Mikolaj Izdebski 4ad303
/apache-parent-14.pom
Mikolaj Izdebski 4ad303
/LICENSE-2.0.txt
Mikolaj Izdebski e327f1
/apache-15-source-release.zip
Mikolaj Izdebski ab5ace
/apache-16-source-release.zip
Mikolaj Izdebski bdb97c
/apache-17-source-release.zip