Blame test/rawmidi.c

Packit 4a16fb
#include <stdio.h>
Packit 4a16fb
#include <stdlib.h>
Packit 4a16fb
#include <ctype.h>
Packit 4a16fb
#include "../include/asoundlib.h"
Packit 4a16fb
#include <signal.h>
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
static void usage(void)
Packit 4a16fb
{
Packit 4a16fb
	fprintf(stderr, "usage: rawmidi [options]\n");
Packit 4a16fb
	fprintf(stderr, " options:\n");
Packit 4a16fb
	fprintf(stderr, "  -v: verbose mode\n");
Packit 4a16fb
	fprintf(stderr, "  -i device-id : test ALSA input device\n");
Packit 4a16fb
	fprintf(stderr, "  -o device-id : test ALSA output device\n");
Packit 4a16fb
	fprintf(stderr, "  -I node   : test input node\n");
Packit 4a16fb
	fprintf(stderr, "  -O node   : test output node\n");
Packit 4a16fb
	fprintf(stderr, "  -t: test midi thru\n");
Packit 4a16fb
	fprintf(stderr, " example:\n");
Packit 4a16fb
	fprintf(stderr, "  rawmidi -i hw:0,0 -O /dev/midi1\n");
Packit 4a16fb
	fprintf(stderr, "  tests input for card 0, device 0, using snd_rawmidi API\n");
Packit 4a16fb
	fprintf(stderr, "  and /dev/midi1 using file descriptors\n");
Packit 4a16fb
}
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
int stop=0;
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
void sighandler(int dum)
Packit 4a16fb
{
Packit 4a16fb
	stop=1;
Packit 4a16fb
}
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
int main(int argc,char** argv)
Packit 4a16fb
{
Packit 4a16fb
	int i;
Packit 4a16fb
	int err;
Packit 4a16fb
	int thru=0;
Packit 4a16fb
	int verbose = 0;
Packit 4a16fb
	char *device_in = NULL;
Packit 4a16fb
	char *device_out = NULL;
Packit 4a16fb
	char *node_in = NULL;
Packit 4a16fb
	char *node_out = NULL;
Packit 4a16fb
	
Packit 4a16fb
	int fd_in = -1,fd_out = -1;
Packit 4a16fb
	snd_rawmidi_t *handle_in = 0,*handle_out = 0;
Packit 4a16fb
	
Packit 4a16fb
	if (argc==1) {
Packit 4a16fb
		usage();
Packit 4a16fb
		exit(0);
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
	
Packit 4a16fb
	for (i = 1 ; i
Packit 4a16fb
		if (argv[i][0]=='-') {
Packit 4a16fb
			switch (argv[i][1]) {
Packit 4a16fb
				case 'h':
Packit 4a16fb
					usage();
Packit 4a16fb
					break;
Packit 4a16fb
				case 'v':
Packit 4a16fb
					verbose = 1;
Packit 4a16fb
					break;
Packit 4a16fb
				case 't':
Packit 4a16fb
					thru = 1;
Packit 4a16fb
					break;
Packit 4a16fb
				case 'i':
Packit 4a16fb
					if (i + 1 < argc)
Packit 4a16fb
						device_in = argv[++i];
Packit 4a16fb
					break;
Packit 4a16fb
				case 'I':
Packit 4a16fb
					if (i + 1 < argc)
Packit 4a16fb
						node_in = argv[++i];
Packit 4a16fb
					break;
Packit 4a16fb
				case 'o':
Packit 4a16fb
					if (i + 1 < argc)
Packit 4a16fb
						device_out = argv[++i];
Packit 4a16fb
					break;
Packit 4a16fb
				case 'O':
Packit 4a16fb
					if (i + 1 < argc)
Packit 4a16fb
						node_out = argv[++i];
Packit 4a16fb
					break;
Packit 4a16fb
			}			
Packit 4a16fb
		}
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
	if (verbose) {
Packit 4a16fb
		fprintf(stderr,"Using: \n");
Packit 4a16fb
		fprintf(stderr,"Input: ");
Packit 4a16fb
		if (device_in) {
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"device %s\n",device_in);
Packit 4a16fb
		}else if (node_in){
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"%s\n",node_in);	
Packit 4a16fb
		}else{
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"NONE\n");
Packit 4a16fb
		}
Packit 4a16fb
		fprintf(stderr,"Output: ");
Packit 4a16fb
		if (device_out) {
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"device %s\n",device_out);
Packit 4a16fb
		}else if (node_out){
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"%s\n",node_out);		
Packit 4a16fb
		}else{
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"NONE\n");
Packit 4a16fb
		}
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
	
Packit 4a16fb
	if (device_in) {
Packit 4a16fb
		err = snd_rawmidi_open(&handle_in,NULL,device_in,0);	
Packit 4a16fb
		if (err) {
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"snd_rawmidi_open %s failed: %d\n",device_in,err);
Packit 4a16fb
		}
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
	if (node_in && (!node_out || strcmp(node_out,node_in))) {
Packit 4a16fb
		fd_in = open(node_in,O_RDONLY);
Packit 4a16fb
		if (fd_in<0) {
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"open %s for input failed\n",node_in);
Packit 4a16fb
		}	
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
	signal(SIGINT,sighandler);
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
	if (device_out) {
Packit 4a16fb
		err = snd_rawmidi_open(NULL,&handle_out,device_out,0);
Packit 4a16fb
		if (err) {
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"snd_rawmidi_open %s failed: %d\n",device_out,err);
Packit 4a16fb
		}
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
	if (node_out && (!node_in || strcmp(node_out,node_in))) {
Packit 4a16fb
		fd_out = open(node_out,O_WRONLY);		
Packit 4a16fb
		if (fd_out<0) {
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"open %s for output failed\n",node_out);
Packit 4a16fb
		}	
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
	if (node_in && node_out && strcmp(node_out,node_in)==0) {
Packit 4a16fb
		fd_in = fd_out = open(node_out,O_RDWR);		
Packit 4a16fb
		if (fd_out<0) {
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"open %s for input and output failed\n",node_out);
Packit 4a16fb
		}		
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
	if (!thru) {
Packit 4a16fb
		if (handle_in || fd_in!=-1) {
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"Read midi in\n");
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"Press ctrl-c to stop\n");
Packit 4a16fb
		}
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
		if (handle_in) {
Packit 4a16fb
			unsigned char ch;
Packit 4a16fb
			while (!stop) {
Packit 4a16fb
				snd_rawmidi_read(handle_in,&ch,1);
Packit 4a16fb
				if (verbose) {
Packit 4a16fb
					fprintf(stderr,"read %02x\n",ch);
Packit 4a16fb
				}
Packit 4a16fb
			}
Packit 4a16fb
		}
Packit 4a16fb
		if (fd_in!=-1) {
Packit 4a16fb
			unsigned char ch;
Packit 4a16fb
			while (!stop) {
Packit 4a16fb
				read(fd_in,&ch,1);
Packit 4a16fb
				if (verbose) {
Packit 4a16fb
					fprintf(stderr,"read %02x\n",ch);
Packit 4a16fb
				}
Packit 4a16fb
			}	
Packit 4a16fb
		}
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
		if (handle_out || fd_out!=-1) {
Packit 4a16fb
			fprintf(stderr,"Writing note on / note off\n");
Packit 4a16fb
		}
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
		if (handle_out) {
Packit 4a16fb
			unsigned char ch;
Packit 4a16fb
			ch=0x90; snd_rawmidi_write(handle_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
			ch=60;  snd_rawmidi_write(handle_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
			ch=100; snd_rawmidi_write(handle_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
			snd_rawmidi_drain(handle_out);
Packit 4a16fb
			sleep(1);
Packit 4a16fb
			ch=0x90; snd_rawmidi_write(handle_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
			ch=60;  snd_rawmidi_write(handle_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
			ch=0;  snd_rawmidi_write(handle_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
			snd_rawmidi_drain(handle_out); 
Packit 4a16fb
		}
Packit 4a16fb
		if (fd_out!=-1) {
Packit 4a16fb
			unsigned char ch;
Packit 4a16fb
			ch=0x90; write(fd_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
			ch=60;  write(fd_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
			ch=100; write(fd_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
			sleep(1);
Packit 4a16fb
			ch=0x90; write(fd_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
			ch=60;  write(fd_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
			ch=0;  write(fd_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
		}
Packit 4a16fb
	} else {
Packit 4a16fb
		if ((handle_in || fd_in!=-1) && (handle_out || fd_out!=-1)) {
Packit 4a16fb
			if (verbose) {
Packit 4a16fb
				fprintf(stderr,"Testing midi thru in\n");
Packit 4a16fb
			}
Packit 4a16fb
			while (!stop) {
Packit 4a16fb
				unsigned char ch;
Packit 4a16fb
			
Packit 4a16fb
				if (handle_in) {
Packit 4a16fb
					snd_rawmidi_read(handle_in,&ch,1);
Packit 4a16fb
				}
Packit 4a16fb
				if (fd_in!=-1) {
Packit 4a16fb
					read(fd_in,&ch,1);
Packit 4a16fb
				}	
Packit 4a16fb
				if (verbose) {
Packit 4a16fb
					fprintf(stderr,"thru: %02x\n",ch);
Packit 4a16fb
				}
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
				if (handle_out) {
Packit 4a16fb
					snd_rawmidi_write(handle_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
					snd_rawmidi_drain(handle_out); 
Packit 4a16fb
				}
Packit 4a16fb
				if (fd_out!=-1) {
Packit 4a16fb
					write(fd_out,&ch,1);
Packit 4a16fb
				}
Packit 4a16fb
			}
Packit 4a16fb
		}else{
Packit 4a16fb
				fprintf(stderr,"Testing midi thru needs both input and output\n");		
Packit 4a16fb
				exit(-1);
Packit 4a16fb
		}
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
	if (verbose) {
Packit 4a16fb
		fprintf(stderr,"Closing\n");
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
	
Packit 4a16fb
	if (handle_in) {
Packit 4a16fb
		snd_rawmidi_drain(handle_in); 
Packit 4a16fb
		snd_rawmidi_close(handle_in);	
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
	if (handle_out) {
Packit 4a16fb
		snd_rawmidi_drain(handle_out); 
Packit 4a16fb
		snd_rawmidi_close(handle_out);	
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
	if (fd_in!=-1) {
Packit 4a16fb
		close(fd_in);
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
	if (fd_out!=-1) {
Packit 4a16fb
		close(fd_out);
Packit 4a16fb
	}
Packit 4a16fb
Packit 4a16fb
	return 0;
Packit 4a16fb
}