cvsdist 362041
#!/bin/bash
cvsdist 362041
#
cvsdist 362041
#	/etc/rc.d/init.d/acpid
cvsdist 362041
#
cvsdist 362041
# Starts the acpi daemon
cvsdist 362041
#
cvsdist 362041
# chkconfig: 345 44 56
cvsdist 362041
# description: Listen and dispatch ACPI events from the kernel
cvsdist 362041
# processname: acpid
cvsdist 362041
cvsdist 362041
# Source function library.
cvsdist 362041
. /etc/rc.d/init.d/functions
cvsdist 362041
cvsdist 362041
DAEMON=acpi
cvsdist 362041
PROGNAME=${DAEMON}d
cvsdist 362041
[ -x /usr/sbin/acpid ] || exit 0
cvsdist 362041
[ -f /proc/acpi/event ] || exit 0
cvsdist 362041
cvsdist 362041
RETVAL=0
cvsdist 362041
cvsdist 362041
#
cvsdist 362041
# See how we were called.
cvsdist 362041
#
cvsdist 362041
cvsdist 362041
start() {
cvsdist 362041
	# Check if it is already running
cvsdist 362041
	if [ ! -f /var/lock/subsys/$PROGNAME ]; then
cvsdist 362041
	  echo -n $"Starting acpi daemon: "
cvsdist 362041
	  modprobe button > /dev/null 2>&1
cvsdist 362041
	  daemon /usr/sbin/$PROGNAME
cvsdist 362041
	  RETVAL=$?
cvsdist 362041
	  [ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/$PROGNAME
cvsdist 362041
	  echo
cvsdist 362041
	fi
cvsdist 362041
	return $RETVAL
cvsdist 362041
}
cvsdist 362041
cvsdist 362041
stop() {
cvsdist 362041
	echo -n "Stopping $DAEMON daemon: "
cvsdist 362041
	killproc /usr/sbin/$PROGNAME
cvsdist 362041
	RETVAL=$?
cvsdist 362041
	[ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/$PROGNAME
cvsdist 362041
	echo
cvsdist 362041
    return $RETVAL
cvsdist 362041
}
cvsdist 362041
cvsdist 362041
cvsdist 362041
restart() {
cvsdist 362041
	stop
cvsdist 362041
	start
cvsdist 362041
}	
cvsdist 362041
cvsdist 362041
reload() {
cvsdist 362041
	trap "" SIGHUP
cvsdist 362041
	killall -HUP $PROGNAME
cvsdist 362041
}	
cvsdist 362041
cvsdist 362041
case "$1" in
cvsdist 362041
start)
cvsdist 362041
	start
cvsdist 362041
	;;
cvsdist 362041
stop)
cvsdist 362041
	stop
cvsdist 362041
	;;
cvsdist 362041
reload)
cvsdist 362041
	reload
cvsdist 362041
	;;
cvsdist 362041
restart)
cvsdist 362041
	restart
cvsdist 362041
	;;
cvsdist 362041
condrestart)
cvsdist 362041
	if [ -f /var/lock/subsys/$PROGNAME ]; then
cvsdist 362041
	  restart
cvsdist 362041
	fi
cvsdist 362041
	;;
cvsdist 362041
status)
cvsdist 362041
	status $PROGNAME
cvsdist 362041
	;;
cvsdist 362041
*)
cvsdist 362041
	echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"
cvsdist 362041
	exit 1
cvsdist 362041
esac
cvsdist 362041
cvsdist 362041
exit $RETVAL