baab13
From 187530c4df6971927d1e099584be5b418ab2725b Mon Sep 17 00:00:00 2001
baab13
From: Jakub Filak <jfilak@redhat.com>
baab13
Date: Fri, 12 Dec 2014 14:19:49 +0100
baab13
Subject: [ABRT PATCH 79/82] cli: mark the suggestion text for translation
baab13
baab13
Related: #1087880
baab13
baab13
Signed-off-by: Jakub Filak <jfilak@redhat.com>
baab13
---
baab13
 src/cli/list.c | 2 +-
baab13
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
baab13
baab13
diff --git a/src/cli/list.c b/src/cli/list.c
baab13
index b6b4790..ccb5f3b 100644
baab13
--- a/src/cli/list.c
baab13
+++ b/src/cli/list.c
baab13
@@ -124,7 +124,7 @@ static void print_crash(problem_data_t *problem_data, int detailed, int text_siz
baab13
 
baab13
       if (event_found)
baab13
       {
baab13
-        char *tmp = xasprintf("%sRun 'abrt-cli report %s' for creating a case in Red Hat Customer Portal\n", desc, dump_dir_name);
baab13
+        char *tmp = xasprintf(_("%sRun 'abrt-cli report %s' for creating a case in Red Hat Customer Portal\n"), desc, dump_dir_name);
baab13
         free(desc);
baab13
         desc = tmp;
baab13
       }
baab13
-- 
baab13
1.8.3.1
baab13