Al Stone c11325
Index: acpica-unix2-20180209/source/compiler/aslanalyze.c
Al Stone c11325
===================================================================
Al Stone c11325
--- acpica-unix2-20180209.orig/source/compiler/aslanalyze.c
Al Stone c11325
+++ acpica-unix2-20180209/source/compiler/aslanalyze.c
Al Stone c11325
@@ -355,11 +355,16 @@ AnCheckMethodReturnValue (
Al Stone c11325
     */
Al Stone c11325
     if (ThisNodeBtype != 0)
Al Stone c11325
     {
Al Stone c11325
-      sprintf (MsgBuffer,
Al Stone c11325
+	   int cnt;
Al Stone c11325
+	   char *strp;
Al Stone c11325
+
Al Stone c11325
+      cnt = asprintf (&strp,
Al Stone c11325
         "Method returns [%s], %s operator requires [%s]",
Al Stone c11325
         StringBuffer, OpInfo->Name, StringBuffer2);
Al Stone c11325
 
Al Stone c11325
-      AslError (ASL_ERROR, ASL_MSG_INVALID_TYPE, ArgOp, MsgBuffer);
Al Stone c11325
+      AslError (ASL_ERROR, ASL_MSG_INVALID_TYPE, ArgOp, strp);
Al Stone c11325
+	   if (cnt > 0)
Al Stone c11325
+	     free(strp);
Al Stone c11325
     }
Al Stone c11325
   }
Al Stone c11325
 }
Al Stone c11325
Index: acpica-unix2-20180209/source/compiler/aslpredef.c
Al Stone c11325
===================================================================
Al Stone c11325
--- acpica-unix2-20180209.orig/source/compiler/aslpredef.c
Al Stone c11325
+++ acpica-unix2-20180209/source/compiler/aslpredef.c
Al Stone c11325
@@ -159,14 +159,19 @@ ApCheckForPredefinedMethod (
Al Stone c11325
     if (MethodInfo->NumReturnNoValue &&
Al Stone c11325
       ThisName->Info.ExpectedBtypes)
Al Stone c11325
     {
Al Stone c11325
+	   int cnt;
Al Stone c11325
+	   char *strp;
Al Stone c11325
+
Al Stone c11325
       AcpiUtGetExpectedReturnTypes (StringBuffer,
Al Stone c11325
         ThisName->Info.ExpectedBtypes);
Al Stone c11325
 
Al Stone c11325
-      sprintf (MsgBuffer, "%s required for %4.4s",
Al Stone c11325
-        StringBuffer, ThisName->Info.Name);
Al Stone c11325
+      cnt = asprintf (&strp, "%s required for %4.4s",
Al Stone c11325
+	    StringBuffer, ThisName->Info.Name);
Al Stone c11325
 
Al Stone c11325
       AslError (ASL_WARNING, ASL_MSG_RESERVED_RETURN_VALUE, Op,
Al Stone c11325
-        MsgBuffer);
Al Stone c11325
+        strp);
Al Stone c11325
+	   if (cnt > 0)
Al Stone c11325
+	    free(strp);
Al Stone c11325
     }
Al Stone c11325
     break;
Al Stone c11325
   }
Al Stone c11325
@@ -698,18 +703,26 @@ TypeErrorExit:
Al Stone c11325
 
Al Stone c11325
   AcpiUtGetExpectedReturnTypes (StringBuffer, ExpectedBtypes);
Al Stone c11325
 
Al Stone c11325
-  if (PackageIndex == ACPI_NOT_PACKAGE_ELEMENT)
Al Stone c11325
-  {
Al Stone c11325
-    sprintf (MsgBuffer, "%4.4s: found %s, %s required",
Al Stone c11325
-      PredefinedName, TypeName, StringBuffer);
Al Stone c11325
-  }
Al Stone c11325
-  else
Al Stone c11325
   {
Al Stone c11325
-    sprintf (MsgBuffer, "%4.4s: found %s at index %u, %s required",
Al Stone c11325
-      PredefinedName, TypeName, PackageIndex, StringBuffer);
Al Stone c11325
+    int cnt;
Al Stone c11325
+	char *strp;
Al Stone c11325
+
Al Stone c11325
+    if (PackageIndex == ACPI_NOT_PACKAGE_ELEMENT)
Al Stone c11325
+    {
Al Stone c11325
+      cnt = asprintf (&strp, "%4.4s: found %s, %s required",
Al Stone c11325
+        PredefinedName, TypeName, StringBuffer);
Al Stone c11325
+    }
Al Stone c11325
+    else
Al Stone c11325
+    {
Al Stone c11325
+      cnt = asprintf (&strp, "%4.4s: found %s at index %u, %s required",
Al Stone c11325
+        PredefinedName, TypeName, PackageIndex, StringBuffer);
Al Stone c11325
+    }
Al Stone c11325
+
Al Stone c11325
+	if (cnt > 0)
Al Stone c11325
+	  free(strp);
Al Stone c11325
+    AslError (ASL_ERROR, ASL_MSG_RESERVED_OPERAND_TYPE, Op, strp);
Al Stone c11325
   }
Al Stone c11325
 
Al Stone c11325
-  AslError (ASL_ERROR, ASL_MSG_RESERVED_OPERAND_TYPE, Op, MsgBuffer);
Al Stone c11325
   return (AE_TYPE);
Al Stone c11325
 }
Al Stone c11325
 
Al Stone c11325
Index: acpica-unix2-20180209/source/compiler/aslwalks.c
Al Stone c11325
===================================================================
Al Stone c11325
--- acpica-unix2-20180209.orig/source/compiler/aslwalks.c
Al Stone c11325
+++ acpica-unix2-20180209/source/compiler/aslwalks.c
Al Stone c11325
@@ -507,15 +507,19 @@ AnOperandTypecheckWalkEnd (
Al Stone c11325
       else if (!CommonBtypes)
Al Stone c11325
       {
Al Stone c11325
         /* No match -- this is a type mismatch error */
Al Stone c11325
+		int cnt;
Al Stone c11325
+		char *strp;
Al Stone c11325
 
Al Stone c11325
         AnFormatBtype (StringBuffer, ThisNodeBtype);
Al Stone c11325
         AnFormatBtype (StringBuffer2, RequiredBtypes);
Al Stone c11325
 
Al Stone c11325
-        sprintf (MsgBuffer, "[%s] found, %s operator requires [%s]",
Al Stone c11325
+        cnt = asprintf (&strp, "[%s] found, %s operator requires [%s]",
Al Stone c11325
           StringBuffer, OpInfo->Name, StringBuffer2);
Al Stone c11325
 
Al Stone c11325
         AslError (ASL_ERROR, ASL_MSG_INVALID_TYPE,
Al Stone c11325
-          ArgOp, MsgBuffer);
Al Stone c11325
+          ArgOp, strp);
Al Stone c11325
+		if (cnt > 0)
Al Stone c11325
+		  free(strp);
Al Stone c11325
       }
Al Stone c11325
 
Al Stone c11325
     NextArgument: