Al Stone dedc6b
44a36d5ac3faaaca4b0c0df6c14f9e93  acpica-unix2-20160930.tar.gz
Al Stone dedc6b
067a3b96e5f8cc211aeb0444d135af8e  acpitests-unix-20160930.tar.gz