Jiří Moskovčák 5485d0
#!/bin/bash
Jiří Moskovčák 5485d0
# Starts the abrt daemon
Jiří Moskovčák 5485d0
#
Jiří Moskovčák b50913
# chkconfig: 35 82 16
Jiří Moskovčák 5485d0
# description: Daemon to detect crashing apps
Jiří Moskovčák b50913
# processname: abrtd
Jiří Moskovčák 5485d0
### BEGIN INIT INFO
Jiří Moskovčák 5485d0
# Provides: abrt
Jiří Moskovčák 5485d0
# Required-Start: $syslog $local_fs
Jiří Moskovčák 5485d0
# Required-Stop: $syslog $local_fs
Jiří Moskovčák b50913
# Default-Stop: 0 1 2 6
Jiří Moskovčák b50913
# Default-Start: 3 5
Jiří Moskovčák b50913
# Short-Description: start and stop abrt daemon
Jiří Moskovčák 5939e9
# Description: Listen to and dispatch crash events
Jiří Moskovčák 5485d0
### END INIT INFO
Jiří Moskovčák 5485d0
Jiří Moskovčák 5485d0
# Source function library.
Jiří Moskovčák 5485d0
. /etc/rc.d/init.d/functions
Jiří Moskovčák 5939e9
ABRT_BIN="/usr/sbin/abrtd"
Jiří Moskovčák 5939e9
LOCK="/var/lock/subsys/abrtd"
Jiří Moskovčák 5939e9
OLD_LOCK="/var/lock/subsys/abrt"
Jiří Moskovčák 5485d0
RETVAL=0
Jiří Moskovčák 5485d0
Jiří Moskovčák 5485d0
#
Jiří Moskovčák 5939e9
# Set these variables if you are behind proxy
Jiří Moskovčák 5939e9
#
Jiří Moskovčák 5939e9
#export http_proxy=
Jiří Moskovčák 5939e9
#export https_proxy=
Jiří Moskovčák 5939e9
Jiří Moskovčák 5939e9
#
Jiří Moskovčák 5485d0
# See how we were called.
Jiří Moskovčák 5485d0
#
Jiří Moskovčák 5485d0
Jiří Moskovčák 5485d0
check() {
Jiří Moskovčák 5485d0
	# Check that we're a privileged user
Jiří Moskovčák 5939e9
	[ "`id -u`" = 0 ] || exit 4
Jiří Moskovčák b50913
Jiří Moskovčák 5485d0
	# Check if abrt is executable
Jiří Moskovčák 5939e9
	test -x $ABRT_BIN || exit 5
Jiří Moskovčák 5485d0
}
Jiří Moskovčák 5485d0
Jiří Moskovčák 5485d0
start() {
Jiří Moskovčák 5485d0
Jiří Moskovčák 5485d0
	check
Jiří Moskovčák b50913
Jiří Moskovčák 5485d0
	# Check if it is already running
Jiří Moskovčák 5939e9
	if [ ! -f $LOCK ] && [ ! -f $OLD_LOCK ]; then
Jiří Moskovčák b50913
		echo -n $"Starting abrt daemon: "
Jiří Moskovčák 5939e9
		daemon $ABRT_BIN
Jiří Moskovčák b50913
		RETVAL=$?
Jiří Moskovčák 5939e9
		[ $RETVAL -eq 0 ] && touch $LOCK
Jiří Moskovčák b50913
		echo
Jiří Moskovčák 5485d0
	fi
Jiří Moskovčák 5485d0
	return $RETVAL
Jiří Moskovčák 5485d0
}
Jiří Moskovčák 5485d0
Jiří Moskovčák 5485d0
stop() {
Jiří Moskovčák 5485d0
Jiří Moskovčák 5485d0
	check
Jiří Moskovčák b50913
Jiří Moskovčák 5485d0
	echo -n $"Stopping abrt daemon: "
Jiří Moskovčák 5939e9
	killproc $ABRT_BIN
Jiří Moskovčák 5485d0
	RETVAL=$?
Jiří Moskovčák 5939e9
	[ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f $LOCK
Jiří Moskovčák 5939e9
	[ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f $OLD_LOCK
Jiří Moskovčák 5485d0
	echo
Jiří Moskovčák b50913
	return $RETVAL
Jiří Moskovčák 5485d0
}
Jiří Moskovčák 5485d0
Jiří Moskovčák 5485d0
Jiří Moskovčák 5485d0
restart() {
Jiří Moskovčák 5485d0
	stop
Jiří Moskovčák 5485d0
	start
Jiří Moskovčák b50913
}
Jiří Moskovčák 5485d0
Jiří Moskovčák 5485d0
reload() {
Jiří Moskovčák 5485d0
	restart
Jiří Moskovčák b50913
}
Jiří Moskovčák 5485d0
Jiří Moskovčák 5485d0
case "$1" in
Jiří Moskovčák 5485d0
start)
Jiří Moskovčák 5485d0
	start
Jiří Moskovčák 5485d0
	;;
Jiří Moskovčák 5485d0
stop)
Jiří Moskovčák 5485d0
	stop
Jiří Moskovčák 5485d0
	;;
Jiří Moskovčák 5485d0
reload)
Jiří Moskovčák 5485d0
	reload
Jiří Moskovčák 5485d0
	;;
Jiří Moskovčák 5485d0
force-reload)
Jiří Moskovčák 5485d0
	echo "$0: Unimplemented feature."
Jiří Moskovčák 5485d0
	RETVAL=3
Jiří Moskovčák 5485d0
	;;
Jiří Moskovčák 5485d0
restart)
Jiří Moskovčák 5485d0
	restart
Jiří Moskovčák 5485d0
	;;
Jiří Moskovčák 5485d0
condrestart)
Jiří Moskovčák 5939e9
	if [ -f $LOCK ]; then
Jiří Moskovčák 5939e9
		restart
Jiří Moskovčák 5939e9
	fi
Jiří Moskovčák 5939e9
	# update from older version
Jiří Moskovčák 5939e9
	if [ -f $OLD_LOCK ]; then
Jiří Moskovčák 5939e9
		restart
Jiří Moskovčák 5485d0
	fi
Jiří Moskovčák 5485d0
	;;
Jiří Moskovčák 5485d0
status)
Jiří Moskovčák 5939e9
	status abrtd
Jiří Moskovčák 5485d0
	RETVAL=$?
Jiří Moskovčák 5485d0
	;;
Jiří Moskovčák 5485d0
*)
Jiří Moskovčák 5485d0
	echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"
Jiří Moskovčák 5485d0
	RETVAL=2
Jiří Moskovčák 5485d0
esac
Jiří Moskovčák 5485d0
Jiří Moskovčák 5485d0
exit $RETVAL