Blob Blame History Raw
/* testrichtext.c
 * Copyright (C) 2006 Imendio AB
 * Authors: Michael Natterer, Tim Janik
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
 * License as published by the Free Software Foundation; either
 * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 *
 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 * Lesser General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 * License along with this library; if not, write to the
 * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
 * Boston, MA 02111-1307, USA.
 */

#include <string.h>
#include <gtk/gtk.h>

static guint32 quick_rand32_accu = 2147483563;

static inline guint32
quick_rand32 (void)
{
 quick_rand32_accu = 1664525 * quick_rand32_accu + 1013904223;
 return quick_rand32_accu;
}

static gboolean
delete_event (GtkWidget  *widget,
       GdkEventAny *event,
       gpointer   user_data)
{
 gtk_main_quit ();

 return TRUE;
}

static void
text_tag_enqueue (GtkTextTag *tag,
         gpointer  data)
{
 GSList **slist_p = data;
 *slist_p = g_slist_prepend (*slist_p, tag);
}

static const gchar *example_text =
"vkndsk vfds vkfds vkdsv fdlksnvkfdvnkfdvnkdsnvs\n"
"kmvofdmvfdsvkv fdskvnkfdv nnd.mckfdvnknsknvdnvs"
"fdlvmfdsvlkfdsmvnskdnvfdsnvf sbskjnvlknfd cvdvnd"
"mvlfdsv vfdkjv m, ds vkfdks v df,v j kfds v d\n"
"vnfdskv kjvnfv cfdkvndfnvcm fd,vk kdsf vj d\n"
"KLJHkjh kjh klhjKLJH Kjh kjl h34kj h34kj3h klj 23 "
"kjlkjlhsdjk 34kljh klj hklj 23k4jkjkjh234kjh 52kj "
"2h34 sdaf ukklj kjl32l jkkjl 23j jkl ljk23 jkl\n"
"hjhjhj2hj23jh jh jk jk2h3 hj kjj jk jh21 jhhj32.";

static GdkAtom
setup_buffer (GtkTextBuffer *buffer)
{
 const guint tlen = strlen (example_text);
 const guint tcount = 17;
 GtkTextTag **tags;
 GtkTextTagTable *ttable = gtk_text_buffer_get_tag_table (buffer);
 GSList *node, *slist = NULL;
 GdkAtom atom;
 guint i;

 tags = g_malloc (sizeof (GtkTextTag *) * tcount);

 /* cleanup */
 gtk_text_buffer_set_text (buffer, "", 0);
 gtk_text_tag_table_foreach (ttable, text_tag_enqueue, &slist);
 for (node = slist; node; node = node->next)
  gtk_text_tag_table_remove (ttable, node->data);
 g_slist_free (slist);

 /* create new tags */
 for (i = 0; i < tcount; i++)
  {
   char *s = g_strdup_printf ("tag%u", i);
   tags[i] = gtk_text_buffer_create_tag (buffer, s,
                      "weight", quick_rand32() >> 31 ? PANGO_WEIGHT_BOLD : PANGO_WEIGHT_NORMAL,
                      "style", quick_rand32() >> 31 ? PANGO_STYLE_OBLIQUE : PANGO_STYLE_NORMAL,
                      "underline", quick_rand32() >> 31,
                      NULL);
   g_free (s);
  }

 /* assign text and tags */
 gtk_text_buffer_set_text (buffer, example_text, -1);
 for (i = 0; i < tcount * 5; i++)
  {
   gint a = quick_rand32() % tlen, b = quick_rand32() % tlen;
   GtkTextIter start, end;
   gtk_text_buffer_get_iter_at_offset (buffer, &start, MIN (a, b));
   gtk_text_buffer_get_iter_at_offset (buffer, &end,  MAX (a, b));
   gtk_text_buffer_apply_tag (buffer, tags[i % tcount], &start, &end);
  }

 /* return serialization format */
 atom = gtk_text_buffer_register_deserialize_tagset (buffer, NULL);
 gtk_text_buffer_deserialize_set_can_create_tags (buffer, atom, TRUE);

 g_free (tags);

 return atom;
}

static gboolean
test_serialize_deserialize (GtkTextBuffer *buffer,
              GdkAtom    atom,
              GError    **error)
{
 GtkTextIter start, end;
 guint8   *spew;
 gsize    spew_length;
 gboolean   success;

 gtk_text_buffer_get_bounds (buffer, &start, &end);

 spew = gtk_text_buffer_serialize (buffer, buffer, atom,
                  &start, &end, &spew_length);

 success = gtk_text_buffer_deserialize (buffer, buffer, atom, &end,
                     spew, spew_length, error);

 g_free (spew);

 return success;
}

gint
main (gint  argc,
   gchar *argv[])
{
 GtkWidget   *window;
 GtkWidget   *sw;
 GtkWidget   *view;
 GtkTextBuffer *buffer;
 GdkAtom    atom;
 guint     i, broken = 0;

 gtk_init (&argc, &argv);

 /* initialize random numbers, disable this for deterministic testing */
 if (1)    
  quick_rand32_accu = g_random_int();

 window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
 gtk_widget_set_size_request (window, 400, 300);

 sw = gtk_scrolled_window_new (NULL, NULL);
 gtk_scrolled_window_set_shadow_type (GTK_SCROLLED_WINDOW (sw),
                    GTK_SHADOW_IN);
 gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (sw), 12);
 gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), sw);

 g_signal_connect (window, "delete-event",
          G_CALLBACK (delete_event),
          NULL);

 buffer = gtk_text_buffer_new (NULL);
 view = gtk_text_view_new_with_buffer (buffer);
 g_object_unref (buffer);

 gtk_container_add (GTK_CONTAINER (sw), view);

 gtk_widget_show_all (window);
 if (0)
  gtk_main ();

 for (i = 0; i < 250; i++)
  {
   GError *error = NULL;
   g_printerr ("creating randomly tagged text buffer with accu=0x%x...\n", quick_rand32_accu);
   atom = setup_buffer (buffer);
   if (test_serialize_deserialize (buffer, atom, &error))
    g_printerr ("ok.\n");
   else
    {
     g_printerr ("FAIL: serialization/deserialization failed:\n %s\n", error->message);
     broken += 1;
    }
   g_clear_error (&error);
  }

 return broken > 0;
}