Jan Kaluza c0ec88
From acb4df5e6cfe894e5f9aff43f97db58af90723bb Mon Sep 17 00:00:00 2001
Jan Kaluza c0ec88
From: Jan Kaluza <hanzz.k@gmail.com>
Jan Kaluza c0ec88
Date: Tue, 11 Dec 2012 11:07:56 +0100
Jan Kaluza c0ec88
Subject: [PATCH 2/2] Remove unused sha2.c/sha2.h code
Jan Kaluza c0ec88
Jan Kaluza c0ec88
---
Jan Kaluza c0ec88
 random/unix/sha2.c | 479 -----------------------------------------------------
Jan Kaluza c0ec88
 random/unix/sha2.h | 31 +---
Jan Kaluza c0ec88
 2 files changed, 2 insertions(+), 508 deletions(-)
Jan Kaluza c0ec88
Jan Kaluza c0ec88
diff --git a/random/unix/sha2.c b/random/unix/sha2.c
Jan Kaluza c0ec88
index 887ac81..66f4a4c 100644
Jan Kaluza c0ec88
--- a/random/unix/sha2.c
Jan Kaluza c0ec88
+++ b/random/unix/sha2.c
Jan Kaluza c0ec88
@@ -52,8 +52,6 @@ typedef apr_uint64_t sha2_word64;    /* Exactly 8 bytes */
Jan Kaluza c0ec88
 /*** SHA-256/384/512 Various Length Definitions ***********************/
Jan Kaluza c0ec88
 /* NOTE: Most of these are in sha2.h */
Jan Kaluza c0ec88
 #define SHA256_SHORT_BLOCK_LENGTH    (SHA256_BLOCK_LENGTH - 8)
Jan Kaluza c0ec88
-#define SHA384_SHORT_BLOCK_LENGTH    (SHA384_BLOCK_LENGTH - 16)
Jan Kaluza c0ec88
-#define SHA512_SHORT_BLOCK_LENGTH    (SHA512_BLOCK_LENGTH - 16)
Jan Kaluza c0ec88
 
Jan Kaluza c0ec88
 
Jan Kaluza c0ec88
 /*** ENDIAN REVERSAL MACROS *******************************************/
Jan Kaluza c0ec88
@@ -150,9 +148,7 @@ typedef apr_uint64_t sha2_word64;    /* Exactly 8 bytes */
Jan Kaluza c0ec88
 * library -- they are intended for private internal visibility/use
Jan Kaluza c0ec88
 * only.
Jan Kaluza c0ec88
 */
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA512_Last(SHA512_CTX*);
Jan Kaluza c0ec88
 void apr__SHA256_Transform(SHA256_CTX*, const sha2_word32*);
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA512_Transform(SHA512_CTX*, const sha2_word64*);
Jan Kaluza c0ec88
 
Jan Kaluza c0ec88
 
Jan Kaluza c0ec88
 /*** SHA-XYZ INITIAL HASH VALUES AND CONSTANTS ************************/
Jan Kaluza c0ec88
@@ -188,74 +184,6 @@ static const sha2_word32 sha256_initial_hash_value[8] = {
Jan Kaluza c0ec88
     0x5be0cd19UL
Jan Kaluza c0ec88
 };
Jan Kaluza c0ec88
 
Jan Kaluza c0ec88
-/* Hash constant words K for SHA-384 and SHA-512: */
Jan Kaluza c0ec88
-static const sha2_word64 K512[80] = {
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x428a2f98d728ae22), APR_UINT64_C(0x7137449123ef65cd),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xb5c0fbcfec4d3b2f), APR_UINT64_C(0xe9b5dba58189dbbc),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x3956c25bf348b538), APR_UINT64_C(0x59f111f1b605d019),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x923f82a4af194f9b), APR_UINT64_C(0xab1c5ed5da6d8118),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xd807aa98a3030242), APR_UINT64_C(0x12835b0145706fbe),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x243185be4ee4b28c), APR_UINT64_C(0x550c7dc3d5ffb4e2),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x72be5d74f27b896f), APR_UINT64_C(0x80deb1fe3b1696b1),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x9bdc06a725c71235), APR_UINT64_C(0xc19bf174cf692694),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xe49b69c19ef14ad2), APR_UINT64_C(0xefbe4786384f25e3),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x0fc19dc68b8cd5b5), APR_UINT64_C(0x240ca1cc77ac9c65),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x2de92c6f592b0275), APR_UINT64_C(0x4a7484aa6ea6e483),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x5cb0a9dcbd41fbd4), APR_UINT64_C(0x76f988da831153b5),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x983e5152ee66dfab), APR_UINT64_C(0xa831c66d2db43210),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xb00327c898fb213f), APR_UINT64_C(0xbf597fc7beef0ee4),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xc6e00bf33da88fc2), APR_UINT64_C(0xd5a79147930aa725),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x06ca6351e003826f), APR_UINT64_C(0x142929670a0e6e70),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x27b70a8546d22ffc), APR_UINT64_C(0x2e1b21385c26c926),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x4d2c6dfc5ac42aed), APR_UINT64_C(0x53380d139d95b3df),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x650a73548baf63de), APR_UINT64_C(0x766a0abb3c77b2a8),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x81c2c92e47edaee6), APR_UINT64_C(0x92722c851482353b),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xa2bfe8a14cf10364), APR_UINT64_C(0xa81a664bbc423001),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xc24b8b70d0f89791), APR_UINT64_C(0xc76c51a30654be30),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xd192e819d6ef5218), APR_UINT64_C(0xd69906245565a910),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xf40e35855771202a), APR_UINT64_C(0x106aa07032bbd1b8),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x19a4c116b8d2d0c8), APR_UINT64_C(0x1e376c085141ab53),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x2748774cdf8eeb99), APR_UINT64_C(0x34b0bcb5e19b48a8),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x391c0cb3c5c95a63), APR_UINT64_C(0x4ed8aa4ae3418acb),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x5b9cca4f7763e373), APR_UINT64_C(0x682e6ff3d6b2b8a3),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x748f82ee5defb2fc), APR_UINT64_C(0x78a5636f43172f60),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x84c87814a1f0ab72), APR_UINT64_C(0x8cc702081a6439ec),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x90befffa23631e28), APR_UINT64_C(0xa4506cebde82bde9),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xbef9a3f7b2c67915), APR_UINT64_C(0xc67178f2e372532b),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xca273eceea26619c), APR_UINT64_C(0xd186b8c721c0c207),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xeada7dd6cde0eb1e), APR_UINT64_C(0xf57d4f7fee6ed178),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x06f067aa72176fba), APR_UINT64_C(0x0a637dc5a2c898a6),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x113f9804bef90dae), APR_UINT64_C(0x1b710b35131c471b),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x28db77f523047d84), APR_UINT64_C(0x32caab7b40c72493),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x3c9ebe0a15c9bebc), APR_UINT64_C(0x431d67c49c100d4c),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x4cc5d4becb3e42b6), APR_UINT64_C(0x597f299cfc657e2a),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x5fcb6fab3ad6faec), APR_UINT64_C(0x6c44198c4a475817)
Jan Kaluza c0ec88
-};
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-/* Initial hash value H for SHA-384 */
Jan Kaluza c0ec88
-static const sha2_word64 sha384_initial_hash_value[8] = {
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xcbbb9d5dc1059ed8),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x629a292a367cd507),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x9159015a3070dd17),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x152fecd8f70e5939),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x67332667ffc00b31),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x8eb44a8768581511),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xdb0c2e0d64f98fa7),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x47b5481dbefa4fa4)
Jan Kaluza c0ec88
-};
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-/* Initial hash value H for SHA-512 */
Jan Kaluza c0ec88
-static const sha2_word64 sha512_initial_hash_value[8] = {
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x6a09e667f3bcc908),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xbb67ae8584caa73b),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x3c6ef372fe94f82b),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0xa54ff53a5f1d36f1),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x510e527fade682d1),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x9b05688c2b3e6c1f),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x1f83d9abfb41bd6b),
Jan Kaluza c0ec88
-  APR_UINT64_C(0x5be0cd19137e2179)
Jan Kaluza c0ec88
-};
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
 /*
Jan Kaluza c0ec88
 * Constant used by SHA256/384/512_End() functions for converting the
Jan Kaluza c0ec88
 * digest to a readable hexadecimal character string:
Jan Kaluza c0ec88
@@ -598,410 +526,3 @@ char* apr__SHA256_Data(const sha2_byte* data, size_t len, char digest[SHA256_DIG
Jan Kaluza c0ec88
     apr__SHA256_Update(&context, data, len);
Jan Kaluza c0ec88
     return apr__SHA256_End(&context, digest);
Jan Kaluza c0ec88
 }
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-/*** SHA-512: *********************************************************/
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA512_Init(SHA512_CTX* context) {
Jan Kaluza c0ec88
-    if (context == (SHA512_CTX*)0) {
Jan Kaluza c0ec88
-        return;
Jan Kaluza c0ec88
-    }
Jan Kaluza c0ec88
-    MEMCPY_BCOPY(context->state, sha512_initial_hash_value, SHA512_DIGEST_LENGTH);
Jan Kaluza c0ec88
-    MEMSET_BZERO(context->buffer, SHA512_BLOCK_LENGTH);
Jan Kaluza c0ec88
-    context->bitcount[0] = context->bitcount[1] = 0;
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-#ifdef SHA2_UNROLL_TRANSFORM
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-/* Unrolled SHA-512 round macros: */
Jan Kaluza c0ec88
-#if !APR_IS_BIGENDIAN
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-#define ROUND512_0_TO_15(a,b,c,d,e,f,g,h)    \
Jan Kaluza c0ec88
-    REVERSE64(*data++, W512[j]); \
Jan Kaluza c0ec88
-    T1 = (h) + Sigma1_512(e) + Ch((e), (f), (g)) + \
Jan Kaluza c0ec88
-       K512[j] + W512[j]; \
Jan Kaluza c0ec88
-    (d) += T1, \
Jan Kaluza c0ec88
-    (h) = T1 + Sigma0_512(a) + Maj((a), (b), (c)), \
Jan Kaluza c0ec88
-    j++
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-#else /* APR_IS_BIGENDIAN */
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-#define ROUND512_0_TO_15(a,b,c,d,e,f,g,h)    \
Jan Kaluza c0ec88
-    T1 = (h) + Sigma1_512(e) + Ch((e), (f), (g)) + \
Jan Kaluza c0ec88
-       K512[j] + (W512[j] = *data++); \
Jan Kaluza c0ec88
-    (d) += T1; \
Jan Kaluza c0ec88
-    (h) = T1 + Sigma0_512(a) + Maj((a), (b), (c)); \
Jan Kaluza c0ec88
-    j++
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-#endif /* APR_IS_BIGENDIAN */
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-#define ROUND512(a,b,c,d,e,f,g,h)    \
Jan Kaluza c0ec88
-    s0 = W512[(j+1)&0x0f]; \
Jan Kaluza c0ec88
-    s0 = sigma0_512(s0); \
Jan Kaluza c0ec88
-    s1 = W512[(j+14)&0x0f]; \
Jan Kaluza c0ec88
-    s1 = sigma1_512(s1); \
Jan Kaluza c0ec88
-    T1 = (h) + Sigma1_512(e) + Ch((e), (f), (g)) + K512[j] + \
Jan Kaluza c0ec88
-       (W512[j&0x0f] += s1 + W512[(j+9)&0x0f] + s0); \
Jan Kaluza c0ec88
-    (d) += T1; \
Jan Kaluza c0ec88
-    (h) = T1 + Sigma0_512(a) + Maj((a), (b), (c)); \
Jan Kaluza c0ec88
-    j++
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA512_Transform(SHA512_CTX* context, const sha2_word64* data) {
Jan Kaluza c0ec88
-    sha2_word64   a, b, c, d, e, f, g, h, s0, s1;
Jan Kaluza c0ec88
-    sha2_word64   T1, *W512 = (sha2_word64*)context->buffer;
Jan Kaluza c0ec88
-    int       j;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Initialize registers with the prev. intermediate value */
Jan Kaluza c0ec88
-    a = context->state[0];
Jan Kaluza c0ec88
-    b = context->state[1];
Jan Kaluza c0ec88
-    c = context->state[2];
Jan Kaluza c0ec88
-    d = context->state[3];
Jan Kaluza c0ec88
-    e = context->state[4];
Jan Kaluza c0ec88
-    f = context->state[5];
Jan Kaluza c0ec88
-    g = context->state[6];
Jan Kaluza c0ec88
-    h = context->state[7];
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    j = 0;
Jan Kaluza c0ec88
-    do {
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512_0_TO_15(a,b,c,d,e,f,g,h);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512_0_TO_15(h,a,b,c,d,e,f,g);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512_0_TO_15(g,h,a,b,c,d,e,f);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512_0_TO_15(f,g,h,a,b,c,d,e);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512_0_TO_15(e,f,g,h,a,b,c,d);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512_0_TO_15(d,e,f,g,h,a,b,c);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512_0_TO_15(c,d,e,f,g,h,a,b);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512_0_TO_15(b,c,d,e,f,g,h,a);
Jan Kaluza c0ec88
-    } while (j < 16);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Now for the remaining rounds up to 79: */
Jan Kaluza c0ec88
-    do {
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512(a,b,c,d,e,f,g,h);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512(h,a,b,c,d,e,f,g);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512(g,h,a,b,c,d,e,f);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512(f,g,h,a,b,c,d,e);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512(e,f,g,h,a,b,c,d);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512(d,e,f,g,h,a,b,c);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512(c,d,e,f,g,h,a,b);
Jan Kaluza c0ec88
-        ROUND512(b,c,d,e,f,g,h,a);
Jan Kaluza c0ec88
-    } while (j < 80);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Compute the current intermediate hash value */
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[0] += a;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[1] += b;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[2] += c;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[3] += d;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[4] += e;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[5] += f;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[6] += g;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[7] += h;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Clean up */
Jan Kaluza c0ec88
-    a = b = c = d = e = f = g = h = T1 = 0;
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-#else /* SHA2_UNROLL_TRANSFORM */
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA512_Transform(SHA512_CTX* context, const sha2_word64* data) {
Jan Kaluza c0ec88
-    sha2_word64   a, b, c, d, e, f, g, h, s0, s1;
Jan Kaluza c0ec88
-    sha2_word64   T1, T2, *W512 = (sha2_word64*)context->buffer;
Jan Kaluza c0ec88
-    int       j;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Initialize registers with the prev. intermediate value */
Jan Kaluza c0ec88
-    a = context->state[0];
Jan Kaluza c0ec88
-    b = context->state[1];
Jan Kaluza c0ec88
-    c = context->state[2];
Jan Kaluza c0ec88
-    d = context->state[3];
Jan Kaluza c0ec88
-    e = context->state[4];
Jan Kaluza c0ec88
-    f = context->state[5];
Jan Kaluza c0ec88
-    g = context->state[6];
Jan Kaluza c0ec88
-    h = context->state[7];
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    j = 0;
Jan Kaluza c0ec88
-    do {
Jan Kaluza c0ec88
-#if !APR_IS_BIGENDIAN
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Convert TO host byte order */
Jan Kaluza c0ec88
-        REVERSE64(*data++, W512[j]);
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Apply the SHA-512 compression function to update a..h */
Jan Kaluza c0ec88
-        T1 = h + Sigma1_512(e) + Ch(e, f, g) + K512[j] + W512[j];
Jan Kaluza c0ec88
-#else /* APR_IS_BIGENDIAN */
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Apply the SHA-512 compression function to update a..h with copy */
Jan Kaluza c0ec88
-        T1 = h + Sigma1_512(e) + Ch(e, f, g) + K512[j] + (W512[j] = *data++);
Jan Kaluza c0ec88
-#endif /* APR_IS_BIGENDIAN */
Jan Kaluza c0ec88
-        T2 = Sigma0_512(a) + Maj(a, b, c);
Jan Kaluza c0ec88
-        h = g;
Jan Kaluza c0ec88
-        g = f;
Jan Kaluza c0ec88
-        f = e;
Jan Kaluza c0ec88
-        e = d + T1;
Jan Kaluza c0ec88
-        d = c;
Jan Kaluza c0ec88
-        c = b;
Jan Kaluza c0ec88
-        b = a;
Jan Kaluza c0ec88
-        a = T1 + T2;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-        j++;
Jan Kaluza c0ec88
-    } while (j < 16);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    do {
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Part of the message block expansion: */
Jan Kaluza c0ec88
-        s0 = W512[(j+1)&0x0f];
Jan Kaluza c0ec88
-        s0 = sigma0_512(s0);
Jan Kaluza c0ec88
-        s1 = W512[(j+14)&0x0f];
Jan Kaluza c0ec88
-        s1 = sigma1_512(s1);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Apply the SHA-512 compression function to update a..h */
Jan Kaluza c0ec88
-        T1 = h + Sigma1_512(e) + Ch(e, f, g) + K512[j] +
Jan Kaluza c0ec88
-           (W512[j&0x0f] += s1 + W512[(j+9)&0x0f] + s0);
Jan Kaluza c0ec88
-        T2 = Sigma0_512(a) + Maj(a, b, c);
Jan Kaluza c0ec88
-        h = g;
Jan Kaluza c0ec88
-        g = f;
Jan Kaluza c0ec88
-        f = e;
Jan Kaluza c0ec88
-        e = d + T1;
Jan Kaluza c0ec88
-        d = c;
Jan Kaluza c0ec88
-        c = b;
Jan Kaluza c0ec88
-        b = a;
Jan Kaluza c0ec88
-        a = T1 + T2;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-        j++;
Jan Kaluza c0ec88
-    } while (j < 80);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Compute the current intermediate hash value */
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[0] += a;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[1] += b;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[2] += c;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[3] += d;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[4] += e;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[5] += f;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[6] += g;
Jan Kaluza c0ec88
-    context->state[7] += h;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Clean up */
Jan Kaluza c0ec88
-    a = b = c = d = e = f = g = h = T1 = T2 = 0;
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-#endif /* SHA2_UNROLL_TRANSFORM */
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA512_Update(SHA512_CTX* context, const sha2_byte *data, size_t len) {
Jan Kaluza c0ec88
-    unsigned int  freespace, usedspace;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    if (len == 0) {
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Calling with no data is valid - we do nothing */
Jan Kaluza c0ec88
-        return;
Jan Kaluza c0ec88
-    }
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Sanity check: */
Jan Kaluza c0ec88
-    assert(context != (SHA512_CTX*)0 && data != (sha2_byte*)0);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    usedspace = (unsigned int)((context->bitcount[0] >> 3) 
Jan Kaluza c0ec88
-                 % SHA512_BLOCK_LENGTH);
Jan Kaluza c0ec88
-    if (usedspace > 0) {
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Calculate how much free space is available in the buffer */
Jan Kaluza c0ec88
-        freespace = SHA512_BLOCK_LENGTH - usedspace;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-        if (len >= freespace) {
Jan Kaluza c0ec88
-            /* Fill the buffer completely and process it */
Jan Kaluza c0ec88
-            MEMCPY_BCOPY(&context->buffer[usedspace], data, freespace);
Jan Kaluza c0ec88
-            ADDINC128(context->bitcount, freespace << 3);
Jan Kaluza c0ec88
-            len -= freespace;
Jan Kaluza c0ec88
-            data += freespace;
Jan Kaluza c0ec88
-            apr__SHA512_Transform(context, (sha2_word64*)context->buffer);
Jan Kaluza c0ec88
-        } else {
Jan Kaluza c0ec88
-            /* The buffer is not yet full */
Jan Kaluza c0ec88
-            MEMCPY_BCOPY(&context->buffer[usedspace], data, len);
Jan Kaluza c0ec88
-            ADDINC128(context->bitcount, len << 3);
Jan Kaluza c0ec88
-            /* Clean up: */
Jan Kaluza c0ec88
-            usedspace = freespace = 0;
Jan Kaluza c0ec88
-            return;
Jan Kaluza c0ec88
-        }
Jan Kaluza c0ec88
-    }
Jan Kaluza c0ec88
-    while (len >= SHA512_BLOCK_LENGTH) {
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Process as many complete blocks as we can */
Jan Kaluza c0ec88
-        apr__SHA512_Transform(context, (sha2_word64*)data);
Jan Kaluza c0ec88
-        ADDINC128(context->bitcount, SHA512_BLOCK_LENGTH << 3);
Jan Kaluza c0ec88
-        len -= SHA512_BLOCK_LENGTH;
Jan Kaluza c0ec88
-        data += SHA512_BLOCK_LENGTH;
Jan Kaluza c0ec88
-    }
Jan Kaluza c0ec88
-    if (len > 0) {
Jan Kaluza c0ec88
-        /* There's left-overs, so save 'em */
Jan Kaluza c0ec88
-        MEMCPY_BCOPY(context->buffer, data, len);
Jan Kaluza c0ec88
-        ADDINC128(context->bitcount, len << 3);
Jan Kaluza c0ec88
-    }
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Clean up: */
Jan Kaluza c0ec88
-    usedspace = freespace = 0;
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA512_Last(SHA512_CTX* context) {
Jan Kaluza c0ec88
-    unsigned int  usedspace;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    usedspace = (unsigned int)((context->bitcount[0] >> 3) 
Jan Kaluza c0ec88
-                 % SHA512_BLOCK_LENGTH);
Jan Kaluza c0ec88
-#if !APR_IS_BIGENDIAN
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Convert FROM host byte order */
Jan Kaluza c0ec88
-    REVERSE64(context->bitcount[0],context->bitcount[0]);
Jan Kaluza c0ec88
-    REVERSE64(context->bitcount[1],context->bitcount[1]);
Jan Kaluza c0ec88
-#endif
Jan Kaluza c0ec88
-    if (usedspace > 0) {
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Begin padding with a 1 bit: */
Jan Kaluza c0ec88
-        context->buffer[usedspace++] = 0x80;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-        if (usedspace <= SHA512_SHORT_BLOCK_LENGTH) {
Jan Kaluza c0ec88
-            /* Set-up for the last transform: */
Jan Kaluza c0ec88
-            MEMSET_BZERO(&context->buffer[usedspace], SHA512_SHORT_BLOCK_LENGTH - usedspace);
Jan Kaluza c0ec88
-        } else {
Jan Kaluza c0ec88
-            if (usedspace < SHA512_BLOCK_LENGTH) {
Jan Kaluza c0ec88
-                MEMSET_BZERO(&context->buffer[usedspace], SHA512_BLOCK_LENGTH - usedspace);
Jan Kaluza c0ec88
-            }
Jan Kaluza c0ec88
-            /* Do second-to-last transform: */
Jan Kaluza c0ec88
-            apr__SHA512_Transform(context, (sha2_word64*)context->buffer);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-            /* And set-up for the last transform: */
Jan Kaluza c0ec88
-            MEMSET_BZERO(context->buffer, SHA512_BLOCK_LENGTH - 2);
Jan Kaluza c0ec88
-        }
Jan Kaluza c0ec88
-    } else {
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Prepare for final transform: */
Jan Kaluza c0ec88
-        MEMSET_BZERO(context->buffer, SHA512_SHORT_BLOCK_LENGTH);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Begin padding with a 1 bit: */
Jan Kaluza c0ec88
-        *context->buffer = 0x80;
Jan Kaluza c0ec88
-    }
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Store the length of input data (in bits): */
Jan Kaluza c0ec88
-    *(sha2_word64*)&context->buffer[SHA512_SHORT_BLOCK_LENGTH] = context->bitcount[1];
Jan Kaluza c0ec88
-    *(sha2_word64*)&context->buffer[SHA512_SHORT_BLOCK_LENGTH+8] = context->bitcount[0];
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Final transform: */
Jan Kaluza c0ec88
-    apr__SHA512_Transform(context, (sha2_word64*)context->buffer);
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA512_Final(sha2_byte digest[], SHA512_CTX* context) {
Jan Kaluza c0ec88
-    sha2_word64   *d = (sha2_word64*)digest;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Sanity check: */
Jan Kaluza c0ec88
-    assert(context != (SHA512_CTX*)0);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* If no digest buffer is passed, we don't bother doing this: */
Jan Kaluza c0ec88
-    if (digest != (sha2_byte*)0) {
Jan Kaluza c0ec88
-        apr__SHA512_Last(context);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Save the hash data for output: */
Jan Kaluza c0ec88
-#if !APR_IS_BIGENDIAN
Jan Kaluza c0ec88
-        {
Jan Kaluza c0ec88
-            /* Convert TO host byte order */
Jan Kaluza c0ec88
-            int   j;
Jan Kaluza c0ec88
-            for (j = 0; j < 8; j++) {
Jan Kaluza c0ec88
-                REVERSE64(context->state[j],context->state[j]);
Jan Kaluza c0ec88
-                *d++ = context->state[j];
Jan Kaluza c0ec88
-            }
Jan Kaluza c0ec88
-        }
Jan Kaluza c0ec88
-#else /* APR_IS_BIGENDIAN */
Jan Kaluza c0ec88
-        MEMCPY_BCOPY(d, context->state, SHA512_DIGEST_LENGTH);
Jan Kaluza c0ec88
-#endif /* APR_IS_BIGENDIAN */
Jan Kaluza c0ec88
-    }
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Zero out state data */
Jan Kaluza c0ec88
-    MEMSET_BZERO(context, sizeof(*context));
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-char *apr__SHA512_End(SHA512_CTX* context, char buffer[]) {
Jan Kaluza c0ec88
-    sha2_byte    digest[SHA512_DIGEST_LENGTH], *d = digest;
Jan Kaluza c0ec88
-    int       i;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Sanity check: */
Jan Kaluza c0ec88
-    assert(context != (SHA512_CTX*)0);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    if (buffer != (char*)0) {
Jan Kaluza c0ec88
-        apr__SHA512_Final(digest, context);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-        for (i = 0; i < SHA512_DIGEST_LENGTH; i++) {
Jan Kaluza c0ec88
-            *buffer++ = sha2_hex_digits[(*d & 0xf0) >> 4];
Jan Kaluza c0ec88
-            *buffer++ = sha2_hex_digits[*d & 0x0f];
Jan Kaluza c0ec88
-            d++;
Jan Kaluza c0ec88
-        }
Jan Kaluza c0ec88
-        *buffer = (char)0;
Jan Kaluza c0ec88
-    } else {
Jan Kaluza c0ec88
-        MEMSET_BZERO(context, sizeof(*context));
Jan Kaluza c0ec88
-    }
Jan Kaluza c0ec88
-    MEMSET_BZERO(digest, SHA512_DIGEST_LENGTH);
Jan Kaluza c0ec88
-    return buffer;
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-char* apr__SHA512_Data(const sha2_byte* data, size_t len, char digest[SHA512_DIGEST_STRING_LENGTH]) {
Jan Kaluza c0ec88
-    SHA512_CTX   context;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    apr__SHA512_Init(&context);
Jan Kaluza c0ec88
-    apr__SHA512_Update(&context, data, len);
Jan Kaluza c0ec88
-    return apr__SHA512_End(&context, digest);
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-/*** SHA-384: *********************************************************/
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA384_Init(SHA384_CTX* context) {
Jan Kaluza c0ec88
-    if (context == (SHA384_CTX*)0) {
Jan Kaluza c0ec88
-        return;
Jan Kaluza c0ec88
-    }
Jan Kaluza c0ec88
-    MEMCPY_BCOPY(context->state, sha384_initial_hash_value, SHA512_DIGEST_LENGTH);
Jan Kaluza c0ec88
-    MEMSET_BZERO(context->buffer, SHA384_BLOCK_LENGTH);
Jan Kaluza c0ec88
-    context->bitcount[0] = context->bitcount[1] = 0;
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA384_Update(SHA384_CTX* context, const sha2_byte* data, size_t len) {
Jan Kaluza c0ec88
-    apr__SHA512_Update((SHA512_CTX*)context, data, len);
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA384_Final(sha2_byte digest[], SHA384_CTX* context) {
Jan Kaluza c0ec88
-    sha2_word64   *d = (sha2_word64*)digest;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Sanity check: */
Jan Kaluza c0ec88
-    assert(context != (SHA384_CTX*)0);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* If no digest buffer is passed, we don't bother doing this: */
Jan Kaluza c0ec88
-    if (digest != (sha2_byte*)0) {
Jan Kaluza c0ec88
-        apr__SHA512_Last((SHA512_CTX*)context);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-        /* Save the hash data for output: */
Jan Kaluza c0ec88
-#if !APR_IS_BIGENDIAN
Jan Kaluza c0ec88
-        {
Jan Kaluza c0ec88
-            /* Convert TO host byte order */
Jan Kaluza c0ec88
-            int   j;
Jan Kaluza c0ec88
-            for (j = 0; j < 6; j++) {
Jan Kaluza c0ec88
-                REVERSE64(context->state[j],context->state[j]);
Jan Kaluza c0ec88
-                *d++ = context->state[j];
Jan Kaluza c0ec88
-            }
Jan Kaluza c0ec88
-        }
Jan Kaluza c0ec88
-#else /* APR_IS_BIGENDIAN */
Jan Kaluza c0ec88
-        MEMCPY_BCOPY(d, context->state, SHA384_DIGEST_LENGTH);
Jan Kaluza c0ec88
-#endif /* APR_IS_BIGENDIAN */
Jan Kaluza c0ec88
-    }
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Zero out state data */
Jan Kaluza c0ec88
-    MEMSET_BZERO(context, sizeof(*context));
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-char *apr__SHA384_End(SHA384_CTX* context, char buffer[]) {
Jan Kaluza c0ec88
-    sha2_byte    digest[SHA384_DIGEST_LENGTH], *d = digest;
Jan Kaluza c0ec88
-    int       i;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    /* Sanity check: */
Jan Kaluza c0ec88
-    assert(context != (SHA384_CTX*)0);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    if (buffer != (char*)0) {
Jan Kaluza c0ec88
-        apr__SHA384_Final(digest, context);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-        for (i = 0; i < SHA384_DIGEST_LENGTH; i++) {
Jan Kaluza c0ec88
-            *buffer++ = sha2_hex_digits[(*d & 0xf0) >> 4];
Jan Kaluza c0ec88
-            *buffer++ = sha2_hex_digits[*d & 0x0f];
Jan Kaluza c0ec88
-            d++;
Jan Kaluza c0ec88
-        }
Jan Kaluza c0ec88
-        *buffer = (char)0;
Jan Kaluza c0ec88
-    } else {
Jan Kaluza c0ec88
-        MEMSET_BZERO(context, sizeof(*context));
Jan Kaluza c0ec88
-    }
Jan Kaluza c0ec88
-    MEMSET_BZERO(digest, SHA384_DIGEST_LENGTH);
Jan Kaluza c0ec88
-    return buffer;
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-char* apr__SHA384_Data(const sha2_byte* data, size_t len, char digest[SHA384_DIGEST_STRING_LENGTH]) {
Jan Kaluza c0ec88
-    SHA384_CTX   context;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-    apr__SHA384_Init(&context);
Jan Kaluza c0ec88
-    apr__SHA384_Update(&context, data, len);
Jan Kaluza c0ec88
-    return apr__SHA384_End(&context, digest);
Jan Kaluza c0ec88
-}
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
diff --git a/random/unix/sha2.h b/random/unix/sha2.h
Jan Kaluza c0ec88
index 9f0d93e..0a030d7 100644
Jan Kaluza c0ec88
--- a/random/unix/sha2.h
Jan Kaluza c0ec88
+++ b/random/unix/sha2.h
Jan Kaluza c0ec88
@@ -29,16 +29,10 @@ extern "C" {
Jan Kaluza c0ec88
 
Jan Kaluza c0ec88
 #include "apr.h"
Jan Kaluza c0ec88
 
Jan Kaluza c0ec88
-/*** SHA-256/384/512 Various Length Definitions ***********************/
Jan Kaluza c0ec88
+/*** SHA-256 Various Length Definitions ***********************/
Jan Kaluza c0ec88
 #define SHA256_BLOCK_LENGTH       64
Jan Kaluza c0ec88
 #define SHA256_DIGEST_LENGTH      32
Jan Kaluza c0ec88
 #define SHA256_DIGEST_STRING_LENGTH   (SHA256_DIGEST_LENGTH * 2 + 1)
Jan Kaluza c0ec88
-#define SHA384_BLOCK_LENGTH       128
Jan Kaluza c0ec88
-#define SHA384_DIGEST_LENGTH      48
Jan Kaluza c0ec88
-#define SHA384_DIGEST_STRING_LENGTH   (SHA384_DIGEST_LENGTH * 2 + 1)
Jan Kaluza c0ec88
-#define SHA512_BLOCK_LENGTH       128
Jan Kaluza c0ec88
-#define SHA512_DIGEST_LENGTH      64
Jan Kaluza c0ec88
-#define SHA512_DIGEST_STRING_LENGTH   (SHA512_DIGEST_LENGTH * 2 + 1)
Jan Kaluza c0ec88
 
Jan Kaluza c0ec88
 
Jan Kaluza c0ec88
 /*** SHA-256/384/512 Context Structures *******************************/
Jan Kaluza c0ec88
@@ -47,13 +41,6 @@ typedef struct _SHA256_CTX {
Jan Kaluza c0ec88
     apr_uint64_t  bitcount;
Jan Kaluza c0ec88
     apr_byte_t   buffer[SHA256_BLOCK_LENGTH];
Jan Kaluza c0ec88
 } SHA256_CTX;
Jan Kaluza c0ec88
-typedef struct _SHA512_CTX {
Jan Kaluza c0ec88
-    apr_uint64_t  state[8];
Jan Kaluza c0ec88
-    apr_uint64_t  bitcount[2];
Jan Kaluza c0ec88
-    apr_byte_t   buffer[SHA512_BLOCK_LENGTH];
Jan Kaluza c0ec88
-} SHA512_CTX;
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-typedef SHA512_CTX SHA384_CTX;
Jan Kaluza c0ec88
 
Jan Kaluza c0ec88
 
Jan Kaluza c0ec88
 /*** SHA-256/384/512 Function Prototypes ******************************/
Jan Kaluza c0ec88
@@ -63,21 +50,7 @@ void apr__SHA256_Final(apr_byte_t [SHA256_DIGEST_LENGTH], SHA256_CTX *);
Jan Kaluza c0ec88
 char* apr__SHA256_End(SHA256_CTX *, char [SHA256_DIGEST_STRING_LENGTH]);
Jan Kaluza c0ec88
 char* apr__SHA256_Data(const apr_byte_t *, size_t,
Jan Kaluza c0ec88
          char [SHA256_DIGEST_STRING_LENGTH]);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA384_Init(SHA384_CTX *);
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA384_Update(SHA384_CTX *, const apr_byte_t *, size_t);
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA384_Final(apr_byte_t [SHA384_DIGEST_LENGTH], SHA384_CTX *);
Jan Kaluza c0ec88
-char* apr__SHA384_End(SHA384_CTX *, char [SHA384_DIGEST_STRING_LENGTH]);
Jan Kaluza c0ec88
-char* apr__SHA384_Data(const apr_byte_t *, size_t,
Jan Kaluza c0ec88
-         char [SHA384_DIGEST_STRING_LENGTH]);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA512_Init(SHA512_CTX *);
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA512_Update(SHA512_CTX *, const apr_byte_t *, size_t);
Jan Kaluza c0ec88
-void apr__SHA512_Final(apr_byte_t [SHA512_DIGEST_LENGTH], SHA512_CTX *);
Jan Kaluza c0ec88
-char* apr__SHA512_End(SHA512_CTX *, char [SHA512_DIGEST_STRING_LENGTH]);
Jan Kaluza c0ec88
-char* apr__SHA512_Data(const apr_byte_t *, size_t,
Jan Kaluza c0ec88
-         char [SHA512_DIGEST_STRING_LENGTH]);
Jan Kaluza c0ec88
-
Jan Kaluza c0ec88
+         
Jan Kaluza c0ec88
 #ifdef __cplusplus
Jan Kaluza c0ec88
 }
Jan Kaluza c0ec88
 #endif /* __cplusplus */
Jan Kaluza c0ec88
-- 
Jan Kaluza c0ec88
1.8.0
Jan Kaluza c0ec88