
SFX 481  k    txoentzat   k
SFX 481  0    etariko   .
SFX 481  k    tzarrarentzat   k
SFX 481  0    etako/699   .
SFX 481  0    o/709   .
SFX 481  0    eko/699   .
SFX 481  k    txoak   k
SFX 481  k    txoan   k
SFX 481  k    txoaz   k
SFX 481  0    agan   .
SFX 481  k    txoei   k
SFX 481  k    txoek   k
SFX 481  k    txoen   k
SFX 481  k    tzarrari   k
SFX 481  k    txoez   k
SFX 481  k    txoarekin   k
SFX 481  0    agorat   .
SFX 481  k    txotik   k
SFX 481  k    tzargatik   k
SFX 481  0    etarago   .
SFX 481  0    etara   .
SFX 481  0    agorendako   .
SFX 481  0    agoontzat   .
SFX 481  0    agoren   .
SFX 481  k    txoko   k
SFX 481  0    etarako   .
SFX 481  k    tzarrentzat   k
SFX 481  0    agorik   .
SFX 481  k    tzarretik   k
SFX 481  k    txooi   k
SFX 481  k    txook   k
SFX 481  k    txoon   k
SFX 481  k    txooz   k
SFX 481  0    agoa   .
SFX 481  0    agok   .
SFX 481  k    txora   k
SFX 481  0    agoz   .
SFX 481  k    txori   k
SFX 481  0    ekin   .
SFX 481  0    agatik   .
SFX 481  0    etarantzegi   .
SFX 481  k    txorekin   k
SFX 481  k    tzarrokin   k
SFX 481  k    txootaz   k
SFX 481  k    tzarrarekin   k
SFX 481  k    txoarendako   k
SFX 481  0    agana   .
SFX 481  0    gatiko   .
SFX 481  k    tzarraren   k
SFX 481  0    agoentzat   .
SFX 481  k    txoekin   k
SFX 481  0    agotzat   .
SFX 481  k    txorendako   k
SFX 481  0    etatiko   .
SFX 481  0    ezko   .
SFX 481  0    eraino   .
SFX 481  0    agoarendako   .
SFX 481  k    tzarrean   k
SFX 481  k    tzarrak   k
SFX 481  k    tzarraz   k
SFX 481  0    agotik   .
SFX 481  0    erat   .
SFX 481  0    agoarekin   .
SFX 481  k    txoendako   k
SFX 481  k    tzarrei   k
SFX 481  k    tzarrek   k
SFX 481  k    tzarren   k
SFX 481  k    tzarrez   k
SFX 481  0    ago   .
SFX 481  0    erantz   .
SFX 481  k    tzarrik   k
SFX 481  k    tzartzat   k
SFX 481  k    txoraino   k
SFX 481  k    tzarrarendako   k
SFX 481  k    tzarreko   k
SFX 481  0    agorekin   .
SFX 481  0    etarainoko   .
SFX 481  0    agookin   .
SFX 481  k    tzarroi   k
SFX 481  0    erantzago   .
SFX 481  k    tzarrok   k
SFX 481  k    tzarron   k
SFX 481  k    tzarroz   k
SFX 481  0    ari   .
SFX 481  k    tzarrera   k
SFX 481  k    txo   k
SFX 481  k    txorantz   k
SFX 481  0    ekiko   .
SFX 481  0    agoaren   .
SFX 481  0    egatik   .
SFX 481  0    gatik   .
SFX 481  0    eranzko   .
SFX 481  k    tzarrendako   k
SFX 481  0    arekiko   .
SFX 481  0    etan   .
SFX 481  0    etarat   .
SFX 481  k    txogatik   k
SFX 481  k    txoari   k
SFX 481  k    tzarrotaz   k
SFX 481  0    etik   .
SFX 481  0    etarik   .
SFX 481  0    agoraino   .
SFX 481  k    txotzat   k
SFX 481  0    agoak   .
SFX 481  0    agoan   .
SFX 481  0    agoaz   .
SFX 481  k    tzarra   k
SFX 481  k    tzarri   k
SFX 481  k    tzarrekin   k
SFX 481  0    agorentzat   .
SFX 481  0    agoei   .
SFX 481  0    agoek   .
SFX 481  0    agoen   .
SFX 481  0    agoez   .
SFX 481  0    aganaino   .
SFX 481  0    agoendako   .
SFX 481  0    erago   .
SFX 481  0    etaraino   .
SFX 481  0    erako   .
SFX 481  0    agoko   .
SFX 481  0    agorantz   .
SFX 481  0    agandik   .
SFX 481  0    etaranzko   .
SFX 481  0    ean   .
SFX 481  0    etarantzago   .
SFX 481  0    agooi   .
SFX 481  0    agook   .
SFX 481  0    agoon   .
SFX 481  0    agooz   .
SFX 481  k    tzarreraino   k
SFX 481  0    arekin   .
SFX 481  k    txoontzat   k
SFX 481  0    aganantz   .
SFX 481  k    txorat   k
SFX 481  0    agora   .
SFX 481  0    agori   .
SFX 481  0    etarantz   .
SFX 481  0    erainoko   .
SFX 481  k    txoa   k
SFX 481  k    txok   k
SFX 481  k    txoz   k
SFX 481  k    txoren   k
SFX 481  0    ak   .
SFX 481  0    az   .
SFX 481  k    txookin   k
SFX 481  k    txoarentzat   k
SFX 481  0    agogatik   .
SFX 481  k    tzarrerat   k
SFX 481  0    agootaz   .
SFX 481  k    txorik   k
SFX 481  0    ei   .
SFX 481  0    ek   .
SFX 481  0    etatik   .
SFX 481  0    ez   .
SFX 481  k    tzarrerantz   k
SFX 481  k    txorentzat   k
SFX 481  k    txoaren   k
SFX 481  0    agoari   .
SFX 481  0    ik   .
SFX 481  0    a   .
SFX 481  0    erantzegi   .
SFX 481  0    i   .
SFX 481  0    etiko   .
SFX 481  0    agoekin   .
SFX 481  0    era   .
SFX 481  0    agoarentzat   .
SFX 481  k    tzar   k
SFX 481  k    tzat   k
SFX 481  k    tzarrontzat   k

SFX 482 Y 185
SFX 482  0    etako/692   .
SFX 482  0    txoentzat   .
SFX 482  0    aren/703   .
SFX 482  0    eko/692   .
SFX 482  0    a   .
SFX 482  0    i   .
SFX 482  0    on/705   .
SFX 482  0    otarik   .
SFX 482  0    en/703   .
SFX 482  0    tzarrarentzat   .
SFX 482  0    agoarendako   .
SFX 482  0    etik   .
SFX 482  0    txoak   .
SFX 482  0    txoan   .
SFX 482  0    txoaz   .
SFX 482  0    agookin   .
SFX 482  0    egatik   .
SFX 482  0    agoarekin   .
SFX 482  0    txoei   .
SFX 482  0    txoek   .
SFX 482  0    txoen   .
SFX 482  0    tzarrari   .
SFX 482  0    txoez   .
SFX 482  0    txoarekin   .
SFX 482  0    agorentzat   .
SFX 482  0    agoaren   .
SFX 482  0    txotik   .
SFX 482  0    tzargatik   .
SFX 482  0    eranzko   .
SFX 482  0    etarat   .
SFX 482  0    okin   .
SFX 482  0    txoko   .
SFX 482  0    arekiko   .
SFX 482  0    tzarrentzat   .
SFX 482  0    tzarretik   .
SFX 482  0    erantzago   .
SFX 482  0    txooi   .
SFX 482  0    txook   .
SFX 482  0    txoon   .
SFX 482  0    txooz   .
SFX 482  0