Blob Blame History Raw
/******************************************************************************
 *
 *
 *
 * Copyright (C) 1997-2015 by Dimitri van Heesch.
 *
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
 * documentation under the terms of the GNU General Public License is hereby
 * granted. No representations are made about the suitability of this software
 * for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.
 * See the GNU General Public License for more details.
 *
 * Documents produced by Doxygen are derivative works derived from the
 * input used in their production; they are not affected by this license.
 *
 */

/*
==================================================================================
Svensk översättning av:
Samuel Hägglund   <sahag96@ite.mh.se>
Xet Erixon      <xet@xeqt.com>
Mikael Hallin    <mikaelhallin@yahoo.se>      2003-07-28
Björn Palmqvist   <bjorn@aidium.se>         2014-02-01
Magnus Österlund   <magnus.osterlund@capgemini.com> 2016-09-12
==================================================================================
Uppdateringar.
1999/04/29
* Omskrivningar av en hel del ordval, t.ex.
  ENG         INNAN     EFTER
  compound       inhängnad   sammansatt
  structs       structs    strukter
  unions        unions     unioner

  osv...

* Alla översättnings-strängar returnerar i alla fall en något så när vettig
  förklaring...

1999/05/27
* Det verkade som vi glömt en del mellanslag i vissa strängar vilket resulterade
  i att en del ord blev ihopskrivna.

* Bytt en del ordval igen...
  ENG            INNAN     EFTER
  reference manual     Uppslagsbok  referensmanual

* Skrivit ihop en del ord som innan hade bindestreck
* En del nya översättningar är tillagda.
* Gamla översättningar borttagna

===================================================================================
Problem!
  Slot: nån hygglig svensk översättning???

  Skicka gärna synpunkter.
===================================================================================
1999/09/01
* Det verkar som om "namnrymd" är en hyggligt vedertagen svensk översättning
  av "namespace", så jag kör med det från och med nu.
* "interface" heter numera "gränssnitt"

2003/07/28
* Jag har updaterat översättningen efter ett par års träda..
Problem!
  Deprecated: nån hygglig svensk översättning???

  Skicka gärna synpunkter.
2015/01/09
* Uppdaterat den till senaste versionen 1.8.9.1
2015/09/12
* Fixat lite särksirvningar och inkonsekvenser
===================================================================================
 Ordlista
===================================================================================
 ENGELSKA     SVENSKA
* Attribute     Attribut
* Category     Lategori
* Class       Klass
* Compound     Sammansatt
* Deprecated    Föråldrad
* Directory     Katalog
* Enum       Enum
* Enumeration    Egenuppräknande
* Event       Händelse
* Exception     Undantag
* Field       Fält
* Friend      Vän
* Function     Funktion
* Inherited     Ärvd
* Interface     Gränssnitt
* Macro       Makro
* Member      Medlem
* Member Data    Medlemsdata
* Member function  Medlemsfunktion
* Module      Module
* Namespace     Namnrymd
* Package      Paket
* Postcondition   Postcondition
* Precondition   Precondition
* Private      Privat
* Propertie     Egenskap
* Protected     Skyddad
* Protocol     Protokoll
* Public      Publik
* Service      Tjänst
* Signal      Signal
* Slot       Slot      //Ge gärna exempel på bättre översättning
* Static      Statisk
* Struct      Struktur
* Subprogram    Underprogram
* Subroutine    Subrutin
* Template     Mall
* Typedef      Typdefinition
* Union       Union
* Variable     Variabel
===================================================================================
*/

#ifndef TRANSLATOR_SE_H
#define TRANSLATOR_SE_H

class TranslatorSwedish : public Translator
{
 public:

  virtual QCString idLanguage()
  { return "swedish"; }

  /*! Used to get the LaTeX command(s) for the language support.
   * This method should return string with commands that switch
   * LaTeX to the desired language. For example
   * <pre>"\\usepackage[german]{babel}\n"
   * </pre>
   * or
   * <pre>"\\usepackage{polski}\n"
   * "\\usepackage[latin2]{inputenc}\n"
   * "\\usepackage[T1]{fontenc}\n"
   * </pre>
   *
   * The English LaTeX does not use such commands. Because of this
   * the empty string is returned in this implementation.
   */
  virtual QCString latexLanguageSupportCommand()
  {
   return "\\usepackage[swedish]{babel}\n";
  }

  // --- Language translation methods -------------------

  /*! used in the compound documentation before a list of related functions. */
  virtual QCString trRelatedFunctions()
  { return "Besläktade funktioner"; }

  /*! subscript for the related functions. */
  virtual QCString trRelatedSubscript()
  { return "(Observera att dessa inte är medlemsfunktioner)"; }

  /*! header that is put before the detailed description of files, classes and namespaces. */
  virtual QCString trDetailedDescription()
  { return "Detaljerad beskrivning"; }

  /*! header that is put before the list of typedefs. */
  virtual QCString trMemberTypedefDocumentation()
  { return "Dokumentation av typdefinierade medlemmar"; }

  /*! header that is put before the list of enumerations. */
  virtual QCString trMemberEnumerationDocumentation()
  { return "Dokumentation av egenuppräknande medlemmar"; }

  /*! header that is put before the list of member functions. */
  virtual QCString trMemberFunctionDocumentation()
  { return "Dokumentation av medlemsfunktioner"; }

  /*! header that is put before the list of member attributes. */
  virtual QCString trMemberDataDocumentation()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Dokumentation av fält";
   }
   else
   {
    return "Dokumentation av datamedlemmar";
   }
  }

  /*! this is the text of a link put after brief descriptions. */
  virtual QCString trMore()
  { return "Mer..."; }

  /*! put in the class documentation */
  virtual QCString trListOfAllMembers()
  { return "Lista över alla medlemmar"; }

  /*! used as the title of the "list of all members" page of a class */
  virtual QCString trMemberList()
  { return "Medlemslista"; }

  /*! this is the first part of a sentence that is followed by a class name */
  virtual QCString trThisIsTheListOfAllMembers()
  { return "Det här är en fullständig lista över medlemmar för "; }

  /*! this is the remainder of the sentence after the class name */
  virtual QCString trIncludingInheritedMembers()
  { return " med alla ärvda medlemmar."; }

  /*! this is put at the author sections at the bottom of man pages.
   * parameter s is name of the project name.
   */
  virtual QCString trGeneratedAutomatically(const char *s)
  { QCString result="Automatiskt skapad av Doxygen";
   if (s) result+=(QCString)" för "+s;
   result+=" från källkoden.";
   return result;
  }

  /*! put after an enum name in the list of all members */
  virtual QCString trEnumName()
  { return "enum-namn"; }

  /*! put after an enum value in the list of all members */
  virtual QCString trEnumValue()
  { return "enum-värde"; }

  /*! put after an undocumented member in the list of all members */
  virtual QCString trDefinedIn()
  { return "definierad i"; }

  // quick reference sections

  /*! This is put above each page as a link to the list of all groups of
   * compounds or files (see the \\group command).
   */
  virtual QCString trModules()
  { return "Moduler"; }

  /*! This is put above each page as a link to the class hierarchy */
  virtual QCString trClassHierarchy()
  { return "Klasshierarki"; }

  /*! This is put above each page as a link to the list of annotated classes */
  virtual QCString trCompoundList()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Datastrukturer";
   }
   else
   {
    return "Klasslista";
   }
  }

  /*! This is put above each page as a link to the list of documented files */
  virtual QCString trFileList()
  { return "Fillista"; }

  /*! This is put above each page as a link to all members of compounds. */
  virtual QCString trCompoundMembers()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Datafält";
   }
   else
   {
    return "Klassmedlemmar";
   }
  }

  /*! This is put above each page as a link to all members of files. */
  virtual QCString trFileMembers()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Globala symboler";
   }
   else
   {
    return "Filmedlemmar";
   }
  }

  /*! This is put above each page as a link to all related pages. */
  virtual QCString trRelatedPages()
  { return "Relaterade sidor"; }

  /*! This is put above each page as a link to all examples. */
  virtual QCString trExamples()
  { return "Exempel"; }

  /*! This is put above each page as a link to the search engine. */
  virtual QCString trSearch()
  { return "Sök"; }

  /*! This is an introduction to the class hierarchy. */
  virtual QCString trClassHierarchyDescription()
  { return "Denna lista över arv är grovt, men inte helt, "
       "sorterad i alfabetisk ordning:";
  }

  /*! This is an introduction to the list with all files. */
  virtual QCString trFileListDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Här följer en lista över alla ";
   if (!extractAll) result+="dokumenterade ";
   result+="filer, med en kort beskrivning:";
   return result;
  }

  /*! This is an introduction to the annotated compound list. */
  virtual QCString trCompoundListDescription()
  {

   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Här följer datastrukturerna med korta beskrivningar:";
   }
   else
   {
    return "Här följer klasserna, strukterna, unionerna och "
        "gränssnitten med korta beskrivningar:";
   }
  }

  /*! This is an introduction to the page with all class members. */
  virtual QCString trCompoundMembersDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Här är en lista över alla ";
   if (!extractAll)
   {
    result+="dokumenterade ";
   }
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    result+="struktur- och unions-fält";
   }
   else
   {
    result+="klassmedlemmar";
   }
   result+=" med länkar till ";
   if (!extractAll)
   {
    if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
    {
     result+="struktur/union-dokumentationen för varje fält:";
    }
    else
    {
     result+="klassdokumentationen för varje medlem:";
    }
   }
   else
   {
    if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
    {
     result+=" strukturerna/unionerna de tillhör:";
    }
    else
    {
     result+="klasserna de tillhör:";
    }
   }
   return result;
  }

  /*! This is an introduction to the page with all file members. */
  virtual QCString trFileMembersDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Här följer en lista över alla ";
   if (!extractAll) result+="dokumenterade ";

   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    result+="funktioner, variabler, definitioner, enumerationer "
        "och typdefinitioner";
   }
   else
   {
    result+= "filmedlemmar";
   }
   result+= " med länkar till ";
   if (extractAll)
    result+= "filerna de tillhör:";
   else
    result+= "dokumentationen:";
   return result;
  }

  /*! This is an introduction to the page with the list of all examples */
  virtual QCString trExamplesDescription()
  { return "Här följer en lista med alla exempel:"; }

  /*! This is an introduction to the page with the list of related pages */
  virtual QCString trRelatedPagesDescription()
  { return "Här följer en lista över alla relaterade dokumentationssidor:";}

  /*! This is an introduction to the page with the list of class/file groups */
  virtual QCString trModulesDescription()
  { return "Här följer en lista över alla moduler:"; }

  // index titles (the project name is prepended for these)

  /*! This is used in HTML as the title of index.html. */
  virtual QCString trDocumentation()
  { return "Dokumentation"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * index of all groups.
   */
  virtual QCString trModuleIndex()
  { return "Modulindex"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * class hierarchy.
   */
  virtual QCString trHierarchicalIndex()
  { return "Hierarkiskt index"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * annotated compound index.
   */
  virtual QCString trCompoundIndex()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Index över datastrukturer";
   }
   else
   {
    return "Klassindex";
   }
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * list of all files.
   */
  virtual QCString trFileIndex()
  { return "Filindex"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all groups.
   */
  virtual QCString trModuleDocumentation()
  { return "Moduldokumentation"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all classes, structs and unions.
   */
  virtual QCString trClassDocumentation()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Dokumentation över datastrukturer";
   }
   else
   {
    return "Klassdokumentation";
   }
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all files.
   */
  virtual QCString trFileDocumentation()
  { return "Fildokumentation"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all examples.
   */
  virtual QCString trExampleDocumentation()
  { return "Exempeldokumentation"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all related pages.
   */
  virtual QCString trPageDocumentation()
  { return "Sid-dokumentation"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the document */
  virtual QCString trReferenceManual()
  { return "Referensmanual"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of defines
   */
  virtual QCString trDefines()
  { return "Makron"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of typedefs
   */
  virtual QCString trTypedefs()
  { return "Typdefinitioner"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of enumerations
   */
  virtual QCString trEnumerations()
  { return "Egenuppräknande typer"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of (global) functions
   */
  virtual QCString trFunctions()
  { return "Funktioner"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of (global) variables
   */
  virtual QCString trVariables()
  { return "Variabler"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of (global) variables
   */
  virtual QCString trEnumerationValues()
  { return "Egenuppräknade typers värden"; }

  /*! This is used in the documentation of a file before the list of
   * documentation blocks for defines
   */
  virtual QCString trDefineDocumentation()
  { return "Dokumentation över makrodefinitioner"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for typedefs
   */
  virtual QCString trTypedefDocumentation()
  { return "Dokumentation över typdefinitioner"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for enumeration types
   */
  virtual QCString trEnumerationTypeDocumentation()
  { return "Dokumentation över egenuppräknande typer"; ; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for functions
   */
  virtual QCString trFunctionDocumentation()
  { return "Dokumentation över funktioner"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for variables
   */
  virtual QCString trVariableDocumentation()
  { return "Dokumentation över variabler"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace/group before
   * the list of links to documented compounds
   */
  virtual QCString trCompounds()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Datastrukturer";
   }
   else
   {
    return "Klasser";
   }
  }

  /*! This is used in the standard footer of each page and indicates when
   * the page was generated
   */
  virtual QCString trGeneratedAt(const char *date,const char *projName)
  {
   QCString result=(QCString)"Skapad "+date;
   if (projName) result+=(QCString)" för "+projName;
   result+=(QCString)" av";
   return result;
  }

  /*! this text is put before a class diagram */
  virtual QCString trClassDiagram(const char *clName)
  {
   return (QCString)"Klassdiagram för "+clName;
  }

  /*! this text is generated when the \\internal command is used. */
  virtual QCString trForInternalUseOnly()
  { return "Endast för internt bruk."; }

  /*! this text is generated when the \\warning command is used. */
  virtual QCString trWarning()
  { return "Varning"; }

  /*! this text is generated when the \\version command is used. */
  virtual QCString trVersion()
  { return "Version"; }

  /*! this text is generated when the \\date command is used. */
  virtual QCString trDate()
  { return "Datum"; }

  /*! this text is generated when the \\return command is used. */
  virtual QCString trReturns()
  { return "Returnerar"; }

  /*! this text is generated when the \\sa command is used. */
  virtual QCString trSeeAlso()
  { return "Se även"; }

  /*! this text is generated when the \\param command is used. */
  virtual QCString trParameters()
  { return "Parametrar"; }

  /*! this text is generated when the \\exception command is used. */
  virtual QCString trExceptions()
  { return "Undantag"; }

  /*! this text is used in the title page of a LaTeX document. */
  virtual QCString trGeneratedBy()
  { return "Skapad av"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990307
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used as the title of page containing all the index of all namespaces. */
  virtual QCString trNamespaceList()
  { return "Namnrymdslista"; }

  /*! used as an introduction to the namespace list */
  virtual QCString trNamespaceListDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Här är en lista över alla ";
   if (!extractAll) result+="dokumenterade ";
   result+="namnrymder med en kort beskrivning:";
   return result;
  }

  /*! used in the class documentation as a header before the list of all
   * friends of a class
   */
  virtual QCString trFriends()
  { return "Vänner"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990405
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trRelatedFunctionDocumentation()
  { return "Dokumenation av vänners och relaterade funktioner"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990425
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used as the title of the HTML page of a class/struct/union */
  virtual QCString trCompoundReference(const char *clName,
                  ClassDef::CompoundType compType,
                  bool isTemplate)
  {
   QCString result=(QCString)clName;
   switch(compType)
   {
    case ClassDef::Class: result+=" klass"; break;
    case ClassDef::Struct: result+=" strukt"; break;
    case ClassDef::Union: result+=" union"; break;
    case ClassDef::Interface: result+=" gränssnitt"; break;
    case ClassDef::Protocol:  result+=" protokoll"; break;
    case ClassDef::Category:  result+=" kategori"; break;
    case ClassDef::Exception: result+=" undantag"; break;
    default: break;
   }
   if (isTemplate) result+="-mall";
   result+=" referens";
   return result;
  }

  /*! used as the title of the HTML page of a file */
  virtual QCString trFileReference(const char *fileName)
  {
   QCString result=fileName;
   result+=" filreferens";
   return result;
  }

  /*! used as the title of the HTML page of a namespace */
  virtual QCString trNamespaceReference(const char *namespaceName)
  {
   QCString result=namespaceName;
   result+=" namnrymdreferens";
   return result;
  }

  virtual QCString trPublicMembers()
  { return "Publika medlemsfunktioner"; }
  virtual QCString trPublicSlots()
  { return "Publika slots"; }
  virtual QCString trSignals()
  { return "Signaler"; }
  virtual QCString trStaticPublicMembers()
  { return "Statiska publika medlemmsfunktioner"; }
  virtual QCString trProtectedMembers()
  { return "Skyddade medlemmsfunktioner"; }
  virtual QCString trProtectedSlots()
  { return "Skyddade slots"; }
  virtual QCString trStaticProtectedMembers()
  { return "Statiska skyddade medlemmsfunktioner"; }
  virtual QCString trPrivateMembers()
  { return "Privata medlemmsfunktioner"; }
  virtual QCString trPrivateSlots()
  { return "Privata slots"; }
  virtual QCString trStaticPrivateMembers()
  { return "Statiska privata medlemmsfunktioner"; }

  /*! this function is used to produce a comma-separated list of items.
   * use generateMarker(i) to indicate where item i should be put.
   */
  virtual QCString trWriteList(int numEntries)
  {
   // this function is used to produce a comma-separated list of items.
   // use generateMarker(i) to indicate where item i should be put.
   QCString result;
   int i;
   // the inherits list contain `numEntries' classes
   for (i=0;i<numEntries;i++)
   {
    // use generateMarker to generate placeholders for the class links!
    result+=generateMarker(i); // generate marker for entry i in the list
                  // (order is left to right)

    if (i!=numEntries-1) // not the last entry, so we need a separator
    {
     if (i<numEntries-2) // not the fore last entry
      result+=", ";
     else        // the fore last entry
      result+=", och ";
    }
   }
   return result;
  }

  /*! used in class documentation to produce a list of base classes,
   * if class diagrams are disabled.
   */
  virtual QCString trInheritsList(int numEntries)
   // used in class documentation to produce a list of base classes,
   // if class diagrams are disabled.
  {
   return "Ärver "+trWriteList(numEntries)+".";
  }

  /*! used in class documentation to produce a list of super classes,
   * if class diagrams are disabled.
   */
  virtual QCString trInheritedByList(int numEntries)
   // used in class documentation to produce a list of super classes,
   // if class diagrams are disabled.
  {
   return "Ärvd av "+trWriteList(numEntries)+".";
  }

  /*! used in member documentation blocks to produce a list of
   * members that are hidden by this one.
   */
  virtual QCString trReimplementedFromList(int numEntries)
   // used in member documentation blocks to produce a list of
   // members that are hidden by this one.
  {
   return "Återskapad från "+trWriteList(numEntries)+".";
  }

  /*! used in member documentation blocks to produce a list of
   * all member that overwrite the implementation of this member.
   */
  virtual QCString trReimplementedInList(int numEntries)
  {
   // used in member documentation blocks to produce a list of
   // all member that overwrite the implementation of this member.
   return "Återskapad i "+trWriteList(numEntries)+".";
  }

  /*! This is put above each page as a link to all members of namespaces. */
  virtual QCString trNamespaceMembers()
  { return "Namnrymdsmedlemmar"; }

  /*! This is an introduction to the page with all namespace members */
  virtual QCString trNamespaceMemberDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Här är en lista över alla ";
   if (!extractAll) result+="dokumenterade ";
   result+="namnrymdsmedlemmar med länkar till ";
   if (extractAll)
    result+=" namnrymd-dokumentationen för varje medlem:";
   else
    result+="de namnrymder de tillhör:";
   return result;
  }
  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * index of all namespaces.
   */
  virtual QCString trNamespaceIndex()
  { return "Namnrymdsindex"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all namespaces.
   */
  virtual QCString trNamespaceDocumentation()
   { return "Namnrymd-dokumentation"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990522
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used in the documentation before the list of all
   * namespaces in a file.
   */
  virtual QCString trNamespaces()
  { return "Namnrymder"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990728
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is put at the bottom of a class documentation page and is
   * followed by a list of files that were used to generate the page.
   */
  virtual QCString trGeneratedFromFiles(ClassDef::CompoundType compType,
    bool single)
  { // here s is one of " Class", " Struct" or " Union"
   // single is true implies a single file
   QCString result=(QCString)"Dokumentationen för ";
   switch(compType)
   {
    case ClassDef::Class:   result+="denna klass"; break;
    case ClassDef::Struct:   result+="denna strukt"; break;
    case ClassDef::Union:   result+="denna union"; break;
    case ClassDef::Interface: result+="detta gränssnitt"; break;
    case ClassDef::Protocol:  result+="detta protokoll"; break;
    case ClassDef::Category:  result+="denna kategori"; break;
    case ClassDef::Exception: result+="detta undantag"; break;
    default: break;
   }
   result+=" var genererad från följande fil";
   if (single) result+=":"; else result+="er:";
   return result;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990901
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used as the heading text for the retval command. */
  virtual QCString trReturnValues()
  { return "Returvärden"; }

  /*! This is in the (quick) index as a link to the main page (index.html)
   */
  virtual QCString trMainPage()
  { return "Huvudsida"; }

  /*! This is used in references to page that are put in the LaTeX
   * documentation. It should be an abbreviation of the word page.
   */
  virtual QCString trPageAbbreviation()
  { return "s."; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-991003
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trDefinedAtLineInSourceFile()
  {
   return "Definition på rad @0 i filen @1.";
  }
  virtual QCString trDefinedInSourceFile()
  {
   return "Definition i filen @0.";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-991205
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trDeprecated()
  {
   return "Föråldrad";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.0.0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! this text is put before a collaboration diagram */
  virtual QCString trCollaborationDiagram(const char *clName)
  {
   return (QCString)"Samarbetsdiagram för "+clName+":";
  }
  /*! this text is put before an include dependency graph */
  virtual QCString trInclDepGraph(const char *fName)
  {
   return (QCString)"Include-beroendediagram för "+fName+":";
  }
  /*! header that is put before the list of constructor/destructors. */
  virtual QCString trConstructorDocumentation()
  {
   return "Dokumentation av konstruktorer och destruktorer";
  }
  /*! Used in the file documentation to point to the corresponding sources. */
  virtual QCString trGotoSourceCode()
  {
   return "Gå till denna fils källkod.";
  }
  /*! Used in the file sources to point to the corresponding documentation. */
  virtual QCString trGotoDocumentation()
  {
   return "Gå till denna fils dokumentation.";
  }
  /*! Text for the \\pre command */
  virtual QCString trPrecondition()
  {
   return "Precondition";
  }
  /*! Text for the \\post command */
  virtual QCString trPostcondition()
  {
   return "Postcondition";
  }
  /*! Text for the \\invariant command */
  virtual QCString trInvariant()
  {
   return "Invariant";
  }
  /*! Text shown before a multi-line variable/enum initialization */
  virtual QCString trInitialValue()
  {
   return "Begynnelsevärde:";
  }
  /*! Text used the source code in the file index */
  virtual QCString trCode()
  {
   return "källkod";
  }
  virtual QCString trGraphicalHierarchy()
  {
   return "Grafisk klasshierarki";
  }
  virtual QCString trGotoGraphicalHierarchy()
  {
   return "Gå till den grafiska klasshierarkin";
  }
  virtual QCString trGotoTextualHierarchy()
  {
   return "Gå till den textbaserade klasshierarkin";
  }
  virtual QCString trPageIndex()
  {
   return "Sidindex";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.1.0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trNote()
  {
   return "Notera";
  }
  virtual QCString trPublicTypes()
  {
   return "Publika typer";
  }
  virtual QCString trPublicAttribs()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Datafält";
   }
   else
   {
    return "Publika attribut";
   }
  }
  virtual QCString trStaticPublicAttribs()
  {
   return "Statiska publika attribut";
  }
  virtual QCString trProtectedTypes()
  {
   return "Skyddade typer";
  }
  virtual QCString trProtectedAttribs()
  {
   return "Skyddade attribut";
  }
  virtual QCString trStaticProtectedAttribs()
  {
   return "Statiska skyddade attribut";
  }
  virtual QCString trPrivateTypes()
  {
   return "Privata typer";
  }
  virtual QCString trPrivateAttribs()
  {
   return "Privata attribut";
  }
  virtual QCString trStaticPrivateAttribs()
  {
   return "Statiska privata attribut";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.1.3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a marker that is put before a \\todo item */
  virtual QCString trTodo()
  {
   return "Att-göra";
  }
  /*! Used as the header of the todo list */
  virtual QCString trTodoList()
  {
   return "Att göra-lista";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.1.4
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trReferencedBy()
  {
   return "Refererad av";
  }
  virtual QCString trRemarks()
  {
   return "Lägg märke till";
  }
  virtual QCString trAttention()
  {
   return "Observera";
  }
  virtual QCString trInclByDepGraph()
  {
   return "Den här grafen visar vilka filer som direkt eller "
	   "indirekt inkluderar denna filen:";
  }
  virtual QCString trSince()
  {
   return "Sedan";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.1.5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! title of the graph legend page */
  virtual QCString trLegendTitle()
  {
   return "Grafförklaring";
  }
  /*! page explaining how the dot graph's should be interpreted
   * The %A in the text below are to prevent link to classes called "A".
   */
  virtual QCString trLegendDocs()
  {
   return
    "Den här sidan förklarar hur man ska tolka de grafer som doxygen "
    "genererar.<p>\n"
    "Överväg följande exempel:\n"
    "\\code\n"
    "/*! Osynlig klass på grund av trunkering */\n"
    "class Invisible { };\n\n"
    "/*! Trunkerad klass, ärvningsrelationen är dold */\n"
    "class Truncated : public Invisible { };\n\n"
    "/* Klass utan doxygen-kommentarer */\n"
    "class Undocumented { };\n\n"
    "/*! Klass som ärvs med publikt arv */\n"
    "class PublicBase : public Truncated { };\n\n"
    "/*! En template-klass */\n"
    "template<class T> class Templ { };\n\n"
    "/*! Klass som ärvs med skyddat arv */\n"
    "class ProtectedBase { };\n\n"
    "/*! Klass som ärvs med privat arv */\n"
    "class PrivateBase { };\n\n"
    "/*! Klass som används av den ärvda klassen */\n"
    "class Used { };\n\n"
    "/*! Super-klass som ärver ett antal andra klasser */\n"
    "class Inherited : public PublicBase,\n"
    "         protected ProtectedBase,\n"
    "         private PrivateBase,\n"
    "         public Undocumented,\n"
    "         public Templ<int>\n"
    "{\n"
    " private:\n"
    "  Used *m_usedClass;\n"
    "};\n"
    "\\endcode\n"
    "Detta resulterar i att följande graf genereras:"
    "<p><center><img alt=\"\" src=\"graph_legend."+getDotImageExtension()+"\"></center></p>\n"
    "<p>\n"
    "Rektanglarna i den ovanstående grafen har följande betydelser:\n"
    "</p>\n"
    "<ul>\n"
    "<li>%En fylld grå rektangel representerar den strukt eller klass "
    "som har genererat grafen.</li>\n"
    "<li>%En rektangel med svart kant symboliserar en dokumenterad strukt eller klass.</li>\n"
    "<li>%En rektangel med grå kant symboliserar en odokumenterad strukt eller klass.</li>\n"
    "<li>%En klass med röd kant symboliserar en strukt eller klass där "
    "alla dess relationer inte visas. %En graf trunkeras om den inte får "
    "plats inom de givna gränserna.</li>\n"
    "</ul>\n"
    "<p>\n"
    "Pilarna har följande betydelser:\n"
    "</p>\n"
    "<ul>\n"
    "<li>%En mörkblå pil används för att visualisera en publik arvrelation "
    "mellan två klasser.</li>\n"
    "<li>%En mörkgrön pil används för en skyddad arvsrelation.</li>\n"
    "<li>%En mörkröd pil används för en privat arvsrelation.\n</li>"
    "<li>%En sträckad lila pil används om en klass är innesluten eller "
    "använd av en annan klass. Vid pilen står namnet på den eller de "
    "variabler som klassen pilen pekar på kommer åt.</li>\n"
    "<li>%En sträckad gul pil symboliserar förhållandet mellan en "
    "template-instans och template-klassen, som den instantierades från.\n"
    "Vid pilen står instansens template-parametrar.</li>\n"
    "</ul>\n";
  }
  /*! text for the link to the legend page */
  virtual QCString trLegend()
  {
   return "förklaring";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a marker that is put before a test item */
  virtual QCString trTest()
  {
   return "Test";
  }
  /*! Used as the header of the test list */
  virtual QCString trTestList()
  {
   return "Testlista";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.2
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a section header for IDL properties */
  virtual QCString trProperties()
  {
		return "Egenskaper";
  }
  /*! Used as a section header for IDL property documentation */
  virtual QCString trPropertyDocumentation()
  {
   return "Egenskapsdokumentation";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.4
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used for Java classes in the summary section of Java packages */
  virtual QCString trClasses()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Datastrukturer";
   }
   else
   {
    return "Klasser";
   }
  }
  /*! Used as the title of a Java package */
  virtual QCString trPackage(const char *name)
  {
   return (QCString)"Paket "+name;
  }
  /*! Title of the package index page */
  virtual QCString trPackageList()
  {
   return "Paketlista";
  }
  /*! The description of the package index page */
  virtual QCString trPackageListDescription()
  {
   return "Här är en lista över paketen med en kort beskrivning "
       "(om sådan finns):";
  }
  /*! The link name in the Quick links header for each page */
  virtual QCString trPackages()
  {
   return "Paket";
  }
  /*! Text shown before a multi-line define */
  virtual QCString trDefineValue()
  {
   return "Värde:";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a marker that is put before a \\bug item */
  virtual QCString trBug()
  {
   return "Bugg";
  }
  /*! Used as the header of the bug list */
  virtual QCString trBugList()
  {
   return "Bugglista";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.6
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as ansicpg for RTF file
   *
   * The following table shows the correlation of Charset name, Charset Value and
   * <pre>
   * Codepage number:
   * Charset Name    Charset Value(hex) Codepage number
   * ------------------------------------------------------
   * ANSI_CHARSET       0 (x00)      1252
	 * </pre>
	 */
  virtual QCString trRTFansicp()
  {
   return "1252";
  }


  /*! Used as ansicpg for RTF fcharset
   * \see trRTFansicp() for a table of possible values.
   */
  virtual QCString trRTFCharSet()
  {
   return "0";
  }

  /*! Used as header RTF general index */
  virtual QCString trRTFGeneralIndex()
  {
   return "Index";
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trClass(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Klass" : "klass"));
   if (!singular) result+="er";
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trFile(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Fil" : "fil"));
   if (!singular) result+="er";
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trNamespace(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Namnrymd" : "namnrymd"));
   if (!singular) result+="er";
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trGroup(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Modul" : "modul"));
   if (!singular) result+="er";
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trPage(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Sid" : "sid"));
   if (singular)
     result+="a";
   else
     result+="or";
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trMember(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Medlem" : "medlem"));
   if (!singular) result+="mar";
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trGlobal(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Global" : "global"));
   if (!singular) result+="er";
   return result;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.7
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This text is generated when the \\author command is used and
   * for the author section in man pages. */
  virtual QCString trAuthor(bool first_capital, bool /*singular*/)
  {
   QCString result((first_capital ? "Författare" : "författare"));
   return result;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.11
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This text is put before the list of members referenced by a member
   */
  virtual QCString trReferences()
  {
   return "Referenser";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.13
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used in member documentation blocks to produce a list of
   * members that are implemented by this one.
   */
  virtual QCString trImplementedFromList(int numEntries)
  {
   return "Implementerar "+trWriteList(numEntries)+".";
  }

  /*! used in member documentation blocks to produce a list of
   * all members that implement this abstract member.
   */
  virtual QCString trImplementedInList(int numEntries)
  {
   return "Implementerad i "+trWriteList(numEntries)+".";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.16
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used in RTF documentation as a heading for the Table
   * of Contents.
   */
  virtual QCString trRTFTableOfContents()
  {
   return "Innehållsförteckning";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.17
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as the header of the list of item that have been
   * flagged deprecated
   */
  virtual QCString trDeprecatedList()
  {
   return "Lista över föråldrade";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.18
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a header for declaration section of the events found in
   * a C# program
   */
  virtual QCString trEvents()
  {
   return "Händelser";
  }
  /*! Header used for the documentation section of a class' events. */
  virtual QCString trEventDocumentation()
  {
   return "Händelsedokumentation";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a heading for a list of Java class types with package scope.
   */
  virtual QCString trPackageTypes()
  {
   return "Pakettyper";
  }
  /*! Used as a heading for a list of Java class functions with package
   * scope.
   */
  virtual QCString trPackageMembers()
  {
   return "Paketfunktioner";
  }
  /*! Used as a heading for a list of static Java class functions with
   * package scope.
   */
  virtual QCString trStaticPackageMembers()
  {
   return "Statiska paketfunktioner";
  }
  /*! Used as a heading for a list of Java class variables with package
   * scope.
   */
  virtual QCString trPackageAttribs()
  {
   return "Paketattribut";
  }
  /*! Used as a heading for a list of static Java class variables with
   * package scope.
   */
  virtual QCString trStaticPackageAttribs()
  {
   return "Statiska paketattribut";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3.1
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used in the quick index of a class/file/namespace member list page
   * to link to the unfiltered list of all members.
   */
  virtual QCString trAll()
  {
   return "Alla";
  }
  /*! Put in front of the call graph for a function. */
  virtual QCString trCallGraph()
  {
   return "Här är anropsdiagrammet för den här funktionen:";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3.3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This string is used as the title for the page listing the search
   * results.
   */
  virtual QCString trSearchResultsTitle()
  {
   return "Sökresultat";
  }
  /*! This string is put just before listing the search results. The
   * text can be different depending on the number of documents found.
   * Inside the text you can put the special marker $num to insert
   * the number representing the actual number of search results.
   * The @a numDocuments parameter can be either 0, 1 or 2, where the
   * value 2 represents 2 or more matches. HTML markup is allowed inside
   * the returned string.
   */
  virtual QCString trSearchResults(int numDocuments)
  {
   if (numDocuments==0)
   {
    return "Tyvärr finns det inga dokument som matchar din sökning.";
   }
   else if (numDocuments==1)
   {
    return "Hittade <b>1</b> dokument som matchar din sökning.";
   }
   else
   {
    return "Hittade <b>$num</b> dokument som matchar din sökning. "
        "Visar de bästa träffarna först.";
   }
  }
  /*! This string is put before the list of matched words, for each search
   * result. What follows is the list of words that matched the query.
   */
  virtual QCString trSearchMatches()
  {
   return "Träffar:";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3.8
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used in HTML as the title of page with source code for file filename
   */
  virtual QCString trSourceFile(QCString& filename)
  {
   return "Källkodsfilen " + filename;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3.9
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used as the name of the chapter containing the directory
   * hierarchy.
   */
  virtual QCString trDirIndex()
  { return "Katalogstruktur"; }

  /*! This is used as the name of the chapter containing the documentation
   * of the directories.
   */
  virtual QCString trDirDocumentation()
  { return "Katalogdokumentation"; }

  /*! This is used as the title of the directory index and also in the
   * Quick links of an HTML page, to link to the directory hierarchy.
   */
  virtual QCString trDirectories()
  { return "Kataloger"; }

  /*! This returns a sentences that introduces the directory hierarchy.
   * and the fact that it is sorted alphabetically per level
   */
  virtual QCString trDirDescription()
	{ return "Den här katalogen är grovt sorterad, "
       "men inte helt, i alfabetisk ordning:";
  }

  /*! This returns the title of a directory page. The name of the
   * directory is passed via \a dirName.
   */
  virtual QCString trDirReference(const char *dirName)
  { QCString result=dirName; result+=" Katalogreferens"; return result; }

  /*! This returns the word directory with or without starting capital
   * (\a first_capital) and in singular or plural form (\a singular).
   */
  virtual QCString trDir(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Katalog" : "katalog"));
   if (!singular) result+="er";
   return result;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.4.1
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This text is added to the documentation when the \\overload command
   * is used for a overloaded function.
   */
  virtual QCString trOverloadText()
  {
   return "Det här är en överlagrad medlemsfunktion "
       "tillhandahållen för bekvämlighet. Den enda som "
       "skiljer sig från ovanstående funktion är vilka "
       "argument den tar emot.";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.4.6
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used to introduce a caller (or called-by) graph */
  virtual QCString trCallerGraph()
  {
   return "Här är anropsgrafen för denna funktion:";
  }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for enumeration values
   */
  virtual QCString trEnumerationValueDocumentation()
  { return "Uppräknings-dokumentation"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.5.4 (mainly for Fortran)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! header that is put before the list of member subprograms (Fortran). */
  virtual QCString trMemberFunctionDocumentationFortran()
  { return "Dokumentation för memlemsfunktion/subrutin"; }

  /*! This is put above each page as a link to the list of annotated data types (Fortran). */
  virtual QCString trCompoundListFortran()
  { return "Datatyplista"; }

  /*! This is put above each page as a link to all members of compounds (Fortran). */
  virtual QCString trCompoundMembersFortran()
  { return "Datafält"; }

  /*! This is an introduction to the annotated compound list (Fortran). */
  virtual QCString trCompoundListDescriptionFortran()
  { return "Här är datatyperna med en kort beskrivning:"; }

  /*! This is an introduction to the page with all data types (Fortran). */
  virtual QCString trCompoundMembersDescriptionFortran(bool extractAll)
  {
   QCString result="Här är en lista över alla ";
   if (!extractAll)
   {
    result+="dokumenterade ";
   }
   result+="datatypsmedlemmar";
   result+=" med länkar till ";
   if (!extractAll)
   {
     result+="dokumentation för varje medlem";
   }
   else
   {
     result+="klasserna de hör till:";
   }
   return result;
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * annotated compound index (Fortran).
   */
  virtual QCString trCompoundIndexFortran()
  { return "Datatypsindex"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all data types (Fortran).
   */
  virtual QCString trTypeDocumentation()
  { return "Datatypsdokumentation"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of (global) subprograms (Fortran).
   */
  virtual QCString trSubprograms()
  { return "Funktioner/subrutiner"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for subprograms (Fortran)
   */
  virtual QCString trSubprogramDocumentation()
  { return "Dokumentation för funktion/subrutin"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace/group before
   * the list of links to documented compounds (Fortran)
   */
   virtual QCString trDataTypes()
  { return "Datatyper"; }

  /*! used as the title of page containing all the index of all modules (Fortran). */
  virtual QCString trModulesList()
  { return "Modullista"; }

  /*! used as an introduction to the modules list (Fortran) */
  virtual QCString trModulesListDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Här är en lista över alla ";
   if (!extractAll) result+="dokumenterade ";
   result+="moduler med en kort beskrivning:";
   return result;
  }

  /*! used as the title of the HTML page of a module/type (Fortran) */
  virtual QCString trCompoundReferenceFortran(const char *clName,
                  ClassDef::CompoundType compType,
                  bool isTemplate)
  {
   QCString result=(QCString)clName;
   switch(compType)
   {
    case ClassDef::Class:   result+=" Modul"; break;
    case ClassDef::Struct:   result+=" Typ"; break;
    case ClassDef::Union:   result+=" Union"; break;
    case ClassDef::Interface: result+=" Gränssnitt"; break;
    case ClassDef::Protocol:  result+=" Protokoll"; break;
    case ClassDef::Category:  result+=" Kategori"; break;
    case ClassDef::Exception: result+=" Undantag"; break;
    default: break;
   }
   if (isTemplate) result+="-mall";
   result+=" referens";
   return result;
  }
  /*! used as the title of the HTML page of a module (Fortran) */
  virtual QCString trModuleReference(const char *namespaceName)
  {
   QCString result=namespaceName;
   result+=" Modulreferens";
   return result;
  }

  /*! This is put above each page as a link to all members of modules. (Fortran) */
  virtual QCString trModulesMembers()
  { return "Modulmedlemmar"; }

  /*! This is an introduction to the page with all modules members (Fortran) */
  virtual QCString trModulesMemberDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Här är en lista över alla ";
   if (!extractAll) result+="documented ";
   result+="modulmedlemmar med länkar till ";
   if (extractAll)
   {
    result+="moduldokumentationen för varje medlem:";
   }
   else
   {
    result+="modulerna de hör till:";
   }
   return result;
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * index of all modules (Fortran).
   */
  virtual QCString trModulesIndex()
  { return "Modulindex"; }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trModule(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Modul" : "modul"));
   if (!singular) result+="er";
   return result;
  }

  /*! This is put at the bottom of a module documentation page and is
   * followed by a list of files that were used to generate the page.
   */
  virtual QCString trGeneratedFromFilesFortran(ClassDef::CompoundType compType,
    bool single)
  {
   // single is true implies a single file
   QCString result=(QCString)"Dokumentationen för ";
   switch(compType)
   {
    case ClassDef::Class:   result+="denna modul"; break;
    case ClassDef::Struct:   result+="denna typ"; break;
    case ClassDef::Union:   result+="denna union"; break;
    case ClassDef::Interface: result+="detta gränssnitt"; break;
    case ClassDef::Protocol:  result+="detta protokoll"; break;
    case ClassDef::Category:  result+="denna kategori"; break;
    case ClassDef::Exception: result+="detta undantag"; break;
    default: break;
   }
   result+=" genererades från följade fil";
   if (single) result+=":"; else result+="er:";
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trType(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Typ" : "typ"));
   if (!singular) result+="er";
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trSubprogram(bool first_capital, bool /*singular*/)
  {
   QCString result((first_capital ? "Underprogram" : "underprogram"));
   return result;
  }

  /*! C# Type Constraint list */
  virtual QCString trTypeConstraints()
  {
   return "Typbegränsningar";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.6.0 (mainly for the new search engine)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! directory relation for \a name */
  virtual QCString trDirRelation(const char *name)
  {
   return QCString(name)+" Relation";
  }

  /*! Loading message shown when loading search results */
  virtual QCString trLoading()
  {
   return "Laddar...";
  }

  /*! Label used for search results in the global namespace */
  virtual QCString trGlobalNamespace()
  {
   return "Global namnrymd";
  }

  /*! Message shown while searching */
  virtual QCString trSearching()
  {
   return "Söker...";
  }

  /*! Text shown when no search results are found */
  virtual QCString trNoMatches()
  {
   return "Inga träffar";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.6.3 (missing items for the directory pages)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! when clicking a directory dependency label, a page with a
   * table is shown. The heading for the first column mentions the
   * source file that has a relation to another file.
   */
  virtual QCString trFileIn(const char *name)
  {
   return (QCString)"Fil i "+name;
  }

  /*! when clicking a directory dependency label, a page with a
   * table is shown. The heading for the second column mentions the
   * destination file that is included.
   */
  virtual QCString trIncludesFileIn(const char *name)
  {
   return (QCString)"Inkluderar fil i "+name;
  }

  /** Compiles a date string.
   * @param year Year in 4 digits
   * @param month Month of the year: 1=January
   * @param day Day of the Month: 1..31
   * @param dayOfWeek Day of the week: 1=Monday..7=Sunday
   * @param hour Hour of the day: 0..23
   * @param minutes Minutes in the hour: 0..59
   * @param seconds Seconds within the minute: 0..59
   * @param includeTime Include time in the result string?
   */
  virtual QCString trDateTime(int year,int month,int day,int dayOfWeek,
                int hour,int minutes,int seconds,
                bool includeTime)
  {
   static const char *days[]  = { "Mån","Tis","Ons","Tor","Fre","Lör","Sön" };
   static const char *months[] = { "Jan","Feb","Mar","Apr","Maj","Jun","Jul","Aug","Sep","Okt","Nov","Dec" };
   QCString sdate;
   sdate.sprintf("%s %d %s %d",days[dayOfWeek-1],day,months[month-1],year);
   if (includeTime)
   {
    QCString stime;
    stime.sprintf(" %.2d:%.2d:%.2d",hour,minutes,seconds);
    sdate+=stime;
   }
   return sdate;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.7.5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Header for the page with bibliographic citations */
  virtual QCString trCiteReferences()
  { return "Bibliografiska Referenser"; }

  /*! Text for copyright paragraph */
  virtual QCString trCopyright()
  { return "Copyright"; }

  /*! Header for the graph showing the directory dependencies */
  virtual QCString trDirDepGraph(const char *name)
  { return QCString("Katalogberoendegraf för ")+name+":"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.8.0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Detail level selector shown for hierarchical indices */
  virtual QCString trDetailLevel()
  { return "detaljnivå"; }

  /*! Section header for list of template parameters */
  virtual QCString trTemplateParameters()
  { return "Mall-parametrar"; }

  /*! Used in dot graph when UML_LOOK is enabled and there are many fields */
  virtual QCString trAndMore(const QCString &number)
  { return "och "+number+" flera..."; }

  /*! Used file list for a Java enum */
  virtual QCString trEnumGeneratedFromFiles(bool single)
  { QCString result = "Dokumentationen för denna enum var genererad från föjlande fil";
   if (!single) result += "er";
   result+=":";
   return result;
  }

  /*! Header of a Java enum page (Java enums are represented as classes). */
  virtual QCString trEnumReference(const char *name)
  { return QCString(name)+" Enum-referens"; }

  /*! Used for a section containing inherited members */
  virtual QCString trInheritedFrom(const char *members,const char *what)
  { return QCString(members)+" ärvd ifrån "+what; }

  /*! Header of the sections with inherited members specific for the
   * base class(es)
   */
  virtual QCString trAdditionalInheritedMembers()
  { return "Ytterliga ärvda medlemmar"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.8.2
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a tooltip for the toggle button that appears in the
   * navigation tree in the HTML output when GENERATE_TREEVIEW is
   * enabled. This tooltip explains the meaning of the button.
   */
  virtual QCString trPanelSynchronisationTooltip(bool enable)
  {
   QCString opt = enable ? "aktivera" : "inaktivera"; 
   return "klicka för att "+opt+" panelsynkronisering";
  }

  /*! Used in a method of an Objective-C class that is declared in a
   * a category. Note that the @1 marker is required and is replaced
   * by a link.
   */
  virtual QCString trProvidedByCategory()
  {
   return "Tillhandahålls av kategori @0.";
  }

  /*! Used in a method of an Objective-C category that extends a class.
   * Note that the @1 marker is required and is replaced by a link to
   * the class method.
   */
  virtual QCString trExtendsClass()
  {
   return "Utökar klass @0.";
  }

  /*! Used as the header of a list of class methods in Objective-C.
   * These are similar to static public member functions in C++.
   */
  virtual QCString trClassMethods()
  {
   return "Klassmetoder";
  }

  /*! Used as the header of a list of instance methods in Objective-C.
   * These are similar to public member functions in C++.
   */
  virtual QCString trInstanceMethods()
  {
   return "Instansmetoder";
  }

  /*! Used as the header of the member functions of an Objective-C class.
   */
  virtual QCString trMethodDocumentation()
  {
   return "Metoddokumentation";
  }

  /*! Used as the title of the design overview picture created for the
   * VHDL output.
   */
  virtual QCString trDesignOverview()
  {
   return "Designöversikt";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.8.4
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /** old style UNO IDL services: implemented interfaces */
  virtual QCString trInterfaces()
  { return "Exporterade interface"; }

  /** old style UNO IDL services: inherited services */
  virtual QCString trServices()
  { return "Inkuderade tjänster"; }

  /** UNO IDL constant groups */
  virtual QCString trConstantGroups()
  { return "Konstantgrupper"; }

  /** UNO IDL constant groups */
  virtual QCString trConstantGroupReference(const char *namespaceName)
  {
   QCString result=namespaceName;
   result+=" Referens till konstantgrupp";
   return result;
  }
  /** UNO IDL service page title */
  virtual QCString trServiceReference(const char *sName)
  {
   QCString result=(QCString)sName;
   result+=" Tjänstereferens";
   return result;
  }
  /** UNO IDL singleton page title */
  virtual QCString trSingletonReference(const char *sName)
  {
   QCString result=(QCString)sName;
   result+=" Singleton-referens";
   return result;
  }
  /** UNO IDL service page */
  virtual QCString trServiceGeneratedFromFiles(bool single)
  {
   // single is true implies a single file
   QCString result=(QCString)"Dokumentationen för denna tjänst "
                "genererades från följande fil";
   if (single) result+=":"; else result+="er:";
   return result;
  }
  /** UNO IDL singleton page */
  virtual QCString trSingletonGeneratedFromFiles(bool single)
  {
   // single is true implies a single file
   QCString result=(QCString)"Dokumentationen för denna singleton"
                "genererades från följande fil";
   if (single) result+=":"; else result+="er:";
   return result;
  }


};

#endif